ÜZLETSZABÁLYZAT 1. BEVEZETÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜZLETSZABÁLYZAT 1. BEVEZETÉS"

Átírás

1 ÜZLETSZABÁLYZAT 1. BEVEZETÉS 1.1 Jelen dokumentum (továbbiakban: Üzletszabályzat), tartalmazza azon irányelveket és rendelkezéseket, amelyek szabályozzák a Cemmed Hungary Kft. (továbbiakban: Társaság), a vásárlók (továbbiakban: Fogyasztó), illetve a regisztrált forgalmazók (továbbiakban: Forgalmazó) között létrejövő jogügyletek általános feltételeit. 1.2 Minden Forgalmazó felelőssége, hogy elolvassa és megértse ezen irányelveket és rendelkezéseket, mielőtt szerződést köt a Társasággal. 1.3 A Társaság humánközpontú értékesítést folytat, így a munkatársaitól elvárja, hogy minden esetben a Társaság pozitív szellemiségét, vízióját képviseljék. 1.4 Forgalmazó (legyen egyéni vállalkozó, vagy jogi személy) a Társaság üzleti tevékenységének érdekeit szem előtt tartva vállalja, hogy betartja a mindenkor hatályos Üzletszabályzat rendelkezéseit. 1.5 Az Üzletszabályzat, a Forgalmazói Szerződéssel együtt alkotja a kétoldalú megállapodást a Társaság és a Forgalmazó között. 1.6 A Társaság fenntartja a jogot az Üzletszabályzat és az üzletmenet megváltoztatására. 1.7 Az Üzletszabályzatban foglaltak május 1-től lépnek hatályba. Az Üzletszabályzattal kapcsolatos kérdéseivel kérjük, forduljon a Társaság központi irodájához! 2. A FORGALMAZÓI SZERZŐDÉS 2.1 A Forgalmazói Szerződés, mely a Társaság és a Forgalmazó között a hatályos jogszabályok alapján kerül aláírásra, személyre szóló és a Társaság írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik félre át nem ruházható. 1 Cemmed Hungary Kft.

2 3. FORGALMAZÓ MEGHATÁROZÁSA 3.1 Forgalmazó az a személy, aki a Társasággal kötött Forgalmazói Szerződése alapján a végső felhasználók (Fogyasztók) részére üzletszerű gazdasági tevékenység keretében a Társaság termékeinek forgalmazását, értékesítését és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtását végzi. 3.2 A Forgalmazó a hatályos jogszabályok alapján a Társasággal Forgalmazói Szerződést köt, az alábbi feltételekkel: a) Egyéni vállalkozó, vagy gazdasági társaság ügyvezetője, és ezt a hiteles okiratokkal igazolja. (személyi igazolvány, lakcímkártya, vállalkozói igazolvány, vagy cégkivonat és aláírási címpéldány) b) Vállalkozása rendelkezik a 4774 Gyógyászati termék kiskereskedelme tevékenységi körrel. c) A Társaság által előírt Forgalmazói Alapképzésen részt vesz. d) Vállalja, hogy forgalmazói aktivitásának minimuma havi bruttó ,- Ft. 3.3 Forgalmazó, a Forgalmazói Szerződés aláírása után, minden vásárlás alkalmával nagykereskedelmi áron vásárolhat a Társaság által forgalmazott termékekből. 4. REGISZTRÁLT FORGALMAZÓVÁ VÁLÁS 4.1 Az a személy válhat a Társaság regisztrált Forgalmazójává, aki: a) A hatályos jogszabályok értelmében Forgalmazói Szerződést köthet a Társasággal. b) Rendelkezik a Társaság termékeivel kapcsolatos alapismeretekkel. c) Részt vett a Társaság által szervezett Forgalmazói Alapképzésen. d) A Társaság és a termékek korrekt bemutatásához rendelkezik az alapkészülékekkel. e) Megvásárolja a Társaság üzleti portfólióját, melynek tartalma: katalógus, Kezelések A-Z-ig című CD, szakmai- és felhasználói szórólapok. f) Rendelkezik megfelelő helyiséggel a raktározáshoz és az értékesítéshez. g) Rendelkezik számítástechnikai felhasználói alapismeretekkel (levelezés, Word, Excel, Ppt.) Ezen előírások betartását követően Ön is folytathat forgalmazói tevékenységet. 4.2 Amennyiben Forgalmazó a Társaság termékeinek csak meghatározott típusait értékesíti (pl.: Cemmed Zoo és egyéb autonóm sugárzók), a 4.1 d) pont feltétele a Társasággal történő egyeztetés alapján módosulhat. 4.3 Példák az Forgalmazói tevékenységre: 2 Cemmed Hungary Kft.

3 a) nagykereskedelmi megrendelések lebonyolítása és kifizetése, b) a Társaság termékeinek, szolgáltatásainak, termékmintáinak vagy promóciós anyagainak a Társaság által meghatározott formában történő értékesítése, illetve terjesztése; c) Fogyasztók informálása. 4.4 Regisztrált Forgalmazóvá válás az országhatáron kívül: A Társaság nem zárja ki más országban a bevezető marketing és a forgalmazói tevékenység elindítását a Forgalmazó saját felelősségére, az adott ország jogszabályainak betartásával. Ezen forgalmazás kereteit azonban a Társasággal minden esetben előre egyeztetni szükséges. 5. A FORGALMAZÓI TEVÉKENYSÉG 5.1 A Forgalmazói tevékenység magában foglalja: a) a Forgalmazói Szerződés aláírását, b) a termékek nagykereskedelmi áron történő megvásárlását, c) a termékek kiskereskedelmi továbbértékesítését a Fogyasztók felé, d) a termékek visszaküldését a Társasághoz az esetleges garanciális csere lebonyolításához, e) a Fogyasztók számára információs és ügyfélszolgálati háttér működtetését, f) a szükséges szakmai ismeretek elsajátítását a Társaság konzultációin, g) egyéb, a Társaság által meghatározott, és az üzlet szempontjából előnyös tevékenység megvalósítását. 6. A FORGALMAZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 6.1 A Forgalmazó személyesen felelős minden vonatkozó jogszabályi előírásnak való megfelelésért, azok betartásáért, továbbá vállalja a Társaság által előírt szükséges képzéseken való részvételt, hogy üzleti tevékenységét etikusan, hatékonyan, az itt lefektetett irányelveknek és rendelkezéseknek megfelelően tudja végezni. 6.2 Forgalmazó minden esetben igyekszik a Társaság jó hírét és üzleti érdekeit védeni. 6.3 A Forgalmazó nem járhat el, illetve nem vállalhat jogokat és kötelezettségeket a Társaság nevében. 3 Cemmed Hungary Kft.

4 6.4 Forgalmazó elfogadja, hogy nem tesz semmiféle félrevezető, túlzó vagy hamis állítást a forgalmazói státusz révén elérhető üzleti lehetőségekkel kapcsolatban, a Forgalmazói Szerződésében rögzítetteket üzleti titokként kezeli. 6.5 Forgalmazó elfogadja, hogy nem tesz semmiféle félrevezető, túlzó vagy hamis állítást a termékekről és azok technikai hátteréről. A termékeket nem jellemzi másként, mint ahogyan az a Társaság által hatályosan kiadott tájékoztató anyagokban szerepel. Különösképpen nem tulajdoníthat semmiféle gyógyító hatást a termékeknek. 6.6 A Forgalmazó felelősséget vállal, hogy a Társaságtól átvett készülékeket az Használati útmutató és az Alkalmazási útmutató előírásai szerint szállítja és raktározza. 6.7 Forgalmazó a Fogyasztók körének bővítése érdekében az alábbiak szerint jár el: a) A forgalom növekedésének érdekében a Forgalmazó a technológia és a készülékek bemutatását és megismertetését elősegítő rendszeres tájékoztatást/előadást tart. b) A Fogyasztóknak a vásárláskor a készülékek hatékony használatát elősegítő iránymutatást nyújt. c) Rendelkezésre áll a készülékek alkalmazása során felmerülő kérdések megválaszolásához. Szükség esetén a Társaság konzultációs hátteret biztosít. d) A Fogyasztóknak naprakész információkat és technikai ismereteket nyújt a termékekkel, és azok alkalmazásával kapcsolatban. e) Legjobb tudása szerint biztosítja, hogy a Fogyasztók megfelelőképpen megértsék a technológia működését és sikeresen alkalmazzák a készülékeket. f) Közbenjár a Fogyasztóval esetlegesen felmerülő vitás helyzetekben és megkísérli a vitát azonnal, békés úton megoldani. g) A fentiek elősegítése érdekében, a Társaság által, a Forgalmazók számára meghirdetett találkozókon és oktatásokon részt vesz. h) A forgalom előmozdítása érdekében követi a Társaság által meghatározott üzleti stratégiát. i) Köteles értékesítési tevékenységéről megfelelő kimutatást vezetni, melyet minden negyedév végén forgalmazói konzultáció címén bemutat a Társaság számára. j) A Társaságot tájékoztatja a saját régiójában tapasztalt fogyasztói szokásokról. k) Ismeri a Társaságra ható jelenlegi piaci trendeket, tényezőket és reagál ezekre. 7. A TÁRSASÁG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 7.1 A Társaság vállalja, hogy a termékekről, a technológiáról és az üzleti tevékenységről minden szükséges információt megad a Fogyasztóknak és a Forgalmazóknak. 4 Cemmed Hungary Kft.

5 7.2 A Társaság vállalja, hogy naprakész információkat és technikai ismereteket nyújt a Forgalmazónak a termékekkel és azok alkalmazásával kapcsolatban, illetve a forgalmazás során felmerülő kérdések megválaszolásához konzultációs hátteret biztosít. 7.3 A Társaság vállalja, hogy a Forgalmazó részére a forgalmazáshoz szükséges segédanyagokat (katalógus, CD, szórólapok stb.) rendelkezésre bocsátja. 7.4 A Társaság vállalja, hogy a Forgalmazókat a korrekt, hatékony és sikeres forgalmazás érdekében Forgalmazói Alapképzésben részesíti. Az Alapképzésen felül igény szerint szakmai továbbképzést is biztosít. 7.5 A termékrendelés Társaság általi jóváhagyása és a kifizetés a rendelkezésre álló raktárkészlet függvényében történik. 7.6 A Társaság vállalja, hogy minden tőle telhető indokolt erőfeszítést megtesz azért, hogy a kifizetést követően a Forgalmazó a lehető legrövidebb időn belül megkapja a megrendelt árut, a rendelkezésre álló raktárkészlet függvényében. 7.7 A Társaság fenntartja az árak, a termékválaszték és a termékleírások változtatásának jogát. A Társaság az esetleges árváltozásokról 30 nappal megelőzően értesíti a Forgalmazókat. 8. A FORGALMAZÁS MENETE 8.1 A Forgalmazó vállalja a Társaság termékeinek kiskereskedelmi értékesítését, és a termékek megismertetését a saját régiójában, vagy országszerte egyaránt. 8.2 Vállalja, hogy személyre szabott kiskereskedelmi ügyfélszolgálatot biztosít a Fogyasztók számára (telefonos és internetes elérhetőség). 8.3 Forgalmazó üzleti tevékenységét etikusan, a Forgalmazói Szerződésben és jelen Üzletszabályzatban rögzítettek szerint végzi. 8.4 A sikeres Forgalmazói közreműködést minden esetben célszerű a legmagasabb szintű információs tevékenységgel kiegészíteni, amelyhez a természetgyógyászati és/vagy egészségügyi alapismeretek megléte előnyként szolgál. 8.5 A hatékony kereskedelmi tevékenység érdekében a Forgalmazónak pontosan meg kell ismernie a technológia teljes körű alkalmazhatóságát. 5 Cemmed Hungary Kft.

6 8.6 A készülékek promócióját a Forgalmazó a Társaság által kiadott szakmai anyagok felhasználásával végezheti. A Társaság felelősséget kizárólag az általa kiadott szakmai anyagokért és azok tartalmáért vállal. 8.7 Kívánatos, hogy a Forgalmazó mielőbb saját árukészletet alakítson ki. 8.8 Bármely Fogyasztóval folytatott értékesítési tranzakció alkalmával a Forgalmazó a hatályos jogszabályoknak megfelelő kiskereskedelmi számlát köteles kiállítani. 8.9 A Forgalmazók konkrét jövedelmére, profitjára vagy sikerére a Társaság nem vállal garanciát. Profit és üzleti siker kizárólag a Társaság termékeinek értékesítéséből származhat A Forgalmazó független vállalkozóként a jelen Üzletszabályzatban lefektetett előírások keretein belül maga osztja be munkaidejét és határozza meg üzletmenetét. Az üzletvitellel kapcsolatos minden esetlegesen felmerülő költség - úgymint az adók, a biztosítások stb. - a Forgalmazóra hárulnak A Társaság a Forgalmazónak a felmerülő kérdések tekintetében információs és konzultációs hátteret biztosít A területi kizárólagosságot a Forgalmazók részére nem garantáljuk Forgalmazó elérheti a Kiemelt Forgalmazói címet és ezzel további üzleti előnyökhöz juthat A termékek viszonteladása (az értékesítés), történhet szolgáltató létesítményeken keresztül is, amelyek elsődlegesen személyes szolgáltatásaik nyújtása révén jutnak bevételhez. Ezek között vannak egészségügyi- és természetgyógyász rendelők, egészségközpontok, egészségügyi szakemberek irodái, wellness klubok, szépségszalonok, manikűr és pedikűrszalonok, gyógyfürdők, illetve egyéb hasonló vállalkozások, melyek forgalmazói tagság alapján működnek A Társaság termékeivel és szakmai anyagaival vásárokon- és kiállításokon való részvétel kizárólag a Társaság írásbeli jóváhagyása esetén lehetséges Forgalmazó nem változtathatja meg a termékek kiszerelését, csomagolását, vagy címkéjét, illetve azokat semmilyen egyéb módon nem alakíthatja át. Forgalmazó elfogadja továbbá, hogy csak az ország jogszabályi előírásaival összhangban felcímkézett és a forgalomba hozatalra engedélyezett termékeket értékesíti. 6 Cemmed Hungary Kft.

7 8.17 Amennyiben Forgalmazó Magyarország határain kívül kíván forgalmazni, kérjük, hogy előzetesen vegye fel a kapcsolatot a Társasággal. 9. AZ ÁRU MEGRENDELÉSE, FIZETÉSE, ÁTVÉTELE 9.1 A termékek megrendelése viszonteladás céljából kizárólag a Társaság központi irodájától lehetséges, a Forgalmazókra vonatkozó, hatályos kereskedelmi rendelkezéseknek és jogszabályi előírásoknak megfelelően. 9.2 A termékrendelés módja A termékrendelést írásos formában, az alábbiakban felsorolt adatok feltüntetésével fogadjuk el a cég központi címén: levél, vagy formájában. Cím: Cemmed Hungary Kft Budapest, Szent István krt. 26. I.em./10. Tel.: Kérjük, hogy rendelés esetén feltétlenül adja meg az alábbi adatokat: A rendelt termék megnevezése és darabszáma Fizetési mód megnevezése (Amennyiben utalással szeretné kiegyenlíteni a számlát, válasz ben kap egy háromjegyű rendelési számot az utaláshoz.) Vásárló neve Számlázási cím Szállítási cím Telefonszám cím Dátum Aláírás 9.3 A termék kifizetése A termék árának fizetése készpénz befizetésével, banki átutalással, vagy kiszállítás esetén utánvétes átvétellel lehetséges. a) A készpénz befizetését a Társaság központi irodájában, a fenti címen személyesen teheti meg. b) Az átutaláshoz az alábbi adatokra lesz szüksége: Cemmed Hungary Kft. bankszámlaszáma Unicredit Bank A közlemény rovatba kérjük, írja bele a háromjegyű rendelési számát! A Társaság vállalja, hogy minden tőle telhető indokolt erőfeszítést megtesz azért, hogy a kifizetést követően a vásárló a lehető legrövidebb időn belül megkapja a megrendelt árut. 7 Cemmed Hungary Kft.

8 A Társaság fenntartja az árak, a termékválaszték és a termékleírások változtatásának jogát. A Társaság az esetleges árváltozásokról 30 nappal megelőzően értesíti a Forgalmazókat. 9.4 A termék átvétele Amennyiben a megrendelt áru ellenértékét a Társaság központi irodájában készpénzben fizette be, a terméket azonnal átveheti Amennyiben a számlát banki utalással teljesítette, a Társaság bankszámlaszámán az összeg jóváírását követően 3 munkanapon belül kezdeményezzük a megrendelt termékek kiszállítását. A termékeket kiszállítás esetén - lehetőség van utánvétes formában is átvenni A Társaság a legtöbb településre vállalja a termékek kiszállítását. Részletes információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot központi irodánkkal! A termékek kiszállítását kizárólag a megrendelő nevének és a szállítási cím pontos ismeretének a birtokában tudjuk teljesíteni A kiszállítás költsége a megrendelőt terheli A rendeléssel, szállítással és a csomag esetleges sérülésével kapcsolatos reklamációval élhet cégünk központi irodájában a szabályzat 11. pontja szerint (az elérhetőségeket lásd fent). 9.5 A Forgalmazó a termékeket az alábbi feltételekkel értékesítheti a Fogyasztóknak: a) Forgalmazó köteles tájékozódni a jogszabályi és hatósági előírásokról és biztosítani azok érvényesülését a Fogyasztók felé. b) A termékeket a Forgalmazó a Társaság által meghatározott kiskereskedelmi ár alatt nem értékesítheti. 10. PROMÓCIÓ 10.1 Forgalmazó elfogadja, hogy a Társaság márkanevei és védjegyei a Társaság kizárólagos tulajdonában állnak. Forgalmazó azokkal semmilyen módon nem élhet vissza, a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül azokat nem használhatja Forgalmazó elfogadja, hogy a termékek és az üzleti lehetőségek promóciójára kizárólag a Társaság központjától beszerezhető hivatalos tájékoztató- és egyéb anyagokat, illetve a Társaság által jóváhagyott értékesítési segédanyagokat használja fel A Társaság hivatalos kiadványait szerzői jog védi, melyekről a Társaság írásbeli engedélye nélkül tilos másolatot készíteni. 8 Cemmed Hungary Kft.

9 10.4 A Társaság márkaneveit, vagy logóit feltüntető névjegykártyát, vagy más kereskedelmi segédanyagot csak a Társaság adhat ki. További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a központi irodánkkal! 10.5 Egy adott kiskereskedelmi egység és a Társaság előzetes engedélyével Forgalmazó promóciós céllal kiteheti az adott létesítményben a Társaság által kiadott értékesítési segédanyagokat (katalógus, szórólap stb.) Az internetes promóció eszközei: Forgalmazó amennyiben van saját honlapja, illetve közösségi oldala - a Társaság termékeinek és szolgáltatásainak promóciója során köteles a Társaság hivatalos honlapjának elérhetőségét feltüntetni (www.cemmed.hu). Köteles továbbá a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat a megjelenítés előtt a Társasággal egyeztetni. Forgalmazó a Társaság által készített weboldalakat, közösségi oldalakat és webeszközöket (úgymint dinamikus weboldalak, globális weboldalak, személyre szabott weboldalak, e-klipek stb.) korlátlanul használhatja Forgalmazó amennyiben nincs saját honlapja, illetve közösségi oldala - a Társasággal együttműködve és a Társaság által jóváhagyva kialakíthat a termékeket, a szolgáltatásokat és a céggel kapcsolatos eseményeket bemutató, általános jellegű regionális honlapot és/vagy általános ún. splash oldalt, melyen köteles feltüntetni a Társaság központi honlapjára mutató linket Forgalmazó az internetes promóciója során, kizárólag a Társaság előzetes engedélyével használhatja a Társaság védjegyeit, illetve egyéb, a szerzői jog hatálya alá tartozó anyagait. (Pl. a termékekre vagy üzletvitelre vonatkozó információkat, illetve képeket és videókat a termékekről, a Társaság létesítményeiről, vagy alkalmazottairól.) Az internetet a Társaság reklámozására - ideértve annak összes termékét és szolgáltatását - a jelen Szabályzatban írtaktól eltérően használni nem lehet. A Forgalmazói Szerződésben meghatározott szabályok megsértése esetén a Társaság kötelezheti a Forgalmazót a sértő weboldal azonnali megszüntetésére, illetve további szankciókat alkalmazhat a Forgalmazóval szemben jelen Üzletszabályzat 14. pontjának értelmében A fenti módon létrehozott honlapokon, illetve közösségi oldalakon végzett minden változtatást a Társaságnak írásban jóvá kell hagynia A Forgalmazó által létrehozott weboldalhoz kapcsolódó domain nevek/url vagy meta-tagek kizárólag a Társaság előzetes engedélyével tartalmazhatnak védjegyre, vagy márkajelzésre utaló információt. 9 Cemmed Hungary Kft.

10 Forgalmazó a Társaság előzetes engedélye nélkül nem regisztrálhatja a honlapját semmilyen internetkeresőn vagy internetes címjegyzékben, amely bármilyen szellemi tulajdonra, vagy a tulajdoni viszonyokra vonatkozó információt tartalmaz. 11. GARANCIA, CSERE (TERMÉKFELELŐSSÉG) 11.1 A Társaság kijelenti, hogy termékei a magyar és az Európai Uniós jogszabályoknak, illetve hatósági előírásoknak megfelelnek A Társaság visszacseréli a hibás, vagy a szállítás során megsérült termékeket, ha a Forgalmazó/Fogyasztó a termékek megvásárlását követő 3 napon belül írásban jelzi kifogásait a Társaság felé Amennyiben a Forgalmazó által továbbértékesített termék hibásodik meg a vásárlást követő 2 évben, a jótállás alapján a cserét a Forgalmazó intézi a Társasággal, az alábbiak szerint: a) A Forgalmazó az érvényes jótállás lejártának határidején belül a meghibásodásról értesíti a Társaság központi irodáját. b) Forgalmazó a meghibásodott terméket saját költségén eljuttatja a Társaság központi irodájába. c) A meghibásodott termékkel együtt a vásárláskor kapott számlát és a jótállási bizonylatot is el kell juttatni a Társasághoz. d) A Társaság vállalja, hogy az új terméket raktárkészlettől függően a lehető legrövidebb idő alatt eljuttatja a Forgalmazóhoz A Társaság csak a szállítás, vagy a használati, illetve alkalmazási útmutató előírásai alapján végzett rendes használat alatt meghibásodott termékeket cseréli vissza. 12. ADATKEZELÉS 12.1 Forgalmazó elfogadja és tudomásul veszi, hogy forgalmazói tevékenységének gyakorlása során szükséges a személyes adatait a Társaság részére megadni, hogy a Társaság működtesse és összehangolja forgalmazói hálózatát, valamint eleget tegyen a jelen Üzletszabályzat alapján rá háruló kötelességeknek Forgalmazó vállalja továbbá, hogy a Forgalmazói Szerződésben, vagy más dokumentumokon feltüntetett személyes adatai a valóságnak megfelelnek, az azokban beálló változásokról haladéktalanul értesíti a Társaságot. 10 Cemmed Hungary Kft.

11 12.3 Forgalmazónak személyes adataihoz hozzáférési joga van, az esetleges hibákat, vagy változásokat a Társaság kérelem alapján a lehető legrövidebb időn belül kijavítja A Társaság az adatok kezelését az évi LXIII. törvény (Avtv.) előírásainak megfelelően végzi. 13. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, FELMONDÁS 13.1 A Forgalmazói Szerződés megszűnik abban az esetben, ha a Forgalmazó három hónapon keresztül folyamatosan nem teljesíti az Üzletszabályzat 3.2 d) pontjában előírt havi forgalmazói aktivitást A Forgalmazó bármikor, bármiféle díjfizetési kötelezettség nélkül 30 napos felmondási idővel megszüntetheti a szerződést, ha arról aláírt, írásbeli értesítést küld a Társaság részére A Társaság bármikor felmondhatja a Szerződést, amennyiben Forgalmazó megszegi a jelen Üzletszabályzat és a Forgalmazói Szerződés bármely pontját. A Társaság erről minimum 8 nappal a megszüntetés előtt, írásbeli értesítést küld Forgalmazónak Amennyiben a Társaság, vagy a Forgalmazó a szerződést felmondja, a szerződés megszűnésével a következő változások állnak be: a) Forgalmazónak a Forgalmazói Szerződés előírásainak megfelelő minden további szerződéses kötelezettsége megszűnik, kivéve azt a kitételt, mely szerint a Szerződés megszüntetését követően Forgalmazó 3 évig nem folytathat olyan üzleti tevékenységet, amely a Társaság üzletvitelére nézve konkurenciát jelent. b) Ha Forgalmazónak a Szerződés felmondásakor még a tulajdonában vannak a Társaság termékei, amelyeket vissza szeretne szolgáltatni, ezt Forgalmazónak még a szerződés megszüntetésének végleges kimondása előtt meg kell tennie. c) A Forgalmazónak járó összeget a Társaság visszafizeti a termékek Társasághoz történő személyes visszavitelekor, vagy azonnal, amennyiben azok már a Társaság tulajdonába visszakerültek. A Társaság csak az ép, bontatlan csomagolású készülékeket veszi vissza. d) Ha Forgalmazó élni kíván a 13.2 pontban lefektetett jogával, minden terméket (melyek még nincsenek a Társaság birtokában) vissza kell küldenie a Társaság központi irodájába a szerződés felmondását követő 8 munkanapon belül. A felmerülő szállítási költségek a Forgalmazót terhelik. e) A Szerződés megszüntetése csak akkor tekinthető véglegesnek, ha Forgalmazó minden terméket és reklámanyagot visszaszolgáltatott a Társaságnak, a Társaság pedig minden visszárukért járó összeget visszatérített. 11 Cemmed Hungary Kft.

12 13.5 A jelen Üzletszabályzatban lefektetett, szerződés megszüntetésével kapcsolatos jogokra a PTK hatályos rendelkezései irányadók. 14. SZERZŐDÉSSZEGÉS 14.1 Forgalmazó/Fogyasztó és Társaság egybehangzóan kijelentik, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban békés úton, közös megegyezéssel rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, akkor az Üzletszabályzat pontja szerint járnak el Amennyiben a Forgalmazó a Forgalmazói Szerződés bármely pontját megszegi, a Társaság saját hatáskörében dönthet, hogy megszünteti a Szerződést, vagy szankciókat léptet érvénybe a következő módon, vagy módokon korlátozás nélkül: a) Írásbeli figyelmeztetést küld arról, hogy a Szerződést megszegő cselekvés fenntartása további szankciókat vonhat maga után. b) Próbaidőt írhat elő, mely során Forgalmazó kötelezhető a szerződésszegés orvoslására. A Társaságnak jogában áll a szerződés betartását ellenőrizni, vagy a Forgalmazónak bizonyos feltételeket előírni. c) Bizonyos kedvezményeket megvonhat, beleértve, de nem kizárólag a következőket: - kedvezmények visszatartása meghatározott ideig, vagy amíg az előírt feltételek nem teljesülnek; - a jogszabályok által megengedett büntető összegek vagy kötbérek kivetése; - a jogszabályok által megengedett jogkövetkezmények elrendelése Szerződésszegés, egyéb panasz, vagy közvetítésre való felkérés esetén a hivatalos vizsgálat a következők szerint történik: a) A Társaság írásbeli értesítést küld a szerződésszegés szankcionálásának szándékáról. b) A Társaság az írásbeli értesítés kipostázásának napjától számítva húsz (20) napot biztosít a Forgalmazónak, hogy ügyét írásban a Társaság elé terjessze. c) A különböző forrásokból beszerzett információk, a Társaság ténymegállapításai, és a Forgalmazó beszámolója alapján a Társaság meghozza döntését a megfelelő szankcióról, mely magában foglalhatja a Forgalmazói Szerződés megszüntetését is A Társaság fenntartja a jogot, hogy minden szerződésszegést egyedi elbírálás alá vonjon A Forgalmazói Szerződés alapján felmerülő, a fenti módon nem rendezhető vitás kérdéseket a Forgalmazó és a Társaság elsősorban Budapesten terjesztik elő mediációs rendezésre. Amennyiben ez a közvetítés is eredménytelennek bizonyul, a Budai Központi Kerületi Bíróság fog az elé utalt ügyben kötelező érvényű döntést hozni. 12 Cemmed Hungary Kft.

13 15. KÁRTÉRÍTÉS 15.1 Forgalmazó tudomásul veszi, hogy a Társaság részére köteles minden olyan kárt megtéríteni, amit a Forgalmazói Szerződés, illetve jelen Üzletszabályzat bármely pontjának megszegésével idéz elő. A Társaság nem felelős a Forgalmazót érő semmilyen kárért (ideértve a következményként fellépő további károkat is), mely a Forgalmazói Szerződés Társaság általi megszüntetéséből ered A termékek eladásából származó, fogyasztói követelésben esetlegesen érintett Forgalmazó felelősségét a Társaság ésszerű határokon belül fedezi A Társaság csak abban az esetben fedezi a Forgalmazóval szembeni követeléseket, ha a Forgalmazó a Forgalmazói Szerződés és jelen Üzletszabályzat rendelkezéseinek megfelelően forgalmazta a termékeket. Ebből adódóan a Társaság különösen megtagadhatja a követelések fedezését, ha a Forgalmazó újra csomagolta a termékeket, gondatlanul járt el, vagy a Fogyasztóknak helytelen, illetve túlzó tájékoztatást adott. 16. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 16.1 Az Üzletszabályzat és a Forgalmazói Szerződés minden esetben Magyarország joghatósága alá tartozik. Ha a bíróság ezek rendelkezései közül valamelyiket érvénytelennek tartja, az nem befolyásolja a többi rendelkezést, melyek továbbra is érvényben maradnak Az Üzletszabályzat és a Forgalmazói Szerződés alapján kiadott bármilyen értesítés azon a napon lép hatályba, amikor azt a címzettnek postázzák Az Üzletszabályzat tartalmazza az összes feltételt, melyek a Forgalmazói Szerződéshez kapcsolódnak. További szóbeli feltételek meghatározására nincs lehetőség. A Forgalmazónak nem áll jogában a feltételeken változtatni. A Forgalmazói Szerződést kizárólag közös megegyezéssel, írásban lehet módosítani Ha a Forgalmazó az Üzletszabályzatban és a Forgalmazói Szerződésben lefektetett tevékenységével kapcsolatban egy bírósági ügyben alperesként szerepel, a Társaságnak joga van úgy dönteni, hogy az ügyben pertársként eljár. Forgalmazó elfogadja, és nem vitatja a Társaság ily módon történő eljárását A Társaság fenntartja a jogot jelen Üzletszabályzat bármely részének megváltoztatására. A változtatásról értesítést tesz közzé, legalább 30 nappal annak hatályba lépése előtt. 13 Cemmed Hungary Kft.

ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV

ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV A jelen Üzletszabályzat és Kompenzációs terv tartalmazza azokat az előírásokat és eljárásokat, amelyek a Képviselő az Endless Biotech Hungary Kft-vel,

Részletesebben

Ön Regisztráló Partner Független Ajánló Independent Affiliate IA. Business Partner

Ön Regisztráló Partner Független Ajánló Independent Affiliate IA. Business Partner AFFILIATE PARTNERSHIP POLICIES továbbiakban: APP Ez a dokumentum tartalmazza azon irányelveket és rendelkezéseket, amelyek szabályozzák az Ön ajánlói együttműködését az E-Talking Club Ltd-vel. (továbbiakban:

Részletesebben

BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. december 06. napjától visszavonásig

BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. december 06. napjától visszavonásig BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. december 06. napjától visszavonásig PREAMBULUM Mi, a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB Kft., mint Gazdasági Társaság

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

FRANCHISE SZERZŐDÉS. (székhely:.., cg.:., adószám:, képv.:..) a továbbiakban: Egyéni Franchise Vállalkozás között

FRANCHISE SZERZŐDÉS. (székhely:.., cg.:., adószám:, képv.:..) a továbbiakban: Egyéni Franchise Vállalkozás között FRANCHISE SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről SALVA Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Aradi utca 69/A., cg.:13-09-095485, adószám: 13082341-2-13, képv.:

Részletesebben

BIOGENIC WORLD LABORATORIES ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. július 22. napjától visszavonásig

BIOGENIC WORLD LABORATORIES ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. július 22. napjától visszavonásig BIOGENIC WORLD LABORATORIES ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. július 22. napjától visszavonásig PREAMBULUM Mi, a Biogenic World Laboratories Europe Kft., mint Gazdasági

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben

SZOLNOK-PRESS BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/

SZOLNOK-PRESS BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/ SZOLNOK-PRESS BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/ A Szolgáltató Szolnok-Press Bt. Név: Szolnok-Press Bt. (insms-net) Székhely: 5000 Szolnok, Nagy Imre krt. 4. Képviselő neve: Berta László, üzleti

Részletesebben

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek A Shell Hungary zrt. az alábbi Általános Szerződési Feltételekben állapítja meg az euroshell üzemanyagkártya és a Shell üzemanyagkártya

Részletesebben

Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek

Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek A Business Box Kft. (székhely: 1037 Budapest, Királylaki út 60, cégjegyzékszám: 01-09-872391; közösségi adószám: HU13772011)

Részletesebben

www.autonet-group.hu officehu@autonet-group.com 36 27 548245 ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI-EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

www.autonet-group.hu officehu@autonet-group.com 36 27 548245 ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI-EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI-EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1.) SZERZŐDŐ FELEK egyrészről az székhely: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 43., cégjegyzék szám: 13-09-125172, adószám: 12869996-2-13, bankszámla száma:., képviseli:

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay J. u. 2.) (a továbbiakban:

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. ekszertaska.hu

Általános Szerződési Feltételek. ekszertaska.hu Általános Szerződési Feltételek ekszertaska.hu 1 Általános Szerződési Feltételek Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazzák Szeiler Gábor egyéni vállalkozó (székhely: 9024 Győr,

Részletesebben

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft.

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. 1. Az Általános Szerződési feltételek 1.1. Az ÁSZF rendszere 1.1.1. Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Az Általános Szerződési Feltételek tárgya és hatálya...3 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya...3 1.2. Az Általános Szerződési Feltételek időbeli és területi hatálya...3

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-671000,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FAMILY BUSINESS INTERNATIONAL FOGYASZTÓI ÉS FORGALMAZÓI HÁLÓZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2014. május 28. Tartalomjegyzék Cégadatok:... 4 A. Működési Szabályzat... 5 I. A HÁLÓZAT TAGJÁVÁ

Részletesebben

PRAKTIKER ONLINE ÜZLETSZABÁLYZAT

PRAKTIKER ONLINE ÜZLETSZABÁLYZAT PRAKTIKER ONLINE ÜZLETSZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések Ezen Üzletszabályzat feltételei lépnek hatályba a Praktiker Magyarország Építési- Barkácspiacok Kft. terméksorából kiválasztott árucikknek a) a www.praktikerwebshop.hu

Részletesebben

OTTHON OTTHON AZ ÖN ÜZLETE SZÉPSÉG AMWAY ÜZLETVITELI SZABÁLYZAT OTTHON TÁPLÁLKOZÁS

OTTHON OTTHON AZ ÖN ÜZLETE SZÉPSÉG AMWAY ÜZLETVITELI SZABÁLYZAT OTTHON TÁPLÁLKOZÁS TÁPLÁLKOZÁS OTTHON SZÉPSÉG AZ ÖN ÜZLETE AZ ÖN ÜZLETE OTTHON SZÉPSÉG TÁPLÁLKOZÁS AZ ÖN ÜZLETE OTTHON SZÉPSÉG AMWAY ÜZLETVITELI SZABÁLYZAT TÁPLÁLKOZÁS Tartalom 1. Szekció: Bevezetés 4 2. Szekció: Meghatározások

Részletesebben

NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től

NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató adatai 1.2 A Szolgáltató hibabejelentő

Részletesebben

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Felhasználási feltételek Webáruházunkban a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Részletesebben

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

"LÁNG" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek fogyasztók részére webshopon keresztül történő vásárláshoz

LÁNG Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek fogyasztók részére webshopon keresztül történő vásárláshoz "LÁNG" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek fogyasztók részére webshopon keresztül történő vásárláshoz 1. Általános rendelkezések 1.1 Hatály A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos)

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák

Részletesebben

Általános felhasználási feltételek. TomTom International B.V.

Általános felhasználási feltételek. TomTom International B.V. Magyarország Általános felhasználási feltételek TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amszterdam, Hollandia és annak valamennyi leányvállalata (együttesen Tartalom TomTom ) 1 Hatály... 3

Részletesebben

Az FM GROUP Klubtagsági szabályzata

Az FM GROUP Klubtagsági szabályzata Az FM GROUP Klubtagsági szabályzata 1. Fogalom meghatározások 1.1. Termékforgalmazói ár az az ár, amely ellenében a Termékforgalmazó megvásárolja az FM GROUP Termékét az FM GROUP Hungary Kft-től vagy egy

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Webáruház készítéséhez Készült: 2012. július 14. Hatályos: 2012. augusztus 1-től Tartalomjegyzék 1. Értelmező rendelkezések... 2. Általános rendelkezések... A szerződés

Részletesebben