Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. Kontrolling (vezetői információs) rendszer rendszerterve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. Kontrolling (vezetői információs) rendszer rendszerterve"

Átírás

1 LOGO-VIR Rendszerterv Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer rendszerterve 1/193

2 Alapadatok Dokumentum neve LOGO-VIR Rendszerterv Dokumentum azonosítója LVT-0002 Dokumentum verziókövetése Verzió Dátum Szerző Megjegyzés Ellenőrizte v Simon Csaba Szűcs Gábor Vida Ágnes Első verzió Csongor Eszter Simon Csaba Szűcs Gábor Vida Ágnes Projekt információ Szállítói projekt azonosító LOGO-VIR PMVJ projekt/pályázati azonosító ÁROP A-2/B 2/193

3 Tartalomjegyzék Alapadatok... 2 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló Bevezetés Előzmények Célok Fogalomtár Felmérés során készült feljegyzések Eljárások elemzése Bevezetés Általános megállapítások Intézményi terület Intézmény nyilvántartás Beszámoltatás, adatforrások Riportok, mutatószámok Oktatási terület vezetői információs nézete Oktatási intézmények nyilvántartása Ellátotti adatok Foglalkoztatotti adatok Szociális terület vezetői információs nézete Szociális intézmények nyilvántartása Ellátotti adatok Foglalkoztatotti adatok Kulturális terület Kulturális intézmények nyilvántartása Dolgozói adatok Gazdálkodási adatok Tevékenységi adatok Gazdasági társaságok /193

4 Gazdasági társaságok nyilvántartása Gazdasági társaságok beszámolói Riportok, mutatószámok Pályázat nyilvántartási és monitoring Pályázatok nyilvántartása Pályázatokhoz kapcsolódó beszámolók Riportok, kimutatások Helyben központos közbeszerzés Szabályozási háttér A helyben központosított közbeszerzések résztvevői A helyben központosított közbeszerzések tárgyi hatálya A helyben központosított közbeszerzés folyamata Nyilatkozattételek a rendszerben, adatok kezelése, közzététele Támogató technikai háttér Támogató hivatali szervezet Összegzés Informatikai rendszerterv Követelmények elemzése Szakmai követelmények Nem funkcionális követelmények Szakmai rendszerfunkciók Használati esetek Törzsadat funkciók Adatmodell Adattípus domének Adatdefiníciók Informatikai rendszerfunkciók Felhasználói felület Rendszerbiztonság Hardver és szoftver architektúra Fejlesztési módszertan Üzemeltetési terv /193

5 4.5. Integrációs terv A rendszer illesztési módjának leírása Érintett adatkörök Az adatkommunikáció módja Melléklet /193

6 1. Vezetői összefoglaló Jelen projekt keretében Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kontrolling (vezetői információs) rendszerét alakítjuk ki a meglévő LOGO rendszer infrastruktúra környezetében. A kialakítandó funkcionalitás a LOGO-VIR modul (rendszerkomponens) keretei között kerül implementálásra. Projekt és ennek megfelelően a vezetői információs rendszer (VIR) meghatározó területei, melyeket a Koncepciókészítési valamint Rendszertervezési fázisban vizsgáltunk, az alábbiak: Intézményi terület működésének és gazdálkodásának fenntartói szempontú beszámoltatása, vizsgálata, különös tekintettel az alábbi szakterületekre: o Oktatási intézmények o Szociális intézmények o Kulturális intézmények Gazdasági társaságok beszámoltatása PMJV tulajdonosi érdekeinek, ellenőrzési jogkörének támogatása céljából Pályázat nyilvántartási és monitoring megoldás kialakítása Helyben központosított közbeszerzés informatikai támogatása Az igényfelmérési és tervezési fázis folyamán a fenti területek feltérképezése során az Önkormányzat és IGSZ képviselő valamint a DK szakértői megbeszélések és egyeztetések keretében alakították ki közösen a jelen Rendszerterv szakmai és műszaki kereteit. Alkalmazott projektmódszertan alapján valamennyi megbeszélésről emlékeztető készült, mely minden érintettnek véleményezésre elküldésre került. Amennyiben érkezett korrekció, pontosítás az adott emlékeztetőhöz, akkor azokat beépítettük jelen Rendszerterv által lefedett szakmai és műszaki specifikációs halmazba. Amennyiben nem érkezett észrevétel, akkor az emlékeztető eredeti megállapításai képezik a javasolt megoldás alapjait. A Rendszertervben külön kiemeljük azon részterületeket, melyek az igények és megoldási lehetőségek szintetizálása során felülvizsgálatra és adott esetben elvetésre kerültek. A Megrendelőnek természetesen lehetősége van a Rendszerterv véleményezésére, ez fontos elvárás is, hiszen csak konszenzusosan elfogadott Rendszerterv képezheti a megvalósítás alapját. Általánosságban elmondható, hogy területenként eltérő specifikációs hajlandósággal 6/193

7 találkoztunk a felmérés, tervezés során, ennek megfelelően az igények részletezettsége is eltérő volt. Ennek ellenére jelen dokumentumban igyekeztünk területenként egyenszilárdságú szakmai és műszaki javaslatokat adni. Rendszerkoncepcióban definiáltuk, hogy jelen projektben és a szállított LOGO-VIR megoldásban a tanácsadási és rendszerfejlesztési tevékenység integráltan jelentkezik. A szállított megoldás a kialakított kontrolling funkcionalitás informatikai bázisán, vezetői információs módszertani és belső szabályozási változásokat indukál. Ezen módszertani és szabályozási (jellemzően beszámoltatáshoz kapcsolódó) változásokat az Önkormányzatnak kell kezdeményeznie és végrehajtania, a Szállító támogatásával. 2. Bevezetés 2.1. Előzmények Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyert el az Államreform Operatív Program - A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című pályázati felhíváson (ÁROP A-2/B) Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, kontrolling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál címmel. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő én Ajánlatkérő számára kontrolling (vezetői információs) rendszer kifejlesztése, integrálása a jelenlegi e- önkormányzati rendszerbe és ehhez kapcsolódó rendszerfejlesztési és tanácsadói és oktatási szolgáltatás ellátása tárgyban nyílt közbeszerzési eljárást indított. PMJV Önkormányzata a közbeszerzési ajánlatban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta és döntését a Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 587/2009 (12.17) határozata alapján én kihirdette. A közbeszerzési eljárásban hozott döntés szerint a nyertes ajánlattevő a Daten-Kontor Kft. lett. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Daten-Kontor Kft december 29-én vállalkozási szerződést (02-2/332-65/2009) kötöttek kontrolling (vezetői információs) rendszer fejlesztésére december 29-én megkezdődött hivatalosan a projekt a szerződő felek között január 14-én került sor a közös projektindító értekezletre a két fél között. A projekt eddigi (tervezési) szakaszában szakmai konzultációkra került sor. Felmérésre, összegyűjtésre és elemzésre kerültek az Önkormányzat jelenlegi tervezési és 7/193

8 beszámoltatási folyamatai és gyakorlatai. Az összegyűjtött információk alapján kialakításra került egy rendszerkoncepció, melyet az Önkormányzatnak átadtunk. A leadott rendszerkoncepció képezi az alapját eme rendszertervnek, az abban megfogalmazott irányvonalak mentén haladt tovább a projekt Célok Rendszerterv alapvető célja a Rendszerkoncepcióban megfogalmazott alapvető igények és megvalósítási koncepció további, részletes szakmai és műszaki kiterjesztése. A Rendszerkoncepcióban vizsgált feladatcsoportok mellett újabb területek kerültek szociális és kulturális intézményekkel kapcsolatos vezetői információs igények bevonásra. Így alakult ki jelen Rendszerterv szintjén lehetőségekhez pontosan behatárolt feladathalmaz. Rendszerterven megfogalmazott szakmai és műszaki javaslatok jelentik a megvalósítás alapjait, határozzák meg pontosan a kialakítandó LOGO-VIR rendszer funkcionalitását. Ezért fontos, hogy a Megrendelő véleményezésével, visszajelzéseivel segítse a Rendszerterv véglegesítését, elfogadását. Rendszerterv 3. fejezetében a feladatkör szakmai (üzleti) vetületével foglalkozunk elsődlegesen, míg a 4. fejezetben a kialakítandó funkcionalitás műszaki (informatikai) dimenziója kerül előtérbe Fogalomtár Adatforrás Adatszolgáltatás Adattörzs Beszámoló Egy egyesített dokumentumba beillesztendő információkat tartalmazó fájl. Bizonyos kért adatoknak felkérésre az illetékes felsőbb szervvel való közlése. Törzsadatok halmaza. Egy szervezet által egy másik felettes vagy valamilyen felügyeleti joggal bíró szervezet számára nyújtott adatszolgáltatás. 8/193

9 DMZ Elektronikus adatforrás Forrás SQL Főkönyv IGSZ A személyes vagy vállalati hálózatok megbízhatatlan külső, és a megbízott belső része között elhelyezkedő terület. A DMZ a benne elhelyezkedő hálózati eszközökhöz és erőforrásokhoz, mind a megbízott belső, mind a megbízhatatlan külső területről engedélyezi a hozzáférést, de megakadályozza, hogy a külső területről bármilyen kérés vagy hozzáférési kísérlet eljusson a belső hálózatra. Informatikai rendszer vagy állomány, mely számítástechnikai eszközökkel elérhető és manuális adatbevitel nélkül szolgáltat adatokat. A FORRÁS-SQL rendszer modulokból - alrendszerekből - álló windows-os kezelői felületű, SQL adatbázisra épülő integrált ügyviteli és bonyolítási rendszer. A rendszerben lévő modulok egymásra építkeznek, számuk tetszőlegesen bővíthető. Egy adott gazdálkodó szervezet adminisztrációja alapvetően két jól elkülöníthető részre osztható. Az egyik a felhasználó tevékenységeinek bonyolítása, amely magában foglalja a rendelések nyilvántartását, előkalkuláció készítését, árajánlat készítését, anyag- vagy árubeszerzést, termék előállítást, valamint az áruértékesítést. Az adminisztráció másik része az ügyviteli elszámolások köre. A könyvviteli számlák összességét, a valamennyi könyvviteli számlát tartalmazó feljegyzést főkönyvnek nevezzük; a főkönyvhöz tartozó számlák pedig a főkönyvi számlák. Intézmények Gazdasági Szolgálata A hozzárendelt részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmények pénzügyi gazdasági, műszaki intézményellátó és egyéb szolgáltató tevékenységét végzi. Interfész Két funkcionális egység együttműködését biztosító adatcsere, ill. ennek technikája, a különböző adatátviteli berendezések és adatátviteli vonalak összekapcsolásának és együttműködésének módja. 9/193

10 Intézmény Kettős könyvvitel KIR Az önkormányzat által fenntartott, helyi önkormányzati költségvetési szerv, valamint önként csatlakozott szervezet. A gazdálkodó a kezelésében, illetve tulajdonában levő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről olyan könyvvitel nyilvántartást köteles vezetni, amely az eszközökben (aktívákban) és a forrásokban (passzívákban) bekövetkező változásokat a valóságnak megfelelően, folyamatosan, áttekinthetően mutatja. Közoktatási Információs Rendszer KIR-IMI LOGO Magiszter Kincstár Központosított Illetményszámfejtő Rendszere (KIR) részeként elérhető Intézményi munkaügyi információs (IMI) modul Integrált Önkormányzati Rendszer Magiszter Iskolaadminisztrációs Rendszer Normatíva Önkormányzat A normatíva hazai gyakorlatunkban azt mutatja meg, hogy a kötelező feladatokhoz kapcsolódóan a feladatmutató egységének éves teljesítéséhez mekkora pénzügyi forrást biztosít a központi költségvetés állami támogatásként, illetve átengedett személyi jövedelemadóból. Pl. 100 %-ban állami támogatás a forrása az alapfokú művészetoktatásnak, a fogyatékos tanulók kollégiumi ellátásának, a középfokú nevelés-oktatásnak. A normatíva folyó kiadásokat finanszíroz, deklaráltan csak részben biztosítja a feladat ellátásához szükséges pénzügyi forrást, a helyi önkormányzatnak más forrásokkal is ki kell azt egészíteni. A helyi közakaratot kifejező, helyi érdekű közügyekben demokratikus módon, a széles nyilvánosság bevonásával eljáró szerv. 10/193

11 PIR A költségvetési intézmények Pénzügyi Információs Rendszere. PIR szám A költségvetési intézmények PIR-ben meghatározott törzsszáma. Saját előadás Tájelőadás Taninform Törzsadat Tűzfal Olyan színházi alkotás, amelynek előadásához szükséges szerzői jogokkal a felhasználási szerződés alapján meghatározott időre vagy előadásszámra a színház rendelkezik, az előadás a színház által szerződtetett alkotóés előadóművészek művészi tevékenységével jön létre, és a színház szervezésével, a színház költségvetéséből kerül a nyilvánosság elé. Az előadó-művészeti szervezet alapító okiratában megjelölt székhely településen kívül játszott előadás. Iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftver. A költségvetési törvényben meghatározott informatikai normatíva lehetőséget biztosított arra, hogy az intézmények és fenntartóik által végzett iskolai adminisztrációs munka a program használatával könnyebben tervezhetővé és egyszerűen elvégezhetővé váljon. Olyan több folyamat, modul, komponens által használt közös alapadat. Olyan szoftveres és/vagy hardveres technika, amellyel az intézmények a helyi hálózatukat megvédhetik a külső hálózatról (jellemzően az Internetről) érkező betörések ellen, a bejövő és kimenő adatforgalom figyelésével, megszűrésével és korlátozásával. 11/193

12 VIR Vezetői információs rendszer A vezetéstámogató rendszerek egyik fajtája, mely a felső- és középvezetés számára nyújt információt az intézmény múltbeli teljesítményéről, a pillanatnyi állapotáról és a jövőbeni céljairól. Legfőbb feladata a napi és a stratégiai döntéshozatal támogatása külső és belső információkkal egyaránt. 12/193

13 2.4. Felmérés során készült feljegyzések A rendszertervezési tanácsadás keretein belül az előkészítés, felmérés során a heti előrehaladásról haladásjelentések, a lefolytatott interjúkról pedig emlékeztetők készültek: Haladásjelentések: LOGO_VIR_03_haladásjelentés_ xls LOGO_VIR_04_haladásjelentés_ xls LOGO_VIR_05_haladásjelentés_ xls LOGO_VIR_06_haladásjelentés_ xls LOGO_VIR_07_haladásjelentés_ xls LOGO_VIR_08_haladásjelentés_ xls Emlékeztetők: Emlékeztető_LVM0001_2010_01_14.doc Emlékeztető_LVM0002_2010_01_15.doc Emlékeztető_LVM0003_2010_01_15.doc Emlékeztető_LVM0004_2010_01_20.doc Emlékeztető_LVM0005_2010_01_22.doc Emlékeztető_LVM0006_2010_01_25_v2.doc Emlékeztető_LVM0007_2010_01_26.doc Emlékeztető_LVM0008_2010_01_27_v2.doc Emlékeztető_LVM0009_2010_01_28.doc Emlékeztető_LVM0010_2010_01_29.doc Emlékeztető_LVM0011_2010_01_29.doc 13/193

14 Emlékeztető_LVM0012_2010_01_29.doc Emlékeztető_LVM0013_2010_02_04.doc Emlékeztető_LVM0014_2010_02_10.doc Emlékeztető_LVM0015_2010_02_11.doc Emlékeztető_LVM0016_2010_02_15.doc Emlékeztető_LVM0017_2010_02_19.doc Emlékeztető_LVM0018_2010_02_22.doc Emlékeztető_LVM0019_2010_02_23.doc Emlékeztető_LVM0020_2010_02_23_v2.doc Emlékeztető_LVM0021_2010_02_24_v2.doc Az emlékeztetőket a rendszerterv mellékletként tartalmazza. 14/193

15 3. Eljárások elemzése 3.1. Bevezetés Rendszertervezési fázis igényfelmérési és tervezési tevékenységei az átadott Rendszerkoncepció bázisán és kijelölt, lefeketett logikájában folytatódtak. Elfogadott, konszenzusos megközelítés volt, hogy az eljárásokhoz kapcsolódó felülvizsgálati és átalakítási javaslattételi tanácsadói tevékenységek valamint a kontrolling informatikai rendszer kialakítása nem független projekt tevékenységek, hanem egy közös célt szolgálnak: 3 önkormányzati eljárás (továbbiakban terület vagy feladatcsoport) tekintetében a kialakítandó LOGO-VIR rendszerkomponens biztosítson informatikai támogatást az eljárás (terület) egészének vagy bizonyos kritikus részeinek, ezzel jelentősen átalakítva a jelenlegi folyamatokat. Ez elmúlt hónap felmérési és tervezési tevékenységei alapján pontosan meghatározható és behatárolható az a vezetői információs igényhalmaz, melyet a LOGO-VIR funkciócsoport támogatásával kívánunk lefedni. A Koncepciótervben meghatározott önkormányzati területek (feladatcsoportok) pontosítása megtörtént, eredeti koncepcióban megfogalmazottak mellé további területek kerültek bevonásra. Jelen fejezetben az igényfelmérési és tervezési fázis eredményeként pontosított szakmai igényeket és javasolt üzleti megoldásokat ismertetjük. Technikai szintű ismertetésre a 4. fejezet biztosít keretet. Ebben a fejezetben a kontrolling célú valamint üzleti logikai megközelítés az elsődleges, a vezetői információs rendszerrel kapcsolatban megfogalmazott szakmai igények és azokra adott megvalósítási válaszok ismertetése Általános megállapítások Vezetői információs témakörben több feladatcsoportot és területet is vizsgáltunk. Eltérő jellegük ellenére azonban számos közös jellemzővel bírnak, mely hangsúlyok a LOGO-VIR 15/193

16 megoldás gerincét is jelentik. Ezen meghatározó dimenziók: Nyilvántartások: nincs az adott területre jellemző adatkörök vonatkozásában egységes, informatikai támogatottságú nyilvántartás, vagy ha van is, az nem teljeskörű, információtartalma nem kielégítő, területenként eltérő szerkezetű. Területenként egységes szerkezetű nyilvántartások kialakítása kiemelt jelentőségű. Új központi törzsek jellegükből fakadóan átvehetik és kiválthatják az eddigi szétdarabolt nyilvántartások szerepét (intézmény: kulturális, oktatási, szociális); azok funkcionalitását kiterjeszthetik (pályázatok kezelése) illetve eddig nem létező területeknek biztosíthatnak nyilvántartást (gazdasági társaságok, egyéb önkormányzati intézmények). További nélkülözhetetlen eredménye az egységesített nyilvántartásoknak, hogy az intézményekhez, gazdasági társaságokhoz, pályázatokhoz rendelt egyedi azonosítók segítségével valósíthatóak meg az alapvető LOGO-VIR funkcionalitások, belső és külső integrációs kapcsolatok, hivatkozások. Beszámoltatás, adatforrás: intézményekkel és pályázatokkal kapcsolatos irányítói, fenntartói jogok, hatáskörök, akárcsak az intézmények működésének és gazdálkodásának szabályai (az önállóság keretén túl) jogszabályokkal (törvények, rendeletek, szakágazati előírások, helyi szabályozás) pontosan definiáltak. Ezen, rendkívül szabályozott kereten belül a vezetői információs rendszerben a hangsúlyok az irányítási és fenntartói feladatok ellátásához szükséges alapinformációk begyűjtésén, valamint az intézmények működésének és gazdálkodásának átláthatóságán vannak. Az irányítói és fenntartói feladatok hatékony gyakorlása mellett bizonyos intézményi alapadatok beszámoltatása a fenntartó szakterület által végzett további adatszolgáltatás (Pénzügy Minisztérium, Magyar Államkincstár, stb.) alapjait képezik. Hasonló a helyzet a gazdasági társaságok tekintetében, ahol a tulajdonosi jogok gyakorlásához és tulajdonosi érdekek érvényesítéséhez szükséges naprakész gazdálkodási alapinformációk bekérése az első, kiemelt jelentőségű feladat. Megállapításunk szerint a beszámoltatási, adatbekérési terület, akár az intézményi, akár a gazdasági társasági területet is tekintjük, eddig a feladat fontosságához és súlyához mérten nem kapott elégséges módszertani és informatikai támogatást. Riportok, képzett mutatószámok: intézményi szinten kiemelkedő jelentőségű vezetői információs igényt fog a rendszer kielégíteni azáltal, hogy az egyes intézményegységektől bekért ellátotti és létszámadatokat strukturáltan elérhetővé teszi elemi (tag)intézmény (telephely) szinttől kezdve, intézmény 16/193

17 szinten át, az önkormányzati szintig. Teszi mindezt a szakfeladati dimenzió mentén, amennyiben a fenntartó ilyen bontást ír elő a beszámoltatás során. Látható, hogy korábbi pontban említett beszámoltatási hiányosságok orvoslásával praktikusan az eddigi elégtelen információk (nem, vagy csak hiányos, részlegesen elérhető, egységesen nem tárolt adatok) is teljeskörűvé tehetők. Bizonyos esetekben már az adatbekérés informatikai szemléletű strukturálása, tárolása és felhasználó igényeinek megfelelő megjelenítése is jelentős előrelépés a jelenlegi helyenként gyakorlathoz ( vagy papíralapú) képest. Természetesen a LOGO- VIR-ben kialakított funkcionalitás többre is vállalkozik, mint egy egyszerű adatbekérés-tárolás-publikálás folyamat informatikai támogatása. Eltérő adatforrásokból származó adatok előredefiniált mutatószámok képzésében is szerepet játszanak. Kiemelt jelentőségű az intézmények közgazdasági- és funkcionális bontottságú költség/kiadás adatainak elemzése ellátotti létszámadatok mentén. Forrás SQL főkönyvi adataiból kinyert költség/kiadás adatok lesznek a fajlagos mutatószámok alapja. Továbbiakban részletesen áttekintjük a projekt keretében vizsgált 4 feladatcsoportot (eljárást): Intézményi terület o Oktatási, o Szociális és o Kulturális részterületek Gazdasági társaságok Pályázati nyilvántartás és monitoring Helyben központosított közbeszerzés 3.3. Intézményi terület Koncepcióterv szintjén csak az oktatási terület előzetes igénye lett vizsgálva és koncepcionálisan informatikai megoldással lefedve LOGO-VIR keretében. A Megrendelő kérésének megfelelően az oktatási terület a szociális valamint a művelődési (további humán) területekkel egészült ki területenként eltérő szakmai igényekkel. 17/193

18 Intézményi terület költségvetési súlyát (bevétel és kiadási oldal), foglalkoztatotti és ellátotti létszámadatait, valamint közszolgálati feladatait tekintve is kiemelkedő jelentőségű az Önkormányzat gazdálkodásában, működésében. Súlya és jelentősége révén kiemelten vizsgálandó vezetői információs szempontból. Intézményi terület LOGO- VIR-be történő bevonásával az Önkormányzat irányítói, fenntartó szerepköre erősödhet, gazdasági és szakmai kontroll mértéke növelhető, rendszerből származó adatokkal az intézményi tevékenységek ellenőrzése és azokra alapuló vezetői döntések előkészítésének hatékonysága növekedhet. Következőkben áttekintjük a korábban nevesített 3 dimenzió (nyilvántartások/törzsek, beszámoltatás és riportok/mutatószámok) mentén az intézményi területtel kapcsolatos általános igényeket, javasolt üzleti megoldásokat, először egységes intézményi szinten, majd az önálló területeket (oktatási, szociális, kulturális) azok specialitásaival összegezzük Intézmény nyilvántartás Korábbiakban már rámutattunk egy egységes, önkormányzati szintű, ágazatfüggetlen, teljeskörű intézménytörzs, nyilvántartás kialakításának időszerűségére. Egységes nyilvántartás indokai, előnyei: Valamennyi önkormányzati intézményt tartalmazza, közös felületen Kezeli az intézményi tagozódást (főintézmény, tagintézmény/telephely, intézményegység) hierarchiák. Intézmények adatai nyilvánosak, alapító okirat rögzíti, így azok strukturáltan tárolhatóak, ábrázolhatóak, megjeleníthetőek. Leíró adatok körének döntő többsége független az adott ágazattól (területtől) ahová az intézmény tartozik, így közös nyilvántartásban foglalhatóak. Intézményre jellemző kiemelt adatok egységes szemléletben tölthetőek (kapcsolódó nyilvántartás, előredefiniált értékkészlet -> ágazat, közfeladat, szakágazat, intézmény típus, stb.). Intézmények számos egyedi azonosítóval rendelkeznek, melyeket célszerű nyilvántartani (PIR azonosító/törzsszám, OM azonosító, szakágazat, szakfeladat, elszámolási egységcsoport, elszámolási egység, stb.). Nyilvántartásokban lesznek fenntartott azonosítók, melyek pl. szakterületi szabályozás későbbi módosulásából származó, új intézményazonosítók 18/193

19 rögzítését teszik lehetővé. Intézményekhez egyedi LOGO-VIR azonosító rendelődik, mint minden további informatikai logika és hivatkozás alapja. Intézményhez leíró jelleggel (ez különböző, mint a beszámoltatásból származó adat) eltárolható az alapító okiratban szereplő maximális (ellátotti) létszám kapacitás (oktatási és szociális ágazatban), költségvetési rendeletből az intézményi dolgozói létszámadat. Intézményi nyilvántartás a különböző jogosultsági beállítások és publikálási nézetek mentén folyamatosan élőntartható és kielégítheti a belső (önkormányzati) és külső (képviselői, civil) igényeket is. Publikálási nézetek lehetővéteszik, hogy csak az ágazatfüggetlen adatok egy meghatározó köre illetve az adott nézetre jellemző ágazatfüggő adatok jelenjenek meg. Megjelenítés során lehetőség van meghatározó adatokra szűrni (ágazat, közfeladat, főintézmény, stb.), így az egységes, közös nyilvántartásból csak az igénynek megfelelő intézményhalmazt elérni. Intézmény szinten lehetőség van dokumentumokat csatolni (alapító okirat, működési engedély, egyéb) Összefoglalva: ezzel az egységes LOGO-VIR nyilvántartással az intézményekre jellemző valamennyi adat karbantartható, tárolható. A későbbiekben ismertetendő adattartalmat tekintjük kiinduló alapnak, melynek módosítására a Megrendelőnek a Rendszerterv véleményezése során lehetősége van. Egységes intézmény nyilvántartásban átadáskor csak a PMJV irányítású és fenntartású intézmények szerepelnek. A Megrendelően a későbbiekben lehetősége lesz nem önkormányzati intézmények felvételére is, azzal a megszorítással, hogy a nyilvántartás adatbeviteli logikája az önkormányzati intézményekre van testreszabva (kötelező mezőtöltöttség, referencia értékek, stb.). Az új egységes intézmény nyilvántartás létrejöttével vizsgálni kell a meglévő, szegmentált egyedi nyilvántartások kiváltását, megszüntetését. Amennyiben ez nem történik meg, egy fenntartott azonosító illetve az ágazat besorolás segítségével egyértelmű hivatkozás tehető az egységes intézménytörzs egy eleme és a szeparált nyilvántartásban szereplő bejegyzés között. 19/193

20 Intézmény nyilvántartás javasolt adattartalom Címke Intézmény azonosító Intézmény rövid neve Intézmény hosszú neve Ágazati besorolás Önkormányzati intézmény Szakágazati alapbesorolás Gazdálkodás típusa Intézmény típusa Besorolás Leírás Intézmény egyedi LOGO-VIR azonosítója Intézmény rövid neve Intézmény hosszú neve Ágazat I vagy N érték - induláskor default 'I' Alapító okirat szerint, szakfeladat név Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolás Főintézmény, tagintézmény Közszolgáltató, közintézmény Közfeladat, alaptevékenység Jogszabályban meghatározott közfeladat Tevékenységek Szakfeladatok Intézmény irányító szervezet Tevékenységek Szakfeladatok tevékenység típusonként Alapító okirat szerint: PMJV Alapító okirat szerint: PMJV és egyéb Fenntartó szervezetek Működési kör Székhely címe Levelezési címe önkormányzat Alapító okirat szerint: PMJV és egyéb önkormányzat Székhely címe Levelezési címe 20/193

21 Telephelyek címe Intézmény telefon, fax Honlap Alapító okirat, jogszabály Működési engedély Tényleges telephelyek (nem főintézmény tagintézményei) Intézmény telefon, fax Honlap Hivatkozás a dokumentum azonosítójára Hivatkozás a dokumentum azonosítójára Vezető neve, beosztása (esetleg javadalmazási Vezető neve, beosztása Telefon, fax Kapcsolattartó neve, beosztása Telefon, fax Leíró mező Főintézmény VIR egyedi azonosító Elszámolási egység csoport kód adat) Telefon, fax Kapcsolattartó neve, beosztása Telefon, fax Általános leíró mező Főintézmény egyedi LOGO-VIR azonosítója Csak főintézmény esetén töltendő - Forrás SQL Elszámolási elsődleges Elszámolási másodlagos egység egység Forrás SQL egyedi azonosító IGSZ esetén szükséges 2. elszámolási egység is Ügyletkód ANK esetén szükséges (intézményegység) Forrás SQL 21/193

22 Adószám PIR azonosító OM azonosító Szakágazat Fenntartott azonosító1 Fenntartott azonosító2 Fenntartott azonosító3 Ellátotti létszám Férőhelyi kapacitás Dolgozói létszám - álláshely Pedagógus Nem pedagógus Főintézmény alapító okiratban szereplő adószáma Törzsszám Oktatási ágazat esetén releváns intézmény kód Szakfeladat kód az alapító okiratból Fenntartott azonosító1 Fenntartott azonosító2 Fenntartott azonosító3 Tájékoztató jelleggel Alapító okiratból és/vagy működési engedélyből Költségvetési rendeletben meghatározott szám Oktatási (fő)intézmények esetén a költségvetés alapján Oktatási (fő)intézmények esetén a költségvetés alapján Fenti táblázatban kiemelt adatok értékei kötöttek (lásd törzsek), többi mező a felhasználó által szabadon tölthető leíró adat. Az intézmény nyilvántartás a következő alfejezetekben ismertetett törzsekből építkezik Intézmény törzsek Intézménytörzs: intézmények leíró adatait, azonosítóit tartalmazó törzs. Az intézmény nyilvántartás alapja, kapcsolódó törzsekből építkezve, azokkal együtt biztosítja a felhasználó számára az egységes nyilvántartási felületet adattartalmát. 22/193

23 Gazdálkodás típusa: feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerinti besorolás: önállóan gazdálkodó és működő, önállóan működő. Intézmény típusa: főintézmény, tagintézmény (telephely) Elszámolási egység csoport és elszámolási egység törzsek: ForrásSQL-ből származtatott törzs. Jelenlegi tervezési koncepció értelmében az intézmény törzsben tárolt érték (egy elemi intézményhez vagy telephelyhez 1 csoport és 2 elszámolási egység rögzíthető), hivatkozva jelen törzsre. Amennyiben ez az intézményszempontú összerendelési megközelítés nem megvalósítható, külön intézmény-csoport vagy csak külön intézmény-elszámolási egység összerendelő logikát kell kialakítani Ágazat, tevékenység, szakfeladat törzsek Az intézményeket feladataik szerint csoportosítani, osztályozni szükséges. Továbbá tevékenységük a hatályos szabályozás szerint elemi szakfeladatokkal reprezentálható. LOGO-VIR-ben szükséges intézmények vonatkozásában létrehozni ezen törzseket, hogy: azok intézmények szintjén hivatkozhatóak legyenek o csoportosítási, kategorizálási ismérv o leírják az adott intézmény alapfeladatait azok intézményekhez rendelésükkel beszámolási és riport struktúrákat definiálnak Ágazat: belső LOGO-VIR törzs, alapvetően az intézmény önkormányzati logikájú ágazat besorolását támogatja -> oktatási, szociális, kulturális, sport, egyéb Tevékenység: szintén belső LOGO-VIR törzs, lehetőséget teremt az elemi részletezettségű szakfeladat struktúra átfogóbb, önkormányzati terminológia szintű ábrázolására, csoportosítására, például az alapító okiratokban szereplő közfeladat, alaptevékenység értékek vagy más elfogadott besorolás mentén -> közoktatás; óvoda, általános iskola, alapfokú művészeti oktatás, szociális alap és szakosított ellátás; 23/193

24 Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás; Gyermekjóléti alapellátás és gyermekvédelmi szakellátás; Gyermekjóléti alapellátás és gyermekvédelmi szakellátás; stb. Tevékenység típus: Szakfeladatok csoportosítását szolgálja a tevékenység típus -> alap, kiegészítő, kisegítő, vállalkozási tevékenység. Szakfeladat: PM tájékoztatója szerinti államháztartási szakfeladatok rendjében található elemi feladat. Államháztartás valamennyi alrendszerének, így az önkormányzatok tevékenységét is teljesen lefedő feladatstruktúra. LOGO-VIR rendszerben kiemelt jelentőségű törzs, mely beszámolók adatbekérési dimenziót, valamint a kiadások funkcionális bontását biztosítja. Törzs kialakításakor külön figyelmet érdemel a szakfeladati rend éves költségvetéssel összhangban történő változásának kezelése. Minden elemi szakfeladathoz kötelezően meg kell adni a Tevékenység azonosítóját (önkormányzati logikájú csoportosítás). Normatív jogcímek: az önkormányzat, döntően az intézményein keresztül végzett feladatai egy részéhez normatív hozzájárulást és normatív, kötött felhasználású támogatást kap a központi költségvetésből. Az intézményfinanszírozás során a normatív támogatást egészíti ki az Önkormányzat saját forrásaival (bevételek). Normatív jogcím elemzési dimenzió beemelését a LOGO-VIR rendszerbe elvetettük. Ennek megfelelően, mint törzsadat sem lesz leképezve. Ábrázolás elutasításának okai az alábbiak: Normatív támogatási jogcímek igénylésének alapja a jelent tárgykörben releváns oktatási és szociális ágazatban döntően az ellátotti létszám. Mint mennyiségi egység a normatív kvótával (fajlagos érték) együtt határozza meg a támogatás összegét. Költség/kiadási oldalon nincs normatív jogcímbontás, hanem csak szakfeladati. Amely szakfeladati bontás bármennyire is hasonlóságot mutat a normatív jogcímbontással, mégsem feleltethetőek meg egymással egy-az-egyben. Minden évben változó besorolású struktúra, ezért összerendelési logikák karbantartását költségessé teszi. Csak bevételi oldal egy részét fedi le, míg jelen kontrolling megközelítés a költségek/kiadások pontos és teljeskörű feltérképezésére fókuszál. Intézmények szolgáltatnak alapadatokat a normatív támogatás igényléséhez (tervezés, évközi módosítás -> lemondás, pótlás) és év végi beszámoláshoz 24/193

25 intézmény illetve utóbbi esetben telephely/tagintézmény szinten. Tehát intézményenként és telephelyenként/tagintézményenként rendelkezésre áll az ellátottak kapcsán illetve egyéb mutatószám mentén igényelt és kapott normatív támogatás mértéke. Ez utólag összevethető a LOGO-VIR-ből származó intézmény (telephely/tagintézmény) és vagy szakfeladat szintű tényleges és teljes költség/kiadás adatokkal, akár fajlagos (ellátotti) szinten is. Ehhez azonban a LOGO-VIR csak költség/kiadás oldalt tudja biztosítani intézményi és/vagy szakfeladati bontásban Összerendelések Intézmény tevékenység típus - szakfeladat összerendelés: alapító okirat szerinti főintézmény szintű tevékenység típus (alap, kisegítő, stb.) és elemi szakfeladat összerendelés. A főintézményre megadott összerendelés érvényes a tagintézményekre/telephelyekre is automatikusan, de lehetőség van tagintézmény/telephely szintű szűkített (kevesebb, csak az adott tagintézményre jellemző) összerendelésre is. Ezen összerendelés alapján jeleníthető meg az intézmény nyilvántartásban az adott intézményhez tartozó tevékenységek (elemi szakfeladat -> tevékenység) és szakfeladatok. Természetesen ezen összerendelés nem csak az intézmény nyilvántartáshoz szolgáltat adatokat, hanem a későbbiekben ismertetett beszámoltatási funkciónál határozza meg adott intézmény vonatkozásában a releváns szakfeladati adatbekérési dimenziókat. 25/193

26 Beszámoltatás, adatforrások A vezetői információs rendszer egyik meghatározó alappillére, a nyilvántartások mellett. Adatforrások két típusra oszthatóak: LOGO-VIR által biztosított web-es adatbekérő felületen rögzítettek Automatikus adatbeolvasás jelenleg csak a Forrás SQL adatbázis kapcsolat LOGO-VIR keretében kialakított web-es adatbekérők terület- és ágazatspecifikus tartalmi részeivel az adott terület ismertetésekor foglalkozunk, míg technikai vonatkozásait a műszaki részben ismertetjük. Általánosságban elmondható, hogy azok még ha azonos adatkörökre is vonatkoznak, mint pl. ellátotti adatok, dolgozói létszám mindig az adott terület igényeinek megfelelő struktúrában érhető el. A web-es felületen történő beszámoltatást, adatrögzítést segíti, hogy az előző beszámolás során felvitt adatok egy körét (jellemzően a statikus értékek) a rendszer felajánlja, így azokat nem kell újból rögzíteni, ha az adott érték nem változott. Forrás SQL rendszerrel történő integrációról, azokkal kapcsolatos integrációs alaplogikai (tehát nem műszaki) elképzelésekről, azok általános érvényessége miatt itt, az átfogó intézményi szinten foglalkozunk. A rendszerintegrációnak nincs területspecifikus vonása, az általános érvényű mind az oktatási, mind a szociális valamint művelődési (kulturális) területre. Forrás SQL az Önkormányzat számviteli és könyvviteli rendszere. Az Önkormányzatot illetve ami esetünkben fontos intézményeit vagyoni, pénzügyi és jövedelmi szempontból érintő valamennyi gazdasági eseményről bizonylat készül és azt rögzítik a Forrás SQL-ben. Az Önkormányzatnál, mint államháztartási/költségvetési szervnél módosított teljesítés szemléletű (pénzforgalmi) könyvvitelt folytatnak. Vezetői információs szempontból az előirányzat teljesítési számlákon a pénzforgalmak elszámolása, a kiadások fajtája és neme szerinti ún. közgazdasági osztályozás (költségnem) szerint, valamint a kiadások szakfeladatonkénti ún. funkcionális osztályozás szerint történnek. 26/193

27 Az általánosabb megfogalmazás érdekében a szorosan vett pénzforgalmi szemléletű kiadások helyett, a költség/kiadás illetve helyenként a költségnem fogalmakat használjuk. LOGO-VIR szempontból tehát költségek/kiadások közgazdasági osztályozása szerinti 5-ös (kiadások előirányzat teljesítése) számlaosztályon valamint a funkcionális osztályozás szerinti 7-es (tevékenységek kiadási előirányzat teljesítése) számlaosztályon lekönyvelt bizonylatok jelentik az alapadatokat az intézményi gazdálkodásának. Látható, hogy a Forrás SQL-ben található gazdálkodási pontossága, teljessége alapvetően határozza meg a LOGO-VIR lehetőségeit. A pontosság és teljesség ebben az esetben nem egy zárt számviteli rendszerre jellemző, számviteli alapelvekkel hivatkozható elvárások. Esetünkben ezen fogalmak az alábbi kritikus területeken ragadhatóak meg: elvárás, hogy minden közvetlenül a tagintézményen/telephelyen jelentkező költség/kiadás az adott tagintézmény/telephely elszámolási egységéhez rendelődjön (ANK esetén az intézményegységeket/telephelyeket reprezentáló ügyletkódhoz) amennyiben ez az elsődleges könyveléskor nem így történik, akkor az intézményszinten jelentkező egyéb költségekkel/kiadásokkal együtt felosztásra kerüljenek -> költségfelosztás elvárás, hogy valamennyi költség/kiadás a valódi szakfeladathoz rendelődjön, amennyiben ez az elsődleges könyveléskor nem lehetséges (nincs, vagy nem a megfelelő szakfeladat), akkor szükséges még funkcionálisan nem besorolt (elsődlegesen a 6-os közvetett /általános/ kiadások számlaosztályhoz rendelet) vagy funkcionálisan elsődlegesen nem a végleges helyre sorolt költségek/kiadások felosztása -> költségfelosztás A pontosság és teljesség tehát az elsődleges könyvelésben illetve a későbbi költségfelosztásban érhető tetten. Vannak azonban olyan elsődleges könyvelési elvárások, melyek be nem tartása már nem, vagy csak rendkívül nehezen orvosolhatóak a költségfelosztás szintjén. Az intézménystruktúrához illesztett jelenlegi elszámolási egység struktúra ellentétes 27/193

28 szempontok mentén is koncepcionális nehézségeket hordoz: egyik oldalról már eleve, előre kódoltan hordoz bizonyos korlátokat -> egy többcélú intézmény csak egy elszámolási kódot használ, így elszámolási egység szinten nincs lehetőség az intézményegységek elkülönítésére, míg másik oldalról bőségével teremt nem egyértelmű helyzetet -> IGSZ alatti nem önállóan gazdálkodó szervezetek (fő)intézményenként is használnak egy 00- ás végű elszámolási egységet, míg az intézményközpontot szolgáltató dedikált tagintézmény/telephely is rendelkezik saját (01-es végű) elszámolási egységgel. Így az intézményközpont szintjén jelentkező (központi adminisztrációs) költségek/kiadások, akár két elszámolási egységen is megjelenhetnek, egységes gyakorlat hiányában. Intézményenként eltérő könyvelési logikákat egységesíteni kell. Ennek megfelelően a megvalósítási szakaszban, illetve tesztelési időszak valamint a próbaüzem tapasztalatai alapján az IGSZ munkatársaival közösen ki kell alakítani egy egységes, valamennyi intézményre jellemző költség/kiadás könyvelési előírást. A későbbiekben, területenként ismertetett vezetői információs riport javaslatok alapvető kiindulási alapja tehát, hogy a lehetőségekhez képest pontosan és teljeskörűen elszámolási egységekre és szakfeladatokhoz rendelődtek az intézményre jellemző költségek/kiadások. Megvalósítás során kell vizsgálni a Forrás SQL-ben jelenleg is kialakítás alatt álló költségfelosztási módszer LOGO-VIR-re gyakorolt hatását. Jelen állapotban azzal a vélelmezéssel élünk, hogy a kialakítandó módszertan jó közelítéssel képes a pontos és teljes költség/kiadás profil kialakítására, és Forrás SQL oldali informatikai támogatottságával a költségfelosztás a főkönyvi feladásokhoz (és záráshoz) kapcsolódóan havonta is megtörténik. Ezek alapján a LOGO-VIR Forrás SQL integrációs logikai meghatározó elemei az alábbiak: LOGO-VIR adatbázis view-n keresztül, dedikált felhasználóval olvasási joggal on-line kapcsolódva éri el a Forrás SQL adatbázis központi törzseit, illetve önálló gazdálkodású intézményeinek tételes főkönyvi adatait. LOGO-VIR a Forrás SQL főkönyvi adataiból dolgozik alapvetően innen nyeri ki a riportokhoz és mutatószámokhoz szükséges költség/kiadás alapadatokat, 28/193

29 kiegészülve pár törzs adatkörrel. Főkönyvi feladások az intézmények könyvelésében folyamatosak, azonban a főkönyvi zárások időzítése, technikája intézményenként eltérő. Ettől függetlenül, tudomásul véve a nyitott főkönyvi időszakok jelentette bizonytalanságot (ami igazából lezárt időszak újranyitásával is tettenérhető), mindig az adott tárgyév valamennyi főkönyvi időszakának adatát beolvassa a LOGO-VIR. Integrációs szempontból a lezárt év jelent konkrét adatbeolvasási feltételt. Előzőekből fakadóan minden beolvasáskor melynek frekvenciája jelenleg még nem ismert az adott nyitott pénzügyi év valamennyi adatát áthozza a LOGO-VIR és ezzel felülírja a korábbi beolvasást -> tehát mindig az aktuális állapot lesz elérhető a rendszerben. Így tehát, ha egy nyitott főkönyvi időszakhoz az előző beolvasás óta az integrációban érintett főkönyvi számlák tekintetében változás volt, akkor az megjelenik a LOGO-VIR-ben és ezen időszakra futatott riport vagy mutatószám származtatás is már az aktuális adatokra történik. Főkönyv(ek)ből az integráció szempontjából érintett főkönyvi számlák, melyek közgazdasági és funkcionális osztályozásban tartalmazzák a költség/kiadás adatokat a már említett 5-ös és 7-es számlaosztályban találhatóak. Főkönyvi adatok (főkönyv és napló) fontosabb dimenziói integrációs szempontból: o Főkönyvi számlaszám elsődleges, közgazdasági osztályozás szerinti költség/kiadás könyvelés -> 5-ös számlaosztály (beolvasás csak a számlaosztály meghatározott számla tartományaira történik) o Másodlagos számla szám másodlagos, funkcionális azaz szakfeladat alapú osztályozás szerinti könyvelés -> 7-es számlaosztály (beolvasás csak a számlaosztály meghatározott számla tartományaira történik) o Elszámolási egység kód intézményt, mint a költség felmerülésének helyét egyértelműen beazonosító kód o Pénzforrás kód IGSZ esetén jellemzően a közüzemi költségek felosztásához használ kód, értékei a felosztás során érintett valódi elszámolási egységek (közüzemi költségek IGSZ szintjén, IGSZ elszámolási egységére terhelődnek, de azok tagintézmény/telephely szinthez rendelhetőek a pénzforrás kód használatával) o Ügylet kód ANK által használt intézményegység/telephely 29/193

30 o o o o megjelenítési dimenzió, mivel ANK csak egy, közös elszámolási egységgel rendelkezik, így az ügylet kód használatával biztosítható a költség/kiadás megbontás Analitikus kód szakfeladatokat ábrázoló kód Pénzügyi év nyitott pénzügyi év Időszak főkönyvi időszak Egyenleg (elsődleges) főkönyvi számlaszám egyenlege Elszámolási egység struktúra jelentette korlátokat pontosan fel kell térképezni és az alternatív költségmegosztási dimenziók (pl. pénzforrás kód IGSZ alatti intézmények, valamint ügylet kód ANK) mentén a lehetőségekhez képest maximálisan kiaknázni. Adatbeolvasás frekvenciája jelenlegi terv szintjén még nem ismert. Elvi szinten a havi gyakoriság lenne az ideális, gyakorlati téren azonban figyelembe kell venni a Forrás SQL-ben kialakított költségfelosztási módszer technikáját és frekvenciáját, valamint a lehetőleg intézményenként egységesített költség/kiadás könyvviteli gyakorlat kialakítását Riportok, mutatószámok Riportok és mutatószámok akárcsak a beszámoltatás és adatforrások jellemzően területspecifikusak, így azokat az adott terület ismertetésénél tekintjük át, még ha kiemelésre érdemes közös jellemzőjük is van. Értelemszerűen az adott terület által specifikált beszámoló formájában, az előírt rendszerességgel bekért adatforrások, valamint a Forrás SQL-ből beolvasott gazdálkodási adatok által kifeszített koordinátarendszerben helyezkednek el a riportok és mutatószámok. Az adatbekérés teljessége, struktúrája, gyakorisága és a Forrás SQL-ből beolvasható előirányzat teljesülési költség/kiadás adatok pontossága (lásd költségfelosztási kérdéseket) határozza meg a riport vagy mutatószám által biztosított eredmény korrektségét. A riportot és/vagy mutatószámot elemezve, annak eredményeit intézményi tevékenységek ellenőrzéséhez vagy döntéselőkészítéshez felhasználva, az elemzőnek tisztában kell lennie az adatforrások minőségével és azok korlátaival. LOGO- VIR rendszerben nem lehet cél a beszámoltatásban lévő módszertani hiányok valamint az 30/193

31 intézmények könyvelésben lévő diszharmóniák feloldása, kiküszöbölése. Az alapanyag minősége alapvetően meghatározza a termék (riport, mutatószám) minőségét Oktatási terület vezetői információs nézete Rendszerkoncepcióban kiemelten tárgyaltuk az oktatási terület vezetői információs igényét, azok specialitásait melyek túlmutatnak az előzőekben ismertetett részeken. A tervezési szakaszban ezen igények pontosultak, megvalósítás keretei konkretizálódtak. Következőkben áttekintjük az oktatási területtel kapcsolatos üzleti megvalósítási javaslatokat Oktatási intézmények nyilvántartása Mint korábban ismertettük LOGO-VIR-ben egységes szerkezetű, önkormányzati szinten közös intézmény nyilvántartást tervezünk kialakítani. Nyilvántartás tartalmazza az oktatási ágazathoz tartozó intézményeket, rögzíti azok ágazatfüggetlen illetve ágazatspecifikus adatait. Intézményi struktúrában az oktatási intézmények a legszámosabb adatkör. Jellemzőjük, hogy egy intézmény (főintézmény) több telephellyel (tagintézmény) rendelkezik és tevékenységüket tekintve a közoktatási közfeladaton belül több alaptevékenységet is ellátnak (több célú intézmények, iskolaközpontok). Az oktatási intézmények fenntartói szervezetei és működési köre bővebb is lehet, mint a PMJV Önkormányzata is közigazgatási területe. A kialakítandó nyilvántartásnak természetesen reflektálnia kell ezen ábrázolási, adattárolási igényekre -> ez már a korábbi fejezetben ismertetésre került Ellátotti adatok Közoktatási alaptevékenység illetve a kapcsolódó kisegítő tevékenységek egyik alapvető mutatója az ellátotti létszám, az oktatási intézményekben tanuló, képzésben részesülő 31/193

32 gyerekek és felnőttek száma. Leegyszerűsített közgazdasági és kontrolling megközelítés szerint az oktatási intézmények tevékenységének humán készterméke, eredménye az ellátottak, melynek előállítása (oktatása, képzése) érdekében a költségek/kiadások döntő többsége közvetlenül vagy közvetetten felmerült. Ellátottak jellemző mutatója a létszám. Az ellátotti létszámadatok képezik a normatív támogatási jogcímek igénylésének az alapját. Mint ismertettük a normatív dimenzió helyett a szakfeladati dimenzió leképezése, támogatása az elsődleges szempont a LOGO-VIR rendszerben, ez a kontrolling koncepciónk alapja. Ennek megfelelően a vezetői információs rendszerben az ellátottakat (csak létszámadatok, nincs szó személyes ellátotti nyilvántartásról) az alábbi struktúrában kell az intézményeknek beszámoló formájában rögzíteni (beszámoltatás/adatforrások): Feladat ellátási helyenként -> ez gyakorlatilag az intézményi szint (főintézmény - > tagintézmény/telephely) Ezen belül szakfeladatonként -> adott intézményhez tartozó szakfeladatokhoz rendelni az ellátotti létszámot Ellátottak maximált száma alapító okirat, engedély szerint Beszámolás tervezett gyakorisága egyszeri -> október 1-i állapot rögzítése legkésőbb október 31-ig. Jelen tervezési fázisban még nyitva hagyjuk egy esetleges, a Taninform rendszerből származó elektronikus, file alapú adatbeolvasás lehetőségét, azzal a megszorítással, hogy elsődleges adatbekérési forma az ismertetett LOGO-VIR web-es felületén elérhető beszámoló adatrögzítési felület. A berögzített ellátotti létszámok, mint vezetői információs alapadatok felhasználásának területei (riportok/mutatószámok): Alapinformáció az irányítói és fenntartói funkciók gyakorlásához -> ellátotti adatok: o tagintézményenként/telephelyenként (feladat ellátási hely), o főintézményenként (alapító okiratban nevesített intézmény, OM azonosítóval) o önkormányzati szinten o mindezt tevékenységenként és/vagy szakfeladatonként o tényleges ellátotti szám viszonyítva az engedélyezett maximális számhoz - > kapacitáskihasználtság 32/193

33 Vetítési alap fajlagos mutatók számításához -> o 1 dolgozóra (vagy azok valamilyen foglalkozás szerinti besorolására pl. szakirányú felsőfokú végzettségű, pedagógus, stb.) jutó ellátottak száma, mindez tevékenységenként és/vagy szakfeladatonként o egy tagintézmény/telephelyen (feladat ellátási hely) jelentkező közgazdasági költségek/kiadások vetítése (összköltség vagy költségnemi bontásban) ellátottakra o funkcionális, azaz szakfeladatonkénti költség/kiadás adatokból ellátotti létszám alapján képzett fajlagos mutatók: tagintézmény/telephely, főintézmény vagy Önkormányzat szintjén. Természetesen ezen megközelítés alapja a korábbiakban rögzített feltételezés a Forrás SQL-ben történő költségallokáció teljességéről (elszámolási egység szintre illetve szakfeladatra), valamint az elvárás, hogy valamennyi feladat ellátási hely rendelkezik önálló elszámolási egység kóddal a Forrás SQL-ben Foglalkoztatotti adatok Oktatási intézményekre alapvetően jellemző, hogy összes költségük/kiadásuk mintegy 80%-át a személyi juttatások és azokat terhelő járulékok teszik ki. Az előző analógiánál maradva az oktatás és képzési tevékenység érdekében közvetlenül vagy közvetve felmerült költségek/kiadások döntő többsége az intézmény dolgozói által reprezentált humán erőforrás költsége. Humán erőforrás jellemző mutatószáma a foglalkoztatotti létszámadat. LOGO-VIR-ben kialakítandó vezetői információs módszertan alapján a létszámadatokat (csak létszámadatok, nincs szó személynyilvántartásról) az alábbi struktúrában kell intézményenként rögzíteni (beszámoltatás/adatforrások): Feladat ellátási helyenként -> intézményi szint (főintézmény -> tagintézmény/telephely), kezelni kell tudni a részmunkaidős illetve több tagintézményben is foglalkoztatott létszámokat Szakfeladatonként -> adott intézményhez tartozó szakfeladatokhoz rendelni a dolgozói létszámot. Jelenleg ez a bontás az alapja a KIR-IMI havi 33/193

34 beszámolásnak is. Mivel az intézmények önálló bérgazdálkodást folytatnak (intézményszintű költségvetési keretek között, kiemelt előirányzat szabályai szerint), a Kincstár Központosított Illetményszámfejtő Rendszere (KIR) részeként elérhető Intézményi munkaügyi információ (IMI) modul keretében havonta szolgáltatnak béradatokat a szakfeladati bontásban a Magyar Államkincstár felé. Forrás SQL automatikus interfész formájában fogadja a havi feladásokat és bérköltségeket átvezeti saját könyvelési rendszerében. Intézmény a kinevezési okiratban nevesített szakfeladatok mentén kezeli az adott dolgozó bérköltségét legalább is ez az elvárás. Ez a logika lenne a LOGO-VIR adatszolgáltatás alapja is. Foglalkozási kategóriánként -> képzettség és/vagy tevékenység szempontjából képzett kategóriák. Ezt az adott ágazatra jellemző csoportosítást a fenntartó szabadon alakíthatja ki a bevezetési fázisban (eddig konkrét kategorizálási igény csak a szociális és művelődési ágazatoktól érkezett). Mivel a kialakítandó foglalkoztatotti beszámoltatási struktúra a fix, rögzített dimenziókon túl, dinamikus besorolási dimenziókkal kombinálhatóak, így az oktatási terület által elvárt besorolások későbbiekben is kialakíthatóak. Beszámoltatás gyakorisága illeszkednie kell Forrás SQL-ból kinyert főkönyvi adatok gyakoriságához. Azt természetesen alapvetően befolyásolja a korábbiakban ismertetett, a szükséges és elvárt költségallokációs (elszámolási egység szintre illetve szakfeladatra) kérdések megoldása. A beszámoltatás során rögzített dolgozói adatok, mint vezetői információs alapadatok felhasználásának területei (riportok/mutatószámok): Alapinformáció az irányítói és fenntartói funkciók gyakorlásához -> dolgozói létszámadatok: o tagintézményenként/telephelyenként (feladat ellátási hely), o főintézményenként (alapító okiratban nevesített intézmény, OM azonosítóval) o önkormányzati szinten o mindezt tevékenységenként és/vagy szakfeladatonként Vetítési alap fajlagos mutatók számításához -> o 1 dolgozóra (vagy azok valamilyen foglalkozás szerinti besorolására pl. szakirányú felsőfokú végzettségű, pedagógus, stb.) jutó ellátottak száma, 34/193

35 mindez tevékenységenként és/vagy szakfeladatonként o egy tagintézmény/telephelyen (feladat ellátási hely) jelentkező közgazdasági besorolás szerinti személyi jellegű költségek/kiadások vetítése dolgozókra o releváns funkcionális, azaz szakfeladatonkénti költség/kiadás adatokból dolgozói létszám alapján képzett fajlagos mutatók: tagintézmény/telephely, főintézmény vagy Önkormányzat szintjén Szociális terület vezetői információs nézete Rendszerkoncepcióban még nem szerepelt a szociális intézményi terület. Szakmai igényeit csak a tervezési fázisban ismertük meg. Következőkben áttekintjük a szociális területtel kapcsolatos üzleti megvalósítási javaslatokat. Kiemelten rögzítendő, hogy az Egészség- és Szociálpolitikai osztály eltekint az Egyesített Egészségügyi Intézmények LOGO-VIR alapú beszámoltatásától, vezetői információs módszertanba történő bevonásától. Természetesen mint intézmény, telephelyével együtt szerepelni fog az egységes intézmény nyilvántartásban, de további funkciókban nem kap szerepet Szociális intézmények nyilvántartása Korábbi fejezetekben ismertettük, hogy a LOGO-VIR-ben egységes szerkezetű, önkormányzati szinten közös intézmény nyilvántartást tervezünk kialakítani. Nyilvántartás értelemszerűen tartalmazza a szociális ágazathoz tartozó intézményeket, rögzíti azok ágazatfüggetlen illetve ágazatspecifikus adatait. Intézményi struktúrában a szociális intézmények a második legszámosabb adatkör. Jellemzőjük, hogy az Egyesített Egészségügyi Intézményeken kívül, valamennyi intézmény gazdálkodás szerint az IGSZ alá tartozik, valamint hogy egy intézmény (főintézmény) több telephellyel (tagintézmény) rendelkezik. Bizonyos szociális intézmények fenntartói szervezetei és működési köre bővebb is lehet, mint a PMJV Önkormányzata is közigazgatási területe. 35/193

36 Ellátotti adatok Szociális ágazathoz tartozó intézmények alaptevékenységeinek egyik jellemző alapvető mutatója az ellátotti létszám. Ellátottak jellemző mutatója a létszám illetve a gondozási nap. Gondozási napokból származtatható kalkulált létszámmutató -> gondozási napok száma osztva az ellátási napok számával. Az ellátotti létszámadatok (adott esetben az előbb ismertetett módon gondozási napokból kalkulálva) képezik a normatív támogatási jogcímek igénylésének az alapját. Ezek alapján azon szociális intézményeknél, ahol értelmezhető az ellátotti dimenzió, pontos alapadatok állnak rendelkezésre, hiszen azok a normatív támogatások megalapozásához (tervezés) és kapcsolódó beszámoláshoz is szükségesek. Ennek megfelelően a vezetői információs rendszerben az ellátottakat (csak létszámadatok illetve gondozási nap, nincs szó személyes ellátotti nyilvántartásról) az alábbi struktúrában kell az intézményeknek beszámoló formájában rögzíteni (beszámoltatás/adatforrások): Feladat ellátási helyenként -> ez gyakorlatilag az intézményi szint (főintézmény - > tagintézmény/telephely) Ezen belül szakfeladatonként -> adott intézményhez tartozó szakfeladatokhoz rendelni az ellátotti létszámot és/vagy gondozási napot Ellátottak maximált száma alapító okirat, működési engedély szerint férőhelyszám Beszámolás tervezett gyakorisága havi, de intézményenként változhat A berögzített ellátotti létszámok, gondozási napok, mint vezetői információs alapadatok felhasználásának területei (riportok/mutatószámok): Alapinformáció az irányítói és fenntartói funkciók gyakorlásához -> ellátotti adatok: o tagintézményenként/telephelyenként, o főintézményenként (alapító okiratban nevesített intézmény) o önkormányzati szinten o mindezt tevékenységenként és/vagy szakfeladatonként o tényleges ellátotti szám viszonyítva az engedélyezett maximális férőhely számhoz -> kapacitáskihasználtság 36/193

37 Vetítési alap fajlagos mutatók számításához -> o 1 dolgozóra (vagy azok valamilyen besorolására pl. szakdolgozó, technikai, stb.) jutó ellátottak száma (és/vagy gondozási nap), mindez tevékenységenként és/vagy szakfeladatonként o egy tagintézmény/telephelyen (feladat ellátási hely) jelentkező közgazdasági költségek/kiadások vetítése (összköltség vagy költségnemi bontásban) ellátottakra o funkcionális, azaz szakfeladatonkénti költség/kiadás adatokból ellátotti létszám alapján képzett fajlagos mutatók: tagintézmény/telephely, főintézmény vagy Önkormányzat szintjén. Itt is meg kell említenünk a korábbiakban ismertetett Forrás SQL vonatkozású kötöttséget (pontos és teljes költségallokáció) Foglalkoztatotti adatok Akárcsak az oktatási intézményekre, úgy a szociális intézményekre is alapvetően jellemző, hogy összes költségük/kiadásuk jelentős részét a személyi juttatások és azokat terhelő járulékok teszik ki. LOGO-VIR-ben kialakítandó vezetői információs módszertan alapján a létszámadatokat (csak létszámadatok, nincs szó személynyilvántartásról) az alábbi struktúrában kell intézményenként rögzíteni (beszámoltatás/adatforrások): Feladat ellátási helyenként -> intézményi szint (főintézmény -> tagintézmény/telephely), kezelni kell tudni a részmunkaidős illetve több tagintézményben is foglalkoztatott létszámokat Szociális intézmények bizonyos köre esetén értelmezhető a szabályozásból fakadó, ellátotti kapacitáshoz kötött tevékenység ellátásához szükséges dolgozói létszám -> ez az ellátotti létszámhoz (működési engedélyben szereplő férőhely szám) rendelt, előírt dolgozói létszám Szakfeladatonként -> adott intézményhez tartozó szakfeladatokhoz rendelni a dolgozói létszámot. Jelenleg ez a bontás az alapja a KIR-IMI havi beszámolásnak is. Mivel az intézmények önálló bérgazdálkodást folytatnak 37/193

38 (intézményszintű költségvetési keretek között, kiemelt előirányzat szabályai szerint), a Kincstár Központosított Illetményszámfejtő Rendszere (KIR) részeként elérhető Intézményi munkaügyi információ (IMI) modul keretében havonta szolgáltatnak béradatokat a szakfeladati bontásban a Magyar Államkincstár felé. Forrás SQL automatikus interfész formájában fogadja a havi feladásokat és bérköltségeket átvezeti saját könyvelési rendszerében. Intézmény a kinevezési okiratban nevesített szakfeladatok mentén kezeli az adott dolgozó bérköltségét legalább is ez az elvárás. Ez a logika lenne a LOGO-VIR adatszolgáltatás alapja is. Foglalkozási kategóriánként -> Ezt az adott ágazatra jellemző csoportosítást a fenntartó szabadon alakíthatja ki a bevezetési fázisban. Szociális területtől származó bontási igény: o Intézményvezető o Szakdolgozó o Technikai o Egyéb (alapfeladaton túli tevékenységet lát el) Beszámoltatás gyakorisága illeszkednie kell Forrás SQL-ból kinyert főkönyvi adatok gyakoriságához. A beszámoltatás során rögzített dolgozói adatok, mint vezetői információs alapadatok felhasználásának területei (riportok/mutatószámok): Alapinformáció az irányítói és fenntartói funkciók gyakorlásához -> dolgozói létszámadatok: o tagintézményenként/telephelyenként, o főintézményenként (alapító okiratban nevesített intézmény) o önkormányzati szinten o mindezt tevékenységenként és/vagy szakfeladatonként Vetítési alap fajlagos mutatók számításához -> o 1 dolgozóra (vagy azok valamilyen besorolására pl. szakdolgozó, technikai, stb.) jutó ellátottak száma (és/vagy gondozási nap), mindez tevékenységenként és/vagy szakfeladatonként o egy tagintézmény/telephelyen jelentkező közgazdasági besorolás szerinti személyi jellegű költségek/kiadások vetítése dolgozókra o releváns funkcionális, azaz szakfeladatonkénti költség/kiadás adatokból 38/193

39 dolgozói létszám alapján képzett fajlagos mutatók: tagintézmény/telephely, főintézmény vagy Önkormányzat szintjén. 39/193

40 3.6. Kulturális terület A Rendszerkoncepcióban a kulturális intézményeket nem tárgyaltuk, azonban Pécs igen gazdag kulturális élettel rendelkezik, és az idei évben Európa Kulturális Fővárosa címet viseli, így jobban előtérbe kerültek a város kulturális intézményei. A kulturális intézmények munkája ebben az évben megnövekedet, azonban ezzel arányosan a számukra folyósított támogatások és hozzájárulások is jelentős mértékben növekedtek. Így felmerült az igény a Humán Főosztály Művelődési csoportja részéről, hogy a kulturális intézmények életének pontosabb nyomon követhetősége érdekében szeretnék, ha kialakításra kerülne egy kontrolling felület, ahol látnák az egyes szervezetek működési adatait. Mivel a kontrolling rendszer kialakításában már előtte is tervben volt az Önkormányzat intézményeinek beszámoltatása, így a Művelődési csoport igénye könnyen beilleszthető volt a kialakítandó LOGO-VIR funkcionalitásba, így jelen rendszertervben már a kulturális intézmények is teret nyertek Kulturális intézmények nyilvántartása A kulturális intézmények jelenleg évente kötelesek beszámolni az Önkormányzat felé. A beszámolásra nincsen egy egységesen kialakított forma, ezért elég nehéz a beérkező adatokat rendszerezni és belőlük következtetéseket levonni, statisztikákat készíteni. Az intézmények az Önkormányzaton belül a Humán Főosztálynak és a Pénzügyi Osztálynak is szolgáltatnak adatokat, ezért célunk egy a mindkét fél részére hasznos felület kialakítása, mely mindkét érintett munkáját jelentősen megkönnyítené. Az intézmények és az Önkormányzat között nincsen állandó közvetlen kapcsolat, csak valamilyen probléma esetén van esetleges kapcsolat az intézmények és az Önkormányzat között. A Művelődési csoport számára fontos, hogy naprakész információkkal rendelkezzen a kulturális intézményekről, mivel ők tartoznak irényítási és fenntartói felelősséggel az egyes intézményekért és a város tőlük vár információkat a pécsi kulturális életről. A rendszer segítségével könnyen tájékoztatni lehet majd a lakosokat, hogy hány embert sikerült megszólítani az egyes kulturális programokkal. Az intézmények gazdaságossági adatain és alaptevékenységén felül a 40/193

41 szervezetek rendezvényeiről is szeretnének adatokat kapni, hogy ezáltal is pontosabb képhez jussanak az egyes intézményekről. A városban sok kulturális intézmény található, melyek igen szerteágazó feladatokat látnak el, és működésükben eléggé eltérőek (színházak, galériák, múzeumok). Egyesével nehezen kezelhetőek, így 3 fő csoport alá lehet besorolni őket, mely megkönnyíti a kezelésüket. A kulturális intézmények három csoportja: o Művelődési intézmények (Kulturális központ, Ifjúsági központ) o Művészeti intézmények (Pécsi Nemzeti Színház, Pécsi Galéria, Horvát Színház) o Közgyűjtemények (Pécsi Városi Könyvtár) A készülő rendszerben is eme három csoport alá lennének besorolva az egyes intézmények, így ez által nem csak intézmény szintű, de csoportszintű adatok is kinyerhetőek lesznek. A közgyűjtemények csoport azonban meg fog szűnni, mivel ott csak egyetlen intézmény van a Pécsi Városi Könyvtár, amely a megyei társintézménnyel és a PTE Egyetemi Könyvtárral együtt Tudásközpontban fog egyesülni. Így a másik két csoport a mérvadó dimenzió. Az egyes szervezetek eléggé eltérőek mind tevékenységüket, mind működésüket tekintve, azonban a projekt során cél egy egységes struktúra kialakítása, mely minden intézmény számára egyaránt egyszerűen értelmezhető, tölthető és a szükséges adatok egyértelműen rendelkezésre állnak. Az Önkormányzat szeretne havonta beszámolót kapni az intézményektől, hogy folyamatosan értesüljön a szervezetek tevékenységeiről. Az egyes intézmények önkormányzati támogatásban részesülnek, mely támogatás igényléséhez a kiadásokat tervezniük kell a szervezeteknek. A színházaknál a havi beszámoló mellet évad végén is igényelhetne beszámolót az Önkormányzat, hisz a kialakításra kerülő egységes felület erre lehetőséget ad. A rendszerben ugyancsak kialakításra kerül egy egységes foglalkoztatotti struktúra, amelyben a kulturális intézmények is rögzíteni tudják az alkalmazotti adataikat. 41/193

42 A kulturális intézményeken belül 3 fő beszámolói adatkört különböztetnénk meg, ezek a következők lennének: Dolgozói Gazdálkodási adatok Tevékenységgel kapcsolatos adatok Így már strukturáltabban állnának elő az adatok, és jobb áttekinthetőséget biztosítanának Dolgozói adatok A rendszerben ugyancsak rögzítésre kerül majd a foglalkoztatottak száma. Mivel vannak intézmények melyek működési költségük jelentős hányadát az alkalmazottak bérköltsége teszi ki, így hasznos, ha az Önkormányzat rendelkezik a szervezetek létszámadatával. Az egyes intézményeknek az alábbi bontásban kell majd adatot szolgáltatniuk: Mező Teljes munkaidőben foglalkoztatott létszám Részmunkaidőben foglalkoztatott létszám Leírás Az adatszolgáltató kulturális intézménynél teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma. Az adatszolgáltató kulturális intézménynél rész munkaidőben foglalkoztatottak száma. Átmeneti humán erőforrás Nem aktív foglalkoztatott Felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma Az adatszolgáltató kulturális intézménynél átmenetileg foglalkoztatottak száma. Az adatszolgáltató kulturális intézménynél a nem aktív foglalkoztatottak száma. (GYES, GYED, Táppénz) Az adatszolgáltató kulturális intézménynél felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma. Szakirányú végzettséggel száma felsőfokú rendelkezők Az adatszolgáltató kulturális intézménynél szakirányú felsőfokú képzettséggel rendelkezők száma. 42/193

43 Középfokú rendelkezők száma végzettséggel Az adatszolgáltató kulturális intézménynél középfokú képzettséggel rendelkezők száma. Szakirányú végzettséggel száma középfokú rendelkezők Az adatszolgáltató kulturális intézménynél szakirányú középfokú képzettséggel rendelkezők száma. Egyéb Az adatszolgáltató kulturális intézménynél azon alkalmazottak száma, akik a felső kategóriákban nem tartoznak, de az intézmény tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó munkát végeznek. Egyéb támogató Az adatszolgáltató kulturális intézménynél azon alkalmazottak száma, akik a felső kategóriákban nem tartoznak, de az intézmény tevékenységéhez közvetlenül NEM kapcsolódó munkát végeznek. (pl. takarító) Átlag létszám Az adatszolgáltató kulturális intézménynél az alkalmazottak átlag létszáma Gazdálkodási adatok Ezen a részen az egyes intézmények gazdálkodási adatai kerülnek nyilvántartásra. A Humán Főosztály számára fontosak a gazdálkodási adatok, hogy lássák, hogy az alájuk tartozó egyes intézmények hogyan boldogulnak. A Pénzügyi Osztálynak a művészeti támogatás igénybevételéhez adatokat kell szolgáltatniuk a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal számára. A kialakításra kerülő rendszer segítségével már nem kellene külön adatot bekérni az egyes intézményektől, hisz a havi beszámolásnak köszönhetően a szükséges adatok már előállnak majd a rendszerben. A következő adatok kerülnének bekérésre az egyes intézményektől: Mező Leírás 43/193

44 Önkormányzati mértéke támogatás Az adatszolgáltató kulturális intézmény önkormányzati támogatásának mértéke. Tervezett bevétel összesen Az adatszolgáltató kulturális intézménynél az adott hónapban tervezett bevétel összesen. Tervezett kiadás összesen Az adatszolgáltató kulturális intézménynél az adott hónapban tervezett kiadás összesen. Bevétel összesen Az adatszolgáltató kulturális intézménynél az adott hónapban a bevétel összesen. Kiadás összesen Az adatszolgáltató kulturális intézménynél az adott hónapban a kiadás összesen. Belépőjegyet fizetők száma Az adatszolgáltató kulturális intézménynél az adott hónapban a belépőjegyet fizetők száma. Saját előadások nézőszáma Az adatszolgáltató kulturális intézménynél az adott hónapban a székhelyen játszott saját előadások fizető nézőinek száma. Fogadott nézőszáma előadások Az adatszolgáltató kulturális intézménynél a fogadott előadások fizető nézőinek száma. Tájelőadás nézőszáma Az adatszolgáltató kulturális intézménynél az adott hónapban a székhelyen kívül játszott saját előadások fizető nézőinek száma. Belépőjegy bevétel összesen Az adatszolgáltató kulturális intézménynél az adott hónapban a belépőjegy bevétel összesen. Bérletes látogatók száma Az adatszolgáltató kulturális intézménynél az adott hónapban a bérletes látogatók száma. Bérlet bevétel összesen Az adatszolgáltató kulturális intézménynél az adott évadban a bérlet bevétel összesen. (Ez csak évadról való beszámolás esetén.) Tájelőadás bevétele Az adatszolgáltató kulturális intézménynél az adott hónapban tájelőadásból származó bevétel. Egyéb bevételek Az adatszolgáltató kulturális intézménynél az adott hónapban a nem önkormányzati finanszírozásból származó egyéb bevételek 44/193

45 Összes előadás száma Az adatszolgáltató kulturális intézménynél az adott hónapban az összes előadás száma. Saját előadások száma Az adatszolgáltató kulturális intézménynél az adott hónapban a székhelyen játszott saját előadások száma. Fogadott előadások száma Az adatszolgáltató kulturális intézménynél a fogadott előadások száma. Tájelőadások száma Az adatszolgáltató kulturális intézménynél az adott hónapban a székhelyen kívül játszott saját előadások száma. Ezen adatok alapján átfogó képet lehet kialakítani az előadások átlagos látogatottságáról és gazdaságosságáról, valamint az egyéb gazdasági mutatók is hasznos információkat szolgáltatnak a fenntartó számára Tevékenységi adatok A tevékenységekről, rendezvényekről szolgáltatott adatokkal egy átfogóbb kép tárul az ember elé a város kulturális életéről. A szervezetek tulajdonában levő előadó termek, kiállítótermek is fontos információt hordoznak az Önkormányzat számára, hisz gyakran tartanak rendezvényeket az egyes szervezetek más városi intézmény termeiben is. A szervezetek működésével, telephelyével és rendezvényeivel kapcsolatban a következő adatok kerülnének bekérésre: Mező Szervezeti egységek Leírás Az adatszolgáltató kulturális intézmény alá tartozó szervezeti egységek, telephelyek. 45/193

46 Szezonálisan szervezeti egységek működő Az adatszolgáltató kulturális intézmény alá tartozó szezonálisan működő szervezeti egységek, telephelyek. Rendezvény helyszínek Az adatszolgáltató kulturális intézmény alá tartozó intézményi kezelésben lévő rendezvény helyszín (helyszínek). Befogadóképesség Az adatszolgáltató kulturális intézmény alá tartozó intézményi kezelésben lévő rendezvény helyszín (helyszínek) befogadóképessége. Alapterület helységenként Tevékenységek Az adatszolgáltató kulturális intézmény alá tartozó intézményi kezelésben lévő rendezvény helyszín (helyszínek) alapterülete helységenként. Az adatszolgáltató kulturális intézmény alaptevékenységei. Rendezvény kategóriákra bontva típusa Rendezvény helyszínek Az adatszolgáltató kulturális intézmény adott havi rendezvényeinek a színhelye. (Jelenleg létezik egy rendezvényhelyszíni lista, abból kiindulva.) Az adatszolgáltató kulturális intézménynél működő művészeti Művészeti csoportok száma csoportok, klubok, körök, szakkörök, művelődési-alkotó körök száma. Művészeti csoportok típusa Az adatszolgáltató kulturális intézménynél működő művészeti csoportok, klubok, körök, szakkörök, művelődési-alkotó körök típusa kategóriákra bontva. (zenei, képzőművészeti, filmművészeti, táncművészeti, egyéb) Korösszetétel Az adatszolgáltató kulturális intézménynél működő művészeti csoportok, klubok, körök, szakkörök, művelődési-alkotó körök látogatóinak megoszlása korösszetétel alapján. 0-6, 7-14, 15-18, 18-30, 30-60, 60-46/193

47 Látogatói taglétszám összesen Az adatszolgáltató kulturális intézménynél működő művészeti csoportok, klubok, körök, szakkörök, művelődési-alkotó körök látogató létszáma összesen. Ezen adatok alapján kimutatást lehet készíteni, hogy az egyes intézmények milyen kihasználtsággal működnek, az egyes kulturális csoportok az emberek mely szegmentumát tudják megszólítani. Egy átfogóbb képet lehet adni a városi kulturális életről. 47/193

48 3.7. Gazdasági társaságok A Koncepciótervben nevesített második feladatcsoport az Önkormányzat által részben vagy teljesen, közvetve vagy közvetlenül tulajdonolt gazdasági társaságok beszámoltatása. A feladatcsoport vonatkozásában releváns kérdéseket a Koncepciótervben már részleteztük. Jelen fejezetben a Koncepcióterv bázisán továbbgondolt megvalósítási terv részleteit ismertetjük Gazdasági társaságok nyilvántartása Mint azt az általános megállapítások fejezetben is rögzítettük, az Önkormányzat nem rendelkezik gazdasági társaság nyilvántartással, melyben a társaságok egységes szerkezetben, valamennyi leíró adatukat tartalmazva szerepelnének. Nyilvántartás nyilvánvaló előnyei: Valamennyi PMJV tulajdonú gazdasági társaságot tartalmazza, közös felületen Kezeli a tulajdonosi tagozódást (Holding -> elismert vállalatcsoport) hierarchiák. Gazdasági társaságok adatainak nagy része nyilvános, cégkivonat formájában lekérhető, így azok strukturáltan tárolhatóak, ábrázolhatóak, megjeleníthetőek. Leíró adatok körének döntő többsége független a társasági formától és a társaság tevékenységétől, így közös nyilvántartásban foglalhatóak. Gazdasági társaságok számos egyedi azonosítóval rendelkeznek, melyeket célszerű nyilvántartani (adószám, cégjegyzékszám, statisztikai számjel, stb.). Nyilvántartásokban lesznek fenntartott azonosítók, melyek jelenleg még nem ismert igény vagy előírás esetén releváns azonosítók rögzítését teszik lehetővé (pl. későbbi lehetséges integráció a Holding saját, belső kontrolling rendszerével). Gazdasági társaságokhoz egyedi LOGO-VIR azonosító rendelődik, mint minden további informatikai logika és hivatkozás alapja. Gazdasági társaságokhoz leíró jelleggel, nyilvántartás szinten (emellett természetesen beszámolók alapján is) eltárolhatóak/megjeleníthetőek a dolgozói létszámadatok (összesen), mérlegfőösszeg valamint az alaptőke/törzstőke. A nyilvántartás a különböző jogosultsági beállítások és publikálási nézetek mentén 48/193

49 kielégítheti a belső (önkormányzati) és külső (képviselői, civil) igényeket is. Nyilvántartásban lehetőség van dokumentumokat csatolni (társasági szerződés, cégkivonat, közszolgáltatói szerződés, egyéb) Összefoglalva: ezzel az egységes LOGO-VIR nyilvántartással a gazdasági társaságokra jellemző valamennyi adat karbantartható, tárolható. Az alábbiakben ismertetendő adattartalmat tekintjük kiinduló alapnak, melynek módosítására a Megrendelőnek a Rendszerterv véleményezése során lehetősége van. 49/193

50 Gazdasági társaság nyilvántartás javasolt adattartalom Címke GT azonosító GT rövid neve GT hosszú neve Társasági forma Székhely címe Levelezési címe Telephelyek címe Központi telefon, fax Honlap Cégjegyzékszám Adószám Statisztikai számjel Számlavezető bank és pénzforgalmi jelzőszám Cégjegyzés dátuma Leírás GT azonosítója GT rövid neve GT hosszú neve Társasági forma Székhely címe Levelezési címe Telephelyek címe Központi telefon, fax Honlap Cégjegyzékszám Adószám Statisztikai számjel Lehetőség több bank és számlaszám megadására Cégjegyzés dátuma Főtevékenység Főtevékenységek (TEÁOR 08) További tevékenységek felsorolása Tevékenységek felsorolása (TEÁOR 08) Leíró mező Közszolgáltatói szerződés és időtartama Vezető neve és beosztása Általános leíró mező Közszolgáltatói szerződés és időtartama Vezető neve és beosztása 50/193

51 Telefon, fax Kinevezésének dátuma Javadalmazás Vezetőség felsorolása, díjazásuk Igazgatóság (név, megbízás, díjazás) Felügyelő bizottság (név, megbízás, díjazás) Kapcsolattartó neve és beosztása Telefon, fax Könyvvizsgáló (név, jogviszony, díjazás) Tulajdonosi struktúra PMJV Önkormányzat tulajdonhányad Tulajdonlás formája Tulajdonosi jogok gyakorlásának formája Tulajdonos társaság VIR egyedi azonosító Fenntartott azonosító1 Fenntartott azonosító2 Fenntartott azonosító3 Dolgozói létszám Mérlegfőösszeg Pénznem Telefon, fax Kinevezésének dátuma Javadalmazás Vezetőség felsorolása, díjazásuk Igazgatóság (név, megbízás, díjazás) Felügyelő bizottság (név, megbízás, díjazás) Kapcsolattartó neve és beosztása Telefon, fax Könyvvizsgáló (név, jogviszony, díjazás) Tulajdonosi struktúra PMJV Önkormányzat tulajdonhányad Közvetlen vagy Holdingon keresztüli Utalás pl. szindikátusi szerződésre GT azonosítója - közvetett tulajdonlás esetén Fenntartott azonosító1 Fenntartott azonosító2 Fenntartott azonosító3 Dolgozói létszám Mérlegfőösszeg Jelenleg HUF 51/193

52 Alaptőke, törzstőke Pénznem Normatív állami támogatás Önkormányzati támogatás mértéke Alaptőke, törzstőke Jelenleg HUF Szakfeladat szintű felsorolás Aktuális év eredeti költségvetése A két azonosító típusú kódmezőt leszámítva, valamennyi leíró mező a definiált mezőhosszig szabadon tölthető, nincs tartalmi megkötés, sem értékválasztó lista Gazdasági társaságok beszámolói Gazdasági táraságoktól elvárt beszámolók egy része a számviteli törvény által szabályozott beszámolók, míg egy másik részük az önkormányzati igényeknek megfelelően lett kialakítva. LOGO-VIR rendszer feladata, hogy a definiált beszámolói formátumokat a webes adatrögzítő felületen elérhetővé tegye, az ott rögzített adatokat alapvető számszaki ellenőrzéseket követően adatbázisában eltárolja. Terveink szerint a részletesebb dolgozói létszámadatokra vonatkozó beszámolást a gazdasági társaság, a már intézményeknél ismertetett beszámolóval elégíteni ki (természetes a gazdasági társaságokra jellemző dimenziók és besorolások mentén) így azt jelen fejezetben külön nem említjük. A beszámoló sablonok kialakításánál az egységes szerkezetek megfogalmazására törekedtünk, mely egységes formátumok támogatni tudják az egyszerűsített és konszolidált beszámoló struktúrákat. Az egységes formátumokban a konszolidációs specialitásokat külön színekkel jelöljük. 52/193

53 Éves beszámoló mérlege A A tétel megnevezése A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 7 Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásokra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 53/193

54 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 9. Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalalatokból társult vállalkozásokból B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk 6. Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 4. Váltókövetelések 54/193

55 5. Egyéb követelések 6. Követelések értékelési különbözete 7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 8. Konszolidációból adódó (számított) társasági adó követelés III. ÉRTÉKPAPÍROK 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 5. Értékpapírok értékelési különbözete IV. PÉNZESZKÖZÖK 1. Pénztár, csekkek 2. Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások Eszközök összesen D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK 55/193

56 IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 2. Valós értékelés értékelési tartaléka VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY VIII. LEÁNYVÁLLALATI SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁS (±) IX. KONSZOLIDÁCIÓ MIATTI VÁLTOZÁSOK (±) adósságkonszolidálás különbözetéből közbenső eredmény különbözetéből X. KÜLSŐ TAGOK (MÁS TULAJDONOSOK) RÉSZESEDÉSE E. Céltartalékok 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 4. Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 56/193

57 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1. Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Vevőktől kapott előlegek 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 5. Váltótartozások 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 9. Kötelezettségek értékelési különbözete 10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 11. Konszolidálásból adódó (számított) társasági adó tartozás G. Passzív időbeli elhatárolások 57/193

58 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek Források összesen Jelmagyarázat: Jel sárga kiemelés Jelentés csak a konszolidált beszámolóhoz szükséges 58/193

59 Éves beszámoló eredménykimutatása - Összköltség eljárás "A" A tétel megnevezése 1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 2. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 3. Saját termelésű készletek állományváltozása ± 4. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) III. Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés III/A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező eredményt növelő konszolidációs különbözet 5. Anyagköltség 6. Igénybe vett szolgáltatások értéke 7. Egyéb szolgáltatások értéke 8. Eladott áruk beszerzési értéke 9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) 10. Bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 12. Bérjárulékok 59/193

60 V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. VII. Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés VII/A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező eredményt csökkentő konszolidációs különbözet A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III+III/A-IV- V-VI-VII-VII/A) 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 13/a. 13/b. Kapott osztalékok társult vállalkozástól Kapott osztalékok egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 60/193

61 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség XII/A. Konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet (±) F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII±XII/A) 22. Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) Jelmagyarázat: Jel Jelentés 61/193

62 sárga kiemelés kék kiemelés csak a konszolidált beszámolóhoz szükséges a konszolidált beszámolónak nem része (piros betűszín) a konszolidált eredménykimutatásra értelmezendő 62/193

63 Éves beszámoló eredménykimutatása Forgalmi költség eljárás "A" A tétel megnevezése 1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 2. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 3. Értékesítés elszámolt közvetelen önköltsége 4. Eladott áruk beszerzési értéke 5. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke II. Értékesítés közvetelen költségei ( ) III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II) 6. Értékesítési, forgalmazási költségek 7. Igazgatási költségek 8. Egyéb általános költségek IV. Értékesítés közvetett költségei (6+7+8) V. Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés V/A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező eredményt növelő konszolidációs különbözet VI. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés VI/A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező eredményt csökkentő konszolidációs különbözet 63/193

64 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (-+III-IV+V+V/A-VI- VI/A) 9. Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 9/a. 9/b. Kapott osztalékok társult vállalkozástól Kapott osztalékok egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 10. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 11. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 12. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet VII. Pénzügyi műveletek bevételei (9+9/a+9/b ) 14. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 15. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 16. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 17. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) 64/193

65 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) IX. Rendkívüli bevételek X. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX-X) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XI. Adófizetési kötelezettség XI/A. Konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet (±) F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XI+-XI/A) 18. Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 19. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+18-19) Jelmagyarázat: Jel sárga kiemelés kék kiemelés Jelentés csak a konszolidált beszámolóhoz szükséges a konszolidált beszámolónak nem része (piros betűszín) a konszolidált eredménykimutatásra értelmezendő 65/193

66 Cash-flow kimutatás A tétel megnevezése I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, sorok) 1. Adózás előtti eredmény ± 2. Elszámolt amortizáció + 3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± 6. Szállítói kötelezettség változása ± 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± 8. Passzív időbeli elhatárolások változása ± 9. Vevőkövetelés változása ± 10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± 11. Aktív időbeli elhatárolások változása ± 12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, sorok) 14. Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés + 66/193

67 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, sorok) 17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ± 67/193

68 Szolgáltatások Információk szolgáltató(k) / szállító(k) a szolgáltatás, megállapodás tartalma I-III. negyedévi költsége évi becsült költsége szerződés(ek ) lejárta megjegyzés szolgáltatások, beszerzések Könyvvizsgálat Gazdasági adminisztráció/könyvelés Bér és munkaügyek Jogi feladatok ellátása Közbeszerzési feladatok ellátása Épületek, gépek karbantartása 68/193

69 Őrzés-védés Takarítás Informatikai karbantartás szolgáltatások, Honlap üzemeltetése Informatikai beszerzése eszközök Reklám, marketing Nyomdaipari szolgáltatások Gáz Áram Víz, szennyvíz Irodaszerek beszerzése Telekommunikáció (telefon, internet szolgáltatások) 69/193

70 Irodai berendezések (bútorok) beszerzése Járművek beszerzése Járművek karbantarása Üzemanyagbeszerzés Reprezentáció Egyéb szolgáltatások Vagyonbiztosítás Gépjárműbiztosítás Hitelek biztosított vagyon értéke, biztosított vagyon értéke, járművek száma, fajtája hitelfajta, hitelösszeg, törlesztés módja, 70/193

71 Számlavezetés, egyéb banki szolgáltatások 71/193

72 Likviditási terv Társaság neve: Likviditási terv 2010 évre (eft-ban) évi terv I. n.évi terv II. n.évi III. n.évi IV. n.évi terv terv terv EREDMÉNYKIMUTATÁS PÉNZMOZGÁSSAL JÁRÓ TÉTELEI: BEVÉTELEK (Eredménykimutatásból) állami támogatás normatív önkormányzati támogatás 72/193

73 értékesítés árbevétele bef. eladása pénzügyi bevételei nettó eszközök műv. pályázati támogatás egyéb bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK (Eredménykimutatásból) Anyagi jellegű kiadások 73/193

74 igénybe vett szolgáltatások költségei (utazási, szállásköltségek, bérmunka; javítási és fenntartási költségek; postaköltség; pályázati díjak; reklámköltség stb.) Egyéb szolgáltatások egyéb szolgáltatások költségei (banköltség; hatósági, igazgatási, biztosítási díjak) Személyi kiadások jellegű Ebből: Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések 74/193

75 Bérjárulékok Egyéb ráfordítások Késedelmi kamat, kártérités, kötbér stb. Költségvetéssel, önkormányzattal elszámolt adók Pénzügyi ráfordítások - fizetett kamatok, - tőketörlesztés - egyéb Rendkívüli ráfordítások Véglegesen nem fejlesztési célra adott támogatás, stb. KIADÁSOK ÖSSZESEN 75/193

76 EREDMÉNYKIMUTATÁS PÉNZFORGALMI EGYENLEGE Nyitó pénzkészlet én (várható) évben kapott előlegek évi teljesítésre Egyéb bevételek pénzforgalmi + Fejlesztésre kapott támogatás + Hitelfelvétel + Törzstőke emelés + Egyéb Egyéb kiadások pénzforgalmi 76/193

77 évről áthúzódó lejárt szállítói kötelezettségek évről áthúzódó egyéb kötelezettségek (Áfa, illeték, bérjárulékok, stb.) - Rövidlejáratú hitel, kölcsön visszafizetése - Beruházási hitel, lízing tőketörlesztése - Tervezett beruházások 77/193

78 évi vagyonszerzési illeték kötelezettség - Egyéb kötelezettségek - társasági adó, általános forgalmi adó - egyéb TERVEZETT EGYENLEG PÉNZÜGYI 78/193

79 Riportok, mutatószámok Önkormányzat tulajdonosi jogainak megalapozott gyakorlásához szükséges vezetői információk forrása kettős. Részben maga a berögzített beszámoló önmagában mutat valós és aktuális képet a meghatározott időszak gazdálkodási eredményeiről, vagyon, eszközök és források alakulásáról (hiszen ez a számviteli beszámolók elsődleges funkciója), másrészt a beszámolóban rögzített egyes tételek képezhetik különböző mutatószámok alapjait, melyek egyes gazdálkodási részterület (vagyoni, pénzügyi, jövedelmi) célzott vizsgálatát segítik. Vagyoni helyzet vizsgálata Mértékegység Számítási mód Adatok forrása Jelentés Tárgyi eszközök aránya % Tárgyi eszközök / Összes eszköz Mérleg: A.II / Mérlegfőösszeg A működő eszközökön belül mekkora hányadot képviselnek a több éven keresztül használatos tárgyi eszközök. 79/193

80 Tárgyi eszközök % Saját tőke / Mérleg: D / A.II A befektetett eszközökön belül a fedezettsége Tárgyi eszközök tárgyi eszközök finanszírozására - közvetlenül a termelésben résztvevő tartósan befektetett eszközökre - a saját tőke milyen mértékben nyújt fedezetet. Forgóeszközök aránya % Forgóeszközök / Összes eszköz Tőkeellátottsági mutató % Saját tőke / Összes forrás Kötelezettségek aránya % Kötelezettségek / Összes forrás Mérleg: B / Mérlegfőösszeg Mérleg: D / Mérlegfőösszeg Mérleg: F / Mérlegfőösszeg Az összes eszköz között milyen arányt képvisel a rövid távon befektetett eszközök értéke. A vállalkozás eszközeit milyen arányban finanszírozza a saját tőke. Az összes forráson belül mekkora a kötelezettségek aránya. Eladósodottság % Kötelezettségek / Saját tőke Mérleg: F / D A saját tőke a kötelezettségek hány százalékát fedezi. Forgótőke Ft Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek Mérleg: B - F.III Van-e elég forgótőke a kötelezettségek teljesítésére. 80/193

81 Pénzügyi helyzet vizsgálata Mértékegység Számítási mód Adatok forrása Jelentés Likviditási mutató Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek Mérleg: B / F.III A likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök és készletek) a rövid lejáratú kötelezettségek mekkora hányadára nyújtanak fedezetet. Likviditási gyorsráta (Forgóeszközök-Készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek Mérleg: (B-B.I ) / F.III A gyorsan pénzzé tehető forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségek mekkora hányadára nyújtanak fedezetet. Dinamikus likviditási Pénzeszközök / Rövid lejáratú Mérleg: B.IV / A pénzeszközök a rövid lejáratú ráta kötelezettségek F.III kötelezettségek mekkora hányadára nyújtanak fedezetet. Szállítófedezeti % Követelések áruszállításból és Mérleg: B.II.1/ Az esedékes bevételek mekkora hányad szolgáltatásból (vevők) F.III.4 arányban fedezik az esedékes szállítói /Kötelezettségek áruszállításból számlákat. és szolgáltatásból (szállítók) 81

82 Jövedelmi helyzet mutatói Mértékegység Számítási mód Adatok forrása Jelentés Árbevételarányos % Adózás előtti Eredménykimutatás: E / Az értékesítés nettó árbevételével a jövedelmezőség eredmény / I vállalkozás fajlagosan mekkora Értékesítés nettó eredményt ért el. árbevétele Eszközarányos % Adózás előtti Eredménykimutatás E / Az eredményből az eszközök jövedelmezőség eredmény / Eszközök Mérlegfőösszeg mekkora hányada térül meg. A összesen mutató alakulását részben a jövedelmezőség, részben az eszközök fogási sebessége befolyásolja. Tőkearányos % Adózás előtti Eredménykimutatás E / Az eredmény a saját tőke jövedelmezőség eredmény / Saját Mérleg D növekedéséhez milyen mértékben tőke képes hozzájárulni. Élőmunka Ft / fő Értékesítés nettó Eredménykimutatás I / Az 1 fő által megtermelt árbevétel termelékenysége árbevétele / Átlagos Átlagos állományi nagysága. állományi létszám létszám 82

83 Eszközarányos árbevétel Értékesítés nettó Eredménykimutatás I / Az eszközállományban megtestesülő (eszközök forgási árbevétele / Mérlegfőösszeg erőforrásokkal mennyi árbevétel jött sebessége) Eszközök összesen létre, vagyis adott periódus alatt az átlagos eszközállomány hányszor térült meg az árbevételben. Tárgyi eszközök forgási Értékesítés nettó Eredménykimutatás I / A tárgyi eszközökben megtestesülő sebessége árbevétele / Tárgyi Mérleg A.II erőforrásokkal mennyi árbevétel jött eszközök létre, vagyis adott periódus alatt az átlagos tárgyieszköz-állomány hányszor térült meg az árbevételben. Saját tőke forgási Értékesítés nettó Eredménykimutatás I / A saját tőke egységére jutó árbevétel sebessége árbevétele / Saját Mérleg D nagysága. tőke 83

84 3.8. Pályázat nyilvántartási és monitoring A Rendszerkoncepcióban nevesített harmadik feladatcsoport az Önkormányzat által ellátandó feladatok és a fejlesztések megvalósításához jelentős kiegészítő anyagi forrást biztosító különböző pályázatoknak az egész Önkormányzat szintjén egységes szabályozási háttérrel, egyetlen közös rendszerben történő kezelése. Jelen fejezetben a Rendszerkoncepció bázisán továbbgondolt megvalósítási terv részleteit ismertetjük Pályázatok nyilvántartása A LOGO-VIR projekt indulása előtt, attól függetlenül a Tisztségviselői Kabinet Stratégiai Tervezési Osztálya kidolgozott egy a pályázás rendjéről szóló szabályzatot, amelyet a közgyűlés január 21-én elfogadott, január 25-én életbe lépett. A szabályzatban megfogalmazott eljárási rendhez kapcsolódóan az Önkormányzat LOGO rendszerének keretein belül egyszerű nyilvántartásokat alakítottak ki. Ez is jelzi, hogy markáns igény jelent meg az Önkormányzaton belül egy a pályázatok teljes körének nyilvántartását lehetővé tévő központi adattörzs kialakítására, amelynek a következő nyilvánvaló előnyökkel jár: Valamennyi olyan pályázat, amelyben a PMJV saját szervezetein kívül gazdasági társaságai érintettek, szerepelhet és karbantartható egy közös felületen. Központi tárolás, kereshetőség lehetővé teszi, hogy ez egyes projektek kapcsán érkező vagy keletkező iratok mielőbb beazonosíthatók legyen, az egyes pályázatok gazdáival együtt. A pályázatok alapadatainak karbantartására, keresésére, lekérdezésére alkalmas, egységes nyilvántartást, amelyet az egyes érintett szervezetek (főosztályok, intézmények, gazdasási társaságok) felelős szereplői, mint felhasználók megfelelő jogosultsági szintek mellett elérhetnek. A nyilvántartásban kezelt pályázati projektek között kapcsolat definiálható, a több ütemből álló ernyőprojektek kezelése is lehetővé válik. A fontos, kisebb terjedelmű vonatkozó dokumentumokat csatolása is lehetséges, 84

85 ugyanakkor a LOGO rendszerben fellelhető, kapcsolható dokumentumokat (határozatok, szerződések) hivatkozhatók. A pályázatok életciklusának szakaszait státuszokkal kezelni lehet, az előrehaladás egyes lépéseit dátumokkal követhető, ahol értelmezhető, ott megfelelő pénzügyi és műszaki eredményeket lehet rögzíteni és lekérdezni. A támogatói szerződésben definiált ütemtervvel párhuzamba állított előrehaladási riportok készítésével biztosítható a pályázatok megfelelő követése, lehetőség nyílik a pénzügyi források ütemes kezelésére, az esetleges problémák proaktív kezelése. A pályázatok jellemző életciklusa a következő: 1. Előkészítés A pályázó főosztály figyeli a megpályázható támogatásokat. A pályázó főosztály jelzi és rögzíti pályázati igényét, ehhez a közgyűlés vagy az illetékes bizottság jóváhagyását megszerzi. Kötelezettségvállalások rögzítése mellett elindul az előkészítés. 2. Pályázat elkészítése, beadása Ez előkészítés eredményének ismeretében a közgyűlés dönt a pályázat beadásáról, a vállalt kötelezettségekről, az esetlegesen szükséges partneri megállapodásokról. Megtörténik a pályázat beadása. 3. Pályázat eredményének kezelése, támogatói szerződés megkötése Mind nyertes, mind nem nyertes esetben közgyűlés elé kell vinni a pályázat eredményét, amely nyertes esetben tartalmazza a megkötendő támogatói szerződés tervezetét is. A nyertes pályázat esetén is az időközben megváltozott körülmények, illetve a ténylegesen elnyert támogatás mértékének függvényében a közgyűlés vagy megfelelő felhatalmazás birtokában az illetékes bizottság dönt a támogató szerződés aláírásáról polgármesteri felhatalmazással, erről határozat születik. A támogatói szerződést a Jogi és a Pénzügyi Főosztálynak is jóvá kell 85

86 hagynia akárcsak a többi lépéshez kapcsolódó közgyűlési határozat előterjesztését. A támogatói szerződés aláírásra kerül. 4. Kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerezések előkészítése, lefolytatása A közbeszerzések a vonatkozó eljárási rend szerint zajlanak. A közbeszerzési pályázatok kiírásának műszaki tartalmát, az ajánlati dokumentációt, a bíráló bizottság összetételét a közgyűlés hagyja jóvá, erről egy vagy több határozat születik. A közbeszerzéssel kapcsolatos folyamatokban a Jogi és a Pénzügyi Főosztály is érintett. Sikertelen közbeszerzés esetén újabb, módosított kiírásra lehet szükség, esetleg szükséges lehet a támogatói szerződés módosítása is. Sikeres közbeszerzés esetén is szükséges lehet a támogatói szerződés módosítása, amely irányulhat az összeg, a műszaki tartalom megváltoztatására, esetleg átcsoportosításra. 5. Kivitelezői szerződések megkötése Sikeres közbeszerzési eljárás után a kivitelezői szerződések a közgyűlés jóváhagyása után kerülnek aláírásra. 6. Kivitelezés, előrehaladás követése A kivitelezés során a támogatói szerződésben rögzített időközönként vagy a felhasznált összeghatáronként előrehaladási jelentéseket kell készíteni. Az előrehaladási jelentéseket a pályázó főosztály készíti, a jelentések a kivitelezés pénzügyi és műszaki állapotára vonatkozó adatokat tartalmaznak, többnyire a támogatói szerződésben megjelölt ütemeknek megfelelően. Az előrehaladásról az Egységes Monitoring Információs Rendszerben (EMIR) elektronikus jelentés készül. A kivitelezés során az előrehaladásnak megfelelően önálló kifizetési kérelmekkel a támogatási szerződésben rögzítettől eltérő ütemben is lehet támogatási összegeket lehívni. 86

87 7. Kivitelezés lezárása A kivitelezés következő lépésekben kerül lezárásra: o o o o Használatba vétel Műszaki átadás Birtokba vétel Aktiválás pl. vagyonkataszterbe átvezetni Projektzárási dokumentáció készül. Megtörténik a támogatás utolsó résznek lehívása, a záró kifizetés, amely általában 20%. Támogató levelet küld, melyben lezártnak nyilvánítja a szerződést. 8. Fenntartás A támogatói szerződésben meghatározott ideig a fenntartási kötelezettsége van a pályázónak, ez az időszak általában 3, 5 vagy 10 év. Évente, i határidővel követési jelentést kell készíteni. Az eseti ellenőrzéseket támogatni kell. 9. Fenntartási időszak lezárása A fenntartási időszak leteltével a pályázati projekt végleg lezárható. A fenti életciklus követéséhez használandó státuszok és mérföldkő dátumok pontos köre a részletes specifikációs időszakban során még pontosítandó. Pályázatok nyilvántartása javasolt adattartalom: Adatmező Projekt neve Projekt címe Projekt kapcsolat Leírás Projekt egyedi neve, természetes azonosítója Projekt címe, hosszabb elnevezése Kapcsolat más projekttel, azaz az adott rögzített projekt kapcsolódik-e egy másik projekthez részprojektként vagy főprojektként 87

88 Projekt leírás Projekt akcióterülete Projekt státusza Kötelező önkormányzati feladatot támogató projekt Pályázat finanszírozásának forrása Támogatás mértéke % Pályázati azonosító Támogatási szerződés kódja Projektbefogadó intézmény megnevezése Irányító hatóság megnevezése Projektgazda neve Projektlebonyolító szervezet Projektvezető neve Projektbe bevont partner(ek) Projektpartnerként a lebonyolító szervezet Projektpartnerként a projektfelelős neve Projekt tervezett kezdése Projekt tervezett befejezése Projekt kezdése Projekt tényleges befejezése Önerő összege A projekt tartalmának rövid ismertetése A projekt akcióterülete, a projekt megvalósulásának földrajzi vagy szervezeti helyszíne. A státusz a projekt megvalósulásának fázisa: előkészítés alatt, értékelés alatt, megvalósítás alatt, fenntartási időszak alatt, elutasított Igen vagy Nem A forrást, amelyből a projekt finanszírozása történik. (pl.: ROP, TÁMOP, GOP, stb.) Támogatás mértéke %-ban (Ebből származtatható az önerő) A forrás,amelyből a projekt finanszírozása történik. (pl.: ROP, TÁMOP, GOP, stb.) A pályázati felhívásban szereplő pályázati azonosító A közreműködő szervezet (intézménytörzsből) Irányító hatóság A pályázó intézmény (intézménytörzsből) Az a szervezet vagy szervezeti egység, ahol a projekt menedzselése folyik Projektvezető személy neve Amennyiben a projekt előkészítésébe, lebonyolításába a kedvezményezetten túl más szervezet(ek) partnerként közreműködtek, azok nevét(eit) kell itt feltüntetni Partner szervezet csak Pécs M. J. Város önkormányzatára vonatkozóan Projektpartner oldaláról felelős személy neve Tervezett kezdési dátum Tervezett befejezési dátum Tényleges kezdési dátum Tényleges befejezési dátum Származtatott összeg a támogatás arányából az összköltség alapján 88

89 Önerőt jóváhagyó Közgyűlési Határozat száma Projektelszámolás pénzneme Projekt tervezett költsége Projekt tényleges költsége Fenntartási időszak Projekt fenntartási költsége A projekthez kötődő elektronikus dokumentumok csatolhatók az adatbázishoz Ha van ilyen Pénznem (általában forint vagy euró) Projekt tervezett összköltsége az elszámolás pénznemében Projekt tényleges összköltsége az elszámolás pénznemében az elszámoláskor Kötelező fenntartási időszak (év) Tervezett fenntartási összeg Pl. vonatkozó önkormányzati határozatok Pályázatokhoz kapcsolódó beszámolók Az érintett szervezetek erre delegált felhasználóinak számára biztosítani kell az elektronikus adatszolgáltatás lehetőségét a jelenleg meghatározott adatlap sablonok tartalmi elemeivel (igénybejelentő, adatlap, pályázati, igény, előrehaladás, pénzügyi adatok, eredmény beszámoló). Rendkívül fontos, hogy a beszámolók struktúrája kizárólag olyan adatokat követeljen meg az adatszolgáltatóktól, amelynek kitöltése sem mennyiségben, sem bonyolultságban nem jelent riasztó akadályt, ugyanakkor kellő mélységben leírják a pályázatot, illetve annak státuszait. Kiemelt fontosságú a pályázatok életciklusának kezdetén használandó igénybejelentő, hiszen ezen keresztül valósulhat meg az a kívánatos cél, hogy az egységesen azonosított pályázatokról mielőbb valamennyi érintett szervezet és szereplő értesüljön. Az vonatkozó önkormányzati rendelet mellékletében meghatározott tartalomban a következő adatszolgáltatási űrlapok, beszámolók kerülnek kialakításra: Pályázati igénybejelentő (egyszer, az igény felbukkanásakor) Pályázat alapadatai (csak új projekt vagy változás esetén) Előrehaladási adatlap (indikátorok és pénzügyi adatok a szabályzatnak megfelelő periódusban) Riportok, kimutatások Az Önkormányzat pályázatokról szükséges vezetői információk köre alapvetően 89

90 két részre osztható: A projektek beazonosítása alapadataik alapján - szervezeti, személyi függőségeik feltárása, határidő és volumen szerinti rangsorolása A projektek előrehaladásának monitorozása, tervezett és valós időbeli forrásfelhasználásuk követése A specifikációs időszakban pontosan kell definiálni a pályázatokkal kapcsolatos riportok pontos tartalmi és formai elemeit, a következő néhány alapvető lekérdezési lehetőséget a rendszer biztosítja: Költségvetési évfordulón áthúzódó projektek Futó/lezárt projektek Támogatás/teljes költségkeret -> finanszírozási lefedettség Forrásfelhasználás időbeli eloszlása 3.9. Helyben központos közbeszerzés A kontrolling (vezetői információs) rendszer kialakítása projekt keretében áttekintettük Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának helyben központosított közbeszerzési folyamatait és szabályozását, valamint az ezt támogató szervezeti és technológia hátteret. Jelen fejezet ennek a vizsgálatnak az eredményeit foglalja össze. A helyben központosított közbeszerzés áttekintésekor nem tértünk ki az Önkormányzat általános közbeszerzési folyamataira. Csak magának a helyben központosított közbeszerzésnek a speciális elemeivel foglalkoztunk. Megvizsgáltuk ennek jelenlegi menetét, szabályait, gyakorlatát, valós megrendelői igényeket és elemeztük a folyamatok esetleges módosításának, optimalizálásának lehetőségeit, az ezekből származó esetleges előnyöket vagy nehézségeket. Vizsgálatunk eredményeként a Helyben központosított közbeszerzést nem vonjuk be a LOGO-VIR feladatkörébe, informatikai támogatását jelen projekt keretében nem biztosítjuk. A helyben központosított közbeszerzések elrendelésének, szabályozásának 90

91 alapvető célja a segítségével elérhető kedvezőbb alkupozíciók lehetőségének biztosítása valamint az egyes intézmények és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok beszerzési tevékenységeinek koordinálása volt. Az Önkormányzat a kedvezőbb alkupozíciókkal olcsóbb és/vagy bővebb műszaki tartamú beszerzéseket kívánt elérni a helyben központosított beszerzések rendszerében (továbbiakban Rendszer) lebonyolítandó nagyobb mennyiségű beszerzések révén Szabályozási háttér Az Önkormányzat helyben központosított közbeszerzéseinek folyamatát a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2008. (06.02.) rendelete (továbbiakban Rendelet) szabályozza, figyelembe véve a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásait. Ezeken túl az Önkormányzat általános közbeszerzési folyamatainak szabályait Pécs Megyei Jogú Város Közbeszerzési Szabályzata tartalmazza. Áttekintettük a Közbeszerzési Szabályzatot is, de azt csak a helyben központosított közbeszerzési folyamatra gyakorolt hatása mentén vizsgáltuk. Ahogy arra a bevezetőben is kitértünk, elemzésünkben nem foglalkozunk az Önkormányzat általános közbeszerzési folyamataival, gyakorlatával. Az Önkormányzatnál részletesen és pontosan szabályozták a helyben központosított közbeszerzéseket. Így meghatározták azon önkormányzati intézmények körét, amelyek kötelezően részt kell, hogy vegyenek a központosított közbeszerzésekben, illetve lehetőséget biztosítottak egyéb szervezeteknek is a csatlakozásra. Pontosan meghatározták azon áruk és szolgáltatások körét, melyek beszerzésére vonatkozóan a helyben központosított közbeszerzés szabályait kell alkalmazni. Emellett részletesen szabályozták a helyben központosított közbeszerzés folyamatát, a folyamathoz csatlakozó intézmények, valamint az Önkormányzat feladatait, a feladatokhoz rendelt határidőkkel együtt. A további fejezetekben részletesen ismertetjük a helyben központosított 91

92 közbeszerzés résztvevőit, tárgyi hatályát, a beszerzés folyamatait és szabályait A helyben központosított közbeszerzések résztvevői A helyben központosított közbeszerzések résztvevői az alábbiak: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, melynek adminisztratív feladatait Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban Hivatal) látja el. Az Önkormányzat, illetve - az adminisztratív feladatok tekintetében - a Hivatal a helyben központosított közbeszerzési rendszerben az ajánlatkérésére kizárólagosan feljogosított szervezet, amely működteti a Rendszert, valamint lefolytatja az ennek keretében megvalósítandó közbeszerzéseket. A Rendszerben részt vevő intézmények: a Rendszerhez kötelezően vagy önkéntesen csatlakozó szervezetek. Ide tartoznak: o A Rendszerhez kötelezően csatlakozó, az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek. Ezen költségvetési szervek listáját jelen dokumentum 1. számú Melléklete tartalmazza. o A helyben központosított közbeszerzési rendszerhez önkéntesen csatlakozó szervezetek. Ezen szervezetek: A Kbt. hatálya alá tartozó egyéb gazdálkodó szervek, melyek felett az Önkormányzat meghatározó befolyást képes gyakorolni. A Rendszerhez közbeszerzésenként - történő csatlakozásról az Önkormányzattal megállapodást kötnek. Az előbbi szervezeteken kívül más szervezet is csatlakozhat önkéntesen a rendszerhez, egyedi megállapodások alapján. Áruszállítók vagy szolgáltatást nyújtók: azon felek, amelyek a Rendszerben az Önkormányzattal áruszállításra vagy szolgáltatás nyújtására szerződtek A helyben központosított közbeszerzések tárgyi hatálya 92

93 Az Önkormányzat pontosan meghatározta azon áruk és szolgáltatások körét, melyekre vonatkozóan a helyben központosított közbeszerzések kiterjednek. Ezen áruk és szolgáltatások listáját alábbi táblázat tartalmazza. 93

94 A helyben központosított közbeszerzések tárgyi hatálya - cikktörzs Sorszám Megnevezés Közös közbeszerzési szószedet szerinti Áruk CPV-kód 1. Élelmiszer-feldolgozás termékei és italok Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők Különféle fapép, papír és papírtermékek Különféle nyomtatott anyagok és nyomdai áruk Étkezési utalvány (Ebédjegy) Kőolajtermékek és tüzelőanyagok Tisztítószerek Gyógyszerészeti áruk Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek 10. Gyógyászati és laboratóriumi eszközök, optikai és precíziós eszközök, órák, gyógyszerészeti és kapcsolódó gyógyászati fogyóeszközök 11. Megmunkált áruk, bútorok, kézműipari és különleges célú termékek és kapcsolódó fogyóeszközök Villamos áram Szolgáltatások 13. Távhőszolgáltatás Javítási, karbantartási és szerelési szolgáltatások Villamos elosztó- és vezérlőberendezéssel kapcsolatos beszerelési szolgáltatások 16. Villamos elosztóberendezéssel kapcsolatos beszerelési szolgáltatások

95 17. Villamos vezérlőberendezéssel kapcsolatos beszerelési szolgáltatások Étkezdei és élelmezési szolgáltatások Szárazföldi utasszállítási szolgáltatás Szárazföldi áruszállítási szolgáltatás Távközlési Szolgáltatások (2) (2) 22. Közművek, közhasznú szolgáltatások Pénzügyi közvetítő szolgáltatások Jogi szolgáltatások Jogi tanácsadási és képviseleti szolgáltatások Jogi tanácsadási szolgáltatások Jogi képviseleti szolgáltatások Áramszolgáltatás Villamosenergia-rendszerekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások Őrzési szolgáltatások Irodatakarítási szolgáltatások Iskolatakarítási szolgáltatások Telefonkezelői szolgáltatások A helyben központosított közbeszerzés folyamata I. Igények összegyűjtése A Rendszerben levő intézmények minden év március 30-ig, vagy ha ez nem munkanap, az azt követő első munkanapig írásban leadják a Hivatal részére a tárgyévi beszerzési igényeiket. Ennek során az alábbi adatokat meg kell adniuk: intézmény adatai (név, székhely, bankszámlaszám, adószám, képviselő), 95

96 kapcsolattartó neve, az áru vagy szolgáltatás pontos megnevezése, az áru vagy szolgáltatás mennyisége (az egyirányú esetleges eltérés %-os megadásával), a beszerzés becsült értéke, teljesítés kívánt ideje, áruszállítás megkezdésének időpontjai; szolgáltatás megkezdésének időpontjai. Amennyiben van keretszerződés a beszerzési igényben foglalt árura vagy szolgáltatásra, ez legkorábban az adott beszerzési igény bejelentésének határidejét követő 30. nap, amennyiben nincs, 90. nap lehet. teljesítés helye. Amennyiben a leadott beszerzési igényekben időközben változás áll be, vagy új igény merül fel, az intézményeknek legkésőbb a megjelölt első teljesítési időpontot megelőzően a Hivatalnak ezt írásban be kell jelenteniük. Igények benyújtásának elmulasztása Az Önkormányzatnál részletesen szabályozták az intézményi igények leadásának elmulasztása esetén a tennivalókat, szankciókat. Ennek értelmében amennyiben az intézmények a tárgyévi beszerzési igényeiket a március 30-i határidőre nem küldik meg, akkor a Hivatal az érintett szerv vezetőjének figyelmét erre a mulasztásra felhívja, és határidőt tűz ki a nyilatkozat benyújtására. Mindemellett figyelmezteti az intézményt az esetleges jogkövetkezményre is. Amennyiben ez a felhívás sem hozott eredményt, vagyis a szervezet továbbra sem nyújtja be a beszerzési igényeit, a Hivatal az adott szervezet következő évi beszerzéseit a megelőző évivel megegyezően állítja be a tervbe, kivéve, ha a rendelkezésére álló adatok annak módosulását alátámasztják. A szervezet ezeket a beszerzési tárgyakat köteles lesz beszerezni. A felszólítás eredménytelensége esetén a Hivatal értesíti a fegyelmi eljárás megindítására (egyéb rendszerben részt vevő szervezet esetén a kinevezésre illetve visszahívásra) jogosult szervet. 96

97 II. Beszerzési igények összesítése központi szinten Az intézmények tárgyévi beszerzési igényeit a Hivatal összesíti egy külön nyilvántartásban. Majd, figyelembe véve a hatályos önkormányzati költségvetési előirányzatokat, összeállítja a Hivatal közbeszerzési tervét a tárgyév április 15-ig. A beszerzési igényeket tartalmazó adatbázist a Hivatal folyamatosan aktualizálja, karbantartja, és ennek figyelembevételével megtervezi és előkészíti a Rendszer keretén belül megvalósítandó közbeszerzéseket. III. A rendszerhez történő önkéntes csatlakozás folyamata A Hivatal az összesített közbeszerzési tervről minden év április 20-ig, illetve a közbeszerzésekről hozott közgyűlési döntést követően tájékoztatja azon szervezeteket, melyek önkéntesen csatlakozhatnak a Rendszerhez. Az önkéntes csatlakozásra az adott közbeszerzésről hozott közgyűlési döntéstől számított 30. napig van lehetőség. A csatlakozás iránti kérelmet a csatlakozni szándékozó szervezeteknek a Hivatalhoz kell benyújtaniuk. A kérelem elfogadásáról a Gazdasági Bizottság dönt. Az egyedi megállapodások alapján csatlakozási kérelmüket benyújtó szervezetek csatlakozási kérelméről a Polgármester dönt. A Hivatal a csatlakozást elutasíthatja, ha a már megkötött szerződések alapján nem látja biztosítottnak valamennyi, a rendszerben kötelezően részt vevő, illetve korábban önkéntesen csatlakozott szervezet addig bejelentett igényeinek a teljes kielégítését. Kilépés a Rendszerből 97

98 Az önkéntesen csatlakozott szervezet a rendszerből kiléphet. A kilépésre minden év december 31. napjával van lehetőség. A kilépési szándékot legalább 60 nappal korábban írásban kell bejelenteni a Hivatal felé. Kivételt képez ez alól, ha az adott önként csatlakozott rendszerben részt vevő szervezetet a tulajdonos megszünteti, vagy az egyéb módon megszűnik, vagy az Önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése az adott, rendszerben részt vevő szervezetben teljes egészében megszűnik. IV. A közbeszerzések lebonyolítása A beszerzési igények alapján a szükséges közbeszerzéseket a Hivatal folytatja le. Ennek során mind a Kbt. rendelkezéseit, mind az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát figyelembe kell vennie. Amennyiben szükséges, az esetleges jogorvoslati eljárásokban is a Hivatal jár el. Speciális esetekben, szakmai ismereteket is igénylő beszerzések esetén a Hivatal külső szakértőt, bonyolító céget is megbízhat a közbeszerzési eljárások lebonyolításával. A Hivatal a helyben központosított közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően legalább 5 munkanappal tájékoztatja az intézményeket: a közbeszerzési eljárás megindításának napjáról, a közbeszerzési eljárás tárgyáról és megnevezéséről, a közbeszerzési eljárás becsült értékéről, a közbeszerzési eljárás eljárásrendjéről és eljárási típusáról, a szerződéskötés tervezett időpontjáról. A Hivatal a beszerzésekhez kapcsolódó alábbi eseményekről is tájékoztatja az 98

99 intézményeket: az ajánlatok bontásáról, az eredményhirdetésről, illetve annak hiányában az összegezésről, az esetleges jogorvoslati eljárásról, a szerződés megkötésének időpontjáról. Beszerzések lebonyolítása saját hatáskörben Az intézmények a Rendelet hatálya alá tartozó áruk és szolgáltatások beszerzését a Hivatal előzetes írásbeli engedélye alapján saját hatáskörben is lefolytathatják, különösen azokban az esetekben, ha az összesített beszerzési igény nem közbeszerzésköteles, a beszerzési igényben szereplő árura vagy szolgáltatásra nincs keretszerződés vagy a beszerzési igény sürgőssége miatt a Rendeletben előírt határidők nem lennének tarthatók. A saját hatáskörben történő beszerzés megvalósulását követően az Intézmény legkésőbb a szerződéskötést vagy megrendelést követő 5 munkanapon belül az alábbi adatokat közli írásban a Hivatallal: intézmény adatai (név, székhely, bankszámlaszám, adószám, képviselő), kapcsolattartó neve, az áru vagy szolgáltatás pontos megnevezése, az áru vagy szolgáltatás mennyisége (az egyirányú esetleges eltérés %-os megadásával), a beszerzés becsült értéke, teljesítés kívánt ideje, áruszállítás megkezdésének időpontjai; szolgáltatás megkezdésének időpontjai. Amennyiben van keretszerződés a beszerzési igényben foglalt árura vagy szolgáltatásra, ez legkorábban az adott beszerzési igény bejelentésének határidejét követő 30. nap, amennyiben nincs, 90. nap lehet. teljesítés helye. 99

100 A helyben központosított közbeszerzés szerződései, megállapodásai A Hivatal a helyben központosított közbeszerzési eljárások eredményeképpen közvetlen szerződést, keretmegállapodást, vagy keretszerződést köthet. A keretmegállapodás fogalmát a Kbt pontja határozza meg. Eszerint: keretmegállapodás: meghatározott egy vagy több ajánlatkérő és egy vagy több ajánlattevő között létrejött olyan megállapodás, amelynek célja, hogy rögzítse egy adott időszakban közbeszerzésekre irányuló, egymással meghatározott módon kötendő szerződések lényeges feltételeit, különösen az ellenszolgáltatás mértékét, és ha lehetséges, az előirányzott mennyiséget;. A keretszerződés a Rendelet értelmében a megrendelési jogot az intézményre engedményező, de a Kbt. előírásainak megtartásának kötelességét ezzel együtt átruházó szerződés. Az intézmények a keretszerződések terhére kibocsátott megrendelésekkel közvetlenül szerezhetik be a beszerzési igénnyel előre jelzett árut, illetve a szolgáltatást. A keretszerződés megkötésének szabályai: a helyben központosított közbeszerzési eljárás eredményeképpen legfeljebb 4 évre köthető, legalább a következőket kell tartalmaznia: o a szerződő felek megnevezését, o a keretszerződés előzményeinek (lefolytatott közbeszerzési eljárás), a közbeszerzés tárgyának, továbbá mennyiségének a Kbt ának (2) bekezdése szerinti meghatározását, o a keretszerződés tárgyára vonatkozó minőségi követelményeket, o a szerződés hatályát, o az ellenszolgáltatás mértékét, 100

101 o o o o o arra vonatkozó kikötést, hogy a keretszerződés alapján az intézmény egyoldalú jognyilatkozattal (a továbbiakban: megrendeléssel) jogosult a kívánt áru mennyiséget vagy szolgáltatást a keretszerződés szerinti szerződéses partnertől megrendelni, a megrendelések kezdeményezésével, ezek visszaigazolásával, valamint a teljesítésekkel kapcsolatos határidőt és a teljesítésekre vonatkozó (szállítási és pénzügyi) részletes feltételeket, a szerződésszegésért való felelősség szabályait, az intézményeknek és a szállítóknak a keretszerződéssel és annak teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó, valamint az ennek végrehajtási módját szabályozó rendelkezéseket, annak rögzítését, hogy az intézmény előleget nem adhat. A szerződés, keretmegállapodás, valamint a keretszerződés aláírására Pécs Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője, valamint Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere együttesen jogosult. A megrendeléseket az intézmények vezetői írhatják alá. V. Az intézményi beszerzési igények teljesítése Az intézmények a beszerzési igényeik teljesítéséről, részteljesítéséről, késedelmes teljesítéséről, hibás teljesítéséről írásban tájékoztatják a Hivatalt az eseményt követő 5 munkanapon belül. Több éven át tartó teljesítés esetén az adott évi teljesítésről a szerződéskötés évfordulói előtt 10 nappal kell a tájékoztatást megtenni. A tájékoztatásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 101

102 az igényelt és a leszállított áru / teljesített szolgáltatás megnevezése, a beszerzési igény benyújtásának ideje, a mennyiség, az érték, a teljesítés ideje és a teljesítés minősítése (kiváló/megfelelő/nem megfelelő). A fenti adatokat kell az intézményeknek írásban közölniük a Hivatallal abban az esetben is, ha az áruk, szolgáltatások beszerzését saját hatáskörben folytatják le. A Hivatal az intézményi adatszolgáltatás alapján figyelemmel kíséri a beszerzési igények teljesítését Nyilatkozattételek a rendszerben, adatok kezelése, közzététele A rendszerben részt vevő szervezeteknek, illetve az Önkormányzatnak miden egymás felé tett nyilatkozatát írásban kell teljesítenie. Az Önkormányzat szabályozása értelmében a nyilatkozatokon az átvétel idejét és tényét is jelölni kell. Az ben illetve faxon történő nyilatkozattételnél a küldő félnek igazolnia kell az üzenet vételét. A személyesen tett nyilatkozatokról jegyzőkönyvet kell felvenni és abból minden jelenlevőnek 1-1 példányt kell juttatni. A Hivatal a Rendszer működtetése körében az alábbi adatokat kezeli: az intézmények adatai, a szállítók és szolgáltatók adatai, a szerződések, keretmegállapodások, keretszerződések és a közvetlen intézményi megrendelések adatai. Ezekhez kapcsolódóan az intézményeknek az adatszolgáltatást negyedévente, minden negyedév 15. napjáig kell megtenniük. A Hivatalnak a keretszerződések, szerződések, keretmegállapodások hatályos 102

103 szövegét az intézmények számára elérhetővé kell tennie. Továbbá gondoskodnia kell ezen szerződések adatainak a honlapon történő közzétételéről is. A Hivatal vezetője minden év április 30-ig beszámol a Közgyűlésnek a helyben központosított közbeszerzési rendszer működéséről Támogató technikai háttér Jelenleg a helyben központosított közbeszerzések lebonyolítását nem támogatja semmilyen informatikai alkalmazás. A Hivatal, valamint a Rendszerben résztvevő intézmények közti információáramlást hagyományos levelezés, illetve fax vagy személyes átadások biztosítják. A beszerzési igények begyűjtése, összegzése, a közbeszerzési terv elkészítése, illetve a közbeszerzések folyamatának figyelemmel kísérése a Hivatalban egyszerű Office alkalmazások használatával, Excel táblázatok vezetésével történnek Támogató hivatali szervezet Az Önkormányzat helyben központosított közbeszerzéseinek kezelése, lebonyolítása kapcsán az összegyűjtött igények kapcsán, a közbeszerzési terv összeállítása a Tisztségviselői Kabinet feladata és felelőssége. A közbeszerzési eljárások előkészítése, lebonyolítása a beszerzés tárgya szerint érintett főosztály feladata. A Hivatal külső szakértőt, bonyolító céget is megbízhat a közbeszerzési eljárások lebonyolításával. Az eljárások lefolytatásának törvényességét és szakszerűségét az Ellenőrzési Osztály évente ellenőrzi. Az ellenőrzésekről készült jelentést a címzetes 103

104 főjegyzőnek és a közbeszerzés tárgya szerint érintett főosztályvezetőknek megküldi. A közbeszerzések ellenőrzésének tapasztalatairól beszámol a Gazdasági Bizottságnak és az Önkormányzati Bizottságnak Összegzés A fentiek alapján áttekintettük az Önkormányzat helyben központosított közbeszerzéseinek folyamatát, szabályozását. A Rendelet június 3-i hatálybalépése ellenére a helyben központosított közbeszerzés érdemben nem valósult meg az Önkormányzatnál. Vizsgálatunk alapján az alábbi LOGO-VIR funkciók mentén lenne értelmezhető a helyben központosított közbeszerzés informatikai támogatása: Cikktörzs nyilvántartás, beszerzési igények nyilvántartása (benyújtott és összesített -> közbeszerzési terv, teljesítések követése) Beszámoltatás, adatbekérés: beszerzési igények benyújtása, tejesítések követése Riport funkciók: vezetői adatlekérdezések Megrendelői igényekben történt hangsúlyok módosulása mentén, tekintettel a terület által jelentett jelenlegi súlytalanságra (csekély befolyás a gazdálkodásra) a helyben központosított közbeszerzési eljárás további vizsgálatától, informatikai támogatásától eltekintünk. 104

105 4. Informatikai rendszerterv 4.1. Követelmények elemzése A fejezetben rendszerezésre és áttekintésre kerülnek a kialakítandó informatikai rendszerrel szemben megfogalmazott követelmények. A követelmények alapvetően két csoportba sorolhatóak: A projekttel szemben támasztott szakmai funkcionális követelmények, tulajdonképpen ezek kiszolgálására hivatott az implementálandó informatikai rendszer. Nem funkcionális, egyéb informatikai követelmények, melyek elsősorban a kialakítandó informatikai alkalmazás technikai aspektusait befolyásolják Szakmai követelmények Stratégiai célok azonosítása Az alábbiakban összefoglaljuk azokat a felmérés során stratégiai célként azonosítható követelményeket, melyek teljesülését az Megrendelő a kifejlesztendő rendszertől várja. Költségvetés-tervezés támogatása A kialakítandó rendszerrel szemben elvárás, hogy támogassa a stratégiai célokból levezetett költségvetés-tervezést, a tervteljesítés nyomon követését. A költségvetés tervezés támogatása elsősorban a korábbi, illetve az aktuális költségvetési időszakokban tetten érhető teljesítések (kiadások, költségek) az adott szakmai területen releváns bontásban történő követésével történhet meg. Közérdekű adatok publikálása, elérhetőségük biztosítása A szűkebb és tágabb értelemben vett közérdekű adatok publikálása, 105

106 elérhetőségének biztosítása részben a LOGO webes felületén keresztül, részben az Önkormányzat részéről a civil szféra rendszeres tájékoztatásban aktív szerepet játszó szereplők információval történő ellátásán keresztül valósulhat meg. Tehát e tekintetben elsősorban nem a lakosság közvetlen tájékoztatása a fő cél, hanem a nyilvánossággal több-kevesebb rendszerességgel érintkező vezetők, képviselők részére olyan információs rendszer létrehozása, amellyel a korábbiakhoz képest sokkal hatékonyabban és pontosabban juthatnak a rendszer által lefedett területek alapadataihoz, beszámolóihoz, kimutatásaihoz. Döntési mechanizmusok segítése A kialakítandó rendszer használatával, a rendszer által szolgáltatott információk birtokában az Önkormányzat az alább megfogalmazott célok megvalósulását, vagy a megvalósulásnak a rendszer általi támogatását várja: általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése A hivatal belső szervezeti egységei közötti együttműködés javítása Hivatalon belüli koordinációs funkció színvonalának növelése Önkormányzati intézmények felügyeletének javítása, döntési jogosultságok átstrukturálása Az önkormányzati intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatának korszerűsítése A közintézmények költséghatékonyabb és/vagy eredményesebb működésére irányuló szervezet-átalakítási programok kidolgozása A források felhasználásának eredményességét mérő mutatószámok bevezetése Költségvetési gazdálkodás eredményességének növelése A kialakítandó rendszer által szolgáltatott információk, valamint a kialakítandó rendszer funkciói lehetővé kell, hogy tegyék az alábbiakat: Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása A költségvetés készítés és elfogadás folyamatának támogatása 106

107 Pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenőrzés javítása Partnerség erősítése A kialakítandó rendszerből származó adatoknak az önkormányzati munkafolyamatok megváltoztatásában történő felhasználása, valamint meghatározott kontrolling adatköröknek a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele a következő célok elérését kell szolgálnia: A források felhasználásáról bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítása Döntések és hatásuk eredményeinek nyilvánossá tétele a hivatali és intézményi munka átláthatóbbá tétele nyilvános információk közzétételének lehetővé tétele a költségvetés alakulásáról Kontrolling (vezetői információs) rendszer kialakítása Szükségesek a Megrendelővel együttműködve, tanácsadási, konzultációs tevékenység keretében megismert, informatikai megoldással javítható eljárások kapcsán a következő lépések: Megtervezni azokat a mérőszámokat és kontrolling outputokat, melyek az elérni kívánt célhoz illeszkedve írják le, teszik értelmezhetővé a monitorozott folyamatokat. A tanácsadási, konzultációs tevékenység tapasztalatainak, információinak birtokában a kitűzött cél szerinti módon működő számítógépes rendszer megtervezése olyan mélységig, hogy a rendszer implementálásával megbízott szakembereknek a majdani rendszer működésével kapcsolatos minden információ a rendelkezésére álljon, további felhasználói adatszolgáltatásra a lehető legkisebb mértékben legyen szükség. Csak ezek után kerülhet sor a tanácsadási tevékenység során feltárt információk, illetve a Rendszerterv birtokában a tulajdonképpeni rendszerfejlesztési 107

108 tevékenység megkezdésére, mely a következő lépésekből áll: A rendszer kifejlesztése: az elkészített Rendszerterv alapján a részletes programspecifikációk kidolgozása és a rendszer programozása. Műszaki és felhasználói dokumentációk elkészítése Megrendelő oldali tesztelés (funkcionális, rendszer-, és integrációs tesztek) elvégzése A rendszerfejlesztési fázist a rendszer bevezetési fázisa követi, mely keretében az alábbi tevékenységek elvégzésére kerül sor: A kifejlesztett rendszer illesztése Megrendelő jelenlegi informatikai környezetébe Szervezetfejlesztési eredmények és a kontrolling rendszer bevezetésének támogatása Megrendelő oldali tesztek elvégzése Kontrolling rendszer integrálása a LOGO rendszerbe Próbaüzem A rendszer bevezetésével párhuzamosan kerül sor a rendszer oktatására, mely felhasználói oldal, illetve üzemeltetői oldal oktatására terjed ki Általános szakmai követelmények Az eljárások elemzése során feltárt, és a projekt keretében informatikai megoldással optimalizálható eljárások támogatásának megvalósításához kapcsolódóan követelmény szinten a következő igények merültek fel: Nyilvántartások kezelése A rendszer szempontjából kiemelt fontosságú adattörzsek és kódok kezelése 108

109 Intézmények nyilvántartása Gazdasági társaságok nyilvántartása Pályázatok nyilvántartása Adatforrások kezelése Intézményi, társasági és hivatali szereplőktől származó adatok bevitelének és összegyűjtésének támogatása rendszeres, elektronikus beszámolók formájában Külső elektronikus forrásokból (pl. Forrás SQL) kinyerhető adatok beemelése a rendszerbe Publikáció Nyilvántartások és beszámolók megjelenítése, kereshetőségnek biztosítása megfelelő jogosultági szintek mentén Nyilvántartások és beszámolók, illetve az azokból levezetett mutatószámok és statisztikák riportolása, olyan kimutatások, riportok, szűrések készítése, mely az önkormányzati intézmények, valamint önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodását teszik értékelhetővé, átláthatóvá Olyan, a felsővezetők számára készülő riportok, kimutatások, analitikák, az Önkormányzat egy-egy területének egészét teszik átláthatóvá, elősegítve a stratégiai költségvetés-tervezés és a költségvetésre alapozott működés alakulásának folyamatközi követését, szükség esetén az ily módon és eszközökkel biztosított adatokra alapozva a különböző költségvetést befolyásoló döntések meghozatalát A civil szféra felé publikálandó információk megjelenítése nyilvános webes felületen, a költségvetést érintő főbb mutatóknak a rendszeres nyilvánosságra hozatala, melynek egyik eszköze a LOGO publikus webes portálja, melyen rendszeres időközönként publikálni lehet a fenti adatköröket érintő riportok, kimutatások eredményeit. 109

110 Adminisztráció A felhasználókhoz, szervezetekhez, adatcsoportokhoz és funkciókhoz kapcsolódó jogosultsági rendszer kezelése Naplózás, a rendszerben végrehajtott adatmódosítási tevékenységek naplózása Külső elektronikus adatforrásokhoz kapcsolódó interfészek vezérlése és monitorozása Beszámolók kiajánlásához és töltöttségéhez kapcsolódó státuszok, figyelmeztetések kezelése, az ehhez kapcsolódó riportok megjelenítése Nem funkcionális követelmények Az alábbiakban a rendszer működésével kapcsolatos informatikai tárgyú követelményeket rendszerezzük Rendszer környezetével szemben támasztott követelmények Az alábbiakban felsoroljuk azokat a követelményeket, melyek a rendszer működési környezetével, a tágabb értelemben vett működést befolyásoló tényezőkkel kapcsolatosak. Jelenlegi infrastruktúra használata A kifejlesztendő rendszernek alapvetően az Önkormányzat már létező informatikai infrastruktúráját kell használnia. Az kialakítandó rendszer a már meglévő LOGO rendszerbe integrálva, annak hardver- és szoftverinfrastruktúrájára, felhasználói felületére, az alkalmazott szoftvermegoldásaira kell, hogy támaszkodjon. A jelenlegi rendelkezésre állási mutatók megtartása Mivel a kialakítandó rendszernek a LOGO-ba integráltan, annak infrastruktúráját, megoldásait, felhasználói felületét alkalmazva kell megvalósulnia. Ebből 110

111 következik, hogy a rendelkezésre állási mutatók tekintetében sem rendelkezhet rosszabb paraméterekkel, mint a LOGO rendszer. Rendszer továbbfejlesztésének biztosítása A Megrendelő a kifejlesztett rendszer továbbfejlesztésének a jogát fenn kívánja tartani. Ez azt jelenti, hogy a fejlesztés lezárultával át kell adni mindazon jogokat, melyek szoftver Megrendelő általi továbbfejlesztéshez szükségesek. A fejlesztés során harmadik fél által fejlesztett szoftverekhez kapcsolódó jogok közül csak azokat a jogokat tudja a fejlesztő a Megrendelőnek átadni, mely jogokat a szóban forgó szoftver jogtulajdonosától ő is megkapott, valamint ezen jogok továbbadását a külső szoftver jogtulajdonosa a szoftver licencében nem tiltja. Mivel a LOGO-VIR rendszer a LOGO-val nemcsak közös üzemeltetési, de fejlesztési környezetben kerül implementálásra, a továbbfejlesztés szempontjából a LOGO rendszer korábban kifejlesztett és átadott moduljaihoz hasonlóan kerülnek átadásra a szoftverelemek Egyéb általános informatikai követelmények Ergonómia Az adatok feldolgozását, megértését segítő módon kell a rendszer funkciói által előállított kimeneteket létrehozni. Beszédes, könnyen értelmezhető grafikonokra, táblázatokra, kimutatásokra van szükség. A rendszer kialakítása során a már meglévő környezet által biztosított lehetőségekre kell építeni. A "felhasználói élmény" szempontjából a rendszernek egységesnek, integráltnak kell lenni. LOGO rendszerben megszokott kezelőfelület Az Önkormányzat LOGO rendszerében használt felületi elemek, megoldások használata, az ott megszokott kezelési mód és megjelenés alkalmazása válik szükségessé a LOGO-VIR rendszerben is, mint például: menük, képernyők, 111

112 táblázatos karbantartók, űrlapok, súgó, riportoló eszközök, stb. A LOGO szoftver infrastruktúrájának használata A rendszer fejlesztése során támaszkodni kell a LOGO rendszer által biztosított szoftver-infrastrukturális háttérre: felhasználó-kezelés jogosultsági rendszer hozzáférések szabályozása nyilvántartások kezelése csatolt állományok tárolása A LOGO hardver infrastruktúrájának használata A rendszerrel szemben támasztott követelmények ismeretében kijelenthető, hogy a rendszer üzemeltetése összességében akkor a leggazdaságosabb, ha a már létező LOGO hardverinfrastruktúrára kerül telepítésre. Ez egyben nevesített Megrendelői követelmény is, hiszen feltétel a rendszer integrálása a már működő LOGO rendszerbe. 112

113 4.2. Szakmai rendszerfunkciók A fejezet célja átfogó képet adni a kifejlesztésre kerülő rendszer követelményekhez és a kitűzött célokhoz igazodó működéséről. Bemutatásra kerülnek: a rendszer felhasználói a felhasználó szemszögből történő rendszer használatának jellemző esetei a rendszer által a cél megvalósítása érdekében támasztott bemenő adatigények (adatkörök), valamint a rendszer kimenő adatkörei a rendszer által támogatni kívánt folyamatok elvi kifejtése a rendszer elvi működése a felhasználói felület kialakításánál használt elvek, és ezek gyakorlati alkalmazása A funkciók kialakításánál kiemelt figyelmet szenteltünk a következő ajánlatkérői igényekre: a rendszer funkcionalitása a lehető legjobban illeszkedjen a helyi és megrendelői igényekhez, rendszer a lehetőségekhez mérten testre szabható, paraméterezhető és bővíthető legyen Használati esetek A használati esetek a rendszer használatának jellemző módjai a felhasználó szemszögéből nézve. Segítségükkel azonosíthatóak a rendszer azon funkciói, melyeket a rendszer az implementálása után nyújt, emellett a laikus olvasók számára is könnyen érthető módon mutatja be a rendszer majdani viselkedését. A használati esetek feltérképezése, feltárása a követelményekhez illeszkedő módon történik. 113

114 Szereplők A szereplők (aktorok) a modell azon elemei, melyek a rendszer egy jellemző felhasználóját testesítik meg. 114

115 uc Szereplők Rendszer LOGO Gazdasági társasá g Intézmény Forrás SQL Taninform Felhasználó Adminisztrátor Intzéményi felhasználó Gazdasági társaság felhasználója Hiv atali felhasználó Képv iselő Civ il felhasználó Rendszer Az összes, nem humán szereplő absztrakt, közös őse. LOGO Az önkormányzat integrált, a hivatali munkavégzést segítő, bonyolító e- önkormányzati informatikai rendszere. 115

116 Forrás SQL A Forrás SQL az önkormányzat és az önkormányzati intézmények pénzügyikönyvelési adatait tartalmazó rendszer. Taninform Az önkormányzati kezelésben álló oktatási intézmények oktatási, és az oktatással összefüggő pénzügyi, személyügyi adatait nyilvántartó informatikai rendszer. A Taninform integrációja csak közvetett, a hivatali felhasználók ennek outputjai alapján szolgáltatnak adatot a LOOG-VIR rendszer részére. Intézmény A feladatai ellátásához, működéséhez részben vagy egészben önkormányzati pénzügyi forrásokra támaszkodó, önkormányzati fenntartásban üzemelő önállóan vagy nem önállóan gazdálkodó intézményesített szervezet. Gazdasági társaság A feladatai ellátásához, működéséhez részben vagy egészben önkormányzati pénzügyi forrásokra támaszkodó, önkormányzati tulajdonrésszel bíró gazdasági társaság. Felhasználó A rendszer humán felhasználóinak közös őse. Adminisztrátor A LOGO-VIR rendszer adminisztrációs feladataival megbízott felhasználója. Feladata a rendszer működtetése, üzemeltetése, karbantartása. Hivatali felhasználó A LOGO-VIR rendszert a hivatali munkájához használó felhasználó. Feladata lehet 116

117 pl.: rendszer által biztosított kimenetek alapján döntés-előkészítő munka végzése a rendszer adataira támaszkodva költségvetési tervezési munka végzése a teljesítményértékelési tevékenység a rendszer által biztosított alapadatok alapján a terv/tény adatok ismeretében beavatkozás Intézményi felhasználó Az intézmény részéről a rendszer használatára delegált felhasználó. Gazdasági társaság felhasználója A gazdasági társaság részéről a rendszer használatára delegált felhasználó. Képviselő Az önkormányzat közgyűlésének tagja, választott képviselő vagy polgármester. Feladata lehet pl.: a rendszer összegző kimutatásainak felhasználása a politikai döntésekben, döntések előkészítésében rendszer kimeneteinek megismerésével nyomon követni a korábban hozott döntések pénzügyi, költségvetési alakulását bizottsági munkában támaszkodni a rendszer által biztosított információkra. Civil felhasználó A felhasználó reprezentálja a pl. város egy polgárát, azaz minden olyan, a rendszer működése szempontjából a nyilvánosságot jelentő felhasználót, mely a rendszer kimeneteit a LOGO webes felületére publikálva ismerheti meg. 117

118 Használati esetek A rendszerre jellemző felhasználási módok, és az egyes használati módokhoz köthető szereplők kapcsolatának kifejtésére kerül sor ebben a fejezetben. 118

119 uc Használati esetek Adatszolgáltatás - Forrás SQL Forrás SQL Adatszolgáltatás - LOGO Intzéményi felhasználó LOGO Adatszolgáltatás intézmény, gazdasági társaság Gazdasági társaság felhasználója Taninform Hivatali felhasználó Riportok futtatása Intézmény Riportok, űrlapok adminisztrációja Képv iselő Gazdasági társaság Rendszeradminisztráció Adminisztrátor Webes adatpublikáció Webes felületre publikált adatok megtek intése Civil felhasználó Adatszolgáltatás - Forrás SQL 119

120 sd Adatszolgáltatás - Forrás SQL Forrás SQL Start Forrás SQL adatok lev álogatása LOGO-VIR rendszer Adatok betöltése Adatfeldolgozás Az forrásrendszer-oldali adatszolgáltatás folyamattal az Adminisztrátor felhasználó találkozik. A folyamat a következő lépésekből áll: Forrásrendszer adatbázisából egy a LOGO-VIR rendszer részeként szállított oldalán szinkronizáló modul a forrásrendszer (Forrás SQL) adatbázisából rendszertervezési fázis során meghatározott adatkörök leválogatását elvégzi. Ezen leválogatások logikája, algoritmusa elkészítésük után 120

121 jellemzően nem, vagy csak ritkán változnak annak a függvényében, hogy a LOGO-VIR rendszer bővítésekor (új lekérdezések definiálása) szükséges-e a forrásrendszerekből új adatköröket biztosítani. az áttöltések az adatáttöltési időközönként manuálisan, vagy preferáltan automatikusan, időzítve futtathatóak. A forrásrendszerekből származó adatok LOGO-VIR rendszer átmeneti tárterületére (Stage), dedikáltan e célt szolgáló táblákba kerülnek. Az átmeneti tárterületre előzőleg betöltött adatok szerkezetének átalakítása megtörténik a LOGO-VIR rendszer adattárolási szempontjainak megfelelően, majd a kimutatások, analitikák frissítése az új adatokkal. 121

122 Adatszolgáltatás LOGO A LOGO rendszerrel történő integráció jellegénél fogva olyan, hogy időszakos automatikus vagy manuális adatáttöltési szintén adminisztrátori folyamatot nem generál attól eltekintve, hogy a LOGO-VIR kapcsán megjelenő új jogosultsági beállításokat kezelni kell. Adatszolgáltatás intézmény, gazdasági társaság sd Adatszolgáltatás intézm... Kézi adarögzítés LOGO felületén Bev itt adatok formális ellenőrzése Adatfeldolgozás Az intézmények és gazdasági társaságok adatszolgáltatása folyamattal az intézmény, illetve gazdasági társaság felhasználója kerül kapcsolatba. A folyamat végrehajtásával kerül sor a érintett szervezet gazdálkodásával kapcsolatos adatszolgáltatására az adott szervezetre szabott adatkörben, mely a következő lépésekből áll: A szervezet a LOGO-VIR rendszerben testre szabottan kialakított és paraméterezett elektronikus űrlapok kitöltésével. A felhasználó a bevitt adatokat tartalmilag és formálisan ellenőrzi, ebben az 122

123 űrlpokba épített alkalmazás logika is segíti. A kézi adatbevitel lezárultával az adatok a LOGO-VIR adatbázisában kerülnek eltárolásra. Rendszeradminisztráció A rendszer működtetésével, üzemben tartásával kapcsolatos tevékenységek, melyek zömében az adminisztrátorok feladata: felhasználók adminisztrációja (felvétel, törlés, módosítás, hozzáférések biztosítása, megvonása, módosítása) ütemezett feladatok monitorozása rendszerfelügyelet adatkarbantartás biztonsági mentések készítése Riportok futtatása Előre definiált riportok, kimutatások, analitikák futtatása. Riportok, űrlapok adminisztrációja A rendszer által biztosított kimenetek adminisztrációja. A rendelkezésre álló adatokból új lekérdezések, riportok definiálása (felhasználói igények alapján), vagy a meglévők módosítása. 123

124 Webes adatpublikáció A rendszer kimenetei közül az Önkormányzat által publikálásra szánt adatok - felelős döntéshozó jóváhagyását követő - nyilvánosságra hozatala a LOGOo rendszer nyilvános webes portál felületén. sd Webes adatpublikáció Start Publikálandó tartalom meghatározása Publikálandó tartalom előállítása Publikálandó tartalom jóv áhagyatása Nyilv ános közzététel a LOGO webes portálon Vége 124

125 A publikálandó tartalom meghatározása a hivatali felhasználó feladata. Ezek többnyire a LOGO-VIR rendszer eszközeivel előállított riportok, kimutatások, nyilvántartások, melyek köre részletesen a rendszer specifikációs és fejlesztési fázisában kerülnek meghatározásra. A publikálandó tartalom tulajdonképpeni előállításában az adminisztrátor felhasználó is bevonható, ez a webes portálon történő publikáláshoz szükséges formátum előállítását jelenti. A publikálandó tartalom csak akkor kerülhet ki a LOGO webes portálra, ha előzőleg azt egy felelős hivatali felhasználó igazolható módon jóváhagyta. Webes felületre publikált adatok megtekintése A publikált közérdekű adatok megtekintése, a hivatali munka, az önkormányzat tevékenységének figyelemmel kísérése a lakosság, a nyilvánosság, azaz a civil felhasználók által Törzsadat funkciók A LOGO-VIR funkcionalitásához szükséges leíró, katalógus adatok karbantartó, áttekintő felülete. A felmérés során több adatkör vonatkozásában fény derült arra, hogy a rendszerben már létező nyilvántartások formájában részben rendelkezésre állnak adatok. Elkerülendő a párhuzamos adatkarbantartást, meglévő nyilvántartások lecserélésével, illetve migrációjával kívánja a LOGO-VIR rendszer a problémát, mert vannak olyan adatkörök, ahol a LOGO-VIR-ben is ki kell alakítani struktúrákat, mivel a releváns adattartalom eltér, a karbantartási és tárolási filozófia különböző, akárcsak a felhasználás jellege. Ugyanakkor a felhasználókra, felhasználói szervezetekre kialakított, illetve a technikai működést elősegítő adatszótárak és törzsek használata változatlan módon integrálható a LOGO-VIR rendszerben Adatmodell A fejezet célja, hogy átfogó és részletes képet adjon azon logikailag csoportosítható adatkörökről, adatkör-igényekről, melyek a rendszer kimeneteit 125

126 és bemeneteit fogják képezni. A jelen rendszertervben szereplő adatbázis struktúrák nem feltétlenül véglegesek, illetve nem teljesen részletezettek, ezeket az egyes funkciók részletes specifikációs fázisában tudjuk pontosan meghatározni. Nem cél továbbá a jelenlegi LOGO rendszertervi részek bemutatása még a LOGO-VIR rendszerrel közös területek esetén sem, hiszen azok működő rendszerként a jelenlegi LOGOban működnek Adattípus domének Az adatmodell fizikai szintjén az egyes elemi adatmezők típusait az egyszerűbb kezelés és kommunikáció céljából ún. adattípus doménekbe soroljuk, így téve egységessé, áttekinthetőbbé az adatbázis struktúráját. További előnye a típusok ilyen kezelésének, hogy rugalmasabbá teszi a struktúrát, a későbbi módosítások kötegelve, igen hatékonyan végezhetők el doménenként. Az adattípus doméneket az adatmezők használati módja szerint néhány alapvető kategóriába soroljuk: Azonosító Karakteres leíró Numerikus leíró Numerikus mennyiség Dátum jellegű Az egyes domainek definíciója kategóriánként: Azonosító Kód Típus Hossz Leírás VIR_ID NUMBER 18 Technikai azonosító, általában szekvenciából kötelezően kitöltendő töltődik, 126

127 VIR_KOD1 VARCHAR2 10 Kód max 10 karakteren VIR_KOD2 VARCHAR2 20 Kód max 20 karakteren VIR_KOD3 VARCHAR2 30 Kód max 30 karakteren Karakteres leíró Kód Típus Hossz Leírás VIR_NEV VARCHAR2 50 Rövid név VIR_TELJES_NEV VARCHAR2 200 Teljes név VIR_ROV_LEIRAS VARCHAR2 200 Rövid leírás VIR_LEIRAS VARCHAR Leírás VIR_FLAG VARCHAR2 1 Egy karakteres flag VIR_IN VARCHAR2 1 I vagy N érték VIR_PENZNEM VARCHAR2 3 Pénznem (HUF, EUR, stb.) Numerikus leíró Kód Típus Hossz Leírás VIR_HIER NUMBER 2 Hierachia szint VIR_SORSZAM NUMBER 18 Sorszám Numerikus mennyiség Kód Típus Hossz Leírás VIR_LETSZAM NUMBER 10,2 Létszám adatok VIR_DARAB NUMBER 18 Darabszám 127

128 VIR_MENNYISEG NUMBER 18,2 Mennyiség (műszaki vagy egyéb) VIR_OSSZEG NUMBER 18,2 Pénzösszeg (HUF vagy egyéb pénznemben) VIR_SZAZALEK NUMBER 18,2 Százalék Dátum jellegű Kód Típus Hossz Leírás VIR_DATUM DATE - Dátum VIR_EV VARCHAR2 4 Év (YYYY formátumban) VIR_NEGYEDEV VARCHAR2 5 Negyedév (YYYYQ formátumban) VIR_HONAP VARCHAR2 6 Hónap (YYYYMM formátumban) A domének definíciója a specifikációs fázisban még pontosításra kerülhet, illetve új domének is kialakíthatók szükség szerint. 128

129 Adatdefiníciók VIR_INTEZMENY Címke Kód Leírás Intézmény VIR_INTEZMENY PMJV tulajdonolt gazdasági társaságok egységes szerkezetű nyilvántartása Oszlopok/mezők Címke Kód Domain típus Leírás Intézmény azonosító INT_ID VIR_ID Intézmény egyedi LOGO-VIR azonosítója Intézmény rövid neve NEV VIR_NEV Intézmény rövid neve Intézmény hosszú neve TELJES_NEV VIR_TELJES_NEV Intézmény hosszú neve Ágazati besorolás AGAZAT_ID VIR_ID Ágazat egyedi azonosítója Önkormányzati intézmény ONK_STATUS VIR_IN I vagy N érték - induláskor default 'I' Szakágazati alapbesorolás SZAKFELADAT_NEV VIR_NEV Alapító okirat szerint, szakfeladat név Gazdálkodás típusa GAZD_TIPUS VIR_ID Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolás Intézmény típusa INT_TIPUS VIR_ID Főintézmény, tagintézmény Besorolás INT_BESOROLAS VIR_ROV_LEIRAS Közszolgáltató, közintézmény Közfeladat, alaptevékenység TEVEKENYSEG_ID VIR_ID Jogszabályban meghatározott közfeladat Intézmény irányító szerv IRANY_SZERV VIR_ROV_LEIRAS Alapító okirat szerint: PMJV Alapító okirat szerint: PMJV és egyéb Fenntartó szervezetek FENT_SZERV VIR_LEIRAS önkormányzat 129

130 Működési kör MUKOD_KOR VIR_LEIRAS Alapító okirat szerint: PMJV és egyéb önkormányzat Székhely címe SZEKH_CIM VIR_ROV_LEIRAS Székhely címe Levelezési címe LEV_CIM VIR_ROV_LEIRAS Levelezési címe Telephelyek címe TELEP_CIM VIR_LEIRAS Főintézmény esetén nem tagintézmények felsorolása Intézmény telefon, fax KZP_TEL VIR_ROV_LEIRAS Intézmény telefon, fax KZP_ VIR_ROV_LEIRAS Honlap HONLAP VIR_ROV_LEIRAS Honlap Alapító okirat, jogszabály ALAPITO VIR_ROV_LEIRAS Hivatkozás a dokumentum azonosítójára Működési engedély MUKENG VIR_LEIRAS Hivatkozás a dokumentum azonosítójára Vezető neve, beosztása VEZETO VIR_ROV_LEIRAS Vezető neve, beosztása, esetleg javadalmazási adat Telefon, fax VEZETO_TEL VIR_ROV_LEIRAS Telefon, fax VEZETO_ VIR_ROV_LEIRAS Kapcsolattartó neve, beosztása KAPCSOLAT VIR_ROV_LEIRAS Kapcsolattartó neve, beosztása Telefon, fax KAPCSOLAT_TEL VIR_ROV_LEIRAS Telefon, fax KAPCSOLAT_ VIR_ROV_LEIRAS Leíró mező LEIRAS VIR_LEIRAS Általános leíró mező Főintézmény VIR egyedi azonosító FO_INT_ID VIR_ID Főintézmény egyedi LOGO-VIR azonosítója Elszámolási egység csoport kód EECSOP VIR_KOD3 Csak főintézmény esetén töltendő - Forrás SQL Elszámolási egység elsődleges F_EEK VIR_KOD3 Forrás SQL egyedi azonosító 130

131 Elszámolási egység másodlagos F_EEK2 VIR_KOD3 IGSZ esetén szükséges 2 elszámolási egység Ügyletkód F_UGYLET VIR_KOD3 ANK esetén szükséges, intézményegységekhez Adószám ADOSZAM VIR_KOD3 Főintézmény alapító okiratban szereplő adószáma PIR azonosító PIR_ID VIR_KOD3 Törzsszám OM azonosító OM_ID VIR_KOD3 Oktatási ágazat esetén releváns intézmény kód Szakágazat PM_SZAKFELADAT_ID VIR_KOD3 Szakfeladat kód az alapító okiratból Fenntartott azonosító1 FKOD1 VIR_KOD3 Fenntartott azonosító1 Fenntartott azonosító2 FKOD2 VIR_KOD3 Fenntartott azonosító2 Fenntartott azonosító3 FKOD3 VIR_KOD3 Fenntartott azonosító3 Ellátotti létszám LETSZAM VIR_LEIRAS Tájékoztató jelleggel Férőhelyi kapacitás LETSZAM VIR_LEIRAS Alapító okiratból és/vagy működési engedélyből Dolgozói létszám - álláshely LETSZAM VIR_LETSZAM Költségvetési rendeletben meghatározott szám Pedagógus LETSZAM VIR_LETSZAM Oktatási (fő)intézményeknél a költségvetés alapján Oktatási (fő)intézményeknél a költségvetés Nem pedagógus LETSZAM VIR_LETSZAM alapján 131

132 VIR_AGAZAT Címke Kód Leírás Ágazat VIR_AGAZAT VIR szintű és szempontú ágazati besorolás, mely alapvetően osztályozza az intézményeket Oszlopok/mezők Címke Kód Domain típus Leírás Ágazat azonosító AGAZAT_ID VIR_ID Ágazat egyedi azonosítója Ágazat rövid elnevezése NEV VIR_NEV Ágazat rövid neve Ágazat hosszú elnevezése TELJES_NEV VIR_TELJES_NEV Ágazat hosszú neve VIR_GAZD_TIPUS Címke Kód Leírás Gazdálkodás típusa VIR_GAZD_TIPUS Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerinti besorolás: önállóan gazdálkodó és működő, önállóan működő Oszlopok/mezők Címke Kód Domain típus Leírás Gazdálkodás típus azonosító GAZD_TIPUS VIR_ID Gazdálkodás típus egyedi azonosítója Gazdálkodás típus elnevezése NEV VIR_NEV Gazdálkodás típus rövid neve Gazdálkodás típus hosszú elnevezése TELJES_NEV VIR_TELJES_NEV Gazdálkodás típus hosszú neve 132

133 VIR_INT_TIPUS Címke Kód Leírás Intézmény típusa VIR_INT_TIPUS Önkormányzati intézmény típusa (főintézmény, tagintézmény, intézménygazda) Oszlopok/mezők Címke Kód Domain típus Leírás Intézmény típus azonosító INT_TIPUS VIR_ID Intézmény típus egyedi azonosítója Intézmény típus elnevezése NEV VIR_NEV Intézmény típus rövid neve Intézmény típus hosszú elnevezése TELJES_NEV VIR_TELJES_NEV Intézmény típus hosszú neve VIR_TEVEKENYSEG Címke Kód Leírás Tevékenység VIR_TEVEKENYSEG VIR szintű és szempontú tevékenységtörzs Oszlopok/mezők Címke Kód Domain típus Leírás Tevékenység azonosító TEVEKENYSEG_ID VIR_ID Tevékenység egyedi azonosítója Tevékenység rövid elnevezése NEV VIR_NEV Tevékenység rövid neve Tevékenység hosszú elnevezése TELJES_NEV VIR_TELJES_NEV Tevékenység hosszú neve 133

134 Közfeladat státusz KOZFEL_STATUS VIR_IN I vagy N érték VIR_TEVEKENYSEG_TIPUS Címke Kód Leírás Tevékenység típus VIR_TEVEKENYSEG_TIPUS Tevékenységtípusok (alap, kiegészítő, kisegítő, vállalkozói, technikai - szakfeladatrendi osztályozás) Oszlopok/mezők Címke Kód Domain típus Leírás Tevékenység típus azonosító TEV_TIPUS_ID VIR_ID Tevékenység típus egyedi azonosítója Tevékenység típus rövid elnevezése NEV VIR_NEV Tevékenység típus rövid neve Tevékenység típus hosszú elnevezése TELJES_NEV VIR_TELJES_NEV Tevékenység típus hosszú neve 134

135 VIR_INT_SZAKFEL_TEVTIPUS Címke Kód Leírás Intézmény szakfeladat és tev.típus VIR_INT_SZAKFEL_TEVTIPUS Intézmények szakfeladati besorolása tevékenységtípus hivatkozással Oszlopok/mezők Címke Kód Domain típus Leírás Intézmény azonosító INT_ID VIR_ID Intézmény egyedi LOGO-VIR azonosítója Tevékenység azonosító VIR_SZAKFELADAT_ID VIR_ID Tevékenység egyedi azonosítója Tevékenység típus TEV_TIPUS_ID VIR_ID Tevékenység típus egyedi azonosítója Érvényesség kezdete ERV_KEZD VIR_DATUM Dátum Érvényesség vége ERV_VEGE VIR_DATUM Dátum VIR_SZAKFELADAT Címke Kód Leírás Szakfeladat VIR_SZAKFELADAT VIR szempontjából releváns szakfeladati struktúra törzs Oszlopok/mezők 135

136 Címke Kód Domain típus Leírás Szakfeladat egyedi VIR azonosító VIR_SZAKFELADAT_ID VIR_ID Szakfeladat VIR belső egyedi azonosítója Szakfeladat PM kód PM_SZAKFELADAT_ID VIR_KOD3 Szakfeladat PM egyedi azonosítója Szakfeladat rövid elnevezése NEV VIR_NEV Szakfeladat rövid neve Szakfeladat hosszú elnevezése TELJES_NEV VIR_TELJES_NEV Szakfeladat hosszú neve Hierarchia szint HIERARCHIA_SZINT VIR_HIER Hierachia szint (jelenleg 5, elemi szakfeladat az 5.) Felettes szakfeladati azonosító FO_VIR_SZAKFELADAT_ID VIR_ID Felettes szakfeladat VIR belső egyedi azonosítója Analitikus kód F_ANK VIR_KOD3 Szakfeladat szinten kötelező Forrás SQL hivatkozás Tevékenység kód TEVEKENYSEG_ID VIR_ID Tevékenység egyedi azonosítója Érvényesség kezdete ERV_KEZD VIR_DATUM Dátum Érvényesség vége ERV_VEGE VIR_DATUM Dátum 136

137 VIR_TARSASAG Címke Kód Leírás Gazdasági társaság VIR_TARSASAG PMJV tulajdonolt gazdasági társaságok egységes szerkezetű nyilvántartása Oszlopok/mezők Címke Kód Domain típus Leírás GT azonosító GT_ID VIR_ID GT azonosítója GT rövid neve NEV VIR_NEV GT rövid neve GT hosszú neve TELJES_NEV VIR_TELJES_NEV GT hosszú neve Társasági forma GT_FORMA VIR_NEV Társasági forma Székhely címe SZEKH_CIM VIR_ROV_LEIRAS Székhely címe Levelezési címe LEV_CIM VIR_ROV_LEIRAS Levelezési címe Telephelyek címe TELEP_CIM VIR_LEIRAS Telephelyek címe Központi telefon, fax KZP_TEL VIR_ROV_LEIRAS Központi telefon, fax KZP_ VIR_ROV_LEIRAS Honlap HONLAP VIR_ROV_LEIRAS Honlap Cégjegyzékszám CEGJSZAM VIR_KOD3 Cégjegyzékszám Adószám ADOSZAM VIR_KOD3 Adószám Statisztikai számjel STATSZAM VIR_KOD3 Statisztikai számjel Számlavezető bank(ok) és pénzforgalmi jelzőszám(ok) BANK VIR_LEIRAS Számlavezető bank(ok) és pénzforgalmi jelzőszám(ok) Cégjegyzés dátuma CEGJ_DATUM Cégjegyzés dátuma 137

138 Főtevékenység FOTEVEKENYSEG VIR_ROV_LEIRAS Főtevékenységek (TEÁOR 08) További tevékenységek felsorolása TEVEKENYSEG VIR_LEIRAS Tevékenységek felsorolása (TEÁOR 08) Leíró mező LEIRAS VIR_LEIRAS Általános leíró mező Közszolgáltatói szerződés és időtartama KOZSZOLG VIR_LEIRAS Közszolgáltatói szerződés és időtartama Vezető neve és beosztása VEZETO VIR_ROV_LEIRAS Vezető neve és beosztása Telefon, fax VEZETO_TEL VIR_ROV_LEIRAS Telefon, fax VEZETO_ VIR_ROV_LEIRAS Kinevezésének dátuma VEZETO_KINEV VIR_ROV_LEIRAS Kinevezésének dátuma Javadalmazás VEZETO_JAVAD VIR_LEIRAS Javadalmazás Vezetőség felsorolása, díjazásuk VEZETOSEG VIR_LEIRAS Vezetőség felsorolása, díjazásuk Igazgatóság (név, megbízás kezdete, díjazás) IGAZGATOSAG VIR_LEIRAS Igazgatóság (név, megbízás kezdete, díjazás) Felügyelő bizottság (név, megbízás kezdete, díjazás) FEB VIR_LEIRAS Felügyelő bizottság (név, megbízás kezdete, díjazás) Kapcsolattartó neve és beosztása KAPCSOLAT VIR_ROV_LEIRAS Kapcsolattartó neve és beosztása Telefon, fax KAPCSOLAT_TEL VIR_ROV_LEIRAS Telefon, fax KAPCSOLAT_ VIR_ROV_LEIRAS Könyvizsgáló (név, jogviszony kezdete és vége, Könyvizsgáló (név, jogviszony kezdete és vége, díjazás) KONYVVIZSG VIR_LEIRAS díjazás) Tulajdonosi struktúra TULAJD_STRUK VIR_LEIRAS Tulajdonosi struktúra PMJV Önkormányzat tulajdonhányad PMJV_TULAJD VIR_LEIRAS PMJV Önkormányzat tulajdonhányad Tulajdonlás formája TULAJD_FORMA VIR_NEV Közvetlen vagy Holdingon keresztüli Tulajdonosi jogok gyakorlásának formája TULAJD_JOGOK VIR_LEIRAS Utalás pl.szindikátusi szerződésre Tulajdonos társaság VIR egyedi azonosító TULAJD_GT_ID VIR_ID GT azonosítója - közvetett tulajdonlás esetén Fentartott azonosító1 FKOD1 VIR_KOD3 Fentartott azonosító1 138

139 Fentartott azonosító2 FKOD2 VIR_KOD3 Fentartott azonosító2 Fentartott azonosító3 FKOD3 VIR_KOD3 Fentartott azonosító3 Dolgozói létszám LETSZAM VIR_LETSZAM Dolgozói létszám Mérlegfőösszeg MERLEGFO VIR_OSSZEG Mérlegfőösszeg Pénznem MERLEGFO_PENZNEM VIR_PENZNEM Jelenleg HUF Alaptőke, törzstőke TOKE VIR_OSSZEG Alaptőke, törzstőke Pénznem TOKE_PENZNEM VIR_PENZNEM Jelenleg HUF Normatív állami támogatás NORMATIV_TAM VIR_LEIRAS Szakfeladat szintű felsorolás Önkormányzati támogatás mértéke ONKORM_TAM VIR_LEIRAS Aktuális év, elfogadott eredeti költségvetése alapján 139

140 4.4. Informatikai rendszerfunkciók Felhasználói felület A LOGO-VIR rendszer kifejlesztése során támaszkodik a meglévő LOGO rendszer biztosította hardver-és szoftver infrastruktúrára. Az egyes funkciókat a LOGO rendszerbe integrálva, annak eszközeivel, felhasználói felületén kerül megvalósításra. A LOGO rendszer a vékonyklienses technológiából fakadóan a rendszer felhasználóinak számítógépein egy webes böngészőben, weblapokként kerül megjelenítésre, minden felhasználói interakció a kliens számítógépén futó böngészőben történik. 140

141 Háromrétegű alkalmazásmodell A LOGO környezetében kifejlesztendő rendszer egy úgynevezett háromrétegű alkalmazásmodellt realizál megjelenítés, üzleti logika, adattárolás tagolódásban. 141

142 Megjelenítés A felhasználói interakcióért felelős réteg. Az alkalmazás képernyőkön, nézeteken keresztül kommunikál a felhasználóval. A LOGO-VIR-ben megvalósított felhasználói réteg az úgynevezett MVC-pattern szerint implementált felhasználói keretrendszer. Üzleti logika Az alkalmazás azon rétege, melyben az alkalmazás működése, funkciói, az üzleti logika kerül implementálásra. Az előző fejezetekben vázolt működést leíró funkciók (a rendszer tulajdonképpeni magas szintű működési logikájának megfelelő funkciók) az alkalmazásmodell LOGO-VIR realizációjának e rétegében kerülnek kifejlesztésre. Adattárolás A rendszer adatainak fizikai tárolásáért felelős alkalmazásréteg. Ez a gyakorlatban többnyire egy vagy több adatbázist jelent. Az előzőekben kifejtett rendszerfunkciók közül az adatáttöltés, adattisztítás, adat transzformáció, valamint a riportok, leválogatások, szűrések, kimutatások, analitikák adatbázisszintű komponensei a modell LOGO-VIR realizációjának e rétegében kerülnek kifejlesztésre, definiálásra. Keretrendszer A felhasználói rétegnek a LOGO rendszerben is használt, a Megrendelő által által kifejlesztetett implementációja az előzőekben említett MVC-mintát követi. A Web Application Framework (WAF) egységes, testre szabható és felhasználóbarát megjelenítést, alkalmazás-interakciót biztosít. A felhasználót konzekvensen megtervezett, intuitív, könnyen használható felületek biztosításával segíti az alkalmazás funkcióinak (az üzleti logikának) a használatában. 142

143 Model-View-Controller A felhasználói felület elvi működését leíró modell elnevezése, rövidítése az összetevők kezdőbetűinek alapján: MVC. Ennek implementációja az előzőekben említett WAF, melyre a LoGo felhasználói felülete is épül. Model A felhasználói felület működési modelljét leíró komponens. Itt kerülnek definiálásra azok az összetevők, melyek az alkalmazás üzleti logika rétegével tartják a kapcsolatot, "használják az alkalmazást". View A felhasználói felület egyes állapotait (nézeteit, jellemzően a funkcionalitásnak megfelelő képernyőket) leíró komponens. Az alkalmazás tulajdonképpeni látható felhasználói felülete, ezzel a komponenssel találkozik a felhasználó pl. a LoGo 143

144 használata során is. Controller A 'Modell' komponensben definiált szabályok mentén a felhasználói felület egyes állapotátmeneteit (nézetváltásait) vezérlő komponens. Képernyőtervek Az előbb említett riport modul, melyre a feladat megoldása során támaszkodni kívánunk, a következőkben bemutatásra kerülő képernyőkön keresztül használható. A cél a működési elv megértésnek segítése, a LOGO-VIR rendszer kialakítása során az itt ismertetett felületek tartalma a rendszertervezési fázisban kerül meghatározásra. Előre paraméterezett riportok Az Adminisztrátorok által előzőleg felparaméterezett riportok indítóképernyője a jelenlegi LOGO e-önkormányzati rendszer Ingatlanvagyon-kataszer modul Riportok képernyőjén, mint szemléltető példán keresztül. 144

145 Riport szűrőfeltételeinek beállítása Az alábbi ábrán egyes ad-hoc lekérdezések összeállításához használható lekérdező felület látható (szintén az Ingatlangyon-kataszteri modulból). A LOGO- VIR rendszer keretein belül ugyanilyen technikai megoldással kívánjuk a felhasználók számára biztosítani az ad-hoc lekérdezések előállítását. 145

146 Csoportosítási feltételek A szűrőfeltételek megadása után lehetőség nyílik a lekérdezés eredményének (találati listának) meghatározott feltételek szerinti, több szintű csoportosítására (pl. rendezési szempont, részösszegek összegzése, stb.). A LOGO-VIR rendszerben kialakítandó megoldást itt is az Ingatlanvagyon-kataszer modul riport-képernyőjén keresztül mutatjuk be. 146

147 Lekérdezés találati képernyő Az előzőleg összeállított lekérdezés találati képernyője képezi a riport kimenetét. Itt lehetőség van a találatok több szintű csoportosítására az áttekinthetőség javítása érdekében. Szintén lehetőség van az eredmények táblázatos formában történő exportjára, mely a rendszerből kinyert adatok további feldolgozásának lehetőségét biztosítja. A LOGO-VIR rendszerben kialakítandó megoldást itt is az Ingatlanvagyonkataszter modul riport képernyőjén keresztül mutatjuk be, azzal a megjegyzéssel, hogy a jelenlegi export formátumok körének bővítését, valamint a riportok alfanumerikus adataiból képzett diagramkészítés lehetőségét a LOGO-VIR rendszer fejlesztése során kívánjuk elvégezni. Ennek során kerül sor a jelenleg a rendszer által nem teljességében támogatott export formátumok (pl. xls), valamint a különféle, elsősorban a vezetői információs rendszer által biztosított riportok esetében használt diagramtípusok (pl. oszlop, torta, trend, stb.) implementálására. 147

148 Rendszerbiztonság A fejezet célja ismertetni a rendszerbiztonsággal kapcsolatos elveket, megoldásokat. Ezek az implementáció során tervezés folyamán még természetesen minimális mértékben változhatnak, pontosításra kerülhetnek. Abból az elvből indulunk ki, miszerint a LOGO jelenlegi teljes biztonsági rendszere szigorúbb követelmények mentén épült, és a kialakítandó LOGO-VIR rendszer teljes egészében átveszi a LOGO biztonsági rendszerét. Bemutatjuk azokat a célokat, amelyek mentén a biztonsági rendszer kialakításra fog kerülni, majd a konkrét alapot adó keretrendszert, illetve a rendszerbiztonság elvi alapjait adó hozzáférési modellt, melyben konkrétabban megfogalmazzuk az egyes részekhez történő hozzáférés elvi szabályozását. Mindezek után kitérünk a rendszer ún. fizikai, hálózati szintű védelmére is Elvek, célok Fontosnak tartjuk tisztázni azokat a célokat, amelyek rávilágítanak arra, hogy a rendszerbiztonság nem öncélú dolog, hanem számos fontos cél elérése érdekében került kialakításra, amelyek egyenként és összességében is nagyon fontos tényezők. A rendszerbiztonság feladata biztosítani, hogy a rendszerben tárolt adatokhoz történő hozzáférés korlátozva legyen; az adatok módosíthatósága csak megfelelő jogosultságoknak megfelelően történhessen; mindenféle adatmódosítás naplózásra kerüljön; a rendszerben tárolt adatok biztonságos tárolása, és rendszerhiba esetén visszaállítása megfelelően szabályozott legyen; A rendszerben többféle típusú adat kerül eltárolásra: belső adatok, amelyekhez korlátozott módosítási és megtekintési hozzáférés adott. publikus adatok, amelyekhez a nyílt internetes felületen bárki, felhasználói azonosítás nélkül hozzáférhet. 148

149 LOGO jogosultsági rendszere A LOGO-VIR rendszer védett, és publikus felületei is a jelenleg üzemelő LOGO rendszer megfelelő felületein kerülnek kialakításra, a LOGO jogosultsági rendszerét felhasználva teljes egészében. Ezzel a következő előnyökhöz jutunk: meglévő, működőképes jogosultsági rendszer használata meglévő üzemeltetői tudás felhasználása, ezáltal oktatási költségek csökkentése, illetve az üzemeltetői személyzet munkájának egyszerűsítése nem szükséges a jogosultsági rendszert kifejleszteni, olcsóbb lesz a fejlesztés a karbantartási és követési költségek nagymértékben csökkennek, illetve a LOGO rendszer költségeivel összevonásra kerülhetnek. Az összes jogosultággal kapcsolatosan felmerült igény lefedhető a LOGO jogosultsági rendszerével, mivel az összetettebb, mint a LOGO-VIR rendszer számára szükséges, tehát hátrányokat a javasolt megoldás ellen nem lehet felsorakoztatni. Tehát összességében elmondható, hogy a következő komponenseket kívánjuk újra felhasználni: bejelentkező felület LOGO-SSO (egypontos bejelentkezés, és autentikációs címtár) felhasználó és jogosultság karbantartó felület jogosultságok lekérése Hozzáférési modell A fejezetben azokat az elveket rögzítjük, amelyek mentén az egyes hozzáférési módok, jogosultságok, szerepkörök pontosan definiálásra kerülnek majd a rendszertervezés fázisa során. Nem funkcionális bontást adunk, hanem egy olyan jellegű megkülönböztetést, amely a felhasználói hozzáférés tekintetében eltérő módon kezelünk a rendszerben, így megpróbálunk minden, a rendszerben előforduló, tipikus esetet lekezelni. 149

150 A rendszerben lesznek felhasználói azonosítás nélkül elérhető (publikus), illetve felhasználói azonosítással, illetve jogosultsági szűréssel elérhető funkciók. Ezen felül adat szintű szűrést is biztosítunk az intézmények, gazdasági társaságok és pályázatok nyilvántartásához kapcsolódó adatrögzítő felületen, ahol egy adott adatkört csak az adott szervezet adatainak kezelésével felhatalmazott személy módosíthat/láthat. Interfészek A forrás rendszerek egy speciális területet jelentenek, mert itt felhasználói azonosítás nem kerül szóba, mivel mind a forrás-, mind a célrendszer csak, mint automatikus folyamat jelenik meg, azonban az adatok biztonsága, illetve módosíthatatlansága itt is szerepel célként. A LOGO rendszer felől érkező adatinterfészt az adatbázison belül alakítjuk ki, így az adatok sértetlensége és védelme az illetéktelen hozzáférések ellen biztosított már az adatbázis védelmi rendszere miatt. Az egyéb forrásrendszerek közvetlen elérésekor a kapcsolat felépítése belső, hálózati határvédelem eszközeivel védett csatornákon történik. Az egyéb forrásrendszerekből származó fájlok továbbításakor, amelyeket titkosított protokollon javasolunk áttölteni a LOGO-VIR rendszerbe, ezáltal biztosítható lesz az adatok sértetlensége, és az átviteli csatornán történő hozzáférés védelme is. Ez a protokoll jellemzően valamely SSL alapú titkosított átvitel (scp, sftp, https, stb.) Önkormányzati felület Az önkormányzati felület, úgynevezett fő alkalmazásfelület, a legösszetettebb jogosultsági szintekkel védett terület. Felhasználói azonosítás után érhető el bármely funkciója. Különböző jogosultsági szinteket alakítunk ki, amely segítségével az egyes rendszerfunkciók szintjén tudjuk az elérést korlátozni, ez az egyes funkciók esetén lehet 150

151 a funkció korlátozott elérése (csak olvasható) a funkció teljes elérése (olvasható, módosítható adatok) a funkció tiltása, ekkor egyáltalán nem érhető el a felhasználók számára az adott funkció. Mindezek miatt a felület elérése titkosított (https) protokollon keresztül is lehetséges. Önkormányzati intézmények hozzáférése A felület nem a belső felhasználók számára szolgál funkciókkal, a feladata, hogy az egyes önkormányzati szervezetek bizonyos adatrögzítő, karbantartó felületeket érjenek el. Ezek szintén csak felhasználói azonosítás alapján érhetők el, biztosítjuk a belső, önkormányzati felülethez hasonlóan a funkciószintű korlátozásokat, illetve ezen felül adatrekord szintű korlátozásokat is. Ennek célja, hogy egy adott szervezet felhasználója csak a saját szervezetére vonatkozó adatokat láthassa. Az önkormányzati szintű, tehát az összes szervezet adatát kezelő, lekérdező funkciók az önkormányzati belső felületen lesznek csak elérhetőek, így elegendő ezen funkció esetén az szervezetekre vonatkozó adatszűrés alapértelmezetten. Ezen a felületen, mivel külső felhasználók használják jellemzően, a funkció szintű korlátozásokat is a lehető legszűkebbre kívánjuk venni, csak a legszükségesebb adatrögzítő és ellenőrző funkciók elérését biztosítva. Mindezek miatt a felület elérése titkosított (https) protokollon keresztül is lehetséges. Publikus felület A publikus felület felépítése a legegyszerűbb az adatbiztonság szempontjából, mivel itt felhasználói azonosítás nem szükséges. A felület elérése megfelelő a http protokoll is, nem szükséges titkosítás. A publikus felületen megjelenő adatok nyilvánossá tétele előtt az önkormányzati belső felületen biztosítunk egy felhasználói jogosultságtól függő feltöltési funkciót, tehát a publikus felületre csak jóváhagyott anyagok kerülhetnek. 151

152 Felépítés A rendszerbiztonság számos eszközzel érhető el, ennek elemeit mutatjuk be a fejezetben. Ezek mind a fenti elvek és célok elérése érdekében alkalmazandó eszközök. Felhasználói jogosultsági rendszer A LOGO felhasználói azonosítási és jogosultsági rendszerét vesszük alapul, ez kerül felhasználásra a kialakítandó LOGO-VIR rendszer esetében is. Nem a modul újrafelhasználásról beszélünk, hanem teljes rendszer szintű integrációról, tehát a LOGO-VIR rendszer és a LOGO felhasználó kezelése, címtára, stb. ugyanaz lesz, nem több elkülönült modul. Hálózati határvédelem Fontos megemlíteni a rendszerbe történő behatolás védelmet is, mely a rendszer szerverparkja körüli tűzfalakat takarja, szintén a LOGO által alkalmazott eszközök használatával. A LOGO rendszer tűzfal kialakítása megfelelő a LOGO-VIR rendszer számára is, így ezzel kapcsolatosan fejlesztésre, bővítésre nincs szükség. A LOGO által használt hálózati struktúra kialakítása lesz a LOGO-VIR rendszer esetében is mérvadó, mivel teljes rendszerintegráció, és az közös hardvereszközök használata révén ezt, mint adottságot is kezelhetjük. A feladat csupán arra koncentrálódik, hogy a megfelelő LOGO-VIR komponenseket a LOGO megfelelő komponensei mellé helyezzük, tehát a publikus felületeket a DMZ-be, az egyéb és az rögzítő felületeteket és a belső modulokat a védett szerver területre. Mindezek okán a hálózati struktúra a következőképpen fog kinézni: A tűzfal DMZ lábára kötve helyezkedik el a LOGO-WEB szerver, ezzel lesz kapcsolatban a külvilág, ezen fog elhelyezkedni a publikus felület. A tűzfal szerver oldalán helyezkednek el az egyéb felületek, illetve az adatbázis szerver. 152

153 Hardver és szoftver architektúra Az ábrán a jelenlegi LOGO rendszer komponensei láthatóak. Alapvetően a rendszer logikailag két részre osztható: a hivatali back-office tevékenységet integráltan támogató vékonyklienses technológiát alkalmazó LOGO-APP, és a webes publikációkért, a rendszer szolgáltatásainak egy részét a külvilág felől elérhetővé tevő LOGO-WEB alrendszerekre. A LOGO-APP alrendszer 3 specifikus szerverre van telepítve. Fizikailag különálló szerverre került telepítésre a LOGO- WEB alrendszer. A LOGO-APP mind a hivatali intranet felől, mind a külvilág felől tűzfallal védett. Külön szeparált tűzfalzónába került elhelyezésre a LOGO-WEB alrendszer, ily módon akadályozva meg az illetéktelen hozzáférést. A hivatali intraneten keresztül hozzáférhető a ForrásSQL rendszer adatbázisát futtató adatbázis szerverek. Szintén a hivatali intranet részét képezik az infrastruktúra (hálózat) működéséért felelős szerverek (Active Directory, Fájlszerver). Az ábrán feltüntetett, jelenlegi állapotot tükröző hardver- és szoftverinfrastruktúra véleményünk szerint megfelelő lesz a LOGO-VIR rendszer számára. További hardver, és alapszoftver beszerzését nem indokolt, ezért nem szükséges hardver vagy alapszoftver fejlesztés. 153

154 Active Directory Típus: COMPAQ ML370 DNS név: ATHOS IP cím: Operációs Rendszer: Windows 2000 Server SP4 Konfiguráció Processzor: 2 x 3,2 Ghz Xeon RAM: 2 GB 154

155 HDD: 4x72,8 GB SCSI LAN: HPNC 7781 Gigabit Alkalmazások: Proxy szerver, DNS szerver, Samba szerver Forrás SQL Típus: COMPAQ DL380G5 DNS név: ALBERT IP cím: Operációs Rendszer: Windows 2003 Server SP2 Konfiguráció Processzor: 2 x 3 GHz Xeon Dual Core RAM: 4 GB HDD: 8x72 GB SCSI LAN: HPNC 373i Gigabit Alkalmazások: Microsoft SQL 2005, Forrás adatbázis szerver Fájlszerver Típus: COMPAQ ML370 DNS név: TERMINATOR IP cím: Operációs Rendszer: Windows 2000 Server SP4 155

156 Konfiguráció Processzor: 2 x 2,4 GHz Xeon RAM: 2 GB HDD: 4x72,8 GB SCSI, 2x36,4 GB SCSI LAN: HPNC 7781 Gigabit Alkalmazások: Active Directory backup, file szerver Hivatali kliensek A hivatali munkatársak számítógépek. Általános irodai munkavégzésre alkalmas PC-k, operációs rendszerük Windows XP, és internet böngészővel (Internet Explorer, Firefox, stb.) felszereltek Ügyfélkapu központi rendszer A LOGO-WEB alrendszer súlyponti eleme bizonyos ügytípusok Ügyfélkapus regisztráció birtokában történő online intézése. Ennek érdekében az Ügyfélkapus azonosítás integráltan van jelen a LOGO-WEB alrendszerben, ehhez az alrendszer két kommunikációs csatornát használ a központi Ügyfélkapu rendszerrel, egyidejűleg VPN-nen, és https protokollon is kommunikál LOGO Adatbázisszerver Típus: IBM System X 3650 DNS név: LoGoDB4 IP cím: Operációs Rendszer: Red Hat Enterprise Linux 156

157 Konfiguráció Processzor: 2 x 3 Ghz Xeon QuadCore RAM: 20GB HDD: 8x146,8 GB SAS LAN: Integrated Dual Gigabit Ethernet Alkalmazások: Oracle Database Standard Edition ONE 2 db processor licence Alkalmazásszerver Típus: IBM System X 3650 DNS név: LoGoIAS IP cím: Operációs Rendszer: Red Hat Enterprise Linux Konfiguráció Processzor: 2 x 3 Ghz Xeon QuadCore RAM: 4 GB HDD: 3x73,4 GB SCSI LAN: Integrated Dual Gigabit Ethernet Alkalmazások: Apache Tomcat alkalmazásszerver (webkonténer) GIS szerver Típus: IBM System X 3650 DNS név: LoGoTESTGIS 157

158 IP cím: Operációs Rendszer: Windows 2003 Server Standard Edition 32bit Konfiguráció Processzor: 1 x 3 Ghz Xeon RAM: 4 GB HDD: 2x36,4 GB SCSI LAN: Integrated Dual Gigabit Ethernet Alkalmazások: Autodesk MapGuide LOGO-WEB DNS név: LoGoWEB1 IP cím: Operációs Rendszer: Red Hat Enterprise Linux 3 Konfiguráció Processzor: 1 x 3 GHz Xeon Dual Core RAM: 1 GB Alkalmazások: PostgreSQL Adatbázis szerver Apache PHP webszerver Adatbázisszerver PostgresSQL adatbázisszerver 158

159 Webszerver Apache webszerver PHP modul-kiterjesztéssel. 159

160 Fejlesztési módszertan Az alábbiakban bemutatjuk az Szállító Daten-Kontor Kft. munkavégzésének kereteit meghatározó minőségirányítási rendszerét, melynek része a szoftverfejlesztési módszertan bemutatása. A Daten-Kontor Kft. az ISO 9001:2008 szabvány és a szoftverfejlesztő cégekre vonatkozó ISO ajánlás alapelveihez illeszkedő - minőségirányítási rendszert üzemeltet, melyet az SGS Magyarország Kft már több ízben tanúsított. A szoftvertermékek tervezése és előállítása a fenti szabványok és ajánlás irányelvei alapján felépített minőségügyi rendszer keretében történik. Az általános követelményeket a Minőségügyi Kézikönyv és a kapcsolódó eljárások rögzítik. Cégünk alaptevékenysége egyedi vevői igényeket kielégítő szoftvertermékek tervezése, fejlesztése, telepítése, adaptálása, illetve üzemeltetése, támogatása, gondozása, továbbfejlesztése (karbantartása). A fejlesztési folyamatba beépített ellenőrzési pontok és mechanizmusok biztosítják a minőségügyi rendszer követelményeinek teljesülését az adott szoftvertermék teljes fejlesztési életciklusa során. Minden informatikai fejlesztésünk szabványosítottan és dokumentáltan valósul meg a minőségirányítási rendszer keretei között. Új projekt előkészítése Új projekt előkészítésére a pályázat megírására - az ügyvezető igazgató Projektvezetőt (továbbiakban: PV) jelöl ki. A PV információt gyűjt a megoldandó feladatról, annak céljairól, terjedelméről, a megoldásban érintettek várható köréről, szerepéről, az érdekeltek előzetes várakozásairól (határidők), stb. az összegyűlt információkat rendszerezi, mert nyersanyagul fognak szolgálni a projekt hivatalos indítása után készítendő ún. Projekttervhez. A PV feladata közreműködni a szerződés előkészítésében, lehetőség szerint projekt-módszertani szempontokkal, ötletekkel segítve azt. A PV feladata továbbá a szerződés műszaki melléklete elkészítésében való közreműködés, majd - az aláírást megelőző - szakmai felülvizsgálat is. 160

161 Projekt indítása, a projekt-terv kidolgozása Sikeres előkészítés után, a pályázat eredményhirdetésekor, a cég vezetői szintjén döntés születik a projekt tényleges indításáról. Erről a döntésről egy rövid jegyzőkönyv készül. A projekt hivatalos indítását követően meg kell kezdeni a projekt-terv (továbbiakban: PTD = Projekt-Terv Dokumentum) készítését. A PTD készítéséért a PV felel, a tervezési munkát irányítja, maga is részt vesz a kidolgozásában, de igénybe a veszi a projekttagok segítségét is. A PTD kidolgozása során már figyelembe kell venni a szerződésbe foglalt követelményeket is. A Projektterv készítésének alapcélja a projekt teljesülés, előrehaladás nyomonkövetéséhez szükséges követelményoldal áttekinthető és mérhető módon történő létrehozása, megteremtve ezzel a projekt menedzsment jellegű ellenőrzésének eszközeit és lehetőségeit. A Projektterv készítésének másik célja, hogy a projektmunkában résztvevők számára szabványos kereteket határozzon meg a munka végzéséhez. Járulékos célja a projekttervnek, hogy a projekt munkáját felügyelő vezetők (mind a Megrendelő, mind az Ajánlattevő oldalán) általa ellenőrizni tudják, hogy a projektmunkát közvetlenül irányítók helyesen értelmezték-e a célokat, a határokat (időben, erőforrásokban), világosak-e a projekt elé állított követelmények, és elvárások. A PTD főbb tartalmi elemei röviden a következők: A projekt céljainak, tartalmi és szervezeti kereteinek meghatározása A feladatok megvalósításának ütemterve és az ahhoz szükséges erőforrások felmérése Minőségügyi terv, a projekten belüli minőségirányítás elemeinek meghatározása A projekt működési környezetének és szabályainak definiálása A projektkövetés és ellenőrzés szabályainak összefoglalása A projekttervet, elkészülte után célszerűen a szerződés véglegesítését, aláírását követően felül kell vizsgálni. 161

162 Vevői követelmények összegyűjtése Egy szoftverelem fejlesztési ciklusa a vevői követelmények összegyűjtésével, az ún. Vevői Követelmény-specifikáció (VKS) megfogalmazásával indul. A követelmények tárgyukat tekintve lehetnek funkcionális, interfész-, teljesítmény-, és egyéb (pl. biztonsági) követelmények. A fejlesztési feladat végrehajtása csak akkor kezdődhet meg, ha a követelmények tekintetében teljes és bizonylatolt - egyetértés alakul ki a vevő és a DK között. A VKS többnyire egy szabad formátumú szöveges dokumentum, amelyben a vevő megfogalmazza szoftverelemek fejlesztésére vagy meglévő elemek módosítására vonatkozó elvárásait, követelményeit. Ha a VKS formátumát szerződés írja elő, úgy e formátum használata kötelező. Mivel a VKS a vevő szemszögéből írja le a feladatot, szakmai felülvizsgálatra és elemzésre van szükség a megvalósíthatóság felmérése és a követelményeknek fejlesztési feladatokra való lefordítása érdekében. A VKS egy gyűjtőfogalom, amely nem egy rögzített szerkezetű dokumentumot takar. VKS-ként szolgálhat például egy tenderkiírás műszaki melléklete, a vevő által küldött levél, vagy egy követelmény-definíciós megbeszélés emlékeztetője is. A VKS elektronikus vagy nyomtatott dokumentum, melyet a projektdokumentumok között kell megőrizni. Műszaki tervezés A vevői követelmények meghatározását követően, elfogadott követelménylista alapján kezdődik meg a fejlesztési feladat végrehajtása, azaz egy fejlesztési ciklus indítása. Ennek első szakasza a vevői igények (követelmények) lebontása műszaki jellemzőkre, azaz a terméktervek elkészítése. E szakasz során a munkacsoport tervező szakemberei elkészítik "Rendszerterv"-et alkotó dokumentumokat. A terveket felülvizsgálatnak vetjük alá, majd megfelelőség esetén következik a kivitelezés, ami legtöbb esetben valamilyen programozási feladat végrehajtását jelenti. 162

163 Rendszertervezés A szoftvertermék elkészítésének alapja, a vevői követelmények részletes műszaki tervekké való leképezése a Rendszerterv. A Rendszerterv általában egy dokumentumcsoport, amely a termék elkészítéséhez szükséges valamennyi technikai részletet tartalmazza, s amelynek minősége a végtermék minőségének kulcstényezője. A Rendszerterv a szoftverterméket ún. tervezési egységekre bontva írja le. A tervezési egységek meghatározását úgy kell végezni, hogy együttesen a megvalósítási javaslatban rögzített teljes követelményrendszert lefedjék. Minden tervezési egységről egyértelműen el kell tudni dönteni, hogy mely követelményhez kapcsolódik. Az elkészült terveket szakmai felülvizsgálatnak vetjük alá a specifikációs hibák lehető legkorábbi kiszűrése érdekében. A felülvizsgálat a teljes Rendszertervre együtt, vagy az egyes tervrészekre önállóan végezhető. A választott megoldást a feladat jellege (bonyolultság, határidő stb.) szabja meg. A felülvizsgálat célja annak megállapítása, hogy az elkészült tervek eleget tesznek-e az előzmény-dokumentumokban megfogalmazott követelményeknek, valamennyi (rész)követelmény műszaki specifikációra való leképezése megtörtént-e, nincs-e ellentmondás az egymásra épülő vagy hivatkozó tervrészek között, nem tartalmaz-e a terv nyilvánvalóan felesleges elemeket, nem tartalmaz-e a terv az ismert korlátok (műszaki, idő, költség stb.) között nem megvalósítható elemeket, azaz: rendelkezésre állnak-e a szükséges erőforrások. A felülvizsgálatot lehetőség szerint a tervrészek elkészítésében közvetlenül nem érintett munkatárs végzi. A vizsgálat tényét a későbbi igazolhatóságot lehetővé tevő módon kell megőrizni. A felülvizsgálat által feltárt hiányosságok, nemmegfelelőségek javításáról intézkedni kell. A tervezés felülvizsgálat - javítás ciklus mindaddig ismételendő, míg a maradó hibák száma az elérhető minimális szintre nem csökken. A felülvizsgálat tényének regisztrálása csak a szükséges 163

164 javítások elvégzése után, a végleges tervváltozaton történik meg. Mielőtt az adott rendszertervet a vevőhöz továbbítanánk, belső felülvizsgálatnak vetjük alá. Rendszerterv jóváhagyása A rendszerterv célja, hogy elősegítse a tennivalók pontosítását, a feladat azonos értelmezését, csökkentse a félreértésből származó tervezési hiba valószínűségét. Ebből kifolyólag szükséges a rendszerterv Vevő oldali megismerése, ellenőrzése, véleményezése, jóváhagyása. A követelmények véglegesítése érdekében a fentiek szerint elkészített rendszertervet a vevő átvizsgálja, és egyetértése esetén ezt lehetőleg írásban, pl. formájában jelzi. Véleményeltérés esetén további pontosítás történik, melynek eredményeként végül előáll egy elfogadott, megvalósításra bocsátható rendszerterv. A vevővel való egyeztetést és a rendszerterv véglegesítést a feladat megoldásának projekttervben rögzített - felelőse végzi. A megfogalmazott követelmények teljesítése akkor kezdődhet meg, ha a vevő és a DK között egyetértés alakult ki a megoldandó feladatok és a megoldás módja tekintetében. A rendszerterv elfogadását követően a projektvezető vagy a tervező kezdeményezi a feladat végrehajtását. A terv módosítása A szoftverfejlesztési folyamat jellemzője, hogy a felülvizsgált, jóváhagyott és kivitelezési fázisban lévő terveken esetenként utólag változtatást kell végezni. Ennek oka részben az, hogy a vevői igények változhatnak, és ennek a változásnak a tervekben is meg kell jelennie, másrészt pedig az, hogy a tervezést követő megvalósítási fázisokban felmerülő kisebb szükségszerű vagy célszerű módosítási (javítási, pontosítási) igényeket is vissza kell csatolni a tervekbe. A tervek aktualizálása bizonyos esetekben csak késéssel követi a kivitelezést (programozást). Ez az állapot átmenetileg megengedett, azonban törekedni kell az összhang mielőbbi helyreállítására. 164

165 A Rendszerterv elemeinek módosítását bizonylatolt módon kell végezni. A módosított tervrészeket ismételt felülvizsgálatnak kell alávetni. A terv módosítása és aktualizálása a tervező feladata. Kivitelezés A felülvizsgált és jóváhagyott tervek alapján történik a kivitelezés, ami a gyakorlatban programok, adatszerkezetek elkészítését vagy módosítását, vagy adattartalom módosítását jelenti. A kivitelezés általános lépései: Feladat kiadása. Feladat elfogadása (vagy visszautasítása). Feladat végrehajtása. Fejlesztői teszt A feladat kivitelezőjének kötelessége, hogy - a kivitelezés utolsó lépéseként elvégezze munkájának első ellenőrzését. Bár a fejlesztési ciklus következő szakaszában a szoftverterméket módszeres, átfogó és bizonylatolt ellenőrzésnek vetjük alá, minden feladatvégzőnek kötelessége meggyőződni munkája eredményének helyességéről. Feladat lezárása. A DK gyakorlatában a feladatok kiadása, elfogadása, készre jelentése többnyire elektronikus csatornákon, -ek formájában történik, a projekteken belüli munkamódszerek részleteiről a projekttervek rendelkeznek. Tesztelés A kibocsátandó termék megfelelőségének biztosítása érdekében a fejlesztési folyamatnak a projektterv által rögzített pontjain bizonylatolt tesztelést kell végezni. Valamennyi teszttel szemben általános követelmény a tárgyilagosság, az egyértelműség és a reprodukálhatóság. A teszt megfelelő módon történő, eredményes végrehajtása érdekében a teszteket pontosan meg kell tervezni, teszttervet kell készíteni, és a végrehajtás tényét és eredményeit megfelelő módon bizonylatolni kell. 165

166 A tesztek tervezése a terméktervezési és fejlesztési munkákkal párhuzamosan, több szinten (tesztterv, teszt-specifikáció) történik, és a követelmények meghatározásától a tesztek végrehajtásáig a teljes fejlesztési ciklust végigkíséri. Az önálló tesztterv készítési kötelezettség az új termékek előállítását, vagy meglévő termékek új környezetbe történő telepítését (adaptációját) célzó projektek esetében áll fenn. A már éles üzemben működő szoftvertermékek karbantartási, támogatási (gondozási) feladataihoz, azok nagy számossága és jellemzően kisebb mérete miatt általában nem szükséges külön tesztterv készítése (a módosítandó funkciók ellenőrzését célzó teszt-specifikációinak elkészítése azonban itt is szükséges). Kivételes esetekben, a karbantartási szerződések keretében zajló, jelentősebb mértékű módosítások esetében itt is célszerű lehet külön tesztterv készítése, ezekről az esetekről adott téma vezetője dönt. A tesztek fajtái Az ellenőrzés szintje alapján az alábbi tesztfajtákat különböztetjük meg: Komponensteszt Célja annak megállapítása, hogy a szoftverelemek egyedileg kielégítik a tervekben rögzített követelményeket. (Általában maga a fejlesztő / programozó végzi, bizonylatolási kötelezettség nem terheli.) Rendszerteszt A szoftvertermék mint rendszer vizsgálata annak megállapítására, hogy a szoftverelemek képesek a Rendszertervben specifikált módon együttműködni, a terv követelményei teljesülnek. Integrációs teszt A fejlesztett rendszer és a felhasználó informatikai környezetét alkotó társrendszerek együttműködésének vizsgálatát célozza. Feladata annak megállapítása, hogy a szoftverelem beilleszthető-e a majdani üzemi környezetbe. Átvételi teszt Célja annak megállapítása, hogy a szoftvertermék mint rendszer, kielégíti-e vevői követelményeket, megfelel-e a vevő elvárásainak. Terhelési teszt - A rendszer terhelhetőségének vizsgálatát célozza (működés vizsgálata nagy adatmennyiségekkel, nagy felhasználószámmal stb.). 166

167 Tesztterv készítése A megvalósítási javaslat elfogadását követően (de legkésőbb a részletes tervek elkészültének időpontjára) a fejlesztendő szoftvertermékre vonatkozóan teszttervet kell készíteni. A tesztterv feladata, hogy meghatározza az elvégzendő tesztek fajtáját, nagyvonalú ütemezését, az elvégzendő tesztek tárgyát (funkciócsoportok, nagyobb modulok szintjén), a teszt végrehajtásához szükséges környezeti feltételeket (szükséges hardver- és szoftvereszközök stb.), a kritikus szoftverelemeket (amelyeknél kötelező a tesztspecifikáció felülvizsgálata), a teszt lefolytatásához esetlegesen szükséges külső feltételeket (pl. integrációs tesztben részt vevő környezeti rendszerek, külső partnerek), a tesztadatokkal szembeni követelményeket (az adatok biztosításának felelősei, határidő, mennyiség, forrás, stb.), a tesztelési tevékenység bizonylatolásának módját, a teszt-specifikációs és végrehajtási feladatok felelőseit és ütemezését. A tesztterv az alapja a műszaki tervezéssel párhuzamosan (ill. a kivitelezés során) készülő teszt-specifikációs tevékenységnek. Teszt-specifikáció készítése A teszttervben meghatározott szoftverelemekre, a műszaki tervek (Rendszerterv, FSP) alapján részletes teszt-specifikációt (TSP) kell készíteni. A TSP a feladat kiterjedésétől függően egy vagy több gyűjtő dokumentum, amely összefogja a termék megfelelőségének ellenőrzéséhez szükséges lépéseket és a vizsgálandó eseteket. A TSP feladata meghatározni: a teszt tárgyát (a vizsgálandó szoftverelem egyértelmű és pontos meghatározását), az elvégzendő teszt típusát (pl. modulteszt, rendszerteszt, átvételi teszt), a használandó eszközöket (teszt-szoftver), a tesztelendő jellemzőket és szempontokat (teszteseteket), 167

168 a végrehajtás során követendő lépéseket. A teszt-specifikációt (az egyedi teszteseteket, és szükség esetén az eljárásokat) lehetőleg a teszt tárgyát képező szoftverelem kivitelezésének végéig (de legkésőbb a tesztek megkezdésének időpontjára) el kell készíteni. Készítése a részletes terveket készítő tervezőnek, vagy a projekttervben, illetve teszttervben meghatározott projekttagnak a feladata. A részletes teszttervezés szintjén történik a termék megfelelőségének ellenőrzésére alkalmas egyedi tesztesetek kidolgozása. E munka során a részletes feladat-specifikációkban (FSP) rögzített követelményekből kell kiindulni. A teszteset leírásának tartalmaznia kell az alábbiakat: a teszteset egyedi azonosítóját, a teszt tárgyának egyértelmű meghatározását (program, modul, eljárás stb.), a szükséges beállításokat (előfeltételek, beállítások), az elvárt viselkedést (kimenetek), paraméterek (a reprodukálhatóságot szolgáló konkrét értékek stb.). A teszt-specifikációs fázisban összegyűjtött teszteseteket az ellenőrzés végrehajtása során további, előre nem látott tesztesetek egészíthetik ki. Ezeket az eseteket a tesztet végrehajtó személy a tesztnaplóban rögzíti. Az új tesztesetekkel a teszt-specifikáció utólag kiegészítendő. A tesztesetek terjedelme a feladat bonyolultságától függően az egysorostól akár a több oldalasig terjedhet. A teszt-specifikáció felülvizsgálata A tervező által készített teszt-specifikációkat a vevői követelmények szempontjából kritikus szoftverelemek esetén felülvizsgálatnak vetjük alá. Hogy melyek ezek a szoftverelemek, azt a tesztterv rögzíti. A tesztek végrehajtása és bizonylatolása (tesztnapló) A teszt-specifikáció alapján, a szoftverelemek kivitelezési fázisának végén el kell végezni a teszt-specifikációban előírt ellenőrzéseket. A teszt-specifikációban meghatározott tesztesetekből, mint teljes készletből, a tesztelést végző személy állítja elő azt a részhalmazt, amit egy tesztfutás során vizsgálni kíván. A 168

169 kiválasztott teszteset-listával mint induló tartalommal készül el a tesztnapló. A végrehajtás során a Tesztnaplóban szereplő valamennyi tesztesetet végre kell hajtani. A végrehajtás igazolására a Tesztnapló megfelelő bejegyzései szolgálnak. A tesztek értékelése, az eredmények visszacsatolása A teszt lezárását követően sor kerül a tesztnaplók kiértékelésére, a tesztnaplóban regisztrált eredmények és a specifikációban felállított elfogadási kritériumok (elvárt eredmények) összevetése. Ha a teszt eredménye megfelelő, a szoftverelem a konfiguráció-kezelési eljárásba beilleszthető. Ellenkező esetben a talált nem-megfelelőségek okát fel kell deríteni, a javításról intézkedni kell. A javítást célzó módosításokat a fejlesztési ciklus megfelelő pontjain (követelmény-specifikálás, tervezés, kivitelezés) el kell végezni. A javítások elvégzése után - az eredeti specifikáció használatával - ismételt tesztelést kell végezni. Az ismételt tesztelésnek alávetett elemeknél ez egyes tesztelési menetek bizonyítékát meg kell őrizni (pl. külön tesztnapló-sorok vagy külön tesztnaplók formájában), hogy így követhetővé váljon a hibák kijavításának folyamata. A teszt során nem megfelelőnek minősített szoftverelemet "fejlesztés alatt" státuszban kell tartani mindaddig, amíg egy tesztnaplóval nem igazolható a megfelelőség elérése. A teszteredmények értékelését a tesztelést végző személyek és a tesztspecifikációt készítő tervező végzik, a témavezető által kijelölt személy vezetésével. Az értékelést vezető személy feladata a vizsgált elem sorsáról dönteni. Szükség esetén e ponton döntés születhet a hibák ismételt előfordulását megakadályozó helyesbítő-megelőző tevékenység indításáról. Termékdokumentumok előállítása A DK által fejlesztett szoftvertermékekhez a termék jellegétől, felhasználói körétől, az üzemeltetés és használat körülményeitől függően különböző kísérő dokumentumok tartozhatnak. Ezek közül egyesek minden termék esetén elkészítendők, mások viszont csak bizonyos feltételek teljesülésekor. A dokumentumok elektronikus formában készülnek, és terjesztésük is jellemzően elektronikus csatornákon történik. Az esetek egy részében a vevői megállapodástól függően a dokumentumok nyomtatott formában is megjelennek. 169

170 A terméktámogatási dokumentumok körébe az alábbi írásos anyagok tartoznak: Felhasználói (kezelési) leírás; Üzemeltetési leírás; A termékdokumentumok rendszerét az alábbi szempontokat szem előtt tartva kell megtervezni: A szoftvertermék jellege (architektúra, infrastruktúra, használat módja, telepítés módja, üzemeltetés körülményei stb.). A megcélzott közönség (felhasználói kör, felhasználók száma, felkészültség, előképzettség stb.). A dokumentumok használatának módja (tankönyv, referenciadokumentum stb.). A szerződés, vagy a projektterv rendelkezik arról, hogy a szoftvertermékhez a felsoroltak közül mely dokumentumok elkészítése kötelező. Termékdokumentumok ellenőrzése, jóváhagyása Akárcsak maga a szoftvertermék, a terméket kísérő dokumentumok is csak megfelelő ellenőrzés után bocsáthatók ki. Az elkészült dokumentumokat ezért projekten belüli felülvizsgálatnak vetjük alá. A felülvizsgálatot lehetőleg a munkacsoportnak a dokumentumok készítésében közvetlenül nem érintett tagjai végzik, aki azonban megfelelő mélységben ismerik a dokumentumok tárgyát, és akik képesek az anyagok megfelelőségéről dönteni. Oktatási terv A szoftvertermék zökkenőmentes használatba vételéhez szükséges a végfelhasználói és üzemeltetői személyzet kiképzése, felkészítése. Amennyiben ez a feladat az Ajánlattevőre hárul, az ebből származó tevékenységeket és az elkészítendő termékeket oktatási tervben kell rögzíteni. Ennek keretében célszerű rendelkezni az alábbi szempontokról: Az oktatások tematikájáról. A felhasználói célcsoportokról (szerepkörökről). Az oktatások helyszínéről és időpontjáról. 170

171 Az oktatást végző személyekről, a velük kapcsolatos elvárásokról. A hallgatóságtól elvárt felkészültségről, alapképzettségről. A visszacsatolás, ellenőrzés módjáról (vizsga, teszt stb.). Az oktatások bizonylatolási módjáról (jelenléti ív stb.). A szervezés felelősségi kérdéseiről. A szükséges infrastruktúráról és annak biztosítási módjáról (felelősök). A szükséges oktatási anyagokról (tartalom, elkészítés, sokszorosítás, felelős). Az oktatási anyagok és a termékben bekövetkező változások összehangolásának módjáról (a Változáskezelési tervvel összhangban). Az oktatások ellenőrzéséről, kiértékeléséről. Átadás, telepítés, üzembe helyezés A szoftvertermék fejlesztésének utolsó fázisa az elkészült termék és a kapcsolódó kísérődokumentumok átadása. A vevői megállapodás (szerződés) rendelkezik arról, hogy a termék telepítése a vevő telephelyén, és a termék integrálása a vevő üzemi környezetébe a Vevő, vagy a Szállító feladata-e. Az átadás-átvételi eljárás lépéseit, főbb jellemzőit célszerű a szállítási szerződésekben rögzíteni. Amennyiben a megállapodás alapján a telepítés, éles üzembe állítás nem szállítói feladat, akkor az átadási-átvételi eljárás keretében általában az alábbi termékek átadása szükséges Az elkészült és a tesztelés során megfelelőnek minősített programelemek telepítő készletének átadása. Az éles adatbázis-környezet létrehozásához / új verzióra való átállásához szükséges ún. adatbázis-scriptek átadása. A termékkísérő dokumentumok átadása. Amennyiben szállítói feladat volt, az átadás-átvételt megelőzően megtörténik az érintett felhasználók / rendszergazdák oktatása (termék használata ill. üzemeltetése). Amennyiben a termék telepítése, éles üzembe helyezése szállítói feladat, akkor az 171

172 a telepítési eljárás keretében történik: Az elkészült és a tesztelés során megfelelőnek minősített programelemek telepítése a vevő által meghatározott környezetbe. Az új programelemek működéséhez szükséges, ún. éles adatbáziselemek kialakítása. A szoftvertermék és a környezeti rendszerek közti interfész-kapcsolatok beüzemelése/módosítása. A szoftverelemek működésének ellenőrzése az üzemi környezetben (üzemi teszt). Az éles üzem indítása. Teszt és oktatási tervek átadása A Szállító a LOGO-VIR rendszer kialakítására tett ajánlatában részletesen ismertette a fejlesztés során alkalmazott módszertant. Mivel a jelen Rendszerterv néhány kérdésben nem bocsátkozik részletes specifikációs szintre, a módszertanban megjelölt teszt és oktatási tervek elkészítésére és átadására a projektindító megbeszélésen a részletes specifikációra és fejlesztésre kijelölt rendszerfejlesztési szolgáltatás fázisban kerül sor. 172

173 Üzemeltetési terv Körülmények A fejlesztendő LOGO-VIR rendszert a jelenlegi LOGO rendszerbe integrálva annak hardver- és szoftvereszközeit felhasználva kerül kialakításra. Ezért a kialakítandó rendszer üzemeltetési igényeit megpróbáljuk mindenben a jelen LOGO rendszer üzemeltetési rendszeréhez igazítani. Üzemeltetési terv szempontjából meg kell vizsgálni az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat és követelményeket és körülményeket, melyek többek között a következőek: rendelkezésre állás mentés archiválás és archivált adatok elérhetősége, biztonságtechnika Ezen körülmények figyelembevételével a rendszertervezési fázisban előzetesen, majd az átvételi-átadási tesztek során javaslatot teszünk a jelenleg alkalmazott mentési és archiválási tervek módosítására, mennyiben az szükséges, illetve bármely szempontból nem elégíti ki az új rendszer igényeit Személyi feltételek Mivel az új rendszer a LOGO rendszer jelenlegi hardver és alapszoftver architektúráján üzemel, új eszközök nem kerülnek telepítésre, ezért az új rendszer üzemeltetés és felhasználás területén sem igényel új tudást, illetve az üzemeltetéséhez nem lesz szükség több, esetleg új emberi erőforrásra. Az üzemeltető személyzettől elvárt, a LOGO üzemeltetésében jelenleg is használt ismeretek a következők: Web kezelési ismeretek SQL ismeret 173

174 A rendszer rendelkezésre állása A rendszer rendelkezésre állása biztosítani fogja a munkaidőben történő zavartalan és folyamos munkavégzés lehetőségét. A hivatali felület rendelkezésre állása 5*10 óra. A publikus felületnek 7*24 órában elérhetőnek kell lenni, hogy az ügyfelek tértől és időtől függetlenül bármikor el tudják érni a rendszert. Abban az esetben, ha bármilyen oknál fogva nem lehet minden funkcionalitást elérni, akkor a rendszer tájékoztatni foga a felhasználókat a csökkentett funkcionalitású üzemmódról és a teljes funkcionalitás helyreállásának várható időpontjáról. A magas rendelkezésre állás esetén is szükségessé válhat leállás karbantartás, verzió frissítési céllal. Ezeket előre tervezett időpontokban szükséges végrehajtani. A rendszer magas rendelkezésre állását a gondosan összeválogatott, megfelelő redundanciával bíró eszközpark és a kifejlesztendő szoftverek megbízható működése, alaposan tesztelt volta fogja garantálni. Meghibásodás alapvetően a következő féleképpen kategorizálhatók, illetve a következőképpen védekezünk ellenük: Kliens oldali meghibásodás Védekezés: Megbízható PC-ket kell használni. Kiesés esetén a munka másik kliensről folytatható. Adatvesztést nem okoz, csak a meghibásodáskor függőben lévő tranzakciókat kell megismételni. Adatbázis szerver meghibásodás Védekezés: Redundáns háttértár, fürtözéses technológia alkalmazása Kiesés esetén az adott alkalmazás elveszti funkcionalitását A meghibásodás okozhat adatvesztést, amelyek az alább ismertetendő mentési módszerekkel minimalizálhatók. Alkalmazás szerver meghibásodás Védekezés: Több alkalmazásszervert fogunk használni, mely részben terheléselosztást is megvalósít. Kiesés esetén teljes funkcionalitással, de csökkentett teljesítménnyel 174

175 üzemképes marad a rendszer Adatvesztést nem okoz, csak a meghibásodáskor függőben lévő tranzakciókat kell megismételni. Hálózati meghibásodás Védekezés: Megbízható hálózati elemek alkalmazása. A kritikus helyekre (topológia csomópontjai, szerverek közötti összeköttetés) redundáns kapcsolatokat kell kiépíteni. Kiesés esetén bizonyos területekről nem elérhető a rendszer. "Szerver közeli" meghibásodás esetén az alkalmazás elveszti funkcionalitását. Adatvesztést nem okoz, csak a meghibásodáskor függőben lévő tranzakciókat kell megismételni. Alkalmazás meghibásodás Védekezés: Ellenőrzött, szabályozott keretek között történő fejlesztés, tesztelés, verzió és konfiguráció kezelés. Az alkalmazás meghibásodása esetén teljes vagy részleges funkció vesztés lép fel. Adatvesztést, adat inkonzisztenciát okozhat. Meghibásodás esetén vissza kell térni az előző, üzemképes verzióra. Felül kell vizsgálni az esetleges adatvesztést, inkonzisztenciát. Az alkalmazás javítása után lehet áttérni a javított verzió használatára Javasolt mentési eljárások A rendszer relációs adatbázist és operációs rendszer szintű adatállományokat használ az adatok tárolására. A mentési rendszer fog gondoskodni a rendszer adatbázisának és az egyéb adatállományoknak a mentéséről. A mentések gyakoriságát és módját úgy kell meg megválasztani, hogy szükség esetén a mentésből az adatbázis a lehető legrövidebb időn belül helyreállítható legyen. A mentés módja a LOGO jelenlegi mentési módszere marad. Ennek tükrében a különböző állománytípusokra a következő mentési gyakoriságot javasoljuk: 175

176 Paraméterállomány A paraméterállományok az adatbázis elindításához szükséges, az adatbázissal illetve az adatbázis-példánnyal kapcsolatos információkat tartalmazó szöveges állomány. Minden változás esetén el kell menteni. Vezérlőállományok Kis méretűnek mondható bináris adatállomány. Biztonsági okokból egy adatbáziskonfiguráció több vezérlőállományt tartalmaz. Használható vezérlőállomány nélkül az adatbázis is használhatatlan. A vezérlőállomány tartalmazza - többek között - a fizikai adatbázis-konfigurációt. A vezérlőállományokra a paraméterfile-ban történik hivatkozás. A vezérlőállományokat az adatbázis-kezelő folyamatosan és párhuzamosan módosítja. Mentésük naponta indokolt. Online naplóállományok Az adatbázis-kezelő az adatbázison végezett tranzakciókkal kapcsolatos információkat folyamatosan naplózza az online naplóállományokban. Egy naplócsoportot alkotnak azok az online naplóállományok, amelyek írása adatbiztonsági okokból - párhuzamosan történik. Amikor egy naplócsoport megtelik, az adatbázis-kezelő automatikusan átkapcsol a következő naplócsoportra, és ha az adatbázis-kezelő archivelog módban fut, akkor a megtelt naplóállományt archiválja. Az online naplóállományok felhasználása ciklikus, ami azt jelenti, hogy amikor az utolsó naplócsoport is megtelt, akkor a naplócsoportok újra felhasználásra kerülnek. A működésből következik, hogy egy adatbáziskonfigurációban legalább kettő online naplócsoport található. Az online naplóállományok biztosítják azt az archív naplóállományokkal együtt -, hogy az adatbázis megsérülése esetén az adatbázis egy mentett állapotából az online és szükség esetén az archív naplóállományok felhasználásával az utolsó adatbázismentés és az adatbázis megsérülése között végzett és így elveszett tranzakciókat előre görgessük, és a sérülést megelőző konzisztens adatbázist előállítsunk. Archivált naplóállományok Az archivált naplóállományok az online naplóállományok archivált változatai. A megtelt online naplóállományok archiválásra kerülnek, ha az adatbázis-kezelő 176

177 ARCHIVELOG módban fut. Ezek az állományok az online naplóállományokkal együtt teszik lehetővé azt, hogy az adatbázis megsérülése esetén annak egy korábbi mentett állapotából kiindulva a naplóállományokban tárolt információk alapján az adatbázis mentése és meghibásodása között eltelt időszakban végzett és elveszett tranzakciókat előregörgessük, és így a meghibásodást közvetlenül megelőző konzisztens adatbázist előállítsuk. Az adatbázis szerver mentése Az adatbázis mentése napi ciklusokban történik. A napi munka befejezése után (célszerűen éjszaka) kell elkészíteni az adatbázis mentését zárt állapotú adatbázison. Naponta (munkanapokon) menteni kell az archív naplóállományokat. A zárt adatbázis és az archív naplóállományok mentése az operációs rendszer mentő szoftverével történhet. A napló állományok és a zárt adatbázismentés biztosítja, hogy az adatbázis egy megadott időpontig konzisztensen helyreállítható legyen. Alkalmazás szerverek mentése Az alkalmazásszerverek nem tartalmaznak "éles" adatot. Itt a mentésnek arra kell korlátozódni, hogy egy kiesett alkalmazásszerver esetén egy üres gépre minél előbb telepíthető legyen az alkalmazás a megfelelő konfigurációval. Az alkalmazásszerver konfigurációs állományait minden módosításkor kell menteni. Az alkalmazás telepítéséhez pedig rendelkezésre kell állni minden verzió telepítőkészletének. Ennek biztosítása a fejlesztő feladata Archiválás Míg a rendszeres mentés a rendszer mindenkori lehető leggyorsabb teljes mértékű legutolsó pillanatbeli helyreállítását szolgáltatott biztosítani, addig az Archiválás feladata a rendszer kívánt időpontbeli állapotában történő visszaállíthatósága. Míg a mentésnél a legfontosabb a gyorsaság a rendszer visszaállíthatósága érdekében, addig az archiválásnál oda kell figyelni az adatbiztonságra és a várhatóan nagy mennyiségű adatok minimálisan szükséges hosszú idejű redundáns online illetve offline tárolására, míg a kívánt időpontnak megfelelő 177

178 rendszerállapot visszaállítására megfelelő idő áll rendelkezésre. A kontrolling és vezetői információs rendszerben a szükséges elemzési adatok pont a hosszú távú elemezhetőség érdekében visszamenőleg historikusan el vannak tárolva több évre visszamenőleg. Ezért a legutolsó rendszerállapot visszaállíthatósága biztosítja az adatok több évre való visszaállíthatóságát, sőt kívánt időpont szerinti lekérdezhetőségét is. Ezrét megállapíthatjuk, hogy jelen esetben a kifejlesztendő rendszer nem támaszt újabb igényeket a meglévő LoGo rendszer mentésén és archiválásán túl Biztonságtechnika Tűzfal alapú védelem A tűzfal alapú védelem alapját a biztonsági zónák alkotják. Minden eltérő biztonsági szintű hálózatrész külön tűzfal zónában kerül kialakításra. Az egyes zónák átlépésénél minden esetben az az alapelv érvényesül, hogy a magasabb biztonsági zónába tartozó rendszer kezdeményezheti a kommunikációt. Ez a rendszerek összekapcsolásának tipikus esete. Alacsonyabb zónából csak erős authentikáció esetén kezdeményezhető kapcsolatfelépítés. Ez a felhasználói hozzáférés tipikus példája. A következő biztonsági zónák kerülnek kialakításra: Authentikációs zóna Intranet Internet Remote access zóna Integrációs platform Dokumentum tár Tudás bázis Web portál publikus rész Web portál authentikált rész Munkafolyamat kezelő 178

179 Szakterületi modulok Authentikációs modul (SSO) Integrációs platform Web portál védett Dokumentum tár Workflow Web portál publikus Internet Szakterületi modulok Szakterületi modulok Szakterületi modulok Ügyfelek RAS szerver Intranet ISDN/PSTN Ügyintézők Távoli bejelentkezők Az Hiba! A hivatkozási forrás nem található.hiba! A hivatkozási forrás nem található.i ábrán a tűzfalak és biztonsági zónák elvi vázlata látható. Az egyes elemek nem feltétlenül külön gépet jelentenek, hanem az önkormányzati rendszer egyes doménjeit. A tűzfal rendszer nagy megbízhatóságú redundáns hardver és szoftver platformon lesz megvalósítva. A tűzfalak konfigurálását a "csak a minimálisan szükséges szolgáltatások" elve alapján kell elvégezni. Protokollok A protokollok védelme az "osztott" hálózati szegmenseken indokolt. Ilyenek a felhasználók intranetes és internetes szegmensei. A rendszer a publikus adatok kivételével SSL-be ágyazott protokollokat fog használni (https, ldaps, ssh). A "dedikált" szegmenseken nem indokolt a titkosítás. Tipikusan ilyen egy 179

180 szerverfarmon a szerverek összeköttetése. Ott a védelmet a szerverfarm fizikai védelme adja, ami a hálózattól függetlenül is rendkívül fontos. Távoli hozzáférés Távoli hozzáférés ISDN-es, PSTN-es behívással és Interneten keresztüli VPN-nel lesz megoldható. A behívásokat kezelő access szerver a központ authentikációs adatbázis segítségével végzi el a felhasználó azonosítását. A sikeres azonosítás után a felhasználó gyakorlatilag egy belső IP címet kap és minden olyan tevékenységet elvégezhet, amit a belső hálózatról. Azonban a központi jogosultságkezelőben beállítható lesz az is, hogy bizonyos modulok elérhetők-e távoli hozzáférés segítségével vagy sem. A távoli elérés is megbontható a dial-in és az IP VPN-es szintre. A távoli elérés csak certificate-es authentikáció mellett lesz lehetséges. 180

181 4.5. Integrációs terv A fejezet bemutatja, hogy a LOGO logikai felépítésébe, illetve környezetébe hogyan illeszkedik az új LOGO-VIR rendszer, mely rétegekbe, milyen interfészekkel, mik az integráció lépései a kívánt cél elérése érdekében A rendszer illesztési módjának leírása Lenti ábra mutatja a rendszer egyes elemei közötti kapcsolatot. Az ábrán vörössel jelzett elemek az új, LOGO-VIR rendszer által érintett elemeit. Az egyéb elemek a már az Önkormányzatnál létező LOGO és egyéb rendszerbéli elemek. 181

182 182

183 LOGO WEB Lakossági tájékoztató felület A lakosság számára publikus eleme a LOGO rendszernek. Jelen projekt keretében a LOGO-WEB portál lesz a helye a civil szféra tájékoztatásának LOGO Alkalmazásszerver A rendszerben alkalmazott Apache Tomcat alkalmazásszerver és az abban működő felhasználói alkalmazások, valamint a felhasználói azonosítást végző LDAP adatbázis. Riport modul A Riport modulban lesz kialakítva a vezetői információs rendszer, mely segítségével az új rendszerben tárolt adatok teljes egészében lekérdezhetőek lesznek. Általános nyilvántartó modul Az általános nyilvántartó modul részeként lesz kialakítva a szervezetek adatainak (intézmények, gazdasági társaságok, projektek) rögzítésére szolgáló felület, interfész LOGO Adatbázis szerver A rendszert kiszolgáló ORACLE adatbázis-kezelő, és az abban működő háttérfolyamatok, funkcionalitások. Adatkommunikációs interfész A Forrás rendszerből generált adatok rendszeres betöltésére szolgál. Az adatok a Forrás SQL adatbázis szerveréről automatikusan betöltésre kerülnek, illetve a 183

184 felületen biztosítunk a betöltéshez megfelelő funkcionalitást. Adatpiac A lekérdezésekhez, riportokhoz generált adatok tárterülete. LOGO rendszer adatai A jelenlegi LOGO rendszer és moduljainak adatai, adattáblái Stage Nyers betöltött adatok ideiglenes tárolóhelye. Az adatok a LOGO-VIR rendszerbe való betöltés után a Stage-ből törlésre kerülnek. Adatfeldolgozó modul Feladata a betöltött adatok megfelelő formátumba konvertálása, transzformálása, napi, heti, havi változások számítása és transzformálása a definiált mutatószámok rendszere szerint Érintett adatkörök A felmérés során a LOGO-VIR környezetéből valamilyen módon integrálandó adatkörök a következő módon kerültek meghatározásra. 184

185 Adatkörök A rendszerek adattartalmának és a támogatott funkciók ismeretében a LOGO-VIR rendszer adatterületeit az alábbiakban felsorolt rendszerek moduljaiban található adatokból fog táplálkozni. 185

Készítette: Horváth Lajos pedagógiai előadó

Készítette: Horváth Lajos pedagógiai előadó Készítette: Horváth Lajos pedagógiai előadó 1. Az intézmény adatai (OM azonosító, törzsszám) 1.1. Az intézmény megnevezése 1.2. Az intézmény székhelye 1.3. Tagintézmény(ek) megnevezése, székhelye(k) 1.4.

Részletesebben

Munkaanyag, a kormány álláspontját nem tükrözi. A Kormány /2007. (...) Korm. rendelete az egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatásáról

Munkaanyag, a kormány álláspontját nem tükrözi. A Kormány /2007. (...) Korm. rendelete az egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatásáról 1. számú melléklet a./2007. sz. kormány- előterjesztéshez A Kormány /2007. (....) Korm. rendelete az egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatásáról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

6. Tevékenység típusai pontjába új szakfeladatként az alaptevékenységek közé besorolja a Időskorúak átmeneti ellátása megnevezésűt.

6. Tevékenység típusai pontjába új szakfeladatként az alaptevékenységek közé besorolja a Időskorúak átmeneti ellátása megnevezésűt. 122/2009. (IX. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. április 29-én megtartott ülésének könyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 56/2010. (04.29.) Öh. számú határozata A Biatorbágyi Benedek Elek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

Önköltség-számítási szabályzata

Önköltség-számítási szabályzata Területi Gondozási Központ Püspökladány Önköltség-számítási szabályzata Hatályos: -tól. készítette: Az intézmény adatai: Intézmény neve: Területi Gondozási Központ székhelye: Püspökladány Rákóczi. 4. Törzskönyvi

Részletesebben

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Zalaegerszegi Gyermekotthona Zalaegerszeg, Posta út 144. Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 20. évi formanyomtatványok, mellékletek Zalaegerszeg, 20. február

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény tartalmazza az a települési önkormányzatok

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők dokumentum az intézmény hivatalos Sándor Frigyes Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az intézmény székhelye 2400 Dunaújváros

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Rövid és rövidített neve: Megyervárosi Iskola Székhelye: 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. Az intézmény

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

pdfmachine trial version

pdfmachine trial version Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 1. Az alapító okirat száma: 3/1998.(I. 29.) sz. KT. Határozat 2. Az intézmény neve: A L A P Í TÓ O K I R A T Tolcsvai Napközi Otthonos Óvoda OM. Azonosítója: 28791

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3650-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyerdő bölcsőde intézmény alapítása Előterjesztő: dr. Kelemen Márk

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

A l a p í t ó o k i r a t

A l a p í t ó o k i r a t A l a p í t ó o k i r a t Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa, mint irányító szerv Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 90.. az államháztartásról szóló

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 609-12/2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS I. Határozati javaslat 1. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete../2012. (11.15.) önk. sz. határozatában foglaltak alapján,

Részletesebben

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016.

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016. Okirat száma: I/./206. Módosító okirat Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet a Dombóvár város polgármestere által 205. március 26. napján kiadott, I/../205. számú alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Szervezetfejlesztési alprojekt az SZTE-n

Szervezetfejlesztési alprojekt az SZTE-n Szervezetfejlesztési alprojekt az SZTE-n 2014. május 14. Dr. Majó Zoltán SZTE gazdasági és műszaki főigazgató Dr. Túróczi Imre rektor Szolnoki Főiskola High Level Design Magas szintű rendszerkoncepció

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva)

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Hatályos: 2012. május 1. Bődi Szabolcs Társulás elnöke

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 8. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /461-25/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. szeptember 16 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolcai Egységes Pedagógiai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására

a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt.sz: 35180/2010 J a v a s l a t a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés 21/2000. (II.28.)

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Szerződés odaítélése

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Szerződés odaítélése 1/5 HU-Békéscsaba: Szoftvercsomag és információs rendszerek 2009/S 96-137736 TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL EGYES ÁGAZATOKBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Békés

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Farkasgyepő Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Halimba Község

Részletesebben

Oracle főkönyv, egy termelő vállalat mindennapjai. Kelemen Melinda, T-Systems Magyarország Zrt. Főkönyvi modulgazda és számviteli csoportvezető

Oracle főkönyv, egy termelő vállalat mindennapjai. Kelemen Melinda, T-Systems Magyarország Zrt. Főkönyvi modulgazda és számviteli csoportvezető Oracle főkönyv, egy termelő vállalat mindennapjai Kelemen Melinda, T-Systems Magyarország Zrt. Főkönyvi modulgazda és számviteli csoportvezető 1 Bemutatkozás Rába csoport kiszervezte a következő folyamatokat:

Részletesebben

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XIX EU Integráció Cím: 01 Alcím: 00 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A L A P Í T Ó O K I R A T. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ügyszám: 08-8/743-9/2012. 8. sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére Tárgy: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde alapító okirat módosítása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező Bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

fr fuszámú előterjesztés

fr fuszámú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere fr fuszámú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 852/2014. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Városi Óvodák MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Városi Óvodák MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 41. (6) bekezdése, valamint

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELÕSZÓ...7

TARTALOMJEGYZÉK ELÕSZÓ...7 TARTALOMJEGYZÉK ELÕSZÓ...7 1. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS...9 1.1 Az eredménykimutatás fogalma, tartalma...9 1.2 Az eredmény megállapításának összetevõi...11 1.2.1 Bevételek...11 1.2.2 Költségek, ráfordítások...12

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr "\ l <- Budapest,

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr \ l <- Budapest, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Főosztály Budapest, 7009 OKr

Részletesebben

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon:

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,, 20(19 UK

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

Határidő: július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 117/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú neve

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú neve KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők dokumentum az intézmény hivatalos Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola az intézmény székhelye 2400 Dunaújváros Bartók

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 8/2014. (V.21.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 8/2014. (V.21.) önkormányzati rendelettel) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelete a közoktatási intézmény körzethatáráról és adatszolgáltatási rendjéről (Egységes szerkezetben a 8/2014.

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2015. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) Dr. Vedres Attila

Részletesebben

Az államháztartási szakfeladatok rendje Dr. Hafiek Andrea

Az államháztartási szakfeladatok rendje Dr. Hafiek Andrea Az államháztartási szakfeladatok rendje 2010 Dr. Hafiek Andrea Jogi szabályozás keretei 1. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény (Áht.) 2. Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009.

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben