K I V O N A T. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I V O N A T. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k."

Átírás

1 K I V O N A T Képviselő-testületének január 30-ai soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 1/2014.(I. 30.)Kt évi költségvetési rendelettervezetéről Képviselő-testülete évi költségvetési rendelettervezetéről szóló tájékoztatást elfogadja. Felelős: polgármester Monorierdő, február 17. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Irattár

2

3 K I V O N A T Képviselő-testületének január 30-ai soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 2/2014.(I. 30.)Kt. a település készülő rendezési tervének, illetve fejlesztési koncepció meghatározó irányának kialakításáról Képviselő-testülete a mellékelt koncepciós anyag alapján az alapvető fejlesztési irányként az A és a B lehetőséget párhuzamosan jelöli meg, továbbá a fejlesztendő területeken, területegységeken az alábbi prioritási sorrendben nevezi meg: 1.) Településközpont fejlesztése a súlyponti területeken, intézmények minőségi fejlesztésével 2.) Létező, működő gazdasági területek fejlesztése 3.) A települési hagyományokhoz illeszkedő rekreációs fejlesztések területe és iránya- jóléti erdők fejlesztése 4.) Távlati gazdasági fejlesztési területek lehetséges helyszíne 5.) Lakóterületi fejlesztések lehetséges területe, a lakásépítés segítésére, valamint elfogadja a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság esetleges egyedi javaslatait. Továbbá az A.D.U. Építész Iroda Kft. által készített és most megvitatott településfejlesztési koncepció vázlat a kötelező véleményezési eljárás megindítására alkalmas. i Felelős:, Monorierdő, február 17. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Kürthy András ügyintéző 4. Irattár

4 K I V O N A T Képviselő-testületének január 30-ai soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 3/2014.(I. 30.)Kt. Móricz Mátyás árajánlata urnafal kialakításáról Képviselő-testülete úgy dönt, hogy további két árajánlatot kér be urnafal kialakítására, lehetőleg helyi vállalkozóktól. Felelős: polgármester Monorierdő, február 17. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Móricz Mátyás 4. Irattár

5 K I V O N A T Képviselő-testületének január 30-ai soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 4/2014.(I. 30.)Kt. Dancs Mihályné kérelméről Képviselő-testülete Dancs Mihályné kérelméről szóló tájékoztatást elfogadja és felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságot, hogy a február 25-i 13:00-kor kezdődő ülésére hívja meg Varga Domonkos urat, hogy számoljon be az elképzeléseiről. Határidő: Oktatási, Kulturális, Közbiztonsági és Sport Bizottság február 25-i ülés Felelős: Borbás Elvira a bizottság elnöke Monorierdő, február 17. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Borbás Elvira OKKSB elnöke 3. Dancs Mihályné 4. Irattár

6 K I V O N A T Képviselő-testületének január 30-ai soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 5/2014.(I. 30.)Kt. az ökumenikus farsang idejére térítésmentesen bérbe adott tornateremről Képviselő-testülete úgy dönt, hogy február 22-én 13:00-20:00-ig térítésmentesen, a Monori Kistemplomi Református Egyházközösség rendelkezésére bocsátja a tornatermet, ökumenikus farsang céljából. Felelős: polgármester Monorierdő, február 17. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Monori Kistemplomi Református Egyházközösség 3. Irattár

7 K I V O N A T Képviselő-testületének január 30-ai soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 6/2014.(I. 30.)Kt. a tüdőszűrés megtartásához szükséges helyiség biztosításáról Képviselő-testülete úgy dönt, hogy február 26. napjától március 07. napjáig tartandó tüdőszűrésre a Polgármesteri Hivatal tanácstermét biztosítja. Felelős: polgármester Monorierdő, február 17. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Irattár

8 K I V O N A T Képviselő-testületének január 30-ai soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 7/2014.(I. 30.)Kt. Varga Dezső kérelméről Képviselő-testülete úgy dönt, hogy abban az esetben bocsátja Varga Dezső rendelkezésére a tornatermet, ha megvizsgálta, hogy mikor rendelkezik üres járattal a tornaterem, valamint a jelenleg érvényes térítési díj ellenében. Felelős: polgármester Monorierdő, február 17. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Varga Dezső 3. Irattár

9 K I V O N A T Képviselő-testületének január 30-ai soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 8/2014.(I. 30.)Kt. Parák Melinda kérelméről Képviselő-testülete február ig a piac épületét térítésmentesen odaadja a szülőknek, ruhák és különböző tárgyak eladására. Felelős: polgármester Monorierdő, február 17. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Parák Melinda 3. Irattár

10 K I V O N A T Képviselő-testületének január 30-ai soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 9/2014.(I. 30.)Kt. Büki Károly és családja részére nyújtott segítségről Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottságának javaslatára Monorierdő Község Önkormányzata március végéig Büki Károly és családja részére havi Ft-ot biztosít albérlet díjára. Felelős: polgármester Monorierdő, február 17. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Büki Károly 3. Irattár

11 K I V O N A T Képviselő-testületének február 05-ei rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 10/2014.(II. 05.)Kt. a kormányzati funkció szerinti besorolásról Képviselő-testülete a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság javaslata alapján ánál az alábbi kormányzati funkciók használatát: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Állat-egészségügy Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Közvilágítás Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Fogorvosi ügyeleti ellátás Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Környezet-egészségügyi feladatok Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1 4. évfolyamon Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Idősek, demens betegek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatások Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Támogatási célú finanszírozási műveletek Zöldterület kezelés

12 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Piac üzemeltetése Start-munka program-téli közfoglalkoztatás Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamos tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamos tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok elfogadja., évi költségvetés tervezése Felelős: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke,,, Sahin- Tóth Jenőné pénzügyi csoportvezető Monorierdő, február 17. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Dr. Pácziné Félix Anna PTB. elnöke 3. könyv 4. Sahin-Tóth Jenőné pü.csop.vezető 5. Irattár

13 K I V O N A T Képviselő-testületének február 27-ei soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 11/2014. (II. 27) Kt. Trencsán Erika közvilágítás fejlesztés megvalósításával kapcsolatos ügyéről szóló tájékoztatásról Képviselő-testülete Trencsán Erika (2213 Monorierdő, Harmat utca 75.) közvilágítás fejlesztés megvalósításával kapcsolatos tájékoztatást, mely szerint a DÉMÁSZ-tól kér tájékoztató adatot arra vonatkozóan, hogy mennyi a fejlesztésre visszafordítható keret. Ennek ismeretében a fejlesztések rangsorát kialakítja. Felelős: Monorierdő, március 17. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: könyv 3. Trencsán Erika 4. Irattár

14 K I V O N A T Képviselő-testületének február 27-ei soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 12/2014. (II. ) Kt. Urnafal kialakításával kapcsolatos árajánlatokról Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Juhász-Sírkő (2213 Monorierdő, Fürdő u. 38.) Ft-os árajánlatát elfogadja. Felhatalmazza Szente Béla polgármestert, hogy vegye fel a vállalkozóval a kapcsolatot és kösse meg a szerződést. Határidő azonnal Felelős Monorierdő, március 17. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: könyv 3. Juhász-Sírkő 3. Irattár

15 K I V O N A T Képviselő-testületének február 27-ei soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 13/2014. (II. ) Kt. Csicsergő Óvoda szülői munkaközösségének kérelméről Képviselő-testülete a Csicsergő Óvoda Szülői Munkaközösség kérelmének helyt ad, és a Fekete István Általános Iskola tornatermét díjmentesen rendelkezésre bocsátja március 8-án tartandó Nőnapi Retro Disco jótékonysági rendezvényhez. Felelős: Monorierdő, március 17. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: könyv 3. Csicsergő Óvoda 3. Irattár

16 K I V O N A T Képviselő-testületének február 27-ei soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 14/2014. (II. ) Kt. a évi rendezvényterv módosításáról Képviselő-testülete az Oktatási, Kulturális, Közbiztonsági és Sport bizottság javaslata alapján módosítja a évi rendezvény-tervét az alábbiakat szerint: Sportolj az egészségedért rendezvényt április helyett május hónapban (május1-jén)és szeptember hónapban rendezi meg. Felelős: Borbás Elvira OKSB elnöke Monorierdő, március 17. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: könyv 3. Borbás Elvira OKSB elnöke 4. Irattár

17 K I V O N A T Képviselő-testületének február 27-ei soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 15/2014. (II. 27.) Kt. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet tárgyalásáról Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítását a mai ülés napirendjéről leveszi és rendkívüli Képviselő-testületi ülésen tárgyalja. Határidő: rendkívüli Kt. ülés Felelős: Monorierdő, március 17. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: könyv 3. Irattár

18 K I V O N A T Képviselő-testületének február 27-ei soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 16/2014. (II. 27.) Kt. pályázatíró cégről szóló tájékoztatásról Képviselő-testülete a GOODWILL CONSULTING Kft. pályázatíró céggel kapcsolatos tájékoztatást tudomásul veszi és elfogadja. Felelős: Monorierdő, március 17. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: könyv 3. Irattár

19 K I V O N A T Képviselő-testületének február 27-ei soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 17/2014. (II. 27.) Kt. fejlesztési hitel felvételének lehetőségéről és a költségvetési rendelet módosításáról Képviselő-testülete úgy dönt, hogy folyószámla szerződést köt és a évi költségvetési rendeletét módosítja. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az előirányzat módosítását készítse el és Szente Béla polgármester az anyagot rendkívüli Képviselő-testületi ülésre terjessze elő. Felelős: Monorierdő, március 17. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: könyv 3. Irattár

20 K I V O N A T Képviselő-testületének február 27-ei soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 18/2014. (II. 27.) Kt. Útjavítási munkálatokra és aszfaltozásra bekért árajánlatokról Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az útjavítási munkálatokra és aszfaltozásra bekért árajánlatok közül a Class-Bau Aszfalt Kft. ajánlatát fogadja el. Felhatalmazza t, hogy a tárgyalásokat kezdje meg. Felelős: Monorierdő, március 17. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: könyv 3. Irattár

21 K I V O N A T Képviselő-testületének 19/2014. (II.27.) Kt. a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény 24. (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy az 1. sz. szavazókör Monorierdő, Szabadság u. 43.sz. /Település szintű bejelentettek számára kijelölt szavazókör/ (Fekete István Ált. Isk.) szavazatszámláló bizottság tagjának Faragó Zoltán Lászlóné Szomjú Anita Horváth László póttagjának: Szlifka Lászlóné Neuweltné Aros Judit-ot, a 2. sz. szavazókör Monorierdő, Szabadság u. 43. (Fekete István Ált. Isk.) szavazatszámláló bizottság tagjának Szalai Jánosné Micsu Károlyné Szondi János póttagjának: Bánföldi Györgyné Pálinkás Jánosné-t, a 3. sz. szavazókör Monorierdő, Csillag u (Csicsergő Óvoda) szavazatszámláló bizottság tagjának Galambos Gizella Kecskemétiné Zsengellér Ágnes Kozma Alexandra póttagjának: Péter Emese Lestár Tiborné-t, a 4. sz. szavazókör Monorierdő, Csillag u (Csicsergő Óvoda) szavazatszámláló bizottság tagjának Valasek Györgyné Tar Károly Badár Katalin póttagjának: Lőcsey Andrea-t, A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásához a Nemzetiségi szavazókör szavazatszámláló bizottsága tagjainak Hamza László Bodó Éva Koday Lászlóné Hadik-Barkóczy András László Varga Linda póttagjának: Pálinkás Ildikó-t választja meg.

22 és folyamatos Felelős: Monorierdő, február 28. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Irattár

23 K I V O N A T Képviselő-testületének február 27-ei soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 20/2014. (II. 27.) Kt május 1-jei rendezvényről Képviselő-testülete, figyelemmel az Oktatási, Kulturális, Közbiztonsági és Sport bizottság javaslatára május 1-jén 9.00 órától óráig a következő utcák lezárását kezdeményezi: a Fürdő utca a Szabadság utcától a kempingig, a Szabadság utca a Fürdő utcától az Akácfa utcáig, a Tölgyfa utca a Gyöngyvirág utcától a Szabadság utcáig, a Gyöngyvirág utca a Szabadság utcától a Tölgyfa utcáig. A lezárt utcákban élő lakosokat postaládába kézbesítendő értesítés útján kéri tájékoztatni április 15-ig és egyben megértésüket és együttműködésüket kéri a rendezvény megtartásával összefüggő kellemetlenségekért. A rendezvény kerüljön bejelentésre a rendőrségen és a katasztrófavédelemnél. Határidő: folyamatos, ill. április 15. Felelős: Borbás Elvira képviselő, OKKSB elnöke Monorierdő, március 17. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: könyv 3. Irattár

24 K I V O N A T Képviselő-testületének március 10-ei rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 21/2014. (III. 10.) Kt. Régió Lapkiadó Kft.-vel kötendő keretszerződésről Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Régió Lapkiadó Kft.-vel keret szerződést köt, határozatlan időre. A Képviselő-testület minden évben a költségvetés tárgyalásakor dönt arról, hogy milyen példányszámban, milyen terjedelemben kéri megjelentetni tárgyévben a Monorierdői Hírmondó című kiadványt. Felhatalmazza t és t a szerződés megkötésére. Felelős: polgármester, jegyző Monorierdő, április 10. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Irattár

25 K I V O N A T Képviselő-testületének március 27-ei soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 22/2014. (III.27.) Kt. a Fekete István Általános Iskola Ökoiskolai programhoz való csatlakozási lehetőségéről A Képviselő-testület a Fekete István István Általános Iskola Ökoiskolai programhoz való csatlakozási lehetőségéről szóló előterjesztést megismerte és figyelemmel az Oktatási, Kulturális, Közbiztonsági és Sport Bizottság javaslatára támogatja Monorierdei Fekete István Általános Iskola Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerése érdekében benyújtandó pályázatát. Felelős: polgármester, jegyző Monorierdő, április 10. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Irattár

26 K I V O N A T Képviselő-testületének március 27-ei soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 23/2014. (III.27.) Kt. környezetvédelmi pályázat kiírásáról A Képviselő-testület- az Oktatási, Kulturális, Közbiztonsági és Sport Bizottság javaslata alapján- a környezetvédelmi pályázatot kiírja. Felelős: polgármester, OKKSB elnöke, jegyző Monorierdő, április 10. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: OKKSB elnöke 4. Irattár

27 K I V O N A T Képviselő-testületének március 27-ei soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 24/2014. (III.27.) Kt. Tiszta Udvar- Rendes Ház, Szép Környezet- Jó Közérzet környezetszépítő versenyről A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Tiszta Udvar- Rendes Ház, Szép Környezet- Jó Közérzet környezetszépítő versenyt kiírja. Felelős: polgármester, EKSZB elnöke, jegyző Monorierdő, április 10. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: EKSZB elnöke 4. Irattár

28 K I V O N A T Képviselő-testületének március 27-ei soros nyílt jegyzőkönyvéből: ülésének Képviselő-testületének 25/2014. (III.27.) Kt. Bácsi Mihály földbérleti kérelméről a Monorierdő 351. helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában Képviselő-testülete bérbe adja a Monorierdő 351. helyrajzi számú, 545 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant Bácsi Mihály, 2213 Monorierdő, Gólya u. 18. szám alatti lakosnak, január 1-től december 31-ig. A bérleti díj összege a 201/2013. (X.30.) Kt. határozat szerint 20 Ft/m²/év. Felhatalmazza Szente Béla polgármestert és t a bérleti szerződés aláírására. Felelős:, Monorierdő, április 10. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Bácsi Mihály lakos 4. Irattár

29 K I V O N A T Képviselő-testületének március 27-ei soros nyílt jegyzőkönyvéből: ülésének Képviselő-testületének 26/2014. (III.27.) Kt. Buzási Alexandra földbérleti kérelméről Monorierdő helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában Képviselő-testülete bérbe adja a helyrajzi számú, 2489 m² nagyságú, szántó művelési ágú ingatlant Buzási Alexandra, 2213 Monorierdő, Monori út 14194/2 hrsz. alatti lakosnak január től december 31-ig szólóan. A bérleti díj összege a 202/2013. (X.30.) Kt. határozat szerint 15 Ft/m²/év. Felhatalmazza t és t a haszonbérleti szerződés aláírására. Felelős:, Monorierdő, április 10. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Buzási Alexandra lakos 4. Irattár

30 K I V O N A T Képviselő-testületének március 27-ei soros nyílt jegyzőkönyvéből: ülésének Képviselő-testületének 27/2014. (III.27.) Kt. Buzási Alexandra földbérleti kérelméről Monorierdő helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában Képviselő-testülete bérbe adja amonorierdő helyrajzi számú, 2353 m² nagyságú, szántó művelési ágú ingatlant Buzási Alexandra, 2213 Monorierdő, Monori út hrsz. alatti lakosnak január 01 től december 31-ig szólóan. A bérleti díj összege a 202/2013. (X.30.) Kt. határozat szerint 15 Ft/m²/év. Felhatalmazza Szente Béla polgármestert és t a haszonbérleti szerződés aláírására. Felelős:, Monorierdő, április 10. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Buzási Alexandra lakos 4. Irattár

31 K I V O N A T Képviselő-testületének március 27-ei soros nyílt jegyzőkönyvéből: ülésének Képviselő-testületének 28/2014. (III.27.) Kt. a tüdőszűrés költségeinek az Egészségügyi, Környezetvédelmi és Szociális Bizottság keretéből történő fedezetéről A Képviselő-testület a tüdőszűrés érdekében felmerült kiadások Egészségügyi, Környezetvédelmi és Szociális Bizottság keretéből történő biztosítását tudomásul vette. Felelős: polgármester Monorierdő, április 10. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Buzási Alexandra lakos 4. Irattár

32 K I V O N A T Képviselő-testületének március 27-ei soros nyílt jegyzőkönyvéből: ülésének Képviselő-testületének 29/2014. (III.27.) Kt. Szuhi Tamás és családja részére nyújtott segítségről Képviselő-testülete Szuhi Tamás Monorierdő Diófa u. 25. sz. alatti lakos részére től ig nyújtott Ft/hó bérleti díj támogatásáról szóló tájékoztatást, valamint a támogatott részére, a fenti időpontig a tárgyhó 10. napjáig kifizestést tudomásul veszi. és Felelős: polgármester Monorierdő, április 10. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Szuhi Tamás lakos 4. Irattár

33 K I V O N A T Képviselő-testületének március 27-ei soros nyílt jegyzőkönyvéből: ülésének Képviselő-testületének 30/2014. (III.27.) Kt. telek bérbeadásról Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Szente Béla polgármestert, valamint t, hogy vegyék fel a kapcsolatot a szülőkkel és a szerződést kössék meg. Felelős: polgármester, jegyző Monorierdő, április 10. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Irattár

34 K I V O N A T Képviselő-testületének március 27-ei soros nyílt jegyzőkönyvéből: ülésének Képviselő-testületének 31/2014. (III.27.) Kt. szobor felújítási kérelemről Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza Szente Béla polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a kivitelezővel és kérje meg a szobor helyreállítására, melynek költségeihez nem tud hozzájárulni. Felelős: polgármester Monorierdő, április 10. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Irattár

35 K I V O N A T Képviselő-testületének március 27-ei soros nyílt jegyzőkönyvéből: ülésének Képviselő-testületének 32/2014. (III.27.) Kt. Május 1-jén tartandó rendezvényről Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Egészségnapot május 1- jén 10:00-14:00 óráig tartsa meg. Kérje fel a védőnőt, gyermekorvost, háziorvost, hogy a rendezvény lebonyolításában, a szűrések megszervezésében vegyenek részt. Helyszín az önkormányzat épülete. Hívja meg Varga Domonkos egészségnevelőt a rendezvényre, valamint a rendőrséget kérje meg, hogy a helyszínt biztosítsák. Felelős: polgármester, EKSZB elnöke Monorierdő, április 10. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Irattár

36 K I V O N A T Képviselő-testületének március 27-ei soros nyílt jegyzőkönyvéből: ülésének Képviselő-testületének 33/2014. (III.27.) Kt. árajánlatok kérése tárcsázásról Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a temető mögötti facsemetékkel beültetett terület tárcsázására három árajánlatot bekér. Az egyiket Nagy Sándortól, a másikat a Kerbor Kft.-től és a harmadikat a Fajtakitermesztő Állomástól. Felelős: polgármester Monorierdő, április 10. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Irattár

37 K I V O N A T Képviselő-testületének április 1-ei rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 34/2014.(IV. 01.)Kt. a Monorierdei Fekete István Általános Iskola épület-karbantartásáról Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Arató Máté Reparo Szervíz Kft. árajánlatát. Felkéri t, hogy vegye fel a vállalkozóval a kapcsolatot és kössék meg a szerződést, valamint felkéri Hanyecz Anita intézményvezetőt, hogy működjön együtt. Felelős: Monorierdő, április 10. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: 1. Arató-Máté Reparo Szerviz Kft Irattár

38 K I V O N A T Képviselő-testületének április 1-ei rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 35/2014.(IV. 01.)Kt. Hajt-A Csapat Egyesülettel kötendő szerződésről Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hajt-A Csapat Egyesület tagja kíván maradni a közötti időszakban, és Európai Uniós pályázatokon részt kíván venni. Felkéri t és t, hogy írják alá a szerződést. Felelős:, Monorierdő, április 10. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: 1. Hajt-A Csapat Egyesület Irattár

39 K I V O N A T Képviselő-testületének április 1-ei rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 36/2014.(IV. 01.)Kt. Egészségház tervezéséhez árajánlatok bekéréséről Képviselő-testülete- figyelemmel a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság javaslatára- úgy dönt, hogy az egészségügyi intézmény (Egészségház) megvalósításához három tervezőtől kér be árajánlatot Felkéri t, hogy a tárgyalásokat kezdje meg és az ajánlatokat kérje be. Felelős:, Monorierdő, április 10. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Irattár

40 K I V O N A T Képviselő-testületének április 1-ei rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 37/2014.(IV. 01.)Kt. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósági felhívásról Képviselő-testülete Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felhívására a bejelentőnek megküldi a piac és az integrációs pályázatot, valamint a médiafelületen közzéteszi. Felelős:, Monorierdő, április 10. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Irattár

41 K I V O N A T Képviselő-testületének április 1-ei rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 38/2014. (IV.01.) Kt. a Poncz Fogászati Praxis Kft.-vel kötött ellátási szerződés I. számú módosításáról Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a Poncz Fogászati Praxis Kft.-vel kötött ellátási szerződést a rendelőhelyiség címének megváltozása miatt. Felhatalmazza Szente Béla polgármestert a szerződés aláírására. Felelős:, Monorierdő, április 10. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: 1. Poncz Fogászati Praxis Kft Irattár

42 Készült: Képviselő-testülete április 30-án megtartott soros, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Monori Rendőrkapitányság beszámolója a évi bűnügyi és közbiztonsági tevékenységéről Monorierdő községben Előadó: Szavazás: a Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Képviselő-testületének 39/2014. (IV. 30.) Kt. Monori Rendőrkapitányság beszámolója a évi bűnügyi és közbiztonsági tevékenységéről Monorierdő községben Képviselő-testülete figyelemmel az Oktatási, Kulturális, Közbiztonsági és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság javaslatára elfogadja a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Monori Rendőrkapitánysága beszámolóját évi bűnügyi és közbiztonsági tevékenységéről Monorierdő község vonatkozásában. Felelős: OKKSB elnöke, PTB elnöke, Polgármester Borbás Elvira sk. Balogh Gábor sk jegyzőkönyv - hitelesítők Szmodics Róbert r. alezredes, rendőrkapitány Borbás Elvira OKKSB elnöke Dr. Pácziné Félix Anna PTB elnöke Sahin-Tóth Jenőné pü. csoportvezető Balázs Beatrix igazgatási csoportvezető

43 Készült: Képviselő-testülete április 30-án megtartott soros, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Előterjesztés a évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentésre Előadó: Szavazás: a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: Képviselő-testületének 40/2014. (IV. 30.) Kt. a évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről Képviselő-testülete elfogadja a Polgármesteri Hivatal évi éves belső ellenőrzéséről szóló jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal. Felelős: bizottsági elnök, polgármester, jegyző. Borbás Elvira sk. Balogh Gábor sk jegyzőkönyv - hitelesítők Dr. Pácziné Félix Anna PTB elnöke Sahin-Tóth Jenőné pü. csoportvezető Balázs Beatrix igazgatási csoportvezető

44 Készült: Képviselő-testülete április 30-án megtartott soros, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Előterjesztés a évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentésre Előadó: Szavazás: a Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Képviselő-testületének 41/2014. (IV. 30.) Kt. A évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a évi éves belső ellenőrzéssel elfogadott jelentéssel le nem zárt 2 db belső ellenőrzést vegye fel az intézkedési tervbe és kérje fel Majláth Konrád Konstantint a Kistérségi Ellenőrzési Központ Kft. belső ellenőrzési vezetőjét, hogy ezt a két vizsgálatot szíveskedjen az év folyamán az ellenőrzési terven felül lefolytatni. Felelős: polgármester jegyző Borbás Elvira sk. Balogh Gábor sk jegyzőkönyv - hitelesítők Dr. Pácziné Félix Anna PTB elnöke Sahin-Tóth Jenőné pü. csoportvezető Balázs Beatrix igazgatási csoportvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 372/2014.(XI.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. november 27-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 04. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 04. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 04. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 78/2015.(III.04.) Kt. határozat Tárgy: 2015. március 04. rendkívüli testületi ülés

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK V ÁR OS ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 27-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online. VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 14/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

2010. évi határozatok

2010. évi határozatok 2010. évi határozatok 1/2010. (I. 12.) Kt. Zöldséges üzlet telephely bejegyzési engedélyéről A képviselő-testülete: Hozzájárul ahhoz, hogy Szegvári Jánosné, a bérleti szerződés megkötése után a Zöldséges

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Füredi János sk. polgármester

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.30.) önkormányzati RENDELETE Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Rákócziújfalu

Részletesebben

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester,

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 2 Határozatai: 20-25 T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés 2011.évi költségvetés

Részletesebben

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál Ön az alábbi menüpontok közül választhat Városfejlesztési Bizottság napirendje Képviselő-testület

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról 1 D5 2 nyilvántartás január 11. napon megtartott Egyek Móra Ferenc Általános Iskola épülettömb és a Napköziotthonos Óvoda eszközbeszerzésére kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének az

Részletesebben

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése 1/2012.(I.16.) képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2012.(I.16.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Balatonalmádi

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról

17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról 17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról Doboz Nagyközség Önkormányzata az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet

Részletesebben