Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:"

Átírás

1 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: , On-line értesítés: AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás x Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Postai cím: Dózsa György u Város/Község: Paks Postai irányítószám: 7030 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Hoffmann Zoltánné, Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály, II. emelet 232. irodahelyiség Telefon: 75/ Fax: 75/ Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció a következő címen szerezhető be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Közszolgáltató xregionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt b) c) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

2 xáltalános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Védelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén Víz [Kbt (1) bek. a) pont] Villamos energia [Kbt (1) bek. a) pont] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása [Kbt (1) bek. a) pont] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] Vasúti szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] Repülőtéri tevékenység [Kbt (1) bek. bb) pont] Kikötői tevékenységek [Kbt (1) bek. bb) pont] Postai szolgáltatások [Kbt (1) bek. d) pont] I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Megbízási szerződés, a KEOP-1.1.1/2F/ azonosító számú projekt során, kivitelezési munkák és árubeszerzések FIDIC szerződéses feltételek szerinti független mérnöki, továbbá műszaki ellenőri feladatok ellátására a KEOP eljárásrendnek és a Támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően. II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés

3 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Építési koncesszió A teljesítés helye NUTS-kód b) Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb A teljesítés helye NUTS-kód c) xszolgáltatás Szolgáltatási kategória 12 (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye Paks, 0299/5 hrsz-ú ingatlan NUTS-kód HU233 II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása x Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: VAGY hónap(ok)ban: A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem): A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Megbízási szerződés, a KEOP-1.1.1/2F/ azonosító számú projekt során, kivitelezési munkák és árubeszerzések FIDIC szerződéses feltételek szerinti független mérnöki, továbbá műszaki ellenőri feladatok ellátására a KEOP eljárásrendnek és a Támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak:

4 II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve) Megbízási szerződés, a KEOP-1.1.1/2F/ azonosító számú projekt során, kivitelezési munkák és árubeszerzések FIDIC szerződéses feltételek szerinti független mérnöki, továbbá műszaki ellenőri feladatok ellátására a KEOP eljárásrendnek és a Támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően. Az ellátandó feladatok részletes meghatározását az Ajánlati Dokumentáció Műszaki Leírása tartalmazza, főbb feladatok a következők: A feladat ellátás gyakorisága: A mérnök, illetve a mérnök helyettese és a műszaki ellenőrök (együtt: Megbízott szakértője) szükség szerinti, de a mérnök vagy helyettese esetében legalább hetente 1 alkalommal, a műszaki ellenőrök esetében pedig a munkák előre haladtának megfelelő, a szakági műszaki ellenőr(ök) szükség szerint, de legalább heti 3 alkalommal helyszíni jelenléte az építés, a Projekt megvalósítása folyamán. A Megbízott minden szakértője személyes jelenlétre és kapcsolattartásra kötelezett. - - Helyszíni egyeztető értekezletek szervezése szükség szerint, de legalább heti 1 alkalom rendszerességgel, ezeken való részvétel, szükség esetén azok kezdeményezése, problémafelvetés, javaslattétel. A tárgyalásokról emlékeztető készítése feladatok meghatározásával és azok elvégzésének felelőseivel. Főbb feladatok: - A Projekt megvalósítására kötött szerződések szerinti létesítmények, áruszállítások maradéktalan, igazoltan a minőségi előírásoknak megfelelő megvalósításának kikényszerítése. - A feladatok végrehajtásához szükséges szakértő és egyéb személyzet biztosítása, a vállalkozói teljesítések és azok elszámolásának folyamatos ellenőrzése; - Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárást követő folyamatokban a jótállási időszak alatt; - A meglévő és megszerzendő engedélyek ellenőrzése, azok érvényességének nyomon követése, az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaik időbeli követése, továbbá a teljesítés követése; - Szükség esetén a kedvezményezett szakértőjeként a Projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokban a bíráló bizottságban való részvétel; - Együttműködés a Megbízó jogi képviseletét ellátókkal. A felügyelendő építési munkák és áruszállítások mennyiségei az alábbiak. A kivitelezés főbb jellemző adatai:

5 Munka megnevezése -- teljes mennyiségek: - Mechanikai előkezelő csarnok elkészítése, 28 x 72 m / 7,00 m méretben, ebből 28 x 42 m fedett nyitott kivitelben és 28 x 30 m fedett zárt kivitelben ,36 m2 - Hulladéklerakó medence ,0 m3 - Gépszín, kompaktor részére --101,63 m2 - Szociális- és fürdő épület 26 fő fekete-fehér és 4 fő fehér öltözővel ,43 m2 - Készenléti épület átépítése --139,58 m2 - Hulladékudvar --682,47 m2-6,0 m széles aszfalt út: 554 m hosszon + 30m2 sárrázó ,68 m2 - Zúzalékos út: 103,5m hosszon ,46 m2 - Homokterítésű út --526,13 m2 - Csapadékvíz elvezető földárok az út mellett ,55 m - Csapadékvíz elvezető burkolt árok az út mellett -- 48,70 m - Manipulációs tér térburkolata C30/37-32-XF4 vasalt kavicsbeton burkolat ,22 m2-12 férőhelyes személyzeti parkoló 1 db - Beton burkolatú járda építése a szociális épülettől - a mechanikai előkezelő épületig m2 - Talajvíz figyelőkutak építése --9,80 m - Töltésépítés a depónia területén (töltés építés, töltés tömörítés, rézsűképzés töltésrézsűn) m3 - Komposztáló telep térburkolata C30/37-32-XF4 vasalt kavicsbeton burkolat ,00 m2 - Csapadékvíz elvezető burkolt árok a komposztáló telep körül --173,30 m m3-es szigetelt csurgalékvízgyűjtő medence 1 db - 2,5 mm vtg. Geomembrán szigetelőlemez beépítése m2 - Fásítás kocsányos tölgyből csemetével 3 sorban 1000 db - Kerítés ,7 m Becsült érték: ,- Ft. Tartalékkeret ,- Ft, melyből a közbeszerzés elszámolható tételeire vonatkozó tartalékkeret összege ,- Ft, illetve a közbeszerzés nem elszámolható tételeire vonatkozó tartalékkeret összege ,- Ft, Árubeszerzések: 1. Eljárás 1. részterület Előkezelő technológia - 1 db új felhordó szalag - 1 db új aprítógép - 1 db új mágneses vaskiválasztó szalag - 1 db új kihordó szalag (aprított kommunális hulladék szállítására) - 1 db új kereszt szalag (aprított kommunális hulladék szállítására) - 2 db új surrantó - 1 db új pódium acélszerkezet - 1 db új hágcsó 2. részterület Válogató technológia - 1 új feladó szalag (szelektíven gyűjtött kommunális hulladék szállítására - 1 db új rosta- 1 db új válogató szalag pódium - 1 db új válogató szalag (szelektíven gyűjtött kommunális hulladékszállításához- 1 db új mágneses vaskiválasztó szalag

6 - 1 db új bálázó - 1 db új bálázó feladó szalag (válogatott szelektív kommunális hulladék szállítására A két részterület becsült értéke ,- HUF 2. Eljárás: 1. részterület Hulladékszállító gépjárművek - 1 db új Emelőhátfalas teherautó, - 1 db új Konténer szállító teherautó, - 2 db új 18 m3-es tömörítős rendszerű hulladékgyűjtő teherautó, - 1 db új 24 m3-es tömörítős rendszerű hulladékgyűjtő teherautó, 2. részterület Konténerek - 82 db új1100 literes fémkonténer, - 2 db új 20 m3-es nyitott görgős konténer, - 13 db új 5 m3-es nyitott konténer - 2 db új 1 m3-es billenthető ürítésű vasgyűjtő konténer - 2 db új 2 m3-es billenthető ürítésű konténer, - 6 db új 3,6 m3 válogató szalag konténer, A két részterület becsült értéke ,- HUF 3. eljárás: 1. részterület Komposzttechnológiai gépek - 1 db gyári új traktor - 1 db gyári új traktorhajtású dobrosta- 1 db gyári új aprító adapter 2. részterület Komposztládák db új komposztláda A két részterület becsült értéke ,- HUF 4. Eljárás: 1. részterület Hulladékmozgató gépek - 1 db gyári új univerzális rakodó és azzal kompatibilis új raklapvilla és új tolólap, - 1 db gyári új dízel targonca, 2. részterület Hulladéktömörítő gépek - 1 db új gumikerekes kotrógép, - 1 db új tolólapos szeméttömörítőgép, - 1 db új lánctalpas dózer, A két részterület becsült érték: ,- HUF Mind az elszámolható, mind pedig a nem elszámolható munkák a II.1.2) pontban megadott teljesítési helyen kerülnek megvalósításra. Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): ,- Pénznem: HUF II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) nem Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): VAGY: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje

7 Az időtartam hónap(ok)ban: 24 VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY befejezés (év/hó/nap) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Késedelmi kötbér jelentési és jóváhagyási kötelezettség késedelme esetén ,- Ft/késedelmes nap, de maximum a nettó ajánlati ár 30 %-a. Teljesítési biztosíték a nettó ajánlati ár 5 %-a a Kbt. 53/A. (6) bek. a) pont szerint. A teljesítési biztosítéknak a szerződés teljesítési napját követő 70. napig hatályban kell maradnia. Ajánlattevőnek - a Kbt. 53/A. (5) bekezdése szerint - nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Az ajánlatkérő hulladékkezelő központ kialakítását tervezi, ehhez pályázatot nyújtott be KEOP-1.1.1/2F/ azonosító számon, mely pályázat sikeres volt. A szerződés finanszírozása az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés és az ajánlatkérő saját forrásaiból történik. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a számlák 72, %-a EU és költségvetési támogatásból, valamint 27, %-a ajánlatkérői önrészből kerül finanszírozásra. A jóváhagyott és elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes egészében az ajánlatkérőt terheli. A szolgáltatások ÁFA tartalmára vonatkozóan a felek a mindenkori adójogszabályok szerint járnak el. Az ÁFA finanszírozása teljes egészében az ajánlatkérőt terheli. A számlák kifizetése szállítói kifizetéssel történik. Erre való tekintettel az ajánlatkérő az aktuális számlából a teljes áfa tartalmat, az önrészt és a jóváhagyott és a támogatás szempontjából elszámolható költségeken felüli részt - mind a nyertes ajánlattevőként szerződő fél, mind pedig alvállalkozója vonatkozásában a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei ajánlatkérőhöz történő beérkezésüktől számított 15 napon belül átutalással egyenlíti ki figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: a Közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény a, az adózásrendjéről szóló évi XCII.tv. 36/A -a, a 255/2006. (XII.8.) Kormányrendelet, a 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet, a 281/2006. (XII.23.) Kormányrendelet, a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet. Az uniós támogatási részt a Közreműködő Szervezet a hozzá hiánytalanul beérkezett kifizetési kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. A támogatás rész a nettó számlaérték alapján kerül rögzítésre. A nyertes ajánlattevő 3 részszámla és 1 végszámla benyújtására jogosult a Megbízási szerződés pénzügyi ütemterve (3. számú melléklet) és a Megbízási Szerződés Különös Szerződési Feltételek 5.10) pontjában foglaltak szerint. A végszámla csak a sikeres műszaki átadás-átvételek és a birtokba adás, illetve a nyertes ajánlattevő saját tevékenységére vonatkozó Előzetes zárójelentésének Megbízó általi elfogadását követően nyújtható be. A műszaki átadás-átvételi eljárás

8 megkezdését a FIDIC Piros Könyv 9.1 cikkely szerint üzempróba, az üzempróba után pedig 30 napos próbaüzem előzi meg. A részszámlák összege nem haladhatja meg a nettó ajánlati ár 90 %-át. A kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF). Előleg igénybevételére nincs lehetőség évben nem lehet számlát benyújtani. Ajánlatkérő a benyújtott számlákhoz teljesítési igazolási jegyzőkönyvet kér csatolni, ez feltétele a számlák benyújtásának A számlákon fel kell tüntetni pályázati azonosítószám KEOP-1.1.1/2F/ , FIDIC mérnök. III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Ajánlatkérő a közös ajánlatot tevő nyertes ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén előírja, hogy együttműködési megállapodásban rögzíteniük kell: a) a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését; b) az ajánlat aláírása módjának ismertetését; c) a vezető közös ajánlattevő (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi közös ajánlattevőt képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében; d) külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követően a kifizetés megtörténhet; e) valamennyi közös ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért; f) az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől. III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó valamint erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésben és a 61. (1) bekezdésének d) pontban felsorolt kizáró okok állnak fenn. Igazolási mód: Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell a Kbt (3) bekezdése alapján, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevőnek a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra vonatkozóan nyilatkoznia kell, hogy nem vesz

9 igénybe kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót a Kbt. 63. (3) bekezdése szerint. Amennyiben az ajánlattevő a 69. (4) bekezdés alkalmazása esetén a Kbt pont b)-d) alpontjában meghatározott személyt (szervezetet) a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak minősít, úgy rájuk vonatkozóan is igazolni kell a kizáró okokat. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és a Kbt. 69. (4) bekezdés alkalmazása esetén a pont b)-d) alpontjai szerinti személy (szervezet) csatolja: P.1. Az ajánlattételi határidő lejárati napját megelőző 2 lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyának megfelelő teljesítések (mérnöki, műszaki ellenőri szolgáltatás) általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozattal. A nyilatkozatot eredetiben vagy egyszerű másolatban kell becsatolni. (Kbt. 66. (1) bekezdés c) pont) P.2. A szakmai felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolással. Az igazolást eredetiben vagy egyszerű másolatban kell becsatolni. (Kbt. 66. (1) bekezdésének d) pont) Amennyiben az ajánlattevő más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik, az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolásán túl az erőforrás szervezetnek nyilatkoznia kell, hogy a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és a Kbt. 69. (4) bekezdés alkalmazása esetén a pont b)-d) alpontjai szerinti személy (szervezet) együttesen, amennyiben: P.1. Az ajánlattételi határidő lejárati napját megelőző 2 lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyának megfelelő teljesítések (mérnöki, műszaki ellenőri szolgáltatás) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem érte el összesen a 20 millió forintot. P.2. Ha nem rendelkezik legalább ,- Ft/év és ,- Ft/káresemény nagyságú, a közbeszerzés tárgyával (mérnöki, műszaki ellenőrzési szolgáltatások) megegyező szakmai felelősségbiztosítással. A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására a Kbt. 65. (3) bekezdés szerinti szervezet erőforrásai is igénybe vehetők a Kbt. 4. 3/E pontja figyelembevételével. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és a Kbt. 69. (4) bekezdés alkalmazása esetén a pont b)-d) alpontjai szerinti személy (szervezet) csatolja: M.1. Az ajánlattételi határidő lejárati napját megelőző hónaptól visszaszámított 36 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését (a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás összege vagy az ellenszolgáltatás mennyiségére utaló más adat, a szolgáltatás rövid ismertetése) a Kbt. 68. (1) bek. szerinti igazolással együtt. (Kbt. 67. (3) bekezdés a) pont).

10 M.2. Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezése, képzettségének ismertetése, különösen azon személyek bemutatásával akik a minőség-ellenőrzésért felelősek. A szakemberek bemutatása során csatolandó: - a végzettséget, képzettséget, adott esetben a jogosultságot,illetve az egyéb elvárást alátámasztó saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, - a végzettséget, képzettséget, alátámasztó dokumentumok, - a rendelkezésre állás tekintetében aláírt nyilatkozatok. Továbbá az ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell tennie arra, hogy személy szerint kit, melyik alkalmassági feltétellel összefüggésben kíván bevonni a teljesítésbe. (Kbt. 67. (3) bekezdés d) pont). Amennyiben az ajánlattevő más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik, az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolásán túl az erőforrás szervezetnek nyilatkoznia kell, hogy a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és a Kbt. 69. (4) bekezdés alkalmazása esetén a pont b)-d) alpontjai szerinti személy (szervezet) együttesen, amennyiben: M.1. nem rendelkeznek az ajánlattételi határidő lejárati napját megelőző hónaptól visszaszámított 36 hónapban építési munkák műszaki ellenőrzése területén legalább 2 db befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), egyenként nettó ,- forint értékű szolgáltatási referenciával, amelyek közül legalább 1 db referencia hulladékgazdálkodással kapcsolatos, 1 db pedig FIDIC piros könyv szerint megvalósult építési munkára vonatkozik. Ezen alkalmassági előírásnak egy referenciamunkával (referencia igazolással) is megfelelhetnek az ajánlattevők, feltéve ha a referencia igazolás bizonyítja, hogy az abban szereplő munka megfelel a fentiekben előírt összes feltételnek. M.2. nem rendelkeznek legalább az alábbi szakemberekkel: M FŐ MÉRNÖK Végzettség, képzettség: Egyetemi vagy főiskolai szintű építőmérnök. Jogosultság: - BL-Sz vagy SZB jelű beruházás lebonyolító szakértői vagy BB jelű beruházás-lebonyolítói jogosultság. Gyakorlat: - Legalább 5 éves szakmai tapasztalat környezetvédelmi építési beruházások lebonyolítása, vagy műszaki ellenőrzése terén, továbbá - Legalább 3 éves szakmai gyakorlat az elmúlt 6 évben (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010) FIDIC Piros könyvön alapuló építési szerződéses feltételek szerinti munkákban Mérnökként, vagy a Mérnök helyetteseként M2.2 1 FŐ MÉRNÖK HELYETTESE Végzettség, képzettség: Egyetemi vagy főiskolai szintű építőmérnök. Jogosultság:

11 - BL-Sz vagy SZB jelű beruházás lebonyolító szakértői vagy BB jelű beruházás-lebonyolítói jogosultság. Gyakorlat: - Legalább 3 éves szakmai gyakorlat az elmúlt 6 évben (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010) a FIDIC piros könyv alapú építési szerződéses feltételek szerinti munkában Mérnökként, vagy a Mérnök helyettese, képviselőjeként. M.2.3 Műszaki ellenőrők: Jogosultság: A 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti érvényes műszaki ellenőri jogosultsággal és regisztrációval rendelkező műszaki ellenőr az alábbi szakterületeken: - ME-VZ - ME-KÉ/I - ME-VI/II - ME-ÉG-I - ME-ÉV-I - ME-É-I - ME-ÉM-I Gyakorlat: A műszaki ellenőröknek rendelkezniük kell legalább 3 év szakterületüknek megfelelő műszaki ellenőri tapasztalattal, továbbá - Legalább 1 év tapasztalattal Európai Uniós forrásból finanszírozott, FIDIC piros könyv szerinti szerződéses feltételek szerint megvalósított munkák műszaki ellenőri feladatainak ellátása terén Egy személy több feladatot is elláthat. A műszaki és szakmai alkalmasság igazolására a Kbt. 65. (3) bekezdés szerinti szervezet erőforrásai is igénybe vehetők a Kbt. 4. 3/E pontja figyelembevételével. Az alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő úgy is megfelelhet, hogy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe. III.2.4) Fenntartott szerződések A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem A szerződés a Kbt szerint fenntartott nem III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 104/2006. (IV.28.) Kormányrendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól, 244/2006. (XII. 5.) Kormányrendelet, az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól, 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, 192/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről. IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

12 IV.1) Az eljárás típusa IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli x Tárgyalásos IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli Tárgyalásos IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) Szempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) KEOP-1.1.1/2F/ IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2011/11/17 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00 Kell-e fizetni a dokumentációért? igen Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció díját az Ajánlatkérő ERSTE Bank Hungary Nyrt-nél vezetett számú számlaszámára kell átutalni az eljárás tárgyának Független mérnöki, továbbá műszaki ellenőri szolgáltatások beszerzése megjelölésével. A befizetett tételekről a címzett számlát állít ki, és azt postán megküldi a díjat átutaló címére. A dokumentáció díját a Társulás által rendelkezésre bocsátott csekken is be lehet fizetni. Készpénzes fizetés nem lehetséges. A dokumentáció ára az áfa összegét tartalmazza. IV.3.4) Az ajánlattételi határidő Dátum: 2011/11/17 (év/hó/nap) Időpont: 11:00

13 IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY hónap(ok)ban: VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2011/11/17 (év/hó/nap) Időpont: 11:00 Helyszín : 7030 Paks, Dózsa Gy. u II. emelet 232. irodahelyiség Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek A Kbt. 80. (2) bekezdés szerint. V. szakasz: kiegészítő információk V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? igen Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: KEOP Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek, KEOP-1.1.1/2F/ azonosító számú pályázat V.3) További információk (adott esetben) V.3.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésének tervezett időpontja: Az összegzés megküldésének tervezett időpontja: 2011/12/05 V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: Dátum: , Időpont: 10,00 óra Helye: Polgármesteri Hivatal Paks, Dózsa György u I. emeleti tárgyaló V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) Az ajánlatkérő ajánlati dokumentációt készít. A dokumentáció igénylésekor illetve megvételekor meg kell adni a dokumentációt igénylő nevét, székhelyét, adószámát, a kapcsolattartó nevét, telefonszámát, faxszámát és címét. A dokumentáció hétfőtől csütörtökig 8:00-15:00 óra, pénteken 8:00-12:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 11:00 óráig vehető meg. A dokumentáció másra nem ruházható át. A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. Az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak kell megvásárolnia.

14 A dokumentáció átvételére vonatkozó további feltételek: A dokumentáció személyesen, vagy a Kbt. - ben meghatározott postai úton vehető át. Személyesen történő átvétel esetén a befizetést igazoló dokumentum bemutatása, és egy arról készült másolat átadása, meghatalmazott útján történő személyes átvétel esetén a meghatalmazás bemutatása is szükséges. Postai úton történő átvétel esetén az ajánlatkérő a dokumentáció postai úton történő megküldési igényéről az ajánlattevők kérelméből, a dokumentáció ellenértékének megfizetéséről pedig a kérelemhez mellékelt befizetési bizonylat (átutalási bizonylat/csekk másolata) megküldéséből értesül. Amennyiben az ajánlatkérőtől az ajánlattevők a dokumentáció postai megküldését kérik, úgy azt az ajánlatkérő a kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül postázza. A kérelmezőnek a kérelmével együtt meg kell küldenie a dokumentáció árának befizetéséről szóló igazolást (banki átutalás esetén kérelmező bankszámlájának megterheléséről szóló banki kivonatot, egyéb esetben csekk másolatot), melyen mindazt fel kell tüntetni, amit az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás IV. 3.3 pontban feltüntetni kért. Ha az ajánlattevő a kérelméhez nem csatolja a dokumentáció árának megfizetéséről szóló igazolást, az ajánlatkérő a jelentős napi pénzmozgására tekintettel a megfizetés tényét hivatali szervezeti egységén belül nem köteles vizsgálni, a dokumentációt mindaddig nem küldi meg, amíg az ajánlattevő a dokumentáció árának befizetését nem igazolja. Ha az ajánlattevő a dokumentáció árát ugyan befizeti, de erről nem értesíti az ajánlatkérőt, vagyis nem kéri az ajánlatkérőtől (ajánlattételi felhívás I.1. Név, Cím és Kapcsolattartási pontban szereplő cím és személy) a dokumentáció megküldését, az ajánlatkérő szintén a jelentős napi pénzmozgására tekintettel a befizetést hivatali szervezeti egységén belül nem vizsgálja, a dokumentációt mindaddig nem küldi meg, amíg az ajánlattevő arra vonatkozó kérelmet nem juttat el az ajánlatkérőhöz. V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen V.7) Egyéb információk: 1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 70. (2) bekezdése szerint nyilatkozatát, az ott meghatározott tartalommal. Közös ajánlattétel esetén ezen nyilatkozatban minden közös ajánlattevőt fel kell tüntetni, és a nyilatkozatot minden közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írni. 2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevőnek a Kbt. 71. (1) a), b) c) és d) pontja szerinti nyilatkozatát, nemleges tartalomesetén is. 3. Az ajánlatot és az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat kötelezettségvállalásra, nyilatkozattételre jogosult személyeknek kell aláírni. Ajánlattevő csatolja be egyszerű másolatban azon cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát, vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumot, aki(k) az ajánlatot aláírja (aláírják). Amennyiben a cégjegyzésre

15 jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó meghatalmazás eredeti vagy másolati példányát. 4. Az ajánlattevő, közös ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, továbbá az erőforrást biztosító szervezet csatolja az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napnál nem régebbi cégkivonatát eredeti vagy egyszerű másolatban (egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány egyszerű másolata; a nem Magyarországon letelepedett szervezetek esetében legalább a cégkivonat adatait tartalmazó cégokmány eredeti vagy egyszerű másolatát, egyszerű magyar fordításban). Amennyiben még el nem bírált változásbejegyzési kérelem van folyamatban, csatolja a változás tényét és tartalmát igazoló okiratot. 5. Erőforrást nyújtó szervezet igénybe vétele esetén az ajánlattevő nyilatkozzon a közte és az erőforrást nyújtó szervezet között fennálló befolyás mértékéről. Amennyiben az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet közötti többségi befolyás fennállását a becsatolt cégkivonatok nem igazolják, az ajánlattevő csatoljon be eredetiben vagy egyszerű másolatban - olyan okiratot (pl. ügyvéd által ellenjegyzett társasági szerződést, megállapodást), amely kétséget kizáróan igazolja a Ptk. 685/B (1) bekezdése vagy (2) bekezdése a) vagy b) vagy (3) bekezdése szerinti többségi befolyás fennállását. Az erőforrásként megjelölt szervezetnek a kizáró okokon túl az alkalmassági feltételeknél előírtak szerint igazolnia kell azon alkalmassági feltételnek való megfelelést, amire bevonásra kerültek. 6. Közös ajánlattevők esetében csatolni kell az együttműködési megállapodást, amely tartalmazza a feladatmegosztást, a teljes jogú képviseletre feljogosított személy megjelölést és elérhetőségét, az egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó nyilatkozatot. 7. Az ajánlatokat papír alapon 1 eredeti példányban, továbbá 1 példányban digitálisan egy fájlban PDF formátumban, egyszer írható lemezen, lezárással digitális adathordozón kell nyújtani. Az ajánlatot oldalszámos tartalomjegyzékkel ellátva, a papír alapú nyomtatott példányt lapozhatóan összefűzve, a példányon jól láthatóan feltüntetve "Eredeti példány, zárt csomagolásban, a Kbt. 70/A. figyelembevételével kell benyújtani. A digitális példányt a kész eredeti papíralapú példányról kell elkészíteni. Ha a papíralapú, illetve a digitális példány között eltérés mutatkozik, az esetben az Ajánlatkérő az értékelés során a digitálisan benyújtott példányt veszi figyelembe. A külső csomagoláson kérjük feltüntetni: Ajánlatkérő neve (a név alá: Közbeszerzési eljárás/pályázat Hoffman Zoltánné sajátkezű felbontásra) címe; Ajánlattevő neve, címe, Ajánlat, Független mérnöki, továbbá műszaki ellenőri szolgáltatások beszerzése nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz ,00. óráig. Ezek elmulasztása esetén az ajánlatkérő a küldemények határidőre történő címzetthez való eljuttatásáért és határidő előtti felbontásáért nem vállal felelősséget. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő hivatalában a beérkező postai küldemények címzetthez történő eljuttatását Ügyirat Kezelési Szabályzata szabályozza. A szabályzat értelmében az adott napi postai küldemények a központi iktatóba érkeznek be. Érkeztetést követően hiányos címzés esetén a küldemények a címzetthez (az ajánlati felhívás I.1 Kapcsolattartási pontban megadott benyújtási helyre / Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani sor) legkorábban csak

16 késő délután, vagy a beérkezést követő munkanapon jutnak el. Az ajánlat postai benyújtásából eredő valamennyi kockázat az ajánlattevőt terheli. 8. Az ajánlatkérő a Kbt. 83. szerint teljes körben biztosít hiánypótlási lehetőséget határidő tűzésével. 9. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli. 10. Az ajánlattevő csatolja nyilatkozatát a Kbt. 73. (1) bekezdésében foglaltakra. 11. Ajánlattevő csatoljon nyilatkozatot arról, hogy az ajánlat részeként fénymásolatban becsatolt iratokat az eredeti iratokról fénymásolás útján készítette, azok az eredeti iratokkal tartalmukban és formájukban teljes egészében megegyeznek. 12. Ajánlattevő csatoljon nyilatkozatot arról, hogy az általa idegen nyelven becsatolt valamennyi irat magyar nyelvű fordítását is becsatolja. Nyilatkozzon továbbá, hogy a becsatolt magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával. 13. Ajánlattevő csatoljon nyilatkozatot arról, hogy kötelezett-e esélyegyenlőségi terv készítésére, továbbá ha kötelezett rá, arról, hogy rendelkezik esélyegyenlőségi tervvel. 14. Az ajánlat elkészítésénél a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. tv. rendelkezései irányadók. 15. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. 16. Az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 17. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során (81. (4) bekezdés) a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a Kbt. 93. (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte. 18. Az ajánlatkérő a zöld beszerzésre vonatkozó kötelezettségvállalásának teljesítése érdekében előírja, hogy a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a projekt megvalósítása során a levelezést, az írásos dokumentumokat és az egyeztetéseket: - elsősorban elektronikus formában, ha ez nem lehetséges, akkor papíralapon valósítsa meg úgy, hogy a nyomtatás során a kétoldalas nyomtatás aránya legalább 30% legyen, - a nyomtatáshoz legalább 15 %-ban újrahasznosított papírt használjon, - a papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállításánál környezetbarát szerkesztési elveket alkalmazzon (minimális margó, minimális fehér hely, kisebb betűméret, természetesen az olvashatóság szem előtt tartásával), a használt lapokat szelektáltan gyűjtse, a tonereket, tintapatronokat újratöltse. 19. A független mérnök a számára fenntartott irodahelyiséget köteles a zöldiroda követelményeinek megfelelően használni. Ezen előírás teljesítése során a 18. pontban felsoroltakon túl köteles az iroda természetes megvilágításának lehetőségét kihasználni, szelektív hulladékgyűjtésre, zöld növények telepítésére, használaton kívüli helyiségek villany világításának és munkavégzésre nem használt eszközök (pl. számítógépek, fénymásolók) kikapcsolására. 20. A független mérnök köteles felügyelni és betartatni a kivitelezési munkákat elvégző Vállalkozó horizontális vállalásait.

17 21. Az ajánlatkérő a projekt végrehajtását projekttámogató szoftverrel kívánja lebonyolítani. A projektteljesítésében résztvevő nyertes ajánlattevő számára az ajánlatkérő ingyenesen rendelkezésre bocsátja a szoftver használhatóságát. A szoftver használatához szükséges minimális hardver és szoftver követelmények felhasználói oldalon: legalább 1GHz órajelű processzor, legalább 512 MB memória, legalább 15 méretű monitor, grafikus felületű operációs rendszer és böngésző alkalmazás, Internet hozzáférés legalább 1 Mbit/s letöltési sebességgel. 22. Az ajánlati dokumentáció megtekintésére az ajánlatkérő annak megvásárlása előtt lehetőséget biztosít az I.1. Kapcsolattartási pontban megadott címen, illetve az ajánlatkérő internetes oldalán a FIDIC mérnök címszó alatt. Az előzetes megtekintetésért nem kell fizetni, de érvényesen ajánlatot tenni csak akkor lehet, ha a dokumentációt a IV.3.3. és V és V pontokban foglaltak szerint megvásárolták. 23. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy az eljárás tárgyát képező szolgáltatás becsült értéke ,- Ft. 24. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő alkalmazza a Kbt. 55. (3) bekezdésben előírtakat /Kbt. 72. /. 25. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készült írásbeli összegezést az összegezés elkészítésének napján telefaxon vagy elektronikus úton megküldi az ajánlattevőknek, biztosítva ezzel az V.3.2. pontban megadott szerződéskötési időpont jogszerűségét. /Kbt. 99. (3) bekezdés/. 26. Ajánlatkérő előzetes egyeztetés alapján, az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig az ajánlattevők számára biztosítja az engedélyezési és kiviteli tervekbe, illetve a jogerős, végrehajtható és érvényes építési engedélybe történő betekintést. 27. A nem természetes személy Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell adni az M.2. pontban fel nem sorolt, de a feladat végrehajtásához szükséges a jogszabályokban előírt jogosultsággal rendelkező további közreműködők (műszaki ellenőrök) ajánlatkérési dokumentációban meghatározott adatait is /Kbt. 65. (2) bek/. V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/10/28 (év/hó/nap) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető Hivatalos név: Postai cím: Város/Község:

18 Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat kell benyújtani Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): B. MELLÉKLET A részekre vonatkozó információk A rész száma 1 meghatározás 1) A rész meghatározása 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Fő tárgy: Kiegészítő szójegyzék További tárgyak: 3) Mennyiség vagy érték 4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése Az időtartam hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés (év/hó/nap) 5) További információ a részekről (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó)

Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ

Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ Közzététel dátuma: 19.08.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 05.09.2011 Dokumentáció beszerzésének

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye Beszerzés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ.

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Hitelfelvétel Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/133 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma: 2010.11.10.

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Nyertes ajánlattevő: Budapest, VI. kerület közigazgatási terület Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Nyertes ajánlattevő: Budapest, VI. kerület közigazgatási terület Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2011 / 19 száma: Ajánlatkérő: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Budapest, VI. kerület közigazgatási terület Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/2. lapszám 2012/1.

Részletesebben

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében

Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Építési beruházás

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 65 Ajánlatkérő: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: Budapest

Részletesebben

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nyertes ajánlattevő: Budapest, V.ker. Aranykéz u. 5 Budapest, VI.ker. Váci u. 8. és 9.

Nyertes ajánlattevő: Budapest, V.ker. Aranykéz u. 5 Budapest, VI.ker. Váci u. 8. és 9. Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 58 Ajánlatkérő: Vígszínház Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Budapest, V.ker. Aranykéz u. 5 Budapest, VI.ker. Váci u. 8. és

Részletesebben

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi fejlesztési feladatai saját erejének

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE

A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Közbeszerzések Tanácsa - Főoldal

Közbeszerzések Tanácsa - Főoldal Page 1 of 9 Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2011/68.

Részletesebben