CMYK CMYK BALATONKENESEI HÍRLAP ÁPRILIS 15. XIX. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM CMYK CMYK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CMYK CMYK BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU HÍRLAP 2007. ÁPRILIS 15. XIX. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM CMYK CMYK"

Átírás

1 BALATONKENESEI ÁPRILIS 15. XIX. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM HÍRLAP

2 2 Tavasz van Tavasz van. A feltámadás és az újjászületés ideje. Ideje annak, hogy a keresztény emberek lelkében újra feltámadjon Krisztus, és minden ember lelkében újjászülessenek az igaz emberi értékek. Most én is ezzel a tavaszi reménykedéssel ejtek szót az elmúlt hónap történéseirõl, közös dolgainkról. Néhány apró, közérzetünket javító változást önök is észlelhettek környezetünkben. Kicseréltük a könyvtár ablakait, apróbb munka van még hátra ezzel kapcsolatban. Folytatódott a tuják beültetése a pékség és a Balaton étterem között, amelyet a Falugondnokság dolgozói végeztek el, ugyanúgy, mint közparkjaink takarítását, a virágágyások elõkészítését és a Béri Balogh Ádám tér járdalapokkal történõ szegélyezését a Bajcsy utca felõl. Néhány utcában már elvégeztük a legveszélyesebb kátyúk megszûntetését, murvázással vagy hideg aszfalttal történõ kiegyenlítését. Április 15-i határidõvel pályázatokat adunk be útépítésre a Pusztaszeri, a Fácános köz, valamint a Kodolányi utcákat illetõen, amelynek összköltségvetése 31 millió forint, önrésze 9 millió forint. A TEUT pályázat keretében szeretnénk felújítani a Benczúr, Petõfi, Zrínyi és Katona utcákat mintegy 21 milliós beruházással, 9 millió forintos önrészszel. Az érintett utcák lakóinak némi anyagi hozzájárulására is számítunk. A Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak cseréjére a CÉDE pályázat keretein belül kerülhet sor, amely 7,4 millió forintba kerül, 4 millió forint önrésszel. Rövidesen sor kerülhet az akarattyai Közösségi Házban akadálymentesített illemhely kialakítására. Hamarosan folytatódik az akarattyai óvoda udvarának rendezése, játékokkal való felszerelése. A Bagolyvár tulajdonosaival tárgyalásokat folytattunk, melynek eredményeképpen elkezdõdött az utcafront felõli kerítés javítása, amely majd májusban kap végleges formát. A volt Nevelõotthon építésével kapcsolatban szintén ígéretet kaptunk az állagmegóvás és esztétikai munkák elvégzésére. A strandok felkészítése folyamatosan történik a szezonra. A MÁV Zrt-vel történt egyeztetés alapján ígéretet kaptunk, hogy a szezonkezdetre felszerelik a fénysorompót a Vak Bottyán utca és a strand közötti átjáróban. Tiltakoztunk és megpróbálunk ezután is minden lehetséges fórumon tiltakozni az Akarattya Kenese Fûzfõ közötti vasútvonal megszûntetése ellen, hiszen mind a turistaforgalom, mind a vonatos munkába-, iskolába járás is megsínylené. Ami most a tervek között szerepel, vagyis a Hajmáskér Balatonfûzfõ közötti vasútvonal megépítése, illetve a buszos forgalom kiváltása sokkal többe kerülne, mint a jelenlegi vasútszakasz felújítása, a löszfal közös erõvel történõ megerõsítése. Reméljük, az ésszerûnek látszó megoldás kerül elõtérbe. A létesítendõ golfpálya terveit a tervtanács pozitívan bírálta el, a tervezõket (Drobni Máriát és társait) egyöntetû tervtanácsi dicséretben részesítették, amely ritkaságnak számít. Ez a tény is megerõsíti reményeinket, hogy a beruházás rövid idõn belül elkészülhet. A Bercsényi strand felújításával kapcsolatban létrehoztunk egy projekt -elõkészítõ csoportot, az ötletek nyomán kiírható lesz majd a tanulmányterv. A Mór és Tsa-val megkötött hóeltakarítási szerzõdésünket kétoldalúan módosítjuk, melynek eredményeképpen 2,2 millió forinttal kevesebb összeget kell kifizetnünk. Március 31-én a Turisztikai Egyesület sikeres falutakarítást szervezett, ezúton is köszönöm a résztvevõ felnõtteknek, gyerekeknek a közös munkát. A Falugondnokság segítségével hamarosan elkészül és kihelyezésre kerül jó néhány új köztéri szemétgyûjtõ, s talán ez is hozzájárulhat a tisztább falukép kialakításához. Végül örömmel tudatom Önökkel, hogy a szigorú takarékossági intézkedések eredményeképpen hitelállományunk jelentõsen csökkent. A január elsejei 120 milliós hitelállomány mára már 60 millióra csökkent. Köszönet mindenkinek, aki megértette és elfogadta törekvéseinket, s természetesen azoknak, akik az intézkedéseket megtették, levezényelték, az intézményvezetõknek, és a hivatal dolgozóinak, akik igen gyors ütemben és az intenzív létszámcsökkentés okozta nehézségekkel együtt példásan hajtották végre a feladatokat. Így megvan a remény arra, hogy beruházásainkhoz gyûjtögetni tudjuk az önrészt. Tavaszodunk, tehát reménykedjünk! Sörédi Györgyné polgármester Gazdasági lehetõségek, aktuális történések Az önkormányzat költségvetésére továbbra is az a jellemzõ, hogy meg kell fogni minden fillért. Az elmúlt hetekben a hajmáskéri lakások közül kettõt sikerült értékesíteni, az így befolyt összeget természetesen pályázati önrészre fordítjuk, ez a testület álláspontja. Elsõsorban az útpályázatokat részesítjük elõnyben. Akarattyán három utca (Kodolányi, Pusztaszeri, Fácános út), Kenesén pedig a Zrínyi, Petõfi és Benczúr, Katona József utca szilárd burkolatú fedésére, a csapadékvíz elvezetésére adunk be pályázatot. Úgy gondolom, a Falugondnokság új vezetõjének kinevezése jó választás volt, hiszen az elmúlt idõszakban rengeteg munkát elvégeztek a szûkös keret ellenére. A régi és az új munkaerõkkel egyaránt jó ütemben tudják megvalósítani a rájuk szabott feladatokat, így a Vak Bottyán strand kerítésének megépítését, az akarattyai Bercsényi strand nõi wc-jének burkolását, a Bajcsy utcai járda kialakítását. Elkezdték a virágosítást, ésszerû módon örökzöldekkel kiváltva néhány helyen az egynyári virágokat. A Falugondnokság költségvetése az elmúlt három év alatt harmadára csökkent, mégis a tevékenység eredményesen folytatódik. Továbbra is elsõdleges cél a falukép javítása. Bevételnövelõ munkákat is vállalnak, pl. fûnyírást. (Ezzel kapcsolatban információ kapható a Falugondnokság telefonszámán: ). Megelégedésünkre azt tapasztaljuk, hogy a Falugondnokság vezetõje helyesen jár el a szerzõdések megkötésekor, a legmegfelelõbbet választja ki. A jó szerzõdésekkel milliós nagyságrendek spórolhatók. Gondolok itt a kullancsirtásra, a gesztenyefák permetezésére, az érintésvédelmi munkákra, stb Szükséges lenne egy nagyobb teherautó vásárlása, mellyel a szemétbegyûjtést, illetve - szállítást meg lehetne oldani. Jobban oda kellene figyelni a szemetelõkre, mert pl. a március 15-i hosszú hétvége után a rendrakás Ft-ba került. A tavalyi évben közel 20 milliót fizettünk ki a bérelt autóra, mellyel ezt a munkát elvégeztettük. Ha ezt évente csak az útjaink rendbe tételére költenénk, már jobban állnánk. A képviselõ-testület az elmúlt havi ülésén elfogadta a négy évre szóló gazdasági programot. Nagyon sok a feladat ben a költségvetés mínuszos állása miatt csak kisebb megvalósítások tervezhetõk, azonban ban talán már látszódni fog a falun a takarékoskodás eredménye. Remélem, hogy jövõre a Bercsényi strand felújítása is elkezdõdhet. Mindkét településrészen folyamatban van két nagy szabású vállalkozói beruházás, melyek munkahelyeket fognak teremteni, jelentõs adóbevételt eredményeznek, és kedvezõbb képet mutatnak. Akarattyán az SCD csoport mahagóni kikötõjéhez, Kenesén pedig a golfpályához fûzhetünk ilyen reményeket. Már idén õsszel, illetve legkésõbb tavasszal kezdõdnek a munkálatok. Több tízmilliárdos beruházások ezek, igyekszünk ésszerû lehetõségek között az önkormányzat részérõl segítõ kezeket nyújtani a vállalkozóknak. Meglehetõsen sok szót ejtünk a takarékosságról, de mindig optimistán gondolunk a jövõre, hiszünk abban, hogy a település tud fejlõdni, tudunk elõrejutni a nehéz körülmények között is. Biztos vagyok abban, hogy a megfontolt döntéseknek meg lesz az eredménye. Most tapasztalom igazán, képviselõként, mekkora súlya van döntéseinknek. Ezért minden testületi ülés elõtt képviselõtársaim többségével átrágjuk a problémás kérdéseket, tájékozódunk, így merünk tiszta lelkiismerettel döntést hozni. Biztos vagyok abban, hogy a megfontolt döntéseknek meg lesz az eredménye. Vatics Erzsébet részönkormányzat vezetõ

3 3 Önkormányzati tükör Az alábbiakban összegyûjtöttük, hogy április 1-jétõl mely egészségügyi szakmacsoportok mely kórházakban látják el kötelezõen a balatonkenesei, illetve balatonakarattyai lakosokat. Amit az ellátási kötelezettségrõl és a beutalásról tudni kell: A területi ellátási kötelezettséggel rendelkezõ kórháznak kötelezõ ellátni azt a beteget, aki az adott területen lakik, és beutalóval érkezik. Akinek más kórházba szól a beutalója, akkor az a kórház csak akkor láthatja el, ha ezzel a területéhez tartozó betegek ellátását nem veszélyezteti. Ha beutaló nélkül vagy más helyre szóló beutalóval keres fel valaki egy kórházat, akkor neki az ellátása költségének 30 százalékát, legfeljebb forintot kell fizetnie. Sürgõsségi ellátást az ország bármely kórházában mindenki többlettérítés nélkül kap. Megjegyzés: A lista tájékoztató jellegû, hiszen az ellátási területek az Egészségügyi Miniszter Határozatában foglaltaknak megfelelõen a fenntartók egymás közötti megállapodásai szerint, illetve a mûködési engedélyezési szerzõdéskötési eljárásban még módosulhatnak. A listában szereplõ szakterületek közül a csillaggal jelöltek esetében a megjelölt szolgáltató kizárólag a speciális vizsgálatokat, illetve beavatkozásokat igénylõ, bonyolultabb, illetve súlyosabb esetek ellátására került kijelölésre. Ezen szakmákban az általános ellátásokat (pl.: mandulamûtét, gyermekek sérvmûtéte, stb.) a betegek továbbra is a területileg illetékes alapkórházban vagy a közeli súlyponti kórházban vehetik igénybe. Intenzív ellátás tekintetében a kórház ellátási területe kiterjed mindarra a területre, ahonnan a kórház köteles beteget fogadni. Ez a listában két csillaggal jelölve. Nagy György Település név Szakma csoport Fekvõbeteg intézmény BALATONKENESE Belgyógyászat 8200 Veszprém, Csolnoki F. M. Kh. Ri. BALATONKENESE Sebészet 8200 Veszprém, Csolnoki F. M. Kh. Ri. BALATONKENESE Traumatológia 8200 Veszprém, Csolnoki F. M. Kh. Ri. BALATONKENESE Szülészet-nõgyógyászat 8200 Veszprém, Csolnoki F. M. Kh. Ri. BALATONKENESE Csecsemõ- és gyermekgyógyászat 8200 Veszprém, Csolnoki F. M. Kh. Ri. BALATONKENESE Fül- orr- gégegyógyászat 8200 Veszprém, Csolnoki F. M. Kh. Ri. BALATONKENESE Szemészet 8200 Veszprém, Csolnoki F. M. Kh. Ri. BALATONKENESE Bõr- és nemibeteggyógyászat 8200 Veszprém, Csolnoki F. M. Kh. Ri. BALATONKENESE Neurológia 8200 Veszprém, Csolnoki F. M. Kh. Ri. BALATONKENESE Ortopédia 8200 Veszprém, Csolnoki F. M. Kh. Ri. BALATONKENESE Urológia 8200 Veszprém, Csolnoki F. M. Kh. Ri. BALATONKENESE Onkológia 8200 Veszprém, Csolnoki F. M. Kh. Ri. BALATONKENESE Fogászat és szájsebészet 8200 Veszprém, Csolnoki F. M. Kh. Ri. BALATONKENESE Reumatológia 8200 Veszprém, Csolnoki F. M. Kh. Ri. BALATONKENESE Aneszteziológiai és intenzív betegellátás 8200 Veszprém, Csolnoki F. M. Kh. Ri. BALATONKENESE Infektológia 8400 Ajka, Magyar Imre Kórház BALATONKENESE Pszichiátria 8200 Veszprém, Csolnoki F. M. Kh. Ri. BALATONKENESE Tüdõgyógyászat 8582 Farkasgyepû, M. Tüdõgyógyint. BALATONKENESE Sugártherápia, onkoradiológia* 1122 ONKI BALATONKENESE Angiológia, phlebológia, lymphológia* 9700 Szombathely, Markusovszky M. Kh BALATONKENESE Haematológia* 8200 Veszprém, Csolnoki F. M. Kh. Ri. BALATONKENESE Allergiológia és klinikai immunológia* 9700 Szombathely, Markusovszky M. Kh BALATONKENESE Endokrinológia, anyagcsere és diabetika* 9024 Gyõr, Petz A. Megyei Oktató Kh. BALATONKENESE Gasztroenterológia 8200 Veszprém, Csolnoki F. M. Kh. Ri. BALATONKENESE Tüdõ- és mellkassebészet 9700 Szombathely, Markusovszky M. Kh BALATONKENESE Érsebészet* 8200 Veszprém, Csolnoki F. M. Kh. Ri. BALATONKENESE Idegsebészet 8000 Székesfehérvár, Szt. György M. Kh. BALATONKENESE Stroke* 8200 Veszprém, Csolnoki F. M. Kh. Ri. BALATONKENESE PIC 8200 Veszprém, Csolnoki F. M. Kh. Ri. BALATONKENESE Nephrológia 8200 Veszprém, Csolnoki F. M. Kh. Ri. BALATONKENESE Szívsebészet* 8900 Zalaegerszeg, M-i jogú Kórház BALATONKENESE Kardiológia 8200 Veszprém, Csolnoki F. M. Kh. Ri. BALATONKENESE Gyermek- és ifjúsági pszichiátria* 1021 Vadaskert Alapítvány BALATONKENESE Alkohológia* 8200 Veszprém, Csolnoki F. M. Kh. Ri. BALATONKENESE Drogellátás* 8200 Veszprém, Csolnoki F. M. Kh. Ri. BALATONKENESE Addiktológia* 8200 Veszprém, Csolnoki F. M. Kh. Ri. BALATONKENESE Sürgõsségi betegellátás, oxyológia 8200 Veszprém, Csolnoki F. M. Kh. Ri. BALATONKENESE Gyermeksebészet* 8000 Székesfehérvár, Szt. György M. Kh. BALATONKENESE Plasztikai (égési) sebészet* 9024 Gyõr, Petz A. Megyei Oktató Kh. BALATONKENESE AIDS diagnosztika és therápia* 1097 Szent László Kórház, Bp. BALATONKENESE Kézsebészet* 9024 Gyõr, Petz A. Megyei Oktató Kh. BALATONKENESE G06 Csecsemõ- és gyermek fül-orr-gégészet* 9024 Gyõr, Petz A. Megyei Oktató Kh. BALATONKENESE G07 Gyermekszemészet* 1085 Semmelweis Egyetem BALATONKENESE G09 Gyermekneurológia* 1085 Semmelweis Egyetem BALATONKENESE G19 Gyemek-tüdõgyógyászat* 1085 Semmelweis Egyetem BALATONKENESE G31 Gyermek-gasztroenterológia* 1085 Semmelweis Egyetem BALATONKENESE G40 Csecsemõ- és gyermekkardiológia* 1085 Semmelweis Egyetem BALATONKENESE Krónikus ellátás 1025 Palotahosp KFT., Várpalota BALATONKENESE Rehabilitáció 8200 Veszprém, Csolnoki F. M. Kh. Ri. BALATONKENESE Ápolás 1025 Palotahosp KFT., Várpalota

4 4 Rendõrségi hírek Tisztelt Olvasók! Mint érezhettük, az elmúlt hónapokban az elõzõ években megszokottakhoz képest jóval kellemesebb, melegebb idõjárás volt, melynek eredményeképpen már a februári, márciusi hónapokban elõkerültek a nagy teljesítményû motorkerékpárok. Az elmúlt hétvégén mindennek köszönhetõen a Balatonalmádi Rendõrkapitányság területén szörnyû motoros tragédia történt, melyben három fiatal személy veszítette életét. A baleset során a két motorkerékpáron közlekedõ fiatalok ütköztek frontálisan egy személygépkocsival. A felelõsség kérdésében szakértõk kerültek kirendelésre, így jelenleg nem állapítható meg, hogy a motorosok vagy a gépkocsivezetõ hibázott-e. A Balatonkenese Rendõrõrs teljes személyi állománya nevében kérem önöket, hogy amennyiben motorkerékpárra ülnek, abban az esetben sokkal-sokkal körültekintõbben és óvatosabban közlekedjenek a megszokottnál. Gondolom, ezen sorokat olvasva sokan megdöbbennek a tekintetben, hogy milyen pillanatok alatt megtörténhet a baj, amely már visszafordíthatatlan eredményeket okozhat. Az elmúlt másfél hónapban településünkön bûnügyi vonatkozásban kiemelt bûncselekmény nem jutott tudomásunkra. Több alkalommal kaptunk bejelentést, feljelentést színesfémlopásokról, melynek megelõzése érdekében fokozott szolgálatot szerveztünk az érintett településrészekre. A szolgálat ellátása meghozta az eredményt, ugyanis elfogtunk egy olyan helyi illetõségû személyt, aki több mint tíz alkalommal mászott be nyaralók udvarára, és tulajdonította el az ott található alumínium és réz ereszcsatornákat. Nevezettel szemben az eljárást a Balatonalmádi Rendõrkapitánysága Bûnügyi Osztálya fojtatja. A kellemes idõjárás miatt egyre nagyobb számban jelennek meg a hétvégéken a nyaralóingatlan-tulajdonosok. Sajnos mindennek kellemetlen hozadékaként elõkerülnek a szeszesitalok, melynek hatására többen elvesztik a kontrollt, és közterületeken, illetve a nyaralók udvarán hangoskodva másokat megbotránkoztatva viselkednek. Természetesen minden alkalommal, amikor ilyen jellegû bejelentés érkezik a Rendõrõrsre, a megfelelõ intézkedéseket megtesszük a hangoskodó személyekkel szemben. A tavalyi évben sikerült az általában ittasságból eredõ garázda cselekményeket visszaszorítanunk, mely eredménynek megõrzése az idei évben is célunk, ezért mindent megteszünk a hasonló bûncselekmények visszaszorítása érdekében. Örömmel értesíthetem a település lakosságát, hogy március hónap végén megkezdtük a Rendõrõrs irodáinak, nyílászáróinak felújítását, melynek során új járólapot teszünk le, új festést, zománcozást kapnak a falfelületek, a nyílászárók, illetve tervben van a bejárat feletti elõtetõ cseréje is, továbbá az udvar rendbetétele. Mindehhez az anyagi forrásokat a Nagyközségi Alapítványon keresztül tudtuk biztosítani. A szakipari munkákat a burkoláson kívül mindenesetben a Rendõrõrs személyi állománya végzi el, mintegy példaként állva a község lakói elé. Kérem önöket, hogy amenynyiben bármiben tudják támogatni a fenti cél érdekében tevékenységünket, azt irányunkba jelezni szíveskedjenek. Segítségüket elõre is köszönöm. Angyal Gábor r.fhdgy. õrsparancsnok Hirdetmény Értesítjük a tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy az illegális szemétlerakások megszüntetése érdekében a községi hulladéktömörítõbe szállítsák/ szállíttassák el a keletkezett szilárd hulladékot. Köztisztasági szabálysértés: (az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet 7.. (2.) bek. szerint: Aki a települési szilárd vagy folyékony hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, illetõleg nem a kijelölt lerakóhelyen rak le, vagy helyez el Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható. Amennyiben nem tartják be a fent nevezett rendeletet a közterület-felügyelõ helyszíni birságot szab ki, vagy szabálysértési eljárást kezdeményez. Megértésükben és együttmûködésükben bízva: Tisztelettel: Polgármesteri Hivatal Értesítjük a T. Ingatlantulajdonosokat, hogy Balatonkenese belterületén kedden, üdülõterületén, illetve a 71.sz út mellett, a szabadság telepen, a vasút és a Balaton közötti területen továbbra is vasárnap, Balatonakarattya egész területén vasárnap van szemétszállítás. Polgármesteri Hivatal Tájékoztatás Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy legközelebbi fogadóórámat május 7- én 17 órakor tartom Balatonkenesén a Faluházban. Elérhetõségem: Varga Ákos képviselõ Képviselõi fogadóórák Minden hónap elsõ hétfõjén a Faluházban, 17 és 18 óra között, minden hónap második hétfõjén pedig az akarattyai könyvtárban 17 és 18 óra között! A képviselõk várják a lakossági kérdéseket, véleményeket! Anyakönyvi hírek Születtek: Nagy Hanka március 5. Kovács Zoltán Károly március 16. Széles Kíra március 18. Farkas Emma Liza április 4. Házasságot kötöttek: Kerekes-Bór Ferenc Rieger Beáta Hajnalka március 10. Elhaláloztak: Kerekes Gézáné március 15. Magyar József március 30. Torda Tiborné március 30. Babolcsai Józsefné 2007.április 8. Kerékpártúra A Nagycsaládosok Csoportja ismét kerékpártúrát szervez Káptalanfüredre, a Köcsi-tóhoz április 28-án. Gyülekezés a Faluház elõtt órakor. A tónál különféle ügyességi versenyek, valamint szalonnasütési lehetõség várja a résztvevõket. Mindenkit szerettel várnak a nagycsaládosok.

5 5 A Kossuth-díjas Bangó Margit is fellép Kenesén Hangok hullámain zenei fesztivál Immáron negyedszer várja zenei fesztivállal a településen élõket és az itt nyaralókat tóparti konferencia központjában a tavasz óta új nevet viselõ Telekom Hotel Balatonkenese. A Magyar Telekom támogatásával megvalósuló júniusi-augusztusi koncertsorozatról Nyaka Lajossal, a hotel vezetõjével beszélgettünk. Miért tartották idén is fontosnak, hogy ismét zenei fesztivált rendezzenek Kenesén? A Hangok hullámain zenei fesztivál az elmúlt három évben közel 3000 kenesei lakost és nyaralót szórakoztatott. Ez azt bizonyítja számunkra, igenis szükség van arra, hogy a közönség igényes és élõ zenét hallgathasson elfogadható, a fõvárosi jegyek csupán egyharmadát kitevõ jegyárak mellett a Balaton-parton. Idén is szerettünk volna a településen élõknek külön kedveskedni. Kilépve a Telekom Hotel Balatonkenese konferencia központjából a Kapunyitó záró rendezvényén ingyenes koncertet ad támogatásunkkal a fiatal muzsikusokból álló Chameleon Big Band. Az együttes egyedülálló formáció az országban, mivel két szaxofon, két harsona, négy trombita és ritmusszekció játszik egyszerre a zenekarban. Feledhetetlenné teszi koncertjeiket a dinamikus, szórakoztató show-elemekkel tarkított elõadásmód. Ezt élvezheti majd a közönség a kenesei Széchenyi parkban, ahol fergeteges elõadásukban Glenn Miller népszerû melódiái csendülnek fel. Kik lépnek fel a fesztiválon még? Idén is törekedtünk a magyar zenei élet minél szélesebb körû megmutatására. Így lesz jazz, cigánymuzsika, elektronikus és hagyományos popzene egyaránt. Június 30-án lép fel zenekarával a Hot Jazz Band, amely napjainkra Magyarország egyik legsikeresebb professzionális zenekarává vált. Ez az elsõ magyar jazz-zenekar 1945 óta, amely a két háború közti népszerû magyar dallamokat, jazzmelódiákat tûzte repertoárjára. A 20-as, 30-as, 40-es évek, a korai jazz, a swing és a dixieland kel életre tolmácsolásukban. A Hot Jazz Band nagyfokú stílushûségre törekszik, mely a sármos énekmodorban szintén érzékelhetõ. A várhatóan szenzációs hangulatú koncerten a zenekar vendége lesz Bolba Éva énekesnõ. Igazi zenei csemegének kínálkozik Bangó Margit és zenekarának koncertje. A roma folklór királynõje mielõtt önálló karrierbe kezdett, tizennégy évig a Száztagú Cigányzenekar szólistájaként szerepelt ben a köztársasági elnök a Száztagú Cigányzenekarral együtt Magyar Örökségdíjjal tüntette ki. Szakmai munkáját késõbb a Magyar Köztársaság Érdemrendje kitüntetéssel és Kossuth-díjjal is elismerték. Július 7-én lép fel zenekarával a Telekom Hotel Balatonkenese konferencia központjában. A Unique együttes Csillagtenger címû slágere 2002 óta az egyik leggyakrabban játszott felvétel a rádiókban. A népszerûséghez jócskán hozzájárul a csapat frontembere, Völgyesi Gabi, aki lebilincselõ, szuggesztív egyéniségével tagadhatatlanul a mai magyar popélet egyik legizgalmasabb jelensége. Augusztus 4-i koncertjükön Másvilág címmel megjelent új nagylemezüket mutatják be. A Megasztárból ismert Varga Feri, 2006 férfihangja és Balássy Betty ad közös koncertet augusztus 18-án, a zenei fesztivál zárórendezvényén. Természetesen elhangzik majd az Egy bolond százat csinál címû film fõcímdala, amellyel elnyerték a Mahasz Fonogram díját Az év dala kategóriában. Élõ koncertjükön a tavasszal megjelent Ébredni valakiért címû nagylemezüket mutatják be. Mennyibe kerül a jegy? Hol lehet jegyet váltani? A koncertek este 8-tól kezdõdnek.a jegyek egységesen 2000 forintba kerülnek. Jegyet most is a Tourinform-irodában, valamint az elõadás elõtt a helyszínen is lehet váltani, de fogadunk rendelést telefonon is a (30) as számon. Sõt gyermekeikkel együtt nyaraló felnõtteknek idén is segítséget nyújtunk azzal, hogy térítésmentesen vállaljuk a gyermekek felügyeletét az estek ideje alatt. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

6 6 Játszótér rongálás Kedves gyerekek! Szomorúan tapasztaltuk, hogy a nemrégiben felújított lakótelepi játszóteret durva kezek rongálták meg. Az esõbeálló tetejét valaki megbontotta, az asztalkát megégette, a padokat felborogatta és táncparkettnek használta. Az ügyességi játékokon vandál módjára viselkedett, s ezzel majdnem tönkretette. A szépen festett korlátokba éles tárgygyal firkákat vésett. A téren rendszeresen dohányzik és szemetel. Sajnáljuk, hogy a sok munkát és pénzt, amit a tér szebbé és használhatóbbá tételére fordítottunk, továbbá a még több örömöt, amit a gyerekeknek szereztünk, valaki ennyire nem becsüli meg! Ezzel nem csak a felnõtteket, de bizony saját kortársait is megbántja! Tönkreteszi a lakótelep egyetlen olyan helyét, melyet a gyerekek széles rétege biztonsággal használhat. Arra kérünk benneteket és mindenkit akinek fontos, hogy milyen körülmények között és miként élünk, hogy vigyázzatok a térre, és jelezzétek a felnõtteknek (a tér körül élõknek, szüleiteknek, polgárõröknek vagy a polgármesteri hivatal munkatársainak), ha rombolást, oda nem illõ viselkedést tapasztaltok, vagy megrongálódott eszközt fedeztek fel! További jókedvû játékot kívánunk Nektek! Balatonkenese Nagyközségért Közalapítvány Kiállítások Vándorplakát-kiállítás a Római szerzõdés 50. évfordulója alkalmából. Megtekinthetõ április 21-ig a kenesei könyvtárban. Gál István mûvésztanár kiállítása megtekinthetõ a Pannon Egyetem B épületének aulájában. Farkasné Takács Zsuzsanna amatõr festõ kiállítása megtekinthetõ a Faluházban. Ifj. Pintér Sándorné amatõr festõ kiállítása megtekinthetõ az akarattyai könyvtárban. Alapítványi hírek A Balatonkenese Nagyközségért Közalapítvány kuratóriumának március 30-i ülésén a kuratórium határozott a helyi tehetséges fiatalok számára nyújtandó támogatások elnyerésének módjáról, melyrõl ezúton adunk tájékoztatást. Támogatást kérhet minden olyan tehetséges, helyi lakosú vagy kötõdésû fiatal, aki képzõ-, zene-, tánc-, elõadó- vagy egyéb mûvészeti, továbbá sport, illetve tanulás (kutatás, nyelvi vagy egyéb képességek) területén kimagasló eredményeket ért el, de tehetségének további fejlõdése anyagi korlátok miatt akadályozott. A támogatás iránti kérelmet írásban kérjük benyújtani, amely tartalmazzon egy rövid bemutatkozást, az eddigi eredmények feltüntetését, a további tervek néhány mondatban történõ felvázolását, az esetlegesen elnyert támogatás felhasználási céljának megjelölését (utazás, eszközbeszerzés, stb), továbbá szerepeljen benne az elnyerni kívánt összeg. A kérelmek beérkezési határideje: május 15. kedd, 16 óra. Címünk: Balatonkenese Nagyközségért Közalapítvány Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. A támogatás odaítélésérõl a Közalapítvány 9 tagú kuratóriuma május végi ülésén dönt. Minden kérelmezõt döntésünkrõl írásban értesítünk. Sok sikert kívánunk! Országos versenyen szerepeltünk Közalapítványunk októberben már kiírta egyszer ezt a lehetõséget településünk tehetséges fiataljai számára, s akkor hat kérelem érkezett hozzánk. November hónapban mindegyikõjüket támogatni tudtuk, összesen közel hatszázezer forintot osztottunk szét. Reméljük, hogy ezzel a segítséggel mindnyájuknak örömöt szereztünk! Bízunk benne, hogy ösztönzést kaptak tõlünk arra, hogy álmaikat valóra váltsák, és kívánjuk, hogy minden további akadály legyõzéséhez legyen elegendõ erejük, szorgalmuk és kitartásuk! Közalapítványunk tevékenységérõl, aktuális rendezvényeinkrõl, céljainkról bõvebb információt találhatnak honlapunkon a címen. Kérjük Önöket, hogy jövedelemadójuk 1%-val támogassák a Balatonkenese Nagyközségért Közalapítványt, melynek adószáma: Amennyiben készpénzadománnyal kívánják támogatni Közalapítványunkat, úgy azt megtehetik a Balatonkenese Nagyközségért Közalapítvány számlaszámán vagy az alapítvány csekkjén is befizethetik, melyet megtalálnak a Polgármesteri Hivatalban, a Faluházban és a könyvtárban. A Balatonkenese Nagyközségért Közalapítvány Kuratóriuma nevében: Orbán Edit Az Apáczai Kiadó és a Magyar Tehetséggondozó Társaság versenyt hirdetett természettudományos érdeklõdésû diákok számára valamennyi általános iskolában. Az házi fordulót Balatonkenesén Sándor Szilárd, Sipos Nikolett és Hombolygó Ákos nyerték, így õk képviselhették iskolánkat regionális szinten. A veszprémi Kossuth iskolában lezajló területi versenyen komplex feladatsorokat oldottak meg, biológia- földrajz- fizikakémia- és technika tudásuk felhasználásával, fõ téma: a napenergia hasznosítása volt. Nagy örömünkre bejutottunk a megyei döntõbe, ami március 1-jén került megrendezésre a Megyei Pedagógiai Intézetben. A gyerekeknek itt is sokoldalú ismeretekre volt szükségük, mivel egyre nehezebb feladatokat kellett megoldaniuk, a csillagoktól a fotoszintézisig, az ökoházaktól a háztartási vegyszerekig minden szóba, illetve írásba került. Másnap reggel tudtuk meg a jó hírt: elsõk lettünk, mi képviselhetjük Veszprém megyét az országos döntõn! Most következett a feladat java: saját tervezésû és kivitelezésû közlekedéssel kapcsolatos társasjátékot kellett készítenünk, csupán egy hét leforgása alatt! A játék elkészült, a Közlekedj okosan! nevet kapta, de sajnos kipróbálni már nem maradt idõnk Március 30-án nagy izgalommal készülõdtünk a pesti döntõre, amely elméleti és gyakorlati részbõl állt. A 250 kérdésbõl álló feladatsor megoldása után egy élethû, mûködõ vasúti átjáró modellt kellett készíteni, amit a verseny után haza is hozhattunk. Az értékelés ideje alatt rövid buszos városnézésen vettünk részt, majd a Csodák Palotájában töltöttünk el egy kis idõt, kipróbáltuk a technika új vívmányait. Az induló 27 csapatból 12. helyezést értünk el, ami országos megmérettetésen szép eredménynek számít. Gratulálunk diákjainknak a szorgalmas készülésért és a kiváló eredményért! Köszönettel tartozunk a segítõkész kollégáknak, akiktõl néha egy bátorító szó is jólesett és Sörédi Györgyné polgármester asszonynak az utazásunk biztosításáért. Pusztayné Nemes Beáta

7 7 Rózsálló hajnalfény ragyog! Mirõl is szól a húsvét? Azok számára, akik egy kicsit is értik az ünnep misztériumának lényegét, megdöbbentõ és elszomorító élményben van részük, amikor szembesülnek a közgondolkodás húsvéti gyakorlatával, mert szinte mindent eredeti önmagából kifordulva látnak. Ez az ünnep ugyanis nem az öncélú böjt utáni tobzódó húsevésrõl és lakmározásról szól, mint ahogy azt a neve sejteti, még csak nem is a nyusziról meg a piros tojásról vagy az értelmét vesztett népszokásokról, nem is beszélve a locsolkodás pénzvadászó akcióiról. Persze, aki az ünnep lényegét érti, az tudja, hogy a böjt nem öncélú aszkézis, hanem a bocsánatkérés és a lelki megújulás eszköze, s ha ez sikerrel jár, a feloldozás következik, és az Úr asztalának is vendége lehet az ember. Ezt követi az otthoni, fehér asztal melletti családi ünneplés, amely ha méltó eleganciával történik, valódi öröm forrása lehet. A tojás, melynek héját belülrõl feltöri a kiscsibe, a feltámadás õsi szimbólumként köszön vissza, s a másnapi locsolkodás kedves játéka pedig a keresztség életadó, frissen tartó szent vizére emlékeztet bennünket. Vagyis a szokásokat értõ és értékelõ gyakorlat testi-lelki javunkat szolgálja, de a vele ellenkezõ bárgyúság sajnos lassan tönkretesz és kiüresít mindent. De hát mi is az ünnep valódi, eredeti és örök mondanivalója, tartalma és nekünk is szóló ajándéka? Ezt keresve idézzük címünkben a csodálatosan szép húsvéti himnusz elsõ sorát: Rózsálló hajnalfény ragyog! s míg az egymásba kapaszkodó szavak szépségén el-elmélázunk, emlékeinkbõl felidézõdnek régmúlt tavaszi elsõ holdtölte utáni elsõ vasárnapok sejtelemes szépségû hajnalai, amikor a kristálytiszta levegõég áhítatos alázattal fogadta a távolból érkezõ fényes tekintetû királyt, aki elûzi az éj értelmetlen zsarnoki árnyát, s mindent bearanyoz fényes ragyogásával, hogy ezentúl csak az igazság, szépség, jóság és szentség töltse be az egész földet. Talán mondanom sem kell, hogy a természet eme tüneményes jelensége csupán szimbólum. A szimbólumnak viszont az a természete, hogy túlmutat önmagán, jelez valami még nagyobb, esetleg minõségileg vagy létrendileg mást. A húsvéti himnusz sem a természet dicséretérõl szól, hanem szinte felülmúlhatatlan líraisággal Annak érkezését jelzi, aki minden szépséget, igazságot és jóságot felülmúlóan az élet teljességével érkezik. Amit mi húsvétnak nevezünk, annak eredeti neve: átmenet. Értsd alatta: felszabadulás; mert átmenet a kihalásra ítélt egyiptomi szolgaságból az ígéret földjének szabadságába. Átmenet a sötétségbõl a világosságra. Értsd a sötétségen a kilátástalanságot, a tudatlanságot, a tanácstalanságot, a személyes bûnt, a haragot, a gyûlölködést és végül a halált. Mindezt feloldja a sötétségre fény derül jelensége. Személyes szellemi világunkban ez azt jelenti, hogy valaki az igazság erejével segítségünkre siet, és általa felragyog bennünk, vagyis a lelkünk mélyén az értelem fénye, amely azután már egészen a sajátunk, és belülrõl világít meg mindent. Pontos ítéletet mond minden értelmetlen sötét butaság, személyes pusztító erõ, harag, gyûlölet, röviden a tévelygés és a bûn felett. Csakhogy az átmenet, amit ünneplünk, nem egy egyszerû folyamat. Ha már megszokta az ember a sötét zavaros létmódot, akkor meglehet, hogy fél a fénytõl, esetleg nem ismeri fel a dolgok valódi veszélyét. Vagyis a sötét szolgaság házából hosszú út vezet a teljesen megtisztult boldog életig. Sokan elhullnak az úton, mások feladják, s vannak, akik célba érnek. Ezt az igazságot példázza Izrael családja, minden egyes ember élete a miénk is, de az egész emberiségé is. Hogy azonban végképp ne bizonytalankodjunk el, a megtestesült Ige, Jézus Krisztus, emberi létbe sûrítve köztünk elénk élte a teljes emberi életet: a magzati élettõl az ember életútjának minden mozzanatát. Bemutatta, hogy minden körülmények között a bizalom (azaz a hit) és az értelem fénye az élet kikezdhetetlen tisztaságát és épségét biztosítja az ember számára, amit még a testi halál sem tehet tönkre. Jézus húsvétja, vagyis átmenete, drámai módon három napba sûrûsödik össze: a sötét gonoszság nagypénteki tobzódásától és annak elviselésétõl az elsõ nap hajnali feltámadásáig, azaz az átmenet beteljesedõ megdicsõüléséig. Krisztus, a Fölkent húsvétja óriási segítség mindenki számára. Tükröt tart elénk, amelyben láthatóvá válik az emberre mindannyiunkra váró lehetséges tragédia, de a célbaérkezés kiteljesedett megdicsõült élete is. dr. Balázs Pál Április 22.: A Föld napja zöldbetûs ünnep. Hazánkban elõször 1980-ben került sor a Föld napjának megrendezésére. A természet védelme a fejekben kezdõdik. (H. Werner) Április 24.: Szent György napja. Tavaszi pásztorünnep, e napon hajtják ki az állatokat a legelõre. Dinnye és uborka vetésének napja. Szent György, római tiszt, a keresztény hitért mártírhalált halt. A görög egyházban, mint a gyõzelem védõszentjét ismerik. A legismertebb róla szóló legenda a sárkány legyõzésérõl, a királylány kiszabadításáról szól. Április 25.: Márk napja. Márk a néphagyományban elvész a búzában. Neve napján szokás volt a búzaszentelés határjáró körmenetben a pap megáldotta a zöld vetést. Csízió április 15 május 15. Május 1.: A munka ünnepe. Õsi tavaszünnep, a májusfaállítás napja. A májusfa a természet újjászületésének jelképe. A május fa állításával adta tudtára a legény a falunak, hogy ki az a lány akit kiválasztott. Ez a nap a majálisok napja. Május 4.: Flórián napja. Tûzoltók, kéményseprõk, kovácsok patrónusa. Május 6.: Babevõ János napja. Vethetjük a hüvelyeseket, babot, borsót. Május 10.: Madarak és fák napja. Tegnap a fa duzzadt ága üresen nyúlt a világba, s ma virággal van tele. (Simon István: Tavaszi egyenleg) Május 12., 13., 14.: Pongrác, Szervác, Bonifác. Májusi fagy rettegett szentjei, de közéjük sorolja a néphit Orbánt is. Sûrûn elõfordul, hogy ezek a szentek névnapjukon, leszüretelnek, pusztító fagyot hozva a gabonára, szõlõre, virágzó gyümölcsfára. Sok bort hoz a három ác, ha felhõt egyiken sem látsz. Májusi esõ aranyat ér! Pulai Istvánné

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM HÍRLAP 2 Tisztelt Újságolvasók! Kedves kenesei, akarattyai polgárok! EU Élelmiszerprogram Balatonkenesén Festékes

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava 2011. május 31. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN TRIANON EMLÉKNAPRA Szeretettel meghívjuk Önt és családját 2011. június 4-én,

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 100 éves az Észak-balatoni vasút Az Észak-balatoni vasútvonal 100. éves fennállásának évfordulója alkalmából érkezõ nosztalgia

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

2010. október Balatonkenesei Hírlap 3. A Településrészi Önkormányzat tagjainak száma kültagokkal. együtt 5 fõ:

2010. október Balatonkenesei Hírlap 3. A Településrészi Önkormányzat tagjainak száma kültagokkal. együtt 5 fõ: 2010. október Balatonkenesei Hírlap 3 Tájékoztató az elmúlt idõszak képviselõ-testületi üléseirõl Mint arról már mindenki értesülhetett, október 28. napjára rendkívüli testületi ülés összehívását kezdeményezte

Részletesebben

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava 2014. augusztus szeptember Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szurkoljunk együtt Alexáért! ALAPÍTO

Részletesebben

Tisztelt Újságolvasók!

Tisztelt Újságolvasók! 2010. január Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Újságolvasók! A 2010-es esztendõ kapujában állva megköszönöm, hogy újra bizalmat szavaztak nekem, kívánok mindannyiuknak reményteli, békés, boldog újesztendõt.

Részletesebben

Flóra néni gyémántdiplomája

Flóra néni gyémántdiplomája BADACSONY XVIII. évfolyam 10. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Flóra néni gyémántdiplomája 2008. október Fotó: Holczinger Gyémántdiplomát kapott Holczinger Jánosné, amelyet nevében Stankovics

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

A követ a sírtól elhengerítve találták. az Úr Jézus testét. Történt pedig, hogy amíg ezen tanakodtak egyszerre két férfi állt ott mellettük,

A követ a sírtól elhengerítve találták. az Úr Jézus testét. Történt pedig, hogy amíg ezen tanakodtak egyszerre két férfi állt ott mellettük, Elfogadták a rendőrkapitányi beszámolót A márciusi képviselõ-testületi ülésén a város önkormányzata elõször a lejárt határidejû határozatokról hallgatott meg tájékoztatót szó esett a belterületi belvízrendezési

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette "elfelejtette" viszszaadni!

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette elfelejtette viszszaadni! XIX. évfolyam 4. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Badacsonyörsi kemping, illetve strand ügye - Válasz a nyílt levélre - A Badacsony Újság márciusi számában a BÖÉE vezetõsége

Részletesebben

Elsõ félévünk az akarattyai óvodában. Kis országok, nagy sikerek

Elsõ félévünk az akarattyai óvodában. Kis országok, nagy sikerek 2012. február Balatonkenesei Hírlap 3 Elsõ félévünk az akarattyai óvodában Az óvodás korú gyermekek életében a jól felállított napirend, az ebbe való beletanulás, az e szerinti mindennapi élet adja a biztonságot,

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Babits Mihály: Új esztendő beköszönt

Babits Mihály: Új esztendő beköszönt Babits Mihály: Új esztendő beköszönt 1. Új esztendő beköszön régi könyvben új lap új topán a küszöbön ég küszöbén új nap. Ej haj dús az év minden jót igér, minden napja cél és minden éje kéj. 4. Kelj vasárnap

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Újpesti Napló. Az ügyfél éve? AZ ÚJPESTIEKKEL SZERETNÉNK TÖBBSÉGBEN LENNI A KLUBÉRT MI IS FELELŐSEK VAGYUNK BALLAGÁS 07 CENTENÁRIUM

Újpesti Napló. Az ügyfél éve? AZ ÚJPESTIEKKEL SZERETNÉNK TÖBBSÉGBEN LENNI A KLUBÉRT MI IS FELELŐSEK VAGYUNK BALLAGÁS 07 CENTENÁRIUM Újpest Önkormányzatának INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! Újpesti Napló 2007. május 25., I. évf., 8. szám hivatalos lapja AZ ÚJPESTIEKKEL SZERETNÉNK TÖBBSÉGBEN LENNI Frakcióbemutató sorozatunkban

Részletesebben

Évzáró ballagással. Karitász bál Ti pedig, testvérek, ne unjatok bele a jótettekbe. Szent Pál 2 Tessz. 3,13. 20 éves a Szent Antal Karitász Csoport

Évzáró ballagással. Karitász bál Ti pedig, testvérek, ne unjatok bele a jótettekbe. Szent Pál 2 Tessz. 3,13. 20 éves a Szent Antal Karitász Csoport 2012. június hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja Karitász bál Ti pedig, testvérek, ne unjatok bele a jótettekbe. Szent Pál 2 Tessz. 3,13 20 éves a Szent Antal Karitász

Részletesebben

Balogh Attila böllér szakmai irányításával zajlott az első disznóölés. beruházások bükön

Balogh Attila böllér szakmai irányításával zajlott az első disznóölés. beruházások bükön Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM AJÁNLÓ Disznótoros Torkos csütörtökön Farsang az oviban.................... 2 Rajzpályázat a Víz világnapján....... 3 Tizenkét civil szervezet

Részletesebben

Önállósodási törekvés

Önállósodási törekvés 2012. március Balatonkenesei Hírlap 3 Hóvirágok tündöklése Sok évtized után teljesen világos és egyértelmû, hogy a pápai bencés gimnáziumban Pálfi Lõrinc tanár úr (diáknyelven Torreádor) 10-11 éves, vagyis

Részletesebben

mint a kiegyezés után, utalt köztudat részévé az az emberfeletti Katona Tamás arra, hogy a munka, mellyel a miniszterelnök

mint a kiegyezés után, utalt köztudat részévé az az emberfeletti Katona Tamás arra, hogy a munka, mellyel a miniszterelnök 2007. OKTÓBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Október 6. Ez a miniszterelnök valami csodát mûvelt és az életével fizetett Mint mondotta, ügyének idõközben napvilágra került érte iratcsomójára máig ismeretlen

Részletesebben

Görhönyfesztivál: szeptember 21. Városi ünnepség. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Görhönyfesztivál: szeptember 21. Városi ünnepség. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Városi ünnepség 2013. 09. szám Kistarcsa díszpolgára: post mortem Simándy József. A kitüntetést a művész felesége vette át. Kistarcsa városért: Dr. Laczay

Részletesebben

Évértékelés- 2006. több település együtt nyújt be. Ezért az a legjobb megoldás, ha olyan helyi feladatok. Valentin Károly Gábor A HERNÁDI, ÚJLENGYELI

Évértékelés- 2006. több település együtt nyújt be. Ezért az a legjobb megoldás, ha olyan helyi feladatok. Valentin Károly Gábor A HERNÁDI, ÚJLENGYELI Szép és békés Karácsonyt, eredményekben gazdag, sikeres és boldog új évet kívánunk Hernád és Újlengyel valamennyi polgárának és családjuk minden tagjának bárhol is élnek e hazában vagy a nagyvilágban!

Részletesebben

KISBÉRI ÚJSÁG HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA

KISBÉRI ÚJSÁG HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA KISBÉRI ÚJSÁG XVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA 2009. AUGUSZTUS (Nyárutó, Kisasszony hava) - SZEPTEMBER (Őszelő, Szent Mihály hava) ÁRA: 200.- Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik

Részletesebben

optimista ember vagyok,

optimista ember vagyok, INGYENES VI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Sajószentpéter város közéleti lapja 2013. július-augusztus-szeptember 2013. július-augusztus-szeptember 2 Közélet Optimista ember vagyok Beszélgetés dr. Faragó Péterrel, városunk

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály HALÁSZTELKI Lapunk következő száma augusztusban jelenik meg! hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Önkormányzati képviselőink ciklusértékelését a 6-9. oldalakon

Részletesebben

Hangulat gondolatok. Õsz a Balatonnál

Hangulat gondolatok. Õsz a Balatonnál 2014. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 Heinrich Pál helytörténész gyûjtésébõl minden hónapban egy azonos havi, de évtizedekkel korábban íródott és valamilyen formában lakóhelyünket érintõ újságcikket

Részletesebben

MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN

MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN Ára: 150 Ft 2012. OKTÓBER 31. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN ÁLLATOK VILÁGNAPJA A SZENT ANNA ÓVODÁBAN SÁRKÖZI DÁVID, A SIKERES IFJÚ LOVAS

Részletesebben