A Hitel-pályázat beérkezésének időpontja:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Hitel-pályázat beérkezésének időpontja:"

Átírás

1 A pályázó neve: A pályázó címe: A Hitel-pályázat sorszáma: A Hitel-pályázat beérkezésének időpontja: A hitelkérelmet az alábbi címre 4 példányban kell benyújtani: ENERGIA KÖZPONT KHT Budapest, Váci út 45. A épület VI. emelet Telefon: , Fax: HITELKÉRELEM az Energiatakarékossági Hitel Alapból igénybevehető kedvezményes energiamegtakaritási ("német szénsegély") hitelhez Tartalom: Pályázati feltételek 1. Adatlap: Céginformációs lap 2. Adatlap: Hiteligénylő lap 3. Adatlap: Műszaki, energiamegtakarítási és környezetvédelmi lap - 1. sz. függelék ( FRR számítási módja) - 2 sz. függelék (FRR adatok háttéripari beruházás esetén) - 3 sz. függelék (Útmutató a mutatók számításához) - 4. sz. függelék (Tájékoztató a hitelfedezeti biztosítékokról) - 5. sz. függelék ( Csatolandó mellékletek listája) A hitelalap kezelője: Energia Központ Kht Budapest, Váci út 45. A épület Telefon: , Fax: WWW. ENERGIAKOZPONT.HU

2 2 1. Céginformációs lap A pályázó neve, címe: Telefon: Telefax: Ügyintéző neve: Ágazati besorolás: Adószám: Pénzforgalmi jelzőszám: A pályázó folyószámláját vezető 1.08.A vállalkozás engedélyszáma: pénzintézet neve, címe: cégjegyzék száma: vállalkozói igazolvány száma: 1.9 A cég jogi helyzete: kisipari engedély száma: A tulajdonosok cégszerű neve, tulajdonosi hányad (%, összeg, a 10 %-nál nagyobb részesedéssel rendelkező tulajdonosok megnevezésével, részarányával): Alapítás/cégbejegyzés éve: (Két éven belüli jogutódlás esetén a jogelőd(ök) neve(i): Privatizációs helyzetkép:(rövid bemutatás a kérelem időpontjában történő privatizáció állásáról, illetve a tervezett átalakulásról): Társulások, amelyekben részt vesz a cég: Általános vagyonbiztosítás (milyen típusú, meddig érvényes, bankra történő engedélyezés): 1.15.Tőzsdei jegyzés: A cég múltjának rövid ismertetése: A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-vel való kapcsolat kezdete, ügylettípusok:

3 Egyéb banki/pénzintézeti kapcsolatok:(más bankokkal szemben fennálló kötelezettségek összefoglaló bemutatása, bankonként a tartozás jellegének, összegének és a lejárati időpontoknak a felsorolása): Felső szintű vezetőség / név, képzettség (iskolai végzettség), szakmai gyakorlat (szakterület, évek száma)/: Fő tevékenységi kör: Termékek ismertetése: Munkaerő ellátottság: A gazdálkodás infrastrukturális háttere (pl: telephelyek, üzemek, raktárak, üzletek, saját tulajdon (bérelt/lizingelt), gyártó berendezések életkora, korszerűségi szintje, telefon, telex, telefax ellátottság stb.): Piaci környezet, versenyhelyzet ismertetése: (konkurens cégek, a cég piaci részaránya főbb termékkörre bontva, a termeléshez szükséges input rugalmassága, konvertálhatósága, a vevőkör pénzügyi helyzete, a termékek iránti kereslet rugalmassága) 1.25 Főbb szállítók/ a pénzügyi teljesítés formája: Szállítókkal szembeni tartozások összege a hitelkérelem benyújtásakor: Főbb vevők/ a pénzügyi teljesítés formája: A vevőkkel szemben fennálló követelések és lejárt követelések összege: Határidőn túli kintlevőség tételes bemutatása (intézkedések a behajtásra, biztosítékok a vevőktől): Dátum:... cégszerű aláírás

4 4 2. HITELIGÉNYLŐ LAP A BERUHÁZÁS PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGOSSÁGI ADATAI A korszerűsítés megnevezése, tárgya, helye: A fejlesztés pénzügyi forrásai ezer Ft-ban: ÉVEK Összesen % Saját forrás (min. 20 %): Az Energiatakarékossági Hitel Alapból igényelt kedvezményes energiatakarékossági hitel: Egyéb forrás*: Forrás összesen 100 % * A forrás megnevezése, előkészítettsége (írásbeli kötelezettség vállalással) A fejlesztés megkezdésének tervezett időpontja:...év...hó...nap Az üzembehelyezés határideje:...év...hó...nap A pénzügyi lezárás tervezett időpontja:...év...hó...nap A kért türelmi idő:... hónap (a beruházás kezdési időpontjától számított max. 24 hónap) Az Energiatakarékossági Hitel Alapból igényelt kedvezményes energiatakarékossági hitel igénybevételének tervezett időpontja:... Ft-ot.. év...hó...napjától... Ft-ot...év...hó...napjától A kedvezményes energiatakarékossági hitel törlesztésének tervezett ütemezése * ezer Ft-ban: Év** I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen Összesen * A törlesztés a negyedév utolsó hónapjának első munkanapján történik **Maximum 6 év, beleértve a türelmi időt is!

5 A fejlesztési költségelőirányzat anyagi-műszaki összetétele (ezer Ft-ban) Évek a.) Építés összesen ebből: - föld és terület előkészítés - infrastruktúra b.) Gépek, berendezések (vámmal és szerelési költséggel együtt) ebből: - belföldi - import (devizanem és árfolyam feltüntetésével) - vám és illeték c.) Szállítás, biztosítás, kezelés d.) Licenc, know-how e., Üzembe helyezés f.) Egyéb: ebből: - bérletijog-átvétel - szolgáltatói hozzájárulás - tervezés, szaktanácsadás g.) Fejlesztési alapköltség (a-tól f-ig összesen) h.) Műszaki és ártartalék ebből ártartalék i.) Forgóeszköz* j.) Üzembehelyezés előtti kamat** k.) ÁFA vissza nem térítendő része l.) Egyéb (szakértés, utóellenőrzés) m.) A fejlesztési költség összesen (g-től l-ig összesen) * Forgóeszköz a kedvezményes hitelből nem fedezhető ** A hitel felvétel első napjától (2.05) az üzembe helyezés napjáig (2.03) felmerülő kamat értéke

6 A fejlesztés tervezett jövedelmezősége (jelenlegi árszinten) az üzembe helyezéstől számítva a hitel visszafizetésének végéig ÉVEK a.) Energiaköltség megtakarítás, vagy a fejlesztésből származó árbevétel b.) Működési költségek változása: - anyagköltség - bérköltség, közteherrel - amortizáció - bankkamatok - egyéb költség (ezer Ft-ban) Működési költségek összesen: c.) A fejlesztés hatására bekövetkező eredményváltozás c=a±b d.) vállalkozási nyereségadó ( %) e.) Adókedvezmény ( %)* f. ) Adózott eredmény f=c-(d-e) g.) Tőketörlesztés * Indoklása:

7 A belső megtérülési ráta (FRR mutató) számítása a fejlesztés élettartamának végéig A pénzügyi megtérülési ráta (FRR) számítási alapadatai (ezer Ft-ban) 1.* Évek.. a.) Energiaköltség-megtakarítás vagy értékesítési (A i ) b.) Fejlesztési költség (B i ) + c.) Berendezések maradvány-értéke (M i ) d.) Működési költség változása (K i ) + e.) Nettó hozam (e=a+c-b-d) * A fejlesztés kezdő naptári éve + A fejlesztési és a működési költségek a vám, illeték és egyéb adók (pl. vissza nem igényelhető ÁFA) költségét is tartalmazzák. A működési költségeket előjel helyesen kell figyelembe venni (megtakarítás esetén hozzáadandó, többlet költségek esetén levonandó a nettó hozamból) A tervezett beruházás gazdaságossága x A pénzügyi belső megtérülési ráta (FRR mutató) értéke =... % A beruházás térülési ideje (t) =... év A beruházás energiagazdálkodási térülési ideje (te) =... év A beruházás fajlagos energiamegtakarítása: (B f ) =... GJ/év/MFt x A számítás módját lásd a függelékben!

8 2.11. A pályázó által felkínált biztosítékok felsorolása (lásd a függelékben leírtakat) tételes megnevezés könyv szerinti érték becsült piaci érték ( az értékelést végző szakértő neve, az írásos szakvélemény csatolandó) vagy már korábban megkötött zálogszerződések A pályázó nyilatkozata a hitelkérelem 1., 2. és 3. adatlapjára vonatkozóan A pályázó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a kérelemben foglaltak tényadatokon alapulnak és a valóságnak megfelelnek. A pályázó hozzájárul, hogy a beruházás adatait a Pályázati Feltételekben leírt módon ellenőrizzék, nevét, címét, a beruházás tartalmát, főbb műszaki, pénzügyi és gazdasági mutatóit nyilvánosságra hozzák. A pályázó hozzájárul, hogy az engedélyezett hitelkérelem alapján a fejlesztésről a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. a banktitokra vonatkozó szabályok betartásával - a KHEM, az Energia Központ Kht. és az Energiatakarékossági Tárcaközi Bizottság részére információkat és teljes körű szakmai tájékoztatást adjon. Ügyintéző neve: telefonszáma: Faxszáma: Dátum:.. Cégszerű aláírás

9 9 3. A BERUHÁZÁS MŰSZAKI, ENERGIA- MEGTAKARÍTÁSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ADATAI A korszerűsítés megnevezése, célja, tárgya, helye: (külön lapon is mellékelhető) A fejlesztés tartalmának részletes leírása: (külön lapon is mellékelhető) A jelenlegi műszaki állapot - a pályázat által érintett berendezések, technológia- részletes műszaki ismertetése: (külön lapon is mellékelhető) A racionalizálásra kijelölt energetikai berendezés(ek) egységenkénti adatai. Típus: Gyártó cég: Gyártási év: Energetikai teljesítmény (kw): Egyéb jellemző adatok (nyomás, hőmérséklet, feszültség, stb.): A berendezések összes energetikai teljesítménye (kw): A pályázat benyújtását megelőző évben a berendezések összes energiafelhasználása, energiahordozónként, hőértékben és természetes mértékegységben (kwh/év; Nm 3 /év; t/év): Energiahordozó megnevezése Hőérték (TJ/év) Természetes mértékegység A berendezések termelése (termék megnevezésével, külön lapon mellékelhető) A berendezések átlagos hatásfoka (%): A felhasznált energiahordozók jelenlegi ára, ÁFA nélkül és ÁFÁ-val (Ft/kWh, Ft/Nm 3, Ft/t, Ft/GJ):

10 A fejlesztés utáni helyzet - a fejlesztés - részletes műszaki ismertetése, valamint az annak eredményeként jelentkező energiahordozó-megtakarítás bemutatása, kimunkálása: (külön lapon is mellékelhető) A beépítésre kerülő vagy átalakított berendezése(ek) adatai: Típus: Gyártó cég: Gyártási év: Energetikai teljesítmény (kw): Egyéb jellemző adatok (nyomás, hőmérséklet, feszültség, stb.): A berendezések összes energetikai teljesítménye (kw): A korszerűsítés után a berendezések összes energiafelhasználása, energiahordozónként, hőértékben és természetes mértékegységben (kwh/év; Nm 3 /év; t/év): Energiahordozó megnevezése Hőérték (TJ/év) Természetes mértékegység A berendezések várható átlagos hatásfoka (%): A felhasználásra kerülő energiahordozók jelenlegi ára ÁFA nélkül és ÁFÁ-val (Ft/kWh, Ft/Nm 3, Ft/t, Ft/GJ): A fejlesztés, keretében beszerzésre kerülő gépek, műszerek, berendezések, alkatrészek, eszközök jegyzéke és értéke (ÁFA nélkül), ill. létesítmény jegyzék: (külön lapon is mellékelhető) Nem helyettesíthető a teljeskörű, tételes költségvetéssel. Megnevezés db Beszerzés összesen (eft) Mindösszesen: XXXXXXXX

11 A fejlesztés eredményeként elért energia-, energiaköltség és teljesítmény megtakarítások Energiahordozó-, energiaköltség megtakarítások Energiahordozó megnevezése Természetes mértékegység (kwh/év, t/év, Nm 3 /év, stb.) Hőérték (TJ/év) Energiahordozó költség megtakarítás (eft/év) x Összesen: x Amennyiben a pályázó nem igényelheti vissza az ÁFÁ-t, úgy az energiaköltség-megtakarítás értékének azt tartalmaznia kell! Ezt fel kell tüntetni. Teljesítmény-megtakarítás vezetékes energiahordozók esetében: Teljesítmény korszerűsítés előtt Teljesítmény korszerűsítés után Megtakarítás a teljesítményben Villamos (kw) Földgáz (Nm 3 /h) Távhő (kw) Közvetett (nem a pályázónál jelentkező) energia-megtakarítás (részletes számítást kell mellékelni!) Energiahordozók Természetes mértékegység TJ/év Érték (eft) Hol jelentkezik Közvetett (nem a pályázónál; jelentkező) teljesítmény-megtakarítás vezetékes energiahordozók esetében: Teljesítmény korszerűsítés előtt Teljesítmény korszerűsítés után Megtakarítás a teljesítményben Villamos (kw) Földgáz (Nm 3 /h) Távhő (kw)

12 Változás személyi költségben A berendezéseket kiszolgáló és karbantartó személyzet létszáma... főről a korszerűsítés után... főre változik,... eft/év átlagbér és bérjárulék figyelembevételével a személyi költségben jelentkező változás: Változás karbantartási költségben... eft/év. A berendezés karbantartási költsége jelenleg: A korszerűsítés után várható összeg: Karbantartási költség-megtakarítás: Egyéb költség-megtakarítások (részletezve) Jelenleg: Korszerűsítés után: Megtakarítás:...eFt/év...eFt/év...eFt/év...eFt/év...eFt/év...eFt/év Összes költség-megtakarítás...eft/év Megtakarítások (hozamok) megoszlása: eft/év % energiahordozókból eredő megtakarítás (3.06.) (legalább az összes költség-megtakarítás 50%-a!) munkabér karbantartás egyéb Összes megtakarítás (hozam) (3.12.) 100 % A tervezett fejlesztés környezetre gyakorolt hatása (levegő-, víz-, talajszennyezés, illetve zajcsökkenés), továbbá a környezetvédelmi előnyök és hátrányok bemutatása. Annak ismertetése, hogy a tervezett beruházás a szennyezőanyagok keletkezésének megakadályozására, vagy csökkenésére irányul. Szükség esetén a károsanyag emissziók számszerű bemutatása (a számítás külön lapon mellékelendő!)

13 Biztonságtechnikai, környezetvédelmi követelményeknek megfelelően a szükséges hatósági engedélyek felsorolása, engedélyszáma (mellékelhető) A fejlesztésre vonatkozó piaci jellemzők (háttéripari fejlesztések esetén töltendő ki) A fejlesztés eredményeként jelentkező termékek és szolgáltatások ismertetése: Konkurencia vizsgálat: Kereslet, kínálat elemzése: Minőségi követelmények: Korszerűségi vizsgálat: Árelemzés: Külső és belső piacok: Megrendelésekre ill. szolgáltatások igénybevételére vonatkozó nyilatkozatok (megrendelések, kapacitás lekötöttség, szerződések, kivitelezés, stb., külön lapon mellékelhető): A fejlesztés egyéb adatai: Az új berendezések várható élettartama és értékcsökkenési leírása: év év év eft/év eft/év eft/év A pótló beruházások várható időpontja és költsége (jelenértéken) : év év év eft eft eft A beruházás előkészítettségének, illetve megvalósításának állapota ( kiviteli tervellátottság, kivitelezéssel kapcsolatos megrendelések és azok visszaigazolása, kapacitás lekötöttség, szerződések, kivitelezés, stb., külön lapon mellékelhető):

14 14 Kapcsolódó más beruházások, azok rövid műszaki leírása, költségei (külön lapon mellékelhető): Ügyintéző neve, beosztása, Telefonszáma: Faxszáma: Dátum:.. Cégszerű aláírás

15 15 1. sz. függelék A beruházás gazdaságossági számításainak módja A pénzügyi belső megtérülési ráta ("FRR" mutató) számítása: Az alkalmazandó képlet: n _ 1 (A i + M i - B i - K i ) = 0 (1 + r * ) i i = 1 Ahol: i = évek száma i = l = a beruházás kezdetének éve n = m + z, ahol m= a megvalósítás időtartama (év) z = beruházás élettartama (általában 12 év) r * = a keresett ráta (iteráció útján számítható ki) A i = energiaköltség-megtakarítás, vagy értékesítési árbevétel (3.06.) B i = fejlesztési költség A fejlesztés összes pénzigényéből le kell vonni az ártartalékot és az üzembe helyezés előtti kamatot (2.09.) M i = a berendezések maradványértéke. A berendezések maradványértéke a választott gazdasági élettartam utolsó évében a valóságos értéket kell, hogy mutassa. (Előző években M i =0!) K i = működési költség (személyzeti, karbantartási és egyéb költségtöbblet, illetve megtakarítás (3.09., 3.10., 3.11.) Többletköltség esetén a képlet szerint a K i levonandó, de megtakarítás esetén hozzáadandó az A i és az M i -hez. FRR x = r * x 100 =...% (2.10.) x: El kell érnie a mindenkori jegybanki alapkamat 0,8-szorosát ( megújuló energiaforrások hasznosítására irányuló beruházások esetén elég, ha eléri a jegybanki alapkamat 0,4-szeresét) Megjegyzés: A Microsoft Excel programban a függvények (fx) alatt, a pénzügyi függvények között BMR (angol nyelvű szoftver esetén IRR) néven megtalálható a belső megtérülési ráta számítása.

16 16 2. sz. függelék Adatok az FRR számításhoz háttéripari beruházás esetén ÉVEK (a beruházás élettartamának végéig) a.) HOZAM b.) 1. forgalom (egységben) 2. gazdasági egységár 3. értékesítési árbevétel (Ai) (1 x 2) Működési költségek Változó költségek: - közvetlen bérköltség - energiaköltség - nyersanyagköltség - egyéb változó költség b.)változó költségek összesen: Fix költségek - javítás, karbantartás - biztosítás - fizetések - egyéb fix költségek c.) összes fix költség d.) összes működési költség (Ki) (b+c)

17 17 3. sz. függelék A beruházás komplex térülési ideje: A fejlesztés teljes költsége eft (2.07.) t = =... év Összes költség-megtakarítás eft/év (3.12.) A beruházás energiagazdálkodási térülési ideje: A fejlesztés teljes költsége eft (2.07.) t e = =... év Energiaköltség-megtakarítás eft/év (3.06.) A beruházás fajlagos energiamegtakarítása: Energiahordozó megtakarítás GJ/év (3.06.) F = =... GJ/év/MFt A fejlesztés teljes költsége MFt (2.07.)

18 18

19 19 4. sz. függelék Tájékoztató a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. által elfogadható hitelfedezeti biztosítékokról 1. Személyi biztosítékok - Garanciák Bankgarancia - Készfizető kezesség Magyar Állam (költségvetés részéről) Garancia intézmények garanciája I. osztályú ügyfél által vállalt készfizető kezesség 2. Dologi biztosítékok - Óvadék Deviza vagy forint betét Értékpapir - Tagsági jogokat nem nyújtó likvid banki vagy állampapír - Tagsági jogokat megtestesítő értékpapír - Befektetési jegy - Közraktárjegy Váltó Idegen Saját - Zálogjog - Jelzálogjog ingatlanon ingóságon Vagyont terhelő zálogjog 3. Egyéb biztosítékok - Engedményezés - Vételi jog

20 20 5. sz. függelék A hitel-pályázathoz csatolandó mellékletek listája - A cég komplett mérlege 3 évre visszamenőleg - A folyó évre számított, valamint a kért hitel futamideje alatti évek re számított cash flow bemutatása - Eredmény kimutatás - Főbb pénzügyi tervszámok jövőbeli várható alakulása a kért hitel futamideje alatti években pl.:árbevétel (relációs megoszlásban), eredmény osztalék, amortizáció, lizingdíjak, hiteltörlesztések, kamatfizetések, beruházási tervek stb., egyéb hiteligénylési tervek - 2 pld. aláírás bejelölő nyomtatvány - cégbejegyzési határozat - alapító okirat / társasági szerződés és mellékletei - A hitelkérelmet alátámasztó kereskedelmi szerződések - A Kereskedelmi és Hitelbank Rt általános üzleti feltételeit elfogadó nyilatkozat Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a bank a vállalkozás mérlegadatait mágneses adathordozón is átveheti az azzal rendelkező intézményektől Továbbá a pénzügyi helyzet bemutatásakor ki kell térni az alábbiakra: - Egyéb, a mérlegben nem szereplő pénzügyi kötelezettségek felsorolása: pl. lizingdij adott évekre eső hányada, kezességi kötelezettség vállalás az év során visszafizetendő hitelek + járulékaik - a cég ingóságainak (ingatlanjainak leterheltsége) tehermentessége (zálogjoggal terhelve van-e, mekkora összeggel) - a cég fizetőképessége, sorban állás (napok száma) - folyamatban lévő nagyösszegű peres eljárás /végrehajtás van-e, nyilatkozat, hogy csődveszély van-e - lejárt fizetési kötelezettségek (bankokkal szemben, APEH-el, társadalombiztosítással, VPOP-val

Hitelkérelem vállalkozások részére

Hitelkérelem vállalkozások részére 1 ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. I. A vállalkozás főbb adatai Hitelkérelem vállalkozások részére 1. A vállalkozás cégneve:........ 1/a. egyéni vállalkozó esetén: - a vállalkozó neve:....

Részletesebben

a Beruházás a 21. századi iskolába program keretében hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére

a Beruházás a 21. századi iskolába program keretében hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére PÁLYÁZAT a Beruházás a 21. századi iskolába program keretében hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére Pályázati kiírás 2.sz. módosítása Budapest, 2004. május 1. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI

Részletesebben

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV Vállalkozás/Vállalkozó Az Üzleti terv átvétele nem kötelezi a Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet mikrohitel biztosítására! Az Üzleti tervet átvettem..., 201. hó

Részletesebben

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ!

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! Adós azonosító: KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! Vállalkozás/Vállalkozó A/1/3 ÜZLETI TERV (Az üzleti tervet kérjük olvashatóan a jelen nyomtatvány szerinti formában és tartalommal elkészíteni. Amennyiben szükségesnek

Részletesebben

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített éves beszámolóval rendelkező,

Részletesebben

HITELIGÉNYLŐ LAP. Postai ikt. szám: Beérkezés dátuma: Cenzúraszám: Fiók: vállalkozások részére a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. által nyújtott kölcsönökhöz

HITELIGÉNYLŐ LAP. Postai ikt. szám: Beérkezés dátuma: Cenzúraszám: Fiók: vállalkozások részére a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. által nyújtott kölcsönökhöz Postai ikt. szám: Beérkezés dátuma: Cenzúraszám: Fiók: HITELIGÉNYLŐ LAP vállalkozások részére a által nyújtott kölcsönökhöz 1. Hiteligénylő megnevezése: I. 2. Pontos címe: Telefon: Fax: E-mail: Kapcsolattartó

Részletesebben

Hitelkérelem/Garanciakérelem alapadatok 300 millió HUF éves árbevételt elérő vagy azt meghaladó kettős könvvvitelű társaságok részére

Hitelkérelem/Garanciakérelem alapadatok 300 millió HUF éves árbevételt elérő vagy azt meghaladó kettős könvvvitelű társaságok részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Átvétel dátuma, aláírás:.. Hitelkérelem/Garanciakérelem

Részletesebben

Kisvállalkozói hitelkérelem

Kisvállalkozói hitelkérelem K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.khb.hu khbinfo@khb.hu Kisvállalkozói hitelkérelem Hitelkérelem benyújtásának dátuma: Azonosító

Részletesebben

Cégvezető neve: Cégvezető születési neve: Születési hely / dátum: Édesanyjának leánykori neve: Neve: (Születési neve)

Cégvezető neve: Cégvezető születési neve: Születési hely / dátum: Édesanyjának leánykori neve: Neve: (Születési neve) K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Átvétel dátuma, aláírás:.. Hitelkérelem/Garanciakérelem

Részletesebben

Az OTP Agrár és Vállalkozói Folyószámlahitel Trafikok részére kialakított termékváltozatának igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Agrár és Vállalkozói Folyószámlahitel Trafikok részére kialakított termékváltozatának igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Agrár és Vállalkozói Folyószámlahitel Trafikok részére kialakított termékváltozatának igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. Tulajdonos / Magánszemély készfizető

Részletesebben

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. IV. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb

Részletesebben

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb adatai nyilatkozat

Részletesebben

A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok

A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. IV. Nyilatkozat - támogatások igénybevételéről A beszámolónak megfelelő

Részletesebben

ÜZLETI TERV KÖLCSÖNIGÉNYLÉS

ÜZLETI TERV KÖLCSÖNIGÉNYLÉS ÜZLETI TERV és KÖLCSÖNIGÉNYLÉS Vállalkozás/Vállalkozó részéről Az Üzleti terv és kölcsönigénylés átvétele nem kötelezi a Környe-Bokod Takarékszövetkezetet mikrohitel biztosítására! Az Üzleti terv és kölcsönigénylést

Részletesebben

esetben kerülhet sor az NHP terhére, amennyiben a Bank számára az MNB által rendelkezésre bocsátott keretösszeg azt lehetővé teszi.

esetben kerülhet sor az NHP terhére, amennyiben a Bank számára az MNB által rendelkezésre bocsátott keretösszeg azt lehetővé teszi. MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM HITELKÉRELMI ADATLAP VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ROGRAM 2. SZAKASZ (NHP2) KERETÉBEN IGÉNYELT H KERETÉBEN IGÉNYELT HITELEK ESETÉN A Bank jelen Hitelkérelmi Adatlapot az MNB Növekedési

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÓI JELZÁLOGHITEL. Benyújtandó dokumentumok. Hitelkérelem kisvállalkozói gyors- ill. jelzáloghitelhez

KISVÁLLALKOZÓI JELZÁLOGHITEL. Benyújtandó dokumentumok. Hitelkérelem kisvállalkozói gyors- ill. jelzáloghitelhez KISVÁLLALKOZÓI JELZÁLOGHITEL Benyújtandó dokumentumok Hitelkérelem kisvállalkozói gyors- ill. jelzáloghitelhez A vállalkozás létét igazoló dokumentumok A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

Részletesebben

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében Hitelkérelem (A1) A Vállalkozás létét igazoló dokumentumok (A2). A Vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

Részletesebben

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! A/1/3 ÜZLETI TERV

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! A/1/3 ÜZLETI TERV Adós azonosító: KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! Vállalkozás/Vállalkozó A/1/3 ÜZLETI TERV (Az üzleti tervet kérjük olvashatóan a jelen nyomtatvány szerinti formában és tartalommal elkészíteni. Amennyiben szükségesnek

Részletesebben

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! A/1/3 ÜZLETI TERV

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! A/1/3 ÜZLETI TERV Adós azonosító: KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! Vállalkozás/Vállalkozó A/1/3 ÜZLETI TERV (Az üzleti tervet kérjük olvashatóan a jelen nyomtatvány szerinti formában és tartalommal elkészíteni. Amennyiben szükségesnek

Részletesebben

OTP Standard Faktoring, OTP Standard Plusz Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok

OTP Standard Faktoring, OTP Standard Plusz Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok OTP Standard Faktoring, OTP Standard Plusz Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kérelem II. Vevői Adatlap III. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített

Részletesebben

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI ADATLAP ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ HITELKÉRELEMHEZ AZ ADATLAPHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA *: 30 NAPNÁL NEM RÉGEBBI CÉGKIVONAT ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY CÉGSZERŰEN ALÁÍRT ÉS AUDITÁLT MÉRLEGBESZÁMOLÓK

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A BUDAPEST KISVÁLLALKOZÓI HITEL ÜZLETI TERVÉHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A BUDAPEST KISVÁLLALKOZÓI HITEL ÜZLETI TERVÉHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A BUDAPEST KISVÁLLALKOZÓI HITEL ÜZLETI TERVÉHEZ Tisztelt Vállalkozó! Ön a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány által létrehozott, a budapesti vállalkozások létrejöttét, működését

Részletesebben

OTP Támogatások Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok

OTP Támogatások Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok OTP Támogatások Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kérelem II. Nyilatkozat - támogatások igénybevételéről III. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített

Részletesebben

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Hitel típusa: Beruházási Forgóeszköz Igényelt futamidő:

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI BERUHÁZÁSI HITELIGÉNYLÉS (Egyéni vállalkozók)

VÁLLALKOZÓI BERUHÁZÁSI HITELIGÉNYLÉS (Egyéni vállalkozók) Rétköz Takarékszövetkezet Kisvárda, Szent László út 68. Tel: 45/ 415113 kozpont@retkoz.tksz.hu 1. sz. melléklet VÁLLALKOZÓI BERUHÁZÁSI HITELIGÉNYLÉS (Egyéni vállalkozók) Hiteligénylő azonosító adatai:

Részletesebben

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Hitel típusa: Beruházási Forgóeszköz Igényelt futamidő:

Részletesebben

KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP. mikrovállalkozások részére

KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP. mikrovállalkozások részére KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP mikrovállalkozások részére I. A vállalkozás alapadatai a kérelmet benyújtó vállalkozás neve: Tevékenység megkezdésének időpontja fő tevékenység TEÁOR Székhely ir.

Részletesebben

(GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE) kapcsolattartó személy neve: mobil telefonszám: statisztikai számjel: adószám: - - cégjegyzékszám: - -

(GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE) kapcsolattartó személy neve: mobil telefonszám: statisztikai számjel: adószám: - - cégjegyzékszám: - - I. CÉGADATOK I.1. A Társaság alapadatai név és cégforma: székhely: telephely: levelezési cím: tevékenység megkezdése (év): kapcsolattartó személy neve: beosztása: telefonszám: mobil telefonszám: fax szám:

Részletesebben

OTP Bank Rt. Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

OTP Bank Rt. Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok OTP Bank Rt. Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok Egyszerűsített Hitelkérelem A vállalkozás létét igazoló dokumentumok A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok Információs adatlap Az

Részletesebben

Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához

Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához 4.sz. melléklet: Vállalkozói hitelkérelem HitelintézetIntézmény Neve Fiókja.. Ikt.kelte:... Ikt. száma:. Ügyintéző:.. Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához Gazdálkodó adatai: Név,

Részletesebben