FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG"

Átírás

1 FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG H E L Y H E Z K Ö T Ö T T I N T E R N E T H O Z Z Á F É R É S I (E L É R É S I) S Z O L G Á L T A T Á S R A és N O M A D I KUS I N T E R N E T H O Z Z Á F É R É S I (E L É R É S I) S Z O L G Á L T A T Á S R A V O N A T K O Z Ó Á L T A L Á N O S S Z E R Z İ D É S I F E L T É T E L E I Hatályos: Utolsó módosítás

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K FÜGGELÉK 1 Díjszabás FÜGGELÉK 2 A szolgáltató által nyújtott elıfizetıi szolgáltatások meghatározása FÜGGELÉK 3 Egyedi elıfizetıi szerzıdés minta FÜGGELÉK 4 Hálózathasználati Elvek FÜGGELÉK 5 Felügyeleti szerv elérhetısége FÜGGELÉK 6 Lefedett területek FÜGGELÉK 7 Minıségi mutatók FÜGGELÉK 8 A Függelék 2-ben megfogalmazottól eltérı tartalom meghatározás és elıfizetési díj Debrecen (Acsádi út vége, Apafa, Bayk András kert, Bánk, Biczó István kert, Diószegi út Panoráma útig, Dombos tanya, Határ út környéke, Létai út vége, Méhészkert, Monostorpályi út bal oldala, Nagycsere, Nagy Mihály kert, Tornyos tanya, Sámson kert, Szepes, Szikigyakor (Sámsoni út vége) Vámospércsi út vége (Anita Tranzex környéke), Pallag településeken FÜGGELÉK 9 A Függelék 2-ben megfogalmazottól eltérı tartalom meghatározás és elıfizetési díj Baja, Százhalombatta, Bátmonostor, Csátalja, Érsekcsanád, Dávod, Hercegszántó,Nagybaracska, Sükösd, Vaskút településeken FÜGGELÉK 10. A Függelék 2-ben megfogalmazottól eltérı tartalom meghatározás és elıfizetési díj Hajdúböszörmény, Hajdúböszörmény-Vid, Hajdúböszörmény-Boda, Hajdúhadház, Debrecen-Ondód, Debrecen-Kismacs, Hortobágy, Téglás, Hajdúvid településeken FÜGGELÉK 11. A Függelék 2-ben megfogalmazottól eltérı tartalom meghatározás és elıfizetési díj Szentendre, Pilisszentlászló és Leányfalu településeken FÜGGELÉK 12. A Függelék 2-ben megfogalmazottól eltérı tartalom meghatározás és elıfizetési díj Karcag, Hajdúböszörmény, Nyírbátor éstörökszentmiklós településeken FÜGGELÉK 13. Adatkezelési szabályzat 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETİSÉGE A SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINAK ELÉRHETİSÉGE AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA, HATÁLYA Az általános szerzıdési feltételek célja Az általános szerzıdési feltételek hatálya Személyi hatály Idıbeli hatály Területi hatály Tárgyi hatály KÖZZÉTÉTEL ÉS ÉRTESÍTÉS Közzététel Értesítés A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA A SZOLGÁLTATÁS KIEGÉSZÍTİ SZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS, AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI, ESETLEGES IDİBELI ÉS FÖLDRAJZI KORLÁTAI

3 3.1. SZERZİDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK ESETLEGES IDİBELI ÉS FÖLDRAJZI KORLÁTAI A SZOLGÁLTATÁS ELÉRHETİSÉGE MÁS HÁLÓZATOKBÓL AZ ELİFIZETİI HOZZÁFÉRÉSI PONT LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELRE VALÓ RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁNAK VÁLLALÁSI IDEJE AZ IGÉNYBEJELENTÉSTİL SZÁMÍTVA A SZOLGÁLTATÁSOK MINİSÉGI GARANTÁLT/CÉLÉRTÉKEI, A MINİSÉGI GARANTÁLT/CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE ÉS TELJESÍTÉSÜK ELLENİRZÉSÉNEK MÉRÉSI MÓDSZERE HASZNÁLHATÓSÁG AZ ELİFIZETİI HOZZÁFÉRÉSI PONTON KORLÁTOZÁS ADATFORGALOM TÚLLÉPÉS ESETÉN A SZOLGÁLTATÁS VÁRAKOZÁS ÉS ZAVARMENTESSÉGE MÉRÉSI MÓDSZEREK MEG NEM FELELÉS IGAZOLÁSA AZ ELİFIZETİ RÉSZÉRİL AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ELİFIZETİI ADATOK LISTÁJA, AZ ELİFIZETİI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE, A LEGRÖVIDEBB SZERZİDÉSI IDİSZAK AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MINIMÁLIS TARTALMI ELEMEI AZ ELİFIZETİI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE A LEGRÖVIDEBB SZERZİDÉSI IDİSZAK FELTÉTELES KEDVEZMÉNY, HŐSÉGNYILATKOZAT AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK EGYES ESETEI ÉS A SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÓ JOGA EGYOLDALÚ SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁSRA, AZ ELİFIZETİT A SZOLGÁLTATÓ EGYOLDALÚ SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁSA ESETÉN MEGILLETİ JOGOK, EGYOLDALÚ SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁS ESETÉN AZ ELİFIZETİ TÁJÉKOZTATÁSÁNAK MÓDJA, A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁS ESETEI ÉS A FIZETENDİ DÍJ MÉRTÉKE, AZ ÁTHELYEZÉS ÉS AZ ÁTÍRÁS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE AZ ELİFIZETÉSI SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK EGYES ESETEI ÉS FELTÉTELEI Szerzıdésmódosítás közös megegyezéssel Szerzıdésmódosítás az Elıfizetı kezdeményezésére A szolgáltatás-hozzáférés helyének megváltoztatása (áthelyezés) Számlázási cím módosítása Csomag-váltás Változás az Elıfizetı adataiban vagy azok kezelésében Szolgáltató egyoldalú szerzıdésmódosítása A szolgáltató egyoldalú szerzıdésmódosítása esetén az elıfizetı tájékoztatásának módja Az elıfizetıt a szolgáltató egyoldalú szerzıdésmódosítása esetén megilletı jogok DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁS ESETEI AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉNEK ESETEI, AZ ELİFIZETİ ÁLTAL KÉRHETİ SZÜNETELÉS LEGHOSSZABB IDİTARTAMA, A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZÜNETELÉS ESETEI ÉS A FIZETENDİ DÍJ MÉRTÉKE

4 9. AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSÁNAK, ÍGY KÜLÖNÖSEN AZ ELİFIZETİ ÁLTAL INDÍTOTT VAGY AZ ELİFIZETİNÉL VÉGZİDTETETT FORGALOM KORLÁTOZÁSÁNAK, AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS MINİSÉGI, VAGY MÁS JELLEMZİI CSÖKKENTÉSÉNEK AZ ESETEI ÉS FELTÉTELEI AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSÉNEK ESETEI ÉS FELTÉTELEI, AZON HATÁRIDİ MEGJELÖLÉSE, AMEDDIG AZ ELİFIZETİ DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK ELEGET TEHET ANÉLKÜL, HOGY A SZOLGÁLTATÓ A SZERZİDÉST FELMONDANÁ A SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSÉNEK ESETEI ELİFIZETİI FELMONDÁS SZOLGÁLTATÓI FELMONDÁS AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB SZABÁLYOK A Szolgáltató díj-visszatérítési kötelezettsége a szerzıdés megszőnése esetén cím, felhasználói név újra felhasználás Együttmőködés a szerzıdés megszőnése esetén A HIBABEJELENTİ ELÉRHETİSÉGE, A VÁLLALT HIBAELHÁRÍTÁSI CÉLÉRTÉKEK, A HIBABEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK MENETE A HIBABEJELENTÉS, HIBAELHÁRÍTÁS ELJÁRÁSI RENDJE HIBAELHÁRÍTÁSI HATÁRIDİ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŐKÖDÉSE, AZ ELİFIZETİI BEJELENTÉSEK, PANASZOK INTÉZÉSE (DÍJREKLAMÁCIÓ, KÖTBÉR ÉS KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYEK ELINTÉZÉSE) AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELJÁRÁSI RENDJE DÍJREKLAMÁCIÓ AZ ELİFIZETİ JOGAI AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS HIBÁS TELJESÍTÉSE ESETÉN, AZ ELİFIZETİT MEGILLETİ KÖTBÉR MÉRTÉKE, A HIBA KIJAVÍTÁSÁNAK ÁTMENETI VAGY TARTÓS LEHETETLENSÉGE ESETÉN AZ ELİFIZETİT MEGILLETİ DÍJCSÖKKENTÉS MÉRTÉKE, AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS VITÁK RENDEZÉSÉNEK MÓDJA A SZOLGÁLTATÓ FELELİSSÉGE KÉSEDELMES, VAGY HIBÁS TELJESÍTÉS AZ ELİFIZETİT MEGILLETİ KÖTBÉREK Hibaelhárítási késedelem Átírási késedelem ELİFIZETİ FELELİSSÉGE VIS MAIOR REKLAMÁCIÓ, VITÁK INTÉZÉSE, JOGORVOSLAT AZ ELİFIZETİI VÉGBERENDEZÉS (KÉSZÜLÉK) CSATLAKOZTATÁSÁNAK FELTÉTELEI ALAPVETİ KÖVETELMÉNYEK ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS CSATLAKOZTATÁSI JOG

5 15. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KEZELT ADATOK FAJTÁI, TÁROLÁSUK ÉS ESETLEGES TOVÁBBÍTÁSUK CÉLJA ÉS IDİTARTAMA, AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA, AZ ADATBIZTONSÁG, VALAMINT AZ ELİFIZETİNEK, ILLETVE A FELHASZNÁLÓNAK AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAIRÓL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRİL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA, EZEN BELÜL EGYSZERI DÍJAK, RENDSZERES ÉS FORGALMI DÍJAK SZÁMSZERŐ ÉS EGYÉRTELMŐ MÉRTÉKE, DÍJAZÁSI IDİSZAKOK, KEDVEZMÉNYEK ÉS DÍJFIZETÉS NÉLKÜLI SZOLGÁLTATÁSOK, A KEDVEZMÉNYRE JOGOSULTSÁG ELVESZTÉSE ESETÉN A KEDVEZMÉNY VISSZAFIZETÉSÉNEK FELTÉTELEI, A DÍJFIZETÉS ÉS A SZÁMLÁZÁS MÓDJA ÉS IDEJE, A DÍJNAK AZ ELİFIZETİ IGÉNYE SZERINTI ELİRE TÖRTÉNİ MEGFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI Egyszeri díjak Elıfizetı-aktiválási díj Áthelyezési díj Adminisztrációs díj Normál összegő adminisztrációs díj Kedvezményes összegő adminisztrációs díj Kikapcsolási díj Visszakapcsolási díj Átírási díj Kiszállási díj Kihelyezett távközlıi berendezés óvadék és átalánykártérítés Elállási díj Díjtartozás megfizetésének biztosítására adott biztosíték Csomag-váltási díj Rendszeres díj(ak) Alapszolgáltatás hozzáférési díjak (elıfizetési díj) Kiegészítı szolgáltatások hozzáférési díjai Üzemfenntartási költségtérítés ELİFIZETİ DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGE A DÍJAZÁS ÉS SZÁMLÁZÁS ALAPELVEI A KÖZVETÍTİVÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI A KÖZVETÍTİVÁLASZTÁST BIZTOSÍTÓ ÖSSZEKAPCSOLÁSI SZERZİDÉSEKBEN FOGLALTAKKAL ÖSSZHANGBAN FELÜGYELETI SZERV CÍME, TELEFONSZÁMA AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ELÉRHETİSÉGE *TERÜLETI HATÁLY TELEPÜLÉSEK: BUDAPEST IX, XII, XXII KERÜLETEK, BUDAÖRS, AGÁRD, GÁRDONY, VELENCE, KECSKEMÉT, CEGLÉD, NYERGESÚJFALU **A DINAMIT (20M-ÁS) CSOMAGRA SZERZİDÉS CSAK ELİZETES FELMÉRÉS UTÁN KÖTHETİ!

6 1, AZ INGATLANON BELÜLI HOZZÁFÉRÉSI PONT HELYÉT ÉS A LAKÁSHÁLÓZAT KIÉPÍTÉSÉNEK ELİFIZETİT TERHELİ KÖLTSÉGEIT A MIKROHULLÁMÚ INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS, TARTALOM MEGHATÁROZÁS, ELİFIZETÉSI- ÉS EGYSZERI DÍJAI (HATÁLYOS: JAN. 1-JÉTİL) DEBRECEN (ACSÁDI ÚT VÉGE, APAFA, BAYK ANDRÁS KERT, BÁNK, BICZÓ ISTVÁN KERT, DIÓSZEGI ÚT PANORÁMA ÚTIG, DOMBOS TANYA, HATÁR ÚT KÖRNYÉKE, LÉTAI ÚT VÉGE, MÉHÉSZKERT, MONOSTORPÁLYI ÚT BAL OLDALA, NAGYCSERE, NAGY MIHÁLY KERT, TORNYOS TANYA, SÁMSON KERT, SZEPES, SZIKIGYAKOR (SÁMSONI ÚT VÉGE) VÁMOSPÉRCSI ÚT VÉGE (ANITA TRANZEX KÖRNYÉKE), PALLAG TELEPÜLÉSEKEN DIJCSOMAG ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK AZ ALKOTMÁNYRÓL SZÓLÓ ÉVI XX. TV. (ALK.) A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRİL SZÓLÓ ÉVI IV. TÖRVÉNY (PTK.) AZ ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSRİL SZÓLÓ ÉVI C. TÖRVÉNY (EHT.) A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KEZELT ADATOK FAJTÁI, AZ ADATKEZELÉS JOGCÍME ÉS CÉLJA A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KEZELT ADATOK TÁROLÁSÁNAK, ESETLEGES TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÉLJA, IDİTARTAMA; AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA AZ ADATKEZELÉS IDİTARTAMA AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK ESETEI AZ ADATTÁROLÁS MÓDJA, ADATBIZTONSÁG AZ ELİFIZETİK, FELHASZNÁLÓK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI TÁJÉKOZTATÁS HELYESBÍTÉS, TÖRLÉS TILTAKOZÁSI JOG AZ ELİFIZETİ TILTAKOZHAT SZEMÉLYES ADATÁNAK KEZELÉSE ELLEN, HA JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZOLGÁLTATÓ ALKALMAZOTTJÁT, TAGJÁT, MEGBÍZOTTJÁT TERHELİ ADATVÉDELMI ÉS TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG BELSİ ADATVÉDELMI FELELİS SZILÁGYI SZILVIA

7 1. Szolgáltató adatai, általános rendelkezések, ügyfélszolgálat elérhetısége 1.1. A Szolgáltató adatai, ügyfélszolgálati irodáinak elérhetısége Név: FiberNet Kommunikációs Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Rövidített név: FiberNet Zrt.(a továbbiakban: Szolgáltató) Székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar utca Cégjegyzékszám: Internetes honlap címe: Ügyfélszolgálatok telefonszáma és nyitva tartása január 1-jétıl: Országos ügyfélszolgálat és hibabejelentı telefonszáma: 1280 (06:00-22:00-ig) Országos ügyfélszolgálat és hibabejelentı telefax száma: Internetes ügyfélszolgálat elérhetısége: Ügyfélszolgálati iroda címe, telefonszáma Az ügyfélszolgálati Nyitva tartás iroda által ellátott települések H K Sze CS P Szo Budapesti Ügyfélszolgálat Promontor Udvar Üzletház 1221 Kossuth L. u I. emelet Alcsútdoboz, Bodmér, Etyek, Felcsút, Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Szár, Tabajd,, Tök, Újbarok, Vértesacsa, Vértesboglár 08:00-18:00 08:00 16:00 08:00 16:00 10:00 18:00 08:00 15: Siófok, Fı u Siófok, Szabadbattyán, Kápolnásnyék, Egész évben 08:00 18:00 Egész évben Zárva Egész évben 08:00 16:00 Okt 01-tıl márc 31- ig Zárva Ápr 01- tıl szept 30-ig 10:00-18:00 Okt 01- tıl márc 31-ig 08:00-15:00 Ápr 01- tıl szept 30-ig 10:00-18:00 Okt 01- tıl márc 31-ig Zárva Ápr 1-tıl szept 30- ig 9:00-13: Hévíz, Tavirózsa u. 1/a. Hévíz, Zalaszentgrót, Csáford, Tekenye, Zalaudvarnok, Fonyód, 08:00 18:00 08:00 16:00 08:00-16:00 10:00 18:00 08:00 15:00-7

8 6500 Baja, Szabadság u. 7. Baja, Bácsalmás, Bátmonostor, Borota, Csátalja, Érsekcsanád, Érsekhalma, Dávod, Hercegszántó Jánoshalma, Kalocsa, Kunfehértó, Mélykút Nagybaracska, Sükösd, Vaskút, 08:00 18:00 08:00 16:00 08:00 16:00 10:00 18:00 08:00 15: Siklós, Felszabadulás u. 63/b. Siklós, Sellye, Somogyapáti, Garé, Patapoklosi, Almamellék, Ócsárd, Szava, Bisse, Magyarbóly, Villány, Kozármisleny, Barcs, Matty, Kesző, Vajszló, Szentlırinc, Szigetvár, Pécs-Somogy és Pécs- Vasas. Mohács, Lánycsók 08:00 18:00 08:00-16:00 08:00 16:00 10:00-18:00 08:00 15: Cegléd, Kút u. 5. Cegléd, Tószeg, Martfő 08:00 18:00 08:00 16:00 08:00 16:00 10:00 18:00 08:00 15: Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky. krt. 8. Kecskemét, Városföld 08:00 18:00 08:00 16:00 08:00 16:00 10:00 18:00 08:00-15: Tiszaújváros Szent István u. 1. fsz. 6. Boldog, Borsodnádasd, Egyek, Erdıkövesd, Füzesabony, Heves, Hort, Kál-Kompolt, Mátraderecske, Mezıkeresztes, Mezıkövesd, Nagycsécs, Pétervására, Polgár, Poroszló, Rózsaszentmárton, Sajóörös, Sajószöged, Tiszalök, Tiszaújváros, Verpelét 08:00 17:00 08:00-16:00 08:00-16:00 10:00-18:00 08:00 15:00 8

9 4200 Hajdúszoboszló, Dózsa György u. 46. Balmazújváros, Báránd, Hajdúbagos, Hajdúszoboszló, Hajdúböszörmény- Vid, Hajdúböszörmény- Boda, Hajdúhadház, Debrecen-Ondód, Debrecen-Kismacs, Hortobágy, Téglás, Hajdúvid, Kaba, Karcag, Újfehértó, Hajdúhadház, Püspökladány, Mérk, Nádudvar, Nagyrábé, Nyírbátor, Sárrétudvari, Törökszentmiklós, Túrkeve, Tépe, Berettyóújfalu, Esztár, Hajdúbagos, Konyár, Kisújszállás, Mikepércs, Pocsaj Vállaj, Debrecen (Acsádi út vége, Apafa, Bayk András kert, Bánk, Biczó István kert, Diószegi út Panoráma útig, Dombos tanya, Határ út környéke, Létai út vége, Méhészkert, Monostorpályi út bal oldala, Nagycsere, Nagy Mihály kert, Tornyos tanya, Sámson kert, Szepes, Szikigyakor (Sámsoni út vége) Vámospércsi út vége (Anita Tranzex környéke), Pallag településeken 08:00 20:00 08:00-16:00 08:00-16:00 10:00-18:00 08:00 15: Nyírbátor, Kenyérmezı u. 6. Nyírbátor, Fehérgyarmat, Nyíradony 08:00 18:00 10:00 17:00 08:00 15:00 10:00-18:00 08:00 15:00 9

10 1.2. Az általános szerzıdési feltételek célja, hatálya Az általános szerzıdési feltételek célja Az általános szerzıdési feltételek célja: a Szolgáltató és az Elıfizetı közötti jogviszony rögzítése a szolgáltatással kapcsolatban a vonatkozó jelenleg hatályos jogszabályoknak az elektronikus hírközlésrıl szóló évi C. törvény (a továbbiakban: EHT), valamint az elektronikus elıfizetıi szerzıdésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 16/2003. (XII.27.) IHM rendelet (a továbbiakban Rendelet) megfelelıen. Az általános szerzıdési feltételek alapján a Szolgáltató, mint távközlési szolgáltató a használatában lévı távközlési hálózatot felhasználva helyhez kötött internet hozzáférési (elérési) szolgáltatást nyújt elıfizetıi részére Az általános szerzıdési feltételek hatálya Személyi hatály Az általános szerzıdési feltételek személyi hatálya kiterjed a FiberNet Rt-re, mint Szolgáltatóra, valamint az elıfizetıi szerzıdés alapján a Szolgáltató szolgáltatásait igénybevevı Elıfizetıkre. Egyéni Elıfizetınek minısül az a természetes személy Elıfizetı, aki úgy nyilatkozott, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül veszi igénybe a távközlési szolgáltatást. Üzleti/intézményi (korábban közületi) Elıfizetınek minısül minden más jogalany, így különösen a jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok, valamint az egyéni vállalkozók. A természetes személy Elıfizetı jogosult az elıfizetıi szerzıdés megkötése után üzleti/intézményi, illetve egyéni elıfizetıségre vonatkozó nyilatkozatát módosítani. A módosításra az átírás szabályait kell alkalmazni Idıbeli hatály Az általános szerzıdési feltételek idıbeli hatálya a bejelentés alapján a hatósági nyilvántartás idıtartamára, illetve addig terjed, amíg a Szolgáltató az illetékes hatóság által vezetett nyilvántartásban szerepel. Ezen idı alatt, ha ezt a körülmények, különösen a hatályos jogszabályok indokolják, azt felül kell vizsgálni és az elıírt módon az Elıfizetı tudomására kell hozni Területi hatály Az általános szerzıdési feltételek területi hatálya: Magyarország területén a bejelentett és nyilvántartásba vett ellátottsági (szolgáltatási) körzet. Ezen belül a földrajzi területeket a Szolgáltató határozza meg és azok körét szabadon változtathatja, ennek felsorolása az ügyfélszolgálaton megtekinthetı, illetve az 6. sz. függelék tartalmazza. Az aktuális területi elérhetıségrıl a Szolgáltató honlapján biztosít tájékoztatási lehetıséget. 10

11 Tárgyi hatály Az általános szerzıdési feltételek tárgya: a Szolgáltató által nyújtott elıfizetıi szolgáltatások meghatározása, az igénybevétel módja és feltételei. Az általános szerzıdési feltételek tárgyi hatálya a helyhez kötött internet hozzáférés (elérési) szolgáltatás (KSH SZJ ) nyújtására terjed ki, amelyet a Szolgáltató jelenleg saját tulajdonában lévı hálózatán és berendezésein, a késıbbiekben esetleg más szolgáltatók hálózatának és berendezéseinek szerzıdéseken alapuló felhasználásával létrehozott rendszeren nyújt. Amennyiben az általános szerzıdési feltételek módosulása esetén az Elıfizetı a változásokról való értesítést követı 8 napon belül az illetékes ügyfélszolgálaton, illetve telefonos ügyfélszolgálat esetén a telefonos tájékoztatóban megjelölt helyen írásban nem tesz kifogást, a módosított általános szerzıdési feltételek elfogadottnak tekintendık. A Szolgáltató jogosult a kifogást elutasítani, ha az megalapozatlan. Megalapozatlan a kifogás, ha a Szolgáltató a jogszabályokban, illetve az elıfizetıi szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen módosította az elıfizetıi szerzıdést. A kifogás elutasítása esetén az Elıfizetı a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (a továbbiakban: hatóság), a Fogyasztóvédelmi Felügyelıséghez, a Gazdasági Kamarák mellett mőködı békéltetı testülethez, vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. 11

12 1.3. Közzététel és értesítés Közzététel A Szolgáltató általános szerzıdési feltételének, vagy egyéb tájékoztatásnak közzétételét az ügyfélszolgálati irodá(k)ban, internetes honlapján illetve az interneten mőködtetett ügyfélszolgálaton való közzététellel, vagy a távbeszélın mőködtetett ügyfélszolgálaton való tájékoztatásadással teljesíti Értesítés A Szolgáltató értesítési kötelezettségeinek a következı módokon tehet eleget: a) az Elıfizetı közvetlen, írásbeli értesítésével (levél), vagy b) a jogszabályban foglalt feltételek esetén elektronikus levélben, vagy c) a jogszabályban foglalt feltételek esetén egyéb távközlési úton, vagy d) a szolgáltatás 8.1. pontban meghatározott szüneteltetése, valamint az általános szerzıdési feltételek egyoldalú módosítása esetében az értesítendı Elıfizetık körétıl függıen országos vagy megyei napilapban legalább két alkalommal feladott közlemény útján, amellyel egyidejőleg az értesítést az ügyfélszolgálaton is köteles közzétenni. A Szolgáltató köteles az ÁSZF-et azok minden módosítása esetén a módosítás hatálybalépését 30 nappal megelızıen nyilvánosságra hozni, az ügyfélszolgálatán, illetve honlapján ingyenesen elérhetıvé tenni, valamint a hatóságnak megküldeni. Az értesítési módok közül - amennyiben a postai, tértivevényes levélben történı értesítés a jogszabályok, illetve jelen általános szerzıdési feltételek szerint nem kifejezett kötelezettség - a Szolgáltató elsısorban az elektronikus levélben történı értesítéssel él a bekötési jegyzıkönyvben rögzített Szolgáltató által biztosított címre, mely az elıfizetı értesítésére szolgál. Más szolgáltató által üzemeltetett címre a Szolgáltató értesítést nem küld. Az értesítés kézbesítettnek minısül, amennyiben az elektronikus levél a Szolgáltató által, a szolgáltatás nyújtása keretében az Elıfizetınek fenntartott elektronikus postaládába (több postaláda esetén az Elıfizetı által értesítési postafiókként megjelölt postaládába) megérkezik, attól függetlenül, hogy az Elıfizetı azt elolvasta-e vagy sem. A Szolgáltató nem köteles a fenti értesítési határidıket az általános szerzıdési feltételek azon módosításaira alkalmazni, amikor az általános szerzıdési feltételek módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerzıdéses feltételeket nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely elıfizetıi díj csökken. 12

13 2. A Szolgáltató által nyújtott elıfizetıi szolgáltatások meghatározása 2.1. A szolgáltatás Helyhez kötött- és nomadikus internet hozzáférés (elérési) szolgáltatás (KSH SZJ ) Ügyfeleink részére internet hozzáférési (elérési) szolgáltatás nyújtása, aminek segítségével elérhetik a világmérető Internet hálózatot. Az Internet hálózat a TCP/IP szabványt használva teszi lehetıvé az ügyfelek egymás közötti kommunikációját, valamint két szolgáltatás hozzáférési pont között a felhasználó kezdeményezésére Internet protokoll alapú kétirányú vagy egyirányú jelátvitelt. A fenti átviteli formát felhasználva az elıfizetık elektronikus levelezés ( ), WWW szerver-szolgáltatások, levelezési listák (mailing list), IP szintő állománycsere (FTP), elektronikus hirdetés (NEWS), DNS szolgáltatásokat vehetnek igénybe. A szolgáltatás alapvetıen kábeltelevíziós hálózaton, vagy felek külön megállapodása esetén más hozzáférési közegen (így különösen optika, mikrohullám stb.) keresztül vehetı igénybe Kiegészítı szolgáltatás Felek külön megállapodása esetén, Szolgáltató más IP alapú szolgáltatásokat is nyújthat, amelyek lehetnek például: - WEB tárterület bıvítése - Postaládák számának bıvítése - Server hosting, webszerver üzemeltetés - Internet Domain név regisztráció 2.3. Szolgáltatási csomagok A Szolgáltató internet hozzáférési (elérési) szolgáltatási rendszere transzparens, az Elıfizetık elérhetnek más szolgáltatókat, együttmőködhetnek más Szolgáltatókkal. A transzparencia azt jelenti, hogy a Szolgáltató egyes díjcsomagjaiban nincs védelem beépítve az Elıfizetıt fenyegetı támadással szemben. Szolgáltató jogosult arra, hogy egyes kommunikációs portok használatát korlátozza az Elıfizetık és a szolgáltatás zavartalansága, biztonsága érdekében. A Szolgáltató a hatóság határozata alapján a szolgáltatás bizonyos jellemzıinek, illetıleg a szolgáltatással elérhetı tartalmak elérésének, használatának korlátozására, felfüggesztésére jogosult és köteles. Elıfizetı kérésére Szolgáltató tájékoztatást nyújt a használható és nem használható kommunikációs portok tárgyában. Amennyiben a szolgáltatási csomagok leírását tartalmazó mellékletben az egyes csomagok leírása el nem tér, úgy - internetszerver-üzemeltetése nem megengedett; 13

14 - a csomaghoz tartozó web-tárhely szolgáltatás keretében kizárólag statikus weboldalak helyezhetık el; - a csomaghoz tartozó, vagy a külön megrendelt fix IP cím szolgáltatás internetszerver-üzemeltetésre nem jogosít, továbbá Szolgáltató a fix IP címet automatikus címkiosztással, az elıfizetıi végberendezés (számítógép, router stb.) hálózati azonosítójához (MAC-cím) kötötten biztosítja (DHCP), jogosult legalább 8 napos elızetes értesítéssel a kiosztott címet megváltoztatni. A szolgáltatáscsomagok részletes tartalma és leírása a 2. sz. Függelékében találhatók. Szolgáltató és Elıfizetı megállapodhatnak abban, hogy külön megállapodásuk esetén az elıre kialakított csomagokban meghatározott feltételektıl eltérıen (pl. sávszélesség, díj stb.) nyújtanak, illetıleg vesznek igénybe szolgáltatást. 3. Az elıfizetıi szerzıdés megkötésére vonatkozó eljárás, az elıfizetıi szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, esetleges idıbeli és földrajzi korlátai 3.1. Szerzıdéskötésre vonatkozó eljárás Szerzıdéskötés Az igénylınek, aki az internet hozzáférési (elérési) szolgáltatást igénybe kívánja venni, szerzıdést kell kötnie a Szolgáltatóval, amely szerzıdés meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, valamint a választott szolgáltatást és annak díját. Az Internet szolgáltatás igénybevételére szóló szerzıdés egyedi elıfizetıi szerzıdésbıl és általános szerzıdési feltételekbıl áll. Az egyedi elıfizetıi szerzıdés tartalmazza az elıfizetı adatait, valamint az igénybevett szolgáltatáscsomag megjelölését és leírását. A Szolgáltató mősorelosztó hálózatokon nyújtott helyhez kötött internet hozzáférési (elérési) szolgáltatása kizárólag a Szolgáltató visszirányú adatátvitelre alkalmas és képes mősorelosztó hálózata által lefedett területen rendelhetı meg. Amennyiben a Szolgáltató mősorelosztó tevékenysége az adott területen megszőnik, úgy a szerzıdés ellehetetlenülés okán megszőnik. Amennyiben a felek kölcsönösen megállapodnak, a fentiektıl eltérı területen is adható a szolgáltatás. Amennyiben az adott ingatlanon már van kiépített és mőködı mősorelosztó hozzáférési pont, a szerzıdés létrejöttének feltétele, hogy a kábeltelevíziós elıfizetı és a mősorelosztó hálózat(ok)on nyújtott Internet szolgáltatási csomag Elıfizetıje azonos legyen, vagy a kábeltelevíziós elıfizetınek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy felhatalmazza az Elıfizetıt a mősorelosztó hálózatokon nyújtott Internet szolgáltatási csomag adott kábeltelevíziós elıfizetésre történı megrendelésére. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó bejelentést (igénybejelentés) az igénylınek írásban, (levél, telefax), az ÁSZF 1. fejezetében megadott ügyfélszolgálati címre kell benyújtania, illetve telefonon, a 1280-as telefonos Központi Ügyfélszolgálati (CallCenter/Contact-Center) telefonszámon kell bejelentenie. Igénybejelentését megteheti személyesen is, az 1. fejezetben megadott Ügyfélszolgálati Irodákban is. Az 14

15 igénybejelentés létrejön akkor is, ha igénylı a telefonos Központi Ügyfélszolgálat, vagy Üzletkötı megkeresésére jelenti be igényét. Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell az igényfelméréshez szükséges elengedhetetlen adatokat. Az igénylıi bejelentés kötelezı minimális tartalmi elemei: a) igénylı neve (cégszerő megnevezése), elıfizetıi kategóriája, lakóhelye (állandó címe és tartózkodási helye), illetve székhelye, elérhetısége (telefonszám, ) b) az Elıfizetıi hozzáférési pont(ok) létesítési helye, a csatlakoztatni kívánt berendezések jellege és darabszáma; c) az igényelt szolgáltatás(ok) felsorolása; d) az igénybejelentés helye és idıpontja. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó bejelentést (igénybejelentés) az igénylınek írásban, elektronikus levelezés útján illetve telefonos ügyfélszolgálat (contact-center) mőködése esetén egyéb módon (üzenetrögzítın) kell megtennie. Az igénybejelentést a Szolgáltatónak kell címezni. Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell az igényfelméréshez szükséges elengedhetetlen adatokat. Az elıfizetıi igényeket a Szolgáltató nyilvántartásba veszi. Amennyiben az igénybejelentés a szükséges adatokat nem tartalmazza, a Szolgáltató az igénybejelentés kézhezvételétıl számított 15 napon belül, amennyiben erre lehetısége van, felveszi a kapcsolatot az igénybejelentıvel az igénybejelentés kiegészítésére. A természetes személy Elıfizetınek a szerzıdéskötéskor kell nyilatkoznia arról, hogy a szolgáltatást egyéni elıfizetıként vagy nem egyéni elıfizetıként (üzleti/intézményi elıfizetı) kívánja igénybe venni. A nyilatkozatot írásban kell megtenni az egyedi elıfizetıi szerzıdés erre vonatkozó pontjának kitöltésével, legkésıbb az egyedi elıfizetıi szerzıdés aláírásával egyidejőleg. Amennyiben az Elıfizetı a nyilatkozattételt elmulasztja, a Szolgáltató úgy tekinti, hogy az Elıfizetı a szolgáltatást egyéni elıfizetıként kívánja igénybe venni. Az Elıfizetı az elıfizetıi szerzıdés fennállása alatt az általa tett nyilatkozatot írásban bármikor visszavonhatja, illetve módosíthatja. Az igénybejelentés alapján amennyiben kábeltelevíziós hozzáférési pont nincs kiépítve, illetve szükséges a Szolgáltató elızetesen egyezetett idıpontban igényfelmérést végez: a helyszínen megvizsgálja a hozzáférési pont létesítés feltételeit, illetve az Igénylı egyedi igényeit, amely alapján a kábeltelevíziós egyszeri csatlakozási díj, valamint esetlegesen az Internet csatlakozási díjon felüli kiépítési igény teljesítése ellenértékének mértékére vonatkozóan ajánlatot ad. Az igénybejelentés alapján amennyiben a kábeltelevíziós hozzáférési pont ki van építve a Szolgáltató szükség szerint végez igényfelmérést, illetve ad szerzıdéskötési ajánlatot. Az Igénylı a Szolgáltató szerzıdéskötési ajánlatára az igényfelmérés után, a helyszínen, illetve igényfelmérés hiányában haladéktalanul válaszol. Ha az Igénylı az ajánlatot nem fogadja el, vagy arra nem nyilatkozik, igénye a nyilvántartásból törölhetı. Ha az igénylı az Elıfizetı-aktiválási, Szolgáltatás-aktiválási díj vagy a szerelési költség ıt terhelı részének megfizetését nem vállalja, az errıl szóló nyilatkozatát a Szolgáltató az ajánlat visszavonásának tekintheti. 15

16 A kitöltött és igénylı, (szerzıdı fél) által aláírt szerzıdés igénybejelentésnek minısül. Amennyiben a Szolgáltató ajánlatát az Igénylı elfogadja, sor kerül az egyedi elıfizetıi szerzıdés megkötésére. Az elıfizetıi szerzıdés Felek kölcsönös érdekeinek és a szolgáltatás jellegének figyelembevételével kizárólag a határozott idejő szerzıdés kiegészítés kivételével, mely hangszerzıdéssel is létrejöhet a telefonos Központi Ügyfélszolgálaton. - írásban jön létre. Szolgáltató köteles a szerzıdés megkötésével egyidejőleg az egyedi elıfizetıi szerzıdést, az általános szerzıdési feltételek kivonatát, valamint az elıfizetı kérése esetén az általános szerzıdési feltételek egy példányát az elıfizetı rendelkezésére bocsátani. Szolgáltató az igénybejelentés alapján kiállított szerzıdést eljuttatja elıfizetıhöz, akinek kötelessége az aláírásával ellátott szerzıdést visszajuttatni a Szolgáltató ügyfélszolgálatára. Az elıfizetıi szerzıdés azon a napon jön létre, amikor a Szolgáltató kézhez veszi az Elıfizetı által is aláírt szerzıdést. A Szolgáltató az elıfizetıi szerzıdés létrejöttét követıen a lehetı legrövidebb idın belül, _a felek eltérı megállapodása hiányában legfeljebb az igénybejelentéstıl - ennek hiányában a szerzıdés aláírásától - számított 30 napon belül köteles szolgáltatáshozzáférési pontot létesíteni, illetve a szolgáltatást aktiválni. Nem minısül késedelmes teljesítésnek, - ha az Elıfizetı a Szolgáltatóval elızetesen egyeztetett idıpontban a helyszíni szerelés feltételeit nem biztosítja, vagy ha az Elıfizetı, vagy harmadik személy magatartása miatt a csatlakozás nem, vagy csak késıbb valósulhat meg. - ha a Felek a hozzáférési pont létesítésére 30 napnál késıbbi idıpontban állapodnak meg. Szolgáltató jogosult a szolgáltatás aktiválásának idıpontjától a szolgáltatás ellenértékére (havi és forgalmi díjak). Amennyiben az Elıfizetı nyilatkozatában kéri a Szolgáltatót, hogy a szolgáltatás kiépítésének akadálya elmúltával a szolgáltatás igénybevételének lehetıségérıl tájékoztassa, úgy arról a Szolgáltató a nevezett mőszaki akadályok elhárulta után az Elıfizetıt telefonon, írásban, vagy -ben értesíti A szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei A szolgáltatás igénybevétele az igénybevételt megelızıen megkötött elıfizetıi szerzıdés alapján történik. A szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele az elıfizetı részérıl, hogy az Elıfizetı rendelkezzék megfelelı elıfizetıi hozzáférési ponttal és a 14. pontban részletezett megfelelı végberendezéssel. 16

17 Elıfizetı nem veszélyeztetheti, vagy akadályozhatja a Szolgáltató Hálózatának, rendeltetésszerő mőködését, így különösen más felhasználók mőködését. Az Elıfizetı a szolgáltatást a szolgáltatás-hozzáférési ponton a Szolgáltató által biztosított, a szolgáltatás átadásához szükséges eszközön (például kábelmodem) keresztül veheti igénybe. Elıfizetı a szolgáltatás igénybevételét, avagy használatát saját felelısségére másnak átengedheti. Az Elıfizetı teljes körő felelısséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés a hozzáférési pontján, illetve az ott telepített, a szolgáltatás átadásához szükséges eszközön (például kábelmodem) keresztül történik. Az Elıfizetı elektronikus levél címe illetve egyéb felhasználóneve(i) az elıfizetési szerzıdés idıtartama alatt kizárólag az Elıfizetı részére van fenntartva, az elıfizetıi szerzıdés megszőnésekor az adott cím illetve felhasználói név megszőnik. Az Elıfizetı nem jogosult arra, hogy az elıfizetıi szerzıdés megkötésével az ıt megilletı jogokat harmadik személyre ruházza át. Az Elıfizetı továbbá nem jogosult az internet-hozzáférésének több számítógépre való megosztására, kivéve ha az általa elıfizetett szolgáltatási csomag feltételei ezt lehetıvé teszik. Elıfizetı engedélyezett megosztás esetén sem teheti elérhetıvé az internet-hozzáférést az elıfizetıi szerzıdésben meghatározott telepítési helyen (vételi hely) kívül. Az elıfizetıt jelszavainak titokban tartásával kapcsolatosan teljes körő felelısség terheli. A Szolgáltató köteles az Elıfizetı jelszavát harmadik fél felé titokban tartani. A Szolgáltató az Elıfizetı jelszavát csak az Elıfizetıvel közli. Szolgáltató kifejezetten felhívja az Elıfizetı figyelmét arra, hogy biztonsági okokból a jelszót rendszeresen változtatni kell. A biztonságos mőködés érdekében az Elıfizetı köteles gondoskodni a saját eszközeinek (számítógépének) biztonságos mőködésérıl, ennek elmulasztásából származó problémákért a Szolgáltató felelısséget nem vállal Kábelmodemes hozzáférés Az elıfizetık az internet hozzáférési (elérési) szolgáltatási csomagokat többnyire kábeltelevíziós hálózaton keresztül vehetik igénybe, amennyiben a kábeltelevíziós hálózat mőszaki állapota alkalmas az Helyhez kötött internet hozzáférési (elérési) szolgáltatások nyújtására. A kábeltelevíziós hálózatra kábel-modem készülék csatlakozik, amely elvégzi a szükséges jelátalakítást, hogy vagy az elıfizetı számítógépébe helyezett Ethernet (10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T, IEEE 802.3) adapter, vagy USB port segítségével az IP szolgáltatás megjelenhessen. Az USB porton keresztüli kapcsolódás jelentısen csökkentheti az igénybe vett szolgáltatás tényleges átviteli sebességét. A kábel-modem készüléknek meg kell felelnie a 14.1 pontban részletezett Alapvetı követelmények -nek. Az analóg kábeltelevíziós hálózatot (amely lehet tisztán koaxális kábelre épülı, vagy HFC: Hibrid Fiber Coax rendszerő) használja fel a szolgáltatás. Az átvitel két frekvencia sávot használ a kétirányú kommunikáció megvalósítására. Szolgáltató az Elıfizetık irányába (letöltési downstream) MHz vagy Mhz-es sávok, a fejállomás 17

18 irányába (feltöltési upstream) pedig az 5-30 MHz vagy 5-60 Mhz-es sávok használatát biztosítja. A rendszer aszimmetrikus átviteli sebességgel rendelkezik, mivel felfelé a kisebb sebességet igénylı kérések, lefelé a nagyobb sávszélességet igénylı letöltések mennek. Szolgáltató a letöltési frekvencián 6-8 MHz sávszélességő, 64-QAM vagy 256 QAM digitális modulációs eljárásokat használ, Mbit/sec bruttó adatátviteli sebességekkel, mely az összes egyidejőleg letöltı felhasználó közt oszlik meg. Szolgáltató a feltöltési frekvencián 200 khz 6400 khz sávszélességő csatornákon QPSK vagy QAM digitális modulációs eljárást használ 0,6 Mbit/sec 30 Mbit/sec bruttó adatátviteli sebességekkel, mely az összes egyidejőleg feltöltı felhasználó közt oszlik meg. A rendszer mőködése DOCSIS 1.0, 1.1., 2.0, vagy 3.0 s szabvány alapján mőködik, mely a végpontjaiban transzparens TCP/IP átvitelt biztosít. A szolgáltatás az elıfizetıi szerzıdés megkötése és a 1. sz függelékben meghatározott díj befizetése után vehetı igénybe Más hozzáférési közegen keresztül történı hozzáférés Külön, egyedi megállapodás esetén lehetıség van a szolgáltatás más hozzáférési közegen (például optika, mikrohullám stb.) keresztül történı igénybe vételére. Ilyen esetben az Elıfizetı és a Szolgáltató között hozzáférési közeg kiépítése, valamint a létesítés és a szolgáltatás feltételeiben való megállapodás szükséges. A más hozzáférési közegen keresztül történı hozzáférés a vonatkozó jogszabályokban elıírt megfelelısség tanúsítással rendelkezı router vagy más eszköz felhasználásával lehetséges A szolgáltatás igénybevételének esetleges idıbeli és földrajzi korlátai A Szolgáltató internet hozzáférési (elérési) szolgáltatása, a Szolgáltató által meghatározott területeken Magyarországon, és az elıfizetıi szerzıdésben meghatározott idın belül vehetı igénybe. Az esetek többségében a Szolgáltató által biztosított internet hozzáférési (elérési) szolgáltatások alapja a kiépített, kétirányú adatátvitelre alkalmas és képes kábeltelevízió hálózat. A Szolgáltató többnyire a kábeltelevíziós hálózaton keresztül teszi lehetıvé az Internet hozzáférést. A Szolgáltató Internet szolgáltatásait a megjelölt földrajzi területen belül nyújtja, a nap 24 órájában, az elıfizetıi szerzıdés hatályosságának idıtartama alatt. A földrajzi területeket a szolgáltató határozza meg, és azok körét szabadon változtathatja, ezek felsorolása a szolgáltató ügyfélszolgálatán folyamatosan elérhetı A szolgáltatás elérhetısége más hálózatokból A szolgáltatás elérhetısége más hálózatokból a Szolgáltató és az érintett távközlési szolgáltató közötti hálózati szerzıdéstıl függ. 18

19 4. Az elıfizetıi hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatás igénybevételre való rendelkezésre állásának vállalási ideje az igénybejelentéstıl számítva Hozzáférés létesítése, a szerzıdés teljesítése kábelmodemes hozzáférés esetén A létrejött elıfizetıi szerzıdés alapján a Szolgáltató az egyedi elıfizetıi szerzıdés eltérı rendelkezése hiányában az igénybejelentéstıl - ennek hiányában az elıfizetı által aláírt szerzıdés Szolgáltató által történı kézhezvételétıl számított - 30 napon belül a tulajdonában vagy üzemeltetésében lévı kábeltelevízió hálózatához kapcsolódó állandó elıfizetıi hozzáférési pontot létesít, amelyben az Elıfizetı a hálózaton nyújtott internet hozzáférési (elérési) szolgáltatásokat a szerzıdés tartama alatt a szolgáltatás aktiválásától kezdıdıen igénybe veheti. A hozzáférési pont létesítésének idıtartama függ különösen az egyidejő igénybejelentések számától, az idıjárási körülményektıl, a szokásos munkaidıben történı munkavégzés lehetıségétıl stb. Az Elıfizetı a kiépített elıfizetıi hozzáférési ponton nem szerez tulajdonjogot. Jelen általános szerzıdési feltételek vonatkozásában (internet) szolgáltatás-hozzáférési pont a Szolgáltató tulajdonában és/vagy üzemeltetésében lévı, a Szolgáltató által kiépített Hálózat végpontja, amely az elıfizetıi berendezések, eszközök vagy más elıfizetıi szolgáltatások nyújtását lehetıvé tevı berendezések rákapcsolására szolgál, amely a Hálózat részét képezi és lehetıvé teszi a Hálózaton történı adat- és információcserét. A szolgáltatás-hozzáférési pont létesítési helyét Szolgáltató általi kiépítés esetén az egyedi elıfizetıi szerzıdés (felmérési jegyzıkönyv) tartalmazza. Amennyiben az egyedi elıfizetıi szerzıdés (felmérési jegyzıkönyv) másként nem rendelkezik az Elıfizetı aktiválási díj ellenében Szolgáltató az Elıfizetı ingatlanának határától (telekhatár) számítottan legfeljebb 10 méteres, falon kívül, kábelcsatorna nélkül vezetett kábel felhasználásával kiépített 1 (azaz egy) darab csatlakozóban végzıdı kábelvéget épít ki (kábeltelevíziós hozzáférési pont), illetve a meglévı kábeltelevíziós hozzáférési pont megfelelıségét ellenırzi és a szolgáltatás aktiválási díj ellenében ehhez csatlakoztatja a kábelmodemet, melynek kimeneti pontja minısül a (internet) szolgáltatás-hozzáférési pontnak. Ha az egyedi szerzıdés vagy az ÁSZF el nem tér, a kiépítés és a szolgáltatás aktiválás feltétele, hogy az Elıfizetı aktiválási és a szolgáltatás aktiválási díj Szolgáltatóhoz megérkezzen. A Szolgáltató kérheti, hogy az Elıfizetı igazolja a díjak megfizetését (feladóvevény, átutalási megbízás stb.). A Szolgáltató kötelezettsége nem terjed ki a végberendezés, továbbá a szolgáltatáshozzáférési pont és az elıfizetıi végberendezés között szükséges eszközök szolgáltatására és nem vállal felelısséget a végberendezés, valamint a szolgáltatás-hozzáférési pont és az elıfizetıi végberendezés között szükséges eszközök mőszaki tulajdonságait illetıen. Az Elıfizetı végberendezésének (vevıkészülék), valamint a szolgáltatás-hozzáférési pont és az elıfizetıi végberendezés között szükséges eszközök mőszaki alkalmatlanságából, technikai adataiból, vagy nem megfelelı minıségébıl adódó hibákért a szolgáltató semmilyen felelısséget nem vállal. Szolgáltató felelıssége kizárólag az általa kiépített hálózat végpontjáig (szolgáltatás-hozzáférési pont) terjed ki. 19

20 Ha az igény nem elégíthetı ki, a Szolgáltató tájékoztatja az Igénylıt arról, hogy a hozzáférési pont felszerelésére várhatóan mely idıpontban lesz lehetıség. Ilyen esetben a már megfizetett Elıfizetı aktiválási Szolgáltató az Elıfizetı kérésére visszafizeti. Az igénybejelentéseket a teljesíthetıség, illetve a beérkezés sorrendjében teljesíti a Szolgáltató. A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, a Szolgáltató tulajdonát képezı eszközök és berendezések Elıfizetı birtokába adását a Szolgáltató az elıfizetıi szerzıdéskötéssel egy idıben esedékes letéti díj (óvadék) megfizetéséhez kötheti.. Figyelemmel az Elıfizetık érdekeire, a Hálózat rendeltetésszerő használatának biztosítására az elıfizetıi végpont létesítését követıen, az Elıfizetı az ingatlanán belül a hozzáférési pontig terjedı hálózaton a Szolgáltató elızetes engedélye nélkül semmilyen átalakításra nem jogosult. Elıfizetı felel minden olyan kárért, amely ezen kötelezettségei megszegésébıl ered. Az óvadékból a Szolgáltató jogosult a fenti eszközök megrongálódása, elvesztése esetén az ıt ért kár összegét levonni, illetve az ıt ért kár összegét beszámítani. Az óvadék visszajár, ha az alapul szolgáló szerzıdés megszőnt, és az Elıfizetı a Szolgáltató által átadott eszközöket sértetlenül visszaszolgáltatja, illetve az Elıfizetıvel szemben nem áll fenn jogos Szolgáltatói követelés. 20

Biatorbágyi Kábeltévé Kft

Biatorbágyi Kábeltévé Kft Biatorbágyi Kábeltévé Kft HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2010. május 7-től. Utolsó módosítás: 2011-07-18 TARTALOMJEGZÉK: 1.1 A Szolgáltató adatai,

Részletesebben

Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság

Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Készítés dátuma: Utolsó módosítás dátuma:

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és helyhez kötött telefon szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési címe A Szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján Cyber Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Hatályos: 2006.október 20.-tól A

Részletesebben

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5. Telefon:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. január 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE...3

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1.1 A szolgáltató neve: DATA-GRAL Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. Rövidített neve: Data-Gral Kft. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Biatorbágyi Kábeltévé Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes Internet szolgáltatáshoz. Biatorbágy, Herceghalom, Pilisszentkereszt

Biatorbágyi Kábeltévé Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes Internet szolgáltatáshoz. Biatorbágy, Herceghalom, Pilisszentkereszt 1 Biatorbágyi Kábeltévé Kft. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezetékes Internet szolgáltatáshoz Biatorbágy, Herceghalom, Pilisszentkereszt települések területén Utolsó módosítás kelte: 2008.01.01.

Részletesebben

KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság

KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályba lépés kelte: 2011.12.01. Utolsó módosítás kelte: 2011.11.25. Szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TOM-TECHNIK KFT. 5600 Békéscsaba, Bartók B. u. 46-50. Telefon: 66/520-600, Fax: 66/520-609 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2004 szeptember 08. Utolsó módosítás kelte: 2014 szeptember 08.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra

Általános Szerződési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Készült:2011.11.02. Utolsó módosítás:2014.08.07. 1. oldal, összesen:81 Általános Szerződési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Név:Novi-Com KFT. 2030 Érd, Berzsenyi Dániel út 17. Adószám:

Részletesebben

Vitech Uno Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Vitech Uno Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Vitech Uno Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Felpéc, Gyömöre, Kajárpéc, Szerecseny települések területén Hatályba lépés kelte: 2015.03.01 Utolsó

Részletesebben

WIFISECURITY KFT. WIFISECURITY KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet Hírközlési Szolgáltatáshoz

WIFISECURITY KFT. WIFISECURITY KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet Hírközlési Szolgáltatáshoz . Általános Szerződési Feltételek... szolgáltató Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Borsod Abaúj Zemplén Megye, Szabolcs-Szatmár Bereg Megye és Hajdú Bihar Megye területén

Részletesebben

PR-TELECOM Zrt. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

PR-TELECOM Zrt. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz PR-TELECOM Zrt. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Magyarország területén Utolsó módosítás kelte: 2014.01.29. Hatálybalépés időpontja: 2014.03.01. PR-TELECOM

Részletesebben

Budajenő Budapest Páty Szigetszentmiklós Telki települések területén

Budajenő Budapest Páty Szigetszentmiklós Telki települések területén NET-TV Zrt. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Budajenő Budapest Páty Szigetszentmiklós Telki települések területén Hatályba lépés kelte: 2013.10.01. Utolsó

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2011. november 21. szolgáltató cégszerű aláírása 2. oldal, összesen:

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

NET-TV Zrt. szolgáltató

NET-TV Zrt. szolgáltató NET-TV Zrt. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Budajenő, Budapest, Páty, Szigetszentmiklós, Telki, Bácsbokod, Bácsborsód, Csávoly, Gara, Katymár, Madaras,

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezeték nélküli (Wi-Fi) internet elérési szolgáltatáshoz Enying

Részletesebben

TMNet Távközlési Szolgáltató Bodogán János e.v

TMNet Távközlési Szolgáltató Bodogán János e.v Általános Szerződési Feltételek 1/88 TMNet Távközlési Szolgáltató Bodogán János e.v Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Edelény-Felsőtelekes-Kazincbarcika-Izsófalva-Kánó-Múcsony-Ormosbánya-

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Utolsó módosítás 2010.04.01. Hatályos 2010.05.01. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...5 II. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETŐSÉGEI...5

Részletesebben

SZABOLCS KÁBELTELEVÍZIÓ KFT Nyíregyháza kábel TV hálózat

SZABOLCS KÁBELTELEVÍZIÓ KFT Nyíregyháza kábel TV hálózat SZABOLCS KÁBELTELEVÍZIÓ KFT Nyíregyháza kábel TV hálózat ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vezetékes internet- hozzáférés szolgáltatáshoz Kábeltelevíziós hálózati rendszeren Készült: 2007. február 20. Hatálybalépés:

Részletesebben

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Pápa, Devecser, Zirc, Nagyesztergár,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Berente, Boldva, Edelény, Hangács, Nyomár, Ziliz települések területén Általános Szerződési Feltételek internet elérési

Részletesebben

PR-TELECOM Zrt. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

PR-TELECOM Zrt. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz PR-TELECOM Zrt. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz a Magyar Köztársaság területén Utolsó módosítás kelte: 2011.10.31. Hatálybalépés időpontja: 2011.12.01.

Részletesebben

Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés ideje: 2008. április 29. Érvényes: 2014. augusztus 24. Utolsó módosítás: 2014. július 24. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. január 1-től Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben