A./ Tudományos könyvek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A./ Tudományos könyvek"

Átírás

1 RÉDEI MARIREDEI MARIL. RÉDEI MÁRIA A TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE A./ Tudományos könyvek Önállóan írt könyv (6) Rédei, M A shift-share analízis szakirodalmi áttekintése és alkalmazási lehetőségei a demográfiában. Budapest: KSH Népességtudományi Kutató Intézet, 112 p. (A KSH NKI Demográfiai Módszertani Füzetei; 2.) Rédei, M A területi migrációs áramlások modellezési kísérletei. Budapest: KSH Népességtudományi Kutató Intézet, 168 p. (A KSH NKI Demográfiai Módszertani Füzetei; 4.) Rédei, M Demográfia. Budapest: Eötvös Kiadó. 191 p. Rédei, M Demográfiai ismeretek. Budapest: Reg-Info Kiadó. 248 p. Rédei, M Magyarországot érintő nemzetközi migráció. Budapest: KBH Kiadó. 178 p. Rédei, M Mozgásban a világ: a nemzetközi migráció földrajza. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 568 p. Társszerzésben írt (több mint 50%) és alkotó szerkesztői könyv (4) Rédei, M. Roussignol, J. M. Udvaros, M. (szerk.) A humánerőforrás képzés stratégiája a közszolgálat különböző szintjén I. Elvek és eljárások kézikönyve. Budapest: IISP-SFC-NALAD-INGOLOV. 150 p. Rédei, M. Rodrigez, M. Royon, P. Wagner, G. Iván, J. (szerk.) Az Európai Unió szociális és foglalkoztatási politikája. Budapest: IISP-SFC-NALAD-INGOLOV. 135 p. Rédei, M. Roussignol, J. M. Udvaros M. (szerk.) A humánerőforrás képzés stratégiája a közszolgálat különböző szintjén II. Oktatói kézikönyv. Budapest. 310 p. Kunze, E. Rédei, M. (szerk.) Az EU területfejlesztési politikája. WIFI. Budapest. 146 p. C./ Könyvfejezetek C. 1. Könyvfejezet, idegen nyelven írt (16) Rédei, M Einziges Gedanken über die Modellierung. In: Leykauf, J. (Hrsg.): Quantitative Methoden der Strukturforschung in ihrer Anwendung in der Geographie und Territorialplanung. Halle (Saale) : Abt. Wiss.- Publizistik der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. pp Rédei, M Close migration directions under changing propensity. In: Jozwiak, J. Kotowska, I. (eds.): Usefulness of demographic modelling. Warsaw: Szkola Glowna Handlowa, Instytut Statystyki i Demografii (Monografie i Opracowania ; 345.), pp Rédei, M Refugees in Hungary. In: Gender issues and refugees: development applications. Toronto : York Lane publisher. pp Rédei, M Hungary. In: Ardittis, S. (ed.): The politics of East-West migration. Gordonsville : St Martin Press USA, pp ISBN Rédei, M Migration monography Hungary In: Widgren J. Recent migration trends., CDMG, Wien. pp

2 Rédei, M Hungary. In: Salt, J. Singleton, A. Hogarth, J. (eds.): Europe's international migrants : data sources, patterns and trends. London: HMSO, pp Rédei, M Social Sciences in Hungary- State of Art. In: Burkert, G. Erker, E. (eds.): Social sciences in the Eastern European COST countries. Vienna : EC. pp Rédei, M Hungary. In: Ardittis, S. (ed.): The politics of East-West migration. London: Macmillan Press. pp ISBN Rédei, M PECO Migration and skill. EC project, In: Rhode B.(eds.) Fast report on East- West brain drain Brussels: EC. pp Rédei, M Hungary's migration trends; The past one hundred years and the probleme of future projects. In: Adelman, H. Sik, E. Tessényi, G. (eds.): The genesis of a domestic regime : the case of Hungary. Toronto: York Lane publisher. pp Rédei, M Hungary. In: Conrad, Y. Dassetto, F. Targosz, P. (eds.) Guide des sources documentaires sur les migrations et les relations ethniques en Europe, SYBIDI VIII. COST, Leuven: Academia Bruylant, pp Rédei, M Internal brain drain. In: Sík, E. (ed.): Refugees and Migrants: Hungary at a crossroads. Budapest HAS IPS. pp (Yearbook of the Research Group on International Migration, the Institute for Political Science of the HAS) Rédei, M International Migration impact in Budapest. Study in Ecos Overturn. Working Paper 12. Brussels. p.170. Rédei, M Multinationals in Hungary. Budapest. OMFB, PHARE ACCORD. Executive reseach review, 165 p. Rédei, M COST A2, Migration Europe s Integration and the labour force brain drain, EC, Brussels. 173 p. Rédei, M Hungary. In: Traistaru, J. Nijkamp, P. Resmini, L. (eds.): The emerging economic geography in EU accession countries. Aldershot : Ashgate. pp C.2. Könyvfejezet magyar nyelven írt (21) Rédei, M A demográfia a területi tervezésben. In: Faragó L. Hrubi L. (szerk.): A vonzáskörzetek gazdasági és közigazgatási kérdései: Nemzetközi Tudományos Konferencia, Pécs, 1983, nov Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja. pp (MTA RKK DTI Közlemények; 32.) Rédei, M Kistérségi népesség-előrejelzések módszerei és lehetőségei. In: Káposztás F. (szerk.): A népesség területi elhelyezkedése és mozgása: a TIT Demográfiai-Szociológiai Válaszmánya, az MTA RKK és a Népességtudományi KI tudományos szemináriuma, Pécs, április Budapest: KSH. pp (KSH NKI kutatási jelentései; 25.) Rédei, M A belföldi vándormozgalom előrebecslése 2006-ig az közötti időszakra szóló népességprognózisokban. Budapest. In: Hablicsek, L. Monigl, I.: Az közötti időszakra szóló népességprognózisok. Budapest: KSH NKI (KSH NKI kutatási jelentései; 34.) Rédei, M Magyarországon tartózkodási engedélyt kérők összetételének alakulása az elmúlt évtizedekben és a folyamat demográfiai következményei. In: Sík E. (szerk.): Menekülők, vándorlók, szerencsét próbálók. Budapest: MTA Politikatudományi Intézet. pp Rédei, M A nemzetközi népességmozgások negyven éve Magyarországon. In: Tamás, P. Inotai, A. (szerk.): Új exodus: a nemzetközi munkaerőáramlás új irányai. Budapest: MTA Társadalmi Konfliktusok Kutató Központja; MTA Világgazdasági Kutató Intézet. pp Rédei, M Munkanélküliség és a migráció kapcsolata. In: Munkácsy, Fné. (szerk.): A jövő munkahelyeiért: munkatudományi tanulmányok. 2. kötet. Budapest: Struktúra-Munkaügy Kiadó. pp Rédei M. (1995) Budapest jövője demográfiai, foglalkoztatási és kereskedelmi távlati adatok CD. (társszerzők: Monigl, J. Nagy, B. Molnár, I.) Rédei, M Nemzetközi K+F menedzsment. In: Pálinkás, J.: K+F, LSI. Budapest. pp Rédei, M A város lakói Budapest lakossága és népesedési viszonyai. In: Kasza, S. (szerk.): Budapest Magyarország Megyei Kézikönyvei sorozat. CEBA kiadó. Budapest. pp Rédei, M A népesség társadalmi összetétele Budapest lakossága és népesedési viszonyai. In: Kasza, S. (szerk.):

3 Budapest Magyarország Megyei kézikönyvei sorozat. CEBA kiadó. Budapest. pp Rédei, M A tőke, az áru és a munkaerő áramlása. In: Tóth, P. P. Illés, S. (szerk.): Migráció: tanulmánygyűjtemény. 2. kötet. Budapest: KSH NKI. pp Rédei, M Információs és tudástársadalom. In: Bernek, Á. (szerk.): A globális világ politikai földrajza. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. pp Rédei, M A külföldön tanuló magyar diákok a Magyarországon tanuló külföldi diákok. In: Illés, S. Lukács, É. (szerk.): Migráció és statisztika. Budapest: KSH NKI. pp (KSH NKI kutatási jelentések; 71.) Rédei, M A nemzetközi migráció. In: Bernek Á. (szerk.): A globális világ politikai földrajza. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, pp Rédei, M Az integráció hatása a hazai gazdaságra. In: Szónokyné Ancsin, G. (szerk.): Határok és az Európai Unió: Nemzetközi Földrajzi Tudományos Konferencia: Szeged, nov Szeged: JATE Press. pp Rédei, M Területi átrendeződések az iparban. In: Bagó, E. et al. (szerk.): Gazdasági szerkezet és versenyképesség az EU csatlakozás után: a VIII. Ipar- és Vállalatgazdasági konferencia előadásai Budapest: MTA Ipar- és Vállalatgazdasági Biz. pp Rédei, M A belső vándorlás alakulásának jellemzői. In: Pap, N. Tóth, J. (szerk.): Terület és településfejlesztés. 1. kötet: A terület- és településfejlesztés alapjai. Pécs: Alexandra. pp Rédei, M Változó demográfiai tendenciák. In: Kovács, Cs. Pál, V. (szerk.): A társadalmi földrajz világai. Szeged: SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszéke. pp Rédei, M A nemzetközi migráció aktuális kérdései. In: A megváltozott biztonsági környezet. Szakmai Tudományos Közlemények, CD ROM kiadás. Rédei, M Változó perspektivák az egész világra kiterjedő tehetségek kérdésében. In: Karancsi, Z. (szerk.): A határok kutatója : tanulmánykötet Pál Ágnes tiszteletére. Szeged: SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék JGYPK, ATTI, Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék. pp Rédei M. Kobolka, I A mobilitással a szellemi tőke növelhető. In: Aki a gondolatokat tettre váltja. Pécs : PTE FEEK. pp D./ Tudományos cikkek D.1. Idegen nyelven (13) Rédei, M Hungarian brain migration. In: Studi Emigrazione / Etudes Migrations. Vol. 30/112. Rome. pp Rédei, M The labour market situation by special interest in Hungary and Poland. Transitime, Vol. 2/4. pp Rédei, M New Chinese migrants in Europe The case of Chinese community in Hungary. In: International Migration Review, Vol. 35/4. pp Impact factor 0,538 Rédei, M The demographic situation in Hungary. In: Population Geography. Vol. 26. (Silver Issue). Chandigarh India. pp Rédei, M The Hungarian Revolution in historical perspectives. CEU CRC OSA/2. Budapest. pp Rédei, M Hungarian flow Memorial paper after 50 years of Hungarian exodus. Geographical Phorum. Vol. 5/5. Craiova. pp Rédei, M. M. S. Gill Demographic characteristics of roma population of Hungary. Population Geography, Chandigarh- India. Vol. 28/ 1-2. pp Rédei, M Migratia maghiara , Lucrara memoriala la 50 de ani de la exodul maghiar. In: Geographical Phorum Vol. 5/5. Craiova. pp Rédei, M Regimul emigratiei maghiare:de la pierderea talentelor la atragerea talentetor, Geographical Phorum. Vol. 5/ 6. Craiova. pp Rédei, M Who are governing the international migration? In: Tradecraft Review, Periodical of the Scientific Board of MSO. Vol. 5. Special Issue. pp

4 Rédei, M Actualities of international movement, Tradecraft Review, Periodical of the Scientific Board of MSO, Vol. 5. CD ROM. Rédei, M The Hungarian migration regime: from talent loss to talent attraction, Geographical Phorum. Vol. 5/6. Craiova. pp Rédei, M Economics of migration. Tradecraft Review, Periodical of the Scientific Board of MSO. Vol. 6/1. Special issue. pp D.2. Magyar nyelven alapvető hazai szakmai folyóiratokban megjelent cikk (44) Rédei, M Fiktív népességhez számítható demográfiai összetevők. In: Területrendezés 3. pp Rédei, M A közlekedés és a hírközlés előrejelzéséhez szükséges szerkezeti, területi és demográfiai adatok. In: Területfejlesztés VÁTI -KTI. pp Rédei, M A népesség térbeli elhelyezkedésének mérése település-földrajzi elemekkel. In: Demográfia. 27/2-3. pp Rédei, M. Szabó, K A megyeszékhelyek múltbeli és várható népességfejlődése. In: Területi Statisztika. 35/ 4. pp Rédei, M A kistérségi népesség mozgások. In: Statisztikai Szemle. 11/6. pp Rédei, M A vándorlások volumenének területek közötti eloszlásáról. In: Demográfia. 28/2-3. pp Rédei, M A területi népesség-előrejelzések készítése és felhasználása. In: Területi Statisztika 35/1. pp Rédei, M Területi népesség előreszámításokról a 80-as évek közepén. In: Demográfia. 31/1. pp Rédei, M Szabályszerűségek és specialitások a magyar kohorsz specifikus vándorlási arányszámok alakulásában. In: Demográfia 32/1-2. pp Rédei, M A migrációs áramlások modellkísérleteiről. In: Földrajzi Értesítő. 38./1-2. pp Rédei, M Küldő ország fogadó ország: változások a kelet-közép európai vándorlási folyamatokban. In: Régió 2/4. pp Rédei, M A nemzetközi népességmozgások és hatása a munkaerőpiacra. In: Munkaügyi Szemle. 36/6. pp Rédei, M A nemzetközi népességmozgások és hatása a munkaerőpiacon. In: Munkaügyi Szemle. 40/6. pp Rédei, M Hogyan lehet hasznos a nemzetközi népességmozgás? In: Munkaügyi Szemle. 41/12. p Rédei, M Az közötti nemzetközi népességmozgások jellemzői Magyarországon. In: Földrajzi Értesítő. 43./1-2. pp Rédei, M Budapest szegregációs térképe. In: Falu -Város-Régió. 1/6-7. pp Rédei, M Munkanélküliség és migráció. In: Munkaügyi Szemle. 38/3. pp Rédei, M Néhány gondolat a közúthálózat területfejlesztő hatásához. In: Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle. 44/12. pp Rédei, M A magasan kvalifikált emberek mozgása. In: Munkaügyi Szemle. 39/1. pp Rédei, M A képzett munkaerő mobilitása. In: Gazdaság Vállalkozás Vezetés. 4. pp Rédei, M Az emberi erőforrás szerepe a piacgazdasági viszonyok között. In: Organotrend A Szervezés- és Vezetéstudományi Lap. 5/június pp Rédei, M A térbeli mobilitás haszonelvű mérlegelésének és kutatásának néhány eredménye. In: Gazdaság Vállalkozás Vezetés. 3. pp Rédei, M Külföldiek Magyarországon. In: Gazdaság Vállalkozás Vezetés. 3. pp Rédei, M A nemzetközi migráció biztonságpolitikai dilemmái. In: Szakmai Tudományos Közlemények. 2. pp Rédei, M A szociálpolitika és a migráció az Európai Unióban és hatása a magyarországi helyzetre. In: Comitatus. 13/1-2. pp Rédei, M A vállalkozás mérete és az innovációs késztetés: a gazdasági párbeszéd. In: Comitatus. 13/10. pp

5 Rédei, M A migráció biztonsága, a biztonságos migráció. In: Szakmai Szemle. 1. pp Rédei, M Budapest 30 év múlva. Táncsics alapítvány, Budapest. Rédei, M A nemzetközi migráció trendjei a világban. In: Szakmai Szemle. 2. pp Rédei, M A migráció hatása a béketámogató hadműveletekre. In: Szakmai Tudományos Közlemények. 5. pp Rédei, M Lehet-e irányítani a nemzetközi migrációt? In: Szakmai Tudományos Közlemények. 5. pp Rédei, M A nemzetközi vándorlás folyamatának irányítása. In: Statisztikai Szemle 83/ 7. pp Rédei, M Tanulási célú migráció a világban és itthon. In: Szakmai Szemle. 2. pp Rédei, M Külföldön tanulni. In: Magyar Tudomány. 167/6. pp Rédei, M Magyar migráció 1956 és 1992 között. In: Szakmai Szemle. 3. pp Rédei, M A tanulási célú migráció a világban és itthon. In: Demográfia 49/2-3. pp Rédei, M A nemzetközi migráció főbb folyamatai. In: Földrajzi Közlemények. 54./1-2 sz.. pp Rédei, M Hazautalások Kelet- és Közép-Európába. In: Statisztikai Szemle. 85/7. pp Rédei, M Az innováció európai térbeli képe. In: Modern Geográfia. 4. Rédei, M A hallgatói migráció földrajza. In: Földrajzi Közlemények. 55/4. pp Rédei, M A külföldi hallgatók jellemzői. In: Modern Geográfia. 4. Rédei, M. Kincses, Á A szomszédból érkező migránsok hatása a hazai gazdasági és társadalmi különbségekre. Közép Európai Közlemények, Geográfusok, regionalisták és történészek tudományos szemléje. 1. évf. 1. szám.. pp Kobolka, I. Rédei, M A nemzetközi mobilitás fogalma, forrásai, típusai és motivációi. In: Határőrségi tanulmányok 1. pp Rédei, M. Jakobi, Á. Jeney, L Regionális specializáció és a feldolgozóipari tevékenység változása. In: Tér és Társadalom. 16/4. pp F./ Népszerűsitő cikkek Népszerűsítő cikk(16) Rédei, M Kitántorgóink. HVG, márc. 21. Rédei, M Ide-ide járkálva kelet európai népvándorlás. HVG, április 4. Rédei, M Hogyan lehet hasznos a nemzetközi népességmozgás? Napi Gazdaság. szept. 7. p. 15. Rédei, M Meddig lesz nélkülözhetetlen a külföldiek szaktudása? Napi Gazdaság. nov. 12. p. 15. Rédei, M Halásszunk vagy vadásszunk avagy nem elég a kvalifikált munkaerő? Napi Gazdaság. nov. 19. p. 15. Rédei, M Az emberi erőforrás szerepe a piacgazdasági és globális gazdasági körülmények között. METESZ. június Rédei, M Tele-kunyhók. In: Organotrend.V. évf. 8. p. 35. Rédei, M Miért kell nekünk a Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanácsa? Organotrend Szervezés és Vezetéstudományi lap VI. évf.1. p Rédei, M Választanak avagy én választok? Célratörő Magazin, január Rédei, M Külföldön tanulni. Népszabadság. január 13. Rédei, M Öt kérdés öt válasz. Ma & Holnap, január pp Rédei, M Nem kellett húsz évet várni Budapest fogy. Népszabadság Rédei, M Az információ hatalom, NYUZ, 32. évf. 7. sz. Rédei, M Tájékoztató az EU 7. Kutatási keretprogramról - Globális változások és ökoszisztémák, ELTE.

6 Rédei, M Hozzászólás Németh Nándor A főúthálózat szerepe a regionálistagoltságban c. munkájához. MTA Munkatudományi Biz. Ülése. Pécs. ld Rédei, M Jöttmentek világa Hazatérési programmal kellene visszacsábítani a migránsainkat, Magyar Nemzet nov.10. I. / Intézeti jelentések Társszerzős Intézeti magyar nyelven (5) Rédei, M. Szabó, K Magyarország népessége , a megyeszékhelyek népessége. Budapest : KSH 103 p. (A KSH NKI és az MTA Demográfiai Bizottságának Közleményei ; 58.) Hablicsek, L. Rédei, M. Szabó, K Magyarország népessége, Országos népesség-előreszámítás. Budapest: KSH. 333 p. (A KSH NKI és az MTA Demográfiai Bizottságának Közleményei; 66.) Hablicsek, L. Rédei, M. Szabó, K Magyarország népessége, Területi népesség-előreszámítás. Budapest: KSH. 443 p. (A KSH NKI és az MTA Demográfiai Bizottságának Közleményei; 67.) Rédei, M A tanulói migráció és a munkapiac. In. Illés Sándor (szerk.) Magyarország új típusú migráns munkaerő-forrásai. KSH NKI, Budapest, pp (Megjelenésre elfogadva a Kutatási Jelentések sorozat 85. köteteként.) Társszerzős Intézeti idegen nyelven (1) Hablicsek, L. Rédei, M. Szabó, K Population of Hungary Budapest: KSH NKI. 119 p. J./ Nemzetközi Konferenciák kiadványai J.1. Magyar nyelven (11) Rédei, M Hogyan változott a világ migrációs térképe a valóságban és a tudatunkban? In: Pap, N. Tóth, J. (szerk.): Változó világ átalakuló politikai földrajz I. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia. Pécs pp Rédei, M Balkáni migráció - Az átalakuló Balkán politikai földrajzi kérdései. In: Hajdú, Z. Pap, N. Tóth, J. (szerk.): II. Magyar Politika Földrajzi Konferencia. Pécs, pp Rédei, M Regionális specializáció. A Magyar Földrajzi Konferencia október p CD kiadás. Rédei, M A szabad kereskedelem hatása a feldolgozóiparra. In: Hajdú, Z. Pap, N. Tóth, J. (szerk.): III. Politika Földrajzi konferencia, Pécs, 11. pp Rédei, M A XX. századi migráció Európában. In: Hajdú, Z. Pap, N. Tóth, J. (szerk.): III. Magyar Politika Földrajzi konferencia, Pécs, 11. pp Rédei, M A földrajz tudomány határán, A mi geográfiánk Nemzetközi Konferencia, Őcsény. (in print) Rédei, M Magyarország szerepe a diák mobilitásban. In: A III. Magyar Földrajzi Konferencia tudományos közleményei: Budapest, szeptember 6-7. CD-ROM. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest. 13 p. Rédei, M Afrika migrációs kérdései. V. Magyar Politikai Földrajzi konferencia, november 10. Pécs (in print) Rédei, M Település és térségmarketing kurzus. In: Gulyás, L. (szerk.): Régiók a Kárpát-medencén innen és túl. Baja. pp Rédei, M Területi kommunikáció. In: Gulyás, L.(szerk.): IV. Európai kihívások konferencia. Szeged. pp

7 Rédei, M Erasmus oktatói mobilitás. In: Az integrált Európa narratívái és diskurzusai, Budapest Fórum. (in print) J.2. Idegen nyelven (8) Rédei, M Does it Hungary a sending country? In: Van de Kaa (ed.): Demographic impact of international migration. Waasenaar. NIAS The Netherland. pp Rédei, M The lost future and the accessible possibilities. In: Van de Kaa (ed.) Demographic consequences of international migration Wassenaar. NIAS pp Rédei, M Displaced persons in a new host country. In: Öberg, S.: Implications in East and West. Wien, pp Rédei, M Hungarian dilemmas on migration issue. In: Joly, D.: Emerging trends and major issues in migration and ethnic relations in Western and Eastern Europe, WP 38/6. Warwick, Great Britain. pp Rédei, M Hungarian brain migration. In: Todisco, S. Paganoni, T. (eds.): Skilled migrations. Rome : Centro Studi Emigratione. pp Rédei, M Regional specialisation in a transition country. In: New millenium and their impact on Economic policy. In: 41st Congress of the European Regional Science Association, 2001, Zagreb. European Regional Development. pp Rédei, M The curriculum of spatial marketing. In: Gulyás, L. (szerk.): Régiók a Kárpát-medencén innen és túl. Eötvös József Főiskola. Baja. pp Rédei, M The Hungarian migration regime: from talent loss to talent attraction, IV. Population Geographers World conference report. Vol. 4. Hong Kong. pp Egyéb tudományos tevékenység, ami nem került be a pontozásba Önálló idegen nyelvű SZAKMAI JELENTÉS Rédei, M SOPEMI, National report on Hungarian international migration for OECD. Megjelent a követő évben The trends in international migration címmel, OECD, Párizs. 110 p. Rédei, M SOPEMI, National report on international Hungarian migration for OECD. Megjelent a követő évben The trends in international migration címmel, OECD, Párizs. 109 p. Rédei, M Hungary, SOPEMI, National report on international migration for OECD. Megjelent a követő évben The trends in international migration címmel, OECD, Párizs p. Rédei, M Hungary SOPEMI National report on international migration for OECD. Megjelent a követő évben The trends in international migration címmel, OECD, Párizs. 115 p. Rédei, M Hungary SOPEMI National report on international migration. for OECD. A jelentés szerkesztett változata megjelent a követő évben The trends of international migration címmel, OECD, Párizs. 128 p. Dokumentált kutatás Rédei, M A népesség településnagyság kategóriánkénti területi eloszlása ELTE TTK (egyetemi doktori dolgozat.) p 80. Rédei, M A migráció értelmezésének és modellezésének lehetőségei. (Kandidátusi értekezés.) Budapest. p Rédei, M Homogén népesedési egységek Magyarországon. OTKA (Sárfalvi B.) kutatás ELTE TTK p. 52. Rédei, M Vándorlási életútjellemzők Magyarországon a XX. sz. második felében. Témavezető. OTKA 397. Kutatási zárójelentése. Budapest. Rédei, M A külföldi munkaerő szerepe a munkanélküliség alakulásában. Áttekintő tanulmány a

8 Közgazdaságtudományi Egyetem Emberi erőforrás tanszék, Tímár János OTKA kutatása számára. Rédei, M Népesség előreszámítások területi koncepciókhoz. KSH. Budapest. Rédei, M A nemzetközi tőkebefektetések humán erőforrás igénye és regionális hatása. MTA Stratégiai Kutatások. Rédei, M Kis és közepes vállalkozások hazai helyzete. MTA Stratégiai Kutatások. Hablicsek L. Rédei, M Kistérségi és település nagyságkategóriák szerinti népesség előreszámítás. VATI. Migrációs kutatói lista Rédei, M A nemzetközi vándorlás témakörével foglalkozó kutatók és szakértők listája MTA Politikatudományi Intézet migrációs évkönyve. In: Sik, E. (ed.) Jönnek? Mennek? Maradnak? Budapest : MTA PTI. pp Rédei, M Migrációval foglalkozó hazai kutatók, In: Sik, E. (szerk.): Táborlakók, diaszpórák, politikák. Budapest: MTA Politikatudományi Intézet. pp Beszámolók, recenziók: Rédei, M Menekültügy hírek, beszámolók. (Nemzetközi szeminárium, Budapest, április 28. május 4.) In: Regio. 2/4. pp Rédei, M The emerging economic geography (könyvismertetés). In: Statisztikai Szemle. 82/3. pp Rédei, M IV. Nemzetközi Népességföldrajzi Konferencia, Hong Kong július Földrajzi Közlemények. 55/3. pp Tudományos intézetekben tartott szakmai előadások University of Liverpool, British Council ösztöndíjasaként 1 hónap Department of Geography UNFPA 1 hónapos training, Demographic modelling, Warsaw, Insitute of Statistics Existing or living, that depends on us. EAPS symposium Tbilisi 8-12 Oct To move or not? German-Hungarian demographic meeting, 2-7 October, Budapest East-West migration, keynote speaker Freidrich Ebert Stiftung Demographic impact of international migration in a new host country Wassenaar, NIDI, Sept From sending to a new host country in CEE paper on Displaced persons in a new host country conference Budapest Apr A new host country, Konrad Adenauer Stiftung. Budapest Diaplaced persons in a new host country - IIASA Mass migration in Europe Implications in East and West conference, 5-7 March, Vienna, p Some data about the Hungarian intenational flow, Österreichise Statisischen Amt The major trends of Hungarian movement - Bruno Kreisky Fórum, Salzburg, Március Refugees in Hungary paper for the conference 'Gender issues and refugees.' York University Toronto Hungarian dilemmas on migration issue. Emerging trends and major issues in migration and ethnic relations in Western and Eastern Europe, Warwick, GB ECOTEC Ltd. 4 hónap EC ösztöndíj Research management Budapest várható népesedése, Budapest jövője 1. konferencia Perspektíva és migráció előadás. nov. Lillafüred SZVT ülése.

9 1994. Nemzetközi migráció Magyarország - MTA Munkatudományi Bizottságának ülése Budapest demográfiai jellemzői Goethe Institute Francia-Német ülés Nemzetközi migráció. MTA Földrajztudományi Kutató Intézete. május Nemzetközi migráció MTA Földrajztudományi Kutató Intézete Migráció és a nők részvétele Freidrich Ebert Alapítvány konferenciája. Budapest Overview on the Hungarian international migration Ost/West Forschung Institute Bécs május Szegregáció és demográfiai változások Budapesten - Budapest jövője 2. konferencia április Az emberi erőforrás szerepe a piacgazdasági és globális gazdasági körülmények között. METESZ Multik Magyarországon - Globalizáció és hazai fejlődés vitadélután. ELTE Regionális földrajzi tanszék Migration and development Ten years after Memorial conference on ECE s Road to The New World, MTA-Budapest Migration and development Ten years after Memorial conference on Eastern and Central Europe s Road into The New World Budapest September Hogyan müködnek a gazdaságföldrajzi modellek Magyarországon, MTA Földrajztudományi Kutató Intézet december Nemzetközi Környezetvédelemi konferencia nov MKIK Budapest és környékét érintő fejlesztéspolitikai irányelvek. Magyar Urbanisztikai Társaság Reorientation of the Hungarian economy, University of Joensuu New way of thinking the brain drain, University of Joensuu A demográfi oktatása, Szeged, nemzetközi tudományos konferencia előadás, Demographic development in Hungary. Universitat Bern Geographische Institute Specific approaches and problems of the demographic research. Universitat Bern Geographische Institute Tapasztalatok az EU 6. kutatási keretprogramjában. ELTE pályázati iroda ELTE EU 7. keret program Bírálói szemmel előadása A nemzetközi migráció főbb folyamatai Földtudományi, Disputa ELTE Erasmus tapasztalatok és tanulságok. ELTE HÖK A Föld éve, A diák mobilitás földrajza. ELTE OTDK Szeged, Bíráló és zsűri tag. Első díjak The Hungarian migration regime: from talent loss to talent attraction, IGU Population geographers world conference, Hong kong University Hungarian regional disparities in the impact of international migration. University of Groningen, NL Területfejlesztési munkák Magyar - országos támogatású munka (1979, 1992, 1996) Országos Területrendezési Terv Demográfia és foglalkoztatás fejezete. VÁTI. (1992) Budapest Főváros Általános Rendezési Terve - Program, Demográfia fejezet (1992) Jelentés a területi folyamatokról Demográfia - KTM (1994) Budapest és a nemzetközi népességmozgások ÁRT (1994) Településszerkezeti és terület-felhasználás terv, Budapest ÁRT

10 (1997) A nemzetközi tőkebefektetések humán erőforrás igénye és regionális hatása MTA Stratégiai kutatások (1998) Kis és közepes vállalkozások hazai helyzete MTA Stratégiai Kutatások ( ) Tanulási célú migráció - OTKA (2006) A budapesti agglomeráció humán erőforrás kutatásának vezetője BAFT Nemzetközi kutatás alprogramvezető (1991) East-West migration / brain drain szakértői ülésről készült anyag, COST Social Science Bruxelles, ed: B. Rhode Oct. (1993) Brain drain East-West migration, COST ACTION A2, p. 5-17, Sík E. Tamás P. (1994) Comparative studies for metropolitan areas in Western and Central Europe concerning the migration - EU ECOS project 1994-Berlin p (1994) Brain drain East-West migration, PECO project, COST A2. pp. 1-23, Sík E. Tamás P. ( ) Multinationals in Hungary, PHARE ACCORD project OMFB ( ) European integration and industrial activity in accession countries Hungarian national report, Phare-ACE P98-117R FP7-SSH EuroBroadMap Visions of Europe in the World. TIGRIS csoport tagja Kistérségi területfejlesztési projektek Budapest Általános Rendezési terv. Népesedés és a foglalkoztatás fejezetek Adatelemzés a magyarországi kistérségek fejlődésének értékeléséhez a piacgazdaságban Adalékok a szerkezet és a funkció összefüggéséhez a pesti Belváros példáján Döntéselőkésztő vezetői összefoglaló az M4 metró nyomvonalának módosításához Győr városrendezési terve Szentendre településrendezési terve Ráckevei Duna-ág vízminőségének javítása Hódmezővásárhely városfejlesztési koncepció Veszprém településfejlesztési koncepció Békéscsaba, kulturális változása és hatása Közép magyarországi régió struktúra terve Budapesti Agglomeráció Humánerőforrás cselekvési programja. Médiaszereplések The Standard 6. March 'Europa erwartet bis zu Einwanders' The Standard 7-8. March 1992.' Ein europäisches Ellis Island' p. 4. Le Monde diplomatique mai 93. 'La Hongrie n' est ile heureuse. Magyarország fogadó ország? - Rádió Bridge november Krétakör a térbeli mobilitásról - MTV Külföldi munkavállalók - Kossuth Rádió Migration and development, ten years after , memorial conference on ECE s road into the new world Külföldön tanulni Népszabadság 2001

11 Agy-áramlás, Cash Flow, 2001/3 Európai migrációs körkép február - Duna TV

12 1956-os kiáramlás Múltkor okt.19. MTV1Dijak8. Összefoglaló adatok MTA X. oszt. a 11 elem szerint KATEGÓRIÁK Minimum követelmény A szerző darabszáma A szerző pontszáma 1. Összes publikáció Ebből elsőszerzős publikáció Tudományos könyv, monográfia+ társszerzős Idegen nyelvű publikáció Ebből SCI folyóiratban A tudományos fokozat megszerzése óta Ebből idegen nyelvű Ebből SCI folyóiratban Független idézések száma Ebből SCI idézés (web of scence alapján) Kumulatív impakt faktor 2 0,538 0 A fenti táblázat azokat a publikációkat tartalmazza, amlyek önállóan irt könyvek, vagy 50%-nál nagyobb arányban irtam és alkotó szerkesztője voltam. Továbbá tartalmazza a tudományos folyóiratban, tanulmánykötetben, konferenciakötetben megjelent írásos munkákat. Nem tartalmazza a SOPEMI/OECD national report-ot, ami önálló szakmai munkám és az EC számára készitett tudományos jelentéseket. Valamint a kéziratos munkák, és egyéb dokumentált kutatások, tervezési és fejlesztési anyagok nem kerültek beszámitásra. 12

13 L. RÉDEI MÁRIA A TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE HIVATKOZÁSOKKAL HIVATKOZÁSOK SZÁMA ÖSSZESEN: 180, EBBŐL IDEGEN NYELVEN:70 A./ Tudományos könyvek Önállóan írt könyv Rédei, M A shift-share analízis szakirodalmi áttekintése és alkalmazási lehetőségei a demográfiában. Budapest : KSH Népességtudományi Kutató Intézet, 112. p. (A KSH NKI Demográfiai Módszertani Füzetei ; 2.) Hivatkozás: 1 [4+0]: Gulácsi, G. Nemes Nagy, J.: Regionalitás és településszerkezet (egy shift-share eredményei). In: Tér és Társadalom. 3/2. pp Valkovics, E. Illés, S.: A kettős standardizálás alkalmazásának lehetőségei a belföldi vándorlások elemzésében. In: Demográfia. 41/2-3. pp Illés S.: Belföldi vándormozgalom a XX. század utolsó évtizedeiben. Budapest : KSH NKI. 112 p. (KSH NKI Kutatási Jelentések ; 63.) Nemes Nagy, J. (szerk.): Regionális elemzési módszerek. Budapest : ELTE Regionális Földrajzi Tanszék. 284 p. (Regionális Tudományi Tanulmányok ; 11.) Rédei, M A területi migrációs áramlások modellezési kísérletei. Budapest : KSH Népességtudományi Kutató Intézet, p (A KSH NKI Demográfiai Módszertani Füzetei ; 4.) Hivatkozás: [4+3] Office of Population Research: Population Index Vol. 57/ 1. p Öberg, S. Wils, A. B.: East West migration in Europe : Can migration theories help estimate the numbers? Popnet 22. pp Illés, S.: Miért költöztek az emberek Pásztóra ben? Budapest : KSH NKI. 119 p. (A KSH NKI kutatási jelentései ; 50.) Horváth, I.: A migráció hatása a népesség előreszámítására. In: Magyar Kisebbség : nemzetpolitikai szemle, 7/4. Kolozsvár, p Illés, S.: Centres of gravity of International Migration in Hungary, European population Conference, Warsaw. P Nagy, B.: A település, az épített világ. Budapest : B+V Kiadó. 492 p Nemes Nagy, J. (szerk.): Regionális elemzési módszerek. Budapest : ELTE Regionális Földrajzi Tanszék. 284 p. (Regionális Tudományi Tanulmányok ; 11.) 1 Az első szám a magyar, a második az idegen nyelvű hivatkozások számát jelenti. A. vonal választja el a kandidátusi előtti és utáni közlést. 13

14 Rédei, M Demográfia. Budapest : Eötvös Kiadó p. Hivatkozás: [13+1] Lukács, É. Király, M. (szerk.): Migráció és az Európai Unió. ESZCSM, Budapest. 440 p Horváth, I.: A migráció hatása a népesség előreszámítására. In: Magyar Kisebbség : nemzetpolitikai szemle, 7/4. Kolozsvár, p Illés, S. Michalkó, G.: A turizmus és migráció néhány összefügése Magyarországon. In: Demográfia. 46/4. pp Kobolka, I. Ritecz, Gy. Sallai, Gy.: A Magyar Köztársaság államhatárának ezredfordulós kriminálföldrajza. Szakmai Tudományos Közlemények. 96 p Uzzoli A.: A magyar népesség egészségi állapota az európai országok körében. In: Földrajzi Közlemények. 51/1-4. pp Beluszky, P. Győri, R.: Budapest ipari övezetének kialakulása. In: Barta Gy. (szerk.): A budapesti barnaövezet megújulási esélyei. Budapest : MTA Társadalomkutató Központ. pp Illés, S.: Az öregkorúak Magyarországra vándorlása. In: Statisztikai Szemle. 82/3. pp Gellérné Lukács, É. Illés, S.: Migrációs politikák és jogharmonizáció, Budapest : KSH NKI. 121 p. (KSH NKI Kutatási Jelentések; 79.) Hablicsek, L. Illés, S.: A népesség fejlődése és mozgása a Földön, Európában és Magyarországon. In: Nánási, I. (szerk.): Humánökológia. Budapest : Medicina. pp Nagy, B.: A település, az épített világ. Budapest : B+V Kiadó. 492 p Nemes Nagy, J. (szerk.): Regionális elemzési módszerek. Budapest : ELTE Regionális Földrajzi Tanszék. 284 p. (Regionális Tudományi Tanulmányok ; 11.) Gill, M. S.: Population growth and migration in rural Punjab since Punjab, 23/1. p Kovács, Cs. M..: Általános népességföldrajz. Cluj-Napoca : Presa Universitara Clujeana. 174 p Szónokyné Ancsin, G.: Demográfiai öregedés Csongrád megye határmenti térségében. In: Karancsi, Z. (szerk.): A határok kutatója : tanulmánykötet Pál Ágnes tiszteletére. Szeged : SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék JGYPK, ATTI, Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék. pp Rédei, M Demográfiai ismeretek. Budapest : Reg-info Kiadó. 248 p. Hivatkozás [1+2]: Gill, M. S.: Population Growth and Migration in Rural Punjab Since In: Population Geography. Vol. 27,/1-2. pp Mehar, S. G.: Politics of Population Census Data in India. In: Economic and Political Weekly. Vol.42/3. pp Nagy, T.: Migráns hálózatok, menekültek és a határok. In: Timár, J. (szerk.): Határkonstrukciók magyar-szerb vizsgálatok tükrében. Békéscsaba : MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet Békéscsabai Osztály. pp Rédei, M Magyarországot érintő nemzetközi migráció. Budapest : KBH Kiadó p. Rédei, M Mozgásban a világ : a nemzetközi migráció földrajza. Budapest : ELTE Eötvös Kiadó p. Hivatkozás [3+1]: 14

15 Popescu L. Geographical Phorum. Vol. 5/ 6. Craiova. pp Michalkó, G. In: Földrajzi Közlemények. 55/4. pp Rudl, J.: A demográfia alapjai. Pécs : PTE-TTK. 122 p Illés, S.: Polgármesteri szemmel a turizmusról és a migrációról. Comitatus, évf.17. sz. 10. pp Társszerzésben írt és szerkesztett könyv Rédei, M. Roussignol, J. M. Udvaros, M. (szerk.) A humánerőforrás képzés stratégiája a közszolgálat különböző szintjén I. Elvek és eljárások kézikönyve. Budapest : IISP-SFC-NALAD-INGOLOV. 150 p. Rédei, M. Rodrigez, M. Royon, P. Wagner, G. Iván, J. (szerk.) Az Európai Unió szociális és foglalkoztatási politikája. Budapest : IISP-SFC-NALAD-INGOLOV. 135 p. Rédei, M. Roussignol, J. M. Udvaros M. (szerk.) A humánerőforrás képzés stratégiája a közszolgálat különböző szintjén II. Oktatói kézikönyv. Budapest. 310 p. Kunze, E. Rédei, M. (szerk.) Az EU területfejlesztési politikája. WIFI. Budapest. 146 p. C./ Könyvfejezetek Könyvfejezet, idegen nyelven írt Rédei, M Einziges Gedanken über die Modellierung. In: Leykauf, J. (Hrsg.): Quantitative Methoden der Strukturforschung in ihrer Anwendung in der Geographie und Territorialplanung. Halle (Saale) : Abt. Wiss.-Publizistik der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. pp Rédei, M Close migration directions under changing propensity. In: Jozwiak, J. Kotowska, I. (eds.): Usefulness of demographic modelling. Warsaw : Szkola Glowna Handlowa, Instytut Statystyki i Demografii (Monografie i Opracowania ; 345.), pp Hivatkozás: [1+1]: Willekens, F.: How to estimate our trends. NIAS Report Hablicsek L.: A nemzetközi vándorlás hatása Magyarország népességének változására. In: Demográfia 47/3-4. p Rédei, M Refugees in Hungary. In: Gender issues and refugees: development applications. Toronto : York Lane publisher. pp Rédei, M Hungary. In: Ardittis, S. (ed.): The politics of East-West migration. Gordonsville : St Martin Press USA, pp ISBN Hivatkozás [1+3]: Nagy, B.: Lehetséges-e belső határok nélküli Európai Unió közép-és kelet-európai államokkal való kibővülés után? In: Sik, E. Tóth, J. (szerk.): Táborlakók, diaszpórák, politikák. Budapest : MTA Politikai Tudományok Intézete. pp Breuss, F. Tesche, J.: A general equilibrum analysis of East-West migration : the case of Austria and Hungary 15

16 in migration, free trade and regional integration. In: Biffl, G.: Central and Eastern Europe. Wien : Schriftreihe des BKA. pp Behr, M. Fata, E. Kulcsar, A.: Who is Hungarian? Attitudes oward immigration, ethnicity and nationality in rural Hungary. In: East European Quaterly Fall 36/3. pp web of science Hansen, R. Koehler, J.: Issue definition, political discourse and the politics of nationality reform in France and Germany. In: European Journal of Political Research 4/ Rédei, M Hungary. In: Salt, J. Singleton, A. Hogarth, J. (eds.): Europe's international migrants : data sources, patterns and trends. London : HMSO, pp Rédei, M Social Sciences in Hungary- State of Art. In: Burkert, G. Erker, E. (eds.): Social sciences in the Eastern European COST countries. Vienna : EC. pp Hivatkozás [0+1]: Breuss, F. Tesche, J.: A general equilibrum analysis of East-West migration : the case of Austria and Hungary in migration, free trade and regional integration. In: Biffl, G.: Central and Eastern Europe. Wien : Schriftreihe des BKA. pp Rédei, M Hungary. In: Ardittis, S. (ed.): The politics of East-West migration. London : Macmillan Press. pp ISBN Hivatkozás [2+3]: Whitting, G.: European labour market : research review. Birmingham : ECOTEC. 260 p Tóth, J.: Kívánatos immigránsok? : az állampolgársági és idegenrendészeti törvényről. In: Sik, E. Tóth J. (szerk.): Jönnek? Mennek? Maradnak? Budapest: MTA Politikai Tudományok Intézete. pp Kupiszewski, M.: Extra Union migration: the East-West perspective. In: Rees, P. Stillwell, J. Convey, A. Kupiszewski, M. (eds): Population, Migration in the European Union. London : John Wiley & Sons. pp Nagy, B.: Lehetséges-e belső határok nélküli Európai Unió közép-és kelet-európai államokkal való kibővülés után? In: Sik, E. Tóth, J. (szerk.): Táborlakók, diaszpórák, politikák. Budapest : MTA Politikai Tudományok Intézete. pp Breuss, F. Tesche, J.: A general equilibrum analysis of East-West migration : the case of Austria and Hungary in migration, free trade and regional integration. In: Biffl, G.: Central and Eastern Europe. Wien : Schriftreihe des BKA. pp Rédei, M Hungary's migration trends; The past one hundred years and the probleme of future projects. In: Adelman, H. Sik, E. Tessényi, G. (eds.): The genesis of a domestic regime : the case of Hungary. Toronto : York Lane publisher. pp Hivatkozás [1+2]: Nagy, B.: Third pillar and regular and irregular migration in the context of the EU and Hungary, Acta Juridica ELTE, p Kupiszewski, M.: Extra Union migration: the East-West perspective. In: Rees, P. Stillwell, J. Convey, A. Kupiszewski, M. (eds): Population, Migration in the European Union. London : John Wiley & Sons. pp

17 Kobolka, I. Ritecz, Gy. Sallai, Gy.: A Magyar Köztársaság államhatárának ezredfordulós kriminálföldrajza. Szakmai Tudományos Közlemények. 96 p. Rédei, M Hungary. In: Conrad, Y. Dassetto, F. Targosz, P. (eds.) Guide des sources documentaires sur les migrations et les relations ethniques en Europe, SYBIDI VIII. COST, Leuven : Academia Bruylant, pp Rédei, M Internal brain drain. In: Sik, E. (ed.): Refugees and Migrants : Hungary at a crossroads. Budapest HAS IPS. pp (Yearbook of the Research Group on International Migration, the Institute for Political Science of the HAS) Hivatkozás [0+1 ]: Illés, S. Gellérné Lukács, É.: Towards researcher mobility. In: Európai Tükör. Special issue. pp Rédei, M International Migration impact in Budapest. Study in Ecos Overturn. Working Paper 12. Brussels. p.170. Hivatkozás [0+1]: IEF Working paper 14. A general equlibrum analysis of East West migration. The case of Austria-Hungary Wien : Research Institute for European Affairs p. 7. Rédei, M Hungary. In: Traistaru, J. Nijkamp, P. Resmini, L. (eds.): The emerging economic geography in EU accession countries. Aldershot : Ashgate. pp Hivatkozás [1+2]: Fainshtein, G. Lubenets, N.: The emerging economi geography of Estonia. In: Traistaru, J Nijkamp, P. Resmini, L. (eds.): The emerging economic geography in EU accession countries. Aldershot : Ashgate, pp J-P. Damijan E. Kosteve: The impact of European integration on the adjustment pattern of regional wages in accession countries. In: Traistaru, J Nijkamp, P. Resmini, L. (eds.):the emerging economic geography in EU accession countries. Aldershot : Ashgate. pp Bottlik, Zs.: A regionális gazdasági különbségek etnikai hátteréről - Bulgária példáján In: Jakobi, Á. (főszerk.): Regionális értékelő és kvantitatív analízisek 2. : regionális országelemzések : Bulgária, Románia, Hollandia, India. Budapest : ELTE Regionális Földrajzi Tanszék. pp Könyvfejezet magyar nyelven írt Rédei, M A demográfia a területi tervezésben. In: Faragó L. Hrubi L. (szerk.): A vonzáskörzetek gazdasági és közigazgatási kérdései : Pécs : MTA Regionális Kutatások Központja. pp (MTA RKK DTI Közlemények ; 32.) Rédei, M Kistérségi népesség-előrejelzések módszerei és lehetőségei. In: Káposztás F. (szerk.): A népesség területi elhelyezkedése és mozgása Budapest : KSH. pp (KSH NKI kutatási jelentései ; 25.) Hivatkozás [1+0]: 17

18 Erdősi, F.: A kommunikáció, közlekedés, távközlés szerepe a terület- és településfejlődésben. Budapest : VÁTI. 356 p. (Területfejlesztési Szakkönyvek) Rédei, M A belföldi vándormozgalom előrebecslése 2006-ig az közötti időszakra szóló népességprognózisokban. Budapest. In: Hablicsek, L. Monigl I.: Az közötti időszakra szóló népességprognózisok. Budapest : KSH NKI (KSH NKI kutatási jelentései ; 34.) Hivatkozás [1+0]: Klinger, A. (főszerk.): Demográfia. Budapest : KSH ; 582 p. Rédei, M Magyarországon tartózkodási engedélyt kérők összetételének alakulása az elmúlt évtizedekben és a folyamat demográfiai következményei. In: Sík E. (szerk.): Menekülők, vándorlók, szerencsét próbálók. Budapest : MTA Politikatudományi Intézet. pp Hivatkozás [3+0]: Hárs, Á.: Migráció és munkaerőpiac. In: Dövényi, Z. [et al.]: Menekülők, vándorlók, szerencsét próbálók, Budapest : MTA Politikai Tudományok Intézete pp Tóth, P. P.: Nemzetközi vándorlás - Magyarország. Budapest : KSH. (KSH NKI kutatási jelentései ; 49.) 89 p Hamar, I.: A külföldi működőtőke-beáramlás Magyarországon belüli területi jellemzői. In: Külgazdaság 43/3. pp Rédei, M A nemzetközi népességmozgások negyven éve Magyarországon. In: Tamás, P. Inotai, A. (szerk.): Új exodus : a nemzetközi munkaerőáramlás új irányai. Budapest : MTA Társadalmi Konfliktusok Kutató Központja ; MTA Világgazdasági Kutató Intézet. pp Hivatkozás [5+2]: Tóth, P. P.: Nemzetközi vándorlás - Magyarország. Budapest : KSH. (KSH NKI kutatási jelentései ; 49.) 89 p Nagy, B.: The refugee situation in Hungary: where now? Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae 93/3-4. pp Whitting, G.: European labour market : research review. Birmingham : ECOTEC. 260 p Dövényi, Z.: Nemzetközi vándorlás. In: Magyarország Nemzeti Atlasza kiegészítő lapjai 3. Budapest : MTA FKI. 4 p Lukács, É. Király, M. (szerk.): Migráció és az Európai Unió. ESZCSM, Budapest. 440 p Kobolka, I. Ritecz, Gy. Sallai, Gy.: A Magyar Köztársaság államhatárának ezredfordulós kriminálföldrajza. Szakmai Tudományos Közlemények. 96 p Nagy, B.: A település, az épített világ. Budapest : B+V Kiadó. 492 p. Rédei, M Munkanélküliség és a migráció kapcsolata. In: Munkácsy, Fné. (szerk.): A jövő munkahelyeiért : munkatudományi tanulmányok. 2. kötet. Budapest : Struktúra-Munkaügy Kiadó. pp

19 Rédei M. (1995) Budapest jövője demográfiai, foglalkoztatási és kereskedelmi távlati adatok CD. (társszerzők: Monigl, J. Nagy, B. Molnár, I.) Hivatkozás [1+0]: Nagy, B.: A település, az épített világ. Budapest : B+V Kiadó. 492 p. Rédei, M Nemzetközi K+F menedzsment. In: Pálinkás, J.: K+F, LSI. Budapest. pp Hivatkozás [1+0] Búzás, N. (szerk.): Innovációmenedzsment a gyakorlatban. Akadémiai Kiadó, Budapest. p. 23 Rédei, M A város lakói Budapest lakossága és népesedési viszonyai. In: Kasza, S. (szerk.): Budapest Magyarország Megyei Kézikönyvei sorozat. CEBA kiadó. Budapest. pp Hivatkozás [2+0]: Schneller, I.: A városfejlesztési koncepció előélete. In: Budapesti Negyed. 28/2. p Szónokyné Ancsin, G.: Határok és az Európai Unió. Szeged : SZTE TTK. pp Rédei, M A népesség társadalmi összetétele Budapest lakossága és népesedési viszonyai. In: Kasza, S. (szerk.): Budapest Magyarország Megyei kézikönyvei sorozat. CEBA kiadó. Budapest. pp Rédei, M A tőke, az áru és a munkaerő áramlása. In: Tóth, P. P. Illés, S. (szerk.): Migráció : tanulmánygyűjtemény. 2. kötet. Budapest : KSH NKI. pp Hivatkozás [3+2]: Illés, S.: Belföldi vándormozgalom a XX. század utolsó évtizedeiben. Budapest : KSH. 112 p. (KSH NKI kutatási jelentései ; 63.) Study on vet against social exclusion Budapest : Hungarian National Observatory p Illés, S.: Külföldiek Magyarországon az Európai Unióból. In: Illés Sándor Lukács Éva (szerk.): Migráció és statisztika. Budapest : KSH. pp (KSH NKI kutatási jelentései ; 72.) Kozma, G.: Terület- és településmarketing : geográfus és földrajz tanár szakos hallgatók számára. Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó. 155 p Illés, S Foreigners in Hungary: migration from the European Union, Working Papers on Population, Family and Welfare 5. HCSO DRI, Budapest, 46 p. Rédei, M Információs és tudástársadalom. In: Bernek, Á. (szerk.): A globális világ politikai földrajza. Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó. pp Rédei, M A külföldön tanuló magyar diákok a Magyarországon tanuló külföldi diákok. In: Illés, S. Lukács, É. (szerk.): Migráció és statisztika. Budapest : KSH NKI. pp (KSH NKI kutatási jelentések ; 71.) Hivatkozás [5+1]: Horváth, I.: A migráció hatása a népesség előreszámítására. In: Magyar Kisebbség : nemzetpolitikai szemle, 7/4. Kolozsvár. p

20 Illés, S. Lukács, É.: Személyek szabad áramlása a statisztika látóköréből. Szeged : Magyar Földrajzi konferencia. CD. 17 p Horváth, I.: A Közép-európai országok érettsége.in: Külgazdaság 1999/3. pp Horváth, I.: Az erdélyi magyar fiatalok Magyarország irányú tanulási célú migrációja In: Erdélyi Társadalom. 2/2. pp Gödri, I. Tóth, P.P.: Bevándorlás és beilleszkedés. A szomszédos országokból Magyarországra irányuló bevándorlás az ezredfordulón. Budapest : KSH NKI. (KSH NKI kutatási jelentései ; 80.) 213 p Illés, S.: International elderly migration in Hungary. In: Migracijske i etnicke teme 2006/1-2. pp Rédei, M A nemzetközi migráció. In: Bernek Á. (szerk.): A globális világ politikai földrajza. Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, pp Hivatkozás [1+1]: Reyes, J Zentai, L.: Actual situation of the cartography in Hungary. In: Biuletyn Stowarzyszenia Kartografów Polskich. pp Pólyi, Cs.: A mexikói migráció okai és néhány következménye. In: Kül Világ, 1/4. pp Rédei, M Az integráció hatása a hazai gazdaságra. In: Szónokyné Ancsin, G. (szerk.): Határok és az Európai Unió : Nemzetközi Földrajzi Tudományos Konferencia : Szeged, nov Szeged : JATEPress. pp Rédei, M Területi átrendeződések az iparban. In: Bagó, E. et al. (szerk.): Gazdasági szerkezet és versenyképesség az EU csatlakozás után : a VIII. Ipar- és Vállalatgazdasági konferencia előadásai Budapest : MTA Ipar- és Vállalatgazd. Biz. pp Rédei, M A belső vándorlás alakulásának jellemzői. In: Pap, N. Tóth, J. (szerk.): Terület és településfejlesztés. 1. kötet: A terület- és településfejlesztés alapjai. Pécs : Alexandra. pp Rédei, M Változó demográfiai tendenciák. In: Kovács, Cs. Pál, V. (szerk.): A társadalmi földrajz világai. Szeged : SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszéke. pp Rédei, M A nemzetközi migráció aktuális kérdései. In: A megváltozott biztonsági környezet. Szakmai Tudományos Közlemények, CD ROM kiadás. Rédei M. Kobolka, I A mobilitással a szellemi tőke növelhető. In: Aki a gondolatokat tettre váltja. Pécs : PTE FEEK. pp Rédei, M Változó perspektivák az egész világra kiterjedő tehetségek kérdésében. In: Karancsi, Z. (szerk.): A határok kutatója : tanulmánykötet Pál Ágnes tiszteletére. Szeged : SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék JGYPK, ATTI, Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék. pp D./ Tudományos cikkek Idegen nyelven Rédei, M Hungarian brain migration. In: Studi Emigrazione / Etudes Migrations. Vol. 30/112. Rome. pp Hivatkozás [0+2]: 20

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9 Név- és tárgymutató 0-9 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 A, Á adósságválság 177, 180 Afrika 12, 36, 52, 66, 68, 72, 95, 107, 141, 158, 161, 175, 178, 196, 221, 222, 225-227, 229, 230, 234, 237, 247, 251

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

Curriculum Vitae Attila Melegh

Curriculum Vitae Attila Melegh Curriculum Vitae Attila Melegh Home:1094 Budapest Angyal utca 7/a Hungary Phone (office): 36 1 345 6227 Phone (mobile): 36 30 591 7480 Email: melegh@demografia.hu PERSONAL INFORMATION: Born: August 3,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. NÉV Dr. GÁSPÁR Tamás SZÜLETÉSI HELY, IDŐ Kaposvár, 1968 MUNKAHELY Budapesti Gazdasági Főiskola, Kutatóközpont Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodási Intézet Világgazdaság

Részletesebben

Publikációs jegyzék Belyó Pál

Publikációs jegyzék Belyó Pál Publikációs jegyzék Belyó Pál I. Az előző tudományos fokozat megszerzése előtti publikációk I.A. Magyar nyelvű publikációk I.A.1. Önálló vagy társszerzős szakkönyvek, monográfiák 1.) A bölcsődei és óvodai

Részletesebben

HÍRLEVÉL E L Ő Z E T E S FELHÍVÁS D O K T O R I ISKOLA

HÍRLEVÉL E L Ő Z E T E S FELHÍVÁS D O K T O R I ISKOLA MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 3. szám HÍRLEVÉL 2011. június 20. E L Ő Z E T E S FELHÍVÁS A T A R T A L O M B Ó L : Megemlékezés Konferencia beszámolók 2 3 Albizottsági vitaülés 6 PhD

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

Curriculum Vitae Attila Melegh

Curriculum Vitae Attila Melegh Curriculum Vitae Attila Melegh Home:1094 Budapest Angyal utca 7/a Hungary Phone (office): 36 1 345 6227 Phone (mobile): 36 30 274 4885 Email: melegh@demografia.hu PERSONAL INFORMATION: Born: August 3,

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2014. július 1. december 31. 134. szám összeállította Petz Gabriella Magyar

Részletesebben

Gyarapodási jegyzék MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. április június Összeállította: Sziráki Zsuzsanna

Gyarapodási jegyzék MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. április június Összeállította: Sziráki Zsuzsanna KÖNYVEK Gyarapodási jegyzék MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. április június Összeállította: Sziráki Zsuzsanna. 1. Agrárpolitika vidékfejlesztés / szerk. Elek

Részletesebben

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege DR. HABIL. GULYÁS LÁSZLÓ PHD, PHD Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege Beszámoló a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Intézet tevékenységéről 2006 2014 ~ 1 TARTALOMJEGYZÉK Gulyás László:

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2012. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2012. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. év Lezárva: 2013.02.14. Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek Budapest 2007 A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyeinek beszámolói

Részletesebben

Az új európai kohéziós politika

Az új európai kohéziós politika PROGRAMTERVEZET A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XI. VÁNDORGYŰLÉSE Az új európai kohéziós politika Kaposvár, 2013. november 21 22. Kaposvári Egyetem 2. körlevél 2013. november 21. 10.00 Közgyűlés

Részletesebben

Lakcím H-9026 Gyır, Körtöltés u. 9. Mobil +36 209 585 651 ladosmihaly@freemail.hu

Lakcím H-9026 Gyır, Körtöltés u. 9. Mobil +36 209 585 651 ladosmihaly@freemail.hu Cím H-9022 Gyır, Liszt F. u. 10. Postai cím H-9002 Gyır, Pf.: 420. Telefon +36 96 516570 Fax +36 96 516579 E-mail ladosm@rkk.hu Web http://www.nyuti.rkk.hu SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK Név DR. LADOS Mihály Nemzetiség

Részletesebben

Gelei Andrea szakmai önéletrajza

Gelei Andrea szakmai önéletrajza Gelei Andrea szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Gelei, Dr. Andrea magyar Születési idő: 1966. július 28. Születési hely: Családi állapot: Székesfehérvár férjezett, 2

Részletesebben

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications:

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications: Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Dr. Udovecz Gábor, D.Sc., Dr. habil Academic Position: Head of Doctoral School for Sciences of Management and Organisation, Kaposvár Sex: male Date of birth:

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás 2013 3 A nemzeti közszolgálati egyetem Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatás-tudományi

Részletesebben

T 043059 nyilvántartási szám 2003-2006. A magyar nonprofit szektor területi jellemzőinek alakulása

T 043059 nyilvántartási szám 2003-2006. A magyar nonprofit szektor területi jellemzőinek alakulása KUTATÁSI ZÁRÓBESZÁMOLÓ T 043059 nyilvántartási szám 2003-2006 A magyar nonprofit szektor területi jellemzőinek alakulása Írta: Dr. Vadász István muzeológus, a földrajztudomány kandidátusa Kiss Pál Múzeum,

Részletesebben

Migrációs helyzetkép Magyarországon

Migrációs helyzetkép Magyarországon Migrációs helyzetkép Magyarországon Kováts András Absztrakt Jelen fejezet a magyarországi migrációs folyamatokat tárgyalja az 1980-as évek végével kezdődően. Természetesen Magyarország részt vett a globális

Részletesebben

Hárs Ágnes Simonovits Bori Sik Endre: Munkaerőpiac és migráció: fenyegetés vagy lehetőség?

Hárs Ágnes Simonovits Bori Sik Endre: Munkaerőpiac és migráció: fenyegetés vagy lehetőség? Hárs Ágnes Simonovits Bori Sik Endre: Munkaerőpiac és migráció: fenyegetés vagy lehetőség? (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Hárs Ágnes Simonovits Bori

Részletesebben

MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET I. A KTI fő feladatai a beszámolási évben A KTI 2009-ben a 2008-2012 évekre kialakított kutatási stratégiájának megvalósításából adódó célokkal folytatta kutatásait, teljesítette a kutatási szerződésekben

Részletesebben

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK Pap András László Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Filozófiai Intézet, Általános Filozófia Tanszék Magyar

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Tóth Gergely

Szakmai önéletrajz Tóth Gergely Állapot: 2011. április Tel.: 473-2290, Fax: 473-2291 8360 Keszthely, Helikon u. 22. mobil: 20/522-7897 toth@kovet.hu Szakmai önéletrajz Tóth Gergely Személyi adatok Életkor: 41 év Családi állapot: Nős

Részletesebben

Extern migráció és az Európai Unió

Extern migráció és az Európai Unió Kovács Judit Nóra PhD hallgató, VIII. évfolyam Vol. VIII Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2014/1. szám No. 1/2014 Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék Tanulmány Article www.dieip.hu

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 KAPONYI ERZSÉBET

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 KAPONYI ERZSÉBET Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 KAPONYI ERZSÉBET A KÖZÖS EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI RENDSZER ÉS AZ ALAPVETŐ JOGOK VÉDELME* Bevezető A nemzetközi migráció komplex kérdése

Részletesebben

KONFERENCIÁK 2010-2014

KONFERENCIÁK 2010-2014 Bajomi Iván A "Knowandpol"-kutatás II. disszeminációs rendezvénye 2010 február 26. Budapest, MTA Szociológiai Kutatóintézete Bajomi Iván A "Knowandpol"-kutatás zárókonferenciája 2011 október 20 Budapest,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 Könyvek, monográfiák Könyvek Buday-Sántha Attila (1990): A nagyüzemi állattenyésztés alapvetı környezetvédelmi

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA 1. Tóth Gergely

PUBLIKÁCIÓS LISTA 1. Tóth Gergely 5. sz. MELLÉKLET A Magyar Tudományos Akadémia Doktora tudományos cím megszerzése érdekében benyújtott pályázathoz PUBLIKÁCIÓS LISTA 1 Tóth Gergely a) Tudományos könyvek szerző Tóth, G., Montanarella, L.,

Részletesebben

Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata II. évfolyam 4 5. szám 2009/4 5. No. 6 7.

Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata II. évfolyam 4 5. szám 2009/4 5. No. 6 7. Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata II. évfolyam 4 5. szám 2009/4 5. No. 6 7. Földrajztudományi tematikus szám Szónokyné Ancsin Gabriella köszöntésére Közép-Európai

Részletesebben