TOKOD - EBSZŐNYBÁNYA TELEPÜLÉSRÉSZ SÁRISÁPI SZENNYVÍZELVEZETÉSI AGGLOMERÁCIÓBA TÖRTÉNŐ ÁTSOROLÁSI KÉRELME MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOKOD - EBSZŐNYBÁNYA TELEPÜLÉSRÉSZ SÁRISÁPI SZENNYVÍZELVEZETÉSI AGGLOMERÁCIÓBA TÖRTÉNŐ ÁTSOROLÁSI KÉRELME MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 TOKOD - EBSZŐNYBÁNYA TELEPÜLÉSRÉSZ SÁRISÁPI SZENNYVÍZELVEZETÉSI AGGLOMERÁCIÓBA TÖRTÉNŐ ÁTSOROLÁSI KÉRELME MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ március Építő és Gépipari Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság H-2510 Dorog Zrínyi u. 2. Tel/Fax: 06 (33) web:

2 DE-MA PROJEKT KFT CIMLAP Tokod-Ebszőnybánya Településrész Sárisápi Szennyvízelvezetési Agglomerációba történő átsorolási kérelme Műszaki dokumentáció Megrendelő: Tokod Nagyközség Önkormányzata Tokod, Kossuth Lajos u. 53. Tervező: DE-MA PROJEKT KFT Dorog, Zrínyi u. 2. Ügyvezető:... Magyar Gáspár okl. gépészmérnök Készítették:... Derszib Éva okl. mérnök KÉ-T VZ-T É-2/ Magyar Ákos építőmérnök környezetvédelmi szakmérnök KÉ-T T-k VZ-T Dorog, március

3 DE-MA PROJEKT KFT TARTALOMJEGYZÉK Tokod - Ebszőnybánya Településrész Sárisápi Szennyvízelvezetési Agglomerációba történő átsorolási kérelme Műszaki dokumentáció 1.00 CIMLAP TARTALOMJEGYZÉK MŰSZAKI LEÍRÁS ELŐZMÉNYEK Az érintett terület ismertetése A szennyvízelvezetés lehetséges műszaki megoldásai: A településrész fő paraméterinek bemutatása: A településrész szennyvízelvezetése szempontjából lényeges környezetvédelmi vonatkozások bemutatása: A KÉRELEM TÁRGYA A KÉRELEM INDOKLÁSA A FENT ISMERTETETT MŰSZAKI MEGOLDÁSOK TÖBB SZEMPONTÚ ÖSSZEHASONLÍTÁSÁVAL A befogadó szennyvíztisztító telepek kapacitástartalékainak elemzése Szennyvíz-elvezetés a Táti agglomeráció felé, a Hársfa utca irányába (I. variáció) Szennyvíz-elvezetés a Táti agglomeráció felé a Szabadság utca irányába (II. variáció) Szennyvíz-elvezetés a Sárisápi agglomeráció felé (III. variáció) ÖSSZEFOGLALÁS RAJZJEGYZÉK Dorog, március

4 DE-MA PROJEKT KFT MŰSZAKI LEÍRÁS Tokod - Ebszőnybánya Településrész Sárisápi Szennyvízelvezetési Agglomerációba történő átsorolási kérelme Műszaki dokumentáció 3.1 ELŐZMÉNYEK Az érintett terület ismertetése Ebszőnybánya Tokod község településrésze, Annavölgy község szomszédságában fekszik az 1121 sz. országos közút mellett. A településrész vízellátása megoldott, de szennyvízelvezetése a mai napig megoldatlan. A szennyvízelvezetés hiánya, az ott lakóknak komoly egészségügyi, a környezetnek talaj és vízszennyezési kockázatot jelent, mivel a szennyvíz házi szennyvíztározó aknákban gyűlik össze, melyek többsége még nem zárt kivitelű, így a szennyvíz egy része a talajban szikkad el. Ebszőnybánya településrész, területileg, az országos közúton mérve, ~4,5 km, illetve önkormányzati földúton mérve ~3,0 km távol található Tokod település központi belterületén lévő, lehetséges szennyvízcsatorna csatlakozási pontjától, mely adatok nagymértékben megnehezítik a gazdaságosan kiépíthető szennyvízelvezető rendszer megvalósítását A szennyvízelvezetés lehetséges műszaki megoldásai: a) A kérdése településrész szennyvizének összegyűjtése belterületi gravitációs csatornahálózattal, és egy központi átemelő telepítésével történne, ahonnan új nyomóvezeték segítségével kerülne bevezetésre Tokod település szennyvízcsatorna hálózat, megjelölt gravitációs szakaszának végpontjába. A befogadási pont kijelölésére agglomeráción belül két lehetőség adódik: - a nyomóvezeték az országos közutak (1121 sz., 1118 sz.) mentén kerülne megépítésre ~4,5 km hosszon, (a nyomvonalon mintegy 5,0-6,0 m szükséges emelőmagasság jelentkezik) befogadója a Széchenyi utcai csatorna, vagy - a nyomóvezeték önkormányzati földúton, ~3,5 km hosszan kerülne megépítésre, (A szivattyúk méretezésénél mintegy 100,0 m a szükséges emelőmagasság), befogadója a Szabadság utcai csatorna. b) A településrész szennyvizeinek összegyűjtése belterületi gravitációs és nyomott csatornahálózattal egy központi átemelőbe kerülne, ahonnan ~ 0,7 km hosszan nyomóvezeték segítségével kerülne bevezetésre a szomszédos szennyvízelvezetési agglomerációba tartozó Annavölgy település szennyvízelvezető rendszerébe, mely a sárisápi szennyvíztisztító telepre szállítja szennyvizet (a szükséges geodéziai emelőmagasság mindössze ~4,5 m) A településrész fő paraméterinek bemutatása: - A településrész bekötendő ingatlanjainak száma: 112 db - A településrész lakóinak száma: 286 fő - Mértékadó szennyvízmennyiség: 286 fő 90 l/fő/nap 0,9 = 23,17 m 3 /nap (26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet mellékletének 4.6/a pontja alapján): 25 m 3 /nap

5 DE-MA PROJEKT KFT A településrész szennyvízelvezetése szempontjából lényeges környezetvédelmi vonatkozások bemutatása: - A településrész felszín alatti víz szempontjából, fokozottan érzékeny területen fekszik a (27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján). - A településrész kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen helyezkedik el (27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján). - A településrész és a két lehetséges befogadó szennyíztisztító telep területe sem érint vízbázis védőidomot (A sárisápi vízbázis 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt védőidoma található a közelben de területe nem nyúlik el az érintett területekig - A településrész nyers szennyvizének befogadására az alábbiakban vizsgált szennyvíztisztító telepek, tisztított szennyvíz befogadóinak bemutatása a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete szerint: o Táti szennyvíztisztító telep: befogadó: Únyi patak Egyéb védett területen lévő befogadók kategóriájába sorolt o Sárisápi szennyvíztisztító telep: befogadó: Únyi patak Egyéb védett területen lévő befogadók kategóriájába sorolt A fentiek alapján, mivel a két befogadó azonos, megállapítható, hogy az agglomeráció váltás esetén nem történik szennyvíz átvezetés érzékenyebb befogadójú területre. - A településrész felszíni vizek állapota szempontjából érzékeny területek besorolása: nem érzékeny - A településrész NATURA 2000 érintettsége: nem érintetett 3.2 A KÉRELEM TÁRGYA A pontban ismertetett lehetséges műszaki megoldások közül összességében a legkedvezőbb a sárisápi szennyvízelvezetési agglomeráció annavölgyi csatornahálózatához, (mint befogadóhoz) való csatlakozás. Ebszőnybánya szennyvízlevezetését a települési önkormányzat, az üzemeltető ÉDV Zrt., Sárisáp és Annavölgy települések önkormányzatai, egyetértésben a sárisápi szennyvízelvezetési agglomeráció annavölgyi csatornahálózatához, (mint befogadóhoz) való csatlakozással kívánják megvalósítani. A megvalósítás pályázati úton történő finanszírozásához, támogatásához feltétlenül szükséges Ebszőnybánya településrész sárisápi szennyvízelvezetési agglomerációba történő átsorolása. A tárgyi agglomerációs átsorolás kérelem mellékletét képezi a jelen, alátámasztó műszaki dokumentáció. 3.3 A KÉRELEM INDOKLÁSA A FENT ISMERTETETT MŰSZAKI MEGOLDÁSOK TÖBB SZEMPONTÚ ÖSSZEHASONLÍTÁSÁVAL A befogadó szennyvíztisztító telepek kapacitástartalékainak elemzése Az alábbiakban bemutatjuk a két lehetséges szennyvíztisztító telepet, a 25/2002.(II.27.) Kormányrendeletben deklarált Nemzeti Szennyvíz Programmal egyezően, azok hidraulikaiés LE-ben mért szervesanyag terhelésének és kapacitásának összehasonlításával.

6 DE-MA PROJEKT KFT A Tát - Tokodi szennyvíztisztító telep: A táti szennyvíztisztító telep az 1950-es években épült, majd a 90-es években történt korszerűsítése során, a régi kétszintes ülepítők, csepegtetőtest, dortmundi ülepítő összetételű vízvonali technológiából a kétszintes ülepítők továbbra is üzemben maradtak, és a csepegtetőtest-dortmundi ülepítő lett kiváltva egy kombinált OMS típusú műtárggyal. Az OMS típusú műtárgy egy bioreaktorból és egy Dorr-ülepítőből áll. A kétszintes ülepítőkön kívül a telepen egyéb előmechanikai tisztítás (pl. rács vagy homokfogó) nem volt, és a korszerűsítés során sem kerültek ezen műtárgyak megépítésre. A megnevezett szennyvíztelep az érvényes vízjogi üzemeltetési engedélye alapján 2400 m 3 /nap szennyvízmennyiség fogadására alkalmas. Az üzemeltető ÉDV Zrt., által megadott beérkező szennyvízmennyiségek ( években napi bontásban) elemzéséből kiderül, hogy az adott időszakban a napok~79%-ban m 3 /nap közötti szennyvízmennyiség érkezett a telepre. A szennyvíztelep a 90-es évek vízhasználati szokásai szerint, és a technológiai sorban a tisztítási szempontból mára teljesen hatástalanná vált kétszintes ülepítőket figyelembe véve került mértezésre, mely jelenleg beérkező szennyvíz összetételnek már nem teljesen fele meg. A telep névleges kapacitása (2400 m 3 /nap) és a valójában beérkező ~ m 3 /nap mennyiség miatt még rendelkezik hidraulikai kapacitás tartalékkal. A szennyvíztelep lakosegyenértékben (BOI 5 ) kifejezett engedélyezett tisztítási kapacitása LE. A vízmű jelentése alapján a telep lakosegyenértékben kifejezett tényleges átlagos terhelése az elmúlt 4 év egyikében sem érte el a fenti engedélyezett értéket: 2011: 4187 LE, 2012: 4788 LE, 2013: 7120 LE, 2014: 9463 LE. A fentiek alapján az Ebszőnybánya irányából bevezetni kíván 25 m 3 /nap (286 LE) szennyvíz fogadása a telepen fejlesztés nélkül biztosítható A Sárisáp - Annavölgyi szennyvíztisztító telep: A sárisápi szennyvíztisztító telep a 90-es évek közepén épült zöldmezős beruházásként PURATOR technológiával, melynek az érvényes vízjogi üzemeltetési engedélye szerinti névleges kapacitása 400 m 3 /nap. Az üzemeltető ÉDV Zrt., által megadott beérkező szennyvízmennyiségeket ( évek átlagos napi adati) tekintve (2011: 356 m 3 /nap; 2012: 320 m 3 /nap; 2013: 348 m 3 /nap; 2014: 333 m 3 /nap) látható, hogy ezen telep rendelkezik ~ 50 m 3 /nap hidraulikai kapacitással. A szennyvíztelep lakosegyenértékben (BOI 5 ) kifejezett engedélyezett tisztítási kapacitása 2100 LE. A vízmű jelentése alapján a telep lakosegyenértékben kifejezett tényleges átlagos terhelése az elmúlt 5 év mindegyikében meghaladta a fenti engedélyezett értéket: 2010: 2068 LE; 2011: 2580 LE, 2012: 2368 LE, 2013: 2848 LE, 2014: 2940 LE. A Sárisáp Annavölgyi szennyvíztelep az üzemeltető adatai lapján tehát nem rendelkezik kapacitástartalékkal, sőt jelen állapotában is túlterhelt alapján, melyet a némi hidraulikai kapacitástartaléka sem kompenzál. A fentiek alapján az Ebszőnybánya irányából bevezetni kíván 25 m 3 /nap (286 LE) szennyvíz fogadása csak a szennyvíztelep fejlesztését követően biztosítható. Tekintettel arra, hogy a Sárisáp-Annavölgy agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztését a Nemzeti Szennyvíz Program szerinti határidőre -jelen átsorolástól függetlenül- meg kell valósítani, ezért a javaslatunk szerinti változatok gazdaságossági összehasonlításánál a sárisápi szennyvíztisztító 25 m 3 /nap többlet fejlesztési igényével számoltunk.

7 DE-MA PROJEKT KFT Szennyvíz-elvezetés a Táti agglomeráció felé, a Hársfa utca irányába (I. variáció) Ebszőnybánya településrész két öblözetre tagolódik, melyek egyike a DK-i részen elhelyezkedő Csobán tanya, 9 lakással (továbbiakban öblözet (2)), a másik pedig a Vájár és a Gábor Áron utcák alkotta rész (továbbiakban öblözet (1)). Az öblözet (2) szennyvize 164 m hosszú gravitációs csatornával a végpontján elhelyezett szennyvízátemelővel és 166 m nyomóvezetékkel gyűjthető össze és vezethető az öblözet (1) gravitációs csatornahálózatába. Az öblözet (1) ingatlanjainak szennyvize gravitációs csatornaszakaszokkal összegyűjthető egy településrészi végátemelőbe, mely a 3616 hrsz.-ú teleken, terepi mélypontban lenne elhelyezhető. Az átemelőtől a 3615, 0115 hrsz.-ú országos közút; 0110/2 hrsz.-ú legelő; 0122/1 hrsz.-ú vízfolyás; 0110/1 hrsz.-ú legelő; 0102 hrsz.-ú országos közút; 048/2 hrsz.-ú legelő; 045 hrsz.-ú vízfolyás; 048/4 hrsz.-ú közterület; 3887/1 hrsz.-ú közút besorolású területeken kerülne megépítésre. Ezen ingatlanokat érintve összesen ~4500 m hosszúságú nyomott vezeték kerülne megépítésre Tokod Hársa utcájáig, az utcában található gerinccsatorna, végaknájáig. Ezen változat esetében a nyomás alatti távvezetéken ~-6,5 m geodéziai szintkülönbség van az átemelő és a fogadó gravitációs akna fenékszintje között, a nyomvonal magaspontja és az átemelő fenékszintje között pedig mintegy 8,0 m geodéziai szintkülönbség, így ezt és ~4,5 km csővezetéki ellenállást kell leküzdeni a tervezett központi átemelőnek A rendszer fő mennyiségi paraméterei: - Összes gravitációs csatornahossz öblözet (1): 1270 fm - Összes nyomás alatti távvezeték hossz: 4500 fm - Összes gravitációs csatornahossz öblözet (2)(Csobán tanya): 164 fm - Összes nyomás alatti vezeték hossz (Csobán tanya): 166 fm - Összes hossz: 6100 fm - Szennyvízátemelő: 2 db A rendszer beruházási költsége: - Gravitációs csatornaszakaszok (D200 KGPVC): 1436 fm Ft/fm +ÁFA Ft +ÁFA - Nyomás alatti csatornaszakaszok (D90 KPE): 4500 fm Ft/fm +ÁFA Ft +ÁFA - Nyomás alatti csatornaszakaszok (D63 KPE): 164 fm Ft/fm +ÁFA Ft +ÁFA - Átemelő építése A": (szivattyúk: Q-H: 2 l/sec 8,0 m, p=40 kw, akna: Ø m) Ft +ÁFA - Átemelő építése B : (Csobán tanya házi átemelő): Ft +ÁFA - Lefúvatás gépészeti kiépítése A átemelőnél: Ft +ÁFA Összesen: Ft +ÁFA

8 DE-MA PROJEKT KFT A rendszer jellemző fajlagos értékei: A vonatkozó 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet mellékletének 4.5 pontja szerint az 1,0 km vezetékhosszra történő rácsatlakozás érje el a 120 főt vagy az 52 lakást [hazai statisztikai adatok figyelembevételével átlagosan 2,3 fő/lakás], a vizsgálatnál a vezetékhosszba a házi bekötővezetékek nem számítandók be Ez alapján ezen variáció mutatói az alábbiak szerint alakulnak: Öblözet (1): 266 fő lakos/1,27 km= 209,5 fő/km > 120 fő/km megfelel 103 lakás/1,27 km= 81,1 lakás/km > 52 lakás/km megfelel Öblözet (2)(Csobán tanya): 20 fő lakos/0,166 km= 120,48 fő/km > 120 fő/km megfelel 9 lakás/0,166 km= 54,21 lakás/km > 52 lakás/km megfelel A bemutatott rendszerben való szennyvíz tartózkodási ideje: Szennyvíz tartózkodási ideje a hálózatban szennyvíztisztító telep és a tőle a hálózaton mért legtávolabbi kibocsátási pont (bekötés) között. (A 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet melléklete 4.4. szerint: A csővezetékek keresztmetszeti méreténél: a)nyomócsöveknél az átlagos sebesség V átl= 1,0 1,5 m/s értékkel, gravitációs vezetékeknél V átl= 0,4 0,8 m/s értékkel (napi átlagra vonatkoztatva) kell számításba venni; A mértékadó legtávolabbi pont a befogadótól a Csobán tanyai 3614/6 hrsz.-ú ingatlan, a szennyvíznek ebből a pontból, a Táti szennyvíztelepre történő bevezetésének időtartamát határozzuk meg az alábbiakban: A tartózkodási idők meghatározásánál a csővezetékben való áramlás sebességet a fenti jogszabályi hivatkozásban szereplő értékek átlagával vettük figyelembe, azaz gravitációs hálózaton 0,6 m/sec; nyomóvezeték esetében 1,2 m/sec sebességgel számoltunk. Az átemelő műtárgyakban való tartózkodási idő számításánál a napi szennyvízmennyiség 10 óra alatt történő átlagos lefolyásával számoltunk, mely ebben az esetben 2,5 m 3 /óra, azaz 0,7 l/sec. A tartózkodási idő számítását kétféleképpen végeztük el az első esetben figyelembe vettük a az Ebszönybányát a központi belterülettel összekötő nyomócsőnél a csővezeték tározókapacitásából és a településrész mértékadó szennyvízhozamából számítható tartózkodási időt. A vezeték tározókapacitásának meghatározásánál a teljes hossznak a felével számoltunk, feltételezve lokális mély és magaspontokat a hossz-szelvényen. A másik esetben számoltunk a lefúvatás alkalmazásának lehetőségével, ebben az esetben a nyomócsőben való tartózkodási idő számításakor csak az átáramlás szükséges idejét vettük figyelembe. Az alábbiakból látható, hogy rendszerben való tartózkodási idő (a jogszabály szerinti maximum 6 óra) csak a lefúvatás alkalmazása mellett tartható a fenti határérték alatt. 1. számítási mód (lefúvatás nélkül): Szakasz: cső méret szakaszhossz sebesség/ tartózkodási idő lefolyás Tokod-Ebszőnybánya (öblözet 2) gravitációs szakaszon: D f m 0,6 m/sec 0,06 óra Tetvezett átemelőben (öblözet 2): 2,5 m 3 /h 0,2 óra Tokod-Ebszőnybánya (öblözet 2) nyomott szakaszon: D fm 1,2 m/sec 0,04 óra Tokod-Ebszőnybánya (öblözet 1) gravitációs szakaszon: D fm 0,6 m/sec 0,31 óra Tetvezett átemelőben (öblözet 1): 2,5 m 3 /h 0,79 óra Tokod-Ebszőnybánya (öblözet 1) nyomott szakaszon: D fm 1,2 m/sec 1,04 óra Tervezett nyomott szakaszon (öbl. 1) csőben való tárózódás: D fm 2,5 m 3 /h 4,49 óra Tokod-központi belterület meglévő gravitációs szakaszon: D fm 0,6 m/sec 0,33 óra Meglévő átemelőben (egyik települési végátemelő): 36 m 3 /h 0,10 óra Meglévő nyomott szakaszon: D fm 1,2 m/sec 0,01 óra Tokod-központi belterület meglévő gravitációs szakaszon: D fm 0,6 m/sec 0,42 óra Összesen: 7,78 óra 2. számítási mód (lefúvatással): Szakasz: cső méret szakaszhossz sebesség/ tartózkodási idő lefolyás Tokod-Ebszőnybánya (öblözet 2) gravitációs szakaszon: D f m 0,6 m/sec 0,06 óra Tetvezett átemelőben (öblözet 2): 2,5 m 3 /h 0,2 óra

9 DE-MA PROJEKT KFT. 9 Tokod-Ebszőnybánya (öblözet 2) nyomott szakaszon: D fm 1,2 m/sec 0,04 óra Tokod-Ebszőnybánya (öblözet 1) gravitációs szakaszon: D fm 0,6 m/sec 0,31 óra Tetvezett átemelőben (öblözet 1): 2,5 m 3 /h 0,79 óra Tokod-Ebszőnybánya (öblözet 1) nyomott szakaszon: D fm 1,2 m/sec 1,04 óra Tokod-központi belterület meglévő gravitációs szakaszon: D fm 0,6 m/sec 0,33 óra Meglévő átemelőben (egyik települési végátemelő): 36 m 3 /h 0,10 óra Meglévő nyomott szakaszon: D fm 1,2 m/sec 0,01 óra Tokod-központi belterület meglévő gravitációs szakaszon: D fm 0,6 m/sec 0,42 óra Összesen: 3,3 óra Üzemeltetési költség: Karbantartás (hálózat tisztítás, szivattyú karbantartás, kezelőút fenntartás) Ft +ÁFA / év Villamos energia (szivattyúzás és lefúvatás,35 Ft/kWh díjjal számolva): kwh 35 Ft = Ft +ÁFA / év Pótlási költség (szivattyúzás és lefúvatás gépészete7 éves élettartammal): Ft +ÁFA Szennyvíztelep üzemeltetési költsége (365nap 25m 3 /nap =9125 m 3 mennyiségre): 9125 m Ft/m 3 = Ft +ÁFA / év A fogadó meglévő szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetési költsége (365nap 25 m 3 /nap =9125 m 3 mennyiségre): 9125 m Ft/m 3 = Ft +ÁFA / év Összesen: Ft +ÁFA / év Szennyvíz-elvezetés a Táti agglomeráció felé a Szabadság utca irányába (II. variáció) Ebszőnybánya településrész két öblözetre tagolódik, melyek egyike a DK-i részen elhelyezkedő Csobán tanya 9 lakással (továbbiakban öblözet (2)), a másik pedig a Vájár és a Gábor Áron utcák alkotta rész (továbbiakban öblözet (1)). Az öblözet (2) szennyvize 164 m hosszú gravitációs csatornával a végpontján elhelyezett szennyvízátemelővel és 166 m nyomóvezetékkel gyűjthető össze és vezethető az öblözet (1) gravitációs csatornahálózatába. Az öblözet (1) ingatlanjainak szennyvize gravitációs csatornaszakaszokkal összegyűjthető egy településrészi végátemelőbe, mely a 3616 hrsz.-ú teleken, terepi mélypontban lenne elhelyezhető. A végátemelőtől a 0170, 0138/4, 0161, 0141, 3608, 3607 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú, valamint, ~100 m hosszban a 0169 hrsz.-ú Magyar Állam tulajdonú, Pilisi Parkerdő kezelésében lévő területeken, összesen ~3300 m hosszban vezetendő nyomóvezetékkel lehetne a szennyvizet a központi belterület Szabadság utcai gravitációs szennyvízcsatorna ágában bevezetni. A változat esetében a nyomás alatti távvezetéken ~100 m geodéziai szintkülönbséget és 3,35 km csővezetéki ellenállást kell leküzdeni a tervezett átemelő szivattyújaival A rendszer fő mennyiségi paraméterei: - Összes gravitációs csatornahossz öblözet (1): 1270 fm - Összes nyomás alatti távvezeték hossz: 3350 fm - Összes gravitációs csatornahossz öblözet (2)(Csobán tanya): 164 fm - Összes nyomás alatti vezeték hossz (Csobán tanya): 166 fm - Összes hossz: 4950 fm - Szennyvízátemelő: 2 db

10 DE-MA PROJEKT KFT A rendszer beruházási költsége: - Gravitációs csatornaszakaszok (D200 KGPVC): 1436 fm Ft/fm +ÁFA Ft +ÁFA - Nyomás alatti csatornaszakaszok (D90 KPE): 3350 fm Ft/fm +ÁFA Ft +ÁFA - Nyomás alatti csatornaszakaszok (D63 KPE): 164 fm Ft/fm +ÁFA Ft +ÁFA - Átemelő építése A jelű : (szivattyúk: Q-H: 2 l/sec 8,0 m, p=40 kw, akna: Ø1600 5m) Ft +ÁFA - Átemelő építése B jelű: (Csobán tanya házi átemelő) Ft +ÁFA - Lefúvatás gépészeti kiépítése A átemelőnél Ft +ÁFA - Nyomóvezeték megközelítését biztosító út zúzottkő terítése 9000 m A rendszer jellemző, fajlagos értékei: Ft +ÁFA Összesen: Ft +ÁFA Megegyeznek az I. variációban bemutatottakkal melyek megfelelnek az elírásoknak A bemutatott rendszerben való szennyvíz tartózkodási ideje: Szennyvíz tartózkodási ideje a hálózatban szennyvíztisztító telep és a tőle a hálózaton mért legtávolabbi kibocsátási pont (bekötés) között. (A 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet melléklete 4.4. szerint: A csővezetékek keresztmetszeti méreténél: a)nyomócsöveknél az átlagos sebesség V átl= 1,0 1,5 m/s értékkel, gravitációs vezetékeknél V átl= 0,4 0,8 m/s értékkel (napi átlagra vonatkoztatva) kell számításba venni; A mértékadó legtávolabbi pont a befogadótól a Csobán tanyai 3614/6 hrsz.-ú ingatlan, a szennyvíznek ebből a pontból, a Táti szennyvíztelepre történő bevezetésének időtartamát határozzuk meg az alábbiakban: A tartózkodási idők meghatározásánál a csővezetékben való áramlás sebességet a fenti jogszabályi hivatkozásban szereplő értékek átlagával vettük figyelembe, azaz gravitációs hálózaton 0,6 m/sec; nyomóvezeték esetében 1,2 m/sec sebességgel számoltunk. Az átemelő műtárgyakban való tartózkodási idő számításánál a napi szennyvízmennyiség 10 óra alatt történő átlagos lefolyásával számoltunk, mely ebben az esetben 2,5 m 3 /óra, azaz 0,7 l/sec. A tartózkodási idő számítását kétféleképpen végeztük el az első esetben figyelembe vettük a az Ebszönybányát a központi belterülettel összekötő nyomócsőnél a csővezeték tározókapacitásából és a településrész mértékadó szennyvízhozamából számítható tartózkodási időt. A vezeték tározókapacitásának meghatározásánál a teljes hossznak a felével számoltunk, ahol az átemelőtől indulóan magaspont van a hossz-szelvényen. A másik esetben számoltunk a lefúvatás alkalmazásának lehetőségével, ebben az esetben a nyomócsőben való tartózkodási idő számításakor csak az átáramlás szükséges idejét vettük figyelembe.

11 DE-MA PROJEKT KFT Az alábbiakból látható, hogy rendszerben való tartózkodási idő (a jogszabály szerinti maximum 6 óra) csak a lefúvatás alkalmazása mellett tartható a fenti határérték alatt. 1. számítási mód (lefúvatás nélkül): Szakasz: cső méret szakaszhossz sebesség/ tartózkodási idő lefolyás Tokod-Ebszőnybánya (öblözet 2) gravitációs szakaszon: D f m 0,6 m/sec 0,06 óra Tetvezett átemelőben (öblözet 2): 2,5 m 3 /h 0,2 óra Tokod-Ebszőnybánya (öblözet 2) nyomott szakaszon: D fm 1,2 m/sec 0,04 óra Tokod-Ebszőnybánya (öblözet 1) gravitációs szakaszon: D fm 0,6 m/sec 0,31 óra Tetvezett átemelőben (öblözet 1): 2,5 m 3 /h 0,79 óra Tokod-Ebszőnybánya (öblözet 1) nyomott szakaszon: D fm 1,2 m/sec 0,78 óra Tervezett nyomott szakaszon (öbl. 1) csőben való tárózódás: D fm 2,5 m 3 /h 3,29 óra Tokod-központi belterület meglévő gravitációs szakaszon: D fm 0,6 m/sec 0,86 óra Meglévő átemelőben (egyik települési végátemelő): 36 m 3 /h 0,10 óra Meglévő nyomott szakaszon: D fm 1,2 m/sec 0,01 óra Tokod-központi belterület meglévő gravitációs szakaszon: D fm 0,6 m/sec 0,42 óra Összesen: 6,85 óra 2. számítási mód (lefúvatással): Szakasz: cső méret szakaszhossz sebesség/ tartózkodási idő lefolyás Tokod-Ebszőnybánya (öblözet 2) gravitációs szakaszon: D f m 0,6 m/sec 0,06 óra Tetvezett átemelőben (öblözet 2): 2,5 m 3 /h 0,2 óra Tokod-Ebszőnybánya (öblözet 2) nyomott szakaszon: D fm 1,2 m/sec 0,04 óra Tokod-Ebszőnybánya (öblözet 1) gravitációs szakaszon: D fm 0,6 m/sec 0,31 óra Tetvezett átemelőben (öblözet 1): 2,5 m 3 /h 0,79 óra Tokod-Ebszőnybánya (öblözet 1) nyomott szakaszon: D fm 1,2 m/sec 0,78 óra Tokod-központi belterület meglévő gravitációs szakaszon: D fm 0,6 m/sec 0,86 óra Meglévő átemelőben (egyik települési végátemelő): 36 m 3 /h 0,10 óra Meglévő nyomott szakaszon: D fm 1,2 m/sec 0,01 óra Tokod-központi belterület meglévő gravitációs szakaszon: D fm 0,6 m/sec 0,42 óra Összesen: 3,56 óra Üzemeltetési költség: Karbantartás (hálózat tisztítás, szivattyú karbantartás, kezelőút fenntartás) Ft +ÁFA / év Villamos energia (szivattyúzás és lefúvatás,35 Ft/kWh díjjal számolva): kwh 35 Ft = Ft +ÁFA / év Pótlási költség (szivattyúzás és lefúvatás gépészete7 éves élettartammal): Ft +ÁFA Szennyvíztelep üzemeltetési költsége (365nap 25m 3 /nap =9125 m 3 mennyiségre): 9125 m Ft/m 3 = Ft +ÁFA / év A fogadó meglévő szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetési költsége (365nap 25m 3 /nap =9125 m 3 mennyiségre): 9125 m Ft/m 3 = Ft +ÁFA / év Összesen: Ft +ÁFA / év Szennyvíz-elvezetés a Sárisápi agglomeráció felé (III. variáció) Ebszőnybánya településrész két öblözetre tagolódik, melyek egyike a DK-i részen elhelyezkedő Csobán tanya 9 lakással (továbbiakban öblözet (2)), a másik pedig a Vájár és a Gábor Áron utcák alkotta rész (továbbiakban öblözet (1)). Az öblözet (2) szennyvize 164 m hosszú gravitációs csatornával a végpontján elhelyezett szennyvízátemelővel és 166 m

12 DE-MA PROJEKT KFT nyomóvezetékkel gyűjthető össze és vezethető az öblözet (1) gravitációs csatornahálózatába. Az öblözet (1) ingatlanjainak szennyvize gravitációs csatornaszakaszokkal és egy a 3616 hrsz.-ú teleken elhelyezendő, közbenső átemelővel összegyűjthető egy településrészi végátemelőbe, mely, a Csobán tanya megnevezésű lakóház csoport megközelítő útjának az országos közúthoz való csatlakozásánál lenne elhelyezhető. A végátemelőtől a Tokod Önkormányzat tulajdonában lévő, 0154 hrsz.-ú, valamint az Annavölgy község Önkormányzatának tulajdonában lévő 1797 hrsz.-ú, az országos közúttal párhuzamos területeken ~700 m hosszban vezetendő nyomóvezetékkel lehetne a szennyvizet az annavölgyi gravitációs szennyvízcsatorna átemelő előtti aknájába vezetni. Ezen változat esetében a nyomás alatti távvezetéken ~4,5 m geodéziai szintkülönbséget és 0,95 km csővezetéki ellenállást kell leküzdeni a tervezett átemelővel A rendszer fő mennyiségi paraméterei: - Összes gravitációs csatornahossz öblözet (1): 1153 fm - Összes nyomás alatti távvezeték hossz: 995 fm - Összes gravitációs csatornahossz öblözet (2)(Csobán tanya): 164 fm - Összes nyomás alatti vezeték hossz (Csobán tanya): 166 fm - Összes hossz: 2478 fm - Szennyvízátemelő: 3 db A rendszer beruházási költsége: - Gravitációs csatornaszakaszok (D200 KGPVC): 1316 fm Ft/fm +ÁFA Ft +ÁFA - Nyomás alatti csatornaszakaszok (D90 KPE): 992 fm Ft/fm +ÁFA Ft +ÁFA - Nyomás alatti csatornaszakaszok (D63 KPE): 164 fm Ft/fm +ÁFA Ft +ÁFA - Átemelő építése A jelű:(szivattyúk: Q-H: 2 l/sec 10 m, p=2,5 kw, akna: Ø m) Ft +ÁFA - Átemelő építése B jelű: (szivattyúk: Q-H: 2 l/sec 10 m, p=2,5 kw, akna: Ø m) Ft +ÁFA - Átemelő építése C : (Csobán tanya házi átemelő) Ft +ÁFA - Szennyvíztisztító fejlesztése: (+25 m3/nap) = Ft +ÁFA Összesen: Ft +ÁFA A rendszer jellemző értékei: A vonatkozó 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet mellékletének 4.5 pontja szerint az 1,0 km vezetékhosszra történő rácsatlakozás érje el a 120 főt vagy az 52 lakást [hazai statisztikai adatok figyelembevételével átlagosan 2,3 fő/lakás], a vizsgálatnál a vezetékhosszba a házi bekötővezetékek nem számítandók be

13 DE-MA PROJEKT KFT Ez alapján ezen variáció mutatói az alábbiak szerint alakulnak: Öblözet (1): 266 fő lakos/1,153 km= 230,7 fő/km > 120 fő/km megfelel 103 lakás/1,153 km= 89,33 lakás/km > 52 lakás/km megfelel Öblözet (2)(Csobán tanya): 20 fő lakos/0,166 km= 120,48 fő/km > 120 fő/km megfelel 9 lakás/0,166 km= 54,21 lakás/km > 52 lakás/km megfelel A bemutatott rendszerben való szennyvíz tartózkodási ideje: Szennyvíz tartózkodási ideje a hálózatban szennyvíztisztító telep és a tőle a hálózaton mért legtávolabbi kibocsátási pont (bekötés) között. (A 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet melléklete 4.4. szerint: A csővezetékek keresztmetszeti méreténél: a)nyomócsöveknél az átlagos sebesség V átl= 1,0 1,5 m/s értékkel, gravitációs vezetékeknél V átl= 0,4 0,8 m/s értékkel (napi átlagra vonatkoztatva) kell számításba venni; A mértékadó legtávolabbi pont a befogadótól a Vájár utca 3601/8 hrsz.-ú ingatlan, a szennyvíznek ebből a pontból, a Sárisápi szennyvíztelepre történő bevezetésének időtartamát határozzuk meg az alábbiakban: A tartózkodási idők meghatározásánál a csővezetékben való áramlás sebességet a fenti jogszabályi hivatkozásban szereplő értékek átlagával vettük figyelembe, azaz gravitációs hálózaton 0,6 m/sec; nyomóvezeték esetében 1,2 m/sec sebességgel számoltunk. Az átemelő műtárgyakban való tartózkodási idő számításánál a napi szennyvízmennyiség 10 óra alatt történő átlagos lefolyásával számoltunk, mely ebben az esetben 2,5 m 3 /óra, azaz 0,7 l/sec. A tartózkodási idő számítását kétféleképpen végeztük el az első esetben figyelembe vettük az Ebszönybányát az annavölgyi belterülettel összekötő és a köztes B jelű átemelő nyomócsővénél a csővezetékek tározókapacitásából és a településrész mértékadó szennyvízhozamából számítható tartózkodási időt. A vezetékek tározókapacitásának meghatározásánál a teljes hosszal számoltunk, mivel azok hossz-szelvénye teljes hosszban emelkedik a fogadó gravitációs aknáig. A másik esetben számoltunk a lefúvatás alkalmazásának lehetőségével, ebben az esetben a nyomócsőben való tartózkodási idő számításakor csak az átáramlás szükséges idejét vettük figyelembe. A meglévő annavölgyi nyomócsőnél a lefúvatás kiépítésének lehetőségével nem számoltunk, mivel az meglévő rendszer és jelen projektben annak fejlesztésével nem kalkulálunk. Az alábbiakból látható, hogy rendszerben való tartózkodási idő (a jogszabály szerinti maximum 6 óra) lefúvatás alkalmazása nélkül is a fenti határérték alatt tartható. 1. számítási mód (lefúvatás nélkül): Szakasz: cső méret szakaszhossz sebesség/ tartózkodási idő lefolyás Tokod-Ebszőnybánya (öblözet 1) gravitációs szakaszon: D f m 0,6 m/sec 0,21 óra Tetvezett átemelőben ( B jelű átemelő): 2,5 m 3 /h 0,32 óra Tokod-Ebszőnybánya (öblözet 1) nyomott szakaszon: D fm 1,2 m/sec 0,07 óra Tervezett nyomott szakaszon (öbl. 1) csőben való tárózódás: D fm 2,5 m 3 /h 0,63 óra Tokod-Ebszőnybánya (öblözet 1) gravitációs szakaszon: D fm 0,6 m/sec 0,18 óra Tetvezett átemelőben ( A jelű átemelő): 2,5 m 3 /h 0,32 óra Ebszőnybánya - Annavölgy nyomott szakaszon: D fm 1,2 m/sec 0,16 óra Ebszőnybánya - Annavölgy nyomott szakaszon való tárózódás: D fm 2,5 m 3 /h 1,35 óra Meglévő átemelőben (Annavölgy): 2,9 m 3 /h 0,56 óra Meglévő nyomott szakaszon: D fm 1,2 m/sec 0,06 óra Meglévő nyomott szakaszon való tárózódás: D fm 2,9 m 3 /h 0,66 óra Sárisáp meglévő gravitációs szakaszon: D fm 1,2 m/sec 0,41 óra Összesen: 4,92 óra

14 DE-MA PROJEKT KFT számítási mód (lefúvatással): Szakasz: cső méret szakaszhossz sebesség/ tartózkodási idő lefolyás Tokod-Ebszőnybánya (öblözet 1) gravitációs szakaszon: D f m 0,6 m/sec 0,21 óra Tetvezett átemelőben ( B jelű átemelő): 2,5 m 3 /h 0,32 óra Tokod-Ebszőnybánya (öblözet 1) nyomott szakaszon: D fm 1,2 m/sec 0,07 óra Tokod-Ebszőnybánya (öblözet 1) gravitációs szakaszon: D fm 0,6 m/sec 0,18 óra Tetvezett átemelőben ( A jelű átemelő): 2,5 m 3 /h 0,32 óra Ebszőnybánya - Annavölgy nyomott szakaszon: D fm 1,2 m/sec 0,16 óra Meglévő átemelőben (Annavölgy): 2,9 m 3 /h 0,56 óra Meglévő nyomott szakaszon: D fm 1,2 m/sec 0,06 óra Meglévő nyomott szakaszon való tárózódás: D fm 2,9 m 3 /h 0,66 óra Sárisáp meglévő gravitációs szakaszon: D fm 1,2 m/sec 0,41 óra Összesen: 2,94 óra Üzemeltetési költség: Karbantartás (hálózat tisztítás, szivattyú karbantartás) Ft +ÁFA / év Villamos energia (szivattyúzás 35 Ft/kWh díjjal számolva): kwh 35 Ft Ft +ÁFA / év (az első és második variációhoz képest nagyságrendekkel kisebb szükséges a geodéziai emelőmagasság és mintegy harmad annyi nyomóvezeték-hossz miatt) Pótlási költség (szivattyú és szerelvénycsere 7 éves élettartammal): Ft +ÁFA Szennyvíztelep üzemeltetési költsége (365nap 25m 3 /nap =9125 m 3 mennyiségre): 9125 m Ft/m 3 = Ft +ÁFA / év 3.4 ÖSSZEFOGLALÁS A fogadó meglévő szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetési költsége (365nap 25m 3 /nap =9125 m 3 mennyiségre): 9125 m Ft/m 3 = Ft +ÁFA / év Összesen: Ft +ÁFA / év A három változat fajlagos (elvezetendő szennyvíz m 3 -re vetített) üzemeltetési költségének összehasonlítása: I. VARIÁCIÓ (Tokod Hársfa utca irányába) Táti agglomeráció felé (Hársfa utca irányába) II. VARIÁCIÓ (Tokod Szabadság utca irányába) III. VARIÁCIÓ (Annavölgy irányába) Lefúvatással Lefúvatással Lefúvatás nélkül Táti agglomeráció felé (Szabadság u) Sárisápi agglomeráció felé létesítés költsége Ft létesítés költsége Ft létesítés költsége Ft éves üzemeltetési ktg Ft éves üzemeltetési ktg Ft éves üzemeltetési ktg Ft 15 év üzemeltetési ktg-e Ft 15 év üzemeltetési ktg-e Ft 15 év üzemeltetési ktg-e Ft fajlagos üzemeltetési költség (Ft/m 3 ) 698 Ft fajlagos üzemeltetési költség (Ft/m 3 ) 986 Ft fajlagos üzemeltetési költség (Ft/m 3 ) 619 Ft Ebszőnybánya településrész szennyvízének, Annavölgy irányába történő elvezetése (III. variáció) fajlagos üzemeltetési költség ének előnye, az egyes Tát-Tokodi agglomeráció irányába történő elvezetési variációkkal szemben: I. VARIÁCIÓ II. VARIÁCIÓ Üzemeltetési költség: +11% Üzemeltetési költség: +37% (a feltűntetett költségek nettó összegek)

15 DE-MA PROJEKT KFT A fentiek alapján megállapítható, hogy az Ebszőnybánya településrész összegyűjtött szennyvízkezelésére, a vizsgált lehetőségek közül, mind üzemeltetés, mind beruházás szempontjából Annavölgyön keresztül a Sárisápi szennyvíztisztító telepre történő bevezetés a legkedvezőbb megoldás, annak ellenére is hogy tárgyi telep fejlesztésre szorul. A Tát Tokod szennyvízelvezetési agglomeráción belüli, fentiekben ekben bemutatott variációk adják a kedvezőtlenebb megoldásokat. Megállapítható, hogy ezen variációknál csak a nyomóvezetékek lefúvatása mellett biztosítható, a jogszabályban előírt maximális időtartam (6 óra) alatti érték a szennyvíz vezetékhálózatban történő tartózkodására vonatkozóan. Sárisápi i szennyvíztelepre történő bevezetés esetében a lefúvatás alkalmazása nem szükséges. A lefúvatás alkalmazása az üzemeltetővel történt konzultáció értelmében nem kívánatos megoldás. Ennek a műszaki megoldásnak a kivitelezése, üzemeltetése jelentős költség többlettel jár. Az üzemeltetői tapasztalatok alapján a lefúvatás nem működtethető kellő hatékonysággal, mivel a lefúvatás a vezetéket etéket rendszerint csak részben üríti ki. A fentiek alapján az egyes variációk beruházási és üzemeltetési költségek oldaláról történő összehasonlítását olyan módon készítettük el, hogy minden variáció esetében a jogszabályi megfeleléshez szükséges minimális műszaki tartalmat vettük számításba. Ezek értelmében, az I. II. variáció (Tokod irányába történő szennyvízelvezetés) esetében lefúvatással, míg a III. variáció (Sárisáp irányába történő szennyvízelvezetés) esetében anélkül kalkuláltunk. Az egyes variációkat beruházási költség oldalról vizsgálva látható, hogy III. variáció építési költségeihez képest a I. variáció esetében 1,25-szörös,, a II. esetében 1,40-szeres költségek jelentkeznek, fajlagos üzemeltetési költség oldalról összehasonlítva az I.-es variáció esetén 1,12-szeres, a II. variáció esetében 1,57-szeres a jelentkező ő többlet. Az egyes variációkban bemutatott rendszereken az összes vezetékhosszat vizsgálva, az I. variáció esetében 2,5-szeres, a II. variációnál 2-szeres a többlet, a javasolt III. variációban alkalmazottakhoz képest. A fentiekben látható üzemeltetési többletköltségek mellett, a nagyobb vezetékhosszakkal, a jelentősebb geodéziai magasság különbségekkel, valamint a lefúvatás energiaigényével magyarázható elsősorban, hogy a III. jelű variáció megvalósítását javasoljuk. A Tokod belterület irányába vezető két variáció ellen szólnak továbbá a kedvezőtlenebb üzemeltetési körülmények, a hosszú, téli és csapadékos idő esetén a nyomóvezeték megközelítése komoly problémát jelentene. Dorog, március Tisztelettel: Magyar Ákos építőmérnök

16 DE-MA PROJEKT KFT RAJZJEGYZÉK Tokod - Ebszőnybánya Településrész Sárisápi Szennyvízelvezetési Agglomerációba történő átsorolási kérelme Műszaki dokumentáció 1./ Áttekintő helyszínrajz Ebszőnybánya szennyvíz elvezetése M=1: M-0 2./ Ebszőnybánya szennyvíz elvezetése I. variáció M=1: M-1 3./ Ebszőnybánya szennyvíz elvezetése II. variáció M=1:5.000 M-2 3./ Ebszőnybánya szennyvíz elvezetése III. variáció M=1:5.000 M-3 Dorog, március

MaSzeSz Konferencia Lajosmizse 2011.május 17-18. 18. Szeged csatornázása és szennyvíztisztítása eredmények tapasztalatok Mit terveztünk? 391 km csatorna, 14 353 db ingatlan bekötés 36 db közbenső átemelő,

Részletesebben

Jánossomorjai szennyvízelvezető és tisztító rendszer felújításai, pótlásai

Jánossomorjai szennyvízelvezető és tisztító rendszer felújításai, pótlásai Jánossomorjai szennyvízelvezető és tisztító rendszer felújításai, pótlásai Jánossomorjai szennyvízelvezető és tisztító rendszer 2016. évi felújításai, pótlásai feladatainak végrehajtási összegzése: Jánossomorjai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc-Akli és Szarvaskút városrész szennyvízkezelésének megoldására megvalósíthatósági tanulmányterv

Részletesebben

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/ )

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/ ) Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047) KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 PROJEKT NYITÓRENDEZVÉNY Simontornya Város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása projekt

Részletesebben

Nemeskér csatlakozása a Lövő központú szennyvízelvezetési agglomerációhoz

Nemeskér csatlakozása a Lövő központú szennyvízelvezetési agglomerációhoz Nemeskér csatlakozása a Lövő központú szennyvízelvezetési agglomerációhoz AGGLOMERÁCIÓS VIZSGÁLAT Budapest 2015. december Készítette: VTK Innosystem Kft. Nemeskér település csatlakozása a Lövői szennyvízelvezetési

Részletesebben

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSS)EFOGLALÓ TÁBLÁ)ATA

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSS)EFOGLALÓ TÁBLÁ)ATA Gördülő fejlesztési terv a - időszakra FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSS)EFOGLALÓ TÁBLÁ)ATA A tervet e yújtó szervezet : Bi ske Város Ö kor á yzata ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziköz

Részletesebben

VI. KÖZMÛHÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE

VI. KÖZMÛHÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE VI. KÖZMÛHÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE 1. Ivóvízellátás A településen közüzemi vízmû és vízhálózat üzemel. A szükséges ivóvizet 2 db mélyfúrású kút biztosítja. A kutak vize vas és mangántartalmú, vízkezelést tesz

Részletesebben

Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata

Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata Készítette: Demeter Erika Környezettudományi szakos hallgató Témavezető: Sütő Péter

Részletesebben

szennyvízelhelyez zelhelyezése

szennyvízelhelyez zelhelyezése Dr. Dulovicsa Dezső PhD. c. egyetemi tanár Tolmács település szennyvízelhelyez zelhelyezése Tolmács település s a < 2000 lakos (LE) nagyságrendi grendi kategóri riába tartozik A településen található 340

Részletesebben

VASVÁR IPARTERÜLET KIALAKÍTÁS VÍZIKÖZMŰ ELLÁTÁS TANULMÁNYTERV

VASVÁR IPARTERÜLET KIALAKÍTÁS VÍZIKÖZMŰ ELLÁTÁS TANULMÁNYTERV TARTALOMJEGYZÉK Iratok: Tartalomjegyzék Aláírólap Műszaki leírás Tervezői költségbecslések 7/2 A L Á Í R Ó L A P Felelős tervező: Szilvás István... VZ-TEL; 18-0162 A dokumentáció 7 gépelt oldalt tartalmaz.

Részletesebben

Tulajdonosi hozzájárulás a Spirit Hotel Kft. visszamosó víz Aranyos-érbe történő bevezetéséhez

Tulajdonosi hozzájárulás a Spirit Hotel Kft. visszamosó víz Aranyos-érbe történő bevezetéséhez SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Tel./fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 323-555 ELŐTERJESZTÉS Tulajdonosi hozzájárulás a Spirit Hotel Kft. visszamosó víz Aranyos-érbe történő bevezetéséhez

Részletesebben

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Projekt információk Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Részletesebben

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Jóváhagyandó terv 2014. június Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező Fehér Vártervező Kft 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet

26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról A Kormány a vízgazdálkodásról

Részletesebben

Tervezett éves forrás: Tervezett költség: Tartalék, hiány: Bicske, Váradi úti és Móricz úti átemelők bejelzéseinek kiépítése a szv.

Tervezett éves forrás: Tervezett költség: Tartalék, hiány: Bicske, Váradi úti és Móricz úti átemelők bejelzéseinek kiépítése a szv. A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Víziközmű-rendszer kódja:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 1. rész: Vállalkozási szerződés szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére Tiszalúc Nagyközségben FIDIC piroskönyv szerint; 2. rész: Vállalkozási szerződés szennyvíztisztító telep építésére Tiszalúc Nagyközségben

Részletesebben

Makó város szennyvíz-csatornázási munkáin belül a meglévő csatornahálózat részleges rekonstrukciója

Makó város szennyvíz-csatornázási munkáin belül a meglévő csatornahálózat részleges rekonstrukciója Makó város szennyvíz-csatornázási munkáin belül a meglévő csatornahálózat részleges rekonstrukciója 1. Előzmények Az Önkormányzati Társulás Makó Város Térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának

Részletesebben

HÁZI SZENNYVÍZÁTEMELŐ AKNA

HÁZI SZENNYVÍZÁTEMELŐ AKNA HÁZI SZENNYVÍZÁTEMELŐ AKNA Email: flygt.kft@flygt.com Web:www.flygt.hu HÁZI SZENNYVÍZÁTEMLŐ AKNA MŰSZAKI ISMERTETŐ ÁTEMELŐ AKNA RAJZA ÁTEMELŐ AKNA ADATAI Átemelő mérete: 700 x 1400 Gravitációs csatlakozás:

Részletesebben

Szeged, 2014.07.02-04. Energia-megtakar és s Csatornamű Kft. Ift Miklós ügyvezető KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.

Szeged, 2014.07.02-04. Energia-megtakar és s Csatornamű Kft. Ift Miklós ügyvezető KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. XXXII. Országos Hidrológiai VándorgyV ndorgyűlés Szeged, 2014.07.02-04. 04. Energia-megtakar megtakarítás a KAVÍZ Z Kaposvári Víz-V és s Csatornamű Kft. üzemeltetési tevékenys kenységében Ift Miklós ügyvezető

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Tárgy: Enying Város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének a kiépítése című projekthez kapcsolódó szükséges döntések meghozatala

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 161/2011. (IX.29.) sz. önkormányzati határozat: KEOP-1.2.0 jelű Települési szennyvíztisztító

Részletesebben

Oxigéndúsítási eljárás alkalmazása a Fejérvíz ZRt. szennyvíztisztító telepein

Oxigéndúsítási eljárás alkalmazása a Fejérvíz ZRt. szennyvíztisztító telepein Oxigéndúsítási eljárás alkalmazása a Fejérvíz ZRt. szennyvíztisztító telepein Előadó: Varvasovszki Zalán technológus FEJÉRVÍZ ZRt. Bevezetés FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Általánosságban elmondható,

Részletesebben

Eleveniszapos szennyvíztisztítás biotechnológiai fejlesztései, hatékony megoldások Kivitelezés, üzemeltetés, pályázati lehetőségek

Eleveniszapos szennyvíztisztítás biotechnológiai fejlesztései, hatékony megoldások Kivitelezés, üzemeltetés, pályázati lehetőségek Eleveniszapos szennyvíztisztítás biotechnológiai fejlesztései, hatékony megoldások Kivitelezés, üzemeltetés, pályázati lehetőségek Zsámbék 1016.04.20. Mészáros József csatornázási ágazat, műszaki vezető

Részletesebben

Veszprém, Pápai út 41.

Veszprém, Pápai út 41. 1. sz. melléklet Veszprém, Pápai út 41. BAKONYKARSZT ZRT. AMORTIZÁCIÓS ELSZÁMOLÁS 2006-2010. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA ! "#$ % "% & *) 1),$ -"$ - $ "0 - # $ & &./ 1 & /. "0 "%#, " %.% 2 3 2 4 4 54 54 4 7 6& 3&,$

Részletesebben

HU-Tököl: Szennyvíztisztító építése 2013/S 030-046006. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 27.11.2012, 2012/S 228-375232)

HU-Tököl: Szennyvíztisztító építése 2013/S 030-046006. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 27.11.2012, 2012/S 228-375232) 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:46006-2013:text:hu:html HU-Tököl: Szennyvíztisztító építése 2013/S 030-046006 Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati

Részletesebben

Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése

Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése TARTALOMJEGYZÉK Szöveges munkarészek Tartalomjegyzék Tervezői nyilatkozat Iratok Műszaki leírás Üzemelési

Részletesebben

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÉS FÜLÖP KÖZSÉG KÖZMŰVES SZENNYVÍZELVEZETÉSÉT ÉS TISZTÍTÁSÁT BIZTOSÍTÓ VÍZIKÖZMŰ RENDSZER GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVE

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÉS FÜLÖP KÖZSÉG KÖZMŰVES SZENNYVÍZELVEZETÉSÉT ÉS TISZTÍTÁSÁT BIZTOSÍTÓ VÍZIKÖZMŰ RENDSZER GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVE NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÉS FÜLÖP KÖZSÉG KÖZMŰVES SZENNYVÍZELVEZETÉSÉT ÉS TISZTÍTÁSÁT BIZTOSÍTÓ VÍZIKÖZMŰ RENDSZER GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVE Ellátásért felelős : Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 4264 Nyírábrány

Részletesebben

Szennyvízelvezető hálózat rekonstrukciója Budapesten

Szennyvízelvezető hálózat rekonstrukciója Budapesten Szennyvízelvezető hálózat rekonstrukciója Budapesten Készítette: Gerőfi-Gerhardt András Hálózatüzemeltetési Osztály Tartalom Alapfeladatunk Csatornarekonstrukciós munkák papíron Beruházási folyamat elemei:

Részletesebben

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése Miskolc Déli Ipari Park elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as autópálya

Részletesebben

Tájékoztató. az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról

Tájékoztató. az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról Magyar Köztársaság Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tájékoztató az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról Budapest, 2009. augusztus Bevezető A közműves szennyvízelvezető

Részletesebben

Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft ügyvezetője. Ó z d, 2012. január 26.

Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft ügyvezetője. Ó z d, 2012. január 26. J a v a s l a t az Ózdi Vízmű Kft. 2012. évi víziközmű fejlesztésének keretén belül az ivóvíztisztító telep megvalósításával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft

Részletesebben

Előterjesztés. a víziközművek gördülő fejlesztési tervének évi megvalósításáról

Előterjesztés. a víziközművek gördülő fejlesztési tervének évi megvalósításáról Előterjesztés a víziközművek gördülő fejlesztési tervének évi megvalósításáról 1. előterjesztés száma: 138/2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: Soós Attila 3. előterjesztés készítésében közreműködő

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/133 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/133 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Tájékoztató a szerződés módosításáról 2 - Vállalkozási szerződés NYDOP-4.1.1/A-11-2012-0007 azonosító számú Zalaszentmárton község szennyvízelvezetésének és tisztításának létesítése című projekt keretében

Részletesebben

DAOP-5.2.1/C

DAOP-5.2.1/C Tervezési szerződés a DAOP-5.2.1/C-11-2012-0005 számú Tarhos Község szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítése megnevezésű projekt megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítésére. 3. sz. módosítás

Részletesebben

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Okos hálózat, okos mérés konferencia 2012. március 21. Tárczy Péter Energin Kft. Miért aktuális?

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.2.0/09-11 SZENNYVÍZELVEZETÉS- ÉS TISZTÍTÁS KONSTRUKCIÓ

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.2.0/09-11 SZENNYVÍZELVEZETÉS- ÉS TISZTÍTÁS KONSTRUKCIÓ Hajdúnánás és Hajdúdorog Víziközmű Beruházási Társulás 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Hajdúnánás Hajdúdorog,,Hajdúnánás Hajdúdorog szennyvízhálózatainak és szennyvíztisztító telepének bővítése és

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Balatonújlak Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. Tel.:85/575065 Ügyiratszám: 25/4/2016. 3. számú előterjesztés E l ő t e r j e s z t é s Balatonújlak Község

Részletesebben

Műanyag csövek szerepe a víziközmű szolgáltatásban

Műanyag csövek szerepe a víziközmű szolgáltatásban Műanyag csövek szerepe a víziközmű szolgáltatásban Műanyagcső konferencia Budapest 2017. Radács Attila MaVíz Műszaki Bizottság Magyar Víziközmű Szövetség 41 víziközmű szolgáltató az országban Ivóvízellátás

Részletesebben

Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 26-i ülésére

Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 26-i ülésére Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-i ülésére Tárgy: Eternit szennyvíztisztító telep kiváltására pályázat Tisztelt Képviselő-testület! A Hétforrás Kft.

Részletesebben

Fejes Ágnes ELTE, környezettudomány szak

Fejes Ágnes ELTE, környezettudomány szak Fejes Ágnes ELTE, környezettudomány szak CSONGRÁD VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA A TÚLTERHELTSÉG HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A CSONGRÁDI SZENNYVÍZTELEPEN Témavezető: Balogh Pál, ügyvezető igazgató (Csongrádi Közmű

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

Tárgy: tájékoztató a Társulás 2012. évi tevékenységéről

Tárgy: tájékoztató a Társulás 2012. évi tevékenységéről Ikt.sz.: K13/00031/2013. Ea.: dr. Ortutay Miklós Tárgy: tájékoztató a Társulás 2012. évi tevékenységéről Kiszombor Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! I. Makó

Részletesebben

Közbeszerzési terv 2016

Közbeszerzési terv 2016 Közbeszerzési terv 2016 Azonosí tó 1. Eljárás neve Keretmegállapodás az Fejlesztési Programiroda keretében megvalósítandó beruházások megvalósítására a nyugat- és dél-dunántúli térségben Leírás (Az eljárás

Részletesebben

SZENNYVÍZELVEZETŐ HÁLÓZAT ÉPÍTÉS. Fajlagos árak meghatározása a

SZENNYVÍZELVEZETŐ HÁLÓZAT ÉPÍTÉS. Fajlagos árak meghatározása a SZENNYVÍZELVEZETŐ HÁLÓZAT ÉPÍTÉS Tervezői költségbecslés Fajlagos árak meghatározása a SEGÉDLET a KEOP-ból támogatott projektek fajlagos költségmutatóinak meghatározásához készült A vízellátás, vízkezelés,

Részletesebben

ÁTEMELŐK ÉS NYOMÓVEZETÉKEK KIMUTATÁSA

ÁTEMELŐK ÉS NYOMÓVEZETÉKEK KIMUTATÁSA ÁTEMELŐK ÉS NYOMÓVEZETÉKEK KIMUTATÁSA 1.sz. átemelő Helye: Kálvin tér (templom előtt) Műtárgy: MÉLYÉPTERV típusú, 2,5 m, 10 m3 hasznos térfogatú Szivattyúk típusa, kapacitása, mennyisége: Flygt CP3126/430,

Részletesebben

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Kocsisné Jobbágy Katalin Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2016 Vizsgált terület

Részletesebben

4. gyakorlat. Szennyvízelvezető rendszer tervezése

4. gyakorlat. Szennyvízelvezető rendszer tervezése 4. gyakorlat Szennyvízelvezető rendszer tervezése A korábban kiadott térképen, az ivóvízellátó hálózat tervezésekor elhelyezett településkiosztással kell a regionális szennyvízelvezető rendszert is megtervezni

Részletesebben

Szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból projekt összefoglaló műszaki adatai

Szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból projekt összefoglaló műszaki adatai Szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból projekt összefoglaló műszaki adatai 8.474 érintett telek = 1.285 gravitációs + 7.007 nyomott + 182 tározós telek A megvalósítandó műszaki megoldásként (RMT szerinti

Részletesebben

Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei. Lajosmizse május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium

Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei. Lajosmizse május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei Lajosmizse 2016. május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK

Részletesebben

A Dél-budai főművicsatornázási rendszer üzemvitelének és szaghatás kezelésének komplex tervezése

A Dél-budai főművicsatornázási rendszer üzemvitelének és szaghatás kezelésének komplex tervezése A Dél-budai főművicsatornázási rendszer üzemvitelének és szaghatás kezelésének komplex tervezése Főmérnöki értekezlet 2015.10.16 I Jancsó Béla: - Projekt előzmények - A Dél-budai főművi rendszer felépítése

Részletesebben

Környezetvédelmi műveletek és technológiák 5. Előadás

Környezetvédelmi műveletek és technológiák 5. Előadás Környezetvédelmi műveletek és technológiák 5. Előadás Szennyvíz keletkezése, fajtái és összetétele Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem RKK KMI 2010. SZENNYVÍZ Az emberi tevékenység hatására kémiailag,

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

YBL ÉPÍTŐMÉRNÖKI TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁS NOVEMBER 17. BOSNYÁKOVICS GABRIELLA ÉPÍTŐMÉRNÖKI INTÉZET INFRASTRUKTÚRAMÉRNÖKI SZAKCSOPORT

YBL ÉPÍTŐMÉRNÖKI TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁS NOVEMBER 17. BOSNYÁKOVICS GABRIELLA ÉPÍTŐMÉRNÖKI INTÉZET INFRASTRUKTÚRAMÉRNÖKI SZAKCSOPORT YBL ÉPÍTŐMÉRNÖKI TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁS 2015. NOVEMBER 17. BOSNYÁKOVICS GABRIELLA ÉPÍTŐMÉRNÖKI INTÉZET INFRASTRUKTÚRAMÉRNÖKI SZAKCSOPORT Sóskút Budapesttől ~25 km-re található Pest megyei település Megrendelő:

Részletesebben

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák MaSzeSz, Lajosmizse 2010. Kis tisztítók technológiái - példák Patziger Miklós és Boda János MaSzeSz Tartalom Kis települések elvezetésének és -tisztításának lehetőségei Környezetvédelmi követelmények Kis

Részletesebben

TERVEZETT TÉMAKÖRÖK. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék

TERVEZETT TÉMAKÖRÖK. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék TERVEZETT TÉMAKÖRÖK I. Alapfogalmak, a víz jellemzői II. Építmények álló vízben III. IV. Építmények mozgó vízben Vízmennyiségek építmények környezetében V. Vízelvezetés szabad felszínű medrekben VI. A

Részletesebben

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014 LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 2015. FEBRUÁR 19. LAKOSSÁGI BEKÖTÉSEK a "Szigetszentmiklós, Bucka városrész szennyvízcsatornázás és a szennyvíztisztító telep bővítése" tárgyú, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014 azonosító

Részletesebben

EGYHÁZASKESZŐ, MALOMSOK, MARCALTŐ, MARCALTŐ-IHÁSZ, NEMESGÖRZSÖNY, VÁRKESZŐ

EGYHÁZASKESZŐ, MALOMSOK, MARCALTŐ, MARCALTŐ-IHÁSZ, NEMESGÖRZSÖNY, VÁRKESZŐ Központi iroda: 8600 Siófok, Fő u. 15 Telephely: 8600 Siófok, Somlay Artúr u. 4. Telefon: 84/510-088 Fax: 84/316-338. T: 84/510-089,30/328-6401 F: 84/312-931 E-mail: kristaly@kristaly.hu EGYHÁZASKESZŐ,

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/26

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/26 Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0016 Alsó-Szabolcsi szennyvízelvezetési és tisztítási projekt keretében FIDIC szerződéses feltételek szerinti tervezői és generálkivitelezői feladatok ellátására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselőtestülete 2015. július 16.i rendkívüli ülésére Tárgy: Víziközművekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez.

ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez. Répcelak Város Önkormányzata pályázat útján a Kvarcit Bt.-t választotta ki a Bartók utcában zárt csapadékcsatorna,

Részletesebben

TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY A SZÉKESFEHÉRVÁR, LISZT FERENC UTCA 7-11 INGATLANOK TALAJVÍZ ÉS TALAJVIZSGÁLATÁHOZ

TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY A SZÉKESFEHÉRVÁR, LISZT FERENC UTCA 7-11 INGATLANOK TALAJVÍZ ÉS TALAJVIZSGÁLATÁHOZ TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY A SZÉKESFEHÉRVÁR, LISZT FERENC UTCA 7-11 INGATLANOK TALAJVÍZ ÉS TALAJVIZSGÁLATÁHOZ Székesfehérvár, 2000, július 29. Tövisháti András okl. mérnök, okl vízellátás, csatornázás

Részletesebben

MÛSZAKI LEÍRÁS ROHOD. Településrendezési tervéhez. A község külterületén az alábbi csatornák találhatók:

MÛSZAKI LEÍRÁS ROHOD. Településrendezési tervéhez. A község külterületén az alábbi csatornák találhatók: 1 MÛSZAKI LEÍRÁS ROHOD Településrendezési tervéhez 1) Általános vízgazdálkodás jellemzése: Rohod község a 46. számú Nyíri belvízrendszer területén helyezkedik el. Domborzata tagolt, változatos terepviszonyok

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS 1. számú módosítása. amely létrejött egyrészről az ÉRV. Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRt.

MEGÁLLAPODÁS 1. számú módosítása. amely létrejött egyrészről az ÉRV. Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRt. a 189/2013.(IX.13.) számú Ökt. határozat 1. sz. melléklete MEGÁLLAPODÁS 1. számú módosítása amely létrejött egyrészről az ÉRV. Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRt. Székhely: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása KEOP 1.2.0/09-11-2011-0037

Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása KEOP 1.2.0/09-11-2011-0037 Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása KEOP 1.2.0/09-11-2011-0037 Projekt adatai Projekt megnevezése: Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázása

Részletesebben

Szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból projekt összefoglaló műszaki adatai

Szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból projekt összefoglaló műszaki adatai Szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból projekt összefoglaló műszaki adatai 8.474 érintett telek = 1.285 gravitációs + 7.007 nyomott + 182 tározós telek A megvalósítandó műszaki megoldásként (RMT szerinti

Részletesebben

Megvalósítás várható időtartama

Megvalósítás várható időtartama Gördülő fejlesztési terv a 2017. 2031. időszakra A tervet benyújtó szervezet : BAKONYKARSZT Víz és Csatornamű Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközműszolgáltató Víziközműszolgáltató

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Egyeki telephelyeinek 2013. évi működéséről

BESZÁMOLÓ a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Egyeki telephelyeinek 2013. évi működéséről EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Miluczky Attila polgármester úr részére 4069 EGYEK Fő u. 3. sz. Ikt. szám: /2013. Ügyintéző: Balla Marianna Kanyuk János Kerekes János Tárgy: Beszámoló 2013.

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. tv. szerinti 15 éves gördülő fejlesztési terv elfogadására

Tárgy: Javaslat a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. tv. szerinti 15 éves gördülő fejlesztési terv elfogadására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Nagy-György Tiborné vezető-főtanácsos Lizák János pályázati koordinátor Tárgy: Javaslat a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. szerinti

Részletesebben

Iktatószám: 266-7/2012. Hiv. szám: Tárgy: Komárom - Önkormányzat- Ipari Park bővítés víziközmű ellátása -vízjogi létesítési engedély.

Iktatószám: 266-7/2012. Hiv. szám: Tárgy: Komárom - Önkormányzat- Ipari Park bővítés víziközmű ellátása -vízjogi létesítési engedély. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3..

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3.. Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tapsony Községi

Részletesebben

Szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból projekt összefoglaló műszaki adatai

Szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból projekt összefoglaló műszaki adatai Szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból projekt összefoglaló műszaki adatai 8.474 érintett telek = 1.285 gravitációs + 7.007 nyomott + 182 tározós telek A megvalósítandó műszaki megoldásként (RMT szerinti

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Zirc 542 hrsz-ú Reguly Antal u. 46-72. számú ingatlanok előtti csapadékvíz árok és átereszek

Részletesebben

KEOP-1.2.0/2F/

KEOP-1.2.0/2F/ Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 számú pályázat keretében, Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése projekttel kapcsolatos FIDIC mérnöki és

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY Füzesabony Város Önkormányzata 3390 Füzesabony, Rákóczi út 48. MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY Füzesabony Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése c. projekt KEOP-1.2.0/09-11

Részletesebben

Szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból projekt összefoglaló műszaki adatai

Szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból projekt összefoglaló műszaki adatai Szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból projekt összefoglaló műszaki adatai 8.474 érintett telek = 1.285 gravitációs + 7.007 nyomott + 182 tározós telek A megvalósítandó műszaki megoldásként (RMT szerinti

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2016. január

Részletesebben

2. számú melléklet. Tartalomjegyzék

2. számú melléklet. Tartalomjegyzék 2. számú melléklet Tartalomjegyzék Ipari és gazdasági ingatlanok: - Tatabánya, Búzavirág úr hrsz 7860/1. - Tatabánya, VII-es telep hrsz 1915-1955. - Tatabánya, VII es telep hrsz 1806 /1. - Tatabánya, VII

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. IVÓVÍZELLÁTÁS... 3 2. SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS... 4 2.1. Kommunális szennyvízkezelés,

Részletesebben

szennyvízcsatornahálózat és szennyvíztisztító telep létesítése a KEOP-7.1.2.0-2008-0199 projekt keretén belül - engedélyezési tervek

szennyvízcsatornahálózat és szennyvíztisztító telep létesítése a KEOP-7.1.2.0-2008-0199 projekt keretén belül - engedélyezési tervek szennyvízcsatornahálózat és szennyvíztisztító telep létesítése a KEOP-7.1.2.0-2008-0199 projekt keretén belül - engedélyezési tervek Közbeszerzési Értesítő száma: 2009/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

ÉAOP- 5.1.2/D-2-09-2009-0033

ÉAOP- 5.1.2/D-2-09-2009-0033 Jánoshida Községi Önkormányzat 5143, Jánoshida, Fő út. 28. Jánoshidai Híradó szerkesztősége 5143 Jánoshida, Fő út. 28. Tárgy: sajtóközlemény megküldése. Tisztelt cím! Jánoshida Község Önkormányzata mellékelten

Részletesebben

KKK KONFERENCIA BIOLÓGIAI SZŰRŐMEZŐK VIZSGÁLATA: FERTŐRÁKOS, BALF SOPRON, MÁJUS 24.

KKK KONFERENCIA BIOLÓGIAI SZŰRŐMEZŐK VIZSGÁLATA: FERTŐRÁKOS, BALF SOPRON, MÁJUS 24. KKK KONFERENCIA BIOLÓGIAI SZŰRŐMEZŐK VIZSGÁLATA: FERTŐRÁKOS, BALF SOPRON, 2011. MÁJUS 24. BIOLÓGIAI SZŰRŐMEZŐK VÍZSGÁLATA FERTŐRÁKOS, BALF Gribovszki Zoltán Kalicz Péter Kucsara Mihály A szűrőmező kialakítása

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok

Részletesebben

10/2007. (VI. 26.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

10/2007. (VI. 26.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 10/2007. (VI. 26.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a szennyvízelvezetésről Egységes szerkezetben! Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a szennyvízcsatorna 2009. évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György - 2 - Tisztelt

Részletesebben

. Szelvényszám Szélesség TÖLTÉS BEVÁGÁS Egyes Összes A töltés A leásás Szelvény szelvény közép Szelvény szelvény Térfogat közép fené magassága felül mélysége Térfogat -ken távolság területe területe méterben

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzatának 7/1994. (V.26.) r e n d e l e t e

Rakamaz Város Önkormányzatának 7/1994. (V.26.) r e n d e l e t e Rakamaz Város Önkormányzatának 7/1994. (V.26.) r e n d e l e t e Az önkormányzati tulajdonú víziközmű által szolgáltatott ivóvíz, valamint szennyvíz-elvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjairól (egységes

Részletesebben

Az elmúlt évek közüzemi díjainak alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: Rendelkezésre Víz. Rendelkezésre Időszak

Az elmúlt évek közüzemi díjainak alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: Rendelkezésre Víz. Rendelkezésre Időszak Közművek, hírközlés 4.1. Viziközművek (vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés) Vízellátás Az ivóvíz-ellátást a Heves Megyei Vízmű Zrt biztosítja. A víz minősége megfelel a hatályos előírásoknak,

Részletesebben

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Javaslat a szennyvízcsatorna 2011. évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György - 2 - Tisztelt

Részletesebben

1 rész 2. számú szerződésmódosítása

1 rész 2. számú szerződésmódosítása 1 rész 2. számú szerződésmódosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

Prágai szakmai kirándulás 2015. 05. 18-20.

Prágai szakmai kirándulás 2015. 05. 18-20. Prágai szakmai kirándulás 2015. 05. 18-20. Május 18. Szakmai kirándulásunkat a modřice-i szennyvíztisztító telepen (Chrlická 552, 664 42 Modřice) kezdtük el. A szennyvíztisztító telep Brno és környékének

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dr. Bányász Csaba jogi szakreferens

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dr. Bányász Csaba jogi szakreferens Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dr. Bányász Csaba jogi szakreferens Tárgy: Javaslat az ÉRV. Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. és Kazincbarcika Város Önkormányzata között

Részletesebben

Szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból projekt összefoglaló műszaki adatai

Szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból projekt összefoglaló műszaki adatai Szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból projekt összefoglaló műszaki adatai 8.474 érintett telek = 1.285 gravitációs + 7.007 nyomott + 182 tározós telek A megvalósítandó műszaki megoldásként (RMT szerinti

Részletesebben

KÖZMŰ CSŐHÁLÓZATOK SZERELÉSE

KÖZMŰ CSŐHÁLÓZATOK SZERELÉSE 6212-11 KÖZMŰ CSŐHÁLÓZATOK SZERELÉSE Jegyzet a következő szakképesítések tananyaga: 31 582 21 0010 31 03 Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő 54 582 06 0010 54 01 Épületgépész technikus A jegyzet a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Lakiter Hungária Európa Kft. ingatlan vásárlásáról szóló 82/2014.

Részletesebben

174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet

174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a közműves szennyvízelvezető és -tisztító művel gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programjáról A Kormány

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI VIZIKÖZMŰVEK ÉVI MÓDOSÍTOTT BERUHÁZÁSI TERV teljesítése

NAGYKOVÁCSI VIZIKÖZMŰVEK ÉVI MÓDOSÍTOTT BERUHÁZÁSI TERV teljesítése NAGYKOVÁCSI VIZIKÖZMŰVEK 2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT BERUHÁZÁSI TERV teljesítése 2012 évben indított munkák I. Előre nem tervezett értéknövelő munkák A keret terhére az alábbi munkák valósultak meg 2012-ben:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 17-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 17-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben