PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti"

Átírás

1 PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti büfé-konyha és kiszolgáló helyiségei, nézőtéri büfé, valamint felszereléseik együttes bérbeadására Nyíregyháza, július 28. Schlanger András ügyvezető Kirják Róbert cégvezető 1

2 A dokumentáció tartalmazza: - Részletes pályázati feltételek - Mellékletek: - Szerződéstervezet (1. sz. melléklet) - Alaprajzok másolata (2. sz. melléklet) - Büfé-konyha és nézőtéri büfé berendezések, gépek, felszerelések listája (3. sz. melléklet) Részletes pályázati feltételek I. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. nyílt egyfordulós pályázatot hirdet az üzemeltetésében lévő, Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti büfé-konyha és kiszolgáló helyiségei, nézőtéri büfé, valamint felszereléseik együttes bérbeadására, üzemeltetésére jelen pályázati kiírás szerint. A pályázatot kiíró adatai: Elnevezése: Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Székhely: 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. Telefon: 06-42/ Kapcsolattartó: Kirják Róbert cégvezető A pályázati anyag nyelve: - magyar, kizárólag ezen a nyelven nyújtható be/készíthető 2

3 Felhívásban is jelzett fontosabb határidők: 1. Pályázat benyújtásának helye, módja, határideje: Nyíregyháza, Bessenyei tér 13., Móricz Zsigmond Színház, augusztus hó óra. A pályázatokat kizárólag papír alapon, személyesen, a Kiíró székhely szerinti címére a II. emeleti gazdasági titkárságon, Bertók Edit pénzügyi asszisztensnél zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: Pályázat büfé-konyha bérletére. A borítékokat irodai bélyegzővel, a pályázatot benyújtó és az átvevő munkatárs aláírásával kell ellátni. 2. Pályázat bontásának időpontja, helye: augusztus hó 17. nap óra a Móricz Zsigmond Színház II. emeleti gazdasági titkársága. 3. A Pályázók ajánlati kötöttsége a pályázati ajánlattételi határidő lejártának napjától az eredményhirdetésig, illetve az első és második helyezett pályázó vonatkozásában a szerződéskötésig tart. 4. Eredményhirdetés várható időpontja: augusztus hó 17. nap óra Helye: a Móricz Zsigmond Színház II. emeleti cégvezető irodája. 5., Szerződéskötés várható időpontja: augusztus hó 18. nap Felhívás tárgya: II. a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.-nek a Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti munkahelyi büfé-konyha, kiszolgáló helyiségei, nézőtéri büfé, valamint felszereléseik együttes bérbeadása az alábbiak szerint: Az épületegység 1. emeletén található büfé-konyha színvonalas, a Bérbeadó által szervezett rendezvények kiszolgálására is alkalmas vendéglátó egységként történő üzemeltetése min. III. osztályú besorolásban. Nézőtéri büfé üzemeltetése 3

4 Pályáztatott bérleményekre vonatkozó részletezés: I. Földszinti helyiségek (gazdasági bejáró) bm: 2,7 m I. Hulladéktároló 2,77 m² 7,48 lgm³ II. Előtér 1,81 m² 4,89 lgm³ III. WC 1,22 m² 3,3 lgm³ IV. Öltöző 3,02 m² 8,15 lgm³ V. Zuhanyzó 1,88 m² 5,1 lgm³ Összesen 10,07 m² 28,92 lgm³ II. I. emeleti helyiségek (kiszolgáló helyiségek) bm: 4,4 m I. Takarítószertár 1,37 m² 6,03 lgm³ II. Iroda 7,3 m² 32,12 lgm³ III. Ruhatároló 0,59 m² 2,6 lgm³ IV. Átvevő 9,46 m² 41,6 lgm³ Összesen 18,72 m² 82,35 lgm³ III. I. emeleti helyiségek (konyhai rész) bm: 2,7 m I. Közlekedő 4,07 m² 11 lgm³ II. Kézi raktár 2,2 m² 5,9 lgm³ III. Italraktár 10,2 m² 27,5 lgm³ IV. Zöldség előkészítő 4,61 m² 12,4 lgm³ 4

5 V. Hús előkészítő 5,83 m² 15,7 lgm³ VI. Konyha 10,65 m² 28,75 lgm³ VII. Fekete mosogató 5,13 m² 13,8 lgm³ VIII. Fehér mosogató 5,34 m² 14,4 lgm³ Összesen 48,03 m² 129,45 lgm³ IV. Közönségforgalmi büfé (Nagyszínpadi büfé) bm: 2,7 m Összesen 6,67 m² 18,34 lgm³ I + II + III + IV. ö s s z e s e n : 83,49 m² 259,06 lgm³ Választott eljárás : nyílt, egy fordulós eljárás A szerződés típusa : bérleti szerződés Kiíróval történő kapcsolattartás lehetősége, helyszíni bejárás Kiíró részéről a pályázati kapcsolattartó: Kirják Róbert cégvezető Kiíró helyszíni bejárást biztosít: augusztus és óra közötti időben. A megtekintést a Móricz Zsigmond Színház gazdasági titkársága biztosítja. Pályázat benyújtásának formai feltételei, benyújtásának határideje: A pályázati ajánlatot írásban, cégszerűen aláírva, zárt borítékban kell benyújtani Kiíró székhelyén a II. emeleti gazdasági titkárságra. A pályázat benyújtási határideje: augusztus óra, személyesen leadva a Kiíró székhely szerinti címén a II. emeleti gazdasági titkárságon. 5

6 Az ajánlatkérő az igazolások, nyilatkozatok, egyéb dokumentumok utólagos csatolására, az ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok pótlására az eredményhirdetésig lehetőséget biztosít. A borítékon szerepelnie kell az alábbi szövegnek: Pályázat büfé-konyha bérletére. Pályázat bontásának időpontja: augusztus óra Helye: a Móricz Zsigmond Színház II. emeleti gazdasági titkársága Eredményhirdetés Eredményhirdetés várható időpontja: augusztus óra. Helye: a Móricz Zsigmond Színház II. emeleti cégvezető irodája. A Kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a pályázati hirdetményt és a jelen részletes pályázati kiírást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következő helyezettjével a szerződést megkösse, kedvezőtlen ajánlatok esetén nyertes pályázatot nem hirdet ki, s a tárgyban a pályázati kiírást megismételje. A késedelmesen beérkezett pályázatokat a jegyzőkönyvezést követően irattárba helyezzük, azok a további eljárásban nem vesznek részt. A pályázóval szemben támasztott követelmények: - Pályázhat mindazon egyéni- és társas vállalkozás, aki/amely bejelentett tevékenységi körei között hatályosan szerepel (az éttermi és mozgó vendéglátás, rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás, italszolgáltatás, élelmiszer és ital kiskereskedelem (TEÁOR-szám) tevékenységi kör és vállalja jelen pályázati felhívásban előírt feltételek teljesítését - lejárt esedékességű köztartozása nincsen, vagy arra halasztást kapott, - nem áll tevékenységet korlátozó eltiltás hatálya alatt a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján - ellene fizetésképtelenségi (csőd-, felszámolási), eljárás nem indult, nem áll végelszámolási eljárás alatt, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, továbbá tevékenysége nem került felfüggesztésre vagy korlátozásra. 6

7 Részajánlat, többváltozatú ajánlat, közös ajánlat benyújtására, alvállalkozó igénybevételére nincs lehetőség. A Kiíró által elvárt minimális bérleti díj: ,- Ft /m²/év +áfa. A bérleti díj a közüzemi költségeket nem tartalmazza. A pályázati eljárás során kialakult bérleti díj, közüzemi költségek havonta kerülnek kiszámlázásra. A Kiíró a felhasznált közüzemi díjakról és a bérleti díjról számlát köteles kibocsátani. A pályázati eljárás során kialakult bérleti díj a jogviszony időtartama alatt minden év január 1. napján automatikusan emelkedik az előző év utolsó napján érvényes törvényben meghatározott a Ptk. szerint irányadó kamat mértékével. Az ajánlatot a pályázatban együttesen kell megtenni a munkahelyi büfé-konyha, a nézőtéri büfé és felszereléseire. Becsatolandó dokumentumok: - 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat másolata, egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány másolata -, melyben a cég ill. a vállalkozó tevékenységi körében szerepelnie kell a bérleményben folytatandó tevékenységnek (TEÁOR 5610, TEÁOR 5630) - a hatályos és bejelentett tevékenységi körre vonatkozó, az állami adóhatóság (NAV) által kiállított, 15 napnál nem régebbi igazolás, amennyiben az(-ok) a cégkivonatban, vállalkozói igazolványban nem szerepel(-nek) teljes körűen - aláírási címpéldány másolata - pályázó nyilatkozata, hogy nem áll csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárás alatt, nem áll tevékenységet korlátozó eltiltás hatálya alatt a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján, illetőleg jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, továbbá tevékenysége nem került felfüggesztésre vagy korlátozásra. - pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy szerepel az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv. (Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, amennyiben nem szerepel, az illetékes adó-és vámhatóság 30 napnál nem régebbi igazolása szükséges, vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást köteles csatolni, - önkormányzati adóhatósági igazolás arra vonatkozóan, hogy a pályázónak adótartozása nem áll fenn - valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó 30 napnál nem régebbi igazolás becsatolása arról, hogy az általa vezetett bankszámlá(i)n az elmúlt 1 évben nem volt sorban álló tétele, amely az 5 banki napot meghaladta 7

8 - a pályázó egyéni vállalkozó vagy társas vállalkozás által legalább 2 éve folyamatosan üzemelő étteremre vagy büfére vonatkozó működési engedély másolata(i), - szakmai vezető vagy vezetők bizonyítvány-másolata, - pályázó nyilatkozata a szakmai vezetővel történő jogviszonyára vonatkozóan - nyilatkozat arra nézve, hogy esetleges szerződéskötés esetén vállalja a pályáztatott területre felelősség biztosítás megkötését, fenntartását - nyilatkozat arra vonatkozólag, hogy a pályázati felhívásban és a jelen részletes pályázati kiírásban foglaltakat, valamint a vonatkozó 21/2004. (VI.24.) sz. és a 27/2003. (V.29.) önkormányzati rendeletben foglaltakat a pályázó magára nézve kötelezően elfogadja - nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az üzemeletetéshez szükséges szakhatósági engedélyek beszerzését vállalja, valamint hogy a Móricz Zsigmond Színház tűz-és munkabiztonsági ellenőrzési jogosultságát tudomásul veszi - a bánatpénz megfizetését igazoló bizonylat (a bánatpénz az óvadék /kaució/ összegébe beszámít) - a megajánlott bérleti díjat egyértelműen meghatározó (Ft/m2/év+áfa) dokumentáció - pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatában megajánlott bérleti díj, illetve a megajánlott bérleti díjnak megfelelő kéthavi óvadék (kaució) rendelkezésére áll - a pályázó számlaszáma, amelyre a nem nyertes pályázó bánatpénze visszautalható - referencia anyag, amely kitér: a Pályázó által a pályázatban kiírt tevékenységi körben eddig üzemeltetett egység(ek)re vonatkozóan, az elmúlt 2 év tekintetében a Pályázó rövid szakmai múltjára, a Pályázó gazdasági adataira (2010-es és 2011-es évi mérleg), műszaki alkalmasság igazolására: o o a pályázó műszaki, technikai felszereltségének leírása bármilyen más olyan referencia, (pl. fotó, referencialevél) amely szintén eddigi tevékenységének bemutatását szolgálja. (Megjegyzés: Amennyiben Pályázó a benyújtási határidőig a NAV és az önkormányzati adóhatósági igazolásokat nem tudja becsatolni, úgy nyilatkozatot kell csatolnia arról, hogy nincs semminemű köztartozása, majd az igazolásokat haladéktalanul pótolnia szükséges, legkésőbb a beadási határidőt követő 8 naptári napon belül. Amennyiben ezen intervallumon belül az igazolásokat nem tudja csatolni, úgy pályázata érvénytelennek minősül.) 8

9 A Pályázónak nyilatkoznia kell a referencia anyagban szereplő adatok valódiságáról. Amennyiben a kiíró az eljárást eredményesnek nyilvánítja, úgy a nyertes pályázó legkésőbb augusztus 18. napjáig köteles a megajánlott havi bérleti díjon és egyéb megajánlott feltételek mellett a bérleti szerződést megkötni és a megajánlott bérleti díjnak megfelelő 2 havi óvadék (kaució) összegét egy összegben megfizetni. Kiíró az óvadék (kaució) összege után kamatot nem fizet. Amennyiben a nyertes pályázó a bérleti szerződést nem köti meg, a bánatpénzt elveszíti, egyébként a bánatpénz a kaució összegébe beszámít. A második helyezett részére a bánatpénz a nyertes pályázóval történt szerződéskötést követő 15 napon belül visszafizetésre kerül. A nyertes visszalépése esetén, a bérbeadó ajánlatot tehet a második helyezettnek a szerződés megkötésére a pályázatában megajánlott feltételekkel. Amennyiben a második helyezett pályázó sem köt szerződést, vagy nem fizeti meg a kauciót, úgy a bánatpénzt elveszíti. A többi pályázó részére a bánatpénz az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül visszautalásra kerül. Amennyiben az eljárást a kiíró eredménytelennek nyilvánítja, a bánatpénz valamennyi pályázó számára 15 napon belül visszautalásra kerül. Jelen pályázat alapján köthető bérleti szerződés határozott időtartamra szól, várhatóan augusztus 18-tól, június 15-ig tart, azzal, hogy bérbeadó jogosult egyoldalúan, a bérleti szerződés megszűnését megelőző legkevesebb 30 nappal gyakorolt írásbeli nyilatkozatával a szerződéses időtartamot június 15. napjáig meghosszabbítani. A szerződéses időtartam opciós hosszabbítására kizárólag akkor kerülhet sor, ha a pályázó, mint bérlő a szerződésből eredő valamennyi kötelezettségét maradéktalanul és jó minőségben teljesítette. Bérbeadó az opció gyakorlására egy (1) alkalommal jogosult. A bérleti szerződés időtartama alatt a szerződés teljesítéséhez szükséges tevékenységi kör a Pályázó mint bérlő részéről egyoldalúan nem módosítható. A munkahelyi konyha - étteremmel kapcsolatos speciális feltételek: - A pályázó vállalja, hogy saját beruházásban biztosítja a büfé-konyha üzemeltetéshez szükséges személyi és technikai feltételeket. - A pályázó vállalja, hogy a nyitva tartását a színház munkarendjéhez igazítja, amelyben a szombat is benne foglaltatik. (Jelenleg munkanapokon reggel 8 órától - hajnali 01 óráig tart) 9

10 - A pályázó vállalja, hogy a forgalmazott élelmezési cikkekről, árukról, termékekről, ételekről a színház nyilatkozattételre jogosult képviselője számára árajánlatot küld és egyeztet, amelyben szereplő árak nem haladhatják meg a nyíregyházi viszonylatban szokásos III. osztályú éttermi árakat, valamint az egyeztetést követően kialakított árakból a színház dolgozóinak, vendégművészeinek legalább 10 %-os kedvezményt biztosít. - A pályázó vállalja, hogy a napi széles étel- és italválasztékon túl napi kétszeri hideg és meleg étkezést biztosít, un. menükínálattal ebédet és vacsorát az alábbiak szerint: ebéd esetében óra között; vacsora esetében óra között. - A pályázó vállalja, hogy a Móricz Zsigmond Színház dolgozói részére biztosított étkezési utalványokat, illetve caffeteria kártyákat fizetéskor elfogadja. - Gondoskodni kell a bérleti idő alatt az átvett helyiségek állagmegóvásáról - A pályázó vállalja, hogy saját költségen végzi, illetve végezteti el a népegészségügyi szakigazgatási szerv által előírt festés- mázolást. - Az alaprajzon Társalgó-étkezőként feltüntetett helyiségek berendezése takarítása stb. a bérbeadó feladata. - A nyertes pályázónak, mint bérlőnek tudomásul kell venni, hogy a Móricz Zsigmond Színház nyilatkozat tételre jogosult képviselőket választ három fő személyében, akikkel a bérlőnek kapcsolatban kell állnia az ár, nyitva tartás, választék stb. megfelelő kialakításában. - A nyertes pályázó, mint bérlő egyeztetni köteles a színház egyszemélyi vezetőjével, vagy az általa kijelölt személlyel az ár, nyitva tartás, választék stb. megfelelő kialakításában. - Az esetlegesen felmerülő problémákat, reklamációkat, szintén a képviselőkkel kell tisztázni, illetve megoldani. Erre a célra rendszeresíteni kell egy u.n. panaszkönyvet. A panaszkönyv rendszeres kiértékelése a Bérbeadó feladata és az elemzéstől függően köteles a rendes-, vagy a rendkívüli felmodás lehetőségét, illetve szükségességét fontolóra venni. - A pályázó vállalja, hogy a konyha működésétől függetlenül biztosítja, hogy a munkahelyi büfében kiskereskedelmi áron lehessen alapvető élelmiszerekhez jutni. - A pályázó vállalja, hogy az u.n. tájelőadások, illetve premierek, művészkörök vagy egyéb rendezvények alkalmával a nyitva tartási igényt egyezteti a művészeti titkársággal is. A nézőtéri büfével kapcsolatos kívánalmak : - Biztosítani kell saját beruházásban az üzemeléshez szükséges személyi és technikai feltételeket. - A színház műsortervében szereplő előadások kezdési időpontja előtt legalább fél órával, illetve az 10

11 előadások alatt üzemelni kell, biztosítani kell a gyors kiszolgálást és bőséges választékot. - Tilos a zajjal járó élelmiszerek, italok árusítása az előadások előtt és alatt. ( Ilyen pl. : chips, ropi, celofán csomagolású áruk, fémdobozos italok stb. ) Együttes, általános feltételek: A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat kiírója jogosult az ajánlattevő előzetes értesítésével ellenőrizni a bérlemény szerződés szerinti üzemeltetését, valamint legalább félévente az eszközök állapotát helyszíni bejárással megtekinteni. A pályázó vállalja, hogy a működése során keletkezett veszélyes hulladékokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően, valamint az egyéb hulladékot - saját költségére - kezeli és elszállíttatja, valamint biztosítja a bérelt helyiségek takarítását. A bérbeadó távbeszélőt nem biztosít. A pályázó tudomásul veszi, hogy a bérleményt nem adhatja albérletbe, harmadik személy részére bérlői jogosultságot nem engedhet át. A pályázó tudomásul veszi, hogy a bérleményt az eredeti állapotban, a berendezési és felszerelési tárgyakat az átadás-átvételi leltárban foglalt mennyiség, használhatóság szerint tartozik visszaadni szerződés lejáratakor. A nyertes pályázó vállalja, hogy a saját költségére végezteti el a tevékenységéhez szükséges a vendéglátás és közétkeztetés keretében történő élelmiszer-előállítás és forgalmazás feltételeiről szóló rendeletben meghatározott feltételek szerinti engedélyek, dokumentumok beszerzését. A pályázó tudomásul veszi, hogy a hatósági engedélyezési eljárása sikertelensége miatt semmilyen ellentételezésre nem tarthat igényt a bérbeadótól. A pályázó vállalja, hogy tevékenységét a Móricz Zsigmond Színházban folytatott tevékenység zavarása nélkül végzi, a munkaidőhöz igazodóan. A nyertes pályázó elfogadja, hogy a bérbeadó a bérleti szerződést 15 napos határidővel, rendkívüli felmondással megszüntetheti, ha a megnevezett helyiségeket nem rendeltetésszerűen használja, abban alkalmazottai tűrhetetlen magatartást tanúsítanak, az átvett ingó és ingatlan vagyont rongálja, illetve a tulajdonos érdekeit sértő módon használja, a szolgáltatásokat jogszabályba ütköző módon biztosítja, a bérleti díj és rezsiköltségek esetében 15 napot meghaladó lejárt tartozása keletkezik. A nyertes pályázó elfogadja, hogy a tevékenysége végzéséhez szükséges hatósági engedély bérbeadói hozzájárulással, illetve a bérelt helyiségben építési (bontási, átalakítási) munkát előzetes bérbeadói, építésügyi hatósági engedéllyel végezhet. A pályázó tudomásul veszi, hogy a bérleti jog nem forgalomképes, a nyertes pályázó nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, albérletbe, vagy más használatába nem lehet adni. Kizárólag áruszállítás időtartalmára lehet beállni az épület udvarára, azt követően az udvar területét el kell hagyni, parkolási lehetőséget nem biztosít a bérbeadó. A nyertes pályázó köteles az áruszállítókról rendszámnyilvántartást biztosítani a 24 órás biztonsági szolgálat részére. A nyertes pályázó feladataként elfogadja, hogy a bérelt helyiségek és eszközeinek javítását, karbantartását, pótlását, cseréjét saját költségén kell elvégeznie a szerződés teljes 11

12 időtartam alatt. A nyertes pályázó elfogadja, hogy a bérbe vett eszköz pótlását, cseréjét követően köteles térítésmentesen átadni az eszközt a bérbeadó részére. Bírálati szempontok A pályázat kiírója a pályázati felhívásban és az átvett dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelt, összességében a legmagasabb bérleti díjat ajánló pályázót választja. Eredményhirdetéskor Kiíró megjelöli az összességében második legmagasabb bérleti díjat ajánló pályázót, arra az esetre, amennyiben nyertes ajánlattevő visszalépne; ez esetben kiíró a második legmagasabb bérleti díjat ajánlóval kötheti meg a szerződést. Amennyiben több azonos bérleti díj szerepel az ajánlatokban, úgy Kiíró licit tárgyalást tart. Ekkor Kiíró a licit tárgyalás eredményét figyelembe véve a tárgyaláson legmagasabb bérleti díjat ajánló pályázót választja. A licitálás eredményeként kerül sor a második legmagasabb bérleti díjat ajánló pályázó/ajánlattevő megnevezésére. Amennyiben több azonos összegű második legmagasabb díjú pályázat kerül benyújtásra, úgy mindegyik pályázó megnevezésre kerül, mint második legmagasabb összeget ajánló pályázó. Ebben az esetben licit tárgyalásra csak a nyertes pályázó szerződéstől való visszalépése esetén kerül sor ezen pályázók között. A pályázat érvényességének feltétele: - a Becsatolandó dokumentumok rész alatt felsorolt dokumentumok, igazolások, nyilatkozatok csatolása - a pályázati eljárás során esetlegesen tartandó tárgyaláson részt vevő személy megnevezése azonosító adatokkal együtt, képviseleti jogának igazolása - ajánlati kötöttség időtartamának elfogadása 12

13 1. számú melléklet BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről: Név: Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Székhely: 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám: Képviseli: Schlanger András ügyvezető és Kirják Róbert cégvezető, mint Bérbeadó (a továbbiakban Bérbeadó), másrészről: Név Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám: Képviseli:, mint Bérlő (a továbbiakban: Bérlő) között a mai napon, az alábbi feltételek szerint: Szerződő felek megállapítják, hogy a Bérbeadó augusztus 10. napján közzétett pályázati kiírási dokumentációval pályázatot hirdetett A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. büfékonyha és kiszolgáló helyiségei, nézőtéri büfé, valamint felszereléseik együttes bérbeadása továbbiakban Bérlemény tárgyában. A pályázati kiírás nyertese Bérlő lett, így a jelen bérleti szerződés megkötésére az 1. pont szerinti pályázati kiírás eredményeként kerül sor. 13

14 Szerződő felek megállapítják és a jelen szerződés aláírásával is megerősítik, hogy a pályázati kiírási dokumentáció és a Bérlő ajánlata a jelen helyiségbérleti szerződés elválaszthatatlan részét képezi, így a jelen szerződésben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben elsősorban a pályázati kiírás, illetőleg az ajánlat irányadó. 1. A fentiek alapján Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő pedig a 3. pontban rögzített bérleti díj fejében bérbe veszi a Bérbeadó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartásban nyíregyházi hrsz. alatt felvett, természetben Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. sz. alatti ingatlanon, található, összesen 83,49 m 2 alapterületű Bérlemény (alább részletezve, valamint 2. számú melléklet) felszereléssel (3. számú melléklet) együtt konyha és büfé céljára. I. Földszinti helyiségek (gazdasági bejáró) bm: 2,7 m I. Hulladéktároló 2,77 m² 7,48 lgm³ II. Előtér 1,81 m² 4,89 lgm³ III. WC 1,22 m² 3,3 lgm³ IV. Öltöző 3,02 m² 8,15 lgm³ V. Zuhanyzó 1,88 m² 5,1 lgm³ Összesen 10,07 m² 28,92 lgm³ II. I. emeleti helyiségek (kiszolgáló helyiségek) bm: 4,4 m I. Takarítószertár 1,37 m² 6,03 lgm³ II. Iroda 7,3 m² 32,12 lgm³ III. Ruhatároló 0,59 m² 2,6 lgm³ IV. Átvevő 9,46 m² 41,6 lgm³ Összesen 18,72 m² 82,35 lgm³ III. I. emeleti helyiségek (konyhai rész) bm: 2,7 m I. Közlekedő 4,07 m² 11 lgm³ II. Kézi raktár 2,2 m² 5,9 lgm³ 14

15 III. Italraktár 10,2 m² 27,5 lgm³ IV. Zöldség előkészítő 4,61 m² 12,4 lgm³ V. Hús előkészítő 5,83 m² 15,7 lgm³ VI. Konyha 10,65 m² 28,75 lgm³ VII. Fekete mosogató 5,13 m² 13,8 lgm³ VIII. Fehér mosogató 5,34 m² 14,4 lgm³ Összesen 48,03 m² 129,45 lgm³ IV. Közönségforgalmi büfé (Nagyszínpadi büfé) bm: 2,7 m Összesen 6,67 m² 18,34 lgm³ I + II + III + IV. ö s s z e s e n : 83,49 m² 259,06 lgm³ 2. Bérbeadó a jelen bérleti szerződésben, valamint a jelen bérleti szerződés elválaszthatatlan részét képező pályázati kiírási dokumentációban foglalt feltételekkel bérbe adja, Bérlő pedig ismert és megtekintett állapotban, úgy ahogy az a jelenben áll bérbe veszi az 1. pontban körülírt Bérleményt napjáig. Bérbeadó egyoldalúan, a bérleti szerződés megszűnését legkevesebb 30 nappal megelőzően gyakorolt írásbeli nyilatkozatával jogosult a bérleti időtartamot napjáig meghosszabbítani. A Bérbeadó az opciós hosszabbítás gyakorlására egy (1) alkalommal jogosult. A bérleti időtartam opciós hosszabbítására kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a bérlő a bérleti szerződésből eredő valamennyi kötelezettségét maradéktalanul teljesítette. 3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Bérlő köteles a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg a Bérlemény egy havi megajánlott bérleti díjának megfelelő összeget, összesen Ft-ot, azaz Kettőszázhetvennégyezer-háromszázhatvan forintot óvadék (kaució) jogcímén Bérbeadónak megfizetni a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 27/2003. (V. 29.) sz. önkormányzati rendelet alapján. 4. A szerződő Felek az 1. pontban körülírt ingatlan bérleti díját Ft/hó (+ 27 % ÁFA), azaz Kettőszáztizenhatezer-harminc forint/hó + 27% áfa összegben állapítják meg. A Bérlő a bérleti díjat havonta, a Bérbeadó által a tárgyhót követő 10. napjáig kibocsátott számla alapján a számla kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül az OTP Bank Nyrt-nél vezetett

16 számú bankszámlára köteles megfizetni. Késedelmes fizetés esetén Bérlő a késedelem idejére a Ptk. szerint meghatározott késedelmi kamatot tartozik megfizetni. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj mértéke minden év január 1-jével a Ptk. szerint megállapított a megelőző év december 31-én érvényes kamat hivatalos mértékével emelkedik. A Bérbeadó a bérleti díj emelésével legelőször január 1-jével élhet. 5. A Bérlemény átadás-átvétele - jegyzőkönyv felvétele mellett (amely a szerződés mellékleteként csatolásra kerül) - a Bérlemény kulcsainak átadásával és a Bérleményhez tartozó felszerelt közüzemi mérőórák egyeztetésével, óraállásainak rögzítésével történik. 6. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban körülírt ingatlanrész üzemeltetése során felmerült közüzemi költségek közül a gázenergia, villamos-energia és vízfogyasztást az almérők által mért adatok, a távhőszolgáltatást a bérbevett helyiségek légköbméterének arányában fizeti meg. A Bérbeadó a közüzemi díjakról a tárgyhót követő 10. napjáig számlát állít ki, melynek kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül a Bérlő a közüzemi díjakat a Bérbeadó OTP Bank Nyrt-nél vezetett számú bankszámlájára köteles megfizetni. A Bérbeadó távbeszélőt nem biztosít a Bérlő részére. 7. Az átadás-átvételi állapotot felek jegyzőkönyvben rögzítik, mely a jelen szerződés mellékletét képezi. A szerződés megszűnése esetén a Bérlő a bérleményt az eredeti állapotban, a berendezési és felszerelési tárgyakat az átadás-átvételi leltárban foglalt mennyiség, használhatóság szerint tartozik visszaadni. A Bérlő az általa felszerelt berendezéseket az állag sérelme nélkül leszerelheti és elviheti. 8. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti jog nem forgalomképes, a Bérleményt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, valamint nem adhatja albérletbe, harmadik személy részére bérlői jogosultságot nem engedhet át. 9. A Bérlő köteles a bérleményt rendeltetésének megfelelően, állagának megóvása mellett használni. Felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes használat következménye. A Bérlő feladataként elfogadja, hogy a bérelt helyiségek és eszközeinek javítását, karbantartását, pótlását, cseréjét saját költségén kell elvégeznie a szerződés teljes időtartama alatt, a bérbe vett eszköz pótlását, cseréjét követően köteles térítésmentesen átadni az eszközt a Bérbeadó részére. 10. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő által a bérleménybe bevitt ingóságokért Bérbeadó semminemű felelősséget nem vállal, az azokban keletkező bárminemű (tűz, elemi kár, stb.) kárt Bérlő köteles viselni. A Bérleményben folytatott tevékenységgel kapcsolatban bekövetkező valamennyi személyi és dologi kárért is kizárólag Bérlőt terheli a felelősség. 11. A Bérlő elfogadja, hogy a tevékenysége végzéséhez szükséges hatósági engedély bérbeadói hozzájárulással, illetve a bérelt helyiségben építési (bontási, átalakítási) munkát előzetes bérbeadói, építésügyi hatósági engedéllyel végezhet 12. A Bérlemény területének, valamint a Bérleménybe bevitt, illetve a Bérlő által elhelyezett eszközök és a bérlemény tűzvédelméről, vagyonvédelméről, őrzés-védelméről, takarításáról a Bérlő saját 16

17 költségén gondoskodik. A Bérlő a működése során keletkezett veszélyes hulladékokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően, valamint az egyéb hulladékot saját költségére kezeli és elszállítatja. 13. A Bérlő vállalja, hogy a saját költségére végezteti el a tevékenységéhez szükséges, a vendéglátás és közétkeztetés keretében történő élelmiszer-előállítás és forgalmazás feltételeiről szóló rendeletben meghatározott feltételek szerinti engedélyek, dokumentumok beszerzését. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a hatósági engedélyezési eljárás sikertelensége miatt semmilyen ellentételezésre nem tarthat igényt a bérbeadótól. 14. A Bérlő elfogadja, hogy a Bérbeadó a megállapodást 15 napos határidővel, rendkívüli felmondással megszüntetheti, ha a megnevezett helyiségeket nem rendeltetésszerűen használja, abban alkalmazottai tűrhetetlen magatartást tanúsítanak, az átvett ingó és ingatlan vagyont rongálja, illetve a tulajdonos érdekeit sértő módon használja, a szolgáltatásokat jogszabályba ütköző módon biztosítja, a bérleti díj és rezsiköltségek esetében 15 napot meghaladó lejárt tartozása keletkezik. 15. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérleti szerződés bárminemű megszűnése, illetve megszüntetése esetén Bérlő sem cserehelyiségre, sem egyéb más Bérbeadó általi elhelyezésre nem jogosult, nem jogosult továbbá semmiféle pénzbeli térítésre, illetve lelépési díjra. 16. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a pályázat kiírója jogosult az ajánlattevő előzetes értesítésével ellenőrizni a bérlemény szerződés szerinti üzemeltetését, valamint legalább félévente az eszközök állapotát helyszíni bejárással megtekinteni. 17. A Bérlő vállalja, hogy tevékenységét a Móricz Zsigmond Színházban folytatott tevékenység zavarása nélkül végzi, a munkaidőhöz igazodóan. 18. A szerződő Felek rögzítik, hogy a Bérlő áruszállítás időtartamára veheti igénybe az épület udvarát, azt követően az udvar területét parkolásra nem hasznosíthatja. A Bérlő köteles az áruszállítókról rendszámnyilvántartást biztosítani a 24 órás biztonsági szolgálat részére. 19. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja az alábbi feltételeket: 19.1.Büfé üzemeltetésére vonatkozóan: - A forgalmazott élelmezési cikkekről, árukról árajánlatot küld tájékoztatás végett, a dolgozóknak 10%-os kedvezményt biztosít. - A Bérbeadó intézmény dolgozói részére biztosított étkezési utalványokat, illetve cafetéria kártyákat fizetéskor elfogadja. - A hivatali munkanapokon a büfé nyitva tartási idejét a munkarendhez igazítja, amely idő alatt különféle élelmiszer termékeket (üdítőitalt, kávét, száraz süteményeket, csokoládét és kész meleg-hideg szendvicseket, élelmiszereket, stb.) sajtó (újság, magazin, stb.) termékeket forgalmaz, biztosítja az ügyfelek és hivatali dolgozók étkeztetését, kiszolgálását. - A helyiségben nem végezhet olyan tevékenységet, amely tűzveszélyes, valamint az általa keltett zaj és szaghatás megzavarja a Bérbeadó intézmény előadásait, próbáit. 17

18 - A sajtótermékek között nem forgalmazhat pornográf tartalmút. - Élelmiszer és sajtótermékeken túl más termékeket (pl. ruházati, műszaki, stb.) nem forgalmazhat Konyha üzemeltetésére vonatkozóan: - A Bérleményben munkanapokon, térítés ellenében napi egyszeri meleg étkeztetés (ebéd) biztosítását a dolgozók, külső személyek részére az erre irányuló igény szerint. - A Bérbeadó intézmény dolgozói részére biztosított étkezési utalványokat, illetve cafetéria kártyákat a melegétkezés térítési díj fizetésekor beváltja, elfogadja. - A Bérbeadó intézmény részére egyéb rendezvény alkalmával a vendéglátáshoz szükséges termékeit egyedi megrendelésre, 60 napos átutalás ellenében biztosítja. 19. A Bérbeadó hozzájárul ahhoz, hogy a Bérlő a bérleményt éttermi, mozgó vendéglátásra (TEÁOR 5610) és italszolgáltatásra (TEÁOR 5630) hasznosíthatja. 20. A Bérlő kötelezettséget vállal az ingatlan használatával kapcsolatos valamennyi hatósági előírás betartására. 21. A Bérlő a bérleti jogviszony megszűnése után másik helyiségre nem tarthat igényt. 22. A szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. tv., a Polgári Törvénykönyv bérleti szerződésre vonatkozó rendelkezéseit, továbbá Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 27/2003.(V.29.) számú rendeletének szabályait, valamint a szerződések közös szabályait tekintik irányadónak. 23. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitákat elsődlegesen tárgyalásos úton kívánják rendezni, ennek sikertelensége esetére kikötik a nyíregyházi székhelyű, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét, amelynek mindenkor alávetik magukat. 24. A jelen Bérleti Szerződés 4+6 példányban készül, Bérbeadó 4, Bérlő 6 példányt kap. Szerződő felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezést követően, mint az akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá. 18

19 Nyíregyháza, augusztus 18. Bérbeadó képviseletében Bérlő képviseletében Pénzügyileg ellenjegyezte 19

20 3. számú melléklet A Móricz Zsigmond Színházban lévő pályáztatott helyiségek felszereléseinek, berendezéseinek listája SZÍNÉSZ BÜFÉ MENNYISÉG MEGNEVEZÉS 1 db DELTON fagyasztó láda 1 db 3 medencés mosogató /fekete edény/ 1 db 3 medencés mosogató /fehér edény/ 1 db kézmosó 1 db 2 medencés mosogató /tojás előkészítő/ 1 db 2 medencés mosogató /tojás mosó/ 1 db kézmosó 1 db szagelszívó berendezés 1 db WEGA hűtőszekrény NÉZŐTÉRI BÜFÉ - Nagyszínpad 2 db hűtőszekrény 20

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) www.mucsarnok.hu www.kunsthalle.hu Pályázati felhívás A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

Kúria 1055 Budapest, Markó u. 16. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ a Kúria, a Legfőbb Ügyészség és a Fővárosi Ítélőtábla munkatársainak étkeztetését szolgáló konyha, étterem, valamint büfé üzemeltetési

Részletesebben

RÖGTÖN JÖVÖK! KEDVEZMÉNYES HELYISÉGPÁLYÁZAT

RÖGTÖN JÖVÖK! KEDVEZMÉNYES HELYISÉGPÁLYÁZAT RÖGTÖN JÖVÖK! KEDVEZMÉNYES HELYISÉGPÁLYÁZAT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest XVIII. és a XXI. kerületei által meghirdetett üres üzlethelyiségek kedvezményes bérletére Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc

Részletesebben

Helyiségbérleti szerződés minta

Helyiségbérleti szerződés minta Helyiségbérleti szerződés minta ( Bérbeadó jelen helyiségbérleti szerződés minta indoklás nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.) amely szerződés létrejött egyrészről a Palota Holding Ingatlan- és

Részletesebben

a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához

a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához Ref. szám: NÜ-004/3/2010. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához I. Ajánlati felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. cégjegyzékszám: 01-09-913256 adószám: 21185023-2-43 statisztikai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MOLNÁR JÁNOS-BARLANG TURISZTIKAI ÉS OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MOLNÁR JÁNOS-BARLANG TURISZTIKAI ÉS OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MOLNÁR JÁNOS-BARLANG TURISZTIKAI ÉS OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA - 1 - Tartalomjegyzék Bevezetés 1. A pályázati eljárásban résztvevők köre 2. A jogviszony időtartama

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett az alábbiakban

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/456-1/2015/I. Üi.: dr. Kurunczi Péter Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Bérleti szerződés megkötése

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA Miskolc 2013. 6.7. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 360/2013. SZ. HATÁROZATA ALAPJÁN Készült 8

Részletesebben

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM MŰSZAKI TARTALOM az Energiahatékonyság és megújuló energiaforrás használatát fokozása az önkormányzatoknál elnevezésű, tervezett pályázat keretein belül a siófoki Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások TÁRGYÚ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek Pályázati dokumentáció Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek 1. Pályázat benyújtásának módja: A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, Széchenyi

Részletesebben

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Ajánlati Dokumentáció Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 2 Az ajánlattételi felhívással és dokumentációval kapcsolatos

Részletesebben

Iktatószám: /2013. BÉRLETI SZERZŐDÉS

Iktatószám: /2013. BÉRLETI SZERZŐDÉS Iktatószám: /2013. BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (székhely: 1117 Budapest, Kőrösy J. u. 7-9., adószáma: 15490270-2-43, képviseli: dr.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett, az alábbiakban

Részletesebben

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KÓNY Község Önkormányzata 9144 Kóny, Rákóczi u 30. Képviseli: Aller Imre polgármester Adószám: 15366461-2-08 Számlaszám: 11737069-15366461-00000000

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KAPOS VOLÁN Zrt. ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre hívja

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 2 1. A pályázat kiírója... 2 2. A pályázat célja... 2 3. A pályázat benyújtásának helye és módja... 2 4. A pályázat benyújtásának határideje... 3

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 25/2002. (X. 22.) 3, A

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására 1. Kiíró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), (székhelye:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett, az alábbiakban

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

A Vígszínházban és a Pesti Színházban üzemelő. Vendéglátó-ipari egységek. (nézőtéri és személyzeti büfék) ÜZEMELTETÉSÉRE ÉS HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ

A Vígszínházban és a Pesti Színházban üzemelő. Vendéglátó-ipari egységek. (nézőtéri és személyzeti büfék) ÜZEMELTETÉSÉRE ÉS HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ A Vígszínházban és a Pesti Színházban üzemelő Vendéglátó-ipari egységek (nézőtéri és személyzeti büfék) ÜZEMELTETÉSÉRE ÉS HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1 Preambulum A jelen pályázat célja

Részletesebben

Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára

Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára 1. számú melléklet Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára A pályázó neve: Postacíme: Telefonszáma: Fax száma: E-mail címe: Honlap címe: Számlavezető bankjának neve: Bankszámla-száma:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben