A Hajdúdorogi Esperesi Levéltár iratainak lajstroma és mutatója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Hajdúdorogi Esperesi Levéltár iratainak lajstroma és mutatója 1827-1900"

Átírás

1 A Hajdúdorogi Esperesi Levéltár iratainak lajstroma és mutatója Rövidítések: Sorsz. - Az irat sorszáma S.szám - Az iraton szereplő sorszám Sorsz. Doboz S.szám Keltezés helye Keltezés éve Tárgy Nyelv Fólió doboz 1. Ráczújfehértó Bizonyítvány Zámbó Sára és Nagy András jegyesek házassági hirdetéséről doboz 2. Ráczújfehértó A ráczfejértói számadások a kurátor elhalálozása miatt késnek. latin nyelvű doboz 3. Ráczújfehértó A ráczfejértói kurátort a lelkész a templom keleti részében temette el. latin nyelvű doboz 4. Ungvár Pótsy püspök a keresztségen kívüli bérmálásra is felhatalmazást ad. latin nyelvű doboz 5. Böszörmény A ráczfejértói lelkész az anyakönyvi adatokat már elküldte. latin nyelvű doboz 6. Ráczújfehértó Barankovics böszörményi lelkész megokolja a késedelmét. latin nyelvű doboz 7. Kisléta Kerekes kislétai lelkész kéri Bányay főesperes közvetítését egy gebei alapítvány ügyében. latin nyelvű doboz 8. Ungvár Pótsy püspök levelét Bányay Antal adja át a böszörményi lelkésznek. latin nyelvű doboz 9. Nagypeleske Becsky Ignác földesúr panasza a nagypeleskei egyház állapotával kapcsolatban. magyar nyelvű doboz 10. Bököny A bökönyi lelkész érdeklődik egyes anyakönyv-vezetési szabályok felől. latin nyelvű doboz 11. Nyíradony Nagy Ferenc nyíradonyi lelkész betegsége miatt később megy Dorogra doboz 12. Hajdúböszörmény Barankovics böszörményi lelkész a kért iratok késedelmes küldését rossz egészségével indokolja. latin nyelvű doboz 13. Bököny A bökönyi lelkész az anyakönyvi kivonatok késedelmes elküldését megokolja. latin nyelvű doboz 14. Hajdúdorog Bányay főesperes közli a kerülettel Szilágyi Mihály ráczfejértói lelkész esperesi kinevezését. latin nyelvű doboz 15. Tokaj Bizonyítvány Dániel Mihály és Farkas Mária jegyesek házassági hirdetéséről. latin nyelvű doboz 16. Hajdúhadház A Hajdúhadházi Városi Tanács Martin Mária életkorát igazolja doboz 17. Nyíradony Nagy Ferenc nyíradonyi lelkész mentes az irregularitástól. Még mindig beteg doboz 18. Szakoly A szakolyiak Bányay főesperes közbenjárását kérik templomépítésükhöz doboz 19.? 1827.??.??. Cirill betűs román irat. román nyelvű (olvashatatlan) doboz 20. Ungvár Pótsy püspök rendelkezése két geszterédi hívő rítusunkban való neveléséről. latin nyelvű doboz 21. Ungvár Pótsy püspök Bányay főesperest a nagypeleskei ügyek kivizsgálására küldi. latin nyelvű doboz 22. Nyíradony Nagy Ferenc nyíradonyi parókus a kerületi esperes és a gelsei parókus kiküldését kéri számadásai felülvizsgálására. latin nyelvű doboz 23. Bököny A bökönyi lelkész válaszol az ellene emelt vádakra. latin nyelvű doboz 24. Hajdúböszörmény Csiszár kapitány Kéla Sándor, egykori dorogi segédlelkész tartózkodási helyéről érdeklődik. latin nyelvű doboz 25. Ráczújfehértó Bizonyítvány a Bánszky Zsuzsanna Tóth (?) jegyesek házassági hirdetéséről. latin nyelvű doboz 26. Ungvár Zsuponyát Györgyné anyagi ügyében kéri Bányay főesperes közvetítését doboz 27. Kisléta A kislétai lelkész válaszol a gelsei alapítvány ügyében. latin nyelvű doboz 28. Ungvár Andruk János kinevezése dorogi segédlelkésszé. latin nyelvű doboz 29. Buj Bányay főesperes három jelölt közül nevezzen ki kántort a bujiaknak doboz 30. Ráczböszörmény Barankovics böszörményi lelkész a kerületi esperest hívja számadásainak átnézésére. latin nyelvű doboz 31. Tímár A tímári esperes véleménye a buji kántorjelöltekről. latin nyelvű doboz 32. Nyírgelse A gelsei parókus népgyűlést javasol a szakolyi tanító ügyében. latin nyelvű doboz 33. Máriapócs A pócsi házfőnök nem tud gyóntatót küldeni Dorogra. latin nyelvű doboz 34.? Másolat öt nyírvasvári gyermek görögkatolikus nevelése tárgyában. latin nyelvű doboz 35. Nagyvárad Kilenc-kilenc parókia cseréje a Munkácsi és a Nagyváradi Egyházmegye között. latin nyelvű doboz 36. Hugyaj Szigethy Ferenc hugyaji tanító anyagilag jobb helyet kér doboz 37. Alsószopor Szilási Demeter keresztelésének igazolása. latin nyelvű 1

2 doboz 38. Zombor Bányay János zombori lelkész a bökönyi és a bűdi parókia felől érdeklődik. latin nyelvű doboz 39. Hajdúdorog A dorogi iskolások tanulmányi eredményei (táblázat) doboz 40. Ungvár Pótsy püspök utasításai a nyírvasvári gyermekek vallási nevelése tárgyában. latin nyelvű doboz 41. Hajdúböszörmény Barankovics böszörményi lelkész értesült Bányay főesperes betegségéről. Ő is beteg. latin nyelvű doboz 42. Nagykároly Molnár János nagykárolyi tanító súlyos betegsége miatt segítséget kér. latin nyelvű doboz 43. Bodrogkeresztúr Pelles József az évi Minervát kéri Bányay főesperestől. latin nyelvű doboz 44.? Korda János kurátor segélyt kér a templomtető lefestéséhez doboz 45. Hajdúböszörmény Barankovics böszörményi lelkész levele a kerületi espereshez Molnár István tartozásáról. latin nyelvű doboz 46. Ungvár Bónyi Bazil gelsei lelkész egykori hátralékát fizesse be a szeminárium rektorának. latin nyelvű doboz 47. Ungvár Andruchovics kanonok Bányay Antal 200 Ft-os kölcsönéről ír. latin nyelvű doboz 48. Nagykálló Zelenay nagykállói lelkész az elhunyt Bányay Antalnak kölcsönadott könyvét kéri vissza doboz 49. Ungvár Barankovics böszörményi lelkészt Pótsy püspök elmozdítja az állásából doboz 50. Ungvár Pótsy püspök megbízza a kerületi esperest Lengyel bökönyi lelkész lemondatásának intézésével. latin nyelvű doboz 51. Ungvár Lengyel János bökönyi lelkészt Pótsy püspök elmozdítja állásából. latin nyelvű doboz 52. Ungvár Barankovics lelkész október végéig maradhat. Utódja Fejér Pál bűdi lelkész. latin nyelvű doboz 53. Ungvár Pótsy püspök rendelkezései a gelsei vitás ügyekben. latin nyelvű doboz 54. Ungvár Holhos János, Mária, Ilona a görögkatolikus vallásban nevelendők. latin nyelvű doboz 55. Ungvár A halottak 48 óra eltelte előtt nem temethetők. latin nyelvű doboz 56. Ungvár A kerületi esperes Zelenay Györgyöt iktassa be bökönyi parókusnak. latin nyelvű doboz 57. Ungvár Pótsy püspök és a kerületi esperes adakozásra buzdít a váci süketnémák intézete számára. latin nyelvű doboz 58. Ungvár Pótsy püspök és a kerületi esperes az adventi böjti felmentésről rendelkeznek. latin nyelvű doboz 59. Ungvár Pótsy püspök az ausztriai ház 300 éves kormányzásának megünnepléséről rendelkezik. latin nyelvű doboz 60. Ungvár Pótsy püspök és a kerületi esperes az előírt kimutatások beküldését kéri. latin nyelvű doboz 61. Bököny A bökönyiek Cserepi Györgyöt szeretnék kántoruknak doboz 62. Ungvár Pótsy püspök Böszörményben 100 Ft alapítvány kezeléséről rendelkezik. latin nyelvű doboz 63. Ungvár Pótsy püspök a bűdi parókia ellátásáról rendelkezik. latin nyelvű doboz 64. Hajdúdorog Latza Gergely dorogi harangozó 30 Ft-os nyugtája. latin nyelvű doboz 65. Ungvár A püspöki szentszék döntése Lengyel János lelkész tartozásáról. latin nyelvű doboz 66. Hajdúböszörmény Fejér Pál lelkész küldi adatait a kerületi esperesnek. latin nyelvű doboz 67. Hajdúdorog Kivonat a dorogi tanács jegyzőkönyvéből doboz 68.? 1827.??.?? Jelentéstervezet-töredék Rudi Teodor tokaji lelkész ügyében. latin nyelvű doboz 69.? 1827.??.??. Jelentéstervezet-töredék Soltész Bazil feloldozása ügyében. latin nyelvű doboz 1. Ungvár Püspöki rendelkezés az elhunyt Bányay parókus leányát megillető jövedelmekről. latin nyelvű doboz 2. Hajdúdorog A dorogi káplán kísérőlevele a számadásokhoz. latin nyelvű doboz 3. Ungvár Az anyakönyvek másodpéldányai az új év elején az espereshez küldendők. latin nyelvű doboz 4. Ungvár Gyűjtés a leégett nagyszőlősi templom javára. latin nyelvű doboz 5. Hajdúdorog A dorogi káplánok kérelme tűzifa-járandóságuk tárgyában. latin nyelvű doboz 6. Ungvár A főhatóság prédikációskönyvet ajánl megvételre. latin nyelvű doboz 7. Ráczfejértó Az esperesi körlevél főhatósági rendelkezéseket ismétel meg. latin nyelvű doboz 8. Ungvár Pótsy püspök gyűjtést kér az erdélyi Orsolya-nővérek építkezéseihez. latin nyelvű doboz 9. Ungvár Andruchovits kanonok közleménye a Bányay örökösök tartozásairól. latin nyelvű doboz 10. Ungvár Császáry György és Bodrogh Anna felmentése lelki rokonság alól. latin nyelvű doboz 11. Hajdúdorog Oláh András válasza Andruchovits kanonok közleményére doboz 12. Ungvár Elismervény a nagyszőlősi templomra gyűjtésről. latin nyelvű doboz 13. Ungvár Kimutatás segélyekről. latin nyelvű doboz 14. Ungvár Andruchovits kanonok két papözvegy járandóságáról ír. latin nyelvű doboz 15. Ungvár A bűdi parókia jövedelmei. latin nyelvű 2

3 doboz 16. Hajdúdorog Harstein Salamon kölcsönadott pénzét kéri a dorogi egyháztól doboz 17. Ráczújfejértó A kerületi esperes négy papot kér, segély felvételére. latin nyelvű doboz 18. Máriapócs A pócsi kolostorfőnök két-három parókia ellátására papot akar küldeni. latin nyelvű doboz 19. Ungvár Pótsy püspök kísérőlevele egy kinevezéssel kapcsolatban. latin nyelvű doboz 20. Nyíradony A nyíradonyi parókus elmegy a segélyért. latin nyelvű doboz 21. Ungvár Az éneklőkanonoki stallumra lehet pályázni. latin nyelvű doboz 22. Buda Összeírás tervezete. latin nyelvű doboz 23. Ungvár Királyi rendelkezés a királyi pénztárból részesedőkről. latin nyelvű doboz 24. Ungvár Gyűjtés a szatmári iskola javára. latin nyelvű doboz 25. Ungvár A szakolyi hívek nem kapnak kölcsönt. latin nyelvű doboz 26. Ráczújfehértó Püspöki rendelkezés a táblázatok helyes kitöltéséről. latin nyelvű doboz 27. Ungvár Szőlőterület vásárlása a bűdi parókia számára. latin nyelvű doboz 28. Bököny A bökönyi kántor dohányföldjének ügye. latin nyelvű doboz 29. Ungvár A karászi parókia betöltése. latin nyelvű doboz 30. Ungvár A főhatóság új schematismus kiadásához kér adatokat. latin nyelvű doboz 31. Ungvár Pótsy püspök elveszi Bűdtől a lelkészt. latin nyelvű doboz 32. Ungvár A katolikus gyermekeknek tilos az akatolikus iskolába járni. latin nyelvű doboz 33. Ráczújfejértó Lengyel János volt bökönyi lelkész halála. latin nyelvű doboz 34. Ráczújfejértó A kerületi esperes adatokat kér az új schematismushoz. latin nyelvű doboz 35. Ungvár A bűdi parókus jövedelmeiről. latin nyelvű doboz 36. Bűd A bűdi kegyúr levele a lelkészi kaszálóval kapcsolatban doboz 37. Ungvár Pótsy püspök rendelkezése a katonák esketése tárgyában. latin nyelvű doboz 38. Ungvár A dorogi parókusi jövedelmek a káplánokat illetik. latin nyelvű doboz 39. Ungvár A bűdi parókia betöltése előtt a kerületi esperes tájékozódása szükséges. latin nyelvű doboz 40. Ungvár Pótsy püspök betölti Karászt, Gelsét és Derzset. latin nyelvű doboz 41. Hajdúböszörmény Farkas János és családja rítusváltoztatása. latin nyelvű doboz 42. Ungvár Pótsy püspök az oltásokkal kapcsolatban ír. latin nyelvű doboz 43. Hajdúdorog Lengyel Ferenc dorogi tanító fizetésemelést kér doboz 44. Hajdúdorog 1828.??.?? Számadási ügyek és névsor a dorogi egyháznál. latin és magyar nyelvű doboz 45. Hajdúdorog A dorogi káplánok az egyházközség ügyeiről írnak. latin nyelvű doboz 46. Hajdúböszörmény Böszörményi hozzászólások az összeírással kapcsolatban. latin nyelvű doboz 47. Ungvár Pótsy püspök dönt a vitás szakolyi földügyben. latin nyelvű doboz 48. Ráczújfehértó A kerületi esperes kísérőlevele a püspöki rendelkezések tárgyában. latin nyelvű doboz 49. Ungvár Pótsy püspök és a kerületi esperes a számadási nyomtatványokat elküldte. latin nyelvű doboz 50. Ráczújfehértó A kerületi esperes a vegyes vallási táblázatok beküldését kéri. latin nyelvű doboz 51. Ráczböszörmény A ráczböszörményi vegyes vallási táblázat. latin nyelvű doboz 52. Ráczböszörmény Fejér Pál böszörményi lelkész Szoboszlóra kíván menni, látogatás céljából. latin nyelvű doboz 53. Ungvár Pótsy püspök a bökönyi számadások hiányosságairól ír. latin nyelvű doboz 54. Bököny A bökönyiek Venter Lászlót kérik kántoruknak doboz 55. Ungvár A bűdi lakosú Orosz Anna új házasságot szeretne kötni. latin nyelvű doboz 56. Ungvár A gelsei egyház tartozása Bónyi parókus felé. latin nyelvű doboz 57. Ungvár Gyűjtés a máriacelli templom és rendház újjáépítésére. latin nyelvű doboz 58. Ráczújfehértó Rendelkezés az elhunyt rokkant katonák járandósága tárgyában. latin nyelvű doboz 59. Ungvár Pótsy püspök böjti felmentést ad. latin nyelvű doboz 60. Ungvár A szoboszlói hitehagyottak. latin nyelvű doboz 61. Ungvár Pazony és Bűd parókiáinak betöltése. latin nyelvű doboz 62. Hajdúdorog A dorogi káplán az egyházközségi számadásokról ír. latin nyelvű doboz 63. Ráczújfehértó Pótsy püspök körlevele az esperesekhez a rítusváltoztatásokról. latin nyelvű doboz 64. Ráczböszörmény Fejér Pál 22 Ft-ot küld a kerületi esperesnek. latin nyelvű doboz 65. Ungvár Zombory János kinevezése Hajdúdorogra. magyar és latin nyelvű doboz 66. Hajdúdorog 1828.??.??. Hajdúdorogi vegyes vallási táblázat. latin nyelvű doboz 67. Hajdúdorog 1828.??.??. A dorogi számadás iratai. magyar és latin nyelvű doboz 68. Nagykároly 1828.????. A nagykárolyi piarista gimnázium növendékei. latin nyelvű nyomtatvány doboz 69. Hajdúdorog 1828.????. Összeírás a dorogi iskolás gyermekek szüleiről doboz 1. Ráczújfehértó A kerületi esperes a váci süketnéma intézettel és a máriacelli gyűjtéssel kapcsolatos püspöki rendelkezéseket közli. latin nyelvű doboz 2. Ráczújfehértó A ráczfejértói plébános levele Szelezsán Anasztázia rítusáról. latin nyelvű doboz 3. Ungvár Pótsy püspök kísérőlevele a segélylistáról. latin nyelvű doboz 4. Ungvár Pótsy püspök jóváhagyja Durányi György dorogi parókussá választását. latin nyelvű doboz 5. Ungvár Farkas Miklós visszafogadta feleségét. latin nyelvű doboz 6. Hajdúdorog Juhász dorogi káplán lakásügye. latin nyelvű doboz 7. Hajdúdorog Pogátsás Mihály dorogi kurátor az elmaradt fizetését kéri.

4 doboz 8. Ungvár Pótsy püspök és a király rendelkezése a papok állomáshelyének változásakor. latin nyelvű doboz 9. Hajdúdorog A dorogi egyházközség leltára. latin nyelvű doboz 10. Hajdúdorog A dorogi kerületi esperes jelentése a Bónyi Riskó vitás ügyben. latin nyelvű doboz 11. Hajdúdorog A dorogi iskolai tanulók eredménytáblázata. latin nyelvű doboz 12. Ungvár Pótsy püspök közli VIII. Pius megválasztását. latin nyelvű doboz 13. Ungvár Pótsy püspök tudomásul veszi a Bónyi Riskó vitás ügyet, valamint a román parókia rendezését. latin nyelvű doboz 14. Ungvár Házasságkötési engedély Lakatos Mária katonaözvegy számára. latin nyelvű doboz 15. Ungvár Pótsy püspök gyűjtést kér az elmebetegek házára. latin nyelvű doboz 16. Ungvár A mihálydi lakosú Varcholik János a görögkatolikus vallást köteles követni. latin nyelvű doboz 17. Ungvár Pótsy püspök javaslata: minden vármegye válasszon magának egyházi ügyvédet. latin nyelvű doboz 18. Tímár Bűd beosztása a Dorogi Esperesi Kerületbe. latin nyelvű doboz 19. Nagykároly A tanfelügyelő válasza a dorogi iskolai táblázatokra. latin nyelvű doboz 20. Ungvár Pótsy püspök rendelkezése a bűdi jövedelem megosztása tárgyában. latin nyelvű doboz 21.? Királyi döntés a bevándorolt bányászok házasságáról és a zsidó kisdedek kereszteléséről. latin nyelvű doboz 22. Ungvár A kerületi esperes tájékoztatója a pazonyi földadó úrbérről. latin nyelvű doboz 23. Ungvár Pályázni lehet a munkácsi kántori állásra. latin nyelvű doboz 24. Ungvár Pótsy püspök Szepessy Alajos új prédikációskönyvét ajánlja. latin nyelvű doboz 25. Munkács Pótsy püspök Szabó György teológust ajánlja. latin nyelvű doboz 26. Hajdúdorog A görögkatolikus vallásra tért dorogiak táblázata. latin nyelvű doboz 27. Buda Királyi döntés a bajor házasságokról és a túlméretezett építkezésekről. latin nyelvű doboz 28. Ungvár Pótsy püspök rendelkezései a két rítus viszonyáról. latin nyelvű doboz 29. Gelse Riskó gelsei lelkész 15 Ft előleget kér. magyar nyelvű doboz 30. Ungvár Királyi és püspöki döntés a Varcholik, Holhos, Farkas gyermekek rítusáról. magyar és latin nyelvű doboz 31. Ráczböszörmény Vegyes vallási táblázat Ráczböszörményből. latin nyelvű doboz 32. Nagyvárad Riskó Mihály papnövendék és Orosz Anna jegyesek számára a házassági hirdetések alól felmentés megadása. latin nyelvű doboz 33. Ungvár Kecskószky Mihály kinevezése Csicserbe, és elődjének távozása. latin nyelvű doboz 34. Ungvár Pótsy püspök véleménye a Szent Lipót Alapítványról. latin nyelvű doboz 35. Ungvár Pótsy püspök rendelkezése az oltásokról. latin nyelvű doboz 36. Ungvár VIII. Pius pápa búcsút engedélyez. latin nyelvű doboz 37. Ungvár Gyűjtés a parasznyai templom javára. latin nyelvű doboz 38. Hajdúdorog 1829.??.??. Papözvegyekről és árvákról táblázat. latin nyelvű doboz 39.? 1829.??.??. Iskolás gyermekek szüleinek névsora doboz 40. Hajdúdorog 1829.??.??. Iratok a dorogi egyház számadásáról, és az adósok névsora. magyar és latin nyelvű doboz 1. Nagykároly A tanfelügyelő véleménye a dorogi tanítókról. latin nyelvű doboz 2. Hajdúdorog Petrus György rendelkezése házáról doboz 3. Hajdúnánás Fejér Sándor és Gyökér Sára bizonyítványa házassági hirdetésekről. latin nyelvű doboz 4. Ráczböszörmény Ranyák András és Molnár Mária jegyesek számára a harmadik házassági hirdetés alól felmentés megadása. latin nyelvű doboz 5. Ungvár Pótsy püspök döntése a bűdi parókus járandóságáról. latin nyelvű doboz 6. Ungvár Pótsy püspök a nagy veszély miatt imádságokat rendel el. latin nyelvű doboz 7. Ungvár Gyűjtés a jánosi, a hodászi és a parasznyai templom javára. latin nyelvű doboz 8. Ráczújfehértó Bencze János és Szitás Julianna jegyesek felmentése harmadfokú vérrokonság akadálya alól. latin nyelvű doboz 9. Ungvár Orosz Andrásnak családi széke lehet a dorogi templomban. latin nyelvű doboz 10. Ungvár Nagy János és Orosz Katalin jegyesek felmentése másodfokú vérrokonság akadálya alól. latin nyelvű doboz 11. Ungvár Anyakönyvi kivonatok küldése katonakötelesek tárgyában. latin nyelvű doboz 12. Böszörmény A Holhos gyermekek vallása. latin nyelvű doboz 13. Hajdúdorog Özv. Virágh Péterné elmaradt házbérét kéri a dorogi egyháztól. magyar nyelvű doboz 14. Ungvár Csorba György dorogi lakos házassági ügye. latin nyelvű doboz 15. Gelse Riskó György parókus érdeklődik: Lehet-e sógort sógornővel esketni? doboz 16. Hajdúdorog A dorogi parókus az anyakönyvi másolatok hitelesítésére vonatkozóan kér eligazítást doboz 17. Buj Derzsi Mihály árva a járandóságát kéri. latin nyelvű doboz 18. Hajdúdorog Oláh János rendelkezése vagyonáról doboz 19. Hajdúdorog A dorogi kerületi gyűlés jegyzőkönyve. latin nyelvű 2

5 doboz 20. Bűd Tamás András és Csordás Anna jegyesek felmentése a harmadik házassági hirdetés alól. A bűdi parókiával kapcsolatos ügyek doboz 21. Balmazújváros Papp Gábor római katolikus vallásra tért át. latin nyelvű doboz 22. Ungvár A kerületi esperes tájékozódjék a kállósemjéni állapotokról. latin nyelvű doboz 23. Ungvár Pótsy püspök adatokat kér az új schematismushoz. latin nyelvű doboz 24. Bűd Pákh János bűdi kántor házassági ügye. latin nyelvű doboz 25. Ungvár Pótsy püspök a nagykállói lelkész és a kántor földügyében kéri a kerületi esperes ismertetését. latin nyelvű doboz 26. Nagykároly A tanfelügyelő válasza a dorogi iskolai kimutatásokkal kapcsolatban. latin nyelvű doboz 27. Hajdúdorog A kerületi esperes bűdi, debreceni és gelsei ügyekről ír. latin nyelvű doboz 28. Ungvár Királyi rendelkezés Varcholik János és Debrecenyi Sándor gyermekeinek vallásáról. latin nyelvű doboz 29. Gelse Riskó parókus özvegye a visszatartott derzsi járandóságainak kiadását kéri doboz 30. Ungvár A nyugalomba vonult nagykárolyi tanfelügyelő helyét időlegesen a nagyváradi területi igazgató látja el. latin nyelvű doboz 31. Hajdúdorog A dorogi kerület parókiáinak táblázata. latin nyelvű doboz 32. Ungvár Kéla Sándort Pótsy püspök megerősíti a gelsei lelkészségben. latin nyelvű doboz 33. Ungvár Pákh István kinevezése gelsei parókussá. latin nyelvű doboz 34. Hajdúdorog Küzmös László tanítói állást kér Dorogon. latin nyelvű doboz 35. Hajdúdorog A dorogi parókus az ünnepek megzavarása ellen emel panaszt doboz 36. Nyíregyháza Pákh István beköltözött a parasznyai parókiára. latin nyelvű doboz 37. Gelse Riskó parókus özvegye Bónyi Antal követeléséről ír doboz 38. Ungvár Juhász János bodrogkeresztúri káplán helyébe az újmisés Balugyánszky András kinevezése. latin nyelvű doboz 39. Ungvár Pákh István parasznyai és Juhászevits István gelsei kinevezése. latin nyelvű doboz 40. Hajdúdorog Táblázat a dorogi iskolásokról. magyar és latin nyelvű doboz 41. Hajdúdorog A dorogi tanács az elhunyt Virágh ügyész leányát kéri tanítónak doboz 42. Ungvár Az ungvári másodkántori székre lehet pályázni. latin nyelvű doboz 43. Hajdúdorog Királyi rendelet a vegyes vallású jegyesek háromszori házassági hirdetéséről és a lelkészi lakások karbantartásáról. latin nyelvű doboz 44. Ungvár Pályázni lehet az ungvári líceum két üres tanszékére. latin nyelvű doboz 45. Ungvár Pályázni lehet az üres nyíregyházi parókiára. latin nyelvű doboz 46. Ungvár Pótsy püspök Balugyánszky Andrást nyíregyházi parókussá nevezi ki. latin nyelvű doboz 47. Hajdúdorog A dorogi magisztrátus a káplánok elmaradt tűzifa-járandóságáról rendelkezik. latin nyelvű magyar nyelvű doboz 48. Hajdúdorog A tanács Küzmös Lászlót kéri a dorogi leánytanulók oktatójának doboz 49. Hajdúdorog Pogátsás Mihály rendelkezése vagyonáról doboz 50. Ungvár Pótsy püspök a nyíregyházi parókia betöltésével kapcsolatban ír. latin nyelvű doboz 51. Hajdúdorog A dorogi és a böszörményi egyház számadásai. latin nyelvű doboz 52. Ráczböszörmény A szoboszlói plébános Farkas Ilonát átvette a latin rítusra. latin nyelvű doboz 53. Ungvár A schematismusokhoz a két rítus lelkészeinek kölcsönösen kell számadatokat szolgáltatni. latin nyelvű doboz 54. Ráczújfejértó A ráczújfejértói egyház leltára. latin nyelvű doboz 55. Ungvár Pótsy püspök rendelkezése az anyakönyvi táblázatokról. latin nyelvű doboz 56. Bököny A bökönyi egyház leltára. latin nyelvű doboz 57. Ráczböszörmény A ráczböszörményi egyház leltára. latin nyelvű doboz 58. Ungvár Pótsy püspök Mihályi Antal keresztlevelét keresteti. latin nyelvű doboz 59. Kállósemjén A kállósemjéni hívek saját papot kérnek. magyar és latin nyelvű doboz 60. Bécs Aláírási ív a bécsi mechitaristák magyar nyelvű könyveinek kiadásához doboz 61. Ungvár G. Nagy Mihály és Kiss Katalin jegyesek felmentése két házassági hirdetés és a tiltott idő akadálya alól. latin nyelvű doboz 62. Ungvár Pótsy püspök az esperesi kerület véleményét kéri a vízkereszti gyűjtésről. latin nyelvű doboz 63. Ungvár Merts Antal és Bonis Klára jegyesek felmentése hirdetések alól. latin nyelvű doboz 64. Ungvár Pótsy püspök VIII. Pius halálát közli. latin nyelvű doboz 65. Ungvár Pótsy püspök történelmi jellegű könyvet ajánl. latin nyelvű doboz 1. Ungvár Lucskay prédikációskönyvére lehet előfizetni. latin nyelvű doboz 2. Hajdúdorog Táblázatok kérése a bökönyi és a gelsei lelkésztől. latin nyelvű doboz 3. Bűd A tiszabűdi egyházközség leltára. latin nyelvű doboz 4. Ungvár Pótsy püspök helynökévé nevezi ki Csurgovich Jánost. latin nyelvű doboz 5. Hajdúdorog Szőke Ferenc megveszi elhunyt Posta Mihály telkét doboz 6. Ráczújfejértó Antsán Anna házassági ügye. Mosolygó János és Gorzó Anna jegyesek felmentése a harmadik házassági hirdetés alól. latin nyelvű 2 2 3

6 doboz 7. Hajdúdorog A dorogi lelkész az anyakönyvi másolatokat küldi a levéltárnak kísérőlevél doboz 8. Ungvár Pótsy püspök levele a hadkötelezettségről. latin nyelvű doboz 9. Hajdúböszörmény A hajdúvárosok hány katonát kötelesek kiállítani? magyar nyelvű doboz 10. Ungvár A kerületi esperes menjen Bodrogkeresztúrba a vitás ügyek intézése céljából doboz 11. Ungvár Szentszéki döntés özv. Mevenczeiné (papözvegy) követeléseiről. latin nyelvű doboz 12. Hajdúdorog Andruk János káplán fundusra ad Dorogon. latin nyelvű doboz 13. Bököny Venter László és Zelenay Mária jegyesek felmentése két házassági hirdetés alól doboz 14. Ráczújfejértó Papp József házassági elbocsátója Dorogra. latin nyelvű doboz 15. Bököny A kerületi esperes prédikációskönyveket ajánl a papoknak. latin nyelvű doboz 16. Ungvár A dorogi lelkész mentegetőzését elfogadják a püspökségen. latin nyelvű doboz 17. Nagykálló Rajtik Ferenc nyugalmazott nyíregyházi kántor a megítélt gabonáját kéri az egyházközségtől doboz 18. Kállósemjén Birtokadomány a kállósemjéni pap részére. magyar nyelvű doboz 19. Pazony Orosz János házassági elbocsátója Kótajba. latin nyelvű doboz 20. Ráczújfejértó Koháry Mária áttérése a református hitről a görögkatolikusra. latin nyelvű doboz 21. Ungvár Pótsy püspök Zékány Miklóst nagykállói esperessé nevezi ki. latin nyelvű doboz 22. Ungvár Értesítés XVI. Gergely pápa megválasztásáról. latin nyelvű doboz 23. Gelse A gelsei egyház leltára. latin nyelvű doboz 24. Ungvár Dobray János hajdúdorogi kápláni kinevezése. latin nyelvű doboz 25. Bököny Masztán Ferenc és Bodnár Mária (Végső Ferenc özvegye) jegyesek számára a harmadik házassági hirdetés alól felmentés kérése. latin nyelvű magyar nyelvű doboz 26. Bűd A bűdi parókus levele. latin nyelvű doboz 27. Bököny A bökönyi hívek papot kérnek doboz 28. Ungvár Kritsfalusy György az iskolai jelentéseket Ungvárra küldje. latin nyelvű doboz 29. Hajdúdorog Döntés Latza Gergely dorogi harangozó visszatartott jövedelme tárgyában doboz 30. Ungvár Gyűjtés a nagypeleskei templom építésére. latin nyelvű doboz 31. Hajdúdorog A dorogi iskolások eredménytáblázata. magyar és latin nyelvű doboz 32. Hajdúdorog A dorogi harangozó és egyházfi fizetésének emelése doboz 33.? Elhunyt Mihovics István bevételei és tartozásai. latin nyelvű doboz 34. Ungvár Pótsy püspök rendelkezése a bökönyi özvegy papné jövedelmeiről. latin nyelvű doboz 35. Hajdúdorog A dorogi egyház leltára. latin nyelvű doboz 36. Hajdúdorog A dorogi egyház könyveinek jegyzéke. latin nyelvű doboz 37. Böszörmény A kolera felismeréséről és gyógyításáról. magyar és német doboz 38. Ungvár Pótsy püspök halála. latin nyelvű doboz 39. Ungvár Csurgovich János káptalani helynök megválasztása. latin nyelvű doboz 40. Hajdúdorog A dorogi iskolások eredménytáblázata. magyar és latin nyelvű doboz 41. Ungvár Az üres dorogi másodkápláni állás szerzetessel is betölthető. latin nyelvű doboz 42. Ungvár Szilágyi Mihály újfehértói parókus kinevezése Bökönybe. latin nyelvű doboz 43. Hajdúdorog Betegellátás és temetés a járvány idején. latin nyelvű doboz 44. Tiszabűd A bűdi lelkész kérdése néhány egyházi ügyben. latin nyelvű doboz 45. Hajdúböszörmény A böszörményi lelkész új temető megáldására kér felhatalmazást. latin nyelvű doboz 46. Ráczújfehértó A fejértói lelkész nyomtatott anyakönyveket kér. latin nyelvű doboz 47. Hajdúdorog Körlevél Pótsy püspök haláláról. latin nyelvű doboz 48. Ungvár Csurgovich helynök döntése a kállói lelkész és a kántor vitás földügyében. latin nyelvű doboz 49. Ráczújfehértó Szilágyi újfehértói parókus Ungvárra kíván menni. latin nyelvű doboz 50. Hajdúböszörmény A káptalani helynök rendelkezése a temetésekről kolera idején. latin nyelvű doboz 51. Hajdúdorog A bűdi kántori állásra lehet pályázni. latin nyelvű doboz 52. Szatmárnémeti Rátz Julianna keresztlevele. latin nyelvű doboz 53.? Visolyi Zsuzsanna keresztlevele. latin nyelvű doboz 54. Ungvár Csurgovich helynök közli a papszentelés előtti vizsga idejét. latin nyelvű doboz 55. Kenézlő Rendelkezés Olsavszky János könyveiről Dorogra kerüljenek. latin nyelvű doboz 56. Ungvár Rudnay Sándor esztergomi érsek halála. latin nyelvű doboz 57. Ungvár Több üres parókiára lehet pályázni. latin nyelvű doboz 58. Hajdúdorog Tennivalók a kolera idején. magyar és latin nyelvű doboz 59. Ungvár Az iskolai tanév november 6-án kezdődik. latin nyelvű doboz 60. Bököny A bökönyiek Kerekes Andrást kérik parókusnak doboz 61. Hajdúdorog A dorogi egyház számadásai. magyar és latin nyelvű doboz 62. Ungvár Csurgovich helynök az oltással kapcsolatban nyilatkozik. latin nyelvű doboz 63. Ungvár Az Ágazatos Teológia ajánlása. latin nyelvű doboz 64. Nagyvárad Orosz Anna halotti anyakönyvi kivonata. latin nyelvű doboz 65. Hajdúdorog Kerekes Demeter jövő március 15-ére gyűlésre hívja a kerület papjait. latin nyelvű 2 1 1

7 doboz 66. Ungvár Illyásevits András dorogi kápláni kinevezése. latin nyelvű doboz 67. Makó Baczán Demeter a keresztlevelét kéri doboz 68. Szakoly Tóth László szakolyi tanító a vitás ügyében kér rendelkezést. latin nyelvű doboz 69. Ráczújfehértó Tóthfalusi József számára felmentés kérése másodfokú vérrokonság akadálya alól, házasság céljából. latin nyelvű doboz 70. Ráczújfehértó Majerák János és Kalasnitzky Julianna jegyesek számára három házassági hirdetés alól felmentés adása. latin nyelvű doboz 71. Hajdúdorog Bizonyítvány Szojka Jánosné haláláról doboz 72. Gelse Papözvegyek és árvák táblázata a dorogi kerületben. latin nyelvű doboz 73. Bököny A bökönyi parókia betöltésével kapcsolatos iratok. magyar és latin nyelvű doboz 74. Ungvár Szabó István és Papp Barbara jegyesek felmentése harmadfokú vérrokonság akadálya alól. latin nyelvű doboz 75.? 1831.??.??. Segélylisták. latin nyelvű doboz 76. Hajdúdorog 1831.??.?? Megtértek táblázata Dorogon. latin nyelvű doboz 77. Hajdúdorog (?) 1831.??.?? Iskolába járó gyermekek szüleinek névsora. latin nyelvű doboz 1. Ungvár A szentszék a Krutsay György Farkas Mária perben taxát kér. latin nyelvű doboz 2. Hajdúdorog Bizonyítvány Papp Ferencné haláláról doboz 3. Hajdúdorog Kerekes esperes Szabó István és Papp Barbara jegyesek felmentését küldi. latin nyelvű doboz 4. Ráczújfejértó Elek József házassági elbocsátója Dorogra. latin nyelvű doboz 5. Bűd A bűdi parókián vegyes házasság nem volt. latin nyelvű doboz 6. Ráczújfejértó Tóth György házassági elbocsátója Dorogra. latin nyelvű doboz 7. Gelse A gelsei lelkész a táblázatok adatait küldi. latin nyelvű doboz 8. Gelse A gelsei lelkész a kántorról küld jellemzést. latin nyelvű doboz 9. Hajdúnánás Mezei Sándor és Kola Mária jegyesek bizonyítványa a házassági hirdetésekről doboz 10. Hajdúnánás Gyökér István és Oláh Erzsébet jegyesek bizonyítványa a házassági hirdetésekről doboz 11. Hajdúböszörmény Török Lőrinc felmentése a harmadik házassági hirdetés alól. latin nyelvű doboz 12. Ungvár Papp Bazil nagyprépost halála. latin nyelvű doboz 13. Hajdúböszörmény Szakáts Péter sürgeti felesége visszatérését. latin nyelvű doboz 14. Ungvár Görög Mihály és Virág Anna jegyesek számára felmentés megadása a házassági hirdetések alól. latin nyelvű doboz 15. Ungvár Illyásevits András káplán köteles megfizetni a tartozásait. latin nyelvű doboz 16. Ráczújfejértó Mesák János házassági elbocsátója Dorogra. latin nyelvű doboz 17. Ráczújfejértó A dorogi Szilágyi Ilona felbontotta az eljegyzését. latin nyelvű doboz 18. Kálló A kállói lelkész Liptsei József napkori kántort ajánlja. latin nyelvű doboz 19. Ráczújfejértó A ráczfejértói lelkész táblázatokat küldő kísérőlevele. latin nyelvű doboz 20. Hajdúdorog A kerületi esperes segítsen Csordás György házasságkötésében doboz 21. Ungvár Több üres parókiára lehet pályázni. latin nyelvű doboz 22. Hajdúböszörmény Vegyes vallási táblázat a dorogi kerületben. latin nyelvű doboz 23. Tiszabűd doboz 24. Tiszabűd A bűdi hívek levele, melyben Fejér Pál (előző lelkész) követelései tárgyában írnak. A bűdi lelkész levele: vélemény Fejér Pál (előző lelkész) követeléseiről. magyar nyelvű latin nyelvű doboz 25. Hajdúböszörmény A király jubileumi ünnepsége Böszörményben lesz doboz 26. Ungvár A papszentelés Eperjesen lesz március 25-én. latin nyelvű doboz 27. Ráczújfejértó A fehértóiak Nehrebeczky bűdi lelkésztől 400 Ft kölcsönt vesznek fel doboz 28. Szaniszló Marosán Gáborné térjen vissza otthagyott férjéhez. magyar nyelvű doboz 29.? Tanúkihallgatások Fundanics János aranyosi parókus ügyében. magyar és latin nyelvű doboz 30. Ungvár Az iskolai jelentéseket Nagyváradra kell küldeni. latin nyelvű doboz 31.? Kimutatás a bökönyi papözvegyről és a kántorról doboz 32. Ungvár Pályázni lehet az alsódomonyai parókiára. latin nyelvű doboz 33. Tiszabűd A bűdi parókus néhány egyházi dologban eligazítást kér. latin nyelvű doboz 34. Hajdúdorog Hajdú Ágostonné halottat sürgősen temetni kell doboz 35. Ungvár Pályázni lehet a knyahinyai parókiára. latin nyelvű doboz 36. Ráczújfejértó A ráczfejértói iskolás gyermekek eredménytáblázata. magyar és latin nyelvű doboz 37. Hajdúdorog A dorogi iskolás gyermekek eredménytáblázata. magyar latin nyevlű doboz 38. Bököny Sztetz János házassági elbocsátója doboz 39. Ungvár A káptalani helynök néhány egyházmegyei rendelkezése. latin nyelvű doboz 40. Vámosújfalu Soltész Katalin szabad állapotának igazolása. magyar és latin nyelvű doboz 41. Ungvár Durányi György kanonok végezzen látogatást a pócsi kolostorban. latin nyelvű doboz 42. Ungvár A káptalani helynök levele özv. Labanczné árváinak költségei tárgyában. latin nyelvű 1

8 doboz 43. Ungvár Szabó János bökönyi lelkész költözködése. magyar és latin nyelvű doboz 44. Bűd A bűdi lelkész levele néhány egyházi ügyben. latin nyelvű doboz 45. Ungvár A káptalani helynök az aranyosi kihallgatás jegyzőkönyvét kéri. latin nyelvű doboz 46. Bácsaranyos Az aranyosi hívek intézkedést kérnek a lelkész ügyében. magyar nyelvű doboz 47. Ungvár Több üres parókiára lehet pályázni. latin nyelvű doboz 48. Karász Bónyi Antal karászi lelkész 30 Ft tartozásáról ír. latin nyelvű doboz 49. Hajdúböszörmény Tóth András bizonyítványa házassági hirdetésekről. latin nyelvű doboz 50. Hajdúdorog Sz. Balogh Ferencet villámcsapás érte. latin nyelvű doboz 51. Ungvár Az üres körtvélyesi parókiára lehet pályázni. latin nyelvű doboz 52. Bököny Kihallgatás Csizmadia Andrásné megesett személy ügyében doboz 53. Hajdúdorog A dorogi egyház számadásai. magyar és latin nyelvű doboz 54. Ungvár A felvételi vizsga a líceumban szeptember 3-án lesz. latin nyelvű doboz 55. Ungvár A káptalani helynök rendelkezése a bökönyi jövedelmekről. latin nyelvű doboz 56. Hajdúdorog Tóthfalusy György és Fijatal Julianna jegyesek felmentése másodfokú vérrokonság akadálya alól. latin nyelvű doboz 57. Ungvár Orosz János pap köteles Ungvárra jönni. latin nyelvű doboz 58. Ungvár Gyűjtés a kuzminenzis templom javára. latin nyelvű doboz 59. Ráczújfehértó A kurátor panasza Bányay László újfehértói kántorra doboz 60. Ungvár Petkó Mihály és Kelemen Mária zavaros házassági ügyével kapcsolatos levél. latin nyelvű doboz 61. Ungvár Két új teológiai mű ajánlása. latin nyelvű doboz 62. Ungvár Nyugta 18 Ft-ról. latin nyelvű doboz 63. Ungvár Nagy Péter és Szoták Anna házasságot kívánnak kötni. latin nyelvű doboz 64. Hajdúdorog A dorogi tanács az egyes egyházi szolgákat ne terhelje adóval. latin nyelvű doboz 65. Tímár A tímári esperes a tokaji lakosú Kassai János asztalost ajánlja. latin nyelvű doboz 66. Ungvár A káptalani helynök döntése az elcserélt bűdi földekről. latin nyelvű doboz 67.? Buday János és Pótsi Zsuzsanna jegyesek esketésével kapcsolatos iratok. latin nyelvű doboz 68. Hajdúböszörmény A böszörményi iskolások eredménytáblázata. latin nyelvű doboz 69. Ungvár A bűdi, vitás kántori jövedelmek tárgyában. magyar és latin nyelvű doboz 70. Hajdúdorog A dorogi kerület iskolai táblázata. magyar és latin nyelvű doboz 71. Ungvár Segélytáblázat. latin nyelvű doboz 72. Ungvár A káptalani helynök az új schematismushoz kér adatokat. latin nyelvű doboz 73. Hajdúdorog A kerületi esperes főhatósági rendelkezéseket közöl. latin nyelvű doboz 74. Fábiánháza Megjegyzések a nyíri kerület számadásaihoz. latin nyelvű doboz 75. Hajdúböszörmény A 18 köblös földet a tanító kapta Böszörményben. magyar és latin nyelvű doboz 76. Ungvár A kerületi esperes menjen Bűdre, a tanító javadalmazása ügyében. latin nyelvű doboz 77. Hajdúdorog A dorogi egyház számadásai. magyar és latin nyelvű doboz 78. Ungvár Követ küldése a pozsonyi országgyűlésre. latin nyelvű doboz 79. Bököny Kádár Mihály keresztlevele. latin nyelvű doboz 80. Erdőbénye Ádámszki Istvánné halotti anyakönyvi kivonata. latin nyelvű doboz 81. Hajdúdorog Pogácsás Péter és Zelenay Terézia jegyesek számára a vérrokonság akadálya alól felmentés megadása. latin nyelvű doboz 82. Ráczújfehértó Farkas Mihály és Mező (?) jegyesek számára a harmadik házassági hirdetés alól felmentés kérése. latin nyelvű doboz 83. Biri Máté János keresztlevele. latin nyelvű doboz 84. Hajdúdorog Czipa Ferenc nyilatkozata arról, hogy megjavul doboz 85. Hajdúdorog Segélylista. latin nyelvű doboz 86. Hajdúdorog Suhajda Ferencet holtan találták a határban doboz 87. Pilis A pilisiek szárazmalmot szeretnének építeni. magyar nyelvű doboz 88. Hajdúnánás Vadászi Mária keresztelési adatai doboz 89. Hajdúdorog A kerületi esperes az évi kimutatásokat kéri. latin nyelvű doboz 90. Szakoly A szakolyiak kántortanítót kérnek doboz 91. Ungvár Az anyakönyveket január 1-jétől magyarul kell vezetni. latin nyelvű doboz 92. Gelse Jellemzés Mosolygó György gelsei kántorról. latin nyelvű doboz 93. Gelse Papözvegyek és árvák táblázata a dorogi kerületben. latin nyelvű doboz 94. Nyírbátor Ádám András keresztlevele doboz 95. Ungvár A káptalani helynök Kerekes esperest küldi Kállóba, követség tagjaként. latin nyelvű doboz 96. Ungvár Döntés a Debrecenyi, a Farkas és a Holhos gyermekek vallása ügyében. latin nyelvű doboz 97. Ráczböszörmény A ráczböszörményi kántor jellemzése. latin nyelvű doboz 98. Hajdúdorog 1832.??.??. A dorogi kerület papjainak jellemzése. latin nyelvű doboz 99. Hajdúdorog 1832.??.??. A dorogi kerület vegyes vallási táblázata. latin nyelvű doboz 1. Ungvár N. N. pénzbeli segítséget kér. latin nyelvű doboz 2. Nyíregyháza Sonák János keresztlevele. latin nyelvű doboz 3. Hajdúnánás Csikó József és Zámbó Karolin jegyesek bizonyítványa házassági hirdetésekről. latin nyelvű 1

9 doboz 4.? Tóth György keresztlevele. latin nyelvű doboz 5. Ungvár Fejér Pál Nyírvasváriba, Lakatos György Böszörménybe kerül parókusnak. latin nyelvű doboz 6. Ungvár Ferdinánd király felépült a betegségéből. latin nyelvű doboz 7. Ungvár Orosz János kinevezése Szárazberekre. latin nyelvű doboz 8. Hajdúnánás Kométa János nánási orvos temetése. latin nyelvű doboz 9. Fábiánháza Vajda Bazil fábiánházi parókus magánlevele doboz 10. Ungvár Ilyásevits dorogi káplán szigeti kinevezése, helyébe Jászi Teofil kinevezése. latin nyelvű doboz 11. Hajdúdorog A dorogi iskolások eredménytáblázata. latin nyelvű doboz 12. Szatmár Matisczák Gyula (?) házasságkötési engedélye. német nyelvű doboz 13. Hajdúböszörmény Fejér Pál egykori bűdi hátralékait kéri. magyar és latin nyelvű doboz 14. Hajdúdorog A dorogi kerület iskolai kimutatásai. magyar és latin nyelvű doboz 15. Hajdúdorog Petkó Mihály és Visolyi Zsuzsanna jegyesek részére a házassági hirdetések és a böjti idő akadálya alól felmentés kérése. magyar és latin nyelvű doboz 16. Hajdúböszörmény Harangszentelés Böszörményben. latin nyelvű doboz 17. Hajdúdorog Illés napján a vásár miatt korábban tartandók az istentiszteletek doboz 18. Hajdúböszörmény Vosinótzki János és Molnár Sára zavaros házassági ügye. latin nyelvű doboz 19. Felsődomonya Roszkó Anna keresztlevelének keresése. latin nyelvű doboz 20. Ungvár Az iskolai jelentéseket két példányban kell küldeni a tanfelügyelőnek. latin nyelvű doboz 21. Ungvár Októberre kell a táblázatokat beküldeni. Két közlemény az ünnepek megzavarásáról. latin nyelvű doboz 22. Ráczfejértó A ráczfejértói hívek panasza Bányay László kántor ellen doboz 23. Bököny A bökönyi temetőút áthelyezéséről doboz 24. Hajdúdorog Vegyes vallási táblázat a dorogi kerületben. latin nyelvű doboz 25. Gelse A gelsei lelkész egyházi ügyekben kér eligazítást. latin nyelvű doboz 26. Ungvár Ilinitzky János kölcsönadott pénzét a fehértóiak kötelesek visszafizetni. latin nyelvű doboz 27. Hajdúdorog Az esperesi gyűlés új ideje. Esperesi látogatások lesznek. latin nyelvű doboz 28. Hajdúdorog A dorogi egyház számadásai. latin nyelvű doboz 29. Ungvár A bökönyi lelkész óljának átszállítása Udvariból. latin nyelvű doboz 30. Hajdúböszörmény Hegedűs Miklós bizonyítványa kereszteléséről. latin nyelvű doboz 31. Ungvár Egyházmegyei rendelkezés a kántori székek betöltéséről. latin nyelvű doboz 32. Ungvár A dorogi káplánoknak nem jár segély. latin nyelvű doboz 33. Hajdúböszörmény Jellemzés a böszörményi kántorról. latin nyelvű doboz 34. Hajdúdorog Nyugták a segélyekről. latin nyelvű doboz 35. Ungvár A káptalani helynök a még el nem küldött számadásokat kéri. latin nyelvű doboz 36. Hajdúdorog Papözvegyek és árvák a dorogi kerületben. latin nyelvű doboz 37.? 1833.??.??. A dorogi kerület kántorainak jellemzése. latin nyelvű doboz 38.? 1833.??.?? Minták az anyakönyvek vezetésére doboz 39.? 1833.??.?? Iskolai táblázatok mintái. latin nyelvű doboz 40.???.??.??. Névtelen és befejezetlen levél. latin nyelvű doboz 41.???.??.??. Névtelen és befejezetlen levél. latin nyelvű doboz 42.???.??.??. Fogalmazvány a Szabolcsban élő vegyes vallású gyermekekről. latin nyelvű doboz 43.? 1833.??.??. Iskolások táblázata a dorogi kerületben. magyar és latin nyelvű doboz 1. Hajdúdorog A dorogi tanács a magyar nyelv gyakoribb használatát kéri az istentiszteleteken. magyar nyelvű doboz 2. Ungvár Popovics András kinevezése dorogi káplánná. latin nyelvű doboz 3. Bököny Végső János és Lovas Mária jegyesek felmentése harmadfokú vérrokonság akadálya alól. latin nyelvű doboz 4. Hajdúböszörmény Juhász István és Tóth Anna jegyesek felmentése negyedfokú vérrokonság akadálya alól. latin nyelvű doboz 5. Hajdúböszörmény A böszörményi lelkész távollétében valamelyik káplánt küldje oda a dorogi lelkész. latin nyelvű doboz 6. Ráczújfejértó Papp Péter halotti bizonyítványa. latin nyelvű doboz 7. Ungvár A káptalani helynök kérdései a dorogi tanácshoz némely egyházi szolgák adóztatása tárgyában. magyar és latin nyelvű doboz 8. Agria A szabolcsi és a szatmári iskolai jelentéseket Nagyváradra kell küldeni. latin nyelvű doboz 9. Bécs A nyugták láttamozásának rendje a katonai nyugdíjak tárgyában. latin nyelvű doboz 10. Hajdúdorog Gurbán János helyett Volosinovszki János lesz az egyházi kurátor Dorogon. magyar nyelvű doboz 11. Hajdúdorog Zováth Györgynét sürgősen kell temetni.

10 doboz 12. Hajdúdorog A dorogi kerület iskolai táblázata. magyar és latin nyelvű doboz 13. Hajdúdorog Papp Máriát sürgősen kell temetni doboz 14. Bácsaranyos A bácsaranyosi egyházközség leltára. latin nyelvű doboz 15. Bolgár Sinka Katalin bizonyítványa házassági hirdetésekről. latin nyelvű doboz 16.? Kakas Sándor és Illés Mária jegyesek számára felmentés kérése a harmadik házassági hirdetés alól. latin nyelvű doboz 17. Hajdúdorog A dorogi tanács gyűjtésre kéri a híveket doboz 18. Hajdúnánás A nánási tanács bizonyítványa Galamb Éva lakhelyével kapcsolatban doboz 19. Ungvár Kesely Ferencné katonaözvegyet csak hivatalos halotti bizonyítvány alapján eskesse meg a dorogi lelkész. latin nyelvű doboz 20. Ráczújfejértó Német János bizonyítványa házassági hirdetésekről. latin nyelvű doboz 21. Ungvár Döntés a bűdi kántor lefoglalt jövedelméről. latin nyelvű doboz 22. Hugyaj Juhász János bizonyítványa házassági hirdetésekről. latin nyelvű doboz 23. Hajdúdorog A dorogi hívek összeírása doboz 24. Debrecen Bizonyítvány Kasin (Kesei) Ferenc haláláról. latin és német nyelvű doboz 25. Ungvár A Debrecenyi, a Farkas és a Holhos gyermekek vallása. latin nyelvű doboz 26. Hajdúdorog Zelenák Mihályné panasza férje ellen doboz 27. Hajdúhadház A hajdúnánási református lelkész Görög Demeter adatairól érdeklődik doboz 28. Hajdúdorog A dorogi kerület iskolai információi. magyar és latin nyelvű doboz 29. Hajdúnánás Német nyelvű levél. német nyelvű doboz 30. Debrecen Balog György keresztelési adatai doboz 31.? A dorogi kerület adatai az új schematismushoz. latin nyelvű doboz 32. Hajdúböszörmény Német nyelvű levél. német nyelvű doboz 33. Debrecen Hajdú Ferencné visszatérése férjéhez. magyar nyelvű doboz 34. Ungvár Balogh Mihály teológus korhiány miatt egyelőre nem szentelődik. latin nyelvű doboz 35. Fábiánháza Vajda Bazil fábiánházi lelkész magánlevele doboz 36. Nyírbátor Ádám József keresztelésének igazolása doboz 37. Tiszabűd Tamás György keresztlevele. latin nyelvű doboz 38. Gelse Papözvegyek és árvák táblázata a dorogi kerületben. latin nyelvű doboz 39. Ráczújfejértó Széki-Papp András és Páll Barbara jegyesek felmentése harmadfokú vérrokonság akadálya alól. latin nyelvű doboz 40. Hajdúböszörmény Molnár György adatai hiányoznak a kereszteltek anyakönyvéből. latin nyelvű doboz 41. Ráczböszörmény A böszörményi kántor jellemzése. latin nyelvű doboz 42. Gelse Vegyes vallási táblázat a dorogi kerületben. latin nyelvű doboz 43. Újfehértó Zámbó Julianna házassági elbocsátója Dorogra. latin nyelvű doboz 44. Hajdúdorog A kerületi gyűlés november 24-én lesz Böszörményben. latin nyelvű doboz 45. Hugyaj Meglétzi Teodor elbocsátója Dorogra. latin nyelvű doboz 46. Hajdúböszörmény Szilágyi János elbocsátója Dorogra. latin nyelvű doboz 47. Gelse A gelsei lelkész kimenti magát a kerületi gyűlésről. latin nyelvű doboz 48. Ráczújfejértó A fejértói lelkész kimenti magát a kerületi gyűlésről. latin nyelvű doboz 49. Tiszabűd A tűzben leégett bűdi iskola javítása. magyar és latin nyelvű doboz 50. Hajdúdorog Szabados György gyermek sürgősen temetendő doboz 51. Tímár Drigánt József térjen vissza feleségéhez. latin nyelvű doboz 52. Hajdúdorog Segélylista a dorogi kerületben. latin nyelvű doboz 53. Hajdúböszörmény A dorogi egyház adómentességéről írás keresése. magyar és latin nyelvű doboz 54. Ungvár A káptalani helynök igazolást kér Korda papfiú voltáról. latin nyelvű doboz 55. Hajdúnánás 1834.??.??. Szemenyi Mihály gyermekének temetése doboz 56. Hajdúböszörmény 1834.??.??. Tanúkihallgatások Volosinovszki János és Molnár Sára házassági perében doboz 1. Tokaj Petrovics József és Farkas Cecília jegyesek felmentése házassági hirdetések alól. latin nyelvű doboz 2.? (?) Jancsi magánlevele Szabó György teológiai tanárhoz doboz 3. Ungvár A káptalani helynök levele a kerületi összeírásról. latin nyelvű doboz 4. Ungvár Korda János és Petrovics (?) jegyesek felmentése házassági hirdetések alól. latin nyelvű doboz 5. Hajdúnánás Mecskás József és Patzky Mária jegyesek bizonyítványa házassági hirdetésekről doboz 6. Nyíregyháza Szűcs András házassági elbocsátója. latin nyelvű doboz 7. Ungvár Popovics András dorogi káplán Szigetre megy, helyébe Pribovszky János kinevezése. latin nyelvű doboz 8. Ungvár Szilágyi György és Kapotsán Anna jegyesek számára felmentés a házassági hirdetések alól doboz 9. Nagykálló A nyíregyházi üres kántori állás betöltése. latin nyelvű doboz 10. Hajdúdorog Balog János sürgősen temetendő doboz 11. Ungvár Papözvegyek segélylistája. latin nyelvű 2

11 doboz 12. Hajdúdorog I. Ferenc császár halálának közlése körlevélben. latin nyelvű doboz 13. Ungvár Orosz János felszentelése és kinevezése. latin nyelvű doboz 14. Gelse Toronyépítés Gelsén. latin nyelvű doboz 15. Hajdúböszörmény Német nyelvű levél. német nyelvű doboz 16. Hajdúböszörmény A böszörményi új temető megáldása. latin nyelvű doboz 17. Hajdúdorog Tóth Mária gyermek sürgősen temetendő doboz 18. Ráczújfehértó Vitkó Ádám házassági elbocsátója. latin nyelvű doboz 19. Ráczböszörmény Vegyes vallási táblázat Ráczböszörményben. latin nyelvű doboz 20. Hajdúdorog Ónodi Mária sürgősen temetendő doboz 21. Hajdúdorog Posta János eltemethető doboz 22. Hajdúdorog Sorosi György sürgősen temetendő doboz 23. Hajdúdorog Katona Györgyné sürgősen temetendő doboz 24. Ráczböszörmény Molnár Anna keresztlevele. latin nyelvű doboz 25. Ungvár A káptalani helynök királyi rendeletet közöl segélyekről. latin nyelvű doboz 26. Ungvár A pazonyi kurátortól el kell venni az egyház pénztárát. latin nyelvű doboz 27. Ungvár Bódi József és Pogátsás Márta jegyesek felmentése házassági hirdetések alól. latin nyelvű doboz 28. Hajdúdorog Nagy Istvánné sürgősen temetendő doboz 29. Ungvár Új kápláni állomás létesítése Gorondon. latin nyelvű doboz 30. Polgár Kotsis Mihály halotti anyakönyvi kivonata. latin nyelvű doboz 31. Bököny A bökönyi földesurak a görögkatolikus szolgákat vasár- és ünnepnap dolgoztatják. latin nyelvű doboz 32. Hajdúdorog Miladinovics Lázár elvérzésben halt meg doboz 33. Ungvár Pribovszky János káplán nem kaphat kongruát. latin nyelvű doboz 34. Ungvár Ketskés János debreceni postamester nem kaphat egyházmegyei kölcsönt. latin nyelvű doboz 35.? Az üres kenézlői kántori állásra pályázni lehet. latin nyelvű doboz 36. Ungvár Magyarázat az egyházmegyei kimutatáshoz. latin nyelvű doboz 37. Ungvár Lengyel Sándor hugyaji tanító kinevezése Ráczújfehértóra, Lengyel Teodor tanító kinevezése Rónaszékre. latin nyelvű doboz 38. Ungvár Orosz János áldozópap kinevezése Madára. latin nyelvű doboz 39. Ungvár Massa György kinevezése dorogi tanítóvá. latin nyelvű doboz 40. Hajdúdorog A kerületi gyűlés helye és ideje: Ráczfejértó, november 16. latin nyelvű doboz 41. Ungvár A káptalani helynök segélylistát küld. latin nyelvű doboz 42. Ungvár Kozsánovics Antal bűdi kántor kinevezése Tokajba. latin nyelvű doboz 43. Bököny Szabolcsi Péter bökönyi kántor jellemzése. latin nyelvű doboz 44. Ráczújfejértó Felajánlások árvaház létesítésére. latin nyelvű doboz 45. Hajdúböszörmény G. Varga György házassági elbocsátója. latin nyelvű doboz 46. Ópályi Újfalussy Mihály levele egy házassági perben doboz 47. Ungvár Komlóssy András kinevezése dorogi káplánná. latin nyelvű doboz 48. Ungvár Az üres eperjesi második kántori állásra lehet pályázni. latin nyelvű doboz 49. Hajdúdorog??.??.?? Vegyes vallási táblázat a dorogi kerületben. latin nyelvű doboz 50.???.??.?? A dorogi kerület iskoláinak kimutatása. latin nyelvű doboz 51.???.??.?? Vallomások egy kántor (??) ügyében doboz 52.???.??.?? Rátz Antal teológus magánlevele doboz 53.???.??.?? Fogalmazvány több ügyben. latin nyelvű doboz 54. Ungvár??.??.?? Keresztény hitágaztok kifejtése. latin nyelvű doboz 55. Hajdúdorog??.??.?? Megjegyzések a dorogi évi számadásokhoz doboz 1. Hajdúnánás Mezei Pál és Varga Katalin jegyesek bizonyítványa házassági hirdetésekről doboz 2. Hajdúnánás Szinobitzha Ferencné szüleinek keresztlevele tárgyában doboz 3. Gelse Papözvegyek és árvák kimutatása a dorogi kerületben. latin nyelvű doboz 4. Ungvár A böszörményi egyház Kovács György örököseivel szemben per útján léphet fel. latin nyelvű doboz 5. Sátoraljaújhely Laychovits János táblabíró meghívása a Zemplén megyei gyűlésre doboz 6. Nyírvasvári Tanúkihallgatások jegyzőkönyvei Farkas nyírvasvári lelkész ügyében doboz 7. Hajdúböszörmény Volosinótzki János házassági elbocsátója Dorogra doboz 8. Hajdúdorog A dorogi lelkész az iskolai számadásokat adja át a tanácsnak doboz 9. Hajdúnánás Volosinovszky János eltemethető. latin nyelvű doboz 10.? Farkas Mihály katona halotti bizonyítványa. latin nyelvű doboz 11. Ungvár Fejér Pál böszörményi lelkész a nyírvasvári parókiát foglalja el. latin nyelvű doboz 12. Ungvár Farkas nyugalmazott nyírvasvári lelkész egy időre Dorogra költözik. latin nyelvű doboz 13. Ungvár A kassai kerület új főtanfelügyelője: Richter Alajos premontrei szerzetes. latin nyelvű doboz 14. Bököny A bökönyi iskola javítása. latin nyelvű 1

12 doboz 15. Nyíregyháza Tiltsák Márton házassági elbocsátója Dorogra. latin nyelvű doboz 16. Ungvár A végrendelet nélkül elhalt papok vagyona tárgyában. latin nyelvű doboz 17.? Egyházi személyek ügyében a vármegyei törvényszék nem ítélkezhet doboz 18. Ungvár Lyachovits János dorogi parókus kinevezése és beiktatása. magyar és latin nyelvű doboz 19. Ungvár Adakozás a váci elmebetegek házára. latin nyelvű doboz 20. Ungvár A kápláni helynök javaslata: Szabolcs vármegyének is legyen egyházi ügyvédje. latin nyelvű doboz 21.???.??.??. Kolozsváry Sándor kanonok beszéde a királyi biztos fogadásán doboz 22. Hajdúdorog??.??.??. A dorogi egyház számadásaiból doboz 23. Hajdúdorog??.??.??. Segélylista a dorogi kerületben. latin nyelvű doboz 24. Hajdúdorog??.??.??. A dorogi iskolások eredménytáblázata. magyar nyelvű doboz 1. Ungvár A káptalani helynök királyi rendeleteket közöl. latin nyelvű doboz 2. Ungvár Egy pap (?) az üres gebei parókiára pályázik. latin nyelvű doboz 3. Ungvár Dengubják János zavarodott pap elszökött a szemináriumból. latin nyelvű doboz 4.? Bírói ítélkezések több tárgyban. latin és magyar nyelvű doboz 5. Buda Állami intézmények számadásai. latin nyelvű doboz 6. Ungvár Papözvegyek segélylistája. latin nyelvű doboz 7. Ungvár Szabó György nyugtája 100 Ft-ról. latin nyelvű doboz 8. Hajdúdorog A dorogi iskolások eredménytáblázata doboz 9. Ungvár Királyi rendelet a földek tagosításáról. latin nyelvű doboz 10. Hajdúdorog Számla a dorogi templom ikonosztázionjának aranyozásáról doboz 11. Munkács Osztrák alattvalók csak engedéllyel eskethetők. latin nyelvű doboz 12. Ungvár A kerületi esperes a Farkas József nyugalmazott lelkésszel kapcsolatos minden követelést hallgasson meg. latin nyelvű doboz 13.? Gajdos Pál keresztlevele. latin nyelvű doboz 14. Pest Kerekes Sándor papfiú szegénységi bizonyítványt kér doboz 15. Ungvár??.??.??. Szabó György lesz a királyi gimnázium hitoktatója. latin nyelvű doboz 16. Hajdúdorog??.??.??. A dorogi iskolások eredménytáblázata doboz 1. Ungvár Nyugta segélyekről. latin nyelvű doboz 2. Ungvár Segélylista a dorogi kerületben. latin nyelvű doboz 3. Ungvár Popovics Bazil munkácsi püspök beiktatása. latin és szláv nyelvű doboz 4. Hajdúdorog Követség a munkácsi püspök beiktatására. magyar nyelvű doboz 5. Ungvár Popovics püspök a Duna-áradás károsultjai számára kér gyűjtést. latin nyelvű doboz 6. Sárospatak A sátoraljaújhelyi parókus önkényesen nevez ki hivatalnokokat. magyar nyelvű doboz 7. Ungvár Megtartandó szabályok a hivatalos kimutatásoknál. latin nyelvű doboz 8. Ungvár A papözvegyek és árvák alapítványát segíteni kell. latin nyelvű doboz 9.? Görög Demeter és felesége panaszai egymás ellen. magyar nyelvű doboz 10. Ungvár A Zemplén megyei számadásokat az esperesek küldjék Ungvárra. latin nyelvű doboz 11. Hajdúdorog Iskolai jelentések a dorogi kerületből. A püspök véleménye a dorogi iskolai jelentésekről. latin nyelvű doboz 12. Hajdúdorog A dorogi kerület iskolásainak eredménytáblázata. magyar nyelvű doboz 13. Ungvár Teljes búcsú az ungvári templom látogatóinak. latin nyelvű doboz 14. Ungvár A katolikus vallásra térőket hat hónapig kell oktatni. latin nyelvű doboz 15. Ungvár A lelkészi és kántori javadalmaknál a jobbítás nem számítható fel. latin nyelvű doboz 16. Ungvár Püspöki rendelkezés az üres parókiák javadalmainak elosztásáról. latin nyelvű doboz 17. Ungvár A hitehagyások gyakoriságát és okát fel kell tüntetni a kimutatásokban. latin nyelvű doboz 18. Ungvár A papnövendékek a papok leányait vegyék feleségül. latin nyelvű doboz 19. Ungvár A házassági felmentéseknél feltüntetendő okok. latin nyelvű doboz 20. Ungvár Az üres parókiákat a legközelebbi szomszéd pap lássa el. latin nyelvű doboz 21. Ungvár Az ungvári gimnázium tanulóinak eredménytáblázata. latin nyelvű doboz 22. Ungvár Zékány kállói lelkész a parasznyai pap feleségét küldje vissza férjéhez. latin nyelvű doboz 23. Ungvár Tilos túlzott stólákat szedni. latin nyelvű doboz 24. Bököny A bökönyi lelkész az iskola állapotáról értesít doboz 25. Ungvár Az új schematismushoz hogyan kell a kimutatásokat elkészíteni? latin nyelvű doboz 26. Ungvár A püspök mezei keresztek felállítását ajánlja. latin nyelvű doboz 27. Hajdúhadház Zámbó Mária keresztlevelének kérése, esketéshez. magyar nyelvű doboz 28. Ungvár Arról, hogy a törvénytelen gyermeket melyik vallásban kell nevelni. latin nyelvű doboz 29. Ungvár Az új myrót május végéig kell kérni az espereseknek. latin nyelvű doboz 30. Ungvár A bűdi összeírás az egyházmegye levéltárában nem található. latin nyelvű doboz 31. Ungvár A püspök véleményt kér a tímári lelkész egyes jövedelmei tárgyában. latin nyelvű doboz 32. Ungvár Püspöki rendelkezés az árvaház alapjának növelésére. latin nyelvű 4

13 doboz 33. Ungvár Orosz Antalné özvegy papné segélyezése. latin nyelvű doboz 34. Ungvár A püspök véleményt kér a nyíregyházi lelkész csökkentett jövedelmei tárgyában. latin nyelvű doboz 35. Ungvár A püspök az esperes véleményét kéri a felszámolandó nyíregyházi temetővel kapcsolatban. latin nyelvű doboz 36. Ungvár Hunyadi Ferenc és Orosz Márta jegyesek felmentése házassági hirdetések alól. latin nyelvű doboz 37. Ungvár A papnevelő intézet és a fogyatékos papok alapjának vagyoni állása. latin nyelvű doboz 38. Ungvár A papnevelő intézet alaptőkéje három növendék számára elég. latin nyelvű doboz 39. Tiszabűd A bűdi parókia jövedelmeinek bővebb leírása. Összeírás. magyar és latin nyelvű doboz 40. Ungvár Püspöki rendelkezés arról, hogy a lelkészek gyermekeit hogyan kell nevelni. latin nyelvű doboz 41. Ungvár Hogyan kell a katonák halotti bizonyítványát kiállítani püspöki rendelkezés. latin nyelvű doboz 42. Ungvár Lyachovits Sándor papnövendék feleségül veheti Virág Mártát. latin nyelvű doboz 43. Ungvár Püspöki vélemény a gelsei és a szakolyi leltárakról. latin nyelvű doboz 44. Ungvár Damjanovics János tímári, Lakatos György dorogi esperesi kinevezése. latin nyelvű doboz 1. Ungvár Adakozás az észak-amerikai missziók javára. latin nyelvű doboz 2. Ungvár Farkas nyugalmazott nyírvasvári lelkész követelései ügyében az esperes küldje el a jelentését. latin nyelvű doboz 3. Újfehértó A böszörményi kerületi gyűlés jegyzőkönyve. latin nyelvű doboz 4. Ungvár Levonások a segélyekből az alapok számára. latin nyelvű doboz 5. Ungvár A nádor segítséget kér a Duna-áradás károsultjai részére. latin nyelvű doboz 6. Ungvár Bizonyítvány Cserszky György földmérő munkásságáról. latin nyelvű doboz 7. Ráczújfejértó Lyachovits Sándor és Virág Márta jegyesek felmentése házassági hirdetések alól. latin nyelvű doboz 8. Ungvár Rögtönítélő hatalom kihirdetése. latin nyelvű doboz 9. Ungvár Kimutatás a Szabolcs megyei lelkészek kongruájáról. latin nyelvű doboz 10. Hajdúböszörmény Pély Gábor főkapitány a beiktatására hívja a dorogi lelkészt doboz 11. Várad Lajcsák Ferenc váradi püspök körlevele a vegyes házasságokról. magyar nyelvű doboz 12. Ungvár Laychovits Sándor dorogi kápláni kinevezése. latin nyelvű doboz 13. Hajdúböszörmény Új tagok választása az árvaszékbe doboz 14. Ungvár Az örömhírvétel ünnepe nagyszombatra esik. Typikon. latin nyelvű doboz 15. Nyíregyháza Tűzbiztosítási tervezet Nyíregyházára. magyar nyelvű doboz 16. Tímár Kísérőirat a tímári kerület számadásaihoz. latin nyelvű doboz 17. Ungvár A Munkács monográfiája című könyvre lehet előjegyeztetni. latin nyelvű doboz 18. Hajdúböszörmény A Hajdúkerület ülésének jegyzőkönyve a rögtönítélő székről doboz 19. Ungvár A parókus a kurátort saját hatáskörében nem válthatja le. latin nyelvű doboz 20. Ungvár A püspök távollétében Csurgovits János a helynök. latin nyelvű doboz 21. Ungvár Elhunyt egyházi személyek vagyonának elosztása. latin nyelvű doboz 22. Ungvár Az ungvári gimnázium növendékeinek eredménytáblázata. latin nyelvű doboz 23. Ungvár Királyi rendelkezés a vegyes házasságokból származó gyermekek katolikus neveléséről. latin nyelvű doboz 24. Ungvár A ráczfejértói egyház Micske-pusztán elidegenített földje. latin nyelvű doboz 25. Ungvár Szabolcs megyei határozat: az anyakönyvi másolatokat az esperesi hivatal hitelesítse. latin nyelvű doboz 26. Hajdúdorog Eligazítás a dorogi káplánok részére. latin nyelvű doboz 27. Hajdúdorog Orvosi látlelet Pisel Sáráról doboz 28. Hajdúdorog A dorogi tanács gyűlésének jegyzőkönyve a falu rendezéséről doboz 29. Ungvár A dorogi parókus küldjön kinevezési taxát. latin nyelvű doboz 30. Bököny A bökönyi iskolások eredménytáblázata. magyar nyelvű doboz 31. Ungvár Bizonyítvány arról, hogy Iváskovics Mihály két évig járt az ungvári tanítóképzőbe. latin nyelvű doboz 32. Hajdúdorog Bizottság jegyzőkönyve a dorogi torony javításáról doboz 33. Ungvár Özv. Orosz Antalné segélye és nyugtája. latin nyelvű doboz 34. Ungvár Ábécéskönyvek szétosztása a dorogi kerületben. latin nyelvű doboz 35. Hajdúböszörmény A Hajdúkerület gyűlésének jegyzőkönyve doboz 36. Sátoraljaújhely A Zempléni Főesperesség számadásaiból. magyar és latin nyelvű doboz 37. Fábiánháza A fábiánházi lelkész magánlevele doboz 38. Ungvár Az anyakönyvi kivonatokat mikor kell a vármegyére küldeni és hogyan? latin nyelvű doboz 39. Ungvár A segélyeket csak a köteles jelentések beküldése után fogják folyósítani. latin nyelvű doboz 40. Hajdúdorog Özv. Deáki Lázárné szétosztja vagyonát doboz 41. Ungvár Kimutatás az egyházmegyei intézmények anyagi helyzetéről. latin nyelvű 4

14 doboz 42. Ungvár Az újdonszentelt lelkészek az árvaház javára adakozni kötelesek. latin nyelvű doboz 43. Hajdúnánás A nánási görögkatolikusok névsora doboz 44. Ungvár A püspök döntései a párbért illetően: ki a telepes és ki a zsellér? latin nyelvű doboz 45. Ungvár Az ungvári teológiai líceum irodalmi ülésének jegyzőkönyve. latin nyelvű doboz 46. Ungvár A házasságkötés előtt a jegyesek közös egyetértéséről szükséges érdeklődni. latin nyelvű doboz 47. Hajdúdorog 1839.??.??. A dorogi iskolát érintő helyi rendeletek doboz 48. Kassa 1839.??.??. XVI. Gergely pápa beszéde az oroszországi unióról. latin nyelvű doboz 49. Hajdúdorog 1839.??.??. A dorogi kántorok jellemzése. latin nyelvű doboz 50. Hajdúdorog 1839.??.??. A dorogi egyház számadásaiból. latin nyelvű doboz 51. Ungvár 1839.??.??. Az ungvári tanítóképző görögkatolikus növendékeinek névsora. latin nyelvű doboz 52. Hajdúdorog 1839.??.??. A dorogi iskolás gyermekek eredménytáblázata. latin és doboz 53. Ungvár 1839.??.??. Az ungvári gimnázium növendékeinek névsora. latin nyelvű doboz 1. Ungvár A Duna áradása miatt kárt szenvedettek segélyezése. latin nyelvű doboz 2. Ungvár Az elhunyt egyházmegyés papok névsora. latin nyelvű doboz 3. Ungvár A leégett szaszóki templom felépítésére minden parókia 1 Ft-ot köteles adni. latin nyelvű doboz 4. Újfejértó Molnár Pál házassági elbocsátója Dorogra. latin nyelvű doboz 5. Ungvár A püspök sürgeti az amerikai missziókra való adakozást. latin nyelvű doboz 6. Ungvár Minden kántor tanító, minden parókus hitoktató is köteles lenni. latin nyelvű doboz 7. Ráczújfejértó A ráczfejértói kántor jellemzése. latin nyelvű doboz 8. Ungvár A Zempléni Főesperesség hiányzó számadásai elküldendők. latin nyelvű doboz 9. Ungvár A dorogi és a tímári kerület hiányzó számadásai elküldendők. latin nyelvű doboz 10. Ungvár A dorogi egyházi szolgák birtokai mentességet élveznek. latin nyelvű doboz 11. Ungvár Csiszárik Antal alkalmazható a vécsei tanítói állásra. latin nyelvű doboz 12. Ungvár A nagymihályi lelkész leírja az égetőkemencét. latin nyelvű doboz 13. Hajdúdorog A bűdi parókia összeírása. latin nyelvű doboz 14. Bököny Kihallgatások Szabó János bökönyi parókus ügyében. latin nyelvű doboz 15.? Leírás kántorokról. latin nyelvű doboz 16. Ungvár Püspöki rendelkezés a zsellérek fizetéséről a parókusnak. latin nyelvű doboz 17. Ungvár A püspök sürgeti az esperes véleményét a tímári adózás tárgyában. latin nyelvű doboz 18. Ungvár Az ungvári teológiai líceum irodalmi gyűlésének jegyzőkönyve. latin nyelvű doboz 19. Ungvár Ószláv-rutén lexikon összeállításában lehet részt vállalni. latin nyelvű doboz 20. Bököny A bökönyi kerületi gyűlés jegyzőkönyve. latin nyelvű doboz 21.? Szatíra Zemplén megyével kapcsolatban. latin nyelvű doboz 22. Ungvár A lelkészek vak árvái életük végéig kapnak nyugdíjat. latin nyelvű doboz 23. Pest Kimutatás a Duna áradása miatt segélyezettekről doboz 24. Ungvár Mészáros Károly a görögkatolikus rítust el akarja hagyni. latin nyelvű doboz 25. Ungvár Püspöki rendelkezések az istentiszteletek előírt rendjéről. latin nyelvű doboz 26. Ungvár Hét kántori állásra lehet pályázni. latin nyelvű doboz 27. Ungvár Az amerikai missziókra lehet felajánlásokat tenni. latin nyelvű doboz 28. Ungvár A böszörményi lelkészi kert tagosítása jobb földre. latin nyelvű doboz 29. Ungvár Az ungvári teológiai líceum irodalmi gyűlésének jegyzőkönyve. latin nyelvű doboz 30. Ungvár Az üres parókiák jegyzőkönyveit a helyettesek pontosan kötelesek vezetni. latin nyelvű doboz 31. Ungvár Az esperes a kisvárdai birtok ügyében járjon el. latin nyelvű doboz 32. Hajdúböszörmény Az árvaszék elnöke gyűlésre hívja a dorogi lelkészt doboz 33. Ungvár Pályázni lehet a böszörményi kántori állásra. latin nyelvű doboz 34. Olaszi Az olaszi lelkész halasztást kér. latin nyelvű doboz 35. Munkács Jegyzőkönyvi kivonat az egyházmegyei iratok kiadásáról. latin nyelvű doboz 36. Ungvár A püspök véleményt kér a házasságkötési korhatár megállapításáról. latin nyelvű doboz 37.? Fogalmazványok. magyar és latin nyelvű doboz 38. Hajdúdorog Segélylista a dorogi kerületben. latin nyelvű doboz 39. Ungvár Fekete László jogtalan követelései néhány lelkész ellen. latin nyelvű doboz 40. Ungvár Festett keresztúti képek ajánlása. latin nyelvű doboz 41. Ungvár A szegény egyházaknak az alap segítséget nyújt. latin nyelvű doboz 42. Ungvár A jövőben a konkurzus mindig augusztus 6-án lesz. latin nyelvű doboz 43. Ungvár A húsvéti gyónás-áldozás idejének közlése körlevélben. latin nyelvű doboz 44. Ungvár A bűdi lelkész jövőbeni segélye. latin nyelvű doboz 45. Tímár Kísérőlevél a tímári kerület kántorainak jellemzéséhez. latin nyelvű doboz 46. Ungvár A vegyes vallású házasságokról. latin nyelvű doboz 47. Ungvár Az egyházmegyei árvaházba lehet jelentkezni. latin nyelvű doboz 48. Ungvár A püspök sürgeti az újhelyi kerület elmaradt számadásait. latin nyelvű doboz 49. Ungvár Minta a tanítóképzőt végzettek adatairól. latin nyelvű doboz 50. Ungvár Egyházi újságra legalább minden kerület fizessen elő. latin nyelvű doboz 51. Ungvár XVI. Gergely pápa beszéde az oroszországi unióról. latin nyelvű doboz 52. Ungvár A vegyes házasságból született gyermekekre vigyázni kell. latin nyelvű 4

15 doboz 53. Ungvár A papnövendékek névsora. latin nyelvű doboz 54. Ungvár Püspöki megjegyzések a dorogi kerület számadásaival kapcsolatban. latin nyelvű doboz 55. Ungvár A püspök információt kér Répássy András kanonokjelöltről. latin nyelvű doboz 56. Ungvár A püspök rendelkezése a myro évenkénti elviteléről. latin nyelvű doboz 57. Ungvár Bányay Antalt a bűdi lelkész igyekezzék a hitben megtartani. latin nyelvű doboz 58. Ungvár Gyűjtés a vízkárt szenvedett lombardok számára. latin nyelvű doboz 59. Ungvár Oláh István házassági elbocsátója Dorogra. latin nyelvű doboz 60. Ungvár Püspöki kísérőlevél a kállói kerület gyűlésének jegyzőkönyvéhez. latin nyelvű doboz 61. Ungvár Végső Mihály papárva felvételt nyert az árvaházba. latin nyelvű doboz 62. Hajdúdorog A gelsei kántor jellemzése. latin nyelvű doboz 63. Ungvár A katona újoncoknak az egyházi joghatóság terén minden segítség megadandó. latin nyelvű doboz 64. Ungvár A püspök jóváhagyja az előírásokat a káplánok számára. latin nyelvű doboz 65. Ungvár Főhatósági rendelkezés a papok illő öltözködéséről. latin nyelvű doboz 66. Ungvár Főhatósági rendelkezés az igehirdetésről. latin nyelvű doboz 67. Hajdúböszörmény Székely Sándor házassági elbocsátója Dorogra. latin nyelvű doboz 68. Hajdúdorog A dorogi iskolákról információk. latin nyelvű doboz 69. Ráczújfejértó A ráczfejértói kántor jellemzése. latin nyelvű doboz 70. Tiszabűd A bűdi kántor jellemzése. latin nyelvű doboz 71. Ungvár A stóladíjszabást küldő püspöki kísérőlevél. latin nyelvű doboz 72. Ungvár Lucskay Mihály prédikációskönyvének ajánlása. latin nyelvű doboz 73. Ungvár A tagosításoknál vigyázni kell. latin nyelvű doboz 74. Ungvár A házassági felmentést mindig a menyasszony parókusának kell kérnie. latin nyelvű doboz 75. Ungvár A dorogi számadásokban nincs nyoma a szaszóki templomra adott pénznek. latin nyelvű doboz 76. Ungvár Albus Teodor és Almási Julianna jegyesek felmentése vérrokonság akadálya alól. latin nyelvű doboz 77. Ungvár Joannovics Eutim Keleti jog című könyvére lehet előjegyezni. latin nyelvű doboz 78.? A Szabolcs megyei gyűlés a vallásváltoztatási ügyek lefolytatását magának tartja fenn doboz 79. Ungvár Szerződés a nagymadai kántori állás évi jövedelméről. latin nyelvű doboz 80. Ungvár Nyugta a dorogi lelkész által befizetett 27 Ft-ról. latin nyelvű doboz 81. Ungvár A dorogi Farkas Miklós kölcsönei. latin nyelvű doboz 82. Ungvár Az egyházmegye elhunyt papjainak névsora. latin nyelvű doboz 83. Ungvár 1840.??.??. Az ungvári tanítóképző növendékei. latin nyelvű doboz 84. Hajdúdorog 1840.??.??. Papözvegyek és árvák a dorogi kerületben. latin nyelvű doboz 85. Hajdúdorog 1840.??.??. Táblázatminták. latin nyelvű doboz 86. Hajdúdorog 1840.??.??. A dorogi kántorok jellemzése. latin nyelvű doboz 87.???.??.??. Horváth János kérelme újraházasodás tárgyában. latin nyelvű doboz 88. Hajdúdorog 1840.??.??. Táblázat a dorogi egyházközségről. latin nyelvű doboz 1. Tiszabűd A hitét gyakorolni nem akaró Bányai Pálról a bűdi parókus válasza. latin nyelvű doboz 2. Ungvár Holub Mihály dorogi kápláni kinevezése. latin nyelvű doboz 3. Ungvár Az ortodox egyházi jogi könyvre előjegyzések tehetők. latin nyelvű doboz 4. Ungvár Orosz Antalné papözvegy házának biztonságáról. latin nyelvű doboz 5. Ungvár A püspök megtiltja, hogy temetés előtt stólapénzt kérjenek. latin nyelvű doboz 6. Ungvár Gyűjtés elrendelése a maroniták számára. latin nyelvű doboz 7. Ungvár A segélyeket folyó értékben fizetik ki. latin nyelvű doboz 8. Ungvár Püspöki rendelkezés arról, hogy járandóság tekintetében ki a zsellér. latin nyelvű doboz 9. Ungvár A parókiákon a rutén olvasást és irodalmat is kell tanítani. latin nyelvű doboz 10. Ungvár Jegyzőkönyv az ungvári tanítóképző két tanárának fizetéséről. latin nyelvű doboz 11. Ungvár A gyulaji tanítói állás betöltése. latin nyelvű doboz 12. Ungvár A nagymadai kántori állás betöltése. latin nyelvű doboz 13. Ungvár Jutalomkönyv adása kilenc tanítóképzős növendéknek. latin nyelvű doboz 14. Hajdúdorog A dorogi iskolásokról eredménytáblázat. magyar nyelvű doboz 15. Szentmihály A Dessewffy grófnők gyóntatásra hívják a dorogi lelkészt doboz 16. Ráczújfejértó Tanácsi határozat a dorogi templom javításai ügyében doboz 17. Ungvár A prédikáló papnak illő epitrachelion adassék, a gyertyákat közben nem szabad eloltani. latin nyelvű doboz 18. Ungvár A huszti kántori állásra jelentkezők vizsgára hívandók. latin nyelvű doboz 19. Ungvár Négy ifjú vizsgaeredménye a tanítóképzőben. latin nyelvű doboz 20. Hajdúdorog Három tanítójelölt vizsgaeredménye. latin nyelvű doboz 21. Nyírkarász Bónyi Antal (?) karászi lelkész magánlevele doboz 22. Ungvár Gyűjtés a leégett római Szent Pál-bazilikára. latin nyelvű doboz 23. Ungvár Az egyházmegyei általános gyűlés jegyzőkönyvének kivonatából. latin nyelvű doboz 24. Munkács Egyes parókiák jövedelmei számvizsgálás alá esnek. latin nyelvű 7

16 doboz 25. Ungvár A püspök körlevele a Szabolcs megyei tanács határozata ellen. latin nyelvű doboz 26. Ungvár A magyarországi általános schematismushoz adatokat kell szolgáltatni. magyar és latin nyelvű doboz 27. Ungvár Orosz András leánya latin rítusra akar áttérni. latin nyelvű doboz 28. Ungvár Az árvaház nem árva növendékei fizetni kötelesek. latin nyelvű doboz 29. Ungvár A 7 14 éves gyermekeket össze kell írni. latin nyelvű doboz 30. Ungvár Püspöki rendelkezés arról, hogy az istentiszteleteket mindig kántorral kell végezni. latin nyelvű doboz 31. Ungvár Kerticza András és Horinkár Teodor kántorjelöltek vizsgaeredményei. latin nyelvű doboz 32. Ungvár Az üres parókiák betöltésének módja. latin nyelvű doboz 33. Hajdúböszörmény Valamelyik házastárs halála után a lelkészek teendői a gyermekek érdekében doboz 34. Ungvár Vélemény Faisócsik György árvaságáról. latin nyelvű doboz 35. Ungvár Zékány Sándor tanítójelölt vizsgaeredményei. latin nyelvű doboz 36. Ungvár Gebe János tanítójelölt vizsgaeredményei. latin nyelvű doboz 37. Ungvár A husztbaranyai kántori állás betöltése. latin nyelvű doboz 38. Hajdúdorog Költségvetés a dorogi lelkészi lakás tetejének javításáról doboz 39. Ungvár Az ungvári papnövendékek névsora. latin nyelvű doboz 40. Ungvár Lyachovits Sándor kenézlői parókusi kinevezése. latin nyelvű doboz 41. Ungvár Lucsinszky József kántorjelölt vizsgaeredményei. latin nyelvű doboz 42. Ungvár Bandolya János és Dóbrovits Mihály kántorjelöltek vizsgaeredményei. latin nyelvű doboz 43. Ungvár Csak a tanítóképzőt elvégzetteket lehet alkalmazni. latin nyelvű doboz 44. Ungvár A kántorok vegyenek maguknak katekizmust és typikont. latin nyelvű doboz 45. Ungvár Lázár Ádám dorogi kápláni kinevezése. latin nyelvű doboz 46. Hajdúdorog A dorogi iskolások eredménytáblázata. magyar és latin nyelvű doboz 47. Tokaj Nagy Sándor a görögkatolikus vallást tartozik követni. magyar és latin nyelvű doboz 48. Bököny A bökönyi kántor jellemzése. latin nyelvű doboz 49. Ungvár Özv. Varga Jánosné követelése Likvárcsik Mihállyal szemben. latin nyelvű doboz 50. Bécs A magyar katolikus egyház a vegyes házasságok ügyében az egész katolikus egyház álláspontját követi. latin nyelvű doboz 51. Gelse A gelsei gyermekek összeírása. latin nyelvű doboz 52. Ungvár Kántor- és tanítójelöltek vizsgaeredményei. latin nyelvű doboz 53. Ráczújfejértó Kimutatás a ráczfejértói hívekről. latin nyelvű doboz 54. Ungvár Farkas Miklós tartozása. latin nyelvű doboz 55. Hajdúnánás A nánási görögkatolikus hívek összeírása. latin nyelvű doboz 56. Munkács Az egyházmegyei alapok anyagi állása. latin nyelvű doboz 57. Hajdúdorog Gyűjtés kihirdetését kéri a dorogi tanács. latin nyelvű doboz 58. Gelse A Gelsén tartott kerületi gyűlés jegyzőkönyve. latin nyelvű doboz 59. Ungvár A jövedelmeket tilos az ambonról kérni a papoknak. latin nyelvű doboz 60. Ungvár Tóth Mihály kántorjelölt vizsgaeredményei. latin nyelvű doboz 61. Ungvár Czerkovnik Péter kántorjelölt vizsgaeredményei. latin nyelvű doboz 62. Hajdúdorog A dorogi céhtagok istentiszteleten való részvétele doboz 63.? Kimutatás fizetendő összegekről. latin nyelvű doboz 64. Ungvár Brics Teodor kántorjelölt vizsgaeredményei. latin nyelvű doboz 65. Ungvár Susztey János kántorjelölt vizsgaeredményei. latin nyelvű doboz 66. Ungvár A ráczfejértói, elveszett 1000 Ft ügye. latin nyelvű doboz 67. Ungvár Püspöki rendelkezés a dorogi temetővel kapcsolatban. latin nyelvű doboz 68. Tiszabűd Reznek Mihály bűdi gondnok panasza Kovács Károly ellen doboz 69. Ungvár Elhunyt egyházmegyés papok névsora. latin nyelvű doboz 70. Tiszabűd 1841.??.?? A bűdi gyermekek összeírása. latin nyelvű doboz 71. Hajdúdorog 1841.??.??. Iskolát nélkülöző helyek jegyzékének mintája. latin nyelvű doboz 72. Hajdúdorog 1841.??.??. A dorogi kántorok jellemzése. latin nyelvű doboz 73. Hajdúdorog 1841.??.?? A dorogi lelkész válasza a Pesti Hírlap nyelvi vádaskodásaira. magyar nyelvű doboz 74.???.??.??. Kérdőpontok. latin nyelvű doboz 75. Ungvár 1841.??.??. Az ungvári tanítóképző görögkatolikus növendékeinek eredménytáblázata. latin nyelvű doboz 76. Tiszabűd 1841.??.??. Kimutatás a bűdi parókiáról. latin nyelvű doboz 77. Pest 1841.??.??. Ügyvédgyakornoki rendszabályok. magyar nyelvű doboz 1. Ungvár Felszólítás a parokiális és az esperesi levéltárak megszervezésére. latin nyelvű doboz 2. Hajdúdorog A dorogi tanács követelményei a búcsújárásokkal kapcsolatban. latin nyelvű doboz 3. Ungvár Püspöki körlevél a kántorok és a tanítók özvegyeinek alapjáról. latin nyelvű doboz 4. Ungvár Püspöki körlevél a bécsi biztosítótársaságról. latin nyelvű doboz 5. Hajdúdorog Sztebel János nyilatkozata születendő gyermekeinek görögkatolikus vallásáról. magyar és német doboz 6. Ungvár Szabó József kántorjelölt vizsgaeredményei. latin nyelvű doboz 7. Ungvár Roskoványi Ágoston vegyes házasságról szóló könyvére lehet előjegyezni. latin nyelvű doboz 8. Ungvár A biri egyházközség kántort kér. latin nyelvű 3

17 doboz 9. Hajdúdorog Igazolás Tóth Mihály gyermekeinek kereszteléséről doboz 10. Ungvár Kántorjelöltek vizsgáinak eredményei. latin nyelvű doboz 11. Ungvár Keresztelésnél nem kell több keresztszülőt alkalmazni. latin nyelvű doboz 12. Ungvár Pantaleimon Grosis behívása kántori vizsgára. latin nyelvű doboz 13. Ungvár Észrevételek a dorogi kerület iskolai eredményeihez. latin nyelvű doboz 14. Ungvár Lemák Sándor kántorjelölt vizsgaeredményei. latin nyelvű doboz 15. Ungvár Brics György kántorjelölt vizsgaeredményei. latin nyelvű doboz 16. Hajdúdorog A püspök kísérőlevele a dorogi tanács döntése ügyében. latin nyelvű doboz 17. Ungvár A püspök nagyböjti felmentést ad. latin nyelvű doboz 18. Ungvár Gyűjtés elrendelése a jeruzsálemi szent sírra. latin nyelvű doboz 19. Ungvár Pápai körlevél a vegyes házasságokról. latin nyelvű doboz 20. Ungvár Nagypénteken a missziók javára kell gyűjteni. latin nyelvű doboz 21. Hajdúböszörmény Az alkapitány a dorogi lelkészt árvaszéki ülésre hívja. latin nyelvű doboz 22. Ungvár Három kántorjelölt vizsgaeredményei. latin nyelvű doboz 23. Hajdúdorog A dorogi tanács döntése néhány panaszos ügyében doboz 24. Hajdúböszörmény Pap Mihály lemondása földrészéről doboz 25. Ungvár Dorogon korszerű iskolát kellene építeni. latin nyelvű doboz 26. Ungvár A kántorok vegyenek maguknak katekizmus és typikont. latin nyelvű doboz 27. Ungvár Püspöki kísérőlevél Pap Mihály folyamodványa tárgyában. latin nyelvű doboz 28. Ungvár Az ároki hívek Andrejkó Demetert kérik kántoruknak. latin nyelvű doboz 29. Hajdúböszörmény A Hajdúkerület határozatai a rögtönítélő hatalomról. magyar nyelvű doboz 30. Fábiánháza A fábiánházi lelkész magánlevele doboz 31. Ungvár A megüresedett munkácsi spirituális állásra lehet pályázni. latin nyelvű doboz 32. Ungvár Püspöki rendelkezés a papözvegyek és árvák évi támogatásáról. latin nyelvű doboz 33. Ungvár Daday János kántorjelölt vizsgaeredményei. latin nyelvű doboz 34. Ungvár Püspöki kísérőlevél a Borsod megyei javaslat tárgyában. latin nyelvű doboz 35. Polena A polenai kántori állás betöltése. latin nyelvű doboz 36. Ráczújfejértó Kimutatás a ráczfejértói iskolákról. magyar és latin nyelvű doboz 37. Ungvár A daróci és a kispásztélyi kántori állás betöltése. latin nyelvű doboz 38. Ungvár A püspök a dorogi kerület hiányzó számadásait kéri. latin nyelvű doboz 39. Ungvár Segélylista a dorogi kerületben. latin nyelvű doboz 40. Ungvár Könyörgések elrendelése a spanyol egyházért. latin nyelvű doboz 41. Ungvár A kállói börtönben sok görögkatolikus van. latin nyelvű doboz 42. Ungvár Dobra Antal kántorjelölt vizsgaeredményei. latin nyelvű doboz 43. Ungvár Hadzsege Mihály kántorjelölt vizsgaeredményei. latin nyelvű doboz 44. Hajdúdorog Deáki Illés rendelkezése szőlőjéről doboz 45. Hajdúböszörmény A böszörményi lelkészi lakás falait megrongálták. latin nyelvű doboz 46. Ungvár A karácsfalvai kántori állás betöltése. latin nyelvű doboz 47. Ungvár Vélemény az ungvári tanítóképző görögkatolikus növendékeiről. latin nyelvű doboz 48. Ungvár A kis jövedelmű egyházak segítése. latin nyelvű doboz 49. Ungvár A felső-ribniczei kántori állás betöltése. latin nyelvű doboz 50. Ungvár Az ungvári székesegyházi parókus sérelme egy házszentelés miatt. latin nyelvű doboz 51. Ungvár A Medicina pastoralis című könyvre lehet előjegyezni. latin nyelvű doboz 52. Ungvár Aranyozás ügyében a lelkészek hova forduljanak? latin nyelvű doboz 53.? Tóth Mihályné Béres Mária végrendelete doboz 54. Ungvár Csilindák János és Iváskovics Mihály kántorjelöltek vizsgaeredményei. latin nyelvű doboz 55. Ungvár Gyűjtés a hamburgi tűzkárosultak javára. latin nyelvű doboz 56. Ungvár Szákovics Mihály tanítójelölt vizsgaeredményei. latin nyelvű doboz 57. Ungvár Horváth György tanítójelölt vizsgaeredményei. latin nyelvű doboz 58. Ungvár Szkundzevics Cirill dorogi kápláni kinevezése. latin nyelvű doboz 59. Pozsony Értekezés a vizek szabályozásáról doboz 60. Ungvár Lyachovits Andrást felvették papnövendéknek. latin nyelvű doboz 61. Ungvár Mészáros Károlynak nem tudnak ösztöndíjat adni. latin nyelvű doboz 62. Ungvár Gyűjtés a tűzkárt szenvedett lugosiak számára. latin nyelvű doboz 63. Hajdúnánás Takács Dániel bizonyítványa házassági hirdetésekről. latin nyelvű doboz 64. Ungvár Három kántorjelölt vizsgaeredménye. latin nyelvű doboz 65. Ungvár Görgey Mihályné térjen vissza elhagyott férjéhez. latin nyelvű doboz 66. Ungvár Fekete László követelése ügyében a püspök kéri az esperes véleményét. latin nyelvű doboz 67. Ungvár A nyolcéves, elszökött Nátolya Bazil keresése. latin nyelvű doboz 68. Ráczújfejértó Balog Mária és Abi Ferenc cigány jegyesek megeskethetők. latin nyelvű doboz 69. Ungvár Püspöki rendelkezés a dorogi káplán fehérneműinek mosásáról. latin nyelvű doboz 70. Ungvár Nyugta 30 Ft-ról. latin nyelvű doboz 71. Ungvár Koscsa Pál tanítójelölt vizsgaeredménye. latin nyelvű doboz 72. Ungvár Az árva megtért pályázhat bécsi ösztöndíjra. latin nyelvű doboz 73. Ungvár A papok kötelesek jelenteni az ünnepek megsértését. latin nyelvű 5

18 doboz 74. Ungvár A szacsuri kántori állás betöltése. latin nyelvű doboz 75. Ungvár A técsői kántori állás betöltése. latin nyelvű doboz 76. Ungvár Kumpár János és Popovics Mária jegyesek felmentése harmadfokú vérrokonság akadálya alól. latin nyelvű doboz 77. Hajdúdorog Kivonat a dorogi tanács üléséről. latin nyelvű doboz 78. Ráczújfejértó A ráczfejértói együtt nem élő házasok névsora. latin nyelvű doboz 79. Ungvár Az elhunyt katonák szabadságlevelei a püspökségre küldendők. latin nyelvű doboz 80. Ungvár A tagosítással kapcsolatban helyben intézkedjenek. latin nyelvű doboz 81. Gelse A gelsei együtt nem élő házaspárok névsora. latin nyelvű doboz 82. Ungvár A Hajdúkerület biztosa ne zaklassa a dorogi egyháziakat a legeltetéssel kapcsolatban. latin nyelvű doboz 83. Ungvár A bűdi új templom terve elfogadhatatlan. latin nyelvű doboz 84. Bököny A bökönyi együtt nem lakó házaspárok névsora. latin nyelvű doboz 85. Ungvár Püspöki rendelkezés a dorogi egyházközség számára. magyar és latin nyelvű doboz 86. Ungvár Seszták János kántorjelölt vizsgaeredménye. latin nyelvű doboz 87. Ungvár A parókus az egyházi pénzből ne vegyen ki. latin nyelvű doboz 88. Ungvár Jegyzőkönyvi kivonat az Irmologion új kiadásáról. latin nyelvű doboz 89. Ungvár Hat kántorjelölt vizsgaeredménye. latin nyelvű doboz 90. Ungvár Elhunyt egyházmegyés papok névsora. latin nyelvű doboz 91.? 1842.??.??. Imádság latinul és szlávul. latin és szláv nyelvű doboz 92.? 1842.??.??. Tanmenet doboz 93. Ungvár 1842.??.??. Az ungvári tanítóképzősök eredménytáblája. latin nyelvű doboz 94. Hajdúdorog 1842.??.??. Jelentés a dorogi iskolákról. latin nyelvű doboz 95. Nagykálló 1842.??.??. A nagykállói kerület esperesi látogatásának táblázata. latin nyelvű doboz 96. Tiszabűd 1842.??.??. A bűdi egyházközség összeírása. latin nyelvű doboz 97. Hajdúdorog 1842.??.??. Dorogi nyugták. latin nyelvű doboz 98.? 1842.??.??. Kérdőpontok egy vállaji sértegetés tárgyában doboz 99. Hajdúdorog 1842.??.??. A dorogi gyermekek összeírása doboz 100.? 1842.??.??. Megjegyzések a dorogi kerület összeírásával kapcsolatban. latin nyelvű doboz 1. Ungvár Püspöki kísérőlevél özv. Lichvárcsik Mihályné ügyében. latin nyelvű doboz 2. Ungvár A lesznai kántori állás betöltése. latin nyelvű doboz 3. Ungvár Három kántorjelölt a bruszturai kántori állás betöltésére. latin nyelvű doboz 4. Ungvár Balugyánszky András történelemkönyvét meg lehet venni. latin nyelvű doboz 5. Hajdúdorog Mosztán Ferencné bökönyi lakos panasza doboz 6. Ungvár A dubrovkai kántori állás betöltése. latin nyelvű doboz 7. Hajdúnánás Értesítés Szellemi Ida Emília kereszteléséről. latin nyelvű doboz 8. Ungvár Püspöki rendelkezés a bűdi ügyekről a hívek, a földesúr és a lelkész között. latin nyelvű doboz 9.? A turjaremetei kántorságra Grosics Pantaleimon pályázik. latin nyelvű doboz Oláh Theodor és Albrics Mária jegyesek felmentése negyedfokú vérrokonság akadálya alól. latin nyelvű doboz 11. Tiszabűd A bűdi lelkész az egyházközség ügyeiről ír. latin nyelvű doboz 12. Ungvár A püspök az esperes véleményét kéri egy kultúrintézmény tárgyában. latin nyelvű doboz 13. Hajdúnánás Galamb János és Szabó Julianna jegyesek megesketése. magyar nyelvű doboz 14. Ungvár Az ungvári görögkatolikus tanítóképzősök névsora. latin nyelvű doboz 15. Ungvár Karászi Izidor szerzetes útiköltségei megtérítendők. latin nyelvű doboz 16. Ungvár Karászon minél előbb új parókiát kell építeni. latin nyelvű doboz 17. Ungvár A vegyes vallási táblázat pontos dátumát stb. fel kell tüntetni. latin nyelvű doboz 18. Ungvár Négy kántorjelölt vizsgaeredményei. latin nyelvű doboz 19. Ungvár A Gyermeklapok című újság ajánlása. magyar és latin nyelvű doboz 20. Ungvár Három kántorjelölt vizsgaeredményei. latin nyelvű doboz 21. Hajdúdorog A dorogi tanács határozata az iskolakerülő gyermekek szüleinek megbüntetéséről doboz 22. Hajdúdorog A meghalt dorogi iskolai főgondnok számadásainak megvizsgálása doboz 23. Hajdúböszörmény A tanács a dorogi nyugati temető megáldására kéri fel a lelkészt doboz 24. Hajdúböszörmény A tanács az oltások kihirdetésére kéri fel a lelkészt doboz 25. Hajdúböszörmény A tanács a vakok intézetére kér gyűjtést doboz 26. Ungvár A főhatóság vegyes vallási táblázat mintáját küldi. latin nyelvű doboz 27. Ungvár A laborc-volyai és a lesznai kántori állások betöltése. latin nyelvű doboz 28. Ungvár A dorogi káplánok felváltva járjanak a kerületi gyűlésre. latin nyelvű doboz 29. Ungvár A morális tankönyvet előjegyzettek névsora. latin nyelvű doboz 30. Ungvár Detrich Miklós a Hajdúkerület új kerületi biztosa. latin nyelvű doboz 31. Ungvár Az öreg kántorok nyugdíjalapjára még 1 Ft kérése. latin nyelvű doboz 32.? Értesítés 200 Ft letiltásáról doboz 33. Tiszabűd A bűdiek panasza arról, hogy a lelkész a gyónó fiataloktól három tojást kér doboz 34. Kassa A kassai püspök körlevele az egyházi gyűlések szabályzatáról. latin nyelvű 5

19 doboz 35. Ungvár A felső-ribniczei kántori állás betöltése. latin nyelvű doboz 36. Ungvár Az egyházi számadások ezután egy példányban küldendők. latin nyelvű doboz 37. Ungvár A sztankóczi kántori állás betöltése. latin nyelvű doboz 38. Hajdúböszörmény A Hajdúkerület döntése az országgyűlési előzetes utasításokról doboz 39. Ungvár Guthy Teodor tanulmányi eredményeiről jellemzés. latin nyelvű doboz 40. Ungvár A kántorözvegyek alapjára a dorogi kerület befizetése megérkezett. latin nyelvű doboz 41. Ungvár Három kántorjelölt vizsgaeredményei. latin nyelvű doboz 42. Ungvár Szabó György teológiai tanár véleménye a bukóczi anyakönyvekről. latin nyelvű doboz 43. Tiszabűd A dorogi kerület Bűdön tartott gyűlésének jegyzőkönyve. latin nyelvű doboz 44. Ungvár Három kántorjelölt vizsgaeredménye. latin nyelvű doboz 45. Ungvár Az ausztriai polgárok házasságkötése előtt kormányengedély kérendő. latin nyelvű doboz 46. Ungvár Farkas Miklós tartozásai. latin nyelvű doboz 47. Hajdúböszörmény A dorogi tanács jegyzőkönyve a rögtönítélő hatalomról doboz 48. Fábiánháza A fábiánházi lelkész magánlevele doboz 49. Ungvár A bűdi kántort az italozás, a szakolyit pedig a rítusban való járatlanság miatt kell meginteni. latin nyelvű doboz 50.? A bigámia megelőzése érdekében a szabad állapotot igazolni kell. latin nyelvű doboz 51.? Boér Sándor elmaradt félévi fizetését kéri. magyar és latin nyelvű doboz 52. Ungvár Az ungvári tanítóképző görögkatolikus növendékeinek névsora. latin nyelvű doboz 53. Ungvár A pócsi tanítóképző október 1-jén nyílik meg. latin nyelvű doboz 54. Ungvár A gelsei Bak Pálné Orosz Zsófiát ne akadályozza katolikus hitében. latin nyelvű doboz 55. Ungvár A székesegyházi Typikon javításra adatik. latin nyelvű doboz 56. Hajdúböszörmény A tagosítással kapcsolatban a Hajdúkerületben bizottság felállítása. latin nyelvű doboz 57. Ungvár Három kántorjelölt vizsgaeredménye. latin nyelvű doboz 58. Ungvár A bűdi kántori állás betöltése. latin nyelvű doboz 59. Ungvár A főhatóság jelentést kér a böszörményi lelkész és hívei vitás ügyében. latin nyelvű doboz 60. Ungvár A vegyes házasságoknál az egyházi és királyi rendeletek megmagyarázandók és betartandók. latin nyelvű doboz 61. Ungvár Megjegyzések a dorogi kerület különélők táblázatához. latin nyelvű doboz 62. Ungvár Főhatósági irat a bűdi kántor özvegyével kapcsolatban. latin nyelvű doboz 63. Ungvár Elhunyt Kerekes dorogi parókus tartozásairól jelentés kérése. latin nyelvű doboz 64. Hajdúdorog Adatok Dorogról az új schematismushoz. latin nyelvű doboz 65. Tiszabűd Bűdi problémákról és a kántorügyről ír a lelkész doboz 66. Ungvár Kopik Miklós kántorjelölt vizsgaeredménye. latin nyelvű doboz 67. Nyírgelse A gelsei kántor jellemzése. latin nyelvű doboz 68. Hajdúdorog Táblázat a gelsei lelkészségről. latin nyelvű doboz 69. Nyírgelse Vegyes vallási táblázat Gelséről. latin nyelvű doboz 70. Ungvár Czirják András mihálydi lakos a leányát a görögkatolikus hitben nevelje. latin nyelvű doboz 71. Hajdúdorog A dorogi kántorok jellemzése. latin nyelvű doboz 72. Bököny A bökönyi kántor jellemzése. latin nyelvű doboz 73. Bököny Kimutatás a bökönyi együtt nem lakó házaspárokról. latin nyelvű doboz 74. Ungvár Öt új tanítóképző létesül az országban. latin nyelvű doboz 75. Bököny A bökönyi egyházközség összeírása. latin nyelvű doboz 76. Ráczújfejértó Vegyes szertartású házasságokról táblázat Ráczfejértóról. latin nyelvű doboz 77. Ungvár Két kántorjelölt vizsgaeredménye. latin nyelvű doboz 78. Ungvár Lengyel János alkalmas az orlyovi kántortanítóságra. latin nyelvű doboz 79. Hajdúdorog Zsadányi János jegyzéke leánya eljegyzési vacsorájáról. magyar nyelvű doboz 80. Ungvár Tiszteletbeli kanonoki címért lehet folyamodni. latin nyelvű doboz 81. Téglás A téglási Berki Sándor bizonyítványa házassági hirdetésekről doboz 82.? Határozatok a tanítóképző tantárgyairól. latin nyelvű doboz 83. Ungvár Az esperesek egyházi ügyben napidíjat vehetnek fel. latin nyelvű doboz 84. Ungvár A püspök közli a házasságkötési korhatárokat. latin nyelvű doboz 85. Gebe A dorogi kerület Gebén tartott gyűlésének jegyzőkönyve. latin nyelvű doboz 86. Ungvár A megüresedett ungvári parókiára lehet pályázni. latin nyelvű doboz 87. Ungvár Felajánlás az özvegyek és árvák alapjára. latin nyelvű doboz 88. Ungvár Kampó Teodor kántorjelölt vizsgaeredménye. latin nyelvű doboz 89. Bököny A bökönyi parókia összeírása. latin nyelvű doboz 90. Ungvár A kántorok a hely elfoglalása előtt nem házasodhatnak. latin nyelvű doboz 91. Ungvár A vinnai kántori állás betöltése. latin nyelvű doboz 92. Hajdúdorog Panaszok Zavatzky Vince tanító ellen. latin nyelvű doboz 93. Ungvár A terebesi és mátyfalvai kántori állás betöltése. latin nyelvű doboz 94. Ungvár Több kántori állás betöltése. latin nyelvű doboz 95. Ráczújfejértó A ráczfejértói kántor jellemzése. latin nyelvű 1

20 doboz 96. Ungvár A zánykai kántori állás betöltése. latin nyelvű doboz 97. Ungvár Hét kántorról jellemzés. latin nyelvű doboz 98. Ungvár Az elhunyt egyházmegyei papok névsora. latin nyelvű doboz 99. Ungvár 1843.??.?? Az egyházmegyei alapok pénzügyi állása. latin nyelvű doboz 100.? 1843.??.??. Megjegyzések a dorogi kerület összeírásához. latin nyelvű doboz 101.? 1843.??.??. Vallomások Dudinszky László tolvaj ellen doboz 102. Eperjes 1843.??.??. Latin vers Geganecz József eperjesi püspök tiszteletére. latin nyelvű doboz 103.? 1843.??.??. Gyűjtés a miskolci tűzkárt szenvedettek javára. magyar és latin nyelvű doboz 104. Hajdúdorog 1843.??.??. A dorogi új parókia terve. magyar nyelvű doboz 105. Ungvár 1843.??.??. Névsor a tanítóképzőről. latin nyelvű doboz 106. Ungvár 1843.??.??. Órarend. latin nyelvű doboz 107.? 1843.??.??. Medicina pastorális című könyv kapható doboz 108. Munkács 1843.??.??. Esperesi látogatások táblázatára minta. latin nyelvű doboz 109. Ráczújfejértó 1843.??.??. A ráczfejértói egyházközség összeírása. latin nyelvű doboz 110.? 1843.??.??. Megjegyzések a dorogi kerület iskoláihoz. latin nyelvű doboz 111. Tiszabűd 1843.??.?? A bűdi iskola állása. latin nyelvű doboz 112. Tiszabűd 1843.??.??. A bűdi kántor jellemzése. latin nyelvű doboz 113. Gelse 1843.??.??. A gelsei esperesi látogatás jegyzőkönyve. latin nyelvű doboz 114. Hajdúdorog 1843.??.??. Vegyes vallási táblázat Dorogon. latin nyelvű doboz 115.? 1843.??.??. Vegyes vallási táblázatra minta. latin nyelvű doboz 116.? 1843.??.??. Egyházközségi összeírás táblázatára minta. latin nyelvű doboz 117.? 1843.??.??. Újszövetség ajánlása doboz 118.? 1843.??.??. Egyházközségi látogatásra táblázatminták. latin nyelvű doboz 1. Tiszabűd A bűdi egyházközség összeírása. latin nyelvű doboz 2. Hajdúdorog Farkas István alapítványa szegény sorsú gyermekekért doboz 3. Ungvár Szabó György megjegyzése a krajnai kerületi gyűlés jegyzőkönyvéhez. latin nyelvű doboz 4. Ungvár Szabó György megjegyzése a tőketerebesi kerületi gyűlés jegyzőkönyvéhez. latin nyelvű doboz 5.? Kapocs Imre nőtlen állapotának igazolása doboz 6. Ungvár A templomban botrányt okozó böszörményiek megbüntetése. latin nyelvű doboz 7. Ráczújfejértó Szabó Mihály és Taskó Anna (?) jegyesek házassági elbocsátója Dorogra. latin nyelvű doboz 8. Ráczújfejértó Mihalik János és Tóth Mária jegyesek házassági elbocsátója Dorogra. latin nyelvű doboz 9. Ungvár Pályázni lehet a lucai udvari káplánságra. latin nyelvű doboz 10. Ungvár A vegyes házasságokból született árvák nevelésére a püspök évenkénti adományokat kér. latin nyelvű doboz 11. Ungvár Özv. Bichvárcsikné mennyi összeget vett fel az özvegyi pénztárból? latin nyelvű doboz 12. Ungvár Több kántor jellemzése. latin nyelvű doboz 13. Fábiánháza Vajda Bazil fábiánházi parókus végrendelete doboz 14. Ungvár Majdos (?) Illés szabad állapotának igazolása szükséges. latin nyelvű doboz 15. Ungvár Halász János kántorjelölt vizsgaeredményei. latin nyelvű doboz 16. Ungvár Három kántorjelölt vizsgaeredményei. latin nyelvű doboz 17. Ungvár Az ungvári tanítóképző növendékeinek I. félévi eredményei. latin nyelvű doboz 18. Ungvár A kökényesdi leltár felülvizsgálata. latin nyelvű doboz 19. Ungvár Szabó György megjegyzései a Nagykállói Esperesi Kerület őszi gyűléséhez. latin nyelvű doboz 20. Tiszabűd A bűdi lelkész néhány hívével kapcsolatos problémáról ír. latin nyelvű doboz 21. Ungvár Az esperesek a püspöki rendelkezéseket saját egyházközségük irattárába is jegyezzék fel. latin nyelvű doboz 22. Ungvár Szabó György megjegyzései a munkácsi kerület kántorairól. latin nyelvű doboz 23. Ungvár Primits János kántorjelölt vizsgaeredményei. latin nyelvű doboz 24.? Csurgovits rektor és Szabó professzor véleménye a görögkatolikus tanítóképzőkről. latin nyelvű doboz 25. Ungvár Szabó György véleménye az újdávidházi tanítói állás betöltéséről. latin nyelvű doboz 26. Ungvár A dorogi Orosz András a görögkatolikus szertartást óhajtja követni. latin nyelvű doboz 27. Hajdúdorog Kimutatás a dorogi iskolás gyermekek előmeneteléről. magyar nyelvű doboz 28. Ungvár Négy kántorjelölt vizsgaeredménye. latin nyelvű doboz 29. Ungvár Szabó István és Orosz Anna jegyesek hirdetések alóli felmentése. latin nyelvű doboz 30. Ungvár Szabó János bökönyi lelkész szorgalmasabban végezze a hitoktatást. latin nyelvű doboz 31. Ungvár Ferenczy János kántorjelölt vizsgaeredményei. latin nyelvű doboz 32. Ungvár Kiss Jánost Szabó György a felső-ribniczei kántorságra ajánlja. latin nyelvű doboz 33. Ungvár Szabó György megjegyzései a Nagykállói Esperesi Kerület látogatási jegyzőkönyvéről. latin nyelvű doboz 34. Ungvár A lelkészi lakást építeni nem akaró karásziakat figyelmeztetni kell. latin nyelvű 2

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) a) A Váci Asztalos Céh iratai 1743 1872 0,14 fm

IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) a) A Váci Asztalos Céh iratai 1743 1872 0,14 fm IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) Terjedelem: 1,22 fm, 12 doboz, 12 raktári egység Raktári hely: Vác Város Levéltára,... sz. raktár,... polc a) A Váci Asztalos Céh iratai

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 Terjedelem: 0,40 fm, 4 doboz, 4 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, II. emeleti folyosó Amint az a mellékelt genealógiai táblázatból is kitetszik,

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

A Polimertechnika c. tárgy (BMEGEPT AMT0) méréseinek beosztása a 2009/2010 tanév I. (őszi) félévében BsC hallgatók számára

A Polimertechnika c. tárgy (BMEGEPT AMT0) méréseinek beosztása a 2009/2010 tanév I. (őszi) félévében BsC hallgatók számára Polimertechnika Tanszék A Polimertechnika c. tárgy (BMEGEPT AMT0) méréseinek beosztása a 2009/2010 tanév I. (őszi) félévében BsC hallgatók számára Időpont: HÉTFŐ 8 15-10 00 h Hely: MT épület, a Tanszék

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

A bizottság 3 igen szavazattal meghozta a 17/2014/VIII.29./ H A T Á R O Z A T

A bizottság 3 igen szavazattal meghozta a 17/2014/VIII.29./ H A T Á R O Z A T 4.számú HVB jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Kossuth L. út 138. szám alatti jegyzői irodában a HVB üléséről 2014. szeptember 2-án 17:00-kor Jelen vannak: Antal Lászlóné HVB tag Síposné Ferge Katalin HVB

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai Somogy Megyei Levéltár Stephaits Richárd szolgabíró iratai 1784-1848. XIV. 32. Terjedelem Raktári egységek száma Terjed ifm. elem kisdoboz, nagy doboz, 1 csomó, Iratok: 0. 04. ifm. kötet, Kötetek: - ifm.

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPEST BAJNOKSÁG 2009/2010 tanév. Budapest, 2010. február 20. I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPEST BAJNOKSÁG 2009/2010 tanév. Budapest, 2010. február 20. I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Budapest XVII. Kossuth L. Ált. Isk. "A" 46,000 1 0,000 1 45,600 1 91,600 2 Budapest XVII. Körösi Cs. S. Ált. Isk. és Gimn. 44,900 2 0,000 1 45,200 2 90,100 3 Budapest XVI. Kölcsey

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 2 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935

A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁR KİSZEGI FIÓKLEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.62. A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935 db doboz = 0,12 fm db doboz = ifm db kötet = ifm Összesen:

Részletesebben

Gyorspont Országos Bajnokság

Gyorspont Országos Bajnokság Helyszín: Berettyóújfalu Kiskaliberű pisztoly OB. Matuska Pál (0789) 0789 Viharsarki Sportlövész Egyesület 178 2. Ficzere Tamás (1103) 1103 Viharsarki Sportlövész Egyesület 176 3. Kerekes Zoltán (1608)

Részletesebben

AMATŐR KUPA 2006. rövidtáv összetett végeredmény hosszútáv összetett végeredmény egyesületi sorrend

AMATŐR KUPA 2006. rövidtáv összetett végeredmény hosszútáv összetett végeredmény egyesületi sorrend file:///d:/web/akesz/00/eredm/e_ht.htm / 00.0.. : AMATŐR KERÉKPÁROS EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE KEZDŐLAP AMATŐR KUPA 00 KÉPTÁR ARHÍVUM RÓLU K TÁMOGATÓ K E-MAIL AMATŐR KUPA 00. rövidtáv összetett végeredmény

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 3 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005)

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) XV. 37 Digitális másolatok levéltári gyűjteménye 2002 b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) Terjedelem: 0,48 fm (+0,29 fm másolat), 48 tok (+29 tok másolat), 48 raktári

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola, Eszterlánc Óvoda Tagintézménye Dunaföldvár 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 5.-7., Tel.: 75/541-559 OM: 201167 Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai * 1. számú függelék Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai N é v Lakcím ASBÓTH ENDRE 4025 Db. Simonffy u. 13. BAGOLYNÉ DR. RINYU ILONA 4032 Debrecen, Károli G. u. 192. DR. BÁKONYI LÁSZLÓ 4031

Részletesebben

PC-Kismester Országos Informatikai Verseny. Döntő 2011. Eredmények

PC-Kismester Országos Informatikai Verseny. Döntő 2011. Eredmények Contact Studio Kft Bem József Ált. Isk. és A. M. I. Versenyző Ifjúságért Alapítvány PC-Kismester Országos Informatikai Verseny Döntő 2011. Eredmények I. KORCSOPORT GRAFIKADÖNTŐ 2011. JELIGE ISKOLA NÉV

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL:Pl Ugod) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,425 ifm + 1

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

2008-ban elért csúcseredmények:

2008-ban elért csúcseredmények: 2008-ban elért csúcseredmények: FÉRFIAK: 1. kcs. (25-29) 200 m gyors Molnár Gergely (1980) Sprint Fortuna SE 2:05,91 2008.01.20. Eindhoven Régi: Molnár Gergely (1980) Sprint Fortuna SE 2:06,54 2007.08.29.

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK 16 17. század Osiris Kiadó Budapest, 2002 TARTALOM ELOSZO JEGYZETEK AZ ELŐSZÓHOZ n 25 SZEPETNEKI GÁSPÁR MESTER, VESZPRÉMI ORKANONOK ÖSSZEÍRÁSA (1554) Szepetneki

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Szakigazgatási Szerveinek ELÉRHETŐSÉGI ADATAI

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Szakigazgatási Szerveinek ELÉRHETŐSÉGI ADATAI Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Szakigazgatási Szerveinek ELÉRHETŐSÉGI ADATAI Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Járási Gyámhivatal 2500

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE Helyszín: Nyíregyháza Városi Stadion Időpont: 2014. május. 08. A Versenybíróság elnöke: Fábián János

Részletesebben

Rabb Csenge 5.a 1. Pozsonyi Anna 7.a 3. Tálosi Kristóf 5.c 1. Szilágyi Lilla; Hergár Réka, Waller Tamara 6.c

Rabb Csenge 5.a 1. Pozsonyi Anna 7.a 3. Tálosi Kristóf 5.c 1. Szilágyi Lilla; Hergár Réka, Waller Tamara 6.c Versenyek Tanulók helyezés Felkészítő tanár vers és prózamondó 5-6. évf Rabb Csenge 5.a 1. vers és prózamondó 7-8. évf Pozsonyi Anna 7.a Schődl Gabi helyesírási 5. évf Tálosi Kristóf 5.c 1. könyvtári Szilágyi

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17 Iratjegyzék 1. d. I. sorozat

Részletesebben

06-24/407-609 E-mail: ovoda.titkarsag@vnet.hu Fax: 06-24 / 407-609

06-24/407-609 E-mail: ovoda.titkarsag@vnet.hu Fax: 06-24 / 407-609 Szigethalom Önkormányzat 2315. Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. 06-24/407-609 E-mail: ovoda.titkarsag@vnet.hu Fax: 06-24 / 407-609 Sorsz. Név Beosztás Iskolai végzettsége 1. Ágics Lászlóné

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 031206 Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképzo Iskola, Diákotthon

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

TOUR DE DEBRECEN 2014 SHIMANO DEBRECEN MARATON 120KM ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK

TOUR DE DEBRECEN 2014 SHIMANO DEBRECEN MARATON 120KM ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK 1 129 Róka Tibor DKSI-KTM Debrecen Master 03:04:33.906 2 155 Popovics Gergely Team Econix-CR Felnőtt 03:06:48.493 3 142 Nagy Gyula DKSI-Freeriderz Felnőtt 03:06:49.301 4 123 Solymosi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57/3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 12-én 18.00 órai

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Tantárgy Verseny neve helyezés

Tantárgy Verseny neve helyezés Sorszám Tanuló neve Osztály Tantárgy Verseny neve helyezés Verseny szintje Felkészítő tanár, tanító neve 1. Ladányi Zsuzsanna 8.b angol London Bridge 01. országos Bagdi Judit 2. Szegfű Patrik 6.c szorobán

Részletesebben

Az ösztöndíjban részesül:

Az ösztöndíjban részesül: Az ösztöndíjban részesül: A 2013/2014. tanév I. félévére I/A kategóri{ban Csernoviczki Éva, a Zsigmond Kir{ly Főiskola hallgatója, judo Dombi Rudolf, a Semmelweis Egyetem hallgatója, kajak-kenu Lőrincz

Részletesebben

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK UNGVÁR 1997 TARTALOM BEREGSZÁSZI JÁRÁS V Beregszász /EeperoBe Bakos/CBo6o,qa Szent László templom Bene/flo6pocinrm Jézus Szíve templom Bótrágy/EaTpaflb Szűz

Részletesebben

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK SPORTEREDMÉNYEK TANAK 2013/2014. tanév Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK Tordai Miklós I. helyezett 100 m síkfutás I. helyezett 200 m síkfutás I. helyezett Hegedűs Péter II. helyezett magasugrás I. helyezett

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április

RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április Iskolai, körzeti, megyei, országos szintű rendezvények RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április Nap Óra Rendezvény megnevezése Helyszín Felelős Megjegyzés 1. 8.00 Évkönyv fotózás iskola, Március 15.

Részletesebben

2. 1. doboz 1. csomó? 1877.??.??. 2. (114) 4. 1. doboz 1. csomó Ungvár 1877. 03. 10. 4. 2 magyar nyelvű

2. 1. doboz 1. csomó? 1877.??.??. 2. (114) 4. 1. doboz 1. csomó Ungvár 1877. 03. 10. 4. 2 magyar nyelvű Sorszám Doboz / csomó száma Keltezés helye Keltezés ideje Az irat sorszáma Tárgy Fólió Megjegyzés Javaslat a Szatmár vármegye területén lévő és a nagyváradi, ill. a 1. 1. doboz 1. csomó Szatmár 1876. 08.

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Intézményvezető: Fatérné Rothbart Mária fater.maria@hszi21.hu Intézményvezető-helyettes:

Részletesebben

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi napirendet fogadta el:

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi napirendet fogadta el: Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2010. december 14-én (kedden) 10,00 órakor a Józsefvárosi

Részletesebben

I. Debrecen Grappling Bajnokság

I. Debrecen Grappling Bajnokság I. Debrecen Grappling Bajnokság G4 Grappling Liga 2013-2014 4. forduló 2014.03.08 Végeredmény Gi Grappling leányok, nők Ifjúsági1 korosztály 48+ kg. 2 versenyző I. Tóth Anett Gracie Barra Orgovány II.

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 1. Leszármazási táblázat

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. szeptember 3- án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi naprendet fogadta el:

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi naprendet fogadta el: Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2010. november 02-án (kedden) 10,00 órakor a Józsefvárosi

Részletesebben

76. Horváth József 4484. Ibrány, Kossuth u. 102. 77. Horváth József 4484. Ibrány, Rózsa u. 21. 78. Horváth József (ifj.) 4484. Ibrány, Kossuth u.

76. Horváth József 4484. Ibrány, Kossuth u. 102. 77. Horváth József 4484. Ibrány, Rózsa u. 21. 78. Horváth József (ifj.) 4484. Ibrány, Kossuth u. Településünkön adóhátralékosok listája: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 55/B. -ában biztosított jogkörömben eljárva ez úton közlöm az adóhatóságnál nyílván tartott 90- napon keresztül folyamatosan

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 244/1997. (X.27.) számú. h a t á r o z a t a. a bírósági ülnökök választásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 244/1997. (X.27.) számú. h a t á r o z a t a. a bírósági ülnökök választásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 244/1997. (X.27.) számú h a t á r o z a t a a bírósági ülnökök választásáról A közgyûlés a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV tv. 10. j.)

Részletesebben

Takarék Kupa, Eszkimó- Indián Játékok

Takarék Kupa, Eszkimó- Indián Játékok Takarék Kupa, Eszkimó- Indián Játékok 2007. július 7. Tata Versenybírósági ülés kezdete: 2007. július 7. 7. 30 9:00 K-1 férfi serdülő VI. kcs. 2000m 1 Allaga Tamás Építők 2 Antal Bálint Nagymaros 3 Kun

Részletesebben

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA Rábaköz-Hanság Működési, utazási és Kiss József Turisztikai anyagköltség (Hanság Big Band) Szent Anna Plébánia Énekes Gitáros Csoportja

Részletesebben

IX. Országos Pedagógus Úszóverseny Szentes, 2009. március 08.

IX. Országos Pedagógus Úszóverseny Szentes, 2009. március 08. 50 m férfi gyorsúszás 1. Bitskey István Debreceni Egyetem 0:38,91 2. Kancsó János Tótkomlós 0:39,91 3. Szuhanek György Temesvár 0:40,16 4. Fonyódi György Esztergom 0:40,92 5. Deák Gyula Csongrád 0:48,28

Részletesebben

Tantárgyfelelős oktató neve. Félévi köv. Kredit pont

Tantárgyfelelős oktató neve. Félévi köv. Kredit pont II. Szakmai törzstárgyak 2. Körny.tud. al.ism. modul I. Alapozó tárgyak 1. Természettudományi és informatikai alapismeretek modul A törzsanyag tantárgyainak megnevezése (alapozó és szakmai törzstárgyak)

Részletesebben

Autóbusz-, villamos- és trolibusz-közlekedés a Virágkarneváli napon (2012. augusztus 20.)

Autóbusz-, villamos- és trolibusz-közlekedés a Virágkarneváli napon (2012. augusztus 20.) Autóbusz-, villamos- és trolibusz-közlekedés a Virágkarneváli napon (2012. augusztus 20.) TISZTELT UTASAINK, VÁROSUNKBA ÉRKEZŐ KEDVES VENDÉGEK! A 43. Debreceni Virágkarnevál és kísérő rendezvényei miatt

Részletesebben

TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, 1997. után U-17) MAGYAR BAJNOKOK

TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, 1997. után U-17) MAGYAR BAJNOKOK TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, után U-17) MAGYAR BAJNOKOK Fiú egyes 1971. Túri Béla Növényolaj Kinizsi SK 1972. Englert István Kilián FSE 1973. Englert István Kilián FSE 1974. Vörös György Zrínyi SE 1975.

Részletesebben

Csomagok, 2012. december 20. Ssz. Kinek? Hová? Kitől? Átvette

Csomagok, 2012. december 20. Ssz. Kinek? Hová? Kitől? Átvette Csomagok, 2012. december 20. Ssz. Kinek? Hová? Kitől? Átvette 1 Fejér Gabriella Bahána Pillangó Alapítvány kisdoboz 2 Beta Andrei Alin Bákó 3 Gyurka Vali Bákó Pillangó Alapítvány kisdoboz 4 Bartal Gábor,

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

II. Kategória /12. évfolyam /: A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag betűvel kiemelt tanulók jutottak tovább. A verseny döntőjének

II. Kategória /12. évfolyam /: A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag betűvel kiemelt tanulók jutottak tovább. A verseny döntőjének VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Prohászka Ottokár út 71. Telefon: 22/315-198 Tel./fax: 22/312-969 E-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu Honlap: www.vasvarigimn.hu A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag

Részletesebben

Versenyeredmények. Matematika

Versenyeredmények. Matematika Versenyeredmények Felső tagozat 2011/2012 tanév Matematika Bolyai Matematika Csapatverseny megyei 1. Bolyai Matematika Csapatverseny országos 27. Kalmár László matematikaverseny megyei 2. Horváth Dávid

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL Budapest, 2008 Szerzők: Dr. Farkas Alexandra Dr. Kovács Tamás Dr. Kovács-Kozma Zsuzsanna Nagyné Véber Györgyi Dr. Rónai Gábor Száraz Tünde Varga Zoltán

Részletesebben

ajánlott féléve Tantágy neve Előfeltétel kódja tanszék/i

ajánlott féléve Tantágy neve Előfeltétel kódja tanszék/i Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépészmérnöki alapszak "A" típusú tantárgyak Gépüzemeltetési szakirány mintatanterve 2009. szeptember 01. Matematika I. AMB1101 2 2 K 4 MI Dr. Blahota István - Mechanika

Részletesebben