Beszámoló Nagymaros Város Polgármesteri Hivatal (Nagymarosi Polgármesteri Hivatal) évi tevékenységéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló Nagymaros Város Polgármesteri Hivatal (Nagymarosi Polgármesteri Hivatal) 2012. évi tevékenységéről"

Átírás

1 Beszámoló Nagymaros Város Polgármesteri Hivatal (Nagymarosi Polgármesteri Hivatal) évi tevékenységéről I. Általános áttekintés A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat területén ellátandó 2012-ben még túlsúlyt jelentő államigazgatási hatósági és az önkormányzati feladatai mellett körzeti igazgatási feladatot látott el a Gyámhivatal, az Okmányiroda, és az Építéshatóság tekintetében. Illetékességi területén fő állandó lakos részére nyújtott hatósági szolgáltatást (Nagymaros fő, Kismaros fő, Szokolya fő, Verőce fő január 1- jei lakosságszám szerintn). Emellett a településeken jelentős számú üdülő (vagy annak használt gazdasági épület) van, így az azokkal kapcsolatos hatósági ügyintézés számottevő. Az építéshatósági ügyek nagyobb részét jelenleg az üdülőkhöz kapcsolódó eljárások tették ki, a lakóházakkal kapcsolatos kérelmek száma a válság hatására nagyon visszaesett év folyamán a hivatal létszámában lényegében nem, csak a személyekben történt, az engedélyezett létszámkeret betartásával. Egy támogatott foglalkoztatás járt le februárban, melyet támogatás és elégedettség hiányában nem hosszabbítottam meg. Júniusban életkori feltétel miatt meg kellett szüntetnünk a Gazdálkodási Csoportban részmunkaidősként dolgozó, sok segítséget nyújtó Kata Sándorné jogviszonyát márciusában állt munkába új gazdasági vezetőnk Melisek Szilvia (a korábbi vezető közös megegyezéssel történt távozása miatt megüresedő posztra), aki közalkalmazotti jogviszonyból áthelyezéssel került hivatalunkba. Az építéshatóságon márciusban üresedett meg egy munkakör kollégánk (Kakasi Szabolcs) Vácra történt áthelyezésével, a munkakört pályázati eljárás során kiválasztott pályakezdő munkatárs (Zsoldos Miklós) felvételével töltöttem be. A fizetés nélküli szabadságról (GYED) visszatérő munkatársunkat, Hajdu Anitát a felsőfokú végzettségének megfelelően foglalkoztattam tovább személyügyi ügyintézőként, így a munkakört határozott időre, helyettesítés céljából betöltő munkatársunk (Trieb Anikó) határozott idejű kinevezése lejárt. A pályázati adminisztrációs feladatokat ellátó munkatársunk (Kovács Anita) jogviszonya közös júliusban megegyezéssel megszűnt (Budapestről járt ki), helyére augusztus 15-től Erdősi Hajnalka személyében középfokú végzettségű, szinte pályakezdő, de talpraesett, szorgalmas munkatársat sikerült találni, aki azóta is jól látja el nem kevés feladatát. A hivatalsegédi (postázási, kézbesítési) feladatok elvégzését saját forrásból finanszíroztuk. Mivel megváltozott munkaképességű dolgozóról volt szó, így alkalmazásával mentesültünk a rehabilitációs hozzájárulás ( Ft) megfizetése alól. Inkább ezt az összeget kiegészítve az alkalmazás mellett döntöttem. Ő látta el a helybeni kézbesítési feladatok jelentős részét, így a postaköltséget megtakarítottuk, továbbá részt vett a mérőórák havonkénti leolvasásában, valamint az ügyfélszolgálati feladatok ellátásában. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységéről 1

2 A vállalkozási, megbízási szerződéssel rendelkezők (számlás szolgáltatás) személye (főépítész, könyvvizsgáló) nem változott. A peres képviseleti feladatokat jogtanácsosként én láttam el. A 35 főben engedélyezett hivatali létszámból 26 fő köztisztviselői, 2 vezetői (jegyző, aljegyző), 1 polgármester, 1 stratégiai referens, 1 hivatalsegéd, 1 takarító, 3 közalkalmazott (védőnők, mezőőr) volt betöltve. A létszámban jelentős változás év végén, a járási hivatalok létrehozásával, illetve az erről szóló megállapodás előkészítésekor vált időszerűvé. A vonatkozó jogszabály szerint a járási hivatalhoz kerülő feladatokkal az azt ellátó köztisztviselők átvételére is sor került. Ugyanakkor a megállapodás előkészítése során vált ismertté egy a költségvetési törvényjavaslathoz benyújtott bizottsági módosító indítvány amely a gazdasági tárca álláspontját tükrözte, amelyben a 2013-ban finanszírozott hivatali létszám is szerepelt. Az akkori állapot szerint 16 fő köztisztviselői létszámot kívánt lakosságszám alapján a központi költségvetés finanszírozni. Ezért a feladattal ténylegesen a járási hivatalhoz kerülő létszámon (6 fő, okmányiroda, gyámhivatal) felül további 5 munkatárs átadásában állapodtunk meg, akik további foglalkoztatására a feladat megszűnése, illetve a finanszírozás miatt nem láttunk lehetőséget. A fenti okból szüntettem meg egy nyugdíjas köztisztviselő (Bedő Klára), valamint a szintén nyugdíjasnak minősülő hivatalsegéd (Kékesi Gábor) jogviszonyát december 31. napjával. A járási hivatalhoz végül 8 munkatársunk került át, közülük egy a Váci Járási Hivatal Építésügyi Hivatalához. Kettő munkatárs jogviszonya az áthelyezés előtt a Szobi Polgármesteri Hivatalba áthelyezéssel (Hajdu Anita), ill. közös megegyezéssel megszűnt (Ádámné Zoltai Zita). Két munkatársunk (pénzügyi, ill. városüzemeltetési) áthelyezésére pedig végül a kérésünkre nem került sor. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény végül a hivatal elismert köztisztviselői létszámát 22 főben állapított meg. Ebből jelenleg 20 van betöltve. Felsőfokú képzést támogatással jelenleg nem folytat munkatársunk. A szakmai továbbképzéseket folyamatosan biztosítottuk, mivel azonban szinte kizárólag már térítéses rendszerben működnek a továbbképzések, így természetesen az anyagi lehetőségekhez mérten. Egy szakmai előfizetésünk alapján lehetőségünk van két fő térítésmentes részvételére az évente több alkalommal, különböző témákban (adó, költségvetés, munkaügy, szociális igazgatás) megrendezendő képzéseken, így azt a lehetőségekhez képest ki is használtuk. A szabadságokat zömében sikerült kiadni a köztisztviselők részére, jelentősebb mértékben a gazdálkodási csoportban az új program bevezetése miatti többletmunkából eredően merült fel 2013-ra áthúzódó szabadság. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységéről 2

3 A munkakörülményekben ez idő alatt változás nem következett be. Sajnos az irodahelyiségek száma a törvényi előírások szerinti működéshez továbbra is szűkösen elegendő, de inkább kevés, az épület, hasonlóan a többi intézményhez felújításra szorul. Az elektromos hálózatra az érintésvédelmi felülvizsgálat az év végén készült el, az alapján sürgős felújításra, cserére van szükség. A költségvetésben idén maradt erre előirányzat, így azt elvégeztetjük. A tető szükséges karbantartását, csatorna pótlását, cseréjét most végeztettük el, ekkor derült ki, hogy a tető a szomszéd felé megindult. Ennek soron kívüli javítását elvégeztettük. Szükség van a folyosó, és jó néhány irodahelyiség, vizesblokk festésére, nyílászárók javítására, mázolására. Ezekből a lehetőséghez képest a munkákat el fogjuk végeztetni. A bútorok legnagyobb része is régi, elhasználódott darab, ezért felújításra, cserére szorulnak. A számítógépek esetében szisztematikus felújítást kezdtünk el, melynek segítségével költségtakarékos módon, egységek cseréjével, új szoftver beszerzése nélkül lehet irodai munkára jól használható gépeket kialakítani. Ilyen módon a titkárságon, a gazdálkodási csoportnál, a városüzemeltetésen sikerült gépeket feljavítanunk az informatikai feladatokat ellátó cég révén. Sor került kettő javításra nem érdemes nyomtató helyett nyomtatók beszerzésére is a zavartalan munkavégzés érdekében. A beszerzés során a költséghatékonyságot tartjuk szem előtt, így a gép ára mellett a kellékanyagok árát is mindig vizsgáljuk. Kellékanyagok tekintetében a kedvezőbb árú utántöltött árukat vásároljuk, melyek minősége megbízható, viszont az eredeti termék árának töredéke ben a jelentős jogszabályi változások (új államháztartási törvény és végrehajtási rendelete, szakfeladat rend változás) eredményeztek jelentős többletmunkát a gazdálkodás, a pénzügyi-könyvviteli munka során, hiszen valamennyi intézmény önálló adószámot, bankszámlaszámot kapott, külön kellett a költségvetést a beszámolókat elkészíteni, ehhez a 2011-ben még egységes rendszert év elején intézményekre kellett bontani, továbbá a beérkező számlák intézményekre történő átírása nehézkessége miatt tovább kellett számlázni az önkormányzat (hivatal) nevére érkező számlákat az intézményekre. Mindezt tetézte az áprilistól bevezetésre került Forrás-SQL Integrált Ügyviteli rendszer főkönyvi könyvelés és pénzügyi analitikák, valamint tárgyi eszköz analitika moduljainak alkalmazása. Ezáltal a pénztártól kezdődően a teljes könyvelésig beleértve változott meg a korábbi gyakorlat, hiszen a kézzel írott bizonylatok helyett a programban kell előállítani a bizonylatokat, amely generálja az utalványlapokat is. Ugyanakkor lehetővé teszi az analitikus nyilvántartás biztosítását, a forráshelyek elkülönítését, felhasználás figyelemmel kísérését, kötelezettségvállalás nyilvántartását. Mivel a bevezetés év közben történt, ezért a munkatársaknak fel kellett vinni a rendszerbe valamennyi partner mellett az első négy hónap bizonylatait is, és azok könyvelését is utólagosan el kellett végezni. A csoport munkatársai nagy szorgalommal, kitartással, rengeteg túlóra mellett (melynek megváltása megtörtént), szabadság kivétele nélkül teljesítették az embert próbáló feladatot. Az adócsoportban számos problémát örököltünk (gyakran kerül elő újabb, még nem ismert probléma) a korábbi évek nem megfelelő, és nem szabályszerű munkavégzése miatt, melynek javítását, feldolgozását a munkatársak folyamatosan végzik. Jelentős tételt képez a már elhunyt adózók köre, ezek jelentős része a visszaküldött, vagy nem kézbesíthető jelzéssel visszaérkező egyenleg értesítőkből derül ki. Ez sajnos abból is ered, hogy a tulajdonos változásból a földhivatal nem értesít bennünket, illetve a hagyatéki eljárás befejezéséről sem kapunk értesítést. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységéről 3

4 Megkezdtük ezek tételes feldolgozását, az örökösökkel való rendezését. Ezt a bejelentések híján a tulajdoni lapok tételes ellenőrzésével, bevallási nyomtatványok megküldésével lehet megtenni. Ezeknek a hiányosságoknak a feldolgozása nagyon sok időt fog még a jövőben is igénybe venni, melyek egy részét csak rendkívüli munka elrendelésével lehet megoldani. A visszamenőlegesen kivetett adók esetében pedig a hatályos rendelet alapján a munkatársakat a többletbevételt eredményező tevékenységért díjazásban fogom részesíteni. Adóbevételeink a következők szerint alakultak: Építményadó e Ft, Telekadó e Ft, Idegenforgalmi adó 624 e Ft, Iparűzési adó e Ft, Gépjárműadó e Ft. A évi adófelderítés során, az utcák szerint haladó szisztematikus munka eredményeként 219 bevallási nyomtatvány kiküldésére került sor, melyből 151 visszaérkezett, 74 esetben került sor új kivető határozat meghozatalára, amellyel Ft többlet adó kivetésére került sor, és ennek eredményeként 2013-tól évente Ft növekmény keletkezett. Az idegen és egyéb bevételek (különféle bírságok) fel nem dolgozott, be nem hajtott tételeit 201-ben 2008-ig visszamenőleg előszedték és feldolgozták munkatársaim, így lehetővé vált a még el nem évült követelések behajtása. Az idegen bevételek (pl. közigazgatási bírságok) esetében tavaly 59 ügyben Ft bevétel folyt be, ebből Ft maradt az önkormányzat bevétele, további 24 ügyben részletfizetés volt folyamatban Ft megfizetése iránt, melyből Ft bevétel várható. A szabálysértési bírságoknál Ft követelésből befolyt Ft, Ft összegű bírságot a behajthatatlansága miatt közérdekű munkára, ill. szabadságvesztésre átváltoztatásra visszaküldtünk a rendőrségnek (ill. egyéb szabálysértési hatóságnak), Ft megfizetésére pedig részletfizetés van folyamatban. Ez a bevétel teljes egészében az önkormányzatnál marad. II év a számok tükrében: Az iktatott ügyiratok száma 2012-ben 5242 volt főszám, alszám volt, ebből a jelentősebbek főszámban: Pénzügy 2691 (2517 adó), Szociális ügyek 565, Építési ügyek 761, Okmányirodai ügyek 71 főszám (4252 alszám), Gyámügyi igazgatás 249, Önkormányzati ügyek 362. Képviselő-testületi és bizottsági ülések adatai: A Képviselő-testület 24 ülésen 246 határozatot hozott, 22 rendeletet alkotott. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 8 ülésen 84 határozatot hozott. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységéről 4

5 A rendeletek esetében jó pár esetben a meglévő rendelet felülvizsgálatára volt szükség, mivel vagy nem felelt meg az időközben bekövetkezett jogszabályi változásoknak, vagy eleve nem megfelelő szabályozást tartalmazott. Időhiány miatt valamennyi hatályos rendeletünk felülvizsgálata még nem történt meg, ezért azt ebben az évben is folyamatosan elő fogjuk terjeszteni. A titkárságon a jegyzőkönyvezést, testületi bizottsági munkát végző kolléganő ezt a fontos és nehéz feladatot megelégedésünkre végzi, sajnos a munkakörülmények miatt sokszor csak munkaidő után tudja a jegyzőkönyvezést végezni. Ennek eredményeként a jegyzőkönyvek határidőben elkészülnek, és eleget tudunk tenni felterjesztési kötelezettségünknek. III. Egyes területek példálózó bemutatása Okmányiroda A Nagymarosi Okmányiroda, mint körzetközponti feladatokat ellátó hatóság a bevezetőben említett 12 ezer környékben lakó polgár lakcímbejelentésével, személyi okmányaival, gépjármű ügyeinek intézésével, egyéni vállalkozói tevékenységével kapcsolatos feladatait látja el többek között. Fentieket részletezve: Ügytípus Darabszám Bejelentkezés Nagymarosra 303 Lakcímkártya-kiállítás, csere 750 Személyazonosító igazolvány csere, pótlás 917 Első személyazonosító kiállítás 278 Adatszolgáltatás a nyilvántartásból 14 Útlevél 316 Mozgásban korlátozottak parkolási igazolványa 44 Állandó vezetői engedély 1124 Ideiglenes vezetői engedély 16 Nemzetközi vezetői engedély 7 Vezetői engedély visszavonása 33 Ügyfélkapu ügyintézés 228 Egyéni vállalkozói igazolvány kiadás 37 Egyéni vállalkozói igazolvány adatváltozás 121 Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetés 44 Forgalmi engedély kiadás, csere 576 PÁV ügyintézés 4 Parkolási igazolvány igénylés, csere 15 Egyéb főszámos ügyirat 48 Helyben születés nem volt Házasságkötés 23 Elhalálozás (helyben) 43 Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem 35 Egyszerűsített honosítási kérelem 11 Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat 4 Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységéről 5

6 Házassági névviselési forma módosítására 9 irányuló kérelem Névváltoztatási kérelem 1 Városfejlesztési és városüzemeltetési csoport Hatósági ügyek Az előző évekhez hasonlóan folyamatosan a jegyzői természetvédelmi (gazos telek, parlagfű) és útügyi hatósági jogkörben (fakivágási, útbontási engedély), valamint a polgármester hatáskörébe utalt közterület-használati engedélyezéseket végzünk. Közmű és egyéb engedélyezési eljárások ügyében szakhatósági, közútkezelői, illetve tulajdonosi nyilatkozatokat adunk ki a helyi és a felsőbb jogszabályok alapján. Ingatlanhasznosítás Folyamatosan intéztük a Duna-parti sétányok tulajdonba vételét, a döntéseket meghoztuk a döntés-előkészítésről a tájékoztatást megkaptuk, sajnos a jogszabályi változások és a koncepciók változása miatt még nem született döntés az MNV Zrt. részéről, bár a leveleik alapján ez már rövid időn belül várható. Az egykori erőműépítés kapcsán kisajátításra került, és máig rendezetlen területek kapcsán folyamatosan kerestük a kisajátítást végző váci önkormányzatot, majd a KMR Államigazgatási Hivatalt. Tizenéves problémáról van szó, az állam eddig nem rendezte az általa lebonyolított beruházás maradékát, így megpróbáljuk a rendezett állapotot elérni. Képviselő-testület által meghatározott ingatlankörben javaslattétel a hasznosításra, az értékbecslések és a műszaki dokumentációk alapján. Javaslatot tettünk a felvonulási lakótelep ingatlanai hasznosítására. Hulladékgazdálkodás A Zöld Híd program Nagymarosra vonatkozó beruházásait (szigetek és hulladékgyűjtő udvar bővítését) és a projekt jelenlegi állását tisztáztuk, az ehhez szükséges dokumentumokat kiadtuk, a szükséges döntéseket előkészítettük. A megvalósítás nem rajtunk múlott, és végül megtörtént, engedélyeztetés, elszámolás folyik. Kivitelezés A Képviselő-testületi ülésekre jelentős számban készített a csoport előterjesztést a szükséges döntések meghozatalához. A csoportnak nagyon sok (szinte a legtöbb) feladatot jelentett az uniós pályázatok döntéshozatalt megelőző, majd azt követően a támogatási szerződéseinek előkészítése, munkák közbeszereztetése, dokumentációk, tartalmak összeállítása. Ezek megtörténtét követően kerülhetett sor a kivitelezési munkák közbeszerzési eljárásainak megindítására. Az ülések száma is a beruházások miatt volt jelentős, hiszen számos döntést kellett hozni a közbeszerzési eljárásokban, amelyek alapján mindenki előtt ismeretesen zajlanak, és fejeződnek be már a beruházások. Az uniós forrásból megvalósuló pályázatok tekintetében sor került önerő pályázat benyújtására, amely eredményes volt, így a Fehérhegyi projekthez több mint 3 millió forint, a városközpont és a Mosoly beruházáshoz pedig a mostani döntés alapján 23 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk, ezzel is csökkentve az önerő igényt (és hitelt). Gazdálkodási Csoport Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységéről 6

7 A Hivatal és az Intézmények munkájának eredményeképpen az önkormányzat 2012-ben is megőrizte likviditását, fizetőképességét, ehhez azonban az Intézmények gazdálkodási, könyvelési, beszámolási, ellenőrzési feladatait is ellátó Gazdálkodási csoport munkájára is szükség volt első félévében 12,484 millió Ft támogatásban részesültünk a Belügyminisztériumtól az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása keretében. December közepén ugyanezen keretből Ft támogatásban részesültünk. Így végre rendezni tudtuk a szállítói tartozásokat, különösen a 2010-ből fennálló Maros Kft. követelést is. Hitelállományunk november 29-én Ft volt, majd az Országgyűlés döntése értelmében az önkormányzati adósságkonszolidáció keretében a december 12-én fennálló Ft összegű hitelt (fejlesztési, likvid, és munkabér hitelt) vállalt át a Magyar Állam. Így a hitelállományunk a városközpont és Mosoly beruházások még le nem hívott önerő hiteleire, valamint a Dézsma utcai présház támogatást megelőlegező hitelére korlátozódtak (utóbbinál csak a kamatköltség merül fel a támogatás megérkezéséig). Mindezek alapján az idei költségvetési évet már évek óta nem látott források birtokában, hitel igénybevétele nélkül, a számláink határidőben történő fizetésével kezdtük és folytatjuk. Összefoglalva A Polgármesteri Hivatal a szűk létszám és a pénzügyi nehézségek, valamint a jelentős jogszabályi, szervezeti és hatásköri változások ellenére évben is törvényesen, a jogszabályi előírásoknak és a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően látta el a jogszabályokban és Alapító Okiratában meghatározott feladatait. Célunk volt és továbbra is maradt az előírásoknak mindenben megfelelő pénzügyi rendszer működtetése, a költségtakarékos gazdálkodás, és a feladataink minél hatékonyabb, gyorsabb, és jogszerű végrehajtása volt. Tudjuk, hogy vannak még mindig hibák, melyeken javítanunk kell, de remélhetőleg mielőbb érzékelni fogja a lakosság a színvonalas, minőségi munkavégzés eredményeit. Nagymaros, március 20. Dr. Horváth Béla jegyző Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységéről 7

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: jegyzo@fuzesgyarmat.hu BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2013. október

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 12-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 12-i nyilvános ülésére 2. napirendi pont Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 192-121/2013.

Részletesebben

Beszámoló a helyi adókról és a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről. Általános igazgatás (Összeállította: Abrudán Andrea csoportvezető)

Beszámoló a helyi adókról és a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről. Általános igazgatás (Összeállította: Abrudán Andrea csoportvezető) Beszámoló a helyi adókról és a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről Általános igazgatás (Összeállította: Abrudán Andrea csoportvezető) Az igazgatási csoport munkája rendkívül széles körű, melyet 2013.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Készítette: dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta, jegyző A beszámoló összeállításában

Részletesebben

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről

a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről ÚJFEHÉRTÓ VÁROS JEGYZŐJE 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghivatal@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Ikt.sz.: /2009. B E S Z Á M O L Ó - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Beszámoló az Okmányiroda és Nyilvántartó Csoport 2006. évi tevékenységéről...2 Beszámoló

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006. évi munkájáról, a munkavégzés feltételeiről. Bevezetés

Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006. évi munkájáról, a munkavégzés feltételeiről. Bevezetés Törökbálint Nagyközség Jegyzője 2045 Törökbálint Munkácsy M. u. 79. Tel: 06-23-335-021, Fax: 06-23-336-039 e-mail: hivatal@torokbalint.hu www.torokbalint.hu Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006.

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról BESZÁMOLÓ a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról Tartalomjegyzék I. Bevezetés 2 II: Az önkormányzati munka.. 2 2.1. Képviselő-testületek és bizottságaik..... 2 2.2. Nemzetiségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057 E-mail: jegyzo@kunhegyes.hu TÁJÉKOZTATÓ a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről A Képviselő-testület

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 1. napirend:

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 1. napirend: 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 1. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Jegyzői beszámoló a Hivatal 2012.

Részletesebben

Előterjesztés melléklete a 7. napirendi ponthoz Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-i testületi ülésére

Előterjesztés melléklete a 7. napirendi ponthoz Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-i testületi ülésére Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 72/570-910 Előterjesztés melléklete a 7. napirendi ponthoz Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2008. május 28-ai ülésen számoltam be.

A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2008. május 28-ai ülésen számoltam be. A Polgármesteri Hivatal beszámolója a hivatal működéséről, különös tekintettel a település demográfiai és szociális helyzetére és a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárások alakulásáról a képviselő-testület

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1-119/2013. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA 1. számú melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA Építéshatósági iroda Az iroda ügyiratforgalma az előző évekhez képest tovább emelkedett. A kiküldött levelek, határozatok száma is közel 2

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1007-1/2014/I. Üi.: Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ BESZÁMOLÓ Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

B e s z á m o l ó a. Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. évi munkájáról. Előadó: Takács Lászlóné jegyző

B e s z á m o l ó a. Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. évi munkájáról. Előadó: Takács Lászlóné jegyző B e s z á m o l ó a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról. Előadó: Takács Lászlóné jegyző 2 Tisztelt Képviselő-testület! 2013. január 1-től változás állott be a hivatal működésében.

Részletesebben

Sárisáp Község Önkormányzatának Jegyzője 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ 518-312, fax: 33 /518 311, e-mail: hivatal@sarisap.

Sárisáp Község Önkormányzatának Jegyzője 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ 518-312, fax: 33 /518 311, e-mail: hivatal@sarisap. Sárisáp Község Önkormányzatának Jegyzője 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ 518-312, fax: 33 /518 311, e-mail: hivatal@sarisap.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-132 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó Előterjesztés A Képviselő-testület 2012. május 23-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója 1 I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék... 2 II. Beszámoló a Felcsúti Közös Önkormányzat Hivatal munkájáról... 3 III. A Közös Önkormányzati

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i ülésére és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a

Részletesebben

JEGYZŐJE. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. (1) bekezdése értelmében:

JEGYZŐJE. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. (1) bekezdése értelmében: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI JEGYZŐJE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2013. március 27. napján tartandó ülésére! Tárgy: Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Előterjesztés. Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető. Tisztelt Képviselő-testület! Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat

Részletesebben

6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére

6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére 1 6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A beszámolómban igyekszem a hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 5.-én 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben