Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete január 23-án (szerda) órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről."

Átírás

1 Szám: 1/1-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete január 23-án (szerda) órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza Díszterme (Keszthely, Fő tér 1.) Jelen vannak: Ruzsics Ferenc polgármester Pálinkás Róbert alpolgármester Csótár András, Dr. Ifi Ferenc, Kocsis Miklós, Mohácsi József, Rigó Ferenc, Selmeczy Zsuzsanna, Szabó György és Vozár Péterné képviselő. Tanácskozási joggal jelen vannak: Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető Dr. Horváth Teréz jogi és szervezési osztályvezető Ruzsics Ferenc polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Megállapította, hogy az ülés szabályszerű módon került összehívásra, a képviselő-testület tagjai közül 10 fő a teremben tartózkodik Borosné Eitner Kinga képviselő igazoltan van távol -, ily módon a testület határozatképes, ezáltal a rendkívüli képviselő-testületi ülést megnyitotta. A napirendi javaslatot azzal a módosítással terjesztette a képviselő-testület elé, hogy érkezett egy sürgősségi indítvány VÜZ Nonprofit Kft. energiahatékonyságot célzó napelemes rendszerek kiépítésére irányuló pályázata címmel, melyet az indokol, hogy a pályázat sikere érdekében tekintettel a korlátozott keretösszegre a mielőbbi benyújtás szükséges. E módosító javaslatát szavazásra bocsátotta. A képviselő-testület 8 igen, 2 nem szavazattal elfogadta a sürgősségi indítvány tárgyalására vonatkozó javaslatot. A képviselők részéről a napirenddel kapcsolatban nem volt hozzászólás, így a módosított napirendi javaslatot szavazásra bocsátotta. A képviselő-testület 8 igen, 2 nem szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. 1. KEOP Épületenergetikai pályázat benyújtása NAPIREND: 2. Keszthely város közvilágításának korszerűsítése II.

2 2 3. Vajda János Gimnázium pályázatai S1. VÜZ Nonprofit Kft. energiahatékonyságot célzó napelemes rendszerek kiépítésére irányuló pályázata 1. KEOP Épületenergetikai pályázat benyújtása Előterjesztő: Pálinkás Róbert alpolgármester (Az előterjesztés, továbbá a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Turisztikai, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság együttes üléséről készült feljegyzés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Ruzsics Ferenc polgármester kérésére mindkét előterjesztést tárgyaló bizottság elnöke ismertette a kialakult álláspontjukat. Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök a bizottság részéről kialakult nem érvényes döntést azzal indokolta, hogy az előterjesztésekben 28, továbbá 23 MFt-os beruházási igény szerepel, holott az önkormányzat anyagi terheit nem célszerű tovább növelni. A 2. sz. pályázatot kérdésesnek tartották, mivel az ingatlanok nem az önkormányzat tulajdonában vannak. Ruzsics Ferenc polgármester az önrész tekintetében majdnem teljesen egyetértett a bizottságok tagjaival, azonban a következő önkormányzatok sem lesznek jobb helyzetben a jelenleginél, ezek a pályázatok azonban kiszámíthatóan megtérülve csökkentik az önkormányzat fenntartási költségeit. A kastélyból sokáig nem fog elköltözni a rendelőintézet, így megtérül, ha sokáig nem kell olyan magas rezsiköltséget fizetni, mint most. A jelen időszakot túl kell élni, s a jövőt meg kell alapozni, ezért a szükséges önerőre tekintettel nem fogadható el, hogy lemondjanak ezekről a pályázatokról. Megfontolásra javasolta a tartózkodóknak és ellenzőknek a pályázati lehetőség elfogadását az elmondottakra tekintettel. Selmeczy Zsuzsanna képviselő egyetértett azzal, hogy a közbeszerzési értékhatár alatt kíván maradni az önkormányzat, mellyel kapcsolatban arról kért tájékoztatást, hogyan zajlott a meghívásos ajánlatkérés. Arra világított rá továbbá, hogy a pályázatok bár megtérülnek, a másik oldalon azonban az intézmények fogják megsínyleni, mert ha pl. a most napirenden szereplő hat dadus és egy pályázat között kellene döntenie, akkor ő a dadusok foglalkoztatását választaná. A három pályázatban több mint 100 MFt önrészről van szó, ezért várt választ a felvetésére, továbbá arra, hogy a hivatal épülete kapcsán megjelenő összeget nem kellene-e belevenni a megbízási díjba a jogszabály szerint, mert akkor viszont átlépik a törvényben meghatározott értékhatárt, ráadásul a határozati javaslatban mégis a 14 MFt-os összeg szerepel. Ruzsics Ferenc polgármester szakmai tévedésnek tartotta a felmerült 7 dadus ügyét, mert a valóságban 5 konyhai kisegítőről van szó, az ő foglalkoztatásuk nem kötelező, e feladat után az önkormányzat nem kap finanszírozást. Pálinkás Róbert alpolgármester azért tartotta fontosnak a pályázatot az önkormányzat számára, mert működési költségmegtakarítást eredményez a jövőre nézve. Várhatóan a KEOPos pályázatra a két önkormányzati intézmény mellett a Vajda Gimnázium pályázata is beérkezik Keszthelyről, ezzel szemben egy, legfeljebb két pályázat nyerhet azonos településről. Az idegen tulajdonú épületnél ugyancsak a működtetési költségcsökkenés indokolja a pályázatot.

3 3 Ruzsics Ferenc polgármester arra emlékeztette Szabó György képviselőt, hogy az idegen tulajdon kérdése a pályázat korábbi tárgyalásánál nem merült fel, holott ez a téma már többedszer került a testület elé. Selmeczy Zsuzsanna képviselő Pálinkás Róbert alpolgármester kérésére megismételte azokat a felvetéseit, melyekre választ várt, így a meghívásos pályázati eljárásra, valamint a Polgármesteri Hivatal felmérésének előirányzatára, illetve az összeghatárra vonatkozóakat. Pálinkás Róbert alpolgármester a pályázat lebonyolításának módjáról olyan formában adott tájékoztatást, hogy előzetesen elemezték a piacot, ahonnan a hasonló tapasztalatokkal rendelkező cégek közül választottak. Balázs Anett pályázati referens arra emlékeztetett, hogy a 14 MFt egy korábbi testületi döntésben került elkülönítésre, most csak ezen belüli átcsoportosításról van szó. Azért kérték a felhatalmazást, hogy ne kelljen minden alkalommal a testületnek döntenie az egyes részfeladatok tekintetében. A Polgármesteri Hivatal építészeti felmérése nem része a pályázatnak, így nem vonható össze a megbízási díjjal, ezért kell erről az előirányzatról külön döntenie a testületnek. Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök könnyebbnek látta volna a helyzetüket az önrészhez szükséges hitelfelvételre vonatkozó döntés meghozatalakor, ha ismeretekkel rendelkeznének az adósságrendezési eljárás végeredményéről, illetve annak jelenlegi helyzetéről. A félelmeik arra az esetre vonatkoznak, ha a végeredmény nem egyezik meg a tervezettel, s emiatt fél az újabb kölcsönök felvételétől. Ruzsics Ferenc polgármester kevésbé félt a kölcsönfelvételtől, mivel ha be tudják építeni a költségvetésbe ezeket, még a nyertes pályázat esetén is lehetőségük nyílik áttekinteni az erőforrásokat, s dönteni a tényleges megvalósításról. Azért javasolta az önerőt akár hitel felvételével biztosítani, mert ezzel a következő önkormányzatok helyzete könnyebb lesz. Nem volt további hozzászólás, így szavazásra bocsátotta az I. határozati javaslatot. A képviselő-testület 7 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot. 1/2013. (I. 23.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete A KEOP Épületenergetikai pályázat benyújtása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta. 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Környezet és Energia Operatív Program KEOP /A. kódszámú pályázati kiíráson 2 pályázat beadását támogatja. 2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 253/2012. (IX. 27.) sz. határozatának 3. pontját (Melléklet) akként módosítja, hogy felkéri a polgármestert, gondoskodjon a pályázat benyújtásához szükséges feladatokra legfeljebb 14 millió Ft betervezéséről az Önkormányzat évi költségvetésében. 3. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat benyújtásáról, az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételéről és a szükséges dokumentumok aláírásáról. Határidő: évi költségvetés elkészítésére A pályázat benyújtására február 5.

4 4 Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester (Dr. Horváth Teréz jogi és szervezési osztályvezető Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a II. határozati javaslatot. A képviselő-testület 7 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot. 2/2013. (I. 23.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete A KEOP Épületenergetikai pályázat benyújtása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a KEOP /A. kódszámú, Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című pályázati kiíráson való részvételt az alábbi intézmények és költségek vonatkozásában a pályázati kiírás ide vonatkozó pontjainak megfelelően. 1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 8360 Keszthely, Fő tér 1. Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda Gagarin Utcai Tagóvoda 8360 Keszthely, Gagarin u A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 8360 Keszthely, Fő tér 1. Hrsz. 617 Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda Gagarin Utcai Tagóvoda 8360 Keszthely, Gagarin u. 6. Hrsz. 1497/5 3. Projekt megnevezése: Épületenergetikai fejlesztések a Gagarin utcai Tagóvoda és Polgármesteri Hivatal épületeinél 4. A pályázati konstrukció száma: KEOP /A 5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: Ft 6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: Ft 7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrása: Ft, a saját erő forrása: fejlesztési hitel felvétele 8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: Ft Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az önkormányzati saját forrás összegének Ft-nak - az önkormányzat évi költségvetésében való elkülönítéséről, fejlesztési hitel-felvétel terhére. Határidő: évi költségvetés elkészítésére február A pályázat benyújtására február 5. Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester

5 5 (Dr. Horváth Teréz jogi és szervezési osztályvezető Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a III. határozati javaslat azzal, hogy az intézmény címét pontosította. A képviselő-testület 7 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot. 3/2013. (I. 23.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete A KEOP Épületenergetikai pályázat benyújtása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a KEOP /A. kódszámú, Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című pályázati kiíráson való részvételt az alábbi intézmények és költségek vonatkozásában a pályázati kiírás ide vonatkozó pontjainak megfelelően. 1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete 8360 Keszthely, Sopron u. 2. Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda Sopron Utcai Tagóvoda 8360 Keszthely, Sopron u A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete 8360 Keszthely, Sopron u. 2. Hrsz Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda Sopron Utcai Tagóvoda 8360 Keszthely, Sopron u. 16. Hrsz Projekt megnevezése: Épületenergetikai fejlesztések az Alapellátási Intézet és a Sopron utcai Tagóvoda épületeinél 4. A pályázati konstrukció száma: KEOP /A 5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: Ft 6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: Ft 7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrása: Ft, a saját erő forrása: hitelfelvétel 8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: Ft Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az önkormányzati saját forrás összegének Ft-nak - az önkormányzat évi költségvetésében való betervezéséről, fejlesztési hitel-felvétel terhére. Határidő: évi költségvetés elkészítésére február A pályázat benyújtására február 5. Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester

6 6 (Dr. Horváth Teréz jogi és szervezési osztályvezető Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető) 2. Keszthely város közvilágításának korszerűsítése II. Előterjesztő: Ruzsics Ferenc polgármester (Az előterjesztés, továbbá a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Turisztikai, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság együttes üléséről készült feljegyzés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Ruzsics Ferenc polgármester kérésére mindkét, az előterjesztést tárgyaló bizottság elnöke ismertette a bizottság részéről kialakult álláspontot. Dr. Ifi Ferenc képviselő a bizottsági ülésen azért nem támogatta ezt a pályázatot az előzővel ellentétben, mert számára nem bizonyos, hogy a 430 MFt nem túlzás-e, hiszen ebből az összegből lényegesen több LED izzót lehetne vásárolni. Azért, mert uniós támogatás a beruházás forrása, azért még nem látta szükségesnek indokolatlanul költeni. Támogatásáról biztosította a határozati javaslatot, de e véleményére kérte felhívni az érintettek figyelmét. Ruzsics Ferenc polgármester átérezte képviselőtársa aggodalmát, melyben maga is többször osztozott, azonban a városnak szüksége van a beruházásból megvalósuló megtakarításokra, mert óriási pénzeket fizetnek az energiaszámlákra, s nem kíván Esztergom sorsára jutni. Mozgásérzékelőkkel felszerelt lámpasorok segítenének, de ez lényegesen többe kerülne még ennél is. Az önerő 4-5 év alatt megtérül az előzetes tájékoztatás alapján. Az eljáró hatóság bírálja el a pályázatokat, s azt, nincs-e túlértékelve a pályázat, nem lehet-e belőle lehúzni. Van egy bírálóhatóság, mely elbírálja a benyújtott pályázatokat, s vélhetően kellő szakértelemmel rendelkezik a beruházás költségvetésének elbírálásához. Számára az fontos, hogy ennek a megvalósulása az önkormányzat érdeke, s hogy ki és hogyan csinálja, az a bírálóhatóság mérlegelési jogkörébe tartozik. Vozár Péterné képviselő a bizottsági ülés hangulatát akarta érzékeltetni arra tekintettel, hogy nem ismerik a költségvetés végszámait, s ez a bizonytalanság eredményezi a tartózkodó döntésüket. Ruzsics Ferenc polgármester azért érvelt a város érdekeivel, mert csak akkor nem nyerhetnek, ha nem is indulnak, hiszen ha az önerő betervezésére nincs lehetőség, akkor a nyertes pályázatról is le lehet mondani, mindezek alapján bátrabb döntést javasolt különösen azért, mert óriási az igény erre a pályázatra, s nincs mit kockáztatniuk. Szabó György képviselő a 4-5 éves megtérülési időt nem látta leírva az előterjesztésben, ezt hiányolta a döntés-előkészítésben, illetve ennek alátámasztását. Arról sem kaptak információt, hogy a város közvilágítása most mennyibe kerül, s mennyibe kerül majd a megvalósítást követően. Tisztában volt a rövid beadási határidőkkel, azonban a felelős döntés meghozatalához a képviselő-testület tagjainak rendelkeznie kell némi információval. Ruzsics Ferenc polgármester megkövette a testület tagjait azért, hogy ez az indoklás nem került bele az előterjesztésbe, azonban a rendelkezésére álló adatok alapján a 4-5 éves megtérülési időt tartani tudják. Kocsis Miklós turisztikai, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottsági elnök a melléklet tartalmával kapcsolatban látott pongyola megfogalmazásokat, illetve olyan területeket, melyek

7 7 nem azonosíthatók be, emellett pedig érzése szerint egyes területek kimaradtak a felsorolásból, pl. a városi strand körül. Dr. Ifi Ferenc képviselő az egy napra jutó közvilágítási költség összegéről kért tájékoztatást, melyre 100 eft/nap összegben megkapta a választ. Csótár András képviselő bizonytalanságot és tanácstalanságot érzékelt a bizottsági ülésen a tekintetben, hogy szabad-e ekkora összegű hitel felvételét vállalni akkor, amikor az ülés napján délelőtt az intézményekkel folytatott költségvetési egyeztetések borús képet mutattak. Ellentétben az előzővel itt részben információhiány miatt is voltak bizonytalanságok, így pl. a megtérülés a beruházás értéke tekintetében. Pálinkás Róbert alpolgármester a felvetésekre reagálva elmondta, maga is első olvasatra magasnak tartotta a költségeket, azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy évente 38 MFt-ot fizet a város közvilágításra, ennek duplája mindössze az önrész. A bővebb tájékoztatás érdekében összehasonlította az egyes lámpatestek fogyasztási értékeit, illetve a csere eredményeként várhatóan keletkező megtakarítás mértékét. Csótár András képviselő a Pálinkás Róbert alpolgármester részéről elhangzott tájékoztatás összefoglalását az előterjesztésben tartotta volna indokoltnak a döntés megkönnyítése érdekében. Ruzsics Ferenc polgármester ezt a hiányosságot vállalta magára tekintettel arra, hogy munkatársai így is lóhalálában állították össze az anyagot. Valóban nehéz döntéseket kellett meghozni az intézményekkel kapcsolatban, illetve a tárgyalások során, azonban az intézményvezetőknek is önmérsékletet kell tanúsítaniuk, melyre példaként hozta fel azt, hogy két intézmény párhuzamosan ünnepelte meg a Magyar Kultúra Napját. További hozzászólás nem volt, így az I. határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. A képviselő-testület 7 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot. 4/2013. (I. 23.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthely város közvilágításának korszerűsítése II. című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta. 4. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 369/2012. (XII. 17.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 5. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a KEOP /A kódszámú, Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című kiírásra pályázat benyújtását. 6. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Ft összegű pályázati önrésznek az önkormányzat évi költségvetése pályázati céltartalékában történő betervezéséről. A képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert a saját pénzügyi forrás kiváltása érdekében kutasson fel lehetőségeket, elsősorban önerő-támogatás, másodsorban MFB-hitel formájában, s erről tájékoztassa a képviselő-testületet. 7. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy figyelemmel a 3. pontban megjelölt pályázati önrészre gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez szükséges költségek fedezetének legfeljebb Ft + 27% ÁFA összegben az önkormányzat évi költségvetésében való betervezéséről.

8 8 8. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Környezet és Energia Operatív Program KEOP /A. kódszámú pályázati kiíráshoz szükséges Energetikai Tanulmány megrendelésére vonatkozó eljárás lefolytatására. 9. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására, valamint felhatalmazza az ehhez kapcsolódó dokumentumok aláírására, és a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: Felelős: évi költségvetés elkészítésére február 14., illetve folyamatos - A pályázat benyújtására február 5. Ruzsics Ferenc polgármester (Dr. Horváth Teréz jogi és szervezési osztályvezető Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a II. határozati javaslatot. A képviselő-testület 7 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot. 5/2013. (I. 23.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthely város közvilágításának korszerűsítése II. című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a KEOP /A. kódszámú, Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című pályázati kiíráson való részvételt a pályázati kiírás ide vonatkozó pontjainak megfelelően. 9. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: A MELLÉKLETBEN felsoroltak szerint. 10. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: A MELLÉKLETBEN felsoroltak szerint. 11. Projekt megnevezése: Keszthely város közvilágításának korszerűsítése 12. A pályázati konstrukció száma: KEOP /A 13. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: ,- Ft 14. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: ,- Ft 15. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrása: ,- Ft, a saját erő forrása: Keszthely Város Önkormányzata évi költségvetésének pályázati céltartaléka. 16. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: ,- Ft Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az önkormányzati saját forrás összegének ,- Ft-nak - az önkormányzat évi költségvetésében való elkülönítéséről.

9 9 Határidő: Felelős: évi költségvetés elkészítésére február 14., illetve folyamatos - A pályázat benyújtására február 5. Ruzsics Ferenc polgármester (Dr. Horváth Teréz jogi és szervezési osztályvezető Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető) 3. Vajda János Gimnázium pályázatai Előterjesztő: Ruzsics Ferenc polgármester (Az előterjesztés, továbbá a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Turisztikai, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság együttes üléséről készült feljegyzés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Ruzsics Ferenc polgármester bevezetőjében módosította az I. határozati javaslat szövegét arra tekintettel, hogy az eredeti megfogalmazás félreérthető lehet, mivel az intézmény működtetésére is lehet érteni a kötelezettségvállalást, holott annak célja kizárólag az ingatlan középiskolai oktatás céljára történő biztosítása. Kocsis Miklós turisztikai, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottsági elnök nem kapott néhány kérdésére választ a bizottsági ülésen, ezért most ismételten felvetette, hogy az épület utcai homlokzatának festése is megoldott lesz-e ebből a pályázatból, mert az elképzelhető kifejezést bizonytalannak látta. Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök az igazgató bizottsági ülésen ismertetett álláspontja alapján meghozott támogató bizottsági javaslatot ismertette. Ruzsics Ferenc polgármester kiegészítette az elhangzottakat azzal, hogy telefonon egyeztettek a gimnázium igazgatójával, akit ő nem bíztatott, bár most mégis a pályázat támogatása mellett kívánt szavazni. Sajnálatosan a homlokzat felújításakor örökségvédelmi szempontoknak is meg kell felelni, ami jelentősen megemeli a költségeket, bár ő is ismer olyan technológiát, ami a műszaki és gazdasági kívánalmaknak egyaránt megfelel, ezért is került bele az esetleges megfogalmazás. Támogatásáról biztosította a pályázatot, bár biztosra vette, hogy nem fog nyerni mind a három benyújtott pályázat, s nekik a legnagyobb megtakarítást eredményezőt kell támogatniuk. Szavazásra bocsátotta a módosított I. határozati javaslatot. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot. 6/2013. (I. 23.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vajda János Gimnázium pályázatai című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a 8360 Keszthely, Deák F. u (Hrsz. 1103, 1078) szám alatti épület TÁMOP / kódszámú, A természettudományos oktatás megújítása a keszthelyi Vajda János Gimnáziumban című pályázat keretében megvalósítandó beruházás végrehajtásához és a projekt során megvalósuló fejlesztések aktiválásához, valamint vállalja, hogy az ingatlant a fenntartási időszak végéig középfokú iskolai intézmény céljára biztosítja. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja Tulajdonosi hozzájárulás és igazolás kiadását a Vajda János Gimnázium TÁMOP / kódszámú pályázatához.

10 10 Határidő: február 1. Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester (Dr. Horváth Teréz jogi és szervezési osztályvezető) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a II. határozati javaslatot az A./ változattal. A képviselő-testület 9 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot. 7/2013. (I. 23.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vajda János Gimnázium pályázatai című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Vajda János Gimnázium részvételét a KEOP /A kódszámú, Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című pályázaton. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon az önerő értékének 12 millió Ftnak az Önkormányzat évi költségvetésébe való betervezéséről. Határidő: Költségvetés készítésére február 14. Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester (Dr. Horváth Teréz jogi és szervezési osztályvezető) S1. VÜZ Nonprofit Kft. energiahatékonyságot célzó napelemes rendszerek kiépítésére irányuló pályázata Előterjesztő: Pálinkás Róbert alpolgármester (Az a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Ruzsics Ferenc polgármester ismertette az előterjesztés előzményeit és kérte Gachályi András alpolgármester összefoglalóját. Szabó György képviselő támogathatónak tartotta a javaslatot az előterjesztés alapján, mivel meggyőző és jó célt szolgáló kezdeményezésről van szó. Mohácsi József képviselő órakor távozott az ülésről így a képviselő-testület létszáma 9 főre változott. Gachályi András alpolgármester a szakemberek számításai alapján az előterjesztésből azt emelte ki, hogy az intézmények tetejére szerelt napelemek a megfelelő irányba állítva a termelt energiát visszaáramoltatják a rendszerbe, így keletkezik a rövid megtérülés. Az egyetlen kivétel az átlagos megtérülésnél a városi edzőterem, melynek oka az, hogy nincs megfelelő mértékű tetőfelület. Kérte továbbá a polgármestert a II. határozati javaslatnál a VÜZ Nonprofit Kft. közfeladatot ellátó jellegét kihangsúlyozni az előterjesztés szövegével azonos formában. Dr. Ifi Ferenc képviselő jónak tartotta az előterjesztést és támogatni kívánta, s az oda-vissza járó mérőt korrekt megoldásnak tartotta. Kocsis Miklós képviselő kérte megvizsgálni az idősek otthona épülete bevonásának lehetőségét a projektbe.

11 11 Ruzsics Ferenc polgármester arról tájékoztatta, hogy időben nem férne bele ez a megoldás a szükséges hozzájárulások és engedélyek megszerzése miatt. A Gachályi András alpolgármester által kért módosítást befogadta. Selmeczy Zsuzsanna képviselő az önerő előteremtésének módjáról kért felvilágosítást. Göncz Attila VÜZ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató megerősítette a határozati javaslatban leírtakat, mely szerint a kft. saját forrásból finanszírozza az önerőt, melynek az az alapja, hogy folyamatban van egy pályázatuk, melynek célja sajáterő meghitelezése kedvező, 6 %-os kamattal, amit a nyertes pályázatoknál tudnak érvényesíteni. Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta az I. határozati javaslatot. A képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot. 8/2013. (I. 23.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VÜZ Nonprofit Kft. energiahatékonyságot célzó napelemes rendszerek kiépítésére irányuló pályázata című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza. 1. A képviselő-testület a VÜZ Nonprofit Kft. KEOP /A kódszámú, Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióban benyújtani kívánt napelemes rendszerek kiépítésére irányuló pályázatával egyetért, és felhatalmazza a VÜZ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, mint az önkormányzat közfeladatainak ellátásával megbízott szervezet vezetőjét a pályázat benyújtására az alábbi fogyasztási helyek tekintetében: Csány-Szendrey Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Fodor utcai épülete Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Fejér György Városi Könyvtár Városi Edzőterem GESZ Konyha Városi Strand Új Köztemető 2. A képviselő-testület felhatalmazza a VÜZ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a VÜZ Nonprofit Kft. KEOP /A pályázati konstrukcióban benyújtani kívánt napelemes rendszerek kiépítésére irányuló pályázatához kötődő, a napelemes rendszerek beszerzésére vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződést aláírja. 3. A VÜZ Nonprofit Kft. KEOP /A pályázati konstrukcióban benyújtani kívánt napelemes rendszerek kiépítésére irányuló pályázatához szükséges önerőt saját forrásból, önkormányzati támogatás nélkül biztosítja. Határidő: a határozat közlésére január 31., illetve folyamatos Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester (Dr. Horváth Teréz jogi és szervezési osztályvezető) Göncz Attila, a VÜZ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

12 12 Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a módosított II. határozati javaslatot. A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot. 9/2013. (I. 23.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VÜZ Nonprofit Kft. KEOP /A kódszámú pályázati konstrukcióban benyújtani kívánt energiahatékonyságot célzó napelemes rendszerek kiépítésére irányuló pályázata című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza. 1. A képviselő-testület hozzájárul a Városi Energiaközpont működéséről szóló megbízási szerződés 1.4. pontjának az alábbiakkal történő módosításához: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 145/2010. (V.13) sz. képviselő-testületi határozatának megfelelően az önkormányzat közfeladatai közül a Városi Energiaközpont működtetésével, ezen belül Keszthely város Intézményeinek földgáz- és villamos energia beszerzésének, továbbá a város közvilágítási feladatainak koordinálásával a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft-t, mint közfeladatot ellátó szervezetet bízza meg. A továbbiakban a szerződő fél a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. lesz. 2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított szerződés aláírására. Határidő: január 31. Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester (Dr. Horváth Teréz jogi és szervezési osztályvezető, Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető) Göncz Attila VÜZ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató Ruzsics Ferenc polgármester megállapította, hogy az elfogadott napirenddel kapcsolatban nincs hozzászólási igény, így a képviselő-testület soros ülését órakor bezárta. Kmf. Dr. Gábor Hajnalka aljegyző Ruzsics Ferenc polgármester

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet.

A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. Szám: 1/1-145/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 29- én (csütörtök) 14.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1/1-93/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 14-én (csütörtök) 10.10 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 5-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 5-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-28/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 5-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 20-án, 16:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-197/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott, közmeghallgatással egybekötött n y í l t üléséről. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. március 17-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. augusztus 27-én megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. augusztus 27-én megtartott nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága Ülés száma: PJB 118-22//2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság 2012.

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2013. (II.11.) önkormányzati rendeletet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. október 27-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. október 27-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. október 27-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár u. 5. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. december 18-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 27-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. január 9-én 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 487-14//2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2015. június 23-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. 19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E (185-191/2008. (IX.10.) sz. Kth.) 17-18/2008.

Részletesebben