Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:"

Átírás

1 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) Információ és on-line formanyomtatványok: RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet Postai cím: Victor Hugo u Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1132 Ország: Magyarország Címzett: Nagy Miklós Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi szerveik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal xközjogi szervezet Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): Általános közszolgáltatások Védelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás

2 Oktatás xegyéb (nevezze meg): informatika Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? nem II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés HBONE+ hálózati eszközbeszerzés/2009 II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát válasszon árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően A teljesítés helye NUTS-kód b) Árubeszerzés x Adásvétel x Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb A teljesítés helye Magyarország. Az 1. rész tekintetében 69, a 2. rész tekintetében 27 teljesítési hely. A pontos címeket az ismertető részét képező feladat szakmai követelményei fejezet tartalmazza. NUTS-kód HU1, HU2, HU3, HUZ c) Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória (az szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében) A teljesítés helye NUTS-kód II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása x Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőineklétszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:

3 Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal): Becsült érték ÁFA nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Szállítási szerződés keretében Ajánlatkérő nagysebességű számítógépes adathálózatának (HBONE+) kialakításához szükséges alábbi berendezések: - a sötétszál alapú, pont-pont optikai összeköttetések megvalósítására alkalmas DWDM berendezések és kapcsolódó, a DWDM hálózat menedzsmentjét és felügyeletét ellátó eszközök, - az országos IP (Internet) MPLS gerinchálózat kialakítását biztosító aktív hálózati eszközök (routerek) leszállítása, helyszíni telepítése, üzembe helyezése, rendszerintegrációja, az üzemeltetést végző szakemberek oktatása, valamint 3 éves időtartamra az eszközökhöz kapcsolódó támogatás ennek keretében 7*24 órában történő hibabejelentések kezelésére alkalmas ügyeleti szervezet, tartalék alkatrész logisztikai rendszer, országos lefedettségű helyszíni kiszállást és hibajavítást biztosító szakértői ügyelet biztosítása -, valamint konzultáció biztosítása az ismertetőben és az eljárás második szakaszában kibocsátásra kerülő ajánlati dokumentációban megadott követelményeknek megfelelően. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre x II.1.9)

4 Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve) 1. rész: 1 db országos DWDM rendszer, amely a megajánlott megoldási javaslattól függően % csomópontot tartalmaz. 2. rész: 1 db országos IP MPLS gerinchálózati rendszer, amely a megajánlott megoldási javaslattól függően % csomópontot tartalmaz Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) nem Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés (nap/hó/év) befejezés 2013/10/15 (nap/hó/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Késedelmi kötbér a szerződésszegéssel érintett eszköz ÁFA nélküli ellenértékének 0,3 %-a naponta, de legfeljebb a késedelmes teljesítéssel érintett pénzügyi teljesítési szakasz áfa nélküli ellenértékének 10 %-a. Hibás teljesítési kötbér a szerződésszegéssel érintett eszköz ÁFA nélküli ellenértékének 0,5 %-a naponta, de legfeljebb a hibás teljesítéssel érintett pénzügyi teljesítési szakasz áfa nélküli ellenértékének 10 %-a. Meghiúsulási kötbér a szerződés ÁFA nélküli ellenértékének 20 %-a. Az ajánlatkérőnek a teljesítési határidő betartásához kiemelt érdeke fűződik, ennek megfelelően 30 napos késedelem vagy hibás teljesítés miatti 30 napos nem szerződésszerű teljesítés esetén az ajánlatkérő további póthatáridő biztosítása nélkül jogosult elállni a szerződéstől, ami a szerződés meghiúsulásának tekintendő. Kötbérterhes részhatáridők: szállítási határidő, próbaüzem lezárása. Hibás teljesítési kötbér a Szolgáltatási Szint Megállapodásban (SLA) rögzített mennyiségi és minőségi követelmények megsértése esetére. Az ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevő az ismertető részét képező szerződéstervezetben meghatározottak szerint teljesítési biztosítékot nyújtson. A teljesítési biztosíték mértéke: részenként a teljes nettó, ÁFA nélküli szerződéses

5 ár 5 %-a. A teljesítési biztosíték az ajánlattevő választása szerint a Kbt. 53. (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formák egyikében nyújtható. Jótállási kötelezettség minimuma 3 év a sikeres próbaüzemet követő átadás-átvételi eljárás időpontjától számítva. Ennél kedvezőbb ajánlat adható, a jótállás időtartama értékelési szempont. A jótállás teljes időtartamára garanciális biztosítékot kell nyújtani. A garanciális biztosíték mértéke részenként a berendezés/eszközök nettó, ÁFA nélküli szerződéses árára vetítve 2 %. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozójogszabályirendelkezésekre Az Ajánlatkérő előleget nem ad. Részszámla és végszámla az alábbi részteljesítés és végső teljesítés tekintetében nyújtható be az alábbi mértékekben: az adott részben érintett valamennyi berendezés, eszköz szerződésszerű leszállítását követően maximum a leszállított berendezések, eszközök szerződéses árának 70%-a, a sikeres próbaüzemet követő végső átadás-átvételi eljárást követően az adott részben érintett valamennyi berendezés, eszköz szerződéses árának fennmaradó 30%-a és az átadásig végzett szolgáltatások ellenértéke. A support tekintetében megadott szerződéses árat az ajánlatkérő egyenlő részekben negyedévente utólag fizeti meg. A konzultációs napidíjat az ajánlatkérő kimutatás alapján ugyancsak negyedévente utólag fizeti meg. Az egyes részfeladatok teljesítését és a teljesítés igazolását követően benyújtott számla kiegyenlítése a Szállítónak a szerződésben megjelölt fizetési számlájára történő átutalással történik, 60 napon belül, a szerződéses feltételek szerint, figyelemmel a 292/2009. (XII.19.) Korm.rendeletben és a 281/2006 (XII. 23.) Korm.rendeletben foglaltakra. Ajánlatkérő kifejezetten utal a Kbt ra és az Art. 36/A. -ában foglalt rendelkezésekre. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) III.1.4) Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem (adott esetben) Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet: - akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdés a)-h) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn; - akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontjában felsorolt kizáró okok állnak fenn. Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet:

6 - akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés a) és c) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn; - akivel szemben a Kbt. 62. (1) bekezdés a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn. Megkövetelt igazolási mód: Részvételre jelentkezőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdésének, valamint a 61. (1) bekezdés a) és c)-d) pontjainak hatálya alá. Részvételre jelentkezőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az erőforrást nyújtó szervezetnek lehetősége van arra is, hogy a jelentkezésében a Kbt. 63. (2)-(5) bekezdés és a 63/A. (1) bekezdésének rendelkezései szerint igazolja, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdésének, valamint a Kbt. 61. (1) bekezdés a) és c)-d) pontjainak hatálya alá. Az igazolásokat és nyilatkozatokat eredeti formában, vagy hiteles másolatban kell benyújtani. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1. A részvételre jelentkező és a Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó valamennyi - a cégkivonatban szereplő - számláját vezető pénzügyi intézménynek a részvételi jelentkezési határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi eredeti, vagy hiteles másolatban benyújtott nyilatkozata a pénzügyi, gazdasági alkalmasságának megállapítása céljából az alábbi tartalommal, valamennyi, a cégkivonatban szereplő fizetési számlája tekintetében: - a számlavezetés kezdő időpontja, - tájékoztatás a fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítéséről, - a kiadás napját megelőző 12 hónapban volt-e a számlán 15 napot meghaladó sorban álló tétel. P.2. A részvételre jelentkező vagy a Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó Kbt. 66. (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozata a jelen felhívás közzétételét megelőző 2 év közbeszerzés tárgya szerinti az 1. rész esetében DWDM berendezések, a 2. rész esetében gerinchálózati IP MPLS routerek értékesítésből, telepítésből, üzembe helyezéséből, rendszerintegrációjából és támogatásból származó - nettó árbevételéről attól függően, hogy részvételre jelentkező vagy alvállalkozó mikor jött létre, mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak. P.3. A részvételre jelentkező vagy a Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó előfinanszírozási képessége igazolására az alábbi a)-d) pontokban előírt igazolási módok bármelyikét, vagy akár többet is választhat: a) a részvételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi főkönyvi kivonatának másolata, vagy a részvételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi pénzintézeti igazolás eredetiben vagy hiteles másolatban a szabad felhasználású pénzeszközökről illetve vagylagosan b) banki hitelígérvény vagy már meglévő hitelszerződés amelyet a bank külön nyilatkozattal egyértelműen a megajánlott rész finanszírozására biztosít és a hozzá kapcsolódó banki nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolati példánya,

7 illetve vagylagosan c) a biztosító társaság által kiadott kézfizető kötelezettségvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti vagy hiteles másolati példánya illetve vagylagosan d) a részvételre jelentkező vagy a Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó eredeti vagy hiteles másolati nyilatkozata részenként arról, hogy rendelkezik legalább az előírt összegű szabad felhasználású pénzeszközzel vagy más likvid eszközzel, és ennek a formáját/forrását is szerepeltetnie kell a nyilatkozatban. [Kbt. 66. (1) bekezdés d) pont]. A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására a Kbt. 65. (3) bekezdése szerinti szervezet erőforrásai is igénybe vehetők a Kbt. 4. 3/E. pontjával összhangban. Ebben az esetben az alkalmasság igazolása mellett a rendelkezésre állás a Kbt. 65. (4) bekezdése szerint megfelelően igazolandó. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): P.1. A részvételre jelentkező és a Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó alkalmasnak minősül, ha: minden a cégkivonatban szereplő számlavezető pénzügyi intézményi igazolás tartalma szerint határidőre eleget tesz fizetési kötelezettségének és egyik fizetési számláján sem fordult elő az igazolás kiállításának időpontját megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó sorban állás. A fenti P.1. alatti alkalmassági követelménynek részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) és a Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak önállóan (külön-külön) kell megfelelni. P.2. A részvételre jelentkező és a Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó alkalmasnak minősül, ha részenként a jelen felhívás közzétételét megelőző 2 év mindegyikében együttesen rendelkeznek legalább évi nettó 400 millió Ft közbeszerzés tárgya szerinti árbevétellel, illetve a vizsgált évek utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett devizaárfolyam (pl. HUF/EUR) figyelembe vételével számított ennek megfelelő egyéb pénznemben kifejezett árbevétellel. P.3. A részvételre jelentkező és a Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó rendelkezik együttesen az 1. rész esetén 200 millió Ft, a 2. rész esetén 200 millió Ft (vagy ezen összegnek megfelelő összegű deviza), mindkét részre benyújtott jelentkezés esetén 400 millió Ft szabad felhasználású pénzeszközzel vagy más likvid eszközzel, vagy a kettő bármilyen összetételű kombinációjával. Szabad felhasználású pénzeszköznek a rendelkezésre álló pénzeszközök (pénzeszközök sorra könyvelt tételek) vagy legalább október 15. napjáig érvényes banki hitelígérvény vagy hitelszerződés és a hozzá kapcsolódó banki nyilatkozat alapján október 15. napjáig rendelkezésre álló fel nem használt hitelkeret vagy biztosítási szerződés alapján kiállított legalább október 15. napjáig érvényes készfizető kötelezettségvállalást tartalmazó kötelezvény minősül. Más likvid eszköznek a rendelkezésre álló, azonnal, vagy rövid időn belül mobilizálható eszközök, rövid lejáratú követelések, átruházhatóságában nem korlátozott, bármikor pénzzé tehető értékpapír, továbbá a felmondhatóságában nem korlátozott bankbetét minősül, illetve a követelések és az értékpapírok sorra könyvelt tételek. Devizában rendelkezésre álló pénzeszközöket a jelen felhívás feladása napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett devizaárfolyam (pl. HUF/EUR) figyelembe vételével kell átszámítani.

8 A fenti P.2. és P.3. alatti alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) és a Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak együttesen kell megfelelni. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A részvételre jelentkező vagy a Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó a műszaki, szakmai alkalmasságát az alábbi dokumentumok benyújtásával tartozik igazolni: M.1. A 2. rész tekintetében a jelentkezési határidőt megelőző 36 hónap beszerzés tárgyának (gerinchálózati IP MPLS routerek leszállítására, telepítésére, üzembe helyezésére, rendszerintegrációja, támogatása) megfelelő legjelentősebb referenciái, a Kbt. 68. (1) bekezdésében leírtak szerint igazolva, melynek tartalmaznia kell a következőket: - teljesítés ideje (azaz a rendszerintegráció átadás-átvételének időpontja, a támogatás kezdő- és befejező időpontja), - a szerződést kötő másik fél megnevezése, - az ellenszolgáltatás összege vagy a mennyiségre utaló más adat megadása, - a referenciát nyújtók neve és elérhetősége, - a szerződés tárgyának ismertetése, ennek keretében a leszállított berendezések típusának és számának ismertetése, illetve az eszközökkel létrehozott, ill. bővített hálózat bemutatása (csomópontok száma, földrajzi elhelyezkedése), valamint a szerződés keretében nyújtott rendszerintegráció és támogatás ismertetése, - információ arról, hogy a teljesítés szerződésszerűen, vagy nem a szerződésnek megfelelően történt. M.2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek és beosztásuk megnevezése, képzettségük ismertetése, a végzettséget tanúsító okirat (felsőfokú oklevél, diploma) másolata és szakmai tapasztalatának ismertetése szakmai önéletrajz csatolásával, amelyben feltüntetik: a projekt rövid leírása, a betöltött szerepkör (projektvezető / tervező / szervező stb.), a projektben végzett feladatai kezdetének, végének időpontja (év, hó), a beszerzés tárgyát képező berendezések telepítésében szerzett tapasztalata, kitérve arra, hogy legalább 6 csomópontra vonatkozott a telepítés, tervezés. M.3. Az első megoldási javaslatban megajánlandó termékek (1. rész esetén: DWDM berendezések, 2. rész esetén: routerek) tekintetében csatolni kell elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó minőségi/megfelelőségi tanúsítvány másolatát. A tanúsítványnak legalább a jelentkezés időpontjában érvényesnek kell lennie. M.4. A Kbt. 67. (1) bekezdés d) pont alapján mellékelni kell a az első megoldási javaslatban megajánlandó termékek (1. rész esetén: DWDM berendezések, 2. rész esetén: routerek) termékleírását vagy gyártói nyilatkozatba foglalt bemutatását olyan tartalommal, amelyből az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható. A leírás egyszerű másolatban vagy CD/DVD-n is benyújtható! A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására a Kbt. 65. (3) bekezdése szerinti szervezet erőforrásai is igénybe vehetők a Kbt. 4. 3/E. pontjával összhangban. Ebben az esetben az alkalmasság igazolása mellett a rendelkezésre állás a Kbt. 65. (4) bekezdése szerint megfelelően igazolandó.

9 Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): A részvételre jelentkező vagy a Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó M.1.Rendelkezik a 2. rész tekintetében a jelentkezési határidő lejártát megelőző 36 hónapban összesen legalább nettó 200 millió Ft értékű, legalább 6 különböző településen telepített gerinchálózati IP MPLS routerek leszállítására, telepítésére, üzembe helyezésére, rendszerintegrációjára, valamint legalább 6 hónapra biztosított támogatására vonatkozó referenciával, és a jelentkezéshez csatolt, a Kbt. 68. (1) bekezdés szerinti referencianyilatkozatok vagy igazolások tartalmazzák, hogy szerződésszerű volt a teljesítés. Az előírt értékű referencia bármennyi referenciával igazolható, ha azok teljesítik az összeghatár kivételével - a fentiekben meghatározott valamennyi követelményt. M.2.Rendelkezik az 1. rész tekintetében legalább 1 fő felsőfokú műszaki informatikai vagy villamosmérnöki végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik nagysebességű optikai gerinchálózatban DWDM/CWDM berendezések legalább 6 csomópontra történő telepítésével és tervezésével kapcsolatos tapasztalattal. Rendelkezik az 2. rész tekintetében legalább 2 fő felsőfokú műszaki informatikai vagy villamosmérnöki végzettségű szakemberrel, akik mindegyike rendelkezik legalább 3 éves nagysebességű optikai gerinchálózatban IP MPLS routerek telepítésével és tervezésével kapcsolatos tapasztalattal. Amennyiben a jelentkező mindkét részre jelentkezik, a szakemberek azonosak is lehetnek. M.3. az általa megajánlandó termékek (DWDM berendezések, routerek) rendelkeznek legalább a jelentkezés időpontjában érvényes, minőségi/megfelelőségi tanúsítvánnyal. M.4. a megajánlandó termékek (DWDM berendezések, routerek) a termékleírás vagy a gyártói nyilatkozatba foglalt bemutatás alapján megfelelnek az ajánlatkérő által az ismertető feladat szakmai követelményei fejezetének 4. pontjában előírt valamennyi szakmai követelménynek. A fenti M.1.-M.4. alatti alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) és a Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak együttesen kell megfelelni. III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben) nem A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét? IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fejtája Nyílt Meghívásos

10 Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3., További információk rovatban kell megadni Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: Versenypárbeszéd x IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén) Létszám VAGY: minimum és, adott esetben, maximum A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? igen IV. 2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x xaz alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az ismertetőben meghatározott szempontok Szempont Súlyszám Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft) 75 Műszaki tartalom minősége 15 Műszaki tartalom minősége az 1. rész esetén, alszempontok: 2.1. a DWDM hálózat rugalmassága a rajta megvalósított szolgáltatások tekintetében 2.2. a DWDM hálózat és komponenseinek időtállósága azok kapacitása és funkcionalitása tekintetében, valamint alkalmazkodó képessége a sötét szál infrastruktúra változásaihoz 4,5 3

11 2.3. a DWDM hálózat és komponenseinek felügyelhetősége, a hálózat rendelkezésre állása 2.4. a DWDM hálózat és komponenseinek kezelhetősége Műszaki tartalom minősége a 2. rész esetén, alszempontok 2.1. a routerek rugalmassága a routerek időtállósága azok kapacitása és funkcionalitása tekintetében 2.3. a routerek felügyelhetősége, rendelkezésre állása 3. Jótállási időszak hossza évben 7 4. A megajánlott rendszer által felvett 3 maximális elektromos teljesítmény, kw-ban IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges) IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) P-278-1/10 IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (nap/hó/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (nap/hó/év) Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (nap/hó/év) IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2010/04/01 (nap/hó/év) Időpont: ,

12 Kell-e fizetni a dokumentációért? nem Igen válasz esetén, Ár (számokkal): Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő Dátum: 2010/04/01 (nap/hó/év) Időpont: IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: 2010/04/16 (nap/hó/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU Egyéb: IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén) -ig (nap/hó/év) VAGY hónap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: (nap/hó/év ) Időpont: Hely (adott esetben): Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) a szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? igen Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot: Új Magyarország Fejlesztési Terv KMOP-2008/4.2.1.a_2 és TIOP-1.3.2/08 számú program VI.3) További információk (adott esetben) 1) A versenypárbeszéd alkalmazására a Kbt. 123/A. (1) a.) pontja alapján kerül sor, miszerint a közbeszerzés tárgyára vonatkozó közbeszerzési műszaki leírás meghatározására ajánlatkérő objektív okokból nem képes olyan részletességgel, amely lehetővé tenné a nyílt vagy a meghívásos eljárásban a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását. A beszerzés tárgyaként megjelölt eszközök és szolgáltatások felhasználásával ajánlatkérő egy új generációs, un. hibrid kutató hálózati infrastruktúra kialakítást kíván megvalósítani. A rendszer komplexitása és a megcélzott innovatív, előremutató infrastruktúra kiépítéséhez a legújabb technológiák alkalmazása szükséges, amelyekkel kapcsolatos információk csak korlátozottan érhetőek el. A lehetséges műszaki megoldások, és azok újszerűségéből adódó kockázatok és előnyök megismerése biztosítja azt, hogy a kiválasztott rendszer illetve eszközök egyaránt teljesítsék a kutatás-fejlesztési célokat és a széles felhasználói kör által elvárt működési paraméterek elérését. 2) A jelentkezéshez csatolni kell: - nyilatkozatot a Kbt (1) bekezdés a)-c) pontjai szerint;

13 - a közbeszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében a Kbt (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot; - részvételre jelentkezőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, az erőforrást nyújtó szervezetnek a részvételi határidő lejárta napjától számított 60 napnál nem régebbi eredeti vagy hiteles másolati példány cégkivonatot, amennyiben módosítás van folyamatban, akkor a cégbíróság részére igazoltan megküldött változásbejegyzési kérelmet, egyéni vállalkozók esetén egyéni vállalkozói igazolvány másolatát; - a részvételre jelentkező, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kíván alvállalkozó, az erőforrást nyújtó szervezet részéről a cégjegyzésre jogosult személy hiteles cégaláírási nyilatkozatának egyszerű másolatát, valamint a cégkivonat szerint - a jelen eljárás vonatkozásában a cégjegyzésre jogosult akadályoztatása esetén cégjegyzésre jogosult meghatalmazását és a meghatalmazott aláírás mintáját tartalmazó dokumentumot egyszerű másolatban; - nyilatkozatot szükség esetén arra vonatkozóan, hogy a csatolt cégkivonatban szereplő számlája megszűnt. Ebben az esetben a nyilatkozatnak tartalmaznia kell az adott számlaszám, számlavezető pénzügyi intézmény és a megszűnés dátumának megjelölését. - az ismertető feladat szakmai követelményei fejezetének 4. pontjában előírt minimum-követelményeknek megfelelő vagy kedvezőbb tulajdonságát termékleírással vagy a gyártó nyilatkozatával kell igazolnia az alábbiak szerint: amennyiben a termékleírás nem tartalmaz minden olyan adatot, amely annak megállapításához szükséges, hogy a termékek megfelelnek-e az ismertető feladat szakmai követelményei fejezetének 4. pontjában előírt minimum-követelményeknek, a jelentkezőnek csatolnia kell a gyártó nyilatkozatát a termékek ezen jellemzőiről. 3) Az ajánlatkérő a megfelelő részvételi jelentkezés elkészítésének és benyújtásának elősegítése érdekében ismertetőt bocsát a részvételre jelentkezők rendelkezésére. Az ismertető kiváltása az érvényes részvételi jelentkezés feltétele. Közös részvételi jelentkezés esetén elegendő, ha a közös részvételre jelentkezők egyik tagja kiváltja az ismertetőt. Az ismertető rendelkezésre bocsátásának módja: Az ismertető átvehető személyesen, vagy meghatalmazott útján, az ismertető beszerzési határidejének lejártáig, azaz a részvételi jelentkezések benyújtási határidejének lejártáig, illetőleg a Kbt ban foglaltaknak megfelelően. Az ismertető átvehető munkanapokon 9-14 óra között, a jelentkezési határidő lejártának napján 9-10 óra között az I.1) pontban megadott címen a szobában. 4) A jelentkezéseket az I.1) pontban megadott címen, a szobába kell benyújtani, a jelentkezések felbontásának időpontja: április 1. 10:00 óra, helyszíne az I. emeleti körtárgyaló. (NIIFI, 1132 Budapest, Victor Hugo u I. em.) A részvételi jelentkezések felbontásakor jelenlétre jogosultak: a Kbt (2) bekezdésében meghatározottak szerint. 5) Külföldi székhelyű részvételre jelentkezők/alvállalkozók/erőforrást nyújtó szervezetek esetében a benyújtott idegen nyelvű kivéve angol - igazolások és nyilatkozatok mellé csatolni kell azok hiteles fordítását is, angol nyelvű iratok esetén azok egyszerű fordítását. 6) Külföldi székhelyű jelentkezőknek, 10 % feletti alvállalkozóknak, erőforrást nyújtó szervezeteknek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy a Kbt. 60. (1) bekezdés e) pontjában meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 123 Ajánlatkérő: Keszthely Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 8360 Keszthely, Fő tér 1. Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Postai irányítószám: 1097. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 1097. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) Korm. r. 23. (4) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): AJÁNLATI FELHÍVÁS EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EURÓAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HC - ATM rádiórendszer beszerzése

HC - ATM rádiórendszer beszerzése HC - ATM rádiórendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/57 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - egyes ágazatokban EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Közbeszerzési útmutató 2. segédlet. FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki feladatok

Közbeszerzési útmutató 2. segédlet. FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki feladatok Közbeszerzési útmutató 2. segédlet FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki feladatok Tartalom Az építési beruházásokra vonatkozó szabályok, mintadokumentumok a FIDIC 3 szerződéses feltételek szerinti

Részletesebben

Diagnosztikai eszközök beszerzése

Diagnosztikai eszközök beszerzése Diagnosztikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye Beszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.06.15. Iktatószám: 9818/2015 CPV Kód:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.06.15. Iktatószám: 9818/2015 CPV Kód: ELI-ALPS nagyprojekt P4 ker. a kut-i nagyberendezésnek helyet adó és az ÚSzT ker. megvalósuló kutatóközpont mechanikai, elektronikai és optikai műhelyei számára gépek, műszerek, berendezések, kiegészítők,

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE

A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ.

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ

Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ Közzététel dátuma: 19.08.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 05.09.2011 Dokumentáció beszerzésének

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tiszacsege közétkeztetés

Tiszacsege közétkeztetés Tiszacsege közétkeztetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Hitelfelvétel az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok fejlesztésének részleges finanszírozása céljából

Hitelfelvétel az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok fejlesztésének részleges finanszírozása céljából Hitelfelvétel az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok fejlesztésének részleges finanszírozása céljából Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben