9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV."

Átírás

1 Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 127/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 128/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 129/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 130/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 131/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 132/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 133/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 134/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 135/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 136/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 137/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 138/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 139/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 140/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 141/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 142/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 143/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 144/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 145/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 146/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 147/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 148/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 149/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 150/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 151/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 152/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 153/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 154/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 155/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 156/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 1

2 157/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 158/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 159/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 160/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 161/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 162/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 2

3 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 29. napján, kedden megtartott nyílt üléséről. Napirend: A jegyzőkönyvben megszavazott napirendi pontok szerint 3

4 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 29.-én megtartott nyílt ülésén. Az ülés helye: Etyek Község Önkormányzat Tanácskozó terme Etyek, Körpince köz 4. Jelen vannak: Juhász László Bauerné Hell Ilona Csapó Lajosné Dr. Gasparik Zoltán Gáll Imréné dr. Horváth János Kollárné Papp Ildikó Lucza Gyula Zólyomi Péter Szabó Erika Till Mihály Igazoltan távol: Gyurkócza Bendegúzné Tanácskozási joggal meghívottként van jelen: Erki Valéria jegyző További meghívottként van jelen: Németthné Pájer Anna Tóthné Vizi Éva Juhász László polgármester: köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 11 fő van jelen, a Képviselő-testület határozatképes. ( Jelenléti ív csatolva.) Ezek után Juhász László polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére. Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Lucza Gyula és Gáll Imréné dr. képviselőket javasolja. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal a jegyzőkönyv-hitelesítőkre tett javaslatot elfogadta. Juhász László polgármester: Javaslatot tesz a napirendre, javasolja felvenni a sz., a sz., a 461.sz., a sz., és a sz előterjesztést a napirendek közé, valamint javasolja levenni a 124 sz., és a 453. sz. előterjesztést. A levett 124. sz. előterjesztés, és az 4

5 hogy az áprilisi ülésünket ma tartjuk az módosítja a 433/2007 határozatunkat, ami a munkatervünket tartalmazza. Van-e valakinek kérdése, javaslata a napirendi pontokkal kapcsolatban? Lucza Gyula képviselő: A munkatervvel kapcsolatban, az utóbbi időben jelentősen eltértünk a munkatervünktől. Kérés, hogy amennyire lehet csökkentsük a rendkívüli helyzeteket, hogy tudjuk tartani a munkatervet, és tervezhető legyen a képviselők időbeosztása. Jelezve lett, hogy a mai napon nem tudunk megjelenni, ezt levélben el is jutattuk a polgármester úrhoz, de a napirendek fontossága miatt minden mást háttérbe szorítottuk. (Levél csatolva a jegyzőkönyvhöz) Juhász László polgármester: Bízom benne, hogy a májustól már tartani tudjuk a munkatervünket. A hivatal is bővülni fog létszámilag, és sikeres alpolgármester választás esetén nem csak hozzám lesz kötve egy személyben, hogy mikor tartjuk ezeket az üléseket. Javaslat, hogy az eskütétel után a temetővel kapcsolatos szerződésünket vegyük előre. A polgármester szavazásra tette fel a napirendi pontok elfogadását a változtatásokkal. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal a napirendet elfogadta. Juhász László polgármester: Vendégünkre tekintettel javaslom első napirendi pontnak az 525. sz. előterjesztést tárgyalni l. napirend Tárgy: Horváth László János megbízása, és eskütétele. Tóthné Vizi Éva: Tisztelettel köszönt mindenkit. Szili Tamás képviselő úr írásban lemondott a mandátumáról. A választási törvény alapján ebben az esetben, a 2006-ban megtartott Önkormányzati választás kislistás jegyzőkönyve alapján a következő legtöbb szavazatot elért képviselő léphet a helyébe. Esetünkben Horváth László János, aki akkor Fideszkereszténydemokrata Néppárt jelöltjeként 469 érvényes szavazatot kapott a választóktól. Felkéri az eskütételre Horváth László János képviselőt. Eskütétel után átadja a megbízólevelet. 2. napirend számú előterjesztés Tárgy: Megállapodás tervezet az egyházakkal a temető fenntartására Előterjesztő: Bizottság elnöke Lucza Gyula képviselő: A Településfejlesztési Bizottság egyhangúlag megszavazta a határozati javaslat tervezetet. Juhász László polgármester: A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta ezt az előterjesztést. 5

6 Dr. Gasparik Zoltán képviselő: A Bizottság a szerződés 3-as pontját javasolja módosítani úgy, hogy a megállapodó felek egyenlő arányban viseljék a működtetés költségeit. A 7-es pontnál az e körbe tartozó kifejezést pontosítsuk a fenntartás és üzemeltetés kifejezésre. Illetve a mondat utolsó részében a meghatározott bizottság helyett a jegyző kerüljön megjelölésre, mert a jogszabály szerint az ő feladatkörébe tartozna ezeknek az ellenőrzési feladatoknak az ellátása. Hozzászólások: Till Mihály képviselő: A 3-as ponttal kapcsolatban én úgy emlékszem ezt az Önkormányzat magára vállalta, most meg azt látom, hogy megosztottan jelenik meg ez a dolog. Kérdésem, hogy nincs ez a dolog rendeletbe, mert ha van akkor nem hiszem, hogy át kéne testálni ez az egyházakra. Juhász László polgármester: A temető rendeletünket most fogjuk megalkotni. A kérdésre a legjobb, ha a plébános úr válaszol. Hutóczky Béla plébános: Ha ránézünk erre a térképre láthatjuk, hogy Etyeknek egy temetője van, van önkormányzati, református és katolikus része. Engem a Testületből egy illető azzal vádolt meg, hogy tarvágást végeztem. Csak annyit tennék hozzá, hogy az 1015-ös számú terület a bicskei földhivatal bejegyzése alapján szőlős, na most az ecetfa kicsit magasabbra nőtt mint a szőlő, ez lett kivágva. Amikor az üzemeltetésről beszélünk azt a javaslatot tettük, ha a három fél közt megállapodás történik, köttetik egy üzemeltetési szerződés és negyedik félként belép valaki, aki üzemelteti. Egyházmegyei gyakorlat szerint a szolgáltató amiért temethet, azért rendben tartja a temetőt, és közösen állják a költségeket. Azért javasoljuk az egyenlő arányban való költségmegosztást, mert pár ezer forint különbségen nem érdemes vitázni. Jó érzéssel tölt el, hogy már a temető egyre szebbé válik. Ehhez földmunkákat, fakivágásokat kellett elvégezni, a kerítés építése folytatódik az elkezdett módon. Szívesen fogadjuk a tanácsokat, segítségeket. Gáll Imréné dr. képviselő: A plébános úr megerősítette a pénzügyi bizottság véleményét, hogy egyenlő arányban viseljük a költségeket. Dr. Gasparik Zoltán képviselő: Azzal kéne még kiegészíteni, hogy a költségek és az esetleges bevételek is egyenlő arányban kerüljenek felosztásra. Hutóczky Béla plébános: Sokkal jobbnak tartanám, ha külön kezelnénk az egyházak és az Önkormányzat közti megállapodást, és az üzemeltetési megállapodást. Dr. Gasparik Zoltán képviselő: Javasolnám, hogy maradjon az a megfogalmazás a szerződésben, hogy a felek egyenlő arányban viselik a költségeket, és utána, ha megkötjük az üzemeltetési szerződést, akkor majd ki lehet egészíteni ezt a pontját azzal, ahol meg lehet határozni, hogy az üzemeltetésből származó bevétel osztódjék oly módon, ahogy a plébános úr javasolta. Till Mihály képviselő: A pénzre nem váltható dolgokról szólva, vannak olyan részek ahol a füvet le kéne vágni. Van nekünk a Németek által adományozott fűnyírónk, amiről nem tudom, hogy működik-e, vagy mi van vele. Főleg az urna sírhelyeknél kéne lenyírni a füvet, ami lehet, hogy az Önkormányzat kompetenciája lenne. 6

7 A Polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatát a módosításokkal szavazásra tette fel. A Képviselő Testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 123/2008. (IV. 29.) számú határozata Tárgy: Megállapodás tervezet a temetők fenntartására Etyek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A temetők fenntartására szóló megállapodást elfogadja a következő módosításokkal: 3. pont: A temetők fenntartásával összefüggő költség a megállapodó feleket egyenlő arányban terheli. 7. pont: A megállapodó felek rögzítik, hogy az üzemeltetéssel és fenntartással kapcsolatosan felmerülő panaszok kivizsgálása Etyek Község Önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozik. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére. Határidő: május 20. Felelős: polgármester A Polgármester javaslatot tett a napirend változtatására, a Szabadföld társulás beszámolójának meghallgatására. A napirend változtatást a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadta. 3. napirend Tárgy: Szabadföld vízi közmű társulás beszámolója. Előterjesztő: Kattra Ágnes Kattra Ágnes: Tisztelettel köszönti a testületet. Megköszöni a testületnek a márciusi ülésen megszavazott Ft átmeneti segítséget. Beszámolt róla, hogy a társulat anyagi helyzete rendeződött, így másnap utalja az Önkormányzat számlájára a pénzt. Még egyszer megköszöni a segítséget, és elköszön. A polgármester szavazásra teszi fel, hogy elfogadják-e a beszámolót. A testület határozathozatal nélkül 11 igen szavazattal elfogadta a beszámolót. 7

8 4. napirend Tárgy: Beszámoló a polgármester két ülés közt végzett munkájáról Előterjesztő: polgármester (A beszámoló írásban csatolva.) Hozzászólások: Lucza Gyula képviselő: Az áll itt, hogy április 25-én találkoztál Vincze Attilával a Magyar Kút melletti park tervezőjével. A kérdés, hogy milyen okból kifolyólag volt ez a találkozó? Juhász László polgármester: Vince Attila még 96-ban készített a parkra vonatkozóan egy tervet. Most, hogy indultunk a Magyar Kúttal kapcsolatban egy pályázaton felvettem vele a kapcsolatot vele a kapcsolatot, hisz a terveket újra alá kellett vele íratni, és akadálymentesítési módosításokat kellet rajta végezni. Megnézte a parkot, és felajánlotta a segítségét egyéb tervezési munkákkal kapcsolatban. Lucza Gyula képviselő: Mivel ez településrendezési feladat legközelebb szóljál, ha tudok akkor én is ott lennék az ilyen találkozókon. Juhász László polgármester: Jó biztos, hogy még lesz rá lehetőség. Gáll Imréné dr.: Március 28-ára van bejegyezve, hogy a bicskei kapitányság területét érintő bűnügyi helyzetről tájékoztattak, nem a statisztikai adatok érdekelnek. Esetleg a kapitány úr mondott-e valamit azzal kapcsolatban, hogy itt Etyeken évek óta fennálló betörésekkel, rablásokkal kapcsolatban tudnak-e tenni valamit. Juhász László polgármester: Semmi jóval nem bíztatott, 20%-os létszámhiánnyal küzd a rendőrség, ami azt jelenti, hogy a körzeti megbízottakat is rendszeresen begyűjtik bicskei szolgálatra. A bűnesetek száma közel kétszeresére nőt az elmúlt évhez képest. A polgárőrségünket kell erősítenünk, bár ez hosszú távon nem megoldás, de a magam részéről mindent megteszek, hogy a helyzet e téren javuljon. Most, hogy Csákváron megszűnt a rendőrőrs, keresem a lehetőséget, hogy esetleg Etyeken állítsanak fel egy rendőrőrsöt. Zólyomi Péter képviselő: A civil egyesületek összejövetelén amit Rókusfalvy Pál hívott össze a fesztivállal kapcsolatos lehetőségek miatt, mi hangzott el? Juhász László polgármester: Tulajdonképpen az volt a lényege, hogy az egyes civil szervezete, az iskola milyen módon tudna bekapcsolódni a fesztivál eseményeibe. Ami példamutató a megbeszéléssel kapcsolatban, hogy nekünk még soha nem sikerült az összes civil szervezetet összehívni. Zólyomi Péter képviselő: Hiába keresem nem találom, hogy négy képviselő a múlt hét péntekre kezdeményezett egy rendkívüli testületi ülés összehívását, de még választ sem kaptunk, illetve jeleztük, hogy a mai nap nem tudunk részt venni a testületi ülésen, ennek ellenére mi félretettük a programunkat és itt vagyunk. Szeretnénk, ha a jegyzőkönyvhöz 8

9 csatolva lenne ez a két levél, amit a Polgármester Úrnak, és a Jegyző Asszonynak is eljuttattunk. Szeretnénk kérni, hogy a jövőben legalább választ kapjunk a levelünkre. Juhász László polgármester: Nagyon örülök, hogy megjelentetek, az igaz, hogy írásban nem válaszoltam erre a levélre, de a jövőben írásban fogok választ adni, viszont a legutóbb szóban megegyeztünk, hogy a mai nap megfelelő lesz a testületi ülésre. Kollárné Papp Ildikó képviselő: Április 7-én a Borút Egyesület ülésén szó volt a község honlapjának működésével kapcsolatos kérdésekről. Nekik nincs saját honlapjuk? Úgy emlékszem nekik létezik ilyen. Juhász László polgármester: Talán nem községi, inkább közösségi honlapot kellett volna írni. Közösségi honlapunk van ahol az önkormányzat is lehetőséget kap az információinak a közlésére. Annak idején a Borút Egyesület neve alatt ment ez a pályázat. Az üzemeltetést hosszú távon egyesületi formában képzelik, esetleg célszerű lenne az önkormányzatnak is belépni ebbe az egyesületbe, ha garanciát kapunk arra, hogy az önkormányzati információkhoz csak mi férhetünk hozzá. Dr. Gasparik Zoltán: A kistérségi dolgokkal kapcsolatban történtek-e változások, előrelépések? Juhász László polgármester: Mióta polgármester vagyok gyakorlatilag semmi nem történt ezzel kapcsolatban, lehet, hogy erőltetnem kéne a kapcsolatfelvételt. Dr. Gasparik Zoltán: Szántó Úrral kéne felvenni a kapcsolatot előbb-utóbb. Ha nem vagyunk képben, esetleg lemaradunk bizonyos lehetőségekről. Juhász László polgármester: Úgy gondolom, ha lett volna összejövetel, biztos kapok meghívót, de ettől függetlenül én is megkereshetem őket. Till Mihály képviselő: A kistérséggel kapcsolatban azért történtek dolgok, hisz a busz, amire annyira vártunk az megvan Bicske üzemelteti, de én még nem láttam, vagy nem adtunk le igényt rá. Ennek utána kéne nézni, hisz mi is részesei vagyunk. Juhász László polgármester: Úgy tudom az iskola elég rendszeresen igénybe veszi ezt a buszt. Till Mihály képviselő: A mienké? Ez a busz jár ide? Juhász László polgármester: Igen, igénybe szokták venni, nem ingyenesen, de olcsóbban. Bodó Gabriella ÁMK intézményvezető: Sokszor voltak már kirándulni a gyerekek ezzel a busszal. 9

10 A Polgármester szavazásra bocsátja a két ülés közti beszámoló elfogadását. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 124/2008. (IV.29.) számú határozata Tárgy: Beszámoló a polgármester két ülés között végzett munkájáról Etyek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 5. napirend Tárgy: A lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtása Előterjesztő: polgármester (Beszámoló írásban csatolva) Hozzászólások: Zólyomi Péter képviselő: Az Önkormányzati cég alapításának a határideje március volt. Ez meddig lett kitolva? Juhász László polgármester: Célszerűnek láttam addig várni vele, míg az iskola pályázat le nem zárul, ez májusban várható. Zólyomi Péter képviselő: A testület nyomós okkal hozta ez a határozatot, így a testületet tájékoztatni kellett volna az elhalasztásról. A jövőben kérem ezeket az indokokat elnapolásokat írásban közölni. Bauerné Hell Ilona képviselő: A Sportkoncepcióval kapcsolatban az a kérésem, hogy a májusi ülésre javítsuk ki a határidőt, mert nem készült el az anyag. A Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a változtatásokkal. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 10

11 125/2008. (IV.29.) számú határozata Tárgy: a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtása Etyek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. A 211/2007./VI.27./számú határozat végrehajtási határidejét június 30-ára módosítja. 2. A 274/2007./IX.26./ számú határozat végrehajtási határidejét június 30-ára módosítja. 3. A 276/2007./IX.26./ számú határozat végrehajtási határidejét június 30-ára módosítja. 4. A 389/2007./XI.28./ számú határozat végrehajtási határidejét május 31-ére módosítja. 5. A lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul veszi és elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 6. napirend Tárgy: Tájékoztató a zárt ülésen hozott döntésekről Előterjesztő: Polgármester A Polgármester tájékoztatta a testületet a zárt ülésen hozott döntésekről. 7. napirend 127. számú előterjesztés Tárgy: A Nemzetiségi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egész éves takarékosabb működésének biztosítása Előterjesztő: Bizottság elnöke Bauerné Hell Ilona képviselő: A bizottság megtárgyalta a Művészeti Iskola takarékosabb működésének biztosításáról szóló előterjesztést. A bizottság 3 igen szavazattal azt a határozati javaslatot hozta, hogy nem támogatja a táncművészeti ág megszüntetését, és szakköri formában való működtetését, mert akkor nem jár az állami normatíva. Továbbá nem javasolja a térítési, és tandíjak emelését. Javasolja az intézményben a kölcsönzési, és használati díjak bevezetését. Azért, hogy a táncművészeti ág minél hatékonyabban működhessen tovább a bizottság felkéri a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az óvoda, az iskola vezetőivel, a Németek Egyesületével, esetleg a Kisebbségi Önkormányzattal, ha szükséges, és 11

12 a Kulturális Bizottság képviselőinek bevonásával a táncoktatás rendezésére. Arról van szó, hogy iskolás gyerekek is járnak az óvodába táncoktatásra, ezzel kapcsolatban kérnénk egyeztető tárgyalásokat lefolytatni. Ahhoz, hogy minden művészeti ág zökkenőmentesen működjön, javasoljuk, hogy a tartalékalap terhére a 4 havi keretösszeg a tanév befejezése előtt kerüljön vissza az intézmény költségvetésébe. Hozzászólások: Lucza Gyula képviselő: Amikor a költségvetés tárgyalva lett utaltam arra, hogy nem hozhatjuk sem a szülőket, sem a gyerekeket, sem a tantestületet bizonytalan helyzetbe, ezért szeretném, ha ezt a pénzt minél előbb biztosítanánk a számukra. A Polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 126 /2008. (IV.29.) számú határozata Tárgy: Nemzetiségi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egész éves takarékosabb működésének biztosítása Etyek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. Nem támogatja a táncművészeti ág megszüntetését és szakköri formában való működtetését. Azon csoportoknál, ahol szakmailag megengedhető, végezzen csoportösszevonásokat az intézmény (16-20 fő). 2. A térítési- és tandíjak emelését nem javasolja. 3. Javasolja az intézményben a kölcsönzési és használati díjak bevezetését. Ennek lehetőségét törvényességi oldalról meg kell vizsgálni, és be kell építeni a térítési- és tandíjakról szóló rendeletbe. 4. A polgármester folytasson tárgyalásokat az Óvoda, ÁMK, Etyeki Németek Egyesülete, a Német Kisebbségi Önkormányzat, a Kulturális Bizottság képviselőinek bevonásával a táncoktatás rendezése ügyében. 5. Az intézmény 4 havi kerete a céltartalékból kerüljön bele az intézmény költségvetésébe. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 8. napirend számú előterjesztés Tárgy: Oktatási és nevelési problémák az ÁMK-ban Bauerné Hell Ilona: A bizottság második alkalommal tárgyalta az ügyet, mert az elsőn az ÁMK vezetője nem tudott részt venni, így a kérdéseinket most tudtuk feltenni. A bizottság 12

13 támogatja a nem alanyi jogon járó támogatások megszigorítását és ellenőrzését. Legyen beleszólásuk és ellenőrzésük arra vonatkozóan, ki és mit kap, ha térítési díj elmaradása van valakinek. Állandó kapcsolatot kell tartani a Szociális Bizottság, és az Intézményvezetők között. Egyetért a bizottság az Iskola és a Művészeti Iskola pedagógusai részére szervezendő konfliktuskezelési továbbképzési tanfolyamon való részvételével. Ennek Ft az anyagi vonzata, úgy, hogy 3 fő ingyenesen vehet részt a nagy létszám miatt. Az intézményvezető Ft támogatást kér a képviselő testülettől, a többit saját erőből gazdálkodja ki. Arról kell dönteni, hogy a tartalékalap terhére tudjuk-e ezt biztosítani. Egyetért a Német Nemzetiségi nyelvoktatás átszervezésével a kieső bevétel és a fél állás ügyében egyeztetés szükséges a pénzügyi bizottsággal. Kötelezi az ÁMK vezetőjét, hogy a nyelvoktatás átalakításában folytasson egyeztető tárgyalásokat a Német Kisebbségi önkormányzattal, mivel enélkül a döntést nem lehet meghozni. Hozzászólások: Dr. Gasparik Zoltán képviselő: A költségvetést érintő problémáknál lehetőség szerint az általános tartalékalap terhére nem javaslunk a képviselő testületnek bármi döntést hozni, legalább addig, míg ki nem derül, hogy az év eddigi eltelt időszakában mekkora összeggel terheltük az általános tartalékalapot. Azt javasolnánk, ha a testület szükségesnek látja ezen a tanfolyamon való részvételt, ez maradjon az ÁMK költségvetési keretein belül, és meglátjuk a későbbiek során, hogy alakulnak a dolgok. Kollárné Papp Ildikó képviselő: A nem alanyi jogon járó támogatásoknál a megszigorítást, és ellenőrzést pontosítsuk. Ez felvet olyan dolgokat is, hogy a személyiségi jogok védelme értelmében ebbe nem mindenki tekinthet bele. Erki Valéria jegyző: A támogatásokat a szociális, és a helyi rendelet szabályozza, ha a képviselő-testület úgy gondolj, hogy a jogosultsági feltételeket szigorítani kívánja, akkor rendeletet kell módosítani, valamint a bizottság, és a Polgármester a megítélendő támogatásoknál gyakorolhat bizonyos mérsékletességet. Ennek megszigorítását és ellenőrzését nem tudom elképzelni. Ha térítési díj elmaradása címén kerül megállapításra a gyermekvédelmi támogatás, akkor azt az intézménynek kell átutalni. Dr. Kovácsné Bodó Gabriella intézményvezető: Ez így van. Nem a szülő kap egy újabb összeget, amit esetleg nem a gyerekre fordít. Január 1-e óta mióta átkerült hozzánk az étkezések elbírálása, óhatatlanul is bele látok, hogy ki az, aki alanyi jogcímen gyermekvédelmi támogatást kap, ingyenesen étkezik. Tarthatatlan állapot, hogy sok szülő megkapja 3-4 gyerekre a szülő megkapja a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, alanyi jogon ingyenesen étkezik, mégis mindenhol elmaradása van. Ekkor az önkormányzathoz fordul, ahol még kap egy rendkívüli gyermekvédelmi támogatást is, amit ismét nem a gyerekre fordít, így görgetik maguk előtt az elmaradásokat. Sajnos van olyan család ahol 100 ezres nagyságrendű tartozás halmozódott fel, és sok esetben ezeket a szülőket ez nem is érdekli, kijelenti, hogy akkor legfeljebb nem eszik a gyerek. Sok esetben az is előfordul, hogy a család életvitele nem támasztja alá azt, hogy rendszeres gyermekvédelmi támogatást kapjon. Lehet, hogy olyan papírokat nyújt be, ami alátámasztja a jogosultságát, de amikor olyan kategóriás autóval hozza a gyereket iskolába, és a felszerelés, valamint a ruházat sem azt mutatja, hogy nem hogy gyermekvédelmi támogatásra nem jogosul, hanem semmilyen támogatásra. 13

14 Csapó Lajosné képviselő: Az európai Unióhoz való csatlakozáskor született egy olyan rendelet, hogy ha a család be tudja fizetni a közüzemi díjakat utána kell nézni, hogy milyen jövedelemből fizeti azt ki, mert nem biztos, hogy akkor jár neki. Ha nagy értékű autóval rendelkezik, akkor szintén nem kaphatott támogatást. Valami módot kéne rá találni, hogy felmérjük a családok anyagi hátterét, hogy ki az, aki ténylegesen jogosult ezekre a támogatásokra. Lehet, hogy rendelet módosítással, de ezen változtatni kell. Gáll Imréné dr. képviselő: A bizottság az 1. pontban az írja, hogy támogatná a nem alanyi jogon járó támogatások szigorítását, és ellenőrzését. Ez önmagában nem jó. Én azt mondom, hogy vizsgáljuk felül a szociális rendeletnek ezt a részét, ebben kérjük az intézményvezetők támogatását. Ha az intézményvezetők, úgy látják, hogy komoly problémák vannak, mert úgy van leszabályozva a helyi rendelet, és egy esetleges módosítássással el tudjuk érni, hogy a visszaéléseket elkerülhessük. A másik része, ha a szülő azt mondja, hogy legfeljebb nem eszik a gyerek, akkor a pedagógus vegye fel a kesztyűt és mondhatja, hogy akkor neki jelezni kell ezt a gyámhatóság felé. A gyámhatóságnak meg vannak azok az eszközei, hogy ha ilyen előfordul a megfelelő lépéseket meg tudja lépni. A nagy összegű hátralékok behajtásáról pedig intézkedni kell, persze vannak olyan esetek amikor ténylegesen olyan helyzetbe került a család, hogy nem tud fizetni kérni kell a bizottságot, hogy segítsen, ha tényleg indokolt a kérelem akkor a bizottság megpróbálja megoldani a helyzetet. Olyan esetekben, amikor nem áll ez fenn, össze kell fogni, hogy behajtásra kerüljenek ezek az összegek. Az 1. pont olyan formában nem elfogadható. Az 500 ezer Ft-os kérelem esetében egyet értek a pénzügyi bizottság véleményével, bár tényleg nagyon fontos, és országos szinten problémát okozó dologról van szó. Próbálja meg az intézményvezető ezt az összeget kigazdálkodni, de amint lehetősége van az Önkormányzatnak, térjünk vissza rá. Erki Valéria jegyző: Még csak annyit, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jegyzői hatáskörben van annak a megállapítása. A gyermekvédelmi törvény és a kormányrendelet ezt pontosan meghatározza, hogy milyen feltételekkel, eljárási rend szerint lehet és kell eljárni. Lucza Gyula képviselő: Csatlakoznék az előttem szólókhoz, mint az 1-es, mind a 2-es pontot illetően. A Polgármester szavazásra tette fel a határozati javaslatot az 1-es, és a 2-es pont módosításaival. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 127/2008. (IV.29.) számú határozata Tárgy: ÁMK oktatási-nevelési problémák Etyek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. Felülvizsgálja a szociális és gyermekvédelmi rendeleteit. 14

15 2. Egyetért a pedagógusok részére szervezendő Konfliktuskezelési tanfolyamon való részvétellel. A tanfolyam lebonyolításának összegét az intézményvezető gazdálkodja ki. 3. A szülők részére az iskola szervezzen előadásokat a témában. 4. Egyetért a Német nemzetiségi nyelvoktatás átszervezésével. A kieső bevétel, valamint a szükséges fél álláshely ügyében egyeztetés szükséges a Pénzügyi Bizottsággal. 5. Kötelezi az ÁMK vezetőjét, hogy a nyelvoktatás átalakításáról folytasson egyeztető tárgyalást a Német Kisebbségi Önkormányzattal. Határidő: június pont: május 31. Felelős: polgármester 9. napirend 337. számú előterjesztés Tárgy: Etyek Község Önkormányzat intézményeinek alapító okiratai Dr. Gasparik Zoltán képviselő: A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat A változatát javasolta elfogadásra. A polgármester szavazásra tette fel a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 128 /2008. (IV.29.) számú határozata Tárgy: Etyek Község Önkormányzat intézményeinek alapító okirata Etyek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. A Magyar-kút Általános Művelődési Központ Etyek e határozat mellékletét képező módosított okiratát január 1-jei hatállyal j ó v á h a g y j a. 2. A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda Etyek e határozat mellékletét képező módosított okiratát január 1-jei hatállyal j ó v á h a g y j a. Határidő: kiértesítésre: május 15. Felelős: jegyző 15

16 10. napirend 341. számú előterjesztés Tárgy: ÁMK kérelme nyári táborozáshoz Dr. Gasparik Zoltán képviselő: A bizottság hosszas vita után, és nem teljes egyetértésben, úgy határozott, hogy tekintettel a gyerekek kiemelkedő tanulmányi eredményeire, a képviselő testületnek javasoljuk elfogadásra. Hozzászólások: Lucza Gyula képviselő: Miután ez rendszeresen évről-évre előfordul a jövőben legyen betervezve a költségvetésbe. Ettől függetlenül javaslom, hogy fogadjuk el, de a következő évtől legyen benne a költségvetésbe. A polgármester szavazásra tette fel a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a es évtől a költségvetésbe legyen betervezve a táboroztatás. A Képviselő-testület 10 igen, és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 129 /2008. (IV.29.) számú határozata Tárgy: ÁMK kérelme nyári táboroztatáshoz Etyek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Az ÁMK kérését támogatja, az iskola 5 legjobb tanulójának nyári zánkai táboroztatáshoz a költségeket Ft-ot a tartalékalap terhére biztosítja évi koncepció tervezésekor az összeget a kiadási oldalon tervezni kell. Határidő: július 1. Felelős: polgármester Zólyomi Péter képviselő: A pénzügyi bizottsági ülésen elhangzott, hogy a könyvvizsgáló később jön, ezért javaslom a zárszámadást később tárgyalni. 11. napirend 525. számú előterjesztés Tárgy: Az étkeztetési szolgáltató közbeszerzési eljárás lebonyolítójának kiválasztása 16

17 Dr. Gasparik Zoltán képviselő: A beérkezett ajánlatok közül, tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb ajánlatot tevő irreálisan alacsonynak tűnt, a cégről kiderült, hogy nem főtevékenységben foglalkozik a közbeszerzési eljárások lebonyolításával, csak kiegészítő tevékenységként. Ezért azt javasolja a bizottság, hogy a már ismert Multi Contact ajánlatát fogadja el a képviselő-testület, azzal a kiegészítéssel, hogy ebbe az ajánlatba értsük bele a december 31-éig szóló időszakra a közbeszerzési tanácsadást. Javasolja a bizottság a testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert szerződés megkötésére, azzal, hogy a közbeszerzési dokumentációt úgy kell előkészíteni, hogy az lehetőség szerint nyújtson fedezetet a szolgáltatónak fizetendő díjra. Egyetért a bizottság a közbeszerzési eljárás kiírásának szükségességével. Olyan ajánlatokat kellene kérni, amely tartalmazza a teljes étkeztetésre vonatkozó, valamint olyat ami csak az óvodai étkeztetés feletti kapacitásra vonatkozó ajánlatot tartalmazza. Ezek után lehet dönteni arról, hogy melyik megoldás a legideálisabb, és melyikkel mekkora spórolás érhető el. Illetve a bizottság javasolja, hogy pár képviselő és az intézményvezető bevonásával tájékozódjanak más intézményeknél, ahol már ilyen fajta étkeztetés folyik, tájékozódjanak előnyeiről és hátrányairól. Juhász László polgármester: Esetleg nevek is elhangzottak? Dr. Gasparik Zoltán képviselő: Nem, nyilvánvalóan célszerű lenne a bizottságból egy ember, szakmabeliek, hisz ők tudják igazán jól megítélni a látottakat. Hozzászólások: Kollárné Papp Ildikó képviselő: A szociális és egészségügyi bizottság is megtárgyalta ezt a témát, és az óvodavezető által hozzánk eljuttatott anyag után úgy döntött a bizottság, hogy az étkeztetési közbeszerzés által az étkeztetés külső cégnek való kiadását a bizottságunk egyhangúan nem támogatja, A 2. ponttal kapcsolatban a nyersanyag beszerzéssel a Multi Contact-ot bízza meg. Mivel csak egy cég adott árajánlatot az étkeztetésre, megkérnénk a jegyzőt, hogy kérjen azoktól a cégektől is árajánlatot az étkeztetésre vonatkozóan, akik csak a nyersanyag beszerzésére adtak be árajánlatot, mivel egy ajánlatból nem lehet választani. Zólyomi Péter képviselő: A pénzügyi bizottság ülésén hosszasan tárgyaltunk erről a témáról, megkaptuk az óvodavezető kimutatását is mellyel bemutatta, hogy milyen előnyei és hátrányai lehetnek ennek az eljárásnak. Az a baj, hogy abból az anyagból, amit a testület kapott nem látszik, hogy mekkora az a megtakarítás, amit ennek az eljárás lebonyolításával elérhetünk. A nyersanyag esetében úgy gondolom, hogy kötelező a közbeszerzést lefolytatni. Azt szeretném látni, hogy mi az a megtakarítási mennyiség, ami ebből keletkezik. Ez alapján lehetne felelősen dönteni. Dr. Gasparik Zoltán képviselő: Pont ezért javasolta a bizottság, hogy így alternatív módon írjuk ki az ajánlatot. Feltételezett működési költségekkel tudnánk csak kalkulálni, így viszont a beérkezett ajánlatokat tudjuk viszonyítani a most meglevő költségekhez. Ha most elkezdenénk számolni, lehet, hogy rossz eredményre jutnánk. Juhász László polgármester: A javaslat a bizottság megállapítása, úgy hogy egy rész a közbeszerzés kiírása egyrészt a teljes étkeztetésre, és alapanyag beszerzésre. 17

18 Dr. Gasparik Zoltán képviselő: Illetve egy harmadik változat, alapanyag-beszerzés, teljes étkeztetés, és a harmadik csak az óvoda kapacitása fölötti rész kiszervezése. Ezek után lehet eldönteni, hogy melyik ami a legkedvezőbb. Lucza Gyula képviselő: Összetett problémáról van szó, hisz a nyersanyag beszerzés meghaladja a nyersanyag beszerzés határértékét, ezért kötelező a közbeszerzés kiírása. Az a kérdésem lenne az óvoda vezetőjéhez, hogy hogyan történik most a nyersanyag beszerzése? Siroki Angéla óvodavezető: A nyersanyagot régi szállítóink szállítják be. Úgy tudom, hogy amíg a régi szállítóinkon nem változtatunk, nem szükséges a közbeszerzés kiírása, még akkor sem, ha értékhatáron felül van. A régi szállítóink etyeki érdekeltségűek. Vannak azért nagy cégekkel is szerződéseink amik szintén hosszú évekre vezethetőek vissza. A raktár méretéből adódóan heti egyszeri beszállítás történik a nagy beszállítóktól. Napi beszállítás van a zöldségből és a húsból. Lucza Gyula képviselő: Ezek után utána kéne nézni, hogy tényleg kötelező-e a közbeszerzés kiírása, azt meg kéne kérdezni egy tanácsadótól. Itt számolgattam, hogy mennyibe kerülhet egy adag étel előállítása, és megfordult a fejemben, ha az óvoda elindulhatna megnyerné a kiírást. Dr. Gasparik Zoltán képviselő: Úgy vélem semmi akadálya, hogy az óvoda induljon, hisz nem az óvoda a pályázat kiírója, hanem az önkormányzat. Ki is lehetne kötni a kiírásban, hogy melegítő konyhának az óvoda konyhát kell felhasználni. Lucza Gyula képviselő: Van egy konyhája az önkormányzatnak, ami bérbe van adva. Nem tudom az ÁCCP előírásoknak mennyire felel meg ez a konyha az óvodáé megfelel. Az óvoda konyha 130%-on üzemel, ennek a konyhának viszont nincs kihasználva a teljes kapacitása. Az egyik ajánlatadó cég olyan díjazást alkalmaz, hogy viszonylag alacsony összeget kér a lebonyolításért, viszont jelentős összeget beépít, amit a nyertes pályázó fizet. Csapó Lajosné képviselő: Itt elsősorban a gyerekek érdekeit kell nézni. Mint tudjuk nagyon jó az étkezés ellátása az óvodában. Mi értelme van ennek az egésznek, hisz maga a közbeszerzés is sok pénzbe kerül. A pénzvilág távol áll az én szemléletemtől, mindig az embert nézem, és főleg a gyereket. Miért van erre szükség? Előfordulhat, hogy nyer egy olyan pályázó aki olcsón szállít, de nem megfelelő sem a gyerekeknek, sem az időseknek. Gáll Imréné dr. képviselő: A bizottsági ülésen is elmondtam, hogy ezt az egészet még én vetettem fel annak idején, hogy meg kéne vizsgálni nem-e lenne olcsóbb, gazdaságosabb az étkeztetés vállalkozásba kiadni. Épp az intézményvezető keresett meg minket, hogy a konyha jóval a kapacitása fölött van, nem tud további étkezést vállalni. Valamint van ott pillanatnyilag is olyan konyhai eszköz amit nem tudnak használni, mert elavult, régi, és miután az intézményt nem most adták át belátható időn belül jelentős összeget kell az önkormányzatnak befektetni ahhoz, hogy főzni tudjanak. Nem az a lényeg, hogy van-e megtakarítás, vagy nincs, hanem az, hogy gondolkodjunk előre, lássunk tisztán. Ezt a pályázat kiírása után tudjuk megtenni, akkor tudjuk összevetni azzal, amibe most kerül. Ezzel az a cél, hogy ne akkor kapkodjunk amikor esetleg valami elromlik. Az pedig végkép nem célunk, hogy esetleg rosszabb minőségű ételt kapjanak az ellátottak, sőt ha egy mód van rá még jobbat kapjanak. Feltételezésekbe nem kell bocsátkozni, hallottunk ezzel kapcsolatban jó és rossz példákat is. Az a véleményem, hogy indítsuk el ezt az eljárást, ami most igaz, hogy pénzbe kerül, de el tudjuk kerülni, hogy baj esetén akkor kapkodjunk. A gazdálkodás nem csak abból áll, hogy takarékoskodunk, hanem, hogy előre látunk. A minőség pedig 18

19 biztosítható az állttal, hogy már a pályázat kiírásakor követeljük meg a minőséget, és egy folyamatos ellenőrzés legyen egy esetleges szerződéskötés után. Támogatom én is, hogy szerezzünk tapasztalatokat olyan helyeken ahol már ez a fajta ellátás működik. Ezek után el lehet dönteni, hogy vállalkozásba adjuk, vagy sem. Ha pedig nem adjuk vállalkozásba akkor tisztába kell lennünk azzal, hogy a következő években jelentős összegeket kell biztosítanunk az óvodának, hogy a működéshez szükséges dolgok biztosítva legyenek. Zólyomi Péter képviselő: Akkor lépésenként kéne haladnunk, hisz tapasztalatokat lehet szerezni a közbeszerzés kiírása nélkül is, hisz az ha elkötelezzük magunkat az egy közel ,-Ft-os kiadás. Ezt persze át lehet hárítani a közbeszerzés résztvevőire, de ott van a lehetőség, hogy nem hirdetünk nyertest, akkor nem kapjuk meg azt a pénzt. Először szerezzünk tapasztalatokat, adjunk ennek határidőt: május 31. A körbeszerzés lebonyolítására rövid idő áll rendelkezésünkre, hisz szeptemberig ennek le kell bonyolódnia. Erki Valéria jegyző: A közbeszerzési eljárás lefolytatására azért van szükség, mert az idősek étkeztetését ideiglenes jelleggel az eljárás lefolytatásáig a Szakál Pállal próbáljuk megoldani, ez már egy lépés ami közbeszerzési eljárást von maga után. Zólyomi Péter képviselő: Azt mindenképen meg kéne érdeklődni, gondolom a Multi Contact ad felvilágosítást, hogy való igaz amit az óvodavezető mond, hogy az alapanyagra nem kell kiírni a közbeszerzést. A kérdés, hogy az óvoda létszám fölötti főzéssel mi lesz, ez nem tudom 100 adag? Erki Valéria jegyző: Ezt együtt kell számolni, amit az önkormányzat biztosít azt együtt kell számolni. Till Mihály képviselő: Mivel én 8 évig éttermet vezettem tudom, hogy nehéz egy vállalkozó ajánlatával versenyezni, ő tud olyan ajánlatot tenni, amivel egy intézmény nem tudja felvenni a versenyt. Vigyázni kell az alkalmazottak érdekeire is, hisz ők több éve itt dolgoznak. Azért ragaszkodom ahhoz, hogy az intézményvezető, és a konyha vezetője által működjön ez tovább, mert a felmerülő problémákat is könnyebben meg lehet oldani, míg a vállalkozóval akár peres ügy is elképzelhető. Dr. Gasparik Zoltán képviselő: Akkor én azt javasolnám, hogy tisztázzuk, hogy az alapanyag beszerzés közbeszerzés köteles-e, ami nagy valószínűség szerint igen, a másik probléma az óvoda kapacitása fölötti igény, ez is közbeszerzést igényel. A közbeszerzés lefolytatása után dönthetünk úgy, mely részt adjuk vállalkozásba. Ez után láthatjuk, hogy mennyit kéne fizetni az óvoda étkeztetéséért,. Ezek után tudjuk kalkulálni azt, hogy mennyibe kerül ez nekünk az óvodánál. Felhívnám a figyelmet, hogy az óvodai főzés nem annyiba kerül, ami itt le van írva, ehhez még hozzájönnek az amortizációs költségek is, nem látjuk azoknak az eszközöknek az utánpótlási igényét, amit az óvodában használnak. Ha ezek pótlását nekünk kell megoldani azt nekünk egy összegbe kell fizetni, ha vállalkozás veszi át akkor ő beépíti a vállalkozási díjba, és azt apránként fizetjük meg. Ez egyenletesen eloszló terhelés. Ha ezek az információk a rendelkezésünkre állnak eltudjuk dönteni melyik a jobb megoldás. Erki Valéria jegyző: Az lenne a javaslatom, hogy mivel a Multi Contact szerződéstervezetében benne van a tanácsadás is, írásban tegyük fel nekik a kérdést, hogy mi van a nyersanyaggal, és most ne döntsünk úgy is lesz rendkívüli ülés, oda esetleg meg is lehetne hívni a cég képviselőjét és ott is fel lehetne tenni a kérdéseket. 19

20 Siroki Angéla óvodavezető: Én természetesen azt szeretném javasolni amennyiben lehetséges hagyják a mi üzemeltetésünkben a konyhát. Manapság annyi rosszat lehet hallani a konyhákról, mi minden szabályt betartunk. A fő szempont, hogy mi gyermek központúak vagyunk, semelyik vállalkozó olyan minőségű ételt szerintem amilyet mi, valamint most lehetőség van a gyerekeknek repeta osztására is, amit a vállalkozó nem biztos, hogy biztosítani tud. Nem látom be, hogy miért lenne egy vállalkozónak érdeke, hogy a gépparkot felújítása, ezeket az eszközöket kb. 40 éve használjuk. Dr. Gasparik Zoltán képviselő: Ezt el tudom fogadni akkor, ha az intézmény írásba adja, hogy az elkövetkező 10 évben beruházási költségre nem tart igényt. Tökéletesen értem az álláspontot, de az hogy ez jövőre és az után is fenntartható állapot legyen legalább annyit tudnunk kell, hogy ez mennyibe kerül. Till Mihály képviselő: Arra azért figyelnünk kell, hogy ha egy vállalkozóval kötünk szerződést és az egy évben háromszor emel árat nem igazán tudunk mit kezdeni vele. Így az intézményvezetőtől mindent számon lehet kérni, el lehet bocsátani, míg a vállalkozó kifizet , Ft bírságot és tovább csinálja. Gáll Imréné dr. képviselő: Őt is ki lehet rúgni. Till Mihály képviselő: Nem ha van egy szerződésed 2-3 évre nem teheted meg. Gáll Imréné dr. képviselő: Nagyon díjazom, hogy az intézményvezető kiáll a saját intézménye minden egyes feladata mellett, olyan feladat mellett is ami nem oktatás, mert ezt az intézményt elsősorban oktatási intézményként hozták létre. De azt kimondani, hogy egy vállalkozó csak trehány munkát végez ezt bár én nem vagyok vállalkozó, ezt a vállalkozók nevében visszautasítom. Semmi bajom az óvoda főzésével, nekünk azt kell elérni, hogy ha majd tisztán látunk, legalább ilyen jó minőséget adjon a vállalkozó. Nem igaz, hogy nem lehet elküldeni a vállalkozót, csak szerződés kérdése. Félreértés ne legyen én nem azért harcolok, hogy vállalkozásba adjuk ezt a tevékenységez. Zólyomi Péter képviselő: Kicsit a témától eltér, de pénzügyi dolog, az önkormányzat nem köteles amortizációval számolni? Dr. Gasparik Zoltán képviselő: Mivel nem eredményszemléletű könyvelésről van szó nem igazán. Mivel ez nem vállalkozás jellegű, így költségelszámolás sem történik ezért erre nincs szükség. Zólyomi Péter képviselő: Nem a költségelszámolásra gondolok, ez arra szolgál, hogy újra termeld a javakat. Dr. Gasparik Zoltán képviselő: Ahhoz, hogy újra termeld a javakat ahhoz termelő árbevétel kéne. Persze az eszközök kihordási, lejárati idejét figyelni kéne, de nem úgy mint egy vállalkozás esetében. Csapó Lajosné képviselő: Ha egy vállalkozó befektet az vissza szeretné kapni a pénzét. Teljesen egyetértek azzal, ha helyben meg lehet oldani a dolgokat akkor ne menjünk a szomszédba. 20

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Napirendi pontok: 2009. január 20-án Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testület Vállalkozói és Pályázati Bizottságának nyílt üléséről A mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült.

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. 1 Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. Napirendi pontok: 1. Előterjesztés ingatlancsere lebonyolítás

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

Községi Önkormányzat Kóspallag

Községi Önkormányzat Kóspallag Községi Önkormányzat Kóspallag J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 3-án (szerda) 12.00 órakor kezdődő RENDKÍVÜLI testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

Etyek Község. 48/2008. (II. 8.) sz. Képvisel-testületi határozata 49/2008. (II. 8.) sz. Képvisel-testületi határozata

Etyek Község. 48/2008. (II. 8.) sz. Képvisel-testületi határozata 49/2008. (II. 8.) sz. Képvisel-testületi határozata Etyek Község 48/2008. (II. 8.) sz. Képvisel-testületi határozata 49/2008. (II. 8.) sz. Képvisel-testületi határozata 1 J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 2008.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. augusztus 9-ei együttes ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 151-2/2013/ANA. Tartalom:

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata Palotás Község Önkormányzata 13. számú nyílt ülési Kisbágyon Község Önkormányzata 7. számú nyílt ülési Szarvasgede Község Önkormányzata 8. számú nyílt ülési Készült: Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községek

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. február 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. február 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 2-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 4/2015.(II.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 5/2015.(II.03.) Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Görög László polgármester

Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. május 06-án megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 19-én 08 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 37 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Lucza Gyula elnök 1. Napirend 465. számú előterjesztés

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Lucza Gyula elnök 1. Napirend 465. számú előterjesztés Jegyzőkönyv Készült: Etyek Község Önkormányzatának Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2008. május 22-én 17.órakor kezdődő üléséről Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 1. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 1.-én 16.00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. június 25-én 15,00 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről JEGYZŐKÖNYV 1 Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 16-ai üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.március

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2010. május 17-én (hétfőn) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Lovas Lajos polgármester Horváth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. március 5-én Határozatok: Sorszáma: Kódja 26/2012. (III.05.) Z1 MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-án megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki?

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki? JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich u. 6. szám) 2010. december. 09-én 08.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa rendkívüli ülésén.

Részletesebben

17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes

17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes 17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Karancsság Község

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

XIX. JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző

XIX. JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző XIX. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. október 25-én 15 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szihalom, Hunyadi út 78.) megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen voltak: 1. Bóta József Sándor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 122/2013. (X.09.) Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

KISBAJCS, NAGYBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI

KISBAJCS, NAGYBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI Ikt.szám: 1/144-8/2012. KISBAJCS, NAGYBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs, Nagybajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselőtestületeinek 2012.

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 24-én 16 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. augusztus 2-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 1. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi 12. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi 12. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2011. évi 12. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. április 27-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Antal

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 3. napján megtartott -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 12/2016.(III.03.) Önkormányzati határozat 13/2016.(III.03.)

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. július 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. július 31-én 11.00 órakor megtartott

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V T a r t a l m a z z a : 45/2012. (X.24.) számú kállói képviselő-

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 30-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 99 101 / 2011. (VI. 15.) számú határozatok d. rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével közösen 2011. április 27.-én megtartott üléséről a Petőfi Sándor Művelődési Házban - Szigetbecsén

Részletesebben

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. november 15-én 17 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Jelenléti ív szerint,

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE 2013. augusztus 26-án 8.00 órától 10,00 óráig megtartott r e n d k í v ü l i képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.08.26-én 8.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Jelen vannak Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. február 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott ülésén. Polgármesteri Hivatal Mogyorósbánya,

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 2012. március 14-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 5-15/2012. TÁRGYSOROZAT Megnyitó és

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben