Hálózatkutatás szociometria

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hálózatkutatás szociometria"

Átírás

1 Hálózatkutatás szociometria Szervezeti hálózatok feltérképezése A munkaszervezeten belül különböző hálózatok tagjai vagyunk: egy szervezeti hierarchiához tartozunk, funkcionális- és a munkakörből adódó utasítási szinteken állunk és mindezeken túl egy társas közösség tagjai is vagyunk. Ennek a rejtett hálózatnak a tulajdonságai, rugalmassága, a benne rejlő potenciálok, a jelenlegi HR látómezőjén kívül esnek, pedig a hagyományos HR döntésfolyamatokhoz plusz információként szolgálhatnak. Bármely szervezeten belüli csoport szociometriai felméréséből, a következő eredményeket kaphatjuk: Vizuálisan ábrázolva (gráfok segítségével) láthatóvá válik a csoport tagjainak kapcsolatrendszere. Megmutatja ki vagy kik állnak a csapat középpontjában és kik a periférián és milyen utakon terjed az információ. Melyek a csoport legfontosabbnak tartott értékei, és mi motiválja a tagokat. Időben hogyan változnak a csoport kapcsolatai. Milyen mértékű a csoportkohézió. Sorba rendezhetjük a csoporttagokat megbízhatóságuk, aktivitásuk, szakmai hozzáértésük, tehetségük, intellektusuk, igazságosságuk, népszerűségük stb. szerint. Lemérhetjük a csoport életét befolyásoló események hatásait a társas kapcsolatokra. Megfelelő időközönként ismételgetve a felmérést, megfigyelhetjük, hogyan változik a csoportkohézió, illetve a csoport ideáljai, fontosnak tartott értékei miként tolódnak el más értékek felé.

2 Kiderül kik azok a személyek egy-egy csoporton belül, akik képesek kapcsolatot teremteni az egyes klikkek és a csoport többi része között. Kik alkalmasnak vezetőnek, kik szervezik maguktól is a csoportot. 2. HÁTTÉR 2.1 BEMUTATÁS A szociometria egy csoport társas kapcsolatainak feltérképezésére irányuló eljárás. A HR gyakorlatban jelenleg elterjedt egyéni mérési eljárásokkal szemben (például kompetencia mérés, személyiség- és képesség-tesztek), olyan módszer, amely csoportokról ad leírást, elemzést; nemcsak az egyén helyét mutatja meg a társas mezőben, hanem magát a közösséget is jellemzi. 2.2 TÖRTÉNET Kidolgozása Jacob Levy Moreno nevéhez fűződik. Moreno 1882-ben született Bukarestben. Moreno szerint az emberi kapcsolódások elsősorban érzelmiek, rokonszenviek. A társas kapcsolatok felmérését, az így kapott válaszokból egy hálózat felrajzolását s ennek értelmezését nevezte Moreno együttesen szociometriának. 2.3 AZ ELJÁRÁS ÚJRA FELFEDEZÉSE Az utóbbi néhány évben az internetes közösségi hálózatok terjedésével, a hálózatkutatás és a hálózatokból szerezhető információk hasznosítása egyre nagyobb érdeklődést vált ki. 3. A REJTETT HÁLÓZAT FELTÉRKÉPEZÉSE 3.1 AZ ELJÁRÁS LEÍRÁSA A felmérés első lépése egy kérdőív kitöltetése a vizsgált munkacsoporttal vagy szervezettel. Az önbevallásos tesztektől eltérően, a kérdőívben a kitöltők egymásról nyilatkoznak. A kitöltés történhet online vagy papíron. 3.2 SZOCIOGRAM, A REJTETT HÁLÓZAT A rokonszenvi kölcsönös választások eredményeként kapjuk a szociogramot, ami a csoport kapcsolat-rendszerének grafikus megjelenítése. Ezen jelöljük a kapcsolat erősségét is, illetve láthatjuk, ki milyen pozíciót foglal el a közösségen belül. A szociogramon ábrázolt kapcsolatok minden esetben kölcsönös választást jelentenek, vagyis csak akkor jön létre egy kapcsolat (a rajzon vonal) két személy között, ha a kérdőívben kölcsönösen egymást jelölték meg válaszként. 3.3 A KÉRDŐÍV RUGALMASSÁGA A kérdőív kérdései rugalmasan változtathatóak. A szociális hálózat felrajzolásához már három kérdés is elegendő. Éppen ezért a szociometria alkalmazása elképzelhető egyéb kérdőíves eljárásokba beépítve is például a kompetencia-mérést kiegészítve.

3 A szociális hálózat felrajzolását lehetővé tevő három kérdésen kívüli további kérdések többek között a felmérésben résztvevők aktivitására, egymás iránti bizalmára, csoporton belüli népszerűségére, igazságosságára, szakmai hozzáértésére stb. kérdezhetnek rá. Kiegészíthető tehát olyan típusú kérdésekkel, amelyekre egyéb klasszikus kérdőívek nem kérdeznek rá. 3.4 EGYÉB LEHETSÉGES INFORMÁCIÓFORRÁSOK A KÉRDŐÍVEN KÍVÜL A belső kommunikációs hálózat monitorozásával (pl. forgalom, telefonforgalom) vagy a munkahelyen belüli mozgás megfigyelésével nyerhetünk a szociometria kérdőívhez hasonló adatokat. Ezek a módszerek ugyanakkor sokkal drágább, kevésbé rugalmas és jogi problémákat is felvető eljárások. 3.5 A MÓDSZER MEGBÍZHATÓSÁGA A módszer jellegéből fakad, hogy szemben az önbevallásos kérdőívekkel, a szociometria esetén egyáltalán nem, vagy nagyon nehezen manipulálható a kapott végeredmény. Ahhoz, hogy a kitöltők manipulálni tudják a szociometria végeredményét, előre pontosan meg kellene tudniuk beszélni, hogy melyik rokonszenvi kérdésre (amely alapján a szociogramot rajzoljuk) mely munkatársakat fognak bejelölni. 4. EREDMÉNYEK, RIPORTOK 4.1 KAPCSOLATI HÁLÓ RAJZA A szociogramon a kapcsolatok erősségét a kölcsönös kapcsolatok száma jelzi. Többletinformációval szolgál a csoportról az egyirányú kapcsolatok és azok irányának ábrázolása. (Lásd Melléklet.) A szociogram rajzon minden személyt egy bekarikázott szám jelöl. A vonalak a kölcsönös választásokat jelölik (tehát ha A személy B-t választja, de B nem választja viszont A-t, akkor nincs vonal közöttük). Két karika közé annyi vonal kerül, ahányszor kölcsönösen egymást választották az egyes kérdésekben (maximum 3 vonal, vagyis háromszoros kölcsönös választás lehetséges két személy között). A felrajzolást azzal a személlyel kezdjük, akinek a legtöbb kölcsönös kapcsolata van. A párok és a magányosok a rajz szélére (a perifériára) kerülnek. 4.2 KÖLCSÖNÖSSÉGI TÁBLÁZAT A kölcsönösségi táblázat a szociogram eredményeit számszerűen összefoglaló táblázat. 4.3 GYAKORISÁGI TÁBLÁZAT A gyakorisági táblázat a résztvevők aktivitására, egymás iránti bizalmára, csoporton belüli népszerűségére, igazságosságára, szakmai hozzáértésére stb. irányuló kérdések eredményeit foglalja össze. Egy rendezési funkció segítségével a csoporttagok sorrendjét is felállíthatjuk a fenti szempontok mentén. 4.4 INDEXEK A többszempontú szociometria eredményeinek értelmezéséhez járulnak hozzá az indexek.

4 Kölcsönösségi index Azt fejezi ki, hogy a társas mezőben lévő személyek hány százalékának van kölcsönös kapcsolata. Minél nagyobb ez a mutató, annál kevesebb a társas mezőben a magányosok száma. Sűrűségi mutató A kölcsönös kapcsolatok számának és a csoporttagok számának a hányadosa. Azt fejezi ki, hogy a társas mezőben egy személyre hány kölcsönös kapcsolat jut. Stabil közösségekben a mutató 1 fölött van. Kohéziós index Azt fejezi ki, hogy a társas mezőben a szociometriailag lehetséges kölcsönös kapcsolatoknak hány százaléka realizálódott. Viszonzott kapcsolatok mutatója Azt fejezi ki, hogy a deklarált kapcsolatoknak hány százaléka kölcsönös. 5. AZ EREDMÉNYEK LEHETSÉGES FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI 5.1 AZ INFORMÁCIÓTERJEDÉS ÚTVONALA A szociális hálózatot szokták az információ terjedés útvonalának is tekinteni. Az információ annál szélesebb körben terjed el, minél többen kapcsolódnak a kiindulási pontot jelző személyhez és annál erősebben torzul, minél több áttételen keresztül jut el a periférián lévő személyekhez. 5.2 CSOPORTNORMÁK, ÉRTÉKEK MEGFIGYELÉSE A többszempontú szociometria a rokonszenvi viszonyok hálózatának feltérképezésén túl, információval szolgál a csoportnormákról, központi értékekről. A munkacsoporton belüli központi személyek értékei lesznek a legnagyobb hatással a csoportértékekre. 5.3 CSOPORTBAN BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁSOK KÖVETÉSE A szervezeti átalakulások megfigyelhetőek, illetve a kapcsolatok menedzselésével irányíthatóak is. Lemérhetjük a csoport életét befolyásoló események (pl. outdoor training vagy új munkatárs érkezése, szervezeti átalakulások) hatásait a társas kapcsolatokra. A szevezeti események monitorozásával, az értékek változásának megfigyelésével a szociometria a szervezetfejlesztés diagnosztikai eszköztárát bővíti. 5.4 VEZETŐKIVÁLASZTÁS ÉS TEHETSÉG MANAGEMENT A szociogramból azonnal látszik, mely személyek egy csoport legmeghatározóbb tagjai. A szervezeti illetve funkcionális hierarchiával összevetve, kiderül a csoport vezetője mennyire beágyazott a csoportjába. Vezetőkiválasztás esetén a csoport-szinten a centrumhoz közeli, szakmai hozzáértés

5 tekintetében magasra értékelt, igazságos, megbízható személyek tekinthetőek a legalkalmasabb vezetőjelöltnek. A perifériára szorult személyek integrációja és annak folyamata nyomonkövethető. 5.5 SZOCIOMETRIA AZ EGYÉNI ÉRTÉKELÉSBEN A szociális hálózat feltérképezése többletinformációval szolgál az önbevallásos vagy 360 fokos értékelésekhez képest, egyben bizonyos mért szociális és érzelmi kompetenciák kontrollja is. Jól mutatja a szociabilitás, a kommunikációs készség, a barátságosság szintjét. A szociális háló rajza a legjobb visszajelzés a kitöltők számára a munkahelyen belüli szociális helyzetükről. ELŐNYÖK / HÁTRÁNYOK Előnyök: - Újdonság a HR gyakrolatban (oktatás szükséges lehet). - Látványos dinamikus grafikus megjelenítési lehetőségek, amelyek megragadják mind a munkavállalók, mind a HR figyelmét (segít az érékesítésében). - A szociogram már három kérdés alapján felrajzolható, gyorsan kitölthető a kérdőív illetve hozzákapcsolható már meglévő kérdőívekhez. - Többletinformációkkal szolgál a hagyományos kérdőíves módszerekkel szemben. - A munkacsoportokról, teamekről ad leírást. - Historikus, lehetőség van a szervezeten belüli változások nyomonkövetésére. - Segítséget nyújt a vezetőkiválasztásban, tehetségek felfedezésében. Hátrányok: - Az eredmények részletes értelmezése sok elétrő forrásból származó információt igényel, ezért nehezen automatizálható. Centura Személyzeti Tanácsadó, Alkalmasságvizsgáló és Humáninformatikai Kft Budapest Fazekas u. 20.

Szociometria vizsgálat Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola Pusztamérges

Szociometria vizsgálat Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola Pusztamérges Szociometria vizsgálat Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola Pusztamérges Készítette: Turcsányi Nelli EJF NTK Tanító szakos hallgatója II. évfolyam 2012. április 12. Lacob Lévy Moreno (amerikai pszichiáter)

Részletesebben

TÁRSAS KAPCSOLATOK FELMÉRÉSE EGY DÉL-MAGYARORSZÁGI TŰZOLTÓSÁG CSOPORTJAIBAN A SZOCIOMETRIA MÓDSZERÉVEL. Kissné Várkonyi Erika

TÁRSAS KAPCSOLATOK FELMÉRÉSE EGY DÉL-MAGYARORSZÁGI TŰZOLTÓSÁG CSOPORTJAIBAN A SZOCIOMETRIA MÓDSZERÉVEL. Kissné Várkonyi Erika TÁRSAS KAPCSOLATOK FELMÉRÉSE EGY DÉL-MAGYARORSZÁGI TŰZOLTÓSÁG CSOPORTJAIBAN A SZOCIOMETRIA MÓDSZERÉVEL Kissné Várkonyi Erika 2011 Összefoglaló Mindennapi életünk társas kapcsolatai különböző hálózatokban

Részletesebben

KÁBÍTÓSZER PROBLÉMÁVAL FOGLALKOZÓ CIVIL SZERVEZETEK KAPCSOLATAI. Arnold Petra, Paksi Borbála

KÁBÍTÓSZER PROBLÉMÁVAL FOGLALKOZÓ CIVIL SZERVEZETEK KAPCSOLATAI. Arnold Petra, Paksi Borbála KÁBÍTÓSZER PROBLÉMÁVAL FOGLALKOZÓ CIVIL SZERVEZETEK KAPCSOLATAI Arnold Petra, Paksi Borbála Absztrakt Célkitûzés: A tanulmányban bemutatásra kerülô kutatás célja a drog területen tevékenykedô civil szervezetek

Részletesebben

NKI Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Nagyatád

NKI Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Nagyatád NKI Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Nagyatád A gyermek fejlődésének követéséhez portfólió készítése Tanulói személyiségfejlődési portfólió 5-8.osztály ha az embert

Részletesebben

A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA

A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA BIRÓ KRISZTINA CSÁNYI ZSUZSANNA VINCZE SZILVIA A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA - KÉSZÜLT REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM KERETÉBEN A BDF MEGBÍZÁSÁBÓL - 2007. FEBRUÁR BEVEZETÉS

Részletesebben

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban A Magyar Elektronikus Könyvtár Készítette:

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata A Polgármesteri Hivatalon belüli és az önkormányzati intézményekkel való információáramlás rendje Gyöngyös

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Szabó Szilvia Az emberi erőforrás fejlesztés humánfolyamata a közszolgálatban ( Közszolgálati Humán Tükör 2013 résztanulmány) ISBN 978-615-5269-46-2

Részletesebben

HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007.

HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007. HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007. JÚNIUS TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...4 I. AZ EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

Részletesebben

SZERVEZETDIAGNÓZIS. Intézmény neve Helység

SZERVEZETDIAGNÓZIS. Intézmény neve Helység SZERVEZETDIAGNÓZIS Intézmény neve Helység Egyetlen szervezet sem támaszkodhat zsenikre, mert azokból kevés van és megbízhatatlanok. Egy szervezet erejének az a próbája, hogy többet tud-e felszínre hozni

Részletesebben

Bokodi Márta - Jankóné Lindmayer Anna - Kopornyik Zoltán - Krepelka Ágnes - Sárosi Béla - Strehli-Klotz Georgina

Bokodi Márta - Jankóné Lindmayer Anna - Kopornyik Zoltán - Krepelka Ágnes - Sárosi Béla - Strehli-Klotz Georgina Bokodi Márta - Jankóné Lindmayer Anna - Kopornyik Zoltán - Krepelka Ágnes - Sárosi Béla - Strehli-Klotz Georgina Záró tanulmány a rendvédelmi vezetővé/mestervezetővé képzés eszköz és módszertanának gyakorlati

Részletesebben

Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap

Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap Menedzsment Kutató és Fejlesztő Intézet (MKFI) www.mkfi.hu Hagyjunk nyomot a magyar vezetési kultúrában! Ezzel a gondolattal, céllal hoztuk létre 2010 őszén

Részletesebben

Teljesítményértékelési kézikönyv

Teljesítményértékelési kézikönyv A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Projekt (EMIR) azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0097 Teljesítményértékelési kézikönyv Államreform

Részletesebben

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Dr. Fekete István: Kockázat kontrolling 1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok jelenléte

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

E- MUNK A JOG. Szakmai folyóirat. Tartalom. 2015. június XVI. évfolyam 6. szám. Aktuális. Pár perc HR. Olvasói kérdések. A szabadság kiadása

E- MUNK A JOG. Szakmai folyóirat. Tartalom. 2015. június XVI. évfolyam 6. szám. Aktuális. Pár perc HR. Olvasói kérdések. A szabadság kiadása 2015. június XVI. évfolyam 6. szám E- MUNK A JOG Szakmai folyóirat Tartalom Aktuális A szabadság kiadása Pár perc HR A szociometria alkalmazási lehetőségei Olvasói kérdések Elrendelhető vasárnapra túlóra

Részletesebben

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés Dr. Benkő János Korrupciós kockázatelemzés és kezelés 1 Nem a legerősebb fajok képesek a túlélésre, és nem is a legintelligensebbek, hanem azok, amelyek a leginkább képesek reagálni a változásokra. Charles

Részletesebben

266 Határhatások. Hálózatok

266 Határhatások. Hálózatok 266 Határhatások Hálózatok Határok mentén, határok felett A magyar szlovák ukrán hármashatár aktorainak együttműködési hálózata Gerő Már ton Micsinai Is t ván Tanulmányunkban a határ szervezetközi fontosságát

Részletesebben

Kutatás és elemzés a magyarországi Interim Menedzsment piacról - 2008.

Kutatás és elemzés a magyarországi Interim Menedzsment piacról - 2008. Az Interim Menedzsment Magyarországon Kutatás és elemzés a magyarországi Interim Menedzsment piacról - 2008. TARTALOM Bevezető 1 A kutatás célja és módszertana 2 Az interim menedzsment definíciója 3 Az

Részletesebben

Kotschy Beáta. A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában

Kotschy Beáta. A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában Kotschy Beáta A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában Tartalom A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában... 3 Bevezetés... 3 A portfólió fogalma... 3 A portfólió tartalmi

Részletesebben

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató 2013. április 30. Készítette: A 6/A. Minőségmenedzsment CAF 2013 modell módszertani kézikönyve munkacsoport

Részletesebben

AZ ÖNISMERET, MINT A KARRIERFEJLESZTÉS ESZKÖZE

AZ ÖNISMERET, MINT A KARRIERFEJLESZTÉS ESZKÖZE AZ ÖNISMERET, MINT A KARRIERFEJLESZTÉS ESZKÖZE Az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola kiemelt küldetése, hogy olyan gyakorlat-orientált képzést nyújtson, mellyel a végzett hallgatók a munka világában versenyképesek

Részletesebben

Tanulmányok a korszerűen értelmezett Pályaorientáció köréből

Tanulmányok a korszerűen értelmezett Pályaorientáció köréből Dr. Kenderfi Miklós Tanulmányok a korszerűen értelmezett Pályaorientáció köréből A hazai szociális, foglalkoztatás és oktatás területén dolgozó szakemberek egyetértenek a pályaorientációval kapcsolatban

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV A CIVILSZERVEZETEKNEK TÖRTÉNŐ ADOMÁNYOZÁSRÓL ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV A CIVILSZERVEZETEKNEK TÖRTÉNŐ ADOMÁNYOZÁSRÓL ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS KUTATÁSI BESZÁMOLÓ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV A CIVILSZERVEZETEKNEK TÖRTÉNŐ ADOMÁNYOZÁSRÓL NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2011. JÚLIUS A KUTATÁS A BATORY FOUNDATION

Részletesebben

Emberi Erőforrás menedzsment a National Instrumentsnél

Emberi Erőforrás menedzsment a National Instrumentsnél Debreceni Egyetem Informatikai Kar Emberi Erőforrás menedzsment a National Instrumentsnél Készítette: Varga Ádám Témavezető: Kun András István, egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi

Részletesebben

Testhasználati praxisok és osztálytermi kultúra. Egy több szempontú vizsgálati módszer bemutatása

Testhasználati praxisok és osztálytermi kultúra. Egy több szempontú vizsgálati módszer bemutatása Testhasználati praxisok és osztálytermi kultúra. Egy több szempontú vizsgálati módszer bemutatása Bánszegi-Tóth Erzsébet Budapest Főváros XIII. kerület Prizma Általános Iskola, Budapest btotherzsok@freemail.hu

Részletesebben

I. Bevezetés. az információs technológi- ákhoz való hozzáférést. Kutatási kérdésünk

I. Bevezetés. az információs technológi- ákhoz való hozzáférést. Kutatási kérdésünk Eranus Eliza Láng Sarolta Letenyei László I. Bevezetés Az innovációk terjedése mindig egy tagjai között ragadható meg, ezen egyének közötti érintkezés pedig maga a társadalmi kapcsolatháló. Az érintkezések

Részletesebben

Szervezetfejlesztési terv

Szervezetfejlesztési terv Szervezetfejlesztési terv A Chemium Kft. külpiaci terjeszkedéssel kapcsolatos szervezeti átalakulásának lehetőségei Készítette: Metodus kft. Budapest, Csenger u. 11. D. ép. fszt. 1 2013. december6. Tartalomjegyzék

Részletesebben

iskolakultúra 2012/11 tanulmány szemle kritika

iskolakultúra 2012/11 tanulmány szemle kritika tanulmány Szekeres Ágota Integráltan tanuló, enyhén értelmi fogyatékos gyermekek szociális helyzetének felmérése szociometria segítségével 3 Csizér Kata A második nyelvi motivációs énrendszer, az önszabályozó

Részletesebben