Enyedi Sándor. Madách Könyvtár Új folyam 60. A Tragédia a színpadon. 125 év. Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Enyedi Sándor. Madách Könyvtár Új folyam 60. A Tragédia a színpadon. 125 év. Sorozatszerkesztő: Andor Csaba"

Átírás

1 Enyedi Sándor A Tragédia a színpadon Madách Könyvtár Új folyam év Sorozatszerkesztő: Andor Csaba A sorozat eddig megjelent köteteit lásd az utolsó lapon!

2 Enyedi Sándor A Tragédia a színpadon 125 év A könyv megjelenését támogatták: Oktatási és Kulturális Minisztérium Kalocsa Város Önkormányzata Színházi Dolgozók Szakszervezete Czellér András Böszörményi Zoltán A mindenkori budapesti Nemzeti Színház igazgatójának ajánlja a szerző Enyedi Sándor Lengyel György (előszó) Madách Irodalmi Társaság Budapest 2008 Készült Budapesten, 2008-ban. Felelős kiadó, műszaki szerkesztő, borító: Andor Csaba ISBN ISSN

3 Ajánlás az olvasónak Bevezető Enyedi Sándor kutatásai és gyűjtőmunkája eredményeképpen e kötettel nagyon fontos munkát vesz a kezébe Az ember tragédiája minden olvasója, kutatója és előadója. Korábban két szerző foglalkozott Madách művének színpadi sorsával: dr. Németh Antal: Az ember tragédiája a színpadon. Budapest Székesfőváros Kiadása Koltai Tamás: Az ember tragédiája a színpadon ( ). De mivel e két kötet természetesen csak a szerzők által legjelentősebbnek tartott magyarországi és külföldi bemutatókkal foglalkozott, Madách művének teljes színpadi adattára Enyedi Sándor bibliográfiájában most első ízben válik ismertté. A Tragédia véleményem szerint ugyanúgy, mint Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című drámai költeménye és Csokonai Vitéz Mihály Özvegy Karnyóné című komédiája (amit szívesen neveznék az első magyar groteszknek) különleges helyet foglal el a magyar irodalomban és még inkább a magyar színházkultúrában. Az elmúlt évszázadok drámaterméséből e három klasszikus magyar dráma ad igazán lehetőséget a korszerű értelmezésre és színpadi megvalósításra. A XIX. és XX. században, Hevesi Sándor munkásságának kezdetéig (1904) a magyar színjátszás erősen kötődött a realista és a romantikus színjátszás hagyományához. Ennek egyik fő oka az volt, hogy például a lengyel drámairodalommal és színjátszással ellentétben a magyar drámairodalom jeles alkotóinak művei a romantikus és realista tradíciókhoz kötődtek. Miczkiewicz, Slowacki, Wyspianski drámáit csak úgy lehetett hazájukban színpadra vinni, ha a korszak rendezői köztük maga a költő Wyspianski is megteremtik a lengyel színházművészetben a költői fantázia és stílusgazdagság kifejezéseit,vagyis felemelik a színházaikat a drámairodalom nagy alkotásaihoz. A magyar színház jeles alkotói: Kisfaludy Károly, Katona József, Szigligeti Ede, Csiky Gergely darabjainak előadási módját azonban csak a romantikus vagy a realisztikus magyar német és osztrák játékhagyományban találhatták meg a saját koruk és többnyire a későbbi idők rendezői és színészei is. Enyedi Sándor Az ember tragédiája előadásainak bibliográfiája önmagában is bizonyítja, hogy egyetlen magyar klasszikus drámai alkotás sem vonzotta a színházakat, a kezdeményező rendezőket az értelmezés, az előadásmód variációinak oly sokféle útjára, mint Madách műve. Nagyon hosszú út vezet Paulay Ede bátor tettétől: az első bemutatótól napjainkig. Az 1883-as első előadás alapvetően történelmi korhűségre törekvő (meiningenista) mise en scene-je, rendezői beállítása, és a francia retorikus hagyományt követő színészi hangvétel mára csak tisztelt, de már elavult hagyományt jelent a műhöz különböző felfogásokkal és víziókkal közeledő rendezők számára. A bibliográfia a bemutatók adataival mondja el, hogy az 1883-as Paulay Ede rendezte Nemzeti színházi bemutatótól kezdve a budapesti színrevitelek egy-egy kivételtől eltekintve kizárólag a Nemzeti Színházhoz kötődtek. [Ennek megértéséhez a mai színházjáróknak magyarázat szükséges: a Nemzetinek privilégiuma, kizárólagos hagyományos joga volt a Tragédia játszására, amely alól csak egy-egy kivétel történt az elmúlt 125 év alatt a fővárosban. (Népszínház, Madách Színház)] Színjátszásunkban a Tragédia sok revelatív előadása ezért is fűződik a nem budapesti, úgynevezett vidéki színházak előadásaihoz. A meghatározó Tragédia-reneszánsz Paulay Ede bátor kísérletét követően a század első felében elsősorban két nagy rendező életművéhez kapcsolódik. Hevesi Sándor és dr. Németh Antal a mű több alkalommal való színrevitelével a Nemzeti Színházban minden esetben új felfogású, 5 6

4 más képi világú, hangvételű, új szerepfelfogásokat megteremtő értelmezésekre és színpadi megfogalmazásokra törekedett. Az ő törekvéseiknek a folytatását jelentették Horváth Árpád második világháború előtti rendezései előbb a Nemzetiben, majd a Debreceni Csokonai Színházban, éppúgy, mint Bánffy Miklós Tragédia-inszceniálása a szegedi Dóm téren. A XX. század második fele igen sok jelentős rendezőjének névsorát a bibliográfiában találhatja meg az érdeklődő olvasó. Közöttük többen Hevesi Sándorhoz és Németh Antalhoz hasonlóan több ízben is színre vitték Madách művét. Természetesen a Tragédia 1883-tól minden korszakban óriási feladatot jelentett nagy színészeink számára, Jászai Maritól és Gyenes Lászlótól egészen napjainkig. Sajnos azoknak a nagyszerű művészeknek a sora is jelentős, akiket különböző okokból elkerült pályája során a Tragédia három meghatározó, vagy egy-egy jelentős szerepe. (Például Bajor Gizi és Somlay Artúr Évával és Ádámmal csak egy nem rögzített rádiófelvételen találkozhatott.) Enyedi Sándor eddigi kiváló színháztörténeti munkásságának betetőzése ez a mű. Korábbi művei közül elsősorban az erdélyi magyar színjátszással foglalkozó számos publikációját, tanulmányait, cikkeit kell említenem, amelyeknek szerepe és küldetése különlegesen jelentős a magyar színháztörténetben. (Műveinek jegyzékét a 472. oldalon találhatja meg az olvasó.) Remélem, hogy Enyedi Sándor néhány év múlva kénytelen lesz újabb és újabb kiegészítéseket tenni Az ember tragédiája előadástörténetéhez, mert új és új rendezők állítják majd színpadra Madách művét. Addig pedig én is nagyon köszönöm neki mostantól nélkülözhetetlen forrást jelentő, nagy munkáját. Lengyel György * * * Hevesi Sándor mondotta: a Tragédia minden színrevitele csak egy újabb és újabb kísérlet lehet a sok közül. Úgy gondolom mint aki a mű betiltásának idejére eső, 1954-es diákrendezésem után pályám során háromszor is megrendezhettem Madách alkotását a Tragédia színházi vonzerejének, népszerűségének titka: szellemi tartalma, mindig időszerű mondandója, költői ereje és a mű rendkívüli sokarcúsága. A madáchi vízió megteremtése minden korszak színházi embereinek nagy kihívást jelent. 7

5 Technikai megjegyzések Felhasznált irodalom Lehetőség szerint a bemutató időpontját követően a többi előadás felsorolását is megadtuk, kivéve a budapesti Nemzeti Színházat, amelynél csupán néhány kiemelt előadást tüntettünk fel (50., 100. stb. előadások). Sorszám nélkül, szögletes zárójelben közöltük Fejér László bibliográfiájának azokat a tételeit, amelyek valójában nem létező vagy más időponthoz köthető bemutatók voltak. A rendezőt csak akkor tüntettük fel, ha valóban megállapítható volt a személye, s még kérdőjeles formában sem szerepel a társulat vezetőjének neve, ha nem tudjuk, hogy ténylegesen ki rendezte az előadást. Ugyanakkor azokban az esetekben, amikor a díszlettervező neve ismert volt, az ő nevét is közöltük. Ez ugyan ritkán szerepelt a forrásokban, mindazonáltal fontos információnak bizonyult, hiszen nemcsak a társulatok járták az országot, de a díszletek is, sőt: a díszletek és jelmezek kölcsönözhetősége meghatározta, hogy hol és mikor lehetett előadni a Tragédiát. Mind a bibliográfiában, mind a névmutatókban tipográfiailag is kiemeltük az idegen nyelvű (rendszerint külföldi) előadásokat. Végül az 1920 előtti előadásoknál a sorszám utáni csillag azt jelzi, hogy az előző bibliográfiában az adott tétel még nem szerepelt. (A Magyar Írószövetség javaslatára 1984-től évente a Magyar Dráma Napját az ősbemutató napján (szeptember 21-én) tartják, amikor rendszeresen felújítják a Tragédia előadásainak rádió- és tvfelvételeit, ezért ezeket már nem jeleztük adattárunkban!) 9 Alpár Ágnes: Az Óbudai Kisfaludy Színház Budapest, Csatkai Endre: A soproni színészet története Enyedi Sándor: A Tragédia amerikai pályafutásához = Színháztudományi Szemle Enyedi Sándor: Magyar nyelvű Tragédia előadás Bukarestben = Színháztudományi Szemle Enyedi Sándor: Goga, Madách és az erdélyi magyarok = Mozgó Világ 1992/11. sz Enyedi Sándor: Az ember tragédiájának vidéki előadásai Színháztudományi Szemle sz. Enyedi Sándor: Janovics örökségéről. Janovics Jenő: Az ember tragédiája felújításai. (In: Kulcsok Kolozsvárhoz. A föl nem adható város. Kolozsvár Szeged ) Faragó Ödön: Írások és emlékek. Uzsgorod, Futaky Hajna: A Pécsi Nemzeti Színház műsorának repertóriuma bibliográfiával ( ) I II. Budapest, Janovics Jenő: A Hunyadi téri színház. Kolozsvár Jenő István: A szegedi színház műsoradatai I Kézirat, Szeged, Lelőhely: OSZK Színháztörténeti Tár. Ms. 23. Káich Katalin: A zombori magyar színművészet története és repertóriuma Újvidék, Káich Katalin: Az újvidéki magyar nyelvű színjátszás története és repertóriuma Újvidék, Káich Katalin: A zentai magyar nyelvű színjátszás története és repertóriuma Újvidék, Káich Katalin: A nagybecskereki magyar színjátszás története és repertóriuma I II. k. Forum Könyvkiadó, Kerényi Ferenc: Az ember tragédiája vidéki színpadokon. Színháztudományi Szemle, sz. Keresztúriné Pintér Mária: A szombathelyi Nemzeti Színház története ( )

6 Kiss Törék Ildikó Varga Vilmos: Mesterségünk a szó A nagyváradi Kiss Stúdió Színház története Nagyvárad, Kovács Levente: Madách & Harag Marosvásárhelyen. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, Lengyel György: Színházi emberek. Bp., (Négy Tragédia-rendezés kitérőkkel) Németh Antal: Az ember tragédiája a színpadon. Székesfőváros Tanácsa kiadása, Budapest, Papp János: A békéscsabai színészet története. I IV. füzet. Békéscsaba, Radó György: Madách Imre életrajzi krónika. Balassi Bálint Megyei Könyvtár, Salgótarján, Rákos Péter: Adalékok Az ember tragédiája csehországi visszhangjához. Irodalomtörténet Suján Andrea: Az ember tragédiája Rakodczay Pál-féle vidéki előadásai között. Színháztudományi Szemle sz. Tertinszky Edit: Az ember tragédiája mikrofon előtt. Kortárs 1961/1. sz Tóbiás Áron: Fellegvár. A Magyar Rádió Regénye. Emberek Történetek Dokumentumok Magyar Rádió Közalapítvány, Budapest, Tóth László: Az ember tragédiája vidéki színpadokon. Hét (Bratislava Pozsony) sz. Vertich József: Hogy volt Száz év a salgótarjáni acélgyári munkásszínjátszás történetéből. Salgótarjáni Kohászati Üzemek Szakszervezeti Bizottsága, Salgótarján,

7 Az ember tragédiája bemutatói

8 1. Település: Budapest Hely, társulat: Nemzeti Színház Időpont: szeptember 21. Ádám: Nagy Imre Éva: Jászai Mari Lucifer: Gyenes László Rendező: Paulay Ede Zene: Erkel Gyula Fővárosi Lapok szeptember / sz. Egyetértés szeptember 23./261. sz. Pester Lloyd szeptember 21./260. sz. Pesti Hírlap szeptember 21./260. sz., szeptember 23./262. sz. [Település: Hely, társulat: Időpont: Megjegyzés: Baja Balogh Alajos társulata december Az adat téves; Németh Antalnál szerepelt. A Bajai Közlöny szerint (1883. október 18./43. sz.) Balogh Alajosék október 13-tól működtek Baján, de a Tragédia nem szerepelt műsorukon. Németh Antal tévedése feltehetően az Incze Sándor által szerkesztett Színházi Élet Madách Albumára vezethető vissza, az év 4. számában, a 17. oldalon olvasható, hogy Vidéken elsőül Balogh Lajos színigazgató mutatta be Baján december havában. A két helyi lap sem említi a vélt előadást!] 2. Település: Kolozsvár Hely, társulat: Nemzeti Színház Időpont: február 27., 28., március 1., 2., 8., 9., 11. Ádám: E. Kovács Gyula 15 Éva: Jászai Mari m. v. Lucifer: Szentgyörgyi István Rendező: E. Kovács Gyula Forrás: Kolozsvári Közlöny február 29./50. sz., március 1./51. sz., március 4./53. sz. Magyar Polgár február 27./48. sz., február 29./50. sz. Megjegyzés: A 25. előadást december 29-én, az 50-et november 17-én, a 75-et április 5-én, a 100-at december 18-án tartották. 3. Település: Miskolc Hely, társulat: Gerőffy Andor társulata Időpont: február 28., március 1., 2. és 7. között Ádám: Gerőffy Andor Éva: Bátori Ilona Lucifer: Szeless József Rendező: Gerőffy Andor Díszlet: Lehmann Mór Forrás: Borsod Miskolci Közlöny március 2./18. sz. Színlap (OSZK) 4. Település: Székesfehérvár Hely, társulat: Jakab Lajos társulata Időpont: április 2., 3. Ádám: Benedek Gyula Éva: Jászai Mari m. v. Lucifer: Havasi Jenő Rendező: Bokodi Antal Díszlet: Végh István Forrás: Kerényi 16

9 5. Település: Kassa Hely, társulat: Csóka Sándor társulata Időpont: április 5., 6. Ádám: Temesváry Lajos Éva: Temesváryné Farkas Irma Lucifer: Vedress Gyula Rendező: Vedress Gyula Forrás: Németh 6. Település: Zombor Hely, társulat: Tóth Béla társulata Időpont: április 6. Ádám: Bárdy Lajos Éva: Jelenffy Jolán Lucifer: Kövessy Albert Forrás: Kerényi 7. Település: Szekszárd Hely, társulat: Balogh Alajos társulata Időpont: április 30. Forrás: Kerényi Megjegyzés: Szereposztás ismeretlen! 8. Település: Sátoraljaújhely Hely, társulat: Gerőffy Andor társulata Időpont: május 7., 8. Ádám: Gerőffy Andor Éva: Bátori Ilona Lucifer: Szeless József Forrás: Kerényi Fejér 9. Település: Léva Hely, társulat: Bánfalvi Béla társulata Időpont: május 30. Ádám: Bárdy Lajos Éva: Lubrincz Júlia Lucifer: Sándor Emil Forrás: Tóth 10. Település: Pápa Hely, társulat: Jakab Lajos társulata Időpont: június 4., október 5. Ádám: Ivánfi Jenő Éva: Törökné Szakáll Róza Lucifer: Havasi Jenő Rendező: Havasi Jenő Díszlet: Végh István Forrás: Németh Kerényi 11. Település: Kalocsa Hely, társulat: Balogh Alajos társulata Időpont: június 19. Ádám: Balogh Árpád Éva: Krecsányi Flóra Lucifer: Demény Albert Rendező: Balogh Árpád Jelmez: Bedecs Imre (Budapest) 12. Település: Hely, társulat: Kaposvár Aradi Gerő társulata 17 18

10 Időpont: június 20., 21. Ádám: Somogyi Károly Éva: Somogyiné Nagy Júlia Lucifer: Gyöngyi Izsó Díszlet: Kelemen Imre Forrás: Kerényi 13. Település: Ungvár Hely, társulat: Gerőffy Andor társulata Időpont: június 21., 22. és 30. Ádám: Gerőffy Andor Éva: Bátori Ilona Lucifer: Szeless József Rendező: Gerőffy Andor Díszlet: Lehmann Mór 14. Település: Zilah Hely, társulat: Polgár Károly társulata Időpont: július 6. Ádám: Liptai Lajos Éva: Cs. Szabó Ilka Lucifer: Szabó Gábor Rendező: B. Polgár Béla Forrás: Szilágy július 13./29. sz. 15. Település: Komárom Hely, társulat: Jakab Lajos társulata Időpont: július 12., 15. Ádám: Ivánfi Jenő Éva: Törökné Szakáll Róza Lucifer: Havasi Jenő Forrás: Németh Kerényi 16. Település: Dés Hely, társulat: Polgár Károly társulata Időpont: július 15. Ádám: Liptai Lajos Éva: Cs. Szabó Ilka Lucifer: Szabó Gábor Rendező: B. Polgár Béla Díszlet: Váry János Jelmez: Mészáros István 17. Település: Szentes Hely, társulat: Bogyó Alajos társulata Időpont: augusztus 19., 20. Ádám: Gyarmati Gyula Éva: Bera Paula Lucifer: Sándor Emil Forrás: Kerényi 18. Település: Máramarossziget Hely, társulat: Gerőffy Andor társulata Időpont: augusztus 30., 31., szeptember 1. Ádám: Gerőffy Andor Éva: Bátori Ilona Lucifer: Szeless József Forrás: Németh Kerényi 19 20

11 19. Település: Sepsiszentgyörgy Hely, társulat: Polgár Károly társulata Időpont: szeptember 12. Ádám: Liptai Lajos Éva: Cs. Szabó Ilka Lucifer: Szabó Gábor Rendező: Polgár Béla Forrás: Németh Kerényi 20. Település: Nagybánya Hely, társulat: Gerőffy Andor társulata Időpont: szeptember 22. Ádám: Gerőffy Andor Éva: Bátori Ilona Lucifer: Szeless József Rendező: Szeless József Forrás: Nagybánya és Vidéke szeptember 30./40. sz. Színlap (OSZK) 21. Település: Brassó Hely, társulat: Polgár Károly társulata Időpont: szeptember 29. Ádám: Liptai Lajos Éva: Cs. Szabó Ilka Lucifer: Szabó Gábor Forrás: Kerényi 22. Település: Makó Hely, társulat: Bogyó Alajos társulata Időpont: szeptember 30., október Ádám: Gyarmati Gyula Éva: Bera Paula Lucifer: Sándor Emil Forrás: Kerényi 23. Település: Szarvas Hely, társulat: Sághy Zsigmond társulata Időpont: október 6., 9. Ádám: Krémer Sándor Éva: Sághyné Kétszery Anna Lucifer: Fábián László Forrás: Kerényi Fejér 24. Település: Kecskemét Hely, társulat: Sághy Zsigmond társulata Időpont: november 15., 30. Ádám: Krémer Sándor Éva: Sághyné Kétszery Anna Lucifer: Fábián László Forrás: Németh Kerényi 25. Település: Szatmár Hely, társulat: Gerőffy Andor társulata Időpont: november 15., 16. és 17. Ádám: Gerőffy Andor Éva: Cs. Szabó Ilka Lucifer: Szeless József Rendező: Gerőffy Andor Forrás: Kerényi Enyedi 22

12 26. Település: Nyitra Hely, társulat: Bogyó Alajos társulata Időpont: november 28., 29. és 30. Ádám: Gyarmati Gyula Éva: Bera Paula Lucifer: Sándor Emil Rendező: Sziklai Miklós Forrás: Nyitrai Lapok december 7./49. sz. 27. Település: Békéscsaba Hely, társulat: Báródy Károly társulata Időpont: december 2. Ádám: Kovács Lajos Éva: N. Leövey Ilona Lucifer: Iványi István Forrás: Békésmegyei Közlöny december 4./96. sz. [Település: Zombor Időpont: december 16. Megjegyzés: Az adat téves. Valószínű, hogy a 6. sz. adat téves mutációja. A forrásként megjelölt Kerényinél ez az adat nincs!] 28. Település: Nagykároly Hely, társulat: Gerőffy Andor társulata Időpont: december 17. Ádám: Gerőffy Andor Éva: Cs. Szabó Ilka Lucifer: Szeless József Rendező: Gerőffy Andor Forrás: Nagykároly és Vidéke december 30./17. sz Település: Orosháza Hely, társulat: Báródy Károly társulata Időpont: december 20. Ádám: Kovács Lajos Éva: N. Leövey Ilona Lucifer: Iványi István Forrás: Kerényi 30. Település: Szeged Hely, társulat: Nagy Vince társulata Időpont: december 27., 28., 29., 30., 31., január 1., 3., 4. és 6. Ádám: Somló Sándor Éva: Hunyady Margit Lucifer: Bokody Antal Rendező: Ditrói Mór Díszlet: Beczkói János Forrás: Németh Kerényi Fejér Enyedi Megjegyzés: Az első előadáson a 6. kép után Somló rosszul lett, a további képekben Ditrói Mór folytatta. A többi előadáson Somló szerepelt. 31. Település: Rozsnyó Hely, társulat: Komlóssy József társulata Időpont: december 28. Ádám: Komlóssy József Éva: Kőmivesné Lukács Anna Lucifer: Hegedűs Zsigmond Forrás: Kerényi 24

13 32. Település: Orosháza Hely, társulat: Báródy Károly társulata Időpont: január eleje Ádám: Kovács Lajos Éva: Leövey Ilka Lucifer: Iványi István Forrás: Színészeti Közlöny január 29./5. sz. 33. Település: Marosvásárhely Hely, társulat: Polgár Károly társulata Időpont: január 16. Ádám: Kiss Sándor Éva: P. Rott Mari Lucifer: Szabó Gábor Rendező: B. Polgár Béla Díszlet: Váry János Jelmez: Mészáros István Forrás: Kerényi Megjegyzés: Az Értesítő és a Maros-Vidék c. lapok szerint két Tragédia-előadás volt 34. Település: Debrecen Hely, társulat: Krecsányi Ignác társulata Időpont: január 24., 25., 26., 27., 30., 31., február 3., 6., 14., 18., 27., március 9., 29., május 2., 3. Ádám: Abonyi Gyula Éva: K. Hegyesi Mari Lucifer: Halmai Imre Rendező: Krecsányi Ignác Díszlet: Welsbacher Lajos Forrás: Németh Kerényi Település: Szombathely Hely, társulat: Sághy Zsigmond társulata Időpont: január 31. és február 1. Ádám: Krémer Sándor Éva: Sághyné Kétszery Anna Lucifer: Fábián László Forrás: Kerényi 36. Település: Pécs Hely, társulat: Aradi Gerő társulata Időpont: február 3., 4., 5., 9., 10., 16., március 3., 16. Ádám: Somogyi Károly Éva: Somogyiné Nagy Júlia Lucifer: Gyöngyi Izsó Rendező: Somogyi Károly Forrás: Németh Kerényi 37. Település: Győr Hely, társulat: Jakab Lajos társulata Időpont: február 7., 8., 14., március 7. Ádám: Ivánfi Jenő Éva: Törökné Szakáll Róza Lucifer: Havasi Jenő Forrás: Győri Közlöny február 12./13. sz., 19./15. sz., március 5. Megjegyzés: Paulay Ede a helyszínen instrukciókkal látta el a színészeket. 38. Település: Hely, társulat: 26 Gyöngyös Komlóssy József társulata

14 Időpont: február 22. Ádám: Komlóssy József Éva: Kőmivesné Lukács Anna Lucifer: Hegedűs Zsigmond Rendező: Komlóssy József Forrás: Kerényi 39. Település: Kolozsvár Hely, társulat: Nemzeti Színház Időpont: március 14., 15., április 1. Ádám: E. Kovács Gyula Éva: Medgyaszay Evelyn Lucifer: Szentgyörgyi István Rendező: E. Kovács Gyula Forrás: Kolozsvári Közlöny március 14./61. sz., 15./62. sz. 40. Település: Beregszász Hely, társulat: Gerőffy Andor társulata Időpont: március 14., 15. Ádám: Gerőffy Andor Éva: Cs. Szabó Ilka Lucifer: Szeless József Forrás: Bereg március 22./12. sz. 41. Település: Bonyhád Hely, társulat: Balogh Alajos és Árpád társulata Időpont: április 2. Forrás: Színészek Lapja április 4./14. sz. Megjegyzés: Szereposztás ismeretlen! Innen a színészek Csurgóra mentek. (Ekkor még nincs újság Csurgón, és színlap sem maradt fenn!) Település: Selmecbánya Hely, társulat: Bogyó Alajos társulata Időpont: április 4. május 16. között Ádám: Bárdy Lajos Éva: Lubrincz Júlia Lucifer:? Forrás: Kerényi 43. Település: Pozsony Hely, társulat: Gerőffy Andor társulata Időpont: április 16., 17. és 18. Ádám: Gerőffy Andor Éva: Bátori Ilona Lucifer: Szeless József Cluvia: Prielle Cornélia Forrás: Pressburger Zeitung április 16./104. sz., 17./105. sz., 18/106. sz. Megjegyzés: helyi színpadra alkalmazta Gerőffy Andor 44. Település: Losonc Hely, társulat: Komlóssy József társulata Időpont: április 29. Ádám: Komlóssy József Éva: Kőmívesné Lukács Anna Lucifer: Hegedűs Zsigmond Forrás: Losonc és Vidéke május 3./18. sz. 45. Település: Cegléd Hely, társulat: Báródy Károly társulata Időpont: április 30. Ádám: Bács Károly 28

15 Éva: Leövey Ilka Lucifer: Tukoray Lóránd Forrás: Czegléd május 3./18. sz. 46. Település: Sopron Hely, társulat: Jakab Lajos társulata Időpont: április 30., május 1. Ádám: Fenyvesi Emil Éva: Törökné Szakáll Róza Lucifer: Havasi Jenő Díszlet: Végh István Forrás: Sopron május 2./35. sz., május 6./36. sz. 47. Település: Veszprém Hely, társulat: Sághy Zsigmond társulata Időpont: május 9. Ádám: Krémer Sándor Éva: Sághyné Kétszery Anna Lucifer: Fábián László Rendező: Krémer Sándor Forrás: Kerényi 48. Település: Nagyenyed Hely, társulat: Tóth Béla társulata Időpont: május 10. Ádám: Szepesi Gusztáv Éva: Nagy Vilma Lucifer: Halmai Imre (Dezséri Gyula?) Rendező: Szepesi Gusztáv Forrás: Közérdek május 10./19. sz Település: Nagykikinda Hely, társulat: Gáspár Jenő társulata Időpont: május 19. Ádám: Kovács Lajos Éva: Gáspárné Pázmán Franciska Lucifer: Gáspár Jenő Forrás: Kerényi 50. Település: Vác Hely, társulat: Gerőffy Andor társulata Időpont: május 23., 24. Ádám: Gerőffy Andor Éva: Bátori Ilona Lucifer: Szeless József Forrás: Kerényi 51. Település: Léva Hely, társulat: Bogyó Alajos társulata Időpont: május 30. Ádám: Bárdy Lajos Éva: Lubrincz Júlia Lucifer: Sándor Emil Forrás: Kerényi 52. Település: Sárospatak Hely, társulat: Krecsányi Ignác társulata Időpont: június 13. előtt 2 előadás Ádám:? Éva: K. Hegyesi Mari Lucifer:? Rendező: Krecsányi Ignác Forrás: Kerényi

16 53. Település: Balassagyarmat Hely, társulat: Gerőffy Andor társulata Időpont: június 20., 21. Ádám: Gerőffy Andor Éva: Bátori Ilona Lucifer: Szeless József Forrás: Németh Kerényi 54. Település: Kézdivásárhely Hely, társulat: Várady Ferenc társulata Időpont: július 23. Ádám: E. Kovács Gyula m. v. Éva:? Lucifer:? Forrás: Magyar Polgár július 28./171. sz. Megjegyzés: Innen Kovásznára mentek (Erről nincs konkrét adat.) 55. Település: Szamosújvár Hely, társulat: Tóth Béla társulata Időpont: július 23. Ádám: Szepesi Gusztáv Éva: Nagy Vilma Lucifer: Dezséri Gyula Forrás: Kerényi 56. Település: Bethlen Hely, társulat: Tóth Béla társulata Időpont: július 23. Ádám: Szepesi [Gusztáv?] Éva: Nagy Vilma Lucifer: Dezséri Gyula Forrás: Kerényi 57. Település: Eger Hely, társulat: Krecsányi Ignác társulata Időpont: július 3., 4., 16., 23. Ádám: Pálffy György Éva: K. Hegyesi Mari Lucifer: Halmai Imre Rendező: Krecsányi Ignác Díszlet: Welsbacher Lajos Forrás: Kerényi 58. Település: Nagyvárad Hely, társulat: Nagy Vince társulata Időpont: július 14., 15., 16., 18., 19., 20., 25., 26. Ádám: Ivánfi Jenő Éva: Hubay Aranka Lucifer: Bokody Antal Rendező: Ditrói Mór Díszlet: Beczkói János Forrás: Németh Kerényi Fejér Enyedi Megjegyzés: A július 18-i előadáson Ádámot Somló Sándor játszotta 59. Település: Esztergom Hely, társulat: Aradi Gerő társulata Időpont: július 20. és

17 Ádám: Somogyi Károly Éva: Somogyiné Nagy Júlia Lucifer: Gyöngyi Izsó Forrás: Kerényi 60. Település: Hódmezővásárhely Hely, társulat: Sághy Zsigmond társulata Időpont: július 23. Ádám: Krémer Sándor Éva: Sághyné Kétszery Anna Lucifer: Fábián László Forrás: Kerényi 61. Település: Gyula Hely, társulat: Krecsányi Ignác társulata Időpont: augusztus 11., szeptember 3. Ádám: Pálffy György Éva: K. Hegyesi Mari Lucifer: Halmai Imre Forrás: Kerényi Enyedi Békés augusztus Település: Nagykőrös Hely, társulat: Bogyó Alajos társulata Időpont: augusztus 16., 17. Ádám: Berki Ferenc Éva: Lubrincz Júlia Lucifer: Sándor Emil Forrás: Nagykőrös augusztus 23/34. sz. 63. Település: Nyíregyháza Hely, társulat: Aradi Gerő társulata Időpont: szeptember 12., 15. Ádám: Demidor Imre Éva: Somogyiné Nagy Júlia Lucifer: [Gyöngyi Izsó?] Forrás: Szabolcsi Szabad Sajtó szeptember 30./36. sz. Nyírvidék szeptember 20./38. sz. 64. Település: Békéscsaba Hely, társulat: Krecsányi Ignác társulata Időpont: szeptember 17. Ádám: Pálffy György Éva: K. Hegyesi Mari Lucifer: Halmai Imre Forrás: Békésmegyei Közlöny szeptember 20./75. sz. 65. Település: Veszprém Hely, társulat: Gerőffy Andor társulata Időpont: szeptember 19. Ádám: Gerőffy Andor Éva: Gerőffyné Lucifer: Szeless József Forrás: Veszprém szeptember 27./39. sz. 66. Település: Kisújszállás Hely, társulat: Pesti Ihász Lajos társulata Időpont: szeptember 24. Forrás: Kerényi Megjegyzés: Szereposztás hiányzik! Innen a társulat Mezőtúrra, Pancsovára, Újvidékre ment

18 67. Település: Kunszentmiklós Hely, társulat: Báródy Károly társulata Időpont: szeptember 26. Forrás: Kerényi Megjegyzés: Szereposztás hiányzik! 68. Település: Déva Hely, társulat: Polgár Károly társulata Időpont: szeptember 26. Ádám: Kiss Sándor Éva: Polgár Fanny Lucifer: Szabó Gábor Forrás: Hunyad október 3./40. sz. 69. Település: Hely, társulat: Időpont: október 13. Ádám:? Éva: Rajzné Dóri Gizella Mezőtúr Pesti Ihász Lajos társulata Lucifer:? Forrás: Mezőtúr október 18./51. sz. 70. Település: Sopron Hely, társulat: Ditrói Mór társulata Időpont: november 23. Ádám: Fenyvesi Emil Éva: Jászai Mari m. v. Lucifer: Havasi Jenő Rendező: Ditrói Mór Forrás: Kerényi Enyedi 71. Település: Zenta Hely, társulat: Polgár Károly társulata Időpont: január 16. Ádám: Kiss Sándor Éva: Polgár Fanny Lucifer: Szabó Gábor Forrás: Zentai Ellenőr január 24./4. sz. 72. Település: Debrecen Hely, társulat: Aradi Gerő társulata Időpont: január 25., 26. Ádám: Demidor Imre Éva: Nagy Ibolyka Lucifer: Gyöngyi Izsó Forrás: Kerényi 73. Település: Arad Hely, társulat: Krecsányi Ignác társulata Időpont: február 5., 6., 7., 8., 9., 13., 14., 22., március 12., 31. Ádám: Somló Sándor Éva: K. Hegyesi Mari Lucifer: Halmai Imre Rendező: Krecsányi Ignác Díszlet: Végh István Welsbacher Lajos Forrás: Aradi Közlöny március 12./71. sz., március 31./90. sz. Arad és Vidéke február 5./28. sz. stb. Megjegyzés: A február 14-i és 22-i előadáson Ádámot Pálffy György, a márciusi előadásokon Évát Fáy Szeréna alakította

19 74. Település: Nyitra Hely, társulat: Sághy Zsigmond társulata Időpont: február 9. Ádám: Krémer Sándor Éva: Jászai Mari m. v. Lucifer: Fábián László Forrás: Nyitramegyei Közlöny február 14./7. sz. [Település: Kolozsvár Hely, társulat: Nemzeti Színház Időpont: február 15. Megjegyzés: Téves besorolás, az előadás egy évvel később volt! A forrás sem lehet Suján.] 75. Település: Debrecen Hely, társulat: Aradi Gerő társulata Időpont: március 4., 29. Ádám: Somogyi Károly (március 4-én) E. Kovács Gyula m. v. (március 29-én) Éva: Fáy Szeréna Lucifer: Gyöngyi Izsó Debrecen március 6./47. sz. Megjegyzés: Új betanulás, új szereposztás! Május 2-án, 3-án részleteket és az utolsó felvonást adták. 76. Település: Székesfehérvár Hely, társulat: Jakab Lajos társulata Időpont: március 13. Ádám: Fenyvesi Emil Éva: Törökné Rózsa Lucifer: Havasy Jenő 37 Rendező: Forrás: Ditrói Mór Színlap (OSZK) 77. Település: Szabadka Hely, társulat: Tóth Béla társulata Időpont: március 20., április 11., 12., 13., 14. Forrás: Kerényi Megjegyzés: Szereposztás ismeretlen. A szabadkai lapok közül egyedül a március 28-án indult Szabadkai Hírlap tett említést az előadásról, a többiek Tóth Béla társulatának válságáról írtak. 78. Település: Arad Hely, társulat: Krecsányi Ignác társulata Időpont: március 31. Ádám: Somló Sándor Éva: Fáy Szeréna m. v. Lucifer: Halmai Imre Forrás: Aradi Közlöny március 31. Alföld március 31./73. sz. 79. Település: Karcag Hely, társulat: Zoltán Gyula társulata Időpont: szeptember 4. Ádám: Láng Ödön Éva: Kovácsicsné Hornyák Sarolta Lucifer: Vesselényi Antal Forrás: Kerényi 80. Település: Hely, társulat: 38 Nagyenyed Tóth Béla Zoltán Gyula társulata

20 Időpont: szeptember 25. Ádám: Láng Ödön Éva: Kovacsicsné Hornyák Sarolta Lucifer: Vesselényi Antal Forrás: Közérdek október 3./40. sz. 81. Település: Nagyszeben Hely, társulat: Dancz Lajos társulata Időpont: október 23., 26. Ádám: Kovács Károly Éva: Dancz Nina (Herczegné) Lucifer: Szeless József Forrás: Hermannstädter Zeitung október 23./247. sz., október 25./248. sz. Kolozsvári Közlöny szeptember 8./205. sz. 82. Település: Kolozsvár Hely, társulat: Nemzeti Színház Időpont: november 1., december 25. Ádám: E. Kovács Gyula Éva: Medgyaszay Evelyn Lucifer: Szentgyörgyi István Rendező: E. Kovács Gyula Forrás: Magyar Polgár október 29./249. sz., december 23./294. sz. 83. Település: Nagybecskerek Hely, társulat: Sághy Zsigmond társulata Időpont: november 21. Ádám: Veszprémi Jenő Éva: Sághyné Kétszery Anna Lucifer: Moóri Sándor 39 Díszlet: Forrás: Havasi Torontál november 25./47. sz. 84. Település: Szatmár Hely, társulat: Dancz Lajos társulata Időpont: december 2., 5. Ádám: Kovács Lajos Éva: Dancz Nina Lucifer: Szeless József Forrás: Szatmár és Vidéke december Szamos december 5./98. sz. 85. Település: Zombor Hely, társulat: Sághy Zsigmond társulata Időpont: december 16. Ádám: Veszprémi Jenő Éva: Sághyné Kétszery Anna Lucifer: Moóri Sándor Forrás: Zombor és Vidéke december 19./103. sz. Bácska december 21./100. sz. 86. Település: Budapest Hely, társulat: Nemzeti Színház Időpont: december 25. (A Tragédia 50. előadása!) Ádám: Nagy Imre Éva: Jászai Mari Lucifer: Gyenes László Rendező: Paulay Ede Fővárosi Lapok december 25./356. sz. 40

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 12. Fejér László. Az ember tragédiája bemutatói. A sorozat eddig megjelent kötetei: (Bibliográfia)

Madách Könyvtár Új folyam 12. Fejér László. Az ember tragédiája bemutatói. A sorozat eddig megjelent kötetei: (Bibliográfia) Madách Könyvtár Új folyam 12. Fejér László Az ember tragédiája bemutatói (Bibliográfia) A sorozat eddig megjelent kötetei: 1. I. Madách Szimpózium (1995) 2. II. Madách Szimpózium (1996) 3. Fráter Erzsébet

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak 1 Kapcsolattartás 2 Kapcsolattartás 3 Telefonos ügyfélfogadás / Kapcsolattartás Technikai gond: (061)-398-8550

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei:

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fogyasztóvédelmi szervek [1] Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Pest Megyei Kormányhivatal...

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

2015. évi LXXV. törvény

2015. évi LXXV. törvény Hatály: 2016.XII.27. - 2015. évi LXXV. törvény a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba

Részletesebben

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI Dr. Tholt Mária Vizsgálat helye: 2351 Alsónémedi, Somogyi u. 1. Tel.: 29 / 337 104 Rendel: hétfı kedd csütörtök péntek 8-12 h, szerda 12-16 h BAJA Dr.

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI

FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Levelezési cím: 6000 Kecskemét, PF 209. Ügyfélszolgálat címe: 6000 Kecskemét, Klapka u. 34. Telefonszám:

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Térképek. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Térképek. Európai Szociális Alap Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TEHETSÉGGONDOZÁS Térképek Európai Szociális Alap Arany János Tehetséggondozó

Részletesebben

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma. T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma.  T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő Ügyfélkapcsolati helyek, valamint felügyeleti szervek elérhetősége Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma Lakossági ügyfelek részére Ügyfélszolgálat megnevezése Lakossági 1412 ügyfélszolgálat

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

XXVI. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó (a megyei és regionális bemutatók szervezői, helyszínei, időpontjai)

XXVI. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó (a megyei és regionális bemutatók szervezői, helyszínei, időpontjai) Magyar Drámapedagógiai Társaság 2111 Szada, Székely Bertalan u. 1/C Levelezési cím (iroda): 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A Telefon: +36 70 3353959 honlap: www.drama.hu; e-mail: orszagos.talalkozo@gmail.com

Részletesebben

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA április 10-TŐL

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA április 10-TŐL Sorszám Város Irányítószám 1 Ajka 8400 Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2 Baja 6500 Szegedi út 3 Balassagyarmat 2660 Kõvári út 4 Budaörs 2040 METRO 5 Budapest 1151 Bogáncs u. (XV.) 6 Budapest 1117 Irinyi u.45.

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371 1996.12.25. Székesfehérvár 77185818432 371 1997.01.03. Budapest 78472120542 306 1997.01.05. Csíkszereda 76736716540 177 1997.03.29. Budapest 73911985594 48 1997.04.26. Székesfehérvár 78395363431 350 1997.05.02.

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka FIÚ EREDMÉNYEK 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Kovács Péter 97 Ált. Isk. Szentlőrinc 12,9 Baranya 2. Juhász Patrik 97 Ált. Isk. Iregszemcse 13,0 Tolna 3. Borsos Róbert 97 Hunyadi János Közokt. Int. Mbh. 13,1

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA Az 1995. évi LXVI. törvény 17. -a (2) bekezdésének c) pontja és a 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 3. -a alapján. A változás-jelentések alapján készült aktuális

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. 01. Általános Iskola 9672 Gérce Kossuth Lajos u. 221. 1 0 0 0 1 1500 02. Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 5600 Békéscsaba Andrássy út 56. 0 5 2 1 7 10500 03.

Részletesebben

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1.

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1. Bács-Kiskun Győr- Moson- Sopron Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

1. nap: 2006. március 11. (szombat)

1. nap: 2006. március 11. (szombat) VI. AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA V-VI. kcs. ORSZÁGOS DÖNTŐ PAKS 1. nap: 2006. március 11. (szombat) ASE csarnok 11.00 FA/1-FA/2 Monor, József Barcs, Széchényi 57:35 11.50 FB/1-FB/2 Szécsény, Kőrösi Zalaegerszeg,

Részletesebben

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító)

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító) SORSZÁM (NYILV.SZÁM) 1. (115) 2. (119) 3. (114) 4. (074) 5. (075) 6. (008) 7. (087) 8. (016) 9. (109) 10. (052) 11. (051) 12. (03) 13. (026) 14. (122) 15. (009) 16. (021) 17. (130) 18. (042) 19. (079)

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. 46,550 1 47,850 1 47,750 1 142,150 2 Nagykőrös Kossuth Lajos Ált. Isk. 45,650 2 46,650 3 47,750 1 140,050 3 Villány Alapfokú Okt. és Nev. Központ 45,600

Részletesebben

A bankkártyás adófizetés szabályai

A bankkártyás adófizetés szabályai Tájékoztató a bankkártyás adófizetésről: így fizethet adót bankkártyával! A berkalkulato r.net oldalán összegyűjtöttük azokat a NAV által közétettbankkártyával történő adófizetéshez szükségesek 2011-ben.

Részletesebben

Jegyzőkönyv ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

Jegyzőkönyv ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA Jegyzőkönyv ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. korcsoport - Fiú Egyéni Budapest UTE pálya 2008. 06. 10. 1 Gál Kristóf 93 Mosonmagyaróvár Móra Ferenc Ált. Isk. 1053 12,21-625 - 69,55-13,85-02:19.76 2 Szabó Márk 93

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

Agip Baja Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út

Agip Baja Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út Agip Abda 62550 Győr-Moson- 9151 Abda Bécsi út 1. 47.6840292687097 18.952205 Agip Baja 61350 Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út 97. 46.195104 19.6489445326511 Agip Balatonederics 65100 Veszprém 8312

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

"Adni öröm" gyűjtőhelyek

Adni öröm gyűjtőhelyek "Adni öröm" gyűjtőhelyek Spar Ajka, Ifjúság u. 9. Spar Baja, Bernhardt S. u.77. Spar Baja, Jelky tér 4. Spar Balassagyarmat, Mikszáth K. u.14. Spar Balassagyarmat, Rákóczi fej. út 56. Spar Balatonfüred,

Részletesebben

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK VÁLASZTÁSI FÜZETEK 175. HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA 2010. október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Debreceni Művelődési Központ, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Hagyományok Háza - együttműködve a Kézműves Alapítvánnyal - a népművészeti hagyományok továbbéltetése, a fiatalok

Részletesebben

MTB Balaton Maraton - Kismaraton Abszolút Férfi Helyezés Rajtszám Név Település Idő Hátrány 1 MR0807 Fenyvesi Péter Balassagyarmat 01:45:44 00:00:00

MTB Balaton Maraton - Kismaraton Abszolút Férfi Helyezés Rajtszám Név Település Idő Hátrány 1 MR0807 Fenyvesi Péter Balassagyarmat 01:45:44 00:00:00 MTB Balaton Maraton - Kismaraton Abszolút Férfi 1 MR0807 Fenyvesi Péter Balassagyarmat 01:45:44 00:00:00 2 MR0330 Kovács Botond Tatabánya 01:46:41 00:00:57 3 MR0202 Panyi János Herceghalom 01:49:16 00:03:32

Részletesebben

Fót vevőszám vásárlás időpont nyugtaszám 35 14/04/2014 5:54:00 PM 7117

Fót vevőszám vásárlás időpont nyugtaszám 35 14/04/2014 5:54:00 PM 7117 "Minden 35. vásárló visszanyeri vásárlása teljes összegét" játék nyertes nyugtaszámok Levásárlási határidő meghosszabbítva plusz 1 nappal! A nyertes sorszámú nyugta tulajdonosa legkésőbb 2014. április

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő Csapat neve: Dunaújváros, Széchenyi István Gimn. Egyéni absz. helyezési összeg:60 Csapat helyezése:1 3 1532 MATKÓ Csaba 00:16:24 7 1529 BUDAI Levente 00:16:49 20 1533 SALAMON Zalán 00:17:58 30 1530 CSATHÓ

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1030-03 jelű, Az ügyfél és a pénzügyi intézmények között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA "B" KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA B KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Veszprém Vetési Albert Gimn. 37,850 36,350 37,400 37,900 37,650 36,950 224,100 2 Nyíregyháza Eötvös József Gimn. 37,450 37,050 36,000 37,750 37,100 36,650 222,000 3 Nagykőrös Arany

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI PUSKÁS DÁNIEL FŐOSZTÁLYVEZETŐ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016.

Részletesebben

Hírhatár online MÉDIAAJÁNLAT 2015

Hírhatár online MÉDIAAJÁNLAT 2015 MÉDIAAJÁNLAT 2015 OLDALINK: Online (központi oldal) Bács-Kiskun megye Bajai Kalocsai Kecskeméti Kiskunfélegyházi Kiskunhalasi Baranya megye Baranya Megyei Mohácsi Pécsi Szigetvári Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

XXIII. ORSZÁGOS SZENIOR ÚSZÓBAJNOKSÁG Gyula, augusztus 28. Szombat 10 óra 30 perc

XXIII. ORSZÁGOS SZENIOR ÚSZÓBAJNOKSÁG Gyula, augusztus 28. Szombat 10 óra 30 perc XXIII. ORSZÁGOS SZENIOR ÚSZÓBAJNOKSÁG Gyula, 1993. augusztus 28. Szombat 10 óra 30 perc Pontverseny eredménye: 1. Békés Megye 2. Pest megye 3. Heves megye 4. Budapest 5. Csongrád megye 6. Bács Kiskun megye

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai * 1. számú függelék Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai N é v Lakcím ASBÓTH ENDRE 4025 Db. Simonffy u. 13. BAGOLYNÉ DR. RINYU ILONA 4032 Debrecen, Károli G. u. 192. DR. BÁKONYI LÁSZLÓ 4031

Részletesebben

Danfoss NAGYKERESKEDŐK CÍMLISTÁJA (Fűtéstechnika)

Danfoss NAGYKERESKEDŐK CÍMLISTÁJA (Fűtéstechnika) Érvényes: 2006. december 1-től Baja MART Mestercentrum 6500 BAJA (79) 524-180 (79) 524-182 Ipartelepi út 2. (79) 524-181 Balatonlelle MART Mestercentrum 8638 BALATONLELLE (85) 550-192 (85) 550-193 Rákóczi

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete:

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz) 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

Jegyzőkönyv ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

Jegyzőkönyv ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA Jegyzőkönyv ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. korcsoport - Fiú Egyéni Országos döntő Budapest 2007. 06. 12. 1 Otigba Kenneth 92 Békéscsaba 2. sz. ÁI 1029 11,59-592 - 64,03-12,65-02:11.54 2 Bagi Ákos 92 Békéscsaba

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Helyezés Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarol. Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ Rt. 165 59 164 63 329 122 451 2 Hirt Szilvia Bakonyi

Részletesebben

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ KISPÁLYÁS V-VI. KORCSOPORT 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2013/2014. TANÉVI TELEKOM FIÚ KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNYE

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése TE-001 TE-002 TE-003 TE-004 TE-005 TE-006 TE-007 TE-008 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Betegszoba működtetése 8

Részletesebben

Szabó Sándor 96, Kovács Dávid 96,Bogdán György 95, Bogdán László Somogy megye 4:36,5

Szabó Sándor 96, Kovács Dávid 96,Bogdán György 95, Bogdán László Somogy megye 4:36,5 FIÚ EREDMÉNYEK 100 m fiú IV. kcs. Döntő 1. Nyári István 95 Benedek Elek. Ált. Isk. Bakonyszombathely 12,5 Veszprém Megye 2. Kovács Dávid 96 Ált. Isk. Mohács 12,6 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 3. Baranyai

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben