J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének szeptember 11- ei üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. szeptember 11- ei üléséről."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének szeptember 11- ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Cserna Gábor 2. Cserni Béla 3. Dr. Dorkota Lajos 4. Gál Roland 5. Gombos István 6. Dr. Kántor Károly 7. Kecskés Rózsa 8. Kismoni László 9. Kiss András 10. Lőrinczi Konrád 11. Nagy Szilárd 12. Nagy Zoltánné 13. Parrag Viktória 14. Pintér Attila 15. Pochner László 16. Rácz Mária 17.Dr. Ragó Pál 18. Rohonczi Sándor 19. Dr. Skaliczki Andrea 20. Somogyi György 21. Szűcs Aranka 22. Szepesi Attila 23. Tóth Kálmán 24. Tóth László képviselők Igazoltan távol: 1. Dr. Kálmán András polgármester 2. Selyem József képviselő Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Dr. Hőnigh Magdolna Szendrődi Tibor Bojtorné Nagy Katalin Dr. Deák Mária Dudás Pálné aljegyző a városüzemeltetési- és fejlesztési iroda vezetője a szociális és egészségügyi iroda vezetője az oktatási iroda vezetője a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője

2 2 Kovács Péter Dr. Kukorelli Sándor Dr. Kresák Ilona Molnárné Dr. Jászberényi Rita Szabó Imre Takács Csaba Fülöpné Cserpes Márta az okmányiroda vezetője a szervezési és jogi iroda vezetője a közigazgatási iroda vezetője a gyámhivatal vezetője az építésügyi és környezetvédelmi iroda vezetője az ifjúsági és sportiroda vezetője a személyügyi és gondnoksági iroda csoportvezetője Pintér Attila alpolgármester köszöntötte a testületi tagokat, valamint a meghívottakat és a nyilvános ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a megválasztott 26 képviselő közül megjelent 24 fő, így a testület határozatképes. Tisztelt Közgyűlés! A meghívóban feltüntetett napirendek között vannak olyan napirendi pontok, amelyeket az illetékes bizottságok, vagy azok valamelyike nem tárgyalt. Kérdezem a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnökét, hogy a bizottság tárgyalta-e a 3.), 4.), 5.), 7.), 8.), 9.), 10.), 12.), 13.), 14.), 15.), 16.), 17.), 18.), 19.), 20.), 28.), 30.), 31.), 33.), 34.), 35.), 36.), 37.), 38.), 39.), 40.), 41.), 42.), 43.), 44.), 45.), 46.), 49.), 50.), 51.), 52.), 53.), 54.), 55.), 56.), 57.), 58.), 59.), 60.), 62.) sorszámmal jelzett napirendi pontokat? Somogyi György képviselő, a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke: A 7., 15., 36. napirendi pontot nem tárgyalta a bizottság. Kérdezem a pénzügyi bizottság elnökét, hogy a bizottság tárgyalta-e a 3.), 4.), 5.), 12.), 13.), 14.), 15.), 16.), 20.), 28.), 30.), 31.), 33.), 34.), 35.), 39.), 40.), 41.), 43.), 45.), 49.), 50.), 51.), 52.), 53.), 55.), 56.), 57.), 58.), 59.), 60.) sorszámmal jelzett napirendi pontokat? Szűcs Aranka képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke: Igen. Kérdezem az oktatási bizottság elnökét, hogy a bizottság tárgyalta-e a 4.), 5.), 11.), 12.), sorszámmal jelzett napirendi pontokat?

3 3 Rácz Mária képviselő, az oktatási bizottság elnöke: Igen. Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökét, hogy a bizottság tárgyalta-e a 3.), 4.), 5.), 6.), 7.), 8.), 9.), 10.), 15.), 16.), 17.), 19.), 22.), 25.), 26.), 27.), 30.), 31.), 33.), 34.), 35.), 36.), 37.), 38.), 39.), 42.), 54.), 57.), 58.) sorszámmal jelzett napirendi pontokat? Dr. Ragó Pál képviselő, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság tagja: A 7. és 36. pontot nem. Kérdezem az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság elnökét, hogy a bizottság tárgyalta-e a 6.), 20.), 21.), 22.), 23.), 24.), 25.), 26.), 27.), 28.), 29.), 30.), 31.), 40.) sorszámmal jelzett napirendi pontokat? Kecskés Rózsa képviselő, az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság elnöke: Ige. Kérdezem a városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság elnökét, hogy a bizottság tárgyalta-e a 7.), 8.), 9.), 10.), 13.), 15.), 16.), 17.), 18.), 44.), 53.), 57.), 58.), 59.), 60.) sorszámmal jelzett napirendi pontot? Rohonczi Sándor képviselő, a városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság elnöke: Igen. Kérdezem a területfejlesztési bizottság elnökét, hogy a bizottság tárgyalta-e a 14.), 45.), 46.), 47.), 48.) sorszámmal jelzett napirendi pontot? Kiss András képviselő, a területfejlesztési bizottság elnöke: Igen. Kérdezem az ifjúsági és sport bizottság elnökét, hogy a bizottság tárgyalta-e a 49.), 50.), 51.), 55.) sorszámmal jelzett napirendi pontot?

4 4 Cserni Béla képviselő, az ifjúsági és sport bizottság elnöke: Igen. Kérdezem a társadalmi kapcsolatok bizottsága elnökét, hogy a bizottság tárgyalta-e a 16.) sorszámmal jelzett napirendi pontot? Somogyi György képviselő, a társadalmi kapcsolatok bizottság elnöke: Igen. Kérdezem a kulturális bizottság elnökét, hogy a bizottság tárgyalta-e a 14.), 38.) sorszámmal jelzett napirendi pontot? Gombos István képviselő, a kulturális bizottság elnöke: Igen. Javasolom a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását azzal, hogy kérem a Tisztelt Közgyűlést, vegye fel a tárgyalandó napirendek sorába ülésünk előtt kiosztott Javaslat a DTV által használt műszaki berendezések, eszközök megvásárlásához szükséges pénzeszköz biztosítására, valamint Javaslat a Fabó Éva Sportuszoda beruházására fordított összeg megtérítésére című előterjesztéseket, abban az esetben ha azokat az illetékes bizottságok megtárgyalták. Kérdezem az első két új napirend vonatkozásában a gazdasági és vagyongazdálkodási, a pénzügyi, kulturális, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökét, hogy a bizottságok tárgyalták-e a jelzett előterjesztést? Somogyi György képviselő, a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke: Igen. Szűcs Aranka képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke: Igen. Dr. Ragó Pál képviselő, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság tagja: Igen.

5 5 Javaslom, hogy a két új napirendi pontot ülésünk végén 64.), illetve 65.) napirendi pontként tárgyaljuk meg. Tehát a 7. és 15. napirendi pontot nem tárgyaljuk, és a 36. pontot pedig javaslom levételre, mivel 31-vel lejárt a honlap üzemeltetési szerződésünk. Gondolom képviselőtársaim megkapták az onlyne levelét, a tekintetben mindenképpen döntenünk kellene, hogy az átmeneti időszakot valahogy áthidaljuk, tehát nem javaslom a napirend levételét. E napirend kapcsán azt fogom kérni az érintett bizottságtól, hogy szünetben, amennyiben össze tudják hívni a bizottságot, akkor tárgyalják meg ezt a napirendet. Gál Roland képviselő: Ügyrendi: Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Alpolgármester Úr! Szeretném kérni a 17. napirend levételét. Somogyi György képviselő, a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke: Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Alpolgármester Úr! Akkor a javaslatával kapcsolatban, miszerint a két új napirend a végén csatlakoznék a sorhoz, javaslom, hogy ez mínusz 1 és 0. napirendként tárgyaljuk, a városi tévét, illetve a Fabó Éva sportuszoda témáját, egyrészt a Fabót már tárgyalta a közgyűlés, csak érvényes döntés nem született. Másrészt szeretnék módosító javaslatot tenni egyrészt a további levételeket illetően. Itt már elhangzott a 7. és 15. napirend, illetve most a 17. napirend, a 25. és 36. napirend levételét javaslom. A 36-osra is elhangzott, azzal együtt, hogy alpolgármester úr nem javasolja, mi változatlanul javasoljuk és addig változatlanul fenn kell tartani a szerződést a honlap készítőjével, mert azt gondolom, hogy először rendesen ki kell munkálni, és akkor tudják a bizottságok is érdemben megtárgyalni. Tehát akkor a 25-öst is levételre javasolja? Somogyi György képviselő, a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke: Igen. Ezt követően a sorrendiségre szeretnék javaslatot tenni, amit átadok utána papíron. Tehát a 10. napirend után, amikor már a rendeletek úgymond elfogytak, következne a 35, 36, 37, 38, 39, 43, 57, 58, ezután a 34., ezt követően a 11. napirenddel folytatódna tovább. Ezt a papírt előre küldöm alpolgármester úr. Dr. Dorkota Lajos alpolgármester: Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Alpolgármester Úr! A 36. számú napirend levételét azért tartom fontosnak, mert nem fogadom el alpolgármester úr érveit. Ugyanis a szerződés augusztus 31-ével lejárt. Múlt időről beszélünk. Gyakorlatban, és biztos aljegyző asszony megerősít, ha a lejárat előtt kér valaki hosszabbítást, akkor módosítható. Ha a lejárat után, akkor már nem. A kérdést úgy is feltehetném, hogy augusztus 31. és szeptember 11. között, azaz a mai napig mi történt ezzel a honlappal. 2. Szegény al-

6 6 jegyző asszony van itt, és megfogadtam, hogy csak dicsérek ma mindenkit, első nap az ősszel mégis nyár után dicsérjünk, de ISO, és ő felel az ISO-ért. Az ISO az valamilyen minősítés, ami azt jelenti, hogy itt minden rendjén van. Kaptunk már cetlifikációt, kitüntetést, plecsniket, címzetes főjegyzőt, hát nem tudja a hivatal, hogy augusztus 31-ével lejár egy szerződés, nincs nyilvántartva a szerződések lejáratának határideje? Nem lehetett volna júliusban három ajánlattal, nem eggyel, úgy ahogy előírja a rendeletünk, három ajánlattal, szabályosan, nem úgy, hogy meg akarom hosszabbítani, aztán visszahozom, ne akarjuk meghosszabbítani. Van egy rendeletünk. Be kell kérni három ajánlatot, és a három ajánlatból fog a közgyűlés a legjobbal szerződést kötni. Tehát vegyük csak le, hozzuk vissza szabályosan, annak megfelelően az, hogy működik és ezért díjazás illeti meg, az viszont természetes. Nem azt mondtam, ha most teljesít, ne kapjon pénzt, mert aki dolgozik, az kapjon pénzt, csak most ez így tárgyalásra alkalmatlannak tartom. Dr. Hőnigh Magdolna aljegyző: Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Alpolgármester Úr! Valóban volt egy ígérete Dorkota alpolgármester úrnak, megbeszéltük azt, hogy ezt a napirendi pontot valóban azért nem tárgyaljuk meg, mert gyakorlatilag már lejár a szerződés és egy már lejárt szerződés esetében jogilag nem szerencsés az a megoldás, hogy azt próbáljuk meghosszabbítani. Mindemellett elhangzott az, amit most is megerősített alpolgármester úr, és én ezt továbbítottam is a szolgáltatónak, miszerint ő szolgáltasson változatlan feltétellel, mi pedig fizetjük a szolgáltatásért járó díjat, változatlan feltételekkel, annak ellenére, hogy most ebben a rövid időszakban nincs közöttünk írásos szerződés. Nyilván az ő levele arra vonatkozik, hogy szeretné megerősíttetni ezt a helyzetet, ami természetesen érthető az ő szempontjából, csak valóban egy ilyen helyzet keletkezett. Ugyanakkor arra, hogy bekerült-e ez az anyag közgyűlés elé, emlékeztetném önöket, hogy már volt itt az anyag. Tehát tudtuk, hogy lejár a szerződés, és be is hoztuk a javaslatot, csak a tisztelt közgyűlés nem szavazta meg. Nem beszélhetünk a hivatal mulasztásáról. Pochner László képviselő: Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Alpolgármester Úr! A 17. napirendhez indoklás nélkül tett az egyik Fideszes jobb kéz egy javaslatot, hogy le kell venni. Én meg azt gondolom, hogy nem kellene levenni, pont arról beszélnénk árhatósági szerepben és feladatokról, ami beláthat időn belül, néhány hónapon belül egy új árképlet megalkotásához vezetne a távhő szolgáltatásban. Úgy látom, hogy a DVCSH nem is akarja ezt elérni és gyakorlatilag ideküld egy DVCSH alkalmazottat, vagy ha már itt van, akkor kihasználja, hogy indoklás nélkül, tehát jó lenne ha képviselő úr indokolná, hogy miért vegyük le ezt a napirendi pontot, mert nem látom be, hogy miért kellene levenni, attól független, hogy a DVCSH számtalanszor bizonyította már, hogy nagy ívben tojik a közgyűlési határozatokra, lehet látni, hogy milyen úgymond törvénysértéseket idézőjelben követett el, tehát én azt gondolom, ha a közgyűlés egy kicsit felelős a lakosság felé, akkor igen is arra próbálja kényszeríteni az egyik cégét, ráadásul egy távhő szolgáltató cégét, hogy átlátható módon szolgáltasson távfűtést, illetve hmv-t.

7 7 Akkor szavaztatok először a napirendek levételéről. Először a 7. és a 15. napirend, amit a bizottság nem tárgyalt, javaslom ennek a levételét. Aki ezzel egyetért, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze. Pintér Attila alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés Pintér Attila alpolgármester javaslatát, mely szerint a 7. és 15. napirendi pontokat a közgyűlés vegye le napirendjéről, mivel a bizottságok azokat nem tárgyalták - mellette szavazott 24 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kismoni László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné, Parrag Viktória, Pintér Attila, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Dr. Skaliczki Andrea, Somogyi György, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László) elfogadta. Javaslatot teszek a 17. napirendi pont levételére. Aki elfogadja, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze. Pintér Attila alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés Gál Roland javaslatát, mely szerint a közgyűlés vegye le napirendjéről a 17. pontot mellette szavazott 17 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Kecskés Rózsa, Kismoni László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné, Parrag Viktória, Pintér Attila, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Somogyi György, Tóth László), ellene szavazott 6 fő (Dr. Kántor Károly, Pochner László, Dr. Skaliczki Andrea, Somogyi György, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Rohonczi Sándor) - elfogadta. Somogyi úr javaslata volt a 25. napirendi pont levétele. Aki ezzel egyetért, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze. Pintér Attila alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés Somogyi György javaslatát, mely szerint a közgyűlés vegye le napirendjéről a 25. napirendi pontot - mellette szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kántor Károly, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Somogyi György, Szepesi Attila, Tóth László), ellene szavazott 2 fő (Szűcs Aranka, Tóth Kálmán), tartózkodott 5 fő (Kecskés Rózsa, Kismoni László, Nagy Szilárd, Pochner László, Dr. Skaliczki Andrea), nem szavazott 2 fő (Parrag Viktória, Rohonczi Sándor) elfogadta el. Most a napirendi pontok sorrendiségére teszek javaslatot, nem egyenként, hanem úgy, ahogy ezt Somogyi úr beterjesztette. Aki ezzel egyetért, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze.

8 8 Pintér Attila alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés Somogyi György napirendi pontok módosítására tett indítványát - mellette szavazott 19 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kismoni László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Somogyi György, Szepesi Attila, Tóth Kálmán, Tóth László), tartózkodott 5 fő (Parrag Viktória, Pochner László, Rohonczi Sándor, Dr. Skaliczki Andrea, Szűcs Aranka) elfogadta. A 36. napirendi pontról nem szavaztattam. Aki egyetért azzal, hogy napirenden maradjon a 36. napirendi pont és a közgyűlés érintett bizottságai a szünetben ezt tárgyalják meg a honlappal kapcsolatos napirend -, aki ezzel egyetért, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze. Pintér Attila alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés Pintér Attila alpolgármester javaslatát, mely szerint a 36. napirendi pont maradjon a tárgyalandó napirendek között azzal, hogy a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság azt a szünetben tárgyalja meg - mellette szavazott 9 fő (Kecskés Rózsa, Kismoni László, Nagy Szilárd, Parrag Viktória, Pochner László, Rohonczi Sándor, Dr. Skaliczki Andrea, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán),ellene szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kántor Károly, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pochner László, Rácz Mária, Somogyi György), tartózkodott 3 fő (Dr. Ragó Pál, Szepesi Attila, Tóth László) nem fogadta el. N a p i r e n d : 1. Javaslat a DTV által használt műszaki berendezések, eszközök megvásárlásához szükséges pénzeszköz biztosítására Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke a pénzügyi bizottság elnöke az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke a kulturális bizottság elnöke 2. Javaslat a Fabó Éva Sportuszoda beruházására fordított összeg megtérítésére Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke a pénzügyi bizottság elnöke a városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság elnöke 3. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri határozatokról Előadó: a polgármester 4. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: a polgármester

9 9 5. Javaslat a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló rendelettervezet elfogadására Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke a pénzügyi bizottság elnöke az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 6. Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására dunaújvárosi első osztályosok egyszeri beiskolázási támogatásáról szóló közgyűlési rendelet megalkotása tárgyában Előadó: oktatási és kulturális iroda vezetője a pénzügyi bizottság elnöke a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 7. Javaslat az önkormányzat által fenntartott, a gyermekek napközbeni ellátását biztosító oktatási intézményeknél alkalmazandó élelmezési norma és térítési díj megállapítására, továbbá Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó, gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és az intézményi térítés díjairól szóló 27/2008. (V.23.) KR számú rendelete mellékletének módosítására 8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alapellátási területi ellátási kötelezettségről szóló 24/2002. (VI.28.) KR számú rendeletének módosítására, valamint iskola-egészségügyi védőnői ellátás feladatainak ellátására megállapodás megkötésére Előadó: az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság elnöke 9. Javaslat a helyi menetrend szerint közlekedő autóbuszok legmagasabb viteldíjának megállapításáról, annak alkalmazási feltételeiről és az utazás feltételeiről szóló, többszörösen módosított 22/1991. (X.22.) KR számú rendelet, valamint az Alba Volán Zrt. és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött közszolgáltatási szerződés módosítására Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke a városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság elnöke az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 10. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a távhőszolgáltatásról, a lakossági távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 10/2007. (II.16.) KR számú rendelet módosítására (díjképzési előírások módosítása) Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke a városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság elnöke az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 11.Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a távhőszolgáltatásról, a lakossági távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 10/2007. (II.16.) KR számú rendelet módosítására (ármódosítás) Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke a városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság elnöke

10 10 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 12.Javaslat a DVG Zrt. által üzemeltetett Sportlétesítmények kezelésére vonatkozó vállalkozási szerződésben foglalt elszámolás elfogadására és ennek keretében a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zárkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában lévő Linde típusú csavarkompresszor megvásárlására Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke a pénzügyi bizottság elnöke az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 13.Javaslat a DVG Zrt. legmagasabb vezető beosztású munkavállalója (vezérigazgató) kinevezésére, a foglalkoztatására irányuló munkaszerződés feltételeinek meghatározására Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 14. Javaslat a DVG Zrt. alapító okirat módosításának elfogadására Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke a kulturális bizottság elnöke 15. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 360/2008. (VII.03.) KH számú határozatának végrehajtásával kapcsolatosan a Dunaújvárosi Élmény- és Gyógyfürdő ideiglenes üzemeltetésére szóló vállalkozási szerződés megkötésére és a szükséges fedezet biztosítására Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke a pénzügyi bizottság elnöke 16.Beszámoló a évi költségvetés I. félévi teljesítéséről Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke a pénzügyi bizottság elnöke 17.Javaslat az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos pályázatainak (LFP-2008-LA-2) jóváhagyására Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke a pénzügyi bizottság elnöke a városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság elnöke az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 18.Javaslat az egycsatornás gyűjtőkémények felújítása pályázatainak (LFP-2008-LA- 7) jóváhagyására Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke a pénzügyi bizottság elnöke a városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság elnöke az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 19.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város kötvénykibocsátását megalapozó szerződések jóváhagyására (III. forduló) Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke

11 11 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 20.Javaslat a Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatójának megbízására Előadó: az oktatási bizottság elnöke 21. Javaslat az iskolakonyhákban lévő nagyértékű és beépített eszközök megvásárlására Előadó: az oktatási bizottság elnöke a pénzügyi bizottság elnöke a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke 22. Javaslat a Szalki sziget átvételéről, és őrzéséről az EFOTT 2008 Dunaújváros rendezvényt követően Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke a pénzügyi bizottság elnöke a városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság elnöke 23. Javaslat Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése című pályázaton való részvételre Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke a kulturális bizottság elnöke a pénzügyi bizottság elnöke a területfejlesztési bizottság elnöke 24. Javaslat a Martinovics u. 26. szám alatti Civil Ház működtetésével és felújításával kapcsolatos döntések meghozatalára Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke a pénzügyi bizottság elnöke a városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság elnöke a társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke 25.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének az árhatósági feladatok gyakorlásával kapcsolatos intézkedések megtételére Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke a városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság elnöke az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 26. Javaslat magántulajdonban lévő utak térítés nélküli önkormányzati tulajdonba vételére Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke a városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság elnöke az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 27. Javaslat a Szent Pantaleon Kórház Kht. felügyelő bizottság tagjainak kijelölésére Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 28.Javaslat a Szent Pantaleon Kórház Kht. támogatási kérelmére Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke

12 12 az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság elnöke a pénzügyi bizottság elnöke 29.Javaslat a Szent Pantaleon Kórház Kht. járóbeteg szakorvosi kapacitásaiból óraszám átadására Előadó: az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság elnöke 30.Javaslat a Szent Pantaleon Kórház Kht. járóbeteg szakellátási teljesítményvolumenének átadására Előadó: az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság elnöke 31. Javaslat a Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács kapacitásokban hozott döntéseinek véleményezésére Előadó: az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság elnöke 32. Javaslat a Szent Pantaleon Kórház Kht. egészségügyi ellátási területével kapcsolatos kezdeményezések megtárgyalására Előadó: az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság elnöke 33. Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány ellátási szerződés kötésére irányuló kérelmének megtárgyalására Előadó: az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság elnöke 34. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény alapító okiratának módosítására Előadó: az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság elnöke 35. Javaslat a háziorvosi megbízási szerződések módosítására Előadó: az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság elnöke 36.Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvány támogatási összegének emelésére Előadó: az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság elnöke 37. Javaslat háziorvosi praxis átadás-átvételének jóváhagyására Előadó: az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság elnöke 38.Javaslat a gyermekjóléti szakellátások biztosítása érdekében Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felhatalmazására a Fejér Megyei Önkormányzattal való tárgyalások lefolytatására Előadó: az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság elnöke 39.Javaslat a évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra, valamint az ösztöndíjpályázat 2009., és évi támogatására Előadó: az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság elnöke 40.Javaslat a Dunaferr Munkaerőkölcsönző Kht. tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására Előadó: a területfejlesztési bizottság elnöke

13 13 41.Javaslat a Violin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kedvezményes helyiségbérleti díj megállapítására Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke a pénzügyi bizottság elnöke az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 42. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló megüresedett lakások felújítására (Erdősor 41. I/4., Esze Tamás u. 5/c I/1.) Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke a pénzügyi bizottság elnöke az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság elnöke 43.Javaslat az AYRIN Kft. által végrehajtott beruházási összegének bérleti díjba történő beszámítására volt Remix épületének bérlete Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke a pénzügyi bizottság elnöke 44.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a H. R. Profix Kft. között létrejött adásvételi szerződés módosítása Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 45. Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására a Virágosítás vállalkozói segítséggel ( Virágosítást Reklámért cserébe program) című előterjesztést tárgyában Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke a városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság elnöke 46. Javaslat Dunaújváros a 7. jelű, ún. Újpentele városrész rendezési terv módosítás koncepciójának elfogadására Előadó: a területfejlesztési bizottság elnöke a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke a pénzügyi bizottság elnöke 47. Javaslat Dunaújváros településfejlesztési koncepciója és rendezési terve módosítása elindításának elhatározására (26. számú várorész Dunaferr területe) Előadó: a területfejlesztési bizottság elnöke a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke 48. Javaslat Rácalmás rendezési terv módosításának véleményezésére Előadó: a polgármester 49. Javaslat Fejér megye Területrendezési Terv Egyeztetési anyagának véleményezésére Előadó: a polgármester 50.Javaslat a Dunaújváros Úszósportjáért Alapítvány kérelmének megtárgyalására Előadó: az ifjúsági és sport bizottság elnöke a pénzügyi bizottság elnöke a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke

14 Javaslat az Újvárosi Hokillák Sportegyesület támogatására Előadó: az ifjúsági és sport bizottság elnöke a pénzügyi bizottság elnöke a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke 52.Javaslat a Dunaújvárosi Városi Sportiskola támogatására Előadó: az ifjúsági és sport bizottság elnöke a pénzügyi bizottság elnöke a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke 53.Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló Baracsi úti Vendégház felújítására Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke a pénzügyi bizottság elnöke 54.Javaslat a pálhalmai lakossági víz külön mérését szolgáló műszaki megoldás költségeinek jóváhagyására, támogatás nyújtására Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke a pénzügyi bizottság elnöke a városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság elnöke 55.Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú város Önkormányzata és a Kvantex Kft. között létrejött adásvételi szerződés módosítására Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 56.Javaslat a II. sz. Rendelőintézetben működő sportorvosi rendelő bérleti jogviszonyának rendezésére Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke a pénzügyi bizottság elnöke az ifjúsági és sportbizottság elnöke 57.Javaslat a 0172/11 hrsz-ú ingatlan megvásárlásának tárgyában (Farkas Izabella kérelme) Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke a pénzügyi bizottság elnöke 58.Javaslat Megyei Jogú Város évi költségvetési rendeletében a városüzemeltetési feladatok állategészségügyi tevékenység szakfeladat előirányzatának módosítására Előadó: a városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság elnöke a pénzügyi bizottság elnöke a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke 59.Javaslat Dunaújváros, Magyar út Petőfi utca Tolsztoj utca közúti csomópont jelzőlámpás forgalomszabályozásának kiépítésére Előadó: a városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság elnöke a pénzügyi bizottság elnöke a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke

15 15 01.Javaslat Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című ÁROP-1.A.2 pályázaton való részvételre irányuló határozati javaslat képviselői indítványként való újratárgyalására Előadó: a területfejlesztési bizottság elnöke a pénzügyi bizottság elnöke az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke 61.Képviselői indítvány a 308/2008. (VI.5.) KH számú határozat hatályon kívül helyezésére és a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójának kinevezésére, juttatásaival kapcsolatos döntés meghozatalára Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke 62.Javaslat a lengyel Debica városával együttműködési megállapodás aláírására Előadó: a polgármester Tehát a napirendet levesszük, mivel a bizottság nem tárgyalta. A napirendek tárgyalásának megkezdése előtt a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Elnökének megadom a szót, mert pár mondatot szeretne a közgyűléshez intézni. Princz István a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Elnöke: Köszönöm Polgármester Úr a szót. Üdvözlöm a jelenlévő Hölgyeket és Urakat. Azért kértem szót, mert szeretném megköszönni Dunaújváros Önkormányzatának és dolgozóinak azt a segítséget, amit a kisebbség felé nyújtottak. Ugyanakkor szeretném felhívni a figyelmét a képviselőknek arra az apró tényre, hogy bizonyos jogokat definiál az Alkotmány és a Kisebbségi Törvény, ezért szeretnék olyan kérdéssel fordulni a képviselő testülethez, hogy valami módon aktívabban segítsék az életünket, a munkánkat, mert kisebb jogértelmezési problémák és egyet nem értések alakultak ki ez alatt a két év alatt. Ezért kértem szót és szeretném megköszönni az Aljegyző ASzszony segítségét, a szocialista oldalról a polgármesternek, Pintér Attila alpolgármester úrnak azt a segítséget, amit egy másik kisebbségi önkormányzat fele nyújtottak. Ugyanakkor elkeseredve veszem tudomásul, hogy a másik oldal, bár barátok szerintem, de ez nem biztos, ülnek, nagyon jó kapcsolatban vagyunk és valami módon elsiklottak afölött a tény fölött, hogy itt van egy kisebbségi önkormányzat, amelyik nem egy alá-, fölérendeltségi viszonyban, egy mellérendeltségi viszonyban van Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata mellett van hat kisebbség, amelyek közül az egyik úgy kezdődik, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzata. Szeretném, ha a Tisztelt Képviselőtestület elgondolkodna azon, hogy ide mi, nem mint betelepülők jöttünk, a mi szüleink építették ezt a várost és elsősorban mi itt lakók, itt élők és magyarok vagyunk, de valamilyen módon kötődünk egy kisebbséghez. Ezt szeretném, ha figyelembe vennék és így kezelnének minket, mert ha jól emlékszem, úgy mondja ki a törvény, hogy Dunaújváros Önkormányzatának a vagyona Dunaújváros város közösségének, lakóinak osztatlan közös tulajdona, és én úgy emlékszem, hogy a törvény azt mondja ki, hogy választott képviselőink útján gyakoroljuk ezen vagyon fölött az

16 16 irányítást és talán úgy kellene - feltételezésem szerint -, hogy a városnak legyen belőle haszna, és ha a kisebbségek elő állnak olyan együttműködési szándékkal, hogy valami, ami nem úgy üzemel, el van hanyagolva és hajlandó lenne átvenni, a törvény lehetővé teszi, hogy ezt az átvételt egy közös szerződésben megoldjuk. Viszont itt nagyon úgy néz ki, hogy a kisebbségeknek, akik komolyan gondolkodnak a város jövőjében, életében, nemigen veszik tekintetbe a gondolatait. De újólag szeretném bejelenteni, hogy mi részt veszünk a város formálásában, alakításában úgyis, mint Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzata, úgyis mint Dunaújváros város lakói. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm szépen. Rátérünk a mínusz 1. napirendi pontra, Javaslat a DTV által használt műszaki berendezések, eszközök megvásárlásához szükséges pénzeszköz biztosítására. Rohonczi Sándor képviselő ügyrendi hozzászólása: Tisztelt Alpolgármester Úr, Tisztelt Képviselőtársaim! Lehet, hogy csak az én figyelmemet kerülte el, de szerintem nem szavaztunk az adott napirendi pont levételéről, a 36. napirendről, mert azzal, hogy azt mondtuk, hogy maradjon napirenden, ezt nem szavazta meg a közgyűlés, azzal nem szavazta meg, hogy levegye, mert végül is az előterjesztésben szerepel, tehát a listában szerepel. A másik dolog, hogy nem emlékszem, hogy szavaztunk volna a két új napirend felvételéről, de lehet, hogy ez csak elkerülte a figyelmemet, és ezt követően nem szavaztunk az egész napirendről egyben. Lehet, hogy csak én látom rosszul és nagyon évad eleje van, de célszerű lenne, hogy ezek a dolgok rendezésre kerüljenek. Részben igaza van Rohonczi úr, mert a felvételről valóban nem szavaztunk, de a sorrendiségről igen. Abban benne volt ez a kettő is, de szavaztatni fogok a felvételről külön, illetve én úgy értelmeztem, de Kukorelli úrnak megadom a szót, hogy ha nem tartottuk napirenden, akkor az levettük, hiszen bizottság nem tárgyalta, tehát elvileg a közgyűlés nem tárgyalja. Dr. Kukorelli Sándor, a szervezési és jogi iroda vezetője: Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Alpolgármester Úr! A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint azok a napirendek, amelyeket a bizottságok nem tárgyaltak meg, azok nem tárgyhatók, tehát nem kell róluk külön szavazni. Ennél fogva arról a két napirendről sem kellett volna, de igazából ez nem jelent komoly problémát. Amennyiben nem volt egyértelmű, hogy egyben szavaztatott az alpolgármester úr, a két új napirend megszavazásának a felvételéről lehet esetleg ismételten szavaztatni, bár én úgy értelmeztem, hogy azt a javaslattal együtt tette fel egyben az alpolgármester, így tulajdonképpen a napirendek sorába felvette a közgyűlés. Így értettem, de ha igénylik képviselőtársaim, akkor természetesen szavaztatok róla.

17 17 Rohonczi Sándor képviselő: Meggyőztek, elfogadom. Köszönöm szépen. Rátérünk a mínusz 1., eredetileg a 64. napirendi pontként szereplő, Javaslat a DTV által használt műszaki berendezések, eszközök megvásárlásához szükséges pénzeszköz biztosítására. 1. Javaslat a DTV által használt műszaki berendezések, eszközök megvásárlásához szükséges pénzeszköz biztosítására Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke a pénzügyi bizottság elnöke az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke a kulturális bizottság elnöke Felkérem a napirend előadóit, ismertessék a bizottsági véleményeket, egyben jelzem, hogy az előterjesztést a közgyűlés megkezdése előtt írásban kapták meg Képviselőtársaim, mivel a napirend tárgysorozatba vételére irányuló kérelem a közgyűlési anyagok postázását követően érkezett meg a polgármesteri hivatalhoz. A napirend tárgyalásánál rész vesz Koós János a DVG Zrt. igazgatóságának elnöke, akinek tanácskozási jogát az SZMSZ biztosítja. Somogyi György képviselő, a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke: Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Közgyűlés! A gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság tegnapi ülésén 4-3 arányban támogatta a napirendben szereplő határozati javaslat elfogadását. Szűcs Aranka képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke: Tisztelt Alpolgármester Úr, Tisztelt Képviselőtársaim! A pénzügyi bizottság 6 igen és 1 tartózkodással szintén támogatta a határozati javaslatot. Dr. Ragó Pál képviselő, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökhelyettese: Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Alpolgármester Úr! Bizottságunk a módosított határozati javaslat 3. és 6. pontjához tett kiegészítő javaslatot, mely szerint a két pontban szereplő céltámogatási szerződést az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően írja alá a polgármester úr. Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?

18 18 Pochner László képviselő: Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Alpolgármester Úr! Néhány szót azért én is szólnék ehhez a kérdéshez. Látható ebben a határozati javaslatban, hogy itt közel 40 M Ft-os költségvetéssel fog jövőre menni a televízió. Annak idején, és itt a Fideszes képviselőket kérdezném, akik akkor is itt ültek és azért szüntették meg a DTV-t, mert sokallták azt a 37 M Ft-ot, ami akkor erre lett költve, hogy most akkor gyakorlatilag egy Fideszes TV-t gondolunk közpénzből támogatni, vagy hogy lesz ez a kérdés? A másik meg az, hogy a DTV közszolgálatiságát, vagy függetlenségét nem látom biztosítottnak akkor, ha a DVG Zrt. alá kerül. Már csak azért sem, mert a DVG Zrt. elnöke és mondjuk az egyik kisebbségi tulajdonos, melynek a hőszolgáltató tulajdonosa szerződéses kapcsolatban állt vagy hat évig, tehát azért érdekes dolog ez a kérdés. Ráadásul ő vette meg annak idején a televíziót, azért azt tudjuk, csak akkor még a Szekeres úr állt politikailag a háta mögött. Tehát ez az, amit nem látok tisztán Dorkota úr, hogy amikor erre költünk, vagy Önök költhetnek el, vagy költenek el M Ft-ot a költségvetésből, az rendben van. Amikor az úgymond, Ön idézetével élve, a kommunisták, akkor az nincs rendben. Ön szokta lekommunistázni az MSZPseket, tehát ez azért egy érdekes dolog. Dorkota úr bizonyára tudja, hogy a tavalyi egész éves DVG Zrt-s veszteséget a Média Invest Kft. hozta össze, amelyik a Helyi Téma című lapot adja ki. Én szeretném tudni és ez most egy kérés, képviselői kérés, bár tudom, hogy választ nem kapok rá, mert nem nagyon szoktam kényes kérdésekre választ kapni, tehát azt szeretném megkérdezni, hogy a I. félévében a Média Investnek mekkora volt a vesztesége. Dr. Skaliczki Andrea képviselő: Tisztelt Közgyűlés! Tulajdonképpen nekem a Közbeszerzési Törvény kapcsán lenne kérdésem, nem tudom igazán kihez, leginkább a DVG Zrt-hez, hogy bírságoltak minket már amiatt, hogy a Közbeszerzési Törvény által támasztott paraméterek szerint nem felelünk meg annak, hogy saját cég legyünk, vagy ne legyünk. Ebből adódóan minden ilyen tevékenység és ennek a pénznek a mértéke meghaladja ezt a szolgáltatás-vásárlás értékhatárát, hogyha éves szinten 40 M Ft-tal számolunk, akkor ezzel kapcsolatban mire számíthatunk, vagy a konstrukció hogy fog kinézni a továbbiakban. Koós János a DVG Zrt. igazgatóságának elnöke: Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Alpolgármester Úr. Tisztelt Képviselő Asszony! Úgy tudom, hogy a mi előzetes előterjesztésünkhöz képest az önkormányzat volt az, aki a határozati javaslatot úgy módosította, hogy a 2009-es évre vonatkozóan a közbeszerzést ki kívánja írni, illetve utasítja a DVG Zrt-t a kiírásra. Amennyiben nem, természetesen a DVG Zrt. fogja kiírni a közbeszerzést, hogy megfeleljen a feltételeknek. Az első kérdésére pedig azt tudom válaszolni, hogy jelenleg bíróság előtt van a Közbeszerzések Tanácsának azon határozata, amelyről Ön beszélt. Nagyon bízunk abban, hogy a normális logika fog győzni a bíróságon, mert hiszen a fél ország úgy működik, ahogy ma Dunaújvárosban a DVG Zrt. Ha itt egy elmarasztaló ítéletet hoznak, akkor jóformán nincs olyan nagyvárosi önkormányzat, ahol koncesszióban van bármilyen közszolgáltatás, amelyiknél ez ne okozna zavart a továbbiakban. Dr. Hőnigh Magdolna aljegyző:

19 19 Tisztelt Alpolgármester Úr, Tisztelt Közgyűlés! Skaliczki Képviselő Asszony kérdésre adott választ kiegészíteném annyiban, hogy valóban azért került így megfogalmazásra a határozati javaslat, mert érzékeltük ezt a problémát. Az, hogy a határozati javaslat 4. pontjában most a IV. negyedévére történik a díj megállapítása, egy határozott idejű szerződés, amelyet a Közbeszerzési Törvény 36. -a értelmében nem kell egész évre kivetíteni. A másik pedig, hogy valóban bíróság előtt van az a bizonyos bírság ügyünk, reményeink szerint a Parlament még megtárgyalja a Közbeszerzési Törvény módosítására irányuló, már bizottsági szakban lévő anyagot, ugyanis ez tényleg az egész országot érinti. Szepesi Attila képviselő: Tisztelt Alpolgármester Úr, Tisztelt Közgyűlés! Gondolom, hogy a mostani többség mit szeretne, de én az előző közgyűlés tagjaitól szeretnék kérdezni, akik jóváhagyták az előző közbeszerzést. Eddig hallottam, mint új képviselő Duna-Mixről, Duna-Hírről. Volt egy Közbeszerzési Törvény, most meg a Neo-Sprinttől vesszük meg az eszközöket. Akkor ki szolgáltatott eddig, vagy kié volt a TV, vagy kivel kötöttünk közbeszerzést? Ez nem merült fel senkiben eddig? Somogyi György képviselő: Azért kértem szót, mert az anyagban szereplő határozati javaslat és az adásvételi szerződést követően ismételten van egy határozati javaslat és jó lenne, ha mindenki azt venné figyelembe, mert az tegnap került nálunk kiosztásra és megtévesztő lehet ez és nem lehet külön felhívni rá a figyelmet, mert pontosan a közbeszerzéssel kapcsolatos anomáliákra ez már választ ad. Tehát azt érem figyelembe venni a szavazásnál, és ez az új határozati javaslat a hivatal által készített módon történt. Pochner László képviselő: Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Alpolgármester Úr! Maradjunk csak a Duna Hírnél, mert jó dolgokat feszeget Szepesi képviselő úr. Azért az több mint érdekes, ettől függetlenül a Neo-Sprinttől vásárolta meg a DVG Zrt. és tudjuk, hogy az egyik Fideszes alpolgármester kedvencéé, Szekeres úré ez a cég, de azért véleményem szerint ezeket az eszközöket a Duna Hír Kft-től kellett volna megvenni. Meg is lehetett volna, de azért az több mint érdekes, hogy a szerződés augusztus 25-én kelt, a felszámolás a Duna Hír Kft. ellen meg augusztus 26-án indult. Még ez is belefért volna. Sokkal egyszerűbben és olcsóbban jutottunk volna ezekhez az eszközökhöz, ha megvárjuk a felszámolás elindítását és a felszámoló-biztostól megvesszük fele ennyiért, vagy harmad ennyiért ezeket az eszközöket, mert ezek az eszközök közel sem érnek ennyit. Egyetlen kérdésem van, úgy tudom, hogy több fordulóban a közgyűlés tárgyalt erről a TV ügyről, hogy ki, mit vesz meg, meg mennyiért. Aztán, hogy ki, mit ad el, arra én nem tudok válaszolni, de azért megkérdezném a DVG Zrt. elnökét, hogy hogyan jutott arra az elhatározásra, hogy ha a közgyűlés nem tudta megvenni, mert nem tudott megegyezni a tulajdonossal, akkor a DVG Zrt. elnöke meg mégis megegyezett. Ha meg tudta, hogy 11-én közgyűlés van, akkor ezt miért utólag kell jóváhagynunk, miért

20 20 nem várta meg ezt a pár hetet. A másik pedig az, hogy Pochner úrnak ebben igaza van, lehet, hogy kedvezőbb feltételeket tudtunk volna elérni. Legyen kedves elnök úr, válaszoljon erre a kérdésre. Koós János a DVG Zrt. igazgatóságának elnöke: Tisztelt Alpolgármester Úr, Tisztelt Közgyűlés! Úgy kezdeném, hogy gyakorlatilag a DVG Zrt-t megkereste a Neo-Sprint és nem a Duna-Hír, hogy eladná ezeket az eszközöket. A DVG Zrt. igazgatósága, és nem az elnöke döntött úgy, hogy azért, hogy biztosíthassuk a városi televízió folyamatos üzemeltetését, azért ezt az eszközvásárlást a DVG Zrt. megelőlegezi, és természetesen egyeztettem azon frakciótagokkal, meg azokkal, akik a későbbiekben a támogató döntést ehhez meg tudják adni. Mindemellett azért érdekes a dolog. Rendkívül érdekes. Majd az igazgatósági jegyzőkönyvből kérnénk szépen egyet. Tehát mi törekszünk arra, hogy jó egyezséget kössünk, majd megkeresik a DVG Zrt-t és ők döntenek a megvásárlásról, miközben mi nem tudtunk dönteni róla. Hát, erre varrjon gombot valaki. Pochner László képviselő: Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Alpolgármester Úr! Ezt egyébként jobb helyeken úgy hívják, hogy hűtlen kezelés, de ne menjünk nagyon bele ebbe a kérdésbe. Itt inkább az merül fel, hogy Dunaújvárosban több televízió is van, miért kell nekünk 2009-re elköteleződni. Hirdessük meg, pályáztassuk meg a műsorszolgáltatást és akkor majd meglátjuk, hogy mi, mennyibe kerül, mert az, hogy most a Dorkota úrnak, vagy a Fidesznek legyen egy saját tévéje, ugyanúgy, mint ahogy Szekeres úr is ezt megcsinálta, és érdekes módon akkor Szekeres úr mellett állt a Pomázi, most meg a Dorkota úr mellett áll, hát azért a világ elég kerek, ahogy látom. Egy biztos, hogy itt az adófizetők pénzével szórakozik az önkormányzat milliókkal. Ilyenkor a Dorkota úr nem nagyon emeli fel a hangját, hogy pacsálják a pénzt. Egyébként nekem semmi gondom, Dorkota úr a saját, adózott jövedelméből költsön erre, ha ez a hobbyja, de ne a városlakókéból. Koós János a DVG Zrt. igazgatóságának elnöke: Tisztelt Alpolgármester Úr, Tisztelt Közgyűlés! Egyetlen dologra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a közgyűlés előtt egy 70 M Ft + Áfás ajánlat volt, ha jól tudom. Tehát, amikor az igazgatóság döntött, akkor én úgy gondolom, jelentős összegeket takarított meg a város számára. Köszönjük a DVG Zrt-nek, hogy helyettünk ezt az alkufolyamatot lefolytatta. Majd azért jó lenne megnézni mindenkinek, hogy melyik székben ül, mert úgy tudom, hogy jelenleg Dunaújvárost a közgyűlés irányítja a döntéseivel, nem pedig a DVG Zrt-nek az igazgatósága. Jó lenne, ha mindenki megtalálná a saját helyét ebben a rendszerben.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. július 3-ai üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. július 3-ai üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. július 3-ai üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének december 19-ei rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének december 19-ei rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. december 19-ei rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 19-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 19-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 19-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. február 25-ei rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. február 25-ei rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. február 25-ei rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének március 12-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének március 12-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. március 12-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 26-ai üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 26-ai üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 26-ai üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 6- ai rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 6- ai rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 6- ai rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 18-ai üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 18-ai üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 18-ai üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Cserna Gábor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. november 13-ai üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. november 13-ai üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. november 13-ai üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. július 11-ei rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. július 11-ei rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. július 11-ei rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1.

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. július 10-ei rendkívüli ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. július 10-ei rendkívüli ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. július 10-ei rendkívüli ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés meghívójában kiküldött napirendi pontot mellette szavazott 13

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2013. június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. június 15-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. június 15-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. június 15-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán András

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. május 10-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. május 10-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. május 10-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. március 27-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. március 27-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. március 27-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 1-jei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 1-jei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 1-jei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. május 31- ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. május 31- ei üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. május 31- ei üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. június 21-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. június 21-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. június 21-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Cserna Gábor

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 13-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 13-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. június 13-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 8 fő (Gál Roland, Gombos

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt. sz.: I. 220-9/2005 NYILVÁNOS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. január 22-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. január 22-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. január 22-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Cserna Gábor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. május 4-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. május 4-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. május 4-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán András

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének október 30-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének október 30-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. október 30-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 16-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének október 17-ei alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének október 17-ei alakuló üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. október 17-ei alakuló üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr.

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 12. 15. Javaslat Mészáros Lászlóné által önkormányzati tulajdonba adott lakás helyreállítási munkálatainak végrehajtására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. március 13-ai üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. március 13-ai üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. március 13-ai üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

FEJÉR MEGYE CSÁKVÁRI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

FEJÉR MEGYE CSÁKVÁRI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS FEJÉR MEGYE CSÁKVÁRI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Ikt. szám: J e g y z ő k ö n y v a Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. április 14-én megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 13/2015.

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 9-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 9-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 9-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése január 21-én (csütörtök) 9,00 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre meghívom

M E G H Í V Ó. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése január 21-én (csütörtök) 9,00 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre meghívom DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Dunaújváros, Városháza tér 1. (06-25) 544-312 E-mail: csernagabor@pmh.dunanet.hu M E G H Í V Ó Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. január 21-én (csütörtök)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének november 23-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének november 23-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 23-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének üléster me Jelen vannak: 1.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-én 15 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 29-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 29-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. június 29-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán András

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

A Gazdasági Bizottság 192/2014. számú határozatával az előterjesztést 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta.

A Gazdasági Bizottság 192/2014. számú határozatával az előterjesztést 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta. 2 Tisztelt Közgyűlés! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SzMSz) 9. -a értelmében a közgyűlés féléves

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága augusztus 05-én tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága augusztus 05-én tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2009. augusztus 05-én tartott üléséről Jelen vannak: Virág András a bizottság elnöke Lauer István a bizottság tagja Dr. Mécs

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. évi M U N K A T E R V E A képviselő-testület 4/2015. (II. 12.) Kt. számú határozatával jóváhagyta A munkaterv szerinti üléseken a polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. november 29-ei II. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. november 29-ei II. rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. november 29-ei II. rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2002. február 7-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2002. február 7-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2002. február 7-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Almási Zsolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének november 10- ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének november 10- ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. november 10- ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. május 18-ai rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. május 18-ai rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. május 18-ai rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. november 12-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. november 12-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. november 12-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. december 11-én 08.00 órától 09.30 óráig a Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében (3671 Borsodnádasd,

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 2004. december 13. (hétfő) 17 óra Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság 2004. december 14. (kedd) 15,30 óra

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) I. emeleti kistermében megtartott rendes üléséről.

Jegyzőkönyv. A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) I. emeleti kistermében megtartott rendes üléséről. SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Száma: V/48036-13/2011. Jegyzőkönyv Készült: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) I. emeleti

Részletesebben

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. február 16. Javaslat a Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 14-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 14-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 14-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Cserna Gábor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. november 30-ai üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. november 30-ai üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. november 30-ai üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. október 30-ai üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. október 30-ai üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. október 30-ai üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 8-ai üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 8-ai üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 8-ai üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. június 19- ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. június 19- ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. június 19- ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő K ö r ö m K ö z s é g i Önkormányzat Képviselő-testülete 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 E-mail: korom@korom.hu Szám: 4/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült: Köröm Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. május 6-ai üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. május 6-ai üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. május 6-ai üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán András

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 21-ei rendkívüli nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 21-ei rendkívüli nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2015. május 21-ei rendkívüli nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Szám: KOZP/2137/6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.)

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mizák Zoltán Mikó Imre. Balzsay Károly. Magyar Jánosné. országos szakmai szervezet képviselője

JEGYZŐKÖNYV. Mizák Zoltán Mikó Imre. Balzsay Károly. Magyar Jánosné. országos szakmai szervezet képviselője JEGYZŐKÖNYV amely készült a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének az Oktatási, Közművelődési Ifjúsági és Sport Bizottsága 2015. február 10. napján 11.05 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja:2017. január 19. Javaslat a dunaújvárosi magas partvédelmi rendszer üzemeltetésére vonatkozó (2017. január május hónap)megállapodás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető. Meghívottak: az 5. Sz. Általános Iskola igazgató-helyettese a Kodály Zoltán Általános Iskola igazgató-helyettese

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető. Meghívottak: az 5. Sz. Általános Iskola igazgató-helyettese a Kodály Zoltán Általános Iskola igazgató-helyettese JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2013. április 23-án 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Dunaújváros Megyei Jogú Város Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottság 2009. szeptember 30-án tartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Dunaújváros Megyei Jogú Város Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottság 2009. szeptember 30-án tartott nyílt üléséről Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA Iktatószám: 2500-33/2009 Jegyzőkönyv Dunaújváros Megyei Jogú Város Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottság 2009. szeptember

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének augusztus 7-ei rendkívüli ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének augusztus 7-ei rendkívüli ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. augusztus 7-ei rendkívüli ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés a 2. pont B változatát mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. január 26-ai üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. január 26-ai üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. január 26-ai üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán András

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.08.11. Javaslat a Vasmű út 41. Irodaház Kft. projekt társaságként történő kijelölésére és a társaság részére történő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2016. június 20-án a Balatonújlaki Községi Önkormányzat tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről. Jelen vannak: Virág László alpolgármester Muszti Csaba képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. április 10-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. április 10-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. április 10-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán András

Részletesebben