10/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "10/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:"

Átírás

1 1/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a kulturális szervező évi tevékenységéről szóló beszámolót és a Művelődési Házak évi kulturális programjának megállapítását és a évi kulturális programok szervezéséhez Ft összeget biztosít. 2/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Papkeszin működő Őszrózsa Nyugdíjasklub, a Sorstárs Népdalkör részére, valamint a református és a katolikus egyház részére évben 300 km út megtételéig felajánlja az önkormányzat tulajdonát képező kisbusz térítésmentes igénybevételét. 3/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete évi költségvetésében Ft összeget tervez a kulturális előirányzatok terhére. A tervezett összeget a Papkeszi Hírlap minőségi fejlesztésének finanszírozására, valamint a Papkeszi Falunap megszervezésére biztosítja. 4/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Papkeszi Kultúrotthonban működő e- Magyarország pontban igénybe vehető internetszolgáltatás használatáért évre Ft/óra összegű térítési díjat határoz meg, minden megkezdett negyedórai megosztásban. A bevételt képező összeget a Papkeszi Kultúrház saját programjainak szervezésére kerül felhasználásra. 5/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Colorchémia Településrészi Önkormányzat testületét, hogy a február hónapban tartandó ülésén tegyen javaslatot a Képviselő-testületnek a Colorchémia lakótelepi Művelődési Házban igénybe vehető internethasználati díj megállapításával kapcsolatban. 6/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Colorchémia Településrészi Önkormányzat javaslatát megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: A költségvetésben szereplő összes előirányzott önkormányzati szolgáltatás és készletbeszerzések összegének 20 %-al történő csökkentését elutasítja, azt a költségvetésben nem tervezteti. 7/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Colorchémia Településrészi Önkormányzat testületének javaslatát és az alábbi határozatot hozta: Papkeszin és Colorchémia lakótelepen a község zöldparkjainak, az Önkormányzat területeinek rendben tartásának céljára foglalkoztatott falugondnokot és telepgondnokot a hatékonyabb munkavégzés céljából évtől összevonja. 8/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a évi I-IV. negyedévi átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról szóló beszámolót. 9/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a Belügyminisztérium által A lakótelepen működő részönkormányzatok megerősítése és támogatása céljából kiírt pályázat végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi és szakmai beszámolóját. 10/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

2 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Csete Kálmán polgármester illetményét január 1. napjától továbbra is 9,1 szorzó alkalmazásával, havi bruttó Ft összegben állapítja meg. 11/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1994., évi LXIV. törvény 18 (2) bekezdésében foglaltak alapján Csete Kálmán polgármester részére január 1. napjától a költségátalányt illetményének 20 %-ában, azaz Ft összegben állapítja meg. 12/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az évi LXIV. törvény 18 -ában foglaltak alapján Ráczkevi Lajos alpolgármester részére január 1. napjától a költségátalányt lemondott tiszteletdíjának 20 %-ában, azaz Ft összegben állapítja meg. 13/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adók behajtásának eredményéről szóló beszámolót elfogadta. A Képviselő-testület a folyamatban lévő adóbehajtások eredményről szóló beszámoló elkészítésének határidejét augusztus 31. napjában határozza meg. 14/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Papkeszi Colorchémia lakótelepen működő Mókuska Bölcsődébe járó papkeszi gyermekek évi étkezési díjának norma összegen (295.- Ft-on) felüli rezsi költségét nem támogatja. 15/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli az Ivanko Műszaki Fejlesztő és Szolgáltató Közkereseti Társaságtól (1368 Budapest, Pf. 168., A cég statisztikai számjele: , cégjegyzék száma: ) a Diktafon 2000 rendszer kiépítését, melynek bekerülési költsége bruttó Ft, azaz Hatvannégyezer-nyolcszáz Forint. 16/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Papkeszi Hírlap nyomdai munkálataira érkezett árajánlatok megtárgyalása kapcsán az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület megbízza Horváth Annamária képviselőt (újságírót), hogy a Papkeszi Hírlap szerkesztését, terjedelmét, színességét, külalakját szakmailag vizsgálja felül és egy tervezetet készítsen elő a Papkeszi Hírlapra vonatkozóan február 15-ig. 17/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után úgy döntött, hogy a Közép- Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. által küldött KEZDET Adatlapban az alábbi fejlesztési célokat fogalmazza meg: Önkormányzati intézmények bővítése, fejlesztése: Polgármesteri Hivatal, Sportöltöző akadálymentesítése és Vadrózsa Napköziotthonos Óvoda bővítése, fejlesztése és akadálymentesítése és Bocskai István Általános Iskola bővítése, fejlesztése és akadálymentesítése Belterületi utak felújítása Felszíni csapadékvíz elvezetés. 18/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István Általános Iskola épületében megvalósítandó Oktatási és Kulturális Központ vázlattervének elkészíttetését határozta el.

3 19/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony-Balaton Turisztikai Egyesület által kezdeményezett, és a Veszprémi Kistérség Társulása által is támogatott, Papkeszi Község közigazgatási területén áthaladó kerékpárút nyomvonalának az alábbi útvonalat javasolja: Vilonya felől érkezve Öregvíz partja /falu felőli oldal/ - 03/1 hrsz. - Vasút út /Meződi Marika murvás út/ - Vasút utca - Bendola patak híd - Kossuth köz - Fő utca jobb oldal - Kállai Éva utca kereszteződése után át a baloldalra. Papkesz külterületén az alábbi útvonalon halad tovább Balatonfűzfő irányába: 068 közút, 060 közőt, 06/3 út, 063 árok, 064. út. 20/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Papkeszin található III. számú szennyvízátemelő előtti 1. jelű D500 KG PVC tisztítóakna meghibásodásának kivizsgálását és szakértői vélemény elkészítését megrendeli Dr. Dulovics Dezső (MACRO SOLID Bt.)-től Ft + 20 % Áfa ellenértékért. 21/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Papkeszi, Fő u. 40. szám alatt elhelyezkedő 228. hrsz-ú lakóház és 226. hrsz-ú kertrész ingatlan felértékelésére értékbecslő megkeresését határozta el. 22/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Papkeszi 427/2. és 427/3. hrsz. ingatlan árverezésével kapcsolatban élni kíván elővásárlási jogával, s az ingatlanok árverési vételárát összesen Ft a vi költségvetéséből biztosítja. 23/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kelet-Balatoni Kistérség Önkormányzati Társulása által jelzet térségváltási lehetőséggel nem kíván élni. 24/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a Vadrózsa Napköziotthonos Óvoda módosított Alapító Okiratát. 25/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Mentőszervezet 04-es alapítványa, B.almádi Rendőrkapitányság Közbiztonsági alapítványa, Balatonfűzfő és térsége Tűzvédelméért közalapítvány és a Katasztrófavédelem alapítvány támogatására alapítványonként Ft összeget határoz meg évben. 26/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. tv ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat és Papkeszi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodást jóváhagyja. 27/2007. (II. 14.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Colorchémia lakótelepen működtetett Mókuska Bölcsőde évi költségvetését Ft összeggel támogatja. A támogatás összegéből a bölcsőde épületében lévő kazán karbantartása céljára Ft-ot épített be a költségvetésbe, ezen összeget nem utalja át támogatásként, elkülöníti azt a szükséges kazán javítási munkák elvégeztetéséhez. Így a havonta utalandó támogatás összege Ft, azaz hetvenhatezernyolcvanhárom Ft. Felkéri a Mókuska Bölcsőde vezetőjét, hogy a bölcsőde részére évben

4 nyújtott támogatás összegéről - az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXIII.tv.13/A (2) bekezdésében foglaltak értelmében: Az államháztartás alrendszereiből, továbbá az EU forrásokból finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magányszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A finanszírozó köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. az előirányzatonkénti elszámolást a februári Képviselő-testületi ülésig (2007. február 28.) tegye meg Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felé. Az önkormányzat Képviselő-testülete ezen elszámolás elfogadása után tudja csak a évi támogatást időarányosan nyújtani. 28/2007. (III. 07.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a I-IV. negyedévi költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 29/2007. (III. 07.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatainak végrehajtásáról szóló beszámolót. 30/2007. (III. 07.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a márciusi nemzeti ünnepek előkészítéséről szóló tájékoztatót. 31/2007. (III. 07.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Papkeszi Hírlap szövegszerkesztésének és nyomdai munkáinak elvégzésével évre a Tradeorg Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft t bízza meg Ft + Áfa / 500 példány / 16 oldal áron. 32/2007. (III. 07.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Papkeszi Hírlap negyedévi megjelenését határozta el, a megjelenés napjának minden negyedév utolsó napját határozza meg. Az újság szerkesztési munkálataival, elkészítésével megbízza Horváth Annamária képviselőt és Savanyu Beáta kulturális szervezőt. 33/2007. (III. 07.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Papkesziért Érdemérem alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/1994. (IV. 27.) rendeletének módosítását határozta el, melynek előkészítésével megbízza a jegyzőt a következő Képviselő-testületi ülésre. 34/2007. (III. 07.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mókuska Bölcsőde évi pénzügyi beszámolóját elfogadta. 35/2007. (III. 07.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Papkeszi, Fő u. 94/1. szám alatti szolgálati lakást bérbe adja március 7. napjától Dr. Frank Attila (sz.idő: , sz.hely: Kecskemét, an.: Szelei Piroska) részére. Lakbér mértéke: Ft/m2/hó. Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2006. (I. 25.) számú határozatában foglaltak alapján március 3-án létrejött kötelező alapfokú egészségügyi ellátásra létrejött feladat-átvállalási szerződés felmondása esetén a lakásbérleti szerződés is 1 hónap türelmi idővel felmondásra kerül.

5 36/2007. (III. 07.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Frank Attila háziorvos kérelmét és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület az orvosi rendelőben jelenleg működő számítógépes rendszer kibővítéséhez anyagilag nem járul hozzá. 37/2007. (III. 07.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után úgy döntött, hogy Dr. Frank Attila háziorvos által a Papkeszi, Fő u. 94/1. szám alatti szolgálati lakás utáni lakbér megfizetését március, április és május hónapokra elengedi. 38/2007. (III. 07.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Frank Attila háziorvos kérelmét és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület Dr. Frank Attila részére az önkormányzat és a háziorvos között egészségügyi alapellátásra fennálló megbízási jogviszonyból eredően munkába járási költségtérítést részére nem biztosíthat. 39/2007. (III. 07.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Frank Attila háziorvossal április 1-től hatályos feladat-átvállalási szerződését az alábbiak szerint módosítja: A szerződés 8. pontja az alábbiak szerint módosul: A feladatot-átadó a háziorvosi feladatok ellátása céljából a jelen szerződés hatályban léte alatti időtartamra a feladatot-átvállaló térítésmentes használatába adja a Papkeszi, Fő u. 65. szám alatti épületben lévő 79 m 2 alapterületű rendelőt, váró és mellékhelyiséget és a Colorchémia ltp szám alatti épületben lévő 50 m 2 alapterületű rendelőt, várót és mellékhelyiséget. A feladatot-átvállaló az üzemeltetési költségek közül viseli a működési szerződésében is szereplő mindkét rendelőnél a takarítás, a telefondíj, az áramszámla költségeit, a kommunális hulladékelszállítás költségeit és Colorchémia lakótelepen a gázszolgáltatás díját. Feladatot átadó pedig viseli a Papkeszi, Fő u. 65. szám alatti gázszolgáltatás díját és Papkeszi, Fő u. 65. szám alatt és Colorchémia lakótelepen a vízcsatornadíj, a kéményseprési díj, valamint a veszélyes hulladék elszállíttatása és megsemmisítése költségeit. A szerződés további pontjai változatlanok. 40/2007. (III. 07.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Künsztler Zoltán iskolaigazgatónak a diákok tankönyvhöz jutásának támogatásával kapcsolatos kérelmét és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület az Oktatási és Kulturális Bizottság véleményét is figyelembe véve A rendszeres gyermekvédelmi támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és a gyermekjóléti alapellátások megállapításának szabályairól szóló 7/2004. (III. 28.) rendeletét nem módosítja. 41/2007. (III. 07.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a 2007/2008-as tanévben induló első osztály esetében a felmenő rendszerben történő (1-3 osztály) iskolaotthonos ellátás megvalósítását, a rendszer kidolgozását támogatja. A Képviselő-testület megbízza az iskolaigazgatót a rendszer szeptemberétől történő indításához szükséges intézkedések megtételével. 42/2007. (III. 07.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásával december 23-án közoktatási és logopédiai szakszolgálati feladatok biztosításáról határozatlan

6 időre szóló feladat ellátási szerződés útján megkötött megállapodást az alábbiak szerint jóváhagyja. Felek az eredeti szerződés 3. pontját az alábbiak szerint módosítják: A 2. pontban meghatározott feladatok finanszírozása az alábbiak szerint történik: Megbízó vállalja, hogy a jelen megállapodásban vállalt közoktatási feladatok teljesítése után a évi költségvetési törvény által meghatározott normatíva összegét átadja megbízott intézménye részére. A logopédiai feladatok esetében a évi költségvetési törvényben meghatározott normatíva összege Ft/fő/szakszolgálat. Megbízó vállalja, hogy a normatívából Ft/fő/szakszolgálat összeget átad megbízott intézménye részére, míg a fennmaradó Ft/fő/szakszolgálat összeg a logopédiai szakszolgálat szakmai koordinálása címén a veszprémi székhelyű Nevelési Tanácsadó intézményt illeti. Felek az eredeti szerződés további pontjait változatlan formával és tartalommal hagyják. 43/2007. (III. 07.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a GSM hálózatra telepített mobil telefonkészülékből álló segélykérő rendszer kiépítésének lehetőségét megtárgyalta. A Képviselőtestület Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásával a mobil telefonos jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megszervezését és üzemeltetését illetően társulni kíván. 44/2007. (III. 07.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajmáskér Községi Önkormányzat Képviselőtestületével helyettes szülői feladatok határozott idejű ellátására szóló megállapodást jóváhagyja. 45/2007. (III. 07.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Sándor Papkeszi, Árpád köz 5. szám alatti lakosnak a tulajdonát képező Papkeszi, Árpád köz 6. szám alatti ingatlan Papkeszi belterületén elhelyezkedő telekre történő cseréjére vonatkozó ajánlatát elutasítja. 46/2007. (III. 07.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a apkeszi Colorchémia lakótelepen elhelyezkedő, Papkeszi Község Önkormányzata tulajdonát képező 700 hrsz-ú közterület területhatárrendezési munkálataival a Megyekő Kft-t bízza meg a megadott árajánlat alapján Ft Áfa Ft, azaz bruttó Ft összegért. 47/2007. (III. 07.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2005. (II. 14.) számú határozatával elfogadott, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával a központi háziorvosi ügyelet ellátására kötött feladat-átvállalási szerződésre vonatkozóan megerősíti azon szándékát, melynek értelmében a mindenkori OEP finanszírozás, illetve ezen finanszírozás kiegészítéseként a 70%-át továbbra is biztosítja a központi orvosi ügyeleti szolgáltatást ellátó számára. 48/2007. (III. 07.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Rossmann László Papkeszi, Fő u. 92. szám alatti lakos által ajánlott meteorológiai szolgáltatást nem kívánja igénybe venni. 49/2007. (III. 07.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Colorchémia lakótelepen lévő Művelődési Házban igénybe vehető Internet szolgáltatásért (a Papkeszin lévő Művelődési házban alkalmazotthoz hasonlóan) díj beszedését javasolja. Az Internet használati díj mértékét évre Ft / óra összegben határozza meg, a szolgáltatást ¼ órai bontásban lehet igénybe venni. 52/2007. (III. 28.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

7 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a település közrend- és közbiztonságának helyzetéről szóló tájékoztatót. 53/2007. (III. 28.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a Polgárőrség tevékenységéről szóló tájékoztatót. 54/2007. (III. 28.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évi működéséről szóló tájékoztatót. 55/2007. (III. 28.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) kormányrendelet 10. számú mellékletének rendelkezései alapján készített A helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló évi átfogó értékelést. 56/2007. (III. 28.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező Papkeszi 427/2. és 427/3. hrsz-ú ingatlanokat értékesíteni kívánja. Az ingatlanok vételárát bruttó Ft/m 2 összegben határozza meg. 57/2007. (III. 28.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Papkeszi temetőben elhelyezendő urnafal tervének el-készítésével Kocsis Elemér (Balatonkenese, Berek u. 23.) tervezőt bízza meg bruttó Ft összeg tervezési díjért. 58/2007. (III. 28.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Katona Tamás (telephely: Pétfürdő) kőfaragót a Papkeszi Temetőben Urnafal megépítésével térítésmentesen. Az urnafülke ára évben Ft + Áfa, mely ár 25 évig megváltást jelent évtől az urnafülke megváltásának összege csak az infláció mértékével emelkedik. A megváltástól számított 25 évig biztosítja Papkeszi Község Önkormányzata a tulajdonos részére az urnafülkét, mely tulajdonjoga 25 év után visszaszáll az Önkormányzatra. Az urnafülke ára a márványtábla árát nem foglalja magában, annak megrendelése egyedi igények szerint történik. Az urnafal helye: a ravatalozóval szemben állva a ravatalozótól balra elhelyezkedő területen. 59/2007. (III. 28.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után a Bocskai István Általános Iskolában művészeti oktatást biztosító Ars Nova Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény részére nem állapít meg bérleti díjat. 60/2007. (III. 28.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után úgy döntött, hogy a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által kezdeményezett Mozgókönyvtári ellátásban történő megvalósításhoz szándéknyilatkozat átadja. 61/2007. (III. 28.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lókút, Olaszfalu és Nagyesztergár községek önkormányzatai által felajánlott Bakonykarszt részvények vételi szándékával nem kíván élni.

8 A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a Körjegyzői Hivatalt (8414 Olaszfalu, Váci M. u. 17.) értesítse. 62/2007. (III. 28.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Bakony Volán Zrt. által tervezett alábbi autóbusz törléseket: Pétfürdő-Colorchémia viszonylatban 5,26 és 13,22 órakor, Colorchémia- Pétfürdő viszonylatban 6,05 és 14,05 órakor induló járatok. 63/2007. (III. 28.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Vadrózsa Napköziotthonos Óvoda 2007/2008. nevelési évre való óvodai beíratás időpontjait április napokon 10 és 15 óra között. 64/2007. (III. 28.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2005. (X. 28.) rendeletének 13 (2) bekezdésében foglaltak alapján a Szociális Bizottság beltagjává Kiss József képviselőt megválasztotta. 65/2007. (IV. 25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a települési vagyonmérleg értékelését és az önkormányzat vagyonhasznosítására szóló javaslatot. 66/2007. (IV. 25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta az Önkormányzat évi egyszerűsített beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentést. 67/2007. (IV. 25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról szóló beszámolót. 68/2007. (IV. 25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Vilonya Községi Önkormányzat által hozott közigazgatási határmódosítással kapcsolatos Képviselő-testületi határozatát és az alábbiak szerint határozott: A Képviselő-testület a Papkeszi és a Veszprémi Kistérség közös határát biztosító Vilonya 012/06, 012/05, 012/08, 012/11, 014 és 015 hrsz-ú ingatlanok területéből 6 méteres út szélességű sáv Papkeszi részére történő átadásával ért egyet, valamint kéri, hogy Vilonya Község Önkormányzata közigazgatási területéhez tartozó 033, 035 hrsz-ú Colorchémia lakótelepi véderdő Papkeszi Község Önkormányzata közigazgatási területéhez való átsorolását hagyja jóvá. 69/2007. (IV. 25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a Vadrózsa Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát. 70/2007. (IV. 25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a Bocskai István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát. 71/2007. (IV. 25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a Bocskai István Általános Iskola Pedagógiai Programját.

9 72/2007. (IV. 25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a Bocskai István Általános Iskola Házirendjét. 73/2007. (IV. 25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a Vadrózsa Napköziotthonos Óvoda Házirendjét. 74/2007. (IV. 25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után részt kíván venni a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás keretein belül az Eötvös Károly Megyei Könyvár által biztosított mozgókönyvtári szolgáltatás igénybevételére. 75/2007. (IV. 25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása között aláírandó megállapodást a mozgókönyvtári ellátásról. 76/2007. (IV. 25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után úgy döntött, hogy Papkeszi Községi Önkormányzat fenntartásában működő Közművelődési Könyvtárt (Papkeszi, Fő u. 21.) törölteti a Nyilvános Könyvtárak jegyzékéről. 77/2007. (IV. 25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után úgy döntött, hogy Papkeszi Községi Önkormányzat fenntartásában működő Klubkönyvtárt (Papkeszi, Colorchémia ltp. 101.) törölteti a Nyilvános Könyvtárak jegyzékéről. 78/2007. (IV. 25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Berhida-Csajág-Küngös-Papkeszi szennyvízelvezető rendszer gépészeti berendezéseinek részét képező, a Berhidai Szennyvíztisztító Telep előtti végátemelőbe beépített FLYGT típusú ( gyári számú) feladószivattyú tárgyi berendezés felújításával a Csajág, Küngös és Papkeszi polgármesterei által január 18. napján, 36-2/2007. ügyiratszámú levélben szereplő szennyvíztisztító teleppel kapcsolatos kérdések megválaszolását követően kíván foglalkozni. 79/2007. (IV. 25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bakonykarszt Zrt-nek a Papkeszi község közigazgatási területén található I. számú szennyvíz átemelő 2 db szivattyú cseréjének műszaki indoklását és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület kéri a Bakonykarszt Zrt-t, hogy ki-mutatást készítsen a 2 db szivattyú javítása lehetőségéről, költségvetést készítsen ez ügyben illetve összevetést a szivattyúk felújítása és cseréjének anyagi vonzata között. 80/2007. (IV. 25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a Polgármesteri Hivatal részére a TakarNet rendszerhez történő csatlakozást, valamint az ahhoz szükséges egy darab digitális igazolvány Ft + Áfa összegért 3 éves időtartamra történő beszerzését. 81/2007. (IV. 25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

10 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Papkeszi 431/1. hrsz-ú, 185 m 2 területű ingatlan közforgalom elől elzárt magánút művelési ágba kerüléséről döntött. 82/2007. (IV. 25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után úgy döntött, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt Közkincs III. pályázatán részt kíván venni és biztosítja a pályázathoz szükséges 10%-os önrészt. 83/2007. (IV. 25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István Általános Iskola melletti park, illetve a Colorchémia lakótelepen található új utca elnevezését illetően kezdeményezi a lakosság megkeresését. 89/2007. (V. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a évi költségvetés I. negyed-évi végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 90/2007. (V. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a csecsemővédelem helyzetéről szóló tájékoztatót. 91/2007. (V. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a lakosság egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót. Az egészségügyi alapszolgáltatás biztosításához szükséges informatikai háttér bővítéséhez hozzájárul, a rendelőben használt számítógépek hálózatba kötését elvégzi. 92/2007. (V. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a lakóhelyi környezet állapotának értékelését. 93/2007. (V. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a falugondnok és telepgondnok tevékenységeiről, aktuális feladatairól szóló beszámolókat. 94/2007. (V. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta az Önkormányzat ciklusra szóló gazdasági programját. 95/2007. (V. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer működtetéséről szóló előterjesztést. A Képviselő-testület a hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésére vonatkozó projekt során létrejövő létesítmények, gépek és eszközök üzemeltetése vonatkozásában a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Részvénytársaságot közszolgáltatónak kijelöli, melynek hatályosulási feltételei a következők: 100 %-os önkormányzati tulajdon a Részvénytársaságban, a Részvénytársaság a közszolgáltatás végzésére vonatkozó működési engedélyt megszerezze. 96/2007. (V. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának XI/3. pontja alapján egyetért azzal, hogy Aba

11 Nagyközség Önkormányzata, Seregélyes Nagyközség Önkormányzata és Szomód Község Önkormányzata a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz csatlakozzon. 97/2007. (V. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2006.szeptember 19.napján kelt Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja: 1./ A Megállapodás III. fejezetének 3.bekezdése a következők szerint módosul: A Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatait Polgárdi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (székhely: 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.), mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv látja el, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30) kormányrendeletben foglaltak szerint. A feladat ellátására a felek külön megállapodást kötnek. 2./ A Megállapodás VII. fejezetének szervezeti felépítésre vonatkozó szabályai az alábbiak szerint módosulnak: Szervezeti rendszer: 1. Társulási Tanács 2. Társulási Operatív Tanács 3. Társulási Tanács Elnöke, aki egyben a Társulási Operatív Tanács elnöke is 4. Felügyelő Bizottság Társulás Társulási Tanács (döntéshozó szerv) Társulási Operatív Tanács (Operatív irányító szerv) Felügyelı Bizottság (ellenırzı szerv) Társulási Tanács elnöke és elnökhelyettesei Pénzügyi Lebonyolító Szervezet (Polgárdi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala) Megállapodás alapján Projekt Irányító Munkaszervezet (PIU) 3./ A Megállapodás VII/1.1 o) pontja az alábbiak szerint módosul: o.) munkaszervezet létrehozása,a szervezet vezetője felett a kiemelt munkáltatói jogok (kinevezés,felmentés,fegyelmi eljárás megindítása,fegyelmi büntetés kiszabása) gyakorlása 4./ A megállapodás VII/1.2. pontjának 6. bekezdése az alábbiak szerint módosul: Ha a Tanács tagja, a polgármester akadályoztatva van, a Tanácshoz külön megbízás,illetve felhatalmazás nélkül az adott település képviselő-testületének alpolgármestere jár el. A helyettesként eljáró alpolgármester jogai és kötelességei azonosak a polgármester jogaival és kötelességeivel. A polgármester, saját és az alpolgármester egyidőben történő akadályoztatása esetén meghatalmazással, képviselettel az adott település képviselő-testületének tagját megbízhatja. 5./ A Megállapodás VII./1.3. pontjának o. bekezdése az alábbiak szerint módosul: o. a Társulás munkaszervezete vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása 6./ A Megállapodás VII/3. pontjának 2.és 3.bekezdése a következők szerint módosul: A Társulás a projekt végrehajtó feladatainak önálló ellátására Projekt Irányító Munkaszervezetet hoz létre. 7./ A Megállapodás IX. fejezet 1.bekezdése az alábbiak szerint módosul: Tagok jelen társulási megállapodással az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet 13. (6) bekezdésében foglaltak alapján a Társulás költségvetési felügyeleti

12 szerveként Polgárdi Város Önkormányzatát, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatát és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát jelölik ki. 98/2007. (V. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép - Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás szeptember 19. napján kelt Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul: A Társulás költségvetési felügyeleti szerve: Polgárdi Város Önkormányzata, Dunaújváros Önkormányzata és Székesfehérvár megyei Jogú Város Önkormányzata [217/1998 (XII.30.) Kormányrendelet 13. (6) bekezdésére tekintettel] 99/2007. (V. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után úgy döntött, hogy 77/2007. (IV. 25.) számú Képviselő-testületi határozatát visszavonja. 100/2007. (V. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás II/B. fejezet Oktatás és nevelés címszó alatti módosítását és a Mozgókönyvtári szolgáltatás biztosítás kibővítését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 101/2007. (V. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bonus Dens Bt. (Balatonkenese, Márkó u. 12.) tájékoztatóját. A Képviselő-testületnek nem áll módjában anyagi támogatást nyújtani évben a Bonus Dens Bt. részére. 102/2007. (V. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Hujber Ferencné hitoktató, a Katolikus Egyház részéről írt kérelmét. A Képviselő-testület 2/2007. (I. 31.) számú határozatát megerősítve, támogatja a kérelmet. Engedélyezi a Katolikus Egyház részére július 2-án és 6-án az Önkormányzat tulajdonát képező kisbusz térítésmentes igénybevételét Papkeszi Nemesbük települések közötti kétszeri csomag, illetve személyszállítás céljából. 103/2007. (VI. 27.) sz. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a II. félévi ülésszakára vonatkozó munkatervet megtárgyalta és az alábbi módosítással fogadta el: Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról, kötelező igénybevételéről szóló 13/2003. (X. 3.) rendeletének módosítását december hónap helyett november hónapban kívánja tárgyalni. 104/2007. (VI. 27.) sz. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Bocskai István Általános Iskolában végzett oktató-nevelő munkáról szóló beszámolót, valamint az iskola minőségbiztosítási csoportja által készített be-számolót. 105/2007. (VI. 27.) sz. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Vadrózsa Napköziotthonos Óvodában végzett nevelőmunkáról szóló beszámolót. 106/2007. (VI. 27.) sz. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

13 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Colorchémia lakótelepen működtetett Mókuska Bölcsődében végzett munkáról szóló beszámolót. 107/2007. (VI. 27.) sz. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az augusztus 20-i ünnepségre előkészített programtervezetet elfogadta. 108/2007. (VI. 27.) sz. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a július 14-én tartandó falunapi program keretében az Önkormányzat által támogatott ingyenes közétkeztetést nem támogatja. 109/2007. (VI. 27.) sz. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Colorchémia lakótelepen tartandó augusztus 20-i ünnepi beszéd Stéberné E. Márta által történő elmondására tett javaslatot nem támogatja. 110/2007. (VI. 27.) sz. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megkeresi Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testületét és kezdeményezi a Bakonykarszt Zrt és Papkeszi Község Önkormányzata között létrejött üzemeltetési szerződésből eredően Darwishné Guzmics Katalin ügyvéd által kezelt letéti számlán lévő, Papkeszire eső bérleti díj összegének, Ft átutalását Berhida Város Önkormányzata részére japán hitel hiteltörlesztés megkezdésének céljából. 111/2007. (VI. 27.) sz. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi Berhida Város Önkormányzata részére a Győri Ítélőtábla Pf.IV /2006/9. számú másodfokú ítélete alapján megítélt Ft összegű perköltség átutalását. 112/2007. (VI. 27.) sz. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi dr. Bősze László ügyvéd megkeresését azzal a kéréssel, hogy a Ft összegű ügyvédi munkadíj négy részletben történő megfizetését engedélyezze. 113/2007. (VI. 27.) sz. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Győri Ítélőtábla Pf.IV /2006/9. sz.ítéletét, amelyben Berhida Város Önkormányzatának Ft + kamatát és Ft perköltség megfizetésére kötelezte a bíróság. Saját erőből ezen követelést teljesíteni nem tudja, így hitel felvételét határozta el. A hitel fedezetéül a Colorchémia lakótelepen lévő 12 db építési telek összesen: m 2 ajánlja fel fedezetül. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy legalább Ft összeget igénylő hitelkérelmet nyújtson be a Raiffeisen Bank Zrt-hez. 114/2007. (VI. 27.) sz. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről igény merült fel saját munkájuk költséghatékonnyá tételének céljából laptopok beszerzésére és az előterjesztés megtárgyalása után az alábbi döntést hozta: Az InfoSys Számítástechnikai Bt-től (székhely: Zirc, Liszt F. u. 6.) 9 db laptop megvásárlásához szükséges Ft biztosítására 24 hónapos futamidőre Ft/hó összegre lízingszerződést köt a Raiffeisen Lízing Rt-vel. 115/2007. (VI. 27.) sz. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

14 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalban lévő széf meghibásodása miatt megrendel a Hiperaptor Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaságtól /Tárnok/ 1 db Oxford bútorszéfet Ft összegért. 116/2007. (VI. 27.) sz. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-dunántúli Regionális Tanács által kiírt Önkormányzati épületek utólagos akadálymentesítésére kiírt pályázathoz a 10%-os önrészt biztosítja. 117/2007. (VI. 27.) sz. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Vadrózsa Napköziotthonos Óvoda bővítésével és akadálymentesítésével kapcsolatos tervezői ajánlatokat és az alábbi határozatot hozta: Megbízza Kocsis Elemér (8174 Balatonkenese, Berek u. 23.) tervezőt a Vadrózsa Napköziotthonos Óvoda épületének akadálymentesítése tervdokumentációjának elkészítésével. A megbízási díj összege: Ft + ÁFA. A terv elkészítésének határideje: a tervezési szerződés szerint. 118/2007. (VI. 27.) sz. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Papkeszi, Fő u. 40. szám alatti 228. hrsz-ú és 226. hrsz-ú ingatlanok értékesítési ajánlatával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Fenti két ingatlan tulajdonosai részére felajánlja csereingatlanként az Önkormányzat tulajdonát képező Papkeszi 431/2 hrsz-ú, 1144 m2 területű építési ingatlant (melyhez 185 m2 területű magánút is tartozik). A csereingatlan értéke: bruttó Ft. Az ingatlan természetben a sportszertár mögötti területen helyezkedik el. 119/2007. (VI. 27.) sz. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Őszrózsa Nyugdíjas Klub 15. évfordulója alkalmából tartandó ünnepély megrendezését Ft összeggel támogatja. 120/2007. (VI. 27.) sz. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a július én Budakeszin tartandó KESZI találkozón részt kíván venni. Reprezentáció céljából Ft összeget biztosít. 121/2007. (VI. 27.) sz. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Colorchémia lakótelepen működő Ifjúsági Klub kérését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: Felkéri az Ifjúsági Klub vezetőjét és Savanyu Beáta kulturális szervezőt, hogy megállapodás-tervezetet készítsenek a colori Kultúrház nyitvatartási időn kívüli látogatásának feltételeit illetően. A Képviselő-testület az Ifjúsági Klub részére hetente 1-2 alkalommal 6-8 órai intervallumban biztosítana a nyitvatartási időn túli látogatásokra. 122/2007. (VI. 27.) sz. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Papkeszi Colorchémia lakótelepi bölcsőde működtetése tárgyában a TÁTORJÁN SZOCIÁLIS Szolgáltatóház Közhasznú Társasággal kötendő támogatási szerződésről szóló előterjesztést megvitatta és elfogadta. A megállapodás jogszerűségének és folyamatos átláthatóságának biztosítása érdekében a szerződés mellékletét kell, hogy képezze: A TÁTORJÁN SZOCÁLIS Szolgáltatóház Közhasznú Társaság társasági szerződése és annak bejegyzéséről szóló jogerős bírósági végzés, az ingatlan térítésmentes használatba adásáról szóló szerződés, a bölcsőde működési engedélye. 123/2007. (VI. 27.) sz. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

15 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Papkeszi Colorchémia lakótelepi bölcsőde működtetése tárgyában a TÁTORJÁN SZOCIÁLIS Szolgáltatóház Közhasznú Társasággal létrejött támogatási szerződés alapján a Tátorján Szociális Szolgáltatóház 0-3 éves gyermekek napközbeni ellátása Balatonkenesén és térségében projekt keretein belül bérbe adja a tulajdonában álló Papkeszi Colorchémia 105/A. sz. alatti épületet, és az előterjesztéshez csatolt bérleti szerződést elfogadta. 128/2007. (VII. 16.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetésről szóló 3/2007. (II. 16.) rendeletét az adósságrendezési eljárás elkerülésének érdekében, módosításával együtt az alábbi határozatait hatályon kívül helyezi: 20/2007. (I. 31.), 114/2007. (VI. 27.) és 116/2007. (VI. 27.). 129/2007. (VII. 16.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyagi helyzetének teljes ellehetetlenülése végett a Bocskai István Általános Iskola költséghatékonyabb működtetése céljából 2007/2008. tanévtől tagiskolaként való, és 2008/2009 tanévtől Református Egyház általi működtetésének céljából megbízza a polgármestert és az alpolgármestert, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen az iskola átszervezésével, átadásával kapcsolatban és a Képviselő-testület elé terjessze a lehetőségeket. 130/2007. (VII. 16.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István Általános Iskola technikai létszámának csökkentésével kapcsolatos előterjesztésre az iskola tagiskolaként, illetve egyház általi működtetési lehetőségeinek tárgyalásakor tér vissza. 131/2007. (VII. 16.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Győri Ítélőtábla Pf.IV /2006/9. sz. jogerős ítéletével kötelezett, Berhida Város Önkormányzata részére fizetendő japán hitel törlesztése céljából működési célú hitel felvételét határozta el. A Raiffeisen Bank Zrt által megtett finanszírozási ajánlat alapján Ft összegű működési célú hitelt vesz fel az alábbi feltételek mellett: Hitel összege: Ft Futamidő: 3 év, ezen belül türelmi idő: 1 év. Kamat: 3 havi BUBOR + 1,99 % Kamatfizetés periódusa: negyedévente, utólag Tőketörlesztés: egyenlő részletben, szeptember 30., március 31., szeptember 30. és március 31. Rendelkezésre tart. jutalék: nem kerül felszámításra Kezelési költség: 0,5 %. A hitel fedezetéül az Önkormányzat tulajdonát képező, Colorchémia lakótelepen lévő Papkeszi 701., 702., 703., 704., 705., 707., 708., 709., 710., 711., 712 és 713. hrsz-ú 12 db tehermentes építési telek szolgál. 132/2007. (VII. 16.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az iskolabusz értékesítésének lehetőségéről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a december 12-én tartandó ülésére készítsen előterjesztést az Önkormányzat tulajdonát képező iskolabusz értékesítésére vonatkozó lehetőségekről. 133/2007. (VII. 16.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szóbeli előterjesztés alapján megtárgyalta a Vadrózsa Napköziotthonos Óvodában történő intézményi és szociális étkeztetés racionális, gazdaságosabb működtetés lehetőségeit és az alábbi határozatothozta:

16 A Képviselő-testület a következő rendes ülésére olyan költség-kimutatás elkészítésével bízza meg a jegyzőt és a pénzügyi munkatársakat, mely az intézményi és szociális étkeztetést illetően az intézmény jelenlegi formában való működtetését (személyi, dologi költségeit) hasonlítja össze melegítő konyhás és más szolgáltatók (ételszállítók) által megtett árajánlatokkal. 134/2007. (VII. 16.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szóbeli előterjesztés alapján meg kívánja vizsgálni a Colorchémia Településrészi Önkormányzat hatékonyságát és gazdaságosságát. A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt és a pénzügyi munkatársakat, hogy a következő rendes ülésére kimutatást készítsenek a részönkormányzat működésével kapcsolatos költségekről. 135/2007. (VII. 16.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szóbeli előterjesztés alapján megtárgyalta Az egyes szociális ellátásokról szóló 3/2004. (I. 30.) rendeletében a temetési segély módosítása előkészítésének lehetőségét. A Képviselő-testület megtárgyalás után nem kívánja módosítani Az egyes szociális ellátásokról szóló 3/2004. (I. 30.) rendeletét. 136/2007. (VII. 16.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonykarszt Rt által letétbe helyezett Ft összegű letét felbontását ismételten kezdeményezi, és annak Berhida Városi Önkormányzat számlájára történő átutalását rendeli el. Amennyiben a letét felbontásához Berhida Város Önkormányzata nem járul hozzá, nem tanúsít együttműködő magatartást, a hitel törlesztési lehetőségének biztosításával Papkeszi Község Önkormányzata jogi úton kívánja érvényesíteni a letéti összeg utáni, a Győri Ítélőtábla Pf.IV /2006/9. sz. jogerős ítélete alapján megítélt hiteltörlesztésre jutó kamatoktól való eltekintést letéti számla felbontás kezdeményezésének kézhezvételétől számítottan, mivel Berhida Város Önkormányzata is többször írásban elismerte, hogy ezen összeg a Japán hitellel kapcsolatos peres eljárás idejére lett letétbe helyezve a törlesztő részletek biztosítása céljából. 137/2007. (VIII. 02.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Győri Ítélőtábla Pf.IV /2006/9. számú végzésében foglaltak végrehajtása érdekében az alábbi döntést hozta: A Japán-hitel lejárt esedékességű törlesztő-részleteinek teljesítésére az alábbi időpontokban és összegekben vállal kötelezettséget: augusztus 6-ig Ft (2006. évi tőke), szeptember 20-ig összesen Ft, az alábbi részletezés szerint Ft (2007. I. félévi tőke) Ft (2006. évi tartozás augusztus 6-ig számított kamata) Ft (2007. I. félévi tartozás kamata) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a döntésről Berhida Város Önkormányzatát értesítse, és kérje Berhida Város Önkormányzatának hozzájárulását a tartozás fentiek szerinti megfizetéséhez. 138/2007. (VIII. 02.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bocskai István Általános Iskola működtetésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Bocskai István Általános Iskolát a 2008/2009-es tanévben is 1-8. osztályos formában kívánja működtetni. A Képviselőtestület mindent megtesz annak érdekében, hogy az általános iskola 1-8. osztályos tanulóinak helyben történő oktatásához a legoptimálisabb feltételeket megteremtse. A lehetséges intézményfenntartókkal a tárgyalásokat az 1-8. osztályos formában történő továbbműködtetés feltétellel kell folytatni. 139/2007. (VIII. 02.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bocskai István Általános Iskola működtetésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

17 A Képviselő-testület a évi költségvetés normatíváinak ismeretében, a Bocskai István Általános Iskola 2008/2009-es tanévtől tervezett működtetési formájáról református egyházi fenntartás, vagy tagintézmény február 28. napjáig döntését meghozza. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, az alpolgármestert és a jegyzőt a szükséges tárgyalások lefolytatására. Kéri a megbízottakat, hogy a tárgyalások állásáról a Képviselő-testületet folyamatosan értesítse. 140/2007. (VIII. 02.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bocskai István Általános Iskola létszámcsökkentéséről szóló előterjesztést, valamint az intézményvezető iskolai nem pedagógus létszámra kért 2,8 fő közalkalmazotti létszám iránti kérését. A Képviselő-testület a Bocskai István Általános Iskola intézményvezetőjének az iskola intézményi nem pedagógus létszám szakfeladaton biztosított 5 fő közalkalmazotti létszám 2,8 főre történő csökkentése iránti igényét elutasította. 141/2007. (VIII. 02.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István Általános Iskola költséghatékonyabb működtetése érdekében az alábbi döntést hozta: Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2007. (II. 16.) rendeletének 7. számú mellékletében szereplő iskola nem pedagógus létszámát szeptember 1. napjától 5 fő közalkalmazottról 2 fő 8 órás közalkalmazotti létszámra csökkenti. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az intézmény-vezetőt a döntésről értesítse, továbbá megbízza az iskolaigazgatót a szükséges munkáltatói intézkedések megtételével. 142/2007. (VIII. 02.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István Általános Iskolában az iskolai oktatás szakfeladaton biztosított nem pedagógus létszám 3 fővel történő leépítését megvizsgálta és megállapította, hogy az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél meglévő üres álláshelyeken, az előre-láthatólag megüresedő álláshelyen vagy a tervezett új állás-helyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében a pályázó fenntartói körén kívüli munkáltatónál a lét-számcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatásukra nincs lehetőség. Továbbá pályázatot nyújt be október 1. napjáig a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri hozzájárulásra. 143/2007. (VIII. 02.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az iskola fenntartásával és az iskolai struktúra kialakulásával kapcsolatos döntések meghozatalát követően február 28-ig felül kívánja vizsgálni a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát. A kialakult új intézményi struktúra és feladatellátás ismeretében dönt a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszáma csökkentésének lehetőségéről. 144/2007. (VIII. 02.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az intézményi és szociális étkeztetés költség-hatékony működtetésével kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: Papkeszi Község Önkormányzata az intézményi és szociális étkeztetés ellátására szeptember 1-jétől beszállítói szolgáltatási szerződést köt. 145/2007. (VIII. 02.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az intézményi és szociális étkeztetés költséghatékony működtetésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

18 Papkeszi Község Önkormányzata a Bakony Gaszt Kereskedelmi Vendéglátó és Szolgáltató Zrt-vel (Veszprém, Radnóti M. tér 2.) szeptember 1. napjától szolgáltatási szerződést köt az intézményi és szociális étkeztetés ellátásának céljából, mivel a költséghatékonysági számítások szerint a szolgáltatás így a leggazdaságosabb. 146/2007. (VIII. 02.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vadrózsa Napköziotthonos Óvoda konyhájának költséghatékonyabb működtetése érdekében az alábbi döntést hozta: Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2007. (II. 16.) rendeletének 7. számú mellékletében szereplő óvodai étkeztetés létszámát szeptember 1. napjától 4 fő közalkalmazottról 1 fő 8 órás közalkalmazotti létszámra csökkenti. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az intézmény-vezetőt a döntésről értesítse, továbbá megbízza az óvodavezetőt a szükséges munkáltatói intézkedések megtételével. 147/2007. (VIII. 02.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vadrózsa Napköziotthonos Óvodában az óvodai étkeztetés szakfeladaton lévő 3 fő létszám leépítését megvizsgálta és megállapította, hogy az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyen vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében a pályázó fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatásukra nincs lehetőség. Továbbá pályázatot nyújt be október 1. napjáig a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri hozzájárulásra. 148/2007. (VIII. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Frank Attila háziorvos támogatási kérelmét (munkába járás költségéről) és az alábbi határozatot hozta: Dr. Frank Attila háziorvos által a Papkeszi, Fő u. 94/1. szám alatti szolgálati lakás utáni lakbér megfizetését szeptember, október, november, december és január, február hónapokra (6 hónap) elengedi. 149/2007. (VIII. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a évi I. féléves költségvetési gazdálkodásról szóló tájékoztatót. 150/2007. (VIII. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a évi I. féléves átruházott szociális és gyermekvédelmi jogkörök gyakorlásáról szóló beszámolót. 151/2007. (VIII. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Az állattartás szabályairól szóló 9/2005. (V. 27.) rendeletének módosításával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Részönkormányzat által benyújtott rendelettervezetet nem tartja elfogadásra alkalmasnak és a jegyző által a részönkormányzat megbízása alapján előkészített rendelet-módosítási lehetőséggel sem kíván élni. 152/2007. (VIII. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Colorchémia lakótelep útburkolat felújításával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület megbízza a Colorchémia Településrészi Önkormányzatot, hogy az útburkolat felújítási munkálataival kapcsolatban ügymenetmodellt dolgozzon ki, költségvetést készítsen és az elkészült anyag

19 alapján mérje fel a lakosság részvételi szándékát az út felújítási munkálataiban és költség-viselésével kapcsolatban. A Képviselő-testület anyagi helyzetére vonatkozóan az elkövetkezendő években adófizetés alóli felmentést nem tud nyújtani. 153/2007. (VIII. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Gyula képviselő szóbeli előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület az Önkormányzatokról szóló törvény felhatalmazás alapján feloszlatásával kíván foglalkozni, napirendre tűzi a Képviselő-testület feloszlatásával kapcsolatos szóbeli előterjesztést. 154/2007. (VIII. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Gyula képviselő szóbeli előterjesztése alapján feloszlatásáról tárgyalt és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület feloszlatásáról rendkívüli ülés keretében kíván dönteni. A rendkívüli ülés időpontja: szeptember 5. 15,00 óra. A rendkívüli ülés napirendi pontja: A Képviselő-testület feloszlatása. 155/2007. (VIII. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta Kotzó László közoktatási szakértő által készített, a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásában Működő Közoktatási Intézmények Szakmai Felülvizsgálatáról szóló szakértői jelentését. 156/2007. (VIII. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István Általános Iskola 1-4. osztályos tanulói számára a kötelező uszodai foglalkozások megszervezését szeptembertől decemberig (4 hónapra) engedélyezi és finanszírozza Ft erejéig. 157/2007. (VIII. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltók Nyugdíjas Klubja részére október 13-án (szombaton) a Művelődési Ház igénybevételét térítésmentesen biztosítja. 158/2007. (VIII. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Budapesti XX.,XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság 14.P.XX.20956/2006/13. ügyszámú ítéletét, mely alapján a bíróság kötelezte Metti Carlot, fizessen meg az Önkormányzat részére Ft összegű tartozását, valamint ezen összegnek december 1. napjától a kifizetés napjáig járó, a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatát és Ft összegű perköltséget. 159/2007. (VIII. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának XI/3. pontja alapján egyetért azzal, hogy Magyarkeszi Község Önkormányzata a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz csatlakozzon. 160/2007. (VIII. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Papkeszi, Fő u hrsz-ú ingatlanok védelme érdekében a csapadékvíz elvezető csatorna helyreállítását határozta el. A Képviselő-testület

20 megbízza a polgármestert a helyreállításhoz szükséges tervezésre vonatkozó árajánlatok bekérésére és a legkedvezőbb ajánlattevővel a szerződés megkötésére. 161/2007. (VIII. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: I. Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás szeptember 19. napján kelt Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja: 1.) A megállapodás VII. fejezete alatt található Szervezeti rendszer 3. pontja a következők szerint módosul: 3. Társulási Tanács Elnöke 2.) A megállapodás VII./1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A társult tagi önkormányzatok a Ttv. 10. (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével megállapodnak abban, hogy a költségvetési hozzájárulás arányában választanak képviselőt a Társulási Tanácsba a következők szerint: Ft költségvetési hozzájárulásig 1 fő képviselő Ft költségvetési hozzájárulás felett 2 fő képviselő - A Társulás székhely önkormányzata a pénzben megállapított költségvetési hozzájáruláson túl természetbeni hozzájárulásként biztosítja a Társulás működési feltételeit ( tanácskozások helyszíneinek biztosítása, Projekt Iroda helyiség és technikai eszközök, valamint személyi állomány biztosítása, Társulás gazdasági- pénzügyi feladatainak ellátása), melyek pénzben kifejezett értéke éves szinten meghaladja a másfél millió forintot. Tekintettel a pénzbeli és természetbeni hozzájárulás mértékére, a székhely önkormányzat 2 fő képviselővel vesz részt a Társulási Tanács munkájában. A Társulási Tanács dönt a jelen szerződésben meghatározott és a Társulás tagjai által átruházott, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott feladat- és hatáskörben. 3.) A megállapodás VII/1.2. pontjának 5. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a tanács tagjainak több, mint fele jelen van, és a jelenlévő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a társulást alkotó települések összlakosságszámának 66 %-át. A Társulási Tanács minden tagját a Társulási Tanács működése során egy szavazat illeti meg. Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 8 napon túli, de 30 napon belüli időpontra kell az újabb ülést összehívni. 4.) A megállapodás VII/1.2. pontjának 6. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ha a Tanács tagja akadályoztatva van, helyettesítéséről a delegáló képviselő-testület határozatban rendelkezik, mely képviselő-testületi határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot a Tanács elnökének meg kell küldeni. Amennyiben a Tanács tagja polgármester és tevékenysége ellátásában akadályoztatva van, a Tanácshoz külön megbízás, illetve felhatalmazás nélkül az adott település képviselő-testületének alpolgármestere jár el. A helyettesként eljáró alpolgármester jogai és kötelességei azonosak a polgármester jogaival és kötelességeivel. A polgármester, saját és az alpolgármester egyidőben történő akadályoztatása esetén meghatalmazással, képviselettel az adott település képviselő-testületének tagját megbízhatja. 5.) A megállapodás VII/1.2. pontjának 9. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. A Tanács határozatait általában egyszerű többséggel hozza. Egyszerű többséghez a jelen lévő tagok több, mint felének igen szavazata szükséges, és az általuk képviselt lakosságszámnak el kell érnie a jelen lévő tagok által képviselt lakosságszám 50 %- át. A VII/1.1./a.,c.,d.,e.,f.,g.,i. pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban résztvevő tagok minősített többséggel hozott határozata szükséges. Minősített többséghez valamennyi tag több, mint felének igen szavazata szükséges és az általuk képviselt lakosságszámnak meg kell haladnia a tagok által képviselt lakosságszám 50%-át.

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A 2012. I. FÉLÉV MUNKATERVÉT PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 277/2011. (XII. 14.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

Részletesebben

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A 2011. I. FÉLÉV MUNKATERVÉT PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 376/2010. (XII. 15.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

1/2015. (I. 28.) képviselő-testületi határozat

1/2015. (I. 28.) képviselő-testületi határozat 1/2015. (I. 28.) képviselő-testületi határozat Pula Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Pula Község Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat között megkötött együttműködési

Részletesebben

1./ Beszámoló a Hegyaljai Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról Előadó: Gánóczi Istvánné mb.intézményvezető

1./ Beszámoló a Hegyaljai Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról Előadó: Gánóczi Istvánné mb.intézményvezető Jegyzőkönyv Készült: 2009.május 26-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Csatlós Csaba képviselő Fercsák András képviselő

Részletesebben

15/2016. (02.16.) Kt. határozat

15/2016. (02.16.) Kt. határozat 15/2016. (02.16.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaságfejlesztési tervről, valamint a Forrástérképről szóló beszámolót elfogadja. 16/2016. (02.16.) Kt. határozat

Részletesebben

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 9-én tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 9-én tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből 95/2011. (VIII.09.) számú képviselő-testületi határozat Garay János Általános Iskola és AMI alapító okiratának módosítása 1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szekszárd Megyei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS BOZZAI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATAI 2012-BEN

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS BOZZAI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATAI 2012-BEN VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS BOZZAI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATAI 2012-BEN 1/2012. (II.13.) együttes képviselő-testületi határozat

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. I. FÉLÉVI MUNKATERVE PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület 150/2014. (XII. 15.) számú Képviselő-testületi határozatával jóváhagyta. PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

K I V O N A T. 3. Előterjesztés beszámoló a 2013. évi közbeszerzésekről Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester

K I V O N A T. 3. Előterjesztés beszámoló a 2013. évi közbeszerzésekről Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester 9.00 órára összehívott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 0 ellenszavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 134/2014.

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének könyvéből 314/2013. (VII. 23.) határozata Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július 23. napján megtartott rendkívüli ülése

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

66/2011. (VI. 30.) önkormányzati testületi határozat hozzájárul és támogatja, hogy az E.ON Hungária csoport tagvállalatai és szerződéses partnerei Püspökladány település közvilágítási hálózatán a jövőbeni

Részletesebben

K I V O N A T. 280/2008. (VII.17.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:

K I V O N A T. 280/2008. (VII.17.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 2008. július 17-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésének könyvéből 280/2008. (VII.17.) határozata: Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. július 17. napján megtartott

Részletesebben

36/2008. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Abony Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l H-2740 Abony, Kossuth tér 1. Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Szociális

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 52/2015.(IV.22.) határozat Káva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 84/2012. (VI.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 45/2011. (V.30. ) KT. sz. határozata

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 17-én megtartott munkaterv

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 101/2009. (IX. 24.) önkormányzati testületi határozat elfogadja a polgármesteri jelentést azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat csatlakozik Tetétlen Önkormányzatának kezdeményezéséhez, és támogatja

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Testületi ülés időpontja, jellege Határozat száma: Határozat tárgya: 01. 27. rendkívüli, nyilvános, együttes 1/2011. (I. 27.) Napirend

Részletesebben

J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére

J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/5/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 16-án megtartott

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Határozatok nyilvántartása - 2009.

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Határozatok nyilvántartása - 2009. Határozat száma Határozat tárgya Felelős A határozat kivonat elküldve: 1/2009. (I.29.) 2009. évi költségvetési tervezet elsőfordulós elfogadása - 2/2009. (I.29.) Kisbusz beszerzéséről döntés (FVM pályázat)

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására

a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt.sz: 35180/2010 J a v a s l a t a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés 21/2000. (II.28.)

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 78/2011./IV.28./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 13/2014. számú Társulási Tanácsi határozat: A Társulási Tanács a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 1. A Társulási Tanács a 2014. évi költségvetés

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 124/2008. (V.23.)Kt. határozatával döntött az intézményeknél történő létszámcsökkentésekről.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 124/2008. (V.23.)Kt. határozatával döntött az intézményeknél történő létszámcsökkentésekről. Szentes Város Alpolgármestere 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-12027/2008. Témafelelős: Szabics Aranka Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: A helyi önkormányzatok

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek:

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek: ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek: Zárt ülésen a képviselő-testület a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázati kiírásra beérkezett

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 22/2011. (II.22.) ÖK számú HATÁROZATA

Tard Község Önkormányzatának 22/2011. (II.22.) ÖK számú HATÁROZATA 22/2011. (II.22.) ÖK számú Tárgy: A Fundamentum Iskola tardi telephelyéről A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az iskola tájékoztatóját. Egyben felkéri a polgármestert további tárgyalások folytatására

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Társulási Népjóléti Gondozási Központ létrehozására

ELŐTERJESZTÉS. Társulási Népjóléti Gondozási Központ létrehozására ELŐTERJESZTÉS Társulási Népjóléti Gondozási Központ létrehozására A szociális és gyermekjóléti ellátás teljes körű szakmai összehangolása és kedvezőbb fenntarthatósága érdekében a Várpalotai Kistérség

Részletesebben

/2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület I. félévi munkatervéről

/2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület I. félévi munkatervéről /2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervéről Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2011.(V.3) önkormányzati

Részletesebben

HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA NYILT ÜLÉSEK ÉV

HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA NYILT ÜLÉSEK ÉV HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA NYILT ÜLÉSEK 2013. ÉV 1/2013. (II.07.) számú határozatot KEOP pályázat benyújtásáról 2/2013. (II.07.) számú határozatot a háziorvossal kötött szerződés 3/2013. (II.07.) számú

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-128/2007. 06/2007. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2007. május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 256/2007. (V.10.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag tárgyalásra elfogadta

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

Felsőpáhok Község Polgármestere 8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67. Szám: 36-14/2009. J E L E N T É S

Felsőpáhok Község Polgármestere 8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67. Szám: 36-14/2009. J E L E N T É S Felsőpáhok Község Polgármestere 8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67. Szám: 36-14/2009. J E L E N T É S A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról a képviselő-testület

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 83/2009. (V. 26.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. május 26.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: A 3. napirendi

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/154-18/2010. Előterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Tápiószele Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2005. (II. 28.) rendelete

Tápiószele Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2005. (II. 28.) rendelete Tápiószele Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II. 28.) rendelete Tápiószele Nagyközség Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről Tápiószele Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata. Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az Önkormányzat. 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Héhalom Község Önkormányzata. Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az Önkormányzat. 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II. 15.) Önkormányzati

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/19-19/2011. Előterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3650-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyerdő bölcsőde intézmény alapítása Előterjesztő: dr. Kelemen Márk

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. május 29-ai ülésére 1. napirendhez

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre ELŐTERJESZTÉS e 2007. október 29-i ülésre Tárgy: A 42/2007.(II.15.) Kt. számú határozat módosítása Előadó: Ottó Péter Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke Gerecz Attila, a PÜF elnöke 3. A volt szovjet repülőtér értékesítése tárgyában hozott határozatok visszavonása

dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke Gerecz Attila, a PÜF elnöke 3. A volt szovjet repülőtér értékesítése tárgyában hozott határozatok visszavonása A 2013. szeptember 12-i ülés határozatai 341/2013.(IX.12.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja dr. Vancsura Tamás képviselő személyét.

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-ai soros üléséről 38/2013.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete:

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete: ... napirendi pont Az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Javaslat A Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjúságpszichológiai Központ módszerbeli és szerkezeti

Részletesebben

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) Épületenergetikai

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben