Budapesti XXI. Kerületi Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola intézményvezető PÁLYÁZAT. A KÖZIGÁLLÁS-on

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti XXI. Kerületi Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola intézményvezető PÁLYÁZAT. A KÖZIGÁLLÁS-on"

Átírás

1 Emberi Erőforrások Minisztere Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola 3. emelet 1117 Budapest, Fehérvári út 10. KLIK/300/333-12/2013 Budapesti XXI. Kerületi Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola intézményvezető PÁLYÁZAT A KÖZIGÁLLÁS-on a pályázati adatbázisban KLIK/300/333-12/2013 azonosítószám alatt június 5-én megjelentetett pályázati felhívásra megpályázom a Budapest XXI. Kerületi Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola intézményvezetői állását. Kaló Ferenc Munkahely: Mobil: f Budapest, július 4.

2 Tartalomjegyzék 1. Szakmai önéletrajz 3 2. Nyilatkozatok 2.1 Hozzájárulás a pályázati anyag sokszorosításához, továbbításához Hozzájárulás a személyes adatok pályázattal összefüggő kezeléséhez 6 3. Helyzetelemzés Az iskola osztályszámai és képzési formái Személyi feltételek alakulása Tárgyi feltételek alakulása Pedagógiai munkánkról, eredményeinkről Leonardo program a TEMPUS Közalapítványnál Intézményi Minőségirányítási Program Iskolai szinten TISZK szinten (Dél-Budai TISZK) Szakképző iskolák országos szintjén Tehetséggondozás, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségnevelés Az iskola kapcsolatrendszere Vezetői program, fejlesztési elképzelések 27 Mellékletek Erkölcsi bizonyítvány Oklevél másolatok (4 db) Munkáltatói igazolás legalább 5 éves szakmai gyakorlatról 2

3 Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név: Kaló Ferenc Szül. hely és idő: Budapest, 196 Anyja neve: Lakcím: Telefon: munkahelyi: / mobil: fe Iskolai végzettségek - Szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető oklevél (BME, 2013) - Okleveles angoltanár (MA) egyetemi szintű oklevél (Miskolci Egyetem, 2011) - Angol szakos nyelvtanár főiskolai oklevél (Miskolci Egyetem, 2005) - Villamos üzemmérnöki és műszaki tanári oklevél (Kandó Kálmán Műszaki Főiskola Budapest, 1992) - Laptördelő és képszerkesztő OKJ-szakképesítés (Iparművészeti Főiskola, 1998) Továbbképzések, tanfolyamok, kitüntetések - Arany Katedra emlékplakett (2008) - Két szintű érettségi vizsgáztató tanári akkreditált továbbképzés angol nyelvből és informatikából (2005) - Módszertani továbbképzés angol nyelvből, Seregélyes 1999, Veszprém 1998 (MKM-program keretében, a Világbank támogatásával) - Autonomous Learning módszertani továbbképzés a Comenius 3.2 program keretében Helsinki, Szakmai tevékenység 2008 jelenleg is: A Kossuth műszaki igazgatóhelyetteseként tantárgyfelosztás készítése, szakmai vizsgák szervezése, szakmai versenyek koordinálása, szakképzős évfolyamok tanügy-igazgatási feladatai, melynek során gyakorlatot szereztem a KIR, FŐKIR és F2 rendszerek kezelésében. Tanulók iskolán kívüli gyakorlatának szervezése. Szakmai munkaközösségek irányítása. Műszaki beszerzésekben való közreműködés, az iskolai weblap adminisztrálása : A TÁMOP projektben a Kossuth intézményi programfelelőse jelenleg is: főállású tanár a Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskolában, ezen belül műszaki igazgatóhelyettes 2008-tól. Kezdetben számítástechnika, informatika, angol nyelv, majd szakmai angol nyelv tanítása. Az utóbbi években a külföldi gyakorlatra induló szakképzős tanulók szaknyelvi és kulturális felkészítése is. 3

4 1997-ig: Angol nyelv, számítástechnika oktatása vállalkozóként, főként az ADU Csepel tanfolyamain : Villamos gépek tantárgy tanítása a Budapest, XX. kerületi Eötvös Loránd Szakközépiskolában Nyelvvizsgák Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) Angol felsőfokú állami nyelvvizsga Orosz középfokú állami nyelvvizsga Egyéb B-kategóriás jogosítvány Budapest, július 04. Kaló Ferenc 4

5 1. Nyilatkozat Alulírott Kaló Ferenc, mint pályázó hozzájárulok a teljes pályázati anyagomnak a sokszorosításához és továbbításához, 3. személlyel közléséhez. Budapest, július 04. Kaló Ferenc 5

6 2. Nyilatkozat Alulírott Kaló Ferenc, mint pályázó hozzájárulok a személyes adataimnak pályázattal összefüggő kezeléséhez. Budapest, július 04. Kaló Ferenc 6

7 3. Helyzetelemzés A Budapest XXI. Kerületi Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola székhelye 1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 12. és egy telephellyel rendelkezik 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 203. alatt (tanhangár). Az iskola január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KLIK) Szakképzés-szervezési Főosztályának égisze alatt működik, mint a KLIK önálló jogi személyiséggel bíró szervezeti egysége. Gazdálkodási feladatait jelenleg a KLIK 3. számú Gazdálkodást Ellátó Osztálya (GEO) látja el. A július 31-én kelt alapító okiratunk alapján az intézmény által ellátandó tevékenységek és szakfeladatok az alábbiak: Az intézmény alaptevékenységei Szakágazati besorolása: Szakmai középfokú oktatás Alap szakfeladat: Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) További szakfeladatai: Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás 7

8 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alap, illetve speciális feladatai: A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet 4. -ában foglalt könyvtári feladattal kapcsolatban az iskolának sem kiadása, sem bevétele nem keletkezik. Feladatmutató: nappali rendszerű iskolai oktatás, nappali rendszerű felnőttoktatás férőhelye: 1000 Nem nappali rendszerű felnőttoktatás férőhelye: 200. Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek M.n.s. egyéb felnőttoktatás Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Vállalkozási tevékenység Az intézmény az állami feladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet nem folytat. Befolyásszerzés nincs. 8

9 3.1 Az iskola osztályszámai és képzési formái Az érettségire felkészítő évfolyamokon (9 13.) évfolyamonként 1 magyar-angol kéttannyelvű, 2 nyelvi előkészítő és 1 négy évfolyamos szakközépiskolai osztályunk van, az idei 10. évfolyam kivételével, mivel tavaly nem sikerült a második magyar nyelvű osztályt elindítanunk. A kéttannyelvű képzést 1998-ban indítottuk és amerikai vendégtanárok segítségét igénybe véve azóta is sikeresen működtetjük. A Világ-Nyelv program indulásától, 2004-től vannak NYEK-es osztályaink és az ezekben az osztályokban végzők közül is többen szereznek kéttannyelvű bizonyítványt. A kéttannyelvű osztályokban végzetteknél évek óta 80% körüli az emelt szintű jeles angol érettségi eredmény. Szerencsére az induló 9. osztályoknál az említett kivételt leszámítva nincsenek jelentős beiskolázási gondjaink, minden évben, minden osztálynál két-, háromszoros túljelentkezés volt szeptemberétől a korábbi gépész szakmacsoportot kifuttatva, minden osztályunkban közlekedési szakmacsoportos alapozást végeztünk, mely 2013-tól szintén kifutóvá vált. A szakmacsoportos alapozó oktatásra szánt időkeret óra. A szakmacsoportos alapozó gyakorlatot 8 12 fős csoportokban tanítjuk. Ez a feltétele az érettségi utáni szakmai képzésbe való beszámításnak, ami a fenntartó elvárása. A szakmacsoportos alapozó oktatás idején elsajátított és igazolt ismereteket az OKJ-s képzés során beszámítjuk, a 2 éves szakképzés időtartama 1 évre rövidül. Ez először a 2012 júniusában érettségiző négy évfolyamos osztályunkban végző tanulók esetében történt meg. A szakmacsoportba tartozó szakképesítések megalapozása érdekében a most meglévő minden osztályunkban a fővárosi egységes szakmacsoportos kerettanterv szerinti tartalommal tanítjuk az alapozó ismereteket. A szakmacsoportos alapozó oktatás az érettségi utáni szakképzés megalapozásán túl lehetőséget nyújt a kiválasztott szakmacsoport közös szakmai elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, készségek, képességek fejlesztésére, a pályaválasztási döntés és szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére. A magyar tanítási nyelvű és a nyelvi előkészítő osztályok óraterve és tananyagterve a közlekedés-technikai, a kéttannyelvű osztályok óraterve a közlekedés-üzemviteli kerettanterv óraszámai és tananyagterve alapján készült. A 2013/2014-es tanévtől a közlekedési 9

10 szakmacsoportos alapozást már az új közlekedési és közlekedésgépész ágazati alapozás váltja majd felmenő rendszerben. Jelentős eredménynek tartom, hogy az elmúlt években az érettségi előtti osztályok tanulmányi átlaga lassú ütemben ugyan, de töretlenül javult, és a lemorzsolódás minimális (átlagban 1 % körüli). Most pl. az érettségire készítő osztályainkban az átlaglétszám: 323 fő, nem fogynak el az osztályaink. Érettségi utáni szakképzésünkben a TISZK-ek létrehozása nem okozott akkora változást, mint általában a szakközépiskoláknál, mert az érettségi utáni szakképzést is megtarthattuk. Az utóbbi tanévekben a következő szakmákat tanítjuk: autóelektronikai műszerész repülőgép-szerelő (2013-tól: repülőgépész) repülőgép-műszerész (2013-tól: avionikus) szállítmányozási ügyintéző. A repülőgépes szakmákat az országban egyedüliként oktatjuk, a repülős cégekkel szinte napi kapcsolatban vagyunk. Sajnos három évvel ezelőtt le kellett mondanunk az egyébként jó elhelyezkedési lehetőséget biztosító légi közlekedésüzemvitel-ellátó szakmáról, mert a MALÉV GH kivonult a képzésből. Autós területen a TISZK-en belül meg kellett osztanunk a szakmákat a Fáy András Szakközépiskolával, ezért most nem indíthatunk autószerelő és autótechnikus képzést, pedig ezen szakmák személyi és tárgyi feltételei nem különböznek az autóelektronikai szakmáétól. E tanévben az érettségi utáni szakképző évfolyamainkban az átlag osztálylétszám 27 fő volt, ami az első félév végére 26 főre csökkent. A lemorzsolódás mögött az esetek többségében a tanuló munkába állási lehetősége áll. Sajnálatos tény, hogy szakképzős tanulóink többsége a tanulás mellett diákmunkát is végez. Az autós és repülős vállalatokkal való szoros együttműködésnek köszönhetően minden tanévben fő tanulószerződéses tanulónk van, amit jelentős eredménynek tartok. A duális képzést valósítjuk meg. Utoljára 6 évvel ezelőtt szerveztünk és tartottunk felnőttképző tanfolyamot korábban végzett repülőgép-szerelőknek, de az új életkori megkötések miatt ezen a területen ismét lépnünk kell. 10

11 3.2 Személyi feltételek alakulása Iskolánkban mindig nagyon alacsony volt és június 30-ig tekintve ma is alacsonynak mondható a fluktuáció. A személyi változások általában nyugdíjazással függtek össze. Más középiskolákkal összehasonlítva tantestületünkben egészségesebb a nők férfiak aránya. (36 fő férfi). Sajnos az 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről árnyalja ezt a képet, mivel most tanév végén 15 kollégát kellett egyszerre búcsúztatnunk kényszernyugdíjazásuk miatt. Az erre a tanévre készült tantárgyfelosztásból adódóan a nevelőtestület létszáma 76 fő volt, ebből a szakoktatók száma 13 fő volt. A pedagógiai programunkban vállalt feladatainkhoz a személyi feltételeket idáig biztosítani tudtuk, de néhány esetben speciális szakmai tantárgyak esetén csak óraadók alkalmazásával. Továbbképzési programunkat és beiskolázási terveinket úgy alakítottuk, hogy elsősorban a főiskolai végzettséggel rendelkező kollégák szerezzenek egyetemi végzettséget, és hogy mindenki teljesíteni tudja továbbképzési kötelezettségét. A kéttannyelvű képzésünk miatt kulcskérdés az angol anyanyelvi tanárok biztosítása, amit az ESI (Educational Services International) szervezettel együttműködve tudunk megoldani. (A szervezetnek államközi egyezménye van az EMMI-vel.) Már több mint egy évtizede 2-3 fő felsőfokú végzettségű amerikai tanár segíti munkánkat az angol nyelvi képzés területén, és ők természetesen a NYEK-es osztályokban is tanítanak. Az iskola életének egészét tekintve lényeges változásokat hozott a Dél-Budai TISZK Gazdasági Szervezetének megalakítása szeptember 1-jén, majd a fenntartóváltás január 1-jén. Intézményünk korábban önállóan gazdálkodó volt és az önálló gazdálkodással járó ügyviteli munkát a gazdasági vezető irányításával a gazdasági iroda dolgozói látták el. Jelenleg 1 fő gazdasági ügyintéző biztosít kapcsolatot a GEO és az iskola között, akinek a munkája rendkívül összetett, csak abban bízhatunk, hogy az informatikai háttér erősítésével a kívánt munka elvégezhető lesz. A GSZ/GEO előtti években iskolánknak önálló, teljes státuszú szabadidő szervezője és 0,5 státuszú ifjúságvédelmi felelőse volt megelégedésünkre. A változást figyelembe véve bízunk a Koordinációs Iroda olyan irányú fejlesztésében, ami tanulóink érdekeit jó színvonalon kiszolgálja. 11

12 3.3 Tárgyi feltételek alakulása Az önálló gazdálkodású években az intézmény működtetése tervszerű és folyamatos volt, tartozásunk nem volt és pl. előrehozott támogatás igénylésére sem szorultunk rá. Gazdálkodásunkban fennakadás nem volt, készletbeszerzéseinket takarékosan oldottuk meg. Tanműhelyeinket sok esetben saját kivitelezésben folyamatosan újítottuk fel és évről-évre jelentős fejlesztéseket valósítunk meg az átvett szakképzési pénzeszközöknek és az elnyert decentralizált pályázatoknak köszönhetően. A közismereti terület szerény eszközigényét költségvetési forrásból, a műhely fejlesztését szakképzési alap terhére, az épület-felújításokat pedig a fenntartó által biztosított felújítási alapból finanszíroztuk. Az utolsó 5 évben 86,7 millió forint szakképzési fejlesztési hozzájárulást kaptunk közvetlenül a vállalatoktól. Az elmúlt időszak nagyobb beruházásai, felújítási munkái: ös terem felújítása - ablakcsere az épület új szárnyán - szerszámkészletek vásárlása - MIXI eszközök és szoftver beszerzése - kipufogógáz-elszívó rendszer kiépítése - LAUNCH X431 TOP rendszerteszter beszerzése - BOSCH FSA 760 gépjármű-diagnosztikai eszköz beszerzése a tavalyi decentralizált pályázat során - 3 db Skoda típusú gépkocsi oktatási célú beszerzése - Dízel CR vizsgáló beszerzése - CARMANscan rendszerteszter vásárlása - informatikatermek gépparkjának cseréje - optikai adatátvitel oktatását elősegítő eszközök beszerzése - hanggenerátor beszerzése és a digitális adatátvitel oktatásához szükséges rendszer fejlesztése - video-endoszkópos vizsgálórendszer beszerzése - 18 gyakorlati munkahely kialakítása repülős területen a 2006-os moduláris képzés követelményeinek megfelelően - repülőgép-hajtóművek tárolására, bemutatására kialakított 80 m 2 -es előtető készítése - betonozott nyűgöző helyek kialakítása (MI-8, MI-1, Piper) 12

13 - műhelyek udvari frontján nyílászáró-csere - repülőgépek állagmegóvási munkái (AN-2, MI-1, MI-8) - interaktív oktatási rendszer kiépítése a MI-8 fedélzetén. 3.4 Pedagógiai munkánkról, eredményeinkről Pedagógiai munkánk keretét iskolánk Pedagógiai Programja adja, melyet idén átdolgoztunk az új kerettanterveknek megfelelően. Az egyes szakmai területeken a munkaközösségek fogják össze a hosszabb távú tervező munkát és a napi tevékenység szervezését is. Az iskolai munkatervünket, programokat a munkaközösségek havi és éves terveivel egyeztetve alakítjuk ki. Sem a munkaközösségeken, sem pedig a tantestületen belül nem uralkodott el a megelégedettség, sokszor vitákon keresztül jutunk el egy feladat, probléma megoldásához, és ezt jónak tartom, ez lehet a fejlődés záloga. Az iskolai kollektívánkra mindig is jellemző volt az előrelátás, az új utak keresése, a kezdeményezés, az olyan többletmunkák vállalása, melyben azt láttuk, hogy a befektetett energia majd a későbbiekben megtérülhet. Pl.: - helyi tantervkészítés - kabinetek fejlesztése - repülőgép-szerelő felnőtt tanfolyam előkészítése és megtartása - tanulóink szaktárgyi versenyekre történő felkészítése - tantermek, műhelyek, laborhelyiségek kialakítása, átrendezése Természetesen minden iskolának diákjai sikere az igazi siker. Kollégáim munkáját dicséri, hogy biztosan minden területről tudnék kisebb-nagyobb sikereket említeni. Ez azért is nagyon fontos, mert meggyőződésem, hogy az iskolai élet szinte minden mozzanatának hátterében ott kell, hogy legyen a tanári munka, pedagógiai irányítás vagy nevelői segítség. Az iskola minden tanulója és dolgozója legyen büszke azokra az évente ismétlődő, sok tanulói és tanári munkát igénylő, rengeteg tanulót megmozgató eseményekre, melyekről tudom, hogy kevés iskola képes ilyeneket hasonló színvonalon megvalósítani. Ide sorolható hagyományos kulturális rendezvényünk, a Kossuth-est a Munkásotthonban, a szalagavató a Sportcsarnokban, vagy a Kossuth-nap. Miért ne hinnénk el a Csepp TV munkatársainak, amikor azt mondják, hogy ezek a kerületi középiskolák rendezvényei között a legszínvonalasabb rendezvények? Említettek közül a Kossuth-esteket tartom külön 13

14 kiemelendőnek, hisz 1992 óta már a 21.-et tartottuk és minden évben tanulónk lépett színpadra, tavaly 176 fő. Ezt azért tekintem nagyon fontosnak, mert szereplési, bemutatkozási alkalmat, tehetsége kibontakoztatásának lehetőségét teremti meg annak a tanulónak is, akit a tantárgyi sikerek ritkábban, vagy egyáltalán nem érintenek meg. Hasonló okból fontosak sportsikereink atlétikában, evezésben, kosárlabdában, röplabdában, stb. Szerencsére sok tantárgyi területen is kiemelkedő eredményeket értek el tanulóink. Pl.: A 2009/2010-es tanévben az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny döntőjében, a közlekedési szakmacsoportban 4 db 1 3. helyezést értek el tanulóink, amivel iskolánk elnyerte a minisztérium vándorserlegét, mint a szakmacsoportjában országosan legjobb eredményt elérő szakközépiskola a 2010/2011-es tanévben az OSZTV-n egy 1. és egy 4. helyezést értünk el (mellette még 7. és 10. hely) A 2012/2013-as tanévben az OSZTV-n iskolánk hozta el az első három helyet közlekedés-elektronika területen 2009-ben az AOE-Bosch országos tanulmányi versenyen iskolánk csapata 3. helyezést ért el Évente tanulónk indul a GORDIUSZ matematika versenyen, ahol néhányan területi szinten 1 3. helyezést értek el és volt már országos döntőbe jutott tanulónk is. 2 fő 12. osztályos tanulónk rendszeres látogatója a Központi Fizikai Kutatóintézet tanfolyamainak és tavaly egy tanulmányúton voltak Svájcban a részecskegyorsítóban. A szakképző évfolyamon végző tanulóink kb. 30%-ának adunk ki Europass bizonyítványt. 14

15 Külön kiemelendők az angol nyelv területén elért eredményeink: 2011/2012-es tanév OKTV 2. fordulójába továbbjutott 3 tanuló Fővárosi angol nyelvű szavalóverseny: 3. helyezés 2010/2011-es tanév OKTV 2. fordulójába továbbjutott 2 tanuló Fővárosi angol nyelvű szavalóverseny: 1. helyezés Fővárosi angol nyelvű kreatív íróverseny: 2. és 3. helyezés Országos angol nyelvi civilizációs verseny: 4. helyezés Az előző tanév 1. helyezettjeként házigazdái voltunk a fővárosi kéttannyelvű szakközépiskolák angol nyelvi versenyének. Rendezőként nem indítottunk csapatot. 2009/2010-es tanév OKTV 2. fordulójába továbbjutott 2 tanuló Fővárosi angol nyelvű szavalóverseny: 4. helyezés Fővárosi angol nyelvű kreatív íróverseny: 2. helyezés Országos angol nyelvi civilizációs verseny: 4. helyezés Fővárosi kéttannyelvű szakközépiskolák angol nyelvi versenye: évfolyam: 2. helyezés évfolyam: 1. helyezés Jó eredményeket értek el tanulóink a különböző fővárosi és kerületi tantárgyi versenyeken is. Pl.: 1. helyezés a fővárosi Horváth Mihály történelem versenyen szinte minden évben 1 2. helyezés a Vécsey János kollégium ének-zenei versenyén és mesemondó versenyén 3. helyezés a Deák Ferenc Budapesti Mesemondó versenyen 2. helyezés a Benedek Elek Budapesti Vers- és Prózamondó versenyen országos Amatőr filmesek Fesztiválján legjobb paródia cím Egyéb területeken is szép sikerekről számolhatok be: területi elsősegélynyújtó versenyen szinte minden évben 1 2. helyezés budapesti elsősegélynyújtó versenyen 3. helyezés országos elsősegélynyújtó versenyen 7. helyezés területi és budapesti Katasztrófavédelmi versenyeken 1 2. helyezés évente 2 alkalommal szervezünk iskolánkban véradást fő részvételével. 15

16 A budapesti szakközépiskolai átlagot lényegesen meghaladó eredményeket értek el tanulóink a Mérei Ferenc Pedagógiai Intézet által szervezett 9. osztályos bemeneti mérésekben, és szintén a szakközépiskolai átlagot messze meghaladó átlagot produkáltak a 10. évfolyamos követő méréseknél vagy országos kompetencia mérések során is. (angol, matematika, történelem) A Mérei Intézet utolsó, 2010-ben végzett 10. osztályos követő mérése alapján a kéttannyelvű szakközépiskolák között 1. helyezést értünk el, de a többi területen is az elsők között végeztünk. Iskolánkban az előkészítő évfolyamos program relatíve sikeresnek mondható, mivel hozzáadott érték tekintetében évek óta stabilan az első harmadban szerepelünk (magyar-angol kéttannyelvű osztályunkkal pedig kifejezetten a legjobbak között vagyunk, lásd 1. ábra.) 16

17 1. ábra. Követő mérés nyelvi eredmények szeptember Forrás:http://www.budapestedu.hu/data/cms133460/Fov_koveto_2010_nyelv_elemzes_ pdf Az utóbbi években arra is volt példa, hogy nyelvi előkészítő osztályos tanulóink a kéttannyelvűhöz hasonlóan idegen nyelven érettségiztek informatikából, illetve fizikából, matematikából. Minden tanévben bemutató órák tartásával kapcsolódunk be a Fővárosi Pedagógiai Napok rendezvénysorozatába. 17

18 Köszönet illeti a kollégákat azért az áldozatos munkáért, amely nélkül a fenti és a fel nem sorolt eredmények nem születhettek volna meg. A személyiségfejlesztéssel és közösségfejlesztéssel 2013-ban megújult Pedagógiai Programunk is részletesen foglalkozik és ebben a tevékenységben nagyon fontosnak tartom az osztályfőnök szerepét, hisz a meghatározó tanulói közösség az osztályközösség. Az osztályfőnökön múlik, hogy az osztályfőnöki órák témáinak megválasztásával igazodjanak a tanulók, az adott közösség főbb problémáihoz az életkori sajátosságokat figyelembe véve, sokszínű, tartalmas programok szervezésével hozzájáruljon a tanulók sokoldalú személyiségfejlesztéséhez, értékrendjük, kellő toleranciájuk kialakításához, felismeri-e a tanulók problémáit, a deviáns eseteket, megtalálja-e a megoldáshoz vezető utat. Az osztályfőnöki tevékenység kiemelkedő fontosságú, és a pedagógus életpálya modell bevezetésével ez anyagiakban is jobban megnyilvánul majd. A Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata rögzíti az iskolai és az osztály diákbizottságok jogait és kötelezettségeit. A DÖK éves munkaterv alapján dolgozik, mely a tanévet megelőző Kossuth-táborban kerül megtervezésre, majd szeptember 30-ig (kiegészülve az osztályok aktuális javaslataival, programjaival) fogadja el az IDB. Az IDB a tanév során kéthetente vagy gyakrabban ülésezik. Tankönyvtámogatás elosztásakor, segélyezés, jutalmazás, fegyelmi ügyek esetén a diákönkormányzat gyakorolja jogait. A Diákönkormányzat szervezi az évente megrendezendő DÖK-tábort, a Kossuth- nap programját, részben a Kossuth-est és a gólyatábor programjait, a farsangot, a papírgyűjtést, stb. Diákönkormányzatunk évről-évre sikeresen vett részt a Fővárosi Önkormányzat Oktatási Bizottsága, valamint a Csepeli Önkormányzat által meghirdetett szabadidős és kulturális tevékenységek támogatására kiírt pályázatokon, amíg voltak ilyenek. Évente egy-két alkalommal tartunk diákfórumot, illetve diákközgyűlést, ahol 2 fő küldött képviseli az egyes osztályokat, amikor az iskolavezetés és diákság közösen megbeszélik az iskola és a diákság problémáit. 18

19 3.5 Leonardo program a TEMPUS Közalapítványnál Iskolánk életében nagyon jelentős szerepük van a TEMPUS Közalapítványnál elnyert pályázatoknak. Ezen pályázatok a Leonardo da Vinci program keretében minden évben diákcserére irányulnak, aminek köszönhetően az elmúlt években több mint 70 tanulónk vehetett részt 3 hetes szakmai gyakorlaton. Ezek a diákcserék nem csak a szakmai gyakorlat szempontjából fontosak, hanem lehetőséget teremtenek az adott ország kultúrájának megismerésére is, ezért életreszóló élményt adnak tanulóinknak. Partnereink: Tampere College, Tampere, Finnország Lapland Vocational College, Rovaniemi, Finnország Höhere Technische Bundeslehranstalt Eisenstadt, Ausztria Diamond Aircraft Maintenance, Wiener Neustadt, Ausztria Shannon Aerospace Limited, Írország Istituto Tecnico Industriale Statale Enrico Fermi, Francavilla Fontana, Olaszország Aydin Mimar Sisan Vocational Technical High School, Aydin, Törökország Hürriyet Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi, Bursa, Törökország Leonardo pályázatokkal összefüggő eredményeink: Leonardo Mobilitási Nívódíj az intézménynek 2013 Az utakon és a levegőben járműkarbantartási gyakorlat az EU-ban és Törökországban Legjobb résztvevői beszámoló díj 2008 (Tóth Norbert Írország) Leonardo Mobilitási Nívódíj az intézménynek 2007 A Part 66 alkalmazása a repülőgép-szerelők és műszerészek képzésében. Legjobb résztvevői beszámoló 2007 (Gál Krisztián Ausztria) Legjobb résztvevői beszámoló díj 2006 (Hajdú Lajos Finnország) Leonardo Mobilitási Nívódíj az intézménynek 2005 Légi járműkarbantartók szakképzésében résztvevő oktatók felkészítése a Part 147 alkalmazására 19

20 Természetesen az évenkénti diákcsere keretében mi is fogadunk osztrák, finn, török, olasz diákokat. 3.6 Intézményi Minőségirányítási Program A 2012-őt megelőző időszak minőségirányítási szempontból rendkívül összetett és eseménydús volt. A 2003-ban elkezdődött minőségirányítási tevékenységünk a 2004-es IMIPpel vált formálisan is teljessé, a mérések rendszeres végrehajtásával, a folyamatszabályozások körének kiterjesztésével és azok tervszerű végrehajtásával biztosítottuk, hogy a Programban megfogalmazott céljaink minél jobban teljesüljenek. A minőségirányítási munkával a kezdetek óta állandó létszámú munkacsoport foglalkozott minőségirányítási vezető irányításával. Sajnos a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet már nem teszi kötelezővé a program folytatását, (nem rendel hozzá forrást), de intézményünkben egyszerűsített formában továbbra is működik. Az elmúlt évek fontosabb fejlesztéseit három fő szinten lehet tárgyalni: iskolai szinten, TISZK szinten és a szakképző iskolák országos szintjén. 20

21 3.6.1 Iskolai szinten Az IMIP első elfogadása óta éves munkaterv készült a minőségirányítási feladatokhoz, és félévente készítettünk beszámolót az elvégzett munkákról. A tervezés és az utólagos ellenőrzés ciklikussága tette lehetővé, hogy a 2005-ös első alkalom után elvégezzük 2010-ben is iskolai önértékelésünket. Az öt év adottságait és eredményeit vizsgáló elemzés az EFQM szempontjait követve készült el, és így kiterjedt a vezetésre, a stratégiára, az emberi és más erőforrásokra, a folyamatokra, a közvetlen partnerek és a munkatársak elégedettségére, a társadalmi hatással kapcsolatos, valamint az oktatás-neveléssel összefüggő eredményekre. A számszerű adatokat tekintve is látható, hogy a vizsgált területeken többnyire tendenciaszerű javulás volt kimutatható. Lehetetlen lett volna ilyen átfogó elemzést készíteni anélkül, hogy az évek során ne követtük volna végig figyelemmel az iskola működését meghatározó folyamatokat. Ezért is törekedtünk arra, hogy minél több területen szabályozott eljárásrendek segítsék az intézmény dolgozóinak munkáját. Egyéb tevékenységek: a stratégiai és minőségcélok megvalósulásának nyomon követése évről évre partneri elégedettség-mérések végzése (2006, 2008, 2010) indikátorrendszer működtetése szülők és diákok tájékoztatása az eredményekről intézkedési tervek kidolgozása, s az abban foglaltak megvalósulásának nyomon követése TISZK szinten (Dél-Budai TISZK) 2009 decemberében induló uniós projekt egyik célkitűzése az volt, hogy az akkori öt partnerintézmény (Öveges, Fáy, Kossuth, Mechatronika, Budai) minőségirányítási tevékenységét is összehangolja. A másfél éves program sikeresnek mondható, hiszen a számos kihívás ellenére sikerült egy olyan struktúrát létrehozni, amelyet mind az öt iskola el tudott fogadni, és aminek az alkalmazását meg is tudta valósítani. Ennek a bonyolult feladatnak a koordinálásáért éppen a Kossuth volt felelős. Az együttműködés legfontosabb eredményei: Megalkottuk a DBT közös IMIP-jét, ami megfogalmazza a TISZK minőségpolitikáját, küldetését, a közös folyamatok rendszerét, az együttműködés területeit. 21

22 Kidolgoztunk egy azóta már a gyakorlatban is kipróbált és működő internetes alapú, közös elégedettségmérési rendszert, ami a partnerek minden célcsoportját megszólítja. Közös adatbázist hoztunk létre azokról a külső partnerekről, akikkel az egyes intézmények elégedettek. Beépítettük a programba és szintén kipróbáltuk élesben a mérés-értékelési munkacsoport által létrehozott közös mérési-értékelési feladatokat (műszaki érzék, elektrotechnika-mechanika) az országos mérések mellett (kompetencia, érettségi). Egységes indikátorrendszert vezettünk be, ami lehetőséget nyújt arra, hogy a fenntartási időszak végén objektív módon értékelhessük a DBT eredményességét. A minőségirányítási tevékenységekről pedig évente jelentés készül, a fenntartási időszakban is Szakképző iskolák országos szintjén Bekapcsolódtunk abba az országos programba (TÁMOP A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése ), aminek a célja, hogy egységes keretet biztosítson a magyarországi szakképzéssel foglalkozó intézmények eredményeinek értékeléséhez, összehasonlíthatóságához. Az Egységes Szakképzési Minőségbiztosítási Keretrendszer megismerésének érdekében felkészítő foglalkozásokon és konferenciákon vettünk részt, majd ezután elkészítettük az intézményi helyzetfelmérésünket és bevezetési ütemtervet állítottunk össze. Ugyanakkor törekedtünk arra is, hogy lehetőség szerint harmonizáljuk ennek a munkának az eredményeit a DBT projekt feladataival, s ezért például az indikátorrendszer módosításakor mindkét program elvárásait figyelembe vettük. Az intézményi minőségirányítás nem merül ki az IMIP-ben foglaltakkal. Ahogy az iskola működésének egyéb területein is keresi a kapcsolatot külföldi (nem kizárólag EU-s intézményekkel (szakmai továbbképzés pedagógusoknak, rendszeres diákcsere kapcsolatok a szakmai oktatás területén, nyelvi kurzusok külföldön stb.), úgy a minőségirányítás terén is nyitottak voltunk és vagyunk más országok eredményeinek, tapasztalatainak megismerésére, hasznos fejlesztéseik befogadására. Részt vettünk és nagyon eredményesen dolgoztunk többéves nemzetközi minőségirányítási projektben (Quality in VET-schools, Leonardo, PSIVET), és a jövőben is keressük az ilyen lehetőségeket. IMIP-csoportunk dolgozta ki korábban iskolánkra a pedagógus- és vezetőértékelés rendszerét, melyet 2012-ig használtunk. 22

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M W e s s e l é n y i M i k l ó s M ű s z a k i S z a k k ö z é p i s k o l a é s S z a k i s k o l a B u d a p e s t 2001 2013 óh, hatalmas Sors, adj egy férfias, munkásan

Részletesebben

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 Pályázat a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására Készítette: Schultz Zoltán Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 88/781-078 20/473-9174 schultz.zoltan@chello.hu 1. Bevezetés, pályázat Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

Pályázat a Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium meghirdetett intézményvezetői állására

Pályázat a Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium meghirdetett intézményvezetői állására Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A Pedagógiai Program 2008-ban készült, melyet a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

Pedagógiai program. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26.

Pedagógiai program. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26. 2013 Pedagógiai program Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26. A pedagógiai program legitimációja A pedagógiai program hatálya: A Mikszáth Kálmán Gimnázium,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM , Szakiskola és Kollégium 8360 Keszthely, Gagarin u. 2-4., Pf.: 57. Telefon: 83/311-596, 510-559, 510-607, fax: 83/312-084 E-mail: suli@kmszk.sulinet.hu Internet: www.kmszk.sulinet.hu INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1149 Budapest, Egressy út 71. Levelezési cím: 1143 Budapest, Pf. 142. Honlap: www.egressy.eu ikt. 670/2/2014_PP Módosításokkal egybeszerkesztett és felülvizsgált

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM 006 Tartalomjegyzék I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési célrendszere 6 1.1 Az iskola

Részletesebben

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt Pályázat a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására Készítette: Németh Zsolt Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ Tisztelt Miniszter Úr! Alulírott, Németh Zsolt megpályázom a

Részletesebben

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Perkó László igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA, ALAPADATOK 4 2. AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE, HAGYOMÁNYOK 5 3. AZ ISKOLA

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

Helyzetértékelés és Vezetői program

Helyzetértékelés és Vezetői program Helyzetértékelés és Vezetői program a Zrínyi Miklós Gimnázium igazgatói álláspályázatához Készítette: Edényi László Budapest, 2012. február 10. Mottó: Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek,

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 5 2. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 5 AZ ISKOLA PROFILJA... 5 AZ ISKOLA ARCULATA, LOGÓJA...

Részletesebben

Neumann János Középiskola és Kollégium

Neumann János Középiskola és Kollégium A Neumann János Középiskola és Kollégium (3300 Eger, Rákóczi út 48.) Minőségirányítási Programja Eger, 2010. május 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. Az intézmény bemutatása és az Iskola rövid története...

Részletesebben

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10.

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztere részére Klebelsberg Intézményfenntató Központ 1051 Budapest Nádor u. 32. KLIK Személyügyi Főosztály Tárgy: Intézményvezetői

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. március 31. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ RÉSZ... 4 I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 5 1. Az iskola arculata, képzési kínálata, képzési

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30)

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerület 2370 Dabas,

Részletesebben

A MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Nevem: Tolnoi Róbert Zsolt Lakcím: Telefon: Email: Állampolgárság:

Szakmai önéletrajz. Nevem: Tolnoi Róbert Zsolt Lakcím: Telefon: Email: Állampolgárság: Szakmai önéletrajz Nevem: Tolnoi Róbert Zsolt Lakcím: Telefon: Email: Állampolgárság: 975. december 3-án születtem a romániai Sarmaság községben 2000 augusztusában, tanulmányaim elvégzése után érkeztem

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben