9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV."

Átírás

1 Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 127/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 128/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 129/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 130/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 131/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 132/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 133/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 134/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 135/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 136/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 137/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 138/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 139/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 140/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 141/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 142/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 143/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 144/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 145/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 146/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 147/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 148/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 149/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 150/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 151/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 152/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 153/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 154/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 155/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 156/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 1

2 157/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 158/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 159/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 160/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 161/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 162/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 2

3 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 29. napján, kedden megtartott nyílt üléséről. Napirend: A jegyzőkönyvben megszavazott napirendi pontok szerint 3

4 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 29.-én megtartott nyílt ülésén. Az ülés helye: Etyek Község Önkormányzat Tanácskozó terme Etyek, Körpince köz 4. Jelen vannak: Juhász László Bauerné Hell Ilona Csapó Lajosné Dr. Gasparik Zoltán Gáll Imréné dr. Horváth János Kollárné Papp Ildikó Lucza Gyula Zólyomi Péter Szabó Erika Till Mihály Igazoltan távol: Gyurkócza Bendegúzné Tanácskozási joggal meghívottként van jelen: Erki Valéria jegyző További meghívottként van jelen: Németthné Pájer Anna Tóthné Vizi Éva Juhász László polgármester: köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 11 fő van jelen, a Képviselő-testület határozatképes. ( Jelenléti ív csatolva.) Ezek után Juhász László polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére. Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Lucza Gyula és Gáll Imréné dr. képviselőket javasolja. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal a jegyzőkönyv-hitelesítőkre tett javaslatot elfogadta. Juhász László polgármester: Javaslatot tesz a napirendre, javasolja felvenni a sz., a sz., a 461.sz., a sz., és a sz előterjesztést a napirendek közé, valamint javasolja levenni a 124 sz., és a 453. sz. előterjesztést. A levett 124. sz. előterjesztés, és az 4

5 hogy az áprilisi ülésünket ma tartjuk az módosítja a 433/2007 határozatunkat, ami a munkatervünket tartalmazza. Van-e valakinek kérdése, javaslata a napirendi pontokkal kapcsolatban? Lucza Gyula képviselő: A munkatervvel kapcsolatban, az utóbbi időben jelentősen eltértünk a munkatervünktől. Kérés, hogy amennyire lehet csökkentsük a rendkívüli helyzeteket, hogy tudjuk tartani a munkatervet, és tervezhető legyen a képviselők időbeosztása. Jelezve lett, hogy a mai napon nem tudunk megjelenni, ezt levélben el is jutattuk a polgármester úrhoz, de a napirendek fontossága miatt minden mást háttérbe szorítottuk. (Levél csatolva a jegyzőkönyvhöz) Juhász László polgármester: Bízom benne, hogy a májustól már tartani tudjuk a munkatervünket. A hivatal is bővülni fog létszámilag, és sikeres alpolgármester választás esetén nem csak hozzám lesz kötve egy személyben, hogy mikor tartjuk ezeket az üléseket. Javaslat, hogy az eskütétel után a temetővel kapcsolatos szerződésünket vegyük előre. A polgármester szavazásra tette fel a napirendi pontok elfogadását a változtatásokkal. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal a napirendet elfogadta. Juhász László polgármester: Vendégünkre tekintettel javaslom első napirendi pontnak az 525. sz. előterjesztést tárgyalni l. napirend Tárgy: Horváth László János megbízása, és eskütétele. Tóthné Vizi Éva: Tisztelettel köszönt mindenkit. Szili Tamás képviselő úr írásban lemondott a mandátumáról. A választási törvény alapján ebben az esetben, a 2006-ban megtartott Önkormányzati választás kislistás jegyzőkönyve alapján a következő legtöbb szavazatot elért képviselő léphet a helyébe. Esetünkben Horváth László János, aki akkor Fideszkereszténydemokrata Néppárt jelöltjeként 469 érvényes szavazatot kapott a választóktól. Felkéri az eskütételre Horváth László János képviselőt. Eskütétel után átadja a megbízólevelet. 2. napirend számú előterjesztés Tárgy: Megállapodás tervezet az egyházakkal a temető fenntartására Előterjesztő: Bizottság elnöke Lucza Gyula képviselő: A Településfejlesztési Bizottság egyhangúlag megszavazta a határozati javaslat tervezetet. Juhász László polgármester: A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta ezt az előterjesztést. 5

6 Dr. Gasparik Zoltán képviselő: A Bizottság a szerződés 3-as pontját javasolja módosítani úgy, hogy a megállapodó felek egyenlő arányban viseljék a működtetés költségeit. A 7-es pontnál az e körbe tartozó kifejezést pontosítsuk a fenntartás és üzemeltetés kifejezésre. Illetve a mondat utolsó részében a meghatározott bizottság helyett a jegyző kerüljön megjelölésre, mert a jogszabály szerint az ő feladatkörébe tartozna ezeknek az ellenőrzési feladatoknak az ellátása. Hozzászólások: Till Mihály képviselő: A 3-as ponttal kapcsolatban én úgy emlékszem ezt az Önkormányzat magára vállalta, most meg azt látom, hogy megosztottan jelenik meg ez a dolog. Kérdésem, hogy nincs ez a dolog rendeletbe, mert ha van akkor nem hiszem, hogy át kéne testálni ez az egyházakra. Juhász László polgármester: A temető rendeletünket most fogjuk megalkotni. A kérdésre a legjobb, ha a plébános úr válaszol. Hutóczky Béla plébános: Ha ránézünk erre a térképre láthatjuk, hogy Etyeknek egy temetője van, van önkormányzati, református és katolikus része. Engem a Testületből egy illető azzal vádolt meg, hogy tarvágást végeztem. Csak annyit tennék hozzá, hogy az 1015-ös számú terület a bicskei földhivatal bejegyzése alapján szőlős, na most az ecetfa kicsit magasabbra nőtt mint a szőlő, ez lett kivágva. Amikor az üzemeltetésről beszélünk azt a javaslatot tettük, ha a három fél közt megállapodás történik, köttetik egy üzemeltetési szerződés és negyedik félként belép valaki, aki üzemelteti. Egyházmegyei gyakorlat szerint a szolgáltató amiért temethet, azért rendben tartja a temetőt, és közösen állják a költségeket. Azért javasoljuk az egyenlő arányban való költségmegosztást, mert pár ezer forint különbségen nem érdemes vitázni. Jó érzéssel tölt el, hogy már a temető egyre szebbé válik. Ehhez földmunkákat, fakivágásokat kellett elvégezni, a kerítés építése folytatódik az elkezdett módon. Szívesen fogadjuk a tanácsokat, segítségeket. Gáll Imréné dr. képviselő: A plébános úr megerősítette a pénzügyi bizottság véleményét, hogy egyenlő arányban viseljük a költségeket. Dr. Gasparik Zoltán képviselő: Azzal kéne még kiegészíteni, hogy a költségek és az esetleges bevételek is egyenlő arányban kerüljenek felosztásra. Hutóczky Béla plébános: Sokkal jobbnak tartanám, ha külön kezelnénk az egyházak és az Önkormányzat közti megállapodást, és az üzemeltetési megállapodást. Dr. Gasparik Zoltán képviselő: Javasolnám, hogy maradjon az a megfogalmazás a szerződésben, hogy a felek egyenlő arányban viselik a költségeket, és utána, ha megkötjük az üzemeltetési szerződést, akkor majd ki lehet egészíteni ezt a pontját azzal, ahol meg lehet határozni, hogy az üzemeltetésből származó bevétel osztódjék oly módon, ahogy a plébános úr javasolta. Till Mihály képviselő: A pénzre nem váltható dolgokról szólva, vannak olyan részek ahol a füvet le kéne vágni. Van nekünk a Németek által adományozott fűnyírónk, amiről nem tudom, hogy működik-e, vagy mi van vele. Főleg az urna sírhelyeknél kéne lenyírni a füvet, ami lehet, hogy az Önkormányzat kompetenciája lenne. 6

7 A Polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatát a módosításokkal szavazásra tette fel. A Képviselő Testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 123/2008. (IV. 29.) számú határozata Tárgy: Megállapodás tervezet a temetők fenntartására Etyek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A temetők fenntartására szóló megállapodást elfogadja a következő módosításokkal: 3. pont: A temetők fenntartásával összefüggő költség a megállapodó feleket egyenlő arányban terheli. 7. pont: A megállapodó felek rögzítik, hogy az üzemeltetéssel és fenntartással kapcsolatosan felmerülő panaszok kivizsgálása Etyek Község Önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozik. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére. Határidő: május 20. Felelős: polgármester A Polgármester javaslatot tett a napirend változtatására, a Szabadföld társulás beszámolójának meghallgatására. A napirend változtatást a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadta. 3. napirend Tárgy: Szabadföld vízi közmű társulás beszámolója. Előterjesztő: Kattra Ágnes Kattra Ágnes: Tisztelettel köszönti a testületet. Megköszöni a testületnek a márciusi ülésen megszavazott Ft átmeneti segítséget. Beszámolt róla, hogy a társulat anyagi helyzete rendeződött, így másnap utalja az Önkormányzat számlájára a pénzt. Még egyszer megköszöni a segítséget, és elköszön. A polgármester szavazásra teszi fel, hogy elfogadják-e a beszámolót. A testület határozathozatal nélkül 11 igen szavazattal elfogadta a beszámolót. 7

8 4. napirend Tárgy: Beszámoló a polgármester két ülés közt végzett munkájáról Előterjesztő: polgármester (A beszámoló írásban csatolva.) Hozzászólások: Lucza Gyula képviselő: Az áll itt, hogy április 25-én találkoztál Vincze Attilával a Magyar Kút melletti park tervezőjével. A kérdés, hogy milyen okból kifolyólag volt ez a találkozó? Juhász László polgármester: Vince Attila még 96-ban készített a parkra vonatkozóan egy tervet. Most, hogy indultunk a Magyar Kúttal kapcsolatban egy pályázaton felvettem vele a kapcsolatot vele a kapcsolatot, hisz a terveket újra alá kellett vele íratni, és akadálymentesítési módosításokat kellet rajta végezni. Megnézte a parkot, és felajánlotta a segítségét egyéb tervezési munkákkal kapcsolatban. Lucza Gyula képviselő: Mivel ez településrendezési feladat legközelebb szóljál, ha tudok akkor én is ott lennék az ilyen találkozókon. Juhász László polgármester: Jó biztos, hogy még lesz rá lehetőség. Gáll Imréné dr.: Március 28-ára van bejegyezve, hogy a bicskei kapitányság területét érintő bűnügyi helyzetről tájékoztattak, nem a statisztikai adatok érdekelnek. Esetleg a kapitány úr mondott-e valamit azzal kapcsolatban, hogy itt Etyeken évek óta fennálló betörésekkel, rablásokkal kapcsolatban tudnak-e tenni valamit. Juhász László polgármester: Semmi jóval nem bíztatott, 20%-os létszámhiánnyal küzd a rendőrség, ami azt jelenti, hogy a körzeti megbízottakat is rendszeresen begyűjtik bicskei szolgálatra. A bűnesetek száma közel kétszeresére nőt az elmúlt évhez képest. A polgárőrségünket kell erősítenünk, bár ez hosszú távon nem megoldás, de a magam részéről mindent megteszek, hogy a helyzet e téren javuljon. Most, hogy Csákváron megszűnt a rendőrőrs, keresem a lehetőséget, hogy esetleg Etyeken állítsanak fel egy rendőrőrsöt. Zólyomi Péter képviselő: A civil egyesületek összejövetelén amit Rókusfalvy Pál hívott össze a fesztivállal kapcsolatos lehetőségek miatt, mi hangzott el? Juhász László polgármester: Tulajdonképpen az volt a lényege, hogy az egyes civil szervezete, az iskola milyen módon tudna bekapcsolódni a fesztivál eseményeibe. Ami példamutató a megbeszéléssel kapcsolatban, hogy nekünk még soha nem sikerült az összes civil szervezetet összehívni. Zólyomi Péter képviselő: Hiába keresem nem találom, hogy négy képviselő a múlt hét péntekre kezdeményezett egy rendkívüli testületi ülés összehívását, de még választ sem kaptunk, illetve jeleztük, hogy a mai nap nem tudunk részt venni a testületi ülésen, ennek ellenére mi félretettük a programunkat és itt vagyunk. Szeretnénk, ha a jegyzőkönyvhöz 8

9 csatolva lenne ez a két levél, amit a Polgármester Úrnak, és a Jegyző Asszonynak is eljuttattunk. Szeretnénk kérni, hogy a jövőben legalább választ kapjunk a levelünkre. Juhász László polgármester: Nagyon örülök, hogy megjelentetek, az igaz, hogy írásban nem válaszoltam erre a levélre, de a jövőben írásban fogok választ adni, viszont a legutóbb szóban megegyeztünk, hogy a mai nap megfelelő lesz a testületi ülésre. Kollárné Papp Ildikó képviselő: Április 7-én a Borút Egyesület ülésén szó volt a község honlapjának működésével kapcsolatos kérdésekről. Nekik nincs saját honlapjuk? Úgy emlékszem nekik létezik ilyen. Juhász László polgármester: Talán nem községi, inkább közösségi honlapot kellett volna írni. Közösségi honlapunk van ahol az önkormányzat is lehetőséget kap az információinak a közlésére. Annak idején a Borút Egyesület neve alatt ment ez a pályázat. Az üzemeltetést hosszú távon egyesületi formában képzelik, esetleg célszerű lenne az önkormányzatnak is belépni ebbe az egyesületbe, ha garanciát kapunk arra, hogy az önkormányzati információkhoz csak mi férhetünk hozzá. Dr. Gasparik Zoltán: A kistérségi dolgokkal kapcsolatban történtek-e változások, előrelépések? Juhász László polgármester: Mióta polgármester vagyok gyakorlatilag semmi nem történt ezzel kapcsolatban, lehet, hogy erőltetnem kéne a kapcsolatfelvételt. Dr. Gasparik Zoltán: Szántó Úrral kéne felvenni a kapcsolatot előbb-utóbb. Ha nem vagyunk képben, esetleg lemaradunk bizonyos lehetőségekről. Juhász László polgármester: Úgy gondolom, ha lett volna összejövetel, biztos kapok meghívót, de ettől függetlenül én is megkereshetem őket. Till Mihály képviselő: A kistérséggel kapcsolatban azért történtek dolgok, hisz a busz, amire annyira vártunk az megvan Bicske üzemelteti, de én még nem láttam, vagy nem adtunk le igényt rá. Ennek utána kéne nézni, hisz mi is részesei vagyunk. Juhász László polgármester: Úgy tudom az iskola elég rendszeresen igénybe veszi ezt a buszt. Till Mihály képviselő: A mienké? Ez a busz jár ide? Juhász László polgármester: Igen, igénybe szokták venni, nem ingyenesen, de olcsóbban. Bodó Gabriella ÁMK intézményvezető: Sokszor voltak már kirándulni a gyerekek ezzel a busszal. 9

10 A Polgármester szavazásra bocsátja a két ülés közti beszámoló elfogadását. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 124/2008. (IV.29.) számú határozata Tárgy: Beszámoló a polgármester két ülés között végzett munkájáról Etyek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 5. napirend Tárgy: A lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtása Előterjesztő: polgármester (Beszámoló írásban csatolva) Hozzászólások: Zólyomi Péter képviselő: Az Önkormányzati cég alapításának a határideje március volt. Ez meddig lett kitolva? Juhász László polgármester: Célszerűnek láttam addig várni vele, míg az iskola pályázat le nem zárul, ez májusban várható. Zólyomi Péter képviselő: A testület nyomós okkal hozta ez a határozatot, így a testületet tájékoztatni kellett volna az elhalasztásról. A jövőben kérem ezeket az indokokat elnapolásokat írásban közölni. Bauerné Hell Ilona képviselő: A Sportkoncepcióval kapcsolatban az a kérésem, hogy a májusi ülésre javítsuk ki a határidőt, mert nem készült el az anyag. A Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a változtatásokkal. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 10

11 125/2008. (IV.29.) számú határozata Tárgy: a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtása Etyek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. A 211/2007./VI.27./számú határozat végrehajtási határidejét június 30-ára módosítja. 2. A 274/2007./IX.26./ számú határozat végrehajtási határidejét június 30-ára módosítja. 3. A 276/2007./IX.26./ számú határozat végrehajtási határidejét június 30-ára módosítja. 4. A 389/2007./XI.28./ számú határozat végrehajtási határidejét május 31-ére módosítja. 5. A lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul veszi és elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 6. napirend Tárgy: Tájékoztató a zárt ülésen hozott döntésekről Előterjesztő: Polgármester A Polgármester tájékoztatta a testületet a zárt ülésen hozott döntésekről. 7. napirend 127. számú előterjesztés Tárgy: A Nemzetiségi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egész éves takarékosabb működésének biztosítása Előterjesztő: Bizottság elnöke Bauerné Hell Ilona képviselő: A bizottság megtárgyalta a Művészeti Iskola takarékosabb működésének biztosításáról szóló előterjesztést. A bizottság 3 igen szavazattal azt a határozati javaslatot hozta, hogy nem támogatja a táncművészeti ág megszüntetését, és szakköri formában való működtetését, mert akkor nem jár az állami normatíva. Továbbá nem javasolja a térítési, és tandíjak emelését. Javasolja az intézményben a kölcsönzési, és használati díjak bevezetését. Azért, hogy a táncművészeti ág minél hatékonyabban működhessen tovább a bizottság felkéri a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az óvoda, az iskola vezetőivel, a Németek Egyesületével, esetleg a Kisebbségi Önkormányzattal, ha szükséges, és 11

12 a Kulturális Bizottság képviselőinek bevonásával a táncoktatás rendezésére. Arról van szó, hogy iskolás gyerekek is járnak az óvodába táncoktatásra, ezzel kapcsolatban kérnénk egyeztető tárgyalásokat lefolytatni. Ahhoz, hogy minden művészeti ág zökkenőmentesen működjön, javasoljuk, hogy a tartalékalap terhére a 4 havi keretösszeg a tanév befejezése előtt kerüljön vissza az intézmény költségvetésébe. Hozzászólások: Lucza Gyula képviselő: Amikor a költségvetés tárgyalva lett utaltam arra, hogy nem hozhatjuk sem a szülőket, sem a gyerekeket, sem a tantestületet bizonytalan helyzetbe, ezért szeretném, ha ezt a pénzt minél előbb biztosítanánk a számukra. A Polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 126 /2008. (IV.29.) számú határozata Tárgy: Nemzetiségi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egész éves takarékosabb működésének biztosítása Etyek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. Nem támogatja a táncművészeti ág megszüntetését és szakköri formában való működtetését. Azon csoportoknál, ahol szakmailag megengedhető, végezzen csoportösszevonásokat az intézmény (16-20 fő). 2. A térítési- és tandíjak emelését nem javasolja. 3. Javasolja az intézményben a kölcsönzési és használati díjak bevezetését. Ennek lehetőségét törvényességi oldalról meg kell vizsgálni, és be kell építeni a térítési- és tandíjakról szóló rendeletbe. 4. A polgármester folytasson tárgyalásokat az Óvoda, ÁMK, Etyeki Németek Egyesülete, a Német Kisebbségi Önkormányzat, a Kulturális Bizottság képviselőinek bevonásával a táncoktatás rendezése ügyében. 5. Az intézmény 4 havi kerete a céltartalékból kerüljön bele az intézmény költségvetésébe. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 8. napirend számú előterjesztés Tárgy: Oktatási és nevelési problémák az ÁMK-ban Bauerné Hell Ilona: A bizottság második alkalommal tárgyalta az ügyet, mert az elsőn az ÁMK vezetője nem tudott részt venni, így a kérdéseinket most tudtuk feltenni. A bizottság 12

13 támogatja a nem alanyi jogon járó támogatások megszigorítását és ellenőrzését. Legyen beleszólásuk és ellenőrzésük arra vonatkozóan, ki és mit kap, ha térítési díj elmaradása van valakinek. Állandó kapcsolatot kell tartani a Szociális Bizottság, és az Intézményvezetők között. Egyetért a bizottság az Iskola és a Művészeti Iskola pedagógusai részére szervezendő konfliktuskezelési továbbképzési tanfolyamon való részvételével. Ennek Ft az anyagi vonzata, úgy, hogy 3 fő ingyenesen vehet részt a nagy létszám miatt. Az intézményvezető Ft támogatást kér a képviselő testülettől, a többit saját erőből gazdálkodja ki. Arról kell dönteni, hogy a tartalékalap terhére tudjuk-e ezt biztosítani. Egyetért a Német Nemzetiségi nyelvoktatás átszervezésével a kieső bevétel és a fél állás ügyében egyeztetés szükséges a pénzügyi bizottsággal. Kötelezi az ÁMK vezetőjét, hogy a nyelvoktatás átalakításában folytasson egyeztető tárgyalásokat a Német Kisebbségi önkormányzattal, mivel enélkül a döntést nem lehet meghozni. Hozzászólások: Dr. Gasparik Zoltán képviselő: A költségvetést érintő problémáknál lehetőség szerint az általános tartalékalap terhére nem javaslunk a képviselő testületnek bármi döntést hozni, legalább addig, míg ki nem derül, hogy az év eddigi eltelt időszakában mekkora összeggel terheltük az általános tartalékalapot. Azt javasolnánk, ha a testület szükségesnek látja ezen a tanfolyamon való részvételt, ez maradjon az ÁMK költségvetési keretein belül, és meglátjuk a későbbiek során, hogy alakulnak a dolgok. Kollárné Papp Ildikó képviselő: A nem alanyi jogon járó támogatásoknál a megszigorítást, és ellenőrzést pontosítsuk. Ez felvet olyan dolgokat is, hogy a személyiségi jogok védelme értelmében ebbe nem mindenki tekinthet bele. Erki Valéria jegyző: A támogatásokat a szociális, és a helyi rendelet szabályozza, ha a képviselő-testület úgy gondolj, hogy a jogosultsági feltételeket szigorítani kívánja, akkor rendeletet kell módosítani, valamint a bizottság, és a Polgármester a megítélendő támogatásoknál gyakorolhat bizonyos mérsékletességet. Ennek megszigorítását és ellenőrzését nem tudom elképzelni. Ha térítési díj elmaradása címén kerül megállapításra a gyermekvédelmi támogatás, akkor azt az intézménynek kell átutalni. Dr. Kovácsné Bodó Gabriella intézményvezető: Ez így van. Nem a szülő kap egy újabb összeget, amit esetleg nem a gyerekre fordít. Január 1-e óta mióta átkerült hozzánk az étkezések elbírálása, óhatatlanul is bele látok, hogy ki az, aki alanyi jogcímen gyermekvédelmi támogatást kap, ingyenesen étkezik. Tarthatatlan állapot, hogy sok szülő megkapja 3-4 gyerekre a szülő megkapja a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, alanyi jogon ingyenesen étkezik, mégis mindenhol elmaradása van. Ekkor az önkormányzathoz fordul, ahol még kap egy rendkívüli gyermekvédelmi támogatást is, amit ismét nem a gyerekre fordít, így görgetik maguk előtt az elmaradásokat. Sajnos van olyan család ahol 100 ezres nagyságrendű tartozás halmozódott fel, és sok esetben ezeket a szülőket ez nem is érdekli, kijelenti, hogy akkor legfeljebb nem eszik a gyerek. Sok esetben az is előfordul, hogy a család életvitele nem támasztja alá azt, hogy rendszeres gyermekvédelmi támogatást kapjon. Lehet, hogy olyan papírokat nyújt be, ami alátámasztja a jogosultságát, de amikor olyan kategóriás autóval hozza a gyereket iskolába, és a felszerelés, valamint a ruházat sem azt mutatja, hogy nem hogy gyermekvédelmi támogatásra nem jogosul, hanem semmilyen támogatásra. 13

14 Csapó Lajosné képviselő: Az európai Unióhoz való csatlakozáskor született egy olyan rendelet, hogy ha a család be tudja fizetni a közüzemi díjakat utána kell nézni, hogy milyen jövedelemből fizeti azt ki, mert nem biztos, hogy akkor jár neki. Ha nagy értékű autóval rendelkezik, akkor szintén nem kaphatott támogatást. Valami módot kéne rá találni, hogy felmérjük a családok anyagi hátterét, hogy ki az, aki ténylegesen jogosult ezekre a támogatásokra. Lehet, hogy rendelet módosítással, de ezen változtatni kell. Gáll Imréné dr. képviselő: A bizottság az 1. pontban az írja, hogy támogatná a nem alanyi jogon járó támogatások szigorítását, és ellenőrzését. Ez önmagában nem jó. Én azt mondom, hogy vizsgáljuk felül a szociális rendeletnek ezt a részét, ebben kérjük az intézményvezetők támogatását. Ha az intézményvezetők, úgy látják, hogy komoly problémák vannak, mert úgy van leszabályozva a helyi rendelet, és egy esetleges módosítássással el tudjuk érni, hogy a visszaéléseket elkerülhessük. A másik része, ha a szülő azt mondja, hogy legfeljebb nem eszik a gyerek, akkor a pedagógus vegye fel a kesztyűt és mondhatja, hogy akkor neki jelezni kell ezt a gyámhatóság felé. A gyámhatóságnak meg vannak azok az eszközei, hogy ha ilyen előfordul a megfelelő lépéseket meg tudja lépni. A nagy összegű hátralékok behajtásáról pedig intézkedni kell, persze vannak olyan esetek amikor ténylegesen olyan helyzetbe került a család, hogy nem tud fizetni kérni kell a bizottságot, hogy segítsen, ha tényleg indokolt a kérelem akkor a bizottság megpróbálja megoldani a helyzetet. Olyan esetekben, amikor nem áll ez fenn, össze kell fogni, hogy behajtásra kerüljenek ezek az összegek. Az 1. pont olyan formában nem elfogadható. Az 500 ezer Ft-os kérelem esetében egyet értek a pénzügyi bizottság véleményével, bár tényleg nagyon fontos, és országos szinten problémát okozó dologról van szó. Próbálja meg az intézményvezető ezt az összeget kigazdálkodni, de amint lehetősége van az Önkormányzatnak, térjünk vissza rá. Erki Valéria jegyző: Még csak annyit, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jegyzői hatáskörben van annak a megállapítása. A gyermekvédelmi törvény és a kormányrendelet ezt pontosan meghatározza, hogy milyen feltételekkel, eljárási rend szerint lehet és kell eljárni. Lucza Gyula képviselő: Csatlakoznék az előttem szólókhoz, mint az 1-es, mind a 2-es pontot illetően. A Polgármester szavazásra tette fel a határozati javaslatot az 1-es, és a 2-es pont módosításaival. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 127/2008. (IV.29.) számú határozata Tárgy: ÁMK oktatási-nevelési problémák Etyek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. Felülvizsgálja a szociális és gyermekvédelmi rendeleteit. 14

15 2. Egyetért a pedagógusok részére szervezendő Konfliktuskezelési tanfolyamon való részvétellel. A tanfolyam lebonyolításának összegét az intézményvezető gazdálkodja ki. 3. A szülők részére az iskola szervezzen előadásokat a témában. 4. Egyetért a Német nemzetiségi nyelvoktatás átszervezésével. A kieső bevétel, valamint a szükséges fél álláshely ügyében egyeztetés szükséges a Pénzügyi Bizottsággal. 5. Kötelezi az ÁMK vezetőjét, hogy a nyelvoktatás átalakításáról folytasson egyeztető tárgyalást a Német Kisebbségi Önkormányzattal. Határidő: június pont: május 31. Felelős: polgármester 9. napirend 337. számú előterjesztés Tárgy: Etyek Község Önkormányzat intézményeinek alapító okiratai Dr. Gasparik Zoltán képviselő: A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat A változatát javasolta elfogadásra. A polgármester szavazásra tette fel a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 128 /2008. (IV.29.) számú határozata Tárgy: Etyek Község Önkormányzat intézményeinek alapító okirata Etyek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. A Magyar-kút Általános Művelődési Központ Etyek e határozat mellékletét képező módosított okiratát január 1-jei hatállyal j ó v á h a g y j a. 2. A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda Etyek e határozat mellékletét képező módosított okiratát január 1-jei hatállyal j ó v á h a g y j a. Határidő: kiértesítésre: május 15. Felelős: jegyző 15

16 10. napirend 341. számú előterjesztés Tárgy: ÁMK kérelme nyári táborozáshoz Dr. Gasparik Zoltán képviselő: A bizottság hosszas vita után, és nem teljes egyetértésben, úgy határozott, hogy tekintettel a gyerekek kiemelkedő tanulmányi eredményeire, a képviselő testületnek javasoljuk elfogadásra. Hozzászólások: Lucza Gyula képviselő: Miután ez rendszeresen évről-évre előfordul a jövőben legyen betervezve a költségvetésbe. Ettől függetlenül javaslom, hogy fogadjuk el, de a következő évtől legyen benne a költségvetésbe. A polgármester szavazásra tette fel a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a es évtől a költségvetésbe legyen betervezve a táboroztatás. A Képviselő-testület 10 igen, és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 129 /2008. (IV.29.) számú határozata Tárgy: ÁMK kérelme nyári táboroztatáshoz Etyek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Az ÁMK kérését támogatja, az iskola 5 legjobb tanulójának nyári zánkai táboroztatáshoz a költségeket Ft-ot a tartalékalap terhére biztosítja évi koncepció tervezésekor az összeget a kiadási oldalon tervezni kell. Határidő: július 1. Felelős: polgármester Zólyomi Péter képviselő: A pénzügyi bizottsági ülésen elhangzott, hogy a könyvvizsgáló később jön, ezért javaslom a zárszámadást később tárgyalni. 11. napirend 525. számú előterjesztés Tárgy: Az étkeztetési szolgáltató közbeszerzési eljárás lebonyolítójának kiválasztása 16

17 Dr. Gasparik Zoltán képviselő: A beérkezett ajánlatok közül, tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb ajánlatot tevő irreálisan alacsonynak tűnt, a cégről kiderült, hogy nem főtevékenységben foglalkozik a közbeszerzési eljárások lebonyolításával, csak kiegészítő tevékenységként. Ezért azt javasolja a bizottság, hogy a már ismert Multi Contact ajánlatát fogadja el a képviselő-testület, azzal a kiegészítéssel, hogy ebbe az ajánlatba értsük bele a december 31-éig szóló időszakra a közbeszerzési tanácsadást. Javasolja a bizottság a testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert szerződés megkötésére, azzal, hogy a közbeszerzési dokumentációt úgy kell előkészíteni, hogy az lehetőség szerint nyújtson fedezetet a szolgáltatónak fizetendő díjra. Egyetért a bizottság a közbeszerzési eljárás kiírásának szükségességével. Olyan ajánlatokat kellene kérni, amely tartalmazza a teljes étkeztetésre vonatkozó, valamint olyat ami csak az óvodai étkeztetés feletti kapacitásra vonatkozó ajánlatot tartalmazza. Ezek után lehet dönteni arról, hogy melyik megoldás a legideálisabb, és melyikkel mekkora spórolás érhető el. Illetve a bizottság javasolja, hogy pár képviselő és az intézményvezető bevonásával tájékozódjanak más intézményeknél, ahol már ilyen fajta étkeztetés folyik, tájékozódjanak előnyeiről és hátrányairól. Juhász László polgármester: Esetleg nevek is elhangzottak? Dr. Gasparik Zoltán képviselő: Nem, nyilvánvalóan célszerű lenne a bizottságból egy ember, szakmabeliek, hisz ők tudják igazán jól megítélni a látottakat. Hozzászólások: Kollárné Papp Ildikó képviselő: A szociális és egészségügyi bizottság is megtárgyalta ezt a témát, és az óvodavezető által hozzánk eljuttatott anyag után úgy döntött a bizottság, hogy az étkeztetési közbeszerzés által az étkeztetés külső cégnek való kiadását a bizottságunk egyhangúan nem támogatja, A 2. ponttal kapcsolatban a nyersanyag beszerzéssel a Multi Contact-ot bízza meg. Mivel csak egy cég adott árajánlatot az étkeztetésre, megkérnénk a jegyzőt, hogy kérjen azoktól a cégektől is árajánlatot az étkeztetésre vonatkozóan, akik csak a nyersanyag beszerzésére adtak be árajánlatot, mivel egy ajánlatból nem lehet választani. Zólyomi Péter képviselő: A pénzügyi bizottság ülésén hosszasan tárgyaltunk erről a témáról, megkaptuk az óvodavezető kimutatását is mellyel bemutatta, hogy milyen előnyei és hátrányai lehetnek ennek az eljárásnak. Az a baj, hogy abból az anyagból, amit a testület kapott nem látszik, hogy mekkora az a megtakarítás, amit ennek az eljárás lebonyolításával elérhetünk. A nyersanyag esetében úgy gondolom, hogy kötelező a közbeszerzést lefolytatni. Azt szeretném látni, hogy mi az a megtakarítási mennyiség, ami ebből keletkezik. Ez alapján lehetne felelősen dönteni. Dr. Gasparik Zoltán képviselő: Pont ezért javasolta a bizottság, hogy így alternatív módon írjuk ki az ajánlatot. Feltételezett működési költségekkel tudnánk csak kalkulálni, így viszont a beérkezett ajánlatokat tudjuk viszonyítani a most meglevő költségekhez. Ha most elkezdenénk számolni, lehet, hogy rossz eredményre jutnánk. Juhász László polgármester: A javaslat a bizottság megállapítása, úgy hogy egy rész a közbeszerzés kiírása egyrészt a teljes étkeztetésre, és alapanyag beszerzésre. 17

18 Dr. Gasparik Zoltán képviselő: Illetve egy harmadik változat, alapanyag-beszerzés, teljes étkeztetés, és a harmadik csak az óvoda kapacitása fölötti rész kiszervezése. Ezek után lehet eldönteni, hogy melyik ami a legkedvezőbb. Lucza Gyula képviselő: Összetett problémáról van szó, hisz a nyersanyag beszerzés meghaladja a nyersanyag beszerzés határértékét, ezért kötelező a közbeszerzés kiírása. Az a kérdésem lenne az óvoda vezetőjéhez, hogy hogyan történik most a nyersanyag beszerzése? Siroki Angéla óvodavezető: A nyersanyagot régi szállítóink szállítják be. Úgy tudom, hogy amíg a régi szállítóinkon nem változtatunk, nem szükséges a közbeszerzés kiírása, még akkor sem, ha értékhatáron felül van. A régi szállítóink etyeki érdekeltségűek. Vannak azért nagy cégekkel is szerződéseink amik szintén hosszú évekre vezethetőek vissza. A raktár méretéből adódóan heti egyszeri beszállítás történik a nagy beszállítóktól. Napi beszállítás van a zöldségből és a húsból. Lucza Gyula képviselő: Ezek után utána kéne nézni, hogy tényleg kötelező-e a közbeszerzés kiírása, azt meg kéne kérdezni egy tanácsadótól. Itt számolgattam, hogy mennyibe kerülhet egy adag étel előállítása, és megfordult a fejemben, ha az óvoda elindulhatna megnyerné a kiírást. Dr. Gasparik Zoltán képviselő: Úgy vélem semmi akadálya, hogy az óvoda induljon, hisz nem az óvoda a pályázat kiírója, hanem az önkormányzat. Ki is lehetne kötni a kiírásban, hogy melegítő konyhának az óvoda konyhát kell felhasználni. Lucza Gyula képviselő: Van egy konyhája az önkormányzatnak, ami bérbe van adva. Nem tudom az ÁCCP előírásoknak mennyire felel meg ez a konyha az óvodáé megfelel. Az óvoda konyha 130%-on üzemel, ennek a konyhának viszont nincs kihasználva a teljes kapacitása. Az egyik ajánlatadó cég olyan díjazást alkalmaz, hogy viszonylag alacsony összeget kér a lebonyolításért, viszont jelentős összeget beépít, amit a nyertes pályázó fizet. Csapó Lajosné képviselő: Itt elsősorban a gyerekek érdekeit kell nézni. Mint tudjuk nagyon jó az étkezés ellátása az óvodában. Mi értelme van ennek az egésznek, hisz maga a közbeszerzés is sok pénzbe kerül. A pénzvilág távol áll az én szemléletemtől, mindig az embert nézem, és főleg a gyereket. Miért van erre szükség? Előfordulhat, hogy nyer egy olyan pályázó aki olcsón szállít, de nem megfelelő sem a gyerekeknek, sem az időseknek. Gáll Imréné dr. képviselő: A bizottsági ülésen is elmondtam, hogy ezt az egészet még én vetettem fel annak idején, hogy meg kéne vizsgálni nem-e lenne olcsóbb, gazdaságosabb az étkeztetés vállalkozásba kiadni. Épp az intézményvezető keresett meg minket, hogy a konyha jóval a kapacitása fölött van, nem tud további étkezést vállalni. Valamint van ott pillanatnyilag is olyan konyhai eszköz amit nem tudnak használni, mert elavult, régi, és miután az intézményt nem most adták át belátható időn belül jelentős összeget kell az önkormányzatnak befektetni ahhoz, hogy főzni tudjanak. Nem az a lényeg, hogy van-e megtakarítás, vagy nincs, hanem az, hogy gondolkodjunk előre, lássunk tisztán. Ezt a pályázat kiírása után tudjuk megtenni, akkor tudjuk összevetni azzal, amibe most kerül. Ezzel az a cél, hogy ne akkor kapkodjunk amikor esetleg valami elromlik. Az pedig végkép nem célunk, hogy esetleg rosszabb minőségű ételt kapjanak az ellátottak, sőt ha egy mód van rá még jobbat kapjanak. Feltételezésekbe nem kell bocsátkozni, hallottunk ezzel kapcsolatban jó és rossz példákat is. Az a véleményem, hogy indítsuk el ezt az eljárást, ami most igaz, hogy pénzbe kerül, de el tudjuk kerülni, hogy baj esetén akkor kapkodjunk. A gazdálkodás nem csak abból áll, hogy takarékoskodunk, hanem, hogy előre látunk. A minőség pedig 18

19 biztosítható az állttal, hogy már a pályázat kiírásakor követeljük meg a minőséget, és egy folyamatos ellenőrzés legyen egy esetleges szerződéskötés után. Támogatom én is, hogy szerezzünk tapasztalatokat olyan helyeken ahol már ez a fajta ellátás működik. Ezek után el lehet dönteni, hogy vállalkozásba adjuk, vagy sem. Ha pedig nem adjuk vállalkozásba akkor tisztába kell lennünk azzal, hogy a következő években jelentős összegeket kell biztosítanunk az óvodának, hogy a működéshez szükséges dolgok biztosítva legyenek. Zólyomi Péter képviselő: Akkor lépésenként kéne haladnunk, hisz tapasztalatokat lehet szerezni a közbeszerzés kiírása nélkül is, hisz az ha elkötelezzük magunkat az egy közel ,-Ft-os kiadás. Ezt persze át lehet hárítani a közbeszerzés résztvevőire, de ott van a lehetőség, hogy nem hirdetünk nyertest, akkor nem kapjuk meg azt a pénzt. Először szerezzünk tapasztalatokat, adjunk ennek határidőt: május 31. A körbeszerzés lebonyolítására rövid idő áll rendelkezésünkre, hisz szeptemberig ennek le kell bonyolódnia. Erki Valéria jegyző: A közbeszerzési eljárás lefolytatására azért van szükség, mert az idősek étkeztetését ideiglenes jelleggel az eljárás lefolytatásáig a Szakál Pállal próbáljuk megoldani, ez már egy lépés ami közbeszerzési eljárást von maga után. Zólyomi Péter képviselő: Azt mindenképen meg kéne érdeklődni, gondolom a Multi Contact ad felvilágosítást, hogy való igaz amit az óvodavezető mond, hogy az alapanyagra nem kell kiírni a közbeszerzést. A kérdés, hogy az óvoda létszám fölötti főzéssel mi lesz, ez nem tudom 100 adag? Erki Valéria jegyző: Ezt együtt kell számolni, amit az önkormányzat biztosít azt együtt kell számolni. Till Mihály képviselő: Mivel én 8 évig éttermet vezettem tudom, hogy nehéz egy vállalkozó ajánlatával versenyezni, ő tud olyan ajánlatot tenni, amivel egy intézmény nem tudja felvenni a versenyt. Vigyázni kell az alkalmazottak érdekeire is, hisz ők több éve itt dolgoznak. Azért ragaszkodom ahhoz, hogy az intézményvezető, és a konyha vezetője által működjön ez tovább, mert a felmerülő problémákat is könnyebben meg lehet oldani, míg a vállalkozóval akár peres ügy is elképzelhető. Dr. Gasparik Zoltán képviselő: Akkor én azt javasolnám, hogy tisztázzuk, hogy az alapanyag beszerzés közbeszerzés köteles-e, ami nagy valószínűség szerint igen, a másik probléma az óvoda kapacitása fölötti igény, ez is közbeszerzést igényel. A közbeszerzés lefolytatása után dönthetünk úgy, mely részt adjuk vállalkozásba. Ez után láthatjuk, hogy mennyit kéne fizetni az óvoda étkeztetéséért,. Ezek után tudjuk kalkulálni azt, hogy mennyibe kerül ez nekünk az óvodánál. Felhívnám a figyelmet, hogy az óvodai főzés nem annyiba kerül, ami itt le van írva, ehhez még hozzájönnek az amortizációs költségek is, nem látjuk azoknak az eszközöknek az utánpótlási igényét, amit az óvodában használnak. Ha ezek pótlását nekünk kell megoldani azt nekünk egy összegbe kell fizetni, ha vállalkozás veszi át akkor ő beépíti a vállalkozási díjba, és azt apránként fizetjük meg. Ez egyenletesen eloszló terhelés. Ha ezek az információk a rendelkezésünkre állnak eltudjuk dönteni melyik a jobb megoldás. Erki Valéria jegyző: Az lenne a javaslatom, hogy mivel a Multi Contact szerződéstervezetében benne van a tanácsadás is, írásban tegyük fel nekik a kérdést, hogy mi van a nyersanyaggal, és most ne döntsünk úgy is lesz rendkívüli ülés, oda esetleg meg is lehetne hívni a cég képviselőjét és ott is fel lehetne tenni a kérdéseket. 19

20 Siroki Angéla óvodavezető: Én természetesen azt szeretném javasolni amennyiben lehetséges hagyják a mi üzemeltetésünkben a konyhát. Manapság annyi rosszat lehet hallani a konyhákról, mi minden szabályt betartunk. A fő szempont, hogy mi gyermek központúak vagyunk, semelyik vállalkozó olyan minőségű ételt szerintem amilyet mi, valamint most lehetőség van a gyerekeknek repeta osztására is, amit a vállalkozó nem biztos, hogy biztosítani tud. Nem látom be, hogy miért lenne egy vállalkozónak érdeke, hogy a gépparkot felújítása, ezeket az eszközöket kb. 40 éve használjuk. Dr. Gasparik Zoltán képviselő: Ezt el tudom fogadni akkor, ha az intézmény írásba adja, hogy az elkövetkező 10 évben beruházási költségre nem tart igényt. Tökéletesen értem az álláspontot, de az hogy ez jövőre és az után is fenntartható állapot legyen legalább annyit tudnunk kell, hogy ez mennyibe kerül. Till Mihály képviselő: Arra azért figyelnünk kell, hogy ha egy vállalkozóval kötünk szerződést és az egy évben háromszor emel árat nem igazán tudunk mit kezdeni vele. Így az intézményvezetőtől mindent számon lehet kérni, el lehet bocsátani, míg a vállalkozó kifizet , Ft bírságot és tovább csinálja. Gáll Imréné dr. képviselő: Őt is ki lehet rúgni. Till Mihály képviselő: Nem ha van egy szerződésed 2-3 évre nem teheted meg. Gáll Imréné dr. képviselő: Nagyon díjazom, hogy az intézményvezető kiáll a saját intézménye minden egyes feladata mellett, olyan feladat mellett is ami nem oktatás, mert ezt az intézményt elsősorban oktatási intézményként hozták létre. De azt kimondani, hogy egy vállalkozó csak trehány munkát végez ezt bár én nem vagyok vállalkozó, ezt a vállalkozók nevében visszautasítom. Semmi bajom az óvoda főzésével, nekünk azt kell elérni, hogy ha majd tisztán látunk, legalább ilyen jó minőséget adjon a vállalkozó. Nem igaz, hogy nem lehet elküldeni a vállalkozót, csak szerződés kérdése. Félreértés ne legyen én nem azért harcolok, hogy vállalkozásba adjuk ezt a tevékenységez. Zólyomi Péter képviselő: Kicsit a témától eltér, de pénzügyi dolog, az önkormányzat nem köteles amortizációval számolni? Dr. Gasparik Zoltán képviselő: Mivel nem eredményszemléletű könyvelésről van szó nem igazán. Mivel ez nem vállalkozás jellegű, így költségelszámolás sem történik ezért erre nincs szükség. Zólyomi Péter képviselő: Nem a költségelszámolásra gondolok, ez arra szolgál, hogy újra termeld a javakat. Dr. Gasparik Zoltán képviselő: Ahhoz, hogy újra termeld a javakat ahhoz termelő árbevétel kéne. Persze az eszközök kihordási, lejárati idejét figyelni kéne, de nem úgy mint egy vállalkozás esetében. Csapó Lajosné képviselő: Ha egy vállalkozó befektet az vissza szeretné kapni a pénzét. Teljesen egyetértek azzal, ha helyben meg lehet oldani a dolgokat akkor ne menjünk a szomszédba. 20

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2010. 03. 31. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-8/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-3/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár Gyula

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 104/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat a G. Nagy Ilián költő, drámaíró 100

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén JEGYZŐ KÖNYV Készült: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal nagy tanácsterem

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A gyermekek átmeneti gondozására ellátási szerződés megkötése

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A gyermekek átmeneti gondozására ellátási szerződés megkötése NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 2009. december 02-án megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt határidejű

Részletesebben

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester: Köszönti

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-181/2011-24. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2011. november 25. 25. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1) A 2012. évi hulladékkezelési

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-8/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 14/2012.(IV.25.) 15/2012.(IV.25.) 16/2012.(IV.25.) A 2011.

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. augusztus 27- én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben