10/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "10/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:"

Átírás

1 1/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a kulturális szervező évi tevékenységéről szóló beszámolót és a Művelődési Házak évi kulturális programjának megállapítását és a évi kulturális programok szervezéséhez Ft összeget biztosít. 2/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Papkeszin működő Őszrózsa Nyugdíjasklub, a Sorstárs Népdalkör részére, valamint a református és a katolikus egyház részére évben 300 km út megtételéig felajánlja az önkormányzat tulajdonát képező kisbusz térítésmentes igénybevételét. 3/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete évi költségvetésében Ft összeget tervez a kulturális előirányzatok terhére. A tervezett összeget a Papkeszi Hírlap minőségi fejlesztésének finanszírozására, valamint a Papkeszi Falunap megszervezésére biztosítja. 4/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Papkeszi Kultúrotthonban működő e- Magyarország pontban igénybe vehető internetszolgáltatás használatáért évre Ft/óra összegű térítési díjat határoz meg, minden megkezdett negyedórai megosztásban. A bevételt képező összeget a Papkeszi Kultúrház saját programjainak szervezésére kerül felhasználásra. 5/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Colorchémia Településrészi Önkormányzat testületét, hogy a február hónapban tartandó ülésén tegyen javaslatot a Képviselő-testületnek a Colorchémia lakótelepi Művelődési Házban igénybe vehető internethasználati díj megállapításával kapcsolatban. 6/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Colorchémia Településrészi Önkormányzat javaslatát megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: A költségvetésben szereplő összes előirányzott önkormányzati szolgáltatás és készletbeszerzések összegének 20 %-al történő csökkentését elutasítja, azt a költségvetésben nem tervezteti. 7/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Colorchémia Településrészi Önkormányzat testületének javaslatát és az alábbi határozatot hozta: Papkeszin és Colorchémia lakótelepen a község zöldparkjainak, az Önkormányzat területeinek rendben tartásának céljára foglalkoztatott falugondnokot és telepgondnokot a hatékonyabb munkavégzés céljából évtől összevonja. 8/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a évi I-IV. negyedévi átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról szóló beszámolót. 9/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a Belügyminisztérium által A lakótelepen működő részönkormányzatok megerősítése és támogatása céljából kiírt pályázat végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi és szakmai beszámolóját. 10/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

2 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Csete Kálmán polgármester illetményét január 1. napjától továbbra is 9,1 szorzó alkalmazásával, havi bruttó Ft összegben állapítja meg. 11/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1994., évi LXIV. törvény 18 (2) bekezdésében foglaltak alapján Csete Kálmán polgármester részére január 1. napjától a költségátalányt illetményének 20 %-ában, azaz Ft összegben állapítja meg. 12/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az évi LXIV. törvény 18 -ában foglaltak alapján Ráczkevi Lajos alpolgármester részére január 1. napjától a költségátalányt lemondott tiszteletdíjának 20 %-ában, azaz Ft összegben állapítja meg. 13/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adók behajtásának eredményéről szóló beszámolót elfogadta. A Képviselő-testület a folyamatban lévő adóbehajtások eredményről szóló beszámoló elkészítésének határidejét augusztus 31. napjában határozza meg. 14/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Papkeszi Colorchémia lakótelepen működő Mókuska Bölcsődébe járó papkeszi gyermekek évi étkezési díjának norma összegen (295.- Ft-on) felüli rezsi költségét nem támogatja. 15/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli az Ivanko Műszaki Fejlesztő és Szolgáltató Közkereseti Társaságtól (1368 Budapest, Pf. 168., A cég statisztikai számjele: , cégjegyzék száma: ) a Diktafon 2000 rendszer kiépítését, melynek bekerülési költsége bruttó Ft, azaz Hatvannégyezer-nyolcszáz Forint. 16/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Papkeszi Hírlap nyomdai munkálataira érkezett árajánlatok megtárgyalása kapcsán az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület megbízza Horváth Annamária képviselőt (újságírót), hogy a Papkeszi Hírlap szerkesztését, terjedelmét, színességét, külalakját szakmailag vizsgálja felül és egy tervezetet készítsen elő a Papkeszi Hírlapra vonatkozóan február 15-ig. 17/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után úgy döntött, hogy a Közép- Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. által küldött KEZDET Adatlapban az alábbi fejlesztési célokat fogalmazza meg: Önkormányzati intézmények bővítése, fejlesztése: Polgármesteri Hivatal, Sportöltöző akadálymentesítése és Vadrózsa Napköziotthonos Óvoda bővítése, fejlesztése és akadálymentesítése és Bocskai István Általános Iskola bővítése, fejlesztése és akadálymentesítése Belterületi utak felújítása Felszíni csapadékvíz elvezetés. 18/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István Általános Iskola épületében megvalósítandó Oktatási és Kulturális Központ vázlattervének elkészíttetését határozta el.

3 19/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony-Balaton Turisztikai Egyesület által kezdeményezett, és a Veszprémi Kistérség Társulása által is támogatott, Papkeszi Község közigazgatási területén áthaladó kerékpárút nyomvonalának az alábbi útvonalat javasolja: Vilonya felől érkezve Öregvíz partja /falu felőli oldal/ - 03/1 hrsz. - Vasút út /Meződi Marika murvás út/ - Vasút utca - Bendola patak híd - Kossuth köz - Fő utca jobb oldal - Kállai Éva utca kereszteződése után át a baloldalra. Papkesz külterületén az alábbi útvonalon halad tovább Balatonfűzfő irányába: 068 közút, 060 közőt, 06/3 út, 063 árok, 064. út. 20/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Papkeszin található III. számú szennyvízátemelő előtti 1. jelű D500 KG PVC tisztítóakna meghibásodásának kivizsgálását és szakértői vélemény elkészítését megrendeli Dr. Dulovics Dezső (MACRO SOLID Bt.)-től Ft + 20 % Áfa ellenértékért. 21/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Papkeszi, Fő u. 40. szám alatt elhelyezkedő 228. hrsz-ú lakóház és 226. hrsz-ú kertrész ingatlan felértékelésére értékbecslő megkeresését határozta el. 22/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Papkeszi 427/2. és 427/3. hrsz. ingatlan árverezésével kapcsolatban élni kíván elővásárlási jogával, s az ingatlanok árverési vételárát összesen Ft a vi költségvetéséből biztosítja. 23/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kelet-Balatoni Kistérség Önkormányzati Társulása által jelzet térségváltási lehetőséggel nem kíván élni. 24/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a Vadrózsa Napköziotthonos Óvoda módosított Alapító Okiratát. 25/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Mentőszervezet 04-es alapítványa, B.almádi Rendőrkapitányság Közbiztonsági alapítványa, Balatonfűzfő és térsége Tűzvédelméért közalapítvány és a Katasztrófavédelem alapítvány támogatására alapítványonként Ft összeget határoz meg évben. 26/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. tv ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat és Papkeszi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodást jóváhagyja. 27/2007. (II. 14.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Colorchémia lakótelepen működtetett Mókuska Bölcsőde évi költségvetését Ft összeggel támogatja. A támogatás összegéből a bölcsőde épületében lévő kazán karbantartása céljára Ft-ot épített be a költségvetésbe, ezen összeget nem utalja át támogatásként, elkülöníti azt a szükséges kazán javítási munkák elvégeztetéséhez. Így a havonta utalandó támogatás összege Ft, azaz hetvenhatezernyolcvanhárom Ft. Felkéri a Mókuska Bölcsőde vezetőjét, hogy a bölcsőde részére évben

4 nyújtott támogatás összegéről - az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXIII.tv.13/A (2) bekezdésében foglaltak értelmében: Az államháztartás alrendszereiből, továbbá az EU forrásokból finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magányszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A finanszírozó köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. az előirányzatonkénti elszámolást a februári Képviselő-testületi ülésig (2007. február 28.) tegye meg Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felé. Az önkormányzat Képviselő-testülete ezen elszámolás elfogadása után tudja csak a évi támogatást időarányosan nyújtani. 28/2007. (III. 07.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a I-IV. negyedévi költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 29/2007. (III. 07.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatainak végrehajtásáról szóló beszámolót. 30/2007. (III. 07.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a márciusi nemzeti ünnepek előkészítéséről szóló tájékoztatót. 31/2007. (III. 07.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Papkeszi Hírlap szövegszerkesztésének és nyomdai munkáinak elvégzésével évre a Tradeorg Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft t bízza meg Ft + Áfa / 500 példány / 16 oldal áron. 32/2007. (III. 07.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Papkeszi Hírlap negyedévi megjelenését határozta el, a megjelenés napjának minden negyedév utolsó napját határozza meg. Az újság szerkesztési munkálataival, elkészítésével megbízza Horváth Annamária képviselőt és Savanyu Beáta kulturális szervezőt. 33/2007. (III. 07.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Papkesziért Érdemérem alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/1994. (IV. 27.) rendeletének módosítását határozta el, melynek előkészítésével megbízza a jegyzőt a következő Képviselő-testületi ülésre. 34/2007. (III. 07.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mókuska Bölcsőde évi pénzügyi beszámolóját elfogadta. 35/2007. (III. 07.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Papkeszi, Fő u. 94/1. szám alatti szolgálati lakást bérbe adja március 7. napjától Dr. Frank Attila (sz.idő: , sz.hely: Kecskemét, an.: Szelei Piroska) részére. Lakbér mértéke: Ft/m2/hó. Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2006. (I. 25.) számú határozatában foglaltak alapján március 3-án létrejött kötelező alapfokú egészségügyi ellátásra létrejött feladat-átvállalási szerződés felmondása esetén a lakásbérleti szerződés is 1 hónap türelmi idővel felmondásra kerül.

5 36/2007. (III. 07.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Frank Attila háziorvos kérelmét és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület az orvosi rendelőben jelenleg működő számítógépes rendszer kibővítéséhez anyagilag nem járul hozzá. 37/2007. (III. 07.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után úgy döntött, hogy Dr. Frank Attila háziorvos által a Papkeszi, Fő u. 94/1. szám alatti szolgálati lakás utáni lakbér megfizetését március, április és május hónapokra elengedi. 38/2007. (III. 07.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Frank Attila háziorvos kérelmét és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület Dr. Frank Attila részére az önkormányzat és a háziorvos között egészségügyi alapellátásra fennálló megbízási jogviszonyból eredően munkába járási költségtérítést részére nem biztosíthat. 39/2007. (III. 07.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Frank Attila háziorvossal április 1-től hatályos feladat-átvállalási szerződését az alábbiak szerint módosítja: A szerződés 8. pontja az alábbiak szerint módosul: A feladatot-átadó a háziorvosi feladatok ellátása céljából a jelen szerződés hatályban léte alatti időtartamra a feladatot-átvállaló térítésmentes használatába adja a Papkeszi, Fő u. 65. szám alatti épületben lévő 79 m 2 alapterületű rendelőt, váró és mellékhelyiséget és a Colorchémia ltp szám alatti épületben lévő 50 m 2 alapterületű rendelőt, várót és mellékhelyiséget. A feladatot-átvállaló az üzemeltetési költségek közül viseli a működési szerződésében is szereplő mindkét rendelőnél a takarítás, a telefondíj, az áramszámla költségeit, a kommunális hulladékelszállítás költségeit és Colorchémia lakótelepen a gázszolgáltatás díját. Feladatot átadó pedig viseli a Papkeszi, Fő u. 65. szám alatti gázszolgáltatás díját és Papkeszi, Fő u. 65. szám alatt és Colorchémia lakótelepen a vízcsatornadíj, a kéményseprési díj, valamint a veszélyes hulladék elszállíttatása és megsemmisítése költségeit. A szerződés további pontjai változatlanok. 40/2007. (III. 07.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Künsztler Zoltán iskolaigazgatónak a diákok tankönyvhöz jutásának támogatásával kapcsolatos kérelmét és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület az Oktatási és Kulturális Bizottság véleményét is figyelembe véve A rendszeres gyermekvédelmi támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és a gyermekjóléti alapellátások megállapításának szabályairól szóló 7/2004. (III. 28.) rendeletét nem módosítja. 41/2007. (III. 07.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a 2007/2008-as tanévben induló első osztály esetében a felmenő rendszerben történő (1-3 osztály) iskolaotthonos ellátás megvalósítását, a rendszer kidolgozását támogatja. A Képviselő-testület megbízza az iskolaigazgatót a rendszer szeptemberétől történő indításához szükséges intézkedések megtételével. 42/2007. (III. 07.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásával december 23-án közoktatási és logopédiai szakszolgálati feladatok biztosításáról határozatlan

6 időre szóló feladat ellátási szerződés útján megkötött megállapodást az alábbiak szerint jóváhagyja. Felek az eredeti szerződés 3. pontját az alábbiak szerint módosítják: A 2. pontban meghatározott feladatok finanszírozása az alábbiak szerint történik: Megbízó vállalja, hogy a jelen megállapodásban vállalt közoktatási feladatok teljesítése után a évi költségvetési törvény által meghatározott normatíva összegét átadja megbízott intézménye részére. A logopédiai feladatok esetében a évi költségvetési törvényben meghatározott normatíva összege Ft/fő/szakszolgálat. Megbízó vállalja, hogy a normatívából Ft/fő/szakszolgálat összeget átad megbízott intézménye részére, míg a fennmaradó Ft/fő/szakszolgálat összeg a logopédiai szakszolgálat szakmai koordinálása címén a veszprémi székhelyű Nevelési Tanácsadó intézményt illeti. Felek az eredeti szerződés további pontjait változatlan formával és tartalommal hagyják. 43/2007. (III. 07.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a GSM hálózatra telepített mobil telefonkészülékből álló segélykérő rendszer kiépítésének lehetőségét megtárgyalta. A Képviselőtestület Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásával a mobil telefonos jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megszervezését és üzemeltetését illetően társulni kíván. 44/2007. (III. 07.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajmáskér Községi Önkormányzat Képviselőtestületével helyettes szülői feladatok határozott idejű ellátására szóló megállapodást jóváhagyja. 45/2007. (III. 07.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Sándor Papkeszi, Árpád köz 5. szám alatti lakosnak a tulajdonát képező Papkeszi, Árpád köz 6. szám alatti ingatlan Papkeszi belterületén elhelyezkedő telekre történő cseréjére vonatkozó ajánlatát elutasítja. 46/2007. (III. 07.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a apkeszi Colorchémia lakótelepen elhelyezkedő, Papkeszi Község Önkormányzata tulajdonát képező 700 hrsz-ú közterület területhatárrendezési munkálataival a Megyekő Kft-t bízza meg a megadott árajánlat alapján Ft Áfa Ft, azaz bruttó Ft összegért. 47/2007. (III. 07.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2005. (II. 14.) számú határozatával elfogadott, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával a központi háziorvosi ügyelet ellátására kötött feladat-átvállalási szerződésre vonatkozóan megerősíti azon szándékát, melynek értelmében a mindenkori OEP finanszírozás, illetve ezen finanszírozás kiegészítéseként a 70%-át továbbra is biztosítja a központi orvosi ügyeleti szolgáltatást ellátó számára. 48/2007. (III. 07.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Rossmann László Papkeszi, Fő u. 92. szám alatti lakos által ajánlott meteorológiai szolgáltatást nem kívánja igénybe venni. 49/2007. (III. 07.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Colorchémia lakótelepen lévő Művelődési Házban igénybe vehető Internet szolgáltatásért (a Papkeszin lévő Művelődési házban alkalmazotthoz hasonlóan) díj beszedését javasolja. Az Internet használati díj mértékét évre Ft / óra összegben határozza meg, a szolgáltatást ¼ órai bontásban lehet igénybe venni. 52/2007. (III. 28.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

7 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a település közrend- és közbiztonságának helyzetéről szóló tájékoztatót. 53/2007. (III. 28.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a Polgárőrség tevékenységéről szóló tájékoztatót. 54/2007. (III. 28.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évi működéséről szóló tájékoztatót. 55/2007. (III. 28.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) kormányrendelet 10. számú mellékletének rendelkezései alapján készített A helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló évi átfogó értékelést. 56/2007. (III. 28.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező Papkeszi 427/2. és 427/3. hrsz-ú ingatlanokat értékesíteni kívánja. Az ingatlanok vételárát bruttó Ft/m 2 összegben határozza meg. 57/2007. (III. 28.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Papkeszi temetőben elhelyezendő urnafal tervének el-készítésével Kocsis Elemér (Balatonkenese, Berek u. 23.) tervezőt bízza meg bruttó Ft összeg tervezési díjért. 58/2007. (III. 28.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Katona Tamás (telephely: Pétfürdő) kőfaragót a Papkeszi Temetőben Urnafal megépítésével térítésmentesen. Az urnafülke ára évben Ft + Áfa, mely ár 25 évig megváltást jelent évtől az urnafülke megváltásának összege csak az infláció mértékével emelkedik. A megváltástól számított 25 évig biztosítja Papkeszi Község Önkormányzata a tulajdonos részére az urnafülkét, mely tulajdonjoga 25 év után visszaszáll az Önkormányzatra. Az urnafülke ára a márványtábla árát nem foglalja magában, annak megrendelése egyedi igények szerint történik. Az urnafal helye: a ravatalozóval szemben állva a ravatalozótól balra elhelyezkedő területen. 59/2007. (III. 28.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után a Bocskai István Általános Iskolában művészeti oktatást biztosító Ars Nova Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény részére nem állapít meg bérleti díjat. 60/2007. (III. 28.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után úgy döntött, hogy a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által kezdeményezett Mozgókönyvtári ellátásban történő megvalósításhoz szándéknyilatkozat átadja. 61/2007. (III. 28.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lókút, Olaszfalu és Nagyesztergár községek önkormányzatai által felajánlott Bakonykarszt részvények vételi szándékával nem kíván élni.

8 A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a Körjegyzői Hivatalt (8414 Olaszfalu, Váci M. u. 17.) értesítse. 62/2007. (III. 28.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Bakony Volán Zrt. által tervezett alábbi autóbusz törléseket: Pétfürdő-Colorchémia viszonylatban 5,26 és 13,22 órakor, Colorchémia- Pétfürdő viszonylatban 6,05 és 14,05 órakor induló járatok. 63/2007. (III. 28.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Vadrózsa Napköziotthonos Óvoda 2007/2008. nevelési évre való óvodai beíratás időpontjait április napokon 10 és 15 óra között. 64/2007. (III. 28.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2005. (X. 28.) rendeletének 13 (2) bekezdésében foglaltak alapján a Szociális Bizottság beltagjává Kiss József képviselőt megválasztotta. 65/2007. (IV. 25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a települési vagyonmérleg értékelését és az önkormányzat vagyonhasznosítására szóló javaslatot. 66/2007. (IV. 25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta az Önkormányzat évi egyszerűsített beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentést. 67/2007. (IV. 25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról szóló beszámolót. 68/2007. (IV. 25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Vilonya Községi Önkormányzat által hozott közigazgatási határmódosítással kapcsolatos Képviselő-testületi határozatát és az alábbiak szerint határozott: A Képviselő-testület a Papkeszi és a Veszprémi Kistérség közös határát biztosító Vilonya 012/06, 012/05, 012/08, 012/11, 014 és 015 hrsz-ú ingatlanok területéből 6 méteres út szélességű sáv Papkeszi részére történő átadásával ért egyet, valamint kéri, hogy Vilonya Község Önkormányzata közigazgatási területéhez tartozó 033, 035 hrsz-ú Colorchémia lakótelepi véderdő Papkeszi Község Önkormányzata közigazgatási területéhez való átsorolását hagyja jóvá. 69/2007. (IV. 25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a Vadrózsa Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát. 70/2007. (IV. 25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a Bocskai István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát. 71/2007. (IV. 25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a Bocskai István Általános Iskola Pedagógiai Programját.

9 72/2007. (IV. 25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a Bocskai István Általános Iskola Házirendjét. 73/2007. (IV. 25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a Vadrózsa Napköziotthonos Óvoda Házirendjét. 74/2007. (IV. 25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után részt kíván venni a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás keretein belül az Eötvös Károly Megyei Könyvár által biztosított mozgókönyvtári szolgáltatás igénybevételére. 75/2007. (IV. 25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása között aláírandó megállapodást a mozgókönyvtári ellátásról. 76/2007. (IV. 25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után úgy döntött, hogy Papkeszi Községi Önkormányzat fenntartásában működő Közművelődési Könyvtárt (Papkeszi, Fő u. 21.) törölteti a Nyilvános Könyvtárak jegyzékéről. 77/2007. (IV. 25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után úgy döntött, hogy Papkeszi Községi Önkormányzat fenntartásában működő Klubkönyvtárt (Papkeszi, Colorchémia ltp. 101.) törölteti a Nyilvános Könyvtárak jegyzékéről. 78/2007. (IV. 25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Berhida-Csajág-Küngös-Papkeszi szennyvízelvezető rendszer gépészeti berendezéseinek részét képező, a Berhidai Szennyvíztisztító Telep előtti végátemelőbe beépített FLYGT típusú ( gyári számú) feladószivattyú tárgyi berendezés felújításával a Csajág, Küngös és Papkeszi polgármesterei által január 18. napján, 36-2/2007. ügyiratszámú levélben szereplő szennyvíztisztító teleppel kapcsolatos kérdések megválaszolását követően kíván foglalkozni. 79/2007. (IV. 25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bakonykarszt Zrt-nek a Papkeszi község közigazgatási területén található I. számú szennyvíz átemelő 2 db szivattyú cseréjének műszaki indoklását és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület kéri a Bakonykarszt Zrt-t, hogy ki-mutatást készítsen a 2 db szivattyú javítása lehetőségéről, költségvetést készítsen ez ügyben illetve összevetést a szivattyúk felújítása és cseréjének anyagi vonzata között. 80/2007. (IV. 25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a Polgármesteri Hivatal részére a TakarNet rendszerhez történő csatlakozást, valamint az ahhoz szükséges egy darab digitális igazolvány Ft + Áfa összegért 3 éves időtartamra történő beszerzését. 81/2007. (IV. 25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

10 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Papkeszi 431/1. hrsz-ú, 185 m 2 területű ingatlan közforgalom elől elzárt magánút művelési ágba kerüléséről döntött. 82/2007. (IV. 25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után úgy döntött, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt Közkincs III. pályázatán részt kíván venni és biztosítja a pályázathoz szükséges 10%-os önrészt. 83/2007. (IV. 25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István Általános Iskola melletti park, illetve a Colorchémia lakótelepen található új utca elnevezését illetően kezdeményezi a lakosság megkeresését. 89/2007. (V. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a évi költségvetés I. negyed-évi végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 90/2007. (V. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a csecsemővédelem helyzetéről szóló tájékoztatót. 91/2007. (V. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a lakosság egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót. Az egészségügyi alapszolgáltatás biztosításához szükséges informatikai háttér bővítéséhez hozzájárul, a rendelőben használt számítógépek hálózatba kötését elvégzi. 92/2007. (V. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a lakóhelyi környezet állapotának értékelését. 93/2007. (V. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a falugondnok és telepgondnok tevékenységeiről, aktuális feladatairól szóló beszámolókat. 94/2007. (V. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta az Önkormányzat ciklusra szóló gazdasági programját. 95/2007. (V. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer működtetéséről szóló előterjesztést. A Képviselő-testület a hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésére vonatkozó projekt során létrejövő létesítmények, gépek és eszközök üzemeltetése vonatkozásában a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Részvénytársaságot közszolgáltatónak kijelöli, melynek hatályosulási feltételei a következők: 100 %-os önkormányzati tulajdon a Részvénytársaságban, a Részvénytársaság a közszolgáltatás végzésére vonatkozó működési engedélyt megszerezze. 96/2007. (V. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának XI/3. pontja alapján egyetért azzal, hogy Aba

11 Nagyközség Önkormányzata, Seregélyes Nagyközség Önkormányzata és Szomód Község Önkormányzata a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz csatlakozzon. 97/2007. (V. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2006.szeptember 19.napján kelt Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja: 1./ A Megállapodás III. fejezetének 3.bekezdése a következők szerint módosul: A Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatait Polgárdi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (székhely: 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.), mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv látja el, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30) kormányrendeletben foglaltak szerint. A feladat ellátására a felek külön megállapodást kötnek. 2./ A Megállapodás VII. fejezetének szervezeti felépítésre vonatkozó szabályai az alábbiak szerint módosulnak: Szervezeti rendszer: 1. Társulási Tanács 2. Társulási Operatív Tanács 3. Társulási Tanács Elnöke, aki egyben a Társulási Operatív Tanács elnöke is 4. Felügyelő Bizottság Társulás Társulási Tanács (döntéshozó szerv) Társulási Operatív Tanács (Operatív irányító szerv) Felügyelı Bizottság (ellenırzı szerv) Társulási Tanács elnöke és elnökhelyettesei Pénzügyi Lebonyolító Szervezet (Polgárdi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala) Megállapodás alapján Projekt Irányító Munkaszervezet (PIU) 3./ A Megállapodás VII/1.1 o) pontja az alábbiak szerint módosul: o.) munkaszervezet létrehozása,a szervezet vezetője felett a kiemelt munkáltatói jogok (kinevezés,felmentés,fegyelmi eljárás megindítása,fegyelmi büntetés kiszabása) gyakorlása 4./ A megállapodás VII/1.2. pontjának 6. bekezdése az alábbiak szerint módosul: Ha a Tanács tagja, a polgármester akadályoztatva van, a Tanácshoz külön megbízás,illetve felhatalmazás nélkül az adott település képviselő-testületének alpolgármestere jár el. A helyettesként eljáró alpolgármester jogai és kötelességei azonosak a polgármester jogaival és kötelességeivel. A polgármester, saját és az alpolgármester egyidőben történő akadályoztatása esetén meghatalmazással, képviselettel az adott település képviselő-testületének tagját megbízhatja. 5./ A Megállapodás VII./1.3. pontjának o. bekezdése az alábbiak szerint módosul: o. a Társulás munkaszervezete vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása 6./ A Megállapodás VII/3. pontjának 2.és 3.bekezdése a következők szerint módosul: A Társulás a projekt végrehajtó feladatainak önálló ellátására Projekt Irányító Munkaszervezetet hoz létre. 7./ A Megállapodás IX. fejezet 1.bekezdése az alábbiak szerint módosul: Tagok jelen társulási megállapodással az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet 13. (6) bekezdésében foglaltak alapján a Társulás költségvetési felügyeleti

12 szerveként Polgárdi Város Önkormányzatát, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatát és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát jelölik ki. 98/2007. (V. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép - Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás szeptember 19. napján kelt Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul: A Társulás költségvetési felügyeleti szerve: Polgárdi Város Önkormányzata, Dunaújváros Önkormányzata és Székesfehérvár megyei Jogú Város Önkormányzata [217/1998 (XII.30.) Kormányrendelet 13. (6) bekezdésére tekintettel] 99/2007. (V. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után úgy döntött, hogy 77/2007. (IV. 25.) számú Képviselő-testületi határozatát visszavonja. 100/2007. (V. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás II/B. fejezet Oktatás és nevelés címszó alatti módosítását és a Mozgókönyvtári szolgáltatás biztosítás kibővítését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 101/2007. (V. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bonus Dens Bt. (Balatonkenese, Márkó u. 12.) tájékoztatóját. A Képviselő-testületnek nem áll módjában anyagi támogatást nyújtani évben a Bonus Dens Bt. részére. 102/2007. (V. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Hujber Ferencné hitoktató, a Katolikus Egyház részéről írt kérelmét. A Képviselő-testület 2/2007. (I. 31.) számú határozatát megerősítve, támogatja a kérelmet. Engedélyezi a Katolikus Egyház részére július 2-án és 6-án az Önkormányzat tulajdonát képező kisbusz térítésmentes igénybevételét Papkeszi Nemesbük települések közötti kétszeri csomag, illetve személyszállítás céljából. 103/2007. (VI. 27.) sz. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a II. félévi ülésszakára vonatkozó munkatervet megtárgyalta és az alábbi módosítással fogadta el: Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról, kötelező igénybevételéről szóló 13/2003. (X. 3.) rendeletének módosítását december hónap helyett november hónapban kívánja tárgyalni. 104/2007. (VI. 27.) sz. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Bocskai István Általános Iskolában végzett oktató-nevelő munkáról szóló beszámolót, valamint az iskola minőségbiztosítási csoportja által készített be-számolót. 105/2007. (VI. 27.) sz. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Vadrózsa Napköziotthonos Óvodában végzett nevelőmunkáról szóló beszámolót. 106/2007. (VI. 27.) sz. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

13 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Colorchémia lakótelepen működtetett Mókuska Bölcsődében végzett munkáról szóló beszámolót. 107/2007. (VI. 27.) sz. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az augusztus 20-i ünnepségre előkészített programtervezetet elfogadta. 108/2007. (VI. 27.) sz. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a július 14-én tartandó falunapi program keretében az Önkormányzat által támogatott ingyenes közétkeztetést nem támogatja. 109/2007. (VI. 27.) sz. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Colorchémia lakótelepen tartandó augusztus 20-i ünnepi beszéd Stéberné E. Márta által történő elmondására tett javaslatot nem támogatja. 110/2007. (VI. 27.) sz. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megkeresi Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testületét és kezdeményezi a Bakonykarszt Zrt és Papkeszi Község Önkormányzata között létrejött üzemeltetési szerződésből eredően Darwishné Guzmics Katalin ügyvéd által kezelt letéti számlán lévő, Papkeszire eső bérleti díj összegének, Ft átutalását Berhida Város Önkormányzata részére japán hitel hiteltörlesztés megkezdésének céljából. 111/2007. (VI. 27.) sz. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi Berhida Város Önkormányzata részére a Győri Ítélőtábla Pf.IV /2006/9. számú másodfokú ítélete alapján megítélt Ft összegű perköltség átutalását. 112/2007. (VI. 27.) sz. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi dr. Bősze László ügyvéd megkeresését azzal a kéréssel, hogy a Ft összegű ügyvédi munkadíj négy részletben történő megfizetését engedélyezze. 113/2007. (VI. 27.) sz. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Győri Ítélőtábla Pf.IV /2006/9. sz.ítéletét, amelyben Berhida Város Önkormányzatának Ft + kamatát és Ft perköltség megfizetésére kötelezte a bíróság. Saját erőből ezen követelést teljesíteni nem tudja, így hitel felvételét határozta el. A hitel fedezetéül a Colorchémia lakótelepen lévő 12 db építési telek összesen: m 2 ajánlja fel fedezetül. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy legalább Ft összeget igénylő hitelkérelmet nyújtson be a Raiffeisen Bank Zrt-hez. 114/2007. (VI. 27.) sz. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről igény merült fel saját munkájuk költséghatékonnyá tételének céljából laptopok beszerzésére és az előterjesztés megtárgyalása után az alábbi döntést hozta: Az InfoSys Számítástechnikai Bt-től (székhely: Zirc, Liszt F. u. 6.) 9 db laptop megvásárlásához szükséges Ft biztosítására 24 hónapos futamidőre Ft/hó összegre lízingszerződést köt a Raiffeisen Lízing Rt-vel. 115/2007. (VI. 27.) sz. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

14 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalban lévő széf meghibásodása miatt megrendel a Hiperaptor Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaságtól /Tárnok/ 1 db Oxford bútorszéfet Ft összegért. 116/2007. (VI. 27.) sz. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-dunántúli Regionális Tanács által kiírt Önkormányzati épületek utólagos akadálymentesítésére kiírt pályázathoz a 10%-os önrészt biztosítja. 117/2007. (VI. 27.) sz. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Vadrózsa Napköziotthonos Óvoda bővítésével és akadálymentesítésével kapcsolatos tervezői ajánlatokat és az alábbi határozatot hozta: Megbízza Kocsis Elemér (8174 Balatonkenese, Berek u. 23.) tervezőt a Vadrózsa Napköziotthonos Óvoda épületének akadálymentesítése tervdokumentációjának elkészítésével. A megbízási díj összege: Ft + ÁFA. A terv elkészítésének határideje: a tervezési szerződés szerint. 118/2007. (VI. 27.) sz. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Papkeszi, Fő u. 40. szám alatti 228. hrsz-ú és 226. hrsz-ú ingatlanok értékesítési ajánlatával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Fenti két ingatlan tulajdonosai részére felajánlja csereingatlanként az Önkormányzat tulajdonát képező Papkeszi 431/2 hrsz-ú, 1144 m2 területű építési ingatlant (melyhez 185 m2 területű magánút is tartozik). A csereingatlan értéke: bruttó Ft. Az ingatlan természetben a sportszertár mögötti területen helyezkedik el. 119/2007. (VI. 27.) sz. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Őszrózsa Nyugdíjas Klub 15. évfordulója alkalmából tartandó ünnepély megrendezését Ft összeggel támogatja. 120/2007. (VI. 27.) sz. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a július én Budakeszin tartandó KESZI találkozón részt kíván venni. Reprezentáció céljából Ft összeget biztosít. 121/2007. (VI. 27.) sz. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Colorchémia lakótelepen működő Ifjúsági Klub kérését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: Felkéri az Ifjúsági Klub vezetőjét és Savanyu Beáta kulturális szervezőt, hogy megállapodás-tervezetet készítsenek a colori Kultúrház nyitvatartási időn kívüli látogatásának feltételeit illetően. A Képviselő-testület az Ifjúsági Klub részére hetente 1-2 alkalommal 6-8 órai intervallumban biztosítana a nyitvatartási időn túli látogatásokra. 122/2007. (VI. 27.) sz. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Papkeszi Colorchémia lakótelepi bölcsőde működtetése tárgyában a TÁTORJÁN SZOCIÁLIS Szolgáltatóház Közhasznú Társasággal kötendő támogatási szerződésről szóló előterjesztést megvitatta és elfogadta. A megállapodás jogszerűségének és folyamatos átláthatóságának biztosítása érdekében a szerződés mellékletét kell, hogy képezze: A TÁTORJÁN SZOCÁLIS Szolgáltatóház Közhasznú Társaság társasági szerződése és annak bejegyzéséről szóló jogerős bírósági végzés, az ingatlan térítésmentes használatba adásáról szóló szerződés, a bölcsőde működési engedélye. 123/2007. (VI. 27.) sz. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

15 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Papkeszi Colorchémia lakótelepi bölcsőde működtetése tárgyában a TÁTORJÁN SZOCIÁLIS Szolgáltatóház Közhasznú Társasággal létrejött támogatási szerződés alapján a Tátorján Szociális Szolgáltatóház 0-3 éves gyermekek napközbeni ellátása Balatonkenesén és térségében projekt keretein belül bérbe adja a tulajdonában álló Papkeszi Colorchémia 105/A. sz. alatti épületet, és az előterjesztéshez csatolt bérleti szerződést elfogadta. 128/2007. (VII. 16.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetésről szóló 3/2007. (II. 16.) rendeletét az adósságrendezési eljárás elkerülésének érdekében, módosításával együtt az alábbi határozatait hatályon kívül helyezi: 20/2007. (I. 31.), 114/2007. (VI. 27.) és 116/2007. (VI. 27.). 129/2007. (VII. 16.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyagi helyzetének teljes ellehetetlenülése végett a Bocskai István Általános Iskola költséghatékonyabb működtetése céljából 2007/2008. tanévtől tagiskolaként való, és 2008/2009 tanévtől Református Egyház általi működtetésének céljából megbízza a polgármestert és az alpolgármestert, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen az iskola átszervezésével, átadásával kapcsolatban és a Képviselő-testület elé terjessze a lehetőségeket. 130/2007. (VII. 16.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István Általános Iskola technikai létszámának csökkentésével kapcsolatos előterjesztésre az iskola tagiskolaként, illetve egyház általi működtetési lehetőségeinek tárgyalásakor tér vissza. 131/2007. (VII. 16.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Győri Ítélőtábla Pf.IV /2006/9. sz. jogerős ítéletével kötelezett, Berhida Város Önkormányzata részére fizetendő japán hitel törlesztése céljából működési célú hitel felvételét határozta el. A Raiffeisen Bank Zrt által megtett finanszírozási ajánlat alapján Ft összegű működési célú hitelt vesz fel az alábbi feltételek mellett: Hitel összege: Ft Futamidő: 3 év, ezen belül türelmi idő: 1 év. Kamat: 3 havi BUBOR + 1,99 % Kamatfizetés periódusa: negyedévente, utólag Tőketörlesztés: egyenlő részletben, szeptember 30., március 31., szeptember 30. és március 31. Rendelkezésre tart. jutalék: nem kerül felszámításra Kezelési költség: 0,5 %. A hitel fedezetéül az Önkormányzat tulajdonát képező, Colorchémia lakótelepen lévő Papkeszi 701., 702., 703., 704., 705., 707., 708., 709., 710., 711., 712 és 713. hrsz-ú 12 db tehermentes építési telek szolgál. 132/2007. (VII. 16.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az iskolabusz értékesítésének lehetőségéről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a december 12-én tartandó ülésére készítsen előterjesztést az Önkormányzat tulajdonát képező iskolabusz értékesítésére vonatkozó lehetőségekről. 133/2007. (VII. 16.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szóbeli előterjesztés alapján megtárgyalta a Vadrózsa Napköziotthonos Óvodában történő intézményi és szociális étkeztetés racionális, gazdaságosabb működtetés lehetőségeit és az alábbi határozatothozta:

16 A Képviselő-testület a következő rendes ülésére olyan költség-kimutatás elkészítésével bízza meg a jegyzőt és a pénzügyi munkatársakat, mely az intézményi és szociális étkeztetést illetően az intézmény jelenlegi formában való működtetését (személyi, dologi költségeit) hasonlítja össze melegítő konyhás és más szolgáltatók (ételszállítók) által megtett árajánlatokkal. 134/2007. (VII. 16.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szóbeli előterjesztés alapján meg kívánja vizsgálni a Colorchémia Településrészi Önkormányzat hatékonyságát és gazdaságosságát. A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt és a pénzügyi munkatársakat, hogy a következő rendes ülésére kimutatást készítsenek a részönkormányzat működésével kapcsolatos költségekről. 135/2007. (VII. 16.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szóbeli előterjesztés alapján megtárgyalta Az egyes szociális ellátásokról szóló 3/2004. (I. 30.) rendeletében a temetési segély módosítása előkészítésének lehetőségét. A Képviselő-testület megtárgyalás után nem kívánja módosítani Az egyes szociális ellátásokról szóló 3/2004. (I. 30.) rendeletét. 136/2007. (VII. 16.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonykarszt Rt által letétbe helyezett Ft összegű letét felbontását ismételten kezdeményezi, és annak Berhida Városi Önkormányzat számlájára történő átutalását rendeli el. Amennyiben a letét felbontásához Berhida Város Önkormányzata nem járul hozzá, nem tanúsít együttműködő magatartást, a hitel törlesztési lehetőségének biztosításával Papkeszi Község Önkormányzata jogi úton kívánja érvényesíteni a letéti összeg utáni, a Győri Ítélőtábla Pf.IV /2006/9. sz. jogerős ítélete alapján megítélt hiteltörlesztésre jutó kamatoktól való eltekintést letéti számla felbontás kezdeményezésének kézhezvételétől számítottan, mivel Berhida Város Önkormányzata is többször írásban elismerte, hogy ezen összeg a Japán hitellel kapcsolatos peres eljárás idejére lett letétbe helyezve a törlesztő részletek biztosítása céljából. 137/2007. (VIII. 02.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Győri Ítélőtábla Pf.IV /2006/9. számú végzésében foglaltak végrehajtása érdekében az alábbi döntést hozta: A Japán-hitel lejárt esedékességű törlesztő-részleteinek teljesítésére az alábbi időpontokban és összegekben vállal kötelezettséget: augusztus 6-ig Ft (2006. évi tőke), szeptember 20-ig összesen Ft, az alábbi részletezés szerint Ft (2007. I. félévi tőke) Ft (2006. évi tartozás augusztus 6-ig számított kamata) Ft (2007. I. félévi tartozás kamata) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a döntésről Berhida Város Önkormányzatát értesítse, és kérje Berhida Város Önkormányzatának hozzájárulását a tartozás fentiek szerinti megfizetéséhez. 138/2007. (VIII. 02.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bocskai István Általános Iskola működtetésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Bocskai István Általános Iskolát a 2008/2009-es tanévben is 1-8. osztályos formában kívánja működtetni. A Képviselőtestület mindent megtesz annak érdekében, hogy az általános iskola 1-8. osztályos tanulóinak helyben történő oktatásához a legoptimálisabb feltételeket megteremtse. A lehetséges intézményfenntartókkal a tárgyalásokat az 1-8. osztályos formában történő továbbműködtetés feltétellel kell folytatni. 139/2007. (VIII. 02.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bocskai István Általános Iskola működtetésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

17 A Képviselő-testület a évi költségvetés normatíváinak ismeretében, a Bocskai István Általános Iskola 2008/2009-es tanévtől tervezett működtetési formájáról református egyházi fenntartás, vagy tagintézmény február 28. napjáig döntését meghozza. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, az alpolgármestert és a jegyzőt a szükséges tárgyalások lefolytatására. Kéri a megbízottakat, hogy a tárgyalások állásáról a Képviselő-testületet folyamatosan értesítse. 140/2007. (VIII. 02.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bocskai István Általános Iskola létszámcsökkentéséről szóló előterjesztést, valamint az intézményvezető iskolai nem pedagógus létszámra kért 2,8 fő közalkalmazotti létszám iránti kérését. A Képviselő-testület a Bocskai István Általános Iskola intézményvezetőjének az iskola intézményi nem pedagógus létszám szakfeladaton biztosított 5 fő közalkalmazotti létszám 2,8 főre történő csökkentése iránti igényét elutasította. 141/2007. (VIII. 02.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István Általános Iskola költséghatékonyabb működtetése érdekében az alábbi döntést hozta: Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2007. (II. 16.) rendeletének 7. számú mellékletében szereplő iskola nem pedagógus létszámát szeptember 1. napjától 5 fő közalkalmazottról 2 fő 8 órás közalkalmazotti létszámra csökkenti. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az intézmény-vezetőt a döntésről értesítse, továbbá megbízza az iskolaigazgatót a szükséges munkáltatói intézkedések megtételével. 142/2007. (VIII. 02.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István Általános Iskolában az iskolai oktatás szakfeladaton biztosított nem pedagógus létszám 3 fővel történő leépítését megvizsgálta és megállapította, hogy az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél meglévő üres álláshelyeken, az előre-láthatólag megüresedő álláshelyen vagy a tervezett új állás-helyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében a pályázó fenntartói körén kívüli munkáltatónál a lét-számcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatásukra nincs lehetőség. Továbbá pályázatot nyújt be október 1. napjáig a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri hozzájárulásra. 143/2007. (VIII. 02.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az iskola fenntartásával és az iskolai struktúra kialakulásával kapcsolatos döntések meghozatalát követően február 28-ig felül kívánja vizsgálni a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát. A kialakult új intézményi struktúra és feladatellátás ismeretében dönt a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszáma csökkentésének lehetőségéről. 144/2007. (VIII. 02.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az intézményi és szociális étkeztetés költség-hatékony működtetésével kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: Papkeszi Község Önkormányzata az intézményi és szociális étkeztetés ellátására szeptember 1-jétől beszállítói szolgáltatási szerződést köt. 145/2007. (VIII. 02.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az intézményi és szociális étkeztetés költséghatékony működtetésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

18 Papkeszi Község Önkormányzata a Bakony Gaszt Kereskedelmi Vendéglátó és Szolgáltató Zrt-vel (Veszprém, Radnóti M. tér 2.) szeptember 1. napjától szolgáltatási szerződést köt az intézményi és szociális étkeztetés ellátásának céljából, mivel a költséghatékonysági számítások szerint a szolgáltatás így a leggazdaságosabb. 146/2007. (VIII. 02.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vadrózsa Napköziotthonos Óvoda konyhájának költséghatékonyabb működtetése érdekében az alábbi döntést hozta: Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2007. (II. 16.) rendeletének 7. számú mellékletében szereplő óvodai étkeztetés létszámát szeptember 1. napjától 4 fő közalkalmazottról 1 fő 8 órás közalkalmazotti létszámra csökkenti. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az intézmény-vezetőt a döntésről értesítse, továbbá megbízza az óvodavezetőt a szükséges munkáltatói intézkedések megtételével. 147/2007. (VIII. 02.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vadrózsa Napköziotthonos Óvodában az óvodai étkeztetés szakfeladaton lévő 3 fő létszám leépítését megvizsgálta és megállapította, hogy az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyen vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében a pályázó fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatásukra nincs lehetőség. Továbbá pályázatot nyújt be október 1. napjáig a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri hozzájárulásra. 148/2007. (VIII. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Frank Attila háziorvos támogatási kérelmét (munkába járás költségéről) és az alábbi határozatot hozta: Dr. Frank Attila háziorvos által a Papkeszi, Fő u. 94/1. szám alatti szolgálati lakás utáni lakbér megfizetését szeptember, október, november, december és január, február hónapokra (6 hónap) elengedi. 149/2007. (VIII. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a évi I. féléves költségvetési gazdálkodásról szóló tájékoztatót. 150/2007. (VIII. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a évi I. féléves átruházott szociális és gyermekvédelmi jogkörök gyakorlásáról szóló beszámolót. 151/2007. (VIII. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Az állattartás szabályairól szóló 9/2005. (V. 27.) rendeletének módosításával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Részönkormányzat által benyújtott rendelettervezetet nem tartja elfogadásra alkalmasnak és a jegyző által a részönkormányzat megbízása alapján előkészített rendelet-módosítási lehetőséggel sem kíván élni. 152/2007. (VIII. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Colorchémia lakótelep útburkolat felújításával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület megbízza a Colorchémia Településrészi Önkormányzatot, hogy az útburkolat felújítási munkálataival kapcsolatban ügymenetmodellt dolgozzon ki, költségvetést készítsen és az elkészült anyag

19 alapján mérje fel a lakosság részvételi szándékát az út felújítási munkálataiban és költség-viselésével kapcsolatban. A Képviselő-testület anyagi helyzetére vonatkozóan az elkövetkezendő években adófizetés alóli felmentést nem tud nyújtani. 153/2007. (VIII. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Gyula képviselő szóbeli előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület az Önkormányzatokról szóló törvény felhatalmazás alapján feloszlatásával kíván foglalkozni, napirendre tűzi a Képviselő-testület feloszlatásával kapcsolatos szóbeli előterjesztést. 154/2007. (VIII. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Gyula képviselő szóbeli előterjesztése alapján feloszlatásáról tárgyalt és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület feloszlatásáról rendkívüli ülés keretében kíván dönteni. A rendkívüli ülés időpontja: szeptember 5. 15,00 óra. A rendkívüli ülés napirendi pontja: A Képviselő-testület feloszlatása. 155/2007. (VIII. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta Kotzó László közoktatási szakértő által készített, a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásában Működő Közoktatási Intézmények Szakmai Felülvizsgálatáról szóló szakértői jelentését. 156/2007. (VIII. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István Általános Iskola 1-4. osztályos tanulói számára a kötelező uszodai foglalkozások megszervezését szeptembertől decemberig (4 hónapra) engedélyezi és finanszírozza Ft erejéig. 157/2007. (VIII. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltók Nyugdíjas Klubja részére október 13-án (szombaton) a Művelődési Ház igénybevételét térítésmentesen biztosítja. 158/2007. (VIII. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Budapesti XX.,XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság 14.P.XX.20956/2006/13. ügyszámú ítéletét, mely alapján a bíróság kötelezte Metti Carlot, fizessen meg az Önkormányzat részére Ft összegű tartozását, valamint ezen összegnek december 1. napjától a kifizetés napjáig járó, a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatát és Ft összegű perköltséget. 159/2007. (VIII. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának XI/3. pontja alapján egyetért azzal, hogy Magyarkeszi Község Önkormányzata a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz csatlakozzon. 160/2007. (VIII. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Papkeszi, Fő u hrsz-ú ingatlanok védelme érdekében a csapadékvíz elvezető csatorna helyreállítását határozta el. A Képviselő-testület

20 megbízza a polgármestert a helyreállításhoz szükséges tervezésre vonatkozó árajánlatok bekérésére és a legkedvezőbb ajánlattevővel a szerződés megkötésére. 161/2007. (VIII. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: I. Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás szeptember 19. napján kelt Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja: 1.) A megállapodás VII. fejezete alatt található Szervezeti rendszer 3. pontja a következők szerint módosul: 3. Társulási Tanács Elnöke 2.) A megállapodás VII./1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A társult tagi önkormányzatok a Ttv. 10. (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével megállapodnak abban, hogy a költségvetési hozzájárulás arányában választanak képviselőt a Társulási Tanácsba a következők szerint: Ft költségvetési hozzájárulásig 1 fő képviselő Ft költségvetési hozzájárulás felett 2 fő képviselő - A Társulás székhely önkormányzata a pénzben megállapított költségvetési hozzájáruláson túl természetbeni hozzájárulásként biztosítja a Társulás működési feltételeit ( tanácskozások helyszíneinek biztosítása, Projekt Iroda helyiség és technikai eszközök, valamint személyi állomány biztosítása, Társulás gazdasági- pénzügyi feladatainak ellátása), melyek pénzben kifejezett értéke éves szinten meghaladja a másfél millió forintot. Tekintettel a pénzbeli és természetbeni hozzájárulás mértékére, a székhely önkormányzat 2 fő képviselővel vesz részt a Társulási Tanács munkájában. A Társulási Tanács dönt a jelen szerződésben meghatározott és a Társulás tagjai által átruházott, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott feladat- és hatáskörben. 3.) A megállapodás VII/1.2. pontjának 5. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a tanács tagjainak több, mint fele jelen van, és a jelenlévő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a társulást alkotó települések összlakosságszámának 66 %-át. A Társulási Tanács minden tagját a Társulási Tanács működése során egy szavazat illeti meg. Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 8 napon túli, de 30 napon belüli időpontra kell az újabb ülést összehívni. 4.) A megállapodás VII/1.2. pontjának 6. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ha a Tanács tagja akadályoztatva van, helyettesítéséről a delegáló képviselő-testület határozatban rendelkezik, mely képviselő-testületi határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot a Tanács elnökének meg kell küldeni. Amennyiben a Tanács tagja polgármester és tevékenysége ellátásában akadályoztatva van, a Tanácshoz külön megbízás, illetve felhatalmazás nélkül az adott település képviselő-testületének alpolgármestere jár el. A helyettesként eljáró alpolgármester jogai és kötelességei azonosak a polgármester jogaival és kötelességeivel. A polgármester, saját és az alpolgármester egyidőben történő akadályoztatása esetén meghatalmazással, képviselettel az adott település képviselő-testületének tagját megbízhatja. 5.) A megállapodás VII/1.2. pontjának 9. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. A Tanács határozatait általában egyszerű többséggel hozza. Egyszerű többséghez a jelen lévő tagok több, mint felének igen szavazata szükséges, és az általuk képviselt lakosságszámnak el kell érnie a jelen lévő tagok által képviselt lakosságszám 50 %- át. A VII/1.1./a.,c.,d.,e.,f.,g.,i. pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban résztvevő tagok minősített többséggel hozott határozata szükséges. Minősített többséghez valamennyi tag több, mint felének igen szavazata szükséges és az általuk képviselt lakosságszámnak meg kell haladnia a tagok által képviselt lakosságszám 50%-át.

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ 1/2005. (I.06.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi községi önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni Balatonkenese, Királyszentistván, Litér és Vilonya települések környezeti életminőség

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Szám Dátum Határozat szövege Határidő 1-2013 01.15. Pogány község önkormányzati képviselőtestülete a Pogányi Azonnal Körjegyzőség

Részletesebben

2007. évi határozatok. 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat

2007. évi határozatok. 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat 2007. évi határozatok 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az MKB Veszprém KC-vel kötenő, a kézilabda utánpótlás központ létrehozására vonatkozó

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

Tájékoztató KÜLÖNKIADÁS 2011. JÚNIUS. A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDÕ TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL 2011. ÉVBEN

Tájékoztató KÜLÖNKIADÁS 2011. JÚNIUS. A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDÕ TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL 2011. ÉVBEN KÜLÖNKIADÁS 2011. JÚNIUS. Tájékoztató Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2011. február március április hónapokban megtartott soron következõ és rendkívüli ülésein hozott határozatokról,

Részletesebben

3. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

3. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 1/2008.(I.31.) Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 1_/2008. (I.31.) Önk. sz. határozat 1. a háziorvosi ügyelet közös szervezésére Alsóörs, Balatonalmádi Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese,

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben

2010. évi határozatok

2010. évi határozatok 2010. évi határozatok 1/2010. (I. 12.) Kt. Zöldséges üzlet telephely bejegyzési engedélyéről A képviselő-testülete: Hozzájárul ahhoz, hogy Szegvári Jánosné, a bérleti szerződés megkötése után a Zöldséges

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése 1/2012.(I.16.) képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2012.(I.16.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Balatonalmádi

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS 7. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 37/2006. (II.16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Bőcs Községi Önkormányzat nyílt képviselő-testületi ülésén 2012. 08. 29-én.

Jegyzőkönyv. Készült Bőcs Községi Önkormányzat nyílt képviselő-testületi ülésén 2012. 08. 29-én. Jegyzőkönyv Készült Bőcs Községi Önkormányzat nyílt képviselő-testületi ülésén 2012. 08. 29-én. Jelen vannak: Csicsek Zoltán alpolgármester Bálint László alpolgármester K.Nagy László képviselő Bai Lászlóné

Részletesebben

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal 9/2008. (II.27.) rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről......18. oldal 10/2008.

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása a Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

1/2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat

1/2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat 1/2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztviselői teljesítmény értékeléséhez a célfeladatokat meghatározza: a hivatal működésében a közszolgáltatás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK K Ö Z L Ö N Y 10. SZÁM 2004. OKTÓBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 405 / 2004. (10.07.) a Pécsi Horvát Színház igazgatói állására pályázó jelölt megbízásához szükséges felmentés megkéréséről 407 /

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben