Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal"

Átírás

1 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) Információ és on-line formanyomtatványok: Részvételi felhívás Egyes ágazatokban I. szakasz: ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Sopron és Környéke Víz-és Csatornamű Zrt. Postai cím: Bartók B.u. 42. Város/Község: Sopron Postai irányítószám: 9400 Ország: HU Címzett: Hegedüs László Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. melléklet I. pontját A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. melléklet II. pontját Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. melléklet III. pontját I.2) Az ajánlatkérő fő tevékenysége vagy tevékenységei Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamosenergia Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése xvíz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz- szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Villamosenergia szállítása 12 dunántúli vízközmű társaság részére január december 31. (1 +1 év opció) időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli villamosenergia szállítási szerződés keretében.

2 II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) (a) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően A teljesítés helye NUTS-kód (b) Árubeszerzés x Adásvétel x Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb A teljesítés helye Közép Dunántúl, Nyugat Dunántúl és Dél Dunántúl NUTS-kód HU221 (c) Szolgáltatás Szolgáltatási kategória (Az szolgáltatási kategóriát ld. a 2004/17/EK irányelv XVIIA. és XVIIB. mellékletében) A teljesítés helye NUTS-kód II.1.3) A hirdetmény tárgya Közbeszerzés megvalósítása x Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése II.1.4) Információ a keretmegállapodásról (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek létszáma vagy, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egyajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama (adott esetben) Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: A közbeszerzések becsült összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal): Becsült érték ÁFA nélkül Pénznem vagy: és között. Pénznem A keretmegállapodás alapján lefolytatandó közbeszerzési eljárások gyakorisága (ha ismert)

3 II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) meghatározása/tárgya Villamosenergia szállítása 12 dunántúli vízközmű társaság részére január december 31. ( év opció) időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli villamosenergia szállítási szerződés keretében évben 12 vízmű társaság részére összesen MWh mennyiségű villamosenergia beszerzése. Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől -20 %-kal eltérhet. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből nem szükség szerint több példány használható) Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egy rovatot jelöljön meg): csak egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatok elfogadhatók nem II.2) A szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben) Megnevezés évi tervezett felhasználás (kwh) profilos (MÉF) idősoros összesen Aqua Szolgáltató Kft Bakonykarszt Zrt Bük és Térsége Vízmű Kft Délzalai Víz- és Csatornamű ZRT Dombóvár és Környéke Víz és Csatornamű Kft Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt Fejérvíz Zrt KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft PANNONVÍZ ZRT Pápai Víz-És Csatornamű Zrt Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt VASIVIZ ZRt ÖSSZESEN: Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: vagy: és között. Pénznem:

4 II.2.2) Vételi jog (opciók) (adott esetben) igen Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ajánlatkérő a szerződéskötéstől fenntartja a jogot 1 + 1év vonatkozásában opciós vételi jog gyakorlására időszakban az ajánlati ár nem változhat. Ajánlatkérőnek és Ajánlattevőnek a szerződés aláírásától számítva illetve augusztus 31-ig az ajánlati ár alábbi képlet alapján történő meghatározásával a 2011-es illetve 2012-es évre opcionális szerződéshosszabbítási lehetősége van. Amennyiben a fenti határidőkig a felek nem egyeznek meg a szerződés meghosszabbításáról, úgy az illetve december 31-én 24:00-kor megszűnik. A 2011-re és 2012-re érvényes legmagasabb árak Pár2011 és Pár2012 (HUF/kWh) az alábbi képletek segítségével határozhatók meg a nagykereskedelmi villamosenergia termékek tőzsdei árváltozásai, illetve a HUF/EURO MNB középárfolyam változása alapján. (Ezek az árak az opcionálisan megajánlható legmagasabb árak. Ha mindkét fél elfogadja ezeket, vagy ezeknél alacsonyabb árakat, akkor terjedhet ki a szerződés hatálya 2011-re, illetve 2012-re.) Az opciós lehetőséggel legfeljebb 2010., illetve augusztus 31.-ig lehet élni, hogy megállapodás hiányában legyen lehetőség egy újabb közbeszerzési eljárás lefolytatására. PÁR2011 = PÁR2010 * 0,88 *BL + 0,12 * PL *A PÁR2012 = PÁR2010 * 0,88 *BL + 0,12 * PL *A ahol: Pár2011 = 2011-re érvényes legmagasabb ár opció (HUF/kWh) Pár2012 = 2012-re érvényes legmagasabb ár opció (HUF/kWh) Pár2010 = nyertes ajánlattevő 2010-re érvényes ára (HUF/kWh) BL= (baseload) a HUPX-on (Magyar Áramtőzsde) 2011-re, majd 2012-re érvényes nagykereskedelmi éves zsinórtermék adott napi nyitó ára (EURO/MWh). A Magyar Áramtőzsde működésének megkezdése előtt a PXE (Prágai Áramtőzsde) magyar szekciójának árát kell figyelembe venni. PL= (peakload) a HUPX-on (Magyar Áramtőzsde) 2011-re, majd 2012-re érvényes nagykereskedelmi éves csúcsidei termék adott napi nyitó ára (EURO/MWh). A Magyar Áramtőzsde működésének megkezdése előtt a PXE (Prágai Áramtőzsde) magyar szekciójának árát kell figyelembe venni. BL0= baseload ár referencia alap, a jelen (2009. évi) közbeszerzési ajánlattételi határidő előtti napon a HUPX-on (Magyar Áramtőzsde) 2010-re közzétett éves nagykereskedelmi zsinór termék nyitó ára (EURO/MWh). A Magyar Áramtőzsde működésének megkezdése előtt a PXE (Prágai Áramtőzsde) magyar szekciójának árát kell figyelembe venni. (EURO/MWh) PL0= peakload ár referencia alap, a jelen (2009. évi) közbeszerzési ajánlattételi határidő előtti napon a HUPX-on (Magyar Áramtőzsde) 2010-re közzétett éves nagykereskedelmi csúcsidei termék nyitó ára (EURO/MWh). A Magyar Áramtőzsde működésének megkezdése előtt a PXE (Prágai Áramtőzsde) magyar szekciójának árát kell figyelembe venni. (EURO/MWh) A= adott napon közzétett HUF/EURO hivatalos MNB középárfolyam A0= HUF/EURO referencia alap, a jelen (2009. évi) ajánlattételi határidőt megelőző 5 munkanap MNB középárfolyam átlaga (HUF/EURO Amenyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában Ajánlatkérő részére a kötelezően átveendő villamosenergia mennyiség 80 %-os mértékénél kisebb mértéket ajánlott meg, ezen mérték az opciós ajánlat Ajánlatkérő részéről történő elfogadása esetén sem változik. Ha ismert, a vételi jog gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban: 24 vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): 2 vagy:

5 és között Ha ismert, ismétlődő jellegű közbeszerzés esetén fel kell tüntetni a további hirdetmények közzétételének tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje Az időtartam hónapokban: 36 és/vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés: (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) III. szakasz: jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Késedelmi kötbér a teljes éves mennyiség forintban meghatározott ellenértéke 365-öd részének a kétszerese naponta. Meghiúsulási kötbér a teljes éves mennyiség forintban meghatározott ellenértékének 5%-a. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre A megrendelő előleget nem fizet. A leszállított áru ellenértékének megfizetése a szállító által havonta, a teljesítést követően, a kiállított számla kézhezvételétől számítva, a Kbt (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, átutalással történik III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) III.1.4) A szerződés teljesítésére vonatkoznak-e egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen Igen válasz esetén a különleges feltételek meghatározása: évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok, ideértve a szakmai vagy cégnyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet részvételi jelentkező, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. (1) bekezdésben vagy a Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll; Az eljárásban nem lehet részvételi jelentkező, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. (1) bek. a), b), c) pontok, vagy a Kbt. 62. (1) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A kizáró okokról a megkövetelt igazolási mód: A részvételre jelentkezőnek a kizáró okokkal kapcsolatban a 63. és a 63/A. (4) bekezdése szerint kell megfelelően eljárnia. A részvételre jelentkező a szerződés teljesítéséhez nem vehet igénybe olyan alvállalkozót, aki, illetőleg amely a 60., illetőleg a 61. szerint a kizáró okok

6 hatálya alá esik. A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében a kizáró okokkal kapcsolatban a 63. és a 63/A. szerint akkor kell eljárni, ha a jelentkezőnek az (1) bekezdés b) pontja szerint meg kell jelölnie az ilyen alvállalkozókat. Egyébként, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében a részvételre jelentkező köteles nyilatkozni részvételi jelentkezésében, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód (adott esetben): Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akinek: P1. bármely pénzforgalmi számláján január 1-jét követően sorban álló tétel mutatkozott. P2. az utolsó három lezárt üzleti évben (2006., 2007., 2008.) a mérleg szerinti eredménye, egynél több évben negatív. P.3. az elmúlt 3 lezárt üzleti év mérlegében (2006., 2007., 2008.) egynél több alkalommal, a forrásoldalon szereplő F. III. 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállító) sor értéke meghaladja az eszközoldalon szereplő B.II.1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) sor értékét. P4. a közbeszerzés tárgya szerinti forgalma (villamosenergia kereskedelem) a évben nem érte el a nettó Ft-t. Megkövetelt igazolási mód részvételre jelentkező, vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó esetében: P1. A Kbt. 66. (1) bekezdésének a) pontja alapján részvételre jelentkező, vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó valamennyi, számlavezető pénzintézetétől származó, a részvételi határidőhöz képest 60 napnál nem régebbi nyilatkozata az alábbi tartalommal: - vezetett bankszámlaszáma, - mióta vezeti az részvételre jelentkező számláját, - számláján január 1-ét követően sorban állás jelentkezett-e, P2. P.3. A Kbt. 66. (1) bekezdésének b) pontja alapján az utolsó három lezárt üzleti év (2006., 2007., 2008.) számviteli jogszabályok szerinti beszámolóinak eredeti vagy hiteles másolata. P4. A Kbt. 66. (1) bekezdésének c) pontja alapján nyilatkozat a év közbeszerzés tárgya szerinti forgalmáról. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód (adott esetben): Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, aki nem rendelkezik: M.1. Jelen részvételi felhívás megjelenését megelőző 24 hónapban, összesen legalább MWh mennyiségű villamosenergia leszállítására vonatkozó kötelezettséget tartalmazó szerződésekkel, mely szerződések keretében összesen legalább MWh mennyiség leszállításra került, és a MWh legalább 50%-a, legalább 6 közműszolgáltató részére kerül leszállításra. Megkövetelt igazolási mód:

7 M.1. Jelen részvételi felhívás megjelenését megelőző 24 hónapban teljesített, legjelentősebb villamosenergia szállításra irányuló referenciáinak az ismertetése a Kbt (1) bekezdés a) pontja alapján. A referenciákat a Kbt (1) bekezdése alapján kell igazolni, és eredeti vagy hiteles másolati példányban kell benyújtani. III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben) nem A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő természetes felelős személyek nevét és képzettségét? IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája Nyílt Meghívásos Tárgyalásos x Megtörtént-e a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? nem Igen válasz esetén a VI.3) (További információk) körében kell megadni a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét IV. 2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje meg a megfelelő rovato(ka)t) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x xaz alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyszámokkal vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati felhívásban vagy az ajánlattételi felhívásban meghatározott részszempontok alapján Szempont Súlyszám Ajánlati ár (Forint/Kwh) 10 A kötelezően átveendő villamosenergia 1 mennyiség 80 %-os mértékénél kisebb mérték vállalása IV.2.2) Elektronikus árverésre fog sor kerülni nem Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (adott esetben) IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2)

8 Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre? nem Igen válasz esetén: Időszakos előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény Hirdetmény száma a HL-ben: /S -, dátum: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) Hirdetmény száma a HL-ben: /S -, dátum: (év/hó/nap) Hirdetmény száma a HL-ben: /S -, dátum: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) megszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének, vagy a dokumentumokba való betekintés iránt kérelem benyújtásának határideje Dátum: 2009/07/27 (év/hó/nap) Időpont: Kell-e fizetni a dokumentációkért? igen Igen válasz esetén: Ár (csak számokkal): Pénznem: HUF A fizetés módja és feltételei: A fizetés módja és feltételei: A dokumentáció ára ( Ft+Áfa) teljesíthető átutalással az ajánlatkérő képviseletében eljáró PRO-VITAL 2000 Kft. K&H Bank Rt-nél vezetett számú számlájára. IV.3.4) Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő Dátum: 2009/07/27 (év/hó/nap) Időpont: IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén) -ig (év/hó/nap) vagy: Időtartam hónap(ok)ban: és/vagy napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: (év/hó/nap) Időpont: Helyszín (adott esetben): Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen VI. SZAKASZ: kiegészítő INFORMációk

9 VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) igen Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) A szerződés(ek) eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy nem programmal kapcsolatos(ak)? Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevére és bármely egyéb adatra: VI.3) További információk (adott esetben) 1.) Ajánlatkérő teljes körű hiánypótlást biztosít. 2.) A részvételi szakasz eredményhirdetésének tervezett időpontja: óra Helye: PRO-VITAL 2000 Kft Budapest, Késmárki u ) A dokumentáció megvásárlása a részvételi jelentkezés benyújtásának feltétele. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. A részvételi jelentkezés összeállításának költségét a részvételre jelentkező viseli. Közös részvétel esetén a dokumentációt elegendő az egyik közös részvételre jelentkezőnek megvásárolnia.a dokumentációt az ár átutalását igazoló banki bizonylat bemutatásával lehet személyesen átvenni a Pro-Vital 2000 Kft. székhelyén (1118 Budapest, Késmárki u. 8.), munkanapokon óra között, illetve a részvételi határidő napján 9-10 óráig. A bizonylatnak tartalmazni kell az átutalás jogcímét, a dokumentáció vételárát, továbbá fel kell tüntetni az Villamosenergia-beszerzés-vízművek szöveget. Ha a részvételre jelentkező a dokumentáció megküldését kéri, akkor az ajánlatkérő a Kbt (3) bekezdés szerint jár el. 4.) Az ajánlattevő köteles ,-Ft azaz tízmillió forint összegű ajánlati biztosítékot teljesíteni. Az ajánlati biztosítékot Villamosenergia beszerzés vízművek megjelöléssel, ajánlatkérő sz. számlájára kell átutalni úgy, hogy az ajánlati kötöttség beálltának időpontjáig a számlára beérkezzen. Ajánlati biztosítékként az ajánlatkérő azonos összegű, feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgaranciát vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt is elfogad. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség kezdő időpontjától kezdődően az ajánlati kötöttség lejártáig kell érvényesnek lennie. A bankgarancia eredeti példányát vagy az ajánlati biztosíték átutalásának tényleges megtörténtéről a bank eredeti igazolását az ajánlathoz csatolni kell. 5.) Meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit),amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe, a részvételre jelentkező által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzések azt a részét (részeit) amelynek teljesítésében a megjelölt alvállakozók közreműködnek,továbbá a részvételre jelentkező részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet. 6.) A részvételi jelentkezések benyújtásával kapcsolatos formai előírások a részvételi dokumentációban találhatóak. A részvételre jelentkezőnek a részvételi felhívásban, illetőleg a részvételi dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell részvételi jelentkezését elkészítenie és

10 benyújtania. 7.) A részvételi jelentkezéshez az alábbiakat is csatolni kell: - A részvételre jelentkező és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó részvételi határidő lejártától számított 90 napnál nem régebbi aktuális cégkivonata, illetve vállalkozói igazolvány eredeti, vagy hiteles másolati példánya. Amennyiben változás bejegyzése van folyamatban, csatolandó a cégbíróság által érkeztetett változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata. - A részvételre jelentkezőnél és a 10 % feletti alvállalkozónál cégjegyzésére jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i) hiteles másolatban. - A jelentkezés meghatalmazott általi aláírása esetén a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő eredeti meghatalmazás, mely tartalmazza a meghatalmazott aláírását is. - Közös részvételre jelentkezés esetén csatolni kell a közös részvételre jelentkezők által kötött megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősség, a képviselet és a feladatmegosztás kérdéseiről, továbbá nyilatkozniuk kell arról, hogy a szerződés(ek) teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. 8.) A tárgyalások lebonyolításának módja: Ajánlatkérő szükség szerinti számú tárgyalás tartását tervezi. Ajánlatkérő egy közös tárgyalást és szükség esetén további tárgyalásokat tervez az ajánlattevőkkel külön külön. Az ajánlatok végső módosítása írásban történhet, az alapajánlatok benyújtásának címén a szóbeli tárgyalások lezárását követően. Ajánlatkérő az ajánlatmódosításokban foglalt bírálati részszempontok szerinti számszerűsíthető adatokat a Kbt (6) bekezdésében meghatározott határidőn belül, elektronikus úton ismerteti az ajánlattevőkkel. Az ajánlati kötöttség időtartama a végső ajánlat benyújtására nyitva álló határidő lejártával áll be és attól számítva 30 nap. 9.) Közös részvételi jelentkezés benyújtása esetén a jelentkezés részeként be kell nyújtani a részvételre jelentkezők közös részvételi jelntkezéseel összefüggő megállapodásukat, amelynek tartalmaznia kell nyilatkozatukat mindenekelőtt arról, hogy a szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, rögzíteniük kell a teljesítésben való részvételük arányát, a feladatoknak a részvételre jelentkezők közötti megosztását, továbbá a képviselő részvételre jelentkező megjelölését és a képviseletre vonatkozó teljes jogú meghatalmazását. 10.) Az ajánlatkérők a szerződést az eljárás nyertesével kötik meg. Amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetésen a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is kihirdeti, az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köti meg a szerződést. 11.) A részvételi jelentkezésben valamennyi igazolás csak eredeti példányban vagy hiteles másolatban nyújtható be. 12.) A részvételi jelentkezést cégszerűen aláírva, minden oldalt (az üres oldalakat is) sorszámozva, cégjegyzésre jogosult, vagy meghatalmazottja által szignálva, roncsolás mentesen összefűzve, zárt csomagban kell benyújtani. A csomagoláson a Villamosenergia beszerzés vízművek Részvételi jelentkezés valamint a Határidő előtt nem bontható fel szöveget kell feltüntetni. A jelentkezést 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani, a borítólapokon feltüntetve azok eredeti, illetve másolati voltát. 13) Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak).

11 14.) Az ajánlati ár mint egységár (Ft/kWh) legyen érvényes minden csatlakozási pontra (mind a 12 vízmű társaság, minden csatlakozási pontjára). Az ajánlati ár belföldi, egy zónaidős, amely a KÁT költséget (2007. évi LXXXVI tv ) is magába foglaló villamosenergia ár, amit magyar forintban kell megadni, és mentesnek kell lenni a rendszerhasználati díjaktól, a VET-ben meghatározott pénzeszközöktől, az energiaadó, valamint az általános forgalmi adó összegétől. 15.) december 31-ig az ár nem változhat. 16.) Az elszámolási időszak fogyasztásai számlázásának havonta, vízművenként egy-egy számlában kell történni. A számla mellékletében az ajánlatkérővel egyeztetett tartalmú részletes kimutatást kell készíteni a csatlakozási pontokra vonatkozó felhasználásról és a költségekről. A mellékletet -ben, minden hónapban vízművekre, azon belül fogyasztói helyekre bontva, és elektronikusan, Excel programban feldolgozható formában is meg kell küldeni. Az ajánlattevőnek vállalnia kell a rendszerhasználati díjak elszámolását az elosztó felé azzal, hogy azt, mint közvetített szolgáltatást külön számlában továbbszámlázza az ajánlatkérők felé. 17.) A részvételre jelentkezőnek nyertes ajánlattétele esetén vállalnia kell, hogy amennyiben a szerződéses időszakban a fogyasztási helyek számában változás (új létesítés, megszűnés) áll be, az új fogyasztói helyeken is biztosítja az ajánlati áron és feltételekkel a villamosenergia-szolgáltatást. 18.) Ajánlatkérő vállalja részvételi felhívás II.2. pontjában meghatározott villamosenergia mennyiség felett igénybe vett villamosenergia (túlvételezés) 10%-kal növelt áron történő átvételét. 19.) Amennyiben a nyertes Ajánlattevő, ajánlatában Ajánlatkérő részére a kötelezően átveendő villamosenergia mennyiség 80 %-os mértékénél kisebb mértéket ajánlott meg, Ajánlatkérő jogosult a megajánlott mennyiség átvételét követően a szerződést indokolás nélkül felmondani. 20.) Jelen eljárásban az alábbi vízművek részére történik ajánlatkérés: AQUA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári út 4., képviseli: Huszár Attila ügyvezető, cégjegyzékszám: , nyilvántartó bíróság: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság, mint Cégbíróság), BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8200 Veszprém, Pápai u. 41., képviseli: Kugler Gyula László vezérigazgató, cégjegyzékszám: , nyilvántartó bíróság: Veszprém Megyei Bíróság, mint Cégbíróság), Bük és Térsége Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság (9737 Bük, Baross G. u. 11., képviseli: Vojtkó Tibor ügyvezető, cégjegyzékszám: , nyilvántartó bíróság: Vas Megyei Bíróság, mint Cégbíróság), Délzalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8800 Nagykanizsa, Kisfaludy S. u. 15/a., képviseli: Kassai Zoltán vezérigazgató, cégjegyzékszám: , nyilvántartó bíróság: Zala Megyei Bíróság, mint Cégbíróság), Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság (7200 Dombóvár, Berzsenyi u. 1. képviseli: Szűcs István ügyvezető, cégjegyzékszám: , nyilvántartó bíróság: Tolna Megyei Bíróság, mint Cégbíróság), Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 8., képviseli: Dr. Burján Richárd elnök-vezérigazgató,

12 cégjegyzékszám: , nyilvántartó bíróság: Zala Megyei Bíróság, mint Cégbíróság), FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15., képviseli: Kis István vezérigazgató, cégjegyzékszám: , nyilvántartó bíróság: Fejér Megyei Bíróság, mint Cégbíróság), KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság (7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 1-9., képviseli: Ift Miklós ügyvezető, cégjegyzékszám: , nyilvántartó bíróság: Somogy Megyei Bíróság, mint Cégbíróság), "PANNON-VÍZ" Víz- Csatornamű és Fürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9025 Győr, Országút u. 4., képviseli: Tőke László elnök-vezérigazgató, cégjegyzékszám: , nyilvántartó bíróság: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság, mint Cégbíróság), Pápai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8500 Pápa, Vízmű u. 2. képviseli: dr. Lukács Endre vezérigazgató, cégjegyzékszám: , nyilvántartó bíróság: Veszprém Megyei Bíróság, mint Cégbíróság), Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9400 Sopron, Bartók B. u. 42., képviseli: Hegedüs László vezérigazgató, cégjegyzékszám: , nyilvántartó bíróság: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság, mint Cégbíróság), VASIVÍZ Vas Megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19., képviseli: Wagner József vezérigazgató, cégjegyzékszám: , nyilvántartó bíróság: Vas Megyei Bíróság, mint Cégbíróság), 21.) A részvételre jelentkezőnek nyertes ajánlattétele esetén tudomásul veszi, hogy a beszerzési társulásban résztvevő vízművek saját nevükben külön kereskedelmi szerződés keretében kívánnak szerződést kötni. 22.) A beszerzés sürgősségének indoklása: A gazdasági válság következményeként, az energiahordozók világpiaci árának esése a villamosenergia tőzsdei jegyzésárának 2009 tavaszáig tartó csökkenéséhez vezetett. A jelenlegi tendenciák alapján megállapítható, hogy a kőolaj világpiaci árának gyors emelkedése magával húzza a másodlagos energiahordozók árát, így a villamosenergia tőzsdei jegyzési árának emelkedéséhez vezet február és május között nagyságrendileg 2 Ft/kWh val emelkedtek a magyarországi villamosenergia értékesítési arak. Jelenleg még mindig fent áll a kedvező árszinten történő beszerzés lehetősége, amit jelentősen erősít a forint árfolyamának kedvező szintje. Ugyanakkor a szabadpiacon elérhető kedvező beszerzési források korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre. Ajánlatkérő részéről a fenti körülmények alátámasztják a beszerzés sürgősségét. 23.) A részvételre jelentkezőnek nyertes ajánlattétele esetén vállalnia kell, hogy Ajánlatkérő a szerződés hatálya alá tartozó fogyasztási helyeinek számát az éves mennyiségi korlátok figyelembe vételével módosíthatja. Ajánlatkérő köteles a fogyasztási helyek számának változásáról a jogszabályi rendelkezésekben és egyéb a villamosenergia ellátással kapcsolatos kereskedelmi és elosztói szabályzatokban előírt határidők betartásával Ajánlattevőt írásban értesíteni. Ajánlattevő köteles a bejelentett változtatásokat tudomásul venni, és azok szerint eljárni. 24.) A részvételi jelentkezések bontása: óra

HC - ATM rádiórendszer beszerzése

HC - ATM rádiórendszer beszerzése HC - ATM rádiórendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/57 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - egyes ágazatokban EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

42/523-333 Fax: 42/523-334

42/523-333 Fax: 42/523-334 RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Szabolcs Volán Zrt. Postai cím: Korányi Frigyes u. 12. Város/Község: Nyíregyháza

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ.

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye Beszerzés

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Postai irányítószám: 1097. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 1097. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) Korm. r. 23. (4) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/2. lapszám 2012/1.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): AJÁNLATI FELHÍVÁS EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Hitelfelvétel Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/133 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma: 2010.11.10.

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 123 Ajánlatkérő: Keszthely Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 8360 Keszthely, Fő tér 1. Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Nyertes ajánlattevő: Budapest, VI. kerület közigazgatási terület Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Nyertes ajánlattevő: Budapest, VI. kerület közigazgatási terület Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2011 / 19 száma: Ajánlatkérő: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Budapest, VI. kerület közigazgatási terület Beszerzés tárgya:

Részletesebben

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ

Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ Közzététel dátuma: 19.08.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 05.09.2011 Dokumentáció beszerzésének

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nyertes ajánlattevő: Budapest, V.ker. Aranykéz u. 5 Budapest, VI.ker. Váci u. 8. és 9.

Nyertes ajánlattevő: Budapest, V.ker. Aranykéz u. 5 Budapest, VI.ker. Váci u. 8. és 9. Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 58 Ajánlatkérő: Vígszínház Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Budapest, V.ker. Aranykéz u. 5 Budapest, VI.ker. Váci u. 8. és

Részletesebben

HU-Győr: Banki szolgáltatások 2011/S 110-181900 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Győr: Banki szolgáltatások 2011/S 110-181900 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:181900-2011:text:hu:html HU-Győr: Banki szolgáltatások 2011/S 110-181900 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás

Részletesebben