Budapesti XXI. Kerületi Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola intézményvezető PÁLYÁZAT. A KÖZIGÁLLÁS-on

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti XXI. Kerületi Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola intézményvezető PÁLYÁZAT. A KÖZIGÁLLÁS-on"

Átírás

1 Emberi Erőforrások Minisztere Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola 3. emelet 1117 Budapest, Fehérvári út 10. KLIK/300/333-12/2013 Budapesti XXI. Kerületi Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola intézményvezető PÁLYÁZAT A KÖZIGÁLLÁS-on a pályázati adatbázisban KLIK/300/333-12/2013 azonosítószám alatt június 5-én megjelentetett pályázati felhívásra megpályázom a Budapest XXI. Kerületi Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola intézményvezetői állását. Kaló Ferenc Munkahely: Mobil: f Budapest, július 4.

2 Tartalomjegyzék 1. Szakmai önéletrajz 3 2. Nyilatkozatok 2.1 Hozzájárulás a pályázati anyag sokszorosításához, továbbításához Hozzájárulás a személyes adatok pályázattal összefüggő kezeléséhez 6 3. Helyzetelemzés Az iskola osztályszámai és képzési formái Személyi feltételek alakulása Tárgyi feltételek alakulása Pedagógiai munkánkról, eredményeinkről Leonardo program a TEMPUS Közalapítványnál Intézményi Minőségirányítási Program Iskolai szinten TISZK szinten (Dél-Budai TISZK) Szakképző iskolák országos szintjén Tehetséggondozás, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségnevelés Az iskola kapcsolatrendszere Vezetői program, fejlesztési elképzelések 27 Mellékletek Erkölcsi bizonyítvány Oklevél másolatok (4 db) Munkáltatói igazolás legalább 5 éves szakmai gyakorlatról 2

3 Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név: Kaló Ferenc Szül. hely és idő: Budapest, 196 Anyja neve: Lakcím: Telefon: munkahelyi: / mobil: fe Iskolai végzettségek - Szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető oklevél (BME, 2013) - Okleveles angoltanár (MA) egyetemi szintű oklevél (Miskolci Egyetem, 2011) - Angol szakos nyelvtanár főiskolai oklevél (Miskolci Egyetem, 2005) - Villamos üzemmérnöki és műszaki tanári oklevél (Kandó Kálmán Műszaki Főiskola Budapest, 1992) - Laptördelő és képszerkesztő OKJ-szakképesítés (Iparművészeti Főiskola, 1998) Továbbképzések, tanfolyamok, kitüntetések - Arany Katedra emlékplakett (2008) - Két szintű érettségi vizsgáztató tanári akkreditált továbbképzés angol nyelvből és informatikából (2005) - Módszertani továbbképzés angol nyelvből, Seregélyes 1999, Veszprém 1998 (MKM-program keretében, a Világbank támogatásával) - Autonomous Learning módszertani továbbképzés a Comenius 3.2 program keretében Helsinki, Szakmai tevékenység 2008 jelenleg is: A Kossuth műszaki igazgatóhelyetteseként tantárgyfelosztás készítése, szakmai vizsgák szervezése, szakmai versenyek koordinálása, szakképzős évfolyamok tanügy-igazgatási feladatai, melynek során gyakorlatot szereztem a KIR, FŐKIR és F2 rendszerek kezelésében. Tanulók iskolán kívüli gyakorlatának szervezése. Szakmai munkaközösségek irányítása. Műszaki beszerzésekben való közreműködés, az iskolai weblap adminisztrálása : A TÁMOP projektben a Kossuth intézményi programfelelőse jelenleg is: főállású tanár a Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskolában, ezen belül műszaki igazgatóhelyettes 2008-tól. Kezdetben számítástechnika, informatika, angol nyelv, majd szakmai angol nyelv tanítása. Az utóbbi években a külföldi gyakorlatra induló szakképzős tanulók szaknyelvi és kulturális felkészítése is. 3

4 1997-ig: Angol nyelv, számítástechnika oktatása vállalkozóként, főként az ADU Csepel tanfolyamain : Villamos gépek tantárgy tanítása a Budapest, XX. kerületi Eötvös Loránd Szakközépiskolában Nyelvvizsgák Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) Angol felsőfokú állami nyelvvizsga Orosz középfokú állami nyelvvizsga Egyéb B-kategóriás jogosítvány Budapest, július 04. Kaló Ferenc 4

5 1. Nyilatkozat Alulírott Kaló Ferenc, mint pályázó hozzájárulok a teljes pályázati anyagomnak a sokszorosításához és továbbításához, 3. személlyel közléséhez. Budapest, július 04. Kaló Ferenc 5

6 2. Nyilatkozat Alulírott Kaló Ferenc, mint pályázó hozzájárulok a személyes adataimnak pályázattal összefüggő kezeléséhez. Budapest, július 04. Kaló Ferenc 6

7 3. Helyzetelemzés A Budapest XXI. Kerületi Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola székhelye 1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 12. és egy telephellyel rendelkezik 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 203. alatt (tanhangár). Az iskola január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KLIK) Szakképzés-szervezési Főosztályának égisze alatt működik, mint a KLIK önálló jogi személyiséggel bíró szervezeti egysége. Gazdálkodási feladatait jelenleg a KLIK 3. számú Gazdálkodást Ellátó Osztálya (GEO) látja el. A július 31-én kelt alapító okiratunk alapján az intézmény által ellátandó tevékenységek és szakfeladatok az alábbiak: Az intézmény alaptevékenységei Szakágazati besorolása: Szakmai középfokú oktatás Alap szakfeladat: Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) További szakfeladatai: Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás 7

8 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alap, illetve speciális feladatai: A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet 4. -ában foglalt könyvtári feladattal kapcsolatban az iskolának sem kiadása, sem bevétele nem keletkezik. Feladatmutató: nappali rendszerű iskolai oktatás, nappali rendszerű felnőttoktatás férőhelye: 1000 Nem nappali rendszerű felnőttoktatás férőhelye: 200. Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek M.n.s. egyéb felnőttoktatás Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Vállalkozási tevékenység Az intézmény az állami feladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet nem folytat. Befolyásszerzés nincs. 8

9 3.1 Az iskola osztályszámai és képzési formái Az érettségire felkészítő évfolyamokon (9 13.) évfolyamonként 1 magyar-angol kéttannyelvű, 2 nyelvi előkészítő és 1 négy évfolyamos szakközépiskolai osztályunk van, az idei 10. évfolyam kivételével, mivel tavaly nem sikerült a második magyar nyelvű osztályt elindítanunk. A kéttannyelvű képzést 1998-ban indítottuk és amerikai vendégtanárok segítségét igénybe véve azóta is sikeresen működtetjük. A Világ-Nyelv program indulásától, 2004-től vannak NYEK-es osztályaink és az ezekben az osztályokban végzők közül is többen szereznek kéttannyelvű bizonyítványt. A kéttannyelvű osztályokban végzetteknél évek óta 80% körüli az emelt szintű jeles angol érettségi eredmény. Szerencsére az induló 9. osztályoknál az említett kivételt leszámítva nincsenek jelentős beiskolázási gondjaink, minden évben, minden osztálynál két-, háromszoros túljelentkezés volt szeptemberétől a korábbi gépész szakmacsoportot kifuttatva, minden osztályunkban közlekedési szakmacsoportos alapozást végeztünk, mely 2013-tól szintén kifutóvá vált. A szakmacsoportos alapozó oktatásra szánt időkeret óra. A szakmacsoportos alapozó gyakorlatot 8 12 fős csoportokban tanítjuk. Ez a feltétele az érettségi utáni szakmai képzésbe való beszámításnak, ami a fenntartó elvárása. A szakmacsoportos alapozó oktatás idején elsajátított és igazolt ismereteket az OKJ-s képzés során beszámítjuk, a 2 éves szakképzés időtartama 1 évre rövidül. Ez először a 2012 júniusában érettségiző négy évfolyamos osztályunkban végző tanulók esetében történt meg. A szakmacsoportba tartozó szakképesítések megalapozása érdekében a most meglévő minden osztályunkban a fővárosi egységes szakmacsoportos kerettanterv szerinti tartalommal tanítjuk az alapozó ismereteket. A szakmacsoportos alapozó oktatás az érettségi utáni szakképzés megalapozásán túl lehetőséget nyújt a kiválasztott szakmacsoport közös szakmai elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, készségek, képességek fejlesztésére, a pályaválasztási döntés és szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére. A magyar tanítási nyelvű és a nyelvi előkészítő osztályok óraterve és tananyagterve a közlekedés-technikai, a kéttannyelvű osztályok óraterve a közlekedés-üzemviteli kerettanterv óraszámai és tananyagterve alapján készült. A 2013/2014-es tanévtől a közlekedési 9

10 szakmacsoportos alapozást már az új közlekedési és közlekedésgépész ágazati alapozás váltja majd felmenő rendszerben. Jelentős eredménynek tartom, hogy az elmúlt években az érettségi előtti osztályok tanulmányi átlaga lassú ütemben ugyan, de töretlenül javult, és a lemorzsolódás minimális (átlagban 1 % körüli). Most pl. az érettségire készítő osztályainkban az átlaglétszám: 323 fő, nem fogynak el az osztályaink. Érettségi utáni szakképzésünkben a TISZK-ek létrehozása nem okozott akkora változást, mint általában a szakközépiskoláknál, mert az érettségi utáni szakképzést is megtarthattuk. Az utóbbi tanévekben a következő szakmákat tanítjuk: autóelektronikai műszerész repülőgép-szerelő (2013-tól: repülőgépész) repülőgép-műszerész (2013-tól: avionikus) szállítmányozási ügyintéző. A repülőgépes szakmákat az országban egyedüliként oktatjuk, a repülős cégekkel szinte napi kapcsolatban vagyunk. Sajnos három évvel ezelőtt le kellett mondanunk az egyébként jó elhelyezkedési lehetőséget biztosító légi közlekedésüzemvitel-ellátó szakmáról, mert a MALÉV GH kivonult a képzésből. Autós területen a TISZK-en belül meg kellett osztanunk a szakmákat a Fáy András Szakközépiskolával, ezért most nem indíthatunk autószerelő és autótechnikus képzést, pedig ezen szakmák személyi és tárgyi feltételei nem különböznek az autóelektronikai szakmáétól. E tanévben az érettségi utáni szakképző évfolyamainkban az átlag osztálylétszám 27 fő volt, ami az első félév végére 26 főre csökkent. A lemorzsolódás mögött az esetek többségében a tanuló munkába állási lehetősége áll. Sajnálatos tény, hogy szakképzős tanulóink többsége a tanulás mellett diákmunkát is végez. Az autós és repülős vállalatokkal való szoros együttműködésnek köszönhetően minden tanévben fő tanulószerződéses tanulónk van, amit jelentős eredménynek tartok. A duális képzést valósítjuk meg. Utoljára 6 évvel ezelőtt szerveztünk és tartottunk felnőttképző tanfolyamot korábban végzett repülőgép-szerelőknek, de az új életkori megkötések miatt ezen a területen ismét lépnünk kell. 10

11 3.2 Személyi feltételek alakulása Iskolánkban mindig nagyon alacsony volt és június 30-ig tekintve ma is alacsonynak mondható a fluktuáció. A személyi változások általában nyugdíjazással függtek össze. Más középiskolákkal összehasonlítva tantestületünkben egészségesebb a nők férfiak aránya. (36 fő férfi). Sajnos az 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről árnyalja ezt a képet, mivel most tanév végén 15 kollégát kellett egyszerre búcsúztatnunk kényszernyugdíjazásuk miatt. Az erre a tanévre készült tantárgyfelosztásból adódóan a nevelőtestület létszáma 76 fő volt, ebből a szakoktatók száma 13 fő volt. A pedagógiai programunkban vállalt feladatainkhoz a személyi feltételeket idáig biztosítani tudtuk, de néhány esetben speciális szakmai tantárgyak esetén csak óraadók alkalmazásával. Továbbképzési programunkat és beiskolázási terveinket úgy alakítottuk, hogy elsősorban a főiskolai végzettséggel rendelkező kollégák szerezzenek egyetemi végzettséget, és hogy mindenki teljesíteni tudja továbbképzési kötelezettségét. A kéttannyelvű képzésünk miatt kulcskérdés az angol anyanyelvi tanárok biztosítása, amit az ESI (Educational Services International) szervezettel együttműködve tudunk megoldani. (A szervezetnek államközi egyezménye van az EMMI-vel.) Már több mint egy évtizede 2-3 fő felsőfokú végzettségű amerikai tanár segíti munkánkat az angol nyelvi képzés területén, és ők természetesen a NYEK-es osztályokban is tanítanak. Az iskola életének egészét tekintve lényeges változásokat hozott a Dél-Budai TISZK Gazdasági Szervezetének megalakítása szeptember 1-jén, majd a fenntartóváltás január 1-jén. Intézményünk korábban önállóan gazdálkodó volt és az önálló gazdálkodással járó ügyviteli munkát a gazdasági vezető irányításával a gazdasági iroda dolgozói látták el. Jelenleg 1 fő gazdasági ügyintéző biztosít kapcsolatot a GEO és az iskola között, akinek a munkája rendkívül összetett, csak abban bízhatunk, hogy az informatikai háttér erősítésével a kívánt munka elvégezhető lesz. A GSZ/GEO előtti években iskolánknak önálló, teljes státuszú szabadidő szervezője és 0,5 státuszú ifjúságvédelmi felelőse volt megelégedésünkre. A változást figyelembe véve bízunk a Koordinációs Iroda olyan irányú fejlesztésében, ami tanulóink érdekeit jó színvonalon kiszolgálja. 11

12 3.3 Tárgyi feltételek alakulása Az önálló gazdálkodású években az intézmény működtetése tervszerű és folyamatos volt, tartozásunk nem volt és pl. előrehozott támogatás igénylésére sem szorultunk rá. Gazdálkodásunkban fennakadás nem volt, készletbeszerzéseinket takarékosan oldottuk meg. Tanműhelyeinket sok esetben saját kivitelezésben folyamatosan újítottuk fel és évről-évre jelentős fejlesztéseket valósítunk meg az átvett szakképzési pénzeszközöknek és az elnyert decentralizált pályázatoknak köszönhetően. A közismereti terület szerény eszközigényét költségvetési forrásból, a műhely fejlesztését szakképzési alap terhére, az épület-felújításokat pedig a fenntartó által biztosított felújítási alapból finanszíroztuk. Az utolsó 5 évben 86,7 millió forint szakképzési fejlesztési hozzájárulást kaptunk közvetlenül a vállalatoktól. Az elmúlt időszak nagyobb beruházásai, felújítási munkái: ös terem felújítása - ablakcsere az épület új szárnyán - szerszámkészletek vásárlása - MIXI eszközök és szoftver beszerzése - kipufogógáz-elszívó rendszer kiépítése - LAUNCH X431 TOP rendszerteszter beszerzése - BOSCH FSA 760 gépjármű-diagnosztikai eszköz beszerzése a tavalyi decentralizált pályázat során - 3 db Skoda típusú gépkocsi oktatási célú beszerzése - Dízel CR vizsgáló beszerzése - CARMANscan rendszerteszter vásárlása - informatikatermek gépparkjának cseréje - optikai adatátvitel oktatását elősegítő eszközök beszerzése - hanggenerátor beszerzése és a digitális adatátvitel oktatásához szükséges rendszer fejlesztése - video-endoszkópos vizsgálórendszer beszerzése - 18 gyakorlati munkahely kialakítása repülős területen a 2006-os moduláris képzés követelményeinek megfelelően - repülőgép-hajtóművek tárolására, bemutatására kialakított 80 m 2 -es előtető készítése - betonozott nyűgöző helyek kialakítása (MI-8, MI-1, Piper) 12

13 - műhelyek udvari frontján nyílászáró-csere - repülőgépek állagmegóvási munkái (AN-2, MI-1, MI-8) - interaktív oktatási rendszer kiépítése a MI-8 fedélzetén. 3.4 Pedagógiai munkánkról, eredményeinkről Pedagógiai munkánk keretét iskolánk Pedagógiai Programja adja, melyet idén átdolgoztunk az új kerettanterveknek megfelelően. Az egyes szakmai területeken a munkaközösségek fogják össze a hosszabb távú tervező munkát és a napi tevékenység szervezését is. Az iskolai munkatervünket, programokat a munkaközösségek havi és éves terveivel egyeztetve alakítjuk ki. Sem a munkaközösségeken, sem pedig a tantestületen belül nem uralkodott el a megelégedettség, sokszor vitákon keresztül jutunk el egy feladat, probléma megoldásához, és ezt jónak tartom, ez lehet a fejlődés záloga. Az iskolai kollektívánkra mindig is jellemző volt az előrelátás, az új utak keresése, a kezdeményezés, az olyan többletmunkák vállalása, melyben azt láttuk, hogy a befektetett energia majd a későbbiekben megtérülhet. Pl.: - helyi tantervkészítés - kabinetek fejlesztése - repülőgép-szerelő felnőtt tanfolyam előkészítése és megtartása - tanulóink szaktárgyi versenyekre történő felkészítése - tantermek, műhelyek, laborhelyiségek kialakítása, átrendezése Természetesen minden iskolának diákjai sikere az igazi siker. Kollégáim munkáját dicséri, hogy biztosan minden területről tudnék kisebb-nagyobb sikereket említeni. Ez azért is nagyon fontos, mert meggyőződésem, hogy az iskolai élet szinte minden mozzanatának hátterében ott kell, hogy legyen a tanári munka, pedagógiai irányítás vagy nevelői segítség. Az iskola minden tanulója és dolgozója legyen büszke azokra az évente ismétlődő, sok tanulói és tanári munkát igénylő, rengeteg tanulót megmozgató eseményekre, melyekről tudom, hogy kevés iskola képes ilyeneket hasonló színvonalon megvalósítani. Ide sorolható hagyományos kulturális rendezvényünk, a Kossuth-est a Munkásotthonban, a szalagavató a Sportcsarnokban, vagy a Kossuth-nap. Miért ne hinnénk el a Csepp TV munkatársainak, amikor azt mondják, hogy ezek a kerületi középiskolák rendezvényei között a legszínvonalasabb rendezvények? Említettek közül a Kossuth-esteket tartom külön 13

14 kiemelendőnek, hisz 1992 óta már a 21.-et tartottuk és minden évben tanulónk lépett színpadra, tavaly 176 fő. Ezt azért tekintem nagyon fontosnak, mert szereplési, bemutatkozási alkalmat, tehetsége kibontakoztatásának lehetőségét teremti meg annak a tanulónak is, akit a tantárgyi sikerek ritkábban, vagy egyáltalán nem érintenek meg. Hasonló okból fontosak sportsikereink atlétikában, evezésben, kosárlabdában, röplabdában, stb. Szerencsére sok tantárgyi területen is kiemelkedő eredményeket értek el tanulóink. Pl.: A 2009/2010-es tanévben az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny döntőjében, a közlekedési szakmacsoportban 4 db 1 3. helyezést értek el tanulóink, amivel iskolánk elnyerte a minisztérium vándorserlegét, mint a szakmacsoportjában országosan legjobb eredményt elérő szakközépiskola a 2010/2011-es tanévben az OSZTV-n egy 1. és egy 4. helyezést értünk el (mellette még 7. és 10. hely) A 2012/2013-as tanévben az OSZTV-n iskolánk hozta el az első három helyet közlekedés-elektronika területen 2009-ben az AOE-Bosch országos tanulmányi versenyen iskolánk csapata 3. helyezést ért el Évente tanulónk indul a GORDIUSZ matematika versenyen, ahol néhányan területi szinten 1 3. helyezést értek el és volt már országos döntőbe jutott tanulónk is. 2 fő 12. osztályos tanulónk rendszeres látogatója a Központi Fizikai Kutatóintézet tanfolyamainak és tavaly egy tanulmányúton voltak Svájcban a részecskegyorsítóban. A szakképző évfolyamon végző tanulóink kb. 30%-ának adunk ki Europass bizonyítványt. 14

15 Külön kiemelendők az angol nyelv területén elért eredményeink: 2011/2012-es tanév OKTV 2. fordulójába továbbjutott 3 tanuló Fővárosi angol nyelvű szavalóverseny: 3. helyezés 2010/2011-es tanév OKTV 2. fordulójába továbbjutott 2 tanuló Fővárosi angol nyelvű szavalóverseny: 1. helyezés Fővárosi angol nyelvű kreatív íróverseny: 2. és 3. helyezés Országos angol nyelvi civilizációs verseny: 4. helyezés Az előző tanév 1. helyezettjeként házigazdái voltunk a fővárosi kéttannyelvű szakközépiskolák angol nyelvi versenyének. Rendezőként nem indítottunk csapatot. 2009/2010-es tanév OKTV 2. fordulójába továbbjutott 2 tanuló Fővárosi angol nyelvű szavalóverseny: 4. helyezés Fővárosi angol nyelvű kreatív íróverseny: 2. helyezés Országos angol nyelvi civilizációs verseny: 4. helyezés Fővárosi kéttannyelvű szakközépiskolák angol nyelvi versenye: évfolyam: 2. helyezés évfolyam: 1. helyezés Jó eredményeket értek el tanulóink a különböző fővárosi és kerületi tantárgyi versenyeken is. Pl.: 1. helyezés a fővárosi Horváth Mihály történelem versenyen szinte minden évben 1 2. helyezés a Vécsey János kollégium ének-zenei versenyén és mesemondó versenyén 3. helyezés a Deák Ferenc Budapesti Mesemondó versenyen 2. helyezés a Benedek Elek Budapesti Vers- és Prózamondó versenyen országos Amatőr filmesek Fesztiválján legjobb paródia cím Egyéb területeken is szép sikerekről számolhatok be: területi elsősegélynyújtó versenyen szinte minden évben 1 2. helyezés budapesti elsősegélynyújtó versenyen 3. helyezés országos elsősegélynyújtó versenyen 7. helyezés területi és budapesti Katasztrófavédelmi versenyeken 1 2. helyezés évente 2 alkalommal szervezünk iskolánkban véradást fő részvételével. 15

16 A budapesti szakközépiskolai átlagot lényegesen meghaladó eredményeket értek el tanulóink a Mérei Ferenc Pedagógiai Intézet által szervezett 9. osztályos bemeneti mérésekben, és szintén a szakközépiskolai átlagot messze meghaladó átlagot produkáltak a 10. évfolyamos követő méréseknél vagy országos kompetencia mérések során is. (angol, matematika, történelem) A Mérei Intézet utolsó, 2010-ben végzett 10. osztályos követő mérése alapján a kéttannyelvű szakközépiskolák között 1. helyezést értünk el, de a többi területen is az elsők között végeztünk. Iskolánkban az előkészítő évfolyamos program relatíve sikeresnek mondható, mivel hozzáadott érték tekintetében évek óta stabilan az első harmadban szerepelünk (magyar-angol kéttannyelvű osztályunkkal pedig kifejezetten a legjobbak között vagyunk, lásd 1. ábra.) 16

17 1. ábra. Követő mérés nyelvi eredmények szeptember Forrás:http://www.budapestedu.hu/data/cms133460/Fov_koveto_2010_nyelv_elemzes_ pdf Az utóbbi években arra is volt példa, hogy nyelvi előkészítő osztályos tanulóink a kéttannyelvűhöz hasonlóan idegen nyelven érettségiztek informatikából, illetve fizikából, matematikából. Minden tanévben bemutató órák tartásával kapcsolódunk be a Fővárosi Pedagógiai Napok rendezvénysorozatába. 17

18 Köszönet illeti a kollégákat azért az áldozatos munkáért, amely nélkül a fenti és a fel nem sorolt eredmények nem születhettek volna meg. A személyiségfejlesztéssel és közösségfejlesztéssel 2013-ban megújult Pedagógiai Programunk is részletesen foglalkozik és ebben a tevékenységben nagyon fontosnak tartom az osztályfőnök szerepét, hisz a meghatározó tanulói közösség az osztályközösség. Az osztályfőnökön múlik, hogy az osztályfőnöki órák témáinak megválasztásával igazodjanak a tanulók, az adott közösség főbb problémáihoz az életkori sajátosságokat figyelembe véve, sokszínű, tartalmas programok szervezésével hozzájáruljon a tanulók sokoldalú személyiségfejlesztéséhez, értékrendjük, kellő toleranciájuk kialakításához, felismeri-e a tanulók problémáit, a deviáns eseteket, megtalálja-e a megoldáshoz vezető utat. Az osztályfőnöki tevékenység kiemelkedő fontosságú, és a pedagógus életpálya modell bevezetésével ez anyagiakban is jobban megnyilvánul majd. A Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata rögzíti az iskolai és az osztály diákbizottságok jogait és kötelezettségeit. A DÖK éves munkaterv alapján dolgozik, mely a tanévet megelőző Kossuth-táborban kerül megtervezésre, majd szeptember 30-ig (kiegészülve az osztályok aktuális javaslataival, programjaival) fogadja el az IDB. Az IDB a tanév során kéthetente vagy gyakrabban ülésezik. Tankönyvtámogatás elosztásakor, segélyezés, jutalmazás, fegyelmi ügyek esetén a diákönkormányzat gyakorolja jogait. A Diákönkormányzat szervezi az évente megrendezendő DÖK-tábort, a Kossuth- nap programját, részben a Kossuth-est és a gólyatábor programjait, a farsangot, a papírgyűjtést, stb. Diákönkormányzatunk évről-évre sikeresen vett részt a Fővárosi Önkormányzat Oktatási Bizottsága, valamint a Csepeli Önkormányzat által meghirdetett szabadidős és kulturális tevékenységek támogatására kiírt pályázatokon, amíg voltak ilyenek. Évente egy-két alkalommal tartunk diákfórumot, illetve diákközgyűlést, ahol 2 fő küldött képviseli az egyes osztályokat, amikor az iskolavezetés és diákság közösen megbeszélik az iskola és a diákság problémáit. 18

19 3.5 Leonardo program a TEMPUS Közalapítványnál Iskolánk életében nagyon jelentős szerepük van a TEMPUS Közalapítványnál elnyert pályázatoknak. Ezen pályázatok a Leonardo da Vinci program keretében minden évben diákcserére irányulnak, aminek köszönhetően az elmúlt években több mint 70 tanulónk vehetett részt 3 hetes szakmai gyakorlaton. Ezek a diákcserék nem csak a szakmai gyakorlat szempontjából fontosak, hanem lehetőséget teremtenek az adott ország kultúrájának megismerésére is, ezért életreszóló élményt adnak tanulóinknak. Partnereink: Tampere College, Tampere, Finnország Lapland Vocational College, Rovaniemi, Finnország Höhere Technische Bundeslehranstalt Eisenstadt, Ausztria Diamond Aircraft Maintenance, Wiener Neustadt, Ausztria Shannon Aerospace Limited, Írország Istituto Tecnico Industriale Statale Enrico Fermi, Francavilla Fontana, Olaszország Aydin Mimar Sisan Vocational Technical High School, Aydin, Törökország Hürriyet Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi, Bursa, Törökország Leonardo pályázatokkal összefüggő eredményeink: Leonardo Mobilitási Nívódíj az intézménynek 2013 Az utakon és a levegőben járműkarbantartási gyakorlat az EU-ban és Törökországban Legjobb résztvevői beszámoló díj 2008 (Tóth Norbert Írország) Leonardo Mobilitási Nívódíj az intézménynek 2007 A Part 66 alkalmazása a repülőgép-szerelők és műszerészek képzésében. Legjobb résztvevői beszámoló 2007 (Gál Krisztián Ausztria) Legjobb résztvevői beszámoló díj 2006 (Hajdú Lajos Finnország) Leonardo Mobilitási Nívódíj az intézménynek 2005 Légi járműkarbantartók szakképzésében résztvevő oktatók felkészítése a Part 147 alkalmazására 19

20 Természetesen az évenkénti diákcsere keretében mi is fogadunk osztrák, finn, török, olasz diákokat. 3.6 Intézményi Minőségirányítási Program A 2012-őt megelőző időszak minőségirányítási szempontból rendkívül összetett és eseménydús volt. A 2003-ban elkezdődött minőségirányítási tevékenységünk a 2004-es IMIPpel vált formálisan is teljessé, a mérések rendszeres végrehajtásával, a folyamatszabályozások körének kiterjesztésével és azok tervszerű végrehajtásával biztosítottuk, hogy a Programban megfogalmazott céljaink minél jobban teljesüljenek. A minőségirányítási munkával a kezdetek óta állandó létszámú munkacsoport foglalkozott minőségirányítási vezető irányításával. Sajnos a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet már nem teszi kötelezővé a program folytatását, (nem rendel hozzá forrást), de intézményünkben egyszerűsített formában továbbra is működik. Az elmúlt évek fontosabb fejlesztéseit három fő szinten lehet tárgyalni: iskolai szinten, TISZK szinten és a szakképző iskolák országos szintjén. 20

21 3.6.1 Iskolai szinten Az IMIP első elfogadása óta éves munkaterv készült a minőségirányítási feladatokhoz, és félévente készítettünk beszámolót az elvégzett munkákról. A tervezés és az utólagos ellenőrzés ciklikussága tette lehetővé, hogy a 2005-ös első alkalom után elvégezzük 2010-ben is iskolai önértékelésünket. Az öt év adottságait és eredményeit vizsgáló elemzés az EFQM szempontjait követve készült el, és így kiterjedt a vezetésre, a stratégiára, az emberi és más erőforrásokra, a folyamatokra, a közvetlen partnerek és a munkatársak elégedettségére, a társadalmi hatással kapcsolatos, valamint az oktatás-neveléssel összefüggő eredményekre. A számszerű adatokat tekintve is látható, hogy a vizsgált területeken többnyire tendenciaszerű javulás volt kimutatható. Lehetetlen lett volna ilyen átfogó elemzést készíteni anélkül, hogy az évek során ne követtük volna végig figyelemmel az iskola működését meghatározó folyamatokat. Ezért is törekedtünk arra, hogy minél több területen szabályozott eljárásrendek segítsék az intézmény dolgozóinak munkáját. Egyéb tevékenységek: a stratégiai és minőségcélok megvalósulásának nyomon követése évről évre partneri elégedettség-mérések végzése (2006, 2008, 2010) indikátorrendszer működtetése szülők és diákok tájékoztatása az eredményekről intézkedési tervek kidolgozása, s az abban foglaltak megvalósulásának nyomon követése TISZK szinten (Dél-Budai TISZK) 2009 decemberében induló uniós projekt egyik célkitűzése az volt, hogy az akkori öt partnerintézmény (Öveges, Fáy, Kossuth, Mechatronika, Budai) minőségirányítási tevékenységét is összehangolja. A másfél éves program sikeresnek mondható, hiszen a számos kihívás ellenére sikerült egy olyan struktúrát létrehozni, amelyet mind az öt iskola el tudott fogadni, és aminek az alkalmazását meg is tudta valósítani. Ennek a bonyolult feladatnak a koordinálásáért éppen a Kossuth volt felelős. Az együttműködés legfontosabb eredményei: Megalkottuk a DBT közös IMIP-jét, ami megfogalmazza a TISZK minőségpolitikáját, küldetését, a közös folyamatok rendszerét, az együttműködés területeit. 21

22 Kidolgoztunk egy azóta már a gyakorlatban is kipróbált és működő internetes alapú, közös elégedettségmérési rendszert, ami a partnerek minden célcsoportját megszólítja. Közös adatbázist hoztunk létre azokról a külső partnerekről, akikkel az egyes intézmények elégedettek. Beépítettük a programba és szintén kipróbáltuk élesben a mérés-értékelési munkacsoport által létrehozott közös mérési-értékelési feladatokat (műszaki érzék, elektrotechnika-mechanika) az országos mérések mellett (kompetencia, érettségi). Egységes indikátorrendszert vezettünk be, ami lehetőséget nyújt arra, hogy a fenntartási időszak végén objektív módon értékelhessük a DBT eredményességét. A minőségirányítási tevékenységekről pedig évente jelentés készül, a fenntartási időszakban is Szakképző iskolák országos szintjén Bekapcsolódtunk abba az országos programba (TÁMOP A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése ), aminek a célja, hogy egységes keretet biztosítson a magyarországi szakképzéssel foglalkozó intézmények eredményeinek értékeléséhez, összehasonlíthatóságához. Az Egységes Szakképzési Minőségbiztosítási Keretrendszer megismerésének érdekében felkészítő foglalkozásokon és konferenciákon vettünk részt, majd ezután elkészítettük az intézményi helyzetfelmérésünket és bevezetési ütemtervet állítottunk össze. Ugyanakkor törekedtünk arra is, hogy lehetőség szerint harmonizáljuk ennek a munkának az eredményeit a DBT projekt feladataival, s ezért például az indikátorrendszer módosításakor mindkét program elvárásait figyelembe vettük. Az intézményi minőségirányítás nem merül ki az IMIP-ben foglaltakkal. Ahogy az iskola működésének egyéb területein is keresi a kapcsolatot külföldi (nem kizárólag EU-s intézményekkel (szakmai továbbképzés pedagógusoknak, rendszeres diákcsere kapcsolatok a szakmai oktatás területén, nyelvi kurzusok külföldön stb.), úgy a minőségirányítás terén is nyitottak voltunk és vagyunk más országok eredményeinek, tapasztalatainak megismerésére, hasznos fejlesztéseik befogadására. Részt vettünk és nagyon eredményesen dolgoztunk többéves nemzetközi minőségirányítási projektben (Quality in VET-schools, Leonardo, PSIVET), és a jövőben is keressük az ilyen lehetőségeket. IMIP-csoportunk dolgozta ki korábban iskolánkra a pedagógus- és vezetőértékelés rendszerét, melyet 2012-ig használtunk. 22

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola A lenti szakmai alapdokumentum egyelőre nem véglegesített dokumentum, így nem használható fel semmilyen szempontból az intézmény szakmai alapdokumentumaként! Az intézmény székhelye szerinti megye neve:

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola Budapest www.bankidonat.net Iskolánk névadója: Bánki Donát 1859. június 6. Bakonybánk 1922. augusztus 1. Budapest Korának legnagyobb gépészmérnöke

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév 2011-2012: 2012: Jubileumi tanév Intézm zményünk nk szület letése A tanműhely átadása A tanulmányi nyi épület átadása A képzk pzési szerkezet alakulása Gépipari Technikum 1951 Kiválik az intézményből a

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában TISZK feladata gazdasághoz közeli, a munkaerő-piaci igényeket rugalmasan követni tudó iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzés

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA FPH038/211/2012. számú előterjesztés 3.12. számú melléklete Budapest Főváros Önkormányzata [Vonalkód] [Vonalkód] ikt. szám: [Iktatószám] ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Közgyűlési határozat száma: Budapest Főváros

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

1/2007. (II. 6.) SZMM

1/2007. (II. 6.) SZMM 1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról A szakképzési hozzájárulásról és a képzés

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára

Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzés újraszabályozása 2011-2012 Az új szakképzési törvény

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK

A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 Helyi oktatásirányítás fejlesztése TÁMOP 3.1.10. HELYI OKTATÁSIRÁNYÍTÁS FEJLESZTÉSE PROJEKT

Részletesebben

Felvételi eljárás rendje a 2017/2018-as tanévre

Felvételi eljárás rendje a 2017/2018-as tanévre Felvételi eljárás rendje a 2017/2018-as tanévre Indítandó osztályok, kódok: Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály Kód: 0011 5 évfolyamos képzés. (nyelvi előkészítő év angol nyelvből + 4 év) A helyi

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Szakképzés és felnőttképzés jogszabályi változásai és a változások hatása a képzés szerkezetére

Szakképzés és felnőttképzés jogszabályi változásai és a változások hatása a képzés szerkezetére Szakképzés és felnőttképzés jogszabályi változásai és a változások hatása a képzés szerkezetére II. Rehab Expo 2015. december 1. Bruckner László főosztályvezető Szak- és Felnőttképzési Szabályozási Főosztály

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Továbbtanulási tájékoztató

Továbbtanulási tájékoztató Debreceni Szakképzési Centrum Irinyi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Továbbtanulási tájékoztató a 2017/2018. tanévre Debrecen Kedves 8. évfolyamos tanuló! 1952-ben az akkori Mezőgazdasági és

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Iskolánk 2008-ban elnyerte a Kereskedelmi,Vendéglátó és Idegenforgalmi Iskolák Országos Szövetsége

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály Törvények: Jogszabályi háttér átalakítása 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola

Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Bemutatkozik a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 2013. 11. 20-21. 64 éves múlttal rendelkező szakképző intézmény. Mindig középfokú végzettségű építőipari szakembereket (technikusokat) képeztek itt.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek IV VI. fejezet a KOLLÉGIUMOK számára Dátum:... Készítette:......

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 10. fejezete előírja az oktatási intézményeknek, hogy mely adatokat kell közérdekűnek tekinteni és közzétételi listában megjeleníteni. 1.

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0010 pályázat Az új típusú szakképzés bevezetése a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskolában A projekt szakmai megvalósítása 1.Együttműködés partnerszervezetekkel

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (( GYŐR 2015 A felsőoktatásról szóló 1993. évi L. tv., az államháztartásról szóló 1992. évi VIII. tv., az államháztartás

Részletesebben

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: xxx Térségi Integrált Szakképzõ Központ TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly

A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly 2015.10.30. A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly főigazgató Megújuló szakképzés, megnyíló lehetőségek A 2015/2016-os

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 4400

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

55 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS

55 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS Államháztartási szakfeladatrendi besorolás (Alapító Okirat melléklete) 55 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS 559 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 55901 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2004. (I.28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2004. (I.28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2004. (I.28.) számú h a t á r o z a t a a Bencs László Szakiskola és Általános iskola, valamint a Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

TISZKEK SZEREPE A SZAKKÉPZÉSBEN, DIGITÁLIS ISKOLA

TISZKEK SZEREPE A SZAKKÉPZÉSBEN, DIGITÁLIS ISKOLA TISZKEK SZEREPE A SZAKKÉPZÉSBEN, DIGITÁLIS ISKOLA ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés Szervezési Társaság Hajdúböszörmény Város önkormányzata Balmazújváros Város önkormányzata Debrecen MJV Önkormányzata Debrecen

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója

Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója 6060 Tiszakécske, Erkel fasor 10. Telefon: 76/441-255, Fax: 76/440-063 OM azonosító:

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 2890. Tata, Új út 19. Tel/Fax.: 34/ 587-580 E-mail: javorka@javorka-tata.sulinet.hu Internet cím: www.javorka-tata.sulinet.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 85/2002. (IV.29.) számú h a t á r o z a t a egyes középfokú intézmények alapító okiratainak módosításáról A Közgyűlés 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 17. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Bánki Donát Szakképző

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT FPH038/211/2012. számú előterjesztés 4.33. számú melléklete Budapest Főváros Önkormányzata [Vonalkód] [Vonalkód] ikt. szám: [Iktatószám] MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Közgyűlési

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2015-2016-os tanévre TANDÍJ NINCS! Szakközépiskola Összesen 6 osztály 204 tanuló, ebből 2 osztály turizmus szakirány érettségi

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a és az államháztartásról szóló

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra Igazgató: Pribelszki János E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap: www.vejsz.sulinet.hu (Aktuális információk) www.facebook.com/jendrassik-venesz Középiskola és Szakiskola Telefon: 88/567-430, 88/426-866 Telefax:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! OM azonosító: 029337 Cím: 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Telefonszám: 46/365-912, 46/360-125 Faxszám: 46/562-239 Honlap: Email cím: Igazgató: www.szemere.miskolc.hu info@szemere.sulinet.hu Szabó András

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Iskolánk vendéglátó-ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi szakképző iskola, ahol szakközép- és szakiskolai képzés keretében a nyolc általános iskolai osztályt végzett, illetve az

Részletesebben

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató

Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató Alapítva 1885-ben Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató 2016-2017. tanév Iskolánkban közgazdasági ágazatban folytatunk oktatást a 9-13. évfolyamon.

Részletesebben

Tanulmányi terület (Alkalmazott tanterv, szakterület, szakmacsoport jellemzői)

Tanulmányi terület (Alkalmazott tanterv, szakterület, szakmacsoport jellemzői) Szakközépiskola Intézmény neve, címe: Miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság út 16-20. Postacím: 3529 Miskolc, Ifjúság út 16-20. Fenntartó neve, címe:

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója:

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója: Intézmény neve: József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38. Tel./fax: 37/311-857, 37/311-673 Honlap: www.jozsefa-gy.sulinet.hu E-mail: jaszk@jozsefa-gy.sulinet.hu

Részletesebben

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Kód A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola, Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 037223 KIK 178012 2015-2016. tanév A szakképesítés és OKJ szakképzettség

Részletesebben

ÓRATERVEK 2016/2017. sárgával jelölve a most futó érintett évfolyam/osztály 1 / 25

ÓRATERVEK 2016/2017. sárgával jelölve a most futó érintett évfolyam/osztály 1 / 25 ÓRATERVEK 2016/2017 sárgával jelölve a most futó érintett /osztály 1 / 25 Nyelvi előkészítő os, 5 éves szakgimnáziumi ok előkészítő éve 2016-tól 9/Kny-A két tanítási nyelvű és 9/Ny-B nyelvi előkészítő

Részletesebben