Pécsi középkori városfal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pécsi középkori városfal"

Átírás

1 P a n n o n i d e n t i t á s t u d a t, a v a g y a Pécsi középkori városfal utóélete a XX. században és napjainkban Z - P r e s s K i a d ó

2 O r o s z L á s z l ó Pécsi középkori városfal

3 O r o s z L á s z l ó P a n n o n i d e n t i t á s t u d a t, a v a g y a Pécsi középkori városfal utóélete a XX. században és napjainkban Z - P r e s s K i a d ó P é c s,

4 O r o s z L á s z l ó, Z - P r e s s K i a d ó é s D i g i t á l i s g y o r s n y o m d a, L e k t o r : D r f e j é r d y T a m á s I S B N K i a d j a a Z - P r e s s K i a d ó é s D i g i t á l i s g y o r s n y o m d a F e l e l ő s k i a d ó : K á s a B é l a ü g y v e z e t ő i g a z g a t ó M a r k e t i n g v e z e t ő : V a s z i l A n g e l i k a A k ö n y v e t t e r v e z t e : O r o s z L á s z l ó N y o m d a i e l ő k é s z í t é s : A z o n o s s á g i s z á m : N y o m á s é s k ö t é s : F e l e l ő s v e z e t ő :

5 T A R T A L O M J E G Y Z É K /Mellékletek a fejezetek végén/ Címlap módosul! Előlap Ajánlás Tartalomjegyzék...3 Mottó Bevezetés... Köszönetnyilvánítás... mert mi meg nem történik napjainkban! 14 éves lánygyermek szemével és egy kis városépítészet A városfal főbb sajátosságai A HELY LOKALIZÁLÁSA... A város neve... Ki gépen száll fölébe Genius-Loci; a hely szelleme Miért éppen itt? HOGYAN IS KEZDŐDÖTT? A PÜSPÖKSÉGRŐL A védelmi rendszerről bővebben... A városfal helyreállítás statikai tapasztalai, állékonysági szempontok Fontos, izgalmas adalékok a Pécsi Vár múltjából... A középkori városfal kapuiról... A műemlékvédelemről 3. A VÁROSFAL FELTÁRÁSA A VÁROSREHABILI- TÁCIÓSPROGRAM KERETÉBEN (A jelenlegi állapot és előzményei)... Eszterházi Pál írta 1664-ben... ahogyan apróbált szakember látja és amit sokan láttunk. Előzmények... Okok...

6 Kicsit bővebben... A városfalat helyreállítók eddigi résztvevői... I. Ferenczy Károly... II. Szőke Gyula... III. Dr. Komjáthy Attila... IV. Schőnerné Pusztai Ilona... V. Schőnerné Pusztai Ilona... VI. Dr. Komjáthy Attila... VII. Schőnerné Pusztai Ilona... VII/a. Káldi Gyula... VIII. Szigetvári János... IX. Kovács Péter... X. Tillai Ernő... XI. Nem volt tervező... XII. Benedek Dezső... XIII. Dr. Meskóné Békefi Diana... XIV. W eiler Árpád... XV. Viczencz Ottó... XVI. Dévényi Sándor... XVII. Áspán László... XVIII. Kistelegdi István... XIX. Getto Tamás... XX. Dévényi Sándor... XXI. Dévényi Sándor... XXII. Kulcsár István... XXIII. W eiler Árpád Oldalszámozás! 4. A HELYREÁLLÍTÁSI FOLYAMATOK ÉRTÉKELÉSE, KÖVETKEZTETÉSEK... Tanulságképpen a felújítási módokról; eltérő falállapotok, eltérő szemléletek következményeként... Konklúziók röviden HOGYAN TOVÁBB? tanulságok KAPCSOLÓDÓ MAI TÖREKVÉSEK...

7 7. INTÉZKEDÉSI; KEZELÉSI TERV... (Átgondoltabb változat az égető aktualitásokra való tekintettel.) Történeti múlt dióhéjban... A kezelési terv célja, funkciója... A tárgyalt helyszín pufferzónája, határai... A kezelési terv szükségessége... A kezelési terv státusza, feladata és céljai... Hosszú távú kezelési terv (15 év)... Középtávú kezelési terv (5 év)... A városi környezet problémái VÉGEZETŰL EGY EGYSZERŰSÍTETT REKONSTRUKCIÓS JAVASLAT A SZIGETI KAPU-RÓL... Érték vizsgálat... Források, irodalomjegyzék......

8 A J Á N L Á S Ajánlom e könyvet Dr. Román András emlékének Nem szépen-épült, széptetejű lakok, nem jólrakott nagy kőfalak és utak adják a várost, nem hajógyár, ámde olyan lakosok, kik avval mi megvan, élni tudnak. (Alkaiosz) Hagyjuk a csodába az elő-előzményeket, pillantsunk most csak a rómaiak szemével e Janus Pannoniustól is megénekelt mandulaillatú tájra. Az emberiség nagy gondolatai és tettei leginkább városaihoz fűződnek. Vitruvius feltételeinek minden szempontból megfelelünk: a város legyen magas, s ne legyen ködös tekintsen mérsékelt égtájra 1009-től féltenivalót alkottak eleink éppen eleget ahhoz, hogy először belső vár, az úgynevezett Püspökvár, majd a tatárjárást követően VÁROSFAL építésre szánják magukat. Hiúságunk gyökereinket és önazonosságunkat óhajtaná tisztázni ma, amikor fokozottabban igényeljük az összetartozást, a biztos fogódzókat. A mi történetünk a vízbedobott kő esete: minden bizonnyal egyszer valaki tágra nyitotta szemét e tájra és az utána következők már nem tehettek ellene semmit így lett itt város! A XIII. századi Magyarország földrajzi térképe (Internet; 2010) Ne csak a turisták ostromolják kíváncsi kérdésekkel a múltat! Ahogy szüleinket és azok szüleit szeretjük, tiszteljük, nagykorúságunk további kérdéseket tesz fel.

9 Hiszen annyi minden befogadására késztet életünk; a Plazák is folyton tele tömik postaládáinkat, miért pont a több mint 700 évet megélt városfalat hagynánk figyelmen kívül, oktalanul?! Az én tudat és a tartozni valahová vágyakozás elválaszthatatlanok. Ma azért beszélünk róla többet, mert a közlekedés, az információáramlás és a haditechnika miközben kényelmes foteljainkba súlyt, egyszersmind körberepít világunk zugain, de mérhetetlenül ki is szolgáltat Megfakult kissé az elzárt közösségek minduntalan egymásrautaltsága, és a sikerein ujjongó közösségi és örömérzés. Persze ma is vannak team-munkák, vannak focicsapatok, templomok és főképp családjaink. (A rokonság viszont mintha távolodni látszana, még a jó autó ellenére is ) Kell egy kis nosztalgia, de emlékezete véges, így segítségre szorul. Nem akarunk többet tudni, mint kell; amennyi harmóniánkhoz elég! Vajon milyen jövő ígéretével tesszük gyakran kockára emlékeinket? Aki együtt gondolkodik a várossal, a múltban is gondolkodik. Megszolgáltuk az Európa Kulturális Fővárosa címet mi a múltra építő bizakodó jelen. A XX. században újra talpra állt a várost féltő erődrendszer, tekintsük hát az elmúlt több mint fél évszázad felkent építészei munkásságát, akik egy már széthullott kép apró mozaikjain próbáltak régi mosolyt és gyötrelmeket újjávarázsolni; hogy így lehessünk méltók saját megörökölt szándékainkhoz! Ha tudatosul bennünk e Pannon identitás úgy elégedett patriótaként szippantjuk majd viruló városunk történelmi levegőjét, miközben falaival megvéd a minduntalan felbukkanó lélektelen urbánus tendenciáktól, a gondolatok ellaposodásától, a gyökértelenek kilátástalanságától és főleg attól, hogy a közömbösség sodorjon bennünket a kiüresedés felé. és ajánlom minden Pécsinek! M O T T Ó A még álló falak értéke számunkra éppen az, hogy a városiasodás múltját idézi, erősíti történeti tudatunkat, városunk szeretetét, hagyomány tiszteletünket fenntartási szempontból a várak és városfalak helyzete szinte a legnehezebb. Egyszeri helyreállításukra és állandó karbantartásukra, rendeltetés hiányában nincs megfelelő anyagi, illetve helyreállítási erő /Schőnerné Pusztai Ilona,1998/

10 A tatár főerők hadmozdulatainak iránya (Internet; 2010) Bár ha tiszteletlen lennék, talán vitatkoznék Schőnerné Pusztai Ilonával: A mi Tudományos Szocializmus tankönyvünk állásfoglalása szerint a társadalom felosztható feketére és fehérre, improduktív és produktív oldalra: Az improduktív körbe tartoznak a pedagógusok!... akiknek az óvodától fogva a termékei produktumai vagyunk. Ugyanilyen nehezen fogható meg a városfal rendeltetése is, de van neki: Városképi elem, történeti értéket hordozó műemlék (romemlék), bizonyos szintkülönbségeknél támfal, címerünk és zászlaink hordozója, kilátó(barbakán), kamaradarabok díszlete, zajcsillapító, zártsorú beépítések hátfala, parkjaink ékessége, az ó és későbbi városrészek szétválasztója, számos telek térfala, függőleges zöldfelületek tám rendszere, sok-sok művészi alkotás ihletője stb. Az a nemzet fennmaradásra és további virágzásra ítéltetett, amely ilyen szépen vigyázza a múltat! Sajnálom, hogy nem vehettem tevékenyen részt e védőmű helyreállításában, így jobb híján megpróbálom összefoglalni, mi is történt és mi minden folyik még ma is ennek érdekében. Már a címválasztás is nehéz, hiszen

11 joggal tarthatja a gyakorlott olvasó egy többszörösen kimerített témának, a kevésbé gyakorlottnak pedig vajon eléggé figyelemfelkeltő és érdekfeszítő-e? Bizton állíthatom, hogy nem az akadémia polcainak szántam, sokkal inkább gondolom küldetésnek a feladatot, amely az utca embere látókörébe kívánja emelni e gondolatokat! E L Ő S Z Ó Az ember, aki csak családban indulhat meg a fejlődésben, teljes érettségét csak a poliszban érheti el, így tehát, természeténél fogva, városi állat! /ARISZTOTELÉSZ Ma 2010-ben nemcsak a miatt gondolatébresztő a városfal sorsa, mert a kultúra, sőt Európa érdeklődésének a homlokterébe került a város, hanem azon egyszerű oknál fogva, hogy tapinthatóan mostohagyerekként kezeli a köztudat. Hiszek abban, hogy a városlakó múló közönye ma csak egy felvett álarc. Sőt talán nem is oly közömbös, mint első megközelítésre azt hihetnénk, hiszen Tubes ügyben, Széchenyi tér kapcsán, a Zsolnay Negyed fejlesztése okán és egyebütt is egyre gyakrabban hallatja a hangját. Más felöl, azt gondolom méltatlanul kevés figyelem maradt a városfalra a világörökségi helyszínek és a több tekintetben átfogó, de mégsem teljes városi keresztmetszetű megújulási szándékok mellett tavaszán Román András tanár Úrral (nagy formátumú műemlékes szaktekintély, többek között a Nemzeti Kulturális Alap igazgatósági tagja) folytatott beszélgetésem kapcsán eszméltem rá, hogy a pécsi városfal XX. századi utóélete egybeesik az én életemmel. Ő egész egyszerűen megkérdezte tőlem Ön szerint jó a Pécsieknek, hogy van városfaluk? Nos, tegyük fel magunknak ezt a kérdést! Gyermekkoromtól szemlélem a különböző sikeres és esendőbb felújítási szándékokat, melyek némi kozmetikázás után mumifikálnák gyönyörű városfalunkat. Szembe kell azonban néznem a ténnyel, hogy az elmúlt néhány évtized építészeinek ténykedése sajnálatosan

12 nincs kronológiai, régészeti, szakmai, erkölcsi, városképi stb. szempontokból összegezve, megemlítve, dokumentálva és méltányolva. E falnak annyira nagy a respektje, hogy a Barbakán kivételével egyetlen pontján sem tájékoztatja sem a városlakót, sem a turistát, egyetlen emlék, vagy tájékoztató tábla sem, hogy mi az, amit lát. Visszatérve az építészekre, érdekfeszítő beszélgetésekbe elegyedtünk, ezek néhány tanulsága: A legkülönbözőbben fogadták kérdéseimet. Többnyire még praktizáló, alkotó emberekről lévén szó, hiteles, amit tőlük hallhattam. Igen sokrétű városi- szakmai helyzetben és felkészültséggel fogtak hozzá a feladathoz. A rendszerváltás előtti és utáni politikai és tulajdoni szituációk adta különbözőségek szintén informatívak a társadalmi megítélés tekintetében. ÖSSZEGEZVE: Ez a könyv szeretné felhívni a figyelmet a tárgy szempontjából névtelen építészek jó szándékú ténykedésére, melynek azzal együtt, hogy a folyamat még nem ért véget, megpróbálok emléket állítani. Egyszersmind a közmegítélés szemét is szeretném felnyitni. A hiéna multik hamisan csillogó tüzépbarokk plaza világának csalfa haszonelvű értékrendjétől károsan befolyásoltan, próbáljunk az igazi, hiteles értékek felé fordulni. Ezt a várost csakis, kizárólag ezzel a fallal együtt és ezen a falon kívül és belül lehet szemlélni, és üzeneteit meghallgatni! Igen szomorú azt látni, hogy a közterek megújulása nem egészen ebben gondolkodott, illetve könnyedén átsiklott a probléma felett. Hogy egészen konkrét legyek, a Siklósi kapu és az északi egykori Vaskapu helyét is régóta márványtábla jelzi, de tetten érhető a Kórháztéri és a Széchenyi tér és kapcsolódásai felújítása során a közömbösség! Közbeszerzési törvény ide, vagy oda, a mindenkori tervezőnek elemi kötelessége lett volna az óváros szigorú elkülönítése a környezetétől a fenti helyszíneken megjelenített útburkolati jellel. A kórháztéren példának okáért amint belépünk e jelképes vízválasztón, a régi városfal elméleti vonalán belül 3m után jelentkezik az új archaizáló útburkolat, érzékeltetve mindenkivel, hogy az óvárosba lépett. A Kossuth és Halterek átépítésével a Konzum két végén megjelenik ugyan a városfal lenyomata útburkolati jelként, de másutt és egészen eltérő kőből, persze továbbra is tájékoztatás nélkül. E sorok írásakor küzd ezek kiküszöböléséért a KÖH irodavezetője; Rőmer Károly barátom Csak egyszerű figyelmetlenség? Ha minden ilyen, csip-csup dolgon átsiklunk, akkor hol van az érdem, amivel elnyertük az Európa Kulturális Fővárosa címet?

13 Erkölcsi és szellemi okulásunk csak az önzetlen, következetes és távlatokban történő nemzetben gondolkodással lehetséges. Márpedig e város ugyancsak a nemzet része! Tehát ez az egyetlen útja, hogy emberi tartással nézhessünk egymás és a világ szemébe. A könyv alapgondolatát egyfajta nosztalgikus közösségi eszmény szülte; megtisztelni a város érdeklődő lakóit az itt felsorolt történésekkel. A tatárok által elpusztított terület (Internet; 2010) K Ö S Z Ö N E T N Y I L V Á N Í T Á S...szól azoknak az általam igen nagyra becsült hölgyeknek és uraknak, akik közvetve és közvetlenül hozzájárultak fejtegetéseim kibontásához. Schőnerné Pusztai Ilona Ybl díjas építésznek, aki a legautentikusabb és konzulensként segített, Dévényi Sándornak, aki napjainkban is vív az ügyért, Román András tanár úr emlékének és Dr. Fejérdy Tamás úrnak, mint a KÖH tisztelettel, akik oly régóta ott álltak e hosszú és gyakran fájdalmakkal övezett história mögött, és szól különösképpen azoknak a szignifikáns építészeknek, akik újra és újra rendelkezésre állnak ha kell. Mert hiszem azt, hogy a rejtett maradványokból egynémely darabkára még rátalálunk! Továbbra is optimista vagyok a jövőt illetően; Ma miután felsőbb motivációk nem könnyű prédának tekintik a várost, hanem amíg nem késő ma a múlt dicsőítésével és a jövő okos építésében gondolkodnak mindannyiunk hosszú távú örömére, büszkeségére, lehet, hogy az építészet visszaemelkedik az őt megillető helyre. Ha nem is 2010-re, de a nem túl távoli jövőben magáénak tudhat e város a maga tekintélyes múltjával és domináns

14 építészeivel, patrióta, mi több tüke lelkeivel egy hiteles történelmi arculattal rendelkező, élhető és fejlődő közösséget, melynek még az aurája is vonzó! (A LOVURE-ban a királyok portréi mellett, ill. azokkal szemben építészeik portréi sorakoznak.) És köszönet a sorsnak; talán lezárult egy régóta állandósult polémia a jelenlétünk ellenére felesketett ártók és közöttünk, akik hozzátenni kívánunk a múlthoz, nem elvenni belőle! * m e r t mi m e g n e m t ö r t é n t A K Ö Z E L M Ú L T B A N? A Pécsi Városi Múzeum 2004-es felújításának tervezője is tudott arról, hogy az épület telkén húzódik a középkori városfal egy jelentős szakasza. A már számtalanszor hitelesnek bizonyult térképek szerinti (Haüy 1687, telekkönyvi térkép 1722, Duplatre 1777) töréspontjában kis félkörbástya tagolta, ami kiválóan alkalmas volt az un. oldalazó védelemre. A falszakasz térszint alatti maradványainak feltárása és annak esetleges felszín feletti részleges rekonstrukciójának gondolata heves ellenállást váltott ki a felelősökből A felelősség nem egyszerű dolog! Az 1930-as évektől, de konkrétabban a 60-as évektől huszonkét építész és a város felelősségtudata hívta életre újra a városfal ma látható részeit. A mai beruházások is a múlt megbecsülése és szakavatott kezelése összhangjában működhetnének csak. Miközben folyton kétezer éves múltunkkal kérkedünk és a kultúra egyik fellegvárának gondoljuk magunkat, az első alkalommal, amint ismét tehetnének valamit a városfalért csak nyűgnek érzik azt, hiszen a fenti rehabilitáció veszélyezteti a Rákóczi út 11-es (egyébként értékes kvalitásos) épület felújításának és műszaki átadás-átvételének kitűzött (láthatóan kőbevésett) időpontját. Igen nagy értékű festmények kiállítására készül tek ebben a felújított épületben, nem beszélve arról, hogy valóban egy értékes épülettel, egy szép múzeummal gazdagodtunk. Mégis joggal merül fel a kérdés, felvállalható-e kellően összehangolt előrelátó városléptékű

15 hozzáállás; identitásunk és idegenforgalmunk e 13. századi, (mai létünket és életformánkat gyökerében meghatározó) épített emlékével szemben?! Már a hetvenes években szóba jött a volt tűzoltólaktanya északkeleti határán húzódó, (még ma is látszik a mögötte lévő parkolóból) városfalszakasz felújításának gondolata. A Rákóczi u udvari rekonstrukcióval együtt ez újabb 84 m falszakaszt jelentene Pécsett, ahol a kulturális kontinuitás valóban igen régi gyökerekből táplálkozik. Példaértékűnek tekintem Hoffecker Ákos diplomadíjas fiatal építész alkalmazkodó elgondolását, amely egy ún. Kortárs Építészeti Központot fogalmaz meg a városfal Kórház téri kiszögellésére júniusában, a még folyamatban lévő feltárások jelentős részét már elénk tárták e falszakasznak. Ha a tervező eredeti szándékának megfelelően az udvar szintje felett megmutatott volna belőle valamennyit a rekonstrukció, akkor a múzeum udvara egy bensőséges történelmi kőfal atmoszférával gyarapodna, amely kevéske továbbgondolással alkalmas lehet nyáridőben kis kamaradarabok helyszíneként. A legkényelmesebb az effajta műemlékekről kijelenteni; a nemzetgazdaságnak nem az un. hozadék oldalát képviseli, gyarapítja. Nem nehéz belátni, hogy egy városfallal mennyi minden történhet: A turista, vagy a helybéli látogató fotózza, lefesti, melléállítja kedvesét, megpihen a tövében, olvasgat, meditál etc., tehát elidőzik, megnézi a múzeumot, tesz egy jó sétát a városfal -sétányon és előbb-utóbb nem kerülheti el a vendéglátó helyiségek vagy a környező templomok valamelyikét sem. Útikönyvvel a kezében megéli, értelmezi kicsit a múltat és közben így- vagy úgy, de költekezik Közvetett módon tudja, egy ilyen ún. holt műemlék éreztetni jövedelmező hatását. (E sorokban ismét cáfoltam ugyebár Schőnerné Pusztai Ilona rendeltetés hiányában szavait.) Az a rövidlátó mentalitás amely csak a pillanatnak él, a politikai sikerhajhászásnak rendel alá mindent, nem igényli a szakemberek véleményét, hanem csak megalapozatlan dátumokban, határidőkben gondolkodik, látványos tartalom nélküli gesztusokkal adminisztrálja magát minduntalan felfelé nyomulva alkalmatlan arra, hogy kellő tartással beálljon a jó szándékú kezdeményezések mögé! Ma ezt próbáljuk ellensúlyozni!

16 14 éves lánygyermek szemével és egy kis városépítészet Talán megbocsájtható, ha egy személyes élményemet mesélem el, ígérem, hogy a tanulság kárpótolja majd az olvasót! Felvittem a Tettye sziklái fölé sógornőm kislányát aki egyébként az alföld északi részéről látogatott ide. Ott megpihenve rácsodálkozott a látványra majd a következő reakciója volt: De csúnya ott az a nagy kémény és mellette az a magas épület (kamara épülete a Tettye alatt), meg az a világoskék (Szabadság úton a Vízmű iroda melletti tíz emeletes panel) és a városfalon belül milyen szép az a sok torony, de ami ott éktelenkedik, ugye az az Árkád fénylő teteje? és így tovább! Tulajdonképpen egy nyolcadikos kislány személyesítette meg lokálpatrióta lelkiismeretünket. Szépen sorban okos tekintetével kiemelt mindent a városképből, ami nem oda való, mindent, ami az elmúlt évtizedek átgondolatlan ostoba nagyvárosiaskodó szemléletének a következménye. A panelépítészet mögött persze üzleti érdek is húzódott, hiszen a mamut építőipari vállalat beton termékeivel megszórta Szentlőrinctől-Mohácsig, Barcstól-Kaposvárig a környező településeket, de arcátlan bátorságában még a hegyoldalra is felmerészkedett! (Pollack Mihály Műszaki Főiskola felett) Mintha, ez a kislány kicsit konzerválni akarná a múltat? Nem hiszem! Egyszerűen csak érzi az emberarcú és emberi léptékű, a többségében még kétkezi munka eredményeként megszületett településképet és elutasítja a tömeggyártás sivárságát, a vele járó gyakori léptékvesztést. Nos, anélkül, hogy vitatnánk a népesség akkori urbánus robbanásának szükség megoldásait, egyszerűen csak az értékek és a fontossági sorrend mezsgyéjén hiányoljuk a mindent a megfelelő helyen gondolkodást! Merthogy példának okáért szemben a völgy másik oldalán még jól is mutat az új kertváros, (persze ma is cinizmusnak tartom a Rózsadomb elnevezést) mely tömeghasználatával, sűrűségével, színeivel és elkülönülésével egy jól értelmezett terjeszkedési formának könyvelhető el. A történeti korok, technológiák és gondolkodásmód intelligens egymás mellett éléséből jött ezzel létre Pécsett egyfajta horizontális építészeti tagolódás. A kislány nemcsak a lelkiismeretünk, hanem turista,

17 akinek fontos a tájékozódás. A települések szerves fejlődése megkönnyítheti a mindenkori eligazodást. Nemcsak Párizsban, nemcsak Szegeden, vagy a hajdani un. ólas-kertes Hajdúböszörményben működik ez jól, de görög olasz, spanyol, egyiptomi, vagy millió más példával is illusztrálható az óváros és következményeinek organikus szerveződése, és szétválása. Ha valakinek akkora szerencséje van, hogy ez ráadásul egy fallal körülvett óváros, akkor az a lehetőségek kimeríthetetlen tárháza kell, hogy legyen és az is! Vegyük kicsit számba, milyen meghatározói voltak a város születésének, fejlődésének városépítészeti szempontból! mert, hogy mit is kell tudnunk a települések fejlődésének körülményeiről, az laikus szemmel épp oly izgalmas kérdés, mint szakmai szemmel, sőt! Gondoljunk csak vissza kirándulásainkra, főképp nagyobb túráinkra, akár gyalogosan, kerékpárral, vagy tegyük fel vízi úton, pl. kajakkal bolyongunk! Az éjszakai szálláshely kiválasztása során vizsgálni kell, hogy ki tudunk-e kötni, biztonságban tudhatjuk-e kajakunkat, van-e sátorverésre alkalmas hely, beláthatóe, vagy sűrű a növényzet, van-e ivóvíz lelőhely, tudunk-e tüzet rakni biztonsággal stb.? Tehát birtokba veszünk egy talpalatnyi földet, ahol millió fontos szempont merülhet még fel; a tájolás, a felszíni vizek útja, a védhetőség, esetleges tűz terjedése, a menekülés lehetősége, intimitás, a természet vadjainak jelenléte, esetleg fellelhető gyümölcsök stb., ahhoz, hogy akár egyetlen éjszakára is biztonságban és otthon érezhessük magunkat! A települések, mint némileg hosszabb tartózkodásra való élőhelyeink tekintetében két fő összetevőt szokás emlegetni, a helyi és helyzeti energiák jelenlétét. 1. Tekintsünk néhány szembeötlő helyi energiát! A hegyvidék észak-északnyugati védelme, az ásványkincsek (szén, urán, kő, agyag, homok, kaolin ) mint adottságok, a hegyi források, patakok helyhez kötő mivolta (malmok, tímárságok) egyebek, melyeket a Gondviselés tálcán kínált nekünk! 2. No és melyek azok a helyzeti energiák, melyek a hosszú távú hazai és európai kapcsolódásainkat determinálják? Fontos a vasút szerepe, folyó híján a közút szerepe a legfontosabb, és van nekünk repülőterünk is, hogy csak néhányat ragadjak ki. Természetesen lehet szeretni egy várost önmagáért is. Aki házunkba lép inkább

18 bennünket csodáljon, mint bútorainkat! (Seneca) Itt van nekünk élő hagyományaink és szellemi nagyságaink mellett további adottságként a különböző történeti korok rengeteg újra és újra felbukkanó emléke, a rómaiak előtti, a római, a hódoltsági, a barokk stb. időszakokból. Örökölt értékeinknél talán még jobban minősíti azonban a települést a társadalmi viszonyok kiegyensúlyozottsága! E két pont közül a második, amelyre hatással lehetünk, és melyben foglaltakról ma 2010-ben a következőt mondhatjuk: itt bábáskodunk egy újfajta gondolkodás, egy elvárható nemzeti látásmóddal és politikai akarattal, mely természetesen nem szűklátókörű, teljes mértékben tisztában van Európában betöltött szerepünkkel, küldetésünkkel és feladatainkkal, - ezen új látásmód mit kap örökül? Azt látjuk, hogy életünk gerincét adó bányák bezártak, forrásaink többségére kiírtuk, hogy nem iható, hiszen túlvegyészkedtük az anyaföldet, a többit pedig épített környezetünk burkolt felületei alá kényszerítettük. A vasút egy avult pályán és egy nyomtávú alagútrendszeren érkezik, a még itt-ott hibás autópálya dél felöl elkerül bennünket, a szűkkeblű program eredményeként létrejött repülőterünket pedig egyre több nemzetközi társaság törli palettájáról. A külföldi tőke multijainak pénzéhes kíméletlen terjeszkedése csak tovább mélyíti térdre kényszerült helyi és regionális gazdasági potenciánk, identitásunk, szakértelmünk, hagyományaink köré húzott vizes árkot. Elmélyült a kiszolgáltatottság, egy arctalan, jövőkép nélküli helyzeten kell a városnak úrrá lenni. Úgy gondolom, hogy egy-két elhamarkodott EKF beruházás és a sok örökölt félbehagyott próbálkozás sem változtatnak ezen. A régi értékek feltámasztásával és megbecsülésével új motivációkat kell teremtenünk, fiataljaink helyi értékekre való nevelésével, tanításával! A műveltség jó sorsban ékesség, balsorsban menedék. (Arisztotelész) A város, mint társadalmigazdasági alapokon képződő szerveződés tükrözi annak mindenkori mozgásait, igényeit. A történeti és társadalmi fejlődés állandó korrelációban van, napjaink éppen egy kedvező irányú elmozdulás tanúi, kezünkben az irányítás! Pécs fejlődésében az egyik alapvető motívum az egyházmegye megszületése, mely aztán a középkori fejlődés abszolút generátora lett szellemi tőkéjével, mely a gazdálkodási kultúrát is befolyásolta. Nem beszélve arról az Európában nem egyedi esetről, amikor is rátelepült püspökségével a római kultikus területre. A városfal

19 fogantatásánál vagyunk jelen, ha megértjük, hogy egészen egyszerűen fogalmazva a püspökség temploma kápolnája könyvtára, palotája stb. védelmére védelmi rendszert épített, majd a tatárok pusztítása után délnyugati és északkeleti irányban tovább épülő fal, körbezárult az akkor belátható települést közrefogva, a négy városkapuval. Természetesen, mint a kiáradó patak, úgy nőtte túl középkori kereteit Pécs. Nyilván való, hogy a település értékei, legyenek bár a falon belül, avagy kívül, azok a motivációk, melyekre az idegenforgalom építhet. Tudjuk, hogy az identitást hordozó értékek befogadása és megbecsülése terén gyakran ütközött a város közösségének érdeke az un. fejlesztő multik lopakodó érdekeivel szemben! Ezért fontos küldetés azoknak az építészeknek, régészeknek, táj és városépítőknek, a mindenkori városvezetésnek, sőt a civileknek az állásfoglalása, harca és eredményei, melyeknek köszönhetően azért mégis csak van ma még középkori városfalunk! 1. L O K A L I Z Á L Á S A v á r o s n e v e Quinque, fünf, penthe Templom? Egyház? Öt sírkápolna ezerhatszáz év mélységéből? Halottak háza: öt sírkamra csak? Meggyalázva, kifosztva, kiürítve, újratöltve, hunnak, germánnak, avarnak, szlávnak, pogány magyarnak mindörökre? A túlhalás szükséglakása? Ami fölötte élet, tető, lerombolható, fölépíthető, de szent a hajléka a halálnak? Mi tartotta meg? Kő? Tégla? Festmény? Noé képe? Dánielé? A mész? A keresztény Isten? A barbárok hite a túlvilágban? A gyakorlati érzék, a mindig halál van? Mi azt az ötöt? Addig, amíg István király ezerkilencben itt püspökséget alapít? A városban, amely az oklevélben Quinque Ecclesiaenek neveztetik?

20 S mi azóta is? A földmélye béke? A magasság? A túlélés erélye? Quinque, pet, pec, Pécs Ötöt? Kemencét? A város magyar neve Mit jelent Pécs? Török, szláv számnév? Kemence? Szikla? Az összes együtt magyarosítva? Jelent valamit? Ötből kemence? Ha így értelme lett, akkor miért ne? Élők műve a festett sír, a szarkofág, a halottak hűlt helye, a képes medáliák a boltozaton, a föld alatti paradicsomkert Az élő élőt keres, a nyelvben is embert. Jaj annak, aki megöli a fantáziát. Mennyország? Pokol? Világörökség? Hány esztendő a betájolt öröklét? ezer, kétezer? Órák? Napok? Amíg festményben, városban, névben elképzelhető, hogy volt és lesz Éden? Amíg egy őrült robbantani fog? Honnan az égett bőr-, a szőr-, a füstszag, ami a gondolat résein fölcsap? Érzel-e mindenkit, aki egyszer itt él? Hiszed-e, hogy ötezerben is lesz Pécs? Bertók László Az E18 13,689 hosszúsági kör és a N46 4,538 szélességi kör között, a mai Magyarország dél-, délnyugati részén, a tengerszint feletti 155m-en, a Dunán innen Baranya vármegye északi felén, a Mecsek hegység déli lejtőjén van Pécs. A mészkőhegység oldalára felkúszott város sajátos szubmediterrán éghajlatú, és terepadottságú város a térképen semmivel nem téveszthető össze. Pécs, Pečuh, Sopianae, Fünfkirchen, Quinque Ecclesiae. két évezrede alatt jelentős kultúrák rakódtak egymásra, mindegyiket reprezentálják emlékeik és a névváltozatok. Persze a fenti magyar, délszláv, latin vagy német nevek közé beszúrhatnánk egyéb népvándorlás-korabeli elnevezést is. Hogy igazából három városról beszélünk, mikor városunk múltját faggatjuk, az abból adódik, hogy a későbbi nem beintegrálta, hanem eltemette a régit. (Emiatt szinte kimeríthetetlen, vagyis csak az újabb kori építkezések szabnak

21 határt a föld alatt rejlő emlékeknek.) E gondolatok mentén beszélhetünk késő ókori városról, középkori városról és barokk városról, ami a mai szerves előzménye. Éppen ezek a körülmények teszik lehetővé, hogy a város birtokba vegye örökségét. (Itt bizonytalan párhuzamot vonhatnék Pompeivel.) 2 Sopianae város spontán folyamat eredményeként jött létre. Korábban a Pécs felett magasodó Jakab hegy volt a terület uralmi központja. A Római Birodalom azonban lakosait nem közvetlenül a települések falainál, hanem a Birodalom határai mellett a mi esetünkben a Dunánál védte meg. A Jakab hegyi földvár gravitációs védelmi rendszere így feleslegessé vált. A Mecsek lábánál (a jelentősebb kereskedelmi utak kereszteződési pontjánál) falusias települések sora alakult ki, amelyeket déli oldalról a Pécsi Víz mocsárterülete (a sops kelta 2 PV 2003 p jelentése mocsár ), északról pedig a sűrű erdőkkel borított dombvidék övezett. A helymeghatározás tehát a következő: A III. század végére markáns közigazgatási központ fejlődött itt ki. Diocletianus császár a Dráva és Duna által bezárt területet Galerius Maximianus császár felesége után a Pannonia Valéria nevet adta Ma is meglepő izgalmakat okozhat az ös első katonai felmérési térkép tanulmányozása 2, persze a cartographia görbe tükrétől a mai térkép fölé hajolva, valamint a kettőt összevetve valós képet kapunk földrajzi kérdéseinkhez fős város volt

22 Pécs ókori neve Sopianæ. E latin képzésmódú név vitatott eredetű alapszava (kelta sop: 'mocsár') minden bizonnyal kapcsolatban van azzal, hogy a Pécs helyén álló római kori város déli oldala akkor lenyúlt a vízjárta, mocsaras rétig. Ez a korábbi feltételezés akkor igazolódott, amikor 1980 táján építkezések során a régészek feltárták Sopianae déli városrészének romjait. A magyar Pécs név először egy 1235-ből való oklevélben szerepel ebben formában: Pechuth (azaz pécsi út ), majd 1290 körül önálló névként: Ponch villicus de Peech (Pécs olvasattal). A Pécs név eredete bizonytalan. Többek érvelése szerint a Pécs szó etimológiailag azonos a Bécs, illetve a Bény szavakkal és körülbástyázott erődítményt jelent. A peć közszó, meg a belőle alakult helynév is a kemence, kályha, magános szikla jelentést őrzi. (Lásd még: Pest nevének eredetét!) Némelyek török vonatkozásokra gondolnak. Más vélemények szerint egy öt jelentésű indoeurópai számnévre mehet vissza, de nyelvi hovatartozása közelebbről nem határozható meg. Van egy város Koszovóban, aminek szerb neve Peć. A város középkori latin neve Quinque Ecclesiae (azaz öt templom ) volt. Ennek korábbi előzménye a Quinque Basilicae ( öt bazilika ) változat volt, amely már egy 871-es frank dokumentumban szerepel. Az elnevezés a város öt ókeresztény kápolnájának romjaira utalt. A német Fünfkirchen és a szlovák Päťkostolie (mindkettő jelentése öt templom ) a latin mintát követi. (Pécsi városfal kapui-pécs-wikipédia:2010) Ókeresztény sírkamra k i g é p e n s z á l l f ö l é b e annak ez a táj is térkép. Onnan fentről átüt a múlt; a városfal, és az általa előhívott líneáris tendencia, a koszorúérszerűen gyökeret vert úthálózat. Az egyre szerteágazóbb erecske szövedéken át pulzál együtt Pécs szívével, a történelmi belvárossal. Ha meggondoljuk, hogy a 330-as Constantinus kori régi épület lajstromozása, vagy akár a II. Pius 1462-re datált első műemléki törvénye korai fogékonyságról tanúskodnak épített környezetünk értékei iránt, bizton és büszkén jelenthetjük ki, hogy kevéssel utánuk, a XX. században mi pécsiek is hiányát éreztük az efféle tiszteletteljes kezdeményezéseknek től vannak cáfolhatatlan állagmegóvási forrásaink, melyek akkor a Barbakánra és a csatlakozó püspökvári védelmi elemekre szorítkoztak. Sajnos a műemlékvédelem még ma sem a legközkedveltebb diszciplína, haszontalan és felesleges. A gazdaságnak inkább a költség, mint a bevételi oldalán érezteti hatását. Nos, ha hinni lehet a statisztikáknak; az éves szabadságát töltő ember

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3.

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. A, Bevezetés Az 1972-ben létrehozott Helytörténeti Gyűjtemény községünk történetével, régészetével, néprajzával foglalkozó gyűjtemény.

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI Visegrád Esztergom KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI 0 A Dunakanyar legszebb városai Duna folyó Esztergom Visegrád Szentendre Vác Budapest Duna folyó 1 ESZTERGOM VISEGRÁD A Duna

Részletesebben

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott;

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Rudabányai református templom Megközelítés: H-3733 Rudabánya,Temető u. 8.; GPS koordináták: É 48,38152 ; K 20,62107 ; Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Jelenlegi

Részletesebben

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ TESTVÉRMÚZSÁK vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. FORDULÓ 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd meg, hogy

Részletesebben

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány A tájegység földrajzi jellemzői Északon: a Zala-folyó és a Balaton Nyugaton: az Alpokalja Keleten: a Sió és a Duna Délen : az országhatár határolja Területe: 11

Részletesebben

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és 26. Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország 2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának

Részletesebben

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 E-mail: egriepir@egriepir.hu B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA I. rész Építéstörténet és művészettörténet

ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA I. rész Építéstörténet és művészettörténet Propedeutika / Bevezetés a művészettörténetbe Tárgyrögzítés az építészetben és a falképfestészetben Épületkutatás, feltárás, restaurálás és művészettörténet ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft.

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft. 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 BEVEZETÉS... 5 2 HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.1 A VÁROSI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.2

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

3. melléklet a 8/2008. (II. 29.) rendelethez

3. melléklet a 8/2008. (II. 29.) rendelethez A régészeti örökségvédelem szempontjából érintett ingatlanok 3. melléklet a 8/2008. ( 29.) rendelethez A B C D 1 KÖH azonosító Lelőhely neve Helyrajziszám Lelőhely jellege - kora 2 27425 Kőeszköz, őskor

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 A régészeti kutatómunkák 2004 májusában kezdődtek, ekkor a miskolci Herman Ottó Múzeum örökségvédelmi hatástanulmányban elemezte a

Részletesebben

Szakági munkarészek. Környezeti értékelés

Szakági munkarészek. Környezeti értékelés Szakági munkarészek Környezeti értékelés A változtatási szándék a 314/2015. (XII.25.) Kormányrendelet értelmében környezeti hatásvizsgálat köteles, az eljárás lefolytatásra került. Fentiek miatt az előzetes

Részletesebben

BUDAPEST VII. KERÜLET

BUDAPEST VII. KERÜLET M.sz.:1223/1 BUDAPEST VII. KERÜLET TALAJVÍZSZINT MONITORING 2012/1. félév Budapest, 2012. július-augusztus BP. VII. KERÜLET TALAJVÍZMONITORING 2012/1. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. A TALAJVÍZ FELSZÍN

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020)

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 A feladat meghatározása... 6 1.2 SZAKMAI ÉS MÓDSZERTANI KERETEK... 7 1.2.2. A környezeti problémákkal

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök MŰEMLÉKVÉDELEM Erdősmecske Készítette: dr. Tihanyi Csaba Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök 12 11 93/2 93/3 9 8 7 16 15 1 2 27 31 31/2 6 30 3 39 40 4 89 90 91 98 51 50 49 48 47 95 81 182 46 99 45 96 97

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ GAZDASÁGI / TÁRSADALMI TERÉRE HATÓ GEOGRÁFIAI TÉNYEZŐK Csizmadia Gábor 1

A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ GAZDASÁGI / TÁRSADALMI TERÉRE HATÓ GEOGRÁFIAI TÉNYEZŐK Csizmadia Gábor 1 A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ GAZDASÁGI / TÁRSADALMI TERÉRE HATÓ GEOGRÁFIAI TÉNYEZŐK Csizmadia Gábor 1 Bevezetés Az értékelés tárgya a Dél-Dunántúli régió / társadalmi terére hogyan hat a földrajzi környezet?

Részletesebben

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás Referencia Album WARD MÁRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉLETÖRÖM IDoSEK OTTHONA ÉS GIMNÁZIUM Veszprém, Sólyi utca 20. Budapest, V. ker., Molnár utca 4. 2005-ben Dinamikusan nyitotta fejlődő meg iskola, kapuit melyet

Részletesebben

Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91

Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91 Wéber Antal Díj 2015 Szuromi Imre Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91 1973-ban szereztem diplomát a BME Építész karán. Ezt követően

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA ÉS TELEPÜLÉSMORFOLÓGIÁJA

DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA ÉS TELEPÜLÉSMORFOLÓGIÁJA CSAPÓ TAMÁS LENNER TIBOR DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA ÉS TELEPÜLÉSMORFOLÓGIÁJA PÉCS 2014. év lakosság 1949 3949 1960 30976 1970 44721 1980 59559 1990 58887 2001 53036 2011 46508 Dunaújváros

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Örökségvédelmi hatástanulmány a tervezett Kiskunmajsa Ipari Park közművesítésének engedélyeztetéséhez szükséges előzetes vizsgálati eljáráshoz

Örökségvédelmi hatástanulmány a tervezett Kiskunmajsa Ipari Park közművesítésének engedélyeztetéséhez szükséges előzetes vizsgálati eljáráshoz . V IA A NTICA B T. Örökségvédelmi hatástanulmány a tervezett Kiskunmajsa Ipari Park közművesítésének engedélyeztetéséhez szükséges előzetes vizsgálati eljáráshoz KÉSZÍTETTE: SZALONTAI CSABA RÉGÉSZ, ÖRÖKSÉGVÉDELMI

Részletesebben

(A településről készült katonai felmérés1785-ből)

(A településről készült katonai felmérés1785-ből) (A településről készült katonai felmérés1785-ből) Egercsehi község településrendezési tervéhez készült Régészeti örökségvédelmi hatásvizsgálat 2007. Dokumentáció: (településismertetés, régészeti érintettség,

Részletesebben

M i é r t é p p e n K e c s k e m é t?

M i é r t é p p e n K e c s k e m é t? M i é r t é p p e n K e c s k e m é t? ? A szövegkörnyezet 1239. IV. Béla: 40.000 ezer kun család letelepítése az Alföldön 1526. mohácsi csata után ( török idők ) elnéptelenedés, falvak megszűnése

Részletesebben

f. ~G? ... -,- ~~~ MUZEUM KELEMÉR-MOHOSV ÁR ÉVI RÉGÉSZETI FELTÁRÁSAI Herman Ottó Múzeum Miskolc 2002.

f. ~G? ... -,- ~~~ MUZEUM KELEMÉR-MOHOSV ÁR ÉVI RÉGÉSZETI FELTÁRÁSAI Herman Ottó Múzeum Miskolc 2002. f. ~G? ~~~ HERMAN MUZEUM /... -,- OTTO KELEMÉR-MOHOSV ÁR 2002. ÉVI RÉGÉSZETI FELTÁRÁSAI A FELTÁRAsON KÉSZÜLT FOTÓK LEÍRAsA Ásatásvezető: Pusztai Tamás Herman Ottó Múzeum Miskolc 2002. 1 3. A munkateület

Részletesebben

POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA

POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA 2011 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november Hédervár Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november I. Vizsgálat Hédervár TRT felülvizsgálat 2015., Régészeti munkarész Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány

Részletesebben

2006. november 28-ig végzett munkáiról

2006. november 28-ig végzett munkáiról Jelentés a Tolna megye M6 autópálya Tolna-Bátaszék (144+200-170+900) km szelvény közötti szakaszának területén kezdett megelőző régészeti feltárás 2006. július 28-ig végzett munkáiról Július 3-án megkezdődött

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Horváth Mihály tér rehabilitációjának tervezési programja

A Budapest Főváros VIII. kerület Horváth Mihály tér rehabilitációjának tervezési programja A Budapest Főváros VIII. kerület Horváth Mihály tér rehabilitációjának tervezési programja 2014 1 Bevezetés A Budapest VIII. kerület Horváth Mihály tér a városrész szívében található, a Baross utca tengelyében,

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához

Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/496/elkeszult-a-rakparti-setany-a-duna-arenahoz Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához 2017.06.02. 19:33 CET Budapest kiemelt fekvésű és festői szépségű

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2016. MÁRCIUS

JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2016. MÁRCIUS JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2016. MÁRCIUS JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2 TARTALOM TARTALOM... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 A föld

Részletesebben

P É C S - I R G A L M A S O K U

P É C S - I R G A L M A S O K U T E R A S Z K I T E L E P Ü L É S P É C S - I R G A L M A S O K U. 2. - 2 0 1 6 KÜLZETLAP TERASZ-KITELEPÜLÉS PÉCS - IRGALMASOK U. 2.- 2016 Építtető. Pivnice Kft. 1158 Bp., Drégelyvár u. 31. Tervező Borza

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

DEVÍN. Dévény. A vár

DEVÍN. Dévény. A vár 754 23 DEVÍN Dévény A vár HONISMERETI KISKÖNYVTÁR Dévény TÁJAK KOROK MÚZEUMOK KISKÖNYVTÁRA A címlapon: Légifelvétel a középkori várról A hátlapon: A vár délkeleti hegyoldala Dévény (szlovákul Devín) ez

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

Báta középkori plébániatemplomának feltárása

Báta középkori plébániatemplomának feltárása A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja K. Németh András Rácz Miklós Báta középkori plébániatemplomának feltárása Nyomtatott kiadás: 2013 Légifotó

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/

A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/ PÓK JUDIT A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/ Az I. katonai adatfelvétel, az ún. Josephinische Aufnahme, egy monumentális térképészeti munka, 1763-ban vette kezdetét, amikor is Mária

Részletesebben

ERWIN PANOFSKY: GÓTIKUS ÉPÍTÉSZET ÉS SKOLASZTIKUS GONDOLKODÁS

ERWIN PANOFSKY: GÓTIKUS ÉPÍTÉSZET ÉS SKOLASZTIKUS GONDOLKODÁS Mindezt figyelembe véve elmondhatjuk, hogy ez a könyv szellemi életünk kiterebélyesedéséről tanúskodik. Arról, hogy már van olyan értelmiségi erőnk, amely képessé tesz bennünket arra, hogy vállalkozzunk

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala 2009. május júniusában régészeti feltárást végeztünk Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti

Részletesebben

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza A SZENT GYÖRGY TÉR TOPOGRÁFIAI VÁLTOZÁSAI ^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza 1687-ben nyomán ;PíWS«fit......... f... /í Szén? György tér és környéke 1753-ban részlet a Hadtörténeti

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR, NEMZETI EMLÉKHELY FEJLESZTÉSE ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT 2009.

SZÉKESFEHÉRVÁR, NEMZETI EMLÉKHELY FEJLESZTÉSE ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT 2009. SZÉKESFEHÉRVÁR, NEMZETI EMLÉKHELY FEJLESZTÉSE ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT 2009. Tartalomjegyzék Tervlapok 1/6 BEÉPÍTÉSI ÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁSI TERV M=1:250, VÁROSÉPÍTÉSZETI ELEMZÉS M=1:1000 2/6 BEJÁRATI SZINT

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

Csörög Településrendezési terv

Csörög Településrendezési terv Csörög Településrendezési terv Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet munkarész Archeo-Art Bt. I. Vizsgálat Csörög, Örökségvédelmi hatástanulmány, Régészet Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Csörög település

Részletesebben

2015. évi belvárosi közterület-használat

2015. évi belvárosi közterület-használat 2015. évi belvárosi közterület-használat 2015. január 9. A Remény Sétája Rákóczi Szövetség - Irgalmasok útja Széchenyi tér Hunyadi János utca Kálvária Domb vonalán sétálna végig. A megemlékezés az útvonal

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A településfejlesztési koncepciót Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (01.26.) KT. sz. határozatával elfogadta. 2016. január 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Bogyoszló településrendezési tervének módosítása

Bogyoszló településrendezési tervének módosítása Bogyoszló településrendezési tervének módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet Archeo-Art Bt. 1., Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Bogyoszló település Szerkezeti és Szabályozási

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT ARCHEOSZTRÁDA KFT. 2004. JÚNIUS Taszár Kaposvár határától 5 km-re keletre, a 61.sz.Nagykanizsa-Dombóvár főút közvetlen közelében terül el.

Részletesebben

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Tárgy: Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) műemlékvédelmi

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy

Részletesebben

a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5

a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5 a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5 BEVEZETŐ ÉS KÖSZÖNÖM Ezen könyvet a HungarHotels és a Béke Szálloda valamikori dolgozói állították össze, hogy a közös munkának és az együtt megélt napok emlékének

Részletesebben

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra.

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra. Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. április 16. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 7. c Tanít: Visy

Részletesebben

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. 1 20/2015. sz. előterjesztés Bicske Város Önkormányzat Gazdasági Programja 2015-2019. A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Krasznabéltek, római katolikus templom

Krasznabéltek, római katolikus templom Papp Szilárd Krasznabéltek, római katolikus templom A Kraszna egyik jobb oldali mellékpatakjáról elnevezett, a megye déli részén fekvő település a XIV. század végén lett királyi tulajdonból földesúri birtok.

Részletesebben

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16.

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A trianoni

Részletesebben

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó Jelzése: piros

Részletesebben

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története:

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története: Bethlen emlékút A Bethlen-út a Bükk első turista útja volt, átadására 1892. július 17-én került sor. A Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület a 120 éves jubileumra emlékezve határozta el, hogy az

Részletesebben

Az első lépés a csúcshódításhoz

Az első lépés a csúcshódításhoz Az első lépés a csúcshódításhoz Akinek nincs célja, arra van kárhoztatva, hogy annak dolgozzon, akinek van. kattints az alábbi lehetőségekre a navigáláshoz: [Szupernő Program honlap] [Tartalomjegyzék]

Részletesebben

Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt

Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt A NyDOP-2009-2.1.1./C.D.E pályázati program keretén belüli Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt címen lehetőség nyílik a soproni

Részletesebben

MALOM. Mester-Csiki Borbála Bevezetés az építészetbe 2014

MALOM. Mester-Csiki Borbála Bevezetés az építészetbe 2014 MALOM A malom kifejezés egy olyan dolgot takar, mely darabos, nagyobb részecskékből álló anyagot aprít, őröl finomabbá, az anyag további felhasználását elősegítő formába hozza, más szóval feldolgozza.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Kulturális és Köznevelési Bizottságának

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Kulturális és Köznevelési Bizottságának Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Kulturális és Köznevelési Bizottságának 3/2016.(01.13.) számú h a t á r o z a ta Pécs Megyei Jogú Város 2016. évi rendezvényekhez kötődő közterület-használat

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz 2012. SZEPTEMBER EGYEZTETÉSI ANYAG

PÁTY KÖZSÉG. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz 2012. SZEPTEMBER EGYEZTETÉSI ANYAG PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz 2012. SZEPTEMBER EGYEZTETÉSI ANYAG TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK, TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK

Részletesebben

V. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 3. OSZTÁLY. Tanuló neve:... Osztálya:... Iskola neve: Címe : Felkészítő tanár neve:...

V. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 3. OSZTÁLY. Tanuló neve:... Osztálya:... Iskola neve: Címe : Felkészítő tanár neve:... Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu V. TOLLFORGATÓ 2. forduló V. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 3. OSZTÁLY

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város. Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város. Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának Előterjesztő: Haág Zalán önkormányzati képviselő Előterjesztés tárgya: Emléktábla kihelyezése Iktatószám:

Részletesebben

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. b) A menedzsment fogalma és feladata a turizmusban. c) A kultúrák különbözőségének jelentősége a turizmusban.

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 39/2008. (IX.16.) rendelete egyes helyi rendeletek módosításáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 39/2008. (IX.16.) rendelete egyes helyi rendeletek módosításáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 39/2008. (IX.16.) rendelete egyes helyi rendeletek módosításáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Székely Tanintézet Tevelen

Székely Tanintézet Tevelen Mentoromnak, Földi Istvánnak emlékére Fábián Margit Székely Tanintézet Tevelen A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet története Földi István leveleinek tükrében Előszó 2007-ben Erdős Borbála,

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

A Kazinczy utca metszetei, rétegei

A Kazinczy utca metszetei, rétegei A Kazinczy utca metszetei, rétegei TDK 2012 Városépítészeti Szekció készítette: Odry Szilvia, Takács Gyula (3. évfolyam) konzulens: Benkő Melinda PhD, tanszékvezető egyetemi docens Budapest, Belváros,

Részletesebben

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység Interdiszciplinaritás a régiókutatásban IV. BÉRES JÚLIA A Hortobágy mint tájegység 1. A Hortobágy Közép-Európa legnagyobb füves pusztája, mely a Tisza bal partján, a Hajdúságtól keletre, az Észak-Tiszántúlon

Részletesebben

A Duna mente örökségi potenciálja

A Duna mente örökségi potenciálja A Duna mente örökségi potenciálja az EuroVelo 6 kerékpárút a Duna mentén (Rajka Budapest) régészeti szempontból Jövőkép a Duna mentén, Rajka Budapest workshop 2014. május 30. Újlaki Zsuzsánna főosztályvezető-helyettes

Részletesebben