JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FEBRUÁR 10-I ÜLÉSÉRŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I ÜLÉSÉRŐL"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FEBRUÁR 10-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete

2 február 10-én megtartott - üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Állandó meghívott: Meghívott: Mátraterenye Községháza tanácskozó terme (Mátraterenye, Kossuth út 178.) Gecse László polgármester, Almádi István, Gecse László, Gyurcsák Tamás, Kürti Jánosné, Serfőző Péter képviselők, Almádi Balázs József belépő képviselő Balogh Maja körjegyző Kertész Mónika pénzügyi főtanácsos Csikós Árpád TCKÖ Elnök Véghné Nádasdi Zsuzsanna jkv. vezető 3 fő érdeklődő állampolgár Gecse László polgármester:: Köszönti a képviselő-testület tagjait, megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 6 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. A polgármester javaslatot tesz a napirendi pontokra, a meghívóban foglaltak szerint: NAPIRENDI JAVASLAT 1.) Almádi Balázs József képviselő belépése, eskütétele 2.)Alpolgármester választás 3.) Mátraterenye Község Önkormányzata évi költségvetésének jóváhagyása Előterjesztő: Gecse László polgármester Kiegészítő előterjesztést tesz: Serfőző Péter Gazdasági bizottság elnöke 4.) A Képviselők tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló rendelet módosítása Előterjesztő: Gecse László polgármester Kiegészítő előterjesztést tesz: Serfőző Péter Gazdasági bizottság elnöke 5.)Az önkormányzat évi közbeszerzési tervének jóváhagyása Előterjesztő: Gecse László polgármester 6.) Egyéb időszerű feladatok 2

3 A képviselő-testület a napirendi javaslatot 6 igen szavazattal elfogadja. 1.)Almádi Balázs József képviselő belépése, eskütétele Gecse László polgármester: Urbányi Tamás Zsolt képviselő, alpolgármester mindkét tisztségéről írásban lemondott január 31-i hatállyal. Ennek oka, hogy új munkaköre összeférhetetlen e pozíciókkal. A Helyi Választási Bizottság legutóbbi ülésén megállapította a októberi önkormányzati választáson született eredmények alapján a következő belépő képviselő személyét, aki Almádi Balázs József. Almádi Balázs József képviselő leteszi az esküt, az esküszöveget előolvassa Gecse László polgármester. Majd sor kerül a képviselői megbízólevél átadására és az esküokmány kiállítására. 2.) Alpolgármester választás Előterjesztő: Gecse László polgármestere (Határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete) Gecse László polgármester: Javaslatot tesz a megválasztandó alpolgármesterre, Almádi Balázs József képviselő személyében. A jelölt nyilatkozik arról, hogy a megbízatást megválasztása esetén vállalja, hozzájárul a napirend nyilvános ülésen való tárgyalásába. Almádi Balázs József képviselő bejelenti személyes érintettségét. A Képviselő-testület 6 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy Almádi Balázs Józsefet nem zárja ki a szavazásból. A polgármester a titkos szavazás lebonyolítására felkéri az ügyrendi bizottságot. Almádi István Ügyrendi Bizottsági elnök: Ismerteti a testülettel, hogy egy szavazólapot kapnak a képviselők, a polgármester javaslatának megfelelően Almádi Balázs József jelölt nevével. Igen szavazatot a jelölt neve melletti körben elhelyezett x vagy + jellel lehet adni. 3

4 Mivel titkos szavazással dönt a testület, a szavazólap kitöltésére és az urnában való elhelyezésére külön helyiségben van lehetőség, ahol a szavazatok gyűjtésére urna áll rendelkezésre. A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül. A szavazás idejére a polgármester szünetet rendel el. A szavazás lebonyolítását követően Almádi István az Ügyrendi bizottság elnöke ismerteti a titkos szavazás eredményét: Almádi Balázs Józsefet 7 igen szavazattal a képviselő-testület alpolgármesternek megválasztotta. A Képviselő-testület a titkos szavazás eredményeként az alábbi határozatot hozza: 11/2011. (II. 10.) Kt. számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a z évi LXV tv. 34. (1) bekezdésében foglalt jogkörében Almádi Balázs József képviselőt alpolgármesternek megválasztja. Alpolgármester eskütétele Almádi Balázs József alpolgármester leteszi az esküt, az esküszöveget előolvassa Gecse László polgármester. Majd sor kerül az alpolgármesteri esküokmány dokumentálására. Almádi Balázs József alpolgármester megköszöni a testület bizalmát, e tisztségében is az eskü szövegéhez híven a település gyarapodását, fejlődését igyekszik szolgálni. 3.)Mátraterenye Község Önkormányzatának évi költségvetésének jóváhagyása Előterjesztő: Gecse László polgármester Kiegészítő előterjesztést tesz: Serfőző Péter Gazdasági bizottság elnöke (Előterjesztés, rendelete-tervezet és határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete.) Gecse László polgármester: A nap legfontosabb és egyben legnehezebb döntésére váró napirendjéhez értünk. A évi költségvetés hiányának összege 96 mft önmagáért beszél. 4

5 Soha nem volt még az önkormányzat ilyen nehéz helyzetben, ezért is komoly felelősség a költségvetés elfogadása. Ettől már csak a lakossággal való elfogadtatás lesz nehezebb. Kiegészítő előterjesztés: Serfőző Péter Gazdasági bizottság elnöke: Évekre visszamenőleg megszokhattuk már, hogy mínuszos a költségvetésünk, de ilyen mértékű hiánya még nem volt az önkormányzatnak. Sok minden megvalósult az előző ciklusban, igyekezett a testület építeni, szépíteni a települést. Az utolsó legnagyobb volumenű beruházás a településünkön a szennyvízhálózat kiépítése volt, ami szinte az utolsó pillanatban, már nem éppen kedvező 60%-os állami támogatással valósult meg. Mivel igény volt rá a lakosság részéről is, és maga a kor is megköveteli, hogy legyen csatornarendszer a településen, ezért akkor Mátranovák és Mátraterenye Képviselő-testülete is döntött a beruházás megvalósításáról. A rendszer elkészült, üzemel, de a pénzügyi lebonyolítás hiányosságai most csapódnak a testületekre, első jele már itt szerepel a költségvetésünkben, 33 mft-os összeggel. December 15-én elfogadta a testület a koncepciót, abban még 87 mft-os hiány szerepelt. A könyvvizsgáló által átvilágított szennyvíz pénzügyi jelentésben a Mátraterenyére eső rész 33 mft. Ehhez jött még -10 mft, amennyivel kevesebb állami támogatást kapunk. További jelentős teher a Többcélú Kistérségi Társulásnak átadandó összeg, bár ott a takarékossági lépéseknek köszönhetően 9 mft-tal kevesebb hozzájárulást kell fizetnünk, de még így is nagyon sok. Az iskolánál csökken a létszám 1 fő pedagógussal bére+járuléka a megtakarítás. Az iskolaotthonos forma helyett napközi otthonosra váltás bevezetésével is komoly megtakarítást érhetünk el. Állandó cél a rezsiköltségek csökkentése minden intézményben. Közkutak kerültek lezárásra, illetve mérősítésbe kezdett az önkormányzat, hiszen ha óra lesz, csak az elfogyasztott mennyiség után fizetünk, míg most a legtöbb helyen magas általány. A falu busz nem üzemel, mint ahogy a Vendégház és a Művelődési ház is zárva van a fűtési idény végéig. A jövőt illetően tényként kell szembesülni az állami támogatás csökkenésével, ezért újabb megtakarításokra lesz szükség. Népszerű döntést nem lehet hozni, hiszen a saját bevételek növelése adóemeléssel, a kiadások csökkentése pedig elvonásokkal, létszámleépítéssel lehetséges. A dologi kiadások csökkentése 5 mft, a létszámleépítés 8mFt, a képviselői-bizottsági tiszteletdíjakról való lemondás 4 mft megtakarítást hozhat, ha ezeket a döntéseket következetesen végrehajtjuk. De ez még nem elég, szükség lesz önkormányzati ingatlanok 5

6 értékesítésére is, természetesen, csak ha nem lesz más megoldás, de ez sem lesz népszerű a lakosság körében. A Gazdasági bizottság a határozati javaslatban szereplő takarékossági intézkedések figyelembevételével az önkormányzat költségvetését elfogadásra javasolja. Gecse László polgármester: Nagyon nehéz helyzet állt elő a szennyvízberuházás hiányának azonnali kezelése miatt. A takarékossági intézkedéseket nézve, több olyan dolog van, amit már évekkel ezelőtt, 1-2 ciklussal korábban is meg kellett volna tenni. Az induló 46 fős önkormányzati alkalmazottból mára 6 fő maradt. Emberek sorsát érintő döntésekről van szó, és mint ilyen nehéz, de azt kell szem előtt tartanunk, hogy a K&H Banknál vállalt önkormányzati kézfizető kezesség nem játék. Ha nem hozunk súlyos döntéseket, nagyon rövid időn belül csődbe mehet az önkormányzat, jöhet az adósságrendező. Amíg tudunk, nekünk kell mindent megtenni amit csak lehet, ennek elkerülése érdekében. A szennyvíz mellett komoly tartozásunk van a szolgáltatók, a Kistérség-felé is. Ezért azonnali pénzbevonásra van szükség. A tiszteletdíjról való lemondás, a létszámleépítések, az ingatlan elidegenítések mind ezt a célt szolgálják, hiszen több hitelt már nem bír el az önkormányzat. Hozzászólások: Kertész Mónika pénzügyi főtanácsos: A múlt év végén elfogadott koncepcióban szereplő hiány összege sajnos tovább növekedett. A most beterjesztett költségvetés-tervezetet csak akkor lehet 96 mft-os hiánnyal elfogadni, ha lát kiutat a testület, és a megszorító intézkedések következetesen kerülnek lehetőleg azonnali végrehajtásra. Egy rövid összefoglalóban ismerteti a költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulását. Bevételeink két forrásból állami és saját bevételekből állnak össze. Az állami az átvett pénzeszközök, SZJA és a múlt évről származó pénzmaradvány, összesen eft. A saját bevételeink bérleti díjból, adóbevételekből ingatlan értékesítésből, pályázati támogatásokból áll, összesen eft. A bevételek összesen: eft. A kiadásoknál a legjelentősebb a személyi kiadások, a segélyek, valamint az oktatási intézmények finanszírozására átadott pénzeszközök, ennek összege eft. Ehhez jön még 59 mft dologi kiadás, 43 mft hitel, annak kamata 4 mft és a szennyvízhez fizetendő 33 mft. Mindezek után áll össze a 96 mft-os hiány. A terveink között szerepel, ha kiírják a korábbi önhiki és BM pályázathoz hasonló pályázatot, azt azonnal benyújtjuk. Növeljük saját bevételeinket a gépjármű és az iparűzési adóból. A 6

7 magánszemélyek kommunális adóját júliustól a maximum 16 eft-ra tervezzük megemelni, ez 8,7 mft-os plusz bevételt jelentene. A bérleti díjak emeléséből származó többlet nem jelentős. A dologi kiadások csökkentésénél már tárgyalunk az FVM illetékeseivel a pályázaton elnyert falubusz üzemeltetésének 1 évre szóló szüneteltetéséről. Itt nem kellene gépkocsivezetőt sem (762 eft, ) alkalmazni + 5 mft megtakarítást jelentene. A tiszteletdíj éves összege eft+27% járulék, eft megtakarítást eredményezhet. A határozati javaslatban szerepel, hogy a települési civil szervezetek és sportegyesületek támogatása csak az ENE-től kapott támogatásból származhat, ami további 730 eft-os megtakarítást hozhat. A konyhai dolgozók létszámcsökkentésének költségét pályázaton visszakapnánk. 2 fő iskolában, 1 fő óvodában és 1 fő élelmezésvezető, akinek a feladatát az önkormányzati gazdálkodási ügyintéző veszi át. A megtakarítás 4,5 mft-ot jelent. Az iskolát érintően további 2 fő takarító (10 hóra 6 órában) és 1 fő könyvtáros kerülne leépítésre, ami 8 mft megtakarítást eredményezhet. Akkor 81 mft-ra lehetne csökkenteni a hiányt. Maradna a 30 mft-os folyószámlahitel és 10 mft-os munkabérhitel, aminek már így is 4-5 mft a kamata. Világosan látszik, hogy nem vehető fel több hitel, mert nem tudjuk visszafizetni. 40 mft-ot ingatlan értékesítésből lehetne fedezni. Májusban 18 mft-ot kell befizetni a Víziközmű Társulat számlájára kamatkülönbözetre. Sajnos előállt az a helyzet, hogy a betéti kamat már nem elég a hitel kamatára, ezért az LTP befizetésekből emel le a bank, tovább generálva a tartozás összegét. Ha nem képződik befizetés, nem tesz hozzá az állam és elfogy az alapítványi támogatás is. A Víziközmű számláján nem lesz pénz és akkor lép be a kézfizető kezes. Júniusban szeretnénk előtörlesztést, hogy csökkenjen az összeg és október 31-ig letelik a futamidő, ezért a cél, hogy minél több szerződés fusson ki. Még akkor is marad a 100 mftos hitel, melynek átütemezéséről tárgyalnának az önkormányzatok a bankkal. Ösztönözni kell a lakosságot a befizetésre. A fentiekkel kiegészítve javasolja a költségvetés jóváhagyását. Gecse László polgármester: A két önkormányzat megbízására az elmúlt évben a könyvvizsgáló átvilágította a Víziközmű Társulat pénzügyeit. Ez az anyag tájékoztatott bennünket a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó pénzügyi helyzetről. Ha adósságrendezőre kerül a sor esélyünk sem lesz arra, hogy mi keressük a megoldást. A segélyek kifizetése rengeteg pénzt elvisz, és ez várhatóan még emelkedik, mert nem igen lesz közfoglalkoztatás. A lakosság összetétele adott, ezen nem tudunk változtatni. A két óvoda összevonása elkerülhetetlen, a gyermeklétszám csökkenése miatt már korábban meg kellett volna tenni, de olyan méretű volt a lakossági ellenállás, hogy kivárt a testület. 7

8 Most nem kérdés már, hogy ősztől csak Homokterenyén lesz óvoda. Az iskolából az a mft hiányzik, ahány gyereket elvisznek másik iskolába a településről. Az itt élők döntő része azonban nem érzi át a helyzet súlyosságát. Továbbra is várják a fejlesztéseket, a települési beruházásokat, de miből? Ugyanakkor sokan megállítják, hogy ne kótyavetyéljen el mindent az önkormányzat. Az önkormányzat minden lehető módon próbál pénzt megtakarítani. Újabb két közkutat zártunk le, a többit fokozatosan mérősítjük. A legkisebb megtakarítás is fontos. Kürti Jánosné képviselő: Hetek óta folyik az egyeztetés, a vita, a kiútkeresés. Ezt a beruházást be kell fejezni. Fontosnak tartják azt is, hogy a lakosság időben és hiteles forrásból értesüljön az önkormányzat helyzetéről. Sajnos a lakosság nagyobb része nem is tudja, hogy miből áll össze ez a hiány, a településen ez úgy jön le, hogy a testület ezt a pénzt elherdálta. Bármilyen megoldás jó lenne,de csak az maradt, amiről itt olvasunk: eladás, elküldés, adóemelés. Nem tud mást tenni, elfogadja a költségvetést. Csikós Árpád CTKÖ Elnöke: Sajnálattal vette tudomásul, hogy ilyen a helyzet. Annak örül, hogy az ülésen megjelent érdeklődő állampolgárok között vannak nádújfalusiak is, mivel elterjedt Nádújfaluban egy olyan pletyka, hogy azért került ilyen nehéz helyzetbe az önkormányzat és azért lett a koncepció elfogadása után még 18mFt hiánya az önkormányzatnak, mert azt személy szerint neki adta oda a polgármester. Most szeretné ezt a kérdést tisztázni, mert nagyon kellemetlen és sértő neki ez a szóbeszéd. Kéri szó szerint a jegyzőkönyvbe rögzíteni a következő kérdést és az arra adott választ: Kérdezi a Polgármester urat, hogy az elmúlt évben és ebben az évben adott-e az önkormányzat akár 1 Ft-ot is Csikós Árpádnak, a Mátraterenye Szalmaszál Egyesületnek vagy a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak? Gecse László polgármester: Válasza, hogy egyik személynek, szervezetnek sem adott. Csikós Árpád CTKÖ Elnöke: Kérdezi Kertész Mónika pénzügyi főtanácsost, hogy az elmúlt évben és ebben az évben adott-e az önkormányzat akár 1 Ft-ot is Csikós Árpádnak, a Mátraterenye Szalmaszál Egyesületnek vagy a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak? Kertész Mónika pénzügyi főtanácsos: Válasza, hogy sem a magánszemélynek, sem a felsorolt szervezetnek nem adott pénzt. 8

9 Almádi Balázs József alpolgármester: Felháborító a szennyvíz beruházásból adódó probléma. Teljesen a kezdetektől kellene átvilágítani ezt a beruházást, a Víziközmű Társulat tevékenységét és megkeresni a felelősöket. Gecse László polgármester: Németh Tibor a beruházás pénzügyi lebonyolító cégének vezetője ma járt a hivatalban. Elmondta, hogy a beruházás 60%-os állami támogatással valósult meg. Lehet, hogy ezzel a feltétellel most nem vágna bele a testület. Akkor viszont igény volt rá és tudni vélték, hogy később még nehezebb feltételekkel valósulhat meg a csatornázás. Azt is elmondta a pénzügyi bonyolító, hogy a 85 mft-os koncessziós díj hiányzik a beruházásból, illetve a nem fizetők is jelentősen növelik a hiány összegét. Sajnos behajthatatlan összegek is vannak ebben. De az Ecoline Kft., mint pénzügyi bonyolító től már nem volt itt től 2007-ig volt velük szerződés, és ők mindig a gesztor önkormányzattal és a Víziközmű Társulattal tárgyaltak. Ennek az árát most fizeti meg a két település. Gyurcsák Tamás képviselő: Kit terhel azért a felelősség, hogy sok olyan ingatlanra is kötöttek szerződést, ahol nem is laknak? Balogh Maja körjegyző: A Társulatnak van joga kijelölni, hogy előírja minden önálló hrsz-ra az érdekeltségi hozzájárulás befizetését.. Ezt a társulat rengeteg ingatlan esetében nem tette meg (beépítetlen telkek, önkormányzati ingatlanok) A pénzügyi átvilágítás már megtörtént, onnan származnak a jelenlegi információk. Tudta a társulat is, hogy ez komoly feladat és mégsem volt olyan szakember, aki ezt a pénzügyi feladatot megfelelően ellátta volna. Mindenki tudta ( az akkori testületek és a társulat is), hogy a 60%-os támogatás mit jelent. Nem volt meg a beruházáshoz a teljes a fedezet, az érdekeltségi hozzájárulást azonban úgy állapították meg, hogy mennyi a lakosság tűréshatára.. Azt is tudjuk, hogy milyen a lakosság fizetési képessége, morálja. A finanszírozást egyébként rendszeresen, folyamatában kellett volna figyelni, átvilágítani, akkor nem jutnak ilyen váratlan helyzetbe az önkormányzatok. Azoktól, akik nem fizetnek megkíséreljük behajtani, amit lehet, de hogy 125 eft/ingatlan vagy 410 eft/ingatlant összeget kell-e behajtani, azt is a Társulat jogosult meghatározni.. Sajnos a teljes időszakra elmondható, hogy a gesztor önkormányzat nem tájékoztatta Mátraterenyét sem a pénzügyek állásáról, sem a felmerülő problémákról. Minden egyeztetés, elszámolás a gesztor önkormányzatnál zajlott. Valószínűleg azonban rendben 9

10 lesz ott minden szerződés, csak Mátraterenye nem kapott ezekből, bár többször kértük, jeleztük azt is, hogy ilyen horderejű kérdésekben ne szóbeli előterjesztések alapján döntsenek a testületek. Serfőző Péter Gazdasági bizottság elnöke, képviselő: Az LTP szerződéseket annak idején az N-Alexander nevű cég kötötte, érdekeltségi rendszerben, akkor az volt a cél, hogy minél több szerződés legyen megkötve. Az indulásnál még emlékszik arra az együttes ülésre, ahol Mátranovák a saját kútjaival együtt, mint üzemeltető is képben volt. Mostanra csak a hiány maradt, ami gesztornak se jó hír, viszont ott van pénz Bombardier adója, stb. nekünk viszont egyenlőre kilátástalan már csak az ezévi kötelezettség előteremtése is. Almádi István képviselő: Volt a beruházás kapcsán gesztor önkormányzat, volt pénzügyi bonyolító, volt Víztársulat, Intéző- és Ellenőrző bizottság. Akkor most álljon ki a falu lakói elé ezek közül valaki, és magyarázza meg, hogy miért tart itt ez a dolog. Lenni kell személyi felelősöknek, ő is azt támogatja, hogy részletes ellenőrzést, átvilágítást kell végezni a beruházás teljes idejére vonatkozóan. Gecse László polgármester: Ez a beruházás már túl van egy ÁSZ ellenőrzésen is, de a lényeg az, hogy az önkormányzat nem tud kibújni a fizetési kötelezettsége alól, májusban meg kell fizetni az első ránk eső részt. A polgármester a napirend vitáját lezárja és szavazásra bocsátja az Önkormányzat évi költségvetésének rendelet-tervezetét. A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről (A rendelet a jegyzőkönyv melléklete, de attól elkülönítve a Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz felterjesztve.) Gecse László polgármester : A költségvetéshez kapcsolódó intézkedési tervet, határozati javaslatot terjesztett elő, az ezzel kapcsolatban felmerült kiegészítések, javaslatok felett megnyitja a vitát. 10

11 Almádi István képviselő: A két tó eladásával kapcsolatban javasolja belevenni, hogy a vevő nem kerítheti el a tavat, mert az a Rendezési terv szerint és a gyakorlatban is a település pihenő övezete. Javasolja továbbá, hogy a Horgásztanya épületére is legyen meg az értékbecslés, az is értékesíthető és lehet, hogy gyorsan elkelne, vegyük be az intézkedési tervbe.. Gyurcsák Tamás képviselő: A hosszúlejáratú hitel felvételével kapcsolatban a javaslat csak az előkészítésre vonatkozik? Arról volt szó eddig, hogy nem tudunk több hitelt vállalni. Balogh Maja körjegyző: A hitel csak akkor jön szóba, ha nem lesz más megoldás és csak annak előkészítésére vonatkozik a javaslat, mert ez is több hónapot vehet igénybe. Az a cél, hogy végszükség esetére álljon rendelkezésre egy hosszú távú hitelkeret lehetősége. A tó eladás szintén előkészítés fázisában lehet, amelyben csak a tó vízfelületének és a medernek az eladásáról lehet szó, hiszen a tó melletti terület, nem forgalomképes, nem adható el. Minden döntés, amikor realitása lesz visszakerül a testület elé, a mostani intézkedési terv még csak javaslat, hogy megindulhasson ezen döntések előkészítése. A polgármester elsőként a vitában elhangzott javaslatot teszi fel szavazásra, mely szerint az intézkedési terv I/3. pontja egészüljön ki a Horgásztanya épületével is. A képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal elfogadja. A polgármester szavazásra teszi fel az előbbiek szerint módosult kiegészült napirendhez kapcsolódó határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogad a következő határozattal: 12/2011. (II. 10.) Kt. számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása kapcsán, a jelentős költségvetési forráshiány csökkentése érdekében az alábbi takarékossági intézkedések végrehajtását rendeli el. 1.) Az önkormányzat bevételeinek növelése céljából: 1/1. A pályázati lehetőség megnyíltával azonnal be kell nyújtani a működésképtelen önkormányzatok támogatása iránti igényt. Határidő: értelemszerűen Felelős: Gecse László polgármester 11

12 1/2. Elő kell készíteni a májusi és októberi szennyvíztársulati támogatási igény (ezévben összesen 33 mft) kielégítése céljából 50 millió Ft összegű hosszúlejáratú önkormányzati hitelkeret megnyitásának lehetőségét. A legkedvezőbb ajánlat előkészítéséhez legalább három pénzintézet ajánlatát be kell szerezni. Határidő: azonnal és folyamatos Felelős: Gecse László polgármester 1/3. Intézkedni kell egyes önkormányzati ingatlanok elidegenítésére, nevezetesen a kis tó és nagy tó, valamint a kmb-s épület (iroda és lakás) és a Horgásztanya épülete eladására. Az ingatlanok értékbecslése alapján meg kell hirdetni az értékesítést, figyelemmel az elővásárlási jogokra is. Határidő: azonnal és folyamatos Felelős: Gecse László polgármester 1 /4. Képviselő-testület elé kell terjeszteni a magánszemélyek kommunális adójának második félévtől történő megemelésére vonatkozó javaslatot. A módosítás mértéke a maximálisan bevezethető adó összegre irányuljon (16.000,-Ft/év). Határidő: április 30. Felelős: Balogh Maja körjegyző 1/5. Az adóhatóság tevékenységében kapjon prioritást a kintlévőségek behajtása iránti tevékenység. Az adók módjára nem behajtható kintlévőségek esetében meg kell teremteni a végrehajtási eljárások lefolytatásához szükséges anyagi feltételeket. Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Maja körjegyző 2.) A kiadások csökkentése érdekében 2/1. Elő kell terjeszteni a képviselők tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló helyi rendelet hatályon kívül helyezésére irányuló javaslatot. Határidő: február 28. Felelős: Balogh Maja körjegyző 2/2. Kezdeményezni kell a pályázati úton szerzett falubusz átmeneti (2011. évre szóló) üzemen kívül helyezését a támogató szervnél. Határidő: azonnal Felelős: Gecse László polgármester 12

13 2/3. Meg kell szüntetni a nem kötelezően ellátott feladatok támogatását, az ilyen irányú pénzeszközök átadását. A évre betervezett 1570 eft támogatásból mintegy 730 eft az önkormányzati forrás, melyet kiadási megtakarításként kell realizálni, terhére a civil szervezetek, egyesületek rezsiköltsége sem számolható el. Határidő: azonnal és április 30. Felelős: Gecse László polgármester 2/4. A bérjellegű kiadások megtakarítása céljából az alábbi létszámcsökkentéseket kell végrehajtani. 2/4/1. Gépkocsivezetőt (buszsofőr) Költségvetésben 8 hónapra 6 órás részmunkaidősként megtervezett munkakör. A feladatellátás módja: december 31-ig szünetel. 2/4/2. Könyvtárost Költségvetésben 12 hónapra 6 órás részmunkaidősként megtervezett munkakör. A feladatellátás módja: a továbbiakban a feladatot az általános iskola tagintézmény dolgozói, továbbá az önkormányzati szabadidő szervező látja el. 2/4/3. Konyhai dolgozók (3 fő) Költségvetésben 12 hónapra 6 órás részmunkaidősként megtervezett munkakörök. Helyileg: 2 fő iskola, 1 fő homokterenyei településrészi óvoda A feladatellátás módja: a továbbiakban a feladatot az étkezést biztosító vállalkozó látja el. 2/4/4. Élelmezésvezető Költségvetésben 12 hónapra 6 órás munkaidősként megtervezett munkakör. A feladatellátás módja: a továbbiakban a feladatot a szolgáltató és a Körjegyzőség gazdálkodási ügyintézője látja el. 2/4/5. Takarítónők (2 fő) Költségvetésben 10 hónapra 6 órás részmunkaidőben megtervezett munkakörök. Helyileg: Általános iskola A feladatellátás módja: közhasznú munkavégzés formájában. Határidő: azonnal és március 31. Felelős: Gecse László polgármester 3.) Költségek, kiadások átütemezése 3/1. Kezdeményezni és támogatni kell a szennyvíztársulatnál a szennyvíztársulati hitel előnyökön nyugvó átütemezését. Határidő: azonnal 13

14 Felelős: Gecse László polgármester 3/2. A évben folyamatban lévő pályázatok megvalósítását (orvosi rendelő felújítása, IKSZT) át kell ütemezni az alábbiak szerint: - orvosi rendelő előkészítése és megvalósítása 2012-ben, - IKSZT előkészítése, megvalósítása évben történhet. Határidő: értelemszerűen Felelős: Gecse László polgármester A polgármester szavazásra teszi fel a napirendhez kapcsolódó munkabérhitel keret kibővítéssel kapcsolatos határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület vita mellőzésével - 7 igen szavazattal elfogad a következő határozattal: 13/2011. (II. 10.) Kt. számú Határozat Mátraterenye Község Képviselő-testülete a Sajóvölgye Takarékszövetkezet Mátraterenyei Kirendeltségénél fennálló Ft munkabérhitel-keretét Ft-ra bővíti március hónapban. A hitel visszafizetésének határideje február 28. Mátraterenye Község Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a tőke és járulékainak visszafizetését a költségvetésében szerepelteti, és mindennemű fejlesztési feladatokat megelőzően tervezi. A hitel visszafizetésének forrása az önkormányzat költségvetési bevétele. Határidő: azonnal Felelős: Gecse László polgármester 4.)A Képviselők tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló rendelet módosítása Előterjesztő: Gecse László polgármester Kiegészítő előterjesztést tesz: Serfőző Péter Gazdasági bizottság elnöke (Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete) Gecse László polgármester: Az előzetes egyeztetéseken támogatták a képviselők a képviselők juttatásának csökkentését, végezetül megszüntetését. Ilyen helyzetben 14

15 mindannyian úgy ítélik meg, hogy nem lenne etikus ezt a díjat felvenni. Ő maga sem vesz fel költségtérítést csak a ténylegesen megtett költségeit számolja el. Balogh Maja körjegyző: A javaslat március 1-től határozatlan időre helyezi hatályon kívül a képviselők juttatására irányuló rendeletet, de bármikor módosítható, egy jobb gazdasági helyzetben újra visszaállítható. A polgármester szavazásra bocsátja a képviselők tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet-tervezetet, a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete a képviselők tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről (A rendelet a jegyzőkönyv melléklete, de attól elkülönítve a Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz felterjesztve.) 5.)Az önkormányzat évi közbeszerzési tervének jóváhagyása Előterjesztő: Gecse László polgármester (Előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete.) A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület vita mellőzésével - 7 igen szavazattal elfogad a következő határozattal: 14/2011. (II. 10.) Kt. számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mátraterenye Község Önkormányzatának évi közbeszerzési tervét elfogadja. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az év közbeni szükséges módosítások átvezetésére. Gondoskodni kell a közbeszerzési terv jogszabály szerinti közzétételéről. 6.) Egyéb időszerű feladatok 15

16 6/1.) Kistérségi Társulási Tanácsban polgármester képviselete Előterjesztő: Gecse László polgármester A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület vita mellőzésével - 7 igen szavazattal elfogad a következő határozattal: 15/2011. (II. 10.) Kt. számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi CVII. törvény 5.. (2) bekezdésében foglaltak alapján a polgármester Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Tanácsában történő képviseletére az alpolgármestert jelöli ki. Határidő: azonnal Felelős: Almádi Balázs József alpolgármester 6/2.) Halmos Ügyvédi Iroda részére adott megbízás visszavonása Előterjesztő: Gecse László polgármester (Határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete.) Gecse László polgármester: A Salgótarján és Környéke VÍZMŰ Kft-ből akart önkormányzatunk kiválni, amire sajnos továbbra sincs esélyünk. Hasonló tárgyban lefolytattak már egy precedensértékű pert Nógrádban, de azt a kivált önkormányzatok elveszítették. Az a lehetőségünk maradt, hogy kedvező jogszabályi változásra várjunk. A Halmos Ügyvédi Irodának adott megbízást viszont mielőbb vissza kell vonni, mert nem történt érdemleges teljesítés. Az általunk átutalt ügyvédi díjat is szeretnénk visszakapni. Balogh Maja körjegyző: A forgalomképtelen vagyont beapportálták az önkormányzatok annak idején a 90-es évek elején - a Vízműbe. A várható jogszabályváltozás arról szól állítólag, hogy a víziközmű vagyont kapnák meg az önkormányzatok, viszont a szolgáltatóknak az eddigieknél jóval több fogyasztót kell kiszolgálni ( akár 50-70ezer is szóba jöhet),.amely viszont az elaprózódott, gazdaságtalan rendszer felszámolását szolgálja. Gyurcsák Tamás képviselő: Milyen vagyontárgyak tartoznak ebbe a körbe? Gecse László polgármester: Vízvezeték rendszerek,, kutak, telephely, szivattyúk, stb. 16

17 A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogad a következő határozattal: 16/2011. (II. 10.) Kt. számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 118/2008. (XII. 16.) Kt. számú határozatával a dr. Halmos Ügyvédi Iroda részére adott megbízást visszavonja, tekintettel arra, hogy a megbízás tárgyában érdemleges teljesítés nem történt. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a megbízási szerződés 7. pontjában foglalt általános szerződési feltételek: 24. (2) bek. szerinti megbízás azonnali hatályú felmondására. Határidő: Felelős: azonnal Gecse László polgármester 6/3.) Bejelentések, tájékoztatások Gecse László polgármester: Március 11-re tervezünk falugyűlést, ezúttal Homokterenye településrészen, aminek a napirendje a lakosság tájékoztatása a évi költségvetésről és a szennyvízberuházás pénzügyi helyzetéről. Amennyiben esetleg az időpontban változás lesz, akkor arról értesülnek majd a képviselők attól függően, hogy addig hogyan változik a pénzügyi helyzet. Más napirend nem lévén a polgármester órakor a képviselő-testület ülését bezárja. K.m.f. Gecse László polgármester Balogh Maja körjegyző 17

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JÚLIUS 20-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JÚLIUS 20-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 20-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 Az ülés helye: Jelen vannak: Állandó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. NOVEMBER 9-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. NOVEMBER 9-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. NOVEMBER 9-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye község önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 9-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 31-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete november 6-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete november 6-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 6-i üléséről 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2014. november 6-án megtartott üléséről.

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 27 -i alakuló üléséről Önkormányzati rendelet: 10/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 101-104

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete október 21-i alakuló üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete október 21-i alakuló üléséről JEGYZŐKÖNYV Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 21-i alakuló üléséről 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2014. október 21-én megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁRCIUS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁRCIUS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁRCIUS 25-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 március 25-én megtartott - üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gratulál a polgármesternek és a képviselő-testület tagjainak, részükre a megbízóleveleket átadja.

Gratulál a polgármesternek és a képviselő-testület tagjainak, részükre a megbízóleveleket átadja. 11. számú Jegyzőkönyv Készült a Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. október 19-én 14,00 órakor a Községháza dísztermében (Balatonszentgyörgy, Berzsenyi D. u. 91.) megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Időpont: 2012. augusztus 22. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak:

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Határozat száma: Tárgya: 112/2014.( X.22.) Szavazatszámláló Bizottság választása titkos

Részletesebben

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről Ikt.szám: 946-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 16 30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről A testületi ülésen meghozott száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29-én megtartott üléséről.

Részletesebben

2. J e g y z ő k ö n y v

2. J e g y z ő k ö n y v Farmos Község 1. Önkormányzat 2. J e g y z ő k ö n y v 2. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 20-án 17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Boros

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek együttes üléséről készült 16/2012. számú Jegyzőkönyve

Részletesebben

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/579-200 Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar és Gecse Községek Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Tarhos Község Önkormányzata 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadja.

Tarhos Község Önkormányzata 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadja. Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5641 Tarhos, Petőfi u. 2. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 17-én megtartott soron következő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Szám: 22-13/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. június 14-i soron kívüli ülésének Jegyzőkönyve 40/2011. (VI. 14.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A folyószámla-hitel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 12.-én, a Községházán 13.00 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott soron kívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselő testületének október 15-én megtartott a l a k u l ó ü l é s é r ő l.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselő testületének október 15-én megtartott a l a k u l ó ü l é s é r ő l. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2010. október 15-én megtartott a l a k u l ó ü l é s é r ő l. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal. Jelen vannak: Bartók

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 2-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 2-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁRCIUS 2-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 március 2-án megtartott - üléséről.

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. október 22-én 16,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 26-án megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198.

Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198. Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198. Szám: Svh/79-10/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án (hétfőn)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 7-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 7-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 7-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 április 7-én megtartott - üléséről.

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. január 09-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. január 09-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. január 09-én megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 09-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Bogdán Gyula József, Németh Sándorné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme

JEGYZŐKÖNYV. Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-i alakuló üléséről Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA. 1/2014. sz. Jegyzőkönyve. a 2014. március 7-én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA. 1/2014. sz. Jegyzőkönyve. a 2014. március 7-én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 1/2014. sz. Jegyzőkönyve a 2014. március 7-én megtartott ülésről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Másolat Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2006. október 6-án megtartott ünnepélyes alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának

Részletesebben

RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEPTEMBER 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEPTEMBER 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 1. Választás eredményének ismertetése 2. Polgármester esküje 3. Polgármester tiszteletdíjának,

Részletesebben

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 24. számú Jegyzőkönyv ének 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvár és Környéke Víziközmű-társulat működésével

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

1.napirend. Kiss Zsigmond

1.napirend. Kiss Zsigmond Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. szeptember 17-ei ülésén hozott határozatai 34/2009.(IX.17.) Gyógyfürdőfejlesztés III. ütemű pályázatának visszavonása 35/2009.(IX.17.)

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült.

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. 1 Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. Napirendi pontok: 1. Előterjesztés ingatlancsere lebonyolítás

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

Jelen vannak továbbá: Burányi Bernadett körjegyző, Tolnay Béláné gazdálkodási előadó, jegyzőkönyv-vezető

Jelen vannak továbbá: Burányi Bernadett körjegyző, Tolnay Béláné gazdálkodási előadó, jegyzőkönyv-vezető JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. november 17-én (szerdán) 17.30 órai kezdettel tartott Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén. Helye: Kisbajcs, Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 105-9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Krausz Balázs képviselő (Isztimér) Napirend előtti esemény

Jegyzőkönyv. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Krausz Balázs képviselő (Isztimér) Napirend előtti esemény Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és inek 2012. szeptember 17-én 16 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Isztimér: Orbán Tibor Nesztor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 1. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. november 26-án 9,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 12-én 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-96/2010-8 BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2010. október 13. 9. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1. A HVB elnökének tájékoztatója

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 27.-én, 13 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 7/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 13- án 17. 00 órakor a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök Jegyzőkönyv Készült: 2014. október 22-én megtartott alakuló ülésén. Az ülés helye: Művelődési Ház, Alattyán Jelen vannak: Koczkás Gábor Budai Gábor Bárkányi Adrienn Ferencsik Gyula Józsáné Kovács Mónika

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 13-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 13-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 13-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 április 13-án megtartott - üléséről.

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai

Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai 39/2009.(X.22.) Közbeszerzési Szabályzat módosítása 40/2009.(X.22.) Az önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

1. Zsigray Árpád szolgálati lakással kapcsolatos kérelme 2. Alpolgármester tiszteletdíja, volt polgármester jutalmazása 3. Szennyvízcsatorna beruházás

1. Zsigray Árpád szolgálati lakással kapcsolatos kérelme 2. Alpolgármester tiszteletdíja, volt polgármester jutalmazása 3. Szennyvízcsatorna beruházás Készült Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 4-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Varró Lajos alpolgármester, Balogh Edina, Balázsné Király Rita, Bíró Ferenc, dr.

Részletesebben