BEVEZETÉS AZ ORVOSI SZOCIOLÓGIÁBA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEVEZETÉS AZ ORVOSI SZOCIOLÓGIÁBA"

Átírás

1 ORVOSI SZOCIOLÓGIA

2 Témakörök 1. Bevezetés az orvosi szociológiába 2. A társadalmi egyenlőtlenségek és az egészség kapcsolata 3. Szocializáció 4. Az egészség szociológiai értelmezése 5. Medikalizáció 6. Az egészség értékelése

3 BEVEZETÉS AZ ORVOSI SZOCIOLÓGIÁBA

4 Irodalom 1. Pikó Bettina: Orvosi szociológia. (Medicina, Budapest, 2006.) 2. Pikó Bettina: Egészségszociológia (Új Mandátum, Budapest, 2002.)

5 Közlemény Havasi Éva: A megtört egészség a hazai lakosság egészségi állapotának egyenlőtlenségei, különös tekintettel a szegényekre. In. Népegészségügy 89. évf. 2. sz./

6 Tartalom: Pikó Bettina: Egészségszociológia 1. Az egészségszociológia meghatározása 2. Társadalmi egyenlőtlenségek és egészségi állapot 3. Gender studies és egészségszociológia 4. Szociális stressz: az adaptáció és a szorongás szociológiája 5. A társas kapcsolatok és a társas támogatás egészségszociológiája

7 Pikó Bettina: Egészségszociológia 6. Az egészségfejlesztés szociológiája: az életmódtól az egészségrizikó-magatartásig

8 Tartalom: Pikó Bettina: Orvosi szociológia 1. Társadalom, szociológia és orvoslás 2. Egészség, életmód, egészségmagatartás 3. A betegségek társadalmi mintázata I. Szociodemográfiai tényezők 4. A betegségek társadalmi mintázata II. Társadalmi-gazdasági tényezők 5. Kultúra és egészségi állapot: értékek, normák, deviáns magatartásformák

9 Pikó Bettina: Orvosi szociológia 6. Csoportok, család, társas kapcsolati háló és egészség 7. A gyógyítás szociológiája 8. Az egészségügyi intézményrendszer szociológiája 9. Az orvosi hivatás szociológiája 10. Az orvosi szociológiai vizsgálat módszertani alapjai

10 Két ellentétes irányú folyamat 1. egyre inkább teret hódít a specializáció 2. interdiszciplináris szemlélet fokozódó jelenléte

11 Biopszichoszociális modell

12 Biopszichoszociális modell

13 A pradigmaváltás szükségességének okai 1. Regisztrálható konfliktusok 2. Megváltozott betegségspektrum (multifaktoriális etiológia) 3. A medicina egyes eredményei társadalmi diszkussziót tesznek szükségessé

14 1. Regisztrálható konfliktusok feszültségek az eü-ön belül Pl. orvosi munkavégzés hatékonyságának hátráltató körülményei (túlzott mértékű stressz, kiégés, elismerés hiánya, szerepkonfliktus stb.) - orvosszerepek konfliktusa - betegelégedettség mértéke

15 - hallgatói elégedettség/elégedetlenség mértéke, hallgatói leterheltség, manifesztlátens kurrikulum esetleges konfliktusa - különböző szakmai csoportok közötti lehetséges konfliktusok

16 2. Betegségspektrum megváltozása ma: civilizációs betegségek

17 Multifaktorialitás Az ún. civilizációs betegségek nem vezethetők vissza egyetlen etiológiai tényezőre túlnyomórészt az életmódra, a különböző magatartási formákra vezethetők vissza.

18 1997. Évi CLIV. Tv. A tájékoztatáshoz való jog 13. (1) A beteg jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes körű tájékoztatásra. (2) A betegnek joga van arra, hogy részletes tájékoztatást kapjon a) egészségi állapotáról, beleértve ennek orvosi megítélését is, b) a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, c) a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, d) a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjairól, e) döntési jogáról a javasolt vizsgálatok, beavatkozások tekintetében, f) a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, g) az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, h) a további ellátásokról, valamint i) a javasolt életmódról.

19 3. A medicina egyes eredményei társadalmi diszkussziót tesznek MEGNYÍLÓ, ALAKÍTHATÓ TÉR szükségessé TÁRSADALMI FELELŐSSÉG A DÖNTÉSHOZATAL SORÁN /társadalmi diszkusszió/

20 Példa: eutanázia preimplantációs genetikai diagnózis (PGD) klónozás embrionális őssejtekkel végzett kutatás

21 ORVOSI (EGÉSZSÉGÜGYI) SZOCIOLÓGIA Def.: az egészséggel, betegséggel, gyógyítással és az egészségügyi ellátással kapcsolatos társadalmi összefüggésekkel foglalkozó tudományág - szakszociológia

22 ORVOSI SZOCIOLÓGIA ( medical sociology ) 3 ága: I. Az egészségügy szociológiája ( sociology of medicine ) II. Az orvoslás szociológiája ( sociology in medicine) III. Egészségszociológia ( sociology of health ) (I-II. Straut 1957., III. Twaddle 1977,1982)

23 I. Az egészségügy szociológiája ( Sociology of Medicine ) *az egészségügyi intézményrendszer áll a középpontban

24 Pl.: - kórházszociológia (a gyógyítás helyének funkciója, ill. funkcióváltozásai) - alternatív medicina szociológiája (pl. fitoterápia megítélése) - a hálapénz jelenség szociológiája

25 - az orvosi hivatás szociológiája (pl. pályaszocializáció) - egészségügyi minőségbiztosítás (pl. betegelégedettség) - medikalizáció

26 II. Az orvoslás szociológiája ( Sociology in Medicine ) * a beteget és az orvost állítja a középpontba * a megbetegedett egyének gyógyításával, ill. a gyógyítás körülményeivel, intézményi sajátosságaival foglalkoznak

27 Pl.: - betegviselkedés, betegstátusz - betegszerep és orvosszerep - orvos-beteg kapcsolat/kommunikáció szociológiai sajátosságai

28 III. Egészségszociológia ( Sociology of Health ) DEF.: a betegségmegelőzés és az egészségfejlesztés szociológiája - a prevenció (azaz a betegségmegelőzés és az egészségfejlesztés) szociológiája Hogyan tudjuk megakadályozni társadalmi eszközökkel a megbetegedések kialakulását?

29 társadalomcentrikus: a társadalmi struktúra és annak változásai érdeklik, az egészséget veszélyeztető társadalmi okok egyes társadalmi rétegekben és csoportokban való megoszlását vizsgálja

30 Az egészségszociológia legfontosabb missziója, hogy empirikus vizsgálatokkal feltárja az egészségi állapotot befolyásoló társadalmi rizikófaktorokat, és ezek figyelembevételével járuljon hozzá egy magasabb szintű életminőség eléréséhez. (Pikó B. Egészségszociológia, 7.)

31 A TÁRSADALMI EGYENLŐTLENSÉGEK ÉS AZ EGÉSZSÉG KAPCSOLATA

32 1. (TÁRSADALMI) EGYENLŐTLENSÉGEK

33 egyenlőtlenség egyének vagy csoportok közötti különbség a vágyott vagy a nem kívánt javak tulajdonlását illetően

34 Az egyenlőtlenség területei A társadalomban található főbb egyenlőtlenségek: - politikai egyenlőtlenség pl. egyes csoportokat kizárnak a szavazati jogból - jogi egyenlőtlenség pl. büntetőjogi felelősségre vonhatóság közötti különbség személyek vonatkozásában

35 - gazdasági egyenlőtlenség pl. jövedelemegyenlőtlenség - társadalmi egyenlőtlenség

36 Társadalmi egyenlőség Definíció: adott tekintetben egy csoporton vagy egy társadalmon belül mindenki azonos státusszal rendelkezik Pl. *törvény által biztosított azonos jogokkal *mindenkit megillet az egészségügyi ellátáshoz való jog

37 1997. Évi CLIV. Tv. Az egészségügyi ellátáshoz való jog 7. (1) Minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő egészségügyi ellátáshoz.

38 2. A TÁRSADALOM RÉTEGZŐDÉSE

39 Társadalmi helyzet - társadalmi osztály/helyzet/pozíció meghatározása - társadalmi-gazdasági helyzet (S.E.S.) meghatározása

40 Társadalmi helyzet - társadalmi osztály/helyzet/pozíció meghatározása

41 rétegződés Def.: különböző embercsoportok közötti strukturált egyenlőtlenség 4 alapvető rendszere: 1. rabszolgaság 2. kasztrendszer 3. rendi tagolódás 4. osztálytagolódás

42 Modern társadalmak rétegződéselméletei KARL MARX MAX WEBER

43 Magyar társadalomszerkezet (Szalai E.) (Huszár Ákos: Osztályegyenlőtlenségek. In. Szociológiai szemle évf. 2. szám 4-26.)

44 Társadalmi helyzet - társadalmi-gazdasági helyzet (S.E.S.) meghatározása

45 S.E.S.

46 Társadalmi-gazdasági státusz (SES) a társadalmi hierarchiában elfoglalt pozíciót jelöli Leggyakoribb összetevői: 1. iskolázottság 2. foglalkozás 3. jövedelem (4. lakóhely)

47 Státusz konzisztencia/inkonzisztencia státusz konzisztencia: a mutatók összefüggenek egymással státusz inkonzisztencia: a mutatók nem függenek össze egymással

48 3. A NÉPESSÉG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSEI A TÁRSADALOM STRUKTURÁLIS EGYENLŐTLENSÉGEIVEL

49 Társadalmi egyenlőtlenség és egészség kapcsolata I. VERTIKÁLIS ld. társadalmi rétegződéselméletek II. HORIZONTÁLIS *országok közötti földrajzi *országon belüli földrajzi *férfiak és nők (Szántó Zs.-Susánszky É. Szerk. Orvosi szociológia. Semmelweis )

50 Társadalmi egyenlőtlenség és egészség kapcsolata I. SZOCIODEMOGRÁFIAI TÉNYEZŐK *életkor *hely *nem *családi állapot *etnikum II. TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TÉNYEZŐK (Pikó Bettina. Orvosi szociológia. Medicina 2006.)

51 AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT MÉRÉSE

52 Az egészség mérése Az egészség mérése negatív módon A betegség mérése klasszifikáció mérőeszközök pl. BNO-10 pl. incidencia,prevalencia arányszám számítás, mortalitási, morbiditási adatok

53 epidemiológia Az epidemiológia meghatározott populáció(k)ban az egészséggel kapcsolatos állapotok, jelenségek és az előfordulásukat befolyásoló tényezőknek az eloszlását és különböző hatásokra bekövetkező változását azzal a céllal vizsgáló tudományterület, hogy eredményeit felhasználja az egészségfejlesztés, a megelőzés, a gyógyítás érdekében. (Ádány, R. (szerk.) Megelőző orvostan és népegészségtan. Medicina )

54 INCIDENCIA, PREVALENCIA, MORTALITÁS/LETALITÁS, MORBIDITÁS

55 Incidencia Def.: az új esetek előfordulása egy meghatározott időtartam alatt a vizsgált populációban

56 Incidencia arányszám (Ádány, R. (szerk.) Megelőző orvostan és népegészségtan. Medicina )

57 Prevalencia Def.: egy jelenség összes létező esete egy meghatározott időpontban a vizsgált populációban

58 Prevalencia arányszám (Ádány, R. (szerk.) Megelőző orvostan és népegészségtan. Medicina )

59 Mortalitás, letalitás Def.: egy konkrét betegségben megbetegedettek körében méri az adott betegség miatt elhaltak arányát százalékos formában (Ádány, R. (szerk.) Megelőző orvostan és népegészségtan. Medicina )

60 Morbiditás betegséggel kapcsolatos adatok

61

62 Korfa Def.: a népesség kor és nem szerinti összetétele, szalagdiagramon a férfi és a női lakosság korévek vagy korosztályok szerinti létszámviszonyai

63 Havasi Éva: A megtört egészség a hazai lakosság egészségi állapotának egyenlőtlenségei, különös tekintettel a szegényekre (In. Népegészségügy évf. 2. szám )

64 (0.) Bevezetés A tanulmány felépítése (1.) A várható élettartamban megnyilvánuló főbb eltérések (2.) A lakosság objektív és szubjektív egészségi állapota (3.) A lakosság objektív és szubjektív egészségi állapotában megnyilvánuló egyenlőtlenségek a kiemelt társadalmidemográfiai tényezők együttes vizsgálatával

65 (4.) Betegségtudat és mentális egészség (Z.) Betegítő élet, utószó

66 (2.) A lakosság objektív és szubjektív egészségi állapota Az emberek saját megítélésük szerinti egészségi állapotának két forrása: 1. ELEF (Európai Lakossági Egészségfelmérés) * SILC-VÉKA (Statistics on Income and Living Conditions-Változó Életkörülmények Adatfelvétel)

67 Az egészségi állapot egyenlőtlenségeinek determinánsai: 1. Életkor 2. A lakóhely jellege /horizontális/ 3. Jövedelmi helyzet 4. Iskolai végzettség

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82 SZOCIALIZÁCIÓ

83 Szocializáció Def. az a folyamat, melynek során megtanuljuk, hogyan váljunk egy adott társadalom tagjává

84 szocializációs közegek: azon csoportok vagy társadalmi helyzetek, amelyekben a szocializáció alapvető folyamatai végbemennek pl. család, kortárscsoport, iskola, tömegkommunikációs eszközök

85 reszocializáció: a korábban követett értékektől és viselkedésformáktól jelentősen eltérő minta elsajátítása

86 A Szocializáció legjelentősebb elméletei I. Szerepelmélet II. Szimbolikus interakcionizmus III. Pszichoanalitikus elmélet

87 I. Szerepelmélet a szocializáció az a folyamat, melynek során az egyének megtanulják kivitelezni a társadalmi szerepeket társadalmi lénnyé a társadalmi szerepek elsajátítása révén válunk a társadalmi szerepek társadalmi tények

88 A. szerepfeszültség B. a többszörös szerep

89 II. Szimbolikus interakcionizmus egy címke jelentése a társadalmi interakció terméke (a tárgyak jelentése nem adott, hanem társadalmi konstrukció eredménye

90 III. Pszichoanalitikus elmélet

91 TANULÁS

92 Tanulás Def.: a viselkedés viszonylag állandó megváltozása a gyakorlás eredményeképp Ø érés Ø állapotváltozás

93 A tanulás három formája 1. Klasszikus kondicionálás 2. Operáns kondicionálás 3. Szociális-kognitív tanulás

94 1. Klasszikus kondicionálás az élőlény megtanulja, hogy egy bizonyos eseményt egy másik követ

95 próba: a feltételes inger és a feltétlen inger párosítása a kondicionálás tanulási fázisa: megtanulni a két inger közötti kapcsolatot megerősítés, kioltás, spontás felújulás

96 generalizáció: minél inkább hasonlóbb az új inger a feltételes ingerhez, annál inkább kiváltja a feltételes választ diszkrimináció: a differenciális megerősítés révén a személy arra kondícionálódik, hogy különbséget tegyen kétféle eltérés között

97 2. Operáns kondicionálás Def. egy élőlény megtanulja, hogy cselekedete befolyásolja környezetét (operál rajta, hat rá) pl. csecsemő gügyög szülő odamegy pl. pedál megnyomása ételgalacsin (Skinner doboz)

98 az effektus (hatás) törvénye: a véletlenszerű cselekvések közül azokat válogatjuk ki, amelyeket pozitív következmény követ

99 formálás: csak azokat a cselekedeteket erősítjük meg (pl. jutalommal), amelyek találkoznak az elvárásainkkal

100 részleges megerősítés: egy viselkedés kondicionálható és fenntartható akkor is, ha eseteinek csak töredékét követi megerősítés részleges megerősítési hatás: a részleges megerősítéssel tanult válasz kioltása sokkal lassabb, mint a folyamatos megerősítéssel tanult válaszé

101 averzív kondicionálás: a megerősítés averzív esemény pl. büntetés (a mellékhatások kérdése)

102 menekülő tanulás: egy folyamatban levő averzív esemény leállítására szolgáló válasz megtanulása elkerülő tanulás: egy negatív esemény megelőzésének megtanulása pl. patkány fallal két részbe osztott dobozban (hangjelzés, majd kis idő múlva áramütés a padlóba)

103 3. Szociális-kognitív tanulás /szin: kognitív tanulási elméletek/ *a mentális eseményeknek nagyobb fontosságot tulajdonít /szin.: szociális tanuláselméletek/ *a tanulás társas aspektusát jobban kiemeli

104 gyakran tanulunk csupán megfigyelés alapján gyakran az alapján döntjük el, hogy megtegyünk-e valamit, hogy előre elgondoljuk tettünk következményeit

105 példák * Szociális megerősítés * Modellkövetés

106 Példa: modellkövetés Megfigyeléses tanulás: valaki szemtanúja annak, hogy valaki más (a modell) végrehajt valamilyen cselekvést, s a megfigyelő ennek nyomán tesz szert arra a képességre, hogy megismételje a megfigyelt cselekvést

107 általában jobban odafigyelünk olyan modellekre, akik tetszenek nekünk, mint az olyanokra, akik nem

108 "Ha a gyereket folyton bírálják, a lenézést tanulja. Ha a gyerek állandó gyűlöletben él, a háborút tanulja. Ha a gyereket mindig gúnyolják, a félénkséget tanulja. Ha a gyereket folyton megszégyenítik, a bűntudatot tanulja. Ha a gyereket tolerancia veszi körül, a türelmet tanulja. Ha a gyereket folyvást bíztatják, a bizalmat tanulja. Ha a gyereket biztonság veszi körül, a hitet tanulja. Ha a gyerek teljesítményét elismerik, a megbecsülést tanulja. Ha a gyerek jórészt helyesléssel találkozik, önmaga szeretetét tanulja. Ha gyereket elfogadják, és barátságos légkörben él, megtanulja szeretni a világot. A gyerekek azt élik, amit tanulnak!" (Robert Fisher)

109 AZ EGÉSZSÉG SZOCIOLÓGAI ÉRTELMEZÉSE

110 Az egészség definíciója Az egészség meghatározásai alapvetően két csoportba oszthatók: 1. Szakmai definíciók 2. Laikus definíciók

111 Az egészség definíciója 1. Szakmai definíciók: az egészségügyben dolgozó szakemberek által adott definíciók 2. Laikus definíciók: nem egészségügyi szakemberek által adott egészség-meghatározások

112 1. Szakmai definíciók: 1.A. negatív definíciók Pl. az egészég=a betegség hiánya 1.B. pozitív definíciók adott sajátosságok jelenlétét követeli meg

113 A Who egészség-definíciója Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jóllét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság hiánya.

114

115 Az egészség új definíciója? az alkalmazkodásra és az önszabályozásra való képesség ( the ability to adopt and to self manage ) In. Machteld Huber et al. How should we define health?, BMJ 30 July 2011 Vol

116 Az egészség szociális aspektusának mérése Példa: Social Relationships Scale (Társadalmi kapcsolatok mérőeszköze)

117

118 MEDIKALIZÁCIÓ

119 medikalizáció A MEDIKALIZÁCIÓ az a folyamat, melynek során egy korábban nem a medicina alá tartozó probléma bekerül a medicina fennhatósága alá.

120 A MEDIKALIZÁCIÓ JEGYEI 1. Kétirányú 2. Nem szükséges teljesnek lennie 3. A jelenség mozoghat a skálán 4. Többszereplős folyamat 5. A probléma forrását alapvetően az egyénben (nem pedig a kontextusban) keresi 6. Az individuális medikális beavatkozást (nem a kollektívebb, esetleg társadalmi beavatkozást) pereferálja /depolitizáló hatás/ 7. Növeli a medicina hatalmát

121 Példa: Homoszexualitás MEDIKALIZÁCIÓ DEMEDIKALIZÁCIÓ DSM-I (1952) DSM-II (1968) DSM-III (1980)

122 Magyarázó elméletek A. Pszichszexuális fejlődési rendellenesség B. Természetellenes viselkedés C. Halmozott lelki zavarok jelenléte

123 AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSE

124 Egészség-gazdaságtani elemzések I. BETEGTEHER-ELEMZÉSEK II. KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG-ELEMZÉSEK II/A. Költségminimalizálási elemzés II/B. Költséghatékonyság-elemzés II/C. Költséghasznosság-elemzés (CUA) III. KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS

125 AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSE

126 Élethossz és életminőség Az emberi élet mérlegelése: Élethossz + Életminőség (Quality of Life, QoL) A legnagyobb érték nem az, hogy élünk, hanem az, hogy jól élünk. (Szókratész)

127 életminőség egyik perspektívája érdekel minket: egészséggel kapcsolatos életminőség (Health Related Quality of Life, HRQoL)

128 Az életminőség mérés jelentősége 1. Adott egészségügyi eljárás eredményességének bizonyítása Az eljárás hoz egészségnyereséget? 2. Különböző eljárások egészségnyereségének összehasonlítása Az egyik eljárás nagyobb nyereséget hoz, mint a másik? 3. Rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználása Mekkora költséggel tudjuk elérni ugyanazt az egészségnyereséget különböző terápiák esetén?

129 Életminőség kérdőívek Csoportosításuk: I. Általános (generikus) kérdőívek II. Betegségspecifikus kérdőívek

130 Profilok és indexek Életminőség-profilok: az életminőség különböző vizsgált dimenzióit differenciáltan (több számmal) jellemzik Életminőség-indexek: egyetlen mutatóban (egyetlen számmal) összegzik az életminőséget

131 Életminőséget mérő módszerek A. DIREKT MÓDSZEREK B. INDIREKT MÓDSZEREK

132 A. Direkt módszerek 1. IDŐALKU (time trade-off, TTO) 2. STANDARD JÁTSZMA (standard gamble, SG) 3. VIZUÁLIS ANALÓG SKÁLA (VAS) stb.

133 A háromféle direkt módszer alkalmazhatósága eltérő eredményeket adnak a VAS használható bevezető gyakorlatként, amit bonyolultabb módszerek követhetnek nincs konszenzus, melyik preferenciamérést kell alkalmazni, a többféle módszert egyidejűleg is szokták alkalmazni

134 B. Indirekt módszerek - végtelen számú lehetséges egészségi állapot leszűkítése véges számú variációvá - az egyes variációkhoz hasznosságértékek vannak hozzárendelve * nagyszámú lakossági mintával végzett felmérés

135 Melyik csoportot kérdezzük meg az adott egészségi állapot hasznosságáról? A. a betegeket B. az egészségügyi dolgozókat C. a lakosságot

136 példák 1. EQ-5D (korábbi neve: EuroQoL) 2. QWB (Quality of Well-being) 3. HUI (Health Utility Index) 4. WHOQoL (WHO Quality of Life) 5. SF-6D stb.

137 EQ-5D olyan területeket vizsgál, amelyek különböző betegségek esetén egyaránt érintettek lehetnek a válaszadó 3 szint közül választ (nincs probléma, némi probléma, súlyos probléma) féle válaszkombináció lehetséges - a 3 féle választ számokkal kódolják a lehetséges válaszkombináció számsorral kifejezhető kiegészül egy függőleges helyzetű vizuális analóg skálával (ún. egészséghőmérő; 0-100)

138 EQ-5D K1: Hogyan tudjuk rangsorolni az állapotokat és számszerűsíteni a különbségeket? K2: Mennyivel jobb az egyik állapot, mint a másik?

139 Az indirekt hasznosságmérő módszerek alkalmazhatósága nem azonos eredményeket adnak ugyanaz a kérdőív különböző populációkban jelentősen eltérő hasznosságértékeket adhat

140 D. és ind. további kérdések átmeneti egészségi állapot mérése gyermekkor értékelése demens betegek életminőség-mérése

141 QUALY Az egészség-gazdaságtani értékelés a különböző beavatkozásokat a ráfordítások és hasznok alapján hasonlítja össze. Haszon: *élettartam vagy/és *egészséggel összefüggő életminőség a kettő egyidejűleg: pl. életminőséggel korrigált életév (QUALY)

142 QUALY a hasznosság leírása: 0-1 közötti skálával QUALY számítása: egészségi állapot hasznosságértéke * az állapotban töltött idő évben kifejezve

143 QUALY gyakorlatilag bármely betegségben alkalmazható egészségi állapot preferenciamérésén alapul alkalmas egymástól távol eső területek egészségnyereségeinek összehasonlítására az egyik leggyakrabban alkalmazott mérce egészséggazdaságtani elemzésekben

144 QUALY mérések A három alapvető kérdés: 1. Mely egészségdimenziókat 2. Milyen módszerrel 3. Kinek az értékelése alapján vegyük figyelembe?

145 Élettartam és életminőség egyéb kombinált mércéi Funkcióvesztéssel korrigált életév (DALY Disability Adjusted Life Years) Fájdalommal korrigált életév (PALY Pain Adjusted Life Years) Egészséges életév ekvivalens (HYE Healthy Year Equivalent) Egészséggel korrigált életév (HALY - Health Adjusted Life Years) Funkcióvesztéssel korrigált várható élettartam (DALE Disability Adjusted Life Expectancy) Egészséggel korrigált várható élettartam (HALE Health Adjusted Life Expectancy)

146 Irodalomjegyzék * Egészség-gazdaságtan. Szerk. Gulácsi L. Medicina, Budapest, * Egészség-gazdaságtan és technológiaelemzés. Szerk. Gulácsi L. Medicina, Budapest, 2012.

147 VÉGE

ÉLETMINŐSÉG. Orvosi szociológia (6. előadás)

ÉLETMINŐSÉG. Orvosi szociológia (6. előadás) ÉLETMINŐSÉG Orvosi szociológia (6. előadás) AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSE AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSE Betegség következményei: 1. Hogyan hat az élettartamra? 2. Hogyan hat az életminőségre? AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus V. Tanuláselméleti perspektíva Behaviorizmus Tanuláselméleti perspektíva Kiindulópont: az élettapasztalat nyomán változunk, törvényszerű, és előre jelezhető módon Személyiség: korábbi tapasztalatok nyomán

Részletesebben

EPIDEMIOLÓGIA I. Alapfogalmak

EPIDEMIOLÓGIA I. Alapfogalmak EPIDEMIOLÓGIA I. Alapfogalmak TANULJON EPIDEMIOLÓGIÁT! mert része a curriculumnak mert szüksége lesz rá a bármilyen tárgyú TDK munkában, szakdolgozat és rektori pályázat írásában mert szüksége lesz rá

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

EGÉSZSÉG MEGHATÁROZÁSA

EGÉSZSÉG MEGHATÁROZÁSA DEVIANCIA EGÉSZSÉG MEGHATÁROZÁSA A. negatív és pozitív Negatív: valaminek a hiánya pl. a betegség hiánya Pozitív: kívánatos tulajdonság jelenléte pl. testi jóllét, lelki jóllét B. objektív és szubjektív

Részletesebben

SZOCIOLÓGIA ALAPJAI című digitális tananyag

SZOCIOLÓGIA ALAPJAI című digitális tananyag TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 SZOCIOLÓGIA ALAPJAI című digitális tananyag Előadó: Szilágyi Tamás A SZOCIOLÓGIA ELMÉLETÉNEK KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE A társadalomról és magáról az emberről már az ókori

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei Szociális ismeretek emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei A szóbeli vizsga a megadott témakörök tematikus és probléma-orientált bemutatása, amelynek keretében a tétel iránymutatása szerint kell

Részletesebben

Egészségnyereség életminőség

Egészségnyereség életminőség A legnagyobb érték nem az, hogy élünk, hanem az, hogy jól élünk. (Socrates) Egészségnyereség életminőség Dr. Mészáros Ágnes 2015. November 14. SEMMELWEIS EGYETEM Gyógyszerésztudományi Kar Egyetemi Gyógyszertár

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

Fejleszthető/tervezhető egészség egészség-egyenlőtlenségek kezelési lehetőségei Solymosy József Bonifácz

Fejleszthető/tervezhető egészség egészség-egyenlőtlenségek kezelési lehetőségei Solymosy József Bonifácz Kérdés és válaszok, avagy SZEGÉNYSÉG és EGÉSZSÉG I. szakmai konferencia 2011. január 26. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Fejleszthető/tervezhető egészség egészség-egyenlőtlenségek kezelési

Részletesebben

Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés

Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés A MAGATARTÁSTUDOMÁNYOK ALAPJAI Tisljár Roland, Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Tanulás Viszonylag állandó, a tapasztalatok következtében kialakuló

Részletesebben

Egészségpolitika. Közgazdasági értékelés az egészségügyben. Fügedi Gergely SE-EMK január

Egészségpolitika. Közgazdasági értékelés az egészségügyben. Fügedi Gergely SE-EMK január Egészségpolitika Közgazdasági értékelés az egészségügyben Fügedi Gergely SE-EMK 2016. január Ma az egészségpolitika egy apró szeletével foglalkozunk: közgazdaságtani értékelés Az egészsépolitika célkitűzései

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A Jó Állam Véleményfelmérés bemutatása Demeter Endre Nemzeti Közszolgálati Egyetem JÓ ÁLLAM VÉLEMÉNYFELMÉRÉS CÉLJAI Hiányzó

Részletesebben

dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat

dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat A devianciák értelmezése Társadalomtudományok 1 Tud.ág Kezdete Kutatója Tárgya Módszer Demográfia XVII. sz. közepe John Graunt népesedés statisztika Politikatudomány

Részletesebben

A magatartás-orvoslási szemlélet hozzájárulása a kardiológiai prevencióhoz és rehabilitációhoz

A magatartás-orvoslási szemlélet hozzájárulása a kardiológiai prevencióhoz és rehabilitációhoz A magatartás-orvoslási szemlélet hozzájárulása a kardiológiai prevencióhoz és rehabilitációhoz Lőrincz Jenő Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Vázlat Fogalmak, elvek A kardiovaszkuláris kockázatok

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA A szervezeti képességépítés lehetőségei az önkormányzatoknál

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

NÉPEGÉSZSÉGTAN (zh kérdések)

NÉPEGÉSZSÉGTAN (zh kérdések) NÉPEGÉSZSÉGTAN (zh kérdések) 1. Soroljon fel 5 egészségdeterminánst! -jövedelmi támogatottság -társadalmi támogatottság (szoc. ellátórendszer fejlettsége) -iskolázottság -foglalkoztatottság és munkakörülmények

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

A magyar lakosság egészsége nemzetközi összehasonlításban. Vokó Zoltán Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék

A magyar lakosság egészsége nemzetközi összehasonlításban. Vokó Zoltán Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék A magyar lakosság egészsége nemzetközi összehasonlításban Vokó Zoltán Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék Halálozás Haláloki struktúra Tartalom Betegségteher (DALY = korai halálozás és megromlott

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Docimológia a bioetika oktatásban

Docimológia a bioetika oktatásban Docimológia a bioetika oktatásban Kapocsi Erzsébet BOMM 2013. 05.04. Debrecen Szubjektív bevezető Pedagógiai és etikai dilemmák a vizsgáztatás során - mit értékeljünk? -- az aktuális teljesítményt -- a

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK CZETŐ KRISZTINA A tudományos megismerés sajátosságai Tudatos, tervezett, módszeres információgyűjtés. Célja van: pl diagnosztikus cél fejlesztő

Részletesebben

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. Tisljár Roland Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Vázlat Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia történeti háttere

Részletesebben

Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében

Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében Lakatos Enikő¹, ², Balog Piroska¹ ¹Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet, Budapest ²Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

TÁRSADALMI GAZDASÁGI EGYENSÚLY ÉS ÉLETMINŐSÉG SZERBIA RÉGIÓIBAN

TÁRSADALMI GAZDASÁGI EGYENSÚLY ÉS ÉLETMINŐSÉG SZERBIA RÉGIÓIBAN TÁRSADALMI GAZDASÁGI EGYENSÚLY ÉS ÉLETMINŐSÉG SZERBIA RÉGIÓIBAN BEVEZETŐ ARISZTOTELESZ eudaimonia boldogság ÉLETMINŐSÉG A JÓLÉT KONCEPCIÓ KIFEJEZŐJE INTERDISZCIPLINÁRIS PROBLÉMA ÉLETMINŐSÉGI TÉNYEZŐK -

Részletesebben

Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA?

Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA? Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA? Dr. Bartal Anna Mária egyetemi docens 11/24/10 1 11/24/10 2 Tananyag, követelmények kötelező irodalom: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába.2006. Osiris kiadó Vizsga: 50

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

Egészségpolitika. Közgazdasági értékelés az egészségügyben. Fügedi Gergely SE-EMK június

Egészségpolitika. Közgazdasági értékelés az egészségügyben. Fügedi Gergely SE-EMK június Egészségpolitika Közgazdasági értékelés az egészségügyben Fügedi Gergely SE-EMK 2016. június Racionalitás az egészségpolitikában Amire szükség lenne: cél/értékvezéreltség célokból következnek a problémák

Részletesebben

TARTALOM Előszó 1. FEJEZET / A MEGISMERŐ FOLYAMATOK Juhász Márta Laufer László 1.1 Bevezetés 13 1.2 Az érzékelés (szenzáció) 14 1.2.1 Abszolút küszöb 15 1.2.2 Különbségi küszöb 16 1.3 Az észlelés (percepció)

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK

EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK Felmérés a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúrájáról EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK Prof. Dr. Németh Erzsébet Mit jelent a pénzügyi a) Nemzetközi kutatások: banki termékek ismertsége,

Részletesebben

Lovas Kornélia 2010. június 3.

Lovas Kornélia 2010. június 3. A Betegbiztonság Ára 9. Betegbiztonsági Fórum Lovas Kornélia 2010. június 3. Fogalmak Nyereség Költség Menetrend Költség-hatékonyság Példák Fogalmak Efficacy hatásosság ideális körülmények között Efficiency:

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. Családon belüli konfliktusok, válás 2. Családpolitika, családtámogatási

Részletesebben

Az egészségpolitika, társadalom-egészségtan, egészségügyi minőségmenedzsment elmélete dióhéjban

Az egészségpolitika, társadalom-egészségtan, egészségügyi minőségmenedzsment elmélete dióhéjban Szakirodalmi áttekintés II. (Részletek) Az egészségpolitika, társadalom-egészségtan, egészségügyi minőségmenedzsment elmélete dióhéjban 3.1 Az egészségpolitika Az egészségpolitika korszerű értelmezésében

Részletesebben

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Dr. Kollár János egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek.

Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek. Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek. Dr. Salavecz Gyöngyvér Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet egyetemi adjunktus, pszichológus, közgazdász Leggyakoribb

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása.

A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása. A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása. Árgyelán Anikó-Kriston Pálma SZTE-BTK Pszichológia a.ancsa27@gmail.com 2012 Összefoglalás Serdülők és egyetemisták:

Részletesebben

Új módszerek és eljárások a térbeli folyamatok értékeléséhez. Dr. Németh Zsolt Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettes

Új módszerek és eljárások a térbeli folyamatok értékeléséhez. Dr. Németh Zsolt Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettes Új módszerek és eljárások a térbeli folyamatok értékeléséhez Dr. Németh Zsolt Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettes A 2016. évi mikrocenzus, kis népszámlálás Célja, hogy két népszámlálás között

Részletesebben

Deviancia és medikalizáció

Deviancia és medikalizáció Deviancia és medikalizáció A deviáns viselkedés az általánosan elfogadott normák megszegését jelenti. A norma megszegését szankció követi, amely elősegíti a konformitást. Különböző országokban és korokban

Részletesebben

életmód és egészség az új Pikó Bettina dr. SZTE ÁOK Magatartástudományi Tanszék, Szeged Új Ifjúság: Társadalomtudományi konferencia

életmód és egészség az új Pikó Bettina dr. SZTE ÁOK Magatartástudományi Tanszék, Szeged Új Ifjúság: Társadalomtudományi konferencia Társadalmi egyenlőtlenségek, életmód és egészség az új ifjúság körében Pikó Bettina dr. SZTE ÁOK Magatartástudományi Tanszék, Szeged Új Ifjúság: Társadalomtudományi konferencia Egyenlőtlenségek és egészségi

Részletesebben

Nagy Erika DE NK Magatartástudományi Intézet nagy.erika@sph.unideb.hu

Nagy Erika DE NK Magatartástudományi Intézet nagy.erika@sph.unideb.hu Nagy Erika DE NK Magatartástudományi Intézet nagy.erika@sph.unideb.hu Felépítés I. Bevezetés II. A tanulás különböző megközelítései III. Klasszikus kondicionálás IV. Operáns kondicionálás V. Modelltanulás

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA SZOCIÁLIS ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA SZOCIÁLIS ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK SZOCIÁLIS ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. tétel A feladat Mutassa be a társadalmi mobilitást és annak hatását a társadalom jellegére és működésére! Információtartalom

Részletesebben

A KULTURÁLIS HATÁSOK MÉRHETŐSÉGE A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSEK SORÁN

A KULTURÁLIS HATÁSOK MÉRHETŐSÉGE A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSEK SORÁN A KULTURÁLIS HATÁSOK MÉRHETŐSÉGE A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSEK SORÁN Fodor Beáta PhD hallgató Témavezető Prof. Dr. Illés Mária A költség-haszon elemzés szakirodalmi háttere 1800 Albert Gallatin (USA) 1808

Részletesebben

Fogyatékosságpolitika. dr. Mélypataki Gábor

Fogyatékosságpolitika. dr. Mélypataki Gábor Fogyatékosságpolitika dr. Mélypataki Gábor Fogalomhasználat Hogyan alkossunk egységes fogalmat egy olyan csoportra, mely maga sem egységes?: Sérült ember (talán a legáltalánosabb) Akadályozott ember (a

Részletesebben

Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság

Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság Polónyi István Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1. Bevezető 11 2. Közpolitika, oktatáspolitika 13 2.1. A politika, közpolitika 13 2.2. Oktatáspolitika és formálói

Részletesebben

Az állati viselkedés tanulmányozása

Az állati viselkedés tanulmányozása Az állati viselkedés tanulmányozása Viselkedési mintázatok és tanulási folyamatok vizsgálata Biológia BSc. B / Pszichológia BA gyakorlat A kísérleteket végezték:............ Gyakorlatvezető:... Időpont:...

Részletesebben

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben

H. Özdem Bademci / Dolgozó utcagyerekek Isztambulban / University of Kent, Egyesült Királyság / Online megjelenés: 2012. Január 4.

H. Özdem Bademci / Dolgozó utcagyerekek Isztambulban / University of Kent, Egyesült Királyság / Online megjelenés: 2012. Január 4. Irodalomjegyzék: http://hvg.hu/egeszseg/20120109_depresszio_legolcsobb_gyogymod Sonja Ljubomirszkij / Michella Riba / A legolcsóbb gyógymód a depresszió kezelésére / Medipress / hvg.hu / 2012. 01. 09.

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN Moravcsik-Kornyicki Ágota szakmai vezető Miért szükséges EGÉSZSÉGVÉDELEM program? Három

Részletesebben

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. A gyógypedagógia alapfogalmai, elméletei, kapcsolata más tudományokkal

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Egészség Tudásközpont EGÉSZSÉG INFORMÁCIÓ RENDSZER. Vitrai József TÁRKI Egészség Tudásközpont

Egészség Tudásközpont EGÉSZSÉG INFORMÁCIÓ RENDSZER. Vitrai József TÁRKI Egészség Tudásközpont EGÉSZSÉG INFORMÁCIÓ RENDSZER Vitrai József TÁRKI MIÉRT KELL TÖBB/JOBB EGÉSZSÉGSTATISZTIKA? A köz igénye kormányok és nemzetközi szervezetek elszámoltathatóságának javítására, tevékenységük monitorozására

Részletesebben

Gábor Edina. Mentálhigi. Balogh Judit. 2004. április 26.

Gábor Edina. Mentálhigi. Balogh Judit. 2004. április 26. Gábor Edina Balogh Judit Mentálhigi Munkahely lhigiénés s szervezetek örömteli szerepe az egészs szségfejleszt szervezet? gfejlesztésbensben Jelen és s jövőj 2004. április 26. Magyarország évközi lakosságszáma

Részletesebben

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea.

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea. A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása re- kreáció Szűkebb értelmezésben: feltöltődés kalandsport, unikumsport más sportok rekreáció = sport A rekreáció eszmei és gyakorlati válasz, - tevékenységrendszer

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

A demográfiai öregedésről: konvencionális és új mérőeszközökkel Spéder Zsolt

A demográfiai öregedésről: konvencionális és új mérőeszközökkel Spéder Zsolt A demográfiai öregedésről: konvencionális és új mérőeszközökkel Spéder Zsolt Előadás Az öregedés káráról és hasznáról Társadalomtudományok a demográfiai öregedésről Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció A gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az iskola, a munkahelyi,

Részletesebben

EREDMÉNYEK EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS (2009)

EREDMÉNYEK EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS (2009) EREDMÉNYEK EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS (2009) ÓRAMENET Krónikus epidemiológiai válság A felmérés 4 modulja: 1. Egészség-magatartás összetevői egészség-magatartás típusok 2. Munkakörülmények 3. Egészségi

Részletesebben

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai. Osváth Viola szeptember. 18

Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai. Osváth Viola szeptember. 18 Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai Osváth Viola 2012. szeptember. 18 Szociálpszichológia Az egyén és a társadalom kapcsolatát ragadja meg Társas lény Fontos szerepe a társaknak Festinger:

Részletesebben

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II.

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. Ratkóczi Éva ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. SZEMÉLTISÉGZAVAROK Párbeszéd (Dialógus) Alapitvány Semmelweis Egyetem Me ntálbigiéné In tézet TARTALOM ELŐSZÓ 11 A LELKI ZAVAROKRÓL SZÓLÓ ISMERETEK ALKALMAZÁSA

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás Egészséggazdaságtan és - biztosítás 8. elıadás Szolgáltatások értékelése az egészségügyben Tantárgyi tematika - emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák

Részletesebben

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről rák: az új évszázad kihívása 1930 1:14 1990 1:5 2007 1:3 2020 1:2 Évente 33 000 regisztrált új daganatos megbetegedés Második halálok: férfiak

Részletesebben

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B M FELADATOK Közreműködik az egyéni gondozási, rehabilitációs 4 folyamat megtervezésében, megvalósításában Közreműködik a személyre szóló napi- és heti rend 5 kiakításában Szükség esetén segítséget nyújt

Részletesebben

Szociális asszisztens / PEFŐ. Érvényes: tól.

Szociális asszisztens / PEFŐ. Érvényes: tól. Érvényes: 2007. 01. 03-tól. 1 1. a) Mit értünk a szervezet fogalma alatt? Jellemezze a bürokratikus szervezetet! b) Mi a hospitalizáció és milyen hatással lehet a korai szeparáció a gyerekek szomatopszichés

Részletesebben

A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Egyéni felelősségvállalás állami szerepvállalás Dr. Moizs Mariann A közszféra versenyképessége Közpénzügyek aktuális kérdései Konferencia Siófok,

Részletesebben

Bioetika részterülete Biomedikai etika és orvosi etika kérdéseivel részben átfedés

Bioetika részterülete Biomedikai etika és orvosi etika kérdéseivel részben átfedés Neuroetika Neuroetika: Idegtudományok kapcsán felmerülő etikai kérdéseket vizsgálja alapvetően filozófiai diszciplína, tárgya: pszichiátria, neurológia, idegsebészet, neurofiziológia, neuroanatómia, pszichológia,

Részletesebben

OBJEKTÍV JÓL-LÉTI MEGKÖZELÍTÉSEK MODELLSZÁMÍTÁS, JÓL-LÉT DEFICITES TEREK MAGYARORSZÁGON

OBJEKTÍV JÓL-LÉTI MEGKÖZELÍTÉSEK MODELLSZÁMÍTÁS, JÓL-LÉT DEFICITES TEREK MAGYARORSZÁGON Társadalmi konfliktusok - Társadalmi jól-lét és biztonság - Versenyképesség és társadalmi fejlődés TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0069 c. kutatási projekt OBJEKTÍV JÓL-LÉTI MEGKÖZELÍTÉSEK MODELLSZÁMÍTÁS,

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció Az újszülött gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy adott társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

A társadalom, mint erőforrás és kockázat I. és II. (előadás + gyakorlat)

A társadalom, mint erőforrás és kockázat I. és II. (előadás + gyakorlat) TÓTH ANTAL EKF TTK Földrajz Tanszék A társadalom, mint erőforrás és kockázat I. és II. (előadás + gyakorlat) Alkalmazható természettudományok oktatása a tudásalapú társadalomban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0038

Részletesebben

A tanulás értelmezésének legfontosabb elméletei KRE-TFK

A tanulás értelmezésének legfontosabb elméletei KRE-TFK A tanulás értelmezésének legfontosabb elméletei KRE-TFK Vázlat Elemi fajtái Klasszikus kondicionálás Operáns tanulás Szociális tanuláselmélet Belátásos tanulás Tanulási stílusok Tanulás Definíciók: A tanulás

Részletesebben

Népegészségügyi Program

Népegészségügyi Program Népegészségügyi Program A népegészségügy aktuális kihívásai Magyarországon Vokó Zoltán Országos Egészségfejlesztési Intézet 1 HOL TARTUNK? Tartalom Megelőzés, milyen áron? Kihívások és lehetőségek a népegészségügyi

Részletesebben

Versenyképesség és egészségnyereség

Versenyképesség és egészségnyereség Versenyképesség és egészségnyereség A munkahelyi egészségfejlesztés értéknövelő alternatív megoldásai HR-megoldások a XXI. században - fókuszban a közszféra és a magánszféra nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

Egészség-gazdaságtani elemzések módszertana. Alaphelyzet. Bizonyítékon alapuló orvoslás

Egészség-gazdaságtani elemzések módszertana. Alaphelyzet. Bizonyítékon alapuló orvoslás 1 Bizonyítékon alapuló orvoslás Egészség-gazdaságtani elemzések módszertana Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék ELTE TáTK RCT eredményei 1000 betegre vonatkoztatva Szérum koleszterin szint

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány. minta - tanterve

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány. minta - tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány minta - tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanács a 36/2012. sz. határozatával Elfogadta a Miskolci

Részletesebben

Rokkantság és rehabilitáció az Európai Unióban

Rokkantság és rehabilitáció az Európai Unióban Rokkantság és rehabilitáció az Európai Unióban Európai Fogyatékosságügyi Stratégia 2010-2020: megújított elkötelezettség az akadálymentes Európa megvalósítása iránt Fő célok: A 20 64 évesek legalább 75

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?!

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK Néhány gondolat a statisztikák kapcsán KUTYAHARAPÁSI STATISZTIKÁK - MAGYARORSZÁG Kevés pontos adat, W54 BNO kód

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei 1. A népegészségügyi ciklus A 2. A természeti és társadalmi környezet szerepe a populáció egészségi állapotának alakulásában 3. Primer, szekunder

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

Berki Márton Halász Levente. MRTT Vándorgyűlés Veszprém, 2014. november 27-28.

Berki Márton Halász Levente. MRTT Vándorgyűlés Veszprém, 2014. november 27-28. Berki Márton Halász Levente MRTT Vándorgyűlés Veszprém, 2014. november 27-28. Társadalmi konfliktusok Társadalmi jól-lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés (TÁMOP-4.2.2.A- 11/1/KONV-2012-0069)

Részletesebben

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely A klinikai vizsgálatokról Dr Kriván Gergely Mi a klinikai vizsgálat? Olyan emberen végzett orvostudományi kutatás, amely egy vagy több vizsgálati készítmény klinikai, farmakológiai, illetőleg más farmakodinámiás

Részletesebben