Tisztelt Képviselő-testület!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 Tisztelt Képviselő-testület! Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 24/2008. (IV.24.) Kt. számú határozatában kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére pályázatot nyújtott be. A 9/2008. (I.24.) FVM rendelet alapján EMVA-ból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésének támogatása jogcímen Mátraterenye Község Önkormányzata nettó Ft támogatást nyert. A közlekedési szolgáltatás konkrét célja a három településrészből álló Mátraterenyén belül a személyes gondoskodást nyújtó alapellátási-, és egyéb szolgáltatási feladatok körébe tartozó, az egyes településrészek intézményhiányából származó hátrányok enyhítése volt. A busz megvásárlására irányuló szállítási szerződés aláírására a közbeszerzési eljárás lefolytatása után november 21- én került sor. A szállítói díj Ft + áfa, mindösszesen Ft volt. Az önkormányzat a projekt előfinanszírozására az akkori számlavezető banktól, a Raiffeisen Banktól Ft kölcsönt vett fel, melynek fedezete az MVH által nyújtott támogatás volt. A kölcsön kamata és különböző díjai, a közbeszerzési szakértő díja( Ft+áfa), a pályázati menedzsment díja ( Ft+ áfa), valamint az általános forgalmi adó nem képezték részét a pályázatban elszámolható költségeknek, azok teljes egészében az önkormányzatot terhelték ez összesen Ft összegben. A fenntartási idő alatt a kötelező felelősségbiztosításon túlmenően casco megkötése is szükségessé vált, amelynek éves díja Ft/év volt. Öt év alatt Ft casco és kötelező felelősségbiztosítási díj került kifizetésre. A busz üzemeltetéséhez szükséges digitális tachográf üzembentartói kártyát a Nemzeti közlekedési Hatóságtól igényeltük, a havonkénti és negyedéves letöltések díja meghaladta az forintot. Az Iveco Daily 40 C 12V típusú 19 személyes autóbuszra március 16-tól főállású autóbuszvezetőt alkalmaztunk, amelynek bére és járuléka megközelíti a 8 millió forintot. Az autóbusz állagmegőrzése, folyamatos karbantartása (gumizás, olajcsere, szűrők, kopó alkatrészek cseréje), műszaki vizsgák díja jelentős többletköltséget rótt az önkormányzatra (1,5 millió forint). A fenti költségek figyelembevételével az eddigi fenntartási időszak alatt üzemanyag költség nélkül e/ft többletköltséget jelentett az önkormányzat részére az autóbusz fenntartása. Hat éves időtartam alatt átlagos 1 millió forintos üzemanyag árral számolva további 6 millió forintot tesz ki a tankolt gázolaj ára, így összesen Ft kiadás merült fel a befolyó minimális összegű bevétellel szemben. Az autóbusz az eltelt hat év folyamán elsődlegesen a Mátraterenyén működő civil szervezetek utaztatását, falugyűlések, közösségi rendezvények alakalmával a helyi lakosság rendezvényekre való eljutását, általános iskolás és óvodás tanulók iskolai, óvodai kirándulásokon való részvételét biztosította. A Nádujfalusi településrészen bezárásra kerülő óvodába járó gyerekek és szüleik utaztatását napi négy alkalommal több, mint egy éven keresztül biztosította az önkormányzat. A fenntartási kötelezettség, melyet 5 évben határozott meg a pályázat kiírója, november 21- én lejárt január 1.-től az önkormányzatok állami támogatása jelentős változáson ment keresztül, a feladatfinanszírozás rendszere a korábbi éveknél is szigorúbb gazdálkodást követel meg az önkormányzatoktól. A normatívák célhoz kötötten meghatározott alapellátási feladatok ellátására

2 érkeznek az önkormányzat számlájára, felhasználásáról a tárgyévet követően a Magyar Államkincstár felé az önkormányzatot elszámolási kötelezettség terheli. A fel nem használt, vagy a nem megfelelő célra felhasznált normatívát vissza kell fizetni. Közösségi autóbusz üzemeltetése nem tartozik az önkormányzatok kötelezői feladatai közé, így ennek üzemeltetése csak az önkormányzat saját bevételei terhére történhet. (pl.: helyi adó bevétel, gépjárműadó helyben maradó része, bérleti díjbevétel ) Az autóbusz közel hatéves üzemeltetése bebizonyította, hogy jelen formájában jelentős veszteséget termel önkormányzatunk számára. További hasznosítására három alternatívát kínálunk a tisztelt képviselő-testület elé. 1) Jelenlegi formában működtetjük tovább a helyi bevétlek terhére,tovább nehezítve az önkormányzat gazdálkodását. Az ingyenes használatnál fokozottan betartva a támogatások juttatására vonatkozó hatályos szabályokat. (támogatási szerződés, elszámolási kötelezettség) A jelenlegi működtetési formában a számviteli szabályok szerinti működés nem biztosított. 2.) Vállalkozói tevékenység keretében végezzük a tevékenységet, amelynek vázlatos módját az alábbiakban ismertetjük: A bevételre törekedő működtetés feltétele a vállalkozásszerű tevékenység. A vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos feladatok jelentős és rendszeres adminisztrációs-, szervezési és speciális jogszabály ismereti tevékenységet feltételeznek. Számolni kell továbbá a vállalkozási tevékenységből eredő bevétel adókötelezettségével is. A vállalkozási tevékenység komoly műszaki hátteret feltételez és legalább két állandó autóbuszvezető alkalmazását. A bérbeadásnál ugyanezeket a műszaki- pénzügyi feltételeket kell teljesíteni. A vállalkozási tevékenység szakmai háttere: Közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység csak a közlekedési hatóság által kiadott engedéllyel végezhető. A közlekedési hatóság a Magyarország területén székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére az - akár csak részben is - 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel díj ellenében végzett közúti árutovábbítási tevékenységre közúti árutovábbítási engedélyt, az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási tevékenységre közúti személyszállítási engedélytad ki. A belföldi és a nemzetközi forgalomban díj ellenében árutovábbítást végző járművek közúti árufuvarozói engedély birtokában végezhetik tevékenységüket. A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok: Belföldi forgalomban érvényes autóbuszos személyszállító engedély kiadása iránti kérelem esetén: A vállalkozói igazolvány, társas vállalkozás esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonat vagy végzés (alapító okirat, alapszabály) Három hónapnál nem régebbi igazolás a NAV-tól és a székhely szerint illetékes helyi önkormányzattól, hogy nincs adó-, vám és járulék tartozása A vezető nyilatkozata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványa

3 A szakmai irányító nyilatkozata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványa, vállalkozói vizsgabizonyítványa Kimutatás az autóbusszal történő személyszállításhoz használni kívánt (saját, bérelt, lízingelt) autóbuszokról, a járművek forgalmi engedélyei, nem saját tulajdonú jármű esetén az annak jogszerű használatát igazoló nyilatkozat, amely tartalmazza a jármű rendszámát, tulajdonosának nevét, a használat jogcímét és időtartamát A Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett könyvvizsgáló vagy nyilvántartásba vett könyvvizsgálói társaság nyilatkozata, amely bizonyítja a vállalkozás megfelelő tőkeerejét, vagy pénzügyi intézetnél legalább egy évre lekötött elkülönített pénzösszeg, vagy vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés Belföldi és nemzetközi forgalomban érvényes autóbuszos személyszállító engedély iránti kérelem esetén: A belföldi autóbuszos személyszállító engedély eredeti példánya. Kimutatás a nemzetközi forgalomban használni kívánt (saját, bérelt, lízingelt) autóbuszokról, a járművek forgalmi engedélyei, nem saját tulajdonú jármű esetén az annak jogszerű használatát igazoló nyilatkozat, amely tartalmazza a jármű rendszámát, tulajdonosának nevét, a használat jogcímét és időtartamát. A 3,5 t megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó autóbusznál Nemzetközi Időszakos Vizsgálati Bizonyítvány. A szakmai irányító nemzetközi korlátozást nem tartalmazó autóbuszos személyszállító vállalkozói vizsgabizonyítvány. A vállalkozói igazolvány, társas vállalkozás esetén harminc napnál nem régebbi cégmásolat vagy végzés. A közlekedési hatóság a közúti árutovábbítási engedélyt és a közúti személyszállítási engedélyt (a továbbiakban együtt: tevékenységi engedély) - továbbá az ahhoz tartozó engedélykivonatokat - a gazdálkodó szervezet kérelmére adja ki, abban az esetben, ha a kérelmező megfelel az 1071/2009/EK rendeletben, továbbá az e rendeletben foglalt feltételeknek. A gazdálkodó szervezet abban esetben felel meg a jó hírnév 1071/2009/EK rendelet 3. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott követelményének, ha - a gazdálkodó szervezet mellett - a vezetésére (ügyvezetésére) jogosult személy (a továbbiakban: vezető), a szakmai irányító, az egyéni vállalkozó, valamint - egyszemélyes gazdasági társaság esetén - a gazdasági társaság tulajdonosa is megfelel ennek a követelménynek. A gazdálkodó szervezetnél szakmai irányító lehet a gazdálkodó szervezet tulajdonosa, tagja, alkalmazottja vagy az 1071/2009/EK rendelet 4. cikk (2) bekezdésében foglaltak szerint kijelölt személy. A szakmai irányító abban az esetben felel meg a szakmai alkalmasság követelményének, ha részt vesz a közlekedési hatóság által e célra szervezett vagy engedélyezett tanfolyami képzésen, és a képzést követően eredményes írásbeli és szóbeli vizsgát tesz. A tananyag és vizsgaanyag témaköreit, valamint a vizsgával kapcsolatos követelményeket az 1071/2009/EK rendelet I. melléklete, a képzéssel és a vizsgáztatással kapcsolatos követelményeket jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza. A gazdálkodó szervezet pénzügyi helyzete abban az esetben megfelelő, ha a tevékenység megkezdéséhez és a zavartalan üzletvitelhez az 1071/2009/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében meghatározott tőkeerővel rendelkezik, és a kérelem benyújtásának időpontjában az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény pontja szerint - köztartozásmentes adózónak minősül.

4 A megfelelő pénzügyi helyzet a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett könyvvizsgáló nyilatkozatával, nyilvántartásba vett könyvvizsgálói társaság nyilatkozatával, vagy vagyoni biztosíték igazolásával tanúsítható. A megfelelő pénzügyi helyzet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázis és a székhely szerinti települési önkormányzat által vezetett hasonló célú adatbázis adatai alapján tanúsítható. A könyvvizsgálói nyilatkozatnak a gazdálkodó szervezet számvitelről szóló törvény alapján készített beszámolója - beszámoló hiányában nyitómérleg, vagyonmérleg vagy vagyonkimutatás - alapján kell tanúsítania a fentiek- egy évnél nem régebbi időpontban való - teljesülését. A közlekedési hatóság a gazdálkodó szervezettől kérheti a könyvvizsgálói nyilatkozat alapjául szolgáló bármely dokumentum bemutatását is. Vagyoni biztosíték lehet pénzügyi intézménynél lekötött és elkülönített - pénzösszeg, pénzügyi intézmény által vállalt kezesség, garanciaszerződés, vagy biztosító intézettel kötött felelősségbiztosítás. A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződést legalább egy évi időtartamra kell megkötni. A gazdálkodó szervezet legkésőbb a szerződés lejártáig köteles igazolni, hogy a szerződést meghosszabbította, vagy más pénzügyi intézménnyel, biztosító intézettel új szerződést kötött. A tevékenységi engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező gazdálkodó szervezet nevét, formáját és székhelyét, vezetőjének és szakmai irányítójának a természetes személyazonosító adatait, az üzemeltetni kívánt járművek megjelölését, rendszám szerint, továbbá azt, hogy a tevékenységi engedély díj ellenében végzett közúti árutovábbításra vagy személyszállításra - az utóbbin belül pedig azt is, hogy csak különjárati személyszállításra, különcélú menetrend szerinti személyszállításra, vagy közforgalmú menetrend szerinti személyszállításra - kéri. A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy a gazdálkodó szervezet, valamint a megjelölt személyek megfelelnek a jó hírnév követelményének, a szakmai irányító ezen felül a szakmai alkalmasság követelményének is, továbbá hogy a gazdálkodó szervezet teljesíti a pénzügyi helyzettel kapcsolatos követelményeket. A kérelemhez csatolni kell a) a társasági szerződés, az alapító okirat, a képviseletre jogosult személy közjegyzői aláíráshitelesítéssel ellátott címpéldánya, illetve - egyéni vállalkozó esetén - a vállalkozói igazolvány, vállalkozói igazolvány hiányában a nyilvántartási számot tartalmazó hatósági bizonyítvány, b) a szakmai irányító szakmai alkalmasságot igazoló okmány, c) a gazdálkodó szervezet megfelelő pénzügyi helyzetét igazoló okiratok, d) az üzemeltetni kívánt járművek forgalmi engedélye, valamint e) ha a közúti közlekedési szolgáltatási tevékenységhez használni kívánt járműnek nem a kérelmező gazdálkodó szervezet a tulajdonosa vagy az üzembentartója, a jármű jogszerű használatát igazoló - a jármű rendszámát, tulajdonosának nevét, valamint a használat jogcímét és időtartamát is tartalmazó - szerződés vagy nyilatkozatmásolatát. Közúti közlekedési szolgáltatás és saját számlás szállítás keretében járművet az vezethet, a) akinek az adott jármű vezetéséhez szükséges vezetői engedélye van,

5 b) aki a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló jogszabályban meghatározott esetben rendelkezik pályaalkalmassági minősítéssel, c) aki eleget tett a szakmai képzettségére és továbbképzési kötelezettségére vonatkozó követelményeknek, és rendelkezik az ezt igazoló okmánnyal, d) aki a vezetett jármű kategóriája tekintetében nem áll a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt, valamint e) akinek a közlekedési igazgatási hatóság nem rendelte el jogerősen vezetési jogosultsága szünetelését. 3.) A gépjárművet értékesítjük, a befolyó bevétel egy részét fejlesztési célokra, másik részét a működési hiány csökkentésére fordítjuk. ( Az autóbusz jelenlegi értékbecslés szerinti ára 5 millió forint.) A fentiek ismeretében kérjük a tisztelt képviselő-testületet, hogy az autóbusz további felhasználásával kapcsolatos lehetőségeket vitassa meg, és az önkormányzat egyben a település részére legkedvezőbb döntést hozza meg. Mátraterenye, december Gecse László polgármester

1 / 24 2015.03.21. 10:18

1 / 24 2015.03.21. 10:18 1 / 24 2015.03.21. 10:18 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási

Részletesebben

I. Az árufuvarozó-vállalkozói vizsga témakörei

I. Az árufuvarozó-vállalkozói vizsga témakörei 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b)

Részletesebben

14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet

14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet - 1 - A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b) pontjának 1. alpontjában kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek

Részletesebben

A 68/2001. (IV.20.) 89/1988. (XII. 20.) MT

A 68/2001. (IV.20.) 89/1988. (XII. 20.) MT A kormány 68/2001. (IV.20.) Kormányrendelete a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet módosításáról A kormány a közúti közlekedésről

Részletesebben

14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet

14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeirıl és engedélyezési eljárásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015.

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015. 1 NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. március Készült: 2015. ELŐTERJESZTÉS a személygépkocsival díj

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

A meghívásos pályázatra a rehabilitációs foglalkoztatásra kiírható pályázatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A meghívásos pályázatra a rehabilitációs foglalkoztatásra kiírható pályázatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter meghívásos pályázatot hirdet a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának költségvetési támogatására A szociál- és nyugdíjpolitikáért

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 105. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 105. szám MAGYAR KÖZLÖNY 105. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 20., hétfő Tartalomjegyzék 190/2015. (VII. 20.) Korm. rendelet A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló

Részletesebben

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: A személyszállítási közszolgáltatás saját társasággal

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2 P Á L Y Á Z A T a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehézségekkel küzdő, mikro- és kisvállalkozások foglalkoztatottság megőrzése támogatása céljából 1. Pályázati program

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről a 32/2015.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I/738-1/2012/I. Üi.: Varga I. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Helyi autóbusz-közlekedés ellátására szolgáló

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan

ÜZLETSZABÁLYZAT. a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan ÜZLETSZABÁLYZAT a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan Hatályos: 2014. július 7-étől A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Kedvezményes kamatozású könyvszakmai hitelprogram -ban való részvételre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Kedvezményes kamatozású könyvszakmai hitelprogram -ban való részvételre PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Kedvezményes kamatozású könyvszakmai hitelprogram -ban való részvételre Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a könyvszakmai vállalkozások üzleti tevékenységének elősegítése érdekében

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 9

TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 9 2015/5. SZÁM 2015/5. SZÁM BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2015 /5. szám TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 9 3/2015. (V. 22.) OBH utasítás A bíróságok és gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013.(VI.26.)

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben

Üzletszabályzat. Hatályos: 2014. április 15-től a 2014. július 1-jétől hatályos Hirdetménnyel

Üzletszabályzat. Hatályos: 2014. április 15-től a 2014. július 1-jétől hatályos Hirdetménnyel Üzletszabályzat Hatályos: 2014. április 15-től a 2014. július 1-jétől hatályos Hirdetménnyel A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi határozat száma: 102/2010. (XII. 9.), kiadta 86/2010. számú ügyvezető igazgatói

Részletesebben

213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet. az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről

213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet. az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről A Kormány a belkereskedelemről szóló, többször módosított 1978. évi I. törvény 40. -a alapján a következőket rendeli el:

Részletesebben

1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) a következő 20/A. -sal egészül ki:

1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) a következő 20/A. -sal egészül ki: 2011. évi XCVI. törvény egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról 1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása 1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj

Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj Ellátottjogi képviselők képzése - 2014 április 10 Mohácsi Mónika főosztályvezető-helyettes Szociális és Gyermekvédelmi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Képviselő-testület a XVI.

Részletesebben

utasszállítás. 3/A. 9 (1) 10 Közúti árufuvarozói engedély 11 vagy autóbuszos 6 A belföldi közúti árufuvarozás kifejezést közúti

utasszállítás. 3/A. 9 (1) 10 Közúti árufuvarozói engedély 11 vagy autóbuszos 6 A belföldi közúti árufuvarozás kifejezést közúti MHK adatbázis 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármővek üzemben tartásáról

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiíró: Tiszaug Község Önkormányzata Beadási határidő: 2011... Pályázat típusa: települési, civil szervezetek támogatása 1. A pályázat célja: Tiszaug község közigazgatási területén működő

Részletesebben

9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2

9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2 9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2 Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. október 03. NAPJÁN KELT [1-1-11-4400-0676-3]. SZÁMÚ 1.184.000.000.-FORINT ÖSSZEGŰ MFB KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI HITELPROGRAM KERETÉBEN KÖTÖTT HITELSZERZŐDÉS A SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására Füzesgyarmat Város Önkormányzata célul tűzte ki, hogy támogatja új munkahelyek létrehozását és ezáltal a város foglalkoztatottsági

Részletesebben