K I V O N A T. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I V O N A T. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k."

Átírás

1 K I V O N A T Képviselő-testületének január 30-ai soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 1/2014.(I. 30.)Kt évi költségvetési rendelettervezetéről Képviselő-testülete évi költségvetési rendelettervezetéről szóló tájékoztatást elfogadja. Felelős: polgármester Monorierdő, február 17. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Irattár

2

3 K I V O N A T Képviselő-testületének január 30-ai soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 2/2014.(I. 30.)Kt. a település készülő rendezési tervének, illetve fejlesztési koncepció meghatározó irányának kialakításáról Képviselő-testülete a mellékelt koncepciós anyag alapján az alapvető fejlesztési irányként az A és a B lehetőséget párhuzamosan jelöli meg, továbbá a fejlesztendő területeken, területegységeken az alábbi prioritási sorrendben nevezi meg: 1.) Településközpont fejlesztése a súlyponti területeken, intézmények minőségi fejlesztésével 2.) Létező, működő gazdasági területek fejlesztése 3.) A települési hagyományokhoz illeszkedő rekreációs fejlesztések területe és iránya- jóléti erdők fejlesztése 4.) Távlati gazdasági fejlesztési területek lehetséges helyszíne 5.) Lakóterületi fejlesztések lehetséges területe, a lakásépítés segítésére, valamint elfogadja a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság esetleges egyedi javaslatait. Továbbá az A.D.U. Építész Iroda Kft. által készített és most megvitatott településfejlesztési koncepció vázlat a kötelező véleményezési eljárás megindítására alkalmas. i Felelős:, Monorierdő, február 17. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Kürthy András ügyintéző 4. Irattár

4 K I V O N A T Képviselő-testületének január 30-ai soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 3/2014.(I. 30.)Kt. Móricz Mátyás árajánlata urnafal kialakításáról Képviselő-testülete úgy dönt, hogy további két árajánlatot kér be urnafal kialakítására, lehetőleg helyi vállalkozóktól. Felelős: polgármester Monorierdő, február 17. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Móricz Mátyás 4. Irattár

5 K I V O N A T Képviselő-testületének január 30-ai soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 4/2014.(I. 30.)Kt. Dancs Mihályné kérelméről Képviselő-testülete Dancs Mihályné kérelméről szóló tájékoztatást elfogadja és felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságot, hogy a február 25-i 13:00-kor kezdődő ülésére hívja meg Varga Domonkos urat, hogy számoljon be az elképzeléseiről. Határidő: Oktatási, Kulturális, Közbiztonsági és Sport Bizottság február 25-i ülés Felelős: Borbás Elvira a bizottság elnöke Monorierdő, február 17. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Borbás Elvira OKKSB elnöke 3. Dancs Mihályné 4. Irattár

6 K I V O N A T Képviselő-testületének január 30-ai soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 5/2014.(I. 30.)Kt. az ökumenikus farsang idejére térítésmentesen bérbe adott tornateremről Képviselő-testülete úgy dönt, hogy február 22-én 13:00-20:00-ig térítésmentesen, a Monori Kistemplomi Református Egyházközösség rendelkezésére bocsátja a tornatermet, ökumenikus farsang céljából. Felelős: polgármester Monorierdő, február 17. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Monori Kistemplomi Református Egyházközösség 3. Irattár

7 K I V O N A T Képviselő-testületének január 30-ai soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 6/2014.(I. 30.)Kt. a tüdőszűrés megtartásához szükséges helyiség biztosításáról Képviselő-testülete úgy dönt, hogy február 26. napjától március 07. napjáig tartandó tüdőszűrésre a Polgármesteri Hivatal tanácstermét biztosítja. Felelős: polgármester Monorierdő, február 17. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Irattár

8 K I V O N A T Képviselő-testületének január 30-ai soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 7/2014.(I. 30.)Kt. Varga Dezső kérelméről Képviselő-testülete úgy dönt, hogy abban az esetben bocsátja Varga Dezső rendelkezésére a tornatermet, ha megvizsgálta, hogy mikor rendelkezik üres járattal a tornaterem, valamint a jelenleg érvényes térítési díj ellenében. Felelős: polgármester Monorierdő, február 17. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Varga Dezső 3. Irattár

9 K I V O N A T Képviselő-testületének január 30-ai soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 8/2014.(I. 30.)Kt. Parák Melinda kérelméről Képviselő-testülete február ig a piac épületét térítésmentesen odaadja a szülőknek, ruhák és különböző tárgyak eladására. Felelős: polgármester Monorierdő, február 17. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Parák Melinda 3. Irattár

10 K I V O N A T Képviselő-testületének január 30-ai soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 9/2014.(I. 30.)Kt. Büki Károly és családja részére nyújtott segítségről Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottságának javaslatára Monorierdő Község Önkormányzata március végéig Büki Károly és családja részére havi Ft-ot biztosít albérlet díjára. Felelős: polgármester Monorierdő, február 17. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Büki Károly 3. Irattár

11 K I V O N A T Képviselő-testületének február 05-ei rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 10/2014.(II. 05.)Kt. a kormányzati funkció szerinti besorolásról Képviselő-testülete a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság javaslata alapján ánál az alábbi kormányzati funkciók használatát: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Állat-egészségügy Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Közvilágítás Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Fogorvosi ügyeleti ellátás Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Környezet-egészségügyi feladatok Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1 4. évfolyamon Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Idősek, demens betegek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatások Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Támogatási célú finanszírozási műveletek Zöldterület kezelés

12 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Piac üzemeltetése Start-munka program-téli közfoglalkoztatás Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamos tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamos tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok elfogadja., évi költségvetés tervezése Felelős: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke,,, Sahin- Tóth Jenőné pénzügyi csoportvezető Monorierdő, február 17. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Dr. Pácziné Félix Anna PTB. elnöke 3. könyv 4. Sahin-Tóth Jenőné pü.csop.vezető 5. Irattár

13 K I V O N A T Képviselő-testületének február 27-ei soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 11/2014. (II. 27) Kt. Trencsán Erika közvilágítás fejlesztés megvalósításával kapcsolatos ügyéről szóló tájékoztatásról Képviselő-testülete Trencsán Erika (2213 Monorierdő, Harmat utca 75.) közvilágítás fejlesztés megvalósításával kapcsolatos tájékoztatást, mely szerint a DÉMÁSZ-tól kér tájékoztató adatot arra vonatkozóan, hogy mennyi a fejlesztésre visszafordítható keret. Ennek ismeretében a fejlesztések rangsorát kialakítja. Felelős: Monorierdő, március 17. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: könyv 3. Trencsán Erika 4. Irattár

14 K I V O N A T Képviselő-testületének február 27-ei soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 12/2014. (II. ) Kt. Urnafal kialakításával kapcsolatos árajánlatokról Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Juhász-Sírkő (2213 Monorierdő, Fürdő u. 38.) Ft-os árajánlatát elfogadja. Felhatalmazza Szente Béla polgármestert, hogy vegye fel a vállalkozóval a kapcsolatot és kösse meg a szerződést. Határidő azonnal Felelős Monorierdő, március 17. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: könyv 3. Juhász-Sírkő 3. Irattár

15 K I V O N A T Képviselő-testületének február 27-ei soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 13/2014. (II. ) Kt. Csicsergő Óvoda szülői munkaközösségének kérelméről Képviselő-testülete a Csicsergő Óvoda Szülői Munkaközösség kérelmének helyt ad, és a Fekete István Általános Iskola tornatermét díjmentesen rendelkezésre bocsátja március 8-án tartandó Nőnapi Retro Disco jótékonysági rendezvényhez. Felelős: Monorierdő, március 17. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: könyv 3. Csicsergő Óvoda 3. Irattár

16 K I V O N A T Képviselő-testületének február 27-ei soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 14/2014. (II. ) Kt. a évi rendezvényterv módosításáról Képviselő-testülete az Oktatási, Kulturális, Közbiztonsági és Sport bizottság javaslata alapján módosítja a évi rendezvény-tervét az alábbiakat szerint: Sportolj az egészségedért rendezvényt április helyett május hónapban (május1-jén)és szeptember hónapban rendezi meg. Felelős: Borbás Elvira OKSB elnöke Monorierdő, március 17. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: könyv 3. Borbás Elvira OKSB elnöke 4. Irattár

17 K I V O N A T Képviselő-testületének február 27-ei soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 15/2014. (II. 27.) Kt. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet tárgyalásáról Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítását a mai ülés napirendjéről leveszi és rendkívüli Képviselő-testületi ülésen tárgyalja. Határidő: rendkívüli Kt. ülés Felelős: Monorierdő, március 17. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: könyv 3. Irattár

18 K I V O N A T Képviselő-testületének február 27-ei soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 16/2014. (II. 27.) Kt. pályázatíró cégről szóló tájékoztatásról Képviselő-testülete a GOODWILL CONSULTING Kft. pályázatíró céggel kapcsolatos tájékoztatást tudomásul veszi és elfogadja. Felelős: Monorierdő, március 17. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: könyv 3. Irattár

19 K I V O N A T Képviselő-testületének február 27-ei soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 17/2014. (II. 27.) Kt. fejlesztési hitel felvételének lehetőségéről és a költségvetési rendelet módosításáról Képviselő-testülete úgy dönt, hogy folyószámla szerződést köt és a évi költségvetési rendeletét módosítja. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az előirányzat módosítását készítse el és Szente Béla polgármester az anyagot rendkívüli Képviselő-testületi ülésre terjessze elő. Felelős: Monorierdő, március 17. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: könyv 3. Irattár

20 K I V O N A T Képviselő-testületének február 27-ei soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 18/2014. (II. 27.) Kt. Útjavítási munkálatokra és aszfaltozásra bekért árajánlatokról Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az útjavítási munkálatokra és aszfaltozásra bekért árajánlatok közül a Class-Bau Aszfalt Kft. ajánlatát fogadja el. Felhatalmazza t, hogy a tárgyalásokat kezdje meg. Felelős: Monorierdő, március 17. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: könyv 3. Irattár

21 K I V O N A T Képviselő-testületének 19/2014. (II.27.) Kt. a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény 24. (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy az 1. sz. szavazókör Monorierdő, Szabadság u. 43.sz. /Település szintű bejelentettek számára kijelölt szavazókör/ (Fekete István Ált. Isk.) szavazatszámláló bizottság tagjának Faragó Zoltán Lászlóné Szomjú Anita Horváth László póttagjának: Szlifka Lászlóné Neuweltné Aros Judit-ot, a 2. sz. szavazókör Monorierdő, Szabadság u. 43. (Fekete István Ált. Isk.) szavazatszámláló bizottság tagjának Szalai Jánosné Micsu Károlyné Szondi János póttagjának: Bánföldi Györgyné Pálinkás Jánosné-t, a 3. sz. szavazókör Monorierdő, Csillag u (Csicsergő Óvoda) szavazatszámláló bizottság tagjának Galambos Gizella Kecskemétiné Zsengellér Ágnes Kozma Alexandra póttagjának: Péter Emese Lestár Tiborné-t, a 4. sz. szavazókör Monorierdő, Csillag u (Csicsergő Óvoda) szavazatszámláló bizottság tagjának Valasek Györgyné Tar Károly Badár Katalin póttagjának: Lőcsey Andrea-t, A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásához a Nemzetiségi szavazókör szavazatszámláló bizottsága tagjainak Hamza László Bodó Éva Koday Lászlóné Hadik-Barkóczy András László Varga Linda póttagjának: Pálinkás Ildikó-t választja meg.

22 és folyamatos Felelős: Monorierdő, február 28. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Irattár

23 K I V O N A T Képviselő-testületének február 27-ei soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 20/2014. (II. 27.) Kt május 1-jei rendezvényről Képviselő-testülete, figyelemmel az Oktatási, Kulturális, Közbiztonsági és Sport bizottság javaslatára május 1-jén 9.00 órától óráig a következő utcák lezárását kezdeményezi: a Fürdő utca a Szabadság utcától a kempingig, a Szabadság utca a Fürdő utcától az Akácfa utcáig, a Tölgyfa utca a Gyöngyvirág utcától a Szabadság utcáig, a Gyöngyvirág utca a Szabadság utcától a Tölgyfa utcáig. A lezárt utcákban élő lakosokat postaládába kézbesítendő értesítés útján kéri tájékoztatni április 15-ig és egyben megértésüket és együttműködésüket kéri a rendezvény megtartásával összefüggő kellemetlenségekért. A rendezvény kerüljön bejelentésre a rendőrségen és a katasztrófavédelemnél. Határidő: folyamatos, ill. április 15. Felelős: Borbás Elvira képviselő, OKKSB elnöke Monorierdő, március 17. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: könyv 3. Irattár

24 K I V O N A T Képviselő-testületének március 10-ei rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 21/2014. (III. 10.) Kt. Régió Lapkiadó Kft.-vel kötendő keretszerződésről Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Régió Lapkiadó Kft.-vel keret szerződést köt, határozatlan időre. A Képviselő-testület minden évben a költségvetés tárgyalásakor dönt arról, hogy milyen példányszámban, milyen terjedelemben kéri megjelentetni tárgyévben a Monorierdői Hírmondó című kiadványt. Felhatalmazza t és t a szerződés megkötésére. Felelős: polgármester, jegyző Monorierdő, április 10. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Irattár

25 K I V O N A T Képviselő-testületének március 27-ei soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 22/2014. (III.27.) Kt. a Fekete István Általános Iskola Ökoiskolai programhoz való csatlakozási lehetőségéről A Képviselő-testület a Fekete István István Általános Iskola Ökoiskolai programhoz való csatlakozási lehetőségéről szóló előterjesztést megismerte és figyelemmel az Oktatási, Kulturális, Közbiztonsági és Sport Bizottság javaslatára támogatja Monorierdei Fekete István Általános Iskola Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerése érdekében benyújtandó pályázatát. Felelős: polgármester, jegyző Monorierdő, április 10. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Irattár

26 K I V O N A T Képviselő-testületének március 27-ei soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 23/2014. (III.27.) Kt. környezetvédelmi pályázat kiírásáról A Képviselő-testület- az Oktatási, Kulturális, Közbiztonsági és Sport Bizottság javaslata alapján- a környezetvédelmi pályázatot kiírja. Felelős: polgármester, OKKSB elnöke, jegyző Monorierdő, április 10. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: OKKSB elnöke 4. Irattár

27 K I V O N A T Képviselő-testületének március 27-ei soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 24/2014. (III.27.) Kt. Tiszta Udvar- Rendes Ház, Szép Környezet- Jó Közérzet környezetszépítő versenyről A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Tiszta Udvar- Rendes Ház, Szép Környezet- Jó Közérzet környezetszépítő versenyt kiírja. Felelős: polgármester, EKSZB elnöke, jegyző Monorierdő, április 10. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: EKSZB elnöke 4. Irattár

28 K I V O N A T Képviselő-testületének március 27-ei soros nyílt jegyzőkönyvéből: ülésének Képviselő-testületének 25/2014. (III.27.) Kt. Bácsi Mihály földbérleti kérelméről a Monorierdő 351. helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában Képviselő-testülete bérbe adja a Monorierdő 351. helyrajzi számú, 545 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant Bácsi Mihály, 2213 Monorierdő, Gólya u. 18. szám alatti lakosnak, január 1-től december 31-ig. A bérleti díj összege a 201/2013. (X.30.) Kt. határozat szerint 20 Ft/m²/év. Felhatalmazza Szente Béla polgármestert és t a bérleti szerződés aláírására. Felelős:, Monorierdő, április 10. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Bácsi Mihály lakos 4. Irattár

29 K I V O N A T Képviselő-testületének március 27-ei soros nyílt jegyzőkönyvéből: ülésének Képviselő-testületének 26/2014. (III.27.) Kt. Buzási Alexandra földbérleti kérelméről Monorierdő helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában Képviselő-testülete bérbe adja a helyrajzi számú, 2489 m² nagyságú, szántó művelési ágú ingatlant Buzási Alexandra, 2213 Monorierdő, Monori út 14194/2 hrsz. alatti lakosnak január től december 31-ig szólóan. A bérleti díj összege a 202/2013. (X.30.) Kt. határozat szerint 15 Ft/m²/év. Felhatalmazza t és t a haszonbérleti szerződés aláírására. Felelős:, Monorierdő, április 10. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Buzási Alexandra lakos 4. Irattár

30 K I V O N A T Képviselő-testületének március 27-ei soros nyílt jegyzőkönyvéből: ülésének Képviselő-testületének 27/2014. (III.27.) Kt. Buzási Alexandra földbérleti kérelméről Monorierdő helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában Képviselő-testülete bérbe adja amonorierdő helyrajzi számú, 2353 m² nagyságú, szántó művelési ágú ingatlant Buzási Alexandra, 2213 Monorierdő, Monori út hrsz. alatti lakosnak január 01 től december 31-ig szólóan. A bérleti díj összege a 202/2013. (X.30.) Kt. határozat szerint 15 Ft/m²/év. Felhatalmazza Szente Béla polgármestert és t a haszonbérleti szerződés aláírására. Felelős:, Monorierdő, április 10. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Buzási Alexandra lakos 4. Irattár

31 K I V O N A T Képviselő-testületének március 27-ei soros nyílt jegyzőkönyvéből: ülésének Képviselő-testületének 28/2014. (III.27.) Kt. a tüdőszűrés költségeinek az Egészségügyi, Környezetvédelmi és Szociális Bizottság keretéből történő fedezetéről A Képviselő-testület a tüdőszűrés érdekében felmerült kiadások Egészségügyi, Környezetvédelmi és Szociális Bizottság keretéből történő biztosítását tudomásul vette. Felelős: polgármester Monorierdő, április 10. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Buzási Alexandra lakos 4. Irattár

32 K I V O N A T Képviselő-testületének március 27-ei soros nyílt jegyzőkönyvéből: ülésének Képviselő-testületének 29/2014. (III.27.) Kt. Szuhi Tamás és családja részére nyújtott segítségről Képviselő-testülete Szuhi Tamás Monorierdő Diófa u. 25. sz. alatti lakos részére től ig nyújtott Ft/hó bérleti díj támogatásáról szóló tájékoztatást, valamint a támogatott részére, a fenti időpontig a tárgyhó 10. napjáig kifizestést tudomásul veszi. és Felelős: polgármester Monorierdő, április 10. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Szuhi Tamás lakos 4. Irattár

33 K I V O N A T Képviselő-testületének március 27-ei soros nyílt jegyzőkönyvéből: ülésének Képviselő-testületének 30/2014. (III.27.) Kt. telek bérbeadásról Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Szente Béla polgármestert, valamint t, hogy vegyék fel a kapcsolatot a szülőkkel és a szerződést kössék meg. Felelős: polgármester, jegyző Monorierdő, április 10. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Irattár

34 K I V O N A T Képviselő-testületének március 27-ei soros nyílt jegyzőkönyvéből: ülésének Képviselő-testületének 31/2014. (III.27.) Kt. szobor felújítási kérelemről Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza Szente Béla polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a kivitelezővel és kérje meg a szobor helyreállítására, melynek költségeihez nem tud hozzájárulni. Felelős: polgármester Monorierdő, április 10. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Irattár

35 K I V O N A T Képviselő-testületének március 27-ei soros nyílt jegyzőkönyvéből: ülésének Képviselő-testületének 32/2014. (III.27.) Kt. Május 1-jén tartandó rendezvényről Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Egészségnapot május 1- jén 10:00-14:00 óráig tartsa meg. Kérje fel a védőnőt, gyermekorvost, háziorvost, hogy a rendezvény lebonyolításában, a szűrések megszervezésében vegyenek részt. Helyszín az önkormányzat épülete. Hívja meg Varga Domonkos egészségnevelőt a rendezvényre, valamint a rendőrséget kérje meg, hogy a helyszínt biztosítsák. Felelős: polgármester, EKSZB elnöke Monorierdő, április 10. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Irattár

36 K I V O N A T Képviselő-testületének március 27-ei soros nyílt jegyzőkönyvéből: ülésének Képviselő-testületének 33/2014. (III.27.) Kt. árajánlatok kérése tárcsázásról Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a temető mögötti facsemetékkel beültetett terület tárcsázására három árajánlatot bekér. Az egyiket Nagy Sándortól, a másikat a Kerbor Kft.-től és a harmadikat a Fajtakitermesztő Állomástól. Felelős: polgármester Monorierdő, április 10. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Irattár

37 K I V O N A T Képviselő-testületének április 1-ei rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 34/2014.(IV. 01.)Kt. a Monorierdei Fekete István Általános Iskola épület-karbantartásáról Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Arató Máté Reparo Szervíz Kft. árajánlatát. Felkéri t, hogy vegye fel a vállalkozóval a kapcsolatot és kössék meg a szerződést, valamint felkéri Hanyecz Anita intézményvezetőt, hogy működjön együtt. Felelős: Monorierdő, április 10. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: 1. Arató-Máté Reparo Szerviz Kft Irattár

38 K I V O N A T Képviselő-testületének április 1-ei rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 35/2014.(IV. 01.)Kt. Hajt-A Csapat Egyesülettel kötendő szerződésről Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hajt-A Csapat Egyesület tagja kíván maradni a közötti időszakban, és Európai Uniós pályázatokon részt kíván venni. Felkéri t és t, hogy írják alá a szerződést. Felelős:, Monorierdő, április 10. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: 1. Hajt-A Csapat Egyesület Irattár

39 K I V O N A T Képviselő-testületének április 1-ei rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 36/2014.(IV. 01.)Kt. Egészségház tervezéséhez árajánlatok bekéréséről Képviselő-testülete- figyelemmel a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság javaslatára- úgy dönt, hogy az egészségügyi intézmény (Egészségház) megvalósításához három tervezőtől kér be árajánlatot Felkéri t, hogy a tárgyalásokat kezdje meg és az ajánlatokat kérje be. Felelős:, Monorierdő, április 10. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Irattár

40 K I V O N A T Képviselő-testületének április 1-ei rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 37/2014.(IV. 01.)Kt. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósági felhívásról Képviselő-testülete Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felhívására a bejelentőnek megküldi a piac és az integrációs pályázatot, valamint a médiafelületen közzéteszi. Felelős:, Monorierdő, április 10. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: Irattár

41 K I V O N A T Képviselő-testületének április 1-ei rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 38/2014. (IV.01.) Kt. a Poncz Fogászati Praxis Kft.-vel kötött ellátási szerződés I. számú módosításáról Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a Poncz Fogászati Praxis Kft.-vel kötött ellátási szerződést a rendelőhelyiség címének megváltozása miatt. Felhatalmazza Szente Béla polgármestert a szerződés aláírására. Felelős:, Monorierdő, április 10. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. jegyző polgármester A határozat kivonatot kapják: 1. Poncz Fogászati Praxis Kft Irattár

42 Készült: Képviselő-testülete április 30-án megtartott soros, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Monori Rendőrkapitányság beszámolója a évi bűnügyi és közbiztonsági tevékenységéről Monorierdő községben Előadó: Szavazás: a Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Képviselő-testületének 39/2014. (IV. 30.) Kt. Monori Rendőrkapitányság beszámolója a évi bűnügyi és közbiztonsági tevékenységéről Monorierdő községben Képviselő-testülete figyelemmel az Oktatási, Kulturális, Közbiztonsági és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság javaslatára elfogadja a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Monori Rendőrkapitánysága beszámolóját évi bűnügyi és közbiztonsági tevékenységéről Monorierdő község vonatkozásában. Felelős: OKKSB elnöke, PTB elnöke, Polgármester Borbás Elvira sk. Balogh Gábor sk jegyzőkönyv - hitelesítők Szmodics Róbert r. alezredes, rendőrkapitány Borbás Elvira OKKSB elnöke Dr. Pácziné Félix Anna PTB elnöke Sahin-Tóth Jenőné pü. csoportvezető Balázs Beatrix igazgatási csoportvezető

43 Készült: Képviselő-testülete április 30-án megtartott soros, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Előterjesztés a évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentésre Előadó: Szavazás: a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: Képviselő-testületének 40/2014. (IV. 30.) Kt. a évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről Képviselő-testülete elfogadja a Polgármesteri Hivatal évi éves belső ellenőrzéséről szóló jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal. Felelős: bizottsági elnök, polgármester, jegyző. Borbás Elvira sk. Balogh Gábor sk jegyzőkönyv - hitelesítők Dr. Pácziné Félix Anna PTB elnöke Sahin-Tóth Jenőné pü. csoportvezető Balázs Beatrix igazgatási csoportvezető

44 Készült: Képviselő-testülete április 30-án megtartott soros, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Előterjesztés a évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentésre Előadó: Szavazás: a Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Képviselő-testületének 41/2014. (IV. 30.) Kt. A évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a évi éves belső ellenőrzéssel elfogadott jelentéssel le nem zárt 2 db belső ellenőrzést vegye fel az intézkedési tervbe és kérje fel Majláth Konrád Konstantint a Kistérségi Ellenőrzési Központ Kft. belső ellenőrzési vezetőjét, hogy ezt a két vizsgálatot szíveskedjen az év folyamán az ellenőrzési terven felül lefolytatni. Felelős: polgármester jegyző Borbás Elvira sk. Balogh Gábor sk jegyzőkönyv - hitelesítők Dr. Pácziné Félix Anna PTB elnöke Sahin-Tóth Jenőné pü. csoportvezető Balázs Beatrix igazgatási csoportvezető

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének könyvéből: 191/2012. (IX.25.) Kt. 2012. évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 68/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Jászdózsa Községi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV törvény 8. (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Vámospércs

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Tel: 56/583-400. POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. alapító okiratok kiegészítésére. (2014. február 27.)

E L Ő T E R J E S Z T É S. alapító okiratok kiegészítésére. (2014. február 27.) Nyírábrány Nagyközség Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S alapító okiratok kiegészítésére (2014. február 27.) A Képviselőtestület 2014. február 5-ei ülésén az Államháztartásról szóló törvény és

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 491-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról a KÉPVISELŐ-TESTÜLET I. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

HATÁROZAT. Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása Előadó : Dr.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata (Alapító Okirat száma: 32/2003. (III. 05.) sz. Kth.) (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 53/2010. (III. 31.) sz. Kth-ig

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 43/ 2010.(03.29. ) Öh. számú A Biatorbágy Város Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

1/2013.(I.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT

1/2013.(I.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, Bénye Község Önkormányzat Képviselő-testéletének és Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-13/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 23-én (csütörtök) 15.00 h kezdettel

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 23-én (csütörtök) 15.00 h kezdettel BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Polgármesteri

Részletesebben

Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 28-i ülésére

Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 28-i ülésére Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 28-i ülésére Tárgy: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. május E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. május havi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-2/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

(2) A költségvetési szerv rövid nevét törli, megnevezését a következők szerint módosítja: neve: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal

(2) A költségvetési szerv rövid nevét törli, megnevezését a következők szerint módosítja: neve: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (V. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület február 19-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület február 19-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. február 19-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 10-14. TARTALOMJEGYZÉK 10/2014.(II.19.) ÖH. Szank

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Előterjesztést

Részletesebben

Határozati javaslat. Normatív Határozat

Határozati javaslat. Normatív Határozat Határozati javaslat../2012. (XII. 12.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítása Normatív Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat.

A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. függelék (Egységes szerkezet) Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. (2) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/21-8/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

az Újfehértói Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

az Újfehértói Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok

Részletesebben

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELNÖKE Száma: 1-96 /2012. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T SZMSZ módosításra Készült: a képviselő-testület

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. március 27-én (kedd) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. március 27. Határozat:

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-28/2015. Tárgy: Az önkormányzat SzMSz-ének módosítása Mell.:1 pld.

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22/2016. Tárgy: Az önkormányzat SzMSz-ének módosítása Mell.:1 pld. rendelet-tervezet

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 73/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. március 22-i ülésére Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet. Az alaptevékenység

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet. Az alaptevékenység Száma Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet Alaptevékenység Neve Az alaptevékenység ai (Ha a nem elegendő, más kerül felhasználásra) a tevékenység bevétele 381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (II.15.)KT. határozata

Részletesebben

Alapító okirat. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége.

Alapító okirat. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége. Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) és (3) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 3/2016. (II. 11.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Lovászpatona Község Önkormányzat Polgármestere 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. Tel.: ; fax:

Lovászpatona Község Önkormányzat Polgármestere 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. Tel.: ; fax: Lovászpatona Község Önkormányzat Polgármestere 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. Tel.: 06-89-345-107; fax: 06-89-345-109 NYÍLT ülésen tárgyalandó! A határozati javaslat elfogadásához minősített többség

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 14/2013.(XI.29.) sz. határozat: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat:

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: 215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. (1) bekezdésében megfogalmazottak alapján a Polgármesteri

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Városgondnokság alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. szeptember 5-i ülésére Tárgy: A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/50-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület február 14-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/50-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület február 14-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/50-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 20-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 20-i rendkívüli ülésére Tárgy: Békés Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása, az önkormányzat létszámkeretének és a Képviselő-testület SZMSZ-nek módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Váczi Julianna

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben