ÉletMag Klub Szervezeti és Működési Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉletMag Klub Szervezeti és Működési Szabályzat"

Átírás

1 ÉletMag Klub Szervezeti és Működési Szabályzat Bevezetés Az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület tevékenységét és közhasznú feladatait kiegészítendő, anyagi ösztönző és önfinanszírozó rendszert hoz létre. Ennek elemei a kölcsönös előnyökön túl a Kereslet Kínálati Hálózat kiépítése, a Feltalálók Bankja megalapítása és a Bizalom részvény, mint elkérhető fizető eszköz bevezetése. A továbbiakban taglalt szabályzat az ÉletMag Klub Tagsági Megállapodás, valamint a Megbízási Szerződés szerves részét képezi. Az ÉletMag Klub közösség építő hálózatában a független klubtagok személyes használatra terjesztenek az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület (továbbiakban: Egyesület) által preferált termékeket, illetve az Egyesület által létrehozott közösségi gyógyítás és létforma előnyeit a tagok saját megelőző és kuratív szándékukkal megegyezően, a test-lélek-szellem szintjén jól felfogott érdekükből adódóan kihasználják. Az ÉletMag Klub tagjai az Egyesület által gondosan kiválogatott, vagy önerejéből ( Feltalálók Bankja által) támogatott kizárólag Magyar innováció(k)ból álló, jó minőségű termékpalettájával törekszik hozzá járulni a nemzeti értékeinkből táplálkozó fogyasztói kultúra újraélesztéséhez. A klubtagok elsősorban családjukat, baráti körüket látják el termékkel, információkkal, és újabb klubtagokat is toborozhatnak. Az Egyesület saját logójával ellátott termékek kereskedelmi forgalomba nem kerülhetnek. Sem az Egyesület tisztségviselői, sem a klubtagok nem ígérhetnek senkinek konkrét jövedelmet. Ez minden klubtag személyes rátermettségén, ügyességén és befektetett munkáján múlik. 1. Klubtagság 1.1 Ki lehet klubtag és milyen feltételekkel? Klubtag az a 18. életévet betöltött természetes, vagy jogi személy lehet, aki az egyesület alapszabályával, annak célkitűzéseivel egyetért, ill. Klubtagsági Megállapodásban foglaltakat megismerve és elfogadva azt két kezes ajánlását követően aláírta. Továbbá a Klubtagsági Megállapodásban szereplő összeget a belépéskor átutalással vagy készpénz befizetésével kiegyenlítette. Klubtag lehet az Egyesület bármely tagja. Az Egyesület rendes tagjainak belépéséhez nincs további kezesekre szükség. Rájuk is érvényesek a belépéshez szükséges anyagi feltételek. A Klubtagsági Megállapodásban megfogalmazásra kerülő kezesek feltüntetésével és azok jóváhagyó (akár elektronikus) aláírásával válik a fenti személy teljes értékű klubtaggá. Magáról a tagsági minőségének megfelelő információkat az egyesület számára szolgáltatta. A belépést és a befizetést visszaigazoló válaszlevélben kerül feltüntetésre a Klubtagsági 10 jegyű azonosító, és egy 4 jegyű pin kód. Az ÉletMag Klub hivatalos weblapján lehetőség nyílik kizárólag elektronikus úton történő regisztrációra. Ilyen esetben a kezesek elektronikus úton történő aláírása is érvényes, kezes felvállalásuk honorálása a banki átutalások lezártával kerül kifizetésre. A belépéshez szükséges regisztrációt a kezesek a belépőkkel együtt megjelenve egyidejűleg bármely ÉletMag Klub, vagy ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület által üzemeltetett helyszínen megtehetik a szükséges dokumentumok kitöltésével, interneten történő online regisztrációval. Ebben az esetben az ügyintézésért felelős személy a befizetésre szánt összeget átveheti nyugta ellenében és 24 órán belül azt az Egyesület számlájára köteles befizetni. A kezesek jutalékát nyugta ellenében a helyszínen kifizeti és a tranzakció minden lépését az internetes felületre köteles felvezetni. Az Egyesület a klubtagsági kaució összege felett az Együttműködési Megállapodás értelmében egy éven át szabadon rendelkezhet. A kezesség vállalás szabályozott ellenértéke csupán a két kezes és a Klubtag jelölt között létrejött természetes alanyi kapcsolat terméke. Az Egyesület mindössze ennek /11 oldal

2 mértékét rögzíti, de arra semminemű jogot nem formál. A kaució fennmaradó forintos részéért az Egyesület 10x forintos névértékű elektronikus Bizalom Részvényt ad. Elektronikus aláírás: 10 jegyű azonosító: a Klubtag egyedi azonosítására a rendszer által generált szám, kis- és nagybetű kombinációja, mely szándékosan nem utal helyszínre, névre, vagy időpontra. Nem kötelező megjegyezni, de minden tranzakció során, mint az elektronikus aláírás egyik elemére, szükség van. 4 jegyű pin kód: a Klubtag egyedi azonosítására a rendszer által generált 4 db. arab számjegy. Megjegyzendő! Szándékos, vagy vétlen elidegenüléséből származtatott káráért a Klubtagnak az Egyesületet semminemű felelősség nem terheli. A Klubtag által kitalált jelszó: Megjegyzendő! Szándékos, vagy vétlen elidegenüléséből származtatott káráért a Klubtagnak az Egyesületet semminemű felelősség nem terheli. A fentiek együttesen képezik az ÉletMag Klub működését felügyelő informatikai rendszer számára azt az elektronikus aláírást, melyet a hatályos adatvédelmi törvényi keretek között a klubtag fizetésre, pénzmozgások és szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére és kezesség felvállalásra az ÉletMag Klub informatikai rendszerén keresztül, mint egyedi azonosítót használhat a Klubtagságon belül. Klubtagsági minőségek: Klubtag az ÉletMag Klubhoz az alábbi minőségekben tud csatlakozni. Egyidejűleg és később változtatható módon, több címen is beléphet. Ezen minőségek egyfajta felvállalások is, amik szorosan kapcsolódnak az egész-séges életpálya modell megteremtéséhez, mind egyéni, mind közösségi szinten megélve a Klubtag szakmaiságából, vagy civil mivoltjából származtatható előnyöket. Funkcionális felosztás alapján besorolt tagsági minőségek és a regisztrációhoz szükséges adatok: - Természetgyógyász- / komplementer medicinában jártas gyógyítóként. Az alábbi íratok bemutatására van szükség: Jártasságot/Képesítést igazoló diploma/bizonyítvány/oklevél. Személyi igazolvány, Társadalombiztosítási Azonosító Jel, Lakcímet igazoló kártya, Adószám/Adóazonosító jel, ANTSZ engedély. Bankszámlaszám. Orvosként. Az alábbi íratok bemutatására van szükség: Orvosi diploma, szakképesítést igazoló diploma/bizonyítvány/oklevél. Személyi igazolvány, Társadalombiztosítási Azonosító Jel, Lakcímet igazoló kártya, Adószám/Adóazonosító jel, Orvosi nyilvántartásba vételi szám (pecsétszám). Bankszámlaszám. Őstermelőként. Az alábbi íratok bemutatására van szükség: Őstermelői igazolvány Személyi igazolvány, Társadalombiztosítási Azonosító Jel, Lakcímet igazoló kártya, Adószám/Adóazonosító jel, ANTSZ engedély. Bankszámlaszám. Páciens- / fénykereső- / önkéntes életmód váltóként. Civil mivoltját meghatározó legmagasabb iskolai végzettsége, a Klubtagság számára meghirdetendő szolgáltatása, felajánlása. Az alábbi íratok bemutatására van szükség: esetleges maradandó egészségkárosodását, fogyatékosságát, annak százalékos mértékét igazoló határozat, Személyi igazolvány, Társadalombiztosítási Azonosító Jel, Lakcímet igazoló kártya, Adószám/Adóazonosító jel. Bankszámlaszám /11 oldal

3 1.2 A klubtagsági felvétel körülményei: Új klubtag két kezes ajánlásával kerülhet felvételre. Felvételekor az Egyesület felé egyszeri kauciót fizet Ft értékben, melyet a kizárólag 12 hónapot meghaladó folyamatos tagsági viszony megszűnésekor köteles az Egyesület visszatéríteni. A kezesekre átruházott forinttal kiegészített kauciót már csak számla ellenében tudjuk visszatéríteni a jutalék kifizetésekhez csatolva éves tagsági bónusz címen. A belépéskor forintból forintot a két kezesnek az ajánlásért és a kezesség vállalásáért az Egyesület jóváír a virtuális online számlájukon. A fennmaradó forintot, a továbbiakban kifejtett Bizalom Részvény címen azonos névértéken (10x Ft) az egyesület a klubtag számára létrehozott egyesületi virtuális online számlájára helyez. Ennek felhasználási lehetőségeiről és a rendszerben való szerepéről későbbiekben teszünk említést. A belépéssel egy időben a klubtagságot havonta megerősítő havidíj első részletét is befizeti a klubtag, melynek összege forint. Ezen forint minden hónapban rögzített formában kerül felhasználásra az alábbiak szerint: forint a Bizalom Részvény alapba kerül jóváírásra a klubtag virtuális számláján forint az Egyesület fenntartási és működési költségeit fedezi forint a Feltalálók Bankja alapba kerül a klubtag virtuális számláján rögzítésre 1.3 A klubtagság megszűnésének körülményei: A klubtag tagságának megszüntetését egy hónapos felmondási határidővel egyénileg is kezdeményezheti, illetve az alább felsorolt esetekben: Bizalom részvényeit elfogyasztja, etikai vétséget vét, tisztességtelen (üzleti) magatartásával szemben klubtagok fellépnek és kérik a tag kizárását. Amennyiben a klubtag saját jól felfogott érdekében tett ígérete ellenére tagsági aktivitása és életmód váltó szándéka kirívó mértékben csökken, és a kezesek közbenjárására sem történik érdemi változás, havi klubtagsági díját nem fizeti, abban legfeljebb felszólítás ellenére is három havi elmaradás mutatkozik. Egy klubtag aktivitása a klub által megrendezésekre kerülő előadásokon való részvételének számában illetve a számukra meghatározott terápiákon való maradéktalan részvételen mérhető. Ennek minimumát havi egy előadáson való részvételben állapítjuk meg. 2. Definíciók 2.1 KKH: Kereslet Kínálati Hálózat: Az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület alapszabályában foglalt célkitűzéseinek leginkább megfelelő természetes, kereslet-kínálati viszonyokra épülő, és a hazai innovációt, ill. feltalálókat preferáló terjesztői klubhálózat kialakítására törekszik. Kereslet-kínálati hálózatunk alapját egy termék bevezetése előtti természetes igény felmérésének virtuális összegzése adja, mely befektetői motivációként jelenhet meg a klubtagság számára. Azokban a megyékben, ahol ÉletMag Klubtevékenység zajlik, a bevezetésre szánt termék (vagy szolgáltatás, stb.) feltalálója vagy annak tulajdonosa termékbemutató turné keretén belül előadásokat tart. A klubtagság ezen előadásokon győződhet meg a termékek használati értékéről. Amennyiben a termék a klubtagság 51%-nak támogatását élvezi, a turné végén összegzett támogatottság %-os feltüntetése mellett, a klub által üzemeltetett internetes felületen licitre kerül. A licit zárása akkor történik, amikor a termék megvalósításához szükséges előzetesen megállapított tőkeérték a klubtagság addig akkumulált Feltalálók Bankja részvényei által kiegyenlítésre nem került. A továbbiakban a klubtagok a termékhez kapcsolt részvénycsomag egyenérték %-ban kifejezett hányadában tarthat igényt a termék későbbi havi összesített klubforgalmának képzett árrésére a termék bevezetésétől számított egy éven keresztül. Egy termék sikerétől függően, annak terjesztési aktivitásának 30%-ára történő /11 oldal

4 visszaeséséig, minden évben a hálózatba kerülésének tőkeértékéig ismételt licitre kerül a fentiek alapján. A terjesztési aktivitás a mindenkori megelőző év azonos időszakára vetített 3 havi átlaga, bevétel forintban meghatározva. Amennyiben ez az átlag bármikor 30%-ra, vagy az alá esik, abban az évben a termékhez újabb licitet nem hirdetünk meg, kifutó termékként kezelve az utolsó részvénytulajdonosoké a terjesztési árrésbevétel, amíg a termék iránt a gyárthatóságot meg nem hiúsító igény van a hálózat részéről. Ennek mértékét a gyártóval kötött termékszerződés határozza meg, mely a termékdokumentációkkal együtt a licit nyilvánossága elé kerül minden évben. Egy termékhez többféle árrés kapcsolható: 1. Hálózatba kerülési árrés: a gyártóval történt megállapodást követően az ÉletMag Klub által képzett klubtagok felé történő eladási ár és a termék bekerülési ára közötti árrés. 2. Közvetlen eladási árrés: a termék hálózaton belüli értékesítése és a végfelhasználási ár között keletkezett közvetlen árrés. A klubtag termék terjesztésből származtatott jövedelme a fentebb taglalt árrések bármelyikéből képződhet. Az ÉletMag Klub minden termékre egyedi árat képez, melyhez pontot, pontértéket nem kapcsol. Az árréshez való hozzáférés a fenti szabályok szerint minden klubtag számára közvetlen. A klubtagnak a közvetlen termékterjesztésből származó aktív anyagi előnye sem a Feltalálók Bankjába, sem a Bizalom Részvénybe nem konvertálható, valójában a terjesztés termékre vonatkoztatott reklámköltsége realizálódik. 2.2 Feltalálók bankja: A Feltalálók Bankja első lépcsőjével az egyesületnek az a célja, hogy a feltalálók viszonylag kis tőkeigényű K+F-hez az igények ismeretében és annak mértékében tudjon hozzájárulni. Az Egyesület elnöksége felé benyújtott minden egyes Feltalálók Bankja pályázatot szakértők bevonásával elbírál. Elbírálást követően az innováció tulajdonosát, vagy annak törvényes képviselőjét közvélemény kutató előadássorozatra bocsájtjuk. Fent leírt népszerűség esetén a termék licitre bocsájtható. A licit összege egy a gyártó, a feltaláló és az Egyesület között létrejött háromoldalú megállapodás alapján kerül kikalkulálásra. A feltaláló a licit összegéből és a termékbe épített mindenkori gyártói árrésből részesedik. Ezek mértéke termékenként változó. Az Egyesület a terméket olyan áron veheti át, melyre még hálózati, és terjesztői árrést építve sem több az ily módon kialakított végfelhasználói ár, mint a hasonló termékek átlagos kiskereskedelmi ára. A licit összege tehát, a termék indulását fedezi, továbbá az Egyesület és a feltaláló érdekeltségét. A feltaláló így évenként részesül olyan támogatásban, mely feltehetően újabb termékek fejlesztésére inspirálja. Ezen összefüggés mögött az a szándéka húzódik meg az Egyesületnek, hogy az egész-ség tudatosságot szolgáló termékek palettája bővüljön. Az Egyesület változó mértékben építi bele a licit összegébe azt az igényét, mely az innovációk felkutatását, szakértők honoráriumát és a szervező munkát fedezi helyileg és országos érdekeltséggel. A befektetés és megtérülés arányát a kereslet függvényében lehet előre kalkulálni. A keresletet szimbolizáló objektív mérőszám a termék bemutató turnék lezárultával az Egyesület összegez és a licit napján a termék dokumentációkkal együtt a licit felületén megjelenít. A klubtag az ÉletMag Klubnak befizetett havi tagsági díjából forintot minden hónapban az egyesület által fenntartott és kezelt informatikai rendszerében, a Feltalálók Bankja virtuális számlájára jóváír. Ezen összeggel a klubtag gazdálkodik. A terméklicitek során az itt akkumulált összeg erejéig lehetősége van a termék tőkealapjának feltöltésére és a fentebb taglalt módon jogalapot formál a termék forgalmának rá eső hányadára. Feltalálók Bankjába kizárólag kétféle úton kerülhet a tag számára elkülönített tőkealap: 1. A havi tagsági díjjal, Feltalálók Bankja részvény, melynek értéke 2x1.000 forint/hó 2. Bizalom részvénnyel, melynek névértéke forint/hó, vagy forint/tranzakció /11 oldal

5 Nincs lehetőség Klubbon kívüli forrás bevonására. A Feltalálók Bankja részvény és a Bizalom részvény azonos megítéléssel kerülhet licitre. 2.3 Feltalálók bankja részvény: A Feltalálók bankja részvény forint névértéken kerül bevezetésre a Klubhálózatba. Minden hónapban forinttal gyarapodik a tag befizetését követően. A Klubtag licitekből származtatott termékforgalom tulajdonrésze minden lezárt hónapot követő hónap 15. munkanapjáig a fenti szabályok alapján kerül jóváírásra. Ezen összeg a Klubtag számára egyrészt közvetlen kifizetés formájában válik elérhetővé, másrészt a Feltalálók Bankjában akkumulálódhat. A kifizetés esetén a Klubtagnak számlaképesnek kell lennie és annak adóalapját fogja növelni. Harmadrészt a Klub tagjai közötti tranzakciók során használható fel az ellenérték fedezetéül. Negyedrészt a Feltalálók Bankja a legaktívabb Klubtagok számára Korona befektetői alapot nyit. Az alapot forinttal lehet megnyitni, és minden további forint jelent egy azonos névértékű Korona részvényt. Ezzel a részvénycsomaggal a Feltalálók Bankja részvényhez hasonlóan olyan innovációkat kívánunk támogatni, amik volumenében túlmutatnak az ország határain és az Egyesület sem feltétlenül az egyetlen befektető, de hozama arányos a befektetés mértékével. Távlati célok a Klubtagsághoz fűződő belső használatú, csak kezelési költséget felszámító, de kamatmentes hiteleket folyósító Bizalom bank ahol a Klubtag törlesztésre szánt Bizalom részvénye árverés útján a törlesztés hányadát képezheti, illetve az egész-ség tudatos életpálya biztosító megvalósítása. 2.4 Bizalom részvény: A Bizalom részvény névértéke forint és minden hónapban a Klubtag forintos befizetése révén forintonként realizálódik. Belépéskor 10x1.000 forint formájában kerül jóváírásra. Ez egy olyan névleges fizetőeszköz, melyet a szolgáltatást végző, vagy a terméket eladó kérhet a vevőtől. A Bizalom részvény egyen értékű a Feltalálók bankja részvénnyel, ezért a licitben is felhasználható. A Feltalálók Bankja részvény csak licitre, míg a Bizalom részvény bármely két Klubtag között létrejött, akár az ÉletMag Klub szolgáltatási, vagy termékkörén kívül eső tranzakciókban is felhasználható az eladó kérésére, amennyiben a vevő rendelkezik Bizalom részvénnyel. Minden tranzakció csak egy Bizalom részvénnyel fedezhető, annak globális értékétől függetlenül. Az eladó személye dönti el, hogy a névleges értéket a Bizalom részvényből származó előnye fedezi-e. Ezzel a művelettel lehet Bizalom részvényt rabolni. A vevő részéről pedig az mérlegelendő, hogy a megvásárolt termék, vagy szolgáltatás az Ő helyzetében releváns-e a Bizalom részvényeinek vonatkozásában. Azaz elegendő Bizalom részvénye maradt-e Klubtagsági elképzeléseinek további menedzseléséhez. Szabály, hogy amennyiben bármely Klubtag a rendelkezésére álló Bizalom részvényeit elhasználta, azaz elfogyott, mint maga a bizalom, az informatikai rendszer által kiírásra kerül, tagsága azonnali hatállyal megszűnik. Ezzel a Bizalom részvényekkel való visszaélést, a Klubtagok becsapását kívánjuk megelőzni. Ugyanakkor a bizalom értékét a globális megítélés fölé helyezzük. A szándék kiépüléséhez, annak megértése vezet, hogy a többlet és a szükséglet amennyiben találkozik, azonos értéket képvisel függetlenül annak globális beárazásától. Az egész-ség tudatosság pénzügyi energetikájának alapja, hogy értéket csak annak tulajdonítsunk, amire szükségünk van. 3. Egész-ség mustra: Az egész-ség mustra egy olyan, az ÉletMag Gyógyszövetség által bevezetésre került eljárás, mely során a szélesen értelmezett egész-ség bármely elemének az egyensúly felborulása következményeit közösen értelmezzük egy állapot javító-, egy oki komplementer terapeuta és egy hagyományos /11 oldal

6 allopatikus orvos jelenlétében az adott személy kérésére, az Ő beleegyezésével azonos helyen és időben. A belső szóhasználatunk szerinti fénykereső lehet Egyesületi tag, Klub tag, vagy akár az előzőektől különböző magán személy. Cégek, gazdasági társulások és természetes jogi személyek csoportos felkérésének is szívesen tesz eleget az Egyesületünk. Az ÉletMag Klub tagsága számára az egész-ség mustra 20%-os kedvezménnyel vehető igénybe. Ezen találkozás kimenetele egy olyan ajánlás, melyet megfogadva a fent említett egyensúly helyre állhat. A rendszer működésének egyik elvi alapja az orvos hatáskörébe helyezett kontroll, melynek informatikai hozzáférhetőségét az orvosok számára térítés mentesen biztosít az Egyesület. A betegjogi kautélák és a kompetenciák viszonylatában az adott orvosbeteg interakciókra a hatályos egészségügyi törvények és protokollok a mértékadók. Az egészség mustra közegészségügyi szempontból semleges cselekmény (nem alkalmaz testüregbe, vagy testbe hatoló invazív, vagy non-invaziv technikát, sem ismert, vagy tudományos megközelítésből ismeretlen, okkult diagnosztikai módszert, továbbá nem történik egy adott páciens diagnosztikus értékű állapot felmérése, így tünet együttesek, szindrómák sem kerülnek megállapításra, ami szigorúan orvosi feladat), a felek magánemberként cserélnek véleményt olyan a fénykereső személyét érintő kérdésekről, melyre csak az érintettek kapnak a fénykeresőtől írásbeli felhatalmazást. Személyiségi jogaira való tekintettel, függetlenül az esemény helyszínétől és annak megközelíthetőségétől a magánszféra sérthetetlenségére való tekintettel a hatóság csak bűncselekmény alapos gyanúja esetén és csak ügyészségi felhatalmazás birtokában, részletes írásbeli indoklással léphet közbe. Amennyiben ezt elmulasztja az érintett magánszemélyek ellenlépésüket jogi útra terelik és hivatali visszaélés vádjával feljelentést kezdeményeznek az Egyesülettől függetlenül. Az egész-ség mustrát követően a fénykereső a fenti személyes beszélgetésen részt vett egyéb vonatkozásban gyógyító tevékenységet is végző, általa Klubtagként megbízott, továbbiakban egészség menedzserrel megállapodásra lépnek a fénykereső jól felfogott érdekének megfelelően. Ezen megállapodásnak az értelmében, amit az ÉletMag Klub szabályoz, a fénykereső test-lélekszellem és öko-szociális egyensúlyának helyreállításának érdekében az Önmaga által elhatározott utat bejárja. Állomásonként egy 20%-os kezdő, majd 5%-os részesedés motiválja és fedezi a költségeit az egész-ség menedzsernek, aki az optimális keretek közt mérlegeli az elvárható javulás szubjektív mértékét. A fénykereső a kellő engedélyekkel rendelkező terapeutákkal, mint Klubtagok találkoznak piaci árnál a klubkedvezménnyel mérsékelt áron. A fizetés módja lehet készpénzes, ekkor a szolgáltatást végző köteles bizonylatot adni. Amennyiben a Klubtagságukkal élve, mint belső körbetartozást használva, elektronikus jóváírással kellő fedezet birtokában, a névértékkel azonos összeget vezetnek fel az informatikai rendszerbe, mint tranzakciót, nem köteles számlát adni, hisz pénzmozgás nem történt. Másik módja a tranzakció kiegyenlítésére a Bizalom részvény rablás, amit minden esetben a szolgáltatást végző kezdeményezhet és csak közös megegyezéssel üthető nyélbe, az érintettek kölcsönös elektronikus ellenjegyzésével, találkozásonként forint névértékben a kezelés, vagy szolgáltatás globális értékétől függetlenül a felek egyéni kockázatának mérlegelése után. 4. Termék: Termék lehet magyar innovációból kikerülő használati cikk, élelmiszer ipari termék, kozmetikum. Lehet szellemi termék, vagy művészeti alkotás, amely a közösség által mindennapos igényként felmerül és megnevesíthető érték köthető hozzá. Hasznos, praktikus ismereteket adó, vagy felkészítő jellegű előadás, vagy előadás sorozat, ami ismétlődő és nagy érdeklődésre tarthat számot. Akkreditált képesítést, végzettséget vagy akár diplomát adó képzés, melynek financiális értékét annak használhatósága, későbbi jövedelem szerző potenciálja adja. Ezekben az esetekben az /11 oldal

7 induláshoz és akkreditáláshoz szükséges tőke jelenti a licit összegét, és a szemeszterenként, vagy periodikusan fizetendő tandíjba épített Klub árrés jelenti a részesedések pénzügyi bázisát. Jellemzően az ilyen típusú termékekre kisebb a kereslet, viszont nagyobb fajlagos hozammal jár az invesztíció a Feltalálók bankja részvényeseknek. Összességében bármiből lehet termék, ami átmegy a Klubtagok szükségleti szűrőjén és keresletként megjelenik. Tilos a termékek kereskedelmi forgalomban illetve internetes áruházban történő értékesítése, a klubtagok a termékeket kizárólag közvetlen értékesítés útján forgalmazhatják. Szavatosság, Jótállás Az ÉletMag klub tagjai felé garantálja és szavatolja, hogy az általa forgalmazott termékek mindenben megfelelnek a hivatalos termékspecifikációnak. Amennyiben a vásárolt termékkel szemben minőségi kifogás merül fel a szavatossági időn belül, és azok jogosnak találtatnak, úgy a vásárolt terméket az ÉletMag Klub a minőségi hibás termék ellenében díjmentesen kicseréli. Amennyiben a minőségi kifogás a termék szavatossági idejének lejárta után kerül benyújtásra, úgy a terméket nem áll módunkban kicserélni. Pénzmozgások, kifizetések A Klub bevétele az egyszeri forint kaucióból, a havonta befizetendő klubtagsági díjakból és a termékek terjesztői hálózati árába épített árréséből, illetve a licit előre kalkulált Egyesületi termék menedzselési hányadából származtatható. A Klubbon belüli jóváírások mögött valós pénzmozgás nincs, ezért a tranzakciónkénti Áfa nyereség a közösség valódi nyeresége, mely virtuális. A tag felvételekor személyes befizetés esetén a kezesek felé forintot a belépő tag ruház át 24 órán belül az Egyesület házipénztárát érintve, nyugtával bizonylatolt módon. Átutalással történő befizetés esetén az Egyesületi számlára kerül a kaució összege. A szabályzat értelmében a kezesek virtuális számlájára kerül jóváírásra az Őket illető forint, azok tőkealapját növeli. Amennyiben a tag kéri a kifizetését és rendelkezik megfelelő adóalanyisággal (számlaképes), akkor természetszerűleg hálózati jutalék címen kifizetésre kerül. A kezesek az általuk pártolt tag 12 hónapot meghaladó aktív tagsági viszonyának Önszántából történő megszüntetésekor a tagnak a rájuk eső kaucióját ( forintot) kötelesek visszatéríteni. Ennek pénzügyi technikája, hogy a kezesek virtuális tőkealapjáról a kilépő tag számlájára visszairányítjuk az forintot, ahonnan kiegészítve a kaució Egyesületet érintő forintnyi hányadával, a fenti jogcímen számla ellenében visszafizetésre kerül a kilépő tag részére. A 12 hónapon belüli kilépésekor a tag elveszti a kaucióját, de az addigi aktivitásából keletkezett jutaléka kifizetésre kerül. Amennyiben 12 hónapon túli tagsági viszonyt kíván megszüntetni a kauciója kifizetésre kerül, de az Egyesület számláján összegyűlt jutaléka elvész, azaz az a továbbiakban az Egyesület vagyonát fogja képezni. A tag köteles kilépési szándékáról a kezeseit írásban értesíteni és az ettől számított egy hónap felmondási időt aktívan tölteni. A Klubbon belüli termékterjesztésből származó jövedelme a Klubtagnak az a Klubtagtól elidegeníthetetlen, tehát a személyi jövedelem adó alapját növeli, de az Egyesület számára nem jelent könyvelési tételt. A licitek és részvény használatok során keletkezett jövedelme a tagnak, szintén a virtuális bankszámlájára kerül jóváírásra és a fenti feltételekkel kerül kifizetésre a tag írásbeli igényének megfelelően számla ellenében. A klubtag vállalkozásán keresztül a megküldött elektronikus elszámoló-lapon feltüntetett Cégnél/Cégeknél keletkezett jutalékát az adott Céggel/Cégekkel kötött megbízási szerződés alapján, a székhely szerinti ország, illetve az adott Cég szabályai szerint veheti fel. A jutalék kifizetésének feltétele: 1. megfelelő tevékenységi körrel rendelkező, az adott ország jogszabályainak megfelelő vállalkozás és az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület között megbízási szerződés megkötése. A vállalkozásnak vállalkozói igazolvány/regisztrációs lap vagy cégnyilvántartás alapján /11 oldal

8 ellenőrizhetőnek kell lennie, valamint a klubtagnak abban vezető tisztségviselői státuszt vagy tagsági jogviszonyt kell betöltenie; 2. a vállalkozás részéről számla kibocsátása; 3. aktív és szabályszerű részvétel az ÉletMag Klub hálózatában 6. Online iroda: A klubtag az ÉletMag Klubhoz történő csatlakozásakor kapott azonosítója, pin kódja és jelszava segítségével léphet be az online irodájába, mely a weboldal online iroda menüpontján keresztül érhető el. A klubtag az online iroda segítségével naprakész információt kap saját, valamint a hálózat tevékenységéről, leadhatja rendeléseit, kezdeményezhet új tag felvételét kezes társával, letöltheti a munkájához szükséges nyomtatványokat, valamint tájékozódhat az ÉletMag Klub aktuális információiról. A Klub tag csak a saját tranzakcióira lát rá, illetve a licitekre, azok megnyitásától zárásukig. Termékrendelés A rendelés a tárgyhó 15. napjáig interneten leadottak alapján összesített mennyiség. A postai irányító számok alapján a legközelebbi szerződéses ÉletMag Klub pontokban történik az áru átvétele és ellenértékének átutalással, vagy készpénzzel történő kiegyenlítése. A termékek árakkal feltüntetett listája és az ÉletMag Klub központok elérhetőségei a honlapon elérhetők. 7. Klubtagok Minden ÉletMag Fogyasztói klubtag független szerződő fél, aki az üzletét az ÉletMag Fogyasztói Klub tagsági Megállapodása és az adott ország jogszabályainak megfelelően köteles vezetni. Klubtag kizárólag nagykorú természetes személy lehet Klubtag és vállalkozása: A klubtag a keletkezett jutalékot az általa képviselt vállalkozáson (egyéni vagy társas vállalkozás) keresztül számlázza le az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület felé. A számlázás és jutalék kifizetés feltétele az, hogy a vállalkozás és az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület egymással megbízási szerződést kössön. Amennyiben a képviselt vállalkozásban, vagy a klubtag személyes adataiban bármilyen változás következik be, arról a klubtag köteles az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület-t haladéktalanul írásban értesíteni a változástól számított 5 munkanapon belül. Értesítés hiányában az ebből eredő bármilyen jogtalan utalásért, kifizetésért, stb. a ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület felelősséget nem vállal. Tájékoztatási kötelezettség megszegésére tekintettel az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani Minden klubtag érvényesen csak egyszer szerepelhet az ÉletMag Fogyasztói Klub rendszerében Pozíció átruházás: Az ÉletMag Klub hálózatban lévő klubtagság személyhez kötődik. Azt átruházni kizárólag az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület elnökségének írásbeli jóváhagyásával lehet, melyet a klubtag írásban köteles kérvényezni. Erről az Egyesület a kérvény beérkezését követő 30 napon belül dönt. Az átruházást megelőzően, a felhalmozódott jutalék felvételére az eredeti tulajdonos jogosult, az új tulajdonos csak az átruházás időpontját követően rendelkezhet az adott jutalékkal, visszamenőleges jutalékfizetésre nincs lehetőség. Az átruházás tényét az eredeti tag kezeseivel tudatni kell, azok vétó joggal élhetnek, melyet az Egyesület köteles figyelembe venni. Színlelt, mögöttes szándékot tartalmazó, fiktív átruházás, vagy megállapodás megkötése szigorúan tilos. Amennyiben valamely klubtag vagy vállalkozása ilyen szerződést köt, vagy abban együttműködik, azonnali kizárást von maga után /11 oldal

9 8. Kizárás: Az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület a Megbízási Szerződést és a tagsági megállapodást szerződésszegés esetén azonnali hatállyal felmondhatja a klubtagnak illetve a vezető tisztségviselőnek intézett írásbeli kizárással. A kizárással egyidejűleg az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület a kizárt klubtag képviselt vállalkozásával megkötött Megbízási Szerződést azonnali hatállyal felmondja, illetve a Megbízási Szerződésben foglaltak megszegéséből eredő kizárással egyidejűleg azon klubtagok Klubtagsági Megállapodását is felmondhatja, akik az érintett Megbízási Szerződésben klubtagként feltüntetésre kerültek, mint kezesek. Azonnali kizárást von maga után a Klubtagsági Megállapodás, a Megbízási Szerződés, a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak súlyos megszegése, ha a klubtag feladatát nem látja el, az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesülettel nem tartja a kapcsolatot, nem működik együtt. 9. Automatikus megszűnés: Annak a klubtagnak, aki egymást követő 12 hónapban nem aktív a fogyasztói Klubban megszűnik a klubtagsági státusza, és az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület törli a rendszerből. A törölt klubtag által képviselt vállalkozással megkötött Megbízási Szerződés is automatikusan megszűnik. Megszűnik a Megbízási Szerződés, ha megbízott fizetésképtelenségét 3 hónap folyamatos tagdíj fizetés többszöri felszólítás ellenére történő elmaradásával egyidejűleg megállapítást nyer, illetve a megbízott cég megszűnt. Az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület által szerződésszegés miatt kizárt klubtag és hozzátartozója a kizárást követő 1 éven belül nem lehet klubtag, klubtagsági státusza megszűnik. Ha a felmondás kézbesítése azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át, vagy az átvételt megtagadta, vagy ismeretlen helyre költözött, a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő 5. munkanapon a felmondó levelet kézbesítettnek kell tekinteni. Az ÉletMag Klubban bármilyen kötelezettség megszegése kötbérfizetési és kártérítési kötelezettséget von maga után. A kötbér mértéke a kötelezettségszegést megelőző hónapban a klubtag teljesítménye után vállalkozásának járó jutalék 10-szerese, amennyiben a kötelezettségszegés kezdő időpontja nem állapítható meg, az utolsó 12 hónapban keletkezett jutalékok átlagának 10-szerese. A jogosult követelheti kötbéren felüli kárának megtérítését is. Ez esetben a kezesek a kaució rájuk eső részének és 3 havi jutalékuk erejéig kezeskednek fejenként. Öröklés: A klubtagsági státusz a klubtag halála esetén örökölhető. A klubtag halálát követő 60 napig a státuszra járó jutalék a személyes forgalom hiányában is kifizetésre kerül. Öröklés és átruházás esetében is a jutalék kifizetésének feltételei a korábbi klubtag feltételeivel azonosak. Öröklés esetén arra a Ptk. öröklésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A klubtag a Klubtagsági Megállapodás, illetve a Megbízási Szerződés megkötése előtt köteles az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesületet tájékoztatni arról, ha Ő, vagy olyan társaság, melynek képviselője, tagja, vagy alkalmazottja, hasonló tárgyú kereskedelmi ügynöki tevékenységet végez, azaz más hálózat tagja, így annak ismeretében az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület a szerződés megkötését megtagadhatja. Amennyiben a klubtag, vagy olyan gazdasági társaság, melynek képviselője, tagja, illetve alkalmazottja más, hasonló szisztémával működő rendszer tagja kíván lenni, azaz más Céggel hasonló tárgyú kereskedelmi ügynöki szerződést kíván kötni, abban az esetben köteles az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület előzetes írásbeli hozzájárulását beszerezni. Amennyiben a klubtag a fentiekben hivatkozott rendelkezést megszegi, az a klubtag részéről szerződésszegésnek minősül, és azonnali kizárást von maga után. Kizáró ok továbbá, ha a klubtag más szisztémával működő és/vagy az Egyesülettel azonos termékeket forgalmazó Cégben tulajdonos, résztulajdonos, vagy képviseleti joggal rendelkezik. Diszkontálás: /11 oldal

BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. december 06. napjától visszavonásig

BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. december 06. napjától visszavonásig BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. december 06. napjától visszavonásig PREAMBULUM Mi, a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB Kft., mint Gazdasági Társaság

Részletesebben

Hatályos: 2015.03.04-től

Hatályos: 2015.03.04-től MOL GOLD ÉS SILVER KÁRTYA - ÁLTALÁNOS KÁRTYASZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Kártyaszerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓS SZERZŐDÉS. A Lottomilliomos.hu Portál Felhasználói Részére

REGISZTRÁCIÓS SZERZŐDÉS. A Lottomilliomos.hu Portál Felhasználói Részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS REGISZTRÁCIÓS SZERZŐDÉS A Lottomilliomos.hu Portál Felhasználói Részére (A 2013.augusztus 22. napi változásokkal egységes szerkezetben.) KÉSZÜLT: 2013. augusztus 22.

Részletesebben

CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1.1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft.

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. 1. Az Általános Szerződési feltételek 1.1. Az ÁSZF rendszere 1.1.1. Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

BIOGENIC WORLD LABORATORIES ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. július 22. napjától visszavonásig

BIOGENIC WORLD LABORATORIES ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. július 22. napjától visszavonásig BIOGENIC WORLD LABORATORIES ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. július 22. napjától visszavonásig PREAMBULUM Mi, a Biogenic World Laboratories Europe Kft., mint Gazdasági

Részletesebben

ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés: 2008. február 01. 1/25 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK...3 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA...3 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata Az Üzletszabályzat mellékletei 1. A regisztrációs díj mértéke 2. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány mindenkori hatályos Agrár Széchenyi

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. november 1. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Az Általános Szerződési Feltételek tárgya és hatálya...3 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya...3 1.2. Az Általános Szerződési Feltételek időbeli és területi hatálya...3

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay J. u. 2.) (a továbbiakban:

Részletesebben

A 2014. március 15-től kötött Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsönök Üzletszabályzata

A 2014. március 15-től kötött Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsönök Üzletszabályzata OTP Bank Nyrt. A 2014. március 15-től kötött Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsönök Üzletszabályzata Hatályos: 2014. május 14-től OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Közzététel: 2013. július 01. Hatályos: 2013. szeptember 02. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Számla

Részletesebben

ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV

ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV A jelen Üzletszabályzat és Kompenzációs terv tartalmazza azokat az előírásokat és eljárásokat, amelyek a Képviselő az Endless Biotech Hungary Kft-vel,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2015.05.28-i Közgyűlés a 18/2015.(2015.05.28.) számú határozatával. Hatályos 2015. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2015.05.28-i Közgyűlés a 18/2015.(2015.05.28.) számú határozatával. Hatályos 2015. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2015.05.28-i Közgyűlés a 18/2015.(2015.05.28.) számú határozatával. Hatályos 2015. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2013. augusztus 27. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012.10.26. AZ ÁSZF UTOLSÓ

Részletesebben

A KA-VOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata

A KA-VOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata A KA-VOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata Az Üzletszabályzat mellékletei 1. A regisztrációs díj mértéke 2. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány mindenkori hatályos Agrár Széchenyi

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G T E V É K E N Y S É G R E V O N A T K O Z Ó Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A (FO G Y A S Z T Ó I L Í Z I N G S Z E R Z Ő

Részletesebben

Kölcsönügyletekre vonatkozó üzletszabályzata

Kölcsönügyletekre vonatkozó üzletszabályzata HYPO ALPE-ADRIA LEASING Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kölcsönügyletekre vonatkozó üzletszabályzata Elfogadva: 2010. augusztus 2. 1 FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE A jelen Üzletszabályzat megismerése

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat

Általános Üzletszabályzat Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Illés András elnök-ügyvezető Elfogadva: 6/4/2013.02.04. számú Igazgatósági határozattal Módosítva: 10/8/2014.02.28. számú Igazgatósági határozattal

Részletesebben

Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön Üzletszabályzata

Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön Üzletszabályzata OTP Bank Nyrt. Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön Üzletszabályzata Hatályos: 2010. június 11-től OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997. november 27.)

Részletesebben

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd -

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére BROSS FAKTORING ZRT ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére A BROSS FAKTORING Zrt. a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-369/2013. számú határozata alapján végzi tevékenységét. A Társaság a hitelintézetekről

Részletesebben