hu Külsd vibrátorok AR 54/... Kezelési utasitás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.wackergroup.com 0200070hu 001 11.2005 Külsd vibrátorok AR 54/... Kezelési utasitás"

Átírás

1 hu Külsd vibrátorok AR 54/... Kezelési utasitás

2

3 EL;SZÓ Eldszó A biztonsági eldírások elolvasása, megértése és betartása döntden hozzárul az Ön biztonságához és védi Önt az egészségkárosodástól. Használja és tartsa karban az Ön Wacker készülékét az üzemeltetési utasítás adatai szerint. A Wacker készülék ezt a figyelmességet hibamentes mnködéssel és nagy megbízhatósággal hálálja meg. A hibás alkatrészeket minél eldbb ki kell cserélni. Minden jog, különösen a sokszorosítás és terjesztés joga fenntartva. Copyright by Wacker Construction Equipment AG. Ez a tájékoztató, akár csak részleteiben is kizárólag a Wacker Construction Equipment AG eldzetes írásbeli engedélyével lehet utánnyomni, feldolgozni, sokszorosítani vagy terjeszteni. Bármilyen formáben és módon történd sokszorosítás, terjesztés vagy adathordozón történd tárolás, amelyet a Wacker nem engedélyezett, megsérti az érvényes szerzdi jogokat és azt a törvény bünteti. A gépeink jobbítását szolgáló vagy a biztonsági színvonalat emeld mnszaki változtatások jogát kifejezetten fenntartjuk - külön bejelentés nélkül is. T00778H 1

4 TARTALOMJEGYZÉK EL;SZÓ 1 BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK 3 Általános rész 3 Üzemeltetés 3 Felügyelet 4 Karbantartás 4 Szállítás 4 Ellendrzések 4 MESZAKIA DATOK 5 A GÉP LEÍRÁSA 7 Alkalmazási területe 7 Méretei 7 Rögzítés 7 Útmutatás 7 Csatlakoztatás 7 A csatlakozók csatlakoztatása jobbra forgó forgórész esetén 8 A centrifugális erd megváltoztatása 8 KARBANTARTÁS 9 Motorház 9 Karbantartási terv 9 DIAGRAMM 10 DIAGRAMM 11 VIBRÁCIÓS TÁRCSÁK 12 AR 51/9/ AR 51/6/042; AR 51/6/ AR 51/3/ AR 51/1,5/ AR 51/4,5/042; AR 51/4,5/ SZERELÉSI ÚTMUTATÁS hu_001IVZ.fm 2

5 BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ELEKTROMOTORRAL MEGHAJTOTT KÜLS; VIBRÁTOROKKAL KAPCSOLATBAN Általános rész 1. Külsd vibrátorokkal csak azok a személyek végezhetnek önálló munkát, akiket * a 18. évet betöltötte, * fizikailag és szellemileg alkalmas a gép kezelésére, * kioktattak a külsd vibrátorokkal való munkavégzésre, akik az ehhez szükséges képesítésüket a vállalatnak igazolták és * várható, hogy a rábízott feladatokat megbízhatóan teljesíteni fogja. akiket a vállalat ezzel a munkával megbízott. 2. A külsd vibrátorokat csak a gyártó használati utasításainak figyelembevételével és az itt ismertetett biztonsági utasításoknak megfelelden szabad üzemeltetni. 3. Az Elektromos Berendezések és Eszközök Ágazati Egyesületének balesetvédelmi eldírásait minden ezzel a géppel történd munkavégzésnél figyelembe kell venni. 4. A külsd vibrátorok kezelésével megbízott személyeket meg kell ismertetni a gépre vonatkozó, szükséges biztonsági eldírásokkal. Rendkívüll alkalmazások esetén a vállalat köteles elkésziteni a szükséges kiegészítd utasításokat és azokat közzétenni. 5. A burkolatokra, elemekre vagy hasonló eszközökre szerelt külsd vibrátoroknál eldfordulhat, hogy túllépik a megengedett 89 db (A) értékn megítélési zajszintet. A 89 db (A) és annál magasabb megítélési zajszint esetében az alkalmazottaknak személyi hallásvéddket kell használniuk. Üzemeltetés 1. Biztosítani kell, hogy az elektromos meghajtású külsd vibrátorokat csak a teljesítménytáblán feltüntetett feszültségre és frekvenciára csatlakoztassák. Ügyelni kell a vezeték átmérõjének megfeleld nagyságára. Lásd az ebben a használati utasításban található diagrammal ellátott számítási utasításokat. 2. Az alkalmazott átalakítóknak meg kell felelni a VDE 530 Irányelvei eldírásainak. A 42 V-nál magasabb feszültség esetén az eszköznek véddmegszakítóval (-) kell rendelkezni. A munkahelyen tdrténd alkalmazásnál az átalakítókat külön tápvezetéken kereszül kell üzemeltetni, amelyet FIveddkapcsolóval kell ellátni. 3. Azoknak a vibrátoroknak, melyek 42 V-os véddfeszültséggel kerülnek üzemeltetésre, a III. védelmi ostállyal kell rendekezni. A magasabb feszültséggel üzemeltetett vibrátorknak az I. védelmi osztállynak kell megfelelni (véddvezeték). 4. A külsd vibrátor üzembe helyezése eldtt ellendrizni kell, hogy mindkét biztonsági boríiás fixen fel van-e szerelve. 5. A külsd vibrátorok elektromos csatlakozóját nem szabad a kábelnél fogva kihúzni a dugaszoló aljzatból. 6. Az elktromos kábelt védeni kell a hdtdl, az olajtól és élesszéln tárgyaktól. 7. Az elektromos berendezéseket és eszközöket csak akkor szabad üzemeltetni, ha azok az üzemi és a helyi biztonságtecknikai eldírások követelméyeit kielégítik. Az alkalmazott berendezéseknek és eszközöknek megefeld üzemi állapotban kell lenni és gondoskodni kell a megfeleld üzemi állapot fenntartásáról is. 8. Külsd vibrátorokat nem azabad robbanásveszályes környezetben üzemeltetni. 9. Ha a külsd vibrátorokat nem fix zsaluzetra vagy lazán szerelik fel, túlterhelés miatt károsodhat a motor. Ezt motorvédd kapcsoló alkalmazásával lehet megakadalyozni. SV00001H 3

6 BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK Felügyelet 1. Az eszköz kezeldjének a munka megkezdése eldtt ellendriznie kell a kezeldelemeket és a véddberendezéseket, meg kell gydzddnie azok mnköddképességérdl és hatékonyságáról. 2. Mintegy nyolc üzemórával az elsd üzembe halyazés vagy javítás után, késdbb pedig rendszeres iddközönként ellendrizni kell valamennyl külsd csavarkötést, különösen a vibrátort az alizatra rögzítd csavarokat és ékeket, hogy fixek-e, szükség esetén meg kelt húzni dket. 3. Amennyiben a biztonsági berendezéseken bármilyen hibát találnak, vagy egyéb a külsd vibrátor biztonságos üzemelését akadályozó hiányosságot fedeznek fel, azonnal értesiteni kell az felügyeldt. 4. Olyan hiányosságok esetén, melyek az üzembiztonságot veszélyeztetik, az eszköz üzemeltetését azonnal le kell állítani. Karbantartás 1. Csak eredeti alkatrészeket szabad használni. Ezen a készüléken történd változtatások, a gyár által beállított maximális fordulatszám megváltoztatását is beleértve, csak a WACKER cég kifejezett engedélyével végezhetdk. Ezen rendelkezés be nem tartása mindennemn garanciaigény megsznnését vonja maga után. 2. Nagyjavítás vagy karbantartás esetén ki kell húzni a külsd vibrátor elektromos csatlakozóját. 3. A berendezésk elektromos alkatrészekkel kapcsolatos mindennemn munkát, javítást, bekötést csak elektromos szakember végezhet. 4. A zöld-sárga jelzésn véddvezetéknek hosszabbnak kell lenni a többi vezetéknél, hogy a húzásmentesítd tönkremenetele esetén eldször ne a véddvezeték szakadjon le. A véddvezeték megszakadása esetén életveszély áll fenn! Javítások után ellendrizni kell, hogy a véddvezeték nem szakadt-e meg. 5. A javítási és karbantartási munkák befejezése után a véddfelszereléseket rendeltetésüknek megfelelden ujra fel kell szerelni. Szállítás Ha jármnvel szállítják a külsd vibrátorokat, rögziteni kell azokat, nehogy elddljenek vagy elcsússzanak. Ellendrzés Az alkalmazási feltételektdl és az üzemeltetési körülményektdl függden, de legalább 6 havonként szakképzett személynek, pl. a WACKER szervizben ellendrizni kell a tnvibrátor üzemi állapotát és üzembiztonságát. Adott esetben a szükséges javításokat el kell végezni, illetve végeztetni. Kérjük sziveskedjen figyelembevenni az alkalmazási hely szerinti ország eldírásait és irányelveit is. SV00001H 4

7 MESZAKI ADATOK AR 54/1,5/ AR 54/3/ AR 54/4,5/ AR 54/4,5/ Cikkszám Tömege üzemkész kg: 19,5 15,7 14,0 14,0 állapotban Meghajtás nagyfrekvencia - rövidzár forgó motor csatlakozás a frekvencia- és feszültségranszformátorhoz Feszültség V: Frekvencia Hz: Névleges áram A: 1,4 1,7 18,3 3,1 Rezgésszám min -1 : Centrifugális erd kn: 5,04 8,30 12,01 12,01 Védelem módja IP 65 AR 54/6/ AR 54/6/ AR 54/9/ Cikkszám Tömege üzemkész kg: 13,4 13,4 12,9 állapotban Meghajtás nagyfrekvencia - rövidzár forgó motor csatlakozás a frekvencia- és feszültségranszformátorhoz Feszültség V: Frekvencia Hz: Névleges áram A: 21,5 3,1 16 Rezgésszám min -1 : Centrifugális erd kn: 14,23 14,23 10,72 Védelem módja IP 65 TD00002H 5

8 MESZAKI ADATOK AR 54/1,5/... AR 54/3/... AR 54/4,5/... AR 54/6/... Az EG-Gépirányvonalak 1. melléklet, f szakaszban eldírt zajszint a kapcsolónyomás szint vonatkozásában 1 méter távolságban L pa = 70 db(a) alatt van. Ezt a zajértéket az ISO 6081 szerínt a névleges fordulatszámon, a levegdben szabadon lógva üzemeld készülék kapcsolónyomás szintjére (L pa ) számították ki. AR 54/9/... Az Európai Gazdasági Közösség gepekrdl szóló irányelvei (1. számú Melléklete, 1. Rész, 7. Fejezet, 4. Bekezdés) szerint megkövetelt zajszint megadás: a hangnyomásszint, 1 m tálvolságban mérve L pa = 79 db(a) Ezt a zajértéket az ISO 6081 szerínt a névleges fordulatszámon, a levegdben szabadon lógva üzemeld készülék kapcsolónyomás szintjére (L pa ) számították ki. TD00002H 6

9 A GÉP LEÍRÁSA Alkalmazási területe Beton- és készrészekben mindenfajta forma kialakításához valamint rázóasztalok, rázópadok és gépek felszereléséhez. Magas- és mélyépítésben zsalurázóként valamennyl betonépitéshez, pallódeszkák, lapok stb. felszereléséhez. Méretei A B C D AR 54/1,5/ AR 54/3/ AR 54/4,5/ AR 54/6/ AR 54/9/ Rögzítés A keszüléket úgy kell rögzíteni az idomhoz illetve a szaluzathoz, hogy egy kb. 20 mm. vastag simára gyalult acéllapot kell elhelyezni a megfeleld helyre, melyre 4 db. M csavarral kell felszerelnl a külsd vibrátort. A külsd rázószerkezel felszerelésekor feltéttenül fel kell helyezni DIN7989-B18 -es számú tárcsát is. (lásd a szerelési utasítást) Útmutatás A zsaluzatnak illetve az idomnak kifogástalan kapcsolatokkal és zárszerkezetekkel kell rendelkeznie és a jobb rezgésátvitel érdekében szükség esetén megfelelden merevíteni kell. Ellenkezd esetben a túlzott áramíelvétel vagy mechanikal hatások miatt túlterhelés léphet fel a külsd vibrátornál. Csatlakoztatás A csatlakoztatás eldtt ellerizni kell: Az alkalmazott feszültségnek meg kell felelnle a típustáblán megadott adatoknak. A külsd vibrátort közvetlenül a 400 V 50 Hz feszültségre kell kötni, az alábbiak szerint: AR 54/1,5/400 AR 54/3/400 T00003H 7

10 A GÉP LEÍRÁSA A külsd vibrátort egy WACKER-frekvencia- és feszültségtranszformátorra kell kötni az alábbiak szerint: AR 54/4,5/042 a trafóra 150 Hz 42 V szekunder leadás AR 54/4,5/250 a trafóra 150 Hz 250 V szekunder leadás AR 54/6/042 a trafóra 200 Hz 42 V szekunder leadás AR 54/6/250 a trafóra 200 Hz 250 V szekunder leadás AR 54/9/042 a trafóra 150 Hz 42 V szekunder leadás AR 54/9/250 a trafóra 150 Hz 250 V szekunder leadás A csatlakozók csatlakoztatása jobbra forgó forgórész esetén Forgásirány kék barna fekete zöld-sárga (véddfeszültség esetén kimarad) A centrifugális erd megváltoztatása A különbözd követelményeknek megfelelden a külsd vibrátorok centrifugális erejét a megfeleld mnszaki adatok szerint lehet beállítani. A beállítás megváltoztatása után ne felejtsék el meghúzni az anyákat. T00003H 8

11 KARBANTARTÁS Motorház A külsd vibrátorok (1) csapágyalt kívülrdl lehet utánzsírozni. A motorházon (7) lévd zárócsavart (12) kicsavarni. Megfeleld zsírral megzsírozni. Zárócsavart (12) visszacsavarni. Karbantartási terv Alkatrész Karbantartási munka Karbantartási ciklus Hálózati kábel (11) Ellendrízzük a csatlakozó vezeték állapotát. Ha naponta azon bármilyen sérülés tapasztalható, cseréljük ki. Külsd vibrátor (1) Húzzunk meg minden hozzáférhetd cavarkötést. 20 üzemóra után cavarkötést. Csapgy a motorházban (7) Végezzük el a zsírzást. (Unirex N ) 200 h T00186H 9

12 DIAGRAMM A szükséges vezeték keresztmetszet meghatározása kábelhosszabítóknál és gynjtd vezetékeknél. Ez az eljárás figyelembe veszi: 1. Az ohmos és indukciós ellenállást 5 %-os megengedett feszültségveszteség és cos phi = 0,8 mellett, a feszültség - frekvencia görbe alapján. 2. A vezeték megengedett felmelegedését a VDE 0100-as irányelve alapján (Táblázat a szükséges minimális keresztmetszetrdl a 16. oldalon). FIGYELEM! A két keresztmetszetbdl a nagyobbat kell választani. Példa: Névleges feszültség 3 ~ 400 V, 50 Hz Névleges ára 15 A Vezetékhossz 100 m 15 A x 100 m = 1500 A x m A diagramból vett vezeték keresztmetszet: 2,5 mm 2 A táblázatból vett minimális keresztmetszet: 15 A : 1 mm 2 Szükséges keresztmetszet: 2,5 mm 2 Feszültség - Frekvencia görbék: Vezeték kerresztmetszet mm 2 Minimális Vezeték keresztmetszet a VDE 0100 szerint Max. Max. Vezeték terhelés biztosíték mm 2 A A , /3~16/1~ 2, Névleges áram x vezetékhossz A x m SK00001H 10

13 DIAGRAMM A szükséges vezeték keresztmetszet meghatározása kábelhosszabítóknál és gynjtd vezetékeknél. Ez az eljárás figyelembe veszi: 1. Az ohmos és indukciós ellenállást 5 %-os megengedett feszültségveszteség és cos phi = 0,8 mellett, a feszültség - frekvencia görbe alapján. 2. A vezeték megengedett felmelegedését a VDE 0100-as irányelve alapján (Táblázat a szükséges minimális keresztmetszetrdl a 16. oldalon). FIGYELEM! A két keresztmetszetbdl a nagyobbat kell választani. Példa: Névleges feszültség 3 ~ 42 V, 200 Hz Névleges ára 38 A Vezetékhossz 50 m 38 A x 50 m = 1900 (A x m) A diagramból vett vezeték keresztmetszet: 35 mm 2 A táblázatból vett minimális keresztmetszet: 38 A : 6 mm 2 Szükséges keresztmetszet: 35 mm 2 Feszültség - Frekvencia görbék: Vezeték kerresztmetszet mm 2 Minimális Vezeték keresztmetszet a VDE 0100 szerint Max. Max. Vezeték terhelés biztosíték mm 2 A A 1, /3~16/1~ 2, Névleges áram x vezetékhossz A x m SK00059H 11

14 VIBRÁCIÓS TÁRCSÁK AR 54/1,5/400 AR 54/3/400 AR 54/4,5/042 AR 54/4,5/250 Vibrációs tárcsa száma Darabszám gépenként Külsd átmérd (D) AR 54/6/042 AR 54/6/250 AR 54/9/042 Vibrációs tárcsa száma Darabszám gépenként Külsd átmérd (D) Vastagság = 2 Furatátmérd (d) = 24 FIGYELEM! Ezeknek a készülékeknek a kiegyensülyozatlanságát több 2 mm vastag tárcsa segítségével lehet beállítani, melyeket a tengelyen egy irányba vagy egymáshoz képes 120 o -os szögben lehet elhelyezni. Ezzel a centrifugális erdt különbözdképpen lehet beállítani. 1. az egyes tárcsák eltávolftásával 2. az egyes tárcsák egymáshoz képest való elfordításával He nincs szükség maximális centrifugális erdre, az 1. pont szerint kell eljárni annak érdekében, hogy csekély legyen a lendítd nyomaték és így rövidek legyenek az induló és kitutásí ktdk. AR 54/9/042 Vibrációs Vibrációs Centrifu- Tömegtehe- Vibrációs Vibrációs Centrifu- Tömegtehetárcsák tárcsák gális tetienségi tárcsák tárcsák gális tetienségi oldalanként oldalanként erd nyomaték oldalanként oldalanként erd nyomaték 1-es áltás 2-es áltás kn 10-4 kgm 2 1-es áltás 2-es áltás2 kn 10-4 kgm 2 1-1,53 0, ,52 2-3,06 1, ,02 3-4,60 2, ,31 4-6,13 3, ,60 5-7,66 4, ,52 6-9,19 5, , ,72 6, , , , , ,65 Kiszállításkor a centrifugális erd beállítása: 8,53 kn T00004H 12

15 VIBRÁCIÓS TÁRCSÁK AR 54/6/042; AR 54/6/250 Vibrációs Vibrációs Centrifu- Tömegtehe- Vibrációs Vibrációs Centrifu- Tömegtehetárcsák tárcsák gális tetienségi tárcsák tárcsák gális tetienségi oldalanként oldalanként erd nyomaték oldalanként oldalanként erd nyomaték 1-es áltás 2-es áltás kn 10-4 kgm 2 1-es áltás 2-es áltás2 kn 10-4 kgm 2 1-2,37 4, ,22 2-4,74 8, ,12 3-7,12 12, ,55 4-9,49 16, , ,86 21, , ,23 25, , , ,11 Kiszállításkor a centrifugális erd beállítása: 8,22 kn AR 54/3/400 Vibrációs Vibrációs Centrifu- Tömegtehe- Vibrációs Vibrációs Centrifu- Tömegtehetárcsák tárcsák gális tetienségi tárcsák tárcsák gális tetienségi oldalanként oldalanként erd nyomaték oldalanként oldalanként erd nyomaték 1-es áltás 2-es áltás kn 10-4 kgm 2 1-es áltás 2-es áltás2 kn 10-4 kgm 2 1-0,59 4, ,70 2-1,19 8, ,56 3-1,78 12, ,66 4-2,37 16, ,85 5-2,96 21, ,15 6-3,56 25, ,61 7-4,15 29, ,30 8-4,74 33, ,07 9-5,34 37, , ,93 42, , ,52 46, , ,12 50, , ,71 54, , ,30 59, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 Kiszállításkor a centrifugális erd beállítása: 5,84 kn T00004H 13

16 VIBRÁCIÓS TÁRCSÁK AR 54/1,5/400 Vibrációs Vibrációs Centrifu- Tömegtehe- Vibrációs Vibrációs Centrifu- Tömegtehetárcsák tárcsák gális tetienségi tárcsák tárcsák gális tetienségi oldalanként oldalanként erd nyomaték oldalanként oldalanként erd nyomaték 1-es áltás 2-es áltás kn 10-4 kgm 2 1-es áltás 2-es áltás2 kn 10-4 kgm 2 1-0,15 4, ,00 113,79 2-0,30 8, ,15 118,00 3-0,44 12, ,30 122,22 4-0,59 16, ,45 126,43 5-0,74 21, ,60 130,65 6-0,89 25, ,74 134,86 7-1,04 29, ,89 139,09 8-1,19 33, ,04 143,29 9-1,33 37, , ,48 42, , ,63 46, , ,78 50, , ,93 54, , ,08 59, , ,22 63, , ,37 67, , ,52 71, , ,67 75, , ,82 80, , ,96 84, , ,11 88, , ,25 92, , ,41 96, , ,56 101, , ,72 105, , ,85 109,59 Kiszállításkor a centrifugális erd beállítása: 3,98 kn AR 54/4,5/042; AR 54/4,5/250 Vibrációs Vibrációs Centrifu- Tömegtehe- Vibrációs Vibrációs Centrifu- Tömegtehetárcsák tárcsák gális tetienségi tárcsák tárcsák gális tetienségi oldalanként oldalanként erd nyomaték oldalanként oldalanként erd nyomaték 1-es áltás 2-es áltás kn 10-4 kgm 2 1-es áltás 2-es áltás2 kn 10-4 kgm 2 1-1,33 4, ,06 2-2,67 8, ,82 3-4,00 12, ,34 4-5,34 16, ,43 5-6,67 21, ,82 6-8,01 25, ,81 7-9,34 29, , ,67 33, , ,01 37, , , , , , , , , , , ,31 Kiszállításkor a centrifugális erd beállítása: 8,33 kn T00004H 14

17 SZERELÉSI ÚTMUTATÁS A külsd rázószerkezel felszerelésekor feltéttenül fel kell helyezni a DIN7989-B18 -es számú tárcsát is. Az M16 - csavarok meghúzásl nyomatéka 210 Nm SK00003H 15

18 16

19 Herstellererklärung A gyártó nyilatkozata Wacker Construction Equipment AG, Preußenstraße 41, München im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 89/392/EWG, Anhang II B Az EG-89/392/EWG számú gépirányvonalak, II B Melléklet értelmében Hiermit erklären wir, daß die von uns gelieferten Ezennel kijetentjük, hogy az általunk szállított Außenvibratoren Külsd vibrátorok Bescheinigung bitte sorgfältig aufbewahren / Kérjük, ezt az igazolást gondosan megdrizni zum Einbau in eine Maschine/Zusammenbau mit anderen Maschinen zu einer Maschine bestimmt sind, und daß ihre Inbetriebnahme solange untersagt ist, bis festgestellt wurde, daß die Maschine, in die diese Außenvibratoren eingebaut werden sollen, den Bestimmungen der EG-Richtlinien 98/37/EG und 89/336/EG entspricht. egy másik gépbe történd beépítésre / más gépekkel eggütt egy géppé történd összeszerelésre szolgál, és hogy azok üzembe helyezése mindaddíg tílos, amig meg nem állapították, hogy a gép, amelybe ezeket a knlsd vibrátorokat be kell szerelni, a 98/ 37/EG és 89/336/EG számú EU írányelvek rendelkezéseit nem teljeslti. C H Dr. Stenzel Leitung Forschung und Entwicklung A kutatási és fejlesztési részleg vezetdsége

20

21 DIN EN ISO 9001 Zertifikat

22 Wacker Construction Equipment AG - Preußenstraße München - Tel.: +49-(0) Fax: +49-(0) Wacker Corporation - P.O. Box Menomonee Falls, WI Tel.: +1-(1)(262) Fax: +1-(1)(262) Tel.: (800) Wacker Asia Pacific Operations-Skyline Tower, Suite 2303, 23/F, 39 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Hong Kong-Tel.: Fax:

23

24

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás 0212727hu 004 12.2009 Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Részletesebben

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Telepítési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv magyar

Részletesebben

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW D Einbau- und Betriebsanleitung LT Montavimo ir naudojimo instrukcija HU Beépítési és üzemeltetési utasítás SK Návod na montáž a obsluhu PL Instrukcja montażu i

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Először olvassa

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató Interroll dobmotor S-sorozat i-sorozat E-sorozat D-sorozat

Üzemeltetési útmutató Interroll dobmotor S-sorozat i-sorozat E-sorozat D-sorozat Üzemeltetési útmutató Interroll dobmotor S-sorozat i-sorozat E-sorozat D-sorozat Chapter-ID: Chapter-ID: Verzió Üzemeltetési útmutató Chapter-ID: Gyártó Interroll Trommelmotoren GmbH Opelstr. 3 41836 Hueckelhoven/Baal

Részletesebben

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw F frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw V202 szoftververziótól P Alapítva: 1984 TARTALOMJEGYZÉK A KÉSZÜLÉKEK RENDELTETÉSE... 4 MŰKÖDÉSI LEÍRÁS... 4 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT... 5 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 6

Részletesebben

close open twist 200 EL H Szerelési és használati útmutató 1-32 Sommer_Twist200EL_V9_HU

close open twist 200 EL H Szerelési és használati útmutató 1-32 Sommer_Twist200EL_V9_HU close open H H Szerelési és használati útmutató - twist 00 EL Sommer_Twist00EL_V9_HU Tartalomjegyzék Általános adatok... Rajzjelek... Biztonsági előírások... Rendeltetésszerű használat... Rendeltetésellenes

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás 8417.8/10-65

Üzemeltetési utasítás 8417.8/10-65 Üzemeltetési utasítás 8417.8/10-65 1. Megfelelőségi leírás... 2 2. Részben kész gép beépítési nyilatkozat 2006/42/EK irányelv a gépekről... 3 3. Általános tudnivalók... 4 4. Biztonság... 5 5. Szállítás

Részletesebben

SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 AUMA NORM Forgatóhajtómûvek. Kezelési útmutató. Tanúsítvány regisztrációs szám: 12 100 4269

SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 AUMA NORM Forgatóhajtómûvek. Kezelési útmutató. Tanúsítvány regisztrációs szám: 12 100 4269 SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 Forgatóhajtómûvek Kezelési útmutató DIN ISO 9001/ EN 29001 Tanúsítvány regisztrációs szám: 12 100 4269 SA 07.1 - SA 48.1 / SAR 07.1 - SAR 30.1 Forgatóhajtómûvek Kezelési

Részletesebben

ZPU 08/14/24 típusú központi zsírzószivattyúk

ZPU 08/14/24 típusú központi zsírzószivattyúk ZPU 08/14/24 típusú központi zsírzószivattyúk Változtatás jogát fenntartjuk 1/21 Előszó a felhasználói kézikönyvhöz Előszó és tartalomjegyzék A felhasználói kézikönyv célja, hogy megkönnyítse a szivattyú/zsírzóberendezés

Részletesebben

Villamos forgatóhajtómûvek

Villamos forgatóhajtómûvek Villamos forgatóhajtómûvek SA 071 SA 481 SAR 071 SAR 301 Kezelési útmutató SA 071 SA 481 / SAR 071 SAR 301 Forgatóhajtómûvek Kezelési útmutató 2 Az útmutató érvényessége: Ez az Kezelési útmutató az SA

Részletesebben

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK minived DE, HR, HU, RU, SI, SK Üzemeltetők számára Kezelési útmutató minived Elektromos üzemű átfolyó vízmelegítő nyitott és zárt rendszerekhez, nyomásálló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Vezérlés Párhuzamos interfész Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Üzemeltetési

Részletesebben

EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY

EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY 1999. augusztus Háztartási és hasonló elektromos készülékek biztonsága 2. rész: Elektromos kerítés energia ellátók speciális követelményei (IEC 60335-2-76:1997, módosítva)

Részletesebben

Közvetett fűtésű használati melegvíz termelő berendezés AQUA ES-130. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 300023546-001-A

Közvetett fűtésű használati melegvíz termelő berendezés AQUA ES-130. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 300023546-001-A HU Közvetett fűtésű használati melegvíz termelő berendezés Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 300023546-001-A Tartalom 1 Bevezetés...............................................................................3

Részletesebben

mennyiségmér Ultraheat T550- (UH50- ) tési energiamér Ultracold T550- (UH50- ) Szerelési-

mennyiségmér Ultraheat T550- (UH50- ) tési energiamér Ultracold T550- (UH50- ) Szerelési- mennyiségmér Ultraheat T550- (UH50- ) tési energiamér Ultracold T550- (UH50- ) Szerelési- UH 206-101d HU és karbantartási leírás Megjegyzés: A szövegben el forduló mennyiségmér kifejezés amennyiben nincs

Részletesebben

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata / Biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

8 / 12 CC HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

8 / 12 CC HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 11/2012 Maestro 8 / 12 CC Art.: 80430407 hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használatba vétel előtt gondosan olvassa el! Őrízze meg a használati útmutatót! EU megfelelőségi nyilatkozat A 2006/42/EU számú EU irányelvnek

Részletesebben

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany Kezelési Utasítás 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Az új HATZ-Dízelmotor Önnek dolgozik Ez a motor kizárólag azon gépek gyártója által meghatározott és kipróbált

Részletesebben

Rührgerät Originalbetriebsanleitung GB Hand-Held Mixer Original Instructions Batteur mélangeur Notice originale

Rührgerät Originalbetriebsanleitung GB Hand-Held Mixer Original Instructions Batteur mélangeur Notice originale D Rührgerät Originalbetriebsanleitung GB Hand-Held Mixer Original Instructions F Batteur mélangeur Notice originale I Miscelatore manuale Istruzioni originali E Agitador manual Instrucciones de servicio

Részletesebben

УВАГА! WARNUNG! Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Klären Sie alle Anweisungen. Befolgen Sie stets die Sicherheitsanweisungen dieser

УВАГА! WARNUNG! Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Klären Sie alle Anweisungen. Befolgen Sie stets die Sicherheitsanweisungen dieser Owner s and Safety Manual Інструкція користувача та інструкція з техніки безпеки Podręcznik obsługi i zasad bezpieczeństwa Manual de utilizare şi siguranță Betriebs- und Sicherheitsanleitung Felhasználói

Részletesebben

MODEL DF011D INSTRUCTION MANUAL WARNING:

MODEL DF011D INSTRUCTION MANUAL WARNING: GB In-Line Cordless Screwdriver UA Лінейна бездротова викрутка PL Wkr tarka akumulatorowa prosta RO Ma in de g urit i în urubat în linie cu acumulator D Akku-Schrauber in Stabform HU Elfordítható markolatú

Részletesebben

Az Ön kézikönyve OMRON K8AB-TH http://hu.yourpdfguides.com/dref/2889219

Az Ön kézikönyve OMRON K8AB-TH http://hu.yourpdfguides.com/dref/2889219 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

Flamco Airfix D-E. Szerelési- és kezelési eloªírás. 2000, Flamco 6442-EPS

Flamco Airfix D-E. Szerelési- és kezelési eloªírás. 2000, Flamco 6442-EPS Airfix D-E 6442-EPS H Szerelési- és kezelési eloªírás 2000, Flamco A szavatosság kizárása Valamennyi az ebben a szerelési- és kezelési eloªírásban szereploª muªszaki információ, adat, valamint a kezelésre

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben

Szerelési útmutató. AT sorozat axiál ventilátorokkal

Szerelési útmutató. AT sorozat axiál ventilátorokkal Prospekt 141-D Metric Szerelési útmutató AT sorozat axiál ventilátorokkal EREDETI EVAPCO ALKATRÉSZEK BESZERZÉSÉÉRT ÉS AZ EVAPCO SZAKSZERVÍZ IGÉNYBEVÉTELÉÉRT A MR GOOD TOWER SZERVIZ KÖZPONT -OT VEGYE IGÉNYBE!

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

Eurovacuum Kezelési útmutató EV Series Vákuum pumpa 0010-0750

Eurovacuum Kezelési útmutató EV Series Vákuum pumpa 0010-0750 Eurovacuum Kezelési útmutató EV Series Vákuum pumpa 0010-0750 Eurovacuum EV Sorozat Olaj rotációs Vákuumszivattyú Az Eurovacuum Társaság 2006-ban alakult, több mint 30 éves vákuum ipari tapasztalattal.

Részletesebben