Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk!"

Átírás

1 XXVII. évfolyam, 4. szám április Interjú Kiszel Mihály katolikus prépost-plébánossal oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónapban Bővebb információ, archívum a város honlapján: 100 Ft Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! április 11. A magyar költészet napja A Magyar Írók Szövetségének javaslatára, József Attila születésnapja 1964-től a magyar költészet napja.

2 2 Albertirsai Híradó április VÁROSHÁZA Tartalom Városháza oldal Tájékoztató oldal Közélet oldal Sport oldal Tájékoztató oldal Közérdekű információk oldal Havi naptár oldal Pesti úti járda Tavaly augusztusban, majd decemberben is beszámoltam ezeken a hasábokon a Pesti út Szentmártoni és Pozsonyi utca közötti szakaszán történő járda építésről. Nos, az időjárás kedvezőbbre fordultával folytatódott a tél beálltakor abbahagyott beruházás, s május végéig befejeződik. Összesen ötszázhetven méter hosszú és százötven centiméter szélességű lesz a létesítmény. A kivitelezést bonyolította, a költségeket pedig növelte, hogy a munkálatok részeként a Gerje patakra hidat kellett építeni. Ugyancsak költség emelő hatása volt annak, hogy a táv hosszú szakaszán mély a nyomvonal fekvése, s emiatt igen jelentős mennyiségű feltöltésre volt szükség. Mindezek után a beruházás egésze harminckilenc-millió forintba kerül. Az új járda jelentőségét a személygépkocsival nem rendelkező Szentmártoni úti, és környéki lakótársaink esetében aligha lehet eltúlozni. Szélessége egyébként lehetőséget nyújt arra, hogy később (amennyiben az igények alátámasztják) átminősítsük kerékpár úttá. Ez azonban már a jövő kérdése. Egyelőre annyi bizonyos, hogy a szóban forgó gyalogjárdát május végén birtokunkba vehetjük. A Szoborkert előtt Szintén a decemberi Híradóban írtam utoljára arról, hogy az Alberti Evangélikus Templommal szemközti ún. Szoborkert és környéke átépítésének 2014-re tervezett lépcsője áthúzódik 2015-re. A feladat négy darab, ún. párhuzamos parkoló állás (leállósáv) kialakítását jelenti, a 40-es út felől süllyesztett, a járda Első kézből melletti oldalon pedig kiemelt szegéllyel. Természetesen a járdát is átépítjük, viacoloros burkolással. Emellett megtörténik a felszíni vízelvezetés is, a szoborkert előtti szakaszon. A mintegy hárommillió-nyolcszázezer forint összköltségű beruházás esetében, a szükséges új közúti jelzőtáblák kihelyezése is jelentős pénzösszegbe kerül. A kivitelezés március végén elkezdődött, s június végén befejeződik. A következő két, maximum három esztendő során pedig a Szoborkert egésze, s a templom környéke megújul. A feladatvégzés célja az, hogy szép, kulturált, a meglévőnél nyitottabb közterületként, egy látványában városi alközpontnak nevezhető közterület jöjjön itt létre. Start! Ettől az esztendőtől a Ceglédi Járás, az ún. hátrányos helyzetű kistérségi kategóriába került besorolásra. Ez a minősítés lehetővé tette, hogy induljunk az ún. Start mintaprogram pályázaton. Az elnevezés speciális, új értékeket előállítani képes közhasznú munkavégzés lehetőségének megcélzását jelenti. Pályázatunkkal a fürdő melletti, hosszú idő óta kihasználatlan terület hasznosítására gondoltunk. Terveink szerint itt, mintegy 1800 m 2 -en fólia alatti, további két hektáron pedig szabadföldi zöldségtermesztést folytatunk. Tisztában vagyunk vele, hogy ez a munka komoly tervezést, piackutatást és szakmai hátteret követel. Pályázati anyagunkat, mindezek alapos kimunkálása után állítottuk össze. Örömmel jelenthetem, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) 22,6 millió forinttal támogatja terveinket. Az összegből 15,78 milliót 2014-ben, a fennmaradó 6,8 millió forint 2015-ben, kisebb részében pedig 2016-ban használhatjuk fel. A programnak ezt követően önfenntartóvá kell válnia. Meggyőződésem, hogy átgondolt, jól szervezett és szorgalmas munkavégzés esetén ezt teljesítjük. A projekt további hozadéka lesz, hogy a gyermekétkeztetés keretében saját termelésű zöldségfélék is kerülhetnek majd a kicsinyek tányérjába. A program emellett tizenöt fő közfoglalkoztatott lakótársunk számára biztosít munkát, egyelőre egy esztendőre. A létszámot természetesen 2015-ben, és a továbbiak során is tarthatjuk. Fazekas László polgármester Ülésezett a Képviselő-testület március 13-án rendkívüli ülést tartott a Képviselő-testület. A zárt ülést és a napirend egyhangú elfogadását követően első napirendi pontként az Albertirsai Strandfürdő évi üzemeltetéséről tárgyalt a Képviselő-testület. Fazekas László ismertette az előterjesztést, majd javaslatára a három határozati pont közül a másodikkal, azaz a évre vonatkozó jegyárak meghatározásával kezdte a Képviselő-testület a megbeszélést. A jegyárak vonatkozásában több változatot is tartalmazott az előterjesztés; a Pénzügyi Bizottság, a januárban megválasztott Strand Bizottság, valamint a polgármester úr javaslata szerintit. Minden érintett Bizottság elnöke, illetve szinte minden képviselő-testületi tag elmondta véleményét, amely egy igen hoszszas, a strand és a látogatók érdekeit legjobban szem előtt tartó beszélgetést eredményezett. A legtöbb képviselő-testületi tag a Pénzügyi Bizottság alacsonyabb árakat Folytatás a következő oldalon >>

3 2015. április Albertirsai Híradó 3 VÁROSHÁZA Folytatás az előző oldalról tartalmazó javaslatát támogatta, kiemelt figyelemmel az albertirsai lakosokra, illetve tekintettel a családokra és szegényebb helyzetben lévőkre. Minden javaslat mellett és ellen is voltak érvek, de végül a Képviselő-testület az árazási változatokból összeállított egy újabb, mindenki által elfogadható árlistát. Az elfogadott új árlista alapját a Pénzügyi Bizottság javaslata képezte, amibe átemelésre került a polgármester úr javaslatából több új elem, illetve néhány helyen módosításra is kerültek az árak, vagy a csomagok felépítései. Ezt követően került napirendre az előterjesztés első, azaz a strandfürdő saját üzemeltetés keretében történő működtetése, a költségvetésére és a nyitva tartására, valamint a harmadik, azaz a beüzemeléshez szükséges többletforrás elkülönítésére vonatkozó pontja. Ismételten egy igen hosszas megbeszélés következett, amely érintette a státuszok szerkezetét és esetleges változtatását (modern szemléletű menedzseri vezetővel), illetve a strand programjainak kibővítését rendezvényekkel, és így többletbevétel teremtésének a lehetőségével. Minden képviselő-testületi tag szorgalmazta a mielőbbi vezetői, illetve a dolgozói csoport felállítását, mivel a május 1-ei tervezett nyitásra tekintettel ez már igen szükséges és a továbblépéshez elengedhetetlen. A felmerült kételyek és kérdések megválaszolásában Kovács Zoltánné dr. és Gergely Norbert volt segítségére a Képviselő-testületnek, akik tájékoztatást nyújtottak az üzemeltetés kötelező jogszabályi feltételeiről és a szakmai elvárásokról. Az előterjesztést végül a Képviselő-testület elfogadta. (A strandfürdővel kapcsolatos döntések vonatkozásában (állásajánlat, belépőjegy árak, nyitva tartás, ) a Rövid Hírek rovatban, valamint a májusi lapszámban kerül közlésre további információ.) A második napirendi pontban a Móra Ferenc Művelődési Ház intézményvezetői feladatának ellátása került megvitatásra. Elsőként Fazekas László összefoglalta az előterjesztést és elmondta, hogy tekintettel arra, hogy az előírások szerint, az esetleges új vezető végleges kinevezésére még hónapokat kell várni, szükséges a Móra Ferenc Művelődési Ház esetében erre az átmeneti időszakra egy vezetőt kinevezni. Javaslat értelmében a Márai Sándor Városi Könyvtár jelenlegi vezetője látná el ebben az átmeneti időszakban a Művelődési Ház vezetői feladatait is. Előbb Szőke Károly elmondta, hogy a Kulturális Bizottság támogatja az előterjesztést, majd a Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot. A harmadik napirendi pont az Albertirsa Város Önkormányzatának és intézményeinek általános felhasználású és közvilágítás célú villamos energia beszerzéséről szólt. Újabb, szinte minden képviselő-testületi tagot megszólaltató véleménynyilvánítás alakult ki az előterjesztés kapcsán. A Képviselő-testület pár tagja további árajánlatok bekérését szorgalmazta a felelősségteljes döntés meghozatala végett. Mivel a csoportos villamos energia közbeszerzési eljárás már folyamatban van, a Képviselő-testület úgy döntött, hogy megszavazza az előterjesztést, viszont kiemelésre került, hogy a tapasztalatokat egy év múlva értékelni kell. A negyedik, egyebek napirendi pontban Szőke Károly és Szőke Szabolcs alpolgármester az Irsay kiskúria kapcsán beszélt az átépítési munkálatok végett megismert újabb részletekről és kérték a Hivatal részvételét az ügy további vizsgálata vonatkozásában. Erdélyi István gallyvágási lehetőség és a FA-CO dűlő zajproblémái kapcsán szólalt fel. Ezt követően a rendkívüli ülés befejeződött március 26-án tartotta a Képviselő-testület a soron következő rendes ülését. A polgármester két ülés közötti beszámolójával, majd a napirendi pontok ismertetésével indult az ülés. Két sürgősségi indítvány került benyújtásra; Zátrok Márton indítványa az Albertirsa város lakott terület kezdete és vége tábláinak rovásírásos névtáblákkal való kiegészítésére, míg Szőke Szabolcs alpolgármester indítványa az Irsay kiskúria átépítési munkálatainak felülvizsgálatára vonatkozott. A Képviselő-testület a rovásírással kapcsolatos indítványt nem (mivel a sürgősséget nem tartotta indokoltnak), viszont az Irsay kiskúriával kapcsolatos indítványt napirendre vette. A napirend a módosításokkal egyhangúan elfogadásra került. Első napirendi pontként Pecsenyei Ferenc tűzoltó százados, tűzoltóparancsnok helyettes beszámolóját hallgatta meg a Képviselő-testület a Ceglédi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság évi tevékenységéről. A Képviselő-testület több tagja megköszönte a tűzoltóság munkáját, illetve a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés március 5-étől életbe lépő új szabályozásai felől érdeklődtek (melyről külön cikk keretén belül számolunk be). Második napirendi pontban került megtárgyalásra a Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon Idősek nappali klubjának évi szakmai munkájáról szóló beszámoló, amelyet Tamás Katalin intézményvezető ismertetett. A Pénzügyi- és a Népjóléti Bizottság is elfogadásra javasolta az előterjesztést, amelyet a Képviselő-testület egyhangúan megszavazott. Harmadik napirendi pontban az Irmák Közhasznú Nonprofit Kft. Támogató szolgálat és Nappali ellátójának évi szakmai munkájáról szóló beszámolót tárgyalta a Képviselő-testület, Török Andrea ügyvezető helyettes jelenlétével. A Népjóléti- és a Pénzügyi Bizottság is elfogadásra javasolta az előterjesztést, amelyet a Képviselő-testület egyhangúan megszavazott. Negyedik napirendi pontban került a Képviselő-testület elé az Albertirsai Napsugár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint a 2015/2016. nevelési évre történő óvodai jelentkezés időpontjának, az óvoda heti és éves nyitva tartási idejének, továbbá a nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról szóló előterjesztés. Az előterjesztést Pappné Bartos Mária intézményvezető ismertette. A Kulturális Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztést, amelyet a Képviselő-testület egyhangúan megszavazott (melyről külön cikk keretén belül számolunk be). Ötödik napirendi pontban került megtárgyalásra az egyezségi kísérlet a Tessedik Sámuel Általános Iskola Győzelem úti épületének évi felújítása és bővítése ügyében folyó polgári per tárgyában készült előterjesztés. Igen hosszas, három különböző döntési javaslat mentén körvonalazódó megbeszélés alakult ki. Az eredeti és a Pénzügyi Bizottság által felvázolt változat is az egyezség kísérletét szorgalmazta, viszont más-más kompenzációs móddal / mértékkel. A harmadik javaslat (részben vagy egészben) elvetette az egyezség kísérletét és a perben maradást indítványozta. Szőke Károly és Szőke Szabolcs alpolgármester a Tessedik Sámuel Általános Iskola Győzelem úti épületének felújítása és bővítése idején kialakult viszonyok alapján indokoltnak tartotta a per továbbvitelét, mivel úgy érzik, hogy a város, mint beruházó az elvégzett munkák ellenértékét kifizette, a pénzéért cserébe pedig nem mindig a megfelelő színvonalú szolgáltatást kapta. Továbbá Szőke Károly a több tíz Folytatás a következő oldalon >>

4 4 Albertirsai Híradó április VÁROSHÁZA Folytatás az előző oldalról millió forintra tehető és egy szerződésmódosítás miatt behajtatlanul maradt kötbér érvényesítésének a lehetőségét is felvetette. Fazekas László felhívta a Képviselő-testület figyelmét, hogy a jelzett kötbér vonatkozásában augusztusában született döntés az akkori Képviselő-testület által. A Képviselő-testület meghallgatta a Városfejlesztési és Környezetvédelmi-, a Jogi, Ügyrendi- és a Pénzügyi Bizottság elnökeit, majd végül Kovács Lászlóné és Szőke Szabolcs alpolgármester javaslata szerinti a tervező alperes részéről 2, a kivitelező alperes részéről 5 millió forintos jóvátételű, vagyis, az eredeti javaslatnál magasabb összegű kompenzációval szavazta meg az egyezség kísérletét. Hatodik napirendi pontban került a Képviselő-testület elé az Albertirsa Város Önkormányzatának évi közbeszerzési tervéről szóló előterjesztés. Az előterjesztés értelmében I. negyedévében kátyúzási útmunka, II. negyedévében közvilágítás célú, és az önkormányzat és intézményei részére általános felhasználású villamos energia kerül közbeszerzésre. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi-, a Jogi, Ügyrendi- és a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztést, amelyet a Képviselő-testület egyhangúan megszavazott. A hetedik napirendi pont a Lurkó Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról szólt, amelyet a Népjóléti Bizottság elfogadásra javasolt. A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta az előterjesztést. Nyolcadik napirendi pontként tárgyalta a Képviselő-testület a Gorkij utca elnevezésének megváltoztatásáról szóló előterjesztést. Dávid István, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének, továbbá a körzet képviselője lakossági felmérése alapján az Orgona utca elnevezés került a Képviselő-testület által egyhangúan elfogadásra. Kilencedik napirendi pontban a Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat tulajdonát képező bérlakások állapotáról szóló tájékoztatót. Dávid István, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság tárgyalta az előterjesztést, de döntést a képviselő-testületi ülés eredménye alapján fognak hozni, illetve kiemelte, hogy vannak olyan épületek, amelyek felújítása már értelmetlen. Kovács Lászlóné, a Népjóléti Bizottság elnökeként javasolta a rossz állapot miatt már fel nem újítható épületek eladását, amely javaslat kapcsán Fazekas László kérte, hogy a Népjóléti Bizottság vizsgálja meg a felvetést. A bérlemények esetében fennálló, sok esetben igen magas tartozások mértékét több képviselő-testületi tag szóvá tette. Tízedik napirendi pontként tárgyalta a Képviselő-testület a Mirelite park karbantartási és gondozási feladatainak ellátásáról szóló előterjesztést. A Pénzügyi- és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján az eddigi, feladatait jól ellátó ceglédberceli Makert Kft. került a Képviselő-testület által egyhangúan kiválasztásra. Tizenegyedik napirendi pontban került tárgyalásra a Mirelite parkban tavaszi napok keretében felállítandó faházak bérletéről szóló előterjesztés. A Pénzügyi- és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület egyhangúan elfogadta az előterjesztést. (A faház bérlési feltételekről a Rövid Hírek rovatban található bővebb információ.) Tizenkettedik napirendi pontként tárgyalta a Képviselő-testület a strandfürdő területén lévő büfé bérbeadásáról szóló előterjesztést. A Pénzügyi- és a Jogi, Ügyrendi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület egyhangúan elfogadta az előterjesztést. (A büfé bérlési feltételekről a Rövid Hírek rovatban található további információ.) Tizenharmadik napirendi pontban került megtárgyalásra a Tápió-vidéki Bioenergetikai Környezetvédelmi Klaszterből történő kilépés tárgyában készült előterjesztés. Fazekas László elmondta, hogy a belépést követő időszak megmutatta, hogy a településnek nincs különösebb haszna vagy előnye ebből a klaszter tagságból, továbbá némi költséggel is jár, így javasolja a kilépést. A Pénzügyi-, Városfejlesztési és Környezetvédelmi- és a Jogi, Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztést, amelyet a Képviselő-testület egyhangúan megszavazott. Tizennegyedik napirendi pont a évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szólt (a szünet időtartama: július 27. augusztus 8.), amelyet a Képviselő-testület egyhangúan elfogadott. Tizenötödik napirendi pontként került megvitatásra Szőke Szabolcs alpolgármester sürgősségi indítványa az Irsay kiskúria átépítési munkálatainak felülvizsgálata vonatkozásában. Szőke Szabolcs alpolgármester és Szőke Károly részletezte a helyi védettségű épület kapcsán kialakult átépítési munkálatok mértékét, és a kért felülvizsgálat módjait és lehetőségeit. Fazekas László válaszolt Szőke Szabolcs alpolgármester és Szőke Károly felvetéseire, majd a Képviselő-testület elfogadta a felülvizsgálatra vonatkozó javaslatot, továbbá Fazekas László a felülvizsgálat elvégzését Szőke Szabolcs alpolgármester feladatkörébe adta át. Tizenhatodik, egyebek napirendi pontban elsőként Major Judit alpolgármester kapott szót, aki felhívta a lakosok figyelmét az Albertirsai Sportcsarnok névadó ünnepségére, majd kérte a Pesti úton, a Napsugár Óvoda mellett található nem működő sebességmérő javítását. Felhívta a figyelmet az Irsai Katolikus temetőnél lévő tarthatatlan közlekedési állapotokra, és a Mikebudai úti járdaépítés mihamarabbi megvalósulását kérte a vasúton túlról átjáró gyerekek biztonsága érdekében. Sági Józsefné a Jókai utca csapadékvíz elvezető árkainak kitisztítását indítványozta, továbbá kérte a polgármestert és a jegyző asszonyt, hogy vizsgálják meg a szakrendelések OEP általi finanszírozásának lehetőségét, mivel jogszabályi változások történtek. Lehoczky Pálné a Bajcsy-Zsilinszky utcai régi Szeleczky-Szapáry kastély kerítésének tovább romló állapotára, veszélyességére, az ott játszó gyerekek biztonságára hívta fel a figyelmet. Ennek érdekében állagmegóvó munkálatok elvégzését sürgette, valamint ugyanide szemétlerakást tiltó tábla elhelyezését is kérte. Erdélyi István, a Homokrész és a FA-CO dűlő útjainak állapotára vonatkozóan kért szót. Odorán László is jelezte a sebességmérő óra működési hibáját, a Pesti úton több, be nem látható pont balesetveszélyes állapotára hívta fel a figyelmet és rágcsálóirtást szorgalmazott. Szőke Károly is több út, árok és ingatlan körüli utcarész rossz állapotára hívta fel a figyelmet. Szőke Szabolcs alpolgármester az eseti Strand Bizottság további munkái felől érdeklődött (Kovács Zoltánné dr. korábban, Lehoczky Pálné jelzése alkalmával elmondta, hogy a Bizottság a március 13-ai rendkívüli ülést követően, a feladatának elvégzése okán automatikusa megszűnt). Dávid István a lakosok türelmét kérte a kátyúzási munkálatok vonatkozásában, illetve kérte a lakosokat, hogy kifejezetten a szűk utcákban ne helyezzenek el a házuk elé olyan tárgyakat, amelyek gátolják a biztonságos közlekedést. Fazekas László minden felvetődött kérdésre és észrevételre reagált, illetve egyes esetekben Gergely Norbert és Kovács Zoltánné dr. segítségét is kikérte. Ezt követően az ülés nyilvános része befejeződött, zárt ülés következett.

5 2015. április Albertirsai Híradó 5 A évre előzetesen regisztrált SZJA 1%-os kedvezményezettek Az előző számunkban Fazekas László polgármester úr hozzájárulásával felhívást tettünk közzé azzal kapcsolatban, hogy minden albertirsai 1+1%-ra jogosult küldje meg az Albertirsai Híradónak a szükséges adatait, és városunk újságja a következő (áprilisi) számban ingyenesen közzéteszi névsorukat és adataikat. Sajnos igen kevesen jelentkeztek felhívásunkra, így próbálva a teljesség igényét megteremteni, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján a rendelkező évre előzetesen regisztrált SZJA 1%-os kedvezményezetteket tartalmazó, március 25-én frissített adatbázis alapján került összeállításra az alábbi lista. Tisztelt albertirsai Lakosok! Ismételten kérjük, hogy Önök is támogassák az albertirsai nonprofit (vagy törvényben nevesített) szervezeteket 1%-ukkal, illetve +1%-ukkal az elismert egyházakat vagy kiemelt költségvetési előirányzatokat. Játékkal a Jövőért Alapítvány közhasznúsági beszámolója TÁJÉKOZTATÓ ADÓSZÁM NÉV SZÉKHELY A Jövő Nemzedékéért Önkormányzati Alapítvány 2730 Albertirsa, Irsay K. u Albertirsa Barátainak Köre Egyesület 2730 Albertirsa, Irsay Károly út Albertirsai Daloskör Egyesület 2730 Albertirsa, Luther u Albertirsai FC Holding Sportegyesület 2730 Albertirsa, Koltói Anna u Albertirsai Kutya-Sport Egyesület 2730 Albertirsa, Alkotmány u Albertirsai Művészetoktatásért Alapítvány 2730 Albertirsa, Luther u Albertirsai Mazsola Óvodai Alapítvány 2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u Albertirsai Napsugár Alapítvány 2730 Albertirsa, Pesti u Albertirsai Nyítnikék Alapítvány 2730 Albertirsa, Ady E. út Áldott Gyermekkor Közhasznú Alapítvány 2730 Albertirsa, Pesti út Biokultúra Közép-Magyarországi Egyesület 2730 Albertirsa, Pozsonyi u Borostyánkő Oktatási és Művészeti Alapítvány 2730 Albertirsa, Somogyi Béla u Gerje-Party Fúvosegylet 2730 Albertirsa, Luther u Játékkal A Jövőért Alapítvány 2730 Albertirsa, Luther u Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola Alapítvány 2730 Albertirsa, Köztársaság út Márai Sándor Városi Könyvtár 2730 Albertirsa, Pesti út Patróna Vizuális Műhely Alapítvány 2730 Albertirsa, Zrinyi u Ragyogó Gyermekarcok Közhasznú Alapítvány 2730 Albertirsa, Pesti út Szövétnek A Kárpát Medencei Keresztény Ifjúságért Alapítvány 2730 Albertirsa, Petőfi u. 2/ Tessedik Iskolások Egészségéért Alapítvány 2730 Albertirsa, Győzelem u Tetovált Állatmentők Állatvédelmi Egyesület 2730 Albertirsa, Móricz Zs. u Yurusu Aikido Egyesület 2730 Albertirsa, Virág u. 3. Albertirsa Mentők Alapítvány Az alapítvány az Albertirsai Luther utcai óvoda nevelési, gondozási feladataihoz kíván eszközöket biztosítani. Célja különösen az óvodai tevékenységek, anyagaihoz kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése, játékállomány bővítése, játszópark kialakítása, valamint az óvoda területének parkosítása. Alapítványunk 2013-ban Ft bevételt ért el, amely a NAV 1%-ból, valamint Önkormányzati támogatásból áll. Az alapítvány kiadásai 2013-ban az alábbiak voltak: - csoportszobába óvodai szőnyegek, - óvodai gyermekasztalok és - óvodai székek vásárlása. Köszönjük a felajánlásokat, valamint az adó 1%-át, mellyel hozzájárultak a Tündérkert Óvoda komfortosabbá tételéhez ben a befizetett SZJA 1%-áról az alábbiak szerint rendelkezhet az Alapítvány részére: Alapítvány neve: Játékkal a Jövőért Alapítvány Címe: 2730 Albertirsa, Luther utca 10. Adószáma: Pénzbeli felajánlásaikat a Tündérkert Óvoda számára a következő számlaszámra várjuk: OTP Bank Walterné Kovács Ágnes Játékkal a Jövőért Alapítvány kuratórium elnöke A városunk Polgármesteri Hivatalának anyagi támogatása, amely az Albertirsa Mentők Alapítványa számlájára került átutalásra, a lehető leghatékonyabban került felhasználásra. Látható a képeken és a kivonuló mentősök pedig tudják, hogy minőségi, megbízható, hosszú élettartamú eszközök kerültek beszerzésre. Nagy öröm ez az Albertirsa Mentők, és nem utolsó sorban a betegek, sérültek számára nyarán alakult meg és került bejegyzésre az Albertirsa Mentők Alapítványa, amely szívesen fogad adományokat (az adó 1%-ára sajnos majd csak a megalakulástól/bejegyzéstől számított 3 év elteltével lesz jogosult az Alapítvány). A befolyt adományok mentéstechnikai eszközök vásárlására kerülnek felhasználásra, így biztosítva a jobb, gyorsabb és precízebb mentő munkát. Albertirsa Mentők Alapítvány Számlaszám: (OTP) Adószám: Támogassák Önök is az Albertirsa Mentők Alapítványát!

6 6 Albertirsai Híradó április TÁJÉKOZTATÓ SZABADTÉRI TŰZGYÚJTÁS ÉS TŰZMEGELŐZÉS Avar és kerti hulladék égetésének lehetőségei, szabályai A Képviselő-testület március 26-án megtartott ülésén a Ceglédi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság évi tevékenységének beszámolója alkalmával Pecsenyei Ferenc tűzoltó százados, tűzoltóparancsnok helyettes úr által került kihangsúlyozásra, hogy március 5-től lépett hatályba az új szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzésre vonatkozó szabályozás. A Képviselő-testület kéri a lakosokat, hogy mindenki szigorúan tartsa be az alábbi előírásokat. További bővebb információk megtalálhatók, illetve az alábbi iratminta szerkeszthető formában letölthető a honlapról. Tisztelt Albertirsai Lakosok! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a környezetvédelemről szóló évi LIII. tv. 48. (4) b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 19/2004. (V. 25.) önkormányzati rendelet 4. -a alapján avar és kerti hulladék égetése lehetséges, az abban foglalt feltételek szerint. Avar és kerti hulladék ártalmatlanítására vonatkozó szabályok: 4. (1) Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környéken lévő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa. Avart és kerti hulladékot magánszemélyek csak saját telkükön égethetnek, közterületen nem. (2) Az égetést kizárólag 8.00 és óra között lehet végezni hétköznap, valamint szombaton, szélcsendes időben. Ünnepnapokon és vasárnap avar és kerti hulladék égetése tilos! (3) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg az eloltható. (4) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást meg kell szüntetni! (5) Az elégetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (műanyag, gumi, PVC, stb.) Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal KÉRELEM KÜLTERÜLETI IRÁNYÍTOTT ÉGETÉS ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ 3000 forint értékű illetékbélyeg helye A1) Ügyfél neve:... A2) Ügyfél címe (levelezési):... A3) Képviselő neve, címe:... Ügyfél/Képviselő címe:... B) Égetés pontos helye (térkép mellékelése javasolt) település:... B1) földrajzi koordináták: - északi szélesség:... - keleti hosszúság:... B2) helyrajzi szám:... C1) Az égetés megkezdésének tervezett időpontja: -... év... hónap... nap... óra... perc C2) Az égetés befejezésének tervezett időpontja: -... év... hónap... nap... óra... perc D) Az irányított égetés indoka (miért szükséges az égetés, minek az égetésére kerül sor (tarló, lábon álló növényzet, avar, egyéb növényi hulladék)):... E) Az irányított égetéssel érintett terület nagysága (1 hektár = m 2 ):... F) Az irányított égetés folyamatának pontos leírása (előkészületek (pl.: védőszántás), égetés, utómunkálatok):... G) Az égetést végző személyek száma, neve és címe (összes szám, valamint legfeljebb 5 fő nevének és címének megadása, ha többen végzik az égetést):... - név:... cím:... - név:... cím:... - név:... cím:... - név:... cím:... - név:... cím:... H) Az égetés felügyeletét biztosító személy neve, címe, mobiltelefonszáma: - név:... cím:... - telefonszám:... I) A tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedések (például: 3 méter széles védőszántás):... J) A helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolása típus és darabszám szerint (például: 1 traktor, 2 db lapát):... Megjegyzés:... Mellékletek:......,... év... hó... nap... kérelmező aláírása (ha van bélyegzőlenyomata)

7 2015. április Albertirsai Híradó 7 TÁJÉKOZTATÓ TAVASZI SZEMÉTGYŰJTÉS Albertirsa Város Önkormányzata tavaszi takarítási kampányt szervez a településen. Ideje: április 11. (szombat) 9 00 óra. Gyülekezési pontok és szemétgyűjtési helyszínek, útvonalak: Gyülekezési hely Irmák Nonprofit Kft. Köztársaság u Tessedik Sámuel Ált. Iskola Strandfürdő Galamb utca vége Szentmártoni utca és a 4-es főút kereszteződése Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Ált. Isk. Profi Áruház előtti parkoló H I R D E T M É N Y ÓVODAI FELVÉTELRŐL A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az Nkt. 8. (2) bekezdés szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 20. (2) bekezdésének első mondata szerint: "A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban." Jogszabály szerint azokat a gyermekeket kell beíratni, akik augusztus 31-éig betöltik a 3. életévüket. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt (rendelet 20. (2) bekezdés). Az Nkt. 49. (1) bekezdése értelmében az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. (1) bekezdés). A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi folyamatosan történik. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet továbbiakban rendelet 12. (1) bekezdés). Az Nkt. 72. (1) bekezdése értelmében a szülő köteles biztosítani gyermeke óvodai nevelésben való részvételét. Mit kell tudni az óvodai felvételekről? - Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. (1) bekezdés). - A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződése, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát (Nkt. 72. (2) bekezdés). - Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet (rendelet 20. (1) bekezdés). - A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni. - A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a gyermek elhelyezését követően közös szülői felügyelet hiányában is együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, szüneteltette vagy megszüntette. Helyszín, útvonal Gerje patak völgye és környéke az iskola és környéke, a TESCO Áruház és környéke Sportcentrum és környéke, Epres és környéke Galamb u. és az azt követő földút, Aquarius-Aqua Kft. környéke a Majorba vezető út és környéke Köztársaság utcától a Gr. Széchenyi utca végéig Dózsa Gy. úttól a Bicskei út végéig, Pesti út FE-GROUP INVEST Zrt. A jelentkezés időpontja: április (keddtől-csütörtökig) 8-16 óráig. A jelentkezés helye: Albertirsai Napsugár Óvoda (Albertirsa, Pesti út 29.) A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a szülő/szülők személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, a gyermek anyakönyvi kivonata, a gyermek TAJ kártyája, a gyermek egészségügyi kiskönyve, a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentum, az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító dokumentumok, amennyiben gyermeke hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű, úgy az ezt igazoló jegyzői határozat, szülő vagy szülők munkáltatói igazolása abban az esetben, ha a beíratandó gyermek augusztus 31-éig nem tölti be a 3. életévét. A nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. ). A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. (2) bekezdés). A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban történhet (Nkt. 47. ). Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban értesíti a szülőket június 8-ig. Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél (Nkt. 37. ). Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül elbírálás céljából Albertirsa Város Jegyzőjéhez küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással. Az új gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik. Az első óvodai foglalkozási nap: szeptember 1. (kedd). Ekkor történik az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermekek átvétele is. Albertirsa, március 26. Ingyenes lakossági ELEKTRONIKAI HULLADÉK GYŰJTÉS A veszélyes hulladéknak számító, használaton kívüli elektromos és elektronikai eszközök, berendezések, valamint lemerült akkumulátorok gyűjtése április 11. 8:00-13:00 Albertirsa Város Önkormányzata HELYSZÍN: Tessedik Sámuel Alt. Iskola előtti parkoló (Albertirsa, Győzelem u. 2.) A begyűjtés napján a begyűjtő pontra mindenki elhozhatja működésképtelen, használaton kívüli, árammal, elemmel, vagy akkumulátorral működő eszközeit, egész berendezéseit, lemerült akkumulátorait! Szétszedett, hiányos berendezést nem vesznek át! Ezeket NE a háza elé tegye ki! A háztartásokban sok veszélyesnek számító hulladék is képződik, amelyeket nem szabad a szemétgyűjtőbe dobni, ugyanakkor elszállításuk gondot okoz. Akadályozzuk meg, hogy valamelyik árokparton, erdőszélen kössenek ki ezek a berendezések, avatatlan kezek által szétszedve, súlyosan szennyezve a talajt, a bennük lévő nehézfémektől és egyéb veszélyes kemikáliáktól.

8 8 Albertirsai Híradó április KÖZÉLET március 15-ei megemlékezés képekben Az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepség Tassy- Betz László honvédőrnagy sírjának megkoszorúzásával kezdődött az Albertirsai Katolikus Temetőben. Ezt követően az Alberti Evangélikus Templomban megtartott Istentisztelettel folytatódott a megemlékezés. Az ünnepség a Hősök kertjében ért véget, amelyet a Művészeti Iskola fúvószenekara nyitott meg a Himnusz előadásával. A forradalom eseményeire emlékeztek a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskolai diákjai előadásukkal, amelyre Víg Ildikó, Gutai Pálné és Szlávik Katalin készítette fel a tanulókat. Az iskola előadása után, Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium államtitkára, mondta el ünnepi gondolatait. Pogácsás Tibor beszédét követően, Fazekas László polgármester, Major Judit és Szőke Szabolcs alpolgármesterek adtak át kitüntetéseket. Az Albertirsáért kitüntetést 2015-ben Holló Gábor vállalkozó és az Albertirsa Barátainak Köre Természetvédelmi Csoportja kapta, valamint az Év sportolója címet 2015-ben Szabó Zita nyerte el. A kitüntetések átadása után a Daloskör műsora következett Ádám Ildikó vezénylésével. Végül a koszorúk elhelyezése (koszorút helyezett el: Pogácsás Tibor államtitkár, Fazekas László polgármester, Major Judit és Szőke Szabolcs alpolgármester, az Alberti Evangélikus Egyházközösség, az Albertirsai Jobbik Alapszervezete és Jobbik Ifjúsági Tagozata valamint az ifjúság nevében Simó János, Leé Noémi, Gutai Ildikó Panni) és a Művészeti Iskola fúvószenekara segédletével a Szózat közös eléneklése zárta az ünnepséget.

9 2015. április Albertirsai Híradó 9 KÖZÉLET A Tessedik Sámuel Általános Iskola hírei Miután február a farsang időszaka, tovább folyatódott a farsangi mulatozás. Február 20-án a Táncsics úti alsósok tartották farsangjukat. Az alaphangulatot 2 tánccsoport fellépői adták meg. A délután a már hagyományossá vált műsorral kezdődött, melyet minden évben a tanító nénik adnak elő. Ezt követte a jelmezverseny. A zsűrinek idén sem volt könnyű dolga abban, hogy kiválassza a legötletesebb jelmezeket. Volt még tombola, zsákbamacska és fánkevő verseny, sőt a 4c osztályos gyerekek külön felléptek. Február 27-én iskolánk felsős tanulói is jelmezbe öltöztek. Idén sem hagyományos jelmezbemutatót rendeztünk, hanem minden osztálynak egy kiválasztott népmese szereplőit kellett megjeleníteniük. A legtöbb osztály kisebb színpadi jelenettel is színesítette a programot. A délután az osztályok bemutatóival kezdődött, a további részét a zene-tánc-tombola hármas uralta. A feltöltődni vágyókat pedig az SZMK segítségével működtetett büfé finomságaival várták. Ezúton is köszönjük a szülők munkáját. Február 24-én a 7-8 évfolyamosok rendhagyó énekórán vettek részt a művészeti iskolában. József Attila megzenésített verseit hallhatták a gyerekek. Március 13-án a művelődési házban megtekinthettük Lászlóné Szabados Anikó által rendezett es forradalomra emlékeztető műsort, melyben alsós és felsős tanulók vettek részt. Befejeződtek a közkedvelt Sulikuckó foglalkozások. Az iskolai beiratkozás időpontjai: április 16. csütörtök, 8-19 óráig valamint április 17. péntek, 8-18 óráig. A beiratkozással kapcsolatos további tudnivalókról iskolánk honlapján olvashatnak: Március második hetében iskolánk részt vett az Európai Pénz 7 programban, melynek keretén belül az osztályok osztályfőnöki órákon ismerkedtek meg a családi költségvetés fontosságával. Március 12-én Megyénk körül- Megyünk körül Pest Megyei Futó és Gyalogló Napon mintegy 200 fővel csatlakoztunk a futókhoz. A sok-sok programon felül hagytunk időt és energiát a tanulmányi versenyekre való felkészülésekre is. Teleki Pál földrajz verseny továbbjutói: Tóth Fábián7b, Trapp Bálint 7c, Kőhegyi Attila 8d osztályos tanulók. A tanulók készülnek az április 11- i középdöntőre. Tollforgató történelmi verseny továbbjutója Pásztor Diána a 6d osztályból. A február 23-án megrendezett alsós nyelvtan-helyesírási verseny első helyezettei: Guti Zsófi 2b, Csontos Réka 3a, Csányi Viktória 4b osztályosok. Zrínyi Ilona matematikai verseny eredményesen versenyzői: Csányi Viktória 4b, Csontos Réka 3a. Február 24-én 11 fő 7-8 osztályos diák vett részt az angol OÁTV első fordulóján. Február 25-én nagy örömünkre szolgált, hogy 19 tanuló írhatta meg az TITOK London Bridge tesztverseny második fordulóját. Mindkét verseny továbbjutóinak névsorát izgatottan várják mind a versenyzők, mind pedig a felkészítő tanárok. Március 9-én évfolyamonként 1-1 felsős csapat képviselte iskolánkat a Bolyai Természettudományi Csapatversenyen, Cegléden, ahol a hatodikos csapat végzett a legeredményesebb helyen. Március 17-én 26 első és másodikos gyermekek tréfásabbnál tréfásabb mesékkel nevettette meg a közönséget és a zsűri tagjait. A lelkes mesemondók közül mindannyian a képzeletbeli dobogóra állhattak arany, ezüst és bronz díjakkal. Elkezdődtek iskolánk Kistérségi Versenyére való helyi válogatók is. Március 19-én a 3-4. osztályosok népdaléneklési versenyéről Jakab Rebeka 4c és Maka Veronika 4b osztályból képviseli iskolánkat. Második helyen végzett Kerepeszki Máté 4b és Fekete Nándor 3b osztályos tanulók. Köszönjük a lelkes tanulók és pedagógusok munkáját. Oláhné Odorán Dóra angoltanár Kreatív hétvége a húsvéti készülődés jegyében Szorgos Kezek március 28-án délelőtt sok-sok kiállító részvételével tavaszváró kézműves kiállítás és vásár került megrendezésre a Móra Ferenc Művelődési Házban. Húsvéti Kézműves Foglakozás március 28-án délután a Márai Sándor Városi Könyvtárban, elsősorban 6 és 14 év közötti gyermekek számára kézműves foglakozás került megrendezésre, ahol húsvéti dekorációkat és képeslapokat készítettek a gyerekek. Előtte szerdán a program szervezői hasonló foglakozással kilátogattak a Dózsa György úti óvoda nagycsoportosaihoz is.

10 10 Albertirsai Híradó április KÖZÉLET 10 éve Albertirsán Interjú Kiszel Mihály katolikus prépost-plébános úrral Mesélne egy kicsit az albertirsai szolgálata előtti időszakáról? augusztus elsejével jöttem Albertirsára. Előtte, ez köztudott, én 20 évig Cegléden voltam. Akkor mindenkinek az volt a kérdése, hogy Mit vétettem?, hogy Cegléd, nagy hely után nem még nagyobb, hanem kisebb helyre jöttem. Én akkor is elmondtam, hogy én kértem. Akkor 60 éves voltam, és mondtam a Püspöknek, hogy szeretnék egy kisebb helyre menni, mivel a nyugdíjas kort elértem. Nem vagyok született albertirsai, mi ott szolgálunk, ahova a Püspök diszponál minket, ahova Ő látja jónak. Az idősebb papokkal ezt már a Püspök megbeszéli, fiatal koromban nem kérdeztek meg, jött a papír, és mentem ahova küldtek. Először 6 évig káplánként, beosztott lelkészként voltam Cegléden, azaz nem önálló, hanem segédlelkészként. Ezt követően elkerültem 3 évre Lakitelekre, ott már önálló plébánosként tevékenykedtem, majd onnan kerültem vissza Ceglédre és ezt követően voltam én ott még 20 évig plébánosként től 2004-ig, ami egy nagyon izgalmas és mozgalmas időszak volt. Ez után jött Albertirsa. Hozzánk már Ön szeretett volna jönni, vagy püspöki rendelkezésre kellett jönni? Én Albertirsát nagyon nem ismertem, azt tudtam, hogy Döbrössy Béla kanonok-plébános, az elődöm nyugdíjba megy, mert a szeme megromlott. Úgy néztem, hogy ez elnézést a kifejezésért egy jó kis, testhez álló plébánia lenne nekem, nem nagy, illetve olyan méretű, amit 60 évesen az ember még felelősséggel el tud látni. Úgy voltam vele, mivel nálunk, papoknál 75 év a nyugdíj korhatár, ha most 20 év ceglédi szolgálat után nem lépek, akkor már később nem is fogok mozdulni. Az meg sok lesz, a hívek is megunhatják az embert. Meg van annak az előnye is, meg a hátránya is, ha az ember nagyon sokáig van egy helyen. Nagyon kiismernek az emberek engem is, meg fordítva is igaz ez. Ez meg nem mindig előnyös. Kell a változás, kell az új hang, ugyan azt hirdetjük mindannyian, de mégis máshogyan. Szóval nem szerettem volna rátelepedni a hívekre. Tehát ezen gondolatmenet végett kerültem én ide, tudtam, hogy Döbrössy Béla nyugdíjba megy, egy kerületben voltunk, a plébániát valamennyire ismertem, jó munkakapcsolatban is voltunk, ezért mondtam a Püspöknek, hogy szívesen jönnék ide. Ekkor elmondtam, hogy nem szeretnék itt világrengető dolgokat tenni, én lelki pásztor akarok lenni. Később 4 év múltán megkaptam Ceglédbercelt is, így az 1 nagy helyett lett 2 kisebb, ami most már legalább akkora feladat, mint Cegléd. (Valamikor ezen a két településen a Katolikus Egyházközségnek 4 papja volt, most meg egyedül vagyok.) Szóval nem szerettem volna felforgatni semmit sem, tovább szerettem volna vinni azt, ami már jól működött. Mennyire sikerült ez a terv? Nézze, sokszor mondom, hogy a mi papi, lelkipásztori munkánknak a fontosabbik része, az nem mérhető. A lelkekben végzett munka, az igazából nem mérhető. Viszont azért úgy érzem, hogy vannak örömeim, egyrészt azt hiszem, hogy talán előttem ilyen nem volt a két plébánián (beleteszem ide most Ceglédbercelt is) havonta legalább 100 időssel találkozom. Minden hónapban, a hónap első hetében 3 nap (szerda, csütörtök és péntek) a betegeké. Nálunk, katolikusoknál a hónap első pénteki napjának különleges státusza van a liturgiában, így úgy volt, hogy ekkor a betegekhez járunk, viszont nem győztem pénteken, így Ceglédbercelre elmentem csütörtökön. Viszont mivel nőtt azon betegek száma, akikkel kapcsolatban kerültem, így bevontam már a szerdát is, de lassan már a keddet is be kell vonnom, mert tisztességgel lassan nem győzöm. Tehát körülbelül 100 emberrel találkozom így, amit nem úgy kell elképzelni, hogy házról házra megyek, hanem szerdán kezdek a Napközi Otthonban (az ott lévők fele katolikus). Ott tartok liturgiát, áldoztatok, illetve beszélgetek velük, de nem csak a katolikusokkal, hanem az evangélikusokkal is. Ezt követően megyek a Magánotthonba, illetve közben van pár beteg, akiket az otthonában látogatok meg. Újabban már ezen a napon átmegyek Ceglédbercelre a Szeretetotthonba is, mert nem fért bele a csütörtökbe. A három napot úgy értem, hogy délelőtt 09:00-től maximum 13:00 óráig járok, az idősek ebédelnek, utána lepihennek, így délután nem tudok menni, illetve délután vannak a temetések is. Csütörtök a ceglédberceli napom, akkor legalább ott 15 magánházhoz megyek el, pénteken itt az Evangélikus Szeretetotthonban kezdek, majd megyek a házakhoz. Ebben úgy érzem, hogy nagy szerepem volt és van, amikor idejöttem csak pár emberhez jártunk ki. Fontos kiemelni, hogy ezek az emberek nagyon várják ezt a napot, és nem engem várnak, hanem azt, amit közvetítek; az igét, a Jézust. És remélem ez meg is marad majd utánam is. Mi a helyzet a gyerekekkel, a fiatalokkal? Na igen, ez a másik örömöm, az iskola. Cegléden is volt egy nagyobb iskola, itt ez nem olyan nagy, családias, 180 gyerek jár most ide. Amikor én idejöttem körülbelül 140 gyerek járt ide, most teljes létszámmal üzemelünk, sőt nem tudunk már felvenni gyerekeket, mert az első osztály ilyenkor megtelt. Létszám gondjaink nincsenek, de nem tudunk területben növekedni, mert nincs helyünk. Ki kell emelnem, hogy jó az iskolának a hangulata és a színvonala, a tanáraink és az iskola vezetése nagyon jó munkát végez. Az iskola lelki programjaiért én vagyok a felelős, így napi szinten átjárok ide is, az iskola személyi és üzemeltetési ügyeiben én nem döntök, nem is értek hozzá. Viszont az ifjúság kicsit problémásabb, ezzel mindenki kínlódik egy kicsit. Kikerülnek az általános iskolából és egy jó részük eltűnik. Ekkor egy kicsit hiábavalónak érzi az ember a munkát, viszont eltelik pár év, és sokan visszatérnek. Nem mindenki, de amikor esküdni szeretne, vagy megszületik a gyermeke, keresztelni szeretné, visszajön, és újra egyre többször látom. Ekkor a hiábavalóság érzése eltűnik, és sokszor ekkor mondom azt, hogy a mi munkánk nem is a magvetés, hanem csak a szántás, a mélyszántás. Magvetés, és annak az eredménye ilyen estekben sokszor csak később jön. Sokan az idős korban Folytatás a következő oldalon >>

11 2015. április Albertirsai Híradó 11 KÖZÉLET Folytatás az előző oldalról térnek vissza, de ezt is szoktam mondani, hogy jó, hogy visszatérnek, van hova viszszatérni, ahol szeretettel várják őket. Szóval ezek miatt sem lehet vizsgálni, hogy milyen eredményes volt a mi lelkipásztori munkánk. Ahogy én látom, igen számottevő mértékben zajlottak az elmúlt években felújítási munkálatok is az egyházközösségben. Jól vettem észre? Igen, mindezen nem mérhető dolgok mellet, vannak e világi mérhető, jól látható eredményeink is. Mikor idejöttem nem így nézett ki a templom. A templomot kívül-belül megújítottuk, temetőket rendbe raktuk (villanyt vezettünk be, kerítést építettünk, szemét elhelyezési gondokat megoldottuk, kápolnát rendbe raktuk és előtte kis tetőt alakítottunk ki). Soha nem lesznek ezek tökéletesek, mindig lesz mit tovább rendezni, de akik reálisan látják a mostani eredményeket, tudják, hogy mennyit haladtunk előre. Orgonát rendbe hoztuk, toronyórát világítással megcsináltattuk, és most következik a plébánia. Az iskola is szépen rendben van, de ebben nekünk sok érdemünk nincs, mi csak igyekszünk jó gazdái lenni az épületnek. A legutolsó, ami nagy örömöm, Nepomuki Szent János szobra. Ez a szobor bent volt a plébánia kertjében, igen rossz állapotban, és ez Albertirsa legrégebbi szobra. Az elődöm féltette is e miatt az időtől és a vandáloktól, így érthető volt, hogy el volt rejtve a plébánia kertjében. Viszont szívügyem volt, hogy ezt tegyük közszemlére, ezt lássa a város. Ezért bontottuk meg a kerítést és kitettük, restauráltattuk. Ez egy gyöngyszem, országosan nyilvántartott műemlék, ami a múltunkat mutatja. Ki kell hangsúlyozni, hogy az Önkormányzat is sokat segít, és az Önkormányzat adományait mindig közérdekre használjuk fel. Például a temetők kerítése nem csak az egyház érdeke volt, és így a polgármester és a Képviselő-testület soha nem zárkózott el a támogatás elöl. Amikor kértem, mindig adtak, és nem is az adott pénzt tartották fontosnak, hanem Ők is magukénak érezték azt, amit csináltunk. Korrekt, partneri viszony van köztünk, egyfelé megyünk, ami jó képet ad a város lakosainak is. Milyen a viszony az Albertirsán működő egyházak között? Ezt is ki szerettem volna emelni, ez is Babaköszöntő ajándék Albertirsa Város Önkormányzata január 1-től az albertirsai újszülötteket ajándékkal köszönti. Az ajándékra az a gyermek jogosult egy alkalommal, aki január 1-jét követően született, és a gyermek, valamint legalább egyik szülője állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik Albertirsán és életvitelszerűen a város közigazgatási területén él. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került. A babaköszöntő ajándék természetbeni támogatás, amit az alábbi körülbelüli babaápolási szereket tartalmazó csomag formájában nyújtja az Önkormányzat: Termék megnevezése Bepanthen Baby kenőcs Nuk cumisüveg 110 ml PP szilikon cumival Garmastan kenőcs Gripewater Baby Jutavit C-vitamin cseppek Libero nedves törlőkendő 64x Nuk játszócumi 1. számú Nuk etetőcumi tejes 1. számú Nuk etetőcumi teás 1. számú Mecsek Baby tea filteres 20x nagy örömöm, úgy tudom, hogy előttem nem volt ilyen mélységű, a testvéregyházakkal való jó kapcsolat. Én az első napjaimtól kezdve nyitottam, és egymás ünnepeit, eseményeit tiszteljük, közösen jelenünk meg fontosabb megemlékezések kapcsán. Úgy érzem, hogy ahogy a lelkészeknek illik jó barátságban vagyunk, azokkal is, akik elmentek már. Barátsággal fogadtak be, és most már mi teszünk ugyan így, jó kollegiális viszonyunk van. Mik a jövőbeni tervei? A nyugdíjig, azaz a 75 éves koromig még körülbelül 5 évem van, ebben a korban már a gondviselés is beleszólhat. 75 évesen majd be kell adnom a lemondást, de nem tudom, hogy mi lesz, többen még 80 évesen is szolgálnak, mert bírják és kevesen vagyunk. Ezeket a nyugdíjig hátralevő éveimet itt, Albertirsán és Ceglédbercelen tervezem, itt szeretnék szolgálni. Ezen idő alatt az albertirsai plébániát szeretném még rendbe hozni. Nekem az alapelvem az, hogy a plébániát mindig legutoljára teszem rendbe, voltam már így Cegléden is. Nálam az a sorrend, hogy templom, temető, közösségi ház ha van (sajnos nekünk nincs, kellene építeni) és legutoljára a plébánia. Hát meglátjuk mi lesz még, mire lesz időm, rajtam semmi sem fog múlni. Köszönöm szépen a beszélgetést. Laktoherb tea filteres 20x Libero Baby Soft Newborn pelenka 44x Orrszi Porszi orröblítő folyadék Orrszívó Ariana Fazekas László polgármester, Major Judit alpolgármester a területileg illetékes védőnő segítségével március 10-én adta át az első babaköszöntő ajándékcsomagot Szuda Kitti és Sepsi Gergely januárjában született András Gergely nevű gyermekének. A jövőben az ajándék a védőnők segítségével jut el a családokhoz. A babaköszöntő ajándékot külön igényelni nem kell, az ajándékra való jogosultság megállapítása hivatalból történik.

12 12 Albertirsai Híradó április A kép címe: Afrika arca (technikája: filc és színes ceruza) Amit szimbolizál: Egy arc, ami képviseli KÖZÉLET Bagyinka Bernadett Mágikus képek Márciusban egy egyedülálló kiállításnak adott otthont az albertirsai Móra Ferenc Művelődési Ház. Bagyinka Bernadett, albertirsai képzőművész március 6-ai Mágikus képek című teltházas kiállítás megnyitója igen látványos és színvonalas volt. Iroko Awards közreműködésével, David Idiabana a londoni Afro karibi kulturális ház igazgatója és Chief Komolafe Omotunde kulturális megbízott nyitotta meg a kiállítást. Major Judit alpolgármester rövid beszédét követően a számos látogató megtekinthette a művésznő a kontinens szellemét alkotásait. A kiállítás március 20-ig volt megtekinthető. A kiállítás kapcsán kértem meg Bagyinka Bernadettet, hogy próbáljuk meg bemutatni a munkásságát, stílusát, motivációit azoknak az albertirsai lakosoknak, akik vagy nem tudtak ott lenni a kiállításon, vagy nem tudtak még személyesen elbeszélgetni, megismerkedni vele. Gyermekkoromtól tudatosan készültem a művészpályára, iskoláimat is sorra így választottam. Afrikával már általános iskolás koromban elkezdtem foglalkozni. Először az ókori Egyiptom és az arab világ majd később fekete Afrika lett érdeklődésem célpontja. Mindez megmagyarázhatatlan volt számomra és a környezetem számára is, mert nem volt semmi olyan motiváló tényező, ami ezt előidézte volna. Első mesterem Miklósovics László volt majd a budapesti Barcsay Gyermek-képzőművészeti Alapítványnál tanultam a Gimnázium előtt. Főiskolás korom óta kerestem az afrikai emberek társaságát és miközben nyelveket tanultam rengeteget utaztam és volt szerencsém afrikai közösségekbe csöppenni, ahol élet közeli tapasztalatokat nyertem arról, hogyan is élnek, éreznek, milyen az életritmusuk. Először kongói és angólai közösségeket ismertem meg Budapesten, majd Párizsban töltöttem el közöttük több időt. Rengeteget rajzoltam élő modellekről etnikai, illetve antropológiai vonatkozásokat megfigyelve. A legjobban az afrikai ember szépsége egzotikus megjelenése érdekelt és meg szerettem volna érteni ezt a jelenséget tudományos megközelítéssel is. Elkezdtem antropológiai tanulmányokat folytatni, ami erre specializálódott. A nigériai emberekkel Londonban ismerkedtem meg igazán, ahol több évet is eltöltöttem hasonló társaságban és itt is folytattam az ismerkedést és tanulást. Nigériában 2007-ben jártam, ami döbbenetes élmény volt számomra. Az élet úgy hozta, hogy a nigériai Yoruba törzsből származó fiatalokkal kerültem közeli barátságba, és ettől kezdve tudatosan elkezdtem tanulmányozni a nyelvüket, tradicionális motívumaikat és mindent, ami ehhez kapcsolódott. Budapesten is nagy létszámban vannak jelen a hazai afrikai szervezetek, így nem volt nehéz itthon sem barátokra és támogatókra lelni közöttük ban kerültem először kapcsolatba a budapesti Magyar Afrika Társasággal. Dr. Balogh Sándor elnök meghívására lehetőségem nyílt a szerencsi Afrika Summit elnevezésű nemzetközi rendezvényen kiállítani a képeimet. Ezt követően kaptam felkérést a pécsi alapítású Afrika tanulmányok című tudományos magazin számára illusztrációk készítésére, megadott afrikai témákban. Első önálló már teljes anyaggal rendelkező kiállításom Albertirsán volt 2008 decemberében. Ezután 2012-ben a budapesti Hricsovinyi Galéria látta vendégül a képeimet. A hazai eseményeken kívül sok nemzetközi online galériában szerepelnek képeim, illetve különböző afrikai indíttatású honlapon és online magazinban láthatóak a képeim. Az afrikai témát igyekeztem belopni a Magyar Képzőművészeti Egyetemre is, ahol diploma dolgozatomat a Rituális Yoruba szobrokról írtam. Dicséretben volt részem, mert a tanári kar elmondás alapján, az egyetem történetében az enyém volt az első afrikai vonatkozású téma. Az albertirsai kiállítás alkalmával kértem fel a Magyar Afrika Társaság egyik alapító tagját, Komolafe Omotunde urat, aki elvállalta, hogy segíti előrehaladásomat és nagy örömmel dolgozik velem a jövőben. Komolafe úr számos afrikai szervezet vezetője és két díj megalapítója: Iroko Award és Baobab Award, amely utóbbit lesz szerencsém átvenni a jövőben. A kiállításra meghívott David Idiabana úr a londoni Afro karibi kulturális ház igazgatója, lehetőséget adott nekem arra, hogy októberben, Londonban állíthatom ki a képeimet. További terveink közé tartozik, hogy Komolafe úr menedzsmentje alatt Budapesten, Bécsben, Belgrádban és Londonban állítjuk ki képeimet. A végcél Nigéria, ahol szeretnék több időt eltölteni és bekapcsolódni az ottani multikulturális művészeti életbe. Munkáim javarésze színes ceruzával és pasztellel készülnek, de kedvelem a különböző eszközökkel való kísérletezést is, amelyek lehetővé teszik a felületek közötti kisebb nagyobb átjárást. A hagyományos kézi rajz mellett a digitális technikákat is elsajátítottam és sikerrel alkalmazom, mint virtuális valóságot. Tudatosan törekszem arra, hogy képeim üzenetét elérhetővé tegyem mindazok számára, akik fogékonyak a kreatív kifejezési formákra és az ezoterikus tartalomra. Képeim megtalálhatóak a következő oldalakon:

13 2015. április Albertirsai Híradó 13 KÖZÉLET Devcsics János kiállítása Vietnámban Devcsics János fotóművész neve ismerős lehet az Albertirsai Híradó olvasói számára, hiszen az Ő képeiből rendeztek nagy sikerű kiállítást az albertirsai zsinagógában szeptemberében. Most is egy kiállításáról szeretnénk tudósítani, de ez valahogy más. János mesélne nekünk arról, hogyan is kerültek az Ön fotói Vietnámba Hanoiba? Másfél évvel ezelőtt kezdtem professzionális szinten foglalkozni a fotóművészettel, előtte majd 20 évig amatőrként fotóztam. Műtárgyakat, luxusképeket készítek, elsősorban lakások, cégek belső tereinek díszítése céljából. Egy Hanoiban tett utazásom alkalmával, egy társaságban voltam a vietnámi magyar kereskedőház igazgatójával (Lénárt István) és szóba került, hogy fotóművészettel foglalkozom. A beszélgetésünk közben szó volt még a magyar borokról, pálinkáról és egyetértettünk abban, hogy kiváló italaink vannak, jó lenne megismertetni azt a vietnámi emberekkel is. Néhány nap múlva István megkeresett, hogy volna e kedvem egy kiállítás anyagát elkészíteni. Elfogadtam a felkérést. A téma a magyar italok (bor, pálinka, ásványvíz) lenne, és Hanoi-ban a Kereskedőház szervezné a kiállítás. Koncepciójuk szerint, a vietnámi magyar barátság jegyében közös kiállítást szerveznének, Lê Lượng vietnámi fotós és jómagam közreműködésével. Ezután következett a munka és az ötletelés, hogy hol is készüljenek a képek. Amikor ez is megvolt, én még nem láttam teljesen tisztán, hogy mit is fotózzak. Nem akartam ugyanis elcsépelt, közhelyes fotókat, inkább valami mást. Azután szépen lassan megszülettek a fejemben a képek. Már csak ki kellett mennem a terepre és megtalálni, lefotózni a látványt. Istvánnak elmondtam, az az elképzelésem, hogy ne az unásig ismert szüretes, puttonyos, lábbal taposós képek készüljenek. Fontosnak tartottam kiemelni és megjeleníteni azt a modern technológiát, amivel ezeket az italokat ma Magyarországon készítik. Bár Magyarország kicsi ország, mégis világszínvonalú italok készülnek nálunk, a legmodernebb technológiával. Hogyan jöttek a képek elkészítésének helyszíni ötletei? Adott volt a feladat, jelenjen meg a bor, pálinka, ásványvíz és ezek készítése a fotókon. A pálinka és az ásványvíz fotózásához ki sem kellett mozdulnom a városból. Szerencsés embernek mondhatom magam, hiszen a pálinka kapcsán már egy régebbi kiállításom alkalmával, megismertem Berkes Gézát, aki a Harmatrázó pálinkaház pálinkafőző mestere. Tehát felhívtam Gézát, Ő természetesen igent mondott és bátorított is, hogy bármit fotózhatok, elmozdíthatok, odébb tehetek, és még az sem zavarta, hogy szétpakoltam a lámpáimat és, hogy három hatalmas táskával állítottam be hozzá. Meg is lett az eredménye, hiszen nagyszerű képek készültek a műhelyben. Ezután felkerestem az Aquarius Aqua Kft. ásványvíz palackozó céget, akik Magyarország egyik legnagyobb ásványvíz készítői, azt hiszem, az albertirsai lakosoknak nem kell külön bemutatnom Őket. Köszönöm nekik a bizalmat és a lehetőséget. El kell mondanom, hogy őket ismeretlenül kerestem fel, nem volt egyszerű dolgom elérni a megfelelő személyt, de maximális segítőkészséget és jóindulatot kaptam tőlük. Remek képeket készítettem a gyárban. A bor készítés fotózásához pedig a noszvalyi Thummerer pincészetet választottam. Hogy nagyszerűségüket érzékeltessem, őket is teljesen ismeretlenül hívtam fel azzal, hogy mit is szeretnék. Majd több alkalom és találkozás során készítettem el a képeket. Viszont sokkal fontosabb számomra, hogy itt is igen kedves embereket ismerhettem meg. Akikről talán nem túlzás, ha azt mondom a kiváló bor készítésének és kultúrájának terjesztéséért élnek, és dolgoznak. Hozzájuk háromszor is visszatértem, hogy elkészülhessenek az általam elképzelt képek. Hogyan fogadta a vietnámi közönség a képeket? Szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy nagy sikerük volt. Az eseményről több vietnámi újság, köztük a legnagyobb példányszámú angol nyelvű napilap, a Vietnam News is tudósított. És felvételt készített a vietnámi állami televízió a VTV4 stábja is. Azt gondolom ez nem kis dolog egy majdnem 90 milliós országban. Nagy megtiszteltetés ez nekem, hiszen az én fotóim képviselhették Magyarországot egyenesen innen Albertirsáról. Köszönöm a beszélgetést, további sok sikert kívánok! Gerje Magbörze Egyesületünk idén már 4. alkalommal rendezte meg a Gerje Magbörzét. A magbörzék lényegéhez híven, ez alkalommal is sokan cserélték ki saját termesztésű magjaikat, gumóikat, és növényeiket, színesítve a meglévő palettát. A magok és növények csere-beréje mellett előadásokat is szerveztünk, melyeket nagy érdeklődés kísért. Bihari Balázs és Dr. Halász Krisztián (Valeyrac Exotics) a különleges, hazánkban ritkaságnak számító, de - ettől függetlenül - termeszthető zöldségféléket mutatta be. Nem is gondolná az ember lánya, mennyi mindent elbír a kiskertünk. Ha valaki unja már a piros paradicsomot, kipróbálhatja a sárgát, vagy a csokoládé színűt, netán a lilát. Senki ne gondolja azt, hogy nagy helyre van szükség ezekhez a növényekhez, akár egy erkélyen, vagy balkonládában is kertészkedhetünk, hisz a saját nevelésű zöldségnek mindig jobb az íze. Turcsán Mihály, városuk lakója egy rögtönzött kiselőadást tartott a tigris mogyoróról (a horgászok kedvelt csalijáról), és az édesburgonyáról, hogyan, s miként érdemes nekivágni a termesztésüknek. Hogy a gyümölcsök kedvelői se szenvedjenek hiányt, Dr. Barna Tamás (Barna és fiai) a régi magyar gyümölcsfajtákról hozott egy érdekes összeállítást. A Kárpát-medence minden zugát bejárta, hogy fellelje a még megmaradt fákat, amelyekről szemzőhajtásokat gyűjtött és kecskeméti telepén, a faiskolájában szaporítja is azokat. Bizonyára sokan emlékeznek még az ízére a Kecskeméti vajalmának, vagy a Húsvéti rozmaringnak. Az úgynevezett tájfajták előnye, hogy a helyi viszonyokhoz jól alkalmazkodtak, a betegségeknek és kórokozóknak ellenállnak. A Magbörze egész időtartama alatt megtekinthető volt a tápiószelei génbank, a Növényi Diverzitás Központ (Nödik) fantasztikus kiállítása. Hihetetlenül látványosan mutatták be a hazai vetőmagokat, szemet gyönyörködtető összeállításban. A Nödik munkatársai minden kérdésre szívesen válaszoltak, és felhívták a figyelmet a tavaszi, és őszi magkérési lehetőségre. Köszönöm az előadók, és kiállítók részvételét, az Egyesület tagjainak lelkes munkáját, és nem utolsó sorban, a Művelődési Ház dolgozóinak az előadások lebonyolításában nyújtott segítségét. Bízom benne, hogy felkeltettük a kíváncsiságukat, és jövőre még többen jönnek el, hogy beszerezzék a kiskertjükbe a magokat, és gyümölcsfákat, hogy ne csak bukfencet vessünk a kertbe Nagy Adrienn, a Gerje KlímaBarát Egyesület elnöke

14 14 Albertirsai Híradó április KÖZÉLET Gerje-Party Fúvósegylet farsangi koncert Az alábbi interjú a 20 éves Gerje-Party Fúvósegylet március 7-én, a Móra Ferenc Művelődési Házban megtartott jubileumi farsangi jelmezes koncertje alkalmával készült a zenekar vezetői segítségével. Mutassátok be pár szóval a csoportot. Mikor alakult a zenekar és milyen céllal - ha jól tudom, pont 20 éve? Valóban, pontosan 20 évvel ezelőtt, márciusában alakult az egyesület. Az alakulás akkori céljai mind a mai napig aktuálisak: Albertirsa és a környező települések fiataljait, zenészeit kívánjuk öszszefogni egy minőségi muzsikát közvetítő művészeti együttes keretében. A zenekar jelenlegi tagjai is a környező településekről származók, az albertirsaiak mellett ceglédberceliek, ceglédiek és nagykőrösiek. Várjuk zenekarunkhoz a hangszerükkel jól bánó tagokat minden hangszercsoporthoz. Minden szólamon van lehetőség az egyéni tudás fejlesztésére, a zenekarban való muzsikálás elsajátítására. Milyen gyakran vannak fellépéseitek, merre? Az, hogy egy évben mennyi és milyen jellegű fellépésünk van, sok dolog függvénye. Vannak állandó felkéréseink, ilyen például a helyi október 23-i megemlékezés és a városi rendezésű programokon való helytállás. Vannak tradicionális gerje-partys koncertek: ilyenek az év végi koncert vagy a farsangi koncert. Viszont emellett figyeljük a nemzetközi versenynaptárat és folyamatosan érkeznek felkérések személyes és zenekari ismertség alapján is hazai és határon túli vendégszereplésekre is. Igyekszünk a felkéréseknek eleget tenni, de sajnos rohanó világunkban egyre többször fordul elő, hogy a zenekar tagjainak elfoglaltsága, valamint időpontütközések miatt a felkéréseket nem tudjuk a programunkba beilleszteni. Milyen dalokat játszatok, hogy válogattok, mik kerülnek bele a repertoárotokba? Repertoárunk igen széles skálán mozog. Zenekarunk számos rendezvényen megfordul, ahol igyekszünk az elvárásoknak és a közönségnek is megfelelni. Egészen mást várnak tőlünk egy nemzetközi versenyen, egy kis falu rendezvényén vagy nemzeti ünnepen való megemlékezésnél. Így a klasszikusnak számító magyar indulók irodalma mellett a mai modern magyar zeneszerzők művei éppúgy megjelennek, mint a jazz vagy a filmzenék, latinos ritmusok. Igyekszünk követni a koncertfúvós zenekarok nemzetközi és hazai trendjeit is. Vendégszerepléseink alkalmával nyitott füllel hallgatjuk a többi zenekar műsorát, az évzáró és a farsangi koncerteken is több műsorszámot az elmúlt év nyári fesztiváljain hallottunk, és ezen inspiráció alapján tanultunk meg. Mindezek mellett persze arra is tekintettel kell lenni, hogy mi áll jól zenekarunknak, hogyan tudunk tovább fejlődni. Talán az előbb elmondottak alapján látható, hogy egy zenekar repertoárjának öszszeállítása elég bonyolult folyamat. Mi volt ennek az eseménynek az aktualitása? A mai hangverseny a tradicionális koncertjeink közé sorolható. Általában kétévente kerül sor rá, aktualitását a farsang adja, de számunkra azért kedves esemény, mert ilyenkor a komoly zenész szerepéből kiléphetünk egy pillanatra, egy lazább, könnyedebb hangulatú fellépés erejéig. Természetesen a művek előadásában nincs lazaság, csak a hangulat oldottabb, a legapróbb részletekre is ügyelő jelmezek látványa pedig tovább fokozza a koncertélményt. Vannak-e más zenekarok, akikkel néha közösen léptek fel? Természetesen igen, baráti kapcsolatot ápolunk a ceglédi kollégákkal, jó kapcsolatban vagyunk a nagykanizsai, tatabányai, abonyi, mogyorósbányai, nagymarosi zenekarokkal. A fúvósszövetség magyar vezetése jóvoltából olyan helyszíneken is koncerteztünk már, ahol nincs közvetlen kapcsolatunk, például Pécsett, Debrecenben, és a szerbiai Nagybecskereken. Külön meg kell említeni az olaszországi Brembio város zenekarát, amelynek néhány tagja szinte második otthonának tartja Albertirsát. Idén augusztusban nagy várakozással indulunk el hozzájuk Észak- Olaszországba vendégszerepelni. Fúvóspartnereinkkel remek hangulatban telnek a közös koncertek és fúvósfesztiválok. Hol lehet legközelebb találkozni Veletek? A riport megjelenése előtt, már újabb felkérés alapján a Sportcentrum névadó ünnepségén vehettünk részt. Az egyesület 20 évvel ezelőtti megalakulásának méltó ünnepe lesz július 4-én saját szervezésű fúvósfesztiválunk, ahol több vendégzenekarral és vendégkarmesterekkel adunk közös koncertet. A hamisítatlan fesztiválhangulatot a mogyorósbányai, a tatabányai és a nagykanizsai fúvószenekarok és a házigazda Gerje-Party Fúvósegylet biztosítják. A riport befejeztével engedjék meg, hogy az Albertirsai Híradó hasábjain a Gerje-Party Fúvósegylet is megemlékezzen Szilágyiné Papp Tündéről. Remek kapcsolat alakult ki az általa vezetett Művelődési Ház és zenekarunk között, nem volt olyan kérés egyik oldalról sem, melyet ne tudtunk volna mindenki számára elfogadható módon megoldani. Zenekarunk nagy hálával és szeretettel gondol rá, koncertünk első művével neki állítottunk emléket.

15 2015. április Albertirsai Híradó 15 KÖZÉLET 15 év, 15 kép (+ 1 ráadás) Az Albertirsa Barátainak Köre Természetvédelmi Csoport 15 éve munkálkodik városunkban, aminek elismeréséül Albertirsa Város Képviselő-testülete március 15-én Albertirsáért kitüntetést adományozott a csoportnak. Egy rövid beszélgetős cikket terveztem ezen alkalom kapcsán a csoport vezetőivel, de más ötlet valósult meg. Szép természet közeli képek beszélnek az elmúlt 15 évről, a sok-sok munkáról, amik jól tükrözik, hogy megérdemelt volt a kitüntetés. 1. Kezdeti megbeszéléseink egyike az akkori főhadiszállásunkról, a könyvtárból. Mára szerencsére jóval nagyobb létszámmal büszkélkedhetünk, így jóval több tervünk is kerülhet megvalósításra. 2. Első munkáink egyike egy gátépítés volt, ahol egy vizes élőhelyen próbáljuk ott tartani a vizet. Már akkor sem voltunk restek szerszámokat ragadni céljaink elérése érdekében. 3. Természetvédelmi csoport révén természetesen faültetési akcióink is voltak, amit az Önkormányzattal közösen hajtottunk végre. 4. Felsorolni is nehéz lenne, hogy az elmúlt 15 év alatt hány madárfaj, hány példánya került hozzánk sérülten. Ezeket minden esetben eljuttattuk vagy a Hortobágyi Madárkórházba, vagy a Fővárosi Állatkert Madármentő Állomására. Néhány felépült, meggyűrűzött példány a környékünkön lett szabadon engedve. 5. A városi szemétszedési akciók is csoportunk kezdeményezésére indultak meg. Ekkor iskolások, és más civil szervezetek bevonásával tisztítottuk és tisztítjuk meg ma is településünk környékét. 6. Élőhely kezelési munkánk eredményeként, ezrével virágozhatnak védett virágaink (tarka sáfrány, tavaszi hérics, ) a Dolinában. 7. Jó néhány ismeretterjesztő, információs táblát helyeztünk ki természeti kincseinkről, látnivalóinkról, hogy a környékünkre érkezőkkel is megismertethessük ezeket az értékeket. 8. A Dolinában emlékhelyet alakítottunk ki elhunyt csoporttársaink emlékére, ami két kiváló, helyi szobrászművész (Gérné Mezősi Aranka és Várhelyi György) alkotása. A szoborra kerül fel réztáblán azok neve, akik már nem lehetnek velünk. 9. A városi könyvtár udvarán az országban negyedikként hoztunk létre egy madárbarát mintakertet, melyben az érdeklődők tanácsokat, ötleteket szerezhetnek ahhoz, hogyan csalogassanak madarakat a kertjükbe. 10. Közép-Európa egyik legnagyobb gyurgyalag kolóniája is Albertirsa határában fészkel, ennek megóvásában, kezelésében is részt veszünk. Évente kétszer megszámoljuk az állományt is, hogy megerősítsük, nem hiába dolgozunk értük. Címermadarunknak is őt választottuk. 11. Szívünk (egyik) csücske a Dolina, ahová már esőházat, főzőhelyet, madáretető tanösvényt is építettünk. Örvendetes, hogy egyre többen látogatják, és szeretik meg a helyet, egyre többen használják sportolásra, kikapcsolódásra. Jól eső érzés, hogy ebben nagy szerepe van csoportunknak. 12. Legnagyobb munkánk az immár évtizedes múlttal rendelkező Dolina Teljesítménytúra, melyre az ország minden szegletéből érkeznek hozzánk turisták, hogy természeti szépségeinkben gyönyörködjenek. Eddigi rekord résztvevőink száma 1792 fő volt. Nem egyszerű feladat ennyi ember koordinálása, kiszolgálása, hogy hazaérve, kellemes emlékkel, megelégedve gondoljanak az albertirsai kirándulásukra. 13. Lusta vasárnap elnevezésű rendezvényünkön több száz lakótársunkkal kerekezzük körbe a várost évente egyszer, hogy emlékezzünk azokra, akik már nem lehetnek közöttünk és, hogy megmozgassuk magunkat. 14. Madarak és fák napi rendezvényeket, madárbemutatókat, nyári gyerek táborokat is szoktunk tartani, melyeken mindig nagy az érdeklődés. 15. Nem csak népszerűsíteni, és rendezni szeretünk túrákat, és kirándulásokat, mi magunk is sokszor húzunk bakancsot, és járjuk be hazánk, és a környező országok szebbnél szebb tájait. 16. A most megkapott elismerés után is, melyet ezúton is köszönünk Képviselő-testületünknek, ugyan ekkora lelkesedéssel folytatjuk továbbra is természetvédelmi munkánkat.

16 16 Albertirsai Híradó április KÖZÉLET Kiállítással ünnepel a 70 éves MIRELITE Magyarországon és Európában is az első, a világon a második legrégebb ideje létező gyorsfagyasztott termék márka, a magyar MIRELI- TE történetének 70 évét kiállítás keretében ismerhetik meg a látogatók. Budapesten március 11-én Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár, a hazai hűtőipar jeles alakjai és a sajtó tagjai részvételével nyitott meg a magyar gyorsfagyasztott élelmiszeripar megszületésében döntő szerepet játszó MIRELITE márka 70 évét felölelő múzeumi kiállítás a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban. 70 éve a MIRELITE teremtette meg Magyarországon a forradalmain új tartósító iparágat, a gyorsfagyasztást. A MIRELITE szó hallatán a legtöbben az eszkimós védjeggyel ellátott gyorsfagyasztott termékekre gondolnak, bár annak eredeti jelentését már kevesen ismerik. A mozaikszó első három betűje az egykori gyártójának rövidítése (Mezőgazdasági Ipar Rt.). Az ELITE kifejezés pedig magára a termékre utalt, annak kiválóságát, újdonságát jelentette. A MIRELITE az idők során fogalommá és megbízható védjeggyé vált. Kedves eszkimós figuráját mindenki ismeri, ma is ott van az üzletek polcain. A fentieken túl, azon kérdésemre, hogy van e még más apropója és mi a jövője a kiállításnak, Dr. Losó József a márkát 2010 óta tulajdonló magyar családi tulajdonú MIRELITE MIRSA Zrt. igazgatósági elnöke elmondta, hogy magam olyan vagyok, hogy ha egy fogyasztási cikkről többet tudok, például, hogy hol vagy hogyan készült, jobban kötődöm hozzá. Szívesebben fogadom, bízom benne, mert nem csak megveszem és felhasználom, hanem ismerem is a hátterét. Éppen ezért, szeretek én is ilyen eseményekre járni, gyakran megnézek ipartörténeti kiállításokat, ha lehet, olykor még bemegyek a gyárba is, hogy többet tudjak meg a gyár működéséről, a technológiáról és az ott dolgozókról. Ez a kiállítás egy időszaki kiállítás, amellyel majd ezt követően az a tervem, hogy mivel az albertirsai üzemben nincs szabad helyiségem, de a miskolci gyárban van, ott egy kibővített kiállítást fogok állandóra berendezni. Azért mondom, hogy kibővítettet, mert sokkal több anyagom van, mint amit most itt Budapesten be lehet mutatni. Viszont lehet, hogy még helyi kiállítást is megpróbálok összeszervezni a miskolci előtt. Megnyitó részeként iparág történelmi áttekintés keretében megtudhatták a látogatók, hogy az élelmiszerek gyorsfagyasztásának eljárása a 20. század vívmánya. Hazánk hűtő-, és élelmiszeripara már a múlt század első felében, majd azt követően is élen járt az új technológiák és minőségi élelmiszerek bevezetésében. Ennek köszönhetően született meg 1945-ben a MIRELITE, amely kezdetben még valóban elit termék volt, később pedig népszerű élelmezési cikké vált mondta Dr. Losó József. Kiemelte még, hogy a hazai háziasszonyok, a vendéglátás, és a közétkeztetés köreiben az évtizedek során olyannyira népszerűvé váltak a MIRELITE termékek, hogy a márka neve kultúránk részéve vált Magyarországon. MIRELITE és a MIRELITE MIRSA Zrt. jelene és jövője A MIRELITE márka 2010-es magyar családi tulajdonba kerülése óta Superbrands és Magyar Brands díjat érdemelt ki. Termékei közül Vadasmártása, 8 féle zöldségkeveréke, 3 féle gyümölcsös gombóca is Magyar Termék Nagydíj elismerésben részesült. Minőségi élelmiszereinek köszönhetően a MIRELITE MIRSA Zrt. ma már közel 60 országba juttatja el az egyedülálló ízvilággal és kimagasló beltartalmi értékekkel rendelkező magyar agrártermékeket és élelmiszereket, ezzel pedig az egyik legtöbb külföldi országba exportáló cégnek számít Magyarországon. Az innováció és a folyamatos fejlődés érdekében az elmúlt 3 évben a MIRELITE MIRSA Zrt. összesen 1,15 milliárd forintot költött technológia és termékfejlesztésekre. A 100%-ban hazai tulajdonban levő MIRELI- TE MIRSA Zrt. családi vállalkozásként működik, kizárólag magyar alapanyagok felhasználásával állít elő kiváló minőségű gyorsfagyasztott termékeket. Az 1981-es albertirsai alapítás után 1992-től a német Schöller vállalatcsoport, majd 2001-től a Nestlé csoport leányvállalataként működött tól került újra százszázalékos magyar tulajdonba. Az ezt követő bővítések során került a portfóliójába a domoszlói és a miskolci hűtőház óta a nagy múltú hazánkban a gyorsfagyasztás technológiáját bevezető MIRELITE márka tulajdonosa, melynek márkanevét fel is vette a nevébe. Zárásként Dr. Losó Józseftől megtudtam, hogy albertirsai vonatkozása is van és lesz a MI- RELITE névnek. Ehhez a 70 éves évfordulóhoz elsőként azt tenném hozzá, amit az albertirsai MIRELITE Park megnyitójánál is elmondtam. A célom az, hogy megismertessem minél több emberrel, minél szélesebb körrel azt, hogy ez a MIRELITE mi is valójában? Márka, amire büszkék lehetünk! A park megnyitóján is mondtam, hogy mi magyarok büszkék vagyunk a sok-sok Nobel díjasunkra, mert valóban, a népességhez képest mi több Nobel díjast adtunk a világnak, mint más nemzetek. Viszont mindezek az emberek mellett büszkék lehetünk azokra a mérnökökre is, akik egy ilyen korszerű tartósítási módot kitaláltak, amely lehetővé teszi, hogy magas beltartalmi értékkel bíró és vitaminban gazdag tápanyagot tudjunk eljutni széles rétegekhez. Nem csak az elitnek, mindenkinek! És, hogy ezeknek az embereknek és a technológiának emléket állítsunk, mi és mások is persze elkezdtük a munkát az albertirsai MIRELITE Parkkal. Szeretném azt is, hogy Albertirsa neve egybefonódjon a MIRELITE névvel. Úgy ahogy a PICK a Szegeddel. És ahogy elkezdtük ezt a társadalmi együttműködést, a MIRELITE Park megvalósításával, most itt a következő lépés. Megnyitottuk ezt a 70 évet átölelő és bemutató kiállítást, csinálunk a közeljövőben az elmúlt 70 éve legjobb mirelit receptjeit összefoglaló szakácskönyvet, és még idén szeretnénk a MIRELITE márka és a tartósítás technológiájának történetét is megírni egy könyvben. Összegezve, ezeken a tetteken keresztül is az a célom, hogy Albertirsa város neve és a MIRELITE márkanév összefonódjon, és mindenki büszkén együtt emlegesse.

17 2015. április Albertirsai Híradó 17 SPORT Ecsedi László Sportcentrum névadó ünnepsége A Képviselő-testület határozata alapján március 29-én a Városi Sportcentrum felvette Ecsedi László nevét. A névadó ünnepségen jelen volt az Ecsedi család több tagja, Pogácsás Tibor a Belügyminisztérium államtitkára, Fazekas László polgármester, Major Judit és Szőke Szabolcs alpolgármesterek, több képviselő-testületi tag, és sok régi és új sportoló, sportbarát. Bogdán Alíz, a művészeti iskola pedagógusa, a Gerje-Party Fúvósegylet Zenekarának közreműködésével az ünnepség kezdetén elénekelte a Himnuszt, végén pedig a Szózatot, majd dr. Békesi László levelét Vrabecz Botond olvasta fel. A levél felolvasását követően Pogácsás Tibor államtitkár mondta el gondolatait, majd a névtábla ünnepélyes leleplezése következett. A névtáblát Dr. Zátrok Zsolt, Lehoczky Árpád és Szabó Zita leplezte le. Az ünnepség után az albertirsai atlétika történeti kiállítás, illetve a helyi általános iskolák (Tessedik Sámuel Általános Iskola, Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola, Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola) tanulóinak 4X200 m-es váltófutó versenye volt megtekinthető. A versenyt Nagy Lászlóné, Ecsedi László tanítványa és edzői szellemi örökségének ápolója és továbbvivője vezette le. A verseny eredményeit Fazekas László hirdette ki. A névadó ünnepség résztvevői olyan emberre emlékeztek, aki több mint fél évszázadon át nevelte versenyzők tucatjait. Járási-, megyei-, országos- és világbajnokságokra, olimpiára juttatta el felfedezettjeit. Több sportágban is versenyeztetett, de legkiemelkedőbb eredményeit kedves sportágában, az atlétikában érte el. Albertirsa mindig méltányolta munkásságát, edzői zsenialitását, amit előbb az Albertirsa sportjáért, majd az Albertirsáért emlékérem, megyei kitüntetésre való felterjesztés és végül 2013-ban a Város díszpolgára cím adományozása jelez. DOLINA 56, 40, 30, 20, 13 TELJESÍTMÉNYTÚRÁK Az Albertirsa Barátainak Köre Természetvédelmi Csoportja és a Móra Ferenc Művelődési Ház május 9-én 12. alkalommal rendezi meg teljesítménytúráját. A túra célja: A Pilis-Albertirsa hátság természeti szépségeinek megismertetése, a természetjárás megkedveltetése a fiatalokkal. A túra útvonalai: 56 km: Albertirsa Pilis Gerje-forrás Pilisi pincék Dolina-dülő Hoszszú-völgy Káva Pánd Hársas völgyek Lipina Kisasszony-völgy Albertirsa 40 km: Albertirsa Pilis Gerje-forrás Pilisi pincék Dolina-dülő Halom-dülő Bereg-völgy Hársas völgyek Lipina Kisasszony-völgy Albertirsa 30 km: Albertirsa Pilis Gerje-forrás Pilisi pincék Dolina-dülő Gesztenyesor Hársas völgyek Albertirsa 20 km: Albertirsa Horgásztó Dolina-völgy Gesztenyesor Hársas völgyek Albertirsa 13 km: Albertirsa Horgásztó Dolina-völgy Bicskei út Albertirsa Dolina 13 Dolina 20 Dolina 30 Dolina 40 Dolina 56 Rajt Albertirsa Ecsedi László Sportcentrum Cél Albertirsa Ecsedi László Sportcentrum Indítás 06:00 09:00 között Nevezési díj 700 Ft 700 Ft 800 Ft 800 Ft 800 Ft Kedvezményezett díj* 600 Ft 600 Ft 700 Ft 700 Ft 700 Ft Szintidő 3,5 óra 6 óra 8 óra 10 óra 13 óra *TTT, MTSZ, MSTSZ, Magyar Turista kártyával rendelkezők számára! A túra végig felfestett útvonalon halad. A rajtban minden induló térkép-vázlatot kap. A túrán mindenki saját felelősségére indul. A 14. évnél fiatalabbak csak felnőtt kísérővel vehetnek részt. Iskolások figyelem: A legtöbb km-t megtett iskola tortát és serleget kap. A rendezőségtől kártérítés semmilyen címen nem igényelhető! Meglepetés: A célban a bátrabbak megmártózhatnak a strand gyógyvizű medencéjében. Minden résztvevő, aki teljesítette a túra feltételeit, megkapja a Dolina teljesítmény túra jelvényét és emléklapját. A túrával kapcsolatban információt ad: Pásztor János Attila Tel.: 06-30/ Petró Péter Tel.: 06-20/ Minden túrázót szeretettel várunk!

18 18 Albertirsai Híradó április amikor az ember rájön, hogy egy egészséges (települési) közösség fel- és elismeri a teljesítményt. Amennyiben pedig az igazán kimagasló, nemzedékeken, korszakokon átívelő fejet hajt előtte. Ez történt március huszonkilencedikén, amikor születésének nyolcvanegyedik, egyben halálának első évfordulóján, Ecsedi Lászlóról, a nagyszerű atlétika edzőről és testnevelőről elneveztük városunk szabadtéri sportközpontját. Ecsedi László, A Tanár Úr munkásságáról, eredményeiről többször, többhelyütt szóltunk már. Igaz, nem lehet ezt elégszer megtenni. Most a felsorolás helyett mégis inkább arról tartom fontosnak pár szót ejteni, hogy színvonalas, következetes és szigorú szakmai munkájával, továbbá emberi hozzáállásával, a számszerű eredményeken túl közösséget volt képes teremteni. Kiválóan megmutatta ezt, hogy a névadó ünnepségen több csoportban beszélgettek egymással régen látott, valamikori csapattársak. Jól megkülönböztethető volt a negyvenesek, a kicsit idősebbek és a hetven fölöttiek csoportja. Régi sztorik, életélmények elevenedtek fel, pillanatok alatt. A beszélgetésekből jól leszűrhető volt, hogy mennyire más körülmények között kellett készülniük a sportoló gyermekeknek, fiataloknak, a múlt század ötvenes-hatvanas éveinek fordulóján, mint manapság. Akadt köztük olyan, aki a ceglédi középiskolába a sportegyesülettől kapott melegítő ruhában járt be naponta, mivel más öltözéke egyszerűen nem volt. Másikuk, élete első megyebajnoki címét Méltó helyre került Az év sportolója díj is! Albertirsa város Képviselő-testülete 2004-ben alapította Az év sportolója díjat. A kiírás szerint az emlék plakett annak az albertirsai sportolónak adományozható, aki az adott esztendőben a legjobbak között is a legkiválóbb volt. Ezt a címet a 2014-es év eredményei alapján Szabó Zita atléta kapta, aki Kétszeres Diákolimpiai bajnok (távol- és magasugrásban is győzött); Junior Liga győztese távolugrásban, második helyezettje magasban; Kétszeres második az Országos Bajnokságon (távol- és magasugrásban); Junior Válogatott; Héraklész Bajnok keret tagja; Egyéni csúcsai - távolban 573 cm, magasugrásban 168 cm. Szabó Zita szorgalma, becsületessége, mindenki számára példaértékű jelleme és kiemelkedő eredményei alapján kapta a díjat. Örömteli, hogy ebben az esztendőben Pest megye legjobb utánpótláskorú női sportolója kategóriában 3. helyezést kapott. Az elismerés különösen értékes azért, mert a versenyben valamennyi sportág versenyzői szerepeltek. Az emlékplakett Várhelyi György művész úr alkotása. Gratulálunk és további eredményes esztendőket kívánunk! Nagy Lászlóné SPORT Vannak pillanatok a salakos pályán mezítláb teljesítette, mert nem volt rendes tornacipője. Elgondolkodtam: mekkora hitre, akaraterőre volt szükség, hogy ilyen feltételek mellett is jöjjenek az eredmények. És az eredmények jöttek. Pedig a földes iskolaudvarból kellett atlétika pályát varázsolni. Sikerült! Hogyne sikerült volna, hiszen volt cél, akarat, hozzáértés és összefogás. Mindennek kovászaként Ecsedi László, ha kellett, a szülőket győzködte, hogy engedjék edzésre, majd versenyre gyermeküket, érvelt a nevelőtestületben az udvar átalakításának fontossága mellett, szervezte az építkezést, meg az utazást. A versenyeken Bambit (az akkori egyetlen üdítőitalt) vásárolt saját pénzén a kis atlétáknak. Ja és közben edzette, felkészítette őket, fizikai és mentális téren egyaránt. De gyakorta megmutatta oroszlánkörmeit egy-egy vitás esetben a versenybíróságnak is. Szükség volt minderre ahhoz, hogy sok-sok generáció nőjön fel a kezei alatt úgy, hogy tagjai megismerjék a mozgás, a sport fontosságát, legtehetségesebbjei pedig megyei és országos bajnoki címek sokaságát tudják begyűjteni. Munkája révén Albertirsa sportkultúrája rengeteget gazdagodott. Életművével városunk egyik ikonjává emelkedett. Példaképekre, ikonokra minden közösségnek szüksége van. Hogy menynyire igaz ez a mondat, azt jól szemléltette a névadó ünnepségen megjelentek száma. Az Ecsedi László által felmutatott értékek megbecsülése mindannyiunkat, Albertirsa egészét gazdagítja. Fazekas László

19 2015. április Albertirsai Híradó 19 SPORT Közel háromezer résztvevő a Pest Megyei Futó- és Gyalogló Napon A tavalyi négyezer fős részvételi létszámra nem számíthatott rendezvény szervezője, a Pest Megyei Szabadidősport Szövetség, mert ebben az évben a korábban két napos program egy napra szűkült. Az előjelentkezések mégis azt sejtették, hogy most is sokan választják a már hagyománnyá váló eseményen a részvételt. Jöttek óvodástól az idősebb korosztályig az érdeklődők, s az induló, meg a célállomásokon a polgármesterek köszöntötték a hűvös, szemerkélő esőben is helyt állókat. Az egyik útvonal Cegléd Csemő Mikebuda Albertirsa, a másik Nyársapát Törtel Kőröstetétlen Abony között vezetett 31 illetve 32 kilométeres szakaszon. Voltak iskolák, amelyek váltófutásban tették meg a távot, mások a lakóhelyükön futottak együtt a részvevőkkel és egy-egy kisebb szakaszon óvodások vidám serege is bekapcsolódott a MOB által támogatott Megyénk körül - Megyünk körül rendezvénybe, amelyet, az egykori sikert sikerre halmozó ceglédi futó, Romhányi Zoltán emlékének szenteltek. Albertirsán a célba érők a futópályán egy emlékkőrrel emlékeztek meg a tavaly elhunyt Ecsedi László testnevelő tanárról és edzőről, aki a magyar atlétika egyik kiemelkedő egyénisége volt. Cegléden Takáts László polgármester köszöntötte a mintegy ezerhatszáz fiatalt. A városvezető mellett többek között a KLIK helyi képviselője Domokos Márta és a Pest Megyei Diáksport Szövetség titkára, Oroszi Zsuzsanna is megjelent. A megnyitó alkalmával a dobogón több sportoló is tiszteletét tette buzdítva az egészséges és mozgással teli életre a résztvevőket. Ott volt Pálinkás László Paralimpiai Bajnok úszó, Bíró Norbert látássérült judo Európa Bajnok, az esemény egyik arca Kanyó Zsolt Fair Play díjas paralimpikon, kerekesszékes gerelyhajító, és az albertirsai Szelepcsényi Csaba, aki a BSI futónagykövete. A polgármester bíztató szavai, a CVSE Fitness Szakosztály bemutatója és a közös bemelegítés után indult el a közös sportolás a Gál József Sportcsarnok elől. Az esemény lényege nem a csúcsteljesítmény, hanem az egészséges életmód, az épek és fogyatékkal élők közötti kapcsolat fontosságának demonstrálása volt. Az alpolgármester Hegedűs Ágota is benevezett, aki együtt nordic walkingozott, azaz bottal gyalogolt a helybéli nyugdíjasok kis csapatával. A ceglédi férfi és női kézilabda csapat tagjai nemcsak a pályán bizonyítanak. Csatlakozásukkal az egészséges életmód népszerűsítését, a fogyatékkal élők elfogadását is reprezentálták. Az albertirsai célig az útvonalat érintő településeken több mint hatszáz résztvevővel bővült a résztvevők száma. Az IRMÁK SE húsz értelmileg akadályozott tagját is örömmel hívták közös sportolásra. A másik pályaszakaszon az Erdei Ferenc Általános Iskola nyársapáti diákjai alkottak váltócsapatot, így teljesítették Abonyig a távot. Kőröstetétlen és Törtel iskolásai, óvodásai, lakói közül több százan a települések bejáratánál várták őket, hogy a település kijáratáig kísérve őket közösen sportoljanak. Abony határában egy huszonhat fős csapat fogadta a Nyársapátról indulókat. Együtt futottak a célba, mely a város sportcsarnoka előtt volt. Az összességében kétezer nyolcszáznál is több személyt megmozgató rendezvény célja nem a verseny, hanem a részvétel volt. Ezért a váltófutás csapatai, a résztvevői intézmények valamennyien kaptak egy szép serleget, oklevelet, egészséges élelmiszereket, valamint sportszereket és más ajándékokat. A távokat teljes egészében lefutók pedig egy aranyló fényű atléta szobrot vehettek át emlékbe. A mozgósításban és a balesetmentes, sikeres lebonyolításban segítségünkre voltak a KLIK ceglédi és nagykőrösi területi igazgatói, a ceglédi és nagykőrösi rendőrkapitányságok munkatársai, a ceglédi, csemői és nyársapáti polgárőrség tagjai és mintegy 50 fő önkéntes. Az egészségügyi ellátást a ceglédi Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskola 13-os diákjai biztosították. Lejegyezte: Kőhalmi Dezső és Jezerniczky Attila Fotók: Kisfaludi István és Kőhalmi Dezső

20 20 Albertirsai Híradó április Asztalitenisz: tavaszi hadjárat Talán sokan nem is tudják, hogy a városi sportegyesületnek asztalitenisz szakosztálya is van. Az Albertirsán és környékén élő pingpongosok 2012-ben, baráti társaságként kezdték a játékot. Csapatuk ma már hivatalos bajnokságban szerepel. A Pest megyei másodosztály déli csoportjában 10 csapat kezdte meg a tavaszi szezont. (A tizenegyedik induló, az ősszel még versenyző Nagykáta az idény felénél visszalépett.) Az Albertirsai SE három győzelemmel és hat vereséggel a nyolcadik helyen állt ekkor. Mivel a versenyrendszer átszervezése miatt szeptembertől várhatóan három osztályban zajlanak majd a megyei csapatbajnokság küzdelmei, a jelenlegi mezőny gyengébbik fele könnyen egy szinttel lejjebb, a C csoportban találhatja magát. Ezt a sorsot az ASE mindenképpen szeretné elkerülni, és az idei első négy forduló alapján van is esély a megkapaszkodásra. Bár az első fordulóban a százszázalékos teljesítménnyel listavezető ceglédiek elvitték a győzelemért járó két pontot a Pesti úti iskolából (6-12), azóta zsinórban három mérkőzést nyert a gárda. A Csömör II ellen 14-4, a Százhalombatta I ellen 12-6, a Százhalombatta II ellenében 17-1 lett a végeredmény. A csapat ezzel feljött a hatodik helyre, és a hátralévő öt találkozón még van esélye előre lépni. Ha valaki szurkolóként szeretné támogatni ezt a törekvést, hazai környezetben legközelebb április 16-án teheti ezt meg. A bajnokság részletes eredményei, a tabella és a statisztika a Magyar Asztalitenisz Szövetség honlapján (http://moatsz. hu/index.php/eredmenyek/megyei-bajnoksagok) tekinthető meg. SPORT Nehéz félév vár a felnőtt focistákra Sejtettük, hogy nem lesz egyszerű, de ennél azért jobb kezdésre számítottunk: megye kettes labdarúgó-csapatunk három vereséggel kezdte a tavaszt. Az őszi szezont öt vereséggel nyitotta a csapat, és egyelőre úgy fest, hogy a télen edzőváltáson és kényszerű átalakításon átesett új keret sorsa sem alakul szerencsésebben. A Nagykáta (0-2) és a Tápiógyörgye (0-3) elleni kudarc nem meglepetés, de a derékhadhoz sorolható Zsámbok Sportcentrumban aratott győzelme (2-3) mindenképpen az. Az Albertirsai SE 17 mérkőzés után a 13. helyen áll a bajnokságban, azaz csak a Dányt és a Szentmártonkátát előzi meg. Még további két-három klubnak lehetnek kiesési gondjai, és a nehéz helyzetben lévők között a játéktudás és az elszántság dönthet. Ha mindkettőben egy kicsit előre lép, az irsai csapat biztosan bent marad! A megyei bajnokság harmadik vonalában szereplő ASE II sikeresebbnek bizonyult eddig. Egy mendei vereséget követően (2-3) pontot szereztek a Pánd KSK ellen (2-2), majd Bencsik Attila triplájával szép győzelmet arattak Tápióbicskén (3- Elkezdődött az Amatőr Kupa sorozat! Tihanyban március 22-én 15 versenyzővel és 2 szurkolóval voltunk jelen (Hölzer Viktória és Ecsedi Péter), ők ketten lábadoznak. Eredmények Női Elit kategória: 7. Derda Tímea; 8. Varga Tímea; U19 kategória: 22. Pécseli Gergő; Elit 1. kategória: 24. Sáska Zoltán; 57. Sasvári Dániel; 61. Huszár Gergő; 65. Farkas Dávid; Elit 2. kategória: 29. Petró Károly; 63. Farkas Péter; 73. Budai Sándor; Master kategória: 1. Molnár Tamás; 32. Raibl Ferenc; 33. Baráth Zsolt; 52. Szalai Zsolt; 58. Sasvári József. Tiszakécskén is érmet szerzett az U11 0). Lapzártáig egy mérkőzésen jutottak túl az U21-esek: a Tápiógyörgyét gyűrték le idegenben (2-1). Jó hír még, hogy utolsó téli teremtornáján is vitézkedett U11-es csapatunk. Tiszakécskén épp a hazaiak mögött végeztek a második helyen. A rendezvény után a játékosok és kísérőik ellátogattak a helyi termálfürdőbe is. A legfontosabb újságot a végére hagytuk. Március 11-én megszületett az elmúlt év legjobb albertirsai labdarúgójának választott Szuda János második gyermeke, Sára. Valamennyi sportszerető olvasó nevében szívből gratulálunk, és jó egészséget kívánunk a családnak! ASE Kerékpár márciusi hírek március 29-én 16 fővel képviseltük a csapatot és vettünk részt a Kerékvár-Békás Időfutam Budapest Bajnokság versenyen, egyben a 2015-ös Magyar Kerékpáros Amatőr Bajnokság 2. fordulóján, a 18 km-es tahitótfalui időfutamon. Ezúton is bővelkedett a szakosztály az érmekben, Molnár Tamás immár sorozatban másodszor állt dobogón, Master korosztályban lett második, illetve az ASE színeiben első versenyén induló Raibl Ádám egyből harmadik hellyel nyitott az U15-ös korosztályban. Mindenkinek gratulálunk és további sport sikereket kívánunk!

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három

Részletesebben

Óvodások leszünk 2014/2015!

Óvodások leszünk 2014/2015! Óvodások leszünk 2014/2015! - Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott - önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet - A jelenleg bölcsődében

Részletesebben

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL Budakeszi Város Önkormányzata, mint a Pitypang Sport Óvoda, a Budakeszi Szivárvány Óvoda, a Budakeszi Bölcsőde, a Mosolyvár

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére Hu/2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. február 25-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2016/2017. nevelési évre az óvodába történő jelentkezés

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-92/2016. Tárgy: A Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos

Részletesebben

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya 2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen

Részletesebben

TÁMOGATÓFÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) ; Fax: (54)

TÁMOGATÓFÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) ; Fax: (54) 1 TÁMOGATÓFÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) 531 000 ; Fax: (54) 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1497-2/2016. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre

TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 5. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. február

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére Iktatószám: 49/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az óvodai és a bölcsődei

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére. Szegény Ákos Humán közszolgáltatási osztályvezető

Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére. Szegény Ákos Humán közszolgáltatási osztályvezető Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható

Részletesebben

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról Óvodakötelezettség, óvodai nevelésre való jogosultság 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába Óvodai beíratás Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beíratás a zilizi Napközi Otthonos Óvodába a 2013/2014. évi nevelési évre 2013. április 23.- tól május 17.-ig naponta 00 00 8-11 óra között

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-i rendes ülésére 766-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i rendes ülésére Tárgy: Óvoda és bölcsődei beiratkozási időpontjának meghatározása Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 24-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 48/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. április 24-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az óvodai és a bölcsődei

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET február 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET február 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. február 16-i ülésére Iktatószám: 25/2017. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az óvodai és a bölcsődei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 24-i ülésére Iktatószám: 51/2016. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az óvodai és a bölcsődei

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 12-én tartandó ülésére

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 12-én tartandó ülésére Szajol Község Polgármesterétől 5081. Szajol, Rózsák tere 1. ELŐTERJESZTÉS Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 12-én tartandó ülésére a Szajoli Tiszavirág Óvodába, a 2015/2016.

Részletesebben

( Egységes szerkezetben a 7/2016.(IV.1.) számú rendelettel) Általános rendelkezések

( Egységes szerkezetben a 7/2016.(IV.1.) számú rendelettel) Általános rendelkezések 1 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés, a felvétel/átvétel eljárási rendjéről, az óvodai

Részletesebben

Óvodákban: 3-5 éves korú gyermekek részére (óvodás) 2015. április 16-17. (csütörtök-péntek) 8.00 órától 17.00 óráig

Óvodákban: 3-5 éves korú gyermekek részére (óvodás) 2015. április 16-17. (csütörtök-péntek) 8.00 órától 17.00 óráig Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 5/2015 (III. 13.) határozata a Mór Városi Önkormányzat fenntartásában lévő óvodák 2015/2016. nevelési év beiratkozási időpontjáról Az Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! . napirendi pont E 49 Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek: Nyílvános - Zárt Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ IRÁNYÍTOTT ÉGETÉS SZABÁLYAIRÓL (kérelem nyomtatvány megtalálható a tájékoztató végén)

TÁJÉKOZTATÓ AZ IRÁNYÍTOTT ÉGETÉS SZABÁLYAIRÓL (kérelem nyomtatvány megtalálható a tájékoztató végén) TÁJÉKOZTATÓ AZ IRÁNYÍTOTT ÉGETÉS SZABÁLYAIRÓL (kérelem nyomtatvány megtalálható a tájékoztató végén) 2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 10/2011.(V.27.)

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ügyszám: 11601/2016. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 2/2011. (I.20.) önkormányzati rendelet módosítására

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a évi újbudai önkormányzati óvodai felvételekről. A három éves kortól kötelező óvodai nevelés

TÁJÉKOZTATÓ a évi újbudai önkormányzati óvodai felvételekről. A három éves kortól kötelező óvodai nevelés Tisztelt Újbudai Szülők! TÁJÉKOZTATÓ a 2016. évi újbudai önkormányzati óvodai felvételekről Az Önkormányzat célja a továbbiakban is az, hogy lehetőség szerint valamennyi, valóban a kerületben lakó, kérelmet

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvodában és a Hétszínvirág

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Döntés a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról Előadó: Kláricz János elnök

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Döntés a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról Előadó: Kláricz János elnök Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 443-3/2015. iktatószám 3. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa és

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Előterjesztő:

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája alapító okiratának módosítására

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája alapító okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-15 /2013. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Pásztó Városi

Részletesebben

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2015. évi újbudai önkormányzati óvodai felvételekről. A három éves kortól kötelező óvodai nevelés.

TÁJÉKOZTATÓ a 2015. évi újbudai önkormányzati óvodai felvételekről. A három éves kortól kötelező óvodai nevelés. Tisztelt Újbudai Szülők! TÁJÉKOZTATÓ a 2015. évi újbudai önkormányzati óvodai felvételekről Az önkormányzat célja a továbbiakban is az, hogy lehetőség szerint valamennyi, valóban a kerületben lakó, kérelmet

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testültének február 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testültének február 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testültének 2015. február 26-ai ülésének könyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (II.26.) Ök. sz. határozata: Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselőtestületének

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselőtestületének E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tájékoztató a 2012/2013. évi óvodai, iskolai beíratásról Iktatószám:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Jelen tájékoztató a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 3. számú melléklete alapján a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ)

FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ) FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ) A szabályozás előzményei A Magyar Kormány Nemzeti Reform Programja (EU- Oktatás és képzés, 2020) kisgyermekkori nevelésben

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2015.(..) önkormányzati rendelete A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és a kerti hulladék

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola. Az első évfolyamra jelentkezők sorsolással történő felvételi szabályzata

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola. Az első évfolyamra jelentkezők sorsolással történő felvételi szabályzata Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Az első évfolyamra jelentkezők sorsolással történő felvételi szabályzata Tartalom 1. Törvényi hivatkozások... 2 2. A nem körzetünkbe lakó tanulók a következőképpen juthatnak

Részletesebben

A felvétel és az átvétel közös szabályai

A felvétel és az átvétel közös szabályai Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 11/2010. (III. 22.) rendelete az az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés módjáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Bata Ádám tű. örgy. Rónai Róbert tű. örgy. Tel.:

Bata Ádám tű. örgy. Rónai Róbert tű. örgy. Tel.: Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-3300 Eger, Vincellériskola u. 5. Tel: (36) 510-620 Fax: (36) 510-624 e-mail: eger.kvk@katved.gov.hu Ügyiratszám: 36010/348-18/2015 ált. Tárgy: Tájékoztató Üi.: Polgármester

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. december 11-én 08.00 órától 09.30 óráig a Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében (3671 Borsodnádasd,

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. Fejezet 10. A

Részletesebben

Tisztelt Oktatási Bizottság!

Tisztelt Oktatási Bizottság! Tisztelt Oktatási Bizottság! Az Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület 2011 április 5-én Biatorbágyi Ökumenikus Iskoláért című beadványban fordul Biatorbágy Város Önkormányzatához. A város képviselőtestülete

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Az Albertirsa város forgalmi rendjéről szóló 21/2011. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete helyébe, e rendelet 1. sz. melléklete lép.

Az Albertirsa város forgalmi rendjéről szóló 21/2011. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete helyébe, e rendelet 1. sz. melléklete lép. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XI.02.) rendelete az Albertirsa város forgalmi rendjéről szóló 21/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Albertirsa Város Önkormányzatának

Részletesebben

Az ellátás célja. Az óvodai felvétel. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján nyújtott alapfokú köznevelési ellátás.

Az ellátás célja. Az óvodai felvétel. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján nyújtott alapfokú köznevelési ellátás. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI KÖZNEVELÉSRŐL A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján nyújtott alapfokú köznevelési ellátás. Az ellátás célja Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/187-9/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának május 28. napján megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának május 28. napján megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2008. május 28. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Jakab Magdolna Palsics János Tóth István bizottsági tagok, Távolmaradt: Farkas Ernő polgármester

Részletesebben

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása 2. NAPIREND Ügyiratszám: 14/539-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 8-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben

Részletesebben

2016. április 14. (csütörtök) óra között április 15. (péntek) óra között

2016. április 14. (csütörtök) óra között április 15. (péntek) óra között Tisztelt Szülők! Az általános iskolai beiratkozásról az alábbi tájékoztatást nyújtjuk: Időpont: 2016. április 14. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között 2016. április 15. (péntek) 8.00-19.00 óra között Helyszín:

Részletesebben

ÓVODÁS LESZEK! Tájékoztató a leendő óvodás gyermekek szülei részére Budakalász, április óra Kós Károly Művelődési ház- Díszterem

ÓVODÁS LESZEK! Tájékoztató a leendő óvodás gyermekek szülei részére Budakalász, április óra Kós Károly Művelődési ház- Díszterem ÓVODÁS LESZEK! Tájékoztató a leendő óvodás gyermekek szülei részére Budakalász, 2016. április 07. 18 óra Kós Károly Művelődési ház- Díszterem A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat javítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat javítására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-12/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, május 29-i ülésére. Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, május 29-i ülésére. Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

Előterjesztés A 2016/2017-es nevelési évben az óvodai csoportok számának meghatározásáról és csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről

Előterjesztés A 2016/2017-es nevelési évben az óvodai csoportok számának meghatározásáról és csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről Előterjesztés A 2016/2017-es nevelési évben az óvodai csoportok számának meghatározásáról és csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről 1. előterjesztés száma: 251 /2016 2. előterjesztést készítő személy

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23., (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. Tel: 87/435-038. Száma: 120-14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013.

Részletesebben

Felkészülés a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelésre

Felkészülés a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelésre Felkészülés a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelésre A szabályozás előzményei A Magyar Kormány Nemzeti Reform Programja (EU- Oktatás és képzés, 2020) kisgyermekkori nevelésben való részvétel szabályozása

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

Új napirendi pont 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS

Új napirendi pont 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Új napirendi pont 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 21-i rendkívüli ülésére Tárgy: A dombóvári általános iskolák felvételi

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelete Albertirsa város forgalmi rendjéről

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelete Albertirsa város forgalmi rendjéről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelete Albertirsa város forgalmi rendjéről Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alkotmány

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: 4465 Rakamaz, Dózsa György út 1. Óvodába jelentkezhet vagy másik óvodába átjelentkezhet minden

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 18-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 18-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 18-i ülésére 5. Tárgy: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szám: 39/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szám: 39/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szám: 39/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 6-án, (pénteken) 8:45 órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésén

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. február 29-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Galéria 13 Soroksár Nonprofit Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Galéria 13 Soroksár Nonprofit Kft. JEGYZŐKÖNYV amely készült a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének az Oktatási, Közművelődési Ifjúsági és Sport Bizottsága 2015. június 2. napján 11.00 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

ELŐZETES JELENTKEZÉSI LAP

ELŐZETES JELENTKEZÉSI LAP ELŐZETES JELENTKEZÉSI LAP a KLIK Budapest XV. Tankerületének általános iskoláiba Alulírott... kérem, hogy a 2016/2017. tanévtől gyermekem elhelyezését a... Általános Iskolában* a... osztályban szíveskedjék

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-7/2013. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület február 28-i ülésére felvételi körzethatárok módosítására vonatkozó vélemény kialakítására

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület február 28-i ülésére felvételi körzethatárok módosítására vonatkozó vélemény kialakítására Városi Önkormányzat Polgármesterétől, Jegyzőjétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-010 Előterjesztés készítésében részt vett: Titkárság Az előterjesztést megtárgyalta: Oktatási, Sport

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

Határozati javaslatok:

Határozati javaslatok: Tárgy: Előkészítésben részt vesz: Szent Lázár Alapítvány kérelmének elbírálása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőhelyettes,

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-128/2007. 06/2007. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2007. május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 256/2007. (V.10.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag tárgyalásra elfogadta

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat az Üllői

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben