PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti"

Átírás

1 PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti büfé-konyha és kiszolgáló helyiségei, nézőtéri büfé, valamint felszereléseik együttes bérbeadására Nyíregyháza, július 28. Schlanger András ügyvezető Kirják Róbert cégvezető 1

2 A dokumentáció tartalmazza: - Részletes pályázati feltételek - Mellékletek: - Szerződéstervezet (1. sz. melléklet) - Alaprajzok másolata (2. sz. melléklet) - Büfé-konyha és nézőtéri büfé berendezések, gépek, felszerelések listája (3. sz. melléklet) Részletes pályázati feltételek I. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. nyílt egyfordulós pályázatot hirdet az üzemeltetésében lévő, Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti büfé-konyha és kiszolgáló helyiségei, nézőtéri büfé, valamint felszereléseik együttes bérbeadására, üzemeltetésére jelen pályázati kiírás szerint. A pályázatot kiíró adatai: Elnevezése: Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Székhely: 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. Telefon: 06-42/ Kapcsolattartó: Kirják Róbert cégvezető A pályázati anyag nyelve: - magyar, kizárólag ezen a nyelven nyújtható be/készíthető 2

3 Felhívásban is jelzett fontosabb határidők: 1. Pályázat benyújtásának helye, módja, határideje: Nyíregyháza, Bessenyei tér 13., Móricz Zsigmond Színház, augusztus hó óra. A pályázatokat kizárólag papír alapon, személyesen, a Kiíró székhely szerinti címére a II. emeleti gazdasági titkárságon, Bertók Edit pénzügyi asszisztensnél zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: Pályázat büfé-konyha bérletére. A borítékokat irodai bélyegzővel, a pályázatot benyújtó és az átvevő munkatárs aláírásával kell ellátni. 2. Pályázat bontásának időpontja, helye: augusztus hó 17. nap óra a Móricz Zsigmond Színház II. emeleti gazdasági titkársága. 3. A Pályázók ajánlati kötöttsége a pályázati ajánlattételi határidő lejártának napjától az eredményhirdetésig, illetve az első és második helyezett pályázó vonatkozásában a szerződéskötésig tart. 4. Eredményhirdetés várható időpontja: augusztus hó 17. nap óra Helye: a Móricz Zsigmond Színház II. emeleti cégvezető irodája. 5., Szerződéskötés várható időpontja: augusztus hó 18. nap Felhívás tárgya: II. a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.-nek a Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti munkahelyi büfé-konyha, kiszolgáló helyiségei, nézőtéri büfé, valamint felszereléseik együttes bérbeadása az alábbiak szerint: Az épületegység 1. emeletén található büfé-konyha színvonalas, a Bérbeadó által szervezett rendezvények kiszolgálására is alkalmas vendéglátó egységként történő üzemeltetése min. III. osztályú besorolásban. Nézőtéri büfé üzemeltetése 3

4 Pályáztatott bérleményekre vonatkozó részletezés: I. Földszinti helyiségek (gazdasági bejáró) bm: 2,7 m I. Hulladéktároló 2,77 m² 7,48 lgm³ II. Előtér 1,81 m² 4,89 lgm³ III. WC 1,22 m² 3,3 lgm³ IV. Öltöző 3,02 m² 8,15 lgm³ V. Zuhanyzó 1,88 m² 5,1 lgm³ Összesen 10,07 m² 28,92 lgm³ II. I. emeleti helyiségek (kiszolgáló helyiségek) bm: 4,4 m I. Takarítószertár 1,37 m² 6,03 lgm³ II. Iroda 7,3 m² 32,12 lgm³ III. Ruhatároló 0,59 m² 2,6 lgm³ IV. Átvevő 9,46 m² 41,6 lgm³ Összesen 18,72 m² 82,35 lgm³ III. I. emeleti helyiségek (konyhai rész) bm: 2,7 m I. Közlekedő 4,07 m² 11 lgm³ II. Kézi raktár 2,2 m² 5,9 lgm³ III. Italraktár 10,2 m² 27,5 lgm³ IV. Zöldség előkészítő 4,61 m² 12,4 lgm³ 4

5 V. Hús előkészítő 5,83 m² 15,7 lgm³ VI. Konyha 10,65 m² 28,75 lgm³ VII. Fekete mosogató 5,13 m² 13,8 lgm³ VIII. Fehér mosogató 5,34 m² 14,4 lgm³ Összesen 48,03 m² 129,45 lgm³ IV. Közönségforgalmi büfé (Nagyszínpadi büfé) bm: 2,7 m Összesen 6,67 m² 18,34 lgm³ I + II + III + IV. ö s s z e s e n : 83,49 m² 259,06 lgm³ Választott eljárás : nyílt, egy fordulós eljárás A szerződés típusa : bérleti szerződés Kiíróval történő kapcsolattartás lehetősége, helyszíni bejárás Kiíró részéről a pályázati kapcsolattartó: Kirják Róbert cégvezető Kiíró helyszíni bejárást biztosít: augusztus és óra közötti időben. A megtekintést a Móricz Zsigmond Színház gazdasági titkársága biztosítja. Pályázat benyújtásának formai feltételei, benyújtásának határideje: A pályázati ajánlatot írásban, cégszerűen aláírva, zárt borítékban kell benyújtani Kiíró székhelyén a II. emeleti gazdasági titkárságra. A pályázat benyújtási határideje: augusztus óra, személyesen leadva a Kiíró székhely szerinti címén a II. emeleti gazdasági titkárságon. 5

6 Az ajánlatkérő az igazolások, nyilatkozatok, egyéb dokumentumok utólagos csatolására, az ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok pótlására az eredményhirdetésig lehetőséget biztosít. A borítékon szerepelnie kell az alábbi szövegnek: Pályázat büfé-konyha bérletére. Pályázat bontásának időpontja: augusztus óra Helye: a Móricz Zsigmond Színház II. emeleti gazdasági titkársága Eredményhirdetés Eredményhirdetés várható időpontja: augusztus óra. Helye: a Móricz Zsigmond Színház II. emeleti cégvezető irodája. A Kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a pályázati hirdetményt és a jelen részletes pályázati kiírást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következő helyezettjével a szerződést megkösse, kedvezőtlen ajánlatok esetén nyertes pályázatot nem hirdet ki, s a tárgyban a pályázati kiírást megismételje. A késedelmesen beérkezett pályázatokat a jegyzőkönyvezést követően irattárba helyezzük, azok a további eljárásban nem vesznek részt. A pályázóval szemben támasztott követelmények: - Pályázhat mindazon egyéni- és társas vállalkozás, aki/amely bejelentett tevékenységi körei között hatályosan szerepel (az éttermi és mozgó vendéglátás, rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás, italszolgáltatás, élelmiszer és ital kiskereskedelem (TEÁOR-szám) tevékenységi kör és vállalja jelen pályázati felhívásban előírt feltételek teljesítését - lejárt esedékességű köztartozása nincsen, vagy arra halasztást kapott, - nem áll tevékenységet korlátozó eltiltás hatálya alatt a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján - ellene fizetésképtelenségi (csőd-, felszámolási), eljárás nem indult, nem áll végelszámolási eljárás alatt, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, továbbá tevékenysége nem került felfüggesztésre vagy korlátozásra. 6

7 Részajánlat, többváltozatú ajánlat, közös ajánlat benyújtására, alvállalkozó igénybevételére nincs lehetőség. A Kiíró által elvárt minimális bérleti díj: ,- Ft /m²/év +áfa. A bérleti díj a közüzemi költségeket nem tartalmazza. A pályázati eljárás során kialakult bérleti díj, közüzemi költségek havonta kerülnek kiszámlázásra. A Kiíró a felhasznált közüzemi díjakról és a bérleti díjról számlát köteles kibocsátani. A pályázati eljárás során kialakult bérleti díj a jogviszony időtartama alatt minden év január 1. napján automatikusan emelkedik az előző év utolsó napján érvényes törvényben meghatározott a Ptk. szerint irányadó kamat mértékével. Az ajánlatot a pályázatban együttesen kell megtenni a munkahelyi büfé-konyha, a nézőtéri büfé és felszereléseire. Becsatolandó dokumentumok: - 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat másolata, egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány másolata -, melyben a cég ill. a vállalkozó tevékenységi körében szerepelnie kell a bérleményben folytatandó tevékenységnek (TEÁOR 5610, TEÁOR 5630) - a hatályos és bejelentett tevékenységi körre vonatkozó, az állami adóhatóság (NAV) által kiállított, 15 napnál nem régebbi igazolás, amennyiben az(-ok) a cégkivonatban, vállalkozói igazolványban nem szerepel(-nek) teljes körűen - aláírási címpéldány másolata - pályázó nyilatkozata, hogy nem áll csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárás alatt, nem áll tevékenységet korlátozó eltiltás hatálya alatt a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján, illetőleg jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, továbbá tevékenysége nem került felfüggesztésre vagy korlátozásra. - pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy szerepel az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv. (Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, amennyiben nem szerepel, az illetékes adó-és vámhatóság 30 napnál nem régebbi igazolása szükséges, vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást köteles csatolni, - önkormányzati adóhatósági igazolás arra vonatkozóan, hogy a pályázónak adótartozása nem áll fenn - valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó 30 napnál nem régebbi igazolás becsatolása arról, hogy az általa vezetett bankszámlá(i)n az elmúlt 1 évben nem volt sorban álló tétele, amely az 5 banki napot meghaladta 7

8 - a pályázó egyéni vállalkozó vagy társas vállalkozás által legalább 2 éve folyamatosan üzemelő étteremre vagy büfére vonatkozó működési engedély másolata(i), - szakmai vezető vagy vezetők bizonyítvány-másolata, - pályázó nyilatkozata a szakmai vezetővel történő jogviszonyára vonatkozóan - nyilatkozat arra nézve, hogy esetleges szerződéskötés esetén vállalja a pályáztatott területre felelősség biztosítás megkötését, fenntartását - nyilatkozat arra vonatkozólag, hogy a pályázati felhívásban és a jelen részletes pályázati kiírásban foglaltakat, valamint a vonatkozó 21/2004. (VI.24.) sz. és a 27/2003. (V.29.) önkormányzati rendeletben foglaltakat a pályázó magára nézve kötelezően elfogadja - nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az üzemeletetéshez szükséges szakhatósági engedélyek beszerzését vállalja, valamint hogy a Móricz Zsigmond Színház tűz-és munkabiztonsági ellenőrzési jogosultságát tudomásul veszi - a bánatpénz megfizetését igazoló bizonylat (a bánatpénz az óvadék /kaució/ összegébe beszámít) - a megajánlott bérleti díjat egyértelműen meghatározó (Ft/m2/év+áfa) dokumentáció - pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatában megajánlott bérleti díj, illetve a megajánlott bérleti díjnak megfelelő kéthavi óvadék (kaució) rendelkezésére áll - a pályázó számlaszáma, amelyre a nem nyertes pályázó bánatpénze visszautalható - referencia anyag, amely kitér: a Pályázó által a pályázatban kiírt tevékenységi körben eddig üzemeltetett egység(ek)re vonatkozóan, az elmúlt 2 év tekintetében a Pályázó rövid szakmai múltjára, a Pályázó gazdasági adataira (2010-es és 2011-es évi mérleg), műszaki alkalmasság igazolására: o o a pályázó műszaki, technikai felszereltségének leírása bármilyen más olyan referencia, (pl. fotó, referencialevél) amely szintén eddigi tevékenységének bemutatását szolgálja. (Megjegyzés: Amennyiben Pályázó a benyújtási határidőig a NAV és az önkormányzati adóhatósági igazolásokat nem tudja becsatolni, úgy nyilatkozatot kell csatolnia arról, hogy nincs semminemű köztartozása, majd az igazolásokat haladéktalanul pótolnia szükséges, legkésőbb a beadási határidőt követő 8 naptári napon belül. Amennyiben ezen intervallumon belül az igazolásokat nem tudja csatolni, úgy pályázata érvénytelennek minősül.) 8

9 A Pályázónak nyilatkoznia kell a referencia anyagban szereplő adatok valódiságáról. Amennyiben a kiíró az eljárást eredményesnek nyilvánítja, úgy a nyertes pályázó legkésőbb augusztus 18. napjáig köteles a megajánlott havi bérleti díjon és egyéb megajánlott feltételek mellett a bérleti szerződést megkötni és a megajánlott bérleti díjnak megfelelő 2 havi óvadék (kaució) összegét egy összegben megfizetni. Kiíró az óvadék (kaució) összege után kamatot nem fizet. Amennyiben a nyertes pályázó a bérleti szerződést nem köti meg, a bánatpénzt elveszíti, egyébként a bánatpénz a kaució összegébe beszámít. A második helyezett részére a bánatpénz a nyertes pályázóval történt szerződéskötést követő 15 napon belül visszafizetésre kerül. A nyertes visszalépése esetén, a bérbeadó ajánlatot tehet a második helyezettnek a szerződés megkötésére a pályázatában megajánlott feltételekkel. Amennyiben a második helyezett pályázó sem köt szerződést, vagy nem fizeti meg a kauciót, úgy a bánatpénzt elveszíti. A többi pályázó részére a bánatpénz az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül visszautalásra kerül. Amennyiben az eljárást a kiíró eredménytelennek nyilvánítja, a bánatpénz valamennyi pályázó számára 15 napon belül visszautalásra kerül. Jelen pályázat alapján köthető bérleti szerződés határozott időtartamra szól, várhatóan augusztus 18-tól, június 15-ig tart, azzal, hogy bérbeadó jogosult egyoldalúan, a bérleti szerződés megszűnését megelőző legkevesebb 30 nappal gyakorolt írásbeli nyilatkozatával a szerződéses időtartamot június 15. napjáig meghosszabbítani. A szerződéses időtartam opciós hosszabbítására kizárólag akkor kerülhet sor, ha a pályázó, mint bérlő a szerződésből eredő valamennyi kötelezettségét maradéktalanul és jó minőségben teljesítette. Bérbeadó az opció gyakorlására egy (1) alkalommal jogosult. A bérleti szerződés időtartama alatt a szerződés teljesítéséhez szükséges tevékenységi kör a Pályázó mint bérlő részéről egyoldalúan nem módosítható. A munkahelyi konyha - étteremmel kapcsolatos speciális feltételek: - A pályázó vállalja, hogy saját beruházásban biztosítja a büfé-konyha üzemeltetéshez szükséges személyi és technikai feltételeket. - A pályázó vállalja, hogy a nyitva tartását a színház munkarendjéhez igazítja, amelyben a szombat is benne foglaltatik. (Jelenleg munkanapokon reggel 8 órától - hajnali 01 óráig tart) 9

10 - A pályázó vállalja, hogy a forgalmazott élelmezési cikkekről, árukról, termékekről, ételekről a színház nyilatkozattételre jogosult képviselője számára árajánlatot küld és egyeztet, amelyben szereplő árak nem haladhatják meg a nyíregyházi viszonylatban szokásos III. osztályú éttermi árakat, valamint az egyeztetést követően kialakított árakból a színház dolgozóinak, vendégművészeinek legalább 10 %-os kedvezményt biztosít. - A pályázó vállalja, hogy a napi széles étel- és italválasztékon túl napi kétszeri hideg és meleg étkezést biztosít, un. menükínálattal ebédet és vacsorát az alábbiak szerint: ebéd esetében óra között; vacsora esetében óra között. - A pályázó vállalja, hogy a Móricz Zsigmond Színház dolgozói részére biztosított étkezési utalványokat, illetve caffeteria kártyákat fizetéskor elfogadja. - Gondoskodni kell a bérleti idő alatt az átvett helyiségek állagmegóvásáról - A pályázó vállalja, hogy saját költségen végzi, illetve végezteti el a népegészségügyi szakigazgatási szerv által előírt festés- mázolást. - Az alaprajzon Társalgó-étkezőként feltüntetett helyiségek berendezése takarítása stb. a bérbeadó feladata. - A nyertes pályázónak, mint bérlőnek tudomásul kell venni, hogy a Móricz Zsigmond Színház nyilatkozat tételre jogosult képviselőket választ három fő személyében, akikkel a bérlőnek kapcsolatban kell állnia az ár, nyitva tartás, választék stb. megfelelő kialakításában. - A nyertes pályázó, mint bérlő egyeztetni köteles a színház egyszemélyi vezetőjével, vagy az általa kijelölt személlyel az ár, nyitva tartás, választék stb. megfelelő kialakításában. - Az esetlegesen felmerülő problémákat, reklamációkat, szintén a képviselőkkel kell tisztázni, illetve megoldani. Erre a célra rendszeresíteni kell egy u.n. panaszkönyvet. A panaszkönyv rendszeres kiértékelése a Bérbeadó feladata és az elemzéstől függően köteles a rendes-, vagy a rendkívüli felmodás lehetőségét, illetve szükségességét fontolóra venni. - A pályázó vállalja, hogy a konyha működésétől függetlenül biztosítja, hogy a munkahelyi büfében kiskereskedelmi áron lehessen alapvető élelmiszerekhez jutni. - A pályázó vállalja, hogy az u.n. tájelőadások, illetve premierek, művészkörök vagy egyéb rendezvények alkalmával a nyitva tartási igényt egyezteti a művészeti titkársággal is. A nézőtéri büfével kapcsolatos kívánalmak : - Biztosítani kell saját beruházásban az üzemeléshez szükséges személyi és technikai feltételeket. - A színház műsortervében szereplő előadások kezdési időpontja előtt legalább fél órával, illetve az 10

11 előadások alatt üzemelni kell, biztosítani kell a gyors kiszolgálást és bőséges választékot. - Tilos a zajjal járó élelmiszerek, italok árusítása az előadások előtt és alatt. ( Ilyen pl. : chips, ropi, celofán csomagolású áruk, fémdobozos italok stb. ) Együttes, általános feltételek: A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat kiírója jogosult az ajánlattevő előzetes értesítésével ellenőrizni a bérlemény szerződés szerinti üzemeltetését, valamint legalább félévente az eszközök állapotát helyszíni bejárással megtekinteni. A pályázó vállalja, hogy a működése során keletkezett veszélyes hulladékokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően, valamint az egyéb hulladékot - saját költségére - kezeli és elszállíttatja, valamint biztosítja a bérelt helyiségek takarítását. A bérbeadó távbeszélőt nem biztosít. A pályázó tudomásul veszi, hogy a bérleményt nem adhatja albérletbe, harmadik személy részére bérlői jogosultságot nem engedhet át. A pályázó tudomásul veszi, hogy a bérleményt az eredeti állapotban, a berendezési és felszerelési tárgyakat az átadás-átvételi leltárban foglalt mennyiség, használhatóság szerint tartozik visszaadni szerződés lejáratakor. A nyertes pályázó vállalja, hogy a saját költségére végezteti el a tevékenységéhez szükséges a vendéglátás és közétkeztetés keretében történő élelmiszer-előállítás és forgalmazás feltételeiről szóló rendeletben meghatározott feltételek szerinti engedélyek, dokumentumok beszerzését. A pályázó tudomásul veszi, hogy a hatósági engedélyezési eljárása sikertelensége miatt semmilyen ellentételezésre nem tarthat igényt a bérbeadótól. A pályázó vállalja, hogy tevékenységét a Móricz Zsigmond Színházban folytatott tevékenység zavarása nélkül végzi, a munkaidőhöz igazodóan. A nyertes pályázó elfogadja, hogy a bérbeadó a bérleti szerződést 15 napos határidővel, rendkívüli felmondással megszüntetheti, ha a megnevezett helyiségeket nem rendeltetésszerűen használja, abban alkalmazottai tűrhetetlen magatartást tanúsítanak, az átvett ingó és ingatlan vagyont rongálja, illetve a tulajdonos érdekeit sértő módon használja, a szolgáltatásokat jogszabályba ütköző módon biztosítja, a bérleti díj és rezsiköltségek esetében 15 napot meghaladó lejárt tartozása keletkezik. A nyertes pályázó elfogadja, hogy a tevékenysége végzéséhez szükséges hatósági engedély bérbeadói hozzájárulással, illetve a bérelt helyiségben építési (bontási, átalakítási) munkát előzetes bérbeadói, építésügyi hatósági engedéllyel végezhet. A pályázó tudomásul veszi, hogy a bérleti jog nem forgalomképes, a nyertes pályázó nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, albérletbe, vagy más használatába nem lehet adni. Kizárólag áruszállítás időtartalmára lehet beállni az épület udvarára, azt követően az udvar területét el kell hagyni, parkolási lehetőséget nem biztosít a bérbeadó. A nyertes pályázó köteles az áruszállítókról rendszámnyilvántartást biztosítani a 24 órás biztonsági szolgálat részére. A nyertes pályázó feladataként elfogadja, hogy a bérelt helyiségek és eszközeinek javítását, karbantartását, pótlását, cseréjét saját költségén kell elvégeznie a szerződés teljes 11

12 időtartam alatt. A nyertes pályázó elfogadja, hogy a bérbe vett eszköz pótlását, cseréjét követően köteles térítésmentesen átadni az eszközt a bérbeadó részére. Bírálati szempontok A pályázat kiírója a pályázati felhívásban és az átvett dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelt, összességében a legmagasabb bérleti díjat ajánló pályázót választja. Eredményhirdetéskor Kiíró megjelöli az összességében második legmagasabb bérleti díjat ajánló pályázót, arra az esetre, amennyiben nyertes ajánlattevő visszalépne; ez esetben kiíró a második legmagasabb bérleti díjat ajánlóval kötheti meg a szerződést. Amennyiben több azonos bérleti díj szerepel az ajánlatokban, úgy Kiíró licit tárgyalást tart. Ekkor Kiíró a licit tárgyalás eredményét figyelembe véve a tárgyaláson legmagasabb bérleti díjat ajánló pályázót választja. A licitálás eredményeként kerül sor a második legmagasabb bérleti díjat ajánló pályázó/ajánlattevő megnevezésére. Amennyiben több azonos összegű második legmagasabb díjú pályázat kerül benyújtásra, úgy mindegyik pályázó megnevezésre kerül, mint második legmagasabb összeget ajánló pályázó. Ebben az esetben licit tárgyalásra csak a nyertes pályázó szerződéstől való visszalépése esetén kerül sor ezen pályázók között. A pályázat érvényességének feltétele: - a Becsatolandó dokumentumok rész alatt felsorolt dokumentumok, igazolások, nyilatkozatok csatolása - a pályázati eljárás során esetlegesen tartandó tárgyaláson részt vevő személy megnevezése azonosító adatokkal együtt, képviseleti jogának igazolása - ajánlati kötöttség időtartamának elfogadása 12

13 1. számú melléklet BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről: Név: Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Székhely: 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám: Képviseli: Schlanger András ügyvezető és Kirják Róbert cégvezető, mint Bérbeadó (a továbbiakban Bérbeadó), másrészről: Név Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám: Képviseli:, mint Bérlő (a továbbiakban: Bérlő) között a mai napon, az alábbi feltételek szerint: Szerződő felek megállapítják, hogy a Bérbeadó augusztus 10. napján közzétett pályázati kiírási dokumentációval pályázatot hirdetett A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. büfékonyha és kiszolgáló helyiségei, nézőtéri büfé, valamint felszereléseik együttes bérbeadása továbbiakban Bérlemény tárgyában. A pályázati kiírás nyertese Bérlő lett, így a jelen bérleti szerződés megkötésére az 1. pont szerinti pályázati kiírás eredményeként kerül sor. 13

14 Szerződő felek megállapítják és a jelen szerződés aláírásával is megerősítik, hogy a pályázati kiírási dokumentáció és a Bérlő ajánlata a jelen helyiségbérleti szerződés elválaszthatatlan részét képezi, így a jelen szerződésben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben elsősorban a pályázati kiírás, illetőleg az ajánlat irányadó. 1. A fentiek alapján Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő pedig a 3. pontban rögzített bérleti díj fejében bérbe veszi a Bérbeadó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartásban nyíregyházi hrsz. alatt felvett, természetben Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. sz. alatti ingatlanon, található, összesen 83,49 m 2 alapterületű Bérlemény (alább részletezve, valamint 2. számú melléklet) felszereléssel (3. számú melléklet) együtt konyha és büfé céljára. I. Földszinti helyiségek (gazdasági bejáró) bm: 2,7 m I. Hulladéktároló 2,77 m² 7,48 lgm³ II. Előtér 1,81 m² 4,89 lgm³ III. WC 1,22 m² 3,3 lgm³ IV. Öltöző 3,02 m² 8,15 lgm³ V. Zuhanyzó 1,88 m² 5,1 lgm³ Összesen 10,07 m² 28,92 lgm³ II. I. emeleti helyiségek (kiszolgáló helyiségek) bm: 4,4 m I. Takarítószertár 1,37 m² 6,03 lgm³ II. Iroda 7,3 m² 32,12 lgm³ III. Ruhatároló 0,59 m² 2,6 lgm³ IV. Átvevő 9,46 m² 41,6 lgm³ Összesen 18,72 m² 82,35 lgm³ III. I. emeleti helyiségek (konyhai rész) bm: 2,7 m I. Közlekedő 4,07 m² 11 lgm³ II. Kézi raktár 2,2 m² 5,9 lgm³ 14

15 III. Italraktár 10,2 m² 27,5 lgm³ IV. Zöldség előkészítő 4,61 m² 12,4 lgm³ V. Hús előkészítő 5,83 m² 15,7 lgm³ VI. Konyha 10,65 m² 28,75 lgm³ VII. Fekete mosogató 5,13 m² 13,8 lgm³ VIII. Fehér mosogató 5,34 m² 14,4 lgm³ Összesen 48,03 m² 129,45 lgm³ IV. Közönségforgalmi büfé (Nagyszínpadi büfé) bm: 2,7 m Összesen 6,67 m² 18,34 lgm³ I + II + III + IV. ö s s z e s e n : 83,49 m² 259,06 lgm³ 2. Bérbeadó a jelen bérleti szerződésben, valamint a jelen bérleti szerződés elválaszthatatlan részét képező pályázati kiírási dokumentációban foglalt feltételekkel bérbe adja, Bérlő pedig ismert és megtekintett állapotban, úgy ahogy az a jelenben áll bérbe veszi az 1. pontban körülírt Bérleményt napjáig. Bérbeadó egyoldalúan, a bérleti szerződés megszűnését legkevesebb 30 nappal megelőzően gyakorolt írásbeli nyilatkozatával jogosult a bérleti időtartamot napjáig meghosszabbítani. A Bérbeadó az opciós hosszabbítás gyakorlására egy (1) alkalommal jogosult. A bérleti időtartam opciós hosszabbítására kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a bérlő a bérleti szerződésből eredő valamennyi kötelezettségét maradéktalanul teljesítette. 3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Bérlő köteles a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg a Bérlemény egy havi megajánlott bérleti díjának megfelelő összeget, összesen Ft-ot, azaz Kettőszázhetvennégyezer-háromszázhatvan forintot óvadék (kaució) jogcímén Bérbeadónak megfizetni a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 27/2003. (V. 29.) sz. önkormányzati rendelet alapján. 4. A szerződő Felek az 1. pontban körülírt ingatlan bérleti díját Ft/hó (+ 27 % ÁFA), azaz Kettőszáztizenhatezer-harminc forint/hó + 27% áfa összegben állapítják meg. A Bérlő a bérleti díjat havonta, a Bérbeadó által a tárgyhót követő 10. napjáig kibocsátott számla alapján a számla kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül az OTP Bank Nyrt-nél vezetett

16 számú bankszámlára köteles megfizetni. Késedelmes fizetés esetén Bérlő a késedelem idejére a Ptk. szerint meghatározott késedelmi kamatot tartozik megfizetni. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj mértéke minden év január 1-jével a Ptk. szerint megállapított a megelőző év december 31-én érvényes kamat hivatalos mértékével emelkedik. A Bérbeadó a bérleti díj emelésével legelőször január 1-jével élhet. 5. A Bérlemény átadás-átvétele - jegyzőkönyv felvétele mellett (amely a szerződés mellékleteként csatolásra kerül) - a Bérlemény kulcsainak átadásával és a Bérleményhez tartozó felszerelt közüzemi mérőórák egyeztetésével, óraállásainak rögzítésével történik. 6. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban körülírt ingatlanrész üzemeltetése során felmerült közüzemi költségek közül a gázenergia, villamos-energia és vízfogyasztást az almérők által mért adatok, a távhőszolgáltatást a bérbevett helyiségek légköbméterének arányában fizeti meg. A Bérbeadó a közüzemi díjakról a tárgyhót követő 10. napjáig számlát állít ki, melynek kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül a Bérlő a közüzemi díjakat a Bérbeadó OTP Bank Nyrt-nél vezetett számú bankszámlájára köteles megfizetni. A Bérbeadó távbeszélőt nem biztosít a Bérlő részére. 7. Az átadás-átvételi állapotot felek jegyzőkönyvben rögzítik, mely a jelen szerződés mellékletét képezi. A szerződés megszűnése esetén a Bérlő a bérleményt az eredeti állapotban, a berendezési és felszerelési tárgyakat az átadás-átvételi leltárban foglalt mennyiség, használhatóság szerint tartozik visszaadni. A Bérlő az általa felszerelt berendezéseket az állag sérelme nélkül leszerelheti és elviheti. 8. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti jog nem forgalomképes, a Bérleményt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, valamint nem adhatja albérletbe, harmadik személy részére bérlői jogosultságot nem engedhet át. 9. A Bérlő köteles a bérleményt rendeltetésének megfelelően, állagának megóvása mellett használni. Felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes használat következménye. A Bérlő feladataként elfogadja, hogy a bérelt helyiségek és eszközeinek javítását, karbantartását, pótlását, cseréjét saját költségén kell elvégeznie a szerződés teljes időtartama alatt, a bérbe vett eszköz pótlását, cseréjét követően köteles térítésmentesen átadni az eszközt a Bérbeadó részére. 10. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő által a bérleménybe bevitt ingóságokért Bérbeadó semminemű felelősséget nem vállal, az azokban keletkező bárminemű (tűz, elemi kár, stb.) kárt Bérlő köteles viselni. A Bérleményben folytatott tevékenységgel kapcsolatban bekövetkező valamennyi személyi és dologi kárért is kizárólag Bérlőt terheli a felelősség. 11. A Bérlő elfogadja, hogy a tevékenysége végzéséhez szükséges hatósági engedély bérbeadói hozzájárulással, illetve a bérelt helyiségben építési (bontási, átalakítási) munkát előzetes bérbeadói, építésügyi hatósági engedéllyel végezhet 12. A Bérlemény területének, valamint a Bérleménybe bevitt, illetve a Bérlő által elhelyezett eszközök és a bérlemény tűzvédelméről, vagyonvédelméről, őrzés-védelméről, takarításáról a Bérlő saját 16

17 költségén gondoskodik. A Bérlő a működése során keletkezett veszélyes hulladékokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően, valamint az egyéb hulladékot saját költségére kezeli és elszállítatja. 13. A Bérlő vállalja, hogy a saját költségére végezteti el a tevékenységéhez szükséges, a vendéglátás és közétkeztetés keretében történő élelmiszer-előállítás és forgalmazás feltételeiről szóló rendeletben meghatározott feltételek szerinti engedélyek, dokumentumok beszerzését. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a hatósági engedélyezési eljárás sikertelensége miatt semmilyen ellentételezésre nem tarthat igényt a bérbeadótól. 14. A Bérlő elfogadja, hogy a Bérbeadó a megállapodást 15 napos határidővel, rendkívüli felmondással megszüntetheti, ha a megnevezett helyiségeket nem rendeltetésszerűen használja, abban alkalmazottai tűrhetetlen magatartást tanúsítanak, az átvett ingó és ingatlan vagyont rongálja, illetve a tulajdonos érdekeit sértő módon használja, a szolgáltatásokat jogszabályba ütköző módon biztosítja, a bérleti díj és rezsiköltségek esetében 15 napot meghaladó lejárt tartozása keletkezik. 15. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérleti szerződés bárminemű megszűnése, illetve megszüntetése esetén Bérlő sem cserehelyiségre, sem egyéb más Bérbeadó általi elhelyezésre nem jogosult, nem jogosult továbbá semmiféle pénzbeli térítésre, illetve lelépési díjra. 16. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a pályázat kiírója jogosult az ajánlattevő előzetes értesítésével ellenőrizni a bérlemény szerződés szerinti üzemeltetését, valamint legalább félévente az eszközök állapotát helyszíni bejárással megtekinteni. 17. A Bérlő vállalja, hogy tevékenységét a Móricz Zsigmond Színházban folytatott tevékenység zavarása nélkül végzi, a munkaidőhöz igazodóan. 18. A szerződő Felek rögzítik, hogy a Bérlő áruszállítás időtartamára veheti igénybe az épület udvarát, azt követően az udvar területét parkolásra nem hasznosíthatja. A Bérlő köteles az áruszállítókról rendszámnyilvántartást biztosítani a 24 órás biztonsági szolgálat részére. 19. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja az alábbi feltételeket: 19.1.Büfé üzemeltetésére vonatkozóan: - A forgalmazott élelmezési cikkekről, árukról árajánlatot küld tájékoztatás végett, a dolgozóknak 10%-os kedvezményt biztosít. - A Bérbeadó intézmény dolgozói részére biztosított étkezési utalványokat, illetve cafetéria kártyákat fizetéskor elfogadja. - A hivatali munkanapokon a büfé nyitva tartási idejét a munkarendhez igazítja, amely idő alatt különféle élelmiszer termékeket (üdítőitalt, kávét, száraz süteményeket, csokoládét és kész meleg-hideg szendvicseket, élelmiszereket, stb.) sajtó (újság, magazin, stb.) termékeket forgalmaz, biztosítja az ügyfelek és hivatali dolgozók étkeztetését, kiszolgálását. - A helyiségben nem végezhet olyan tevékenységet, amely tűzveszélyes, valamint az általa keltett zaj és szaghatás megzavarja a Bérbeadó intézmény előadásait, próbáit. 17

18 - A sajtótermékek között nem forgalmazhat pornográf tartalmút. - Élelmiszer és sajtótermékeken túl más termékeket (pl. ruházati, műszaki, stb.) nem forgalmazhat Konyha üzemeltetésére vonatkozóan: - A Bérleményben munkanapokon, térítés ellenében napi egyszeri meleg étkeztetés (ebéd) biztosítását a dolgozók, külső személyek részére az erre irányuló igény szerint. - A Bérbeadó intézmény dolgozói részére biztosított étkezési utalványokat, illetve cafetéria kártyákat a melegétkezés térítési díj fizetésekor beváltja, elfogadja. - A Bérbeadó intézmény részére egyéb rendezvény alkalmával a vendéglátáshoz szükséges termékeit egyedi megrendelésre, 60 napos átutalás ellenében biztosítja. 19. A Bérbeadó hozzájárul ahhoz, hogy a Bérlő a bérleményt éttermi, mozgó vendéglátásra (TEÁOR 5610) és italszolgáltatásra (TEÁOR 5630) hasznosíthatja. 20. A Bérlő kötelezettséget vállal az ingatlan használatával kapcsolatos valamennyi hatósági előírás betartására. 21. A Bérlő a bérleti jogviszony megszűnése után másik helyiségre nem tarthat igényt. 22. A szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. tv., a Polgári Törvénykönyv bérleti szerződésre vonatkozó rendelkezéseit, továbbá Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 27/2003.(V.29.) számú rendeletének szabályait, valamint a szerződések közös szabályait tekintik irányadónak. 23. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitákat elsődlegesen tárgyalásos úton kívánják rendezni, ennek sikertelensége esetére kikötik a nyíregyházi székhelyű, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét, amelynek mindenkor alávetik magukat. 24. A jelen Bérleti Szerződés 4+6 példányban készül, Bérbeadó 4, Bérlő 6 példányt kap. Szerződő felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezést követően, mint az akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá. 18

19 Nyíregyháza, augusztus 18. Bérbeadó képviseletében Bérlő képviseletében Pénzügyileg ellenjegyezte 19

20 3. számú melléklet A Móricz Zsigmond Színházban lévő pályáztatott helyiségek felszereléseinek, berendezéseinek listája SZÍNÉSZ BÜFÉ MENNYISÉG MEGNEVEZÉS 1 db DELTON fagyasztó láda 1 db 3 medencés mosogató /fekete edény/ 1 db 3 medencés mosogató /fehér edény/ 1 db kézmosó 1 db 2 medencés mosogató /tojás előkészítő/ 1 db 2 medencés mosogató /tojás mosó/ 1 db kézmosó 1 db szagelszívó berendezés 1 db WEGA hűtőszekrény NÉZŐTÉRI BÜFÉ - Nagyszínpad 2 db hűtőszekrény 20

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt területén lévő büfé üzemeltetésének elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt területén lévő büfé üzemeltetésének elnyerésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt területén lévő büfé üzemeltetésének elnyerésére Felhívás A HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt (továbbiakban: CURRUS ZRt.) (2100 Gödöllő,

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi, és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi, és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi, és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Ikt.sz.: 1/578-1/2012/I. Tárgy: Makó, Széchenyi tér 7.

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Ikt.sz.: 1/344-1/2013./I. Tárgy: Makó, Széchenyi tér 7. I.

Részletesebben

a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához

a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához Ref. szám: NÜ-004/3/2010. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához I. Ajánlati felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. A bérlemény általános adatai: Dombóvár, Dombó P. u. 9. - Hrsz.: 1299/5/A/76 - Ingatlan megnevezése:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. a Békéscsaba, Petőfi u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásához

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. a Békéscsaba, Petőfi u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásához Ref. szám: NÜ-012/1/2010 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Békéscsaba, Petőfi u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásához I. Ajánlati felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Pályázati felhívás. határozatlan ideig tartó bérletére (üzemeltetésére).

Pályázati felhívás. határozatlan ideig tartó bérletére (üzemeltetésére). Pályázati felhívás A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet a Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7. szám alatti hivatalok számára 34,63 m2 területű munkahelyi büfé üzemeltetésére A Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az SZSZBMK Pólus Tömbkórház C épületében lévő büfé üzemeltetési jogának megszerzése A Kiíró neve, címe: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK)

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. ( 5600. Békéscsaba, Irányi u. 4-6. sz. ), mint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott bérbeadó

Részletesebben

Pályázati felhívás. Megjegyzés: Az ingatlan üzemeltetője a BFVK Zrt

Pályázati felhívás. Megjegyzés: Az ingatlan üzemeltetője a BFVK Zrt Pályázati felhívás Kiíró: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), (székhelye: 1013 Budapest, Attila út 13/a), Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából. Pályázat célja: A Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

a Békéscsaba, Wlassics sétány 15. szám alatti ingatlan bérbeadásához

a Békéscsaba, Wlassics sétány 15. szám alatti ingatlan bérbeadásához Ref. szám:nü-006/3/2010. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Békéscsaba, Wlassics sétány 15. szám alatti ingatlan bérbeadásához I. Ajánlati felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján történő hasznosításra meghirdeti a tulajdonában lévő nagykállói 5143 helyrajzi számú, 4320 Nagykálló, Geszterédi út 1. szám alatt található

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ FŐKERT Nonprofit Zrt. 1073 Budapest, Dob u. 90. PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a FŐKERT Nonprofit Zrt. 1106 Budapest, Keresztúri út 130. szám alatti telephelyén 272 m 2 iroda, raktárhelyiség hozzá tartozó 628

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 71-ES FŐÚT MELLETTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLANOK BÉRBEADÁSÁRA

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 71-ES FŐÚT MELLETTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLANOK BÉRBEADÁSÁRA PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 71-ES FŐÚT MELLETTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLANOK BÉRBEADÁSÁRA Pályázat kiírója: Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Önkormányzati

Részletesebben

a Békéscsaba, Andrássy út 55-57. szám alatti ingatlan bérbeadásához

a Békéscsaba, Andrássy út 55-57. szám alatti ingatlan bérbeadásához Ref. szám: NÜ-008/3/2010 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Békéscsaba, Andrássy út 55-57. szám alatti ingatlan bérbeadásához I. Ajánlati felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján történő hasznosításra meghirdeti a tulajdonában lévő Kállai Kettős tér 1. szám alatt található Városháza elnevezésű ingatlanában kialakított

Részletesebben

95 íjdáh. Tárgy: Hozzájárulás a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata által kötendő bérleti szerződéshez

95 íjdáh. Tárgy: Hozzájárulás a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata által kötendő bérleti szerződéshez 95 íjdáh BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2)

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2) 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (IV. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2000. (III.31.)

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz AJÁNLATI FELHÍVÁS Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefaxszámai, email címe: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Rákóczi út 18. (hrsz: 3750/A/2) szám alatti üzlethelyiség bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Rákóczi út 18. (hrsz: 3750/A/2) szám alatti üzlethelyiség bérbeadására 14049385 r Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/.i.'fc ;../2 0 1 4. Javaslat a Salgótarján, Rákóczi út 18. (hrsz: 3750/A/2) szám alatti üzlethelyiség bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Társaságunk bérleti szerződést

Részletesebben

1. számú nyilatkozat

1. számú nyilatkozat 1. számú nyilatkozat cégjegyzékszám:.) a... (a továbbiakban: ) 1. Büntetőjogi felelősségem tudatában akként nyilatkozom, hogy: (a) nek Budapest Főváros Önkormányzatával szemben nincs három hónapnál régebben

Részletesebben

Lakásbérleti szerződés

Lakásbérleti szerződés Lakásbérleti szerződés amely létrejött egyrészt Dédestapolcsány Községi Önkormányzata Dédestapolcsány, Petőfi út 21., mint bérbeadó (továbbiakban: bérbeadó) másrészt : név: (bérlő) születési hely, idő:..

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Döntés önkormányzati ingatlanok bérleményként történő hasznosításáról

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy fax száma: Kapcsolattartó

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 7. szám alatti lakás bérbeadásáról Hantos Község

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

A beérkezett pályázatok bírálatáról a Képviselő-testület a soron következő rendes ülésén dönt.

A beérkezett pályázatok bírálatáról a Képviselő-testület a soron következő rendes ülésén dönt. F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján, egyben történő hasznosításra meghirdeti a tulajdonában lévő Kállai Kettős tér 1. szám alatt található Városháza elnevezésű ingatlanában kialakított

Részletesebben

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása Az előterjesztés száma: 151/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án, 18-órakor megtartandó ülésére A Piactér üzemeltetésének

Részletesebben

Az Új Színházban üzemelő. Vendéglátó-ipari egységek ÜZEMELTETÉSÉRE ÉS HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Új Színházban üzemelő. Vendéglátó-ipari egységek ÜZEMELTETÉSÉRE ÉS HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Új Színházban üzemelő Vendéglátó-ipari egységek (nézőtéri és személyzeti büfék) ÜZEMELTETÉSÉRE ÉS HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1 Preambulum A jelen pályázat célja az Új Színház Nonprofit

Részletesebben

Terembérleti szerződés egyéb használatra (sport, klub, egyéb tevékenység) (bérleti díj fizetési kötelezettséggel)

Terembérleti szerződés egyéb használatra (sport, klub, egyéb tevékenység) (bérleti díj fizetési kötelezettséggel) Terembérleti szerződés egyéb használatra (sport, klub, egyéb tevékenység) (bérleti díj fizetési kötelezettséggel) 5.számú függelék amely létrejött egyrészről a Tápióság Község Önkormányzata (képviseletében

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2014. november 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tisztelt

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Aggtelek belterület 27 hrsz. Címe: 3759 Aggtelek, Baradla oldal 1. A bérbeadandó komplexum területe: 2 ha 9639 m 2

Aggtelek belterület 27 hrsz. Címe: 3759 Aggtelek, Baradla oldal 1. A bérbeadandó komplexum területe: 2 ha 9639 m 2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (3758. Jósvafő, Tengerszem oldal 1.), mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 460-10/2012. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez LOTUS QUICK

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S. Dunavarsány Város Önkormányzatának. tulajdonában lévő

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S. Dunavarsány Város Önkormányzatának. tulajdonában lévő Dunavarsány Város Önkormányzata 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., www.dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S Dunavarsány Város Önkormányzatának tulajdonában

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérleti jogának megszerzésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérleti jogának megszerzésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérleti jogának megszerzésére I. A pályázat célja: Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő Pomáz, Huszár utca 3. 1689/194 hrsz

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy fax száma: Kapcsolattartó

Részletesebben

Részletes ajánlati felhívás

Részletes ajánlati felhívás Ajánlati felhívás A Balaton-parti Kft. a Siófok, Petőfi sétány 3. sz. (6747 hrsz) alatti Beach House bérletére (üzemeltetésére) nyilvános ajánlatkérési eljárást bonyolít le. A bérbeadásra kerülő terület

Részletesebben

I. az ingatlan adatai

I. az ingatlan adatai Tárnok Nagyközség Önkormányzata /2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152./ n y i l v á n o s p á l y á z a t o t í r k i az alábbi Tárnok Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő beépítetlen ingatlan értékesítésére:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Flesch Károly Kulturális Központ BÜFÉJÉNEK HASZNOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN. egyfordulós nyilvános pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Flesch Károly Kulturális Központ BÜFÉJÉNEK HASZNOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN. egyfordulós nyilvános pályázat PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Flesch Károly Kulturális Központ BÜFÉJÉNEK HASZNOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN A Flesch Károly Nonprofit Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14., a továbbiakban Kiíró), egyfordulós nyilvános

Részletesebben

Versenytárgy. ideje 2009. 05. 13. 1. 5348/1/A/12 44 13.992.000.- 1.400.000.- 200.000.- 10,30 Széchenyi u. 1. 2. Térm. (m 2 )

Versenytárgy. ideje 2009. 05. 13. 1. 5348/1/A/12 44 13.992.000.- 1.400.000.- 200.000.- 10,30 Széchenyi u. 1. 2. Térm. (m 2 ) RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Nyíregyháza, Széchenyi u. 1. sz. alatti 5348/1/A/12 és a 5348/1/B/1 hrsz-ú ingatlanok kétfordulós nyilvános pályázat útján történ értékesítésére kiadott PÁLYÁZATI FELHÍVÁS-ban

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1. számú minta Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy faxszáma: Kapcsolattartó

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Baptista Szeretetszolgálat kérelme Sorszám: IV/15 Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Egyéb

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a helyiségek bérletéről szóló 19/2011.(V. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján történő hasznosításra meghirdeti a tulajdonában lévő Hunyadi János út 1. szám alatt található Városháza elnevezésű ingatlanában kialakított

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Iktatószám: 1/716-1/2011/I. Előadó: Dr. Sánta Edina/Kovács Gábor Tárgy: Melléklet: ELŐTERJESZTÉS Sporttelepek hasznosítása Helyiségbérleti szerződés Makó

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS ÜZLETHELYISÉG BÉRLETÉRE HOTEL CLUB SIÓFOK SZÁLLODAÜZEMELTETŐ ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI KFT. 8600 Siófok, Petőfi sétány 13.

AJÁNLATI FELHÍVÁS ÜZLETHELYISÉG BÉRLETÉRE HOTEL CLUB SIÓFOK SZÁLLODAÜZEMELTETŐ ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI KFT. 8600 Siófok, Petőfi sétány 13. AJÁNLATI FELHÍVÁS ÜZLETHELYISÉG BÉRLETÉRE HOTEL CLUB SIÓFOK SZÁLLODAÜZEMELTETŐ ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI KFT. () A Hotel Club- Siófok Szállodaüzemeltető és Vendéglátóipari Kft., mint Ajánlatkérő, ajánlati felhívást

Részletesebben

F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Bérbeadás útján történő hasznosítás céljából meghirdeti tulajdonában lévő Bátori úton található Városi Piac megnevezésű ingatlanát. Pályázni a Nagykálló Város

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN HASZNOSÍTÁSÁRA

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN HASZNOSÍTÁSÁRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN HASZNOSÍTÁSÁRA Pályázat kiírója: Szarvas Város Önkormányzata 2 PÁLYÁZATIFELHÍVÁS Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: Szarvas Város Önkormányzata

Részletesebben

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014(111. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú helyiségeinek bérleti díjáról egységes szerkezet Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Balatonfűzfő, 2015. május 11. Marton Béla polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Balatonfűzfő, 2015. május 11. Marton Béla polgármester PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Balatonfűzfő Város Önkormányzata nyílt pályázati felhívást tesz közzé a Balatonfűzfői Fövenystrandon a Fövenyfürdő felújítása című projekt keretében megépítendő 39,69 m2 térmértékű kereskedelmi-vendéglátóipari

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Eladó ingatlan Jegenyés utcai építési telek

Eladó ingatlan Jegenyés utcai építési telek Eladó ingatlan Jegenyés utcai építési telek Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesíteni az alábbi ingatlant: Cím (Zalaegerszeg) Megnevezés Alapterület

Részletesebben

Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE A Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi tehermentes ingatlanokat: Helyrajzi

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 2025/2014. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Eladó ingatlan Budai völgy utcai építési telkek

Eladó ingatlan Budai völgy utcai építési telkek Eladó ingatlan Budai völgy utcai építési telkek Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesíteni az alábbi ingatlanokat: Cím (Zalaegerszeg) 1. Zalaegerszeg,

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. június 24. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 163/2005.(VI.29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 163/2005.(VI.29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 163/2005.(VI.29.) számú h a t á r o z a t a A Halotti Tor Házzal kapcsolatos pályázati eljárás kiírásáról A Közgyűlés A Halotti Tor Ház vállalkozói forrásból

Részletesebben

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: LAKATOS ÚTI 2. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1184 Budapest, Lakatos u. 32. Képviseletében eljáró szervezet neve, címe: ARCHIPARK MMX Kft. 2.

Részletesebben

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58.., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58..), mint a(z) HU-CO Kft.

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Pécsi Vasutas Sportkör 7622 Pécs, Verseny u. 11. Ajánlattételi felhívás A Pécsi Vasutas Sportkör Pécs, Verseny u. 11. alatt létesítendő multifunkciós sportcsarnok kiviteli terveinek elkészítésére 2015.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

Árverési Hirdetmény. nyilvános árverés

Árverési Hirdetmény. nyilvános árverés Árverési Hirdetmény A(z) Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..), mint a(z) TRIS Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS 35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-429/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. november AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 13/2014. (VIII.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában 1. A pályázat kiírója I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Diósd Város Önkormányzata (székhely: 2049 Diósd, Szent István tér 1.) 2. A pályázat

Részletesebben

Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára

Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára 1. számú melléklet Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára A pályázó neve: Postacíme: Telefonszáma: Fax száma: E-mail címe: Honlap címe: Számlavezető bankjának neve: Bankszámla-száma:

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 25. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ A VKSZ VESZPRÉMI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZRT. PÁLYÁZATOT ÍR KI A VESZPRÉM, KOSSUTH UTCA 21. SZÁM ALATTI TÁRSASHÁZBAN LÉVŐ 2547/A/2, 2547/A/4, 2547/A/5 ÉS A 2547/A/6 HRSZ. ALATTI ÜZLETHELYISÉGEK

Részletesebben