ÜZLETSZABÁLYZAT 1. BEVEZETÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜZLETSZABÁLYZAT 1. BEVEZETÉS"

Átírás

1 ÜZLETSZABÁLYZAT 1. BEVEZETÉS 1.1 Jelen dokumentum (továbbiakban: Üzletszabályzat), tartalmazza azon irányelveket és rendelkezéseket, amelyek szabályozzák a Cemmed Hungary Kft. (továbbiakban: Társaság), a vásárlók (továbbiakban: Fogyasztó), illetve a regisztrált forgalmazók (továbbiakban: Forgalmazó) között létrejövő jogügyletek általános feltételeit. 1.2 Minden Forgalmazó felelőssége, hogy elolvassa és megértse ezen irányelveket és rendelkezéseket, mielőtt szerződést köt a Társasággal. 1.3 A Társaság humánközpontú értékesítést folytat, így a munkatársaitól elvárja, hogy minden esetben a Társaság pozitív szellemiségét, vízióját képviseljék. 1.4 Forgalmazó (legyen egyéni vállalkozó, vagy jogi személy) a Társaság üzleti tevékenységének érdekeit szem előtt tartva vállalja, hogy betartja a mindenkor hatályos Üzletszabályzat rendelkezéseit. 1.5 Az Üzletszabályzat, a Forgalmazói Szerződéssel együtt alkotja a kétoldalú megállapodást a Társaság és a Forgalmazó között. 1.6 A Társaság fenntartja a jogot az Üzletszabályzat és az üzletmenet megváltoztatására. 1.7 Az Üzletszabályzatban foglaltak május 1-től lépnek hatályba. Az Üzletszabályzattal kapcsolatos kérdéseivel kérjük, forduljon a Társaság központi irodájához! 2. A FORGALMAZÓI SZERZŐDÉS 2.1 A Forgalmazói Szerződés, mely a Társaság és a Forgalmazó között a hatályos jogszabályok alapján kerül aláírásra, személyre szóló és a Társaság írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik félre át nem ruházható. 1 Cemmed Hungary Kft.

2 3. FORGALMAZÓ MEGHATÁROZÁSA 3.1 Forgalmazó az a személy, aki a Társasággal kötött Forgalmazói Szerződése alapján a végső felhasználók (Fogyasztók) részére üzletszerű gazdasági tevékenység keretében a Társaság termékeinek forgalmazását, értékesítését és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtását végzi. 3.2 A Forgalmazó a hatályos jogszabályok alapján a Társasággal Forgalmazói Szerződést köt, az alábbi feltételekkel: a) Egyéni vállalkozó, vagy gazdasági társaság ügyvezetője, és ezt a hiteles okiratokkal igazolja. (személyi igazolvány, lakcímkártya, vállalkozói igazolvány, vagy cégkivonat és aláírási címpéldány) b) Vállalkozása rendelkezik a 4774 Gyógyászati termék kiskereskedelme tevékenységi körrel. c) A Társaság által előírt Forgalmazói Alapképzésen részt vesz. d) Vállalja, hogy forgalmazói aktivitásának minimuma havi bruttó ,- Ft. 3.3 Forgalmazó, a Forgalmazói Szerződés aláírása után, minden vásárlás alkalmával nagykereskedelmi áron vásárolhat a Társaság által forgalmazott termékekből. 4. REGISZTRÁLT FORGALMAZÓVÁ VÁLÁS 4.1 Az a személy válhat a Társaság regisztrált Forgalmazójává, aki: a) A hatályos jogszabályok értelmében Forgalmazói Szerződést köthet a Társasággal. b) Rendelkezik a Társaság termékeivel kapcsolatos alapismeretekkel. c) Részt vett a Társaság által szervezett Forgalmazói Alapképzésen. d) A Társaság és a termékek korrekt bemutatásához rendelkezik az alapkészülékekkel. e) Megvásárolja a Társaság üzleti portfólióját, melynek tartalma: katalógus, Kezelések A-Z-ig című CD, szakmai- és felhasználói szórólapok. f) Rendelkezik megfelelő helyiséggel a raktározáshoz és az értékesítéshez. g) Rendelkezik számítástechnikai felhasználói alapismeretekkel (levelezés, Word, Excel, Ppt.) Ezen előírások betartását követően Ön is folytathat forgalmazói tevékenységet. 4.2 Amennyiben Forgalmazó a Társaság termékeinek csak meghatározott típusait értékesíti (pl.: Cemmed Zoo és egyéb autonóm sugárzók), a 4.1 d) pont feltétele a Társasággal történő egyeztetés alapján módosulhat. 4.3 Példák az Forgalmazói tevékenységre: 2 Cemmed Hungary Kft.

3 a) nagykereskedelmi megrendelések lebonyolítása és kifizetése, b) a Társaság termékeinek, szolgáltatásainak, termékmintáinak vagy promóciós anyagainak a Társaság által meghatározott formában történő értékesítése, illetve terjesztése; c) Fogyasztók informálása. 4.4 Regisztrált Forgalmazóvá válás az országhatáron kívül: A Társaság nem zárja ki más országban a bevezető marketing és a forgalmazói tevékenység elindítását a Forgalmazó saját felelősségére, az adott ország jogszabályainak betartásával. Ezen forgalmazás kereteit azonban a Társasággal minden esetben előre egyeztetni szükséges. 5. A FORGALMAZÓI TEVÉKENYSÉG 5.1 A Forgalmazói tevékenység magában foglalja: a) a Forgalmazói Szerződés aláírását, b) a termékek nagykereskedelmi áron történő megvásárlását, c) a termékek kiskereskedelmi továbbértékesítését a Fogyasztók felé, d) a termékek visszaküldését a Társasághoz az esetleges garanciális csere lebonyolításához, e) a Fogyasztók számára információs és ügyfélszolgálati háttér működtetését, f) a szükséges szakmai ismeretek elsajátítását a Társaság konzultációin, g) egyéb, a Társaság által meghatározott, és az üzlet szempontjából előnyös tevékenység megvalósítását. 6. A FORGALMAZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 6.1 A Forgalmazó személyesen felelős minden vonatkozó jogszabályi előírásnak való megfelelésért, azok betartásáért, továbbá vállalja a Társaság által előírt szükséges képzéseken való részvételt, hogy üzleti tevékenységét etikusan, hatékonyan, az itt lefektetett irányelveknek és rendelkezéseknek megfelelően tudja végezni. 6.2 Forgalmazó minden esetben igyekszik a Társaság jó hírét és üzleti érdekeit védeni. 6.3 A Forgalmazó nem járhat el, illetve nem vállalhat jogokat és kötelezettségeket a Társaság nevében. 3 Cemmed Hungary Kft.

4 6.4 Forgalmazó elfogadja, hogy nem tesz semmiféle félrevezető, túlzó vagy hamis állítást a forgalmazói státusz révén elérhető üzleti lehetőségekkel kapcsolatban, a Forgalmazói Szerződésében rögzítetteket üzleti titokként kezeli. 6.5 Forgalmazó elfogadja, hogy nem tesz semmiféle félrevezető, túlzó vagy hamis állítást a termékekről és azok technikai hátteréről. A termékeket nem jellemzi másként, mint ahogyan az a Társaság által hatályosan kiadott tájékoztató anyagokban szerepel. Különösképpen nem tulajdoníthat semmiféle gyógyító hatást a termékeknek. 6.6 A Forgalmazó felelősséget vállal, hogy a Társaságtól átvett készülékeket az Használati útmutató és az Alkalmazási útmutató előírásai szerint szállítja és raktározza. 6.7 Forgalmazó a Fogyasztók körének bővítése érdekében az alábbiak szerint jár el: a) A forgalom növekedésének érdekében a Forgalmazó a technológia és a készülékek bemutatását és megismertetését elősegítő rendszeres tájékoztatást/előadást tart. b) A Fogyasztóknak a vásárláskor a készülékek hatékony használatát elősegítő iránymutatást nyújt. c) Rendelkezésre áll a készülékek alkalmazása során felmerülő kérdések megválaszolásához. Szükség esetén a Társaság konzultációs hátteret biztosít. d) A Fogyasztóknak naprakész információkat és technikai ismereteket nyújt a termékekkel, és azok alkalmazásával kapcsolatban. e) Legjobb tudása szerint biztosítja, hogy a Fogyasztók megfelelőképpen megértsék a technológia működését és sikeresen alkalmazzák a készülékeket. f) Közbenjár a Fogyasztóval esetlegesen felmerülő vitás helyzetekben és megkísérli a vitát azonnal, békés úton megoldani. g) A fentiek elősegítése érdekében, a Társaság által, a Forgalmazók számára meghirdetett találkozókon és oktatásokon részt vesz. h) A forgalom előmozdítása érdekében követi a Társaság által meghatározott üzleti stratégiát. i) Köteles értékesítési tevékenységéről megfelelő kimutatást vezetni, melyet minden negyedév végén forgalmazói konzultáció címén bemutat a Társaság számára. j) A Társaságot tájékoztatja a saját régiójában tapasztalt fogyasztói szokásokról. k) Ismeri a Társaságra ható jelenlegi piaci trendeket, tényezőket és reagál ezekre. 7. A TÁRSASÁG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 7.1 A Társaság vállalja, hogy a termékekről, a technológiáról és az üzleti tevékenységről minden szükséges információt megad a Fogyasztóknak és a Forgalmazóknak. 4 Cemmed Hungary Kft.

5 7.2 A Társaság vállalja, hogy naprakész információkat és technikai ismereteket nyújt a Forgalmazónak a termékekkel és azok alkalmazásával kapcsolatban, illetve a forgalmazás során felmerülő kérdések megválaszolásához konzultációs hátteret biztosít. 7.3 A Társaság vállalja, hogy a Forgalmazó részére a forgalmazáshoz szükséges segédanyagokat (katalógus, CD, szórólapok stb.) rendelkezésre bocsátja. 7.4 A Társaság vállalja, hogy a Forgalmazókat a korrekt, hatékony és sikeres forgalmazás érdekében Forgalmazói Alapképzésben részesíti. Az Alapképzésen felül igény szerint szakmai továbbképzést is biztosít. 7.5 A termékrendelés Társaság általi jóváhagyása és a kifizetés a rendelkezésre álló raktárkészlet függvényében történik. 7.6 A Társaság vállalja, hogy minden tőle telhető indokolt erőfeszítést megtesz azért, hogy a kifizetést követően a Forgalmazó a lehető legrövidebb időn belül megkapja a megrendelt árut, a rendelkezésre álló raktárkészlet függvényében. 7.7 A Társaság fenntartja az árak, a termékválaszték és a termékleírások változtatásának jogát. A Társaság az esetleges árváltozásokról 30 nappal megelőzően értesíti a Forgalmazókat. 8. A FORGALMAZÁS MENETE 8.1 A Forgalmazó vállalja a Társaság termékeinek kiskereskedelmi értékesítését, és a termékek megismertetését a saját régiójában, vagy országszerte egyaránt. 8.2 Vállalja, hogy személyre szabott kiskereskedelmi ügyfélszolgálatot biztosít a Fogyasztók számára (telefonos és internetes elérhetőség). 8.3 Forgalmazó üzleti tevékenységét etikusan, a Forgalmazói Szerződésben és jelen Üzletszabályzatban rögzítettek szerint végzi. 8.4 A sikeres Forgalmazói közreműködést minden esetben célszerű a legmagasabb szintű információs tevékenységgel kiegészíteni, amelyhez a természetgyógyászati és/vagy egészségügyi alapismeretek megléte előnyként szolgál. 8.5 A hatékony kereskedelmi tevékenység érdekében a Forgalmazónak pontosan meg kell ismernie a technológia teljes körű alkalmazhatóságát. 5 Cemmed Hungary Kft.

6 8.6 A készülékek promócióját a Forgalmazó a Társaság által kiadott szakmai anyagok felhasználásával végezheti. A Társaság felelősséget kizárólag az általa kiadott szakmai anyagokért és azok tartalmáért vállal. 8.7 Kívánatos, hogy a Forgalmazó mielőbb saját árukészletet alakítson ki. 8.8 Bármely Fogyasztóval folytatott értékesítési tranzakció alkalmával a Forgalmazó a hatályos jogszabályoknak megfelelő kiskereskedelmi számlát köteles kiállítani. 8.9 A Forgalmazók konkrét jövedelmére, profitjára vagy sikerére a Társaság nem vállal garanciát. Profit és üzleti siker kizárólag a Társaság termékeinek értékesítéséből származhat A Forgalmazó független vállalkozóként a jelen Üzletszabályzatban lefektetett előírások keretein belül maga osztja be munkaidejét és határozza meg üzletmenetét. Az üzletvitellel kapcsolatos minden esetlegesen felmerülő költség - úgymint az adók, a biztosítások stb. - a Forgalmazóra hárulnak A Társaság a Forgalmazónak a felmerülő kérdések tekintetében információs és konzultációs hátteret biztosít A területi kizárólagosságot a Forgalmazók részére nem garantáljuk Forgalmazó elérheti a Kiemelt Forgalmazói címet és ezzel további üzleti előnyökhöz juthat A termékek viszonteladása (az értékesítés), történhet szolgáltató létesítményeken keresztül is, amelyek elsődlegesen személyes szolgáltatásaik nyújtása révén jutnak bevételhez. Ezek között vannak egészségügyi- és természetgyógyász rendelők, egészségközpontok, egészségügyi szakemberek irodái, wellness klubok, szépségszalonok, manikűr és pedikűrszalonok, gyógyfürdők, illetve egyéb hasonló vállalkozások, melyek forgalmazói tagság alapján működnek A Társaság termékeivel és szakmai anyagaival vásárokon- és kiállításokon való részvétel kizárólag a Társaság írásbeli jóváhagyása esetén lehetséges Forgalmazó nem változtathatja meg a termékek kiszerelését, csomagolását, vagy címkéjét, illetve azokat semmilyen egyéb módon nem alakíthatja át. Forgalmazó elfogadja továbbá, hogy csak az ország jogszabályi előírásaival összhangban felcímkézett és a forgalomba hozatalra engedélyezett termékeket értékesíti. 6 Cemmed Hungary Kft.

7 8.17 Amennyiben Forgalmazó Magyarország határain kívül kíván forgalmazni, kérjük, hogy előzetesen vegye fel a kapcsolatot a Társasággal. 9. AZ ÁRU MEGRENDELÉSE, FIZETÉSE, ÁTVÉTELE 9.1 A termékek megrendelése viszonteladás céljából kizárólag a Társaság központi irodájától lehetséges, a Forgalmazókra vonatkozó, hatályos kereskedelmi rendelkezéseknek és jogszabályi előírásoknak megfelelően. 9.2 A termékrendelés módja A termékrendelést írásos formában, az alábbiakban felsorolt adatok feltüntetésével fogadjuk el a cég központi címén: levél, vagy formájában. Cím: Cemmed Hungary Kft Budapest, Szent István krt. 26. I.em./10. Tel.: Kérjük, hogy rendelés esetén feltétlenül adja meg az alábbi adatokat: A rendelt termék megnevezése és darabszáma Fizetési mód megnevezése (Amennyiben utalással szeretné kiegyenlíteni a számlát, válasz ben kap egy háromjegyű rendelési számot az utaláshoz.) Vásárló neve Számlázási cím Szállítási cím Telefonszám cím Dátum Aláírás 9.3 A termék kifizetése A termék árának fizetése készpénz befizetésével, banki átutalással, vagy kiszállítás esetén utánvétes átvétellel lehetséges. a) A készpénz befizetését a Társaság központi irodájában, a fenti címen személyesen teheti meg. b) Az átutaláshoz az alábbi adatokra lesz szüksége: Cemmed Hungary Kft. bankszámlaszáma Unicredit Bank A közlemény rovatba kérjük, írja bele a háromjegyű rendelési számát! A Társaság vállalja, hogy minden tőle telhető indokolt erőfeszítést megtesz azért, hogy a kifizetést követően a vásárló a lehető legrövidebb időn belül megkapja a megrendelt árut. 7 Cemmed Hungary Kft.

8 A Társaság fenntartja az árak, a termékválaszték és a termékleírások változtatásának jogát. A Társaság az esetleges árváltozásokról 30 nappal megelőzően értesíti a Forgalmazókat. 9.4 A termék átvétele Amennyiben a megrendelt áru ellenértékét a Társaság központi irodájában készpénzben fizette be, a terméket azonnal átveheti Amennyiben a számlát banki utalással teljesítette, a Társaság bankszámlaszámán az összeg jóváírását követően 3 munkanapon belül kezdeményezzük a megrendelt termékek kiszállítását. A termékeket kiszállítás esetén - lehetőség van utánvétes formában is átvenni A Társaság a legtöbb településre vállalja a termékek kiszállítását. Részletes információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot központi irodánkkal! A termékek kiszállítását kizárólag a megrendelő nevének és a szállítási cím pontos ismeretének a birtokában tudjuk teljesíteni A kiszállítás költsége a megrendelőt terheli A rendeléssel, szállítással és a csomag esetleges sérülésével kapcsolatos reklamációval élhet cégünk központi irodájában a szabályzat 11. pontja szerint (az elérhetőségeket lásd fent). 9.5 A Forgalmazó a termékeket az alábbi feltételekkel értékesítheti a Fogyasztóknak: a) Forgalmazó köteles tájékozódni a jogszabályi és hatósági előírásokról és biztosítani azok érvényesülését a Fogyasztók felé. b) A termékeket a Forgalmazó a Társaság által meghatározott kiskereskedelmi ár alatt nem értékesítheti. 10. PROMÓCIÓ 10.1 Forgalmazó elfogadja, hogy a Társaság márkanevei és védjegyei a Társaság kizárólagos tulajdonában állnak. Forgalmazó azokkal semmilyen módon nem élhet vissza, a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül azokat nem használhatja Forgalmazó elfogadja, hogy a termékek és az üzleti lehetőségek promóciójára kizárólag a Társaság központjától beszerezhető hivatalos tájékoztató- és egyéb anyagokat, illetve a Társaság által jóváhagyott értékesítési segédanyagokat használja fel A Társaság hivatalos kiadványait szerzői jog védi, melyekről a Társaság írásbeli engedélye nélkül tilos másolatot készíteni. 8 Cemmed Hungary Kft.

9 10.4 A Társaság márkaneveit, vagy logóit feltüntető névjegykártyát, vagy más kereskedelmi segédanyagot csak a Társaság adhat ki. További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a központi irodánkkal! 10.5 Egy adott kiskereskedelmi egység és a Társaság előzetes engedélyével Forgalmazó promóciós céllal kiteheti az adott létesítményben a Társaság által kiadott értékesítési segédanyagokat (katalógus, szórólap stb.) Az internetes promóció eszközei: Forgalmazó amennyiben van saját honlapja, illetve közösségi oldala - a Társaság termékeinek és szolgáltatásainak promóciója során köteles a Társaság hivatalos honlapjának elérhetőségét feltüntetni ( Köteles továbbá a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat a megjelenítés előtt a Társasággal egyeztetni. Forgalmazó a Társaság által készített weboldalakat, közösségi oldalakat és webeszközöket (úgymint dinamikus weboldalak, globális weboldalak, személyre szabott weboldalak, e-klipek stb.) korlátlanul használhatja Forgalmazó amennyiben nincs saját honlapja, illetve közösségi oldala - a Társasággal együttműködve és a Társaság által jóváhagyva kialakíthat a termékeket, a szolgáltatásokat és a céggel kapcsolatos eseményeket bemutató, általános jellegű regionális honlapot és/vagy általános ún. splash oldalt, melyen köteles feltüntetni a Társaság központi honlapjára mutató linket Forgalmazó az internetes promóciója során, kizárólag a Társaság előzetes engedélyével használhatja a Társaság védjegyeit, illetve egyéb, a szerzői jog hatálya alá tartozó anyagait. (Pl. a termékekre vagy üzletvitelre vonatkozó információkat, illetve képeket és videókat a termékekről, a Társaság létesítményeiről, vagy alkalmazottairól.) Az internetet a Társaság reklámozására - ideértve annak összes termékét és szolgáltatását - a jelen Szabályzatban írtaktól eltérően használni nem lehet. A Forgalmazói Szerződésben meghatározott szabályok megsértése esetén a Társaság kötelezheti a Forgalmazót a sértő weboldal azonnali megszüntetésére, illetve további szankciókat alkalmazhat a Forgalmazóval szemben jelen Üzletszabályzat 14. pontjának értelmében A fenti módon létrehozott honlapokon, illetve közösségi oldalakon végzett minden változtatást a Társaságnak írásban jóvá kell hagynia A Forgalmazó által létrehozott weboldalhoz kapcsolódó domain nevek/url vagy meta-tagek kizárólag a Társaság előzetes engedélyével tartalmazhatnak védjegyre, vagy márkajelzésre utaló információt. 9 Cemmed Hungary Kft.

10 Forgalmazó a Társaság előzetes engedélye nélkül nem regisztrálhatja a honlapját semmilyen internetkeresőn vagy internetes címjegyzékben, amely bármilyen szellemi tulajdonra, vagy a tulajdoni viszonyokra vonatkozó információt tartalmaz. 11. GARANCIA, CSERE (TERMÉKFELELŐSSÉG) 11.1 A Társaság kijelenti, hogy termékei a magyar és az Európai Uniós jogszabályoknak, illetve hatósági előírásoknak megfelelnek A Társaság visszacseréli a hibás, vagy a szállítás során megsérült termékeket, ha a Forgalmazó/Fogyasztó a termékek megvásárlását követő 3 napon belül írásban jelzi kifogásait a Társaság felé Amennyiben a Forgalmazó által továbbértékesített termék hibásodik meg a vásárlást követő 2 évben, a jótállás alapján a cserét a Forgalmazó intézi a Társasággal, az alábbiak szerint: a) A Forgalmazó az érvényes jótállás lejártának határidején belül a meghibásodásról értesíti a Társaság központi irodáját. b) Forgalmazó a meghibásodott terméket saját költségén eljuttatja a Társaság központi irodájába. c) A meghibásodott termékkel együtt a vásárláskor kapott számlát és a jótállási bizonylatot is el kell juttatni a Társasághoz. d) A Társaság vállalja, hogy az új terméket raktárkészlettől függően a lehető legrövidebb idő alatt eljuttatja a Forgalmazóhoz A Társaság csak a szállítás, vagy a használati, illetve alkalmazási útmutató előírásai alapján végzett rendes használat alatt meghibásodott termékeket cseréli vissza. 12. ADATKEZELÉS 12.1 Forgalmazó elfogadja és tudomásul veszi, hogy forgalmazói tevékenységének gyakorlása során szükséges a személyes adatait a Társaság részére megadni, hogy a Társaság működtesse és összehangolja forgalmazói hálózatát, valamint eleget tegyen a jelen Üzletszabályzat alapján rá háruló kötelességeknek Forgalmazó vállalja továbbá, hogy a Forgalmazói Szerződésben, vagy más dokumentumokon feltüntetett személyes adatai a valóságnak megfelelnek, az azokban beálló változásokról haladéktalanul értesíti a Társaságot. 10 Cemmed Hungary Kft.

11 12.3 Forgalmazónak személyes adataihoz hozzáférési joga van, az esetleges hibákat, vagy változásokat a Társaság kérelem alapján a lehető legrövidebb időn belül kijavítja A Társaság az adatok kezelését az évi LXIII. törvény (Avtv.) előírásainak megfelelően végzi. 13. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, FELMONDÁS 13.1 A Forgalmazói Szerződés megszűnik abban az esetben, ha a Forgalmazó három hónapon keresztül folyamatosan nem teljesíti az Üzletszabályzat 3.2 d) pontjában előírt havi forgalmazói aktivitást A Forgalmazó bármikor, bármiféle díjfizetési kötelezettség nélkül 30 napos felmondási idővel megszüntetheti a szerződést, ha arról aláírt, írásbeli értesítést küld a Társaság részére A Társaság bármikor felmondhatja a Szerződést, amennyiben Forgalmazó megszegi a jelen Üzletszabályzat és a Forgalmazói Szerződés bármely pontját. A Társaság erről minimum 8 nappal a megszüntetés előtt, írásbeli értesítést küld Forgalmazónak Amennyiben a Társaság, vagy a Forgalmazó a szerződést felmondja, a szerződés megszűnésével a következő változások állnak be: a) Forgalmazónak a Forgalmazói Szerződés előírásainak megfelelő minden további szerződéses kötelezettsége megszűnik, kivéve azt a kitételt, mely szerint a Szerződés megszüntetését követően Forgalmazó 3 évig nem folytathat olyan üzleti tevékenységet, amely a Társaság üzletvitelére nézve konkurenciát jelent. b) Ha Forgalmazónak a Szerződés felmondásakor még a tulajdonában vannak a Társaság termékei, amelyeket vissza szeretne szolgáltatni, ezt Forgalmazónak még a szerződés megszüntetésének végleges kimondása előtt meg kell tennie. c) A Forgalmazónak járó összeget a Társaság visszafizeti a termékek Társasághoz történő személyes visszavitelekor, vagy azonnal, amennyiben azok már a Társaság tulajdonába visszakerültek. A Társaság csak az ép, bontatlan csomagolású készülékeket veszi vissza. d) Ha Forgalmazó élni kíván a 13.2 pontban lefektetett jogával, minden terméket (melyek még nincsenek a Társaság birtokában) vissza kell küldenie a Társaság központi irodájába a szerződés felmondását követő 8 munkanapon belül. A felmerülő szállítási költségek a Forgalmazót terhelik. e) A Szerződés megszüntetése csak akkor tekinthető véglegesnek, ha Forgalmazó minden terméket és reklámanyagot visszaszolgáltatott a Társaságnak, a Társaság pedig minden visszárukért járó összeget visszatérített. 11 Cemmed Hungary Kft.

12 13.5 A jelen Üzletszabályzatban lefektetett, szerződés megszüntetésével kapcsolatos jogokra a PTK hatályos rendelkezései irányadók. 14. SZERZŐDÉSSZEGÉS 14.1 Forgalmazó/Fogyasztó és Társaság egybehangzóan kijelentik, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban békés úton, közös megegyezéssel rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, akkor az Üzletszabályzat pontja szerint járnak el Amennyiben a Forgalmazó a Forgalmazói Szerződés bármely pontját megszegi, a Társaság saját hatáskörében dönthet, hogy megszünteti a Szerződést, vagy szankciókat léptet érvénybe a következő módon, vagy módokon korlátozás nélkül: a) Írásbeli figyelmeztetést küld arról, hogy a Szerződést megszegő cselekvés fenntartása további szankciókat vonhat maga után. b) Próbaidőt írhat elő, mely során Forgalmazó kötelezhető a szerződésszegés orvoslására. A Társaságnak jogában áll a szerződés betartását ellenőrizni, vagy a Forgalmazónak bizonyos feltételeket előírni. c) Bizonyos kedvezményeket megvonhat, beleértve, de nem kizárólag a következőket: - kedvezmények visszatartása meghatározott ideig, vagy amíg az előírt feltételek nem teljesülnek; - a jogszabályok által megengedett büntető összegek vagy kötbérek kivetése; - a jogszabályok által megengedett jogkövetkezmények elrendelése Szerződésszegés, egyéb panasz, vagy közvetítésre való felkérés esetén a hivatalos vizsgálat a következők szerint történik: a) A Társaság írásbeli értesítést küld a szerződésszegés szankcionálásának szándékáról. b) A Társaság az írásbeli értesítés kipostázásának napjától számítva húsz (20) napot biztosít a Forgalmazónak, hogy ügyét írásban a Társaság elé terjessze. c) A különböző forrásokból beszerzett információk, a Társaság ténymegállapításai, és a Forgalmazó beszámolója alapján a Társaság meghozza döntését a megfelelő szankcióról, mely magában foglalhatja a Forgalmazói Szerződés megszüntetését is A Társaság fenntartja a jogot, hogy minden szerződésszegést egyedi elbírálás alá vonjon A Forgalmazói Szerződés alapján felmerülő, a fenti módon nem rendezhető vitás kérdéseket a Forgalmazó és a Társaság elsősorban Budapesten terjesztik elő mediációs rendezésre. Amennyiben ez a közvetítés is eredménytelennek bizonyul, a Budai Központi Kerületi Bíróság fog az elé utalt ügyben kötelező érvényű döntést hozni. 12 Cemmed Hungary Kft.

13 15. KÁRTÉRÍTÉS 15.1 Forgalmazó tudomásul veszi, hogy a Társaság részére köteles minden olyan kárt megtéríteni, amit a Forgalmazói Szerződés, illetve jelen Üzletszabályzat bármely pontjának megszegésével idéz elő. A Társaság nem felelős a Forgalmazót érő semmilyen kárért (ideértve a következményként fellépő további károkat is), mely a Forgalmazói Szerződés Társaság általi megszüntetéséből ered A termékek eladásából származó, fogyasztói követelésben esetlegesen érintett Forgalmazó felelősségét a Társaság ésszerű határokon belül fedezi A Társaság csak abban az esetben fedezi a Forgalmazóval szembeni követeléseket, ha a Forgalmazó a Forgalmazói Szerződés és jelen Üzletszabályzat rendelkezéseinek megfelelően forgalmazta a termékeket. Ebből adódóan a Társaság különösen megtagadhatja a követelések fedezését, ha a Forgalmazó újra csomagolta a termékeket, gondatlanul járt el, vagy a Fogyasztóknak helytelen, illetve túlzó tájékoztatást adott. 16. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 16.1 Az Üzletszabályzat és a Forgalmazói Szerződés minden esetben Magyarország joghatósága alá tartozik. Ha a bíróság ezek rendelkezései közül valamelyiket érvénytelennek tartja, az nem befolyásolja a többi rendelkezést, melyek továbbra is érvényben maradnak Az Üzletszabályzat és a Forgalmazói Szerződés alapján kiadott bármilyen értesítés azon a napon lép hatályba, amikor azt a címzettnek postázzák Az Üzletszabályzat tartalmazza az összes feltételt, melyek a Forgalmazói Szerződéshez kapcsolódnak. További szóbeli feltételek meghatározására nincs lehetőség. A Forgalmazónak nem áll jogában a feltételeken változtatni. A Forgalmazói Szerződést kizárólag közös megegyezéssel, írásban lehet módosítani Ha a Forgalmazó az Üzletszabályzatban és a Forgalmazói Szerződésben lefektetett tevékenységével kapcsolatban egy bírósági ügyben alperesként szerepel, a Társaságnak joga van úgy dönteni, hogy az ügyben pertársként eljár. Forgalmazó elfogadja, és nem vitatja a Társaság ily módon történő eljárását A Társaság fenntartja a jogot jelen Üzletszabályzat bármely részének megváltoztatására. A változtatásról értesítést tesz közzé, legalább 30 nappal annak hatályba lépése előtt. 13 Cemmed Hungary Kft.

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Webáruház nyitás és üzemeltetés törvényi előírások és szabályozások

Webáruház nyitás és üzemeltetés törvényi előírások és szabályozások törvényi előírások és szabályozások 2011 Ez a kiadvány szabadon másolható és terjeszthető a forrás () megjelölésével. Bevezető helyett... rögtön tisztázzunk egy tévhitet: Az e-kereskedelemben történő értékesítés

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS FUTÁRSZOLGÁLATTAL

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS FUTÁRSZOLGÁLATTAL MEGRENDELÉS Webáruházunk az interneten keresztül érhető el, de készleten lévő termékeink, ill, temékmintáink a 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. 1/5 címen megtekinthetők. Megrendelését az áruház online felületén,

Részletesebben

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24.

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. Bátor Tábor Alapítvány Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. 1 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bátor Tábor Alapítvány A szolgáltató székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Ön a www.tenisztanacsadas.hu internetes áruházában leadott megrendelésével a TENISZ TANÁCSADÓ Kft. vásárlója lesz. Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat. Az Általános

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Strauss Metal Kft (székhely:

Részletesebben

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. )

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. ) NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik a LUMILL Kft. (székhelye: 7630 Pécs, Buzsáki u. 9., cégjegyzékszáma: 02-09- 070077) által üzemeltetett

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Általános tudnivalók: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget.

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget. Általános Szerződési Feltételek A cég adatai: Cég neve: Major Légfék Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-724623 Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Adószám:13227724-2-43 Székhely és telephely: 1214 Budapest, II.

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz

Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz 2014. 12. 22. Netex-Magyarország Kft. Bevezető A jelen szabályzat

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

Vásárlási szerződés. (A Tábla webáruházban (http://tablak.ensaf.hu) elektronikus úton megrendelést leadó vásárlók részére)

Vásárlási szerződés. (A Tábla webáruházban (http://tablak.ensaf.hu) elektronikus úton megrendelést leadó vásárlók részére) Vásárlási szerződés Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Vásárlási Szerződésünket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe

Részletesebben

Jogi nyilatkozat. Általános bevezetés

Jogi nyilatkozat. Általános bevezetés Jogi nyilatkozat A webhely használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat szabályozza a weboldal és a rajta szereplő valamennyi információ Ön általi használatát.

Részletesebben

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től)

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) 1. A Webshop szerződés alanyai 1.1 Szolgáltató: A Football Mania Online Webshop (továbbiakban Webshop)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK webaruhaz.borakft.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek,

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK amely létrejött a Learnair Képzési Szolgáltató Kft. (a továbbiakban Learnair) és a Felhasználó között, a LIVI 24 Program felhasználási jogáról. Fontos tudnivalók: A Learnair

Részletesebben

DXN EUROPE. Vevőtájékoztató

DXN EUROPE. Vevőtájékoztató Vevőtájékoztató A webshop üzemeltetője a DXN Europe Kft. Székhelye: 1081 Budapest, Rákóczi út 63. Ügyfélszolgálati irodája: 1081 Budapest, Rákóczi út 73. Telefonszáma: (+36-) 1/236-0164 Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei

A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei 1. Általános rendelkezés Kérjük amennyiben vásárlója, kíván lenni az általunk forgalmazott termékeknek, figyelmesen olvassa

Részletesebben

A Licenszvevő aláírása Beauty & Lifestyle - The Luxury Spa Company GmbH

A Licenszvevő aláírása Beauty & Lifestyle - The Luxury Spa Company GmbH 8. A Szerződés kezdete - A Szerződés időtartama - A Szerződés megszűnése - A szerződéses viszony a megállapodás aláírásával kezdődik, és 2 év elteltével szűnik meg. Amennyiben a megállapodást annak lejárta

Részletesebben

Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat

Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat A Pernod Ricard Hungary Kft. (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12., Cg.: 01-09- 466108; továbbiakban: Pernod Kft.), mint szervező és adatkezelő a jelen játékszabályzatban

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET. a KuponOS szoftver használatáról

FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET. a KuponOS szoftver használatáról FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET amely létrejött egyrészről Cégnév: Székhely: Adószám: Képviseli: Mint felhasználó továbbiakban Felhasználó a KuponOS szoftver használatáról másrészről

Részletesebben

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó Magyarországon Gyártott Rozsdamenetes Kéményajtó FORGALMAZÁS és BEÉPÍTÉS Keressük Viszonteladó partnereinket! HANS PÉTER Kéményajtó TEAM Tel: 06.70.200.5757 Web: www.kemenyajto.eu E-Mail: info@kemenyajto.eu

Részletesebben

Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően

Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően amely létrejött egyrészt a másrészől a(z) Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet székhely:

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek

Általános Szolgáltatási Feltételek Általános Szolgáltatási Feltételek Általános Szerződési Feltételek Eladó: Üzemeltető: OnLine-Egészség Kft. Üzemeltető címe: 5516 Körösladány, Batthyány utca 36. Ügyvezető: Petneházi Szilvia Email cím:

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Á.SZ.F. - Általános szerződési feltételek

Á.SZ.F. - Általános szerződési feltételek A web-áruház üzemeltetője és a termék forgalmazója a Móksha Gyógyír Zrt. székhely: 2161 Csomád, Szent István u 5. levelezési cím: 9401 Sopron, Pf. 91. email cím: info@mokshacsepp.hu Panaszkezelésre a következő

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Szolgáltató neve: Körtvélyesi VillámNyelviskola Oktató és Kereskedelmi Betéti Társaság Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH- 50331 / 2012 Elérhetőség: info@lazannemetul.hu

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

DiBook karácsonyi nyereményjáték

DiBook karácsonyi nyereményjáték DiBook karácsonyi nyereményjáték 1. A nyereményjáték szervezője szervező: Markweb Kft. (a továbbiakban: Szervező) székhelye: 1021 Budapest, Versec sor 9. cégjegyzékszáma: 01-09-920767 2. A nyereményjáték

Részletesebben

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat:

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat: Oldal 1 / 11 Üzletszabályzat: Köszönjük, hogy megtisztelt minket a bizalmával, és regisztrált a G4 Partner Klubba. Az G4 Üzletszabályzat (továbbiakban Üzletszabályzat) célja, hogy tájékoztatást nyújtson

Részletesebben

Kardiola Kft. Általános Szerződési Feltételei a Fetaphon Home Monitor készülék értékesítéséhez és üzemeltetéséhez

Kardiola Kft. Általános Szerződési Feltételei a Fetaphon Home Monitor készülék értékesítéséhez és üzemeltetéséhez Kardiola Kft. Általános Szerződési Feltételei a Fetaphon Home Monitor készülék értékesítéséhez és üzemeltetéséhez Hatályos 2009. 05.16-tól, visszavonásig Definíciók Az alábbi meghatározások az ÁSZF értelmezésére

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Diego-modul.hu Általános Szerződési Feltételek Dabas, 2014. augusztus 6. 1 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet:

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: Általános tájékoztató, segítség a weboldal használatához (vásárlás, szállítás). VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: - a webes felületen (akár regisztráció nélkül is igénybevehető)

Részletesebben

Az LG 3D TV-hez mobiltelefon promóciójának hivatalos Részvételi Feltételei (továbbiakban: Feltételek )

Az LG 3D TV-hez mobiltelefon promóciójának hivatalos Részvételi Feltételei (továbbiakban: Feltételek ) Az LG 3D TV-hez mobiltelefon promóciójának hivatalos Részvételi Feltételei (továbbiakban: Feltételek ) 1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE 1.1.A 3D TV-hez mobiltelefon promóció (a továbbiakban: Promóció ) szervezője

Részletesebben

Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a Kémshop (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a Kémshop (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a Kémshop (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: A Webáruház címe: URL: www.kemshop.hu A webáruház üzemeltetőjének

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

ÁSZF, Jogi Nyilatkozat

ÁSZF, Jogi Nyilatkozat ÁSZF, Jogi Nyilatkozat ÁSZF Az adásvételi szerződés a www.almachips.hu weboldalon felkínált árut megrendelő vevő és az internetes áruház üzemeltetője a NASI-PACK Kft., 6440 Jánoshalma, Deák Ferenc u. 45.,

Részletesebben

Karsztvíz Kft Általános Szerződési Feltételei és Üzleti Szabályzata

Karsztvíz Kft Általános Szerződési Feltételei és Üzleti Szabályzata Karsztvíz Kft Általános Szerződési Feltételei és Üzleti Szabályzata Hatályos 2014.01.01 Jelen irat a Karsztvíz Kft Általános Szerződési Feltételeit és Üzleti Szabályzatát tartalmazza. Jelen Üzleti Szabályzattól

Részletesebben

TAKARÍTSON ÉS NYERJEN! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT

TAKARÍTSON ÉS NYERJEN! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT TAKARÍTSON ÉS NYERJEN! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT Jelen feltételek az Internet Mall Hungary Kft. (Székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 112., adószám: 1356925-2-43, a továbbiakban: a Lebonyolító ) által a

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. A Szolgáltató Weboldal: www.leancenter.hu, (a továbbiakban: honlap vagy honlapok ) Üzemeltető: AURUM Oktatási Központ Szolgáltató Kft. (8400 Ajka, Avar utca 23.) cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

vannet nyereményjáték részvételi feltételei

vannet nyereményjáték részvételi feltételei vannet nyereményjáték részvételi feltételei Kérjük, az INFINITE csomag megrendelése előtt figyelmesen olvassa el a vannet nyereményjáték részvételi feltételeit! A vannet nyereményjáték szervezője az RG

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Egyedi objektum-azonosító (OID):... 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.11.1.6 Verziószám:...1.6 Hatályba lépés dátuma:..2010.06.20.

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére)

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) amely létrejött egyrészről a Cégnév: Cím: Levelezési cím: (u.az. mint a cím: ) Adószám: Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) Képviseli: Telefonszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Bizományosi Szerződés

Bizományosi Szerződés Bizományosi Szerződés Amely létrejött egyrészről TrendVision Kft. 1151 Budapest, Bem utca 42/B Cg.: 01-09-888731 Adószám: 14096914-2-42 Képv.: Makó László Megbízó, a továbbiakban, mint Megbízó Másrészről

Részletesebben

GAZDAFI-ELECTRONIC KFT. WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GAZDAFI-ELECTRONIC KFT. WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GAZDAFI-ELECTRONIC KFT. WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. BEVEZETÉS 1. A gazdafielectronic.hu domain név alatt elérhető internetes webáruház a Gazdafi-Electronic Kft. (3508 Miskolc, Futó út

Részletesebben

Adatvédelem. Általános Szerződési Feltételek továbbiakban ÁSZF 1. A Szerződési Feltételek alapfogalmai. A rendelési szabályzat elfogadása

Adatvédelem. Általános Szerződési Feltételek továbbiakban ÁSZF 1. A Szerződési Feltételek alapfogalmai. A rendelési szabályzat elfogadása Célunk az, hogy vásárlóink rendeléseit a lehető leggyorsabban és azok lehető legnagyobb megelégedésére teljesítsük. Az esetleges félreértések elkerülése végett, még a rendelés előtt kérjük, hogy olvassa

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT SZÁLLÍTÁSI, VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT SZÁLLÍTÁSI, VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT SZÁLLÍTÁSI, VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK Kérjük, mielőtt megrendelését elküldené, az alábbi vásárlási feltételeket szíveskedjen alaposan átolvasni: 1./ Általános feltételek 1.1./ Az eladó adatai:

Részletesebben

Terjedelmes csomagot csak felárral tudunk postázni: +1400 Ft

Terjedelmes csomagot csak felárral tudunk postázni: +1400 Ft Vásárlási lehetőségek: 1. Online www.sztani.hu webáruházunkban 2. E-mail: info@sztani.hu címen 3. Telefonon: 06 70 341 0140 telefonszámon Fizetési módok: 1. Utánvéttel: a termék átvételekor 2. (Paypal)/

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 1 Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni web áruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP. 1. sz. melléklet. Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Telefonszám: Név: cím. Csapattagok Név.

JELENTKEZÉSI LAP. 1. sz. melléklet. Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Telefonszám: Név:  cím. Csapattagok Név. 1. sz. melléklet JELENTKEZÉSI LAP Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Név: E-mail cím: Telefonszám: Csapattagok Név Egyetem, kar, szak Évfolyam E-mail cím Telefonszám Pályamunka neve/címe:

Részletesebben

Symbiont.hu Általános Szerződési Féltetlek (ÁSzF)

Symbiont.hu Általános Szerződési Féltetlek (ÁSzF) Symbiont.hu Általános Szerződési Féltetlek (ÁSzF) 1. Definíciók 1.1. Szolgáltató Szolgáltató neve: Gemstone Media Kft. Székhelye: 3561 Felsőzsolca, Rétföld u. 39. Cégjegyzékszám: 05-09-022994 Adószáma:

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Az Ektv. által előírt 4. -ban foglalt szolgáltatókra vonatkozó adatokat az alábbiakban találja.

Az Ektv. által előírt 4. -ban foglalt szolgáltatókra vonatkozó adatokat az alábbiakban találja. ÁSZF ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vásárlóink Vásárlóink kizárólag az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló

Részletesebben

Jüllich Glas ÁSZF. Általános Szállítási Feltételek

Jüllich Glas ÁSZF. Általános Szállítási Feltételek Jüllich Glas ÁSZF Általános Szállítási Feltételek Érvényes: 2012. március 1-től A Jüllich Glas Holding Zrt, 8000 Székesfehérvár, Holland fasor 5. mint Eladó, bármely gazdasági társaság vagy magánszemély

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

AMP PARTNERI SZERZŐDÉS 2014. március 28-tól visszavonásig érvényes

AMP PARTNERI SZERZŐDÉS 2014. március 28-tól visszavonásig érvényes A Disztribútor és a Partner között 2014. március 15-től érvénybe lépő partneri szerződés. AMP PARTNERI SZERZŐDÉS 2014. március 28-tól visszavonásig érvényes Cég neve: OMIKRON Informatika Kft. Székhelye:

Részletesebben

Aki a webáruház-szolgáltatást igénybe veszi, azaz az egyediwebshop.hu internetes felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

Aki a webáruház-szolgáltatást igénybe veszi, azaz az egyediwebshop.hu internetes felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol. 1. A szerződési feltételek alapfogalmai 1.1 Szolgáltató adatai notebooktar.hu Üzemeltető: Textilbarlang 97 Kft, Kereskedelmi és szolgálatató Kft. Székhelye: 6726 Szeged Borbála u.25. Email ügyfélszolgálat:

Részletesebben

Genetips Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Genetips Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Genetips Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Genetips Kft. Székhely: 1146. Budapest, Dózsa György út 11. fszt.2. Postázási cím: 2600 Vác Pf.188. Cégjegyzékszám: 01-09-190638 Adószám: 24940962-2-42

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

A FŐGÁZ Zrt. Regisztráljon online ügyfélszolgálatunkon! nyereményjátékának részvételi- és játékszabályzata

A FŐGÁZ Zrt. Regisztráljon online ügyfélszolgálatunkon! nyereményjátékának részvételi- és játékszabályzata A FŐGÁZ Zrt. Regisztráljon online ügyfélszolgálatunkon! nyereményjátékának részvételi- és játékszabályzata 1. A játék szervezője és lebonyolítója A játék szervezője és lebonyolítója a Fővárosi Gázművek

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HKP MEDIA SERVICES Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, működtetett, www.hire.hu domain címen

Részletesebben

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek Vásárlói szerződés Érvényes: 2013. március 17-től A Vásárlói szerződés a vevő e-mailen, telefonon vagy a webáruház rendszerén keresztül leadott megrendelése

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Megrendelése leadásával Ön a KÉKZORKA Kft. partnere, vásárlója lesz. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi információkat, tudnivalókat. A KÉKZORKA KFT. WEBÁRUHÁZÁNAK

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

http://www.progression.hu/gablinishop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK WEBÁRUHÁZ

http://www.progression.hu/gablinishop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK WEBÁRUHÁZ http://www.progression.hu/gablinishop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK WEBÁRUHÁZ GABLINI KFT. Általános Szerződési Feltételei fogyasztónak nem minősülő személyek részére Webáruházunkból történő vásárlás

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK www.elektromosfutotestek.hu weboldal és webáruház

SZÁLLÍTÁSI ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK www.elektromosfutotestek.hu weboldal és webáruház SZÁLLÍTÁSI ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK www.elektromosfutotestek.hu weboldal és webáruház ÜZEMELTETİI ADATOK Név: Eurovill Profi Kft. Székhely: 1181 Budapest, Wlassics Gyula utca 36. Telephely: 1044

Részletesebben

Á SZF. A szappany.hu webáruházhoz DOBOM ALKOTÓ TÉR 8764 ZALASZENTMÁRTON KOSSUTH UTCA 47 WWW.DOBOM.HU INFO@DOBOM.HU

Á SZF. A szappany.hu webáruházhoz DOBOM ALKOTÓ TÉR 8764 ZALASZENTMÁRTON KOSSUTH UTCA 47 WWW.DOBOM.HU INFO@DOBOM.HU Á SZF A webáruházhoz DOBOM ALKOTÓ TÉR 8764 ZALASZENTMÁRTON KOSSUTH UTCA 47 WWW.DOBOM.HU INFO@DOBOM.HU 1. Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák Dobom Kft. (8764 Zalaszentmárton, Kossuth

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben