A magyar paedag-ogiai irodalom 1911-ben.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magyar paedag-ogiai irodalom 1911-ben."

Átírás

1 364 MAGYAR PEDAGÓGIAI TÁRSASÁG re: Báró Ambrózy Istvánné Taszár. Dr. Ányos István Budapest. Balogh Péter Szentendre. Csengeri János Tótpelsőcz. Cser Gyula Pancsova. Csőregi János Torda. Eltscher Simon Nyiregyháza. Ernyi Gilbert Nagyvárad. Feldeán József Holios. Gombos Antal Yác. Dr. Goschi Páter Székesfehérvár. Grünwald Jenő Petrozsény. Dr. Haltenberger Mihály Miskolc. Dr. Heinrich Alajos Budapest. Dr. Horváth Jenő Nagyvárad. Kandray Géza Déva. Karig Emil Baja. Kárpáti Kelemen Székesfehérvár. Koleszár Lajos Bánfíyhunyad. Kováts Antal Nagykanizsa. Dr. Kováts Lajos Budapest. Kőmives József Arad. Krónberger Miklós Nagyszeben. Lacz Sándorné Csíkszereda. Lajtin Dániel Felsővisó. Lőrincz Márton Harina. Maion István Székesfehérvár. Martikány István Kúnszentmárton. Molnár Oszkár Kolozsvár. Mutschenbacher Gyula Gyula. Nagyváthy Ferenc Nyíregyháza. Nána Aurél Deákbánya. Dr. Netoliczka Oszkár Brassó. Dr. Nicki Lázár Pancsova. Dr. Novy Ferenc Budapest. Dr. Pécsy Béla Pozsony. Pózna Lajos Miskolc. Eosta Ferenc Sopron. Scheffel Mátyás Yác. Scho^emszki János Brád. Sas Sándor Abrudbánya. Szabó Adolf Jászberény. Dr. Szabó Miklós Budapest. Szántó Károly Pozsony. Szász József Székelyudvarhely. Szenezy Győző Szentgotthárd. Takáts Sarolta Kolozsvár. Tettamanti Béla Makó. Torday Lajos Lupény. Tóth Lajos Zólyom. Trombitás Gyula Budapest. Ujsághy Géza Nagyszeben. Yégh József Budapest. Dr. Yértes Lajos Budapest. Dr. Yida Sándor Budapest. Dr. Zlinszky Aladár Budapest ra: Dr. Horváth Jenő Nagyvárad. Kárpáti Kelemen Székesfehérvár. Dr. Szabó Miklós Budapest. Dr. Yadász M. Elemér Budapest. Yargha Tivadar Gyöngyös. Dr. Yelledits Lajos Budapest re: Kárpáti Kelemen Székesfehérvár 2 kor Dr. Szabó Miklós Budapest 2 kor. Dr. Yelledits Lajos Budapest. Lezáratott 1912 junius hó 12-én. * Kérelem. Felkérem a Társaság azon tisztelt tagjait, akik tagdíjaikkal még hátralókban vannak, hogy a hátralékot mielőbb címemre juttatni szíveskedjenek. Az alapszabályok 16. -a értelmében a tagdíj az óv első negyedében fizetendő. Kérem továbbá azon tisztelt tagokat, akik a Magyar Pedagógiát helytelen címzés miatt késedelmesen kapják kézhez, szíveskedjenek helyes lakcímüket velem mielőbb közölni. Egyáltalában a nyilvántartás érdekéből kérem a tisztelt tagtársakat, hogy minden címváltozást velem haladéktalanul közöljenek. Yégül van szerencsém a tisztelt tagtársak tudomására hozni, hogy a Magyar Pedagógia 1892,, és évfolyamaiból, addig, míg a készlet tart, kötetenkint két koronáért és a postaköltségért teljes példányok kaphatók. A tisztelt tagok eziránt szíveskedjenek hozzám fordulni. A postai megbízások hiányos elintézése miatt a következő postahivatalok pénzküldeményei nem voltak könyvelhetők: Balmazújváros, Beregszász, Pálóc, Pápóc, Sajtény, Szentendre, Szolnok és Yisk. Kérem az illető kültag urakat, szíveskedjenek befizetésükről értesítést küldeni. Dr. Bozóky Enclre, áll. középisk. igazgató, pénztáros. Budapest, II., Albrecht-út 31. PEDAGÓGIAI KEPEETORIUM. A magyar paedag-ogiai irodalom 1911-ben. A jelen összeállítás az 1911-ik év magyar pedagógiai irodalmat öleli fel és pedig a következő csoportokban: 1. Elméleti és gyakorlati pedagógia és didaktika. Módszertan. 3. Iskolai törvényhozás, szervezet, felügyelet. 4. Tanító- és tanárképzés. 5. Testi nevelés. 6. Kisdednevelés. 7. Nőnevelés. 8. Szakoktatás. 9. Gyógypedagógia. 10. Külföldi tanügy. 11. Neveléstörténet. 12. Iskolán kívüli oktatás. 13. Yegyes. 1. Elméleti és gyakorlati pedagógia és didaktika. a~s. Az egvhuzamos tanításról. Tanügyi Értesítő (Yeszprém) III / sz. /Adalbert Béla. Szabadkőműves-nevelés. Keresztény Tanító 14. sz. /Adamcsek József. «Új világnézetek)) a tanításban. Népiskolai Tanügy 44. szám. Ágoston Géza dr. Numerus elausus a gyermekvédelemben. Gyermekvédelem Lapja 2. sz. Ágoston Péter. A jövő középiskolája. Yilág 161. sz. Albrecht István. Az elemi iskolai tananyag-felosztás. Tanító 4. sz. Előkészületek a tanításra. Népnevelők Lapja 14. sz. Két fontos lépés a tanításban. Népnevelők Lapja 19. sz. Albrecht János. Család és iskola együttműködése. Pozsonyi áll. főreálisk értés.

2 366 HELLEBEANT : PEDAGÓGIAI REPERTOBIUM, Albrich, Michael. Erziehung zum bewussten Sehen, Empfinden und Darstellen. Scbul- u. Kirchenbote 3. sz. Alexander Bernát. A modern iskola munkája. Tanáregyl. Közlöny U. évf A tanár munkája. Bpesti Szemle 145. köt Altorjai Péter. Csecsemő, szülő és állam. Népművelés XII XIII Andor György dr. Modernizmus és pedagógia. Tanítók Évkönyve 1911/ Andrássy Gyula gr. A gyermekvédelemről. Gyermekvédelem Lapja 6. szám. Angyal Pál. A züllött és bűntettes gyermekek jellemének átalakítása. Magy. Társad, tud. Szemle Arányi Miksa. Pedagógiai kérdések. Az Újság 173. sz. (A nevelési automatizmusról és a gyermekek eszességi fokának megítéléséről.) 179. sz. (Az emlékező tehetségről és a tanulók speciális képességéről.) 185. sz. (A beavatkozás mellőzéséről, a vallási erkölcs fejlesztéséről.) B. J. Házi feladványok. Népnevelési Közi. (Nagyvárad) 27. évf. 10. sz. B. N. Hiba a két felső osztály körül. Népisk. Tanügy II. 9. szám. (Az iskolakötelezettség korhatára a 14. év legyen.) Bahr, Hermann. Freie Erziehung. Schul- u. Kirchenbote sz. Bakos István. Élet iskola. Temesvári áll. reálisk. 1910/11. értés. Balassa József. Nevelés a társadalom számára. A jövő iskolája. Huszad. Század 23. köt Balázs Béla. A műveltség fogalma. Népművelés XIY Bálint Aranka. A szülői értekezletek célja és haszna. Népművelés XH Bálint Lajos. Gyermekszínház és gyermekdráma. Népművelés XH Kísérletek a gyermektanulmányozás terén. Család és Iskola 11. sz. A kolozsvári Gyermektanulmányi Társaság. U. o. 14. sz. Balé József dr. A tanárkar egységes eljárása a gyak. iskolában. Magy. Taanítóképző Bandii, Petra. Personalitatea ínvátatoruluí. (Drepturiie limitele ei.) Educatorul Barabás Endre. A tanítóegyesületek, az iskola, a tanító és a társadalom. Család és Iskola 5. sz. Baranyai Gy. Tandíj és tandíjmentesség. Polgárisk. Közi. 20. sz. Barbul Jenő. Az ifjúság nevelése. A Cél Barelle József. A keresztény nevelő irányelvei után Czaimer Géza. Budapest, Szt.-István társ. (8-r.) 32 f. EELLEBKANT: PEDAGÓGIAI KEPERTORIÜM. i f t í s K s r Bembea, N. Necesitatea farmaciilor aeolare ÍP, ferintele lnvatatore?ti.) Tatra?eoLra í ' ^gner^györgy. A helyes neveié. Dunántúli P^test. Lap 21-2*., S r í / ' f a jövő ÍSÍ!á > 4ért - Világ Z. Btne, Ai r Lesidées modernes sur les enfants Ism Déiany István dr. Magy. Középiskola 61 1 Btrkigt C. Straffállige Schulknaben in intellektueller, moralischer -onaler Beziehung Ism. Varsányi. Népművelés XII. 123 í A hospitálás fontossága a tanárok és tanítványok \tm pontjából. Magy. Padag ^ ^ ^ a S I r r Va]Ó n6veiés 8 ^. o ^ o n b.,. Bizerea, P. Ambidextria, Educatorul gice? Educatorul lu Bohn Ferenc A gyermekkor és az iskola. Tornaügy. 28. évf. 14. B, A tettele akaratról. Tornaügy. 28. évf. 7. sz. Bőngérfi János. Az osztályozásról. Polgárisk Közi. 19 sz Protest^Lap» * - < * * kenetei;. D^tüli Bors J. A mese hatása a gyermekre. A Gyermek hota Ernő. Házi nevelés. Keresztény Tanító sz. Az iskola ideális célja. Keresztény Tanító 17 sz "léasn ^ tamtók ' K6reSZtény Tanító L sz - (Valláserkölcsös neve- Bozán Péter. A szokratesi methodus. Tanügyi Értés. (Szatmár) 9. sz. Tarsadalmi pedagógia. Tanügyi Értés. (Szatmár) 3 sz Brenner^ Ttvadar. Az iskolamulasztásokról. Népnevelő 30. szám - Hozzaszolasok. U. o. 32. sz. Bruckner Győző dr. A volt tanítványok viszonya a középiskolához. / Tanaregyl. Közi. 44. évf \ÍBmnner István. A nevelésben és tanításban legyünk tekintettel a gyermek egyemségére. Tanügyi Értés. (Veszprém) III. 5. sz 307

3 40 ti HELLEBEANT : PEDAGÓGIAI REPERTÓRIUM. Büchler Hugó. Gyermekegyéniségi lapok. Izr. Tanügvi Értés. 9. sz Bujecanul. Interesül pedagógia. (Expunere critica.) Eeuniun. Invatátoril. 3., 4. sz. Buncak, L'udevit. Tvorivá sila dictata. Domácnost a skola 9. sz. Burgstein, Leó. Az egészséges iskolaterem és az iskolai munka főproblémáiról. Ism. P. Pékár K. dr. A Gyermek Burján Károly. A nemzeti gondolat és a tanárság munkája. Magy Középiskola Cs. I Eredetiségre való nevelés. Népisk. Tanügy II. 9 sz Carpenter, G. Kindererziehung. Übers. v. M. May Ism Szabó Ignác. Népművelés XIV Cellérier, Xwden. Esquisse d'une science pédagogique Ism dr. Nagy József. Magyar Paráag _ Népművelés XII Pekri Pékár Károly dr. A Gyermek L. B Skolski Glasnik 12. sz. Cornelius, FI., Reisinger, E., Kerschensteiner, G.: Aufrabe u Gestaltung der höheren Schule Ism. Gyulai Alad ár. Magyar Pffldag J Crisianii, I. Felül?i plánul nostru de muncá. Eeuniun. ínvátátoril. 2., 5 7. sz. A családi és iskolai nevelés egymáshoz való viszonyáról különös tekintettel a középiskolára. Aradi főreálisk. 1910/11. értés L A cselekvés ösztöne. Népisk. Tanügy sz. * Cserép József dr. A gimnáziumi érettségi vizsgálatokról. Tanáréul / Közi. 44. évf \J Csizmadia Gyula. Vallásos nevelés. Eákos és Vid. 42. sz. Czinczik Nándor. A példa a nevelésben. Iskoláink 4. sz. D K. A társadalmi élet szelleme és az iskola. Nógrádmeffy. Tanüsrv 4. szám. D. N. C. $coala poporului. Foaia Scolast. 4. sz. Dachert Jakab. A koedukáció és a nemi felvilágosítás. Ev. Népiskola Barin, L Valoarea pedagogicá a raspunsului. Vatra Scolará Dékány István dr. Az előadás mint mesterség és mint művészet' Tanáregyl. Közi. 44. évf «Előadás» a középiskolában. Tanáregyl. Közi. 44. évf Dénes Lajos dr. A tanárok kulturális törekvései. Tanáregyl Közi' 44. évf ÖJ " Deschensky János. Iskolahiány és igazolatlan mulasztás. Pozsonyvárm népoktatása 2. sz. Deutsch Ernő. A gyermekek napközi ellátása. Társad. Muz. Értés, HELLEBEANT : PiEDAGOGIAI REPERTÓRIUM. ~ ? a Í ró1 ^ árvaházakró1 - Tár33d " Muz " , 369 A szünidei gyermektelepek. Társad. Muz. Értés A. J M t ó Diregatoria ínvatstoriala. Biserica?i Scoala 23. 'sz. Dv* Kurt W. íundeskimde I8m. Dr. E. Schul-V Kirchenbote szam. u Dobay Sándor. Az ismétlő iskola. Nevelés 28. évf 4 sz ^ Dobra Imre. Az individuális nevelés. Tanító ' ez ' T ^ *»* ^ ** s S l f A, 9, b m i, < e '»*«bubois, Jules. Le probléma pédagogique I8m. NaCTy József. Magy. Píedag Dugás, L. Le probléme de l'éducation Ism dr Nasrv Jó E zsef. Magy. Pasdag " Magánvizsgálatok a polgáriskolákban. Polgárisk. Közi. 20. sz Jí- B. Zárdaiskolák. Keresztény Tanító 3. sz. Eberhardt János. Osztálybeosztás a nemmagyarajtó iskolában. Nép- I: nevelő o2. sz. * \i Edelmann Menyhért. Gyermektanulmányozás az iskolában. Népműveles XIV Educajjia religiosá ín scoala si in biserica. (In ce ehip si cr ce mvjloace sa se faca?} Biserica?i Scoala sz Egy gyakorlati kérdés. Népisk. Tanügy sz. (A tanulókata kerdezesre és önálló kutatásra kell vezetni.) Az egyhuzamban való tanítás kérdéséhez. Beregmegy. Tanügy 7 ^m Stückchen Erfahrung mit den Elassenlektüre. Schul- u Kirchenbote sz. Ember K A gyermeklélek megfigyelés módszere. Budapest, 1911 (8-r) Eperjest Ferenc. A gyermekek hanyagsága és egyéb hibáinak okairól Kiskuküllőmegy. Tanügy 3. sz. Ep&jesy József. Az ifjúsági könyvtárakról. Tanügyi Tanácskozó 4 sz. A kettamrós iskolák óraterve. Nemz. Iskola 42. sz. Az erkölcsi nevelésről. Keresk. Szakoktatás. XIX sz. Ernst, Otto. «Lasst uns unsern Kindern lesen.)) Ism.' Schul- und Kirchenbote 22. sz. (A nevelés kérdéseiről.) Erödi Béla, ifj. A főiskolai szociális telep pedagógiai vonatkozásai. Magy. Píedag Faragó János. A fiű-internátns kérdéséhez. Dunántúli Prot. Lap 9. sz. Farkas Ignác. Tanulóink szellemi megerőltetésének okai Ism. dr. Horváth Károly. Protest. Szemle Magyar Paedcigogia. XXL G l.

4 370 HELLEBRANT : PEDAGÓGIAI REPERTÓRIUM. Fehérkutiné Szilárd Margit. Karácsony az iskolában. Magy. Kisdednevelés Fejér András. Miképen fejthető meg vidékünkön a valláserkölcsi alapon nyugvó, hazafias nevelés? Magy. Kisdednevelés , , , Fejér Lipót. Értekezések a nevelés és tanítás köréből (8-r.) 3 K. / Ism. R. Izr. Tanügyi Értés. 7. sz. xífejes Áron. Pedagógiai reformtörekvések. Reform. Szemle sz. Fekete Magda. Gyakorlati tanítás. (Olvasmány tárgyalás.) Tanügyi Értés. (Veszprém) III. 4. sz. Fináczy Ernő dr. Az érettségi vizsgálat. Magy. Píedag Firbás Nándor. A Gyermekvédő Liga pedagógiai szervezése. Gyermekvédelem Lapja 3. sz. JFisehet mé-klein Etel. A jövő zenéje. Izr. Tanügyi Ertes. 2. sz. (A tanítás gyakorlatiságáról.) A fiúinternátusokról. Tanáregyl. Közi. 44. évf {^j Fleischer Lipót. A koedukáció a népiskolában. Nemz. Népoktatás I. (új) évf. 10. sz. Könnyítés az osztatlan iskolán. Nemzeti Népoktatás I (új) évf sz. Fletcher Horace. Magyarország gyermekvédelme. Gyermekvédelem Lapja 9. szám. Fludorovics Zsigmond. A helyes nevelés néhány alapelve. Népnevelő sz. Eleje a mult évi folyamban. Fodor Árpád. A madarak és fák napjáról szóló iskolai jelentések I. évkönyve. Ism. Magy. Pasdag Fodorószky Jenöné. Miként szoktatjuk növendékeinket az állatok védelmére. Szilágyvárm. Tanügy 5 7. sz. Loerster, Fr. W. előadásai Budapesten. 1. A modern és a keresztény pedagógia. Kath. Nevelés Főszempontok a szociális nevelés és munka számára. U. o A bűntudat pedagógiai jelentősége. Ford. Früchtl Ede. Alkotmány 105. sz. A fölvilágosításról. Magy. Középiskola Iskola és jellem. Tanítók Évkönyve 1911/ lap. A nemi élet etikája és pedagógiája. Fordította dr. Schütz Antal. Második átnézett és az 1910-iki harmadik eredeti szerint bővített magyar kiadás. Budapest, Szt-István Társ (8-r. 208 lap) 2 K. Ism. dr. Nádai Pál. Nagy. P«dag Jugendlehre Ism. dr. Tóth Kálmán. Religio sz. Schule und Character Ism. Ráchitan Joan. Telegraf. Román. 24. sz. HELLEBBANT : PEDAGÓGIAI BEPBBTOEIUM. 371 F «9j János A fiúk és leányok együttes tanítása. Székely Tanü.v, - Iskolai kirándulások. Népoktatás XVI 16 sz ^ A nem! felvilágosítás az iskolában. Népoktatás XVI. 18 sz - Tamtoi naplójegyzetek. Népoktatás XVI 10 sz Fometescu, Dr. I. Alegerea eariereí. Educatorul * 1 Freund Bernát. Állampolgári nevelés Tltf l v f sz. 8 neveles s oktatas. Népoktatás XVI. Belülről kifelé. Nemzeti Népművelés m - oktatás.) epmuveles 10. szám. (Milyen legyen az Az iskola büntetési rendszere. Tanító 5 sz - Az iskola két előfogatja. Népoktatás XVI Z ía invd - és becsvágyról) * kíváncsiság- Tortenelmi érzék. Nevelés 28. évf 5 S7 (k ^/ri t- >»' %»a 1910/11. " 5 t L Í A,. * - * * M W. Kózép- ISSLTVI U!WkS0 ' mam * ***«. ^ FüUr &,,, k, Ma é, ifjúéi t s ' G. A nevelés mint társadalmi probléma. Világ 94 sz - A nevelés reformja. Engedelmességre neveljünk-e» Vilfe 90 a Magvető ápr. sz lap es Magyar Közművelődés febr.- Gá^ W, Néhány szó a felvételi és tantervkülönbözeti vizslatok ugyehez. Polgárisk. Közi. 4. Sz. viz s0aia Garda S^ dr. A gimnáziumi és reáliskolai oktatás egyesítése 1910 Ism. Pech Aladár. Magy. Középiskola T ^ ^ T ^ T balomban. ^ gyermek Nógrádi László dr. ü. o *

5 372 HELLEERANT : PEDAGÓGIAI REPERTÓRIUM. Gaudig, Dr. II. Didaktische Práludien Ism. Teveli Mihály. Magy. Píedag Gaupp, E. Über die Bechtshándigkeit der Mensehen. Ism. P. Pékár K. dr. A Gyermek Gerencsér István dr. Egyetemes tankönyvek. Tanügyi Értés. (Besztercze.) 2 4. sz. Egységes elemi iskolai tankönyvek. Család és Iskola 4. sz. A faji szellem a tanításban. Zsilvölgyi Iskola 4. sz. \j Gérési Vendel. Állampolgári oktatás a népiskolában. Keresztény Tanító 4. sz. Gergelicz József. A nemi felvilágosítás a népiskolában. Nemzeti Iskola 47. sz. Ghibu, Dr. 0. Despre educatie un extrás din elndreptarul metodic» al ((Planului de ínvatamánt?) edat de consistorue mitropoliei ortodoxé arhidiec. románé din Transilvania ji Ungaria.) Sibiliu, Tip. Gidófalvy István dr. Az erdei iskolákról. Kolozsv. Hirl sz. Giesswein Sándor dr. A családi nevelésről. Népnevelő 44. sz. A keresztény kultura és a modern szellem. Népnevelő 47. sz. Századunk népnevelési feladata. Népnevelő 40. sz. Glatz Károly. Az esztétikai nevelésről. Népm. XIII. köt Glücklich Vilma. Gyermekprodukciók. A Nö 7. sz. Gockler Lajos dr. Az evolúció elmélete a neveléstudományban. Magy. Psedag Gomba,y Jolán. Margit tanításai. (Társalgási alakban. A leány folytatólagos kiképeztetésérői.) Tanügyi Értés. ("Veszprém.) III sz. Gömöri Sándor. Utasításaink általános része. Magy. Tanítóképző Görcsöni Dénes. A tanító tekintélye. Tanítók Évkönyve 1911/ Grabler Alajos. Iskolai nevelésünk. Szombath. egyhm. r. k. tanítóegyl. 19. értés Gudden, Ilans dr. Pubertát und Schule Ism. dr. Horváth Károly. Magy. Píedag Guzsvenitz Vilmos. Mit tehet a társadalom a kath. iskoláért? Népnevelő 47. sz. Győr fi János. Mely nevelési eljárás mellett szoktathatnánk le iskolás növendékeinket a káromkodásról. Tanító 19. sz. Győri Vilmos. Az iskolai színjátékok ellen. Polgárisk. Közi. 12. sz. y Györkös Gyula. Az erkölcsi nevelés fontossága a népiskolában. Tanügyi Értés. (Veszprém.) III sz. HELLEBRANT: PEDAGÓGIAI REPERTÓRIUM. ; A ny0m0r a társadalomban és az erdei iskola. A Gyermek H Az anya nevelő munkája. Népisk. Tanügy sz 7ha ) T \ W s z e r e t e t á P lása m iskolában. Bákos és vid. 45 sz Hajnal Józseft 3^ (ha.) Az egyhuzamos tanításról. Nemz. Népokt. I. (ój) évf sz' léú rendellenességek TFÍN 1 T ^ T 16 W e l e m " a ***^pneílő's ^ a ^ ^ ^ hazafias társadalom Hamvas József Otthon és az iskolában. 1. A gyermek otthon. 2. A gyermek az iskolában. Pozsonyvárm. Népoktatás 4 Handel Vilmos. Tanterv és utasítás az ág. hitv. evang. el'emi népi ko a reszere. Közrebocsátja az egyetemes közgyűlés határozata alap an - mint megbízott szerkesztő. Selmeczbánya, Joer*es ny. (ö-r. 9/. 1.) Hantos Gyula. A gyermek gondolatvilága. Család és Iskola 4 sz Jatek es munka. U. o. 5. sz. Az iskola ós a modern élet. U. o. 16. sz. Szeretet a nevelésben. U. o. 17. sz. Az önfegyelmezés. U. o. 20. sz. A nyilvános vizsgálatokról, ü. o. 9. sz. Háray Gyula. Az ifjúsági egyesületekről. Trencsénvárm. Tanü^v 9 sz Havas Gyula dr. Finom vegyes az iskolában. Nemzeti Iskola 5* sz' (A coeducatióról.) Gyermektanulmányi ügyünk fejlesztése. Család és Iskola 1 sz Havas Irma. Gyermek és virág. Népnevelők Lanja 9. sz t/havas Mxhály. Az iskolai bizonyítvány. Budap. Hirl. 31. sz Haypal Benő. A gyermek nyilvános szereplése. Gyermekvédelem -üapja 12. sz. A hegyi iskolák. Népnevelési Közi. ín.-várad.) 27. évf 4 Herczka Gusztáv. Elfajult gyermekek. Izr. Tanügyi Értés. 5 sz 4 szám d0lg Zat0k és a ^ ^ érdeséhez. Izr. Tanügyi Értés. f_j-a munkára nevelő iskola. Izr. Tanügvi Értés. 11. sz - A nagyváros pedagógiája. Izr. Tanügyi Értés. 6. sz. (Tews J. mun- Kájtnak eszmemenetét ismerteti.) Pszichopatológia és pedagógia. Izr. Tanügyi Értés. 4 sz Heves Dezső. A szeretet nevelése. Nevelés 23. évf 9 sz H Z Z G nof' A természetföiötti a ívelésben. Kath. Nevelés jjb., o Hídvégi Aurél. Eskü a népiskolában. Borsodmegv. Tanügy 6 sz Uz eskünek a népiskolában való alkalmazása romboló hatású.) sz sz 373

6 40 ti HELLEBEANT : PEDAGÓGIAI REPERTÓRIUM. Hiemesch, Kari Heinr. Die Herbart-Zillersche Pádagogik in den Siebenbürgisch-sáchs. Yolksschulen. Schul- u. Kirchenbote 14. sz. Higgs, M. The evolution of the Child Mind. Ism. P. Pékár K dr. A Gyermek Hilkene Fülöp. Nevelés és egyéniség. Keresk. Szakoktatás XIX. évf sz. Hirling Antal. Parallelizmus a tantervben. Kultura (Budapest.) II. 39. sz. Hitter Lajos. A meséltető módszer. Nevelés 28. évf. 9. sz. A népiskola belső működéséről. (10 kérdés.) Nevelés 28. évf. 7. sz. Hodoegus. Az ifjúság gondozása és a tanítók. Egyh. Közi. 2. sz. Hódy Árpád. Szabadgondolkodás és vallás. Népnevelő 52. sz. Horváth Dezső dr. Az iskolamulasztások elharapózása. (8-r.) Ism. Nevelés 28. évf Horváth Géza. Gondolkodásra való tanítás és akaratnevelés a Máriakongregációban. Kath. Nevelés Horváth Károly. Az iskolakertek. Népművelés XIY A nagyváros iskolakertje. Népművelés XIY Homeffer, August. Ziel und Lehrfácher der höheren Sehulen. Die Karpathen IY. 1. Hálfte , Huther A. dr. A pedagógia pszichológiai alapelvei. Ford. Deschensky János. Pozsonyvárm. népoktatása 4. s köv. sz. i s. Mi a pedagógia? Nemz. Népoktatás I. (új) évf. 1. sz. I. T. A téli délelőtti tanítás kezdete. Népisk. Tanügy. II. 44. sz. Ijtene I. Gyula. Az igazmondás erkölcsi jelentősége és nevelésének szabályai. Népoktatás XYI sz. Illyés Gizella. Gyermekek a színpadon. Polgárisk. Közi. 5. sz. Imre Lajos. A vasárnapi iskola kérdése. Reform. Szemle 40. sz. Imre Sándor. A nemzet fogalma a nevelésben. Népművelés XIY A nemzetnevelés fogalmának elméleti következményei. Népművelés XIY Pedagógia ós politika. Budapest (8-r ) Szolgálja-e köznevelésünk a fejlődést? Család és Iskola 10. sz. A nevelés sorsa és a szocializmus Ism. dr. Gál Kelemen. Kereszt. Magvető dr. Yida Sándor. Magy. Psedag O mogutjnosti sistematskog vaspitanja. Preveo 7i. Blagojevic. Skolski Glasnik 3 11., sz. Iskolákért. Gyermekvédelem 6 7. sz. Iskolás gyermekek köszönése. Népisk. Tanügy II sz. Az iskolások ós a hazugság. Népisk. Tanügy 25. sz. HELLEBEANT : PiEDAGOGIAI REPERTÓRIUM. Jakab József. Néhány szó a felvételi és tantervkülönbözeti vizsgálatok ügyéhez. Polgárisk. Közi. 3. sz. Jakab Lajos. Testi büntetés és a tanítók ellenőrzői. Tanügyi Tanácskozó 7. sz. Jancsovics Ferenc. A családi és iskolai nevelés egymáshoz való viszonyáról, különös tekintettel a középiskolára. Aradi áll. főreálisk. 1910/11. értés. A vizsgák és a coedukáció kérdése. Unitár. Egy- Jankovich Pál dr. ház 6. sz. Jánossy Gábor. 375 Az első erdei iskola Magyarországon. Yilág 274. sz. Jelentések, A madarak és fák napjáról szóló iskolai évkönyve Összeállította Fodor Árpád. Budapest Ism. 1. Magy. Középiskola Magy. Pedagógia Jeszenszkyné T. Irén. A hazugság mint nevelési eszköz. Délvid. Tanügy 10. sz. Jianu, Gheorghe. Examenele. Educatorul Probléma educatiuneí. Educatorul Jianu, Alexe. Ocupatiunile silente ín?coala poporalá nedespártita. Educatorul Jovicza I. Sándor. Egy kis pedagógia. 1. Detektív pedagógia. 2 Gouvernante-nevelés. Kultura, (Budapest.) II. 12. sz. A jövő feladata. Népnevelők Lapja 7. sz. (A tanító-nevelő munkát a motorikus elemek kísérjék állandóan.) Juretzky Lajos. Iskoláink felszerelése. Györegyhm. Tanügy 9. sz. K. A kérdés a tanításban. Népisk. Tanügy 48. sz. K. B.-né. A lelenc gyermekek nevelése. Czeglédi Közi. 4. sz. IC D. A gyakorlatból. Népisk. Tanügy sz. Kf. Az együttes nevelésről. Tanáregyl. Közi. 44. évf K. Gy. A tankönyvekről. Nógrádmegy. Tanügy 4. sz. K-n. A játék és nevelés. Magy. Píedag (Luquet értekezésének tartalmát ismerteti.) Osztálytanítás vagy szaktanítás? Magy. Píedag A pedagógia kapcsolata az állatlélektannal. Magy. Píedag (Claparéde E. e tárgyra vonatkozó fejtegetését ismerteti.) A pedagógia pedagógiája. Magy. Paedag (Messmer O. a Deutsche Schuleban kifejtett elveit ismerteti.) Szoktassuk az embereket az értékes irodalom olvasására! Magy. Pgedag Kántorné Kallós Ilona. Az egyhuzamban való tanításról. Beregmegy. Tanügy 9. sz. Káplány Zelma. A javítóintézeti nevelők. Gyermekvédelem Lapja 3. sz. Kármán Mór pedagógiai dolgozatai Ism. Zlinszky Aladár.

7 40 ti HELLEBEANT : PEDAGÓGIAI REPERTÓRIUM. Tanáregyleti Közi. 44. évf Ism. Kont 1 Revue mternat. de l'enseignement. 62. vol dr. Acsay Antal. Hittud. Folyóirat Karsai Ervin. Mit tanuljanak gyermekeink a középiskolában? Kassai fó'gimn. 1910/11. értés Káth József. Olvasókönyveink. Népnevelő 4. és 9. sz. Katrics János. Az utca. Hevesm. Tanügy 5. sz. (Az útrendőri szabályok tanítása a népiskolában.) Katscher, Leopold. Rechts-, Links- und Doppelhándigkeit. Ism. Kf. j Tanáregyl. Közi. 44. évf \j Kelemen Ignác. Kísérleti pedagógia és iskolareform. Magv. Pada* Kemény Ferenc. A békemozgalom lélektanához. Nemz. Nőnevelés A gyermekvédelem problémái. Gyermekvédelem Lapja 2. sz. Kemény Károly. Miként lehet a gyermekkel és szülővel az iskolát megkedveltetni? Nemz. Népoktatás I. (új) évf sz. Keményfy K Dániel. A valláserkölcsi oktatás korszerű reformjának kérdéséhez. Polgárisk. Közi. 6. sz. Kérdések a vizsgán. y~ó. Magy. Iparoktatás XV sz. Kerékgyártó Árpád. A szak-önképzőkörök kérdéséhez. Magy. Középiskola Kerényi Rezső. Egy indítvány körül. Népnevelő 27. sz. (A vallás - erkölcsös ós hazafias nevelésről.) Kerschensteiner, Georcj. Der Begriff der staatsbürgerlichen Erziehung Ism. Kelemen Ignác. Magy. Psedag Kertész Béla dr. A gyermekvédelem kérdései. Gyermekvédelem Lapja 9. szám. Kertész József. A tanító és a társadalom. Család ós Iskola 7. sz, (A magyar nevelés magyar nemzeti szellemű legyen.) Kincs József. Az erkölcsi nevelés esztétikai iránya. Tanügyi Értés. (Szatmár.) 4. sz. A kirándulások módszertana. Magy. Pasdag (Oettli M. e kérdéssel foglalkozó cikkét ismerteti.) Kiss István. A jellem. Tanítótest. Értés. (Torda.) 4. sz. Kiss József. A fiatalkorú bűnösök nevelése. Család és Iskola 5. sz. Kiss Mária. Mit kíván az iskola a szülői háztól. Nagybecskereki Eötvös u. elemi népisk. 1910/11. értés Kiss Ödön. A nevelés sorsa és a szocializmus. Magy. Társad, tud. Szemle L. Kiss Zoltán. Az érzelmek pedagógiája lélektani vonatkozásokkal. Szilágyvárm. Tanügy 1 4. sz. HELLEBEANT : PiEDAGOGIAI REPERTÓRIUM. Szilágyvárm. Tan- A racionalizmus nyilvánulása a pedagógiában. ügy 5 7., 9. sz. 377 Kisfahidy Ferenc. A népiskolai szorgalmi idő egyöntetű új megállapitasa. Nevelés 28. évf. 10. sz. Klein Hermann dr. A gyermekek vallásos nevelése. Magy. Zsidó 3-5., 12., 17. sz. Klein Mór. Mily gondolatokkal, mily elhatározásokkal keli a tanéve* elkezdeni? Nemz. Népoktatás I. (új) évf sz. Kocsis Imre. Katholikus és felekezeti oktatás. Népisk* Tanügy 17. sz. A katholikus oktatás értéke. Népisk. Tanügy 13. Sz. Kohányi Gyula. Nemzetnevelés a tanyán. Család és Iskola 8 9 sz Kohlbach Bertalan dr. Adatok a középiskolai oktatás meddőségének kerdéséhez. Magy. Psedag Kolacskovszky János. A nevelés tízparancsa. Hevesmegy. Tanügy 1 3,sz. Kollányi Ödön. A vidéki polgáriskolák, mint kulturális középpontok Polgárisk. Közi. 4. sz. Koller István. Eredetiségre s önállóságra való neveles. Ev. Népiskola A valláserkölcsi oktatásról. Nemzeti Iskola 13. sz. Kolumbán Ágoston. A madarak és fák napja. Tervezet «A madarak es fák napja* megünneplésére. Kisküküllőmegy. Tanügy 4 6. sz. Kolumbán Károly. A kisegítő iskoláról. Család és Iskola 10. sz. " " ' Kolumbán Virgil A költészet nevelő hatása, Bozsnvói kath. fő^imn 1910/11. értés " Kórócly Miklós. A gép és a tanító. Szociális közlem. (Népnevelő mel- ^ lékl.) 1. sz. (A jövendő nevelésről, A népoktatás új korszakáról.) Körösi Henrik és Szabó László. Az elemi népoktatás enciklopédiája. Szerkesztette I. kötet. A H. Budapest, Franklin T. (8-r. XYI, 559 1) 16 K Ism. Dénes Károly. Nemzeti Iskola 18. sz. K. Gy. Magy. Középiskola " 1. R. Izr. Tanügyi Ertes. 7. sz. Népművelés XIII: (sz. s.) Magy. Szó 85. sz. Magy. Nemzet 114. sz. Tanügyi Tanácsk. 7. sz. Kósa István. Család és középiskola. Kiskunhalasi ref. főgimn. 1910/11. értés Kováts Alajos. A gyermektanulmányi múzeum. Népnevelők Lapja 16. sz. Állandó könyvkiállítás és olvasócsamok. A Gyermek Ifjúsági mintakönyvtár és olvasócsarnok. Népnevelő 27. sz. Kováts Alajos. Ifjúsági és népkönyvtáraink fejlesztéséről. Protest. Egyh. Isk. Lap 27. sz. Az ifjúsági ós iskolai színjátékok. Népnevelő 52. sz. Az iskola s a szülői ház közötti kapcsolat és a szociális érzés gondolata. Szociális Közlemények. (Népnevelő melléklete) 8. sz.

8 40 ti HELLEBEANT : PEDAGÓGIAI REPERTÓRIUM. HELLEBEANT : PiEDAGOGIAI REPERTÓRIUM. 378 Középiskoláink züllése l. Pesti Hirl. 84. sz. Kozma Miklós. A pontos iskolalátogatásról. Udvarhelyi Népnevelés Krammer József. Az ismeretek tartósságának feltételei. Magy. Píedag Öntevékenységre és önállóságra való nevelés. Polgárisk. Közlem sz. (Külön is megjelent. 8-r ) Krausz Jakab dr. A vallás-erkölcsi oktatás korszerű reformjának kérdéséhez. Polgárisk. Közi. 1. és 7. sz. Kreiger Róbert. Az osztályozás s a záróvizsga az elemi népiskolában. Beregmegy. Közi. 5. sz. Krus, Dr. Fr. Pádagogische Grundfragen Rövid ism. dr. Aubermann Miklós. Kath. Nevelés Kurinszky Ferenc. Az új tanterv hatása, életbe való átvitele s eredményei. Nemz. Népoktatás I. (új) évf sz. Knrs für Anstaltspádagogik Ism. Fallenbüchl Ferenc dr. Magy. Középiskola Kürti Menyhért dr. Továbbtanulás az iskola tanítása után. Egri angolkisasszony. intéz. 1910/11. Értés Kuss Berta. A szülői értekezlet célja és erkölcsi haszna. Nagybecskereki központi áll. elemi népisk. 1910/11. Értés Lázár Szilárd dr. Az ergograph a kísérleti pedagógia szolgálatában. Magy. Psedag Próba-osztályok. Magy. Píedag Bon, Gustave. Psychologie de l'éducation. Ism. Lám Frigyes. Népnevelő 4. sz. Lechnitzky Gyula. Alkotó munkára való nevelés. Magy. Tanítóképző Ledére. AIb. L'éducation morál rationelle Ism. dr. Nagy József. Magy. Píedag (m. P.) Nemz. Népoktatás I. (új) évf. 9. sz. Léderer Ábrahám. Harmónia a nevelésben. Izr. Tanügyi Értés. 6. sz. (Külön is megjelent. 8-r ) A lelkiismeret kiképzése. Izr. Tanügyi Értés sz. (Külön is. 8-r f.) Lévay Pál. A figyelem fontossága az oktatásnál. Győregyh.-megy. Tanügy 5. sz. Libisch Gttüici. Az olvasás a nevelés szolgálatában. Hevesm. Tanügy 12. sz. Lind Gyula, Az ismétlő iskolai oktatás. «Nép» 1910 jan. 5. sz. és Tanügyi Értés. (Veszprém) III. 6. sz. Lindner, Dr. Gustav A. Osaovi znanetvene pedagogike u svezi sa zakonom evolucije i sociologije. - Preveo Ilija Radivojevic. Drugo popravljeno ízdanje. Novi Sad, «Nadosevitj*-ny (8-r ) 1 K 50 f. Liska János Iskola, társadalom, diáktartás. Szarvasi á*. főgimn 1910/11. Ertes ö ' Lisztner Antal. Az ifjúsági egyesületnek nevelő hatása. Tanügyi Értés. (Veszprém) HL 10. sz. A nem magyar anyanyelvű népiskolai tanulók oktatásáról. Tanügyi Ertes. (Veszprém) III. 1. sz. Lohr Lajos. A nevelés-oktatás, mint az iskolai fegyelem alapja. Népnevelők Lapja 11. sz. Loisch János. Repülő lapok feuilles volantes. Tanáregyl. Közi. 44. évf (Az irodalom tanításáról.) Csűrös Ferenc válasza, u. o Loisch J. és dr. Gulyás József nyilatkozata. U. o Lovrics Antal. Erkölcsileg káros befolyások a házi nevelésben. Nagybecskereki «Magyar-u.» áll. elemi népisk Értés. 3 7^1. M. Zasto je potrebna nova skolska uredba? Skolski Glasnik 7. sz. M. Károly. Az érdeklődésről. Népisk. Tanügy sz. (M. P.) Az elmélet értéke a jelenkor pedagógiai vitáiban. Nemz. Népoktatás I. (új) évf. 11., 12. sz. A mai gyermeknevelésről. (Egy öreg ember csevegése.) Nevelés 28. évf sz. Makoldy Viktor. Az iskolai kirándulások. Magyarország 55. sz. Középiskolai központi kirándulási iroda, Tanáregyl. Közi. 44. évf és Braun Ádám. U. o A tanulmányi kirándulások kérdése. Keresk. Szakoktatás XIX. 8. sz. Málták József. Vychova pre slobodny cas. Dománcnost a skola 11., 12. sz. Marikovszky Peti. A gyermekvédelem. Népisk. Tanügy II. 8. sz. Nevel-e az iskcla? Népisk. Tanügy H. 43., 44. sz. Maris, T. Cultura sufleteascá ca bara fericirei omenesti. Reunium. Invátátoril. 4. sz. Mársits Rozina. A kötelességtudásra való nevelésről. Temesvári fels. leányisk. 1910/11. Értés Martin Gyida. A kisegítő iskola a gyermekvédelem szolgálatában. Gyermekvédelem Lapja 8. sz. Martos Ágostné. Adatok a gyermek esztetikai érdeklődésének megismeréséhez. Népisk. Tanügy.32., 33. sz. ós A Gyermek Szinház és mozi. Nemz. Nőnevelés Matlák József. Állami és felekezeti tanulck. Népisk. Tanügy. 16. sz. Felekezeti és nemzetiségi iskolák. Népisk. Tanügy 20. sz. Matolcsy Pcd, A tanulók osztályozásáról. Nemzeti iskola 32. sz.

9 380 HELLEBRANT : PEDAGÓGIAI REPERTÓRIUM. Mátra Iván. Olvasókönyveink. Népnevelő 11. sz. Mátrai Rudolf Intézetünk ismeretterjesztő előadásai. Egri kath f&rimn 1910/11. Ertes ö Matzdorf, Paul. Meine Erzáhlstunde. Schul- u. Kirchenbote 15., 16. sz. Mazuch Ede. Szakkör vagy önképzőkör? Magy. Középisk Mázy EngelherL Kármán Mór előadása. Ma^v. Középisk Medgyesy János. Szüntessük be az osztályrendszert. Magy. Gyózvpedag J y sy Meggyesig László. A «Brunovszky» olvasókönyvek előnyéről Népoktatás XVI. 18. ez. ' 1 Méhes Endre. Miként biztosíthatók az igazolatlan mulasztási bírságolások? Nevelés 28. évf. 5. sz. - Pusztai Mihály hozzászólása. U. o. 5., 6. sz. Tárcza Bertalan hozzászólása. U. o. 6. sz. Mézes János. A gyermeki hibásságok. Népnevelő 44. sz. A lelki rendellenességek megismeréséről. Népnevelő 36. sz. Osztályismétlés az elemi iskolában. Népnevelő 35. sz. A szünidő és a néptanító. Beregmegy. Tanügy 6. sz. (A városok nevezetességeinek látogatásáról.) Mezey Károly. Tankönyv mellőzése a népiskolában. Beregmegy. Tanügy. 6. sz. Dankulinec János hozzászólása. U. o. 7. sz. Tapasztalatok az új tanterv körül. Beregmegy. Tanügy 4. sz. Mezey Lajos. Színes kultura. Polgárisk. Közi. 18. sz. (Megjegyzéseket tesz Tisza I. gr. a felekezeti oktatás mellett tett nyilatkozatára.. A ^sadalmi munka főirányai teremtsék meg az igazi színes kulturát.) Migray József A szennyirodalom és gyógyszerei. Népművelés XII I Mihalicska János. Feladatunk. Népnevelő 43. sz. (Az iskola munkájáról.) Mihály fi Ákos dr. A figyelem. Tanítók Évkönyve 1911/ j. Mihulin, Nicolae. Jubirea ín eoalá. Vatra Scolará Miklóssy István. Veszedelmes tünetek iskoláinkban. Magy. középiskola Mikola Sándor. A jövő középiskolája, Magy. Szó 151. sz. Minimális Tankönyvek. Magy. Középiskola Molnár Gyula, Az ifjúság neveléséről. Népisk. Tanügy II. 42. sz. Milencoviciu, Matei. Prin ce se poate cá^tiga iubirea scolarilor 9 Educatorul Molnár István dr. A kedély nevelése. Hajdúböszörményi ref. fő^imn 1910/11. Ertes " Montaigne, Michel de. A gyermeknevelésről. Ford. Birkás Géza. Népművelés XIV , , i. Mónus Gyula. A magyar jellem és a kultura. Beregmegy. Tanügy 1. sz. HELLEBRANT : PEDAGÓGIAI REPERTÓRIUM. siorvay Győző. Evvégi vizsgák. Magy. Középisk , Uunz Dr. Bernhard. Das Kind als Erzieher. Pester Lloyd 189 sz' Murakozy Ilona. A gyermek nevelése iskolázás előtt. Magy Közművelődés okt. dec. sz. Murárvyi Ede. Melyek a magyar tanító különleges kötelességei? Nemz. ^ Népoktatás H. 3. sz. (Magyar lelkű honpolgárok nevelese.) nadai Pal Könyv a gyermekről. Munka. Játék. Művészet. Ignotus előszavával. 2 kötet. Budapest, Franklin Társ. (8-r. XVI, I.) 8 K. Ism. özv. Báthory Nándorné. Művészet 93 1 és Eiet 7. sz. - He. Rajzoktatás Dr. Dóczi Sámuel Az Újság 1. sz. - Dudek. Reiigio 41., 42. sz. - Dr. Gál Kelemen Kereszt. Magvető Gy. K. Iparművészet Hacker Boriska. Nemz. Nőnevelés Dr. Horváth Károlv Protest. Szemle Kemény Ferenc. Magy. p dag Kemény Konstantin. Magy. Középisk Laczkó Géza. Nyugat Ozorai. Népművelés XII. L ~ Pa PP Ferenc. Budap. Szemle köt Pollák Karolina, Család és Iskola sz. R. pester Lloyd 19. sz. Vértes A. József. A Gyermek Dr. Vida Sándor. Tanáregyl. Közi. 44. évf " Ui ^ Idők 4. sz. Néptanít. Lapja 1. sz. Nagy Elemér. Neveljük gyermekeinket szívességre és szolgálatkészségre. Tiszapolgár és Vid. 16. sz. Nagy József. Gyermekcsere nyárára. Polgárisk. Köz sz. Nagy József dr. Az irodalmi érzék fejlődése a gyermekben. Ma-v Píedag Mit szeretnek a tanulók olvasni? évf. Néhány megjegyzés egy pedagógiai cikkre. Relegio 2. sz. A tanulmányi kirándulások szervezéséről.debreczen. Ism. dr. Horváth Károly. Magy. Píedag Nemz. Népoktatás I. (új) evf. 3. sz. Az újságok ós a nevelés. Magy. Pamlag.* Nagyné Baumann Hermin. Mi módon 0 lehet a növendékekben ac előzékenységet felkelteni. Tanügyi Értés. (Besztercze.) 1. sz. Natorp, Paul Philosophie 'u. Pádagogik Ism. dr. Szelén vi Ödön. Protest. Szemle Néhány szó az iskolai színielőadások mellett. Polgárisk. Közi. 10. sz Ncidenbach Géza. A tanító mint taneszközgyártó. Népoktatás XVI. 5. sz. Neprekidna nastara. Skolski Glasnik 13., 14. sz. Neter, Dr. Eugen. Der Selbstmord im kindlichen u. jugendlichen Altér. Langensalza. Ism. gy. a. Tanáregyl. Közi. 44. évf

10 40 ti HELLEBEANT : PEDAGÓGIAI REPERTÓRIUM. HELLEBEANT : PiEDAGOGIAI REPERTÓRIUM. 382 Netter, J. Der einzige Kinct und seine Erziehung. Károly dr. A Gyermek Ism. Pekri Pékár Neveljük gyermekünket takarékosságra. Tiszapolgár és Yid. 19 s köv. sz. Nógrádi László dr. A ponyvairodalom és a gyermek. Magy. Nőegyesül. Lapja 5. sz. Die Notwendigkeit der Einheitsschule. Kronstádt. Ztg. 53. sz. Nóvák Sándor ifj. A koncentrikus és kooperativ oktatás. Keresk. Szakoktatás XIX. 19., 20. sz. Novy Ferenc dr. Mesemondás. Magy. Tanítóképző Nyárai/ József. A népiskolai nevelés és népmodor nemesítése. Tanügyi Értés. (Veszprém) III. 11, 12. sz. Ormós Béla dr. Gyermekvédelmünkről és hiányosságairól. (A szombathelyi gyermekmenhely nehézségei.) Szombathely, Vasvármegye _ ny (8-r ) Osz János. Iskolai ünnepeinkről. Kisküküllőmegy. Tanügy 4, sz. Oszoly Jolán. Családiasság az iskolában. Dunántúli Hirl. 22. sz. Könyveink. Tanügyi Értés. (Győr) 6., 7. sz. (A gyermek kezébe csak jó könyv, jó újság kerüljön.) Otrok Mihály. A direkt módszer hiányai. Nemz. Nőnevelés Ottó, Katharine. Meine Eríahrungen aus dem «Unterricht im Freien.* Schul- u. Kirchenbote 6. sz. Ovenden Móric. A büntetés pedagógiája. Népnevelés 16. sz. Öveges Kálmán. Az elemi iskola reformja az életre való nevelés szempontjából. Győregyhm. Tanügy 7. sz. A népiskola reformja az életre kiható nevelés szempontjából. Dunántúli Hirl 79. sz. ' Ozorai Frigyes. A nyilvános könyvtár és az iskola. Népművelés XII Fach Henrik dr. Erdei iskolákról. Világ 245. sz. Pana, Valeriu. «Psihologie pedagogica». Pentru coalele normálé de Emanuii Martig. Telegraf. Román 21., 22. sz. Pap Mózes. Pályaválasztás. Székelykeresztúri unit. gimn. 1910/11. értés. L J arisotf E. et Martin, E. Les postulaís de la pédagogie. Ism, Téri József. Magy. Psedag Pataki Béla. Az ambidextriáról. Magy Tanítóképző Archaizmusok a nevelői gondoskodásban és eljárásban. Magy. Tanítóképző Pcmlsen, Friedr. Pádagogik Ism. Dr R. L. Pester Lloyd 185. sz. Payotjules. Educatia vointii. Ism. Trifa Constantin. Telegr. Román 40. sz. Péch Aladár. Az érettsági vizsgálat kérdése. Magy. Középiskola Pedagógus. A gyermekek büntetése. Zsibóvid. Hirl. 10. sz. Pékár Károly dr. (Pekri) A faji élet tanítása kérdésének újabb irodalmáról. A Gyermek A gyermek vezetéséről és tartásáról. A Gyermek A nevelés eredete. A Gyermek A tanulók olvasmányairól. A Gyermek Perczelné Kozma Flóra. A béke ünnepén. Nemz. Nőnevelés Perényi Irén. A családi nevelésről. A Gyermek A gyermek igazságérzetéről. A Gyermek A gyermek szellemi fejlődéséről. A Gyermek Hogyan kell a makacs gyermekkel bánni? (Míinchener Neueste Nachrichten.) A Gyermek Az írásbeli feladatokról. A Gyermek Szabadság a nevelésben. A Gyermek Peter, Georg. Pádagogische Bewegungen der Gegenwart. Ism. Szabó Ignác. Népművelés XII Petrache. Monopolul cartilor didactice. Educatorul Petrássevich Pál. A jellemfejlesztés az iskolában. Eperjesi gör. kath. kántortanítóképző 1910/11. Értés és Magy. Kisdednevelés , Philipp Kálmán dr. A direkt módezer. Tanulmányok a direkt módszer eredetéről, fejlődéséről, mai állásáról, iskolai alkalmazásáról és fejlesztéséről. Budapest, Franklin Társ. (8-r ) 4 K. Ism. dr. Kaiblinger Fülöp. Magy. P^dag Dr. Vasáry Dániel. Magy. Középiskola Vizy Ferenc. Nemz. Iskola sz. Kont I. Revue internat. de l'enseignement 61. köt , Pianovszky Károly. Iskolamulasztás és bírságolás. Nevelés 28. évf. 4. sz. Pikler Gyula. A lelki élet alaptörvényei. Szilágyvárm. Tanügy 5., 6. sz. Pintér Zsigmond,. Az osztályok nagy létszáma. Népnevelők Lapia 20. sz. Plan de invatámánt indrepiar metodic pentru ^coalele poporale confesionale greco-orientale románé de sub jurisdictiunea bisericei greco-orientale románé din Ungaria gi Transilvania. Nagyszeben, tip. arhidieces (8-r ) 3 K. Poclszeclli Mátyás. A népiskolai nevelő-oktatás sikerének biztosítása. Magy. Kisdednevelés Pokola Emil A modern pedagógia problémáiról. Szilágyvárm. Tanügy 10. sz. Pokoly Kálmán. Hazaszeretetre való nevelés. Szilágyvárm. Tanügy 4. sz. Polgár Gézáné. Szülő és gyermek. Nagyság 22. sz. (A tanítás a tanítók, a nevelés a szülők kötelessége.)

11 384 HELLEBEANT: PEDAGÓGIAI REPEETORIUM. Pop, Julin, Momentuozitatea educatiei morale. Foaia Scolast. 19., 20. sz. Poporici, Dimitrie. In chestia exam8iielor. Biserica Scoala 20. sz. Presmereanu, G. íl. 0 carte pedagogicá. Telegraf. Eoman. 6. sz. A profé tizmus a népmívelés útjában. Egy tanító. Szilágyvárm. Tanügy 3. sz. Prohászkci Ottokár. A Gyermekvédő Liga pedagógiai szervezése. Gyermekvédelem Lapja 2. sz. Prőhle Károly. A középiskolai műveltség mint a főiskolai (különösen theol.) tanulmányozás feltétele. (Orsz. ág. ev. tanáregyl. Evkönyve 1910/ ) Pusibrka, Vasé. Opteretvenost u skoli i kako bi SÖ decii molgo olaksati. Srpstvo , , 84., 85. sz. (Külön is megjelent. 8-r ) R. B. A magyar falu iskolájáról. Magyarország 251. sz. (Az állami iskolák építkezéséről.) Radúz. Nieco o novom ucebnom pláne. Domácnost a skola 1. ez. Rady Erzsébet Néhány szó a Grimm mesékről. Beregmegy. Tanügy 3. szám. Rákosi Zoltán. A tanulók nyilvános szerepléséről. Breznóbánvai polg. isk. 1910/11. értés Ramneanku, Patrichie. Scoala de repetitie. Educatorul Réb Vilmos. Az ujabb pedagógiai irányzat, mint az egyhuzamos tanítás temetője. Délvid. Tanügy 3., 4. sz. Réc/er Béla dr. A szak-önképző körökről. Magyar Középiskola Reichert Gyula id. A szépérzék felkeltése az iskolában és a társadalomban. Ev. Népiskola Reményik Lajos. A gyermekek fogalmairól. Magyar Kisdednevelés Reményik László. Az olvasmányok ethikai értéke. Magy. Kisdednevelés Rendes és fakultativ tárgyak, s. Polgárisk. Közi. 15. sz. Ricinger Lgnácz. Az értelmes nevelés könyve, különös tekintettel a szabad kérdezésre. Minden nevelő, oktató, művelt szülő, igazságszolgáltatási és közigazgatási biró, jogász, rendőr- és csendörtiszt útmutatója a kérdések tudományában. Sopron, (8-r ) 2 korona. Rizler József. Az egyhuzamban való tanításról. Népoktatás XYI. 3. sz. Rizner Jánós. Az általános iskolai kötelezettség mellett ki lehet-e a nyilvános elemi iskolából a növendéket zárni? Szombath. egyhrn. r. k. tanító egy értés Az osztatlan iskola tankönyve. Népnevelő 11. sz. HELLEBEANT : PEDAGÓGIAI REPERTÓRIUM. 385 Roehnch, E. Philosophie de l'education Ism. Pekri Pékár Károiy dr. A Gyermek E. E. Magy. Padag Romhanyz Sándor. Az együttnevelés. Nemzeti Iskola 11. sz. A koedukáció. Nemz. Népművelés 8. sz. Rónai Sámuel A polgári fiúiskola tantervreviziójához. Nemz. Iskola 37. sz. Ro ca, Dr. P. Experimente psihologice: memorizarea. Vatra Scolara Rousseau János Jakab. Emil, vagy a nevelésről. Francziából fordította Schopflm Aladár. Budapest, Franklin-Társ. (8-r. IV, ) 10 korona. Rózsa Ede. Az iskolai büntetés. Izr. Tanügyi Értesítő 4. sz. Kerschensteiner pedagógiai törekvései. Izr. Tanügyi Értés. 5. sz. (Külön is megjelent. 8-r ) A két kéz egyforma használata, Izr. Tanügyi Értés. 12. sz. Költemények tanulása. Izr. Tanügyi Értés. 3. sz. Rózsa Vilmos. A jövő iskolája. Világ 137. sz. Ruffy Pál. Az állami gyermekvédelem. Gyermekvédelem Lapja 2. sz. s. A tanítási napok száma. Népisk. Tanügy 38. sz. s. S. A mozgófényképek a tanítás szolgálatában. Népisk. Tanügy II. 9. szám. Sailer, Joh. Mich. Über Erziehung für Erzieher. 2. Aufl Ism. /í. Kath. Nevelés Sas, Marián. Biblioteci seolare. Foaia Scolast. 5. sz. 0 cantiná scolara. Foaia Scolast. 3. sz. Sass István. Mi módon volna elérhető, hogy a család segítségére legyen a tanítónak az iskolai nevelésben. Ev. Népisk Sass János. Korkérdések vallásos világításban. 9. Költészet. Ev. Népiskola Lelkiismeret. U. o Sassi Nagy Lajos. Mentsük meg ifjúságunkat a testi-lelki korcsosodástó.1! (Neveljünk! Tanítsunk! Indítványok.) Keresk. Szakoktatás XIX. 18. sz. Schiff József dr. Bajok középiskoláinkban és esetleges orvosságuk. Religio 38. sz. (A tanulók egyéni munkaerejéhez és jelleméhez mért méltányosság szempontjáról a középiskolákban.) Schimmer József. Van-e joga a tanítónak az iskolában büntetni? Népisk. Tanügy sz. Schmidt Antal A szociális nevelés kellékei. Délvid. Tanügy 5 6. sz. Schmidt Mihály. Tanítsunk nevelve az életnek. Délvid. Tanügy. 11. sz. Schneller István dr. Az érettséginek eltörléséről. Tanáréul Közi. 44. évf Pedagógiai dolgozatok. III Ism. dr. Eorváth Károly. Magyar Paedagogia. XXI. G l. 25

12 380 HELLEBRANT : PEDAGÓGIAI REPERTÓRIUM. HELLEBRANT : PEDAGÓGIAI REPERTÓRIUM. 387 Prot. Szemle Dr. Gál Kelemen. Kereszt. Magvető A személyiség elve a nevelésben. Athenaeum. II III Schoderbeck Lajos. dr. A gyermekek iskolázása és a végrehajtási novella. Népnevelő 46. sz. Schön István. Miképpen tehetnők iskolai munkákat eredményesebbé? Délvid. Tanügy 5 6. sz. Schulze, R. Aus der Werkstatt der exp eriment ellen Psychologie u. Pádagogik Ism. Y. S. Magy. Píedag Schürger Ferenc. A kettős órákról. Magy. Középisk Schustek Aclolf. Javaslat a tanulmányi kirándulások kérdésének megoldására. Keresk. Szakoktatás XIX. 7. sz. Schwarz, Simon. Uber die pádagogischen Reformbestrebungen der Gegenwart. Schul- u. Kirchenbote 2. sz. Sebestyén Ecle. A gyermek modora. Gyermekvédelem Lapja 2. sz. Sebestyén József. A «Himnusz jelentősége népiskolai tanításunkban. Család és Iskola 1., 3. sz. Seicll, Róbert. A jövő iskolája a munka iskolája. Ford. Ozorai. Népművelés XH , Seidl Scindor. A nemi felvilágosítás. Népművelés XIII. köt Seni, Dr. Yaleriii. Miscarea pedagogicá in stráinatate. (Lernschule- Arbeitschule) Foaia Scolast. 9. sz. Silex, H. Ansehauungsunterricht für Stadtkindern Ism. hk. Népművelés XII Snasel Ferenc. Szociológia az új tantervben. Magyar Tanítóképző Somló Károly. Modern iskolák. Tanáregyl. Közi. 44. évf Spadrjer, Gyiiro. Najzlavníje teskotje u ncitcjljskom radu. Cetinje Ism. Radosovljevic P. R. Skolski Glasnik 7. sz. Skolski Glasnik 3. sz. Span, Dr. Petru. Pedagogiaca?tiinta, Yatra colará Noue motivári a unui sistem de pedagogie. ^fciintifica. U. o és Biserica i^i Scoala 10. sz. Sporea, Joan. Insemnátatea excursiunilor ^colare. Yatra Scolara Stadler József. A kommunista kiáltvány pedagógiai jelentőségt-. Tanító 49. sz. Staindl Mátyás. A gyermekkönyvtárakról. Népművelés XII Stan, V. Indreptári ín instructia morala. Dupa F. W. Foerster. Yatra Scolara Foerster, F. W. Mmciuna ín ^coalá. Yatra Scolara Stan, V. Mi?cari reformatorice ín pedagogie. Dupa Dr.jM. Schilling Yatra Scolara Self-government. Dupa F. W. Foerster. Yatra Scolara * 1 -Sfaturi pentru íncepátori. Dupá F. W. Foerster. Yatra Scolara Stanca, J. Elemente de cultura 9i educatiune ín literatura profana. Reumun. Invatátoril. 4, 6. sz. Stanca, Josif Guvernarea copiilor prin ei ingigi. Reuniun. Invatátor 12. sz. Reducerea treptelor formaié. Vatra Scolara Stoia, Mihail. Educatia religioasá ín coal& si ín biserica. Teleeraf Román sz. Strajanu, Mihail Despre educatiunea de sine ínsus. Foaia Scolast 13, 14. sz. Educatiunea a Teória lui Schopenhauer despre educatiune. Foaia colast 15. sz. Strickerné P. Laura dr. Kis gyermekeink szabadkőműves szellemben való nevelése. Kelet 10. sz. Sturm József. A gyermekkori Öngyilkosságokról. Népisk. Tanügy 45. sz. Szabó Antal. A szülő mint nevelő. Kisnednevelés Szabó Ignác. A népiskola jelen és jövője. Népművelés' XIII köt Szabó Ignác clr. Ifjúságunk ártalmas olvasmányai Ism. dr. Horváth Károly. Protest. Szemle Száhlender Lajos dr. A szakiskola. Budap. Hirl sz. Szalay Károly. Társadalmi pedagógia. Polit. Hetiszemle 8. sz. Szarvas Gáborné. Pacifizmus. Nemz. Nőnevelés Szász Irén. Megfelel-e az iskolai idő ós tananyag mai beosztása a gyermeki fejlődés törvényszerűségének? Ism. Gröber Vilma A Gyermek * A gyermek az iskolázás első évében. Gyermek és Népisk. Tanügy 9. sz. Széchényi Endre. Hazaszeretetre való nevelés a népiskolában. Beregmegy ei Tanügy 2. sz. Székely Árpád. Az elemi iskola ifjúsági könyvtára. Tanító 38. sz. A tanítói pálya ós az idealizmus. Család és Iskola 19. sz. Székely György dr. Az erkölcsi neveles ügye. Polgárisk. Közi. 2. sz. Az erkölcsi oktatás antinómiái. Magy. P^edao A munka lélektana, Magy. Tanítóképző-23 27, , Az önnevelés pszichológiája. Nemz. Nőnevelés A tanító egyénisége. T-íngy. Tanítóképző

13 40 ti HELLEBEANT : PEDAGÓGIAI REPERTÓRIUM. HELLEBEANT : PiEDAGOGIAI REPERTÓRIUM. 388 Szekely László. Hazaszeretet az iskolában. Tanítótest. Ért. (Torda) 1 sz A tanulmányutak kérdéséhez. Keresk. szakoktatás XIX 19 13* Sz* Szeles Henrik. Modern törekvések ismertetése a nevelő-tanítás terén' Dévai főreáhsk. 1910/11. értés Szenes Adolf. A polgáriskola a produktív pályákra nevelés szolgálataban. Nagybeoskereki áll. polgáriak. 1910/11. értés külön is megjelent 8-r.) - Ism. Polgárisk. Közi. 15. sz Szeniirmai Ferenc. Az egységes tankönyvekről. Vilá* 221. sz Szeywarth Gyula. Milyennek kell lennie az ideahsan jó, modern olvaso- és tankönyvnek? Népnevelő 5. sz. Sziclon. A jövő kiskolája. A Gyermek Szilágyi Gyula. Turistaság a nevelés szolgálatában Ism. Horváth Károly. Népművelés XII Szilárd Irma. A gyermek lelki élete. A Nő 1. sz. Szilveszter Ferenc dr. A szociális nevelés jelentősége. Kézdivásárhelyi r. k. főgimn. 1910/11. értés Szily József. Tantervünkről. Sárosp. Eeform. Lapok 34., 35. sz. Szlujka Ella. Az új tanterv. Evang. Lap 18. sz. Szobolovszky István. A gyermek balkezének kiművelése. Nógrádmegy. Tanügy. 1. sz. A gyermekpszichológia hibái. Népnevelők Lapja 19. sz. Az olvasás rendszeressége. Népnevelők Lapjai, sz. Az osztályozás hibái. Népnevelők Lapja 13. sz. Reformtörekvések a pedagógiában Nemz. Iskola 49. sz. A szellemi fertőzések. Nemz. Iskola 4. sz. A tankönyvekről. Nemz. Iskola 46. sz. A tapasztalati gyermeklélektan. Nemz. Iskola 5. sz. Szoják Mihály. A nevelés eszközei. Szatmárnémeti r k fiiin^pisk 1910/11. értés * Szűcs Jenő ifj. Az évzáró vizsgákról. Tanító 23. sz. Küzdelem a pornografia ellen. Népnevelők Lapja 7. sz. A napközi otthonok jelene és jövője. Népnevelők Lapja 16. sz. Szűcs Soma. Be maradsz zárva! Kultura (Bpest) II. 37. sz. Szuszai Antal. Kalauz a Krisztusi életre Ism. dr. Tötössy Miklós. Egyh. Közi. 11. sz. Szuszai A. Válasz a Kalauz kritikusainak. U. o sz, Néhány megjegyzés as erkölcsi oktatás módszeréről. Kath. Nevelés 1 12., A nagy mesterség második része : Az elemi iskolások házi nevelése. Budapest, Szt.-István.-Társ (8-r ) 1 K. Szutter Dániel A gyermek erkölcsi és vallásos neveléséről. Ev Népiskola SZtály0ZáS a közé P iskolá *>an. Tanáregyl. Közi. 44. évf. Torbies Mihály. Rövid tanítási vezérfonal. Az összes elemi népiskolai tantárgyak ezéltudatos és módszeres tanításához. Tanítók 230 Í r i magánhasználatára ' Ungvár, Róth H. (8-r. Tordai Lajos. Szociálpedagógia. (Károiiny Mihály előadása után irta -.) Zszlvölgyi Iskola 1-3. sz. és Nemzeti Iskola 40., 41. sz lorma Lajos. A gyermeklélek tanulmányozásának módszere. Tanü^í Brtes. (Veszprém) III. 6. sz. Tóth Irma. Gyermektanulmányi Múzeum. Család és Iskola 10 sz A nemzeti pedagógia megteremtése. Család ós Iskola 2. sz -- A népiskola szociális feladatai. Család és Iskola 6. sz loth Lajosné, özv., szül. Várady Ida. A családi nevelés hibái. Ma»y Kisdednevelés , , , t. y. Povinnosti naáich domácnosti a nasej spolocnosti ku skole v zanjme vychovy dietok i dospolejsej mládeze. Domácnost a skola 4 sz lamassy Géza, A sikeres nevelés-oktatás főbb tényezői és eszközei, lanugyi Ertes. (Veszprém) Hl. 5. sz. Tanításterve, ^ A szegedi tanyai osztatlan vegyes állami elemi és ismétlő népiskolák A hittanítás tervezete. Az egyházmegyei 1J68/91L ÍSk ' SZ ' " ^^^ EŰ Tanterv és utasítás az elemi népiskola számára. Kiadta a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter évi jun. hó 16-án 2202 eln szama rendeletével. Budapest, Egyetem-ny (8-r ) 3 K lanterve A dunántuli református egyházkerület népiskoláinak. - Elfogadtatott a Pápán évi szeptember 22-én tartott közgyűlés ^. n i a i a t t ivasható végzéssel pápaiíőisl A tanulók szünidei foglalkoztatása, d. Magy. Középiskola lanulok vándorlása, (h k). Népművelés XIH. köt Tapferné Zámbó Irén. Hazafias nevelés. Nevelés 28 évf 9 sz Tárcza Bertalan. Utazás a tankönyvek birodalmában. Nevelés 28 évf o 10. sz. Tarkó János. Szünidei gyermekfoglalkoztató. Gyermekvédelem 8 sz larko Lajos. A rendszeres iskolalátogatás kérdése a falusi elemi iskolákban. Népoktatás XYI. 4. sz. Tarródy János. Neveléstani kérdések. (A cselekvés bátorsága.) PoLárísk. Közi. 16. sz. Taitber N. Nándor. A tanár egyénisége és a módszeres utasítások Kerek. Szakoktatás XIX. 11. sz. JÍ

14 380 HELLEBRANT : PEDAGÓGIAI REPERTÓRIUM. HELLEBRANT : PEDAGÓGIAI REPERTÓRIUM. 391 Teleki István dr. A tanár és tanuló egymáshoz való viszonya. Zentai áll. segély, közs. gimn. 1910/11. -Értés. Telman József. A modern nevelésoktatás és a polgári iskola Nemz Iskola 29. sz. Tersztyánszky Sándor (Nádast). A pályaválasztás előtt álló ifjaknak Brassói kath. főgimn. 1910/11. értés Tews. J. Grosstadtpádagogik Ism. Te véli'mihály. Ma*y Píedag oj ' ^ - A kultúra, kultúrátvitel és iskola. Fordította Weisz Lajos. Tanító 21., 22. sz. Tolsztoj..Jegyzetek a nevelésről. ( ) Ford. Szabó Endre Népművelés XII Tomiéi, N. Din scáderile?coaleí de azí. Educatorul ü. J. Pedopsychologia. Domácnost a skola 3. sz. Újlaki Gyula. Impressziók. Népnevelők Lapja 17, 18. sz. íegyént, jellemet nevelni és kialakítani törekedjünk.) Urbányi..Általános erkölcstan a polgári iskolában. Kereszténv Tanító 10. sz. J Utóhang az Internátus kérdéséhez. Iskoláink 1. sz. v. A műegyetemi otthonról. Budapesti Szemle 148. köt Vad József. Az iskolai mulasztásokról. Népnevelő 36. sz. Vadász Lajos. A szülők és a társadalom szerepe a gyermeknevelés nagy munkájában. Hevesm. Tanügy 2. sz. Vaday József. Vezérfonal a miniszterileg elrendelt és szokásba vett iskolai ünnepélyekhez. Egy tanévre való iskolai beszéddel és programokkal ellátva. Temesvár. Polatsek é. n. (8-r. 96 I) 2'K. Varga Béla. Gyermekek az erkölcsi züllés lejtőién. Tanügyi Értés (Győr) 3 5. sz. Varjú János. Középiskoláink élete. Budap. Hirl. 167, 169., 179., 185. sz. Várnai Sándor. Didaktikai reform. A Gyermek ' Varsányi Géza. Egyéni nevelés. Népművelés XHI. köt A nagyváros pedagógiája. Népművelés XIV A ponyvairodalom ellen. Népművelés XIV Vay Gáborné gr. A gyermekvédelemről. Nemz. Nőnevelés Veigelsberg Emma. Levegős iskolák. Népművelés XH Vencel, Peter. Návrh o sposobe spracovania novych ucebnych knih.' Domácnost a skola 12. sz. Veress Vilmos dr. Az érettségi. Keresk. Szakoktatás XIX. 13. sz. írásbeliek külső alakja. Keresk. Szakoktatás XIX. 14. sz. Verner Jenő. Miniszterünk figyelmébe. Tanító 4. sz. (Az iskolák elégtelenségéről.) Verrasztó János. Az iskola hatásának növelése. Népisk. Tanügy 39. BZm Vig József Polgári fiú- és leányiskolák tanulmányi kirándulásai.' Kassa. (8-r.) Ism. Kerezsy György. Polgárisk. Közi. 9. sz. Néhány szó tanulmánykirándulásainkról. Polgárisk. Közi. 16. sz. Villányi Henrik dr. Az általánosan művelő tantárgyak viszonya a szaktárgyakhoz. Keresk. Szakoktatás XIX. 10. sz. Wallin, I. E. W. The moving picture in relation to education. Cleveland. Ism. Pekri Pékár Károly dr. A Gyermek Wéber Béla. Szabadkőművesség, vallás és iskola. Zsilvölgye 35., 36. sz. Weinhold Károly. Eszmény és valóság a nevelés-oktatásban.' Család és Iskola 6, 7. sz. Weisz Lajos. A gyermekek büntetéséről. Tanító 10. sz. A szülői értekezletről. Tanító 23. sz. Az új tanterv eredménye és hatása. Tanító 3 5. sz. Welton, J. & Blandford, F. G. Principles and methods of morál training. Ism. P. Pékár K. dr. A Gyermek Wert der Theorie im pádagogischen Streit der Gegenwart Ism. dr. Nagy József. Magy. Píedag Weszely Ödön. Modern pedagógia útjain c. műből «Az egyéniségről)). Ism. Halmy Stefánia. Tanügyi Értés. (Győr) 5.. sz. A reformok és az iskola, Népművelés XII Wetekamp. Selbstbetátigung und Schaffensfreude in Erziehung und Unterricht Ism. Téri József. Magy. Psedag Wohlmuth Ernő. A modern iskolakönyvről. Népnevelő'3. sz. Nevelésünk mérlege. Népnevelő 1. sz. Wüsztner Ilenrikné. A társadalom gyermekei. Gyermekvéd. Lapja 3. sz. A gyermekvédelem gyakorlati kivitelben. Gyermekvédelem Lapja 7. sz..e+y. A zsúfoltság és a polgári iskola kifejlesztése. Magy. Középiskola Z. Skola i duch vremena. Skolski Glasnik 12. sz. Z. J. L'udové prednasky v národnej skola. Domácnost a skola 1. sz. Zahumenszky István. Miért és hogyan kell az olvasmányokat a népiskolában tárgyalni? Népoktatás XVI. 13. sz. Az erkölcs hanyatlása. Népoktatás XVI sz. Zamiirovic, K Telesna kazna u osnornoj skoli. Skolski Glasnik 17. sz. Záray Ödön. Az ifjúság önképzése. Nemzeti Népművelés 3. sz. Zilahi György. Elmélkedésre érdemes kérdések. Keresk. Szakoktatás XIX. 4. sz. (Az iskolai tanulmányutak hasznáról.) Zsámbokréizky Péter. Az iskolai óv kezdete és vége. Hontmegy. Népoktatás 2 3. sz. (Kezdjék az iskolát szorgalommal; a szülőkre hatni, hogy gyermekeiket ideiében küldjék az iskolába.) Zum Eealienbueh. dl. Schul- u. Kirchenbote 20. sz.

15 392 HELLEBRANT : PEDAGÓGIAI REPERTÓRIUM. 2. Módszertan. Beszéd- és értelemgyakorlatok. HELLEBRANT: PEDAGÓGIAI KEPEBTOBIUM. 393 ^ ^ ^ ^ 0SZtályC8 ^-ekdalai harmónium kíeé- 2Í-274T k haszdálatára - TaDÍtó t Évk. 1911/12. Zenei kultura ^ és a ** AT. Magyar beszélgetések. Pozsonyvárm. Népoktatása 3. sz. H e^ n i 0 L t A M Tanügyi Érte, (Szat- " S S r a i í í ü t f - ~ taaítása a ~ ^ f í i S k o - Peres Sándor.., A. beszéd- és értelemgyakorlatokról. Vezérkönyy gyanánt. Az ertekezest, mely e mű alapjául szolgált, a Népnevek Budapesti Egyesülete 50 forint pályadíjjal tüntette ki. 5 kiadás (Néptenxtok Könyrtára. II. évf. 2. S2.) Budapest, Lampel Í r f P Z Ő ÍntéZ6tek " -»»«-"* * tanterve. U ^Sm) m. S 7,t el6mí ÍSk ]aí é n 6 k t a n í M - ^ügyi Értés. (Vesz- " U / T - - A L éaektilaítáaaál az abszolní űevetkel tanítási ni. 2 sz. 6 ' Vagy a Sz0lmizáció? Tanügyi Értés. (Veszprém) & net S f ' BeSZé ; g tf a f lyó - éb a formáiról s ezeknek alkotó részéiről. Népnevelők Lapja 4 sz Szemléltető mintaleeke a beszéd- és értelemgyakórlatok köréből. Nemz Nepoktatas II. 1. szám. Toros Sándor Gyakorlati tanítás a népiskola II. osztályában. (Beszéd- es ertelemgyakorlat.) Beregmegy. Tanügy 3. sz. Enek és zene. Bertha István. A népiskolai énektanítás és módszere. Nó^rádme-v Tanügy 2. sz. öj ' Böhme- KoMcr_ Augusta. Az énekhang fizikai jelenségei, mint az enekpedagogiai tevékenység kiindulási pontja. Ford. dr. Eévész Geza. Zeneközi. X , Cserényi Béla. Elemi énekoktatás vezérfonala. Népnevelő szám. ' ^ ^. í t i - i t l Fer6nC ^ ' ^ Z0n80ratanítá8 - Népművelés Dékány István dr. Zeneművészet és szociálpedagógia. Zeneközlem. IX. 9. sz. Donáth Mátyás. Egészség- és énektani szabályok a népiskolai énektanításhoz. Tanítótest. Ertes. (Torda) 1. sz. Fodor Gyula. A zenei élvezés lélektana. Népmfív. XIV ] G. Sta jo sa uciteljskom dotacisnom uredbom i pojaokom duánosti? bkolski Glasnik 18. sz. (K'u. TI m ^ T? előadás " ifjúság számára " TanáregyL KözL ^ ^ énemanítáa tórsadalffii Jelentősége. Ze.eközl. Kostíc, T ügled ucitelja kao poj5a. Skolski Glasnik 6. sz Kumyjándor. A zenetanítás. Kolozsv. ref. kolleg. 1910/11. értés. M. Pojacka duznost. Skolski Glasnik 10 sz Memch Antal. Tanmenet és utasítások a népiskolai énektanításhoz. Ism. Tóth Irma. Család és Iskola 17. sz. i\'wv József dr. A zene helye a középfokú oktatásban. Magy. P^dag. Szolmizálás és énektanítás. Tanügyi Értés. (Veszprém) III. 8. sz. Nehany szo a székesfővárosi zenetanfolyamokról. Zenelap 1-2 sz Í T n ^ S 6 ^ ^ 6 0S2taüaű 6lemi i s k o 1^- Popovici T. Cantarea ín fcoala poporala. Yatra ^colara, TT- Összhangzattanra előkészítő jegyzetek. (Hangköz-tan j A Aozepiskolai énekíanítókat képző tanfolyam felvételi vrzsgála- T m Z t v TaIamÍüt ÍSk0kÍ és ^-használatra. 2. atdolg. kiadás. Budapest, Eozsnyai K. (8-r.) - l8m. jd üat. Egy. Zeneközl sz. Földrajz. Büerea R Australia. (Prelegere practieá din geografie Pentru clasa VI.) baucatorul 113 1J 8. I. ~ Peninsula balcanicá. (Lectie din geografie pentru clasa Y.) Educatorul ; '

16 40 ti HELLEBEANT : PEDAGÓGIAI REPERTÓRIUM. Braun Ádám dr. A földrajzi tankönyv kérdéséhez. Tanáregyl. Közi 44. évf Capala, Gra^ian. Geografia ín?coala poporalá. Foaia Skola,st. 3. sz. Czirbusz Géza dr. Az emberi geografia tanítása. Magv. Középiskola Faragó Vilmos. Aktualitás a földrajz tanításában. Izr. Tanügyi Értés. I 2. szám. \/ Farkas Sándor. Yezérkönyv a népiskola földrajztanításához Ism. Böngérfi Géza. Család és Iskola 15. sz. Graef Kari Etwas über Heimatkunde. Schul- u. Kirchenbote 10. sz. Győri Vilmos. A földrajzi szemléltető képek dolgáról. Polgáriskolai Közi. 13. sz. Kántor Irma. A földrajztanítás reformja a középfokú leányiskolákban. Nemz. Nőnevelés Korseh, H. Methodik des geographischen ünterrichts in der Volksschule Ism. dr. Horváth Károly. Magy. P dag (M. P.) Nemz. Népoktatás I. (új) évf. 11. sz. Lasz Samu. A modern földrajz iránya, célja és a magyar középiskolák földrajzi oktatásának reformja. Magy Pasdag , (Külön is megjelent 8-r ) Paál Máté. A vademberekről. (Jegyzetek a földrajz tanításához.) Tanító 36. sz. Petrovic, Györgye, Zemljopis u osnovnoj skola, Skolski Glasmk 1 2. sz. Potzta Ferenc. Az életnek. Tanítók Évkönyve 1911/ (A földrajzról az életre való nevelés szempontjából.) Priscu, Radii, Pe Pusta Ungariei. (Lectuine practica.) Yatra 'Scolara Simonyi Jenő dr. A térképvázlatok. Tanáregyl. Közi. 44. évf Stanca, Josif. Anglia. (Lectie practica din geografie.) Eeuniun. invátátoril. 3. sz. Tájékozódás a földrajztanítás irányelvei között. Nemz. Népokt. II. 2. sz. Tischendorf) Jul Práparationen f. den geographischen Unterricht an Yolksschulen Ism. dr. Horváth Károly. Magy Pada* Vaday József. A földrajztanítás vezérkönyve. I. rész. Nagyvárad, Ism. Farkas Sándor. Hivat. Közi. 2. sz. Zadák Ilona. Képes levelezőlap. Népnevelők Lapja 9. sz. írás-olvasás. p/arkosy Bániéi. Egységes szemléltető módszer az írva-olvasás tanításához. Elemi népiskola első osztálya és alfabéták számára. Második bővített kiadás. Marosvásárhely. Ady-ny (8-r ) 1 K HELLEBEANT : PiEDAGOGIAI REPERTÓRIUM. Árpásy János id. Útmutatás az /910. sz. a. szabadalmazott szemléltető Ábécé és olvastatógép használatához. Kalocsa, Werner K. (8-r ) Ism. Hodossy Béla. Sárosp. Eeform. Lap 49. sz. / Bakó Béla. A helyesírás és fogalmazás tanítása a népiskolában. Család és Iskola 17. sz. Bertalan Ilona. A méh és a galamb. (Olvasmány tárgyalás.) Népnevelő 11. sz. Bizerea, P. Analiza psihologicá a cifcirii serierii. Educatorul Citeva teme pentru exercitiile stilistice libere. Educatorul Exercitii stilistice libere. Educatorul Stenografia in ^coala primará. Educatorul Bokor Miksa. Az írás tanításának reformja. Rajzoktatás , Crisianu, /. Cáteva notite ortografie. Eeuniun. Invátátoril. 6. sz. 0 cerinta ortografice de prisos. Eeuniun. Invátátoril. 7. sz. Dumbrava, FI. Arla lecturi. Foaia Scolast 11. sz. Endrei Akos. A modern irodalmak ismertetése a középiskolákban. Tanáregyl. Közi. 44. évf Erdélyi Irén. Tanítványaimnak az olvasásról. Szombathelyi főgimn. 1910/11. értés Fleischer Lipót, Miért gyengék a tanulók a fogalmazásban? Nemz Népoktatás I. (új) évf sz. Fometescu, Dr. I. Copii cu ochí slabi. Educatorul Gergely Alajos. Az írásról. Népnevelők Lapja sz. ííadan, Petru. Cálauza la folosirea abecedarului soarele cu índrumári la metodul nou al imitatiunei. Arad. tipog. diecez (8-r ) Hajnal József. «ly» és «j». Kisküküllőmegy. Tanügy 7. sz. Alovváih E. János. A helyesírás tanítása. Tanítók Évkönyve 1911/ Mendly János. Az olvasójáték ismertetése. Népoktatás XYI. 6. sz. Moldovan, Joan. Ocupatiunile scripturistice ale elerilor ín coala poporalá, Yatra Scolara Nóvák Gyula és Szabó Károly. Az írás-olvasási módszerek lexikona. A jelenkorban használatos írás-olvasási módszerek kritikai ismertetése. Tanítóképzők és tanítók használatára. I. kötet. Az írvaolvasó és jelképes módszerek ismertetésével. Yeszprém, Pósa G. (8-r ) 1 K. Rónai Sámuel, Gyorsírás a polgári iskolában. Polgárisk. Közi. 4. sz. Seidl Sándor. Az iskolai fogalmazványok értéke és becse. Pozsonyvár m. népoktatása 3. sz. Stanca, Josif «Cartea Cártiloro (o seriere pedagogica). Eeuniun. Invátátoril. 3. sz. 395

17 396 HELLEBEANT : PEDAGÓGIAI REPERTOBIUM. szt\'t f - Z tul 0StrU 36 a SCrÍe - EeUŰÍnn - I-atatoril. sz S.abo Kalman Egy olvasási óra. IT. osztály. Nemz. ísk sz Székely Laszlo. A gyorsírás helye ós szerepe a felső kereskedelmi iskola tárgyai között. Keresk. Szakoktatás XIX. 3 gs ^re3kedelmi I b í í ; : ; á í r i m i k a és az T Ö "Í:ti* 1 " 1 1 ^ h gyan 1VaSS0D a taűító? >-poktatás T T S Z J S r : f?!r m i m i k a i korlatok az olvasás (8-r 87 L)3 K 7 *** ***** B u d^ e s t Na S el TO? W -f T?( dn A tükörírásró] - A Gyermek e n S e ^ a b, Kézimunka. A r t J T S * T mőkedvel6 ' munkálatok könyv- A M ^ 191L - Ism - Mihalik Gyula. Népműv. XIV Magy. Középiskola Benedek Béla. A szlöjd-kurzus szervezése. Borsodm. Tanügv 2. sz - ^siky Bela megjegyzése U. o. 2. sz. x/boda Béla A szlöjd tanítása az elemi iskolában. Népnevelő 30 sz ' E Ő t f LáSZl f: Kézü «y esító ' bádogmunka Ism. E Nópisk Tanügy 1/ s, _ K p ^ Magy. Siketnéma oktatás 11 sz Ispanovü^dor. Mi legyen a szlöjd valódi célja? Népnév. Lapja - Slöjdtanítás a polgári iskolákban. Iíultura. (Budapest) II 5 sz Kézügvesítő munka. Tanító 18. sz SZÓ 8 Íé2Ügye8Sé8Í Gyóg S y Z : V^teÍV e '' e n M' A,í é Z Ö g y e S 3 é g taűításának gy^oriatí keresztülvitele. Nemz. Népoktatás. ]. (új) évf z Nevelő ós műkedvelő kézügyességi munkálatok könvvtára ism. o Magy. Középiskola P % E T t e l ' k DŐÍ kézimunkaoktatás köréből Magy. Iparoktatás Pollák Simon. A slöjd zsidó népiskoláinkban. o, &Zcim. Izr. Tanügyi Értesítő HELLEBEANT: PEDAGÓGIAI KEPEETOÍTLUM. Poznan Jolán. Az új tanterv és a kézimunkatanítás. Polgárisk. Közi. íi. szam. Rácz Sándor. A szlöjdtanítás a magyar nyelv szolgálatában. Népisk Tanügy II. 19. sz. r Tesléry Károly Kézimunka tanítása az elemi iskolában. Nyitrai r. k. elemi leanyisk. 1910/11. értés Varga Gábor. Kézimunka a középiskolában." Tanáregyl Közi. 44. évf Klasszikus nyelvek. Benisch Árthur dr. A reáliskolai latintanítás. - A görögpótló helyettesitese a francia nyelvvel. Tanáregyl Közi. 44. évf Crispus. Hódít a latin nyelv. Magy. Középiskola Erdős Tivadar. A görög nyelv tanítása Magyarországon. Athén, Ism. F. A. Magyar Középiskola Hittrich Ödön dr. A klasszikus' nyelvek tanítása, (Orsz. ág. ev. tanáregyl. évkönyve 1910/ ) K. L. Hőskultusz az iskolában. Pesti Hírlap 49. sz. K~n. Modern latin nyelvtani oktatás. Magy. Psedag (Werner H. értekezésének tartalmát ismerteti.) Karsai Ervin. Az óklasszikai olvasmány methodikájának alapelvei. Magy. Középiskola , Kőhalmi Mihály Szevér. Latin beszédgyakorlatok. Szilágysomlyói r. k. főgim. 1910/11. értés Kristóf György dr. A Dent-féle latin nyelvtan használhatóságáról. Szászvárosi ref. kollégium 1910/11. értés. Prévost Marcel a latin nyelvről. Magy. Középiskola Szent Vazulnak (Nagy) intő szózata az ifjúsághoz a hellén irodalom hasznáról. Fordította s bevezetéssel ellátta Bódiss Jusztin. Budapest, Stephaneum. (8-r ) Takáts Lajos. Az irodalmi görögpótló. Tanáregyl. Közi. 44. évf Tordai Ányos dr. A Liber Sexti tanítása a H. osztályban. Bajai főgimn. 1910/11. értés Vértesy Dezső. A középiskolai görög tanulmányok. Tanáregyl. Közi. 44. évf Magyar nyelv. Bartha József dr. Észrevételek a magyar nyelvi és irodalmi oktatásról. Magy. Középiskola , Behula Mária. A magyar beszéd tanítása a nem magyar anyanyelvű népiskola I. osztályában. Bars 81. sz. 397

18 398 HELLEBRANT : PEDAGÓGIAI REPERTÓRIUM. Bozga Miklós. Idegen ajkú gyermekek magyarnyelvi tanítása. Tanügyi Ertes. (Szatmár) 10. sz. Crisian, I. Aplicarea unor sufixe cuvinte reclamate de topica firea limbei maghiare. (Spicuiri din manualele noastre pentru limba maghiará.) Eeuniun. Invátatoril. 6. sz. Deutschlánder, G. Einführung in die magyarische Druck- und Schreibschrift. Schul- u. Kirchenbote 21. sz. Eberharclt Fábián János. Magyar nyelv tanítása. Népnevelő 37., 38. sz. Imre. A magyar irodalom paedagógiai értéke. Szegedi városi fó'gim. 1910/11. értés L Harmos Sándor dr. A költészettan szociális vonatkozásai. Magyar Tanítóképző , , Karoli, Rudolf, ünterrichtsbeispiele fíir den magyarischen Sprachnnterricht nach der direkten Methode. Schul- u. Kirchenbote 5 9. sz. Lakatos Vince dr. Újítás a retorika és poétika tanításában. Magvar Középiskola , Mészáros Sándor. A magyar nyelvi fogalmazás módszeréről. Keresk. szakoktatás XIX. 19., 20. sz. Philipp Kálmán dr. Az irodalomtanítás elméletéhez. Magy. Középiskola , Prónai Antal. Kell-e olvasókönyv a magyar irodalomtörténet mellé? Tanáregyl. Közi. 44. évf " Mennyiségtan. Akos István. A számtani oktatás. Magyar Gyógypedag ^2, , Be-ke Manó dr. Yez/rkönyv a népiskolai számtani oktatáshoz. Ism Szentgyörgyi József. Család és iskola. 12. sz. Beke, E. u. Mikola, S. Abhandiungen über die Eeform des mathematischen Unterrichts in Ungarn. Im Auftrage der mathemat. Eeforrakommission des Landesvereins der Mittelschulprofessoren. Nach dem ungar. Originál unter Mitwirkung v. M. Balog u. J. Eados deutsch heransg. von. Leipzig, B. G. Teubner, (8-r. YI ) 4 K. Ism. Szűcs Adolf. Magy. P^dag Bertalan Vince. Az Ében-féle számológépről. Népnevelő 35. sz. D. K. A gyermek és az alkalmazott számolási műveletek. Népiek. Tanügy. 5. sz. Dublea, Livin. ínfcroducare ín multiplicatuine (Téma prac'ticá, cl. III., din coala poporala.) Eeuniun. Invátatoril. 4. sz. Ében Mihály dr. Szorzás-osztás a váltószámgépen. Népnevelő 13. sz HELLEBRANT: PEDAGÓGIAI REPERTÓRIUM. 399 Hajnal József. A közönséges törtekkel való szorzás és osztás. Kiskíiküllőmegy. Tanügy 12. sz. Höfler, Alois. Didaktik des mathematisehem Unterrichts Ism. Kelemen Ignácz. Magy. Paedag Hosztinszky Antal. Eljárásom a számtan tanításánál az idegen ajkú I. osztályban a magyar szó megtanítása céljából. Népoktatás XYI. 7. sz. Imrefi József. A számtanításról. Hevesm. Tanügy. 6. sz. Kárpáti Ernő. Az első osztály számtani oktatásáról. Nagyatádi polg. fiúisk. 1910/11. értés Káth József Cselek vőszemlólet a egyszeregy gyakorlati alkalmazásánál. Népnevelő 52. sz. Számtanoktatás. Gyoregyhm. Tanügy 4. sz. Kratofil Dezső. Módszeres feldolgozások a népiskolai mennyiségtani tananyag köréből. Tanítótest. Értés. (Torda) sz. L. Számolás az ujjaken. Népisk. Tanügy sz. Lenkei Lehel. Segédeszköz az ábrázoló mértan modern tanításához, Ism. Szirtes Ignác. Tanáregyl. Közi. 44. évf Lissák Jenő. A számtoló kézikönyve Ism. y f. Magy. Középiskola Sz. A. Magy. P dag Molnár Berta. Gyakorlati tanítás a számtan köréből. Tanítótest. Ért. (Torda) 3. sz. Németh Vilmos. Számolástanítás az I. osztályban ötös rendszer alapján. Ev. Népiskola Petrovic, György a. O proeentima. Prakticna radnja. Skolski Glosnik 19. sz. Ponauer Emil. Erőpazarlás az iskolában. Tanügyi Értés. (Yeszprém) III. 1. sz. (A számtan tanításáról.) Popara, Milos. Dijeljenye i mjerenye u brojnom nizu preko Skolski Glasnik 17. sz. Iz mötödike racunske nastave. Odyzimanje u. III. razred. Skolski Glasnik 16. sz. R. Begula-de-treí simpla. (Lectie practica din aritmetiea pentru clasa Y YI.) Educatorul " 1. Rados, Gustav. Der heutige Stand des matheraatischen Unterrichts am königlich ungarischen Josef-Polytechnikum. (Technische Hochschule in Budapsst,) (Internationale mathematische Unterrichtskommission, Ungarische Subkommission.) Budapest, Hungaria Buchdr. (8-r ) Rátz L. ís Mikola S. Az infinitezimális számítások elemei a középiskolában Ism. Matematikus. Tanáregyl Közi. 44. évf

19 400 HELLEBEANT : PIEDAGOGIAI BEPEETOEITTM. r arsí^) sír eljárásom az eiső Schmidt László. új módszer a szorzás műveletének végrehajtására HELLEBEANT : PEDAGÓGIAI EEPEBTOEIÜH. 401 ^ e i S T ^ ^ ErSteri6raen der Muttersprache. Von der Üy6lVek 8 Tanáregyl. sla n i f Í C h!, E e 0 h e n S t U C d e D -^enbote i } 2fszy ^ Í o o t B Í r Í íam ' tósa a ' Tako1 "fó'gimnázimban. MW i ' ^ tadárké P zó - in t értés ] és Magy. Közművelődés II. köt f füz Szebenyi József. Az egyszeregy tanításáról. Borsodm. Tanügy 1 S7 ^ ^ l ^ r ^ a 8ÍÍ6fcémák ÍSb láíbad - ^ ^Speaag.' "tur^r^z p é l d á k a s2áffitantaüítós ^P- 8-r. 18 l) 9 Z ' ( Klűou 19 megjelent. ZÍ mt;izef f á T Á kép6s és jelképes ^olfctanflfai moüszer. Ism. Senki. Nemzeti Iskola 15. sz. Modern nyelvek. B Í Tn7Í e U Ü k l Ó % ^ AZ ÍdegeD tanításáról a. felsőbb r á s a a f ő i s b o i - * " X S t o ^ T ^ 8raűl8tÍCÍÍ iü?coak Eeuniun'. ^ síe-ssft' Ném6t nyclvtedítá8 Nemz. Nőnevelés EUe " Ó S ^ ^esítő. Limba maíerna in goolile noastre. Foia Scolast. 16. sz F " é i : T - n 7 i v * k 5 2 é * I á b - H Í e "Zt Kar : H e r- Ein Wort í2ur ^hodisohen Gestaltung a*, grammanseuen Imterrichfa,. Sehnl- u. Eirctenbote sz! flz 1 S r á n ; \ n f m 6 t DJ6lV a ^"képzőkben. Népnevelő 41. sz X S ; xn 993T lvek tanuiása - 191a - ^ M * 20 ákoiy a **** Medgyesi János. A tanítóság és az esperanto. Tanító 39 sz íaí í f " " H e r m a m Und»ea B-jánák méltatasa. bzatmarnemeti kath. főgim. 1910/11. értés kl J 7: F ÉTI Z^ÍST tanításának módszeráhez - " Í ^ T ^ t ^ 6 k t m Ó d S Z e r Ű Szombathely, egyh. ny. N<w Ferenc d,, A német ^ tanításáról Magyar Tanűóiépző ^ T ^ t f " : MtÜnŐ Cémet olvasmto yról. Nemzeti Nőnevelés 11/ (Voss J. H. Der 70-te Geburtstag.) tetrovrö Györgye. Skola rada. Po nemackom. Skolski Glasnik II LÖ. SZ. Phttípp Kálmán dr. Szünidei nyelvtanuló telepek hazánkban. Mag,- Kozepiskola Sármai József dr. Tájékoztató a modem nyelvek tanítására a m. kiv bonved nevelő- és képzőintézetekben. Budapest, Pallas. (8-r. Schiff József dr. A német nyelvtanítás a gimnáziumokban. Tanáregyl. Kozl. 44. évf L Bl ' SteSC "' 1 (Lectie practica din limba romana.) Eeuniun. Invatatoril. 2. sz. Frazeologia in jcoala. Eeuniun. Invatatoril. 7 sz &. Kultura és hazafiság. Beregm. Tanügy 8. sz. (A német nyelv intenzivebb tanításáról a tanítóképezdékben ) Szabó Viktor dr. A direkt módszer főkérdései. (Különös tekintettel a neme nyelv tanítására hazánkban.) Budapesti VIII. ker. főreálisk. 1910/11. ertes Szuppán Vilmos. Javaslatok a német nyelv tanításának eredménvesebbe tétele érdekében. Budapest, Pesti könyvny (2-r. 2 lev.) Walter,Max. Zur Methodik des neusprachlichen Unterrichts Ism. Téri József. Magyar Píedag Magyar Paeclagogia. XXI

20 402 HELLEBRANT : PEDAGÓGIAI REPERTÓRIUM. Bárdos Művészeti oktatás. Géza. A tanító az assthetika szolgálatában. Tanító 47. ez. Bartók Lóránt. A művészi nevelés reformja a középiskolában. Karánsebesi áll. főgim. 1910/11. értés Dombi Lajos. Míívészetismertetés a középiskolákban. Eaizoktatás Hacker Boriska. A művészi érzék fejlesztése. Nemzeti Nőnevelés Horváth Dezső dr. Beflexiók a művészetről. Nemzeti Kultura 1 íüz Jablonkay Géza. A művészi nevelés kérdéséhez. Népművelés XIII k Jovicza I. Sándor. Művészet az iskolában. Népnevelők Lapja 11. sz. Jung Miklós. A tanító az eszthetikai nevelés szolgálatában Tanító sz. Képszemlélet. (A képszemlélet módjának gyakorlati bemutatása.) Népművelés XII Majorovics Lajos. A művészi érzésről és művészi nevelésről. Oraviczabányai polg. fiűisk. 1910/11. értés Márffy Ödön. Művészi nevelés vagy beszéd- és értelemgyakorlat? Népművelés XII Györgyi Kálmán válasza. U. o Márffy Ö. felelete. Még egyszer a művészi nevelés kérdéséről címmel. U. o Mihalik Gyula. Az egyházművészeti tanfolyamok. Magy. Iparművészet A művészi, nevelés az iskolában. (Nyilatkozatok.) Népművelés XIII. köt , Nosz Gusztáv. A művészeti oktatás problémája az iskolában. Népnevelési Közi. (Nagyvárad). 27. évf sz. Nóvák József Lajos. Vidéki közönségünk művészi nevelése. Magyar Iparművészet OsdL Az ultramodernség és a művészi nevelés. Eajzoktatás Stadler József. Művészet ós nevelés. Tanító sz. Ündi Mariska. Szépségkeresés, művészi öltözködés. Népműveles XIIL köt , Philosophia. Kompejrea, Gavr. Zasto se predeje; i kako treba da se predaje psichologija. Preveo Yasa Stajic. Skolski Glasnik sz. Komis Gyula dr. A pszichológia és pedagógia viszálya. Magyar Középiskola 4 13., HELLEBRANT : PEDAGÓGIAI REPERTÓRIUM '- l 8 m - Népművelés ^ m a lélektaű tanításában - Nagy László. A lélektan tanításának módszere. Budapesti YI. ker all. tamtonokepző 1910/11. értés, és Magy. Tanítóképző l'. $uteu, Traian, Eostul psihologiei ín desvoltarea sociala si culturalá a poporului románesc. Foaia gcolast. 4. Rajz. Balla Bernát, A rajzoktatásról. Népisk. Tanügy. II. 7. Sz. Boros Rudolf. Modern elemi rajzoktatás. Kereszténv Tanító sz Deák Geyza. A magyarság és a rajzolás. Budapest, Lampel E (8-r" ) 3 K. - Ism. dr. Győrffy István. Néprajzi értesítő 75 1 Doczy J Értekezés a modern rajzoktatásról. Honti Tanügy 7 8 sz Dreisziger Ferenc. A rajzolás az oktatás szolgálatában. Tanítók Évkönyve Fazekas Károly. Az új rajz tanításról. Tanügyi Értesítő (Veszprém) ULx. A. SZ. Fekecs Sándor. A rajz és a gyermek szellemi képességei. Népiskolai Tanügy 19., 20. sz. Fekete Sándor. A rajztanításról. Népisk. Tanügy 1 4. sz. Felcán József. A rajztanítás. Nemz. Népoktatás I. (új) évf 7 8 sz Fleischer Michael. Yortmg und Lehrplan für das Zeiehnen an'den ev. Volksschulen des Bistritzer ev. Kirchenbezirks A. B Schul- u frío^6 17 " 18 ' 8Z ' ~ D nath Ge rg ' Ent «e 8 nun g- U - o- Flóns Áron dr. A kenyérkereseti rajztanításról. Család és Iskola 18., 19. sz. Füleki József és Molnár Jenő. Magyar minták szabadkézi rajzoláshoz. Ism. H. Eajzoktatás Háber János. A rajzoktatásról. Esztergomi főreálisk. 1910/11. értés HollőS f Károl y- A tekintély. Eajzoktatás (A rajztanári állásról.) Molnár György válasza. U. o Iván Béla Rezső. Elemi- és középfokú rajztanítás. Pozsonyi á* lvc értés * * J T. K. A tanító rajzkészsege. Népisk. Tanügy II sz. Kassai, Nándor. Eajzolás a szabad természet után. Eajzoktatás 1/ és Budapesti VII. ker. (István-Úti) főgim. 1910/11. értés (Külön is megjelent. 8-r ) 26*

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

,t ~===============~ ~ :f fer /!L~

,t ~===============~ ~ :f fer /!L~ i/ii/i//i/iii//ii/iiii!iiiii/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/1111111111111111'1111111111111111111111111111111111111iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilli1\llliii111\111111111\lillll/1\11111 'o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

PEDAGÓGIAI REPERTÓRIUM.

PEDAGÓGIAI REPERTÓRIUM. PEDAGÓGIAI REPERTÓRIUM. A magyar psedagogiai irodalom 1910-ben. A jelen összeállítás a magyar psedagogiai irodalmat tünteti fel az 1910-ik évről. Ámult évihez képest annyiban történt változás, hogy a harmadik

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2007. március 9-10. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Gimn. 47,100 43,900 47,250 47,250 47,400 46,300 279,200 2 Nagykőrös Arany János Ref. Gimn. 45,800 45,350 45,650 47,800 45,650

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

TANíTÓKÉPZŐ. A TANíTÓKÉPZŐ-INTÉZETI TANÁROK ORSZÁGOS EGYESÜlETÉNEK NAGY ~903 BUDAPEST X:ÖZLÖ:N""YE SINGER ES WOLFNER KÖNYVKERESKEDÉSE ANDRÁSSY -ÚT 10.

TANíTÓKÉPZŐ. A TANíTÓKÉPZŐ-INTÉZETI TANÁROK ORSZÁGOS EGYESÜlETÉNEK NAGY ~903 BUDAPEST X:ÖZLÖ:NYE SINGER ES WOLFNER KÖNYVKERESKEDÉSE ANDRÁSSY -ÚT 10. TANíTÓKÉPZŐ A TANíTÓKÉPZŐ-INTÉZETI TANÁROK ORSZÁGOS EGYESÜlETÉNEK X:ÖZLÖ:N""YE FELELŐS SZERKESZTŐ: NAGY ~903 XVIII. ÉVFOLYAM BUDAPEST SINGER ES WOLFNER KÖNYVKERESKEDÉSE ANDRÁSSY -ÚT 10. Hungaria könyvnyomda

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

The Börötz (Berecz) Families of Ság c September 2011

The Börötz (Berecz) Families of Ság c September 2011 1-[Family Line Info] BERECZ.. 2-István BERECZ about 1695.. +Zsuzsanna KOVÁCS.... 3-János BERECZ about 1722 after 1766.... +Erzsébet NAGY about 1728 after 1766...... 4-Anna BERECZ 25 December 1747......

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

35. Csongrád Megyei Levéltári Napok Alsóváros október 10.

35. Csongrád Megyei Levéltári Napok Alsóváros október 10. 35. Csongrád Megyei Levéltári Napok Alsóváros 2012. október 10. A rendezvény támogatói: Alsóvárosi Általános Iskola Alsóvárosi Ferences Látogatóközpont A vendégeket köszönti: Biernacki Karol a Csongrád

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2006. március 31-április 1. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Ker. és Közg. Szki. 48,250 45,050 46,200 45,950 46,650 46,700 278,800 2 Nagykőrös Toldi Miklós Szki. 46,800 44,400 46,550 45,900

Részletesebben

Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök

Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök V. AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELÔI Az OMBKE vezetô tisztségviselôi (1892 2002) Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök Fõtitkár (f.t.) (ügyv.a.e.) Fõtitkárhelyettes (f.th.) Ügyvezetõ fõtitkár (ügyv.f.t.)

Részletesebben

REPERTÓRIUM. Benkó Imre, Arany János tanársága N.-Kőrösön. Ism. dr. :ilázár Béla. Nemzet 194. sz.., r,

REPERTÓRIUM. Benkó Imre, Arany János tanársága N.-Kőrösön. Ism. dr. :ilázár Béla. Nemzet 194. sz.., r, REPERTÓRIUM. Abonyi Lajos. (1843-1898.) (Képpel). Vasár, Ujs., 18. sz.' t /,... Ábrányi Emil, Garay János emlékezete. Budap. Napló "155. -sz. Ábrányi Emil. Abonyi Lajos. Budáp. Napló 118. sz, Ambrus Zoltán.

Részletesebben

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia 1936.10.10 1949.01.31 2. Ajtai Mária 1970.07.01 1985.06.18 3. Antal József 1956.08.22 1971.06.12 4. Antal Mária 1940.02.19 1953.06.17

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

Piszmán 90. Összesített egyéni eredmények. Megkezdve: Befejezve:

Piszmán 90. Összesített egyéni eredmények. Megkezdve: Befejezve: Piszmán 90. Összesített egyéni eredmények Megkezdve: 2015.05.23. Befejezve: 2015.05.23. Helyezés Versenyző neve F.szam Pont Ft Csapatnév 1 Varga István 1 12 222 2 Duzmath Lajos 1 12 208 3 Bolevácz László

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Pécs, 2005. április 15-17. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Szki. 47,700 47,750 47,250 47,250 47,600 46,400 283,950 2 Sárospatak Református Koll. és Gimn. 47,550 47,250 46,450 46,700 47,150 46,100

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Mikulásfutás Vác. 13km Férfi Kategória szerinti eredmények. Kategória: Gyermek B (10-12 éves) Kategória: Serdülő (13-15 éves)

Mikulásfutás Vác. 13km Férfi Kategória szerinti eredmények. Kategória: Gyermek B (10-12 éves) Kategória: Serdülő (13-15 éves) Kategória: Gyermek B (10-12 éves) 1 1011 BÁRSONY André 2002 01:06:14 00:00:00 4:56 p/km 88 81 01:06:46 2 1108 KECSKÉS Marcell 2002 01:10:12 00:03:58 5:14 p/km 122 110 01:10:48 Kategória: Serdülő (13-15

Részletesebben

Tárgy: A nevelési-oktatási intézményekben indítható osztályok és csoportok, valamint alkalmazotti létszámok meghatározása

Tárgy: A nevelési-oktatási intézményekben indítható osztályok és csoportok, valamint alkalmazotti létszámok meghatározása Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-114/2789/2012. sz. határozat Tárgy: A nevelési-oktatási intézményekben indítható osztályok

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY 1.hely Zalaegerszeg "A" 133 pont Jakab Martin 2005 5 Fonyódi Ákos 2005 7 Gaál Máté 2005 14 Mészáros Mirkó 2006 17 Horváth Kevin 2005 20 Balogh Ákos 2005

Részletesebben

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely * 2001-2002 LÁNY EGYÉNI EREDMÉNYEK * * 2001-2002 FIÚ EGYÉNI EREDMÉNYEK * 1 191 Takács Dániel 56:15 4:42 2 104 Behina Bálint Kazinczy Ferenc Általános Iskola 1:01:08 5:06 3 126 György Zsolt Szent Erzsébet

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő Csapat neve: Dunaújváros, Széchenyi István Gimn. Egyéni absz. helyezési összeg:60 Csapat helyezése:1 3 1532 MATKÓ Csaba 00:16:24 7 1529 BUDAI Levente 00:16:49 20 1533 SALAMON Zalán 00:17:58 30 1530 CSATHÓ

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT 56. SAVARIA KUPA IGAZOLT H. NÉV CSAPAT TAR ÖSSZ. ÜRES 1. Becze Ferenc Lauf-B TK 205 584 2 2. Horváth Zoltán Vasasszonyfa SE 214 582 1 3. Zapletán Zsombor Répcelaki SE 195 575 0 4. Polgár Károly Kőszeg

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Balatonalmádi

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Balatonalmádi Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Főbíró: Bódy István (BVSC), Kocsis Miklós (VDDSE) Számítógépes főbíró: Szlama Ákos (DVSZ) Orvos: Dr. Kisvarga Magdolna Versenybírák:

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC 2015. 10. 09. NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY Abonyi József 1914 1984 0005-0033 Ádám Gáborné Gőz Eszter 0035-0054 Agócs Pál 1937 1990 0045-0018 Alföldi Zsigmondné Bodnár Róza

Részletesebben

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar Fotó: faluskriszta.hu NAPTÁR 20 5. Hét/Week/Woche 27 Montag 28 Dienstag 29 Mittwoch 30 Donnerstag 31 Freitag 1 Samstag 2 Angelika, Angyalka Károly, Karola Adél, Eta Martina, Gerda Marcella, Lujza Ignác,

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Kiskunhalas Bibó István Gimn. 37,950 36,700 37,000 36,300 147,950 2 Kisújszállás Móricz Zsigmond Református Koll., Gimn., SzKI és Ált. Isk. 34,800 36,550 36,400 36,450 144,200 3 Nagykőrös

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 6, 8,5 4,5 9, 3. 2. Sárkány DSE II 6, 7,5 5, 8,5 4-5. 3. Mattolda SSC II 3,5 4, 5,5 3,. 4. Aquaréna KSC III 9,5 8,, 28,5. 5. Törekvés

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

2014/2015. tanévi III. korcsoportos többpróba csapat Bp.,

2014/2015. tanévi III. korcsoportos többpróba csapat Bp., III. kcs. Fiú csapat Hely Csapat Pont 1. X. ker. Szent László Általános Iskola 2860 2. IV. ker. Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola 2670 3. XXI. ker. Kazinczy Általános Iskola 2664 4. XIII. ker. Ének-Zenei

Részletesebben

Bevezető, követelmények, tanmenet I. A didaktika fogalma, tárgya, alapfogalmai, kapcsolata más tudományokkal II.

Bevezető, követelmények, tanmenet I. A didaktika fogalma, tárgya, alapfogalmai, kapcsolata más tudományokkal II. 1. 10.03. Bevezető, követelmények, tanmenet I. A didaktika fogalma, tárgya, alapfogalmai, kapcsolata más tudományokkal 2. 10.10. II. Az oktatáselmélet kialakulása - történelmi előzmények (1) Őskor: primitív

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Úszás Diákolimpia Városi döntő Hajdúböszörmény, december 09. EREDMÉNYLISTA

Úszás Diákolimpia Városi döntő Hajdúböszörmény, december 09. EREDMÉNYLISTA 1. 100m fiú gyors 1. Mirkó László 2004 Baltazár DRÁI 1:16,0 2. Kun Márton 2005 Bethlen G. Ált. Isk. 1:16,8 3. Györfi Kornél 2004 Baltazár DRÁI 1:25,6 4. Andirkó Csaba 2005 Bethlen G. Ált. Isk. 1:29,5 5.

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT

A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT A Tolna Megyei Közgyűlés 51/2007. (IV. 19.) közgyűlési határozata bírósági ülnökök megválasztásáról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

ÉVI ISKOLAI CSAPATBAJNOKSÁG, DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY április 16.

ÉVI ISKOLAI CSAPATBAJNOKSÁG, DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY április 16. 5 6. ÉVI ISKOLAI CSAPATBAJNOKSÁG, DÖNTŐ 6. április 6. VÉGEREDMÉNY ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ALSÓ TAGOZATA Bornemisza Péter Gimn. és Ált. Isk. Pánczél András Szántó Ariel Fodros Általános Iskola 5 Cseri Ádám 6

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest II. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest II. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 37,650 37,300 38,300 113,250 2 Veszprém Hriszto Botev Német Nemz. Nyelvoktató Ált. Isk. 37,650 37,800 37,650 113,100 2 Debrecen Református Kollégium

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

Diákolimpia Pest Megyei Mezei Futóbajnokság

Diákolimpia Pest Megyei Mezei Futóbajnokság Csapat neve: Gyál, Zrínyi Miklós Ált. Isk. Egyéni absz. helyezési összeg:66 Csapat helyezése:1 4 454 FEKETE Olivér 00:05:43 10 453 FEKETE Márk 00:05:54 25 455 GÉGÉNY József 00:06:10 27 456 ROSTÁS Zsolt

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Kiskunhalas Bibó István Gimn. 37,400 37,300 37,150-0,3 35,650 147,500 2 Kisújszállás Móricz Zsigmond Református Koll., Gimn., SzKI és Ált. Isk. 35,100 35,500 36,050 35,350 142,000

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924 Családfa Apai nagyapa Lőrincz Dániel 1870 1929 Apai nagyanya Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951 Anyai nagyapa Seiger Gottlieb 1864 1924 Anyai nagyanya Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina )

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Strandröplabda Diákolimpia Kispest NEVEZÉSEK

Strandröplabda Diákolimpia Kispest NEVEZÉSEK ÖSSZESÍTÉS nyilt fiú - IV nyilt fiú - V nyilt fiú - VI Strandröplabda Diákolimpia 0. Kispest NEVEZÉSEK nyilt lány IV nyilt lány V nyilt lány VI amatőr fiú IV amatőr fiú V amatőr fiú VI amatőr lány IV amatőr

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc 2010.04.18. 11:36:17 Végeredmény (sorszám szerint) rang vezetéknév utónév egyesület 1 ÁRPÁD GIMNÁZIUM BUDAPEST 2 BATSÁNYI GIMNÁZIUM TAPOLCA 3 BERTA Dániel PÉCSI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA PÉCS 3 HUDEK

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 Terjedelem: 2,00 fm, 20 doboz, 20 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. terem, 116-119. polc Az iratokat Dr. Feldmáyer György nagykőrösi

Részletesebben

Továbbtanulási statisztikák

Továbbtanulási statisztikák Továbbtanulási statisztikák 2008-2016 megnevezés 2007/2008. 2008/2009. 2009/2010 2010/2011. Átlag % % % % % % % % Gimnázium 30 39 29 39 38 34 29 38 34 Szakközépiskola 58 51 49 54 38 42 48 35 47 Szakiskola

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium - 2015/2016-os tanév ütemterve 1 ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 1 Szo 2 V 3 H 4 K 5 Sz 6 Cs 7 P 8 Szo 9 V 10 H 11 K 12 Sz 13 Cs 14 P 15 Szo 16 V 17 H 18

Részletesebben

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ KISPÁLYÁS V-VI. KORCSOPORT 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2013/2014. TANÉVI TELEKOM FIÚ KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNYE

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben