1. Adjon fel újsághirdetést fakitermelő tevékenység vállalására.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Adjon fel újsághirdetést fakitermelő tevékenység vállalására."

Átírás

1 1. Adjon fel újsághirdetést fakitermelő tevékenység vállalására. A hirdetés tartalmi elemei: - A szolgáltatás megnevezése - A vállalkozás pontos megnevezése - Elérhetőségek (Telefon, fax, e-mai) - Ár feltüntetése - Vállalati szlogen (amennyiben van) A hatásos újsághirdetés vonzza az olvasó tekintetét. Ráveszi arra, hogy olvassa el az ajánlatot, és cselekvésre készteti. A hirdetés legegyszerűbb formájára az alábbi hirdetés a példa: FAKITERMELÉST VÁLLALUNK AZ EGÉSZ ORSZÁG TERÜLETÉN!!! A vállalkozás neve címe.kft/bt/ Vállalkozás szakképzett, aktív brigáddal vállal Fakitermelést, darabolást,gyérítést, tarvágást, fűnyírást. A munka végzéséhez szükséges gépekkel rendelkezünk / MTZ, LKT 081, stb). Szállítás igény szerint megoldható! Korrekt árakon szakszerű gyors munkavégzés! Kérje ajánlatunkat az alábbi elérhetőségeinken! Szenvedélyünk a minőség! Tel.: Fax.: .: 2.Kössön vállalkozói szerződést fakitermelési tevékenység végrehajtására. Vállalkozói szerződés fogalma A vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó valamely dolog tervezésére, elkészítésére, feldolgozására, átalakítására, üzembe helyezésére, megjavítására vagy munkával elérhető más eredmény létrehozására, a megrendelő pedig a szolgáltatás átvételére és díjfizetésre köteles. A vállalkozási díj A vállalkozási szerződés visszterhes ügylet, tehát a megrendelő köteles vállalkozási díjat fizetni. A díj mértékében - a hatósági áras szolgáltatások kivételével - a felek szabadon állapodhatnak meg. Az ellenszolgáltatás magában foglalja a vállalkozó költségeit - anyagköltség, bérköltség, a vállalkozás közvetett költségei - és nyereségét is. A vállalkozó a munkát saját költségén és saját kockázatára végzi el. A vállalkozó kockázata körébe tartozik, hogy a kialkudott vállalkozói díj fedezi-e az eredmény létrehozásának költségét. Ha például a kivitelező a költségvetésben előírtnál drágább anyagot használ fel, nem emelheti fel a díjat. Minthogy a vállalkozó a munkát a saját költségén köteles elvégezni, a megrendelő nem köteles a díjat előre megfizetni vagy előleget adni, hanem a teljes díj a vállalkozás teljesítésekor esedékes. A felek azonban a szerződésben másként is megállapodhatnak. 2

2 Kiköthetik, hogy a szolgáltatás bizonyos részeinek teljesítése után a vállalkozó részszámlázásra jogosult, vagy megállapodhatnak abban is, hogy a megrendelő előleget fizet. Nem követelhető azonban vállalkozási díj részteljesítés esetében, ha a szolgáltatás oszthatatlan. A vállalkozó kötelezettségei A vállalkozó alapvető kötelezettsége a szerződésben meghatározott eredmény létrehozása. A szerződésszerű teljesítés az eredmény átadás-átvételével következik be. A vállalkozó elsősorban az eredmény szolgáltatásáért felel, de köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors befejezését. A vállalkozó köteles a megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős. A megrendelő kötelezettségei A megrendelő alapvető kötelezettsége a szolgáltatás átvétele és a vállalkozó díjának megfizetése. A díj főszabályként a szolgáltatás tényleges teljesítésekor válik esedékessé. Amennyiben lehetséges a szolgáltatás részletekben való teljesítése, és a felek a szerződésben így rendelkeztek, a díj arányos részét a részteljesítés időpontjában kell megfizetni. A vállalkozási szerződés kötelező tartalmi elemei A vállalkozási szerződés csak akkor jön létre, ha a felek legalább a következőkben megállapodnak: meghatározzák a szolgáltatás tárgyát, annak mennyisége és minősége figyelembevételével. A műszaki leírásban rögzítik a fontosabb adatokat, mely általában a szerződés melléklete. A felek a szolgáltatást műszaki tervekre és költségvetésre utalással is meghatározhatják. Meg kell határozni a vállalkozói díj összegét, valamint a teljesítési határidőt. Vállalkozási szerződés minta 1. számú melléklet 3. Tervezzen eszköz- és gépbeszerzést fakitermelő vállalkozás indítására. 1,Milyen jellegű a munkavégzés ( Fakitermelés, lakott területen belül, veszélyes munkavégzés, szállítás, stb.) Gépek típusa stihl láncfűrész 5 db husqarna fűkasza 2 db Védőkobak 5db várható beszerzés ideje beszállító neve címe: eszköz költsége / db összesen Stihl Kft Ft + Áfa/db Ft+Áfa FŰ-FA BT Tát Ft + Áfa/db Ft+Áfa kobak Kft Dorog 5.000Ft+Áfa/db Ft + Áfa várható élettartam 5 év 2 év 1 év 3

3 4. Kössön munkaszerződést egy alkalmazottal. A felek szabad akaratukból kötnek munkaszerződést, ezt a munka törvénykönyve is elősegíti azzal, hogy csak keret jellegű szabályozást támaszt a munkaszerződésekkel szemben. Munkáltató bármely jogalany lehet: természetes személy, jogi személy vagy ez utóbbival egy jogi kategóriába eső szervezet. A munkavállaló a munkáltatója széles körű utasítási joga mellett munkavégzésre kötelezi magát. A munkaszerződés alanyai A munkaviszony alanyai a munkáltató és a munkavállaló. A munkáltató köteles a munkavállalóval közölni, hogy mely szerv vagy személy a munkáltatói jogok gyakorlója. Kisebb vállalkozásoknál ez általában az első számú vezető, de nagyobb cégeknél előfordulhat az is, hogy más személyt bíznak meg a munkáltatói jogkör gyakorlásával. Ezt a kérdést a társasági szerződés, alapító okirat, vagy a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza (SZMSZ). Munkaviszonyba munkavállalóként az léphet, aki tizenhatodik életévét betöltötte. Munkaviszonyt létesíthet a tizenötödik életévét betöltött, általános iskolában, szakiskolában, középiskolában nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytató tanuló az iskolai szünet alatt. A tizenhat éven aluli fiatalkorú munkaviszony létesítéséhez viszont szükséges a törvényes képviselőjének (szülő vagy gyám) a hozzájárulása is. A munkával szerzett keresménye minden esetben a munkavállalót illeti, tehát kezeihez folyósítandó. A munkaszerződés tartalmi elemei A munkaszerződésben mindenképp szerepelnie kell három elengedhetetlenül fontos elemnek, a munkakörnek, a személyi alapbérnek és a munkavégzés helyének. Ezek bármelyikének hiánya a munkaszerződés érvénytelenségét eredményezi. A munkaszerződésben rögzíteni kell a munkaviszony időtartamát, tehát hogy határozott vagy határozatlan időre jött-e létre. Amennyiben a felek munkaszerződésben nem szólnak a munkavégzés időtartamáról, úgy azt határozatlan időtartamúnak kell tekinteni. A határozott idejű szerződés a hosszabbításokat is beleértve, az öt évet nem haladhatja meg. A határozott idejű munkaviszony határozatlan idejűvé alakul, ha a munkavállaló az időtartam lejártát követően legalább egy munkanapot, közvetlen vezetője tudtával tovább dolgozik. A harmincnapos vagy ennél rövidebb időre létesített munkaviszony azonban csak annyi idővel hosszabbodik meg, amilyen időtartamra eredetileg létrehozták. A munkaszerződés megkötésére a munkába lépés előtt kell, hogy sor kerüljön. Rögzíteni kell a munkába lépés dátumát, ha ez nem történik meg, akkor a munkaszerződés aláírását követő munkanapot kell a munkakezdés dátumának tekinteni. Ha a munkavállaló a munkaszerződésben megjelölt napon nem jelentkezik tényleges munkavégzésre, akkor a megkötött munkaszerződést vele szemben, a munkáltatóra nézve minden jogkövetkezmény nélkül semmisnek kell tekinteni. Próbaidő kikötése A munkaszerződésben próbaidő kiköthető, időtartama legfeljebb három hónap lehet. Ezt meghosszabbítani nem lehet, a próbaidő alatt a munkaviszonyt bármelyik fél azonnal, indoklás nélkül megszakíthatja, még akkor is ha egyébként a munkavállaló felmondási védelem alatt áll. A munkaszerződésekkel kapcsolatban elmondható, hogy általában csak a legszükségesebb 4

4 elemeket, a munkakört, munkahelyet és a munkabért tartalmazzák. Tipikus, hogy a munkakör megnevezése túl általános, ezért gyakran adódhat abból vita, hogy kinek mit kell elvégeznie. A munkakör rögzítése azért is fontos, mert külön- vagy egyéb munkával a munkavállaló csak ideiglenesen foglalkoztatható, de kizárólag abban az esetben, ha nem okoz neki aránytalan sérelmet vagy hátrányt. Gyakori probléma az is, hogy a munkáltatók huzamosabb ideig más helyen foglalkoztatják a munkavállalót az eredeti szerződésben rögzített helyhez képest. A munkáltatók általában nincsenek tisztában azzal, hogy ez egyoldalú szerződésmódosításnak minősül. Vállalkozási szerződés minta 2. számú melléklet 5. Vegye nyilvántartásba a fakitermeléshez szükséges eszközöket alkatrészeket üzemanyagot munkavédelmi felszereléseket. s.sz. megnevezés/ leltári szám mennyiség db/ Liter eszköz ára / db. használatba vétel 1 védősisak 01/ Stihl fűrész 5 db /2009 Ft 3 95.ólmozatlan 50L Ft visszavételezés amortizáció 20 db Ft % % 25 L 50% 6. Készítsen 6 fős fakitermelő munkacsapat részére vágástéri munkaszervezést. Lásd. EBSZ jegyzet 7. Készítsen ellenőrzési programot az EBSZ-re vonatkozóan. Lásd. EBSZ jegyzet 5

5 8. Készítsen árajánlatot 1 ha akácos véghasználatára Ajánlat tartalmi elemei az alábbiak: Száma:./2009 Ajánlattevő neve címe adatai ( adószám, engedélyszám, stb) Elérhetősége Ajánlat tárgya: ( 1 ha akácos véghasználata) Ez Szakmai rész!!! Végrehajtás ára: Összköltség és annak részletezése Fizetés módja, ideje. Kp, átutalás, ha utalás akkor utalás határidő Végrehajtás / Teljesítés módja: végrehajtás kezdete vége, teljesítés igazolásának módja, nyomon követhetőség, felelősség,( munka és balesetvédelmi előírások, felelős neve), Kapcsolattartó neve Eszköz igény: gépek, eszközök, anyagok, üzemanyag, egyéb. Referenciák: (ahol már végeztünk hasonló munkálatokat ) Ajánlat érvényessége: pl.: Jogszabályi háttér: (amennyiben szükséges) Szerződéskötés módja, érvényessége. Dátum: Aláírás: 9. Válasszon vállalkozási formát és végezze el az indításhoz szükséges teendőket. Egyéni vállalkozás Jogi működtetése egyszerű. Adójogilag az egyéni vállalkozó a személyi jövedelemadó alanya, aki évente egyszer adóbevallást készít el, ahol bizonyos jövedelemhatárokhoz kapcsolódóan a papírmunkát könnyítő rendelkezések léteznek. Betéti társaság (BT) A betéti társaság olyan jogi személyiség nélküli társaság ahol, a társaság tagjai üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására vállalnak kötelezettséget. Alapításához és működéséhez minimum két tag szükséges. A gazdasági társaságokról szóló törvény nem ír elő minimum vagyoni hozzájárulást a tagok részére. A BT alapításához a társasági szerződés elfogadása szükséges. Legfőbb szerve a tagok gyűlése, amelyen mind a beltag és mind a kültag részt vesz, azonban az üzletvezetésre és képviseletre a kültag nem jogosult. Korlátolt Felelősségű Társaság (KFT) A Kft olyan jogi személyiségű gazdasági társaság, amely előre meghatározott mértékű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul, és amelynél a tag felelőssége a társasággal szemben 6

6 csak törzsbetétjének szolgáltatására és a társasági szerződésben esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki. Kft-t egy tag is alapíthat. Egy Kft alapításához társasági szerződés, egyszemélyes Kft alapításához alapító okirat elfogadására van szükség. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A legegyszerűbb az egyéni vállalkozás létrehozása. Ezen kívül a tk-ban a többi cégforma alapítása is megtalálható. Egyéni vállalkozói tevékenység csak vállalkozói igazolvány birtokában végezhető. Az igazolványt a vállalkozó bejelentése alapján és a szakképzettség igazolása után a székhelye szerinti Okmányiroda / jegyző adja ki. Ugyanitt kell kérvényezni a vállalkozónak az igazolvány kiadását, az ehhez szükséges forma nyontatványon. A nyomtatványhoz 3 hónapnál nem régibb Erkölcsi bizonyítvány is szükséges. Egyúttal az Adóhatósághoz is bejelentkezik az egyablakos rendszerbe.( Az Okmányiroda rendszere automatikusan jelenti az adóhatóságnak. ) A vállalkozói igazolvány átvétele utáni teendők: 1, Adatbejelentő az APEH-hez az adózás és könyvvezetés módjáról, 2, Egészségbiztosítási pénztárnál törzsszám beszerzése, 3, Szükséges hatósági engedélyek beszerzése. ( Tűzoltóság ÁNTSZ stb) 4, KSH bejelentkezés 5, Üzletnyitás esetén bejelentkezés az illetékes polgármesteri hivatalhoz, 6, Bejelentkezés iparűzési adó hatálya alá az illetékes Polgármestei Hivatal Adó és Pénzügyi osztályán 7, Ha fennáll magánnyugdíj pénztári tagság, akkor a pénztár értesítése Törzstőke nem kell! 10. Fakitermelő vállalkozás indításához milyen támogatásokat és hitellehetőségeket lehet igényelni? A vállalkozások beindításához, üzemeltetéséhez, működtetéséhez fedezetre van szükség. Ez nem minden esetben áll saját forrásként rendelkezésre. Lehetőség van azonban hitelek felvételére, mellyel az átmeneti zavarok kiküszöbölhetők. A pénzintézeteknél többféle hitelkonstrukciók állnak a vállalkozók rendelkezésére meghatározott feltételek mellett. Hitelfajták (cél szerint) a) Beruházási (fejlesztési hitelek) Általában hosszú lejáratú hitelek. A hitellel történő finanszírozás általában beruházási céljainak megvalósításához, egy-egy új kezdeményezés megvalósításához biztosít kölcsöntőkét. b) Ingatlanhitelek A beruházási hitelek csoportjába tartozik, általában a lakásépítés és egyéb ingatlanok finanszírozását szolgáló hitelek. A hitel fedezetét a létesített ingatlanra bejegyzett jelzáloghitel biztosítja. c) Forgóeszközhitel 7

7 A vállalkozás újratermelési folyamatához szükséges rövid élettartamú eszközöket finanszírozzák így a vállalkozások d) Egyéb hitelek A speciális rendeltetésű hitelek tartoznak ebbe a csoportba, melyek csak meghatározott célra vehetők igénybe. Hitelfajták (lejárat szerint) - Rövid lejáratú hitelek (12 hónapon belül) - Középlejáratú hitelek (36-48 hónapot meg nem haladó hitelek) - Hosszúlejáratú hitelek (36-48 hónapon túli hitelek) Hitelekkel kapcsolatos egyéb fogalmak Személyi hitelek esetén a bank mérlegeli az ügyfél pénzügyi helyzetét, és ettől teszi függővé a biztosíték igényét. A jó pénzügyi helyzetben lévő ügyfelek (magas fizetéssel rendelkező, nagyösszegű lekötött pénzze vagy kötvénye van a banknál, stb.) esetében a bankok eltekinthetnek a vagyoni fedezet kikötésében, míg a gyengébb anyagi helyzetben lévőknél fedezetet köthetnek ki. Ez alapján három csoportra bonthatjuk: Biankó hitelek, ahol a hitelező az adós üzleti lehetőségeit, feltételeit, fizetőképességét, bonitását és egyéb vagyoni feltételeit ismerve nem köt ki biztosítékot és kezességet. Ezen belül is megkülönböztethetünk három fő csoportot: Üzemviteli hitelek: a vállalkozás működtetéséhez szükséges készletek, követelések finanszírozását szolgálják rövidtávon (például likviditási hitel), futamideje maximum 1 év. Szezonális hitelek: a cég időszakos többlet pénzigényét szolgálják, a cash-flow kiegyenlítése a célja. Kishitelek: főként a lakossági fogyasztás finanszírozásának területén jelentős. Lehet egyéni hitel, mely pénzügyi gondot old meg a bérből és fizetésből élők esetében, vagy lehet árukészlet-hitel, mely a tartós fogyasztási cikkek vásárlásában segít. Kezes hitelek: ezeket a hiteleket egy harmadik fél kezességvállalása mellett lehet igénybe venni. A felvett hitelért, az adós és a kezes egyetemlegesen felelnek. Két formája létezik: Egyszerű kezességvállalás: a kezes akkor vállalja a fizetési kötelezettség teljesítését, ha az adós nem teljesíti azt. Készfizetői kezességvállalás: ebben az esetben a kezes közvetlenül az adós helyett vállalja a kezes fizetés teljesítését. Váltóleszámítolási hitelek: amennyiben a hitelező a váltó lejárta előtt szeretne pénzéhez jutni, akkor a bank részére eladhatja a váltót. Reálhiteleknél a bankok a hitelnyújtás időpontjában speciális vagyoni fedezetet kötnek ki. Ezek a következők lehetnek: Kézizálog vagy lombardhitelek: ingóságok elzálogosításával lehet a hitelhez hozzájutni, a zálogtárgy a hitel fedezete. A hitel összegét a zálogtárgy minősége és mobilizálhatósága 8

8 határozza meg. A zálog lehet értékpapír, életbiztosítási kötvény, áru, stb. A hitelnyújtás általában egy éven belüli. Cessziós hitelek: az adós követelést engedményez a bank javára, mivel a bank megelőlegezi a számlakövetelést vagy annak egy részét. Jelzáloghitel: hosszúlejáratú hitelezéskor alkalmazott ingatlanos hitelfedezet, ilyenkor a hitelfedezetet csak képletesen veszi zálogba a bank, mert a telekkönyvi hivatalnál tesz jelzálogbejegyzést. 11. Készítsen számlát az elvégzett munkáról! Számlaadási kötelezettség Az adóalany az értékesítésről, illetve szolgáltatásról. - számlát - készpénzzel, vagy készpénzt helyettesítő eszközzel történő fizetés kérésre egyszerűsített számlát köteles kiállítani. A bizonylaton az áthárított adót adókulcsonkénti bontásban és összesítve is fel kell tüntetni. Az egyszerűsített számlán elegendő az adó-mértékének megfelelő százalékértéket feltüntetni. A számla kötelező tartalmi elemei: - kibocsátó nevét, címét, adószámát, bankszámlaszámát - a számla sorszámát és keltét, teljesítés idejét - a vevő nevét és címét - a termék nevét és besorolási számát - a termék mennyiségi egységét - a termék mennyiségét - egységárat - az adó %-os mértékét - az adó alapját, értékét - a fizetendő összeget - az alkalmazott fizetési módot 9

9 Számla minta 12.Készítsen fakitermeléshez szükséges eszközkiadási jegyzéket. 13.Készítsen szakmai önéletrajzot álláskereséshez. Mikor állást keresünk, megjelenünk a munkaerőpiacon, akkor gyakorlatilag el akarjuk adni magunkat mint munkaerőt. Az önéletrajz egy marketinganyag, amely ebben hatékonyan segítségünkre lehet vagy akár éppen ronthatja esélyeinket, ha nem megfelelően készítjük el. Önéletrajz típusai Hazánkban a közelmúltig az un. magyar típusú önéletrajz volt az elterjedt amely az iskolából ismert fogalmazásokhoz hasonlóan bevezetésből, tárgyalásból és befejezésből állt, ömlesztve tárva az olvasó elé az információkat (a munkásmozgalmi múlttól a családfáig). 10

10 Ezt mára jobbára felváltotta az amerikai típusú önéletrajz, amely jól átláthatóan, tagoltan tartalmazza karriertörténetünket és tanulmányainkat, jó esetban csak azokat az információkat tartalmazva, amelyek szükségesek a munkáltató számára döntése meghozásában. Felépítését tekintve alapvetően kétféle formát különböztethetünk meg, a kronologikus illetve a funkcionális önéletrajzot. Kronologikus önéletrajz: Az eddig betöltött munkaköröket illetve elvégzett iskolákat fordított időrendben bemutató forma. A munkaadók ezt kedvelik leginkább mert könnyen áttakinthető. Akinek a karriertörténete, eddig betöltött munkakörei megfelelnek a megpályázott állásnak, feltétlenül ez a követendő forma. Azoknak viszont akik pályát változtatnak vagy frissen végzettek meglehetősen nehéz kronologikus önéletrajzot írni. Funkcionális önéletrajz: A funkcionális önéletrajz nem a betöltött munkakörök hanem inkább egyes képességeink, elért eredményeink köré szerveződik. Az alábbi esetekben érdemes fontolóra venni a funkcionális forma használatát: - Ha most végeztük tanulmányainkat vagy egyéb okból most kezdünk el rövidebb-hosszabb kihagyás után dolgozni. - Ha karriertörténetünk nem egységes, sokféle munkakörben dolgoztunk. - Ha eddigi munkaköreink megnevezése nem sokat árul el képességeinkről vagy elért eredményeinkről (ilyenek pl. segédmunkatárs vagy adminisztrátor). Önéletrajz formátuma Az önéletrajz formátuma lehetőleg olyan legyen, hogy az megragadja a figyelmet. A HR szakemberek általában másodpercet szentelnek csak egy önéletrajzra, annak eldöntésére, hogy az a kukában landoljon vagy esetleg behívják íróját egy interjúra.az önéletrajz nem csak egy dokumentum, amelyben felsoroljuk eddigi munkahelyeinket és tanulmányainkat, de nem is egy életrajzi regény. Nem több és nem kevesebb mint egy reklámanyag, amellyel eladjuk magunkat. Célja nem más, mint az interjúra való behívás elérése.a forma legalább olyan fontos mint a tartalom, egy jól megválasztott csomagolásban könnyebb bármilyen árut eladni. Íme néhány dolog amire érdemes odafigyelni: - Gondoljuk meg, hogy milyen betűtípust választunk, általánosan elfogadott az Arial, Times New Roman vagy a Garamond, kerüljük azonban a szokatlan betűtípusokat, mint például a Comic Sans Lucida stb. - Ne vigyük túlzásba a dőlt betű, vastag betű vagy aláhúzás alkalmazását, emlékezzünk arra, hogy ha mindent kihangsúlyozunk, akkor nem hangsúlyozunk ki semmit. - Használjunk következetesen egységes tagolást az egész dokumentumon keresztül Az előző munkahelyek adatai Az előző munkahelyek adatainak feltüntetésekor a következő dolgokra érdemes odafigyelni: 11

11 - Felesleges a munkahelyek teljes címét feltüntetni, a cég illetve a város neve tökéletesen elégséges. - A munkakör megnevezése arra a munkára utaljon, amit ténylegesen végzünk vagy végeztünk az adott munkahelyen és ne arra amit akkor végeztünk amikor felvettek oda ( pl. mérnök asszisztens ----> folyamatmérnök) - Előfordulhat, hogy két munkahely közt hosszabb-rövidebb ideig nem dolgoztunk sehol. Természetesen erre nem szívesen hívnánk fel leendő munkaadónk figyelmét. Ez egyes esetekben elkerühető, ha nem írjuk ki a hónapot és napot csak az évet. példa: 2002 május szeptember 10. helyett csak Nem azt akarom ezzel mondani, hogy hazudjunk önéletrajzunkban - sőt azt ha egy mód van rá kerüljük - hanem azt, hogy ne feltétlenül hívjuk fel a figyelmet karrier-történetünk "sötét régióira". Ugyanakkor készüljünk fel arra az esetre is, ha az állásinterjún meg kell magyaráznunk az efféle kihagyásokat. Ügyeljünk arra, hogy ugyanazt a dátumformátumot használjuk következetesen egész önéletrajzunkon keresztül. Szavak használata önéletrajzunkban Önéletrajzunknak tükröznie kell tapasztalatainkat, képességeinket, erősségeinket és utalnia kell személyiségünkre. Ezért nem mindegy, hogy milyen szavakkal írjuk le előző munkahelyeinken végzett tevékenységeinket, tapasztalatainkat és eredményeinket. Jól meg kell fontolnunk milyen szavakat használunk, mert ez alapján alakul ki rólunk egy kép az olvasóban. Az alábbi szavak pozitív képet alakítanak ki írójukról: vezet, elindít, integrál, hozzájárul, koordinál, bevezet, létrehoz, demonstrál, végrehajt, megtervez, kifejleszt, felügyel, lehetővé tesz, megalapoz, menedzsel, kiképez, megvizsgál, elemez, azonosít, kezdeményez, ajánl, befolyásol, motivál, értékel, megold, fejleszt, felel stb. Ugyanakkor ügyeljünk arra, hogy ne túlozzuk el túlságosan jó tulajdonságaink hangsúlyozását mert ez visszatetszést kelthet. Kerüljük az olyan szavak használatát amelyeknek negatív jelentése van. Ezekből nem sorolok fel sokat kerülendő a koncentrálást azokra a dolgokra amik kerülendők. : - ) Ilyenek például: nincs, nem, kicsi, alacsony stb. Önéletrajz minta 3. számú melléklet 12

12 14.Fakitermelő vállalkozás működtetéséhez mely törvények ismerete szükséges? Társasági törvény A Társasági törvény az évi VI. törvény, (módosítva: évi LXI törvény) elfogadott gazdasági társaságokról szóló törvény. E törvény átfogja a társas gazdasági vállalkozások jelentős részét, kiterjedve az állampolgárok és gazdálkodó szervezetek, belföldiek és külföldiek gazdasági tevékenységére egyaránt. Erdészeti Biztonsági Szabályzat Erdészeti tevékenységet csak az Erdészeti Biztonsági Szabályzat szerint lehet folytatni. Erdészeti tevékenységnek kell tekinteni: valamennyi erdészeti vagy erdészeti jellegű szaporítóanyag-gyűjtési, fenyőmagpergetési, csemete és dugványtermelési, erdősítési, ápolási, erdőnevelési, fadöntési, gallyazási, hossztolási, darabolási, hasítási, kérgezési, aprítási, kézi és gépi közelítési, készletezési, rakodási és szállítási munkavégzést. Munkavédelmi törvény évi XCIII. törvény 15.Fakitermelő vállalkozásához készítsen reklám anyagot. Reklám: Az eladódót a vevő felé irányuló üzleti célú információ-kibocsátás, annak érdekében, hogy a vásárló attitűdjét és magatartását befolyásolja. ATL és BTL elemek. ATL (above the line): A vonal feletti kommunikáció. A médiában megjelenő hagyományos kommunikációra fordított összeg, melyet reklámköltségként számolnak el. A hirdetés ezen formája valamilyen médiumhoz kapcsolódik (rádió, tv, internet, újság, mozi, plakát). BTL (before the line): A vonal alatti kommunikáció. Azok a kommunikációs elemek, melyek nem tartoznak bele az ATL-ben megjelenő médiahirdetésekbe. Ilyen lehet a DM levél a vásárlásösztönzés, nyomtatványok. Azok a marketing-kommunikációs tevékenységek, amelyek nem tartoznak az ATL által lefedett klasszikus médiahirdetések körébe. (direkt marketing, személyes eladás, PR, vásárlás helyén történő reklámozás, szponzorálás, vásárok és kiállítások, nyomtatványok, eseménymarketing, vásárlásösztönzés). Az oktatási vállalkozások reklámozásának piacán célszerűbb a BTL eszközöket használni. BTL eszközök: Direkt marketing Vásárlásösztönzés Vásárláshelyi reklám Eseménymarketing, rendezvények Vásárok, kiállítások Szponzorálás Személyes eladás PR Nyomtatványok 13

13 Direkt marketing: Olyan - bárhol alkalmazható - interaktív módszer a marketing területén, mely egy vagy több reklámeszközt felhasználva olyan hatást ér el, ahol a választások és/vagy vásárlások száma mérhető. Célja nem csak a közvetlen értékesítés lehet. A promóciók lebonyolításánál a direkt marketing eszközök segítséget nyújthatnak. Az imázs erősítés legjobb módszere, mert jobb lehetőséget nyújt a termék megismertetésére, főként megkedveltetésére. Jellemzői: személyes hangvétel, folyamatos kapcsolattartás, hagyományos kommunikációs forma (megszólít, visszakérdez, felel a kérdésekre), lerövidíti az információáramlás idejét a piac és a vállalat között, bizonyos feltételek mellett bárhol alkalmazható, interaktív (párbeszéd a befogadó és a kibocsátó között), eredménye mérhető. Eszközei: telefonmarketing, tv-s vásárlás, postaládában elhelyezett anyagok, szórólapok, teletext, internet, direkt mail (DM). Direkt Mail: Kifejezetten az akció céljára készült levélküldemény, a Direkt Marketing legismertebb eszköze. Személyre szóló. Részei: boríték (amennyiben nem kelti fel az érdeklődést, bontatlanul a kukába kerül a küldemény), levél (a névre szóló levél bizalmasabb, formailag, tartalmilag meg kell, hogy feleljen a vállalat arculatának, tömör, világos megfogalmazás, esztétikus megjelenés), egyéb anyagok (tájékoztató, brosúra, minta stb., amely színesebb, igényesebb, és több információt tartalmaz, mint a levél), válaszadás eszköze (pl. válaszboríték, amellyel a válaszadási arány növelhető). Formai jegyei: a levélforma betartása, figyelemfelkeltő megjelenés, jó átláthatóság, könnyű olvashatóság, jó papírminőség, nem hosszú terjedelem, jó beazonosíthatóság, képek, vizuális elemek használata, sajátkezű aláírás, a vállalat címét, elérhetőségét tartalmazza. Tartalmi jegyei: pontos megszólítás, titulus, tömör, lényegre törő megfogalmazás, helyesírási hibáktól mentes, meggyőző, hiteles, válaszra, cselekvésre ösztönző, pontosan bemutatja az ajánlatot, udvarias, megfelelő hangnemet használ. Eseménymarketing: Olyan rendezvények levezetése, szervezése, melynek célja a márka/vállalat összekapcsolása egy egyedi, kellemes és szórakoztató élménnyel. Célja, hogy a vállalatot és/vagy a márkát egy kellemes élménnyel kapcsolja össze, hogy ennek révén pozitív képzettársítás alakuljon ki Jellemzői: nem konkrét eladási célzattal rendezik, a termékkel való közvetlen találkozás, az esemény attraktivitása: exkluzív ötletekkel felkelteni a figyelmet. A meghívottak köre: Vállalati munkatársaknak rendezett események: középpontban a vállalat áll, a dolgozók hangulatát, elkötelezettségét kívánják előmozdítani (csapatépítő tréningek) Partnereknek szóló programok: a vezetőket célozzák meg, fontos a luxus!! Fogyasztókat megcélzó rendezvények: cél a minél szélesebb rétegek bevonása, ezért hosszabb időre, és több helyszínre tervezik (pl. roadshow) Vásárok, kiállítások: Egy-egy gazdasági ágazat kínálatának és keresletének térben és időben koncentrált piaci találkozója. A vásárok és kiállítások speciális rendezvényeknek tekinthetők. Eléggé elmosódik ma már a két fogalom határa. A kiállítás az elért eredményeket kívánja bemutatni egy-egy területen. A vásár időszakos rendezvény azonos helyszínen, melynek célja az árucsere előmozdítása. Fajtái: általános vásár, szakvásár, többszakos vásár, vertikális szakvásár, horizontális vagy tematikus szakvásár, Vonzáskörzetük szerint: belföldi regionális, országos, Euro-regionális, globális vásárok. 14

14 Vásáron való részvétel célja lehet: Termékcélok: új termék bemutatása a piacon, terméktesztelés Ár-kondíciós célok: piaci árszint megismerése, az árrés lehetőségeinek felkutatása Disztribúciós célok: új piacok megismerése, új kereskedelmi kapcsolatok kialakítása, a meglévő kapcsolatok ápolása, megrendelések szerzése Kommunikációs célok: a márka megismertetése a piaccal, az arculat ismertté tétele, kapcsolatok ápolása Kutatási célok: piaci információk gyűjtése, konkurencia-vizsgálat, a vállalattal kapcsolatos attitűdök megismerése Szponzorálás: Pénzben vagy más formában eszközölt befektetés valamely tevékenységbe, amiért cserébe a befektető fél a tevékenységhez kapcsolódó, üzletileg kiaknázható kereskedelmi potenciálhoz jut. Vagyis: mindazon tevékenységeket jelenti, amelyek keretében egy vállalat pénz, eszközöket vagy szolgáltatást nyújt sport, kulturális vagy szociális szférában tevékenykedő személyek vagy szervezetek részére abból a célból, hogy a vállalati marketingkommunikációs célokat elérjék. 15

15 1. számú melléklet VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. amely létrejött egyfelől székhelye: cégjegyzékszáma: adószáma: bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma: mint megrendelő, 9. másfelől székhelye: cégjegyzékszáma: adószáma: bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma: mint vállalkozó között a következők szerint: A vállalkozó kötelezi magát, hogy... munkát a megrendelő számára elvégzi A vállalkozó a szükséges anyagokat e szerződés meghatározott mennyiségben és minőségben beszerzi A felek a vállalkozói díjat... azaz... forintban határozzák meg. A vállalkozói díj magában foglalja a tevékenységhez szükséges valamennyi munka-, anyag- és egyéb költséget; annak összege csak a teljesítéskor hatályos jogszabályok szerint fizetendő általános forgalmi adóval növelhető A megrendelő kötelezi magát, hogy a fenti 3. pontban megjelölt vállalkozói díjból e szerződés aláírását követő... banki napon belül átutal a vállalkozó bankszámlájára... azaz... forint előleget. 20. Amennyiben a megrendelő az előleg átutalását késedelmesen végzi, a vállalkozó teljesítésének határideje annyi nappal meghosszabbodik, ameddig a megrendelő késedelme tartott. 21. Ez a szerződés azon a napon lép hatályba, amikor az előleget a vállalkozó bankszámláján jóváírják A vállalkozó az előkészítést a szerződés hatálybalépését követő napon megkezdi. Kötelezi magát, hogy...legkésőbb... év... hó... napján... órájáig átadja a megrendelőnek A vállalkozó az anyagbeszerzésről legkésőbb a beszerzés napját követő munkanap... órájáig köteles a megrendelőt értesíteni. A megrendelő kötelezi magát, hogy az értesítést követő munkanap végéig a beszerzett anyagokat ellenőrzi és esetleges kifogásait nyomban megteszi. Az ellenőrzés elmulasztásából eredő kárt a megrendelő viseli. 24. A vállalkozó köteles a megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amelynek a szerződés teljesítésére kihatása lehet. 25. A megrendelő akivitelezést munkaidő alatt bármikor ellenőrizheti és kifogásait az ellenőrzéskor nyomban közölheti. A hibás teljesítésért azonban a vállalkozó akkor is felel, ha a megrendelő a kivitelezést nem ellenőrizte A szükséges szállítás időpontját a felek az elkészítés jelentése után közösen állapítják meg. Ez az időpont azonban nem lehet későbbi, mint elkészítés jelentésének a megrendelőhöz való megérkezését követő...-ik munkanap...-ik órája. 27. A megrendelő köteles a szállítás napján a szükséges munkahelyet alkalmas állapotban a vállalkozó rendelkezésére bocsátani. A vállalkozó díjmentesen használhatja a munkavégzéséhez szolgáltatásokat A megrendelő a helyszínre való szállítás előtt az elkészített munkát köteles megvizsgálni. Tiltakozhat a helyszínre való szállítás ellen, ha azt oly mértékben hibásnak tartja, hogy az 16

16 rendeltetésszerű használatra alkalmatlan. A helyszínre szállítás és beszerelés után a vállalkozó csak a fel nem ismerhető rejtett hibákért, valamint azokért a hibákért felel, amelyeknek oka a szállítás vagy a szerelés során keletkezett A megrendelő az előleg kifizetése után fennmaradó vállalkozási díjat számla ellenében az átvételtől számított... banki napon belül a vállalkozó bankszámlájára való átutalással köteles kiegyenlíteni A vállalkozó a terhére felróható késedelem esetén a vállalkozási díj napi 5 ezrelékének megfelelő késedelmi kötbért köteles fizetni. A megrendelő a vállalkozó késedelme miatt akkor állhat el a szerződéstől, ha a késedelem meghaladja a... naptári napot. Az elállást írásban kell közölni. 31. Ha a teljesítés akár a megrendelő elállása miatt, akár más a vállalkozónak felróható okból meghiúsul, a vállalkozó... százalék meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. 32. A késedelmi kötbér nem haladhatja meg a meghiúsulási kötbér összegét Amennyiben a megrendelő a szerződésen alapuló fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, évi 11% kamatot köteles fizetni Ezt a szerződést csak írásban lehet módosítani vagy felbontani. E körben jognyilatkozatot a megrendelő részéről..., a vállalkozó részéről... cégjegyzésre jogosult tisztségviselő tehet. 35. A berendezés előállítása és a teljesítés körében a megrendelő nevében... járhat el, aki gyakorolja az ellenőrzést és megteheti az ezzel kapcsolatos nyilatkozatokat. A vállalkozó a vele való kapcsolattartásra... jelöli ki. 36. E szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos közleményeket a felek fax üzenet formájában küldik meg egymásnak: 37. A megrendelő fax állomásának kapcsolási száma: A vállalkozó fax állomásának kapcsolási száma: Ha a felek között a teljesítés hibáját illető vita keletkezik, a felek a...-től kérnek szakvéleményt és kijelentik, hogy azt a jogvita eldöntésében irányadónak elfogadják A felek e szerződésből eredő mindennemű jogvita eldöntésére kikötik a... hatáskörét. 41. Ezt a szerződést a felek egyetértően elfogadták és cégjegyzésre igazoltan jogosult képviselőik aláírták. 42. Kelt... év... hó... napján a Megrendelő képviseletében a Vállalkozó képviseletében 17

17 2. számú melléklet MUNKASZERZŐDÉS (határozatlan időtartamra) 3. amely létrejött egyrészről a... (a munkáltató megnevezése),... (székhely),... (a cégjegyzéket vezető bíróság, és a cégjegyzék száma vagy ha a jogszabály más nyilvántartási formát ír elő, a nyilvántartást vezető szerv, és a bejegyzés száma), mint munkáltató, 4. másrészről... (név),... (leánykori név),... (lakcím)... (születési hely, idő),... (anyja neve),... (TAJ szám),... (adóazonosító szám), mint munkavállaló között, az alábbi feltételekkel: A munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkáltató a munkavállalót... év... hó... napjától kezdődően, határozatlan időtartamú munkajogviszony keretében foglalkoztatja, a jelen munkaszerződésbe foglaltak szerint A munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkavállaló 7. munkaköre: A munkáltató és a munkavállaló egybehangzóan kijelentik, hogy a munkáltató a munkaszerződés megkötését megelőzően ismertette a munkavállalóval a munkakörébe tartozó feladatokat. A munkáltató a szerződés megkötésével egyidejűleg átadja a munkavállaló számára a munkaköri leírását A munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkavállaló havi bruttó személyi alapbére:... Ft A munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkavállaló 11. munkavégzésének helye: A munkáltató tájékoztatja a munkavállalót, hogy vele szemben a munkáltatói jogkör gyakorlására a... munkakörű (beosztású) vezető jogosult, de az utasítási és az ellenőrzési jog gyakorlása a... munkakörű (beosztású) vezetőt is megilleti A munkavállaló kijelenti, hogy a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a munkáltató tájékoztatta a Munka Törvénykönyv 76. (7) bekezdésében felsorolt feltételekről A jelen munkaszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyve, a kollektív szerződés, és az egyéb munkaviszonyra vonatkozó szabályok rendelkezései az irányadóak. 15. Kelt:...,... év... hó... nap munkáltató munkavállaló 18

18 3. számú melléklet SZEMÉLYES ADATOK Név Minta János Lakcím 1111 Budapest, Minta u.2 Telefon Családi állapot Egyedülálló Születési idő SZAKMAI TAPASZTALAT Munkavégzés ideje 2007 szeptember Munkáltató Humánus Kft. Ágazat Humán erőforrás tanácsadás Munkakör / betöltött pozíció Tanácsadó Főbb feladatok és tevékenységek Elégedettség-felmérés Teljesítményértékelési rendszer bevezetése Munkatársak értékelése, motiválása Munkavégzés ideje Munkáltató Ágazat Munkakör / betöltött pozíció Főbb feladatok és tevékenységek 2002 szeptember május Ecce Homo Kft. Humán erőforrás tanácsadás Asszisztens Tanácsadói feladatok előkészítése Háttérelemzések készítése az egyes projektekhez EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK HR Klub szervezése TANULMÁNYOK Oktatási intézmény neve Szakirány A végzettség megnevezése NYELVTUDÁS Nyelvismeret szintje Nyelvismeret szintje JOGOSÍTVÁNY TÍPUSA Budapesti Gazdasági Főiskola Humán erőforrás Közgazdász Angol tárgyalóképes Német - középfok B 19

A teljesítés ideje. Teljesítés ideje a szerződésben

A teljesítés ideje. Teljesítés ideje a szerződésben A teljesítés ideje Általában a szerződés tartalmazza Ha a teljesítés ideje nincs meghatározva, bármelyik fél a másik fél egyidejű teljesítését követelheti, ingyenes szerződés esetében a jogosult a kötelezettet

Részletesebben

2010. [0874-06 Modul: Kisvállalkozások alapítása, működtetése, Kisosz Békés Megyei Szervezete Békéscsaba. megszüntetése]

2010. [0874-06 Modul: Kisvállalkozások alapítása, működtetése, Kisosz Békés Megyei Szervezete Békéscsaba. megszüntetése] 2010. Kisosz Békés Megyei Szervezete Békéscsaba CZIBULA ZOLTÁN közgazdásztanár [0874-06 Modul: Kisvállalkozások alapítása, működtetése, megszüntetése] Kidolgozott szóbeli vizsgatételek 1. Önnek vállalkozási

Részletesebben

1. Hivatkozás valamilyen új körülményre (pl.: új termék bevezetése, termékskála bővítése, új cég megalakulása stb.) - 1 -

1. Hivatkozás valamilyen új körülményre (pl.: új termék bevezetése, termékskála bővítése, új cég megalakulása stb.) - 1 - 1. Egy nemzetközi vendéglátó-ipari bemutatón járt, ahol néhány kiállított termék felkeltette érdeklődését. Ezekről a termékekről katalógust is hozott, amelyet megmutatott a főnökének. Tőle azt a feladatot

Részletesebben

Gazdálkodási ismeretek

Gazdálkodási ismeretek Gazdálkodási ismeretek 1. A vállalkozás fogalma A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalja a felmerülő

Részletesebben

Gazdálkodási ismeretek

Gazdálkodási ismeretek 1 Gazdálkodási ismeretek 1. A vállalkozás fogalma A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalja a felmerülő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Ismerőse tanácsot kér Öntől, saját vállalkozást tervez, milyen feltételeket kell biztosítania leendő vállalkozásához? 1. Milyen alapvető szempontokat

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

1. A gazdasági társaságok közös jellemzői és fő típusai

1. A gazdasági társaságok közös jellemzői és fő típusai VÁLLALKOZÁS JOG 1. A gazdasági társaságok közös jellemzői és fő típusai 1.1. A gazdasági társaságok közös jellemzői A gazdasági társaságok tulajdonképpen sajátos polgári jogi szerződések, amelyek több

Részletesebben

MUNKAANYAG. Barna Anikó. Vállalkozások, vállalkozási formák gazdasági és jogi háttere. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Barna Anikó. Vállalkozások, vállalkozási formák gazdasági és jogi háttere. A követelménymodul megnevezése: Barna Anikó Vállalkozások, vállalkozási formák gazdasági és jogi háttere A követelménymodul megnevezése: Népi kézműves vállalkozás működtetése A követelménymodul száma: 1004-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Jogi ismeretek. Készítette: dr. Gaál Nóra. Lektorálta: Dabasi Halász Zsuzsanna. Miskolc, 2008. civil szervezetek munkatársai részére

Jogi ismeretek. Készítette: dr. Gaál Nóra. Lektorálta: Dabasi Halász Zsuzsanna. Miskolc, 2008. civil szervezetek munkatársai részére MINŐIES Miskolci Nőknek is Esélyt ALAPÍTVÁNY 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., E-mail: minoies@freemail.hu Adószám: 18445554-1-05, Bankszámlaszám: 56100048-11052960 Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 00192-2008.

Részletesebben

Előszó. Lépjen be velünk egy új világba! Kovács Mátyás a Körös-Völgye Alapítvány ügyvezető igazgatója

Előszó. Lépjen be velünk egy új világba! Kovács Mátyás a Körös-Völgye Alapítvány ügyvezető igazgatója Előszó Tisztelt partnerünk/leendő partnerünk! Az alábbi kiadvány eredeti terveinktől eltérően azért nem könyv formájában készült, hogy ne a könyvespolcon landoljon, hanem a napi gyakorlatban, mintegy munkafüzetként

Részletesebben

Vállalkozás alapítása

Vállalkozás alapítása gyakorlati tanácsok kezdőknek ingyenes e-book a Vállalkozás-online.hu-tól 2006, Vállalkozás-online.hu Jogi nyilatkozat Ezen e-book tulajdonosát a kiadó felhatalmazza, hogy ingyenesen, változatlan formában

Részletesebben

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT!

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! Készült: a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága, valamint a Fővárosi Közgyűlés Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

1. tétel - A gazdasági vállalkozások célja, környezete

1. tétel - A gazdasági vállalkozások célja, környezete 1. tétel - A gazdasági vállalkozások célja, környezete A gazdasági vállalkozás fogalma : Gazdasági vállalkozáson olyan egyéni vagy társas szervezetet értünk, melynek a piaci környezetben önálló célja van,

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ A Diákhitel Központ Zrt. Médiatervezési és médiavásárlási, valamint az ehhez szükséges ügynökségi szolgáltatások ellátása elnevezésű hirdetmény közzétételével induló gyorsított,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

Kölcsönügyletekre vonatkozó üzletszabályzata

Kölcsönügyletekre vonatkozó üzletszabályzata HYPO ALPE-ADRIA LEASING Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kölcsönügyletekre vonatkozó üzletszabályzata Elfogadva: 2010. augusztus 2. 1 FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE A jelen Üzletszabályzat megismerése

Részletesebben

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Magyarország Tel: +36 63510360 Fax: +36 63510332 E-mail: kvitars@szentes.hu Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI

Részletesebben

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. KERESKEDELEM, VÁLLALKOZÁS, ÜGYVITEL KOZMÁNÉ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezik mindazon szolgáltatási keretszerződésnek (a továbbiakban: Keretszerződés)

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére. módosításokkal egységes szerkezetben

VÁLLALKOZÓI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére. módosításokkal egységes szerkezetben VÁLLALKOZÓI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2015. március 27-től TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 II.

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor A munkavégzés keretei jogviszonyok

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor A munkavégzés keretei jogviszonyok dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor A munkavégzés keretei jogviszonyok 1. oldal Tartalomjegyzék dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor A munkavégzés keretei jogviszonyok... 1 1. Bevezetés, célkitűzés... 3 2. A

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2013. szeptember 1. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben

Praktikus információk esélyegyenlôségre érzékeny mikrovállalkozásoknak 2008.

Praktikus információk esélyegyenlôségre érzékeny mikrovállalkozásoknak 2008. Praktikus információk esélyegyenlôségre érzékeny mikrovállalkozásoknak 2008. SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 2008. Szerzôk: Gárdián Szilvia Horváth Anna Dr. Laczkó Zsuzsa Sellei Anna Dr. Soltész

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

0886-06 Általános vállalkozási feladatok

0886-06 Általános vállalkozási feladatok Békéscsabai Regionális Képző Központ 0886-06 Általános vállalkozási feladatok modulfüzet Verzió: 1.0 Összeállította: Kiss Árpád Lektor: Nagy Mihály A modul címe: 0886-06 Általános vállalkozási feladatok

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2014. április 23. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben

Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez

Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez Tartalomjegyzék 1. Vállalkozások... 4 1.1. Egyéni vállalkozások...

Részletesebben