Társas struktúrák kialakulása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társas struktúrák kialakulása"

Átírás

1 Társas struktúrák kialakulása Társas kapcsolatok típusai: Kooperáció: az interakcióba lépő felek egyaránt profitálnak az együttműködésből (+ +) Altruizmus (Önzetlenség): egy donor és egy akceptor létezik, a donor veszít az akceptor javára pillanatnyilag, de összességében nyerhet ő is (-/+ +) Önzés: a cselekvő fél nyereséget halmoz fel mások kárára (+ --) Rosszindulat: a cselekvő fél veszít, azért hogy a másik fél is veszítsen (- -)

2 Körülöttünk verseny zajlik... Minden egyed saját fitnesszének növelésében érdekelt = A gének saját maguk terjesztésében érdekeltek nagyobb rátermettség (fitness)

3 Egyedi siker biztosítása a kulcs? az a gén (tulajdonság) marad fenn, amelyik el tud terjedni, azaz sikeressé teszi hordozóját más riválisokhoz képest a túlélőgép (Dawkins) rátermettség (fitness) = életképes (szaporodóképes) utódok száma Az önző gén... önmagunk terjesztése és replikátumaink segítése kooperációhoz vezet család: az elemi kooperatív struktúra, amely egyértelmű önzésre épül

4 A három-testőr szindróma: Mindenki egyért és egy mindenkiért! igaz vagy sem? Miért éri meg tehát szociális struktúrában élni? - csoportszelekciós: járjon jól a közösség! - járjak jól én! - Hamilton: the selfish herd

5 Hol kezdődik a társas életmód? több egyed együtt térben és időben stabilan (skálafüggés) Stabil ismérvek: közösen gondoskodnak az utódokról a nemzedékek között átfedés van Speciális kritérium speciális helyzet szaporodásbeli munkamegosztás = euszocialitás

6 W. D. Hamilton ( ) Inkluzív fitnessz elmélet (1964) The genetical evolution of social behavior J. Theor. Biol. 7: Fitness (rátermettség): egy élőlény sikeressége, amely kifejezhető az utódnemzedékekhez való hozzájárulásával. Hány százalékban vagyunk jelen az utódokban? individuális inkluzív egyéni rokonoké is

7 Meddig éri meg altruistának lenni? válasz: CA r * BB CA - az altruista költsége (cost) BB - a haszonélvező nyeresége (benefit) r - rokonsági fok a két fél között (relatedness) rokonság (relatedness) genetikai korreláció (nem egyszerűen hasonlóság) egyedek között, közös leszármazású gének aránya

8 John Maynard Smith: rokonszelekciós elmélet (kin selection theory) direkt fitnessz az egyén szaporodásból származtatható fitnessz indirekt fitnessz a rokonok szaporodásából visszaszármazó fitnessz inkluzív fitnessz direkt + indirekt fitnessz rokonszelekció (kin selection) szelekció, amit az egyedek közötti eltérő rokonsági fok határoz meg The selection of genes due to one or more individuals favoring or disfavoring the survival and reproduction of relatives who possess the same genes by common descent.

9 Alap: a szaporodási rendszer Kromoszómakészlet Mi = 2n, diploid Mindenki megtermékenyített petesejtből jön létre!

10 Saját génjeink átlagos aránya rokonainkban Dédszülők Nagyszülők 12,5% Testvér s g és -öc Én - Iker néni 25% Szülők Nagybácsi és 50% Unokah ú 100% Gyerekek Unoka Dédunoka

11 Az euszociális rendszer előnyei dolgozók királynő 1. Reproduktív munkamegosztás Reproduktív dominanciakonfliktusok látszólagos feloldása 2. Kooperatív táplálékszerzés 3. Közös védelem nagy egyedszám: sikeresség

12 Az euszociális rendszer előnyei Állatvilágon belül kevés euszociális faj ismert, gerinceseknél pl. az afrikai csupasz földikutyák. Gerincteleneken belül csak a rovaroknál, de itt is kevés rend: termeszek (Isoptera), hártyásszárnyúak (Hymenoptera), levéltetvek (Strenorrhyncha: Aphidina), tripszek (Thysanoptera), ormányosbogáralkatúak (Coleoptera: Curculionoidea) Társas életmód több mint 15-ször egymástól függetlenül rovaroknál, ebből 11-szer a hártyásszárnyúaknál (darazsak, méhek, hangyák). A hangyáknál monofiletikus.

13 Termeszek Romániában egy faj: szőlőtermesz

14 Méhek - háziméh - poszméhek

15 Darazsak - lódarázs - padlásdarázs

16 Hangyák - kb faj világszerte - kb faj Romániában

17 A Darwin-i probléma Kérdés: Hogyan dúsulhat fel olyan géncsoport a populációban, amely a rokonok segítésével párhuzamosan a sterilitást is előidézi, ráadásul előnyös, hiszen fennmarad? Darwin: egy különös kérdés, amely olyannyira megválaszolhatatlannak tűnik, hogy egész elméletemet megkérdőjelezi one special difficulty, which at first appeared to me insuperable, and actually fatal to my whole theory A Darwin-i sejtés: a szelekció a családszinten is alkalmazható, nem csak az egyed szintjén, ( ) a steril dolgozók hasznosak a közösségnek selection may be applied to the family, as well as to the individual, they are (a steril dolgozók) profitable to the community

18 Előnye a sterilitásnak: a szaporodásra fordított energia és idő táplálékgyűjtésre és rokongondozásra fordítódik. De: ha az evolúció a tulajdonságok egyeneságú átörökítésén keresztül működik, akkor a sterilitásnak el kellene tűnnie egy nemzedék után. A sterilitás szelekciós szempontból előnytelen, hiszen így jó tulajdonságaink nem jelenhetnek meg utódainkban. Hogyan maradhatott fenn tehát a sterilitás? Előnyök és gondok?!

19 A kulcs a társas életmódhoz: a szaporodási rendszer Kromoszómakészletek = 2n, diploid Hangyák, darazsak, méhek Rovarok egy része = 1n, haploid Következmény: - a hím megtermékenyítetlen petesejtből keletkezik, párzás nem szükséges - a hímeknek nincs apjuk, csak nagyapjuk!

20 Átlagos rokonsági fokok egy kolónián belül a kolónia tagjai között egyetlen és egyszer megtermékenyített királynő % Anya Apa Nővér Fivér Fiú utód Nőstény Hím Anya Lány utód Apa Szülők 1. Nemzedék Nővér (dolgozó 2. Nemzedék vagy királynő Fivér Unokatestvér 37,5 25

21 Következmény a társas rovarok szempontjából Sokkal inkább megéri saját húgomat gondozni, mint saját utódot létrehozni, hiszen a húgom 75%-ban azonos velem, míg az utódom csak 50%-ban. Trivers & Hare (1976): ha ez igaz, akkor... ha az ivararány 1:1 egy kolónián belül, akkor az átlagos rokonsági fok egy kolóniára nézve (25%+75%)/2 = 50% nem éri meg a rokonokat gondozni inkább saját utódot létrehozni De ha 3:1 az ivararány!!! akkor megéri (3x75%+25%)/4 = 62,5%

22 Kritikák Csak akkor igaz, ha: - monogínia = 1 anya/királynő - monoandria = 1 apa - saját hímutód nincs A valós helyzet ezzel szemben: - poligínia = több anya/királynő - poliandria = több apa - saját hímutód van

23 A rokonsági fokok alakulását befolyásoló tényezők szociális rendszerekben Kolónia alapítása pleometrózis Párzás poligínia Rokonsági fok alacsony több nőstény több hím oligogínia átmenetek egy hím egy nőstény monogínia haplometrózis magas

24 KonfliktushelyzeteK Aszimmetrikus rokonsági fokok - a dolgozók rokonabbak saját nővérükkel, mint anyjuk saját utódaival - a dolgozók hímeket hozhatnának létre DOLGOZÓK 0.5 (+) KIRÁLYN Ő a t n ö d i k : s (++) 0.75 é d r é 0.25 (-) 0.5(+) an?0.25 (-) K b A á i n koló hím utód dolgozó / ivaros nőstény 0.5 (+) hím utód

25 Konfliktus 1: ivararány dolgozó preferenciája: 3:1 62,5%-os átl. rokonság királynő preferenciája: 1:1 50%-os átl. rokonság MEGOLDÁS: a dolgozók elpusztíthatják a hím testvéreket, vagy alultáplálják őket 50% 50% 25% 50% 75%

26 Konfliktus 2: Hímprodukció 50% 50% 50% 25% 50% - a dolgozók csak (!) funkcionálisan sterilek - a dolgozók egymás hímprodukcióját gátolják meg agresszió vagy petefogyasztás révén 18,75%

27 Poligínia Gyakori hangyáknál, darazsaknál primér és szekundér egyaránt. Ha saját testvérük a másik királynő, akkor a dolgozó átlagos rokonsági foka ennek utódaival 37,5% lesz, ami még mindig magasabb, mint a diploid szervezetek esetében, ahol ez csak 25%. Ez esetben konfliktusnak sem kellene lennie, mivel mind a királynőnek, mind a dolgozóknak az érdeke a közel 1:1-es ivararány lenne a királynő utódai között. A kolónia fennmaradását segíti elő: pl. egyes Myrmica hangyafajoknál nagyon magas lehet azon kolóniák aránya egy populáción belül, melyek nem rendelkeznek királynőkkel. A több királynő megléte a kolóniahasadással való szaporodást is elősegíti. Fennmaradhatott a pleometrózis eredményeként.

28 Poliandria Még mindig előnyösebb, mint a diploid szervezeteknél. Cole (1983): ha a dolgozók csak 10%-al hatékonyabbak így utódok létrehozatalában, mintha egyedül lennének, akkor a kétszeres párzás még mindig nem végzetes hátrány a szociális életmód szempontjából. Méheknél akár három hímnél is többel történhet a párzás. Újfent csökken az átlagos rokonsági fok, ami a királynő által pereferált 1:1-es ivararány elfogadását segíti elő. A poliandria egyébként is valószínűleg egy másodlagos jelleg, ami a nagy kolóniák létrehozatalához szükséges.

29 Hím utódok létrehozatala dolgozók által Szűznemzéssel dolgozók is létrehozhatnak hímek konfliktusforrás a királynő és a dolgozók között, ráadásul ez 1:1-es ivararányt eredményezhet, vagyis az ivararány önmagában nem jó jelző arra nézve, hogy ki is nyeri meg az alapkonfliktus a kolónián belül. A királynőkontroll erre is vonatkozik, különösen erős méheknél. Egyes Myrmica hangyafajoknál a hímek nagyrésze a dolgozóktól származik.

30 Más szcenáriók? A haplodiploidia önmagában nem elégséges az euszocialitás kialakulásához, hiszen számos szoliter ízeltlábú haplodiploid, de nem euszociális. A dolgozóknak lehetősége. nem adatik meg a választás A poligínia és poliandria gyakorisága is ezt cáfolhatja.

31 Atta texana alternatíva: Szülői manipuláció? - plasztikus fenotípus: a nevelés hatása... - a nőstény kevés táplálékot ad az utódoknak, így azok nem tudnak ivarszervet fejleszteni és kisebbek lesznek, egyetlen esélyük a fitness-növelésére a rokonok nevelése. - táplálék mellett, agresszió, feromonok, stb.

32 2. alternatíva: Ökológiai siker? alapfeltétel: egy csoportképzési viselkedés megléte, ahol az egyedek egymás mellé petéznek, illetve akár egymás utódainak felnevelését segítik. - ha ezeket a laza aggregátumok ökológiailag sikeresebbek, akkor ez hajtóerő lehet a szorosabb kapcsolatok kialakítása felé: csoportszelekciós megközelítés a hangyák/méhek/darazsak omnipotens rágóinak és a fullánknak fontos szerepe lehetett az euszociális magatartás kialakulásában.

33 Aggregátum képzés euszocialitás Szülői manipuláció Haplodiploidia

Lélek és evolúció segédanyag/ I.

Lélek és evolúció segédanyag/ I. Lélek és evolúció segédanyag/ I. Evolúciós alapozó Az evolúció gondolata Közös ős, fajok egymásba alakulása: Kr. e. VI. század: Anaximandrosz, Al-Jahiz, Csuang-Ce XVIII. század: Jean-Babtiste Lamarck,

Részletesebben

Bereczkei Tamás EVOLÚCIÓS PSZICHOLÓGIA

Bereczkei Tamás EVOLÚCIÓS PSZICHOLÓGIA Bereczkei Tamás EVOLÚCIÓS PSZICHOLÓGIA OSIRIS KIADÓ BUDAPEST, 2003 TARTALOM Előszó. Az új lélektan a kibontakozó lélek nyomában 9 1. rész. EVOLÚCIÓS PSZICHOLÓGIA: EGY ÚJ PARADIGMA 1.1. fejezet. TÖRTÉNETI

Részletesebben

A CSOPORT MINT SZUPER- ORGANIZMUS... 15 5. A HUMÁN SZOCIALITÁS... 16 AZ EMBERI ÉS AZ ÁLLATI CSOPORT

A CSOPORT MINT SZUPER- ORGANIZMUS... 15 5. A HUMÁN SZOCIALITÁS... 16 AZ EMBERI ÉS AZ ÁLLATI CSOPORT AZ EMBERI TERMÉSZET CSÁNYI VILMOS: Az emberi természet. Humánetológia. [»Tudomány Egyetem«] Vince, Bp., 1999. * * * 1. AZ EMBERI VISELKEDÉS TER- MÉSZETTUDOMÁNYOS VIZSGÁLA- TA... 1 ÖRÖKLÖTT EMBERI VISELKEDÉS-

Részletesebben

Etológia. Etológia: Az állatok viselkedésének, magatartásának törvényszerűségeit kutató tudományág.

Etológia. Etológia: Az állatok viselkedésének, magatartásának törvényszerűségeit kutató tudományág. Etológia Etológia: Az állatok viselkedésének, magatartásának törvényszerűségeit kutató tudományág. Az élőlények szervezettanilag, élettanilag viselkedésükkel és életmódjukkal is alkalmazkodnak ahhoz a

Részletesebben

Gondolatok a szexuális szaporodásról; a természetes kiválasztódás elméletének egy újabb kritikája

Gondolatok a szexuális szaporodásról; a természetes kiválasztódás elméletének egy újabb kritikája Gondolatok a szexuális szaporodásról; a természetes kiválasztódás elméletének egy újabb kritikája Néhány héttel ezelőtt került a kezembe egy érdekes PhD dolgozat [1]. A mű Hollandiában született, angol

Részletesebben

EVOLÚCIÓS PSZICHOPATOLÓGIA

EVOLÚCIÓS PSZICHOPATOLÓGIA EVOLÚCIÓS PSZICHOPATOLÓGIA Bányai Éva ELTE PPK Affektív Pszichológiai Intézeti Központ Előadás a SE ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék klinikai szakpszichológus szakképzésén III. éves szakpszichológus

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FOLYÓIRATA. ALAPÍTÁS ÉVE: 1840 CVIII. kötet Új folyam, XLVII. kötet, 2002/1. szám

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FOLYÓIRATA. ALAPÍTÁS ÉVE: 1840 CVIII. kötet Új folyam, XLVII. kötet, 2002/1. szám 135 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FOLYÓIRATA. ALAPÍTÁS ÉVE: 1840 CVIII. kötet Új folyam, XLVII. kötet, 2002/1. szám Fôszerkesztô: CSÁNYI VILMOS E szám vendégszerkesztôje: PLÉH CSABA Vezetô szerkesztô: SZENTGYÖRGYI

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZEGED HÁZASSÁG KONTRA EGYÜTTÉLÉS VÁLASZTÁSI MOTÍVUMAI TUDATOS ÉS TUDATTALAN KOGNITÍV SÉMÁK SZINTJÉN

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZEGED HÁZASSÁG KONTRA EGYÜTTÉLÉS VÁLASZTÁSI MOTÍVUMAI TUDATOS ÉS TUDATTALAN KOGNITÍV SÉMÁK SZINTJÉN SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZEGED HÁZASSÁG KONTRA EGYÜTTÉLÉS VÁLASZTÁSI MOTÍVUMAI TUDATOS ÉS TUDATTALAN KOGNITÍV SÉMÁK SZINTJÉN Készítette: Kisnémet Mónika EHA kód: HOKOAAB.SZE Pszichológia

Részletesebben

Az emberi természet biológiai gyökerei

Az emberi természet biológiai gyökerei CSÁNYI VILMOS Az emberi természet biológiai gyökerei Csányi Vilmos etológus, az MTA rendes tagja Összefoglalás A modern biológia sokszorosan igazolta azt a tényt, hogy az ember is az állatvilághoz tartozik:

Részletesebben

Róbert Péter: Iskolai teljesítmény és társadalmi háttér nemzetközi összehasonlításban

Róbert Péter: Iskolai teljesítmény és társadalmi háttér nemzetközi összehasonlításban Róbert Péter: Iskolai teljesítmény és társadalmi háttér nemzetközi összehasonlításban (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Róbert Péter (2004) Iskolai

Részletesebben

A genetikai sodródás

A genetikai sodródás A genetikai sodródás irányított, nem véletlenszerű Mindig a jobb nyer! természetes szelekció POPULÁCIÓ evolúció POPULÁCIÓ A kulcsszó: változékonyság a populáción belül POPULÁCIÓ nem irányított, véletlenszerű

Részletesebben

Egészségügyi genetikai tesztek

Egészségügyi genetikai tesztek Egészségügyi genetikai tesztek MILYEN ESETBEN INDOKOLT GENETIKAI TESZTET VÉGEZNI? SZAKSZERŰ GENETIKAI TANÁCSADÁS MIRE KERES VÁLASZT A GENETIKAI TESZT? AZ ÖN DÖNTÉSE Egészségügyi genetikai tesztek Mindannyian

Részletesebben

BOLYAI SZEMLE KÜLÖNSZÁM

BOLYAI SZEMLE KÜLÖNSZÁM BOLYAI SZEMLE KÜLÖNSZÁM TUSORI SZABOLCS IGAZ VAGY SEM? NÉHÁNY GONDOLAT A SZÁNDÉKOSAN MEGTÉVESZTŐ JELZÉSEK PSZICHOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSÉRŐL ÉS DÖNTÉSTÁMOGATÁSI JELENTŐSÉGÉRŐL TRUE OR FALSE? A FEW THOUGHTS

Részletesebben

LEPESEK. 20 év A KOOPERÁCIÓ ÉRTELMEZÉSE A BIONÓMIÁBAN: ÖKO-LOGIKUS SZEMELVÉNYEK. egészségvédelem. Fenntarthatóság Rubik-kockával 2.

LEPESEK. 20 év A KOOPERÁCIÓ ÉRTELMEZÉSE A BIONÓMIÁBAN: ÖKO-LOGIKUS SZEMELVÉNYEK. egészségvédelem. Fenntarthatóság Rubik-kockával 2. A FENNTARTHATÓSÁG FELÉ LEPESEK 20. évfolyam 1. szám (61) 2015. tavasz Gazdaságfilozófiától a projektekig, tudományos cikkektől a szakmai hírekig A KOOPERÁCIÓ ÉRTELMEZÉSE A BIONÓMIÁBAN: ÖKO-LOGIKUS SZEMELVÉNYEK

Részletesebben

Evolúciós pszichológia: alapozó kurzus1. Bevezetés. Az elme megrontása: Az evolúciós pszichológia múltja és jelene

Evolúciós pszichológia: alapozó kurzus1. Bevezetés. Az elme megrontása: Az evolúciós pszichológia múltja és jelene Evolúciós pszichológia: alapozó kurzus1 Bevezetés Az evolúciós pszichológia kutatásainak célja az emberi elme szerkezetének felderítése és megértése; olyan megközelítés a pszichológián belül, amely az

Részletesebben

Bevezetés a biológiába

Bevezetés a biológiába Bevezetés a biológiába 1. előadás: Mi az élet? Jegyzetkezdemény (Müller Viktor) 0. Mi ez a jegyzet? Ez a jegyzetkezdemény gyors hiánypótlás, kidolgozottabb jegyzetre sajnos idén sem jutott időm. Az előadás

Részletesebben

A SZOCIÁLISÉRDEK-ÉRVÉNYESÍTÉS NÉHÁNY DIMENZIÓJÁNAK MŰKÖDÉSE ÉS ÉRZELMI HÁTTERE 8 18 ÉVESEK KÖRÉBEN

A SZOCIÁLISÉRDEK-ÉRVÉNYESÍTÉS NÉHÁNY DIMENZIÓJÁNAK MŰKÖDÉSE ÉS ÉRZELMI HÁTTERE 8 18 ÉVESEK KÖRÉBEN MAGYAR EDAGÓGIA 111. évf. 2. szám 141 181. (2011) A SZOCIÁLISÉRDEK-ÉRVÉNYESÍTÉS NÉHÁNY DIMENZIÓJÁNAK MŰKÖDÉSE ÉS ÉRZELMI HÁTTERE 8 18 ÉVESEK KÖRÉBEN Kasik László Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi

Részletesebben

Családi vállalkozások

Családi vállalkozások Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Gazdaságinformatikus szak Családi vállalkozások - A családi vállalkozások kialakulása, működése és sikeressége; a magyarországi helyzet bemutatása Szebellédi

Részletesebben

TDK-dolgozat. Németh Kristóf

TDK-dolgozat. Németh Kristóf TDK-dolgozat Németh Kristóf 2011 Kézirat lezárása: 2011. november 14. Adójátékok Taxation games Rezümé Németh Kristóf I. évf. Pénzügy Mesterszak Adójátékok A dolgozatban a játékelmélet módszertanára támaszkodva

Részletesebben

Võcsei Katalin Varga Attila Horváth Dániel Graça Simoes de Carvalho

Võcsei Katalin Varga Attila Horváth Dániel Graça Simoes de Carvalho PEDAGÓGUSOK ÉS PEDAGÓGUSJELÖLTEK KÖRNYEZETI ATTITÛDJEI 61 Võcsei Katalin Varga Attila Horváth Dániel Graça Simoes de Carvalho PEDAGÓGUSOK ÉS PEDAGÓGUSJELÖLTEK KÖRNYEZETI ATTITÛDJEI? A szerzõk a BIOHEAD-CITIZEN

Részletesebben

1. Alapfogalmak. 1.1. Egészség

1. Alapfogalmak. 1.1. Egészség Ács Edina Megváltozott munkaképességű álláskeresők esélyei a munkaerőpiacon I. A foglalkozási rehabilitáció munkaerő-piaci (re)integráció elméleti megközelítései Bevezetés Ha az embert olyannak vesszük,

Részletesebben

Munkahely a közszférában

Munkahely a közszférában BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BWP 2013/6 Munkahely a közszférában Biztonság és hivatás, a szubjektív szempontok szerepe MOLNÁR GYÖRGY KAPITÁNY ZSUZSA MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS

Részletesebben

Általános iskolai szegregáció Magyarországon az ezredforduló után

Általános iskolai szegregáció Magyarországon az ezredforduló után BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BWP 2009/6 Általános iskolai szegregáció Magyarországon az ezredforduló után KERTESI GÁBOR KÉZDI GÁBOR MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET BUDAPESTI

Részletesebben

A fogyatékos gyermeket nevelõ családok megküzdési esélyei Romániában

A fogyatékos gyermeket nevelõ családok megküzdési esélyei Romániában SZOCIÁLPOLITIKA ROMÁNIÁBAN BERSZÁN LÍDIA A fogyatékos gyermeket nevelõ családok megküzdési esélyei Romániában A fogyatékos gyermeket nevelõ családok egy része megtalálja a saját személyiségi erõforrásaiban,

Részletesebben

SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK MEGÉRTÉSE

SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK MEGÉRTÉSE MISTER TEACHER OKTATÁSI KFT Dr. FEJES MIKLÓS SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK MEGÉRTÉSE 0(oktatási segédanyag) Budapest 2012. A SZERVEZETELEMZÉS ALAPDIMENZIÓI A szervezet egy komplex szociális rendszer és sok összefüggő

Részletesebben

1. A genomika alapjai - A humán genom. 1.1. Genomika

1. A genomika alapjai - A humán genom. 1.1. Genomika 1. A genomika alapjai - A humán genom.... 1 1.1. Genomika... 1 1.2. Humán Genom Projekt... 1 1.3. DNS szekvenálás... 3 1.4. Résztvevők a humán genom projektben... 4 1.5. A HGP néhány eredménye... 4 1.6.

Részletesebben

A PROBLÉMA, ÉS AMI MÖGÖTTE VAN

A PROBLÉMA, ÉS AMI MÖGÖTTE VAN Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Dr. Pintér István 1 Kalmárné Rimóczi Csilla 2 ÉRZELMEK ÉS DÖNTÉSHOZATAL Az elmúlt évtizedben a helyére kerül az érzelmek szerepe az emberi létezésben.

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA

GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA Doktori (PHD) értekezés GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA Rákó Erzsébet Debreceni Egyetem BTK 2010. GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

Középiskolások továbbtanulási tervei egy határmenti régióban OTKA K48820 szakmai beszámoló. Pusztai Gabriella

Középiskolások továbbtanulási tervei egy határmenti régióban OTKA K48820 szakmai beszámoló. Pusztai Gabriella Középiskolások továbbtanulási tervei egy határmenti régióban OTKA K48820 szakmai beszámoló Pusztai Gabriella 2008 Tartalom ELŐSZÓ 4 1. A TÁRSADALMI TŐKE ÉS AZ OKTATÁS VILÁGA 8 1.1. A fogalom nevelésszociológiai

Részletesebben