Középkor földrajza. Dr. Lakotár Katalin

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Középkor földrajza. Dr. Lakotár Katalin"

Átírás

1 Középkor földrajza Dr. Lakotár Katalin

2 Ptolemaiosz-szal lezárul egy fejlődési korszak -évszázados hanyatlás antik világot felváltja a feudalizmus önszükségletet fedező termelés nagyobb kereskedelem hiánya, utazgatás hiánya ismetek, tapasztalatok beszűkülnek -természettudományokban az elért szintet sem lehet megőrizni egyház uralma -Róma hanyatlásától XIII. sz.-ig tart ez a korszak kialakul a városi polgárság kereskedők keresik a kapcsolatokat idegen népekkel -ókor földrajzi eredményeit a VIII. sz.-tól az arabok őrzik, közvetítésükkel jut el újra Európába

3 Felfedezések -nagy felfedezéseket megelőző kisebbek az okumené jelentős tágulásához nem vezettek -V. sz. ír szerzetesek az Atlanti-óceánon terjeszkednek, VIII. sz. végére eljutnak Izlandra -IX. sz.-tól normann hajósok Izland Grönland Vörös Erik gyarmatosítja, sziget nevét adja nagy felfedezők az egykori normann telepek nyomát találják csak X. sz. Szerencsés Leif Grönlandról Európába téréskor rossz szélirány miatt Észak-Amerika partjaira vetődik: mai Új-Skócia félsziget USA ÉK-i része: Vinland visszatérés Grönlandra

4 Vinland térkép Yale Egyetem tulajdona vikingek hajóútjáról öt vitatott eredetiségű térkép maradt térkép egy pergamen része, amely a pápai legátus 1296-os látogatását írja le a mongol birodalomban első olyan térképnek tűnik, amely megmutatta az amerikai partokat 1492 előtt

5 A vikingek útvonala Észak-Amerika partjainál

6

7 Vikingek európai útjai

8 -Normannok grönlandi útjának híre eljut Európa délebbi részére, de hamarosan feledésbe merül -európai útjainkon szerzett ismeretek sem jutnak el Európa délebbi részeire leíró földrajz nincs, ókorihoz hasonló sem -csillagászati, matematikai földrajzi, kartográfiai ismeretek sem terjednek, görögül a tudósok sem tudnak -papi írók munkáiban földrajzi ismeretek előfordulnak bibliai helyszínek jellemzésére -a Föld gömb alakúságát elvetették, korong vagy négyszög alakúnak ábrázolják, peremén óceánnal

9 A római birodalom bukását megelőző századokban különböző római történeti művek jelentek meg középkori másolatokban kis világtérképek elődjei, amelyek a korai középkor jellegzetes térképévé váltak: az OT térképek.

10 Kolostorkartográfia OT térképek név a világtérkép latin elnevezése után:orbis Terrarum OT a szerkezetében is megjelenik: szárazföldet körülvevő óceán az O betű Föld közepe Jeruzsálem, alatta a T vízszintes szára függőleges szár a Földközi-tenger térkép keletre tájolt Ázsia tetőpontján a Paradicsom, első lakóival és a

11 középkori keresztyén földrajztudósok még komolyan érveltek amellett, hogy Jeruzsálem a föld középpontja régi Szentsír templomban, Jeruzsálemben (amely a keresztre feszítés és a feltámadás feltételezett helyén épült) még egy követ is ellyeztek, hogy jelezze a földkerekség feltételezett középpontjának pontos helyét a Szent Sír melletti követ tartották szimbolikus köldöknek világ köldökének sziklanyílását a padlózaton ma márványurna jelzi körülötte a templom és maga a város

12 Sevillai Izidor világtérképe (1472) a térképek többségükben kisméretűek és kódexekben találhatók

13 AZ ÖVEZETES TÉRKÉPEK -Krátész típusú vagy klímazónás világtérképek éghajlati öveknek megfelelően Föld vízszintes zónákra osztott egyes sávokat a környező óceánt belül párhuzamosan átkötő tengerágak választják el -térképek északi tájolásúak.

14 első övezetes vázlatokat Macrobius készítette az V. sz-ban Macrobiusi térképek Kr. u.400 körül római író, filozófus

15 Macrobius térképe példája után készített francia világtérkép a 12. sz.

16 Klímazónás és OT térkép (Giacomo Foresti,1503)

17 Beatus térképe - spanyol Beatus 766-ban készítette el 58x37 cm nagyságú térképét, mely az OT és a zónaöves térképek keveréke - a térképen olvasható Pannónia és a Duna neve is

18 Beatus térkép

19 Beatus világtérkép

20 XIII. sz. : javulás az európai földrajz helyzetében - utazók: ismeretlen környezetet feltárják, megörökítik tudósok: természet, földi környezet megismerésére törekednek, kérdéseket vetnek fel -fellendülés okai: arabokkal való érintkezés Spanyolország, földközi-tengeri hajózás - utazások a mongol birodalomba Belső-Ázsia, Kína - iránytű használata elterjed nyílttengeri hajózás iránytűtérképek portolán-térképek - európai társadalmak saját belső fejlődése arab ismeretek átvétele, távol-keleti tapasztalatok értékelése, hajózást fenntartó kereskedelem erősödése

21 -történelmi események: keresztes háborúk vetségesek keresése az iszlámmal szemben díciók Belső-Ázsiába szöexpe körül Ottó, Julianus - dominikánus szerz francia ferences szerz., francia királyi követ Nicolao és Matteo Polo, Nicolao, Matteo, Marco Polo 1340-es évek: olasz követség a nagykánhoz magyar szerzetes is résztvevő Gergely 1400 körül budai Eszkandel Máté kínai hittérítése XIV. sz. mongol birod. hanyatlása nyitottság megszűnik, kiépülő kapcsolatok megszakadnak

22 Marco Polo ( ) velencei kereskedő, utazó, író apjával és nagybátyjával 1271-ben indult keletre, Perzsián keresztül eljutott Kublaj kán udvarába között magas állami hivatalokat viselt ott 1295-ben tért vissza szülővárosába A világ leírása, avagy Marco Polo utazásai

23 A könyv hírt ad: - a bakui olajmezőkről, -az Ararátról, -a Pamír magashegységi régióiban utazva megállapí-tották, hogy a tűz nem ég olyan fényesen és kevesebb hőt ad, -Észak-Kína (Kathaj) gazdag, fejlett, városias terület, ahol rengetegen élnek, -említi a helyi gabonát, a rizst, a belőle készített sza-két, a lassan égő, sok hőt adó fekete kőzetet (szén) -Dél-Kína:részletesen leírta Szucso és Hangcsou városait, -lenyűgözte a Nagy Csatorna, ami Pekingtől egészen Hangcsouig húzódott -hazaúton megfigyelte: az Egyenlítő közelében már

24 Marco Polo utazásai

25 Fejlődés a tudományban -klasszikus görögök tanulmányozása, eredményeik egyeztetése valódi új felfedezések nincsenek -Arisztotelész Albertus Magnus, Roger Bacon tévedéseket is átveszik regensburgi püspök, polihisztorként kora szinte minden tudományával foglalkozott: az ásványok, növényés állatvilág, asztrológia, alkímia (1200 körül 1280)

26 spekulatív teológia helyett a természettudományok felé fordult a tekintélyelvű érvelést a tapasztalati tudás váltotta fel a kísérleti tudományosság egyik képviselője volt igazi polihisztor: a nyelvészettől az etikáig mindennel foglakozott, elsősorban mégis a természettudományok érdekelték: optika, csillagászat, orvostudomány, alkímia Roger Bacon angol gondolkodó ( )

27 Portolán térképek kora a XIV. század jellemző a több pontból induló vonalhálózat térképeken megjelent az aránymérték ettől a korról megmaradtak a szélrózsák, mint a tér-képek egyik díszítő eleme

28 Portolántérkép: középkori hajózási térkép típus -13. sz. utolsó évtizedeiben előzmények nélkül jelent meg -első fennmaradt példány 1275 körüli Carta Pisana, báránybőrre rajzolták, Párizsban található -térképeken nem volt kitüntetett irány, mivel hajózás közben forgatták azokat -helynevek írásmódja jelentést hordozott: a nagybe-tűk a földrajzi tájegységeket jelölték, a városneveket kisbetűvel, a kikötők neveit piros betűvel írták -kikötők közti távolság miatt a térképeken megjelent az aránymérték -tengerpartot nagyon részletesen ábrázolták: kisebb szigeteket, öblöket,

29 Carta Pisana - hajózás térképigénye térképészeti iskolák alakultak, pl ben Sagres-ben (portugál) térképésziskola, melyhez csillagvizsgáló és tengerészeti iskola társult

30 - portolán térképek szerkesztési alapja vonalhálózat középpontjából (a főrózsából) indultak ki az irányvonalak - térkép szélein mellékrózsák, egymással és a fő-rózsával irányvonalak kötötték össze - korai portolánoknak nem volt vetületük, de az irányvonal-hálózat már bizonyos fokú matematikai-geometriai törekvést mutat - hiányosságaik ellenére megfeleltek az akkori gyakorlat követelményeinek - reálisabb képet adtak a Földközi-tenger partvidékéről, mint ókori vagy kora középkori elődeik

31 Portolántérképek irányvonalakból álló szerkesztési alapja

32 -első datált tengerhajózási térkép a Mediterránumról genovai térképkészítőtől, Pietro Vescontétól, 1311ből - Vesconte hivatásos kartográfus, első aki megjelölte és dátumozta térképeit ban adta ki az elsőnek tekinthető tengeri at-laszt: Földközi-tenger térsége - K -i tájolás A legkorábbi, ránk maradt kép a térképkészítésről (Pietro Vesconte, 1318)

33 Vesconte portolántérképe

34 Abraham Dulcert 1339-es portolánja - Ungaria felirat, illetve: Albareal (Székesfehérvár), Arusvar (Oroszvár), Caseg (Kőszeg), Huyuer (Németújvár), Castrofereo (Vasvár), Mosenon (Moson), Jaurum (Győr), Strigonium (Esztergom), Buda, Tirna (Nagyszombat), Temisuar (Temesvár), Agria (Eger), Lipmo (Lipótvár), Sirmia (Mitrovica), Nandirvargo (Nándorfehérvár)

35 Abraham Dulcert által készített portolán (1339)

36 Pedro Reinel (? ) portugál térképész portolánja

37 Afrika É-i része, KözelKelet, Kis-Ázsia, Európa egy részének ábrázolása (Joan Oliva, 1590 körül, Library of Congress Map Collection)

38 1538 portolán térkép D-Brazília partjairól és a La Plata-ról

39 Japán portolántérkép az Indiai-óceán ábrázolásával (korai XVII. sz.)

40 Medici Atlas kb.1635, 13 kétoldalas lapból állt, érdekessége, hogy Afrika déli részét is ábrázolja

41 Abraham Cresquest Katalán atlasz - Európa partmenti területeit, a kontinens belsejét is földrajzi információkkal látta el -atlaszban a térképektől függetlenül készített diagramokat találunk Univerzum, az ár-apály jelenség korabeli elképzeléseit mutatják - az egyik olyan középkori térkép, ami magyar földrajzi neveket is tartalmaz

42 Lapok a Katalán atlaszból

43 Katalán atlasz

44 - térkép vízrajza megjelenik rajta három nagy sziget: a Szigetköz vagy a Csallóköz, Szentendreisziget a Margit-szigettel és egy beazonosíthatatlan Buda és a Száva torkolata között -Tissia, Draua (Dráva), Raba, Rabra (Rábca), Seo (Sajó).

45 Ranulf Hidgen 1350-ben készített világtérképe kora középkori hagyo-mányokkal készített diagramtérkép tengereket zöld színnel jelzi, a Vöröstengert pirossal, szigeteket kis szövegrészek jelzik Keletre van tájolva, a Fekete- és Földközitenger területe torzított

46 Fra Mauro térképe cm átmérőjű - déli tájolású - kiemelkedő pontosságú - magyar vonatkozása: Pl.: tochai (Tokaj), segedin (Szeged), alvareal (Székesfehérvár), zalancheme (Zalánkemény) - a térkép tartalmában messze felülmúlta korát valódi geográfiai térkép a kolostor-kartográfiaihoz képest

47 Fra Mauro világtérképe Afrika Európa

48 Az arab földrajztudomány -ismereteik alapja ókori görögöktől Ptolemaiosz - elméleti területen nem fejlesztik azokat - gyakorlati alkalmazásban jelentősek - pontos szélesség meghatározások, amikor Európában azt még nem ismerték - fokmérés ezek ellenére: térképeken fokhálózat nincs, emlékezetből rajzolják, kiterjedt topográfiai ismeretre épülnek -földrajz iránti érdeklődést,ismeretek terjedését a kereskedelem fontossága, iszlám vallás is segítette mekkai zarándoklat mozgékonnyá tette a társadalmat korabeli utazások tapasztalatait a földrajztudósok gyakran emelték be műveikbe

49 -1. tanulmányi utazásoknak céljuk volt: Mohamed próféta halála után követői gyűjtötték a hitbeli tanításokat a vele kapcsolatban álló személyektől jelentős távolságokat tettek meg teveháton, gyalogosan Járjatok keresztül-kasul a földön... - utazók mozgása elsősorban Ny-ról K-re irányult, pl. az al-andalúsz területén élő muszlim diákok gyakran mekkai, medinai, iraki, egyiptomi helyszíneken fordultak meg -2. tanulmányutak másik típusa: más népek tudományos eredményeinek összegyűjtése pl. eljutottak a bizánci császárság legtávolabbi városaiba, Indiába

50 muszlim tudósok a sz-ban forradalmasították a földrajzi világképet a földet gömbölyűnek tartották, pontosították a méretével kapcsolatos számításokat, világtérképet állítottak össze földrajztudomány praktikus célokat szolgált: muszlim területek és ezekkel határos vidékek topográfiájának és úthálózatának leírásával a birodalom közigazgatását segítették 10. sz-ban nagy terjedelemben foglalkoztak a belsőázsiai és távol-keleti területekkel

51 Középkori arab asztrolábium

52 -Ptolemáiosz műveinek fordítója, magyarázója -nyelvismerete révén iszlám, keresztény és antik görög műveket tanulmányozott, kiegészítve, helyesbítve összefoglalta -nagy utakat tett, pl. Indiába -érdeklődése: Al-Biruni matematika, fizika, csilla-gászat, geográfia, geológia, meteoroló-gia, orvostudomány különböző területei csillagászati kézikönyve és táblázata az európai tudomány fejlődésére is hatással volt perzsa -földrajzi helymeghatározások, matemati- ponto-san leírta a Tejút alakját, kus, fényességét, tanulmányozta a "ködös

53 al-idrisi ( ) világtérképe 3,5x1,5 m ezüstlapra karcolt térkép - Cordobában tanult, bejárta Franciaországot, Németországot és Ázsia középső részét körül: Kitáb al-rudzsarral (Roger könyve) földrajzi helyek koordinátái, távolságadatok - 70 lapból álló térképmű és egy kör alakú világtérkép - egy duplaoldal tartalmazza Magyarország területét - térképek déli tájolásúak

54 al-idrisi világtérképe

55 Magyar térképlap al-idriszi térképén

56 1964, magyar kiadás: Ibn Battúta zarándokútja és vándorlásai arab földrajzi irodalom fordulópontja: közvetlen megfigyelésen alapuló leírás különösen India, Kis-Ázsia és a Niger vidékének leírásában érdekesek Ibn Battúta ( ?1369?1377?) arab földrajztudós

57 Ibn Battuta, az arab Marco Polo utazásai

Észrevételek az OFI által az általános iskolák 5. és 6. évfolyama számára készített kísérleti történelem tankönyvekhez

Észrevételek az OFI által az általános iskolák 5. és 6. évfolyama számára készített kísérleti történelem tankönyvekhez Észrevételek az OFI által az általános iskolák 5. és 6. évfolyama számára készített kísérleti történelem tankönyvekhez A köznevelési államtitkár egy sajtótájékoztatón bejelentette, a tavaly az 1-2., 5-6.

Részletesebben

BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI

BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI ELEKTRONIKUS JEGYZET A VÉDELMI IGAZGATÁS SZEREPLŐI SZÁMÁRA

Részletesebben

Dr. Hajdi György. A MODERN ORVOSTUDOMÁNY ELŐZMÉNYEI A görög-római antikvitás és az arab középkor orvoslásának legjelesebb képviselői

Dr. Hajdi György. A MODERN ORVOSTUDOMÁNY ELŐZMÉNYEI A görög-római antikvitás és az arab középkor orvoslásának legjelesebb képviselői 1 Dr. Hajdi György A MODERN ORVOSTUDOMÁNY ELŐZMÉNYEI A görög-római antikvitás és az arab középkor orvoslásának legjelesebb képviselői Az orvoslás egyidős az emberiséggel. Az ókori nagy kultúrákban, Kínától

Részletesebben

ELFELEJTETT KAPCSOLATOK (MAGYARSÁG, KERESZTÉNYSÉG, INFORMATIKA) II. RÉSZ

ELFELEJTETT KAPCSOLATOK (MAGYARSÁG, KERESZTÉNYSÉG, INFORMATIKA) II. RÉSZ ELFELEJTETT KAPCSOLATOK (MAGYARSÁG, KERESZTÉNYSÉG, INFORMATIKA) II. RÉSZ (DR WINKLER GUSZTÁV) 3. A magyarok és rokonnépek ősvallásának kérdése 3.1. Elméleti megközelítések (modellezési lehetőségek) Könnyű

Részletesebben

Előszó...4 2. A néprajzi kartográfia fogalma, módszere, célkitűzése...8 3. A néprajzi kartográfia térképészeti előzményei...15 3.1.

Előszó...4 2. A néprajzi kartográfia fogalma, módszere, célkitűzése...8 3. A néprajzi kartográfia térképészeti előzményei...15 3.1. 1 Előszó...4 2. A néprajzi kartográfia fogalma, módszere, célkitűzése...8 3. A néprajzi kartográfia térképészeti előzményei...15 3.1. A néprajzi leírások és a térszemlélet kezdeti eredményei...15 3.2.

Részletesebben

Az iszlám vallás és jog története

Az iszlám vallás és jog története Az iszlám vallás és jog története Szerző: Merki Ágnes 2012. április 6. I. Aki csak egyet ismer, nem ismer egyet sem (Goethe) Világunk megállíthatatlan fejlődésével párhuzamosan az ember mind több és több

Részletesebben

50 biztos tipp Európa Atlantisza mellett: (Forrás: dr. Móczár István Európa Atlantisza 103 című könyvében bővített változatban)

50 biztos tipp Európa Atlantisza mellett: (Forrás: dr. Móczár István Európa Atlantisza 103 című könyvében bővített változatban) 50 biztos tipp Európa Atlantisza mellett: (Forrás: dr. Móczár István Európa Atlantisza 103 című könyvében bővített változatban) Lektorálta: dr. Pásztor József Szerkesztette: dr. Móczár István Utolsó módosítás:

Részletesebben

A KÖZÉPKOR MŰVÉSZETE

A KÖZÉPKOR MŰVÉSZETE A KÖZÉPKOR MŰVÉSZETE ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Az ókor végével, a Nyugat-Római Birodalom bukásával egy új szakaszba érkezett a történelem, de vele a művészet és a kultúra is átalakult, formálódott, fejlődött.

Részletesebben

Ember és társadalom. műveltségterület. Történelem. 5-8. évfolyam

Ember és társadalom. műveltségterület. Történelem. 5-8. évfolyam Ember és társadalom műveltségterület Történelem 5-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az átdolgozásnál felhasznált dokumentumok: NAT 2012 (110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet

Részletesebben

BEVEZETÉS A MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETBE Géczi János Stirling János Tüske László. Szerkesztette:

BEVEZETÉS A MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETBE Géczi János Stirling János Tüske László. Szerkesztette: PANNON EGYETEM BTK ANTROPOLÓGIA ÉS ETIKA TANSZÉK BEVEZETÉS A MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETBE Géczi János Stirling János Tüske László Szerkesztette: Géczi János habilitált egyetemi docens és Stirling János egyetemi

Részletesebben

Miskolc, 2014. március 28.

Miskolc, 2014. március 28. Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és társadalom műveltségi terület IV. Történelem társadalom és állampolgári ismeretek Hon- és népismeret 5-8. évfolyam Miskolc, 2014. március

Részletesebben

Etérben és időben egyaránt kiterjedt arab orvostudomány jelentősége a közhiedelemmel

Etérben és időben egyaránt kiterjedt arab orvostudomány jelentősége a közhiedelemmel Iskolakultúra 2000/6 7 Magyar László András Az arab orvostudomány Az arab orvostudomány nagyjainak jelentős része nem arab, hanem perzsa, zsidó, szír, türk vagy kopt nemzetiségű volt. Ha viszont nem arab,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK A középiskolai történelemtanítás az általános iskolai ismeretekre és tevékenységekre épül, jellegét tekintve azonban már forrás- és tevékenységközpontú.

Részletesebben

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8.

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület

Részletesebben

A MATEMATIKAI ANALÍZIS TÖRTÉNETE A 17-18. SZÁZADBAN

A MATEMATIKAI ANALÍZIS TÖRTÉNETE A 17-18. SZÁZADBAN A MATEMATIKAI ANALÍZIS TÖRTÉNETE A 17-18. SZÁZADBAN Szakdolgozat Készítette: Lukács Mónika Szak: Matematika Bsc Tanári szakirány Témavezető: Besenyei Ádám, egyetemi tanársegéd Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai

Részletesebben

JOHN SPEED MAGYARORSZÁG TÉRKÉPEI. Gróf László tanulmánya (2014)

JOHN SPEED MAGYARORSZÁG TÉRKÉPEI. Gróf László tanulmánya (2014) JOHN SPEED MAGYARORSZÁG TÉRKÉPEI Gróf László tanulmánya (2014) FÓLIÓ ATLASZOK TÉRKÉPEI JOHN SPEED MAGYARORSZÁG TÉRKÉPEI Gróf László tanulmánya Magyarország egyik legdíszesebb térképe a 16. század elején

Részletesebben

A biológia rövid története

A biológia rövid története Isaac Asimov A biológia rövid története Gondolat 1972 A mű eredeti címe: A Short History of Biology Fordította Dr. Tóth Miklós Szakmailag ellenőrizte Dr. Szalay Marzó Lászlóné A fordítást ellenőrizte Dr.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az emelt szintű érettségire felkészítő képzés helyi tanterve a 11-12. évfolyamon Kerettantervi megfelelés: emeltszint Tankönyvek, tanulói segédletek, taneszközök

Részletesebben

(szerk.), Akik az igazságra oktattak sokakat... A 65 éves Rózsa Huba köszöntése (Budapest 2005) 364-372.

(szerk.), Akik az igazságra oktattak sokakat... A 65 éves Rózsa Huba köszöntése (Budapest 2005) 364-372. Bevezetés az Ószövetségi Szentírásba Jegyzet a Győri Hittudományi Főiskola Katekéta-Lelkipásztori Munkatárs Szak hallgatói számára Kézirat gyanánt közreadja dr. Martos Levente Balázs BEVEZETŐ A teológiai

Részletesebben

Egyház- és vallásismeret Kiegészítő modul

Egyház- és vallásismeret Kiegészítő modul Egyház- és vallásismeret Kiegészítő modul 1 Világvallások, a vallások világa Egyház- és vallásismeret Kísérleti tankönyv Budapest, 2015 KÍSÉRLETI TANKÖNYV A KÖZÉPFOKÚ REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek középpontjában

Részletesebben

A latin kultúra OKOK, KEZDETEK

A latin kultúra OKOK, KEZDETEK Okok, kezdetek A katolikus egyház 13 A vallás tényleges vezetői? 20 A kereskedők Vatikánja 33 A latin népek Franciák 40 A latin kultúra -Hispánia 59 Spanyolok 63 Katalánok 77 Portugálok 79 Mórok 87 -Olaszok

Részletesebben

A GÍZAI NAGY PIRAMIS

A GÍZAI NAGY PIRAMIS SZABÓ GERGŐ A GÍZAI NAGY PIRAMIS Az ilyen alkotásokkal, [mint a piramisok] vagy az emberek emelkednek fel az istenekhez, vagy az istenek ereszkednek le az emberekhez. (Philón) A műre vonatkozó információk

Részletesebben

A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW

A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW A NAGY TERV A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW AKKORD KIADÓ Budapest, 2011 Az eredeti mű címe: Stephen Hawking Leonard Mlodinow The Grand Design Bantam Books, New York, 2010 Fordította: Both

Részletesebben

A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült az 23/2013 (III. 29.) EMMI rendelettel módosított

Részletesebben

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Történelem tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanévben, felmenő

Részletesebben

Forró György. A Fekete Afrika" művészetéről a nyugat-európai vélemények és tévhitek tükrében, II. rész III. MEDDIG JUTOTTAK?

Forró György. A Fekete Afrika művészetéről a nyugat-európai vélemények és tévhitek tükrében, II. rész III. MEDDIG JUTOTTAK? Forró György A Fekete Afrika" művészetéről a nyugat-európai vélemények és tévhitek tükrében, II. rész AZ AFRIKAI CIVILIZÁCIÓ HIÁNYAI-VÍVMÁNYAI III. MEDDIG JUTOTTAK? Rövid történelmi áttekintésünk után

Részletesebben

HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget.

Részletesebben

és a világtörténelem az egyetemes emberi identitást formálja, erősíti. A történelmi folyamatok, jelenségek megismerése, megértése megalapozza a

és a világtörténelem az egyetemes emberi identitást formálja, erősíti. A történelmi folyamatok, jelenségek megismerése, megértése megalapozza a TÖRTÉNELEM A középiskolai történelemtanítás az általános iskolai ismeretekre és tevékenységekre épül, jellegét tekintve azonban már forrás- és tevékenységközpontú. Olyan nevelő-oktató tevékenység, amelynek

Részletesebben