TOKOD - EBSZŐNYBÁNYA TELEPÜLÉSRÉSZ SÁRISÁPI SZENNYVÍZELVEZETÉSI AGGLOMERÁCIÓBA TÖRTÉNŐ ÁTSOROLÁSI KÉRELME MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOKOD - EBSZŐNYBÁNYA TELEPÜLÉSRÉSZ SÁRISÁPI SZENNYVÍZELVEZETÉSI AGGLOMERÁCIÓBA TÖRTÉNŐ ÁTSOROLÁSI KÉRELME MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 TOKOD - EBSZŐNYBÁNYA TELEPÜLÉSRÉSZ SÁRISÁPI SZENNYVÍZELVEZETÉSI AGGLOMERÁCIÓBA TÖRTÉNŐ ÁTSOROLÁSI KÉRELME MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ március Építő és Gépipari Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság H-2510 Dorog Zrínyi u. 2. Tel/Fax: 06 (33) web:

2 DE-MA PROJEKT KFT CIMLAP Tokod-Ebszőnybánya Településrész Sárisápi Szennyvízelvezetési Agglomerációba történő átsorolási kérelme Műszaki dokumentáció Megrendelő: Tokod Nagyközség Önkormányzata Tokod, Kossuth Lajos u. 53. Tervező: DE-MA PROJEKT KFT Dorog, Zrínyi u. 2. Ügyvezető:... Magyar Gáspár okl. gépészmérnök Készítették:... Derszib Éva okl. mérnök KÉ-T VZ-T É-2/ Magyar Ákos építőmérnök környezetvédelmi szakmérnök KÉ-T T-k VZ-T Dorog, március

3 DE-MA PROJEKT KFT TARTALOMJEGYZÉK Tokod - Ebszőnybánya Településrész Sárisápi Szennyvízelvezetési Agglomerációba történő átsorolási kérelme Műszaki dokumentáció 1.00 CIMLAP TARTALOMJEGYZÉK MŰSZAKI LEÍRÁS ELŐZMÉNYEK Az érintett terület ismertetése A szennyvízelvezetés lehetséges műszaki megoldásai: A településrész fő paraméterinek bemutatása: A településrész szennyvízelvezetése szempontjából lényeges környezetvédelmi vonatkozások bemutatása: A KÉRELEM TÁRGYA A KÉRELEM INDOKLÁSA A FENT ISMERTETETT MŰSZAKI MEGOLDÁSOK TÖBB SZEMPONTÚ ÖSSZEHASONLÍTÁSÁVAL A befogadó szennyvíztisztító telepek kapacitástartalékainak elemzése Szennyvíz-elvezetés a Táti agglomeráció felé, a Hársfa utca irányába (I. variáció) Szennyvíz-elvezetés a Táti agglomeráció felé a Szabadság utca irányába (II. variáció) Szennyvíz-elvezetés a Sárisápi agglomeráció felé (III. variáció) ÖSSZEFOGLALÁS RAJZJEGYZÉK Dorog, március

4 DE-MA PROJEKT KFT MŰSZAKI LEÍRÁS Tokod - Ebszőnybánya Településrész Sárisápi Szennyvízelvezetési Agglomerációba történő átsorolási kérelme Műszaki dokumentáció 3.1 ELŐZMÉNYEK Az érintett terület ismertetése Ebszőnybánya Tokod község településrésze, Annavölgy község szomszédságában fekszik az 1121 sz. országos közút mellett. A településrész vízellátása megoldott, de szennyvízelvezetése a mai napig megoldatlan. A szennyvízelvezetés hiánya, az ott lakóknak komoly egészségügyi, a környezetnek talaj és vízszennyezési kockázatot jelent, mivel a szennyvíz házi szennyvíztározó aknákban gyűlik össze, melyek többsége még nem zárt kivitelű, így a szennyvíz egy része a talajban szikkad el. Ebszőnybánya településrész, területileg, az országos közúton mérve, ~4,5 km, illetve önkormányzati földúton mérve ~3,0 km távol található Tokod település központi belterületén lévő, lehetséges szennyvízcsatorna csatlakozási pontjától, mely adatok nagymértékben megnehezítik a gazdaságosan kiépíthető szennyvízelvezető rendszer megvalósítását A szennyvízelvezetés lehetséges műszaki megoldásai: a) A kérdése településrész szennyvizének összegyűjtése belterületi gravitációs csatornahálózattal, és egy központi átemelő telepítésével történne, ahonnan új nyomóvezeték segítségével kerülne bevezetésre Tokod település szennyvízcsatorna hálózat, megjelölt gravitációs szakaszának végpontjába. A befogadási pont kijelölésére agglomeráción belül két lehetőség adódik: - a nyomóvezeték az országos közutak (1121 sz., 1118 sz.) mentén kerülne megépítésre ~4,5 km hosszon, (a nyomvonalon mintegy 5,0-6,0 m szükséges emelőmagasság jelentkezik) befogadója a Széchenyi utcai csatorna, vagy - a nyomóvezeték önkormányzati földúton, ~3,5 km hosszan kerülne megépítésre, (A szivattyúk méretezésénél mintegy 100,0 m a szükséges emelőmagasság), befogadója a Szabadság utcai csatorna. b) A településrész szennyvizeinek összegyűjtése belterületi gravitációs és nyomott csatornahálózattal egy központi átemelőbe kerülne, ahonnan ~ 0,7 km hosszan nyomóvezeték segítségével kerülne bevezetésre a szomszédos szennyvízelvezetési agglomerációba tartozó Annavölgy település szennyvízelvezető rendszerébe, mely a sárisápi szennyvíztisztító telepre szállítja szennyvizet (a szükséges geodéziai emelőmagasság mindössze ~4,5 m) A településrész fő paraméterinek bemutatása: - A településrész bekötendő ingatlanjainak száma: 112 db - A településrész lakóinak száma: 286 fő - Mértékadó szennyvízmennyiség: 286 fő 90 l/fő/nap 0,9 = 23,17 m 3 /nap (26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet mellékletének 4.6/a pontja alapján): 25 m 3 /nap

5 DE-MA PROJEKT KFT A településrész szennyvízelvezetése szempontjából lényeges környezetvédelmi vonatkozások bemutatása: - A településrész felszín alatti víz szempontjából, fokozottan érzékeny területen fekszik a (27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján). - A településrész kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen helyezkedik el (27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján). - A településrész és a két lehetséges befogadó szennyíztisztító telep területe sem érint vízbázis védőidomot (A sárisápi vízbázis 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt védőidoma található a közelben de területe nem nyúlik el az érintett területekig - A településrész nyers szennyvizének befogadására az alábbiakban vizsgált szennyvíztisztító telepek, tisztított szennyvíz befogadóinak bemutatása a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete szerint: o Táti szennyvíztisztító telep: befogadó: Únyi patak Egyéb védett területen lévő befogadók kategóriájába sorolt o Sárisápi szennyvíztisztító telep: befogadó: Únyi patak Egyéb védett területen lévő befogadók kategóriájába sorolt A fentiek alapján, mivel a két befogadó azonos, megállapítható, hogy az agglomeráció váltás esetén nem történik szennyvíz átvezetés érzékenyebb befogadójú területre. - A településrész felszíni vizek állapota szempontjából érzékeny területek besorolása: nem érzékeny - A településrész NATURA 2000 érintettsége: nem érintetett 3.2 A KÉRELEM TÁRGYA A pontban ismertetett lehetséges műszaki megoldások közül összességében a legkedvezőbb a sárisápi szennyvízelvezetési agglomeráció annavölgyi csatornahálózatához, (mint befogadóhoz) való csatlakozás. Ebszőnybánya szennyvízlevezetését a települési önkormányzat, az üzemeltető ÉDV Zrt., Sárisáp és Annavölgy települések önkormányzatai, egyetértésben a sárisápi szennyvízelvezetési agglomeráció annavölgyi csatornahálózatához, (mint befogadóhoz) való csatlakozással kívánják megvalósítani. A megvalósítás pályázati úton történő finanszírozásához, támogatásához feltétlenül szükséges Ebszőnybánya településrész sárisápi szennyvízelvezetési agglomerációba történő átsorolása. A tárgyi agglomerációs átsorolás kérelem mellékletét képezi a jelen, alátámasztó műszaki dokumentáció. 3.3 A KÉRELEM INDOKLÁSA A FENT ISMERTETETT MŰSZAKI MEGOLDÁSOK TÖBB SZEMPONTÚ ÖSSZEHASONLÍTÁSÁVAL A befogadó szennyvíztisztító telepek kapacitástartalékainak elemzése Az alábbiakban bemutatjuk a két lehetséges szennyvíztisztító telepet, a 25/2002.(II.27.) Kormányrendeletben deklarált Nemzeti Szennyvíz Programmal egyezően, azok hidraulikaiés LE-ben mért szervesanyag terhelésének és kapacitásának összehasonlításával.

6 DE-MA PROJEKT KFT A Tát - Tokodi szennyvíztisztító telep: A táti szennyvíztisztító telep az 1950-es években épült, majd a 90-es években történt korszerűsítése során, a régi kétszintes ülepítők, csepegtetőtest, dortmundi ülepítő összetételű vízvonali technológiából a kétszintes ülepítők továbbra is üzemben maradtak, és a csepegtetőtest-dortmundi ülepítő lett kiváltva egy kombinált OMS típusú műtárggyal. Az OMS típusú műtárgy egy bioreaktorból és egy Dorr-ülepítőből áll. A kétszintes ülepítőkön kívül a telepen egyéb előmechanikai tisztítás (pl. rács vagy homokfogó) nem volt, és a korszerűsítés során sem kerültek ezen műtárgyak megépítésre. A megnevezett szennyvíztelep az érvényes vízjogi üzemeltetési engedélye alapján 2400 m 3 /nap szennyvízmennyiség fogadására alkalmas. Az üzemeltető ÉDV Zrt., által megadott beérkező szennyvízmennyiségek ( években napi bontásban) elemzéséből kiderül, hogy az adott időszakban a napok~79%-ban m 3 /nap közötti szennyvízmennyiség érkezett a telepre. A szennyvíztelep a 90-es évek vízhasználati szokásai szerint, és a technológiai sorban a tisztítási szempontból mára teljesen hatástalanná vált kétszintes ülepítőket figyelembe véve került mértezésre, mely jelenleg beérkező szennyvíz összetételnek már nem teljesen fele meg. A telep névleges kapacitása (2400 m 3 /nap) és a valójában beérkező ~ m 3 /nap mennyiség miatt még rendelkezik hidraulikai kapacitás tartalékkal. A szennyvíztelep lakosegyenértékben (BOI 5 ) kifejezett engedélyezett tisztítási kapacitása LE. A vízmű jelentése alapján a telep lakosegyenértékben kifejezett tényleges átlagos terhelése az elmúlt 4 év egyikében sem érte el a fenti engedélyezett értéket: 2011: 4187 LE, 2012: 4788 LE, 2013: 7120 LE, 2014: 9463 LE. A fentiek alapján az Ebszőnybánya irányából bevezetni kíván 25 m 3 /nap (286 LE) szennyvíz fogadása a telepen fejlesztés nélkül biztosítható A Sárisáp - Annavölgyi szennyvíztisztító telep: A sárisápi szennyvíztisztító telep a 90-es évek közepén épült zöldmezős beruházásként PURATOR technológiával, melynek az érvényes vízjogi üzemeltetési engedélye szerinti névleges kapacitása 400 m 3 /nap. Az üzemeltető ÉDV Zrt., által megadott beérkező szennyvízmennyiségeket ( évek átlagos napi adati) tekintve (2011: 356 m 3 /nap; 2012: 320 m 3 /nap; 2013: 348 m 3 /nap; 2014: 333 m 3 /nap) látható, hogy ezen telep rendelkezik ~ 50 m 3 /nap hidraulikai kapacitással. A szennyvíztelep lakosegyenértékben (BOI 5 ) kifejezett engedélyezett tisztítási kapacitása 2100 LE. A vízmű jelentése alapján a telep lakosegyenértékben kifejezett tényleges átlagos terhelése az elmúlt 5 év mindegyikében meghaladta a fenti engedélyezett értéket: 2010: 2068 LE; 2011: 2580 LE, 2012: 2368 LE, 2013: 2848 LE, 2014: 2940 LE. A Sárisáp Annavölgyi szennyvíztelep az üzemeltető adatai lapján tehát nem rendelkezik kapacitástartalékkal, sőt jelen állapotában is túlterhelt alapján, melyet a némi hidraulikai kapacitástartaléka sem kompenzál. A fentiek alapján az Ebszőnybánya irányából bevezetni kíván 25 m 3 /nap (286 LE) szennyvíz fogadása csak a szennyvíztelep fejlesztését követően biztosítható. Tekintettel arra, hogy a Sárisáp-Annavölgy agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztését a Nemzeti Szennyvíz Program szerinti határidőre -jelen átsorolástól függetlenül- meg kell valósítani, ezért a javaslatunk szerinti változatok gazdaságossági összehasonlításánál a sárisápi szennyvíztisztító 25 m 3 /nap többlet fejlesztési igényével számoltunk.

7 DE-MA PROJEKT KFT Szennyvíz-elvezetés a Táti agglomeráció felé, a Hársfa utca irányába (I. variáció) Ebszőnybánya településrész két öblözetre tagolódik, melyek egyike a DK-i részen elhelyezkedő Csobán tanya, 9 lakással (továbbiakban öblözet (2)), a másik pedig a Vájár és a Gábor Áron utcák alkotta rész (továbbiakban öblözet (1)). Az öblözet (2) szennyvize 164 m hosszú gravitációs csatornával a végpontján elhelyezett szennyvízátemelővel és 166 m nyomóvezetékkel gyűjthető össze és vezethető az öblözet (1) gravitációs csatornahálózatába. Az öblözet (1) ingatlanjainak szennyvize gravitációs csatornaszakaszokkal összegyűjthető egy településrészi végátemelőbe, mely a 3616 hrsz.-ú teleken, terepi mélypontban lenne elhelyezhető. Az átemelőtől a 3615, 0115 hrsz.-ú országos közút; 0110/2 hrsz.-ú legelő; 0122/1 hrsz.-ú vízfolyás; 0110/1 hrsz.-ú legelő; 0102 hrsz.-ú országos közút; 048/2 hrsz.-ú legelő; 045 hrsz.-ú vízfolyás; 048/4 hrsz.-ú közterület; 3887/1 hrsz.-ú közút besorolású területeken kerülne megépítésre. Ezen ingatlanokat érintve összesen ~4500 m hosszúságú nyomott vezeték kerülne megépítésre Tokod Hársa utcájáig, az utcában található gerinccsatorna, végaknájáig. Ezen változat esetében a nyomás alatti távvezetéken ~-6,5 m geodéziai szintkülönbség van az átemelő és a fogadó gravitációs akna fenékszintje között, a nyomvonal magaspontja és az átemelő fenékszintje között pedig mintegy 8,0 m geodéziai szintkülönbség, így ezt és ~4,5 km csővezetéki ellenállást kell leküzdeni a tervezett központi átemelőnek A rendszer fő mennyiségi paraméterei: - Összes gravitációs csatornahossz öblözet (1): 1270 fm - Összes nyomás alatti távvezeték hossz: 4500 fm - Összes gravitációs csatornahossz öblözet (2)(Csobán tanya): 164 fm - Összes nyomás alatti vezeték hossz (Csobán tanya): 166 fm - Összes hossz: 6100 fm - Szennyvízátemelő: 2 db A rendszer beruházási költsége: - Gravitációs csatornaszakaszok (D200 KGPVC): 1436 fm Ft/fm +ÁFA Ft +ÁFA - Nyomás alatti csatornaszakaszok (D90 KPE): 4500 fm Ft/fm +ÁFA Ft +ÁFA - Nyomás alatti csatornaszakaszok (D63 KPE): 164 fm Ft/fm +ÁFA Ft +ÁFA - Átemelő építése A": (szivattyúk: Q-H: 2 l/sec 8,0 m, p=40 kw, akna: Ø m) Ft +ÁFA - Átemelő építése B : (Csobán tanya házi átemelő): Ft +ÁFA - Lefúvatás gépészeti kiépítése A átemelőnél: Ft +ÁFA Összesen: Ft +ÁFA

8 DE-MA PROJEKT KFT A rendszer jellemző fajlagos értékei: A vonatkozó 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet mellékletének 4.5 pontja szerint az 1,0 km vezetékhosszra történő rácsatlakozás érje el a 120 főt vagy az 52 lakást [hazai statisztikai adatok figyelembevételével átlagosan 2,3 fő/lakás], a vizsgálatnál a vezetékhosszba a házi bekötővezetékek nem számítandók be Ez alapján ezen variáció mutatói az alábbiak szerint alakulnak: Öblözet (1): 266 fő lakos/1,27 km= 209,5 fő/km > 120 fő/km megfelel 103 lakás/1,27 km= 81,1 lakás/km > 52 lakás/km megfelel Öblözet (2)(Csobán tanya): 20 fő lakos/0,166 km= 120,48 fő/km > 120 fő/km megfelel 9 lakás/0,166 km= 54,21 lakás/km > 52 lakás/km megfelel A bemutatott rendszerben való szennyvíz tartózkodási ideje: Szennyvíz tartózkodási ideje a hálózatban szennyvíztisztító telep és a tőle a hálózaton mért legtávolabbi kibocsátási pont (bekötés) között. (A 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet melléklete 4.4. szerint: A csővezetékek keresztmetszeti méreténél: a)nyomócsöveknél az átlagos sebesség V átl= 1,0 1,5 m/s értékkel, gravitációs vezetékeknél V átl= 0,4 0,8 m/s értékkel (napi átlagra vonatkoztatva) kell számításba venni; A mértékadó legtávolabbi pont a befogadótól a Csobán tanyai 3614/6 hrsz.-ú ingatlan, a szennyvíznek ebből a pontból, a Táti szennyvíztelepre történő bevezetésének időtartamát határozzuk meg az alábbiakban: A tartózkodási idők meghatározásánál a csővezetékben való áramlás sebességet a fenti jogszabályi hivatkozásban szereplő értékek átlagával vettük figyelembe, azaz gravitációs hálózaton 0,6 m/sec; nyomóvezeték esetében 1,2 m/sec sebességgel számoltunk. Az átemelő műtárgyakban való tartózkodási idő számításánál a napi szennyvízmennyiség 10 óra alatt történő átlagos lefolyásával számoltunk, mely ebben az esetben 2,5 m 3 /óra, azaz 0,7 l/sec. A tartózkodási idő számítását kétféleképpen végeztük el az első esetben figyelembe vettük a az Ebszönybányát a központi belterülettel összekötő nyomócsőnél a csővezeték tározókapacitásából és a településrész mértékadó szennyvízhozamából számítható tartózkodási időt. A vezeték tározókapacitásának meghatározásánál a teljes hossznak a felével számoltunk, feltételezve lokális mély és magaspontokat a hossz-szelvényen. A másik esetben számoltunk a lefúvatás alkalmazásának lehetőségével, ebben az esetben a nyomócsőben való tartózkodási idő számításakor csak az átáramlás szükséges idejét vettük figyelembe. Az alábbiakból látható, hogy rendszerben való tartózkodási idő (a jogszabály szerinti maximum 6 óra) csak a lefúvatás alkalmazása mellett tartható a fenti határérték alatt. 1. számítási mód (lefúvatás nélkül): Szakasz: cső méret szakaszhossz sebesség/ tartózkodási idő lefolyás Tokod-Ebszőnybánya (öblözet 2) gravitációs szakaszon: D f m 0,6 m/sec 0,06 óra Tetvezett átemelőben (öblözet 2): 2,5 m 3 /h 0,2 óra Tokod-Ebszőnybánya (öblözet 2) nyomott szakaszon: D fm 1,2 m/sec 0,04 óra Tokod-Ebszőnybánya (öblözet 1) gravitációs szakaszon: D fm 0,6 m/sec 0,31 óra Tetvezett átemelőben (öblözet 1): 2,5 m 3 /h 0,79 óra Tokod-Ebszőnybánya (öblözet 1) nyomott szakaszon: D fm 1,2 m/sec 1,04 óra Tervezett nyomott szakaszon (öbl. 1) csőben való tárózódás: D fm 2,5 m 3 /h 4,49 óra Tokod-központi belterület meglévő gravitációs szakaszon: D fm 0,6 m/sec 0,33 óra Meglévő átemelőben (egyik települési végátemelő): 36 m 3 /h 0,10 óra Meglévő nyomott szakaszon: D fm 1,2 m/sec 0,01 óra Tokod-központi belterület meglévő gravitációs szakaszon: D fm 0,6 m/sec 0,42 óra Összesen: 7,78 óra 2. számítási mód (lefúvatással): Szakasz: cső méret szakaszhossz sebesség/ tartózkodási idő lefolyás Tokod-Ebszőnybánya (öblözet 2) gravitációs szakaszon: D f m 0,6 m/sec 0,06 óra Tetvezett átemelőben (öblözet 2): 2,5 m 3 /h 0,2 óra

9 DE-MA PROJEKT KFT. 9 Tokod-Ebszőnybánya (öblözet 2) nyomott szakaszon: D fm 1,2 m/sec 0,04 óra Tokod-Ebszőnybánya (öblözet 1) gravitációs szakaszon: D fm 0,6 m/sec 0,31 óra Tetvezett átemelőben (öblözet 1): 2,5 m 3 /h 0,79 óra Tokod-Ebszőnybánya (öblözet 1) nyomott szakaszon: D fm 1,2 m/sec 1,04 óra Tokod-központi belterület meglévő gravitációs szakaszon: D fm 0,6 m/sec 0,33 óra Meglévő átemelőben (egyik települési végátemelő): 36 m 3 /h 0,10 óra Meglévő nyomott szakaszon: D fm 1,2 m/sec 0,01 óra Tokod-központi belterület meglévő gravitációs szakaszon: D fm 0,6 m/sec 0,42 óra Összesen: 3,3 óra Üzemeltetési költség: Karbantartás (hálózat tisztítás, szivattyú karbantartás, kezelőút fenntartás) Ft +ÁFA / év Villamos energia (szivattyúzás és lefúvatás,35 Ft/kWh díjjal számolva): kwh 35 Ft = Ft +ÁFA / év Pótlási költség (szivattyúzás és lefúvatás gépészete7 éves élettartammal): Ft +ÁFA Szennyvíztelep üzemeltetési költsége (365nap 25m 3 /nap =9125 m 3 mennyiségre): 9125 m Ft/m 3 = Ft +ÁFA / év A fogadó meglévő szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetési költsége (365nap 25 m 3 /nap =9125 m 3 mennyiségre): 9125 m Ft/m 3 = Ft +ÁFA / év Összesen: Ft +ÁFA / év Szennyvíz-elvezetés a Táti agglomeráció felé a Szabadság utca irányába (II. variáció) Ebszőnybánya településrész két öblözetre tagolódik, melyek egyike a DK-i részen elhelyezkedő Csobán tanya 9 lakással (továbbiakban öblözet (2)), a másik pedig a Vájár és a Gábor Áron utcák alkotta rész (továbbiakban öblözet (1)). Az öblözet (2) szennyvize 164 m hosszú gravitációs csatornával a végpontján elhelyezett szennyvízátemelővel és 166 m nyomóvezetékkel gyűjthető össze és vezethető az öblözet (1) gravitációs csatornahálózatába. Az öblözet (1) ingatlanjainak szennyvize gravitációs csatornaszakaszokkal összegyűjthető egy településrészi végátemelőbe, mely a 3616 hrsz.-ú teleken, terepi mélypontban lenne elhelyezhető. A végátemelőtől a 0170, 0138/4, 0161, 0141, 3608, 3607 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú, valamint, ~100 m hosszban a 0169 hrsz.-ú Magyar Állam tulajdonú, Pilisi Parkerdő kezelésében lévő területeken, összesen ~3300 m hosszban vezetendő nyomóvezetékkel lehetne a szennyvizet a központi belterület Szabadság utcai gravitációs szennyvízcsatorna ágában bevezetni. A változat esetében a nyomás alatti távvezetéken ~100 m geodéziai szintkülönbséget és 3,35 km csővezetéki ellenállást kell leküzdeni a tervezett átemelő szivattyújaival A rendszer fő mennyiségi paraméterei: - Összes gravitációs csatornahossz öblözet (1): 1270 fm - Összes nyomás alatti távvezeték hossz: 3350 fm - Összes gravitációs csatornahossz öblözet (2)(Csobán tanya): 164 fm - Összes nyomás alatti vezeték hossz (Csobán tanya): 166 fm - Összes hossz: 4950 fm - Szennyvízátemelő: 2 db

10 DE-MA PROJEKT KFT A rendszer beruházási költsége: - Gravitációs csatornaszakaszok (D200 KGPVC): 1436 fm Ft/fm +ÁFA Ft +ÁFA - Nyomás alatti csatornaszakaszok (D90 KPE): 3350 fm Ft/fm +ÁFA Ft +ÁFA - Nyomás alatti csatornaszakaszok (D63 KPE): 164 fm Ft/fm +ÁFA Ft +ÁFA - Átemelő építése A jelű : (szivattyúk: Q-H: 2 l/sec 8,0 m, p=40 kw, akna: Ø1600 5m) Ft +ÁFA - Átemelő építése B jelű: (Csobán tanya házi átemelő) Ft +ÁFA - Lefúvatás gépészeti kiépítése A átemelőnél Ft +ÁFA - Nyomóvezeték megközelítését biztosító út zúzottkő terítése 9000 m A rendszer jellemző, fajlagos értékei: Ft +ÁFA Összesen: Ft +ÁFA Megegyeznek az I. variációban bemutatottakkal melyek megfelelnek az elírásoknak A bemutatott rendszerben való szennyvíz tartózkodási ideje: Szennyvíz tartózkodási ideje a hálózatban szennyvíztisztító telep és a tőle a hálózaton mért legtávolabbi kibocsátási pont (bekötés) között. (A 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet melléklete 4.4. szerint: A csővezetékek keresztmetszeti méreténél: a)nyomócsöveknél az átlagos sebesség V átl= 1,0 1,5 m/s értékkel, gravitációs vezetékeknél V átl= 0,4 0,8 m/s értékkel (napi átlagra vonatkoztatva) kell számításba venni; A mértékadó legtávolabbi pont a befogadótól a Csobán tanyai 3614/6 hrsz.-ú ingatlan, a szennyvíznek ebből a pontból, a Táti szennyvíztelepre történő bevezetésének időtartamát határozzuk meg az alábbiakban: A tartózkodási idők meghatározásánál a csővezetékben való áramlás sebességet a fenti jogszabályi hivatkozásban szereplő értékek átlagával vettük figyelembe, azaz gravitációs hálózaton 0,6 m/sec; nyomóvezeték esetében 1,2 m/sec sebességgel számoltunk. Az átemelő műtárgyakban való tartózkodási idő számításánál a napi szennyvízmennyiség 10 óra alatt történő átlagos lefolyásával számoltunk, mely ebben az esetben 2,5 m 3 /óra, azaz 0,7 l/sec. A tartózkodási idő számítását kétféleképpen végeztük el az első esetben figyelembe vettük a az Ebszönybányát a központi belterülettel összekötő nyomócsőnél a csővezeték tározókapacitásából és a településrész mértékadó szennyvízhozamából számítható tartózkodási időt. A vezeték tározókapacitásának meghatározásánál a teljes hossznak a felével számoltunk, ahol az átemelőtől indulóan magaspont van a hossz-szelvényen. A másik esetben számoltunk a lefúvatás alkalmazásának lehetőségével, ebben az esetben a nyomócsőben való tartózkodási idő számításakor csak az átáramlás szükséges idejét vettük figyelembe.

11 DE-MA PROJEKT KFT Az alábbiakból látható, hogy rendszerben való tartózkodási idő (a jogszabály szerinti maximum 6 óra) csak a lefúvatás alkalmazása mellett tartható a fenti határérték alatt. 1. számítási mód (lefúvatás nélkül): Szakasz: cső méret szakaszhossz sebesség/ tartózkodási idő lefolyás Tokod-Ebszőnybánya (öblözet 2) gravitációs szakaszon: D f m 0,6 m/sec 0,06 óra Tetvezett átemelőben (öblözet 2): 2,5 m 3 /h 0,2 óra Tokod-Ebszőnybánya (öblözet 2) nyomott szakaszon: D fm 1,2 m/sec 0,04 óra Tokod-Ebszőnybánya (öblözet 1) gravitációs szakaszon: D fm 0,6 m/sec 0,31 óra Tetvezett átemelőben (öblözet 1): 2,5 m 3 /h 0,79 óra Tokod-Ebszőnybánya (öblözet 1) nyomott szakaszon: D fm 1,2 m/sec 0,78 óra Tervezett nyomott szakaszon (öbl. 1) csőben való tárózódás: D fm 2,5 m 3 /h 3,29 óra Tokod-központi belterület meglévő gravitációs szakaszon: D fm 0,6 m/sec 0,86 óra Meglévő átemelőben (egyik települési végátemelő): 36 m 3 /h 0,10 óra Meglévő nyomott szakaszon: D fm 1,2 m/sec 0,01 óra Tokod-központi belterület meglévő gravitációs szakaszon: D fm 0,6 m/sec 0,42 óra Összesen: 6,85 óra 2. számítási mód (lefúvatással): Szakasz: cső méret szakaszhossz sebesség/ tartózkodási idő lefolyás Tokod-Ebszőnybánya (öblözet 2) gravitációs szakaszon: D f m 0,6 m/sec 0,06 óra Tetvezett átemelőben (öblözet 2): 2,5 m 3 /h 0,2 óra Tokod-Ebszőnybánya (öblözet 2) nyomott szakaszon: D fm 1,2 m/sec 0,04 óra Tokod-Ebszőnybánya (öblözet 1) gravitációs szakaszon: D fm 0,6 m/sec 0,31 óra Tetvezett átemelőben (öblözet 1): 2,5 m 3 /h 0,79 óra Tokod-Ebszőnybánya (öblözet 1) nyomott szakaszon: D fm 1,2 m/sec 0,78 óra Tokod-központi belterület meglévő gravitációs szakaszon: D fm 0,6 m/sec 0,86 óra Meglévő átemelőben (egyik települési végátemelő): 36 m 3 /h 0,10 óra Meglévő nyomott szakaszon: D fm 1,2 m/sec 0,01 óra Tokod-központi belterület meglévő gravitációs szakaszon: D fm 0,6 m/sec 0,42 óra Összesen: 3,56 óra Üzemeltetési költség: Karbantartás (hálózat tisztítás, szivattyú karbantartás, kezelőút fenntartás) Ft +ÁFA / év Villamos energia (szivattyúzás és lefúvatás,35 Ft/kWh díjjal számolva): kwh 35 Ft = Ft +ÁFA / év Pótlási költség (szivattyúzás és lefúvatás gépészete7 éves élettartammal): Ft +ÁFA Szennyvíztelep üzemeltetési költsége (365nap 25m 3 /nap =9125 m 3 mennyiségre): 9125 m Ft/m 3 = Ft +ÁFA / év A fogadó meglévő szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetési költsége (365nap 25m 3 /nap =9125 m 3 mennyiségre): 9125 m Ft/m 3 = Ft +ÁFA / év Összesen: Ft +ÁFA / év Szennyvíz-elvezetés a Sárisápi agglomeráció felé (III. variáció) Ebszőnybánya településrész két öblözetre tagolódik, melyek egyike a DK-i részen elhelyezkedő Csobán tanya 9 lakással (továbbiakban öblözet (2)), a másik pedig a Vájár és a Gábor Áron utcák alkotta rész (továbbiakban öblözet (1)). Az öblözet (2) szennyvize 164 m hosszú gravitációs csatornával a végpontján elhelyezett szennyvízátemelővel és 166 m

12 DE-MA PROJEKT KFT nyomóvezetékkel gyűjthető össze és vezethető az öblözet (1) gravitációs csatornahálózatába. Az öblözet (1) ingatlanjainak szennyvize gravitációs csatornaszakaszokkal és egy a 3616 hrsz.-ú teleken elhelyezendő, közbenső átemelővel összegyűjthető egy településrészi végátemelőbe, mely, a Csobán tanya megnevezésű lakóház csoport megközelítő útjának az országos közúthoz való csatlakozásánál lenne elhelyezhető. A végátemelőtől a Tokod Önkormányzat tulajdonában lévő, 0154 hrsz.-ú, valamint az Annavölgy község Önkormányzatának tulajdonában lévő 1797 hrsz.-ú, az országos közúttal párhuzamos területeken ~700 m hosszban vezetendő nyomóvezetékkel lehetne a szennyvizet az annavölgyi gravitációs szennyvízcsatorna átemelő előtti aknájába vezetni. Ezen változat esetében a nyomás alatti távvezetéken ~4,5 m geodéziai szintkülönbséget és 0,95 km csővezetéki ellenállást kell leküzdeni a tervezett átemelővel A rendszer fő mennyiségi paraméterei: - Összes gravitációs csatornahossz öblözet (1): 1153 fm - Összes nyomás alatti távvezeték hossz: 995 fm - Összes gravitációs csatornahossz öblözet (2)(Csobán tanya): 164 fm - Összes nyomás alatti vezeték hossz (Csobán tanya): 166 fm - Összes hossz: 2478 fm - Szennyvízátemelő: 3 db A rendszer beruházási költsége: - Gravitációs csatornaszakaszok (D200 KGPVC): 1316 fm Ft/fm +ÁFA Ft +ÁFA - Nyomás alatti csatornaszakaszok (D90 KPE): 992 fm Ft/fm +ÁFA Ft +ÁFA - Nyomás alatti csatornaszakaszok (D63 KPE): 164 fm Ft/fm +ÁFA Ft +ÁFA - Átemelő építése A jelű:(szivattyúk: Q-H: 2 l/sec 10 m, p=2,5 kw, akna: Ø m) Ft +ÁFA - Átemelő építése B jelű: (szivattyúk: Q-H: 2 l/sec 10 m, p=2,5 kw, akna: Ø m) Ft +ÁFA - Átemelő építése C : (Csobán tanya házi átemelő) Ft +ÁFA - Szennyvíztisztító fejlesztése: (+25 m3/nap) = Ft +ÁFA Összesen: Ft +ÁFA A rendszer jellemző értékei: A vonatkozó 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet mellékletének 4.5 pontja szerint az 1,0 km vezetékhosszra történő rácsatlakozás érje el a 120 főt vagy az 52 lakást [hazai statisztikai adatok figyelembevételével átlagosan 2,3 fő/lakás], a vizsgálatnál a vezetékhosszba a házi bekötővezetékek nem számítandók be

13 DE-MA PROJEKT KFT Ez alapján ezen variáció mutatói az alábbiak szerint alakulnak: Öblözet (1): 266 fő lakos/1,153 km= 230,7 fő/km > 120 fő/km megfelel 103 lakás/1,153 km= 89,33 lakás/km > 52 lakás/km megfelel Öblözet (2)(Csobán tanya): 20 fő lakos/0,166 km= 120,48 fő/km > 120 fő/km megfelel 9 lakás/0,166 km= 54,21 lakás/km > 52 lakás/km megfelel A bemutatott rendszerben való szennyvíz tartózkodási ideje: Szennyvíz tartózkodási ideje a hálózatban szennyvíztisztító telep és a tőle a hálózaton mért legtávolabbi kibocsátási pont (bekötés) között. (A 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet melléklete 4.4. szerint: A csővezetékek keresztmetszeti méreténél: a)nyomócsöveknél az átlagos sebesség V átl= 1,0 1,5 m/s értékkel, gravitációs vezetékeknél V átl= 0,4 0,8 m/s értékkel (napi átlagra vonatkoztatva) kell számításba venni; A mértékadó legtávolabbi pont a befogadótól a Vájár utca 3601/8 hrsz.-ú ingatlan, a szennyvíznek ebből a pontból, a Sárisápi szennyvíztelepre történő bevezetésének időtartamát határozzuk meg az alábbiakban: A tartózkodási idők meghatározásánál a csővezetékben való áramlás sebességet a fenti jogszabályi hivatkozásban szereplő értékek átlagával vettük figyelembe, azaz gravitációs hálózaton 0,6 m/sec; nyomóvezeték esetében 1,2 m/sec sebességgel számoltunk. Az átemelő műtárgyakban való tartózkodási idő számításánál a napi szennyvízmennyiség 10 óra alatt történő átlagos lefolyásával számoltunk, mely ebben az esetben 2,5 m 3 /óra, azaz 0,7 l/sec. A tartózkodási idő számítását kétféleképpen végeztük el az első esetben figyelembe vettük az Ebszönybányát az annavölgyi belterülettel összekötő és a köztes B jelű átemelő nyomócsővénél a csővezetékek tározókapacitásából és a településrész mértékadó szennyvízhozamából számítható tartózkodási időt. A vezetékek tározókapacitásának meghatározásánál a teljes hosszal számoltunk, mivel azok hossz-szelvénye teljes hosszban emelkedik a fogadó gravitációs aknáig. A másik esetben számoltunk a lefúvatás alkalmazásának lehetőségével, ebben az esetben a nyomócsőben való tartózkodási idő számításakor csak az átáramlás szükséges idejét vettük figyelembe. A meglévő annavölgyi nyomócsőnél a lefúvatás kiépítésének lehetőségével nem számoltunk, mivel az meglévő rendszer és jelen projektben annak fejlesztésével nem kalkulálunk. Az alábbiakból látható, hogy rendszerben való tartózkodási idő (a jogszabály szerinti maximum 6 óra) lefúvatás alkalmazása nélkül is a fenti határérték alatt tartható. 1. számítási mód (lefúvatás nélkül): Szakasz: cső méret szakaszhossz sebesség/ tartózkodási idő lefolyás Tokod-Ebszőnybánya (öblözet 1) gravitációs szakaszon: D f m 0,6 m/sec 0,21 óra Tetvezett átemelőben ( B jelű átemelő): 2,5 m 3 /h 0,32 óra Tokod-Ebszőnybánya (öblözet 1) nyomott szakaszon: D fm 1,2 m/sec 0,07 óra Tervezett nyomott szakaszon (öbl. 1) csőben való tárózódás: D fm 2,5 m 3 /h 0,63 óra Tokod-Ebszőnybánya (öblözet 1) gravitációs szakaszon: D fm 0,6 m/sec 0,18 óra Tetvezett átemelőben ( A jelű átemelő): 2,5 m 3 /h 0,32 óra Ebszőnybánya - Annavölgy nyomott szakaszon: D fm 1,2 m/sec 0,16 óra Ebszőnybánya - Annavölgy nyomott szakaszon való tárózódás: D fm 2,5 m 3 /h 1,35 óra Meglévő átemelőben (Annavölgy): 2,9 m 3 /h 0,56 óra Meglévő nyomott szakaszon: D fm 1,2 m/sec 0,06 óra Meglévő nyomott szakaszon való tárózódás: D fm 2,9 m 3 /h 0,66 óra Sárisáp meglévő gravitációs szakaszon: D fm 1,2 m/sec 0,41 óra Összesen: 4,92 óra

14 DE-MA PROJEKT KFT számítási mód (lefúvatással): Szakasz: cső méret szakaszhossz sebesség/ tartózkodási idő lefolyás Tokod-Ebszőnybánya (öblözet 1) gravitációs szakaszon: D f m 0,6 m/sec 0,21 óra Tetvezett átemelőben ( B jelű átemelő): 2,5 m 3 /h 0,32 óra Tokod-Ebszőnybánya (öblözet 1) nyomott szakaszon: D fm 1,2 m/sec 0,07 óra Tokod-Ebszőnybánya (öblözet 1) gravitációs szakaszon: D fm 0,6 m/sec 0,18 óra Tetvezett átemelőben ( A jelű átemelő): 2,5 m 3 /h 0,32 óra Ebszőnybánya - Annavölgy nyomott szakaszon: D fm 1,2 m/sec 0,16 óra Meglévő átemelőben (Annavölgy): 2,9 m 3 /h 0,56 óra Meglévő nyomott szakaszon: D fm 1,2 m/sec 0,06 óra Meglévő nyomott szakaszon való tárózódás: D fm 2,9 m 3 /h 0,66 óra Sárisáp meglévő gravitációs szakaszon: D fm 1,2 m/sec 0,41 óra Összesen: 2,94 óra Üzemeltetési költség: Karbantartás (hálózat tisztítás, szivattyú karbantartás) Ft +ÁFA / év Villamos energia (szivattyúzás 35 Ft/kWh díjjal számolva): kwh 35 Ft Ft +ÁFA / év (az első és második variációhoz képest nagyságrendekkel kisebb szükséges a geodéziai emelőmagasság és mintegy harmad annyi nyomóvezeték-hossz miatt) Pótlási költség (szivattyú és szerelvénycsere 7 éves élettartammal): Ft +ÁFA Szennyvíztelep üzemeltetési költsége (365nap 25m 3 /nap =9125 m 3 mennyiségre): 9125 m Ft/m 3 = Ft +ÁFA / év 3.4 ÖSSZEFOGLALÁS A fogadó meglévő szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetési költsége (365nap 25m 3 /nap =9125 m 3 mennyiségre): 9125 m Ft/m 3 = Ft +ÁFA / év Összesen: Ft +ÁFA / év A három változat fajlagos (elvezetendő szennyvíz m 3 -re vetített) üzemeltetési költségének összehasonlítása: I. VARIÁCIÓ (Tokod Hársfa utca irányába) Táti agglomeráció felé (Hársfa utca irányába) II. VARIÁCIÓ (Tokod Szabadság utca irányába) III. VARIÁCIÓ (Annavölgy irányába) Lefúvatással Lefúvatással Lefúvatás nélkül Táti agglomeráció felé (Szabadság u) Sárisápi agglomeráció felé létesítés költsége Ft létesítés költsége Ft létesítés költsége Ft éves üzemeltetési ktg Ft éves üzemeltetési ktg Ft éves üzemeltetési ktg Ft 15 év üzemeltetési ktg-e Ft 15 év üzemeltetési ktg-e Ft 15 év üzemeltetési ktg-e Ft fajlagos üzemeltetési költség (Ft/m 3 ) 698 Ft fajlagos üzemeltetési költség (Ft/m 3 ) 986 Ft fajlagos üzemeltetési költség (Ft/m 3 ) 619 Ft Ebszőnybánya településrész szennyvízének, Annavölgy irányába történő elvezetése (III. variáció) fajlagos üzemeltetési költség ének előnye, az egyes Tát-Tokodi agglomeráció irányába történő elvezetési variációkkal szemben: I. VARIÁCIÓ II. VARIÁCIÓ Üzemeltetési költség: +11% Üzemeltetési költség: +37% (a feltűntetett költségek nettó összegek)

15 DE-MA PROJEKT KFT A fentiek alapján megállapítható, hogy az Ebszőnybánya településrész összegyűjtött szennyvízkezelésére, a vizsgált lehetőségek közül, mind üzemeltetés, mind beruházás szempontjából Annavölgyön keresztül a Sárisápi szennyvíztisztító telepre történő bevezetés a legkedvezőbb megoldás, annak ellenére is hogy tárgyi telep fejlesztésre szorul. A Tát Tokod szennyvízelvezetési agglomeráción belüli, fentiekben ekben bemutatott variációk adják a kedvezőtlenebb megoldásokat. Megállapítható, hogy ezen variációknál csak a nyomóvezetékek lefúvatása mellett biztosítható, a jogszabályban előírt maximális időtartam (6 óra) alatti érték a szennyvíz vezetékhálózatban történő tartózkodására vonatkozóan. Sárisápi i szennyvíztelepre történő bevezetés esetében a lefúvatás alkalmazása nem szükséges. A lefúvatás alkalmazása az üzemeltetővel történt konzultáció értelmében nem kívánatos megoldás. Ennek a műszaki megoldásnak a kivitelezése, üzemeltetése jelentős költség többlettel jár. Az üzemeltetői tapasztalatok alapján a lefúvatás nem működtethető kellő hatékonysággal, mivel a lefúvatás a vezetéket etéket rendszerint csak részben üríti ki. A fentiek alapján az egyes variációk beruházási és üzemeltetési költségek oldaláról történő összehasonlítását olyan módon készítettük el, hogy minden variáció esetében a jogszabályi megfeleléshez szükséges minimális műszaki tartalmat vettük számításba. Ezek értelmében, az I. II. variáció (Tokod irányába történő szennyvízelvezetés) esetében lefúvatással, míg a III. variáció (Sárisáp irányába történő szennyvízelvezetés) esetében anélkül kalkuláltunk. Az egyes variációkat beruházási költség oldalról vizsgálva látható, hogy III. variáció építési költségeihez képest a I. variáció esetében 1,25-szörös,, a II. esetében 1,40-szeres költségek jelentkeznek, fajlagos üzemeltetési költség oldalról összehasonlítva az I.-es variáció esetén 1,12-szeres, a II. variáció esetében 1,57-szeres a jelentkező ő többlet. Az egyes variációkban bemutatott rendszereken az összes vezetékhosszat vizsgálva, az I. variáció esetében 2,5-szeres, a II. variációnál 2-szeres a többlet, a javasolt III. variációban alkalmazottakhoz képest. A fentiekben látható üzemeltetési többletköltségek mellett, a nagyobb vezetékhosszakkal, a jelentősebb geodéziai magasság különbségekkel, valamint a lefúvatás energiaigényével magyarázható elsősorban, hogy a III. jelű variáció megvalósítását javasoljuk. A Tokod belterület irányába vezető két variáció ellen szólnak továbbá a kedvezőtlenebb üzemeltetési körülmények, a hosszú, téli és csapadékos idő esetén a nyomóvezeték megközelítése komoly problémát jelentene. Dorog, március Tisztelettel: Magyar Ákos építőmérnök

16 DE-MA PROJEKT KFT RAJZJEGYZÉK Tokod - Ebszőnybánya Településrész Sárisápi Szennyvízelvezetési Agglomerációba történő átsorolási kérelme Műszaki dokumentáció 1./ Áttekintő helyszínrajz Ebszőnybánya szennyvíz elvezetése M=1: M-0 2./ Ebszőnybánya szennyvíz elvezetése I. variáció M=1: M-1 3./ Ebszőnybánya szennyvíz elvezetése II. variáció M=1:5.000 M-2 3./ Ebszőnybánya szennyvíz elvezetése III. variáció M=1:5.000 M-3 Dorog, március

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben

Idegenvíz a szennyvízcsatorna hálózatban Kézikönyv

Idegenvíz a szennyvízcsatorna hálózatban Kézikönyv - 1 - Idegenvíz a szennyvízcsatorna hálózatban Kézikönyv 2012. Készült a DRV Zrt. Fenntartási szakterületének gondozásában - 2 - I. Fogalomtár... 4 1. Szennyvíz:... 4 2. Idegen víz... 4 3. Idegen vizek

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz környezeti hatástanulmányának módosítása

M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz környezeti hatástanulmányának módosítása UTIBER Kft. M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 2 2 NYOMVONALVÁLTOZAT ISMERTETÉSE A TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK MEGJELÖLÉSÉVEL

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. 2011. november 2012. február Székesfehérvár

CELLDÖMÖLK VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. 2011. november 2012. február Székesfehérvár PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVISZGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVISZGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVISZGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek KÖZMŰVESÍTÉSI ÉS HÍRKÖZLÉSI JAVASLAT 1. VÍZELLÁTÁS Őcsény Község közüzemű vízellátását önálló

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011. ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. Projektvezető:

Részletesebben

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) 1 413-3600 Fax: (+36) 1 413-3601 Email: solutions@utb.com www.utb.hu TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS Kaposvár, 2005. február. TARTALOMJEGYZÉK KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT... 5 1./ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 5 2./ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot

H A T Á R O Z A T-ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.794/

Részletesebben

PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Településszerkezeti terv és leírás jóváhagyva 37/2006 (VII.26.) sz. K.t. határozattal, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv jóváhagyva

Részletesebben

A magyarországi vízellátó rendszerek rekonstrukciós tervezésének főbb elemei

A magyarországi vízellátó rendszerek rekonstrukciós tervezésének főbb elemei Minta terv készítése, minta tartalmi elemek a vízellátó rendszerek rekonstrukciós tervének összeállításához A magyarországi vízellátó rendszerek rekonstrukciós tervezésének főbb elemei 2. kiadás Készült

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Készítette: Lajosmizse Város Önkormányzatának megbízásából Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Intézményirányító és Településfejlesztési

Részletesebben

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Készítette: Igaz Attila okl. környezetgazdálkodási agrármérnök Közreműködött: Gyömrő Város Környezetvédelmi Bizottsága 2010. szeptember Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés. szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához

Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés. szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához Magyar Köztársaság Vidékfejlesztési Minisztérium Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés alatti települések szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához 2010. június TARTALOM

Részletesebben

A Balaton Üdülőkörzet szennyvízelvezetése és -tisztítása

A Balaton Üdülőkörzet szennyvízelvezetése és -tisztítása A Balaton Üdülőkörzet szennyvízelvezetése és -tisztítása A rendszerválást követően a víziközművek Magyarországon állami, önkormányzati vagy vegyes tulajdonba kerültek. A DRV Rt. teljes működési területén

Részletesebben

SIMONTORNYA PÁLFA TOLNANÉMEDI

SIMONTORNYA PÁLFA TOLNANÉMEDI Ivóvízminőség javítása kétfordulós pályázati konstrukció KEOP-1.3.0/09-11 SIMONTORNYA PÁLFA TOLNANÉMEDI Sió-Kapos Ivóvízminőség-javító Projekt RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A projektek az Európai

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Csopak község Önkormányzata Ambrus Tibor polgármester 8229 Csopak, Petőfi

Részletesebben

Jóváhagyásra benyújtotta: Mester Tibor Ügyvezető

Jóváhagyásra benyújtotta: Mester Tibor Ügyvezető 2013 Jóváhagyásra benyújtotta: Mester Tibor Ügyvezető TARTALOMJEGYZÉK 20130425 1 Előszó 5 2 Üzletszabályzat tárgya és hatálya 6 21 A szabályozás célja 6 22 A szabályozás hatálya 6 3 Fogalom-meghatározások

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉV

ÜZLETI TERV 2014. ÉV ÜZLETI TERV 2014. ÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 I. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK, VALAMINT A TÁRSASÁG KÖLTSÉGEINEK ALAKULÁSA... 11 1. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ

Részletesebben

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Készítette: Pannon Natura Kft. 2011. 1 Alsónémedi Település Környezetvédelmi Programja 1. Bevezetés... 4 2. A terület jellemzése... 5 3. Környezeti

Részletesebben

A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004-2010.

A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004-2010. A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004-2010. KÉSZÍTETTE TERRA STUDIO KFT. 2004. november A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE készítette a Terra Studio Kft. 1094 Budapest, Angyal u.

Részletesebben

Településrendezési terv

Településrendezési terv Településrendezési terv Máriahalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 31/2011.(VI.22.) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról áriahalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének

Részletesebben

RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY NAGYKÁLLÓ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP LÉTESÍTÉSE

RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY NAGYKÁLLÓ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP LÉTESÍTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY NAGYKÁLLÓ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP LÉTESÍTÉSE KEOP-7.1.2.0-2008-0094 2009. RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY NAGYKÁLLÓ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP LÉTESÍTÉSE KEOP-7.1.2.0-2008-0094

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1999.

PÁSZTÓ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1999. PÁSZTÓ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1999. 2 SALGÓTERV Mérnöki és MSZ: 3698 Környezetvédelmi Bt. 3100 Salgótarján, Ságvári u. 1. T/F.: (32) 312-054 PÁSZTÓ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1999. Megrendelő:

Részletesebben

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 2008. November Szentendre Kálvária úti lakóterület szabályozási terve KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Készítették: Dr. Balogh Ákos (TT-1 11-0008/04,

Részletesebben

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere Tanulmány Támogatta a Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben