Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki közterületi térfigyelő rendszer kiépítésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki közterületi térfigyelő rendszer kiépítésére"

Átírás

1 Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki közterületi térfigyelő rendszer kiépítésére Az alkalmazni kívánt műszaki rendszernek alkalmasnak kell lennie: - a mellékelt műszaki leírásnak megfelelően az események dokumentálására, A megvalósítás várható kezdő időpontja július 5. A megbízás határozott időre, a kivitelezés elvégzésére szól. A kiépített rendszer átadási határideje: július 30. A pályázatnak tartalmaznia kell: - az alkalmazni kívánt műszaki rendszer részletes leírását, a technikai és szakmai háttér bemutatását, a kivitelezés ütemtervét, - a rendszer kiépítésének Áfá-val növelt költségeit (vállalási ár), - a pályázatot benyújtó vállalkozás részletes bemutatását, eddigi tevékenységének ismertetését, (max. 2 oldal) - a pályázatot benyújtó cég, illetve alvállalkozója által már korábban legalább hasonló méretű és paraméterű térfigyelő rendszer referenciát, - a szolgáltatást végző jogi személyiségének formája szerinti, 30 napnál nem régebbi cégkivonatát vagy az egyéni vállalkozói igazolvány másolatát, - a tevékenység végzésére jogosító hatósági engedélyek másolatát, - 30 napnál nem régebbi APEH igazolást, amely alapján megállapítható, hogy nincsen köztartozása, - a szolgáltatás-felelősségbiztosítás meglétét igazoló dokumentum (kötvény) másolatát, amely érvényes a szerződésen belül okozott dologi károk megfizetésére is minimum15 millió forint értékhatárig, - a pályázatot benyújtó nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy a szerződés időtartama alatt fenntartja a szolgáltatás-felelősségbiztosítását, - a pályázat kiírásának évére szóló szakmai kamarai tagsági igazolást. A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet: - A Városban kivonuló járőrszolgálattal rendelkezik. A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség. A hiányosan benyújtott pályázatot az elbíráló nem tudja figyelembe venni. A pályázat benyújtásának helye, módja és határideje: A pályázat benyújtásának helye: Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatala (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) A pályázat benyújtásának módja: A pályázati ajánlatokat zárt borítékban, személyesen vagy postai úton lehet benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: Térfigyelő rendszer pályázat. A pályázat beérkezésének határideje: június óra. A pályázat elbírálásának módja, határideje: A beérkezett pályázatokról a bíráló bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület a soron következő ülésén határozattal dönt. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető: Tomeczné Brancs Katalin igazgatási osztályvezetőtől (telefon: 06/28/ ).

