A Nyugat-Balkán helye Délkelet-Európa átalakuló politikai földrajzi térképén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nyugat-Balkán helye Délkelet-Európa átalakuló politikai földrajzi térképén"

Átírás

1 A Nyugat-Balkán helye Délkelet-Európa átalakuló politikai földrajzi térképén Katona Péter 1 1. A térség politikai földrajzi nagyrégióinak definíciói és lehatárolása Gyakran tapasztaljuk, hogy a köznyelvben és a médiában Európa délkeleti részére több elnevezést (Balkán, Délkelet-Európa) is használnak, ami nem meglepő, hiszen a politikai földrajzi szakirodalom sem egységes a kérdésben. A Balkán első írásos említései ugyan a XV. századból valók (Todorova 2000), ám a félszigetet még sokáig Illír-, Bizánci- vagy Görög (Hellén)- félszigetnek, esetleg Európai Törökországnak hívták (Kocsis 2005). A Balkán-félsziget elnevezést August Zeune vezette be (1808). A minta a Pireneusi- és az Appennini-félsziget volt, ahol szintén a legjelentősebb hegylánc volt a névadó. Johann Georg von Hahn és Th. Fischer a területre 1863-ban a Délkelet-európai félsziget elnevezést használta. Utóbbinál az egész Kárpát-régió, tehát a történelmi Magyarország és a román fejedelemségek is Délkelet-Európa részei voltak. Azóta a sokszor negatív kulturális tartalmú Balkán helyett sokan szívesebben alkalmazzák Délkelet- Európát. A második világháborúban a német geopolitikai törekvések ( Südostraum ) diszkreditálták a Délkelet-Európa kategóriát is, ám a XX. század végére ismét elterjedt megnevezéssé vált. A Balkán-félsziget legelfogadottabb természetföldrajzi lehatárolása Cvijić (1922) szerint a Soča (Isonzo) és a Száva folyótól délre eső terület, míg kultúrföldrajzi értelemben a Száva és a Déli-Kárpátok a határvonal (Huntington 1998). Mások szerint politikai földrajzi nagyrégiók határa nem vághat ketté államokat, így a Kárpátok ilyen értelemben nem jöhet szóba határvonalként (Süli-Zakar 2003). Viszonylagos egyetértés tapasztalható abban a tekintetben, hogy mint politikai földrajzi fogalom, Délkelet-Európa kiterjedése nagyobb a Balkánnál és az utóbbit magában foglalja 2. Nincs konszenzus arról, hogy a politikai földrajzi nagyrégiókhoz mely országok tartoznak, ugyanakkor az utóbbi időben új fogalmak is használatba kerültek, amelyek további félreértésekhez, olykor diplomáciai bonyodalmakhoz is vezettek (Szilágyi 2005). 2. A Nyugat-Balkán intézményesülése Ilyen új fogalom a politikai földrajzban a Nyugat-Balkán, amelynek létéhez komoly hatalmi és gazdasági érdekek fűződnek, s amelynek máris igen előrehaladott az intézményesülése. A legelfogadottabb értelmezés szerint politikai földrajzi értelemben Szlovénia kivételével az egykori Jugoszlávia utódállamai és Albánia alkotják a nyugatbalkáni régiót, bár Horvátország idetartozása vitatott, hiszen Zágráb minden fórumon tiltakozik az ellen, hogy balkáni államként kezeljék Horvátországot. Kezdetben hasonló vonakodás jellemezte bármilyen balkáni együttműködés tekintetében a kelet-közép-európai Szlovéniát is, bár Ljubljana hozzáállása gazdasági érdekeinek felismerésével megváltozott (Szilágyi 2005). 1 Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, 2 A XXI. század új geopolitikai térképén egyes szerzők szerint azonban Délkelet-Európa nem a Balkánt fogja jelenteni, hanem a Kaukázust, Törökországot és Ciprust (LOUCAS). A Balkán ebben az értelmezésben Közép- Európa déli részét fogja képezni. 1

2 Az ös délszláv háborúk után a nagyhatalmak a térség gazdasági és politikai együttműködésének, biztonságpolitikai stabilizálásának céljával több szervezetet hoztak létre. Ezen szervezetek közül elsőként (1996-ban) alakult meg a Délkelet-Európai Együttműködési Kezdeményezés, a SECI (Southeast European Coooperative Initiative), melyet az Egyesült Államok és az Európai Unió kezdeményezett. A harmadik Jugoszlávia (Szerbia) elleni NATO-légitámadások idején, 1999 tavaszán elindított SAP (Stabilization and Association Process) már kifejezetten a részt vevő államok EU-tagjelöltté válásának elősegítését célozta. Későbbi megfogalmazásban az SAP a nyugat-balkáni országok európai útjának keretét jelenti. Rövidesen a SAP kelet-közép- és délkelet-európai államok részvételével és nemzetközi szervezetek (ENSZ, NATO, WEU, SECI) támogatásával Délkelet-európai Stabilitási Paktummá (Stability Pact for South-Eastern Europe) bővült. A 2003-tól intézményesített Nyugat-Balkán a SAP főbb céljait (politikai stabilitás megteremtése, gazdaságfejlesztés, jogállamiság megerősítése) konkretizálva az öt résztvevő EUcsatlakozásának gyorsítására jött létre. Érdemes összehasonlítani, hogy a régió államai milyen mértékben vesznek részt e szervezetek munkájában, és hogy egyes szakírók szerint egyáltalán mely államok sorolhatóak Délkelet-Európához (1. táblázat). 1. táblázat: Nemzetközi szervezetek Délkelet-Európában és a politikai földrajzi régió egyes értelmezései HUN ROM SLO CRO SCG BiH MAC ALB BUL GRE TUR MOL SECI X X X X X X X X X X X X SAP X X X X X Stability Pact X X X X X X X X X Nyugat-Balkán X X X X X DK-Európa (Süli-Z.) X X X X X X DK-Európa (Juhász) X X X X X X X DK-Európa (Loucas) X Látható, hogy a nemzetközi szervezetek szélesebbek Délkelet-Európánál, hiszen bennük olyan országok is megtalálhatók, amelyek közép-, dél-, vagy kelet-európaiak. Horvátországot néha (történelmi-kulturális okokból) Közép-Európához, máskor (politikai kultúrája, etnikai kötődése okán) Délkelet-Európához sorolják. Érdekes Loucas, a brit biztonságpolitikai szakíró látásmódja, aki szerint a Kaukázus államai, Törökország és Ciprus jelentik Délkelet-Európát, míg a Balkán-félsziget Közép-Európa (!) alrégiója. Az intézményesült együttműködések közül a SECI a legátfogóbb, Albánia, Horvátország, Macedónia és Bosznia-Hercegovina a legaktívabb e regionális együttműködési szervezetekben a részvételt tekintve. Ez azért sem meglepő, mert ezen országok részesültek az utóbbi másfél évtizedben a legnagyobb mértékben (mintegy 80%-kal) a külföldi támogatásokból: leginkább az Európai Unió járult hozzá közvetlenül és az említett szervezetek által is a Nyugat-Balkán segélyezéséhez és gazdasági felzárkóztatásához (2. táblázat). 2. táblázat: Az Európai Unió által a Nyugat-Balkánnak nyújtott pénzügyi támogatások (millió euróban, Rácz 2005 nyomán) Év Albánia Bosznia-H. Horvátország Macedónia Szerbia-M. Együtt ,40 495,47 204,99 96, , ,60 216,38 39,01 34,43 414, ,30 442,42 34,27 25,00 568, ,90 360,86 28,67 73,71 561,14 2

3 ,30 295,25 18,14 25,88 416, ,00 233,96 19,63 90,00 570, ,20 105,26 23,12 58,55 260, ,50 131,78 61,50 75,42 306, ,90 71,90 59,00 41,50 359,60 576, ,50 63,00 62,00 43,50 331,28 546, ,50 65,00 76,00 51,00 297,00 547,50 Összesen 1225, ,28 626,33 615,56 987, ,15 3. Délkelet-európai országok politikai földrajzi kötődéseinek vizsgálata a virtuális térben A kutatók folyamatos törekvése, hogy lehatárolják Európa politikai földrajzi nagyrégióit, besorolják az oda tartozó államokat és megindokolják döntésüket. A tudományos diskurzus e lehatárolásnál általában történelmi, kulturális és gazdasági indokok alapján történik. Természetesen felmerül az igény, hogy az államok kapcsolódását a régiókhoz egzakt módon is meghatározzuk. Az egzakt meghatározás egyfajta kognitív térkép megrajzolása érdekében történne, melynek eszköze egy hatékony felmérés. Bár a modern földrajztudomány új irányzatai már olyan új térfelfogásokat is elismernek, amelyekben a virtuális, kognitív és szubjektív tereknek is helye van az objektív földrajzi térről kialakított képünkben, az elvégzett vizsgálatnak nincsenek általam ismert irodalmi előzményei. Éppen ezért a következőkben feltétlenül szükséges a kutatás módszertani sajátosságainak, buktatóinak körbejárása, lehetőség szerinti bemutatása. Más politikai földrajzi nagyrégió kognitív térképezésével már korábban is foglalkoztam (KATONA 2005), hagyományos kérdőíves felmérés módszerével. E módszernél a nagyságrendekkel nagyobb merítés miatt sokkal pontosabb eredményt ad azonban az Internet felhasználása. A vizsgálat lefolytatásának eszköze a világhálón legelterjedtebb keresőprogram volt. Hipotézisem a következő: egyes országok regionális kötődése vizsgálható oly módon, hogy különböző kontextualitásban összehasonlítjuk az internetes találatok (együtt említések) számát. Egy példával élve: amennyiben Kroatien Mitteleuropa < Kroatien Balkan, logikus következtetésünk: Horvátország kötődése (legalábbis a virtuális térben, a német nyelvű előfordulásokat tekintve) a Balkánhoz erősebb, mint Közép-Európához. Feltevésem szerint adott országhoz és adott régióhoz tartozó internetes találatok száma arányos az adott ország adott régióhoz való kötődésével (gazdasági, politikai, kulturális és személyes kapcsolatok, stb.) és a kapott adatok összehasonlításra adnak lehetőséget. Az eredmények értékelésénél figyelemmel kell lennünk a következőkre: A lekérdezésnél használt legnagyobb keresőprogram sem adhat abszolút pontos eredményt, ám a kapott sorrend nagyságrendileg helyesnek tekinthető. A kapott internetes találatok száma függ a lekérdezés idejétől és a lekérdezés helyének műszaki paramétereitől. Az eredmények a teljes világhálóról a vizsgált államok méretökonómiai jellemzői és jelentőségük nagysága miatt torzíthatnak. A keresések az adathalmaz kezelhetősége érdekében Délkelet-Európára és a földrajzi értelemben vele rokonítható régió-elnevezésekre (Balkán, Nyugat-Balkán), illetve a vele szomszédos Kelet-, Közép- és Kelet-Közép-Európára szorítkoztak. A vizsgálatba vont területre vonatkozó alapelvek az alábbiak voltak: Minél szélesebb kör (a legtágabban értelmezett Délkelet-Európa) bevonása a vizsgálatba a pontosabb eredmény érdekében. A történeti hűség miatt szükséges volt az egykori Jugoszlávia vizsgálata is. Kontrollcsoport kialakítása a megfelelő viszonyítás érdekében. 3

4 Keresés a teljes világhálón két világnyelven (angol, német). A világháló legnagyobb tudományos adatbázisának (sciencedirect) bevonása. Az előbbieken kívül szükséges néhány technikai megjegyzést is tennünk: Az adatgyűjtés márciusában történt, így a kapott értékek az akkori állapotokat tükrözik. Ennek megfelelően a május 21-i népszavazást követően, június 5-én függetlenségét is kikiáltó Montenegrót külön még nem vizsgáltam. Az adatvesztés elkerülése érdekében Bosznia és Hercegovina, illetve Szerbia és Montenegró esetében a keresés csak Bosnien, Bosnia és Serbien, Serbia szavakra vonatkozott A kereséseknél a földrajzi nevek helyesírása szerint jártam el, így tehát nem vettem figyelembe az eltérő írásmódokat (pl. Ost-Europa), amelyek egyébként nagyságrendileg kisebb eredményt hoztak. Minden vizsgálat legfőbb próbája az ismételhetőség. Internetes lekérdezések esetében annak alapvető sajátossága miatt (hogy tudniillik állandóan változik) ez nem lehetséges. Ennek ellenére nagyságrendi összehasonlítás lehetséges és lehetséges bizonyos következtetések levonása is. (Miként egy futóverseny résztvevőiről készített fénykép sem ismételhető, de attól a fénykép által dokumentált valóság valóság marad). Az internetes találatok adott régiónkénti számának országonkénti eltérése adódhat az államok gazdaságának vagy népességének eltérő nagyságából is, ezért a régióhoz való kötődés az adatok hátterének ismeretében és fenntartásokkal értelmezhető. Például: a német nyelvű keresés szerint Németország kötődése a Balkánhoz a találatok számát tekintve 3,4-szer erősebb, mint Bosznia és Hercegovináé, ennek magyarázata azonban előbbiekben (gazdasági kapcsolatok, gazdaság nagysága, népességszám) és éppen a német nyelvű lekérdezésben keresendő. Pontosabb eredményt kapunk, ha országonként és a megoszlást alapul véve (tehát nem abszolút számokat, hanem arányokat összehasonlítva) vizsgáljuk a regionális kötődést. A kutatás a kapott internetes találatok tartalmi vizsgálatára azok számának nagyságrendje miatt nem terjedt ki. Az országok identifikációjára, önbesorolására a későbbiekben választ kaphatunk, ha a lekérdezéseket saját hivatalos nyelveiken (horvát, szerb, szlovén, stb.) megismételjük. 4. Eredmények és következtetések Az előzetesen feltett kérdések egyik leglényegesebbje az volt, hogyan oszlik meg az egyes politikai földrajzi nagyrégiók világhálós reprezentációja a vizsgált országokra vonatkozóan. A kapott adatokból következtetni lehet arra, hogy egyes országok milyen mértékben kötődnek különböző régiókhoz (3. és 4. táblázat). 3. táblázat: Politikai földrajzi régiók internetes előfordulásának megoszlása a vizsgált államokra vonatkozóan (saját táblázat,www.google.com adatai, március 18.) % Balkan Kö-Eu. K-Eu. K-Kö- Eu. D-Eu. DK-Eu. Ny- Balkán angol 22,00 13,68 51,77 0,09 10,21 0,90 1,35 100,00 német 11,83 7,60 60,18 4,99 10,24 5,00 0,16 100,00 Főbb megállapításaim a következőkben foglalhatóak össze: Nagyságrendileg a legtöbb találat (angol lekérdezések esetében több mint fele, német nyelvű lekérdezéseknél háromötöd részben) Kelet-Európára vonatkozott, tehát a 4

5 vizsgált térség összességében a világháló kognitív térképén továbbra is elsősorban Kelet-Európához tartozik. Legkevésbé a Nyugat-Balkán reprezentált, amelyet magyaráz, hogy a fogalom új és a nemzetközi politikán kívüli használata még kevéssé elterjedt. Az angol nyelvű találatok száma 222,5 millió, a német nyelvű találatoké 52,6 millió (ebből is látható az angol mint világnyelv primátusa). Kelet-Európa (52 és 60 százalékos találati arány), a Balkán (22 és 12%), Közép-Európa (14 és 8%) és Dél- Európa (10-10%) esetében a sorrendet tekintve korreláció tapasztalható. Részben történelmi okokra vezethető vissza, hogy Délkelet-Európa, de különösen Kelet-Közép- Európa mint térkategória sokkal erőteljesebben van jelen német nyelvterületen, míg a Nyugat-Balkán inkább angolszász kategória (1., 2. és 3. ábra). 4. táblázat: A szélesen értelmezett Délkelet-Európa államainak kötődése egyes politikai földrajzi régiókhoz a virtuális térben (ezer internetes találatban megadva, A= angol, N= német nyelvű lekérdezések esetén) (saját táblázat,www.google.com adatai, március 18.) Kiemelve az adott országra domináns régió adata, az abszolút primátusú Kelet-Európa kivételével Balkán Közép- Európa Kelet-Európa K-Közép- Eu. Dél-Európa DK-Európa Nyugat- Balkán A N A N A N A N A N A N A N ALB , ,588 BIH , BUL ,683 CRO GRE ,611 HUN ,899 MAC , MOL , ,129 ROM SCG SLK ,428 SLO ,822 TUR ,76 YUG ,506 Össz , , angol német 10 1 Balkan Kö-Eu. K-Eu. K-Kö- Eu. D-Eu. DK-Eu. Ny- Balkán 1. ábra: Politikai földrajzi régiókra vonatkozó találatok száma angol és német nyelven (ezer darab, fenti táblázat adatai alapján) 5

6 A 4. táblázatot böngészve feltűnhet, hogy arányaiban és a többi államhoz viszonyítva az egykori Jugoszlávia némileg alulreprezentált. Ennek oka minden bizonnyal az, hogy az úgynevezett harmadik Jugoszlávia megszűnése (2003) óta a világháló jelentősen bővült. 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Albánia Bosznia-H. Bulgária Görögország Horvátország Jugoszlávia DK-Európa (angol) Macedónia Magyarország Moldávia Románia DK-Európa (német) Szerbia-M. Szlovákia Szlovénia Törökország 2. ábra: Délkelet-Európa mint német fogalom reprezentációja a világhálón a találatok százalékában (saját diagram) 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Albánia Bosznia-H. Bulgária Görögország Horvátország Jugoszlávia Macedónia Magyarország Moldávia Románia Szerbia-M. Szlovákia Szlovénia Törökország NY-Balkán (angol) NY-Balkán (német) 3. ábra: A Nyugat-Balkán mint angolszász fogalom reprezentációja a világhálón a találatok százalékában (saját diagram) 6

7 Albánia Bosznia-H. Bulgária Görögország Horvátország Jugoszlávia Macedónia Magyarország Moldávia Románia Szerbia-M. Szlovákia Szlovénia Törökország Átlag 0% 20% 40% 60% 80% 100% Balkán Közép-Európa Kelet-Közép-Európa Dél-Európa Délkelet-Európa Nyugat-Balkán 4. ábra: A vizsgált államok viszonylagos kötődése egyes politikai földrajzi nagyrégiókhoz a virtuális térben (angol nyelvű találatok, a torzítás elkerülése és a jobb összehasonlíthatóság végett a domináns kategóriának bizonyult Kelet-Európa adatai nélkül, 100 százalékra halmozva) 5. táblázat: a Nyugat-Balkán kategória részesedése a világhálón országnevenként a régiómegnevezések közül az adott állam nevével való együttemlítéseket tekintve (%, google.com, saját gyűjtés, bal oldali oszlop: angol, jobb oldali: német nyelvű lekérdezések) Macedónia 2,30 Macedónia 1,20 Albánia 2,12 Bosznia-H. 0,79 Jugoszlávia 2,09 Szlovákia 0,57 Szerbia és M. 1,99 Horvátország 0,49 Bosznia-H. 1,93 Románia 0,42 Horvátország 1,87 Szerbia és M. 0,28 Bulgária 1,38 Albánia 0,04 Románia 1,21 Jugoszlávia 0,03 Szlovénia 1,20 Szlovénia 0,03 Törökország 0,90 Bulgária 0,02 Görögország 0,78 Moldávia 0,02 Szlovákia 0,74 Görögország 0,01 Magyarország 0,63 Törökország 0,01 Moldávia 0,22 Magyarország 0,01 Megállapítható, hogy a Nyugat-Balkán világhálós elterjedésének kezdeti stádiumában van, s aránylag Macedónia kapcsán a legsűrűbb az előfordulása: angol nyelvű lekérdezéseknél nem egészen minden ötvenedik, az országhoz kapcsolódó régió-megnevezés 7

8 a Nyugat-Balkán, s a német találatokat nézve is a lista élén áll (5. táblázat). Macedónia tehát a legnyugatbalkánibb állam, ami nem meglepő, főként, ha ismerjük az ország erős függésétkötődését a Nyugat-Balkán keretében történő uniós és más nemzetközi felzárkóztatási programokhoz. Emellett meg kell említenünk tudományos életének erős érdeklődését is a téma iránt (konferenciák, folyóiratok, kutatási programok, honlapok, stb.). A bal oldali ( angol ) oszlop első hat helyén olyan országok szerepelnek, amelyek a nemzetközi szakirodalom szerint is nyugat-balkániak, vagy azok voltak. Ez megerősíti azon korábbi megállapításunkat, hogy maga a fogalom inkább az angol nyelvi környezetben használatos, különösen a jobb oldali ( német ) oszloppal való összehasonlításban. Ez utóbbinál már némileg zavaró két idegen elem (Szlovákia és Románia) beéklődése, ám ezt magyarázhatja, hogy az arányokat tekintve itt már erősen a statisztikai hibahatár táján mozognak az értékek. A kapott eredmények alapján megkísérelhetjük grafikusan (4. ábra) és térképen (5. ábra) ábrázolni a vizsgált államok regionális kötődéseit. A térképi ábrázolás az együtt említések nem szignifikáns, illetve arányait illetően alacsony volta miatt nem a Nyugat- Balkánt, hanem a Balkánt mutatja be 3. Figyelemre méltó, hogy egy kivétellel (Moldávia) nyugat-balkáni államok kötődése a legerősebb a Balkánhoz: Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Montenegró, Macedónia és a volt Jugoszlávia estében az angol nyelvű találatok országnevenként százalékban a Balkánt mint politikai földrajzi kategóriát kapcsolják ezen államokhoz ábra: A vizsgált államok kötődése a Balkán politikai földrajzi régió-elnevezéshez a virtuális térben (az együttemlítések százalékában, angol nyelvű lekérdezés esetén, google.com, március) (szerk.: Pénzes J., Katona P.) 3 A Balkán (a két világnyelven összesen 55,2 millió előfordulás a vizsgált országokkal együtt) az őt magába foglaló Délkelet-Európánál (4,6 millió) is nagyságrendnyivel erőteljesebben van jelen. 4 Összehasonlításként: a Magyarországra vonatkozó adat 13,24 százalék, azaz a hazánkkal kapcsolatos közelítőleg minden nyolcadik politikai földrajzi régió-együttemlítés a Balkán. Természetesen itt újra meg kell jegyeznünk, hogy például a Nyugat-Európához való kötődést jelen esetben nem vizsgáltuk, ám mivel a többi országnál sem, ezért bizonyos összehasonlítások tehetők. Magyarország esetében a hét vizsgált régió nevének együtt-előfordulási aránya százalékban: Kelet-Európa 58,29, Közép-Európa 18,90, Balkán 13,24, Dél-Európa 7,93, Délkelet-Európa 0,86, Nyugat-Balkán 0,63, Kelet-Közép-Európa 0,15. (Ez utóbbi kategória használata tehát vélhetően kevéssé elterjedt az elektronikus angol köznyelvben. Megemlítendő, hogy aránya német nyelvű találatok esetén is csupán 3,85 százalék). 8

9 A vizsgálat lefolytatása előtt feltett egyik fontos kérdés az volt, hogy a virtuális térben kapott eredmények mennyiben és miért térnek el a politikai földrajzi régiók lehatárolásával kapcsolatosan a tudományos kánontól (ha ebben a kérdésben egyáltalán létezik ilyen). Válaszként megállapíthatjuk, hogy az Internet alapvető sajátosságából (ti. korlátlanságából, változékonyságából és csekély szabályozottságából) adódóan teljes egészét tekintve nem képezi le a tudományos szemléletmódot, sokkal inkább a tágan értelmezett közvélekedést. Ennek bizonyítéka az olyan kategóriák alacsony reprezentációja, mint a Nyugat-Balkán, vagy Kelet-Közép-Európa, míg a sommásabb Kelet-Európa markánsabban van jelen. A kapott eredmények bizonyos fenntartásokkal és csak a történelmi, politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális háttér ismeretében és annak kiegészítéseként kezelendők. Mindazonáltal megítélésem szerint a politikai földrajzi régiók lehatárolásának és a regionális kötődések vizsgálatának új, hasznosítható megközelítéséről van szó. Felhasznált irodalom Huntington, S. P. (1998): A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Európa Könyvkiadó, Budapest Juhász J. (2005): A Nyugat-Balkán a mai nagyhatalmi politikában. In: A Balkán és a keleti kérdés a nagyhatalmi politikában. Hungarovox, Budapest, pp Katona P. (2005): Közép-Európa egyetemi hallgatók mentális térképén. In: Kisközségtől az eurorégióig. Didakt, Debrecen, pp Kocsis K. (szerk.) (2005): Délkelet Európa térképekben. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Kossuth Kiadó, h. n., 99p Loucas, I.: The new geopolitics of Europe and the Black Sea Region. Reedepening, M. (2002): Was und wie ist der Balkan? Entstehung und Persistenz von Raumbildern. Geographische Rundschau, Jahrgang 54, 2002/7-8., pp Seewann, G. (ed.) (1992): Minderheitenfragen in Südosteuropa. München. Süli-Zakar I. (2003): Közép-Európa újjászületése. Földrajzi Közlemények, pp Szilágyi I. (2005): A SECI-től a Nyugat-Balkánig. In: A Balkán és a keleti kérdés a nagyhatalmi politikában. Hungarovox, Budapest, pp Todorova, M. (2000): A Balkán. 2000, július-augusztus, pp

Makedónia geopolitikai helyzete. Csörgics Mátyás december 2.

Makedónia geopolitikai helyzete. Csörgics Mátyás december 2. Makedónia geopolitikai helyzete Csörgics Mátyás 2009. december 2. Tematika Tézis Generális ismeretanyag Regionális bontás Nemzetközi kapcsolatok Összefoglalás Irodalomjegyzék Tézis Biztosított Makedónia

Részletesebben

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12.

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12. A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában Budapest, 2009. november 12. A külgazdasági stratégia főbb meghatározó kérdései, feladatai Az áru-és szolgáltatás export növelése. A kereskedelempolitika

Részletesebben

Európai Területi Együttműködés Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési program (South-East Europe Space SEES) Összefoglaló

Európai Területi Együttműködés Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési program (South-East Europe Space SEES) Összefoglaló Európai Területi Együttműködés Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési program 2007-2013 (South-East Europe Space SEES) Összefoglaló 2008. március 21. Tartalomjegyzék 1. Háttér 3 1.1. Előzmények

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

A pénzügyi szektor átalakulása a Nyugat-Balkán országaiban

A pénzügyi szektor átalakulása a Nyugat-Balkán országaiban Centre for Regional Studies Hungarian MTA Regionális Academy Kutatások of Központja Sciences A pénzügyi szektor átalakulása a Nyugat-Balkán országaiban GÁL, Zoltán (PHD, Dr habil.) galz@rkk.hu Centre for

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ. Javítási-értékelési útmutató. I. Dél-Ázsia tájain (21 pont)

A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ. Javítási-értékelési útmutató. I. Dél-Ázsia tájain (21 pont) Oktatási Hivatal A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ Javítási-értékelési útmutató 1. C 2. B, D 3. 2 4. B, D 6. J 7. E 8. C 9. B 10. 1 11. B, D 12. H 13.

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

70 EU WORKING PAPERS 2/2006. Római Birodalom kultúrát: c) Az Osztrák-Magyar Monarchia,

70 EU WORKING PAPERS 2/2006. Római Birodalom kultúrát: c) Az Osztrák-Magyar Monarchia, DR.SZŰCSR.GÁBOR* ANYUGATBALKÁNÉSAZEURÓPAIUNIÓ FURCSAPÁROK : BEVEZETŐMEGJEGYZÉSEK AcímelsőrészeazértutalNeilSimonvígjátékára,hogyszembetűnjönazakülöI hatalminak tekintett)akarateszköze,amozgásteret,azönállóságotszűkítőfölöslei

Részletesebben

arculatának (1989 2002)

arculatának (1989 2002) A Kárpát-medence rpát-medence etnikai arculatának átalakulásatalakulása (1989 2002) Kocsis Károly MTA FKI ME MFTK A Magyar Regionális Tudományi Társaság III. Vándorgyűlése (2005.11.24 26.) Sopron Kárpát

Részletesebben

VÁLTOZÓ TÁRSADALOMFÖLDRAJZ DEBRECEN-NAGYVÁRAD EUROMETROPOLISZ SZEREPE A MAGYAR-ROMÁN HATÁRON ÁTNYÚLÓ KAPCSOLATOK FEJLESZTÉSÉBEN

VÁLTOZÓ TÁRSADALOMFÖLDRAJZ DEBRECEN-NAGYVÁRAD EUROMETROPOLISZ SZEREPE A MAGYAR-ROMÁN HATÁRON ÁTNYÚLÓ KAPCSOLATOK FEJLESZTÉSÉBEN VÁLTOZÓ TÁRSADALOMFÖLDRAJZ DEBRECEN-NAGYVÁRAD EUROMETROPOLISZ SZEREPE A MAGYAR-ROMÁN HATÁRON ÁTNYÚLÓ KAPCSOLATOK FEJLESZTÉSÉBEN Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés 60 éves az EKF Földrajz

Részletesebben

E bejelentések alapján a mellékelt táblázat pontosítja azokat az időpontokat, amikor az ilyen kumulációk alkalmazandóvá

E bejelentések alapján a mellékelt táblázat pontosítja azokat az időpontokat, amikor az ilyen kumulációk alkalmazandóvá C 67/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2.20. A Bizottság közleménye a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény vagy az ezen egyezmény szerződő felei közötti

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

Migrációs trendek társadalmi-demográfiai kontextusban és regionális összefüggésben

Migrációs trendek társadalmi-demográfiai kontextusban és regionális összefüggésben Migrációs trendek társadalmi-demográfiai kontextusban és regionális összefüggésben GÖDRI Irén SOLTÉSZ Béla Migráció, munkapiac és demográfia Magyarországon a SEEMIG projekt főbb eredményei Budapest, 2014.

Részletesebben

A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása. Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015.

A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása. Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015. A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015. január INTERREG- és ETE-források 1990-től 2020-ig 8948000000,0 9000000000,0 8000000000,0

Részletesebben

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban A VILÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1990 ÉS 2002 KÖZÖTT Nemzetközi turistaérkezések 1990 és 2002 között a nemzetközi turistaérkezések száma több mint másfélszeresére,

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

A CAPINFOOD projekt adatai

A CAPINFOOD projekt adatai ACAPINFOODprojektről Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.(BZN) Tudásmenedzsment Központ Kurucz Katalin osztályvezető 2015. június 30. A CAPINFOOD projekt adatai A dél-kelet-európai

Részletesebben

Zuzmóflorisztikai kutatások a Balkánon (Lőkös László)

Zuzmóflorisztikai kutatások a Balkánon (Lőkös László) Zuzmóflorisztikai kutatások a Balkánon (Lőkös László) Az elmúlt 10 15 évben számos közös briológiai-lichenológiai expedíción jártunk a Balkánfélszigeten, többek között Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária,

Részletesebben

A DUNA RÉGIÓ STRATÉGIA CÉLKITŰZÉSEI

A DUNA RÉGIÓ STRATÉGIA CÉLKITŰZÉSEI A DUNA RÉGIÓ STRATÉGIA CÉLKITŰZÉSEI Joó István miniszteri biztos Duna Régió Stratégia Külgazdasági és Külügyminisztérium Balatonfüred, 2014. november 7. Regionális együttműködés jelentősége Balti-tengeri

Részletesebben

A Közép-Európai Év Külpolitikai és Külgazdasági Prioritásai

A Közép-Európai Év Külpolitikai és Külgazdasági Prioritásai A Közép-Európai Év Külpolitikai és Külgazdasági Prioritásai KEK tagállamok Visegrádi Négyek Előzmények Közép-európai Kezdeményezés (KEK) o 1989. 11.11. Budapest, Ausztria, Jugoszlávia, Magyarország és

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

A vállalati hitelezés továbbra is a banki üzletág központi területe marad a régióban; a jövőben fokozatos fellendülés várható

A vállalati hitelezés továbbra is a banki üzletág központi területe marad a régióban; a jövőben fokozatos fellendülés várható S A J TÓ KÖZ L E M É N Y L o n d o n, 2 0 1 6. m á j u s 1 2. Közép-kelet-európai stratégiai elemzés: Banki tevékenység a közép- és kelet-európai régióban a fenntartható növekedés és az innováció támogatása

Részletesebben

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 Időközi kifizetések időbeni alakulása a 2007-2013-as időszakban uniós szinten... 6 Időközi kifizetések országcsoportonként....

Részletesebben

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla Transznacionális Együttműködés 2014-2020 Közép-Európa 2020 és Duna Hegyesi Béla Tartalom Az Európai Területi Együttműködés A Közép Európa program bemutatása A Közép Európa program prioritásterületei A

Részletesebben

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális Program (2014-2020) Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország,

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

Délkelet Európai Aszálykezelı Központ. Bihari Zita OMSZ

Délkelet Európai Aszálykezelı Központ. Bihari Zita OMSZ Délkelet Európai Aszálykezelı Központ Bihari Zita OMSZ Tartalom Drought Management Centre for Southeast- Europe (DMCSEE) szervezet projekt DMCSEE mint projekt Résztvevık Szerkezet Cél, feladatok Alapító

Részletesebben

A magyar felsõoktatás helye Európában

A magyar felsõoktatás helye Európában Mûhely Ladányi Andor, ny. tudományos tanácsadó E-mail: ladanyi.andrea@t-online.hu A magyar felsõoktatás helye Európában E folyóirat hasábjain korábban két alkalommal is elemeztem az európai felsőoktatás

Részletesebben

Szándéknyilatkozat A SEESARI Vasút Megújításáért Dél-kelet Európai Szövetség megalapításáról

Szándéknyilatkozat A SEESARI Vasút Megújításáért Dél-kelet Európai Szövetség megalapításáról SEESARI Szándéknyilatkozat Szándéknyilatkozat A SEESARI Vasút Megújításáért Dél-kelet Európai Szövetség megalapításáról 1. Cikkely A SEESARI SZÁNDÉKA ÉS CÉLJA A SEESARI szándéka és célja a közlekedési

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4.

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. A két ország gazdasági kapcsolatainak alapjai A gazdasági kapcsolatok rendezettek: 1998-tól 2004-ig a CEFTA, azt követően az EU szabályozása hatályos, 2007 január

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009.

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. október 20. Ország Magyar export 1998 2003 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

SAJTÓANYAG. a Magyarországra érkező külföldi közvetlen tőkebefektetések nagyságáról

SAJTÓANYAG. a Magyarországra érkező külföldi közvetlen tőkebefektetések nagyságáról Budapest, 2004. június 1. SAJTÓANYAG a Magyarországra érkező külföldi közvetlen tőkebefektetések nagyságáról A részvény, egyéb részesedés és újrabefektetett jövedelem formájában megvalósult működőtőke-befektetések

Részletesebben

Találkozások térben és időben Népvándorlás előtt?

Találkozások térben és időben Népvándorlás előtt? Találkozások térben és időben Népvándorlás előtt? Csébi Márk ELTE TTK Földtudományi DI, PhD-hallgató Dr. habil Izsák Éva ELTE TTK RTT, egyetemi docens Dobai Attila ELTE BTK Nyelvtudományi DI, PhD-hallgató

Részletesebben

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban Kövesdi Szilárd vezérigazgató GYSEV Zrt. 2012.11.08. Kőrös Norbert vezérigazgató GYSEV CARGO Zrt. 1. GYSEV általános bemutatása

Részletesebben

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN Bozsik Sándor Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar pzbozsi@uni-miskolc.hu MIRŐL LESZ SZÓ? Jelenlegi helyzetkép Adóverseny lehetséges befolyásoló tényezői Az országklaszterek

Részletesebben

Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Létrehozásuk célja Felkészítés a csatlakozás utáni időszakra Tanulási

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

Az árszínvonal összehasonlítása az európai országok között (2008-ra vonatkozó vásárlóerőparitás-számítások alapján)

Az árszínvonal összehasonlítása az európai országok között (2008-ra vonatkozó vásárlóerőparitás-számítások alapján) Internetes kiadvány www.ksh.hu Központi 2009. szeptember Statisztikai Hivatal ISBN 978-963-235-265-7 Az árszínvonal összehasonlítása az európai országok között (2008-ra vonatkozó vásárlóerőparitás-számítások

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

Az árszínvonal összehasonlítása az európai országok között (a 2010-re vonatkozó vásárlóerőparitás-számítások alapján)

Az árszínvonal összehasonlítása az európai országok között (a 2010-re vonatkozó vásárlóerőparitás-számítások alapján) Az árszínvonal összehasonlítása az európai országok között (a 2010-re vonatkozó vásárlóerőparitás-számítások alapján) Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom Bevezetés... 2 A fogyasztási kiadások

Részletesebben

A Kárpát-medence politikai földrajza

A Kárpát-medence politikai földrajza Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. A Kárpát-medence politikai földrajza Hajdú Zoltán hajdu@rkk.hu Az előadás négy érintett

Részletesebben

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS 2014 1. Erasmus + Mi az Erasmus +? Az ERASMUS+ egy átfogó programcsomag, amely

Részletesebben

Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában

Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában Medve-Bálint Gergő és Boda Zsolt: Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában ESS konferencia 2016. november 17. Az intézményi bizalom mintázatai K-Európában 1) Alacsonyabb szint, de nagyobb

Részletesebben

UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, MÁJUS 19.

UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, MÁJUS 19. UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, 2009. MÁJUS 19. A magyar külgazdasági stratégia alapkérdései Az EU csatlakozás, a közös kereskedelempolitika átvétele módosította a magyar külgazdasági

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Hazai és MTA-részvétel az Európai Unió 7. keretprogramjában (FP7)

Hazai és MTA-részvétel az Európai Unió 7. keretprogramjában (FP7) Hazai és MTA-részvétel az Európai Unió 7. keretprogramjában (FP7) Tendenciák a 2012 2013. időszakban A 7. kutatási és technológiafejlesztési keretprogram az Európai Unió fő kutatásfinanszírozási eszköze.

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja, november 9.

Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja, november 9. A harcsatenyésztés fejlesztésének lehetősége itthon Lengyel Péter, Udvari Zsolt Földművelésügyi Minisztérium Horgászati és Halgazdálkodási Főosztály Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja,

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői

A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői Johns Hopkins University 12 országra kiterjedő kutatása Nemzetközi kutató team a Johns Hopkins University Institute for Policy Studies szervezésében

Részletesebben

Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 27 tagországában

Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 27 tagországában Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 2 tagországában Eredményeket tartalmazó csomag az EU2 és Magyarország

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

A HR gyakorlatok alakulása - nemzetközi összehasonlítás fókuszban a közép-keleteurópai és hazai sajátosságokkal. Kovács Ildikó Éva Tanszéki mérnök

A HR gyakorlatok alakulása - nemzetközi összehasonlítás fókuszban a közép-keleteurópai és hazai sajátosságokkal. Kovács Ildikó Éva Tanszéki mérnök A HR gyakorlatok alakulása - nemzetközi összehasonlítás fókuszban a közép-keleteurópai és hazai sajátosságokkal Kovács Ildikó Éva Tanszéki mérnök VIII. NEMZETKÖZI TANÁCSADÓI KONFRERENCIA 2016. október

Részletesebben

MIT KERES(HET)ÜNK A NYUGAT-BALKÁNON?

MIT KERES(HET)ÜNK A NYUGAT-BALKÁNON? MIT KERES(HET)ÜNK A NYUGAT-BALKÁNON? Tézisek Az uniós csatlakozási alapok felhasználása a Nyugat-Balkánon a környezetvédelem területén témájú KSZGYSZ és KüM által rendezett 2014.IV.hó 10-i üzletember fórumon

Részletesebben

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2)

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 14. Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) A FOGLALKOZÁSI KATEGÓRÁKRA ÖSSZPONTOSÍTVA Ez a foglalkozási kategóriák

Részletesebben

ETNIKUM NEMZETISÉG NEMZET

ETNIKUM NEMZETISÉG NEMZET A NÉPESSN PESSÉG G ETNIKAI ÖSSZETÉTELETELE Alapfogalmak értelmezése I. ETNIKUM NEMZETISÉG NEMZET EVOLÚCIÓ Alapfogalmak értelmezése II. ETNIKUM ETNIKUM NEMZETISÉG NEMZET NEMZET HIERARCHIA Etnikum fogalom

Részletesebben

DUNA Új Transznacionális Együttműködési Program. Közép-Európa Pecze Tibor Csongor elnök

DUNA Új Transznacionális Együttműködési Program. Közép-Európa Pecze Tibor Csongor elnök A Duna 2014-2020 - Új Transznacionális Együttműködési programban rejlő lehetőségek és kihívások BKIK - Budapest, 2014. október 16. DUNA 2014-2020 Új Transznacionális Együttműködési Program Közép-Európa

Részletesebben

A fejétől bűzlik-e a hal? avagy A vezetői kultúra és az etikus üzleti magatartás kapcsolatának vizsgálata Közép Európában

A fejétől bűzlik-e a hal? avagy A vezetői kultúra és az etikus üzleti magatartás kapcsolatának vizsgálata Közép Európában A fejétől bűzlik-e a hal? avagy A vezetői kultúra és az etikus üzleti magatartás kapcsolatának vizsgálata Közép Európában A V4LEAD kutatási projekt előzetes beszámolója Előadja: Dr. Perényi Áron A beszámoló

Részletesebben

III. (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI PARLAMENT

III. (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI PARLAMENT C 271 E/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.10.7. III (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI PARLAMENT A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik

Részletesebben

A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM

A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM REGIONÁLIS ÁTALAKULÁSI FOLYAMATOK A NYUGAT-BALKÁN ORSZÁGAIBAN, PÉCS, 2011. FEBRUÁR 24 25. A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM KÖZREMŐKÖDİ INTÉZMÉNYEK The OECD LEED Trento Centre for Local Development A KUTATÁST

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

Tóth József helye a magyar földrajz Pantheonjában. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia, Pécs, Kocsis Károly

Tóth József helye a magyar földrajz Pantheonjában. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia, Pécs, Kocsis Károly Tóth József helye a magyar földrajz Pantheonjában A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia, Pécs, 2014.03.18. Kocsis Károly Tóth József életpályájának tagolása legfontosabb munkahelyei szerint

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 314-322

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 314-322 Jeney János 1 NEMZETKÖZI TÉRKÉPTÁRI KUTATÁSOK (MAGYAR NÉPESSÉGTÉRKÉPEK) BEVEZETÉS A magyar népességtérképek a magyarországi levéltárak mellett számos külföldi levéltárban is találhatók. A doktori disszertációmban

Részletesebben

Kutatásmódszertan és prezentációkészítés

Kutatásmódszertan és prezentációkészítés Kutatásmódszertan és prezentációkészítés 10. rész: Az adatelemzés alapjai Szerző: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz Tizedik rész Az adatelemzés alapjai Tartalomjegyzék Bevezetés Leíró statisztikák I

Részletesebben

Versenyképtelen vidék? Térségtípusok a versenyképesség aspektusából

Versenyképtelen vidék? Térségtípusok a versenyképesség aspektusából Versenyképtelen vidék? Térségtípusok a versenyképesség aspektusából Pénzes János, PhD egyetemi adjunktus A vidékfejlesztés jelene és jövője műhelykonferencia Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár,

Részletesebben

Az ukrán válság rövid távú hatásai Kelet- Közép-Európa és Magyarország gáz ellátásbiztonságára

Az ukrán válság rövid távú hatásai Kelet- Közép-Európa és Magyarország gáz ellátásbiztonságára Az ukrán válság rövid távú hatásai Kelet- Közép-Európa és Magyarország gáz ellátásbiztonságára Selei Adrienn és Takácsné Tóth Borbála Verseny és szabályozás 2014 című kötet bemutatása alkalmából rendezett

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 4 IV. MINTA, ALAPsTATIsZTIKÁK 1. MATEMATIKAI statisztika A matematikai statisztika alapfeladatát nagy általánosságban a következőképpen

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Mit tudunk az Európai Unióról? 4.rész

Mit tudunk az Európai Unióról? 4.rész 2009 július 23. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Mit értékelve tudunk az Európai Mérték Még 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Tájékoztatás/ismeret hiányból fakad az EU-szkepticizmus? A magyar lakosságnak vajon

Részletesebben

BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK

BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BWP. 2000/5 A külföldi működőtőke-beáramlás hatása a munkaerő-piac regionális különbségeire Magyarországon FAZEKAS KÁROLY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi

Részletesebben

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013)

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) Projektszám: TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A Magyar Tudományos Művek

Részletesebben

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé Világtendenciák A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé 80-as évek elejétől: túltermelési válság 25 % visszaesés (34% az EU-ban) Asztali bort adó szőlőterületek

Részletesebben

Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások

Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások A dokumentum a TÁMOP 5.4.1. számú kiemelt projekt keretében, a Magyar Addiktológiai Társaság megbízásából készült. Készítette:

Részletesebben

NÉMETH JÓZSEF AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ HATÁSA A SCHENGENI TÉRSÉG BŐVÍTÉSÉRE. A Balkán biztonsági helyzete

NÉMETH JÓZSEF AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ HATÁSA A SCHENGENI TÉRSÉG BŐVÍTÉSÉRE. A Balkán biztonsági helyzete NÉMETH JÓZSEF AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ HATÁSA A SCHENGENI TÉRSÉG BŐVÍTÉSÉRE A Balkán biztonsági helyzete A Balkán szó török eredetű és erdős hegységet jelent, melyet E. Zeune német geográfus 1808-ban használt

Részletesebben

Térszerkezet és regionalizmus:a portugál régióépítés nemzetközi tapasztalatai

Térszerkezet és regionalizmus:a portugál régióépítés nemzetközi tapasztalatai Térszerkezet és regionalizmus:a portugál régióépítés nemzetközi tapasztalatai Térfejlődés és térszerkezet a globalizáció korában 1. A huszonegyedik század a globalizációnak, a különböző értékeket, értékrendszereket

Részletesebben

A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában

A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában Tartalomelemzés 2000 január és 2015 március között megjelent cikkek alapján Bevezetés Elemzésünk célja, hogy áttekintő képet adjunk a szegénység

Részletesebben

Tantárgy neve. Európa természet- és társadalomföldrajza I-II. Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 3-2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0, 0+2

Tantárgy neve. Európa természet- és társadalomföldrajza I-II. Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 3-2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0, 0+2 Tantárgy neve Európa természet- és társadalomföldrajza I-II. Tantárgy kódja FDB 1605; FDB1606 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 3-2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0, 0+2 Számonkérés módja kollokvium + gyakorlati

Részletesebben

Korszerű interregionális kapcsolatok a Közép - Duna Nemzetközi Régióban Vajdaság esélyei

Korszerű interregionális kapcsolatok a Közép - Duna Nemzetközi Régióban Vajdaság esélyei Korszerű interregionális kapcsolatok a Közép - Duna Nemzetközi Régióban Vajdaság esélyei Stojic-Karanovic Edit Regionális fejlődés a Kárpát-medencében és az Európai Unió transz-regionális politikája Konferencia

Részletesebben

n" - Online adatbázisok KSH honlapján Bódiné Vajda Györgyi KSH Tájékoztatási főosztály

n - Online adatbázisok KSH honlapján Bódiné Vajda Györgyi KSH Tájékoztatási főosztály "Virtuális utazás s a számok tengerén" n" - Online adatbázisok és s kiadványok a KSH honlapján Bódiné Vajda Györgyi KSH Tájékoztatási főosztály www.ksh.hu 1996 óta van honlapunk Jelenlegi a 4. verzió Kinek

Részletesebben

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20.

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. EOS Cégcsoport Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. Tartalomjegyzék Az EOS világszerte Mire van szükségem, ha az export piacra

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

A roma nők helyzete kelet-európai összehasonlításban az ezredforduló után

A roma nők helyzete kelet-európai összehasonlításban az ezredforduló után Bernát Anikó Páthy-Dencső Blanka: A roma nők helyzete kelet-európai összehasonlításban A roma nők helyzete kelet-európai összehasonlításban az ezredforduló után Bernát Anikó Páthy-Dencső Blanka 1. Bevezetés

Részletesebben

Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája. Mi lesz veled, egyetem? november 3.

Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája. Mi lesz veled, egyetem? november 3. Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája Mi lesz veled, egyetem? 2015. november 3. A felvételi Összes jelentkező Jelentkezők évi alakulása az előző évhez v Összes

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.10. COM(2012) 581 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK ELŐCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ (IPA) FELÜLVIZSGÁLT TÖBBÉVES INDIKATÍV PÉNZÜGYI

Részletesebben

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ /fax: 222-4584 : 383-8491/172 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 Távoktatási Központ ÉVFOLYAM II. évf. vállalkozás szervező TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés az EU tanulmányokba 2007/2008 I. félév 1 A Tantárgyi útmutató

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK. (Vélemények)

BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK. (Vélemények) 2008.6.7. C 141/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Ajánlattételi felhívás 2008 Kultúra program (2007 2013) A programba tartozó tevékenységek végrehajtása: többéves együttműködési projektek;

Részletesebben

Demográfiai és munkaerő-piaci helyzetkép vidéken. Lipták Katalin

Demográfiai és munkaerő-piaci helyzetkép vidéken. Lipták Katalin Demográfiai és munkaerő-piaci helyzetkép vidéken Lipták Katalin Ph.D., dr.jur., egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet, liptak.katalin@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

KISVÁROSOK KÖZÖTT A LEGKISEBBEK. A VÁROSFEJLŐDÉS ATIPIKUS FORMÁI?

KISVÁROSOK KÖZÖTT A LEGKISEBBEK. A VÁROSFEJLŐDÉS ATIPIKUS FORMÁI? Eger, 2015. november 19-20. Az előadás és a tanulmány elkészülését az OTKA (NK 104985) Új térformáló erők és fejlődési pályák Kelet-Európában a 21. század elején kutatási projekt támogatja. KISVÁROSOK

Részletesebben

Akognitív térkép nem a világ fejünkben született fényképe, hanem a térbeli környezet

Akognitív térkép nem a világ fejünkben született fényképe, hanem a térbeli környezet Lakotár Katalin Természetföldrajzi Tanszék, Berzsenyi Dániel Fõiskola Bennünk élõ szomszédainkról ismét Visszatérõ vizsgálat eredményei a szomszédos országok kognitív térképeirõl A hazánkkal szomszédos

Részletesebben

AKNAVESZÉLY!!! Varga Norbert : Aknaveszély!!! GISOpen 2015. március 25 27.

AKNAVESZÉLY!!! Varga Norbert : Aknaveszély!!! GISOpen 2015. március 25 27. AKNAVESZÉLY!!! J u g o s z l á v i a k i a l a k u l á s a Szerb Horvát Szlovén Királyság 1918 1929 Jugoszláv Királyság 1929 1941 I. Sándor király (II. Péter, Pál herceg) Jugoszlávia felosztása 1941-1945

Részletesebben