ÉletMag Klub Szervezeti és Működési Szabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉletMag Klub Szervezeti és Működési Szabályzat"

Átírás

1 ÉletMag Klub Szervezeti és Működési Szabályzat Bevezetés Az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület tevékenységét és közhasznú feladatait kiegészítendő, anyagi ösztönző és önfinanszírozó rendszert hoz létre. Ennek elemei a kölcsönös előnyökön túl a Kereslet Kínálati Hálózat kiépítése, a Feltalálók Bankja megalapítása és a Bizalom részvény, mint elkérhető fizető eszköz bevezetése. A továbbiakban taglalt szabályzat az ÉletMag Klub Tagsági Megállapodás, valamint a Megbízási Szerződés szerves részét képezi. Az ÉletMag Klub közösség építő hálózatában a független klubtagok személyes használatra terjesztenek az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület (továbbiakban: Egyesület) által preferált termékeket, illetve az Egyesület által létrehozott közösségi gyógyítás és létforma előnyeit a tagok saját megelőző és kuratív szándékukkal megegyezően, a test-lélek-szellem szintjén jól felfogott érdekükből adódóan kihasználják. Az ÉletMag Klub tagjai az Egyesület által gondosan kiválogatott, vagy önerejéből ( Feltalálók Bankja által) támogatott kizárólag Magyar innováció(k)ból álló, jó minőségű termékpalettájával törekszik hozzá járulni a nemzeti értékeinkből táplálkozó fogyasztói kultúra újraélesztéséhez. A klubtagok elsősorban családjukat, baráti körüket látják el termékkel, információkkal, és újabb klubtagokat is toborozhatnak. Az Egyesület saját logójával ellátott termékek kereskedelmi forgalomba nem kerülhetnek. Sem az Egyesület tisztségviselői, sem a klubtagok nem ígérhetnek senkinek konkrét jövedelmet. Ez minden klubtag személyes rátermettségén, ügyességén és befektetett munkáján múlik. 1. Klubtagság 1.1 Ki lehet klubtag és milyen feltételekkel? Klubtag az a 18. életévet betöltött természetes, vagy jogi személy lehet, aki az egyesület alapszabályával, annak célkitűzéseivel egyetért, ill. Klubtagsági Megállapodásban foglaltakat megismerve és elfogadva azt két kezes ajánlását követően aláírta. Továbbá a Klubtagsági Megállapodásban szereplő összeget a belépéskor átutalással vagy készpénz befizetésével kiegyenlítette. Klubtag lehet az Egyesület bármely tagja. Az Egyesület rendes tagjainak belépéséhez nincs további kezesekre szükség. Rájuk is érvényesek a belépéshez szükséges anyagi feltételek. A Klubtagsági Megállapodásban megfogalmazásra kerülő kezesek feltüntetésével és azok jóváhagyó (akár elektronikus) aláírásával válik a fenti személy teljes értékű klubtaggá. Magáról a tagsági minőségének megfelelő információkat az egyesület számára szolgáltatta. A belépést és a befizetést visszaigazoló válaszlevélben kerül feltüntetésre a Klubtagsági 10 jegyű azonosító, és egy 4 jegyű pin kód. Az ÉletMag Klub hivatalos weblapján lehetőség nyílik kizárólag elektronikus úton történő regisztrációra. Ilyen esetben a kezesek elektronikus úton történő aláírása is érvényes, kezes felvállalásuk honorálása a banki átutalások lezártával kerül kifizetésre. A belépéshez szükséges regisztrációt a kezesek a belépőkkel együtt megjelenve egyidejűleg bármely ÉletMag Klub, vagy ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület által üzemeltetett helyszínen megtehetik a szükséges dokumentumok kitöltésével, interneten történő online regisztrációval. Ebben az esetben az ügyintézésért felelős személy a befizetésre szánt összeget átveheti nyugta ellenében és 24 órán belül azt az Egyesület számlájára köteles befizetni. A kezesek jutalékát nyugta ellenében a helyszínen kifizeti és a tranzakció minden lépését az internetes felületre köteles felvezetni. Az Egyesület a klubtagsági kaució összege felett az Együttműködési Megállapodás értelmében egy éven át szabadon rendelkezhet. A kezesség vállalás szabályozott ellenértéke csupán a két kezes és a Klubtag jelölt között létrejött természetes alanyi kapcsolat terméke. Az Egyesület mindössze ennek /11 oldal

2 mértékét rögzíti, de arra semminemű jogot nem formál. A kaució fennmaradó forintos részéért az Egyesület 10x forintos névértékű elektronikus Bizalom Részvényt ad. Elektronikus aláírás: 10 jegyű azonosító: a Klubtag egyedi azonosítására a rendszer által generált szám, kis- és nagybetű kombinációja, mely szándékosan nem utal helyszínre, névre, vagy időpontra. Nem kötelező megjegyezni, de minden tranzakció során, mint az elektronikus aláírás egyik elemére, szükség van. 4 jegyű pin kód: a Klubtag egyedi azonosítására a rendszer által generált 4 db. arab számjegy. Megjegyzendő! Szándékos, vagy vétlen elidegenüléséből származtatott káráért a Klubtagnak az Egyesületet semminemű felelősség nem terheli. A Klubtag által kitalált jelszó: Megjegyzendő! Szándékos, vagy vétlen elidegenüléséből származtatott káráért a Klubtagnak az Egyesületet semminemű felelősség nem terheli. A fentiek együttesen képezik az ÉletMag Klub működését felügyelő informatikai rendszer számára azt az elektronikus aláírást, melyet a hatályos adatvédelmi törvényi keretek között a klubtag fizetésre, pénzmozgások és szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére és kezesség felvállalásra az ÉletMag Klub informatikai rendszerén keresztül, mint egyedi azonosítót használhat a Klubtagságon belül. Klubtagsági minőségek: Klubtag az ÉletMag Klubhoz az alábbi minőségekben tud csatlakozni. Egyidejűleg és később változtatható módon, több címen is beléphet. Ezen minőségek egyfajta felvállalások is, amik szorosan kapcsolódnak az egész-séges életpálya modell megteremtéséhez, mind egyéni, mind közösségi szinten megélve a Klubtag szakmaiságából, vagy civil mivoltjából származtatható előnyöket. Funkcionális felosztás alapján besorolt tagsági minőségek és a regisztrációhoz szükséges adatok: - Természetgyógyász- / komplementer medicinában jártas gyógyítóként. Az alábbi íratok bemutatására van szükség: Jártasságot/Képesítést igazoló diploma/bizonyítvány/oklevél. Személyi igazolvány, Társadalombiztosítási Azonosító Jel, Lakcímet igazoló kártya, Adószám/Adóazonosító jel, ANTSZ engedély. Bankszámlaszám. Orvosként. Az alábbi íratok bemutatására van szükség: Orvosi diploma, szakképesítést igazoló diploma/bizonyítvány/oklevél. Személyi igazolvány, Társadalombiztosítási Azonosító Jel, Lakcímet igazoló kártya, Adószám/Adóazonosító jel, Orvosi nyilvántartásba vételi szám (pecsétszám). Bankszámlaszám. Őstermelőként. Az alábbi íratok bemutatására van szükség: Őstermelői igazolvány Személyi igazolvány, Társadalombiztosítási Azonosító Jel, Lakcímet igazoló kártya, Adószám/Adóazonosító jel, ANTSZ engedély. Bankszámlaszám. Páciens- / fénykereső- / önkéntes életmód váltóként. Civil mivoltját meghatározó legmagasabb iskolai végzettsége, a Klubtagság számára meghirdetendő szolgáltatása, felajánlása. Az alábbi íratok bemutatására van szükség: esetleges maradandó egészségkárosodását, fogyatékosságát, annak százalékos mértékét igazoló határozat, Személyi igazolvány, Társadalombiztosítási Azonosító Jel, Lakcímet igazoló kártya, Adószám/Adóazonosító jel. Bankszámlaszám /11 oldal

3 1.2 A klubtagsági felvétel körülményei: Új klubtag két kezes ajánlásával kerülhet felvételre. Felvételekor az Egyesület felé egyszeri kauciót fizet Ft értékben, melyet a kizárólag 12 hónapot meghaladó folyamatos tagsági viszony megszűnésekor köteles az Egyesület visszatéríteni. A kezesekre átruházott forinttal kiegészített kauciót már csak számla ellenében tudjuk visszatéríteni a jutalék kifizetésekhez csatolva éves tagsági bónusz címen. A belépéskor forintból forintot a két kezesnek az ajánlásért és a kezesség vállalásáért az Egyesület jóváír a virtuális online számlájukon. A fennmaradó forintot, a továbbiakban kifejtett Bizalom Részvény címen azonos névértéken (10x Ft) az egyesület a klubtag számára létrehozott egyesületi virtuális online számlájára helyez. Ennek felhasználási lehetőségeiről és a rendszerben való szerepéről későbbiekben teszünk említést. A belépéssel egy időben a klubtagságot havonta megerősítő havidíj első részletét is befizeti a klubtag, melynek összege forint. Ezen forint minden hónapban rögzített formában kerül felhasználásra az alábbiak szerint: forint a Bizalom Részvény alapba kerül jóváírásra a klubtag virtuális számláján forint az Egyesület fenntartási és működési költségeit fedezi forint a Feltalálók Bankja alapba kerül a klubtag virtuális számláján rögzítésre 1.3 A klubtagság megszűnésének körülményei: A klubtag tagságának megszüntetését egy hónapos felmondási határidővel egyénileg is kezdeményezheti, illetve az alább felsorolt esetekben: Bizalom részvényeit elfogyasztja, etikai vétséget vét, tisztességtelen (üzleti) magatartásával szemben klubtagok fellépnek és kérik a tag kizárását. Amennyiben a klubtag saját jól felfogott érdekében tett ígérete ellenére tagsági aktivitása és életmód váltó szándéka kirívó mértékben csökken, és a kezesek közbenjárására sem történik érdemi változás, havi klubtagsági díját nem fizeti, abban legfeljebb felszólítás ellenére is három havi elmaradás mutatkozik. Egy klubtag aktivitása a klub által megrendezésekre kerülő előadásokon való részvételének számában illetve a számukra meghatározott terápiákon való maradéktalan részvételen mérhető. Ennek minimumát havi egy előadáson való részvételben állapítjuk meg. 2. Definíciók 2.1 KKH: Kereslet Kínálati Hálózat: Az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület alapszabályában foglalt célkitűzéseinek leginkább megfelelő természetes, kereslet-kínálati viszonyokra épülő, és a hazai innovációt, ill. feltalálókat preferáló terjesztői klubhálózat kialakítására törekszik. Kereslet-kínálati hálózatunk alapját egy termék bevezetése előtti természetes igény felmérésének virtuális összegzése adja, mely befektetői motivációként jelenhet meg a klubtagság számára. Azokban a megyékben, ahol ÉletMag Klubtevékenység zajlik, a bevezetésre szánt termék (vagy szolgáltatás, stb.) feltalálója vagy annak tulajdonosa termékbemutató turné keretén belül előadásokat tart. A klubtagság ezen előadásokon győződhet meg a termékek használati értékéről. Amennyiben a termék a klubtagság 51%-nak támogatását élvezi, a turné végén összegzett támogatottság %-os feltüntetése mellett, a klub által üzemeltetett internetes felületen licitre kerül. A licit zárása akkor történik, amikor a termék megvalósításához szükséges előzetesen megállapított tőkeérték a klubtagság addig akkumulált Feltalálók Bankja részvényei által kiegyenlítésre nem került. A továbbiakban a klubtagok a termékhez kapcsolt részvénycsomag egyenérték %-ban kifejezett hányadában tarthat igényt a termék későbbi havi összesített klubforgalmának képzett árrésére a termék bevezetésétől számított egy éven keresztül. Egy termék sikerétől függően, annak terjesztési aktivitásának 30%-ára történő /11 oldal

4 visszaeséséig, minden évben a hálózatba kerülésének tőkeértékéig ismételt licitre kerül a fentiek alapján. A terjesztési aktivitás a mindenkori megelőző év azonos időszakára vetített 3 havi átlaga, bevétel forintban meghatározva. Amennyiben ez az átlag bármikor 30%-ra, vagy az alá esik, abban az évben a termékhez újabb licitet nem hirdetünk meg, kifutó termékként kezelve az utolsó részvénytulajdonosoké a terjesztési árrésbevétel, amíg a termék iránt a gyárthatóságot meg nem hiúsító igény van a hálózat részéről. Ennek mértékét a gyártóval kötött termékszerződés határozza meg, mely a termékdokumentációkkal együtt a licit nyilvánossága elé kerül minden évben. Egy termékhez többféle árrés kapcsolható: 1. Hálózatba kerülési árrés: a gyártóval történt megállapodást követően az ÉletMag Klub által képzett klubtagok felé történő eladási ár és a termék bekerülési ára közötti árrés. 2. Közvetlen eladási árrés: a termék hálózaton belüli értékesítése és a végfelhasználási ár között keletkezett közvetlen árrés. A klubtag termék terjesztésből származtatott jövedelme a fentebb taglalt árrések bármelyikéből képződhet. Az ÉletMag Klub minden termékre egyedi árat képez, melyhez pontot, pontértéket nem kapcsol. Az árréshez való hozzáférés a fenti szabályok szerint minden klubtag számára közvetlen. A klubtagnak a közvetlen termékterjesztésből származó aktív anyagi előnye sem a Feltalálók Bankjába, sem a Bizalom Részvénybe nem konvertálható, valójában a terjesztés termékre vonatkoztatott reklámköltsége realizálódik. 2.2 Feltalálók bankja: A Feltalálók Bankja első lépcsőjével az egyesületnek az a célja, hogy a feltalálók viszonylag kis tőkeigényű K+F-hez az igények ismeretében és annak mértékében tudjon hozzájárulni. Az Egyesület elnöksége felé benyújtott minden egyes Feltalálók Bankja pályázatot szakértők bevonásával elbírál. Elbírálást követően az innováció tulajdonosát, vagy annak törvényes képviselőjét közvélemény kutató előadássorozatra bocsájtjuk. Fent leírt népszerűség esetén a termék licitre bocsájtható. A licit összege egy a gyártó, a feltaláló és az Egyesület között létrejött háromoldalú megállapodás alapján kerül kikalkulálásra. A feltaláló a licit összegéből és a termékbe épített mindenkori gyártói árrésből részesedik. Ezek mértéke termékenként változó. Az Egyesület a terméket olyan áron veheti át, melyre még hálózati, és terjesztői árrést építve sem több az ily módon kialakított végfelhasználói ár, mint a hasonló termékek átlagos kiskereskedelmi ára. A licit összege tehát, a termék indulását fedezi, továbbá az Egyesület és a feltaláló érdekeltségét. A feltaláló így évenként részesül olyan támogatásban, mely feltehetően újabb termékek fejlesztésére inspirálja. Ezen összefüggés mögött az a szándéka húzódik meg az Egyesületnek, hogy az egész-ség tudatosságot szolgáló termékek palettája bővüljön. Az Egyesület változó mértékben építi bele a licit összegébe azt az igényét, mely az innovációk felkutatását, szakértők honoráriumát és a szervező munkát fedezi helyileg és országos érdekeltséggel. A befektetés és megtérülés arányát a kereslet függvényében lehet előre kalkulálni. A keresletet szimbolizáló objektív mérőszám a termék bemutató turnék lezárultával az Egyesület összegez és a licit napján a termék dokumentációkkal együtt a licit felületén megjelenít. A klubtag az ÉletMag Klubnak befizetett havi tagsági díjából forintot minden hónapban az egyesület által fenntartott és kezelt informatikai rendszerében, a Feltalálók Bankja virtuális számlájára jóváír. Ezen összeggel a klubtag gazdálkodik. A terméklicitek során az itt akkumulált összeg erejéig lehetősége van a termék tőkealapjának feltöltésére és a fentebb taglalt módon jogalapot formál a termék forgalmának rá eső hányadára. Feltalálók Bankjába kizárólag kétféle úton kerülhet a tag számára elkülönített tőkealap: 1. A havi tagsági díjjal, Feltalálók Bankja részvény, melynek értéke 2x1.000 forint/hó 2. Bizalom részvénnyel, melynek névértéke forint/hó, vagy forint/tranzakció /11 oldal

5 Nincs lehetőség Klubbon kívüli forrás bevonására. A Feltalálók Bankja részvény és a Bizalom részvény azonos megítéléssel kerülhet licitre. 2.3 Feltalálók bankja részvény: A Feltalálók bankja részvény forint névértéken kerül bevezetésre a Klubhálózatba. Minden hónapban forinttal gyarapodik a tag befizetését követően. A Klubtag licitekből származtatott termékforgalom tulajdonrésze minden lezárt hónapot követő hónap 15. munkanapjáig a fenti szabályok alapján kerül jóváírásra. Ezen összeg a Klubtag számára egyrészt közvetlen kifizetés formájában válik elérhetővé, másrészt a Feltalálók Bankjában akkumulálódhat. A kifizetés esetén a Klubtagnak számlaképesnek kell lennie és annak adóalapját fogja növelni. Harmadrészt a Klub tagjai közötti tranzakciók során használható fel az ellenérték fedezetéül. Negyedrészt a Feltalálók Bankja a legaktívabb Klubtagok számára Korona befektetői alapot nyit. Az alapot forinttal lehet megnyitni, és minden további forint jelent egy azonos névértékű Korona részvényt. Ezzel a részvénycsomaggal a Feltalálók Bankja részvényhez hasonlóan olyan innovációkat kívánunk támogatni, amik volumenében túlmutatnak az ország határain és az Egyesület sem feltétlenül az egyetlen befektető, de hozama arányos a befektetés mértékével. Távlati célok a Klubtagsághoz fűződő belső használatú, csak kezelési költséget felszámító, de kamatmentes hiteleket folyósító Bizalom bank ahol a Klubtag törlesztésre szánt Bizalom részvénye árverés útján a törlesztés hányadát képezheti, illetve az egész-ség tudatos életpálya biztosító megvalósítása. 2.4 Bizalom részvény: A Bizalom részvény névértéke forint és minden hónapban a Klubtag forintos befizetése révén forintonként realizálódik. Belépéskor 10x1.000 forint formájában kerül jóváírásra. Ez egy olyan névleges fizetőeszköz, melyet a szolgáltatást végző, vagy a terméket eladó kérhet a vevőtől. A Bizalom részvény egyen értékű a Feltalálók bankja részvénnyel, ezért a licitben is felhasználható. A Feltalálók Bankja részvény csak licitre, míg a Bizalom részvény bármely két Klubtag között létrejött, akár az ÉletMag Klub szolgáltatási, vagy termékkörén kívül eső tranzakciókban is felhasználható az eladó kérésére, amennyiben a vevő rendelkezik Bizalom részvénnyel. Minden tranzakció csak egy Bizalom részvénnyel fedezhető, annak globális értékétől függetlenül. Az eladó személye dönti el, hogy a névleges értéket a Bizalom részvényből származó előnye fedezi-e. Ezzel a művelettel lehet Bizalom részvényt rabolni. A vevő részéről pedig az mérlegelendő, hogy a megvásárolt termék, vagy szolgáltatás az Ő helyzetében releváns-e a Bizalom részvényeinek vonatkozásában. Azaz elegendő Bizalom részvénye maradt-e Klubtagsági elképzeléseinek további menedzseléséhez. Szabály, hogy amennyiben bármely Klubtag a rendelkezésére álló Bizalom részvényeit elhasználta, azaz elfogyott, mint maga a bizalom, az informatikai rendszer által kiírásra kerül, tagsága azonnali hatállyal megszűnik. Ezzel a Bizalom részvényekkel való visszaélést, a Klubtagok becsapását kívánjuk megelőzni. Ugyanakkor a bizalom értékét a globális megítélés fölé helyezzük. A szándék kiépüléséhez, annak megértése vezet, hogy a többlet és a szükséglet amennyiben találkozik, azonos értéket képvisel függetlenül annak globális beárazásától. Az egész-ség tudatosság pénzügyi energetikájának alapja, hogy értéket csak annak tulajdonítsunk, amire szükségünk van. 3. Egész-ség mustra: Az egész-ség mustra egy olyan, az ÉletMag Gyógyszövetség által bevezetésre került eljárás, mely során a szélesen értelmezett egész-ség bármely elemének az egyensúly felborulása következményeit közösen értelmezzük egy állapot javító-, egy oki komplementer terapeuta és egy hagyományos /11 oldal

6 allopatikus orvos jelenlétében az adott személy kérésére, az Ő beleegyezésével azonos helyen és időben. A belső szóhasználatunk szerinti fénykereső lehet Egyesületi tag, Klub tag, vagy akár az előzőektől különböző magán személy. Cégek, gazdasági társulások és természetes jogi személyek csoportos felkérésének is szívesen tesz eleget az Egyesületünk. Az ÉletMag Klub tagsága számára az egész-ség mustra 20%-os kedvezménnyel vehető igénybe. Ezen találkozás kimenetele egy olyan ajánlás, melyet megfogadva a fent említett egyensúly helyre állhat. A rendszer működésének egyik elvi alapja az orvos hatáskörébe helyezett kontroll, melynek informatikai hozzáférhetőségét az orvosok számára térítés mentesen biztosít az Egyesület. A betegjogi kautélák és a kompetenciák viszonylatában az adott orvosbeteg interakciókra a hatályos egészségügyi törvények és protokollok a mértékadók. Az egészség mustra közegészségügyi szempontból semleges cselekmény (nem alkalmaz testüregbe, vagy testbe hatoló invazív, vagy non-invaziv technikát, sem ismert, vagy tudományos megközelítésből ismeretlen, okkult diagnosztikai módszert, továbbá nem történik egy adott páciens diagnosztikus értékű állapot felmérése, így tünet együttesek, szindrómák sem kerülnek megállapításra, ami szigorúan orvosi feladat), a felek magánemberként cserélnek véleményt olyan a fénykereső személyét érintő kérdésekről, melyre csak az érintettek kapnak a fénykeresőtől írásbeli felhatalmazást. Személyiségi jogaira való tekintettel, függetlenül az esemény helyszínétől és annak megközelíthetőségétől a magánszféra sérthetetlenségére való tekintettel a hatóság csak bűncselekmény alapos gyanúja esetén és csak ügyészségi felhatalmazás birtokában, részletes írásbeli indoklással léphet közbe. Amennyiben ezt elmulasztja az érintett magánszemélyek ellenlépésüket jogi útra terelik és hivatali visszaélés vádjával feljelentést kezdeményeznek az Egyesülettől függetlenül. Az egész-ség mustrát követően a fénykereső a fenti személyes beszélgetésen részt vett egyéb vonatkozásban gyógyító tevékenységet is végző, általa Klubtagként megbízott, továbbiakban egészség menedzserrel megállapodásra lépnek a fénykereső jól felfogott érdekének megfelelően. Ezen megállapodásnak az értelmében, amit az ÉletMag Klub szabályoz, a fénykereső test-lélekszellem és öko-szociális egyensúlyának helyreállításának érdekében az Önmaga által elhatározott utat bejárja. Állomásonként egy 20%-os kezdő, majd 5%-os részesedés motiválja és fedezi a költségeit az egész-ség menedzsernek, aki az optimális keretek közt mérlegeli az elvárható javulás szubjektív mértékét. A fénykereső a kellő engedélyekkel rendelkező terapeutákkal, mint Klubtagok találkoznak piaci árnál a klubkedvezménnyel mérsékelt áron. A fizetés módja lehet készpénzes, ekkor a szolgáltatást végző köteles bizonylatot adni. Amennyiben a Klubtagságukkal élve, mint belső körbetartozást használva, elektronikus jóváírással kellő fedezet birtokában, a névértékkel azonos összeget vezetnek fel az informatikai rendszerbe, mint tranzakciót, nem köteles számlát adni, hisz pénzmozgás nem történt. Másik módja a tranzakció kiegyenlítésére a Bizalom részvény rablás, amit minden esetben a szolgáltatást végző kezdeményezhet és csak közös megegyezéssel üthető nyélbe, az érintettek kölcsönös elektronikus ellenjegyzésével, találkozásonként forint névértékben a kezelés, vagy szolgáltatás globális értékétől függetlenül a felek egyéni kockázatának mérlegelése után. 4. Termék: Termék lehet magyar innovációból kikerülő használati cikk, élelmiszer ipari termék, kozmetikum. Lehet szellemi termék, vagy művészeti alkotás, amely a közösség által mindennapos igényként felmerül és megnevesíthető érték köthető hozzá. Hasznos, praktikus ismereteket adó, vagy felkészítő jellegű előadás, vagy előadás sorozat, ami ismétlődő és nagy érdeklődésre tarthat számot. Akkreditált képesítést, végzettséget vagy akár diplomát adó képzés, melynek financiális értékét annak használhatósága, későbbi jövedelem szerző potenciálja adja. Ezekben az esetekben az /11 oldal

7 induláshoz és akkreditáláshoz szükséges tőke jelenti a licit összegét, és a szemeszterenként, vagy periodikusan fizetendő tandíjba épített Klub árrés jelenti a részesedések pénzügyi bázisát. Jellemzően az ilyen típusú termékekre kisebb a kereslet, viszont nagyobb fajlagos hozammal jár az invesztíció a Feltalálók bankja részvényeseknek. Összességében bármiből lehet termék, ami átmegy a Klubtagok szükségleti szűrőjén és keresletként megjelenik. Tilos a termékek kereskedelmi forgalomban illetve internetes áruházban történő értékesítése, a klubtagok a termékeket kizárólag közvetlen értékesítés útján forgalmazhatják. Szavatosság, Jótállás Az ÉletMag klub tagjai felé garantálja és szavatolja, hogy az általa forgalmazott termékek mindenben megfelelnek a hivatalos termékspecifikációnak. Amennyiben a vásárolt termékkel szemben minőségi kifogás merül fel a szavatossági időn belül, és azok jogosnak találtatnak, úgy a vásárolt terméket az ÉletMag Klub a minőségi hibás termék ellenében díjmentesen kicseréli. Amennyiben a minőségi kifogás a termék szavatossági idejének lejárta után kerül benyújtásra, úgy a terméket nem áll módunkban kicserélni. Pénzmozgások, kifizetések A Klub bevétele az egyszeri forint kaucióból, a havonta befizetendő klubtagsági díjakból és a termékek terjesztői hálózati árába épített árréséből, illetve a licit előre kalkulált Egyesületi termék menedzselési hányadából származtatható. A Klubbon belüli jóváírások mögött valós pénzmozgás nincs, ezért a tranzakciónkénti Áfa nyereség a közösség valódi nyeresége, mely virtuális. A tag felvételekor személyes befizetés esetén a kezesek felé forintot a belépő tag ruház át 24 órán belül az Egyesület házipénztárát érintve, nyugtával bizonylatolt módon. Átutalással történő befizetés esetén az Egyesületi számlára kerül a kaució összege. A szabályzat értelmében a kezesek virtuális számlájára kerül jóváírásra az Őket illető forint, azok tőkealapját növeli. Amennyiben a tag kéri a kifizetését és rendelkezik megfelelő adóalanyisággal (számlaképes), akkor természetszerűleg hálózati jutalék címen kifizetésre kerül. A kezesek az általuk pártolt tag 12 hónapot meghaladó aktív tagsági viszonyának Önszántából történő megszüntetésekor a tagnak a rájuk eső kaucióját ( forintot) kötelesek visszatéríteni. Ennek pénzügyi technikája, hogy a kezesek virtuális tőkealapjáról a kilépő tag számlájára visszairányítjuk az forintot, ahonnan kiegészítve a kaució Egyesületet érintő forintnyi hányadával, a fenti jogcímen számla ellenében visszafizetésre kerül a kilépő tag részére. A 12 hónapon belüli kilépésekor a tag elveszti a kaucióját, de az addigi aktivitásából keletkezett jutaléka kifizetésre kerül. Amennyiben 12 hónapon túli tagsági viszonyt kíván megszüntetni a kauciója kifizetésre kerül, de az Egyesület számláján összegyűlt jutaléka elvész, azaz az a továbbiakban az Egyesület vagyonát fogja képezni. A tag köteles kilépési szándékáról a kezeseit írásban értesíteni és az ettől számított egy hónap felmondási időt aktívan tölteni. A Klubbon belüli termékterjesztésből származó jövedelme a Klubtagnak az a Klubtagtól elidegeníthetetlen, tehát a személyi jövedelem adó alapját növeli, de az Egyesület számára nem jelent könyvelési tételt. A licitek és részvény használatok során keletkezett jövedelme a tagnak, szintén a virtuális bankszámlájára kerül jóváírásra és a fenti feltételekkel kerül kifizetésre a tag írásbeli igényének megfelelően számla ellenében. A klubtag vállalkozásán keresztül a megküldött elektronikus elszámoló-lapon feltüntetett Cégnél/Cégeknél keletkezett jutalékát az adott Céggel/Cégekkel kötött megbízási szerződés alapján, a székhely szerinti ország, illetve az adott Cég szabályai szerint veheti fel. A jutalék kifizetésének feltétele: 1. megfelelő tevékenységi körrel rendelkező, az adott ország jogszabályainak megfelelő vállalkozás és az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület között megbízási szerződés megkötése. A vállalkozásnak vállalkozói igazolvány/regisztrációs lap vagy cégnyilvántartás alapján /11 oldal

8 ellenőrizhetőnek kell lennie, valamint a klubtagnak abban vezető tisztségviselői státuszt vagy tagsági jogviszonyt kell betöltenie; 2. a vállalkozás részéről számla kibocsátása; 3. aktív és szabályszerű részvétel az ÉletMag Klub hálózatában 6. Online iroda: A klubtag az ÉletMag Klubhoz történő csatlakozásakor kapott azonosítója, pin kódja és jelszava segítségével léphet be az online irodájába, mely a weboldal online iroda menüpontján keresztül érhető el. A klubtag az online iroda segítségével naprakész információt kap saját, valamint a hálózat tevékenységéről, leadhatja rendeléseit, kezdeményezhet új tag felvételét kezes társával, letöltheti a munkájához szükséges nyomtatványokat, valamint tájékozódhat az ÉletMag Klub aktuális információiról. A Klub tag csak a saját tranzakcióira lát rá, illetve a licitekre, azok megnyitásától zárásukig. Termékrendelés A rendelés a tárgyhó 15. napjáig interneten leadottak alapján összesített mennyiség. A postai irányító számok alapján a legközelebbi szerződéses ÉletMag Klub pontokban történik az áru átvétele és ellenértékének átutalással, vagy készpénzzel történő kiegyenlítése. A termékek árakkal feltüntetett listája és az ÉletMag Klub központok elérhetőségei a honlapon elérhetők. 7. Klubtagok Minden ÉletMag Fogyasztói klubtag független szerződő fél, aki az üzletét az ÉletMag Fogyasztói Klub tagsági Megállapodása és az adott ország jogszabályainak megfelelően köteles vezetni. Klubtag kizárólag nagykorú természetes személy lehet Klubtag és vállalkozása: A klubtag a keletkezett jutalékot az általa képviselt vállalkozáson (egyéni vagy társas vállalkozás) keresztül számlázza le az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület felé. A számlázás és jutalék kifizetés feltétele az, hogy a vállalkozás és az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület egymással megbízási szerződést kössön. Amennyiben a képviselt vállalkozásban, vagy a klubtag személyes adataiban bármilyen változás következik be, arról a klubtag köteles az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület-t haladéktalanul írásban értesíteni a változástól számított 5 munkanapon belül. Értesítés hiányában az ebből eredő bármilyen jogtalan utalásért, kifizetésért, stb. a ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület felelősséget nem vállal. Tájékoztatási kötelezettség megszegésére tekintettel az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani Minden klubtag érvényesen csak egyszer szerepelhet az ÉletMag Fogyasztói Klub rendszerében Pozíció átruházás: Az ÉletMag Klub hálózatban lévő klubtagság személyhez kötődik. Azt átruházni kizárólag az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület elnökségének írásbeli jóváhagyásával lehet, melyet a klubtag írásban köteles kérvényezni. Erről az Egyesület a kérvény beérkezését követő 30 napon belül dönt. Az átruházást megelőzően, a felhalmozódott jutalék felvételére az eredeti tulajdonos jogosult, az új tulajdonos csak az átruházás időpontját követően rendelkezhet az adott jutalékkal, visszamenőleges jutalékfizetésre nincs lehetőség. Az átruházás tényét az eredeti tag kezeseivel tudatni kell, azok vétó joggal élhetnek, melyet az Egyesület köteles figyelembe venni. Színlelt, mögöttes szándékot tartalmazó, fiktív átruházás, vagy megállapodás megkötése szigorúan tilos. Amennyiben valamely klubtag vagy vállalkozása ilyen szerződést köt, vagy abban együttműködik, azonnali kizárást von maga után /11 oldal

9 8. Kizárás: Az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület a Megbízási Szerződést és a tagsági megállapodást szerződésszegés esetén azonnali hatállyal felmondhatja a klubtagnak illetve a vezető tisztségviselőnek intézett írásbeli kizárással. A kizárással egyidejűleg az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület a kizárt klubtag képviselt vállalkozásával megkötött Megbízási Szerződést azonnali hatállyal felmondja, illetve a Megbízási Szerződésben foglaltak megszegéséből eredő kizárással egyidejűleg azon klubtagok Klubtagsági Megállapodását is felmondhatja, akik az érintett Megbízási Szerződésben klubtagként feltüntetésre kerültek, mint kezesek. Azonnali kizárást von maga után a Klubtagsági Megállapodás, a Megbízási Szerződés, a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak súlyos megszegése, ha a klubtag feladatát nem látja el, az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesülettel nem tartja a kapcsolatot, nem működik együtt. 9. Automatikus megszűnés: Annak a klubtagnak, aki egymást követő 12 hónapban nem aktív a fogyasztói Klubban megszűnik a klubtagsági státusza, és az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület törli a rendszerből. A törölt klubtag által képviselt vállalkozással megkötött Megbízási Szerződés is automatikusan megszűnik. Megszűnik a Megbízási Szerződés, ha megbízott fizetésképtelenségét 3 hónap folyamatos tagdíj fizetés többszöri felszólítás ellenére történő elmaradásával egyidejűleg megállapítást nyer, illetve a megbízott cég megszűnt. Az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület által szerződésszegés miatt kizárt klubtag és hozzátartozója a kizárást követő 1 éven belül nem lehet klubtag, klubtagsági státusza megszűnik. Ha a felmondás kézbesítése azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át, vagy az átvételt megtagadta, vagy ismeretlen helyre költözött, a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő 5. munkanapon a felmondó levelet kézbesítettnek kell tekinteni. Az ÉletMag Klubban bármilyen kötelezettség megszegése kötbérfizetési és kártérítési kötelezettséget von maga után. A kötbér mértéke a kötelezettségszegést megelőző hónapban a klubtag teljesítménye után vállalkozásának járó jutalék 10-szerese, amennyiben a kötelezettségszegés kezdő időpontja nem állapítható meg, az utolsó 12 hónapban keletkezett jutalékok átlagának 10-szerese. A jogosult követelheti kötbéren felüli kárának megtérítését is. Ez esetben a kezesek a kaució rájuk eső részének és 3 havi jutalékuk erejéig kezeskednek fejenként. Öröklés: A klubtagsági státusz a klubtag halála esetén örökölhető. A klubtag halálát követő 60 napig a státuszra járó jutalék a személyes forgalom hiányában is kifizetésre kerül. Öröklés és átruházás esetében is a jutalék kifizetésének feltételei a korábbi klubtag feltételeivel azonosak. Öröklés esetén arra a Ptk. öröklésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A klubtag a Klubtagsági Megállapodás, illetve a Megbízási Szerződés megkötése előtt köteles az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesületet tájékoztatni arról, ha Ő, vagy olyan társaság, melynek képviselője, tagja, vagy alkalmazottja, hasonló tárgyú kereskedelmi ügynöki tevékenységet végez, azaz más hálózat tagja, így annak ismeretében az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület a szerződés megkötését megtagadhatja. Amennyiben a klubtag, vagy olyan gazdasági társaság, melynek képviselője, tagja, illetve alkalmazottja más, hasonló szisztémával működő rendszer tagja kíván lenni, azaz más Céggel hasonló tárgyú kereskedelmi ügynöki szerződést kíván kötni, abban az esetben köteles az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület előzetes írásbeli hozzájárulását beszerezni. Amennyiben a klubtag a fentiekben hivatkozott rendelkezést megszegi, az a klubtag részéről szerződésszegésnek minősül, és azonnali kizárást von maga után. Kizáró ok továbbá, ha a klubtag más szisztémával működő és/vagy az Egyesülettel azonos termékeket forgalmazó Cégben tulajdonos, résztulajdonos, vagy képviseleti joggal rendelkezik. Diszkontálás: /11 oldal

10 Sérti az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület érdekeit, amennyiben egy klubtag az általa vásárolt termékeket Magyarországon Klubbon kívül és belül forgalmazza, illetve terjeszti az Egyesületben meghatározottól eltérő áron. Hirdetés, reklámanyagok: A klubtagok csak az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület által kiadott kiadványokat, ismertetőket, füzeteket, könyveket, DVD-ket, szórólapokat és internetes oldalakat használhatják, ezeket nem módosíthatják, és azokat az anyag rendeltetésétől eltérő módon vagy célból nem használhatják. Saját anyagok készítését, illetve a hirdetés szövegét minden esetben egyeztetnie kell az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesülettel. Tilos a klubtagnak a termékekkel kapcsolatban a fogyasztót megtévesztő, gyógyító kijelentéseket tenni. Személyes terméktapasztalatát mindenki szabadon elmondhatja. A termékekre vagy a hálózatra vonatkozó bármilyen sajtónyilatkozat, minden fajta (hagyományos, elektronikus, stb.) médiában tilos, illetve csak az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület előzetes írásos engedélyével lehetséges. A klubtag maga viseli esetleges tisztességtelen piaci magatartásának minden következményét. E magatartásra visszavezethetően az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesületet, vagy az ÉletMag Klubot felelősség nem terheli. Az Online Irodán keresztül a klubtagnak lehetősége van arra, hogy általános jelleggel bemutató honlapot (terjesztői honlap) alakítson ki. A klubtagsági honlap tartalma az Online Iroda beállításai között módosítható. A honlapok a domain alatt vehetők igénybe. (pl.: Az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület a honlapok tartalmáért felelősséget nem vállal. Amennyiben valamely klubtag a honlapon olyan tartalmat jelenít meg mely jogszabályba, vagy az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület, illetve az ÉletMag Klub Szervezeti és Működési Szabályzatába ütközik, az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület jogosult a honlap tartalmát megfelelően módosítani, súlyos, vagy többszöri szabálytalanság esetén a bemutató honlapot a rendszerből törölni, illetve a klubtag tagságát megszüntetni. A klubtag köteles a magyar jog szabályait, valamint a Közvetlen Értékesítők Szövetsége (DSA) szabályzatát, etikai kódexét maradéktalanul betartani, és klubtagsága során azok szerint eljárni. A fentebb megjelölt kötelezettségszegések minden esetben a kizárást és annak következményeit vonják maguk után. Egyéb rendelkezések: 1. Minden klubtag kötelessége, hogy megismerje a ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület és az ÉletMag Klub Szervezeti és Működési Szabályzatát, amely a tagsági jogviszony kezdetekor részére átadásra kerül, illetve elérhető az ÉletMag Klub és az Egyesület honlapján. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának jogát az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület fenntartja. A módosítás a honlapon történő közzététel napjától hatályos. 2. Az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület a klubtagok rendelkezésére hírlevelet küld a Klubtagsági Megállapodáson megadott elektronikus levelezési címükre. A hírlevélre a klubtag a Klubtagsági Megállapodás aláírásával járul hozzá. 3. A klubtag hozzájárul ahhoz, hogy : - a megadott telefonszámát és elektronikus levelezési címét az Egyesület működési elveinek megfelelő mértékben és körben azokat külön engedély nélkül kiadhassa; - amennyiben a hírlevélről valamely klubtag le kíván jelentkezni, azt a ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület nevére címzett, az címre küldött levelében teheti meg; - fogyasztói klubtagsága során elért teljesítményét az ÉletMag Klub interneten saját hivatalos honlapján, valamint bármilyen egyéb honlapon továbbá reklámanyagaiban közzé tegye, nyilvánosságra hozza; - az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület által szervezett rendezvényeken a klubtagról készült fényképeket, videókat /11 oldal

11 az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület interneten saját hivatalos honlapján, valamint bármilyen egyéb honlapon továbbá reklámanyagaiban közzé tegye, nyilvánosságra hozza; - az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület részére megadott valamennyi személyes adatait az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület, illetve az ÉletMag Klub kezelje, tárolja az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően. Jelen Szabályzat szerves részét képezi az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület mindenkor érvényben lévő Adatvédelmi nyilatkozat. A társaság és a szerződő felek közötti jogviták eldöntésére a felek alávetik magukat pertárgyérték függvényében a jelen megállapodás aláírásának helyéhez legközelebb eső Megyeszékhely Városi Bírósága, vagy elektronikus úton történő aláírás esetén az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület székhelye szerinti Városi Bíróság kizárólagos illetékességének. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a Klubtagsági Megállapodás és a Megbízási Szerződés 1. számú mellékletét képezi, a nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a évi CXVII. törvény rendelkezései az irányadók. Veszprém, jelen szerződő ÉletMag Klubtag... dr. Vincze Gábor ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület Elnöke ajánló, kezes személy (1) ajánló, kezes személy (2) ÉletMag kód: ÉletMag kód: Pin kód: Pin kód: Kelt.:..., /11 oldal

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat:

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat: Oldal 1 / 11 Üzletszabályzat: Köszönjük, hogy megtisztelt minket a bizalmával, és regisztrált a G4 Partner Klubba. Az G4 Üzletszabályzat (továbbiakban Üzletszabályzat) célja, hogy tájékoztatást nyújtson

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

EKAGRA RENDSZER MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

EKAGRA RENDSZER MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EKAGRA RENDSZER MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A PARFÜMÁRUHÁZ ÜZEMELTETŐ ADATAI.... Név: Mentor 2008 Kft. Székhely: 6727 Szeged, Göndör sor 7. Cégjegyzékszám: Cg.06-09-012557 ( Szegedi Törvényszék Cégbírósága ) Adószám:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

ADATKEZELSÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELSÉSI TÁJÉKOZTATÓ Az Energiaklub adatkezelési tájékoztatója weboldalak felhasználói számára Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ; (1056 Budapest, Szerb utca 17-19.; adószám: 18076592-2-41; Adatvédelmi

Részletesebben

Flavon max Fogyasztói Klub Szervezeti és Működési Szabályzat

Flavon max Fogyasztói Klub Szervezeti és Működési Szabályzat Flavon max Fogyasztói Klub Szervezeti és Működési Szabályzat A szabályzat a Flavon max Fogyasztói Klub Tagsági Megállapodás valamint a Megbízási Szerződés szerves részét képezi. 1. Bevezetés A Flavon Group

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

Flavon max Fogyasztói Klub Szervezeti és Működési Szabályzat

Flavon max Fogyasztói Klub Szervezeti és Működési Szabályzat Flavon max Fogyasztói Klub Szervezeti és Működési Szabályzat A szabályzat a Flavon max Fogyasztói Klub Tagsági Megállapodás valamint a Megbízási Szerződés szerves részét képezi. 1. Bevezetés A Flavon Group

Részletesebben

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni.

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni. Az Én és a média rajz- és fotópályázat részvételi és játékszabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által létrehozott Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ (székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak.

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁRÓL ALL YOU CAN MOVE SPORTPASS ESETÉBEN

TÁJÉKOZTATÓ A SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁRÓL ALL YOU CAN MOVE SPORTPASS ESETÉBEN TÁJÉKOZTATÓ A SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁRÓL ALL YOU CAN MOVE SPORTPASS ESETÉBEN Szolgáltató cégnév: Klub Rekreáció Kft. SZÉP kártya alszámla ( zseb ) neve, amelyet be tudunk fogadni szolgáltatásunk

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

HIRDETMÉNY V ÁLLALKOZÓ I SZÁ M L A V E ZE T É S KONDÍCIÓI

HIRDETMÉNY V ÁLLALKOZÓ I SZÁ M L A V E ZE T É S KONDÍCIÓI I. Számlacsomagok I./1. Üzleti Plusz számlacsomag jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások számára Számlacsomag tartalma MC Electronic Business bankkártya + Netbank + SMS Havi egyenlegértesítő díja

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. )

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. ) NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik a LUMILL Kft. (székhelye: 7630 Pécs, Buzsáki u. 9., cégjegyzékszáma: 02-09- 070077) által üzemeltetett

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

HIRDETMÉNY ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. ( Szervező ) ÜGYFELET AJÁNLOK SZÁMLANYITÁSI AKCIÓJÁHOZ

HIRDETMÉNY ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. ( Szervező ) ÜGYFELET AJÁNLOK SZÁMLANYITÁSI AKCIÓJÁHOZ HIRDETMÉNY ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. ( Szervező ) I. Hirdetmény ÜGYFELET AJÁNLOK SZÁMLANYITÁSI AKCIÓJÁHOZ Az Akció időtartama: 2015.11.10-től 2016.07.18-ig UniCredit Ügyfelet

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től)

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) 1. A Webshop szerződés alanyai 1.1 Szolgáltató: A Football Mania Online Webshop (továbbiakban Webshop)

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a Nyereményjáték szabályzat A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a továbbiakban: Szervező) által üzemeltetett Szallas.hu, oraatallitas.hu, szallasguru.hu

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám, nyilvántartási szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Telephely:

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról MEGÁLLAPODÁS idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról 1. A megállapodó felek: Jelen megállapodás az alulírott helyen és napon létrejött egyrészről: Madárdomb Idősek Háza Közhasznú

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat

Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat A Pernod Ricard Hungary Kft. (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12., Cg.: 01-09- 466108; továbbiakban: Pernod Kft.), mint szervező és adatkezelő a jelen játékszabályzatban

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok

Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok Hatálybalépés napja 2015. április 1., érvényes a következő Kondíciós Lista hatálybalépéséig. Sorszám: 5/2015. Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok Számlacsomag

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Tanácsadás telefonon, írásban: Telefon: 237-9826, 237-9800/147 Telefax: 237-9821

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24.

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. Bátor Tábor Alapítvány Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. 1 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bátor Tábor Alapítvány A szolgáltató székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT

REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT 1. Cél A TIENS népes családjának bővítése és adatainak rögzítése a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok és a TIENS saját belső szabályainak figyelembe vételével. 2. Új

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak.

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 3. A TAGI KÖLCSÖN

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan Pénzügyi ismeretek Üzleti gazdaságtan A pénz funkciói Elszámolási eszköz (Értékmérő) Forgalmi eszköz Fizetési eszköz Felhalmozási eszköz Világpénz Pénzforgalom A gazdasági szereplők közti pénzmozgások,

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: Budapest V. Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41), mint Vevő, másik részről a Le Cheque Déjeuner Kft. (székhelye: 1074

Részletesebben

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

SUNMONEY KÖZÖSSÉGI NAPERŐMŰ PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELT ELŐSEGÍTŐ AJÁNLÓI SZERZŐDÉS

SUNMONEY KÖZÖSSÉGI NAPERŐMŰ PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELT ELŐSEGÍTŐ AJÁNLÓI SZERZŐDÉS SUNMONEY KÖZÖSSÉGI NAPERŐMŰ PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELT ELŐSEGÍTŐ AJÁNLÓI SZERZŐDÉS A jelen közösségépítésre irányuló szerződés ( Szerződés ) az alábbi felek között jött létre: Egyrészről SunMoney Solar

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget. Bankszámlaszám: 11705008-29904697 (OTP Bank) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Név: Adószám: Bankszámlaszám: Cím: E-mail cím: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó telefonszáma: mint Munkáltató,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata 7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata A Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara (a továbbiakban: Kamara) Elnöksége

Részletesebben

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról III/9./A sz. melléklet BETÉTI KERETSZERZŐDÉS lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött egyrészről a Szendrő

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

Viszonteladói keretszerződés

Viszonteladói keretszerződés Viszonteladói keretszerződés amely létrejött egyrészről a Smartphone Hungary Kft. (székhely: 4823 Nagydobos, Fő út 46., cégjegyzékszám: 15-09-081563, adószám: 14250734-2-15, bankszámlaszám HUF: 10918001-00000075-88090007

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

Megbízási szerződés. név: (adószám:. ) cím: (céges kapcsolat tartó:..)

Megbízási szerződés. név: (adószám:. ) cím: (céges kapcsolat tartó:..) Megbízási szerződés A szerződést kötő felek, egyrészről: Név: Metz István ev. Székhely: 7130. Tolna, Deák F. u. 69. Adószám: 74358302-1-37 Nemzetközi adószám: HU74358302 Nyilvántartási szám: 39417096 Bankszámlaszám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 224/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2016. november 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Főváros Szabó Ervin

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben