A./ Tudományos könyvek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A./ Tudományos könyvek"

Átírás

1 RÉDEI MARIREDEI MARIL. RÉDEI MÁRIA A TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE A./ Tudományos könyvek Önállóan írt könyv (6) Rédei, M A shift-share analízis szakirodalmi áttekintése és alkalmazási lehetőségei a demográfiában. Budapest: KSH Népességtudományi Kutató Intézet, 112 p. (A KSH NKI Demográfiai Módszertani Füzetei; 2.) Rédei, M A területi migrációs áramlások modellezési kísérletei. Budapest: KSH Népességtudományi Kutató Intézet, 168 p. (A KSH NKI Demográfiai Módszertani Füzetei; 4.) Rédei, M Demográfia. Budapest: Eötvös Kiadó. 191 p. Rédei, M Demográfiai ismeretek. Budapest: Reg-Info Kiadó. 248 p. Rédei, M Magyarországot érintő nemzetközi migráció. Budapest: KBH Kiadó. 178 p. Rédei, M Mozgásban a világ: a nemzetközi migráció földrajza. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 568 p. Társszerzésben írt (több mint 50%) és alkotó szerkesztői könyv (4) Rédei, M. Roussignol, J. M. Udvaros, M. (szerk.) A humánerőforrás képzés stratégiája a közszolgálat különböző szintjén I. Elvek és eljárások kézikönyve. Budapest: IISP-SFC-NALAD-INGOLOV. 150 p. Rédei, M. Rodrigez, M. Royon, P. Wagner, G. Iván, J. (szerk.) Az Európai Unió szociális és foglalkoztatási politikája. Budapest: IISP-SFC-NALAD-INGOLOV. 135 p. Rédei, M. Roussignol, J. M. Udvaros M. (szerk.) A humánerőforrás képzés stratégiája a közszolgálat különböző szintjén II. Oktatói kézikönyv. Budapest. 310 p. Kunze, E. Rédei, M. (szerk.) Az EU területfejlesztési politikája. WIFI. Budapest. 146 p. C./ Könyvfejezetek C. 1. Könyvfejezet, idegen nyelven írt (16) Rédei, M Einziges Gedanken über die Modellierung. In: Leykauf, J. (Hrsg.): Quantitative Methoden der Strukturforschung in ihrer Anwendung in der Geographie und Territorialplanung. Halle (Saale) : Abt. Wiss.- Publizistik der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. pp Rédei, M Close migration directions under changing propensity. In: Jozwiak, J. Kotowska, I. (eds.): Usefulness of demographic modelling. Warsaw: Szkola Glowna Handlowa, Instytut Statystyki i Demografii (Monografie i Opracowania ; 345.), pp Rédei, M Refugees in Hungary. In: Gender issues and refugees: development applications. Toronto : York Lane publisher. pp Rédei, M Hungary. In: Ardittis, S. (ed.): The politics of East-West migration. Gordonsville : St Martin Press USA, pp ISBN Rédei, M Migration monography Hungary In: Widgren J. Recent migration trends., CDMG, Wien. pp

2 Rédei, M Hungary. In: Salt, J. Singleton, A. Hogarth, J. (eds.): Europe's international migrants : data sources, patterns and trends. London: HMSO, pp Rédei, M Social Sciences in Hungary- State of Art. In: Burkert, G. Erker, E. (eds.): Social sciences in the Eastern European COST countries. Vienna : EC. pp Rédei, M Hungary. In: Ardittis, S. (ed.): The politics of East-West migration. London: Macmillan Press. pp ISBN Rédei, M PECO Migration and skill. EC project, In: Rhode B.(eds.) Fast report on East- West brain drain Brussels: EC. pp Rédei, M Hungary's migration trends; The past one hundred years and the probleme of future projects. In: Adelman, H. Sik, E. Tessényi, G. (eds.): The genesis of a domestic regime : the case of Hungary. Toronto: York Lane publisher. pp Rédei, M Hungary. In: Conrad, Y. Dassetto, F. Targosz, P. (eds.) Guide des sources documentaires sur les migrations et les relations ethniques en Europe, SYBIDI VIII. COST, Leuven: Academia Bruylant, pp Rédei, M Internal brain drain. In: Sík, E. (ed.): Refugees and Migrants: Hungary at a crossroads. Budapest HAS IPS. pp (Yearbook of the Research Group on International Migration, the Institute for Political Science of the HAS) Rédei, M International Migration impact in Budapest. Study in Ecos Overturn. Working Paper 12. Brussels. p.170. Rédei, M Multinationals in Hungary. Budapest. OMFB, PHARE ACCORD. Executive reseach review, 165 p. Rédei, M COST A2, Migration Europe s Integration and the labour force brain drain, EC, Brussels. 173 p. Rédei, M Hungary. In: Traistaru, J. Nijkamp, P. Resmini, L. (eds.): The emerging economic geography in EU accession countries. Aldershot : Ashgate. pp C.2. Könyvfejezet magyar nyelven írt (21) Rédei, M A demográfia a területi tervezésben. In: Faragó L. Hrubi L. (szerk.): A vonzáskörzetek gazdasági és közigazgatási kérdései: Nemzetközi Tudományos Konferencia, Pécs, 1983, nov Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja. pp (MTA RKK DTI Közlemények; 32.) Rédei, M Kistérségi népesség-előrejelzések módszerei és lehetőségei. In: Káposztás F. (szerk.): A népesség területi elhelyezkedése és mozgása: a TIT Demográfiai-Szociológiai Válaszmánya, az MTA RKK és a Népességtudományi KI tudományos szemináriuma, Pécs, április Budapest: KSH. pp (KSH NKI kutatási jelentései; 25.) Rédei, M A belföldi vándormozgalom előrebecslése 2006-ig az közötti időszakra szóló népességprognózisokban. Budapest. In: Hablicsek, L. Monigl, I.: Az közötti időszakra szóló népességprognózisok. Budapest: KSH NKI (KSH NKI kutatási jelentései; 34.) Rédei, M Magyarországon tartózkodási engedélyt kérők összetételének alakulása az elmúlt évtizedekben és a folyamat demográfiai következményei. In: Sík E. (szerk.): Menekülők, vándorlók, szerencsét próbálók. Budapest: MTA Politikatudományi Intézet. pp Rédei, M A nemzetközi népességmozgások negyven éve Magyarországon. In: Tamás, P. Inotai, A. (szerk.): Új exodus: a nemzetközi munkaerőáramlás új irányai. Budapest: MTA Társadalmi Konfliktusok Kutató Központja; MTA Világgazdasági Kutató Intézet. pp Rédei, M Munkanélküliség és a migráció kapcsolata. In: Munkácsy, Fné. (szerk.): A jövő munkahelyeiért: munkatudományi tanulmányok. 2. kötet. Budapest: Struktúra-Munkaügy Kiadó. pp Rédei M. (1995) Budapest jövője demográfiai, foglalkoztatási és kereskedelmi távlati adatok CD. (társszerzők: Monigl, J. Nagy, B. Molnár, I.) Rédei, M Nemzetközi K+F menedzsment. In: Pálinkás, J.: K+F, LSI. Budapest. pp Rédei, M A város lakói Budapest lakossága és népesedési viszonyai. In: Kasza, S. (szerk.): Budapest Magyarország Megyei Kézikönyvei sorozat. CEBA kiadó. Budapest. pp Rédei, M A népesség társadalmi összetétele Budapest lakossága és népesedési viszonyai. In: Kasza, S. (szerk.):

3 Budapest Magyarország Megyei kézikönyvei sorozat. CEBA kiadó. Budapest. pp Rédei, M A tőke, az áru és a munkaerő áramlása. In: Tóth, P. P. Illés, S. (szerk.): Migráció: tanulmánygyűjtemény. 2. kötet. Budapest: KSH NKI. pp Rédei, M Információs és tudástársadalom. In: Bernek, Á. (szerk.): A globális világ politikai földrajza. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. pp Rédei, M A külföldön tanuló magyar diákok a Magyarországon tanuló külföldi diákok. In: Illés, S. Lukács, É. (szerk.): Migráció és statisztika. Budapest: KSH NKI. pp (KSH NKI kutatási jelentések; 71.) Rédei, M A nemzetközi migráció. In: Bernek Á. (szerk.): A globális világ politikai földrajza. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, pp Rédei, M Az integráció hatása a hazai gazdaságra. In: Szónokyné Ancsin, G. (szerk.): Határok és az Európai Unió: Nemzetközi Földrajzi Tudományos Konferencia: Szeged, nov Szeged: JATE Press. pp Rédei, M Területi átrendeződések az iparban. In: Bagó, E. et al. (szerk.): Gazdasági szerkezet és versenyképesség az EU csatlakozás után: a VIII. Ipar- és Vállalatgazdasági konferencia előadásai Budapest: MTA Ipar- és Vállalatgazdasági Biz. pp Rédei, M A belső vándorlás alakulásának jellemzői. In: Pap, N. Tóth, J. (szerk.): Terület és településfejlesztés. 1. kötet: A terület- és településfejlesztés alapjai. Pécs: Alexandra. pp Rédei, M Változó demográfiai tendenciák. In: Kovács, Cs. Pál, V. (szerk.): A társadalmi földrajz világai. Szeged: SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszéke. pp Rédei, M A nemzetközi migráció aktuális kérdései. In: A megváltozott biztonsági környezet. Szakmai Tudományos Közlemények, CD ROM kiadás. Rédei, M Változó perspektivák az egész világra kiterjedő tehetségek kérdésében. In: Karancsi, Z. (szerk.): A határok kutatója : tanulmánykötet Pál Ágnes tiszteletére. Szeged: SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék JGYPK, ATTI, Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék. pp Rédei M. Kobolka, I A mobilitással a szellemi tőke növelhető. In: Aki a gondolatokat tettre váltja. Pécs : PTE FEEK. pp D./ Tudományos cikkek D.1. Idegen nyelven (13) Rédei, M Hungarian brain migration. In: Studi Emigrazione / Etudes Migrations. Vol. 30/112. Rome. pp Rédei, M The labour market situation by special interest in Hungary and Poland. Transitime, Vol. 2/4. pp Rédei, M New Chinese migrants in Europe The case of Chinese community in Hungary. In: International Migration Review, Vol. 35/4. pp Impact factor 0,538 Rédei, M The demographic situation in Hungary. In: Population Geography. Vol. 26. (Silver Issue). Chandigarh India. pp Rédei, M The Hungarian Revolution in historical perspectives. CEU CRC OSA/2. Budapest. pp Rédei, M Hungarian flow Memorial paper after 50 years of Hungarian exodus. Geographical Phorum. Vol. 5/5. Craiova. pp Rédei, M. M. S. Gill Demographic characteristics of roma population of Hungary. Population Geography, Chandigarh- India. Vol. 28/ 1-2. pp Rédei, M Migratia maghiara , Lucrara memoriala la 50 de ani de la exodul maghiar. In: Geographical Phorum Vol. 5/5. Craiova. pp Rédei, M Regimul emigratiei maghiare:de la pierderea talentelor la atragerea talentetor, Geographical Phorum. Vol. 5/ 6. Craiova. pp Rédei, M Who are governing the international migration? In: Tradecraft Review, Periodical of the Scientific Board of MSO. Vol. 5. Special Issue. pp

4 Rédei, M Actualities of international movement, Tradecraft Review, Periodical of the Scientific Board of MSO, Vol. 5. CD ROM. Rédei, M The Hungarian migration regime: from talent loss to talent attraction, Geographical Phorum. Vol. 5/6. Craiova. pp Rédei, M Economics of migration. Tradecraft Review, Periodical of the Scientific Board of MSO. Vol. 6/1. Special issue. pp D.2. Magyar nyelven alapvető hazai szakmai folyóiratokban megjelent cikk (44) Rédei, M Fiktív népességhez számítható demográfiai összetevők. In: Területrendezés 3. pp Rédei, M A közlekedés és a hírközlés előrejelzéséhez szükséges szerkezeti, területi és demográfiai adatok. In: Területfejlesztés VÁTI -KTI. pp Rédei, M A népesség térbeli elhelyezkedésének mérése település-földrajzi elemekkel. In: Demográfia. 27/2-3. pp Rédei, M. Szabó, K A megyeszékhelyek múltbeli és várható népességfejlődése. In: Területi Statisztika. 35/ 4. pp Rédei, M A kistérségi népesség mozgások. In: Statisztikai Szemle. 11/6. pp Rédei, M A vándorlások volumenének területek közötti eloszlásáról. In: Demográfia. 28/2-3. pp Rédei, M A területi népesség-előrejelzések készítése és felhasználása. In: Területi Statisztika 35/1. pp Rédei, M Területi népesség előreszámításokról a 80-as évek közepén. In: Demográfia. 31/1. pp Rédei, M Szabályszerűségek és specialitások a magyar kohorsz specifikus vándorlási arányszámok alakulásában. In: Demográfia 32/1-2. pp Rédei, M A migrációs áramlások modellkísérleteiről. In: Földrajzi Értesítő. 38./1-2. pp Rédei, M Küldő ország fogadó ország: változások a kelet-közép európai vándorlási folyamatokban. In: Régió 2/4. pp Rédei, M A nemzetközi népességmozgások és hatása a munkaerőpiacra. In: Munkaügyi Szemle. 36/6. pp Rédei, M A nemzetközi népességmozgások és hatása a munkaerőpiacon. In: Munkaügyi Szemle. 40/6. pp Rédei, M Hogyan lehet hasznos a nemzetközi népességmozgás? In: Munkaügyi Szemle. 41/12. p Rédei, M Az közötti nemzetközi népességmozgások jellemzői Magyarországon. In: Földrajzi Értesítő. 43./1-2. pp Rédei, M Budapest szegregációs térképe. In: Falu -Város-Régió. 1/6-7. pp Rédei, M Munkanélküliség és migráció. In: Munkaügyi Szemle. 38/3. pp Rédei, M Néhány gondolat a közúthálózat területfejlesztő hatásához. In: Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle. 44/12. pp Rédei, M A magasan kvalifikált emberek mozgása. In: Munkaügyi Szemle. 39/1. pp Rédei, M A képzett munkaerő mobilitása. In: Gazdaság Vállalkozás Vezetés. 4. pp Rédei, M Az emberi erőforrás szerepe a piacgazdasági viszonyok között. In: Organotrend A Szervezés- és Vezetéstudományi Lap. 5/június pp Rédei, M A térbeli mobilitás haszonelvű mérlegelésének és kutatásának néhány eredménye. In: Gazdaság Vállalkozás Vezetés. 3. pp Rédei, M Külföldiek Magyarországon. In: Gazdaság Vállalkozás Vezetés. 3. pp Rédei, M A nemzetközi migráció biztonságpolitikai dilemmái. In: Szakmai Tudományos Közlemények. 2. pp Rédei, M A szociálpolitika és a migráció az Európai Unióban és hatása a magyarországi helyzetre. In: Comitatus. 13/1-2. pp Rédei, M A vállalkozás mérete és az innovációs késztetés: a gazdasági párbeszéd. In: Comitatus. 13/10. pp

5 Rédei, M A migráció biztonsága, a biztonságos migráció. In: Szakmai Szemle. 1. pp Rédei, M Budapest 30 év múlva. Táncsics alapítvány, Budapest. Rédei, M A nemzetközi migráció trendjei a világban. In: Szakmai Szemle. 2. pp Rédei, M A migráció hatása a béketámogató hadműveletekre. In: Szakmai Tudományos Közlemények. 5. pp Rédei, M Lehet-e irányítani a nemzetközi migrációt? In: Szakmai Tudományos Közlemények. 5. pp Rédei, M A nemzetközi vándorlás folyamatának irányítása. In: Statisztikai Szemle 83/ 7. pp Rédei, M Tanulási célú migráció a világban és itthon. In: Szakmai Szemle. 2. pp Rédei, M Külföldön tanulni. In: Magyar Tudomány. 167/6. pp Rédei, M Magyar migráció 1956 és 1992 között. In: Szakmai Szemle. 3. pp Rédei, M A tanulási célú migráció a világban és itthon. In: Demográfia 49/2-3. pp Rédei, M A nemzetközi migráció főbb folyamatai. In: Földrajzi Közlemények. 54./1-2 sz.. pp Rédei, M Hazautalások Kelet- és Közép-Európába. In: Statisztikai Szemle. 85/7. pp Rédei, M Az innováció európai térbeli képe. In: Modern Geográfia. 4. Rédei, M A hallgatói migráció földrajza. In: Földrajzi Közlemények. 55/4. pp Rédei, M A külföldi hallgatók jellemzői. In: Modern Geográfia. 4. Rédei, M. Kincses, Á A szomszédból érkező migránsok hatása a hazai gazdasági és társadalmi különbségekre. Közép Európai Közlemények, Geográfusok, regionalisták és történészek tudományos szemléje. 1. évf. 1. szám.. pp Kobolka, I. Rédei, M A nemzetközi mobilitás fogalma, forrásai, típusai és motivációi. In: Határőrségi tanulmányok 1. pp Rédei, M. Jakobi, Á. Jeney, L Regionális specializáció és a feldolgozóipari tevékenység változása. In: Tér és Társadalom. 16/4. pp F./ Népszerűsitő cikkek Népszerűsítő cikk(16) Rédei, M Kitántorgóink. HVG, márc. 21. Rédei, M Ide-ide járkálva kelet európai népvándorlás. HVG, április 4. Rédei, M Hogyan lehet hasznos a nemzetközi népességmozgás? Napi Gazdaság. szept. 7. p. 15. Rédei, M Meddig lesz nélkülözhetetlen a külföldiek szaktudása? Napi Gazdaság. nov. 12. p. 15. Rédei, M Halásszunk vagy vadásszunk avagy nem elég a kvalifikált munkaerő? Napi Gazdaság. nov. 19. p. 15. Rédei, M Az emberi erőforrás szerepe a piacgazdasági és globális gazdasági körülmények között. METESZ. június Rédei, M Tele-kunyhók. In: Organotrend.V. évf. 8. p. 35. Rédei, M Miért kell nekünk a Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanácsa? Organotrend Szervezés és Vezetéstudományi lap VI. évf.1. p Rédei, M Választanak avagy én választok? Célratörő Magazin, január Rédei, M Külföldön tanulni. Népszabadság. január 13. Rédei, M Öt kérdés öt válasz. Ma & Holnap, január pp Rédei, M Nem kellett húsz évet várni Budapest fogy. Népszabadság Rédei, M Az információ hatalom, NYUZ, 32. évf. 7. sz. Rédei, M Tájékoztató az EU 7. Kutatási keretprogramról - Globális változások és ökoszisztémák, ELTE.

6 Rédei, M Hozzászólás Németh Nándor A főúthálózat szerepe a regionálistagoltságban c. munkájához. MTA Munkatudományi Biz. Ülése. Pécs. ld Rédei, M Jöttmentek világa Hazatérési programmal kellene visszacsábítani a migránsainkat, Magyar Nemzet nov.10. I. / Intézeti jelentések Társszerzős Intézeti magyar nyelven (5) Rédei, M. Szabó, K Magyarország népessége , a megyeszékhelyek népessége. Budapest : KSH 103 p. (A KSH NKI és az MTA Demográfiai Bizottságának Közleményei ; 58.) Hablicsek, L. Rédei, M. Szabó, K Magyarország népessége, Országos népesség-előreszámítás. Budapest: KSH. 333 p. (A KSH NKI és az MTA Demográfiai Bizottságának Közleményei; 66.) Hablicsek, L. Rédei, M. Szabó, K Magyarország népessége, Területi népesség-előreszámítás. Budapest: KSH. 443 p. (A KSH NKI és az MTA Demográfiai Bizottságának Közleményei; 67.) Rédei, M A tanulói migráció és a munkapiac. In. Illés Sándor (szerk.) Magyarország új típusú migráns munkaerő-forrásai. KSH NKI, Budapest, pp (Megjelenésre elfogadva a Kutatási Jelentések sorozat 85. köteteként.) Társszerzős Intézeti idegen nyelven (1) Hablicsek, L. Rédei, M. Szabó, K Population of Hungary Budapest: KSH NKI. 119 p. J./ Nemzetközi Konferenciák kiadványai J.1. Magyar nyelven (11) Rédei, M Hogyan változott a világ migrációs térképe a valóságban és a tudatunkban? In: Pap, N. Tóth, J. (szerk.): Változó világ átalakuló politikai földrajz I. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia. Pécs pp Rédei, M Balkáni migráció - Az átalakuló Balkán politikai földrajzi kérdései. In: Hajdú, Z. Pap, N. Tóth, J. (szerk.): II. Magyar Politika Földrajzi Konferencia. Pécs, pp Rédei, M Regionális specializáció. A Magyar Földrajzi Konferencia október p CD kiadás. Rédei, M A szabad kereskedelem hatása a feldolgozóiparra. In: Hajdú, Z. Pap, N. Tóth, J. (szerk.): III. Politika Földrajzi konferencia, Pécs, 11. pp Rédei, M A XX. századi migráció Európában. In: Hajdú, Z. Pap, N. Tóth, J. (szerk.): III. Magyar Politika Földrajzi konferencia, Pécs, 11. pp Rédei, M A földrajz tudomány határán, A mi geográfiánk Nemzetközi Konferencia, Őcsény. (in print) Rédei, M Magyarország szerepe a diák mobilitásban. In: A III. Magyar Földrajzi Konferencia tudományos közleményei: Budapest, szeptember 6-7. CD-ROM. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest. 13 p. Rédei, M Afrika migrációs kérdései. V. Magyar Politikai Földrajzi konferencia, november 10. Pécs (in print) Rédei, M Település és térségmarketing kurzus. In: Gulyás, L. (szerk.): Régiók a Kárpát-medencén innen és túl. Baja. pp Rédei, M Területi kommunikáció. In: Gulyás, L.(szerk.): IV. Európai kihívások konferencia. Szeged. pp

7 Rédei, M Erasmus oktatói mobilitás. In: Az integrált Európa narratívái és diskurzusai, Budapest Fórum. (in print) J.2. Idegen nyelven (8) Rédei, M Does it Hungary a sending country? In: Van de Kaa (ed.): Demographic impact of international migration. Waasenaar. NIAS The Netherland. pp Rédei, M The lost future and the accessible possibilities. In: Van de Kaa (ed.) Demographic consequences of international migration Wassenaar. NIAS pp Rédei, M Displaced persons in a new host country. In: Öberg, S.: Implications in East and West. Wien, pp Rédei, M Hungarian dilemmas on migration issue. In: Joly, D.: Emerging trends and major issues in migration and ethnic relations in Western and Eastern Europe, WP 38/6. Warwick, Great Britain. pp Rédei, M Hungarian brain migration. In: Todisco, S. Paganoni, T. (eds.): Skilled migrations. Rome : Centro Studi Emigratione. pp Rédei, M Regional specialisation in a transition country. In: New millenium and their impact on Economic policy. In: 41st Congress of the European Regional Science Association, 2001, Zagreb. European Regional Development. pp Rédei, M The curriculum of spatial marketing. In: Gulyás, L. (szerk.): Régiók a Kárpát-medencén innen és túl. Eötvös József Főiskola. Baja. pp Rédei, M The Hungarian migration regime: from talent loss to talent attraction, IV. Population Geographers World conference report. Vol. 4. Hong Kong. pp Egyéb tudományos tevékenység, ami nem került be a pontozásba Önálló idegen nyelvű SZAKMAI JELENTÉS Rédei, M SOPEMI, National report on Hungarian international migration for OECD. Megjelent a követő évben The trends in international migration címmel, OECD, Párizs. 110 p. Rédei, M SOPEMI, National report on international Hungarian migration for OECD. Megjelent a követő évben The trends in international migration címmel, OECD, Párizs. 109 p. Rédei, M Hungary, SOPEMI, National report on international migration for OECD. Megjelent a követő évben The trends in international migration címmel, OECD, Párizs p. Rédei, M Hungary SOPEMI National report on international migration for OECD. Megjelent a követő évben The trends in international migration címmel, OECD, Párizs. 115 p. Rédei, M Hungary SOPEMI National report on international migration. for OECD. A jelentés szerkesztett változata megjelent a követő évben The trends of international migration címmel, OECD, Párizs. 128 p. Dokumentált kutatás Rédei, M A népesség településnagyság kategóriánkénti területi eloszlása ELTE TTK (egyetemi doktori dolgozat.) p 80. Rédei, M A migráció értelmezésének és modellezésének lehetőségei. (Kandidátusi értekezés.) Budapest. p Rédei, M Homogén népesedési egységek Magyarországon. OTKA (Sárfalvi B.) kutatás ELTE TTK p. 52. Rédei, M Vándorlási életútjellemzők Magyarországon a XX. sz. második felében. Témavezető. OTKA 397. Kutatási zárójelentése. Budapest. Rédei, M A külföldi munkaerő szerepe a munkanélküliség alakulásában. Áttekintő tanulmány a

8 Közgazdaságtudományi Egyetem Emberi erőforrás tanszék, Tímár János OTKA kutatása számára. Rédei, M Népesség előreszámítások területi koncepciókhoz. KSH. Budapest. Rédei, M A nemzetközi tőkebefektetések humán erőforrás igénye és regionális hatása. MTA Stratégiai Kutatások. Rédei, M Kis és közepes vállalkozások hazai helyzete. MTA Stratégiai Kutatások. Hablicsek L. Rédei, M Kistérségi és település nagyságkategóriák szerinti népesség előreszámítás. VATI. Migrációs kutatói lista Rédei, M A nemzetközi vándorlás témakörével foglalkozó kutatók és szakértők listája MTA Politikatudományi Intézet migrációs évkönyve. In: Sik, E. (ed.) Jönnek? Mennek? Maradnak? Budapest : MTA PTI. pp Rédei, M Migrációval foglalkozó hazai kutatók, In: Sik, E. (szerk.): Táborlakók, diaszpórák, politikák. Budapest: MTA Politikatudományi Intézet. pp Beszámolók, recenziók: Rédei, M Menekültügy hírek, beszámolók. (Nemzetközi szeminárium, Budapest, április 28. május 4.) In: Regio. 2/4. pp Rédei, M The emerging economic geography (könyvismertetés). In: Statisztikai Szemle. 82/3. pp Rédei, M IV. Nemzetközi Népességföldrajzi Konferencia, Hong Kong július Földrajzi Közlemények. 55/3. pp Tudományos intézetekben tartott szakmai előadások University of Liverpool, British Council ösztöndíjasaként 1 hónap Department of Geography UNFPA 1 hónapos training, Demographic modelling, Warsaw, Insitute of Statistics Existing or living, that depends on us. EAPS symposium Tbilisi 8-12 Oct To move or not? German-Hungarian demographic meeting, 2-7 October, Budapest East-West migration, keynote speaker Freidrich Ebert Stiftung Demographic impact of international migration in a new host country Wassenaar, NIDI, Sept From sending to a new host country in CEE paper on Displaced persons in a new host country conference Budapest Apr A new host country, Konrad Adenauer Stiftung. Budapest Diaplaced persons in a new host country - IIASA Mass migration in Europe Implications in East and West conference, 5-7 March, Vienna, p Some data about the Hungarian intenational flow, Österreichise Statisischen Amt The major trends of Hungarian movement - Bruno Kreisky Fórum, Salzburg, Március Refugees in Hungary paper for the conference 'Gender issues and refugees.' York University Toronto Hungarian dilemmas on migration issue. Emerging trends and major issues in migration and ethnic relations in Western and Eastern Europe, Warwick, GB ECOTEC Ltd. 4 hónap EC ösztöndíj Research management Budapest várható népesedése, Budapest jövője 1. konferencia Perspektíva és migráció előadás. nov. Lillafüred SZVT ülése.

9 1994. Nemzetközi migráció Magyarország - MTA Munkatudományi Bizottságának ülése Budapest demográfiai jellemzői Goethe Institute Francia-Német ülés Nemzetközi migráció. MTA Földrajztudományi Kutató Intézete. május Nemzetközi migráció MTA Földrajztudományi Kutató Intézete Migráció és a nők részvétele Freidrich Ebert Alapítvány konferenciája. Budapest Overview on the Hungarian international migration Ost/West Forschung Institute Bécs május Szegregáció és demográfiai változások Budapesten - Budapest jövője 2. konferencia április Az emberi erőforrás szerepe a piacgazdasági és globális gazdasági körülmények között. METESZ Multik Magyarországon - Globalizáció és hazai fejlődés vitadélután. ELTE Regionális földrajzi tanszék Migration and development Ten years after Memorial conference on ECE s Road to The New World, MTA-Budapest Migration and development Ten years after Memorial conference on Eastern and Central Europe s Road into The New World Budapest September Hogyan müködnek a gazdaságföldrajzi modellek Magyarországon, MTA Földrajztudományi Kutató Intézet december Nemzetközi Környezetvédelemi konferencia nov MKIK Budapest és környékét érintő fejlesztéspolitikai irányelvek. Magyar Urbanisztikai Társaság Reorientation of the Hungarian economy, University of Joensuu New way of thinking the brain drain, University of Joensuu A demográfi oktatása, Szeged, nemzetközi tudományos konferencia előadás, Demographic development in Hungary. Universitat Bern Geographische Institute Specific approaches and problems of the demographic research. Universitat Bern Geographische Institute Tapasztalatok az EU 6. kutatási keretprogramjában. ELTE pályázati iroda ELTE EU 7. keret program Bírálói szemmel előadása A nemzetközi migráció főbb folyamatai Földtudományi, Disputa ELTE Erasmus tapasztalatok és tanulságok. ELTE HÖK A Föld éve, A diák mobilitás földrajza. ELTE OTDK Szeged, Bíráló és zsűri tag. Első díjak The Hungarian migration regime: from talent loss to talent attraction, IGU Population geographers world conference, Hong kong University Hungarian regional disparities in the impact of international migration. University of Groningen, NL Területfejlesztési munkák Magyar - országos támogatású munka (1979, 1992, 1996) Országos Területrendezési Terv Demográfia és foglalkoztatás fejezete. VÁTI. (1992) Budapest Főváros Általános Rendezési Terve - Program, Demográfia fejezet (1992) Jelentés a területi folyamatokról Demográfia - KTM (1994) Budapest és a nemzetközi népességmozgások ÁRT (1994) Településszerkezeti és terület-felhasználás terv, Budapest ÁRT

10 (1997) A nemzetközi tőkebefektetések humán erőforrás igénye és regionális hatása MTA Stratégiai kutatások (1998) Kis és közepes vállalkozások hazai helyzete MTA Stratégiai Kutatások ( ) Tanulási célú migráció - OTKA (2006) A budapesti agglomeráció humán erőforrás kutatásának vezetője BAFT Nemzetközi kutatás alprogramvezető (1991) East-West migration / brain drain szakértői ülésről készült anyag, COST Social Science Bruxelles, ed: B. Rhode Oct. (1993) Brain drain East-West migration, COST ACTION A2, p. 5-17, Sík E. Tamás P. (1994) Comparative studies for metropolitan areas in Western and Central Europe concerning the migration - EU ECOS project 1994-Berlin p (1994) Brain drain East-West migration, PECO project, COST A2. pp. 1-23, Sík E. Tamás P. ( ) Multinationals in Hungary, PHARE ACCORD project OMFB ( ) European integration and industrial activity in accession countries Hungarian national report, Phare-ACE P98-117R FP7-SSH EuroBroadMap Visions of Europe in the World. TIGRIS csoport tagja Kistérségi területfejlesztési projektek Budapest Általános Rendezési terv. Népesedés és a foglalkoztatás fejezetek Adatelemzés a magyarországi kistérségek fejlődésének értékeléséhez a piacgazdaságban Adalékok a szerkezet és a funkció összefüggéséhez a pesti Belváros példáján Döntéselőkésztő vezetői összefoglaló az M4 metró nyomvonalának módosításához Győr városrendezési terve Szentendre településrendezési terve Ráckevei Duna-ág vízminőségének javítása Hódmezővásárhely városfejlesztési koncepció Veszprém településfejlesztési koncepció Békéscsaba, kulturális változása és hatása Közép magyarországi régió struktúra terve Budapesti Agglomeráció Humánerőforrás cselekvési programja. Médiaszereplések The Standard 6. March 'Europa erwartet bis zu Einwanders' The Standard 7-8. March 1992.' Ein europäisches Ellis Island' p. 4. Le Monde diplomatique mai 93. 'La Hongrie n' est ile heureuse. Magyarország fogadó ország? - Rádió Bridge november Krétakör a térbeli mobilitásról - MTV Külföldi munkavállalók - Kossuth Rádió Migration and development, ten years after , memorial conference on ECE s road into the new world Külföldön tanulni Népszabadság 2001

11 Agy-áramlás, Cash Flow, 2001/3 Európai migrációs körkép február - Duna TV

12 1956-os kiáramlás Múltkor okt.19. MTV1Dijak8. Összefoglaló adatok MTA X. oszt. a 11 elem szerint KATEGÓRIÁK Minimum követelmény A szerző darabszáma A szerző pontszáma 1. Összes publikáció Ebből elsőszerzős publikáció Tudományos könyv, monográfia+ társszerzős Idegen nyelvű publikáció Ebből SCI folyóiratban A tudományos fokozat megszerzése óta Ebből idegen nyelvű Ebből SCI folyóiratban Független idézések száma Ebből SCI idézés (web of scence alapján) Kumulatív impakt faktor 2 0,538 0 A fenti táblázat azokat a publikációkat tartalmazza, amlyek önállóan irt könyvek, vagy 50%-nál nagyobb arányban irtam és alkotó szerkesztője voltam. Továbbá tartalmazza a tudományos folyóiratban, tanulmánykötetben, konferenciakötetben megjelent írásos munkákat. Nem tartalmazza a SOPEMI/OECD national report-ot, ami önálló szakmai munkám és az EC számára készitett tudományos jelentéseket. Valamint a kéziratos munkák, és egyéb dokumentált kutatások, tervezési és fejlesztési anyagok nem kerültek beszámitásra. 12

13 L. RÉDEI MÁRIA A TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE HIVATKOZÁSOKKAL HIVATKOZÁSOK SZÁMA ÖSSZESEN: 180, EBBŐL IDEGEN NYELVEN:70 A./ Tudományos könyvek Önállóan írt könyv Rédei, M A shift-share analízis szakirodalmi áttekintése és alkalmazási lehetőségei a demográfiában. Budapest : KSH Népességtudományi Kutató Intézet, 112. p. (A KSH NKI Demográfiai Módszertani Füzetei ; 2.) Hivatkozás: 1 [4+0]: Gulácsi, G. Nemes Nagy, J.: Regionalitás és településszerkezet (egy shift-share eredményei). In: Tér és Társadalom. 3/2. pp Valkovics, E. Illés, S.: A kettős standardizálás alkalmazásának lehetőségei a belföldi vándorlások elemzésében. In: Demográfia. 41/2-3. pp Illés S.: Belföldi vándormozgalom a XX. század utolsó évtizedeiben. Budapest : KSH NKI. 112 p. (KSH NKI Kutatási Jelentések ; 63.) Nemes Nagy, J. (szerk.): Regionális elemzési módszerek. Budapest : ELTE Regionális Földrajzi Tanszék. 284 p. (Regionális Tudományi Tanulmányok ; 11.) Rédei, M A területi migrációs áramlások modellezési kísérletei. Budapest : KSH Népességtudományi Kutató Intézet, p (A KSH NKI Demográfiai Módszertani Füzetei ; 4.) Hivatkozás: [4+3] Office of Population Research: Population Index Vol. 57/ 1. p Öberg, S. Wils, A. B.: East West migration in Europe : Can migration theories help estimate the numbers? Popnet 22. pp Illés, S.: Miért költöztek az emberek Pásztóra ben? Budapest : KSH NKI. 119 p. (A KSH NKI kutatási jelentései ; 50.) Horváth, I.: A migráció hatása a népesség előreszámítására. In: Magyar Kisebbség : nemzetpolitikai szemle, 7/4. Kolozsvár, p Illés, S.: Centres of gravity of International Migration in Hungary, European population Conference, Warsaw. P Nagy, B.: A település, az épített világ. Budapest : B+V Kiadó. 492 p Nemes Nagy, J. (szerk.): Regionális elemzési módszerek. Budapest : ELTE Regionális Földrajzi Tanszék. 284 p. (Regionális Tudományi Tanulmányok ; 11.) 1 Az első szám a magyar, a második az idegen nyelvű hivatkozások számát jelenti. A. vonal választja el a kandidátusi előtti és utáni közlést. 13

14 Rédei, M Demográfia. Budapest : Eötvös Kiadó p. Hivatkozás: [13+1] Lukács, É. Király, M. (szerk.): Migráció és az Európai Unió. ESZCSM, Budapest. 440 p Horváth, I.: A migráció hatása a népesség előreszámítására. In: Magyar Kisebbség : nemzetpolitikai szemle, 7/4. Kolozsvár, p Illés, S. Michalkó, G.: A turizmus és migráció néhány összefügése Magyarországon. In: Demográfia. 46/4. pp Kobolka, I. Ritecz, Gy. Sallai, Gy.: A Magyar Köztársaság államhatárának ezredfordulós kriminálföldrajza. Szakmai Tudományos Közlemények. 96 p Uzzoli A.: A magyar népesség egészségi állapota az európai országok körében. In: Földrajzi Közlemények. 51/1-4. pp Beluszky, P. Győri, R.: Budapest ipari övezetének kialakulása. In: Barta Gy. (szerk.): A budapesti barnaövezet megújulási esélyei. Budapest : MTA Társadalomkutató Központ. pp Illés, S.: Az öregkorúak Magyarországra vándorlása. In: Statisztikai Szemle. 82/3. pp Gellérné Lukács, É. Illés, S.: Migrációs politikák és jogharmonizáció, Budapest : KSH NKI. 121 p. (KSH NKI Kutatási Jelentések; 79.) Hablicsek, L. Illés, S.: A népesség fejlődése és mozgása a Földön, Európában és Magyarországon. In: Nánási, I. (szerk.): Humánökológia. Budapest : Medicina. pp Nagy, B.: A település, az épített világ. Budapest : B+V Kiadó. 492 p Nemes Nagy, J. (szerk.): Regionális elemzési módszerek. Budapest : ELTE Regionális Földrajzi Tanszék. 284 p. (Regionális Tudományi Tanulmányok ; 11.) Gill, M. S.: Population growth and migration in rural Punjab since Punjab, 23/1. p Kovács, Cs. M..: Általános népességföldrajz. Cluj-Napoca : Presa Universitara Clujeana. 174 p Szónokyné Ancsin, G.: Demográfiai öregedés Csongrád megye határmenti térségében. In: Karancsi, Z. (szerk.): A határok kutatója : tanulmánykötet Pál Ágnes tiszteletére. Szeged : SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék JGYPK, ATTI, Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék. pp Rédei, M Demográfiai ismeretek. Budapest : Reg-info Kiadó. 248 p. Hivatkozás [1+2]: Gill, M. S.: Population Growth and Migration in Rural Punjab Since In: Population Geography. Vol. 27,/1-2. pp Mehar, S. G.: Politics of Population Census Data in India. In: Economic and Political Weekly. Vol.42/3. pp Nagy, T.: Migráns hálózatok, menekültek és a határok. In: Timár, J. (szerk.): Határkonstrukciók magyar-szerb vizsgálatok tükrében. Békéscsaba : MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet Békéscsabai Osztály. pp Rédei, M Magyarországot érintő nemzetközi migráció. Budapest : KBH Kiadó p. Rédei, M Mozgásban a világ : a nemzetközi migráció földrajza. Budapest : ELTE Eötvös Kiadó p. Hivatkozás [3+1]: 14

15 Popescu L. Geographical Phorum. Vol. 5/ 6. Craiova. pp Michalkó, G. In: Földrajzi Közlemények. 55/4. pp Rudl, J.: A demográfia alapjai. Pécs : PTE-TTK. 122 p Illés, S.: Polgármesteri szemmel a turizmusról és a migrációról. Comitatus, évf.17. sz. 10. pp Társszerzésben írt és szerkesztett könyv Rédei, M. Roussignol, J. M. Udvaros, M. (szerk.) A humánerőforrás képzés stratégiája a közszolgálat különböző szintjén I. Elvek és eljárások kézikönyve. Budapest : IISP-SFC-NALAD-INGOLOV. 150 p. Rédei, M. Rodrigez, M. Royon, P. Wagner, G. Iván, J. (szerk.) Az Európai Unió szociális és foglalkoztatási politikája. Budapest : IISP-SFC-NALAD-INGOLOV. 135 p. Rédei, M. Roussignol, J. M. Udvaros M. (szerk.) A humánerőforrás képzés stratégiája a közszolgálat különböző szintjén II. Oktatói kézikönyv. Budapest. 310 p. Kunze, E. Rédei, M. (szerk.) Az EU területfejlesztési politikája. WIFI. Budapest. 146 p. C./ Könyvfejezetek Könyvfejezet, idegen nyelven írt Rédei, M Einziges Gedanken über die Modellierung. In: Leykauf, J. (Hrsg.): Quantitative Methoden der Strukturforschung in ihrer Anwendung in der Geographie und Territorialplanung. Halle (Saale) : Abt. Wiss.-Publizistik der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. pp Rédei, M Close migration directions under changing propensity. In: Jozwiak, J. Kotowska, I. (eds.): Usefulness of demographic modelling. Warsaw : Szkola Glowna Handlowa, Instytut Statystyki i Demografii (Monografie i Opracowania ; 345.), pp Hivatkozás: [1+1]: Willekens, F.: How to estimate our trends. NIAS Report Hablicsek L.: A nemzetközi vándorlás hatása Magyarország népességének változására. In: Demográfia 47/3-4. p Rédei, M Refugees in Hungary. In: Gender issues and refugees: development applications. Toronto : York Lane publisher. pp Rédei, M Hungary. In: Ardittis, S. (ed.): The politics of East-West migration. Gordonsville : St Martin Press USA, pp ISBN Hivatkozás [1+3]: Nagy, B.: Lehetséges-e belső határok nélküli Európai Unió közép-és kelet-európai államokkal való kibővülés után? In: Sik, E. Tóth, J. (szerk.): Táborlakók, diaszpórák, politikák. Budapest : MTA Politikai Tudományok Intézete. pp Breuss, F. Tesche, J.: A general equilibrum analysis of East-West migration : the case of Austria and Hungary 15

16 in migration, free trade and regional integration. In: Biffl, G.: Central and Eastern Europe. Wien : Schriftreihe des BKA. pp Behr, M. Fata, E. Kulcsar, A.: Who is Hungarian? Attitudes oward immigration, ethnicity and nationality in rural Hungary. In: East European Quaterly Fall 36/3. pp web of science Hansen, R. Koehler, J.: Issue definition, political discourse and the politics of nationality reform in France and Germany. In: European Journal of Political Research 4/ Rédei, M Hungary. In: Salt, J. Singleton, A. Hogarth, J. (eds.): Europe's international migrants : data sources, patterns and trends. London : HMSO, pp Rédei, M Social Sciences in Hungary- State of Art. In: Burkert, G. Erker, E. (eds.): Social sciences in the Eastern European COST countries. Vienna : EC. pp Hivatkozás [0+1]: Breuss, F. Tesche, J.: A general equilibrum analysis of East-West migration : the case of Austria and Hungary in migration, free trade and regional integration. In: Biffl, G.: Central and Eastern Europe. Wien : Schriftreihe des BKA. pp Rédei, M Hungary. In: Ardittis, S. (ed.): The politics of East-West migration. London : Macmillan Press. pp ISBN Hivatkozás [2+3]: Whitting, G.: European labour market : research review. Birmingham : ECOTEC. 260 p Tóth, J.: Kívánatos immigránsok? : az állampolgársági és idegenrendészeti törvényről. In: Sik, E. Tóth J. (szerk.): Jönnek? Mennek? Maradnak? Budapest: MTA Politikai Tudományok Intézete. pp Kupiszewski, M.: Extra Union migration: the East-West perspective. In: Rees, P. Stillwell, J. Convey, A. Kupiszewski, M. (eds): Population, Migration in the European Union. London : John Wiley & Sons. pp Nagy, B.: Lehetséges-e belső határok nélküli Európai Unió közép-és kelet-európai államokkal való kibővülés után? In: Sik, E. Tóth, J. (szerk.): Táborlakók, diaszpórák, politikák. Budapest : MTA Politikai Tudományok Intézete. pp Breuss, F. Tesche, J.: A general equilibrum analysis of East-West migration : the case of Austria and Hungary in migration, free trade and regional integration. In: Biffl, G.: Central and Eastern Europe. Wien : Schriftreihe des BKA. pp Rédei, M Hungary's migration trends; The past one hundred years and the probleme of future projects. In: Adelman, H. Sik, E. Tessényi, G. (eds.): The genesis of a domestic regime : the case of Hungary. Toronto : York Lane publisher. pp Hivatkozás [1+2]: Nagy, B.: Third pillar and regular and irregular migration in the context of the EU and Hungary, Acta Juridica ELTE, p Kupiszewski, M.: Extra Union migration: the East-West perspective. In: Rees, P. Stillwell, J. Convey, A. Kupiszewski, M. (eds): Population, Migration in the European Union. London : John Wiley & Sons. pp

17 Kobolka, I. Ritecz, Gy. Sallai, Gy.: A Magyar Köztársaság államhatárának ezredfordulós kriminálföldrajza. Szakmai Tudományos Közlemények. 96 p. Rédei, M Hungary. In: Conrad, Y. Dassetto, F. Targosz, P. (eds.) Guide des sources documentaires sur les migrations et les relations ethniques en Europe, SYBIDI VIII. COST, Leuven : Academia Bruylant, pp Rédei, M Internal brain drain. In: Sik, E. (ed.): Refugees and Migrants : Hungary at a crossroads. Budapest HAS IPS. pp (Yearbook of the Research Group on International Migration, the Institute for Political Science of the HAS) Hivatkozás [0+1 ]: Illés, S. Gellérné Lukács, É.: Towards researcher mobility. In: Európai Tükör. Special issue. pp Rédei, M International Migration impact in Budapest. Study in Ecos Overturn. Working Paper 12. Brussels. p.170. Hivatkozás [0+1]: IEF Working paper 14. A general equlibrum analysis of East West migration. The case of Austria-Hungary Wien : Research Institute for European Affairs p. 7. Rédei, M Hungary. In: Traistaru, J. Nijkamp, P. Resmini, L. (eds.): The emerging economic geography in EU accession countries. Aldershot : Ashgate. pp Hivatkozás [1+2]: Fainshtein, G. Lubenets, N.: The emerging economi geography of Estonia. In: Traistaru, J Nijkamp, P. Resmini, L. (eds.): The emerging economic geography in EU accession countries. Aldershot : Ashgate, pp J-P. Damijan E. Kosteve: The impact of European integration on the adjustment pattern of regional wages in accession countries. In: Traistaru, J Nijkamp, P. Resmini, L. (eds.):the emerging economic geography in EU accession countries. Aldershot : Ashgate. pp Bottlik, Zs.: A regionális gazdasági különbségek etnikai hátteréről - Bulgária példáján In: Jakobi, Á. (főszerk.): Regionális értékelő és kvantitatív analízisek 2. : regionális országelemzések : Bulgária, Románia, Hollandia, India. Budapest : ELTE Regionális Földrajzi Tanszék. pp Könyvfejezet magyar nyelven írt Rédei, M A demográfia a területi tervezésben. In: Faragó L. Hrubi L. (szerk.): A vonzáskörzetek gazdasági és közigazgatási kérdései : Pécs : MTA Regionális Kutatások Központja. pp (MTA RKK DTI Közlemények ; 32.) Rédei, M Kistérségi népesség-előrejelzések módszerei és lehetőségei. In: Káposztás F. (szerk.): A népesség területi elhelyezkedése és mozgása Budapest : KSH. pp (KSH NKI kutatási jelentései ; 25.) Hivatkozás [1+0]: 17

18 Erdősi, F.: A kommunikáció, közlekedés, távközlés szerepe a terület- és településfejlődésben. Budapest : VÁTI. 356 p. (Területfejlesztési Szakkönyvek) Rédei, M A belföldi vándormozgalom előrebecslése 2006-ig az közötti időszakra szóló népességprognózisokban. Budapest. In: Hablicsek, L. Monigl I.: Az közötti időszakra szóló népességprognózisok. Budapest : KSH NKI (KSH NKI kutatási jelentései ; 34.) Hivatkozás [1+0]: Klinger, A. (főszerk.): Demográfia. Budapest : KSH ; 582 p. Rédei, M Magyarországon tartózkodási engedélyt kérők összetételének alakulása az elmúlt évtizedekben és a folyamat demográfiai következményei. In: Sík E. (szerk.): Menekülők, vándorlók, szerencsét próbálók. Budapest : MTA Politikatudományi Intézet. pp Hivatkozás [3+0]: Hárs, Á.: Migráció és munkaerőpiac. In: Dövényi, Z. [et al.]: Menekülők, vándorlók, szerencsét próbálók, Budapest : MTA Politikai Tudományok Intézete pp Tóth, P. P.: Nemzetközi vándorlás - Magyarország. Budapest : KSH. (KSH NKI kutatási jelentései ; 49.) 89 p Hamar, I.: A külföldi működőtőke-beáramlás Magyarországon belüli területi jellemzői. In: Külgazdaság 43/3. pp Rédei, M A nemzetközi népességmozgások negyven éve Magyarországon. In: Tamás, P. Inotai, A. (szerk.): Új exodus : a nemzetközi munkaerőáramlás új irányai. Budapest : MTA Társadalmi Konfliktusok Kutató Központja ; MTA Világgazdasági Kutató Intézet. pp Hivatkozás [5+2]: Tóth, P. P.: Nemzetközi vándorlás - Magyarország. Budapest : KSH. (KSH NKI kutatási jelentései ; 49.) 89 p Nagy, B.: The refugee situation in Hungary: where now? Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae 93/3-4. pp Whitting, G.: European labour market : research review. Birmingham : ECOTEC. 260 p Dövényi, Z.: Nemzetközi vándorlás. In: Magyarország Nemzeti Atlasza kiegészítő lapjai 3. Budapest : MTA FKI. 4 p Lukács, É. Király, M. (szerk.): Migráció és az Európai Unió. ESZCSM, Budapest. 440 p Kobolka, I. Ritecz, Gy. Sallai, Gy.: A Magyar Köztársaság államhatárának ezredfordulós kriminálföldrajza. Szakmai Tudományos Közlemények. 96 p Nagy, B.: A település, az épített világ. Budapest : B+V Kiadó. 492 p. Rédei, M Munkanélküliség és a migráció kapcsolata. In: Munkácsy, Fné. (szerk.): A jövő munkahelyeiért : munkatudományi tanulmányok. 2. kötet. Budapest : Struktúra-Munkaügy Kiadó. pp

19 Rédei M. (1995) Budapest jövője demográfiai, foglalkoztatási és kereskedelmi távlati adatok CD. (társszerzők: Monigl, J. Nagy, B. Molnár, I.) Hivatkozás [1+0]: Nagy, B.: A település, az épített világ. Budapest : B+V Kiadó. 492 p. Rédei, M Nemzetközi K+F menedzsment. In: Pálinkás, J.: K+F, LSI. Budapest. pp Hivatkozás [1+0] Búzás, N. (szerk.): Innovációmenedzsment a gyakorlatban. Akadémiai Kiadó, Budapest. p. 23 Rédei, M A város lakói Budapest lakossága és népesedési viszonyai. In: Kasza, S. (szerk.): Budapest Magyarország Megyei Kézikönyvei sorozat. CEBA kiadó. Budapest. pp Hivatkozás [2+0]: Schneller, I.: A városfejlesztési koncepció előélete. In: Budapesti Negyed. 28/2. p Szónokyné Ancsin, G.: Határok és az Európai Unió. Szeged : SZTE TTK. pp Rédei, M A népesség társadalmi összetétele Budapest lakossága és népesedési viszonyai. In: Kasza, S. (szerk.): Budapest Magyarország Megyei kézikönyvei sorozat. CEBA kiadó. Budapest. pp Rédei, M A tőke, az áru és a munkaerő áramlása. In: Tóth, P. P. Illés, S. (szerk.): Migráció : tanulmánygyűjtemény. 2. kötet. Budapest : KSH NKI. pp Hivatkozás [3+2]: Illés, S.: Belföldi vándormozgalom a XX. század utolsó évtizedeiben. Budapest : KSH. 112 p. (KSH NKI kutatási jelentései ; 63.) Study on vet against social exclusion Budapest : Hungarian National Observatory p Illés, S.: Külföldiek Magyarországon az Európai Unióból. In: Illés Sándor Lukács Éva (szerk.): Migráció és statisztika. Budapest : KSH. pp (KSH NKI kutatási jelentései ; 72.) Kozma, G.: Terület- és településmarketing : geográfus és földrajz tanár szakos hallgatók számára. Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó. 155 p Illés, S Foreigners in Hungary: migration from the European Union, Working Papers on Population, Family and Welfare 5. HCSO DRI, Budapest, 46 p. Rédei, M Információs és tudástársadalom. In: Bernek, Á. (szerk.): A globális világ politikai földrajza. Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó. pp Rédei, M A külföldön tanuló magyar diákok a Magyarországon tanuló külföldi diákok. In: Illés, S. Lukács, É. (szerk.): Migráció és statisztika. Budapest : KSH NKI. pp (KSH NKI kutatási jelentések ; 71.) Hivatkozás [5+1]: Horváth, I.: A migráció hatása a népesség előreszámítására. In: Magyar Kisebbség : nemzetpolitikai szemle, 7/4. Kolozsvár. p

20 Illés, S. Lukács, É.: Személyek szabad áramlása a statisztika látóköréből. Szeged : Magyar Földrajzi konferencia. CD. 17 p Horváth, I.: A Közép-európai országok érettsége.in: Külgazdaság 1999/3. pp Horváth, I.: Az erdélyi magyar fiatalok Magyarország irányú tanulási célú migrációja In: Erdélyi Társadalom. 2/2. pp Gödri, I. Tóth, P.P.: Bevándorlás és beilleszkedés. A szomszédos országokból Magyarországra irányuló bevándorlás az ezredfordulón. Budapest : KSH NKI. (KSH NKI kutatási jelentései ; 80.) 213 p Illés, S.: International elderly migration in Hungary. In: Migracijske i etnicke teme 2006/1-2. pp Rédei, M A nemzetközi migráció. In: Bernek Á. (szerk.): A globális világ politikai földrajza. Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, pp Hivatkozás [1+1]: Reyes, J Zentai, L.: Actual situation of the cartography in Hungary. In: Biuletyn Stowarzyszenia Kartografów Polskich. pp Pólyi, Cs.: A mexikói migráció okai és néhány következménye. In: Kül Világ, 1/4. pp Rédei, M Az integráció hatása a hazai gazdaságra. In: Szónokyné Ancsin, G. (szerk.): Határok és az Európai Unió : Nemzetközi Földrajzi Tudományos Konferencia : Szeged, nov Szeged : JATEPress. pp Rédei, M Területi átrendeződések az iparban. In: Bagó, E. et al. (szerk.): Gazdasági szerkezet és versenyképesség az EU csatlakozás után : a VIII. Ipar- és Vállalatgazdasági konferencia előadásai Budapest : MTA Ipar- és Vállalatgazd. Biz. pp Rédei, M A belső vándorlás alakulásának jellemzői. In: Pap, N. Tóth, J. (szerk.): Terület és településfejlesztés. 1. kötet: A terület- és településfejlesztés alapjai. Pécs : Alexandra. pp Rédei, M Változó demográfiai tendenciák. In: Kovács, Cs. Pál, V. (szerk.): A társadalmi földrajz világai. Szeged : SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszéke. pp Rédei, M A nemzetközi migráció aktuális kérdései. In: A megváltozott biztonsági környezet. Szakmai Tudományos Közlemények, CD ROM kiadás. Rédei M. Kobolka, I A mobilitással a szellemi tőke növelhető. In: Aki a gondolatokat tettre váltja. Pécs : PTE FEEK. pp Rédei, M Változó perspektivák az egész világra kiterjedő tehetségek kérdésében. In: Karancsi, Z. (szerk.): A határok kutatója : tanulmánykötet Pál Ágnes tiszteletére. Szeged : SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék JGYPK, ATTI, Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék. pp D./ Tudományos cikkek Idegen nyelven Rédei, M Hungarian brain migration. In: Studi Emigrazione / Etudes Migrations. Vol. 30/112. Rome. pp Hivatkozás [0+2]: 20

Balogh András publikációs listája

Balogh András publikációs listája Balogh András publikációs listája BALOGH A. 2001. Gazdaságfejlesztési elképzelések a Dél-alföldi Régióban. I. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged (CD-ROM kiadvány). BAJMÓCY P.- BALOGH A. 2002. Az aprófalvak

Részletesebben

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011 Belföldi lapok Külföldi lapok Acta Oeconomica Állam- és Jogtudomány Chip Számítógép Magazin (DVD melléklettel) Élet és Irodalom Figyelő /Profit plusz csomag: Figyelő TOP 200; Figyelő Trend Figyelő /plusz

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Európai önéletrajz. Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu

Európai önéletrajz. Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu Európai önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / keresztnév(ek) Címe(ek) E-mail(ek) Állampolgárság(-ok) Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu magyar Születési hely és idő Budapest, 1948.

Részletesebben

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap)

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap) Curriculum vitae Személyes adatok Név/Keresztnév BALLA EMESE Lakcím 537050 Gyergyócsomafalva, 1475 szám, Hargita megye. E-mail ballaemese@kv.sapientia.ro Állampolgárság Román, magyar Nemzetiség Magyar

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

Dr. Tóth Pál Péter. Jászárokszálláson (Magyarország) született (1942).

Dr. Tóth Pál Péter. Jászárokszálláson (Magyarország) született (1942). Dr. Tóth Pál Péter Jászárokszálláson (Magyarország) született (1942). Végzettsége: A Kossuth Lajos Tudományegyetem történelem-földrajz, népművelési szakán végzett (1965) Debrecenben. 1971-ben filozófiából

Részletesebben

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem B ó I v Mu - m m y v ó mu ó m b m y y, m A mu ü m j v y m y m m y v m y m b, - b m ó ó m u mu - y ó u m y, j, u- ó b. m. A mu m v y v y y y v m ub, v y m y b y m v, mu ü v m y j - um umb bb. L - y ó m

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986)

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986) Publikációs lista Angol nyelven 1) Joint Ventures in Hungary (The Legal Structure of the Enterprise, International Civil Law Conference, Budapest, August 1985, Vol.2) 2) World Trading System and Socialist

Részletesebben

Migrációs trendek társadalmi-demográfiai kontextusban és regionális összefüggésben

Migrációs trendek társadalmi-demográfiai kontextusban és regionális összefüggésben Migrációs trendek társadalmi-demográfiai kontextusban és regionális összefüggésben GÖDRI Irén SOLTÉSZ Béla Migráció, munkapiac és demográfia Magyarországon a SEEMIG projekt főbb eredményei Budapest, 2014.

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás Paksi Veronika Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) Osztály: Társas kapcsolatok és hálózatelemzés osztály E-mail: paksi.veronika@tk.mta.hu Telefonszám: +36 1 2246700 / 268 Kutatási területek nők a tudományban,

Részletesebben

Marie Skłodowska-Curie Akciók

Marie Skłodowska-Curie Akciók Marie Skłodowska-Curie Akciók Jeney Nóra, MSCA NCP EURAXESS Roadshow Budapest, 2014. március 24. 2014. március 25. Horizont 2020 Kutatási és Innovációs Keretprogram (2014-2020) Egységes keretprogram három

Részletesebben

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest Szegnerné dr. Dancs Henriette PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Dancs, H- Hughes, M.- Donoghue, P. (2006) (eds): World Congress of Performance Analysis of Sport 7th, Proceeding,

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név TORÓ Tibor Lakcím Temesvár, Dej 23 B/10 Telefon 0722-322839 E-mail torotibor@sapientia.ro Állampolgárság román Születési idő, születési hely Temesvár, 1981. május

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos fokozatok: 1998, PhD

Részletesebben

ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai)

ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai) ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai) I. Publikációk Idegen (angol) nyelven: 1) Series Eds.: Tayo Fashoyin and Michele Tiraboschi, Guest Eds.: Pietro Manzella and Lisa Rustico; Productivity,

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Bódi Ferenc

Tudományos életrajz Dr. Bódi Ferenc Tudományos életrajz Dr. Bódi Ferenc Születési hely és idő: Mezőkövesd, 1963. április 14. Cím: 2120 Dunakeszi Béke u. 3/a Telefon munkahelyi: (1) 375 90 11/307, (30) 476 82 91 Fax: (1) 224 67 25 E-mail:

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Dr. Mester Gyula Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Összefoglaló: A közlemény tematikája honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával. A bevezetés után a tudományos teljesítmény mérésének

Részletesebben

AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010 2015

AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010 2015 Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010 2015 HORVÁTH GYULA TELJESÍTMÉNYMUTATÓK

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Kutatói együttműködések Web 2.0-es PhD kutatói közösség Doktori értekezés tézisei Készítette: Szontágh Krisztina

Részletesebben

Dr. Dezsõ Renáta Anna

Dr. Dezsõ Renáta Anna Dr. Dezsõ Renáta Anna Név Dr. Dezsõ Renáta Anna Szakképzettség közoktatási vezetõ (SZTE 2007) angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár (PTE 2003) pedagógia szakos tanár / iskolaelemzõ-iskolafejlesztõ

Részletesebben

Marie Skłodowska-Curie Akciók

Marie Skłodowska-Curie Akciók Marie Skłodowska-Curie Akciók Jeney Nóra, MSCA NCP Győr, 2014. február 17. 2014. február 25. 2 H2020 Kiváló tudomány 6162; 25% 2488; 10% 2696; 11% Kiváló tudomány (millió euró) 13 095; 54% Összesen: 24

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények Gergely Attila: A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények (Megjelenés nyelve: H magyar, E angol, J japán) 1. TANULMÁNYOK A. Egyéni közlemények A politikai kéregmozgások külső eredői Japánban

Részletesebben

JORDES+ REPORT - HUNGARY

JORDES+ REPORT - HUNGARY JORDES+ REPORT - HUNGARY Dr. Mihály Lados MTA RKK NYUTI, Gyor Rust 21-22 November, 2002 JORDES+ MAGYARORSZÁG PROJEKT MENEDZSMENT JORDES+ HUNGARY PROJECT MANAGEMENT Projekt vezetés MTA RKK NYUTI Dr. Lados

Részletesebben

Curriculum vitae. Egyetemi diploma: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest Szakirány: Vállalati gazdaságtan (1975)

Curriculum vitae. Egyetemi diploma: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest Szakirány: Vállalati gazdaságtan (1975) 1 Curriculum vitae Fazekas Károly Született: 1951. december 18-án, Miskolcon Lakcím: 1029 Budapest, Csatlós u 42 Egyetemi diploma: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest Szakirány: Vállalati

Részletesebben

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114.

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. FOLYÓIRATCIKK: I/1. Magyar nyelvű hazai lapban: Molnár, Cs. Tóth, G. Kincses, Á.: A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása. Turizmus

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével) Tudományos / művészeti / akadémiai tagság. PhD (TTK, földtudományi)

Szakmai önéletrajz. Tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével) Tudományos / művészeti / akadémiai tagság. PhD (TTK, földtudományi) Szakmai önéletrajz Név Dr. Huszti Zsolt Beosztás, elérhetőség Adjunktus; IGYFK Főépület 322A, tel: 1316 Végzettségek területi tervezés - urbanisztika MsC3 okl. terület- és településfejlesztő szakgeográfus

Részletesebben

"Dr. Kugler József életműve"

Dr. Kugler József életműve 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a "Dr. Kugler József életműve" települési/megyei értéktárba történő felvételéhez Készítette: Katona Katalin Mezőberény, 2016. január 11. I.

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN

ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN Hivatkozási jegyzékkel kiegészítve Németh Sándor Születési idő, hely: 1979. április 30., Szombathely Lakóhely: 9737 Bük Tanulmányok, képzettségek,

Részletesebben

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász Tudományos önéletrajz 1. Név: Dr. Szente Zoltán Zsolt 2. Születési idő: 1966. március 16. 3. Állampolgárság: magyar 4. Családi állapot: nős 5. Felsőfokú végzettség: Intézmény József Attila Tudományegyetem,

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. 2006-2013 PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola: politikatudományi PhD. 2005 PTE KTK: Európai uniós pályázatíró (tanfolyam)

Szakmai önéletrajz. 2006-2013 PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola: politikatudományi PhD. 2005 PTE KTK: Európai uniós pályázatíró (tanfolyam) Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név: e-mail: Dr. Glied Viktor Imre glied.viktor@pte.hu Tanulmányok 2006-2013 PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola: politikatudományi PhD 2005 PTE KTK: Európai

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

2001 2002-ben szerze földrajz szakos tanári és szociológus diplomát a Pécsi Tudományegyetem

2001 2002-ben szerze földrajz szakos tanári és szociológus diplomát a Pécsi Tudományegyetem V j V T ü m y m v ü v b 19. m j 20. v j m bb A b ü, v m v m y,. A j - b u v ü m y y bb y ü- u. Í y j, v m ( ü ) ( ) y bb v v. A b ó yü m m y, m, y ó, v m b j. A y u j v, 1 v m ó j m v, v, b u b v y, -

Részletesebben

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Sik Endre Simonovits Borbála: Migrációs potenciál Magyarországon, 1993 2001

Sik Endre Simonovits Borbála: Migrációs potenciál Magyarországon, 1993 2001 Sik Endre Simonovits Borbála: Migrációs potenciál Magyarországon, 1993 2001 (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Sik Endre Simonovits Borbála (2002) Migrációs

Részletesebben

NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KARON KOWALIK TAMÁS DÉKÁNI HIVATAL, NEMZETKÖZI ÜGYEK E-MAIL: KOWALIK.TAMAS@UNI-NKE.

NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KARON KOWALIK TAMÁS DÉKÁNI HIVATAL, NEMZETKÖZI ÜGYEK E-MAIL: KOWALIK.TAMAS@UNI-NKE. NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KARON KOWALIK TAMÁS DÉKÁNI HIVATAL, NEMZETKÖZI ÜGYEK E-MAIL: KOWALIK.TAMAS@UNI-NKE.HU Nemzetközi kapcsolataink bővülése Az NKE KTK-n (2011-2014) Nemzetközi

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

Helyszín: SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék Szeged, Egyetem utca 2.

Helyszín: SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék Szeged, Egyetem utca 2. Helyszín: TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék Szeged, Egyetem utca 2. PROGRAM (http://www.sci.u-szeged.hu/gafo/): Március 12., csütörtök 13.00-14.00: Regisztráció. Gazdaság- és Társadalomföldrajzi

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Név: Dr. Nagy Gábor Dániel E-mail: ngd1@rel.u-szeged.hu; ngd@dartke.eu

Szakmai önéletrajz. Név: Dr. Nagy Gábor Dániel E-mail: ngd1@rel.u-szeged.hu; ngd@dartke.eu Szakmai önéletrajz Név: Dr. Nagy Gábor Dániel E-mail: ngd1@rel.u-szeged.hu; ngd@dartke.eu Tanulmányok 1998. szeptember 2003. június JATE, majd szociológia szak Szociológus (Oklevél szám: 773/2003. ; Megszerzés

Részletesebben

Kína gazdasága, gazdasági fejlődése

Kína gazdasága, gazdasági fejlődése Kína gazdasága, gazdasági fejlődése Könyvek: Alden, Chris: Kína az afrikai kontinensen. Pécs : IDResearch Kft : Publikon K., 2010. 327 A 35 Bánhidi Ferenc: Kína gazdasági fejlődésének tendenciái a nyolcvanas

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ ALPEK BALÁZS LEVENTE 7624, Pécs, Ifjúság útja 5/B, 1/3, alpeklevente@gmail.com +36(30)210-0408

ÖNÉLETRAJZ ALPEK BALÁZS LEVENTE 7624, Pécs, Ifjúság útja 5/B, 1/3, alpeklevente@gmail.com +36(30)210-0408 ÖNÉLETRAJZ ALPEK BALÁZS LEVENTE 7624, Pécs, Ifjúság útja 5/B, 1/3, alpeklevente@gmail.com +36(30)210-0408 KÉPESSÉGEK/JELLEMZŐK Oktatói és fejlett érzelmi és verbális készség, amelyet tárgyalások, konferenciák

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján

Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján 2015 1. Farkas Éva A nem formális környezetben szerzett tanulási eredmények hitelesítése In: Torgyik Judit (szerk.) Százarcú

Részletesebben

Magyarország régióinak földrajza

Magyarország régióinak földrajza Magyarország régióinak földrajza szerkesztette: Dr. Szabó Géza tanszékvezető egyetemi docens A régiók felépítése A régiók földrajzi jellemzői: A történelmi múltban kiformálódott közösség adja alapját (történelmi

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

Horizont 2020 MSCA Egyéni ösztöndíjak 2015

Horizont 2020 MSCA Egyéni ösztöndíjak 2015 Horizont 2020 MSCA Egyéni ösztöndíjak 2015 Budapest, 2015. május 12. Somos Magdolna MSCA nemzeti kapcsolattartó WWW.NKFIH.GOV.HU H2020 I. Pillér 6162; 25% 2696; 11% 2488; 10% Kiváló tudomány (millió euró)

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Cím. HORVÁTH Alpár. Telefonszám Vezetékes: (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Fax E-mail

Europass Önéletrajz. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Cím. HORVÁTH Alpár. Telefonszám Vezetékes: (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Fax E-mail Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Cím HORVÁTH Alpár Telefonszám Vezetékes: (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Fax E-mail (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Mobil: horvath_alpar@yahoo.com;

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE A vizek szerepe a területi fejlődésben A Duna és a Tisza térségeinek fejlődési problémái és fejlesztési lehetőségei Révkomárom, 2011. november 24

Részletesebben

Publikációs lista. Monográfiák:

Publikációs lista. Monográfiák: Monográfiák: Publikációs lista Kovács Klára (2015): A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban. Oktatáskutatók könyvtára 2. Debrecen, CHERD. 267 o. (ISBN: 978-963-473-810-7) Szerkesztett kötetek:

Részletesebben

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK NÉV: FAZEKAS Károly KÖNYV, KÖNYVFEJEZET FAZEKAS K LOVÁSZ A TELEGDY Á. (eds.) The Hungarian Labour Market 2010, Review and Analysis, Budapest: Institute of Economics, HAS, National

Részletesebben

A magyarországi demográfiai kutatások bázisintézménye. demografia.hu

A magyarországi demográfiai kutatások bázisintézménye. demografia.hu A magyarországi demográfiai kutatások bázisintézménye demografia.hu A KUTATÓINTÉZET A kedvezőtlen népesedési folyamatok az európai államokra, köztük Magyarországra is egyre súlyosabb terheket rónak. Az

Részletesebben

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet Telegdy Álmos Elérhetőség: MTA Közgazdaságtudományi Intézet Budaörsi út 45 Email: telegdy@econ.core.hu Nyelvtudás: Felsőfokú angol Felsőfokú román Munkahely: 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs

Részletesebben

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Mohácsi Márta (2011): Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. április 1. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Lakcím Munkahely Telefonszám E-mail Állampolgárság Dr. György Ottilia Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Gazdaság- és Humántudományok Kar

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. juhasz.istvan@ektf.hu. Időtartam 2009. szeptember. Főbb tevékenységek és feladatkörök

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. juhasz.istvan@ektf.hu. Időtartam 2009. szeptember. Főbb tevékenységek és feladatkörök Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Telefonszám E-mail Juhász István 06-36/520-400/ 3077 mellék juhasz.istvan@ektf.hu Szakmai tapasztalat Időtartam 2009. szeptember tanársegéd Előadások és szemináriumok

Részletesebben

Dr. habil Pethő László szakmai önéletrajza

Dr. habil Pethő László szakmai önéletrajza Dr. habil Pethő László szakmai önéletrajza 2007-től törzstag és az andragógia alprogram vezetője vagyok a Neveléstudományi Doktori Iskolában. 2003 júniusában vendégprofesszorként Németországban a Vechtai

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Osztovits András publikációs tevékenysége Osztovits András (2014): 6:1. - 6:57. -ok magyarázata In: Osztovits András (szerk.) A Polgári

Részletesebben

Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei

Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Földtudományok Doktori Iskola Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék A LAKÓPARKOK FÖLDRAJZI VIZSGÁLATA ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KIHÍVÁSAIK

Részletesebben

Új könyvek az Európai Unióról

Új könyvek az Európai Unióról Új könyvek az Európai Unióról Válogatás az Országgyűlési Könyvtárba 2015. május hónapban beérkezett könyvekből az Európai Unió témakörében. Az egyes tételek végén a dokumentum raktári jelzete található.

Részletesebben

VÁLOGATÁS ANDORKA RUDOLF MŰVEIBŐL

VÁLOGATÁS ANDORKA RUDOLF MŰVEIBŐL 866 SZEMLE mérleg-vizsgálat eredményei több lengyel magyar, finn magyar összehasonlításnak vetették meg az alapjait, melyeket a csehszlovák és az osztrák összehasonlítási munkák követtek. E munkák sikerében

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor CURRICULUM VITAE Dr. BLASKÓ Gábor SZEMÉLYES ADATOK: Név: Blaskó Gábor Születési idő: 1950. március 8. Születési hely: Szombathely Állampolgárság: magyar Családi állapot: Nős, két gyermekkel Lakcím: 1149

Részletesebben

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7 I. Könyv 4. Magyarországon magyarul 7 Publikációs lista Dr. Szabó József: Vállalkozási ismeretek mozgóképterjesztı szakemberek részére OPAKFI, 1996. Dr. Szabó József - Dr. Kerékgyártó Mária: Vállalkozási

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t http://pdk.e3.hu Szűcs Zoltán Gábor Még irodalmárként kerültem kapcsolatba a diszkurzív politikatudománnyal. Kezembe akadt a Beszélő politika

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ Név: Születési év: Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Publikációk Szakály Zs. Szakály Zs. Szakály Zs.

ÖNÉLETRAJZ Név: Születési év: Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Publikációk Szakály Zs. Szakály Zs. Szakály Zs. ÖNÉLETRAJZ Név: Dr. Szakály Zsolt Születési év: 1964 Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Iskolák: 1978-82. Árpád Gimnázium, Tatabánya. 1983-87. JPTE TK testnevelés-biológia szak. 1988-90. TFTI atlétika

Részletesebben

Lukács Péter Semjén András (szerk.): Oktatásfinanszírozás. Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1988 (253 o.)

Lukács Péter Semjén András (szerk.): Oktatásfinanszírozás. Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1988 (253 o.) VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK NÉV: SEMJÉN András KÖNYVEK, KÖNYVFEJEZETEK Könyvek: Semjén András Tóth István János (szerk.): Rejtett gazdaság. Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás kormányzati

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

1994-1995 Magyar Olaj- és Gázipari Rt Marketing és Kereskdelemi Igazgatóság, adóreferens (ÁFA,, fogyasztási adó, helyi adók)

1994-1995 Magyar Olaj- és Gázipari Rt Marketing és Kereskdelemi Igazgatóság, adóreferens (ÁFA,, fogyasztási adó, helyi adók) Forman Balázs egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1989-1995 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Spéder Zsolt (2004) Gyermekvállalás és a párkapcsolatok átalakulása :

Spéder Zsolt (2004) Gyermekvállalás és a párkapcsolatok átalakulása : Spéder Zsolt: Gyermekvállalás és a párkapcsolatok átalakulása (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Spéder Zsolt (2004) Gyermekvállalás és a párkapcsolatok

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books 1991-2011. közötti publikációk: Lentner Csaba: Agrárjövőnk dilemmái történelmi utunk tükrében

Részletesebben

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás.

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás. Lovas Kiss Antal Publikációs lista Önálló könyv - A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a délbihari régióban. Doktori disszertáció 2003. 255. p. - Piaci túlélés kisüzemi

Részletesebben

a folyamatos megkésettség és a befejezetlen dolgok éve

a folyamatos megkésettség és a befejezetlen dolgok éve a folyamatos megkésettség és a befejezetlen dolgok éve munkaterületek - oktatás hallgatókkal való munka - kutatás konferenciák, projektek - publikációk szakmai írások, más oktatás és hallgatókkal való

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: egyetemi adjunktus Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke

Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke 1. Az előrelátó, átfogó szemléletű terméktervezésről 1972. Budapest, vezetőképzés III. évf. 9. sz. 2. A terméktervezésről és szervezéséről a vállalatban 1972.

Részletesebben

Statisztikai Szemle. 85. évfolyam 2007. év. Tartalom A STATISZTIKA ELMÉLETE ÉS MÓDSZERTANA, OKTATÁSA

Statisztikai Szemle. 85. évfolyam 2007. év. Tartalom A STATISZTIKA ELMÉLETE ÉS MÓDSZERTANA, OKTATÁSA Statisztikai Szemle 85. évfolyam 2007. év Tartalom A STATISZTIKA ELMÉLETE ÉS MÓDSZERTANA, OKTATÁSA A spektrálanalízisről Pintér József... 2/130 A Központi Statisztikai Hivatal szervezetének kompetenciaalapú

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia Vázlat Mi történt az elmúlt évben? Az 5. prioritásterület Előrehaladás Mi várható? Vázlat Mi

Részletesebben

Migrációs trendek és tervek Magyarországon

Migrációs trendek és tervek Magyarországon Migrációs trendek és tervek Magyarországon Gödri Irén HELYZETKÉP: 5 éves a KSH Népességtudományi Kutatóintézet 214. január 2., Budapest Előzmények: - 1956 1957: nagyfokú elvándorlás (194 ezer fő) - 1958

Részletesebben

Szabolcs Fabula Ph.D.

Szabolcs Fabula Ph.D. Szabolcs Fabula Ph.D. Curriculum Vitae June 2016 CONTACT INFORMATION Address: 2 Egyetem Street, Szeged, Hungary, H-6722 Postal: P.O. Box: 650, Szeged, Hungary, H-6701 Web: http://www.human.geo.u-szeged.hu/?q=hu/node/78

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság. Meghívó

Magyar Tudományos Akadémia Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság. Meghívó Meghívó az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet és az MTA a által rendezett Közmunka, külföldi munkavállalás és a magyar munkaerőpiac című szakmai konferenciára A konferencia támogatója a Közösen a Jövő

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi szakon 1995-2000 BKÁE,

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság. Meghívó

Magyar Tudományos Akadémia Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság. Meghívó Meghívó az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet és az MTA a által rendezett Közmunka, külföldi munkavállalás és a magyar munkaerőpiac című szakmai konferenciára A konferencia támogatója a Közösen a Jövő

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVII. ÉVFOLYAM 2011 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Hordósy Rita Király Gábor Pályakövetési tipológia Ábra és melléklet torgyik judit a nyelvtanulás európai

Részletesebben