TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT november 25-én. megtartott. ülésének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 25-én. megtartott. ülésének"

Átírás

1 TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2008.november 25-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 218/2008. (XI.25.) képviselő-testület határozata Dr. Kun Éva fogszakorvosi megbízása fogászati alapellátás elvégzésére 17/2008. (XI.26.) önkormányzati RENDELET Tiszaug Község Önkormányzat évi költségvetési rendelet III. módosításáról 219/2008 (XI.25.) sz. Képviselő-testület határozata Tiszaug Község Önkormányzat gazdálkodásának III. negyedéves teljesítéséről 220/2008. (XI.25.) sz. Képviselő-testület határozata Tiszaug Község Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról 221/2008. (XI.25.) sz. Képviselő-testület határozata Tiszaug Község Önkormányzat évi belső ellenőrzési ütemtervéről 222/2008. (XI. 25.) sz. Képviselő-testület határozata Tiszaug Község Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetű szövegének jóváhagyásáról 223/2008. (XI.25.) sz. Képviselő-testület határozata /A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2003. (VI.25.) önkormányzati rendelet 1. sz. függelékének módosításáról 18/2008. (XI.26.) önkormányzati RENDELET A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2003. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 19/2008. (XI.26) önkormányzati RENDELET Tiszaug Község Önkormányzat lakásgazdálkodásról szóló rendelet módosításáról 224/2008. (XI.25.) sz. Képviselő-testület határozata Tiszaug Község Önkormányzat polgári peres ügyében felmerülő ügyvédi költség megállapításáról 1

2 225/2008. (XI.25.) sz. Képviselő-testület határozata 47/2008. (X.1.) Társulási Tanács határozata Eötvös Lóránd Napközi Otthonos Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapítói okiratának módosításának elfogadásáról 226/2008. (XI.25.) sz. Képviselő-testület határozata 40/2008. (VI.11.) Társulási Tanács határozata Eötvös Lóránd Napközi Otthonos Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító okiratának módosításának elfogadásáról 227/2008. (XI.25.) sz. Képviselő-testület határozata Tisza-menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulási megállapodásának kiegészítéséről 228/2008. (XI. 25.) sz. Képviselő-testület határozata Eötvös Iskola Óvodai Intézményegység Intézmény Minőségirányítási Programjáról 229/2008. (XI.25.) sz. Képviselő-testület határozata Tisza-menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervéről 230/2008. (XI. 25,) sz. Képviselő-testület határozat Konzorciumi együttműködés megállapodásáról 231 /2008. (XI.25.) sz. képviselő-testület határozata /Szociális feladatok évi ellátásáról/ 232/2008. (XI.25.) sz. Képviselő-testület határozata Szeműnk Fénye fűtéskorszerűsítési pályázat elfogadásáról 233/2008. (XI.25.) sz. Képviselő-testület határozata Együttműködési megállapodás jóváhagyása Goodwill consulting pályázati tanácsadó kft-vel 234/2008. (XI. 25.) sz. képviselő-testületi határozat Tiszaug, Dózsa Gy. u. 14. sz 451 hrsz. alatti belterületi ingatlan értékesítéséről 2

3 JEGYZŐKÖNYV Készült: november25-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal - Tanácskozó terem Jelen vannak: 7 képviselő Tombácz Ferenc jegyző Jelenléti ív szerint Jegyzőkönyvvezető: Szabóné Gazsi Márta Jegyzőkönyv hitelesítők: Sztojcsev János Kovács Gyula Sinka Ferenc polgármester megállapítja, hogy az ülésen 7 fő képviselő jelen van, tehát az ülés határozatképes azt megnyitja. Sinka Ferenc polgármester javaslata, hogy a 6. napirendi pontot a Fogszakorvosi Megbízási Szerződést első napirendként tárgyalja a képviselő-testület A képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. Interpelláció nem volt. I.napirendi pont Fogszakorvosi Megbízási Szerződés elfogadása Előterjesztő: Tombácz Ferenc Köszönti Dr. Kun Éva fogorvos nőt. A megbízási szerződés tervezetet mindenki olvashatta. Kérem a doktor nőt pár szóban mutatkozzon be a képviselő-testületnek. Dr. Kun Éva fogorvos nő: Miskolcon születtem, Szegeden végeztem el az egyetemet. 5 gyermekem született a legnagyobb fiam körzeti orvos, második fiam most jár egyetemre fogorvosnak tanul, 3 fiam Pestre jár gazdasági főiskolába, negyedik fiam Kecskemétre jár a piaristákhoz, 5 gyermekem kislány ő szintén a piaristákhoz jár általános iskolába. A piarista iskolán keresztül ismertem meg Tiszaugot. A pályámat közalkalmazottként kezdtem Baján dolgoztam először. Közalkalmazotti jogviszonyom megszűnése után 2 évig Finnországban dolgoztam. Vállalkozóként most kezdtem el dolgozni Tiszakürtön, ahol kedd délután, szerda délelőtt, csütörtökön délelőtt dolgozom. Úgy terveztem, hogy amikor Tiszakürtön délelőtt dolgozom, akkor itt Tiszaugon és fordítva. 3

4 Tombácz Ferenc jegyző: Tegnapi nap folyamán a megbízási szerződéssel kapcsolatban egyeztetés történt és ekkor bizonyos módosítások történtek. Ezeket most ismertetni szeretném a képviselő-testülettel. ÁNTSZ Kunszentmártoni Kistérségi Intézete nem fogadta el a Megbízási Szerződést Közreműködési szerződést kért, a doktornőtől ez okból kifolyólag mi is a Közreműködési Szerződés formátumot választottuk. Meg kellett néznünk, hogy Közreműködési Szerződés Közbeszerzési Törvény hatálya alá tartozik-e, de nem, mert ez a kis praxis nem éri el azt az összeghatárt amely esetén a Közbeszerzési Törvény szabályai szerinti eljárást kellene indítani. A volumen korlát szabályai július óta a fogszakorvosi ellátásra is kiterjed, ezért 6 óra rendelési időt kértem a doktornőtől, hogy ne a minimum finanszírozást kapja. Az első tervezetben a doktor nő vette volna fel a finanszírozási összeget közvetlenül a MEP-től, de közreműködő orvosként erre nem jogosult. A finanszírozási szerződést az önkormányzat köt a MEP-pel, a doktor nő kiállítja az önkormányzat részére a számlát, ami alapján az önkormányzat az ő részére kifizeti a finanszírozási összeget. 6. pont módosul minden állandó lakcímmel rendelkező bejelentett lakos fogorvosi szolgáltatás keretében kötelező ellátni, a nem állandó lakosok ellátásáról a doktornő dönt. A megbízási szerződés nem január 1-én jön létre, hanem az aláírással egy időben, ez azért szükséges, hogy a működési engedélyt be tudjuk szerezni. 13. pontban a módosulás az, hogy a fogszakorvos 6 órában köteles a betegeket ellátni. 22. pontban az OEP-pel nem a fogszakorvos köt szerződést, hanem az önkormányzat. 28. pontban az Eötvös iskolával nincs szerződés kötési kötelezettsége a doktor nőnek, hanem az önkormányzat köt szerződést az iskola fogászat ellátásával kapcsolatban. 41. pontban a felmondási ok ne legyen az Orvosi Kamarai tagság megszűnése. A decemberi kezdésre vonatkozó részeket törölni javasolom január-március 50 ezer forint támogatást biztosítson az önkormányzat a praxis beindításához, mivel az OEP finanszírozás 3 hónapot csúszik. Dr. Kun Éva fogszakorvos: A rezsi költségek és az asszisztencia költségei az én költségeim lesz. A rendelési idő miért lett 6 órában megállapítva? Tombácz Ferenc jegyző: Igaz, hogy a doktor úr korábban 4 órában látta el a feladatot, de akkor még nem volt volumen korlát bevezetve. Tigyi Istvánné képviselő: A fogszakorvosi helyettesítés hogyan lesz megoldva? Tombácz Ferenc jegyző: Beszéltem a doktor nővel ezzel kapcsolatban Cserkeszőlőn praktizáló fogorvos lenne a helyettes fogorvos nem pedig Németh doktor úr. Dr. Kun Éva fogszakorvos: A helyettesítést idáig is cserkeszőlői kollégával oldottam meg és ez igen jól bevált. Tigyi Istvánné képviselő: A lakosoktól azt hallottam, hogy amióta Németh doktor úr Tiszaugról elment a tiszaugi lakosoktól magasabb összeget kér a fogászati kezelésekért. Dr. Kun Éva fogszakorvos: A fogszakorvos csak az állandó lakosokat köteles ellátni, ha nem állandó lakost lát el akkor jogos a költségtérítés kérése. 4

5 Ha több hozzászólás javaslat nincs szavazásra felteszem a Fogszakorvosi Megbízási Szerződést Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 218/2008. (XI.25.) képviselő-testület határozata /Dr. Kun Éva fogszakorvosi megbízása fogászati alapellátás elvégzésére/ Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta Sinka Ferenc polgármester előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a mellékelt szerződés szerinti feltételekkel megbízza dr. Kun Éva fogszakorvost egyéni vállalkozót, az évi LXV. törvény 8. (4) bekezdésében rögzített fogászati alapellátásönkormányzati feladat ellátása érdekében. A megbízási szerződés a jelen határozat elválaszthatatlan részét képezi. Felelős: Sinka Ferenc polgármester Határidő: azonnal Erről: dr. Kun Éva fogszakorvos Képviselők Irattár értesül. KÖZREMŰKÖDŐI SZERZŐDÉS egészségügyi szolgáltatás ellátására mely létrejött egyrészről a Tiszaug Község Önkormányzata 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. (székhely), képviseli: Sinka Ferenc polgármester - továbbiakban: Megbízó -, másrészről: Név: dr. Kun Éva fogorvosi alapellátást nyújtó egyéni vállalkozás - továbbiakban Egészségügyi szolgáltató - (közös említésük esetén: Felek) között fogorvosi alapellátás tárgyában az alábbi feltételekkel: I. Általános rész Megbízó az évi LXV. törvény 8. (4) bekezdésében rögzített feladatai ellátása érdekében megbízza Egészségügyi szolgáltatót azzal, hogy fogorvosi gyakorlatot folytató orvosként a 4/2000.(II.25.) EüM rendeletben foglaltaknak megfelelően biztosítsa Tiszaug község közigazgatási területén a lakosok fogászati, iskola-fogászati gyógyító-megelőző alapellátását, az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény és a végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.(XII.1.) Korm. rendeletnek, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletnek megfelelően, az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény, a háziorvosi működtetési jog megszerzéséről és visszavonásáról, a háziorvosi tevékenységhez szükséges ingó, ingatlan vagyon és működtetési jog 5

6 megszerzésének hitelfeltételeiről szóló 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben foglaltak szerinti folyamatos területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi feladatok ellátása érdekében. A Megbízót 1.) pont szerinti feladatai keretében Tiszaug közigazgatási területén területi ellátási kötelezettség vállalásával fogászati és iskola-fogászati alapellátási kötelezettség terheli. Felek megállapítják, hogy a jelen közreműködői szerződésben vállalt kötelezettségek eltérő rendelkezés hiányában az Egészségügyi szolgáltatót terhelik azzal, hogy az egészségügyi szolgáltató nevében a működtetési jog alapján nyújtható önálló orvosi tevékenységet a fogorvos csak személyesen végezheti akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve. A megbízás más vállalkozásra át nem ruházható. A megbízást személyesen végző orvos adatai: Név: Dr. Tamasiné dr. Kun Éva Születési neve: Kun Éva Lakcím: 1094 Budapest, Tompa utca 23. V/2. Értesítési cím: 6000 Kecskemét, Március 15-e utca 108/42. Anyja neve: Simkó Katalin Születési helye, ideje: Miskolc, Orvosi pecsét szám: Diplomájának kelte és száma: 1982., F-6/1982.O.E. Szakorvosi képesítésének kelte és száma: 2001., 1559/2001. Fog és szájbetegségek szakorvosa Orvoskamarai tagság száma: M/39000 Orvosok Országos Nyilvántartási száma: Egyéni vállalkozói igazolványának kelte és száma: ES Egészségügyi szolgáltató köteles Tiszaug közigazgatási területén állandó lakosként bejelentett személyeket fogászati egészségügyi szolgáltatásban részesíteni, a település közigazgatási területén kívül állandó lakosként bejelentett személyeket fogászati egészségügyi szolgáltatásban részesítheti. A jelen közreműködői szerződés mindkét fél általi aláírással lép hatályba azzal, hogy Egészségügyi szolgáltató tevékenységét január 1. napjával köteles ellátni. Jelen szerződés határozatlan időre jön létre. A jelen közreműködői szerződés hatályba lépésének feltétele a jelen szerződés II. fejezete 8., 9., 10., 11. pontjában foglalt valamennyi okirat megküldése a Megbízó részére, a feltétel elmaradása esetén a szerződés nem lép hatályba és a feleket jelen szerződéssel kapcsolatos jogok nem illetik meg és kötelezettségek nem terhelik. II. A fogorvosi ellátás hatósági és alkalmassági feltételei A fogorvos köteles a Magyar Orvosi Kamara által kiadott, a működtetési jog megszerzését tanúsító hatósági bizonyítvány, vagy működtetési engedély másolatát a 1. sz. mellékletként a jelen megállapodáshoz csatolni. A fogorvos köteles az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (továbbiakban: ÁNTSZ) illetékes intézete által kiadott jogerős egészségügyi szolgáltatás nyújtására 6

7 jogosító működési engedély másolatát 2. sz. mellékletként a jelen megállapodáshoz csatolni. A fogorvos köteles az ÁNTSZ megyei intézete alkalmasság minősítő jogerős határozatának másolatát 3. sz. mellékletként a jelen megállapodáshoz csatolni. Egészségügyi szolgáltató köteles az illetékes hatóság által az egészségügyi szolgáltatóról kiadott 30 napnál nem régebbi egyéni vállalkozói igazolvány hitelesített másolatát, vagy meglétét igazoló hatósági bizonyítvány, bejegyzés alatt álló társaság esetében pedig a cégbejegyzési kérelem átvételéről szóló cégbírósági igazolást 4. sz. mellékletként a jelent megállapodáshoz csatolni. III. A fogszakorvos szakmai kötelezettségei A fogszakorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása, gondozása céljából. A fogszakorvos köteles heti 6 (Hat) órában a betegeket ellátni. Ennek keretében köteles a jelen szerződés telephelyeként megjelölt önkormányzati tulajdonú rendelőben orvosi rendeléssel tölteni. Telephely: Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 42. A felek a rendelési időt az ÁNTSZ által jóváhagyott mindenkori rendelési idő alapján határozzák meg. A fogszakorvos köteles a betegjogi képviselő személyére, elérhetőségére vonatkozó információt jól látható helyen a betegek részére feltüntetni. A fogszakorvos köteles ellátni az ellátási területén lakó, a külön jogszabályban foglaltak szerint hozzá bejelentkezett és az általa elfogadott biztosítottakat. A fogszakorvos köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezetne. A fogszakorvosi tevékenység minőségbiztosítása a tevékenységet végző orvos feladata. A fogszakorvosi tevékenység szakmai felügyeletét az ÁNTSZ felügyelő szakfőorvosai látják el. A fogszakorvos köteles figyelemmel kísérni és alkalmazni a munkájára vonatkozó jogszabályi előírásokat, Tiszaug Község Önkormányzat, ÁNTSZ, OEP/MEP utasításait. Egészségügyi szolgáltató köteles maga továbbképzéséről, szakmai ismereteinek bővítéséről gondoskodni, az erre vonatkozó jogszabályokat betartani. A szakmai továbbképzések, tanfolyamok díjai az Egészségügyi szolgáltatót terhelik. Megbízott köteles foglalkoztatási kötelezettsége idejéig a szakdolgozó továbbképzéséről, szakmai ismereteinek bővítéséről gondoskodni. A szakdolgozó szakmai továbbképzéseinek, tanfolyamai díjai az Egészségügyi szolgáltatót terhelik. Szakdolgozó szakmai irányítását, munkarendjét Egészségügyi szolgáltató határozza meg. Egészségügyi szolgáltató vállalja a 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben meghatározott megfelelő képesítésű szakdolgozó alkalmazását. Az alapellátásban résztvevőknek ideértve az egészségügyi, szociális, gyermek és ifjúságvédelmi terület is együtt kell működnie a lakosság egészségi, szociális és mentális állapotának megőrzése, javítása érdekében (felnőtt/gyermek háziorvos, fogorvos, iskola-egészségügyi feladatot ellátó szakember, védőnő, családsegítő szolgálat illetékes munkatársa, gyermekjóléti szolgálat illetékes munkatársa stb.). A fogszakorvos részt vehet a szakorvosképzésben, erre felhatalmazással rendelkezik, illetve felkérést kap. Az erről szóló okirat a megállapodás 5. sz. mellékletét képezi. A fogszakorvos egyszerre csak egy fogszakorvos-jelölt képzését vállalhatja. A fogszakorvos részt vehet a felsőfokú szakképzésben, amennyiben erre felkérést és felhatalmazást kap. A szolgáltató illetőleg a fogszakorvos köteles: 7

8 a. A Megbízó részére az általa kezelt, jelen szerződés hatálya alá tartozó betegekről vezetett adatlapok alapján az OEP finanszírozással megegyező számlát, tárgyhót követő 15. napjáig kibocsátani, illetve átadni. Megbízó az Egészségügyi szolgáltató által kibocsátott számlát 15 napon belül köteles Egészségügyi szolgáltató részére kiegyenlíteni. Késedelmes teljesítés esetén Egészségügyi szolgáltató a jegybanki alapkamatot számítja fel. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az OEP finanszírozás utólagos módosítása esetén egymással a módosítás mértékéig elszámolnak. b. a vagyon és tűzvédelmi előírásoknak eleget tenni, c. a rendelő és kiszolgáló helyiségek rezsiköltségei közül az alábbiakat viseli: - fűtés, - világítás, - víz, és csatornahasználat, - szemétszállítás, veszélyes hulladékszállítás és megsemmisítés, - nyomtatványok beszerzése, gyógyszer vegyszer és kötszerbeszerzése, - telefonhasználat, postaköltség (saját) - rendelőn, várón belüli karbantartást. Helyiségek festését, mázolását a vonatkozó rendelkezések szerint. - közös költség rendelő helyiségcsoportra eső hányada - Internet költsége d. külön bérleti szerződés alapján helyiségbérleti díjat fizetni. A fogszakorvos helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a fogszakorvosi feladatkörre előirt személyi feltételeknek megfelel. Az állandó helyettesítésre vonatkozó igazolást jelen megállapodás 6. sz. mellékleteként a fogszakorvos köteles csatolni. Amennyiben az állandó helyettes személyében változás történik, azt az Egészségügyi szolgáltató a Megbízónak bejelenteni köteles. A helyettesítő saját orvosi rendelőjében látja el a praxishoz bejelentkezett betegeket. Egészségügyi szolgáltató távolléte idejére megfelelő helyettesítésről a vállalkozás saját költségére köteles gondoskodni. Ez a kötelezettség az alkalmazott távolléte esetére is fenn áll, arról Egészségügyi szolgáltató köteles gondoskodni. Egészségügyi szolgáltató vállalja, hogy a tartós - 1 hónapot meghaladó - távollétet (pl.: betegség miatti keresőképtelenség, honvédelmi kötelezettség, váratlan akadályoztatás, GYES, stb.) köteles a polgármesternek - tájékoztatás céljából - bejelenteni, a helyettesítő személy megjelölésével. Egészségügyi szolgáltató által ellátott feladat finanszírozása a Megbízó OEP-pel kötött külön szerződés szerint történik a 22. pont a) alpontja szerint. Megbízó területén működő Eötvös Iskola Tiszaugi Óvodai és Iskolai tagintézményei gyermekei és tanulói vonatkozásában Megbízó és a Tisza-menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás közoktatási intézménye közötti megállapodás alapján Egészségügyi szolgáltató jogosult a fogászati egészségügyi szolgáltatás nyújtására. Egészségügyi szolgáltató vállalja, hogy a mindenkor hatályos jogszabályok által- ennek hiányában szerződésileg- meghatározott időkeretet szervezett iskolafogászati ellátásra köteles fordítani. Ezt az időkeretet Felek a jelen szerződés aláírásának időpontjában a havi rendelési idő 10%-ában határozzák meg. 8

9 Felek rögzítik, hogy amennyiben jogszabályi rendelkezés folytán valamely ellátás térítés ellenében vehető csak igénybe, úgy ezen szolgáltatásért járó térítés teljes egészében Egészségügyi szolgáltatót illeti. Egészségügyi szolgáltató köteles az ellátásban részesített személyekről, a nyújtott ellátásról a jogszabályokban foglaltaknak megfelelő orvosi dokumentációt és nyilvántartást vezetni. Köteles betartani és betartatni az ellátásra vonatkozó jogi és szakmai előírásokat, továbbá a munka-, balesetvédelmi- és tűzvédelmi előírásoknak eleget tenni. Megbízó kötelezettsége marad a fogorvosi alapellátás, ennek felméréséhez, tervezéséhez Egészségügyi szolgáltató vállalja adatok szolgáltatását az adatvédelmi törvény határain belül. IV. Vagyoni rendelkezések Megbízó a fogszakorvosi feladatok ellátásához a tulajdonában levő Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 42. szám alatti rendelőt felszerelési tárgyaival együtt leltár szerint (7. sz. melléklet), működésre alkalmas állapotban, a közreműködői szerződés időtartamára Egészségügyi szolgáltató rendelkezésére bocsátja. A rendelő helyiség mellett a váró, mellékhelyiségek is megfelelnek az előírásoknak. Egészségügyi szolgáltató gondoskodik a rendelő karbantartásáról. Közös helyiségeknél praxis részarányban. A rendelő felújítási költsége Megbízót terheli. Megbízó vállalja a 60/2003. (X.20.) ESzCsM. rendeletben meghatározott szakmai minimumfeltételek közé tartozó gép-műszer, berendezés térítésmentes biztosítását és gondoskodik az eszközök működőképes rendelkezésre állásáról. Megbízó a minimumfeltételek közé tartozó gép-műszer és berendezések használhatóságáról szakszerviz által kiállított igazolást ad át Egészségügyi szolgáltató részére. Egészségügyi szolgáltató jelen közreműködői szerződéses jogviszony megszűnte esetén a részére átadott, vagy a későbbiekben leltárba vett gép-műszer és berendezések használhatóságáról szakszerviz által kiállított igazolást ad át Megbízó részére. Felek megállapodnak abban, hogy a minimum-feltételek körébe tartozó tárgyak javítása, karbantartása Egészségügyi szolgáltatót terheli, illetve azok bármely okból történő megsemmisülése, illetve használhatatlanná válása esetén szintén Egészségügyi szolgáltató köteles a saját költségén pótolni, illetve mindenkori működőképességét biztosítani. Egészségügyi szolgáltató a saját költségén történő pótlás alól olyan mértékben mentesül, amilyen mértékben a megsemmisült, illetve használhatatlanná vált tárgy pótlása érdekében 3. személy (károkozó, biztosító, stb.) által fizetett összeggel (kártérítés, biztosítási díj stb.) helytáll. Felek rögzítik, hogy Egészségügyi szolgáltató által megvásárolt új kis értékű tárgyi eszközök Megbízó tulajdonába mennek át ezen szerződés alapján létrejött jogviszony megszűnésekor minden külön elszámolás nélkül. Egészségügyi szolgáltató által megvásárolt új a kis értékű tárgyi eszköz értékhatáránál magasabb beszerzési árú eszközök szintén Megbízó tulajdonába mennek át ezen szerződés alapján létrejött jogviszony megszűnésekor azzal, hogy ezen eszközök vonatkozásában az alábbi elszámolást alkalmazzák. Megbízó az elszámolás során köteles Egészségügyi 9

10 szolgáltatónak megfizetni az érintett eszközök számviteli szabályok szerinti amortizáció értékével csökkentett igazolt, bruttó beszerzési árát. A használatba adott rendelőt Egészségügyi szolgáltató rendeltetésének megfelelően jogosult és köteles használni. A helyiségek átalakítására, bővítésére és más értéknövelő beruházások kivitelezésére csak Megbízó előzetes engedélyével jogosult. Energiafogyasztást növelő gépek, műszerek beszerzésére, használatára a Megbízó előzetes értesítésével kerülhet sor. Az energiafogyasztást növelő gépek, műszerek működési költsége az Egészségügyi szolgáltatót terheli. A megbízottat terheli továbbá az általa beszerzett eszközökre kötött biztosítási szerződésből eredő kötelezettség. Az átadott ingatlan és ingóságok használati jogát Egészségügyi szolgáltató másra nem ruházhatja át, kivéve helyettesítés időtartamát. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása, megsemmisíttetése, valamint az ezzel kapcsolatos nyilvántartások vezetése, jelentési kötelezettségek teljesítése az Egészségügyi szolgáltató feladata és költsége. A jelen szerződés megszűnése esetén Egészségügyi szolgáltató a megszűnés napján köteles a részére használatra átadott helyiséget, valamint a műszereket, felszerelési és berendezési tárgyakat a leltár szerint megbízónak visszaadni. A rendeltetésszerű használattal együtt járó elhasználódás, vagy amortizáció miatt költségtérítés igénnyel Megbízó nem léphet fel, ugyanakkor Egészségügyi szolgáltató szavatol azért, hogy a szerződés megszűnésekor visszaadott helyiséget és ingóságokat rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba adja vissza a Megbízónak. Az esetleges értéknövekedés miatt megtérítési igényt nem támaszt a Megbízóval szemben. Felek a jelen szerződést aláírás napjától határozatlan időre kötik, melyet közös megegyezéssel bármikor módosíthatnak, vagy megszüntethetnek. Jelen megállapodást felek bármelyike a rendes felmondás körében a finanszírozási szabályokra figyelemmel 2 (Kettő) hónapos határidővel felmondhatja. A felmondást írásban kell a másik fél tudomására hozni. Az azonnali hatályú felmondás a jogviszonyt a felmondásnak a címzett által történt átvétele napján szünteti meg. 41.) Azonnali hatályú felmondás joga illeti meg a Megbízót amennyiben: - Egészségügyi szolgáltatót foglalkozásától jogerősen eltiltották, - az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozását megszüntette, - Megbízott a jelen szerződésben vállalt kötelezettségét bizonyíthatóan saját hibájából felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy megszegi a működésre vonatkozó előírásokat. 42.) Azonnali hatályú felmondás joga illeti meg Egészségügyi szolgáltatót, ha: - a jelen szerződésben megbízott részére biztosított tárgyi eszközöket elvonja a Megbízó, 10

11 - a finanszírozó a finanszírozását megszünteti, - amennyiben az Egészségügyi szolgáltató felszólítása ellenére a Megbízó a jelen szerződésben vállalt kötelezettségének nem tesz eleget. 43.) Szerződés megszűnik: - a megbízást személyesen teljesítő fogszakorvos halálával, - a működtetési jog értékesítésével. - az egészségügyi szolgáltató bármilyen okból jogutód nélkül megszűnik. - az ÁNTSZ illetékes intézete által kiadott működési engedély visszavonásával. A működéssel kapcsolatosan a Egészségügyi szolgáltató által harmadik személynek okozott kárért az Egészségügyi szolgáltató saját jogán köteles helytállni, a Megbízó ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja. V. Átmeneti rendelkezések Megbízó vállalja, hogy az Egészségügyi Szolgáltatást végző részére, a teljesítményfinanszírozást pótlóan ,- azaz Ötvenezer 00/100 forint/hó pénzügyi kompenzációt nyújt. E pénzügyi kompenzáció az OEP finanszírozás megkezdéséig tart, de legfeljebb január március hónapokban biztosítja. A nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen a Ptk. megbízásra és vállalkozási szerződésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen okiratban foglaltak mindenben megfelelnek a befolyástól mentes szabad akaratuknak, így azt elolvasás és egységes értelmezés után helyben hagyólag írták alá. Tiszaug, év november hó 25. nap Sinka Ferenc dr. Kun Éva Tiszaug Község Önkormányzata MEGBÍZÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ A közreműködői szerződést a mai nappal ellenjegyzem: november

12 Tombácz Ferenc jegyző II. napirendi pont Tiszaug Község Önkormányzat évi költségvetési rendeletének III. módosításáról Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester A bizottságok tárgyalták-e az előterjesztést. Tigyi Istvánné képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta DAOP pályázat 1 millió forintos önrésze miért maradt benne a módosításba amikor nem nyert a pályázat. A módosítást az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolta. Az a pályázat amelyik 60 pontnál többet ért el az ismét beadható, így célszerű a pályázati összeget a költségvetésünkben megtartani, mivel a pályázat 64 pontos. Tigyi Istvánné képviselő: Mikor adható be újra? Olajos igazgató úrtól azt a tájékoztatást kaptam, hogy a pályázatot újra beadták. Kovács Gyula képviselő: A Területfejlesztési Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi kérdések merültek fel. 12. pontban mit takar az a 120 ezer forintos összeg? Sütőné Kocsis Erzsébet pénzügyi főelőadó: Ez egy átfutó összeg amit megkaptunk az államkincstártól és a évben kialakult árvíz és belvízkárok enyhítésére tovább adtunk az arra jogosult lakosnak. Kovács Gyula képviselő: 16.pontot nem értjük. Sütőné Kocsis Erzsébet pénzügyi főelőadó: Tavalyi évet úgy zártuk, hogy nem vettünk fel folyószámla hitelt így a 15 milliós út felújításra nyert pályázatot egy részét használtuk fel, mivel a folyószámla hitel kamata magasabb mint a lekötött betét kamata vagyis így jobban jártunk. Tavaly évvégén tudtuk, hogy az út felújítás csak májusban valósul meg. Kovács Gyula képviselő: A 7. mellékletben szerelő jövedelem differenciálódás mit takar? Vargáné Szántó Krisztina pénzügyi főelőadó: Ez normatív támogatás a Magyar Államkincstár utalja részünkre. Az SZJA bevétel alapján kapjuk. Kovács Gyula képviselő: A 14. pontban szereplő összeg tervezett vagy valósan befolyt. 12

13 Vargáné Szántó Krisztina pénzügyi főelőadó: Az itt szereplő összeg a Rózsa Ferenc u. ház eladásából befolyt összeget takarja és a Rákóczi F. u. 5. sz. alatti ingatlan eladási ára. Kovács Gyula képviselő: A 17. sz. mellékletben szereplő vízjogi engedélyek az eredeti költségvetésben is benne volt? Vargáné Szántó Krisztina pénzügyi főelőadó: Igen benne volt. Kovács Gyula képviselő: A 19. sz. mellékletben a 15 millió forint hitel a működési hitel a 20 millió forint a kultúrház bővítés hitele? Sütőné Kocsis Erzsébet pénzügyi főelőadó: A 20 millió forintos hitel tőke kamat támogatását 2007-ben és 2008-ban még nem fizette ki az ÖTM. Kovács Gyula képviselő: 21.sz. melléletben a földbérleti díjnál nem lehetne odaírni, hogy ez adó bevétel, az ÖNHIKI szó benne maradt. 22. sz. mellékletben sz. szakfeladat pontosan mit takar a kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás kiadásán milyen bérjelegű kiadás szerepel úgy tudom, hogy az itt lévő álláshely nincs betöltve. Vargáné Szántó Krisztina pénzügyi főelőadó: szakfeladaton a tavaly decemberi polgármesteri választás bérköltsége jelenik meg. A kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás szakfeladatán a parlagfű mentesítő munkások a közcélú munkások vannak ennek a bérköltségnek nagy része megtérül bevételként a ös szakfeladaton jelenik meg. Több kérdés hozzászólás nincs szavazásra bocsátom az előterjesztést. Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület 6 igen, 1 tartózkodással az alábbi rendeletét alkotja. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2008. (XI. 26.) r e n d e l e t e évi költségvetésről szóló 4/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében megtalálható. III. napirendi pont Tájékoztató Tiszaug Község Önkormányzat gazdálkodásának III. negyedéves telejsítéséről 13

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 19-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. május 29-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. május 29-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 29-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 49/2013.(V.29.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 50/2013.(V.29.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés 588-2 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 4/2013.(II.15.) 5/2013.(II.15.) 6/2013.(II.15.) A Szervezeti és Működési szabályzatáról

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 64/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat 65/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 137-7/2009/PH. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr. Egeli Zsolt, Fekete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dr. Juhász Zsuzsanna szerződéséről

ELŐTERJESZTÉS Dr. Juhász Zsuzsanna szerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Dr. Juhász Zsuzsanna szerződéséről

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2012. (XI. 27.) Költségvetési rend. módosítása 16/2012.

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 3/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző M e g h í v ó A képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság ülésének következő időpontját 2013. április 11-én (csütörtökön) 16.00 órára tűzöm ki, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Faluház N a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-8/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 14/2012.(IV.25.) 15/2012.(IV.25.) 16/2012.(IV.25.) A 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Barta Miklós Ferenc polgármester, Buhajla János, Fazekas András, Kiss

Részletesebben

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben