Napirend előtt: Napirend:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Napirend előtt: Napirend:"

Átírás

1 2566 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozatai: b./ rendelete: 43/2012. e./ határozatai: /2012. Napirend előtt: "Együtt Egymásért" IIBurger István -díj" kitüntetés átadása "Nyíregyháza Gyermekeiért és Ifjúságáért" IIKégly Szeréna-díj" kitüntetés átadása Napirend: 1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről 2./ Tájékoztató a Raiffeisen Bankesoport által tervezett munkahelyteremtő projektről 3./ Tá'[ékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata I-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról 4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetési koneepciójára 5./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságkonszolidációjáról, valamint éven túli működési hitelfelvéteiéről 6/a. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012.(IX.27.) számú határozata. alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra költségvetési szervek létrehozására, alapítására 6/b. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012.(IX.27.) számú határozata alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra létrehozandó költségvetési intézmények vezetőinek (magasabb vezetőinek) megbízása tárgyában pályázat kiírására 7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák alapító okiratainak módosítására

2 / Előterjesztés az önkormányzati fenntartású előadó-művészeti szervezetekre (Móricz Zsigmond Színház, Nyíregyházi Car.1:~mus Kórus) vonatkozó fenntartói megállapodások jóváhagyására 9./ Előterjesztés a háziorvosi körzethatárok meghatározásáról szóló 26j2003.(V.29.) önkormányzati rendelet módosítására 10./ Előterjesztés a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás keretében történő együttműködés fenntartására 11./ Előterjesztés a generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és rendezvények lebonyolítására kiírt pályázat elbírálására 12./ Előterjesztés a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. hitelfelvéteiéhez készfizető kezesség vállalására Nyíregyháza, november 29. ;J~ Dr. Kovács Ferenc polgármester

3 2568 JEGYZŐKÖNYV Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének november 29-én tartott nyílt üléséről Jelen voltak: Dr. Kovács Ferenc polgármester, Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző, Jászai Menyhért alpolgármester, Kósa Tímea alpolgármester, Dr. Adorján Gusztáv, Fesztóry Sándor, Halkóné Dr. Rudolf Éva, Dr. Horváthné Dr. Veisz Katalin, Jeszenszki András, Kósa János, Lengyel Gábor, Lipták Lajos, Magera Tibor, Mikó Dániel, Dr. Moskovits Károly, Mussó László, Nagy László, Petneházy Attila, Póka Imre Tamás, Dr. Szilassy Géza, Szilvási István, Dr. Tirpák György, Tormássi Géza, Vass Zoltán Géza képviselők. Meghívottként részt vettek: Dr. Kása Brigitta hatósági főosztály vezetője, Lengyelné Petris Erika, Dr. Krizsai Anita, Patóné Nagy Magdolna, Dr. Groncsák Andrea, Dr. Polgári András, Pató István osztályvezetők, Tóth Géza közterület-felügyelet vezetője, Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinet vezetője, Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási referens, Veres István városi főépítész, Dóró Erika társadalmi kapcsolatokért felelős referens, Hagymási Gyula pályázatkezelési referatúra vezető, Kertész Sándorné oktatási és kulturális osztály referense, Dr. Bodnár Adrienn, Dr. Czompa Zoltán közgyűlési és törvényességi csoport jogászai, Martin Melkowitsch Raiffeisen Bank vezérigazgató helyettese, Tamás Péter Raiffeisen Bank operációs igazgatója, Dr. Kvancz József könyvvizsgáló, Dr. Podlovics Roland Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója, Csikós Péter Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója, Metzner Zsolt NYITÖT Munkaszervezet vezetője, Bocskai Péter NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Morauszki Andrásné, dr. Szilágyi László kitüntetettek, Csirik Ferenc informatikus, a Nyíregyházi Főiskola hallgatói, a Kossuth Lajos Gimnázium tanulói, Siposné Auxi Katalin jegyzőkönyvvezető, Z. Pintye Zsolt a Nyíregyházi Városi TV munkatársa, Száraz Ancsa a Kelet-Magyarország munkatársa, Trifonov Éva a Nyíregyházi Napló munkatársa, Saliga Péter a Sunshine FM Rádió munkatársa, Varró Zsolt az MTVA munkatársa, Gaál Tamás a Retro- Rádió munkatársa, Korpás Éva a Magyar Rádió munkatársa. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Hölgyeim és Uraim, tisztelettel köszöntök mindenkit, aki megjelent a mai közgyűlésünkön, a képviselőket, a szakmai előadókat, szakembereket, a sajtó képviselőit, a meghívott vendégeket és mindenkit, aki a médián keresztül figyelemmel kíséri munkánkat. A mai közgyűlésünkön a napirendek megkezdése előtt ünnepélyes díjátadásra kerül sor. A közgyűlés a legutóbbi ülésén az Együtt Egymásért Burger István díj kitüntetésben részesítette Morauszki Andrásnét, a Karitasz vezetőjét. Röviden ismertetném a közgyűlés indokolását ehhez a neves kitüntetéshez. Morauszki Andrásné teológia szakon végzett 1992-ben, karitatív tevékenységét egyházi szervezet keretein belül az 1990-es évektől végzi. A Kamiliánus Rend tagjaként betegeket látogatott, támogatta őket tól dolgozik karitász vezetőként. Majd 2005-ben létrehozta a Teréz Anya Egyesületet. Anyagi és természetbeni segítségen kívül nagy hangsúlyt fektet a betegek, a hátrányos helyzetű

4 2569 emberek lelki támogatására is. Idejéből sokat fordít idősek, betegek, egyedül élő, magányos emberek látogatására. Fáradságot nem kímélve, mohó szemekkel figyeli a körülötte élő embereket. Keresi a megoldást bármilyen felmerülő problémára. Embertársaival minden esetben humánus és segítőkész. Szívügyének tekinti a rászorulók és elesettek támogatását és megsegítését. A közgyűlés döntése alapján ebben az évben a Nyíregyháza Gyermekeikért és Ifjúságáért Kégly -Szeréna díj kitüntetésben részesült dr. Szilágyi László tanár és parapszichológus, kérem álljon föl. Aki 1995 óta a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium történelem-filozófia szakos tanára, az iskola pszichológusa. Továbbképzéseken majd a pszichológiaszak elvégzésével tett szert olyan ismeretekre, melyeken még hatékonyabbá és célirányosabbá válhatott esélyt teremtő pedagógiai munkássága. Napi munkája mellett rendszeresen publikál. A Szent Atanáz Hittudományi Főiskola Evangélikus Teológia tanszékén filozófiai, antropológiai illetve gyermekfilozófiai szemináriumokat is vezet. Tudományos működését országos elismerések is jelzik, 1994-ben a Politikatörténeti Alapítványtól 2. díjat, 2006-ban a Magyar Tudományos Akadémiától Pedagógus Kutatói Pályadíjat nyert őszén átadott Tiszavasvári úti tehetséggondozó kollégium működési rendjét, a tehetséggondozás formáit nagy odaadással dolgozta ki. Szakmai felkészültsége, személyisége biztos alapja az iskolában folyó nevelő-oktató munkának. Mindkét kitüntetnek mind a Közgyűlés, mind a magam nevében gratulálok, és akkor kérem, hogy vegyék át a díjat. Tisztelt KözgyűlésI Megkezdjük mai ülésünk munkáját, kérem a képviselőket, hogy aktiválják gépüket. Megállapítom, hogya közgyűlés határozatképes, mivel minden tag jelen van, a 22 tagból mind a 22. A mai ülésünk napirendjére az írásban megküldöttek szerint teszek javaslatot, kérdezem, hogy van-e valakinek egyéb javaslata, vagy észrevétele a napirenddel kapcsolatban? Nem látok jelentkezőt. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzunk az írásban megküldött napirendek elfogadásáról. Szavazáskor jelen volt 22 képviselő. A Közgyűlés 22 szavazattal elfogadta az ülés napirendjét. 1./ napirend: Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Legutóbb október 18-án tartottunk közgyűlést. követően: Október 19. és 21. között a Krúdy Napok Színbád Fesztivál során számtalan kulturális, szórakoztató és gasztronómiai eseménnyel emlékeztünk városunk híres szülöttére. Október 19. Megtörtént a Stadionban az új műfüves pálya átadása. Szintén ezen a napon, október 19-én Nyíregyháza és térsége nyugdíjas szövetség az idén is megrendezte a hagyományos generációs vetélkedőjét, Nyíregyháza eddigi polgármestereiről szólt ez a vetélkedő. Október Koszorúzásokkal és ünnepi megemlékezéssel tisztelegtünk az '56-os forradalom és szabadságharc eseményeire. Ezt Október 24. Dr. Vinnai Győző kormánymegbízottal a sajtó nyilvánossága előtt Nyíregyházi Járási Hivatal kialakításáról szóló megállapodást. írtam alá a

5 2570 Október 26. A világ eddigi legnagyobb elektronikai bérgyártó vállalatának a magyarországi leányvállalata kerekasztal találkozóján vett részt Kósa Tímea alpolgármester asszony. Tiszaújvárosban működik ez a cég és sok nyíregyházi dolgozik ott. November 5. Az Elhurcoltak Emléknapja alkalmából az Északi Temetőben tartottunk önkormányzati megemlékezést, ahol Jászai Menyhért alpolgármester úr mondott emlékező beszédet. November 7.-én került annak az 5 millió Ft értékű adománynak az átadására, amivel a Samsung Electronics Magyar Zrt. a "SMART Sport a gyermekekértil jótékonysági akció keretein belül támogatja a nyíregyházi gyermeksportot. November 8. Az Osztrák Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából Dr. Barabás lászló tiszteletbeli konzul fogadást adott a Városháza dísztermében. November 8. Jótékonysági koncertet rendezett a Periféria Alapítvány a Kodály Zoltán Általános Iskolában. Az eseményen részt vett Dr. Kövér lászló, az országgyűlés elnöke is. Az est bevételét a kommunizmus áldozatainak emlékműve felállítására fordítják a szervezők. November 9. Idén Hévízen adták át a "Virágos Magyarországért" környezetszépítő verseny díjait. Nyíregyháza 2012-ben Arany Rózsa-díjat nyert. A verseny szervezőbizottságának legrangosabb elismerését régiónként, az az egy település kaphatja meg, amely évek óta kiemeit ítményt nyújt a környezetszépítés területén. Az elmúlt évben virágos városért elismerést kaptunk, és az idén is elismerték azt a szépítő munkát, amit itt a városban igyekszik az önkormányzat, illetve a cégeink végezni. November 14. Idén első alkalommal rendeztük meg a Városi Sportgálát, ahol a kiemelkedő ítményt nyújtó városi sportolóinkat díjaztuk. Soha ilyen jó évet nem zárt a városi utánpótlás. November 15. Soltész Miklós szociális ügyekért felelős államtitkár úrral tartottunk sajtótájékoztatót a szociális és rehabilitációs rendszer átalakulásáról, megújulásáról. Itt jegyzem meg, hogy az önkormányzatnál - az intézményeket és a hivatalt is beleértve jelenleg 54 megváltozott munkaképességű személy dolgozik, ami a létszám 1,54 százaléka. Az önkormányzat nyitott arra, hogy további megváltozott munkaképességű embereket vegyen fel. Szintén ezen városunkban a napon volt a Klebelsberg Intézet elnöke Marekné Pintér Aranka is. November 15. Nagy örömmel köszöntöttük városunk szép korú polgárát, Fehérvári Andorné, Marika nénit, aki most töltötte be 100. életévét. November 16.-án tartotta az Idősügyi Tanács soron következő ülését.

6 2571 November 21. Dr. Barabás László tiszteletbeli konzul szervezésében és az önkormányzat segítségével a NOE Családi Kör Egyesület nagycsaládosai kapták meg azt a 7 tonnányi bútor adományt, amit a Katolikus Egyház Bécsi püspökségének karitatív szervezete küldött Magyarországra. Bútorok mellett játékok, konyhai lakásfelszerelések is voltak. November 21. A Városházán adtuk át azokat az elismeréseket, melyeket nyíregyházi középiskolások érdemeltek ki testvérvárosunk, Iserlohn város által2012-ben kiírt plakátkészítő versenyen. Az alkotásokból egy kis ízelítő még holnapig látható a Díszterem előtti galérián. Remélem a képviselő hölgyek és urak is megnézik. November 22. Kósa Tímea alpolgármester asszony sajtótájékoztatót tartott a folyamatban lévő négy kollégium-felújítás elvégzett munkálatairól. November 23. Sajtótájékoztatón jelentettük be a Karácsonyi Forgatag és az Adventi időszak városi programjait. Újdonság, hogya Nyitott Városháza programhoz illeszkedve december 6 8. között a Városházán, itt a Díszterem előtt várja a gyerekeket a Mikulás. Ez idő alatt a Díszteremben egy LEGO történeti kiállítást tekinthetnek meg a látogatók. November 26. Megállapodást kötött a M egyei Rendőr-főkapitányság és a Polgármesteri Hivatal, a Közterület-felügyelet és a Rendőrség feladatellátásának összehangolására, és a közös fellépés lehetőségének megteremtésére vonatkozóan. Ezzel is igyekszünk Nyíregyháza közbiztonságát tovább javítani. November 27. Kósa Tímea alpolgármester asszony sajtótájékoztatón jelentette be, hogy az önkormányzat 280 millió Ft-ot fordít további intézmény felújításra. A két ÉAOP-os nyertes pályázat az Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény, a Sóstóhegyi Óvoda és a Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény felújítását és bővítését célozza meg. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogya mai napon Szekeres Pál, sportért felelős helyettes államtitkár úrral átadjuk az új Városi Vívótermet, ami a Benczúr Gyula Általános Iskola tornatermében lett kialakítva. Valamint ma délután zajlik az az ünnepség, amit a Polgármesteri Hivatal szervezett a Városháza egykori, ma már nyugdíjas dolgozóinak. Kérdezem a tisztelt képviselőket, hogy az elhangzott szóbeli tájékoztatóhoz, van-e kérdés, illetve észrevétel? Nem látok jelentkezőt, akkor kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásul vételéről. Szavazáskor jelen volt 22 képviselő. A Közgyűlés 22 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

7 2572 NY(REGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYOL~SÉNEK 279/2012.(XI.29.) számú határozata a két közgyfilés között történt eseményekr61 szóló tájékoztató tudomásul vételér61 A Közgyfilés A két közgyfilés között történt eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 2./ napirend: Tájékoztató a Raiffeisen Bankcsoport által tervezett munkahelyteremtő projektről Előadó: Martin Melkowitsch Raiffeisen Bank vezérigazgató helyettese Tamás Péter Raiffeisen Bank operációs igazgatója Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Emlékeznek a tisztelt közgyűlési tagok, hogya majusl ülésünkön volt vendégünk Martin Melkowitsch vezérigazgató-helyettes úr és Tamás Péter úr, akik mindjárt érkeznek. Köszöntöm a közgyűlésen Martin Melkowitsch urat, a Raiffeisen Bank vezérigazgató-helyettesét, és arra kértem vezérigazgató-helyettes urat, hogy ugye eltelt egy félév a májusi közgyűlésünkhöz képest, hogy adjon egy rövid tájékoztatót prezentációval, hogy hogy is áll ez a nagy ívű projekt, amit 3 évre tervez a Raiffeisen és ami a város szempontjából kiemelkedő jelentőségű. Átadom a szót Melkowitsch úrnak. Amíg Tamás Péter operációs igazgató érkezik, addig Kósa Tímea alpolgármester vállalja a tolmácsolást. Martin Melkowitsch:(Raiffeisen Bank vezérigazgató-helyettese) Jó napot kívánok Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ismét örömmel vagyok itt és örömömre szolgál, hogy egy rövid tájékoztatót adhatok, hogy hogyan is áll a projekt. Kósa Tímea:(alpolgármester) Szeretnék elnézést kérni, nem vagyok hivatásos tolmács, most a beugró szerét játszom, elnézést kérek, ha esetleg valami nem úgy megy, ahogy kellene. Martin Melkowitsch:(Raiffeisen Bank vezérigazgató-helyettese) Mindenek előtt szeretném megköszönni ezt az együttműködést, részben polgármester úrnak és részben Kósa Tímea alpolgármester asszonynak, a közgyűlés valamennyi tagjának, valamint a Munkaügyi Központ együttműködésének, hogy ma beszélhetünk a projektről. Segítő kezekre és együttműködésre találtunk itt a városban. Van néhány változás a projekttel kapcsolatban, amit szeretne elmondani nem is ő személy szerint, hanem Tamás Péter úr. Aki sajnos a forgalomban egy kicsit megcsúszott, de hamarosan érkezik, illetve ő fogja majd tájékoztatni a közgyűlést a projekt részleteit illetően. Gyakorlatilag a helyszín tekintetében van a legfőbb változás, mégpedig Budapesten. A legutóbbi projekt ismertetőn elhangzott, hogya Boda bevásárlóközpont épületében valósul meg a projekt, ehhez képest ma a főiskola épületéről

