Egyéb közlemény: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyéb közlemény: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez"

Átírás

1 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése (, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a hatálya alá [ideértve a Kbt. 2. -ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét is]: Kbt. 22. (1) bekezdés d) pont d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része és fejezete szerinti eljárást alkalmazza: III. rész VI. fejezet e) a közbeszerzés (beszerzés) általános forgalmi adó nélkül számított becsült értéke forintban [szükség szerint utalás a Kbt ára és ára]: Ft f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény: Kötelező g) a kérelem és a hirdetmény feladásának napja: 2011/07/29 h) az ajánlatkérő a 241. b) pontja alapján tartozik-e a Kbt. hatálya alá: - i) ha a kérelmet az ajánlatkérő nevében hivatalos közbeszerzési tanácsadó nyújtja be, az a sorszám, amelyen a hivatalos közbeszerzési tanácsadó a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében szerepel: 3 j) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését: A hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, Ajánlatkérő nem kéri a hirdetmény ellenőrzését k) az ajánlatkérőt a Tanács által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában [Kbt. 18. (2) bekezdés] megjelölő azonosító szám: AK00940 l) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és a Kbt. 44. (5) vagy (6) bekezdései, vagy 246. (5) bekezdése szerint a díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése: - Egyéb közlemény: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: , On-line értesítés:

2 AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [x] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Szolgáltatási koncesszió [ ] I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Berettyóújfalu Város Önkormányzata Postai cím: Dózsa Gy. u Város/Község Berettyóújfalu Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Berettyóújfalu Város Önkormányzata Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Postai irányítószám: 4100 Ország: Magyarország Telefon: (54) Fax: (54) További információk a következő címen szerezhetők be: [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció a következő címen szerezhető be: [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

3 I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA [ ] Központi szintű [ ] Közszolgáltató [x] Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt b) c) pont] [ ] Közjogi szervezet [ ] Egyéb I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN [x] Általános közszolgáltatások [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció [ ] Védelem [ ] Szociális védelem [ ] Közrend és biztonság [ ] Szabadidő, kultúra és vallás [ ] Környezetvédelem [ ] Oktatás [ ] Gazdasági és pénzügyek [ ] Egyéb (nevezze meg): [ ] Egészségügy I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN [ ] Víz [Kbt (1) bek. a) pont] [ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása [Kbt (1) bek. a) pont] [ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] [ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] [ ] Kikötői tevékenységek [Kbt (1) bek. bb) pont] [ ] Villamos energia [Kbt (1) bek.. a) pont] [ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] [ ] Vasúti szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] [ ] Repülőtéri tevékenység [Kbt (1) bek. bb) pont] [ ] Postai szolgáltatások [Kbt (1) bek. d) pont] I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x] II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS

4 II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés A TIOP / , Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban című konstrukción belül, a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház korszerűsítése tárgyú beruházás kivitelezési feladatainak ellátása. II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) [x] Építési beruházás b) [ ] Árubeszerzés c) [ ] Szolgáltatás [x] Kivitelezés [ ] Tervezés és kivitelezés [ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően [ ] Építési koncesszió A teljesítés helye 4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1. NUTS-kód HU321 [ ] Adásvétel [ ] Lízing [ ] Bérlet [ ] Részletvétel [ ] Ezek kombinációja/egyéb A teljesítés helye NUTS-kód Szolgáltatási kategória (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) [ ] Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye NUTS-kód II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ] Keretmegállapodás megkötése [ ] II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ] Keretmegállapodás egy ajánlattevővel [ ] A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem): A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya A TIOP / , Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban című konstrukción belül, a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház korszerűsítése tárgyú beruházás kivitelezési feladatainak ellátása vállalkozási

5 szerződés keretében. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) Fő tárgy Kiegészítő tárgy(ak) II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre [ ] egy vagy több részre [ ] valamennyi részre [ ] II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x] II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve) Az épület az Kórház tömbösítési koncepciójába illeszkedő beruházás. A Műtéti Tömb közműfolyosó, földszint + 2 emeletes épület tetőtéri gépészeti szinttel. A földszinten Klinikai labor, Mikrobiológiai labor, Központi Gyógyszertár létesül. Az I. emeleten Központi Steril, valamint Központi Intenzív Therápiás Osztály létesül. Az II. emeleten Központi Műtéti Blokk létesül, 4 műtő egységgel. TELEPÍTÉS: A tervezett bővítés a Kórház főépületének északkeleti oldalához csatlakozik. FUNKCIONÁLIS RENDSZER, TERÜLETEK, BEÉPÍTETTSÉG: Kitűzési alappont:csatlakozó épület fsz-i padlóvonala +0,75 m =+95,60 m.b.f. ±0,00 m =+94,85 m.b.f. Tervezett épület padlóvonal: -Alagsor: -2,22 m -Földszint: +0,60 m =+95,45 m.b.f. -I.emelet: +4,50 m -II.emelet: +7,95,+8,40 m -III.emelet: +11,55 m -IV.emelet: +15,15 m Építménymagasság: 14,42 m Beépített bruttó szintterület összesen: 4542,45 m2 Nettó szintterületek: -Alagsor 202,14 m2 -Földszint 1150,88 m2 -I.emelet 1119,82 m2 -II.emelet 1232,94 m2 -III.emelet 432,49 m2

6 -IV.emelet 99,51 m2 Nettó szintterület összesen: 4237,78 m2 A munkálatokat üzemelő kórház területén kell elvégezni úgy, hogy a gyógyító tevékenységet a fent felsorolt munkálatok a legkisebb mértékben sem akadályozhatják. A munkálatok megfelelő előre leegyeztetett ütemezéssel végezhetők. Az átalakítással érintett területek határa rajzokon jelölve. A bontások során a bontással érintett és az átalakítással nem érintett területeket pormentesen kell leválasztani. A lehatárolásnak biztosítani kell a párhozamosan zajló gyógyító tevékenység zavartalanságát. A pontos felvonulási területek kijelölése, ütemezése a leválasztás kialakítása a kórházzal egyeztetve a kivitelező feladata. A beruházás becsült értéke: Ft II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: 315 (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY befejezés (év/hó/nap) III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Jótállási kötelezettség a dokumentációban meghatározottak szerint. A jótállás kötelező időtartama 36 hónap. Késedelmi kötbér, melynek napi mértéke minimum Ft, azzal, hogy a megfizetendő késedelmes teljesítési kötbér maximális összege összesen legfeljebb a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 5%-a. A nyertes ajánlattevőnek teljesítési biztosítékot kell nyújtania a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 5%-a erejéig a Kbt. 53/A. (6) bekezdés a) pontja szerint. A nyertes ajánlattevőnek jólteljesítési biztosítékot kell nyújtania a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 5%-a erejéig a Kbt. 53/A. (6) bekezdés a) pontja szerint. A jólteljesítési

7 biztosítéknak a jótállási idő lejártát követő 70. napig hatályban kell maradnia. Ajánlattevőnek - a Kbt. 53/A. (5) bekezdése szerint - nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre A vállalkozási díj kifizetése utólag, a megvalósításának megfelelő ütemezéssel, a szerződéses feltételekben meghatározottak szerint, a műszaki ellenőr által igazolt elvégzett teljesítéstől számított 15, illetve 45 napon belül, a Kbt (3)-(4) bekezdése szerint történik a 4/2011. (I. 28.) Kormány rendeletet szabályai szerint. A kifizetésre az adózás rendjéről szóló törvény 36/A. -a irányadó. A kifizetéshez kapcsolódó részletes információkat a dokumentáció tartalmazza. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF). Az Ajánlatkérő 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására ad lehetőséget 25%-os, 50%-os, 75%-os és 100%-os készültségi fok elérése esetén. Végszámla csak a használatba vételi engedély kiadását követően nyújtható be. III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Nem követelmény. III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen [ ] nem [x] Ha igen, a különleges feltételek meghatározása III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: - Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésének a)-i) pontjaiban, a Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontjában felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. - Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. - Kizárásra kerül az eljárásból az az ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. (1) bekezdésének a)-b) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá esik. Igazolási mód: -A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt (3) bekezdése alapján írásban kell nyilatkoznia. - A közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt

8 alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 63. (3) bekezdés). III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-t meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó csatolja: P1. A Kbt. 66. (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi pénzügyi intézménytől (ahol több folyószámlája van, az összes folyószámláról) származó, az ajánlattételi határidőhöz képest 30 napnál nem régebbi egyszerű nyilatkozatot, amely tartalmazza: - a vezetett bankszámla számát - mióta vezeti ajánlattevő bankszámláját, - ajánlattevő számláján a nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónapban sorban állás volt-e, és ha igen, milyen időtartamban P2. A Kbt. 66. (1) bekezdés b) pontja alapján, ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét, a 2008., 2009., év vonatkozásában a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját egyszerű másolatban. P.3. A Kbt. 66. (1) bekezdés c) pontja alapján, nyilatkozatot az ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző három lezárt pénzügyi év (2008., 2009., 2010.) teljes árbevételéről és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési munkák elvégzése) nettó árbevételéről. A Kbt. 66. (2) bekezdésében foglalt eset fennállása esetén csatolni kell a Kbt. 66. (2) bekezdése szerinti iratot és nyilatkozatot. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt (3) bekezdése szerinti szervezetet vesz igénybe a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához figyelemmel a Kbt. 4. 3/E pontjára -, akkor e szervezet az alkalmasságot az ajánlattevőre ebben a pontban előírttal azonos módon köteles igazolni. Erőforrást nyújtó szervezet igénybevétele esetén az ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlathoz a Kbt. 65. (4) bekezdése szerinti további igazolásokat. Ajánlattevő az alkalmassági minimum Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-t meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, amennyiben: P.1. Bármely számlavezető pénzintézettől származó nyilatkozat szerint számláján a nyilatkozat kiállításától számított elmúlt 12 hónapban sorban álló tétel volt. P2. A számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója szerint - a 2008., 2009., évek mindegyikében a mérleg szerinti eredménye negatív volt. P.3. Nyilatkozata alapján - a teljes nettó árbevétele nem érte el az ajánlati felhívás megjelenését megelőző három lezárt pénzügyi év (2008., 2009., 2010.) számtani átlagában a 1 milliárd forintot, a közbeszerzés tárgya (magasépítési munkák elvégzése) szerinti nettó árbevétele pedig az ajánlati felhívás megjelenését megelőző három lezárt pénzügyi év (2008., 2009., 2010.) számtani átlagában a 800 millió forintot. Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-os mértéket meghaladóan az eljárásba bevonni kívánt alvállalkozójának a P1. és P2. pont szerinti alkalmassági követelménynek önállóan, míg a. P3. pont szerinti alkalmassági követelménynek együttesen kell megfelelnie.

9 követelményeknek, a Kbt. 66. (1) bekezdésének a) és b) pontja szerint igazolható alkalmassági követelmények kivételével, a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Ebben az esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen - a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét, továbbá az ajánlattevő alkalmasságának igazolásához szükséges - a 66. (1) bekezdés c)-e) pontjai, illetőleg a 67. (1)-(3) bekezdése szerinti - igazolásokat, nyilatkozatokat is. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-t meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója csatolja: M1. A Kbt. 67. (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás közzétételét megelőző három naptári évben befejezett (műszaki átadás-átvétellel lezárult) a közbeszerzés tárgykörébe tartozó építési beruházásainak ismertetését, a Kbt. 68. (2) bekezdése szerinti referenciaigazolással (legalább az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje és helye, nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e). A referenciaigazolásoknak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az adatokat, információkat, amelyekből az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható, valamint a referenciaigazolást kiállító szervezet kapcsolattartó személyének megnevezését és elérhetőségét (min. telefonszám). M2. A Kbt. 67. (2) bekezdésének b) pontja alapján cégszerűen aláírt kimutatást a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközökről, berendezésekről, illetőleg a műszaki felszereltség leírását M3. A Kbt. 67. (2) bekezdésének e) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek, (szervezeteknek), illetőleg Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-t meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, amennyiben együttesen nem rendelkeznek az ajánlattételi felhívás közzétételét megelőző három naptári évből műszaki átadás-átvétellel lezárult magasépítési referenciával, amely Az építmény jegyzék szerinti Kórházi és egyéb egészségügyi ellátást nyújtó épület -re vonatkozik és a nettó ellenszolgáltatás értéke legalább 800 millió forint. M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-t meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, amennyiben együttesen nem rendelkeznek a munkák kivitelezéséhez szükséges alábbi eszközökkel, berendezésekkel: - 2 db toronydaru - 1 db betonpumpa - 2 db 5 m3-es önjáró betonkeverő - 1 db 1 m3-es forgó kotrógép - 1 db 2,5 m3-es kanálméretű homlokrakodóval m2 táblás zsalurenedszer - minimum 750 m2 komplett homlokzati állványszerkezettel - minimum 750 m2 védőfüggöny

10 vezetőknek a megnevezését, végzettségét, képzettségét és gyakorlati idejét bemutató nyilatkozatot. Annak igazolására, hogy a felsorolt személyek a megkívánt képzettséggel, illetve végzettséggel rendelkeznek az ajánlattevő csatolja be: - a képzettséget, végzettséget, jogosultságot és névjegyzékbe vételt igazoló dokumentumok egyszerű másolatát, - a bemutatott személyek saját kézzel aláírt szakmai önéletrajzának egyszerű másolatát úgy, hogy az önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel szemben támasztott követelményeknek való megfelelősség, - a bemutatott személyek kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak és abban közreműködnek. M4. A Kbt. 67. (2) bekezdésének d) pontja alapján az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három évre (2008, 2009., 2010.) vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról szóló, cégszerűen aláírt kimutatást. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt (3) bekezdése szerinti szervezetet vesz igénybe a műszaki - szakmai alkalmasság igazolásához figyelemmel a Kbt. 4. 3/E pontjára -, akkor e szervezet az alkalmasságot az ajánlattevőre ebben a pontban előírttal azonos módon köteles igazolni. Erőforrást nyújtó szervezet igénybevétele esetén az ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlathoz a Kbt. 65. (4) bekezdése szerinti további igazolásokat. M3. Alkalmatlan az ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-t meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, amennyiben együttesen nem rendelkeznek az alábbi szakemberekkel, illetőleg vezetőkkel: legalább egy fő felsőfokú végzettséggel rendelkező vezető tisztségviselővel legalább egy fő felelős műszaki vezetői névjegyzékbe felvett MV- Ép/A kategóriájú és legalább öt év gyakorlati idővel rendelkező felelős műszaki vezetővel, legalább egy fő felelős műszaki vezetői névjegyzékbe felvett MV- Ép/ÉG kategóriájú és legalább öt év gyakorlati idővel rendelkező felelős műszaki vezetővel, legalább egy fő felelős műszaki vezetői névjegyzékbe felvett MV- Ép/ÉV kategóriájú és legalább öt év gyakorlati idővel rendelkező felelős műszaki vezetővel, Ugyanaz a szakember több alkalmassági követelmény megfeleléséhez is bemutatható. M4. Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-t meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, amennyiben az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három év (2008., 2009., 2010.) átlagában az éves átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el legalább a 80 főt. Ajánlattevő az alkalmassági minimum követelményeknek a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Ebben az esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen - a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét, továbbá az ajánlattevő alkalmasságának igazolásához

11 szükséges - a 66. (1) bekezdés c)-e) pontjai, illetőleg a 67. (1)-(3) bekezdése szerinti - igazolásokat, nyilatkozatokat is. III.2.4) Fenntartott szerződések A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x] A szerződés a Kbt szerint fenntartott igen [ ] nem [x] III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen [ ] nem [ ] Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli [ ] Tárgyalásos [x] IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli [ ] Tárgyalásos [ ] IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [ ] VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x] [x] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) Részszempont Súlyszám 1. Egyösszegű Ajánlati Ár ( nettó értékben, forintban meghatározva) 65 A minimálisan meghatározottnál kedvezőbb késedelmi kötbér vállalása (egy 2. napra vetítve, forintban meghatározva, Ajánlatkérő az 1 millió forintot 15 meghaladó megajánlásra is csak a maximum pontszámot osztja ki) IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]

12 Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ] Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ] Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2011/08/31 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00 Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ] Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: Ajánlattevő a dokumentáció ellenértékét készpénzben ajánlatkérő pénztárába történő pénztári befizetéssel, vagy ajánlatkérő OTP Banknál vezetett számú számlájára, Gróf Tisza István Kórház, Kivitelezés megjelöléssel köteles befizetni. A dokumentáció a pénztári befizetés, illetve az átutalás után az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig, munkanapokon óra között, az ajánlattételi határidő napján óra között, az ajánlatkérő I.1. pontban meghatározott címén ( 2. emelet, 202. szoba) vehető át a befizetés, illetve átutalás megtörténtét igazoló eredeti dokumentum (számla, átutalási bizonylat) felmutatásával. IV.3.4) Az ajánlattételi határidő Dátum: 2011/08/31 (év/hó/nap) Időpont: 11:00 IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU Egyéb:

13 IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2011/08/31 (év/hó/nap) Időpont: 11:00 Helyszín : Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u II. emelet, 202. szoba Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek Kbt. 80. (2) bekezdésében meghatározott személyek. V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? igen [x] nem [ ] Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: TIOP / , Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) V.3.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésének tervezett időpontja: V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel egy vagy több fordulóban külön-külön kíván tárgyalni. Az első tárgyalási forduló eredményétől függően kerül sor újabb tárgyalási fordulóra. Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel az ajánlatok beérkezésének sorrendjében tárgyal. A tárgyalás arra irányul, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel kösse meg a szerződést, ennek érdekében a tárgyalás során a szerződéses feltételek kerülnek véglegesítésre. Ajánlattevő köteles a tárgyalás berekesztése előtt a bírálati szempontok szerinti végső ajánlatát írásba foglalni. A tárgyalás helyszíne: Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u I. emelet, Nagytárgyaló Az első tárgyalás időpontja: , V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)

14 igen [x] nem [ ] V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentáció megküldésére a Kbt. 54. (8) bekezdése az irányadó. (Közös ajánlattétel esetén elegendő egy dokumentáció megvásárlása). A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető. A dokumentáció átvételekor ajánlattevőknek regisztrációs lapot kell kitölteni. A regisztrációhoz az ajánlattevőnek az alábbi adatokat szükséges dokumentáció átvételekor személyesen, vagy a postai úton történő megküldés esetén az erre vonatkozó írásbeli kérelem részeként megadnia: az ajánlati dokumentációt átvevő cég neve és székhelye, elérhetőségi adatai, az ajánlati dokumentációt átvevő cég cégjegyzékszáma, adószáma, bankszámlaszáma, a cég nevében kapcsolattartásra kijelölt személy neve, telefon- és faxszáma. V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: Az egyes részszempontokra adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: A Közbeszerzések Tanácsa 2/2010. számú ajánlása szerint az 1. részszempont esetében fordított arányosítással a 2. részszempont esetében egyenes arányosítással. Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal kerülnek felszorzásra. Az összességében legelőnyösebb ajánlat az lesz, amely a részszempontok és súlyszámok szorzatai alapján a legmagasabb összpontszámot éri el. V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen [x] nem [ ] V.7) Egyéb információk: 1) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos információk: Ajánlat benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli. Az ajánlatot írásban és zártan, az ajánlati felhívás irányadó kapcsolattartási pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. A postázási késedelem kockázatát az ajánlattevő viseli. Az ajánlatokat 3 (1 eredeti és 2 az eredetivel mindenben megegyező tartalmú másolati) példányban a Kbt. 70/A. (1) bekezdésben foglalt formai feltételek szerint kell benyújtani. 2) Az ajánlatkérő a Kbt. 91. (2) bekezdésben meghatározott körülmény fennállása esetén a következő legkedvezőbb ajánlattevőnek minősített szervezettel kötheti meg a szerződést. 3) Az ajánlatnak tartalmazni kell oldalszámokkal megjelölt tartalomjegyzéket, valamint felolvasólapot. A felolvasólap kötelező tartalmi eleme: ajánlattevő neve, székhelye, valamint az ajánlatának bírálati szempontok szerinti, számszerűen meghatározható tartalmi elemei. 4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot,

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ.

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye Beszerzés

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ

Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ Közzététel dátuma: 19.08.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 05.09.2011 Dokumentáció beszerzésének

Részletesebben

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Hitelfelvétel Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/133 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma: 2010.11.10.

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nyertes ajánlattevő: Budapest, V.ker. Aranykéz u. 5 Budapest, VI.ker. Váci u. 8. és 9.

Nyertes ajánlattevő: Budapest, V.ker. Aranykéz u. 5 Budapest, VI.ker. Váci u. 8. és 9. Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 58 Ajánlatkérő: Vígszínház Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Budapest, V.ker. Aranykéz u. 5 Budapest, VI.ker. Váci u. 8. és

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/2. lapszám 2012/1.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Nyertes ajánlattevő: Budapest, VI. kerület közigazgatási terület Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Nyertes ajánlattevő: Budapest, VI. kerület közigazgatási terület Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2011 / 19 száma: Ajánlatkérő: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Budapest, VI. kerület közigazgatási terület Beszerzés tárgya:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlati dokumentáció Göncruszka orvosi rendelő építése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a K.É.- 29554/2009. számú Ajánlattételi felhíváshoz Ajánlatkérő: Göncruszka Község Önkormányzata 3894 Göncruszka, Fő út. 83.sz.

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi fejlesztési feladatai saját erejének

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében

Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Építési beruházás

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

1 ~.. szám ú előterjesztés

1 ~.. szám ú előterjesztés 1 ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 65 Ajánlatkérő: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: Budapest

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 20.-án (szerda) 16,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó RENDKÍVÜLI ülésére

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió

Részletesebben