Böngésző. I. évfolyam 6. szám október évi egyszerűsített mérlege

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Böngésző. I. évfolyam 6. szám. 2014. október. 2010-2013.évi egyszerűsített mérlege"

Átírás

1 I. évfolyam 6. szám október Böngésző Kisköre Város Önkormányzat gazdálkodása Jóléti kiadások Közmunka program Kitüntetettjeink Településfejlesztés és pályázatok Fejlesztések saját forrásból Játékos szombat Itthon vagy - Magyarország szeretlek! Országos Könyvtári Napok Tisztelt Kisköreiek! A es Önkormányzati ciklus végén számadást készítettem, amelyet a következőkben olvashatnak, az önkormányzati munka legfontosabb területein végbement változásokról. A október 18-án alakult képviselő-testületnek 3 egységes álláspontja volt, amely álláspont szerint végeztük munkánkat: 1. Az adósságrendezési eljárás elkerülése 2. Jóléti kiadások széleskörűvé tétele 3. Településfejlesztés, pályázatok maximális kihasználása. 1. GAZDÁLKODÁS: A közpénzek felhasználásának szabályait maximálisan figyelembe véve folytattuk a gazdálkodásunkat és között, ennek köszönhető, hogy szeptemberre jelentős pénzmaradványt halmoztunk fel. Nem hittem volna, hogy 4 évnyi kemény munka után ilyen stabilitást tudunk elérni. Ehhez kellett a Kormány hitel átvállalása, felelős és tudatos önkormányzati gazdálkodás, melynek eredményeként addig saját erőből több mint 20 millió forint hitelt fizettünk vissza. Hitelfelvételek és törlesztések október 3-a előtt felvett hitel hiteltörlesztés Iskolafelújítás (2010) Könyvtár fejl.hitel Fogorvosi rend.fejl Takarékbank hitel (2010) évben összesen ,- Ft hitel került törlesztésre. Munkabérhitel felvétel től megszűnt Folyószámla hitel 2012 évben konszolidáció során kiegyenlítésre került évi egyszerűsített mérlege ezer forintban ESZKÖZÖK 2010.évi 2011.évi 2012.évi 2013.évi A. Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre átadott eszközök B. Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások A+ B = Eszközök összesen

2 2 FORRÁSOK 2010.évi 2011.évi 2012.évi 2013.évi D. Saját tőke összesen I. Induló tőke II. Tőkeváltozások E. Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalék II. Vállalkozási tartalék F. Kötelezettségek összesen I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb pénzügyi elszámolások D+E+F = Források összesen B E V É T E L E K ezer Ft sorsz. Megnevezés év év év előir. telj. előir. telj. előir. telj. előir. telj. 1. Működési bevétel Sajátos bevételek közhatalmi vagyoni tip. Adó ért. Adó Egyéb sajátos bevét Támogatások Működési Fejlesztési Működésre átadott /a Fejlesztésre átvett 5. Felhalmozási bevétel Hitelfelvétel Pénzmaradvány Függő változás Forrás hiány. Összesen (1-9) K I A D Á S O K sorsz. Megnevezés év év év előir. telj. előir. telj. előir. telj. előir. telj. 1. Személyi juttatás Munkaadókat terh. Járulék Dologi kiadások Átadott pe. Működésre Fejlesztésre 5. Szociális ellátások Fejlesztési kiadás Működési kiadás Működési hitel Fejlesztési 8. Függő kiadás változás Tartalék Összes kiadás: (1-9)

3 3 Az önkormányzat vagyon nagyságának alakulása év Változás %-a Mérlegsor megnevezése év év év (ezer (ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) Ft) 2012./ / /2013. Befektett eszközök összesen Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pü. Eszközök Üzemeltetésre átadott Forgóeszközök összesen: ebből: készletek követelések értékpapírok pénzeszközök egyéb aktív pü. elsz Eszközök összesen: Saját tőke összesen: Tartalék összesen: Kötelezettségek összesen: ebből: rövidlejár. kötelezetts egyéb pü. elszámolások Források összesen: decemberében olyan nehéz helyzetben volt az Önkormányzat, hogy a bérek és segélyek kifizetése is veszélybe került. Nagy erőfeszítéssel és a Kormány segítségével év közepére sikerült a stabilizációt megteremteni, úgy, hogy a 2010 októbere előtt vállalt kötelezettségeket is teljesítettük. Elkerültük az adósságrendezési eljárást, ez azért lényeges, mert egy esetleges eljárás befejezéséig pályázatok benyújtására nem lehettünk volna jogosultak, így a Start Közmunkaprogramban sem lehetett volna részt venni, amely több száz ember megélhetését vette volna el. Ezt a helyzetet az ÖNHIKI pályázatokkal és a Kormányhoz fűződő kapcsolatokkal lehetett túlélni. Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása Évek Jogcím Támogatás összege Megjegyzés (millió) Dologi kiadások Kötelező feladatellátás Kötelező feladatellátás Közüzemi szolg. Élelmiszer besz. Település üzemeltetés 1. jogcím: Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása 2. jogcím: Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, az adósságrendezés alatt működési célra igényelhető támogatásra, valamint a pénzügyi gond 3. jogcím: Aműködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása 2. Jóléti kiadások: Lakásfenntartási támogatás A lakásfenntartási támogatás az évi III. törvény bevezetésével kötelező volt minden önkormányzat számára, ám ennek a kifizetését a korábbi polgármester előtt nem vállalta fel, ez nem lehetőség, hanem kötelezettség volt, amely éves szinten körülbelül 20 millió forintot jelentett volna a lakosságnak, tehát től 2011-ig körülbelül 360 millió forintot. Részlet: Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 29-i soros ülésének jegyzőkönyvéből: Németh Sándor helyi lakos a lakásfenntartási támogatásra tervezett összeg elvonását nehezményezte, mivel az elmúlt év szeptemberében más ígéret hangzott el a Testület részéről. Több családnak jelentene segítséget ennek bevezetése. A lakásfenntartási támogatással kapcsolatban a polgármester elmondta: Az elmúlt év szeptemberében arra tettek ígéretet, hogy felülvizsgálják ennek lehetőségét. Az illetékes Bizottságok részletesen megvizsgálták a lehetőségeket, a javaslatuk az volt, hogy az önkormányzat nem tudja felvállalni ezt a támogatási formát, s a Testület elfogadta a javaslatot. Sajnos a szigorítások hatással vannak minden területre. Keressük a lehetőségeket, s reméljük, hogy tudunk a dolgokon változtatni ben befogadtuk a lakosság kérelmeit és a lakosság teljes körében elérhetővé tettük a kérelmeket. Így közel 70 millió forinthoz juttattuk a lakosságot.

4 októberétől lettek a kérelmek befogadva. Év Kiadás Átlag fő ig Közfoglalkoztatás-közmunkaprogram A közfoglalkozatás lehetőség és esély az emberek részére, hogy az életüket, megélhetésüket könnyebbé tegyék, ezt a lehetőséget rendeletek szabályozzák, de az Önkormányzatok döntenek arról, hogy milyen programot és mennyi embert alkalmaznak. Lehet vitázni arról, hogy jó vagy nem jó ez a foglalkoztatás típus, de az biztos, hogy évente átlagosan 250 ember létét tette biztosabbá, hiszen a segély összege Ft, míg a közfoglalkozási bérminimum Ft, a bérezés a Miniszteri rendeletben foglaltak szerint változik. Mind a foglakoztatás idejét, mind a foglalkoztatásban résztvevők számát az Önkormányzatok határozzák meg. Kisköre a Dél- Hevesi térségben a legtöbb embert foglalkoztató település. Ahogy változtak a szabályok, úgy vált egyre fontosabbá a foglalkoztatás értékteremtő jellege. Az elmúlt években a start közmunkaprogram keretében építettünk járdákat, kerítéseket, megújult a program keretében a Védőnői szolgálat épülete, a polgármesteri hivatal és a buszváró fűtése, ezek az épületek festése is megtörtént, a mezőgazdasági programban több tonna élelmiszert állítottak elő, amelyből kaptak az idősek, a rászorulók és nagy része a gyermekétkeztetésbe került. karbantartják a temetőket, a közterületeket. a földutak karbantartásához a bontásból maradt betont és kőtörmeléket zúzott állapotban dolgozzák be. az idős ellátásban vesznek részt. megújult a Béke úti közösségi tér színpada. A foglakoztatás mellet nagy értékű tárgyi eszközöket, berendezéseket, gépeket tudtunk beszerezni a település vagyonát gyarapítva új MTZ traktor, vontatmányokkal FORD kisteherautó, amely októberben fog érkezni Fóliasátrak, Fűnyíró traktorok, Biomassza kazán, Hamarosan kezdődik: a temetők kerítésének cseréje, a szolgálati lakások felújítása, a közösségi tér rendezése, térkövezése, parkosítása (Béke út) Köszönöm azoknak a közfoglalkoztatottaknak a munkáját, akik hozzájárulnak Kisköre megújításához és lelkiismeretesen végezték, végzik munkájukat Közmunkaprogram Bevétel (Támogatás) Kiadás: Beruházás: Személyi juttatások: Munkaadói járulékok: Dologi kiadás: Ft Ft Ft Ft Ft

5 5 Támogattuk a Vásárhelyi Pál Általános Iskola tanulóit, az Erzsébet táborban való részvételhez, ingyenes utazás biztosításával; segítettük az ösztöndíj program beindítását. Út a szakmaválasztáshoz pályázat Az Európai Unió által társfinanszírozott ösztöndíjprogram, mely 7-8. osztályos HH/HHH, elsősorban roma fiatalokat céloz meg. Mentori támogatással a fiatalok piacképes szakmához jutását segíti elő szakképzésbe való átvezetésen keresztül osztályos HH/HHH-s tanulók, akik a konvergencia régiókban élnek, és tanulmányi átlaguk min. 2, tanulónk és 6 /mentor/ pedagógus/ vesz részt a programban. A pályázatban részt vevő diákok havi 10 és 15 ezer forint ösztöndíjat kapnak tanulmányi munkájukban elért eredményeikért. Tanulók és mentoraik: Becskei Zoltán pedagógus, mentor: Piroska Szintia (Eger, ) Piroska Imre (Eger, ) Lólé Erik (Eger, ) Lázók Paula (Eger, ) Bárány Tímea (Eger, ) Kecső Terézia pedagógus, mentor: Sinka Áron (Eger, ) Tóth Milán (Eger, ) Nagy Milán (Eger, ) Nagy Roland (Eger, ) Tolnai Roland (Eger, ) Iván Béláné pedagógus, mentor: Lólé Krisztián (Eger, ) Zsódi Dávid (Eger, ) Lólé Sándor (Eger, ) Vadász Gabriella (Eger, ) Kapitány Csaba (Eger, ) Péterné Kiss Emese pedagógus, mentor: Puzsoma Lóránt (Eger, ) Csonka Lilla (Eger, ) Fejes Dániel (Eger, ) Túró Anita (Eger, ) Csombok Gyula pedagógus, mentor: Csonka Elizabet (Eger, ) Gazsó Laura (Karcag, ) Pálfi Ádám (Eger, ) Aszódi Illés (Eger, ) Kovács Márton pedagógus, mentor: Farkas József (Eger, ) Lólé Viktória (Eger, ) A pályázat Csonka Lászlónak és Kovács Márton intézményvezetőnek köszönhető, akik együttműködve hozzásegítették a diákokat ehhez a támogatáshoz. A 60 év feletti lakosokat az Idősek napja alkalmából évben ; 2014 évben forintos vásárlási utalvány adományozásával, köszöntöttük összesen Ft összegben. Arászoruló családokat, egyéneket az Élelmiszer Bank élelmiszer adományaival. Étkeztetés Kisköre Város Önkormányzata tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében pályázatot írt ki iskolai étkezetésre, valamint idősek étkezetésére. A tárgyalásos közbeszerzés eljárásra két vállalkozó pályázott az AMŐBA 2000 Kft., valamint a Füredi Hableány Bt. Kisköre Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pályázat kiírásakor az volt a legfontosabb szempontja, hogy egy olyan vállalkozóval kössön szerződést, aki a legelőnyösebb áron biztosítja mind gyermekek számára, mind pedig az idősek számára az étkeztetést és ez nem mehet a minőség rovására. A közbeszerzési eljárás végeredménye, hogy Kisköre Város Önkormányzata december 31. napig a Füredi Hableány Bt.-vel kötött szerződés alapján vásárolja a szolgáltatást. A Füredi Hableány Bt. bruttó 450 Ft-os áron biztosítja a szolgáltatást mind a gyermekek, mind az idősek számára. Kisköre Város Önkormányzata megszerezte a működési engedélyt a Heves Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalától a házi segítségnyújtásra, valamint a szociális étkeztetésre, amely azt jelenti, hogy állami normatívát vehetünk fel ezekre a szolgáltatásokra. A szociális étkeztetést jelenleg a évi központi költségvetés 221 Ft/fő/nap összegben határozta meg. Ez azt jelenti, ha a évi központi költségvetésben nem változik a szociális étkeztetés állami normatívája, akkor január 1-től az idősek 229 Ft/fő/nap összegért tudnak étkezni Kisköre városában. Megbecsültük azokat, akik munkájukkal szolgálták településünk fejlődését. Kitüntetést adományoztunk: évben: Közszolgálatért elismerés: Oláh Jánosné Jegyző Páldi Jánosné szociális és gyámügyi ügyintéző Pócs Józsefné anyakönyvvezető évben: Közszolgálatért elismerés: Tóth Istvánné gazdálkodási csoportvezető Réti Jánosné adóügyi előadó évben: Kisköréért kitüntető díj Tiszavíz-Vízerőmű Kft. Kiskörei Vízerőmű dolgozói Kisköre Közösségépítő Munkájáért: Barátság Dalkör Farkas Dóra Mozgáskorlátozottak Egyesülete Tiszavirág csoportja AVásárhelyi Pál Általános Iskola néptánc csoportja Őszidő Nyugdíjas Klub Óv-Lak Óvoda Énekkara Közszolgálatért elismerés: Forgács Lászlóné munkaügyi ügyintéző Köszöntöttük és megbecsülésünk jeleként megajándékoztuk a nyugdíjba vonult önkormányzati dolgozókat. A KÖTIVIZIG Kiskörei Szakaszmérnökség Megyei Területfejlesztési, Telekessy díjat vehetett át a Heves Megyei Önkormányzat elnökétől, amelyre Kisköre Városi Önkormányzat és Szabó Zsolt Országgyűlési Képviselő terjesztette fel a díjazottat. Sport Nagy örömünkre megalakult a Kiskörei Labdarúgó Egyesület, amely támogatását egyhangúlag támogatta a testület Ft összegben, valamint nem pénzbeli támogatást is kapott az Egyesület, mint a futballpálya és öltözőbérlés, a közüzemi számlák rendezése és a busz biztosítása az idegenbeli mérkőzésekre.

6 6 3.Településfejlesztés és pályázatok A táblázatból mindenki láthatja, hogy az Iskola pályázatot kivéve minden pályázatot októbere után nyújtotta be a város vezetése. Az Iskola pályázatot teljes egészében átalakítottuk, hogy jó és biztonságos épület készülhessen el! Az eltelt ciklusban a pályázatainkat teljes összegben elszámolta és átvette az irányító hatóság, 0 forintot kellett visszafizetni. Az orvosi és fogorvosi rendelő felújításánál, amelyet júniusában adtak át, a 43 millió forintból 6,159 millió forintot, a nem terv szerinti elkészítés miatt nem fizetett ki az irányító hatóság, ebben szerepel a Műszaki ellenőr teljes bére is. Az elmúlt négy évben közel 1 milliárd Ft nyertes pályázati támogatás került a településre, amely köszönhető az összeszokott, kiváló szakmai csapatnak és Magyarország Kormányának. A fejlődés töretlensége a jövőben is ezzel a kiváló csapattal biztosítható, amely a település érdeke. Saját forrásból: Óvoda konyhafelújítása, korszerűsítés folyamatban, jelenleg: ,- Ft

7 7 Belterületi utak felújítása: Thököly út Tisza utca Vasút utca Üdülőben megszakadt utak Térfigyelő kamerák beszerzése, régi rendszer felújítása: ,- Ft Közvilágítás fejlesztése: Hajnal út, Kodály Z. út, Arany J. út, Piac tér ,- Ft Számítástechnikai berendezések beszerzése ,- Ft Ipari Park terv ,- Ft Ingatlan vásárlás/árpád út,széchenyi út,dózsa Gy. út, Piac tér ,- Ft Fogorvosi rendelő végszámla ,- Ft Saját forrásból összesen: ,- Ft Ez a mögöttünk hagyott évek számadása, több mint 1,5 milliárd forintot költöttünk a település fejlesztésére, a múlt hibáinak rendezésére, a közösségek építésére, gyermekek, idősek, családok támogatására; OTTHONUNKRAKISKÖRÉRE! Következő 5 évre vonatkozóan a választási programom a munkahelyteremtésre épül, amely minden programelemben megvalósul. A szociális és oktatási terület, valamint a gazdaság fejlesztésére összpontosul, amelyek megjelennek a megyei és térségi fejlesztési koncepciókban, és a település minden társadalmi csoportját érintik. Olyan komplex programmal készülünk a as pályázati és a es önkormányzati ciklusra, amely a település töretlen fejlődését biztosítja. Idősek teljes körű gondozása / gondozási központ, idősek otthona, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás/ Sportcentrum kialakítása /Oktatás, nevelés szakmai megújítása: sporttagozat bevezetése, művészeti oktatás stabilizálása/ Gazdaságfejlesztés, amely a kiskörei lakosság megtartásának egyetlen módja /Ipari park kialakítása, termál kihasználással kertészet és feldolgozóipar megteremtése, szociális szövetkezet létrehozása/ Turizmusfejlesztés /szolgáltatások fejlesztése, attrakciók létrehozása, termálhasznosítás, strandfejlesztés/ A program minden elemében megjelenik a munkahelyteremtés, amely a legfontosabb feladat városunkban, válasz, azokra az Önök által felvetett problémákra, amelyek a mindennapokban nehézséget okoznak és személyes találkozásaink során, osztottak meg velem. A jövő pedig a töretlen fejlődés, hiszen: ,- Ft Ésszerű, megvalósítható programom van a fejlesztések folytatására, megfelelő kapcsolati rendszerrel rendelkezem a döntéshozók, minisztériumok felé, új Uniós fejlesztési ciklus kezdődik, fejlesztési koncepcióm kidolgozott a támogatások felhasználására. könnyebb a településnek sikeresnek lennie, ha a vezetője egy csapatban játszik a kormányon lévőkkel. AKépviselő-testület nevében köszönöm Kisköre lakóinak az együttműködést, a szeretetet, a munkát, a kritikát. Bízom benne, hogy újabb cikluson át, dolgozhatunk Önökért, Önökkel, Kisköréért! Tisztelettel: Magyar Csilla polgármester

8 8 Kiskörei Városi Önkormányzat által támogatott bábszínházi bemutató október 27-én került megrendezésre a brit Masters of Puppets Theatre előadásában. A kisvakond című mesejátékkal kedveskedtek a gyerekeknek. A nagy érdeklődésre való tekintettel két egymást követő délelőtti időpontban az óvodások és kisiskolások nagy örömére találkozhattak szüleik gyerekkori mesefiguráival. A műsort a kicsik a Városi Művelődési Ház nagytermében nézhették meg. A magyar nyelvű mesejáték különlegessége Játékos szombat volt, hogy az eredeti csehországi, nagyméretű bábok élő szereplőkkel léptek színpadra. Az előadásba a legnépszerűbb mesekarakterek elevenedtek meg. Felcsendültek cseh dallamok, művek, továbbá a mesehősök dalai, magyar nyelven. A közönség aktív részese volt a műsornak, együtt énekeltek, tapsoltak, bekapcsolódtak a történet eljátszásába. Az érdekes és szórakoztató történetre a kiváló előadásra biztos sokáig emlékezni fognak. Pallagi Flóra Itthon vagy Magyarország szeretlek! Az idei év szabadtéri rendezvénysorozata az Itthon vagy Magyarország szeretlek! című rendezvénnyel zárult, mely pályázati forrásból lett megvalósítva. Délután két órától az általános iskolás diákok mérhették össze tudásukat a Magyarország szeretlek Kisköréről című vetélkedő keretein belül. A koraesti órákban a KLIK Kiskörei Vásárhelyi Pál Általános Iskolában működő Harmónia Művészeti Iskola néptánc tagozatos diákjai mutattak be egy színvonalas előadást. Ezt követően a Valzer Táncstúdió táncosai kalauzoltak el minket a tánc csodálatos világába Az ének varázslatos akkordjait Farkas Dóra, majd Márton Béla szólaltatta meg. Magyar Csilla polgármester asszony ünnepi köszöntője után került sor a Közösségépítő munkáért díj átadására. A díjakat Szabó Róbert, a Heves Megyei közgyűlés, és a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács elnöke adta át. Kitüntetettek: BARÁTSÁG DALKÖR FARKAS DÓRA KLIK KISKÖREI VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN MŰKÖDŐ HARMÓNIA MŰVÉSZETI ISKOLANÉPTÁNC CSOPORTJA MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK TISZAVIRÁG KLUB ÓV-LAK ÓVODAÓVÓNŐI KÓRUS ŐSZIDŐ NYUGDÍJAS KLUB A program a Bikini együttes élő nagykoncertjével folytatódott. A koncert közben sor került a szent Mihály napi jelzőtűz meggyújtásra is. Ezt követően a Sárkánylányok tűzzsonglőr show-ja kápráztatta el a közönséget. Az est további részében a táncolni vágyók a disco-ban szórakozhattak tovább. Balla Zsuzsanna kulturális asszisztens

9 9

10 10 Életképek a település életéből

11 11

12 12 FELHÍVÁS Tisztelt Választópolgár! Az október 12. napján megtartandó választáson 3 fajta szavazólapot fognak kapni. Polgármester választása: - 4 jelölt közül egyet lehet jelölni az érvényességhez 1. Képviselő-testület választása: - 28 jelöltből 6-ot lehet jelölni az érvényességhez, kevesebbet lehet, többet nem 2. Megyei Önkormányzat választása: - 1 szervezetet lehet megjelölni az érvényességhez Aszavazás október 12-én órától óráig tart. Helyi Választási Iroda Kisköre Városi Könyvtár sok szeretettel meghívja Önt és barátait a következő programjára: A RÓNA, HOL SZÜLETTEM. A PETŐFI SZÜLŐHELYVITA Időpont: október. 19., vasárnap 16 óra Helyszín: Művelődési Ház Kisköre Kossuth L. út 1. A KÖNYVET BEMUTATJA A KÖTET SZERZŐJE, MOLNÁR PÉTERNÉ KÁLMÁN ARANKA kunszentmiklósi ny.tanár, helytörténeti kutató, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság vezetőségi tagja Hol született Petőfi? Molnár Péternének a kötetben feltárt új dokumentumai mindenképpen elgondolkoztatóak. Vannak, akiket már is meggyőztek arról, hogy az évszázad pere még nem dőlt el. Kisköre Városi Könyvtár sok szeretettel meghívja Önt és barátait a következő programjára: INGYENES ÁLLAPOTFELMÉRÉS október. 16. (csütörtök) DÉLELŐTTI EGÉSZSÉGNAP A KÖNYVTÁRBAN 8-11 óráig ingyenes egészségállapot felmérés: cholesterin-, vércukorszint- és vérnyomásmérés, BMI-index megállapítás a II.sz. orvosi rendelő támogatásával óráig ingyenes látásvizsgálat a jászberényi Szivárvány Optika támogatásával. Szemüveg rendelési lehetőség. Helyszín: Városi Könyvtár 3384, Kisköre Béke út 3. Felelős kiadó: Kisköre Városi Önkormányzat 3384 Kisköre Széchenyi I. út 24. Tel.: 0636/ Fax.: 0636/

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére Tárgy: Békés Város Oktatási és Nevelési intézményeinek 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatók Előkészítette: Bereczki Lászlóné Igazgató Asszony Kis Eszter Tankerületi Igazgató Asszony, Deákné Domonkos

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2010. október 3. 2014. szeptember 30.

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2010. október 3. 2014. szeptember 30. MEZŐTÁRKÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK IDŐSZAKOS KIADVÁNYA VIII. évfolyam 14. szám 2014. október POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2010. október 3. 2014. szeptember 30. Tisztelettel köszöntöm a Mezőtárkányi Hírek Olvasóit!

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

Kedves Döbröközi Lakosok!

Kedves Döbröközi Lakosok! Kedves Döbröközi Lakosok! Már csak pár nap és elmúlik a 2012 es év. Az év vége és az új év kezdete arra késztet bennünket, hogy számba vegyük a mögöttünk hagyott év önkormányzati eredményeit és a jövő

Részletesebben

Kedves Döbröközi Lakosok!

Kedves Döbröközi Lakosok! Kedves Döbröközi Lakosok! Engedjék meg, hogy a több mint 40 év közszolgálati időm befejezése alkalmával néhány szót szóljak Önökhöz. lat volt, melyet a második otthonomban igyekeztem szorgalommal, tudásom

Részletesebben

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály HALÁSZTELKI Lapunk következő száma augusztusban jelenik meg! hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Önkormányzati képviselőink ciklusértékelését a 6-9. oldalakon

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

Szent István-napján átadták a városi kitüntetéseket

Szent István-napján átadták a városi kitüntetéseket HÍRek LAjosmizse Portáján V. évfolyam 4. szám, 2010. szeptember október Szent István-napján átadták a városi kitüntetéseket Lajosmizse Város Díszpolgára: Bérczes István református lelkész Lajosmizse Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak:

Részletesebben

Tisztelt szegvári lakosok! A bizottságok működése:

Tisztelt szegvári lakosok! A bizottságok működése: Tisztelt szegvári lakosok! A választási ciklus végéhez közeledve beszámolót készítettem az eltelt 4 év eredményeiről, az önkormányzat által végzett munkáról, melyet a képviselő-testület 11 egyhangú, igen

Részletesebben

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ideje: Helye: MEGHÍVÓ szeretettel meghív minden helyi lakost az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulója

Részletesebben

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal,

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal, 1 HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ EGERFARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA XII. évfolyam 1. szám 2015. február A TARTALOMBÓL Polgármesteri beszámoló............. 1 A szociális ellátások változásai...... 4

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Ács Város Önkormányzata. 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online.

Ács Város Önkormányzata. 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online. Ács Város Önkormányzata 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. augusztus

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. Választási különszám KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. Választási különszám KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XIV. évfolyam 11. szám 2002. október 16. KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ Választási különszám Tájékoztató a szavazás módjáról Tájékoztatjuk a T. Választópolgárokat, hogy a 2002.

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XXVIII. év fo lyam 2. szám 2013. február Programok az Imre Zoltán Művelődési Központban

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

Tisztelt Kisköreiek! Böngészõ. I. évfolyam 4. szám. 2014. június

Tisztelt Kisköreiek! Böngészõ. I. évfolyam 4. szám. 2014. június I. évfolyam 4. szám 2014. június Böngészõ Országgyûlési és Európa Parlamenti képviselõk választása Közmunka programok Kiskörén 2014-ben Városi könyvtár eszközfejlesztés Járdaépítés Egészséges Kisköre Könyvtári

Részletesebben

Itthon vagy - Magyarország, szeretlek

Itthon vagy - Magyarország, szeretlek Itthon vagy - Magyarország, szeretlek Papos Község Önkormányzata 2013. szeptember 28-29-én rendezte meg az Itthon vagy - Magyarország szeretlek - hétvégét, melynek keretein belül szombaton szabadtéri szüreti

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről Beszámoló az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről Jánoshida Község Önkormányzatának tevékenységéről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

18.00 Zsuzsi-Orsi - Fásy Ádám Zeneexpressz mûsorából. 18.45 Pulzus Mozgásstúdió, Hatvan 19.05 Divatbemutató Herédi hölgyek részvételével

18.00 Zsuzsi-Orsi - Fásy Ádám Zeneexpressz mûsorából. 18.45 Pulzus Mozgásstúdió, Hatvan 19.05 Divatbemutató Herédi hölgyek részvételével hered_2009_2.qxd 2009.08.11. 15:19 Page 1 2009. augusztus III. évfolyam 2. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa 2009. augusztus 21. 15.30 Biztonságtechnikai bemutató 16.00 Szikora

Részletesebben