SZEMINÁRIUM A NÉPI VALLÁSOSSÁG: SZÖVEGEK ÉS RÍTUSOK A MOLDVAI CSÁNGÓ NÉPI KULTÚRÁBAN CÍMŰ ELŐADÁSHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEMINÁRIUM A NÉPI VALLÁSOSSÁG: SZÖVEGEK ÉS RÍTUSOK A MOLDVAI CSÁNGÓ NÉPI KULTÚRÁBAN CÍMŰ ELŐADÁSHOZ"

Átírás

1 Peti Lehel Nemzeti Kisebbségkutató Intézet SZEMINÁRIUM A NÉPI VALLÁSOSSÁG: SZÖVEGEK ÉS RÍTUSOK A MOLDVAI CSÁNGÓ NÉPI KULTÚRÁBAN CÍMŰ ELŐADÁSHOZ Előadó: dr. Tánczos Vilmos KÖVETELMÉNYEK Az első 3 alkalommal módszertani bevezető jellegű szemináriumokra kerül sor. A 4. szemináriummal kezdődően minden hallgató köteles részt vállalni egy szeminárium megtartásában. Ez a moldvai csángók vallási kultúrájával kapcsolatos tanulmány bemutatásából és egy levetítésre kerülő néprajzi dokumentumfilmben (vagy részletekben) bemutatott jelenségek problematizálásából, értelmezéséből áll. A szeminárium vezetőjének alkalmaznia kell a bevezető szemináriumok során elsajátított terminológiát, elméleti szempontokat is. A hallgatók szóbeli vizsgát tesznek a szeminárium anyagából. A végső jegybe a szemináriumokon való aktivitás is beleszámít. 1. A SZEMINÁRIUMI TÉMÁK MEGBESZÉLÉSE 2. A RITUÁLIS FOLYAMAT ÉS A VALLÁSI FORMÁK ELMÉLETE (ELŐADÁS) 3. HELYI VALLÁS, NÉPI VALLÁSOSSÁG (ELŐADÁS) CHRISTIAN, William A., Jr 1981 Local Religion in Sixteenth-Century Spain. New Jersey: Princeton TURNER, Victor W.: A rituális folyamat. Struktúra és antistruktúra. Osiris Könyvkiadó, Budapest, A MOLDVAI CSÁNGÓK BÚCSÚJÁRÁSA I. A PÜNKÖSD HAJNALI NAPVÁRÁS (NAPBANÉZÉS) A KIS-SOMLYÓ HEGYÉN 1

2 BARNA Gábor: Moldvai magyarok a csíksomlyói búcsún. In: Halász Péter (szerk.): Megfog vala apóm szokcor kezemtül Tanulmányok Domokos Pál Péter emlékére. Lakatos Demeter Egyesület, Budapest, MOHAY Tamás: Moldvai magyarok pünkösdkor Csíksomlyón. In: Molnár Ádám (szerk.): Csodaszarvas. Őstörténet, vallás és néphagyomány. I., Molnár Kiadó, Budapest, TÁNCZOS Vilmos: A moldvai csángók pünkösd hajnali keresztútjárása a Kis-Somlyó hegyen. In: Asztalos Ildikó (szerk.): Hazajöttünk. Pünkösd Csíksomlyón. Gloria Könyvkiadó, Kolozsvár, Filmrészletek: Balladák filmje (részlet), Napnézés Csíksomlyón, A csíksomlyói búcsú (csángók Csíksomlyón) 5. A MOLDVAI CSÁNGÓK BÚCSÚJÁRÁSA II. IMAGISZTIKUS ÉS DOKTRINÁLIS RÍTUSOK A SZŐKEFALVI MÁRIA-JELENÉSEKEN PÓCS Éva: Szőkefalva/Seuca: egy új kegyhely új üzenetei. In: Pócs Éva (szerk.): Démonok, látók, szentek. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. (Tanulmányok a transzcendensről VI.), Balassi Kiadó, Budapest, PETI Lehel: Imagisztikus rítusok és vallásosság csángók a szőkefalvi Mária-jelenéseken In: Pócs Éva (szerk.): Szent helyek, ünnepek, szent szövegek. Tanulmányok a romániai magyarság vallási életéből. L Harmattan PTE Néprajz Kulturális Antropológia Tanszék, GYŐRFY Eszter 2009 Ezért történtek itt csodák. Csodatörténetek szerepe egy új kegyhely legitimációs folyamataiban. In: VARGYAS Gábor (szerk.): Átjárók. A magyar néprajztól az európai etnológiáig és a kulturális antropológiáig. Studia Ethnologica Hungarica XI. L Harmattan, PTE Néprajz Kulturális Antropológia Tanszék, Budapest, Filmrészlet: Interjú a szőkefalvi látóval., Szőkefalva, A VALLÁSI ÉLET SPECIALISTÁI: DEÁKOK, BÚCSÚVEZETŐK 2

3 TÁNCZOS Vilmos: Erdély János ( ) bogdánfalvi szentember és népénekei. Székelyföld VIII./ TÓTH István György: Diákok (licenciátusok) a moldvai csángó magyar művelődésben a XVII. században. In: Zombori István (szerk.): Az értelmiség Magyarországon a XVI XVII. században. Szeged, TÁNCZOS Vilmos 1996 Deákok (parasztkántorok) moldvai magyar falvakban. In: Uő: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM-Press Korunk Baráti Társaság, Filmrészletek: Gyöngyökkel gyökereztél (Mohi Sándor) 7. A HALÁL KULTURÁLIS KEZELÉSE. HALOTTLÁTÓK A MOLDVAI TÁRSADALOMBAN PÓCS Éva: Jánó Ilona és az újkori magyar látomások. In: Kóka Rozália (közreadja) Bételjesítem Isten akaratját... A lészpedi szent leány látomásai. L'Harmattan, PTE Néprajz Kulturális Antropológia Tanszék, Budapest, PÓCS Éva: A magyar halottlátó és a keresztény Európa. In: S. Lackovits Emőke (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében 2. Veszprém Debrecen, Laczkó Dezső Múzeum KLTE Néprajzi Tanszék, VIRT István: Elszakasztottad a testemtől én lelkemet. A moldvai és a Baranya megyei csángók halottas szokásai és hiedelmei., KJNT, Kriza Könyvek 8. Kolozsvár, Filmrészletek: Ha megyek látomásba (Moldován Domokos), Az egy Istennel mikor beszélgettem (Zágoni Bálint) 8. A TRANSZCENDENS KOMMUNIKÁCIÓ LÁTOMÁSOS FORMÁI POZSONY Ferenc: Látomások a moldvai csángó falvakban. In: Pócs Éva (szerk.): Eksztázis, álom, látomás. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Balassi Kiadó- University Press, Budapest Pécs, PÓCS Éva: Transz és látomás Európa népi kultúráiban. In: Pócs Éva (szerk.): Eksztázis, álom, látomás. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. (Tanulmányok a transzcendensről I.), Balassi University Press, Budapest Pécs,

4 KESZEG Vilmos PETI Lehel PÓCS Éva (szerk.): Álmok és látomások a századból. Szöveggyűjtemény I. L'Harmattan PTE Néprajz Kulturális Antropológia Tanszék, Budapest, Filmrészletek: Amatőr felvételek, interjúk 9. A NÉPI VALLÁSOSSÁG SZEREPE A SZOCIALIZMUS IDEJÉN PETI Lehel: A trunki orvos rózsaillatú kútja. In: A moldvai csángók népi vallásosságának imagisztikus rítusai. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár, DRAGADZE, Tamara: The Domestication of Religion under Soviet Communism. In: Chris M. Hann (ed.): Socialism: Ideals, Ideologies, and Local Practice. London-New York: Routledge, VALTCHINOVA, Galia I.: From Postsocialist Religious Revival to a Socialist Seer and Vice Versa: The Remaking of Religion in Postsocilaist Bulgaria. Halle: Max Planck Instittue for Social Anthropology. Working Paper No. 98., Filmrészletek: Benedek doktor csodakútja (Zágoni Bálint) 10. VALLÁS, MÁGIA, GYÓGYÍTÁS KOCSIS Mónika: Népi gyógyászat Szitáson. In Kinda István Pozsony Ferenc (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, IANCU Laura: Világkép, vallás és betegség Magyarfaluban. In: Pócs Éva (szerk.): Mágikus és szakrális medicina. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Tanulmányok a transzcendensről VII. Balassi Kiadó, Budapest, CSOMA Gergely: Varázslások és gyógyítások a moldvai csángómagyaroknál. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, Filmrészletek: Magyarország szélin. Portréfilm Jánó Anna lészpedi asszonyról. (Kallós Zoltán a csángóknál) 4

5 11. A HAGYOMÁNYOS VALLÁSOSSÁG ÁTALAKULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN. MIGRÁCIÓ ÉS ÚJ VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK A MOLDVAI FALVAKBAN PÁPAI Virág: Egy neoprotestáns család Klézsén. In: Kinda István Pozsony Ferenc (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, PETI Lehel: Transznacionális életformák és szekták. A moldvai csángó falvakban jelentkező új vallási jelenségek interpretációs lehetőségeiről. Szociológiai Szemle, 4/18, HORVÁTH Zsuzsa: Hitek és emberek. ELTE Szociológiai-Szociálpolitikai Intézet, Budapest, Filmrészletek: Nyolcvan a százból (Vörös T. Balázs) 12. EGYHÁZI ÉLET ÉS NÉPI VALLÁSOSSÁG. A MOLDVAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ MINT VALLÁSSZERVEZETI TÍPUS. AZ EGYHÁZ FUNKCIÓI ÉS VISZONYA A LOKÁLIS TÁRSADALMAKHOZ SZOKOL Réka: Nyitott kapuk és átlépett határok. Kommentár TÁNCZOS Vilmos: Keletnek megnyílt kapuja. In: Uő: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM-Press Korunk Baráti Társaság, Ajánlott irodalom: KINDA István: A társadalmi kontroll és intézményei a moldvai falvakban. Normák, normaszegők és szankciók a csángó társadalom. In: Kinda István Pozsony Ferenc (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, Filmrészletek: A csángók (Fekete Ibolya) 5

Hivatkozott könyvészet (bővebb, a kurzus vázlataiban hivatkozott könyvészet)

Hivatkozott könyvészet (bővebb, a kurzus vázlataiban hivatkozott könyvészet) Hivatkozott könyvészet (bővebb, a kurzus vázlataiban hivatkozott könyvészet) ALLEAU, René 1977 La science des symboles. Contribution à l étude des principes et des méthodes de la symbolique générale. Paris,

Részletesebben

HOL A HELYE A ROMÁKNAK AZ ERDÉLYI EGYHÁZAKBAN?

HOL A HELYE A ROMÁKNAK AZ ERDÉLYI EGYHÁZAKBAN? FOSZTÓ LÁSZLÓ HOL A HELYE A ROMÁKNAK AZ ERDÉLYI EGYHÁZAKBAN? VALLÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ* Habár a vallásról mint társadalmi jelenségről való gondolkodás kiemelt helyet foglal el a szociológia

Részletesebben

bibliográfia 2008. IV. negyedév 285

bibliográfia 2008. IV. negyedév 285 bibliográfia 2008. IV. negyedév 285 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2009. II. NEGYEDÉV Emlékezés, interjú, levelezés, napló LUKACS, John Isten velem Ford. Barkóczi András /Last Rites/

Részletesebben

NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2013

NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2013 2009 2010 NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2013 A BIBLIOGRÁFIA ANYAGÁT GYŰJTÖTTE / THE MATERIAL OF THIS BIBLIOGRAPHY WAS COLLECTED BY HEGYI DÓRA, MÉSZÁROS BORBÁLA, NAGY RÉKA, PÁVLICZ ADRIENN,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz Kulturális Antropológia Doktori Program

Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz Kulturális Antropológia Doktori Program Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz Kulturális Antropológia Doktori Program Helyi vallás a moldvai Magyarfaluban Néprajzi vizsgálat Készítette: Iancu Laura Témavezető: Prof.

Részletesebben

A búcsú és a búcsújárás vázlat

A búcsú és a búcsújárás vázlat A búcsú és a búcsújárás vázlat Szemléltetés: A csíksomlyói búcsú. Mester József filmje. 1994. Fényes volt, úgy rebegett. Peti Lehel Zágoni Bálint filmje. 2002. Balladák filmje. Gulyás János Gulyás Gyula

Részletesebben

Megvagyunk mi egymás mellett. Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton

Megvagyunk mi egymás mellett. Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton Megvagyunk mi egymás mellett Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton A Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézete és a Csokonai Kiadó sorozata Sorozatszerkesztő

Részletesebben

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-)

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) 1 Szerkesztői megjegyzések: 1. A bibliográfia csak az egyetemi akkreditáció évétől (2000) használ bibliográfiai adatokat 2. A bibliográfia első 149 oldala tartalmazza az Egyetem

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary 2004. 1. szám A MAGYAR M VEL DÉSI INTÉZET ROMA KULTÚRA OSZTÁLYÁNAK HÍRLEVELE BÓDI ZSUZSANNA Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Részletesebben

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben)

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) 2012 2013 Tartalom A családi életre nevelés elmélete és gyakorlata A gyermekvédelem alapjai A hallgatók pedagógiai nézeteinek feltárása és elemzése A házasság

Részletesebben

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) 2013 2014 Tanegységleírások A tanegységleírások a Neptun szerinti abc sorrendben találhatóak. Tartalom A betegség lélektana A családi életre nevelés elmélete

Részletesebben

Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna

Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna A SZÍNJÁTSZÓ ISKOLA A XVII XVIII. SZÁZADBAN Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon Bibliográfia 1998 2009 Szerkesztette: Szedmák Andrea Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna AZ

Részletesebben

SMAK404 Civil és demokrácia tanulmányok Liling Tamás

SMAK404 Civil és demokrácia tanulmányok Liling Tamás WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elnevezése Tantárgy oktatójának neve Tantárgy óraszáma Tanóra típusa Meghirdetési időszak Kreditszám A tantárgy célja Szükséges

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY 2008/1 2 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)...

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)... T A R T A L O M Erdélyi Toll IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT t Megjelenik negyedévente Székelyudvarhelyen V. évfolyam 2013 1. szám MŰHELY Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

iskolakultúra 2014/7 8 konferencia szemle kritika Keszeg Vilmos Arcom romló földi mása 3 A. Gergely András Test és politikai test 13

iskolakultúra 2014/7 8 konferencia szemle kritika Keszeg Vilmos Arcom romló földi mása 3 A. Gergely András Test és politikai test 13 konferencia Keszeg Vilmos Arcom romló földi mása 3 A. Gergely András Test és politikai test 13 Bednanics Gábor Az emberi test formációi az esztétizmusban 24 Kocziszky Éva Az emberi test és az archeológiai

Részletesebben

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 Válogatott bibliográfia 1 2000 Andor Mihály Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. Bp., Iskolakultúra, 2000. 264 p. Andor Mihály: A lakóhely hatása az iskolaválasztásra

Részletesebben

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Könyv: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 188 lap. Ismertetve: Kemény Gábor: Régi magyar nyelvemlékek. ÉdAny. 2007. 1. sz. 11. Balázs Géza: Tetten

Részletesebben

Flórián Mária publikációs listája (a félkövérrel nyomtatott tételek a kandidátusi védés után készültek)

Flórián Mária publikációs listája (a félkövérrel nyomtatott tételek a kandidátusi védés után készültek) Flórián Mária publikációs listája (a félkövérrel nyomtatott tételek a kandidátusi védés után készültek) Önálló kötetek 1. Rimóc népviselete. Nógrád Megyei Múzeumi Füzetek 13. Balassagyarmat, 1966. p. 92.

Részletesebben

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN ÍRÓK ÉS MŰVEKl Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN 1 ERDÉLYI TOLL KÖNYVEKl KIADVÁNYOK 2 A könyv borítóját Beke Sándor-Olivér tervezte Beke Sándor AZ ERDÉLYI

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza 1 Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza Születés: Jászberény, 1956. január 27. Családi állapot: férjezett Iskolák: - Kossuth Lajos Általános Iskola, Jászberény 1962-1970 - Lehel Vezér Gimnázium, orosz-német

Részletesebben

Gárdonyi Géza. Fel nagy örömre!

Gárdonyi Géza. Fel nagy örömre! Gárdonyi Géza Fel nagy örömre! Fel nagy örömre, ma született, Aki után a Föld epedett. Mária karján égi a lény, Isteni kisded szűznek ölén. Egyszerű pásztor, jöjj közelebb, Nézd a te édes Istenedet! Nem

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

Fostering the cooperation of research institutes and R+D sector in the border region CROSSRESEARCH HURO/1001/289/2.2.3.

Fostering the cooperation of research institutes and R+D sector in the border region CROSSRESEARCH HURO/1001/289/2.2.3. Két ország, egy cél, közös siker! Două ţări, un scop, succes comun! Fostering the cooperation of research institutes and R+D sector in the border region CROSSRESEARCH HURO/1001/289/2.2.3. Sztereotípiák,

Részletesebben

Fogalomtár Alapelvek Civil társadalom Értékek

Fogalomtár Alapelvek Civil társadalom Értékek Fogalomtár Alapelvek Az alapelvek a szaktevékenység iránytűi. Megmutatják, hogy jó irányát választottuk-e a közösségi beavatkozásnak, és segítséget nyújtanak a tevékenység értékeléséhez is. A közösségi

Részletesebben