Tárnokon 59,46 m²-es társasházi lakások leköthetõk már Ft-tól akár 0% önerõvel. 2 szoba+nappali+riasztó+fedett gépkocsi tároló+erkély.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárnokon 59,46 m²-es társasházi lakások leköthetõk már 14. 870.000 Ft-tól akár 0% önerõvel. 2 szoba+nappali+riasztó+fedett gépkocsi tároló+erkély."

Átírás

1

2 Tárnokon 59,46 m²-es társasházi lakások leköthetõk már Ft-tól akár 0% önerõvel. 2 szoba+nappali+riasztó+fedett gépkocsi tároló+erkély. Akció! 60% befizetés esetén további 2% engedmény a teljes vételárból! A lakások teljesen illetékmentesen megvásárolhatók. Átadás: augusztus. Hívjon most! ,

3 2008. ÁPRILIS TÁRNOKHÍR 3. oldal Képviselő-testületi ülések Az alábbiakban tájékoztató jelleggel beszámolunk az idei év elsõ két ülésérõl, melyre február 4-én és február 14-én került sor. A határozatok szövege bárki számára hozzáférhetõ a Polgármesteri Hivatalban, illetve a jegyzõkönyvek címszó alatti internetes oldalon. A határozatok új év kezdetével újraszámozódtak, így 1-35-ig születtek határozatok, a sorszámokat külön nem emelném ki február 4. rendkívüli képviselõ-testületi ülés Jelen volt 11 képviselõ. A polgármester az ülés megnyitása után megszavaztatta az egyetlen napirendi pont elfogadását, mely a szennyvíztisztítási projekt megvalósulása céljából önkormányzati társulás létrehozásáról szólt. A képviselõ-testület a társulási megállapodást és az alapító okiratot jóváhagyta, és felkérte a Polgármestert azok aláírására, valamint a társulás létrehozásához szükséges további lépések megtételére. A polgármester megköszönte a hatékony munkát, és részvételt, majd az ülést berekesztette február 14. Jelen volt 12 képviselõ. Az ülés délelõtt 9.00-kor kezdõdött a sok napirendi pont, illetve a fajsúlyos költségvetés elfogadási vita miatt. A napirendek elfogadása után egybõl a évi költségvetés megvitatására került sor. Korábbi idõpontban majdnem mindegyik bizottság megtárgyalta ezt a kérdést, és javasolhatott módosítást is, melyet a képviselõ-testület vagy elfogadott, vagy nem. Nézzük ezeket meg egymás után. A Gazdasági és Közbiztonsági Bizottság (továbbiakban GKB), a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (továbbiakban TKB) javaslatát, miszerint közúton forgalom csillapító kialakítására elõirányzott 3 millió forintot a Fõ utcai telkek közmûvesítésére fordítsa a képviselõ-testület és a közmûvesített telkek értékesítésébõl származó bevételbõl 3 millió forintot forgasson vissza útfelújításra, fennmaradó összeget pedig tervezési feladatokra elutasították. A Pénzügyi Bizottság (PB) erre irányuló javaslatát a testület elfogadta, mely így hangzik: javasolja a Képviselõ-testületnek, hogy közúton forgalom csillapító kialakítására elõirányzott 3 millió forintból 1,42 millió forintot fordítson útkarbantartásra. És a Tárnoki KSK támogatására elõirányzott 4 millió forintot 5,58 millióra módosítsa. Elfogadásra kerül a GKB azon javaslata is, miszerint az általános tartalékként elõirányzott 10 millió forintból 2 millió forintot a polgármester hatáskörébe utal a képviselõ-testület, beszámolási kötelezettséggel, a fennmaradó 8 millió forint felhasználásáról a Képviselõ-testület dönt. Nem került elfogadásra a GKB alábbi javaslata: a Polgármesteri Hivatal tekintetében biztosítási díjakra elõirányzott 3,3 millió forintból forintot a KSK támogatására fordítsa a képviselõtestület, a fennmaradó összeget 2,72 millió forintot útfelújításra fordítson. A PB módosítása is erre irányult, azt javasolták, hogy a Polgármesteri Hivatal tekintetében biztosítási díjakra elõirányzott 3,3 millió forint ne szerepeljen a költségvetésben, ezt a testület elfogadta. A GKB azon módosítását sem fogadta el a testület, mely a a polgárõrség támogatására elõirányzott 1,5 millió forintot módosította volna forintra, úgy, hogy ebbõl Ft fizethetõ ki és forintos tartalékot képezzen. Az 1 millió forintos különbözetet pedig a KSK támogatására fordították volna. Pénzügyi Bizottsága javasolta a Képviselõ-testületnek, hogy a II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola költségvetési létszámkeretét 69 fõrõl 66 fõre módosítsa. Ezt jóvá is hagyták. A évi költségvetési terv megtárgyalásakor Pusztafi Lászlóné képviselõ is írásban javasolt módosítást, mely arról szól, hogy a méltányossági ápolási soron szereplõ 4 millió forintból 2 millió forintot csoportosítson át a képviselõ-testület az átmeneti segélyek sorára. Ezt a testület meg is tette. 12 igen szavazattal megszületett az 1/2008.(II.14.) számú rendelet: Az Önkormányzat évi költségvetésérõl szóló rendelet A képviselõ-testület Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 12/2007.(VI.28.) sz. rendelet módosítása következett volna soron, ám ezt a napirendi pontot a polgármester viszszavonta, máskor kerül megvitatásra. A következõkben Dr. Simon Mária ismertette a Polgármesteri Hivatal köztisztviselõinek juttatásairól, támogatásairól szóló 20/2001. (XI.27.) számú rendelet felülvizsgálatának szükségességét. Ezt a testület 2/2008.(II.15.) számú rendeletként megalkotta. Ezek után még mindig rendelet volt terítéken, méghozzá az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésérõl esett szó. A rendeletek egységes szerkezetbe hozásakor, az újak megalkotásakor elõfordult olyan rendelet, mely már aktualitását vesztette, így errõl dönteni kellett. Ez kapta a 3/2008.(II.15.) számot. Az 5. napirendi pontban Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 352/2006. (XII.13.) önk. számú határozatát február 14. napjával hatályon kívül helyezte. Polgármester a következõ napirendi pontban elmondja, hogy a Középmagyarországi Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétellel élt Tárnok Nagyközség Képviselõtestületének változtatási tilalom elrendelésérõl szóló 14/2007. (VIII.29.) számú rendeletével szemben. A rendelet a Tárnok, Dózsa György u. 3. szám alatt található ingatlanra, a Teleki tanyára történõ változtatási tilalom bejegyzésérõl rendelkezik. A törvényességi észrevétel azon mondatot tartja törvénysértõnek, amely szerint a rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyek esetében is alkalmazni kell.a közigazgatási hivatal álláspontja nem ez volt. A testület nem értett egyet a Közigazgatási Hivatal észrevételével. Ezután a Tárnok Sóskút Pusztazámor Építéshatósági Társulás évi tevékenységére vonatkozó beszámolóját vette tudomásul a testület. Az alábbiak alapján határozták meg az óvodák nyári nyitva tartásának idõpontját: 1./ Nyári idõszakban zárva tart: június július 18. között: Mesevár Óvoda, Templom u. 14. Mesevár Óvoda, Templom u július augusztus 22. között: Pitypang Tagóvoda, Kossuth u. 72. Hétszínvirág Tagóvoda, Dózsa Gy. út 29. A zárva tartás ideje alatt bármelyik nyitva tartó óvoda köteles fogadni a gyerekeket, ha ezt a szülõ az esedékesség elõtt egy héttel jelzi a fogadó óvoda vezetõjénél. Képviselõ-testület a közigazgatási területén az alábbi beiratkozási idõpontokról döntött: a) tanköteles tanulói beiratkozás: ideje: április 14-tõl (hétfõ) április 16-ig (szerda) az alábbiak szerint: április 14. hétfõ: 8-18 óráig április 15. kedd: 8-16 óráig április 16. szerda: 8-16 óráig helye: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Iskola u. 1., iskolatitkári iroda b) óvodai beiratkozás: ideje: április 21-tõl (hétfõ) április 25-ig (péntek) az alábbiak szerint: április 21. hétfõ: 8-16 óráig április 22. kedd: óráig április 23. szerda: 7-17 óráig április 24. csütörtök: óráig április 25. péntek: 7-13 óráig helye: Mesevár Óvoda, Templom u. 14. Pitypang Tagóvoda, Kossuth u. 72. Hétszínvirág Tagóvoda, Dózsa Gy. út 29. A közzétételrõl az intézményvezetõk a helyben szokásos módon gondoskodnak A testület jóváhagyta a határozat 1. sz. melléklete szerinti KSK-val történõ együttmûködési megállapodást és a határozat 2. sz. melléklete szerinti használati szerzõdést. Felkérte a Polgármestert a jóváhagyott együttmûködési megállapodás aláírására. A következõkben Beleznai Enikõ elmondta, hogy változott a jogszabály és e miatt kell az intézmények alapító okiratait módosítani, így az iskoláét, óvodáét, a Szerkesztői levél Először is üdvözlöm Marika nénit a hazatérők útjáról. Nagyon jót beszélgettünk a múltkor és ezalatt még a cékla is elkészült. Csak mondta nekem sorra, ami eszébe jutott, én pedig szidtam magam, hogy nem hoztam jegyzetfüzetet. De ami fontos, megjegyeztem. Most pedig meglepődik kedves Marika néni, de nem csak üdvözletem miatt, hanem mert egy teljesen új lapot tart a kezében. Nekem is új még, tán szokatlan is, de nagyon szép. Nos kedves Olvasó, megújult a Tárnokhír. Mint azt látja, egy nagyobb méretű, teljes terjedelmében színes és az eddiginél sokkal színvonalasabb újságot adtunk ki. És lesz ez így ezután is. Az új arculat nem véletlen, fejlődni akartunk ebben is. Jobbat és szebbet adni Önöknek. Az újság ráadásul teljes mértékben újrahasznosított papírból készült, tehát figyelünk a környezetvédelemre is. Az újrahasznosított papír olcsóbb és nevéből adódóan nem kell miatta esőerdőket kiirtani. Ezek ugyan messze vannak tőlünk, tehát mondhatnánk, hogy kit érdekel, de ha belegondolunk, nélkülük megfulladnánk. Annyi új és értékes dolog történik mostanában. Fejlődünk, növekszünk, de ebben persze nagyon sok munka van. De ha mosolygós arcokkal találkozom és dicsérő szavakat hallok, az újra erőt ad a munkához. Az lett a hitvallásom, hogy tegyek e településért. Én ezért élek itt. Persze kritika is ér, de az meg épít. A korrekt kritikát természetesen elfogadom, hisz nyitott vagyok. Az én ajtóm is nyitva áll mindenki előtt. Marika néni hasznos építő gondolatokat osztott meg velem. Sokáig beszélgettünk és megerősített: végre elindult valami Tárnokon. Hívjuk nyugodtan fejlődésnek. Hát mire van szükség, ha nem erre MEGHÍVÓ! TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY TÁRNOK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE május 6-án kedden, a Művelődési Házban (Fő utca 43.) és május 8-án csütörtökön, a II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskolában (Iskola utca 1.) mindkét napon órakor KÖZMEGHALLGATÁST TART, MELYRE EZÚTON MEGHÍVJUK ÖNÖKET. Szolnoki Gábor polgármester A közmeghallgatáson a felszólalás sorrendje az Polgármesteri Hivatalban beszerezhető sorszámok szerint történik. A sorszám megkérésével egyidejűleg meg kell jelölni a felszólalás témáját/témáit. A sorszámok a közmeghallgatás napját megelőző 15. naptól igényelhetők személyesen vagy telefonon. A közmeghallgatás megkezdését megelőző 1 órával sorszámok már nem igényelhetők.

4 4. oldal TÁRNOKHÍR ÁPRILIS Tárnoki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatét, a Polgármesteri Hivatalét, Egészségházét. A 12. napirendi pontban a képviselõtestület úgy döntött, hogy a felügyelete alá tartozó, e határozat mellékletét képezõ Mûvelõdési Ház és Könyvtár alapító okirat tervezetet a módosításokkal egységes szerkezetben határozza meg. A Képviselõ-testület kinyilvánította szándékát, hogy a Tárnok, 065/7 hrsz. ingatlanon meglevõ hulladéklerakó rekultivációjára a KEOP jelû pályázatot elõkészíti és benyújtja, amennyiben Érd MJV Képviselõ-testülete a pályázatot támogatja, és a pályázat elõkészítése és megvalósítása során felmerülõ költségeket és önrészt vállalja. Felkérte a Polgármestert arra, hogy Érd MJV polgármesterével a tárgyalásokat folytassa le a megállapodás formájának és tartalmának kidolgozásra, és az elõkészített megállapodást elfogadásra terjessze a Képviselõ-testület elé. A polgármester illetményét havi ,-Ft/hó összegben, költségtérítését havi ,- Ft-ban állapították meg. Zárt ülésen tárgyaltak három napirendi pontot, így két ingatlanügyet, és egy javaslatot a kötvénykibocsátással megbízandó bankról. Nyílt ülésen a polgármesteri beszámoló és a lejárt határozatok zárta a kora délutáni órákig elhúzódó ülést. Kalamán Etelka Testületi elõadó Polgármesteri Hivatal Cím: Tárnok, Dózsa György út 150. Levelezési cím: 2461 Tárnok, Pf. 3. Polgármester: Szolnoki Gábor Telefon: (23) vagy (23) Személyes: 06 (20) A Polgármester ügyfélfogadásának rendje: A polgármester utasítása alapján külön ügyfélfogadási rendet egyelõre nem határozott meg. Tekintettel a még mindig folyamatos hivatali- és lakossági igényekre, a polgármester hivatali elfoglaltságaihoz illesztve folyamatosan fogadja az ügyfeleket. Idõpontot személyesen a polgármester elérhetõségein vagy a titkárságon Bánkuti Gabriella segítségével kérhetnek. Szervezési Iroda Vezetõ: Dr. Simon Mária jegyzõ 2461 Tárnok, Dózsa György út 150. I. em Tárnok, Pf. 3. Telefon: (23) Fax: (23) Titkárság Titkárnõ: Bánkuti Gabriella Telefon: (23) vagy (23) /120,121 mellék Fax: (23) E-mai: Testületi elõadó Kalamán Etelka Telefon: (23) vagy (23) /107 mellék A Polgármesteri Hivatal munkarendje: Hétfõ: Kedd-csütörtök: Péntek: Ebédidõ: A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadásának rendje: Hétfõ: , Szerda: Egyházi Ünnepeink Írta és összeállította szolnoki Gábor Ebben az esztendőben igen korán ünnepelhettük a keresztény világ legbecsesebb napját, Húsvét ünnepét, a feltámadás dicsőségét. Március 23-a volt Húsvét vasárnapja, ezért azután a következő nagy ünnepek is előrébb kerültek a naptárban. A Húsvét vasárnapot követő vasárnap idén március 30-án volt az isteni irgalmasság vasárnapja. A Szentatya a jubileumi szentévben, április 30-án avatta szentté Boldog Fausztina nővért, és akkor rendelkezett úgy, hogy húsvét második vasárnapja az isteni irgalmasság vasárnapja nevet viselje. Krisztus azt tanította, hogy az ember nemcsak megkapja és megtapasztalja az Isten irgalmát, hanem arra is hivatott, hogy gyakorolja is azt mások felé. Boldogok az irgalmasok, mert irgalmasságot nyernek. Krisztus megmutatta nekünk az irgalmasság sokféle útját, mely nemcsak megbocsátja a bűnöket, hanem eléje megy az ember mindenfajta szükségének. Azóta Krakkóban felépült az Isteni Irgalmasság bazilikája, amelyet a pápa augusztus 17-én szentelt fel. Napjaink borzalmas eseményei: a háború pusztításai, ártatlan életek kioltása miatt a Szentatyához kapcsolódva még buzgóbban imádkozzunk, és kérjük Isten irgalmát és a békét. Azt a békét, amelyet egyedül Jézus Krisztus tud megadni a világnak. Május 1-nek ünnepe Urunk mennybemenetele. Az apostolok küldetése és a mennybemenetel Márk evangéliuma szerint: Aztán így szólt hozzájuk: Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik, ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak. A mennybemenetel: Az Úr Jézus, miután szólt hozzájuk, fölment a mennybe, elfoglalta helyét az Isten jobbján, ők meg elmentek, s mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr velük volt munkájukban, és tanításukat csodákkal kísérte és igazolta. Május 11-e Pünkösdvasárnap, a Szentlélek eljövetelének napja. A Szentlélek eljövetele (Apostolok cselekedetei 1,13) részlet: Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket Egyetértésben várni. Együtt voltak valamennyien ugyanazon a helyen egy szívvel-lélekkel El tudjuk képzelni, mit jelent az: sok ember egy akarattal? Férfiak, nők, fiatalok, öregek, apostolok és világiak egyet akarnak! Ez már a Szentlélek csodája! Hogy Péter megértette Jánost, Jakab Fülöpöt, a halászok az egyetemi tanárokat, a szamaritánusok a zsidókat, a szegények a gazdagokat! Az egyesítő erő ma is a Szentlélek legnagyobb csodája! Ha a magyar megérti a nem-magyart, a gyermek a szüleit, a férj a feleséget, a nagyszülő az unokát! Ha van valami, amiért nekünk imádkozni kell, akkor ez az, hogy Isten Szent lelke úgy áradjon szét, hogy az ember megértse az embert! És az egyházközségben is egyet értsen pap és világi, munkatárs és munkatárs. Valamikor Bábelnél összezavarodtak a nyelvek. Pünkösdkor ellen-bábel történt: a Szentlélek hatására kezdték érteni egymást. Adyval kérjük: Legyen új értelme a magyar igéknek. (Hajnal Róbert/Magyar Kurír) Május 16-a, csütörtök Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú emléknapja. Talán nem mindenki tudja, de a Fő utcában, a COOP bolt mögötti parkos részen, a Millenniumi emlékparkban áll műemléki emlékszobra, amit gróf Illésházy János állíttatott 1760 körül. A szobrot a Tárnoki Faluvédő és Szépítő Egyesület 2003-ban felújíttatta. A vértanú legendája elmondja, hogy Wolfflin János a kicsiny Pomuk (ma Napomuk) helységben született, Dél-Csehországban. Jogi tanulmányainak befejezése után annak ellenére, hogy szegény szülőktől származott gyorsan haladt fölfelé az egyházi ranglétrán. Mint egyházi méltóságot és jelentős szónokot egész Prága ismerte és szerette. IV. Vencel király felesége őt választotta gyóntatójául. A király kezdetben igazságos és jóakaratú uralkodó volt, de egy sikertelen mérgezési kísérlet után bizalmatlanná és agresszívvé vált. Meg akarta tudni, mit gyónt a felesége. Mivel azonban János nem volt hajlandó megmondani, megkínoztatta és a Moldva folyóba dobatta. Egy csodás fényjelenség jelezte a királynénak, hol keressék a holttestet. Egy másik változat szerint a Moldva leapadt annyira, hogy megtalálhassák. Halálának éve A prágai Szent Vid-székesegyházban temették el. További források:

5 2008. ÁPRILIS TÁRNOKHÍR 5. oldal Március 15. A szabadság mindenkié Március 15-e jelképpé vált, nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki. De mi is történt 1848 március 15-én? A bécsi forradalom híre ösztönző hatással volt a magyar radikális ifjakra is. 15-én a Pilvax Kör tagjai, élükön Petőfi Sándorral, Jókai Mórral és Vasvári Pállal elhatározták, hogy maguk szereznek érvényt a sajtószabadságnak. A gondolatot tett követte. Elindultak Landerer Lajos és Heckenast Gusztáv nyomdájához, ahol cenzúra nélkül kinyomtatták az Irinyi József által megfogalmazott 12 pontot, valamint Petőfi lelkesítő költeményét a Nemzeti Dal-t. Délután nagygyűlést hirdettek a Nemzeti Múzeum elé, majd a Várba vonultak, hogy a Helytartótanáccsal elfogadtassák követeléseiket. Ez teljes mértékben sikerült, így vér nélkül győzött a forradalom. A márciusi ifjak üzenete számunkra az, hogy merjünk tenni jogainkért és szabadságunkért. Az összefogás ereje bizonyította akkor, hogy bizony a nép akarata győzelemre vihető. Szép szombat délelőtt jutottak eszembe az előző gondolatok, amikor a kegyeleti parknál állva, büszkén, mellemen kokárdával énekeltem a Himnuszt. Szellős, napsütéses szombat délelőtt volt, talán olyan, mint A polgármester ünnepi beszédet mond Meghívó! anno az ifjak idején 48-ban. Sokad magammal álltunk a tárnoki emlékműnél, ami mint egy befejezetlen mű áll mementóul a bátor hazafiak emlékére. Most zászlók díszítik itt a lábam előtt a földbe szúrva és trikolór szalag leng az oszlopokon. Lovas huszárok tucatjai álltak sorfalat az ünnepen. Reggeli toborzójuk eredményeként több százan voltunk, mindenütt kokárdák és mosolygós arcok. Ünnepre jöttünk. Mottó: Együtt Tárnokért! Tárnok Nagyközség Polgármesteri Hivatala értesíti lakosait, hogy én hétfőn Lakossági Fórumot szervez, melyre ezúton hív meg minden érdeklődőt. Helyszín: Polgármesteri Hivatal A fórum témája: A Településfejlesztési Koncepció összegzésének megvitatása. Településünk fejlesztése (lakossági szolgáltatások bővülésének lehetőségei, munkahelyteremtés) a közösségi céloknak megfelelően. A fórum célja: bemutatni az eddig végzett munkát, összegyűjteni a község fejlesztéséhez az Önök további ötleteit, javaslatait, az építő kritikát, s azokat felhasználva, figyelembe véve együtt alakítani a község, a közösség jövőjét. Házigazda: Szolnoki Gábor polgármester Az est levezetője: Bagos István építész Nemzeti ünnepre. Még a torkunkban lüktetett az egy hete történt esemény, a népszavazás. Ahol egy nemzet fogott össze és állt ki valami mellett, ami számára és a jövője számára fontos. Talán történelmet írt. A márciusi ifjakra emlékezve azon tűnődöm, mennyit is tűrt e nemzet, és csak milyen kevesen voltak bátrak kiállni igazukért. Kisfiam kezét fogva meséltem neki a 160 évvel ezelőtti eseményekről, a forradalomról. És büszkén álltunk a tárnoki emberek gyűrűjében, ismerős arcok mindenütt, a szomszédom is eljött, itt a polgármester, a gondnok és a zöldséges is. Egy Nemzet vagyunk. Az ifjak üzenik, merjünk bátrak lenni és kiállni a jövőnkért Lovas huszárok Szolnoki Gábor polgármester ünnepi beszédében így emlékezett a múltról: Nem volt tehát szükség harcra, nem volt szükség fegyverekre, a gyorsan és egyszerre mozduló tömeg véráldozat nélkül szerzett érvényt akaratának. Csodálatos pillanatok lehettek azok. A hosszú várakozás, sok áldozat és szenvedés után szinte egyetlen pillanat alatt teljesedett be a nemzet vágya. Az ifjúság vezetésével vértelen forradalom zajlott le, egyedül egész Európában. Boldogok lehettek azok az emberek és erősek, mert tudták, érezték és vallották, hogy a szabadságnak nincsen nemzetisége, nincsen osztálya, nincsenek kiválasztottjai. Ha szabadság van, akkor az mindenkié, ha pedig nem mindenkié, akkor az nem szabadság. A szerk. Felhívás a tárnoki vállalkozókhoz! Mottó: Együtt Tárnokért! A jövő alakul, de jobb, ha alakítjuk!...egy község jövője vállalkozók nélkül elképzelhetetlen Tárnok vezetése ezennel meghívja községünk vállalkozóit a III. Vállalkozói Fórum rendezvényére Az fórum témája: A helyi vállalkozók összefogásának formába öntése, egy tárnoki vállalkozók egyesületének megalakítása. Helyszín: Polgármesteri Hivatal Időpont: április 21-e, hétfő, 17-órai kezdettel Házigazda: Szolnoki Gábor polgármester Az est levezetője: Csaposs Noémi civil koordinátor. Használjuk ki lehetőségeinket, fejlesszünk együtt!

6 6. oldal TÁRNOKHÍR ÁPRILIS Tisztelt Hivatal! Olvasói levél Felsõs lesz a gyerekem, hogyan tovább? Több mint húsz éve élek az Öreg-hegyen. Húsz év óta látom ennek a csodálatos területnek a gazdátlanságát. Sokat beszéltek a szépségérõl meg a különlegességérõl, de ez volt szinte minden. Lett egy kis út, egy kis világítás, de ez volt minden. Senki nem akart foglalkozni az engedély nélküli építkezésekkel, még volt önkormányzati képviselõ is fittyet hányt a törvényekre, mindenki azt csinált szinte amit akart. Aztán a legnagyobb gyalázat a szemétlerakók létesítése volt. Nem volt elég a hegy gazdátlansága, még szemétgyûjtõ helyekkel is elcsúfították. Azt mondták, hogy így majd megoldódik a szemétgyûjtés. De nem oldódott meg, csak egyre több és több szemét jött a helyre. Már elkönyveltem, hogy ez csak rosszabb lesz, hiába panaszkodtunk a hivatalban, mindig elzavartak bennünket vagy megmutatták a szép fényképeket a virágokról. De most igazán megörültem és egy kicsit visszatért a hitem is. Abban, hogy az Öreg-hegy valódi szépség is lehet idõvel. Egy év alatt felszámolták a legnagyobb szemétgyûjtõ helyeket és állandóan látom az ellenõrzéseket. Az utóbbi hetekben éjjel-nappal, vagy a mezõõrök, vagy a közterület felügyelõk, de nagy akciókban a rendõrséggel és a polgárõrökkel is találkoztam. Most már csak azt kell elérniük, hogy ez folyamatos legyen! Ne engedjék többet azt, hogy nyilvános szemétlerakókkal csúfítsák el a hegyünket! Azt se engedjék, hogy a magánterületeken szemetet hagyjanak, mert sokan nem is tudják, hogy a hegyünkön nagy területek vannak magánkézben Húsz év óta látom a folyamatos romlást, de csak egy éve valami más változást. Támogatom a szemétszállítás bevezetését és a sok ellenõrzést és ezekhez ajánlom a családom és a magam segítségét is! M. Imre, Tárnok, Öreg-hegyi lakos. Többéves, sőt évtizedes tendencia, hogy a tárnoki szülők többsége nem a helyi iskolát választja gyermeke számára általános iskolai tanulmányainak elvégzésére. Különösen szomorú az elvándorlás aránya felső tagozaton. Akinek nem alakulnak ki baráti kötődései Tárnokhoz, az felnőtt korában könnyebb szívvel fogja itt hagyni és Önt is, kedves szülő, aki most úgy érzi, mindent megtett azért, hogy gyermeke könnyebben boldoguljon. Csak egyetlen dolgot felejt el megadni neki, azt a kis közösséget, ahol a legközelebb a szülői házhoz és a barátokhoz stabil hátteret kaphat a jövőre nézve is. Szerintünk nem tévedünk nagyot, ha az elmúlt évtizedekben Tárnokra költözők nagy többsége éppen ezt az érzést keresve érkezett volna ide. A megalapozott tudás sokkal fontosabb, mint a barátság, márpedig azt Érden, Százhalombattán vagy a fővárosban jobb minőségben kínálják, elvileg. Rosszabb-e az iskola, ahonnan a legjobban tanuló diákokat elviszik, s így az eredményei már nem kimagaslóak? A válasz egyértelműen nem. A népszerű iskolákból a nyolcadikos tárnoki, de máshová járó diákok azonos, vagy gyengébb eredményeket értek el a központi felvételin, mint sok hasonló képességű társuk, akik itt tanulnak. Mi, helyi pedagógusok és diákok évek óta keményen dolgozunk azért, hogy az eredmények az idei tanévben talán már objektív adatokkal is kimutathatóvá váljanak. A felmérés eredményei Ahhoz, hogy helyes következtetéseket vonjunk le egy iskola munkájáról a tanulók különböző teljesítménye alapján, összehasonlítva azokat más tanintézetek hasonló korú növendékeivel, három fontos szempontot kell figyelembe venni. Az összehasonlításban körülbelül - az adott tantárgyat tekintve - hasonló képességgel rendelkező tanulókat kell vizsgálni. A mérést azonos körülmények Anyanyelv Tárnok 42 Tárnok 39 Tárnok 39 Tárnok 38 Bolyai 37 Marianum 36 Tárnok 35 Tárnok 35 Tárnok 35 Tárnok 34 Tárnok 34 Tárnok 34 Bolyai mat. tag. 33 Bolyai mat. tag. 32 Bolyai mat. tag. 32 Bolyai 32 Tárnok 32 Tárnok 32 Tárnok 32 Bolyai mat. tag. 31 között kell elvégezni. A tanulóknak azonos háttérindíttatással kell rendelkezni. Bár bizonyára vannak a mérésnek hibái, azonban megfelel az előbb felvázolt követelmények közül a másodiknak. Mindenki azonos felvételit ír, egy időben, valamelyik erre lehetőséget adó iskolában. Nagy érdeklődéssel vártuk az eredményeket. Az idei felvételi lehetőséget adott arra is, hogy tanulóink egy részének teljesítményét úgy vizsgáljuk meg, hogy az megfeleljen az általunk felvázolt első és harmadik feltételnek is. Kilenc olyan tanuló eredményét vizsgáltuk meg, akik nem Tárnokon végeztek. Összehasonlítottuk eredményeiket azokkal az itt maradt tanulóinkkal, akik az alsós kollégák véleménye szerint annak idején hasonló képességgel, tudással rendelkeztek mint távozó társaik. Igen meglepődtünk eredményeik láttán. Matematika Tárnok 42 Bolyai mat. tag. 41 Tárnok 41 Bolyai mat. tag. 36 Tárnok 33 Tárnok 32 Bolyai mat.tag. 32 Bolyai mat.tag. 32 Tárnok 30 Bolyai mat.tag. 30 Tárnok 29 Tárnok 29 Tárnok 28 Tárnok 28 Bolyai 27 Marianum 27 Tárnok 27 Tárnok 24 Marianum 23 Tárnok 22 A vizsgált növendékeink nagy része matematikából olyan eredményt ért el, mint a tagozatra járó volt osztálytársaik, a nem tagozatra járóké pedig gyengébb volt. Az eredmény azért is meglepő, mivel tanulóink kevesebb óraszámban tanulták a tárgyat, mint tagozatra járó társaik. Anyanyelvből pedig elmondhatjuk, hogy az eredményeink egyértelműen jobbnak mondhatók. Végezetül név nélkül, csak az iskolát feltüntetve az alábbi táblázat mutatja a legjobb 20 tárnoki lakosú diák pontszámát az elért tárgyakból. Viszonyításul mind magyarból, mind matematikából 50 pontot lehetett elérni, az átlag pedig a Százhalombattán 372 tanuló adatai alapján matematikából 18,2 pont, míg anyanyelvből 28,6 pont. Ez megfelelhet 1-2 pont eltéréssel az országosnak is. Drobenák Katalin és Egri Ferenc, munkaközösség vezetők Stabil Mérleg Bt Könyveltessen velünk! Könyvelés, Bérszámfejtés, Adótanácsadás Vállaljuk társaságok számviteli, bérszámfejtési, pénzügyi feladatainak teljes körű ügyintézését, igény esetén helyszíni iratanyag átvétellel. Nem teher a papírmunka, ha szakemberre bízza! Sike Mária Tel: 20/ Fax:23/ Föld április 22. A Benta-kör Állat-, Természet- és Környezetvédők Tárnoki Egyesületének kezdeményezésére takarítási program indult tavaly településünkön. Tapasztalatunk, hogy településünk legszemetesebb része a belterület és a külterület határán van. Szembesülnünk kellett a szemét változatos formáival. Csemegézzünk egy kicsit: építkezési hulladékok, rothadó állati tetemek, több éves nyesedék, emberi ürülék vödrökben, gumiabroncsok, szőnyegek, műanyag flakonok, útjelző tábla, jelentős mennyiségű féldecis alkoholos palackok, visszaváltható üvegek, műszaki alkatrészek. A település egész napos takarítási programja idén április 19-én lesz (felhívásunkat az újság hasábjain találják) szervezetten. Azok a lakosok, akik előzetes vállalásaik alapján bejelentkeznek segítségükkel, a nap folyamán jelezhetik munkájuk eredményét (a teleszedett szemetes zsákokat), melyeket Gyolcs Miklós tárnoki lakos és csapata folyamatosan szállítja el a településünkön elhelyezett konténerekbe. A tavalyi adatok magukért beszélnek, mintegy 60 m 3 szemét került összetakarításra, majd elszállításra. Jó érzés volt, hogy bejelentkezve majdnem százan takarítottak a településen, de volt tanárnő aki a növendékeivel járta az utcákat és még nagyon sokan bejelentés nélkül végezték áldozatos munkájukat. Mindenkinek köszönjük a fáradozását! Jobban oda kell figyelni környezetünkre, mert mindannyiunk felelőssége, hogy milyen környezetben élünk. A házunk előtti terület önkormányzati tulajdon, de nekünk, lakosoknak kell rendben tartani. Nagyon sokan ezt meg is teszik. Vannak, akik azért maradtak otthon, mert rendet tartanak a házuk előtt. Mi lesz azokkal, akik szemetelnek, és a házuk előtt sem tartanak rendet? A mi felelősségünk, hogy megpróbáljuk szankcionálni az illegális sitt- és szemétlerakást. Ne szégyelljük felvenni a telefont, a tollat kezünkbe ragadni, hogy értesítsük az illetékeseket a károkozásról. Fazakas Anna Krisztina, Benta-Kör elnök

7 2008. ÁPRILIS TÁRNOKHÍR 7. oldal Száz éve hunyt el Dr. Varga Ferenc állatorvos-professzor Mezõkomáromban született szegény földmûves családban október 15-én Varga Ferenc, az állatorvosi sebészet elsõ magyar professzora. E sorok írója (kétéves korától Mezõkomáromban nevelkedett) az 1970-es évek derekán böngészve a Magyar életrajzi lexikont nagy örömmel fedezte fel a község akkorra már elfeledett újabb nagy fiának nevét. (Az állatorvos-tudomány jeles tudósai többnyire ismeretlenek a közvélemény elõtt, így Varga professzorról sem tudott már szinte semmit sem szülõfaluja.) Középiskolai éveirõl nem rendelkezünk adatokkal. Valószínû, hogy a fõvárosban tanulhatott, mert anyai nagybátyja, Ürghe (késõbb Ferencfi) Imre (õ is Mezõkomáromban született 1817-ben, és unokaöccsénél halt meg Rákospalotán 1883-ban) az irgalmasok rendjének tartományi fõnöke (provinciálisa) volt, s korának neves gyógyszerészeként is beírta nevét a magyar kultúrtörténetbe. Az irgalmas rend tagjai Istenes szent János, az alapító regulája szerint betegápolással és gyógyítással foglalkoznak. Varga Ferenc is belépett a rendbe, feltehetõen azért, hogy orvosi tanulmányokat folytathasson. Ám a próbaév (noviciátus) letöltése után mégis úgy döntött, hogy világi orvos lesz. Csakhogy a rend szabályai szerint még egy esztendõt le kellett szolgálnia. Kilépése után kezdhette meg tanulmányait a pesti egyetem orvosi karán. A francia-osztrák háború miatt bizonytalan idõre beszüntették az egyetemen az elõadásokat. Varga Ferenc ekkor Zlamál Vilmos professzor állatgyógyászati elõadásait hallgatta. Meg is szerezte az állatorvosi képesítést. Zlamál tanár úr megkedvelte szorgalmas hallgatóját, s maga mellé vette tanársegédnek (a természetrajzot tanította). E tanársegédi állás szerény anyagi alapja révén folytathatta emberorvosi tanulmányait, s 1867-ben orvosdoktorrá avatták. Immár két oklevél volt a kezében, amikor váratlanul kinevezték a vöröstoronyi Veszteglõ Intézet állatorvosává. Ám hamarosan ismét visszatért a fõvárosba, hogy Balassa János mellett sebésszé képezhesse magát. Balassa professzor váratlan halála (1868) után Varga Ferenc újra Zlamál Vilmos hívására elfogadta a pesti Állatgyógyintézet sebésztanári állását. Státusának elfoglalása elõtt külföldi tanulmányútra ment. Hazajõve 1870-ben kezdte meg a sebészeti köt- és eszköztan nyilvános rendes tanári mûködését. Addig hazánkban gyerekcipõben járt az állatok betegségeinek, sérüléseinek sebészi úton történõ gyógyítása. Varga Ferenc volt az állatorvosi sebészet elsõ hazai professzora. Õ alapította meg (Nádaskay Bélával közösen) az elsõ magyar állatorvosi szaklapot, a 120 éve beinduló Veterinariust ben átszervezték az Állatgyógyintézetet (a Természettudományi Akadémia Állatorvosi Tanszékének elõdje), melynek igazgatójává Varga Ferencet nevezték ki. Hét évig állt az intézmény élén. Az õ mûködése alatt szervezõdött meg itt az ország elsõ bakteriológiai intézete, s ekkor kapott önálló tanszéket a gyógyszertan is. Ebben az idõben vásárolt Tárnokon a Friedl-tanyán birtokot, ahol házat épített ben súlyos betegsége miatt kérte nyugdíjaztatását. Ekkor költözött feleségével és leányával Tárnokra. Az idõsebbek emlékezése szerint hétvégeken és ünnepeken az egész család a határban kocsikázott országosan ismert lovaival és hintójával. Vilma lánya kitûnõen lovagolt. A tárnoki házban rendelõt állított fel, ahol emberek gyógyításával is foglalkozott. Dr. Varga Ferenc 1898-tól haláláig, 1908-ig községünkben élt, a Friedltanya néven ismert lakásban, mely az õ tulajdona volt. A professzort jól ismerték a településen, nagyon jó embernek tartották, nagyon szerették. Dr. Varga Ferenc július 2-án délelõtt 11 órakor hunyt el. Felesége mellé temették, aki október 14-én hunyt el Tárnokon. Varga professzor és felesége, Tély Franciska ( ) közös síremléke a tárnoki ún. öreg temetõben található. Kálmán Gyula Meghívó! Dr. Varga Ferenc professzor úr halálának 100. évfordulóján, július 2-án 14 órakor megemlékezést tartunk a tárnoki öreg temetõben valamint a mûvelõdési házban. A megemlékezés pontos programjáról késõbb, plakátok útján értesítjük az érdeklõdõket. A megemlékezésre szeretettel várunk mindenkit! tájékoztató Képviselő-testületi ülések Még lapzárta előtt egy gyors tájékoztatást adnunk a március elején lezajlott rendkívüli ülésről március 10. rendkívüli képviselő-testületi ülés Jelen volt 11 képviselő. A polgármester köszöntötte a jelenlévőket. Elsőként elfogadták a évi költségvetési rendelet módosítását, majd a képviselő-testület ÉTV üzletrész átruházási szerződést vitatott meg, mely szerint a Veolia Víz Zrt.-vel kötendő üzletrész átruházási szerződést jóváhagyja. Végül zárt ülésen tárgyalta a Sportcentrumra gyűjtött pénzeszközökről szóló előterjesztést, melynek határozata nyilvánosságra hozható. Az alábbiakban szó szerint idézem: Tárnok Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a Tárnoki Lokálpatrióta Kulturális és Közhasznú Egyesület az 1998-ban részére átadott kb Ft+ kamatai pénzösszeget (jelenleg Ft) a bírósági döntésig számláján kezelje, elkülönített pénzösszegként. Amennyiben az Egyesület közgyűlése úgy dönt, hogy az önkormányzatot megillető összeget a bírósági döntést megelőzően át kívánja adni az önkormányzat részére, azt az önkormányzat elkülönített számlán fogja kezelni, és a bírósági döntést követően a sportcentrum építésére fogja felhasználni. Kalamán Etelka Testületi előadó további hírek az autópálya csomópontról Előző számunkban nevezett témájú írásunkat azzal fejeztük be, hogy várjuk a további híreket az autópálya csomópont ügyével kapcsolatban. Ott hagytuk abba, hogy az ban leállított fejlesztés felélesztését Tárnok és sóskút jelenlegi önkormányzata Keller László országgyűlési képviselő támogatásával és segítségével szorgalmazza. A hivatalosan pusztazámori, de nekünk csak tárnoki csomópont megépítése településünk fejlődése számára igen fontos és a lakosság igénye is megnőtt e tekintetben. Mivel fenti címünkben további hírekről írunk, írásunk lényege nem más, mint a január 24-én autópálya csomópont ügyben lezajlott egyeztetés. Ez a Nemzeti Infrastruktúra fejlesztő Zrt. budapesti irodájában valósult meg az említett időpontban és természetesen településünk polgármestere is jelen volt. Egy újabb lépés tehát a fejlődés útján ez a tárgyalás, melynek során fontos tények kerültek megállapításra. Többek között az, hogy a csomópont tervei még nincsenek kész ugyan, de annak megvalósítási körvonalai adottak. Szolnoki Gábor polgármester biztosította a jelenlévőket arról, hogy Tárnok Nagyközség Önkormányzata a csomópont kiépüléséhez hozzájárul abban az esetben is, amennyiben a 7 sz. főút csatlakozás nem lesz megoldott, azonban az autópálya csomópont és a 7 sz. főút kapcsolatát biztosító elkerülő út megépüléséről nem mondanak le. Az elkerülő út megépítését a NIF Zrt. Is támogatja, hiszen így megépülhetne az M6-7 sz. főút-m7 összekötő szakasz is, nagymértékben segítve ezzel a térség beruházóinak vonzását és a települések fejlődését. Kiderült, hogy az autópálya csomópont pénzügyi finanszírozása megoldódni látszik, hiszen jelenleg a csomópont megépítéséhez szükséges összeg szinte rendelkezésre áll. Tehát a várva várt beruházás végre talán megvalósulhat a települések (Sóskút és Tárnok) polgármestereinek összefogásával és támogatásával. A szerk.

8 8. oldal TÁRNOKHÍR ÁPRILIS A kitiltott Isten válasza Ipari park a lakosság érdekeivel összhangban Az alábbi írást egy kedves ismerõsöm küldte az interneten. Már első olvasásra is megragadott eredetisége, jó gondolatai, amivel érzékeltetni próbálta az ismeretlen szerző Isten léte elfogadásának megdöbbentő hatásait. A történet amerikai, ahonnan a médiából nem csak jó érkezik felénk, de ez az írás biztos kivétel. Az írás apropója pedig egy iskolás fiú ámokfutása volt, amikor diáktársai, tanárai élete ellen fordult. De a történet nem csak iskolára, hanem a mindennapjainkra is igaz. (Szolnoki Gábor) Gyakran megkérdezik az emberek a vallások képviselőit: Ha van Isten, miért engedi meg azt a sok szenvedést és bajt, amely sújtja világunkat, benne a sok ártatlan embert és gyermeket? Az alábbi interjú találó választ ad a kérdésre. Az ismert amerikai lelkész, Billy Graham leányával, Anne Grahammel készítettek interjút az egyik rádióműsorban, amelyben a riporternő megkérdezte őt az utóbbi idők borzalmas eseményeivel kapcsolatban: Hogyan engedhette meg Isten, hogy ilyenek történjenek? Anne nagyon mély, éleslátásra utaló választ adott: Úgy hiszem, Istent nagyon elszomorítja, ami velünk történik, ám évek óta azt mondjuk neki: menj ki az iskoláinkból, a kormányunkból, és távozz az életünkből. És Ő, amilyen gentleman, csendben hátrahúzódott. Miképpen várhatjuk el Istentől, hogy áldását és védelmét adja, ha egyben arra szólítjuk fel, hogy hagyjon bennünket békén? Egy ismert politikus személyiség panaszkodott, hogy nem akar imádságot az iskoláinkban, és mi azt mondtuk, rendben. Azután valaki azt mondta, jobb, ha nem olvassuk a Bibliát iskoláinkban: a Bibliát, amely azt mondja: ne ölj, ne lopj és szeresd felebarátodat, mint önmagadat. És mi azt mondtuk, rendben. Azután egy ismert pszichológus azt mondta, ne fenekeljük el a gyermekeinket, ha rosszul viselkednek, mert a kis személyiségük megsérül, és lerombolhatjuk önbecsülésüket. És mi azt mondtuk, egy szakember biztosan tudja, miről beszél, és azt mondtuk, rendben. Aztán valaki azt mondta, hogy a tanárok és az osztályfőnök jobb, ha nem fegyelmezik a gyermekeinket, amikor rendetlenül viselkednek. És az iskola vezetői azt mondták, hogy a tanárok inkább meg se érintsék a diákokat, nehogy ezzel rossz reklámot csináljunk az iskolának, és semmiképpen sem akarjuk, hogy bepereljenek bennünket. És mi azt mondtuk, rendben. Aztán valaki azt mondta, hagyjuk, hogy diáklányaink abortuszt végezhessenek, ha akarnak, és nem kell, hogy ezt elmondják szüleiknek. És azt mondtuk, rendben. Aztán egy bölcs vezető azt mondta, mivel fiúk, és úgyis meg fogják tenni, adjunk fiú diákjainknak annyi óvszert, amennyit akarnak, és nem kell, hogy erről szüleiknek beszámoljanak. És azt mondtuk, rendben. Aztán valaki, az általunk jelentős posztra megválasztottak közül azt mondta, hogy nem számít, hogy mit teszünk a magánéletben, ha elvégezzük a munkánkat. Újból egyetértve velük, azt mondtuk, nem számít, mit tesz valaki (beleértve az elnököt is) a magánéletben, amíg van munkánk és a gazdaság jól működik. Aztán a szórakoztatóipar azt mondta, csináljunk tv- műsorokat és mozifilmeket, amelyek az erőszakot, az erkölcstelenséget és a tiltott szexet reklámozzák. Készítsünk olyan zenefelvételeket, amelyek bátorítanak a nemi erőszakra, a kábítószer-fogyasztásra, a gyilkosságra, az öngyilkosságra és a különböző sátáni témákat dolgozzák fel. És mi azt mondtuk, ez csak szórakozás, nincs is rossz hatása, és különben sem veszi senki komolyan, úgyhogy, csak hadd menjenek. Most pedig feltesszük magunknak a kérdést: miért nincs a gyermekeinknek lelkiismerete, miért nem tudnak különbséget tenni jó és rossz között, és miért nem okoz nekik problémát, hogy tíz év után felébredt a kómából avagy mit lehet tenni egy sportcentrumért Nos a kórisme régre nyúlik vissza, még az as időszakra. A páciens egy bizonyos sportcentrum, születése erre az időszakra tehető. Szülőatyja Andor bácsi, én csak így hívom, de bizonyára sokan tudják ki ő, ezért nem kell bemutatni. Az ő tervei alapján kezdte volna(!) meg működését a létesítmény, ha 1998-ban valaki egy pontosan irányított, nagy erejű ütéssel kómába nem helyezte volna. És bizony teltek múltak az évek, és nemhogy ébresztgették volna a beteget, de még nyitottak is egyet az altatógáz csapján 1998 után. Egészen mostanáig. megöljék az idegeneket, osztálytársaikat, saját magukat? Talán, ha elég hosszan és keményen gondolkodunk rajta, ki tudjuk találni. Azt hiszem, elég sok köze van mindennek ahhoz a mondáshoz, hogy amit vet az ember, azt aratja. Kedves Isten, miért nem mentetted meg azt a kislányt, akit megöltek az osztályban? Tisztelettel, egy Érintett Tanuló. És a válasz? Kedves Érintett Tanuló! Ki vagyok tiltva az iskolából. Tisztelettel: Isten. Furcsa, milyen egyszerű az embereknek kivetni, kidobni Istent, zagyvaságnak, értelmetlenségnek tartani üzenetét, aztán csodálkoznak, miért megy a világ a Pokolba. Furcsa, mennyire elhisszük, amit az újságok írnak, de megkérdőjelezzük, amit a Biblia mond. Furcsa, hogyan mondhatja valaki Hiszek egy Istenben, miközben a Sátánt követi, aki egyébként szintén hisz az Istenben! Furcsa, hogy milyen gyorsan készek vagyunk az ítélkezésre, és mennyire nem a megítéltetésre. Furcsa, milyen gyorsan továbbküldjük a viccek ezreit, és azok bozóttűzként terjednek a köztudatban, de ha az Úrról szóló üzenetekkel tesszük ezt, az emberek kétszer is meggondolják, mielőtt továbbítanák. Furcsa, hogy az erkölcstelen, obszcén, durva és vulgáris dolgok szabadon áramlanak a világhálózaton, miközben az Istenről való nyilvános beszédet elnyomják az iskolákban és a munkahelyeken. Furcsa, hogyan lehet valaki Krisztusért lángoló vasárnap és láthatatlan keresztény a hétköznapokban. Furcsa, hogy jobban érdekel, mit mondanak rólam az emberek, mint az, hogy mit mond Isten felőlem! Gondolkozol? Add tovább az üzenetet, ha úgy gondolod, hogy megéri! Ha nem, akkor csak szabadulj meg tőle. Senki sem fogja megtudni, hogy ezt tetted. Azonban, ha kidobod ezt az elmélkedést, akkor ne panaszkodj arról, hogy milyen rossz bőrben van ez a világ! A település vezetői a bizottságok elnökeivel együtt most ismét élesztgetni kezdik a beteget. Hiszen ők tudják, hogy a beteg gyógyulása után bizony egészségesen a település javát szolgálja majd. Megbeszélés kezdődött tehát az említett résztvevőkkel arról, hogy hogyan is lehetne ismét megvalósítani egy sportcentrumot Tárnokon (tárnokiaknak!) úgy, vagy legalábbis a modern kor helyzetébe átültetve, ahogyan azt Andor bácsi régen megálmodta. Így hát kezd ismét körvonalazódni Tárnokon egy újabb fejlődési pont, a tíz évnyi kómából felébresztett sportcentrum. Elzártuk az altatógáz csapját és ébresztőt fújtunk. Legyen szép közpark, legyen sportcsarnok, talán még uszoda is, legyenek sportpályák, atlétikai pálya a tárnoki fiataloknak. Legyen. És legyen közösségi ház és szabadtéri színpad is, mert a sport mellett a kultúra is elfér. Az ébresztő jól sikerült, a beteg magához tért. A gyógyulás útja és a hazamenetel rajtunk is múlik. Én lehet hogy már ki is találtam a sportcentrum nevét, de ezt majd később. Most a cselekvésé az idő, mert van mit bepótolnunk. Az altatóknak meg nem marad hála. Sok gyermek hiába várta eddig a sportcentrumot. Most végre az ő álmuk is valóra válhat CsA Az ipari területek fejlesztése már egy évtizede foglalkoztatja a döntéshozókat és a lakosságot. Egy éve kezdődtek meg Tárnokon az első közvetlen egyeztetések az ipari park kapcsán a lakossággal, mert akkor indult el végre a gyakorlati fejlesztések lehetősége. Azóta folyamatos rendszerességgel folyik a tájékoztatás a létesülő beruházásokról és a Polgármesteri Hivatal több alkalommal tartott egyeztető fórumot is. Az ipari park tervezett létesítését a lakosság többsége üdvözli, hiszen tudjuk, a létesülő beruházások nagy anyagi lehetőséget, munkahelyteremtést és ezzel valós fejlődést hozhatnak a településnek. A települési fejlesztések azonban okozhatnak kényelmetlenséget, kellemetlenséget is, ezért a Hivatal vezetői azon dolgoznak, hogy az ipari terület közelében élő lakók, a Halász József utca lakosai minél többet profitáljanak a létesülő beruházásokból. Folyamatos tárgyalások mellett Szolnoki Gábor polgármester és Radics Ernő alpolgármester már az előző év végén felkérte a Halász utca lakóit, hogy a további sikeres tárgyalások és egyeztetések érdekében válasszanak maguk közül ún. utcaképviselőket azért, hogy a lakossági érdekérvényesítés minél sikeresebb lehessen. Őket február 29- én, az immár harmadik lakossági összejövetelen megválasztották. A további befektetői egyeztetéseken a képviselők elképzeléseit tolmácsolva folynak majd a tárgyalások az ipari park létesítéséről. A közvetlen érintetteknek pedig jogos igénye lehet a gyorsabb és olcsóbb csatornázás, az évek óta megoldatlan vízelvezetés vagy éppen a valódi forgalomlassítás megvalósítása. A képviselőknek, a polgármesternek tehát azon kell dolgozni, hogy a település fejlődése érdekében esetleg nagyobb áldozatot hozó emberek közvetlen hasznát is láthassák a fejlesztéseknek. Ezzel szakítottak egy rossz hagyománnyal, amikor a hirtelen változásokról már csak a megvalósuláskor értesültek a lakók. Így keltett például nagy megdöbbenést a Halász utcai lakók körében az, amikor néhány évvel ezelőtt az előző képviselőtestület döntése alapján a házak közvetlen közelében felállított óriási villanyoszlopokon vitték ki az ipari területre az áramot. Ha akkor történt volna egyeztetés, megoldhatták volna földkábelen keresztül is az ellátást. De ugyanez volt a helyzet az elkerülő út elmaradása miatt a megnövekedett forgalommal is. Jogos tehát a Halász utcai lakosság igénye, éppen eleget kaptak a jóból eddig. CsA

9 2008. ÁPRILIS TÁRNOKHÍR 9. oldal közmûtársulás Együtt a térség fejlõdéséért Érd, Diósd és Tárnok települések vezetői elhatározták, hogy Érd és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási feladatainak hatékonyabb és célszerűbb megoldását, a közszolgáltatás színvonalának javítását szolgáló fejlesztések megvalósítása érdekében önkormányzati társulást hoznak létre. Ennek szellemében február 18-án megtartották az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás alakuló ülését, a települések polgármestereinek részvételével. Az ülésen kiemelt napirendi pontként szerepelt a jelenlegi megállapodásrendszer felülvizsgálata és módosítása. A fent nevezett társulás tagjainak közös célja a szennyvízelvezető rendszer fejlesztése. Ennek érdekében a társulás keretében megvalósítandó projekt az alábbi elemekből áll: az érdi regionális jellegű szennyvíztisztító telep fejlesztése, helyi szennyvíz-hálózatok fejlesztése Érden, Diósdon és Tárnokon a szükséges átemelőkkel va lamint regionális érdekű gyűjtővezeték megépítése, amely Diósd és Tárnok szennyvizét az érdi regionális jellegű szennyvíztisztító telepre szállítja. Az együttműködő önkormányzatok célja egy olyan hatékony és eredményes együttműködés, melynek eredményeként sikeres pályázati folyamat után a térség fejlődése megindulhat a csatornázás tekintetében is. Ezért kellett az alakuló ülésen felülvizsgálni a régi megállapodásokat és az új társulás létrehozásával egy új mederbe terelni a megvalósítás konkrét lépéseit. A projekt részleteiből is kitűnik, hogy a műszaki megvalósítás megfontolt, átgondolt folyamata a térség fejlődéséhez vezet. A társulás célja a Duna-folyam vízminőségének védelme és a megvalósuló beruházások is majd ezt a célt is fogják szolgálni. A társulással kapcsolatban az alábbiakban Szolnoki Gábor polgármester összefoglalóját olvashatjuk: A Konzorciumi Tanács február 5-ei ülésén a Konzorcium tagjai tájékoztatást kaptak arról, hogy a Délbudai Regionális Szennyvízelvezetésiés Szennyvíztisztítási Projekt keretét biztosító jelenlegi megállapodásrendszer, azaz a felek által február 24-én kötött Együttműködési Megállapodás, valamint a június 28-án aláírt Pénzügyi és Elszámolási Megállapodás felülvizsgálata és módosításának előkészítése a megváltozott műszaki tartalomra (5. sz. változat) tekintettel a gesztor részéről folyamatban van. Ehhez kapcsolódóan Érd MJV Közgyűlése január 31-ei ülésén egy határozatot (19/2008. (I. 31.) KGY. hat.) is elfogadott arról, hogy a társönkormányzati (konzorciumi) együttműködés fenntartását a projekt megvalósításának ún. 5. számú változata szerinti négy pályázat benyújtásáig támogatja, mindezt természetesen a jelenlegi megállapodások átalakításáról szóló megállapodási javaslatok feltételeinek ismeretében teszi. A hivatkozott konzorciumi tanácsi ülésen átadásra került egy, a jelenlegi megállapodás-rendszer felülvizsgálatára, módosítására vonatkozó javaslatokat rögzítő dokumentum, melynek tartalma az alábbiak szerint összegezhető: A február 24-én kötött Együttműködési Megállapodás és a június 28-án aláírt Pénzügyi és Elszámolási Megállapodás módosítása az alábbi főbb pontokon szükséges: A megállapodásban rögzíteni kell, hogy nem minden pályázatban lesz a Gesztor kedvezményezett. Az előkészítés feladatait az új kedvezményezetti struktúra szerint kell áttekinteni és meghatározni. Az előkészítési feladatok megszervezését át kell tekinteni az elszámolhatóság megteremtésének igényével; és szükséges az előkészítés további finanszírozásának rendjét rögzíteni. Fontos az üzemeltetői kiválasztás alapelveinek megtartása mellett a kiválasztásra vonatkozó eljárásrend leírását módosítani, valamint rögzíteni kell a KEOP Közreműködő Szervezettel és az Irányító Hatósággal való kapcsolattartás rendjét. Szabályozni kell a Tagok közötti információáramlás és tájékoztatás rendjét. Rendelkezni kell a Konzorcium végrehajtó szervezetének működésének, finanszírozásának kérdéseiről. Át kell tekinteni a projektmenedzsment kérdéseit a négy elkülönült projekt esetén, rögzíteni kell a Konzorciumon kívül tájékoztatás szabályait. Mellékletként részletes pénzügyi elszámolást kell készíteni az előkészítés költségeiről (eddigi kifizetések, eddigi kötelezettségvállalások, amelyek kifizetése 2008-ban esedékes) valamint közbeszerzési és pénzügyi tervet kell készíteni az előkészítés hátralevő feladatairól. A szerk. középkori állapotok az iskolai WC-ben Karbantartási teendők kapcsán nem csak szemétügyről tudunk írni. A régi intézmények eleddig elhanyagolt állapota miatt apróbb és nagyobb akut karbantartási munkákat kellett elvégezni, melyek természetesen igen nagy anyagi terhet róttak az önkormányzatra. Vegyük ékes például az Egészségház földszintjén és emeletén több éve nem üzemelő férfi WC-ket, hiszen 2 évig nem volt használható férfi illemhely egyetlen egészségügyi intézményünkben. A karbantartó csapathoz nap mint nap érkező vaskos hibajegyzék sokadik tételeként ékeskedett a szimpla adat: rossz a wc az Egészségházban. És a helyszíni szemle során a kollégák valóban egy ilyen feliratú papírt találtak a bezárt ajtón, szemmagasságban. A földszinti és az emeleti férfi mellékhelységek megjavítása egy napig sem tartott. és a költsége sem volt eget verő. De miért kellett rá várni két évet? És miért üzemelt évekig egy egészségügyi intézmény WC nélkül? De sajnos találtam ennél rosszabb helyzetet is. Sokkal rosszabbat. Nem is kellett messzire menni, mindössze 75 méter az általános iskola bejárata. Áldatlan állapotok uralkodnak az iskola felsős épületének földszinti női WCjében. Fotót is készítettünk a látványról, erős idegzetűeknek. A női mellékhelység állapotáról szintén évekig nem értesítette senki a karbantartókat, mert az ugye egyértelmű e képek alapján, hogy ez az állapot nem fél év alatt keletkezett. Mint az látható a fotókon is, ez a lerobbant mellékhelység évek óta sem felújítva sem pedig karbantartva nem volt. Ki a felelős ezért? Hol van ilyenkor az intézményvezető? A vízöblítéses illemhely, mint találmány immáron több, mint száz éves. De a hős lovagok és várkisasszonyok korában is ismert volt már a mellékhelység fogalma. Ugyan akkor még afféle gardrób volt kialakítva e céllal, de valószínűleg az is sokkal jobb állapotban volt, mint általános iskolánk jelenlegi női WC-i. A Település Üzemeltetési Iroda értesülve az állapotokról haladéktalanul megkezdte a mellékhelységek helyreállítását. Miért csak most? A válasz egyszerű. Az iskola január 1-től már nem önálló költségvetési intézmény, hanem a karbantartási munkákat a Település Üzemeltetési Iroda végzi. Pünkösd ANGOL HOLLAND HASZNÁLT RUHA ÜZLET FOLYAMATOS AKCIÓK! GYERMEKRUHA-PÓLÓK- NADRÁGOK OLCSÓN FELÖLTÖZTETJÜK! TÁRNOK, FŐ U. 43. NYITVATARTÁS: Kedd-Péntek: Szombat, Vasárnap: Húsvét után, az 50. napon ünnepli a keresztény világ a szentlélek eljövetelét. Ez az ünnep a pünkösd, az egyházi év harmadik legnagyobb ünnepe. A középkorban a Szentlélek eljövetelét jelző szélzúgás jelképezésére kürtöket és harsonákat fújtak, a tüzes nyelvek jelképezésére égő kócot, rózsákat és ostyát hullattak a magasból, néhol fehér galambokat eresztettek szét a templomban. Szimbolikus növénye a pünkösdi rózsa, szirmával a szentlélek tüzének lángnyelveit jeleníti meg. A néphagyomány pünkösdkor köszönti az élet megújulását. Ilyenkor volt szokás a lányok mosdóvizébe pünkösdi rózsa szirmot szórni, a legények pedig pünkösdi rózsát vittek kiválasztottjuk ablakába. A lányoknak viszont koszorút kellett fonni, s átadni a legényeknek. SzG VASÁRNAP IS NYITVA! ÚJ! VEGYES ÉLELMISZER NAPI AKCIÓK! FRISS ÁRU! ÉLELMISZER-PÉKÁRU- VEGYIÁRU BŐ VÁLASZTÉK! TÁRNOK, FŐ U. 43. NYITVATARTÁS: Kedd-Péntek: Szombat, Vasárnap: 06-13

10 10. oldal TÁRNOKHÍR ÁPRILIS A Benta-kör Állat-, Természetés Környezetvédők Tárnoki Egyesülete és Érdi szakosztálya évének beszámolója évi tevékenységünk: Fő célunk a kóbor állatok segítése. Egy év alatt 116 kutyát és több tucat macskát mentettünk, juttatunk gazdához, gyógyíttattunk balesetet szenvedett állatokat. A költségek viselésében két másik állatvédő szervezet (Mancs-Rancs Állatmentő Alapítvány, Biatorbágy és Vidéke Állatvédő Egyesület) oroszlánrészt vállal. Segítségük nélkül nem is tudtunk volna létezni, hiszen adományaink mértéke elenyésző. Egyre több megkeresés érkezik hozzánk, mely során segítséget kérnek tőlünk a helyi lakosok megunt, halálra ítélt állataik új gazdához juttatása érdekében. A kóbor állatok részére a tárnoki osztály 9 kennelt bérel, ahol rendszeresen 18 kutyát helyezünk el, továbbá pedig ún. ideiglenes befogadók segítik munkánkat, kiknek hozzájárulásával további 10 kutya elhelyezése biztosított. Egyesületünknél nem folyik végleges elaltatás. Tárnokon az ebrendészeti feladatokat is mi látjuk el. Érd városában új helyi állattartási rendeletet kívánunk létrehozni. Gazdák kiválasztásánál körültekintően járunk el, minden örökbeadott kutya/macska esetén a gazda örökbefogadási szerződést ír alá, melyben kötelességet vállal az állatvédelmi törvényben előírtak betartásáért, illetve abban az esetben, ha már nem tart igényt az állatra, mindenképpen jelzi az egyesület felé augusztus 1-jétől Tárnokon a közterület-fenntartók érvényesítik az állattartási szabályok betartatását, büntetik az illegálisan utcán tartott állatok gazdáit. Az együttműködés hatására 2008 februárjára visszaesett a szabálysértők száma. Továbbra is kérdéses, hogy a felesleges, a gazdák számára megunt kedvencet hol helyezzük el. Gyakori probléma, hogy költözés során az állatot magára hagyják. Ez a cselekmény is sérti az állatvédelmi törvényben előírtakat. A végleges megoldás az lenne, ha minden kutyát egyedi azonosítóval (mikrochip) ellátnánk, mely alapján a kutya gazdája is nyomon követhető lenne. (2011-től EU-s követelmény, bár van erre gyakorlat hazánkban is, hiszen 11 településen bevezetésre került, a visszajelzés pozitív). Továbbá szükséges, hogy a nem kívánt szaporulatok megelőzésére ivartalanítási akciót szervezhessünk. Fazakas Anna Krisztina (elnök) és Burnyóczky Judit (érdi alelnök) Üzenet a kísérteteknek 1998-tól mély álomba merült a csatornázás, a sportcentrum mellett az ipari parki területek fejlesztése is. Nyomasztó társadalmi-politikai örökség ez, melynek megszülője a dögöljön meg a szomszéd tehene gondolat, no meg egy jó adag irigység. A kárpótlás során akinek lehetett, ahogyan lehetett, megosztották a megosztható földeket. Ez tény, amin rágódni még 2050-ig is lehet, de változtatni már nem. Történt pedig egy érdekes dolog. A település az ellen oldal embereinek tulajdonában vannak. Valószínűleg összedugták buksi kis fejüket, nézték, rágták, forgatták a történetet és nyolc éves munkájukkal bizonyították döntésüket. Volt polgármesterünk személyes munkájának is köszönhetően leállították a települési elkerülő út megépítését, megállították ezzel a teljes csomópont kiépülését és mély álomba ringatták a terület fejlesztését. Ebben pedig az volt a szörnyű, hogy vizsgálni. Minden elfogadható fejlesztésnek meg kell indulnia, függetlenül attól, hogy kinek a tulajdonában van a terület. Nincs ezért ma olyan támogatható fejlesztés, ami azért kerülne elutasításra, mert XY vagy éppen Z a terület tulajdonosa. Számunkra nagyon fontos, hogy éljen a szomszéd tehene is. Földtulajdonnal, helyi érdekeltséggel nem rendelkezünk, ezért nem jelent gondot minden jelentkező támogatása. Sajnos a régmúlt hangjai azért éledeznek. Láthatóvá válik lassan a fejlődés ezeken a területeken is, de mint egy távlati fejlesztése- nyolc éves hát- rossz horrorfilmben a sírból huhogó inek tervezésekor ipari tevékenységre rányt szenvedett kísértetek, úgy kezdik hinteni az irigy- szánták a mostani a bevételteremség mételyét az emberek között. Ez autópálya csomóponttól jobbra tő beruházások ennyit kap, az annyit kap, ennek ennyi- és balra lévő területeket. megtelepedése, a je lesz, annak annyija van, ez ezt csitő Ebben egységes volt társadalmilag, tárnoki munkahelyek nálta régen, az azt és folytathatnánk politikailag minden fontos ember. Történt azonban egy váratlan esemény. A főváros, az FKFV Rt, Sóskút és Tárnok közös megegyezése alapján településünk kapujába épült egy autópálya csomópont. Vitatkozni ezen is lehet évtizedekig, de tény marad a helyszín Ezzel együtt, 1998-ban önkormányzati váltás történt. Az új vezetők ránéztek a megteremtése, mindezek által pedig a helyi önkormányzati bevételek növekedése. Bűnös és település ellenes volt ez a felfogás, mert a lakosságot büntette. Az Otthon Tárnokon Választási Szövetség vezetőiként Dr. Zsigmond Rékával ezért megalkottuk az erre vonatkozó egyik legfontosabb vezérlő elvet. Ez pedig arról szólt, hogy a település a sort sokáig. Rágják a gittet megállíthatatlanul. Azt üzenem ezeknek a kísérteteknek, hogy lejárt az idejük. Tehetetlenségből, irigységből, rosszindulatból jeles bizonyítványt kaptak az elmúlt években. Ideje hallgatni. Mert aki továbbra is a rágalmakra, irigységre, rosszindulatra építve dolgozik a település ellen, az ellensége ennek térképre, és látták, hogy a hirtelen felértékelődő területek bizony nagyobb részt fejlődése érdekében nem szabad a területek tulajdonosainak személyét a közösségnek. Szolnoki Gábor polgármester Energiaforrások alternatív hasznosítása tervezés kivitelezés Szerviz Az emberiség modern életvitele egyre nagyobb és több igényt támaszt saját magával szemben. Életszínvonalunk mércéjét egyre magasabbra tesszük, és közben nem vesszük észre, hogy mennyi többlet energia felhasználás társul az igényeink fedezésére. A növekvő energiatermelés fokozatosan terheli a Föld légkörét, miközben a több millió év alatt termelődött energiakészletek növekvő ütemben kerülnek kiaknázásra. A folyamatos környezetszennyezés életformánkká vált, és az elmúlt esztendők környezeti jelenségei döbbentették rá az emberiséget az életmódváltásra. Földünkön minden élő szervezete a naptól kapja életenergiáját, de egyedül az ember az, aki képes ezt az energiát tovább hasznosítani. A Föld fogyó energiakészleteivel szemben a napenergia korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre. Hasznosítási elve nagyon egyszerű, a nap sugárzását arra alkalmas felületekkel felfogjuk, és hőközlő folyadék segítségével hőszigetelt csőrendszeren keresztül egy tárolóban lévő vízbe közvetítjük. Az így kapott meleg vizet azután közvetlenül is felhasználhatjuk, de fűteni is lehet vele. A Föld felső rétegeinek alacsonyabb hőmérséklete megfelelő eszközökkel pl. hőszivattyúval- szintén előnyösen hasznosítható fűtésre-hűtésre, és A bemutatóterem Tárnokon használati meleg víz készítésre. Az eddig megszokott, hagyományosnak vélt fűtési eljárások legújabb műszaki megoldásainak alkalmazása padló-, fal-, és mennyezet fűtés-hűtés további energiatakarékos megoldásokat jelentenek. Használja ki ön is a környezet ajándékát és váltson a megújuló energiákra. Várjuk Önöket szeretettel bemutatótermünkben, vagy látogassák meg weblapunkat. Szőllősi Attila Bemutatóterem: 2461 Tárnok, Dózsa György út 97. Telefon: 06 (20)

11 2008. ÁPRILIS TÁRNOKHÍR 11. oldal édesanyánk ünneplésére (összeállította: Cseresnyés attila) Közeleg az Anyák napja, s ilyenkor a szerkesztő gondolatai is édesanyja körül forognak. Anyák napja eredetének története vagy magasztos írás helyett most azonban egy csokor szép verset nyújtok át én is Édesanyámnak. Adhat Isten néked kincset, gazdagságot, Rubintokat és gyémántot, márvány palotát, Adhat pénzt, ragyoghat rajtad drága ékszer, Csak egyet nem adhat kétszer, Édes jó anyát. Honthy Hanna Valaki egy széket tolt oda, és ő leült a székre. És arra gondolt: le kellene festeni mamikát. És arra gondolt: lefestettem az életben száz és száz asszonyt, de mamikát soha. Miért? Miért, hogy éppen a legkedvesebbet, a legszebbet nem? Miért? Az ember annyi mindenre gondol az életben, csak arra nem, ami fontos. Az ember képeket fest, mindenről, mindenkiről, csak éppen arról nem, aki a legtöbb, aki a legfontosabb, aki a legszebb. Miért? Wass Albert Ahány levél lengedez szél ringatta ágon, ahány harmatcsepp ragyog fűszálon, virágon Édesanyám, fejedre annyi áldás szálljon. Móra Ferenc Áldott kezeddel símogatsz meg, Anyám. Intő szavad még mintha hallanám, Míg rám borulsz S áldott kezeddel símogatsz meg. A régi intést elfeledtem, Anyám. Azért zúdult annyi vihar reám; Úgy összetört... A régi intést elfeledtem. Ady Endre Ültess fát a jövõnek! A jövõ nemzedékei A tavalyi év során a magyar parlament Európában egyedülálló jogintézményt hozott létre: ez a Jövõ Nemzedékek Ombudsmanja. A civil kezdeményezés páratlan egyetértésre talált mind a parlamenti pártok, mind pedig a köztársasági elnök részérõl. Az országgyûlési biztos elsõdlegesen a környezetvédelemmel kapcsolatos ügyekben fog majd fellépni. A zöldbiztos erõsebb jogosítványokat kap, mint az állampolgári jogok országgyûlési biztosa. Durva természetpusztítás esetén bármilyen ingatlanra behatolhat, valamint magán- és államtitokba is bepillanthat. Napjainkban a globális természeti folyamatokkal kapcsolatban is egyre több szó esik a környezet védelmérõl. Köztársasági elnökünk is egyre többször hallatja hangját a természetvédelemmel kapcsolatban. Úgy tûnik, hogy a társadalom egyre fontosabbnak ítéli a zöld ügyet. A káros hatások sajnos egyre közelebbi következményekkel fenyegetnek. Egyes tanulmányok már éves távlatban is katasztrofális víziókat festenek elénk. Mit tehet az önkormányzat? Lehetõségeihez mérten segíti a természetvédelem ügyét. Legutóbb egy több szempontból is támogatandó kezdeményezéssel keresték meg a hivatalt: Ültess fát a jövõnek! A felhívás egy régi magyar hagyományt szertne feltámasztani, mely szerint minden szülõ, gyereke születésekor egy fát ültet el. A hagyomány még sokhelyen él az emberek szívében, mi arra szeretnénk lehetõséget teremteni, hogy a szándék eljusson a tettekig. A kezdeményezés összhangban van az ENSZ 1 milliárd fát a földnek Plant for the Planet kezdeményezésével és az európai PRO SILVA mozgalom céljaival. Mi is szeretnénk hozzájárulni e szép hagyomány újraélesztéséhez és tavasszal nagyszabású faültetési programot szervezünk. Tárnok évente kb. 200 gyermekkel szaporodik. A korábbi években születettek sem maradhatnak el társaiktól ezért többszáz lelkes szülõre számítunk. A parlament 348 igen, 1 nem és 1 tartózkodással szavazta meg az ombudsmani hivatal lértehozását. Reméljük, hogy TÁRNOKON EGYETLEN TARTÓZKODÓ SEM LESZ! Korossy-Khayll Gábor Indul a kerékpárút tervezése! Létrejött a megállapodás Tárnok Nagyközség Önkormányzata valamint a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása között a kerékpárút tervezéséről. A Kistérség évben nyertes pályázatot nyújtott be a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által kiírt A kerékpárutak építésének és tervezésének támogatására II. forduló tárgyú pályázati felhívásra, és Ft (utófinanszírozású) támogatást nyert, a fennmaradó összeget Tárnok Nagyközség, a kistérség többi települése, illetve a BTT állja. A tárnoki terület terveinek elkészítésére önkormányzatunk a rá jutó részt, ,- Ft-ot biztosított. A tervezési feladatok már az előző évben megkezdődtek, befejezésének tervezett időpontja ez év április 15-e. Az engedélyes tervek átadásnak-átvételének tervezett időpontja június közepére, míg a Támogatási Szerződés szerint a projektzárás (pénzügyi) időpontja június végére esik. A projekt megvalósulását követően az elkészült tervek beszerzési értéken Tárnok Nagyközség immateriális javai között kerül elszámolásra, illetve nyilvántartásra. Hollósy M. REGISZTRÁCIÓS DÍJ ÉS KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL TÖRZSVÁSÁRLÓI KEDVEZMÉNNYEL JUTHAT AVON TERMÉKEKHEZ 06 (70) Bajczné Karsai Ildikó

12 12. oldal TÁRNOKHÍR ÁPRILIS Málenkíj robot avagy a kommunizmus árnyékában HIRDEtMéNY A kommunizmus áldozatainak emléknapján emlékezzünk vissza a II. világháború befejezését követõ szomorú eseményekre; amikor Magyarországon a szovjet megszállók új világot kényszeríttettek ránk, ami idegen és elfogadhatatlan volt a társadalom túlnyomó többsége számára. Akik nem voltak hajlandók mindezt tudomásul venni azt a legszigorúbban megbüntették. A kommunista diktatúrával szemben a társadalom minden rétegére kiterjedõ ellenállás bontakozott ki. A bátrakat, akik szembeszegültek a félelmetes terrorrendszerrel, megölték, névtelen sírba temették, hogy még emlékük se maradjon. Kémnek, hazaárulónak nevezték a hazájuk szabadságáért életüket kockára tevõket. Sokuknak még a nevét sem ismerjük. Magyarországon a kormány bizalmas, közzé nem tett rendeletben szabályozta az internálás feltételeit és 1948 között több mint 40 ezer fõt internáltak különbözõ munkatáborokba. Ilyen tábor volt Recsken, Kistarcsán, Tiszalökön és Kazincbarcikán. Az ország keleti felében 12 úgynevezett zárt tábor mûködött. Embertelen körülmények között napi órát dolgoztatták õket, minimális étkezés mellett. A legrosszabbul azok az elítéltek jártak, akiket a II. világháború befejezését követõen málenkij robotra a szovjetunióbeli Gulágon levõ munkatáborokba hurcoltak el. A foglyoknak éveken keresztül nem volt lehetõségük normális táplálkozásra, öltözködésre, tisztálkodásra. Állati életmód lett sajátjuk. A táborokban igen nagy zsúfoltságban helyezték el õket, emeletes priccseken, csupasz deszkákon. A fizikai szenvedéshez tartozik a betegség is, amihez semmiféle gyógyszer sem volt. A fizikai megpróbáltatásoknál talán csak a lelkiek voltak nagyobbak. Semmit vagy nagyon keveset tudtak csak a családjaikról. A bánásmód durva és kegyetlen volt. Szovjet fogolyként a málenkij robotra elhurcolt munkára kényszerített magyar emberek száma több, mint 700 ezer fõ volt. Ebbõl a szovjet hadbíróságok politikai ítélettel kivégeztettek 2700 fõt. 300 ezren vagy többen sohasem tértek vissza. Akik hazajöttek azokat titoktartásra kötelezték. Az elnyomás folytatódott. Az erõszakos TSZ-esítés, a padláslesöprések, a kötelezõ beszolgáltatások, a besúgó hálózat kiépítése az 1956-os forradalom kitöréséhez vezetett. Tüntetõkre elõször Debrecenben, majd Budapesten a rádió épületénél lõttek, majd ezután az ország különbözõ pontjain dördültek el a sortüzek. A gyilkos sortüzeknek fõ esett áldozatul. A szovjet katonai megszállás és a rossz életkörülmények ellen tiltakozó tömeggel szemben a Kádár kormány a diktatúra és a terror minden eszközét bevezette. A harcok következtében Budapest ismét romokban hevert. Közel húszezer fõ megsebesült, 2000 ember meghalt és 200 ezer ember kényszerült elhagyni hazáját. A szovjet hatóságok november elsõ napjaiban közel 5000 fõt elfogtak, akik közül a KGB 860 embert köztük kiskorú fiút és lányt is hadifogolyként szovjet területre hurcolt. 15 ezer embert elítéltek. 229 fõt halálra ítéltek. Vannak fiatal emberek, akik nem ismerhetik 40 év szenvedését és embertelenségét, és vannak idõsebb emberek is, akik ugyan ismerik az elõzõ évtizedek szomorú történelmi eseményeit és ennek ellenére vágynak visszahozni a vörös csillagot. Szerintük az ötágú csillag a nyugati világban szabad jelkép, de ne feledjük, ezekben az országokban ez a jelkép mást jelent. Ott sohasem volt bolsevista diktatúra. A mi vörös csillagunkat sok százezer ember vére festette meg. A magyar népnek jó lenne már egyszer kigyógyulni a bolsevizmusból és annak kórós következményeibõl. N. L. Emlékezzünk a kommunizmus áldozataira A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja (szokásos említése: A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja) megtartását a Magyar Köztársaság Országgyûlésének június 13-án elfogadott 58/2000. sz. határozata rendelte el. Ennek értelmében minden év február 25- én tartják a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapját, annak emlékére, hogy Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt (FKGP) fõtitkárát 1947-ben ezen a napon jogellenesen letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták. Tárnok Nagyközség Polgármesteri Hivatala értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy az évente KÖTELEZŐ EBOLTÁS 2008-ban az alábbi időpontokban és helyeken lesz: április rendelési időben április 8. (szombat) 8-10 óráig Az eboltást Tárnokon az alábbi állatorvosok végzik: Dr. Fekete Balázs Tárnok, Fő u. 43. Telefon: 06 (20) Rendelési idő: H-P óráig Dr. Kátai Péter Tárnok, Határ u. 1. Telefon: 06 (30) Rendelési idő: H-P óráig Az állatorvosok kérésre házhoz is mennek! Az utóbbi időben az áprilisi szervezett eboltással kapcsolatban több telefonhívást kaptunk. A hívók közül Új eboltási rend többen kérdezték, hogy miért változtattuk meg az eboltás rendjét, vagyis miért kell az ebeket az állatorvosi rendelőkbe vinni, régen az utcán oltották be őket. Nos a változtatásra nagy szükség volt, hiszen sok panasz érkezett az utcán pórázon vezetett és néhol bottal terelgetett kutyák hadára. Ez nem 21. századi megoldás, rendezetlenséget teremtett és szégyen volt a településre. Az ebek utcán történő beoltása lehet hogy működik egy fős kis faluban, ahol talán nincs is állatorvosi rendelő, de egy 8500 fős nagyközség ezt a rendszert kinőtte, ez nem mehet így tovább. Ezért idén az állatorvosok a kötelező eboltás időszakában a rendelőikben fogadják az állattartókat és az ebeket tiszta, kulturált körülmények között, szervezett formában. Ebben az időszakban az eboltás díja nem piaci áron, hanem úgynevezett hatósági, kedvezőbb áron került megállapításra, csökkentve ezzel az állattartók anyagi terheit. Az eboltásért térítési díjat kell fizetni, a szervezett oltáson ebenként Ft-ot. Az oltással egy időben a tulajdonos költségére az ebek féregtelenítését is el kell végeztetni, melynek térítési díja 150 Ft/10kg. Az oltásra az eboltási bizonyítványt mindenki vigye magával! Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy minden, három hónaposnál idősebb ebet évente egy alkalommal veszettség ellen be kell oltani. Fentiek betartását az Önkormányzat az illetékes hatóságok bevonásával ellenőrizni fogja. A mulasztókkal szemben szabálysértési eljárás kezdeményezhető, melynek eredményeként Ftig terjedő pénzbírság szabható ki, valamint az eb kártalanítás nélkül, a tulajdonos költségére leölhető.

13 2008. ÁPRILIS TÁRNOKHÍR 13. oldal Betörõt fogtak tárnokon avagy mit csinál a rendõrség Amikor a cikk ötlete fejemben megszületett, azon gondolkodtam, hogyan is írjam le, mit is csinál Tárnokon a rendőrség. És akkor beugrott valami. A cikk apropóját ugyanis egy új parancsnokhelyettes érkezése adta, felkerekedtem hát, hogy feltegyem neki a kérdést. És mindjárt a rendőrségen találtam magam, de nem mint gyanúsított. Kicsit megszeppentem, mert egy kemény kiállású egyenruhás rendőr fogadott, igen határozott kézfogással. Kőműves Péter rendőr százados, megbízott parancsnok-helyettes volt az, akiről az előbb említést tettem. Leültünk egy irodába beszélgetni. Elsőként arról kérdeztem, mi vezette Tárnokra és hol dolgozott azelőtt. 16 éve vagyok rendőr mondta röviden. A nemrégiben átszervezett autópálya rendőrségtől jöttem Tárnokra. Voltam már gyalogos járőr, körzeti megbízott és nyomozó is. Tárnokra helyeztek, előző alakulatom megszűnése után, de örülök, hogy itt lehetek folytatta a parancsnokhelyettes. Mik az első tapasztalatai Tárnokon? kérdeztem, folytatva a beszélgetést. Megvonta szemöldökét, látszott, hogy volna sok minden, amit lehetne tenni a fejlesztésért, végül tömören fogalmazott: Tárnokon a rendőrség létszámát lehetne még bővíteni, de ennek ellenére a jelenlegi létszámmal is igen szép eredményeke érünk el. Február végén több napos közbiztonsági akciót tartottunk, ami igen sikeresen zárult mondta elégedetten a százados. Csak nem bűnözőt fogtak? vágtam közbe bátran. De igen, nem is egyet. Az akció során Tárnok belterületén három elkövetőt Munkában a rendõrség értünk tetten betörés közben. De nap közben sem alszunk. Folyamatos járőrözés mellett napi rendszerességgel tartunk közlekedésbiztonsági ellenőrzéseket is Tárnokon. Netán gyorshajtókat is fogtak? kérdeztem ismét. Sajnos igen felelte a százados úr határozottan. Van még bőven mit tenni a gyorshajtók és a szabálytalanul közlekedők tekintetében, ezért áprilisban a polgárőrséggel, a mezőőri szolgálattal és a közterület felügyelet embereivel közös közlekedésbiztonsági napot tartunk majd. Ennek keretén belül forgalomszámlálás és ellenőrzés lesz. utalt ezzel a jövőre a parancsnokhelyettes. De a jövőben közbiztonsági akciónk is lesz. Mikor? kérdeztem naivan. Az titok mondta határozottan a százados úr. Mit csinál a rendőrség Tárnokon? Most már én is megtudtam és elmondhattam önöknek. Igenis sokat dolgozik értünk, bár a lehetőségei igen korlátozottak akárcsak az eszközeik. Ezért is becsüljük meg a munkájukat. A szerk. A rendőrség hívószáma: 107 Tárnok Rendőrőrs: 06 (23) kritikák Sokan hiányolják azt a fajta kritikus hangvételt, ami nem csak az eredményekről szól, hanem teret ad a nemtetszésnek is. Való igaz, nem csak jó kritikákat kapunk, érkeznek egyebek is. Mivel pedig nem szeretnénk abba a hibába esni, hogy a ezeket figyelmen kívül hagyjuk, lássunk olyanokat is, melyek nem éppen hízelgőek. Lapunk egyik olvasója az önkormányzat másfél éves munkájáról egy fórumon a következőt írta: Az elmúl másfél évben egész egyszerűen nem történt semmi. Újságunkkal kapcsolatban egy másik olvasótól pedig az alábbi kritikát kaptuk A látható produktum: szemellenzős, elfogult pártlappá degradált, erősen cenzúrázott Tárnokhír. Nos, névtelenségük miatt beszélgetést ugyan nem tudunk kezdeményezni a vélemények kapcsán, hiszen ilyen sommásak, de arra azért jók, hogy láthassuk, vannak, akik másként látják a dolgokat. Erre a másként látásra pedig nagy szükség van, hiszen ezek segíthetnek hibáink kijavításában. Sz.G. átláthatóság=tisztaság Az átláthatóság azt jelenti, ha egy intézmény a nyilvánosság számára a stratégiájával, értékeléseivel és településpolitikai határozataival, valamint eljárásaival kapcsolatos minden lényeges információt nyitott, átlátható módon és megfelelő időben biztosít. Mi az átláthatóság a Polgármesteri Hivatal életében? Hogy régen volt-e, arról majd később. Hogy 2007-ben mit tettünk, arról viszont büszkén beszélünk. Intézkedések sora vette kezdetét az átláthatóság jegyében. Szigorú belső ellenőrzést vezettünk be a hivatalban, saját belső ellenőr bevonásával. A hivatal teljes átvilágítása is megtörtént és ez a vizsgálat a 2007-es évre vonatkozólag szabályos működésről számolt be. Átvilágítás alá került az iskola is, hiszen ebben az intézményben is rendnek kell lennie. Majd könyvvizsgáló céget bíztunk meg pénzügyi gazdálkodásunk ellenőrzésére. Nos, itt is minden rendben. A közbeszerzések terén is rendet tettünk, hiszen közbeszerzési bizottság alakult, valamint közbeszerzési előadó is dolgozik a hivatalban. Miért mindez, kérdezheti a tisztelt Olvasó. Ettől nekem nem lesz jobb, mondhatná. De igen! Mondom én, és el is mondom miért. Mert egy település vezetésénél igenis minden rendben kell hogy legyen. Szabályos működés és gazdálkodás, ellenőrzött pénzügy és világos rendeletek. Tárnokon ez nem mindig volt így, azt gondolom. Mert többet nem fordulhat elő, hogy hiányos a leltár vagy egyáltalán nincs is. Nem fordulhat elő hogy hiányos az elszámolás netán nincs is. Nem fordulhat elő, hogy nincs a pénzügyi kötelezettségeknek nyilvántartása. És soha többet nem fordulhat elő olyan hanyag iratkezelés, ami itt volt éveken keresztül. Emlékezzenek csak vissza az előző számunkban leírt adatokra. Ősrégi, rendszerezés nélküli iratok hevertek a hivatal több helységében, össze-vissza, hatalmas mennyiségüket anno már leírtam. Ez többet nem fordulhat elő. Hogy lesz jobb ettől egy tárnoki lakosnak? Igen! Ha rend van, és gazdaságos működés, akkor juthat pénz fejlesztésre. Van, akiknek e szó ismeretlen. De a tárnoki polgároknak igenis sokat jelent. Iskolát, óvodát, játszóteret, gyalogátkelőt, szemét mentes öreghegyet. Ezért is kell átláthatóan dolgoznunk A szerk. MOLÉP Kft Tárnok, Hazatérők útja 79. Tel/Fax: 23/ Családi házak, irodaházak, üzletek, műhelyek Szerkezet és Kulcsrakész kivitelezése, felújítása, referenciával. mobil: 06/ valamint Minősített, felületkezelt fa nyílászáról hőszigetelt üvegezéssel Beltéri ajtók, Zsalugáterek, Beépített bútorok, lépcsők, falburkolatok készítése, mobil: 06/

14 14. oldal TÁRNOKHÍR ÁPRILIS A 21. század fény-tápláléka Érdekesen hangzik a cím, tán szokatlan is, de éppolyan érdekes a mögötte rejlő újdonság. Egy német cég alapvetően új ám mégis ősi anyagot fedezett fel életünk, életminőségünk jobbá tételéhez. Ez a természetes alapanyag nem más, mint a Bolygónkon több mint 3 milliárd éve létező mikro-alga. Az alga élettani hatása már bizonyított, viszont fogyasztásra alkalmas termék csupán pár éve létezik belőle, s hazánkban mindössze pár hónapja kapható. A NetCoo német szaklap által az év legdinamikusabb német vállalkozásának választott cég 2007-ben hazánkba hozta négy termékből álló termékcsaládját. Ezek alga alapú, kizárólag 100%-ban természetes összetevőket tartalmazó készítmények. A GREEN GOLD SOLAR és LUNAR por halmazállapotú, vízben oldva fogyasztható mikro-algaitalok szervezetünk teljes körű vitálanyag-ellátásának eszközei. Mintegy 4000 bioaktív vitális összetevővel tökéletes kiegészítői mindennapi táplálkozásunknak. A SOLAR a nappali aktivitáshoz, a jó közérzethez szükséges tápanyagokkal látja el a szervezetet, erősíti az immunrendszert és segíti az emésztést. A LUNAR egy aktív nap után ellazítja és megnyugtatja a testet, regenerál és méregtelenít. Két folyékony koncentrátumuk, a szintén teljesen természetes alapanyagokat tartalmazó KINETO és GENIO azon emberek számára készült, akiknek a mindennapokban, vagy csak alkalmanként szellemi, illetve fizikai többletenergiára van szükségük. A KINETO sajátos összetételének köszönhetően hőt képez az izmoknak, így természetes úton ösztönzi a testet mozgásra. A GENIO B-complex vitaminokat, valamint cholint tartalmaz, ennek köszönhetően rendkívül hatásos agyserkentő, segít a kreativitás kibontakozásában és a koncentráció fokozásában. A négy természetes alapanyagú, alga bázisú termék olyan új egészség-megőrzési és megelőzési komplex programot kínál, amely összetevői és ezek egysége révén szenzációs újdonságnak számít. A 2003-ban alapított német vállalat e termékcsaládjával forradalmian új dimenzióba helyezte a sokak algát, amely eddig mindössze az élővilág állati oldalán töltött be kiemelkedő szerepet, mint ősi elem. Most az emberi szervezet számára fogyasztható formában és 90%-ban felszívódó összetételben egyedülálló kiegészítője lehet egészséges táplálkozásunknak. Az alga biológiai környezetre gyakorolt hatását már évtizedek óta kutatják tudósok, ám emberi szervezetre gyakorolt kiváló tulajdonságait csupán az elmúlt évtized végén fedezték fel. E nagyszerű felfedezés lévén kaphatunk mi a 21. században fény-táplálékot az alga jótékony hatásán és összetevőin keresztül. A német vállalat komoly üzleti lehetőséget biztosít azoknak, akik profitálni szeretnének a legdinamikusabban növekvő trendpiacon. A termékek, illetve az üzleti oldal iránt érdeklődők bizalommal fordulhatnak a cég hazai független képviselőjéhez további információért. Elérhetőség: Hubai Vali 06 (20) Levelet kaptunk! Tisztelt Polgármesteri Hivatal! A mellékelt képeken jól látható a szemét melyet a Zámori lerakóból hord a szél a Halász utca mögötti szántóföldekre, amiből persze be-becsusszan a kertekbe is. Sajnos nem ez az első ilyen eset, de mindezidáig nem is sejtettük, hogy a lerakóból jön a szemét. Sajnos a mennyiségből adódóan egyértelmű, csak valahogy olyan távolinak tűnik innen a lerakó, hogy nem is feltételeztük, hogy onnan jön. A minisztériumban kaptuk azt a tájékoztatást, hogy bizony az autópályáig biztosan a lerakóból fújja a szél el a szemetet. A mellékelt képek pedig azt mutatják, hogy sajnos az autópályánál nem áll meg. Kérem az ügy kivizsgálását, amennyiben lehetséges a szemét összeszedését is! Válasz Segítségüket előre is köszönöm! H. R. Tisztelt Levélíró! Nagyon köszönöm jelzését a szeméttel kapcsolatban. Mivel ahogy írta, a jelenség nem egyszeri alkalommal fordult elő, mi is kiemelt figyelmet fordítunk rá. Az Ön által küldött fotók alapján egyértelmű a terület szennyezettsége, azonban, mint azt ön is írta, csupán valószínűsíthető az, hogy a hulladéklerakóból származik a szemét. A Pusztazámori Hulladéklerakóval megkötött szerződés értelmében kötelességük a hulladéklerakó körül keletkező hulladék összeszedése és visszaszállítása. Tapasztalataink szerint ezt rendszeresen el is végzik pl. a Zámori út környékén. Arra, hogy bizonyíthatóan a hulladéklerakóból származó szemét került volna az autópályán innenső területre, még nem volt példa de természetesen nem kizárt. Válaszlevelemmel egyidejűleg jeleztük a problémát a Pusztazámori Hulladéklerakónak és kértük, hogy haladéktalanul intézkedjen a szemét eltávolításáról. Emellett, mivel a kérdéses terület magánterület, felkértük a tulajdonosokat is ugyanerre, hisz a törvény szerint ez nekik is feladatuk. Remélem, intézkedésünk megfelel majd kérésének és így közös erővel újra helyreállhat a terület tisztasága. Várom továbbra is észrevételét bármilyen közérdekű témában. Tisztelettel: Cseresnyés Attila felelős szerkesztő

15 2008. ÁPRILIS TÁRNOKHÍR 15. oldal Örömteli esemény (II. rész) Bevallom a kedves olvasóknak, hogy nagyon szeretek fenn a tárnoki Öreghegyen tartózkodni. A gyönyörű panoráma községünkre, a jó levegő, a barátságos emberek, a takaros kertek, az Orbán szobor környéke a pincékkel, a borkóstolások, mind-mind páratlan élményt adó kellemes időtöltés számomra. Ahányszor csak felmegyek mindig elbeszélgetek néhány ott élő és a telkén dolgozó emberrel. Korábban meglepően sokan panaszkodtak az állandósult szeméthegyek miatt, hiányolták a rendszeres szemétszállítást, szóba hozták a folyamatos betöréseket és rablásokat valamint a közlekedés hiányosságait stb. egyszóval úgy érezték az önkormányzat nem törődik velük. Jómagam mindig arra bíztattam őket, hogy válasszanak maguknak egy közös képviselőt, aki folyamatosan képviselné érdekeiket az önkormányzati képviselő-testületben. Sajnos az összefogás hiánya itt is megmutatkozott a szavazáskor. Ezért úgy gondoltam, erőm és szabadidőm függvényében, megpróbálok értük tenni valamit. A súlyosabb problémák megoldása érdekében, lépéseket tettem az önkormányzat felé. A jég megtört. Az új polgármester Szolnoki Gábor és a képviselő testület komoly intézkedés sorozatot hozott a gondok megoldására. Elsőként a környezetre káros szemét problémáját oldották meg. Megszervezték a heti egyszeri szemét-, valamint a szezonálisan jelentkező nyesedék elszállítását. Felszámoltak véglegesen négy szeméthegyet. A betörések és rablások megfékezésére a közelmúltban 24 órás szolgálat védte és tette biztonságosabbá az Öreg-hegyen élő lakosok mindennapjait. Természetesen továbbra is találkozhatnak a mezőőri szolgálattal, közterületfelügyelet munkatársaival, polgárőrökkel, rendőrökkel. Jóllehet mint minden szolgáltatás, ez is sok milliójába került az önkormányzatnak. Az ott lakó embereknek is ugyanúgy, mint a tó környékén anyagi áldozatot kellett hozni. Így arra a kérdésemre, hogy örülnek-e a pozitív változásoknak, nagyon felemás volt a válasz. Bartáné Zsuzsika, aki az Öreghegyi úton lakik, örül a nagyobb biztonságnak és a szeméthegyek felszámolásának, ő vállalta az ezzel járó többletköltséget is. Gerbacsichné Manyika a Zalagyöngye utcából már úgy vélekedik, hogy nagyon jó dolgok történtek, de őneki a szolgáltatások megfizetése komoly gondot okoz a kis nyugdíjából. Újházyné Marika a Szőlőhegyi úton lakik párjával. Ők minden intézkedésnek örülnek, ami az életüket pozitívan befolyásolja és vállalják annak anyagi következményeit is. Az Orbán szobor környékén kutyát sétáltató idősebb hölgy mesélte, nagyon örül annak, hogy eltűntek a szeméthegyek és annak is, hogy mezőőri szolgálat járőrözik, természetes számára az anyagi hozzájárulás. Sajnos a nevét nem árulta el a hölgy. Aczél Angéla a Ponty utcából mesélte, hogy éjszaka 10 tyúkját lopták el. Elismeri a mezőőrök munkáját, de anyagilag nem bír többet vállalni, mivel egyedül neveli 10 éves kisfiát. Úgy gondolom, a korábbi évekhez képest a polgármester és a képviselőtestület jelentős eredményeket tud felmutatni az Öreghegyen és a tónál, de bizonyos, hogy a további problémák megoldása, és látványos eredmények felmutatása csak és kizárólag a lakosság és az önkormányzat összefogásával valósítható meg. Az önkormányzat megtette az első lépéseket! Fritz Lászlóné Mikor indulhat a vasútállomás átépítése? A címben feltett kérdés sokszor hangzott el az elmúlt években, újságunk hasábjain is többször foglalkoztunk a kérdéssel. Mint ismeretes a MÁV Zrt. korszerűsíti a Budapest-Székesfehérvár vasútvonalat, ezen belül a tárnoki vasútállomást is. A hír már évek óta hír, mégis, a kivitelezés kezdése csúszást szenvedett. (2007. nyarán készült el a végleges terve az állomásépületnek.) A térség lakói viszont értesülhettek arról, hogy a felújítási projekt egyik legnagyobb állomása, az érdi vasútállomások rekonstrukciója és a közúti aluljáró építése komoly késedelmeket szenvedett. Ennek okairól az érdi lapokból kimerítő tájékoztatást kaptunk. Ami viszont bennünket, tárnokiakat érdekel: mikor indul végre a helyi beruházás? Március 13-án Szolnoki Gábor polgármester a MÁV Zrt. Területi Képviselet Igazgatójával egy tárgyalást kezdeményezett, ahol a munkák kezdési határidejéről is szó volt. A megbeszélések során kiderült, valóban jelentett csúszást az érdi projekt elhúzódása. A mostani elképzelések szerint 2009-ben indulhatnak el a tárnoki munkálatok, de nincs olyan ember ma a MÁV-nál, aki pontos dátumot tudna mondani, hiszen nem csak rajtuk múlik a kivitelezés kezdhetősége. Ezzel kapcsolatban további egyeztető tárgyalások lesznek a MÁV, a NIF Zrt illetve az önkormányzat között. H.M. Vadlúd utcai csomópont. kérdõjelek a beruházás körül Szintén aktuális fejlesztési kérdés a Sóskúti út-rákóczi út- Vadlúd utca kereszteződésének átépítése körforgalmú csomóponttá. Szolnoki Gábor polgármester január 24-én a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. ben járt, ahol az autópálya csomópont építése volt a fő téma. Ez után azonban külön megbeszélés keretében sor került a Vadlúd utcai körforgalom építésének kérdéseire. Kiderült, a fedezet biztosított a beruházásra, de a kivitelezés előtt egy akadály még van. A tervezett körforgalom ugyanis érint egy ottani vállalkozást, melynek telephelyét a jelenlegi tervek szerint nem lehetne szabályosan megközelíteni. Ezért az illető vállalkozónak illetve Érd városának a NIF Zrt képviselőjének és polgármesterünknek egyeztetni kell a kérdésről, hogy a munkák megkezdése további késedelmet már ne szenvedjen. E megbeszélésre lapzártánk után, március 21-én került sor. Következő számunkban beszámolunk az ott történtekről. Hollósy M. tájékoztató az általános Mûvelõdési központ létrehozásáról Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi döntést hozott arról, hogy július 1-jével Általános Művelődési Központot (továbbiakban: ÁMK) hoz létre, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Mesevár Óvoda és Művelődési Ház és Könyvtár intézményegységekkel. A fenntartó célja, hogy a törvény által előírt feladatok végrehajtásához a feladatellátásban közreműködők a leghatékonyabb megoldást megtalálják, így ezzel az összekapcsolódó szervezeti formák kialakítása hozzájárulhat a hatékonyság növeléséhez anélkül, hogy sérülne az egyes feladatok színvonala. A jelenlegi intézmények a jogutód ÁMK-hoz kerülnek át. Az intézményegységek feladata, illetve alkalmazotti közössége nem változik. A jelenlegi intézmények összevonásával létrejövő új szervezeti egységet az ÁMK igazgatója irányítja. Az írányítás szervezeti formája az igazgatótanács mely élén az ÁMK igazgató áll, az igazgatótanács tagjai az összevonással érintett intézmények vezetői. Az igazgatótanács működésében az intézményegységek egyenlő szavazati joggal rendelkeznek. Az ÁMK működését a szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. Az ÁMK-nak rendelkeznie kell egy az intézményegységeket összefogó közös pedagógiai-művelődési programmal. A szülői szervezet, illetve diákönkormányzat (döntésük alapján) egységes, minden intézményegységre kiterjedően, vagy intézményegységenkénti jogkörrel működhet. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Közokt. tv. ) 33. (5) bekezdése rendelkezik arról, hogy az ÁMK keretében a közoktatási feladatok, továbbá a kulturális, művészeti, közművelődési, sportfeladatok közül legalább egy-egynek kell magvalósulnia. Az általános művelődési központban továbbá a nevelő-oktató munkához kapcsolódó nem közoktatási tevékenységet ellátó intézményegység is működhet, így például: bölcsödei ellátás, gyemekvédelmi ellátás, közművelődés, kulúra, könyvtár, gyermekjóléti szolgálat, stb. Az ÁMK létrehozása első lépcsőt jelentene a közoktatás fejlesztésében, hiszen a törvényi lehetőségekkel élve, a majdani új közoktatási intézmény lehetőséget adhat olyan feladatok ellátásának komplex módon történő irányítására, mely a jelenlegi körülmények között nem valósítható meg. Beleznai Enikő, intézményi referens

16 16. oldal TÁRNOKHÍR ÁPRILIS Szolnoki Gábor: Tisztelt tárnoki lakosok! 18 hónappal az önkormányzati választások után a kibontakozás jelei mutatkoznak önkormányzatunk életében. Megszületett a évi költségvetés, ami tiszta, átlátható, végrehajtható. Ez már a miénk. A évben sikerült stabilizálni csőd közeli helyzetben átvett pénzügyeinket, szigorú és szabályos költségvetési politikával több tízmillió forintos hiányt ledolgozva. Évtizedes álom után megindult az ipari parki területek fejlesztése, befektetőket hívtunk a településre, az első beruházó pedig már az idén megkezdheti az építkezést. Megindult tehát ciklusprogramunk egyik legfontosabb folyamata, az önkormányzati bevételeket és tárnoki munkahelyeket teremtő beruházások megvalósulása Nyolc éves álom után a csatorna beruházási tervezés is erős lendületet kapott, a teljes belterületi csatornahálózatának megvalósulását jelentő pályázat beadása előtt állunk. De addig sem állunk le a közművesítéssel, 2007-ben a Zrínyi és a Deák utca egy részén készült el a csatorna, idén pedig a Hatvani, Szigetvári, Debreceni utcák, valamint a Jókai utca Benta utcától az Egyenlőség utcáig terjedő szakaszának kivitelezésével kell végeznünk. A helyi oktatás infrastrukturális helyzetének javítása érdekében új iskola építését határoztuk el. Pályázatot nyújtottunk be egy új, 24 tantermes, 720 diák befogadására alkalmas, a későbbiekben akár gimnáziummá is fejleszthető iskola megépítésére. Átalakítottuk intézményeink szervezeteit, a hatékonyság, az átláthatóság jegyében. Megszüntettük a működésképtelen, pénzfaló részeket. Felállítottuk a működőképes mezőőrséget és közterület felügyeletet, polgárőrséget, az Öreg-hegyen pedig nagyon határozott környezetszennyezés ellenes munkákat szerveztünk. Ezek a legnagyobb változások az elmúlt évben. Az első évi fejlesztési költségeink 76 millió forintot tettek ki. Szemléletváltás az önkormányzati munkában A képviselői és a hivatali munkában október 1-jén teljes szemléletváltás következett be. Településünket fejleszteni kell, a legtöbb emberi- és gazdasági erőt összefogni a tervezhető fejlődés, a biztos társadalmiés gazdasági feltételek megteremtésére. Az építő kritikát, a gondok jelzését, a település egészét érintő kérdésekben a szakmailag alapos véleményeket, észrevételeket várjuk, azokat kötelezően és szívesen fogadjuk. Kapcsolatot tartunk és ápolunk minden lakossal, társadalmi- és jogi szervezettel, vállalkozással, akik akarnak és tudnak tenni településünk felemelkedéséért és saját boldogulásukért. Az új település-fejlesztési terv kidolgozásába kérdőíveken és fórumokon keresztül elsőként Tárnok történetében a teljes lakosságot bevontuk, külön figyelmet, külön fórumokat szentelve a társadalmi szervezeteknek, volt önkormányzati tisztségviselőknek, véleményformálóknak, iskolásoknak és több más csoportnak. Ugyanez a nyilvánosság működik majd idén az odlúki tervezett településközpont, és az új közlekedésbiztonsági koncepció kidolgozása kapcsán is. Dolgozunk. A pénzügyi stabilitás megteremtése a vagyonfelélés megállítása. Sokakban azonban felmerül a kérdés, ha csőd közeli állapotokat örököltünk 2006-ban, hogyan sikerült stabilizálnunk a helyzetünket 2008-ra? Mielőtt erről beszámolnék, szeretném ismertetni a évi pénzügyi helyzetet. Ennek ismertetésére volt polgármesterünk, Dr. Gergely István novemberi beszámolóját vettem alapul.. Eszerint a közötti időszakban 716 millió forint fejlesztési bevételre 433 millió forint fejlesztési kiadás jutott, a maradvány pedig 150 millió forint volt. Ez hitelesen mutatja, hogy a fejlesztési bevételekből (a kiadásokat és a maradványt levonva) négy év alatt 133 millió forintot fordítottak működésre ban, az önkormányzati választás előtti hónapokban pedig ennél is rosszabb volt a helyzet. Nézzük meg a pénzügyi adatokat ban fejlesztésre 81 millió forintot költöttek, vagyonértékesítésekből viszont 132 millió forint bevételt szereztek. Az önkormányzati vagyonból tehát 2006-ban 51 milliót fordítottak működésre. Ám a választások miatt nyomulni kellett, ezért fedezet nélküli kampánymunkákat is végeztek, miközben már pénzügyi csődben voltak. Ez a pénzügyi hozzáállás egyébként a évi két ciklusra jellemző volt, a mai adatok alapján a nyolc éves vagyonvesztés megközelítheti a 400 millió forintot. A vagyonfelélés nyíltan folyt, ezt a tevékenységet Dr. Gergely István megerősítette, amikor novemberében úgy nyilatkozott, hogy az odlúki területek értékesítéséből jutnia kell a működési költségek rendszeres pótlására, amelyeket az állami normatíva teljesen soha nem fedezett Ezt a gondolatot megerősítette Pécsi László, volt pénzügyi bizottsági elnök is, amikor a kötvénykibocsátás általa képzelt törlesztéséről szóló nyilatkozatában a évi költségvetést így jellemezte: Az előző önkormányzat által folytatott pénztermelő gazdálkodást leállították, a forrásteremtés, pl. az odlúki parcellázás, amivel folyamatosan biztosítani tudtuk a falu fejlődését elakadt, tovább pénz nincs. Az önkormányzat gazdálkodása veszteséges, évi legalább 50 milliós hiánya van. Az utóbbi megjegyzés tökéletes meghatározása volt a évi költségvetési tervnek, melynek alapját a Gergely- Boncz-Pécsi-Szegedi urak által fémjelzett éra évi tényszámai jelentették. A nagy félrevezetés: pénzügyi helyzet az átadás-átvételnél Jogosan merült fel a kérdés mindenkiben, hogyan lehetséges az, hogy a kassza üressége illetve a évi tervezett költségvetési hiány ellenére sikerült az év végére egyensúlyba hozni a költségvetést, elkerülni a hitelfelvételt és kis mértékben már a fejlesztések is megindultak? A válasz megadása előtt nézzünk egy vitát kiváltó problémát. A október 10-i hivatalos átadásátvételnél minden rendben lévőnek tűnt. Akkor az önkormányzat az alábbi pénzösszegekkel rendelkezett: Az OTP Bank Rt. Érdi Fiókjában volt Ft, az Inter-Európa Bankban Ft, kamatszámlán A bíró okos lánya Bizonyára sokan ismerik azt a népmesét, amiben Mátyás király, egy magát gond nélkül élõ bírónak mondó alattvalóját akarta megleckéztetni, hogy ha valóban gond nélküli a hivatala, hát majd csinál gondot neki. Különbözõ furfangos feladatokat ad neki fõvesztés terhe mellett. Foltozzon lyukas kõkorsót, nyúzzon malomkövet. A bíró lánya azonban minden esetben ügyes választ tanácsol apjának, aki így megmenekül a fõvesztéstõl. Végül kiderül, hogy ki volt a jó válaszok kitalálója, ezért a király igen nehéz feladatokat adva magához rendeli a lányt. Az egyik feladat pedig úgy szól, hogy hozzon is meg nem is ajándékot a felségnek. A lány pedig ebben is ügyes volt, vitt egy galambot, amit ajándékként átnyújtott ugyan, de az elrepült. Azt hiszem Gergely Istvánék ismerték ezt a mesét és úgy gondolták, a polgármesteri átadás-átvétel pénzügyi részére jól alkalmazható a történet. Ezért képletesen szólva hoztak egy kis pénzt, de az bizony úgy viselkedett, mint a mese beli madár. Épp csak megnézhettük, aztán huss, elrepült. Sajnos ez azonban nem mese, végén ez valóság volt. (bevételi oldalon) Ft, értékpapírban Ft. Összesen tehát Ft A történet azonban csak idáig volt szép és pontos. Az átadás-átvételnél ugyanis nemes egyszerűséggel lehagyták azoknak a követeléseknek nagyobb részét, melyek az átadott pénzt már általuk előre megkötött megállapodásokkal terhelték. Elhallgatott követelések Elsőként a készpénz fogyott el. A október 1-i pénzügyi helyzetről szólva az akkori pénzügyi vezető írásos beszámolójában megerősítette a pénzügyi adatokat, de már további információkat is adott, miszerint az önkormányzat fizetőképességét biztosító folyószámla hitelkeretet november 24-től április 4-ig vettük igénybe. A évben tervezett bevételi források leszámítva az ÉTV üzletrész értékesítéséből származó bevételt ( Ft), ami jelenleg nem elkölthető éppen fedezik a tervezett kiadásokat. Ebből a nyilatkozatból kiderült az elő- képzeljék el Egyszer csak lehetõségük lenne rá, és teljes felelõsséggel mondjuk átvennénk egy házat és a konyhaszekrényben még egy kis kosztpénz is lenne. De egyszer csak csöngetne az elektromos mûvek, a gázmûvek, hogy fizessük ki a tartozásokat, jelentkezne a bank, hogy a házon jelzálog van, fizetni kell a részleteket, jönne a fûszeres, mondván, hogy az elõzõ tulajdonosok azt mondták, majd az utódok rendezik a számlákat és folytathatók a példák. Nos, így történt meg október 10-én az önkormányzati átadás-átvétel. A konyhapénz megvolt, de arra már hatalmas tartozások nehezedtek, melyek tényét egyszerûen eltitkolták.

17 2008. ÁPRILIS TÁRNOKHÍR 17. oldal dök által következetesen tagadott tény, hogy a évben csak folyószámla hitel igénybevételével tudtak több hónapig pozitív mérleget produkálni, illetve készpénz kifizetéseket, átutalásokat teljesíteni. De arról természetesen mindenki hallgatott, hogy ez csak pillanatnyi, úgy is fogalmazhatnék, hogy kozmetikázott állapot volt. A fentiekben már ismertetett pénzügyi anomáliák, a túlköltekezés és a vagyonfelélésből fizetett működési gyakorlat heteken belül bizonyítást nyert. Elfogyott az önkormányzati váltás előtt Gergely Istvánék által hirtelen értékesített ingatlanok, mintegy 130 milliós ellenértéke, és fontos megjegyezni, hogy ebből a pénzből október 1-től december végéig kizárólag az elődeink által megkötött megállapodások értékeit kezdtük, illetve a béreket, közüzemi számlákat fizettük ki. November 11-én, 42 nappal a váltás után viszont a következő, drámai bejelentést tette a volt pénzügyi vezető: Tisztelt Polgármester Úr! Szeretném tájékoztatni bankszámlánk helyzetéről. A költségvetési számlánkon jelenleg kb. 3 millió, az adó számlákon kb. 2 millió és a lekötött betét kamatszámláján kb. 2 millió forint van. Az állami támogatás, amely így hónap végén érkezik a számlánkra, ami most csupán 9 millió forint, így összesen 14 millió forintunk van. A probléma az hogy bért kellene fizetni, ami vélhetően kb. 20 millió forint. Közüzemi számláink vannak, segélyt kell utalni stb. Kérem, gondolja át a megoldási alternatívákat és beszéljünk róla Üdv. Veszeliné A probléma megoldására javasolt intézkedési lehetőségek közül elfogadtam azt a javaslatot, hogy felbontjuk a lekötött 95 milliós betétet a dolgozói fizetések kiegyenlítésére és ezzel az összeggel csökkentett részt kötjük le ismét. De egyszerűen szólva köpni-nyelni nem tudtam a megdöbbentő, ám hiteles információk miatt. Az elődeink pénzügyileg lebuktak, a bevételeink nem fedezik a kiadásainkat. Ennek ténye elsőre bénítólag hatott rám, de rövid idő alatt megszületett az átmeneti, majd a képviselőtestület közreműködésével a végleges megoldást elősegítő terv. Itt pedig elsőként külön szeretném megköszönni ezért képviselő-társaim felelős döntéseit, javaslataikat és a további időszakban is elkötelezett munkájukat! Hogyan lesz a valamibõl semmi? De most pontosítsunk. Gergely István február 25-én egy levelében határozottan kérte, hogy a pontosan jelenjenek meg azok a követelések, melyeket az átadás-átvételnél eltitkoltak. Kérését tiszteletben tartva az alábbiakban olvashatják ezeket. Az átadás-átvételben szereplő összegekből anélkül, hogy egyetlen forint fejlesztési kiadás lett volna, november közepéig (!) gyakorlatilag már nem maradt csak az ÉTV 95 milliós és a kötvény 55 milliós értéke. Első lépésben az ÉTV-s pénzből 20 millió forintot átcsoportosítottunk a decemberi bérek és a számlák kifizetésére, maradt 130 millió forintunk.(ez lett gyakorlatilag a 2006-os pénzmaradvány) De nagyon hamar rá kellett jönnünk, hogy ez is csak álom, virtuális pénz. Kiderült, hogy a Szennyvíz Konzorcium részére vállalt, elődeink által lekötött kötelező kifizetés 65 millió Ft, az ÉTV üzletrészből az ÉTV részére kötelezően saját fejlesztéseikre átadandó pénzösszeg 29 millió Ft. A meglévő pénzkészlet 36 millióra apadt, de a gondjaink csak növekedtek. Kiderült, hogy tartozunk a Kistérségnek, munkadíjakkal a Puhinak még évi követelésével(!) is, a Kőtörő Kft-nek és más magánvállalkozóknak, útjavító és útburkolat festő Néhány példa a pazarló gazdálkodásra és a jó átszervezésekre A évben azzal kellet szembenéznünk, hogy ha folytatjuk elõdeink gyakorlatát, csõdbe jut önkormányzatunk. Ezért szigorú pénzügyi-szervezeti ellenõrzéseket kezdtünk és átszerveztük intézményeinket. Elõzõ munkahelyemen egy kedves kollégám így nyilatkozott: A bizalom alapja a sûrû ellenõrzés. Különösen igaznak éreztem ezt a gondolatot új beosztásomban, ahol a közpénzek sora volt a tét. Néhány jellemzõ döntést és hatásait ismertetem itt, a teljesség igénye nélkül elején bejelentettük, hogy ellenõrizni fogjuk a hivatali telefonok használatát. Csak a bejelentésre havi 600 ezer forinttal csökkent a telefonköltség (az ellenõrzés és pontos szabályozás pedig csak ez után jött). Magánpraxisba szerveztük át a fogorvosokat, azóta nyugodtan dolgoznak tovább, de már nem fizet nekik az önkormányzat évi 6 millió forintot. Közalkalmazotti státuszba szerveztük át a logopédiai szolgáltatást, ami 2 millió forintot spórolt nekünk. Átszerveztük a TESZ-t, amely szervezetnek 2006-évi költségvetése mintegy 65 millió Forint volt! Megalakítottuk a Település Üzemeltetési Irodát, összevonva benne minden egyéb környezetvédelmi, köztisztasági feladatot, azok szervezését. A megtakarítás több, mint 20 millió forint volt. Átszerveztük az Öreg-hegyi szemétgyûjtésiés szállítási munkákat. Mára már felszámoltuk a négy nyilvános szemétlerakót, megindult a szervezett szemétszállítás, a közvetlen spórolás pedig mintegy 6 millió forint volt. Minden egyes önkormányzati beszerzésre kötelezõen elõírtuk a legalább három ajánlatkérést, még a néhány ezer forintos tételek esetén is. Megdöbbentõek voltak az eredmények, a teljes haszon ma 10 millió forintra tehetõ. Végezetül két kirívó ingatlan beruházást is megemlítek, ami a gyakorlatban is jól jellemzi az addig uralkodó általános, közpénzekkel kapcsolatos gyakorlatot. Kérek minden érdeklõdõt, hogy fáradjanak el az egészségházhoz. Annak udvarán láthatnak egy új épületet, melyet 2006-ban emeltek elõdeink. Nézzék meg a méretét, a belsejét is, azután mondják ki: ez az épület 20 millió forintba került! Ha pedig a polgármesteri hivatalban járnak, úgy nézzenek rá, hogy a bõvítésre és felújításra az elmúlt ciklusban 81 millió forintot költöttek úgy, hogy az már ma sem képes maradéktalanul kielégíteni a megnövekedett önkormányzati feladatok irodai igényeit. cégeknek, ÁFA-val az államnak, szolgáltatási díjjal a betegszállítást végző cégnek, később pedig olyan dologgal is szembesültünk, hogy az elődeink jogtalanul igényeltek több, mint 6 millió forint állami normatívát, amit haladéktalanul vissza kellett fizetni. Csak e tartozások végösszege 24,2 millió forintra rúgott és az átadott pénz gyakorlatilag elfogyott. (Az eddig felsorolt összes követelésből az átadás-átvételi jegyzőkönyvben számszerűsítve mindösszesen 7, 1 millió forintot tüntettek fel, alaposan megtévesztve ezzel az új vezetést!) Végezetül pedig egy tárnoki lakos, akinek szinte napokkal az önkormányzati váltás előtt adtak el egy telket, élt szerződésben lévő jogával és lemondta a vásárlást, ezért a már befizetett 10 M Ft-ját vissza kellett részére utalni. (ez egyébként 2007-re így már fejlesztési bevételként jelentkezett). Az új pénzügyi vezetés felállítása után az is hamar kiderült, hogy településünk költségvetése fedezethiányos, nincs megfelelő működési bevétel, legalább millió forint hiányzik a kasszából, tehát az örökségünket az első pillanatban ennyire becsültük. Sajnos ebben később sem tudtunk csalódni. Ennyi volt tehát a volt pénz vagy nincs pénz hiteles története. Leszögezem most már utoljára: nem volt pénze az önkormányzatnak arra, hogy vagyonfelélés nélkül működni illetve fejleszteni tudjon, sőt, komoly kötelezettségei, tartozásai voltak. Aki pedig továbbra is tagadja ezt, az szándékosan hamisítja meg a valóságot. Leváltott vezetőink bíztak abban, hogy ez nem derül ki, és tulajdonképpen be is jött a számításuk. Hiszen a hivatali adatszolgáltatás bénításával hosszú hónapokon keresztül toporogtunk vakon, adatok nélkül és csak az eltávozott vezetők helyére lépő új emberek, átvilágító és belső ellenőrzést végző cégek segítségével sikerült lassan-lassan összerakni a valós képet. Tárnok nagyközség vezetése ma felelős emberekből áll, akiknek feladata a pénzügyileg kivéreztetett település talpra állítása, a működési bevételek előteremtése, a vagyonvesztés megállítása, a felelős pénzügyi gazdálkodás megvalósítása, a jövő pénzügyi biztosítékainak megteremtése. Válasz a múlt embereinek: nem vagyonfelélés, hanem szigorú pénzügyi gazdálkodás A múlt emberei részére csattanós választ adtunk december 31-én, amikor 14 hónap után úgy állhattunk fel az asztaltól, hogy határozott intézkedésekkel, hatékonyság növeléssel, ellenőrzésekkel sikerült ledolgoznunk az örökségül hagyott több tízmilliós hiányt! Mit tenne mondjuk egy család, ha kiderülne, nem tudják fizetni a költségeiket? Mit jelent az önkormányzati vagyon felélése? Ez olyan tevékenység, mintha valaki úgy próbálná a háztartásában mondjuk a villanyszámlát fizetni, hogy munkavégzés, az abból származó jövedelem helyett elkezdené eladni a földjét, a vagyontárgyait, a bútorait, az ingatlanát. Ennek vége a biztos anyagi csõd. A legnagyobb önkormányzati gazdasági bûn a vagyonfelélés, amikor a keletkezõ saját vagyon értékesítésébõl származó bevételeket nem fejlesztésre, hanem a napi költségek fedezésére fordítják. Az önkormányzat vezetésének kötelessége megszerezni azokat a bevételeket szolgáltatásokból, adókból, bérleti díjakból stb. melyekkel finanszírozhatók a mûködés költségei. Ezeket egyszerûen mûködési bevételeknek hívják. Ami vagyonból származik például ingatlan értékesítésbõl azt kizárólag fejlesztésekre szabad fordítani, lehetõleg késõbbi bevételt eredményezõ fejlesztésekre. Természetesen elõfordulhatnak apró bakik, a rövid hitel maga nem bûn, de a folyamatos vagyonfelélés az és 2006-között az önkormányzat vagyonából 133 millió forintot költöttek mûködésre, csak 2006-ban ebbõl 51 millió Forintot! A mûködés már nem volt biztosítható a mûködési bevételekbõl, el kellett kezdeni a családi ezüst értékesítését, hogy képesek legyenek béreket, közüzemi számlákat és, ami a legnagyobb hiba volt, az utolsó évben fedezet nélküli kampányberuházásokat finanszírozni. Ha felelősen gondolkoznak, elsőre nem a hitelen vagy a családi ezüst értékesítésén gondolkodnak, hanem megnézik, hol tudnak spórolni? Elsőként összeülnek és megállapodnak róla, hogy a gondok átvészelése érdekében átnézik, min lehet spórolni, miből lehet alább adni. Kicsit lejjebb tekerik a fűtést, vigyáznak a világítással, maximálják a mobilok költségeit, pontosabban figyelnek a bevásárlásnál, jobban vigyáznak a ruháikra, ha kell csökkentik az üdítő, a csokoládé, a sör vagy éppen a cigaretta fogyasztást, a gyerekeknek kevesebb túró-rudi jut, anyuci talán ritkábban megy fodrászhoz, apuci pedig kevesebbszer sörözni a barátokkal. Lehet, hogy lemondják a tervezett nyaralást vagy éppen az új bútor vásárlását. Pedig milyen jó lett volna. Végezetül pedig leülnek és elgondolkoznak: hogyan kerültek ilyen helyzetbe? Nos, Tárnokon is ez történt. Az első évünkben ezeket a döntéseket hoztuk meg, persze nagyobb léptékben, mint azt egy család tenné a nadrágszíjhúzás éve volt, nagy szigorral, és egy elfogadható, mintegy 76 millió forintos fejlesztéssel végén pedig megnézhetjük, érdemes volt-e, jó döntés volt-e a szigorúság? Beszámolok róla. Nem az önkormányzati vagyont értékesítettük a működés biztosítására, nem folyószámla hitelből éltünk, hanem nadrágszíjat húztunk, pénzügyi fegyelmet követeltünk és minden addigi kiadási tételt egyesével ellenőriztünk. Csak 2007-ben több tízmillió forintot találtunk eldugva a rendszerben, irreális költségtérítésekben, telefon-és üzemanyagszámlákban, milliós értékekre rúgó, ám általunk a töredékéért végezhető szolgáltatási díjakban, nem dolgozó emberek magas béreiben, törvénytelen pénzügyi csatornák felszámolásában,

18 18. oldal TÁRNOKHÍR ÁPRILIS Hogyan maradhat mûködõképes egy önkormányzat? Az önkormányzatok alapvetõ feladata a település mûködõképességének fenntartása, az intézményhálózat iskola, óvoda, szociális- és gyermekjóléti szolgálat, hivatal stb. mûködtetése, a lakosság alapvetõ szolgáltatásokkal út, közüzemi szolgáltatások, igazgatási tevékenység stb való ellátása. Ezek kötelezõ állami- és önkormányzati feladatok, melyek alól pénzhiány miatt kibújni nem lehet. Az állam ugyan biztosít forrásokat a kötelezõen ellátandó feladatokra, de a rendszerváltás óta folyamatosan csökkenõ értékben. Az önkormányzat kötelessége a rá kötelezõen kirótt feladatok hiányzó pénzügyi forrásainak megteremtése. Nézzük meg ezt Tárnok esetében a évi költségvetési terv tükrében, a könnyebb érthetõség kedvéért kerekített összegekkel. A költségvetés teljes összegébõl a fejlesztésekre tervezett pénzt levonva 860 millió forint marad. Ebbõl az állami támogatás és juttatás (normatíva, SZJA rész stb.) 520 millió forint. Nekünk tehát ebben az évben csak a mûködtetésre, a kötelezõ feladatok ellátására fölösleges és pénzfaló intézményi részekben. A közpénzek jelentős részét eddig ellenőrzés, tervezés, elszámolás nélkül vitték ki a közösből, a felduzzasztott igényt pedig már évek óta csak a vagyonunk feléléséből lehetett finanszírozni. Ennek a folyamatnak parancsoltunk megállást. Eredményeként még egy elfogadható 340 millió forintot kell elõteremteni. (Tudni kell azt is, hogy fejlesztésekre csak az után szabad gondolni, ha ez a pénz már megvan!) Adódik tehát a kérdés: mibõl teremtheti elõ önkormányzatunk ezt a pénzt? Felelõs önkormányzati politika esetén kizárólag az adó-, a szolgáltatási- és a mûködtetési bevételekbõl. A felelõs vezetés leépíti a pénzfaló részeket, hatékonnyá teszi a mûködést, visszafogja a költségeket, szigorúan ellenõrzi a kifizetések jogosságát, ha kell, minden egyes kifizetett forintot ellenõriz. Versenyezteti az igénybe vett szolgáltatásokat Az elõrelátó politika megteremti annak lehetõségét, hogy ezek a bevételek növekedjenek. Mûködtetni kezdi a vagyont, elõsegíti az adóbevételt növelõ vállalkozások megtelepedését, reálissá teszi a bérleti- és szolgáltatási díjakat, a vagyont úgy fekteti be, hogy az sokkal több, és folyamatosan mûködõ bevételteremtõ legyen október 1-jétõl ez a folyamat indult el Tárnokon. mértékű, mintegy 76 millió forintos fejlesztés is megvalósult településünkön, amiből csak a csatornaépítés 21 millió forint volt! (A Zrínyi és Deák utcák csatornafejlesztési összegébe nincs beleszámítva a lakossági önerő 10,2 M Ft értékben illetve nem szerepel a évi fejlesztések összegében az előző képviselő testület által lekötött Konzorciumi önrészből a már kifizetett 22 M Ft. Így tehát a teljes fejlesztési érték a évre 32 millió forinttal több. Valamennyi adat a zárszámadással együtt, de annak hivatalos elfogadása előtt készült. A fillérre pontos összegek tehát a zárszámadási rendelet elfogadása, kihirdetése után láthatók.) Nagy munka volt, de megérte, mert nagyobb bizalommal tekinthetünk az elkövetkező évek felé Nehéz feladatokat kellett megoldanunk, és voltak, vannak pillanatok, amikor azok megoldhatatlannak tűnnek. De kötelességünk addig kutatni, keresni és gondolkodni, amíg nem látjuk meg a felcsillanó reményt, az új ötletet, az új pénzügyi forrás lehetőségét. Ezen dolgozunk immár 18 hónapja nap mint nap. Szolnoki Gábor polgármester Összehasonlítás Az elmúlt esztendőben a figyelem középpontjába került településünk pénzügyi gazdálkodása. Nehéz volt a év, de sikerült a csőd közeli helyzetből kilábalni. Kaptunk viszont egy érdekes kérést. Egy olvasónk arra volt kíváncsi, vajon a leváltott és az új vezetés első önálló éve milyen fejlesztési számokat mutat. Ennek összegző adatait az alábbi grafikon szemlélteti ben az önkormányzat 116,5 millió forint bevételhez jutott. Ebből 114 milliót az autópálya csomópont tárnoki területeiért, 2,5 millió forintot pedig ingatlan értékesítésből szereztek. A mostani önkormányzat nem volt ilyen szerencsés. A költségvetési hiány ledolgozásán felül mindösszesen 13,7 millió forint fejlesztési bevétele volt. A másik adat viszont beszédesebb ben a 116,5 millió forintból összesen 36,7 millió forint jutott fejlesztésre (1,7 millió szellemi termék, 27 millió ingatlan vásárlás) ben ez a tevékenység jobban sikerült. 75,9 millió forint fejlesztés valósult meg! (ingatlan vásárlás 27,6, szoftver fejlesztés 0,5, tervezési költségek 11,7, jármű vásárlás 5,9, csatorna fejlesztés 21,7, ügyviteli számítógépek 2,8, egyéb gépek és berendezések (fűkasza, fűrész, sátor stb) 2,7 millió forint értékben) Arányaiban tehát jelentősen kevesebb fejlesztési bevételből jelentősen nagyobb arányú fejlesztés valósult meg. Ebben természetesen nincsenek benne a települési utak kis mértékű karbantartási munkái. Ezek az adatok is jól mutatják, hogy a szigorú költségvetési politika milyen eredményekre volt képes 2007-ben.

19 2008. ÁPRILIS TÁRNOKHÍR 19. oldal BoRISz Gazdikeresõ ÁLLAT-, TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐK TÁRNOKI EGYESÜLETE Nagytermetű, bohókás keverék szuka. Mozgásigénye nagy, emberszerető. CSÖPkE 4 5 éves németjuhász kan. Szép formájú, barátságos kutya. Jelenleg egy vendéglő udvarára fogadták be átmenetileg. SztAFI Ivartalanított keverék nősténykutya. Teste jó felépítésű, jó mozgású, kiváló házőrzőnek ígérkezik. Ha megszeret valakit, nagyon ragaszkodó. zsiga DoRkA 1 év körüli staffordshire bullterrier. Örökbefogadója fél év után hozta vissza, mert a szomszéd kutyával összeverekedett. Emberekkel nagyon barátságos, kutyák között főnök akar lenni, ez a fajta kanjaira jellemző tulajdonság. Hűséges, szerető állat lesz, de más kutyát nem tűr meg a környezetében. StEFI Idősebb németjuhász kan. Kedves, a törődésért hálás kutya, de nagyon nehezen viseli, hogy eredeti gazdájától elszakadt. GINA Kb. 4 éves, ivartalanított, hófehér bundájú, kuvasz keverék szuka. Kissé félénk, de ha bizalmába fogadott valakit, akkor kedves, játékos, ragaszkodó kutya. EGRo Fiatal németjuhász vagy németjuhász keverék szuka, nyakörv nélkül találtuk. Mozgékony, rendkívül barátságos, szófogadó állat. Körülbelül 2 éves lehet. zselé Arany színű, arany szívű, apró termetű, keverék nőstény kutya. Eredeti gazdája költözéskor magára hagyta kölykeivel együtt. Oltva, ivartalanítva várja leendő gazdáját. FRéDI Fiatal keverék kan. Probléma mentes, ragaszkodó, játékos kutya. Fiatal puli keverék kan. Remek házőrző, a bezártságot nehezen tűri. Domináns kutya. Valamennyi itt látható kutya leendő gazdija hívja a telefonszámot, ahol további felvilágosítást adunk kedvenceinkről és minden, az állatvédelmet érintő kérdésről.

20 20. oldal TÁRNOKHÍR ÁPRILIS Ízek, illatok és ajándékok háza Nem hiányzik az otthonodból valaki? Újabb színfolt Tárnokon. Egy szép kis üzlet, ajtaja felett díszes Édességbolt felirat. A Rákóczi úton járva találtunk rá az új, színvonalas kis üzletre. Kedves hölgy fogadott, mosolya őszinte, kedvessége sugárzó. Csak körül szeretnék nézni mondtam félve. Nyugodtan, tessék nyugodtan megnézni a választékot felelte a hölgy. Édességbolt. De hát itt nem csak édesség kapható. Megpróbálom elmondani most, de jobb ha elmegy a tisztelt olvasó is, mert érdemes betérni. Ide igazán érdemes. Finom, minőségi borok a felső polcon, nem amolyan tucat áru. Névnapra édesapámnak tökéletes ajándék lesz majd, vettem is gyorsan egyet, márkája reklám lenne, ezért nem említem, de kiváló áru. Aztán van itt kakaó, több féle is, szeretem. Capuccínó, megszámlálhatatlan fajta és tea is, bizony az is. Ízek, illatok én csak kapkodom a fejem. És akkor rátaláltam egy szép kis bambusz kosárkára. Kedvesemnek pont ilyet szerettem volna venni, már régóta. És itt nem is drága. Kedves olvasó, én le vagyok nyűgözve. Udvarias kiszolgálás, szép választék, jó árak. És ha csak szétnézni szeretne, bátran menjen, itt kedvesség várja. Borok, pezsgő, édességek, teák, ajándéktárgyak, szinte fel sem tudom sorolni, mi minden van itt. Nézzen be Ön is, kedves olvasó eme új üzletbe, megéri. Útbaigazítás gyanánt, aki még nem látta volna, a Rákóczi úton a Posta és a Benta között félúton. odlúk tervek A régi tárnoki lakosok bizonyára pontosan tudják, hol is terül el Odlúk. Ez az érdekes nevű településrész Tárnokon a falu és liget között található. A 12 ha (hektár) nagyságú terület jelenleg nagyrészt üresen áll, ám fekvése szempontjából is méltó lehetne fejlődésünk egyik elemének megvalósítására, egy új településközpont létrehozásának helyszínéül. A fejlesztés megvalósítása érdekében Tárnok Nagyközség Önkormányzata meg fog bízni egy Tisztelt Hivatal! Tárnokon lakom már elég rég óta. Az utóbbi években egyre több ház elõtt látok kihelyezve nagyméretû sziklaköveket. Ugyan ezek látványa nem zavaró, viszont rendezetlen utcaképet adnak és egyes esetekben a parkolást, kanyarodást, vagy megfordulást akadályozzák. Szabályos-e ilyen köveket az utcára tenni? És ha nem, mit tegyen a szomszédom a háza elé, ha meg akarja védeni a fákat? Név és cím a szerkesztõségben Válasz Három hónapja veszek részt a Benta kör által befogott kutyák gondozásában, s ez alatt nem kereste a nálunk lévő kutyáját még soha senki! Meglepő a dolog, ugyanis nem csak kidobott, elhanyagolt kutyákat találtunk, hanem olyanokat is, amelyek jól tápláltak voltak. Azt, hogy vannak szökdösős fajták, tudom, a saját kutyáimmal is előfordult, hogy a nem kulcsra zárt kaput kinyitották, és megsétáltatták magukat a Benta partján, majd haza jöttek. A kutya legmélyebb tulajdonsága a hűség falkájához, amelyet emberi családja jelent, amelyből kiszakadni a legnagyobb csapás, amelyet egy kutya az élete folyamán elszenvedhet. Vajon miért nem mennek haza sok napos csavargás után ezek a kutyák? Ne menjünk messzebb, nézzünk csak szét Tárnokon! Láncra kötött kutyák még olyan elhanyagolt udvarokon is, ahol a kutya már csak rendet csinálni tudna már ha elengednék! Szűk ketrecekben tartott kutyák, amelyek onnan soha ki nem mozdulhatnak és a költözésnél otthagyott kutyák, mintha csak egy zsák szemét lenne. Ugyancsak nagy gondot jelent a kutyák mértéktelen túlszaporodása. A legnagyobb baj az, hogy sokan a kutyára úgy tekintenek, mintha tárgy lenne. Ám a kutya érző lény, kommunikál az emberrel, szolgál, és végtelen sok szeretetet képes adni. Kutyákat menteni nem Tárnokon kezdtem el, a Svábhegyen laktunk Budapesten, s ott összegyűlt egy kisebb csapat, amelyik próbált segíteni a pórul járt ebeken. A kutyák kétféle módon kerültek az erdőbe, vagy kidobták őket, vagy a hajléktalanok kutyái voltak. Mivel menhelyre nem lehetett beadni őket az állandó túltelítettség miatt, etettük őket minden nap, s mivel a saját kutyámmal amúgy is sétáltam, a nekem jutó kutyákat is elvittem magammal. Az ok, ami miatt ezeket a kutyákat befogadtam, nem kevésbé megrendítő. Az ideköltözésünket megelőző évben a vaddisznók rendkívül elszaporodtak, s az erdei séták alkalmával gyakran találkoztunk velük. Annak ellenére, hogy vaddisznó-támadásról akkor hallottam utoljára, amikor az iskolában Zrínyiről tanultunk. Egyszer Csillebérc felé sétáltunk, amikor előtört egy kan a sűrűből, ijedtemben hátra léptem, s elterültem a földön. A két velem lévő kutya végighasalt rajtam, hogy védjen, a másik két kutya pedig elűzte a vaddisznót. Mit lehet tenni, ha elveszett a kutya? Érdemes felhívni a Benta kör vezetőjét, Annát, ebből rögtön kiderül, hogy nálunk van e a kutya. Telefonszáma: 06 (20) Ha nincs nálunk a kutya, érdemes interneten keresni. A legegyszerűbb eljárás az, ha az ember a keresőbe beírja, hogy elveszett kutyák, s aztán végig nézi a megjelenő honlapokat, a közeli állatotthonokkal (Érd, Biatorbágy) pedig telefonon is érdemes beszélni. Mit lehet tenni, hogy ne szökjön el a kutya? A legkíméletesebb megoldás a villanypásztor. Egy készülék ára kb. 16 ezer forint. Kis területeket épp úgy körbe lehet vele keríteni pl. az örökzöldek védelmére, egyéb kártevés megakadályozására, mint nagyot. Nagyon fontosnak tartom a kutya chippel való ellátását. Nem kerül sokba, s ha chipezett kutyát találunk, rögtön értesíteni tudjuk a gazdáját. Téglás Magdolna, Benta-Kör tervező céget azzal, hogy a Helyi Építési szabályzat (HÉSZ) tervező csapatával, valamint helyi civil szervezetekkel egyeztetve elkészítse az említett településrész területhasznosítási tervét. A tervekben szerepelni fog majd a terület beépítési rajza, az utcanézet, műszaki leírások és látványterv is. Odlúk területe a tervek szerint helyet adhat majd egy új egészségháznak, művelődési háznak, ifjúsági háznak és az intézmények mellett rengeteg zöld területnek, parknak, játszótérnek is. Egyszer talán Odlúk kiemelt helyet foglalhat el fejlődésünk útján és növekvő településünk majdani központjává válhat. CsA Olvasói levél kerül többe, mint szikladarabok beszerzése és ráadásul szabályba sem ütközik. A növényzet ráadásul szebb, mint egy csupasz kõ. A szabályos megoldás tehát ez lehet. De javaslom, a hasonló kellemetlenségeket elkerülendõ, ha kihelyezni szeretnének valamit a házuk elé, hívják a Polgármesteri Hivatal mûszaki irodáját és a kollégák készségesen segítenek. A szerk. Tisztelt Uram! Elõször is köszönöm levelét és engedje meg, hogy munkatársaim nevében én válaszoljak Önnek. A 39/2007 számú, a közterületek használatáról szóló helyi rendelet kimondja: nem adható közterület használati engedély a gyalogos vagy jármûforgalmat, illetve környezetet veszélyeztetõ anyag vagy tárgy elhelyezésére, tárolására (különösen: gumiabroncs, kõ, szikla). Ez még inkább igaz, ha valaki engedély nélkül helyez ki efféle tárgyakat. Tehát ez szabálytalan. De kérdését és problémáját átérezve azt javaslom az ingatlan tulajdonosoknak, ültessenek növényeket, bokrokat, cserjéket vagy akár erõs sövényt a ház elõtti területre, ha muszáj. Ez sem

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült 2010. július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Marton Róbertné Ifj. Paulusz József Szilágyi Gábor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 27. napján 15:20 órai kezdettel a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.:

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Képviselő-testülete 2008. november 5-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Meghozott határozatok: 93/2008. (XI. 5.) határozat:

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről JÁK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Ják Község Képviselő-testületének 2013. május 27-én tartott testületi üléséről Határozatok: 37/2013. (V. 27.) sz. határozat Jáki Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 18-án 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 18-án 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 18-án 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres Istvánné alpolgármester

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2016. 06. 08. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 338-21/2016. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült február 17-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült február 17-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. február 17-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: Beszámoló a civil szervezetek 2014.

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok:

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/. (II.17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Pályázati lehetőségeket kell felkutatni a) község útjainak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 07-én, hétfőn 19.00 órakor megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

Szám: 175-10/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 12. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-10/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 12. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-10/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 12. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2016. március 21. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: Önkormányzati alapítványok további működésnek tárgyalása Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak:boldog István polgármester Enyedi Ferencné képviselő

Részletesebben

Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza polgármesteri irodjában tartott ülésén.

Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza polgármesteri irodjában tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. Határozat Tárgya: száma: 96/2016.(IX.07.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-én 14 00 órai kezdettel tartott üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT SZÁMA

Részletesebben

3. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

3. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 3. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Hajnal Istvánné alpolgármester:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma: 95/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a lejárt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 106/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 11-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 28-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2011. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/4. Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE 2013. augusztus 26-án 8.00 órától 10,00 óráig megtartott r e n d k í v ü l i képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.08.26-én 8.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását:

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását: Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 3-án 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy:

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. december 16ai Képviselő testületi üléséről M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: 139/2014.(XII.16.) Napirendi pontok

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi munkatervének felülvizsgálata (szóbeli)

Jegyzőkönyv. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi munkatervének felülvizsgálata (szóbeli) Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. sz. alatti székhelyén 2015. június 2- án 15.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! #

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! # ! # % # % & #( %! ) + + +,!. / 0 1 2 # 3 4 5 5 3 3 4 6,. ( 3 3 5! # %& %! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 5 3 4 + 8 + % ( 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! #! 5 < 9 6! #!3 = 9.! # 4 >!?+ ( 1 ?Α & Β5 5, 5 Χ3,

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 14-i ülésére 6. napirend: Schulcz József polgármester

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 14-i ülésére 6. napirend: Schulcz József polgármester 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 14-i ülésére 6. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Képviselő Testület 2016. évi munkaterve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Bobál Imréné, Varga Józsefné, Bárczi László

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Bobál Imréné, Varga Józsefné, Bárczi László Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ü g y r e n d i, J o g i é s K ö z b i z t o n s á g i B i z o t t s á g i ülés 2 0 1 6. j a n u á r 2 7. Készült:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1062-3/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A munkaterv célja: - meghatározni a legfontosabb feladatoknak az éves végrehajtását, melyet a Képviselőtestület a nagyközség

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-én megtartott nyilvános

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Kisgörbő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. február 27-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Kisgörbő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. február 27-én megtartott üléséről Iktatószám: 235-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Kisgörbő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 27-én megtartott üléséről Határozatok: 3 db Rendeletek: 3 db Kisgörbő Községi Önkormányzat

Részletesebben