Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete január 23-án (szerda) órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről."

Átírás

1 Szám: 1/1-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete január 23-án (szerda) órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza Díszterme (Keszthely, Fő tér 1.) Jelen vannak: Ruzsics Ferenc polgármester Pálinkás Róbert alpolgármester Csótár András, Dr. Ifi Ferenc, Kocsis Miklós, Mohácsi József, Rigó Ferenc, Selmeczy Zsuzsanna, Szabó György és Vozár Péterné képviselő. Tanácskozási joggal jelen vannak: Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető Dr. Horváth Teréz jogi és szervezési osztályvezető Ruzsics Ferenc polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Megállapította, hogy az ülés szabályszerű módon került összehívásra, a képviselő-testület tagjai közül 10 fő a teremben tartózkodik Borosné Eitner Kinga képviselő igazoltan van távol -, ily módon a testület határozatképes, ezáltal a rendkívüli képviselő-testületi ülést megnyitotta. A napirendi javaslatot azzal a módosítással terjesztette a képviselő-testület elé, hogy érkezett egy sürgősségi indítvány VÜZ Nonprofit Kft. energiahatékonyságot célzó napelemes rendszerek kiépítésére irányuló pályázata címmel, melyet az indokol, hogy a pályázat sikere érdekében tekintettel a korlátozott keretösszegre a mielőbbi benyújtás szükséges. E módosító javaslatát szavazásra bocsátotta. A képviselő-testület 8 igen, 2 nem szavazattal elfogadta a sürgősségi indítvány tárgyalására vonatkozó javaslatot. A képviselők részéről a napirenddel kapcsolatban nem volt hozzászólás, így a módosított napirendi javaslatot szavazásra bocsátotta. A képviselő-testület 8 igen, 2 nem szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. 1. KEOP Épületenergetikai pályázat benyújtása NAPIREND: 2. Keszthely város közvilágításának korszerűsítése II.

2 2 3. Vajda János Gimnázium pályázatai S1. VÜZ Nonprofit Kft. energiahatékonyságot célzó napelemes rendszerek kiépítésére irányuló pályázata 1. KEOP Épületenergetikai pályázat benyújtása Előterjesztő: Pálinkás Róbert alpolgármester (Az előterjesztés, továbbá a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Turisztikai, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság együttes üléséről készült feljegyzés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Ruzsics Ferenc polgármester kérésére mindkét előterjesztést tárgyaló bizottság elnöke ismertette a kialakult álláspontjukat. Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök a bizottság részéről kialakult nem érvényes döntést azzal indokolta, hogy az előterjesztésekben 28, továbbá 23 MFt-os beruházási igény szerepel, holott az önkormányzat anyagi terheit nem célszerű tovább növelni. A 2. sz. pályázatot kérdésesnek tartották, mivel az ingatlanok nem az önkormányzat tulajdonában vannak. Ruzsics Ferenc polgármester az önrész tekintetében majdnem teljesen egyetértett a bizottságok tagjaival, azonban a következő önkormányzatok sem lesznek jobb helyzetben a jelenleginél, ezek a pályázatok azonban kiszámíthatóan megtérülve csökkentik az önkormányzat fenntartási költségeit. A kastélyból sokáig nem fog elköltözni a rendelőintézet, így megtérül, ha sokáig nem kell olyan magas rezsiköltséget fizetni, mint most. A jelen időszakot túl kell élni, s a jövőt meg kell alapozni, ezért a szükséges önerőre tekintettel nem fogadható el, hogy lemondjanak ezekről a pályázatokról. Megfontolásra javasolta a tartózkodóknak és ellenzőknek a pályázati lehetőség elfogadását az elmondottakra tekintettel. Selmeczy Zsuzsanna képviselő egyetértett azzal, hogy a közbeszerzési értékhatár alatt kíván maradni az önkormányzat, mellyel kapcsolatban arról kért tájékoztatást, hogyan zajlott a meghívásos ajánlatkérés. Arra világított rá továbbá, hogy a pályázatok bár megtérülnek, a másik oldalon azonban az intézmények fogják megsínyleni, mert ha pl. a most napirenden szereplő hat dadus és egy pályázat között kellene döntenie, akkor ő a dadusok foglalkoztatását választaná. A három pályázatban több mint 100 MFt önrészről van szó, ezért várt választ a felvetésére, továbbá arra, hogy a hivatal épülete kapcsán megjelenő összeget nem kellene-e belevenni a megbízási díjba a jogszabály szerint, mert akkor viszont átlépik a törvényben meghatározott értékhatárt, ráadásul a határozati javaslatban mégis a 14 MFt-os összeg szerepel. Ruzsics Ferenc polgármester szakmai tévedésnek tartotta a felmerült 7 dadus ügyét, mert a valóságban 5 konyhai kisegítőről van szó, az ő foglalkoztatásuk nem kötelező, e feladat után az önkormányzat nem kap finanszírozást. Pálinkás Róbert alpolgármester azért tartotta fontosnak a pályázatot az önkormányzat számára, mert működési költségmegtakarítást eredményez a jövőre nézve. Várhatóan a KEOPos pályázatra a két önkormányzati intézmény mellett a Vajda Gimnázium pályázata is beérkezik Keszthelyről, ezzel szemben egy, legfeljebb két pályázat nyerhet azonos településről. Az idegen tulajdonú épületnél ugyancsak a működtetési költségcsökkenés indokolja a pályázatot.

3 3 Ruzsics Ferenc polgármester arra emlékeztette Szabó György képviselőt, hogy az idegen tulajdon kérdése a pályázat korábbi tárgyalásánál nem merült fel, holott ez a téma már többedszer került a testület elé. Selmeczy Zsuzsanna képviselő Pálinkás Róbert alpolgármester kérésére megismételte azokat a felvetéseit, melyekre választ várt, így a meghívásos pályázati eljárásra, valamint a Polgármesteri Hivatal felmérésének előirányzatára, illetve az összeghatárra vonatkozóakat. Pálinkás Róbert alpolgármester a pályázat lebonyolításának módjáról olyan formában adott tájékoztatást, hogy előzetesen elemezték a piacot, ahonnan a hasonló tapasztalatokkal rendelkező cégek közül választottak. Balázs Anett pályázati referens arra emlékeztetett, hogy a 14 MFt egy korábbi testületi döntésben került elkülönítésre, most csak ezen belüli átcsoportosításról van szó. Azért kérték a felhatalmazást, hogy ne kelljen minden alkalommal a testületnek döntenie az egyes részfeladatok tekintetében. A Polgármesteri Hivatal építészeti felmérése nem része a pályázatnak, így nem vonható össze a megbízási díjjal, ezért kell erről az előirányzatról külön döntenie a testületnek. Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök könnyebbnek látta volna a helyzetüket az önrészhez szükséges hitelfelvételre vonatkozó döntés meghozatalakor, ha ismeretekkel rendelkeznének az adósságrendezési eljárás végeredményéről, illetve annak jelenlegi helyzetéről. A félelmeik arra az esetre vonatkoznak, ha a végeredmény nem egyezik meg a tervezettel, s emiatt fél az újabb kölcsönök felvételétől. Ruzsics Ferenc polgármester kevésbé félt a kölcsönfelvételtől, mivel ha be tudják építeni a költségvetésbe ezeket, még a nyertes pályázat esetén is lehetőségük nyílik áttekinteni az erőforrásokat, s dönteni a tényleges megvalósításról. Azért javasolta az önerőt akár hitel felvételével biztosítani, mert ezzel a következő önkormányzatok helyzete könnyebb lesz. Nem volt további hozzászólás, így szavazásra bocsátotta az I. határozati javaslatot. A képviselő-testület 7 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot. 1/2013. (I. 23.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete A KEOP Épületenergetikai pályázat benyújtása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta. 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Környezet és Energia Operatív Program KEOP /A. kódszámú pályázati kiíráson 2 pályázat beadását támogatja. 2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 253/2012. (IX. 27.) sz. határozatának 3. pontját (Melléklet) akként módosítja, hogy felkéri a polgármestert, gondoskodjon a pályázat benyújtásához szükséges feladatokra legfeljebb 14 millió Ft betervezéséről az Önkormányzat évi költségvetésében. 3. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat benyújtásáról, az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételéről és a szükséges dokumentumok aláírásáról. Határidő: évi költségvetés elkészítésére A pályázat benyújtására február 5.

4 4 Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester (Dr. Horváth Teréz jogi és szervezési osztályvezető Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a II. határozati javaslatot. A képviselő-testület 7 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot. 2/2013. (I. 23.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete A KEOP Épületenergetikai pályázat benyújtása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a KEOP /A. kódszámú, Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című pályázati kiíráson való részvételt az alábbi intézmények és költségek vonatkozásában a pályázati kiírás ide vonatkozó pontjainak megfelelően. 1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 8360 Keszthely, Fő tér 1. Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda Gagarin Utcai Tagóvoda 8360 Keszthely, Gagarin u A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 8360 Keszthely, Fő tér 1. Hrsz. 617 Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda Gagarin Utcai Tagóvoda 8360 Keszthely, Gagarin u. 6. Hrsz. 1497/5 3. Projekt megnevezése: Épületenergetikai fejlesztések a Gagarin utcai Tagóvoda és Polgármesteri Hivatal épületeinél 4. A pályázati konstrukció száma: KEOP /A 5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: Ft 6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: Ft 7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrása: Ft, a saját erő forrása: fejlesztési hitel felvétele 8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: Ft Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az önkormányzati saját forrás összegének Ft-nak - az önkormányzat évi költségvetésében való elkülönítéséről, fejlesztési hitel-felvétel terhére. Határidő: évi költségvetés elkészítésére február A pályázat benyújtására február 5. Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester

5 5 (Dr. Horváth Teréz jogi és szervezési osztályvezető Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a III. határozati javaslat azzal, hogy az intézmény címét pontosította. A képviselő-testület 7 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot. 3/2013. (I. 23.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete A KEOP Épületenergetikai pályázat benyújtása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a KEOP /A. kódszámú, Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című pályázati kiíráson való részvételt az alábbi intézmények és költségek vonatkozásában a pályázati kiírás ide vonatkozó pontjainak megfelelően. 1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete 8360 Keszthely, Sopron u. 2. Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda Sopron Utcai Tagóvoda 8360 Keszthely, Sopron u A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete 8360 Keszthely, Sopron u. 2. Hrsz Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda Sopron Utcai Tagóvoda 8360 Keszthely, Sopron u. 16. Hrsz Projekt megnevezése: Épületenergetikai fejlesztések az Alapellátási Intézet és a Sopron utcai Tagóvoda épületeinél 4. A pályázati konstrukció száma: KEOP /A 5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: Ft 6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: Ft 7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrása: Ft, a saját erő forrása: hitelfelvétel 8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: Ft Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az önkormányzati saját forrás összegének Ft-nak - az önkormányzat évi költségvetésében való betervezéséről, fejlesztési hitel-felvétel terhére. Határidő: évi költségvetés elkészítésére február A pályázat benyújtására február 5. Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester

6 6 (Dr. Horváth Teréz jogi és szervezési osztályvezető Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető) 2. Keszthely város közvilágításának korszerűsítése II. Előterjesztő: Ruzsics Ferenc polgármester (Az előterjesztés, továbbá a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Turisztikai, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság együttes üléséről készült feljegyzés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Ruzsics Ferenc polgármester kérésére mindkét, az előterjesztést tárgyaló bizottság elnöke ismertette a bizottság részéről kialakult álláspontot. Dr. Ifi Ferenc képviselő a bizottsági ülésen azért nem támogatta ezt a pályázatot az előzővel ellentétben, mert számára nem bizonyos, hogy a 430 MFt nem túlzás-e, hiszen ebből az összegből lényegesen több LED izzót lehetne vásárolni. Azért, mert uniós támogatás a beruházás forrása, azért még nem látta szükségesnek indokolatlanul költeni. Támogatásáról biztosította a határozati javaslatot, de e véleményére kérte felhívni az érintettek figyelmét. Ruzsics Ferenc polgármester átérezte képviselőtársa aggodalmát, melyben maga is többször osztozott, azonban a városnak szüksége van a beruházásból megvalósuló megtakarításokra, mert óriási pénzeket fizetnek az energiaszámlákra, s nem kíván Esztergom sorsára jutni. Mozgásérzékelőkkel felszerelt lámpasorok segítenének, de ez lényegesen többe kerülne még ennél is. Az önerő 4-5 év alatt megtérül az előzetes tájékoztatás alapján. Az eljáró hatóság bírálja el a pályázatokat, s azt, nincs-e túlértékelve a pályázat, nem lehet-e belőle lehúzni. Van egy bírálóhatóság, mely elbírálja a benyújtott pályázatokat, s vélhetően kellő szakértelemmel rendelkezik a beruházás költségvetésének elbírálásához. Számára az fontos, hogy ennek a megvalósulása az önkormányzat érdeke, s hogy ki és hogyan csinálja, az a bírálóhatóság mérlegelési jogkörébe tartozik. Vozár Péterné képviselő a bizottsági ülés hangulatát akarta érzékeltetni arra tekintettel, hogy nem ismerik a költségvetés végszámait, s ez a bizonytalanság eredményezi a tartózkodó döntésüket. Ruzsics Ferenc polgármester azért érvelt a város érdekeivel, mert csak akkor nem nyerhetnek, ha nem is indulnak, hiszen ha az önerő betervezésére nincs lehetőség, akkor a nyertes pályázatról is le lehet mondani, mindezek alapján bátrabb döntést javasolt különösen azért, mert óriási az igény erre a pályázatra, s nincs mit kockáztatniuk. Szabó György képviselő a 4-5 éves megtérülési időt nem látta leírva az előterjesztésben, ezt hiányolta a döntés-előkészítésben, illetve ennek alátámasztását. Arról sem kaptak információt, hogy a város közvilágítása most mennyibe kerül, s mennyibe kerül majd a megvalósítást követően. Tisztában volt a rövid beadási határidőkkel, azonban a felelős döntés meghozatalához a képviselő-testület tagjainak rendelkeznie kell némi információval. Ruzsics Ferenc polgármester megkövette a testület tagjait azért, hogy ez az indoklás nem került bele az előterjesztésbe, azonban a rendelkezésére álló adatok alapján a 4-5 éves megtérülési időt tartani tudják. Kocsis Miklós turisztikai, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottsági elnök a melléklet tartalmával kapcsolatban látott pongyola megfogalmazásokat, illetve olyan területeket, melyek

7 7 nem azonosíthatók be, emellett pedig érzése szerint egyes területek kimaradtak a felsorolásból, pl. a városi strand körül. Dr. Ifi Ferenc képviselő az egy napra jutó közvilágítási költség összegéről kért tájékoztatást, melyre 100 eft/nap összegben megkapta a választ. Csótár András képviselő bizonytalanságot és tanácstalanságot érzékelt a bizottsági ülésen a tekintetben, hogy szabad-e ekkora összegű hitel felvételét vállalni akkor, amikor az ülés napján délelőtt az intézményekkel folytatott költségvetési egyeztetések borús képet mutattak. Ellentétben az előzővel itt részben információhiány miatt is voltak bizonytalanságok, így pl. a megtérülés a beruházás értéke tekintetében. Pálinkás Róbert alpolgármester a felvetésekre reagálva elmondta, maga is első olvasatra magasnak tartotta a költségeket, azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy évente 38 MFt-ot fizet a város közvilágításra, ennek duplája mindössze az önrész. A bővebb tájékoztatás érdekében összehasonlította az egyes lámpatestek fogyasztási értékeit, illetve a csere eredményeként várhatóan keletkező megtakarítás mértékét. Csótár András képviselő a Pálinkás Róbert alpolgármester részéről elhangzott tájékoztatás összefoglalását az előterjesztésben tartotta volna indokoltnak a döntés megkönnyítése érdekében. Ruzsics Ferenc polgármester ezt a hiányosságot vállalta magára tekintettel arra, hogy munkatársai így is lóhalálában állították össze az anyagot. Valóban nehéz döntéseket kellett meghozni az intézményekkel kapcsolatban, illetve a tárgyalások során, azonban az intézményvezetőknek is önmérsékletet kell tanúsítaniuk, melyre példaként hozta fel azt, hogy két intézmény párhuzamosan ünnepelte meg a Magyar Kultúra Napját. További hozzászólás nem volt, így az I. határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. A képviselő-testület 7 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot. 4/2013. (I. 23.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthely város közvilágításának korszerűsítése II. című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta. 4. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 369/2012. (XII. 17.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 5. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a KEOP /A kódszámú, Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című kiírásra pályázat benyújtását. 6. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Ft összegű pályázati önrésznek az önkormányzat évi költségvetése pályázati céltartalékában történő betervezéséről. A képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert a saját pénzügyi forrás kiváltása érdekében kutasson fel lehetőségeket, elsősorban önerő-támogatás, másodsorban MFB-hitel formájában, s erről tájékoztassa a képviselő-testületet. 7. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy figyelemmel a 3. pontban megjelölt pályázati önrészre gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez szükséges költségek fedezetének legfeljebb Ft + 27% ÁFA összegben az önkormányzat évi költségvetésében való betervezéséről.

8 8 8. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Környezet és Energia Operatív Program KEOP /A. kódszámú pályázati kiíráshoz szükséges Energetikai Tanulmány megrendelésére vonatkozó eljárás lefolytatására. 9. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására, valamint felhatalmazza az ehhez kapcsolódó dokumentumok aláírására, és a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: Felelős: évi költségvetés elkészítésére február 14., illetve folyamatos - A pályázat benyújtására február 5. Ruzsics Ferenc polgármester (Dr. Horváth Teréz jogi és szervezési osztályvezető Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a II. határozati javaslatot. A képviselő-testület 7 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot. 5/2013. (I. 23.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthely város közvilágításának korszerűsítése II. című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a KEOP /A. kódszámú, Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című pályázati kiíráson való részvételt a pályázati kiírás ide vonatkozó pontjainak megfelelően. 9. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: A MELLÉKLETBEN felsoroltak szerint. 10. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: A MELLÉKLETBEN felsoroltak szerint. 11. Projekt megnevezése: Keszthely város közvilágításának korszerűsítése 12. A pályázati konstrukció száma: KEOP /A 13. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: ,- Ft 14. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: ,- Ft 15. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrása: ,- Ft, a saját erő forrása: Keszthely Város Önkormányzata évi költségvetésének pályázati céltartaléka. 16. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: ,- Ft Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az önkormányzati saját forrás összegének ,- Ft-nak - az önkormányzat évi költségvetésében való elkülönítéséről.

9 9 Határidő: Felelős: évi költségvetés elkészítésére február 14., illetve folyamatos - A pályázat benyújtására február 5. Ruzsics Ferenc polgármester (Dr. Horváth Teréz jogi és szervezési osztályvezető Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető) 3. Vajda János Gimnázium pályázatai Előterjesztő: Ruzsics Ferenc polgármester (Az előterjesztés, továbbá a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Turisztikai, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság együttes üléséről készült feljegyzés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Ruzsics Ferenc polgármester bevezetőjében módosította az I. határozati javaslat szövegét arra tekintettel, hogy az eredeti megfogalmazás félreérthető lehet, mivel az intézmény működtetésére is lehet érteni a kötelezettségvállalást, holott annak célja kizárólag az ingatlan középiskolai oktatás céljára történő biztosítása. Kocsis Miklós turisztikai, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottsági elnök nem kapott néhány kérdésére választ a bizottsági ülésen, ezért most ismételten felvetette, hogy az épület utcai homlokzatának festése is megoldott lesz-e ebből a pályázatból, mert az elképzelhető kifejezést bizonytalannak látta. Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök az igazgató bizottsági ülésen ismertetett álláspontja alapján meghozott támogató bizottsági javaslatot ismertette. Ruzsics Ferenc polgármester kiegészítette az elhangzottakat azzal, hogy telefonon egyeztettek a gimnázium igazgatójával, akit ő nem bíztatott, bár most mégis a pályázat támogatása mellett kívánt szavazni. Sajnálatosan a homlokzat felújításakor örökségvédelmi szempontoknak is meg kell felelni, ami jelentősen megemeli a költségeket, bár ő is ismer olyan technológiát, ami a műszaki és gazdasági kívánalmaknak egyaránt megfelel, ezért is került bele az esetleges megfogalmazás. Támogatásáról biztosította a pályázatot, bár biztosra vette, hogy nem fog nyerni mind a három benyújtott pályázat, s nekik a legnagyobb megtakarítást eredményezőt kell támogatniuk. Szavazásra bocsátotta a módosított I. határozati javaslatot. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot. 6/2013. (I. 23.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vajda János Gimnázium pályázatai című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a 8360 Keszthely, Deák F. u (Hrsz. 1103, 1078) szám alatti épület TÁMOP / kódszámú, A természettudományos oktatás megújítása a keszthelyi Vajda János Gimnáziumban című pályázat keretében megvalósítandó beruházás végrehajtásához és a projekt során megvalósuló fejlesztések aktiválásához, valamint vállalja, hogy az ingatlant a fenntartási időszak végéig középfokú iskolai intézmény céljára biztosítja. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja Tulajdonosi hozzájárulás és igazolás kiadását a Vajda János Gimnázium TÁMOP / kódszámú pályázatához.

10 10 Határidő: február 1. Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester (Dr. Horváth Teréz jogi és szervezési osztályvezető) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a II. határozati javaslatot az A./ változattal. A képviselő-testület 9 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot. 7/2013. (I. 23.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vajda János Gimnázium pályázatai című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Vajda János Gimnázium részvételét a KEOP /A kódszámú, Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című pályázaton. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon az önerő értékének 12 millió Ftnak az Önkormányzat évi költségvetésébe való betervezéséről. Határidő: Költségvetés készítésére február 14. Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester (Dr. Horváth Teréz jogi és szervezési osztályvezető) S1. VÜZ Nonprofit Kft. energiahatékonyságot célzó napelemes rendszerek kiépítésére irányuló pályázata Előterjesztő: Pálinkás Róbert alpolgármester (Az a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Ruzsics Ferenc polgármester ismertette az előterjesztés előzményeit és kérte Gachályi András alpolgármester összefoglalóját. Szabó György képviselő támogathatónak tartotta a javaslatot az előterjesztés alapján, mivel meggyőző és jó célt szolgáló kezdeményezésről van szó. Mohácsi József képviselő órakor távozott az ülésről így a képviselő-testület létszáma 9 főre változott. Gachályi András alpolgármester a szakemberek számításai alapján az előterjesztésből azt emelte ki, hogy az intézmények tetejére szerelt napelemek a megfelelő irányba állítva a termelt energiát visszaáramoltatják a rendszerbe, így keletkezik a rövid megtérülés. Az egyetlen kivétel az átlagos megtérülésnél a városi edzőterem, melynek oka az, hogy nincs megfelelő mértékű tetőfelület. Kérte továbbá a polgármestert a II. határozati javaslatnál a VÜZ Nonprofit Kft. közfeladatot ellátó jellegét kihangsúlyozni az előterjesztés szövegével azonos formában. Dr. Ifi Ferenc képviselő jónak tartotta az előterjesztést és támogatni kívánta, s az oda-vissza járó mérőt korrekt megoldásnak tartotta. Kocsis Miklós képviselő kérte megvizsgálni az idősek otthona épülete bevonásának lehetőségét a projektbe.

11 11 Ruzsics Ferenc polgármester arról tájékoztatta, hogy időben nem férne bele ez a megoldás a szükséges hozzájárulások és engedélyek megszerzése miatt. A Gachályi András alpolgármester által kért módosítást befogadta. Selmeczy Zsuzsanna képviselő az önerő előteremtésének módjáról kért felvilágosítást. Göncz Attila VÜZ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató megerősítette a határozati javaslatban leírtakat, mely szerint a kft. saját forrásból finanszírozza az önerőt, melynek az az alapja, hogy folyamatban van egy pályázatuk, melynek célja sajáterő meghitelezése kedvező, 6 %-os kamattal, amit a nyertes pályázatoknál tudnak érvényesíteni. Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta az I. határozati javaslatot. A képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot. 8/2013. (I. 23.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VÜZ Nonprofit Kft. energiahatékonyságot célzó napelemes rendszerek kiépítésére irányuló pályázata című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza. 1. A képviselő-testület a VÜZ Nonprofit Kft. KEOP /A kódszámú, Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióban benyújtani kívánt napelemes rendszerek kiépítésére irányuló pályázatával egyetért, és felhatalmazza a VÜZ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, mint az önkormányzat közfeladatainak ellátásával megbízott szervezet vezetőjét a pályázat benyújtására az alábbi fogyasztási helyek tekintetében: Csány-Szendrey Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Fodor utcai épülete Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Fejér György Városi Könyvtár Városi Edzőterem GESZ Konyha Városi Strand Új Köztemető 2. A képviselő-testület felhatalmazza a VÜZ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a VÜZ Nonprofit Kft. KEOP /A pályázati konstrukcióban benyújtani kívánt napelemes rendszerek kiépítésére irányuló pályázatához kötődő, a napelemes rendszerek beszerzésére vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződést aláírja. 3. A VÜZ Nonprofit Kft. KEOP /A pályázati konstrukcióban benyújtani kívánt napelemes rendszerek kiépítésére irányuló pályázatához szükséges önerőt saját forrásból, önkormányzati támogatás nélkül biztosítja. Határidő: a határozat közlésére január 31., illetve folyamatos Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester (Dr. Horváth Teréz jogi és szervezési osztályvezető) Göncz Attila, a VÜZ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

12 12 Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a módosított II. határozati javaslatot. A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot. 9/2013. (I. 23.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VÜZ Nonprofit Kft. KEOP /A kódszámú pályázati konstrukcióban benyújtani kívánt energiahatékonyságot célzó napelemes rendszerek kiépítésére irányuló pályázata című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza. 1. A képviselő-testület hozzájárul a Városi Energiaközpont működéséről szóló megbízási szerződés 1.4. pontjának az alábbiakkal történő módosításához: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 145/2010. (V.13) sz. képviselő-testületi határozatának megfelelően az önkormányzat közfeladatai közül a Városi Energiaközpont működtetésével, ezen belül Keszthely város Intézményeinek földgáz- és villamos energia beszerzésének, továbbá a város közvilágítási feladatainak koordinálásával a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft-t, mint közfeladatot ellátó szervezetet bízza meg. A továbbiakban a szerződő fél a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. lesz. 2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított szerződés aláírására. Határidő: január 31. Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester (Dr. Horváth Teréz jogi és szervezési osztályvezető, Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető) Göncz Attila VÜZ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató Ruzsics Ferenc polgármester megállapította, hogy az elfogadott napirenddel kapcsolatban nincs hozzászólási igény, így a képviselő-testület soros ülését órakor bezárta. Kmf. Dr. Gábor Hajnalka aljegyző Ruzsics Ferenc polgármester

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 4-én (szerda) 15.07 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 4-én (szerda) 15.07 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-234/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 4-én (szerda) 15.07 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-173/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet.

A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. Szám: 1/1-145/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 29- én (csütörtök) 14.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 14-én (péntek) 13.20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 14-én (péntek) 13.20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-30/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 14-én (péntek) 13.20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Szám: 1/1-145/2014. Az ülés helye: Városháza Udvari tárgyaló (Keszthely, Fő tér 1.)

Szám: 1/1-145/2014. Az ülés helye: Városháza Udvari tárgyaló (Keszthely, Fő tér 1.) Szám: 1/1-145/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 11- én (csütörtök) 12.30 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Iktatószám: P-498-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2013. február 06. napján 15:00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1/1-93/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 14-én (csütörtök) 10.10 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 1. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 1.-én 16.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 18. napján 9 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Gerõfi

Részletesebben

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 15- én (péntek) 13.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 15- én (péntek) 13.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-127/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 15- én (péntek) 13.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 9-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 2. Napelemes rendszer kialakítása pályázati konstrukcióra pályázatírási szerződés megkötése (szóbeli előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 2. Napelemes rendszer kialakítása pályázati konstrukcióra pályázatírási szerződés megkötése (szóbeli előterjesztés) Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:1-3/2013. (I. 18.) számú határozatok d. rendeletek:

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 13. Száma: 1-9/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2014. június 26-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 4 települési képviselő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. február 12-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2013. január 31. (csütörtök) 1. Pályázat kiírása a Goldmark Károly Művelődési Központ intézményvezetői munkakörére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-93/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 1-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 1-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 143/2014.(X.01.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el a 2014. október 1-ei rendkívüli ülésének napirendjét: Nyílt ülés: 1. Javaslat a Gyál Közvilágítás

Részletesebben

16. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 25-i ülésére

16. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 25-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére 16. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének módosítása Az előterjesztést

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29-én (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29-én (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29-én (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-ai ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-ai ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. Fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17 napján, - 14 órakor kezdődött -, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében (Martfű, Szent István tér 1.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13.án ( szerdán ) 17.00-órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály

J a v a s l a t. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály J a v a s l a t a KEOP-5.5.0/B jelű, Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város 2011. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal A épület fsz. 13. tanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király út 112. Jelen

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. február 22-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. február 22-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-5/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. február 22-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-197/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

K I V O N A T. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete december 18-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete december 18-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 18-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 318/2014. (XII. 18.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5053-2/2013. 29/2013. számú 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 190-192/2013. (XI. 22.)

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 7/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 07-én, hétfőn 19.00 órakor megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 1/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2016. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2016. április 6-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 46. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZAT: 46/2016.(IV.6.)

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 20-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Dr. Bakos Beáta,

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 19-én 08 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 37 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR május 2.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR május 2. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2016. május 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 2. napján 14.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 438 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. augusztus 5-én 14 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó).

Jegyzőkönyv. Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó). Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 7/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 12-én (szerda) 17.58 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 12-én (szerda) 17.58 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-246/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 12-én (szerda) 17.58 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. 14/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

2013. február 18-i soron kívüli nyílt üléséről

2013. február 18-i soron kívüli nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt.sz.: 349-11/2013.. Je gyzők önyv Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

dr. Üveges István polgármester Barcsák Pálné képviselő Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő Orosz Ferenc alpolgármester Tőzsér László képviselő

dr. Üveges István polgármester Barcsák Pálné képviselő Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő Orosz Ferenc alpolgármester Tőzsér László képviselő ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 11/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Tét, Kisfaludy Panzió Jelen voltak: A csatolt jelenléti ív szerint. A Fejlesztési Tanács 12 fővel határozatképes volt.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Tét, Kisfaludy Panzió Jelen voltak: A csatolt jelenléti ív szerint. A Fejlesztési Tanács 12 fővel határozatképes volt. JEGYZŐKÖNYV A Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2009. május 21-én, Téten megtartott Kistérségi Fejlesztési Tanácsüléséről Az ülés helye: Tét, Kisfaludy Panzió Jelen voltak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat. 264/6/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3 - án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 36/2015.(VI.3.) kt. határozat. 37/2015.(VI.3.)

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 169/2015. (VI.02.) határozata Pályázat a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 8-i. rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 8-i. rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 8-i rendkívüli, nyílt üléséről Tartalomjegyzék 22/2016. (III.08.) Kt. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 18.-án, órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 18.-án, órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 18.-án, 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Héninger

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2017.(I.16.) határozat Dédestapolcsány Község Önkormányzata 2017. évi Startmunka

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 228/2015.(X.21.) határozat az önkormányzati tulajdonú tornateremben természeti eredetű

Részletesebben

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya (4024 Debrecen, Piac u. 54. szám) által

Részletesebben

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) Épületenergetikai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete június 23-án megtartott. rendkívüli Nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete június 23-án megtartott. rendkívüli Nyílt üléséről Határozat: 215-217 Rendelet: - Jegyzőkönyv A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. június 23-án megtartott rendkívüli Nyílt üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült a Zalakaros Város Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 6-án 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2014. június 25-én 13.00. órakor tartott nyílt ülésén.- Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme

Részletesebben

LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 640-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/2014. 106/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.)

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.497-2/2010. 23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 241/2010. (XI.17.sz.

Részletesebben

17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről

17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 5-én - csütörtökön - de. 7,30 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A képviselő-testület rendkívüli

Részletesebben