Enyedi Sándor. Madách Könyvtár Új folyam 60. A Tragédia a színpadon. 125 év. Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Enyedi Sándor. Madách Könyvtár Új folyam 60. A Tragédia a színpadon. 125 év. Sorozatszerkesztő: Andor Csaba"

Átírás

1 Enyedi Sándor A Tragédia a színpadon Madách Könyvtár Új folyam év Sorozatszerkesztő: Andor Csaba A sorozat eddig megjelent köteteit lásd az utolsó lapon!

2 Enyedi Sándor A Tragédia a színpadon 125 év A könyv megjelenését támogatták: Oktatási és Kulturális Minisztérium Kalocsa Város Önkormányzata Színházi Dolgozók Szakszervezete Czellér András Böszörményi Zoltán A mindenkori budapesti Nemzeti Színház igazgatójának ajánlja a szerző Enyedi Sándor Lengyel György (előszó) Madách Irodalmi Társaság Budapest 2008 Készült Budapesten, 2008-ban. Felelős kiadó, műszaki szerkesztő, borító: Andor Csaba ISBN ISSN

3 Ajánlás az olvasónak Bevezető Enyedi Sándor kutatásai és gyűjtőmunkája eredményeképpen e kötettel nagyon fontos munkát vesz a kezébe Az ember tragédiája minden olvasója, kutatója és előadója. Korábban két szerző foglalkozott Madách művének színpadi sorsával: dr. Németh Antal: Az ember tragédiája a színpadon. Budapest Székesfőváros Kiadása Koltai Tamás: Az ember tragédiája a színpadon ( ). De mivel e két kötet természetesen csak a szerzők által legjelentősebbnek tartott magyarországi és külföldi bemutatókkal foglalkozott, Madách művének teljes színpadi adattára Enyedi Sándor bibliográfiájában most első ízben válik ismertté. A Tragédia véleményem szerint ugyanúgy, mint Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című drámai költeménye és Csokonai Vitéz Mihály Özvegy Karnyóné című komédiája (amit szívesen neveznék az első magyar groteszknek) különleges helyet foglal el a magyar irodalomban és még inkább a magyar színházkultúrában. Az elmúlt évszázadok drámaterméséből e három klasszikus magyar dráma ad igazán lehetőséget a korszerű értelmezésre és színpadi megvalósításra. A XIX. és XX. században, Hevesi Sándor munkásságának kezdetéig (1904) a magyar színjátszás erősen kötődött a realista és a romantikus színjátszás hagyományához. Ennek egyik fő oka az volt, hogy például a lengyel drámairodalommal és színjátszással ellentétben a magyar drámairodalom jeles alkotóinak művei a romantikus és realista tradíciókhoz kötődtek. Miczkiewicz, Slowacki, Wyspianski drámáit csak úgy lehetett hazájukban színpadra vinni, ha a korszak rendezői köztük maga a költő Wyspianski is megteremtik a lengyel színházművészetben a költői fantázia és stílusgazdagság kifejezéseit,vagyis felemelik a színházaikat a drámairodalom nagy alkotásaihoz. A magyar színház jeles alkotói: Kisfaludy Károly, Katona József, Szigligeti Ede, Csiky Gergely darabjainak előadási módját azonban csak a romantikus vagy a realisztikus magyar német és osztrák játékhagyományban találhatták meg a saját koruk és többnyire a későbbi idők rendezői és színészei is. Enyedi Sándor Az ember tragédiája előadásainak bibliográfiája önmagában is bizonyítja, hogy egyetlen magyar klasszikus drámai alkotás sem vonzotta a színházakat, a kezdeményező rendezőket az értelmezés, az előadásmód variációinak oly sokféle útjára, mint Madách műve. Nagyon hosszú út vezet Paulay Ede bátor tettétől: az első bemutatótól napjainkig. Az 1883-as első előadás alapvetően történelmi korhűségre törekvő (meiningenista) mise en scene-je, rendezői beállítása, és a francia retorikus hagyományt követő színészi hangvétel mára csak tisztelt, de már elavult hagyományt jelent a műhöz különböző felfogásokkal és víziókkal közeledő rendezők számára. A bibliográfia a bemutatók adataival mondja el, hogy az 1883-as Paulay Ede rendezte Nemzeti színházi bemutatótól kezdve a budapesti színrevitelek egy-egy kivételtől eltekintve kizárólag a Nemzeti Színházhoz kötődtek. [Ennek megértéséhez a mai színházjáróknak magyarázat szükséges: a Nemzetinek privilégiuma, kizárólagos hagyományos joga volt a Tragédia játszására, amely alól csak egy-egy kivétel történt az elmúlt 125 év alatt a fővárosban. (Népszínház, Madách Színház)] Színjátszásunkban a Tragédia sok revelatív előadása ezért is fűződik a nem budapesti, úgynevezett vidéki színházak előadásaihoz. A meghatározó Tragédia-reneszánsz Paulay Ede bátor kísérletét követően a század első felében elsősorban két nagy rendező életművéhez kapcsolódik. Hevesi Sándor és dr. Németh Antal a mű több alkalommal való színrevitelével a Nemzeti Színházban minden esetben új felfogású, 5 6

4 más képi világú, hangvételű, új szerepfelfogásokat megteremtő értelmezésekre és színpadi megfogalmazásokra törekedett. Az ő törekvéseiknek a folytatását jelentették Horváth Árpád második világháború előtti rendezései előbb a Nemzetiben, majd a Debreceni Csokonai Színházban, éppúgy, mint Bánffy Miklós Tragédia-inszceniálása a szegedi Dóm téren. A XX. század második fele igen sok jelentős rendezőjének névsorát a bibliográfiában találhatja meg az érdeklődő olvasó. Közöttük többen Hevesi Sándorhoz és Németh Antalhoz hasonlóan több ízben is színre vitték Madách művét. Természetesen a Tragédia 1883-tól minden korszakban óriási feladatot jelentett nagy színészeink számára, Jászai Maritól és Gyenes Lászlótól egészen napjainkig. Sajnos azoknak a nagyszerű művészeknek a sora is jelentős, akiket különböző okokból elkerült pályája során a Tragédia három meghatározó, vagy egy-egy jelentős szerepe. (Például Bajor Gizi és Somlay Artúr Évával és Ádámmal csak egy nem rögzített rádiófelvételen találkozhatott.) Enyedi Sándor eddigi kiváló színháztörténeti munkásságának betetőzése ez a mű. Korábbi művei közül elsősorban az erdélyi magyar színjátszással foglalkozó számos publikációját, tanulmányait, cikkeit kell említenem, amelyeknek szerepe és küldetése különlegesen jelentős a magyar színháztörténetben. (Műveinek jegyzékét a 472. oldalon találhatja meg az olvasó.) Remélem, hogy Enyedi Sándor néhány év múlva kénytelen lesz újabb és újabb kiegészítéseket tenni Az ember tragédiája előadástörténetéhez, mert új és új rendezők állítják majd színpadra Madách művét. Addig pedig én is nagyon köszönöm neki mostantól nélkülözhetetlen forrást jelentő, nagy munkáját. Lengyel György * * * Hevesi Sándor mondotta: a Tragédia minden színrevitele csak egy újabb és újabb kísérlet lehet a sok közül. Úgy gondolom mint aki a mű betiltásának idejére eső, 1954-es diákrendezésem után pályám során háromszor is megrendezhettem Madách alkotását a Tragédia színházi vonzerejének, népszerűségének titka: szellemi tartalma, mindig időszerű mondandója, költői ereje és a mű rendkívüli sokarcúsága. A madáchi vízió megteremtése minden korszak színházi embereinek nagy kihívást jelent. 7

5 Technikai megjegyzések Felhasznált irodalom Lehetőség szerint a bemutató időpontját követően a többi előadás felsorolását is megadtuk, kivéve a budapesti Nemzeti Színházat, amelynél csupán néhány kiemelt előadást tüntettünk fel (50., 100. stb. előadások). Sorszám nélkül, szögletes zárójelben közöltük Fejér László bibliográfiájának azokat a tételeit, amelyek valójában nem létező vagy más időponthoz köthető bemutatók voltak. A rendezőt csak akkor tüntettük fel, ha valóban megállapítható volt a személye, s még kérdőjeles formában sem szerepel a társulat vezetőjének neve, ha nem tudjuk, hogy ténylegesen ki rendezte az előadást. Ugyanakkor azokban az esetekben, amikor a díszlettervező neve ismert volt, az ő nevét is közöltük. Ez ugyan ritkán szerepelt a forrásokban, mindazonáltal fontos információnak bizonyult, hiszen nemcsak a társulatok járták az országot, de a díszletek is, sőt: a díszletek és jelmezek kölcsönözhetősége meghatározta, hogy hol és mikor lehetett előadni a Tragédiát. Mind a bibliográfiában, mind a névmutatókban tipográfiailag is kiemeltük az idegen nyelvű (rendszerint külföldi) előadásokat. Végül az 1920 előtti előadásoknál a sorszám utáni csillag azt jelzi, hogy az előző bibliográfiában az adott tétel még nem szerepelt. (A Magyar Írószövetség javaslatára 1984-től évente a Magyar Dráma Napját az ősbemutató napján (szeptember 21-én) tartják, amikor rendszeresen felújítják a Tragédia előadásainak rádió- és tvfelvételeit, ezért ezeket már nem jeleztük adattárunkban!) 9 Alpár Ágnes: Az Óbudai Kisfaludy Színház Budapest, Csatkai Endre: A soproni színészet története Enyedi Sándor: A Tragédia amerikai pályafutásához = Színháztudományi Szemle Enyedi Sándor: Magyar nyelvű Tragédia előadás Bukarestben = Színháztudományi Szemle Enyedi Sándor: Goga, Madách és az erdélyi magyarok = Mozgó Világ 1992/11. sz Enyedi Sándor: Az ember tragédiájának vidéki előadásai Színháztudományi Szemle sz. Enyedi Sándor: Janovics örökségéről. Janovics Jenő: Az ember tragédiája felújításai. (In: Kulcsok Kolozsvárhoz. A föl nem adható város. Kolozsvár Szeged ) Faragó Ödön: Írások és emlékek. Uzsgorod, Futaky Hajna: A Pécsi Nemzeti Színház műsorának repertóriuma bibliográfiával ( ) I II. Budapest, Janovics Jenő: A Hunyadi téri színház. Kolozsvár Jenő István: A szegedi színház műsoradatai I Kézirat, Szeged, Lelőhely: OSZK Színháztörténeti Tár. Ms. 23. Káich Katalin: A zombori magyar színművészet története és repertóriuma Újvidék, Káich Katalin: Az újvidéki magyar nyelvű színjátszás története és repertóriuma Újvidék, Káich Katalin: A zentai magyar nyelvű színjátszás története és repertóriuma Újvidék, Káich Katalin: A nagybecskereki magyar színjátszás története és repertóriuma I II. k. Forum Könyvkiadó, Kerényi Ferenc: Az ember tragédiája vidéki színpadokon. Színháztudományi Szemle, sz. Keresztúriné Pintér Mária: A szombathelyi Nemzeti Színház története ( )

6 Kiss Törék Ildikó Varga Vilmos: Mesterségünk a szó A nagyváradi Kiss Stúdió Színház története Nagyvárad, Kovács Levente: Madách & Harag Marosvásárhelyen. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, Lengyel György: Színházi emberek. Bp., (Négy Tragédia-rendezés kitérőkkel) Németh Antal: Az ember tragédiája a színpadon. Székesfőváros Tanácsa kiadása, Budapest, Papp János: A békéscsabai színészet története. I IV. füzet. Békéscsaba, Radó György: Madách Imre életrajzi krónika. Balassi Bálint Megyei Könyvtár, Salgótarján, Rákos Péter: Adalékok Az ember tragédiája csehországi visszhangjához. Irodalomtörténet Suján Andrea: Az ember tragédiája Rakodczay Pál-féle vidéki előadásai között. Színháztudományi Szemle sz. Tertinszky Edit: Az ember tragédiája mikrofon előtt. Kortárs 1961/1. sz Tóbiás Áron: Fellegvár. A Magyar Rádió Regénye. Emberek Történetek Dokumentumok Magyar Rádió Közalapítvány, Budapest, Tóth László: Az ember tragédiája vidéki színpadokon. Hét (Bratislava Pozsony) sz. Vertich József: Hogy volt Száz év a salgótarjáni acélgyári munkásszínjátszás történetéből. Salgótarjáni Kohászati Üzemek Szakszervezeti Bizottsága, Salgótarján,

7 Az ember tragédiája bemutatói

8 1. Település: Budapest Hely, társulat: Nemzeti Színház Időpont: szeptember 21. Ádám: Nagy Imre Éva: Jászai Mari Lucifer: Gyenes László Rendező: Paulay Ede Zene: Erkel Gyula Fővárosi Lapok szeptember / sz. Egyetértés szeptember 23./261. sz. Pester Lloyd szeptember 21./260. sz. Pesti Hírlap szeptember 21./260. sz., szeptember 23./262. sz. [Település: Hely, társulat: Időpont: Megjegyzés: Baja Balogh Alajos társulata december Az adat téves; Németh Antalnál szerepelt. A Bajai Közlöny szerint (1883. október 18./43. sz.) Balogh Alajosék október 13-tól működtek Baján, de a Tragédia nem szerepelt műsorukon. Németh Antal tévedése feltehetően az Incze Sándor által szerkesztett Színházi Élet Madách Albumára vezethető vissza, az év 4. számában, a 17. oldalon olvasható, hogy Vidéken elsőül Balogh Lajos színigazgató mutatta be Baján december havában. A két helyi lap sem említi a vélt előadást!] 2. Település: Kolozsvár Hely, társulat: Nemzeti Színház Időpont: február 27., 28., március 1., 2., 8., 9., 11. Ádám: E. Kovács Gyula 15 Éva: Jászai Mari m. v. Lucifer: Szentgyörgyi István Rendező: E. Kovács Gyula Forrás: Kolozsvári Közlöny február 29./50. sz., március 1./51. sz., március 4./53. sz. Magyar Polgár február 27./48. sz., február 29./50. sz. Megjegyzés: A 25. előadást december 29-én, az 50-et november 17-én, a 75-et április 5-én, a 100-at december 18-án tartották. 3. Település: Miskolc Hely, társulat: Gerőffy Andor társulata Időpont: február 28., március 1., 2. és 7. között Ádám: Gerőffy Andor Éva: Bátori Ilona Lucifer: Szeless József Rendező: Gerőffy Andor Díszlet: Lehmann Mór Forrás: Borsod Miskolci Közlöny március 2./18. sz. Színlap (OSZK) 4. Település: Székesfehérvár Hely, társulat: Jakab Lajos társulata Időpont: április 2., 3. Ádám: Benedek Gyula Éva: Jászai Mari m. v. Lucifer: Havasi Jenő Rendező: Bokodi Antal Díszlet: Végh István Forrás: Kerényi 16

9 5. Település: Kassa Hely, társulat: Csóka Sándor társulata Időpont: április 5., 6. Ádám: Temesváry Lajos Éva: Temesváryné Farkas Irma Lucifer: Vedress Gyula Rendező: Vedress Gyula Forrás: Németh 6. Település: Zombor Hely, társulat: Tóth Béla társulata Időpont: április 6. Ádám: Bárdy Lajos Éva: Jelenffy Jolán Lucifer: Kövessy Albert Forrás: Kerényi 7. Település: Szekszárd Hely, társulat: Balogh Alajos társulata Időpont: április 30. Forrás: Kerényi Megjegyzés: Szereposztás ismeretlen! 8. Település: Sátoraljaújhely Hely, társulat: Gerőffy Andor társulata Időpont: május 7., 8. Ádám: Gerőffy Andor Éva: Bátori Ilona Lucifer: Szeless József Forrás: Kerényi Fejér 9. Település: Léva Hely, társulat: Bánfalvi Béla társulata Időpont: május 30. Ádám: Bárdy Lajos Éva: Lubrincz Júlia Lucifer: Sándor Emil Forrás: Tóth 10. Település: Pápa Hely, társulat: Jakab Lajos társulata Időpont: június 4., október 5. Ádám: Ivánfi Jenő Éva: Törökné Szakáll Róza Lucifer: Havasi Jenő Rendező: Havasi Jenő Díszlet: Végh István Forrás: Németh Kerényi 11. Település: Kalocsa Hely, társulat: Balogh Alajos társulata Időpont: június 19. Ádám: Balogh Árpád Éva: Krecsányi Flóra Lucifer: Demény Albert Rendező: Balogh Árpád Jelmez: Bedecs Imre (Budapest) 12. Település: Hely, társulat: Kaposvár Aradi Gerő társulata 17 18

10 Időpont: június 20., 21. Ádám: Somogyi Károly Éva: Somogyiné Nagy Júlia Lucifer: Gyöngyi Izsó Díszlet: Kelemen Imre Forrás: Kerényi 13. Település: Ungvár Hely, társulat: Gerőffy Andor társulata Időpont: június 21., 22. és 30. Ádám: Gerőffy Andor Éva: Bátori Ilona Lucifer: Szeless József Rendező: Gerőffy Andor Díszlet: Lehmann Mór 14. Település: Zilah Hely, társulat: Polgár Károly társulata Időpont: július 6. Ádám: Liptai Lajos Éva: Cs. Szabó Ilka Lucifer: Szabó Gábor Rendező: B. Polgár Béla Forrás: Szilágy július 13./29. sz. 15. Település: Komárom Hely, társulat: Jakab Lajos társulata Időpont: július 12., 15. Ádám: Ivánfi Jenő Éva: Törökné Szakáll Róza Lucifer: Havasi Jenő Forrás: Németh Kerényi 16. Település: Dés Hely, társulat: Polgár Károly társulata Időpont: július 15. Ádám: Liptai Lajos Éva: Cs. Szabó Ilka Lucifer: Szabó Gábor Rendező: B. Polgár Béla Díszlet: Váry János Jelmez: Mészáros István 17. Település: Szentes Hely, társulat: Bogyó Alajos társulata Időpont: augusztus 19., 20. Ádám: Gyarmati Gyula Éva: Bera Paula Lucifer: Sándor Emil Forrás: Kerényi 18. Település: Máramarossziget Hely, társulat: Gerőffy Andor társulata Időpont: augusztus 30., 31., szeptember 1. Ádám: Gerőffy Andor Éva: Bátori Ilona Lucifer: Szeless József Forrás: Németh Kerényi 19 20

11 19. Település: Sepsiszentgyörgy Hely, társulat: Polgár Károly társulata Időpont: szeptember 12. Ádám: Liptai Lajos Éva: Cs. Szabó Ilka Lucifer: Szabó Gábor Rendező: Polgár Béla Forrás: Németh Kerényi 20. Település: Nagybánya Hely, társulat: Gerőffy Andor társulata Időpont: szeptember 22. Ádám: Gerőffy Andor Éva: Bátori Ilona Lucifer: Szeless József Rendező: Szeless József Forrás: Nagybánya és Vidéke szeptember 30./40. sz. Színlap (OSZK) 21. Település: Brassó Hely, társulat: Polgár Károly társulata Időpont: szeptember 29. Ádám: Liptai Lajos Éva: Cs. Szabó Ilka Lucifer: Szabó Gábor Forrás: Kerényi 22. Település: Makó Hely, társulat: Bogyó Alajos társulata Időpont: szeptember 30., október Ádám: Gyarmati Gyula Éva: Bera Paula Lucifer: Sándor Emil Forrás: Kerényi 23. Település: Szarvas Hely, társulat: Sághy Zsigmond társulata Időpont: október 6., 9. Ádám: Krémer Sándor Éva: Sághyné Kétszery Anna Lucifer: Fábián László Forrás: Kerényi Fejér 24. Település: Kecskemét Hely, társulat: Sághy Zsigmond társulata Időpont: november 15., 30. Ádám: Krémer Sándor Éva: Sághyné Kétszery Anna Lucifer: Fábián László Forrás: Németh Kerényi 25. Település: Szatmár Hely, társulat: Gerőffy Andor társulata Időpont: november 15., 16. és 17. Ádám: Gerőffy Andor Éva: Cs. Szabó Ilka Lucifer: Szeless József Rendező: Gerőffy Andor Forrás: Kerényi Enyedi 22

12 26. Település: Nyitra Hely, társulat: Bogyó Alajos társulata Időpont: november 28., 29. és 30. Ádám: Gyarmati Gyula Éva: Bera Paula Lucifer: Sándor Emil Rendező: Sziklai Miklós Forrás: Nyitrai Lapok december 7./49. sz. 27. Település: Békéscsaba Hely, társulat: Báródy Károly társulata Időpont: december 2. Ádám: Kovács Lajos Éva: N. Leövey Ilona Lucifer: Iványi István Forrás: Békésmegyei Közlöny december 4./96. sz. [Település: Zombor Időpont: december 16. Megjegyzés: Az adat téves. Valószínű, hogy a 6. sz. adat téves mutációja. A forrásként megjelölt Kerényinél ez az adat nincs!] 28. Település: Nagykároly Hely, társulat: Gerőffy Andor társulata Időpont: december 17. Ádám: Gerőffy Andor Éva: Cs. Szabó Ilka Lucifer: Szeless József Rendező: Gerőffy Andor Forrás: Nagykároly és Vidéke december 30./17. sz Település: Orosháza Hely, társulat: Báródy Károly társulata Időpont: december 20. Ádám: Kovács Lajos Éva: N. Leövey Ilona Lucifer: Iványi István Forrás: Kerényi 30. Település: Szeged Hely, társulat: Nagy Vince társulata Időpont: december 27., 28., 29., 30., 31., január 1., 3., 4. és 6. Ádám: Somló Sándor Éva: Hunyady Margit Lucifer: Bokody Antal Rendező: Ditrói Mór Díszlet: Beczkói János Forrás: Németh Kerényi Fejér Enyedi Megjegyzés: Az első előadáson a 6. kép után Somló rosszul lett, a további képekben Ditrói Mór folytatta. A többi előadáson Somló szerepelt. 31. Település: Rozsnyó Hely, társulat: Komlóssy József társulata Időpont: december 28. Ádám: Komlóssy József Éva: Kőmivesné Lukács Anna Lucifer: Hegedűs Zsigmond Forrás: Kerényi 24

13 32. Település: Orosháza Hely, társulat: Báródy Károly társulata Időpont: január eleje Ádám: Kovács Lajos Éva: Leövey Ilka Lucifer: Iványi István Forrás: Színészeti Közlöny január 29./5. sz. 33. Település: Marosvásárhely Hely, társulat: Polgár Károly társulata Időpont: január 16. Ádám: Kiss Sándor Éva: P. Rott Mari Lucifer: Szabó Gábor Rendező: B. Polgár Béla Díszlet: Váry János Jelmez: Mészáros István Forrás: Kerényi Megjegyzés: Az Értesítő és a Maros-Vidék c. lapok szerint két Tragédia-előadás volt 34. Település: Debrecen Hely, társulat: Krecsányi Ignác társulata Időpont: január 24., 25., 26., 27., 30., 31., február 3., 6., 14., 18., 27., március 9., 29., május 2., 3. Ádám: Abonyi Gyula Éva: K. Hegyesi Mari Lucifer: Halmai Imre Rendező: Krecsányi Ignác Díszlet: Welsbacher Lajos Forrás: Németh Kerényi Település: Szombathely Hely, társulat: Sághy Zsigmond társulata Időpont: január 31. és február 1. Ádám: Krémer Sándor Éva: Sághyné Kétszery Anna Lucifer: Fábián László Forrás: Kerényi 36. Település: Pécs Hely, társulat: Aradi Gerő társulata Időpont: február 3., 4., 5., 9., 10., 16., március 3., 16. Ádám: Somogyi Károly Éva: Somogyiné Nagy Júlia Lucifer: Gyöngyi Izsó Rendező: Somogyi Károly Forrás: Németh Kerényi 37. Település: Győr Hely, társulat: Jakab Lajos társulata Időpont: február 7., 8., 14., március 7. Ádám: Ivánfi Jenő Éva: Törökné Szakáll Róza Lucifer: Havasi Jenő Forrás: Győri Közlöny február 12./13. sz., 19./15. sz., március 5. Megjegyzés: Paulay Ede a helyszínen instrukciókkal látta el a színészeket. 38. Település: Hely, társulat: 26 Gyöngyös Komlóssy József társulata

14 Időpont: február 22. Ádám: Komlóssy József Éva: Kőmivesné Lukács Anna Lucifer: Hegedűs Zsigmond Rendező: Komlóssy József Forrás: Kerényi 39. Település: Kolozsvár Hely, társulat: Nemzeti Színház Időpont: március 14., 15., április 1. Ádám: E. Kovács Gyula Éva: Medgyaszay Evelyn Lucifer: Szentgyörgyi István Rendező: E. Kovács Gyula Forrás: Kolozsvári Közlöny március 14./61. sz., 15./62. sz. 40. Település: Beregszász Hely, társulat: Gerőffy Andor társulata Időpont: március 14., 15. Ádám: Gerőffy Andor Éva: Cs. Szabó Ilka Lucifer: Szeless József Forrás: Bereg március 22./12. sz. 41. Település: Bonyhád Hely, társulat: Balogh Alajos és Árpád társulata Időpont: április 2. Forrás: Színészek Lapja április 4./14. sz. Megjegyzés: Szereposztás ismeretlen! Innen a színészek Csurgóra mentek. (Ekkor még nincs újság Csurgón, és színlap sem maradt fenn!) Település: Selmecbánya Hely, társulat: Bogyó Alajos társulata Időpont: április 4. május 16. között Ádám: Bárdy Lajos Éva: Lubrincz Júlia Lucifer:? Forrás: Kerényi 43. Település: Pozsony Hely, társulat: Gerőffy Andor társulata Időpont: április 16., 17. és 18. Ádám: Gerőffy Andor Éva: Bátori Ilona Lucifer: Szeless József Cluvia: Prielle Cornélia Forrás: Pressburger Zeitung április 16./104. sz., 17./105. sz., 18/106. sz. Megjegyzés: helyi színpadra alkalmazta Gerőffy Andor 44. Település: Losonc Hely, társulat: Komlóssy József társulata Időpont: április 29. Ádám: Komlóssy József Éva: Kőmívesné Lukács Anna Lucifer: Hegedűs Zsigmond Forrás: Losonc és Vidéke május 3./18. sz. 45. Település: Cegléd Hely, társulat: Báródy Károly társulata Időpont: április 30. Ádám: Bács Károly 28

15 Éva: Leövey Ilka Lucifer: Tukoray Lóránd Forrás: Czegléd május 3./18. sz. 46. Település: Sopron Hely, társulat: Jakab Lajos társulata Időpont: április 30., május 1. Ádám: Fenyvesi Emil Éva: Törökné Szakáll Róza Lucifer: Havasi Jenő Díszlet: Végh István Forrás: Sopron május 2./35. sz., május 6./36. sz. 47. Település: Veszprém Hely, társulat: Sághy Zsigmond társulata Időpont: május 9. Ádám: Krémer Sándor Éva: Sághyné Kétszery Anna Lucifer: Fábián László Rendező: Krémer Sándor Forrás: Kerényi 48. Település: Nagyenyed Hely, társulat: Tóth Béla társulata Időpont: május 10. Ádám: Szepesi Gusztáv Éva: Nagy Vilma Lucifer: Halmai Imre (Dezséri Gyula?) Rendező: Szepesi Gusztáv Forrás: Közérdek május 10./19. sz Település: Nagykikinda Hely, társulat: Gáspár Jenő társulata Időpont: május 19. Ádám: Kovács Lajos Éva: Gáspárné Pázmán Franciska Lucifer: Gáspár Jenő Forrás: Kerényi 50. Település: Vác Hely, társulat: Gerőffy Andor társulata Időpont: május 23., 24. Ádám: Gerőffy Andor Éva: Bátori Ilona Lucifer: Szeless József Forrás: Kerényi 51. Település: Léva Hely, társulat: Bogyó Alajos társulata Időpont: május 30. Ádám: Bárdy Lajos Éva: Lubrincz Júlia Lucifer: Sándor Emil Forrás: Kerényi 52. Település: Sárospatak Hely, társulat: Krecsányi Ignác társulata Időpont: június 13. előtt 2 előadás Ádám:? Éva: K. Hegyesi Mari Lucifer:? Rendező: Krecsányi Ignác Forrás: Kerényi

16 53. Település: Balassagyarmat Hely, társulat: Gerőffy Andor társulata Időpont: június 20., 21. Ádám: Gerőffy Andor Éva: Bátori Ilona Lucifer: Szeless József Forrás: Németh Kerényi 54. Település: Kézdivásárhely Hely, társulat: Várady Ferenc társulata Időpont: július 23. Ádám: E. Kovács Gyula m. v. Éva:? Lucifer:? Forrás: Magyar Polgár július 28./171. sz. Megjegyzés: Innen Kovásznára mentek (Erről nincs konkrét adat.) 55. Település: Szamosújvár Hely, társulat: Tóth Béla társulata Időpont: július 23. Ádám: Szepesi Gusztáv Éva: Nagy Vilma Lucifer: Dezséri Gyula Forrás: Kerényi 56. Település: Bethlen Hely, társulat: Tóth Béla társulata Időpont: július 23. Ádám: Szepesi [Gusztáv?] Éva: Nagy Vilma Lucifer: Dezséri Gyula Forrás: Kerényi 57. Település: Eger Hely, társulat: Krecsányi Ignác társulata Időpont: július 3., 4., 16., 23. Ádám: Pálffy György Éva: K. Hegyesi Mari Lucifer: Halmai Imre Rendező: Krecsányi Ignác Díszlet: Welsbacher Lajos Forrás: Kerényi 58. Település: Nagyvárad Hely, társulat: Nagy Vince társulata Időpont: július 14., 15., 16., 18., 19., 20., 25., 26. Ádám: Ivánfi Jenő Éva: Hubay Aranka Lucifer: Bokody Antal Rendező: Ditrói Mór Díszlet: Beczkói János Forrás: Németh Kerényi Fejér Enyedi Megjegyzés: A július 18-i előadáson Ádámot Somló Sándor játszotta 59. Település: Esztergom Hely, társulat: Aradi Gerő társulata Időpont: július 20. és

17 Ádám: Somogyi Károly Éva: Somogyiné Nagy Júlia Lucifer: Gyöngyi Izsó Forrás: Kerényi 60. Település: Hódmezővásárhely Hely, társulat: Sághy Zsigmond társulata Időpont: július 23. Ádám: Krémer Sándor Éva: Sághyné Kétszery Anna Lucifer: Fábián László Forrás: Kerényi 61. Település: Gyula Hely, társulat: Krecsányi Ignác társulata Időpont: augusztus 11., szeptember 3. Ádám: Pálffy György Éva: K. Hegyesi Mari Lucifer: Halmai Imre Forrás: Kerényi Enyedi Békés augusztus Település: Nagykőrös Hely, társulat: Bogyó Alajos társulata Időpont: augusztus 16., 17. Ádám: Berki Ferenc Éva: Lubrincz Júlia Lucifer: Sándor Emil Forrás: Nagykőrös augusztus 23/34. sz. 63. Település: Nyíregyháza Hely, társulat: Aradi Gerő társulata Időpont: szeptember 12., 15. Ádám: Demidor Imre Éva: Somogyiné Nagy Júlia Lucifer: [Gyöngyi Izsó?] Forrás: Szabolcsi Szabad Sajtó szeptember 30./36. sz. Nyírvidék szeptember 20./38. sz. 64. Település: Békéscsaba Hely, társulat: Krecsányi Ignác társulata Időpont: szeptember 17. Ádám: Pálffy György Éva: K. Hegyesi Mari Lucifer: Halmai Imre Forrás: Békésmegyei Közlöny szeptember 20./75. sz. 65. Település: Veszprém Hely, társulat: Gerőffy Andor társulata Időpont: szeptember 19. Ádám: Gerőffy Andor Éva: Gerőffyné Lucifer: Szeless József Forrás: Veszprém szeptember 27./39. sz. 66. Település: Kisújszállás Hely, társulat: Pesti Ihász Lajos társulata Időpont: szeptember 24. Forrás: Kerényi Megjegyzés: Szereposztás hiányzik! Innen a társulat Mezőtúrra, Pancsovára, Újvidékre ment

18 67. Település: Kunszentmiklós Hely, társulat: Báródy Károly társulata Időpont: szeptember 26. Forrás: Kerényi Megjegyzés: Szereposztás hiányzik! 68. Település: Déva Hely, társulat: Polgár Károly társulata Időpont: szeptember 26. Ádám: Kiss Sándor Éva: Polgár Fanny Lucifer: Szabó Gábor Forrás: Hunyad október 3./40. sz. 69. Település: Hely, társulat: Időpont: október 13. Ádám:? Éva: Rajzné Dóri Gizella Mezőtúr Pesti Ihász Lajos társulata Lucifer:? Forrás: Mezőtúr október 18./51. sz. 70. Település: Sopron Hely, társulat: Ditrói Mór társulata Időpont: november 23. Ádám: Fenyvesi Emil Éva: Jászai Mari m. v. Lucifer: Havasi Jenő Rendező: Ditrói Mór Forrás: Kerényi Enyedi 71. Település: Zenta Hely, társulat: Polgár Károly társulata Időpont: január 16. Ádám: Kiss Sándor Éva: Polgár Fanny Lucifer: Szabó Gábor Forrás: Zentai Ellenőr január 24./4. sz. 72. Település: Debrecen Hely, társulat: Aradi Gerő társulata Időpont: január 25., 26. Ádám: Demidor Imre Éva: Nagy Ibolyka Lucifer: Gyöngyi Izsó Forrás: Kerényi 73. Település: Arad Hely, társulat: Krecsányi Ignác társulata Időpont: február 5., 6., 7., 8., 9., 13., 14., 22., március 12., 31. Ádám: Somló Sándor Éva: K. Hegyesi Mari Lucifer: Halmai Imre Rendező: Krecsányi Ignác Díszlet: Végh István Welsbacher Lajos Forrás: Aradi Közlöny március 12./71. sz., március 31./90. sz. Arad és Vidéke február 5./28. sz. stb. Megjegyzés: A február 14-i és 22-i előadáson Ádámot Pálffy György, a márciusi előadásokon Évát Fáy Szeréna alakította

19 74. Település: Nyitra Hely, társulat: Sághy Zsigmond társulata Időpont: február 9. Ádám: Krémer Sándor Éva: Jászai Mari m. v. Lucifer: Fábián László Forrás: Nyitramegyei Közlöny február 14./7. sz. [Település: Kolozsvár Hely, társulat: Nemzeti Színház Időpont: február 15. Megjegyzés: Téves besorolás, az előadás egy évvel később volt! A forrás sem lehet Suján.] 75. Település: Debrecen Hely, társulat: Aradi Gerő társulata Időpont: március 4., 29. Ádám: Somogyi Károly (március 4-én) E. Kovács Gyula m. v. (március 29-én) Éva: Fáy Szeréna Lucifer: Gyöngyi Izsó Debrecen március 6./47. sz. Megjegyzés: Új betanulás, új szereposztás! Május 2-án, 3-án részleteket és az utolsó felvonást adták. 76. Település: Székesfehérvár Hely, társulat: Jakab Lajos társulata Időpont: március 13. Ádám: Fenyvesi Emil Éva: Törökné Rózsa Lucifer: Havasy Jenő 37 Rendező: Forrás: Ditrói Mór Színlap (OSZK) 77. Település: Szabadka Hely, társulat: Tóth Béla társulata Időpont: március 20., április 11., 12., 13., 14. Forrás: Kerényi Megjegyzés: Szereposztás ismeretlen. A szabadkai lapok közül egyedül a március 28-án indult Szabadkai Hírlap tett említést az előadásról, a többiek Tóth Béla társulatának válságáról írtak. 78. Település: Arad Hely, társulat: Krecsányi Ignác társulata Időpont: március 31. Ádám: Somló Sándor Éva: Fáy Szeréna m. v. Lucifer: Halmai Imre Forrás: Aradi Közlöny március 31. Alföld március 31./73. sz. 79. Település: Karcag Hely, társulat: Zoltán Gyula társulata Időpont: szeptember 4. Ádám: Láng Ödön Éva: Kovácsicsné Hornyák Sarolta Lucifer: Vesselényi Antal Forrás: Kerényi 80. Település: Hely, társulat: 38 Nagyenyed Tóth Béla Zoltán Gyula társulata

20 Időpont: szeptember 25. Ádám: Láng Ödön Éva: Kovacsicsné Hornyák Sarolta Lucifer: Vesselényi Antal Forrás: Közérdek október 3./40. sz. 81. Település: Nagyszeben Hely, társulat: Dancz Lajos társulata Időpont: október 23., 26. Ádám: Kovács Károly Éva: Dancz Nina (Herczegné) Lucifer: Szeless József Forrás: Hermannstädter Zeitung október 23./247. sz., október 25./248. sz. Kolozsvári Közlöny szeptember 8./205. sz. 82. Település: Kolozsvár Hely, társulat: Nemzeti Színház Időpont: november 1., december 25. Ádám: E. Kovács Gyula Éva: Medgyaszay Evelyn Lucifer: Szentgyörgyi István Rendező: E. Kovács Gyula Forrás: Magyar Polgár október 29./249. sz., december 23./294. sz. 83. Település: Nagybecskerek Hely, társulat: Sághy Zsigmond társulata Időpont: november 21. Ádám: Veszprémi Jenő Éva: Sághyné Kétszery Anna Lucifer: Moóri Sándor 39 Díszlet: Forrás: Havasi Torontál november 25./47. sz. 84. Település: Szatmár Hely, társulat: Dancz Lajos társulata Időpont: december 2., 5. Ádám: Kovács Lajos Éva: Dancz Nina Lucifer: Szeless József Forrás: Szatmár és Vidéke december Szamos december 5./98. sz. 85. Település: Zombor Hely, társulat: Sághy Zsigmond társulata Időpont: december 16. Ádám: Veszprémi Jenő Éva: Sághyné Kétszery Anna Lucifer: Moóri Sándor Forrás: Zombor és Vidéke december 19./103. sz. Bácska december 21./100. sz. 86. Település: Budapest Hely, társulat: Nemzeti Színház Időpont: december 25. (A Tragédia 50. előadása!) Ádám: Nagy Imre Éva: Jászai Mari Lucifer: Gyenes László Rendező: Paulay Ede Fővárosi Lapok december 25./356. sz. 40

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ Megjegyzés: a teljes DMA tartalomjegyzéke megtalálható honlapunk DMA-rovatában. Ez a 8 gigabájtos ízelítő olyan dokumentumokat tartalmaz főként, melyek nem találhatóak

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből (1964 2014) A sorozat eddig

Részletesebben

IRODALOMTÖRTÉNET A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA. MEGINDÍTOTTA SZERKESZTI

IRODALOMTÖRTÉNET A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA. MEGINDÍTOTTA SZERKESZTI XXVIII. ÉVFOLYAM. 1 2. SZÁM. 1939. IRODALOMTÖRTÉNET A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA. MEGINDÍTOTTA.» PINTÉR JENŐ SZERKESZTI ALSZEGHY ZSOLT HUSZONNYOLCADIK ÉVFOLYAM. KIADJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI

Részletesebben

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL TERVEZET Köszönettel fogadjuk a további jelentősnek ítélt évfordulós információkat éppen úgy, mint az alábbi évszámokkal

Részletesebben

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l (orok és emberek Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l összeállította és szerkesztette: Sipter Gézáné Lektorálta: dr. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Tudományos

Részletesebben

SZÖGI LÁSZLÓ VARGA JÚLIA ZSIDI VILMOS:

SZÖGI LÁSZLÓ VARGA JÚLIA ZSIDI VILMOS: SZÖGI LÁSZLÓ VARGA JÚLIA ZSIDI VILMOS: Egyetemi és középiskolai anyakönyvek digitalizálásának és adatbázis készítésének lehetőségei a kezdetektől 1848-ig Módszertani tanulmány Magyar Felsőoktatási Levéltári

Részletesebben

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben

Kosztolányi Dezső napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke 2. Határon túli lapok 1. A bácskai sajtó anyaga

Kosztolányi Dezső napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke 2. Határon túli lapok 1. A bácskai sajtó anyaga Kosztolányi Dezső napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke 2. Határon túli lapok 1. A bácskai sajtó anyaga 1 Készítette: MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport Kutatócsoport-vezető:

Részletesebben

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALMI LEXIKON (1918 2000)

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALMI LEXIKON (1918 2000) GEROLD LÁSZLÓ JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALMI LEXIKON (1918 2000) FORUM KÖNYVKIADÓ, ÚJVIDÉK A kötet megjelenését a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztáriuma és a Nyílt Társadalomért Alap,

Részletesebben

A Honismeret évfordulónaptára, 1990.

A Honismeret évfordulónaptára, 1990. 6^983 J ^ aj A Honismeret évfordulónaptára, 1990. 1565. Kolozsvárott megjelenik Bonfini históriája Mátyás királyról, ugyanott Werbőczi István Tripartituma magyarul, Veres Balázs fordításában: Magyar decretum.

Részletesebben

AZ AMERIKAI MAGYAR SZÍNJÁTSZÁS. Doktori tézis. (Kivonat)

AZ AMERIKAI MAGYAR SZÍNJÁTSZÁS. Doktori tézis. (Kivonat) 1 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI OKTATÁSI, KUTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU-MUREŞ MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM AZ AMERIKAI MAGYAR

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL - TERVEZET -

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL - TERVEZET - VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL - TERVEZET - 5., BŐVÍTETT, JAVÍTOTT VÁLTOZAT Köszönettel fogadjuk a további jelentősnek ítélt évfordulós információkat

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Kiállítás: 2014. március 20-án (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

1 Hajnóczy Iván, a kecskeméti Katona József-társaság alelnöke pontosan közli is

1 Hajnóczy Iván, a kecskeméti Katona József-társaság alelnöke pontosan közli is A Bánk bán nyomában Kissé szegényesen, halkan és hálátlan szerénységgel ünnepelte meg a nemzet az elmúlt november 11-én Katona Jé>zsef születésének százötvenedik évfordulóját. A budapesti Nemzeti Színház

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

1505-ben született VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2015. ÉVI KEREK" ÉVFORDULÓIBÓL -TERVEZET-

1505-ben született VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2015. ÉVI KEREK ÉVFORDULÓIBÓL -TERVEZET- VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2015. ÉVI KEREK" ÉVFORDULÓIBÓL -TERVEZET- Az évfordulókra vonatkozó ismertetéseink terjedelmét - néhány kivételtől eltekintve - kizárólag a figyelemfelkeltést

Részletesebben

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban Készítette: Lénárt Tímea 1 Előszó Eljön a nap, hogy többet nem leszek, a könyvespolcon kis kötet leszek. Mi életem volt: öröm és szenvedés, sötét sorok örök

Részletesebben

Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre. Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra

Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre. Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra Sík Sándor Tanáregylet Budapest 2014 Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális

Részletesebben

BUDAPEST GYŐR MISKOLC

BUDAPEST GYŐR MISKOLC 2 0 1 0 3. szám BUDAPEST GYŐR MISKOLC A T A R T A LO M B Ó L T is z a K á lm á n é s a k ö z ig a z g a t á s i b ír á s k o d á s A d a lé k o k a civil s z e k t o r f e ls z á m o lá s á h o z M a g

Részletesebben

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Politikatörténeti Intézet Kht. Könyvtár KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Összeállította Máté Zsuzsanna Aki tettekkel élte végig a XX. századot - Bevezető 1999. februájában búcsúztunk el Karig Sárától, aki századunk

Részletesebben

Batsányi János: Lehelletem elfogy, napjaim megrövidültek, és csak a koporsóm vagyon hátra.

Batsányi János: Lehelletem elfogy, napjaim megrövidültek, és csak a koporsóm vagyon hátra. K e d v e s Olvasó! Illyés Gyula magyar költõ az idén emlékezünk meg halálának 25. évfordulójáról néhány sorával fordulok most Hozzád: Nélküled, mint az olló egy fele - van árvább ennél? Suta a sorsom:

Részletesebben

január 8. Csepeli György szociálpszichológus a Bálint Zsidó Közösségi Házban Identitás, kisebbség, közösség címmel tartott előadást.

január 8. Csepeli György szociálpszichológus a Bálint Zsidó Közösségi Házban Identitás, kisebbség, közösség címmel tartott előadást. Eseménytár az 1997. év zsidó vonatkozású krónikája január hónap január 5. Kovács László külügyminisztert izraeli látogatásán fogadta Benjamin Netanjahu izraeli államfő, akinek hivatalos magyarországi látogatásra

Részletesebben

ÚJ ÖRÖKÖS TAGJAINK. A Magyar Írószövetség Tájékoztatója ÁGH ISTVÁN BUDA FERENC SZAKONYI KÁROLY CSERES TIBOR POSZTUMUSZ

ÚJ ÖRÖKÖS TAGJAINK. A Magyar Írószövetség Tájékoztatója ÁGH ISTVÁN BUDA FERENC SZAKONYI KÁROLY CSERES TIBOR POSZTUMUSZ A Magyar Írószövetség Tájékoztatója 2012 ÚJ ÖRÖKÖS TAGJAINK ÁGH ISTVÁN BUDA FERENC SZAKONYI KÁROLY CSERES TIBOR POSZTUMUSZ A TARTALOMBÓL: A MEGÚJULÁS ÚTJÁN ÉVÉRTÉKELŐ INTERJÚ SZENTMÁRTONI JÁNOSSAL SZABAD-E

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Kiállítás: 2014. június 11-én (szerdán), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest, VI.

Részletesebben

Nemzeti Színház. Új értelmet ad. Sajtótájékoztató 2010. május 21.

Nemzeti Színház. Új értelmet ad. Sajtótájékoztató 2010. május 21. Nemzeti Színház 2009 2010 2011 Sajtótájékoztató 2010. május 21. A 2009 2010-es évad áttekintése 1. Előadások és események a 2009/2010-es évadban 1.1. Bemutatók Katona József Bánk bán junior rendező Alföldi

Részletesebben

Városunk. Szabaddá vált Pest-Buda. Katona Józsefvárosa. Deák-nap Csepelen. Háromszáz éve történt. Emléktábla, mellszobor és emlékülés

Városunk. Szabaddá vált Pest-Buda. Katona Józsefvárosa. Deák-nap Csepelen. Háromszáz éve történt. Emléktábla, mellszobor és emlékülés Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 4. szám Mintegy két évtizedes kilincselés után Buda és Pest polgárai 1703. október 23- án nyerték újra el a szabad királyi városi kiváltságaikat. Korábban

Részletesebben

TARTALOM. Bevezető 2. Kiállításvezető A NAGY HÁBORÚ ÍRÁSBAN ÉS KÉPBEN. c. vándorkiállításhoz

TARTALOM. Bevezető 2. Kiállításvezető A NAGY HÁBORÚ ÍRÁSBAN ÉS KÉPBEN. c. vándorkiállításhoz TARTALOM Bevezető 2 Kiállításvezető A NAGY HÁBORÚ ÍRÁSBAN ÉS KÉPBEN c. vándorkiállításhoz HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum A Nagy Háború a maga korában 4 A Nagy Háború plakátokon 5 A Nagy Háború kéziratos

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan ÉRTESÍTŐ A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA Megjelenik időszakosan 2012. március 2012/1 Tisztelt Adófizető Honpolgár! Amennyiben más szervezetnek még nem kötelezte el magát, kérjük, ajánlja fel

Részletesebben