allási kultúra és életmód a Kárpát-medencében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "allási kultúra és életmód a Kárpát-medencében"

Átírás

1 A Laczkó Dezső Múzeum fenntartója: Támogatók: V allási kultúra és életmód a Kárpát-medencében X. tudományos konferencia Médiatámogatók: Veszprém TV, NAPLÓ, Vehir.hu, Méz Rádió, Veszprémi 7 Nap Címkép: Szűz Mária, Szentháromság, Szent István király és angyal a Szentháromság-szoborcsoportról. Veszprém, (Fényképezte: Limbacher Gábor) 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. Tel.: Fax: Felelős kiadó: Dr. Limbacher Gábor múzeumigazgató május Veszprém

2 Szigetiné Tóth Judit: Virágszőnyeg másként. A kőporból készült úrnapi szőnyeg Limbacher Gábor: Öltöztetős ábrázolások a Közép-Dunántúlon Lengyel Ágnes: Boldogasszony fehér fátyolával egy kiállítássorozat öltöztetett, hordozott ábrázolásai Vacsora Múzeumlátogatás a Laczkó Dezső Múzeumban tárlatvezetések május 23., péntek 9.00 Kirándulás Vár: Szent György-kápolna Gizella-kápolna Gizella Királyné Múzeum Szaléziánum Hazautazás 11

3 Vallásos népszokások Mindennapok és ünnepek vallásossága, szent tisztelet Napjaink vallásgyakorlata Elnök: Szalay Emőke Magyari Márta: A hajdúdorogi Krisztus-katonák jelenléte vallási és világi rendezvényeken Lackovits Emőke: Az egyházi esztendő böjti alkalmai a vallásos népéletben Szászfalvi Márta: A református vallási turizmus néprajzi vizsgálata Gecse Annabella: Csak hagyományból Hivatalos és népi vallásosság a 21. századi gömöri katolikus falvakban Zsigmond Júlia: Egyéni és közösségi hitgyakorlás Kalotaszentkirály református gyülekezetében Nagy Károly Zsolt: Kárpátaljai református fiatalok vallásossága Szünet Peti Lehel: Új vallási közösségek Moldvában Lőrinczi Tünde: Általános jellemzők és fontos különbségek a vallásos jellegű kisközösségekhez megtért erdélyi romák esetében Pap Gy. László: Szokások Szentábrahámon Vallásos ábrázolások, egyházművészet, szakrális emlékek, liturgikus tárgyak Elnök: Verebélyi Kincső Vukov Anikó Veronika: Szerencsehozó tárgyak és hiedelmeik Kutatási szempontok és lehetőségek egy kortárs vallásnéprajzi jelenséghez Szalontay Judit: Szentelmények egy XIX. sz.-i csornai gazdacsalád hagyatékában Gulyás Éva: Időjósló szentek (Donát, Orbán, Medárd) jászberényi szobráról, együttes előfordulásuk kérdéséről Székely Zoltán: Nepomuki Szent János kultusza a magyaróvári Habsburg uradalomban Perger Gyula: Egy 20. századi kegyhely barokk narratívái Csapucha Árpád: Komárom-Esztergom megyei szabadtéri szakrális kisemlékkutatás jelenlegi állapotáról 2014-ben Szünet A Laczkó Dezső Múzeum és a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola tisztelettel és szeretettel meghívja Önt Vallási kultúra és életmód a Kárpát-medencében című konferenciájára A konferencia időpontja: május Helyszín: Hittudományi Főiskola (Veszprém, Jutasi út 18.) 10

4 11.00 Nyitó előadások május 20., kedd Ünnepélyes megnyitó Köszöntőt mond: dr. Varga István rektor dr. Limbacher Gábor múzeumigazgató A konferenciát megnyitja: Porga Gyula Veszprém város polgármestere Elnök: Limbacher Gábor Janka Ferenc (Magyarország): Vestigia Dei Interdiszciplináris párbeszéd a vallásosságról Csütörtöky József (Szlovákia Felvidék): Aranyozott rézplakettek kollekciója Bojnáról értékes műalkotás a kereszténység kezdeteiről Szlovákiában Kész Margit (Ukrajna Kárpátalja): Kölcsönhatások és párhuzamok a kárpátaljai magyar, ruszin/ukrán apokrif eredetű szövegekben Iancu Laura (Románia Moldva): Speciális egyházi fórumok: püspöki körlevek, prédikációk Szünet Novákné Plesovszki Zsuzsanna: A mezőberényi szlovák evangélikusok vallásos kultúrája és életmódbeli változásai a században Hajnal Anett: Német ajkú egyházközségek Budán és Pesten 1848 és 1948 között Szőke Anna: Kishegyes vallási élete Gárdonyi Máté: A plébánia mint a katolikus vallásgyakorlat színtere a Tridenti Zsinaton Varga András: Egy vaisnava közösség az Alföldön Szünet Petres Csizmadia Gabriella: Ha ellenem szólottak, mentől keményebben és vastagabban kívántam nékik megfelelni A vallási vita mint a női szubjektum önállósodásának a megnyilvánulása Bethlen Kata Önéletírásában Köteles György: Katolikus istentisztelet és hitélet a Pest megyei Monoron a században Rada János: Egyház- és valláskritika katolikusok között a 19. század második felében Vallásos ábrázolások, egyházművészet, szakrális emlékek, liturgikus tárgyak Elnök: Lackovits Emőke Szalay Emőke: Gótikus kelyhek a református gyülekezetben Puskás Bernadett: Két kárpátaljai fatemplom és ikonosztázaik Fekete Tamás: A Kárpát-medence szerb monostorai a 18. században Novák László Ferenc: Sírjelölési szokások: a fejfa Varga Tibor: Koronában igaz kert A kereszténység és a magyar történeti alkotmány kapcsolata Kurta József (Románia Erdély): Protestáns kegyességi irodalom a 18. századi Erdélyben Silling István (Szerbia Vajdaság): Szent oltáron szent abrosz Szakrális és profán népi textíliák nyugat-bácskai templomokban Varga György (Horvátország Drávaszög): A szlavóniai gyülekezetek egyházfegyelmezése Ebédszünet Szünet Lipp Mónika: Szent remeték mint a szerzetesi élet példaképei Az egri irgalmas rendház 18. századi ablaktáblái Lukács László: Szent Vendel tiszteletéről az Esztergomi Főegyházmegyében Mészáros Veronika: Az egyéni vallásosság tárgyi megjelenési formái Csehbányán Szabad Boglárka: Krisztusba öltözködtetek! Tárgy és öltözködés kultúra egy zarándoklaton Ebéd 4 9

5 Vallásos népszokások Mindennapok és ünnepek vallásossága, szent tisztelet Napjaink vallásgyakorlata Elnök: Lengyel Ágnes Nemesné Matus Zsanett: A Bodroghy Papp család Adalékok a kemenesaljai evangélikus kisnemesség vallásosságához Béres István: Tradíció és modernitás. A tagok intenciói egy oblátusközösségben Kész Barna: Én mondom: az Istent nem lehet elhagyni. Adatok az egyéni vallásosság megéléséhez egy salánki narratíva vizsgálata alapján Fábián Gabriella: Lourdes-i Mária tisztelet a Csíki-medencében Szünet Vass Erika: Felekezeti együttélés Csekefalván Pilipkó Erzsébet: Van-e Szent István kultusz Királyszentistvánon? Czékus Géza: A Szabadkai Egyházmegye templomi betlehemei Vacsora Séta: Kolostorok és kertek május 22., csütörtök Egyháztörténet, vallástörténet, kisegyházak, egyházfegyelem, történeti források, felekezetek együttélése Elnök: Márkusné Vörös Hajnalka Szigeti Jenő: Az egészséges életmódra nevelés és a 19. századi szabadegyházi mozgalmak a Kárpát-medencében Tengely Adrienn: A pécsi ferences harmadrend működése Szuly Rita: Népi vallásosság és a jezsuita rend Laikus vallásos társulatok Sopronban a 18. század első évtizedeiben Dominkovitsné Szakács Anita: Vallási élet és karitatív tevékenység a háttérországban az első világháború időszakában A soproni Orsolya-rend Vallási jelenségek, búcsúk, zarándoklatok, szentelmények Elnök: Voigt Vilmos Mogyorósi Ágnes: A csatkai cigány búcsú Horváth Sándor: Napjaink nagycelli gyalogzarándokai Szulovszky János: Szempontok és adatok a szellemi világ keresztény néprajzi értelmezéséhez Barna Gábor: Miben segít Szent Margit? Krízishelyzetek és imameghallgatások Árpád-házi Szent Margit szentté avatási eljárásában Vallási jelenségek, búcsúk, zarándoklatok, szentelmények Elnök: Varga István Verebélyi Kincső: A búcsújárás: hit vagy divat? Balázs Lívia: Fényjelenségek vallásos magyarázata a győri egyházmegyében gyűjtött történetekben Galo Vilmos: A Timótheus Szövetség története Kiállításnyitó Kerekasztal-beszélgetés Résztvevők: Címe: Szakralizáció, szekularizáció és az új vallásos mozgalmak Kürti László, Politikatudományi Intézet, Miskolc (Moderátor) Kamarás István OJD, író, szociológus, Budapest Lőrinczi Tünde, MTA BTK Néprajztudományi Intézet Budapest Szarka Emese, Neveléstudományi Tanszék, Apor Vilmos Katolikus Főiskola Vác Szilárdi Réka, Vallástudományi Tanszék, Szegedi Tudományegyetem Szeged Török Péter, Mentálhigiéné Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest Fogadás A konferenciát méltatja: dr. Márfi Gyula veszprémi érsek Közreműködik: Zeneakadémia Népzene Tanszék: Énekek Szent László és Szent István király tiszteletére Szünet 8 5

6 Május 21., szerda Vallás és irodalom, vallásszociológia Elnök: Barna Gábor Toldi Éva: Mária, a magyarok Boldogasszonya a magyar irodalomban és a képzőművészetben Tóth Péter: Propagandisztikus elemek Heltai Hálójában Molnár Sándor Károly: Egy kegyességi regény, mint a vallásosság megjelenése. Roy Krisztina: Tévelygők Frauhammer Krisztina: Női példaképek, női szentek a századforduló női imakönyveiben Kantár Balázs: Szöveg és kép kapcsolata vallásos szövegekben Szünet Voigt Vilmos: Égi Világosság Czövek Judit: Reliktumok, elemek a népköltészet angyalképzetében Kothencz Kelemen: A Hajós környéki táj 19. századi vallásos ponyvanyomtatványai Vallásos költészet (imádságok, énekek, imaalkalmak, hitbuzgalmi és prédikációs irodalom) Elnök: Géczi János Kővári Réka: Adalékok az ún. Kecskés-miséhez Medgyesy S. Norbert: A halottvirrasztó rendje, szövegei és századi dallamai a vasi Perenye hagyományában Gál Adél: Az ima jelentősége az egyén életében kéziratos imádságos füzetek elemzése Veres Emese: Poézis a lövészárokban Barcasági csángó tollforgatók istenes versei Csapai János: Hol vagynak, azok, a szépségnek virági, melyek orczádnak mezején nyílottak és pirosultak? Református prédikációk a 19. század első feléből Szünet Régészeti korok vallási emlékei Elnök: Perémi Ágota Regenye Judit: A neolitikus gondolkodás nyomai az etnográfiai analógia használata a régészetben Gáspár Dorottya: Képi mintakincs a halottkultuszban (ókor) Barna Ferenc: Istennők és császárnék: néhány példa a császárnék nevében vert érméken megjelenő istenalakok köréből Tóth Henriette: Herakles és a nők Hesione- és Alcestis-ábrázolások Pannonia és Noricum területén Ebéd Egyháztörténet, vallástörténet, kisegyházak, egyházfegyelem, történeti források, felekezetek együttélése Elnök: Szigeti Jenő Nagy Alpár-Csaba: Református lelkészi sors Erdélyben a 20. század első felében Balázs Kovács Sándor: Egy sárközi lelkész szerepe híveinek erkölcsi életében (Soltra János ) Nagy Balázs Vince: Veszprém város felekezeti változásai a században Albert András: A vallásszabadság kérdése Bethlen Miklós erdélyi kancellár röpiratainak tükrében Szünet Bárány Zsófia: Vallási reformáramlatok a (poszt)jozefinista Magyarországon Horváth József: A századi győri végrendelkezők városon kívüli vallási kapcsolatairól Balla Teréz: Felvidéki magyar református gyülekezetek iratanyaga és szerepe a gyülekezetek életében Klestenitz Tibor: A hitélet megújításának kérdései a magyarországi katolikus nagygyűléseken ( ) Karlinszky Balázs: Egy kápolnaalapítás margójára A veszprémi Szent János-templom 15. századi Szűz Mária-kápolnájának kegyurasága 6 7

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY 2008/1 2 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

Kiss Lajos Néprajzi Társaság. Szerbia Vajdaság Kishegyes. Kulturális értékeink a Kárpát-medencében. I. Konferencia MEGHÍVÓ

Kiss Lajos Néprajzi Társaság. Szerbia Vajdaság Kishegyes. Kulturális értékeink a Kárpát-medencében. I. Konferencia MEGHÍVÓ Kiss Lajos Néprajzi Társaság Szerbia Vajdaság Kishegyes Kulturális értékeink a Kárpát-medencében I. Konferencia MEGHÍVÓ AZ IDENTITÁS MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁI A 21. SZÁZAD KEZDETÉN Kishegyes, 2014. február

Részletesebben

800 ÉVES A FERENCES REND TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A REND LELKISÉGÉRŐL, TÖRTÉNETI HIVATÁSÁRÓL ÉS KULTURÁLIS-MŰVÉSZETI SZEREPÉRŐL

800 ÉVES A FERENCES REND TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A REND LELKISÉGÉRŐL, TÖRTÉNETI HIVATÁSÁRÓL ÉS KULTURÁLIS-MŰVÉSZETI SZEREPÉRŐL 800 ÉVES A FERENCES REND TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A REND LELKISÉGÉRŐL, TÖRTÉNETI HIVATÁSÁRÓL ÉS KULTURÁLIS-MŰVÉSZETI SZEREPÉRŐL 1 800 ÉVES A FERENCES REND. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A REND LELKISÉGÉRŐL, TÖRTÉNETI

Részletesebben

2013. november 20. szerda 9.30. Megnyitó

2013. november 20. szerda 9.30. Megnyitó A Kiskun Múzeum, a Magyar Néprajzi Társaság Anyagi Kultúra Szakosztálya, a Károli Gáspár Református Egyetem Koraújkor, Gazdaság- és Művelődéstörténeti Tanszéke, az MTA Agrártörténeti- és Faluszociológiai

Részletesebben

III. SZAKRÁLIS MŰVÉSZETEK HETE 2009. SZEPTEMBER 19 27. A Szakrális Művészetek Hete programjai ingyenesek!

III. SZAKRÁLIS MŰVÉSZETEK HETE 2009. SZEPTEMBER 19 27. A Szakrális Művészetek Hete programjai ingyenesek! III. SZAKRÁLIS MŰVÉSZETEK HETE 2009. SZEPTEMBER 19 27. A Szakrális Művészetek Hete programjai ingyenesek! Elérhetőségeink: Ars Sacra Alapítvány 1126 Budapest, Márvány u. 28. Székhely: 1026 Budapest, Torockó

Részletesebben

Állománygyarapodás. 2015. január

Állománygyarapodás. 2015. január Állománygyarapodás 2015. január Ssz. Szerző, cím Megjelenési adatok Raktári 1. Hegyháti örökségtár : helytörténeti dolgozatok a Vasi-Hegyhátról. Szerk. Zágorhidi Vasvár : Vasi-Hegyhát Területfejlesztési

Részletesebben

Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna

Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna A SZÍNJÁTSZÓ ISKOLA A XVII XVIII. SZÁZADBAN Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon Bibliográfia 1998 2009 Szerkesztette: Szedmák Andrea Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna AZ

Részletesebben

Erdélyi napok PANNON EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR. Veszprém, 2014. március 31. április 5.

Erdélyi napok PANNON EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR. Veszprém, 2014. március 31. április 5. Erdélyi napok PANNON EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Veszprém, 2014. március 31. április 5. Az Erdélyi napok fővédnöke: Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter,

Részletesebben

színházi előadások filmvetítése Ars Sacra Fesztivál irodalmi estek kiállítások gyermekprogramok színházi előadások filmvetítések 14 22.

színházi előadások filmvetítése Ars Sacra Fesztivál irodalmi estek kiállítások gyermekprogramok színházi előadások filmvetítések 14 22. INGYENES/FREE 2013/20. KÜLÖNSZÁM szeptember 14 22. A programok ingyenesek! koncertek koncertek ok Ars Sacra Fesztivál 2013 Templomok Éjszakája szeptember 14. ok Ki méltó látni a csodát, Az a csodát magában

Részletesebben

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN ÍRÓK ÉS MŰVEKl Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN 1 ERDÉLYI TOLL KÖNYVEKl KIADVÁNYOK 2 A könyv borítóját Beke Sándor-Olivér tervezte Beke Sándor AZ ERDÉLYI

Részletesebben

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza 1 Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza Születés: Jászberény, 1956. január 27. Családi állapot: férjezett Iskolák: - Kossuth Lajos Általános Iskola, Jászberény 1962-1970 - Lehel Vezér Gimnázium, orosz-német

Részletesebben

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)...

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)... T A R T A L O M Erdélyi Toll IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT t Megjelenik negyedévente Székelyudvarhelyen V. évfolyam 2013 1. szám MŰHELY Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely

Részletesebben

---BUDAPEST, I.--- Felsővizivárosi Szent Anna plébániatemplom Batthyány tér 7

---BUDAPEST, I.--- Felsővizivárosi Szent Anna plébániatemplom Batthyány tér 7 ---BUDAPEST, I.--- Felsővizivárosi Szent Anna plébániatemplom Batthyány tér 7 A budai Víziváros főterét, a Batthyány teret két templom keretezi. Szent Annának szentelték a városrész kéttornyú plébániatemplomát,

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

Magyar Napok Nyugati magyar diaszpóra. Veszprém, Pannon Egyetem, 2015. március 19 28.

Magyar Napok Nyugati magyar diaszpóra. Veszprém, Pannon Egyetem, 2015. március 19 28. Magyar Napok Nyugati magyar diaszpóra Veszprém, Pannon Egyetem, 2015. március 19 28. Fővédnök: Dr. Navracsics Tibor, az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa Védnöki

Részletesebben

Régi magyar imakönyvek és imádságok

Régi magyar imakönyvek és imádságok Pázmány Irodalmi Műhely Lelkiségtörténeti tanulmányok Régi magyar imakönyvek és imádságok 3 Pázmány Irodalmi Műhely Lelkiségtörténeti tanulmányok Régi magyar imakönyvek és imádságok Pázmány Irodalmi Műhely

Részletesebben

Az MNL Veszprém Megyei Levéltára szakkönyvtári gyarapodása 2012. évben

Az MNL Veszprém Megyei Levéltára szakkönyvtári gyarapodása 2012. évben Az MNL Veszprém Megyei Levéltára szakkönyvtári gyarapodása 2012. évben 100 éve született Balanyi Béla / 2011 Az 1956-os forradalom és szabadságharc kárpátaljai dokumentumai / 2012 A 20. század egyház-

Részletesebben

EsEményEk, hírek 2012. 7 8. 19. 21 22. 23 27. 27 29.

EsEményEk, hírek 2012. 7 8. 19. 21 22. 23 27. 27 29. Események, hírek Krónika 2012. Július 7 8. A helybeli Múzsa Egyesület 21. alkalommal rendezte meg a Hetyei Nemzetközi Művészeti Napokat Egyházashetyén. 8. A vasi megyeszékhelyről és környékéről elhurcolt

Részletesebben

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. Krisztus király ünnepe

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. Krisztus király ünnepe Regina Krónika reginamundiplebania.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XIV. évfolyam 11. szám 2013. november 3. Krisztus király ünnepe Krisztus Király ünnepével lezárul az egyházi év. (Ebben

Részletesebben

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István Budapest 2010 1 Tartalomjegyzék Köszöntő 3. Tárgyszavak betűrendje, azon belül a cikkek betűrendje

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról.

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról. III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2735. Ráklépésben : ötven év születésnapi versei / Ács Károly. - Újvidék: Forum Könyvkiadó ; Családi Kör, 1995. (Újvidék: Forum nyomda). - 101 p.; 20 cm ISBN 86-323-0255-8

Részletesebben

Redemptio RepeRtóRium 1994 2013

Redemptio RepeRtóRium 1994 2013 Redemptio Repertórium 1994 2013 REDEMPTIO REPERTÓRIUM 1994 2013 Jászberény 2014 Szerkesztette: Gulyás Erzsébet Technikai munkatársak: Bathó Edit, Hasznos Rozália, Kókai Magdolna Lezárva: 2013. december

Részletesebben

MANYE XIX. Programfüzet

MANYE XIX. Programfüzet MANYE XIX. Programfüzet A kongresszust rendezi: Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kar Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE) Fővédnök: Habis László, Eger megyei jogú

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA

XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA BUDAPEST, 2011. NOVEMBER 3-5. KÖZOKTATÁS, PEDAGÓGUSKÉPZÉS, NEVELÉSTUDOMÁNY - A MÚLT ÉRTÉKEI ÉS A JÖVŐ KIHÍVÁSAI PROGRAM ÉS ÖSSZEFOGLALÓK Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

BEVEZETÕ KÖNYVÉSZETI LEÍRÁS IDÕRENDI FELSOROLÁS

BEVEZETÕ KÖNYVÉSZETI LEÍRÁS IDÕRENDI FELSOROLÁS SALIGA IRÉN MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 1(1989) 15(2003) REPERTÓRIUM BEVEZETÕ A repertórium a Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 15 évfolyamának anyagát tárja fel. Szerkezete a következõ: könyvészeti

Részletesebben

A királyhűség jól bevált útján. Rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között. Szeged, 2014. november 4-5.

A királyhűség jól bevált útján. Rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között. Szeged, 2014. november 4-5. A királyhűség jól bevált útján Rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között Szeged, 2014. november 4-5. Konferencia A királyhűség jól bevált útján Rendi és nemzeti kötődések szimbolikus

Részletesebben

VÁROS SOS VÁR A VÍZITÁBOR! Ingatlan bérbeadás. Kiadó: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. felelôs kiadó: Kolti Helga igazgató

VÁROS SOS VÁR A VÍZITÁBOR! Ingatlan bérbeadás. Kiadó: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. felelôs kiadó: Kolti Helga igazgató Szentendre Város Önkormányzata nyilvános ajánlattételi felhívást tesz közzé az alábbi tulajdonában lévõ ingatlanok értékesítésére Cím HRSZ m 2 Bruttó ár Leírás Cseresznyés u. teteje 9188/1 1130 13.500

Részletesebben

Vallás és művészet konferencia

Vallás és művészet konferencia Vallás és művészet konferencia Jelenet Visky András-Tompa Gábor Tanítványok c. előadásából Időpont: 2015. május 8-9. Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar (1088 Budapest, Reviczky

Részletesebben

Budakeszi programok összesítve 2015-ben

Budakeszi programok összesítve 2015-ben Budakeszi programok összesítve 2015-ben 2015-öt az ENSZ és az UNESCO a Fény Nemzetközi Évének nyilvánította. A világesemény kezdeményezéséhez Magyarország is örömmel csatlakozik. https://www.ofi.hu/hir/2015-feny-eve

Részletesebben