VI. A FÖLDRAJZ TANTÁRGY TANULÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK VII. IDÔKERET TANMENETJAVASLAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VI. A FÖLDRAJZ TANTÁRGY TANULÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK VII. IDÔKERET TANMENETJAVASLAT"

Átírás

1 VI. A FÖLDRAJZ TANTÁRGY TANULÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK A tankönyv és a munkafüzet mellett elengedhetetlen az atlasz használata. Az Apáczai Kiadó földrajzkönyveinek jelrendszere a Cartographia Kiadó atlaszára épül. Véleményem szerint a gyerekek életkori sajátosságainak ez a kiadvány a legmegfelelôbb, így ennek a használatát javaslom. Természetesen a taneszköz választásakor minden kolléga maga dönt, a tankönyvben, a munkafüzetben és a tanári kézikönyvben található feladatok bármilyen más kiadó atlaszával megoldhatók! Legyen tanítványainknak jegyzetfüzete. Van amikor célszerû óravázlatot készíteni, de többször elôfordul, hogy a tankönyvi és a munkafüzeti feladatokat ebbe kell elkészíteni. Szerencsésebb, ha a gyûjtômunkákat is ebbe vezetjük! VII. IDÔKERET TANMENETJAVASLAT A nyolcadik évfolyam kerettantervben elôírt anyagát négy témakörben tárgyaljuk: 1. Közép-Európa Hazai tájakon Alföldi és dombsági tájak 4. Hazai tájakon Hegyvidékeink A kerettanterv idôkeretének megfelelôen a tantárgy kötelezô heti óraszáma 1,5 óra (évi 55 óra). IDÔKERET FELOSZTÁSA TÉMAKÖRÖNKÉNT (A változat) Bevezetô óra 1. témakör: Közép-Európa 16 óra Új anyag feldolgozása: 12 óra Rendszerezés, összefoglalás: Ellenôrzés: Saját felhasználás: 2 óra 2. témakör: 15 óra Új anyag feldolgozása: 12 óra Rendszerezés, összefoglalás: Ellenôrzés: Saját felhasználás: 3. témakör: Hazai tájakon Alföldi és dombsági tájak 10 óra Új anyag feldolgozása: 7 óra Rendszerezés, összefoglalás: Ellenôrzés: Saját felhasználás: 2 óra 9

2 4. témakör: Hazai tájakon Hegyvidékeink 1 Új tananyag feldolgozása: 8 óra Rendszerezés, összefoglalás: Ellenôrzés: Saját felhasználás: Év végi rendszerezés Összes óraszám: 2 óra 55 óra A évi XXI. törvény (a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosításáról) 3. (3) értelmében a hetedik évfolyam tananyagának egy része a nyolcadik évfolyamra átcsoportosítható. Ebben a szellemben a Kelet-Európa témakör átkerült a nyolcadik évfolyamra. Mivel a kontinensrészrôl szóló fejezet mindössze három órát vesz igénybe, nem kezeljük önálló témaként. IDÔKERET FELOSZTÁSA TÉMAKÖRÖNKÉNT (B változat) Bevezetô óra 2 óra Amit eddig a kontinensekrôl tanultunk 2 óra 1. témakör: Kelet-Európa; Közép-Európa 17 óra Új tananyag feldolgozása: 14 óra Rendszerezés, összefoglalás: Ellenôrzés: 2. témakör: 15 óra Új tananyag feldolgozása: 13 óra Rendszerezés, összefoglalás: Ellenôrzés: 3. témakör: Hazai tájakon Alföldi és dombsági tájak 9 óra Új tananyag feldolgozása: 7 óra Rendszerezés, összefoglalás: Ellenôrzés: 4. témakör: Hazai tájakon Hegyvidékeink 10 óra Új tananyag feldolgozása: 8 óra Rendszerezés, összefoglalás: Ellenôrzés: Év végi rendszerezés Összes óraszám: 2 óra 55 óra A mellékelt tanmenetjavaslat csak egy megoldási lehetôség! Minden kollégának sok szempontot kell figyelembe venni, mikor a saját tanmenetét állítja össze. Mindenkinek saját iskolára szabott, a helyi prioritásoknak megfelelô, a helyi tantervvel koherens tanmenetet kell készíteni, melyhez természetesen jól használható az alábbi tervezet! A felvázolt tanmenetjavaslat az idôkeret B változatára készült. 10

3 1. Bevezetô óra Mirôl tanulunk ebben a tanévben? diasor vagy rövid filmrészlet egy tetszôleges európai és hazai vidékrôl Motiváló jellegû ismétlô óra 2. Amit eddig a kontinensekrôl tanultunk A kontinensekrôl tanult legfontosabb ismeretek felelevenítése A kontinensekrôl tanult természet- és gazdaságföldrajzi ismeretek Föld szerkezete Föld felszíne földgömb KELET-EURÓPA 3. A hátságok földje: Kelet- Európa Kelet-Európa földrajzi helyzete, határai Felszínének kialakulása Tájainak jellemzése A földrajzi övezetesség megjelenése a kontinensrészen A földrajzi szélesség, az éghajlat, a talaj és az élôvilág kapcsolata A domborzat és az éghajlat kapcsolata Az éghajlat és a vízrajz kapcsolata Társadalmi átalakulás Kelet-Európában A FÁK Hátság Podóliai-hátság Ladoga-tó, Onyega-tó Oroszország, Ukrajna, Fehéroroszország, Moldova, Balti köztársaságok: Lettország, Észtország, Litvánia FÁK Biológia 7.: A mérsékelt övezet élôvilága Európa felszíne Kelet-Európa felszíne A hetedik évfolyamról átkerült fejezet 4. Két kontinens országa: Oroszország Oroszország jellemzô adatai, földrajzi helyzete, határai Társadalmi-politikai-demográfiai jellemzôk Természetföldrajzi sajátosságok A felszín kialakulása és a bányakincsvagyon közötti összefüggések apatit Orosz Föderáció Altáj, Szaján, Kuznyecimedence, Donyecmedence Kurszk, Volgográd, Nyizsníj Novgorod, 11

4 Az ország bányászata, energiagazdasága Az átalakulóban lévô ipar bemutatása A változások okainak feltárása A mezôgazdaság bemutatása Az alacsony színvonalú, behozatalra szoruló mezôgazdaság és a társadalmi élet közötti kapcsolat Magnyitogorszk, Jekatyerinburg, Novoszibirszk, Novokuznyeck, Omszk, Krasznojarszk, Irkutszk, Bratszk Transzszibériai vasútvonal Európa felszíne Kelet-Európa felszíne Oroszország 5. A természeti erôforrásokban gazdag Ukrajna Ukrajna jellemzô adatai, földrajzi helyzete, határai Lakói magyarok Kárpátalján Természeti viszonyok Mezôgazdasága Kiváló minôségû termôföldek és a szántóföldi termelés kapcsolata A mezôgazdaság értékesítési problémái és annak okai Bányászata, energiagazdálkodása A fejlôdô ipar bemutatása A turizmus mint jelentôs bevételi forrás jellemzése Krím-félsziget Ungvár, Beregszász Krivoj Rog, Donyeck, Kijev, Odessza Kelet-Európa felszíne KÖZÉP-EURÓPA 6. A rögvidékekben gazdag Közép-Európa Közép-Európa földrajzi helyzete A közép-európai országok és fôvárosaik Épülô és pusztuló partszakaszok az Északi- és Balti-tenger partján Az épülô part fogalma; a partépülés folyamata és annak okai A kontinensrész domborzata Turzásos épülô part Sváb-bajor-medence, Csehmedence, Német-középhegység, Érchegység, Szudéták, Lengyel-középhegység, Rajnai-palahegység, Közép-európaisíkvidék, Német-síkság, Biológia 7.: A mérsékelt övezet élôvilága Közép-Európa kontúrtérképe Közép-Európa felszíne 12

5 A rögvidékek, az Eurázsiai-hegységrendszer ide tartozó vonulatainak jellemzôi Alföldek és medencék Az ásványkincs-vagyon és a felszínfejlôdés kapcsolata Éghajlati viszonyok jellemzése Közép-Európa vízrajza Az éghajlat és a vízrajz kapcsolata Lengyel-síkság Odera, Visztula 7. Fejlôdésbeli különbségek Közép-Európa országaiban Melyik országok tartoznak Közép- Kelet-Európához? A közép-kelet-európai országok jellemzôi Minek a hatására alakult ki a szemmel látható különbség Közép-Európa nyugati és keleti fele között? A szovjet mintájú szocializmus hatása Mi tette szükségessé a rendszerváltást ezekben az országokban? Mely nehézségekkel kell szembenézni a rendszerváltó országoknak? Az eddig elért eredmények Történelem 8.: A kelet-közép-európai országokban zajló történelmi események a második világháború óta Közép-Európa kontúrtérképe Közép-Európa országai 8. Az újból egyesített ország: Németország Németország jellemzô adatai, földrajzi helyzete, határai Lakói közigazgatás Az újból egyesített ország történelmi elôzményei Természeti viszonyok: felszíne, tájai, éghajlata, vízrajza A jól mûködô mezôgazdaság jellemzôi komló Rügen, Harz, Bajor-Alpok, Zugspitze Történelem 8.: A kelet-közép-európai országokban zajló történelmi események a második világháború óta Németország kontúrtérképe Közép-Európa domborzata, országai 13

6 A keleti és nyugati országrész közötti különbségek magyarázata 9. Európa gazdasági nagyhatalma Bányászata Jellemzô adatok A világszínvonalon termelô német ipar jellemzôi Legfontosabb iparágak és területi elhelyezkedésük A kikötôi ipar jelentôsége, jellemzése A belvízi hajózási útvonalak mellé települt ipar A Ruhr-vidék földrajzi elemzése A gazdasági élet számokban: gazdasági adatok értelmezése, összehasonlító elemzés Duna Rajna Majnacsatorna Ruhr-vidék Hamburg, Duisburg, München, Bonn, Berlin, Wolfsburg, Rüsselheim, Stuttgart, Köln, Jéna, Drezda, Biblis Németország kontúrtérképe Közép-Európa felszíne, országai 10. Közép-Európa legnagyobb országa: Lengyelország Lengyelország jellemzô adatai, földrajzi helyzete, határai Lakói közigazgatás Mai társadalmi viszonyok és annak történelmi elôzményei Természeti viszonyok: felszíne, tájai, éghajlata, vízrajza Bányászata; kiemelten Felsô-Szilézia Jellemzô adatok A lassan fejlôdô lengyel ipar jellemzôi Legfontosabb iparágak és területi elhelyezkedésük A kikötôi ipar jelentôsége, jellemzése A mezôgazdaság jellemzôi, a kisparaszti gazdaságok A gazdasági élet számokban: gazdasági adatok értelmezése, összehasonlító elemzés Gdan ski-öböl Lengyel-tóhátság, Mazuritóhátság, Szilézia, Felsô- Szilézia Visztula, Odera Gdan sk, Gdynia, Katowice, Krakkó, Nova Huta, Varsó, odz, Plock, Zakopane, Wieliczka Lengyelország kontúrtérképe Közép-Európa felszíne, országai 14

7 11. Az óidei hegységekkel övezett Csehország Csehország jellemzô adatai, földrajzi helyzete, határai Lakói közigazgatás Mai társadalmi viszonyok és annak történelmi elôzményei Természeti viszonyok: felszíne, tájai, éghajlata, vízrajza Természeti erôforrások A gazdasági élet mai helyzete és az elmúlt évtizedek kapcsolata Bányászata Jellemzô adatok A nagy múlttal rendelkezô ipar jellemzôi A gyors fellendülés lehetôségei Legfontosabb iparágak és területi elhelyezkedésük A fejlett mezôgazdaság jellemzôi A gazdasági élet számokban gazdasági adatok értelmezése, összehasonlító elemzés Cseh-masszívum, Cseherdô, Sumava, Cseh-morva-dombság, Cseh-medence, Morva-medence Vlatava (Moldva), Morva Prága, Ostrava, Karlovy Vary, Plzen, Mladá Boleslav, Zlín, Brno Csehország kontúrtérképe Közép-Európa felszíne, országai 12. Európa legmagasabb hegysége: az Alpok Az Alpok földrajzi helyzete Az Alpok mint az Eurázsiai-hegységrendszer tagja Kialakulása, felszínének jellemzése Legmagasabb csúcsai A hegység éghajlatának jellemzése; A fôn fogalmának kialakítása A gleccserek és munkájuk A felszín formakincse és a magasság közötti összefüggés A lavinák A gleccserekbôl táplálkozó, sûrû vízhálózat jellemzése; legjellemzôbb folyók fôn, hágó Tiroli-Alpok, Dolomitok Matterhorn, Jungfrau, Grossglockner, Triglav; Rhône-gleccser Inn, Száva, Genfi-tó, Zürichi-tó, Bodeni-tó, Comoi-tó, Lago Maggiore Biológia 7.: Magashegységek élôvilága Közép-Európa felszíne Alpok domborzata 15

8 Az Alpok tavainak kialakulása; legjellemzôbb tavak A magassággal övezetes növénytakaró jellemzése Az éghajlat és a természetes növénytakaró közötti összefüggés Természeti erôforrások 13. Hazánk nyugati szomszédja: Ausztria Ausztria jellemzô adatai, földrajzi helyzete, határai Lakói közigazgatás Természeti viszonyok: felszíne, tájai, éghajlata, vízrajza Természeti erôforrások Bányászata Jellemzô adatok A túlsúllyal rendelkezô nehézipar jellemzôi Legfontosabb iparágak és területi elhelyezkedésük A fejlett mezôgazdaság jellemzôi a fejlett kisparaszti gazdaságok Az alpi tehenészet jellemzése A gazdasági élet számokban gazdasági adatok értelmezése, összehasonlító elemzés Alpi tehenészet Grazi-medence, Bécsimedence, Duna-völgye Bécs, Eisenerz, Linz, Graz, Steyer, Innsbruck, Salzburg, Ruszt Ausztria kontúrtérképe Közép-Európa felszíne, országai Alpok domborzata 14. Ahol az Alpok és a Dinárihegység találkozik: Szlovénia Szlovénia jellemzô adatai, földrajzi helyzete, határai Lakói közigazgatás Természeti viszonyok: felszíne, tájai, éghajlata, vízrajza Természeti erôforrások Bányászata Isztriai-félsziget, Júliai-Alpok, Szlovén-karszt, Mura-vidék, Dráva-Mura köze, Postojnai-barlang, Skocjan-barlang Szlovénia kontúrtérképe 16

9 Jellemzô adatok Legfontosabb iparágak és területi elhelyezkedésük Az osztrák mintára szervezett, fejlett mezôgazdaság jellemzôi a fejlett kisparaszti gazdaságok A gazdasági élet számokban gazdasági adatok értelmezése, összehasonlító elemzés A mediterrán üdülôövezet jellemzése Ljubljana, Lendva, Capo d Istria, Koper Fali: Dél-Európa felszíne, országai Alpok domborzata 15. Hegykoszorú Európa közepén: a Kárpátok A Kárpátok földrajzi helyzete A Kárpátok mint az Eurázsiaihegységrendszer tagja Kialakulása, felszínének jellemzése A vulkanizmus megjelenése a Kárpátokban Legmagasabb csúcsai A hegység éghajlatának jellemzése A felszín formakincse és a magasság közötti összefüggés A sûrû vízhálózat jellemzése; legjellemzôbb folyók Tavainak kialakulása; legjellemzôbb tavak A magassággal övezetes növénytakaró jellemzése; a gyephavas fogalmának kialakítása Az éghajlat és a természetes növénytakaró közötti összefüggés Természeti erôforrások Kôtenger, gyephavas Dévényi-szoros, Al-Duna Északnyugati-Kárpátok, Északkeleti-Kárpátok, Keleti-Kárpátok, Déli- Kárpátok, Magas-Tátra, Gerlahfalvi-csúcs, Lomnici-csúcs Vág, Zsil, Olt, Szeret, Prut, Dnyeszter Szent Anna-tó, Csorba-tó Biológia 7.: Magashegységek élôvilága Közép-Európa felszíne Kárpátok domborzata 17

10 16. Északi szomszédunk: Szlovákia Szlovákia jellemzô adatai, földrajzi helyzete, határai Lakói közigazgatás Mai társadalmi viszonyok és annak történelmi elôzményei Természeti viszonyok: felszíne, tájai, éghajlata, vízrajza Természeti erôforrások A gazdasági élet mai helyzete és az elmúlt évtizedek kapcsolata Bányászata Jellemzô adatok Az import nyersanyagra települt ipar jellemzôi A fellendülés lehetôségei Legfontosabb iparágak és területi elhelyezkedésük A mezôgazdaság jellemzôi A gazdasági élet számokban gazdasági adatok értelmezése, összehasonlító elemzés A létfontosságú turizmus Kis-Duna, Csallóköz, Vág, Nyitra, Garam Szlovák-érchegység, Szlovák-alföld Pozsony, Kassa Dobsinai-jégbarlang Szlovákia kontúrtérképe Közép-Európa felszíne, országai Kárpátok domborzata 17. Közép- és Kelet-Európa határán: Románia Románia jellemzô adatai, földrajzi helyzete, határai Lakói közigazgatás; A magyarok és helyzetük Romániában Mai társadalmi viszonyok és annak történelmi elôzményei Természeti viszonyok: felszíne, tájai, éghajlata, vízrajza Természeti erôforrások A gazdasági élet mai helyzete és az elmúlt évtizedek kapcsolata Bányászata Jellemzô adatok Orbán Balázs, Tamási Áron Székelyföld, Kolozsvár, Marosvásárhely, Arad, Székelyudvarhely Erdélyi-medence, Erdélyiszigethegység, Biharhegység, Erdélyi-érchegység, Havasalföld, Románalföld, Moldova, Dobrudzsa Kazán-szoros, Vaskapuerômû, Duna-delta, Románia kontúrtérképe Közép-Európa felszíne, országai Kárpátok domborzata 18

11 Az alapanyag-igényes ipar jellemzôi Legfontosabb iparágak és területi elhelyezkedésük A mezôgazdaság jellemzôi A környezetrombolás és a gazdasági élet kapcsolata A gazdasági élet számokban gazdasági adatok értelmezése, összehasonlító elemzés Sulina-ág, Szent Györgyág, Kilijai-ág Bukarest, Resicabánya, Parajd, Ploiești, Galați, Vajdahunyad, Brassó, Temesvár, Brãila 18. Ellenôrizd a tudásodat! Kelet- és Közép-Európával kapcsolatos ismeretek rendszerezése, ismétlése A témazáró dolgozat elôkészítése A témakörben használt legfontosabb szemléltetôeszközök 19. Témazáró dolgozat Témazáró feladatlap kitöltése Javasolt az Apáczai Kiadó Földrajz 8. tankönyvéhez készült témazáró feladatlap kitöltése MAGYARORSZÁG TERMÉSZETI ÉS TÁRSADALMI VISZONYAI 20. A Kárpátok ölelte táj: a Kárpátmedence A Kárpát-medence földrajzi helyzete, határai, országai A Kárpát-medence kialakulása, felszíne A suvadás fogalmának kialakítása A táj éghajlata A medencejelleg érvényesülése az éghajlatban márga, suvadás Nyugati-medence, Központi-medence, Erdélyi-medence, Máramarosi-havasok, Gömör-szepesi-érchegység, Tordai-hasadék A Kárpát-medence kontúrtérképe A Kárpát-medence felszíne, országai Kárpátok domborzata 19

12 A közös anyanyelv, kultúra és történelmi múlt a Kárpát -medencében 21. A Kárpátmedence országa: Magyarország Magyarország tényleges és viszonylagos földrajzi helyzete, határai, jellemzô adatok A tényleges és a viszonylagos földrajzi helyzet fogalmának kialakítása Hazánk nagy tájai; a különbözô magasságú felszínformák százalékos megoszlása hazánk területén Felsôszölnök, Garbolc, Nagy-Milic, Beremend diák, képek, transzparensek, Magyarország kontúrtérképe A Kárpát-medence felszíne, országai Kárpátok domborzata Magyarország közigazgatása 22. A földtörténeti múlt emlékei Óidei emlékeink A középidô emlékei Mészkôhegységeink kialakulása Az újidei hegységképzôdés hatásai Magyarország felszínének alakulására Középhegységeink, dombvidékeink és alföldjeink kialakulása Pannon-tenger Upponyi-hegység, Balatonfelvidék, Aggteleki-karszt A földtörténet idôbeosztása, eseményei, terepasztal Magyarország kontúrtérképe A Kárpát-medence felszíne Kárpátok domborzata 23. Változékony éghajlat Magyarország éghajlati besorolása A kontinentális éghajlat jellemzése, jellemzôi hazánkban A medencejelleg érvényesülése Magyarországon hidegfront, melegfront, hômérséklet évi járása, hôösszeg viszonyai, az éghajlathoz kapcsolódó tematikus 20

13 A földrajzi fekvés és az éghajlat kapcsolata A domborzat és az éghajlat kapcsolata Milyen éghajlati hatások érik Magyarországot? Mikor, milyen idôjárás köszönhetô ezeknek? A hidegfront és a melegfront fogalmának kialakítása Az idôjárási frontok jellemzése Az éghajlat elemeinek alakulása hazánk egyes részein Idôjárási szélsôségek Magyarországon 24. Magyarország kontúrtérképe Veszélyeztetett természeti erôforrásaink: a felszín alatti és a felszíni vizeink A szárazföld vizeinek csoportosítása A lehulló csapadék útja Felszín alatti vizek kialakulása A vízzáró réteg, a talajvíz, a belvíz, a rétegvíz, az artézi víz, a hévíz, a gyógyvíz és az ásványvíz fogalmának kialakítása Felszín alatti vizeink hasznosítási lehetôségei A belvízveszély A hazai tótípusok kialakulása és jellemzése Folyóink útja A Duna és a Tisza jellemzése Folyóvizeink környezeti állapota A Tisza szabályozása A Tisza vízvédelme Vízzáró réteg, talajvíz, belvíz, rétegvíz, artézi víz, hévíz, ásványvíz, gyógyvíz, szélvájta tó, dolinató, morotvató Sóstó, Fehér-tó, Vörös-tó, Arlói-tó, Szelidi-tó, Tôserdô, Mártély, Tisza-tó, Szigetköz Duna vízgyûjtô területe, Zala-Balaton-Sió vízgyûjtô területe, Dráva vízgyûjtô területe viszonyai terepasztal, tematikus Magyarország kontúrtérképe 21

14 25. Erdôk, puszták, kultúrtájak A természeti viszonyok és a növénytakaró közötti összefüggés Hogyan lett a természetes tájból kultúrtáj? Hazánk természetes növénytakarójának jellemzése Hazánk állatvilágának rövid jellemzése Mindannyian felelôsek vagyunk a természet javaiért Miért van szükség a természet- és környezetvédelemre? A természetvédelem egységei Nemzeti parkjaink szerepe A talaj fogalmának kialakítása Hazánk leggyakoribb talajtípusai Kultúrtáj, ôshonos, élôhely-rekonstrukció, nemzeti park, tájvédelmi körzet, helyi védelem alatt álló terület, természetvédelmi terület Mezôségi talaj, barna erdôtalaj, szürke erdôtalaj, réti talajok, homoktalajok, szikes talajok viszonyai Hazai tájak életközösségei, Magyarország természetes növényzete és talaja c. tematikus Magyarország kontúrtérképe Védett természeti értékeink 26. Csökkenô népesség A magyar nyelv eredete A hivatalos nyelv A nemzetiség fogalma Nemzetiségek hazánkban A nemzetiségek élete, jogai A modern kori népvándorlás és annak okai A magyarországi nemzetiségi kisebbségek, a romák helyzete Magyarok az országhatáron kívül Néprajzi csoportok hazánkban A magyar néprajzi csoportok és tájak elhelyezkedése a Kárpátmedencében Vallások Magyarországon Hazánk népességi adatai Mi az oka a népességcsökkenésnek? Belsô migráció Nemzetiség, roma, természetes fogyás, népesség belsô vándorlása, ingázás Magyarország társadalmi jellemzôi, tematikus Magyarország kontúrtérképe Magyarország közigazgatása 22

15 Ingázás 27. Város falu tanya Az infrastruktúra fogalma Az infrastruktúra fejlôdése hazánkban Városaink jellemzôi Várostípusok a fejlôdésük során kialakult szerepük szerint A mezôváros, az ipari város, a közlekedési és kereskedelmi központ, igazgatási központ A falvak szerepének átalakulása Az átalakulás okai A mai falu jellemzôi Az apró falvak jellemzôi, napi gondjai Az egyutcás, a halmaz- és a sakktábla alaprajzú falvaink A tanyák szerepe a múltban A tanya szerepének átértékelôdése Mi jellemzi a mai tanyákat? A tanyatípusok Infrastruktúra, mezôváros, ipari város, közlekedési és kereskedelmi központ, igazgatási központ, egyutcás falu, halmazfalu, sakktábla alaprajzú falu, szórt tanya, bokortanya Magyarország társadalmi jellemzôi, tematikus Magyarország kontúrtérképe Magyarország közigazgatása 28. Fontos természeti erôforrásaink: az ásványi nyersanyagok Az ásványi nyersanyagok Hazánk szénhidrogénkészlete és bányászata A bányászat és a tájrombolás A karsztvízszint és a bányászat kapcsolata Ércbányászatunk Nem érces ásványkincstartalékaink Bentonit, zeolit, gipsz, perlit Úrkút, Eplény, tematikus Magyarország kontúrtérképe 23

16 29. Változások az iparban: a harmadik évezred kihívásai Hazánk iparának néhány jellemzôje az elmúlt néhány évtizedben A rendszerváltás jelentkezése az iparban A piacgazdaságról Az ipari parkok mint az ipari termelés új helyszínei A szolgáltatások vezetô szerepe A nagyobb szaktudást igénylô, húzó iparágak Piacgazdaság, ipari park, szolgáltatás, tematikus Magyarország kontúrtérképe 30. Kedvezô természeti adottságok a fejlesztésre szoruló mezôgazdaság Miért fontos számunkra a mezôgazdaság? A mezôgazdaság telepítô tényezôi A mezôgazdaság átalakulása a rendszerváltás óta A természeti viszonyok és a mezôgazdaság kapcsolata általában, és konkrét hazai példákon Növénytermesztésünk jellemzése A termôterület csökkenésének okai, és annak következményei A szántóföldi növénytermesztés jellemzôi hazánkban A szántóföldi zöldségtermesztés és minôségi változásai Magyarország gyümölcstermesztése Az éghajlat és a gyümölcstermesztés területi elhelyezkedése A csökkenô állatállomány Új kihívások a mezôgazdaság számára az Unióban, a mezôgazdasági termeléshez kapcsolódó tematikus Magyarország kontúrtérképe 24

17 31. Hazánk vezetô gazdasági ága: a szolgáltatás A szolgáltatás fogalmának kialakítása A szolgáltatás jelentôségének emelkedése Hazánk közlekedésének fôbb jellemzôi: vasúti, közúti, légi és vízi közlekedésünk A kereskedelem ágazatai Hazánk kül- és belkereskedelmének jellemzôi Partnereink A kereskedelem új távlatai az Unióba lépéssel Szolgáltatás-tercier szektor, konténerforgalom, tranzitforgalom, autópálya, kereskedelem, külkereskedelem, belkereskedelem, CEFTA, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó tematikus Magyarország kontúrtérképe Magyarország közigazgatása Magyarország közlekedése 32. Magyarország és az Európai Unió A taggá válás folyamata, fôbb állomásai Mit hoz számunkra az uniós csatlakozás A vámmentes kereskedelem A munkalehetôségek A hazai oktatás és az uniós törekvések Az eurozónához kapcsolódás folyamata Dilemmák eurozóna Az Európai Unió Az Európai Unió 33. Ellenôrizd a tudásodat! és társadalmi viszonyaival kapcsolatos ismeretek rendszerezése, ismétlése A témazáró dolgozat elôkészítése A témakörben használt legfontosabb szemléltetôeszközök 25

18 34. Témazáró dolgozat Témazáró feladatlap kitöltése Javasolt az Apáczai Kiadó Földrajz 8. tankönyvéhez készült témazáró feladatlap kitöltése HAZAI TÁJAKON 35. Hazánk legnagyobb tája: az Alföld Az Alföld földrajzi helyzete Felszínének kialakítása A víz és a szél szerepe A löszvidékek, a folyami hordalékkúpok és az árterületek jellemzése Észak-alföldi-hordaléklejtô, Szatmár-beregi-síkság, Bodrogköz, Jászság, Körös-vidék, Sárköz, Drávamellék viszonyai, tematikus Az Alföld kontúrtérképe 36. Kontinentális éghajlat szélsôségekkel A szélsôséges idôjárás elemeinek alakulása évszakonként és területenként A sûrû vízhálózat kialakulásának okai Miért rövidek az Alföld folyói? A Tisza és a Duna jellemzôi A természetes növénytakaró az Alföldön Hogyan vált a természetes táj kultúrtájjá az Alföld egyes vidékein? Hogyan védik a táj természeti értékeit? Az Alföld nemzeti parkjai Az Alföld legfontosabb természeti erôforrása a talaj Az elszikesedés folyamata Hazai tájak életközösségei Védett természeti értékeink Világörökségünk, az éghajlathoz kapcsolódó tematikus Az Alföld kontúrtérképe 26

19 Kiemelt talajvédelem felismerése a múltban napjaink problémái Az Alföld természeti örökségének védelme 37. Megváltozott élelmiszergazdaság az Alföldön Az alföldi táj jellege és a gazdasági élet közötti kapcsolat A természeti viszonyok meghatározó szerepe A mezôgazdaság és az élelmiszeripar vezetô szerepe A gabonatermelés jellemzôi, területi elhelyezkedése Legfontosabb takarmánynövény, a kukorica A kukoricatermelés és a baromfitartás kapcsolata Ipari növények termelésének jellemzôi, területi elhelyezkedésük Zöldség- és gyümölcstermelés jellemzôi, területi elhelyezkedése Az utóbbi évek problémái, termôterületük csökkenésének okai Az állattenyésztés jellemzôi és a területi elhelyezkedés A növénytermesztés és az állattenyésztés közötti kapcsolat A növénytermesztéshez és az állattenyésztéshez kapcsolódó élelmiszer-ipari ágazatok jellemzôi és területi elhelyezkedése rizshántoló Törökszentmiklós, Karcag, Orosháza, Kaba, Szerencs, Nyírbátor, Martfû, Beretytyóújfalu, az éghajlathoz és a mezôgazdasághoz kapcsolódó tematikus Az Alföld kontúrtérképe 27

20 38. Az iparosodás elôretörése az Alföldön Az ipar alapja az Alföldön telepítôtényezôk Az Alföld energiagazdálkodása fontosabb erômûtípusok és erômûvek A nehézipari ágazatok és azok területi elhelyezkedése az Alföldön A könnyûipar jellemzôi A könnyûipar és a munkaerôpiac kapcsolata Turizmus falusi turizmus elôretörése Debrecen és Szeged bemutatása Hungarikumok az Alföldrôl Kékfestô, falusi turizmus Algyô, Százhalombatta, Tiszavasvári, Téglás, Hajdúszoboszló, Gyula, Kakasszék, Cserkeszôlô, Gyopárosfürdô, az iparhoz kapcsolódó tematikus Az Alföld kontúrtérképe 39. A Kárpát-medence nyugati kapuja: a Kisalföld A táj földrajzi helyzete A felszín kialakítása A vulkáni tanúhegy fogalmának kialakítása A folyók felszínformáló hatásának jelentôsége a Kisalföld kialakulásában Tájai Az óceáni hatás érvényesülése a kiegyenlített éghajlat jellemzôi A sûrû vízhálózat kialakulásának okai Védett természeti értékek A természeti viszonyok és a mezôgazdaság kapcsolata A fejtett mezôgazdaság jellemzése A földrajzi fekvés és a gazdasági élet fellendülése közötti kapcsolat A táj iparának jellemzôi Legfontosabb iparágak és területi elhelyezkedésük Vulkáni tanúhegy Gyôri-medence, Komárom-esztergomi-síkság, Marcal-medence, Rábaköz, Hanság, Somló, Ság hegy, Marcal, Petôháza, Csorna, Répcelak, Hegyeshalom, Rajka, Vámosszabadi, Komárom Hazai tájak életközösségei Védett természeti értékeink Világörökségünk, az éghajlathoz, a mezôgazdasághoz és az iparhoz kapcsolódó tematikus A Kisalföld kontúrtérképe 28

21 Természeti értékek és védelmük 40. Dombvidék a Balatontól délre A táj földrajzi helyzete A felszín kialakítása A folyók felszínformáló hatásának jelentôsége a dombság kialakulásában Tájainak jellemzése Az óceáni hatás érvényesülése a csapadékos éghajlat jellemzôi Az óceáni és a mediterrán hatások találkozása, és annak következményei A sûrû vízhálózat kialakulásának okai Védett természeti értékek Belsô-Somogy, Külsô-Somogy, Tolna-baranyaidombság, Villányi-hegység, Zengô, Abaligeticseppkôbarlang, Szársomlyó, Harkány Hazai tájak életközösségei Védett természeti értékeink Világörökségünk A tájon megtalálható kôzetek, terepasztal, az éghajlathoz kapcsolódó tematikus A Dunántúli-dombság kontúrtérképe 41. Fejlett mezôgazdaság a dombvidéken A természeti viszonyok és a mezôgazdaság kapcsolata A mezôgazdaság jellemzése A mezôgazdasági termelés és az ipar kapcsolata Ipartelepítô tényezôk a dombságon A táj iparának jellemzôi az iparszerkezet változása Legfontosabb iparágak és területi elhelyezkedésük Az aprófalvas településhálózat jellemzése Az idegenforgalom Siklós, Beremend, Babócsa, Mezôcsokonya A mezôgazdasághoz és az iparhoz kapcsolódó tematikus A Dunántúli-dombság kontúrtérképe 29

22 42. Ellenôrizd a tudásodat! Alföldjeinkkel és dombságainkkal kapcsolatos ismeretek rendszerezése, ismétlése A témazáró dolgozat elôkészítése A témakörben használt legfontosabb szemléltetôeszközök 43. Témazáró dolgozat Témazáró feladatlap kitöltése Javasolt az Apáczai Kiadó Földrajz 8. tankönyvéhez készült témazáró feladatlap kitöltése 44. Hazánk legnyugatibb tája A táj földrajzi helyzete A felszín kialakítása Tájainak jellemzôi Az óceáni hatás és a domborzat éghajlatmódosító hatása kiegyenlített éghajlatának jellemzôi Vizei Gazdag erdôségek, kialakulásuk okai Védett természeti értékek Az egyutcás falvak, szeres települések jellemzôi a kialakulásuk okai A gazdaság telepítô tényezôi A gazdaság és a földrajzi környezet közötti kapcsolat A természeti viszonyok és a mezôgazdaság kapcsolata Természeti értékek és védelmük A gyógy-idegenforgalom jelentôsége zöldpala Vasi-hegyhát, Ôrség, Kemeneshát, Zalakaros Hazai tájak életközösségei Védett természeti értékeink Világörökségünk A tájon megtalálható kôzetek, Az éghajlathoz a mezôgazdasághoz és az iparhoz kapcsolódó tematikus A Nyugat-magyarországi-peremvidék kontúrtérképe 30

23 45. Törésekkel szabdalt táj: a Dunántúliközéphegység A táj földrajzi helyzete A felszín kialakítása Tájainak jellemzése A változatos formakincsek bemutatása Tájai kialakulás szerint vetôdés és vulkanizmus A domborzat éghajlatmódosító hatása A mészkôfelszínek vízháztartása Védett természeti értékek Gejzírkúp Tatai-árok, Pilisvörösváriárok, Északi-Bakony, Déli- Bakony, Balaton-felvidék, Keszthelyi-hegység, Tapolcai-medence, Zámolyi-medence, Zsámbéki-medence, Kékkút Hazai tájak életközösségei Védett természeti értékeink A tájon megtalálható kôzetek, terepasztal,, az éghajlathoz kapcsolódó tematikus A Dunántúli-középhegység kontúrtérképe 46. Átalakult ipar a Dunántúliközéphegységben Ipari nyersanyagok és területi elhelyezkedésük Változások a bányászatban A helyi bányászatra települt nehézipar nehézségei Hagyományos iparágak és területi elhelyezkedésük A Duna menti ipari sáv jellemzôi Új lehetôség: az ipari parkok Az ipar tájromboló hatása A karsztvíz-szint és a bányászat kapcsolata A természeti viszonyok és a mezôgazdaság kapcsolata A gazdag idegenforgalom jellemzése ólomkristály Balatonfûzfô, Almásfüzitô, Tokod, Nyergesújfalu, Lábatlan, Mór, az éghajlathoz, a mezôgazdasághoz és az iparhoz kapcsolódó tematikus A Dunántúli-középhegység kontúrtérképe 47. Vulkánok és karsztvidékek földjén A táj földrajzi helyzete A felszín kialakítása Tájainak jellemzése vulkáni tájak, karsztvidékek Riolit, riolittufa, karr Észak-magyarországi-középhegység, Mátra-vidék, Bükk-vidék, Hazai tájak életközösségei A tájon megtalálható kôzetek, terepasztal 31

I. témakör: KÖZÉP-EURÓPA

I. témakör: KÖZÉP-EURÓPA Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok Kompetenciák, (készségek, képességek) Javasolt taneszközök Projektmunkajavaslatok a témakörhöz I. témakör: KÖZÉP-EURÓPA 1. A balti

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

Európa földrajza Természetföldrajzi segédanyag és topográfiai fogalmak

Európa földrajza Természetföldrajzi segédanyag és topográfiai fogalmak Európa földrajza Természetföldrajzi segédanyag és topográfiai fogalmak Európa tájai és vizei topográfiai kötelező névanyag A topográfiai névanyag az érettségi követelményekben meghatározottakat tartalmazza.

Részletesebben

VÁZLATOK. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Székelyföld Marosvásárhely, Kolozsvár, Székelyudvarhely

VÁZLATOK. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Székelyföld Marosvásárhely, Kolozsvár, Székelyudvarhely VÁZLATOK XI. A természeti erőforrásokban gazdag Románia ÁLTALÁNOS ADATOK Elhelyezkedése: Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Határai: É: Ukrajna ÉK: Moldova K: Ukrajna,

Részletesebben

VÁZLATOK. VIII. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa középső részén helyezkedik el.

VÁZLATOK. VIII. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa középső részén helyezkedik el. VÁZLATOK VIII. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc AUSZTRIA Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa középső részén helyezkedik el. Határai: É: Németország, Csehország K: Szlovákia, Magyarország

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra.

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra. Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. április 16. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 7. c Tanít: Visy

Részletesebben

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban!

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban! Ismertesse a Föld helyét a Naprendszerben! 1. A Mutassa be bolygónk fı mozgásait, ismertesse ezek földrajzi következményeit! 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 12. osztály esti érettségiző szakközép 2016

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 12. osztály esti érettségiző szakközép 2016 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 12. osztály esti érettségiző szakközép 2016 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

A különbözeti vizsga témakörei. 9. évfolyam földrajz. Gerséné Varga Ildikó

A különbözeti vizsga témakörei. 9. évfolyam földrajz. Gerséné Varga Ildikó A különbözeti vizsga témakörei 9. évfolyam földrajz Gerséné Varga Ildikó I. Csillagászati földrajz II. Kőzetburok III. A légkör földrajza IV. A vízburok V. A földrajzi övezetesség: VI. Népesség-, és településföldrajz

Részletesebben

VÁZLATOK. XV. Vizek a mélyben és a felszínen. Állóvizek folyóvizek

VÁZLATOK. XV. Vizek a mélyben és a felszínen. Állóvizek folyóvizek VÁZLATOK XV. Vizek a mélyben és a felszínen Állóvizek folyóvizek Az állóvizek medencében helyezkednek el, ezért csak helyzetváltoztató mozgást képesek végezni. medence: olyan felszíni bemélyedés, melyet

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

Tanítási tervezet. I. Alapadatok: II. Tantervi követelmények:

Tanítási tervezet. I. Alapadatok: II. Tantervi követelmények: Tanítási tervezet I. Alapadatok: Az óra időpontja: 2015. november 16. Iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Iskola címe: 1088 Budapest, Trefort u. 8. Évfolyam: 7. évfolyam Osztály:

Részletesebben

FOGALMAK II. témakör

FOGALMAK II. témakör FOGALMAK II. témakör Magyarország elhelyezkedése a Földön: Magyarország országrészei: Magyarország az északi félgömb keleti felén, Közép-Európában, a Kárpát-medencében, más néven a Közép-Duna medencében

Részletesebben

TÁJ- KISALFÖLD. Makrorégió

TÁJ- KISALFÖLD. Makrorégió TÁJ- KISALFÖLD Makrorégió Fekvése 5300km² MO-területén Határai: Nyugaton országhatár (folyt. Lajta-hg-ig) Keleten a Gerecse és Vértes előteréig húzódik Északon a Duna (folyt. Szlovák alf.) Délen a Rába

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

FÖLDRAJZ 8. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 8. osztályos tanulók részére. Közép-Európa és Magyarország földrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ...

FÖLDRAJZ 8. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 8. osztályos tanulók részére. Közép-Európa és Magyarország földrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ... Lakotár Katalin FÖLDRAJZ. Közép-Európa és Magyarország földrajzi ismeretei TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............................................. a tanuló neve pauz westermann Teljesítmény

Részletesebben

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány A tájegység földrajzi jellemzői Északon: a Zala-folyó és a Balaton Nyugaton: az Alpokalja Keleten: a Sió és a Duna Délen : az országhatár határolja Területe: 11

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 7. évfolyam... 2 Az urópán kívüli kontinensek tipikus tájainak és néhány kiemelt országának természet- és társadalomföldrajza... 2... 2 urópa országainak természet- és társadalomföldrajza... 3

Részletesebben

Magyarország földrajza

Magyarország földrajza Magyarország földrajza Magyarország földrajzi helyzete Hazánk KELET-KÖZÉP- EURÓPÁBAN,Közép- Duna-Medence északi és középső részén fekszik. Területe:93 033 km2 Tipikusan kontinentális fekvésű Központi helyzeténél

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0612 É RETTSÉGI VIZSGA 2006. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT I. rész 1. Adriai-tenger

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 0622 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 25. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT a) A: mag B: kóma

Részletesebben

Földünk és környezetünk Emelt szintű írásbeli érettségi feladatlap megoldása 3. minta

Földünk és környezetünk Emelt szintű írásbeli érettségi feladatlap megoldása 3. minta Földünk és környezetünk Emelt szintű írásbeli érettségi feladatlap megoldása 3. minta 1. FELADAT a) 1. Belső vándorlás, 2. Bolygóváros, 3. Agyelszívás (brain drain), 4. Ingázás (inga-vándorforgalom), 5.

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 16. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT A: újhold B: első negyed

Részletesebben

A FÖLDRAJZTANÍTÁS MEGÚJÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI

A FÖLDRAJZTANÍTÁS MEGÚJÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A FÖLDRAJZTANÍTÁS MEGÚJÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI A tananyagfejlesztés

Részletesebben

XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny FÖLDRAJZ 2015/2016.

XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny FÖLDRAJZ 2015/2016. FÖLDRAJZ 2015/2016. minden földrajzi tudománynak természetszerűleg a szülőföldés honismeret a kiindulása és kezdete. Egyént és népet egyaránt saját környezete érdekel legelőször /Fodor Ferenc / A csapat

Részletesebben

A földrajz tanítása I. gyakorlat feladatai

A földrajz tanítása I. gyakorlat feladatai 1. feladat: Tanítási tervezet készítése A földrajz tanítása I. gyakorlat feladatai Cél: a tanítási tervezet műfaji jellemzőinek megismerése. Mesterképzés, 2015/2016. tanév I. félév Konkrét feladat: készítsen

Részletesebben

Turizmus alapjai. tantárgy. helyi programja

Turizmus alapjai. tantárgy. helyi programja Turizmus alapjai tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A turizmus alapjai tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók elsajátítsák

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁJFÖLDRAJZA

MAGYARORSZÁG TÁJFÖLDRAJZA MAGYARORSZÁG TÁJFÖLDRAJZA Halasi-Kovácsné Benkhard Borbála Egyetemi tanársegéd Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Tematika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 szeptember 27. október 4. október

Részletesebben

Helyi tanterv Földrajz 5-8. évfolyam Földrajz

Helyi tanterv Földrajz 5-8. évfolyam Földrajz Földrajz 250 5 6. évfolyam Fejlesztési feladatok 1. Általános fejlesztési feladatok A Kárpát-medence tájain jellemző természet- és társadalom-földrajzi, környezeti jelenségek, jellegzetes életmódok megismerése

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák Földrajz osztályozóvizsga értékelési szabályzata Írásbeli vizsga Az írásbeli vizsga két részből áll: 1. A topográfiai ismeretek ellenőrzésére szolgáló feladatlap, amelynek kitöltéséhez

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. január kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Közlekedésföldrajz. Összeállította: Sallai András

Közlekedésföldrajz. Összeállította: Sallai András Közlekedésföldrajz Összeállította: Sallai András 1. Ausztria (1995) 2. Belgium (1957) 3. Bulgária (2007) 4. Ciprus (2004) 5. Csehország (2004) 6. Dánia (1973) 7. Egyesült Királyság (1973) 8. Észtország

Részletesebben

Tartalom. Ember, növény, állat. Elõszó / 15. Flóra, fauna, vegetáció a Kárpát-medencében. Történet, elterjedés, egyediség / 19.

Tartalom. Ember, növény, állat. Elõszó / 15. Flóra, fauna, vegetáció a Kárpát-medencében. Történet, elterjedés, egyediség / 19. Tartalom Ember, növény, állat. Elõszó / 15 Flóra, fauna, vegetáció a Kárpát-medencében. Történet, elterjedés, egyediség / 19 Bevezetés / 19 Vegetációnk története az utolsó jégkorszaktól / 23 Magyarország

Részletesebben

FÖLDRAJZ 8. évfolyam

FÖLDRAJZ 8. évfolyam FÖLDRAJZ 8. évfolyam Célok, feladatok A földrajz tantárgy megismerteti a tanulókat a szűkebb és a tágabb környezet természeti és társadalmigazdasági jellemzőivel, a természeti és a társadalmi folyamatokban

Részletesebben

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re Dabas a Gödöllői dombvidék déli nyúlványai és az Alföld találkozási pontjain terül el. Az Alföld három kisebb tájegységének, a pesti síkság déli részének, a kiskunsági homokbuckák északi peremének, valamint

Részletesebben

arculatának (1989 2002)

arculatának (1989 2002) A Kárpát-medence rpát-medence etnikai arculatának átalakulásatalakulása (1989 2002) Kocsis Károly MTA FKI ME MFTK A Magyar Regionális Tudományi Társaság III. Vándorgyűlése (2005.11.24 26.) Sopron Kárpát

Részletesebben

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE TARTALOM Ábrajegyzék... 11 Táblázatok jegyzéke... 15 Bevezetés... 21 I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE 1. A régió általános bemutatása... 31 1.1. A soknemzetiség régió... 33 1.2. A gazdaság

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG

A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG KIALAKULÁSA Zala folyótól a Dunakanyarig Középidő sekély tengereiben mészkő és dolomit rakódott le. Felboltozódás Összetöredezés Kiemelkedés (a harmadidőszak végén) Egyenetlen

Részletesebben

XLI. Megyei Komplex Tanulmányi Verseny FÖLDRAJZ 2015/2016.

XLI. Megyei Komplex Tanulmányi Verseny FÖLDRAJZ 2015/2016. FÖLDRAJZ 2015/2016. minden földrajzi tudománynak természetszerűleg a szülőföldés honismeret a kiindulása és kezdete. Egyént és népet egyaránt saját környezete érdekel legelőször /Fodor Ferenc / Dunaújváros,

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0912 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 19. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1. rész a) 1. Új-Guinea

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. június - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 0513 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 18. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1.

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. augusztus kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Magyarország tájtípusai és tájai. Bevezetés

Magyarország tájtípusai és tájai. Bevezetés Magyarország tájtípusai és tájai Bevezetés A földrajzi táj fogalma A táj a földfelszín egy konkrét részlete, amely szerkezete és működése alapján egy egységet alkot, és ez jól látható módon is elkülöníthetővé

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi-peremvidék

Nyugat-Magyarországi-peremvidék Nyugat-Magyarországi-peremvidék Alpokalja Soproni-hegység Magas-bérc (558m) Fertőmelléki-dombság Kőszegi-hegység Írottkő (882m) Kőszeghegyalja Vas-hegy (415m) Őrség Vasi-Hegyhát Ezüst-hegy (375m) Sopron-Vasi-síkság

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2017. január kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

A Kisalföld tájegységünk

A Kisalföld tájegységünk Ruppertné Hutás Kinga A Kisalföld tájegységünk (bemutató tanítás) Tantárgy: Témakör: Óra típusa: Tanítás anyaga: Természetismeret, 4. osztály Földrajzi alapismeretek, tájékozódás, országismeret Új anyagot

Részletesebben

Magyarország régióinak földrajza

Magyarország régióinak földrajza Magyarország régióinak földrajza szerkesztette: Dr. Szabó Géza tanszékvezető egyetemi docens A régiók felépítése A régiók földrajzi jellemzői: A történelmi múltban kiformálódott közösség adja alapját (történelmi

Részletesebben

A földrajz tanítása I. gyakorlat feladatai

A földrajz tanítása I. gyakorlat feladatai Mesterképzés, I. félév 1. feladat Tanítási tervezet készítése A földrajz tanítása I. gyakorlat feladatai Cél: a tanítási tervezet műfaji jellemzőinek megismerése. Készítsen tanítási tervezetet a természetismeret/földrajz

Részletesebben

Tantárgy neve. Európa természet- és társadalomföldrajza I-II. Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 3-2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0, 0+2

Tantárgy neve. Európa természet- és társadalomföldrajza I-II. Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 3-2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0, 0+2 Tantárgy neve Európa természet- és társadalomföldrajza I-II. Tantárgy kódja FDB 1605; FDB1606 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 3-2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0, 0+2 Számonkérés módja kollokvium + gyakorlati

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató a javításhoz Ha egy feladatnak

Részletesebben

Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul

Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul FÖLDTUDOMÁNYI BSC METEOROLÓGUS SZAKIRÁNY Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul MAGYARORSZÁG ÉGHAJLATA Óraszám: 3+0 Kredit: 4 Tantárgyfelelős: Dr habil Tar Károly tanszékvezető egyetemi docens

Részletesebben

ÉSZAKNYUGAT- ERDÉLY. Szerkesztette HORVÁTH GYULA. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja. Dialóg Campus Kiadó

ÉSZAKNYUGAT- ERDÉLY. Szerkesztette HORVÁTH GYULA. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja. Dialóg Campus Kiadó ÉSZAKNYUGAT- ERDÉLY Szerkesztette HORVÁTH GYULA Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Dialóg Campus Kiadó Pécs-Budapest, 2006 Ábrajegyzék 11 Táblázatok jegyzéke 15 Bevezetés 23 I. FEJEZET

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Ausztria, Magyarország és Szlovénia. Rakúsko, Maďarsko a Slovinsko

Ausztria, Magyarország és Szlovénia. Rakúsko, Maďarsko a Slovinsko Ausztria, Magyarország és Szlovénia Rakúsko, Maďarsko a Slovinsko AUSZTRIA term.viszonyai Alpesi ország /Magas-Tauern Grossglockner/ Tagolt felszín Gleccsertavak Folyói: Duna, Inn, Dráva, Száva Alacsonyabb

Részletesebben

A földrajztanítás alapjai 9.

A földrajztanítás alapjai 9. A földrajztanítás alapjai 9. Összeállította: dr. Makádi Mariann TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT Regionális földrajzi szemléletmód Téri modellek hierarchikus

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. február - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe.

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe. Tartalomjegyzék Az Ön könyve tartalmazza A megjelenés dátuma Szerkezeti felépítés 2003. szeptember Szakmai szerkesztõk, szakmai tanácsadó, szerzõk 2003. szeptember Használati útmutató 2003. szeptember

Részletesebben

Minden szakirány számára közös tételek

Minden szakirány számára közös tételek ELTE TTK Geográfus mesterszak (MSc) szóbeli felvételi vizsgatételek (Módosítva 2012. májusában) A felvételi vizsga során 1 általános és 1 szakirány szerinti tételből kell vizsgázni. Minden szakirány számára

Részletesebben

11. évfolyam Évi óraszám:36 óra, Heti óraszám 1 óra

11. évfolyam Évi óraszám:36 óra, Heti óraszám 1 óra FÖLDRAJZ ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ 11. évfolyam Évi óraszám:36 óra, Heti óraszám 1 óra A földrajz érettségire való felkészítés fő feladata a középiskolai földrajz tanítás 9-10. évfolyamán tanultak felelevenítése,

Részletesebben

Az éghajlati övezetesség

Az éghajlati övezetesség Az éghajlati övezetesség Földrajzi övezetek Forró övezet Mérsékelt övezet Hideg övezet Egyenlítői öv Átmeneti öv Térítői öv Trópusi monszun vidék Meleg mérsékelt öv Valódi mérsékelt öv Hideg mérsékelt

Részletesebben

Földrajz tanmenet (11. évfolyam, érettségi előkészítő)

Földrajz tanmenet (11. évfolyam, érettségi előkészítő) Földrajz tanmenet (11. évfolyam, érettségi előkészítő) Tanítási hetek száma: 37 Heti óraszám: 2 Óra sorsz. Téma Kiemelt tevékenységek a képességfejlesztés érdekében 1. 2. Térképhasználati gyakorlatok.

Részletesebben

MS-4105 foldrajz atlasz borito_2011.qxd 2013.03.06. 10:06 Page 1 9 7896 36 976712 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Csillagászat... 2 Kontinensvándorlás. A Föld és a légkör szerkezete... 4

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény FDB 1403 Történeti földrajz II. (elmélet, a tárgy kollokviummal zárul) Elsajátítandó tananyag: A hazai történeti geográfia eredményei és feladatai. A Kárpát-medencében élő társadalmak

Részletesebben

A vizsgához használható földrajzi atlasz, melyet a vizsgaszervező biztosít.

A vizsgához használható földrajzi atlasz, melyet a vizsgaszervező biztosít. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

TÁJ-1.ea. TÁJ-KÖRNYEZET-RÉGIÓ

TÁJ-1.ea. TÁJ-KÖRNYEZET-RÉGIÓ TÁJ-1.ea. TÁJ-KÖRNYEZET-RÉGIÓ Természet- és tájvédelem 1. A tárgy oktatása: 4 alkalommal, 3-3 óra előadás, gyakorlat nincs Hiányzás max. lehetősége 1 alkalom Követelmény: aláírás és írásbeli-szóbeli vizsga

Részletesebben

Tantárgyi Program és követelmény 2015/2016-os tanév I. félév

Tantárgyi Program és követelmény 2015/2016-os tanév I. félév Tantárgyi Program és követelmény 2015/2016-os tanév I. félév Tantárgy megnevezése: TURIZMUS FÖLDRAJZ (Mo.) Kontaktórák száma: 2+0 Vizsgajelleg: kollokvium A tantárgy kreditértéke: 3 Tantárgy kódja: A tantárgy

Részletesebben

A monszun szél és éghajlat

A monszun szél és éghajlat A monszun szél és éghajlat Kiegészítő prezentáció a 7. osztályos földrajz tananyaghoz Készítette : Cseresznyés Géza e-mail: csgeza@truenet.hu Éghajlatok szélrendszerek - ismétlés - Az éghajlati rendszer

Részletesebben

Az Északi-középhegység HEFOP 3.3.1.

Az Északi-középhegység HEFOP 3.3.1. Északi-középhegység HEFOP 3.3.1. Az Északi-középhegység HEFOP 3.3.1. Az Északi-középhegység I. Néhány tagja középidei üledékes kőzetekből áll üledéken kialakult dombságok és medencék A Dunántúli-középhegység

Részletesebben

FÖLDRAJZ TANMENET. a Műszaki Kiadó Földrajz 8. (MK-4289-6) tankönyvéhez

FÖLDRAJZ TANMENET. a Műszaki Kiadó Földrajz 8. (MK-4289-6) tankönyvéhez FÖLDRAJZ TANMENET a Műszaki Kiadó Földrajz 8. (MK-4289-6) tankönyvéhez Készítette: Ütőné Visi Judit 7 8. évfolyam A földrajz tantárgy oktatásának célja az általános iskola 7 8. osztályában A Földünk, környezetünk

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT a) 1. Elba 2. Ostrava

Részletesebben

A feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható!

A feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható! z írásbeli vizsga I. része feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható! 1. feladat Vulkán Utazási Iroda ajánlatából: Tegyen feledhetetlen túrákat gőzölgő, füstölgő vulkánokon, miközben az

Részletesebben

20. VÁLTOZAT A B C D A B C D

20. VÁLTOZAT A B C D A B C D 0. VÁLTOZAT І. Feladatok egy helyes megoldással. Hogyan nevezik egy adott időzóna központi délkörén mért időt? A Helyi idő B Zónaidő C Nyári időszámítás D Rendeleti idő. Határozd meg a Nap delelési magasságát

Részletesebben

Pap Gábor Fiatal szakember képzés Európában: Csehország 2009.

Pap Gábor Fiatal szakember képzés Európában: Csehország 2009. Köszönetnyilvánítás:... 4 Csehország vízgazdálkodási rendszere... 5 1. Terület bemutatása... 5 1.1 Elhelyezkedés domborzat... 5 1.2 Éghajlati, vízrajzi viszonyok... 6 2. Vízgazdálkodási rendszer bemutatása...

Részletesebben

Cikkszám Cikk Fogy ár Turista térképek Turista útikalauzok Belföldi várostérképek + megye tkp.

Cikkszám Cikk Fogy ár Turista térképek Turista útikalauzok Belföldi várostérképek + megye tkp. Cikkszám Cikk Fogy ár Zöldzónaár Turista térképek 353127110 Aggtelek-Gömör-Tornai-karszt turistatkp "SC" 1 290 Ft 1 000 Ft 353126110 Bakony-Dél turistatkp.- Somló "SC" 1 290 Ft 1 000 Ft 353121110 Bakony-Észak

Részletesebben

I. Témakör Az erdő élete

I. Témakör Az erdő élete TANANYAGBEOSZTÁS ÉS TANMENETJAVASLAT A 6. OSZTÁLYOS TERMÉSZETISMERET TANTÁRGYHOZ Tananyagbeosztás alapelvei A tantárgy tömbösített oktatásához igazodva a tananyagot 75 órára osztottuk be. A tankönyv leckéit

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2013/2014. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2013/2014. tanév Iskola: Csapatnév: _ 1 4. osztályos feladatsor III. forduló 2013/2014. tanév 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 14 1. Az Északi-középhegység

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/112-11/2012 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében Tapolczai Tímea PhD. hallgató Kaposvári Egyetem Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli

Részletesebben

TANMENERTJAVASLAT. a földrajz tantárgy tanításához a 7. évfolyam számára

TANMENERTJAVASLAT. a földrajz tantárgy tanításához a 7. évfolyam számára TANMENERTJAVASLAT a földrajz tantárgy tanításához a 7. évfolyam számára Készült az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet valamint Szentirmainé Brecsok Mária és alapján. Irányadó kerettanterv: módosított 34/2014.

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési A Forró övezet Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési szöge, vagyis a felszínnel bezárt szöge határozná

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT 1. C 2. A 3. A 4. A 5.

Részletesebben

A Beregszászi járás természeti erőforrásainak turisztikai szempontú kvantitatív értékelése

A Beregszászi járás természeti erőforrásainak turisztikai szempontú kvantitatív értékelése XXXII. OTDK - Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció FiFöMa A Beregszászi járás természeti erőforrásainak turisztikai szempontú kvantitatív értékelése Pályamunka A dolgozat lezárásának dátuma: 2014.

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. szeptember - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

1-15 ALSÓ-DUNA JOBBPART

1-15 ALSÓ-DUNA JOBBPART A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása 1-15 ALSÓ-DUNA JOBBPART konzultációs anyag vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, DDKÖVIZIG készítette: VKKI-KÖVIZIG-ek

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Az Északi-középhegység természeti földrajza

Az Északi-középhegység természeti földrajza Az Északi-középhegység természeti földrajza A Visegrádi-hegységtől a Bodrog folyóig terjed. Hazánk legváltozatosabb és legmagasabb tája. Mészkő: Bükk és Aggteleki-karszt. Andezit: Visegrádi-hegység, Börzsöny,

Részletesebben

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232 Versenyző

Részletesebben

Országismeret. Barangolás hazai tájakon

Országismeret. Barangolás hazai tájakon Országismeret Barangolás hazai tájakon Hazánk felszíne változatos. Síkságokon, dombságokon és hegységeken keresztül visz az utunk, ha bebarangoljuk szép tájait. Magyarország a Kárpát-medence központi részén

Részletesebben

3 CD. 29 900 Ft. 99 900 Ft. 9 900 Ft. Földrajz szoftverek felső tagozatosoknak. Földrajz - Hazánk a Kárpát-medencében

3 CD. 29 900 Ft. 99 900 Ft. 9 900 Ft. Földrajz szoftverek felső tagozatosoknak. Földrajz - Hazánk a Kárpát-medencében Földrajz szoftverek felső tagozatosoknak Földrajz - Hazánk a Kárpát-medencében Megkönnyíti a Kárpát-medence és benne Magyarország természeti, környezeti, társadalmi-gazdasági jellemzőinek tanórai feldolgozását.

Részletesebben

A Duna Régió Stratégia környezetvédelmi aktualitásai

A Duna Régió Stratégia környezetvédelmi aktualitásai A Duna Régió Stratégia környezetvédelmi aktualitásai http://eionet.kormany.hu/pecha-kucha A Duna Régió Stratégia környezetvédelmi aktualitásai EU Macro-Regional Strategy EU Strategy for the Baltic Sea

Részletesebben

SAJTÓREGGELI 2008. július 23.

SAJTÓREGGELI 2008. július 23. SAJTÓREGGELI 2008. július 23. EURÓPAI DISZTRIBÚCIÓS RIPORT 2008 Európai Disztribúciós Riport 2008 Három közép-kelet európai ország a Top Five -ban 2 Kereslet - Európa Növekedés Nagyobb bérleménynagyság

Részletesebben

Tantárgyi követelmény. FDB 1407 Általános természetföldrajz I. (elmélet, a tárgy kollokviummal zárul)

Tantárgyi követelmény. FDB 1407 Általános természetföldrajz I. (elmélet, a tárgy kollokviummal zárul) Tantárgyi követelmény FDB 1407 Általános természetföldrajz I. (elmélet, a tárgy kollokviummal zárul) Elsajátítandó tananyag: A Föld fejlődése és szerkezete. A földfelszín vízszintes és függőleges tagozódása.

Részletesebben

V4 infrastruktúra fejlesztés az EU keleti határán diplomáciai kihívások a V4 észak-déli közlekedési magas szintű munkacsoport felállításában

V4 infrastruktúra fejlesztés az EU keleti határán diplomáciai kihívások a V4 észak-déli közlekedési magas szintű munkacsoport felállításában V4 infrastruktúra fejlesztés az EU keleti határán diplomáciai kihívások a V4 észak-déli közlekedési magas szintű munkacsoport felállításában Budapest, 2014. május 13. Szabó István L. V4 közlekedési koordinátor

Részletesebben