PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. habil Kaposi Zoltán Telefon: /3105

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. habil Kaposi Zoltán E-mail: kaposi@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3105"

Átírás

1 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. habil Kaposi Zoltán Telefon: /3105 Könyvek, monográfiák Kaposi, Z. (2009): Kanizsa gazdasági struktúrájának változásai ( ). Nagykanizsa, Czupi Kiadó. 444.p. Kaposi, Z. (2007): Die Entwicklung der Wirtschaft und Gesellschaft in Ungarn (Studia Hungarica) Passau, Schenk Verlag. 157.p. Kaposi, Z. (1998): A XX. század gazdaságtörténete I Budapest-Pécs, Dialóg Campus Kiadó. 170 p. Kaposi, Z. (2001): A XX. század gazdaságtörténete II Budapest-Pécs, Dialóg Campus Kiadó. 212 p. Kaposi, Z. (2000): Uradalmi gazdaság és társadalom a században. Budapest- Pécs, Dialóg Campus Kiadó. 285 p. Kaposi, Z. (2002): Magyarország gazdaságtörténete Budapest-Pécs, 432 p. Dialóg Campus Kiadó. Kaposi, Z. (2006): Pécs gazdasági fejlődése Pécs, 326.p. Pécs-Baranyai Kereskedelmi-és Iparkamara Romsics Ignác, L. Nagy Zsuzsa, Ormos Mária, Kaposi Zoltán (1998, szerk.): Előadások Magyarországról a két világháború között (Szerk.: Kaposi Zoltán). Pécs, UniPress Kiadó Tanulmányok gyűjteményes kötetekben Kaposi, Z. (2012): Small-scale industries in Hungary In: Szulovszky J. (ed.): The History of Handicraft in Hungary. Budapest, p. Hungarian Chamber of Commerce and Industry. ISBN Kaposi, Z. (2012): A nagybirtok modernizációjának lehetőségei a 19. századi Dél- Dunántúlon. In: A tudomány és az oktatás vonzásában (Szerk. Kaposi Zoltán Lendvai Tamás Oroszi Sándor). Tanulmánykötet Tóth Tibor professzor emlékére. Pécs, PTE FEEK KTK p. Kaposi, Z. (2012): A pécsi mezőgazdaság változásai ( ). In: Földindulások sorsfordulók. Kollektivizálás, agrárvilág és vidéki változások a 20. század második felében. (Szerk.: Schlett András). Budapest, p. Szent István Társulat. Kaposi, Z. (2012): Die Umwandlung der Wirtschaftselite in Südtransdanubien in der Nachkriegszeit In: Alte und Neue Eliten im Pannonischen Raum seit Mogersdorf 38. (Szerk. Ivica Sute, Zejlko Holjevac). Zágreb, p. FF Press A Kaposi, Z. (2012): hitbizományi működés nehézségei a piacosodás korában. In: Birtokosok és birtokok (Szerk. Dr. Szirácsik Éva). Salgótarján, Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet p.

2 Kaposi, Z. (2011): Tájátalakítás és városfejlődés. A kanizsai berek lecsapolásának szerepe a mezőváros századi fejlődésében. In: Környezettörténet 2. Környezeti események a honfoglalástól napjainkig történeti és természettudományi források tükrében (Szerk. Kázmér Miklós). Budapest, p. Hantken Kiadó. Kaposi, Z. (2011): Der Aufholprozess der Oberungarischen region in dem Zeitalter der Zollunion ( ). In: Economia Regionala: Ipostaze rurale si urbane. Cluj- Napoca, Presa Universitara Clujeana p. Kaposi, Z. (2010): Markzentren und Versorgungsbezirke auf dem Süd- Transdanubischen Gebiet von Ungarn im 19. Jahrhundert. In: Relatia Rural - Urban: Ipostaze ale traditiei si modernizarii. Szerk.: Iosif Marin Balog, Rudolf Gräf, Ioan Lumperdean. Cluj-Napoca, Presí Universitará Clujeaná p. Kaposi, Z. (2010): Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Ansiedlung in Ungarn. In: Gerhard Seewann, Karl-Peter Krauss, Norbert Spannenberger (Hrsg.): Die Ansiedlung der Deutschen in Ungarn. Beiträge zum Neuaufbau des Königreiches nach der Türkenzeit. Buchreihe der Kommission für Geschichte und Kultur der Deutschen in Südosteuropa, Bd. 40. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, S Kaposi, Z. (2010): A dél-dunántúli gazdasági elit változásai ( ). In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok. A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Ökonómia és Vidékfejlesztési Intézet tudományos folyóirata p. Kaposi, Z. (2010): A kanizsai berek lecsapolása és szerepe a város századi fejlődésében. In: A történelem szálai. Tanulmánykötet Vonyó József 65. születésnapjára (Szerk.: Rab Virág - Hegedűs Katalin Fischer Ferenc). Pécs, p. Kaposi, Z. (2009): Jövedelemszerzési stratégia a Batthyányak kanizsai uradalmában az es években. In: A felhalmozás míve. Történeti tanulmányok Kövér György tiszteletére (Szerk.: Halmos K.- Klement J.- Pogány Á.- Tomka B.). Budapest, p. Századvég Kiadó Kaposi, Z. (2009): A gazdasági elit változásai a Dél-Dunántúlon ( ). In: Válságos idők tegnap és ma. Pénz, gazdaság és politika a században. (Szerk.: Rab Virág). Pécs, p. Pro Pannonia Kiadó Alapítvány Kaposi, Z. (2009): A Nagykanizsai Takarékpénztár létrejötte és gazdasági szerepe a reformkorban. In: Ünnepi tanulmányok Móró Mária Anna tiszteletére. Szerk: Kokovai Szabina Pohánka Éva Pécs, A Pécsi Egyetemi Könyvtár Kiadványai 8. Pécs, p. Kaposi, Z. (2009): Die Bedeutung der jüdischen Händler in Kanizsa. In: Das Judentum im pannonischen Raum vom 16. Jahrhundert bis zum Jahr Band 39. (Hrsg. Sándor Bősze). Kaposvár, p Kaposi, Z. (2009): Kanizsa iparosodási lehetőségei a reformkor idején. In: Pénztörténet - gazdaságtörténet. Tanulmányok Buza János 70. születésnapjára. Szerk. Bessenyei József Draskóczy István. Budapest, Mirio Kulturális Bt., p. Kaposi, Z. (2009): Pécs iparszerkezete a század fordulóján. In: Tanulmányok Pécs történetéből 20. A és évi Előadások Pécs történetéből című konferenciák válogatott előadásai. (Szerk.: Kaposi Zoltán és Vonyó József). Pécs, p. Pécs Története Alapítvány.

3 Kaposi, Z. (2007):Die Funktionsänderungen der adeligen Gesellschaft in Südtransdanubien im 18. und 19. Jahrhundert In: Internationales Kulturhistorisches Symposium Mogersdorf 2005 in Bad-Radkersburg. (Führungsschichten im pannonischen Raum im 18. und 19. Jahrhundert. Graz, p. Kaposi, Z. (2007): Nagykanizsa gazdasági változásai ( ). In: Európai kihívások IV. Nemzetközi Tudományos Konferencia (Főszerk: Gulyás L. Gál J.). Szeged, p. Kaposi, Z. (2008): Gazdaságpolitikai modellek az 1930-as években. Rubicon, p. Kaposi, Z. (2008): Nagykanizsa agrárrendszerének változásai a szabadságharc végétől az első világháborúig terjedő időszakban. In: A polgárosodó Nagykanizsa a 19. század második felében. (Szerk.: Kaposi Zoltán). Nagykanizsa, p. Kaposi, Z. (2008): Nagykanizsa gazdasági változásai a trianoni béke következtében. In.: 20. századi magyar gazdaság és társadalom (Szerk.: Honvári János). Győr, 0-24.p. SZIE. Kaposi, Z. (1996): 1100 év Európában. Fejezetek Magyarország történetéből. In: Budapest, Nesztor Kiadó p. Kaposi, Z. (2001): Kaposvár iparának története ( ). In: T. Mérey Klára - Kaposi Zoltán: Kaposvár ipartörténete Kaposvár, p. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kaposi, Z. (2005): A magyar kézműipar története ( ). In: A magyar kézművesipar története (Szerk: Szulovszky János) Budapest, Magyar Kereskedelmi-és Iparkamara p. Kaposi, Z. (2006): Kanizsa önkormányzatának működése a 18. században. In: Nagykanizsa. Városi monográfia II. (Szerk: Lendvai Anna és Rózsa Miklós) Nagykanizsa, p. Kaposi, Z. (2006): Kanizsa történeti helyrajza ( ). In: Nagykanizsa. Városi monográfia II. (Szerk: Lendvai Anna és Rózsa Miklós) Nagykanizsa, p. Kaposi, Z. (2006): Kanizsa mezőgazdasága a feudalizmus utolsó időszakában ( ). In: Nagykanizsa. Városi monográfia II. (Szerk: Lendvai Anna és Rózsa Miklós) Nagykanizsa, p. Kaposi, Z. (2006): Kanizsa kereskedelmének története ( ). In: Nagykanizsa. Városi monográfia II. (Szerk: Lendvai Anna és Rózsa Miklós) Nagykanizsa, p. Kaposi, Z. (2000): The Depression of World Economy. In: Rekettye, G. (ed): The Significance of the Last Decade. Papers to commemorate the thirtieth anniversary of the Pécs. Faculty of Business and Economics. Edited by Gábor Rekettye. University of Pécs, Faculty os Business and Economics, p. Kaposi, Z. (1997): L'economia dell' Ungheria tra le due guerre mondiali, con particolare riguardo alla crisi economica. In.:L'Epocha Horthy. L'Unghria tra le due guerre mondiali a cura di Francesco Guida.Atti del convegno tenuto a Venezia (23-24 gennaio 1997). Acta pp. Lithos

4 Kaposi, Z. (2002): The Connection between the Foreign Trade Policy and the Colonial System through the Example of the British Empire. In.: Anyaországok és (volt) gyarmataik 1. (Szerk: Szabó Loránd, Ölbei Tamás, Wilhelm Zoltán). Pécs, Pécsi Tudományegyetem, Afrika Amerika - Ázsia Universitas Munkacsoport p. Kaposi, Z. (2003): Spatial-Economic Changes in South-Western Hungary in the Last 200 Years. In: Specializare, Integrare si Dezvoltare. Specialisation, Integration and Development. International Symposium. Cluj-Napoca, Universitatea Babes- Bolyai Cluj-Napoca p. Kaposi, Z. (2003): Changes in Hungarian Agriculture in the Light of Latest Research Results ( ). In: Simpozionul International. Development and Integration in Transition. Dezvoltare si Integrare in Conditiilie. Tranzitiei. Cluj-Napoca Editura Tribuna p. Kaposi, Z. (2005): Die Veränderungen des ungarischen Grossgrundbesitzsystems ( ). In: Specimina Nova Pars Secunda. Dissertationum ex instituto Historico Universitatis Quinqueecclesiensis (Edited by György Bebesi and Zsolt Vitári) Pécs pp Kaposi, Z. (2005): Economic Integration and National Economy In: The Impact of the European Integration in the National Economy. Regional and Rural Economics. Babes-Bolyai University. Cluj-Napoca, p. Editura Risoprint Kaposi, Z. (2005): Transformation of the Hungarian Land Structure and the Agricultural Production in the Last Three Century. In: Erdei Ferenc III. Tudományos Konferencia I. kötet. (Szerk: Nagyné Fehér Irén). Kecskemét, pp Kaposi, Z. (2005): Der Wandel Ungarns im Prozess der Verbürgerlichung ( ). In: Internationles Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf International Historico-Cultural Symposion. Reisekultur im pannonischen Raum von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Zwiten Weltkrieg. Band 34. Kaposvár, p. Kaposi, Z. (2006): Der Staat, die wirtschaftliche Entwicklung und die Natinalitäten auf dem Gebiet des Königreichs Ungarn ( ). In: Uwe Müller (HRSG): Ausgebeutet oder alimentiert? Regionale Wirtschaftspolitik und nationale Minderheiten in Ostmitteleuropa ( ). Frankfurter Studien zur Wirtschaftsund Sozialgeschichte. Band 13. BWV Berliner Wissenschafts-Verlag, p. Kaposi, Z. (1993): Népességnövekedés és paraszti földhasználat a vrászlói uradalomban ( ). In.: Somogy megye múltjából Levéltári Évkönyv.(Szerk.: Kanyar József). Kaposvár, p. Kaposi, Z. (1995): A nagybirtok mint gazdasági és társadalmi kategória. In: Vera és (nemcsak) a város. Jubileumi Emlékkötet Bácskai Vera 65. születésnapjára, Salgótarján, p. Kaposi, Z. (1995): Jövedelmek és eloszlásuk Magyarországon ( ). JPTE KTK Jubileumi Emlékkötet. Pécs, p. Kaposi, Z. (1996): Keynes és az angol gazdaság az 1930-as években. In: In.Memoriam Barta Gábor. Tanulmányok Barta Gábor emlékére Pécs, p.

5 Kaposi, Z. (1997): Az angol közlekedési rendszer átalakulása ( ). In: Híd a századok felett. Tanulmányok Katus László tiszteletére. Pécs, p.. Kaposi, Z. (1998): Magyarország gazdasága a két világháború között. In: Romsics Ignác, L. Nagy Zsuzsa, Ormos Mária, Kaposi Zoltán: Előadások Magyarországról a két világháború között. Pécs, (Szerk: Kaposi Zoltán) UniPress Kiadó p. Kaposi, Z. (1998): Az európai népesség változásai a században. In: Néhány évtized. Tanulmánykötet Hoóz István tiszteletére. (Szerk: Herman Sándor) Pécs, p. PTE KTK Kiadó Kaposi, Z. (2000): Földesúri épületek Somogyban a században. In: Magyarország a (nagy)hatalmak erőterében. Tanulmányok Ormos Mária 70. születésnapjára. Pécs, University Press p. Kaposi, Z. (2000): Társadalmi változások Magyarországon történelmi távlatban. In: Az Európai Unióhoz való csatlakozás társadalmi feltételei és következményei. A PTE Illyés Gyula Főiskolai Karának Társadalomtudományi sorozata. Pécs, IPF Könyvek. Szekszárd, p. Kaposi, Z. (2001): Egy Batthyány-mezőváros földbirtokviszonyai ( ). In: Ezredforduló - századforduló - hetvenedik évforduló. Ünnepi tanulmányok Zimányi Vera tiszteletére. PPKE BTK Piliscsaba, p. Kaposi, Z. (2001): A kívül állás lehetőségei. Nagy-Britannia az Európai Unióban. In: Magyarország és Európa. Studia Europaea (Szerk: Andrássy György és Cseresnyés Ferenc) Pécs, p. Kaposi, Z. (2002): A magyarországi társadalmi szerkezet és a modern vállalkozások kapcsolata In: Eredmények és kihívások. Európa-tanulmányi Központok három éve. Budapest, p. Kaposi, Z. (2003): Földbirtokosok és kultúraközvetítés a Dél-Dunántúlon a században. In: Társadalom és kultúra Magyarországon a században. Tanulmányok (Szerk: Vonyó József). Pécs, p. Pannónia Könyvek Kaposi, Z. (2003): A tradicionalizmustól a modern gazdaságig ( ). Tanulmánykötet Zinhober Ferenc professzor emlékére. (Szerk: Barancsuk János, Oroszi Sándor és Varga Attila) Pécs, p. PTE KTK Kaposi, Z. (2003): A dezséri Országh-család a században. Egy közéletet behálózó nemesi família. Baranya vármegyében. In: Pécs-Baranyai történelmi arcképcsarnok. (Szerkesztette: Ódor Imre és Lengvári István) Pécs, Kiadta: BML és a Baranyai Archivum Alapítvány. CD-kiadvány. 8.p. Kaposi, Z. (2003): A magyarországi uradalmi rendszer változásai ( ). In: Magyar Történeti Szöveggyűjtemény ( század). Budapest, AULA Kiadó p. Kaposi, Z. (2002): Egy középbirtokosi família 100 éve Somogy vármegyében (A Somssich-család felemelkedése). In: Somogy megye múltjából Kaposvár, p. Kaposi, Z. (2004): Egy mezőváros történeti modellváltásai Magyarországon az utolsó 300 évben. In: Falvak, földek, földművesek. Agrárpolitikai, agrártörténeti, településfejlesztési tanulmányok. (Szerk.: Pócs Gyula) Budapest, Agroinform Kiadó p.

6 Kaposi, Z. (2006): A nagykanizsai társadalom szőlőbirtoklása a feudalizmus utolsó időszakában. In: Agrártörténet agrárpolitika. Tanulmányok Szuhay Miklós emeritus professzor tiszteletére. Gazdaság-és társadalomtörténeti kötetek 4. (Szerk: Búza J. Estók J. Szávai F. Varga Zs.) Budapest, p. Budapesti Corvinus Egyetem Kaposi, Z. (2006): A herceg Batthyány-család nagykanizsai uradalma a feudalizmus utolsó korszakában. In: A Batthyányak évszázadai (Szerk: Nagy Zoltán). Körmend, p. Körmend város Önkormányzata. Kaposi, Z. (2007): Adam Smith nézetei és a korabeli gazdaság történeti szempontból. In: Adam Smith tudományos emlékülés előadásai. Magyar Tudományos Akadémia Közgazdasági Szemle Alapítvány. Budapest, p. Kaposi, Z. (2007): A magyarországi energiapolitika változásai a tervgazdasági rendszer időszakában. In: 1956: Fordulópont a gazdaságpolitikában (Szerk. Botos Katalin). Szeged, SZTE Gazdaságtudományi Kar p. Tanulmányok folyóiratokban Kaposi, Z. (2012): Pécs agrárrendszerének változásai között. Földreform, államosítás,szövetkezetesítés. Pécsi Szemle, (nyár) p. Kaposi, Z. (2012): Kihívások és modellértékű válaszok. A dél-dunántúli városok átalakulása a 19.században. Közép-Európai Közlemények (5. évf.), No p. Kaposi, Z. (2012): Iparosodás agrártérségben. A gyáripar kialakulása Nagykanizsán a század fordulóján. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok. VII. évfolyam, szám, p. Kaposi, Z. (2012): Az agrárkonjunktúra hatása a nagykanizsai uradalom erdőgazdálkodására ( ). Közép-Európai Közlemények. V. évfolyam (2012), 2. szám (No. 17.) p. Kaposi, Z. (2011): Pécs gazdasági helyzete a szerb megszállás idején ( ). Közép-Európai Közlemények (4. évf.) p. Kaposi, Z. (2011): Az üzemtörténeti kutatások múltja és lehetséges eredményei. In: Sodródás és útkeresés. Gazdaságtörténeti tanulmányok Heller Farkas Füzetek (9. évf.), p. Kaposi, Z. (2011): A Felvidék és a Dél-Dunántúl gazdasági és társadalmi kapcsolatai a században. Közép-Európai Közlemények (4. évf.), p. Kaposi, Z. (2011): Pécs gazdasági helyzete a szerb megszállás idején ( ). Pécsi Szemle (14. évf.), nyár p. Kaposi, Z. (2011): Iparszerkezet és városfejlődés Pécsett a század fordulóján. Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv (6. évf.) p. Kaposi, Z. (2011): Hová tűntek a Kanizsa környéki hatalmas erdők? Kanizsai Antológia (12. évf.) Nagykanizsa, p. Nagykanizsa M. J. Város

7 Kaposi, Z. (2011): Az üzemtörténeti kutatások múltja és lehetséges eredményei. Történelemtanítás. Online Történelemdidaktikai Folyóirat, XLVI. Új folyam, (december) p. Interneten: Kaposi, Z. (2010): Modernizációs törekvések a 19. század első felében a Dél- Dunántúlon. In: Évkönyv Pécsi Közgazdaság-tudományi Kara, Regionális Politika Gazdaságtan Doktori Iskola. Pécs, kötet p. Kaposi, Z. (2010): A felvidéki gazdaság felzárkózási esélyei a vámunió korában ( ). In: Közép-Európai Közlemények III. évfolyam, szám. (No.10.) 7-16.p. Kaposi, Z. (2009): Az agrártörténet-írás jelene és lehetséges jövője. In: Agrártörténeti Szemle. Historia Rerum Rusticarum. XLIX. Évfolyam szám, p. Kaposi, Z. (2009):A gyáripar kezdetei a reformkori Kanizsán In: Arckép. Kanizsai antológia 10. Nagykanizsa: Nagykanizsa M. J. Város, p. Kaposi, Z. (2009):Pécs gazdasági fejlődése a dualizmus korában. In: Mediterrán Világ 11. Kulturális Folyóirat. Veszprém, p. Kaposi, Z. (2007): Beck Tibor: A filoxéravész Magyarországon. A kártevő elleni küzdelem az első központi intézkedésektől az államilag támogatott szőlőrekonstrukciós hitelek lejártáig ( ). In: Korall. Társadalomtudományi folyóirat (8. évfolyam) szeptember p. Kaposi, Z. (2007): Nagykanizsa mezőgazdaságának változásai ( ). Agrártörténeti Szemle, XLVIII. évfolyam, p. Kaposi, Z. (2005): The Economic Policy of the absolutist system in Hungary, Specimina Nova Pars Secunda. Journal of the Department of Modern History, the Department of Contemporary History and the Doctoral Program in History. University of Pécs pp Kaposi, Z. (1986): A vrászlói uradalom társadalma a 19. század első felében. Történelmi Szemle, p. Kaposi, Z. (1988): A vrászlói uradalom termelése és gazdálkodása a 19. század első felében In: Somogy megye múltjából Levéltári Évkönyv.(Szerk: Kanyar József). Kaposvár, p. Kaposi, Z. (1989): A vrászlói uradalom kialakulása. (Birtoktörténeti áttekintés). Agrártörténeti Szemle, p. Kaposi, Z. (1989): Az árvaügy egy dél-dunántúli nagybirtokon a 19. század első felében. Baranya, p. Kaposi, Z. (1989): A kvantitatív történetírásról. Határ, p. Kaposi, Z. (1992): A falusi hitelélet sajátosságai. AETAS, p. Kaposi, Z. (1992): Gazdasági munkamegosztás és integráció a Habsburgbirodalomban a században. Műhely. (Polgárosodás és modernizáció a Monarchiában.) p. (Különszám) Kaposi, Z. (1994): Jövedelmek és jövedelemeloszlás Magyarországon ( ). Debreceni Szemle, p.

8 Kaposi, Z. (1997): Térszerkezeti változások Somogy és Zala vármegye határán a században. Zalai Múzeum 7. Zalaegerszeg, p. Kaposi, Z. (1998): Az angliai közlekedési rendszer átalakulása ( ). Közlekedéstudományi Szemle, (XLVIII.évf.) p. Kaposi, Z. (2002): A magyarországi nagybirtokrendszer változásai In: Somogy megye múltjából Levéltári Évkönyv 30. Kaposvár, p. Kaposi, Z. (2001): A magyarországi uradalmi rendszer változásai a XVIII-XX. Században. Agrártörténelmi Szemle. XLIII. (2001) p. Kaposi, Z. (2002): A magyarországi uradalmi rendszer változásai a században. Limes, p. Kaposi, Z. (2002): Kossuth és a magyar gazdaság. In: Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei 9. Tatabánya, p. Kaposi, Z. (2003): Kanizsai kereskedők és vállalkozásaik a feudalizmus utolsó korszakában ( ). Korall, (2003. május) p. Kaposi, Z. (2003): Földbirtok és társadalom Kanizsán ( ). In: Zalai Múzeum 12. Zalaegerszeg, p. Kaposi, Z. (2003): A herceg Esterházy család magyarországi földbirtoklása. Limes, Tudományos Szemle p. Kaposi, Z. (2006): Kiskanizsa gazdasági rendszere a 19. század első felében. Kanizsai Antológia No. 4. Nagykanizsa, p. Kaposi, Z. (2007): Pécs mezőgazdasági rendszere a dualizmus időszakában. In: Tanulmányok Pécs történetéből 19. Pécs, p. Pécs Története Alapítvány Kaposi, Z. (2007): Iparszerkezeti változások Pécsett a gazdasági reform leállításától a rendszerváltásig terjedő időszakban ( ). In: Tanulmányok Pécs történetéből 19. Pécs, p. Pécs Története Alapítvány Kaposi, Z. (2007): A magyarországi energiapolitika változásai a tervgazdaság idején. Valóság, L. évfolyam, (április), p. Műhelytanulmányok, egyetemi tankönyvek, egyéb publikációk Kaposi, Z. (2012): A tudós tanár In: A tudomány és az oktatás vonzásában (Szerk. Kaposi Zoltán Lendvai Tamás Oroszi Sándor). Tanulmánykötet Tóth Tibor professzor emlékére. Pécs, PTE FEEK KTK p. Kaposi, Z. (2012): Szirácsik Éva (szerk.): Az uradalmak kora. In: Korall. Társadalomtörténeti folyóirat nyár (13. évf., 47. szám) p. Kritikai recenzió. Kaposi, Z. (2012): Bankok a 20. század első felében. In: Konferencia-előadás tanulmányváltozata. 12.p. Budapest, Történelemtanárok Egylete honlapja. Kaposi, Z. (2010): Európa társadalomtörténete a 20. században. In: Századok. A Magyar Történelmi Társulat folyóirata évfolyam szám p.

9 Kaposi, Z. (2010): A modern magyar gazdaság története Széchenyitől a Széchenyitervig. In: Közép-Európai Közlemények, III. évfolyam, szám. (No.10.) p. Kaposi, Z. (1992): Magyarország gazdaságtörténete I. ( ). Pécs, JPTE Kiadó. 120 p. Kaposi, Z. (1993): A gazdasági fejlődés fő vonalai Európában ( század). Pécs, JPTE Kiadó. 119.p. Kaposi, Z. (1994): Tanulmányok a 20. század gazdaságtörténetéről. Pécs, JPTE Kiadó. 109.p. Kaposi, Z. (1994): A gazdasági fejlődés fő vonásai a században. Pécs, Egyetemi jegyzet. JPTE Pécs, 114 p. Kaposi, Z. (1995): Az európai gazdaság és társadalom fejlődése a században. Pécs, JPTE Kiadó. Egyetemi jegyzet. 199 p. Kaposi, Z. (1996): Magyarország gazdaságtörténete In: Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig Budapest, (Szerk.: Honvári János) AULA Kiadó p. Kaposi, Z. (1996): Az európai gazdaság a században. Pécs, JPTE Kiadó. Humán szervező menedzser sorozat. 193 p. Kaposi, Z. (1996): A gazdasági folyamatok és a közgazdasági gondolkodás kapcsolata a 18. században. Pécs, JPTE Kiadó, 142 p. Kaposi, Z. (1997): Magyarország gazdaságtörténete In: Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig Budapest, Második, részben átdolgozott kiadás. (Szerk.: Honvári János) AULA Kiadó p. Kaposi, Z. (1997): Gazdaságtörténet. Pécs, JPTE Kiadó. 261 p. Kaposi, Z. (1998): Magyarország gazdasági struktúrája ( ). Pécs, JPTE Kiadó. 155 p. Kaposi, Z. (2002): A magyarországi gazdaság változásai ( ). Pécs, PTE Kiadó. 160 p. Kaposi, Z. (2002): Az európai gazdaság fejlődésének fő vonalai a században. Győr, p. Széchenyi István Egyetem, Távoktatási és Szakképzési Központ Kaposi, Z. (2004): Fejezetek az európai gazdaság történetéből. Pécs, PTE KTK Kiadó. 115.p. CD-Kiadvány Kaposi, Z. (2007): Európai uniós ismeretek. Pécs, PTE KTK. Egyetemi jegyzet. 205.p. Konferencia előadások (konferenciakötetben) Bestrebungen zur Agrarmodernisierung im interese der Wirtschaftsentwicklung in Süd-Transdanubien. In: Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia. Kecskemét, kötet, p. Kecskeméti Főiskola. A földvagyon és a családi összetartozás a dél-dunántúli középbirtokosi famíliák esetében ( század). In: Középpontban a család (Szerk. Őrsi Julianna). Túrkeve-

10 Szolnok, kötet p. Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tudományos Egyesület. A vrászlói uradalom majorsági gazdálkodása. In: A 16. OTDK kiemelkedő pályamunkái. Budapest, k p. A vrászlói uradalom gazdasága és társadalma ( ). In: A 17. OTDK kiemelkedő pályamunkái. Budapest, k p. Nagybirtok és népessége Somogyban a 19. század első felében. In: Rendi társadalom - polgári társadalom I. Salgótarján, p. A Somlyay-Faiszy-uradalom a században. In: Történeti tanulmányok Dél- Pannóniából I. Pécs, p. Az árvapénztári iratok forrástörténeti jelentősége. In: Rendi társadalom - polgári társadalom 2. Gyula, p. Uradalom és ipar (A vrászlói uradalom ipari struktúrája a 19. század közepe táján). Kézművesipar-történeti Szimpózium Veszprém, p. A vrászlói uradalom kialakulása. In: A Dunántúl településtörténete VII. Veszprém, p. Uradalom és jövedelmezőség Somogyban a 19. század elején. In: A Dunántúl településtörténete VIII. Veszprém, p. A részbirtoklás sajátosságai Somogyban a 19. század elején. In: A Dunántúl településtörténete IX. Veszprém, p. A magyar mezőgazdaság termelési tényezőinek átalakulása a 18. században. In: Egymásrautaltság hazánkban a 18. században. Siklós, p. Földesúri épületek Somogyban a században. In: Mágnások, birtokosok, címerlevelesek. Rendi társadalom - polgári társadalom 9.Debrecen, p. A Somssich-família az 1848-as forradalom időszakában. In: Emlékezet, kultusz, történelem. Tanulmányok az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulója alkalmából. Szerkesztette: Hudi József és Tóth G. Péter. Veszprém, (Laczkó Dezső Múzeum - VEAB) p. Térszerkezeti változások egy délnyugat-magyarországi területen. Földrajzi Kutatások Szeged, CD-én: ISBN In: Cikkek: 25.p.; A kézművesipar-történet és a gazdaságtörténet kapcsolatai az elmúlt harminc évben a szimpóziumok tükrében. In.: X. Kézművesipar-történeti Szimpózium. Budapest, október Budapest, p. (Ipartörténeti Könyvtár 2.) Agrártérség és urbanizáció (Nagykanizsa város térformáló szerepe az utolsó 300 évben). In: Táj, tér, tervezés. II. Magyar Földrajzi Konferencia. Szeged, CD kiadvány. Kiadja a SZTE TTK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Szeged. (Szerk.: Barton Gábor Dormány Gábor) 18.p. Az ipari struktúra és a foglalkoztatás változásai Európában a két világháború közötti időszakban. In: Receptek válságra. Pénz és gazdaság a 20. század első felében (Szerk: Dévényi Anna, Rab Virág). Pécs, p. Pannónia könyvek Pro Pannónia Kiadói Alapítvány

Kaposi Zoltán szakmai publikációs listája

Kaposi Zoltán szakmai publikációs listája Kaposi Zoltán szakmai publikációs listája Önálló, külföldön megjelent idegen nyelvű szakkönyv: 1. Die Entwicklung der Wirtschaft und Gesellschaft in Ungarn 1700-2000. (Studia Hungarica) Passau, 2007. Schenk

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 1991-1994

Részletesebben

Dr. KAPOSI ZOLTÁN SZAKMAI PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA (Megjelent szeptember 24-ig)

Dr. KAPOSI ZOLTÁN SZAKMAI PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA (Megjelent szeptember 24-ig) Dr. KAPOSI ZOLTÁN SZAKMAI PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA (Megjelent 2010. szeptember 24-ig) Önálló, külföldön megjelent idegen nyelvű szakkönyv: 1. Die Entwicklung der Wirtschaft und Gesellschaft in Ungarn 1700-2000.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék Név: Szabó Szabolcs Születési hely: Gyula Születési idő: 1979. február 11. Végzettségek: Általános Iskola: Középiskola: Egyetem: Doktori Iskola: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1986-1993, 4. sz. (Bay Zoltán) Általános

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114.

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. FOLYÓIRATCIKK: I/1. Magyar nyelvű hazai lapban: Molnár, Cs. Tóth, G. Kincses, Á.: A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása. Turizmus

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books 1991-2011. közötti publikációk: Lentner Csaba: Agrárjövőnk dilemmái történelmi utunk tükrében

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

DR. LENNER TIBOR PhD.

DR. LENNER TIBOR PhD. DR. LENNER TIBOR PhD. FŐISKOLAI DOCENS SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Családi állapot: nős Születési év: 1966 Születési hely: Celldömölk 1984/1989 JATE TTK Szeged földrajz/történelem szakos középiskolai

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

I/1. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált tudományos szakfolyóiratokban/refereed Scientific Journals

I/1. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált tudományos szakfolyóiratokban/refereed Scientific Journals I/1. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált tudományos szakfolyóiratokban/refereed Scientific Journals 1991-2011. közöttiek: Lentner Csaba: A mezőgazdasági hitelek árnyoldalai Megjelent: Gazdálkodás,

Részletesebben

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története II., valamint a Magyarország történelem és társadalomismerete a XX. században c. tanegységekhez (TAB 1106, TAB 2112) 2014/15-ös tanév, II. félév Témakörök

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN

ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN Hivatkozási jegyzékkel kiegészítve Németh Sándor Születési idő, hely: 1979. április 30., Szombathely Lakóhely: 9737 Bük Tanulmányok, képzettségek,

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Publikációs jegyzék Szakfolyóiratokban megjelent publikációk: Tanulmánykötetben megjelent írások:

Publikációs jegyzék Szakfolyóiratokban megjelent publikációk: Tanulmánykötetben megjelent írások: Publikációs jegyzék Szakfolyóiratokban megjelent publikációk: Szabó Sz. (2004): A közlekedési eredetű konfliktusok csoportosítása, és előfordulása Magyarországon. Comitatus önkormányzati szemle. 2004.

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Kulturális földrajz Pécs témakörben megjelent publikációk

Kulturális földrajz Pécs témakörben megjelent publikációk SRAGNER MÁRTA Kulturális földrajz Pécs témakörben megjelent publikációk bibliográfiája (1997-2010) 1997 A magyarság kulturális földrajza. Szerk.: Tóth J., Trócsányi A. Pécs, 1997. Pro Pannonia Kiadó. 226

Részletesebben

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2016. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János indian@ktk.pte.hu 72-501-599/23148 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: tudományos ösztöndíjas gyakornok

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-14) DÖNTÉSI LISTA

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-SZKOLL-14-0001 2. NTP-SZKOLL-14-0002 PTE TTK Szentágothai Protestáns Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Papnevelő Intézet Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg 3. NTP-SZKOLL-14-0003

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Lakcím Munkahely Telefonszám E-mail Állampolgárság Dr. György Ottilia Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Gazdaság- és Humántudományok Kar

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR. 2014. évi munkabeszámolója

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR. 2014. évi munkabeszámolója A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2014. évi munkabeszámolója I. Az intézmény általános helyzete 2004. január 1-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2006-2011) Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Fojtik János fojtik@ktk.pte.hu +36 72 501599 / 23276

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2006-2011) Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Fojtik János fojtik@ktk.pte.hu +36 72 501599 / 23276 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2006-2011) Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Fojtik János fojtik@ktk.pte.hu +36 72 501599 / 23276 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: intézeti tanszékvezető adjunktus

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: Kacz Károly Salamon Lajos (2000): Gyır-Moson-Sopron megye egyéni gazdaságai az európai integrációra történı

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A KÖTET SZERZŐI: Botos János történész, a Holokauszt Emlékközpont igazgatóhelyettese Domány Gyula közgazdász, az MNB igazgatóhelyettese

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2014/1-2. IX. évfolyam 1 2. szám 2014 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény FDB 1403 Történeti földrajz II. (elmélet, a tárgy kollokviummal zárul) Elsajátítandó tananyag: A hazai történeti geográfia eredményei és feladatai. A Kárpát-medencében élő társadalmak

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

Előadások konferencián:

Előadások konferencián: Előadások konferencián: 2012 Híves Tamás: A határ menti oktatás - A különböző társadalmi hátrányokkal rendelkező tanulók integrációja című TÁMOP 3.1.1 konferencián 2012. február 1. Pécs Híves Tamás: A

Részletesebben

Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20 század közepéig

Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20 század közepéig SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA KÖZGAZDASÁGI FAKULTÁS 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Magyarország gazdaságtörténete

Részletesebben

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és várható befejezési ideje Cseke Henrietta

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( )

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( ) Óra sorszám V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA (1849 1914) Az önkényuralom A kiegyezés Gazdasági felzárkózás A polgárosodó társadalom Városiasodás. A főváros fejlődése Népesedés.

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Kutatói együttműködések Web 2.0-es PhD kutatói közösség Doktori értekezés tézisei Készítette: Szontágh Krisztina

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

CV - Dr. Jász Krisztina Ph.D

CV - Dr. Jász Krisztina Ph.D CV - Dr. Jász Krisztina Ph.D Dr. Jász Krisztina Ph.Dfõiskolai docensszociális Munka és Szociálpolitikai Intézet Iroda: A épület, 219. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: jaszkrisztina@igyk.pte.hu Szakmai

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1. Személyi adatok. Dr. Póla Péter Születési hely, idő: Barcs, 1972. augusztus 29. Családi állapot: nős, két gyermek

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1. Személyi adatok. Dr. Póla Péter Születési hely, idő: Barcs, 1972. augusztus 29. Családi állapot: nős, két gyermek SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Személyi adatok Dr. Póla Péter Születési hely, idő: Barcs, 1972. augusztus 29. Családi állapot: nős, két gyermek 2. Végzettség, minősítés 2007. 1999. PhD (közgazdaságtudomány) PTE

Részletesebben

A kiművelt emberfők térszerkezetének alakulása Magyarországon: diplomások a térben

A kiművelt emberfők térszerkezetének alakulása Magyarországon: diplomások a térben Területi változatosság és hálózatok Szeged, 2016.szeptember 28. A kiművelt emberfők térszerkezetének alakulása Magyarországon: diplomások a térben Dövényi Zoltán Németh Ádám Pécsi Tudományegyetem Földrajzi

Részletesebben

EGRI IMRE főiskolai tanár, NYF GTK Üzleti Tudományok Intézet

EGRI IMRE főiskolai tanár, NYF GTK Üzleti Tudományok Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA EGRI IMRE főiskolai tanár, NYF GTK Üzleti Tudományok Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Egri I. (1991): Üzletkötők kézikönyve. Stúdium Kiadó, Nyíregyháza ISBN: 963 7988 25 2.

Részletesebben

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Mohácsi Márta (2011): Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Cikkek és tanulmányok:

Cikkek és tanulmányok: Dr. Tuka Ágnes publikációs jegyzéke Szakkönyv: A kis Európától a Tizenkettek Közösségéig Az Európai Parlament politikai csoportjai és az Európai Közösségek bővítése. Studia Europaea. Pécs, 1999. 286. o.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-16-0001 Debreceni Egyetem Magyarország Hajdú-Bihar Debrecen OTDK részvétel Debreceni Egyetem 10 076 000 2. NTP-OTDKR-16-0002 Állatorvostudományi Egyetem XXXIII. OTDK hallgatói részvételének

Részletesebben

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 6337 Állampuszta Telefon: 06 /78/ 407-684, 407-847 Csóti András bv. dandártábornok 06 /78/ 407-950 Balassagyarmati

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Galgóczy Zsolt

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Galgóczy Zsolt PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Galgóczy Zsolt zsolt.galgoczy@gmail.com Referált folyóiratban megjelent cikk: Galgóczy Zs. 2004. Morfometriai paraméterek vizsgálata a Nagy-Szamos forrásvidékén. Földrajzi Közlemények

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ TÁMOP 4.1.2-08/1/C-2009-0009 Képzık képzése projekt TÁMOP 4.1.2-08/1/C Prezentáció-multimédia kurzus Portfolió Készítette: Dr. Kalocsai Péter Ph.D

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok:

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok: SZAKMAI ADATLAP I. Személyi adatok: Név: Prof. Dr. Szabó Imre Anyja neve: Kovács Ida Szül. helye, ideje: Mezőnagymihály, 1951. október 12. Állampolgársága: magyar Végzettség, tudományos fokozat: 1976:

Részletesebben

PÉCS TÖRTÉNETE ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉV

PÉCS TÖRTÉNETE ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉV 1 SZERVEZETI ÉLET PÉCS TÖRTÉNETE ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2009. ÉV A Pécs Története Alapítványt 1992-ben azzal a céllal hozta létre Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, hogy gondozza a város történetet

Részletesebben

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA KURRENS PERIODIKUMOK A HADTUDOMÁNYI SZAKIRODALMI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZER (HSZIIR) SZAKKÖNYVTÁRI HÁLÓZATÁBAN LELŐHELYJEGYZÉK 2012 LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA GEOSZ HIM KRLT NKE MH Geoinformációs Szolgálat

Részletesebben

A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből

A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből Témavezető: Tilk Péter egyetemi docens (PhD) A téma leírása: A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből című téma keretében a doktorandusz hallgatóknak

Részletesebben

Magyarország társadalomtörténete

Magyarország társadalomtörténete 1. Bevezetés 2. Magyarország helye Európában 3. Polgárosodás a dualizmus korában A Horthy-korszak 4. Trianon és következményei 5. Az elit és a középrétegek 6. Kispolgárság, parasztság 7. Az alsó rétegek

Részletesebben

6.Tanulmányok: Intézmény: BBTE, Bölcsészkar BBTE, Bölcsészkar

6.Tanulmányok: Intézmény: BBTE, Bölcsészkar BBTE, Bölcsészkar CURRICULUM VITAE 1. Családnév: GURKA-BALLA 2. Keresztnév: ILONA (személyazonosságiban: ELENA) 3. Születési adatok: 1955.09.26, Kolozsvár/ Kolozs megye 4. Lakcím: Kolozsvár, 400679, Hateg u., 26/3 Románia

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2015/2 X. évfolyam 2. szám 2015 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet JELENKORI

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László Dr.Pornói Imre HAZAI KIADVÁNYOK Könyv 1. A nyolcosztályos népiskola gondolata és megvalósítása a két világháború közötti időszakban Kézirat, Doktori disszertáció KLTE, Debrecen, 1993. 2. Neveléstörténeti

Részletesebben

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Szoba: B. ép. 2. sz. Tudományos minősítés: Megszerzés éve: 1997. Tudományterület: állam- és jogtudomány Típusa: Ph.D. Minősítése: summa cum laude A disszertáció

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Egyetemi docens

Részletesebben

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

V/3. Nemzetközi konferencia előadások Magyarországon / International Congress Presentations in Hungary

V/3. Nemzetközi konferencia előadások Magyarországon / International Congress Presentations in Hungary V/3. Nemzetközi konferencia előadások Magyarországon / International Congress Presentations in Hungary 1991-2011 Lentner Csaba: A magyar mezőgazdaság fejlődésének lehetséges irányai, történelmi tények

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2.

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 1. Személyi adatok 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Vezetéknév/Utónév: Prof. Dr. Patyi András Születési név: Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben