Böngésző. I. évfolyam 6. szám október évi egyszerűsített mérlege

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Böngésző. I. évfolyam 6. szám. 2014. október. 2010-2013.évi egyszerűsített mérlege"

Átírás

1 I. évfolyam 6. szám október Böngésző Kisköre Város Önkormányzat gazdálkodása Jóléti kiadások Közmunka program Kitüntetettjeink Településfejlesztés és pályázatok Fejlesztések saját forrásból Játékos szombat Itthon vagy - Magyarország szeretlek! Országos Könyvtári Napok Tisztelt Kisköreiek! A es Önkormányzati ciklus végén számadást készítettem, amelyet a következőkben olvashatnak, az önkormányzati munka legfontosabb területein végbement változásokról. A október 18-án alakult képviselő-testületnek 3 egységes álláspontja volt, amely álláspont szerint végeztük munkánkat: 1. Az adósságrendezési eljárás elkerülése 2. Jóléti kiadások széleskörűvé tétele 3. Településfejlesztés, pályázatok maximális kihasználása. 1. GAZDÁLKODÁS: A közpénzek felhasználásának szabályait maximálisan figyelembe véve folytattuk a gazdálkodásunkat és között, ennek köszönhető, hogy szeptemberre jelentős pénzmaradványt halmoztunk fel. Nem hittem volna, hogy 4 évnyi kemény munka után ilyen stabilitást tudunk elérni. Ehhez kellett a Kormány hitel átvállalása, felelős és tudatos önkormányzati gazdálkodás, melynek eredményeként addig saját erőből több mint 20 millió forint hitelt fizettünk vissza. Hitelfelvételek és törlesztések október 3-a előtt felvett hitel hiteltörlesztés Iskolafelújítás (2010) Könyvtár fejl.hitel Fogorvosi rend.fejl Takarékbank hitel (2010) évben összesen ,- Ft hitel került törlesztésre. Munkabérhitel felvétel től megszűnt Folyószámla hitel 2012 évben konszolidáció során kiegyenlítésre került évi egyszerűsített mérlege ezer forintban ESZKÖZÖK 2010.évi 2011.évi 2012.évi 2013.évi A. Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre átadott eszközök B. Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások A+ B = Eszközök összesen

2 2 FORRÁSOK 2010.évi 2011.évi 2012.évi 2013.évi D. Saját tőke összesen I. Induló tőke II. Tőkeváltozások E. Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalék II. Vállalkozási tartalék F. Kötelezettségek összesen I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb pénzügyi elszámolások D+E+F = Források összesen B E V É T E L E K ezer Ft sorsz. Megnevezés év év év előir. telj. előir. telj. előir. telj. előir. telj. 1. Működési bevétel Sajátos bevételek közhatalmi vagyoni tip. Adó ért. Adó Egyéb sajátos bevét Támogatások Működési Fejlesztési Működésre átadott /a Fejlesztésre átvett 5. Felhalmozási bevétel Hitelfelvétel Pénzmaradvány Függő változás Forrás hiány. Összesen (1-9) K I A D Á S O K sorsz. Megnevezés év év év előir. telj. előir. telj. előir. telj. előir. telj. 1. Személyi juttatás Munkaadókat terh. Járulék Dologi kiadások Átadott pe. Működésre Fejlesztésre 5. Szociális ellátások Fejlesztési kiadás Működési kiadás Működési hitel Fejlesztési 8. Függő kiadás változás Tartalék Összes kiadás: (1-9)

3 3 Az önkormányzat vagyon nagyságának alakulása év Változás %-a Mérlegsor megnevezése év év év (ezer (ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) Ft) 2012./ / /2013. Befektett eszközök összesen Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pü. Eszközök Üzemeltetésre átadott Forgóeszközök összesen: ebből: készletek követelések értékpapírok pénzeszközök egyéb aktív pü. elsz Eszközök összesen: Saját tőke összesen: Tartalék összesen: Kötelezettségek összesen: ebből: rövidlejár. kötelezetts egyéb pü. elszámolások Források összesen: decemberében olyan nehéz helyzetben volt az Önkormányzat, hogy a bérek és segélyek kifizetése is veszélybe került. Nagy erőfeszítéssel és a Kormány segítségével év közepére sikerült a stabilizációt megteremteni, úgy, hogy a 2010 októbere előtt vállalt kötelezettségeket is teljesítettük. Elkerültük az adósságrendezési eljárást, ez azért lényeges, mert egy esetleges eljárás befejezéséig pályázatok benyújtására nem lehettünk volna jogosultak, így a Start Közmunkaprogramban sem lehetett volna részt venni, amely több száz ember megélhetését vette volna el. Ezt a helyzetet az ÖNHIKI pályázatokkal és a Kormányhoz fűződő kapcsolatokkal lehetett túlélni. Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása Évek Jogcím Támogatás összege Megjegyzés (millió) Dologi kiadások Kötelező feladatellátás Kötelező feladatellátás Közüzemi szolg. Élelmiszer besz. Település üzemeltetés 1. jogcím: Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása 2. jogcím: Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, az adósságrendezés alatt működési célra igényelhető támogatásra, valamint a pénzügyi gond 3. jogcím: Aműködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása 2. Jóléti kiadások: Lakásfenntartási támogatás A lakásfenntartási támogatás az évi III. törvény bevezetésével kötelező volt minden önkormányzat számára, ám ennek a kifizetését a korábbi polgármester előtt nem vállalta fel, ez nem lehetőség, hanem kötelezettség volt, amely éves szinten körülbelül 20 millió forintot jelentett volna a lakosságnak, tehát től 2011-ig körülbelül 360 millió forintot. Részlet: Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 29-i soros ülésének jegyzőkönyvéből: Németh Sándor helyi lakos a lakásfenntartási támogatásra tervezett összeg elvonását nehezményezte, mivel az elmúlt év szeptemberében más ígéret hangzott el a Testület részéről. Több családnak jelentene segítséget ennek bevezetése. A lakásfenntartási támogatással kapcsolatban a polgármester elmondta: Az elmúlt év szeptemberében arra tettek ígéretet, hogy felülvizsgálják ennek lehetőségét. Az illetékes Bizottságok részletesen megvizsgálták a lehetőségeket, a javaslatuk az volt, hogy az önkormányzat nem tudja felvállalni ezt a támogatási formát, s a Testület elfogadta a javaslatot. Sajnos a szigorítások hatással vannak minden területre. Keressük a lehetőségeket, s reméljük, hogy tudunk a dolgokon változtatni ben befogadtuk a lakosság kérelmeit és a lakosság teljes körében elérhetővé tettük a kérelmeket. Így közel 70 millió forinthoz juttattuk a lakosságot.

4 októberétől lettek a kérelmek befogadva. Év Kiadás Átlag fő ig Közfoglalkoztatás-közmunkaprogram A közfoglalkozatás lehetőség és esély az emberek részére, hogy az életüket, megélhetésüket könnyebbé tegyék, ezt a lehetőséget rendeletek szabályozzák, de az Önkormányzatok döntenek arról, hogy milyen programot és mennyi embert alkalmaznak. Lehet vitázni arról, hogy jó vagy nem jó ez a foglalkoztatás típus, de az biztos, hogy évente átlagosan 250 ember létét tette biztosabbá, hiszen a segély összege Ft, míg a közfoglalkozási bérminimum Ft, a bérezés a Miniszteri rendeletben foglaltak szerint változik. Mind a foglakoztatás idejét, mind a foglalkoztatásban résztvevők számát az Önkormányzatok határozzák meg. Kisköre a Dél- Hevesi térségben a legtöbb embert foglalkoztató település. Ahogy változtak a szabályok, úgy vált egyre fontosabbá a foglalkoztatás értékteremtő jellege. Az elmúlt években a start közmunkaprogram keretében építettünk járdákat, kerítéseket, megújult a program keretében a Védőnői szolgálat épülete, a polgármesteri hivatal és a buszváró fűtése, ezek az épületek festése is megtörtént, a mezőgazdasági programban több tonna élelmiszert állítottak elő, amelyből kaptak az idősek, a rászorulók és nagy része a gyermekétkeztetésbe került. karbantartják a temetőket, a közterületeket. a földutak karbantartásához a bontásból maradt betont és kőtörmeléket zúzott állapotban dolgozzák be. az idős ellátásban vesznek részt. megújult a Béke úti közösségi tér színpada. A foglakoztatás mellet nagy értékű tárgyi eszközöket, berendezéseket, gépeket tudtunk beszerezni a település vagyonát gyarapítva új MTZ traktor, vontatmányokkal FORD kisteherautó, amely októberben fog érkezni Fóliasátrak, Fűnyíró traktorok, Biomassza kazán, Hamarosan kezdődik: a temetők kerítésének cseréje, a szolgálati lakások felújítása, a közösségi tér rendezése, térkövezése, parkosítása (Béke út) Köszönöm azoknak a közfoglalkoztatottaknak a munkáját, akik hozzájárulnak Kisköre megújításához és lelkiismeretesen végezték, végzik munkájukat Közmunkaprogram Bevétel (Támogatás) Kiadás: Beruházás: Személyi juttatások: Munkaadói járulékok: Dologi kiadás: Ft Ft Ft Ft Ft

5 5 Támogattuk a Vásárhelyi Pál Általános Iskola tanulóit, az Erzsébet táborban való részvételhez, ingyenes utazás biztosításával; segítettük az ösztöndíj program beindítását. Út a szakmaválasztáshoz pályázat Az Európai Unió által társfinanszírozott ösztöndíjprogram, mely 7-8. osztályos HH/HHH, elsősorban roma fiatalokat céloz meg. Mentori támogatással a fiatalok piacképes szakmához jutását segíti elő szakképzésbe való átvezetésen keresztül osztályos HH/HHH-s tanulók, akik a konvergencia régiókban élnek, és tanulmányi átlaguk min. 2, tanulónk és 6 /mentor/ pedagógus/ vesz részt a programban. A pályázatban részt vevő diákok havi 10 és 15 ezer forint ösztöndíjat kapnak tanulmányi munkájukban elért eredményeikért. Tanulók és mentoraik: Becskei Zoltán pedagógus, mentor: Piroska Szintia (Eger, ) Piroska Imre (Eger, ) Lólé Erik (Eger, ) Lázók Paula (Eger, ) Bárány Tímea (Eger, ) Kecső Terézia pedagógus, mentor: Sinka Áron (Eger, ) Tóth Milán (Eger, ) Nagy Milán (Eger, ) Nagy Roland (Eger, ) Tolnai Roland (Eger, ) Iván Béláné pedagógus, mentor: Lólé Krisztián (Eger, ) Zsódi Dávid (Eger, ) Lólé Sándor (Eger, ) Vadász Gabriella (Eger, ) Kapitány Csaba (Eger, ) Péterné Kiss Emese pedagógus, mentor: Puzsoma Lóránt (Eger, ) Csonka Lilla (Eger, ) Fejes Dániel (Eger, ) Túró Anita (Eger, ) Csombok Gyula pedagógus, mentor: Csonka Elizabet (Eger, ) Gazsó Laura (Karcag, ) Pálfi Ádám (Eger, ) Aszódi Illés (Eger, ) Kovács Márton pedagógus, mentor: Farkas József (Eger, ) Lólé Viktória (Eger, ) A pályázat Csonka Lászlónak és Kovács Márton intézményvezetőnek köszönhető, akik együttműködve hozzásegítették a diákokat ehhez a támogatáshoz. A 60 év feletti lakosokat az Idősek napja alkalmából évben ; 2014 évben forintos vásárlási utalvány adományozásával, köszöntöttük összesen Ft összegben. Arászoruló családokat, egyéneket az Élelmiszer Bank élelmiszer adományaival. Étkeztetés Kisköre Város Önkormányzata tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében pályázatot írt ki iskolai étkezetésre, valamint idősek étkezetésére. A tárgyalásos közbeszerzés eljárásra két vállalkozó pályázott az AMŐBA 2000 Kft., valamint a Füredi Hableány Bt. Kisköre Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pályázat kiírásakor az volt a legfontosabb szempontja, hogy egy olyan vállalkozóval kössön szerződést, aki a legelőnyösebb áron biztosítja mind gyermekek számára, mind pedig az idősek számára az étkeztetést és ez nem mehet a minőség rovására. A közbeszerzési eljárás végeredménye, hogy Kisköre Város Önkormányzata december 31. napig a Füredi Hableány Bt.-vel kötött szerződés alapján vásárolja a szolgáltatást. A Füredi Hableány Bt. bruttó 450 Ft-os áron biztosítja a szolgáltatást mind a gyermekek, mind az idősek számára. Kisköre Város Önkormányzata megszerezte a működési engedélyt a Heves Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalától a házi segítségnyújtásra, valamint a szociális étkeztetésre, amely azt jelenti, hogy állami normatívát vehetünk fel ezekre a szolgáltatásokra. A szociális étkeztetést jelenleg a évi központi költségvetés 221 Ft/fő/nap összegben határozta meg. Ez azt jelenti, ha a évi központi költségvetésben nem változik a szociális étkeztetés állami normatívája, akkor január 1-től az idősek 229 Ft/fő/nap összegért tudnak étkezni Kisköre városában. Megbecsültük azokat, akik munkájukkal szolgálták településünk fejlődését. Kitüntetést adományoztunk: évben: Közszolgálatért elismerés: Oláh Jánosné Jegyző Páldi Jánosné szociális és gyámügyi ügyintéző Pócs Józsefné anyakönyvvezető évben: Közszolgálatért elismerés: Tóth Istvánné gazdálkodási csoportvezető Réti Jánosné adóügyi előadó évben: Kisköréért kitüntető díj Tiszavíz-Vízerőmű Kft. Kiskörei Vízerőmű dolgozói Kisköre Közösségépítő Munkájáért: Barátság Dalkör Farkas Dóra Mozgáskorlátozottak Egyesülete Tiszavirág csoportja AVásárhelyi Pál Általános Iskola néptánc csoportja Őszidő Nyugdíjas Klub Óv-Lak Óvoda Énekkara Közszolgálatért elismerés: Forgács Lászlóné munkaügyi ügyintéző Köszöntöttük és megbecsülésünk jeleként megajándékoztuk a nyugdíjba vonult önkormányzati dolgozókat. A KÖTIVIZIG Kiskörei Szakaszmérnökség Megyei Területfejlesztési, Telekessy díjat vehetett át a Heves Megyei Önkormányzat elnökétől, amelyre Kisköre Városi Önkormányzat és Szabó Zsolt Országgyűlési Képviselő terjesztette fel a díjazottat. Sport Nagy örömünkre megalakult a Kiskörei Labdarúgó Egyesület, amely támogatását egyhangúlag támogatta a testület Ft összegben, valamint nem pénzbeli támogatást is kapott az Egyesület, mint a futballpálya és öltözőbérlés, a közüzemi számlák rendezése és a busz biztosítása az idegenbeli mérkőzésekre.

6 6 3.Településfejlesztés és pályázatok A táblázatból mindenki láthatja, hogy az Iskola pályázatot kivéve minden pályázatot októbere után nyújtotta be a város vezetése. Az Iskola pályázatot teljes egészében átalakítottuk, hogy jó és biztonságos épület készülhessen el! Az eltelt ciklusban a pályázatainkat teljes összegben elszámolta és átvette az irányító hatóság, 0 forintot kellett visszafizetni. Az orvosi és fogorvosi rendelő felújításánál, amelyet júniusában adtak át, a 43 millió forintból 6,159 millió forintot, a nem terv szerinti elkészítés miatt nem fizetett ki az irányító hatóság, ebben szerepel a Műszaki ellenőr teljes bére is. Az elmúlt négy évben közel 1 milliárd Ft nyertes pályázati támogatás került a településre, amely köszönhető az összeszokott, kiváló szakmai csapatnak és Magyarország Kormányának. A fejlődés töretlensége a jövőben is ezzel a kiváló csapattal biztosítható, amely a település érdeke. Saját forrásból: Óvoda konyhafelújítása, korszerűsítés folyamatban, jelenleg: ,- Ft

7 7 Belterületi utak felújítása: Thököly út Tisza utca Vasút utca Üdülőben megszakadt utak Térfigyelő kamerák beszerzése, régi rendszer felújítása: ,- Ft Közvilágítás fejlesztése: Hajnal út, Kodály Z. út, Arany J. út, Piac tér ,- Ft Számítástechnikai berendezések beszerzése ,- Ft Ipari Park terv ,- Ft Ingatlan vásárlás/árpád út,széchenyi út,dózsa Gy. út, Piac tér ,- Ft Fogorvosi rendelő végszámla ,- Ft Saját forrásból összesen: ,- Ft Ez a mögöttünk hagyott évek számadása, több mint 1,5 milliárd forintot költöttünk a település fejlesztésére, a múlt hibáinak rendezésére, a közösségek építésére, gyermekek, idősek, családok támogatására; OTTHONUNKRAKISKÖRÉRE! Következő 5 évre vonatkozóan a választási programom a munkahelyteremtésre épül, amely minden programelemben megvalósul. A szociális és oktatási terület, valamint a gazdaság fejlesztésére összpontosul, amelyek megjelennek a megyei és térségi fejlesztési koncepciókban, és a település minden társadalmi csoportját érintik. Olyan komplex programmal készülünk a as pályázati és a es önkormányzati ciklusra, amely a település töretlen fejlődését biztosítja. Idősek teljes körű gondozása / gondozási központ, idősek otthona, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás/ Sportcentrum kialakítása /Oktatás, nevelés szakmai megújítása: sporttagozat bevezetése, művészeti oktatás stabilizálása/ Gazdaságfejlesztés, amely a kiskörei lakosság megtartásának egyetlen módja /Ipari park kialakítása, termál kihasználással kertészet és feldolgozóipar megteremtése, szociális szövetkezet létrehozása/ Turizmusfejlesztés /szolgáltatások fejlesztése, attrakciók létrehozása, termálhasznosítás, strandfejlesztés/ A program minden elemében megjelenik a munkahelyteremtés, amely a legfontosabb feladat városunkban, válasz, azokra az Önök által felvetett problémákra, amelyek a mindennapokban nehézséget okoznak és személyes találkozásaink során, osztottak meg velem. A jövő pedig a töretlen fejlődés, hiszen: ,- Ft Ésszerű, megvalósítható programom van a fejlesztések folytatására, megfelelő kapcsolati rendszerrel rendelkezem a döntéshozók, minisztériumok felé, új Uniós fejlesztési ciklus kezdődik, fejlesztési koncepcióm kidolgozott a támogatások felhasználására. könnyebb a településnek sikeresnek lennie, ha a vezetője egy csapatban játszik a kormányon lévőkkel. AKépviselő-testület nevében köszönöm Kisköre lakóinak az együttműködést, a szeretetet, a munkát, a kritikát. Bízom benne, hogy újabb cikluson át, dolgozhatunk Önökért, Önökkel, Kisköréért! Tisztelettel: Magyar Csilla polgármester

8 8 Kiskörei Városi Önkormányzat által támogatott bábszínházi bemutató október 27-én került megrendezésre a brit Masters of Puppets Theatre előadásában. A kisvakond című mesejátékkal kedveskedtek a gyerekeknek. A nagy érdeklődésre való tekintettel két egymást követő délelőtti időpontban az óvodások és kisiskolások nagy örömére találkozhattak szüleik gyerekkori mesefiguráival. A műsort a kicsik a Városi Művelődési Ház nagytermében nézhették meg. A magyar nyelvű mesejáték különlegessége Játékos szombat volt, hogy az eredeti csehországi, nagyméretű bábok élő szereplőkkel léptek színpadra. Az előadásba a legnépszerűbb mesekarakterek elevenedtek meg. Felcsendültek cseh dallamok, művek, továbbá a mesehősök dalai, magyar nyelven. A közönség aktív részese volt a műsornak, együtt énekeltek, tapsoltak, bekapcsolódtak a történet eljátszásába. Az érdekes és szórakoztató történetre a kiváló előadásra biztos sokáig emlékezni fognak. Pallagi Flóra Itthon vagy Magyarország szeretlek! Az idei év szabadtéri rendezvénysorozata az Itthon vagy Magyarország szeretlek! című rendezvénnyel zárult, mely pályázati forrásból lett megvalósítva. Délután két órától az általános iskolás diákok mérhették össze tudásukat a Magyarország szeretlek Kisköréről című vetélkedő keretein belül. A koraesti órákban a KLIK Kiskörei Vásárhelyi Pál Általános Iskolában működő Harmónia Művészeti Iskola néptánc tagozatos diákjai mutattak be egy színvonalas előadást. Ezt követően a Valzer Táncstúdió táncosai kalauzoltak el minket a tánc csodálatos világába Az ének varázslatos akkordjait Farkas Dóra, majd Márton Béla szólaltatta meg. Magyar Csilla polgármester asszony ünnepi köszöntője után került sor a Közösségépítő munkáért díj átadására. A díjakat Szabó Róbert, a Heves Megyei közgyűlés, és a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács elnöke adta át. Kitüntetettek: BARÁTSÁG DALKÖR FARKAS DÓRA KLIK KISKÖREI VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN MŰKÖDŐ HARMÓNIA MŰVÉSZETI ISKOLANÉPTÁNC CSOPORTJA MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK TISZAVIRÁG KLUB ÓV-LAK ÓVODAÓVÓNŐI KÓRUS ŐSZIDŐ NYUGDÍJAS KLUB A program a Bikini együttes élő nagykoncertjével folytatódott. A koncert közben sor került a szent Mihály napi jelzőtűz meggyújtásra is. Ezt követően a Sárkánylányok tűzzsonglőr show-ja kápráztatta el a közönséget. Az est további részében a táncolni vágyók a disco-ban szórakozhattak tovább. Balla Zsuzsanna kulturális asszisztens

9 9

10 10 Életképek a település életéből

11 11

12 12 FELHÍVÁS Tisztelt Választópolgár! Az október 12. napján megtartandó választáson 3 fajta szavazólapot fognak kapni. Polgármester választása: - 4 jelölt közül egyet lehet jelölni az érvényességhez 1. Képviselő-testület választása: - 28 jelöltből 6-ot lehet jelölni az érvényességhez, kevesebbet lehet, többet nem 2. Megyei Önkormányzat választása: - 1 szervezetet lehet megjelölni az érvényességhez Aszavazás október 12-én órától óráig tart. Helyi Választási Iroda Kisköre Városi Könyvtár sok szeretettel meghívja Önt és barátait a következő programjára: A RÓNA, HOL SZÜLETTEM. A PETŐFI SZÜLŐHELYVITA Időpont: október. 19., vasárnap 16 óra Helyszín: Művelődési Ház Kisköre Kossuth L. út 1. A KÖNYVET BEMUTATJA A KÖTET SZERZŐJE, MOLNÁR PÉTERNÉ KÁLMÁN ARANKA kunszentmiklósi ny.tanár, helytörténeti kutató, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság vezetőségi tagja Hol született Petőfi? Molnár Péternének a kötetben feltárt új dokumentumai mindenképpen elgondolkoztatóak. Vannak, akiket már is meggyőztek arról, hogy az évszázad pere még nem dőlt el. Kisköre Városi Könyvtár sok szeretettel meghívja Önt és barátait a következő programjára: INGYENES ÁLLAPOTFELMÉRÉS október. 16. (csütörtök) DÉLELŐTTI EGÉSZSÉGNAP A KÖNYVTÁRBAN 8-11 óráig ingyenes egészségállapot felmérés: cholesterin-, vércukorszint- és vérnyomásmérés, BMI-index megállapítás a II.sz. orvosi rendelő támogatásával óráig ingyenes látásvizsgálat a jászberényi Szivárvány Optika támogatásával. Szemüveg rendelési lehetőség. Helyszín: Városi Könyvtár 3384, Kisköre Béke út 3. Felelős kiadó: Kisköre Városi Önkormányzat 3384 Kisköre Széchenyi I. út 24. Tel.: 0636/ Fax.: 0636/

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2..

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2.. Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (III.1.) számú rendeletének ( továbbiakban : R) módosításáról. A R. 3..-a az alábbiak szerint

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011.

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011. Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 124-4/2011. Tárgy: Emőd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Emőd Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Humánpolitikai Bizottság Részönkormányzat

Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Humánpolitikai Bizottság Részönkormányzat Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-4/2012. Sorszám: 2. E LŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26. napján

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben

Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ

Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ II.sz.mell. CÍMREND I.1. Önkormányzati Hivatal Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ I.3.Szociális Szolg. Közp. I/4.1.Cigány KÖ I/4.2.Horvát KÖ I/4.3.Német

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról 1.. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. alapján

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete,,A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE 1.napirendi pont Tárgy: 2014. évi zárszámadás elfogadása Előterjesztés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. ( I.11.) Kormányrendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege 2010. június 30-án ESZKÖZÖK Sorsz. 1. 2. 3. Vagyoni értékű 5 583 jogok 11 717 4. Szellemi28 termékek 493 85 249 5. 6. Nyitó Záró január 1. június 30. I. Immateriális

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

Polgármesterét l J e g y z j é t l

Polgármesterét l J e g y z j é t l Üi.sz.: 564/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Fajlagos összeg (Ft) MEGNEVEZÉS Fő Összeg (Forintban) A helyi önkormányzatok normatív

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

A bevételek főösszege: ebből: 1. Működési bevétel 632.863 e Ft Finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási bevétel 120.979 e Ft

A bevételek főösszege: ebből: 1. Működési bevétel 632.863 e Ft Finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási bevétel 120.979 e Ft Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012. (IX.7.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (III.02.) rendelet módosításáról Nyírábrány

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként (e Ft-ban) .sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított

Részletesebben

1.. 2.. A bevételek főösszege: ebből: 3..

1.. 2.. A bevételek főösszege: ebből: 3.. Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 7/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.11) rendelet módosításáról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata az

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 E L Ő T E R J E S Z T É S

Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 E L Ő T E R J E S Z T É S Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 Ügyiratszám: 134-7/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29-i ülésére Tárgy: 2014. évi

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/201 (IX.2) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/201 (III.1) önkormányzati rendelet áról Sarkadkeresztúr Község

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2008.(IV.30.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Önkormányzat 2007. évi gazdálkodása Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Tarnaméra

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 24-én tartandó zárt - ülésére

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI 1. melléklet a 23/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.. /2008. (...) ör. rendelete az

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.. /2008. (...) ör. rendelete az Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének TERVEZET. /2008. (...) ör. rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.29.) ör. rendeletének módosításáról Dévaványa Város

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1. Telefon: 42/533-500; Fax:42/533-509 E-mail: onkormanyzat@demecser.hu web: www.demecser.hu Kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM MEGNEVEZÉS 1 Csanádpalota Városi Önkormányzat 1 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 2 Az

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg.

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg. Marcalgergelyi község Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2008. (IV.30.) rendelete Marcalgergelyi Község Önkormányzatának 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Az önkormányzat vagyona a 2012. évi mérleg alapján 123.110 e. forint. Az összevont zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat vagyona a 2012. évi mérleg alapján 123.110 e. forint. Az összevont zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza. Marcaltő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2012. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról Marcaltő Község Önkormányzati

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben