Tartalom. Közkincs kerekasztalok TANULMÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. Közkincs kerekasztalok TANULMÁNY"

Átírás

1 Közkincs kerekasztalok Aki egyszerre többet ír, mint amennyi egy névjegyen elfér, nem mond igazat. (Hamvas Béla) CCCXLVIII. Nem szólt mellette semmi. Istenem. Csurom fénylés lesz. Csöpp rugás. Homokzsák. Mint léghajóról: hull. Már idegen. Sugárnyalábok. Örvény. Befogadják. CCCXLIX. Habozik a szélirányt keresve, s nyomot felejt az egy végtébe megszőtt vitorlán. Ez az utolsó este. Se hős, se gyáva. És nem lesz veszendőbb. CCCL. Kapaszkodott velük a vén doboz. Nagyon zihált, hegy ígérte a csöndet. Csak elakad, a végén fulladoz. Két szem fagyöngy. Egymásnak még köszöntek. Botár Attila: Újabb félcédulák Tartalom Tartalom a Magyar Mûvelôdési Intézet és Képzômûvészeti Lektorátus folyóirata 2008 június Mátyus Aliz: Editorial... 3 Mók Ildikó: A közkincs kerekasztalok egyéves működésének tapasztalatai. Összefoglaló és a jó gyakorlatok bemutatása... 4 TANULMÁNY Török József: Kulturális politika és politikai kultúra Csongrádon Farkas Tímea: Esettanulmány a bajai közművelődési intézményrendszer és a feladatok átalakításáról ARCKÉPEK Születésnapi interjú Lipp Mártával (Kálóczy Katalin) Magyar Örökség az ötödik kontinensen. Laudatio az ausztráliai Magyar Élet hetilapról és főszerkesztőjéről, Csapó Endréről (Bakos István) Tungli Gyula: Horváth István plébános, helytörténész, néprajzkutató ( ) DISPUTA Monostori Éva: Mi, Mag-unk! - Válaszféle Kary Józsefnek Gergye Rezső: Civil intézmények avagy Művelődési otthoni alternatívák a társadalmasításért IFJÚSÁG Deák Péter: Rettegj, félj és borzongj. Horror és thriller a fantasy ölelésében és mint szerepjáték... 88

2 Tartalom a Magyar Mûvelôdési Intézet és Képzômûvészeti Lektorátus folyóirata 2008 június KITEKINTÉS Tóth Zsuzsanna: s háltak az uccán S halnak az utcán A Kukabúvárok és Trencsényi László: A Kukabúvárokról Keserü Katalin: Kivétel. Gondolatok a diszeli Első Magyar Látványtár 2008-as kiállítás-megnyitóján Eötvös-kollégisták voltak Falukutatók (Bakos István) Csomós Gyula: Néhány emlék Berzencéről OLVASVA ÚJRAOLVASVA Molnár Éva: Ahol a szabadság a rend (Örkény Antal Székelyi Mária Csepeli György Poór János Várhalmi Zoltán: Nemzeti érzés és európai identitás. Arktisz kiadó - Balassi kiadó, 2007.) Részletek Örkény Székelyi Csepeli Poór Várhalmi: Nemzeti érzés és európai identitás c. könyvéből: Összefoglalás és kitekintés. Utak az unióhoz. Típusok és tünetek Wutka Tamás: Sokszínű egység (Vilcsek Béla: A telített pillanat) ESEMÉNYTÁR Apropó Dóri Éva: Kiállításokról és megnyitókról, a nem professzionális galériák és múzeumok gyakorlatának tükrében XIX. Ifjabb Horváth István Nemzetközi Színjátszó Fesztivál, Kazincbarcika, július Az én kertem című fotópályázat V. Nyári Egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséért Kunbábony, július E számunkat Kecskeméti Kálmán rajzaival illusztráltuk.

3 Editorial Kerényi Károly ajánlotta 1942-ben Epiktétos kézikönyvecskéjé-t (élt ), hogy rátaláljon Epiktétosra,...táplálékul, támogatóul, erősítőül mesterül és jóbarátul. A műből vett idézet alapjául a Gladiátor Kiadónál megjelentetett szöveg szolgált. Bizonyos dolgok hatalmunkban vannak, más dolgok nincsenek. Tőlünk függ a véleményünk, az ösztönös vágyunk, a törekvésünk és ellenszenvünk, egyszóval mindaz, amit egyedül alkotunk meg. Nem tőlünk függ a testünk, a vagyonunk, a hírnevünk és tisztségeink, tehát mindaz, amit nem egyedül hozunk létre. Azok a dolgok, amelyek hatalmunkban vannak, természetüknél fogva szabadok, semmi sem akadályozza, semmi sem köti őket. Azoknak a dolgoknak azonban, amelyek nincsenek a hatalmunkban, nincs erejük önmagukban, másoktól függnek, egy kívülálló megakadályozhatja vagy elsajátíthatja őket. Emlékezz erre: ha a természetünknél fogva függő dolgokat függetleneknek tartod és a más dolgait sajátodnak tekinted, akkor minduntalan akadályokba ütközöl, bánkódni és háborogni fogsz, káromolod az isteneket és az embereket, de ha csak azt tartod a tiednek, ami valóban a tied, a más tulajdonát pedig a helyzetnek megfelelően másénak tartod, akkor sohasem leszel a kényszer hatalmában, senki sem fog utadba állni, nem fogsz senkit szidalmazni és vádolni, és semmit sem kell majd akaratod ellenére végrehajtanod; senki sem árt neked, és nem lesz ellenséged sem, mert nem történik veled semmi baj. Ha erre a nagy dologra törekszel, emlékezz rá, hogy nemcsak ímmel-ámmal kell utána vetned magad, hanem...bizonyos dolgokról teljesen le kell mondanod, más javak megszerzését pedig el kell halasztanod; ha azonban a lelki nyugalmad megszerzésére is törekszel, és uralkodni és gazdagodni is akarsz, könnyen megtörténik, hogy ezeket sem éred el, mivel az előbbire vágyakozol: de biztosan elveszíted azt, ami egyedül hozza létre a függetlenséget és a boldogságot. Minden kellemetlen képzet felmerülésekor nyomban jegyezd meg: Te csak képzet vagy és egyáltalán nem az, aminek látszol. Ezután vizsgáld és ítéld meg a képzetet elveid alapján:...legfőképpen abból a szempontból, vajon oly dolgokra vonatkozik-e, amelyek hatalmunkban vannak, vagy pedig olyanokra, amelyek nincsenek... S ha valami olyanra vonatkozik, ami nincs hatalmunkban, mindig kéznél legyen ez a mondás: Semmi közöm hozzá! Mátyus Aliz 3

4 Közkincs kerekasztal Mók Ildikó A közkincs kerekasztalok egy éves mûködésének tapasztalatai Összefoglaló és a jó gyakorlatok bemutatása A kistérségi kulturális kerekasztalok létrehozására és működtetésére kiírt, évi Közkincs pályázat megvalósítási határideje május 25-én lejárt, a nyertes pályázók benyújtották szakmai és pénzügyi elszámolásaikat. Alkalom kínálkozik arra, hogy összegezzük mindazokat a tapasztalatokat, bevált megvalósítási módokat, amelyek kiegészülve a kulturális koordinációs irodák vezetőinek a monitoringozás közben szerzett tapasztalataival segíthetik még eredményesebbé tenni a tovább működő, illetve az újonnan alakuló közkincs kerekasztalok munkáját. Néhány jó gyakorlat közreadásával szeretnénk az újonnan alakuló közkincs kerekasztalok szervezését segíteni, munkájukat hatékonnyá tenni, és bízunk abban, hogy egymás eredményeinek megismeréséből a már működő műhelyek is profitálni tudnak. (Az összefoglaló egy ősszel megjelenő módszertani kiadvány része lesz, így a teljesség igénye nélkül hoz példákat az egy év során kidolgozott anyagokból.) Előzmények óta, a Közkincs program keretében, előbb a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, majd az Oktatási és Kulturális Minisztérium hirdette meg a Közkincs pályázatokat. A kiírások évenként 4 erősödő nyomatékkal tartalmaztak olyan elemeket, amelyek a kulturális vidékfejlesztés európai célkitűzéseit és gyakorlatát szem előtt tartva, a kistérségeket alkotó települések kulturális együttműködésének fejlesztésére, közös programok, szolgáltatások megvalósítására, a tervezési folyamatok összehangolására kínáltak lehetőséget. Ezt a törekvést az a tapasztalat indokolta és tette szükségessé, mely szerint a statisztikai kistérségekhez tartozó települések között kicsi vagy nincs aktív kulturális kapcsolat, gyenge a közös identitás, elvétve akad rendszeres, hosszabb távra tervező együttműködés. Ezek felerősítése pedig alapvető követelmény a jelen tervezési időszak alatt lehívható uniós és hazai fejlesztési forrásokért zajló versenyfutásban. A súlyos gondokkal terhelt önkormányzatok, illetve a települések kulturális életének alakítói, szereplői ma még inkább a saját fejlesztési elképzelések önálló megvalósításában gondolkodnak, ha gondolkodhatnak fejlesztésben egyáltalán. Ha fel is merül az együttműködések szükségszerűsége, a cselekvésig inkább csak a kényszer, mintsem az előrelátó tervezés juttatja el őket. Az első lépések megtétele a kistérséghez tartozó települések partneri együttműködései felé vezető úton nem csupán a régi beidegződések miatt nehéz. Nehéz azért is, mert még az egymás szomszédságában lévő falvak, városok lakossága,

5 illetve az ott dolgozó kulturális szakemberek és önkéntesek is keveset tudnak egymásról, nem is beszélve a km távolságra lévőkről. A történelmi léptékkel mérve közös történelmi gyökerek a jelenben nem képeznek szerves közös kultúrát, kevés az átjárás, a közös élmény és a tapasztalat, kevés a szakmai párbeszéd. Ennek az állapotnak a fokozatos javítását, az elszigetelődés oldását, az együttműködések kezdeményezését tartotta szem előtt a kiíró, amikor meghirdette a Közkincs pályázatokat. A térség mozgalmas történelme során több nemzetiség, népcsoport élt és él ma is együtt. A letelepedők magukkal hozták szokásaikat, népviseletüket, ünnepeiket és vallásukat. Kulturális értékeik azonban összefogás, szervezettség híján elszigeteltek maradtak. Az egyes népcsoportok, települési közösségek identitása fellelhető, de közös, kistérségi öntudat nem alakult ki. Ez a térség nem tud felmutatni olyan markáns néprajzi, turisztikai vonzerőt, mint Tolna megyében pl. a Völgység vagy a Sárköz. De nem kell szégyenkeznünk sem épített, sem természeti kincseink tekintetében. Ebben a kistérségben két vár is áll, az elmúlt években gyönyörűen felújított ozorai és a simontornyai, itt fekszik a gyulaj-tamási erdő egy része világhírű, Európa egyik legnagyobb dámvad populációjával, Tamási gyógyító termálvize országhatárokon túl is ismert. Nem elhanyagolható a Balaton közelsége, Siófok Tamásitól 40 km-re, a kistérség északi településeihez pedig még ennél is közelebb fekszik. Joggal vetődik fel a kérdés, hogy ezen értékek birtokában mi lehet az oka, hogy a tamási kistérség nem egy virágzó gazdaságú, turizmusú, kultúrájú térség. Az okokat egyértelműen az összefogás hiányában kell keresni. Számos esetben hiúsultak meg azért fejlesztési elképzelések, mert az egyes települések nem tudtak együttműködni, régi sérelmeket, személyes konfliktusokat, politikai hovatartozásokat félretenni, egymást segítő partnerként viselkedni. Olyan lehetőségek mentek el a települések mellett, melyek kiaknázásával infrastrukturális, foglalkoztatási, szociális gondjaikon enyhíthettek volna. Mivel a kultúra fontos eleme a gazdaság fejlesztésének, így minden eddiginél fontosabb a mikrotérségek és az egész kistérség összefogása, közös kulturális koncepció kidolgozása, amelyre komplex társadalmi fejlesztés épülhet. Csak a fejlesztési folyamatok beindítása után várható, hogy kooperáció jöjjön létre a kistérség helyi közösségei között, világosan megfogalmazott célok, jól körvonalazott elképzelések mentén. Tamási Kistérségi Közkincs Kerekasztal, Czink Judit főtanácsos, kistérségi referens, Tolna Megyei Általános Művelődési Központ Közkincs ban a kistérségek, a települések közkulturális szolgáltatásainak továbbfejlesztését biztosító, modell értékű programok támogatására pályázhattak a kistérségi társulások illetve a települési önkormányzatok, a kulturális intézmények, a civil szervezetek. A kiírás két célt fogalmazott meg: a) a közművelődési, könyvtári, muzeális funkciók társulásos formában történő együttes megvalósítását, illetve b) közkulturális (közművelődési, könyvtári, muzeális) tevékenységek együttes befogadására alkalmas, többfunkciójú közösségi színtér kialakításához, továbbfejlesztéséhez szükséges beruházásokat, a hozzá kapcsolódó, a működést segítő tárgyi eszközök beszerzését és programok megvalósítását. Elnyert támogatás K1a K1b 22 db Ft 61 db Ft Közkincs A 2006-os pályázatok megvalósításának tapasztalatai világossá tették, hogy a kistérségi együttműködésben megvalósuló programok, valamint a kisebb volumenű, de helyben mégis fontos infrastrukturális fejlesztések mellett kezdeményezni, a közös tervezéshez, fejlesztéshez formális kereteket nyújtó társadalmi/szakmai fórumok létrehozását és működtetését is ösztönözni szükséges. Ennek megfelelően a évi Közkincs pályázatot az alábbi komponensek mentén írták ki: 1. Kistérségi közkincs kerekasztal létrehozása, működésének támogatása. 2. A kistérségi feladatot végző közművelődési intézmények, nyilvános könyvtárak, muzeális intézmények, közművelődési feladatot ellátó társadalmi szervezetek, térségi szintű közkulturális feladatellátását megvalósító és a könyvtári szolgáltatási együttműködést segítő programok támogatása. 5

6 Közkincs kerekasztal Mók Ildikó A közkincs kerekasztalok egy éves mûködésének tapasztalatai Elnyert támogatás K1 58 db Ft 44 db Ft K2 Kistérségi közkincs kerekasztal létrehozása, működésének támogatása A pályázat céljaként fogalmazta meg a kiírás azt a valóban fontos, akár a program sikerének fundamentumaként is értékelhető elvárást, hogy a kerekasztal működésének eredményeképpen kerüljön be a kistérségi döntéshozók és előkészítők gondolkodásába, hogy a kulturális fejlesztés a vidékfejlesztés elengedhetetlen része, egy térség fejlesztési teveinek megfogalmazásakor kihagyhatatlan tényező. Praktikusan ez azt is jelenti, hogy a minden kistérségben elkészített szociális - egészségügyi, oktatási, turisztikai stb. fejlesztési tervek, koncepciók után gondolják át közösen a kistérség kulturális fejlesztésének lehetséges irányait, célkitűzéseit, forrásait és a partnereket egyaránt. A döntéshozói oldalon túl, a közkultúra területén feladatot vállalók között legyenek azok akár közművelődési vagy oktatási intézmények, közgyűjtemények, civil szervezetek, vállalkozók vagy magánszemélyek alakuljon ki és erősödjön meg a közös tervezés, cselekvés, az előkészítő és elemző munka, amelynek eredményeképpen megfelelően fel tudnak készülni a különböző pályázati források és normatív támogatások lehívására. A céloknak megfelelően a kiíró a kulturális kerekasztalok feladatává tette a kulturális tervezési, fejlesztési folyamatokban való részvételt, az információközvetítést a térségben dolgozó kulturális szakemberek és az önkéntesek között. A tervezési folyamatok megalapozásához elengedhetetlenül szükséges kistérségi kulturális adatbázis, szolgáltatásjegyzék készítését, a kulturális - közművelődési stratégia elkészítésének koordinálását, valamint térségi, mikrotérségi szintű pályázat készítését, pályázati terv összeállítását. A megvalósítás tapasztalatai - nehézségek és eredmények A pályázat eredményeként 58 közkincs kerekasztal létrehozására nyílt lehetőség, melyek közül ötöt a határon túli magyarság kulturális szervezetei alapíthattak meg. (Téka Alapítvány, Szamosújvár; Kallós Zoltán Alapítvány, Válaszút; Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Maros Megyei Szervezete; Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége, Ungvár; Magyar Egyesületek Szövetsége, Pélmonostor.) Nyertes közkincs kerekasztal pályázatok Régió Elnyert összeg db Ft Dél-Alföld Dél-Dunántúl Észak-Alföld Észak-Magyarország Közép-Dunántúl Közép-Magyarország Nyugat-Dunántúl Összesen A létrehozó szervezetek nem voltak egyszerű helyzetben, hiszen a kistérségi kulturális együttműködés beindítása több szempontból is nehézségekbe ütközött. Nem mindenütt népszerű gondolat még ma sem kistérségezni. Számos esetben előbb hangzanak el még ma is magával a statisztikai kis- 6 térségek létével, ésszerűségével, hasznával szembeni fenntartások, mint a szakmai érvek vagy ellenérvek. A realitások számba vétele azonban azt diktálja, hogy ha másért nem, legalább a pénzügyi források megszerzésének nagyobb esélye és az önerők hatékonyabb felhasználása miatt szükséges az

7 együttműködés. Nehéz volt az első lépések megtétele azért is, mert a kistérségi közművelődés mint olyan, gyakorlatilag nem létezik. Ugyan sok szempontból előzményének, hagyományának tekinthető a valamikori járások területén végzett módszertani munka, az akkori, felmenő rendszerű művészeti bemutatók, minősítők miatt élénkebb és rendszeresebb települések közötti kapcsolat, ám a járások megszűnése óta eltelt évtizedek ezt a gyakorlatot és kapcsolatrendszert megszüntették. A járási közigazgatás idején a dabasi járásban jól szervezett és hatékony szakigazgatási és szakmódszertani tevékenység volt a közművelődésben. Az intézmények együttműködésének, a kistér ség központi intézmény szakmódszertani segítő munkájának egyes elemei a kölcsönös rászorultság, közös érdek miatt spontán módon tovább éltek. Tulajdonítható ez annak is, hogy a kistérségközpont közművelődési intézményének vezetője korábban járási közművelődési felügyelői, illetve járási intézményi hálózati - módszertani munkát végzett és a megváltozott körülmények között is szakmai indíttatásból fontosnak tartotta, hogy az intézmény szerepet vállaljon a kistérségi együttműködések szervezésében. Ennek a törekvésnek a kiteljesítését, legitimálását segítette az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatának megfelelő kistérségi kulturális kerekasztal létrehozása. Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás polgármesterei támogatták a kezdeményezést és a szervezés feladatainak elvégzésével megbízták a dabasi Kossuth Művelődési Központ és a Hernádi Művelődési Ház igazgatóját. A kerekasztal megalakítására és a megfelelő program megvalósítására a személyi feltételek adottak voltak. Közkincs Kerekasztal az Ország Közepén, Kerekes László közművelődési szakértő, az Ország Közepe Kistérség Kulturális Kerekasztala elnöke Ugyan a többcélú kistérségi társulások felvehették ellátandó feladataik közé a közművelődést, de ezt kötelezően nem kell végezniük ilyenformán normatívával sem ösztönzik, támogatják őket ebben. Minthogy központilag biztosított forrása nincs a kistérségi szintű közművelődésnek, természetesen önálló intézményei és szakemberei sincsenek ennek a területnek. Tapasztalataink szerint számos székhely - település intézménye saját jól felfogott érdekből és szakmai elhivatottságból végzett kistérségi módszertani munkát, nyújtott szolgáltatásokat, ám ennek a gesztusnak határt szabhatott/ szabott a fenntartó enyhébb esetben rosszallása, súlyosabb esetben tiltása, miszerint székhelyi feladatokra biztosít forrásokat az intézménynek, nem kistérségi munkára. Ennek ellenére az 58 nyertes pályázóból csupán három volt (egy esetben kollégánk sajnálatos halála miatt), amely a pályázati időszak végéig nem tudta megalakítani a kulturális kerekasztalt, vagy nem tudott olyan érdemi munkát végezni, amelylyel a kiírásban megfogalmazott elvárásoknak eleget tehetett volna, így visszalépett a megvalósítástól. Létrejöttük A közkincs kerekasztalok létrehozásának többféle gyakorlata alakult ki, jellemzően annak függvényében, hogy a nyertes pályázatot kistérségi társulás, kulturális intézmény vagy civil szervezet nyújtotta-e be. Megyei vagy kistérségközponti intézmény/intézet szervezésében illetve támogatásával a tapasztalatok szerint rövid idő alatt és eredményesen megalakultak és dolgozni kezdtek a kerekasztalok. Ebben bizonyára nem elhanyagolható szerepe van a kiépült és működő kapcsolatrendszernek, a teljes kulturális szféra átlátásának és a problémaérzékenységnek. Annál is inkább örvendetes a székhelyi - települési, még inkább a megyei közművelődési intézmények/intézetek szerepvállalása, hiszen a sokszor, sokfelé hangoztatott félelmük, hogy a kistérségek preferálása őket hozza lehetetlen helyzetbe, elveszi előlük a feladatot, ellenkezőleg is működhetne. Akik a feladatot, a lehetőséget látták meg a kistérségek támogatásában, azok bekapcsolódtak, és kovászként működtek ebben a folyamatban. Fényes elszigeteltségben a felkérésre váró szemlélődők persze kimaradhattak a munkából remélhetőleg időt és indíttatást nyertek az önértékelésre szakmai beágyazottságukat illetően. A megkezdett munka Tolna megyében a legintenzívebb. Köszönhetően a megyei intézmény koordináló szerepének, hiszen itt 1998 óta kistérségi formában folyik a megyei kulturális feladatellátás. Az öt kistérség öt kulturális szakreferense aktívan kiveszi részét a kerekasztalok létrehozásában, a többcélú kistérségi társulások munkatársaival együttműködve. Közkincs kerekasztalok Tolna megyében - Hefner Erika, MMIKL Kulturális Koordinációs Iroda Dél-dunántúli régió Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa a 78./2007.(IV. 25.) ZKTT. Tanács határozatával úgy döntött, hogy részt kíván venni a kiírt pályázaton. ( ) A Veszprém Megyei Közművelődési Intézet felajánlotta szakmai segítségét a pályázat elkészítésében, a kerekasztal munkájának koordinálásában, az intézet 7

8 munkatársai a társulás rendelkezésére bocsátották az általuk kidolgozott szakmai ajánlást. Zirc Kistérségi Közkincs Kerekasztal szakmai beszámolója, Némedi Lajos munkaszervezet-vezető A kerekasztal pályázatok benyújtása előtt intézetünk összeállított egy módszertani ajánlást, melyet Veszprém megye minden kistérségében eljuttatott a társulásokhoz. Ennek segítségével a társulások könnyebben készíthették el pályázatukat. Veszprém megyében négy nyertes pályázó volt: Zalahaláp, Sümeg, Veszprém és Zirc kistérsége, de a Balatonalmádi kistérség is felvállalta a kerekasztal megalakítását, annak ellenére, hogy nem nyert el támogatást. Ezen kívül kapcsolatban állunk egy erdélyi szervezettel, amely szintén megalakította saját kistérségében kulturális kerekasztalát, az intézet segítségével. A Veszprém Megyei Közművelődési Intézet kulturális vidékfejlesztést segítő tevékenységei, kulturális vidékfejlesztési projektjei A kistérség és közművelődés konferencián elhangzott előadás írott változata, Horváth Viola igazgató A kistérségi társulások koordinálásával létrejött közkincs kerekasztalok megalakulása során a kulturális szakma különböző területeinek képviselőit többnyire már a szervezési fázis munkáiba bevonták az adott társulás munkatársai. Támogatásuk, feladatvállalásuk nagymértékben segítette a szervezést, a működés szakmai programjának kialakítását. A Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából, egyetemi hallgatók bevonásával elkészült 2006-ban egy helyzetfelmérés a települések közművelődési feladatellátásáról. Adatlapon rögzítettük a települések rövid történetét, általános bemutatását, az önkormányzati közművelődési feladatellátás jellemzőit, a rendelkezésre álló dokumentumokat (helyi közművelődési rendelet, koncepció), a település kulturális tevékenységeit, a személyi, tárgyi feltételeket, az intézmények és közösségi színterek állapotát, technikai - műszaki felszereltségét, a gazdálkodást, a helyi médiát, a civil szervezeteket, a rendezvényeket, a műemlékeket és az idegenforgalom meglétét. A helyzetfelmérésben, az adatlap értékelésén kívül, figyelembe vettük a kistérségi kulturális ágazatot érintő területfejlesztési koncepciók, intézkedési tervek és a kistérség komplex fejlesztési stratégiájának iránymutatásait. ( ) A helyzetfelmérésből is kitűnik, hogy a településeken nincs elég kulturális szakember, emiatt nem ismerik a kulturális területre vonatkozó jogszabályokat, pályázatokat és egyéb szakmai lehetőségeket. 8 A közkincs kerekasztal megalakulása a pécsi kistérségben emiatt nem alulról, hanem a Pécsi Kistérségi Iroda munkatársai kezdeményezéséből indult. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2007 áprilisában meghirdette a Közkincs pályázatot, amelynek az volt a célja, hogy a kistérségek kulturális fejlesztésének érdekében elinduljon a közös tervezés, a közös cselekvés. Az iroda összehívta a városi, megyei kulturális intézmények vezetőit, valamint néhány aktív kultúraközvetítőt a kistérség településeiből, és megalakult a közkincs kerekasztal. A munka a pályázat előkészítésével és egy javasolt munkaterv elfogadásával elkezdődött. Szeptemberben, a nyertes pályázat alapján közművelődési szakértőket kértek fel a kistérségi koncepció elkészítésére, a közkincs kerekasztal tagjainak folyamatos közreműködésével. A Pécsi Kistérség Közkincs Kerekasztalának munkamódszerei - Nagy Andrea közművelődési szakértő A közkincs kerekasztal tevékenységét nagyban segítette a közművelődési intézet munkatársainak szakmai tapasztalata, az intézményben rendelkezésre álló információmennyiség. A közművelődési intézet szándéknyilatkozatban vállalta a kerekasztal munkájának támogatását, és az abban való részvételt (szándéknyilatkozat mellékelve). A Szikra Alapítvány koordinálja a Civilház tevékenységét, amely Miskolc város és a megye civil szervezeteinek regisztrálását végzt. A Szikra Alapítvány szintén megállapodásban vállalta az együttműködést (mellékelve). A megyei könyvtár végzi a kistérség mozgókönyvtári ellátását, a kistérségi feladatellátást végző munkatársai szintén megosztották tapasztalataikat a kerekasztal résztvevőivel, és vállalták, hogy az ezzel kapcsolatos információkat átadják a kerekasztal számára (megállapodás mellékelve). A fenti szervezetek együttműködési megállapodást kötöttek a Miskolci kistérséggel. Az együttműködés részét képezi az a megállapodás, hogy a munka során készült helyzetfelmérés eredményeit, összesített adatait a kerekasztal minden tagja megkapja. Nagyon fontos, hogy a közkincs kerekasztalban együttműködő partnerek napi munkájuk során a feladatellátásban, és tevékenységükben is hasznosítani tudják a helyzetfelmérés kapcsán készített adatbázist. Jelenleg készül a kistérség honlapja, és az azt készítő informatikussal is történt egyeztetés, hogy az elkészült anyagokból feltölti a kistérség honlapját adatokkal. A Miskolc kistérség kulturális helyzetelemzése és adatbázis készítése a Közkincs kerekasztal pályázat keretén belül - Nébliné Babik Katalin

9 Összetételük A kistérségi kerekasztalok résztvevőinek köre a szélesen értelmezett kultúra legkülönbözőbb intézményeinek, szervezeteinek képviselőiből, a kistérségi társulás illetve a települési polgármesterek, az egyházak, a sportszervezetek, a kulturális, valamint a turisztikai vállalkozók közül került ki. Nem mindenütt egyformán színesen, hiszen alakult olyan kerekasztal, amelyben csak kulturális szakemberek, olyan is, amelyben csak civil szervezetek, olyan is, amelyben csak térségfejlesztési szakemberek és polgármesterek vettek részt. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy bár eredményes munkát homogén szervezetben is lehet végezni, igazán eredményes és dinamikus munkát azok a kerekasztalok tudtak végezni, amelyek összetétele sokszínű, amelybe minden lehetséges érintett szakmai terület és lehetséges partner képviselőjét meghívták, bevonták. A kerekasztal pályázatok benyújtása előtt intézetünk összeállított egy módszertani ajánlást, melyet Veszprém megye minden kistérségében eljuttatott a társulásokhoz. A kerekasztal ajánlott összetétele a következő volt: a közművelődési, közgyűjteményi intézmények, önkormányzatok, kulturális célú civil szervezetek, nemzetiségek, kisebbségek képviselői, kistérségi társulás, meghatározó magánszemélyek. A módszertani anyagban szerepelt az ajánlott kapcsolatrendszer is, amelyet a már működő kerekasztalnak kell kialakítania. Ebben szerepel a szakminisztérium, a megyei intézmények, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, a regionális fejlesztéssel foglalkozó intézmények, szervezetek, a KultúrPont Iroda, a vidékfejlesztéssel foglalkozó helyi szervezetek (HVI, LEADER akciócsoportok), a BFT. A Veszprém Megyei Közművelődési Intézet kulturális vidékfejlesztést segítő tevékenységei, kulturális vidékfejlesztési projektjei A Kistérség és közművelődés konferencián elhangzott előadás írott változata, Horváth Viola igazgató (A kerekasztal) Négy oldal képviselőit tömöríti, akik településüket és mikrotérségüket is képviselik a munkacsoportban. A pályázat nyomán alakult a Déldunántúli régióban olyan kerekasztal, ahol inkább a kistérség nagy kulturális intézményeinek vezetői vesznek részt, és van, ahol a többcélú kistérségi társulás munkatársaira építenek. Kis képzavarral élve a mi kerekasztalunk négy oldalának résztvevői a következők: önkormányzati oldal, szakmai oldal, civil oldal és művelődési vállalkozói oldal. A legtöbb résztvevő egyébként több oldalt is képvisel egy személyben. Az önkormányzati oldal részéről polgármesterek, művelődési bizottsági elnök, bizottsági tag, hivatali előkészítő, kulturális referens vesz részt a munkában, a szakmai oldalt népművelők, művelődési házak vezetői, könyvtárosok, teleházasok, tájházak munkatársai képviselik. A civil oldalon kulturális alapítványok, egyesületek, népfőiskola-vezetők, művelődési csoportvezetők, egyéni alkotók, műkedvelő művészek kaptak helyet, a művelődési vállalkozók között médiavezetőket, helyi tv-k, rádiók, írott sajtó munkatársait, szponzorokat, mecénásokat találunk. Tamási Kistérségi Közkincs Kerekasztal - Czink Judit főtanácsos, kistérségi referens, Tolna Megyei Általános Művelődési Központ A kerekasztal tevékenységébe bevont szakembereket három képviseleti szempont szerint választottuk ki: - a kistérség településeinek intézményi (vagy önkormányzati) közművelődési szakembere, - olyan külső (de a kistérséghez valamilyen szinten kötődő) szakember, aki egy-egy szakterület prominens képviselője, - önkormányzati képviselő vagy tisztségviselő (alpolgármester). A képviselt szakterületek: - népművészet - képzőművészet - helytörténet - művelődéstörténet irodalomtörténet - közművelődés - könyvtár - zene - civil szervezetek - kommunikáció - A kerekasztal tagjai között van három alpolgármester és két települési önkormányzati képviselő. - Tagja a kerekasztalnak az OKTKT elnöke, a Pest Megyei Közművelődési Intézet igazgatója és a Rádió Dabas szerkesztője is. Közkincs Kerekasztal az Ország Közepén, Kerekes László közművelődési szakértő, az Ország Közepe Kistérség Kulturális Kerekasztala elnöke A kerekasztal partnerei közé nem vontunk be civil szervezeteket, melyet már az első megbeszélésen hibaként állapítottunk meg, hiszen sokban segítette volna munkánkat, de összességében nem jelentett túl nagy problémát, hiszen szűkebb körben egy igazán stabil együttműködést tudtunk kialakítani, melyhez folytatásként már sokkal könnyebb lesz a civil szervezetek bevonása. Közkincs kerekasztal a Hódmezővásárhelyi Kistérségben - Fébert Andrea 9 Közkincs kerekasztal Mók Ildikó A közkincs kerekasztalok egy éves mûködésének tapasztalatai

10 Közkincs kerekasztal Mók Ildikó A közkincs kerekasztalok egy éves mûködésének tapasztalatai Célkitűzéseik A közkincs kerekasztalok munkájuk során elsősorban azt tartották szem előtt, hogy a pályázati kiírás milyen elérendő célokat fogalmazott meg számukra. Azonban a hangsúlyok a helyi erőviszonyok és a rendelkezésre álló humán erőforrás függvényében más-más helyre kerültek. Több kerekasztal egyfajta szakmai kapcsolati fórumnak tekintette önmagát és csak a kötelező mértékben lépett túl az egymás munkáját, a települések adottságait megismertető találkozókon esetleg ezt fűszerezték továbbképzés jellegű előadások meghallgatásával. A programkoordináció és a felszínen bogarászó értékleltár-készítés ezeken a helyeken is megtörtént, ám a közös stratégiai gondolkodás, tervezési folyamat elindulásáról nem beszélhetünk. A kerekasztalok jelentős része azonban kihasználta a lehetőséget arra, hogy együttes munkával átgondolja a kistérséghez tartozó települések jelenlegi adottságait, feltérképezze a kulturális fejlesztés szükséges irányait, mérlegelje lehetőségeit és felvázoljon egy stratégiai programot ezek elérésére, megközelítésére. A közkincs kerekasztalok létrehozásának és működtetésének igazi értékét és hasznát ez a gyakorlat hozhatja meg, hiszen ennek eredményeképpen indulhatnak el azok az együttműködések, amelyek révén a települések a kultúra megőrzésében, megteremtésében részt vevők öszszefogásával segíthetik a helyben élők életminőségének javítását. E tevékenységek átfogó célja az, hogy a közkincs kulturális kerekasztal bekapcsolódhasson a döntési folyamatokba mint tanácsadó testület, a kulturális fejlesztések bekerüljenek a térség fejlesztési terveibe, a kistérségi testület tájékozódhasson a térség kulturális életéről. Javasoltuk, hogy a kerekasztal később funkcionáljon kulturális bizottságként a társulásban, így a kulturális fejlesztéseknél szakmai véleményező lehet. Célja még az, hogy együttműködést generáljon a kultúra területén dolgozók között, hosszú távon növelje a térség vonzerejét, segítse a közösségi értékek ápolását, a kulturális esélyegyenlőség javítását, a kulturális hátrányok enyhítését. Az egy év elteltével a kerekasztalnak rendelkeznie kell a kistérségi kulturális stratégia előkészítő anyagával, kistérségi szintű pályázati tervekkel és értékleltárral. A Veszprém Megyei Közművelődési Intézet kulturális vidékfejlesztést segítő tevékenységei, kulturális vidékfejlesztési projektjei A Kistérség és közművelődés konferencián elhangzott előadás írott változata, Horváth Viola igazgató 10 Munkamódszereik A kitűzött célok függvényében a kerekasztalok munkamódszerei is változatos képet mutatnak. Ahol csak a megnyert pályázat kipipálása lebegett a megvalósítók szeme előtt, ott az előírt minimális számban bizottságosdi folyt. Ahol azonban érdemi munkára használták a közkincs kerekasztal nyújtotta lehetőségeket, ott elsősorban a célok kitűzése után felosztott feladatok teamekben, műhelyekben történő megvalósítása, néhol a projektszerű működés volt inkább jellemző. A munka során elsősorban a belső humán erőforrásokra való támaszkodás mondható dominánsnak, ám az anyagi és a személyi adottságok függvényében több kistérségben külső szakértő bevonásával is erősítették a kerekasztalt. Mindkét úton megvalósíthatónak bizonyult az alaposan átgondolt, jól kidolgozott koncepció vagy stratégiai vázlat megalkotása, mélyre merítő értékleltár és szolgáltatásjegyzék összeállítása, sokszínű projektötletlista megszületése. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy gyorsabban és szakszerűbben jutottak el az eredményhez azok a kistérségek, amelyek a folyamat egy alkalmas pontján külső szakértőt vontak be a munkába. Természetesen, ahol a tervezői, illetve projektmenedzsment szakértelem rendelkezésre állt, ott erre nem volt szükség, hacsak a külső szem objektivitásának igénye, illetve a senki sem lehet próféta a saját hazájában probléma ezt nem indokolta mégis. A kerekasztalok jellemző módon inkább a vándorlást, mint a központi településen való találkozókat részesítették előnyben munkájuk során. Ennek óriási hozadéka volt, hogy valóban megismerték a települések és az intézmények adottságait, kollégáik munkáját, és semmivel sem pótolható közvetlen, személyes benyomást szereztek a kistérség kulturális értékeiről. A kerekasztal létszáma 28 fő, ez a létszám jól koordinálható és minden oldal 6-7 fővel képviselteti magát benne. Valamennyien településük meghatározó személyiségei, a helyi kultúra fejlesztésének elkötelezett hívei. Olyan személyiségek együttműködési szándékát fogjuk össze, akik a saját mikrotérségükben maguk köré tudnak vonni embereket, így terveink szerint a kerekasztal hálózatszerűen tovább bővíthető. Azért is törekedtünk arra, hogy egy-egy személy több oldalt képviseljen, mert így még gyorsabban bővülhet a hálózat. Találkozásaink havi rendszerességgel történnek, az ülések két részből állnak, minden alkalommal előadások, képzések, tréningek zajlanak, majd azt követi az érdemi munka. Hallhatnak a résztvevők többek közt a projekt-

11 szemlélet és a pályázói magatartás kulturális szempontú fejlesztéséről, a közösségfejlesztés technikáiról, a civil erő mozgósításának módszereiről, a társadalmi gazdasági - kulturális fejlesztés komplexitásáról. Az érdemi munka során a munkacsoport egyik konkrét feladata egy olyan leltár elkészítése, mely a kistérség közkulturális kincseit veszi számba. ( ) A közkincs leltár összegyűjtésén és elkészítésén túl összehangoljuk a kistérség tevékenység- és programtervezetét, kulturális SWOT-analízist készítünk, mindezek pedig részét képezik a program végére elkészülő kistérségi kulturális stratégiának. Tamási Kistérségi Közkincs Kerekasztal - Czink Judit főtanácsos, kistérségi referens, Tolna Megyei Általános Művelődési Központ A pályázati program keretében összesen 9 kerekasztal-megbeszélést tartottunk. Az első alkalommal megalakítottuk a Kistérségi Közkincs Kerekasztalt, mindenki bemutatkozott, elkészítettük a címlistát és átbeszéltük a részletes programterv időpontjait. A következő négy alkalommal minden egyes település rövid bemutatkozást tartott a település kulturális, illetve közművelődési adottságairól. Megtekintettünk néhány nevezetességet a településen. Ezt követően 3 egész napos workshop keretében elkészítettük a kistérség kulturális SWOT-elemzését, majd az elemzésből kiindulva felállítottuk a célpiramist: megfogalmaztuk a stratégiákat, intézkedéseket vagy más néven konkrét célokat; specifikus célokat; átfogó célokat és ezekre épülve a kistérség kulturális területére vonatkozó jövőképet. Összeállítottuk a kistérség területére vonatkozó projektötleteket erőforrás- és időtervvel. Az utolsó alkalommal mindenki kezébe vehette a Hódmezővásárhelyi kistérség kulturális területét átfogó helyzetelemzést. Rövid előadás keretében összefoglaltuk a pályázatot és annak megvalósítását, az elkészült anyag tartalmát. ( )Minden egyes megbeszélést más-más helyszínen tartottunk. Főleg a települések bemutatkozásánál jelentett ez nagyon nagy segítséget és sikert. Személyesen láthattuk minden egyes település adottságait, mindennapi problémáit. ( ) Nagyon hasznosnak tartottuk a szakértő bevonását, akinek nem az volt a feladata, hogy a résztvevők helyett összeállítsa a dokumentumokat, hanem az, hogy a közkincs kerekasztal résztvevőinek megmutassa, illetve megtanítsa azt a módszertant, aminek a segítségével képesek lettünk összeállítani a helyzetelemzést, a SWOTanalízist, és egy kistérségi szintű, középtávú, humán és infrastrukturális fejlesztési pályázati tervet. Így a közkincs kerekasztal együttműködésének nemcsak az az eredménye, hogy elkészült a kistérség kulturális és közművelődési területét átfogó elemzés, hanem az is, hogy a résztvevők későbbi munkájuk során hasznosítani tudják azt a módszertant, amivel ezt az eredményt elértük. Közkincs Kerekasztal a Hódmezővásárhelyi Kistérségben - Fébert Andrea A Kistérségi Kulturális Fejlesztő Műhely résztvevői a pályázati időszakban 7 alkalommal találkoztak, s feladatuknak tekintették a kapcsolatok kiépítését, a közművelődési feladatellátás helyzetének értékelését, a kistérségi adatbázis létrehozását, a szolgáltatási jegyzék közreadását. ( )A kistérségi együttműködés fejlesztésére, a kistérségi kulturális alapellátás helyzetének értékelésére, a kulturális stratégia előkészítésére, a források lehívására a kerekasztal résztvevői, együttműködői kezdeményezték a Kistérségi Kulturális Fejlesztő Műhely létrehozását. ( ) A kerekasztal összejöveteleit minden alkalommal más-más térségi településen tartja a közösség, annak érdekében, hogy jobban megismerje az ott folyó munkát, a helyi közművelődési tevékenység infrastrukturális adottságait. ( ) Nagy mérföldkőnek tekinthető a nagykökényesi találkozó, ahol is a már korábban összeállított és közreadott kulturális adatbázis jegyzéken szereplő dokumentumok feldolgozását kezdte meg a műhely. ( ) Az erőforrás-fejlesztő képzés tréning keretében február én valósult meg. A tréning másfél napos volt, második nap délután a helyzetértékelő munkaanyag feldolgozása folytatódott. ( ) A következő kerekasztal-összejövetel témája a kulturális szolgáltatási jegyzék összeállítása s a kiadvány tervezése volt. (..) Két alkalommal a kulturális stratégia megalkotásához állítottuk fel a térségre s a szakmánkra jellemző problémafát és az ehhez igazodó célfát K-J módszer segítségével. A kistérségi kulturális kerekasztal létrehozása és működtetése, a kistérségi stratégia megalkotása a hatvani kistérségben - Matiszlovicsné Horváth Éva, a szakmai műhely vezetője A pécsi kistérség 7 mikrotérségi központjában workshopokat tartottunk a polgármesterekkel, a jegyzőkkel, a kulturális tevékenységet végző felelősökkel, a civil szervezetek tagjaival, a közkincs kerekasztal tagjaival, a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási és Kulturális Bizottságainak tagjaival. Együtt készítettük el a mikrotérség SWOT-elemzését. Minden települést külön-külön felkeresünk, közösen vizsgáljuk meg a település vezetőivel, a lehetőségekből kiindulva, a fejlesztési stratégiát. Mivel a közművelődési tevékenység több községben is gyenge, ezért arra törekszünk, hogy próbálják megfogalmazni maguknak az igényeiket, terveiket. 11

12 A kistérségi társulás kulturális bizottságát folyamatosan tájékoztatjuk a munkafázisokról és a feladattervekről, valamint értékeljük is azokat. A közkincs kerekasztal tagjait bevonjuk a munkába, a kulturális koncepció végrehajtásában nekik monitoring szerepet szánunk. A Pécsi Kistérség Közkincs Kerekasztalának munkamódszerei - Nagy Andrea közművelődési szakértő Eredményeik A közkincs kerekasztalok egy éves működésének eredményeképpen rendszeressé váltak a térség kulturális szereplői közötti kapcsolatok, kialakultak az információcsere és -megosztás módjai, médiumai, elkezdődött a települések közötti programkoordináció és -csere. Különböző mélységben és feldolgozottsági szinten, de mindenütt elkészült a kistérségi értékleltár és szolgáltatásjegyzék. Ezeket néhol nyomtatott, néhol elektronikus, néhol mindkét formában elérhetővé tették minden érdeklődő számára: kistérségi kiadványok, cd-k, honlapok készültek. Számos kistérségben elindult egy közösségi tervezési folyamat, melynek eredményeképpen megszülettek az elemző anyagok, stratégia- illetve koncepcióvázlatok, sőt teljesen kidolgozott kulturális koncepciók, projektlisták is. Még egy lépéssel messzebbre jutottak azok a kistérségek, amelyek az elvégzett munka eredményeképpen közösen nyújtottak be vagy hirdettek meg kulturális célú pályázatokat, illetve ahol a kerekasztalt bevonták a többcélú kistérségi társulás kulturális területet érintő kezdeményezéseinek, döntéseinek szakmai előkészítésébe is. Mára a kistérség közművelődési tevékenységének koordinálására, a fejlesztő munka térségi szintű kiépítésére a kerekasztal résztvevői együttműködési megállapodást kötöttek. - A Közkincs pályázat segítségével újraindult az együttműködés, rendszeressé váltak az összejövetelek, a pályázati időszakban 7 alkalommal szerveztünk szakmai műhelyt, ben és telefonon folyamatos volt az együttműködés. - A pályázatírással, erőforrás-fejlesztéssel foglalkozó képzésünkkel sikerült elérnünk, hogy 2008-as pályázatunk anyagát közösen állítottuk össze, s jelöltük ki önmagunk számára a fejlesztés lehetőségeit. - A szakmai műhely révén hatékonyabban tudjuk a kistérségi humánerőforrás adottságait kiaknázni Nő a közös rendezvények száma: A Grassalkovich Oktatási és Kulturális Alapítvány sikeres pályázatának köszönhetően, a Közkincs II. pályázat keretében valósult meg a térségben három kistérségi rendezvény és a kerekasztalban történő együttműködés elősegítette, gördülékenyebbé tette a rendezvény szervezését, lebonyolítását. - A fejlesztési javaslatainkban megfogalmazottak szerint a közös célok szerinti sikeres kistérségi pályázatok nagyobb források lehívását teszik elérhetővé. Júniusban megalakítjuk a projektteameket, s megkezdjük a projektek kidolgozását több területen. - Kistérségi kiadványunk segítségével, a természeti és kulturális értékek feltárásával, közreadásával növekszik a látogatottság, erősödik az idegenforgalom vonzereje. A kiadvány közreadása, a pályázatban megjelölt példányszámnál nagyobb példányban történő megjelenése, a cd közreadása, a honlapokra történő feltelepítése, egymás linkjeinek elhelyezése elősegíti a látogatottság növelését, melyet a későbbi statisztikai adatok feldolgozása után tudunk értékelni. A kistérségi kulturális kerekasztal létrehozása és működtetése, a kistérségi stratégia megalkotása a hatvani kistérségben - Matiszlovicsné Horváth Éva a szakmai műhely vezetője A(z elkészült) helyzetelemzés a következő főbb területeket fogja át: - a kistérség általános bemutatását - a kistérség minden településére vonatkozóan a települések bemutatását - a közművelődési intézmények és közgyűjtemények rendszerét - a kultúra és a közművelődés területén dolgozó civil szervezetek bemutatását - a települések kulturális rendezvényeit, látnivalóit - SWOT-elemzést, illetve célpiramist - a középtávú humán és infrastrukturális projektötleteket erőforrás- és időtervvel - valamint a helyzetelemzés mellékleteként a kistérség évi rendezvényeit A helyzetelemzést több munkaanyag is segítette, melyet szintén a közkincs kerekasztal keretében készítettünk el, ezek a következők: - címlista - települések bemutatkozó dokumentumai - értékkataszter - intézményi felmérő - projetktötletlista A végleges helyzetelemzést a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás május 22-ei ülésén a Társulási Tanács egyhangúlag elfogadta. A Társulá-

13 si Tanács elfogadása után a kistérséget alkotó minden egyes településen a képviselő-testületek előtt bemutatjuk az elkészült anyagot. A közkincs kerekasztal megalakulásával az egyébként is együttműködő személyeket közelebb tudtuk hozni egymáshoz, elmélyültek az egyének közötti kapcsolatok. Sikerült jobban megismerni a másik adottságait, lehetőségeit, jövőbeli elképzeléseit, a partnerek nyitottabbá váltak egymás iránt, kölcsönös bizalom alakult ki, amely elengedhetetlenül fontos a jelenlegi és a későbbi együttműködés folyamán is. A legnagyobb sikert a kistérségi közkincs kerekasztal megalakulása óta beadott kistérségi szintű pályázatoknak tulajdonítjuk, melyre korábban nem volt példa. A Társulási Tanács (több) pályázat kistérségi beadásáról döntött, melyben pályázó szervezetként valamely közművelődési intézményt, illetve alapítványt jelölte meg. Közkincs kerekasztal a hódmezővásárhelyi kistérségben - Fébert Andrea Jó példaként néhány lehetséges elemzési, összegzési, feldolgozási módot, illetve adatgyűjtési lapot, kérdőívet (azok részletét) mutatunk be. Az ezekkel kapcsolatos tapasztalatokat, az adaptálás módjait és feltételeit az ezeket készítő kollégák szívesen megosztják az érdeklődőkkel. Tábla_4 Miskolc kistérség közművelődési és közgyűjteményi feladatellátásának fejlesztési lehetőségei - Javaslatok, beavatkozások, jövőkép Tábla_5 Miskolc kistérség intézményi ellátottsága, épített és természeti örökségi értékei Tábla_6 Kérdőív - Segédanyag a kistérségi kulturális koncepció elkészítéséhez Komlói kistérség Tábla_7 A Szombathelyi Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ adatlapja kistérségi adatbázis létrehozásához Tapasztalatok Mire jó a kulturális kerekasztal? Az elmúlt egy év tapasztalatait összegezve igyekeztünk megfogalmazni mire is jó valójában egy közkincs kerekasztal. Arra semmiképpen sem, hogy varázsütésre megoldja a kistérség vagy a települések kulturális fejlesztésének összes problémáját. Arra azonban mindenképpen, hogy a kulturális szereplők közötti párbeszéd kezdeményezője és színtere legyen, hogy segítsen feltárni az identitást megalapozó közös gyökereket, hagyományokat. Rendszeres működése, illetve a segítségével kialakuló személyes kapcsolatok lehetővé teszik az érdekek egyeztetését, a kölcsönösség gyakorlatának kialakulását, az együttműködések sokszínűbbé válását. A közös tervezési folyamat során résztvevővé, érdekeltté válnak a kerekasztal tagjai és az általuk képviselt közösség, így a pályázás, illetve a megvalósítás során is bevonhatóak lesznek, amely egyfajta garanciája annak, hogy fenntarthatóak lesznek az elért eredmények. A példaként megidézett jó gyakorlatok is mutatják, hogy számos úton el lehet jutni a kitűzött célhoz. A sikeres működésnek azonban van néhány olyan kulcsmomentuma, amelyet nem árt szem előtt tartani az újabb kerekasztalok létrehozása, működtetése során. Az egyik legfontosabb talán az, hogy a települési polgármesterek vagyis a döntéshozók megnyerése nélkül hosszútávon nincs esély az eredményes működésre. Támaszkodni kell az ő település iránti elkötelezettségükre, mozgósító erejükre, lobbizásukra a társulásban és más fórumokon. Hasonlóképpen fontos a kistérségi társulás elkötelezettsége, erős szándéka a kulturális fejlesztések iránt. E nélkül csak gúzsba kötve táncolhat a kerekasztal, hiszen források nélkül egy idő után cselekvésképtelenné válik. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szakmailag, területileg és társadalmilag sokszínű összetétel a jól megalapozott, sikeres és hatékony működés fontos eleme. Csak így lehetséges, hogy a szélesen értelmezett kultúra szempontjai megfelelő hangsúllyal szerepeljenek az együttműködésekben és az elkészülő dokumentumokban. Végül, de egyáltalán nem utolsósorban: döntő fontosságú a mozgatórugó szerepét betöltő személy/intézmény megtalálása. Ha ez nem sikerül mindjárt az elején, akkor fennáll a veszélye annak, hogy a sok bába közt elvész a gyermek, és nem sikerül eredményesen működtetni a kerekasztalt. Folytatás Közkincs Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2008-as Közkincs pályázata keretében a kistérségek pályázhattak az előző kiírás segítségével létrehozott közkincs kerekasztalok további működtetésére, illetve újak létrehozására is. 13 Közkincs kerekasztal Mók Ildikó A közkincs kerekasztalok egy éves mûködésének tapasztalatai

14 Közkincs kerekasztal Mók Ildikó A közkincs kerekasztalok egy éves mûködésének tapasztalatai KI/1 K1/2 K2/1 Dél-Alföld Észak-Alföld Észak-Magyarország Közép-Magyarország Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Összesen Közkincs-I/1. - A évben támogatott 58 kistérségi közkincs kerekasztal közül azok további működését támogatjuk, melyek modell értékkel bíró, kidolgozott, cselekvést elindító és építkezést elősegítő programot valósítottak meg. Az 55 megalakult kerekasztal közel 80%-a pályázott a folytatásra. A beadott, előző évi szakmai beszámolója és dokumentumai, valamint a következő egy évre megfogalmazott tervei alapján 34 nyert ehhez támogatást. Új közkincs kerekasztal létrehozására 49 pályázat érkezett, támogatásban 37 részesült. A kistérségek kulturális fejlesztése érdekében tett fontos előrelépésként a kiírás lehetőséget biztosított kistérségi kulturális szolgáltató központok működésének fejlesztésére. Ez részben szakember alkalmazását, részben új szolgáltató terek kialakítását és berendezését teszi lehetővé a nyertes pályázók számára. Közkincs-II./1. Kulturális szolgáltató központok működésének támogatása a) kistérségi közművelődési - múzeumi referens foglalkoztatásának költségére b) funkcióbővülést eredményező új szolgáltató terek kialakítására, berendezésére Közkincs-I./2. - Olyan új, térségi, mikrotérségi szinten együttműködni képes közösségek, kistérségi szintű kulturális szakmai érdekegyeztető közkincs kerekasztalok megalakulását támogatjuk, melyek a meglévő helyi közösségi értékeket a jövőbe mutató, a település és a térség egészében, szélesebb körben is érvényes célkitűzésekkel tudják összhangba hozni. A beérkezett 50 pályázat közül 26 megvalósítására nyert támogatást a benyújtó szervezet. Reménykedünk, hogy ez az új és izgalmas terület legalább olyan biztató eredményeket tud felmutatni a jövő évi számvetéskor, mint az egy éve működő közkincs kerekasztalok. 14

15 Tábla_4 A Miskolc kistérség közművelődési és közgyűjteményi feladatellátásának fejlesztési lehetőségei. Javaslatok, beavatkozások, jövőkép Átfogó célkitűzés A sikeresség mutatói A mutatók mérése Előfeltevések - a Miskolc kistérség közművelődési, közgyűjteményi feladatellátásának fejlesztése, koordinálása, összehangolása - kistérségi megtartó erő - lakossági elégedettség - aktivitás, érdeklődés - szociológiai felmérés a lakosság körében Konkrét célkitűzés A sikeresség mutatói A mutatók mérése Előfelvetések - a művelődéshez, a szabadidő eltöltéséhez, az információszerzéshez az egyenlő esély megteremtése - közös feladatellátás megszervezése - intézményhálózat fejlesztése, tárgyi feltételek javítása - kulturális rendezvényekkel az idegenforgalom növelése - a kulturális kínálat bővítése - a rendezvényeken való részvétel - a kistérség ismertsége - turisták, vendégek lekérdezése Eredmények A sikeresség mutatói A mutatók mérése Előfelvetések - a kistérség 40 önkormányzata együttműködési készségének tesztelése - új feladat-ellátási modell kidolgozása - képzettebb humánerőforrás és személyi szolgáltatások biztosítása - a különböző társadalmi csoportok igényeihez igazított rendezvények, szolgáltatások - közös számítógépes adatbázis, információs háttér kialakítása- új, korszerűbb, kulturáltabb közösségi terek, kultúraközvetítő intézmények megteremtése - a közös feladatellátásról szóló megállapodás aláírása után 1 évvel: fő szakalkalmazott alkalmazása db közösen benyújtott pályázat közös kistérségi program - az önkormányzati közművelődési, mozgókönyvtári feladatellátás újraellenőrzése - statisztikai jelentések, rendezvénynaplók összehasonlító elemzése - monitoring és értékelő jelentés Tevékenységek Eszközök A tevékenység mérése Előfelvetések - új feladat-ellátási modell bevezetése - a közös feladatellátásban részt vevő önkormányzatok értékelése, az eredmények mérése - a szolgáltatások összehangolása - közös pályázatfigyelés, pályázás - népművészeti, nemzetiségi hagyományok feltárása, ápolása - közös reklám, marketing tevékenység - a nagyrendezvényekhez közös technikai háttér megteremtése - közművelődési, mozgókönyvtári megállapodások, - közös programfüzetek - közös kulturális honlap - központi támogatás a kistérségi feladatellátásra - közösen alkalmazott szakemberek - átfogó pénzügyi értékelés - átfogó szakmai értékelés: humán erőforrásról, programokról, feladatellátásról - az EU-pályázatok továbbra is támogatják a vidékfejlesztési programokat - a kormány külön pályázatokkal támogatja a kistérségeket és ezen belül kiemelten a hátrányos helyzetűeket - a kistérségen belül lehetőség nyílik feladatátvállalásra a közművelődés területén - az OKM külön projekt és normatíva kidolgozásával segíti az esélyegyenlőség megteremtését, felzárkóztatást a hátrányos helyzetű kistérségekben 15

16 Tábla_5 Miskolc kistérség intézményi ellátottsága, épített és természeti örökségi értékei Alsó-Hernád-völgy mikrotérség Kulturális bizottság Helyi média Épített örökség Természeti örökség Tájház, múzeum Internet, teleház, emp(emagyarország Pont) Könyvtár Iskola Óvoda Lakosságszám Település Berzék van van van emp műv. házban Bőcs van van van internet, teleház faluházban Mi újság Bőcsön? (újság) van Köröm van van nincs internet Hídvégi Hírek (újság), Falu TV Sajóhídvég van van van internet könyvtárban falumúzeum, helytörténeti múzeum, bányászati múzeum, rádiómúzeum Sajólád van nincs van 1 4 Ládi Körkép (újság) van Sajópetri van van van emp ph-ban Sajópetri Híradó (újság) van Összesen: Felső- Hernád-völgy mikrotérség Arnót van van van Felsőzsolca van van van emp a könyvtár-ban helytörténeti gyüjtemény 1 Zsolca TV van Gesztely van van van internet a könyvtárban Gesztelyi Tükör (újság) van Hernádkak van van van teleház iskolában Kábel TV Hernádnémeti van van van internet van Onga van van van internet a könyvtárban falumúzeum kialakítása jelenleg Kékdaru (újság) van Sajópálfala 833 van van Alsózsolca van van van teleház a közösségi házban Alsózsolcai Hírek, kábeltévé van Összesen:

17 Felső-Hernád-völgy mikrotérség Arnót van van van Felsőzsolca van van van emp a könyvtár-ban helytörténeti gyüjtemény 1 Zsolca TV van Gesztely van van van internet a könyvtárban Gesztelyi Tükör (újság) van Hernádkak van van van teleház iskolában Kábel TV Hernádnémeti van van van internet van Onga van van van internet a könyvtárban falumúzeum kialakítása jelenleg Kékdaru (újság) van Sajópálfala 833 van van Alsózsolca van van van teleház a közösségi házban Alsózsolcai Hírek (újság), kábeltévé van Összesen: Miskolc környéki mikrotérség Kulturális bizottság Helyi média Épített örökség Természeti örökség Tájház, múzeum, kézműves házak Internet, teleház, emp Könyvtár Iskola Óvoda Lakosságszám Település van Észak-Magyarország, Minap, városi tv, regionális tv, miskolci rádió, kereskedelmi rádió 79 műemlék, 18 ideiglenes műemléki védelem alatt álló épület, 254 helyi védettségű 2 barlang, barlangfürdő városi múzeum 3 telephely, megyei múzeum 3 telephely, tematikus múzeumok 4, magánmúzeum, egyházi múzeum, népművészeti alkotóház emp önkormányzatnál, könyvtárakban, internet művelődési házakban, könyvtárakban, közösségi házakban városi, megyei, egyetemi, múzeumi, orvosi, levéltári Miskolc van alsó, közép, felső fok Répáshuta 520 van van van teleház, emp tájház szubalpin gyógyhely, klímája miatt 1234 van van van internet kültéri néprajzi kiállítás, kitömött állatok múzeuma, üveghuták ipartörténeti múzeum Bükkszentkereszt Összesen: Közkincs kerekasztal Mók Ildikó A közkincs kerekasztalok egy éves mûködésének tapasztalatai 17

18 Közkincs kerekasztal Mók Ildikó A közkincs kerekasztalok egy éves mûködésének tapasztalatai Tábla_6 KÉRDŐÍV Segédanyag a kistérségi kulturális koncepció elkészítéséhez. Szászvár 1. Kulturális célú, bejegyzett civil szervezet: Név Vezető Elérhetőség (telefon, fax, postacím) 1. Várbaráti Kör Egyesület 2. Szászvári Fúvószenekari Közhasznú Egyesület Csoma István Marócsik Dezső Rövid ismertető, leírás. A település történetét és a jelen kulturális értékeit kutatja és mutatja be az egyesület. A fúvószene hagyományait őrzik, ápolják, évente több koncertet adnak a településen Alapítás éve Kb. 20 éve Kiegészítés: A településen összesen 20 civil szervezet van, amelyek mindegyike végez némi kulturális tevékenységet is, de fő profiljuk nem ez, ezért nem soroltuk föl azokat az előző táblázatban. 2. Művelődő közösség (művészeti együttesek, klubok, csoportok): Elnevezés Vezető Elérhetőség (telefon, fax, postacím) 1. Német Nemzetiségi Egyesület Énekkara 2. Szászvári Asszonykórus 3. Szászvári Bányász Nyugdíjasok Férfikara Németh Tibor Fórisné Svarda Judit Sovány Ferenc Rövid ismertető, leírás Nemzetiségi hagyományokat ápoló, arany minősítésű kórus. Magyar népdalcsokrokat megszólaltató kulturális csoport. Működés kezdete Kb óta Kb ua Kulturális intézmény (könyvtár, kultúrház, teleház, ÁMK): Név Vezető Elérhetőség (telefon, fax, postacím) 1. Kiss György Általános Művelődési Központ Katos Sándor Rövid ismertető, leírás Többcélú intézmény, általános iskola, zeneiskola, óvoda, művelődési ház, könyvtár, kiállító-helyiség Alapítás éve ÁMK

19 Megjegyzés: Az intézmény maga az általános művelődési központ, amely számtalan helyszínen és épületben tartja az általa szervezett rendezvényeket az egész településen. 4. Kulturális programok szervezésével foglalkozó személy: Név Elérhetőség (telefon, fax, postacím) Tevékenység 1. Maglódiné Horváth Ildikó ÁMK ig.helyettese, közművelődési ügyek felelőse 2. Kovács Lászlóné Szászvár és Máza közművelődési tevékenységének koord. 5. Kulturális szolgáltató (fazekas, szövő, kézműves iparművész): Név Elérhetőség (telefon, fax, postacím) Tevékenység 1. Bálint Péterné szövőnő Szövés moldvai csángó mintákkal. 6. Közgyűjtemény (könyvtár, múzeum pl. bormúzeum, szalmamúzeum, tojásmúzeum): Név Vezető Elérhetőség (telefon, fax, postacím) 1. Bányászati és Helytörténeti Gyűjtemény, Szászvár, Bányász tér Kiss György szobrászművész alkotásait bemutató fotókiállítás 3. A helyi szőlőtermesztés és bortermelés eszközeit bemutató kiállítás Csoma István Nincsen. A helye a Vadrózsa vendéglő különterme Szőlő- és Bortermelők Baráti Köre Egyesület Gyenis László elnök Rövid ismertető, leírás A feketeszén-bányászat helyi történetét, a sportegyesület történetét, a helyben összegyűjtött emlékeket és helyi születésű művészek munkáit mutatja be.. A falu szülötte, munkái ma is láthatók pl. a Parlamentben,vagy Szombathelyen, Esztergomban stb. A helyi borosgazdák által összegyűjtött eszközök, írásos dokumentumok mutatják be a gazdálkodás és egyben az egyesület történetét is. Alapítás éve Eredeti helyén kb , új helyén Kb

20 7. Falusi vendéglátás (szállásadó, vendéglő, étterem, turisztikai szempontból érdekes épület, műemlék, nem funkcionáló, de fejleszthető látványosság): Név Vezető Elérhetőség (telefon, fax, postacím) 1. Jáger ház Jágerné Laczkó Borbála 2. Gyufa vendéglő Mechentel Liamna 3. Vadrózsa vendéglő 4. Római katolikus templom Horváth Imréné és Horváth Ferencné Simon-Wagner István Rövid ismertető, leírás Kulcsosház, max. 9 fő részére Alapítás éve Melegkonyhás étterem Kb Melegkonyhás étterem Kb Műemlék épület 5. Szászvári vár Nincs vezetője Országos jelentőségű műemlék, jelenleg feltárás után, felújítás előtt 8. Vonzerővel rendelkező természeti érték (tó, gesztenyés, szabadidőpark, természetvédelmi terület, védelem alatt álló terület): Elnevezés Fenntartásával, gondozásával megbízott személy neve és elérhetősége (telefon, fax, postacím) Rövid ismertető, leírás, elhelyezkedés stb. 1. Horgásztó A település Tófű község felé eső részén található, napijeggyel lehet horgászni 2. Strandfürdő Hidegvizes strandfürdő, idényjellegű nyitva tartással, gyönyörű környezettel, játékokkal 3. Vadaspark (zárttéri vadtartó telep) Szelídített vadállatok: gím- és dámszarvas, muflon, vaddisznó, őzek, valamint háziállatok: mangalicasertés, juh, kecske, liba látható 20 Folyamatban van: - A kiállító-helyiség (Információs és Látogatóközpont) kész, a Keleti-Mecsek növény- és állatvilágát bemutató kiállítás készül (a volt bányaterületen, a vadaspark közelében) - A Borház melletti parkolóban szabadtéri kiállítás készül a szőlészkedés - borászkodás eszközeiből A település határában a Kelet-Mecsek tájvédelmi körzet kezdődik, melynek kezelője a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága.

KÖZÖSSÉGI MŰ VELŐ DÉS A MAGYAR MŰ VELŐ DÉSI INTÉZET ÉS KÉPZŐ M Ű VÉSZETI LEKTORÁTUS FOLYÓIRATA 2007. NOVEMBER 12/5

KÖZÖSSÉGI MŰ VELŐ DÉS A MAGYAR MŰ VELŐ DÉSI INTÉZET ÉS KÉPZŐ M Ű VÉSZETI LEKTORÁTUS FOLYÓIRATA 2007. NOVEMBER 12/5 KÖZÖSSÉGI MŰ VELŐ DÉS A MAGYAR MŰ VELŐ DÉSI INTÉZET ÉS KÉPZŐ M Ű VÉSZETI LEKTORÁTUS FOLYÓIRATA 2007. NOVEMBER 12/5 TARTALOM INTÉZMÉNYEK RÉGIÓ, MEGYE, KISTÉRSÉG Mók Ildikó: A tatabányai kistérség közművelődési

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA ,,,,,,,,,, SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA 2014. Készült: az ÁROP-1. A. 6-2013 TANuljunk DEMokráciát a közös sikerért! című projekt keretében 1 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Történelmi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII.

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII. 3. Konkrét észrevételek és javaslatok a beszámoló rendszerét követve kék szín jelöléssel (Mo-i Roma Parlament) (Piros jelöléssel a beszámolónak az észrevételek szempontjából lényeges részei.) J E L E N

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program

Pest Megyei Területfejlesztési Program Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye Önkormányzatának megbízásából 2014-ben. Köszönetet mondunk azoknak a Pest megyei önkormányzatoknak, Pest megyei vállalkozásoknak,

Részletesebben

XIV. évfolyam 183. szám 2009. június

XIV. évfolyam 183. szám 2009. június Hírlevél XIV. évfolyam 183. szám 2009. június A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja A Duna Tisza Közi Népművészti Egyesület

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

Az ötödik év után. Egy félbeszakadt akciókutatás története 2006-2011

Az ötödik év után. Egy félbeszakadt akciókutatás története 2006-2011 Az ötödik év után Egy félbeszakadt akciókutatás története 2006-2011 Az ötödik év után Egy félbeszakadt akciókutatás története 2006-2011 ESÜLET YG YEREKESÉLY KÖZHASZNÚ EG»GYERE«Budapest 2012 A kötet elkészítését

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: TÓTH NÓRA

KÉSZÍTETTE: TÓTH NÓRA 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY LEADER+ MÍNUSZOKKAL ÉS MÉG TOVÁBB KÉSZÍTETTE: TÓTH NÓRA BUDAPEST, 2009

Részletesebben

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017 Dr. Czike Klára F. Tóth András TARTALOMJEGYZÉK I. HÁTTÉR...3 1. A stratégia indokoltsága...3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai helyzete...5

Részletesebben

ABAÚJ-HEGYKÖZI KISTÉRSÉG GYEREKESÉLY STRATÉGIA

ABAÚJ-HEGYKÖZI KISTÉRSÉG GYEREKESÉLY STRATÉGIA ABAÚJ-HEGYKÖZI KISTÉRSÉG GYEREKESÉLY STRATÉGIA 2014 Kistérségi Gyerekesély Stratégia, Cselekvési Terv és Forrástérkép A Kistérségi Gyerekesély Stratégiát, Cselekvési tervet és Forrástérképet a TÁMOP 5.2.3-

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 458-4/2006. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági

Részletesebben

CNNy HARMADIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért

CNNy HARMADIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért CNNy HARMADIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért A kézirat lezárva: 2006. február 15. A jelentés az Soros Alapítvány

Részletesebben

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Bevezető... 2 1. Az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködés általános jellemzői... 2 1.1 Az együttműködést

Részletesebben

S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó

S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja Támogató szolgálatának az

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA (Elfogadta a Képviselő-testület 1204/2012. (XII. 19.) ök. számú határozatával)

Részletesebben

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011.

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011. AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Debrecen, 2011. 1 Küldetésünk A Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége közel 13

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza 2004-2006 Kiskunlacháza Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával Közép-Magyarország Miniszteri köszöntő A 2004-2006-os időszak a magyar mezőgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. Közművelődési Stratégiája

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. Közművelődési Stratégiája BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V. 23712010. Előadó: Mell.: 1 Hiv. sz.: Varga Tamás Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-807 Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk

Akikre büszkék vagyunk 2008. december Akikre büszkék vagyunk A k i k r e b ü s z k é k v a g y u n k Hálózatunk népszerűségét nemcsak tagszervezeteink munkálkodása és eredményei emelhetik, hanem azok az elismerések is, melyeket

Részletesebben

Múzeumandragógiai a gyakorlatban

Múzeumandragógiai a gyakorlatban Múzeumandragógiai a gyakorlatban Szerkesztette: Juhász Erika, Szabó József Lektor: Márkus Edina, Szabó Irma Debreceni Egyetem TEK BTK NI Andragógia Tanszék DEBRECEN 2013 2 MÚZEUMANDRAGÓGIA A GYAKORLATBAN

Részletesebben

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 1 BEVEZETŐ A közművelődést a magyar kulturális kormányzat olyan személyiség-, közösség- és társadalomfejlesztő programnak tekinti, amely a polgárok aktív

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja A K I T A R T Á S A Z, A M I E L Ő R E V I S Z A kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálatának referencia intézményi pályázati programjának eredményei, tapasztalatai,

Részletesebben

Egy önmagára talált kistérség

Egy önmagára talált kistérség A Nyugat-Balaton régiójának fenntartható fejlődést ígérő példái Huszti Levente Bevezetés Az új évezred kezdetén megfigyelhető, hogy a fenntarthatóság kérdése egyre nagyobb hangsúllyal szerepel a nemzetközi

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP X. évfolyam, 2010/2. szám Ára: 250 Ft A tartalomból: Értékek, elismertség, közösségigény Uniós pénzekre startolnak Kulcsos

Részletesebben