Pécsi középkori városfal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pécsi középkori városfal"

Átírás

1 P a n n o n i d e n t i t á s t u d a t, a v a g y a Pécsi középkori városfal utóélete a XX. században és napjainkban Z - P r e s s K i a d ó

2 O r o s z L á s z l ó Pécsi középkori városfal

3 O r o s z L á s z l ó P a n n o n i d e n t i t á s t u d a t, a v a g y a Pécsi középkori városfal utóélete a XX. században és napjainkban Z - P r e s s K i a d ó P é c s,

4 O r o s z L á s z l ó, Z - P r e s s K i a d ó é s D i g i t á l i s g y o r s n y o m d a, L e k t o r : D r f e j é r d y T a m á s I S B N K i a d j a a Z - P r e s s K i a d ó é s D i g i t á l i s g y o r s n y o m d a F e l e l ő s k i a d ó : K á s a B é l a ü g y v e z e t ő i g a z g a t ó M a r k e t i n g v e z e t ő : V a s z i l A n g e l i k a A k ö n y v e t t e r v e z t e : O r o s z L á s z l ó N y o m d a i e l ő k é s z í t é s : A z o n o s s á g i s z á m : N y o m á s é s k ö t é s : F e l e l ő s v e z e t ő :

5 T A R T A L O M J E G Y Z É K /Mellékletek a fejezetek végén/ Címlap módosul! Előlap Ajánlás Tartalomjegyzék...3 Mottó Bevezetés... Köszönetnyilvánítás... mert mi meg nem történik napjainkban! 14 éves lánygyermek szemével és egy kis városépítészet A városfal főbb sajátosságai A HELY LOKALIZÁLÁSA... A város neve... Ki gépen száll fölébe Genius-Loci; a hely szelleme Miért éppen itt? HOGYAN IS KEZDŐDÖTT? A PÜSPÖKSÉGRŐL A védelmi rendszerről bővebben... A városfal helyreállítás statikai tapasztalai, állékonysági szempontok Fontos, izgalmas adalékok a Pécsi Vár múltjából... A középkori városfal kapuiról... A műemlékvédelemről 3. A VÁROSFAL FELTÁRÁSA A VÁROSREHABILI- TÁCIÓSPROGRAM KERETÉBEN (A jelenlegi állapot és előzményei)... Eszterházi Pál írta 1664-ben... ahogyan apróbált szakember látja és amit sokan láttunk. Előzmények... Okok...

6 Kicsit bővebben... A városfalat helyreállítók eddigi résztvevői... I. Ferenczy Károly... II. Szőke Gyula... III. Dr. Komjáthy Attila... IV. Schőnerné Pusztai Ilona... V. Schőnerné Pusztai Ilona... VI. Dr. Komjáthy Attila... VII. Schőnerné Pusztai Ilona... VII/a. Káldi Gyula... VIII. Szigetvári János... IX. Kovács Péter... X. Tillai Ernő... XI. Nem volt tervező... XII. Benedek Dezső... XIII. Dr. Meskóné Békefi Diana... XIV. W eiler Árpád... XV. Viczencz Ottó... XVI. Dévényi Sándor... XVII. Áspán László... XVIII. Kistelegdi István... XIX. Getto Tamás... XX. Dévényi Sándor... XXI. Dévényi Sándor... XXII. Kulcsár István... XXIII. W eiler Árpád Oldalszámozás! 4. A HELYREÁLLÍTÁSI FOLYAMATOK ÉRTÉKELÉSE, KÖVETKEZTETÉSEK... Tanulságképpen a felújítási módokról; eltérő falállapotok, eltérő szemléletek következményeként... Konklúziók röviden HOGYAN TOVÁBB? tanulságok KAPCSOLÓDÓ MAI TÖREKVÉSEK...

7 7. INTÉZKEDÉSI; KEZELÉSI TERV... (Átgondoltabb változat az égető aktualitásokra való tekintettel.) Történeti múlt dióhéjban... A kezelési terv célja, funkciója... A tárgyalt helyszín pufferzónája, határai... A kezelési terv szükségessége... A kezelési terv státusza, feladata és céljai... Hosszú távú kezelési terv (15 év)... Középtávú kezelési terv (5 év)... A városi környezet problémái VÉGEZETŰL EGY EGYSZERŰSÍTETT REKONSTRUKCIÓS JAVASLAT A SZIGETI KAPU-RÓL... Érték vizsgálat... Források, irodalomjegyzék......

8 A J Á N L Á S Ajánlom e könyvet Dr. Román András emlékének Nem szépen-épült, széptetejű lakok, nem jólrakott nagy kőfalak és utak adják a várost, nem hajógyár, ámde olyan lakosok, kik avval mi megvan, élni tudnak. (Alkaiosz) Hagyjuk a csodába az elő-előzményeket, pillantsunk most csak a rómaiak szemével e Janus Pannoniustól is megénekelt mandulaillatú tájra. Az emberiség nagy gondolatai és tettei leginkább városaihoz fűződnek. Vitruvius feltételeinek minden szempontból megfelelünk: a város legyen magas, s ne legyen ködös tekintsen mérsékelt égtájra 1009-től féltenivalót alkottak eleink éppen eleget ahhoz, hogy először belső vár, az úgynevezett Püspökvár, majd a tatárjárást követően VÁROSFAL építésre szánják magukat. Hiúságunk gyökereinket és önazonosságunkat óhajtaná tisztázni ma, amikor fokozottabban igényeljük az összetartozást, a biztos fogódzókat. A mi történetünk a vízbedobott kő esete: minden bizonnyal egyszer valaki tágra nyitotta szemét e tájra és az utána következők már nem tehettek ellene semmit így lett itt város! A XIII. századi Magyarország földrajzi térképe (Internet; 2010) Ne csak a turisták ostromolják kíváncsi kérdésekkel a múltat! Ahogy szüleinket és azok szüleit szeretjük, tiszteljük, nagykorúságunk további kérdéseket tesz fel.

9 Hiszen annyi minden befogadására késztet életünk; a Plazák is folyton tele tömik postaládáinkat, miért pont a több mint 700 évet megélt városfalat hagynánk figyelmen kívül, oktalanul?! Az én tudat és a tartozni valahová vágyakozás elválaszthatatlanok. Ma azért beszélünk róla többet, mert a közlekedés, az információáramlás és a haditechnika miközben kényelmes foteljainkba súlyt, egyszersmind körberepít világunk zugain, de mérhetetlenül ki is szolgáltat Megfakult kissé az elzárt közösségek minduntalan egymásrautaltsága, és a sikerein ujjongó közösségi és örömérzés. Persze ma is vannak team-munkák, vannak focicsapatok, templomok és főképp családjaink. (A rokonság viszont mintha távolodni látszana, még a jó autó ellenére is ) Kell egy kis nosztalgia, de emlékezete véges, így segítségre szorul. Nem akarunk többet tudni, mint kell; amennyi harmóniánkhoz elég! Vajon milyen jövő ígéretével tesszük gyakran kockára emlékeinket? Aki együtt gondolkodik a várossal, a múltban is gondolkodik. Megszolgáltuk az Európa Kulturális Fővárosa címet mi a múltra építő bizakodó jelen. A XX. században újra talpra állt a várost féltő erődrendszer, tekintsük hát az elmúlt több mint fél évszázad felkent építészei munkásságát, akik egy már széthullott kép apró mozaikjain próbáltak régi mosolyt és gyötrelmeket újjávarázsolni; hogy így lehessünk méltók saját megörökölt szándékainkhoz! Ha tudatosul bennünk e Pannon identitás úgy elégedett patriótaként szippantjuk majd viruló városunk történelmi levegőjét, miközben falaival megvéd a minduntalan felbukkanó lélektelen urbánus tendenciáktól, a gondolatok ellaposodásától, a gyökértelenek kilátástalanságától és főleg attól, hogy a közömbösség sodorjon bennünket a kiüresedés felé. és ajánlom minden Pécsinek! M O T T Ó A még álló falak értéke számunkra éppen az, hogy a városiasodás múltját idézi, erősíti történeti tudatunkat, városunk szeretetét, hagyomány tiszteletünket fenntartási szempontból a várak és városfalak helyzete szinte a legnehezebb. Egyszeri helyreállításukra és állandó karbantartásukra, rendeltetés hiányában nincs megfelelő anyagi, illetve helyreállítási erő /Schőnerné Pusztai Ilona,1998/

10 A tatár főerők hadmozdulatainak iránya (Internet; 2010) Bár ha tiszteletlen lennék, talán vitatkoznék Schőnerné Pusztai Ilonával: A mi Tudományos Szocializmus tankönyvünk állásfoglalása szerint a társadalom felosztható feketére és fehérre, improduktív és produktív oldalra: Az improduktív körbe tartoznak a pedagógusok!... akiknek az óvodától fogva a termékei produktumai vagyunk. Ugyanilyen nehezen fogható meg a városfal rendeltetése is, de van neki: Városképi elem, történeti értéket hordozó műemlék (romemlék), bizonyos szintkülönbségeknél támfal, címerünk és zászlaink hordozója, kilátó(barbakán), kamaradarabok díszlete, zajcsillapító, zártsorú beépítések hátfala, parkjaink ékessége, az ó és későbbi városrészek szétválasztója, számos telek térfala, függőleges zöldfelületek tám rendszere, sok-sok művészi alkotás ihletője stb. Az a nemzet fennmaradásra és további virágzásra ítéltetett, amely ilyen szépen vigyázza a múltat! Sajnálom, hogy nem vehettem tevékenyen részt e védőmű helyreállításában, így jobb híján megpróbálom összefoglalni, mi is történt és mi minden folyik még ma is ennek érdekében. Már a címválasztás is nehéz, hiszen

11 joggal tarthatja a gyakorlott olvasó egy többszörösen kimerített témának, a kevésbé gyakorlottnak pedig vajon eléggé figyelemfelkeltő és érdekfeszítő-e? Bizton állíthatom, hogy nem az akadémia polcainak szántam, sokkal inkább gondolom küldetésnek a feladatot, amely az utca embere látókörébe kívánja emelni e gondolatokat! E L Ő S Z Ó Az ember, aki csak családban indulhat meg a fejlődésben, teljes érettségét csak a poliszban érheti el, így tehát, természeténél fogva, városi állat! /ARISZTOTELÉSZ Ma 2010-ben nemcsak a miatt gondolatébresztő a városfal sorsa, mert a kultúra, sőt Európa érdeklődésének a homlokterébe került a város, hanem azon egyszerű oknál fogva, hogy tapinthatóan mostohagyerekként kezeli a köztudat. Hiszek abban, hogy a városlakó múló közönye ma csak egy felvett álarc. Sőt talán nem is oly közömbös, mint első megközelítésre azt hihetnénk, hiszen Tubes ügyben, Széchenyi tér kapcsán, a Zsolnay Negyed fejlesztése okán és egyebütt is egyre gyakrabban hallatja a hangját. Más felöl, azt gondolom méltatlanul kevés figyelem maradt a városfalra a világörökségi helyszínek és a több tekintetben átfogó, de mégsem teljes városi keresztmetszetű megújulási szándékok mellett tavaszán Román András tanár Úrral (nagy formátumú műemlékes szaktekintély, többek között a Nemzeti Kulturális Alap igazgatósági tagja) folytatott beszélgetésem kapcsán eszméltem rá, hogy a pécsi városfal XX. századi utóélete egybeesik az én életemmel. Ő egész egyszerűen megkérdezte tőlem Ön szerint jó a Pécsieknek, hogy van városfaluk? Nos, tegyük fel magunknak ezt a kérdést! Gyermekkoromtól szemlélem a különböző sikeres és esendőbb felújítási szándékokat, melyek némi kozmetikázás után mumifikálnák gyönyörű városfalunkat. Szembe kell azonban néznem a ténnyel, hogy az elmúlt néhány évtized építészeinek ténykedése sajnálatosan

12 nincs kronológiai, régészeti, szakmai, erkölcsi, városképi stb. szempontokból összegezve, megemlítve, dokumentálva és méltányolva. E falnak annyira nagy a respektje, hogy a Barbakán kivételével egyetlen pontján sem tájékoztatja sem a városlakót, sem a turistát, egyetlen emlék, vagy tájékoztató tábla sem, hogy mi az, amit lát. Visszatérve az építészekre, érdekfeszítő beszélgetésekbe elegyedtünk, ezek néhány tanulsága: A legkülönbözőbben fogadták kérdéseimet. Többnyire még praktizáló, alkotó emberekről lévén szó, hiteles, amit tőlük hallhattam. Igen sokrétű városi- szakmai helyzetben és felkészültséggel fogtak hozzá a feladathoz. A rendszerváltás előtti és utáni politikai és tulajdoni szituációk adta különbözőségek szintén informatívak a társadalmi megítélés tekintetében. ÖSSZEGEZVE: Ez a könyv szeretné felhívni a figyelmet a tárgy szempontjából névtelen építészek jó szándékú ténykedésére, melynek azzal együtt, hogy a folyamat még nem ért véget, megpróbálok emléket állítani. Egyszersmind a közmegítélés szemét is szeretném felnyitni. A hiéna multik hamisan csillogó tüzépbarokk plaza világának csalfa haszonelvű értékrendjétől károsan befolyásoltan, próbáljunk az igazi, hiteles értékek felé fordulni. Ezt a várost csakis, kizárólag ezzel a fallal együtt és ezen a falon kívül és belül lehet szemlélni, és üzeneteit meghallgatni! Igen szomorú azt látni, hogy a közterek megújulása nem egészen ebben gondolkodott, illetve könnyedén átsiklott a probléma felett. Hogy egészen konkrét legyek, a Siklósi kapu és az északi egykori Vaskapu helyét is régóta márványtábla jelzi, de tetten érhető a Kórháztéri és a Széchenyi tér és kapcsolódásai felújítása során a közömbösség! Közbeszerzési törvény ide, vagy oda, a mindenkori tervezőnek elemi kötelessége lett volna az óváros szigorú elkülönítése a környezetétől a fenti helyszíneken megjelenített útburkolati jellel. A kórháztéren példának okáért amint belépünk e jelképes vízválasztón, a régi városfal elméleti vonalán belül 3m után jelentkezik az új archaizáló útburkolat, érzékeltetve mindenkivel, hogy az óvárosba lépett. A Kossuth és Halterek átépítésével a Konzum két végén megjelenik ugyan a városfal lenyomata útburkolati jelként, de másutt és egészen eltérő kőből, persze továbbra is tájékoztatás nélkül. E sorok írásakor küzd ezek kiküszöböléséért a KÖH irodavezetője; Rőmer Károly barátom Csak egyszerű figyelmetlenség? Ha minden ilyen, csip-csup dolgon átsiklunk, akkor hol van az érdem, amivel elnyertük az Európa Kulturális Fővárosa címet?

13 Erkölcsi és szellemi okulásunk csak az önzetlen, következetes és távlatokban történő nemzetben gondolkodással lehetséges. Márpedig e város ugyancsak a nemzet része! Tehát ez az egyetlen útja, hogy emberi tartással nézhessünk egymás és a világ szemébe. A könyv alapgondolatát egyfajta nosztalgikus közösségi eszmény szülte; megtisztelni a város érdeklődő lakóit az itt felsorolt történésekkel. A tatárok által elpusztított terület (Internet; 2010) K Ö S Z Ö N E T N Y I L V Á N Í T Á S...szól azoknak az általam igen nagyra becsült hölgyeknek és uraknak, akik közvetve és közvetlenül hozzájárultak fejtegetéseim kibontásához. Schőnerné Pusztai Ilona Ybl díjas építésznek, aki a legautentikusabb és konzulensként segített, Dévényi Sándornak, aki napjainkban is vív az ügyért, Román András tanár úr emlékének és Dr. Fejérdy Tamás úrnak, mint a KÖH tisztelettel, akik oly régóta ott álltak e hosszú és gyakran fájdalmakkal övezett história mögött, és szól különösképpen azoknak a szignifikáns építészeknek, akik újra és újra rendelkezésre állnak ha kell. Mert hiszem azt, hogy a rejtett maradványokból egynémely darabkára még rátalálunk! Továbbra is optimista vagyok a jövőt illetően; Ma miután felsőbb motivációk nem könnyű prédának tekintik a várost, hanem amíg nem késő ma a múlt dicsőítésével és a jövő okos építésében gondolkodnak mindannyiunk hosszú távú örömére, büszkeségére, lehet, hogy az építészet visszaemelkedik az őt megillető helyre. Ha nem is 2010-re, de a nem túl távoli jövőben magáénak tudhat e város a maga tekintélyes múltjával és domináns

14 építészeivel, patrióta, mi több tüke lelkeivel egy hiteles történelmi arculattal rendelkező, élhető és fejlődő közösséget, melynek még az aurája is vonzó! (A LOVURE-ban a királyok portréi mellett, ill. azokkal szemben építészeik portréi sorakoznak.) És köszönet a sorsnak; talán lezárult egy régóta állandósult polémia a jelenlétünk ellenére felesketett ártók és közöttünk, akik hozzátenni kívánunk a múlthoz, nem elvenni belőle! * m e r t mi m e g n e m t ö r t é n t A K Ö Z E L M Ú L T B A N? A Pécsi Városi Múzeum 2004-es felújításának tervezője is tudott arról, hogy az épület telkén húzódik a középkori városfal egy jelentős szakasza. A már számtalanszor hitelesnek bizonyult térképek szerinti (Haüy 1687, telekkönyvi térkép 1722, Duplatre 1777) töréspontjában kis félkörbástya tagolta, ami kiválóan alkalmas volt az un. oldalazó védelemre. A falszakasz térszint alatti maradványainak feltárása és annak esetleges felszín feletti részleges rekonstrukciójának gondolata heves ellenállást váltott ki a felelősökből A felelősség nem egyszerű dolog! Az 1930-as évektől, de konkrétabban a 60-as évektől huszonkét építész és a város felelősségtudata hívta életre újra a városfal ma látható részeit. A mai beruházások is a múlt megbecsülése és szakavatott kezelése összhangjában működhetnének csak. Miközben folyton kétezer éves múltunkkal kérkedünk és a kultúra egyik fellegvárának gondoljuk magunkat, az első alkalommal, amint ismét tehetnének valamit a városfalért csak nyűgnek érzik azt, hiszen a fenti rehabilitáció veszélyezteti a Rákóczi út 11-es (egyébként értékes kvalitásos) épület felújításának és műszaki átadás-átvételének kitűzött (láthatóan kőbevésett) időpontját. Igen nagy értékű festmények kiállítására készül tek ebben a felújított épületben, nem beszélve arról, hogy valóban egy értékes épülettel, egy szép múzeummal gazdagodtunk. Mégis joggal merül fel a kérdés, felvállalható-e kellően összehangolt előrelátó városléptékű

15 hozzáállás; identitásunk és idegenforgalmunk e 13. századi, (mai létünket és életformánkat gyökerében meghatározó) épített emlékével szemben?! Már a hetvenes években szóba jött a volt tűzoltólaktanya északkeleti határán húzódó, (még ma is látszik a mögötte lévő parkolóból) városfalszakasz felújításának gondolata. A Rákóczi u udvari rekonstrukcióval együtt ez újabb 84 m falszakaszt jelentene Pécsett, ahol a kulturális kontinuitás valóban igen régi gyökerekből táplálkozik. Példaértékűnek tekintem Hoffecker Ákos diplomadíjas fiatal építész alkalmazkodó elgondolását, amely egy ún. Kortárs Építészeti Központot fogalmaz meg a városfal Kórház téri kiszögellésére júniusában, a még folyamatban lévő feltárások jelentős részét már elénk tárták e falszakasznak. Ha a tervező eredeti szándékának megfelelően az udvar szintje felett megmutatott volna belőle valamennyit a rekonstrukció, akkor a múzeum udvara egy bensőséges történelmi kőfal atmoszférával gyarapodna, amely kevéske továbbgondolással alkalmas lehet nyáridőben kis kamaradarabok helyszíneként. A legkényelmesebb az effajta műemlékekről kijelenteni; a nemzetgazdaságnak nem az un. hozadék oldalát képviseli, gyarapítja. Nem nehéz belátni, hogy egy városfallal mennyi minden történhet: A turista, vagy a helybéli látogató fotózza, lefesti, melléállítja kedvesét, megpihen a tövében, olvasgat, meditál etc., tehát elidőzik, megnézi a múzeumot, tesz egy jó sétát a városfal -sétányon és előbb-utóbb nem kerülheti el a vendéglátó helyiségek vagy a környező templomok valamelyikét sem. Útikönyvvel a kezében megéli, értelmezi kicsit a múltat és közben így- vagy úgy, de költekezik Közvetett módon tudja, egy ilyen ún. holt műemlék éreztetni jövedelmező hatását. (E sorokban ismét cáfoltam ugyebár Schőnerné Pusztai Ilona rendeltetés hiányában szavait.) Az a rövidlátó mentalitás amely csak a pillanatnak él, a politikai sikerhajhászásnak rendel alá mindent, nem igényli a szakemberek véleményét, hanem csak megalapozatlan dátumokban, határidőkben gondolkodik, látványos tartalom nélküli gesztusokkal adminisztrálja magát minduntalan felfelé nyomulva alkalmatlan arra, hogy kellő tartással beálljon a jó szándékú kezdeményezések mögé! Ma ezt próbáljuk ellensúlyozni!

16 14 éves lánygyermek szemével és egy kis városépítészet Talán megbocsájtható, ha egy személyes élményemet mesélem el, ígérem, hogy a tanulság kárpótolja majd az olvasót! Felvittem a Tettye sziklái fölé sógornőm kislányát aki egyébként az alföld északi részéről látogatott ide. Ott megpihenve rácsodálkozott a látványra majd a következő reakciója volt: De csúnya ott az a nagy kémény és mellette az a magas épület (kamara épülete a Tettye alatt), meg az a világoskék (Szabadság úton a Vízmű iroda melletti tíz emeletes panel) és a városfalon belül milyen szép az a sok torony, de ami ott éktelenkedik, ugye az az Árkád fénylő teteje? és így tovább! Tulajdonképpen egy nyolcadikos kislány személyesítette meg lokálpatrióta lelkiismeretünket. Szépen sorban okos tekintetével kiemelt mindent a városképből, ami nem oda való, mindent, ami az elmúlt évtizedek átgondolatlan ostoba nagyvárosiaskodó szemléletének a következménye. A panelépítészet mögött persze üzleti érdek is húzódott, hiszen a mamut építőipari vállalat beton termékeivel megszórta Szentlőrinctől-Mohácsig, Barcstól-Kaposvárig a környező településeket, de arcátlan bátorságában még a hegyoldalra is felmerészkedett! (Pollack Mihály Műszaki Főiskola felett) Mintha, ez a kislány kicsit konzerválni akarná a múltat? Nem hiszem! Egyszerűen csak érzi az emberarcú és emberi léptékű, a többségében még kétkezi munka eredményeként megszületett településképet és elutasítja a tömeggyártás sivárságát, a vele járó gyakori léptékvesztést. Nos, anélkül, hogy vitatnánk a népesség akkori urbánus robbanásának szükség megoldásait, egyszerűen csak az értékek és a fontossági sorrend mezsgyéjén hiányoljuk a mindent a megfelelő helyen gondolkodást! Merthogy példának okáért szemben a völgy másik oldalán még jól is mutat az új kertváros, (persze ma is cinizmusnak tartom a Rózsadomb elnevezést) mely tömeghasználatával, sűrűségével, színeivel és elkülönülésével egy jól értelmezett terjeszkedési formának könyvelhető el. A történeti korok, technológiák és gondolkodásmód intelligens egymás mellett éléséből jött ezzel létre Pécsett egyfajta horizontális építészeti tagolódás. A kislány nemcsak a lelkiismeretünk, hanem turista,

17 akinek fontos a tájékozódás. A települések szerves fejlődése megkönnyítheti a mindenkori eligazodást. Nemcsak Párizsban, nemcsak Szegeden, vagy a hajdani un. ólas-kertes Hajdúböszörményben működik ez jól, de görög olasz, spanyol, egyiptomi, vagy millió más példával is illusztrálható az óváros és következményeinek organikus szerveződése, és szétválása. Ha valakinek akkora szerencséje van, hogy ez ráadásul egy fallal körülvett óváros, akkor az a lehetőségek kimeríthetetlen tárháza kell, hogy legyen és az is! Vegyük kicsit számba, milyen meghatározói voltak a város születésének, fejlődésének városépítészeti szempontból! mert, hogy mit is kell tudnunk a települések fejlődésének körülményeiről, az laikus szemmel épp oly izgalmas kérdés, mint szakmai szemmel, sőt! Gondoljunk csak vissza kirándulásainkra, főképp nagyobb túráinkra, akár gyalogosan, kerékpárral, vagy tegyük fel vízi úton, pl. kajakkal bolyongunk! Az éjszakai szálláshely kiválasztása során vizsgálni kell, hogy ki tudunk-e kötni, biztonságban tudhatjuk-e kajakunkat, van-e sátorverésre alkalmas hely, beláthatóe, vagy sűrű a növényzet, van-e ivóvíz lelőhely, tudunk-e tüzet rakni biztonsággal stb.? Tehát birtokba veszünk egy talpalatnyi földet, ahol millió fontos szempont merülhet még fel; a tájolás, a felszíni vizek útja, a védhetőség, esetleges tűz terjedése, a menekülés lehetősége, intimitás, a természet vadjainak jelenléte, esetleg fellelhető gyümölcsök stb., ahhoz, hogy akár egyetlen éjszakára is biztonságban és otthon érezhessük magunkat! A települések, mint némileg hosszabb tartózkodásra való élőhelyeink tekintetében két fő összetevőt szokás emlegetni, a helyi és helyzeti energiák jelenlétét. 1. Tekintsünk néhány szembeötlő helyi energiát! A hegyvidék észak-északnyugati védelme, az ásványkincsek (szén, urán, kő, agyag, homok, kaolin ) mint adottságok, a hegyi források, patakok helyhez kötő mivolta (malmok, tímárságok) egyebek, melyeket a Gondviselés tálcán kínált nekünk! 2. No és melyek azok a helyzeti energiák, melyek a hosszú távú hazai és európai kapcsolódásainkat determinálják? Fontos a vasút szerepe, folyó híján a közút szerepe a legfontosabb, és van nekünk repülőterünk is, hogy csak néhányat ragadjak ki. Természetesen lehet szeretni egy várost önmagáért is. Aki házunkba lép inkább

18 bennünket csodáljon, mint bútorainkat! (Seneca) Itt van nekünk élő hagyományaink és szellemi nagyságaink mellett további adottságként a különböző történeti korok rengeteg újra és újra felbukkanó emléke, a rómaiak előtti, a római, a hódoltsági, a barokk stb. időszakokból. Örökölt értékeinknél talán még jobban minősíti azonban a települést a társadalmi viszonyok kiegyensúlyozottsága! E két pont közül a második, amelyre hatással lehetünk, és melyben foglaltakról ma 2010-ben a következőt mondhatjuk: itt bábáskodunk egy újfajta gondolkodás, egy elvárható nemzeti látásmóddal és politikai akarattal, mely természetesen nem szűklátókörű, teljes mértékben tisztában van Európában betöltött szerepünkkel, küldetésünkkel és feladatainkkal, - ezen új látásmód mit kap örökül? Azt látjuk, hogy életünk gerincét adó bányák bezártak, forrásaink többségére kiírtuk, hogy nem iható, hiszen túlvegyészkedtük az anyaföldet, a többit pedig épített környezetünk burkolt felületei alá kényszerítettük. A vasút egy avult pályán és egy nyomtávú alagútrendszeren érkezik, a még itt-ott hibás autópálya dél felöl elkerül bennünket, a szűkkeblű program eredményeként létrejött repülőterünket pedig egyre több nemzetközi társaság törli palettájáról. A külföldi tőke multijainak pénzéhes kíméletlen terjeszkedése csak tovább mélyíti térdre kényszerült helyi és regionális gazdasági potenciánk, identitásunk, szakértelmünk, hagyományaink köré húzott vizes árkot. Elmélyült a kiszolgáltatottság, egy arctalan, jövőkép nélküli helyzeten kell a városnak úrrá lenni. Úgy gondolom, hogy egy-két elhamarkodott EKF beruházás és a sok örökölt félbehagyott próbálkozás sem változtatnak ezen. A régi értékek feltámasztásával és megbecsülésével új motivációkat kell teremtenünk, fiataljaink helyi értékekre való nevelésével, tanításával! A műveltség jó sorsban ékesség, balsorsban menedék. (Arisztotelész) A város, mint társadalmigazdasági alapokon képződő szerveződés tükrözi annak mindenkori mozgásait, igényeit. A történeti és társadalmi fejlődés állandó korrelációban van, napjaink éppen egy kedvező irányú elmozdulás tanúi, kezünkben az irányítás! Pécs fejlődésében az egyik alapvető motívum az egyházmegye megszületése, mely aztán a középkori fejlődés abszolút generátora lett szellemi tőkéjével, mely a gazdálkodási kultúrát is befolyásolta. Nem beszélve arról az Európában nem egyedi esetről, amikor is rátelepült püspökségével a római kultikus területre. A városfal

19 fogantatásánál vagyunk jelen, ha megértjük, hogy egészen egyszerűen fogalmazva a püspökség temploma kápolnája könyvtára, palotája stb. védelmére védelmi rendszert épített, majd a tatárok pusztítása után délnyugati és északkeleti irányban tovább épülő fal, körbezárult az akkor belátható települést közrefogva, a négy városkapuval. Természetesen, mint a kiáradó patak, úgy nőtte túl középkori kereteit Pécs. Nyilván való, hogy a település értékei, legyenek bár a falon belül, avagy kívül, azok a motivációk, melyekre az idegenforgalom építhet. Tudjuk, hogy az identitást hordozó értékek befogadása és megbecsülése terén gyakran ütközött a város közösségének érdeke az un. fejlesztő multik lopakodó érdekeivel szemben! Ezért fontos küldetés azoknak az építészeknek, régészeknek, táj és városépítőknek, a mindenkori városvezetésnek, sőt a civileknek az állásfoglalása, harca és eredményei, melyeknek köszönhetően azért mégis csak van ma még középkori városfalunk! 1. L O K A L I Z Á L Á S A v á r o s n e v e Quinque, fünf, penthe Templom? Egyház? Öt sírkápolna ezerhatszáz év mélységéből? Halottak háza: öt sírkamra csak? Meggyalázva, kifosztva, kiürítve, újratöltve, hunnak, germánnak, avarnak, szlávnak, pogány magyarnak mindörökre? A túlhalás szükséglakása? Ami fölötte élet, tető, lerombolható, fölépíthető, de szent a hajléka a halálnak? Mi tartotta meg? Kő? Tégla? Festmény? Noé képe? Dánielé? A mész? A keresztény Isten? A barbárok hite a túlvilágban? A gyakorlati érzék, a mindig halál van? Mi azt az ötöt? Addig, amíg István király ezerkilencben itt püspökséget alapít? A városban, amely az oklevélben Quinque Ecclesiaenek neveztetik?

20 S mi azóta is? A földmélye béke? A magasság? A túlélés erélye? Quinque, pet, pec, Pécs Ötöt? Kemencét? A város magyar neve Mit jelent Pécs? Török, szláv számnév? Kemence? Szikla? Az összes együtt magyarosítva? Jelent valamit? Ötből kemence? Ha így értelme lett, akkor miért ne? Élők műve a festett sír, a szarkofág, a halottak hűlt helye, a képes medáliák a boltozaton, a föld alatti paradicsomkert Az élő élőt keres, a nyelvben is embert. Jaj annak, aki megöli a fantáziát. Mennyország? Pokol? Világörökség? Hány esztendő a betájolt öröklét? ezer, kétezer? Órák? Napok? Amíg festményben, városban, névben elképzelhető, hogy volt és lesz Éden? Amíg egy őrült robbantani fog? Honnan az égett bőr-, a szőr-, a füstszag, ami a gondolat résein fölcsap? Érzel-e mindenkit, aki egyszer itt él? Hiszed-e, hogy ötezerben is lesz Pécs? Bertók László Az E18 13,689 hosszúsági kör és a N46 4,538 szélességi kör között, a mai Magyarország dél-, délnyugati részén, a tengerszint feletti 155m-en, a Dunán innen Baranya vármegye északi felén, a Mecsek hegység déli lejtőjén van Pécs. A mészkőhegység oldalára felkúszott város sajátos szubmediterrán éghajlatú, és terepadottságú város a térképen semmivel nem téveszthető össze. Pécs, Pečuh, Sopianae, Fünfkirchen, Quinque Ecclesiae. két évezrede alatt jelentős kultúrák rakódtak egymásra, mindegyiket reprezentálják emlékeik és a névváltozatok. Persze a fenti magyar, délszláv, latin vagy német nevek közé beszúrhatnánk egyéb népvándorlás-korabeli elnevezést is. Hogy igazából három városról beszélünk, mikor városunk múltját faggatjuk, az abból adódik, hogy a későbbi nem beintegrálta, hanem eltemette a régit. (Emiatt szinte kimeríthetetlen, vagyis csak az újabb kori építkezések szabnak

21 határt a föld alatt rejlő emlékeknek.) E gondolatok mentén beszélhetünk késő ókori városról, középkori városról és barokk városról, ami a mai szerves előzménye. Éppen ezek a körülmények teszik lehetővé, hogy a város birtokba vegye örökségét. (Itt bizonytalan párhuzamot vonhatnék Pompeivel.) 2 Sopianae város spontán folyamat eredményeként jött létre. Korábban a Pécs felett magasodó Jakab hegy volt a terület uralmi központja. A Római Birodalom azonban lakosait nem közvetlenül a települések falainál, hanem a Birodalom határai mellett a mi esetünkben a Dunánál védte meg. A Jakab hegyi földvár gravitációs védelmi rendszere így feleslegessé vált. A Mecsek lábánál (a jelentősebb kereskedelmi utak kereszteződési pontjánál) falusias települések sora alakult ki, amelyeket déli oldalról a Pécsi Víz mocsárterülete (a sops kelta 2 PV 2003 p jelentése mocsár ), északról pedig a sűrű erdőkkel borított dombvidék övezett. A helymeghatározás tehát a következő: A III. század végére markáns közigazgatási központ fejlődött itt ki. Diocletianus császár a Dráva és Duna által bezárt területet Galerius Maximianus császár felesége után a Pannonia Valéria nevet adta Ma is meglepő izgalmakat okozhat az ös első katonai felmérési térkép tanulmányozása 2, persze a cartographia görbe tükrétől a mai térkép fölé hajolva, valamint a kettőt összevetve valós képet kapunk földrajzi kérdéseinkhez fős város volt

22 Pécs ókori neve Sopianæ. E latin képzésmódú név vitatott eredetű alapszava (kelta sop: 'mocsár') minden bizonnyal kapcsolatban van azzal, hogy a Pécs helyén álló római kori város déli oldala akkor lenyúlt a vízjárta, mocsaras rétig. Ez a korábbi feltételezés akkor igazolódott, amikor 1980 táján építkezések során a régészek feltárták Sopianae déli városrészének romjait. A magyar Pécs név először egy 1235-ből való oklevélben szerepel ebben formában: Pechuth (azaz pécsi út ), majd 1290 körül önálló névként: Ponch villicus de Peech (Pécs olvasattal). A Pécs név eredete bizonytalan. Többek érvelése szerint a Pécs szó etimológiailag azonos a Bécs, illetve a Bény szavakkal és körülbástyázott erődítményt jelent. A peć közszó, meg a belőle alakult helynév is a kemence, kályha, magános szikla jelentést őrzi. (Lásd még: Pest nevének eredetét!) Némelyek török vonatkozásokra gondolnak. Más vélemények szerint egy öt jelentésű indoeurópai számnévre mehet vissza, de nyelvi hovatartozása közelebbről nem határozható meg. Van egy város Koszovóban, aminek szerb neve Peć. A város középkori latin neve Quinque Ecclesiae (azaz öt templom ) volt. Ennek korábbi előzménye a Quinque Basilicae ( öt bazilika ) változat volt, amely már egy 871-es frank dokumentumban szerepel. Az elnevezés a város öt ókeresztény kápolnájának romjaira utalt. A német Fünfkirchen és a szlovák Päťkostolie (mindkettő jelentése öt templom ) a latin mintát követi. (Pécsi városfal kapui-pécs-wikipédia:2010) Ókeresztény sírkamra k i g é p e n s z á l l f ö l é b e annak ez a táj is térkép. Onnan fentről átüt a múlt; a városfal, és az általa előhívott líneáris tendencia, a koszorúérszerűen gyökeret vert úthálózat. Az egyre szerteágazóbb erecske szövedéken át pulzál együtt Pécs szívével, a történelmi belvárossal. Ha meggondoljuk, hogy a 330-as Constantinus kori régi épület lajstromozása, vagy akár a II. Pius 1462-re datált első műemléki törvénye korai fogékonyságról tanúskodnak épített környezetünk értékei iránt, bizton és büszkén jelenthetjük ki, hogy kevéssel utánuk, a XX. században mi pécsiek is hiányát éreztük az efféle tiszteletteljes kezdeményezéseknek től vannak cáfolhatatlan állagmegóvási forrásaink, melyek akkor a Barbakánra és a csatlakozó püspökvári védelmi elemekre szorítkoztak. Sajnos a műemlékvédelem még ma sem a legközkedveltebb diszciplína, haszontalan és felesleges. A gazdaságnak inkább a költség, mint a bevételi oldalán érezteti hatását. Nos, ha hinni lehet a statisztikáknak; az éves szabadságát töltő ember

3. szekció, lovagterem ÉRTÉKVÉDELEM EGERBEN ÉS NAGYKANIZSÁN

3. szekció, lovagterem ÉRTÉKVÉDELEM EGERBEN ÉS NAGYKANIZSÁN 3. szekció, lovagterem ÉRTÉKVÉDELEM EGERBEN ÉS NAGYKANIZSÁN A TELEPÜLÉSSZERKEZET, MINT GÉNBANK Eger példáján Körmendy Imre tudományos munkatárs, Corvinus Egyetem Elöljáróban érdemes néhány alapfogalmat

Részletesebben

RÓZSA[KERT]VÁROS HILD GYÖRGY DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPEST 2003.

RÓZSA[KERT]VÁROS HILD GYÖRGY DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPEST 2003. RÓZSA[KERT]VÁROS HILD GYÖRGY DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPEST 2003. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 I. AZ ÉRTEKEZÉS TÉMÁJA, CÉLJA...3 II. A TERÜLET FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL AZ 1980 AS ÉVEK VÉGÉIG...6

Részletesebben

építészet környezet társadalom a kós károly egyesülés negyedéves folyóirata

építészet környezet társadalom a kós károly egyesülés negyedéves folyóirata építészet környezet társadalom a kós károly egyesülés negyedéves folyóirata zsigmond lászló ybl-díj 2007 steiner nagyszebeni előadása tanulmányok varga géza molnár géza, somogyi győző petrik emese, GERLE

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT TURISZTIKAI KONCEPCIÓJA

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT TURISZTIKAI KONCEPCIÓJA ÓBUDABÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT TURISZTIKAI KONCEPCIÓJA Készült: 2006. május A Tanulmány megrendelője: Budapest III. kerület Óbuda Békásmegyer Önkormányzata A Tanulmány szerzői: Dr. Rubovszky András vezető

Részletesebben

Műemlék Jelentőségű Terület

Műemlék Jelentőségű Terület Budapest belváros Műemlék Jelentőségű Terület - MJT - Védési javaslat 2010. Tartalomjegyzék: Kezdeményező fél: Fiatal Műemlékvédők Egyesülete Budapest rövid leírása Budapest épített örökség Budapest épületállománya

Részletesebben

ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE

ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE Írta és szerkesztette: Dr. Makai Sándor Kiadja: Zsadány Község Önkormányzata Dr. Makai Sándor, 1999. A mű szerzői jogilag védett. Minden jog, így különösen a sokszorosítás és fordítás

Részletesebben

Atechnikai fejlõdés ma már lehetõvé teszi, a takarékos gazdálkodás pedig megköveteli,

Atechnikai fejlõdés ma már lehetõvé teszi, a takarékos gazdálkodás pedig megköveteli, [ Jegyzet Tisztelt Olvasó! E számunk szerzõi: BALASSA M. IVÁN néprajzkutató BARA JÚLIA mûvészettörténész, PhD hallg., BBTE, Kolozsvár BUGÁR MÉSZÁROS KÁROLY építész, ig. KÖH, Magyar Építészeti Múzeum FINTA

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Őszi találkozó

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Őszi találkozó Nagycsaládosok Országos Egyesülete Őszi találkozó 2010. szeptember 18. PÉCS-TETTYE Pécsről röviden Pécs megyei jogú város. Magyarország ötödik legnagyobb városa. A hét regionális központ egyike. Baranya

Részletesebben

Szép Magyarország 2010/3. szám Ára: 495 Ft

Szép Magyarország 2010/3. szám Ára: 495 Ft Szép Magyarország 2010/3. szám Ára: 495 Ft Veszprém megyei 9 771785 660406 1 0 0 0 3 vártúrák A Balaton-felvidék természeti kincsei Szép Magyarország elôfizetés ajándékkal Fizessen elô barátainak, szeretteinek,

Részletesebben

a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL Az Europa Nostra 2010-es tanácsülése Isztambulban

a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL Az Europa Nostra 2010-es tanácsülése Isztambulban ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 18. évfolyam - 4.szám 2010. augusztus hó A TARTALOMBÓL CIVVIH ülés - Valetta Beszámoló Az Europa Nostra 2010-es tanácsülése Isztambulban Az EUROPA NOSTRA

Részletesebben

Bakk István - Bakk Erzsébet A magyar Pálos-rend Nagyboldogasszony védelmében

Bakk István - Bakk Erzsébet A magyar Pálos-rend Nagyboldogasszony védelmében Bakk István - Bakk Erzsébet A magyar Pálos-rend Nagyboldogasszony védelmében Boldog Ágnes, III. Béla király leánya így köszönti Máriát: Szent Szûz, Mindenki védelmezõje és segítõje, aki bizalommal fordul

Részletesebben

Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Nagy Zoltán Jegyzet. Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Nagy Zoltán Jegyzet. Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet 2 Jegyzet ÖRÖKSÉG Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Az Jegyzet Ünnep Jegyzet után Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Részletesebben

a urbanisták, városvédõk, no meg a mûemlékvédõk

a urbanisták, városvédõk, no meg a mûemlékvédõk 2 Jegyzet ÖRÖKSÉG Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Részletesebben

Nekem egy egész városom van, akit szerethetek

Nekem egy egész városom van, akit szerethetek Nekem egy egész városom van, akit szerethetek Kerényi Józseffel Kriskó János beszélget Kerényi József két évtizedes alkotó tevékenysége úgy is, mint tervező, és úgy is, mint állampolgár szervesen egybefonódott

Részletesebben

ÖRÖKSÉG TARTALOM 2007. ÁPRILIS XI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ FOLYÓIRATA WWW.KOH.HU JEGYZET JEGYZET ...

ÖRÖKSÉG TARTALOM 2007. ÁPRILIS XI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ FOLYÓIRATA WWW.KOH.HU JEGYZET JEGYZET ... 2007. ÁPRILIS XI. ÉVFOLYAM ÖRÖKSÉG 4. SZÁM M Û E M L É K R É G É S Z E T M Û T Á R G Y A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ FOLYÓIRATA WWW.KOH.HU TARTALOM KISPIAC LÁBASHÁZAK, HUET TÉR EVANGÉLIKUS

Részletesebben

ÉPÍTÉSZET KÖRNYEZET TÁRSADALOM

ÉPÍTÉSZET KÖRNYEZET TÁRSADALOM ÉPÍTÉSZET KÖRNYEZET TÁRSADALOM A KÓS KÁROLY EGYESÜLÉS NEGYEDÉVES FOLYÓIRATA KUND FERENC 1943 2002 MEGÉPÜLT 2001-BEN PILISCSABA, STEPHANEUM A FORMATAN OKTATÁSA A KORONA EREDETÉRÔL XX. SZÁZADI DOKUMENTUMOK

Részletesebben

Egy utazás arra mindenképpen jó, hogy ne bízzuk el magunkat. Különösen nem,

Egy utazás arra mindenképpen jó, hogy ne bízzuk el magunkat. Különösen nem, [ Jegyzet Kempf úr öntudata Gondolatok Európáról, a polgárság tiszteletérõl és a hagyományokról E számunk szerzõi: BERECZ ÁGNES irodalomtörténész a Ráday Gyûjtemény vezetõje BUZINKAY PÉTER dr., mûvészettörténész,

Részletesebben

A Mûemlékvédelem szerkesztôbizottsága szeretettel és tisztelettel köszönti születésnapján lapunk fôszerkesztôjét.

A Mûemlékvédelem szerkesztôbizottsága szeretettel és tisztelettel köszönti születésnapján lapunk fôszerkesztôjét. A Mûemlékvédelem szerkesztôbizottsága szeretettel és tisztelettel köszönti születésnapján lapunk fôszerkesztôjét. Valter Ilona köszöntése Minden tudományterület történetének vannak jó és kevésbé pozitív

Részletesebben

A holisztikus. belsőépítészeti. tervezés szerkezeti modellje. Tervező. Szezonalitás/ Üzemeltetési módozatok. Célcsoport-elemzés

A holisztikus. belsőépítészeti. tervezés szerkezeti modellje. Tervező. Szezonalitás/ Üzemeltetési módozatok. Célcsoport-elemzés Tervező 3 A holisztikus (belső-)építészeti tervezés szerkezeti modellje Célcsoport-elemzés Szezonalitás/ Üzemeltetési módozatok Megrendelő/tulaj Vendéglátóhelykoncepció + Funkció + Név Lokáció relatív

Részletesebben

a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL Világörökség - Európai örökség - Nemzeti örökség és az európai gyökerek

a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL Világörökség - Európai örökség - Nemzeti örökség és az európai gyökerek ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 19. évfolyam - 4. szám 2011. augusztus hó A TARTALOMBÓL EGM 2011 Budapest-Balatonfüred Beszámoló Világörökség - Európai örökség - Nemzeti örökség és

Részletesebben

Vianney Szent János A P A P O K É V E L E L K I P Á S Z T O R I L Á T O G A T Á S Ú J T E C H N O L Ó G I Á K, Ú J K A P C S O L A T O K

Vianney Szent János A P A P O K É V E L E L K I P Á S Z T O R I L Á T O G A T Á S Ú J T E C H N O L Ó G I Á K, Ú J K A P C S O L A T O K POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XLI. évf. 7 8. szám (41. Jg. Nr. 7 8) Az európai magyar katolikusok lapja 2009. július augusztus Ú J T E C H N O L Ó G I Á K, Ú J K A P C S O L A T O K XVI. Benedek pápa üzenete

Részletesebben

PÉLDÁK, 30 KOROK, EMBEREK 15 42

PÉLDÁK, 30 KOROK, EMBEREK 15 42 Presztízs 1.oldal Presztízs 2.oldal Presztízs 3.oldal Presztízs 2007. május 3 PÉLDÁK, 30 KOROK, EMBEREK 15 42 Az épületek kordokumentumok. Fellapozunk hát, még ha képletesen is, de néhány jellegzetest

Részletesebben

BUDAPEST XIII. KERÜLET XIII. KERÜLET BUDAPEST ANGYALFÖLD ÚJLIPÓTVÁROS VIZAFOGÓ

BUDAPEST XIII. KERÜLET XIII. KERÜLET BUDAPEST ANGYALFÖLD ÚJLIPÓTVÁROS VIZAFOGÓ BUDAPEST XIII. KERÜLET BUDAPEST XIII. KERÜLET ANGYALFÖLD ÚJLIPÓTVÁROS VIZAFOGÓ BUDAPEST XIII. KERÜLETE IV. kerület III. kerület XV. kerület II. kerület XIV. kerület VI. kerület V. kerület BUDAPEST XIII.

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETŐ 2 JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 18 FELHASZNÁLT IRODALOM 20 NYILATKOZAT 22 VÁG KÖZSÉG KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TARTALOM BEVEZETŐ 2 JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 18 FELHASZNÁLT IRODALOM 20 NYILATKOZAT 22 VÁG KÖZSÉG KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TARTALOM BEVEZETŐ 2 VIZSGÁLAT 2 Történeti leírás 2 Régészeti örökség 3 Természet, táj, tájhasználat településhálózat és településszerkezeti összefüggések 4 Településkép és utcaképek 4 Településszerkezet

Részletesebben

ÉPÍTÉSZET KÖRNYEZET TÁRSADALOM

ÉPÍTÉSZET KÖRNYEZET TÁRSADALOM ÉPÍTÉSZET KÖRNYEZET TÁRSADALOM A KÓS KÁROLY EGYESÜLÉS NEGYEDÉVES FOLYÓIRATA RUDOLF MIHÁLY YBL-DÍJAS HÁMORI PÉTER: AZ ONCSA MEGGYESI TAMÁS, LÁNYI ANDRÁS, ERTSEY ATTILA ÍRÁSAI XX. SZÁZADI DOKUMENTUMOK BERLINI

Részletesebben

A gazdaság fejlesztési lehetőségei a Vasi Őrtorony területén

A gazdaság fejlesztési lehetőségei a Vasi Őrtorony területén A gazdaság fejlesztési lehetőségei a Vasi Őrtorony területén Lokális erőforrások kihasználása az Őrségtől Kőszeg Hegyaljáig - Összegző tanulmány - 2009. Készült az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Public Relations Szakirányú Továbbképzési Szak EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA Készítette:

Részletesebben

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület kiadványa

Részletesebben

ÖRÖKSÉG TARTALOM A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ FOLYÓIRATA WWW.KOH.HU. JEGYZET Zsolnaysirató /Nagy Zoltán

ÖRÖKSÉG TARTALOM A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ FOLYÓIRATA WWW.KOH.HU. JEGYZET Zsolnaysirató /Nagy Zoltán 2009. ÁPRILIS XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÖRÖKSÉG M Û E M L É K R É G É S Z E T M Û T Á R G Y A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ FOLYÓIRATA WWW.KOH.HU TARTALOM JEGYZET Zsolnaysirató /Nagy Zoltán...

Részletesebben

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 20. évfolyam - 1.szám 2012. február hó A TARTALOMBÓL ATRIUM Program: építészettörténeti kutatások Győrben A 20. század totalitárius rendszereinek építészete

Részletesebben