T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007"

Átírás

1 T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA

2 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 4.

3 T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA Összeállította Sziráki Zsuzsanna MTA Regionális Kutatások Központja Pécs, 2007

4 E kiadvány T. Mérey Klára 80. születésnapja alkalmából jelent meg. Sorozatszerkesztı Sziráki Zsuzsanna ISSN ISBN Felelıs kiadó: Horváth Gyula fıigazgató Borító: Pinczehelyi Sándor Technikai szerkesztı: Frick Dorottya Nyomdai munkálatok: Sümegi Nyomdaipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pécs

5 TARTALOM Elıszó Könyvek, önálló kiadványok Szerkesztések Könyvfejezetek, tanulmányok, tudományos cikkek Megjelent konferencia-elıadások Ismeretterjesztı cikkek, kisebb írások, megemlékezések Könyvismertetések Beszámolók, tájékoztatók, hozzászólások Tudományos munkáiról megjelent ismertetések

6

7 ELİSZÓ Az MTA Regionális Kutatások Központja által közreadott kötet T. Mérey Klára nyomtatásban megjelent tudományos munkásságának győjteménye. A közel 270 tételt tartalmazó bibliográfia összefoglalást ad a szerzı mezıgazdaság-, ipar- és településtörténeti kutatásairól, valamint a Dunántúli Tudományos Intézetben eltöltött négy évtized történészi munkásságáról. T. Mérey Klára nyugállományba vonulásával a Dunántúli Tudományos Intézetben a történettudományi kutatások közel fél évszázados múlt után megszüntek. A pécsi történész mőhely nagy tekintélyő tagjai, Babics András, Rúzsás Lajos, Angyal Endre elhunytak, Szita László, Király István majd a késıbbiekben Tóth Tibor elhagyták az Intézetet. T. Mérey Klárának az új történettudományi kutatási intézményrendszer kiépítésében a doktori iskola szervezésében jutott újabb fontos szerep. A Dél-Dunántúl levéltáraival és múzeumaival ápolt szakmai kapcsolatainak eredményeképpen a termékeny nyugdíjas évek alatt is sorra jelentek meg tudományos közleményei, dolgozatai. A bibliográfia szerkezetének rendezı elve a mőfaji elhatárolás, az idırend, azon belül az önálló, majd társszerzıs munkák. Az utolsó fejezetben közöljük a munkáiról megjelent fontosabb ismertetéseket is. Az anyaggyőjtést augusztus 31-én zártuk le. E bibliográfiával az MTA Regionális Kutatások Központja tisztelettel köszönti a 80. születésnapját ünneplı T. Mérey Klárát. Munkásságát követendı példának, kutatási eredményeit kitőnı kiinduló forrásnak ajánljuk a fiatal regionális és történész kutatói generáció számára. Pécs, augusztus Sziráki Zsuzsanna

8

9 KÖNYVEK, ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK KÖNYVEK, ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK A mezıgazdasági munkásság mozgalmai a Dunántúlon ben. Budapest: Szikra ny., p Somogy megye mezıgazdasága ( ). Kaposvár: Somogy Megyei Tanács V.B. Mővelıdési Osztálya, p A somogyi parasztság útja a feudalizmusból a kapitalizmusba. Budapest: Akadémiai Kiadó, p Dél-Dunántúl gyáriparának szerkezete és sajátosságai 1942-ben. Pécs: MTA Dunántúli Tudományos Intézet, p. (MTA Dunántúli Tudományos Intézet Közlemények, 16.) 1975 A parasztság élete és sorsa a Somogy megyei Hunyady-birtokon, Kaposvár: Somogy Megyei Levéltár, p. (Somogyi Almanach, 22.) Wirtschafts- und Gesellschaftsverhältnisse eines Komitates in Transdanubien ( ). Pécs: MTA Dunántúli Tudományos Intézet, p. (MTA Dunántúli Tudományos Intézet Közlemények, 19.) 1985 Dél-Dunántúl iparának története a kapitalizmus idején. Budapest: Akadémiai Kiadó, p A Pécsi Dohánygyár története ( ). Pécs: University Press, p.

10 KÖNYVEK, ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK 10 Somogy megye két nehéz évszázada, Kaposvár: Közgyőlés, p. (Kaposi Kiskönyvtár, 13.) 2000 Tanulmányok. Rendhagyó válogatás egy életmőbıl. Szekszárd: Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára, p. (Tolna Megyei Levéltári Füzetek, 9.) Baranya megye útjai és útmenti települései a 19. század elején. Pécs: Baranya Megyei Levéltár, p. (Tanulmányok és források Baranya megye történetébıl, 6.) 2001 KAPOSI ZOLTÁN: Kaposvár ipartörténete. Kaposvár: Önkormányzat, p Baranya megye települései az elsı katonai felmérés idején. Pécs: Baranya Megyei Levéltár, p. (Tanulmányok és források Baranya megye történetébıl, 12.) 2007 A Dél-Dunántúl földrajza katonaszemmel a 19. század elején. Pécs: Lomart Kiadó, p. (Geographia Pannonica Nova 1. Studia ex Instituto Geographico Universitatis Quinqueecclesiensis).

11 11 BELUSZKY PÁL 1968 SZERKESZTÉSEK Értekezések [Közread az] MTA Dunántúli Tudományos Intézete. Budapest: Akadémiai Kiadó, p Tanulmányok a Dél-Dunántúl történetébıl. [Közread az] MTA Dunántúli Tudományos Intézete. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. (Értekezések II.) 1974 PÉCZELY LÁSZLÓ: A Rákóczi-kori kutatások újabb eredményei. Pécs: MTA Pécsi Bizottsága, p A Dunántúl településtörténete II köt. A Pécsi Településtudományi Konferencia anyaga (1976. augusztus ) Pécs: MTA Pécsi Akadémiai Bizottság, MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság, , 261 p. (MTA Pécsi és Veszprémi Akadémiai Bizottságának Értesítıje)

12 12 BELUSZKY PÁL 1953 KÖNYVFEJEZETEK, TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS CIKKEK Agrárszocialista mozgalmak Déldunántúlon 1905-ben Századok, p Dunántúli arató- és cselédsztrájkok 1905-ben. In: Magyar Történész Kongresszus június Budapest: Akadémiai Kiadó, p Adatok a dualizmus-kori parasztmozgalmak történetéhez (Somogy megye 1869). Pécs: MTA Dunántúli Tudományos Intézet, p. (Dunántúli Tudományos Győjtemény, 8.) 1957 Adatok a Dél-dunántúli uradalmak gazdasági cselédségének életviszonyaihoz a századforduló idején. Pécs: MTA Dunántúli Tudományos Intézete, p. (Dunántúli Tudományos Győjtemény, 10.)(Series Historica, 5.) 1959 A századforduló társadalmi válságának néhány problémája a Dunántúlon. In: A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézetének Évkönyve, Szerk. Babics A. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. A századforduló társadalmi válságának néhány problémája a Dunántúlon. [Klny.] Dunántúli Tudományos Győjtemény, 20. Series Historica, p. A feudalizmus válságának megnyilvánulása a somogyi mezıgazdaság és a jobbágyság helyzetében ( ). Pécs: MTA Dunántúli Tudományos Intézet, p. (Dunántúli Tudományos Győjtemény, 23.)(Series Historica, 11.)

13 KÖNYVFEJEZETEK, TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS CIKKEK Agrárszocialista mozgalom Baranyában 1905-ben. In: A Magyar Tanácsköztársaság pécsi-baranyai emlékkönyve. Pécs: Pécs M. J. Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának Mővelıdési Osztálya, p A mezıgazdasági ipar kialakulása Somogy megyében. In: Kisebb tanulmányok, Szerk. Babics A. Pécs: Dunántúli Tudományos Intézet, p. Két somogyi község antifeudális küzdelme a XIX. század elsı felében. In: Értekezések [Közread az] MTA Dunántúli Tudományos Intézete. Szerk. Babics A. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. Két somogyi község antifeudális küzdelme a XIX. század elsı felében. [Klny.] Dunántúli Tudományos Győjtemény, 31. Series Historica, p. A földmővelési rendszer alakulása Somogy megyében ( ). Agrártörténeti Szemle, p Az agrárproletárok élete Somogyban, In: Értekezések, [Közread az] MTA Dunántúli Tudományos Intézete. Szerk. Babics A. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. Az agrárproletárok élete Somogyban, [Klny.] Dunántúli Tudományos Győjtemény, 45. Series Historica, p. Az erdıgazdálkodás Somogy megyében ( ) Agrártörténeti Szemle, p Somogy megye parasztsága és a földkérdés, In: Értekezések, [Közread az] MTA Dunántúli Tudományos Intézete. Szerk. Babics A. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. Somogy megye parasztsága és a földkérdés, [Klny.] Dunántúli Tudományos Győjtemény, 52. Series Historica, p.

14 KÖNYVFEJEZETEK, TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS CIKKEK A termelıerık helyzete Somogy megyében a XVIII. században. In: Értekezések, [Közread az] MTA Dunántúli Tudományos Intézete. Szerk. Babics A. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. A termelıerık helyzete Somogy megyében a XVIII. században. [Klny.] Dunántúli Tudományos Győjtemény, 63. Seria Historica, p. Somogy megye pusztulása Szigetvár eleste után. In: Szigetvári emlékkönyv. Szigetvár évi ostromának 400. évfordulójára. [Közread az] MTA Dunántúli Tudományos Intézete. Szerk. Rúzsás L. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. (Értekezések, 1966.) Somogy megye pusztulása Szigetvár eleste után. [Klny.] Dunántúli Tudományos Győjtemény, 70. Series Historica, p. Egy középnemesi uradalom gazdasági felmérése 1839-ben Somogy megyében. Agrártörténeti Szemle, p A XVIII. századi határperek néprajzi és történeti forrásértéke. Ethnographia, p Miért vállaltak munkát a Trencsén megyei szlovák munkások Dél-Dunántúlon a századforduló idején? In: Értekezések, [Közread az] MTA Dunántúli Tudományos Intézete. Szerk. T. Mérey K. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. Miért vállaltak munkát a Trencsén megyei szlovák munkások Dél-Dunántúlon a századforduló idején? [Klny.] Dunántúli Tudományos Győjtemény, 88. Series Historica, p Jobbágytelepülések a XVIII. század végén (Forráselemzés). In: Tanulmányok a Dél-Dunántúl történetébıl. [Közread. az] MTA Dunántúli Tudományos Intézete. Szerk. T. Mérey K. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. (Értekezések II.) Jobbágytelepülések a XVIII. század végén (Forráselemzés). [Klny.] Dunántúli Tudományos Győjtemény, 99. Series Historica, p.

15 KÖNYVFEJEZETEK, TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS CIKKEK 15 A Somogy megyei Hunyady-uradalom majorsági gazdálkodása a XIX. század elsı felében. Agrártörténeti Szemle, p A Somogy megyei Hunyady-uradalom majorsági gazdálkodása a XIX. század elsı felében. [Klny.] Dunántúli Tudományos Győjtemény, 101. Series Historica, p Az észak-mecseki bányavidék ipartörténetének fı vonásai a felszabadulásig. In: Az észak-mecseki bányavidék regionális vizsgálata. [Közread az] MTA Dunántúli Tudományos Intézete. Szerk. Rúzsás L. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. (Értekezések I.) Az észak-mecseki bányavidék ipartörténetének fı vonásai a felszabadulásig. [Klny.] Dunántúli Tudományos Győjtemény, 104. Series Historica, p. A gyáripar Somogy megyében a két világháború között. In: Somogy megye múltjából. Szerk. Kanyar J. Kaposvár: Somogy Megyei Levéltár, p. (Levéltári Évkönyv, 3.) 1973 A gazdasági és társadalmi viszonyok fejlıdése Somogy megyében a dualizmus korában. In: A munkásmozgalom kialakulása és fejlıdése Somogy megyében, Szerk. Suri K. Kaposvár: MSZMP Somogy Megyei Bizottság Oktatási Igazgatósága, p. A jobbágyfelszabadítás eredményei a Zselic somogyi községeiben. In: Zselici dolgozatok II. Pécs: Baranya Megye Tanácsa VB Mővelıdési Osztálya, p A gyáripar Tolna megyében a két világháború között I. rész. In: Tanulmányok Tolna megye történetébıl VI. Szerk. K. Balog J. Szekszárd: Tolna Megyei Tanács Levéltára, p.

16 KÖNYVFEJEZETEK, TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS CIKKEK Az ipar helyzete Mohácson a számok tükrében ( ). In: Baranyai helytörténetírás, Szerk. Szita L. Pécs: Baranya Megyei Levéltár, p. (A Baranya Megyei Levéltár Évkönyve) Zselici falvak az uradalmak árnyékában. In: Zselici dolgozatok III. Szerk. Vargha K. Pécs: Baranya Megye Tanácsa V.B. Mővelıdési Osztálya, p. Kis- és gyáripar. In: Természeti és társadalmi-gazdasági jelenségek a sásdi járásban I. Szerk. Lovász Gy. Pécs: MTA Dunántúli Tudományos Intézete, p. (Közlemények, 24.) 1978 A gyáripar Tolna megyében a két világháború között II. rész. In: Tanulmányok Tolna megye történetébıl VIII. Szerk. K. Balog J. Szekszárd: Tolna Megyei Tanács Levéltára, p Barcs gazdaság- és társadalomtörténete a kapitalizmus korában. In: Barcs múltja és jelene. Szerk. Bihari O. Barcs: Barcs Város Tanácsa, p. Dél-Dunántúl iparfejlıdése a dualizmus idején. In: Somogy megye múltjából. Szerk. Kanyar J. Kaposvár: Somogy Megyei Levéltár, p. (Levéltári Évkönyv, 10.) Az ipar története a kapitalizmus idején egy Duna menti kistájban (Paks Mohács között). Levéltári Szemle, p. Szigetvár a kapitalizmus kezdetén. In: Zselici dolgozatok IV. Szerk. Vargha K. Pécs: Baranya Megye Tanácsa V.B. Mővelıdési Osztálya, p. Zala megye gyáripara 1944 elıtt. In: Közlemények Zala megye közgyőjteményeinek kutatásaiból, Szerk. Degré A. Zalaegerszeg: Zala Megyei Levéltár, p. (Zalai Győjtemény, 12.) 1980 Baranya megye gyáripara az elsı világháború elıtt. In: MSZMP Baranya Megyei Bizottság Oktatási Igazgatósága évkönyve, Pécs: MSZMP Baranya Megyei Bizottság Oktatási Igazgatósága, p.

17 KÖNYVFEJEZETEK, TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS CIKKEK 17 Az elsı évszázad. A gyár megalakulása és története a kapitalizmus idején. In: 200 éves a Simontornyai Bırgyár. Szerk. Szilágyi M. Simontornya: Simontornyai Bırgyár, p. Az ipartörténet területi kutatásának néhány problémája (Dél-Dunántúl ipara az elsı világháború idején). Századok, p Gyárak és ipartelepek a Zselicben a kapitalizmus idején. In: Zselici dolgozatok V. Szerk. Jáger M. Kaposvár: Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, p. A tıkés ipar fejlıdési irányainak hatása Dél-Dunántúl településszerkezetére, In: Az igazgatás és a gazdaság területi rendszere. Szerk. Tóth T. Pécs: MTA Dunántúli Tudományos Intézete, p. (Közlemények, 28.) Zala megye évi gyáripari statisztikája. In: Közlemények Zala megye közgyőjteményeinek kutatásaiból, Szerk. Degré A. Zalaegerszeg: Zala Megyei Levéltár, p. (Zalai Győjtemény, 16.) 1983 A dél-dunántúli települések egyenlıtlen fejlıdésének okai a dualizmus idején, különös tekintettel a külterületi lakott helyekre. In: Dolgozatok a területfejlesztés tudományos megalapozásának a körébıl. Szerk. Horváth Gy. Pécs: MTA Dunántúli Tudományos Intézete, p. (Közlemények, 30.) A gyáripar Tolna megyében a második világháború idején. In: Tanulmányok Tolna megye történetébıl X. Szerk. K. Balog J. Szekszárd: Tolna Megyei Tanács Levéltára, p. Somogy megye gyáriparának helyzete a második világháborúban és az azt követı években. In: Somogy megye múltjából. Szerk. Kanyar J. Kaposvár: Somogy Megyei Levéltár, p. (Levéltári Évkönyv, 14.) Az iparban dolgozók statisztikai adataiból kibontható néhány történeti probléma vizsgálata. Történelmi Szemle, p.

18 KÖNYVFEJEZETEK, TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS CIKKEK Pécs iparának helyzete a felszabadulás után ( ). In: Tanulmányok Baranya megye és Pécs város legújabbkori történetébıl ( ). Szerk. Vargha D. Pécs: Baranya Megyei Tanács, p Baranya megye és Pécs iparának fejlıdése 1945-tıl 1968-ig. In: Változó Baranya. Tanulmányok a megye történetébıl, Szerk. Antal Gy., Sándor I. Pécs: MSZMP Baranya Megyei Bizottság Oktatási Igazgatósága, p. HAJDÚ ZOLTÁN: A vonzáskörzet-kutatás történeti földrajzi kérdései. In: A vonzáskörzetek gazdasági és közigazgatási kérdései. Szerk. Faragó L., Hrubi L. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézete, p 1986 Razvoj industrie i trgovine na teritoriji beljskotardanskog gospodarstva od polovine 19. stoljeca do svetskograta. In: Tri stoljeca Belja. Poljoprivredni Industrijski Kombinat. Osijek, Darda, p. Baranya megye gyáriparának helyzete a második világháború idején és az azt követı években. In: Baranyai helytörténetírás, Szerk. Szita L. Pécs: Baranya Megyei Levéltár, p. (Baranya Megyei Levéltár Évkönyve, 19.) Városiasodó településtípusok a századfordulón Somogy megyei példák alapján. Elsı rész. In: Somogy megye múltjából. Szerk. Kanyar J. Kaposvár: Somogy Megyei Levéltár, p. (Levéltári Évkönyv, 17.) 1987 Die traditionellen regionalen Forschungen und ihre gegenwärtige Lage in Pécs. In: A Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Történeti Tanszékének évkönyve. Szerk. Ormos M. Pécs: JPTE Történeti Tanszéke, p. Külterületi lakott helyek a Dél-Dunántúlon ( ). In: A dél-dunántúli aprófalvak és szórványok település- és társadalomtörténete. Szerk. Degré A., Foki I. Zalaegerszeg: Zala Megyei Levéltár, p. (Zalai Győjtemény, 27.)

19 KÖNYVFEJEZETEK, TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS CIKKEK 19 Városiasodó településtípusok a századfordulón Somogy megyei példák alapján. Második rész. In: Somogy megye múltjából. Szerk. Kanyar J. Kaposvár: Somogy Megyei Levéltár, p. (Levéltári Évkönyv, 18.) Pécs a századfordulón. Tér és Társadalom, p Industrija, trgovina i kreditni sistem za vrijeme dualizma. In: Podravski Hrvati. [uredio] Z. Mandië. Budapest: Tankönyvkiadó, p. (Studije, 1.) Boglárlelle története. Világostól az ıszirózsás forradalomig. In: Boglárlelle. Tanulmányok. Szerk. Laczkó A. Boglárlelle: Boglárlelle Városi Tanács V.B., p. Somogy megye ipara, kereskedelme és közlekedése, In: Fejezetek Somogy megye történetébıl. Szerk. Suri K. Kaposvár: MSZMP Somogy Megyei Bizottságának Oktatási Igazgatósága, p. Egy uradalom a régi és az új gazdálkodás határán (1822). Agrártörténeti Szemle, p. Iparforgalom a Dráva-parti falvakban a kiegyezéstıl a második világháborúig. Somogy, p Nagykanizsa, Somogy kapuja a dualizmus korában. In: Somogy megye múltjából. Szerk. Kanyar J. Kaposvár: Somogy Megyei Levéltár, p. (Levéltári Évkönyv, 20.) Dél-Baranya ipara és kereskedelme a 19. sz. második felétıl az elsı világháborúig. In: Baranyai helytörténetírás, Szerk. Szita L. Pécs: Baranya Megyei Levéltár, p. A jobbágyfalutól a fürdıvárosig. In: Siófok. Várostörténeti tanulmányok. Szerk. Kanyar J. Siófok: Siófok Városi Tanács V.B., p Industrija, trgovina i kreditni sustav izmedu dva svjetska rata. In: Podravski Hrvati. [uredio] Z. Mandië. Budapest: Tankönyvkiadó, p. (Studije, 2.)

20 KÖNYVFEJEZETEK, TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS CIKKEK 20 A gazdasági és társadalmi élet alakulása a számok tükrében. In: Szemes. Tanulmányok Balatonszemes múltjáról és jelenérıl. Szerk. Reöthy F., Stirling J. Balatonszemes: Balatonszemes Községi Tanács, p. Babócsa története a szabadságharc leverésétıl 1918-ig. In: Babócsa története. Tanulmányok a község történetébıl. Szerk. Magyar K. Babócsa: Polgármesteri Hivatal, p. Balatonszárszó története a török uralom végétıl 1914-ig. In: Szárszó. Szerk. Ázsóth Gy. Balatonszárszó: Balatonszárszói Nagyközségi Közös Tanács, p. Dél-Dunántúl ipartörténetének sajátosságai és ezek történeti okai ( ). A Pollack Mihály Mőszaki Fıiskola Tudományos Közleményei. 2. Közgazdaságtan, Szociológia, Történelem, p. Egy falusi önkormányzat gondjai száz évvel ezelıtt. Somogy, p. A mai határmenti dunántúli kisvárosok a dualizmus idején. Vasi Szemle, p A mai dunántúli kisvárosok a dualizmus idején, különös tekintettel Tolna megyére. In: Tanulmányok. Városok, zsidóság, pecsétek, egyesületek, TBC. Szerk. Dobos Gy. Szekszárd: Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára, p. (Tolna Megyei Levéltári Füzetek, 2.) Tolna városának betelepülése a XVIII. században. In: A Duna menti népek hagyományos mőveltsége. Tanulmányok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére. Szerk. Halász P., Budapest: Magyar Néprajzi Társaság, p. Marcali gazdaság- és társadalomtörténete a szabadságharc bukásától a polgári forradalomig. In: Marcali története. Várostörténeti tanulmányok. Szerk. Szita L. Marcali, p. DOMBI PÉTER: Dél-Dunántúl településhálózatának néhány gazdaságtörténeti jellemzıje a XIX. század közepén. (Fényes Elek két mővének számítógépes feldolgozása alapján). Elsı rész. In: Somogy megye múltjából. Szerk. Szili F. Kaposvár: Somogy Megyei Levéltár, p. (Levéltári Évkönyv, 22.)

21 KÖNYVFEJEZETEK, TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS CIKKEK Újjáépítés és konszolidáció, In: Tolna mezıváros monográfiája. Szerk. Glósz J., V. Kápolnás M. Tolna: Önkormányzat, p. DOMBI PÉTER: Dél-Dunántúl településhálózatának néhány gazdaságtörténeti jellemzıje a XIX. század közepén. (Fényes Elek két mővének számítógépes feldolgozása alapján). Második rész. In: Somogy megye múltjából. Szerk. Szili F. Kaposvár: Somogy Megyei Levéltár, p. (Levéltári Évkönyv, 23.) 1993 A Dunántúl népei egy hadmérnök szemével. In: Európa vonzásában. Emlékkönyv Kosáry Domokos 80. születésnapjára. Szerk. Glatz F. Budapest: MTA Történettudományi Intézet, p. Mohács ipara a török kiőzésétıl a második világháború végéig. In: Tanulmányok Mohács történetébıl a település fennállásának 900. évfordulójára. Szerk. Ódor I. Mohács: Mohácsi Városvédı Egyesület, p. A török uralom végétıl az elsı világháborúig. In: Szólád története. Szerk. Stirling J. Szólád, p. Az iparszerkezet történeti gyökerei a Dél-Dunántúlon In: Gazdaságtörténeti tanulmányok. Szerk. Kapiller I. Zalaegerszeg: Zala Megyei Levéltár, p. (Zalai Győjtemény, 34.) Szekszárd a századfordulón. Dunatáj, p. Kaposvár a századfordulón. Somogy, p. A Dél-Dunántúl településhálózatának változásai ( ). Baranya, p Egy mezıváros iparosainak eredete a XVIII. sz. végén (Tolna, 1786). In: Tanulmányok. Szerk. Dobos Gy. Szekszárd: Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára, p. (Tolna Megyei Levéltári Füzetek, 4.) Nagyatád, a kisgazdamozgalom bölcsıje. (Elsı rész). In: Somogy megye múltjából. Szerk. Szili F. Kaposvár: Somogy Megyei Levéltár, p. (Levéltári Évkönyv, 25.)

22 KÖNYVFEJEZETEK, TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS CIKKEK 22 A településhálózat változása és ennek okai a Dél-Dunántúlon ( ). Századok, p Nagyatád, a kisgazdamozgalom bölcsıje. (Második rész). In: Somogy megye múltjából. Szerk. Szili F. Kaposvár: Somogy Megyei Levéltár, p. (Levéltári Évkönyv, 26.) A külföldi iparosok beköltözésének hatása a gazdasági életre Magyarország délnyugati részén a 18. század derekán. Világtörténet, ısz/tél, p. A Dunántúl népei a reformkorban. Ahogy a kortársak látták. Baranya, p Egy régió két korszaka. In: A gazdaságtörténet kihívásai. Tanulmányok Berend T. Iván 65. születésnapjára. Szerk. Búza J., Csató T., Gyimesi S. Budapest: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdaságtörténeti Tanszék, p. A Pécsi Dohánygyár története ( ). In: Pécsi Dohánygyár, év siker. Pécs: BAT Pécsi Dohánygyár, p. Gazdaság és társadalom a XVIII. századtól az elsı világháborúig. Kötcse vezetıinek problémái az 1880-as években. In: Kötcse monográfiája. Szerk. Stirling J. Kötcse, p., p. A Duna és dél-dunántúli mellékvizei ben (Egy hadmérnök leírása alapján). Agrártörténeti Szemle, p Nagykanizsa szerepe a régió közlekedésében a század fordulóján. In: Zalai Múzeum, 7. Szerk. Kunics Zs. Zalaegerszeg: Zala megyei Múzeumok Igazgatósága, p. Szántóföldi gazdálkodás a Dunántúlon a 19. század elején (Katonai jelentés alapján). In: Európából Európába. Tanulmányok a 80 esztendıs Balassa Iván tiszteletére. Szerk. Csoma Zs., Viga Gy. Budapest Debrecen: Györffy István Néprajzi Egyesület, p.

23 KÖNYVFEJEZETEK, TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS CIKKEK 23 Utak és települések viszonya Somogy megyében a század fordulóján. In: Somogy megye múltjából. Szerk. Szili F. Kaposvár: Somogy Megyei Levéltár, p. (Levéltári Évkönyv, 28.) Tolna megye úthálózata és a mellettük fekvı települések a század fordulóján. In: Tanulmányok. Szerk. Dobos Gy. Szekszárd: Tolna Megyei Levéltár, p. (Tolna Megyei Levéltári Füzetek, 6.) A Pécsi Dohánygyár dolgozói, Történelmi Szemle, A Pécsi Dohánygyár dolgozói, Baranya, p Nagycsepely története a török uralom alóli felszabadulástól 1914-ig a gazdaságtörténeti források tükrében. In: Somogy megye múltjából. Szerk. Bısze S. Kaposvár: Somogy Megyei Levéltár, p. (Levéltári Évkönyv, 29.) A vallás és az oktatás helyzete a Dunántúlon között egy katonai jelentés alapján. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, p Baranya megye ipara ( ). In: Angstertıl Zsolnayig. Ipartörténeti tanulmányok. Szerk. Szirtes G., Vargha D. Pécs: Pro Pannonia, Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, p. (Pannónia Könyvek) Az ipar helyzete a Dunántúlon 1810 körül. In: Tanulmányok a kézmőipar történetébıl. Szerk. Csiffáry G., Dóka K. Veszprém: Veszprémi Akadémiai Bizottság, p. Zala megye útjai és a mellettük fekvı települések a XVIII XIX. század fordulóján. In: Zala megye a XVIII XIX. században két korabeli leírás alapján. Szerk. Káli Cs. Zalaegerszeg: Zala Megyei Levéltár, p. (Zalai Győjtemény, 46.) Az évi agrártörvények utóélete Somogy megyében. Somogy, p. Sopron megye néhány vonása ben egy katonai jelentés alapján. Soproni Szemle, p.

24 KÖNYVFEJEZETEK, TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS CIKKEK 24 Az évi agrártörvények utóélete Somogy megyében. Agrártörténeti Szemle, p. A Pécsi Dohánygyár. Pécsi Szemle, tavasz, p. A trianoni béke hatása a Pécsi Dohánygyárra. Pécsi Szemle, nyár, p Bátaszék története, In: Bátaszék története, Szerk. Dobos Gy. Bátaszék: Bátaszék Város Önkormányzata, p. (Bátaszék Monográfiája, 3.) Lengyeltóti gazdaság- és társadalomtörténete a szabadságharc bukásától az elsı világháború végéig. In: Csalogányok völgye. Tanulmányok Lengyeltótiról. Szerk. Tóth S. Lengyeltóti: Lengyeltóti Város Önkormányzata, p. A mezıgazdaság helyzete a Dunántúlon ben egy katonai jelentés alapján. Agrártörténeti Szemle, p. A Magyar Királyi Dohánygyár és Pécs 1909 és 1946 között. Pécsi Szemle, nyár, p The Drava river in the Hungarian history. In: Drava Valley a Scene for International Development and Cooperation. Ed. G. J. Halasi-Kun. Pécs: Centre for Regional Studies Hungarian Academy of Sciences, p. (Pollution and Water Resources Columbia University Seminar Proceedings, ) 2002 A Dráva a magyar történelemben. (Vázlat). Agrártörténeti Szemle, p A Georgikon és Keszthely az 1810-es években egy katonai jelentés alapján. In: Népek együttélése Dél-Pannóniában. Tanulmányok Szita László 70. születésnapjára. Szerk. Lengvári I., Vonyó J. Pécs: Pro Pannonia, p. (Pannónia Könyvek)(Pécsi Tudománytár).

25 KÖNYVFEJEZETEK, TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS CIKKEK 25 Magyarország kereskedelme az 1810-es évek elején, egy katonai jelentés tükrében. In: 50 éves a nagykanizsai Thúry György Múzeum. Szerk. Horváth L. Zalaegerszeg: Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága, p. (Zalai Múzeum, 12.) Pécs gyáriparának legfontosabb adatai egy 1942-ben készült felmérés tükrében. In: A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, ( ). Szerk. Huszár Z. Pécs: Janus Pannonius Múzeum, p. Utak és hadi utak a napóleoni háborúk idején a Dél-Dunántúlon. In: Közlekedés a Kárpát-medencében. Újabb kutatási eredmények. Szerk. Frisnyák Zs. Budapest: Közlekedési Múzeum, p. A Dráva és dunántúli mellékfolyói ben (Egy hadmérnök leírása alapján). Agrártörténeti Szemle, p. Pécs katonaszemmel a század fordulóján. Pécsi Szemle, tavasz, p A mezıgazdaság és az ipar helyzete Baranya vármegyében az elsı katonai felmérés tükrében. In: Mozaikok Pécs és Baranya gazdaságtörténetébıl. Tanulmányok. Szerk. Szirtes G., Vargha D. Pécs: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Pro Pannonia, p. (Pannónia Könyvek) A nemzetiségek térbeli elhelyezkedése és gazdasági élete a török hódoltság megszőnésétıl az elsı világháborúig. In: Kisebbségek együttélése, 7. Szerk. Kisebbségkutató Közalapítvány Kuratóriuma. Pécs: Kisebbségkutató Közalapítvány, p Szigetvár története a század fordulóján az úrbéri perének tükrében. In: Szigetvár története. Tanulmányok a város múltjáról. Szerk. Bısze S., Ravazdi L., Szita L. Szigetvár: Szigetvár Város Önkormányzata, Szigetvár Várbaráti Kör, p.

26 MEGJELENT KONFERENCIA-ELİADÁSOK, ABSZTRAKTOK 26 MEGJELENT KONFERENCIA-ELİADÁSOK 1968 Über die Reihe der Abhandlungen des Transdanubischen Forschungsinstitutes. In: Kurze Informationen über das Transdanubische Forschungsinstitut der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Anläßlich des österreichischungarischen Historiker-Symposion in Pécs Mai. Hrsg. A. Babics. Pécs: Transdanubisches Forschungsintitut der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, p A helytörténetírás történelmi és módszertani problémái, különös tekintettel a délkelet-dunántúli mezıgazdaság-történeti kutatásokra. In: A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete (Pécs) és a debreceni Déri Múzeum együttes tájkutatási tudományos ülésének elıadásai, július 18. Szerk. Dankó I. Debrecen: Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága, p. (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei, 17.) 1974 Ipartörténetírásunk eredményei és problémái a Dél-Dunántúlon. In: Nagykanizsai konferencia a komplex tájkutatásról, május Szerk. Babics A. Nagykanizsa: Nagykanizsa Város Tanácsa, p Néhány adat a Dunántúl népeinek XVII. századi életéhez. In: A Dunántúl településtörténete I Szerk. Farkas G. Veszprém: MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága, p. (A Veszprémi Akadémiai Bizottság Értesítıje) Egy somogyi nagybirtok településtípusai. In: A Dunántúl településtörténete II köt. A Pécsi Településtudományi Konferencia anyaga (1976. augusztus ) Szerk. T. Mérey K. Pécs: MTA Pécsi Akadémiai

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

A régió EURES hálózata

A régió EURES hálózata EURES tanácsadók (Dél-Dunántúl) A régió EURES hálózata Farkas Zsolt Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Tamási Kirendeltsége 7090 Tamási, Szabadság u. 15. Tel.:06-74/570-280 Fax:06-74/473-350 e-mail:

Részletesebben

A régió EURES hálózata

A régió EURES hálózata EURES tanácsadók (Dél-Dunántúl) A régió EURES hálózata Farkas Zsolt Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tamási Kirendeltsége 7090 Tamási, Szabadság u. 15. Tel.:06-74/570-280 Fax:06-74/473-350 e-mail: farkaszso@lab.hu

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1228 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA MUNKATÁRSAINAK PUBLIKÁCIÓI. Balogh István 1993.

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA MUNKATÁRSAINAK PUBLIKÁCIÓI. Balogh István 1993. Czapárné Helmeczi Aliz A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA MUNKATÁRSAINAK PUBLIKÁCIÓI 1993-1995 Balogh István 1. Adalékok egy korszak történetírásához.= Debreceni Szemle, 1. sz. 119-134.

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény FDB 1403 Történeti földrajz II. (elmélet, a tárgy kollokviummal zárul) Elsajátítandó tananyag: A hazai történeti geográfia eredményei és feladatai. A Kárpát-medencében élő társadalmak

Részletesebben

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története II., valamint a Magyarország történelem és társadalomismerete a XX. században c. tanegységekhez (TAB 1106, TAB 2112) 2014/15-ös tanév, II. félév Témakörök

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Kedves Kollégák! Címe: A felemelő 19. század. A magyar dualizmus kori városfejlődés sajátosságai múzeumi források, relikviák és kiállítások tükrében

Kedves Kollégák! Címe: A felemelő 19. század. A magyar dualizmus kori városfejlődés sajátosságai múzeumi források, relikviák és kiállítások tükrében Tárgy: Történész muzeológusok szakági szakmai továbbképzése Ügyintéző: dr. Varga Éva Kedves Kollégák! A történész muzeológusok 2010. évi szakmai továbbképzésére a Magyar Múzeumi Történész Társulat, az

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

TARTALOM. Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17. Szakkönyvtárak 17

TARTALOM. Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17. Szakkönyvtárak 17 TARTALOM Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17 Szakkönyvtárak 17 1. Országos Széchényi Könyvtár 17 2. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 19 3. Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtára

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

Savaria 38. évkönyv. Belföldi kiadványcsere-partnerek:

Savaria 38. évkönyv. Belföldi kiadványcsere-partnerek: Savaria 38. évkönyv Belföldi kiadványcsere-partnerek: INTÉZMÉNY VÁROS 1 Dráva Múzeum Barcs 2 Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum Békés 3 Munkácsy Mihály Múzeum Békéscsaba 4 Magyar Földtani és Geofizikai

Részletesebben

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4.

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4. Szakály Sándor I. Személyi adatok Születési dátum: 1955. november 23. Munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Mohácsi Márta (2011): Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 1991-1994

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN

ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN Hivatkozási jegyzékkel kiegészítve Németh Sándor Születési idő, hely: 1979. április 30., Szombathely Lakóhely: 9737 Bük Tanulmányok, képzettségek,

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET KULTÚRÁJA KULTURÁLT RENDÉSZET CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2009

Részletesebben

Tóth József helye a magyar földrajz Pantheonjában. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia, Pécs, Kocsis Károly

Tóth József helye a magyar földrajz Pantheonjában. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia, Pécs, Kocsis Károly Tóth József helye a magyar földrajz Pantheonjában A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia, Pécs, 2014.03.18. Kocsis Károly Tóth József életpályájának tagolása legfontosabb munkahelyei szerint

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében helyismereti könyvtáros Tételes felsorolás témakörök szerint Helytörténet Sima László: Szentes

Részletesebben

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai A Múzeum kiadványaihoz a Múzeum nyitvatartási idejében a Kiadványárudában vagy postai utánvéttel (amelyre a postaköltséget felszámítjuk) lehet hozzájutni. A 100

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

mővelésében. tükrében között.

mővelésében. tükrében között. MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoportra történı hivatkozással megjelent tanulmányaink 2013 Szerzı(k) Tanulmány címe Megjelenés helye v. konferenciaelıadás Csőrös Gabriella Gazdaságpolitikai együttmőködés,

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ TÁMOP 4.1.2-08/1/C-2009-0009 Képzık képzése projekt TÁMOP 4.1.2-08/1/C Prezentáció-multimédia kurzus Portfolió Készítette: Dr. Kalocsai Péter Ph.D

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A KÖTET SZERZŐI: Botos János történész, a Holokauszt Emlékközpont igazgatóhelyettese Domány Gyula közgazdász, az MNB igazgatóhelyettese

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatósága A MUNKANÉLKÜLIEK/ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN Száma: 12 / 2006 Pécs, 2006. szeptember Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatóság,

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak 1 Kapcsolattartás 2 Kapcsolattartás 3 Telefonos ügyfélfogadás / Kapcsolattartás Technikai gond: (061)-398-8550

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 6337 Állampuszta Telefon: 06 /78/ 407-684, 407-847 Csóti András bv. dandártábornok 06 /78/ 407-950 Balassagyarmati

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - A NAV vámszervei - Nettó BÉRKALK A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely M E G H Í V Ó A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE 2. 2009. november 5-6. Szombathely A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŐVÉSZETI, NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR TANÍTÓKÉPZİ INTÉZETE AZ

Részletesebben

PÉCS TÖRTÉNETE ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉV

PÉCS TÖRTÉNETE ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉV 1 SZERVEZETI ÉLET PÉCS TÖRTÉNETE ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2009. ÉV A Pécs Története Alapítványt 1992-ben azzal a céllal hozta létre Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, hogy gondozza a város történetet

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék Név: Szabó Szabolcs Születési hely: Gyula Születési idő: 1979. február 11. Végzettségek: Általános Iskola: Középiskola: Egyetem: Doktori Iskola: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1986-1993, 4. sz. (Bay Zoltán) Általános

Részletesebben

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve I.sz. Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve I.sz. Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÓRHÁZA 6000 KECSKEMÉT NYÍRI ÚT 38. (76) 516-726 (76)519-852 gurzonetm@kmk.hu Dr. Gúrzóné Dr. Túri Magdolna BAJAI KÓRHÁZ 6500 BAJA RÓKUS U. 10. (79) 422-233 (79) 420-922

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei:

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fogyasztóvédelmi szervek [1] Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Zalaegerszeg 2008. augusztus 26-28. A vándorgyűlés támogatói: Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti Kulturális Alapprogram Zala Megyei Önkormányzat

Részletesebben

DDRMK 2008-as Pályaválasztási Kiállítás rendezvénysorozata. Mi a pálya Szakképzéssel a régió fejlıdéséért 2008

DDRMK 2008-as Pályaválasztási Kiállítás rendezvénysorozata. Mi a pálya Szakképzéssel a régió fejlıdéséért 2008 DDRMK 2008-as Kiállítás rendezvénysorozata Mi a pálya Szakképzéssel a régió fejlıdéséért 2008 Idıpont Tevékenység Helyszín Megnyitót mond Koordinátor Egyéb elérhetıség 1 2008. 09. 15. 2 2008. 09.16. 3

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009 b B mészáros sörfőző söröző istálló Winchester 1148 élelmiszer kereskedelem szolgáltatás, vegyeskereskedés ruházat bőrösök ötvös fémműves építőmester 1 London 1851 2 1870 1890 3 1910 1940 Városi sorrend

Részletesebben

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László Dr.Pornói Imre HAZAI KIADVÁNYOK Könyv 1. A nyolcosztályos népiskola gondolata és megvalósítása a két világháború közötti időszakban Kézirat, Doktori disszertáció KLTE, Debrecen, 1993. 2. Neveléstörténeti

Részletesebben

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma. T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma.  T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő Ügyfélkapcsolati helyek, valamint felügyeleti szervek elérhetősége Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma Lakossági ügyfelek részére Ügyfélszolgálat megnevezése Lakossági 1412 ügyfélszolgálat

Részletesebben

Név Munkahely Telefon E-mail. Elnök Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei Könyvtár vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu

Név Munkahely Telefon E-mail. Elnök Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei Könyvtár vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu Magyar osok Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Szervezete Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc Országos Múzeumandragógiai Konferencia 2009. Május 11-12. Széphalom Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc 1. Szabó József Egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Debrecen A múzeumok új kihívása: a

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. születetési hely: Szekszárd születési idő: 1966.04.24. kapcsolódó felnőttképzési szerződés azonosítója: FSZ Z-5/12. a Kaposvári Egyetem

TANÚSÍTVÁNY. születetési hely: Szekszárd születési idő: 1966.04.24. kapcsolódó felnőttképzési szerződés azonosítója: FSZ Z-5/12. a Kaposvári Egyetem Tanúsítvány sorszáma: TAN Z-5/10 Andrássy Zoltánné Dr. születetési hely: Szekszárd születési idő: 1966.04.24. kapcsolódó felnőttképzési szerződés azonosítója: FSZ Z-5/12 a Tényleges jelenlét: 92% Tanúsítvány

Részletesebben

Árlista. Irodai térképek. Magyaroszág tematikus térképek. Érvényes: 2009. augusztus 15-től

Árlista. Irodai térképek. Magyaroszág tematikus térképek. Érvényes: 2009. augusztus 15-től tiefel Eurocart Kft. outh-east Europe X (70 50 cm) () M (120 80 cm) (140 100 cm) X () Magyaroszág tematikus térképek M X cikkszám 8782787 3870 3860 878877 41227 440407 487717 453107 112103 440417 440427

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Debreceni Művelődési Központ, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Hagyományok Háza - együttműködve a Kézműves Alapítvánnyal - a népművészeti hagyományok továbbéltetése, a fiatalok

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

EDELÉNYI FÜZE T E K 12. DR.VARGA GÁBOR BIBLIOGRÁFIA EDELENY

EDELÉNYI FÜZE T E K 12. DR.VARGA GÁBOR BIBLIOGRÁFIA EDELENY EDELÉNYI FÜZE T E K 12. DR.VARGA GÁBOR BIBLIOGRÁFIA, EDELENY 1995 / DR.VARGA GABOR harminc éve tanár és szakíró BIBLIOGRÁFIA EDELÉNY 1995 Edelényi füzetek 12. Öszeállította, szerkesztette: Laki Lukács

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barta Györgyi Ipari műemlékek megőrzése és hasznosítása nemzetközi konferencia 2006. szeptember 29 30. Mi a barnaövezet? 1980-as években az USA-ban.

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

Helyszín: SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék Szeged, Egyetem utca 2.

Helyszín: SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék Szeged, Egyetem utca 2. Helyszín: TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék Szeged, Egyetem utca 2. PROGRAM (http://www.sci.u-szeged.hu/gafo/): Március 12., csütörtök 13.00-14.00: Regisztráció. Gazdaság- és Társadalomföldrajzi

Részletesebben

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2016. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

Együttműködés az IPOSZ és az Ipartestületek között - a Projekt a számok tükrében

Együttműködés az IPOSZ és az Ipartestületek között - a Projekt a számok tükrében TÁMOP-2.1.4-09/1-2010-0007 Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül Együttműködés az IPOSZ és az Ipartestületek között - a Projekt a számok tükrében TÁMOP-2.1.4-09/1-2010-0007 számú

Részletesebben

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács Név Titulus Címek Idı kezd Idı vég Hely Beosztás Képviselı? Párt funkció Megjegyzés Juhász Imréné Gonda Zsuzsanna dr. 1950 1956 Szolnok megye Ragó Antal 1956 1957 Szolnok megye Tóth Imre 1956 1957 Szolnok

Részletesebben

Levéltári Szakfelügyelet

Levéltári Szakfelügyelet Levéltári Szakfelügyelet 2015 Vezető szakfelügyelő: Dr. Cseh Gergő Bendegúz főosztályvezető, Állambiztonsági Szolgáltok Történeti Levéltára e-mail: szakfelugyelet@mnl.gov.hu telefon: 478-6058 fax: 478-6036

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

A kiművelt emberfők térszerkezetének alakulása Magyarországon: diplomások a térben

A kiművelt emberfők térszerkezetének alakulása Magyarországon: diplomások a térben Területi változatosság és hálózatok Szeged, 2016.szeptember 28. A kiművelt emberfők térszerkezetének alakulása Magyarországon: diplomások a térben Dövényi Zoltán Németh Ádám Pécsi Tudományegyetem Földrajzi

Részletesebben

Munkaerőpiaci tükör 2014

Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Busch Irén főosztályvezető, Belügyminisztérium, Közfoglalkoztatási Statisztikai, Elemzési és Monitoring Főosztály Fazekas

Részletesebben