PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. habil Kaposi Zoltán Telefon: /3105

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. habil Kaposi Zoltán E-mail: kaposi@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3105"

Átírás

1 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. habil Kaposi Zoltán Telefon: /3105 Könyvek, monográfiák Kaposi, Z. (2009): Kanizsa gazdasági struktúrájának változásai ( ). Nagykanizsa, Czupi Kiadó. 444.p. Kaposi, Z. (2007): Die Entwicklung der Wirtschaft und Gesellschaft in Ungarn (Studia Hungarica) Passau, Schenk Verlag. 157.p. Kaposi, Z. (1998): A XX. század gazdaságtörténete I Budapest-Pécs, Dialóg Campus Kiadó. 170 p. Kaposi, Z. (2001): A XX. század gazdaságtörténete II Budapest-Pécs, Dialóg Campus Kiadó. 212 p. Kaposi, Z. (2000): Uradalmi gazdaság és társadalom a században. Budapest- Pécs, Dialóg Campus Kiadó. 285 p. Kaposi, Z. (2002): Magyarország gazdaságtörténete Budapest-Pécs, 432 p. Dialóg Campus Kiadó. Kaposi, Z. (2006): Pécs gazdasági fejlődése Pécs, 326.p. Pécs-Baranyai Kereskedelmi-és Iparkamara Romsics Ignác, L. Nagy Zsuzsa, Ormos Mária, Kaposi Zoltán (1998, szerk.): Előadások Magyarországról a két világháború között (Szerk.: Kaposi Zoltán). Pécs, UniPress Kiadó Tanulmányok gyűjteményes kötetekben Kaposi, Z. (2012): Small-scale industries in Hungary In: Szulovszky J. (ed.): The History of Handicraft in Hungary. Budapest, p. Hungarian Chamber of Commerce and Industry. ISBN Kaposi, Z. (2012): A nagybirtok modernizációjának lehetőségei a 19. századi Dél- Dunántúlon. In: A tudomány és az oktatás vonzásában (Szerk. Kaposi Zoltán Lendvai Tamás Oroszi Sándor). Tanulmánykötet Tóth Tibor professzor emlékére. Pécs, PTE FEEK KTK p. Kaposi, Z. (2012): A pécsi mezőgazdaság változásai ( ). In: Földindulások sorsfordulók. Kollektivizálás, agrárvilág és vidéki változások a 20. század második felében. (Szerk.: Schlett András). Budapest, p. Szent István Társulat. Kaposi, Z. (2012): Die Umwandlung der Wirtschaftselite in Südtransdanubien in der Nachkriegszeit In: Alte und Neue Eliten im Pannonischen Raum seit Mogersdorf 38. (Szerk. Ivica Sute, Zejlko Holjevac). Zágreb, p. FF Press A Kaposi, Z. (2012): hitbizományi működés nehézségei a piacosodás korában. In: Birtokosok és birtokok (Szerk. Dr. Szirácsik Éva). Salgótarján, Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet p.

2 Kaposi, Z. (2011): Tájátalakítás és városfejlődés. A kanizsai berek lecsapolásának szerepe a mezőváros századi fejlődésében. In: Környezettörténet 2. Környezeti események a honfoglalástól napjainkig történeti és természettudományi források tükrében (Szerk. Kázmér Miklós). Budapest, p. Hantken Kiadó. Kaposi, Z. (2011): Der Aufholprozess der Oberungarischen region in dem Zeitalter der Zollunion ( ). In: Economia Regionala: Ipostaze rurale si urbane. Cluj- Napoca, Presa Universitara Clujeana p. Kaposi, Z. (2010): Markzentren und Versorgungsbezirke auf dem Süd- Transdanubischen Gebiet von Ungarn im 19. Jahrhundert. In: Relatia Rural - Urban: Ipostaze ale traditiei si modernizarii. Szerk.: Iosif Marin Balog, Rudolf Gräf, Ioan Lumperdean. Cluj-Napoca, Presí Universitará Clujeaná p. Kaposi, Z. (2010): Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Ansiedlung in Ungarn. In: Gerhard Seewann, Karl-Peter Krauss, Norbert Spannenberger (Hrsg.): Die Ansiedlung der Deutschen in Ungarn. Beiträge zum Neuaufbau des Königreiches nach der Türkenzeit. Buchreihe der Kommission für Geschichte und Kultur der Deutschen in Südosteuropa, Bd. 40. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, S Kaposi, Z. (2010): A dél-dunántúli gazdasági elit változásai ( ). In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok. A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Ökonómia és Vidékfejlesztési Intézet tudományos folyóirata p. Kaposi, Z. (2010): A kanizsai berek lecsapolása és szerepe a város századi fejlődésében. In: A történelem szálai. Tanulmánykötet Vonyó József 65. születésnapjára (Szerk.: Rab Virág - Hegedűs Katalin Fischer Ferenc). Pécs, p. Kaposi, Z. (2009): Jövedelemszerzési stratégia a Batthyányak kanizsai uradalmában az es években. In: A felhalmozás míve. Történeti tanulmányok Kövér György tiszteletére (Szerk.: Halmos K.- Klement J.- Pogány Á.- Tomka B.). Budapest, p. Századvég Kiadó Kaposi, Z. (2009): A gazdasági elit változásai a Dél-Dunántúlon ( ). In: Válságos idők tegnap és ma. Pénz, gazdaság és politika a században. (Szerk.: Rab Virág). Pécs, p. Pro Pannonia Kiadó Alapítvány Kaposi, Z. (2009): A Nagykanizsai Takarékpénztár létrejötte és gazdasági szerepe a reformkorban. In: Ünnepi tanulmányok Móró Mária Anna tiszteletére. Szerk: Kokovai Szabina Pohánka Éva Pécs, A Pécsi Egyetemi Könyvtár Kiadványai 8. Pécs, p. Kaposi, Z. (2009): Die Bedeutung der jüdischen Händler in Kanizsa. In: Das Judentum im pannonischen Raum vom 16. Jahrhundert bis zum Jahr Band 39. (Hrsg. Sándor Bősze). Kaposvár, p Kaposi, Z. (2009): Kanizsa iparosodási lehetőségei a reformkor idején. In: Pénztörténet - gazdaságtörténet. Tanulmányok Buza János 70. születésnapjára. Szerk. Bessenyei József Draskóczy István. Budapest, Mirio Kulturális Bt., p. Kaposi, Z. (2009): Pécs iparszerkezete a század fordulóján. In: Tanulmányok Pécs történetéből 20. A és évi Előadások Pécs történetéből című konferenciák válogatott előadásai. (Szerk.: Kaposi Zoltán és Vonyó József). Pécs, p. Pécs Története Alapítvány.

3 Kaposi, Z. (2007):Die Funktionsänderungen der adeligen Gesellschaft in Südtransdanubien im 18. und 19. Jahrhundert In: Internationales Kulturhistorisches Symposium Mogersdorf 2005 in Bad-Radkersburg. (Führungsschichten im pannonischen Raum im 18. und 19. Jahrhundert. Graz, p. Kaposi, Z. (2007): Nagykanizsa gazdasági változásai ( ). In: Európai kihívások IV. Nemzetközi Tudományos Konferencia (Főszerk: Gulyás L. Gál J.). Szeged, p. Kaposi, Z. (2008): Gazdaságpolitikai modellek az 1930-as években. Rubicon, p. Kaposi, Z. (2008): Nagykanizsa agrárrendszerének változásai a szabadságharc végétől az első világháborúig terjedő időszakban. In: A polgárosodó Nagykanizsa a 19. század második felében. (Szerk.: Kaposi Zoltán). Nagykanizsa, p. Kaposi, Z. (2008): Nagykanizsa gazdasági változásai a trianoni béke következtében. In.: 20. századi magyar gazdaság és társadalom (Szerk.: Honvári János). Győr, 0-24.p. SZIE. Kaposi, Z. (1996): 1100 év Európában. Fejezetek Magyarország történetéből. In: Budapest, Nesztor Kiadó p. Kaposi, Z. (2001): Kaposvár iparának története ( ). In: T. Mérey Klára - Kaposi Zoltán: Kaposvár ipartörténete Kaposvár, p. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kaposi, Z. (2005): A magyar kézműipar története ( ). In: A magyar kézművesipar története (Szerk: Szulovszky János) Budapest, Magyar Kereskedelmi-és Iparkamara p. Kaposi, Z. (2006): Kanizsa önkormányzatának működése a 18. században. In: Nagykanizsa. Városi monográfia II. (Szerk: Lendvai Anna és Rózsa Miklós) Nagykanizsa, p. Kaposi, Z. (2006): Kanizsa történeti helyrajza ( ). In: Nagykanizsa. Városi monográfia II. (Szerk: Lendvai Anna és Rózsa Miklós) Nagykanizsa, p. Kaposi, Z. (2006): Kanizsa mezőgazdasága a feudalizmus utolsó időszakában ( ). In: Nagykanizsa. Városi monográfia II. (Szerk: Lendvai Anna és Rózsa Miklós) Nagykanizsa, p. Kaposi, Z. (2006): Kanizsa kereskedelmének története ( ). In: Nagykanizsa. Városi monográfia II. (Szerk: Lendvai Anna és Rózsa Miklós) Nagykanizsa, p. Kaposi, Z. (2000): The Depression of World Economy. In: Rekettye, G. (ed): The Significance of the Last Decade. Papers to commemorate the thirtieth anniversary of the Pécs. Faculty of Business and Economics. Edited by Gábor Rekettye. University of Pécs, Faculty os Business and Economics, p. Kaposi, Z. (1997): L'economia dell' Ungheria tra le due guerre mondiali, con particolare riguardo alla crisi economica. In.:L'Epocha Horthy. L'Unghria tra le due guerre mondiali a cura di Francesco Guida.Atti del convegno tenuto a Venezia (23-24 gennaio 1997). Acta pp. Lithos

4 Kaposi, Z. (2002): The Connection between the Foreign Trade Policy and the Colonial System through the Example of the British Empire. In.: Anyaországok és (volt) gyarmataik 1. (Szerk: Szabó Loránd, Ölbei Tamás, Wilhelm Zoltán). Pécs, Pécsi Tudományegyetem, Afrika Amerika - Ázsia Universitas Munkacsoport p. Kaposi, Z. (2003): Spatial-Economic Changes in South-Western Hungary in the Last 200 Years. In: Specializare, Integrare si Dezvoltare. Specialisation, Integration and Development. International Symposium. Cluj-Napoca, Universitatea Babes- Bolyai Cluj-Napoca p. Kaposi, Z. (2003): Changes in Hungarian Agriculture in the Light of Latest Research Results ( ). In: Simpozionul International. Development and Integration in Transition. Dezvoltare si Integrare in Conditiilie. Tranzitiei. Cluj-Napoca Editura Tribuna p. Kaposi, Z. (2005): Die Veränderungen des ungarischen Grossgrundbesitzsystems ( ). In: Specimina Nova Pars Secunda. Dissertationum ex instituto Historico Universitatis Quinqueecclesiensis (Edited by György Bebesi and Zsolt Vitári) Pécs pp Kaposi, Z. (2005): Economic Integration and National Economy In: The Impact of the European Integration in the National Economy. Regional and Rural Economics. Babes-Bolyai University. Cluj-Napoca, p. Editura Risoprint Kaposi, Z. (2005): Transformation of the Hungarian Land Structure and the Agricultural Production in the Last Three Century. In: Erdei Ferenc III. Tudományos Konferencia I. kötet. (Szerk: Nagyné Fehér Irén). Kecskemét, pp Kaposi, Z. (2005): Der Wandel Ungarns im Prozess der Verbürgerlichung ( ). In: Internationles Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf International Historico-Cultural Symposion. Reisekultur im pannonischen Raum von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Zwiten Weltkrieg. Band 34. Kaposvár, p. Kaposi, Z. (2006): Der Staat, die wirtschaftliche Entwicklung und die Natinalitäten auf dem Gebiet des Königreichs Ungarn ( ). In: Uwe Müller (HRSG): Ausgebeutet oder alimentiert? Regionale Wirtschaftspolitik und nationale Minderheiten in Ostmitteleuropa ( ). Frankfurter Studien zur Wirtschaftsund Sozialgeschichte. Band 13. BWV Berliner Wissenschafts-Verlag, p. Kaposi, Z. (1993): Népességnövekedés és paraszti földhasználat a vrászlói uradalomban ( ). In.: Somogy megye múltjából Levéltári Évkönyv.(Szerk.: Kanyar József). Kaposvár, p. Kaposi, Z. (1995): A nagybirtok mint gazdasági és társadalmi kategória. In: Vera és (nemcsak) a város. Jubileumi Emlékkötet Bácskai Vera 65. születésnapjára, Salgótarján, p. Kaposi, Z. (1995): Jövedelmek és eloszlásuk Magyarországon ( ). JPTE KTK Jubileumi Emlékkötet. Pécs, p. Kaposi, Z. (1996): Keynes és az angol gazdaság az 1930-as években. In: In.Memoriam Barta Gábor. Tanulmányok Barta Gábor emlékére Pécs, p.

5 Kaposi, Z. (1997): Az angol közlekedési rendszer átalakulása ( ). In: Híd a századok felett. Tanulmányok Katus László tiszteletére. Pécs, p.. Kaposi, Z. (1998): Magyarország gazdasága a két világháború között. In: Romsics Ignác, L. Nagy Zsuzsa, Ormos Mária, Kaposi Zoltán: Előadások Magyarországról a két világháború között. Pécs, (Szerk: Kaposi Zoltán) UniPress Kiadó p. Kaposi, Z. (1998): Az európai népesség változásai a században. In: Néhány évtized. Tanulmánykötet Hoóz István tiszteletére. (Szerk: Herman Sándor) Pécs, p. PTE KTK Kiadó Kaposi, Z. (2000): Földesúri épületek Somogyban a században. In: Magyarország a (nagy)hatalmak erőterében. Tanulmányok Ormos Mária 70. születésnapjára. Pécs, University Press p. Kaposi, Z. (2000): Társadalmi változások Magyarországon történelmi távlatban. In: Az Európai Unióhoz való csatlakozás társadalmi feltételei és következményei. A PTE Illyés Gyula Főiskolai Karának Társadalomtudományi sorozata. Pécs, IPF Könyvek. Szekszárd, p. Kaposi, Z. (2001): Egy Batthyány-mezőváros földbirtokviszonyai ( ). In: Ezredforduló - századforduló - hetvenedik évforduló. Ünnepi tanulmányok Zimányi Vera tiszteletére. PPKE BTK Piliscsaba, p. Kaposi, Z. (2001): A kívül állás lehetőségei. Nagy-Britannia az Európai Unióban. In: Magyarország és Európa. Studia Europaea (Szerk: Andrássy György és Cseresnyés Ferenc) Pécs, p. Kaposi, Z. (2002): A magyarországi társadalmi szerkezet és a modern vállalkozások kapcsolata In: Eredmények és kihívások. Európa-tanulmányi Központok három éve. Budapest, p. Kaposi, Z. (2003): Földbirtokosok és kultúraközvetítés a Dél-Dunántúlon a században. In: Társadalom és kultúra Magyarországon a században. Tanulmányok (Szerk: Vonyó József). Pécs, p. Pannónia Könyvek Kaposi, Z. (2003): A tradicionalizmustól a modern gazdaságig ( ). Tanulmánykötet Zinhober Ferenc professzor emlékére. (Szerk: Barancsuk János, Oroszi Sándor és Varga Attila) Pécs, p. PTE KTK Kaposi, Z. (2003): A dezséri Országh-család a században. Egy közéletet behálózó nemesi família. Baranya vármegyében. In: Pécs-Baranyai történelmi arcképcsarnok. (Szerkesztette: Ódor Imre és Lengvári István) Pécs, Kiadta: BML és a Baranyai Archivum Alapítvány. CD-kiadvány. 8.p. Kaposi, Z. (2003): A magyarországi uradalmi rendszer változásai ( ). In: Magyar Történeti Szöveggyűjtemény ( század). Budapest, AULA Kiadó p. Kaposi, Z. (2002): Egy középbirtokosi família 100 éve Somogy vármegyében (A Somssich-család felemelkedése). In: Somogy megye múltjából Kaposvár, p. Kaposi, Z. (2004): Egy mezőváros történeti modellváltásai Magyarországon az utolsó 300 évben. In: Falvak, földek, földművesek. Agrárpolitikai, agrártörténeti, településfejlesztési tanulmányok. (Szerk.: Pócs Gyula) Budapest, Agroinform Kiadó p.

6 Kaposi, Z. (2006): A nagykanizsai társadalom szőlőbirtoklása a feudalizmus utolsó időszakában. In: Agrártörténet agrárpolitika. Tanulmányok Szuhay Miklós emeritus professzor tiszteletére. Gazdaság-és társadalomtörténeti kötetek 4. (Szerk: Búza J. Estók J. Szávai F. Varga Zs.) Budapest, p. Budapesti Corvinus Egyetem Kaposi, Z. (2006): A herceg Batthyány-család nagykanizsai uradalma a feudalizmus utolsó korszakában. In: A Batthyányak évszázadai (Szerk: Nagy Zoltán). Körmend, p. Körmend város Önkormányzata. Kaposi, Z. (2007): Adam Smith nézetei és a korabeli gazdaság történeti szempontból. In: Adam Smith tudományos emlékülés előadásai. Magyar Tudományos Akadémia Közgazdasági Szemle Alapítvány. Budapest, p. Kaposi, Z. (2007): A magyarországi energiapolitika változásai a tervgazdasági rendszer időszakában. In: 1956: Fordulópont a gazdaságpolitikában (Szerk. Botos Katalin). Szeged, SZTE Gazdaságtudományi Kar p. Tanulmányok folyóiratokban Kaposi, Z. (2012): Pécs agrárrendszerének változásai között. Földreform, államosítás,szövetkezetesítés. Pécsi Szemle, (nyár) p. Kaposi, Z. (2012): Kihívások és modellértékű válaszok. A dél-dunántúli városok átalakulása a 19.században. Közép-Európai Közlemények (5. évf.), No p. Kaposi, Z. (2012): Iparosodás agrártérségben. A gyáripar kialakulása Nagykanizsán a század fordulóján. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok. VII. évfolyam, szám, p. Kaposi, Z. (2012): Az agrárkonjunktúra hatása a nagykanizsai uradalom erdőgazdálkodására ( ). Közép-Európai Közlemények. V. évfolyam (2012), 2. szám (No. 17.) p. Kaposi, Z. (2011): Pécs gazdasági helyzete a szerb megszállás idején ( ). Közép-Európai Közlemények (4. évf.) p. Kaposi, Z. (2011): Az üzemtörténeti kutatások múltja és lehetséges eredményei. In: Sodródás és útkeresés. Gazdaságtörténeti tanulmányok Heller Farkas Füzetek (9. évf.), p. Kaposi, Z. (2011): A Felvidék és a Dél-Dunántúl gazdasági és társadalmi kapcsolatai a században. Közép-Európai Közlemények (4. évf.), p. Kaposi, Z. (2011): Pécs gazdasági helyzete a szerb megszállás idején ( ). Pécsi Szemle (14. évf.), nyár p. Kaposi, Z. (2011): Iparszerkezet és városfejlődés Pécsett a század fordulóján. Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv (6. évf.) p. Kaposi, Z. (2011): Hová tűntek a Kanizsa környéki hatalmas erdők? Kanizsai Antológia (12. évf.) Nagykanizsa, p. Nagykanizsa M. J. Város

7 Kaposi, Z. (2011): Az üzemtörténeti kutatások múltja és lehetséges eredményei. Történelemtanítás. Online Történelemdidaktikai Folyóirat, XLVI. Új folyam, (december) p. Interneten: Kaposi, Z. (2010): Modernizációs törekvések a 19. század első felében a Dél- Dunántúlon. In: Évkönyv Pécsi Közgazdaság-tudományi Kara, Regionális Politika Gazdaságtan Doktori Iskola. Pécs, kötet p. Kaposi, Z. (2010): A felvidéki gazdaság felzárkózási esélyei a vámunió korában ( ). In: Közép-Európai Közlemények III. évfolyam, szám. (No.10.) 7-16.p. Kaposi, Z. (2009): Az agrártörténet-írás jelene és lehetséges jövője. In: Agrártörténeti Szemle. Historia Rerum Rusticarum. XLIX. Évfolyam szám, p. Kaposi, Z. (2009):A gyáripar kezdetei a reformkori Kanizsán In: Arckép. Kanizsai antológia 10. Nagykanizsa: Nagykanizsa M. J. Város, p. Kaposi, Z. (2009):Pécs gazdasági fejlődése a dualizmus korában. In: Mediterrán Világ 11. Kulturális Folyóirat. Veszprém, p. Kaposi, Z. (2007): Beck Tibor: A filoxéravész Magyarországon. A kártevő elleni küzdelem az első központi intézkedésektől az államilag támogatott szőlőrekonstrukciós hitelek lejártáig ( ). In: Korall. Társadalomtudományi folyóirat (8. évfolyam) szeptember p. Kaposi, Z. (2007): Nagykanizsa mezőgazdaságának változásai ( ). Agrártörténeti Szemle, XLVIII. évfolyam, p. Kaposi, Z. (2005): The Economic Policy of the absolutist system in Hungary, Specimina Nova Pars Secunda. Journal of the Department of Modern History, the Department of Contemporary History and the Doctoral Program in History. University of Pécs pp Kaposi, Z. (1986): A vrászlói uradalom társadalma a 19. század első felében. Történelmi Szemle, p. Kaposi, Z. (1988): A vrászlói uradalom termelése és gazdálkodása a 19. század első felében In: Somogy megye múltjából Levéltári Évkönyv.(Szerk: Kanyar József). Kaposvár, p. Kaposi, Z. (1989): A vrászlói uradalom kialakulása. (Birtoktörténeti áttekintés). Agrártörténeti Szemle, p. Kaposi, Z. (1989): Az árvaügy egy dél-dunántúli nagybirtokon a 19. század első felében. Baranya, p. Kaposi, Z. (1989): A kvantitatív történetírásról. Határ, p. Kaposi, Z. (1992): A falusi hitelélet sajátosságai. AETAS, p. Kaposi, Z. (1992): Gazdasági munkamegosztás és integráció a Habsburgbirodalomban a században. Műhely. (Polgárosodás és modernizáció a Monarchiában.) p. (Különszám) Kaposi, Z. (1994): Jövedelmek és jövedelemeloszlás Magyarországon ( ). Debreceni Szemle, p.

8 Kaposi, Z. (1997): Térszerkezeti változások Somogy és Zala vármegye határán a században. Zalai Múzeum 7. Zalaegerszeg, p. Kaposi, Z. (1998): Az angliai közlekedési rendszer átalakulása ( ). Közlekedéstudományi Szemle, (XLVIII.évf.) p. Kaposi, Z. (2002): A magyarországi nagybirtokrendszer változásai In: Somogy megye múltjából Levéltári Évkönyv 30. Kaposvár, p. Kaposi, Z. (2001): A magyarországi uradalmi rendszer változásai a XVIII-XX. Században. Agrártörténelmi Szemle. XLIII. (2001) p. Kaposi, Z. (2002): A magyarországi uradalmi rendszer változásai a században. Limes, p. Kaposi, Z. (2002): Kossuth és a magyar gazdaság. In: Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei 9. Tatabánya, p. Kaposi, Z. (2003): Kanizsai kereskedők és vállalkozásaik a feudalizmus utolsó korszakában ( ). Korall, (2003. május) p. Kaposi, Z. (2003): Földbirtok és társadalom Kanizsán ( ). In: Zalai Múzeum 12. Zalaegerszeg, p. Kaposi, Z. (2003): A herceg Esterházy család magyarországi földbirtoklása. Limes, Tudományos Szemle p. Kaposi, Z. (2006): Kiskanizsa gazdasági rendszere a 19. század első felében. Kanizsai Antológia No. 4. Nagykanizsa, p. Kaposi, Z. (2007): Pécs mezőgazdasági rendszere a dualizmus időszakában. In: Tanulmányok Pécs történetéből 19. Pécs, p. Pécs Története Alapítvány Kaposi, Z. (2007): Iparszerkezeti változások Pécsett a gazdasági reform leállításától a rendszerváltásig terjedő időszakban ( ). In: Tanulmányok Pécs történetéből 19. Pécs, p. Pécs Története Alapítvány Kaposi, Z. (2007): A magyarországi energiapolitika változásai a tervgazdaság idején. Valóság, L. évfolyam, (április), p. Műhelytanulmányok, egyetemi tankönyvek, egyéb publikációk Kaposi, Z. (2012): A tudós tanár In: A tudomány és az oktatás vonzásában (Szerk. Kaposi Zoltán Lendvai Tamás Oroszi Sándor). Tanulmánykötet Tóth Tibor professzor emlékére. Pécs, PTE FEEK KTK p. Kaposi, Z. (2012): Szirácsik Éva (szerk.): Az uradalmak kora. In: Korall. Társadalomtörténeti folyóirat nyár (13. évf., 47. szám) p. Kritikai recenzió. Kaposi, Z. (2012): Bankok a 20. század első felében. In: Konferencia-előadás tanulmányváltozata. 12.p. Budapest, Történelemtanárok Egylete honlapja. Kaposi, Z. (2010): Európa társadalomtörténete a 20. században. In: Századok. A Magyar Történelmi Társulat folyóirata évfolyam szám p.

9 Kaposi, Z. (2010): A modern magyar gazdaság története Széchenyitől a Széchenyitervig. In: Közép-Európai Közlemények, III. évfolyam, szám. (No.10.) p. Kaposi, Z. (1992): Magyarország gazdaságtörténete I. ( ). Pécs, JPTE Kiadó. 120 p. Kaposi, Z. (1993): A gazdasági fejlődés fő vonalai Európában ( század). Pécs, JPTE Kiadó. 119.p. Kaposi, Z. (1994): Tanulmányok a 20. század gazdaságtörténetéről. Pécs, JPTE Kiadó. 109.p. Kaposi, Z. (1994): A gazdasági fejlődés fő vonásai a században. Pécs, Egyetemi jegyzet. JPTE Pécs, 114 p. Kaposi, Z. (1995): Az európai gazdaság és társadalom fejlődése a században. Pécs, JPTE Kiadó. Egyetemi jegyzet. 199 p. Kaposi, Z. (1996): Magyarország gazdaságtörténete In: Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig Budapest, (Szerk.: Honvári János) AULA Kiadó p. Kaposi, Z. (1996): Az európai gazdaság a században. Pécs, JPTE Kiadó. Humán szervező menedzser sorozat. 193 p. Kaposi, Z. (1996): A gazdasági folyamatok és a közgazdasági gondolkodás kapcsolata a 18. században. Pécs, JPTE Kiadó, 142 p. Kaposi, Z. (1997): Magyarország gazdaságtörténete In: Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig Budapest, Második, részben átdolgozott kiadás. (Szerk.: Honvári János) AULA Kiadó p. Kaposi, Z. (1997): Gazdaságtörténet. Pécs, JPTE Kiadó. 261 p. Kaposi, Z. (1998): Magyarország gazdasági struktúrája ( ). Pécs, JPTE Kiadó. 155 p. Kaposi, Z. (2002): A magyarországi gazdaság változásai ( ). Pécs, PTE Kiadó. 160 p. Kaposi, Z. (2002): Az európai gazdaság fejlődésének fő vonalai a században. Győr, p. Széchenyi István Egyetem, Távoktatási és Szakképzési Központ Kaposi, Z. (2004): Fejezetek az európai gazdaság történetéből. Pécs, PTE KTK Kiadó. 115.p. CD-Kiadvány Kaposi, Z. (2007): Európai uniós ismeretek. Pécs, PTE KTK. Egyetemi jegyzet. 205.p. Konferencia előadások (konferenciakötetben) Bestrebungen zur Agrarmodernisierung im interese der Wirtschaftsentwicklung in Süd-Transdanubien. In: Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia. Kecskemét, kötet, p. Kecskeméti Főiskola. A földvagyon és a családi összetartozás a dél-dunántúli középbirtokosi famíliák esetében ( század). In: Középpontban a család (Szerk. Őrsi Julianna). Túrkeve-

10 Szolnok, kötet p. Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tudományos Egyesület. A vrászlói uradalom majorsági gazdálkodása. In: A 16. OTDK kiemelkedő pályamunkái. Budapest, k p. A vrászlói uradalom gazdasága és társadalma ( ). In: A 17. OTDK kiemelkedő pályamunkái. Budapest, k p. Nagybirtok és népessége Somogyban a 19. század első felében. In: Rendi társadalom - polgári társadalom I. Salgótarján, p. A Somlyay-Faiszy-uradalom a században. In: Történeti tanulmányok Dél- Pannóniából I. Pécs, p. Az árvapénztári iratok forrástörténeti jelentősége. In: Rendi társadalom - polgári társadalom 2. Gyula, p. Uradalom és ipar (A vrászlói uradalom ipari struktúrája a 19. század közepe táján). Kézművesipar-történeti Szimpózium Veszprém, p. A vrászlói uradalom kialakulása. In: A Dunántúl településtörténete VII. Veszprém, p. Uradalom és jövedelmezőség Somogyban a 19. század elején. In: A Dunántúl településtörténete VIII. Veszprém, p. A részbirtoklás sajátosságai Somogyban a 19. század elején. In: A Dunántúl településtörténete IX. Veszprém, p. A magyar mezőgazdaság termelési tényezőinek átalakulása a 18. században. In: Egymásrautaltság hazánkban a 18. században. Siklós, p. Földesúri épületek Somogyban a században. In: Mágnások, birtokosok, címerlevelesek. Rendi társadalom - polgári társadalom 9.Debrecen, p. A Somssich-família az 1848-as forradalom időszakában. In: Emlékezet, kultusz, történelem. Tanulmányok az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulója alkalmából. Szerkesztette: Hudi József és Tóth G. Péter. Veszprém, (Laczkó Dezső Múzeum - VEAB) p. Térszerkezeti változások egy délnyugat-magyarországi területen. Földrajzi Kutatások Szeged, CD-én: ISBN In: Cikkek: 25.p.; A kézművesipar-történet és a gazdaságtörténet kapcsolatai az elmúlt harminc évben a szimpóziumok tükrében. In.: X. Kézművesipar-történeti Szimpózium. Budapest, október Budapest, p. (Ipartörténeti Könyvtár 2.) Agrártérség és urbanizáció (Nagykanizsa város térformáló szerepe az utolsó 300 évben). In: Táj, tér, tervezés. II. Magyar Földrajzi Konferencia. Szeged, CD kiadvány. Kiadja a SZTE TTK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Szeged. (Szerk.: Barton Gábor Dormány Gábor) 18.p. Az ipari struktúra és a foglalkoztatás változásai Európában a két világháború közötti időszakban. In: Receptek válságra. Pénz és gazdaság a 20. század első felében (Szerk: Dévényi Anna, Rab Virág). Pécs, p. Pannónia könyvek Pro Pannónia Kiadói Alapítvány

PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA. ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o.

PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA. ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o. PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA A) PUBLIKÁCIÓK A PHD FOKOZAT MEGSZERZÉSE UTÁN ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o. A jóléti állam Európában

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 Könyvek, monográfiák Könyvek Buday-Sántha Attila (1990): A nagyüzemi állattenyésztés alapvetı környezetvédelmi

Részletesebben

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege DR. HABIL. GULYÁS LÁSZLÓ PHD, PHD Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege Beszámoló a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Intézet tevékenységéről 2006 2014 ~ 1 TARTALOMJEGYZÉK Gulyás László:

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben B a j a, 2012 Szerkesztők: Dr. Steinerné dr. habil Molnár Judit CSc Dr. habil Tóth Sándor Attila PhD

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben)

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) Könyvfejezet: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Horváth Attila: A közúti, vasúti és vízi közlekedés

Részletesebben

Gyarapodási jegyzék MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. április június Összeállította: Sziráki Zsuzsanna

Gyarapodási jegyzék MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. április június Összeállította: Sziráki Zsuzsanna KÖNYVEK Gyarapodási jegyzék MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. április június Összeállította: Sziráki Zsuzsanna. 1. Agrárpolitika vidékfejlesztés / szerk. Elek

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben B a j a, 2011 1 Tudományos, művészeti tevékenység és sporteredmények 2010. január 1-től 2010. december

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. NÉV Dr. GÁSPÁR Tamás SZÜLETÉSI HELY, IDŐ Kaposvár, 1968 MUNKAHELY Budapesti Gazdasági Főiskola, Kutatóközpont Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodási Intézet Világgazdaság

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications:

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications: Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Dr. Udovecz Gábor, D.Sc., Dr. habil Academic Position: Head of Doctoral School for Sciences of Management and Organisation, Kaposvár Sex: male Date of birth:

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 377 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2000 BÉNYEI MIKLÓS BIBLIOGRÁFIÁK Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Hajdúsámson. = Hajdúsámson története

Részletesebben

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2007

A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2007 A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2007 KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR KAPOSVÁR 2007 2 ÉNEK-ZENE NEVELÉSI TANSZÉK BALÁZS ISTVÁN főiskolai

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Okváth Imre

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Okváth Imre SZAKMAI ÉLETRAJZ Okváth Imre Születés helye, ideje Gyöngyös, 1956 Középiskola 1970 1974 Bajza József Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, Hatvan Egyetem 1976 1981 Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 Soós Viktor Attila PUBLIKÁCIÓS LISTA Önálló kötet Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 1957. Szerk.: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila. Brenner

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 3. Lakóhelyem egy termelő (mezőgazdasági vagy ipari) vállalatának gazdaságföldrajzi jellemzése és környezethasználatának bemutatása (Bemutatni és értékelni lehet adott vállalat

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

Nagy Beáta PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MAGYAR NYELVŐ PUBLIKÁCIÓK

Nagy Beáta PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MAGYAR NYELVŐ PUBLIKÁCIÓK Nagy Beáta Budapesti Corvinus Egyetem Szociológiai és Társadalompolitikai Intézet/ TársadalmiNem- és Kultúrakutató Központ PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MAGYAR NYELVŐ PUBLIKÁCIÓK (1) TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK KÖNYVEK

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

V/1. Magyar nyelvű kongresszusi előadások/local Events in Hungarian

V/1. Magyar nyelvű kongresszusi előadások/local Events in Hungarian V/1. Magyar nyelvű kongresszusi előadások/local Events in Hungarian 1991-2011 Lentner Csaba: A magyar mezőgazdaság különös tekintettel az állami gazdaságok finanszírozási és privatizációs dilemmái Elhangzott:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN 2015. június 4. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN SZEMÉLYES ADATOK Név: Cora Zoltán Születési idő: 1982. augusztus 14. Születési hely: Gyula Munkahely címe: 6722 Szeged, Egyetem u. 2. Munkahelyi tel./fax.:

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2012. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2012. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. év Lezárva: 2013.02.14. Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

OKTV 2007 Megyénk természet és környezetvédelmének aktuális problémái

OKTV 2007 Megyénk természet és környezetvédelmének aktuális problémái OKTV 2007 Megyénk természet és környezetvédelmének aktuális problémái Könyvek: Az Alföld jelene és jövője : (az 1991. április 26-án Debrecenben rendezett vitaülés anyagai) / [szerk. Rakonczai János]. Békéscsaba

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. http://gabritymolnariren.com/

SZAKMAI ÉLETRAJZ. http://gabritymolnariren.com/ SZAKMAI ÉLETRAJZ http://gabritymolnariren.com/ 1. Vezetéknév: Gábrity Molnár 2. Keresztnév: Irén 3. Születési dátum/hely: 1954. december 31, Lukácsfalva (Szerbia) 4. Állampolgárság: Szerbia 5. Családi

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék

Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék 1/ Haraszti György: A Budapesti II. kerületi Állami Rákóczi Ferenc Általános Gimnázium története 1945-1965 in Haraszti György Vajda Róbert (szerk.): Húsz

Részletesebben