Vámospércs Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában Integrált Kistérségi e-e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vámospércs Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában Integrált Kistérségi e-e"

Átírás

1 1 Vámospércs Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában Integrált Kistérségi e-e Közigazgatási Rendszer (IKeR( IKeR) ) és kapcsolódó rendszerek ASP alapú bevezetése 2010.október Dr. Lada Beáta

2 2 Helyi közigazgatás feladatai Hatósági tevékenység állampolgárok és KKV k számára, Döntéshozatal Intézményfenntartás, vagyon gazdálkodás Saját mőködés (levelezés, bér, gazdálkodás, stb.) Speciális ügyek, helyi közszolgáltatások, területfejlesztés stb

3 3 Kihívások Minıség javításának igénye Hatékonyság javításának igénye Fejlıdés katalizálása Terhek csökkentése Jogszerőség biztosításának igénye Technológiai fejlıdés követése

4 4 1. Minıség javítása Otthonról, közösségi pontról ügyintézés Eddig személyes megjelenést igénylı ügyek távoli elintézhetısége (egy helyrıl szinte mindent) Adatok széles körő elérhetısége A folyamat ellenırizhetıségének fokozatos kialakulása Sorban-állás nélkül lehessen ügyet intézni Egy helyen a teljes ügyet Pontosan meghatározott ütemezéssel (tervezhetıen, ellenırizhetıen)

5 5 2. Hatékonyság javítása 2. Hatékonyság javítása Hivatal oldalról: Döntéshez szükséges információ egyszerő megszerezhetısége Kevesebb járulékos lépés (feljegyzés, átirat stb.) Automatizálható lépések Papírmentes belsı ügyintézés lehetısége Ügyfél oldalról: Elektronikus kapcsolattartás az ügyféllel Egyszerőbben Olcsóbban Gyorsabban

6 6 3. Fejlıdés katalizálása Elektronikus kapcsolattartás elısegítése Bizalom növelése az informatikai megoldások használatához Jó példa bemutatása a papírmentes feldolgozási megoldásokra Új kapcsolattartási technológiák alkalmazásba vételének ösztönzése Támaszkodás a piaci kínálatra

7 7 4. Terhek csökkentése Papírmunka csökkentése Információ elérhetıségének javítása (nem kell utána járnia, keresnie) Költséghatékonyság

8 8 5. Jogszerőség A személyes adatok fokozott védelme Az ügyfelek elektronikus ügyintézéseinek központi állami ellenırzésének kizárása Az adatok megóvásának biztosítása

9 9 6. Technológiai fejlıdés követése az üzemeltetésben ASP központ ISA Web ISA App,Btalk DC,Mail,Doc Települési önkormányzatok SQL Internet

10 10 KÖLTSÉGEK ASP EGYEDI LÉTESÍTÉS ÜZEMELTETÉS JOGI IGAZGATÁSI SW FEJL MŐKÖDTETÉS LÉTESÍTÉS ÜZEMELTETÉS JOGI IGAZGATÁSI SW FEJL MŐKÖDTETÉS

11 11 Közigazgatási informatika Fenntartható fejlıdés feltételei Jogi egységesítés Igazgatásimunkaszervezési támogatás Informatikai fejlesztés Infokommunikációs technológia

12 regionális WWW alapú szolgáltatások települési E-Ügyintézési rendszerek 12 ügyintézési Ügyiratkezelés Tudásalapú e-ügyintézés e-hivatal felépítése, feladat-hatásköri funkciók Döntéstámogatási rendszer Önkadó szakrendszer integráló rendszer Határidıfigyelés Jogszabálykezelés Valódi E-ügyintézésE

13 13 Elızmények:Projekt áttekintés, mérföldkövek November Hajdúszoboszlói helyzetfelmérés, Szerveroldali és kliensoldali eszközök beszerzése, beüzemelése December Közigazgatási győjtıportál és települési portálok átadása Június Elektronikus ügyintézıi rendszer átadása 5 ügymenettel December Elektronikus ügyintézıi rendszer továbbfejlesztése 15 ügymenettel Március Projekt zárás, dokumentálás Áprilistól Üzemeltetés, Jogi-Informatikai support 23 településen Januártól Továbbfejlesztés: Ügyfélkapuhoz csatlakozás, Tanúsított iratkezelıi rendszer Januártól Továbbfejlesztés:Hivatali kapun történı ügyintézés, Önkadó szakrendszer integráló modul

14 14 IKER részei, funkciói Közigazgatási portál modul Webiktat 2008 tanúsított iratkezelıi modul Elektronikus ügyintézési-workflow modul Döntéstámogatási modul Önkadó szakrendszert integráló modul EtiKETt modul

15 15 Vonatkozó hazai jogszabályi háttér a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény az elektronikus közszolgáltatásról szóló évi LX. törvény (Ekszt.) az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvény (Eit.) a hivatalos iratok elektronikus kézbesítésérıl és az elektronikus tértivevényrıl szóló évi LII. törvény az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvény (Eat.) a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeirıl szóló 335/2005. (XII.29.) Korm.rend. az elektronikus közszolgáltatás mőködtetésérıl szóló 222/2009. (X.14.) Korm.rend. az elektronikus közszolgáltatás biztonságáról szóló 223/2009. (X.14.) Korm.rend. a központi elektronikus szolgáltató rendszer igénybevevıinek azonosításáról és az azonosítási szolgáltatásról szóló 224/2009. (X.14.) Korm.rend. az elektronikus közszolgáltatásról és annak igénybevételérıl szóló 225/2009. (X.14.) Korm.rend. a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történı másolat készítésének szabályairól szóló 13/2005. (X.27.) IHM rend. az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekrıl szóló 3/2005. (III.18.) IHM rend. a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekrıl szóló 24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet

16 16 Ügyfél oldali (front-office) rendszerelemek Kistérségi Portál Jellemzık: Általános, a kistérségre jellemzı adatok, információk Programok, események Fórum, vendégkönyv Pályázatok, dokumentumok

17 17 Ügyfél oldali (front-office) rendszerelemek Települési Portál Jellemzık: A településre jellemzı adatok, információk, Az önkormányzat hivatalának publikus adatai Eifoszab tv szerint közzéteendı adatok Döntéstár (döntéstámogatási rendszer által generált) Programok, események Fórum, vendégkönyv Pályázatok, dokumentumok Ügyintézési ismeretek Letölthetı ügyindító dokumentumok (~150 db)

18 18 Ügyfél oldali (front-office) rendszerelemek Ügyfél Portál Jellemzık: Elektronikus ügyindítás a (~100 db) ÁNYK-val tervezett ügyindító dokumentumok

19 19 Elektronikus ügyindítás Kapcsolat a központi rendszerrel

20 20 Iratkezelési modul

21 21 IRATKEZELÉS-WEBIKTAT 2008 Az ügyiratkezelés az egyik legfontosabb alapnyilvántartás a közigazgatás területén, hiszen minden ügy, feladat végrehajtása az irat nyilvántartásba vételével kezdıdik és teljesítését, befejezését is az iratkezelésen keresztül dokumentáljuk. Jogszabályi elıírások- 24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet és a 335/2005. (XII. 29.) Kormány rendelet követelménye Garancia: Certop Rendszerház általi tanúsítás Elektronikus iratkezelı rendszer kibıvített tanúsítvánnyal rendelkezik, tehát képes elektronikus dokumentumok kezelésére, képes elektronikus dokumentumok e-aláírással történı ellátására, valamint képes a központi ügyfélkapun regisztrált ügyfelek által beküldött elektronikus őrlapok kezelésére egyaránt. Az elektronikus aláírás támogatására a Microsec Eszigno 3.1 alkalmazás integrálása történt meg

22 22 A rendszer biztosítja az iratok naprakész, pontos nyilvántartását, és az irat metaadatok szerinti elızményezését, visszakereshetıségét. A rendszer biztosítja az iratok naprakész, pontos nyilvántartását, és az irat metaadatok szerinti elızményezését, visszakereshetıségét.

23 23 WEBIKTAT 2008 FUNCIONALITÁS A szervezet ügyvitelkezelésével kapcsolatos nyilvántartási, adatkezelési és statisztikai feladatoknak ellátása Végigkíséri az ügyiratkezelés menetét az iratok beérkezésétıl, postabontástól az irattározásig, az iratok selejtezéséig. Az ügyintézés folyamata nyomon követése, mindig ismert, hogy hol található az ügyirat és milyen kezelési fázisban van. A nyilvántartással járó feladatok valamint az iratkezelési workflow az iktatás alapfunkcióit képezik, melyek kiegészülnek további ügyirattal kapcsolatos szolgáltatásokkal, melyek feladata, hogy az iktatás során kialakított és folyamatosan aktualizált ügyiratállomány tartalma alapján különféle kimutatásokat, statisztikai információkat közöljön a felhasználói igényeknek megfelelıen. Bármikor pontos, naprakész statisztikát nyerhetünk az ügyiratforgalom alakulásról, az ügyintézési határidık betartásáról, a folyamatban lévı, a határidıbe tett, a késedelmesen intézett ügyek és a hátralékok számára vonatkozóan osztályonként, elıadónként. Az egyszeri adatbevitel és a szinte korlátlan számú lekérdezés, listázás a manuális munka nagymértékő, csökkenését, az ügyintézés színvonalának növekedését eredményezi.

24 24

25 25 Elektronikus ügyintézési modul

26 26 Elektronikus ügyintézési rendszer elınyei E-ügyintézési elıírások figyelembevétele Tudásalapú közigazgatási hatósági ügyintézés Lelkiismeret- generátor Szabványosítás Hatósági ügyek egységes hivatalként való elektronikus úton kezelése

27 27 Elektronikusan intézhetı ügyek Zajkibocsátási határérték megállapítása Birtokvédelem Jegyzıi igazolás szerencsejáték felügyelethez Hatósági bizonyítvány igénylése Kereskedelmi szálláshely-nyújtás engedélyezése Közterület-foglalás Kereskedelmi szálláshely-nyújtás módosítás Kereskedelmi szálláshely-nyújtás törlése Egyéb szálláshely-nyújtás engedélyezése Egyéb szálláshely-nyújtás módosítás Egyéb szálláshely-nyújtás törlése Jegyzıi igazolás lakás vásárlási hitelhez Közterület-felbontás Fakivágási engedély iránti kérelem Veszélyes ebtartás bejelentése Póthagyatéki eljárás Nyilatkozat hagyatéki eljárásról (nemleges) Hatósági bizonyítvány tőzvizsgálatról Gyomos ingatlan bejelentése Méhészet bejelentése

28 28 Hatósági ügyintézés elektronikus feldolgozása MUNKA SZAKASZ MUNKA FÁZIS MUNKA MOZZANAT közel 25 db közel 200 db

29 29 Hivatal oldali (back-office) rendszerelemek Adminisztrációs modulok Kistérségi Portál adminisztrációs modul Települési Portál adminisztrációs modul Szervezeti egység karbantartó modul Képviselıtestület felépítés karbantartó modul Levelezı modul Jogosultság karbantartó modul

30 30 Hivatal oldali (back-office) rendszerelemek Felhasználói modulok Etikett modul Ügyfél modul Iratkezelı modul Lekérdezı modul Szignáló modul Help-desk modul Ügyintézı modul Ügysegéd modul

31 31 MÓDSZER : E-ügyintézési keretrendszer Folyamat Motor (Workflow Engine) Ügytípusok specifikus paraméterezett folyamatai jogszabályok.... ügyt 1 ügyt 2 ügyt 3 ügyt n iratminták jogszabályok oktatóanyag logikai definíciók

32 32 Folyamatok egyszerősítése se és informatizálása Folyamat áttekintés Folyamat szabályozás Szabványosítás Egyedi folyamatok informatizálása Intézmények összekapcsolása

33 33 WORKFLOW Általános és speciális workflow Több 100 munkamozzanatra lebontva Jogszabályi help Határidı-figyelı rendszer (lelkiismeret-generátor) Szabványosított, egységes iratmintatár Üzenetek Feljegyzések Bármikor végezhetı tevékenységek Elektronikus kommunikáció az ügyféllel

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42 Elektronikus ügyintézési rendszer Ügyfél barát jelleg elınyei A hivatalt és az ügyintézıt tudásalapon támogatja Egyszerő, átlátható, gyors közigazgatást eredményez Szabványos alapokon mőködı Könnyen bıvíthetı és testre szabható Jogszabálykövetı Iratkezelési rendszerrel integrált Költséghatékony ASP üzemeltetés

43 43 Döntéstámogatási modul

44 44 Döntéstámogatási rendszer céljai Hatékonyság javítása A közremőködık terheinek csökkentése Jogszerő mőködés elısegítése Döntéshozatali folyamatok gyorsítása Jogszabály által elıírt kötelezettségek (közzététel) automatikus támogatása

45 45 Tudásalapúság jogszabályi támogatás (pl. e-infoszab) szabványosított iratminták fogalomtár SMS küldı rendszer határidı kezelés döntéstár jegyzıkönyvkészítés, jelentéskészítés támogatás

46 46 Ülésterv elfogadása Felelısök kijelölése Határidıfigyelés Döntéstámogatás ülésterv készítéstıl- közzétételig (Munkamozzanat szintő lebontás) Elıterjesztések publikálása Határozatok, rendeletek elkészítése Elıterjesztés benyújtása Ülés Határozatok, rendeletek hatályosítása, automatikus publikálása Elıterjesztés több szintő felülvizsgálata, módosítása jegyzı, polgármester, beterjesztı, Határidı figyelés Végrehajtási felelısök kijelölése Elıterjesztés bizottsági megtárgyalása, szakértıi véleményeztetése. Jegyzıkönyv elkészítése, publikálása Vélemények összegyőjtése, javaslatok beépítése Összesített jegyzıkönyv generálása (Terka) Jelentés a végrehajtásról Meghívó küldése Végrehajtási jelentések összesítése

47 A döntéstámogató szoftver kezelıi felülete lete Mindenkinek végezhetı tevékenységek 47 Elıterjesztések kel kapcsolatos tennivalók Felülvizsgálata Módosítása Véleményezése Stb. Döntéstár tanulmányozása Ülésterv tanulmányozása Jegyzetelési lehetıség Elıterjesztés benyújtása Stb. Fogalomtár Fıszervezı tennivalói Meghívók küldése Ülésterv karbantartása Döntéstár karbantartása Felelısök, határidık Jelentések összesítése Stb. Döntések végrehajtásával kapcsolatos határidı figyelés Elıterjesztések benyújtásával kapcsolatos határidı figyelés Az aktuális tennivalókról azonnali visszajelzéssel szolgál az átlátható, könnyen kezelhetı nyitó felület.

48 48 Ülésterv karbantartó Logikus felépítéső fastruktúrában a tervezett illetve megtartott ülések, azok napirendi pontjai, kapcsolódó elıterjesztései, mellékletei, felelısök kijelölése, nyilvántartása valósul meg.

49 49 Elıterjesztéssel ssel kapcsolatos tevékenységek támogatása: Elıterjesztés készítése Elıterjesztés visszavonása Elıterjesztés megtekintése Üzenetek elıterjesztés beadása során Elıterjesztés felülvizsgálata Véleményezık kiválasztása Elıterjesztés véleményezése Vélemények áttekintése, visszajelzés a véleményezıknek Vélemények összesítése Elıterjesztések nyomon követése Sürgıs elıterjesztések felvétele Elıterjesztések automatikus közzététele Meghívó dokumentum készítés Elıterjesztések tömeges felvitele régebbi ülésekhez

50 50 Elıterjesztés benyújtása Bıvíthetı sablonkészlet Teljes szövegszerkesztıi funkcionalitás Minden lényeges mozzanatról automatikus SMS üzenet megy az érintettnek

51 51 Véleményezık kiválasztása sa Az elıterjesztést megküldhetı bizottságoknak, véleményezıknek megtárgyalásra. Beállítható a véleményezés végsı határideje, véleményezési szempont jelölhetı meg.

52 52 Elıterjesztés véleményezése Képviselı vagy hivatali felelıs véleményez. Külsı szereplı véleményez.

53 53 Vélemények áttekintése Lehetıség nyílik az elıterjesztés végleges változatának az összeállítására. A rendszer összegyőjti a kiválasztott elıterjesztéshez kapcsolódó véleményeket az adott szempont alapján.

54 54 Elıterjesztések sek nyomon követése, lekérdezése Kilistázza azokat az elıterjesztéseket, amelyek a felülvizsgálati vagy az elıkészületi szakaszban vannak. Információt kapunk arról, hogy milyen szakaszban tart az ügy, helyettesítésrıl, elıterjesztéssel kapcsolatos fontosabb adatokról.

55 55 Elıterjesztések sek automatikus közzététele tele az interneten Az e-infoszab tv alapján a rendszer a helyi önkormányzat képviselı-testületének nyilvános ülésére benyújtott elıterjesztéseket a benyújtás idıpontjától automatikusan közzéteszi.

56 56 Döntéstár: ntést Döntésekkel ntésekkel kapcsolatos tevékenységek kenységek támogatásamogatása Döntés felvétele Rendeletek módosítási láncolatának kezelése Rendeletek egységes szerkezetben kezelése Döntés automatikus publikálása Jegyzıkönyv készítés Jelentés készítés a határozatok végrehajtásáról Jelentés összesítés Döntések tömeges felvétele régebbi ülésekhez

57 57 Döntés felvitele A megtartott ülés kiválasztott napirendi pontjához kapcsolva felvihetı a döntés, egyben meghatározható annak végrehajtásáért felelıse.

58 58 Döntéstár Lehetıség van a hatályos, és hatályon kívüli döntések listázására, a döntés és mellékletének fıbb jellemzıi megtekinthetıek.

59 59 Döntés publikálása Internetre A váltás automatikus, csak a beállított idıpontoktól függ. A döntés és a hozzá tartozó mellékletek a hatályosság megállapítása után automatikusan megjelennek az Interneten letölthetı formában.

60 60 Önkadó szakrendszert integráló modul

61 61 A probléma a helyi adóbevallások feldolgozása és nyilvántartása idı- és erıforrás-igényes feladat az adatfelvitel még teljesen manuálisan történik számszaki és/vagy szemantikai hibák lehetısége idıigényes (több hónapos) feldolgozás

62 62 Cégünk által kínált megoldás Egy olyan rendszer, mely: a teljes folyamat automatizálását hivatott biztosítani, nagyságrendekkel lerövidíti a feldolgozásra fordított idıt, a töredékére csökkenti a hibázás lehetıségét, egyszerősíti az adatátvitelt, önellenırzı szabványos őrlapkitöltést tesz lehetıvé

63 63 2D vonalkód technológia szemben az 1D vonalkódokkal a 2D kódok egy teljes oldalnyi őrlap tartalmának tárolására alkalmasak egyetlen beolvasással egész oldalnyi szöveget vihetünk be néhány másodperc alatt a nyilvántartó rendszerbe

64 64 Szükséges eszközök adóbevallási nyomtatványok elektronikusan kitölthetı, intelligens változata megfelelı 2D vonalkód-olvasó Önkadó program

65 65 Módszer és mőködés 1. az adózó egy dinamikusan ellenırzött, számolást segítı, interaktívan segítséget nyújtó őrlapot tölt ki; 2. az őrlap tartalma (nyomtatáskor) automatikusan egy bélyegmérető, kétdimenziós vonalkódban kerül tárolásra; 3. az ügyintézı a kinyomtatott őrlap vonalkódját egy megfelelı kódleolvasóval beolvassa az ÖNKADÓ-ba;

66 66 Módszer és mőködés

67 67 A rendszer elınyei automatizált munkafolyamat, rövidebb feldolgozási idı, önellenırzı, szabványos, elmenthetı őrlapkitöltés, Önkadó program integrációja, adatátvitel egyszerősítése, ASP mőködés támogatása, 2D vonalkód technika alkalmazása

68 68 Továbbfejlesztés lehetıségei digitálisan aláírható őrlapok Ügyfélkapun keresztül történı ügyintézés új Önkadó szakrendszer fejlesztése és ahhoz történı rendszerintegráció további területek elektronizálása

69 69 EtiKETt modul

70 70 EtiKETt modul Elektronikusan támogatott interaktív tananyag a Ket-rıl Alkalmas a hivatali ügyintézık teljes körének elektronikus távoktatására, jogszabályváltozásnál az új ismeretek ellenırzésére, a tudás szinten tartására,új dolgozók felkészítésének támogatására

71 71 Alfejezetenként: EtiKETt funkcionalitás Ket.-Ket.módosítás összevetés a jogszabály szerkezeti elemekre bontott szövege a kapcsolódó kommentárok, magyarázatok, Fogalmak Jól jegyezze meg Önellenırzı kérdések Vizsgakérdések

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77 WebTender Elektronikus közbeszerzési alkalmazás

78 78 A probléma Bonyolult folyamatok átláthatóbbá tétele Törvényi megfelelés biztosítása Papír alapú folyamatok elektronizálása Dokumentum archívum biztosítása Döntéstámogatás Felhasználóbarát környezet biztosítása január 1.

79 79 Fıbb funkciók A teljes közbeszerzési folyamat támogatása Éves közbeszerzési terv készítése Eljárásokhoz kapcsolódó események kezelése Az eseményekhez dokumentumok rendelése Eljáráshoz kapcsolódó határidık figyelése Ajánlattevık nyilvántartása január 1.

80 80 Fıbb funkciók Ajánlattevıi státuszok kezelése Tevékenységek idıbeliségének kontrollálhatósága Iratminta győjtemény, sablonok biztosítása Automatizmusok biztosítása Jogszabálykövetés január 1.

81 81 Fıbb funkciók Az eljárás valamennyi résztvevıje számára rálátást biztosít az eljárás aktuális állapotára Folyamat, tevékenység naplózás Szerzıdéskötés támogatása január 1.

82 82 A rendszer felépítése Internet WebTender eközig Zrt. Felhasználók Adatbázis január 1.

83 83 A rendszer elınyei A felvetıdött problémák teljes körő kezelése Könnyíti a közbeszerzés lefolytatásában résztvevı valamennyi személy munkáját Könnyő kezelhetıség Felhasználóbarát felület Támogatást nyújt az eljárás lefolytatásában ASP környezet, kedvezı fenntartási költségek Webes elérés, gyors mőködés január 1.

84 84 A rendszer elınyei Biztonságos Tudásalapú rendszer Felhasználói jogkör kezelés Nem igényel új eszköz beruházást Nem igényel külön szakembert a karbantartás Korszerő technológia alkalmazása Kompatibilitás, továbbfejleszthetıség január 1.

85 85 Továbbfejlesztés lehetıségei kliens beépíthetısége SMS értesítés eseményekrıl, határidıkrıl Dokumentumok digitális aláírása Iratkezelı rendszerrel való együttmőködés január 1.

86 86 Köszönjük a megtisztelı figyelmet!

nyzati igazgatásban 2010. szeptember 09. KESZTHELY Pajna SándorS vezérigazgat rigazgató

nyzati igazgatásban 2010. szeptember 09. KESZTHELY Pajna SándorS vezérigazgat rigazgató 1 Korszerő technológi giák k az önkormányzati nyzati igazgatásban és s település üzemeltetésben 2010. szeptember 09. KESZTHELY Pajna SándorS vezérigazgat rigazgató 2 Önkormányzatok feladatai Hatósági tevékenység

Részletesebben

Nyomtatványok elektronizálása

Nyomtatványok elektronizálása Nyomtatványok elektronizálása Nyomtatványtervezı- és kitöltı alkalmazások bemutatása Tarpai Zoltán Budapest, 2009. június j 17. Tartalom 1. Elızmények 2. Célok 3. Nyomtatványtervezı alkalmazás, tapasztalatok

Részletesebben

Tanúsított Iratkezelı Szoftver Office GOV Ügykövetési rendszer

Tanúsított Iratkezelı Szoftver Office GOV Ügykövetési rendszer Tanúsított Iratkezelı Szoftver Office GOV Ügykövetési rendszer Baranyi Norbert UniOffice Rendszerház Kft. 1111 Budapest, Kende u. 3. www.unioffice.hu 2009. december 16. Az UniOffice Rendszerház 1992 alapítás

Részletesebben

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Közigazgatás jelene 2 Problémák Lassú ügyintézési folyamat Államháztartásnak költséges működés Cél Hatékonyság növelése Legyen gyorsabb, egyszerűbb Költség csökkentés

Részletesebben

e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál

e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál Weninger Zoltán Földmérési és Távérzékelési Intézet GisOpen 2008. Székesfehérvár március 12-14 Tartalomjegyzék Az e-aláírással és az

Részletesebben

A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában

A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában Zalán László osztályvezetı Informatikai Osztály 2013.06.10. 1/23 A hivatal informatikai hálózata 2013.06.10. 2/23 Forrás integrált

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

ELOik Tanúsított iratkezelés

ELOik Tanúsított iratkezelés 2011.10.03. 1 ELOik Tanúsított iratkezelés dr. Domokos László Ovitas Magyarország Informatikai Kft. www.ovitas.hu Budapest, 2011. Október 4. Témák ELO ELO & tanúsított iratkezelés ELOik modul ELOik funkciók

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (VI..) önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (VI..) önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól 5. napirendi pont előterjesztésének melléklete Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (VI..) önkormányzati

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Ez a rendelet 2007. január l-jén lép hatályba. Kihirdetése 2006. december l5. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyzı Mórahalom város Képviselı-testületének 29/2006. (XII. 15.) Ör. rendelete az elektronikusan

Részletesebben

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft.

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. E-Számlázás az ECOD rendszeren belül Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. Tartalom ECOD EDI rendszer Magyarországon és a helyi ECOD HelpDesk E-számlák archiválása az ECOD

Részletesebben

Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra

Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra dr. Kópiás Bence főosztályvezető-helyettes E-közigazgatási Főosztály 2009. március 20. Az elmúlt évek fejlesztései a jogi

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

Térinformatika az Informáci. T zigazgatásban PAJNA SÁNDOR. sandor.pajna@ekozig.hu. 2010. június 10.

Térinformatika az Informáci. T zigazgatásban PAJNA SÁNDOR. sandor.pajna@ekozig.hu. 2010. június 10. 1 Térinformatika az Informáci ciós s Társadalomban T és s a közigazgatk zigazgatásban PAJNA SÁNDOR sandor.pajna@ekozig.hu 2010. június 10. 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3. Tel:52/505-075 Fax:52/505-076

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

e-önkormányzás Szombathelyen és kistérségében e-savaria projekt

e-önkormányzás Szombathelyen és kistérségében e-savaria projekt e-önkormányzás Szombathelyen és kistérségében e-savaria projekt Keringer Zsolt irodavezetı e-mail: keringer@szombathely.hu Elektronikus ügyintézés megvalósításához szükséges környezet Jogszabályok (országos,

Részletesebben

Tisztaszınyeg nyilvántartó

Tisztaszınyeg nyilvántartó Tisztaszınyeg nyilvántartó A szoftver célja a szınyegtisztításhoz tartozó rendelés-nyilvántartásának biztosítása. A program lehetıvé teszi egyszerre több felhasználó egyszerre történı munkáját egyszerre.

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Az ELO Iratkezelő Modul jogi háttere. dr. Fenyér Éva ügyvéd, iratkezelési jogi tanácsadó

Az ELO Iratkezelő Modul jogi háttere. dr. Fenyér Éva ügyvéd, iratkezelési jogi tanácsadó Az ELO Iratkezelő Modul jogi háttere dr. Fenyér Éva ügyvéd, iratkezelési jogi tanácsadó 1 Az előadás célja A jogi alapok áttekintése és rendszerezése Az ELO Iratkezelő Modul - magyarországi jogszabályi

Részletesebben

A DocuBase önkormányzati programrendszer

A DocuBase önkormányzati programrendszer A DocuBase önkormányzati programrendszer RÖVID ISMERTETİ Milyen céllal készült a DocuBase? A DocuBase az önkormányzat testületének, illetve bizottságainak munkájához szükséges dokumentumokat nyilvántartó,

Részletesebben

Dokumentumkezelés SAP integrációval a Fővárosi Vízműveknél

Dokumentumkezelés SAP integrációval a Fővárosi Vízműveknél H-1134 Budapest, Váci út 23-27. Postacím: 1325 Bp., Pf.: 355. Telefon: 465 2400 Fax: 349 1991 www.vizmuvek.hu vizvonal@vizmuvek.hu Dokumentumkezelés SAP integrációval a Fővárosi Vízműveknél Készítette:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FEBRUÁR ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR KRUCSÓ BALÁZS AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FEBRUÁR ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR KRUCSÓ BALÁZS AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL 2017. FEBRUÁR ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR KRUCSÓ BALÁZS Az önkormányzati ASP rendszer elemei Keretrendszer

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2005. (X.27.) számú rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2005. (X.27.) számú rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2005. (X.27.) számú rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl (egységes szerkezetben a módosító 26/2006. (VII. 06.), valamint 8/2007.

Részletesebben

Tanulmány az önkormányzat ügyfélközpontúvá történő átalakítására

Tanulmány az önkormányzat ügyfélközpontúvá történő átalakítására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-3.A.1/B-2008-0016 Tanulmány az önkormányzat ügyfélközpontúvá történő átalakítására Budapest Főváros XVI.

Részletesebben

ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás

ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás SZOLGÁLTATÁS LEÍRÓ LAP 2016. március 10. v2 EREDETI 2 Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA... 3 2. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE... 5 3. A SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÁSI

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

A Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények igazgatójának megbízásával kapcsolatos teendıkrıl

A Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények igazgatójának megbízásával kapcsolatos teendıkrıl Barcs Város Önkormányzata P o l g á r m e s t e r é tıl 7570 Barcs, BajcsyZs. u. 46. Pf. 62 Telefon: 82/462459 sz. napirendi pont E lıterjesztés A Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 8/2007. (II. 2.) r e n d e l e t e. az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 8/2007. (II. 2.) r e n d e l e t e. az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2007. (II. 2.) r e n d e l e t e az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete a közigazgatási hatósági

Részletesebben

Papír helyett elektronikus űrlap. Szabadság és interaktivitás az űrlapkezelésben

Papír helyett elektronikus űrlap. Szabadság és interaktivitás az űrlapkezelésben Papír helyett elektronikus űrlap Szabadság és interaktivitás az űrlapkezelésben Csamangó András SAP tanácsadó Creative 4U Kft., Budapest 2010 Bemutatás 2002-ben alakult SAP Service Partner fő tevékenység:

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal ----------------------- Page 1----------------------- Szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer Eredményességi mutatószámok Mutatószám megnevezése Célérték Akció A Képviselı Testület elvárásaihoz

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Tát Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala székhelye: 2534 Tát, Kossuth Lajos u.

Részletesebben

A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselıtestületének 27/2008.(XII.23). Ök. sz. rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl.

A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselıtestületének 27/2008.(XII.23). Ök. sz. rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl. A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselıtestületének 27/2008.(XII.23). Ök. sz. rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl. Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a közigazgatási hatósági

Részletesebben

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban A FLUID-WIN projekt Nyertes projekt az EU 6. Kutatás fejlesztési és demonstrációs keretprogramjában Prioritás: Információs Társadalom Technológiák

Részletesebben

EU támogatással megvalósuló szolgáltató önkormányzati modell

EU támogatással megvalósuló szolgáltató önkormányzati modell EU támogatással megvalósuló szolgáltató önkormányzati modell e-savaria: elektronikus önkormányzat Szombathelyen és kistérségében Pilot-rendszer bemutató Keringer Zsolt projektvezető Szombathely Megyei

Részletesebben

Az elektronikus ügyintézés bevezetése kistérségi többcélú társulásokban, településeken

Az elektronikus ügyintézés bevezetése kistérségi többcélú társulásokban, településeken eközig Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság www.ekozig.hu Az elektronikus ügyintézés bevezetése kistérségi többcélú társulásokban, településeken 1. Előzmények,

Részletesebben

A DALNET24 projekt aktualitásai

A DALNET24 projekt aktualitásai GISopen 2015. Székesfehérvár 2015. március 27. Doroszlai Tamás FÖMI-FFÜO ov Földmérési és Távérzékelési Intézet Digitális földhivatal Földhivatali elektronikus dokumentum kezelés Az elektronikus dokumentum

Részletesebben

AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK.

AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK. AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK. KÉRELEM ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSA biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás igénybevételével, ÁNYK űrlap benyújtás

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: Egyszerű többség

Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. SZEPTEMBER 13-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1482-3/2016./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I V. N API R E N D Tárgy: Indítványok,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

dr. Fenyér Éva iratkezelési jogi tanácsadó Opál Média és Kommunikáció Bt. 1149 Budapest, Angol u. 34. www.agroinform.hu

dr. Fenyér Éva iratkezelési jogi tanácsadó Opál Média és Kommunikáció Bt. 1149 Budapest, Angol u. 34. www.agroinform.hu Miért az ELOoffice iratkezelő rendszer mellett döntöttünk? dr. Fenyér Éva iratkezelési jogi tanácsadó Opál Média és Kommunikáció Bt. 1149 Budapest, Angol u. 34. www.agroinform.hu A céges adminisztráció

Részletesebben

Az ügyfélkapu informatikai háttere. Budapest, április 23.

Az ügyfélkapu informatikai háttere. Budapest, április 23. Az ügyfélkapu informatikai háttere Budapest, 2009. április 23. Az elektronikus egyéni adó- és járulék-bevallási rendszer Célok: az adózási, jövedéki bevallások során a bevallások e- beküldésének tömeges

Részletesebben

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax.: 47/ J A V A S L A T

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax.: 47/ J A V A S L A T SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/513-273 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T a Képviselı-testületnek rendjérıl szóló 8/2013. (IV.03.)

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit adó- és pénzügyi irodavezetı Véleményezésre

Részletesebben

Költséghatékony, papírmentes adminisztráció, E-ügyintézés NETWORKSHOP 2010 Konferencia

Költséghatékony, papírmentes adminisztráció, E-ügyintézés NETWORKSHOP 2010 Konferencia Költséghatékony, papírmentes adminisztráció, E-ügyintézés NETWORKSHOP 2010 Konferencia Vörös Balázs Folyamatosan növekedő költségek Az ügyfélkör növekedésével párhuzamosan növekszik: A feldolgozandó és

Részletesebben

IKeR Integrált Kistérségi e-közigazgatási Rendszer kiépítése Európai Uniós pályázati támogatással

IKeR Integrált Kistérségi e-közigazgatási Rendszer kiépítése Európai Uniós pályázati támogatással IKeR Integrált Kistérségi e-közigazgatási Rendszer kiépítése Európai Uniós pályázati támogatással A Nyugat - Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás a címben szereplő számítógépes

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

Az ÁFSZ 1 ügyviteli folyamatainak támogatása. Az alprojekt bemutatása

Az ÁFSZ 1 ügyviteli folyamatainak támogatása. Az alprojekt bemutatása 2.5. - Az ÁFSZ 1 ügyviteli folyamatainak támogatása Az alprojekt bemutatása Az alprojekt célja, indoklása, kapcsolódás a kiemelt projekt általános céljához Az NFSZ bıvülı tevékenységének ellátását hatékony,

Részletesebben

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfél-beléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett, egyszeri

Részletesebben

Közigazgatási informatika tantárgyból

Közigazgatási informatika tantárgyból Tantárgyi kérdések a záróvizsgára Közigazgatási informatika tantárgyból 1.) A közbeszerzés rendszere (alapelvek, elektronikus árlejtés, a nyílt eljárás és a 2 szakaszból álló eljárások) 2.) A közbeszerzés

Részletesebben

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend)

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) SZMSZ 2. sz. függelék A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdés a.) pontja szerint a helyi önkormányzat önállóan

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának új elektronikus hatósági szolgáltatásai

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának új elektronikus hatósági szolgáltatásai A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának új elektronikus hatósági szolgáltatásai Dr. Tószegi Zsuzsanna, elnöki főtanácsadó, EKOP szakmai projektvezető Barna Tamás, főosztályvezető-helyettes, IT fejlesztési

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma. Debrıdy István Németh Ákos

Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma. Debrıdy István Németh Ákos Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma Debrıdy István Németh Ákos 2013. évi L. törvény Az e törvény hatálya alá tartozó elektronikus információs rendszerek teljes életciklusában

Részletesebben

A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA

A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár 2014. november 06. Közpolitikai cél: közigazgatás hatékonyságának növelése E-közigazgatási szolgáltatások körének

Részletesebben

TAKARNET24 szolgáltatásai

TAKARNET24 szolgáltatásai TAKARNET24 szolgáltatásai Szilvay Gergely Földmérési és Távérzékelési Intézet ÖSSZEFOGLALÁS A Digitális Földhivatal k özéptávú fejlesztési terv első lépések ént a befejezéséhez k özeledik az EKOP-1.1.3

Részletesebben

A minisztériumok és háttérintézményeik központi ellátását támogató web-es portál és munkafolyamat menedzsment-rendszer funkcionális működése

A minisztériumok és háttérintézményeik központi ellátását támogató web-es portál és munkafolyamat menedzsment-rendszer funkcionális működése A minisztériumok és háttérintézményeik központi ellátását támogató web-es portál és munkafolyamat menedzsment-rendszer funkcionális működése Workflow - Tájékoztató 2014. november 250/2014. (X. 2.) Korm.

Részletesebben

WebCenter. Online jóváhagyás és együttműködés. Gönczi Zsolt 2011. Október 27-28.

WebCenter. Online jóváhagyás és együttműködés. Gönczi Zsolt 2011. Október 27-28. WebCenter Online jóváhagyás és együttműködés Gönczi Zsolt 2011. Október 27-28. Egy termék piaci bevezetésének kihívásai Alkalmazkodni kell az felek időbeosztásához A felek alkalomadtán földrajzilag távol

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

ELO dokumentumkezelı bevezetése a Market Építıipari Zrt-ben

ELO dokumentumkezelı bevezetése a Market Építıipari Zrt-ben Korszerő iratkezelés ELO dokumentumkezelı bevezetése a Market Építıipari Zrt-ben Market cégcsoport Market Építı Zrt. Market Építıipari Kft. Market Épületszerviz Kft. Moratus Szerkezetépítı Kft. Vilati

Részletesebben

2013. 02. 01. Folyamat menedzsment Workflow

2013. 02. 01. Folyamat menedzsment Workflow Folyamat menedzsment Workflow 1 Üzleti folyamatok változása Mind az üzleti, mind a privát életben egyre fontosabbá válik a meglévő idő minél hatékonyabb felhasználása és a beérkező igényekre való gyors,

Részletesebben

EPC e-payment Task Force tag MSE e-fizetések munkacsoport vezetı

EPC e-payment Task Force tag MSE e-fizetések munkacsoport vezetı Mire jó az e-sepa? Turny Ákos igazgató OTP Bank Nyrt. EPC e-payment Task Force tag MSE e-fizetések munkacsoport vezetı 1 Tartalom 1. Mit ad nekünk az EPC? 2. Az (e-mandate) 3. Az (e-payment) 4. Az (m-payment)

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı E L İ T E R J E S Z T É S 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit pénzügyi-ügyintézı Véleményezésre

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ. eközig Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Zrt. A fenntartható szolgáltatások segítője

CÉGISMERTETŐ. eközig Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Zrt. A fenntartható szolgáltatások segítője CÉGISMERTETŐ eközig Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Zrt. A fenntartható szolgáltatások segítője Ha alaposan átgondolod, minden egyszerű lesz. Az átláthatatlanság mindent bonyolulttá tesz. (kínai

Részletesebben

JOGI INFORMATIKA AZ E-ÜGYINTÉZÉS ALAPJAI.

JOGI INFORMATIKA AZ E-ÜGYINTÉZÉS ALAPJAI. JOGI INFORMATIKA AZ E-ÜGYINTÉZÉS ALAPJAI. KÉRELEM ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSA elektronikus aláírással, ÁNYK segítségével, ügyintézési rendelkezésben meghatározott egyéb módon. ÁNYK ŰRLAP BENYÚJTÁS TÁMOGATÁSI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL 2016. SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ Önkormányzati ASP 1.0 Az Önkormányzati

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2005. (X. 28.) Hö. rendelete

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2005. (X. 28.) Hö. rendelete Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2005. (X. 28.) Hö. rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről (a módosításokkal egységes szerkezetben) Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Elektronikus közbeszerzés Szlovákiában. Elıadó: Emília Gregorová Szlovák Köztársaság Közbeszerzési Hivatala

Elektronikus közbeszerzés Szlovákiában. Elıadó: Emília Gregorová Szlovák Köztársaság Közbeszerzési Hivatala Elektronikus közbeszerzés Szlovákiában Elıadó: Emília Gregorová Szlovák Köztársaság Közbeszerzési Hivatala Az elıadás vázlata 1.A Közbeszerzési Hivatal feladatai és céljai 2.Közbeszerzési folyamat és közbeszerzési

Részletesebben

KIR 2.0 A KIR MEGÚJÍTÁSÁNAK ELSŐ LÉPÉSEI BARCSÁNSZKY PÉTER OKTATÁSI HIVATAL. TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS Támogatása

KIR 2.0 A KIR MEGÚJÍTÁSÁNAK ELSŐ LÉPÉSEI BARCSÁNSZKY PÉTER OKTATÁSI HIVATAL. TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS Támogatása A KIR MEGÚJÍTÁSÁNAK ELSŐ LÉPÉSEI BARCSÁNSZKY PÉTER OKTATÁSI HIVATAL TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS Támogatása A köznevelés információs rendszere Jogszabályi környezet határozza meg a kapcsolódó

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ARCHITEKTÚRA AJÁNLÁS

ÖNKORMÁNYZATI ARCHITEKTÚRA AJÁNLÁS ÖNKORMÁNYZATI ARCHITEKTÚRA AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt

Részletesebben

A Z E L E K T R O N I K U S A L Á Í R Á S J O G I S Z A B Á L Y O Z Á S A.

A Z E L E K T R O N I K U S A L Á Í R Á S J O G I S Z A B Á L Y O Z Á S A. JOGI INFORMATIKA A Z E L E K T R O N I K U S A L Á Í R Á S J O G I S Z A B Á L Y O Z Á S A. A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Partnerségi Egyeztetési Szabályzat módosítása. zárt ülés

Partnerségi Egyeztetési Szabályzat módosítása. zárt ülés Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 133-../2014. ELİTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.május 12. A Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) az ügyfelek panaszainak kezelése

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

Minősítés és Technológia

Minősítés és Technológia IQDoc Megoldás a nagyvállalati iratkezelés problémáira Wéber Zoltán és Sudár Gábor Miért az IQDoc rendszer? Minősítés és Technológia Minősített iratkezelő rendszer (VERITAN Hírközlési és Informatikai Tanúsító

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Elıterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési terve Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Petőfi Irodalmi Múzeum. megújuló rendszere technológiaváltás

Petőfi Irodalmi Múzeum. megújuló rendszere technológiaváltás Petőfi Irodalmi Múzeum A Digitális Irodalmi Akadémia megújuló rendszere technológiaváltás II. Partnerek, feladatok Petőfi Irodalmi Múzeum Megrendelő, szakmai vezetés, kontroll Konzorcium MTA SZTAKI Internet

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

A Neptun.Net Egységes Tanulmányi Rendszer. Előadó: Fauszt Zoltán Budapest, 2007. április 26.

A Neptun.Net Egységes Tanulmányi Rendszer. Előadó: Fauszt Zoltán Budapest, 2007. április 26. A Neptun.Net Egységes Tanulmányi Rendszer Előadó: Fauszt Zoltán Budapest, 2007. április 26. A Neptun.Net kifejlesztése A verzióváltás okai A korábbi technológia elavult Nem volt bővíthető A fejlesztés

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Javaslat a 2010. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására A Képviselı-testület 2009. november 17-i ülésére Elıterjesztés készítéséért felelıs ügyintézı:

Részletesebben

Cafeteria szolgáltatások

Cafeteria szolgáltatások Cafeteria szolgáltatások Teljes körű cafeteria rendszer építés, tanácsadás. Nyilvántartó rendszer A Quick.Cafe elsősorban a munkavállalók cafeteria választásának megkön nyítését szolgáló szoftver. Interneten,

Részletesebben

A térségi tervezés térinformatikai támogatása

A térségi tervezés térinformatikai támogatása A térségi tervezés térinformatikai támogatása Balatonfüred, 2016. november 10. Juhász Géza Péter projektvezető, Lechner Tudásközpont Tartalom KÖFOP felhívás, célok KÖFOP célok a gyakorlatban Térségi tervezés

Részletesebben

A belsı kontrollok szerepe az önkormányzati ellenırzésekben. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és az Állami Számvevıszék szemináriuma 2013. március 7.

A belsı kontrollok szerepe az önkormányzati ellenırzésekben. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és az Állami Számvevıszék szemináriuma 2013. március 7. A belsı kontrollok szerepe az önkormányzati ellenırzésekben a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és az Állami Számvevıszék szemináriuma 2013. március 7. Az Állami Számvevıszék küldetése 2 Szilárd szakmai alapon

Részletesebben

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli)

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli) Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Kıtelek, Szabadság út 1. szám M E G H Í V Ó Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14 órakor ülést tart, melyre

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetık I. Közzétételi egység: Elérhetıségi adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetık I. Közzétételi egység: Elérhetıségi adatok 1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetık I. Közzétételi egység: Elérhetıségi adatok Á L T A L Á N O S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A 1. melléket és az adatfelelısök jegyzéke

Részletesebben

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről ÁSZF 1. melléklet GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b részéről Click&Flow licenc, éves szoftverkövetés és kapcsolódó szolgáltatások díjai érvényes: 2015.08.01-től 1/7

Részletesebben

Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei

Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei Ügyintézési rendelkezések és alaprendelkezés megtétele ügyintéző segítségével A Szolgáltató az Igénybevevő alaprendelkezését az első személyes

Részletesebben

Közép-dunántúli régió területi államigazgatási szervei honlapjain a közzététel és elektronikus kapcsolattartás helyzete

Közép-dunántúli régió területi államigazgatási szervei honlapjain a közzététel és elektronikus kapcsolattartás helyzete Közép-dunántúli régió területi államigazgatási szervei honlapjain a közzététel és elektronikus kapcsolattartás helyzete A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium 009. évi munkatervében határozta

Részletesebben