2 KISTARCSA VÁROS KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ RENDSZERÉNEK MŰSZAKI LEÍRÁSA A térfigyelő rendszer kivitelezését a kiviteli tervek alapján kell megvalósítania az ajánlattevőnek. Ez magába foglalja a kivitelezés teljes fázisának végrehajtását, az üzembe helyezést, a kiviteli és megvalósulási dokumentáció elkészítését valamint az üzemeltető személyzet kétszeri ingyenes oktatását a két heti próbaüzemmel. A térfigyelő rendszert a kor színvonalának megfelelő minőségben és technológiával kell kialakítani. A térfigyelő rendszert IP alapú videó-technikai berendezésekkel kell megvalósítani. A városi környezet beépítettségét és esztétikai körülményeit figyelembe véve az átviteli hálózat túlnyomó részben rádiófrekvenciás berendezésekből kell hogy megvalósuljon. A kábeles kialakítás az alépítményi hálózat költségigénye, ill. a légkábeles hálózat esztétikai okok miatt csak minimális szinten alkalmazható, amennyiben műszakilag indokolt. A tárgyi térfigyelő rendszer 5 kamera kiépítését jelenti, melyeket a következő pontokon kell elhelyezni: 1. Eperjesi út N E Rigómező u. N E Móra F. u. N E Október 23. tér N E Hunyadi utca N E Energiaellátás A kamerák ellátásához energiaellátási pont kialakítása szükséges, melyet a helyi áramszolgáltató kijelölt betáplálási pontjáról kell leágaztatni. Mivel magánépületből közterületre villamos vezetéket nem lehet kivezetni, így a betáplálási pontot az adott energiavételezési helyről kell leágaztatni, melynek átadási pontján egy megfelelő kismegszakítót kell kiépíteni. Az áramszolgáltató a méretlen pontról biztosítja az energiát, melynek elszámolása átalánydíjjal történik az üzemeltető és az áramszolgáltató között. A betáplálási pontot egy az áramszolgáltató által elfogadott terepi szekrényben vagy elosztószekrényben kell kialakítani, mely zárható, elektronikai úton felügyelt szabotázskapcsolóval kell ellátni. A szabotázs jelet a központban riasztásként meg kell jeleníteni a térképes felületen. Az energiaellátás kialakítható kamerapontonként vagy amennyiben a topológia megengedi több kamera egy betáplálási pontról. Légkábeles kábelvezetés esetén megfelelő kültéri kábelek (mechanikai védelem, UV álló külső burkolat, stb.) alkalmazása szükséges. Az oszlopokra történő kábeles felállást földből úgy kell kialakítani, hogy a kábel szabotázs ellen megfelelő védelemmel legyen ellátva. A kábel vezethető oszlopban, vagy oszlop mellett. Külső felvezetés során 3,5 m magasságig fém védőcső alkalmazása szükséges.

3 A központ és a munkaállomások 30 perces szünetmentes tápellátása szükséges. Átviteli hálózat Az átviteli hálózat kialakítása során lehetőleg kerülni kell a kábeles hálózat kialakítását. Csak olyan esetben fogadható el, ahol a rádiós kialakítást technológiailag nem vagy csak nagyon költséges módon lehet megvalósítani. Mindazonáltal, ha kábeles hálózat kiépítését tervezi az ajánlatadó, a szükséges tervek elkészítése és engedélyek beszerzése (közterületi hírközlő hálózat, stb.) a kivitelező feladata. A kábelek kültéri vezetése megfelelő védelem mellett kell hogy történjen. Kültéri kivitelű kábelek (UV állóság, mechanikai védelem, stb.), 3,5m alatti kábelvezetés fém védőcsőben, stb. A rendszer kialakítása során törekedni kell korszerű mikrohullámú rádiós hálózat alkalmazására. A városi környezetre való tekintettel a 2,4GHz szabad frekvencia tartomány nem használható. Szabad frekvencia alkalmazása esetén csak az 5GHz-es tartományt használó eszközök elfogadhatóak. Tekintettel a topológiára az átviteli hálózathoz megfelelő sávszélességű csatorna alkalmazása indokolt. Licenszelt hálózat tervezése esetén az állandó költséggel járó bérleti díjakat egyértelműen a bérbeadó fizeti. A hálózat tervezése során kerülni kell különböző típusú eszközök használatát. A rádiós berendezések esetén a gyártó által kültéri alkalmazásra tervezett eszközöket kell alkalmazni. Beltéri rádiós eszközök használata nem elfogadható. Továbbá szem előtt kell tartani a rendszer biztonságtechnikai alkalmazását, így csak irányított antennák alkalmazhatók (körsugárzós irodai WiFi alkalmazások nem alkalmazhatók). A rádiós kialakítás esetén biztosítani kell, hogy az adott átviteli szakaszon a rádiós rendszer megfelelő sávszélességgel rendelkezzen a szükséges kamerák számának megfelelően. A rádiós hálózat összességében éves szinten min. 98%-os rendelkezésre állást kell biztosítson, az ez alatti vállalás nem elfogadható. Videótechnikai eszközök A rendszerben minden ponton vezérelhető, ún. speeddome kamera alkalmazása szükséges. A kamera legyen képes vízszintes folyamatos 360 -os, függőleges 90 -os elfordulásra. A kamera minimálisan 35X optikai zoommal rendelkezzen és a látószöge legalább 2 -ig legyen szűkíthető. Day/night kialakítása normál színes képalkotását alacsony fényviszonyok mellett kapcsolja át fekete-fehér képalkotásra. A kamera egyéb paraméterei feleljenek meg az alábbi követelményeknek: Képfelbontás: üzemmódban Érzékenység: min. 500TVsor színes, 600TVsor Fekete/Fehér 0,5/0,05 lux (színes/ff)

4 Mivel a térfigyelő rendszer kiépítését IP alapú videó-technikával kívánjuk megvalósítani a videójelet a végpontnál IP hálózatra kell illeszteni. Tekintettel a tervezett rádiós átviteli hálózatra az IP hálózaton továbbított képek MPEG4, vagy H.264 szabványú tömörítéssel kell rendelkezzenek. A videojelek IP hálózatra illesztése történhet magában a kamerában (IP speed dome) vagy önálló video szerver alkalmazásával. Mindkét változat elfogadható, feltéve hogy a megfelelő működés (alarm kezelés, soros porti protokoll átvitel, stb.) garantálható. Az alkalmazott IP alapú rendszer esetében ismerve a rádiós rendszerek limitált sávszélességét az IP hálózaton multi-cast kommunikáció megvalósításának lehetőségét biztosítani kell, mely funkcióval az IP illesztőknek/kameráknak és a hálózati aktív eszközöknek is rendelkezniük kell. A rádiós távközlési rendszerek és az alkalmazás biztonságtechnikai vonzata miatt az IP hálózatot úgy kell kialakítani, hogy illetéktelen fél ne tudjon a hálózathoz hozzáférni. Ezek megvalósítására az IP illesztőknek, rádiós berendezéseknek képesnek kell lenniük IP szűrésre, valamint megfelelő titkosításra. A pályázati anyagban leadott berendezések adatlapjaiból ezen információk felmérhetőek kell legyenek. A kamera adjon folyamatos értékelhető képet, az átvitt kép felbontása min. 704x576 felbontású kell legyen. A megjelenítés során alkalmazott kép biztosítson folyamatos képi információt az operátorok felé. A rögzítés során min. 12 kép/mp sebességű jelfolyamot kell használni. A kamerák képeit a megjelenítéstől függetlenül folyamatos rögzítéssel kell tárolni. A rögzítő berendezés megfelelő tárkapacitással kell rendelkezzen, ill. az előírásoknak megfelelően biztosítsa minden kamera 5 napi képanyagának tárolását, valamint az esetleges események anyagainak védelmét, melyet a rendszer az előírt 5 napon túl is képes archiválni (kb. 1 napi tárhely). Központ A központ kialakítását úgy kell megtervezni, hogy a központi szerverszámítógép és munkaállomás megfelelő üzemi körülmények között kerüljön elhelyezésre. A központban 1 munkaállomást és 1 független rögzítő szervert kell elhelyezni. Amennyiben a két feladatot egyetlen számítógép is képes biztonságosan ellátni, úgy az egyetlen gépes kiépítés is elfogadható. A központban a munkaállomások száma bővíthető kell, hogy legyen. Mivel a szerverszámítógépekben folyamatos írás történik a merevlemezek megfelelő üzemi hőmérsékletét biztosítani kell. A rögzítő eszközökben 24 órás folyamatos írásra tervezett merevlemezeket javasolt alkalmazni. A rögzítés folyamatosságának biztosítása érdekében a tervezett merevlemezek kiemelten fontosak a pályázati anyagban az ajánlatadó adja meg a tervezett merevlemez típusát. A munkaállomás legalább duál monitoros kialakításban kell készüljön, mely monitorok min. 17 LCD monitorok kell, hogy legyenek. Az elsődleges monitoron történik a kiválasztott kamera vezérlése, míg a másodlagos monitoron osztott képes megjelenítés, ill. térképlap megjelenítését kell megvalósítani. Emellett a megjelenítő

5 munkaállomáson legyen lehetőség a rögzített felvételek visszakeresésére, lejátszására, ill. archiválására. A munkaállomás ergonómiailag legyen alkalmas a folyamatos munkavégzésre. Szoftver - magyar nyelvű kezelő felület - min. 16 kamerakép osztott képes megjelenítés esetén - több képernyő ablak kezelése - a megjelenítő szoftver biztosítsa, hogy a rögzített képarányban jelenjen meg a munkaállomáson a kép (képarány torzulás nem következhet be) - több videokép egyidejű visszajátszása - automatikus riasztás végponti jelzések (videojel-vesztés, szabotázs) esetén - mozgásérzékelési riasztás - riasztási esemény ben történő továbbítása - további kliens szoftver példányok költség nélkül legyenek telepíthetőek Adatátviteli hálózat - minimum átviteli sávszélesség (gerinchálózat tekintetében): 50Mbps - végponti berendezések átviteli sávszélesség: min. 10Mbps duplex adatátvitel - az adatátviteli egység ipari, kültéri kivitelű legyen - villámvédelem, túlfeszültség védelem kiépítése (minimum D osztályú) - 5GHz-es szabad frekvencia alkalmazása - CE minősítéssel - megfelelő titkosítási funkcióval (AES, TKIP) - alkalmas legyen további végpontok csatlakoztatására Kamerák - automatikus és valós day/night funkció, kapcsolható IR vágó szűrővel - minimális fényérzékenység: 0,5/0,05 (nappali/éjszakai mód) - képfelbontás min. 500TVsor színes, min. 600TVsor Fekete/Fehér üzemmódban - min. 35X optikai zoom - automatikus fókuszálással rendelkezzen - RS485 vezérlés folyamatos forgatás, 90 döntés - legalább 64, egyenként elnevezhető prepozíció legyen beállítható rajta - nagy sebességű (legalább 300 /sec) fordítás prepozícióba, - Pelco (D/P) protokollon keresztül legyen vezérelhető - kamera menü legyen távolról elérhető - jel/zaj viszony legalább 50dB legyen - időjárásálló, kültéri kivitelű, belső légkeringetéssel és vezérelt fűtéssel rendelkező kameraházban kerüljenek elhelyezésre - H.264/MPEG4 tömörítési eljárás, legjobb képminőség (legkisebb tömörítés), min. 704x576 felbontás, min.12 fps átvitel élő/rögzítésre egyaránt

6 - beépített tűzfal (IP kamera/enkóder) Video szerver (amennyiben nem kamerába integrált változat szerepel az ajánlatban) - H.264/MPEG4 tömörítési eljárás, legjobb képminőség (legkisebb tömörítés), min. 704x576 felbontás, min.12 fps átvitel élő/rögzítésre egyaránt - Két önálló jelfolyam kódolására legyen alkalmas (Külön sebesség legyen megadható az élőkép megjelenítésére, illetve a kép rögzítésre) - Rendelkezzen legalább egy transzparens RS485/422 soros porttal (kamera vezérlés számára) - Standard IP hálózatra legyen illeszthető - Rendelkezzen önálló alarm ki és bemenetekkel (szekrény szabotázs jelzéséhez) Tartókonzol - időjárásálló kivitel Végponti szerelvények, dobozok - IP65 védettség - szabotázsvédett kültéri doboz, szekrény elektronikus felügyelet - villám- és túlfeszültség védelem A telepítésre kerülő rendszer lehetőleg legyen képes együtt működni a kistérségben már működő (Bag, Tura, Gödöllő) térfigyelő rendszerekkel. A térfigyelő rendszer központját a kistarcsai Önkormányzat erre kijelölt helyiségében kell végződtetni.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az Ajánlatkérő Név: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház Cím: 8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1. Tel: +36 83 501 701 Fax: +36 83 540 144 e-mail: titkarsag@spaheviz.hu

Részletesebben

Követelmények a megbízható működés terén. Információbiztonsági osztályozás a megbízható mûködés szempontjából

Követelmények a megbízható működés terén. Információbiztonsági osztályozás a megbízható mûködés szempontjából Követelmények a megbízható működés terén Információbiztonsági osztályozás a megbízható mûködés szempontjából Megbízható működés Az informatikai rendszerek megbízható működését úgy értelmezzük, hogy az

Részletesebben

Közúti Szolgáltatások Divízió. Műszaki leírás

Közúti Szolgáltatások Divízió. Műszaki leírás Közúti Szolgáltatások Divízió Műszaki leírás Műszaki dokumentáció a KÖKI Terminál P+R parkolóház (XIX. ker. Vak Bottyán u. 75. A-C) és a Kőbánya-Kispest felszíni P+R Parkoló (X. ker. Regina köz) parkolás

Részletesebben

Nyilvános Pályázati kiírás

Nyilvános Pályázati kiírás Nyilvános Pályázati kiírás A Szerencsejáték Zrt. nyilvános Pályázatot hirdet sötét optikai szálak kiépítésére és fenntartására. A teljes nyilvános Pályázati felhívás a www.szerencsejatek.hu/palyazat oldalról

Részletesebben

Hírös-Net Kft. Általános Szerződési Feltételek. Készült: 2008. október 1. Utolsó módosítás: 2011. június 20. Hatályos: 2011. július 20.

Hírös-Net Kft. Általános Szerződési Feltételek. Készült: 2008. október 1. Utolsó módosítás: 2011. június 20. Hatályos: 2011. július 20. 1 Hírös-Net Kft. Általános Szerződési Feltételek Készült: 2008. október 1. Utolsó módosítás: 2011. június 20. Hatályos: 2011. július 20. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve, címe...

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezeték nélküli (Wi-Fi) internet elérési szolgáltatáshoz Enying

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 145. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 14., szerda. Tartalomjegyzék. 222/2009. (X. 14.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 145. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 14., szerda. Tartalomjegyzék. 222/2009. (X. 14.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 14., szerda Tartalomjegyzék 222/2009. (X. 14.) Korm. rendelet 223/2009. (X. 14.) Korm. rendelet 224/2009. (X. 14.) Korm. rendelet

Részletesebben

Hasznos információk, rövidítések, szakkifejezések

Hasznos információk, rövidítések, szakkifejezések Hasznos információk, rövidítések, szakkifejezések Kamera vásárlás előtt érdemes tájékozódni, hogy igényeinek megfelelő rendszert válasszon. Sajnos, mint minden szakmában itt is sok a szakkifejezés. Rövid

Részletesebben

TMNet Távközlési Szolgáltató Bodogán János e.v

TMNet Távközlési Szolgáltató Bodogán János e.v Általános Szerződési Feltételek 1/88 TMNet Távközlési Szolgáltató Bodogán János e.v Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Edelény-Felsőtelekes-Kazincbarcika-Izsófalva-Kánó-Múcsony-Ormosbánya-

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I/738-1/2012/I. Üi.: Varga I. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Helyi autóbusz-közlekedés ellátására szolgáló

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek Csalló Roland ev. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.01.10. Utolsó módosítás kelte: 2015.01.10. Készült: 2015.01.09. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

PR-TELECOM Zrt. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

PR-TELECOM Zrt. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz PR-TELECOM Zrt. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Magyarország területén Utolsó módosítás kelte: 2014.01.29. Hatálybalépés időpontja: 2014.03.01. PR-TELECOM

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2011. november 21. szolgáltató cégszerű aláírása 2. oldal, összesen:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Berente, Boldva, Edelény, Hangács, Nyomár, Ziliz települések területén Általános Szerződési Feltételek internet elérési

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KPD674 4cs. H.264 DVR

KPD674 4cs. H.264 DVR Bozsák Tamás KPD674 4cs. H.264 DVR Felhasználói kézikönyv Ver.: 0.98 Firmware: 1025-1011-1011-1012 Video Viewer: 0.1.6.7 Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre! Biztonsági

Részletesebben

Budajenő Budapest Páty Szigetszentmiklós Telki települések területén

Budajenő Budapest Páty Szigetszentmiklós Telki települések területén NET-TV Zrt. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Budajenő Budapest Páty Szigetszentmiklós Telki települések területén Hatályba lépés kelte: 2013.10.01. Utolsó

Részletesebben

WIFISECURITY KFT. WIFISECURITY KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet Hírközlési Szolgáltatáshoz

WIFISECURITY KFT. WIFISECURITY KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet Hírközlési Szolgáltatáshoz . Általános Szerződési Feltételek... szolgáltató Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Borsod Abaúj Zemplén Megye, Szabolcs-Szatmár Bereg Megye és Hajdú Bihar Megye területén

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

PR-TELECOM Zrt. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

PR-TELECOM Zrt. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz PR-TELECOM Zrt. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz a Magyar Köztársaság területén Utolsó módosítás kelte: 2011.10.31. Hatálybalépés időpontja: 2011.12.01.

Részletesebben

KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság

KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályba lépés kelte: 2011.12.01. Utolsó módosítás kelte: 2011.11.25. Szolgáltató

Részletesebben

2012 Videotechnikai termékkatalógus

2012 Videotechnikai termékkatalógus 2012 Videotechnikai termékkatalógus Hibrid moduláris videokép-rögzítők Monitorfal-vezérlő virtuális mátrixok Archívumkezelő munkaállomások Rendszer-diagnosztikai szerverek Alkalmazásspecifikus kiegészítők

Részletesebben

A UPC MAGYARORSZÁG KFT. REFERENCIA ÖSSZEKAPCSOLÁSI AJÁNLATA. Elektronikus hírközlési szolgáltatók részére

A UPC MAGYARORSZÁG KFT. REFERENCIA ÖSSZEKAPCSOLÁSI AJÁNLATA. Elektronikus hírközlési szolgáltatók részére A UPC MAGYARORSZÁG KFT. REFERENCIA ÖSSZEKAPCSOLÁSI AJÁNLATA Elektronikus hírközlési szolgáltatók részére Érvényes: A UPCRIO-t jóváhagyó Elnök által hozott határozatban foglalt időponttól (i) a módosított

Részletesebben

Nicom Wireless Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Nicom Wireless Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Nicom Wireless Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2011.10.20. Hatálybalépés időpontja: 2011.11.20. Nagy István Ügyvezető Nicom Wireless Kft. Készítés/utolsó

Részletesebben

Kondorosi Kábeltelevíziós Távközlési és Műsorszolgáltató Betéti Társaság

Kondorosi Kábeltelevíziós Távközlési és Műsorszolgáltató Betéti Társaság Kondorosi Kábeltelevíziós Távközlési és Műsorszolgáltató Betéti Társaság Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Kondoros Kardos Örménykút települések közigazgatási

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdú Volán Közlekedési Zrt. (székhely: Debrecen 4031. Szoboszlói ú. 4-6., cégjegyzékszám: Cg. 09-10-000101, adószám: 11145198-2-44, képviselő: Zilahi-Sebess

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltető Kht. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltető Kht. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltető Kht. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz SZENTGOTTHÁRD település területén Utolsó módosítás

Részletesebben

Vitech Uno Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Vitech Uno Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Vitech Uno Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Felpéc, Gyömöre, Kajárpéc, Szerecseny települések területén Hatályba lépés kelte: 2015.03.01 Utolsó

Részletesebben

Microsystem-Kecskemét Kft internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek. Általános Szerződési Feltételek

Microsystem-Kecskemét Kft internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek. Általános Szerződési Feltételek A Microsystem-Kecskemét Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférés és ellátás szolgáltatásra Hatályos 2012 április 05 1 Érvényes 2012 április 5-től Tartalomjegyzék

Részletesebben