JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FEBRUÁR 10-I ÜLÉSÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I ÜLÉSÉRŐL"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FEBRUÁR 10-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete

2 február 10-én megtartott - üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Állandó meghívott: Meghívott: Mátraterenye Községháza tanácskozó terme (Mátraterenye, Kossuth út 178.) Gecse László polgármester, Almádi István, Gecse László, Gyurcsák Tamás, Kürti Jánosné, Serfőző Péter képviselők, Almádi Balázs József belépő képviselő Balogh Maja körjegyző Kertész Mónika pénzügyi főtanácsos Csikós Árpád TCKÖ Elnök Véghné Nádasdi Zsuzsanna jkv. vezető 3 fő érdeklődő állampolgár Gecse László polgármester:: Köszönti a képviselő-testület tagjait, megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 6 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. A polgármester javaslatot tesz a napirendi pontokra, a meghívóban foglaltak szerint: NAPIRENDI JAVASLAT 1.) Almádi Balázs József képviselő belépése, eskütétele 2.)Alpolgármester választás 3.) Mátraterenye Község Önkormányzata évi költségvetésének jóváhagyása Előterjesztő: Gecse László polgármester Kiegészítő előterjesztést tesz: Serfőző Péter Gazdasági bizottság elnöke 4.) A Képviselők tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló rendelet módosítása Előterjesztő: Gecse László polgármester Kiegészítő előterjesztést tesz: Serfőző Péter Gazdasági bizottság elnöke 5.)Az önkormányzat évi közbeszerzési tervének jóváhagyása Előterjesztő: Gecse László polgármester 6.) Egyéb időszerű feladatok 2

3 A képviselő-testület a napirendi javaslatot 6 igen szavazattal elfogadja. 1.)Almádi Balázs József képviselő belépése, eskütétele Gecse László polgármester: Urbányi Tamás Zsolt képviselő, alpolgármester mindkét tisztségéről írásban lemondott január 31-i hatállyal. Ennek oka, hogy új munkaköre összeférhetetlen e pozíciókkal. A Helyi Választási Bizottság legutóbbi ülésén megállapította a októberi önkormányzati választáson született eredmények alapján a következő belépő képviselő személyét, aki Almádi Balázs József. Almádi Balázs József képviselő leteszi az esküt, az esküszöveget előolvassa Gecse László polgármester. Majd sor kerül a képviselői megbízólevél átadására és az esküokmány kiállítására. 2.) Alpolgármester választás Előterjesztő: Gecse László polgármestere (Határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete) Gecse László polgármester: Javaslatot tesz a megválasztandó alpolgármesterre, Almádi Balázs József képviselő személyében. A jelölt nyilatkozik arról, hogy a megbízatást megválasztása esetén vállalja, hozzájárul a napirend nyilvános ülésen való tárgyalásába. Almádi Balázs József képviselő bejelenti személyes érintettségét. A Képviselő-testület 6 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy Almádi Balázs Józsefet nem zárja ki a szavazásból. A polgármester a titkos szavazás lebonyolítására felkéri az ügyrendi bizottságot. Almádi István Ügyrendi Bizottsági elnök: Ismerteti a testülettel, hogy egy szavazólapot kapnak a képviselők, a polgármester javaslatának megfelelően Almádi Balázs József jelölt nevével. Igen szavazatot a jelölt neve melletti körben elhelyezett x vagy + jellel lehet adni. 3

4 Mivel titkos szavazással dönt a testület, a szavazólap kitöltésére és az urnában való elhelyezésére külön helyiségben van lehetőség, ahol a szavazatok gyűjtésére urna áll rendelkezésre. A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül. A szavazás idejére a polgármester szünetet rendel el. A szavazás lebonyolítását követően Almádi István az Ügyrendi bizottság elnöke ismerteti a titkos szavazás eredményét: Almádi Balázs Józsefet 7 igen szavazattal a képviselő-testület alpolgármesternek megválasztotta. A Képviselő-testület a titkos szavazás eredményeként az alábbi határozatot hozza: 11/2011. (II. 10.) Kt. számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a z évi LXV tv. 34. (1) bekezdésében foglalt jogkörében Almádi Balázs József képviselőt alpolgármesternek megválasztja. Alpolgármester eskütétele Almádi Balázs József alpolgármester leteszi az esküt, az esküszöveget előolvassa Gecse László polgármester. Majd sor kerül az alpolgármesteri esküokmány dokumentálására. Almádi Balázs József alpolgármester megköszöni a testület bizalmát, e tisztségében is az eskü szövegéhez híven a település gyarapodását, fejlődését igyekszik szolgálni. 3.)Mátraterenye Község Önkormányzatának évi költségvetésének jóváhagyása Előterjesztő: Gecse László polgármester Kiegészítő előterjesztést tesz: Serfőző Péter Gazdasági bizottság elnöke (Előterjesztés, rendelete-tervezet és határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete.) Gecse László polgármester: A nap legfontosabb és egyben legnehezebb döntésére váró napirendjéhez értünk. A évi költségvetés hiányának összege 96 mft önmagáért beszél. 4

5 Soha nem volt még az önkormányzat ilyen nehéz helyzetben, ezért is komoly felelősség a költségvetés elfogadása. Ettől már csak a lakossággal való elfogadtatás lesz nehezebb. Kiegészítő előterjesztés: Serfőző Péter Gazdasági bizottság elnöke: Évekre visszamenőleg megszokhattuk már, hogy mínuszos a költségvetésünk, de ilyen mértékű hiánya még nem volt az önkormányzatnak. Sok minden megvalósult az előző ciklusban, igyekezett a testület építeni, szépíteni a települést. Az utolsó legnagyobb volumenű beruházás a településünkön a szennyvízhálózat kiépítése volt, ami szinte az utolsó pillanatban, már nem éppen kedvező 60%-os állami támogatással valósult meg. Mivel igény volt rá a lakosság részéről is, és maga a kor is megköveteli, hogy legyen csatornarendszer a településen, ezért akkor Mátranovák és Mátraterenye Képviselő-testülete is döntött a beruházás megvalósításáról. A rendszer elkészült, üzemel, de a pénzügyi lebonyolítás hiányosságai most csapódnak a testületekre, első jele már itt szerepel a költségvetésünkben, 33 mft-os összeggel. December 15-én elfogadta a testület a koncepciót, abban még 87 mft-os hiány szerepelt. A könyvvizsgáló által átvilágított szennyvíz pénzügyi jelentésben a Mátraterenyére eső rész 33 mft. Ehhez jött még -10 mft, amennyivel kevesebb állami támogatást kapunk. További jelentős teher a Többcélú Kistérségi Társulásnak átadandó összeg, bár ott a takarékossági lépéseknek köszönhetően 9 mft-tal kevesebb hozzájárulást kell fizetnünk, de még így is nagyon sok. Az iskolánál csökken a létszám 1 fő pedagógussal bére+járuléka a megtakarítás. Az iskolaotthonos forma helyett napközi otthonosra váltás bevezetésével is komoly megtakarítást érhetünk el. Állandó cél a rezsiköltségek csökkentése minden intézményben. Közkutak kerültek lezárásra, illetve mérősítésbe kezdett az önkormányzat, hiszen ha óra lesz, csak az elfogyasztott mennyiség után fizetünk, míg most a legtöbb helyen magas általány. A falu busz nem üzemel, mint ahogy a Vendégház és a Művelődési ház is zárva van a fűtési idény végéig. A jövőt illetően tényként kell szembesülni az állami támogatás csökkenésével, ezért újabb megtakarításokra lesz szükség. Népszerű döntést nem lehet hozni, hiszen a saját bevételek növelése adóemeléssel, a kiadások csökkentése pedig elvonásokkal, létszámleépítéssel lehetséges. A dologi kiadások csökkentése 5 mft, a létszámleépítés 8mFt, a képviselői-bizottsági tiszteletdíjakról való lemondás 4 mft megtakarítást hozhat, ha ezeket a döntéseket következetesen végrehajtjuk. De ez még nem elég, szükség lesz önkormányzati ingatlanok 5

6 értékesítésére is, természetesen, csak ha nem lesz más megoldás, de ez sem lesz népszerű a lakosság körében. A Gazdasági bizottság a határozati javaslatban szereplő takarékossági intézkedések figyelembevételével az önkormányzat költségvetését elfogadásra javasolja. Gecse László polgármester: Nagyon nehéz helyzet állt elő a szennyvízberuházás hiányának azonnali kezelése miatt. A takarékossági intézkedéseket nézve, több olyan dolog van, amit már évekkel ezelőtt, 1-2 ciklussal korábban is meg kellett volna tenni. Az induló 46 fős önkormányzati alkalmazottból mára 6 fő maradt. Emberek sorsát érintő döntésekről van szó, és mint ilyen nehéz, de azt kell szem előtt tartanunk, hogy a K&H Banknál vállalt önkormányzati kézfizető kezesség nem játék. Ha nem hozunk súlyos döntéseket, nagyon rövid időn belül csődbe mehet az önkormányzat, jöhet az adósságrendező. Amíg tudunk, nekünk kell mindent megtenni amit csak lehet, ennek elkerülése érdekében. A szennyvíz mellett komoly tartozásunk van a szolgáltatók, a Kistérség-felé is. Ezért azonnali pénzbevonásra van szükség. A tiszteletdíjról való lemondás, a létszámleépítések, az ingatlan elidegenítések mind ezt a célt szolgálják, hiszen több hitelt már nem bír el az önkormányzat. Hozzászólások: Kertész Mónika pénzügyi főtanácsos: A múlt év végén elfogadott koncepcióban szereplő hiány összege sajnos tovább növekedett. A most beterjesztett költségvetés-tervezetet csak akkor lehet 96 mft-os hiánnyal elfogadni, ha lát kiutat a testület, és a megszorító intézkedések következetesen kerülnek lehetőleg azonnali végrehajtásra. Egy rövid összefoglalóban ismerteti a költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulását. Bevételeink két forrásból állami és saját bevételekből állnak össze. Az állami az átvett pénzeszközök, SZJA és a múlt évről származó pénzmaradvány, összesen eft. A saját bevételeink bérleti díjból, adóbevételekből ingatlan értékesítésből, pályázati támogatásokból áll, összesen eft. A bevételek összesen: eft. A kiadásoknál a legjelentősebb a személyi kiadások, a segélyek, valamint az oktatási intézmények finanszírozására átadott pénzeszközök, ennek összege eft. Ehhez jön még 59 mft dologi kiadás, 43 mft hitel, annak kamata 4 mft és a szennyvízhez fizetendő 33 mft. Mindezek után áll össze a 96 mft-os hiány. A terveink között szerepel, ha kiírják a korábbi önhiki és BM pályázathoz hasonló pályázatot, azt azonnal benyújtjuk. Növeljük saját bevételeinket a gépjármű és az iparűzési adóból. A 6

7 magánszemélyek kommunális adóját júliustól a maximum 16 eft-ra tervezzük megemelni, ez 8,7 mft-os plusz bevételt jelentene. A bérleti díjak emeléséből származó többlet nem jelentős. A dologi kiadások csökkentésénél már tárgyalunk az FVM illetékeseivel a pályázaton elnyert falubusz üzemeltetésének 1 évre szóló szüneteltetéséről. Itt nem kellene gépkocsivezetőt sem (762 eft, ) alkalmazni + 5 mft megtakarítást jelentene. A tiszteletdíj éves összege eft+27% járulék, eft megtakarítást eredményezhet. A határozati javaslatban szerepel, hogy a települési civil szervezetek és sportegyesületek támogatása csak az ENE-től kapott támogatásból származhat, ami további 730 eft-os megtakarítást hozhat. A konyhai dolgozók létszámcsökkentésének költségét pályázaton visszakapnánk. 2 fő iskolában, 1 fő óvodában és 1 fő élelmezésvezető, akinek a feladatát az önkormányzati gazdálkodási ügyintéző veszi át. A megtakarítás 4,5 mft-ot jelent. Az iskolát érintően további 2 fő takarító (10 hóra 6 órában) és 1 fő könyvtáros kerülne leépítésre, ami 8 mft megtakarítást eredményezhet. Akkor 81 mft-ra lehetne csökkenteni a hiányt. Maradna a 30 mft-os folyószámlahitel és 10 mft-os munkabérhitel, aminek már így is 4-5 mft a kamata. Világosan látszik, hogy nem vehető fel több hitel, mert nem tudjuk visszafizetni. 40 mft-ot ingatlan értékesítésből lehetne fedezni. Májusban 18 mft-ot kell befizetni a Víziközmű Társulat számlájára kamatkülönbözetre. Sajnos előállt az a helyzet, hogy a betéti kamat már nem elég a hitel kamatára, ezért az LTP befizetésekből emel le a bank, tovább generálva a tartozás összegét. Ha nem képződik befizetés, nem tesz hozzá az állam és elfogy az alapítványi támogatás is. A Víziközmű számláján nem lesz pénz és akkor lép be a kézfizető kezes. Júniusban szeretnénk előtörlesztést, hogy csökkenjen az összeg és október 31-ig letelik a futamidő, ezért a cél, hogy minél több szerződés fusson ki. Még akkor is marad a 100 mftos hitel, melynek átütemezéséről tárgyalnának az önkormányzatok a bankkal. Ösztönözni kell a lakosságot a befizetésre. A fentiekkel kiegészítve javasolja a költségvetés jóváhagyását. Gecse László polgármester: A két önkormányzat megbízására az elmúlt évben a könyvvizsgáló átvilágította a Víziközmű Társulat pénzügyeit. Ez az anyag tájékoztatott bennünket a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó pénzügyi helyzetről. Ha adósságrendezőre kerül a sor esélyünk sem lesz arra, hogy mi keressük a megoldást. A segélyek kifizetése rengeteg pénzt elvisz, és ez várhatóan még emelkedik, mert nem igen lesz közfoglalkoztatás. A lakosság összetétele adott, ezen nem tudunk változtatni. A két óvoda összevonása elkerülhetetlen, a gyermeklétszám csökkenése miatt már korábban meg kellett volna tenni, de olyan méretű volt a lakossági ellenállás, hogy kivárt a testület. 7

8 Most nem kérdés már, hogy ősztől csak Homokterenyén lesz óvoda. Az iskolából az a mft hiányzik, ahány gyereket elvisznek másik iskolába a településről. Az itt élők döntő része azonban nem érzi át a helyzet súlyosságát. Továbbra is várják a fejlesztéseket, a települési beruházásokat, de miből? Ugyanakkor sokan megállítják, hogy ne kótyavetyéljen el mindent az önkormányzat. Az önkormányzat minden lehető módon próbál pénzt megtakarítani. Újabb két közkutat zártunk le, a többit fokozatosan mérősítjük. A legkisebb megtakarítás is fontos. Kürti Jánosné képviselő: Hetek óta folyik az egyeztetés, a vita, a kiútkeresés. Ezt a beruházást be kell fejezni. Fontosnak tartják azt is, hogy a lakosság időben és hiteles forrásból értesüljön az önkormányzat helyzetéről. Sajnos a lakosság nagyobb része nem is tudja, hogy miből áll össze ez a hiány, a településen ez úgy jön le, hogy a testület ezt a pénzt elherdálta. Bármilyen megoldás jó lenne,de csak az maradt, amiről itt olvasunk: eladás, elküldés, adóemelés. Nem tud mást tenni, elfogadja a költségvetést. Csikós Árpád CTKÖ Elnöke: Sajnálattal vette tudomásul, hogy ilyen a helyzet. Annak örül, hogy az ülésen megjelent érdeklődő állampolgárok között vannak nádújfalusiak is, mivel elterjedt Nádújfaluban egy olyan pletyka, hogy azért került ilyen nehéz helyzetbe az önkormányzat és azért lett a koncepció elfogadása után még 18mFt hiánya az önkormányzatnak, mert azt személy szerint neki adta oda a polgármester. Most szeretné ezt a kérdést tisztázni, mert nagyon kellemetlen és sértő neki ez a szóbeszéd. Kéri szó szerint a jegyzőkönyvbe rögzíteni a következő kérdést és az arra adott választ: Kérdezi a Polgármester urat, hogy az elmúlt évben és ebben az évben adott-e az önkormányzat akár 1 Ft-ot is Csikós Árpádnak, a Mátraterenye Szalmaszál Egyesületnek vagy a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak? Gecse László polgármester: Válasza, hogy egyik személynek, szervezetnek sem adott. Csikós Árpád CTKÖ Elnöke: Kérdezi Kertész Mónika pénzügyi főtanácsost, hogy az elmúlt évben és ebben az évben adott-e az önkormányzat akár 1 Ft-ot is Csikós Árpádnak, a Mátraterenye Szalmaszál Egyesületnek vagy a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak? Kertész Mónika pénzügyi főtanácsos: Válasza, hogy sem a magánszemélynek, sem a felsorolt szervezetnek nem adott pénzt. 8

9 Almádi Balázs József alpolgármester: Felháborító a szennyvíz beruházásból adódó probléma. Teljesen a kezdetektől kellene átvilágítani ezt a beruházást, a Víziközmű Társulat tevékenységét és megkeresni a felelősöket. Gecse László polgármester: Németh Tibor a beruházás pénzügyi lebonyolító cégének vezetője ma járt a hivatalban. Elmondta, hogy a beruházás 60%-os állami támogatással valósult meg. Lehet, hogy ezzel a feltétellel most nem vágna bele a testület. Akkor viszont igény volt rá és tudni vélték, hogy később még nehezebb feltételekkel valósulhat meg a csatornázás. Azt is elmondta a pénzügyi bonyolító, hogy a 85 mft-os koncessziós díj hiányzik a beruházásból, illetve a nem fizetők is jelentősen növelik a hiány összegét. Sajnos behajthatatlan összegek is vannak ebben. De az Ecoline Kft., mint pénzügyi bonyolító től már nem volt itt től 2007-ig volt velük szerződés, és ők mindig a gesztor önkormányzattal és a Víziközmű Társulattal tárgyaltak. Ennek az árát most fizeti meg a két település. Gyurcsák Tamás képviselő: Kit terhel azért a felelősség, hogy sok olyan ingatlanra is kötöttek szerződést, ahol nem is laknak? Balogh Maja körjegyző: A Társulatnak van joga kijelölni, hogy előírja minden önálló hrsz-ra az érdekeltségi hozzájárulás befizetését.. Ezt a társulat rengeteg ingatlan esetében nem tette meg (beépítetlen telkek, önkormányzati ingatlanok) A pénzügyi átvilágítás már megtörtént, onnan származnak a jelenlegi információk. Tudta a társulat is, hogy ez komoly feladat és mégsem volt olyan szakember, aki ezt a pénzügyi feladatot megfelelően ellátta volna. Mindenki tudta ( az akkori testületek és a társulat is), hogy a 60%-os támogatás mit jelent. Nem volt meg a beruházáshoz a teljes a fedezet, az érdekeltségi hozzájárulást azonban úgy állapították meg, hogy mennyi a lakosság tűréshatára.. Azt is tudjuk, hogy milyen a lakosság fizetési képessége, morálja. A finanszírozást egyébként rendszeresen, folyamatában kellett volna figyelni, átvilágítani, akkor nem jutnak ilyen váratlan helyzetbe az önkormányzatok. Azoktól, akik nem fizetnek megkíséreljük behajtani, amit lehet, de hogy 125 eft/ingatlan vagy 410 eft/ingatlant összeget kell-e behajtani, azt is a Társulat jogosult meghatározni.. Sajnos a teljes időszakra elmondható, hogy a gesztor önkormányzat nem tájékoztatta Mátraterenyét sem a pénzügyek állásáról, sem a felmerülő problémákról. Minden egyeztetés, elszámolás a gesztor önkormányzatnál zajlott. Valószínűleg azonban rendben 9

10 lesz ott minden szerződés, csak Mátraterenye nem kapott ezekből, bár többször kértük, jeleztük azt is, hogy ilyen horderejű kérdésekben ne szóbeli előterjesztések alapján döntsenek a testületek. Serfőző Péter Gazdasági bizottság elnöke, képviselő: Az LTP szerződéseket annak idején az N-Alexander nevű cég kötötte, érdekeltségi rendszerben, akkor az volt a cél, hogy minél több szerződés legyen megkötve. Az indulásnál még emlékszik arra az együttes ülésre, ahol Mátranovák a saját kútjaival együtt, mint üzemeltető is képben volt. Mostanra csak a hiány maradt, ami gesztornak se jó hír, viszont ott van pénz Bombardier adója, stb. nekünk viszont egyenlőre kilátástalan már csak az ezévi kötelezettség előteremtése is. Almádi István képviselő: Volt a beruházás kapcsán gesztor önkormányzat, volt pénzügyi bonyolító, volt Víztársulat, Intéző- és Ellenőrző bizottság. Akkor most álljon ki a falu lakói elé ezek közül valaki, és magyarázza meg, hogy miért tart itt ez a dolog. Lenni kell személyi felelősöknek, ő is azt támogatja, hogy részletes ellenőrzést, átvilágítást kell végezni a beruházás teljes idejére vonatkozóan. Gecse László polgármester: Ez a beruházás már túl van egy ÁSZ ellenőrzésen is, de a lényeg az, hogy az önkormányzat nem tud kibújni a fizetési kötelezettsége alól, májusban meg kell fizetni az első ránk eső részt. A polgármester a napirend vitáját lezárja és szavazásra bocsátja az Önkormányzat évi költségvetésének rendelet-tervezetét. A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről (A rendelet a jegyzőkönyv melléklete, de attól elkülönítve a Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz felterjesztve.) Gecse László polgármester : A költségvetéshez kapcsolódó intézkedési tervet, határozati javaslatot terjesztett elő, az ezzel kapcsolatban felmerült kiegészítések, javaslatok felett megnyitja a vitát. 10

11 Almádi István képviselő: A két tó eladásával kapcsolatban javasolja belevenni, hogy a vevő nem kerítheti el a tavat, mert az a Rendezési terv szerint és a gyakorlatban is a település pihenő övezete. Javasolja továbbá, hogy a Horgásztanya épületére is legyen meg az értékbecslés, az is értékesíthető és lehet, hogy gyorsan elkelne, vegyük be az intézkedési tervbe.. Gyurcsák Tamás képviselő: A hosszúlejáratú hitel felvételével kapcsolatban a javaslat csak az előkészítésre vonatkozik? Arról volt szó eddig, hogy nem tudunk több hitelt vállalni. Balogh Maja körjegyző: A hitel csak akkor jön szóba, ha nem lesz más megoldás és csak annak előkészítésére vonatkozik a javaslat, mert ez is több hónapot vehet igénybe. Az a cél, hogy végszükség esetére álljon rendelkezésre egy hosszú távú hitelkeret lehetősége. A tó eladás szintén előkészítés fázisában lehet, amelyben csak a tó vízfelületének és a medernek az eladásáról lehet szó, hiszen a tó melletti terület, nem forgalomképes, nem adható el. Minden döntés, amikor realitása lesz visszakerül a testület elé, a mostani intézkedési terv még csak javaslat, hogy megindulhasson ezen döntések előkészítése. A polgármester elsőként a vitában elhangzott javaslatot teszi fel szavazásra, mely szerint az intézkedési terv I/3. pontja egészüljön ki a Horgásztanya épületével is. A képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal elfogadja. A polgármester szavazásra teszi fel az előbbiek szerint módosult kiegészült napirendhez kapcsolódó határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogad a következő határozattal: 12/2011. (II. 10.) Kt. számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása kapcsán, a jelentős költségvetési forráshiány csökkentése érdekében az alábbi takarékossági intézkedések végrehajtását rendeli el. 1.) Az önkormányzat bevételeinek növelése céljából: 1/1. A pályázati lehetőség megnyíltával azonnal be kell nyújtani a működésképtelen önkormányzatok támogatása iránti igényt. Határidő: értelemszerűen Felelős: Gecse László polgármester 11

12 1/2. Elő kell készíteni a májusi és októberi szennyvíztársulati támogatási igény (ezévben összesen 33 mft) kielégítése céljából 50 millió Ft összegű hosszúlejáratú önkormányzati hitelkeret megnyitásának lehetőségét. A legkedvezőbb ajánlat előkészítéséhez legalább három pénzintézet ajánlatát be kell szerezni. Határidő: azonnal és folyamatos Felelős: Gecse László polgármester 1/3. Intézkedni kell egyes önkormányzati ingatlanok elidegenítésére, nevezetesen a kis tó és nagy tó, valamint a kmb-s épület (iroda és lakás) és a Horgásztanya épülete eladására. Az ingatlanok értékbecslése alapján meg kell hirdetni az értékesítést, figyelemmel az elővásárlási jogokra is. Határidő: azonnal és folyamatos Felelős: Gecse László polgármester 1 /4. Képviselő-testület elé kell terjeszteni a magánszemélyek kommunális adójának második félévtől történő megemelésére vonatkozó javaslatot. A módosítás mértéke a maximálisan bevezethető adó összegre irányuljon (16.000,-Ft/év). Határidő: április 30. Felelős: Balogh Maja körjegyző 1/5. Az adóhatóság tevékenységében kapjon prioritást a kintlévőségek behajtása iránti tevékenység. Az adók módjára nem behajtható kintlévőségek esetében meg kell teremteni a végrehajtási eljárások lefolytatásához szükséges anyagi feltételeket. Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Maja körjegyző 2.) A kiadások csökkentése érdekében 2/1. Elő kell terjeszteni a képviselők tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló helyi rendelet hatályon kívül helyezésére irányuló javaslatot. Határidő: február 28. Felelős: Balogh Maja körjegyző 2/2. Kezdeményezni kell a pályázati úton szerzett falubusz átmeneti (2011. évre szóló) üzemen kívül helyezését a támogató szervnél. Határidő: azonnal Felelős: Gecse László polgármester 12

13 2/3. Meg kell szüntetni a nem kötelezően ellátott feladatok támogatását, az ilyen irányú pénzeszközök átadását. A évre betervezett 1570 eft támogatásból mintegy 730 eft az önkormányzati forrás, melyet kiadási megtakarításként kell realizálni, terhére a civil szervezetek, egyesületek rezsiköltsége sem számolható el. Határidő: azonnal és április 30. Felelős: Gecse László polgármester 2/4. A bérjellegű kiadások megtakarítása céljából az alábbi létszámcsökkentéseket kell végrehajtani. 2/4/1. Gépkocsivezetőt (buszsofőr) Költségvetésben 8 hónapra 6 órás részmunkaidősként megtervezett munkakör. A feladatellátás módja: december 31-ig szünetel. 2/4/2. Könyvtárost Költségvetésben 12 hónapra 6 órás részmunkaidősként megtervezett munkakör. A feladatellátás módja: a továbbiakban a feladatot az általános iskola tagintézmény dolgozói, továbbá az önkormányzati szabadidő szervező látja el. 2/4/3. Konyhai dolgozók (3 fő) Költségvetésben 12 hónapra 6 órás részmunkaidősként megtervezett munkakörök. Helyileg: 2 fő iskola, 1 fő homokterenyei településrészi óvoda A feladatellátás módja: a továbbiakban a feladatot az étkezést biztosító vállalkozó látja el. 2/4/4. Élelmezésvezető Költségvetésben 12 hónapra 6 órás munkaidősként megtervezett munkakör. A feladatellátás módja: a továbbiakban a feladatot a szolgáltató és a Körjegyzőség gazdálkodási ügyintézője látja el. 2/4/5. Takarítónők (2 fő) Költségvetésben 10 hónapra 6 órás részmunkaidőben megtervezett munkakörök. Helyileg: Általános iskola A feladatellátás módja: közhasznú munkavégzés formájában. Határidő: azonnal és március 31. Felelős: Gecse László polgármester 3.) Költségek, kiadások átütemezése 3/1. Kezdeményezni és támogatni kell a szennyvíztársulatnál a szennyvíztársulati hitel előnyökön nyugvó átütemezését. Határidő: azonnal 13

14 Felelős: Gecse László polgármester 3/2. A évben folyamatban lévő pályázatok megvalósítását (orvosi rendelő felújítása, IKSZT) át kell ütemezni az alábbiak szerint: - orvosi rendelő előkészítése és megvalósítása 2012-ben, - IKSZT előkészítése, megvalósítása évben történhet. Határidő: értelemszerűen Felelős: Gecse László polgármester A polgármester szavazásra teszi fel a napirendhez kapcsolódó munkabérhitel keret kibővítéssel kapcsolatos határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület vita mellőzésével - 7 igen szavazattal elfogad a következő határozattal: 13/2011. (II. 10.) Kt. számú Határozat Mátraterenye Község Képviselő-testülete a Sajóvölgye Takarékszövetkezet Mátraterenyei Kirendeltségénél fennálló Ft munkabérhitel-keretét Ft-ra bővíti március hónapban. A hitel visszafizetésének határideje február 28. Mátraterenye Község Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a tőke és járulékainak visszafizetését a költségvetésében szerepelteti, és mindennemű fejlesztési feladatokat megelőzően tervezi. A hitel visszafizetésének forrása az önkormányzat költségvetési bevétele. Határidő: azonnal Felelős: Gecse László polgármester 4.)A Képviselők tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló rendelet módosítása Előterjesztő: Gecse László polgármester Kiegészítő előterjesztést tesz: Serfőző Péter Gazdasági bizottság elnöke (Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete) Gecse László polgármester: Az előzetes egyeztetéseken támogatták a képviselők a képviselők juttatásának csökkentését, végezetül megszüntetését. Ilyen helyzetben 14

15 mindannyian úgy ítélik meg, hogy nem lenne etikus ezt a díjat felvenni. Ő maga sem vesz fel költségtérítést csak a ténylegesen megtett költségeit számolja el. Balogh Maja körjegyző: A javaslat március 1-től határozatlan időre helyezi hatályon kívül a képviselők juttatására irányuló rendeletet, de bármikor módosítható, egy jobb gazdasági helyzetben újra visszaállítható. A polgármester szavazásra bocsátja a képviselők tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet-tervezetet, a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete a képviselők tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről (A rendelet a jegyzőkönyv melléklete, de attól elkülönítve a Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz felterjesztve.) 5.)Az önkormányzat évi közbeszerzési tervének jóváhagyása Előterjesztő: Gecse László polgármester (Előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete.) A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület vita mellőzésével - 7 igen szavazattal elfogad a következő határozattal: 14/2011. (II. 10.) Kt. számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mátraterenye Község Önkormányzatának évi közbeszerzési tervét elfogadja. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az év közbeni szükséges módosítások átvezetésére. Gondoskodni kell a közbeszerzési terv jogszabály szerinti közzétételéről. 6.) Egyéb időszerű feladatok 15

16 6/1.) Kistérségi Társulási Tanácsban polgármester képviselete Előterjesztő: Gecse László polgármester A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület vita mellőzésével - 7 igen szavazattal elfogad a következő határozattal: 15/2011. (II. 10.) Kt. számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi CVII. törvény 5.. (2) bekezdésében foglaltak alapján a polgármester Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Tanácsában történő képviseletére az alpolgármestert jelöli ki. Határidő: azonnal Felelős: Almádi Balázs József alpolgármester 6/2.) Halmos Ügyvédi Iroda részére adott megbízás visszavonása Előterjesztő: Gecse László polgármester (Határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete.) Gecse László polgármester: A Salgótarján és Környéke VÍZMŰ Kft-ből akart önkormányzatunk kiválni, amire sajnos továbbra sincs esélyünk. Hasonló tárgyban lefolytattak már egy precedensértékű pert Nógrádban, de azt a kivált önkormányzatok elveszítették. Az a lehetőségünk maradt, hogy kedvező jogszabályi változásra várjunk. A Halmos Ügyvédi Irodának adott megbízást viszont mielőbb vissza kell vonni, mert nem történt érdemleges teljesítés. Az általunk átutalt ügyvédi díjat is szeretnénk visszakapni. Balogh Maja körjegyző: A forgalomképtelen vagyont beapportálták az önkormányzatok annak idején a 90-es évek elején - a Vízműbe. A várható jogszabályváltozás arról szól állítólag, hogy a víziközmű vagyont kapnák meg az önkormányzatok, viszont a szolgáltatóknak az eddigieknél jóval több fogyasztót kell kiszolgálni ( akár 50-70ezer is szóba jöhet),.amely viszont az elaprózódott, gazdaságtalan rendszer felszámolását szolgálja. Gyurcsák Tamás képviselő: Milyen vagyontárgyak tartoznak ebbe a körbe? Gecse László polgármester: Vízvezeték rendszerek,, kutak, telephely, szivattyúk, stb. 16

17 A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogad a következő határozattal: 16/2011. (II. 10.) Kt. számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 118/2008. (XII. 16.) Kt. számú határozatával a dr. Halmos Ügyvédi Iroda részére adott megbízást visszavonja, tekintettel arra, hogy a megbízás tárgyában érdemleges teljesítés nem történt. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a megbízási szerződés 7. pontjában foglalt általános szerződési feltételek: 24. (2) bek. szerinti megbízás azonnali hatályú felmondására. Határidő: Felelős: azonnal Gecse László polgármester 6/3.) Bejelentések, tájékoztatások Gecse László polgármester: Március 11-re tervezünk falugyűlést, ezúttal Homokterenye településrészen, aminek a napirendje a lakosság tájékoztatása a évi költségvetésről és a szennyvízberuházás pénzügyi helyzetéről. Amennyiben esetleg az időpontban változás lesz, akkor arról értesülnek majd a képviselők attól függően, hogy addig hogyan változik a pénzügyi helyzet. Más napirend nem lévén a polgármester órakor a képviselő-testület ülését bezárja. K.m.f. Gecse László polgármester Balogh Maja körjegyző 17

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 17/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. november 27-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 17/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. november 27-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. november 27-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-8/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 14/2012.(IV.25.) 15/2012.(IV.25.) 16/2012.(IV.25.) A 2011.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 22-én (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Barta Miklós Ferenc polgármester, Buhajla János, Fazekas András, Kiss

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. április 24-én 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. december 18-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 64/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat 65/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2012. (XI. 27.) Költségvetési rend. módosítása 16/2012.

Részletesebben