A magyar paedag-ogiai irodalom 1911-ben.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magyar paedag-ogiai irodalom 1911-ben."

Átírás

1 364 MAGYAR PEDAGÓGIAI TÁRSASÁG re: Báró Ambrózy Istvánné Taszár. Dr. Ányos István Budapest. Balogh Péter Szentendre. Csengeri János Tótpelsőcz. Cser Gyula Pancsova. Csőregi János Torda. Eltscher Simon Nyiregyháza. Ernyi Gilbert Nagyvárad. Feldeán József Holios. Gombos Antal Yác. Dr. Goschi Páter Székesfehérvár. Grünwald Jenő Petrozsény. Dr. Haltenberger Mihály Miskolc. Dr. Heinrich Alajos Budapest. Dr. Horváth Jenő Nagyvárad. Kandray Géza Déva. Karig Emil Baja. Kárpáti Kelemen Székesfehérvár. Koleszár Lajos Bánfíyhunyad. Kováts Antal Nagykanizsa. Dr. Kováts Lajos Budapest. Kőmives József Arad. Krónberger Miklós Nagyszeben. Lacz Sándorné Csíkszereda. Lajtin Dániel Felsővisó. Lőrincz Márton Harina. Maion István Székesfehérvár. Martikány István Kúnszentmárton. Molnár Oszkár Kolozsvár. Mutschenbacher Gyula Gyula. Nagyváthy Ferenc Nyíregyháza. Nána Aurél Deákbánya. Dr. Netoliczka Oszkár Brassó. Dr. Nicki Lázár Pancsova. Dr. Novy Ferenc Budapest. Dr. Pécsy Béla Pozsony. Pózna Lajos Miskolc. Eosta Ferenc Sopron. Scheffel Mátyás Yác. Scho^emszki János Brád. Sas Sándor Abrudbánya. Szabó Adolf Jászberény. Dr. Szabó Miklós Budapest. Szántó Károly Pozsony. Szász József Székelyudvarhely. Szenezy Győző Szentgotthárd. Takáts Sarolta Kolozsvár. Tettamanti Béla Makó. Torday Lajos Lupény. Tóth Lajos Zólyom. Trombitás Gyula Budapest. Ujsághy Géza Nagyszeben. Yégh József Budapest. Dr. Yértes Lajos Budapest. Dr. Yida Sándor Budapest. Dr. Zlinszky Aladár Budapest ra: Dr. Horváth Jenő Nagyvárad. Kárpáti Kelemen Székesfehérvár. Dr. Szabó Miklós Budapest. Dr. Yadász M. Elemér Budapest. Yargha Tivadar Gyöngyös. Dr. Yelledits Lajos Budapest re: Kárpáti Kelemen Székesfehérvár 2 kor Dr. Szabó Miklós Budapest 2 kor. Dr. Yelledits Lajos Budapest. Lezáratott 1912 junius hó 12-én. * Kérelem. Felkérem a Társaság azon tisztelt tagjait, akik tagdíjaikkal még hátralókban vannak, hogy a hátralékot mielőbb címemre juttatni szíveskedjenek. Az alapszabályok 16. -a értelmében a tagdíj az óv első negyedében fizetendő. Kérem továbbá azon tisztelt tagokat, akik a Magyar Pedagógiát helytelen címzés miatt késedelmesen kapják kézhez, szíveskedjenek helyes lakcímüket velem mielőbb közölni. Egyáltalában a nyilvántartás érdekéből kérem a tisztelt tagtársakat, hogy minden címváltozást velem haladéktalanul közöljenek. Yégül van szerencsém a tisztelt tagtársak tudomására hozni, hogy a Magyar Pedagógia 1892,, és évfolyamaiból, addig, míg a készlet tart, kötetenkint két koronáért és a postaköltségért teljes példányok kaphatók. A tisztelt tagok eziránt szíveskedjenek hozzám fordulni. A postai megbízások hiányos elintézése miatt a következő postahivatalok pénzküldeményei nem voltak könyvelhetők: Balmazújváros, Beregszász, Pálóc, Pápóc, Sajtény, Szentendre, Szolnok és Yisk. Kérem az illető kültag urakat, szíveskedjenek befizetésükről értesítést küldeni. Dr. Bozóky Enclre, áll. középisk. igazgató, pénztáros. Budapest, II., Albrecht-út 31. PEDAGÓGIAI KEPEETORIUM. A magyar paedag-ogiai irodalom 1911-ben. A jelen összeállítás az 1911-ik év magyar pedagógiai irodalmat öleli fel és pedig a következő csoportokban: 1. Elméleti és gyakorlati pedagógia és didaktika. Módszertan. 3. Iskolai törvényhozás, szervezet, felügyelet. 4. Tanító- és tanárképzés. 5. Testi nevelés. 6. Kisdednevelés. 7. Nőnevelés. 8. Szakoktatás. 9. Gyógypedagógia. 10. Külföldi tanügy. 11. Neveléstörténet. 12. Iskolán kívüli oktatás. 13. Yegyes. 1. Elméleti és gyakorlati pedagógia és didaktika. a~s. Az egvhuzamos tanításról. Tanügyi Értesítő (Yeszprém) III / sz. /Adalbert Béla. Szabadkőműves-nevelés. Keresztény Tanító 14. sz. /Adamcsek József. «Új világnézetek)) a tanításban. Népiskolai Tanügy 44. szám. Ágoston Géza dr. Numerus elausus a gyermekvédelemben. Gyermekvédelem Lapja 2. sz. Ágoston Péter. A jövő középiskolája. Yilág 161. sz. Albrecht István. Az elemi iskolai tananyag-felosztás. Tanító 4. sz. Előkészületek a tanításra. Népnevelők Lapja 14. sz. Két fontos lépés a tanításban. Népnevelők Lapja 19. sz. Albrecht János. Család és iskola együttműködése. Pozsonyi áll. főreálisk értés.

2 366 HELLEBEANT : PEDAGÓGIAI REPERTOBIUM, Albrich, Michael. Erziehung zum bewussten Sehen, Empfinden und Darstellen. Scbul- u. Kirchenbote 3. sz. Alexander Bernát. A modern iskola munkája. Tanáregyl. Közlöny U. évf A tanár munkája. Bpesti Szemle 145. köt Altorjai Péter. Csecsemő, szülő és állam. Népművelés XII XIII Andor György dr. Modernizmus és pedagógia. Tanítók Évkönyve 1911/ Andrássy Gyula gr. A gyermekvédelemről. Gyermekvédelem Lapja 6. szám. Angyal Pál. A züllött és bűntettes gyermekek jellemének átalakítása. Magy. Társad, tud. Szemle Arányi Miksa. Pedagógiai kérdések. Az Újság 173. sz. (A nevelési automatizmusról és a gyermekek eszességi fokának megítéléséről.) 179. sz. (Az emlékező tehetségről és a tanulók speciális képességéről.) 185. sz. (A beavatkozás mellőzéséről, a vallási erkölcs fejlesztéséről.) B. J. Házi feladványok. Népnevelési Közi. (Nagyvárad) 27. évf. 10. sz. B. N. Hiba a két felső osztály körül. Népisk. Tanügy II. 9. szám. (Az iskolakötelezettség korhatára a 14. év legyen.) Bahr, Hermann. Freie Erziehung. Schul- u. Kirchenbote sz. Bakos István. Élet iskola. Temesvári áll. reálisk. 1910/11. értés. Balassa József. Nevelés a társadalom számára. A jövő iskolája. Huszad. Század 23. köt Balázs Béla. A műveltség fogalma. Népművelés XIY Bálint Aranka. A szülői értekezletek célja és haszna. Népművelés XH Bálint Lajos. Gyermekszínház és gyermekdráma. Népművelés XH Kísérletek a gyermektanulmányozás terén. Család és Iskola 11. sz. A kolozsvári Gyermektanulmányi Társaság. U. o. 14. sz. Balé József dr. A tanárkar egységes eljárása a gyak. iskolában. Magy. Taanítóképző Bandii, Petra. Personalitatea ínvátatoruluí. (Drepturiie limitele ei.) Educatorul Barabás Endre. A tanítóegyesületek, az iskola, a tanító és a társadalom. Család és Iskola 5. sz. Baranyai Gy. Tandíj és tandíjmentesség. Polgárisk. Közi. 20. sz. Barbul Jenő. Az ifjúság nevelése. A Cél Barelle József. A keresztény nevelő irányelvei után Czaimer Géza. Budapest, Szt.-István társ. (8-r.) 32 f. EELLEBKANT: PEDAGÓGIAI KEPERTORIÜM. i f t í s K s r Bembea, N. Necesitatea farmaciilor aeolare ÍP, ferintele lnvatatore?ti.) Tatra?eoLra í ' ^gner^györgy. A helyes neveié. Dunántúli P^test. Lap 21-2*., S r í / ' f a jövő ÍSÍ!á > 4ért - Világ Z. Btne, Ai r Lesidées modernes sur les enfants Ism Déiany István dr. Magy. Középiskola 61 1 Btrkigt C. Straffállige Schulknaben in intellektueller, moralischer -onaler Beziehung Ism. Varsányi. Népművelés XII. 123 í A hospitálás fontossága a tanárok és tanítványok \tm pontjából. Magy. Padag ^ ^ ^ a S I r r Va]Ó n6veiés 8 ^. o ^ o n b.,. Bizerea, P. Ambidextria, Educatorul gice? Educatorul lu Bohn Ferenc A gyermekkor és az iskola. Tornaügy. 28. évf. 14. B, A tettele akaratról. Tornaügy. 28. évf. 7. sz. Bőngérfi János. Az osztályozásról. Polgárisk Közi. 19 sz Protest^Lap» * - < * * kenetei;. D^tüli Bors J. A mese hatása a gyermekre. A Gyermek hota Ernő. Házi nevelés. Keresztény Tanító sz. Az iskola ideális célja. Keresztény Tanító 17 sz "léasn ^ tamtók ' K6reSZtény Tanító L sz - (Valláserkölcsös neve- Bozán Péter. A szokratesi methodus. Tanügyi Értés. (Szatmár) 9. sz. Tarsadalmi pedagógia. Tanügyi Értés. (Szatmár) 3 sz Brenner^ Ttvadar. Az iskolamulasztásokról. Népnevelő 30. szám - Hozzaszolasok. U. o. 32. sz. Bruckner Győző dr. A volt tanítványok viszonya a középiskolához. / Tanaregyl. Közi. 44. évf \ÍBmnner István. A nevelésben és tanításban legyünk tekintettel a gyermek egyemségére. Tanügyi Értés. (Veszprém) III. 5. sz 307

3 40 ti HELLEBEANT : PEDAGÓGIAI REPERTÓRIUM. Büchler Hugó. Gyermekegyéniségi lapok. Izr. Tanügvi Értés. 9. sz Bujecanul. Interesül pedagógia. (Expunere critica.) Eeuniun. Invatátoril. 3., 4. sz. Buncak, L'udevit. Tvorivá sila dictata. Domácnost a skola 9. sz. Burgstein, Leó. Az egészséges iskolaterem és az iskolai munka főproblémáiról. Ism. P. Pékár K. dr. A Gyermek Burján Károly. A nemzeti gondolat és a tanárság munkája. Magy Középiskola Cs. I Eredetiségre való nevelés. Népisk. Tanügy II. 9 sz Carpenter, G. Kindererziehung. Übers. v. M. May Ism Szabó Ignác. Népművelés XIV Cellérier, Xwden. Esquisse d'une science pédagogique Ism dr. Nagy József. Magyar Paráag _ Népművelés XII Pekri Pékár Károly dr. A Gyermek L. B Skolski Glasnik 12. sz. Cornelius, FI., Reisinger, E., Kerschensteiner, G.: Aufrabe u Gestaltung der höheren Schule Ism. Gyulai Alad ár. Magyar Pffldag J Crisianii, I. Felül?i plánul nostru de muncá. Eeuniun. ínvátátoril. 2., 5 7. sz. A családi és iskolai nevelés egymáshoz való viszonyáról különös tekintettel a középiskolára. Aradi főreálisk. 1910/11. értés L A cselekvés ösztöne. Népisk. Tanügy sz. * Cserép József dr. A gimnáziumi érettségi vizsgálatokról. Tanáréul / Közi. 44. évf \J Csizmadia Gyula. Vallásos nevelés. Eákos és Vid. 42. sz. Czinczik Nándor. A példa a nevelésben. Iskoláink 4. sz. D K. A társadalmi élet szelleme és az iskola. Nógrádmeffy. Tanüsrv 4. szám. D. N. C. $coala poporului. Foaia Scolast. 4. sz. Dachert Jakab. A koedukáció és a nemi felvilágosítás. Ev. Népiskola Barin, L Valoarea pedagogicá a raspunsului. Vatra Scolará Dékány István dr. Az előadás mint mesterség és mint művészet' Tanáregyl. Közi. 44. évf «Előadás» a középiskolában. Tanáregyl. Közi. 44. évf Dénes Lajos dr. A tanárok kulturális törekvései. Tanáregyl Közi' 44. évf ÖJ " Deschensky János. Iskolahiány és igazolatlan mulasztás. Pozsonyvárm népoktatása 2. sz. Deutsch Ernő. A gyermekek napközi ellátása. Társad. Muz. Értés, HELLEBEANT : PiEDAGOGIAI REPERTÓRIUM. ~ ? a Í ró1 ^ árvaházakró1 - Tár33d " Muz " , 369 A szünidei gyermektelepek. Társad. Muz. Értés A. J M t ó Diregatoria ínvatstoriala. Biserica?i Scoala 23. 'sz. Dv* Kurt W. íundeskimde I8m. Dr. E. Schul-V Kirchenbote szam. u Dobay Sándor. Az ismétlő iskola. Nevelés 28. évf 4 sz ^ Dobra Imre. Az individuális nevelés. Tanító ' ez ' T ^ *»* ^ ** s S l f A, 9, b m i, < e '»*«bubois, Jules. Le probléma pédagogique I8m. NaCTy József. Magy. Píedag Dugás, L. Le probléme de l'éducation Ism dr Nasrv Jó E zsef. Magy. Pasdag " Magánvizsgálatok a polgáriskolákban. Polgárisk. Közi. 20. sz Jí- B. Zárdaiskolák. Keresztény Tanító 3. sz. Eberhardt János. Osztálybeosztás a nemmagyarajtó iskolában. Nép- I: nevelő o2. sz. * \i Edelmann Menyhért. Gyermektanulmányozás az iskolában. Népműveles XIV Educajjia religiosá ín scoala si in biserica. (In ce ehip si cr ce mvjloace sa se faca?} Biserica?i Scoala sz Egy gyakorlati kérdés. Népisk. Tanügy sz. (A tanulókata kerdezesre és önálló kutatásra kell vezetni.) Az egyhuzamban való tanítás kérdéséhez. Beregmegy. Tanügy 7 ^m Stückchen Erfahrung mit den Elassenlektüre. Schul- u Kirchenbote sz. Ember K A gyermeklélek megfigyelés módszere. Budapest, 1911 (8-r) Eperjest Ferenc. A gyermekek hanyagsága és egyéb hibáinak okairól Kiskuküllőmegy. Tanügy 3. sz. Ep&jesy József. Az ifjúsági könyvtárakról. Tanügyi Tanácskozó 4 sz. A kettamrós iskolák óraterve. Nemz. Iskola 42. sz. Az erkölcsi nevelésről. Keresk. Szakoktatás. XIX sz. Ernst, Otto. «Lasst uns unsern Kindern lesen.)) Ism.' Schul- und Kirchenbote 22. sz. (A nevelés kérdéseiről.) Erödi Béla, ifj. A főiskolai szociális telep pedagógiai vonatkozásai. Magy. Píedag Faragó János. A fiű-internátns kérdéséhez. Dunántúli Prot. Lap 9. sz. Farkas Ignác. Tanulóink szellemi megerőltetésének okai Ism. dr. Horváth Károly. Protest. Szemle Magyar Paedcigogia. XXL G l.

4 370 HELLEBRANT : PEDAGÓGIAI REPERTÓRIUM. Fehérkutiné Szilárd Margit. Karácsony az iskolában. Magy. Kisdednevelés Fejér András. Miképen fejthető meg vidékünkön a valláserkölcsi alapon nyugvó, hazafias nevelés? Magy. Kisdednevelés , , , Fejér Lipót. Értekezések a nevelés és tanítás köréből (8-r.) 3 K. / Ism. R. Izr. Tanügyi Értés. 7. sz. xífejes Áron. Pedagógiai reformtörekvések. Reform. Szemle sz. Fekete Magda. Gyakorlati tanítás. (Olvasmány tárgyalás.) Tanügyi Értés. (Veszprém) III. 4. sz. Fináczy Ernő dr. Az érettségi vizsgálat. Magy. Píedag Firbás Nándor. A Gyermekvédő Liga pedagógiai szervezése. Gyermekvédelem Lapja 3. sz. JFisehet mé-klein Etel. A jövő zenéje. Izr. Tanügyi Ertes. 2. sz. (A tanítás gyakorlatiságáról.) A fiúinternátusokról. Tanáregyl. Közi. 44. évf {^j Fleischer Lipót. A koedukáció a népiskolában. Nemz. Népoktatás I. (új) évf. 10. sz. Könnyítés az osztatlan iskolán. Nemzeti Népoktatás I (új) évf sz. Fletcher Horace. Magyarország gyermekvédelme. Gyermekvédelem Lapja 9. szám. Fludorovics Zsigmond. A helyes nevelés néhány alapelve. Népnevelő sz. Eleje a mult évi folyamban. Fodor Árpád. A madarak és fák napjáról szóló iskolai jelentések I. évkönyve. Ism. Magy. Pasdag Fodorószky Jenöné. Miként szoktatjuk növendékeinket az állatok védelmére. Szilágyvárm. Tanügy 5 7. sz. Loerster, Fr. W. előadásai Budapesten. 1. A modern és a keresztény pedagógia. Kath. Nevelés Főszempontok a szociális nevelés és munka számára. U. o A bűntudat pedagógiai jelentősége. Ford. Früchtl Ede. Alkotmány 105. sz. A fölvilágosításról. Magy. Középiskola Iskola és jellem. Tanítók Évkönyve 1911/ lap. A nemi élet etikája és pedagógiája. Fordította dr. Schütz Antal. Második átnézett és az 1910-iki harmadik eredeti szerint bővített magyar kiadás. Budapest, Szt-István Társ (8-r. 208 lap) 2 K. Ism. dr. Nádai Pál. Nagy. P«dag Jugendlehre Ism. dr. Tóth Kálmán. Religio sz. Schule und Character Ism. Ráchitan Joan. Telegraf. Román. 24. sz. HELLEBBANT : PEDAGÓGIAI BEPBBTOEIUM. 371 F «9j János A fiúk és leányok együttes tanítása. Székely Tanü.v, - Iskolai kirándulások. Népoktatás XVI 16 sz ^ A nem! felvilágosítás az iskolában. Népoktatás XVI. 18 sz - Tamtoi naplójegyzetek. Népoktatás XVI 10 sz Fometescu, Dr. I. Alegerea eariereí. Educatorul * 1 Freund Bernát. Állampolgári nevelés Tltf l v f sz. 8 neveles s oktatas. Népoktatás XVI. Belülről kifelé. Nemzeti Népművelés m - oktatás.) epmuveles 10. szám. (Milyen legyen az Az iskola büntetési rendszere. Tanító 5 sz - Az iskola két előfogatja. Népoktatás XVI Z ía invd - és becsvágyról) * kíváncsiság- Tortenelmi érzék. Nevelés 28. évf 5 S7 (k ^/ri t- >»' %»a 1910/11. " 5 t L Í A,. * - * * M W. Kózép- ISSLTVI U!WkS0 ' mam * ***«. ^ FüUr &,,, k, Ma é, ifjúéi t s ' G. A nevelés mint társadalmi probléma. Világ 94 sz - A nevelés reformja. Engedelmességre neveljünk-e» Vilfe 90 a Magvető ápr. sz lap es Magyar Közművelődés febr.- Gá^ W, Néhány szó a felvételi és tantervkülönbözeti vizslatok ugyehez. Polgárisk. Közi. 4. Sz. viz s0aia Garda S^ dr. A gimnáziumi és reáliskolai oktatás egyesítése 1910 Ism. Pech Aladár. Magy. Középiskola T ^ ^ T ^ T balomban. ^ gyermek Nógrádi László dr. ü. o *

5 372 HELLEERANT : PEDAGÓGIAI REPERTÓRIUM. Gaudig, Dr. II. Didaktische Práludien Ism. Teveli Mihály. Magy. Píedag Gaupp, E. Über die Bechtshándigkeit der Mensehen. Ism. P. Pékár K. dr. A Gyermek Gerencsér István dr. Egyetemes tankönyvek. Tanügyi Értés. (Besztercze.) 2 4. sz. Egységes elemi iskolai tankönyvek. Család és Iskola 4. sz. A faji szellem a tanításban. Zsilvölgyi Iskola 4. sz. \j Gérési Vendel. Állampolgári oktatás a népiskolában. Keresztény Tanító 4. sz. Gergelicz József. A nemi felvilágosítás a népiskolában. Nemzeti Iskola 47. sz. Ghibu, Dr. 0. Despre educatie un extrás din elndreptarul metodic» al ((Planului de ínvatamánt?) edat de consistorue mitropoliei ortodoxé arhidiec. románé din Transilvania ji Ungaria.) Sibiliu, Tip. Gidófalvy István dr. Az erdei iskolákról. Kolozsv. Hirl sz. Giesswein Sándor dr. A családi nevelésről. Népnevelő 44. sz. A keresztény kultura és a modern szellem. Népnevelő 47. sz. Századunk népnevelési feladata. Népnevelő 40. sz. Glatz Károly. Az esztétikai nevelésről. Népm. XIII. köt Glücklich Vilma. Gyermekprodukciók. A Nö 7. sz. Gockler Lajos dr. Az evolúció elmélete a neveléstudományban. Magy. Psedag Gomba,y Jolán. Margit tanításai. (Társalgási alakban. A leány folytatólagos kiképeztetésérői.) Tanügyi Értés. ("Veszprém.) III sz. Gömöri Sándor. Utasításaink általános része. Magy. Tanítóképző Görcsöni Dénes. A tanító tekintélye. Tanítók Évkönyve 1911/ Grabler Alajos. Iskolai nevelésünk. Szombath. egyhm. r. k. tanítóegyl. 19. értés Gudden, Ilans dr. Pubertát und Schule Ism. dr. Horváth Károly. Magy. Píedag Guzsvenitz Vilmos. Mit tehet a társadalom a kath. iskoláért? Népnevelő 47. sz. Győr fi János. Mely nevelési eljárás mellett szoktathatnánk le iskolás növendékeinket a káromkodásról. Tanító 19. sz. Győri Vilmos. Az iskolai színjátékok ellen. Polgárisk. Közi. 12. sz. y Györkös Gyula. Az erkölcsi nevelés fontossága a népiskolában. Tanügyi Értés. (Veszprém.) III sz. HELLEBRANT: PEDAGÓGIAI REPERTÓRIUM. ; A ny0m0r a társadalomban és az erdei iskola. A Gyermek H Az anya nevelő munkája. Népisk. Tanügy sz 7ha ) T \ W s z e r e t e t á P lása m iskolában. Bákos és vid. 45 sz Hajnal Józseft 3^ (ha.) Az egyhuzamos tanításról. Nemz. Népokt. I. (ój) évf sz' léú rendellenességek TFÍN 1 T ^ T 16 W e l e m " a ***^pneílő's ^ a ^ ^ ^ hazafias társadalom Hamvas József Otthon és az iskolában. 1. A gyermek otthon. 2. A gyermek az iskolában. Pozsonyvárm. Népoktatás 4 Handel Vilmos. Tanterv és utasítás az ág. hitv. evang. el'emi népi ko a reszere. Közrebocsátja az egyetemes közgyűlés határozata alap an - mint megbízott szerkesztő. Selmeczbánya, Joer*es ny. (ö-r. 9/. 1.) Hantos Gyula. A gyermek gondolatvilága. Család és Iskola 4 sz Jatek es munka. U. o. 5. sz. Az iskola ós a modern élet. U. o. 16. sz. Szeretet a nevelésben. U. o. 17. sz. Az önfegyelmezés. U. o. 20. sz. A nyilvános vizsgálatokról, ü. o. 9. sz. Háray Gyula. Az ifjúsági egyesületekről. Trencsénvárm. Tanü^v 9 sz Havas Gyula dr. Finom vegyes az iskolában. Nemzeti Iskola 5* sz' (A coeducatióról.) Gyermektanulmányi ügyünk fejlesztése. Család és Iskola 1 sz Havas Irma. Gyermek és virág. Népnevelők Lanja 9. sz t/havas Mxhály. Az iskolai bizonyítvány. Budap. Hirl. 31. sz Haypal Benő. A gyermek nyilvános szereplése. Gyermekvédelem -üapja 12. sz. A hegyi iskolák. Népnevelési Közi. ín.-várad.) 27. évf 4 Herczka Gusztáv. Elfajult gyermekek. Izr. Tanügyi Értés. 5 sz 4 szám d0lg Zat0k és a ^ ^ érdeséhez. Izr. Tanügyi Értés. f_j-a munkára nevelő iskola. Izr. Tanügvi Értés. 11. sz - A nagyváros pedagógiája. Izr. Tanügyi Értés. 6. sz. (Tews J. mun- Kájtnak eszmemenetét ismerteti.) Pszichopatológia és pedagógia. Izr. Tanügyi Értés. 4 sz Heves Dezső. A szeretet nevelése. Nevelés 23. évf 9 sz H Z Z G nof' A természetföiötti a ívelésben. Kath. Nevelés jjb., o Hídvégi Aurél. Eskü a népiskolában. Borsodmegv. Tanügy 6 sz Uz eskünek a népiskolában való alkalmazása romboló hatású.) sz sz 373

6 40 ti HELLEBEANT : PEDAGÓGIAI REPERTÓRIUM. Hiemesch, Kari Heinr. Die Herbart-Zillersche Pádagogik in den Siebenbürgisch-sáchs. Yolksschulen. Schul- u. Kirchenbote 14. sz. Higgs, M. The evolution of the Child Mind. Ism. P. Pékár K dr. A Gyermek Hilkene Fülöp. Nevelés és egyéniség. Keresk. Szakoktatás XIX. évf sz. Hirling Antal. Parallelizmus a tantervben. Kultura (Budapest.) II. 39. sz. Hitter Lajos. A meséltető módszer. Nevelés 28. évf. 9. sz. A népiskola belső működéséről. (10 kérdés.) Nevelés 28. évf. 7. sz. Hodoegus. Az ifjúság gondozása és a tanítók. Egyh. Közi. 2. sz. Hódy Árpád. Szabadgondolkodás és vallás. Népnevelő 52. sz. Horváth Dezső dr. Az iskolamulasztások elharapózása. (8-r.) Ism. Nevelés 28. évf Horváth Géza. Gondolkodásra való tanítás és akaratnevelés a Máriakongregációban. Kath. Nevelés Horváth Károly. Az iskolakertek. Népművelés XIY A nagyváros iskolakertje. Népművelés XIY Homeffer, August. Ziel und Lehrfácher der höheren Sehulen. Die Karpathen IY. 1. Hálfte , Huther A. dr. A pedagógia pszichológiai alapelvei. Ford. Deschensky János. Pozsonyvárm. népoktatása 4. s köv. sz. i s. Mi a pedagógia? Nemz. Népoktatás I. (új) évf. 1. sz. I. T. A téli délelőtti tanítás kezdete. Népisk. Tanügy. II. 44. sz. Ijtene I. Gyula. Az igazmondás erkölcsi jelentősége és nevelésének szabályai. Népoktatás XYI sz. Illyés Gizella. Gyermekek a színpadon. Polgárisk. Közi. 5. sz. Imre Lajos. A vasárnapi iskola kérdése. Reform. Szemle 40. sz. Imre Sándor. A nemzet fogalma a nevelésben. Népművelés XIY A nemzetnevelés fogalmának elméleti következményei. Népművelés XIY Pedagógia ós politika. Budapest (8-r ) Szolgálja-e köznevelésünk a fejlődést? Család és Iskola 10. sz. A nevelés sorsa és a szocializmus Ism. dr. Gál Kelemen. Kereszt. Magvető dr. Yida Sándor. Magy. Psedag O mogutjnosti sistematskog vaspitanja. Preveo 7i. Blagojevic. Skolski Glasnik 3 11., sz. Iskolákért. Gyermekvédelem 6 7. sz. Iskolás gyermekek köszönése. Népisk. Tanügy II sz. Az iskolások ós a hazugság. Népisk. Tanügy 25. sz. HELLEBEANT : PiEDAGOGIAI REPERTÓRIUM. Jakab József. Néhány szó a felvételi és tantervkülönbözeti vizsgálatok ügyéhez. Polgárisk. Közi. 3. sz. Jakab Lajos. Testi büntetés és a tanítók ellenőrzői. Tanügyi Tanácskozó 7. sz. Jancsovics Ferenc. A családi és iskolai nevelés egymáshoz való viszonyáról, különös tekintettel a középiskolára. Aradi áll. főreálisk. 1910/11. értés. A vizsgák és a coedukáció kérdése. Unitár. Egy- Jankovich Pál dr. ház 6. sz. Jánossy Gábor. 375 Az első erdei iskola Magyarországon. Yilág 274. sz. Jelentések, A madarak és fák napjáról szóló iskolai évkönyve Összeállította Fodor Árpád. Budapest Ism. 1. Magy. Középiskola Magy. Pedagógia Jeszenszkyné T. Irén. A hazugság mint nevelési eszköz. Délvid. Tanügy 10. sz. Jianu, Gheorghe. Examenele. Educatorul Probléma educatiuneí. Educatorul Jianu, Alexe. Ocupatiunile silente ín?coala poporalá nedespártita. Educatorul Jovicza I. Sándor. Egy kis pedagógia. 1. Detektív pedagógia. 2 Gouvernante-nevelés. Kultura, (Budapest.) II. 12. sz. A jövő feladata. Népnevelők Lapja 7. sz. (A tanító-nevelő munkát a motorikus elemek kísérjék állandóan.) Juretzky Lajos. Iskoláink felszerelése. Györegyhm. Tanügy 9. sz. K. A kérdés a tanításban. Népisk. Tanügy 48. sz. K. B.-né. A lelenc gyermekek nevelése. Czeglédi Közi. 4. sz. IC D. A gyakorlatból. Népisk. Tanügy sz. Kf. Az együttes nevelésről. Tanáregyl. Közi. 44. évf K. Gy. A tankönyvekről. Nógrádmegy. Tanügy 4. sz. K-n. A játék és nevelés. Magy. Píedag (Luquet értekezésének tartalmát ismerteti.) Osztálytanítás vagy szaktanítás? Magy. Píedag A pedagógia kapcsolata az állatlélektannal. Magy. Píedag (Claparéde E. e tárgyra vonatkozó fejtegetését ismerteti.) A pedagógia pedagógiája. Magy. Paedag (Messmer O. a Deutsche Schuleban kifejtett elveit ismerteti.) Szoktassuk az embereket az értékes irodalom olvasására! Magy. Pgedag Kántorné Kallós Ilona. Az egyhuzamban való tanításról. Beregmegy. Tanügy 9. sz. Káplány Zelma. A javítóintézeti nevelők. Gyermekvédelem Lapja 3. sz. Kármán Mór pedagógiai dolgozatai Ism. Zlinszky Aladár.

7 40 ti HELLEBEANT : PEDAGÓGIAI REPERTÓRIUM. Tanáregyleti Közi. 44. évf Ism. Kont 1 Revue mternat. de l'enseignement. 62. vol dr. Acsay Antal. Hittud. Folyóirat Karsai Ervin. Mit tanuljanak gyermekeink a középiskolában? Kassai fó'gimn. 1910/11. értés Káth József. Olvasókönyveink. Népnevelő 4. és 9. sz. Katrics János. Az utca. Hevesm. Tanügy 5. sz. (Az útrendőri szabályok tanítása a népiskolában.) Katscher, Leopold. Rechts-, Links- und Doppelhándigkeit. Ism. Kf. j Tanáregyl. Közi. 44. évf \j Kelemen Ignác. Kísérleti pedagógia és iskolareform. Magv. Pada* Kemény Ferenc. A békemozgalom lélektanához. Nemz. Nőnevelés A gyermekvédelem problémái. Gyermekvédelem Lapja 2. sz. Kemény Károly. Miként lehet a gyermekkel és szülővel az iskolát megkedveltetni? Nemz. Népoktatás I. (új) évf sz. Keményfy K Dániel. A valláserkölcsi oktatás korszerű reformjának kérdéséhez. Polgárisk. Közi. 6. sz. Kérdések a vizsgán. y~ó. Magy. Iparoktatás XV sz. Kerékgyártó Árpád. A szak-önképzőkörök kérdéséhez. Magy. Középiskola Kerényi Rezső. Egy indítvány körül. Népnevelő 27. sz. (A vallás - erkölcsös ós hazafias nevelésről.) Kerschensteiner, Georcj. Der Begriff der staatsbürgerlichen Erziehung Ism. Kelemen Ignác. Magy. Psedag Kertész Béla dr. A gyermekvédelem kérdései. Gyermekvédelem Lapja 9. szám. Kertész József. A tanító és a társadalom. Család ós Iskola 7. sz, (A magyar nevelés magyar nemzeti szellemű legyen.) Kincs József. Az erkölcsi nevelés esztétikai iránya. Tanügyi Értés. (Szatmár.) 4. sz. A kirándulások módszertana. Magy. Pasdag (Oettli M. e kérdéssel foglalkozó cikkét ismerteti.) Kiss István. A jellem. Tanítótest. Értés. (Torda.) 4. sz. Kiss József. A fiatalkorú bűnösök nevelése. Család és Iskola 5. sz. Kiss Mária. Mit kíván az iskola a szülői háztól. Nagybecskereki Eötvös u. elemi népisk. 1910/11. értés Kiss Ödön. A nevelés sorsa és a szocializmus. Magy. Társad, tud. Szemle L. Kiss Zoltán. Az érzelmek pedagógiája lélektani vonatkozásokkal. Szilágyvárm. Tanügy 1 4. sz. HELLEBEANT : PiEDAGOGIAI REPERTÓRIUM. Szilágyvárm. Tan- A racionalizmus nyilvánulása a pedagógiában. ügy 5 7., 9. sz. 377 Kisfahidy Ferenc. A népiskolai szorgalmi idő egyöntetű új megállapitasa. Nevelés 28. évf. 10. sz. Klein Hermann dr. A gyermekek vallásos nevelése. Magy. Zsidó 3-5., 12., 17. sz. Klein Mór. Mily gondolatokkal, mily elhatározásokkal keli a tanéve* elkezdeni? Nemz. Népoktatás I. (új) évf sz. Kocsis Imre. Katholikus és felekezeti oktatás. Népisk* Tanügy 17. sz. A katholikus oktatás értéke. Népisk. Tanügy 13. Sz. Kohányi Gyula. Nemzetnevelés a tanyán. Család és Iskola 8 9 sz Kohlbach Bertalan dr. Adatok a középiskolai oktatás meddőségének kerdéséhez. Magy. Psedag Kolacskovszky János. A nevelés tízparancsa. Hevesmegy. Tanügy 1 3,sz. Kollányi Ödön. A vidéki polgáriskolák, mint kulturális középpontok Polgárisk. Közi. 4. sz. Koller István. Eredetiségre s önállóságra való neveles. Ev. Népiskola A valláserkölcsi oktatásról. Nemzeti Iskola 13. sz. Kolumbán Ágoston. A madarak és fák napja. Tervezet «A madarak es fák napja* megünneplésére. Kisküküllőmegy. Tanügy 4 6. sz. Kolumbán Károly. A kisegítő iskoláról. Család és Iskola 10. sz. " " ' Kolumbán Virgil A költészet nevelő hatása, Bozsnvói kath. fő^imn 1910/11. értés " Kórócly Miklós. A gép és a tanító. Szociális közlem. (Népnevelő mel- ^ lékl.) 1. sz. (A jövendő nevelésről, A népoktatás új korszakáról.) Körösi Henrik és Szabó László. Az elemi népoktatás enciklopédiája. Szerkesztette I. kötet. A H. Budapest, Franklin T. (8-r. XYI, 559 1) 16 K Ism. Dénes Károly. Nemzeti Iskola 18. sz. K. Gy. Magy. Középiskola " 1. R. Izr. Tanügyi Ertes. 7. sz. Népművelés XIII: (sz. s.) Magy. Szó 85. sz. Magy. Nemzet 114. sz. Tanügyi Tanácsk. 7. sz. Kósa István. Család és középiskola. Kiskunhalasi ref. főgimn. 1910/11. értés Kováts Alajos. A gyermektanulmányi múzeum. Népnevelők Lapja 16. sz. Állandó könyvkiállítás és olvasócsamok. A Gyermek Ifjúsági mintakönyvtár és olvasócsarnok. Népnevelő 27. sz. Kováts Alajos. Ifjúsági és népkönyvtáraink fejlesztéséről. Protest. Egyh. Isk. Lap 27. sz. Az ifjúsági ós iskolai színjátékok. Népnevelő 52. sz. Az iskola s a szülői ház közötti kapcsolat és a szociális érzés gondolata. Szociális Közlemények. (Népnevelő melléklete) 8. sz.

8 40 ti HELLEBEANT : PEDAGÓGIAI REPERTÓRIUM. HELLEBEANT : PiEDAGOGIAI REPERTÓRIUM. 378 Középiskoláink züllése l. Pesti Hirl. 84. sz. Kozma Miklós. A pontos iskolalátogatásról. Udvarhelyi Népnevelés Krammer József. Az ismeretek tartósságának feltételei. Magy. Píedag Öntevékenységre és önállóságra való nevelés. Polgárisk. Közlem sz. (Külön is megjelent. 8-r ) Krausz Jakab dr. A vallás-erkölcsi oktatás korszerű reformjának kérdéséhez. Polgárisk. Közi. 1. és 7. sz. Kreiger Róbert. Az osztályozás s a záróvizsga az elemi népiskolában. Beregmegy. Közi. 5. sz. Krus, Dr. Fr. Pádagogische Grundfragen Rövid ism. dr. Aubermann Miklós. Kath. Nevelés Kurinszky Ferenc. Az új tanterv hatása, életbe való átvitele s eredményei. Nemz. Népoktatás I. (új) évf sz. Knrs für Anstaltspádagogik Ism. Fallenbüchl Ferenc dr. Magy. Középiskola Kürti Menyhért dr. Továbbtanulás az iskola tanítása után. Egri angolkisasszony. intéz. 1910/11. Értés Kuss Berta. A szülői értekezlet célja és erkölcsi haszna. Nagybecskereki központi áll. elemi népisk. 1910/11. Értés Lázár Szilárd dr. Az ergograph a kísérleti pedagógia szolgálatában. Magy. Psedag Próba-osztályok. Magy. Píedag Bon, Gustave. Psychologie de l'éducation. Ism. Lám Frigyes. Népnevelő 4. sz. Lechnitzky Gyula. Alkotó munkára való nevelés. Magy. Tanítóképző Ledére. AIb. L'éducation morál rationelle Ism. dr. Nagy József. Magy. Píedag (m. P.) Nemz. Népoktatás I. (új) évf. 9. sz. Léderer Ábrahám. Harmónia a nevelésben. Izr. Tanügyi Értés. 6. sz. (Külön is megjelent. 8-r ) A lelkiismeret kiképzése. Izr. Tanügyi Értés sz. (Külön is. 8-r f.) Lévay Pál. A figyelem fontossága az oktatásnál. Győregyh.-megy. Tanügy 5. sz. Libisch Gttüici. Az olvasás a nevelés szolgálatában. Hevesm. Tanügy 12. sz. Lind Gyula, Az ismétlő iskolai oktatás. «Nép» 1910 jan. 5. sz. és Tanügyi Értés. (Veszprém) III. 6. sz. Lindner, Dr. Gustav A. Osaovi znanetvene pedagogike u svezi sa zakonom evolucije i sociologije. - Preveo Ilija Radivojevic. Drugo popravljeno ízdanje. Novi Sad, «Nadosevitj*-ny (8-r ) 1 K 50 f. Liska János Iskola, társadalom, diáktartás. Szarvasi á*. főgimn 1910/11. Ertes ö ' Lisztner Antal. Az ifjúsági egyesületnek nevelő hatása. Tanügyi Értés. (Veszprém) HL 10. sz. A nem magyar anyanyelvű népiskolai tanulók oktatásáról. Tanügyi Ertes. (Veszprém) III. 1. sz. Lohr Lajos. A nevelés-oktatás, mint az iskolai fegyelem alapja. Népnevelők Lapja 11. sz. Loisch János. Repülő lapok feuilles volantes. Tanáregyl. Közi. 44. évf (Az irodalom tanításáról.) Csűrös Ferenc válasza, u. o Loisch J. és dr. Gulyás József nyilatkozata. U. o Lovrics Antal. Erkölcsileg káros befolyások a házi nevelésben. Nagybecskereki «Magyar-u.» áll. elemi népisk Értés. 3 7^1. M. Zasto je potrebna nova skolska uredba? Skolski Glasnik 7. sz. M. Károly. Az érdeklődésről. Népisk. Tanügy sz. (M. P.) Az elmélet értéke a jelenkor pedagógiai vitáiban. Nemz. Népoktatás I. (új) évf. 11., 12. sz. A mai gyermeknevelésről. (Egy öreg ember csevegése.) Nevelés 28. évf sz. Makoldy Viktor. Az iskolai kirándulások. Magyarország 55. sz. Középiskolai központi kirándulási iroda, Tanáregyl. Közi. 44. évf és Braun Ádám. U. o A tanulmányi kirándulások kérdése. Keresk. Szakoktatás XIX. 8. sz. Málták József. Vychova pre slobodny cas. Dománcnost a skola 11., 12. sz. Marikovszky Peti. A gyermekvédelem. Népisk. Tanügy II. 8. sz. Nevel-e az iskcla? Népisk. Tanügy H. 43., 44. sz. Maris, T. Cultura sufleteascá ca bara fericirei omenesti. Reunium. Invátátoril. 4. sz. Mársits Rozina. A kötelességtudásra való nevelésről. Temesvári fels. leányisk. 1910/11. Értés Martin Gyida. A kisegítő iskola a gyermekvédelem szolgálatában. Gyermekvédelem Lapja 8. sz. Martos Ágostné. Adatok a gyermek esztetikai érdeklődésének megismeréséhez. Népisk. Tanügy.32., 33. sz. ós A Gyermek Szinház és mozi. Nemz. Nőnevelés Matlák József. Állami és felekezeti tanulck. Népisk. Tanügy. 16. sz. Felekezeti és nemzetiségi iskolák. Népisk. Tanügy 20. sz. Matolcsy Pcd, A tanulók osztályozásáról. Nemzeti iskola 32. sz.

9 380 HELLEBRANT : PEDAGÓGIAI REPERTÓRIUM. Mátra Iván. Olvasókönyveink. Népnevelő 11. sz. Mátrai Rudolf Intézetünk ismeretterjesztő előadásai. Egri kath f&rimn 1910/11. Ertes ö Matzdorf, Paul. Meine Erzáhlstunde. Schul- u. Kirchenbote 15., 16. sz. Mazuch Ede. Szakkör vagy önképzőkör? Magy. Középisk Mázy EngelherL Kármán Mór előadása. Ma^v. Középisk Medgyesy János. Szüntessük be az osztályrendszert. Magy. Gyózvpedag J y sy Meggyesig László. A «Brunovszky» olvasókönyvek előnyéről Népoktatás XVI. 18. ez. ' 1 Méhes Endre. Miként biztosíthatók az igazolatlan mulasztási bírságolások? Nevelés 28. évf. 5. sz. - Pusztai Mihály hozzászólása. U. o. 5., 6. sz. Tárcza Bertalan hozzászólása. U. o. 6. sz. Mézes János. A gyermeki hibásságok. Népnevelő 44. sz. A lelki rendellenességek megismeréséről. Népnevelő 36. sz. Osztályismétlés az elemi iskolában. Népnevelő 35. sz. A szünidő és a néptanító. Beregmegy. Tanügy 6. sz. (A városok nevezetességeinek látogatásáról.) Mezey Károly. Tankönyv mellőzése a népiskolában. Beregmegy. Tanügy. 6. sz. Dankulinec János hozzászólása. U. o. 7. sz. Tapasztalatok az új tanterv körül. Beregmegy. Tanügy 4. sz. Mezey Lajos. Színes kultura. Polgárisk. Közi. 18. sz. (Megjegyzéseket tesz Tisza I. gr. a felekezeti oktatás mellett tett nyilatkozatára.. A ^sadalmi munka főirányai teremtsék meg az igazi színes kulturát.) Migray József A szennyirodalom és gyógyszerei. Népművelés XII I Mihalicska János. Feladatunk. Népnevelő 43. sz. (Az iskola munkájáról.) Mihály fi Ákos dr. A figyelem. Tanítók Évkönyve 1911/ j. Mihulin, Nicolae. Jubirea ín eoalá. Vatra Scolará Miklóssy István. Veszedelmes tünetek iskoláinkban. Magy. középiskola Mikola Sándor. A jövő középiskolája, Magy. Szó 151. sz. Minimális Tankönyvek. Magy. Középiskola Molnár Gyula, Az ifjúság neveléséről. Népisk. Tanügy II. 42. sz. Milencoviciu, Matei. Prin ce se poate cá^tiga iubirea scolarilor 9 Educatorul Molnár István dr. A kedély nevelése. Hajdúböszörményi ref. fő^imn 1910/11. Ertes " Montaigne, Michel de. A gyermeknevelésről. Ford. Birkás Géza. Népművelés XIV , , i. Mónus Gyula. A magyar jellem és a kultura. Beregmegy. Tanügy 1. sz. HELLEBRANT : PEDAGÓGIAI REPERTÓRIUM. siorvay Győző. Evvégi vizsgák. Magy. Középisk , Uunz Dr. Bernhard. Das Kind als Erzieher. Pester Lloyd 189 sz' Murakozy Ilona. A gyermek nevelése iskolázás előtt. Magy Közművelődés okt. dec. sz. Murárvyi Ede. Melyek a magyar tanító különleges kötelességei? Nemz. ^ Népoktatás H. 3. sz. (Magyar lelkű honpolgárok nevelese.) nadai Pal Könyv a gyermekről. Munka. Játék. Művészet. Ignotus előszavával. 2 kötet. Budapest, Franklin Társ. (8-r. XVI, I.) 8 K. Ism. özv. Báthory Nándorné. Művészet 93 1 és Eiet 7. sz. - He. Rajzoktatás Dr. Dóczi Sámuel Az Újság 1. sz. - Dudek. Reiigio 41., 42. sz. - Dr. Gál Kelemen Kereszt. Magvető Gy. K. Iparművészet Hacker Boriska. Nemz. Nőnevelés Dr. Horváth Károlv Protest. Szemle Kemény Ferenc. Magy. p dag Kemény Konstantin. Magy. Középisk Laczkó Géza. Nyugat Ozorai. Népművelés XII. L ~ Pa PP Ferenc. Budap. Szemle köt Pollák Karolina, Család és Iskola sz. R. pester Lloyd 19. sz. Vértes A. József. A Gyermek Dr. Vida Sándor. Tanáregyl. Közi. 44. évf " Ui ^ Idők 4. sz. Néptanít. Lapja 1. sz. Nagy Elemér. Neveljük gyermekeinket szívességre és szolgálatkészségre. Tiszapolgár és Vid. 16. sz. Nagy József. Gyermekcsere nyárára. Polgárisk. Köz sz. Nagy József dr. Az irodalmi érzék fejlődése a gyermekben. Ma-v Píedag Mit szeretnek a tanulók olvasni? évf. Néhány megjegyzés egy pedagógiai cikkre. Relegio 2. sz. A tanulmányi kirándulások szervezéséről.debreczen. Ism. dr. Horváth Károly. Magy. Píedag Nemz. Népoktatás I. (új) evf. 3. sz. Az újságok ós a nevelés. Magy. Pamlag.* Nagyné Baumann Hermin. Mi módon 0 lehet a növendékekben ac előzékenységet felkelteni. Tanügyi Értés. (Besztercze.) 1. sz. Natorp, Paul Philosophie 'u. Pádagogik Ism. dr. Szelén vi Ödön. Protest. Szemle Néhány szó az iskolai színielőadások mellett. Polgárisk. Közi. 10. sz Ncidenbach Géza. A tanító mint taneszközgyártó. Népoktatás XVI. 5. sz. Neprekidna nastara. Skolski Glasnik 13., 14. sz. Neter, Dr. Eugen. Der Selbstmord im kindlichen u. jugendlichen Altér. Langensalza. Ism. gy. a. Tanáregyl. Közi. 44. évf

10 40 ti HELLEBEANT : PEDAGÓGIAI REPERTÓRIUM. HELLEBEANT : PiEDAGOGIAI REPERTÓRIUM. 382 Netter, J. Der einzige Kinct und seine Erziehung. Károly dr. A Gyermek Ism. Pekri Pékár Neveljük gyermekünket takarékosságra. Tiszapolgár és Yid. 19 s köv. sz. Nógrádi László dr. A ponyvairodalom és a gyermek. Magy. Nőegyesül. Lapja 5. sz. Die Notwendigkeit der Einheitsschule. Kronstádt. Ztg. 53. sz. Nóvák Sándor ifj. A koncentrikus és kooperativ oktatás. Keresk. Szakoktatás XIX. 19., 20. sz. Novy Ferenc dr. Mesemondás. Magy. Tanítóképző Nyárai/ József. A népiskolai nevelés és népmodor nemesítése. Tanügyi Értés. (Veszprém) III. 11, 12. sz. Ormós Béla dr. Gyermekvédelmünkről és hiányosságairól. (A szombathelyi gyermekmenhely nehézségei.) Szombathely, Vasvármegye _ ny (8-r ) Osz János. Iskolai ünnepeinkről. Kisküküllőmegy. Tanügy 4, sz. Oszoly Jolán. Családiasság az iskolában. Dunántúli Hirl. 22. sz. Könyveink. Tanügyi Értés. (Győr) 6., 7. sz. (A gyermek kezébe csak jó könyv, jó újság kerüljön.) Otrok Mihály. A direkt módszer hiányai. Nemz. Nőnevelés Ottó, Katharine. Meine Eríahrungen aus dem «Unterricht im Freien.* Schul- u. Kirchenbote 6. sz. Ovenden Móric. A büntetés pedagógiája. Népnevelés 16. sz. Öveges Kálmán. Az elemi iskola reformja az életre való nevelés szempontjából. Győregyhm. Tanügy 7. sz. A népiskola reformja az életre kiható nevelés szempontjából. Dunántúli Hirl 79. sz. ' Ozorai Frigyes. A nyilvános könyvtár és az iskola. Népművelés XII Fach Henrik dr. Erdei iskolákról. Világ 245. sz. Pana, Valeriu. «Psihologie pedagogica». Pentru coalele normálé de Emanuii Martig. Telegraf. Román 21., 22. sz. Pap Mózes. Pályaválasztás. Székelykeresztúri unit. gimn. 1910/11. értés. L J arisotf E. et Martin, E. Les postulaís de la pédagogie. Ism, Téri József. Magy. Psedag Pataki Béla. Az ambidextriáról. Magy Tanítóképző Archaizmusok a nevelői gondoskodásban és eljárásban. Magy. Tanítóképző Pcmlsen, Friedr. Pádagogik Ism. Dr R. L. Pester Lloyd 185. sz. Payotjules. Educatia vointii. Ism. Trifa Constantin. Telegr. Román 40. sz. Péch Aladár. Az érettsági vizsgálat kérdése. Magy. Középiskola Pedagógus. A gyermekek büntetése. Zsibóvid. Hirl. 10. sz. Pékár Károly dr. (Pekri) A faji élet tanítása kérdésének újabb irodalmáról. A Gyermek A gyermek vezetéséről és tartásáról. A Gyermek A nevelés eredete. A Gyermek A tanulók olvasmányairól. A Gyermek Perczelné Kozma Flóra. A béke ünnepén. Nemz. Nőnevelés Perényi Irén. A családi nevelésről. A Gyermek A gyermek igazságérzetéről. A Gyermek A gyermek szellemi fejlődéséről. A Gyermek Hogyan kell a makacs gyermekkel bánni? (Míinchener Neueste Nachrichten.) A Gyermek Az írásbeli feladatokról. A Gyermek Szabadság a nevelésben. A Gyermek Peter, Georg. Pádagogische Bewegungen der Gegenwart. Ism. Szabó Ignác. Népművelés XII Petrache. Monopolul cartilor didactice. Educatorul Petrássevich Pál. A jellemfejlesztés az iskolában. Eperjesi gör. kath. kántortanítóképző 1910/11. Értés és Magy. Kisdednevelés , Philipp Kálmán dr. A direkt módezer. Tanulmányok a direkt módszer eredetéről, fejlődéséről, mai állásáról, iskolai alkalmazásáról és fejlesztéséről. Budapest, Franklin Társ. (8-r ) 4 K. Ism. dr. Kaiblinger Fülöp. Magy. P^dag Dr. Vasáry Dániel. Magy. Középiskola Vizy Ferenc. Nemz. Iskola sz. Kont I. Revue internat. de l'enseignement 61. köt , Pianovszky Károly. Iskolamulasztás és bírságolás. Nevelés 28. évf. 4. sz. Pikler Gyula. A lelki élet alaptörvényei. Szilágyvárm. Tanügy 5., 6. sz. Pintér Zsigmond,. Az osztályok nagy létszáma. Népnevelők Lapia 20. sz. Plan de invatámánt indrepiar metodic pentru ^coalele poporale confesionale greco-orientale románé de sub jurisdictiunea bisericei greco-orientale románé din Ungaria gi Transilvania. Nagyszeben, tip. arhidieces (8-r ) 3 K. Poclszeclli Mátyás. A népiskolai nevelő-oktatás sikerének biztosítása. Magy. Kisdednevelés Pokola Emil A modern pedagógia problémáiról. Szilágyvárm. Tanügy 10. sz. Pokoly Kálmán. Hazaszeretetre való nevelés. Szilágyvárm. Tanügy 4. sz. Polgár Gézáné. Szülő és gyermek. Nagyság 22. sz. (A tanítás a tanítók, a nevelés a szülők kötelessége.)

11 384 HELLEBEANT: PEDAGÓGIAI REPEETORIUM. Pop, Julin, Momentuozitatea educatiei morale. Foaia Scolast. 19., 20. sz. Poporici, Dimitrie. In chestia exam8iielor. Biserica Scoala 20. sz. Presmereanu, G. íl. 0 carte pedagogicá. Telegraf. Eoman. 6. sz. A profé tizmus a népmívelés útjában. Egy tanító. Szilágyvárm. Tanügy 3. sz. Prohászkci Ottokár. A Gyermekvédő Liga pedagógiai szervezése. Gyermekvédelem Lapja 2. sz. Prőhle Károly. A középiskolai műveltség mint a főiskolai (különösen theol.) tanulmányozás feltétele. (Orsz. ág. ev. tanáregyl. Evkönyve 1910/ ) Pusibrka, Vasé. Opteretvenost u skoli i kako bi SÖ decii molgo olaksati. Srpstvo , , 84., 85. sz. (Külön is megjelent. 8-r ) R. B. A magyar falu iskolájáról. Magyarország 251. sz. (Az állami iskolák építkezéséről.) Radúz. Nieco o novom ucebnom pláne. Domácnost a skola 1. ez. Rady Erzsébet Néhány szó a Grimm mesékről. Beregmegy. Tanügy 3. szám. Rákosi Zoltán. A tanulók nyilvános szerepléséről. Breznóbánvai polg. isk. 1910/11. értés Ramneanku, Patrichie. Scoala de repetitie. Educatorul Réb Vilmos. Az ujabb pedagógiai irányzat, mint az egyhuzamos tanítás temetője. Délvid. Tanügy 3., 4. sz. Réc/er Béla dr. A szak-önképző körökről. Magyar Középiskola Reichert Gyula id. A szépérzék felkeltése az iskolában és a társadalomban. Ev. Népiskola Reményik Lajos. A gyermekek fogalmairól. Magyar Kisdednevelés Reményik László. Az olvasmányok ethikai értéke. Magy. Kisdednevelés Rendes és fakultativ tárgyak, s. Polgárisk. Közi. 15. sz. Ricinger Lgnácz. Az értelmes nevelés könyve, különös tekintettel a szabad kérdezésre. Minden nevelő, oktató, művelt szülő, igazságszolgáltatási és közigazgatási biró, jogász, rendőr- és csendörtiszt útmutatója a kérdések tudományában. Sopron, (8-r ) 2 korona. Rizler József. Az egyhuzamban való tanításról. Népoktatás XYI. 3. sz. Rizner Jánós. Az általános iskolai kötelezettség mellett ki lehet-e a nyilvános elemi iskolából a növendéket zárni? Szombath. egyhrn. r. k. tanító egy értés Az osztatlan iskola tankönyve. Népnevelő 11. sz. HELLEBEANT : PEDAGÓGIAI REPERTÓRIUM. 385 Roehnch, E. Philosophie de l'education Ism. Pekri Pékár Károiy dr. A Gyermek E. E. Magy. Padag Romhanyz Sándor. Az együttnevelés. Nemzeti Iskola 11. sz. A koedukáció. Nemz. Népművelés 8. sz. Rónai Sámuel A polgári fiúiskola tantervreviziójához. Nemz. Iskola 37. sz. Ro ca, Dr. P. Experimente psihologice: memorizarea. Vatra Scolara Rousseau János Jakab. Emil, vagy a nevelésről. Francziából fordította Schopflm Aladár. Budapest, Franklin-Társ. (8-r. IV, ) 10 korona. Rózsa Ede. Az iskolai büntetés. Izr. Tanügyi Értesítő 4. sz. Kerschensteiner pedagógiai törekvései. Izr. Tanügyi Értés. 5. sz. (Külön is megjelent. 8-r ) A két kéz egyforma használata, Izr. Tanügyi Értés. 12. sz. Költemények tanulása. Izr. Tanügyi Értés. 3. sz. Rózsa Vilmos. A jövő iskolája. Világ 137. sz. Ruffy Pál. Az állami gyermekvédelem. Gyermekvédelem Lapja 2. sz. s. A tanítási napok száma. Népisk. Tanügy 38. sz. s. S. A mozgófényképek a tanítás szolgálatában. Népisk. Tanügy II. 9. szám. Sailer, Joh. Mich. Über Erziehung für Erzieher. 2. Aufl Ism. /í. Kath. Nevelés Sas, Marián. Biblioteci seolare. Foaia Scolast. 5. sz. 0 cantiná scolara. Foaia Scolast. 3. sz. Sass István. Mi módon volna elérhető, hogy a család segítségére legyen a tanítónak az iskolai nevelésben. Ev. Népisk Sass János. Korkérdések vallásos világításban. 9. Költészet. Ev. Népiskola Lelkiismeret. U. o Sassi Nagy Lajos. Mentsük meg ifjúságunkat a testi-lelki korcsosodástó.1! (Neveljünk! Tanítsunk! Indítványok.) Keresk. Szakoktatás XIX. 18. sz. Schiff József dr. Bajok középiskoláinkban és esetleges orvosságuk. Religio 38. sz. (A tanulók egyéni munkaerejéhez és jelleméhez mért méltányosság szempontjáról a középiskolákban.) Schimmer József. Van-e joga a tanítónak az iskolában büntetni? Népisk. Tanügy sz. Schmidt Antal A szociális nevelés kellékei. Délvid. Tanügy 5 6. sz. Schmidt Mihály. Tanítsunk nevelve az életnek. Délvid. Tanügy. 11. sz. Schneller István dr. Az érettséginek eltörléséről. Tanáréul Közi. 44. évf Pedagógiai dolgozatok. III Ism. dr. Eorváth Károly. Magyar Paedagogia. XXI. G l. 25

12 380 HELLEBRANT : PEDAGÓGIAI REPERTÓRIUM. HELLEBRANT : PEDAGÓGIAI REPERTÓRIUM. 387 Prot. Szemle Dr. Gál Kelemen. Kereszt. Magvető A személyiség elve a nevelésben. Athenaeum. II III Schoderbeck Lajos. dr. A gyermekek iskolázása és a végrehajtási novella. Népnevelő 46. sz. Schön István. Miképpen tehetnők iskolai munkákat eredményesebbé? Délvid. Tanügy 5 6. sz. Schulze, R. Aus der Werkstatt der exp eriment ellen Psychologie u. Pádagogik Ism. Y. S. Magy. Píedag Schürger Ferenc. A kettős órákról. Magy. Középisk Schustek Aclolf. Javaslat a tanulmányi kirándulások kérdésének megoldására. Keresk. Szakoktatás XIX. 7. sz. Schwarz, Simon. Uber die pádagogischen Reformbestrebungen der Gegenwart. Schul- u. Kirchenbote 2. sz. Sebestyén Ecle. A gyermek modora. Gyermekvédelem Lapja 2. sz. Sebestyén József. A «Himnusz jelentősége népiskolai tanításunkban. Család és Iskola 1., 3. sz. Seicll, Róbert. A jövő iskolája a munka iskolája. Ford. Ozorai. Népművelés XH , Seidl Scindor. A nemi felvilágosítás. Népművelés XIII. köt Seni, Dr. Yaleriii. Miscarea pedagogicá in stráinatate. (Lernschule- Arbeitschule) Foaia Scolast. 9. sz. Silex, H. Ansehauungsunterricht für Stadtkindern Ism. hk. Népművelés XII Snasel Ferenc. Szociológia az új tantervben. Magyar Tanítóképző Somló Károly. Modern iskolák. Tanáregyl. Közi. 44. évf Spadrjer, Gyiiro. Najzlavníje teskotje u ncitcjljskom radu. Cetinje Ism. Radosovljevic P. R. Skolski Glasnik 7. sz. Skolski Glasnik 3. sz. Span, Dr. Petru. Pedagogiaca?tiinta, Yatra colará Noue motivári a unui sistem de pedagogie. ^fciintifica. U. o és Biserica i^i Scoala 10. sz. Sporea, Joan. Insemnátatea excursiunilor ^colare. Yatra Scolara Stadler József. A kommunista kiáltvány pedagógiai jelentőségt-. Tanító 49. sz. Staindl Mátyás. A gyermekkönyvtárakról. Népművelés XII Stan, V. Indreptári ín instructia morala. Dupa F. W. Foerster. Yatra Scolara Foerster, F. W. Mmciuna ín ^coalá. Yatra Scolara Stan, V. Mi?cari reformatorice ín pedagogie. Dupa Dr.jM. Schilling Yatra Scolara Self-government. Dupa F. W. Foerster. Yatra Scolara * 1 -Sfaturi pentru íncepátori. Dupá F. W. Foerster. Yatra Scolara Stanca, J. Elemente de cultura 9i educatiune ín literatura profana. Reumun. Invatátoril. 4, 6. sz. Stanca, Josif Guvernarea copiilor prin ei ingigi. Reuniun. Invatátor 12. sz. Reducerea treptelor formaié. Vatra Scolara Stoia, Mihail. Educatia religioasá ín coal& si ín biserica. Teleeraf Román sz. Strajanu, Mihail Despre educatiunea de sine ínsus. Foaia Scolast 13, 14. sz. Educatiunea a Teória lui Schopenhauer despre educatiune. Foaia colast 15. sz. Strickerné P. Laura dr. Kis gyermekeink szabadkőműves szellemben való nevelése. Kelet 10. sz. Sturm József. A gyermekkori Öngyilkosságokról. Népisk. Tanügy 45. sz. Szabó Antal. A szülő mint nevelő. Kisnednevelés Szabó Ignác. A népiskola jelen és jövője. Népművelés' XIII köt Szabó Ignác clr. Ifjúságunk ártalmas olvasmányai Ism. dr. Horváth Károly. Protest. Szemle Száhlender Lajos dr. A szakiskola. Budap. Hirl sz. Szalay Károly. Társadalmi pedagógia. Polit. Hetiszemle 8. sz. Szarvas Gáborné. Pacifizmus. Nemz. Nőnevelés Szász Irén. Megfelel-e az iskolai idő ós tananyag mai beosztása a gyermeki fejlődés törvényszerűségének? Ism. Gröber Vilma A Gyermek * A gyermek az iskolázás első évében. Gyermek és Népisk. Tanügy 9. sz. Széchényi Endre. Hazaszeretetre való nevelés a népiskolában. Beregmegy ei Tanügy 2. sz. Székely Árpád. Az elemi iskola ifjúsági könyvtára. Tanító 38. sz. A tanítói pálya ós az idealizmus. Család és Iskola 19. sz. Székely György dr. Az erkölcsi neveles ügye. Polgárisk. Közi. 2. sz. Az erkölcsi oktatás antinómiái. Magy. P^edao A munka lélektana, Magy. Tanítóképző-23 27, , Az önnevelés pszichológiája. Nemz. Nőnevelés A tanító egyénisége. T-íngy. Tanítóképző

13 40 ti HELLEBEANT : PEDAGÓGIAI REPERTÓRIUM. HELLEBEANT : PiEDAGOGIAI REPERTÓRIUM. 388 Szekely László. Hazaszeretet az iskolában. Tanítótest. Ért. (Torda) 1 sz A tanulmányutak kérdéséhez. Keresk. szakoktatás XIX 19 13* Sz* Szeles Henrik. Modern törekvések ismertetése a nevelő-tanítás terén' Dévai főreáhsk. 1910/11. értés Szenes Adolf. A polgáriskola a produktív pályákra nevelés szolgálataban. Nagybeoskereki áll. polgáriak. 1910/11. értés külön is megjelent 8-r.) - Ism. Polgárisk. Közi. 15. sz Szeniirmai Ferenc. Az egységes tankönyvekről. Vilá* 221. sz Szeywarth Gyula. Milyennek kell lennie az ideahsan jó, modern olvaso- és tankönyvnek? Népnevelő 5. sz. Sziclon. A jövő kiskolája. A Gyermek Szilágyi Gyula. Turistaság a nevelés szolgálatában Ism. Horváth Károly. Népművelés XII Szilárd Irma. A gyermek lelki élete. A Nő 1. sz. Szilveszter Ferenc dr. A szociális nevelés jelentősége. Kézdivásárhelyi r. k. főgimn. 1910/11. értés Szily József. Tantervünkről. Sárosp. Eeform. Lapok 34., 35. sz. Szlujka Ella. Az új tanterv. Evang. Lap 18. sz. Szobolovszky István. A gyermek balkezének kiművelése. Nógrádmegy. Tanügy. 1. sz. A gyermekpszichológia hibái. Népnevelők Lapja 19. sz. Az olvasás rendszeressége. Népnevelők Lapjai, sz. Az osztályozás hibái. Népnevelők Lapja 13. sz. Reformtörekvések a pedagógiában Nemz. Iskola 49. sz. A szellemi fertőzések. Nemz. Iskola 4. sz. A tankönyvekről. Nemz. Iskola 46. sz. A tapasztalati gyermeklélektan. Nemz. Iskola 5. sz. Szoják Mihály. A nevelés eszközei. Szatmárnémeti r k fiiin^pisk 1910/11. értés * Szűcs Jenő ifj. Az évzáró vizsgákról. Tanító 23. sz. Küzdelem a pornografia ellen. Népnevelők Lapja 7. sz. A napközi otthonok jelene és jövője. Népnevelők Lapja 16. sz. Szűcs Soma. Be maradsz zárva! Kultura (Bpest) II. 37. sz. Szuszai Antal. Kalauz a Krisztusi életre Ism. dr. Tötössy Miklós. Egyh. Közi. 11. sz. Szuszai A. Válasz a Kalauz kritikusainak. U. o sz, Néhány megjegyzés as erkölcsi oktatás módszeréről. Kath. Nevelés 1 12., A nagy mesterség második része : Az elemi iskolások házi nevelése. Budapest, Szt.-István.-Társ (8-r ) 1 K. Szutter Dániel A gyermek erkölcsi és vallásos neveléséről. Ev Népiskola SZtály0ZáS a közé P iskolá *>an. Tanáregyl. Közi. 44. évf. Torbies Mihály. Rövid tanítási vezérfonal. Az összes elemi népiskolai tantárgyak ezéltudatos és módszeres tanításához. Tanítók 230 Í r i magánhasználatára ' Ungvár, Róth H. (8-r. Tordai Lajos. Szociálpedagógia. (Károiiny Mihály előadása után irta -.) Zszlvölgyi Iskola 1-3. sz. és Nemzeti Iskola 40., 41. sz lorma Lajos. A gyermeklélek tanulmányozásának módszere. Tanü^í Brtes. (Veszprém) III. 6. sz. Tóth Irma. Gyermektanulmányi Múzeum. Család és Iskola 10 sz A nemzeti pedagógia megteremtése. Család ós Iskola 2. sz -- A népiskola szociális feladatai. Család és Iskola 6. sz loth Lajosné, özv., szül. Várady Ida. A családi nevelés hibái. Ma»y Kisdednevelés , , , t. y. Povinnosti naáich domácnosti a nasej spolocnosti ku skole v zanjme vychovy dietok i dospolejsej mládeze. Domácnost a skola 4 sz lamassy Géza, A sikeres nevelés-oktatás főbb tényezői és eszközei, lanugyi Ertes. (Veszprém) Hl. 5. sz. Tanításterve, ^ A szegedi tanyai osztatlan vegyes állami elemi és ismétlő népiskolák A hittanítás tervezete. Az egyházmegyei 1J68/91L ÍSk ' SZ ' " ^^^ EŰ Tanterv és utasítás az elemi népiskola számára. Kiadta a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter évi jun. hó 16-án 2202 eln szama rendeletével. Budapest, Egyetem-ny (8-r ) 3 K lanterve A dunántuli református egyházkerület népiskoláinak. - Elfogadtatott a Pápán évi szeptember 22-én tartott közgyűlés ^. n i a i a t t ivasható végzéssel pápaiíőisl A tanulók szünidei foglalkoztatása, d. Magy. Középiskola lanulok vándorlása, (h k). Népművelés XIH. köt Tapferné Zámbó Irén. Hazafias nevelés. Nevelés 28 évf 9 sz Tárcza Bertalan. Utazás a tankönyvek birodalmában. Nevelés 28 évf o 10. sz. Tarkó János. Szünidei gyermekfoglalkoztató. Gyermekvédelem 8 sz larko Lajos. A rendszeres iskolalátogatás kérdése a falusi elemi iskolákban. Népoktatás XYI. 4. sz. Tarródy János. Neveléstani kérdések. (A cselekvés bátorsága.) PoLárísk. Közi. 16. sz. Taitber N. Nándor. A tanár egyénisége és a módszeres utasítások Kerek. Szakoktatás XIX. 11. sz. JÍ

14 380 HELLEBRANT : PEDAGÓGIAI REPERTÓRIUM. HELLEBRANT : PEDAGÓGIAI REPERTÓRIUM. 391 Teleki István dr. A tanár és tanuló egymáshoz való viszonya. Zentai áll. segély, közs. gimn. 1910/11. -Értés. Telman József. A modern nevelésoktatás és a polgári iskola Nemz Iskola 29. sz. Tersztyánszky Sándor (Nádast). A pályaválasztás előtt álló ifjaknak Brassói kath. főgimn. 1910/11. értés Tews. J. Grosstadtpádagogik Ism. Te véli'mihály. Ma*y Píedag oj ' ^ - A kultúra, kultúrátvitel és iskola. Fordította Weisz Lajos. Tanító 21., 22. sz. Tolsztoj..Jegyzetek a nevelésről. ( ) Ford. Szabó Endre Népművelés XII Tomiéi, N. Din scáderile?coaleí de azí. Educatorul ü. J. Pedopsychologia. Domácnost a skola 3. sz. Újlaki Gyula. Impressziók. Népnevelők Lapja 17, 18. sz. íegyént, jellemet nevelni és kialakítani törekedjünk.) Urbányi..Általános erkölcstan a polgári iskolában. Kereszténv Tanító 10. sz. J Utóhang az Internátus kérdéséhez. Iskoláink 1. sz. v. A műegyetemi otthonról. Budapesti Szemle 148. köt Vad József. Az iskolai mulasztásokról. Népnevelő 36. sz. Vadász Lajos. A szülők és a társadalom szerepe a gyermeknevelés nagy munkájában. Hevesm. Tanügy 2. sz. Vaday József. Vezérfonal a miniszterileg elrendelt és szokásba vett iskolai ünnepélyekhez. Egy tanévre való iskolai beszéddel és programokkal ellátva. Temesvár. Polatsek é. n. (8-r. 96 I) 2'K. Varga Béla. Gyermekek az erkölcsi züllés lejtőién. Tanügyi Értés (Győr) 3 5. sz. Varjú János. Középiskoláink élete. Budap. Hirl. 167, 169., 179., 185. sz. Várnai Sándor. Didaktikai reform. A Gyermek ' Varsányi Géza. Egyéni nevelés. Népművelés XHI. köt A nagyváros pedagógiája. Népművelés XIV A ponyvairodalom ellen. Népművelés XIV Vay Gáborné gr. A gyermekvédelemről. Nemz. Nőnevelés Veigelsberg Emma. Levegős iskolák. Népművelés XH Vencel, Peter. Návrh o sposobe spracovania novych ucebnych knih.' Domácnost a skola 12. sz. Veress Vilmos dr. Az érettségi. Keresk. Szakoktatás XIX. 13. sz. írásbeliek külső alakja. Keresk. Szakoktatás XIX. 14. sz. Verner Jenő. Miniszterünk figyelmébe. Tanító 4. sz. (Az iskolák elégtelenségéről.) Verrasztó János. Az iskola hatásának növelése. Népisk. Tanügy 39. BZm Vig József Polgári fiú- és leányiskolák tanulmányi kirándulásai.' Kassa. (8-r.) Ism. Kerezsy György. Polgárisk. Közi. 9. sz. Néhány szó tanulmánykirándulásainkról. Polgárisk. Közi. 16. sz. Villányi Henrik dr. Az általánosan művelő tantárgyak viszonya a szaktárgyakhoz. Keresk. Szakoktatás XIX. 10. sz. Wallin, I. E. W. The moving picture in relation to education. Cleveland. Ism. Pekri Pékár Károly dr. A Gyermek Wéber Béla. Szabadkőművesség, vallás és iskola. Zsilvölgye 35., 36. sz. Weinhold Károly. Eszmény és valóság a nevelés-oktatásban.' Család és Iskola 6, 7. sz. Weisz Lajos. A gyermekek büntetéséről. Tanító 10. sz. A szülői értekezletről. Tanító 23. sz. Az új tanterv eredménye és hatása. Tanító 3 5. sz. Welton, J. & Blandford, F. G. Principles and methods of morál training. Ism. P. Pékár K. dr. A Gyermek Wert der Theorie im pádagogischen Streit der Gegenwart Ism. dr. Nagy József. Magy. Píedag Weszely Ödön. Modern pedagógia útjain c. műből «Az egyéniségről)). Ism. Halmy Stefánia. Tanügyi Értés. (Győr) 5.. sz. A reformok és az iskola, Népművelés XII Wetekamp. Selbstbetátigung und Schaffensfreude in Erziehung und Unterricht Ism. Téri József. Magy. Psedag Wohlmuth Ernő. A modern iskolakönyvről. Népnevelő'3. sz. Nevelésünk mérlege. Népnevelő 1. sz. Wüsztner Ilenrikné. A társadalom gyermekei. Gyermekvéd. Lapja 3. sz. A gyermekvédelem gyakorlati kivitelben. Gyermekvédelem Lapja 7. sz..e+y. A zsúfoltság és a polgári iskola kifejlesztése. Magy. Középiskola Z. Skola i duch vremena. Skolski Glasnik 12. sz. Z. J. L'udové prednasky v národnej skola. Domácnost a skola 1. sz. Zahumenszky István. Miért és hogyan kell az olvasmányokat a népiskolában tárgyalni? Népoktatás XVI. 13. sz. Az erkölcs hanyatlása. Népoktatás XVI sz. Zamiirovic, K Telesna kazna u osnornoj skoli. Skolski Glasnik 17. sz. Záray Ödön. Az ifjúság önképzése. Nemzeti Népművelés 3. sz. Zilahi György. Elmélkedésre érdemes kérdések. Keresk. Szakoktatás XIX. 4. sz. (Az iskolai tanulmányutak hasznáról.) Zsámbokréizky Péter. Az iskolai óv kezdete és vége. Hontmegy. Népoktatás 2 3. sz. (Kezdjék az iskolát szorgalommal; a szülőkre hatni, hogy gyermekeiket ideiében küldjék az iskolába.) Zum Eealienbueh. dl. Schul- u. Kirchenbote 20. sz.

15 392 HELLEBRANT : PEDAGÓGIAI REPERTÓRIUM. 2. Módszertan. Beszéd- és értelemgyakorlatok. HELLEBRANT: PEDAGÓGIAI KEPEBTOBIUM. 393 ^ ^ ^ ^ 0SZtályC8 ^-ekdalai harmónium kíeé- 2Í-274T k haszdálatára - TaDÍtó t Évk. 1911/12. Zenei kultura ^ és a ** AT. Magyar beszélgetések. Pozsonyvárm. Népoktatása 3. sz. H e^ n i 0 L t A M Tanügyi Érte, (Szat- " S S r a i í í ü t f - ~ taaítása a ~ ^ f í i S k o - Peres Sándor.., A. beszéd- és értelemgyakorlatokról. Vezérkönyy gyanánt. Az ertekezest, mely e mű alapjául szolgált, a Népnevek Budapesti Egyesülete 50 forint pályadíjjal tüntette ki. 5 kiadás (Néptenxtok Könyrtára. II. évf. 2. S2.) Budapest, Lampel Í r f P Z Ő ÍntéZ6tek " -»»«-"* * tanterve. U ^Sm) m. S 7,t el6mí ÍSk ]aí é n 6 k t a n í M - ^ügyi Értés. (Vesz- " U / T - - A L éaektilaítáaaál az abszolní űevetkel tanítási ni. 2 sz. 6 ' Vagy a Sz0lmizáció? Tanügyi Értés. (Veszprém) & net S f ' BeSZé ; g tf a f lyó - éb a formáiról s ezeknek alkotó részéiről. Népnevelők Lapja 4 sz Szemléltető mintaleeke a beszéd- és értelemgyakórlatok köréből. Nemz Nepoktatas II. 1. szám. Toros Sándor Gyakorlati tanítás a népiskola II. osztályában. (Beszéd- es ertelemgyakorlat.) Beregmegy. Tanügy 3. sz. Enek és zene. Bertha István. A népiskolai énektanítás és módszere. Nó^rádme-v Tanügy 2. sz. öj ' Böhme- KoMcr_ Augusta. Az énekhang fizikai jelenségei, mint az enekpedagogiai tevékenység kiindulási pontja. Ford. dr. Eévész Geza. Zeneközi. X , Cserényi Béla. Elemi énekoktatás vezérfonala. Népnevelő szám. ' ^ ^. í t i - i t l Fer6nC ^ ' ^ Z0n80ratanítá8 - Népművelés Dékány István dr. Zeneművészet és szociálpedagógia. Zeneközlem. IX. 9. sz. Donáth Mátyás. Egészség- és énektani szabályok a népiskolai énektanításhoz. Tanítótest. Ertes. (Torda) 1. sz. Fodor Gyula. A zenei élvezés lélektana. Népmfív. XIV ] G. Sta jo sa uciteljskom dotacisnom uredbom i pojaokom duánosti? bkolski Glasnik 18. sz. (K'u. TI m ^ T? előadás " ifjúság számára " TanáregyL KözL ^ ^ énemanítáa tórsadalffii Jelentősége. Ze.eközl. Kostíc, T ügled ucitelja kao poj5a. Skolski Glasnik 6. sz Kumyjándor. A zenetanítás. Kolozsv. ref. kolleg. 1910/11. értés. M. Pojacka duznost. Skolski Glasnik 10 sz Memch Antal. Tanmenet és utasítások a népiskolai énektanításhoz. Ism. Tóth Irma. Család és Iskola 17. sz. i\'wv József dr. A zene helye a középfokú oktatásban. Magy. P^dag. Szolmizálás és énektanítás. Tanügyi Értés. (Veszprém) III. 8. sz. Nehany szo a székesfővárosi zenetanfolyamokról. Zenelap 1-2 sz Í T n ^ S 6 ^ ^ 6 0S2taüaű 6lemi i s k o 1^- Popovici T. Cantarea ín fcoala poporala. Yatra ^colara, TT- Összhangzattanra előkészítő jegyzetek. (Hangköz-tan j A Aozepiskolai énekíanítókat képző tanfolyam felvételi vrzsgála- T m Z t v TaIamÍüt ÍSk0kÍ és ^-használatra. 2. atdolg. kiadás. Budapest, Eozsnyai K. (8-r.) - l8m. jd üat. Egy. Zeneközl sz. Földrajz. Büerea R Australia. (Prelegere practieá din geografie Pentru clasa VI.) baucatorul 113 1J 8. I. ~ Peninsula balcanicá. (Lectie din geografie pentru clasa Y.) Educatorul ; '

16 40 ti HELLEBEANT : PEDAGÓGIAI REPERTÓRIUM. Braun Ádám dr. A földrajzi tankönyv kérdéséhez. Tanáregyl. Közi 44. évf Capala, Gra^ian. Geografia ín?coala poporalá. Foaia Skola,st. 3. sz. Czirbusz Géza dr. Az emberi geografia tanítása. Magv. Középiskola Faragó Vilmos. Aktualitás a földrajz tanításában. Izr. Tanügyi Értés. I 2. szám. \/ Farkas Sándor. Yezérkönyv a népiskola földrajztanításához Ism. Böngérfi Géza. Család és Iskola 15. sz. Graef Kari Etwas über Heimatkunde. Schul- u. Kirchenbote 10. sz. Győri Vilmos. A földrajzi szemléltető képek dolgáról. Polgáriskolai Közi. 13. sz. Kántor Irma. A földrajztanítás reformja a középfokú leányiskolákban. Nemz. Nőnevelés Korseh, H. Methodik des geographischen ünterrichts in der Volksschule Ism. dr. Horváth Károly. Magy. P dag (M. P.) Nemz. Népoktatás I. (új) évf. 11. sz. Lasz Samu. A modern földrajz iránya, célja és a magyar középiskolák földrajzi oktatásának reformja. Magy Pasdag , (Külön is megjelent 8-r ) Paál Máté. A vademberekről. (Jegyzetek a földrajz tanításához.) Tanító 36. sz. Petrovic, Györgye, Zemljopis u osnovnoj skola, Skolski Glasmk 1 2. sz. Potzta Ferenc. Az életnek. Tanítók Évkönyve 1911/ (A földrajzról az életre való nevelés szempontjából.) Priscu, Radii, Pe Pusta Ungariei. (Lectuine practica.) Yatra 'Scolara Simonyi Jenő dr. A térképvázlatok. Tanáregyl. Közi. 44. évf Stanca, Josif. Anglia. (Lectie practica din geografie.) Eeuniun. invátátoril. 3. sz. Tájékozódás a földrajztanítás irányelvei között. Nemz. Népokt. II. 2. sz. Tischendorf) Jul Práparationen f. den geographischen Unterricht an Yolksschulen Ism. dr. Horváth Károly. Magy Pada* Vaday József. A földrajztanítás vezérkönyve. I. rész. Nagyvárad, Ism. Farkas Sándor. Hivat. Közi. 2. sz. Zadák Ilona. Képes levelezőlap. Népnevelők Lapja 9. sz. írás-olvasás. p/arkosy Bániéi. Egységes szemléltető módszer az írva-olvasás tanításához. Elemi népiskola első osztálya és alfabéták számára. Második bővített kiadás. Marosvásárhely. Ady-ny (8-r ) 1 K HELLEBEANT : PiEDAGOGIAI REPERTÓRIUM. Árpásy János id. Útmutatás az /910. sz. a. szabadalmazott szemléltető Ábécé és olvastatógép használatához. Kalocsa, Werner K. (8-r ) Ism. Hodossy Béla. Sárosp. Eeform. Lap 49. sz. / Bakó Béla. A helyesírás és fogalmazás tanítása a népiskolában. Család és Iskola 17. sz. Bertalan Ilona. A méh és a galamb. (Olvasmány tárgyalás.) Népnevelő 11. sz. Bizerea, P. Analiza psihologicá a cifcirii serierii. Educatorul Citeva teme pentru exercitiile stilistice libere. Educatorul Exercitii stilistice libere. Educatorul Stenografia in ^coala primará. Educatorul Bokor Miksa. Az írás tanításának reformja. Rajzoktatás , Crisianu, /. Cáteva notite ortografie. Eeuniun. Invátátoril. 6. sz. 0 cerinta ortografice de prisos. Eeuniun. Invátátoril. 7. sz. Dumbrava, FI. Arla lecturi. Foaia Scolast 11. sz. Endrei Akos. A modern irodalmak ismertetése a középiskolákban. Tanáregyl. Közi. 44. évf Erdélyi Irén. Tanítványaimnak az olvasásról. Szombathelyi főgimn. 1910/11. értés Fleischer Lipót, Miért gyengék a tanulók a fogalmazásban? Nemz Népoktatás I. (új) évf sz. Fometescu, Dr. I. Copii cu ochí slabi. Educatorul Gergely Alajos. Az írásról. Népnevelők Lapja sz. ííadan, Petru. Cálauza la folosirea abecedarului soarele cu índrumári la metodul nou al imitatiunei. Arad. tipog. diecez (8-r ) Hajnal József. «ly» és «j». Kisküküllőmegy. Tanügy 7. sz. Alovváih E. János. A helyesírás tanítása. Tanítók Évkönyve 1911/ Mendly János. Az olvasójáték ismertetése. Népoktatás XYI. 6. sz. Moldovan, Joan. Ocupatiunile scripturistice ale elerilor ín coala poporalá, Yatra Scolara Nóvák Gyula és Szabó Károly. Az írás-olvasási módszerek lexikona. A jelenkorban használatos írás-olvasási módszerek kritikai ismertetése. Tanítóképzők és tanítók használatára. I. kötet. Az írvaolvasó és jelképes módszerek ismertetésével. Yeszprém, Pósa G. (8-r ) 1 K. Rónai Sámuel, Gyorsírás a polgári iskolában. Polgárisk. Közi. 4. sz. Seidl Sándor. Az iskolai fogalmazványok értéke és becse. Pozsonyvár m. népoktatása 3. sz. Stanca, Josif «Cartea Cártiloro (o seriere pedagogica). Eeuniun. Invátátoril. 3. sz. 395

17 396 HELLEBEANT : PEDAGÓGIAI REPERTOBIUM. szt\'t f - Z tul 0StrU 36 a SCrÍe - EeUŰÍnn - I-atatoril. sz S.abo Kalman Egy olvasási óra. IT. osztály. Nemz. ísk sz Székely Laszlo. A gyorsírás helye ós szerepe a felső kereskedelmi iskola tárgyai között. Keresk. Szakoktatás XIX. 3 gs ^re3kedelmi I b í í ; : ; á í r i m i k a és az T Ö "Í:ti* 1 " 1 1 ^ h gyan 1VaSS0D a taűító? >-poktatás T T S Z J S r : f?!r m i m i k a i korlatok az olvasás (8-r 87 L)3 K 7 *** ***** B u d^ e s t Na S el TO? W -f T?( dn A tükörírásró] - A Gyermek e n S e ^ a b, Kézimunka. A r t J T S * T mőkedvel6 ' munkálatok könyv- A M ^ 191L - Ism - Mihalik Gyula. Népműv. XIV Magy. Középiskola Benedek Béla. A szlöjd-kurzus szervezése. Borsodm. Tanügv 2. sz - ^siky Bela megjegyzése U. o. 2. sz. x/boda Béla A szlöjd tanítása az elemi iskolában. Népnevelő 30 sz ' E Ő t f LáSZl f: Kézü «y esító ' bádogmunka Ism. E Nópisk Tanügy 1/ s, _ K p ^ Magy. Siketnéma oktatás 11 sz Ispanovü^dor. Mi legyen a szlöjd valódi célja? Népnév. Lapja - Slöjdtanítás a polgári iskolákban. Iíultura. (Budapest) II 5 sz Kézügvesítő munka. Tanító 18. sz SZÓ 8 Íé2Ügye8Sé8Í Gyóg S y Z : V^teÍV e '' e n M' A,í é Z Ö g y e S 3 é g taűításának gy^oriatí keresztülvitele. Nemz. Népoktatás. ]. (új) évf z Nevelő ós műkedvelő kézügyességi munkálatok könvvtára ism. o Magy. Középiskola P % E T t e l ' k DŐÍ kézimunkaoktatás köréből Magy. Iparoktatás Pollák Simon. A slöjd zsidó népiskoláinkban. o, &Zcim. Izr. Tanügyi Értesítő HELLEBEANT: PEDAGÓGIAI KEPEETOÍTLUM. Poznan Jolán. Az új tanterv és a kézimunkatanítás. Polgárisk. Közi. íi. szam. Rácz Sándor. A szlöjdtanítás a magyar nyelv szolgálatában. Népisk Tanügy II. 19. sz. r Tesléry Károly Kézimunka tanítása az elemi iskolában. Nyitrai r. k. elemi leanyisk. 1910/11. értés Varga Gábor. Kézimunka a középiskolában." Tanáregyl Közi. 44. évf Klasszikus nyelvek. Benisch Árthur dr. A reáliskolai latintanítás. - A görögpótló helyettesitese a francia nyelvvel. Tanáregyl Közi. 44. évf Crispus. Hódít a latin nyelv. Magy. Középiskola Erdős Tivadar. A görög nyelv tanítása Magyarországon. Athén, Ism. F. A. Magyar Középiskola Hittrich Ödön dr. A klasszikus' nyelvek tanítása, (Orsz. ág. ev. tanáregyl. évkönyve 1910/ ) K. L. Hőskultusz az iskolában. Pesti Hírlap 49. sz. K~n. Modern latin nyelvtani oktatás. Magy. Psedag (Werner H. értekezésének tartalmát ismerteti.) Karsai Ervin. Az óklasszikai olvasmány methodikájának alapelvei. Magy. Középiskola , Kőhalmi Mihály Szevér. Latin beszédgyakorlatok. Szilágysomlyói r. k. főgim. 1910/11. értés Kristóf György dr. A Dent-féle latin nyelvtan használhatóságáról. Szászvárosi ref. kollégium 1910/11. értés. Prévost Marcel a latin nyelvről. Magy. Középiskola Szent Vazulnak (Nagy) intő szózata az ifjúsághoz a hellén irodalom hasznáról. Fordította s bevezetéssel ellátta Bódiss Jusztin. Budapest, Stephaneum. (8-r ) Takáts Lajos. Az irodalmi görögpótló. Tanáregyl. Közi. 44. évf Tordai Ányos dr. A Liber Sexti tanítása a H. osztályban. Bajai főgimn. 1910/11. értés Vértesy Dezső. A középiskolai görög tanulmányok. Tanáregyl. Közi. 44. évf Magyar nyelv. Bartha József dr. Észrevételek a magyar nyelvi és irodalmi oktatásról. Magy. Középiskola , Behula Mária. A magyar beszéd tanítása a nem magyar anyanyelvű népiskola I. osztályában. Bars 81. sz. 397

18 398 HELLEBRANT : PEDAGÓGIAI REPERTÓRIUM. Bozga Miklós. Idegen ajkú gyermekek magyarnyelvi tanítása. Tanügyi Ertes. (Szatmár) 10. sz. Crisian, I. Aplicarea unor sufixe cuvinte reclamate de topica firea limbei maghiare. (Spicuiri din manualele noastre pentru limba maghiará.) Eeuniun. Invátatoril. 6. sz. Deutschlánder, G. Einführung in die magyarische Druck- und Schreibschrift. Schul- u. Kirchenbote 21. sz. Eberharclt Fábián János. Magyar nyelv tanítása. Népnevelő 37., 38. sz. Imre. A magyar irodalom paedagógiai értéke. Szegedi városi fó'gim. 1910/11. értés L Harmos Sándor dr. A költészettan szociális vonatkozásai. Magyar Tanítóképző , , Karoli, Rudolf, ünterrichtsbeispiele fíir den magyarischen Sprachnnterricht nach der direkten Methode. Schul- u. Kirchenbote 5 9. sz. Lakatos Vince dr. Újítás a retorika és poétika tanításában. Magvar Középiskola , Mészáros Sándor. A magyar nyelvi fogalmazás módszeréről. Keresk. szakoktatás XIX. 19., 20. sz. Philipp Kálmán dr. Az irodalomtanítás elméletéhez. Magy. Középiskola , Prónai Antal. Kell-e olvasókönyv a magyar irodalomtörténet mellé? Tanáregyl. Közi. 44. évf " Mennyiségtan. Akos István. A számtani oktatás. Magyar Gyógypedag ^2, , Be-ke Manó dr. Yez/rkönyv a népiskolai számtani oktatáshoz. Ism Szentgyörgyi József. Család és iskola. 12. sz. Beke, E. u. Mikola, S. Abhandiungen über die Eeform des mathematischen Unterrichts in Ungarn. Im Auftrage der mathemat. Eeforrakommission des Landesvereins der Mittelschulprofessoren. Nach dem ungar. Originál unter Mitwirkung v. M. Balog u. J. Eados deutsch heransg. von. Leipzig, B. G. Teubner, (8-r. YI ) 4 K. Ism. Szűcs Adolf. Magy. P^dag Bertalan Vince. Az Ében-féle számológépről. Népnevelő 35. sz. D. K. A gyermek és az alkalmazott számolási műveletek. Népiek. Tanügy. 5. sz. Dublea, Livin. ínfcroducare ín multiplicatuine (Téma prac'ticá, cl. III., din coala poporala.) Eeuniun. Invátatoril. 4. sz. Ében Mihály dr. Szorzás-osztás a váltószámgépen. Népnevelő 13. sz HELLEBRANT: PEDAGÓGIAI REPERTÓRIUM. 399 Hajnal József. A közönséges törtekkel való szorzás és osztás. Kiskíiküllőmegy. Tanügy 12. sz. Höfler, Alois. Didaktik des mathematisehem Unterrichts Ism. Kelemen Ignácz. Magy. Paedag Hosztinszky Antal. Eljárásom a számtan tanításánál az idegen ajkú I. osztályban a magyar szó megtanítása céljából. Népoktatás XYI. 7. sz. Imrefi József. A számtanításról. Hevesm. Tanügy. 6. sz. Kárpáti Ernő. Az első osztály számtani oktatásáról. Nagyatádi polg. fiúisk. 1910/11. értés Káth József Cselek vőszemlólet a egyszeregy gyakorlati alkalmazásánál. Népnevelő 52. sz. Számtanoktatás. Gyoregyhm. Tanügy 4. sz. Kratofil Dezső. Módszeres feldolgozások a népiskolai mennyiségtani tananyag köréből. Tanítótest. Értés. (Torda) sz. L. Számolás az ujjaken. Népisk. Tanügy sz. Lenkei Lehel. Segédeszköz az ábrázoló mértan modern tanításához, Ism. Szirtes Ignác. Tanáregyl. Közi. 44. évf Lissák Jenő. A számtoló kézikönyve Ism. y f. Magy. Középiskola Sz. A. Magy. P dag Molnár Berta. Gyakorlati tanítás a számtan köréből. Tanítótest. Ért. (Torda) 3. sz. Németh Vilmos. Számolástanítás az I. osztályban ötös rendszer alapján. Ev. Népiskola Petrovic, György a. O proeentima. Prakticna radnja. Skolski Glosnik 19. sz. Ponauer Emil. Erőpazarlás az iskolában. Tanügyi Értés. (Yeszprém) III. 1. sz. (A számtan tanításáról.) Popara, Milos. Dijeljenye i mjerenye u brojnom nizu preko Skolski Glasnik 17. sz. Iz mötödike racunske nastave. Odyzimanje u. III. razred. Skolski Glasnik 16. sz. R. Begula-de-treí simpla. (Lectie practica din aritmetiea pentru clasa Y YI.) Educatorul " 1. Rados, Gustav. Der heutige Stand des matheraatischen Unterrichts am königlich ungarischen Josef-Polytechnikum. (Technische Hochschule in Budapsst,) (Internationale mathematische Unterrichtskommission, Ungarische Subkommission.) Budapest, Hungaria Buchdr. (8-r ) Rátz L. ís Mikola S. Az infinitezimális számítások elemei a középiskolában Ism. Matematikus. Tanáregyl Közi. 44. évf

19 400 HELLEBEANT : PIEDAGOGIAI BEPEETOEITTM. r arsí^) sír eljárásom az eiső Schmidt László. új módszer a szorzás műveletének végrehajtására HELLEBEANT : PEDAGÓGIAI EEPEBTOEIÜH. 401 ^ e i S T ^ ^ ErSteri6raen der Muttersprache. Von der Üy6lVek 8 Tanáregyl. sla n i f Í C h!, E e 0 h e n S t U C d e D -^enbote i } 2fszy ^ Í o o t B Í r Í íam ' tósa a ' Tako1 "fó'gimnázimban. MW i ' ^ tadárké P zó - in t értés ] és Magy. Közművelődés II. köt f füz Szebenyi József. Az egyszeregy tanításáról. Borsodm. Tanügy 1 S7 ^ ^ l ^ r ^ a 8ÍÍ6fcémák ÍSb láíbad - ^ ^Speaag.' "tur^r^z p é l d á k a s2áffitantaüítós ^P- 8-r. 18 l) 9 Z ' ( Klűou 19 megjelent. ZÍ mt;izef f á T Á kép6s és jelképes ^olfctanflfai moüszer. Ism. Senki. Nemzeti Iskola 15. sz. Modern nyelvek. B Í Tn7Í e U Ü k l Ó % ^ AZ ÍdegeD tanításáról a. felsőbb r á s a a f ő i s b o i - * " X S t o ^ T ^ 8raűl8tÍCÍÍ iü?coak Eeuniun'. ^ síe-ssft' Ném6t nyclvtedítá8 Nemz. Nőnevelés EUe " Ó S ^ ^esítő. Limba maíerna in goolile noastre. Foia Scolast. 16. sz F " é i : T - n 7 i v * k 5 2 é * I á b - H Í e "Zt Kar : H e r- Ein Wort í2ur ^hodisohen Gestaltung a*, grammanseuen Imterrichfa,. Sehnl- u. Eirctenbote sz! flz 1 S r á n ; \ n f m 6 t DJ6lV a ^"képzőkben. Népnevelő 41. sz X S ; xn 993T lvek tanuiása - 191a - ^ M * 20 ákoiy a **** Medgyesi János. A tanítóság és az esperanto. Tanító 39 sz íaí í f " " H e r m a m Und»ea B-jánák méltatasa. bzatmarnemeti kath. főgim. 1910/11. értés kl J 7: F ÉTI Z^ÍST tanításának módszeráhez - " Í ^ T ^ t ^ 6 k t m Ó d S Z e r Ű Szombathely, egyh. ny. N<w Ferenc d,, A német ^ tanításáról Magyar Tanűóiépző ^ T ^ t f " : MtÜnŐ Cémet olvasmto yról. Nemzeti Nőnevelés 11/ (Voss J. H. Der 70-te Geburtstag.) tetrovrö Györgye. Skola rada. Po nemackom. Skolski Glasnik II LÖ. SZ. Phttípp Kálmán dr. Szünidei nyelvtanuló telepek hazánkban. Mag,- Kozepiskola Sármai József dr. Tájékoztató a modem nyelvek tanítására a m. kiv bonved nevelő- és képzőintézetekben. Budapest, Pallas. (8-r. Schiff József dr. A német nyelvtanítás a gimnáziumokban. Tanáregyl. Kozl. 44. évf L Bl ' SteSC "' 1 (Lectie practica din limba romana.) Eeuniun. Invatatoril. 2. sz. Frazeologia in jcoala. Eeuniun. Invatatoril. 7 sz &. Kultura és hazafiság. Beregm. Tanügy 8. sz. (A német nyelv intenzivebb tanításáról a tanítóképezdékben ) Szabó Viktor dr. A direkt módszer főkérdései. (Különös tekintettel a neme nyelv tanítására hazánkban.) Budapesti VIII. ker. főreálisk. 1910/11. ertes Szuppán Vilmos. Javaslatok a német nyelv tanításának eredménvesebbe tétele érdekében. Budapest, Pesti könyvny (2-r. 2 lev.) Walter,Max. Zur Methodik des neusprachlichen Unterrichts Ism. Téri József. Magyar Píedag Magyar Paeclagogia. XXI

20 402 HELLEBRANT : PEDAGÓGIAI REPERTÓRIUM. Bárdos Művészeti oktatás. Géza. A tanító az assthetika szolgálatában. Tanító 47. ez. Bartók Lóránt. A művészi nevelés reformja a középiskolában. Karánsebesi áll. főgim. 1910/11. értés Dombi Lajos. Míívészetismertetés a középiskolákban. Eaizoktatás Hacker Boriska. A művészi érzék fejlesztése. Nemzeti Nőnevelés Horváth Dezső dr. Beflexiók a művészetről. Nemzeti Kultura 1 íüz Jablonkay Géza. A művészi nevelés kérdéséhez. Népművelés XIII k Jovicza I. Sándor. Művészet az iskolában. Népnevelők Lapja 11. sz. Jung Miklós. A tanító az eszthetikai nevelés szolgálatában Tanító sz. Képszemlélet. (A képszemlélet módjának gyakorlati bemutatása.) Népművelés XII Majorovics Lajos. A művészi érzésről és művészi nevelésről. Oraviczabányai polg. fiűisk. 1910/11. értés Márffy Ödön. Művészi nevelés vagy beszéd- és értelemgyakorlat? Népművelés XII Györgyi Kálmán válasza. U. o Márffy Ö. felelete. Még egyszer a művészi nevelés kérdéséről címmel. U. o Mihalik Gyula. Az egyházművészeti tanfolyamok. Magy. Iparművészet A művészi, nevelés az iskolában. (Nyilatkozatok.) Népművelés XIII. köt , Nosz Gusztáv. A művészeti oktatás problémája az iskolában. Népnevelési Közi. (Nagyvárad). 27. évf sz. Nóvák József Lajos. Vidéki közönségünk művészi nevelése. Magyar Iparművészet OsdL Az ultramodernség és a művészi nevelés. Eajzoktatás Stadler József. Művészet ós nevelés. Tanító sz. Ündi Mariska. Szépségkeresés, művészi öltözködés. Népműveles XIIL köt , Philosophia. Kompejrea, Gavr. Zasto se predeje; i kako treba da se predaje psichologija. Preveo Yasa Stajic. Skolski Glasnik sz. Komis Gyula dr. A pszichológia és pedagógia viszálya. Magyar Középiskola 4 13., HELLEBRANT : PEDAGÓGIAI REPERTÓRIUM '- l 8 m - Népművelés ^ m a lélektaű tanításában - Nagy László. A lélektan tanításának módszere. Budapesti YI. ker all. tamtonokepző 1910/11. értés, és Magy. Tanítóképző l'. $uteu, Traian, Eostul psihologiei ín desvoltarea sociala si culturalá a poporului románesc. Foaia gcolast. 4. Rajz. Balla Bernát, A rajzoktatásról. Népisk. Tanügy. II. 7. Sz. Boros Rudolf. Modern elemi rajzoktatás. Kereszténv Tanító sz Deák Geyza. A magyarság és a rajzolás. Budapest, Lampel E (8-r" ) 3 K. - Ism. dr. Győrffy István. Néprajzi értesítő 75 1 Doczy J Értekezés a modern rajzoktatásról. Honti Tanügy 7 8 sz Dreisziger Ferenc. A rajzolás az oktatás szolgálatában. Tanítók Évkönyve Fazekas Károly. Az új rajz tanításról. Tanügyi Értesítő (Veszprém) ULx. A. SZ. Fekecs Sándor. A rajz és a gyermek szellemi képességei. Népiskolai Tanügy 19., 20. sz. Fekete Sándor. A rajztanításról. Népisk. Tanügy 1 4. sz. Felcán József. A rajztanítás. Nemz. Népoktatás I. (új) évf 7 8 sz Fleischer Michael. Yortmg und Lehrplan für das Zeiehnen an'den ev. Volksschulen des Bistritzer ev. Kirchenbezirks A. B Schul- u frío^6 17 " 18 ' 8Z ' ~ D nath Ge rg ' Ent «e 8 nun g- U - o- Flóns Áron dr. A kenyérkereseti rajztanításról. Család és Iskola 18., 19. sz. Füleki József és Molnár Jenő. Magyar minták szabadkézi rajzoláshoz. Ism. H. Eajzoktatás Háber János. A rajzoktatásról. Esztergomi főreálisk. 1910/11. értés HollőS f Károl y- A tekintély. Eajzoktatás (A rajztanári állásról.) Molnár György válasza. U. o Iván Béla Rezső. Elemi- és középfokú rajztanítás. Pozsonyi á* lvc értés * * J T. K. A tanító rajzkészsege. Népisk. Tanügy II sz. Kassai, Nándor. Eajzolás a szabad természet után. Eajzoktatás 1/ és Budapesti VII. ker. (István-Úti) főgim. 1910/11. értés (Külön is megjelent. 8-r ) 26*

P2EDA.GOGIAI REPERTORITJ~I.

P2EDA.GOGIAI REPERTORITJ~I. HELLEBRANT: p JEDAGOG1.A! REPERTORIUM. 369 P2EDA.GOGIAI REPERTORITJ~I. A magyar predagogiai irodalom 1906 ball. A Ptedagogiai Túrsaság elnökségének megbíz:l,sából a múlt évben először állítottam Ö,3sze

Részletesebben

IRODALOMTÖRTÉNET A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA. MEGINDÍTOTTA SZERKESZTI

IRODALOMTÖRTÉNET A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA. MEGINDÍTOTTA SZERKESZTI XXVIII. ÉVFOLYAM. 1 2. SZÁM. 1939. IRODALOMTÖRTÉNET A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA. MEGINDÍTOTTA.» PINTÉR JENŐ SZERKESZTI ALSZEGHY ZSOLT HUSZONNYOLCADIK ÉVFOLYAM. KIADJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI

Részletesebben

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium.

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium. A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1932 33. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTÉK: Dr ORAVECZ ÖDÖN SZEVER PÁL igazgató. igazgató-helyettes. Kiadja az aszódi ág. hitv.

Részletesebben

Szabadon választott tárgyszavak teljes listája:

Szabadon választott tárgyszavak teljes listája: Szabadon választott tárgyszavak teljes listája: 15.márc márc. 15 március 15. "Az újabbkori német népiskola" kongresszus "bioiskolák" "egyszeregy" "Fűben, fában orvosság" "Gyógyítva nevelő iskolák", járatszervezés

Részletesebben

Ackermanné Kelı Kamilla. Iskolaegészségügy

Ackermanné Kelı Kamilla. Iskolaegészségügy Ackermanné Kelı Kamilla Iskolaegészségügy Iskola-egészségügyi törekvések a XIX XX. század fordulóján: az egészségtan beépülése a hazai tantárgyi rendszerbe Az egészség fogalma a történelem folyamán sokat

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l (orok és emberek Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l összeállította és szerkesztette: Sipter Gézáné Lektorálta: dr. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Tudományos

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Kiállítás: 2014. június 11-én (szerdán), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest, VI.

Részletesebben

Pázmány Ágnes Szabó Károly Szilágyiné Szemkeő Judit

Pázmány Ágnes Szabó Károly Szilágyiné Szemkeő Judit 120 Pázmány Ágnes Szabó Károly Szilágyiné Szemkeő Judit Cikkünkben rövid áttekintést adunk a 19., 20. század népiskolai tanterveiben, olvasókönyveiben megjelenített családképről, a nevelést szolgáló illusztrációkról.

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Kiállítás: 2014. március 20-án (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

AZ ERDÉLYI ÉS MAGYARORSZÁGI ROMÁN EGYHÁZAK ÉS ISKOLÁK ÉLETE ÉS SZERVEZETE A VILÁGHÁBORÚ ELŐTT

AZ ERDÉLYI ÉS MAGYARORSZÁGI ROMÁN EGYHÁZAK ÉS ISKOLÁK ÉLETE ÉS SZERVEZETE A VILÁGHÁBORÚ ELŐTT AZ ERDÉLYI ÉS MAGYARORSZÁGI ROMÁN EGYHÁZAK ÉS ISKOLÁK ÉLETE ÉS SZERVEZETE A VILÁGHÁBORÚ ELŐTT ROMÁN FORRÁSOK ALAPJÁN KIADJA A MAGYAR KISEBBSÉG" NEMZETPOLITIKAI SZEMLE husvéth és hoffer könyvnyomdája, lúgos.

Részletesebben

MAGYAR REFORMPEDAGÓGIAI TÖREKVÉSEK A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN

MAGYAR REFORMPEDAGÓGIAI TÖREKVÉSEK A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN MAGYAR PEDAGÓGIA 99. évf. 3. szám 245 262. (1999) MAGYAR REFORMPEDAGÓGIAI TÖREKVÉSEK A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN Németh András és Pukánszky Béla Eötvös Loránd Tudományegyetem, Tanárképző Főiskolai Kar -

Részletesebben

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium.

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium. A BANYAI Ag. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI p e t ő f i- r eal g im n Az iu m An a k / ^ f f értesítő JE AZ 1927-28. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az

Részletesebben

Zalaegerszegi füzetek 8.

Zalaegerszegi füzetek 8. Zalaegerszegi füzetek 8. Wlassics Gyula és kora 1852-1937 Zalaegerszeg, 2002 Zalaegerszegi Füzetek 8. Sorozatszerkesztő: Kapiller Imre Szerkesztő: Kapiller Imre Technikai szerkesztő: Pintyőke Gábor A

Részletesebben

AZ 1920-AS ÉVEK NÉPOKTATÁSA ÉS A NYOLCOSZTÁLYOS NÉPISKOLA MAGYARORSZÁGON. Pornói Imre Bessenyei György Tanárképző Főiskola Pedagógiai Tanszék

AZ 1920-AS ÉVEK NÉPOKTATÁSA ÉS A NYOLCOSZTÁLYOS NÉPISKOLA MAGYARORSZÁGON. Pornói Imre Bessenyei György Tanárképző Főiskola Pedagógiai Tanszék MAGYAR PEDAGÓGIA 95. évf. 3 4. szám 315 331. (1995) AZ 1920-AS ÉVEK NÉPOKTATÁSA ÉS A NYOLCOSZTÁLYOS NÉPISKOLA MAGYARORSZÁGON Pornói Imre Bessenyei György Tanárképző Főiskola Pedagógiai Tanszék A gondolat

Részletesebben

Rátz László tanár úr

Rátz László tanár úr STUDIA PHYSICA SAVARIENSIA XIII. Némethné Pap Kornélia Rátz László tanár úr Szombathely 2006 Dombormûves fehér márványtábla a Budapesti Evangélikus Gimnázium lépcsõházában NÉMETHNÉ PAP KORNÉLIA RÁTZ LÁSZLÓ

Részletesebben

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955.

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955. K I S E B B K Ö N Y V É S Z E T I F O L Y Ó I R A T A I N K IRÓI ÉS IRáSAI / I R O D A L M I É R T E S Í T Ő - M A G Y A R K Ö N Y V É - S Z E T - A Z I R O D A L O M - M U Z E U M I ÉS K Ö N Y V TÁRI

Részletesebben

Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett.

Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett. 120 budapest BUDAPEST OKTATÁSÜGYE A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett. Ezzel együtt erősödött a főváros ipari, kereskedelmi, közigazgatási

Részletesebben

Nevelési programja 2010. A BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Nevelési programja 2010. A BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A keresztény hit csak közösségben születik és növekszik. Az iskola azért tanít, hogy neveljen, hogy belülről alakítsa az embert. Elkerülhetetlen, hogy az iskola határozott világnézetre hivatkozzon. Az

Részletesebben

CORVINA. A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. A M A G Y A R K Ö N Y V JÉ SZ E T czímü havi melléklettel.

CORVINA. A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. A M A G Y A R K Ö N Y V JÉ SZ E T czímü havi melléklettel. XXXJ. évfolyam. Budapest, 1908. február 10. Jf. szám CORVINA A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. A M A G Y A R K Ö N Y V JÉ SZ E T czímü havi melléklettel. A «CORVINA» szerkesztőségének szánt

Részletesebben

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ Megjegyzés: a teljes DMA tartalomjegyzéke megtalálható honlapunk DMA-rovatában. Ez a 8 gigabájtos ízelítő olyan dokumentumokat tartalmaz főként, melyek nem találhatóak

Részletesebben

SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1900 1901. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR

SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1900 1901. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR A SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 900 90. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR SZÉKELY-UDVAFCHELYTT NYOMATOTT BECSEK D. FIA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Részletesebben

ÉVKÖNYVE AZ 1938 39. ISKOLAI ÉVRŐL.

ÉVKÖNYVE AZ 1938 39. ISKOLAI ÉVRŐL. (» L O C K K L Ä R j\- A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE AZ 1938 39. ISKOLAI ÉVRŐL. Az iskola fennállásának 55. évében. KÖZZÉTETTE: Dr. BÁNKÚTI DEZSŐ IGAZGATÓ BUDAPEST, 1939. KIADJA AZ ISKOI.A

Részletesebben

FŐGIMNÁZIUM A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. ÉRTESÍTŐJE GÓBI IMRE BUDAPEST. a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA

FŐGIMNÁZIUM A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. ÉRTESÍTŐJE GÓBI IMRE BUDAPEST. a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. KÖZZÉTESZI GÓBI IMRE IGAZGATÓ. BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1908. A BUDAPESTI ÁG. H. EVANG.

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK essays in church history in hungary 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST, 2014 Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására Előszó 3 A második világháború előtti magyar társadalom szerkezetéről, működéséről egyre több kiadvány nyújt hiteles tájékoztatást. A polgári intézmények sorában kiemelt helyet foglal el az alapítvány,

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

UNITÁRIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE

UNITÁRIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE XXX. vf. Kolozsvár, 1917 augusztus. 8. szám UNITÁRIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE KIADJA A DÁVID FERENC EGYLET SZERKESZTI: Dr. BOROS GYÖRGY FŐMUNKATÁRS. TARCSAFALVI ALBERT

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI KATHOLIKUS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK

A MAGYARORSZÁGI KATHOLIKUS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK A MAGYARORSZÁGI KATHOLIKUS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÖSSZEÁLLÍTOTTA ÉS KIADJA A KATHOLIKUS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT (BUDAPEST, VI. ANDRÁSSY-ÚT 65). BUDAPEST, 1924, Dunántúl-nyomda Rt. grafikai műíntézet,

Részletesebben

А К A D E MIAI É R T ESÍT A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI FŐTITKÁR XLIX. KÖTET BUDAPEST 1939.

А К A D E MIAI É R T ESÍT A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI FŐTITKÁR XLIX. KÖTET BUDAPEST 1939. А К A D E MIAI É R T ESÍT Ö A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI VOINOVICH FŐTITKÁR GÉZA XLIX. KÖTET BUDAPEST KIADJA A MAGYAR TUDOMÁN YOS AKADÉMIA 1939. Kiadásért felel : Kibédi Varga Sándor

Részletesebben