21. Gellénháza története Lakóhelyünk története Zalalövő. 23. Zalavég helytörténeti adatai. 24. Pusztaszentlászló története.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "21. Gellénháza története 1951-1975. 22. Lakóhelyünk története 1918-1919. Zalalövő. 23. Zalavég helytörténeti adatai. 24. Pusztaszentlászló története."

Átírás

1 XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye 1. doboz 1. Baranyai György: Baloldali szervezkedések Zala megyében az első világháború előtt. 2. Baranyai György: Tudósítás a múltból. Dokumentumok Zalaegerszeg város munkásainak szervezkedéseiről doboz 3. Kell Andor: Zalai temetők Kell Andor: Kiegészítő adatok a tanácsköztársaság keszthelyi történetéhez. 5. Takáts Jánosné: Irány a "jobblét" felé. 6. Kabay János: A Zala Megyei Gyógyszertári Központ története. 7. Húsz küzdelmes év. (Nova története) 8. Takács Sándor: A Nagykanizsai Üveggyár története 1962-ig. 9. Hóbor József Zoltán: Zala megye közlekedésének fejlődése 1945-től napjainkig. 3. doboz 10. Hontváry Gyula: Bazita Hontváry Gyula: 1. Zalaszentmihály története a legrégibb időktől az első világháborúig. 2. Zalaszentmihály története a legrégibb időktől a felszabadulásig. 3. A Zalaszentmihályi Felszabadulás MGTSZ története Zalaszentmihályi "Győz a szocializmus" TSZ története. 5. Zalaszentmihály története a Falumúzeum tükrében. 6. Föld és házhelyosztás Zalaszentmihályon. 7. Zalaszentmihály 25 éve doboz 12. Szigeti Anna: Szülőfalum Nemessándorháza Marx Mária: A Göcsej Múzeum megalakulása és fejlődése. 14. Németh László: Nagykanizsa város 30 éves fejlődése Kell Andor: Zala megye iparának alakulása, beruházásai és fejlődése. 16. Földosztás Balatonmagyaródon. 17. Sorok János: Mit tudok a szülőfalumról, Zalabérről. 18. Páka felszabadulása. A II. világháború és az azt követő események a helybeli lakosok visszaemlékezései alapján. 19. Kell Andor: A felszabadulás és a legnagyobb Zala hitbizottmány földbirtok felosztása. (Keszthely) 20. Középdunántúli Gázszolgáltató és Szerelő Vállalat története

2 21. Gellénháza története Lakóhelyünk története Zalalövő. 23. Zalavég helytörténeti adatai. 24. Pusztaszentlászló története. 5. doboz 25. Gépállomások Zalában Zala megyei pedagógusok a háború küszöbén és a második világháborúban A Festetics könyvtár. 28. A forradalmi változás közkatonái. 29. Lakóhelyem története és annak szocialista átalakulása. (Náprádfa) 30. A zalaegerszegi "Reflex" Színpad tevékenységének értékelő, elemző bemutatása. 31. Andráshida története és szocialista átalakulása. 32. Kell Andor: Keszthelyi Nemzeti Bizottság története Varga Ferenc: Adalékok az egyenlően osztott tizenkétfokúság apológiájához. 34. Zalaudvarnok története. 35. Nova története. 36. Lenti története. 6. doboz 37. Adatok az 1920 és 1945 közötti zalaszentgróti haladó mozgalmakhoz, szervezkedésekhez és munkás megmozdulásokhoz. 38. Kerecsényi Edit: A Nagykanizsai Thury György Múzeum története a felszabadulástól napjainkig. 39. Gőcze Rezső: Egy falusi iskola a fejlődés sodrában. (Zalaszentbalázsi iskola története) 40. Hules Helga: Adatok Nagykanizsa felszabadulásához. 41. Kelemen Ottóné: Eszteregnye története. 42. Csabai Béla: Komárváros község felszabadulása, az azóta eltelt időszak története. 43. Varga Béla: Felszabadulási emkékkrónika. A népi szervek megalakulása. 44. Miklós Zoltánné: A nagykanizsai járás népi táplálkozása. 45. Varga Tiborné: Visszatekintés 25 évre. Ami a földosztással elindult. 46. Béli József: Az 1945-ös földreform végrehajtása a nagykanizsai járásban. 47. Horváth Vilmos: Páka község felszabadítása és az azt követő események. 48. Bálint József: A szepetneki iskola története. 49. Bálint József: Szepetnek község mezőgazdaságának fejlődése a felszabadulástól napjainkig rövid történeti áttekintéssel. 50. Az évi honismereti pályázatok bírálatai. Hazafias Népfront Honismereti Pályamunkák Tárgy: Szülőföldem története és annak szocialista átalakulása. 1. Székelyhidy Vilmos: Zalaszentgrót munkásmozgalmának története Tantalics Béla: Lenti művelődésügyének története Molnár László: Páka felszabadulása. 4. Németh Alajos: Munkásportrék. (Kanizsa Bútorgyár) 5. Bátai János: Zalaszentgrót nagyközség közoktatása és népművelés ügyének fejlődése a felszabadulás uán. 6. Nagy Rózsa: Földosztás Balatonmagyaródon.

3 7. Kell Andor: Zala megye iparának kialakulása, beruházásai és fejlődései. 8. Bohár Józsefné: Nevezetes évfordulók. (Nova) 9. Vargha Béla: Emlékkrónika a Népfrontról. 10. Beledi Gyula: Zalaudvarnok története. 11. Balás Béla: Náprádfa története. 12. Kell Andor: Zala megyei népművelődésünk felszabadulás előtti állapota és fejlődése 30 év alatt. 13. Völgyi Ferenc: Lenti nagyközség története. 14. Vargha Béla: Zrinyiujvár fölépül és romba dől. 15. Horváth József: Bocfölde története. 51. Az augusztusában Zalaegerszegen rendezett honismereti tábor anyaga. 52. Csabai Béla: Komárváros község felszabadulása, az azóta eltelt időszak történetéről. 7. doboz 53. Faluvetélkedők Zala megyében Dr. Simonffy Emil: Nagybajom története. 55. Berki József: Az elemi népoktatás helyzete Mihályfán Pedagógusok visszaemlékezései az iskolák államosítására. 8. doboz Üzemtörténeti pályázatok Egy vállalat, amely mindig tudott újítani. (Kanizsa Bútorgyár az új mechanizmusban) 58. Mezőgép Vállalat Felsőbagod útja megalakulásától megszűnéséig. ( ) 59. Szocialista brigádtörténet. (Georgikon ÁFÉSZ) 60. Zala Megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalat története 1978-ig. 61. Az ország első szocialista üzeme a zalaegerszegi Ruhagyár története. 62. Bírálatok. (üzemtörténeti pályázatok) 9. doboz 63. Sáros kis falvak. (Borsfai TSZ története, szövetkezettörténeti pályázat) 64. Egy kistáj története és gazdálkodása 1977-ig. Ozmánbük, Vaspör, Zalaháshágy, Zalacséb, Salomvár. 65. Zalaegerszegi járás termelőszövetkezetei története Rezi község története a felszabadulás után Szövetkezés és szövetkezetpolitika a forradalmi Zala megyében Dr. Péczely Attila: Adatok Komár történetéhez. 69. Kovács Éva: A Festetics birtok hajói és a gőzhajózás Keszthelyen 1914-ig. 70. Dr. Kovács Lászlóné: Zalaegerszeg zenei életének története.

4 10. doboz 71. Béres Katalin: A zalaegerszegi kisiparosság a Magyar Pajzs tükrében. 72. Czigány László: Keszthely mezőváros gazdasági szerkezete a XIX. század első harmadában. 73. Táttár Lívia: A Zala megyei helytörténeti anyag felhasználásának lehetősége a 7. osztályos történelemtanításban. 74. Horváth György: Fejezetek a zalai sajtó történetéből. 75. Dr. Zsiga Tibor: Nyugat-Dunántul szerepe a Horthy rendszer konszolidációjában Dr. Zielbauer György: Adatok a VOLKSBUND tevékenységéhez Észak-Nyugat Dunántúlon. 77. Szabó Csaba: Resznek zalai község és a Reszneki család Mohács előtt. 78. Szabó Csaba: Resznek és a Reszneki család a 14. században. 11. doboz 79. Zsidó Benedekné: Nagykanizsa polgári fiúiskola története Zalai Gyűjtemény egyéb kéziratai Degré Alajos halála után kerültek elő. 1. Eperjesi István: A zalaegerszegi szabadkőműves páholy szépirodalmi hagyatékából. 2. Winkler Ferenc: A Göcseji Falumúzeum és Európa. 3. Tarján Gábor: A nagylengyeli olajmező feltárása és a Zalai Kőolajipari Vállalat létrehozása Feiszt György: Fejezetek a Gersei Pető család történetéből. 5. Winkler Ferenc: Adatok a máriacelli Madonna ábrázolás hazai és zalai elterjedéséhez. Paraszti művészetünk egy nyugati eredetű motivumáról. 6. Tarr Ferenc: Deák és Vörösmarty barátsága. 7. Durgonicsné dr. Molnár Erzsébet: A demokratikus szövetkezeteket kialakulása Zala megyében. 8. Kiszely István - Siklódi Gyula: Az Ola-i középkori temetőrész rövid antropológiai jellemzése. 9. Szakál István: Gazdálkodás és élet Zalabesenyő két középbirtokán a századfordulótól 1945-ig. 10. Szakál István: Paraszti gazdálkodás Zalabesenyőn a két világháború között. 81. Szabó Csaba: Mátyás király a korabeli forrásokban. 82. Kerekes Miklós: A Zala megyei művészeti élet helyzete a Zalai Hírlap tükrében "Kell a jó könyv" évi városi vetélkedő elődöntőjének forgatókönyve. 12. doboz 84. Bakony Judit: Zalaegerszegi Közművelődési Egyesület. 85. Bakony Judit: Végvári harcok a XVII. században. Zalai végvárak. 86. Zsankó Erika: Nagykanizsai Közművelődési Egyesület. 87. Felszabadulási évfordulóra rendezett vetélkedők forgatókönyve. 88. Foki Ibolya: Mádéfalvától az Al-Dunáig.

5 89. Hadnagy György: Nagykanizsai Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör története a két világháború között. 13. doboz 90. Dobó László: Nagykanizsa színházi múltja Major Árpád: Zalaegerszeg könyv-, könyvtár-, olvasási kultúrája 1919-től napjainkig. 92. Somfai András: Az úthálózat komplex szemléletű fejlesztése és ennek a falvakra várható hatása. 93. Dr. Sipőcz László: A népoktatás alakulása, fejlődése Győr megyében ig. 94. Dr. Szabó Lajos: A képviselet, a demokrácia, a helyi önállóság érvényesülése az államigazgatásban. 95. Dr. Zsiga Tibor: Politikai és fegyveres küzdelmek Nyugat-Magyarországon 1922-ben. 96. Dr. Beszteri Béla: A politikai kultúra elmélete és társadalmi gyakorlata. 97. Földesi Jenőné: Nemeshetési közbirtokosság. 14. doboz 98. Dr. Gaál Antal: Zala megye termelőszövetkezetei és elnökei Számítástechnikai adatok, adathordozók archiválása Szülőföldem: Bucsuszentlászló Hun Béla: Lenti története Jakabfy Károly: Kéziratok. (önéletrajz, községtörténet, versesfüzet stb.) 15. doboz 103. Tarján Gábor: Mindszenty József Csendes László - N. Ipoly Mária: Zalai helyszínrajz Dr. Kanyar József: Népoktatás a Dél-Dunántúlon a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmeneti időszakban. ( ) 16. doboz 106. A Zepetneky Tötösy család története Egy zalalövői kereskedő naplója Hóbor József: Pehm (Mindszenty) József zalaegerszegi működése az 1930-as években Zalaszentgrót nagyközség közoktatásának és népművelés-ügyének fejlődése a felszabadulás után Varga Krisztina: A magyar oktatásügy helyzete az eötvösi törvény után. A zalaszentgróti járás társadalmi és közoktatási arculata a századfordulón. Az iskolaszékek Krisbaum Éva: A gyáripar kialakulásának sajátosságai Zala megyében ifj. Ruzsinszky István: A zalaegerszegi Mária Magdolna plébániatemplom.

6 17. doboz 113. Kovács Imre: A történelem viharában. Életem története 1945-ig Kovács Imre: Részletek Tapolca történetéből Kovács Imre: A pacsai csendőrsortűz. (1932. február 18.) 116. Kovács Imre: Idegen földön megalázva. (alsópáhoki leventék Németországban) 117. Kovács Imre: Tűzparancsot ad a százados. (1944. március 19.) 118. Kovács Imre: Tapolca város története és fejlődése. ( ) 119. Ruzsics Ferenc: Ártatlanul meghurcolva. (az alsópáhoki Ruzsics család kálváriája) 18. doboz 120. P. Takács Ince: Szent Ferenc fiai Veszprém egyházmegye területén különös tekintettel a XVII. és XVIII. századra. (a Veszprémi egyházmegye múltjából) 121. A nagykanizsai 74. sz. Törekvés cserkészcsapat és a 238. sz. Árpádházi Boldog Jolánta leány cserkészcsapat története Gábor Jenő: Visszaemlékezések a "Zalaegerszegi Irodalmi és Művészeti Kör" századelejei történetére Gábor Jenő: Cserkészapród- és Kiscserkészmozgalom Nagykanizsán Iványi Béla: Zalaszentgrót története Székelyhidi Vilmos: A középkori Zalaszentgrót. 19. doboz 126. Egyed József: Emlékezéseim. 20. doboz 127. Mayer Dénes: A tapolcai zsidóság története Kiss Ferenc: A Zala megyei horvát értelmiség szerepe a kultúra ápolásában Gábor Jenő - Juhász János: Zenekari élet kialakulása a zalai olajüzemeknél. A Dunántúli Kőolajipari Gépgyár fúvószenekarának negyven esztendeje Gábor Jenő: A nagykanizsai 374. Kisfaludi Károly munkás "öregcserkész" csapat és a nagykanizsai mandolinzenekar története Srágli Lajos: Ipari tevékenység, iparpolitika és iparoktatás Zala vármegyében a XIX. sz. első felében Dr. Horváth Olga: A zalaegerszegi Ady Mozi története és tevékenysége a megalakulástól 1986-ig. 21. doboz 133. Gaál Antal: Zala megye közigazgatási egységei és az önkormányzatok tisztviselői Gaál Antal: Zala vármegye közigazgatási egységei és az önkormányzatok tisztviselői

7 Gaál Antal: Zala vármegye közigazgatási egységei és az önkormányzatok tisztségviselői Altai József: Nagykanizsai vasutas színjátszó mozgalom 1945 után Janzsó Emília: A Pálóczi Horváth Ádám zeneiskola története Kollár Gyula: A Lenti Sólyom László Művelődési Központ közönségkapcsolatának alakulása az közötti időszak művelődés- és településpolitikai valamint gazdasági változásai hatására Srágli Lajos: A Magyar-Amerikai Olajipari Részvénytársaság története Major Árpád: Szocialista könyvtárkultúra Zalaegerszegen Horváth Ferencné: A Bánokszentgyörgyi Általános Művelődési Központ története a megalakulástól napjainkig. 22. doboz 142. Gedeon Ferenc: Bazita és iskolájának története Dombi József: Politikai küzdelmek Nagykanizsán és környékén 1945-ben Sipos István: Zala megye ökölvívó sportjának története Kirschner Péter: A Zalaegerszegi Ruhagyár rövid története, munkája és dolgozóinak szociális helyzete Bencze Géza: Az olajipari munkásság helyzete és szerepe Zala megyében A városi televíziók közönségfogadtatása éves a villamosenergia szolgáltatás Nagykanizsán. (DÉDÁSZ RT) 149. Bácskai Vera: Piackörzetek és piacközpontok a Dél-Dunántúlon a XIX. sz. első felében. 23. doboz 150. Ifjú Történelembarátok Köre a Zala Megyei Levéltárban. ( ) 1. Szécsényi László: A zalai sajtó kezdetei és a Magyar Pajzs. 2. Müller László: Zalaegerszeg századunk harmadik évtizedében. 3. Szabó Csaba: Resznek község és a Rezneki család Mohács előtt. 4. Garamvölgyi György: Az as gazdasági világválság hatása Zalaegerszegen a köz- és magánépítkezések és a lakásügyek tükrében. 5. Bakony Judit: Végvári harcok a XVII. században. Zalai végvárak. 6. Szabó Csaba: Zala megye az 1848-as márciusi forradalomban. (részlet) 7. Szécsényi László: A zalaegerszegi Zrinyi Miklós Gimnázium története 1945-ig. 8. Müller László: Az 1929/33-as gazdasági világválság hatása Zalaegerszegre mint tisztviselővárosra Ifjuságmozgalomtörténeti kutatócsoport között. (Halász Imre) 152. Honismereti Mozgalom. (Halász Imre Zala megye, Zalaegerszeg város ) 153. Úttörőmozgalomtörténeti Szakbizottság anyaga megalakulásától ig.

8 24. doboz 154. Sándor Gertrúd: A nagykanizsai Landler Jenő Gimnázium könyvtárának története Srágli Lajosné: Az elmebetegek megítélésének és intézményes ellátásának történeti változása Zala megyében a XIX. század végétől Srágli Lajos: Az olajipari munkásság anyagi-szociális helyzetének alakulása 1937-től az államosításig Dr. Herényi Istvánné: Nyugat Magyarország család és helytörténete Hetyéssy István hagyatékából Gyenge Endre és Gyenge Endréné részére a "Kustánszeg község díszpolgára" cím adományozása Pete László: Az egyházszervezet kiépítése az Árpád-kori Zala megyében Vikár Tibor: A pókaszepetki iskola története Rainer M. János: Egy új rendszer születése Szabó Péter: Zalaiak a második világháború utolsó éveiben. ( ) 163. Litván György: A demokratikus közjáték: szakítás és folytonosság Feiszt György - Kosján László: Kisvárosi "gazdagok" Észak-Kelet Magyarországon és a Délnyugat-Dunántúlon. 25. doboz 165. Mészáros János: Önéletrajz (1944. decemberétől máig) 166. Munkásportré Zala Megye az én hazám pályamunkák. 1. Göcseji keresztelői szokások. (Novai Műv. Ház) 2. Salomvár története. ( ) 3. Deák Ferenc élete. (Söjtör) (Ruttai György) 4. Zalatárnok rövid története. (dr. Szinku Mihály) 5. Szülőföldem neve: Zalaszentmihály. (Faluért Baráti Kör Zalaszentmihály) 168. Andráshida története. (História Klub Zeg.) 169. Kálmán Andrea: Milejszeg község története a XVIII. században az 1778-as Visitatio Canonica alapján Bánokszentgyörgy a XIX. század első felében. (ÁMK Honismereti Köre) 171. Koltai László: Pusztaszentlászló község kialakulása a honfoglalás után Felsőrajk község története Pókaszepetk története Vikár Tibor: Pókaszepetki templom története 1957-ig. 26. doboz 175. Csikós Józsefné: Vindornyaszőlős múltja és jelene. 176.Varga József: Göcsej határán, római köveken. (Zalalövő krónikája) 177. Dr. Gyarmati József - Tóth János: A "Keszthelyi Hévíz" múltja és jelene Molnár András: A "Védegylet" Zalában. (Adalékok Csány László életrajzához) 179. Antos Leskovec: Magyarország történetével kapcsolatos levéltári anyag a Szlovén Szocialista Köztársaság levéltáraiban és egyéb kulturális intézményeiben Kiss Gábor: Levél a táborból. (Teleki Bélához a frontról írt levél) 181. Jóna András: Hárshágy? Háságy? Háshágy? Egy zalai helységnév kialakulásának

9 folyamata - történeti háttérrel Horváth Károly: "Úgy adta az Isten, hogy volt jó világunk is meg rossz is" Hóbor József: Pehm (Mindszenty) József - a zalai legitimizmus apostola Hóbor József: Náci és németellenesség Pehm (Mindszenty) József újságjában, a Zala megyei újságban Hóbor József: Deák Ferenc három írása Szabó Csaba: Az 1867-es kiegyezés és koronázás fogadtatása Vas- és Zala vármegyében a közgyűlési jegyzőkönyvek alapján Dr. Dobó László: Diákszínjátszás Nagykanizsán. ( ) 188. Dr. Rendek László Dr. Kocsondi József: A háztási gazdálkodás szerepe a Zala megyei parasztcsaládok életében Lehota János: A Bánk bán világa a szereplők személyiségének tükrében Mayer Dénes: Védekezés a filoxéria ellen - a történelmi borvidék megmentése Hajas Andrea: Zala megye demográfiai és mortalitási adatai a XVIII-XIX. században. 27. doboz 192. Simonffy Emil: Zalaegerszeg képviselőtestülete és tanácsa a polgári kor első évtizedeiben. ( ) 193. Környei János: A magyar nemzeti irodalomtörténet vázlata Dr. Joze Zontar: A jugoszláv archivisztika helyzete és problémái Csendes Antal: Péteri Takáts József és Festetics György Tóth János: 20 éves a Magyar Olajipari Múzeum. (A műszaki múzeumok kialakulása) 197. Farkas Zoltán: Építőanyag bányászat Zala vármegyében Molnár László: A pákai Iparos Olvasókör Borsos András: A zalai csődületi törvényszék ítélkezési gyakorlata. ( ) 200. Czigány László: A katolikus egyesületek feloszlatása Zalában Dr. Bariska István: A levéltárak szerepe a történelmi tudat alakításában Kostyál László: Habsburg uralkodóportrék a Göcseji Múzeum gyűjteményéből Dr. Szakony Ferenc: A Zalaegerszegi Egyházi Ének- és Zeneegyesület Rózsáné Lendvai Anna: A pozsonyi csizmadiák évi céhlevelének útja Nagykanizsáig A társadalmi önszerveződés alakulása Nagykanizsán a tűz elleni védekezés kapcsán ig Göncz László: Mozzanatok a szlovéniai (muravidéki) magyarok életéből Eperjesi István: A zalaegerszegi Szabadkőműves Páholy Hudi József: A szabadidő eltöltésének kezdetei a Balatonon Varsányi Péter István: "Közlekedés Csányi (ha ismered)..." Adalékok a Szemerekormány egyik minisztériumának újjászervezéséhez Dr. Kováts Zoltán: A születéskorlátozás kezdetei, terjedése Zalában a XIX. században Dr. Gőcze Rezső: A palini Inkeyek uradalmai a reformkorban Srágli Lajosné: Az egészségügy egy speciális területe, az elmebetegellátás Zalában 1914 előtt Dr. Simonffy Emil: Zalaegerszeg története Dr. Borsos András: Szőke vagy fekete? Hamis személyleírás 50 évvel ezelőtt Ismeretlen iskolai pályázatokra beérkezett munkák Jakabffy Károly: Párbaj a csatatéren...

10 28. doboz 217. Középfokú közművelődési képzés záródolgozatai Németh Judit: A Sármelléki Népi Együttes története. 2. Kulcsár Katalin: Zalai folklórfesztivál Pákán. 3. Tóthné Kantó Katalin: Mai műveltségfogalmak szerkezete és a kialakulását meghatározó tényezők. A műveltség viszonya a társadalmi szükséglethez. 4. Ferenczi Edéné: A zalaegerszegi kisiparosság a századfordulón. 5. Vékási Margit: Közművelődés és szabadidő. 6. Hocker Mária: Vaspör Községi Közös Tanács és a Művelődési Ház a lakosság megtartó szerepének érdekében végzett munkája. 7. Török Ida: A tudatosan tervezett ismeretterjesztő tevékenység alakulása Gutorföldén és vonzáskörzetében. 8. Katona Gyula: Metszet egy lakótelep életéből, hétköznapjairól. (Nagykanizsa, Városkapu körút) 9. Németh Jánosné: Az amatőr színjátszás szerepe a művészeti nevelésben. 10. Gaál Katalin: Az egyes osztályok, rétegek műveltségi helyzete a hátrányos és többszörösen hátrányos helyzetűek művelődési és életmódbeli szokásai, a továbblépés lehetőségei. 11. Szökrönyös Zoltánné: Zalaegerszeg városban és vonzáskörzetében működő KISZ szervezetek művelődési munkájának tapasztalatairól. 12. Szabó Lászlóné: Játszóház. A művészetre nevelés kísérlete a Lenti Sólyom László Művelődési Központban. 13. Kissné Oswald Judit: Oktatás - továbbképzés - művelődés a Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalatnál. 14. Márkus Erzsébet: Felnőtt szakmunkásképzés a Hőpalack-, Ampulla- és Fiolagyártó szakmában az ÜM. NK-i Üveggyárban. 15. Gyuranecz Ferencné: Nemzetiségeink helyzete hazánkban és leszűkítve Murakeresztúr községben. 16. Horváth Győző: Rövid történeti áttekintése Hahót község közművelődésének változásáról az 1900-as évek elejétől napjainkig. 17. Baliné Nagy Cecília: Pókaszepetk politikai, közigazgatási és kulturális élete 1945-tól. 18. Pénzes Csaba: "A felszabadult ember művészete". (Palasovszky Ödön színházi törekvései a két világháború között) 19. Császár István: Jubileum. 20 év a megyei néptáncmozgalomban. Beszélgetés Kiss István néptáncoktatóval. 20. Meződi Gyula: Az építkezési kultúra változása a felszabadulás után. 21. Eppinger András: A csesztregi termelőszövetkezet története a megalakulástól napjainkig. 22. Völgyiné Boa Katalin: A lenti Angela Davis ifjúsági klub története. 23. Marics Zsuzsanna: Az értelmiség élet- és munkakörülményei Szepetnek községben. 24. Toplakné Dóra Erika: A falusi értelmiség helyzete és közéleti tevékenysége Zalalövőn. 25. Győri Tiborné: Volt egyszer egy kefeüzem... A Kanizsa Bútorgyár fejlődéstörténete. 26. Horváth Józsefné: Zalavár története, lakosság életmódja, kialakulásától napjainkig Középfokú népművelőképzés. Társadalomismereti dolgozatok

11 1. Ferenczi Edéné: Lakóhelyem társadalmi viszonyainak elemzése. 2. Császár István: "Hogy európai módon éljünk..." 3. Soós József: "Kultúránk meg nem roggyant zászlóvivői". (Negyedszázad a közművelődés szolgálatában) 4. Győri Tiborné: Esettanulmány a nagykanizsai VI. sz. országgyűlési képviselőválasztó jelölőgyűlésekről. 5. Meződi Gyula: Lakóterület társadalmi viszonyainak elemzése. 6. Kulcsár Katalin: Pákáról a városba? 7. Katona Gyula: A fiatalok anyagi és lakáshelyzete. 8. Horváth Győző: Hahót község demográfiai helyzetének és ingatlan állagának elemzése. 9. Kardis Erika: Vindornyaszőlős község osztály és rétegtagozódása valamint demográfiai helyzete. 10. Horváth István: Életvitel - életmód vizsgálata utcánkban. (Zalaegerszeg. Pálóczi Horváth Ádám utca) 11. Tóth Béláné: Esettanulmány írása a jelölőgyűlésről, annak körülményeiről. 12. Halászné Csötörtök Katalin: "Dolgozom, jól vagyok" avagy Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop és Csesznek lakóinak élete az utóbbi évtizedekben, a dokumentumfilm kapcsán. 13. Tóthné Kantó Katalin: "Dolgozom, jól vagyok" c. tv. dokumentumfilm elemzése. 14. Török Ida: Szabadidőhiány Gutorföldén. 15. Horváth Józsefné: Esettanulmány az 5-ös sz. választókerület Keszthely-környéki országgyűlési képviselői jelölőgyűlésről. 16. Németh Jánosné: Esettanulmány egy jelölőgyűlésről. 17. Eppinger András: A választások jelentősége, feladata. 18. Baliné Nagy Cecília: Esettanulmány a tanácstagi választás előkészítéséről, a jelölőgyűlés propagandájáról. 19. Boa Katalin: Új vállalkozási formák működésének tapasztalatai Lenti városban. 20. Pénzes Csaba: Zalaegerszeg nem szerinti megoszlásának szociológiai problémái. 21. Németh Judit: Sármellék demográfiai és gazdasági helyzetének elemzése. 22. Vékási Margit: Dióskál község bér és jövedelmi viszonyai. 23. Marics Zsuzsanna: Az ingázók és helyben dolgozók alakulása Szepetk községben. 24. Szebellédi Ildikó: A demokrácia iskolái. A jelölőgyűlésekről. 29. doboz 219. Hároméves középfokú népművelőképzés I. félévének művelődéstörténeti szakdolgozatai. 1. Szabó Lászlóné: Aktiv keresők arányának és összetételének népgazdasági ágankénti alakulása Lenti városban 1975-től 1984-ig. 2. Baliné Nagy Cecilía: Pókaszepetk kúlturális élete 1945-től 1970-ig. 3. Eppinger András: Csesztreg község múltja és közművelődési tevékenysége. 4. Gaál Katalin: Pölöske község várának története. 4/a. Gaál Katalin: Pölöske község társadalmi viszonyainak elemzése. 5. Hocker Mária: Vaspör község közművelődési fejlődése. 5/a. Hocker Mária: Vaspör község és társközségeinek társadalmi viszonyainak elemzése. 6. Horváth Józsefné: A zalavári récéskuti bazilika.

12 7. Marics Zsuzsanna: Szepetnek iskolájának fejlődése 1918-tól. 8. Kulcsár Katalin: Egyház és oktatás Pákán 1945-ig. 9. Márkus Erzsébet: Nagykanizsa színházi múltja Németh Judit: A sármelléki Földmíves Dalárda története. ( ) 11. Kissné Oswald Judit: Nagylengyel község műkedvelő színjátszásának története. ( ) 11/a. Kissné Oswald Judit: Tanácstagi jelölőgyűlések a gellénházi községi Közös Tanács szakigazgatási területén. 12. Soós József: Települési viszonyok alakulása a hetési aprófalvakban. 13. Szabó Lászlóné: Pórszombati népi együttes rövid története. ( ) 14. Szebellédi Ildikó: Az Olajbányász Fúvószenekar történeti fejlődése megalakulásától napjainkig. 15. Toplakné Dóra Erika: Közművelődés Zalalövőn 1945-től napjainkig. 16. Tóthné Kantó Katalin: Az Erkel Ferenc Olajipari Művelődési Ház története. 17. Vékási Margit: A közművelődés feltételeinek alakulása, helyzete Dióskál községben 1945-től napjainkig. 18. Gyuranecz Ferencné: A murakeresztúri "Matécz János" Művelődési Ház tevékenységének elemző felmérése. 18/a. Gyuranecz Ferencné: Murakeresztúr községben élő emberek helyzete munkahely, ingázás, második gazdaság szempontjából. 19. Horváth István: Ismerkedés a kultúrával. 20. Császár István: 20 év a megyei néptáncmozgalomban. Beszélgetés Kiss István néptáncoktatóval. 21. Török Ida: A gutorföldi községi könyvtár története. 22. Németh Jánosné: A REFLEX Színpad műsorpolitikájának három fő iránya a csoport 15 éves története tükrében. 23. Katona Gyula: HSMK-ban működő Tüske Böki bábcsoport története Horváth Győző: A hahóti ifjúságmozgalom rövid története. 25. Halászné Csötörtök Katalin: A Bajazzó bábcsoport megalakulása és működése napjainkig. ( ) 26. Győri Tiborné: Közművelődés a KANIZSA Bútorgyárban 1983-ig. 27. Boa Katalin: A lenti Angeli Davis Ifjúsági Klub története Tantalics Béla: Kerkaszentkirály története Büki Pálné: Egy honismereti szakkör 15 éve. (Kapolcs) 222. Jász Béla: Muraköz Kapillerné Megyeri Anna: Néhány gondolat a fotótörténeti kutatásokról és a Göcseji Múzeum fotótáráról Kerecsényi Edit: Adatok az Alsólendva-vidéki fazekasság XVIII-XIX. sz. történetéhez Eperjesi István: Kettős jubileum: 80 éves a zalaegerszegi elmeosztály, 50 éve Pózván. 30. doboz 226. Dr. Alpár Jenő: Nagykapornak története Talabérné Piros Hajnalka: Zrinyi Miklós Gimnázium története Haász Gabriella: Erdőkiélés Zala Vármegyében XVII-XVIII. században Gombos László: Tóból mocsárvidék. (A kaszaházi csónakázó tó története) 230. Hudi József: Pápa város önkormányzata a késő feudalizmus korában. ( )

13 231. Bogdán Mariann: Réfi Eleonóra nagyszerű élete és kora. (A Zalaegerszegi Járáskör és Zala Megye első tanítónőinek egyike) 232. Preczlik Gábor: A nemzetőrség története Zala megyében márc máj Landesbeschreibungen Zala megye Mészáros István: Diáksztrájk és megtorlás Zalaegerszegen okt. 30-án Gyenes Imre: Politikai sajtó és vármegyei közigazgatás Zalaegerszegen 1930-as években Tóth József: Mindszenty (Pehm) József zalaegerszegi évei Cselényi Jenőné: Fülöp István élete és pályaképe doboz Dr. Bencze Gézáné - dr. Simonffy Emil: 1945-ös dokumentumkötet kézirata. (A kötet nem készült el) 35. doboz 238. Schandl Piroska: Társok vagyok mindazoknak, kik félnek Téged Izraeliták jelenlétét kerestem egy kis zalai falu hétköznapi emlékei között. (Szentpéterur) 239. Horváth István: Felnőttoktatás helyzete a Kerámia és Cserépkályhagyárban Elmont Gergely: Baktüttős község története és fejlődése. ( ) 241. Dr. Granasztó Pál: A városok kialakulása, városiasodás Magyarországon a honfoglalástól 1848-ig Ferenczi Edéné: Zalaegerszegi Közművelődési Egyesület. (1934-től 1945 februárjáig) 243. MÉM KNKL Gesztenyevédelmi Laboratórium. (Évi beszámolójelentés) 244. Dél-Dunántúl Élelmiszergazdaságfejlesztési Koncepciója 1990-ig. 36. doboz 245. Zala megyei népművelődésünk felszabadulás előtti állapota és fejlődése 30 év alatt Zala megye környezet és természetvédelmi helyzete Dr. Garai Lajos: A cigánylakosság beilleszkedésére, egészségügyi ellátására, gondozására tett intézkedések Zala megyében Tárnokné Luczi Rozália: A központi iktatás gyakorlati tapasztalatai a Nagykanizsai Városi Tanácsnál Jári Ferenc: Zala megye művelődésének fejlődése a felszabadulás óta Székelyhidi Vilmos: Zalaszentgrót nagyközség munkásmozgalmának története től 1975 tavaszáig Dr. Kell Andor: Pedagógusok harca a Magyar Szocialista Tanácsköztársaságért. Az Ellenforradalmi Hatóságok által ellenük hozott megtorló intézkedések Dr. Lukácsa Erzsébet: Az állami gondoskodás Nagykanizsán és korabeli vonzáskörzetében a tanácsköztársaság fennállásának idején Kovács Zoltán: Nagykanizsa és környékének ellátásával kapcsolatos problémák a tanácsköztársaság idején.

14 37. doboz 254. Zala megye helyismereti bibliográfiája. 38. doboz 255. A Zala megyei Növényvédő Állomás évi munkája, a megye növényvédelmi helyzete A Megye Növényvédelmének évi helyzete A Megye Növényvédelmének évi helyzete. 39. doboz 258. Sümegi Lászlóné: A lakosság adóztatásának alakulása a felszabadulástól napjainkig Dr. Kell Andor: A Keszthelyi Nemzeti Tanács, a Munkás Katona és Paraszttanács története, Nemzetközi Magyar Tanácsköztársaság és megyei szintű események elemzésének tükrében Zala megye területfejlesztési koncepciója 1997/ Kanti Ágnes: Lenti művelődéstörténete Pécky György: A nagykanizsai 17. gy. e. részvétele a 2. magyar hadsereg Szovjetunióbeli hadműveletében Morandini Tamás harctéri naplója 1917-ből A Tófej - Lórántházai Szent család templom 60. évfordulója doboz 265. Naplóm a nagy háborúban Czigány László: A káromkodásról. (Adatok a XVIII-XIX. századból) 267. Kiss István: Zala megye a nemzeti ellenállás idején Tihany Lászlóné: Batthyán család Zala Megyei könyvtár évi jelentése Dr. Sitkey Emánuel: A Sitkey nemzetség története regesztákkal és családfával ifj. Ormándlaki Zsolt: A Ják nemzetségről és a Sitkeyekről. (1000-) 41. doboz 272. Németh István: A "Mezőgép" Felsőbagod termelési tényezőinek szervezettségi színvonala az években Mezőgép Vállalat Felsőbagod Kovács Béla: Technika és emberi tényezők egymásra gyakorolt hatása a gyáregységekben. (Csesztregi gyáregység) 275. Németh István: Beszámoló a Csesztregi Mezőgazdasági Gépgyártó Vállalat évi életéről Németh István: A letenyei üzem története 1950-től 1984-ig Vörös István: Az évi nemesi felkelés (insurrectio) története Zala vármegyében.

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye 1. doboz 1. Baranyai György: Baloldali szervezkedések Zala megyében az első világháború előtt. 2. Baranyai György: Tudósítás

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

Zala Megyei Községek Civil Szervezeteinek Adattára

Zala Megyei Községek Civil Szervezeteinek Adattára 1. Alibánfa 8921 Alibánfa Fejlődéséért Közalapítvány Alibánfa, Petőfi u. 1. Alibánfa Lakóterületi 2. Alibánfa 8921 Sport Club Alibánfa, Petőfi u. 1. 3. Alibánfa 8921 Táltos Szabad Színházi és Humanisztikus

Részletesebben

Kormányablak Lentiben

Kormányablak Lentiben BÉCS KFT 8960 Lenti Kossuth L.113 Tel / FAX: +36 92 351 469 BÉCS PÉTER Tel: +36 70 9777 127 k ö z é l e t i h a v i l a p XVI. évfolyam 2014. március Kormányablak Lentiben Másfél évvel ezelõtt kapta ügyeinek

Részletesebben

Az MNL Veszprém Megyei Levéltára szakkönyvtári gyarapodása 2012. évben

Az MNL Veszprém Megyei Levéltára szakkönyvtári gyarapodása 2012. évben Az MNL Veszprém Megyei Levéltára szakkönyvtári gyarapodása 2012. évben 100 éve született Balanyi Béla / 2011 Az 1956-os forradalom és szabadságharc kárpátaljai dokumentumai / 2012 A 20. század egyház-

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 377 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2000 BÉNYEI MIKLÓS BIBLIOGRÁFIÁK Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Hajdúsámson. = Hajdúsámson története

Részletesebben

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1988. _ HBMLÉ. XVI. Db. 1989. (1990.) 187-199. p. Bényei Miklós : Helyismereti művek.

Részletesebben

KAPU A VILÁGRA. Program- és városismertetõ

KAPU A VILÁGRA. Program- és városismertetõ A KAPU A VILÁGRA Program- és városismertetõ Mire jó a könyv, könyvtár, a hangtár és a könyvtáros? Tudás elmélet gyakorlati alkalmazás A Mátrix Marketing Mûhely ügyvezetõjeként számomra nélkülözhetetlen

Részletesebben

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL Újabb ajánlójegyzék Dunakeszi ismeretéhez Lapok Dunakeszi múltjából A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI SOROZATA ISSN 1787-9248 ÚJABB AJÁNLÓJEGYZÉK DUNAKESZI

Részletesebben

Zala Megyei Közművelődési Célú Civil Szervezetek Adattára

Zala Megyei Közművelődési Célú Civil Szervezetek Adattára Zala Megyei Közművelődési Célú Civil Szervezetek Adattára Ssz. 1. Alsópáhok Alsópáhokért 8394 Közalapítvány Alsópáhok, Fő u. 65. Czigány Sándor 2. Alsópáhok Alsópáhoki Kolping 8394 Család Alsópáhok, Fő

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

1. kötet, A Siófoki Gyógyfürdőbizottság Jegyzőkönyvei : 1914. május 24-1918. augusztus 3.. - 82 p. Fénymásolat Fűzött : 1000,-Ft

1. kötet, A Siófoki Gyógyfürdőbizottság Jegyzőkönyvei : 1914. május 24-1918. augusztus 3.. - 82 p. Fénymásolat Fűzött : 1000,-Ft Részletek lista 2014.03.10. Siófok várostörténeti bibliográfia Feltételek: tárgyszó = Siófok történet (pontos) E 40 Az Elnöki Tanács 20/1968. számú határozta Sárvár, Siófok, Sárospatak várossá alakításáról

Részletesebben

A SzombAthelyi egyházmegye Név- és címtára 2 0 1 0

A SzombAthelyi egyházmegye Név- és címtára 2 0 1 0 A SzombAthelyi egyházmegye Név- és címtára 2 0 1 0 Martinus Kiadó Szombathely, 2010 Főszerkesztő Déri Péter Szerkesztők Mátyás Zsófia Oroszváriné Gyimesi Gabriella Teklits Tamás Kiadja Martinus Könyv-

Részletesebben

Újra lesz kultúrház a településen Jelentõs fejlesztések Egerváron

Újra lesz kultúrház a településen Jelentõs fejlesztések Egerváron XV. évfolyam 3. szám 2014. március Kistérségi havilap Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával Újra lesz kultúrház a településen Jelentõs fejlesztések

Részletesebben

Martinus Kiadó. Szombathely, 2014

Martinus Kiadó. Szombathely, 2014 2014_Layout 1 2014.10.16. 14:56 Page 2 A SzombAthelyi egyházmegye Név- és címtára 2 0 1 4 Martinus Kiadó Szombathely, 2014 2014_Layout 1 2014.10.16. 14:56 Page 3 Főszerkesztő Molnár János András Szerkesztők

Részletesebben

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l (orok és emberek Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l összeállította és szerkesztette: Sipter Gézáné Lektorálta: dr. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Tudományos

Részletesebben

Redemptio RepeRtóRium 1994 2013

Redemptio RepeRtóRium 1994 2013 Redemptio Repertórium 1994 2013 REDEMPTIO REPERTÓRIUM 1994 2013 Jászberény 2014 Szerkesztette: Gulyás Erzsébet Technikai munkatársak: Bathó Edit, Hasznos Rozália, Kókai Magdolna Lezárva: 2013. december

Részletesebben

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006.

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL A MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. MÁJUS (2. javított kiadás) BUDAPEST 2006. 2 A Nemzeti Kulturális Örökség

Részletesebben

BALOGH FERENCNÉ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETÉNEK TÖRTÉNETE. Veszprém, 2010

BALOGH FERENCNÉ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETÉNEK TÖRTÉNETE. Veszprém, 2010 BALOGH FERENCNÉ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETÉNEK TÖRTÉNETE Veszprém, 2010 Szerkesztő Varga Béla Fotók Archív, Pardiné Mórocz Magdolna, Palkóné Jády Melitta A borító elején

Részletesebben

A Balassagyarmati Honismereti Híradó repertóriuma 1979 2012. Összeállította: Vas Ágnes

A Balassagyarmati Honismereti Híradó repertóriuma 1979 2012. Összeállította: Vas Ágnes A Balassagyarmati Honismereti Híradó repertóriuma 1979 2012. Összeállította: Vas Ágnes KIADVÁNYOK 1. Balassagyarmati Honismereti Híradó. Felelős szerk.: Kovalcsik András. Kiadja a Madách Imre Városi Könyvtár.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2006 2010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2006 2010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2006 2010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL Karcag 2010 Dr. Fazekas Sándor polgármester, később vidékfejlesztési miniszter, 2010. június 22-én lemondott tisztségéről A Nagykunsági Kulturális

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege DR. HABIL. GULYÁS LÁSZLÓ PHD, PHD Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege Beszámoló a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Intézet tevékenységéről 2006 2014 ~ 1 TARTALOMJEGYZÉK Gulyás László:

Részletesebben

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. Száz éve indult meg Budapesten a kislakás-építési akció

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. Száz éve indult meg Budapesten a kislakás-építési akció Városunk Budapesti Honismereti Híradó XII. évfolyam 4. szám Ingyenes Pestszentimrei hagyományõrzõk Nosztalgiavonat, emléktábla avatás, kiállítás Katolikus templomok Budapesten Budapest Fõváros Levéltára

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY 2008/1 2 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

Városunk. Kedves Olvasó! Újpesti. A Városvédõ Egyesület. Fényesebb a láncnál a kard Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. Kedves Olvasó! Újpesti. A Városvédõ Egyesület. Fényesebb a láncnál a kard Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó I. évfolyam 1. (jubileumi) szám 1998. március Dr. Rédey Pál Kedves Olvasó! Fényesebb a láncnál a kard Hadtörténeti Intézet és Múzeum Budavár ostroma, 1849. május Útjára

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. Hermann István

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. Hermann István Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Hermann István A VESZPRÉMI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZMEGYE IGAZGATÁSA A 18. SZÁZADBAN Történelemtudományok Doktori Iskola Dr. Székely

Részletesebben

Megújult Zalaszentgrót városközpontja

Megújult Zalaszentgrót városközpontja 2 Tartalmunkból: A magyar gazdák érdekében (4.o.) 2011. június Megújult Zalaszentgrót városközpontja Teljes a kiállítás (6.o.) Völgyhíddal a Zala fölött (7.o.) Õrzi a zalai fazekasság értékeit (8-9.o.)

Részletesebben

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. és a 100 legtöbb adót fizetõ polgárából

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. és a 100 legtöbb adót fizetõ polgárából Városunk Budapesti Honismereti Híradó XV. évfolyam 3. szám Ingyenes A kilencven éves város Kispest nagyközség közgyûlése már 1910-ben és 1918-ban is kezdeményezte a település várossá nyilvánítását. Sikert

Részletesebben

1 éves a Szombathelyi7. környezetvédelem 3 milliárd forintból. Választás 2014 - elsöprő Fidesz győzelem

1 éves a Szombathelyi7. környezetvédelem 3 milliárd forintból. Választás 2014 - elsöprő Fidesz győzelem ÖNKORMÁNYZATI HETILAP II. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2014. április 11. 1 éves a Szombathelyi7 környezetvédelem 3 milliárd forintból Választás 2014 - elsöprő Fidesz győzelem Önkormányzati hírek 2 2014. április 11.

Részletesebben