SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT"

Átírás

1 SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS: július 1. NAPJÁTÓL 1

2 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az Üzletszabályzat célja: Az Üzletszabályzat tárgya: Az Üzletszabályzat hatálya: Irányadó jogszabályok: Jogviták rendezése, alkalmazandó jog I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapfogalmak, értelmező rendelkezések Alapfogalmak: Az Üzletszabályzat hatálya, a Takarékszövetkezet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások Az Üzletszabályzat nyilvánossága és az Üzletszabályzat Ügyfél által történő elfogadása Az Üzletszabályzat módosítása Takarékszövetkezet és az Ügyfél együttműködése, tájékoztatás, kézbesítési szabályok Együttműködés Kézbesítési szabályok Az Ügyfél és a Takarékszövetkezet képviselete Írásbeliség Ellenérték A Takarékszövetkezet felelőssége Üzleti titok, banktitok és bankinformáció Üzleti titok Banktitok Titoktartási kötelezettség Titoktartási kötelezettség alóli mentesség A központi Hitelinformációs Rendszer A természetes személy (fogyasztó) fizetési számláról való ingyenes készpénzfelvételéhez kapcsolódó nyilatkozatainak nyilvántartása Információnyújtás Közreműködő igénybevétele A megbízások általános szabályai Ügyfél átvilágítás Ügyfél azonosítás Az ügyfél kötelezettsége A pénzmosásról szóló jogszabályi kötelezettségek betartása Betételhelyezés Betétvédelem Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki:... Hiba! A könyvjelző nem létezik Betétek okmányai

3 3. Rendelkezési jogosultság a betét felett: A betétek lekötése A betétek kamatai A kamat jóváírásának időpontja: A kamat mértékének megváltoztatása: A takarékszövetkezetnél elhelyezhető betétek típusai Kamatozó könyves takarékbetét Takaréklevél Lakáscélú betétek Takarékszelvény Értékpapírszerű egyéb betétek Takarékszámla betétek Egyéb betétek Tartós befektetési betétszámla Egyéb rendelkezések A betétszámlák megszűntetésének módja, költsége: III. HITEL ÉS PÉNZKÖLCSÖN NYÚJTÁSA Hitelnyújtás: Pénzkölcsön nyújtása: A hitelezéssel kapcsolatos fogalmak A hitelezés általános szabályai Szerződéskötés előtti tájékoztatás: Kölcsönigénylés: A kölcsönigény befogadása: A kölcsön engedélyezésre való előkészítése - fedezet értékelés: Kölcsönbírálat, döntés (elutasítás vagy engedélyezés): Kölcsönszerződés, biztosítéki szerződés megkötése, esetleges módosítása: Kölcsönfolyósítás A kölcsön céljának megfelelő felhasználás ellenőrzése: A szerződés megszűnése Szerződésszegés: A Biztosítékok A biztosítékokra vonatkozó általános szabályok A jogi biztosítékok köre: A hitel fedezete lehet: Készfizető kezesség (Ptk. 6:416. ) Adós, adóstárs jövedelme

4 Zálogjog (Ptk. 5:86. ) Óvadék (Ptk. 5:95.) Garancia (Ptk. 6:431..) Beszedési megbízásra felhatalmazás A fedezetekre vonatkozó egyéb rendelkezések: A fedezetek biztosítása Elidegenítési és terhelési tilalom kikötése (Ptk.5:31. ) Opciós jog kikötésének, valamint követelés engedményezésének tilalma (Ptk. 6:99. ) A fogyasztók részére történő kölcsönnyújtás szabályai A fogyasztói hitelezéssel kapcsolatos fogalmak A hitel/kölcsön szerződés megkötése előtt a takarékszövetkezet A hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció A hitelszerződést megelőző felvilágosítás és tájékoztatás A Hitelszerződés megkötését megelőzően a Hitelintézet a Fogyasztó Ügyfél részére Előzetes tájékoztatás - mintatáblázat: A hitelbiztosíték nyújtójával szemben fennálló tájékoztatási kötelezettség: Formanyomtatvány szerinti előzetes tájékoztatás: A hitelszerződés megkötését megelőző előzetes, formanyomtatványban a Takarékszövetkezet az alábbi adatokról tájékoztatja a fogyasztói Ügyfelet: Az előzetes tájékoztatási kötelezettség egyéb szabályai: Hitelképesség vizsgálat A fogyasztói kölcsönszerződés tartalma A hitelszerződés tartalmazza a következőket: A Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés tartalmazza a következőket: A nyújtott hitelek után a takarékszövetkezet által felszámított ellenérték, hiteldíj (kamat, díj, költség) Az egyes szerződési feltételek és azok változása A kamatfeltételek: Kamaton kívüli egyéb díjak és költségek Az egyoldalú szerződésmódosítás: A teljes hiteldíj mutató (THM) A THM az ügyfelek megfelelő tájékoztatásául, a különböző hitelajánlatok összehasonlítására szolgál A THM kiszámítására vonatkozóan a következő képletet alkalmazza: A THM-re vonatkozó kereskedelmi kommunikáció A szerződés felmondása esetén felszámítható költségek A kölcsönök törlesztése Kivonat, kölcsön elszámolás Előtörlesztés: A jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató ( JTM) A jelzáloghitel futamidejének meghosszabbítása A szerződés megszűnése A takarékszövetkezet részéről történő felmondást megelőző írásbeli felszólítás, felmondás elküldése 117 4

5 4.15. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítése Gyűjtőszámlahitel igénylése A rögzített árfolyam alkalmazási időszaka A gyűjtőszámlahitel lényege Az ügyfelek fizetési nehézségének kezelése körében alkalmazandó eljárások A Takarékszövetkezet által nyújtott egyes fogyasztási típusú kölcsönök: Fizetési számlához kapcsolódó hitel Jelzáloghitelezés Kedvezményes építési kölcsönök és támogatások A lakáscélú támogatások folyósításának feltétele az igénybevételre való jogosultság igénylő általi igazolása... Hiba! A könyvjelző nem létezik A takarékszövetkezet által nyújtott (piaci kamatozású) lakáscélú hitelek feltételei Jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom... Hiba! A könyvjelző nem létezik Az egyes fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozó speciális szabályok Elszámolással érintett fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződési kikötései és következményei Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával (forintosítás) és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló évi LXXVII. törvény hatálya alá tartozó kölcsönszerződésekre vonatkozó rendelkezések A február 1-én fennálló, elszámolással nem érintett fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozó rendelkezések A május 1. napja után kötött, meg nem szűnt fogyasztói kölcsönszerződésekre is alkalmazni kell az Fhtv február 1-től hatályos rendelkezéseit Vállalkozói hitelezés A nyújtott hitelek után a takarékszövetkezet által felszámított ellenérték (díj, költség) lehet: Kölcsönkérelem Kölcsönbírálat Szerződéskötés A kölcsönök törlesztése A kölcsönszerződések egyoldalú hitelezői módosítása Faktoring Általános szabályok: A felek személye: A követelés megvásárlója (a takarékszövetkezet) a jogviszony jogosultjának helyébe lépő faktor A faktoring tárgya: Ellenérték:

6 Faktoringdíj (ügyleti kamat): A pénzforgalommal kapcsolatos alapfogalmak A Bankszámla (mint fizetési számla) megnyitása A bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlása Természetes személy számlatulajdonos Jogi személy számlatulajdonos Egyéb szervezet A rendelkezési jog bejelentésének egyéb szabályai A bankszámla feletti rendelkezés korlátozása A takarékszövetkezet kötelességei a rendelkezési jog vizsgálatánál Tájékoztatás Általános tájékoztatási kötelezettség Az ügyfél előzetes tájékoztatása A keretszerződés megkötését megelőző tájékoztatási kötelezettség A keretszerződésen alapuló fizetési megbízásokkal kapcsolatos tájékoztatás Az ügyfél utólagos tájékoztatása (bankszámla forgalmáról, egyenlegéről) A fizető fél utólagos tájékoztatása: A kedvezményezett utólagos tájékoztatása: Az ügyféllel való kapcsolattartás módja: Egyéb tájékoztatás A felek közötti keretszerződés/bankszámlaszerződés megkötésének módja, időtartama, megszűnése, módosítása, jogviták rendezése A szerződés megszűnése Az ügyfél felmondása A takarékszövetkezet felmondása: A szerződés módosítása A fizetési megbízások és teljesítésük Fizetési módok Értéknap A fizetési megbízás átvételének és befogadásának időpontja, tárgynapi teljesítésre történő befogadás végső időpontja A fizetési megbízás átvétele A fizetési megbízás befogadása: A fizetési megbízás teljesítése, a teljesítés sorrendje A fizetési megbízások visszautasítása A fizetési megbízások sorbaállítása, részteljesítés Készpénzfizetési (pénztári) műveletek

7 7. A fizetési művelet teljesítéséhez szükséges jóváhagyásnak és a jóváhagyás visszavonásának módja A takarékszövetkezet felelőssége A takarékszövetkezet helyesbítési kötelezettsége a jóvá nem hagyott vagy jóvá hagyott, de hibásan teljesített fizetési művelet helyesbítése A takarékszövetkezet felelőssége a jóvá nem hagyott fizetési művelet teljesítése esetén A takarékszövetkezetnek a fizetési művelet teljesítéséért való felelőssége, és a visszafizetés feltétele Kamatok, jutalékok, díjak és egyéb terhelések A takarékszövetkezet adatkezelési és adattovábbítási jogosultsága (a fizetéssel kapcsolatos csalások visszaélések megelőzése, vizsgálata és felderítése céljából) és ennek szabályai A fizetési megbízások teljesítésére vonatkozó szabályok csődeljárás, adósságrendezési eljárás, felszámolási eljárás és végelszámolás alatt álló számlatulajdonos esetén Jogviták rendezése Devizaszámla vezetés Általános szabályok Számlanyitás Rendelkezés a számla felett A megbízások teljesítése Pénztár szolgálat Jutalékok, díjak költségek Tele-eSMS - TeleInfo szolgáltatás Internet Bank A valutaforgalmazás során használt fogalmak: A valutaforgalmazás általános feltételei: A szolgáltatást igénybevevők köre Széf bérleti szerződés A széfben elhelyezhető tárgyak Bérlet időtartama, megszűnése A bérleti díj A széf feletti rendelkezés módja: A széfkulcsok kiadása

8 8. A széfrekesz kinyitása, érték elhelyezés A széfbérlet megszűnése A takarékszövetkezet és a bérlő felelőssége Ügyfélkör: Garancia, kezesség fogalma és általános szabályai Garancia, kezesség beváltása A garanciavállalásért és a kezesség vállalástért felszámítandó díjak A Központi Hitelinformációs Rendszerre vonatkozó szabályok

9 1.1 Az Üzletszabályzat célja: BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A szabályozás célja, hogy meghatározza a Borotai Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) székhely: 6445 Borota, Dózsa Gy.u.22,cégjegyzékszám: és az Ügyfelei között létrejövő jogügyletek általános feltételeit. A jelen Üzletszabályzat a Takarékszövetkezet által nyújtott, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvényben (a továbbiakban: Hpt.) meghatározott pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások általános szerződési feltételeit tartalmazza. Általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet a Takarékszövetkezet több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, az Ügyfél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek utóbb egyedileg nem tárgyaltak meg. Fogyasztói szerződés esetében az általános szerződési feltétel alkalmazóját, a Takarékszövetkezetet terheli annak bizonyítása, hogy az általa egyoldalúan, a fogyasztó közreműködése nélkül előre meghatározott szerződési feltételt a felek egyedileg megtárgyalták. Az általános szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha a Takarékszövetkezet lehetővé tette, hogy az Ügyfél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, annak lényegére - ha a szerződés megkötésének módja, körülményei azt lehetővé teszik - előzetes tájékoztatást kapjon és azt kifejezetten vagy ráutaló magatartással elfogadta. Külön tájékoztatni kell az Ügyfelet arról az általános szerződési feltételről, amely a szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen vagy valamely korábban a felek között alkalmazott kikötéstől eltér. Ilyen feltétel csak akkor válik a szerződés részévé, ha azt a másik fél - a külön, figyelemfelhívó tájékoztatást követően - kifejezetten elfogadja Az Üzletszabályzat tárgya: Jelen Üzletszabályzat tartalmazza a Takarékszövetkezet részére engedélyezett és általa rendszeresen végzett tevékenységekre vonatkozó általános szerződési feltételeket. Tevékenységi engedélyek száma és kelte: Betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása Engedélyszám: ÁPTF 944/1997/F, kelt: október 28. Hitel és pénzkölcsön nyújtása - ideértve a faktorálást, ide nem értve a forfetírozást devizában, valutában Engedélyszám: ÁPTF 944/1997/7. kelt: október 28., PSZÁF I-2286/2004. kelt: október 15., PSZÁF. E-I-1/2007. kelt: január 9. Pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása Engedélyszám: ÁPTF 944/1997/F. kelt: október 28. Váltóval, illetve csekkel kizárólag saját számlára történő kereskedelmi tevékenység Engedélyszám: ÁPTF 944/1997/F. kelt: október 28. 9

10 Széfszolgáltatás Engedélyszám: ÁPTF 944/1997/F. kelte: október 28. Kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása Engedélyszám: PSZÁF. I-504/2000. kelte: június 8. Pénzváltási tevékenység Engedélyszám: Magyar nemzeti Bank II/E /2. kelt: szeptember 24. Pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység) forintban és devizában, valutában Engedélyszám: ÁPTF 1274/1998. kelt: Függő biztosításközvetítés: biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő ezen belül egyes biztosítási ügynöki tevékenység. Engedélyszám: PSZÁF I.1447/2003, kelt: 2003.október 22. Pénzügyi szolgáltatásból származó veszteség mérséklése, illetve elhárítása érdekében fedezet, illetőleg biztosíték hasznosítására irányuló tevékenység. Engedélyszám: PSZÁF E-I-428/2008. kelt: Készpénzt helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása, illetőleg ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, pénzügyi szolgáltatási tevékenység, takarékkártya és nemzetközi használatú bankkártya forgalmazása, az MTB ZRT ügynökeként. Engedélyszám: PSZÁF I-1280/2001, kelt: BSZT szerinti függő ügynöki tevékenység Nyilvántartásba vétel : Engedélyszám: /2014 MNB ikt.sz. 1.3 Az Üzletszabályzat hatálya: Az Üzletszabályzat rendelkezései mind a Takarékszövetkezetre, mind az Ügyfeleire nézve alkalmazandók. 1.4 Irányadó jogszabályok: A Takarékszövetkezet az Üzletszabályzatban foglalt jogait és kötelezettségeit mindenkor a hatályos jogszabályok eltérést nem engedő rendelkezéseinek keretei között gyakorolja és teljesíti, az Üzletszabályzat bármely rendelkezése ennek megfelelően értelmezendő. A takarékszövetkezet és az ügyfele közötti szerződéssel kapcsolatos jogvita esetén a magyar jog alkalmazandó. Az Üzletszabályzat alkalmazásában irányadó fontosabb jogszabályok: - a polgári törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk) - a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (Hpt) A Takarékszövetkezet az alábbi magatartási kódexeknek vetette magát alá: - A Takarékszövetkezet a szeptember 6-án kelt A lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartás kódex - rendelkezéseinek alá vetette magát. 10

11 1.5 Jogviták rendezése, alkalmazandó jog A Takarékszövetkezet és az Ügyfél a közöttük létrejött Szerződésből származó értelmezési és egyéb vitás kérdéseket békés úton törekszenek rendezni. Amennyiben a Felek közöttük felmerült vitás kérdést nem tudják békés úton rendezni, a Szerződésből eredő jogvita eldöntésére - a Felek erre vonatkozó, kifejezett eltérő megállapodása hiányában - a magyar bíróságok rendelkeznek hatáskörrel. Az Ügyfél és a Takarékszövetkezet közötti jogviszonyokra - ellentétes kikötés hiányában - a magyar anyagi és eljárási jogot kell alkalmazni. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 1.1. Alapfogalmak: Az üzletszabályzat alkalmazásában Felek: az Ügyfél és a Takarékszövetkezet. Honlap jelenti a Takarékszövetkezet című weboldalát. Felügyelet, Felügyeleti hatóság, Magyar Nemzeti Bank jelenti a Magyar Nemzeti Bankot, melynek székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8 9. Ügyfél alatt értendő az a természetes, valamint jogi személy, akinek/amelynek a Takarékszövetkezet az Üzletszabályzatban meghatározott pénzügy és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások valamelyikét nyújtja, illetve annak nyújtása érdekében kérelemmel fordul a Takarékszövetkezethez. Ügyfélnek minősül továbbá az a személy (szervezet) is, aki/amely az Üzletszabályzatban megjelölt jogügylet teljesítésének biztosítékaként a Takarékszövetkezetnek fedezetet nyújt. Fogyasztó Ügyfél: jelenti a Fogyasztónak minősülő Ügyfelet. Szerződés jelenti a Takarékszövetkezet és az Ügyfél között a Takarékszövetkezet által nyújtandó pénzügyi, illetve kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra megkötött egyedi szerződést, beleértve a Keretszerződést is, biztosíték nyújtására vonatkozó szerződéseket, ezek valamennyi mellékletével, a Hirdetménnyel és a jelen Üzletszabályzattal továbbá az Üzletszabályzat mellékletét képező Általános Szerződési Feltételekkel együtt. Hirdetmény jelenti a Takarékszövetkezeti kirendeltségekben (az ügyfélforgalom előtt nyitva álló helyiségeiben) kifüggesztett, és jogszabályban meghatározott módon, valamint a Takarékszövetkezet honlapján közzétett tájékoztatója, amely a kamatokat, szolgáltatási díjakat, az Ügyfelet terhelő egyéb költségeket, a késedelmi kamatokat, a teljes hiteldíj mutatót (THM) tartalmazza. A mindenkor hatályos Hirdetmény a Takarékszövetkezet Üzletszabályzatának elválaszthatatlan részét képezi. 11

12 Tartós adathordozó olyan eszköz, amely az ügyfél számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Magatartási Kódex: jelenti azt a piaci önszabályozás keretében létrehozott megállapodást és szabály együttest, amely lakosság részére nyújtott pénzügyi szolgáltatás (hitel/kölcsön, pénzügyi lízing) tevékenységi ágazat vonatkozásában követendő magatartási szabályokat határozza meg azon pénzügyi szervezetek számára, amelyek a kódexet magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A Hitelintézet csatlakozott a Magatartási Kódexhez, melyre tekintettel a Hitelintézet a Kódex rendelkezéseinek kötelező érvénnyel alávetette magát és a Kódex előírásait szem előtt tartva jár el a lakossági hitelezési tevékenysége során. A Magatartási Kódex február 1. napjától hatályos teljes szövege magyar nyelven megtekinthető a Hitelintézet honlapján, illetve a fiókokban az Ügyfél kérésére ingyenesen hozzáférhető Az Üzletszabályzat hatálya, a Takarékszövetkezet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások Az Üzletszabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni jogszabály kötelező erejű rendelkezése vagy a Felek eltérő tartalmú szerződéses kikötése hiányában a Takarékszövetkezet és az Ügyfél közötti valamennyi szerződéses jogviszonyra. A Felek közötti jogviszony tartalmát elsősorban a Felek által megkötött Szerződés határozza meg. A Felek jogviszonyára - a Szerződés eltérő rendelkezése hiányában a jelen Üzletszabályzatban és esetleges mellékleteiben foglalt rendelkezéseket is alkalmazni kell. Amennyiben a Szerződés és az Üzletszabályzat, illetve annak mellékletei egymásnak ellentmondó előírásokat tartalmaznak, a Szerződésben foglalt szabályok az irányadók. Amennyiben valamely kérdésről sem a Szerződés, sem a jelen Üzletszabályzat és annak mellékletei nem rendelkeznek, azokra a Hpt., a pénzforgalomra, valamint a Felek által létesített jogviszonyra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok, így különösen a Ptk. rendelkezései az irányadóak. A Takarékszövetkezet általa nyújtott pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások nyújtása során a mindenkor aktuális verzió szerinti nemzetközi szerződéseket, szabályokat, szokványokat alkalmazza. Az Üzletszabályzat és a Szerződés rendelkezéseit a szerződéses jogviszony megszűnése után is, a még el nem számolt kölcsönös követelések rendezéséig alkalmazni kell. Az Üzletszabályzat, a Takarékszövetkezet Hirdetménye, Kondíciós Listája, valamint a Szerződés alatt - eltérő rendelkezés hiányában - azok Szerződés aláírásakor hatályos szövege, illetve azok a Takarékszövetkezet általi egyoldalú, illetve a Felek általi kétoldalú módosítása alapján mindenkor hatályos szövege értendő. 12

13 1.3. Az Üzletszabályzat nyilvánossága és az Üzletszabályzat Ügyfél által történő elfogadása Az Üzletszabályzat nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti. A Takarékszövetkezet az Üzletszabályzatot, illetve annak módosítását a Takarékszövetkezet székhelyén, illetve valamennyi, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben és a Takarékszövetkezettel megbízási szerződéses jogviszonyban álló közvetítők ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben, könnyen hozzáférhető helyen teszi közzé. Az Üzletszabályzat megtalálható továbbá a Takarékszövetkezet Honlapján. Az Ügyfél kérésére a Takarékszövetkezet díjtalanul az Ügyfél rendelkezésére bocsátja az Üzletszabályzat egy példányát. Az Ügyfél a Szerződés aláírásával tudomásul veszi és elfogadja az Üzletszabályzatban meghatározott feltételeket Az Üzletszabályzat módosítása A Takarékszövetkezet Üzletszabályzatait jogosult módosítani új pénzügyi szolgáltatások bevezetése, vagy meglévő szolgáltatások megszűntetése, módosítása esetén. Amennyiben a Takarékszövetkezet valamely szolgáltatását megszünteti, az ezen szolgáltatásra az Ügyféllel kötött szerződést 30 napos felmondási idővel jogosult megszüntetni Szerződés módosítása a Szerződő Felek közös megegyezésével: 1. A Szerződés és annak mellékletei csak a Szerződő Felek közös megegyezésével, írásban módosíthatók. Bármely, a Szerződést, vagy annak mellékleteit érintő - az Ügyfél által kezdeményezett - módosítás esetén a Takarékszövetkezet az Ügyfél felé módosítási díjat számít fel, melynek mértékét a Hirdetmény tartalmazza, s amelyet az Ügyfél a módosítás hatálybalépését megelőzően köteles a Takarékszövetkezet részére megfizetni. 2. A Keretszerződés közös megegyezéssel történő módosítására vonatkozó külön szabályok 1.1. A Keretszerződés módosítását a Takarékszövetkezet papíron vagy más tartós adathordozón, a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább két hónappal kezdeményezheti A Keretszerződés módosításának 2.1 pont szerinti kezdeményezése esetén a módosítást az Ügyfél részéről akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha annak hatálybalépése előtt az Ügyfél a Takarékszövetkezetet nem tájékoztatta arról, hogy a módosítást nem fogadja el. A módosítás hatálybalépése előtti napig az Ügyfél jogosult a Keretszerződés azonnali, díj-, költség-, és egyéb fizetésikötelezettségmentesen felmondani. 13

14 Az egyoldalú módosításra vonatkozó általános szabályok Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet a Szerződés Takarékszövetkezet általi egyoldalú módosítására vonatkozó feltételek fennállása esetén jogosult egyoldalúan módosítani. A Takarékszövetkezet az Üzletszabályzat módosításáról az Ügyfeleket az egyoldalú szerződésmódosításra irányadó szabályok szerint értesíti. A Takarékszövetkezet nem jogosult a Szerződést egyoldalúan, az Ügyfél számára kedvezőtlenül módosítani új díj vagy költség bevezetésével. A Takarékszövetkezet nem jogosult továbbá az egyes kamat, díj, vagy költségelemek Szerződésben meghatározott számítási módját egyoldalúan, az Ügyfél számára kedvezőtlenül módosítani. Az Ügyfél Hirdetményben történő tájékoztatása során a Takarékszövetkezet biztosítja, hogy megállapítható legyen, melyik kamat-, díj- vagy költségelem milyen mértékben változik. A Takarékszövetkezet a tájékoztatás során megadja a módosítás okait is. A Takarékszövetkezet a Szerződést az Ügyfél számára nem kedvezőtlenül módosíthatja. Az Ügyfél számára nem kedvezőtlen egyoldalú szerződésmódosítást a Hitelintézet az Üzletszabályzata módosításával is végrehajthatja, ebben az esetben az Üzletszabályzat rendelkezése válik a Szerződés részévé. A Takarékszövetkezet ezen, Ügyfél számára nem kedvezőtlen módosítást amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, legkésőbb annak hatálybalépését megelőző banki munkanapon, Hirdetményben teszi közzé. 2. Takarékszövetkezet és az Ügyfél együttműködése, tájékoztatás, kézbesítési szabályok 2.1. Együttműködés A Takarékszövetkezet és az Ügyfél üzleti kapcsolataikban kölcsönösen együttműködve, egymás érdekeit figyelembe véve, jogaikat rendeltetésszerűen gyakorolva és kötelezettségeiket szerződésszerűen teljesítve kötelesek eljárni. A Takarékszövetkezet az együttműködés elősegítése érdekében az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben nyitvatartási időben ügyfélszolgálatot tart. A takarékszövetkezet ügyfeleit közérthetően és egyértelműen köteles tájékoztatni a pénzügyi szolgáltatások igénybevételének feltételeiről, illetve módosulásáról. A Felek kötelesek a közöttük fennálló jogviszony szempontjából jelentős adatokról, tényekről, körülményekről és ezek változásairól egymást haladéktalanul értesíteni, az egymáshoz intézett kérdésekre válaszolni, egymás figyelmét az esetleges tévedésekre és mulasztásokra felhívni. Az Ügyfél 5 munkanapon belül köteles értesíteni a Takarékszövetkezetet, amennyiben személyét vagy - jogi személy esetén - jogi státuszát érintő változás történt (pl: elnevezése, címe, jegyzett tőkéjének mértéke vagy a Takarékszövetkezethez bejelentett képviselőjének személye megváltozott). Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Takarékszövetkezetet, amennyiben személyét, jogi státuszát érintő változás, jogi személy Ügyfél esetén szervezeti változás (így különös tekintettel az átalakulásra, kiválásra, szétválásra, összeolvadásra) történt, 14

15 továbbá ha neve (cégneve), címe, telefon- és faxszáma, címe, illetve képviselője megváltozott. A Takarékszövetkezet az Ügyfél által tett bejelentéseket mindaddig hatályosnak tekinti, amíg az Ügyfél a változást írásban be nem jelenti. Több, egymásnak ellentmondó bejelentés közül a Takarékszövetkezet mindig az időben legfrissebb bejelentést fogadja el hatályosnak Az Ügyfél haladéktalanul köteles írásban tájékoztatni a Takarékszövetkezetet, ha önmaga ellen csőd- vagy felszámolási eljárást, végelszámolást, adósságrendezési eljárást kezdeményezett, továbbá - a tudomásszerzéssel egyidejűleg - ha ellene harmadik személy csőd- vagy felszámolási, vagy adósságrendezési eljárást kezdeményezett. Amennyiben valamely felügyeleti szerv, illetve hatóság ellenőrzést, vagy más olyan hatósági eljárást végez az Ügyfélnél, amely az Ügyfél és a Takarékszövetkezet között fennálló jogviszonyra hatással lehet, az ellenőrzésről, illetve az egyéb hatósági eljárásról az Ügyfél köteles a Takarékszövetkezetet értesíteni, és a felügyeleti szerv, illetve hatóság által hozott határozat másolatát, a kézhezvételt követően a Takarékszövetkezetnek haladéktalanul megküldeni. Az Ügyfél köteles megadni minden, az ügylettel összefüggő adatot és felvilágosítást, amelyeket a Takarékszövetkezet döntéséhez, az ügylet vagy az Ügyfél megítéléséhez szükségesnek tart. Az Ügyfél a Takarékszövetkezet kérésére köteles megadni minden, a személyével és a Felek közötti jogviszonnyal összefüggő adatot és felvilágosítást és lehetővé tenni a Takarékszövetkezet munkavállalója, illetve megbízottja számára, hogy a helyszínen az Ügyfél üzleti könyveibe és nyilvántartásaiba betekinthessen. E kötelezettség teljesítésekor az Ügyfél az egyedi szerződésben és mellékleteiben meghatározott körben köteles lehetővé tenni a Takarékszövetkezet számára, hogy az üzleti titkot tartalmazó iratokat is megismerhesse. Az Ügyfél köteles továbbá a Takarékszövetkezet rendelkezésére bocsátani mindazokat az adatokat, amelyek gyűjtését valamely jogszabály vagy hatósági rendelkezés a hitelintézetek számára előír. Amennyiben a Takarékszövetkezet az Ügyféllel szemben a Hpt szerinti kockázatvállalással járó ügyletet köt, az Ügyfél köteles rendszeresen a Takarékszövetkezet rendelkezésére bocsátani éves letéti mérlegét, eredmény-kimutatását, a mérleg kiegészítő mellékletét, pénzügyi terveit és adóbevallásait, valamint az ezekhez kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést, az elkészítést, illetve jóváhagyást követő tizenöt napon belül. A konszolidált beszámolót készítő Ügyfél köteles a konszolidált beszámolóját is benyújtani. Az egyes szerződések további rendszeres információ-szolgáltatási igényről is rendelkezhetnek. Az Ügyfél tájékoztatási kötelezettségének megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. Az Ügyfél felel a Takarékszövetkezettel szemben a tájékoztatási kötelezettségének megsértéséből eredő esetleges károkért. Folyamatos szerződések (ideértve a betétösszegek ismétlődő lekötésére szóló szerződést is) esetén a Takarékszövetkezet köteles évente egy alkalommal, valamint a Szerződés lejártakor egyértelmű, közérthető és teljes körű írásbeli kimutatást (kivonatot) küldeni az Ügyfél részére. Az Ügyfél - a saját költségére - a kérést megelőző 5 évben végrehajtott egyedi ügyletekről kimutatást kérhet. Az ilyen kimutatást a Takarékszövetkezet legkésőbb 90 (kilencven) napon belül tartozik az Ügyfélnek írásban megküldeni. 15

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT Szabályzat száma: S-04./2015 Döntést hozó testület: a Szövetkezeti Hitelintézet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: IG.VI./3./2015.06.30.

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Hatályos: 2015. július 01. napjától Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 6 II. Általános

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015.04.10 napjától. Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet Szövetkezeti Hitelintézet

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015.04.10 napjától. Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet Szövetkezeti Hitelintézet Szövetkezeti Hitelintézet ÜZLETSZABÁLYZAT S-05/2015.számú Üzletszabályzat Az Üzletszabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete és a Takarékbank Zrt. hozzájárulásával lép hatályba. Jóváhagyó

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Jóváhagyó határozat száma: 10/I/2015. számú határozat Jóváhagyó határozat kelte:

Részletesebben

SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános üzleti feltételek... 6 2. Bevezető rendelkezések... 6 2.1. Üzletszabályzat nyilvánossága...

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság az 51/2011.08.01. határozattal egységes szerkezetben elfogadta. A szabályzat

Részletesebben

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT S-88/2014. számú szabályzat A Fókusz Takarékszövetkezet részére S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 6/2015. számú határozattal elfogadta. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága az 59/2015. számú határozattal elfogadta. Az Üzletszabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete és

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tevékenységi engedély száma és kelte: ÁPTF. 763/1997/F. (1997. 11. 28.) PSZÁF. E-I. 265/2005. (2005.03.24)

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tevékenységi engedély száma és kelte: ÁPTF. 763/1997/F. (1997. 11. 28.) PSZÁF. E-I. 265/2005. (2005.03.24) Hartai Takarékszövetkezet 6326. Harta, Kossuth L. u. 31. Cg: 03-02-000223. ÜZLETSZABÁLYZAT Tevékenységi engedély száma és kelte: ÁPTF. 763/1997/F. (1997. 11. 28.) PSZÁF. E-I. 265/2005. (2005.03.24) Jelen

Részletesebben

A KAPOSMENTI TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A KAPOSMENTI TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A KAPOSMENTI TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2015. február 01. napjától 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Cg. 14-02-000326 Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet Egységes szerkezetbe foglalt ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2015. augusztus 12. Az SZHISZ és Takarékbank Zrt. jóváhagyásával. Azonosító adatok:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265. Tevékenységi engedélyek:

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265. Tevékenységi engedélyek: Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265 ÜZLETSZABÁLYZAT Tevékenységi engedélyek: 428-291/6-93. számú MNB Határozat (kelt: 1993. 04. 19.) 901/1997/F. számú ÁPTF

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, MAGATARTÁSI KÓDEX... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, A HITELINTÉZET ÉS AZ

Részletesebben

TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Az igazgatóság 8/2010. számú határozatával elfogadta.

TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Az igazgatóság 8/2010. számú határozatával elfogadta. TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Az igazgatóság 8/2010. számú határozatával elfogadta. 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 3 II. Betétgyűjtés...

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1/S/2015. nyilvántartási szám HATÁLYOS 2015. február 01.. napjától A NYIRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Cg. 14-02-000326 Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet Egységes szerkezetbe foglalt ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Elfogadva Igazgatóság V.4./2014.07.23.számú határozatával. Érvényes: 2014. július 23.napjától

Részletesebben

Szentesi Hitelszövetkezet

Szentesi Hitelszövetkezet Szentesi Hitelszövetkezet 6600 Szentes, Apponyi tér 12. Tel: (63) 510-195, Fax.: (63) 444-574 Adószám:11098137-1-06 SZENTESI HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT A Hitelszövetkezet Igazgatósága a 5/2015 (I.30.)

Részletesebben

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2015. év július hó 3. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1./ Az jogi jellege, hatálya... 4

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Dél Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015.08.12. Jóváhagyta: MTB Zrt., SZHISZ 2110000/15/0065 sz. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÉS

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT

ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT a 2014.07.10-től megkötött szerződésekre Nyilvántartásba vétel: Miskolci Bíróság mint Cégbíróság a 05-02-000186 cégjegyzékszámon Székhely: 3849 Forró, Fő

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat

Általános Üzletszabályzat Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Illés András elnök-ügyvezető Elfogadva: 6/4/2013.02.04. számú Igazgatósági határozattal Módosítva: 10/8/2014.02.28. számú Igazgatósági határozattal

Részletesebben

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Ezen szabályzatot a korábbi 70/2009.sz határozattal elfogadott és azóta módosított Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett az Igazgatóság 50/2010. és az

Részletesebben

PILLÉR Takarékszövetkezet. Általános üzletszabályzat. Jelen szabályzatot a PILLÉR Takarékszövetkezet 2015. július 03. napjától kezdődő hatállyal

PILLÉR Takarékszövetkezet. Általános üzletszabályzat. Jelen szabályzatot a PILLÉR Takarékszövetkezet 2015. július 03. napjától kezdődő hatállyal Általános üzletszabályzat Jelen szabályzatot a PILLÉR Takarékszövetkezet 2015. július 03. napjától kezdődő hatállyal elfogadta A hitelintézet neve PILLÉR Takarékszövetkezet címe 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Kisbér ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A szövetkezet Igazgatósága a 2012. május 16-i ülésén az 5-5/2012. számú határozatával módosította és egységes szerkezetbe foglalta. A szövetkezet

Részletesebben

Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet Bonyhád. székhely: 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9. tevékenységi engedély száma: E-I-878/2007.09.13.

Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet Bonyhád. székhely: 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9. tevékenységi engedély száma: E-I-878/2007.09.13. Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet Bonyhád székhely: 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9. tevékenységi engedély száma: E-I-878/2007.09.13. Felügyeleti hatóság: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1013 Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben