Solár üzenet az általános iskoláknak 2012

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Solár üzenet az általános iskoláknak 2012"

Átírás

1 Solár üzenet az általános iskoláknak 2012 Debrecen, X. Energoexpo, konferencia, 2012 Szeptember Készítette: Véghely Tamásné Kastélydombi Általános Iskola Budapest, XVIII. Kerület

2 Olyan nemzedékre van szükségünk, amelynek a környezetvédelme nemcsak nagybetűs plakát, vagy néhány napig tartó kampány, hanem ÉLETMÓD. A mai döntéshozók legtöbbje már nem fog élni, amikor bolygónk megérzi a savas esők, az általános melegedés, vagy a nagymértékű sivatagosodás és egyes fajok kihalásának súlyos következményeit. A mostani fiatal szavazópolgárok viszont még élni fognak akkor. ( Környezet és Fejlődés Világbizottság)

3 Világstratégia Az emberiségnek nincs jövője, ha a természeti erőforrásokat nem óvjuk meg. A természet védelmét nem lehet megvalósítani milliók nyomorúságát enyhítő - fejlődés nélkül. A Természetvédelmi Világstratégia először tette közismertté a " fenntartható fejlődés fogalmát. A fenntartható fejlődés a Föld megóvásán múlik. Ha a bolygó termékenységét és termőképességét nem biztosítjuk, az emberiség jövője veszélybe kerül.

4 Ezért a természetvédelmi Világstratégia három célt jelöl ki: meg kell óvni a létfontosságú ökológiai folyamatokat és életfenntartó rendszereket, meg kell őrizni a genetikai sokféleséget, a fajok és az ökoszisztémák minden hasznosítása fenntartható kell legyen. Nemzeti környezetvédelmi programok Települési programok Civil programok, alapítványok Iskolák, intézmények

5 Mitől ökoiskola egy iskola? Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén.

6 Mitől innovatívak az ökoiskolák? Az ökoiskolák innovativitása három szinten mutatkozik meg: Pedagógiai szinten A társas kapcsolatok szintjén Technikai, gazdasági szinten

7 Céljaink, melyeket az ÖKOISKOLAI programjainkkal megvalósítani kívánunk: A környezettudatos magatartás és a fenntartható fejlődés alapelveinek megismertetése gyakorlása. A környezettel való együttélés és harmonikus együttélés. A természet és a környezetünk védelme, élménypedagógia. A pozitív érzelmi viszonyulások, közvetlen tapasztalatok

8 Céljaink, melyeket az ÖKOISKOLAI programjainkkal megvalósítani kívánunk: Felelős és tudatos egészségmegőrzés. A környezeti veszélyek és veszélyhelyzetek - szemléletformálás. Az értékmentő és értékteremtő személyiségek nevelése a lakóhelyi és a tágabb környezetünkben. A közöny káros hatásainak leküzdése. A környezeti műveltségi ismeretek fejlesztése a tantárgyi oktatás területein

9 Képzés, nevelés területei A tananyagban megjelenő képességfejlesztés A környezet-kulturális programokban megjelenő elméleti képzés. Terepgyakorlatok, mint a nevelés szerves részei A nevelési alapelvek érvényesítése - a szülők bevonásával - a minden napokban.

10 Napi feladatok: "Méred az időt" verseny: hőmérséklet, szélerősség, szélirány, légnyomás, csapadék mérése naponta kétszer Téli időszakban madáretető magokkal való feltöltése Megjelenő madarak megfigyelése, meghatározása Paletta: egészséges életmód vízfogyasztás, gyümölcs, zöldségevés, uzsonna Heti feladatok: Öko percek ; szerkesztése, bemondása az iskolarádióban Kezünkben a jövő kiállítás Öko csoport találkozója "Mérd az időt" versenyen Így éljük ÖKO napjainkat műszerek elkészítése Kertünkben megjelenő madarak ismertető tábláinak elkészítése Energia - megfigyelés - fogyasztás - megújuló energiák lehetőségei Havi feladatok: Örökbefogadott területek ellenőrzése Öko faliújság elkészítése: (havonta más-más évfolyam) Teszt megoldása a faliújság alapján Hónap növénye

11 Így éljük ÖKO napjainkat Folyamatos: Projekt órák rendszere szelektív hulladékgyűjtés elemgyűjtés kupakgyűjtés örökbefogadott területek gondozása környezetvédelmi verseny az osztályok között kapcsolattartás a Madagaszkár projekten belül a testvériskolával (Víz levegő, társulás, együttélés minden földrészen fontos kérdés.) Alkalmi: témahetek, témanapok madáretetők, odúk kihelyezése, karbantartása versenyeken való részvétel erdei iskola kirándulások projektek ÖKO terem és Madárbarát kert

12 Az ökológiai nevelés oktatás hatás- és célrendszere Hatásmechanizmusok Élményszerzés Harmonikus kapcsolat Hit, erkölcs, érzelem Környezettudatosság Veszélyérzet Tapasztalatszerzés Társadalmi kapcsolatok Egység és erőhatás Nevelés és képzés Informáltság Értékteremtés Aktivitás, tömegbázis szélesítése Célfeladatok Természeti és épített környezet értékeinek bemutatása Pozitív környezet megteremtésére irányuló feladatvégzés szűkebb és tágabb környezetben Egyén és közösség számára pozitív értékrend közvetítése Környezetünkkel kapcsolatos ökológiai műveltség fejlesztése Környezeti válságok megismertetése és felismerésük elsajátítása Aktív környezetvédelmi feladat elvégzése értékmentő és teremtő programokban Információcsere, aktív kapcsolat környezetvédelmi szervezetekkel, csoportokkal Környezetvédelmi jeles napok ill. eseményeken közös megjelenés Oktatóközpont létrehozása a tapasztalatok hasznosítására Internet, faliújság, iskolaújság Újrahasznosítási programok elindítása, modellezése, adatgyűjtés környezetünkről Vetélkedők, pályázatok, kiállítások

13 Kulcskompetenciák kialakítása Alapfok - Én és a világ (Ember és környezete) környezettudatos magatartás kritikai gondolkodás az emberiség értékeinek védelme a biztonságos életvitel kialakítása aktív felelősségtudat Középfok - Polgár a demokráciában (Civil szerepek) szabad véleményalkotás döntési képesség aktív felelősségtudat vitakészség részvétel a valós folyamatokban szociális érzékenység problémamegoldó képesség konfliktuskezelő képesség

14

15

16 M A D Á R BARÁT KERT

17

18

19

20 K E N Y A

21 Kezedben a jövő c. projekt

22 Demokráciára nevelés moduláris oktatási program megvalósítása

23 Hulladékégető látogatás

24 GYEREKEK A HOLDON

25 F É N Y P R O J E K T

26 Együttműködés civil szervezetekkel Pestszentimrei Művelődési Központ Civil társadalom: tudatformálás Ismeretátadás tapasztalatcsere

27 Kémia tanárok szakmai továbbképzése a Kastélydombon

28 Solaris iskolák egy lehetőség Szent István Egyetem Gödöllő Európai Energia Oktatási Fórum Ráirányítja a figyelmet : Felnövekvő nemzedék felelőssége Energiatakarékosság Energiafelhasználás Alkalmazások Tapasztalatcsere

29 Célok: Növelni a környezetvédelmi tudatosságot a tanárok és oktatók körében. Tanárok és tanulók könnyen hozzáférhessenek az energiahatékonysággal és a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos oktatási anyagokhoz. Megújuló energiák oktatása felső tagozattól egyetemig. Környezetkímélő megoldások megismerése és alkalmazása tanulói és szülői körben.

30 Szolár napok egy általános iskolában

31 Várható eredmények Energiatakarékos és környezetvédelmi szemlélet terjedése Oktatási anyagok a résztvevő országok saját nyelvén Energetika oktatásra vonatkozó példák bemutatása Látogatható alkalmazási példák és helyszínek leírása A kapcsolódó internetes címek összegyűjtése, közzététele Más országok szervezeteivel és iskoláival való kapcsolatteremtés Feladat: A társadalom újranevelése

32 A környezeti nevelés módszereiben Természettudományos megfigyelések Helyi, országos és globális döntéshozatali rendszerek tanulmányozása Öröm- és bánattérkép készítés Új ismerethez kapcsolódó kérdések megfogalmazása csoportosan. Problémamegoldó gyakorlat ötletrohammal, értékeléssel. Fogalmak, jelenségek, összefüggések, törvényszerűségek kollektív definiálása, pontosítása, tisztázása. Viták, szituációs játékok, Érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony kommunikáció elsajátítása) Természetvédelmi tevékenységek (őrjáratok, madárvédelem, faültetés) Részvétel a helyi környezetvédelmi tevékenységben (helyi környezetvédelmi program megismerése, véleményezése, a megvalósítás segítése)

33 "Hogyan hozhatna egyetlen ember tevékenysége változást a minket körülvevő, gyakran önző, nemtörődöm, érzéketlen világba? Csupán apró fogaskerekek vagyunk egy óriási gépezetben - egy gépezetben, mely apránként elpusztítja mindazt, amit szeretünk. Így aztán apátiába süllyedünk és nem teszünk semmit. Pedig van remény!. Még mindig megfordíthatjuk az események menetét, ha kellő mértékben felismerjük, mennyire fontosak saját lépéseink. Mégpedig lépnünk kell... Most rögtön." Jane Goodall

34 VISZONTLÁTÁSRA! Véghely Tamásné igazgató Kastélydombi Általános Iskola 1188 Budapest, Nemes utca

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM A világ erőforrásai elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki szükségleteit, de nem elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki mohóságát. 1. JÖVŐKÉP Mahatma Gandhi Napjainkban

Részletesebben

A Szolnoki Sportcentrum Kft. részvétele, szerepe a környezettudatos szemlélet kialakításában a szolnoki óvodákban és általános iskolákban.

A Szolnoki Sportcentrum Kft. részvétele, szerepe a környezettudatos szemlélet kialakításában a szolnoki óvodákban és általános iskolákban. A természet hatalmas, az ember parányi.ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel, mennyire érti meg, és hogyan használja fel erőit saját hasznára. Szent-Györgyi

Részletesebben

2. számú melléklet. Az iskola környezeti nevelési programja

2. számú melléklet. Az iskola környezeti nevelési programja 2. számú melléklet Az iskola környezeti nevelési programja Iskolánk 2002-ben csatlakozott az országos Ökoiskola Hálózathoz. 2005-ben pályázat útján elnyertük az Ökoiskola címet, 2012-ben megkaptuk az örökös

Részletesebben

Környezeti nevelés Ökoiskola Pedagógiai Program

Környezeti nevelés Ökoiskola Pedagógiai Program Környezeti nevelés Ökoiskola Pedagógiai Program Szemléletet csak úgy lehet formálni, ha minden tantárgyban és minden iskolán kívüli programon törekszünk arra, hogy diákjaink ne elszigetelt ismereteket

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM PP 2. sz. melléklete 2013 KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM Szentlőrinci Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Szentlőrinci

Részletesebben

VII. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

VII. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM VII. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 1. A környezeti nevelés célja: olyan tudatformálás, amely a gyereket megtanítja a környezettel való tudatos együttélésre, a környezetbarát életvitelre, a fenntartható

Részletesebben

A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában

A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában Kertész Ágnes 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 2 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG 1 1. Előzmények Iskolánkban jelentős hagyományai vannak a környezeti nevelésnek. Az 1990-es évek végén a SOROS Alapítvány Környezeti Nevelési

Részletesebben

Környezeti és egészségnevelési program

Környezeti és egészségnevelési program Környezeti és egészségnevelési program 2.18.1. Bevezetés Testi és lelki egészség Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelésében. Minden tevékenységével

Részletesebben

Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Környezeti- és egészségnevelési programja

Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Környezeti- és egészségnevelési programja 1. BEVEZETÉS 1.1 A környezeti nevelés fogalma Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint

Részletesebben

3. számú melléklet. Környezetnevelési program

3. számú melléklet. Környezetnevelési program 3. számú melléklet Környezetnevelési program 1. Alapelvek, jövőkép, célok 1. Alapelvek, jövőkép Napjainkban a világ figyelme a fenntartható fejlődés megteremtése felé irányul. Ez az élet minden színterén

Részletesebben

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM Környezeti és egészségnevelési program Környezeti és egészségnevelési program Alapok Helyzetkép Erőforrások Személyi Tanárok Diákok Iskolapszichológus Tanárok -

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja 2004. március MAKÓ Tartalomjegyzék I. Jövőkép-alapelvek és célok 2 Az iskola jövőképe 2 Alapelvek 2 Célok 2 II. Törvényi háttér, szabályzók

Részletesebben

A Berzsenyi Dániel Gimnázium Környezeti Nevelési Programja

A Berzsenyi Dániel Gimnázium Környezeti Nevelési Programja 3. melléklet A Berzsenyi Dániel Gimnázium Környezeti Nevelési Programja 1. Helyzetelemzés, helyzetkép: A Berzsenyi jogelődjét 1858. október 4.-én alapították, Pest első állami gimnáziumaként. Az évek során

Részletesebben

Kiskanizsai Általános Iskola 2013.

Kiskanizsai Általános Iskola 2013. 1 Kiskanizsai Általános Iskola Környezeti Nevelési Program 2013. 2 KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 1. Bevezetés A program írásának indokai, céljai; munkamódszerek 2. Célok, alapelvek 2.1. Stratégiailag kiemelt

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS KIALAKÍTÁSA, A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÜKRÉBEN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS KIALAKÍTÁSA, A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÜKRÉBEN A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS KIALAKÍTÁSA, A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÜKRÉBEN APRÓ LÉPÉS AZ ÓVODÁSNAK, NAGY LÉPÉS A VILÁGNAK INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ Készítette: Cselényi Julianna, Módosné Gosztola Erzsébet, Szabó

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. Tartalomjegyzék Bevezető Az intézmény neve és mottója... 4. oldal Az intézmény működésének törvényi feltételei... 5. oldal Iskolánk története... 7. oldal 1. Nevelési program 1.

Részletesebben

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium környezeti nevelési programja

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium környezeti nevelési programja A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium pedagógiai programjának 4. sz. melléklete A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium környezeti nevelési programja 1. A jogszabályi háttér A Közoktatási törvény 2003. évi módosítása

Részletesebben

A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS KÖRNYEZETVÉDELMI - KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA

A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS KÖRNYEZETVÉDELMI - KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS KÖRNYEZETVÉDELMI - KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Alapelvek... 3 2. Helyzetkép... 3 2.1. Belső környezet: az Intézmények... 3 2.1.1. Tárgyi feltételek

Részletesebben

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév Szentlőrinc, 2014. 09. 24. Készítette: Tóth Beáta Iskolánk, a Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye pályázati úton, a 2012/2013-as

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD PEDAGÓGIAI PROGRAM

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM LOCAL AGENDA 21 2013 1 Bevezető 1972-ben ült össze az ENSZ kezdeményezésére az első környezetvédelmi

Részletesebben

Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 3555 Harsány, Munkácsy u.2. Ökoiskolai munkaterv

Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 3555 Harsány, Munkácsy u.2. Ökoiskolai munkaterv Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 3555 Harsány, Munkácsy u.2. Ökoiskolai munkaterv Iskolánk Ökoiskola A Nemzeti Erőforrás Minisztérium, a 2012-2015 közötti időszakra iskolánknak Ökoiskolai címet

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD A PEDAGÓGIAI PROGRAM

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD A PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD A PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM FEJEZETE A jelenleg hatályos program (fekete betűvel szedve) szövegszerű módosítási javaslatait (pirossal

Részletesebben

Az iskola környezetnevelési programja

Az iskola környezetnevelési programja Az iskola környezetnevelési programja Az iskola környezeti nevelési programjának a meghatározása a szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztésével és azok összehangolásával történik. A

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV Környezeti nevelésünk 15 pontja ÖKOISKOLAI MUNKATERV Az iskolai környezeti nevelés célja, hogy a gyermekek fokozottan szembesüljenek a természettel és a környezettel. Fejlődésük során képessé kell válniuk

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSI ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM KÖRNYEZETI NEVELÉSI ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM Közintelligencia, egyedüli valóságos erő; ennél előbb utóbb nagyobb hatalom nincs; s azt a lehető legnagyobb magasságra fejteni, legszentebb hazafiúi

Részletesebben

INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA

INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA 2010. május 3. BESZÁMOLÓ A BOCSKAIKERTI NÉMETH LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS INTÉZMÉNY ÉS ÓVODA TÉMANAPJÁRÓL Készítette: Pásti József Csaba Bocskaikert,

Részletesebben

Környezeti nevelési program

Környezeti nevelési program 10 b.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Környezeti nevelési program OM azonosító: 031202 1. A KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM ALAPJAI A bölcs ember törvénye az: a természet

Részletesebben

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Környezeti nevelési program 5. számú melléklet TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskolai környezeti nevelés törvényi háttere... 4 2. Helyzetelemzés, helyzetkép...

Részletesebben