A Nyugat-Balkán helye Délkelet-Európa átalakuló politikai földrajzi térképén

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nyugat-Balkán helye Délkelet-Európa átalakuló politikai földrajzi térképén"

Átírás

1 A Nyugat-Balkán helye Délkelet-Európa átalakuló politikai földrajzi térképén Katona Péter 1 1. A térség politikai földrajzi nagyrégióinak definíciói és lehatárolása Gyakran tapasztaljuk, hogy a köznyelvben és a médiában Európa délkeleti részére több elnevezést (Balkán, Délkelet-Európa) is használnak, ami nem meglepő, hiszen a politikai földrajzi szakirodalom sem egységes a kérdésben. A Balkán első írásos említései ugyan a XV. századból valók (Todorova 2000), ám a félszigetet még sokáig Illír-, Bizánci- vagy Görög (Hellén)- félszigetnek, esetleg Európai Törökországnak hívták (Kocsis 2005). A Balkán-félsziget elnevezést August Zeune vezette be (1808). A minta a Pireneusi- és az Appennini-félsziget volt, ahol szintén a legjelentősebb hegylánc volt a névadó. Johann Georg von Hahn és Th. Fischer a területre 1863-ban a Délkelet-európai félsziget elnevezést használta. Utóbbinál az egész Kárpát-régió, tehát a történelmi Magyarország és a román fejedelemségek is Délkelet-Európa részei voltak. Azóta a sokszor negatív kulturális tartalmú Balkán helyett sokan szívesebben alkalmazzák Délkelet- Európát. A második világháborúban a német geopolitikai törekvések ( Südostraum ) diszkreditálták a Délkelet-Európa kategóriát is, ám a XX. század végére ismét elterjedt megnevezéssé vált. A Balkán-félsziget legelfogadottabb természetföldrajzi lehatárolása Cvijić (1922) szerint a Soča (Isonzo) és a Száva folyótól délre eső terület, míg kultúrföldrajzi értelemben a Száva és a Déli-Kárpátok a határvonal (Huntington 1998). Mások szerint politikai földrajzi nagyrégiók határa nem vághat ketté államokat, így a Kárpátok ilyen értelemben nem jöhet szóba határvonalként (Süli-Zakar 2003). Viszonylagos egyetértés tapasztalható abban a tekintetben, hogy mint politikai földrajzi fogalom, Délkelet-Európa kiterjedése nagyobb a Balkánnál és az utóbbit magában foglalja 2. Nincs konszenzus arról, hogy a politikai földrajzi nagyrégiókhoz mely országok tartoznak, ugyanakkor az utóbbi időben új fogalmak is használatba kerültek, amelyek további félreértésekhez, olykor diplomáciai bonyodalmakhoz is vezettek (Szilágyi 2005). 2. A Nyugat-Balkán intézményesülése Ilyen új fogalom a politikai földrajzban a Nyugat-Balkán, amelynek létéhez komoly hatalmi és gazdasági érdekek fűződnek, s amelynek máris igen előrehaladott az intézményesülése. A legelfogadottabb értelmezés szerint politikai földrajzi értelemben Szlovénia kivételével az egykori Jugoszlávia utódállamai és Albánia alkotják a nyugatbalkáni régiót, bár Horvátország idetartozása vitatott, hiszen Zágráb minden fórumon tiltakozik az ellen, hogy balkáni államként kezeljék Horvátországot. Kezdetben hasonló vonakodás jellemezte bármilyen balkáni együttműködés tekintetében a kelet-közép-európai Szlovéniát is, bár Ljubljana hozzáállása gazdasági érdekeinek felismerésével megváltozott (Szilágyi 2005). 1 Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, 2 A XXI. század új geopolitikai térképén egyes szerzők szerint azonban Délkelet-Európa nem a Balkánt fogja jelenteni, hanem a Kaukázust, Törökországot és Ciprust (LOUCAS). A Balkán ebben az értelmezésben Közép- Európa déli részét fogja képezni. 1

2 Az ös délszláv háborúk után a nagyhatalmak a térség gazdasági és politikai együttműködésének, biztonságpolitikai stabilizálásának céljával több szervezetet hoztak létre. Ezen szervezetek közül elsőként (1996-ban) alakult meg a Délkelet-Európai Együttműködési Kezdeményezés, a SECI (Southeast European Coooperative Initiative), melyet az Egyesült Államok és az Európai Unió kezdeményezett. A harmadik Jugoszlávia (Szerbia) elleni NATO-légitámadások idején, 1999 tavaszán elindított SAP (Stabilization and Association Process) már kifejezetten a részt vevő államok EU-tagjelöltté válásának elősegítését célozta. Későbbi megfogalmazásban az SAP a nyugat-balkáni országok európai útjának keretét jelenti. Rövidesen a SAP kelet-közép- és délkelet-európai államok részvételével és nemzetközi szervezetek (ENSZ, NATO, WEU, SECI) támogatásával Délkelet-európai Stabilitási Paktummá (Stability Pact for South-Eastern Europe) bővült. A 2003-tól intézményesített Nyugat-Balkán a SAP főbb céljait (politikai stabilitás megteremtése, gazdaságfejlesztés, jogállamiság megerősítése) konkretizálva az öt résztvevő EUcsatlakozásának gyorsítására jött létre. Érdemes összehasonlítani, hogy a régió államai milyen mértékben vesznek részt e szervezetek munkájában, és hogy egyes szakírók szerint egyáltalán mely államok sorolhatóak Délkelet-Európához (1. táblázat). 1. táblázat: Nemzetközi szervezetek Délkelet-Európában és a politikai földrajzi régió egyes értelmezései HUN ROM SLO CRO SCG BiH MAC ALB BUL GRE TUR MOL SECI X X X X X X X X X X X X SAP X X X X X Stability Pact X X X X X X X X X Nyugat-Balkán X X X X X DK-Európa (Süli-Z.) X X X X X X DK-Európa (Juhász) X X X X X X X DK-Európa (Loucas) X Látható, hogy a nemzetközi szervezetek szélesebbek Délkelet-Európánál, hiszen bennük olyan országok is megtalálhatók, amelyek közép-, dél-, vagy kelet-európaiak. Horvátországot néha (történelmi-kulturális okokból) Közép-Európához, máskor (politikai kultúrája, etnikai kötődése okán) Délkelet-Európához sorolják. Érdekes Loucas, a brit biztonságpolitikai szakíró látásmódja, aki szerint a Kaukázus államai, Törökország és Ciprus jelentik Délkelet-Európát, míg a Balkán-félsziget Közép-Európa (!) alrégiója. Az intézményesült együttműködések közül a SECI a legátfogóbb, Albánia, Horvátország, Macedónia és Bosznia-Hercegovina a legaktívabb e regionális együttműködési szervezetekben a részvételt tekintve. Ez azért sem meglepő, mert ezen országok részesültek az utóbbi másfél évtizedben a legnagyobb mértékben (mintegy 80%-kal) a külföldi támogatásokból: leginkább az Európai Unió járult hozzá közvetlenül és az említett szervezetek által is a Nyugat-Balkán segélyezéséhez és gazdasági felzárkóztatásához (2. táblázat). 2. táblázat: Az Európai Unió által a Nyugat-Balkánnak nyújtott pénzügyi támogatások (millió euróban, Rácz 2005 nyomán) Év Albánia Bosznia-H. Horvátország Macedónia Szerbia-M. Együtt ,40 495,47 204,99 96, , ,60 216,38 39,01 34,43 414, ,30 442,42 34,27 25,00 568, ,90 360,86 28,67 73,71 561,14 2

3 ,30 295,25 18,14 25,88 416, ,00 233,96 19,63 90,00 570, ,20 105,26 23,12 58,55 260, ,50 131,78 61,50 75,42 306, ,90 71,90 59,00 41,50 359,60 576, ,50 63,00 62,00 43,50 331,28 546, ,50 65,00 76,00 51,00 297,00 547,50 Összesen 1225, ,28 626,33 615,56 987, ,15 3. Délkelet-európai országok politikai földrajzi kötődéseinek vizsgálata a virtuális térben A kutatók folyamatos törekvése, hogy lehatárolják Európa politikai földrajzi nagyrégióit, besorolják az oda tartozó államokat és megindokolják döntésüket. A tudományos diskurzus e lehatárolásnál általában történelmi, kulturális és gazdasági indokok alapján történik. Természetesen felmerül az igény, hogy az államok kapcsolódását a régiókhoz egzakt módon is meghatározzuk. Az egzakt meghatározás egyfajta kognitív térkép megrajzolása érdekében történne, melynek eszköze egy hatékony felmérés. Bár a modern földrajztudomány új irányzatai már olyan új térfelfogásokat is elismernek, amelyekben a virtuális, kognitív és szubjektív tereknek is helye van az objektív földrajzi térről kialakított képünkben, az elvégzett vizsgálatnak nincsenek általam ismert irodalmi előzményei. Éppen ezért a következőkben feltétlenül szükséges a kutatás módszertani sajátosságainak, buktatóinak körbejárása, lehetőség szerinti bemutatása. Más politikai földrajzi nagyrégió kognitív térképezésével már korábban is foglalkoztam (KATONA 2005), hagyományos kérdőíves felmérés módszerével. E módszernél a nagyságrendekkel nagyobb merítés miatt sokkal pontosabb eredményt ad azonban az Internet felhasználása. A vizsgálat lefolytatásának eszköze a világhálón legelterjedtebb keresőprogram volt. Hipotézisem a következő: egyes országok regionális kötődése vizsgálható oly módon, hogy különböző kontextualitásban összehasonlítjuk az internetes találatok (együtt említések) számát. Egy példával élve: amennyiben Kroatien Mitteleuropa < Kroatien Balkan, logikus következtetésünk: Horvátország kötődése (legalábbis a virtuális térben, a német nyelvű előfordulásokat tekintve) a Balkánhoz erősebb, mint Közép-Európához. Feltevésem szerint adott országhoz és adott régióhoz tartozó internetes találatok száma arányos az adott ország adott régióhoz való kötődésével (gazdasági, politikai, kulturális és személyes kapcsolatok, stb.) és a kapott adatok összehasonlításra adnak lehetőséget. Az eredmények értékelésénél figyelemmel kell lennünk a következőkre: A lekérdezésnél használt legnagyobb keresőprogram sem adhat abszolút pontos eredményt, ám a kapott sorrend nagyságrendileg helyesnek tekinthető. A kapott internetes találatok száma függ a lekérdezés idejétől és a lekérdezés helyének műszaki paramétereitől. Az eredmények a teljes világhálóról a vizsgált államok méretökonómiai jellemzői és jelentőségük nagysága miatt torzíthatnak. A keresések az adathalmaz kezelhetősége érdekében Délkelet-Európára és a földrajzi értelemben vele rokonítható régió-elnevezésekre (Balkán, Nyugat-Balkán), illetve a vele szomszédos Kelet-, Közép- és Kelet-Közép-Európára szorítkoztak. A vizsgálatba vont területre vonatkozó alapelvek az alábbiak voltak: Minél szélesebb kör (a legtágabban értelmezett Délkelet-Európa) bevonása a vizsgálatba a pontosabb eredmény érdekében. A történeti hűség miatt szükséges volt az egykori Jugoszlávia vizsgálata is. Kontrollcsoport kialakítása a megfelelő viszonyítás érdekében. 3

4 Keresés a teljes világhálón két világnyelven (angol, német). A világháló legnagyobb tudományos adatbázisának (sciencedirect) bevonása. Az előbbieken kívül szükséges néhány technikai megjegyzést is tennünk: Az adatgyűjtés márciusában történt, így a kapott értékek az akkori állapotokat tükrözik. Ennek megfelelően a május 21-i népszavazást követően, június 5-én függetlenségét is kikiáltó Montenegrót külön még nem vizsgáltam. Az adatvesztés elkerülése érdekében Bosznia és Hercegovina, illetve Szerbia és Montenegró esetében a keresés csak Bosnien, Bosnia és Serbien, Serbia szavakra vonatkozott A kereséseknél a földrajzi nevek helyesírása szerint jártam el, így tehát nem vettem figyelembe az eltérő írásmódokat (pl. Ost-Europa), amelyek egyébként nagyságrendileg kisebb eredményt hoztak. Minden vizsgálat legfőbb próbája az ismételhetőség. Internetes lekérdezések esetében annak alapvető sajátossága miatt (hogy tudniillik állandóan változik) ez nem lehetséges. Ennek ellenére nagyságrendi összehasonlítás lehetséges és lehetséges bizonyos következtetések levonása is. (Miként egy futóverseny résztvevőiről készített fénykép sem ismételhető, de attól a fénykép által dokumentált valóság valóság marad). Az internetes találatok adott régiónkénti számának országonkénti eltérése adódhat az államok gazdaságának vagy népességének eltérő nagyságából is, ezért a régióhoz való kötődés az adatok hátterének ismeretében és fenntartásokkal értelmezhető. Például: a német nyelvű keresés szerint Németország kötődése a Balkánhoz a találatok számát tekintve 3,4-szer erősebb, mint Bosznia és Hercegovináé, ennek magyarázata azonban előbbiekben (gazdasági kapcsolatok, gazdaság nagysága, népességszám) és éppen a német nyelvű lekérdezésben keresendő. Pontosabb eredményt kapunk, ha országonként és a megoszlást alapul véve (tehát nem abszolút számokat, hanem arányokat összehasonlítva) vizsgáljuk a regionális kötődést. A kutatás a kapott internetes találatok tartalmi vizsgálatára azok számának nagyságrendje miatt nem terjedt ki. Az országok identifikációjára, önbesorolására a későbbiekben választ kaphatunk, ha a lekérdezéseket saját hivatalos nyelveiken (horvát, szerb, szlovén, stb.) megismételjük. 4. Eredmények és következtetések Az előzetesen feltett kérdések egyik leglényegesebbje az volt, hogyan oszlik meg az egyes politikai földrajzi nagyrégiók világhálós reprezentációja a vizsgált országokra vonatkozóan. A kapott adatokból következtetni lehet arra, hogy egyes országok milyen mértékben kötődnek különböző régiókhoz (3. és 4. táblázat). 3. táblázat: Politikai földrajzi régiók internetes előfordulásának megoszlása a vizsgált államokra vonatkozóan (saját táblázat,www.google.com adatai, március 18.) % Balkan Kö-Eu. K-Eu. K-Kö- Eu. D-Eu. DK-Eu. Ny- Balkán angol 22,00 13,68 51,77 0,09 10,21 0,90 1,35 100,00 német 11,83 7,60 60,18 4,99 10,24 5,00 0,16 100,00 Főbb megállapításaim a következőkben foglalhatóak össze: Nagyságrendileg a legtöbb találat (angol lekérdezések esetében több mint fele, német nyelvű lekérdezéseknél háromötöd részben) Kelet-Európára vonatkozott, tehát a 4

5 vizsgált térség összességében a világháló kognitív térképén továbbra is elsősorban Kelet-Európához tartozik. Legkevésbé a Nyugat-Balkán reprezentált, amelyet magyaráz, hogy a fogalom új és a nemzetközi politikán kívüli használata még kevéssé elterjedt. Az angol nyelvű találatok száma 222,5 millió, a német nyelvű találatoké 52,6 millió (ebből is látható az angol mint világnyelv primátusa). Kelet-Európa (52 és 60 százalékos találati arány), a Balkán (22 és 12%), Közép-Európa (14 és 8%) és Dél- Európa (10-10%) esetében a sorrendet tekintve korreláció tapasztalható. Részben történelmi okokra vezethető vissza, hogy Délkelet-Európa, de különösen Kelet-Közép- Európa mint térkategória sokkal erőteljesebben van jelen német nyelvterületen, míg a Nyugat-Balkán inkább angolszász kategória (1., 2. és 3. ábra). 4. táblázat: A szélesen értelmezett Délkelet-Európa államainak kötődése egyes politikai földrajzi régiókhoz a virtuális térben (ezer internetes találatban megadva, A= angol, N= német nyelvű lekérdezések esetén) (saját táblázat,www.google.com adatai, március 18.) Kiemelve az adott országra domináns régió adata, az abszolút primátusú Kelet-Európa kivételével Balkán Közép- Európa Kelet-Európa K-Közép- Eu. Dél-Európa DK-Európa Nyugat- Balkán A N A N A N A N A N A N A N ALB , ,588 BIH , BUL ,683 CRO GRE ,611 HUN ,899 MAC , MOL , ,129 ROM SCG SLK ,428 SLO ,822 TUR ,76 YUG ,506 Össz , , angol német 10 1 Balkan Kö-Eu. K-Eu. K-Kö- Eu. D-Eu. DK-Eu. Ny- Balkán 1. ábra: Politikai földrajzi régiókra vonatkozó találatok száma angol és német nyelven (ezer darab, fenti táblázat adatai alapján) 5

6 A 4. táblázatot böngészve feltűnhet, hogy arányaiban és a többi államhoz viszonyítva az egykori Jugoszlávia némileg alulreprezentált. Ennek oka minden bizonnyal az, hogy az úgynevezett harmadik Jugoszlávia megszűnése (2003) óta a világháló jelentősen bővült. 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Albánia Bosznia-H. Bulgária Görögország Horvátország Jugoszlávia DK-Európa (angol) Macedónia Magyarország Moldávia Románia DK-Európa (német) Szerbia-M. Szlovákia Szlovénia Törökország 2. ábra: Délkelet-Európa mint német fogalom reprezentációja a világhálón a találatok százalékában (saját diagram) 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Albánia Bosznia-H. Bulgária Görögország Horvátország Jugoszlávia Macedónia Magyarország Moldávia Románia Szerbia-M. Szlovákia Szlovénia Törökország NY-Balkán (angol) NY-Balkán (német) 3. ábra: A Nyugat-Balkán mint angolszász fogalom reprezentációja a világhálón a találatok százalékában (saját diagram) 6

7 Albánia Bosznia-H. Bulgária Görögország Horvátország Jugoszlávia Macedónia Magyarország Moldávia Románia Szerbia-M. Szlovákia Szlovénia Törökország Átlag 0% 20% 40% 60% 80% 100% Balkán Közép-Európa Kelet-Közép-Európa Dél-Európa Délkelet-Európa Nyugat-Balkán 4. ábra: A vizsgált államok viszonylagos kötődése egyes politikai földrajzi nagyrégiókhoz a virtuális térben (angol nyelvű találatok, a torzítás elkerülése és a jobb összehasonlíthatóság végett a domináns kategóriának bizonyult Kelet-Európa adatai nélkül, 100 százalékra halmozva) 5. táblázat: a Nyugat-Balkán kategória részesedése a világhálón országnevenként a régiómegnevezések közül az adott állam nevével való együttemlítéseket tekintve (%, google.com, saját gyűjtés, bal oldali oszlop: angol, jobb oldali: német nyelvű lekérdezések) Macedónia 2,30 Macedónia 1,20 Albánia 2,12 Bosznia-H. 0,79 Jugoszlávia 2,09 Szlovákia 0,57 Szerbia és M. 1,99 Horvátország 0,49 Bosznia-H. 1,93 Románia 0,42 Horvátország 1,87 Szerbia és M. 0,28 Bulgária 1,38 Albánia 0,04 Románia 1,21 Jugoszlávia 0,03 Szlovénia 1,20 Szlovénia 0,03 Törökország 0,90 Bulgária 0,02 Görögország 0,78 Moldávia 0,02 Szlovákia 0,74 Görögország 0,01 Magyarország 0,63 Törökország 0,01 Moldávia 0,22 Magyarország 0,01 Megállapítható, hogy a Nyugat-Balkán világhálós elterjedésének kezdeti stádiumában van, s aránylag Macedónia kapcsán a legsűrűbb az előfordulása: angol nyelvű lekérdezéseknél nem egészen minden ötvenedik, az országhoz kapcsolódó régió-megnevezés 7

8 a Nyugat-Balkán, s a német találatokat nézve is a lista élén áll (5. táblázat). Macedónia tehát a legnyugatbalkánibb állam, ami nem meglepő, főként, ha ismerjük az ország erős függésétkötődését a Nyugat-Balkán keretében történő uniós és más nemzetközi felzárkóztatási programokhoz. Emellett meg kell említenünk tudományos életének erős érdeklődését is a téma iránt (konferenciák, folyóiratok, kutatási programok, honlapok, stb.). A bal oldali ( angol ) oszlop első hat helyén olyan országok szerepelnek, amelyek a nemzetközi szakirodalom szerint is nyugat-balkániak, vagy azok voltak. Ez megerősíti azon korábbi megállapításunkat, hogy maga a fogalom inkább az angol nyelvi környezetben használatos, különösen a jobb oldali ( német ) oszloppal való összehasonlításban. Ez utóbbinál már némileg zavaró két idegen elem (Szlovákia és Románia) beéklődése, ám ezt magyarázhatja, hogy az arányokat tekintve itt már erősen a statisztikai hibahatár táján mozognak az értékek. A kapott eredmények alapján megkísérelhetjük grafikusan (4. ábra) és térképen (5. ábra) ábrázolni a vizsgált államok regionális kötődéseit. A térképi ábrázolás az együtt említések nem szignifikáns, illetve arányait illetően alacsony volta miatt nem a Nyugat- Balkánt, hanem a Balkánt mutatja be 3. Figyelemre méltó, hogy egy kivétellel (Moldávia) nyugat-balkáni államok kötődése a legerősebb a Balkánhoz: Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Montenegró, Macedónia és a volt Jugoszlávia estében az angol nyelvű találatok országnevenként százalékban a Balkánt mint politikai földrajzi kategóriát kapcsolják ezen államokhoz ábra: A vizsgált államok kötődése a Balkán politikai földrajzi régió-elnevezéshez a virtuális térben (az együttemlítések százalékában, angol nyelvű lekérdezés esetén, google.com, március) (szerk.: Pénzes J., Katona P.) 3 A Balkán (a két világnyelven összesen 55,2 millió előfordulás a vizsgált országokkal együtt) az őt magába foglaló Délkelet-Európánál (4,6 millió) is nagyságrendnyivel erőteljesebben van jelen. 4 Összehasonlításként: a Magyarországra vonatkozó adat 13,24 százalék, azaz a hazánkkal kapcsolatos közelítőleg minden nyolcadik politikai földrajzi régió-együttemlítés a Balkán. Természetesen itt újra meg kell jegyeznünk, hogy például a Nyugat-Európához való kötődést jelen esetben nem vizsgáltuk, ám mivel a többi országnál sem, ezért bizonyos összehasonlítások tehetők. Magyarország esetében a hét vizsgált régió nevének együtt-előfordulási aránya százalékban: Kelet-Európa 58,29, Közép-Európa 18,90, Balkán 13,24, Dél-Európa 7,93, Délkelet-Európa 0,86, Nyugat-Balkán 0,63, Kelet-Közép-Európa 0,15. (Ez utóbbi kategória használata tehát vélhetően kevéssé elterjedt az elektronikus angol köznyelvben. Megemlítendő, hogy aránya német nyelvű találatok esetén is csupán 3,85 százalék). 8

9 A vizsgálat lefolytatása előtt feltett egyik fontos kérdés az volt, hogy a virtuális térben kapott eredmények mennyiben és miért térnek el a politikai földrajzi régiók lehatárolásával kapcsolatosan a tudományos kánontól (ha ebben a kérdésben egyáltalán létezik ilyen). Válaszként megállapíthatjuk, hogy az Internet alapvető sajátosságából (ti. korlátlanságából, változékonyságából és csekély szabályozottságából) adódóan teljes egészét tekintve nem képezi le a tudományos szemléletmódot, sokkal inkább a tágan értelmezett közvélekedést. Ennek bizonyítéka az olyan kategóriák alacsony reprezentációja, mint a Nyugat-Balkán, vagy Kelet-Közép-Európa, míg a sommásabb Kelet-Európa markánsabban van jelen. A kapott eredmények bizonyos fenntartásokkal és csak a történelmi, politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális háttér ismeretében és annak kiegészítéseként kezelendők. Mindazonáltal megítélésem szerint a politikai földrajzi régiók lehatárolásának és a regionális kötődések vizsgálatának új, hasznosítható megközelítéséről van szó. Felhasznált irodalom Huntington, S. P. (1998): A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Európa Könyvkiadó, Budapest Juhász J. (2005): A Nyugat-Balkán a mai nagyhatalmi politikában. In: A Balkán és a keleti kérdés a nagyhatalmi politikában. Hungarovox, Budapest, pp Katona P. (2005): Közép-Európa egyetemi hallgatók mentális térképén. In: Kisközségtől az eurorégióig. Didakt, Debrecen, pp Kocsis K. (szerk.) (2005): Délkelet Európa térképekben. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Kossuth Kiadó, h. n., 99p Loucas, I.: The new geopolitics of Europe and the Black Sea Region. Reedepening, M. (2002): Was und wie ist der Balkan? Entstehung und Persistenz von Raumbildern. Geographische Rundschau, Jahrgang 54, 2002/7-8., pp Seewann, G. (ed.) (1992): Minderheitenfragen in Südosteuropa. München. Süli-Zakar I. (2003): Közép-Európa újjászületése. Földrajzi Közlemények, pp Szilágyi I. (2005): A SECI-től a Nyugat-Balkánig. In: A Balkán és a keleti kérdés a nagyhatalmi politikában. Hungarovox, Budapest, pp Todorova, M. (2000): A Balkán. 2000, július-augusztus, pp

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12.

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12. A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában Budapest, 2009. november 12. A külgazdasági stratégia főbb meghatározó kérdései, feladatai Az áru-és szolgáltatás export növelése. A kereskedelempolitika

Részletesebben

A pénzügyi szektor átalakulása a Nyugat-Balkán országaiban

A pénzügyi szektor átalakulása a Nyugat-Balkán országaiban Centre for Regional Studies Hungarian MTA Regionális Academy Kutatások of Központja Sciences A pénzügyi szektor átalakulása a Nyugat-Balkán országaiban GÁL, Zoltán (PHD, Dr habil.) galz@rkk.hu Centre for

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

70 EU WORKING PAPERS 2/2006. Római Birodalom kultúrát: c) Az Osztrák-Magyar Monarchia,

70 EU WORKING PAPERS 2/2006. Római Birodalom kultúrát: c) Az Osztrák-Magyar Monarchia, DR.SZŰCSR.GÁBOR* ANYUGATBALKÁNÉSAZEURÓPAIUNIÓ FURCSAPÁROK : BEVEZETŐMEGJEGYZÉSEK AcímelsőrészeazértutalNeilSimonvígjátékára,hogyszembetűnjönazakülöI hatalminak tekintett)akarateszköze,amozgásteret,azönállóságotszűkítőfölöslei

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

arculatának (1989 2002)

arculatának (1989 2002) A Kárpát-medence rpát-medence etnikai arculatának átalakulásatalakulása (1989 2002) Kocsis Károly MTA FKI ME MFTK A Magyar Regionális Tudományi Társaság III. Vándorgyűlése (2005.11.24 26.) Sopron Kárpát

Részletesebben

VÁLTOZÓ TÁRSADALOMFÖLDRAJZ DEBRECEN-NAGYVÁRAD EUROMETROPOLISZ SZEREPE A MAGYAR-ROMÁN HATÁRON ÁTNYÚLÓ KAPCSOLATOK FEJLESZTÉSÉBEN

VÁLTOZÓ TÁRSADALOMFÖLDRAJZ DEBRECEN-NAGYVÁRAD EUROMETROPOLISZ SZEREPE A MAGYAR-ROMÁN HATÁRON ÁTNYÚLÓ KAPCSOLATOK FEJLESZTÉSÉBEN VÁLTOZÓ TÁRSADALOMFÖLDRAJZ DEBRECEN-NAGYVÁRAD EUROMETROPOLISZ SZEREPE A MAGYAR-ROMÁN HATÁRON ÁTNYÚLÓ KAPCSOLATOK FEJLESZTÉSÉBEN Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés 60 éves az EKF Földrajz

Részletesebben

A CAPINFOOD projekt adatai

A CAPINFOOD projekt adatai ACAPINFOODprojektről Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.(BZN) Tudásmenedzsment Központ Kurucz Katalin osztályvezető 2015. június 30. A CAPINFOOD projekt adatai A dél-kelet-európai

Részletesebben

Migrációs trendek társadalmi-demográfiai kontextusban és regionális összefüggésben

Migrációs trendek társadalmi-demográfiai kontextusban és regionális összefüggésben Migrációs trendek társadalmi-demográfiai kontextusban és regionális összefüggésben GÖDRI Irén SOLTÉSZ Béla Migráció, munkapiac és demográfia Magyarországon a SEEMIG projekt főbb eredményei Budapest, 2014.

Részletesebben

A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása. Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015.

A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása. Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015. A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015. január INTERREG- és ETE-források 1990-től 2020-ig 8948000000,0 9000000000,0 8000000000,0

Részletesebben

Zuzmóflorisztikai kutatások a Balkánon (Lőkös László)

Zuzmóflorisztikai kutatások a Balkánon (Lőkös László) Zuzmóflorisztikai kutatások a Balkánon (Lőkös László) Az elmúlt 10 15 évben számos közös briológiai-lichenológiai expedíción jártunk a Balkánfélszigeten, többek között Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária,

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

A DUNA RÉGIÓ STRATÉGIA CÉLKITŰZÉSEI

A DUNA RÉGIÓ STRATÉGIA CÉLKITŰZÉSEI A DUNA RÉGIÓ STRATÉGIA CÉLKITŰZÉSEI Joó István miniszteri biztos Duna Régió Stratégia Külgazdasági és Külügyminisztérium Balatonfüred, 2014. november 7. Regionális együttműködés jelentősége Balti-tengeri

Részletesebben

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla Transznacionális Együttműködés 2014-2020 Közép-Európa 2020 és Duna Hegyesi Béla Tartalom Az Európai Területi Együttműködés A Közép Európa program bemutatása A Közép Európa program prioritásterületei A

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 Időközi kifizetések időbeni alakulása a 2007-2013-as időszakban uniós szinten... 6 Időközi kifizetések országcsoportonként....

Részletesebben

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban Kövesdi Szilárd vezérigazgató GYSEV Zrt. 2012.11.08. Kőrös Norbert vezérigazgató GYSEV CARGO Zrt. 1. GYSEV általános bemutatása

Részletesebben

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális Program (2014-2020) Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország,

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM

A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM REGIONÁLIS ÁTALAKULÁSI FOLYAMATOK A NYUGAT-BALKÁN ORSZÁGAIBAN, PÉCS, 2011. FEBRUÁR 24 25. A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM KÖZREMŐKÖDİ INTÉZMÉNYEK The OECD LEED Trento Centre for Local Development A KUTATÁST

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4.

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. A két ország gazdasági kapcsolatainak alapjai A gazdasági kapcsolatok rendezettek: 1998-tól 2004-ig a CEFTA, azt követően az EU szabályozása hatályos, 2007 január

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009.

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. október 20. Ország Magyar export 1998 2003 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

A magyar felsõoktatás helye Európában

A magyar felsõoktatás helye Európában Mûhely Ladányi Andor, ny. tudományos tanácsadó E-mail: ladanyi.andrea@t-online.hu A magyar felsõoktatás helye Európában E folyóirat hasábjain korábban két alkalommal is elemeztem az európai felsőoktatás

Részletesebben

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS 2014 1. Erasmus + Mi az Erasmus +? Az ERASMUS+ egy átfogó programcsomag, amely

Részletesebben

Kutatásmódszertan és prezentációkészítés

Kutatásmódszertan és prezentációkészítés Kutatásmódszertan és prezentációkészítés 10. rész: Az adatelemzés alapjai Szerző: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz Tizedik rész Az adatelemzés alapjai Tartalomjegyzék Bevezetés Leíró statisztikák I

Részletesebben

Az árszínvonal összehasonlítása az európai országok között (2008-ra vonatkozó vásárlóerőparitás-számítások alapján)

Az árszínvonal összehasonlítása az európai országok között (2008-ra vonatkozó vásárlóerőparitás-számítások alapján) Internetes kiadvány www.ksh.hu Központi 2009. szeptember Statisztikai Hivatal ISBN 978-963-235-265-7 Az árszínvonal összehasonlítása az európai országok között (2008-ra vonatkozó vásárlóerőparitás-számítások

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

Délkelet Európai Aszálykezelı Központ. Bihari Zita OMSZ

Délkelet Európai Aszálykezelı Központ. Bihari Zita OMSZ Délkelet Európai Aszálykezelı Központ Bihari Zita OMSZ Tartalom Drought Management Centre for Southeast- Europe (DMCSEE) szervezet projekt DMCSEE mint projekt Résztvevık Szerkezet Cél, feladatok Alapító

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 314-322

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 314-322 Jeney János 1 NEMZETKÖZI TÉRKÉPTÁRI KUTATÁSOK (MAGYAR NÉPESSÉGTÉRKÉPEK) BEVEZETÉS A magyar népességtérképek a magyarországi levéltárak mellett számos külföldi levéltárban is találhatók. A doktori disszertációmban

Részletesebben

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2)

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 14. Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) A FOGLALKOZÁSI KATEGÓRÁKRA ÖSSZPONTOSÍTVA Ez a foglalkozási kategóriák

Részletesebben

Az árszínvonal összehasonlítása az európai országok között (a 2010-re vonatkozó vásárlóerőparitás-számítások alapján)

Az árszínvonal összehasonlítása az európai országok között (a 2010-re vonatkozó vásárlóerőparitás-számítások alapján) Az árszínvonal összehasonlítása az európai országok között (a 2010-re vonatkozó vásárlóerőparitás-számítások alapján) Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom Bevezetés... 2 A fogyasztási kiadások

Részletesebben

Hazai és MTA-részvétel az Európai Unió 7. keretprogramjában (FP7)

Hazai és MTA-részvétel az Európai Unió 7. keretprogramjában (FP7) Hazai és MTA-részvétel az Európai Unió 7. keretprogramjában (FP7) Tendenciák a 2012 2013. időszakban A 7. kutatási és technológiafejlesztési keretprogram az Európai Unió fő kutatásfinanszírozási eszköze.

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013)

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) Projektszám: TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A Magyar Tudományos Művek

Részletesebben

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20.

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. EOS Cégcsoport Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. Tartalomjegyzék Az EOS világszerte Mire van szükségem, ha az export piacra

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

A kiiskolázottak ndorlása

A kiiskolázottak ndorlása A kiiskolázottak elvándorl ndorlása agyelszívás A kiművelt emberfők k elvándorl ndorlása Pártálláspontok miatt hosszú ideig nemigen lehetett a kivándorl ndorlás s problémájáról l beszélni, holott súlyos

Részletesebben

NÉMETH JÓZSEF AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ HATÁSA A SCHENGENI TÉRSÉG BŐVÍTÉSÉRE. A Balkán biztonsági helyzete

NÉMETH JÓZSEF AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ HATÁSA A SCHENGENI TÉRSÉG BŐVÍTÉSÉRE. A Balkán biztonsági helyzete NÉMETH JÓZSEF AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ HATÁSA A SCHENGENI TÉRSÉG BŐVÍTÉSÉRE A Balkán biztonsági helyzete A Balkán szó török eredetű és erdős hegységet jelent, melyet E. Zeune német geográfus 1808-ban használt

Részletesebben

ETNIKUM NEMZETISÉG NEMZET

ETNIKUM NEMZETISÉG NEMZET A NÉPESSN PESSÉG G ETNIKAI ÖSSZETÉTELETELE Alapfogalmak értelmezése I. ETNIKUM NEMZETISÉG NEMZET EVOLÚCIÓ Alapfogalmak értelmezése II. ETNIKUM ETNIKUM NEMZETISÉG NEMZET NEMZET HIERARCHIA Etnikum fogalom

Részletesebben

Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Létrehozásuk célja Felkészítés a csatlakozás utáni időszakra Tanulási

Részletesebben

DUNA Új Transznacionális Együttműködési Program. Közép-Európa Pecze Tibor Csongor elnök

DUNA Új Transznacionális Együttműködési Program. Közép-Európa Pecze Tibor Csongor elnök A Duna 2014-2020 - Új Transznacionális Együttműködési programban rejlő lehetőségek és kihívások BKIK - Budapest, 2014. október 16. DUNA 2014-2020 Új Transznacionális Együttműködési Program Közép-Európa

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

Akognitív térkép nem a világ fejünkben született fényképe, hanem a térbeli környezet

Akognitív térkép nem a világ fejünkben született fényképe, hanem a térbeli környezet Lakotár Katalin Természetföldrajzi Tanszék, Berzsenyi Dániel Fõiskola Bennünk élõ szomszédainkról ismét Visszatérõ vizsgálat eredményei a szomszédos országok kognitív térképeirõl A hazánkkal szomszédos

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS A minta és mintavétel 1 1. A MINTA ÉS A POPULÁCIÓ VISZONYA Populáció: tágabb halmaz, alapsokaság a vizsgálandó csoport egésze Minta: részhalmaz, az alapsokaság azon része,

Részletesebben

Együttmőködés és innováció

Együttmőködés és innováció Vállalkozói innováció a Dunántúlon Pécs, 2010. március 3. Együttmőködés és innováció Csizmadia Zoltán, PhD tudományos munkatárs MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intéztet Az előadás felépítése 1.

Részletesebben

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé Világtendenciák A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé 80-as évek elejétől: túltermelési válság 25 % visszaesés (34% az EU-ban) Asztali bort adó szőlőterületek

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 4 IV. MINTA, ALAPsTATIsZTIKÁK 1. MATEMATIKAI statisztika A matematikai statisztika alapfeladatát nagy általánosságban a következőképpen

Részletesebben

Joint Complementary Development of Hungarian-Romanian Doctoral Study Programs HURO/0901/097/2.3.1

Joint Complementary Development of Hungarian-Romanian Doctoral Study Programs HURO/0901/097/2.3.1 www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Az esemény tartalma nem feltétlenül képviseli az Európai Unió hivatalos álláspontját. A project címe: Joint Complementary Development of Hungarian-Romanian Doctoral

Részletesebben

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál Szűcsné Markovics Klára egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet vgtklara@uni-miskolc.hu Tudományos

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

n" - Online adatbázisok KSH honlapján Bódiné Vajda Györgyi KSH Tájékoztatási főosztály

n - Online adatbázisok KSH honlapján Bódiné Vajda Györgyi KSH Tájékoztatási főosztály "Virtuális utazás s a számok tengerén" n" - Online adatbázisok és s kiadványok a KSH honlapján Bódiné Vajda Györgyi KSH Tájékoztatási főosztály www.ksh.hu 1996 óta van honlapunk Jelenlegi a 4. verzió Kinek

Részletesebben

TÉRALKOTÓ NORMÁK ÉS A TERÜLETI SZABÁLYOZÁS

TÉRALKOTÓ NORMÁK ÉS A TERÜLETI SZABÁLYOZÁS TÉRALKOTÓ NORMÁK ÉS A TERÜLETI SZABÁLYOZÁS A szabályok és a társadalmi-gazdasági térfolyamatok dinamikus kapcsolata, valamint a területfejlesztés esélyei Magyarországon 1 ELMÉLET MÓDSZER GYAKORLAT 68.

Részletesebben

Korszerű interregionális kapcsolatok a Közép - Duna Nemzetközi Régióban Vajdaság esélyei

Korszerű interregionális kapcsolatok a Közép - Duna Nemzetközi Régióban Vajdaság esélyei Korszerű interregionális kapcsolatok a Közép - Duna Nemzetközi Régióban Vajdaság esélyei Stojic-Karanovic Edit Regionális fejlődés a Kárpát-medencében és az Európai Unió transz-regionális politikája Konferencia

Részletesebben

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007.I- III.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007.I- III. ÚJ LEHETŐSÉGEK, ÚJ FORRÁSOK A BEFEKTETŐK ELŐTT KONFERENCIA Nagyvárad, 2008. április 4. Magyar tőkekivitel alakulása (millió euró) 1998-2007. 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 582,4 810,1

Részletesebben

ÚJ ELEMEK A ROMÁNIAI REGIONÁLIS FEJLŐDÉSBEN

ÚJ ELEMEK A ROMÁNIAI REGIONÁLIS FEJLŐDÉSBEN ÚJ ELEMEK A ROMÁNIAI REGIONÁLIS FEJLŐDÉSBEN Dr. TÖRÖK Ibolya Babeş-Bolyai Tudományegyetem Földrajz Kar Magyar Földrajzi Intézet A magyar ugaron a XXI. században 2013. november 9 Tartalom Regionális egyenlőtlenségek

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

AKNAVESZÉLY!!! Varga Norbert : Aknaveszély!!! GISOpen 2015. március 25 27.

AKNAVESZÉLY!!! Varga Norbert : Aknaveszély!!! GISOpen 2015. március 25 27. AKNAVESZÉLY!!! J u g o s z l á v i a k i a l a k u l á s a Szerb Horvát Szlovén Királyság 1918 1929 Jugoszláv Királyság 1929 1941 I. Sándor király (II. Péter, Pál herceg) Jugoszlávia felosztása 1941-1945

Részletesebben

BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK. (Vélemények)

BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK. (Vélemények) 2008.6.7. C 141/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Ajánlattételi felhívás 2008 Kultúra program (2007 2013) A programba tartozó tevékenységek végrehajtása: többéves együttműködési projektek;

Részletesebben

Külföldiek egészségügyi ellátása. Egészségügyi ellátás az EU-ban. Balatonfüred, 2009. szeptember 12.

Külföldiek egészségügyi ellátása. Egészségügyi ellátás az EU-ban. Balatonfüred, 2009. szeptember 12. Balatonfüred, 2009. szeptember 12. Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon, Egészségügyi ellátás az EU-ban Dr. Lengyel Balázs Nemzetközi és Európai Integrációs Főosztály Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

Motorral a Fekete-tenger körül 2011

Motorral a Fekete-tenger körül 2011 A nevem Pap György, 2011 óta foglalkozom motoros kalandtúrákkal. Rendszerint egyénileg utazom, bár az utolsó kalandra a kutyám, Brigi is elkísért. Saját stílusom esetenként az extrém túrázáshoz közelít,

Részletesebben

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Az Egyetem rövid története Az Andrássy Egyetem a Magyar Köztársaság, Ausztria, Németország, Svájc, a Bajor és Baden Württemberg Szövetségi Tartományok közös projektje

Részletesebben

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai Értékelés Ennek a kérdőívnek a célja az volt, hogy az EUROKONTAKT projekt munkatársait felvilágosítsa a vidéki vállalkozások szolgáltatási szükségleteiről, azok kielégítettségének szintjéről. A felmérést

Részletesebben

HORVÁTORSZÁG CSATLAKOZÁSA AZ EURÓPAI UNIÓHOZ

HORVÁTORSZÁG CSATLAKOZÁSA AZ EURÓPAI UNIÓHOZ BUDAPESTI GAZDASÁGI FOISKOLA KÜLKERESKEDELMI FOISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány HORVÁTORSZÁG CSATLAKOZÁSA AZ EURÓPAI UNIÓHOZ Készítette:

Részletesebben

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása 2009 június Tartalom Elan SBI Capital Partners Tőkealapkezelő Zrt.- Bemutatása SBI European Tőkealap (Alap) - Bemutatása SBI European Tőkealap

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

BERALMAR TECNOLOGIC S.A.

BERALMAR TECNOLOGIC S.A. BERALMAR TECNOLOGIC S.A. A PETROL-KOKSZ HASZNÁLTÁNAK ELTERJEDÉSE FŐ ÜZEMANYAGKÉNT KÖZÉP-EURÓPÁBAN ÉS A BALKÁN TÉRSÉGBEN Balatonvilágos, 2013. október 10. A VÁLLALAT A BERALMAR berendezéseket tervez, gyárt

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

Változó Közép-Európa kép a 21. században 1

Változó Közép-Európa kép a 21. században 1 Változó Közép-Európa kép a 21. században 1 Hardi Tamás MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi KutatóközpontRegionális Kutatások Intézete hardit@rkk.hu A földrajzi nagyterek A földrajzi nagyterek fogalmán

Részletesebben

Transznacionális együttmőködés és a Balkán a Délkelet-európai Transznacionális Együttmőködési Program

Transznacionális együttmőködés és a Balkán a Délkelet-európai Transznacionális Együttmőködési Program Transznacionális együttmőködés és a Balkán a Délkelet-európai Transznacionális Együttmőködési Program SEE Joint Technical Secretariat Közös Szakmai Titkárság Tartalom Bevezetés Transznacionális együttmőködés

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

A határon átívelő Európai uniós programok hatásai a vajdasági magyarság helyzetére

A határon átívelő Európai uniós programok hatásai a vajdasági magyarság helyzetére Ricz András: A határon átívelő Európai uniós programok hatásai a vajdasági magyarság helyzetére Szabadka, 2011. december 17. Regionális Tudományi Társaság, Szabadka Háttér Európai Uniós szomszédsági programok

Részletesebben

Élőhelyvédelem. Kutatások

Élőhelyvédelem. Kutatások Élőhelyvédelem Kutatások Célkitűzések A hazai természetközeli növényzet mai állapotának pontos megismerése, teljes körű felmérése, természetes növényzeti örökségünk tudományos értékelése. Az ország nagy

Részletesebben

PhD értekezés tézisei PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola

PhD értekezés tézisei PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola PhD értekezés tézisei PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola A volt Jugoszlávia turizmusának elemzése, különös tekintettel a délszláv válságok hatásainak összefüggésében Készítette: Játékos Edit Témavezető:

Részletesebben

Tájékoztató a határon túli támogatások központi nyilvántartó rendszeréről

Tájékoztató a határon túli támogatások központi nyilvántartó rendszeréről HATÁRON TÚLI MAGYAROK HIVATALA 1518 BUDAPEST 112, PF. 43 I. BÉRC U. 13-15. ( 372-9502 372-9561 - htmh@htmh.gov.hu Tájékoztató a határon túli támogatások központi nyilvántartó rendszeréről A szomszédos

Részletesebben

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Budapest, 2005 1 Összefoglaló A magyar nemzetiségű külföldi

Részletesebben

A VÁROSI HŐSZIGET VIZSGÁLATA MODIS ÉS ASTER MÉRÉSEK FELHASZNÁLÁSÁVAL

A VÁROSI HŐSZIGET VIZSGÁLATA MODIS ÉS ASTER MÉRÉSEK FELHASZNÁLÁSÁVAL 35. Meteorológiai Tudományos Napok, Magyar Tudományos Akadémia, 2009. november 20. A VÁROSI HŐSZIGET VIZSGÁLATA MODIS ÉS ASTER MÉRÉSEK FELHASZNÁLÁSÁVAL Dezső Zsuzsanna, Bartholy Judit, Pongrácz Rita Eötvös

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. A minőség- és eredettanúsítás lehetősége és alkalmazása a magyar erdőgazdálkodásban. Bodnár Sándor okl.

Doktori (PhD) értekezés tézisei. A minőség- és eredettanúsítás lehetősége és alkalmazása a magyar erdőgazdálkodásban. Bodnár Sándor okl. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Doktori (PhD) értekezés tézisei A minőség- és eredettanúsítás lehetősége és alkalmazása a magyar erdőgazdálkodásban Bodnár Sándor okl. erdőmérnök Sopron 2005 Roth Gyula Erdészeti

Részletesebben

Dr. Kocsis M. Tamás: Magyarország és a közösségi védjegyrendszer egy elszalasztott lehetőség. MIE Konferencia 2015. május 14-15.

Dr. Kocsis M. Tamás: Magyarország és a közösségi védjegyrendszer egy elszalasztott lehetőség. MIE Konferencia 2015. május 14-15. Dr. Kocsis M. Tamás: Magyarország és a közösségi védjegyrendszer egy elszalasztott lehetőség MIE Konferencia 2015. május 14-15. Felsőtárkány OHIM A dilemma 2007 és 2012 között dolgoztam a Belső Piaci Harmonizációs

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

A GAZDASÁGi ÉS TÁRSADALMI ÁTALAKULÁS PERSPEKTÍVÁI HAZÁNKBAN. Bod Péter Ákos

A GAZDASÁGi ÉS TÁRSADALMI ÁTALAKULÁS PERSPEKTÍVÁI HAZÁNKBAN. Bod Péter Ákos A GAZDASÁGi ÉS TÁRSADALMI ÁTALAKULÁS PERSPEKTÍVÁI HAZÁNKBAN xv. APÁCZAI NAPOK NYME Apáczai Csere János Kar 2011. Október 28 Bod Péter Ákos Egyetemi tanár petera.bod@uni-corvinus.hu A zavarok a periférián

Részletesebben

Fenntartható közlekedés a Vasfüggöny nyomvonal mentén

Fenntartható közlekedés a Vasfüggöny nyomvonal mentén Fenntartható közlekedés a Vasfüggöny nyomvonal mentén ICT - Vasfüggöny fórum Tiszasziget 2014. augusztus 4. Budai Krisztina - Hogyor Veronika Magyar Falusi és Zöldturizmus Programiroda NAKVI Financial

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

A turizmus szerepe a Mátravidéken

A turizmus szerepe a Mátravidéken gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 460 A turizmus szerepe a vidéken DÁVID LÓRÁNT TÓTH GÉZA Kulcsszavak: turizmus,, idegenforgalmi statisztika. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A településeinek

Részletesebben