8 2573 van szó. Ez a magyarázat arra, hogya prezentáción ma a főiskola épülete szerepel. Tehát a múlt héten az összes technikai bonyodalom megoldásra került ember ma már dolgozik gyakorlatilag a technológián, tesztelés i folyamat szakaszába lépett a bank. Tehát minden héten ember végzi azt a kurzust, amelyet a munkaügyi központ segítségével indítottak el. Talán nem látszik, mert apró betűs a prezentáció, de az kiemelésre szorul, hogy decemberre körülbelül 150 fő kerül foglalkoztatásra. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszöntöm Tamás Péter operációs igazgató urat, és köszönöm Kósa Tímea alpolgármester asszonynak a beugrását. Már a prezentációt megkezdtük és akkor itt légy szíves kapcsolódj be. Martin Melkowitsch:(Raiffeisen Bank vezérigazgató-helyettese) Mint ahogy azt korábban említettük az első csoportok már megkezdték a működést a teszt üzemmódba. Minden olyan eszköz rendelkezésre áll és működik, ami ahhoz kell, hogya szakmai gyakorlatot ezek a csoportok el tudják végezni, és folyik egy lobbi az irányban, hogy a Raiffeisen Ausztria egyéb cégeitől, egy szoftver fejlesztőcégtől, a Raiffeisen Solution GMBH-tól és az RSC Ausztriától a Raiffeisen szolgáltató központ bécsi cégétől újabb egységeket, újabb folyamatokat csábítsunk ide Nyíregyházára. Szorosan együttműködünk, együtt dolgozunk a városvezetéssel azon, hogy ezek a cégek szintén megtalálják a számításukat és idejöjjenek Nyíregyházára. Az IP szolgáltató céggel, a Raiffeisen Solution-nel már volt egy helyszíni látogatás itt Nyíregyházán október végén és a Raiffeisen Service Centernél Ausztriában jövő év negyedévében, februárban tervezzük a következő látogatást, illetve helyszíni tárgyalásokat. Tamás Péter:(Raiffeisen Bank operációs igazgatója) Most a vezérigazgató helyettes úr megkért, hogy meséljem én el, hogyan építettük fel ezt a központot, hogyan jutottunk el idáig. Milyen lépéseken keresztül kerültünk el egy ilyen központ kialakításához. Az első, legfontosabb lépés magának az infrastruktúrának a kialakítása, ez mind fizikai, mind pedig humán infrastruktúrát jelent. A legnehezebb dolog magának az irodának a megtalálása volt. Ezen sikeresen túlléptünk, akadályokon keresztül. A második fő lépcső az pedig a megfelelő munkaerőnek a megtalálása, megkeresése, kiképzése, ezeknek a lépéseknek előtte egy nagyon rövid vázlatos felsorolása volt, nem tudom, emlékeznek-e arra, ami májusban történt. Igazából ez volt az egyetlen egy toborzási akció, nem hirdettünk sem mi, sem a Munkaügyi Központ, se senki. Csak amit a városban lakók tapasztaltak, az által a 1769 potenciális jelentkező jelentkezett a Munkaügyi Központban és ezt a tömeget ez a Központ kezdte el szűrni. Először az önéletrajzokat szűrték, aztán mindenféle általunk készített teszteket végeztettek el. És akik ezeken a teszteken is megfeleltek, ők kaptak egy órás időpontot és a mi call centerünk hívta fel őket és telefonos interjún keresztül kerültek kiválasztásra azok, akikkel egy 4-5 órás SZSZMEN Centert végeztünk. Az SZSZMEN Center közösen került a Munkaügyi Központtal elvégzésre és akik ezen az SZSZMEN Centeren megfeleltek, most jelenleg 84 ilyen potenciális jelentkező van, ők vannak oktatáson. Az oktatásnak a különböző fázisaiban van elméleti oktatás, van gyakorlati oktatás, a gyakorlati oktatás az Budapesten zajlik, az elméleti oktatás Nyíregyházán és van a szakmai gyakorlat, ami pedig már az új bankműveleti központban van, ami a Sóstói úton zajlik. Itt nagyon sok segítséget kaptunk egyrészt Nyíregyháza Megyei Jogú Várostól, másrészt a Munkaügyi

9 2574 Központtó!, illetve az MGM-től, és hiszen a Munkaügyi Központ és Czomba államtitkár úr komolyan támogatta minden féle szinten elképzelésünket. És a Nyíregyházi Főiskola olyan többszintű és többrétű támogatást adott, hiszen itt nekünk nem volt irodánk. Tehát ők fizikai facilitást is nyújtotta k illetve ő az a képző cég, aki a Munkaügyi Központ megbízásából a képzéseket végzi és lebonyolít ja. Itt én szerettem volna egy írásos formát adni, hogy kik azok a fő stratégiai partnerek, akikkel közösen hoztuk ezt a bankműveleti központot létre és szeretném külön is megköszönni Polgármester úrnak, Alpolgármester asszonynak, aki a Városháza részéről a Jonatán projektnek az egyszemélyi felelőse, Rezsőfi Istvánnak, a Megyei Munkaügyi Központot vezető úrnak és a rektor úrnak, Jánosi Zoltánnak, akik hathatós közreműködésével idáig eljutottunk. Hogy pontosan hogy néz ki számokban? Egy rövid táblázatot készítettünk. Azt a bank vezetése és a Raiffeisen International vezetése is minden hónapban áttekinti, hogy haladunk? Az látszik a színes ábrán, hogy hány csoport, milyen indulási dátummal, milyen eredménnyel halad, a téring során éppen hol tart, ugye nagyon hosszú lenne az egész táblázatot megmutatni, úgy hogy igazából a végét mutatjuk. Azt lehet látni, hogy 89-en kezdték meg az oktatást és 84-en még mindig az oktatásban vesznek részt. 95%- az átlagos vizsgaeredmény, ez Budapesten jellemzően 85% körül szokott lenni és ugye azt látjuk, hogy nem egészen 6% a lemorzsolódás a tréningen. Mi féltünk, hogy akár a többszöröse is lehet, de azt látjuk, hogy nagyon jó a munkaerő állomány itt ebben a térségben és lehet és érdemes építeni erre. Ami most következik az az, hogy ha vége van a szakmai gyakorlatnak és megkezdődik az éles üzem, akkor vajon mit fog gondolni a bank és a Raiffeisen International vezetése, hogy meg kell-e várni 2013 végét, amíg az utolsó call center operátor is munkában lép, vagy pedig tartunk-e már ott, hogy lehet-e esetleg további projektet csinálni. A menedzsment most azon az állásponton van, hogy akár ez év végén tud döntést hozni arról, amit csak 2013 végére prognosztizáltunk még májusban, hogy további projekteket indítunk. Még 4 új projektet lehet indítani, ami akár 600 főre vagy még ennél is többre tudná bővíteni az RVSC szolgáltató központ létszámát, illetve a munkavállalóknak a számát. És amit Melkowitsch vezérigazgató helyettes úr mondott, hogy dolgozzunk közösen a városvezetéssel, illetve a főiskolával azon, hogy újabb Raiffeisen cégeket vonzunk ide, az pedig durván egy ilyen főt jelenthetne még pluszban. Ehhez egy részt az kell, hogy az első projekt sikeres legyen, másrészt az kell, hogy ezek a cégek vonzónak találják Nyíregyháza várost. A Főiskolának az oktatási rendszerét kell átalakítani, ahol nem kell ilyen gyorstalpaló módon kiképezni a munkaerőt, ahogy mi tettük a call centerrel, hanem iskolarendszerben, hosszú távon képes legyen a város ennek a bankműveleti vagy szolgáltató központnak a munkaerő utánpótlását biztosítani. Illetve vonzóvá kell tenni a befektető számára az elérhető támogatásokkal. Ezen én úgy tudom, hogyavárosvezetés dolgozik. Milyen egyéb együttműködési lehetőségek vannak? Ugye a munkaerő kiválasztási együttműködésekről elég sokat beszéltem, most nem szeretném újra megismételni. Konkrétan a Főiskolával kapcsolatban, amin gondolkodunk, egy olyan versenyképes új szakot, kart indítsunk akár hármat is, ami IP üzemeltetés, fejlesztő mérnök, lean szakértő, illetve bankműveleti szakértőket képezne, ezt azt gondoljuk, hogy nem csak a városnak, ennek a térségnek, de mivel nem jellemző, hogy ilyen képzés sok lenne Magyarországon, egy hasonló van, a bankárképző Budapesten. Azt gondolom, hogy ez nemzetgazdasági szempontból is egy komoly és fontos hozadéka lehet ennek a projektnek. Természetesen itt gondolunk arra, hogy az ezen képzésben résztvevőkkel akár tanulmányi szerződést is köthetnénk illetve különböző ösztöndíjakat tudnánk biztosítani azért, hogyatanuláshoz nagyobb legyen a kedv. Elég sok középvezetőt kell idetelepítenünk az első 3-5 évben ahhoz, hogy azt a friss munkaerőt tapasztalattal tudjuk ellátni. Ezeknek a vezetőknek a

10 2575 lakáskérdését kell megoldani, ezt is lehet nyilván együtt csinálni. A tömegközlekedést a műszakrendekhez kell majd igazítani, illetve a központ fejlesztése mindenképpen sok képzést, keresztképzést fog igényelni. Ehhez kell egy lobbi, hogy ezeken a pályázatokon sikeres legyen a részvétel, valamint azt tervezzük, mivel tipikusan fiatal és fiatalos ez a munka, hogy egy óvodát kellene létrehozni azért, hogyadolgozóknak a gyerekei a munkaidőben, főleg akkor, hogy ha itt minimum 7-től 22-ig intenzíven rendelkezésre kell állni, hogya gyerekek biztonságban lehessenek. Én azzal szeretném a prezentációt zárni, hogy mindenképpen partnerségre, együttműködésre törekedünk ahhoz, hogy ez a projekt ne csak egy folyamatot, sok folyamatot, terveket öleljen fel. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen Vezérigazgató-helyettes úr és Igazgató úr tájékoztatását. Ebből a tájékoztatóból most már kibontva látszik az, amit májusban még tervként ismertettek, hogy mekkora jel,entőségű ez a projekt. Szeretném Vezérigazgatóhelyettes urat, Igazgató urat is megnyugtatni, mint ahogy azt májusban nem csak a városvezetés, hanem az egész közgyűlés támogatta, ellenzéki képviselők is ezt a projektet, ez ugyanannyira fontos mai is. Megemlíteném, hogya hátsó sorokban diákok ülnek, akik nagy figyelemmel hallgatták önöket. A jövő is biztosított, lehet a jövőt hosszú távra is tervezni. És természetesen várjuk a további cégek vezetőit, hiszen vezérigazgató-helyettes úr nem csak egyedül jön most már hozzánk, hanem hoz magával további fontos cégek vezetőit is. Természetesen ez a változás azt is jelenti, hogya májusban elfogadott támogatásunkat - ezt vezérigazgató helyettes úrral Budapesten megbeszéltük - át kell gondolnunk, hiszen a helyszín más volt. A régi Boda ingatlan, de mivel még most folyamatban vagyunk nem aktuális, illetve várjuk azt is, hogy milyen további Raiffeisen cégek csatlakoznak ehhez a kitűnő ötlethez, hogy itt Nyíregyházán építsen a Raiffeisen egy komplex pénzügyi, operációs központot. Tehát a tisztelt közgyűlés tagjainak mondom, hogy ez most nem aktuális, de már tárgyaltunk róla, a megfelelő időben természetesen tájékoztat juk önöket, hiszen a módosítást idehozzuk, hiszen ez egy közgyűlési döntést igényel majd. Tehát ennek figyelembevételével kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése a prezentációhoz? Dr. Szilassy Géza képviselőnek adom meg a szót. Dr. Szilassy Géza:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, Vezérigazgatóhelyettes úr, Igazgató úr. Úgy fejezte be a beszédét, hogy partnerség és együttműködés én ezzel folytatnám. Ez év májusában, amikor önöket meghallgattuk, akkor a közgyűlés elfogadott egyfajta együttműködést, mely az együttműködés úgy jött létre a város vezetése és a közgyűlés között és önök között, hogy nyilván egy hosszantartó előzetes tárgyalás előzte meg ezt a dolgot. Közben változott sok minden, ugye tudjuk azt, hogy változott a helyszín is. Azt szeretném önöktől megkérdezni, hogy hogyan látják, ebben az együttműködésben számos olyan paraméter volt rögzítve, ami összefüggött a helyszínnel, és összefüggött sok minden egyébbel. Hogyan látják ezt az együttműködést most? Illetve lát ják-e annak a lehetőségét, hogya várossal, illetve a városvezetéssel újra gondolják, újra tárgyalják, esetleg újabb szándéknyilatkozat kialakítását? Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm, van-e még valakinek kérdése? Nagy László frakcióvezető.

11 2576 Nagy László:(frakcióvezető) Köszönöm szépen, Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, Vezérigazgató-helyettes úr, Igazgató úr. Picit folytatva a Szilassy Géza által feltett kérdést, a további együttműködés tekintetében egy dologra különösen kíváncsi lennék. Nekünk nyíregyháziaknak, a munkahelyteremtő beruházások rendkívül fontosak. Ugyanakkor a munkahely megtartó beruházások vagy az azt elősegítő beruházások rendkívüli mértékben fontosak. Egy különleges helyzetben van a főiskola, amelyet önök helyszínéül választották ennek a beruházásnak, illetve ennek a bankműveleti központ kialakításának. A kérdésem az konkrétan, hogy hosszú távú együttműködésben milyen partnerségre számítanak a főiskolában? Milyen lehetőséget látnak abban, hogy a Főiskola a képzés szerkezetének a módosításával hosszabb távú, piacképest tudást tud biztositani az itt élő és a régióban élő fiataloknak? És hogyan tudja megerősíteni a saját szerepét? Talán önök is tudják, a hazai felső oktatási rendszerben, amelyben most az látszik, hogy azért vannak problémái. Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm, van-e még valakinek kérdése? Nem látok jelentkezőt, akkor Vezérigazgató-helyettes urat és Igazgató urat kérem válaszadásra. Martin Melkowitsch:(Raiffeisen Bank vezérigazgató-helyettese) Tehát engedjék meg, hogy először az első kérdésre válaszoljak, ami arra vonatkozott, hogya változó paraméterek változása mellett hogyan látjuk az együttműködést ezen projekt kapcsán? EI kell, hogy mondjam, hogya projekt megvalósítással semmilyen változás nincsen. Most is azt látjuk, hogy akár 600 munkahelyet tudunk létrehozni ebben a bankműveleti központban függetlenül attól, hogy ez melyik épületében helyezkedik el a városnak és nagyon intenzív tárgyalásokat folytatunk a várossal. Nagyon nagy segítséget kaptunk Kovács polgármester úrtól és azt tudjuk ígérni, hogy tisztázzuk a terveinket, jóváhagyat juk a döntéshozóikkal és arra számítunk, hogy egy következő közgyűlésre egy olyan világos képet tudunk a közgyűlés elé tárni, ami megkönnyíti majd a városvezetésnek is a gondolkodását az irányban, hogy hogyan és milyen módon realizálja a jövőbeni együttműködést. A második kérdésre válaszolva. Igen, ez valóban így van, hogy változtattunk a helyszínen, ez ugye annak a függvénye volt, hogy milyen ajánlatot kaptunk. Az ajánlathoz képest sok minden változott, ezért volt erre a változtatásra, erre a helyszínváltoztatásra szükség. Ennek a változtatásnak a kapcsán új ötleteket kaptunk, új helyeink keletkeztek és azt gondoljuk, hogy ezzel a helyszínváltoztatással közelebb kerültünk az emberekhez, a potenciális munkavállalókhoz és elkezdtünk azon dolgozni, hogy kialakítsunk 3 olyan kart, szakot, oktatási formát a Főiskolával közösen, hogy csak egy pár szóval körülírjam, vagy megvilágítsam, hogy mire gondolunk? Elsősorban egy bankárképzésre gondolunk, ez felmerülhet mindenkiben, hogy miért kell bankárokat képeznünk? Először is azért, mert egy olyan képzési forma, ami nagyon ritka, még európai szinten is ritkák ezek a képzések. Másodsorban ezek a fajta képzések nagyon drága képzések. A második az egy olyan IP számítástechnikai kurzus, ami nem csak kizárólag szoftver fejlesztésre koncentrál, hanem a felöleléssel a vertikumot próbálja felölelni ennek az IP szektornak. Igazából azt mondhatom, hogy informatikai vezérigazgató helyettese ket szeretnénk képezni, akiknek rálátása van erre a vertikumra. A harmadik kurzus, amit pedig tervezzünk, az az úgynevezett lean szakértői kurzus. A lean az egy olyan metodológia, amit mind az iparban, mind a termelésben, mind a szolgáltatói szektorban nagyon jóllehet használni. Tulajdonképpen a lean-nek a filozófiája a folyamatos hatékonyság javítása folyamatokon keresztül. Ezt a metodológiát még a Toyota termelési rendszer üzembeállítása kapcsán, az 1954-es években alakították ki. És így ennek a dolognak pont az a

12 2577 szépsége, hogy nem iparág specifikus, ehhez mindenhol szükség van. Egy ilyen helyen, mint Nyíregyháza, nagy termelő vállalatok vannak, mint például a lego. Nagyon keresettek az ilyen szakemberek és jól el tudnak helyezkedni. Tehát ezzel a 3 kurzussal reméljük, hogy akár a Főiskolának a versenyképessége is javulhat, hiszen ezek biztos olyan piacképes kurzusok, ami érdekeini fogja a jövő diákgenerációit. ~s ezek jól hasznosíthatóak az életben és nekünk meg van az a szakérteirnünk, az a hátterünk, amivel támogatást is tudunk adni. Nemcsak a kurzusok kialakításához, a kurzusoknak a lefolytatásához, az oktatásban is, illetve a gyakorlati helyeknek a felajánlását is tudjuk adni, ami szintén nagyon fontos lenne ezeknek a fajta képzéseknek. Remélem, hogy sikerült mind a két kérdést megválaszolni. Sikerült. Köszönjük. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm a válaszokat. Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy az ingatlan elhelyezésére, az ingatlan tagbérlettel kapcsolatos tárgyalások a Raiffeisen és a Főiskola között folytak, mint ahogy korábban Raiffeisen illetve a Boda üzletházat tulajdonló cég között. Ebben a városvezetés nem vesz részt. A Főiskola nem kér tőlünk semmilyen közreműködést. A Raiffeisentől viszont kaptunk egy utólagos tájékoztatást, amikor már gyakorlatilag elkészült a Raiffeisen és a Főiskola között ez a megállapodás. Én is nagyon remélem, hogy a jövőt pozitívan fogja majd befolyásolni. Köszönöm szépen a prezentációt, Vezérigazgató-helyettes úr, és Igazgató úr jelenlétét. Természetesen, amikor odaírtuk, mindketten mondtuk, hogya közgyűlés elé hozzuk a korábbi támogatási rendszerünk módosítását. Ami abból adódik, hogy más helyen történik meg az elhelyezés. Köszönöm szépen. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásul vételéről. Szavazáskor jelen volt 22 képviselő. A Közgyűlés 22 szavazattal meghozta az alábbi határozatot: NV(REGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOlÉSÉNEK 280/2012. (XI. 29.) számú határozata a Raiffeisen Bankcsoport által tervezett munkahelyteremtls projektrlsl szóló tájékoztató tudomásul vételérlsi A Közgyűlés a Raiffeisen Bankcsoport által tervezett munkahelyteremtő projektről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

13 2578 Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Folytat juk munkánkat, a 3. napirendi pontunk következik. 3./ napirend: Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata I-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztály vezetője Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Felhívom a képviselők figyelmét, hogy az előterjesztésben módosítás történt, ami mindenkinek ott van a laptopján. Szóbeli kiegészítés nincs. Köszöntöm a napirendi ponthoz érkezett dr. Kvancz József könyvvizsgáló urat. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság, valamint a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság véleményezte. Kérem, hogya bizottsági álláspontokról ismertetőt adjanak a bizottsági elnökök. Először dr. Adorján Gusztáv elnök úrnak adom meg a szót. Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek a tájékoztató és a határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Nagy lászló elnök úrnak adom meg a szót. Nagy LászI6:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Polgármester úr, a Pénzügyi Bizottság 5 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Kérdezem, hogy kinek van kérdése a napirendi ponthoz? Jeszenszki András képviselő úr jelentkezett. Jeszenszki András:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. lenne néhány kérdésem. Az első kérdésem az adóbevételekre vonatkozik, már egyfajta visszatérően feltett kérdésként. Az iparűzési adóban, illetve az építményadóban szeretném majd megkérdezni azt, hogy mennyi az a különbözet, amely egyrészt a kisvállalkozók iparűzési adókedvezményének a változása folytán befolyt, illetve az építményadónál, ugye az újonnan bevont építményadózóknak a köre mennyi pluszt jelent ebből a befolyt jövedelemből? A második kérdésem a gyermekétkeztetésre vonatkozna. Az előterjesztés szerint egy héttel később kezdődött el a nyári gyermekétkeztetés. Mi lehetett ennek az oka? A harmadik kérdésem a közmunkára vonatkozik. lehet, hogy egy kicsit elméleti jellegű lesz, de talán mégiscsak érdemes lesz majd elgondolkodni rajta a következő időszakban. Itt Szabó Máténak olvashattuk egy tanulmányát arról, hogy az önkormányzatok egyre nagyobb arányban állnak át bizonyos feladatellátásban a közmunka igénybevételére. A kérdés az, hogy nem jelent-e ez veszélyt hosszútávon, hiszen a hírek szerint a következő évben még nagyobb közmunkakeret lesz majd lehívható az önkormányzatok számára, és nyilván megfogalmazódik a kérdés, hogya helyi kisebb vállalkozások számára ez a fajta konkurencia, mert hiszen nyilvánvalóan

14 2579 ez mégiscsak bizonyos területeken konkurenciát okozhat, nem jelent-e majd problémát a helyi kisebb vállalkozások számára? Következő kérdésem pedig a szociális jellegű kiadásokra vonatkozna. Elég rapszodikus, ha megnézzük a lo-es mellékletben, a szociális kiadásoknak a ülése. Nagyon eltérőek a százalékok. Vajon mi magyarázhatja ezt? Nyilván ez is talán egy kicsit elméleti kérdés lehet nyilván, viszont adódik a kérdés a ülési adatokból, hogy vajon év végéig elegendő lesz-e a költségvetésben a szociális kiadásokra szánt összeg? Valamint még egy adat érdekelne, illetve néhány adat azzal kapcsolatosan, hogy mennyi az érintettnek a száma? Tehát az látszik, hogy összegszerűen mennyit fordít a város jelenleg szociális kiadásokra, de ami érdekelne, hogy lakásfenntartási támogatásban, átmeneti segélyben, rendszeres szociális segélyben és legalább a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, mondjuk adott év ugyanezen időszakában, a tavalyi évben mennyi volt az adott segélyeket igénybevevőknek a száma és ugyanígy mondjuk például szeptember 30-ig ugyanebben a tárgykörben az adott segélyezetteknek mennyi volt a száma? Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Van-e kérdése még valakinek? Nem látok jelentkezőt, akkor megadom a szót az előterjesztőknek válaszadásra. Parancsoljál. Dr. Polgári András:(adóosztály vezetője) Szeretném elmondani, hogyakisadózók, a 2,5 millió forint alatti adózók megközelítőleg 50 millió forintot fizetnek be éves szinten Nyíregyháza Megyei Jogú Város költségvetésébe. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy Magyarországon 23 megyei jogú város van, Nyíregyháza a negyedik legnagyobb adókedvezményt biztosítja ezeknek a városoknak. Azért azt tudni kell, hogy egy Győr mellett mondjuk nehéz Nyíregyházának labdába rúgni, ahol mondjuk olyan vállalkozások vannak, ahol egymaguk 13 milliárd forintos iparűzési adót tudnak íteni. Azt hiszem, hogy a Dunán innen egyedűl Nyíregyháza biztosít ekkora mértékű adókedvezményt és mentességet a kisvállalkozásoknak. Azt hiszem, hogy ez méltányolandó annak ellenére, hogy tudom, hogy soknak tűnik ez az 50 millió forint, de ha belegondolok abba, hogy itt egy vállalkozóra maximálisan éves szinten 5 ezer forint esik, akkor talán mégsem annyira magas ez az összeg. Az építményadó vonatkozásában pedig szeretném azt elmondani, hogy itt egy 200 millió forintos adóhiány feltárás történt utólagos adóellenőrzés során. Tehát itt nem az volt, hogy mi önkényesen kivetettűk az építményadót másokra, hanem feltártuk azokat az adóalanyokat, akik elmulasztották íteni az adófizetési és bevallási kötelezettségeiket. Szót kell még arról is adnom, hogy ebben az évben is, mint az előző évben, folyamatosan az építményadó fizetési kötelezettségek ellenőrzése folyamatban volt, van és lesz is. Tehát jövőre is felűl fogjuk vizsgálni, ugyanis mindig vannak még olyan adóalanyok, akik úgy gondolják, vagy valamilyen okból kifolyólag úgy vélik, hogy nekik nem kell adót fizetni. Én úgy gondolom ez a gazdasági versenynek negatív megnyilvánulása lenne, hogyha ennek nem tennénk eleget. Az adóosztálynak kutyakötelessége, törvénybe van foglalva, hogy az adókötelezettségek ítését ellenőrizni kell. Tehát nem új adót vetettünk ki, az érvényben lévő adókat próbáljuk hatékonyabbá tenni, pontosan azáltal, hogy aki idáig ezt elkerülte, azokat vonjuk górcső és ellenőrzés alá. Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Alpolgármester úrnak adom meg a szót.

15 2580 Jászai Menyhért:(alpolgármester) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. A kérdéseket, amelyeket Képviselőtársam föltett, amelyek hozzám tartoznak, azokra fogok válaszolni és megkérem Osztályvezető asszonyt, hogya számokat illetően egészítse ki a hozzászólásomat. A gyermekétkeztetésről el kell mondani azt, hogy az elmúlt években nem volt olyan lehetőség, hogy közel 30 millió forintot költsünk az önkormányzat keretében gyermekétkeztetésre. Tehát itt közel 1300 gyermeknek az étkeztetéséről van szó. Ez egy nagyon jelentős összeg, én nem emlékszem az elmúlt években, hogy ilyen lett volna. Pályázat útján teremtettük meg ennek a fedezetét, június 6-án kaptuk meg a Magyar Államkincstártól a kiértesítést, hogy nyertünk, és utalták is az összeget. Innentől kezdve, tekintve, hogy közbeszerzés-köteles volt ez a beszerzés, ugyanakkor van egy beszerzési eljárási rendünk, innentől kezdve a beszerzési eljárásrend szerint a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság meghozta döntéseit, a lehető legrövidebb határidőn belül. Sajnos ez az eljárásrend azt nem tette lehetővé, amit egyébként a finanszírozó megengedett volna, hogy június 18 ától étkeztessünk, rá egy hétre június 25-étől tudtuk megkezdeni az 1292 fő rászoruló gyereknek az étkeztetését. Tehát ennek egy ilyen magyarázata van, az étkeztetést lefolytató összeg különbségének. Ami a szociális kiadásokat illeti, ez egy költségvetési beszámoló, én nem gondolom, hogy ennek témájának kellene lenni az, hogy egy ágazati területeken ilyen részletekbe menően tartalmazzon. Természetesen lesznek beszámolók, hogy ezek mögött a számok mögött milyen szakmai ítések vannak. Akkor megkérem osztályvezető asszonyt, hogy egészítsd ki kérlek a választ, helyezzük el a számok tükrében ezeket a költségvetési számokat. Köszönöm. Dr. Krizsai Anita:(szociális osztály vezetője) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Természetesen én sem készültem azzal, hogy pontos számadatokat fogok elmondani, viszont a következő Közgyűlésre tervezzük behozni a pénzbeli rendeletnek a módosítását, ott az előterjesztésben pontos képet fogunk adni. Annyit el tudok mondani például, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma nem mutat növekedést, átlagosan olyan 5400 gyermek után állapít juk meg ezt a támogatási formát. Ami emelkedik, de ez nem tavaly, hanem az elmúlt években jellemző. Egyrészt az átmeneti segély iránti kérelmek száma, másrészt pedig a lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek száma. Az, hogy milyen a kihasználtság az I-III. negyedévben, arra az a válasz, hogy jogszabályi változások történtek, így a lakásfenntartási támogatás esetén kikerüit a helyi kiegészítő támogatás, nem is adott rá lehetőséget a törvény, hogy mi ezt szabályozzuk. Viszont azt gondoltuk, hogy érdemes a rászorultabb embereket egy kicsit jobban támogatni, ezért egy helyi típusú támogatást vezettünk be. Megpróbáltuk megbecsülni, hogy ez hogyan fog alakulni, de természetesen nem tudtunk en pontosan célozni. Amit még most láttunk, azt, hogya temetési segély iránti kérelmek száma csökken, az hogy elégséges lesz-e pénz, én azt tudom mondani, hogy körülbelül 600 millió forintot kapunk éves szinten lakosságszám után normatívát szociális feladatokra, ebből talán 500 millió forint körül használtunk fel, én azt gondolom, hogy elégséges lesz. Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Jeszenszki képviselő urat remélem meg tudom győzni ennek a kérdésfelvetésnek a többszöri nekifutással való fenntartásának a hiábavalóságáról, hiszen ahogy elhangzott, ez a város összes iparűzési adó bevételének az

16 2581 l%-át nem éri el. Ez a kisvállalkozókat plusz 5 ezer forinttal fejenként érintette és ha hozzáteszem azt, hogy az el6z6 városvezetés, mikor leköszönt, több mint 2 milliárd forint kifizetetlen számlát hagyott maga után és ha ennek a késedelmi kamatát számítjuk, én biztos vagyok benne, hogy azokat, akik a várossal akkor üzleti szolgáltatási kapcsolatba álltak, ez valószínűleg nagyobb súlyként érintette, tehát kicsit farizeusnak érzem ennek a feszegetését. Természetesen én azt emelném ki, hogy több mint 970 millió forinttal több adóbevételt szedtünk be, és a közteherviselésnek az is a része, hogy mindenki fizet adót Nyíregyházán, ez már így van két éve. Korábban nem mindig érvényesült, és a közteherviselésnek az is a része, hogy amilyen helyzetben volt a város,- ezt akkor is elmondtam - nem tehettük meg, hogy indokolatlan vagy nem vállalható kedvezmények legyenek. És még egy összefüggésre hívnám fel a figyelmet az el6terjesztésben. Arra, hogya bevételek 64,1%-ra, a kiadások 56,4%-ra ültek, ez jelzi azt a felel6s, feszes, költségtakarékos, hatékony gazdálkodást, amit próbálunk folytatni, Illetve folytatunk is. Ez az ami a korábbi években szokatlan és talán ezért sem ütötte meg mindenki szemét, hogya III. negyedév végén a záró pénzkészlet 371 millió forint, ami a bankszámlánk, házipénztárak összesített egyenlegéb61 tev6dik össze. Nem nagyon volt a korábbi években ilyen, és ez mutatja, hogyalikviditással sincs semmilyen gond. Hozzászólások következnek. Kíván-e valaki a napirendi ponthoz hozzászól ni? Mikó Dániel képvisel6 úr jelentkezett. Mik6 Dániel:(képviseI6) Köszönöm szépen a szót. Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Áttanulmányozva az anyagot egy-két apróbb hibát találtam benne, amit bizottsági ülésen elmondtam és köszönöm az el6terjeszt6knek, hogy ezt javították és a mostani anyagban már ezek a hibák korrigálva lettek. Nagy meglepetés nem igazán ért, amikor az I-III. negyedévi beszámolót elolvastam. A korábbi éveknek megfelel6 állapotban van, kivéve a záró pénzkészletet, amit Polgármester úr elmondott. Én úgy gondolom, hogy sajnos egy dologban jelent6s eltérés van, ez a felhalmozási és t6kejellegű bevételek, ami a tervhez képest 6,9% ban ült. Nyilvánvalóan ennek az okait mindenki tudja, ismerjük az ingatlanpiacot és egyáltalán, hogy hogyan alakulnak ezek a dolgok, ennek a ítése nagy valószínűséggel megjósolható, nem is kell jósnak lenni hozzá, hogy év végére nem fog üini. Sajnálattal olvastam, hogy az trkert és Huszárteleppel kapcsolatos beruházás olyan mértékben megcsúszott most már több éve, hogy ebben a ciklusban ez a testület már az avatására nem vonulhat ki, az áttolódik a következ6 ciklusra. Városfejlesztési kiadások a szokásnak megfelel6en egy 20,8%-on állnak. Ez minden évben így volt, ez csak a szakért6 úr vonta kétségbe, amikor az el6z6 ciklus ítését értékelte. A felújítás szintén hasonló módon, a korábbi éveknek megfelel6en egy 50%-ot alig meghaladó állapotban van. Ellenben örömmel vettem azt, hogy a városüzemeltetéssel kapcsolatban egy pozitív elmozdulás történt, hiszen korábban én kifejeztem aggódásomat, hogy nagyon alul van finanszírozva a városüzemeltetés. Most látjuk, hogya korábbi 1,7 milliárd forintos keret meg lett növelve majdnem 2,5 milliárd ra, 2,4 milliárdra és már 2 milliárdot meghaladó a ítés, ami 84,3%-nak felel meg, tehát az id6arányosnál jobban állunk, ami mindenképpen egy pozitív elmozdulás. Ellenben azt nagyon nem szívesen olvastam, hogyavagyonunkra, a

17 2582 lakásvagyonunkra rettentő keveset költünk. Már a tervszinten is nagyon alacsony volt, hiszen terveztünk 2 egész, bocsánat, nem, terveztünk 4,7 millió forintot és ebből összesen, az összes lakásunkra 597 ezer forintot költöttünk ez idáig. Úgy gondolom, hogy ebben a tekintetben nem mondható el, hogy jó gazdája az önkormányzat a vagyonának, ezt a dolgot mindenképpen felül kellene vizsgálni és javaslom, hogy erről a pontról mindenképpen egy pozitív elmozdulás történjen. Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Kósa Tímea alpolgármester asszonynak adom meg a szót. Kósa Tímea:(alpolgármester) Köszönöm a szót, tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Mikó úrnak egy felvetésére szeretnék reagálni, egészen pontosan az Érkert, illetve a huszártelepi projekttel kapcsolatos felvetésére. Gyakorlatilag a projekt fizikai megvalósítása a 2013-as és a 2014-es évre prognosztizált, a program zárása pedig december végére. A programzárás az nem egyenlő ugye a program fizikai megvalósításával. Szeretném megnyugtatn i Képviselő urat, hogy minden erőnkkel azon szeretnénk lenni, hogy tavasszal a beruházás meginduljon, függetlenül attól, hogya projekt zárása, projekt menedzsmenti értelemben mikorra prognosztizált. Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Tehát tulajdonképpen képviselő úr is jelen lehet még a ciklus végéig ezeken az eseményeken, a pénzügyi zárás az, aminek a véghatárideje december ben. Dr. Moskovits Károly képviselő úr következik. Dr. Moskovits Károly:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, én egy olyan projektről szeretnék beszélni, amit a két közgyűlés közöttinél is felvetettünk már az előző közgyűlésen. Akár most is megkérdezhettük volna újra, de mivel ebben az anyagban szerepel ez a nyírszőlősi kerékpárúttal kapcsolatos elszámolásnak a kérdése, ezért itt kérdezném meg. Ez ehhez a projekthez kapcsolódó kérdés, előző Közgyűlésen feltettük azt a kérdést ezzel a nyírszőlősi híddal kapcsolatban, hogy mikorra várhatunk benne valamilyen előrehaladást? Akkor Polgármester úr azt a tájékoztatást adta, hogy november közepéig ez a probléma várhatóan meg fog oldódni. Na most semmilyen változás gyakorlatilag ezen a területen nem történt, és ez ott, a csúcsidőben lévő közlekedésnél nagyon-nagy problémát jelent. Nekem van szerencsém egyébként mostanában elég gyakran Vásárosnamény környékén jönnömmennem, körülbelül a két híd nak a felvonulása az egy időben történt meg a munkálatokra. Azt már befejezték, a miénknél még mindig semmit nem csináltak. Én tudom, hogya miénk nagyobb, meg szebb, de talán ezt a nehéz feladatot valakinek lassan el kellene kezdenie. Egy szójátékkal élve egy áthidaló megoldást azért javasolnék. Most ugye egy rendőrlámpa van kirakva ezen a területen, korábban pedig úgy volt, hogyha emlékszünk rá, hogy táblával volt szabályozva a forgalom, a kifelé menőknek volt elsőbbsége, a befelé jövő pedig megvárta,

18 2583 amíg az elment. Azt is tudom, hogy ezek közlekedésrendészeti dolgok, ezek elég nehezen mennek, mert itt engedélyeztettük, ott engedélyeztet jük, de lehet, hogyha nem tudnak nekikezdeni belátható időn belül, akkor ezt a régi táblarendszert vissza kellene állítani, mert ugyan ez volt a helyzet régen is. Tehát egy sávon lehetett menni, illetve egy forgalmi sáv volt ezen a hídon és ez a táblarendszer ez sokkal jobban kezelte ezt problémát, mint a mostani rendőrlámpás megoldás. Az észrevételem annyi lett volna, Polgármester úr jelezte korábban is, hogy ebben, mert nem a mi beruházásunk, eljárt már az idő, illetve fölhívta rá a figyelmet, hogy azért próbáljuk már meg valamilyen módon ezt minél hamarabb rendezni. Köszönöm. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Reagálnék erre. Valóban így volt, hogy én november 30-ára ígértem, mert ezt a tájékoztatást kaptam a NIF-téSl. Aztán írtak egy levelet, amit egyrészt felolvasnék, tehát a hatósági, szakhatósági folyamatok, ez egy gyorsítás érdekében, tehát intézkedésünk ellenére sem rendelkeznek még a változtatás jóváhagyásához szükséges valamennyi engedéllyel, így a kivitelezési munkák legkorábbi befejezését év I. vagy II. negyedévére teszik. Tehát itt konkrétan az a helyzet, hogy ugye itt egy változtatásról van szó, ami egy engedélyeztető, hatósági eljárási procedúrával jár együtt, és a NIF-nél két dilemma volt. Vagy felmondják a szerződést a kivitelezővel, ez viszont egy újabb határidő hosszabbítást jelent és a költségek is bizonytalanná válnak, vagy elfogadják, megvárják az engedélyek beérkezését, és ez a kivitelező befejezi. Viszont ez eddig csúszott, ebben mi nem tudtunk segíteni, hiszen ez rajtunk kívül zajlott. Én tegnapelőtt voltam legutóbb a NIF-nél, mert a nyíregyházi infrastruktúra beruházások miatt gyakorlatilag minden hónapban ott vagyok, tehát ez a helyzet. Amit viszont Moskovits képviselés úr felvetett, azt meg kell gondolni, ezt a praktikus megoldást, mert várhatóan ez legjobb esetben április-május lesz, amikor ez a híd elkészül. A jó hír az, hogy elkészül, meg van a költség, a rossz hír, hogy ezek az engedélyezési eljárások belefutottak itt a télbe, és ezt már most az idén nem tudják befejezni. Köszönöm szépen. Jeszenszki András képviselő úr jelentkezett. Jeszenszki András:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. A beszámolót tárgyalva azt gondolom, hogy meg kell, hogy jegyezzük azt, hogy mindenképpen akár kétarcúnak is nevezhető a beszámoló. Ez mostanában gyakran elhangzik, a jó gazda gondosságával végzi a munkáját a város vezetése, talán azt érdemes hozzátenni, hogy egy fűnyírót tolva maga előtt, hiszen hogyha megnézzük, azért el kell ismernünk azt, hogy vannak eredmények, hiszen, hogyha látjuk a megtakarítást, az adóbevételeket, akkor ez valóban így van, ezt nyilvánvalóan el kell, hogy ismerje az ellenzék is. Azonban nyilván azt is hozzá kell, hogy tegyük, ahogyan azt hozzá is tettük már korábban is, hogy meg kell nézni azt, hogy természetesen ez milyen áron történt? Akár itt említeni lehetne a 400 álláshelyet, hogy természetesen konkrét legyen és ne főről beszéljek, és minden egyéb más olyan megtakarítási lépést, amely azért finoman szólva sem nevezhető úgy, ahogyan azt ugye

19 2584 annak idején Szebellédi tanár úrnak az előadásában hallhattuk, hogy nem fogja megérezni a város, illetve egyáltalán nem lesz érzékeihetés m~jd az adott összegnek a kivétele a város költségvetéséből. Ahogy Mikó Dániel elmondta egyébként, azért bizonyos adatokban látható, hogy nagyon rossz arányok is felfedezhetőek a költségvetési beszámolóban. Ugye itt a vagyoni bevételekről, felhalmozási jellegű bevételekről beszélt Mikó Dániel, én pedig a szociális támogatásokra nem véletlenül szerettem volna rákérdezni, hiszen azért az látható, hogy nyílván Nyíregyháza sem tudja magát függetleníteni az országos trendektésl, az országos gazdasági helyzettési, amely egyébként most már nyilvánvalóan és egyértelműen recesszióba fordul. Egyébként érzékelhető, és én azt gondolom, hogya szociális osztálynak a dolgozói is egyértelműen segélykérőknek látják azt, hogy folyamatosan növekszik a különbözés segélyezetteknek, a száma. Ismerjük a városunkban a munkanélküliségi adatokat is és természetesen a két általam kérdezett, egyébként több segélyforma közül a két leginkább érintett segélyforma az pont a lakásfenntartási és az átmeneti segély, ami egyértelműen mutatja egyébként azt, hogy azért Nyíregyházán is egyre inkább megjelenik az, hogya nehéz gazdasági helyzetben egyre többen kerülnek nagyon nehéz helyzetbe. Azzal zárnám a hozzászólásomat, hogy valóban állandó vita közöttünk ez a kérdés-válasz váltás, ez a kisvállalkozókat érintő adókedvezmény léte vagy nemléte. Azt gondolom és azt gondoljuk MSZP-s képviselőként, hogy természetesen ebben a kisvállalkozói körben azért ezen vállalkozóknak a legnagyobb aránya és legnagyobb száma természetesen kényszervállalkozó. S a kényszervállalkozások számára éppen elég terhet jelent az adott esetben megnövelt, legalábbis virtuálisan megnövelt minimálbérek után befizetendő járulékterheknek a ítése. Lehet, hogy 5 ezer forint kevésnek tűnik, de egy-egy kényszervállalkozás esetében bizony-bizony azért az az 5 ezer forintban megjelenő pluszteher is nagy-nagy terhet jelenthet. Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Kósa Tímea alpolgármester asszony következik. Kósa Tímea:(alpolgármester) Köszönöm szépen, én még visszatérnék az előző témához, engedje meg nekem a tisztelt Közgyűlés. A nyírszőlősi kerékpárút témájához már csak azért is, mert csak az egyik problematika lett fölemelve. Legalább ekkora probléma ez az ott lakók számára, a nyírszésléssi azon ingatlanok számára, tehát arról a problémáról beszélek, amely az útról és a kerékpárútról lezúduló csapadékvíz kérdését érinti. Ha már projektrési beszélünk, márpedig ugye ennek kapcsán került be ez az I-III. negyedéves beszámolóba is, akkor azt látni kell, hogy részben a projektet sem tudjuk lezárni azért, mert nem tudjuk megkapni azokat az engedélyeket, amelyek a kerékpárút használatba vételéhez szükségesek, mégpedig azért nem, mert az előkészítése, ennek a tervezése annak idején olyan volt, amilyen volt. Ugyanis ezzel a kérdéskörrel ma kell foglalkozni és hozzá kell tennem, hogy az előzetes, jelenlegi kalkuláció szerint ez cirka 100 millió forintos költségből lenne megoldható. Nyilván ez egy első nekifutás, tehát folyamatosan dolgozunk a probléma megoldásán, de azért azt látni kell, hogya híd kérdésén túl ez az ingatlanokra beömlő csapadékvíz kérdés, ez legalább

20 2585 akkora probléma az ott lakók számára, illetve az ott közlekedők számára is, ami megoldásra szorul még a jövőben, és emiatt viszont a projektet sem lehet megnyugtatóa n lezárni. Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Jászai Menyhért alpolgármester úr. Jászai Menyhért:(alpolgármester) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Én azt gondolom, hogy amellett, hogy növekedtek az igények a különböző segélyezési formákra, a legfontosabb a mi számunkra mégis az, amikor e napirendről tárgyalunk, hogy az Önkormányzat képes volt, és képes ma is ezeket finanszírozni, és ez az év hátralévő részében sem fordulhat elő, hogy ezek a járandóságok nem lesznek kifizetve. Ez egy nagyon fontos dolog. A fűnyíróelv, azzal nem tudok egyetérteni, ha maradunk a szociális ágazatnál. Osztályvezető Asszony elmondta, hogy rendszerben tartottunk olyan támogatási formákat, amit törvény szerint kivehettünk volna, és nem vezettünk be olyat, amit egyébként bevezethettünk volna, hiszen például márciusban a gondozási díjat a bölcsődéknél nem vezettük be. Tehát én azt gondolom, hogy ez pontosan azt illusztrálja, hogy igyekszünk ezekre a társadalmi mozgásokra figyelni és reagálni, és azt a középréteget, akik egyébként is nagy terheket hordoznak, nem terhelni tovább, amennyiben nekünk e tárgykörben mozgásterünk van. Eredetileg egyébként a hídhoz szerettem volna hozzászólni, csak nem hagyhattam ki ezt a lehetőséget, hogy reagáljak. Én naponta minimum kétszer átmegyek azon a hídon gépkocsival, kerékpárral, vagy akár autóbusszal, nem igaz, nem kell várni, amióta a lámpa ki van téve, egy lámpánál többet nem kellett soha várni, akármilyen csúcsidő volt. Én nem értek a közlekedés szabályozáshoz, én nagyon megfontolnám és mérlegelés tárgyává tenném azt, hogy visszaállítani a táblás rendet, amikor le van szűkülve az áthaladási terület, a téli csúszós időszakban, amikor az emberek nem tudják belátni azt, hogy fékezek vagy gázt adjak, ez a lámpás megoldás sokkal biztonságosabb. Igen, kellemetlen, amikor az ember nem zöldhullárnot kap el, hanem egy piros lámpával találkozik, akkor meg kell állni. Én egynél többet még soha nem vártam ott, tehát ez nem igaz, bent a városban is vannak lámpák. Viszonylag még a 3822-es, az a Westsik Vilmos utca, a leginkább egy olyan sugár irányú út, ahol könnyen be lehet jutni a városba, ellentétben más sugár irányú utakkal. Tehát én az gondolom, hogy ezt szakemberek vizsgálják meg, ez egy javaslat, hogya tábla kerüljön vissza. Laikusként vizsgálva a kérdésre azt mondom, hogy inkább maradjon a lámpa. Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Nagy László frakcióvezető jelentkezett szólásra. úr Nagy lászló:(frakcióvezető) Köszönöm szépen Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Egy-két olyan elemével szeretnék foglalkozni még az negyedéves beszámolóval, amelyről a korábbi percekben nem volt szó. Az egyik ilyen az önkormányzati vagyon alakulása, amely a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 Ügyiratszám: 285-16/2011.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné MEGHívó Nyíregyháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szilassy Géza: Tisztelettel köszöntöm Bodnár Adriennt a Jegyzői munkatársát. Kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést?

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szilassy Géza: Tisztelettel köszöntöm Bodnár Adriennt a Jegyzői munkatársát. Kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést? JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szociális, Egészségügyi, Ifjúsági Bizottságának 2012. június 26-ai nyílt üléséről. Jelen vannak a jegyzőkőnyvhőz mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Dr. Adorján Gusztáv (a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke): Javaslatot tett a tervezett napirendben szereplő előterjesztések megtárgyalására.

Dr. Adorján Gusztáv (a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke): Javaslatot tett a tervezett napirendben szereplő előterjesztések megtárgyalására. Jegyzőkönyv amely készült a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság és az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2012. október 30-án tartott üléséről. Jelen vannak: a

Részletesebben

Ügyiratszám: JKAB/60-7/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: JKAB/60-7/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: JKAB/60-7/2016. Ügyintéző:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szociális, Egészségügyi, Ifjúsági Bizottságának 2012. május 29-ei nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szociális, Egészségügyi, Ifjúsági Bizottságának 2012. május 29-ei nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szociális, Egészségügyi, Ifjúsági Bizottságának 2012. május 29-ei nyílt üléséről. Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Ügyiratszám: JKAB/74-11/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: JKAB/74-11/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: JKAB/74-11/2015. Ügyintéző:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Krizsai Anita: Tisztelt Bizottság, az elöterjesztés 12. oldalán a fő 915

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Krizsai Anita: Tisztelt Bizottság, az elöterjesztés 12. oldalán a fő 915 JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságának 2012. január 17-ei nyílt üléséről. Dr. Szilassy Géza, a bizottság elnöke köszöntötte

Részletesebben

Ügyiratszám: JKAB/60-11/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: JKAB/60-11/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: JKAB/60-11/2016. Ügyintéző:

Részletesebben

Ügyiratszám: JKAB/74-4/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: JKAB/74-4/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: JKAB/74-4/2015. Ügyintéző:

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének július 31-ei rendkívüli üléséről.

J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének július 31-ei rendkívüli üléséről. 40103-18/2014. J E GYZŐ KÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 31-ei rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dr. Fodor Tamás polgármester:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését november 28 án (csütörtökön órára)

M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését november 28 án (csütörtökön órára) NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524 500 FAX: +36 42 524 501 E MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 1.986 13/2013.XIII. Ügyintéző:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Krizsai Anita: Tisztelt Bizottság, nincs szóbeli kiegészítésem.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Krizsai Anita: Tisztelt Bizottság, nincs szóbeli kiegészítésem. JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságának 2012. szeptember 25-én tartott nyht üléséről. Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt

Részletesebben

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Sné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Sné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524 500 FAX: +36 42 524 501 E MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 1.986 7/2013.XIII. Ügyintéző:

Részletesebben

Előadó: Seszták Oszkár a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke

Előadó: Seszták Oszkár a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke Nyíregyháza Közgyűlése március 27-én (pénteken) 10 órai kezdettel tartja soron következő ülését a városháza Krúdy Termében. A testület napirendjén egyebek mellett szerepel a megyei fenntartású kórházak

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: IV.56-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. május 7-én (csütörtökön) 15 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

ll~v Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY

ll~v Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY Ügyiratszám: 6258/2012.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki?

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki? JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich u. 6. szám) 2010. december. 09-én 08.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa rendkívüli ülésén.

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. október 18-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirendek:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. október 18-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirendek: 2355 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. október 18-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozatai: b./ rendeletei: 38-42/2012. c./ határozatai: 257-271/2012. Napirendek: 1./ Tájékoztató

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. december 15-én tartott folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. december 15-én tartott folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 2610 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. december 15-én tartott folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozatai: b./ határozatok:231-251/2011. c./ rendeletei: 43-56/2011. Napirend:

Részletesebben

Ügyiratszám:JKAB/60-1/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám:JKAB/60-1/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:JKAB/60-1/2016. Ügyintéző:

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

\t N Y R E G Y H Á Z A "'-.~ 'f;(.e{~ f' ti. fd--tk ...~... NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

\t N Y R E G Y H Á Z A '-.~ 'f;(.e{~ f' ti. fd--tk ...~... NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-3968-3j2014. Ügyintéző : dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás átszervezésére...~......

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. május

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Bogdán Gyula József, Németh Sándorné,

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Megállapítja, hogy a Bizottság egybehangzó 4 igen szavazattal az előterjesztések zárt ülésen történő tárgyalását elfogadta.

ÖSSZEFOGLALÓ. Megállapítja, hogy a Bizottság egybehangzó 4 igen szavazattal az előterjesztések zárt ülésen történő tárgyalását elfogadta. 03-3/15-26/2016. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. szeptember 15-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: dr. Csizmadia

Részletesebben

17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről

17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal?

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal? J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2015.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POL GÁR.MESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7. Ikt. sz.: I.337-7/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről JEGYZŐKÖNYV 1 Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 16-ai üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.március

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net JEGYZŐKÖNYV NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 1.986-2/2013.XIII. Ügyintéző:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető. Meghívottak: az 5. Sz. Általános Iskola igazgató-helyettese a Kodály Zoltán Általános Iskola igazgató-helyettese

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető. Meghívottak: az 5. Sz. Általános Iskola igazgató-helyettese a Kodály Zoltán Általános Iskola igazgató-helyettese JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2013. április 23-án 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata JK. 80.055-12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. június 06. napján 08.30

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi üléséről. Ideje: 2015. július 20-án 16:05 óra. N A P I R

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2017.(I.16.) határozat Dédestapolcsány Község Önkormányzata 2017. évi Startmunka

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 2/2014. sz. roma önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 18-án 13 órai kezdettel

Részletesebben

1./ Előterjesztés az E.ON Energiatermelő Kft, az E.O.N Hungaria Zrt., az E.ON TITÁSZ Zrt.,

1./ Előterjesztés az E.ON Energiatermelő Kft, az E.O.N Hungaria Zrt., az E.ON TITÁSZ Zrt., NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS KÖZGYŰlÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ETIKAI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐl MEGHívó MÓDOsíTOTT! Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság 2015. március 23-án, (hétfőn)

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól.

Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól. J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről.

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről. SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Száma: 40059 69/2014 Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Ügyiratszám: 1.986 3/2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: 1.986 3/2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524 500 FAX: +36 42 524 501 E MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 1.986 3/2013.XIII. Ügyintéző:

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 2. 7-A/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. május 27-én 16. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Ikt.szám: VI/B. 123-7/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2016. november 9-én (szerdán)

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18. Ügyszám: 87-79/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 18. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

Görög László polgármester

Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. május 06-án megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. június 25-én 15,00 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. május 19-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 29-i együttes üléséről.

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 29-i együttes üléséről. ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG BALATONRENDES KÖZSÉG SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: Á. 29-87/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ábrahámhegy,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 Ügyiratszám: 355-3/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Sné MEGHívó Nyíregyháza Megyei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2010. május 17-én (hétfőn) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Lovas Lajos polgármester Horváth

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi üléséről. Ideje: 2016. január 13-án 14:00 óra. N A P I R

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervében a április

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervében a április márciusáig végzett munkájáról Szociális és Fgészségügyi Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Véleményező Pénzügyi- és Gazdasági 13 zottság Bizottság: ligyrendi, Jogi, és Közbiztonsági Bizottság Készítette:

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért u. 31 13/2012 sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Csanádapáca Önkormányzat képviselő testületének 2012. május 10.-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pintér Ádám, Tolonics Gyula és Magyar Judit képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Pintér Ádám, Tolonics Gyula és Magyar Judit képviselők Szám: 12/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 29-én (hétfőn) 17.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott rendkívüli üléséről Jelen lévő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készület Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 26-án 11.30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Simon László, Spaits Miklós, Szabó László Dezső képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü.

Simon László, Spaits Miklós, Szabó László Dezső képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. október 13- án 17.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága augusztus 27-én tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága augusztus 27-én tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2008. augusztus 27-én tartott üléséről Jelen vannak: Virág András a bizottság elnöke Póda Jenő a bizottság alelnöke Lauer István

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Pénzügyi Bizottság 2014. május 14-ei rendkívüli nyilvános ülésén. bizottsági tagok és meghívottak a jelenléti ív szerint.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Pénzügyi Bizottság 2014. május 14-ei rendkívüli nyilvános ülésén. bizottsági tagok és meghívottak a jelenléti ív szerint. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottságától Ügyiratszám: 40104-16/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Helye: Készült: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Fogadótermében Sopron, Fő tér 1. a

Részletesebben

Iktatószám: 542-4/2007

Iktatószám: 542-4/2007 JEGYZŐKÖNYV A Pénzügyi Bizottság 2007. március 21.-én megtartott üléséről Iktatószám: 542-4/2007 Jelen vannak: Nagy István Elnök Orosz Lászlóné Képviselő tag Jékli Sándor Képviselő tag Kiss Barnabás Szakértő

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA XIX. Iktatószám: 5-10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2014. szeptember 8-i s o r o s, n y í l t üléséről 220/2014.(IX.8.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága február 07-én tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága február 07-én tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2014. február 07-én tartott üléséről Jelen vannak: dr. Farkas László a bizottság elnöke Póda Jenő Ménesi Imre dr. Révész Mihály

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 230-4/2009. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

1./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye évi beszámolója Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi P.B.

1./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye évi beszámolója Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi P.B. PÉNZÜGYI ÉS ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV Készült: Polgármesteri Hivatal (5700.Gyula, Petőfi tér 3.) Ovális terem 2014. április 30-án 7.45 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás

Részletesebben

DUNAFALVI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6513 DUNAFALVA, KOSSUTH U. 4. T./F.: 69/332-101. Jegyzőkönyv 3/2014. sz. ülés

DUNAFALVI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6513 DUNAFALVA, KOSSUTH U. 4. T./F.: 69/332-101. Jegyzőkönyv 3/2014. sz. ülés DUNAFALVI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6513 DUNAFALVA, KOSSUTH U. 4. T./F.: 69/332-101 Jegyzőkönyv 3/2014. sz. ülés Készült: 2014.07.15-én a Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben