1. Adjon fel újsághirdetést fakitermelő tevékenység vállalására.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Adjon fel újsághirdetést fakitermelő tevékenység vállalására."

Átírás

1 1. Adjon fel újsághirdetést fakitermelő tevékenység vállalására. A hirdetés tartalmi elemei: - A szolgáltatás megnevezése - A vállalkozás pontos megnevezése - Elérhetőségek (Telefon, fax, e-mai) - Ár feltüntetése - Vállalati szlogen (amennyiben van) A hatásos újsághirdetés vonzza az olvasó tekintetét. Ráveszi arra, hogy olvassa el az ajánlatot, és cselekvésre készteti. A hirdetés legegyszerűbb formájára az alábbi hirdetés a példa: FAKITERMELÉST VÁLLALUNK AZ EGÉSZ ORSZÁG TERÜLETÉN!!! A vállalkozás neve címe.kft/bt/ Vállalkozás szakképzett, aktív brigáddal vállal Fakitermelést, darabolást,gyérítést, tarvágást, fűnyírást. A munka végzéséhez szükséges gépekkel rendelkezünk / MTZ, LKT 081, stb). Szállítás igény szerint megoldható! Korrekt árakon szakszerű gyors munkavégzés! Kérje ajánlatunkat az alábbi elérhetőségeinken! Szenvedélyünk a minőség! Tel.: Fax.: .: 2.Kössön vállalkozói szerződést fakitermelési tevékenység végrehajtására. Vállalkozói szerződés fogalma A vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó valamely dolog tervezésére, elkészítésére, feldolgozására, átalakítására, üzembe helyezésére, megjavítására vagy munkával elérhető más eredmény létrehozására, a megrendelő pedig a szolgáltatás átvételére és díjfizetésre köteles. A vállalkozási díj A vállalkozási szerződés visszterhes ügylet, tehát a megrendelő köteles vállalkozási díjat fizetni. A díj mértékében - a hatósági áras szolgáltatások kivételével - a felek szabadon állapodhatnak meg. Az ellenszolgáltatás magában foglalja a vállalkozó költségeit - anyagköltség, bérköltség, a vállalkozás közvetett költségei - és nyereségét is. A vállalkozó a munkát saját költségén és saját kockázatára végzi el. A vállalkozó kockázata körébe tartozik, hogy a kialkudott vállalkozói díj fedezi-e az eredmény létrehozásának költségét. Ha például a kivitelező a költségvetésben előírtnál drágább anyagot használ fel, nem emelheti fel a díjat. Minthogy a vállalkozó a munkát a saját költségén köteles elvégezni, a megrendelő nem köteles a díjat előre megfizetni vagy előleget adni, hanem a teljes díj a vállalkozás teljesítésekor esedékes. A felek azonban a szerződésben másként is megállapodhatnak. 2

2 Kiköthetik, hogy a szolgáltatás bizonyos részeinek teljesítése után a vállalkozó részszámlázásra jogosult, vagy megállapodhatnak abban is, hogy a megrendelő előleget fizet. Nem követelhető azonban vállalkozási díj részteljesítés esetében, ha a szolgáltatás oszthatatlan. A vállalkozó kötelezettségei A vállalkozó alapvető kötelezettsége a szerződésben meghatározott eredmény létrehozása. A szerződésszerű teljesítés az eredmény átadás-átvételével következik be. A vállalkozó elsősorban az eredmény szolgáltatásáért felel, de köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors befejezését. A vállalkozó köteles a megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős. A megrendelő kötelezettségei A megrendelő alapvető kötelezettsége a szolgáltatás átvétele és a vállalkozó díjának megfizetése. A díj főszabályként a szolgáltatás tényleges teljesítésekor válik esedékessé. Amennyiben lehetséges a szolgáltatás részletekben való teljesítése, és a felek a szerződésben így rendelkeztek, a díj arányos részét a részteljesítés időpontjában kell megfizetni. A vállalkozási szerződés kötelező tartalmi elemei A vállalkozási szerződés csak akkor jön létre, ha a felek legalább a következőkben megállapodnak: meghatározzák a szolgáltatás tárgyát, annak mennyisége és minősége figyelembevételével. A műszaki leírásban rögzítik a fontosabb adatokat, mely általában a szerződés melléklete. A felek a szolgáltatást műszaki tervekre és költségvetésre utalással is meghatározhatják. Meg kell határozni a vállalkozói díj összegét, valamint a teljesítési határidőt. Vállalkozási szerződés minta 1. számú melléklet 3. Tervezzen eszköz- és gépbeszerzést fakitermelő vállalkozás indítására. 1,Milyen jellegű a munkavégzés ( Fakitermelés, lakott területen belül, veszélyes munkavégzés, szállítás, stb.) Gépek típusa stihl láncfűrész 5 db husqarna fűkasza 2 db Védőkobak 5db várható beszerzés ideje beszállító neve címe: eszköz költsége / db összesen Stihl Kft Ft + Áfa/db Ft+Áfa FŰ-FA BT Tát Ft + Áfa/db Ft+Áfa kobak Kft Dorog 5.000Ft+Áfa/db Ft + Áfa várható élettartam 5 év 2 év 1 év 3

3 4. Kössön munkaszerződést egy alkalmazottal. A felek szabad akaratukból kötnek munkaszerződést, ezt a munka törvénykönyve is elősegíti azzal, hogy csak keret jellegű szabályozást támaszt a munkaszerződésekkel szemben. Munkáltató bármely jogalany lehet: természetes személy, jogi személy vagy ez utóbbival egy jogi kategóriába eső szervezet. A munkavállaló a munkáltatója széles körű utasítási joga mellett munkavégzésre kötelezi magát. A munkaszerződés alanyai A munkaviszony alanyai a munkáltató és a munkavállaló. A munkáltató köteles a munkavállalóval közölni, hogy mely szerv vagy személy a munkáltatói jogok gyakorlója. Kisebb vállalkozásoknál ez általában az első számú vezető, de nagyobb cégeknél előfordulhat az is, hogy más személyt bíznak meg a munkáltatói jogkör gyakorlásával. Ezt a kérdést a társasági szerződés, alapító okirat, vagy a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza (SZMSZ). Munkaviszonyba munkavállalóként az léphet, aki tizenhatodik életévét betöltötte. Munkaviszonyt létesíthet a tizenötödik életévét betöltött, általános iskolában, szakiskolában, középiskolában nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytató tanuló az iskolai szünet alatt. A tizenhat éven aluli fiatalkorú munkaviszony létesítéséhez viszont szükséges a törvényes képviselőjének (szülő vagy gyám) a hozzájárulása is. A munkával szerzett keresménye minden esetben a munkavállalót illeti, tehát kezeihez folyósítandó. A munkaszerződés tartalmi elemei A munkaszerződésben mindenképp szerepelnie kell három elengedhetetlenül fontos elemnek, a munkakörnek, a személyi alapbérnek és a munkavégzés helyének. Ezek bármelyikének hiánya a munkaszerződés érvénytelenségét eredményezi. A munkaszerződésben rögzíteni kell a munkaviszony időtartamát, tehát hogy határozott vagy határozatlan időre jött-e létre. Amennyiben a felek munkaszerződésben nem szólnak a munkavégzés időtartamáról, úgy azt határozatlan időtartamúnak kell tekinteni. A határozott idejű szerződés a hosszabbításokat is beleértve, az öt évet nem haladhatja meg. A határozott idejű munkaviszony határozatlan idejűvé alakul, ha a munkavállaló az időtartam lejártát követően legalább egy munkanapot, közvetlen vezetője tudtával tovább dolgozik. A harmincnapos vagy ennél rövidebb időre létesített munkaviszony azonban csak annyi idővel hosszabbodik meg, amilyen időtartamra eredetileg létrehozták. A munkaszerződés megkötésére a munkába lépés előtt kell, hogy sor kerüljön. Rögzíteni kell a munkába lépés dátumát, ha ez nem történik meg, akkor a munkaszerződés aláírását követő munkanapot kell a munkakezdés dátumának tekinteni. Ha a munkavállaló a munkaszerződésben megjelölt napon nem jelentkezik tényleges munkavégzésre, akkor a megkötött munkaszerződést vele szemben, a munkáltatóra nézve minden jogkövetkezmény nélkül semmisnek kell tekinteni. Próbaidő kikötése A munkaszerződésben próbaidő kiköthető, időtartama legfeljebb három hónap lehet. Ezt meghosszabbítani nem lehet, a próbaidő alatt a munkaviszonyt bármelyik fél azonnal, indoklás nélkül megszakíthatja, még akkor is ha egyébként a munkavállaló felmondási védelem alatt áll. A munkaszerződésekkel kapcsolatban elmondható, hogy általában csak a legszükségesebb 4

4 elemeket, a munkakört, munkahelyet és a munkabért tartalmazzák. Tipikus, hogy a munkakör megnevezése túl általános, ezért gyakran adódhat abból vita, hogy kinek mit kell elvégeznie. A munkakör rögzítése azért is fontos, mert külön- vagy egyéb munkával a munkavállaló csak ideiglenesen foglalkoztatható, de kizárólag abban az esetben, ha nem okoz neki aránytalan sérelmet vagy hátrányt. Gyakori probléma az is, hogy a munkáltatók huzamosabb ideig más helyen foglalkoztatják a munkavállalót az eredeti szerződésben rögzített helyhez képest. A munkáltatók általában nincsenek tisztában azzal, hogy ez egyoldalú szerződésmódosításnak minősül. Vállalkozási szerződés minta 2. számú melléklet 5. Vegye nyilvántartásba a fakitermeléshez szükséges eszközöket alkatrészeket üzemanyagot munkavédelmi felszereléseket. s.sz. megnevezés/ leltári szám mennyiség db/ Liter eszköz ára / db. használatba vétel 1 védősisak 01/ Stihl fűrész 5 db /2009 Ft 3 95.ólmozatlan 50L Ft visszavételezés amortizáció 20 db Ft % % 25 L 50% 6. Készítsen 6 fős fakitermelő munkacsapat részére vágástéri munkaszervezést. Lásd. EBSZ jegyzet 7. Készítsen ellenőrzési programot az EBSZ-re vonatkozóan. Lásd. EBSZ jegyzet 5

5 8. Készítsen árajánlatot 1 ha akácos véghasználatára Ajánlat tartalmi elemei az alábbiak: Száma:./2009 Ajánlattevő neve címe adatai ( adószám, engedélyszám, stb) Elérhetősége Ajánlat tárgya: ( 1 ha akácos véghasználata) Ez Szakmai rész!!! Végrehajtás ára: Összköltség és annak részletezése Fizetés módja, ideje. Kp, átutalás, ha utalás akkor utalás határidő Végrehajtás / Teljesítés módja: végrehajtás kezdete vége, teljesítés igazolásának módja, nyomon követhetőség, felelősség,( munka és balesetvédelmi előírások, felelős neve), Kapcsolattartó neve Eszköz igény: gépek, eszközök, anyagok, üzemanyag, egyéb. Referenciák: (ahol már végeztünk hasonló munkálatokat ) Ajánlat érvényessége: pl.: Jogszabályi háttér: (amennyiben szükséges) Szerződéskötés módja, érvényessége. Dátum: Aláírás: 9. Válasszon vállalkozási formát és végezze el az indításhoz szükséges teendőket. Egyéni vállalkozás Jogi működtetése egyszerű. Adójogilag az egyéni vállalkozó a személyi jövedelemadó alanya, aki évente egyszer adóbevallást készít el, ahol bizonyos jövedelemhatárokhoz kapcsolódóan a papírmunkát könnyítő rendelkezések léteznek. Betéti társaság (BT) A betéti társaság olyan jogi személyiség nélküli társaság ahol, a társaság tagjai üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására vállalnak kötelezettséget. Alapításához és működéséhez minimum két tag szükséges. A gazdasági társaságokról szóló törvény nem ír elő minimum vagyoni hozzájárulást a tagok részére. A BT alapításához a társasági szerződés elfogadása szükséges. Legfőbb szerve a tagok gyűlése, amelyen mind a beltag és mind a kültag részt vesz, azonban az üzletvezetésre és képviseletre a kültag nem jogosult. Korlátolt Felelősségű Társaság (KFT) A Kft olyan jogi személyiségű gazdasági társaság, amely előre meghatározott mértékű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul, és amelynél a tag felelőssége a társasággal szemben 6

6 csak törzsbetétjének szolgáltatására és a társasági szerződésben esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki. Kft-t egy tag is alapíthat. Egy Kft alapításához társasági szerződés, egyszemélyes Kft alapításához alapító okirat elfogadására van szükség. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A legegyszerűbb az egyéni vállalkozás létrehozása. Ezen kívül a tk-ban a többi cégforma alapítása is megtalálható. Egyéni vállalkozói tevékenység csak vállalkozói igazolvány birtokában végezhető. Az igazolványt a vállalkozó bejelentése alapján és a szakképzettség igazolása után a székhelye szerinti Okmányiroda / jegyző adja ki. Ugyanitt kell kérvényezni a vállalkozónak az igazolvány kiadását, az ehhez szükséges forma nyontatványon. A nyomtatványhoz 3 hónapnál nem régibb Erkölcsi bizonyítvány is szükséges. Egyúttal az Adóhatósághoz is bejelentkezik az egyablakos rendszerbe.( Az Okmányiroda rendszere automatikusan jelenti az adóhatóságnak. ) A vállalkozói igazolvány átvétele utáni teendők: 1, Adatbejelentő az APEH-hez az adózás és könyvvezetés módjáról, 2, Egészségbiztosítási pénztárnál törzsszám beszerzése, 3, Szükséges hatósági engedélyek beszerzése. ( Tűzoltóság ÁNTSZ stb) 4, KSH bejelentkezés 5, Üzletnyitás esetén bejelentkezés az illetékes polgármesteri hivatalhoz, 6, Bejelentkezés iparűzési adó hatálya alá az illetékes Polgármestei Hivatal Adó és Pénzügyi osztályán 7, Ha fennáll magánnyugdíj pénztári tagság, akkor a pénztár értesítése Törzstőke nem kell! 10. Fakitermelő vállalkozás indításához milyen támogatásokat és hitellehetőségeket lehet igényelni? A vállalkozások beindításához, üzemeltetéséhez, működtetéséhez fedezetre van szükség. Ez nem minden esetben áll saját forrásként rendelkezésre. Lehetőség van azonban hitelek felvételére, mellyel az átmeneti zavarok kiküszöbölhetők. A pénzintézeteknél többféle hitelkonstrukciók állnak a vállalkozók rendelkezésére meghatározott feltételek mellett. Hitelfajták (cél szerint) a) Beruházási (fejlesztési hitelek) Általában hosszú lejáratú hitelek. A hitellel történő finanszírozás általában beruházási céljainak megvalósításához, egy-egy új kezdeményezés megvalósításához biztosít kölcsöntőkét. b) Ingatlanhitelek A beruházási hitelek csoportjába tartozik, általában a lakásépítés és egyéb ingatlanok finanszírozását szolgáló hitelek. A hitel fedezetét a létesített ingatlanra bejegyzett jelzáloghitel biztosítja. c) Forgóeszközhitel 7

7 A vállalkozás újratermelési folyamatához szükséges rövid élettartamú eszközöket finanszírozzák így a vállalkozások d) Egyéb hitelek A speciális rendeltetésű hitelek tartoznak ebbe a csoportba, melyek csak meghatározott célra vehetők igénybe. Hitelfajták (lejárat szerint) - Rövid lejáratú hitelek (12 hónapon belül) - Középlejáratú hitelek (36-48 hónapot meg nem haladó hitelek) - Hosszúlejáratú hitelek (36-48 hónapon túli hitelek) Hitelekkel kapcsolatos egyéb fogalmak Személyi hitelek esetén a bank mérlegeli az ügyfél pénzügyi helyzetét, és ettől teszi függővé a biztosíték igényét. A jó pénzügyi helyzetben lévő ügyfelek (magas fizetéssel rendelkező, nagyösszegű lekötött pénzze vagy kötvénye van a banknál, stb.) esetében a bankok eltekinthetnek a vagyoni fedezet kikötésében, míg a gyengébb anyagi helyzetben lévőknél fedezetet köthetnek ki. Ez alapján három csoportra bonthatjuk: Biankó hitelek, ahol a hitelező az adós üzleti lehetőségeit, feltételeit, fizetőképességét, bonitását és egyéb vagyoni feltételeit ismerve nem köt ki biztosítékot és kezességet. Ezen belül is megkülönböztethetünk három fő csoportot: Üzemviteli hitelek: a vállalkozás működtetéséhez szükséges készletek, követelések finanszírozását szolgálják rövidtávon (például likviditási hitel), futamideje maximum 1 év. Szezonális hitelek: a cég időszakos többlet pénzigényét szolgálják, a cash-flow kiegyenlítése a célja. Kishitelek: főként a lakossági fogyasztás finanszírozásának területén jelentős. Lehet egyéni hitel, mely pénzügyi gondot old meg a bérből és fizetésből élők esetében, vagy lehet árukészlet-hitel, mely a tartós fogyasztási cikkek vásárlásában segít. Kezes hitelek: ezeket a hiteleket egy harmadik fél kezességvállalása mellett lehet igénybe venni. A felvett hitelért, az adós és a kezes egyetemlegesen felelnek. Két formája létezik: Egyszerű kezességvállalás: a kezes akkor vállalja a fizetési kötelezettség teljesítését, ha az adós nem teljesíti azt. Készfizetői kezességvállalás: ebben az esetben a kezes közvetlenül az adós helyett vállalja a kezes fizetés teljesítését. Váltóleszámítolási hitelek: amennyiben a hitelező a váltó lejárta előtt szeretne pénzéhez jutni, akkor a bank részére eladhatja a váltót. Reálhiteleknél a bankok a hitelnyújtás időpontjában speciális vagyoni fedezetet kötnek ki. Ezek a következők lehetnek: Kézizálog vagy lombardhitelek: ingóságok elzálogosításával lehet a hitelhez hozzájutni, a zálogtárgy a hitel fedezete. A hitel összegét a zálogtárgy minősége és mobilizálhatósága 8

8 határozza meg. A zálog lehet értékpapír, életbiztosítási kötvény, áru, stb. A hitelnyújtás általában egy éven belüli. Cessziós hitelek: az adós követelést engedményez a bank javára, mivel a bank megelőlegezi a számlakövetelést vagy annak egy részét. Jelzáloghitel: hosszúlejáratú hitelezéskor alkalmazott ingatlanos hitelfedezet, ilyenkor a hitelfedezetet csak képletesen veszi zálogba a bank, mert a telekkönyvi hivatalnál tesz jelzálogbejegyzést. 11. Készítsen számlát az elvégzett munkáról! Számlaadási kötelezettség Az adóalany az értékesítésről, illetve szolgáltatásról. - számlát - készpénzzel, vagy készpénzt helyettesítő eszközzel történő fizetés kérésre egyszerűsített számlát köteles kiállítani. A bizonylaton az áthárított adót adókulcsonkénti bontásban és összesítve is fel kell tüntetni. Az egyszerűsített számlán elegendő az adó-mértékének megfelelő százalékértéket feltüntetni. A számla kötelező tartalmi elemei: - kibocsátó nevét, címét, adószámát, bankszámlaszámát - a számla sorszámát és keltét, teljesítés idejét - a vevő nevét és címét - a termék nevét és besorolási számát - a termék mennyiségi egységét - a termék mennyiségét - egységárat - az adó %-os mértékét - az adó alapját, értékét - a fizetendő összeget - az alkalmazott fizetési módot 9

9 Számla minta 12.Készítsen fakitermeléshez szükséges eszközkiadási jegyzéket. 13.Készítsen szakmai önéletrajzot álláskereséshez. Mikor állást keresünk, megjelenünk a munkaerőpiacon, akkor gyakorlatilag el akarjuk adni magunkat mint munkaerőt. Az önéletrajz egy marketinganyag, amely ebben hatékonyan segítségünkre lehet vagy akár éppen ronthatja esélyeinket, ha nem megfelelően készítjük el. Önéletrajz típusai Hazánkban a közelmúltig az un. magyar típusú önéletrajz volt az elterjedt amely az iskolából ismert fogalmazásokhoz hasonlóan bevezetésből, tárgyalásból és befejezésből állt, ömlesztve tárva az olvasó elé az információkat (a munkásmozgalmi múlttól a családfáig). 10

10 Ezt mára jobbára felváltotta az amerikai típusú önéletrajz, amely jól átláthatóan, tagoltan tartalmazza karriertörténetünket és tanulmányainkat, jó esetban csak azokat az információkat tartalmazva, amelyek szükségesek a munkáltató számára döntése meghozásában. Felépítését tekintve alapvetően kétféle formát különböztethetünk meg, a kronologikus illetve a funkcionális önéletrajzot. Kronologikus önéletrajz: Az eddig betöltött munkaköröket illetve elvégzett iskolákat fordított időrendben bemutató forma. A munkaadók ezt kedvelik leginkább mert könnyen áttakinthető. Akinek a karriertörténete, eddig betöltött munkakörei megfelelnek a megpályázott állásnak, feltétlenül ez a követendő forma. Azoknak viszont akik pályát változtatnak vagy frissen végzettek meglehetősen nehéz kronologikus önéletrajzot írni. Funkcionális önéletrajz: A funkcionális önéletrajz nem a betöltött munkakörök hanem inkább egyes képességeink, elért eredményeink köré szerveződik. Az alábbi esetekben érdemes fontolóra venni a funkcionális forma használatát: - Ha most végeztük tanulmányainkat vagy egyéb okból most kezdünk el rövidebb-hosszabb kihagyás után dolgozni. - Ha karriertörténetünk nem egységes, sokféle munkakörben dolgoztunk. - Ha eddigi munkaköreink megnevezése nem sokat árul el képességeinkről vagy elért eredményeinkről (ilyenek pl. segédmunkatárs vagy adminisztrátor). Önéletrajz formátuma Az önéletrajz formátuma lehetőleg olyan legyen, hogy az megragadja a figyelmet. A HR szakemberek általában másodpercet szentelnek csak egy önéletrajzra, annak eldöntésére, hogy az a kukában landoljon vagy esetleg behívják íróját egy interjúra.az önéletrajz nem csak egy dokumentum, amelyben felsoroljuk eddigi munkahelyeinket és tanulmányainkat, de nem is egy életrajzi regény. Nem több és nem kevesebb mint egy reklámanyag, amellyel eladjuk magunkat. Célja nem más, mint az interjúra való behívás elérése.a forma legalább olyan fontos mint a tartalom, egy jól megválasztott csomagolásban könnyebb bármilyen árut eladni. Íme néhány dolog amire érdemes odafigyelni: - Gondoljuk meg, hogy milyen betűtípust választunk, általánosan elfogadott az Arial, Times New Roman vagy a Garamond, kerüljük azonban a szokatlan betűtípusokat, mint például a Comic Sans Lucida stb. - Ne vigyük túlzásba a dőlt betű, vastag betű vagy aláhúzás alkalmazását, emlékezzünk arra, hogy ha mindent kihangsúlyozunk, akkor nem hangsúlyozunk ki semmit. - Használjunk következetesen egységes tagolást az egész dokumentumon keresztül Az előző munkahelyek adatai Az előző munkahelyek adatainak feltüntetésekor a következő dolgokra érdemes odafigyelni: 11

11 - Felesleges a munkahelyek teljes címét feltüntetni, a cég illetve a város neve tökéletesen elégséges. - A munkakör megnevezése arra a munkára utaljon, amit ténylegesen végzünk vagy végeztünk az adott munkahelyen és ne arra amit akkor végeztünk amikor felvettek oda ( pl. mérnök asszisztens ----> folyamatmérnök) - Előfordulhat, hogy két munkahely közt hosszabb-rövidebb ideig nem dolgoztunk sehol. Természetesen erre nem szívesen hívnánk fel leendő munkaadónk figyelmét. Ez egyes esetekben elkerühető, ha nem írjuk ki a hónapot és napot csak az évet. példa: 2002 május szeptember 10. helyett csak Nem azt akarom ezzel mondani, hogy hazudjunk önéletrajzunkban - sőt azt ha egy mód van rá kerüljük - hanem azt, hogy ne feltétlenül hívjuk fel a figyelmet karrier-történetünk "sötét régióira". Ugyanakkor készüljünk fel arra az esetre is, ha az állásinterjún meg kell magyaráznunk az efféle kihagyásokat. Ügyeljünk arra, hogy ugyanazt a dátumformátumot használjuk következetesen egész önéletrajzunkon keresztül. Szavak használata önéletrajzunkban Önéletrajzunknak tükröznie kell tapasztalatainkat, képességeinket, erősségeinket és utalnia kell személyiségünkre. Ezért nem mindegy, hogy milyen szavakkal írjuk le előző munkahelyeinken végzett tevékenységeinket, tapasztalatainkat és eredményeinket. Jól meg kell fontolnunk milyen szavakat használunk, mert ez alapján alakul ki rólunk egy kép az olvasóban. Az alábbi szavak pozitív képet alakítanak ki írójukról: vezet, elindít, integrál, hozzájárul, koordinál, bevezet, létrehoz, demonstrál, végrehajt, megtervez, kifejleszt, felügyel, lehetővé tesz, megalapoz, menedzsel, kiképez, megvizsgál, elemez, azonosít, kezdeményez, ajánl, befolyásol, motivál, értékel, megold, fejleszt, felel stb. Ugyanakkor ügyeljünk arra, hogy ne túlozzuk el túlságosan jó tulajdonságaink hangsúlyozását mert ez visszatetszést kelthet. Kerüljük az olyan szavak használatát amelyeknek negatív jelentése van. Ezekből nem sorolok fel sokat kerülendő a koncentrálást azokra a dolgokra amik kerülendők. : - ) Ilyenek például: nincs, nem, kicsi, alacsony stb. Önéletrajz minta 3. számú melléklet 12

12 14.Fakitermelő vállalkozás működtetéséhez mely törvények ismerete szükséges? Társasági törvény A Társasági törvény az évi VI. törvény, (módosítva: évi LXI törvény) elfogadott gazdasági társaságokról szóló törvény. E törvény átfogja a társas gazdasági vállalkozások jelentős részét, kiterjedve az állampolgárok és gazdálkodó szervezetek, belföldiek és külföldiek gazdasági tevékenységére egyaránt. Erdészeti Biztonsági Szabályzat Erdészeti tevékenységet csak az Erdészeti Biztonsági Szabályzat szerint lehet folytatni. Erdészeti tevékenységnek kell tekinteni: valamennyi erdészeti vagy erdészeti jellegű szaporítóanyag-gyűjtési, fenyőmagpergetési, csemete és dugványtermelési, erdősítési, ápolási, erdőnevelési, fadöntési, gallyazási, hossztolási, darabolási, hasítási, kérgezési, aprítási, kézi és gépi közelítési, készletezési, rakodási és szállítási munkavégzést. Munkavédelmi törvény évi XCIII. törvény 15.Fakitermelő vállalkozásához készítsen reklám anyagot. Reklám: Az eladódót a vevő felé irányuló üzleti célú információ-kibocsátás, annak érdekében, hogy a vásárló attitűdjét és magatartását befolyásolja. ATL és BTL elemek. ATL (above the line): A vonal feletti kommunikáció. A médiában megjelenő hagyományos kommunikációra fordított összeg, melyet reklámköltségként számolnak el. A hirdetés ezen formája valamilyen médiumhoz kapcsolódik (rádió, tv, internet, újság, mozi, plakát). BTL (before the line): A vonal alatti kommunikáció. Azok a kommunikációs elemek, melyek nem tartoznak bele az ATL-ben megjelenő médiahirdetésekbe. Ilyen lehet a DM levél a vásárlásösztönzés, nyomtatványok. Azok a marketing-kommunikációs tevékenységek, amelyek nem tartoznak az ATL által lefedett klasszikus médiahirdetések körébe. (direkt marketing, személyes eladás, PR, vásárlás helyén történő reklámozás, szponzorálás, vásárok és kiállítások, nyomtatványok, eseménymarketing, vásárlásösztönzés). Az oktatási vállalkozások reklámozásának piacán célszerűbb a BTL eszközöket használni. BTL eszközök: Direkt marketing Vásárlásösztönzés Vásárláshelyi reklám Eseménymarketing, rendezvények Vásárok, kiállítások Szponzorálás Személyes eladás PR Nyomtatványok 13

13 Direkt marketing: Olyan - bárhol alkalmazható - interaktív módszer a marketing területén, mely egy vagy több reklámeszközt felhasználva olyan hatást ér el, ahol a választások és/vagy vásárlások száma mérhető. Célja nem csak a közvetlen értékesítés lehet. A promóciók lebonyolításánál a direkt marketing eszközök segítséget nyújthatnak. Az imázs erősítés legjobb módszere, mert jobb lehetőséget nyújt a termék megismertetésére, főként megkedveltetésére. Jellemzői: személyes hangvétel, folyamatos kapcsolattartás, hagyományos kommunikációs forma (megszólít, visszakérdez, felel a kérdésekre), lerövidíti az információáramlás idejét a piac és a vállalat között, bizonyos feltételek mellett bárhol alkalmazható, interaktív (párbeszéd a befogadó és a kibocsátó között), eredménye mérhető. Eszközei: telefonmarketing, tv-s vásárlás, postaládában elhelyezett anyagok, szórólapok, teletext, internet, direkt mail (DM). Direkt Mail: Kifejezetten az akció céljára készült levélküldemény, a Direkt Marketing legismertebb eszköze. Személyre szóló. Részei: boríték (amennyiben nem kelti fel az érdeklődést, bontatlanul a kukába kerül a küldemény), levél (a névre szóló levél bizalmasabb, formailag, tartalmilag meg kell, hogy feleljen a vállalat arculatának, tömör, világos megfogalmazás, esztétikus megjelenés), egyéb anyagok (tájékoztató, brosúra, minta stb., amely színesebb, igényesebb, és több információt tartalmaz, mint a levél), válaszadás eszköze (pl. válaszboríték, amellyel a válaszadási arány növelhető). Formai jegyei: a levélforma betartása, figyelemfelkeltő megjelenés, jó átláthatóság, könnyű olvashatóság, jó papírminőség, nem hosszú terjedelem, jó beazonosíthatóság, képek, vizuális elemek használata, sajátkezű aláírás, a vállalat címét, elérhetőségét tartalmazza. Tartalmi jegyei: pontos megszólítás, titulus, tömör, lényegre törő megfogalmazás, helyesírási hibáktól mentes, meggyőző, hiteles, válaszra, cselekvésre ösztönző, pontosan bemutatja az ajánlatot, udvarias, megfelelő hangnemet használ. Eseménymarketing: Olyan rendezvények levezetése, szervezése, melynek célja a márka/vállalat összekapcsolása egy egyedi, kellemes és szórakoztató élménnyel. Célja, hogy a vállalatot és/vagy a márkát egy kellemes élménnyel kapcsolja össze, hogy ennek révén pozitív képzettársítás alakuljon ki Jellemzői: nem konkrét eladási célzattal rendezik, a termékkel való közvetlen találkozás, az esemény attraktivitása: exkluzív ötletekkel felkelteni a figyelmet. A meghívottak köre: Vállalati munkatársaknak rendezett események: középpontban a vállalat áll, a dolgozók hangulatát, elkötelezettségét kívánják előmozdítani (csapatépítő tréningek) Partnereknek szóló programok: a vezetőket célozzák meg, fontos a luxus!! Fogyasztókat megcélzó rendezvények: cél a minél szélesebb rétegek bevonása, ezért hosszabb időre, és több helyszínre tervezik (pl. roadshow) Vásárok, kiállítások: Egy-egy gazdasági ágazat kínálatának és keresletének térben és időben koncentrált piaci találkozója. A vásárok és kiállítások speciális rendezvényeknek tekinthetők. Eléggé elmosódik ma már a két fogalom határa. A kiállítás az elért eredményeket kívánja bemutatni egy-egy területen. A vásár időszakos rendezvény azonos helyszínen, melynek célja az árucsere előmozdítása. Fajtái: általános vásár, szakvásár, többszakos vásár, vertikális szakvásár, horizontális vagy tematikus szakvásár, Vonzáskörzetük szerint: belföldi regionális, országos, Euro-regionális, globális vásárok. 14

14 Vásáron való részvétel célja lehet: Termékcélok: új termék bemutatása a piacon, terméktesztelés Ár-kondíciós célok: piaci árszint megismerése, az árrés lehetőségeinek felkutatása Disztribúciós célok: új piacok megismerése, új kereskedelmi kapcsolatok kialakítása, a meglévő kapcsolatok ápolása, megrendelések szerzése Kommunikációs célok: a márka megismertetése a piaccal, az arculat ismertté tétele, kapcsolatok ápolása Kutatási célok: piaci információk gyűjtése, konkurencia-vizsgálat, a vállalattal kapcsolatos attitűdök megismerése Szponzorálás: Pénzben vagy más formában eszközölt befektetés valamely tevékenységbe, amiért cserébe a befektető fél a tevékenységhez kapcsolódó, üzletileg kiaknázható kereskedelmi potenciálhoz jut. Vagyis: mindazon tevékenységeket jelenti, amelyek keretében egy vállalat pénz, eszközöket vagy szolgáltatást nyújt sport, kulturális vagy szociális szférában tevékenykedő személyek vagy szervezetek részére abból a célból, hogy a vállalati marketingkommunikációs célokat elérjék. 15

15 1. számú melléklet VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. amely létrejött egyfelől székhelye: cégjegyzékszáma: adószáma: bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma: mint megrendelő, 9. másfelől székhelye: cégjegyzékszáma: adószáma: bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma: mint vállalkozó között a következők szerint: A vállalkozó kötelezi magát, hogy... munkát a megrendelő számára elvégzi A vállalkozó a szükséges anyagokat e szerződés meghatározott mennyiségben és minőségben beszerzi A felek a vállalkozói díjat... azaz... forintban határozzák meg. A vállalkozói díj magában foglalja a tevékenységhez szükséges valamennyi munka-, anyag- és egyéb költséget; annak összege csak a teljesítéskor hatályos jogszabályok szerint fizetendő általános forgalmi adóval növelhető A megrendelő kötelezi magát, hogy a fenti 3. pontban megjelölt vállalkozói díjból e szerződés aláírását követő... banki napon belül átutal a vállalkozó bankszámlájára... azaz... forint előleget. 20. Amennyiben a megrendelő az előleg átutalását késedelmesen végzi, a vállalkozó teljesítésének határideje annyi nappal meghosszabbodik, ameddig a megrendelő késedelme tartott. 21. Ez a szerződés azon a napon lép hatályba, amikor az előleget a vállalkozó bankszámláján jóváírják A vállalkozó az előkészítést a szerződés hatálybalépését követő napon megkezdi. Kötelezi magát, hogy...legkésőbb... év... hó... napján... órájáig átadja a megrendelőnek A vállalkozó az anyagbeszerzésről legkésőbb a beszerzés napját követő munkanap... órájáig köteles a megrendelőt értesíteni. A megrendelő kötelezi magát, hogy az értesítést követő munkanap végéig a beszerzett anyagokat ellenőrzi és esetleges kifogásait nyomban megteszi. Az ellenőrzés elmulasztásából eredő kárt a megrendelő viseli. 24. A vállalkozó köteles a megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amelynek a szerződés teljesítésére kihatása lehet. 25. A megrendelő akivitelezést munkaidő alatt bármikor ellenőrizheti és kifogásait az ellenőrzéskor nyomban közölheti. A hibás teljesítésért azonban a vállalkozó akkor is felel, ha a megrendelő a kivitelezést nem ellenőrizte A szükséges szállítás időpontját a felek az elkészítés jelentése után közösen állapítják meg. Ez az időpont azonban nem lehet későbbi, mint elkészítés jelentésének a megrendelőhöz való megérkezését követő...-ik munkanap...-ik órája. 27. A megrendelő köteles a szállítás napján a szükséges munkahelyet alkalmas állapotban a vállalkozó rendelkezésére bocsátani. A vállalkozó díjmentesen használhatja a munkavégzéséhez szolgáltatásokat A megrendelő a helyszínre való szállítás előtt az elkészített munkát köteles megvizsgálni. Tiltakozhat a helyszínre való szállítás ellen, ha azt oly mértékben hibásnak tartja, hogy az 16

16 rendeltetésszerű használatra alkalmatlan. A helyszínre szállítás és beszerelés után a vállalkozó csak a fel nem ismerhető rejtett hibákért, valamint azokért a hibákért felel, amelyeknek oka a szállítás vagy a szerelés során keletkezett A megrendelő az előleg kifizetése után fennmaradó vállalkozási díjat számla ellenében az átvételtől számított... banki napon belül a vállalkozó bankszámlájára való átutalással köteles kiegyenlíteni A vállalkozó a terhére felróható késedelem esetén a vállalkozási díj napi 5 ezrelékének megfelelő késedelmi kötbért köteles fizetni. A megrendelő a vállalkozó késedelme miatt akkor állhat el a szerződéstől, ha a késedelem meghaladja a... naptári napot. Az elállást írásban kell közölni. 31. Ha a teljesítés akár a megrendelő elállása miatt, akár más a vállalkozónak felróható okból meghiúsul, a vállalkozó... százalék meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. 32. A késedelmi kötbér nem haladhatja meg a meghiúsulási kötbér összegét Amennyiben a megrendelő a szerződésen alapuló fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, évi 11% kamatot köteles fizetni Ezt a szerződést csak írásban lehet módosítani vagy felbontani. E körben jognyilatkozatot a megrendelő részéről..., a vállalkozó részéről... cégjegyzésre jogosult tisztségviselő tehet. 35. A berendezés előállítása és a teljesítés körében a megrendelő nevében... járhat el, aki gyakorolja az ellenőrzést és megteheti az ezzel kapcsolatos nyilatkozatokat. A vállalkozó a vele való kapcsolattartásra... jelöli ki. 36. E szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos közleményeket a felek fax üzenet formájában küldik meg egymásnak: 37. A megrendelő fax állomásának kapcsolási száma: A vállalkozó fax állomásának kapcsolási száma: Ha a felek között a teljesítés hibáját illető vita keletkezik, a felek a...-től kérnek szakvéleményt és kijelentik, hogy azt a jogvita eldöntésében irányadónak elfogadják A felek e szerződésből eredő mindennemű jogvita eldöntésére kikötik a... hatáskörét. 41. Ezt a szerződést a felek egyetértően elfogadták és cégjegyzésre igazoltan jogosult képviselőik aláírták. 42. Kelt... év... hó... napján a Megrendelő képviseletében a Vállalkozó képviseletében 17

17 2. számú melléklet MUNKASZERZŐDÉS (határozatlan időtartamra) 3. amely létrejött egyrészről a... (a munkáltató megnevezése),... (székhely),... (a cégjegyzéket vezető bíróság, és a cégjegyzék száma vagy ha a jogszabály más nyilvántartási formát ír elő, a nyilvántartást vezető szerv, és a bejegyzés száma), mint munkáltató, 4. másrészről... (név),... (leánykori név),... (lakcím)... (születési hely, idő),... (anyja neve),... (TAJ szám),... (adóazonosító szám), mint munkavállaló között, az alábbi feltételekkel: A munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkáltató a munkavállalót... év... hó... napjától kezdődően, határozatlan időtartamú munkajogviszony keretében foglalkoztatja, a jelen munkaszerződésbe foglaltak szerint A munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkavállaló 7. munkaköre: A munkáltató és a munkavállaló egybehangzóan kijelentik, hogy a munkáltató a munkaszerződés megkötését megelőzően ismertette a munkavállalóval a munkakörébe tartozó feladatokat. A munkáltató a szerződés megkötésével egyidejűleg átadja a munkavállaló számára a munkaköri leírását A munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkavállaló havi bruttó személyi alapbére:... Ft A munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkavállaló 11. munkavégzésének helye: A munkáltató tájékoztatja a munkavállalót, hogy vele szemben a munkáltatói jogkör gyakorlására a... munkakörű (beosztású) vezető jogosult, de az utasítási és az ellenőrzési jog gyakorlása a... munkakörű (beosztású) vezetőt is megilleti A munkavállaló kijelenti, hogy a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a munkáltató tájékoztatta a Munka Törvénykönyv 76. (7) bekezdésében felsorolt feltételekről A jelen munkaszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyve, a kollektív szerződés, és az egyéb munkaviszonyra vonatkozó szabályok rendelkezései az irányadóak. 15. Kelt:...,... év... hó... nap munkáltató munkavállaló 18

18 3. számú melléklet SZEMÉLYES ADATOK Név Minta János Lakcím 1111 Budapest, Minta u.2 Telefon Családi állapot Egyedülálló Születési idő SZAKMAI TAPASZTALAT Munkavégzés ideje 2007 szeptember Munkáltató Humánus Kft. Ágazat Humán erőforrás tanácsadás Munkakör / betöltött pozíció Tanácsadó Főbb feladatok és tevékenységek Elégedettség-felmérés Teljesítményértékelési rendszer bevezetése Munkatársak értékelése, motiválása Munkavégzés ideje Munkáltató Ágazat Munkakör / betöltött pozíció Főbb feladatok és tevékenységek 2002 szeptember május Ecce Homo Kft. Humán erőforrás tanácsadás Asszisztens Tanácsadói feladatok előkészítése Háttérelemzések készítése az egyes projektekhez EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK HR Klub szervezése TANULMÁNYOK Oktatási intézmény neve Szakirány A végzettség megnevezése NYELVTUDÁS Nyelvismeret szintje Nyelvismeret szintje JOGOSÍTVÁNY TÍPUSA Budapesti Gazdasági Főiskola Humán erőforrás Közgazdász Angol tárgyalóképes Német - középfok B 19

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése A munkaszerződés 1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése 1. A MUNKASZERZŐDÉS (MSZ) 1.1. A munkaszerződés fogalma A munkaszerződés

Részletesebben

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám, nyilvántartási szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Telephely:

Részletesebben

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Önéletrajz gyorstalpaló 2010.12.16. 1

Önéletrajz gyorstalpaló 2010.12.16. 1 Önéletrajz gyorstalpaló 2010.12.16. 1 Fogalmak Az önéletrajzok olyan multifunkcionális eszközök, melyek több különböző célt szolgálhatnak. tudományos és szakmai referenciák bemutatnak a személyzeti tanácsadóknál

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

TERVEZET MUNKASZERZŐDÉS

TERVEZET MUNKASZERZŐDÉS MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Olimpiai Bizottság (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz u. 49-51., bejegyző végzés száma: Fővárosi Törvényszék Pk.60057/1997., nyilvántartási szám: 14.,

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25.-i ülésére Tárgy: A városi honlap készítésével kapcsolatos megbízási szerződés módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Iktatószám: 18083-2014 Ajánlattételi felhívás Irányított fúrással végzett KPE vezeték behúzási tevékenység beszerzésére

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött - egyrészről a.. (székhelye:.. adószám:., képviselő: ), a továbbiakban mint Munkáltató, - másrészről (szül:.., an:, TAJ szám:.., adóazonosító jel: )... szám alatti lakos,

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

4. A szerződés időtartama: A teljesítés időpontja: december A teljesítés helye, természetbeni helye:

4. A szerződés időtartama: A teljesítés időpontja: december A teljesítés helye, természetbeni helye: 4. A szerződés időtartama: A teljesítés időpontja: 2011. december 20. 5. A teljesítés helye, természetbeni helye: Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Brassai épület Tiszaújváros, Rózsa

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

Diákmunka: ismerd meg jogaidat és kötelezettségeidet!

Diákmunka: ismerd meg jogaidat és kötelezettségeidet! Diákmunka: ismerd meg jogaidat és kötelezettségeidet! a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között Megbízási Szerződés mely, létrejött egyrészről HORVÁTH ZOLTÁN mint Max - Quality Kft. / Adószáma: 12787957 2 43 Cégjegyzék száma: 01 09-942829 Székhelye 1184 Budapest Aranyeső u. 8. / ügyvezetője, mint

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

J A V A S L A T. tagi kölcsön nyújtására az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére

J A V A S L A T. tagi kölcsön nyújtására az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére J A V A S L A T tagi kölcsön nyújtására az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ózdi Vízmű Kft. Ózd, 2012.

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

Tájékoztató. A Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. működésével összefüggő kérdésekről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztató. A Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. működésével összefüggő kérdésekről. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tájékoztató A Biatorbágyi Városfejlesztő

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja 4/ Napirendi pont A Sárvár Távhő Kft. ügyvezető igazgatójának megbízása. ELŐTERJESZTÉS a Sárvár TÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatójának

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerzõdés száma :.../... TÁMOGATÁSI (ADOMÁNYOZÁSI) SZERZÕDÉS amely létrejött egyrészrõl a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 15-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 15-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 15-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 209/2014.(X.30.) számú határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 209/2014.(X.30.) számú határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 209/2014.(X.30.) számú határozata a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. "Sóstó 2015/A" kötvényének átstrukturálásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és jóváhagyta

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 27-i ülésére. az Abony, Vasút u. 1. sz. alatti ingatlan bontására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 27-i ülésére. az Abony, Vasút u. 1. sz. alatti ingatlan bontására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 001/10290-6/2009 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Fedezet tulajdonosa (zálogkötelezett) Fedezet haszonélvezője. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település

Fedezet tulajdonosa (zálogkötelezett) Fedezet haszonélvezője. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település OTP Bank Nyrt. OTP Áthidaló hitel - Személyi adatlap Érdeklődési kód: Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. 1) A felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő bérbe vesz, Bérbeadó pedig bérbe ad a bérlővel

BÉRLETI SZERZŐDÉS. 1) A felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő bérbe vesz, Bérbeadó pedig bérbe ad a bérlővel BÉRLETI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a ORATTI Kft. (2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út 147. Adószáma:14534542-2-13) továbbiakban, mint Bérbeadó, másrészről: Cég neve: Székhelye: Adószáma: Bankszámlaszáma:

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézete, mint ajánlatkérő (a továbbiakban, mint megrendelő), Eger, Széchenyi út 27-29., másrészről

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010. december 31-ig.

A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010. december 31-ig. 2.sz.melléklet Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Városüzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010.

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület január 29-i ülésére a évi földmérői feladatok ellátására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület január 29-i ülésére a évi földmérői feladatok ellátására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 75- /2009. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP (NONPROFIT SZERVEZETEK RÉSZÉRE) mobil telefonszám: statisztikai számjel: adószám: - - bírósági végzés száma: - -

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP (NONPROFIT SZERVEZETEK RÉSZÉRE) mobil telefonszám: statisztikai számjel: adószám: - - bírósági végzés száma: - - I. ALAPADATOK I.1. A Szervezet alapadatai név és szervezeti forma: székhely: telephely: levelezési cím: tevékenység megkezdése (év): kapcsolattartó személy neve: beosztása: telefonszám: mobil telefonszám:

Részletesebben

««IJI. ^(o^w <% *%)Cb.o1.n3. ^(l. ?\ S^\j, jtllíue, M. lots. o Jt. 7<*1>. eb t<9 MJÓLSÚ, Aláírás: Jegyzői iáttamozás w.

««IJI. ^(o^w <% *%)Cb.o1.n3. ^(l. ?\ S^\j, jtllíue, M. lots. o Jt. 7<*1>. eb t<9 MJÓLSÚ, Aláírás: Jegyzői iáttamozás w. I PO 5/6 Ügyiratszám:... Q t \ _,.. r Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :...^ijö.íime^fe6:^,..kg,kc^dl.. A szerződés tárgya:...^tó^..mfm'uldü-.tíási..%aw&^ A kötejezettségvállaíás a XQ/SÍ i költségvetés..si/tt/.^/í?

Részletesebben

A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43.

A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43. A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Ha vállalkozása nem rendelkezik a BG Finance Zrt. (Táraság) által nyújtott támogatott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: A Solar Energy Systems Kft. támogatási ügye Iktatószám:

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben