HÍREK, KÖZLEMÉNYEK. Polanyiana 2002/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍREK, KÖZLEMÉNYEK. Polanyiana 2002/1-2. 199"

Átírás

1 HÍREK, KÖZLEMÉNYEK Polanyiana 2002/

2 A SZJA 1 %-NAK FELAJÁNLÁSA Az APEH 2002 szeptember elején arról értesitette a PMSZFT-t, hogy a szja 1 %-os felajánlás összege: 1991-ben Ft volt, amelyet az OTP-nél vezetett folyószámlánkra utaltak át. A felajánlott összeget a postaköltségek fedezésére fordítjuk Minden egyes támogatónknak ezúton is köszönetet mondunk. A POLÁNYI EMLÉKTÁBLA HELYREÁLLÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA A POLÁNYI MIHÁLY SZABADELVÛ FILOZÓFIAI TÁRSASÁG mint ezt elõzõ számunkban már közöltük- negyedszer is helyreállíttatta a múlt évben tönkretett POLÁNYI Emléktáblát az Andrássy út 2. számú ház falán. A helyreállítás költsége 135 ezer forint volt.. Minthogy a költség fedezéséhez nem sikerült szponzori támogatást szereznünk, tagjainkhoz fordultunk segítségért szeptemberig az alább felsoroltak járultak hozzá az Emléktábla helyreállításának költségéhez, amelyet a Társaság folyószámlájára utaltak át. Ádám György Ft Bendl Julia Ft Gábor Éva Ft Nagy Endre Ft Orthmayr Imre Ft Palló Gábor Ft Schiller Róbert Ft Schuller Mária Ft Striker Györgyné Ft Várdy Péter (Hollandia) Ft Ezúton is köszönjük a támogatást. Budapest, szeptember 10. A PMSZFT vezetõsége nevében Gábor Éva elnök Polanyiana 2002/

3 A PMSZFT ÚJ TAGJA Várdy Péter (Hollandia) ez év tavaszán kérte felvételét a PMSZFT-ba júniusa óta Várdy Péter tagja a Társaságnak. Üdvözöljük sorainkban. Együttmûködésére feltétlenül számítunk. Budapest, 2002 szeptember PÁLYÁZATOK G.É. A PMSZFT újabb erõfeszítéseket tett annak érdekében, hogy résztvegyen különbözõ pályázatokon. Ez év õszén pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alapprogram Folyóiratkiadási Kollégiumához, valamint a Soros Alapitvány Kultúra és Mûvészet program kuratóriumához. Mindkét pályázat eredményhirdetése novemberében várható. Bízunk abban, hogy mindkét pályázatunk sikeres lesz. Budapest, 2002 szeptember G.É. EGYEBEK TERVEK A Polanyiana jelenleg megjelenés elõtti számának nyomdai elõkészületei szeptember végén fejezõdnek be. Reméljük, hogy ezt követõen folytathatjuk a kényszerszünet miatt megszakadt Polányi CD-ROM munkálatait. Számítunk arra, hogy valamennyi felkért és közremûködését kinyilvánító szerzõ legkésõbb november végéig átadja a CD-ROM szerkesztõségének az általa igért tanulmányt, amit elõre is köszönünk. A POLANYIANA ELÉRHETÕ AZ INTERNETEN: Polanyiana 2002/1-2.

4 A RÉGEBBI SZÁMOK AZ ARCHIVUMBAN TALÁLHATÓK: HONLAP Az elmúlt évben kisérletet tettünk arra, hogy elkészítsük a PMSZFT honlapját. Gábor Éva hosszas betegsége és a honlap elkészítésére felkért szakember másirányú elfoglaltsága miatt tervünk eddig nem valósult meg. Ráadásul a beküldött egyéni adatoknak nyoma veszett, amiért is ezúton kérünk elnézést. Itt jegyezzük meg, hogy a Társaság felkért 40 tagja közül mindössze 13-an küldték be annak idején a kért adatokat. A közeljövõben levélben tudatjuk, hogy kinek az adatai állnak jelenleg is rendelkezésünkre, kié nem, illetve, kit kérünk fel arra, hogy a birtokunkban levõ adataikat egészítsék ki, vagy ha eddig még nem álltak rendelkezésünkre, ezt pótlólag tegyék meg. Megértésüket és segítésüket elõre is köszöni MÛHELYVITÁK A PMSZFT vezetõsége A jövõben szeretnénk folytatni a jól bevált és sokak érdeklõdésére számottartó mûhelyvitáinkat. Reméljük, hogy sikerül még ebben az évben egyet szervezni. A meghívókat idõben küldjük... Gábor Éva s.k. Stefania Ruzsits Jha: Reconsidering Michael Polanyi s Philosophy címû könyvérõl Pittsburg, University of Pittsburg Press, 2002, 318 p. a következõ számunkban közlünk recenziót. Szerk. Polanyiana 2002/

5 SZERZÕINKNEK A szerkesztést megkönnyítendõ, kérjük, hogy a kéziratokat a következõ formai megkötések szerint készítsék el. A szerzõi kézirat oldalait arab számokkal megszámozva, legalább 3 cm-es margóval, dupla sorközzel adják le nyomtatott és elektronikus formátumban (3,5 hüvelykes mágneslemezen, elektronikus levél csatolmányaként vagy pontos, letölthetõ internetcím megadásával). A szöveg ne tartalmazzon 12-esnél kisebb betûméretet. Kérjük, ne használjanak dupla szóközöket és ne hagyjanak ki sorokat a bekezdések között. A Polanyiana minden ismertebb szövegszerkesztõvel írt kéziratot elfogad (Word, Word Perfect, Star Office, TeX/LaTeX), azonban kéri a szerzõket, hogy lehetõleg RTF formátumban adják le kézirataikat. Az irodalmi hivatkozások készítésekor használhatóak az ismertebb hivatkozás-rendezõ programok (EndNote, stb.), ill. leadható a szöveg hivatkozásait tartalmazó BibTeX fájl. A szöveg ne tartalmazzon több mint három alcímszintet (recenziók csak egyet), ezek a kéziratban lehetnek számozottak, betûvel ellátottak (pl. I., II.a., III.b.i.) vagy számozatlanok. Mind a magyar, mind az angol nyelvû cikkekhez mellékeljen 200 szónál nem hosszabb angol nyelvû kivonatot és a cikk címének angol nyelvû fordítását. A kézirat tartalmazza a címet, a szerzõ és/vagy a fordító nevét és affiliációját (város, munkahely), pár soros angol nyelvû életrajzát, valamint -címét a szöveg elején (ennek publikálásától külön kérésre eltekintünk). Recenziók tartalmazzák a recenzálandó mû teljes címét a következõ minta alapján: Polányi Mihály. Tudomány és ember. Három tanulmány. Budapest: Argumentum kiadó; Polányi Mihály Szabadelvû Filozófiai Társaság, oldal. Fordította Bánki Dezsõ és Beck András. A lábjegyzetek számának csökkentése érdekében a hivatkozásokat a szövegben helyezze el, a szerzõ és évszám megjelölésével, a következõ példák alapján: erre példa Polányi (1997) többször is megjelenik (Polányi 1994, 1997; Prosch 1998) Az idézetek forrását az idézet végén adja meg: (Polányi 1997:101), (Polányi 1994, I:64-5) Korábbi kiadásokat szögletes zárójellel, az új kiadás elõtt írjuk: 204 Polanyiana 2002/1-2.

6 (Newton [1704] 1968) A hivatkozott irodalmat a szöveg végén sorolja fel a következõ irányvonalak figyelembe vételével. Könyvek esetében: Elsõ szerzõ (szerk.); Második szerzõ. Évszám. Könyv címe. (Sorozat címe) Kiadás helye: Kiadó. Tudományos cikkeknél: Szerzõ. Évszám. Cikk címe. Folyóirat címe. Évfolyam (szám): oldalszám. További eligazításhoz lásd a The Chicago Manual of Style, 14th edition (University of Chicago Press, 1993) irányvonalait a tudományos mûvek hivatkozásaihoz, ill. a POLANYIANA hamarosan megújuló honlapját. Kérjük, hogy minden, a szövegben hivatkozott tétel jelenjék meg a bibliográfiában, de csak ezek a tételek. Két szerzõig legalább egy keresztnevet adjon meg teljesen. Magyar szerzõk esetén {Vezetéknév Keresztnév} sorrendben, vesszõ nélkül, külföldi szerzõk esetében {Vezetéknév, Keresztnév} módon. Képek közlésekor kérjük, hogy ezeket külön lapra, fotóminõségben is adják le, és egyértelmûen számozzák meg mind a képek hátoldalán, mind a szövegben, ill. egyeztessenek a Kiadóval. GUIDELINES FOR CONTRIBUTORS Zemplén Gábor The Journal POLANYIANA accepts most well-known word-processor formats (Word, Word Perfect, Star Office, TeX/LaTeX), but strongly prefers manuscripts in RTF format. All manuscripts must be submitted electronically and as hard copy. Allow margins of 1,5" on all sides, use full double spacing and letter size at least 12 pt. Please hand in manuscripts with arabic page numbers and without leaving out lines between the paragraphs. For the bibliography citation-organizing programs can be used (EndNote, etc.), but in this case also include the relevant file for references in a BibTeX file-format. The articles can contain up to three levels of subheadings (reviews only one), either numbered, lettered (e.g. I., II.a., III.b.i.) or unnumbered. Polanyiana 2002/

7 The manuscript must start with the title, the name, affiliation, and address of the author and/or translator (the publication of the address is optional, but it must be in cluded in the manuscript). An abstract of the article not exceeding 200 words should follow, together with a very short CV in a separate paragraph. The book reviews must also contain the full bibliographical data of the reviewed work in the following format: Author. Title. Place of Publication: Publisher. Year of Publication. Number of Pages. Translators. To reduce the number of footnotes, POLANYIANA prefers in-text citations in the following format: as shown by Polányi (1997) reappears in (Polányi 1994, 1997; Prosch 1998) Text references in connection with a quotation: (Polányi 1997:101), (Polányi 1994, I:64-5) If the publication history is important: (Newton [1704] 1968) The cited references should appear at the end of the article, in the following format: Books: First Author (Ed.); Second Author.Year of Publication. Title of Book. (Title of Series) Place of Publishing: Publisher. Journal Articles: Author. Year of Publication. Title of Article. Title of Journal. Volume (number): pages. For further examples consult the The Chicago Manual of Style, 14th edition (University of Chicago Press, 1993) for scientific articles, or the POLANYIANA website. Pictures should be supplied separately in photo quality as well, and their place in the text has to be clearly indicated. In these cases please contact the publishers to agree on the technical details. Gábor Zemplén 206 Polanyiana 2002/1-2.

8 Polanyiana 2002/

9 208 Polanyiana 2002/1-2.

10 Polanyiana 2002/

11 210 Polanyiana 2002/1-2.

12 Polanyiana 2002/

13 212 Polanyiana 2002/1-2.

14 Polanyiana 2002/

15 214 Polanyiana 2002/1-2.

16 Polanyiana 2002/

17 216 Polanyiana 2002/1-2.

18 Polanyiana 2002/

19 Polányi Mihály Szabadelvõ Filozófiai Társaság Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest Stoczek u. 2. Tel.: Fax: elépési nyilatkozat Kérem felvételemet a Polányi Mihály Szabadelvû Filozófiai Társaságba. Név:... Cím (ahova az értesítést kéri):... Telefon:... Fax: Foglalkozás:... Munkahely:... Kérem, hogy a PMSzFT Alapszabályát küldjék el címemre. Dátum:... olvasható aláírás

20 Polányi Mihály Szabadelvõ Filozófiai Társaság Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest Stoczek u. 2. Tel.: Fax: MEGRENDELÕLAP Megrendelem a POLANYIANA címû folyóiratot 2003-re. a megrendelõ neve címe Elõfizetési díj egy évre (évi két szám): 420,- Ft ÁFÁval + postaköltség. Az elõfizetési díjat a részemre küldendõ készpénzátutalási megbízáson egyenlítem ki. aláírás A megrendelõlapot kitöltve az lábbi címre küldje: POLANYIANA Szerkesztõség és Kiadó Budapest Stoczek u

AI. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓKA

AI. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓKA Magyar Pszichológiai Szemle Szerzői instrukció AI. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓKA A Magyar Pszichológiai Szemle olyan cikkeket fogad el közlésre, amelyek a pszichológia és határterületeinek tudományos kérdéseivel

Részletesebben

A SZÁZADOK KÖZLÉSI SZABÁLYZATA

A SZÁZADOK KÖZLÉSI SZABÁLYZATA A SZÁZADOK KÖZLÉSI SZABÁLYZATA 1. A szerkesztõség a szerzõ kézirati szövegét számítógépes formában (*.rtf) kéri. 2. Az eljuttatás módja E-mailben attachement mellékletként vagy postai úton floppylemezen.

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVIII. ÉVFOLYAM, 2014. 2. SZÁM 2014/2 EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVIII. ÉVFOLYAM, 2014. 2. SZÁM 2014/2 EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA Index 25201 ISSN: 0013-2268 A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő/chairwoman of the Editorial Board and Editor

Részletesebben

AMERICAN EXPRESS MY CARD ACCOUNT

AMERICAN EXPRESS MY CARD ACCOUNT Használja ki a havi AMERICAN EXPRESS MY CARD ACCOUNT Útmutató Kártyabirtokosoknak online kivonatok előnyeit Tartalom A szolgáltatás... 3 Hogyan regisztráljon... 4 Biztonsági kérdések... 7 Hozzáférés az

Részletesebben

Tájékoztató a folyóirat előfizetéséről. KöMaL 2009 2010 matematika fizika informatika pontverseny Versenykiírás

Tájékoztató a folyóirat előfizetéséről. KöMaL 2009 2010 matematika fizika informatika pontverseny Versenykiírás Tájékoztató a folyóirat előfizetéséről A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok megrendelhető a kiadónál, a MATFUND Alapítványnál a szerkesztőség címén; valamint honlapunkon: http://www.komal.hu. Előfizetési

Részletesebben

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát (Guadalajara, 1997.)

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát (Guadalajara, 1997.) SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát (Guadalajara, 1997.) Új folyam 22 (1991-) * 2012. február 15. * 2012. 1. szám A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója (hagyományos

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIV. ÉVFOLYAM, 2010. 4. SZÁM

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIV. ÉVFOLYAM, 2010. 4. SZÁM 1 2 A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna PhD FELELŐS SZERKESZTŐ: PROF. DR. MED. HABIL. DR. TECHN. DÉSI ILLÉS

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVIII. ÉVFOLYAM, 2014. 3. SZÁM 2014/3 EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVIII. ÉVFOLYAM, 2014. 3. SZÁM 2014/3 EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA Index 25201 ISSN: 0013-2268 A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő/chairwoman of the Editorial Board and Editor

Részletesebben

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya:

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya: Kitöltési útmutató a 14K103 jelű, a biztosító adatszolgáltatása a nyugdíjbiztosítási nyilatkozathoz szükséges igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról

Részletesebben

ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről

ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről EGRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről Összeállította: Tari Zsolt EGER 2007 2 EGRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA Szakdolgozati előírások FORMAI

Részletesebben

ORVOSI KÖNYVTÁRAK MEDICAL LIBRARIES

ORVOSI KÖNYVTÁRAK MEDICAL LIBRARIES ORVOSI KÖNYVTÁRAK MEDICAL LIBRARIES A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének hivatalos lapja 2014. 11. évf. 2. szám Tartalom KÖSZÖNTŐ... 3 HÍREK... 4 Könyvtárbarátok Köre Zalaegerszegen... 4 Elhunyt Vajda

Részletesebben

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. Szakdolgozati szabályzat

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. Szakdolgozati szabályzat Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Szakdolgozati szabályzat 2010 Tartalom 1. A szakdolgozat célja...3 2. A szakdolgozat készítésének menete...3 2.1. A szakdolgozati témák meghirdetése...3 2.2. A szakdolgozati

Részletesebben

MTMT - Bibliográfiai Szakbizottság. Jelleg Típus Besorolás

MTMT - Bibliográfiai Szakbizottság. Jelleg Típus Besorolás MTMT - Bibliográfiai Szakbizottság Jelleg Típus Besorolás Alkotás főtipussal bővített verzió verzió: 2.0 2011. 06. 26. Verziókövető Metaadat táblázat Megnevezés Leírás Cím (dc:title) Jelleg Típus Besorolás

Részletesebben

NIDays 2015. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS NI Engineering Impact Awards

NIDays 2015. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS NI Engineering Impact Awards NIDays 2015 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS NI Engineering Impact Awards TARTALOM NIDAYS... 3 HELYSZÍN ÉS IDŐPONT... 3 ALKALMAZÁSI TERÜLETEK, MELYEKRE A PÁLYÁZATOKAT VÁRJUK... 3 A JELENTKEZÉS MÓDJA... 5 A PÁLYÁZATOK

Részletesebben

KÖNYVTÁRI FIGYELõ 2013/3 23. (59.) ÉVFOLYAM, 2013. 3. SZÁM

KÖNYVTÁRI FIGYELõ 2013/3 23. (59.) ÉVFOLYAM, 2013. 3. SZÁM KÖNYVTÁRI FIGYELõ 2013/3 23. (59.) ÉVFOLYAM, 2013. 3. SZÁM FELELŐS SZERKESZTŐ: Kovács Katalin SZERKESZTŐK: Kovács Katalin (Tanulmányok, Kitekintés, Könyvszemle), Feimer Ágnes (Külföldi folyóirat-figyelő)

Részletesebben

Hungarian Style Guide

Hungarian Style Guide Hungarian Style Guide Contents What's New?... 4 New Topics... 4 Updated Topics... 4 Introduction... 5 About This Style Guide... 5 Scope of This Document... 5 Style Guide Conventions... 5 Sample Text...

Részletesebben

56. évfolyam 2011. 3.szám

56. évfolyam 2011. 3.szám 56. évfolyam 2011. 3.szám LŐCZI JÁNOS (1921-2011) Móring Andrea Országos Meteorológiai Szolgálat, 1525 Budapest, Pf. 38. moring.a@met.hu 2011. július 11-én elhunyt Lőczi János társadalmi észlelőnk, akinek

Részletesebben

ORVOSI KÖNYVTÁRAK MEDICAL LIBRARIES

ORVOSI KÖNYVTÁRAK MEDICAL LIBRARIES ORVOSI KÖNYVTÁRAK MEDICAL LIBRARIES A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének hivatalos lapja 2015. 12. évf. 1. szám Tartalom KÖSZÖNTŐ... 3 HÍREK... 4 Megjelent Gerő Gyula Magyar könyvtártörténeti kronológia

Részletesebben

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA. A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA. A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna FELELŐS SZERKESZTŐ: PROF. DR. MED. HABIL. DR. TECHN. DÉSI ILLÉS Nemzetközi

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVI. ÉVFOLYAM, 2012. 4. SZÁM 2012/4

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVI. ÉVFOLYAM, 2012. 4. SZÁM 2012/4 1 Minden Kedves Olvasónknak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván a Szerkesztőség! 2 EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA Index 25201 ISSN:

Részletesebben

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET?

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1.1. Bevezetés Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy az utóbbi néhány évtizedben a korpuszok és a korpuszok tanulmányozása forradalmasította a nyelv és a nyelv alkalmazásának tanulmányozását.

Részletesebben

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez a BGF KVIK BA és MA hallgatói számára 2013/2014 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ HELYETT... 2 1. A SZAKDOLGOZAT... 4 2. A DOLGOZAT FORMÁZÁSA, SZERKESZTÉSE... 4 3. A DOLGOZAT

Részletesebben

Mgr. Námesztovszki Zsolt MICROSOFT WORD 2010. Szabadka, 2012.

Mgr. Námesztovszki Zsolt MICROSOFT WORD 2010. Szabadka, 2012. Mgr. Námesztovszki Zsolt MICROSOFT WORD 2010 Szabadka, 2012. Bevezető Szeretnénk lépésről-lépésre, az alapoktól kezdve, a Word részeit és parancsait bemutatni. Segítséget és gyakorlati tanácsokat adni

Részletesebben

VADEMECUM JELENKORTÖRTÉNET MAGYARORSZÁG VADEMECUM. A Guide to archives, research institutions, libraries, associations, museums and places of memorial

VADEMECUM JELENKORTÖRTÉNET MAGYARORSZÁG VADEMECUM. A Guide to archives, research institutions, libraries, associations, museums and places of memorial VADEMECUM JELENKORTÖRTÉNET MAGYARORSZÁG STIFTUNG AUFARBEITUNG 56 JELENKORTÖRTÉNET MAGYARORSZÁG CONTEMPORARY HISTORY HUNGARY Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Gazdálkodási és menedzsment, Közszolgálati, Nemzetközi tanulmányok alapszakok azon hallgatói számára, akik a 2011-2012. tanévben szakdolgozatot adnak le, illetve

Részletesebben

A konferenciával kapcsolatos információk:

A konferenciával kapcsolatos információk: I. körlevél VII. MaViGe Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia Sümeg, 2010. április 15 17. Tisztelt Kollégánk, kedves Barátunk! Ezúton szeretettel meghívjuk/meghívunk a VII. MaViGe Makroszkopikus

Részletesebben

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA Szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Chairwoman of the Editorial Board and Editor in Chief: Dr. Páldy Anna PhD. MPHM. mb. főigazgató

Részletesebben

Convention Budapest Kft. H-1461 Budapest, Pf.: 11. Tel: (+36-1) 299-0184, 299-0185, 299-0186 FAX: +36-1 299-0187 www.convention.hu

Convention Budapest Kft. H-1461 Budapest, Pf.: 11. Tel: (+36-1) 299-0184, 299-0185, 299-0186 FAX: +36-1 299-0187 www.convention.hu Kongresszusi iroda / Congress Office Regisztrációval és absztraktokkal kapcsolatos információ Information concerning the registration and abstracts Horvát Renáta / rhorvat@convention.hu Kiállítással és

Részletesebben

http://mta.hu/data/cikk/12/95/44/cikk_129544/inkpnyertesek2015_i.pdf

http://mta.hu/data/cikk/12/95/44/cikk_129544/inkpnyertesek2015_i.pdf INKP 2015 1. felev eredmenyek - 2014.12.17. Kedves Kollégák, Az MTA honlapján kihirdetésre kerültek a 2015. első félévére pályázott,ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat nyerteseinek névsora. Az MTA

Részletesebben

XVI. évfolyam 2014 / 1.

XVI. évfolyam 2014 / 1. XVI. évfolyam 2014 / 1. Könyv és Nevelés Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet folyóirata Szerkesztőbizottság: Adamikné Jászó Anna, Dán Krisztina, Fischerné Dárdai Ágnes, Golnhofer Erzsébet, Kelemen Elemér,

Részletesebben