TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT november 25-én. megtartott. ülésének

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 25-én. megtartott. ülésének"

Átírás

1 TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2008.november 25-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 218/2008. (XI.25.) képviselő-testület határozata Dr. Kun Éva fogszakorvosi megbízása fogászati alapellátás elvégzésére 17/2008. (XI.26.) önkormányzati RENDELET Tiszaug Község Önkormányzat évi költségvetési rendelet III. módosításáról 219/2008 (XI.25.) sz. Képviselő-testület határozata Tiszaug Község Önkormányzat gazdálkodásának III. negyedéves teljesítéséről 220/2008. (XI.25.) sz. Képviselő-testület határozata Tiszaug Község Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról 221/2008. (XI.25.) sz. Képviselő-testület határozata Tiszaug Község Önkormányzat évi belső ellenőrzési ütemtervéről 222/2008. (XI. 25.) sz. Képviselő-testület határozata Tiszaug Község Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetű szövegének jóváhagyásáról 223/2008. (XI.25.) sz. Képviselő-testület határozata /A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2003. (VI.25.) önkormányzati rendelet 1. sz. függelékének módosításáról 18/2008. (XI.26.) önkormányzati RENDELET A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2003. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 19/2008. (XI.26) önkormányzati RENDELET Tiszaug Község Önkormányzat lakásgazdálkodásról szóló rendelet módosításáról 224/2008. (XI.25.) sz. Képviselő-testület határozata Tiszaug Község Önkormányzat polgári peres ügyében felmerülő ügyvédi költség megállapításáról 1

2 225/2008. (XI.25.) sz. Képviselő-testület határozata 47/2008. (X.1.) Társulási Tanács határozata Eötvös Lóránd Napközi Otthonos Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapítói okiratának módosításának elfogadásáról 226/2008. (XI.25.) sz. Képviselő-testület határozata 40/2008. (VI.11.) Társulási Tanács határozata Eötvös Lóránd Napközi Otthonos Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító okiratának módosításának elfogadásáról 227/2008. (XI.25.) sz. Képviselő-testület határozata Tisza-menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulási megállapodásának kiegészítéséről 228/2008. (XI. 25.) sz. Képviselő-testület határozata Eötvös Iskola Óvodai Intézményegység Intézmény Minőségirányítási Programjáról 229/2008. (XI.25.) sz. Képviselő-testület határozata Tisza-menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervéről 230/2008. (XI. 25,) sz. Képviselő-testület határozat Konzorciumi együttműködés megállapodásáról 231 /2008. (XI.25.) sz. képviselő-testület határozata /Szociális feladatok évi ellátásáról/ 232/2008. (XI.25.) sz. Képviselő-testület határozata Szeműnk Fénye fűtéskorszerűsítési pályázat elfogadásáról 233/2008. (XI.25.) sz. Képviselő-testület határozata Együttműködési megállapodás jóváhagyása Goodwill consulting pályázati tanácsadó kft-vel 234/2008. (XI. 25.) sz. képviselő-testületi határozat Tiszaug, Dózsa Gy. u. 14. sz 451 hrsz. alatti belterületi ingatlan értékesítéséről 2

3 JEGYZŐKÖNYV Készült: november25-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal - Tanácskozó terem Jelen vannak: 7 képviselő Tombácz Ferenc jegyző Jelenléti ív szerint Jegyzőkönyvvezető: Szabóné Gazsi Márta Jegyzőkönyv hitelesítők: Sztojcsev János Kovács Gyula Sinka Ferenc polgármester megállapítja, hogy az ülésen 7 fő képviselő jelen van, tehát az ülés határozatképes azt megnyitja. Sinka Ferenc polgármester javaslata, hogy a 6. napirendi pontot a Fogszakorvosi Megbízási Szerződést első napirendként tárgyalja a képviselő-testület A képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. Interpelláció nem volt. I.napirendi pont Fogszakorvosi Megbízási Szerződés elfogadása Előterjesztő: Tombácz Ferenc Köszönti Dr. Kun Éva fogorvos nőt. A megbízási szerződés tervezetet mindenki olvashatta. Kérem a doktor nőt pár szóban mutatkozzon be a képviselő-testületnek. Dr. Kun Éva fogorvos nő: Miskolcon születtem, Szegeden végeztem el az egyetemet. 5 gyermekem született a legnagyobb fiam körzeti orvos, második fiam most jár egyetemre fogorvosnak tanul, 3 fiam Pestre jár gazdasági főiskolába, negyedik fiam Kecskemétre jár a piaristákhoz, 5 gyermekem kislány ő szintén a piaristákhoz jár általános iskolába. A piarista iskolán keresztül ismertem meg Tiszaugot. A pályámat közalkalmazottként kezdtem Baján dolgoztam először. Közalkalmazotti jogviszonyom megszűnése után 2 évig Finnországban dolgoztam. Vállalkozóként most kezdtem el dolgozni Tiszakürtön, ahol kedd délután, szerda délelőtt, csütörtökön délelőtt dolgozom. Úgy terveztem, hogy amikor Tiszakürtön délelőtt dolgozom, akkor itt Tiszaugon és fordítva. 3

4 Tombácz Ferenc jegyző: Tegnapi nap folyamán a megbízási szerződéssel kapcsolatban egyeztetés történt és ekkor bizonyos módosítások történtek. Ezeket most ismertetni szeretném a képviselő-testülettel. ÁNTSZ Kunszentmártoni Kistérségi Intézete nem fogadta el a Megbízási Szerződést Közreműködési szerződést kért, a doktornőtől ez okból kifolyólag mi is a Közreműködési Szerződés formátumot választottuk. Meg kellett néznünk, hogy Közreműködési Szerződés Közbeszerzési Törvény hatálya alá tartozik-e, de nem, mert ez a kis praxis nem éri el azt az összeghatárt amely esetén a Közbeszerzési Törvény szabályai szerinti eljárást kellene indítani. A volumen korlát szabályai július óta a fogszakorvosi ellátásra is kiterjed, ezért 6 óra rendelési időt kértem a doktornőtől, hogy ne a minimum finanszírozást kapja. Az első tervezetben a doktor nő vette volna fel a finanszírozási összeget közvetlenül a MEP-től, de közreműködő orvosként erre nem jogosult. A finanszírozási szerződést az önkormányzat köt a MEP-pel, a doktor nő kiállítja az önkormányzat részére a számlát, ami alapján az önkormányzat az ő részére kifizeti a finanszírozási összeget. 6. pont módosul minden állandó lakcímmel rendelkező bejelentett lakos fogorvosi szolgáltatás keretében kötelező ellátni, a nem állandó lakosok ellátásáról a doktornő dönt. A megbízási szerződés nem január 1-én jön létre, hanem az aláírással egy időben, ez azért szükséges, hogy a működési engedélyt be tudjuk szerezni. 13. pontban a módosulás az, hogy a fogszakorvos 6 órában köteles a betegeket ellátni. 22. pontban az OEP-pel nem a fogszakorvos köt szerződést, hanem az önkormányzat. 28. pontban az Eötvös iskolával nincs szerződés kötési kötelezettsége a doktor nőnek, hanem az önkormányzat köt szerződést az iskola fogászat ellátásával kapcsolatban. 41. pontban a felmondási ok ne legyen az Orvosi Kamarai tagság megszűnése. A decemberi kezdésre vonatkozó részeket törölni javasolom január-március 50 ezer forint támogatást biztosítson az önkormányzat a praxis beindításához, mivel az OEP finanszírozás 3 hónapot csúszik. Dr. Kun Éva fogszakorvos: A rezsi költségek és az asszisztencia költségei az én költségeim lesz. A rendelési idő miért lett 6 órában megállapítva? Tombácz Ferenc jegyző: Igaz, hogy a doktor úr korábban 4 órában látta el a feladatot, de akkor még nem volt volumen korlát bevezetve. Tigyi Istvánné képviselő: A fogszakorvosi helyettesítés hogyan lesz megoldva? Tombácz Ferenc jegyző: Beszéltem a doktor nővel ezzel kapcsolatban Cserkeszőlőn praktizáló fogorvos lenne a helyettes fogorvos nem pedig Németh doktor úr. Dr. Kun Éva fogszakorvos: A helyettesítést idáig is cserkeszőlői kollégával oldottam meg és ez igen jól bevált. Tigyi Istvánné képviselő: A lakosoktól azt hallottam, hogy amióta Németh doktor úr Tiszaugról elment a tiszaugi lakosoktól magasabb összeget kér a fogászati kezelésekért. Dr. Kun Éva fogszakorvos: A fogszakorvos csak az állandó lakosokat köteles ellátni, ha nem állandó lakost lát el akkor jogos a költségtérítés kérése. 4

5 Ha több hozzászólás javaslat nincs szavazásra felteszem a Fogszakorvosi Megbízási Szerződést Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 218/2008. (XI.25.) képviselő-testület határozata /Dr. Kun Éva fogszakorvosi megbízása fogászati alapellátás elvégzésére/ Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta Sinka Ferenc polgármester előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a mellékelt szerződés szerinti feltételekkel megbízza dr. Kun Éva fogszakorvost egyéni vállalkozót, az évi LXV. törvény 8. (4) bekezdésében rögzített fogászati alapellátásönkormányzati feladat ellátása érdekében. A megbízási szerződés a jelen határozat elválaszthatatlan részét képezi. Felelős: Sinka Ferenc polgármester Határidő: azonnal Erről: dr. Kun Éva fogszakorvos Képviselők Irattár értesül. KÖZREMŰKÖDŐI SZERZŐDÉS egészségügyi szolgáltatás ellátására mely létrejött egyrészről a Tiszaug Község Önkormányzata 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. (székhely), képviseli: Sinka Ferenc polgármester - továbbiakban: Megbízó -, másrészről: Név: dr. Kun Éva fogorvosi alapellátást nyújtó egyéni vállalkozás - továbbiakban Egészségügyi szolgáltató - (közös említésük esetén: Felek) között fogorvosi alapellátás tárgyában az alábbi feltételekkel: I. Általános rész Megbízó az évi LXV. törvény 8. (4) bekezdésében rögzített feladatai ellátása érdekében megbízza Egészségügyi szolgáltatót azzal, hogy fogorvosi gyakorlatot folytató orvosként a 4/2000.(II.25.) EüM rendeletben foglaltaknak megfelelően biztosítsa Tiszaug község közigazgatási területén a lakosok fogászati, iskola-fogászati gyógyító-megelőző alapellátását, az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény és a végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.(XII.1.) Korm. rendeletnek, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletnek megfelelően, az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény, a háziorvosi működtetési jog megszerzéséről és visszavonásáról, a háziorvosi tevékenységhez szükséges ingó, ingatlan vagyon és működtetési jog 5

6 megszerzésének hitelfeltételeiről szóló 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben foglaltak szerinti folyamatos területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi feladatok ellátása érdekében. A Megbízót 1.) pont szerinti feladatai keretében Tiszaug közigazgatási területén területi ellátási kötelezettség vállalásával fogászati és iskola-fogászati alapellátási kötelezettség terheli. Felek megállapítják, hogy a jelen közreműködői szerződésben vállalt kötelezettségek eltérő rendelkezés hiányában az Egészségügyi szolgáltatót terhelik azzal, hogy az egészségügyi szolgáltató nevében a működtetési jog alapján nyújtható önálló orvosi tevékenységet a fogorvos csak személyesen végezheti akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve. A megbízás más vállalkozásra át nem ruházható. A megbízást személyesen végző orvos adatai: Név: Dr. Tamasiné dr. Kun Éva Születési neve: Kun Éva Lakcím: 1094 Budapest, Tompa utca 23. V/2. Értesítési cím: 6000 Kecskemét, Március 15-e utca 108/42. Anyja neve: Simkó Katalin Születési helye, ideje: Miskolc, Orvosi pecsét szám: Diplomájának kelte és száma: 1982., F-6/1982.O.E. Szakorvosi képesítésének kelte és száma: 2001., 1559/2001. Fog és szájbetegségek szakorvosa Orvoskamarai tagság száma: M/39000 Orvosok Országos Nyilvántartási száma: Egyéni vállalkozói igazolványának kelte és száma: ES Egészségügyi szolgáltató köteles Tiszaug közigazgatási területén állandó lakosként bejelentett személyeket fogászati egészségügyi szolgáltatásban részesíteni, a település közigazgatási területén kívül állandó lakosként bejelentett személyeket fogászati egészségügyi szolgáltatásban részesítheti. A jelen közreműködői szerződés mindkét fél általi aláírással lép hatályba azzal, hogy Egészségügyi szolgáltató tevékenységét január 1. napjával köteles ellátni. Jelen szerződés határozatlan időre jön létre. A jelen közreműködői szerződés hatályba lépésének feltétele a jelen szerződés II. fejezete 8., 9., 10., 11. pontjában foglalt valamennyi okirat megküldése a Megbízó részére, a feltétel elmaradása esetén a szerződés nem lép hatályba és a feleket jelen szerződéssel kapcsolatos jogok nem illetik meg és kötelezettségek nem terhelik. II. A fogorvosi ellátás hatósági és alkalmassági feltételei A fogorvos köteles a Magyar Orvosi Kamara által kiadott, a működtetési jog megszerzését tanúsító hatósági bizonyítvány, vagy működtetési engedély másolatát a 1. sz. mellékletként a jelen megállapodáshoz csatolni. A fogorvos köteles az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (továbbiakban: ÁNTSZ) illetékes intézete által kiadott jogerős egészségügyi szolgáltatás nyújtására 6

7 jogosító működési engedély másolatát 2. sz. mellékletként a jelen megállapodáshoz csatolni. A fogorvos köteles az ÁNTSZ megyei intézete alkalmasság minősítő jogerős határozatának másolatát 3. sz. mellékletként a jelen megállapodáshoz csatolni. Egészségügyi szolgáltató köteles az illetékes hatóság által az egészségügyi szolgáltatóról kiadott 30 napnál nem régebbi egyéni vállalkozói igazolvány hitelesített másolatát, vagy meglétét igazoló hatósági bizonyítvány, bejegyzés alatt álló társaság esetében pedig a cégbejegyzési kérelem átvételéről szóló cégbírósági igazolást 4. sz. mellékletként a jelent megállapodáshoz csatolni. III. A fogszakorvos szakmai kötelezettségei A fogszakorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása, gondozása céljából. A fogszakorvos köteles heti 6 (Hat) órában a betegeket ellátni. Ennek keretében köteles a jelen szerződés telephelyeként megjelölt önkormányzati tulajdonú rendelőben orvosi rendeléssel tölteni. Telephely: Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 42. A felek a rendelési időt az ÁNTSZ által jóváhagyott mindenkori rendelési idő alapján határozzák meg. A fogszakorvos köteles a betegjogi képviselő személyére, elérhetőségére vonatkozó információt jól látható helyen a betegek részére feltüntetni. A fogszakorvos köteles ellátni az ellátási területén lakó, a külön jogszabályban foglaltak szerint hozzá bejelentkezett és az általa elfogadott biztosítottakat. A fogszakorvos köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezetne. A fogszakorvosi tevékenység minőségbiztosítása a tevékenységet végző orvos feladata. A fogszakorvosi tevékenység szakmai felügyeletét az ÁNTSZ felügyelő szakfőorvosai látják el. A fogszakorvos köteles figyelemmel kísérni és alkalmazni a munkájára vonatkozó jogszabályi előírásokat, Tiszaug Község Önkormányzat, ÁNTSZ, OEP/MEP utasításait. Egészségügyi szolgáltató köteles maga továbbképzéséről, szakmai ismereteinek bővítéséről gondoskodni, az erre vonatkozó jogszabályokat betartani. A szakmai továbbképzések, tanfolyamok díjai az Egészségügyi szolgáltatót terhelik. Megbízott köteles foglalkoztatási kötelezettsége idejéig a szakdolgozó továbbképzéséről, szakmai ismereteinek bővítéséről gondoskodni. A szakdolgozó szakmai továbbképzéseinek, tanfolyamai díjai az Egészségügyi szolgáltatót terhelik. Szakdolgozó szakmai irányítását, munkarendjét Egészségügyi szolgáltató határozza meg. Egészségügyi szolgáltató vállalja a 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben meghatározott megfelelő képesítésű szakdolgozó alkalmazását. Az alapellátásban résztvevőknek ideértve az egészségügyi, szociális, gyermek és ifjúságvédelmi terület is együtt kell működnie a lakosság egészségi, szociális és mentális állapotának megőrzése, javítása érdekében (felnőtt/gyermek háziorvos, fogorvos, iskola-egészségügyi feladatot ellátó szakember, védőnő, családsegítő szolgálat illetékes munkatársa, gyermekjóléti szolgálat illetékes munkatársa stb.). A fogszakorvos részt vehet a szakorvosképzésben, erre felhatalmazással rendelkezik, illetve felkérést kap. Az erről szóló okirat a megállapodás 5. sz. mellékletét képezi. A fogszakorvos egyszerre csak egy fogszakorvos-jelölt képzését vállalhatja. A fogszakorvos részt vehet a felsőfokú szakképzésben, amennyiben erre felkérést és felhatalmazást kap. A szolgáltató illetőleg a fogszakorvos köteles: 7

8 a. A Megbízó részére az általa kezelt, jelen szerződés hatálya alá tartozó betegekről vezetett adatlapok alapján az OEP finanszírozással megegyező számlát, tárgyhót követő 15. napjáig kibocsátani, illetve átadni. Megbízó az Egészségügyi szolgáltató által kibocsátott számlát 15 napon belül köteles Egészségügyi szolgáltató részére kiegyenlíteni. Késedelmes teljesítés esetén Egészségügyi szolgáltató a jegybanki alapkamatot számítja fel. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az OEP finanszírozás utólagos módosítása esetén egymással a módosítás mértékéig elszámolnak. b. a vagyon és tűzvédelmi előírásoknak eleget tenni, c. a rendelő és kiszolgáló helyiségek rezsiköltségei közül az alábbiakat viseli: - fűtés, - világítás, - víz, és csatornahasználat, - szemétszállítás, veszélyes hulladékszállítás és megsemmisítés, - nyomtatványok beszerzése, gyógyszer vegyszer és kötszerbeszerzése, - telefonhasználat, postaköltség (saját) - rendelőn, várón belüli karbantartást. Helyiségek festését, mázolását a vonatkozó rendelkezések szerint. - közös költség rendelő helyiségcsoportra eső hányada - Internet költsége d. külön bérleti szerződés alapján helyiségbérleti díjat fizetni. A fogszakorvos helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a fogszakorvosi feladatkörre előirt személyi feltételeknek megfelel. Az állandó helyettesítésre vonatkozó igazolást jelen megállapodás 6. sz. mellékleteként a fogszakorvos köteles csatolni. Amennyiben az állandó helyettes személyében változás történik, azt az Egészségügyi szolgáltató a Megbízónak bejelenteni köteles. A helyettesítő saját orvosi rendelőjében látja el a praxishoz bejelentkezett betegeket. Egészségügyi szolgáltató távolléte idejére megfelelő helyettesítésről a vállalkozás saját költségére köteles gondoskodni. Ez a kötelezettség az alkalmazott távolléte esetére is fenn áll, arról Egészségügyi szolgáltató köteles gondoskodni. Egészségügyi szolgáltató vállalja, hogy a tartós - 1 hónapot meghaladó - távollétet (pl.: betegség miatti keresőképtelenség, honvédelmi kötelezettség, váratlan akadályoztatás, GYES, stb.) köteles a polgármesternek - tájékoztatás céljából - bejelenteni, a helyettesítő személy megjelölésével. Egészségügyi szolgáltató által ellátott feladat finanszírozása a Megbízó OEP-pel kötött külön szerződés szerint történik a 22. pont a) alpontja szerint. Megbízó területén működő Eötvös Iskola Tiszaugi Óvodai és Iskolai tagintézményei gyermekei és tanulói vonatkozásában Megbízó és a Tisza-menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás közoktatási intézménye közötti megállapodás alapján Egészségügyi szolgáltató jogosult a fogászati egészségügyi szolgáltatás nyújtására. Egészségügyi szolgáltató vállalja, hogy a mindenkor hatályos jogszabályok által- ennek hiányában szerződésileg- meghatározott időkeretet szervezett iskolafogászati ellátásra köteles fordítani. Ezt az időkeretet Felek a jelen szerződés aláírásának időpontjában a havi rendelési idő 10%-ában határozzák meg. 8

9 Felek rögzítik, hogy amennyiben jogszabályi rendelkezés folytán valamely ellátás térítés ellenében vehető csak igénybe, úgy ezen szolgáltatásért járó térítés teljes egészében Egészségügyi szolgáltatót illeti. Egészségügyi szolgáltató köteles az ellátásban részesített személyekről, a nyújtott ellátásról a jogszabályokban foglaltaknak megfelelő orvosi dokumentációt és nyilvántartást vezetni. Köteles betartani és betartatni az ellátásra vonatkozó jogi és szakmai előírásokat, továbbá a munka-, balesetvédelmi- és tűzvédelmi előírásoknak eleget tenni. Megbízó kötelezettsége marad a fogorvosi alapellátás, ennek felméréséhez, tervezéséhez Egészségügyi szolgáltató vállalja adatok szolgáltatását az adatvédelmi törvény határain belül. IV. Vagyoni rendelkezések Megbízó a fogszakorvosi feladatok ellátásához a tulajdonában levő Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 42. szám alatti rendelőt felszerelési tárgyaival együtt leltár szerint (7. sz. melléklet), működésre alkalmas állapotban, a közreműködői szerződés időtartamára Egészségügyi szolgáltató rendelkezésére bocsátja. A rendelő helyiség mellett a váró, mellékhelyiségek is megfelelnek az előírásoknak. Egészségügyi szolgáltató gondoskodik a rendelő karbantartásáról. Közös helyiségeknél praxis részarányban. A rendelő felújítási költsége Megbízót terheli. Megbízó vállalja a 60/2003. (X.20.) ESzCsM. rendeletben meghatározott szakmai minimumfeltételek közé tartozó gép-műszer, berendezés térítésmentes biztosítását és gondoskodik az eszközök működőképes rendelkezésre állásáról. Megbízó a minimumfeltételek közé tartozó gép-műszer és berendezések használhatóságáról szakszerviz által kiállított igazolást ad át Egészségügyi szolgáltató részére. Egészségügyi szolgáltató jelen közreműködői szerződéses jogviszony megszűnte esetén a részére átadott, vagy a későbbiekben leltárba vett gép-műszer és berendezések használhatóságáról szakszerviz által kiállított igazolást ad át Megbízó részére. Felek megállapodnak abban, hogy a minimum-feltételek körébe tartozó tárgyak javítása, karbantartása Egészségügyi szolgáltatót terheli, illetve azok bármely okból történő megsemmisülése, illetve használhatatlanná válása esetén szintén Egészségügyi szolgáltató köteles a saját költségén pótolni, illetve mindenkori működőképességét biztosítani. Egészségügyi szolgáltató a saját költségén történő pótlás alól olyan mértékben mentesül, amilyen mértékben a megsemmisült, illetve használhatatlanná vált tárgy pótlása érdekében 3. személy (károkozó, biztosító, stb.) által fizetett összeggel (kártérítés, biztosítási díj stb.) helytáll. Felek rögzítik, hogy Egészségügyi szolgáltató által megvásárolt új kis értékű tárgyi eszközök Megbízó tulajdonába mennek át ezen szerződés alapján létrejött jogviszony megszűnésekor minden külön elszámolás nélkül. Egészségügyi szolgáltató által megvásárolt új a kis értékű tárgyi eszköz értékhatáránál magasabb beszerzési árú eszközök szintén Megbízó tulajdonába mennek át ezen szerződés alapján létrejött jogviszony megszűnésekor azzal, hogy ezen eszközök vonatkozásában az alábbi elszámolást alkalmazzák. Megbízó az elszámolás során köteles Egészségügyi 9

10 szolgáltatónak megfizetni az érintett eszközök számviteli szabályok szerinti amortizáció értékével csökkentett igazolt, bruttó beszerzési árát. A használatba adott rendelőt Egészségügyi szolgáltató rendeltetésének megfelelően jogosult és köteles használni. A helyiségek átalakítására, bővítésére és más értéknövelő beruházások kivitelezésére csak Megbízó előzetes engedélyével jogosult. Energiafogyasztást növelő gépek, műszerek beszerzésére, használatára a Megbízó előzetes értesítésével kerülhet sor. Az energiafogyasztást növelő gépek, műszerek működési költsége az Egészségügyi szolgáltatót terheli. A megbízottat terheli továbbá az általa beszerzett eszközökre kötött biztosítási szerződésből eredő kötelezettség. Az átadott ingatlan és ingóságok használati jogát Egészségügyi szolgáltató másra nem ruházhatja át, kivéve helyettesítés időtartamát. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása, megsemmisíttetése, valamint az ezzel kapcsolatos nyilvántartások vezetése, jelentési kötelezettségek teljesítése az Egészségügyi szolgáltató feladata és költsége. A jelen szerződés megszűnése esetén Egészségügyi szolgáltató a megszűnés napján köteles a részére használatra átadott helyiséget, valamint a műszereket, felszerelési és berendezési tárgyakat a leltár szerint megbízónak visszaadni. A rendeltetésszerű használattal együtt járó elhasználódás, vagy amortizáció miatt költségtérítés igénnyel Megbízó nem léphet fel, ugyanakkor Egészségügyi szolgáltató szavatol azért, hogy a szerződés megszűnésekor visszaadott helyiséget és ingóságokat rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba adja vissza a Megbízónak. Az esetleges értéknövekedés miatt megtérítési igényt nem támaszt a Megbízóval szemben. Felek a jelen szerződést aláírás napjától határozatlan időre kötik, melyet közös megegyezéssel bármikor módosíthatnak, vagy megszüntethetnek. Jelen megállapodást felek bármelyike a rendes felmondás körében a finanszírozási szabályokra figyelemmel 2 (Kettő) hónapos határidővel felmondhatja. A felmondást írásban kell a másik fél tudomására hozni. Az azonnali hatályú felmondás a jogviszonyt a felmondásnak a címzett által történt átvétele napján szünteti meg. 41.) Azonnali hatályú felmondás joga illeti meg a Megbízót amennyiben: - Egészségügyi szolgáltatót foglalkozásától jogerősen eltiltották, - az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozását megszüntette, - Megbízott a jelen szerződésben vállalt kötelezettségét bizonyíthatóan saját hibájából felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy megszegi a működésre vonatkozó előírásokat. 42.) Azonnali hatályú felmondás joga illeti meg Egészségügyi szolgáltatót, ha: - a jelen szerződésben megbízott részére biztosított tárgyi eszközöket elvonja a Megbízó, 10

11 - a finanszírozó a finanszírozását megszünteti, - amennyiben az Egészségügyi szolgáltató felszólítása ellenére a Megbízó a jelen szerződésben vállalt kötelezettségének nem tesz eleget. 43.) Szerződés megszűnik: - a megbízást személyesen teljesítő fogszakorvos halálával, - a működtetési jog értékesítésével. - az egészségügyi szolgáltató bármilyen okból jogutód nélkül megszűnik. - az ÁNTSZ illetékes intézete által kiadott működési engedély visszavonásával. A működéssel kapcsolatosan a Egészségügyi szolgáltató által harmadik személynek okozott kárért az Egészségügyi szolgáltató saját jogán köteles helytállni, a Megbízó ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja. V. Átmeneti rendelkezések Megbízó vállalja, hogy az Egészségügyi Szolgáltatást végző részére, a teljesítményfinanszírozást pótlóan ,- azaz Ötvenezer 00/100 forint/hó pénzügyi kompenzációt nyújt. E pénzügyi kompenzáció az OEP finanszírozás megkezdéséig tart, de legfeljebb január március hónapokban biztosítja. A nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen a Ptk. megbízásra és vállalkozási szerződésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen okiratban foglaltak mindenben megfelelnek a befolyástól mentes szabad akaratuknak, így azt elolvasás és egységes értelmezés után helyben hagyólag írták alá. Tiszaug, év november hó 25. nap Sinka Ferenc dr. Kun Éva Tiszaug Község Önkormányzata MEGBÍZÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ A közreműködői szerződést a mai nappal ellenjegyzem: november

12 Tombácz Ferenc jegyző II. napirendi pont Tiszaug Község Önkormányzat évi költségvetési rendeletének III. módosításáról Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester A bizottságok tárgyalták-e az előterjesztést. Tigyi Istvánné képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta DAOP pályázat 1 millió forintos önrésze miért maradt benne a módosításba amikor nem nyert a pályázat. A módosítást az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolta. Az a pályázat amelyik 60 pontnál többet ért el az ismét beadható, így célszerű a pályázati összeget a költségvetésünkben megtartani, mivel a pályázat 64 pontos. Tigyi Istvánné képviselő: Mikor adható be újra? Olajos igazgató úrtól azt a tájékoztatást kaptam, hogy a pályázatot újra beadták. Kovács Gyula képviselő: A Területfejlesztési Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi kérdések merültek fel. 12. pontban mit takar az a 120 ezer forintos összeg? Sütőné Kocsis Erzsébet pénzügyi főelőadó: Ez egy átfutó összeg amit megkaptunk az államkincstártól és a évben kialakult árvíz és belvízkárok enyhítésére tovább adtunk az arra jogosult lakosnak. Kovács Gyula képviselő: 16.pontot nem értjük. Sütőné Kocsis Erzsébet pénzügyi főelőadó: Tavalyi évet úgy zártuk, hogy nem vettünk fel folyószámla hitelt így a 15 milliós út felújításra nyert pályázatot egy részét használtuk fel, mivel a folyószámla hitel kamata magasabb mint a lekötött betét kamata vagyis így jobban jártunk. Tavaly évvégén tudtuk, hogy az út felújítás csak májusban valósul meg. Kovács Gyula képviselő: A 7. mellékletben szerelő jövedelem differenciálódás mit takar? Vargáné Szántó Krisztina pénzügyi főelőadó: Ez normatív támogatás a Magyar Államkincstár utalja részünkre. Az SZJA bevétel alapján kapjuk. Kovács Gyula képviselő: A 14. pontban szereplő összeg tervezett vagy valósan befolyt. 12

13 Vargáné Szántó Krisztina pénzügyi főelőadó: Az itt szereplő összeg a Rózsa Ferenc u. ház eladásából befolyt összeget takarja és a Rákóczi F. u. 5. sz. alatti ingatlan eladási ára. Kovács Gyula képviselő: A 17. sz. mellékletben szereplő vízjogi engedélyek az eredeti költségvetésben is benne volt? Vargáné Szántó Krisztina pénzügyi főelőadó: Igen benne volt. Kovács Gyula képviselő: A 19. sz. mellékletben a 15 millió forint hitel a működési hitel a 20 millió forint a kultúrház bővítés hitele? Sütőné Kocsis Erzsébet pénzügyi főelőadó: A 20 millió forintos hitel tőke kamat támogatását 2007-ben és 2008-ban még nem fizette ki az ÖTM. Kovács Gyula képviselő: 21.sz. melléletben a földbérleti díjnál nem lehetne odaírni, hogy ez adó bevétel, az ÖNHIKI szó benne maradt. 22. sz. mellékletben sz. szakfeladat pontosan mit takar a kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás kiadásán milyen bérjelegű kiadás szerepel úgy tudom, hogy az itt lévő álláshely nincs betöltve. Vargáné Szántó Krisztina pénzügyi főelőadó: szakfeladaton a tavaly decemberi polgármesteri választás bérköltsége jelenik meg. A kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás szakfeladatán a parlagfű mentesítő munkások a közcélú munkások vannak ennek a bérköltségnek nagy része megtérül bevételként a ös szakfeladaton jelenik meg. Több kérdés hozzászólás nincs szavazásra bocsátom az előterjesztést. Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület 6 igen, 1 tartózkodással az alábbi rendeletét alkotja. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2008. (XI. 26.) r e n d e l e t e évi költségvetésről szóló 4/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében megtalálható. III. napirendi pont Tájékoztató Tiszaug Község Önkormányzat gazdálkodásának III. negyedéves telejsítéséről 13

14 Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Az előterjesztést mindenki megkapta olvashatta, a bizottságok tárgyalták-e? Tigyi Istvánné képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Kovács Gyula képviselő: A Területfejlesztési Bizottság érdemben nem tud az előterjesztéshez hozzászólni. Ha több kérdés hozzászólás nincs szavazásra bocsátom az előterjesztést. Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület 5 igen 2 tartózk szavazattal az alábbi határozatot hozta: 219/2008 (XI.25.) sz. Képviselő-testület határozata / Tiszaug Község Önkormányzat gazdálkodásának III. negyedéves teljesítéséről/ Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta Sinka Ferenc polgármester előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja a tájékoztatót Tiszaug Község Önkormányzat gazdálkodásának III. negyedéves teljesítéséről. Felelős: Sinka Ferenc Határidő: azonnal Erről: Pénzügy Irattár értesül. IV. napirendi pont Tiszaug Község Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Hozzászólás javaslat van-e? Tigyi Istvánné képviselő: A közalkalmazottaknál miért van benne a 13. havi juttatás a köztisztviselőknél nincs benne. Kökény Lajosné képviselő: Az előterjesztésben közszféra szerepel abban a közalkalmazottak és a köztisztviselők együtt érthetők. Kovács Gyula képviselő: Falukertészt, ha felveszünk munkaruha, védőruha is jár számára ezzel számolni kell. A Területfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. 14

15 Ha nincs több hozzászólás javaslat, akkor aki egyetért az előterjesztéssel kézfeltartással jelezze. Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 220/2008. (XI.25.) sz. Képviselő-testület határozata /Tiszaug Község Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról/ Tiszaug Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009.évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta és elfogadta. A képviselő-testület a 2009.évi költségvetés tervezésére vonatkozóan az alábbi elvek érvényesítésével egyetért: A 2009.évi költségvetés összeállítása során kiemelt figyelmet kell fordítani a takarékossági szempontok betartására és az éves gazdálkodás során is szükséges a takarékossági szempontok messzemenő figyelembe vétele. A jövő évi költségvetés legfontosabb irányelvei, hogy az önkormányzat kötelező feladatinak ellátását biztosító intézményrendszer kiegyensúlyozottan és biztonságosan működjön, valamint, hogy az ellátás színvonala sehol se csökkenjen. A költségvetés kialakításánál kiemelt cél a hiány csökkentése, figyelemmel a kötelező alapellátási feladatok ellátására. Az intézmények és feladatok alapvető működési feltételeinek tételes tervfelülvizsgálattal indokolt elkészíteni. Intézményi működés racionalizálása érdekében fel kell tárni, hatáselemzés alapján be kell mutatni az intézményi épületállomány hatékonyabb üzemeltetését. Olyan külső és belső források feltárására van szükség, amelyek a bevételeket emelik. A bevételi források számbavételénél a legfontosabb szempont, hogy a működési saját bevételeket az infláció mértékét meghaladóan kell emelni. Emellett újra kell értékelni az önkormányzat vagyonát; azt hatékonyan és gazdaságosan kell hasznosítani. Az intézmények dologi kiadásaikat a évi módosított előirányzatok (bázis) alapulvételével oly mértékben módosíthatják (+/-), mint amilyen mértékben a évben kivetett helyi adó bevételei évben előirányzati szinten módosulnak. Az intézmények szakmai, gazdasági átvilágításának folytatásával folyamatosan keresni kell a gazdaságosabb és költségtakarékosabb intézményi működtetés lehetőségét. A dologi kiadások növekedése érdekében fokozott hangsúlyt kell fektetni a saját bevételek tejesítésére, maximálisan ki kell használni a külső forrás lehetőségeket és azt a költségvetés készítése során figyelembe kell venni. Kiemelt figyelemmel kezelte az önkormányzat a beruházások, felújítások előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos tevékenységeket. Határidő: 2009.február

16 Felelős: polgármester Erről: polgármester Tombácz Ferenc jegyző Költségvetési előadó helyben Képviselők - é r t e s ü l n e k. V. napirendi pont Tiszaug Község Önkormányzatának évi belső ellenőrzési ütemtervéről Előterjesztő: Tombácz Ferenc jegyző Tombácz Ferenc jegyző: Ismerteti az előterjesztést. Tiszaug községre 5-6 revizori nap jut, mivel megfelezték a revizori napokat. A Polgármesteri Hivatal ellenőrzését tűztük ki célul, mivel ÁSZ ellenőrzés várható. Lehet vásárolni revizori napokat, de nem javasolom év megszorítsátok éve lesz nem csak pénzügyi, hanem törvényességi felügyelet éve is. Ha több hozzászólás javaslat nincs szavazásra bocsátom az előterjeszt. Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 221/2008. (XI.25.) sz. Képviselő-testület határozata /Tiszaug Község Önkormányzat évi belső ellenőrzési ütemtervéről/ Tiszaug Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és a megtárgyalást követően változtatás nélkül elfogadta évi belső ellenőrzési ütemtervet. Felelős: Tombácz Ferenc jegyzőkönyv Határidő: értelemszerűen Erről: Intézményvezetők Irattár értesül. VI. napirendi pont Tiszaug Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Az előterjesztést mindenki olvashatta, ha van kérdés hozzászólás kérem azt most jelezze. 16

17 Ha nincs hozzászólás javaslat szavazásra bocsátom az előterjesztést. Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 222/2008. (XI. 25.) sz. Képviselő-testület határozata /Tiszaug Község Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetű szövegének jóváhagyásáról/ Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta Sinka Ferenc polgármester előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. -ában, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 10. -ában foglaltak alapján a Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala elnevezésű önálló költségvetési szerv alapító okiratát október 25 -i hatállyal módosítja és egységes szerkezetbe foglalt szövegét az alábbiak szerint állapítja meg: ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Intézmény neve: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye/telephelye: 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. szám 3. Működési területe: Tiszaug község közigazgatási területe 4. Alapítója: Tiszaug Község Önkormányzata 5. Az intézmény vezetőjét Tiszaug Község Képviselő-testülete nevezi ki. 6. Felügyeleti szerve: Tiszaug Község Képviselő-testülete 7. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy 8. Költségvetési törzsszáma: Szakágazati számjele: Alaptevékenysége: igazgatási tevékenység 11. Alaptevékenysége, szakfeladatai: Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Közvilágítási feladatok Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 17

18 elszámolásai Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető elszámolása Települési vízellátás és vízminőség-védelem Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai Köztemető fenntartási feladatok Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Intézményi vagyon működtetése Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Sportintézmények, sportlétesítmények Fogorvosi ellátás Művelődési központok, házak tevékenysége Lapkiadás Üdültetés Egyéb alaptevékenység: Könyvtári szolgáltatások A könyvtári ellátás biztosítása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei Könyvtár, mint nyilvános könyvtár szolgáltatásának megrendelésével teljesül. A szolgáltatás megrendelésének intézményi feltételeit Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala biztosítja. A közművelődési könyvtári szolgáltatás az év egészében heti 20 órában elérhető Tiszaug állandó lakossága és ideiglenesen a településen tartózkodók, illetőleg az Eötvös Lóránd Napközi Otthonos Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tiszaugi tagintézményében tanuló, ezen intézménnyel jogviszonyban álló/ beiratkozott gyermekek, tanulók számára. Jellege: mozgókönyvtár A könyvtári szolgáltatás kiterjed: - általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtári szolgáltatás biztosítása, a település lakosainak - könyvtári dokumentumokat gyűjt, őriz, feltár és szolgáltat - dokumentum- és információcserét biztosít - iskolai könyvtári feladatok ellátása -a településsel kapcsolatos információkat, kiadványokat, adatokat, egyéb dokumentumokat gyűjt TEÁOR: Művelődési Ház Művelődési központok, házak tevékenysége Iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, a település környezeti, szellemi, művészeti TEÁOR:

19 értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, az ismeretterjesztő, az amatőr alkotó, művelődési közösségek tevékenységének támogatása, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének és érdekérvényesítésének segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása - Lapkiadás Lapkiadás Időszaki lapok (napilap, hetilap vagy ritkább időközökben azonos címmel megjelenő publikációk) szerkesztéséve, lektorálásával kapcsolatos kiadói tevékenység. TEÁOR: Üdültetés Üdültetés A költségvetési szerv által üzemeltetett, fenntartott üdülők, hétvégi házak, táborok bevételeit és kiadásait kell ezen a szakfeladaton elszámolni. A más szervek részére biztosított szálláshely szolgáltatást is itt kell elszámolni, ha az nem minősül vállalkozási tevékenységnek. TEÁOR: Gazdálkodási jogköre: önálló költségvetési szervként működik, az önkormányzat költségvetése által meghatározott éves költségvetési kerettel rendelkezik. Könyvelését és pénzforgalmának kezelését saját maga végzi. Felesleges készleteit értékesítheti - külön szabályozás alapján. Kihasználatlan helyiségeit bérbe adhatja, előre meghatározott díj ellenében. 13. Feladatainak ellátásához állami támogatás és saját bevétel a forrás. 14. Feladatmutatója nincs. 15. Költségvetési számlaszáma: Az általános forgalmi adónak alanya. Felelős: Sinka Ferenc polgármester Határidő: azonnal Erről: Pénzügy Irattár- értesül. VII. napirendi pont 19

20 Tiszaug Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról Előterjesztő: Tombácz Ferenc jegyzőkönyv Tombácz Ferenc jegyző: A határozat és a rendelet tervezetet elfogadásra javasolom. Az SZMSZ 2. sz mellékletét rendelettel kell módosítani itt az Ügyrendi Bizottság összetétele változik, 1. sz függelékét határozattal kell módosítani mivel a képviselő-testület összetételében változás történt. Mindenki tudja, hogy sajnálatos módon Mravik Sándorné lemondott képviselői tisztségéről és az előbbiekben említett változásra azért van szükség. Aki a határozat tervezetet elfogadja kérem kézfeltartással jelezze. Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 223/2008. (XI.25.) sz. Képviselő-testület határozata / A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2003. (VI.25.) önkormányzati rendelet 1. sz. függelékének módosításáról/ Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Tombácz Ferenc jegyző előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2003. (VI.25.) önkormányzati rendelet 1. számú függelékét az alábbiak szerint módosítja: Települési képviselők főbb adatai 1. Sinka Ferenc 2. Kovács Gyula 3. Kocsis Józsefné 4. Tigyi Istvánné 5. Sztojcsev János 6. Kökény Lajosné 7. Gere Éva Ildikó 8. Pesti János Felelős: Tombácz Ferenc jegyző Határidő: azonnal Erről: Képviselők Érintett köztisztviselők Irattár értesül. Aki egyetért a rendelet tervezettel kérem kézfeltartással jelezze. Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/2008. (XI.26.) 20

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/ /200_.. Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről 1. számú melléklet amely létrejött egyrészről

Részletesebben

Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/426-3/2011. Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7601 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról Szám: 07-7/470-3/2012. Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról Ügyszám: 07-7/1530-2/2015. Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 32. számú fogorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 32. számú fogorvosi körzet ellátásáról Ügyszám: 07-7/1460-2/2016. Feladat-ellátási szerződés a 32. számú fogorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/458-1/2011/I. Tárgy: VII. számú fogorvosi körzet működtetése Üi.: Csomor Ágnes Melléklet: 2 db megbízási szerződés tervezet,

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 43/2015.(III. 31.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére 16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A háziorvosokkal

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Előterjesztést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Társulási Tanács!

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Társulási Tanács! Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 8700 Marcali Rákóczi u. 11. 85/501-001 / 85/501-055 www.marcalikisterseg.hu Ügyiratszám: 1019/9/2016 3. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS A Marcali Kistérségi Többcélú

Részletesebben

Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr Fekete Nóra jegyző 3. Csató Ferenc és Csató Ferencné Kengyel, Kossuth út Irattár. K.m.f.

Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr Fekete Nóra jegyző 3. Csató Ferenc és Csató Ferencné Kengyel, Kossuth út Irattár. K.m.f. rendkívüli ZÁRT ülés könyvéből. 72/2015.(VI.22.) Kt. Az önkormányzat 23/2015.(II.26.) határozatának módosításáról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2015.(II.26.) Kt határozatát az alábbiak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylésének. 302/2007. (06.21.) sz. határozata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylésének. 302/2007. (06.21.) sz. határozata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylésének 302/2007. (06.21.) sz. határozata Az egészségügyi alapellátás és körzeteinek kialakításáról szóló rendelet végrehajtását szolgáló intézkedésekrl 1./ A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 12.-i ülésére Tárgy: Háziorvosi szerződések felülvizsgálata Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Előadó: Vörös

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 21/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 21/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 24-i ülésére Tárgy: Országos Egészségbiztosítási Pénztár ( OEP) által finanszírozott fogszabályzás támogatása Előadó:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában (Képviselő-testület 2014. november 26-i ülésére) Kunfehértó Község Önkormányzata

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről Helye: Közösségi ház, 2473. Vál, Vajda János u. 16. Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita mb.jegyző

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. március 27-én (kedd) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. március 27. Határozat:

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-ai soros üléséről 38/2013.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító

Részletesebben

17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes

17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes 17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Karancsság Község

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015. május 29-i ülésére

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. Felelős: polgármester Határidő: azonnal

HATÁROZATI JAVASLAT. Felelős: polgármester Határidő: azonnal HATÁROZATI JAVASLAT.. Önkormányzat Képviselő-testületének../2012. (XII. 13.) határozat Önkormányzat Képviselő-testülete a Közoktatási Intézmény Közös Fenntartására a Gersei Pethő Általános Művelődési Központ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. februári ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. februári ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Hozzájárulás Dr. Balsainé Dr. Pap Zsuzsanna fogszakorvos által ellátott fogorvosi

Részletesebben

Határidő: 2012. augusztus 31.

Határidő: 2012. augusztus 31. Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-93/2681/2012. sz. határozat Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egri Főegyházmegye

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 8. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /461-25/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. szeptember 16 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolcai Egységes Pedagógiai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. január 31-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Szabadság utca 8. szám alatti házi orvosok és fogorvosok feladat - ellátási szerződések módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. A Szabadság utca 8. szám alatti házi orvosok és fogorvosok feladat - ellátási szerződések módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr "\ l <- Budapest,

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr \ l <- Budapest, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Főosztály Budapest, 7009 OKr

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. március 25. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen! H ALIMB A K Ö ZS É G Ö N K O R MÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 e-mail:halimba@vazsonykom.hu Ügyszám: 11/928/2014. Készítette: Bálint Attiláné

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére Tárgy: Javaslat a PEDALL Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő szerződés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június havi rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június havi rendkívüli ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő.. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012.

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

7. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület!

7. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület! 7. napirendi pont Tárgy: A Szivárvány Óvoda és Bölcsöde alapító okiratának a létszám és csoportszám változása folytán történő módosítása és egységes szerkezetbe foglalása Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okirat módosítása

Részletesebben

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat 216/2015. (IV. 30.) Tárgy: VDÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád előterjesztését és a következő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a

Részletesebben

Alapító okiratot módosító okirat

Alapító okiratot módosító okirat 324/2013. (VI. 19.) Tárgy: Varga Domokos ÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Bődi Szabolcs polgármester

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 69/2017.

Az előterjesztés száma: 69/2017. Az előterjesztés száma: 69/2017. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható.! Decs nagyközség képviselő-testületének 2017. április 19.

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: Egészségügyi feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS A fogorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátásáról amely létrejött egyrészről Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviselő: Zsigó Viktor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A szabadság utca 8. szám alatti alapellátásban foglalkoztatott szolgáltatók feladat-ellátási szerződéseinek módosítása

ELŐTERJESZTÉS A szabadság utca 8. szám alatti alapellátásban foglalkoztatott szolgáltatók feladat-ellátási szerződéseinek módosítása Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A szabadság utca 8. szám

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2015. (V.28.) KT. sz.

Részletesebben

PÁLYÁZAT VÁLLALKOZÓ FOGORVOS ÁLTAL NYÚJTOTT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRA KÖTENDŐ MEGÁLLAPODÁSRA

PÁLYÁZAT VÁLLALKOZÓ FOGORVOS ÁLTAL NYÚJTOTT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRA KÖTENDŐ MEGÁLLAPODÁSRA PÁLYÁZAT VÁLLALKOZÓ FOGORVOS ÁLTAL NYÚJTOTT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRA KÖTENDŐ MEGÁLLAPODÁSRA Községi Önkormányzat Egyházasrádóc (9783 Egyházasrádóc, Kossuth Lajos utca 91., törzs-szám: 421382000,

Részletesebben

Háziorvosi szerződések jóváhagyása

Háziorvosi szerződések jóváhagyása KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.hu.. napirendi pont: Képviselő-testületi döntést, jóváhagyást igénylő

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS - TERVEZET

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS - TERVEZET FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS - TERVEZET amely létrejött egyrészről SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: Önkormányzat, képviseli: Kiss Tibor polgármester) másrészről, IUR-MED 2012 Egészségügyi

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV törvény 8. (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Vámospércs

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben